Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli

Facultatea de tiin e Reale, Economice i ale Mediului


Catedra de tiin e economice
Programa eamenului de licen la Teoria economic
Anul universitar 2013-2014
Aprobat
la edina Catedrei de tiin e economice
din _______________________ (proces verbal nr. _____
!e" catedr dr.# con".univ. Carolina $caci
la edina Consiliului %acultii de tiin e &eale# 'conomice i ale (ediului
din (proces verbal nr.
)ecan dr.*ab# pro". univ. +avel $opal
!" Economics # $artea general
'voluia obiectului de studiu al teoriei economice oiconomia# economia politic#
economics (microeconomie# macroeconomie. (odelele de cercetare i "unciile teoriei
economice. Cate,oriile i le,ile economice. Constituirea tiinei economice. 'voluia curentelor
i colilor economice. -tructura teoriei economice contemporane. &olul teoriei economice .n
pro,resul social.
Activitatea economic/ coninutul "uncional i componentele "undamentale. 'conomia 0
"orm principal a aciunii sociale. 1evoile i interesele umane. &olul lor .n de2voltarea
economiei. &esursele# diversitatea lor i caracterul limitat.
Ale,erea economic/ principiul alternativ i e"ectiv. +roblema ale,erii economice.
3$riada4 .ntrebrilor "undamentale. Costul de oportunitate/ coninutul# le,ea creterii. (odelul
posibilitilor de producie a societii# curba 3trans"ormaiei4.
Coordonarea ale,erii .n di"erite sisteme economice. -istemul economic 0 esena#
elementele ,enerale# tipurile i modelele. 'sena i tipurile de coordonare a activitii economice.
Costurile de tran2acie 0 costuri de e5ploatare ale sistemului. 6nstituiile i rolul lor .n "ormarea i
de2voltarea economiei.
+roprietatea i pluralismul "ormelor sale. &olul metodolo,ic al relaiilor de proprietate .n
anali2a sistemului relaiilor de producie. +roprietatea ca una din cate,oriile economice i
7uridice. Conceptele de ba2 cu privire la esena proprietii. 8a2a le,islativ a &epublicii
moldova cu privire la relaiile de proprietate.
+rivati2area/ esena# metodele# principiile. 'tapele# problemele# realiile i consecinele
privati2rii .n (oldova. 9e,ea &epublicii (oldova 3)espre privati2are4.
%ormele de or,ani2are a economiei. 'conomia natural i economia de sc*imb.
8unul 0 esena# "ormele. Condiiile e5istenei bunurilor economice i clasi"icarea lor.
(ar"a i proprietile ei 0 "ormele principale de mani"estare. $eoriile cu privire la valoarea de
sc*imb a mr"ii. 8anii/ esena i "unciile lor.
!!" Microeconomie
+iaa/ condiiile i principiile "uncionrii ei. (ecanismul de coordonare a pieei.
+rincipalele cate,orii de a,eni economici# interesele lor. 6n"rastructura pieei i rolul ei. -istemul
de piee .n economia (oldovei.
$eoria cererii i o"ertei. Cererea/ "actorii determinani# "uncia# interpretarea ,ra"ic.
9e,ea cererii. '"ectele lui :u""en# ;eblen i de snob. <"erta/ esena# determinante# interpretarea
,ra"ic# "uncia. 9e,ea o"ertei. 'c*ilibrul pieei (dup 9. =alras i dup A. (ars*all. -urplusul
productorului i consumatorului. 6n"luena statului asupra ec*ilibrului pieei. &e,lementarea
pieei prin sistemul de impo2ite# subvenii i preuri "i5ate.
'lasticitatea cererii i o"ertei. )e"inirea i modalitile de calcul al elasticitii.
'lasticitatea cererii/ tipuri i "actori de in"luen. 'lasticitatea o"ertei/ tipuri i "actori de
in"luen. Aplicarea elasticitii .n anali2a microeconomic.
$eoria comportamentului consumatorului. +re"erinele consumatorului i utilitatea
economic/ utilitate total i utilitate mar,inal. 9e,ea 6 i le,ea a 66 a lui :ossen. %uncia
utilitii. Curba de indi"eren/ trsturile i tipurile. Constr.n,erea bu,etar i ale,erea optim a
consumatorului. '"ectul venitului i e"ectul substituiei. Curba 3;enit-consum4 i curba 3+re-
consum4.
Activitatea .ntreprin2torului. 'sena# "ormele i condiiile reali2rii activitii de
antreprenoriat. )e2voltarea micului business i susinerea lui de ctre stat.
>ntreprinderea ("irma .n economia de pia/ ba2a "inanciar i material a .ntreprinderii.
Caracteristica "ormelor or,ani2aional-7uridice a .ntreprinderii. +lanul de a"aceri 0 instrument al
asi,urrii po2iiei stabile a "irmei pe pia. 9e,islaia &epublicii (oldova cu privire la
"uncionarea .ntreprinderii. &e2ultatele activitii economice a .ntreprinderii. <"erta
2
concurenial i costurile de producie ale "irmei/ esena i clasi"icarea dup di"erite criterii#
interpretarea ,ra"ic. ;enit total i mar,inal. +ro"it economic i pro"it contabil. Condiiile
optimi2rii volumului produciei i ma5imi2rii pro"itului. 'c*ilibrul "irmei concureniale .n
perioada scurt i lun, de timp.
$eoria comportamentului productorului. %uncia de producie .n perioada scurt de timp.
1oiunea de 3produs mar,inal al "actorilor4. 9e,ea randamentelor neproporionale. 62ocuanta
produciei i linia i2ocostei. 'c*ilibrul productorului. '"ectul de scar a produciei.
Concurena/ esena# "uncii# criterii. (odelul concurenei per"ecte. %irma competitiv#
ec*ilibrul pe termen scurt i pe termen lun,. (ecanismul pieei concurenei imper"ecte. $ipurile
de ba2 ale structurilor de pia .n condiiile concurenei imper"ecte. 8arierele de intrare .n
ramur. (onopolul curat. 'c*ilibrul "irmei monopoliste cu elasticitatea cererii prin pre.
)iscriminarea prin pre (,radul 6# 66 i 666. Consecinele social-economice ale monopoli2rii
economiei naionale. +olitica antitrust a statului. -tructura oli,opolist a ramurii economice.
(odelul "ormrii preurilor .n condiiile oli,opolului. Caracteristica pieelor oli,opoliste .n
(oldova. $rsturile speci"ice ale concurenei monopoliste.
+iaa "actorilor de producie. -peci"icul cererii pentru resurse economice. 1oiune de
capital. +iaa capitalului/ cererea# o"erta i ec*ilibrul pe piaa resurselor investiionale. +iaa
muncii i caracteristicile ei/ cererea# o"erta# preul muncii. Coninutul economic al salariului i
"ormele lui. -peci"icul cererii i o"ertei pe piaa "unciar. &enta "unciar i preul pm.ntului.
!!!" Macroeconomie
<biectul de studiu# principiile i metodele anali2ei. %unciile macroeconomiei.
+rincipalele coli macroeconomice. A,re,atele macroeconomice. <biectivele macroeconomiei i
problemele macroeconomice de ba2. (odelarea macroeconomic.
Circuitul economic/ scopul# tipurile# variabile cantitative. %lu5ul circular 0 esena i
tipurile. Caracteristicile modelului "lu5ului circular .n economia simpl. (odelul "lu5ului
circular .n economia .nc*is i desc*is. (odaliti de re,lare a economiei de ctre stat.
6dentiti macroeconomice. Abordri macroeconomice/ modelul clasic i modelul ?e@nisist.
'valuarea re2ultatelor activitii la nivel macroeconomic. -isteme de evaluare a
re2ultatelor macroeconomice/ sistemul produciei materiale (-+(# sistemul conturilor naionale
(-C1 (indicatorii# obiectivele# utilitatea. +rincipii ale msurrii re2ultatelor activitii .n -C1A
di"erenierea indicatorilor sintetici .n -C1. (etodele de calcul al +68-ului. 'valuarea ;1 i a
altor indicatori .n -C1. 6ndicatorii nominali i reali. +rodusul intern brut i bunstarea
economic. &e2ultatele macroeconomice .n &epublica (oldova pentru perioada 1BB1-2013.
6nstabilitatea macroeconomic i "luctuaiile ciclice. 'c*ilibrul macroeconomic/ esen#
concept teoretic# "orme. )e2ec*ilibrul economic ,eneral/ esen i situaii economice#
componente. %luctuaiile activitii economice/ esena# structura lor. Caracteristicile ciclicitii.
Ciclul economic/ de"iniia# "a2ele# indicatorii# tipurile# cau2ele evoluiei ciclice (teorii. Cri2a/
noiune# tipuri. Cri2a "inanciar-economic mondial din sec. CC6. $rsturi. +olitici anticiclice.
Consum# economii# investiii. Concepte "undamentale cu privire la venit (la nivel
macroeconomic/ "orme# indicatori de ba2# repartiia ;1A consum/ "ormele# "actorii
determinani# le,itile# "uncia macroeconomic a consumului (interpretare ,ra"icA economiile/
ba2a apariiei# indicii# "ormele de mani"estare# "uncia macroeconomic a economiilor
(interpretarea ,ra"ic.
6nvestiiile/ de"iniia# clasi"icarea# "actorii de in"luen# "uncia macroeconomic a
investiiilor (interpretarea ,ra"ic. Corelaia economii-investiii (interpretarea ,ra"ic. $eoriile
multiplicatorului i acceleratorului.
(odelul A)-A- de ec*ilibru macroeconomic. Cererea a,re,at (A)/ componentele
principale# "ormula# "actorii de pre i non-pre (determinanii cererii a,re,ate# e"ectul De@nes#
e"ectul +i,ou# e"ectul (undell-%lemin,# interpretarea ,ra"ic. <"erta a,re,at (A-/ "actorii de
pre i non-preA principalele "orme de reali2are# tipuri de A-# modelele de ba2 (modelul
neoclasic pe perioad lun, de timp (9&A-# modelul ?e@nesist 0 pentru intervalele relativ
3
scurte de timp (-&A-# interpretare ,ra"ic. (odelul ,ra"ic al ec*ilibrului macroeconomic.
)ecala7ele nivelului venitului (recesionist# in"laionist. Crucea lui De@ns (interpretare ,ra"ic.
+iaa muncii i oma7ul. $rsturile pieei muncii# "unciile# componentele de ba2#
speci"icul cererii i o"ertei# indicatorii. (odelul neoclasic i De@nesist al pieei muncii. !oma7ul
0 abordri teoretice# evaluarea# cau2ele# tipurile. Costurile oma7ului. 9e,ea lui <?un. +olitici
antioma7. +iaa muncii .n &epublica (oldova.
+iaa monetar. Concepte "undamentale cu privire la piaa monetar i "inanciar/ cererea
de moned# o"erta de moned# multiplicatorul monetar. 'c*ilibrul pieei monetare.
-istemul "inanciar-bancar/ elementele sistemului bancar/ tipurile bncilor comercialeA
"unciile bncilor. Creditul/ subiecii# "unciile# clasi"icarea. +olitica monetar-creditar.
6n"laia/ teoriile in"laiei# indicatoriiA cau2ele i "ormele in"laiei. Caracteristica tipurilor
in"laiei. Costurile in"laiei. 6nterdependena dintre in"laie i oma7. Curba lui +*illips pe termen
lun,. +olitici antiin"laioniste.
8u,etul de -tat i politica bu,etar-"iscal. 8u,etul de -tat 0 "orma de pre2entare#
principiile bu,etare# elementele i structura. 6mpo2itul 0 esena# "unciile# principiile impunerii
"iscale# "ormele# sisteme de impo2itare. )e"icitul bu,etar 0 concepte teoretice# tipolo,ia# metode
de "inanare. Curba lui 9a""er (interpretare ,ra"ic. '"ectul <liver-$an2i. )atoria public i
politica bu,etar-"iscal (scopurile# instrumentele# e"ectele. (ultiplicatorul "iscal i
multiplicatorul bu,etului ec*ilibrat. +olitica bu,etar-"iscal pe anul 2014.
Creterea economic. Conceptul de cretere i de2voltare economic. $ipurile# indicatorii
i "actorii creterii economice. $eorii i modele ale creterii economice.
+olitica social a statului i bunstarea indivi2ilor. +roblema combaterii srciei i
reali2area ei .n &epublica (oldova.
-istemul economiei mondiale. 'conomia mondial/ "actorii# trsturile# etapele de
de2voltare# structura# tendinele. 'sena i etapele procesului de inte,rare economic. )ivi2iunea
internaional a muncii/ esena i tipurile. Circuitul economic mondial i "ormele de colaborare
economic .ntre ri. Comerul e5terior. 6nstituiile i or,ani2aiile mondiale. -isteme valutare
internaionale. 8alana de pli.
Bi%liogra&ie
1. 8lceanu# C.# 8entoiu# C. (icroeconomie. 0 8ucureti# 200E.
2. 8sescu# (.# 8sescu-Crbunaru# A. (acroeconomie i politici macroeconomice. 0
8ucureti# 'ditura A99 'ducaional# 1BBF.
3. 8ucur# 6. 8a2ele macroeconomiei. 0 8ucureti# 'ditura 'conomic# 1BBB.
4. Caracota# ). +revi2iune economic/ elemente de macroeconomie. 0 8ucureti# 'ditura
)idactic i +eda,o,ic# 1BBG.
H. C*iril# (. 'conomie politic/ macroeconomie. 0 :alai# 'ditura +orto-%ranco# 1BBB.
G. C*ilari# '.# Antreprenoriatul. )iversitatea modelelor i mecanismelor de reali2are. 0
C*iinu# 200H.
E. )obrot# 1.# 'conomie politic. 0 8ucureti# 1BBE.
F. 'conomie. 0 A-' 8ucureti# 'diia a ;66-a. 0 8ucureti# 200H.
B. :anciucov# ;. Cile de de2voltare a economiei naionale. 0 C*iinu# 2003.
10. 6,nat# 6. .a. 'conomie politic. 0 8ucureti# 1BBF.
11. 9ipse@# &.:.# C*r@stal# D.A.# 'conomie po2itiv. 0 8ucureti# 2004.
12. (oldovan# ).# Curs de teorie economic. 0 C*iinu/ 'ditura A&C# 200G.
13. (oldovan# ).# )octrinele economice. 0 C*iinu/ 'ditura A&C# 200B.
14. <prescu# :*. (icroeconomie. (acroeconomie. 0 8ucureti# 'ditura 'conomic# 2000.
1H. -rcia .n &epublica (oldova 2000 I +overt@ in t*e &epublic o" (oldova 2000 I
JKLMNOPQ R SKOTUVWXYK ZNWLNR[ \ (in. 'conomiei al &epublicii (oldova# +ro,ramul
1aiunilor ]nite pentru )e2voltare. 0 C*iinu# 2003.
1G. !uu-^urcan# A. (acroeconomie. >ndrumri metodice. 0 C*iinu# Academia de
transporturi# in"ormatic i comunicaii# 200F.
4
1E. $oma# A.# +.c*ina# $. (acroeconomie. $este i probleme. 0 C*iinu# 1BBF.
1F. _b.rcio,# ;. (acroeconomie. 0 C*iinu# 1BBF.
1B. `a[TNR[ b.`. Z[YcNdYNMNeXY[/ UfKVMXY. 0 ZNOYR[# ghL-RN iKWN X jKcRXO# 1BBB.
20. gR[kYNROYXl j.m. ZXYcNdYNMNeXY[. 0 ZNOYR[/ iKWN# 2002.
21. Z[YYNMMKWW n.# Jco j. pYNMNeXYO. qKc. O [Ma. 0 Z./ gMrc[-Z# 1BBB.
22. mUcKKR S.Z. nUcO ZXYcNdYNMNeXYX. 0 Z./ mNce[# 200G.
23. qskYXM[# b.t. Z[YcNdYNMNeXY[/ Tc[YPXYUe. 0 nXkXMdU/ ZNWL[ROY[u dYNMNe.
[Y[LKeXu# 1BBE.
24. jVNcMXY h[L[f TN eXYcNdYNMNeXYK. \ vW. cKL. TcNr. mUcKKR S.Z. 0 Z./ mNce[# 2004.
2H. wKcMsl m. pYNMNeXY[ ONRcKeKMMsx rXce/ yfKVMXY LWu RUhNR. 0 C*iinu# +rut
6nternaional# 2003.
2G. pYNMNeXY[ \ qNL cKL. `.j. JUW[PNR[. 0 ZNOYR[/ pYNMNeXOPz# 2004.
2E. pYNMNeXfKOY[u PKNcXu (TNWXPdYNMNeXu \ qNL cKL. {. tKLuTXMNl. 0 ZNOYR[# 1BBB.
2F. pYNMNeXfKOY[u PKNcXu \ qNL cKL. {.i. n[e[KR[. 0 ZNOYR[# 1BBF.
H