Sunteți pe pagina 1din 2

Fisa de lucru pentru olimpiade si concursuri

Linia mijlocie n triunghi


prof. Marius Damian, Braila
1. Pe prelungirile laturilor [BC] si [CA] ale triunghiului echilateral ABC lu am punctele D si
E astfel nc at CD = AE = AB. Dreapta DE intersecteaz a dreapta AB n F. S a se arate c a
AF =
1
3
AB.
2. Fie ABC, punctul M mijlocul laturii [BC] si punctul N [AC] astfel nc at AN =
1
3
AC.
Dac a BN AM = {P} , s a se arate ca P este mijlocul segmentului [AM].
3. Fie ABC isoscel cu [AB] [AC]. Punctul M este mijlocul laturii [BC] si construim
MP AC, P (AC). Dac a punctul N este mijlocul segmentului [MP], ar atat i ca AN
BP.
4. Fie ABC oarecare. Punctele M si N sunt picioarele perpendicularelor din A pe bi-
sectoarea interioara, respectiv exterioara corespunzatoare varfului B, iar punctele P si Q
sunt picioarele perpendicularelor din A pe bisectoarea interioar a, respectiv exterioar a cores-
punz atoare v arfului C. Demonstrat i c a punctele N, P, M, Q sunt coliniare.