Sunteți pe pagina 1din 85

Mihail Sadoveanu

(1880-1961)
Cazul Eugeniei Costea
(roman, 196)
e!oo"# Cosimo, se$tem%rie &011
- ediie de'initiv( -
)lustraia *o$ertei#
+i*olae ,onitza (1886-19-0) . /0ortret de *o$il1,
Muzeul 2am%a**ian, !u*ure3ti
C405)+S#
Mihail Sadoveanu
)
))
)))
)6
6
6)
6))
6)))
)7
7
7)
7))
7)))
7)6
76
)
Muli $rieteni tineri, 8ntre *are se num(r( 3i *o$iii mei 3i unele rude, m( 8ndeamn( s( s*riu, da*( nu
$entru toat( lumea, m(*ar $entru uzul lor $ersonal, viaa romanat( a Eugeniei Costea9 0entru ei Eugenia
Costea 'usese o mare $ersonalitate9
Cum am o%i*eiul s( m( instruies* din gazete 3i am *etit toate 'oiletoanele *riti*ilor *ontim$orani, le-
am e:$us 8ndoiala mea *u $rivire la vieile romanate, *are n-ar 'i o$er( serioas(, *i *eva hi%rid, im$us de
moda literar( de du$( r(z%oi9
Cu toate argumentele mele 8m$rumutate, e greu s( am lini3te9
. ;a*( o viaa romanat( nu-i ni*i istorie, ni*i roman, mi se r(s$unde, atun*i s*rie mai mult istorie9 <i
amintirile noastre, ai o%servaiile 3i *onstat(rile $ersonale, ai s*risori 3i un =urnal intim9 ;a*( ni*i din asta
nu se $oate al*(tui istorie, atun*i nu mai *redem 8n nimi*9 ,r(im 8n vremuri de demo*raie 3i de*lar(m, *u
violen(, da*( e nevoie, *( nu numai >udovi* al $ais$reze*elea are dre$tul la un istoriogra'9
. >ini3tii-v(, tinerilor, le r(s$und eu, 3i mai ales 8n*er*ai a 'i 8nele$i9 ?ri*e ai s$une, dre$tul la un
istoriogra' nu-l are ori*ine, 3i asta o hot(r(3te mai ales $osteritatea9 Chiar da*( noi am 8n*er*a s( v@r@m 8n
istoria omenirii $e *utare 3i $e *utare, $orile $anteonului admiraiei nu se des*hid de*@t $entru 'oarte
$uiniA *ei mai muli r(m@n zgri%ulii a'ar(, 8n atitudine de *er3etori, *u 'oile de intrare 8n m@na drea$t(
8ntins( a$(n(9 ;in de*eniu soli*itatorii devin um%re tot mai s*hilave, $@n( *e se ameste*( *u $ul%erea
tat(lui nostru, $(m@ntul9 ?ri*@t de violent ai de*lara dre$tul vostru la nemurire a*uma, nimi* din *ele
r@nduite nu se s*him%(A du$( al $atruze*elea an al vieii, vei 8nelege *( tre%uie s( murii 3i, *e e mai trist,
*( *ei mai muli va tre%ui s( murii '(r( ni*io glorie, 8n *hi$ul *el mai mes*hin9
Eugenia Costea a 'ost o $ersoan( interesant( *@t a str(lu*it tinerea eiA voi vei 'i oameni *umse*ade#
admit astaA nu a*este sunt *riteriile istoriei 3i 'aimei9 0e l@ng( asta, vei *unoa3te mai t@rziu *( *hiar
dis*i$lina istoriei, la *are 'a*ei a$el, e mai $uin serioas( de*@t se *rede# $une im$ortan( e:agerat( la
sta%ilirea unei zile 3i a unui an, *eea *e mi-e indi'erentA $e *@nd $ro%leme su'lete3ti, evenimente *ulturale
3i so*iale sunt 8n 'un*ie de $(rerile $ersonale ale autorilor, *are $rezint( o *omedie a m(3tilor ade*vate
$asiunilor 3i intereselor lor de o *li$(9 +u s-a v(zut mai mult ar%itrar de*@t 8n istorie9 ? istorie a unei
*o$ile, a3a de sim$ati*( 3i, da*( vrei, a3a de e:*e$ional(, nu $oate 'i de*@t o inter$retare a meaA 'ie*are
dintre voi o vede 8n 'elul s(u, de*i nimene nu ar 'i mul(mit9
. ;a*( nu suntem mul(mii noi, mi se r(s$unde, $oate va 'i mul(mit( lumea *ealalt(, *are n-a
*unos*ut-o de a$roa$e $e Eugenia Costea9 ;e*i s*rie $entru $u%li*9 ;e vreme *e editorul *ere 3i lumea
*ete3te, 8nseamn( *( genul e %un, *hiar da*( unii 3i alii se 8ndoies* de legitimitatea lui 3i nu vor s(-i 'a*(
lo* 8n s(lt(ra3ele retori*ei9 S*rie o via( romanat(, da*( numai >udovi* al $ais$reze*elea 3i Bhinghis-
Can au dre$tul la istorie9
. Chiar 3i dre$tul a*esta e *ontesta%il, r(s$und eu9 4nii 8n*ear*( s( s*oat( $e a*esta din urm( din
nisi$urile negre ale Mongoliei, unde i s-a $r($(dit morm@ntul 3i unde-i $iere amintirea9 6is*olul uit(rilor
viitoare va troieni $oate 3i $e *el dint(i9 Cred *( nu voi s*rie *e-mi *erei9 Eugenia Costea a 'ost o
*uno3tin( a noastr(, o $rietin( $e *are am iu%it-o, am a$re*iat-o 3i am so*otit-o interesant(9 Eugenia
Costea 8nseamn( *eva $entru noiA nu 8nseamn( nimi* $entru restul lumii, mai $re*is# $entru restul
$u%li*ului *ititor9 0entru ai mei nu e nevoie de o asemenea $oveste s*ris(, *(*i o avem 8n noiA $entru
lumea *ealalt(, ni*i at@t9 >umea *ealalt( se $oate interesa de viaa romanat( a unui +a$oleon, a unui
!ismar*", a lui ;israelli ori !envenuto CelliniA s( zi*em *( $u%li*ul nostru $atriot 3i %inevoitor ar a**e$ta
un Mihai 6iteazul ori domnul ,udor, . 8ns( Eugenia Costea nu-i s$une nimi*9 Eugenia Costea a 'ost o
'eti( oare*areA am admirat-o o *li$(#
Et, rose, elle a vecu lespace dun matin...
Dn interesul meu de azi, *riti*ii au demonstrat 'ragilitatea genului e$i* *e se *hiam( viaa romanat(9
;a*( totu3i editorii $l(tes* %ine mar'a, au gri=( s-o 3i aleag(9 ,itlurile a*estui soi de *(ri tre%uie s( 'ie
senzaionaleA *u$rinsul, de asemeni9 ;a*( nu e vor%a de un erou al umanit(ii, *eea *e e mai $uin
interesant, s( 'ie $rezintat *el $uin un mare *u*eritor, un mizera%il 8m%r(*at 8n $ur$ur(, un mare
*riminal, ori o *urtezan( 'aimoas(9 Cele mai mari tira=e sunt legate de asemenea ti$uri9
. <i dre$tate 8n a$aren(, intervin iar(3i $rietinii mei9 ?ri*um ar 'i s*ris( istoria, adev(rul nu e de*@t
unul, 3i el va tre%ui s( se aleag(9 ?ri*@t ar 'i de hi%rid( istoria romanat( 3i de *iudat gustul $u%li*ului, noi
$retindem *( $oate interesa $e semenul nostru de azi, 8n ori*e *az tre%uie s( intereseze $e semenul nostru
de azi viaa romanat( a anonimului9 +u roman, *i viaa romanat(, adi*( do*ument istori* al e$o*ii9 6iaa
unui *o$il al vremii noastre, a ti$ului re$rezentativ, nu e:*e$ional, viaa de toate zilele, viaa noastr( a
tuturor, viaa nenoro*iilor de du$( r(z%oi9 0rim(vara domniei-tale, domnule Sava ;umitres*u 3i
res$e*tate $rietine, a 8n'lorit 8ntr-un r(stim$ de tihn( 3i 'eri*ire, s-ar $utea zi*eA domnia-ta singur
m(rturise3ti astaA $e *@nd viaa noastr(, a tinerilor de du$( r(z%oi, e numai z%u*ium 3i tragedie9 <*east(
via( totdeauna de z%u*ium 3i ades de tragedie s( ne-o des*rii9 Eugenia Costea e *eea *e suntem noi
8ntru*@tva9 E romanul nostru 3i ne intereseaz( mai mult de*@t ori*eA de*i s*rie-l $entru noi9 ;a*( nu
$entru noi, s*rie-l $entru alii de du$( noi, *a s( *unoas*( tristea 8n *are vieuim9
E greu s( m( las *onvins, *u toate *( insistenele sunt 8ntov(r(3ite 3i de alte argumente9 ,inerii $rietini
se 8n3al( *rez@nd *( ei tr(ies* o e$o*( grea 3i sunt o generaie *um n-a mai 'ost9 Dn general, 'ie*are om se
analizeaz( *om$lezent 3i se so*oate un ti$ e:*e$ional9 )ar a*east( generaie at@t de nenoro*it( r@de 3i se
agit( mai mult de*@t *ea *are a $re*edat-o9 0retinde, $oate mai mult de*@t tre%uie 3i, 8n 8m$re=ur(ri
de'i*itare e*onomi*e, e mai 8ndemnat( s( 'ie tur%ulent(9 ;e asemeni, 8ntre *ata*lisme istori*e, e dis$us(
s( stea 8n a'ar( de *etatea instituiilor *onsa*rate 3i de autoritate9 S*(derea s$iritual( a vremii a '(*ut-o s(
'ie mai 'l(m@nd( de *ele materiale9 6rea totul, $retinde totulA so*oate *( de la ea $orne3te lumea 3i la ea
se s'@r3e3te9 ,oate generaiile tinere la toate e$o*ile au avut a*east( 8n'lorire e:$loziv(9 ;e *ele mai multe
ori a*este generaii au 'ost $use 8n situaia de a-3i vedea roadele9 C@teodat(, *a 3i a*um, 'urtuna 8n *are se
z%at le amenin( s( r(m@ie ster$e9 Eugenia Costea n-a 'ost o realizare de'initiv(, de*i nu-i re*unos*
dre$tul s( m( o*u$ 8n asemenea m(sur( de ea9
Dn ori*e *az, viaa a*estei tinere $ersoane ar $utea s( serveas*( numai *a do*ument roman*ierului9
,inerii mei ami*i 8ns( *er o istorisire-ra$ort9 Dn ori*e *az, *er adev(rul istori* 8n romanul meu, $e *@nd un
roman nu tre%uie s( 'ie de*@t 'i*iune9 6iaa 83i are eroii eiA literatura *reeaz( o alt( serie9 6iaa n-are
nevoie s( se =usti'i*e 3i $oate 'i a%surd( 8n s*enariile eiA $e *@nd literatura n-are a*est dre$t9 ;e a*eea
viaa $oate da elemente dis$arate, $e *are roman*ierul, 8n 'i*iunea lui, le argumenteaz(, $(str@nd 8ns(
'i*iunea *a o lume a sa $ro$rie9 ;e*i a*el rudiment sim$ati* *are a 'ost $rietina noastr( a3a de *ur@nd
dis$(rut( ar tre%ui, da*( ar 'i vor%a de un roman, s( a$ar( 8ntr-o inter$retare *u totul $ersonal(9 <3
8ndr(zni s( s$un *( asemenea inter$retare ar 'i mai interesant( $entru *( n-ar 'i mai adev(rat(9 Ea$t este
*( nu m( $ot o*u$a de su%ie*tul $rietinilor ni*i *a $oet, $entru *( i-a3 nemul(mi *u des(v@r3ire,
des'igur@nd totul9
+u s*riu a3a *eva, 'ereas*( ;umnezeuF
Gi, la urma urmei, 8i $o'tes* $e toi s(-mi deie %un( $a*e9
))
Dntr-o zi, $e *@nd toi a*e3ti inami*i ai lini3tii mele erau mai a$rigi 8n susinerea dre$turilor lor, le-am
$us urm(toarea 8ntre%are#
. Ce 'el de o*hi avea Eugenia CosteaH
. CumH nu 3tiiH ;oar a 'ost de at@tea ori ai*i9
. +u e vor%a de mine, am z@m%it euA v( 8ntre% $e dv9
0usesem o 8ntre%are maliioas(9 Cineva a r(s$uns, du$( $uin( ezitare, *( t@n(ra noastr( $rietin(, *are
nu mai era $rintre noi 3i 8n a*east( lume, avusese o*hii negri9 Dndat(, i s-a dat o re$li*( ager(, 8n 8nelesul
*( alii sunt mai %uni o%servatori ori au avut $rile=ul s( *unoas*( mai %ine lu*rurile9 ;u$( a*east( a doua
$(rere, Eugenia Costea ar 'i avut o*hii de un *astaniu umed 3i *ald9
)at( *um se s*rie istoria9
. E adev(rat, am intervenit eu, *( $rietina noastr( n-avea o*hii negri9 +u le-a3 $utea $re*iza nuanaA
ni*iodat( n-am *(utat s-o de'ines* 3tiini'i*A $ot 8ns( ad(ogi *( a*ei o*hi $(reau totdeauna negri, nelini3tii
3i $asionai, 8nv(luii 8n *ea( ori 8ntr-o %ur( de la*rimi9
0artenerii mei au *onvenit *( a3a tre%uie s( 'ie 3i au urmat a de'ini 3i a *ontura $e eroina lor, iz%utind
s( dea 'oarte $uin din 8n'(i3area ei, *are 'usese %rus*(, dramati*( 3i grav(9 !rus*( 3i dramati*( $rin
a$ariie 3i mi3*(ri, *um 3i $rin arun*(tura violent( sau languroas( a $riviriiA grav( $rin vo*ea moale, *u
intonaii de *ontralt(9 Bura ei, *am mare, *u %uze senzuale violent *arminate, $(rea a da un *ontur
misterios *uvintelor9 C@nd $rotesta sau se $re*i$ita 8ntr-o dis*uie a%surd(, a$oi se av@nta *u toat(
inteligena 3i mai ales *u toat( 'ora tinereii 3i *u toat( $asiunea, *a 3i *um s-ar 'i av@ntat 8ntr-o
as*ensiune, ori ar 'i lune*at 8ntr-o $r($astie9
. Era 'erme*(toare, zise *ineva *u un regret *are $(rea o durere 'izi*(9
,oi r(maser( t(*ui, evo*@nd $e dis$(rut(9 0entru toi 'usese un $un*t de 8ntre%are 3i o tain(9 0oate
$le*ase la tim$ 3i '(*use mai %ine a3a9
Dntr-adev(r, o*hii ei mi-au $(rut totdeauna negri 3i $asionai9
Erau o*hii tat(lui ei9
>-am *unos*ut $e tat(l ei, >aureniu Costea9 Era 3i el un om interesant9 <nume, l-am *unos*ut 8n
$rea=ma iz%u*nirii r(z%oiului euro$ean, $rin 1919 0e *@nd se $unea la *ale a*east( *atastro'( $lanetar(,
>aureniu Costea s*onta $entru el *ea mai mare 'eri*ire9 <3te$ta s( i se nas*( *el dint@i *o$il9 <*est *o$il
era *hiar 'iina des$re *are vor%im9 ;arul i-l '(*ea soia sa <gri$ina, venit( la ar( la $(rinii ei, *a s( se
u3ureze9 Soia sa <gri$ina# 'rumusee e$o*al(, *um s$unea Costea, de altminteri *u dre$tate9 <gri$ina
Costea, 'at( de 8nv((tori de ar(, oameni mode3ti 3i '(r( 8n'(i3are deose%it(, se nimerise s( 'ie un 'el de
regin( a se:ului, model s*ul$tural, *a$ mi*, 'orme tari, z@m%et de Bio*ond(9 Ca s-o do%@ndeas*(,
>aureniu Costea, sim$lu *asier general la )a3i, '(*use s'or(ri mari9 Sosit( $entru evenimentul a3te$tat 8n
*(sua $(rinilor s(i, 8n sat la 6l(deni, 8n $eisagiul $oeti* al r@ului Moldova, <gri$ina se $reg(tea s( dea
soului s(u nu numai o %u*urie, *i 3i o garanie de viitor *( a*el e:em$lar s$lendid al s$e*iei va *ontinua
s( r(m@ie $ro$rietatea lui, $rintr-o leg(tur( 8n $lus9
Costea venise $entru o s($t(m@n( la 6l(deni la mi=lo*ul lui august 3i $le*ase numai $e dou( zile la
)a3i, *a s(-3i aran=eze un nou *on*ediu9 Chiar 8n a*ele dou( zile de li$s( a a$(rut $e lume Eugenia9 ;in
$rima *li$(, mama sa <gri$ina, o%osit( 3i indignat( de tratamentul $e *are s$e*ia i-l im$unea 'iinei sale
no%ile, s-a 8ntors *u s$atele s$re $rogenitura sa 3i a re'uzat s-o al($teze9
Dntors de la )a3i 3i s*o%or@t din tr(sur( *u doi *ai 8n 'aa $orii, >aureniu Costea, dintr-o singur(
arun*(tur( de o*hi asu$ra lu*rurilor 3i oamenilor, asu$ra *u*oanei <neta, moa3a, asu$ra Savastiei
C(r(%u3, 'ata 'ierarului, *are '(*use un *o$il de 'at( mare, asu$ra so*rului s(u, Bheorghi( 0o$a, *are
r@dea, 3i asu$ra soa*rei sale Smaranda 0o$a, *are $l@ngea, 8nelese *( idealul i s-a 8nde$linit9
. )dealul meu s-a 8nde$linitF a strigat el 8ntr-adev(r, *a un a*tor dramati*A 3i, l(s@nd toate ameste*ate,
%om%oanele, $(l(ria, ta*@murile de v@n(toare, $re$eli*arul, tranda'irii, d(du %uzna s$re odaia unde 3tia *(
tre%uia s( se $rodu*( marele eveniment9
Cu*oana <neta, moa3a, 8i $use m@na $e $ie$t9
. +u se $oate, domnuleF
Cu*oana Smaranda urma s( l(*r(meze#
. 6ai de mine 3i de mineF nu vrea *u ni*iun *hi$ s( deie la$te *o$ileiF
. Eii rezona%il(, *u*oan( Smarand(, interveni Bheorghi( 0o$a, '(*@nd *u o*hiul s$re ginerele s(u 3i
urm@nd a r@de9 +u-i ai*i Savastia C(r(%u3H 4itai-v( *e $ie$t are9 Di $lesne3te $ol*uaF
Cuv@ntul /$ie$t1 e un eu'emism9 Bheorghi( 0o$a, %(r%at oa*he3 3i *(runt, 8ntre%uina *uv@ntul
$ro$riu, *eea *e s*andaliza 8n *hi$ deose%it $e doamna Smaranda 0o$a, edu*atoare 8nd(r(tni*( 3i stri*t(9
. <, daA a, daF e:*lam( 'eri*it 3i aiurit >aureniu Costea, $i$(ind $ie$tul moa3ei9 Moa3a era 8ns( nalt(
3i us*at( *a o s*oa%(9
. +u se $oate, domnuleF hot(r8 ea, lovind $este m@n( $e *asierul general9
. E 'eti(H S$unei-mi da*(-i 'eti( ori %(iet9
. E 'eti(, r(s$unse *u 8ndoial( moa3a9
. Ce 'eri*ireF e:*lam( iar a*tori*e3te >aureniu Costea9
. ;aI nu mai este, domnule, ni*io 'eri*ire999 8i o%serv( *u r(*eal( moa3a, $rivindu-l $iezi39
Costea $i$(i 8n s'@r3it $e Savastia C(r(%u3, 'ata 'ierarului, *are 8n*e$u s( r@d( g@dilit, 'erindu-se $e
su%t %raul lui9
;oamna Smaranda 0o$a 8l $rivea uimit(9
. )-ai $us numeleH 8ntre%( el9
. +u, 'rate drag(, 8i r(s$unse %rus* *u*oana SmarandaA te-am a3te$tat $e dumneata9 Di e3ti tat(A tre%uie
s( te du*i s-o de*lari singurA asta e datoria dumnitale9
. <3a este, a3a este, se dumeri *asierul, 8nv@rtindu-se 8n lo*9 4nde mi-e $(l(riaH ,re%uie s( m( du*
numaide*@t9 Ce nume-i $unemH
. >as( asta, ginere drag(9 ;e-ar avea %iata 'eti( at@ta noro* 3i at@tea mii de gal%eni *@te nume sunt 8n
sina:arA avem de unde alege 3i $entru d@nsa, unul9 ;eo*amdat( v(d *(-i s(ra*( de mam(9
. Cum s(ra*( de mam(H
. S(ra*( de mam(, $re*um s$un9 <gri$ina ni*i nu vrea s( se uite la d@nsa9
)nterveni Bheorghi( 0o$a, *u %l@nde(#
. Ei, las( 3i d-ta, Smarand(, *a are s( se uite9
Costea 8i $rivea nedumerit9 <$oi 8n*e$u s( arun*e din tr(sur(, *u violen(, toate %o*lu*urile 8n *erda*9
0re$eli*arul 8i st(tea ne*ontenit 8n *ale9 Dl lovi *u $i*iorul9 Ce*tor s*heun( as*uit9 Moa3a a$(ru numai o
*li$( 8n *adrul unei 'erestre, *a o marionet(, *er@nd lini3te *-un deget la gur(9
. M( du* ori nu m( du*H 8ntre%( Costea9 S(-mi s$ui, *u*oan( Smarand(, da*( tre%uie s( m( du*
numaide*@t ori nu tre%uie s( m( du* numaide*@t9
. 6ai de mine 3i de mine999 se t@ngui soa*ra9 >ini3te3te-te 8nt(i, 'rate drag(A $e urm( st(m la mas(, 3i
du$( a*eea ai vreme s( te du*i 3i la $rim(rie9
. Eu vreau s( m( du* a*uma9
. ;e *eH
. <3a9 6reau 8nt(i s( v(d $e <gri$ina, 3i du$( a*eea m( du* numaide*@t la $rim(rie, s( de*lar *o$ilul9
)dealul meu s-a 8nde$linit9 +umele ei va 'i Eugenia9
. ;e *e EugeniaH +oi *redeam *( s(-i $unem numele Cire3i*a9
. Cire3i*aH se mir( *asierul9 Dntr-adev(r, 'rumos nume9 ;ar hot(r@rea mea e luat(, 3i numele *o$ilei
mele va 'i Eugenia9 ;e altminteri, $rimarele 3i notarul m-a3tea$t(9 )-am v(zut la !er*u9
;oamna Smaranda 8nelese a%ia 8n *li$a a*estei de*laraii $urtarea 8ntru*@tva neo%i3nuit( a ginerelui
s(u9
Casierul '(*use un mi* $o$as la !er*u 0rinu *r@3marul 3i s*him%ase *@teva o$inii de *ea mai mare
im$ortan( *u nota%ilii satului, *are 83i aveau a*olo *artierul lor general9
>a or@nda lui !er*u 0rinu, $ore*lit 3i ;re$tarul, din $ri*in( *( era veteran din r(z%oiul inde$endenei,
se g(seau 8nt(i od(i *urateA du$( a*eea unele /o$inii1 de %un( *alitate# *@teva de la +i*ore3ti 3i altele de la
Cotnari9
Cu*oana Smaranda, soa*ra, 'emeie modest(, dar sever(, s*oase un /aF1 $lin de 8nelesuri9
. ,re%uie s( m( du* '(r( 8nt@rziere, hot(r8 >aureniu Costea, d@nd o nou( mi3*are 8nv(lm(3it(
lu*rurilor9
. <F '(*u a doua oar( soa*ra9
. <, %, *F 8i r(s$unse ginerele9
;u$( a*est 8n*e$ut de le*ie $ra*ti*(, >aureniu Costea lovi iar(3i *@nele *u $i*iorul, d@ndu-l la o $arte
din *ale9
. Ce dra*u *aut( *@nele ista 8n *alea meaFH se mir( el9
. 0ar*( dumneata nu 3tiiH 8i r(s$unse a*ru *u*oana Smaranda9 6ra s( zv@rli un lu*ru 8n drum, *a s( i-l
adu*(9 E un *@ne *u edu*aie9
. <3a este9 ;e o sut( de ori i-l zv@rl, 3i de o sut( de ori mi-l adu*e9 <3a *@ne n-am v(zut de *@nd suntF
. C@ne vredni* de st($@nul lui9
Costea se 8ntoarse s$re ea, tot vesel 3i '(r( su$(rare#
. <, %, *F *um vine astaH Ce*tor, vino 8n*oa*eF se r(su*i el imediat *(tr( $re$eli*ar9 6ezi $(l(ria astaH
C@nele deveni atent9 6edea $(l(ria9
. Ei %ine, da*-o vezi, *u am s-o zv@rl 8n drum 3i tu ai s( mi-o adu*i numaide*@t9
Dntr-adev(r, $(l(ria de $aie z%ur( $este $oart( 8n drum9 C@nele se re$ezi *a un ne%un du$( ea 3i o
aduse numaide*@t, de$un@nd-o la $i*ioarele st($@nului s(u9 <$oi r(mase iar 8n*ordat, 8n $oziie de
a3te$tare, *er@nd $(l(riei s( z%oare din nou $este $oart(9
. Cine a mai v(zut asemenea *@neF strig( $lin de admiraie >aureniu Costea9 Mai vrei s-o mai adu*i o
dat(H !ineA du-te 3i o mai ad( o dat(9
)nterveni *u*oana Smaranda, *u glas de o mare deli*ate(, 8ns( *-o $rivire o%li*(#
. 0ar*( era vor%a, drag( ginere, s( te du*i s( de*lari 'etia9
. <3a este, *onveni *u voie %un( *asierulA era vor%a, 3i m( e:e*ut numaide*@t9 <*est Ce*tor e un ti$
im$osi%ilA vrea s( zv@rl iar $(l(ria 8n drum, *@nd eu nu-mi v(d *a$ul de tre%uri9
. +egre3itA e3ti teri%il de o*u$at, sus$in( *u*oana SmarandaA 8n*( n-ai avut vreme s(-i vezi soia9
. Cum n-am avut vremeH Mi s-a s$us *( nu se $oate9
. !a a*uma se $oate9 0e urm( stai la mas(, *a un om serios 3i tat( de 'amilie *e te a'li, iar du$( a*eea
se $oate 'a*e 3i de*laraia9 0rimarele 3i notarul s( 'a*( %ine s( vie la slu=%( la ora dou(9
. !a eu m( du* 8nainte de mas(, *u*oan( Smarand(9 Di s(rut m@na 3i te rog s( nu te su$eri9 Ca s( 'iu
tat( de 'amilie, tre%uie s( am un *o$ilA iar a*est *o$il nu-i al meu $@n( *e nu-l de*lar9 <3a *( 8nt(i tre%uie
s(-l de*lar, 3i atun*i devin tat( de 'amilie9 +umele *o$ilei mele va 'i Eugenia9 Se 8m$otrive3te *inevaH
. +u se 8m$otrive3te nimeni9
. ;a*( nu se 8m$otrive3te nimeni, atun*i e %ine9 Dmi dai voie s( s*ot *easul, *a s( v(d *@te ore suntH
) se d(du voie9 Gi *hiar da*( nu i s-ar 'i dat voie, tot ar 'i s*os *easul de aur, *a s(-l o%serve gra%ni*9
;u$( *e-l $use 8n %uzunarul =ilet*ei, 8l mai s*oase o dat(, *a s( *unoas*( a%ia a*um ora uns$reze*e 3i
=um(tate9 0re$eli*arul se ainea iar(3i, *u a*eea3i 8n*ordare, *a s( z%oare 3i o%ie*tul a*ela str(lu*itor $este
$oart( 8n drum 3i el s( se re$ead(, s(-l a$orteze *u *ea mai mare gra%(9
. <m vreme, 83i '(*u so*oteal( Costea, devenind grav9 Se $oate intra la doamna <gri$ina CosteaH
. Ji s-a mai s$us9 Se $oate9
. Dntre% 8n*( o dat( da*( se $oate intra 3i *er s( 'iu anunat9
Se *er*et( *u luare-aminte, d@nd *@teva lovituri *u dosul $almei hainelor sale elegante, 83i $i$(i
*ravata, 'rizura 3i %ar%i3onul9 So*rul, Bheorghi( 0o$a, se amuza nes$us mai *u sam( de a*east( gravitate
su%it( a ginerelui s(u9 >a urma urmei, de *e s( nu-3i m(rturiseas*( sie 8nsu3iH Di $l(*eau toate la a*est om
galant 3i *ultivat, *are 3tia s( tr(ias*( $e lumea asta9 Dntr-a3a 8m$re=urare, *@nd i se n(3tea $rimul *o$il, se
*uvenea s( 'ie 3i vesel, 3i $uintel ne%un9
Cu*oana Smarand( 8l v(zu *u mirare *( r@de 8ntr-un *hi$ *u totul neo%i3nuit, *hiar *u hohot9 Sur$rins
de o*hii ageri ai tovar(3ei lui de 8ndelungai ani, Bheorghi( 0o$a deveni iar(3i grav, 8ntr-o *li$(9
Casierul *eru din nou s( 'ie anunat du*esei9
. 0retinde *ineva *( soia mea nu e du*es(H 8ntre%( el, *u $atos 3i *-un gest larg al m@nei dre$te9
+imene nu $retindea a3a *evaA numai Ce*tor 8i sta 8n *ale, *u 8nd(r(tni*ie, *er@ndu-i s( mai zv@rle
*eva $este $oart(9
. +u se $oate, r(s$unse serios >aureniu Costea9 Ce am eu ai*i, 8n %uzunarul din st@nga al hainei,
a$arine st($@nei noastre 3i nu se $oate azv@rli 8n drum9 ;(-te la o $arte, nenoro*itule *@neF
,o*mai *@nd era 8n *erda*, la $ragul antretului, gata s( intre, Costea 'u nevoit s( se o$reas*(9 )e3ea
man*a Savastia C(r(%u3, *u *o$ila9 ? inea str@ns 3i o a$le*a la s@n9 !uzele la*ome ale $uiului de om
sugeau *u l(*omie9
Costea avu un gest de s$aim(9
. <sta-iH
;u$( asemenea 8ntre%are, se uit( $ri$it la *ei din =uru-i, r@z@nd '(r( noim(9 Co$ilul 8ntoarse o*hi3orii
s$re um%ra enorm( *are-i astu$ase lumina soarelui9
. <re 8nto*mai o*hii %oierului, o%serv( *u glas moale 3i dul*e Savastia9
. <3aH CmF se %u*ur( >aureniu Costea9 St(tu la 8ndoial( da*( tre%uie s(-3i s(rute $rogenitura9 Se
mulumi s-o ating( *u degetele u3or $este o%r(=ori9
. <i $utea s-o s(rui9 Di este 'ii*( legitim(, hot(r8 soa*ra, *are-i urm(rea ne8ndu$le*at( ori*e mi3*are9
Costea se $le*( 3i s(rut( un 'ir de %usuio* de la s@nul man*ei9 ;ovada vi*leniei lui 8i a$(ru 8n must(i,
s$re hazul nes$us ai lui Bheorghi( 0o$a9 ,re*@nd *u m@na $e 'a(, 'eri*itul $(rinte se gr(%i s( intre la
soia sa9 Se a3te$ta s-o vad( r@z@nd9 Ea era $alid( 3i su$(rat(, 8ntins( $e s$ate 8n *rivat, *u $la$oma $@n(
su%t %(r%ie9 Era $alid(, 8ns( tot 'rumoas(, *a un $ortret9 C@nd 8l v(zu $e Costea, 8ntoarse *a$ul s$re
$(rete9 5(mase ne*lintit(A $(rea indi'erent(9 0i*iorul st@ng numai i se mi3*( 3i ie3i de su%t $la$om( $uin,
d@nd la lumin( degetul *el mare tranda'iriu9 Era un $i*ioru3 divin, *(ruia Costea 8i alegea singur $anto'ii#
$anto'i num(rul , *um nu $oart( ni*i <le:andra Eeodorovna, 8m$(r(teasa 5usiei9 <$le*@ndu-se re$ede,
soul, mai 'eri*it de*@t tat(l, s(rut( tranda'iriul a*ela9 <$oi, *a 3i *um 3i-ar 'i *erut iertare $entru
8ndr(zneal(, s*oase, din %uzunarul st@ng al hainei, o *utioar( neagr(9 ? des*hise o *li$(, '(*@nd s(
s*@nteieze =uvaierul, a$oi o stre*ur( su%t $ern( l@ng( o%razul lehuzei9 Cu'und@nd a doua oar( m@na 8n
%uzunar, Costea trase 3a$te ori o$t %an*note al%astre, $e *are le al(tur( *utiei9 <tun*i <gri$ina 8i z@m%i
sla%, 3i el se simi %(r%atul *el mai 'eri*it din lume9 Ea totu3i t(*ea, *u %oti3or 8nd(r(tni*A su%t 'runtea
lu*ie *a de marmor(, o*hii st(teau ne*lintii, '(r( s( *li$eas*(9
. E3ti su$(rat(H 8ntre%( *u gri=( >aureniu Costea9 Ea '(*u un u3or semn a'irmativ *u genele9 Era
su$(rat(9
. 0e mineH
Ea r(s$unse *l(tin@nd *a$ul9 +u era su$(rat( $e el9
. ;u*esa d( voie soului s(u s-o s(ruteH
;u*esa nu d(dea voieA 8ntorsese iar(3i s$re $(rete 'runtea-i 8ngust( t(iat( 8n marmor( lu*ie9 El se
a$le*( 3i-i s(rut( ure*hiu3a, in@ndu-3i r(su'larea9 El era vesel, dim$otriv(, 3i simea 8n el dorini
dezordonate# s( se dea tum%aA s( 8ngenun*heze 3i s( se 8n*hine, %(t@nd metanie9 Se st($@ni 8ns(, *a un
%(r%at *u demnitate9 D3i *onsult( iar *easul, de dou( ori, 3i ie3i $(3ind 8nd(r(t 3i 8m$iedi*@ndu-se de $rag9
>ehuza tres(ri, des*hiz@nd o*hii ei mari9 <vea o*hi de *($rioar(, 8n *are se ad@n*ea um%r( de $(dure9
. +u-i nimi*F o salut( Costea 8n*lin@ndu-se din $rag9
)e3i destul de mul(mit de sine 3i $rivi %iruitor ziua de a'ar(9 Gesul Moldovei era $lin de o $@*l(
u3oar(9 Dntr-a*olo, *u un interes susinut, dar nesin*er, $rivea Bheorghi( 0o$a9
Binerele s(u 8l atinse, $un@ndu-i m@na $e um(r9
. MergemF hot(r8 Costea9
;omnul Bheorghi( 0o$a tres(ri9
. 4ndeH
. Mergem s( de*lar(m 'etia9
. )m$osi%il, r(s$unse 8nv((torul9
. <hF glume3ti, so*ruleH <m nevoie de martor9 +u m( $ot du*e numai *u Ce*tor9
. <3 merge, dar nu 3tiu *e s$une *u*oana Smaranda9
Cu*oana Smaranda $rivea ironi* din =ilul ei9
. Eu vreau s( 8ntre% $e iu%itul nostru ginere numai un lu*ru, zise ea *u deli*atea $e *are i-o im$unea
a*ea zi uni*(9 6reau s(-l 8ntre% da*( 8l a3te$t(m *u masa9 ;a*( nu tre%uie s(-l a3te$t(m, g(ses* de $risos
s( ai%( alt( tov(r(3ie de*@t $re$eli*arul9 Martorul de *are are nevoie $oate veni s(-l *aute 3i mai t@rziu,
du$( *e r@nduiala mesii s-a 8nde$linit9 <3 ruga $e iu%itul nostru ginere s( a'le *(, 8n treize*i 3i unu de ani
de *(sni*ie, %(r%atul meu n-a li$sit ni*io singur( dat( de la mas(9 +umai *@nd dumnealui era 8n alt t@rg,
ori 8n alt( ar(, mi s-a 8nt@m$lat s( stau singur(9
Costea as*ult( *u atenie le*ia9 0le*@nd 'runtea, se a$ro$ie de soa*ra sa, 8i lu( m@na 3i i-o s(rut( *u
res$e*t9
. Cu*oan( Smaranda, rosti el solemnA *red *( m( *uno3ti9 Gtii *( ai de a 'a*e *u un om de *uv@nt9 >a
ora unu $un*t sunt ai*i9 +e-am 8nelesH !un *uv@ntH
. !ine, %ine, du*ei-v(, sus$in( doamna 8nv((toare9 <i dre$tateA de *uv@ntul d-tale nu m( $ot 8ndoi9
<sta mi-a $l(*ut mai mult la d-ta# no%lea 3i edu*aia9 ;e a*eea i-am dat $e <gri$ina9 Ca s-o 'a*i 'eri*it(9
. ? voi 'a*e, *u*oan( Smarand(# ai $arola mea de onoare9
>u( $e %(tr@nul 8nv((tor de %ra 3i-l trase du$( sine9 0re$eli*arul 8i $re*eda# vition de i se vedeau
*oastele 3i %olnav de a*eea3i 8n*ordare atent(9 St($@nul s(u 83i du*ea $(l(ria 8n m@n(# *@nele avea o idee
'i:( a lui 8n *eea *e $rive3te rostul $e lumea asta a a*elui o%ie*t9
;e la $oart(, Costea se 8ntoarse *@iva $a3i 8nd(r(t9 <vea de '(*ut o re*ti'i*are9
. >e voi 'a*e, *u*oan( Smarand(9
. CumH
. 0e am@ndou( le voi 'a*e 'eri*ite, *u*oan( Smarand(9
. !ine, %ine, sus$in( iar mama lehuzeiA du*ei-v( 3i nu 8nt@rziai9 <hF ;oamneF a%ia 8mi v(d *a$ul de
n(*azuri 3i de tre%uri9 )ar te-ai 8ntorsH *e mai esteH
. Cu*oan( Smarand(, nu te su$(ra9 >a unu $re*is noi suntem ai*i9 Gtii %ine *( eu mi-am onorat
totdeauna $olia 3i *uv@ntul9 5(m@ne sta%ilit *(-i $unem numele EugeniaH
. ;a9
. +u-i ni*io o%ie*ieH
. +u9
. <tun*ea ne $utem du*eH
. ;a, da9
. Ei, *u*oane Bheorghi(, a*uma $utem merge9 ;u$( *e am sta%ilit 3i a*est $a*t, sunt *om$le*t
mul(mit 3i 'eri*it 3i nu mai am ni*io gri=(9 ;ar ai v(zut *( '(r( di$lomaie nu mergeH ,e 8n*redinez eu,
*u*oane Bheorghi(, *( '(r( di$lomaie nu mergeF Ce*torF unde-i Ce*torH Caide 3i tu, Ce*torF '(r( tine n-
are haz9
)))
!er*u 0rinu ;re$tarul, om *(runt 3i ne*ontenit g@nditor, 83i avea a3ezat( *r@3ma 8n ve*hea or@nd(
%oiereas*(9 >a 6l(deni a*uma nu mai tr(iau %oieriA mo3ia era de a$roa$e dou( de*enii intrat( de'initiv 8n
$atrimoniul s(tenilor9 <t@t $reotul *el %(tr@n, $(rintele <tanasie !ogrea, *@t 3i 8nv((torul $ensionar
Bheorghi( 0o$a *ontri%uiser(, *u mult( str(danie 3i %(taie de *a$, la 8nto*mirea 3i organizarea o%3tei de
*um$(rare de odinioar(9 ? $rim( 8m$(rire a $(m@ntului se 3i '(*use 8ntre *o$iii *oo$eratorilor ve*hi, 3i
o$era de eman*i$are 'usese uitat(9 ,ot av@ntul *el dint@i *(zuseA magazia *omun( de a$rovizion(ri 3i de
des'a*ere 'usese des'iinat(A *urtea %oiereas*( 'usese l(sat( s( se ruineze de'initivA numai unele a*areturi
3i ham%are r(m(seser( 8n %un( stare, 8n m@nile *@torva dintre *lon*anii satului9 ,otu3i, din toat( o$eraia
3i din toat( 8nsu'leirea de atun*i, se alesese o mai %un( stare a tuturor, %iseri*a mai 8ngri=it( 3i mai
*er*etat(, 3*oala %ine $o$ulat( 3i o administraie %(3tina3(9 6l(denii, r(ze3i ve*hi, nu $uteau su'eri
veneti*i9 0rimar, notar, $er*e$tor, $@n( la *el din urm( s*riitor, tre%uiau s( se ridi*e 3i s( se a3eze dintre
%(ieii satului9 0reotul, mai ales, 8nv((torul, de asemeni, n-aveau *e *(uta de aiurea9 0arohul *el %(tr@n se
hodinea 8n gos$od(ria lui, *a 3i 8nv((torul ve*hiA la %iseri*( 3i la 3*oal( slu=eau ne$oi ai lor9 <*ela3i
neam 3i a*eea3i r@nduial( . era deviza satului9 <*elea3i n(*azuri 3i a*elea3i du3m(nii mai st(ruiau din
ve*hiA 8ns( din *@nd 8n *@nd $ar*( se l(mureau toate, 'ie 8ntru iert(ri 3i 8m$(*(ri, 'ie 8ntru 8n*us*riri, 'ie
8ntr-o n(de=de a unor st(ri 3i mai %une . deoare*e erau a*ela3i neam 3i aveau a*eea3i r@nduial(9 Dn
mi=lo*ul a*estui sat mare de oameni destul de vredni*i 83i g(sise s(la3 un singur individ de lege 3i naie
str(in(, a*est !er*u ;re$tarul, *are lu$tase al(turi *u 'e*iorii satului, la KK9 Era o r(m(3i( din ede*urile
%oiere3ti9 Era un =idov de trea%(, *are-3i m(ritase *ele *in*i 'ete du$( *in*i %(r%ai din *in*i t@rguri, 3i n-
avea a l(sa ni*iun mo3tenitor la or@nda ve*he9 ,r(ia 8n huzur *u soia luiA el nu iz%utise s( se 8ngra3eA ea
era um'lat( *a o *hilot( 3i-3i $etre*ea vremea mai mult *(l(torind la *ele *in*i t@rguri# ;orohoi, 0odul
)loaiei, Sas*ut, ,e*u*i 3i Balai, de *@te ori se $etre*eau evenimente *a a*el de *are era m@ndru, mul(mit
3i 'eri*it, 8n ziua a*eea, *asierul general de la )a3i9 ;u$( *e se 8ntor*ea de la una din 'etele ei madama
Sura, !er*u 0rinu avea o%i*ei s( 8nsemne $e u3orul u3ii, *u *ret(, 8n*( o linie . adi*( o nou( $rogenitur(9
Mu3teriii lui de $rima *alitate o%servau asta 3i-l 'eli*itau numaide*@t, du$( *are or@ndarul le mul(mea, 8n
'orma *ea mai $l(*ut(, s*o@nd o$inia lui *ea mai %un(, un *otnar verzui, 8n v@rst( de muli ani# re*olt( de
la 0ara*lis, 18919
0entru lini3tea %(tr@neelor lui, !er*u ;re$taru luase dou( m(suri# mai 8nt(i a*east( $rietinie, destul de
generoas( 8n *eea *e 8l $rivea, *u administraia *omunal(A 3i $e urm( *om$le*ta lui /*ur(ire1, *um
s$unea el r@z@nd9 ;(duse 'etelor tot, *a s( nu mai ai%( ni*iun %an 3i s( nu mai a$ese asu$ra no$ilor lui
ni*io s$aim(9 ;e oamenii lui din 6l(deni nu se temea# 8ns( or@ndele sunt ata*ate de %ande din lo*uri mai
de$(rtate9 E(*use el a3a s( se 3tie $@n( de$arte *(-i des$oiat *u des(v@r3ire 3i *( urmeaz( s( se des$oaie 8n
'olosul *elor 8nsemnai *u *ret( $e u3orul u3ii9 <st'el $utea dormi *u u3ile des*uiate9 <3a zi*ea elA 8ns(
dormea totdeauna *u toate u3ile %ine z(vor@teA iar la 'erestre avea gratii de *etate de demult9
Camera 8n *are st(teau de vor%( $rimarele, notarul 3i $er*e$torul satului se a'la 8ndat( 8n dosul od(ii
*elei mari a *r@3mei9 0rin geamurile ei se $utea vedea deslu3it intrarea or@ndei 3i mi3*area uliei9 Era o
8n*($ere *urat(, *u divan moale, mas( 3i s*aune 3i *u *romolitogra'ii $e $(rei9 Dntre ta%loul *lasi* al
v@n(torii de ur3i 3i al lui Camlet *u evantaiul, nu li$sea $ortretul suveranului9 Cum des*hideau u3a, oame-
nii st($@nirii se des*o$ereau 8n 'aa a*estei imagini auguste9
. 6( s$un eu *( =idovul e un om 3iret 3i *u minte, o%serva uneori $rimarele, du$( *e saluta $e regele
Carol *el %(tr@n9
Dn od(ia a*eea, *are inea lo* de *lu% 3i de sal( de le*tur( a gazetelor, nu se 8nt@m$la de alminteri
ni*iun 'el de ti*(lo3ie9 Chiar 8n toiul *elor mai as*uite du3m(nii $oliti*e, adi*( la s*him%(rile de guvern,
se $(stra 8n a*el sat de ve*hi r(ze3i o *um$(n( a %unei-*uviini9 Gi *hiar *@nd oamenii st($@nirii, 8n
anumite zile de entuziasm, $ierdeau so*oteala $aharelor, nimene nu-i vedea um%l@nd str@m% $e ulii la
lumina zilei9 Se 3tia numai *( au 'ost *hemai la or@nd( Chiri*( 3i ,ur*u, iganii l(utari, *ei mai uria3i 3i
mai ur@i l(utari din *@i s-au v(zut9 Bos$odarii z@m%eau intr@nd 8n *r@3m( 3i ie3ind din *r@3m(9 Storurile
la *amera din 'und erau l(sate 3i u3ile 8n*hise *u gri=(, a3a 8n*@t iganii 83i sunau vioara 3i *o%za lor 8n
surdin(9
Mai era o r@nduial(, din vea*ul $o$ei *elui %(tr@n# *( $(storul turmei omene3ti n-avea *e *(uta a*olo9
!er*u 0rinu 8l saluta ad@n*, numai *@nd 8l vedea tre*@nd $e uli(, $e dinaintea or@ndei9 <sta a=unsese
a*uma o /to*mal(1 $este *are nu se $utea tre*e '(r( s*andal9 <*estei to*meli se su$usese 3i 8nv((torul
Bheorghi( 0o$a9 0entru el nu era o$reli3teA o$reli3tea 3i-o '(*use el, sau mai %ine zis i-o '(*use doamna
8nv((toare Smaranda 0o$a9
. <i o%i*ei, *u*oane Bheorghi(, s( te aduni ai*i din *@nd 8n *@ndH 8l 8ntre%( >aureniu Costea $e *@nd
mergeau *(tre or@nd(9
. Eoarte rar, drag( ginere, e:trem de rar9 Eu am ale meleA n-am tim$ $entru a3a *eva9
. ,otu3i, din *@nd 8n *@nd, *a un om 3i *a un %(r%at *are se res$e*t(, mai vii 3i ai*i9
. Eoarte rar, e:trem de rar9
. <sta m( mir(9 +u e3ti %ine *u $rimareleH
. !a sunt 'oarte %ine *u $rimarele9 +u-i vor%(, el e *u mult mai t@n(r de*@t mineA e 'e*iorul $resviterei
0aras*hiva9 E om 3i *u *eva *arteA a '(*ut *in*i *lase la li*eul din 0iatra9
. <3aH <tun*i 8mi $are 'oarte %ine9 <m dis*utat $rea $uin *u el, dar mi-au 'ost destul *@teva *uvinte,
*a s(-l a$re*iez du$( *um merit(9 <tun*i nu-i *onvin *eilaliH
. ;e *e s( nu-mi *onvieH <u 'ost elevii meiA 8mi sunt 3i $uintel neamuri9 ,re%uie s( 3tii dumneata *(
notarul 3i $er*e$torul sunt 'rai gemeni9 <u mers 8n 3*oal( una - *a ni3te m@nzo*i# 8n 'ie*are an $remianii
8nt(i9
. Di sunt 3i neamuriH se mir( nes$us >aureniu Costea9 Gi *u toate a*estea nu vrai s(-i vezi la o
8nt@lnire ami*al(, la un $ahar de vinH
. +-am asemenea o%i*ei, r(s$unse *u severitate 8nv((torul9 0reo*u$(rile 3i o%i*eiurile mele sunt
altele9
Costea se o$ri sur$rins, 8nl(tur( *u $i*iorul *@nele, 3i st(tu *@teva *li$e *er*et@nd 3i $e o $arte 3i $e
alta $e so*rul s(u9
. Cu*oane Bheorghi(, tres(ri el *u glas s*him%at, $ot s( s$un *( m( uime3ti *u des(v@r3ire9
Dnv((torul 8n*e$u s( r@d( *u %un(tate 3i *onveni *( nu a e:agerat9
. Ei, nu-i *hiar a3a *um se $are9
. 6ra s( zi*( ai luat $arteH
. <m luat9
. +u numai o dat(H
. Cred *( am 'ost 8n dou( r@nduri9 E(r( 3tirea SmarandeiF
. ;ar %ine *(-i a3a, 'rate drag(, o't( satis'(*ut ginerele9 Mi s-a luat o $iatr( de $e su'let9
Binerele urma a $rivi din *@nd 8n *@nd *u interes $e so*rul s(u, $e *@nd %(tr@nul 8nv((tor tre*ea de la
gravitate la oare*are nelini3te9 ?r@nda, zid(rie masiv(, se z(rea la *otitura drumului9 ,oate *(suele
gos$odarilor erau retrase du$( garduri stre3inite, 8n gr(diniA $e *@nd *l(direa %oiereas*( ie3ea singur( la
drum, *u u3a %oltit( des*his(9 Era vremea amieziiA s(teni nu se a'lau 8n $rea=m(A %(tr@nul 8nv((tor
%ine*uv@nta 8n sine $e ;omnul-;umnezeu $entru a*east( $otrivit( 8m$re=urare9
?r(3enii $rezumio3i 3i ne*unos*(tori s( nu-3i 8n*hi$uie *( se $oate $etre*e o or( $l(*ut( numai 8ntr-un
sta%iliment *u 'aim(, 8n ora3ele *ele%re9 Metodele lui !er*u 0rinu erau dintre *ele mai *ivilizate, 3i
autoritatea lui *(l(uzise gustul nu numai al unei generaii 8n a*el sat de 'runte9 !er*u 0rinu este *el dint(i
*r@3mar din ar(, 3i mi se $are *( a r(mas singurul, *are a $retins *a vinul lui s( 'ie a%sor%it *u deli*ate(
3i '(r( a$a gazoas(9 ,ot la al treilea /$(h(rel dul*e1, *um 8i s$unea el, avea gri=( s( adu*( *eva de gustat,
$uin 3i 'oarte %un# 'i*at de $asere, *reier de viel, urd( $roas$(t(9 <vea o sistem( a lui 3i 8n *eea *e
$rive3te l(utarii# le d(dea drumul /8n(untru1 numai 8n anumite zile9 <vea dre$tate domnul +e*ulai
Cum$(n(, $rimarele9 <semenea $ri*e$ut *r@3mar merita medalia servi*iului *redin*ios din $artea
onoratului guvern9
0rimarele 3i *eilali doi, ,emisto*le Eoi3or 3i <ristide !oi3or, st(teau de vor%(9 < sta de vor%( 8n a*el
lo* 8nsemna mai ales a te su$une 8ndeletni*irilor rituali*e9 Cum aveau $aharele numai $e =um(tate $line,
$ro%lema era *a s( le de3erte 3i s( le um$le din nou# 8n a*est r(stim$, 8ns(, tre%uia s( se dea tre%urilor
$u%li*e im$ortana *uvenit(A nu at@t tre%urilor satului, *@t tre%urilor *elor grave ale (rii 8ntregi, *(*i
numai a*elea nu $ot g(si ni*iodat( do*tor 3i do*torie9
;omnul Cum$(n( 83i *er*eta din *@nd 8n *@nd *easul 3i $(rea nemul(mit, str@m%@ndu-3i 8ntr-o $arte
mustaa9
. Mi se $are mie *( musa'irul nostru nu-i om de *uv@nt, o%serv( el9
;ar 8n a*eea3i *li$( 'igura lui ro3*ovan( se lumin(9 Costea a$(ruse, *u *@nele9 Gi avea 3i un tovar(39
. +ea3te$tat evenimentF se mir( $rimarele9
. Ce esteH Ce se 8nt@m$l(H se gr(%ir( s( 8ntre%e *ei doi 'rai, gr(m(dindu-se asu$ra geamului9
Dnv((torul intr(, eroi*9 !er*u 0rinii 8l salut( *u res$e*t, a$oi r(mase r(zimat de st@l$ul te=ghelei, *a o
statuie a mir(rii, *u s$r@n*enele ar*uite $@n( la mi=lo*ul 'runii9 ,emisto*le Eoi3or se ru$se %rus* din
lo*ul lui, des*hise u3a *e da 8n *r@3m( 3i strig( *u glas $uterni* s$re ;re$tar, '(*@ndu-l s( tresar(#
. 5e$ede, domnule !er*uF )e3i 8n drum 3i te uit( 8n sus9 ;re$tarul 'u $e $un*tul de a e:e*uta $orun*a9
,otu3i, dori s( *unoas*( 8nt(i motivul9
. ;aI de *e, m( rog, sa m( uit 8n susH
. Ca s( vezi da*( nu s-a '(*ut o %ort( 8n *er9 ;omnul 8nv((tor ne 'a*e onoareaF
. ?noarea-i de $artea mea, domnilor, r(s$unse grav Bheorghi( 0o$a9
Eun*ionarii '(*ur( 8n $i*ioare $rimirea, *u voie %un(9 Erau destul de veseli, 8ntru*@tva la dia$azonul
lui >aureniu Costea9
. ;ar %ine *-ai venit, *u*oaneF se lini3ti $rimarele9 0o'tim, 3edei9 !er*u 0rinu ar 'i adus 8n*( dou(
$ahare, da*( 3i-ar 'i venit 8n 'ire9 <3a de s$eriat nu l-am v(zut de mult( vreme9 +u luai lo*H
. !a da, %a da9
;omnul Cum$(n( se 'eri $uintel 8ntr-o $arte9 Sosise 3i $entru d-sa *li$a uimirii#
. M( rog, *e-i *u $re$eli*arul a*estaH 6(d *( se uit( *u insisten( la mine 3i m( $rovoa*(9 6ra $oate
s(-i dau lui $aharul de vinH
. <3a mi se $are, r(s$unse r@z@nd *asierul general9 6ra s(-i arun*i, *a s( i-l adu*( numaide*@t9
!ine8neles, 8nt@i tre%uie s(-l de3eri9
. <3aH Curios lu*ruF
<tun*i i se dezleg( 3i ;re$tarului lim%a#
. Eu l-am v(zut de-a*um 3i l-am admirat, l(muri el9 C@nd a venit mai nainte %oierul, *@nele a stat a'ar(
3i l-a 8n*on=urat toat( ve*in(tatea9 < s(rit $este toate gardurile 3i a adus toate vreas*urile9
. <tun*i e un artistH
. E mai mult un s$e*ialist, o't( CosteaA $rive3te viaa numai su%t un singur as$e*t, *a 3i muli savani
$e *are am avut onoarea s(-i *unos*9 Dnt@ia oar( *@nd am ie3it *u el $e *@m$, s-a s$(riat de un ie$ure 3i a
'ugit a*as(9 <*uma vreau s(-l 8n*er* a doua oar(9
6or%ind, *asierul general se distra s( arun*e o m(nu3( 8ntr-un *ol al *amerei 3i *@nele i-o adu*ea
numaide*@t, *er@nd s( i-o arun*e iar, *a s-o adu*( din nou9
. E un *omediant, de*lar( 3i ;re$tarul, adu*@nd $ahare 3i vin $roas$(t9
. CmF sus$in( *u $l(*ere $rimarele, 8n ori*e *az e o minune a tim$ului modern9 ,e 'eli*itez9
. 0rimes* 'eli*it(rile, se 8ntoarse *u m@ndrie 3i *u $aharul $lin d-l Costea, 8ns( nu $entru asta9
. <tun*ea esteH
. Este9 0resu$unerile dv9 au 'ost =uste9 Sunt *el mai 'eri*it om 3i tat(9 +umele *o$ilei mele va 'i
Eugenia9 6( rog s( %inevoii a $rimi de*laraia9 <m adus 3i un martor9
. S-a '(*ut, *u*oaneF sus$in( iar *u $l(*ere $rimarele9 <l doilea $ahar nu %inevoie3ti s(-l *er*eteziH
;re$tarul 3i-a '(*ut datoria 3i l-a um$lut9
!er*u 0rinu 83i 're*a m@nile9 Eelul lui de e:$rimare era $uin deose%it de al elitei#
. Se *uvin trei $ahare, zise el, $entru o *(ru( nou( *are s-a r(sturnat a*as( la domnul 8nv((tor9
!(tr@nul 8nv((tor sor%i su%ire al treilea $ahar 3i *atadi*si s( se 8m%l@nzeas*( 8ntru*@tva9
Dn asemenea atmos'er( vesel( s-a '(*ut de*laraia a*elei 'iini nou(, *are venise numai de *@teva ore 8n
lume, $entru un destin ne*unos*ut9
+u numai at@t9 <*uma venea r@ndul notarului, *are era o lim%( su%ire a *omunei9
. 0entru %un( r@nduial(, zise ,emisto*le Eoi3or, eu am adus al doilea martor, $e 'ratele meu
$er*e$torul ($er*e$torul z@m%i 3i se 8n*hin( s$re Costea), $re*um 3i registrul, *a s( eli%erez imediat
%uletinul9 0e*etea-i 8n %uzunarul din drea$ta, *utia *u tu3, 8n *el din st@nga9 5egistrul iese la iveal( 8ndat(
*e m( s*ol de $e s*aun9 +oi a*e3ti trei, $e *are ne vedei ai*ea, avem o%i*ei s( nu 8nt@rziem nimi*A servim
$rom$t $o$orul9
)nterveni 3i m@r@itul ;re$tarului#
. >a noi, gra%a nu stri*( trea%a9
. >a noi, urm( notarul, saltarele sunt goale, registrele inute la zi9 >a toate ins$e*iile ni se '(g(duie3te
*@te-o de*oraie, $e *are n-o $rimim ni*iodat(, 8ns( nu 'a*e nimi*9 <st'el de oameni suntem noi, stimate
domnule Costea9 <3 $utea zi*e *( a*estea sunt singurele noastre de'e*te9
;re$tarul 83i s*utur( r@z@nd *a$ul *(runt tuns s*urt 3i %ar%a 8n*( neagr(#
. <i*i, *u de'e*tele, d( el l(murire, domnul notar %ate-n mine, adi*( mai degra%( 8n 'ii*a mea 0aulina,
m(ritat( a*um la Balai 3i de=a 'eri*it(9 0ar*( *e are a 'a*e numele lu*ruluiH S( 'ie lu*rul 8n sine %un9
. +u 8neleg, de*lar( Costea, *li$ind des din o*hi9 Gtiu *( sunt tat( 'eri*it 3i at@t9 <sta 8ns( n-o 8neleg9
. <i s( 8nelegi 8ndat(, *u*oane, z@m%i notarul ,emisto*le, s*o@nd registrul dintr-un lo* 8n*(lzit de
$artea *ea mai groas( a tru$ului s(u 3i des*hiz@ndu-l, *a s( s*rie numele unui om nou9 6or%im toi *a
ni3te oameni de trea%(A %ine ar 'i s( 'im9 <sta se $otrive3te 3i $entru de'e*tele 0aulinei, 'ii*a *ea mai mi*(
a negustorului nostru9 <m de la 0aulina, $e *@nd era domni3oar(, un do*ument, o *arte $o3tal( ilustrat( $e
*are a trimis-o unui logodni* al s(u din a*el tim$9 <'a*erea nu s-a '(*ut la 0a3*aniA a'a*erea s-a '(*ut la
Balai9 Cartea $o3tal( este adresat( d-lui )sa* Boldman, grande rue, 0a3*ani9 Cu$rinsul ei, $e *are-l 3tiu $e
de rost, e urm(torul# /A iubi este o plcere. A fi iubit este o fericire: Iubeti i eti iubit, iubesc i sunt
iubit. Iat ambele defecte pe care noi le posedm. A ta, pour toujours, Paulinica.1 ;e*i a*estea sunt
de'e*tele noastre, la *are se adaog( 3i ni3te lu*ruri m(runele %ine 'ri$te de ;re$tar, 3i $l(*erea s( 'im
8m$reun(9 Mai *u sam( am s( al*(tuies* un ta%lou 3i am s(-l anin 8n $(rete 8n sala de 3edine, 8n *are
ta%lou am s( s*riu *( ast(zi s-a 8nt@m$lat un mare eveniment9
. +a3terea *o$ilei meleH
. ;aA 3i 8n*( unul#
. ;omnul 8nv((tor 8n od(i( la !er*u ;re$taru9
>aureniu Costea 83i sor%i $aharul, $rimi %uletinul 3i 8m%r(i3( entuziasmat $e slu=%a3ii *omunei9
. ;omnilor, vor%i el *u 8nsu'leire, arun*@nd 8n*( o dat( m(nu3a 8ntr-un *ol, lumea asta e $lin( de
lu*ruri %une, $e *are noi nu voim s( le *unoa3tem9 0re$eli*arul meu e un ti$ ridi*ol, *a 3i toi savanii
s$e*iali3ti $e *are am onoarea s(-i *unos* 3i s(-i res$e*t9 ;re$tarul dumneavoastr( e un negustor *a toi
negustorii9 Chiar iu%itul meu so*ru nu-i de*@t un $ensionar onora%il, *are nu *unoa3te %u*uriile vieii9
. ;(-mi voie, ginere, le *unos*9
. Di dau voie, 8ns( nu le *uno3ti9 Chiar eu, a*esta *are m( vedei, de3i sunt *eva, 8n realitate nu sunt
mare lu*ru9 Dns( *el mai e:traordinar din toate lu*rurile de $e lumea asta 3i din toate tim$urile suntei
dumneavoastr( domnilor, *are mi-ai eli%erat 8n trei minute un %uletin 3i nu adunai stoguri de h@rtii
nerezolvate la $rim(ria dumneavoastr(9
. <*estea sunt singurele noastre de'e*te9
. ;a, domnilor, a*estea sunt singurele dumneavoastr( de'e*te9 Caut s(-mi dau sam( *(rei 8m$re=ur(ri
se datore3te a*est 'a$t insolit 3i *u totul e:traordinar, 3i nu g(ses*9 +u-i adev(rat *( 3*oala 'a*e $e omul
om 3i altoiul $e $omul $om9 +u-i destul 8nv((torul, nu-i destul $reotul, nu-i destul neamul9 +u 8neleg
nimi*, *(*i ara-i $lin( de *asieri generali, 3i de $rimari, 3i de notari, 3i de $er*e$tori# ei %ine, toi sunt '(r(
de'e*te9 Care-i $ri*ina *( dumneavoastr(, domnilor, *are-i $ri*ina *( noi, domnilor, da*(-mi dai voie,
$osed(m asemenea de'e*teH Stau 3i m( g@ndes* 3i nu g(ses* de*@t o singur( e:$li*aie9 +umai 'iii de
v(duv( $ot $oseda asemenea de'e*te9 S-a o%servat *( 'iii de v(duv(, *res*ui 8n dragoste, gri=( 3i
su'erin(, sunt singurii *are r(z%es*, a=ung unde se *uvine 3i-3i 'a* datoria9 ;ovad( d-l $rimar +i*olae
Cum$(n(9 ;ovad( eu9 Su%semnatul, domnilor, e 'e*iorul v(duvei lo*otenentului )on Costea, *are a murit
8n r(z%oiul inde$endenei9 +u v( voi s$une 8n *e *ondiii mizere am *res*ut 3i *u *e greut(i am 8nv(at9
<sta v( intereseaz(, $oate, $uin9 Ea$t este *( am a=uns *e sunt 3i unde sunt din su'erina mamei mele 3i
$entru dragostea ei9 Ca s-o 'a* s( se %u*ure *u un an mai devreme, am $(r(sit studiile universitare 3i am
intrat 8n servi*iul Ministerului de Einane9 <m '(*ut %ine# %iata *u*oana So'i*a a a$u*at *el $uin doi ani
de lini3te 3i de %el3ug9 0oate, zi* eu, s( 'ie asta $ri*ina9 Dns( nu *red s( 'ie adev(rat, deoare*e a*e3ti 'rai,
notarul 3i $er*e$torul, nu sunt 'ii de v(duv(, sunt de*i $ersoane sus$e*te9
. ;a*(-i 'a*e $l(*ere, *u*oane, suntem 3i noi 'e*iori ai unei mame v(duve, r(s$unse destul de serios
notarul9
. ;a*( e nevoie, 8ndr(zni !er*u 0rinu, $ot s( adu* 3i eu $entru mine asemenea m(rturie9
>aureniu Costea deveni teri%il de uimit de $ro$ria sa des*o$erire#
. E *eva *u totul e:traordinarF >u*rul merit( s*ris 3i studiat9
Dn r(stim$ul *are urm( a*estei uimiri, ;re$taru g(si $otrivit s( lese $e *ei doi l(utari *iol(no3i 3i nali
s( intre9 Dns( *um 8n*e$ur( Chiri*( 3i ,ur*u a-3i suna instrumentele, Costea deveni atent, *a la o sonerie
de alarm(9 D3i trase din %uzunarul vestei *easul9
. E unu '(r( *in*i, zise el *u glas mai lini3tit9 Cu*oane Bheorghi(, tre%uie s( mergem9 Mi-am dat
*uv@ntul 3i nu m( $ot dezonora9 <3a sunt eu9
0rimarele, *u %l@ndee 3i 8n *ea mai des(v@r3it( eu'orie, se ridi*( 3i inu 3i el un dis*urs s*urt, 8n *are
83i $ermitea s( 8ntre%e *ui r(m@n a%andonai *eilali 'ii de v(duv(, *e se va 8nt@m$la *u l(utarii, *e se va
8nt@m$la *u vinul9
. 4ltimul $ahar de vin 8l %em, r(s$unse *u hot(r@re Costea9 ;omniile-voastre vei %inevoi s( m(
8ntov(r(3ii $@n( a*as( la so*rul meu, unde ne a3tea$t( *u masa *u*oana Smaranda9 0e igani 8i o%lig s(
vie 8n urma noastr( 3i le $ermit s( *@nte, *a s( se 3tie *( sunt azi un om 'eri*it9 ;e*i $le*(m, *a s-a=ungem
la tim$9 Stimate domnule negustor, s*rie $e mas(, *u *reta, so*oteala9 +imene n-are voie, ast(zi, s(
$l(teas*(A 8mi 8nsu3es* eu a*est dre$t9 C@t 'a*eH 4na sut( dou(ze*i lei9 Eoarte %ine9 <daog( data zilei de
azi# 1K august9 <dun(# 'a*e o sut( treize*i 3i 3a$te9 Di d(ruies* eu trei# 'a*e o sut( $atruze*i9 0o'tim9 S( ne
gr(%im, *a s( se vad( stri*tea *uv@ntului meu9
0l(*erea a*elei zile s-a des(v@r3it 8n *asa 8n*ununat( de vi(-de-vie a %(tr@nului 8nv((tor9 Convoiul a
tre*ut $e ulia satului 8n %un( dis$oziie, av@nd 8n urm( $e l(utari, *are *@ntau mar3ul lui !oulanger9 Dntre
toi, mai $uin( stare %un( avea 8nv((torul9
. <m s(-i m(rturises* *eva, ginere, zise el lui Costea, *u lim%a *am grea9 ;umneata 3tii, $oate, *e are
s( se 8nt@m$le, eu 8ns( nu-mi dau sama9 Dnelegi dumneata *( 8nt@ia oar( 'a* una *a astaH Eu am 'ost omul
datoriei, 3i a 'ost 3i soia mea *am a$rig( 3i 'oarte geloas(9 Eu n-am *unos*ut o $rietinie la un $ahar de
vin, n-am 'ost 3i eu %eat o dat(, a3a *a s(-mi *@nte l(utarii9 ?'F nu $ot s$une *( n-am 'ost 'eri*it, 8ns( am
dus o via( /mizera%il(1999
. +u-i nimi*, ai vreme, 8n*er*( s(-l m@ng@ie ginerele9
. Crezi dumneata *( am vremeH <sta n-oi *rede-o eu ni*iodat(9 ;e altminteri, ni*i nu m( las(
Smaranda9 +u $ot s( s$un# admira%il( 3i virtuoas( muiere, 8ns( nu m-a slo%ozit din h( ni*iun $as9 Dn
$rivina stri*teei, *red *( <gri$ina 8i sam(n(9
<laiul a a=uns la *easul unu $un*t, nu s$re 8ntreaga satis'a*ie a *u*oanei Smaranda9 Co$iii din sat
veneau du$( igani, $etre*@nd de minune *u Ce*tor, d@ndu-i ne*ontenit 8ndeletni*ire *-o $(l(rie ve*he,
$@n( *e a*ea $(l(rie ve*he a *(zut 8ntr-o '@nt@n(, 8ntru dis$erarea *@nelui 3i a gos$odinei9 <*ea gos$odin(
n-a 8nt@rziat s( ias( 8n drum, *-un *o$il 8n %rae 3i *u unul de m@n(, rostind violent 'elurite lu*ruri
ameste*ate $e tonul *el mai 8nalt *u $utin(9
)6
6iaa la )a3i a d-lui >aureniu Costea se *u$rindea 8n marginea a*estei 8ndoite m@ndrii# soia sa 3i
*o$ila sa9
>umea $utea s(-3i dea sam( *hiar a*um des$re s$lendoarea *elei dint(i9 Celei de a doua de*eniile
viitoare 8i rezerv( o situaie vredni*( de inteligena 3i 'rumusea $e *are le mo3tene3te# inteligena se 3tie
de la *ine, iar 'rumusea de la o du*es( divin(9 ;e a*eea 3i numele ei, *are, 8n lim%a olim$i*(, 8nsamn(
/%ine-n(s*ut(19 /0otenial 3i $rogres, e:$li*a d-l Costea 8ntr-o 'ormul( 'eri*it(A ast'el o generaie 8ntre*e
$e *ealalt(, urm@nd s$irala de 8m%un(t(ire a umanit(ii19
;u*esa era instalat( deo*amdat( 8ntr-o *as( destul de 'rumoas(, $e strada 5om@n(9 <*olo soul s(u 8i
de$unea la $i*ioare 3i iu%irea, 3i lea'a lunar(, 3i mo3tenirile su**esive9
Se 8nt@m$lase 8n viaa lui, to*mai la vremea 3i v@rsta $otrivit(, a*est lu*ru a3a de $l(*ut# s( moar( ni3te
m(tu3i, *are, $rin a*east( tre*ere a lor $e un $lan s$iritual, 8nlesneau viaa material( a unui ne$ot9 ;e$arte
de a le $l@nge $entru ie3irea lor din valea $l@ngerii, el era gata s( le 'eli*ite9
. Minunat lu*ru o mo3tenire, *@nd $oi s-o 8ntre%uinezi %ine, zi*ea el *(tr( unii 3i *(tr( alii9
4nii 3i alii erau $rietinii lui9 <*e3ti $rietini a$(reau mai *u sam( la ora amiezii 8n lo*alurile unde se
g(se3te vin %un9 Se 3tie *( )a3ii e renumit $entru vin, *astravei murai 3i monumente istori*e (asta e tot
re'le*ia *asierului general)9 0uin lu*ru de alt'el 83i 8nsu3ise el din a*este daruri nea3te$tate ale noro*ului
s(u9 ;re$tul *el mare nu era al lui9 ,otu3i, 83i 8m$odo%ise $ano$lia *u o $u3*( din *ele mai %une 3i *u o
tor%( dintre *ele mai elegante9 D3i *um$(rase 3i ni3te $iese de 3ah de a%anos, *(*i de-o %u*at( de vreme 83i
$ro$usese s( devie 3i un 3ahist eminent9 Dn s'@r3it, adusese $entru gr(din(, *are nu avea $(re*he 8n *artier,
*in*i sute de tranda'iri din s$e*iile *ele mai renumite9 0ro$un@ndu-3i s( devie 3i un %un gr(dinar amator,
8ntreinea a*e3ti altoi 'ie $rin o$eraii asu$ra s(l%ati*ilor, 'ie *res*@nd $e *ei ve*hi, *are se s(l%(ti*eau9
<vea is*usite instrumente 3i $entru asta, 8ns(, *a 3i $entru v@n(toare 3i 3ah, me3te3ugul 8i era *u mult
in'erior doriniiA a3a 8n*@t tre%uia s( vie $e urm( 3i Bhiula Ear*a3, un %(tr@n 3i ve*hi slu=itor ungur, *are
*resta 3i el *u un *uit ie'tin9 Mugurii /domnului1 *ontinuau s( doarm(, $e *@nd ai %(tr@nului '(*eau
*reang( 3i 'loare, um$l@nd de admiraie $e Costea $entru $ro$ria sa di%(*ie, do%@ndit( a3a, dintr-odat(9
. Eu la toate am noro* 3i toate 8mi merg %ine, *ontinua el s( 'ilozo'eze9
,otu3i, avea 3i el motive s( nu 'ie $er'e*t mul(mit9 >a v@n(torile noastre de $(dure, la *are lua $arte
regulat, ne*ontenit $romitea s( 'a*( *ele mai *ele%re du%leuri9 >e '(*ea ne*ontenit, de *@te ori se $rezenta
v@natul $e linie, 8n se*torul s(u9 ;intr-o mie 3i una de motive, vul$ea, lu$ul 3i mistreul 3i mai *u sam(
ie$urele se du*eau9 >(sau urme de $(r sau de s@nge, $e *are d-l Costea le vedea $re*is9 ,ovar(3ii s(i din
drea$ta 3i din st@nga a**e$tau 3i ei 8ntru*@tva *( s-ar vedea *eva vag9 Ea$tul e:traordinar era *( v@natul
nu *(dea 3i *( lu*rul se re$eta9
. <sta-i una din *ontrarier(ile mele, mi-a m(rturisit el 8ntr-o sar(, la !8rnova, du$( al 3a$telea $ahar9
Dns( *e vrai d-taH da*( *hiar toate, toate ar merge $er'e*t, a3 avea dre$tul s( m( tem de o *atastro'(, *a nu
3tiu *are rege din anti*hitate9 ,otu3i, v( des'id $e toi v@n(torii *are ai luat $arte azi la goan( 3i *are vei
lua $arte 3i m@ni, v( des'id s(-mi ar(tai o $u3*( mai %un( de*@t a mea9 Sunt sigur *( va veni *easul *@nd
voi e:e*uta 3i eu du%leul meu 8n $lin9 C(*i 3i 'a$tul *( ne*ontenit mi se 8nt@m$l( *e mi s-a 8nt@m$lat
ast(zi dovede3te *( voi intra 3i eu 8ntr-o serie %un( v@n(toreas*(9
. ,ot *e se $oate, am r(s$uns eu9 <3 $utea s$une *hiar *( sunt sigur de asta9
. +u, 3i-a s*uturat 'runtea, *u energie, d-l CosteaA nu a3a9 >as( mai %ine s( mearg( lu*rurile *um sunt9
;a*( a3 'a*e du%leul la mistrei, s-ar $utea 8nt@m$la s( se iveas*( de'i*itele altor nemul(miri, 8n alt(
$arte, 8n zona unde sunt *u adev(rat mul(mit 3i 'eri*it9 +u, nuF s( r(m@nem a3a9 S( 3tii *( 3i Ce*tor, de
la *are n-am 8m$u3*at ni*io $re$eli( 3i *are a 'ugit iar(3i de un ie$ure, e un 'el de ga= al noro*ului meu9
>as(-l s( tr(ias*( 3i el s(-3i 'a*( e:er*iiul lui uni* $@n( la moarte9 S(-mi 8n'loreas*( mie tranda'irii, $e
*are-i altoies* eu *u m@na mea, s( *reas*( Eugenia la s@nul ig(n*u3ei 3i s( sur@d( du*esa9 S( sur@d(
du*esa999 urm( du$( o $auz(, *u oare*are melan*olie, domnul >aureniu Costea9 Eu $ro$un, domnule 3i
iu%ite $rietine, s( mai %em un $ahar de vin9 ,otu3i, stau 3i m( g@ndes*, 3i iar m( 8ntor* 3i zi*, *( mistreul
de m@ine tre%uie s(-l 8m$u3* euA *(*i ni*i 'eri*irea a*eea des$re *are $omenes* nu-i 8ntru totul nealterat(9
S( nu te miri *( sunt 8ntru*@tva %u*uros '(*@ndu-i a*east( m(rturisire9 <s*ult(-m( $e mine9 ;u*esele
sunt *@teodat( 'iine di'i*ile9 0e du*ese e greu s( le mul(me3ti totdeuna9 Ca un %un 3i leal $rietin, $ot s(-
i 'a* unele *on'idene, *u *ondiie s( 'ii 3i d-ta de $(rere *( mistreul de m@ne tre%uie nea$(rat s( ias( la
mine 3i eu s(-l 8m$u3*9 <3 $utea s$une *(, 8n unele dis*uii, du*esa are a'irmaii %ru3te 3i *on*luzii
*iudate9 Mai 8nt@i, *e dis*uie 3i *are dis*uieH Eu vin de la %irou 3i din ora3 adu*@ndu-i, *a totdeauna, un
%u*het de 'lori ori un $a*het de $r(=ituri, 3i-i s$un *( am avut de lu*ru, 8n vederea ins$e*iei *e se anun(9
Ca r(s$uns logi*, d-na <gri$ina Costea 8mi de*lar( dintr-odat( *( %u*(t(reasa noastr(, $e *are o avem de
la 8n*e$utul *(sni*iei 3i *are-i o $ersoan( *umse*ade, tre%uie numaide*@t dat( a'ar(9
. ;e *eH e3ti nemul(mit( de 'elul *um $re$ar(H
. +u9 B(te3te 'oarte %ine9
. <tun*i de *e s-o d(m a'ar(H
. <m s(-i s$un 8ndat(9 Mai 8nt(i are tu$eul s-o *heme *a $e mama9
. S*him%(-i numeleA zi-i )leanaA $e toate %u*(t(resele le *hiam( madama )leana9
. <*uma nu se mai $oate, e t@rziu9 0e urm( e *eva s*andalos, *u *o$ilul9 <re un *o$il de ze*e ani9
. Ce are a 'a*eH 8l ine la o sor( a eiA $e noi nu ne in*omodeaz( *u nimi*9
. <3a s$ui d-ta, 8ns( $e mine m( in*omodeaz(9 E un adev(rat s*andal# e un *o$il din 'lori9
. Ei 3iH
. Cum /ei 3i1H E un *o$il din 'lori, '(*ut *u un vizitiu9
. ,re%uia s( 'ie '(*ut *u Brigore Bhi*a, domnul MoldoveiH
. >as(-m( *u Brigore Bhi*aA nu vreau s( 3tiu *ine-i a*elaF ,re%uia s( nu-l 'a*( *u nimeni9
. ,otu3i l-a '(*ut9
. 6(d9
;u$( 8n*e$utul a*esta de *onversaie . *are e oare*um un r(s$uns la ins$e*ia 'inan*iar( $e *are am
anunat-o eu . s-ar $utea *rede *( tre%uie s( tele'onez %iroului de servitori9 +i*i de *um9 +u 8neleg
ni*iodat( *um 3i 8n *e *hi$, $rin *e mister 3i tranziii, *on*luzia este *( d-na Costea, de 'a$t, nu mai $oate
su'eri $(l(riile $e *are le are 3i *( vrea s( $rimeas*( vizita d-nei EanL *u *ele mai noi modele, sosite de la
0aris9
. ;ar *u madama )leana *um 'a*emH
. Care madama )leanaH
. Cu %u*(t(reasa9
. Mai 8nt(i n-o *heam( madama )leanaA o *heam( Smaranda 3i-i o %iat( 'emeie 'oarte *umse*ade9 +u
8neleg *e ai *u d@nsa9
Eu z@m%es* 3i tre* 8n alt( odaie, *a s( v(d $e Eugenia la s@nul Savastiei C(r(%u39 C@teodat(, domnule
3i stimate $rietine, du$( o dis*uie de 'elul a*esta, a'lu, nu *u $uin( sur$rindere, *( du*esa a intrat 8n
tratative $entru o ro*hie9
. ? ro*hie de %alH Mai era vreme $@n( la iarn(9
. +-am s$us ro*hie de %al9 <m s$us ro*hie de strad(9 Dnelegi d-ta *( nu $ot um%la 8n zdrene, *a o
*er3etoare9
. 0entru numele lui ;umnezeuF Ce 'el de vor%e sunt a*esteaH Soia mea 8n zdreneH <3 $utea s( 'a*
numai doi $a3i 3i s( des*hid dou( gardero%e ti*site de ro*hii de toate *olorile, *u *are soia mea a '(*ut
deli*iul zilelor mele 3i $edea$sa tuturor *u*oanelor din a*est ora39
. Care gardero%( ti*sit(H <*elea sunt ro*hiiH
. ;u$( $(rerea mea, nu $ot 'i alt*eva9
. Cu toate a*estea, sunt alt*eva9 Dn ori*e *az, nu sunt ro*hii9 Mai %ine zis sunt ro*hii *are nu se mai
$oart(9 <lta-i moda, altu-i gustul9 Dn s'@r3it, *e mult( vor%(H Cred *( n-am a=uns zilele a*estea *a s( mi se
$re*u$eeas*( o ro*hie999
. +u $re*u$ees* nimi*A 8i 'a* *e $o'te3ti9
. !a v(d *( $re*u$ee3ti9 ,oat( ziua stai *u nasul 8n h@r*hii999 des$re nevoile mele ha%ar n-ai9
<uzi d-taF des$re nevoile du*esei n-am ha%arF
<sta-i una9 ;ar mai este *eva9 Dn asemenea 8m$re=urare 3i numai 8n asemenea 8m$re=urare, *@nd se
enerveaz( 3i se t@nguie3te, du*esa $ronun( /h@r*hie1 3i /*ar*he19 +u 3tiu du$( *are di*ionar9 Ea$t este
*( $ronuna /h@r*hie1 3i /*ar*he19 Gi /levorver19 ;e multe ori *ad 8n *urs(# 8n*er* s(-i dovedes* *( se
s$une h@rtie, *arte 3i revolver9
. Mai 8nt(i nu s$un h@r*hie 3i *ar*he, se revolt( ea9 Ce vrai s( ar(i *u astaH *( nu 3tiu s( vor%es*H <3
'i mai dis$us( s( *red *( dumneata $ronuni a3a9 Eu n-am $ronunat de *@nd sunt h@r*hie 3i *ar*he9 )ar
levorver *e are a 'a*eH >evorveru-i levorver9 <i s( s$ui *( nu-i levorverH
. !a nu9 S$un *um $o'te3ti9
. <sta esteA am a=uns umilit( 3i %at=o*orit(# s$un /levorver1 *a madama )leana de la %u*(t(rie9 +-ai s(
s$ui a*uma *-o *hiam( Smaranda9
. +u9
. !a s$ui9
. !ineA s$un9
Dn a*est lo*, glasul du*esei se um$le de la*rimi9 Dmi aminte3te, *u lu: de am(nunte, *( vreau s-o
umiles* 3i 8n alte *hi$uri $entru o $resu$us( ignoran(, de3i d-sa a urmat *ursurile *om$le*te la /S'9 Sava1
3i . slav( ;omnuluiF nu 3tie s( *oase un nasture9
. <i *eva de s$us *( nu 3tiu s( *os un nastureH
. Eereas*( ;umnezeuF Sunt *hiar %u*uros9
. +u-i adev(rat, nu e3ti %u*uros 3i susii *( un metru *u% are mie de de*imetri *u%i9
. Susin, $entru *( a3a-i adev(rat 3i a3a s*rie la aritmeti*(9
. !a susii *a s( m( umile3ti9 <ritmeti*a a*eea unde s*rie a3a $rostii s-o zv@rli $e 'o*9
. Dmi dai voie s(-i e:$li*, drag( du*es(, *hestia metrului *u%H
. +u dau voie nimi*9 E a3a *um am s$us eu9
. !ine, 'ie a3a, 3i s( *hem(m $e madam 5osita $entru ro*hie9
. Care ro*hieH
. 5o*hia de *are vor%eai9
. EuH am vor%it de o ro*hieH
+u mai insist asu$ra unor asemenea dis*uii 3i tratative9 <i su%8neles *( du*esa avea nevoie de dou(
ro*hii 3i uneori de trei ro*hii, *a s( nu um%le 8n zdrene $e strad(, *a *ea din urm( *er3etoare9
;omnul >aureniu Costea z@m%ea, amuzat singur de asemenea *iud(enii ale <gri$inei9 Cu *@t se
g@ndea mai %ine la toate 3i des*o$erea mai multe *iud(enii, *u at@t $(rea mai st($@n $e o 'eri*ire '(r(
$ere*he, de *are-l $utea invidia o lume9 <*est $i$er, 8n %u*(i*a totdeuna gustoas( *are era $artea lui $e
lume, 83i avea rostul lui9
. Mi-i 'oarte drag(999 sus$ina el, melan*oli* la *el din urm( $ahar9 )dealul meu e s-o serves* 8n
genun*hi9 E *a un idol, *(ruia m( 8n*hin dimineaa 3i sara9 ,oate a*este toane ale ei tre%uie s( 3tii *( nu
m( *ontrariaz(9 ;u*esa 'a*e $arte dintre a*ele 'iini $rivilegiate *are-3i $ot $ermite ori*e9 ?ri*@t ar re$eta
/h@r*hie1 3i /levorver1, 8n'(i3area ei r(m@ne deli*ioas(9 Gi ori*@t multi$lii 3i su%multi$lii metrului *u% ar
r(m@nea $entru d@nsa o enigm(, 8n'(i3area ei e mai $resus de*@t ori*e, *u mult mai $resus de
*om$rehensiunea 'ilozo'i*( 3i 3tiini'i*(, mai ales *@nd $rive3te vag *a $rintr-o *ea( 3i *@nd gura ei mi*(
se str@nge *a un *ir*um'le: de 'loare9 ,oate 8ntr-8nsa stau deasu$ra *elor o%i3nuite 3i des'id logi*a 3i
8nele$*iunea9 4neori are un aer a3a de s$iritual, 8n*@t sunetele glasului ei *ad 8n 'iina mea *a ni3te
$i*(turi de esen( etern(9 ;u$( toate a*estea, stimate $rietine, $oi s(-i dai sam( *@t de amorezat sunt de
d@nsa9 Sunt amorezat 8ntr-un *hi$ ridi*ul 3i, *u toate a*estea 8mi dau sam( de toate a*este am(nunte de
*are 8i vor%es* 3i *are *ontri%uie la des(v@r3irea 'eri*irii mele9 !ag de sam(, de e:em$lu, 3i *@t e de
$rudent( 3i *um, *a o sim$l( %urghez( *are n-ar avea nimi* du*al 8n 'iina sa, imagineaz( 'elurite arti'i*ii
*a s( str@ng( zestre Eugeniei mele9
<m s(-i s$un asta alt( dat(A a*um n-avem vremeA e t@rziu 3i, m@ni, ne s*ul(m 8n zori de ziu(9 < nins
de *u sar( 3i vremea e s$lendid(A $(durarii re*unos* urmele mistreului meu9 <s*ulta d-ta *e imagineaz(
a*east( mi*u( du*es( '(r( aritmeti*(9
0entru a-i 'a*e *@t mai agrea%il( *amera ei $rin*i$al(, unde $rime3te musa'irii, $re*um 3i 8n *amerele
din $rea=m(, 8n *are eu de multe ori stau la $@nd(, admir@nd-o *u deli*iu, *a $e v@natul *el mai rar 3i mai
s*um$ al vieii mele, am '(*ut multe ne%unii9 M(tu3ile mele, '(r( voie, mi-au 8ng(duit asta9 ;in
mo3tenirile lor am a*hiziionat 'elurite o%ie*te de $re, *(*i tre%uie s( a'li 8n*( o sl(%i*iune a mea# sunt un
$asionat anti*ar9 ;u$( *(derea 8n de*on'itur( a multor *ase %oiere3ti din )a3i, s-au 8m$r(3tiat 8n *omerul
a*esta s$e*ial multe =uvaeruri 3i o%ie*te de art(, lu*ruri mi*i 3i netre%ni*e, 8ns( 'oarte s*um$e9 >e *um$(r
de la un =idov al meu, *are 3tie s( m( serveas*(, 3i le aran=ez $e eta=ere 3i $rin *oluri, nu *a s(
8n'rumuseez *amerele, *i *a s( valori'i* a$ariiile du*esei9
Dntr-o zi, v(d *( una din a*este rarit(i a dis$(rut9 Dntre% 8n *e lo* se g(se3te# 8mi 8n*hi$ui *( du*esa a
avut *a$ri*iul s(-i s*him%e a3ezarea9 ;u*esa 8nt(i nu 3tie nimi* 3i-3i 8n*ree3te guriaA a$oi, *u destul(
ne$(sare, 83i adu*e aminte *( s-a =u*at *o$ila *u a*el 'lea* mi* 3i $reios 3i l-a distrus9
M( interesez# unde e, totu3iH Chiar 8n %u*(i 'iind, un oni: se $oate restaura9
+u se 3tie unde-iA a dis$(rut9
. 0(*at, zi* euA e un lu*ru $reios 3i mai ales 'rumos, *are d(dea distin*ie unui *ol al *(minului
nostru9
. Cine d(dea distin*ieH
. 6or%es* des$re oni:, 8ns(, s*um$a mea du*es(, m( gr(%es* s( re*unos* *( ai*i totul tre%uie s( se
su%ordoneze unui alt element9 Sunt toate 'rumoase $entru *( e3ti tu ai*iA a3a *( valoarea lor e *u totul
relativ(9
. B(se3tiH se mir( ea9
. ;esigur9 Cred *( nu te su$eri de o%servaia mea9 S-a =u*at *o$ila, n-a 'ost su$ravegheat(, a s$art
o%ie*tul de art(A nu 'a*e nimi*9
. <3a *rezi dumneataH Cine s-o su$ravegheze $e *o$il(H
. Savastia C(r(%u39
. Cu toate a*estea, Savastia C(r(%u3 nu-i mama ei9
. ;in 'eri*ire9
. Cum /din 'eri*ire1H
. <3aA am s$us %ineA sunt 'eri*it *( mama *o$ilei mele e alt*ineva9
. Cine, m( rogH
. S( l(s(m asta, s*um$a mea du*es(9 Di *er iertare *( s-a stri*at o%ie*tul9 S( 'iu eu s(n(tos 3i tu
'rumoas(A mi-e de a=uns9
Ea a s*os o e:*lamaie mi*(, melodioas(, dar '(r( 8neles $re*is, iar eu, %ine8neles, n-am mai dat ni*io
re$li*(9 M( simeam realmente vinovat9 <m *(utat $e =idovul meu 3i am g(sit la el un mi* *ru*i'i: de
a%anos *u un )sus de argint# am 8nlo*uit golulA <gri$ina mi-a z@m%it la mas( 8ntre dou( %oa%e de
strugureA totul a tre*ut9
Se mai a'lau $e eta=ere, de o $arte 3i de alta a salona3ului, dou( vase ve*hi vieneze, $orelan *u
zugr(veli de smal 3i aur9 )ntru a*olo9 ;a*( ar 'i 'ost du*esa 8n salona3, n-a3 'i o%servat nimi*9 Dns( du*esa
nu era 8n salona39 ;e*i am v(zut li$sa vaselor9 Dnainte de a $une 8ntre%(ri, am *er*etat $rudent alte
*amere9 <m intrat 8n su'ragerie9 +-ai idee *@t de agere sunt uneori 'emeile9
<gri$ina a z@m%it *(tre *o$ila noastr(, *are se a'la 8n %raele Savastiei, du$( a*eea a z@m%it *(tre
mine, *eea *e mi-a $rovo*at o deli*ioas( %(taie de inim(9
. Caui vaseleH a 8ntre%at ea9
. ;aA vasele de 6iena9
. <3F nu mai erau de ni*io 6iena9 Erau ni3te ul*ele *a toate ul*elele9 ;u$( *um ai o%servat, nu mai
sunt9
. Ce s-a 8nt@m$latH
. Ce s( se 8nt@m$leFH +u se $oate susine *( au '(*ut $i*ioare 3i au $le*at ele singure9 Dntrea%( $e
*o$ila ta9
. Care *o$il(H
. CmF m( mir( asemenea 8ntre%are9 <i mai multeH
. !a nu, una singur(, 3i numele ei e Eugenia9
. Ei %ine, *o$ila d-tale uni*(, numit( Eugenia, a stri*at oalele9
. 6or%e3ti des$re vasele de 6ienaH
. 6or%es* des$re oale9 S-a =u*at *u ele 3i le-a s$art9
. M( mirA *o$ilul nu $oate a=unge *u m@nuele a3a de sus9
. CredA ni*i nu susin astaA totu3i, *um vezi, le-a s$art9 >e-a *erut de la Savastia9
. Gi Savastia i le-a datH
. ) le-a dat, desigur9 Se $utea s( nu i le deieH
. 0e am@ndou( odat(H
;u*esa a luat o atitudine grav(, *li$ind din o*hi 3i ne8neleg@nd#
. M( rog dumitale, >aureniu# de *e m( 8ntre%i $e mineH
. <m gre3itH tre%uia s( 8ntre% $e alt*inevaH
. +u 3tiu, 8ntrea%( $e *ine $o'te3ti9
. Eu nu *redeam ne*esar s( 8ntre% $e alt*ineva9
. Dntrea%( $e Savastia, urm( <gri$ina9 5(s$unde, man*(9 ,e 8ntrea%( %oierul9 < stri*at duduia
h@r%urile a*eleaH
. ;a, *u*oni(, le-a luat 3i le-a stri*at9
. >e-a luat ea singur(H urm( a 8ntre%a du*esa9 ?ri i-a *erut s( i le daiH C(*i singur( n-a=unge $@n( la
ra'tul de sus9
. !a din %raele mele a=unge, *u*oni(9
. <i auzitH se 8ntoar*e %iruitoare du*esa s$re mine9 ;in %raele man*ei a=unge9 >e-a luat 3i le-a stri*at9
Gtiu *( ai s( $ui o 8ntre%are '(r( rost9 Di voi r(s$unde *( nu le-a luat $e am@ndou( odat(, *i $e r@nd9 Dnt(i
a stri*at una 3i du$( a*eea a stri*at 3i $e *ealalt(9 E3ti mul(mitH
. +-a3 $utea a'irma asta9 +u era ne*esar s( stri*e 3i $e al doilea9
. >as( 8ntorto*herile9 E3ti mul(mit de r(s$unsH
. ;e r(s$unsurile du*esei sunt mul(mit totdeuna, am o'tat eu, s(rut@ndu-i m@nua9
. Eoarte %ineA 3i da*( mai ai nevoie de o dovad(, 8ntrea%( 3i $e Eugenia d-tale9
. Cum se $oateH vor%e3teH
. ;esigur9 <lt'el, *um ar 'i $utut s( *ear( oaleleH Dn s'@r3it, a*uma ai a'lat totul9
Savastia C(r(%u3 se uita $e 'ereastra des*his(, '(r( s( vad( nimi*9 !(nuiam 8n ea o tul%urare 3i o
ro3a( a$rig( $e o%razu-i %run9 ;in %raele ei, Eugenia r@se dintr-odat( *(tr( mine *-un mugura3 de dinte9
. <, am 8ntre%at-o eu, 8i *re3te *el dint@i dinteH
Co$ila 8ntinse m@nuele s$re mine9
. E3ti nelini3tit( 3i $l@ngi, noa$teaH E3ti *a$ri*ioas(, ziua, 3i *eri o%ie*tele de $e eta=ereH
. ,ataF r(s$unse *o$ila, *er@ndu-se 8n %raele mele9
. Ceea *e era de demonstrat, am s$us eu lu@nd-o 8n %rae 3i 8ntor*@ndu-m(, 8n*@ntat, s$re mama ei9
. Cum /*e era de demonstrat1H m( 8ntre%(, a$rig, du*esa9
. Ceea *e era de demonstratA *o$ila a m(rturisit9
Savastia C(r(%u3 83i a*o$eri, *u $alma drea$t(, nasul 3i gura *@t $utu mai dis*ret 3i ie3i din su'ragerie9
;in a*easta minus*ul( *omedie, stimate ami*e, ai $utut 8nelege *eea *e eu am %(nuit 8ntru*@tva la al
doilea a**ident9 ;u$( al treilea, am 'ost a$roa$e sigur9 0e urm(, 8ntr-o zi, am v(zut la Midovul meu vasele
de 6iena9
M-a 8ntre%at#
. +-ai 'ost $oate mul(mit de ele, domnule *asier general, 3i le-ai *edat *uivaH
>-am in'ormat *( vasele 'useser( 'urateA i-am $ovestit 8ndelung 3i 8n *e anume 8m$re=ur(ri9 !(tr@nul
Niva s-a s$eriat 3i mi le-a o'erit numaide*@t '(r( des$(gu%ire9 >e-am re'uzat9
Co$ila *ontinua s( distrug(9 Dntr-o zi, am $orun*it Savastiei C(r(%u3 s( nu mai arun*e *io%urile
vaselor 8n '@nt@na $(r(sit(, deoare*e eu am me3teri *are le 8n*heie la lo* 3i le li$es* de ni*i nu se *unoa3te
*( au 'ost s'(r@mate9
. Eu asta n-o *red, a re$li*at *u energie du*esa9
;e*i <gri$ina agonisea zestre *o$ilei noastre9 <u tre*ut a3a toate $orelanurile9 <*uma sunt *urios s(
a'lu *e metod( va 8ntre%uina $entru anti*hit(ile mele in*asa%ile9
6
Casierul general mi-a mai '(*ut 3i alt( dat( asemenea *on'esiuni9 ?dat(, 8n tren, $e *@nd veneam
am@ndoi din !u*ure3ti9 ;e *ele mai multe ori la un $ahar de vin 8nainte de ora unu, la o *r@3m( 8nelea$t(,
al *(rei $atron avea numele Solomon9 <i*i se s$uneau 'oarte interesante lu*ruri, mai ales *@nd $rezida
>aureniu Costea9 ;u$( *e 83i de%ita o $arte din re$ertoriu, 'ie *u $rivire la du*es(, 'ie *u $rivire la
Eugenia, ne 8m$(rt(3ea 3i ultima 8nt@m$lare interesant(# 8n *hi$ nea3te$tat a do%@ndit o grati'i*aie, ori o
m(tu3( a sa de de$arte a avut %unul-gust s( trea*( 8ntr-o lume mai %un(, l(s@ndu-i ori trei *ase 8n t@rgul
!oto3anilor, ori o *urte de ar( *u treize*i de $ere*hi de %oi 3i multe va*i mulg(toare, ori un de$ozit 8n aur
la o %an*( din >em%erg9
. ,re%uie s( *unoa3tei, mi-a e:$li*at el 8ntr-un r@nd, *( m(tu3ile a*estea ale mele du$( mam( sunt
armen*e, 3i 'iina lor $e lume n-ar 'i avut rost da*( n-aveau ins$iraia s( testeze 8n 'olosul ne$otului lor9
<*est ne$ot a avut 3i %unul-gust s(-3i ia tovar(3( de via( o du*es( adev(rat(A alt'el, *e ar 'i '(*ut *u %ani
3i =uvaeruriH 6( 8n*redinez *( e du*es( verita%il(9 Se *unoa3te asta mai *u sam( dimineaa, *@nd
des*hide o*hi languro3i, se uit( *u mirare 8n =uru-i, 'a*e %oti3or 3i-3i $ro$une, *a uni*a $ro%lem(, da*(
tre%uie s( se osteneas*( 3i s( 8ntind( m@nua s$re sonerie9
Dntr-un r@nd, la o asemenea 3edin( de la *r@3ma lui Solomon, domnul >aureniu Costea ne-a relatat
dialogul $e *are 8l avusese 8n a=un, l@ng( o '@nt@n( 3i l@ng( o dum%rav(, $e *@nd se 8ntor*ea de la
M(n(stirea +eamului, un dialog s$ri=init din $artea *ealalt( de ni3te %@te enorme 3i de dou( *ara%ine
8n*(r*ate9
. Ei %ine, ne da el in'ormaie, du$( s*him%ul de *uvinte, domnii 8n *hestie m-au salutat 3i s-au retras9
<$(ruse $atrula de =andarmi la *otitur(9 <veam la mine ze*e mii de lei9 ;u$( *um vedei, suma a*easta
am e*onomisit-o ieri 3i am dre$tul s( $l(tes* azi tot *e s-a *onsumat9
Gi $ove3tile *elelalte, *u grati'i*aiile ori mo3tenirile, ne erau servite 8n a*ela3i s*o$, $entru *a
dumnealui s( ai%( asemenea dre$t9 Dntr-un r@nd a luat *a $rete:t ziua de 10 Mai, s(r%(toare naional(,
*@nd nu lu*ra la %irou 3i de*i avusese un avanta=9
<dunarea de la Solomon se $ri*e$ea, su%t $re3edinia d-lui >aureniu Costea, s( des*o$ere gust(rile
*ele mai 'ine 3i vinurile *ele mai generoaseA la asta *ola%ora 3i 8nele$tul *r@3mar9 <*ea adunare, uneori,
83i 8ntreru$ea dez%aterile, a3te$t@nd *u sim$atie 3i 8n t(*ere *a domnul >aureniu Costea s(-3i dea girul,
is*(lind, a3 $utea zi*e *u entuziasm, 8n dosul unei $olie 3i re'uz@nd ori*e 'el de e:$li*aie9
. Cu $l(*ere, s$unea el sim$lu, ridi*@nd *ondeiul 3i a$oi '(*@ndu-l s( alerge $e h@rtia s*oroas(,
is$r(vind 8ntr-o $ara'( elegant(9
Gi asta era $rete:t *a s( nu 8ng(duie nim(nui $lata *onsumaiei 8n ziua a*eea9
C@nd s-a $rezintat domnul Colum%aru 8n %iroul o'i*ial al d-lui Costea, 3i i-a str@ns d-lui Costea m@na
*u a'a%ilitate 3i s-a a3ezat *u satis'a*ie 3i z@m%ind 8ntr-un 'otoliu, dis*uiunea 8n *hestia $entru *are
venise domnul Colum%aru a 8n*e$ut din latura a*easta9 Dnt(i domnul Mi*u Colum%aru a ar(tat, *u
negli=en( 3i non3alana, o delegaie s$e*ial( $e *are %inevoise a i-o da domnul ministru9 0rivind
atitudinea 8ntru totul ami*al( a d-lui Colum%aru, >aureniu Costea nu g(sea 8n sine 8nsu3i ni*i *el mai mi*
motiv *a s( 'ie nelini3tit9
. ;e*i d-ta ai o%i*eiul, de alt'el $l(*ut, de a servi $e $rietini, d@nd giruri de *om$lezen(H
. <m uneori a*est o%i*ei 3i, 8ntr-adev(r, 8mi 'a*e $l(*ere, *onveni *asierul general9
. Dns( d-ta, domnule Costea, e3ti $ersonagiu $roeminent 8ntr-o instituie 'inan*iar( 3i ai asu$ra $ieei
%an*are oare*are dre$turi $e *are i le *on'er( situaia d-tale9 Cine $oate re'uza o is*(litur( a d-taleH
. +imeni, desigur, 3i 'oarte %ine 'a* *ei *are nu re'uz(, r(s$unse, satis'(*ut, domnul Costea9
. Chiar *@nd *el *are $rezint( $olia o'er( o garanie egal( *u zeroH
. 0rietinii mei, domnule Colum%aru, sunt oameni *are o'er( garanie moral( su'i*ient(9 <u $l(tit 3i
$@n( a*um $oliele lor, de altiminteri mi*i, 3i le vor $l(ti 3i de-a*um 8nainte9
;omnul Mi*u Colum%aru $rivi *u $l(*ere $e domnul >aureniu Costea9
;omnul >aureniu Costea $rimi *u sim$atie a*east( $rivire *u totul ami*al(9 ;omnul Mi*u Colum%aru
era un om mare 3i gras, *u must(i %londe 3i *u $uin $(r $e *re3tetu-i $roeminent9
?%razu-i rum(n z@m%ea ne*ontenit, *eea *e mai ales '(*ea lui Costea o %un( im$resieA 8ns( o*hii verzi
ai a*estui ins$e*tor *u delegaie s$e*ial( aveau o lu*ire lini3tit( 3i re*e de metal9
. Dmi $are %ine, stimate domnule Costea, *( ai sigurana girurilor d-taleA asta dovede3te *( e3ti un om
de %un(-*redin( 3i onest9 Sunt in'ormat, 8ns(, *( unele $olie mai 8nsemnate vor tre*e la $rotest9
. ;aH +-a3 *rede9
. ,e rog s( *reziA in'ormaia mi-a 'ost dat( ast(zi9 Dmi 8n*hi$ui *( ai 8n *arnetul d-tale o mi*( list( a
tuturor a*elor domni *are au luat %ani *u 8m$rumut $e is*(litura d-taleH
. +i*i nu m( g@ndes* s( am asemenea list(F <m dat *@teva giruri unor $ersoane onora%ile, 3i at@t9
. ;a*( ai 'i 8nto*mit o list(, stimate domnule Costea, mi-ai $utea re'era a*um *uantumul girurilor9
. Cred *( nu e nevoieA nu sunt sume 8nsemnate9
. Dmi dai voieH ;u$( lista $e *are o am eu ai*i, d-ta e3ti anga=at *a girant *u salariul d-tale $e ze*e ani
de ast(zi 8nainte9
. Cum se $oateH e:*lam( *u mirare nemai$omenit( d-l >aureniu Costea9 0ro%a%il *( e o gre3al(F
. Este o gre3al(, 8ns( nu a mea999 z@m%i ami*al d-l Colum%aru9 Birant *u salariul d-tale $e ze*e ani de
zile 8nainte, da*( ne $utem $ermite s( s*ont(m a*easta $erioad( de tim$9
. E $osi%ilH
. ;a, domnule Costea, e $osi%il9 !inevoie3ti a-i arun*a o*hii $e a*east( list(9 E desul de lung( 3i
sumele sunt destul de im$ortante9 4nele din a*este $olie sunt %une, du$( *@t mi se s$uneA $ersoanele *u
*are d-ta ai de-a 'a*e, 'ie la v@n(toare, 'ie la un mi* $o$as de amiaz(, sunt 8n general onora%ile 3i *u
ose%ire sim$ati*e, totu3i, sunt sume *are nu vor 'i $l(tite9 Mi se atrage luarea aminte *( sumele *are nu
vor 'i $l(tite *ov@r3es* $e *elelalte /*u asu$ra de m(sur(1, *um a s$us un mare $oet9
. +u *red s( 'ie *u $utin( a3a *eva9 Dn ori*e *az, voi r(s$unde eu9 Se 3tie *( situaia mea e %un(A am
avut 8n ultimii ani trei mo3teniri 3i mai am dou( sau trei 8n $ers$e*tiv(9 0resu$un@nd, $rin im$osi%il, *(
$ersoanele *(rora le-am a*ordat 8n*rederea 3i is*(litura vor a%uza, *eea *e e e:*lus, ori nu vor $utea s(
r(s$und( 8m$rumuturilor, %(n*ile s( 'ie lini3tite, voi a*hita eu9 Gi de ast(zi 8nainte am motiv su'i*ient *a
s( nu mai $un is*(litura mea $e dosul unui atare $ete* de h@rtie9
. +u-i a3aH <m sau n-am eu dre$tateH ,e 8ntre% *u toat( sim$atia 3i *u toat( $rietinia9
. <vei dre$tate, domnule ins$e*tor delegat9
. <tun*i totul e aran=at 3i nu mai vor%im de asta9 <di*( $utem vor%i 8n*( $uin, 8n sensul *( *ele trei
mo3teniri ale doamnelor r($osate, m(tu3ile domniei-tale, nu mai sunt 8n 'iin(A au 'ost li*hidate a3a 'el
8n*@t a r(mas din ele e:trem de $uin# mi se $are *( un lo* viran, 8n ora3ul !oto3ani9
. !a, m( rogA au 'ost =uvaerurileA sunt o%ie*tele de art(, *(*i eu sunt *ole*ionar de anti*hit(i9
. +u 3tiam astaA 8mi $are %ine, de3i eu 8n general nu *ole*ionez9 Casa ai tre*ut-o soiei d-taleH
. Casa de $e strada 5om@n(H da, am tre*ut-o soiei mele9
. <i 3i altaH
. +u9
. ;e*i *asa ai tre*ut-o soiei d-tale *u mo%ile, ta%louri 3i o%ie*teH
. ;a, *u tot *e a*east( *as( a du*esei *u$rinde9
. 0rin urmare, stimate domnule Costea, stri*t vor%ind 3i legal *onsider@nd lu*rurile, nu se $ot $l(ti
$ete*ele a*elea de h@rtie, *um 'oarte %ine le s$ui, *u un %un de *are nu dis$ui d-ta singur9
>aureniu Costea se veseli nes$us, a$oi $rivi $e interlo*utorul s(u *u o*hi umezi, *are $ar*( dintr-
odat( *res*user( su%t s$r@n*enele-i tu'oase9
. E interesant *e s$unei d-voastr(, domnule ins$e*tor delegat, dar 8ntre mine 3i soia mea iu%it( sunt
a3a ra$orturi, 8n*@t a3 so*oate *a o insult( numai g@ndul *( s-ar $utea dis*uta 8ntre mine 3i du*es( *hestia
%(neas*(9
. Cine e, m( rog, du*esaH
. <, dv9 nu 3tii9 ;u*esa e soia mea <gri$ina9
. <m 8neles9 0rimes* *u a*eea3i sim$atie e:$li*aia d-tale 3i nu-mi voi $ermite nimi* *are ar $utea s(
=igneas*( ra$orturile dv9, e:*elente 8mi 8n*hi$uies*9 Mai este *eva9
. Ce mai este, v( rog, domnule ins$e*tor delegatH
. Mai 8nt@i te-a3 ruga, iu%ite domnule Costea, s( m( sl(%e3ti *u a*est /domnule ins$e*tor delegat19
S$une-mi sim$lu# /domnule Colum%aru19 Sunt $rietenul d-taleA te rog s( m( tratezi *um 8neleg s( te
tratez eu $e d-ta9
. Mul(mes*, domnule Colum%aru, r(s$unse emoionat >aureniu Costea, str@ng@nd *u e'uziune m@na
ins$e*torului9 2iua de azi va tre%ui s-o 8nsemn *u o $iatr( al%(9
)ns$e*torul r(mase o *li$( *on*entrat 8n sine, 8n*er*@nd, 8n suvenirile sale 3*olare, s( identi'i*e $iatra
al%( des$re *are era vor%a9
. ;-ta, domnule Costea, ai studiat la li*euH
. ;a, domnule Colum%aru, am 3i doi ani de universitate9 <m urmat 3i la Ea*ultatea de litere9
. M( %u*ur din nou *( stau de vor%( *u un om a3a de *ultivat, de3i literatura 3i 'ilozo'ia sunt de $uin(
8ntre%uinare 8n *hestia nou(, $e *are vreau s-o $un $e ta$et, 3i *(reia te rog s( %inevoie3ti a-i a*orda toat(
atenia9
. ;es$re *e-i vor%a, domnule Colum%aruH
. +u 8ndr(znes* s( te 8ntre%, stimate ami*e9
. ;e *e, domnule Colum%aruH te rog 8ntrea%(-m(9 Di voi r(s$unde imediat, da*( asta at@rn( de mine9
. +umai de d-ta at@rn(, a%solut numai de d-ta9
. <tun*i %inevoie3te de 8ntrea%(, 3i voi r(s$unde imediat9 +u am nimi* as*uns9 Sunt un om $er'e*t
leal9
. +u m( 8ndoies*A am 8neles asta de la $rima vedere# a3a se e:$li*( de *e o'i*iul meu s$e*ial s-a
trans'ormat 8ntr-o sim$l( *onvor%ire $rieteneas*(9
. Di mul(mes*, domnule Colum%aru9 <3te$t 8ntre%area9
. <3a9 <tun*i, da*( e3ti dis$us s( a*orzi 8ntre%(rilor mele toat( atenia, am s( te rog s(-mi l(mure3ti, la
*@t *rezi d-ta *( se ridi*( datoriile d-taleH +u este a3a *( ai *ontra*tat *@teva 8m$rumuturi $e de o $arte,
iar $e de alta e3ti de%itor *u sume destul de im$ortante la di'erii negustoriH
. ,re%uie s( r(s$und imediat, domnule Colum%aru, *( am oare*ari datorii, $e *are le-am '(*ut *u
$rile=ul *(s(toriei mele9
. 4n $rile= 'eri*it, z@m%i ins$e*torul9
. ;a, domnule Colum%aru, 'oarte 'eri*it $rile=9 ,re%uie s( adaog *( du*esa999
. 6or%ii de d-na CosteaH
. ;a9 ,re%uie s( adaog *( d-na Costea a avut %una ins$iraie s(-mi d(ruias*( 3i o 'eti(, al *(rei nume e
Eugenia9 Cu a*est $rile= iar(3i am avut nevoie de *@teva sume9 Dns( o $arte din datorii le-am $l(tit din
mo3teniri9 5estul 8l $l(tes* din venitul meu o%i3nuit9 ;a*( mo3tenirea *e mai a3te$t se $rezint( m@ni,
atun*i toi *reditorii mei se vor $utea %u*ura m@niA de3i, *@t 3tiu, 'a( de mine *reditorii mei nu sunt $rea
gr(%ii, 'iind a%solut siguri *( nu vor r(m@ne $(gu%a3i9
. <i dre$tate, stimate domnule Costea 3i iu%ite ami*e, raionamentul d-tale e $er'e*tA 8ns( totalul
sumelor *e d-ta datore3ti se e:$rim( $rintr-o *i'r( destul de im$ozant(9
. +u *red, m-a3 mira s( 'ie a3a *um $retinzi d-ta9
. Dmi dai voie, stimate $rieteneH Eu m( mir *( ni*i de data asta n-ai avut %una idee s( le s*rii una su%t
alta 8ntr-un *arnet s$e*ial9 Ca 3i la *el(lalt *a$itol, al girurilor, 3i de data asta ar tre%ui o$t ori ze*e ani de
salariu *a s( a*o$eri *eea *e datore3ti9 E *am mult9
. Se $oateA dar voi $l(ti9 Dn $rimul r@nd, tre%uie s( m(rturises* *a sunt sur$rins# mai 8nt@i *( am 'ost
ata*at %rus*, *a s( zi* a3a, 3i al doilea *( s-au g(sit a3a de $rom$t in'ormaiuni9
. Di voi r(s$unde, iu%ite domnule Costea, *( nu e3ti ata*at %rus*9 <l doilea, *( in'ormaiile nu sunt
rezultatul unei a*iuni ra$ide9 Se adun( de doi ani in'ormaii la minister 8n $rivina d-tale, 3i oameni
%inevoitori *are s( re'ere se g(ses* destui9 S( s$er(m *( d-na !ar*an, m(tu3a d-tale din !oto3ani, va imita
gesturile altor m(tu3i, 3i vei mo3teni9
. Mda, r(s$unse Costea, *u inima dintr-odat( 8n*le3tat( 8n ragile de ghia(9
. 0@n( atun*i va tre%ui $oate s( mai trea*( tim$9
. Mda9
. ?ri ai $utea s( te du*i s(-i $rezini situaia, *er@ndu-i s( intervie a*umH
. )m$osi%il, n-am v(zut-o de*@t de dou( ori 8n via(9 <3a *eva nu se $oate *ere unei m(tu3i *are e
dis$us( s( testeze $entru tine9
. <i dre$tateA e3ti un om deli*atA de a*ea te stimez 3i-mi e3ti drag9 E3ti %un s( des*hizi *asa, *a s(
*onstat(m du$( s*ri$te valorile *e sunt 8n seama d-taleH
<*estea erau ragilele de ghia(9 <$(ruser( *a o %(nuial(# a*um *ontinuau s(-l str@ng( *a o realitate
8n'ri*o3at(9 ,oate *er*et(rile *elelalte erau $reliminariiA 'usese un *o$il da*( nu se g@ndise din $rima *li$(
*(, la urma urmei, va tre%ui s( des*hid( 3i *asa9 Cu at@t mai v@rtos tre%uie s( se a3te$te la asta *u *@t, de
doi ani, nimene nu venise s(-i 'a*( un *ontrol9 ;u$( doi ani se *uvenea s( $rimeas*( o vizit( *a a*easta9
Cu *@t domnul a*esta Colum%aru $are un om mai ama%il 3i mai ami*al, *u at@t situaia d-lui >aureniu
Costea e mai grea9 )at( onestitatea 3i deli*atea lui $use la grea 8n*er*are, du$( at@ia ani 8n *are 'usese
so*otit model 8ntre semenii s(i 3i dat *a e:em$lu9 <re 8n *as( o li$s( de *@teva mii de lei9 Ce-i de '(*utH
+u-i de '(*ut nimi*9 Cu toat( =ena, e ne*esar s( $revie uimirea la *are se a3tea$t( din $artea ins$e*torului
delegat9
. S( 'a*em *asa, domnule Colum%aru, zise el '(r( s( se mi3te din s*aun9 <3 voi s( v( *omuni* un
lu*ru9
. Sunt la dis$oziia d-tale9 ;es$re *e-i vor%aH
;omnul >aureniu Costea $rivi $e 'ereastr(, '(r( s( vad(, o *reang( de tei, *are se agita de v@nt,
s*utur@ndu-3i $rimele 'runze gal%ene9 )ns$e*torul Colum%aru 8l 'i:a $iezi3 *u o*hii lui mi*i9
. 6reau s( dau o l(murire $reala%il(, urm( Costea su'l@nd dintr-odat( $ri$it9
. S-auzim9
. ;omnule Colum%aru, urm( *u triste( *asierul general, 8ntor*@nd o*hii s$re delegatA *easul a*esta e
*r@n*en $entru mine9 ? via( 8ntreag( am $utut $rivi *u m@ndrie la su$eriorii mei9 Cred *( vei *onstata o
li$s( 8n *asa mea9 E un 8m$rumut $asager, a3 $utea s$uneA e o sum( destul de mi*(A 8n *@teva zile urma s-
o $un la lo*A totu3i, vedei a*um 8naintea dv9 $e omul *el mai nenoro*it din lume9
;omnul Colum%aru z@m%i, se s*ul( de $e s*aun 3i veni l@ng( domnul Costea, %(t@ndu-l u3urel de dou(
ori $e um(r *u $alma m@nii st@ngi9
. ;rag( domnule Costea, zise el *u %l@ndeeA *red *( nu m( 8n3el# d-ta e:agereziA e3ti o natur( 'oarte
im$resiona%il(9 C@t 8i li$se3teH
. 0uin# o$t mii de lei9 <m $us o *hitan( $rovizorie9
. E3ti %un s( des*hizi *asaH +-ai dre$tul s( 'ii a3a de tul%urat9
Casierul general se ridi*(, o$rindu-3i *u greutate un sus$in *are-l sugruma, 3i tre*u la *asa de 'ier9
S*oase *heile 3i $r(v(li 8n l(turi u3a grea de oel a *asei9 Se 8ntoarse la %irou 3i des*hise =urnalul9 ;omnul
Colum%aru sta 8n $i*ioare, *u m@nile 8n %uzunar, z@m%ind vag9
<m@ndoi %(r%aii s*him%ar( $uine *uvinte9 ;omnul Colum%aru *ontrol( *hitana $rovizorie de o$t
mii de lei, a$oi 8nsemn( $e un $ete* de h@rtie valorile *onstatate9 Casa era de'i*itar( *u $atruze*i de mii
de lei9 )ns$e*torul delegat emise dou( note 8nalte 8ns( 'alseA un 'el de uimire $e dou( tonuri, '(r( *uvinte9
. +a-aF Ce 'a*em, mon *her amiH 8ntre%( el, *u vo*e s*(zut(9
;omnul >aureniu Costea *ugeta ad@n*, 8n*er*@nd s( identi'i*e, 8n 8ntuneri*ul su'letului s(u, *elelalte
li$suri9 ;e 3ase luni ni*i el nu *ontrolase *asa9 Ce '(*use el 8n a*este 3ase luni *u at@ia %aniH E adev(rat
*( luase 8ntr-o zi $entru o $lat( gra%ni*( 3i a doua zi 8nlo*uise li$saA *( r(s$unse a$elului unui $rietin
'(*@nd s( ias( 8ntr-un $li* *in*i mii de lei, dar avusese toat( gri=a *a s( 8nlo*uias*( 8n dou(ze*i 3i $atru de
ore li$sa9 Cadourile $e *are avea o%i*ei s( le du*( 8n 'ie*are s@m%(t( du*esei, *a s-o 'a*( s( 'ie %ine dis-
$us( 8n *ursul zilei de dumini*( 3i s-o a=ute s( str(lu*eas*( *u *eva nou 8ntre $rietinii 3i $rietinele *are le
'(*eau vizite de eti*het(A notele de $lat( la modist( 3i la *roitoreas( 3i alte multe lu*ruri mi*i, toate
a*estea nu le lua de ai*i, *i din %uzunarul s(u $ro$riu9 Eoarte rar le-a luat de ai*i9 Gtia %ine *( se va mai
g(si o li$s( $e l@ng( *hitana de o$t mii de lei, . 8ns( o di'eren( de treize*i 3i dou( de mii e *eva
'antasti*F Ciudat *asierF 83i s$use el singur, '(r( *uvinte, z@m%indu-3i ironi*9 +imi* 8nsemnat n-a $l(tit, *u
a*ei %ani9 Sume mi*i uitate au ie3it du$( sume mi*i uitate 3i a*uma 8l *o$le3es*9 <uzi dumneataF treize*i
3i dou( de mii de lei di'eren(9 ,e 'eli*itez, onorate domnule CosteaF
. <m 8ntre%at, *e 'a*emH 83i re$et( 8ntre%area ins$e*torul delegat9
. +u $ri*e$ nimi*F strig( *u uimire $rea mare domnul >aureniu Costea9 Cum 8nelegi d-ta *hestiaH
. Eu 8neleg s( 'a*em o 8n*heiere s*ris(, r(s$unse *u lini3te domnul Colum%aru9 ? semn(m noi 3i o
mai semneaz(, da*( vrai, 3i a=utorul d-tale9 ;u$( a*eea, *a s(-i dovedes* $@n( la s'@r3it $rietenia mea,
drag( domnule Costea, te s'(tuies* s( *aui a*easta sum( de $atruze*i de mii de lei 3i s( a*o$eri li$sa9 6ei
%inevoi s( semnezi 3i o *erere a d-tale de mutare 8ntr-un $ost unde nu vei avea $e sam( valori9 ;u$( a*eea
vom vedea *e va mai 'i9 0@n( m@ni la amiaz( $oi a*o$eri li$saH
. ? voi a*o$eri desigur9 <m de unde9
. <i %ani 8n alt( $arteH
. ;omnule Colum%aru, r(s$unse *u 8nsu'leire >aureniu CosteaA odat( *u 'eri*irea mea *ea mai mare
s-a $rodus 3i a*east( z($(*eal( ine:$li*a%il(9 Sunt a3a de amorezat de soia mea, 8n*@t a3 $utea s$une *(
nu mai sunt om 8n toat( 'irea9 ;a*( m( g@ndes* %ine, v(d *( toate se trag de ai*i9 Sunt amorezat 3i z($(*it,
3i de a*eea n-am inut a*el *arnet stu$id de tot *easul 3i de toat( ziua, *a s( m( $ot *(l(uzi 8n m@nuirea
%anilor mei 3i a %anilor *e mi s-au 8n*redinat9 +-a3 $utea a'irma *(-mi $are r(u de a*east( su'erin(A
a%andonez ori*e, numai *a s( $(strez asemenea %un '(r( $re9 +u-mi mai tre%uie nimi* alt*eva9 Sunt gata
s( semnez 3i demisia la *are d-ta te g@nde3ti9 B@ndul meu e s-o am ne*ontenit l@ng( mine $e <gri$ina 3i
s-o 'a* 'eri*it(9
. Cu asemenea $re, drag( domnule CosteaH 8ntre%( Colum%aru, tre*@nd s$re el $rivirea-i $iezi3(9
. Care $reH
. 0reul dezonoarei d-tale9 <i*i s-ameste*( $ro*urorul 3i =ude*(torul de instru*ie, 3i urmarea
ne8ndoielni*( o *uno3ti %ine9
>aureniu Costea se 8nd@r=i deodat(, $rivind o'ensat la interlo*utorul s(u9
. +u $oate 'i vor%a de asta9 Sunt un om onest9 Dmi re*unos* negli=ena, dar o voi re$ara imediat9 0@n(
m@ni li$sa va 'i a*o$erit(9
. Dntre% 8n*( o dat(, drag( $rietene9 <i un de$ozit 8n alt( $arteH +u m( 8ndoies* *( e3ti un om de %un(-
*redin(A de a*eea, %(nuind negli=enele $e *are le *onstat(m am@ndoi, am *ontinuat s( am des$re d-ta o
$(rere %un(9 <*east( $(rere %un( o $(strezA 8neleg *( s-a $rodus 8n viaa d-tale o *riz(A mi s-au semnalat
anume *iud(eniiA de a*eea eu sunt ai*i9 <i %ani 8n alt( $arteH
. ;omnule Colum%aru, r(s$unse >aureniu Costea, 8n $rada unei agitaii e:traordinare# $@n( m@ni la
amiaz( li$sa va 'i a*o$erit(9 +-am ni*iun de$ozit ni*(ieri9 ;ar v( a'irm *( li$sa va 'i a*o$erit(9
. !ine, domnule, eu nu dores* alt*eva9 ,e-ai 8n*redinat de sentimentele mele ami*aleH
. ;a, domnule Colum%aru9
. <tun*ea sunt mulumit, *(*i viaa 3i lini3tea d-tale 8mi sunt mai $reioase de*@t 'ormele *are m(
o%lig( la anumite m(suri9 ,otu3i, 8n marginea a*estor m(suri, voi 'a*e tot *e-mi st( 8n $utin( *a lu*rurile
s( ai%( $entru d-ta soluia *ea mai %un(9
<*easta a 'ost *onvor%irea *u domnul Colum%aru9 4it@ndu-3i $(l(ria $e %irou, domnul Costea s-a
re$ezit s$re ie3ire, *a s( g(seas*( $atruze*i de mii de lei de *are avea a%solut( nevoie9 <*easta era
e:$resia *are i se v@ntura 8n *reierul s(u %@ntuit de 'urtun(9 <vea a%solut( nevoie de a*east( sum( de
$atruze*i de mii de lei9 ,otu3i, nu se $utea du*e s-o *aute '(r( $(l(rie9 Se 8ntoarse de*i *u *ea mai mare
re$ezi*iune din strad( 8n *amera unde avusese lo* a*ea dis*uie a3a de interesant( 8ntre el 3i domnul
Colum%aru, 3i-l g(si $e ins$e*tor 8ntr-o *on'erin( sever( *u a=utorul de *asier Bhi( ;umitres*u9 /;u$(
dis*uia Oa3a de interesant(P *u mine, 83i '(*ea so*oteal( Costea, domnul Colum%aru va vedea
numaide*@t *( Bhi( ;umitres*u e un $rost 3i un in*ultA $e l@ng( asta e 3i mi*, 3i *hel# de*i *u totul
ridi*ul91 Gi are o 'emeie nalt( 3i gras(, *eea *e 8l 'a*e 3i mai ridi*ul9 Dns( nu asta-i *hestia $rin*i$al(A
*hestia $rin*i$al( e *( tre%uie s( g(seas*( nea$(rat 3i imediat suma de $atruze*i de mii de lei9
2iua de se$temvrie era lini3tit(, *-un soare %l@nd 3i $rietinos, *are-i stre*ura 8n tru$ o 8n*redere *( toate
se vor s'@r3i *u %ine9 Se a'la $e strada Gte'an *el Mare, 8n a$ro$iere de Mitro$olie, un %an*her evreu *u
numele de Mar*us, *(ruia >aureniu Costea 8i era deose%it de sim$ati*9 ;e multe ori Emil Mar*us 8i
m(rturisise asta, 3i totdeauna Emil Mar*us avea o%i*ei s( s$uie des$re girurile lui Costea# /is*(litur( de
aur19
;e*i >aureniu Costea intr( z@m%ind 8n 8n*($erea %oltit( unde era instalat( a'a*erea lui Mar*us 3i-i
*eru dou( minute de *onvor%ire *on'idenial(9 Emil Mar*us era un om de $atruze*i de ani, '(r( must(i 3i
'(r( %ar%(, *u z@m%et ama%il 3i o*hi $rudeni9 Condu*@nd 8n *amera lui din dosul ghi3eurilor $e *asierul
general, Emil Mar*us 8l $rivea 8n *hi$ul *el mai $rudent9
Dn *@teva *uvinte, 'oarte sim$lu 3i 'oarte lini3tit, domnul Costea 8i e:$li*( %an*herului *( are nevoie de
$atruze*i de mii de lei9
. )at( *e mi s-a 8nt@m$lat 3i de *e am nevoie de a*east( sum(999 urm( >aureniu Costea9
. M( rog, n-am nevoie de ni*io e:$li*aie, r(s$unse imediat Emil Mar*usA avei nevoie de $atruze*i de
mii de lei, mi-e de a=uns9 Ce nevoie am eu de alt( l(murireH +-am nevoie de ni*io alt( l(murireA is*(litura
dv9 valoreaz( aur9 Dns( nu dis$un 8n a*est moment de suma *e-mi *erei9
. Dmi tre%uie $@n( m@ni diminea(9
. +u *red, domnule *asier general, s( am asemenea sum( ni*i $@n( m@ni diminea(9
. <tun*ea *e ne 'a*emH
!an*herul ridi*( din umeri9
. Gtiu euH $oate s( g(sii la S$aniol, de3i ne a'l(m a*uma 8n oare*are *riz( de numerar9 ;a*( ai $utea
a3te$ta *@teva zile, v-a3 $une eu $l(*ere la dis$oziie suma '(r( ni*io do%@nd(9 0entru *@t tim$ avei
nevoieH
. <sta nu im$ort(9 0entru $uin tim$, am nea$(rat( nevoie9
. <tun*ea s( 8n*er*(m la S$aniol9 S( o$rim o %ir=(9 E ora uns$reze*e =um(tate9 6( $ot 8ntov(r(3i9
S$aniolul era la dou( sute de metri de$(rtare, $e a*eea3i strad(, din*olo de Mitro$olie9 Cu %ir=a
a=unser( 8n dou( minute9
. +u vreau s(-l $ierdem *umva999 e:$li*( Emil Mar*us9 S$aniolul, *u numele adev(rat )hil Canter, era
un om negru, %(r%os 3i g@nditor9 <vu nevoie de *eva mai mult tim$ $entru l(muririle a**elerate 3i
gesti*ulate $e *are i le da Emil Mar*us9 Dntor*@nd, 'oarte a$roa$e de $ie$t, $almele 8n laturi, Canter d(du
un verdi*t $e *are >aureniu Costea 8l 8nelese %rus* 3i dureros din *ealalt( *amer(9 C@nd am@ndoi
%an*herii 8ntoarser( 8n a*ela3i tim$ $rivirile s$re el, se simi umilit 3i dintr-odat( o%osit 3i *u su'letul gol9
Mar*us 8l a$ostro'( $e tovar(3ul s(u *u violen(9 Canter d(du un $as 8na$oi, s$(riat9
. +-amF da*( n-am, *e s( 'a*H
. E3ti un nere*unos*(torF strig( Mar*us9
. 0entru *eH se a$(ra *u vo*e =oas( Canter, ridi*@nd iar(3i $almele l@ng( $ie$t9 ;a*( n-am, *e $ot s(
'a*H ,u aiH +-ai ni*i tu9 +u $utem 'a*e nimi*9 Se va g(si desigur 8n alt( $arteA la /!an*a 5om@neas*(1,
ori la /!an*a )a3ilor19
. ;ar de 'raii No$el *e zi*iH
. Ce s( zi* de 'raii No$elH +u *red s( ai%( ni*i ei, dar s( 8n*er*am9
Cum am%ii %an*heri se gr(%eau $rea tare, lovindu-se unul 8n altul *a s( intre mai *ur@nd 3i s( vie 8n
a=utorul d-lui Costea, a*esta 8i salut( *u r(*eal( 3i grav9
. <m 8neles, domnilor, *( n-avei, 3i mi-e de a=uns9 M( voi adresa 8n alt( $arte9
Dntor*@ndu-le s$atele, ie3i 8n strad( 3i se ur*( 8n tr(sur(9 >a /!an*a 5om@neas*a1 n-avea *e *(uta#
Constantines*u C(r($il( era un ti$ $e *are nu-l $utea su'eri9 Dntr-un r@nd 83i $ermisese 3i un *uv@nt
8ndoielni* la adresa lui Costea# /;u*esele *ost( s*um$19 <r 'i $utut 8n*er*a, deoare*e se simea om
onora%il 3i solva%il, 8ns( nu-l mai $utea su'eri de la vor%a a*eea $e C(r($il(9 0e l@ng( toate, era ur@t 'o*,
3i negru 8nto*mai du$( *um 8l ar(ta $ore*la9
Se o$ri la /!an*a )a3ilor19 Era a$roa$e de ora 1&9 Se 8n*hideau ghi3eurile9 ;omnul dire*tor !ur*( era
la !u*ure3ti9
. <3a *( tot tre%uie s(-l a3te$tai, da*( avei *eva $ersonal *u d-sa, 8i e:$li*a unul din *onta%ili9 <vei
*eva $ersonalH
. ;a, aveam *eva $ersonal, r(s$unse ma3inal >aureniu Costea9
;e *um $(r(sise $e %an*herii evrei, *are-i a$(ruser( dintr-odat( sus$e*i, *asierul general se ag(ase de
o alt( soluie9 +u 8nelegea *um nu g(sise ie3irea asta *hiar din $rima *li$(9
0orun*i %ir=arului s(-l du*( re$ede a*as(, $e strada 5om@n(9
. Mama-i 8n odaia eiH 8ntre%( el $e 'eti(9 Eugenia 8i r(s$unse r@z@nd graios 3i *er@ndu-se s(rutat(9
,re*use de doi ani9 6or%ea *ore*t *-o vo*e melodioas( 3i su%iri*(9 Savastia C(r(%u3 r(m(sese 8ntr-o
situaie su%altern( de servitoare9 >@ng( *o$il( se a'la a*uma ne*ontenit o guvernant( elveian(9 +u se a'la
de$arte 8ns( ni*i SavastiaA r@se 3i ea *(tr( %oier9 Dns( $e urm(, v(z@ndu-i 8n'(i3area %olnav(, 83i str@nse
gura *u uimire9
. ,(tu(, nu m( s(ruiH 8ntre%( Eugenia9
. !a da, %a da, se gr(%i domnul Costea9 Mama e 8n *amera eiH
. ;a9 6in 3i eu, *a s( m( mai s(rui o dat(9
. !a nu, dr(gua mea9 Stai ai*i9 <m de vor%it *eva numai *u mama9
Co$ila se 8ntoarse nemul(mit( l@ng( guvernant(9 4n tim$ se =u*( lini3tit( 3i *uminte 8n *olul ei de
*erda*A du$( a*eea dori s(-l vad(, iar(3i, numaide*@t $e t(tu(9
. < uitat s(-mi dea %om%oanele, s$use ea '(*@nd %oti3or9 M( du* s( *er %om%oanele mele9
,(tu( 3i du*esa vor%eau ameste*at9 ,(tu( vor%ea mai tare *a de o%i*ei9 Mama avea un aer lini3tit 3i
$lin de mirare9
. +u 8neleg nimi*a, zi*ea ea9
. !a tre%uie s( 8nelegi, s*um$a mea, *( am nevoie nea$(rat de a*e3ti %aniA *( m@ni du$( amiaz( va 'i
$rea t@rziu9
. <sta 8neleg, dar nu 8neleg de *e mi-i *eri mie9
. Cum vrei s(-i e:$li*H <3 $utea s(-i s$un *( tu e3ti $rima 'iin( *(reia tre%uie s( m( adresez eu9 Mai
8nt@i, $entru *( e3ti soia meaA al doilea, $entru *( 3tiu *( ai sume $use deo$arte, sume $e *are i le-am dat
eu, $e l@ng( =uvaierurile $e *are tot eu le-am dat9 <3a 8n*@t, 8ntr-un a**ident %rus*, *a a*ela $e *are l-am
su'erit, am nevoie 3i tre%uie s( m( a=ui999
0e *@nd domnul >aureniu Costea vor%ea, *u $(rul v@lvoi 3i o*hii tul%uri 3i r(t(*ii, du*esa 83i $(stra
lini3tea, as*ult@ndu-l *u atenie 3i, 8n a*ela3i tim$, um%l@nd *u $as u3or $rin odaie, ating@nd lu*rurile 3i
r@nduindu-le *u degete deli*ate9 C@nd domnul Costea '(*u o $auz(, ea r(su*i u3or 'runtea, $rivindu-l
o%li*, *(*i 8n a*ea *li$(, *@nd el $ronunase ultimul *uv@nt, ea era 8ntoars( *u s$atele9 Co$ila se ar(tase 8n
$rag9 ;-na Costea o 8ntre%( *u vo*e indi'erent(#
. Ce este domni3oar(H
. <m venit s( m( s(rute t(tu( 8n*( o dat(9
. <F e masa gataH 8ng@n( du*esa *-un glas s'@r3it de $ostire 8ndelungat(9 6enim numaide*@t9 0o'te3te
la mas(, adaose ea *(tre CosteaA a tre*ut ora o%i3nuit(, 3i eu sunt de$rins( s( nu 8nt@rzii ni*io *li$(9
>aureniu Costea se *utremur( *a 3i *um l-ar 'i lovit 8n 'a(#
. ;oamn(, 'ii %un( 3i stai ai*i, $orun*i el9 <m nevoie de d-taA %inevoie3te a-mi da un r(s$uns9
;-na Costea se 8ntoarse *u graie9
. Mie 8mi vor%e3tiH
. ;a9 <i 8neles ori n-ai 8neles *e se 8nt@m$l(H
. Ce s( 8nelegH Dneleg *( tr(im 8n vreme de *riz(, *( m@ni-$oim@ni intr(m 8n r(z%oi, *( %anii 3i
=uvaierurile nu se dau din m@n(9 ;e altminteri, ni*i nu le am la mine9 ? $arte s-au *heltuit, o $arte s-au
datA *hiar da*( a3 avea la dis$oziie sumele de *are vor%e3ti, 8nelege 3i tu *( e mai %ine s( le $(str(m
$entru zilele negre *e au s( vie9 )ar 'etiaF ;omni3oar( guvernant(, '( %ine d-ta 3i ia *o$ilaA du-o 8n
su'ragerieF 6enim 3i noi numaide*@t9
Se 8ntoarse *u z@m%etu-i ne*lintit s$re Costea9 El o $rivea *u o uimire s$(im@ntat(9
. +u vrai s( 8nelegi *( m@ni $ot 'i dat $e m@na $ro*uroruluiH
. ?', drag(, las( asemenea vor%eA 'ii %(r%at serios, sus$in( ea9
. E3ti ne%un(H
. <, a*esta e *adoul t(u de s@m%(t(H Eram de$rins( alt'el, se 8ntoarse ea, =ignit(9
. <3a e999 murmur( el, r(m@n@nd oare*um singur, *o$le3it 8n s'@r3it de lovitur(A a3a e, ast(zi, s@m%(t(,
nu se lu*reaz( 8n %irouriA %(n*ile sunt 8n*hise9 Gi m@ni e dumini*(H 5(s$unde da*( m@ni e dumini*(F
. <3a mi se $are9 Ce aiH 6in(-i 8n 'ire9 Cai la mas(9
>aureniu Costea iz%uti 8n s'@r3it s( r(*neas*( *u str(3ni*ie#
. >as(-m( 8n $a*e *u masaF +u-mi tre%uie nimi*9 Sunt un om dezonorat 3i tu m( $o'te3ti la su$( 3i
'ri$tur(9
. <vem $ui *u sm@nt@n(9
. ,u nu-i dai so*oteal( de nimi*H ,r(im de $atru ani 3i n-am a=uns s( te *unos*H +u-i dai so*oteal(
*(-mi li$ses* %ani din *as(H +u-i dai so*oteal( de astaH
. !a da9
. +u-i dai so*oteal( de astaH +u-i dai so*oteal( de astaH
. 6ai, *um r(*ne3ti, >aureniuF ;a, da 8mi dau so*oteal(9
. <tun*iH ;a*(-i dai so*oteal(, atun*i *umH 5(s$undeH
. Ce s( r(s$undH Dmi dau so*oteal(, dar *red *( e:agerezi9 S-au mai v(zut de a*estea9 Se vor aran=a
lu*rurile9
. ;es$re asta e vor%aH
. <3a *red9 E vor%a des$re alt*evaH
. E onoarea mea 8n =o*, asta esteF E 3i onoarea ta 3i a *o$ileiF Dn 'aa a*estei situaii nimi* nu *onteaz(,
nimi* nu mai are ni*io valoare9
. !a are9
El r(mase *u gura *(s*at(9 <$oi se re*ulese#
. Ce areH 6rei s( s$ui *( are valoare alt*evaH
. 6reau s( s$un *( tre%uie s( mergem la mas(9
!(r%atul 8n*e$u s( s$umeze ne$utin*ios, re$ezind 8n l(turi *ovoarele *u $i*ioarele 3i r(sturn@nd
lu*rurile de $e mese9
. <sta eraiH asta eraiH gemea el, iz%ind, s$(rg@nd 3i ru$@nd9 <sta eraiH Ca-haF *um vine astaH 4nde te
du*iH Stai ai*iF r(s$undeF
. 6aiF s*@n*i ea dintr-odat(, *u la*rimile 3iroaie9
C(zu o *li$( $e *ana$ea9
El 3ov(ia9 Ea se ridi*( 8n*ordat(, '(*@ndu-i 'a(9
. <i 8nne%unitH
. ;a, am 8nne%unit, r@n=i el9 6(d *( n-am *um 'a*e alt'el9
. Ce n-ai *um 'a*e alt'elH
. ;a*( n-ai *arte, n-ai $arte999 3o$ti el mai mult $entru sine9 ;a*( nu d(deam, aveamA da*( am dat, n-
amA *ine-a 'a*e *a mine s( $(eas*( la 'elA da*( n-am la m@n( *ar*he, n-am $ar*he999
Goa$tele lui erau misterioase 3i sinistre *a ale unui ventrilo*9
. 6ai, drag(, zise du*esa *u mil(, $oate oare ne%uni un om $entru *(-i li$ses* *@teva mii de leiH
. +u din $ri*ina a*eea, 'iin( '(r( inim(, r(*ni el, s'@3iat $@n( 8n m(runtaie# nu din $ri*ina asta, *i
dintr-o $ri*in( $e *are n-ai s-o 8nelegi ni*iodat(A *(*i te-am adorat mai mult de*@t ori*e $e lume 3i v(d
*@t m-am 8n3elat9
. !ine, 'ieA te-ai 8n3elat9 +u-i nimi*a9
. +u-i nimi*aH 8ng@n( el *u *ea din urm( s'orare, *(z@nd 8ntr-un s*aun9 +u-i nimi*aH >as(-m(, du-teA
las(-m(, du-teA n-avem s( ne mai vedem de*@t t@rziu, la s'@r3itul tim$urilorF
;es$re a*est s$e*ta*ol, $e *are *o$ila de trei ani 8l $rimise 8n su'let 8n'ri*o3at( 3i ne8neleg@ndu-l 8n*(,
s*ria ea mai t@rziu, 8n =urnalul de la 3ais$reze*e ani# /;u*esa a re'uzat s( salveze $e tata, *u o ne$(sare
'ero*e19
6)
. ;u-te 3i $o'te3te $e t(tu( la mas(999
<ude, 8ns( nu mai *unoa3te glasulA e un glas str(in, *(*i glasul a*eleia *are nu mai are nume nu $oate
'i de*@t str(in, ni*i 'aa *elei '(r( nume nu $oate s-o mai vad(, de3i el 8nsu3i st( $e un s*aun, 8n a*eea3i
su'ragerie unde, 8n at@tea r@nduri, a*um *@teva vea*uri, a 'ost a3a de ridi*ol de 'eri*it9 Gi 'etia nevinovat(
e mi*u( 3i de$(rtat(999 $e un s*(una3 *u $i*ioarele nalte9 E 8ntr-un o%servator, de unde $rive3te *@nd s$re
el, *@nd 8ns$re un lo* unde nu-i nimene9 0oate s( 'ie 8n a*el lo* o $ersoan( str(in(A 8ns( mai degra%( nu-i
nimene9 St( o 'eti( sus, 8ntr-un s*aun *u *atalige9 Cine s( 'ie 'etia asta, de i-i lui a3a de mil( de d@nsaH E
o 'eti( *are, du$( *@t a s$us o ig(n*u3( *u numele Savastia C(r(%u3, are o*hi *a ai lui9 ;e*i e Eugenia9
Dnainte de a ie3i de-ai*i, s( nu uite s-o m@ng@ie9
. ;e *e nu m@n@n*iH
< 8ntre%at *ineva *evaH ?'teaz(, *u totul str(in 3i indi'erent9
. S$une tat(lui t(u s( m@n@n*eA n-avem s( st(m ai*i $@n( m@ni9
Se s$une *eva 'etiei din o%servatorA 8ns( noi n-auzim, *(*i st(m de$arte, la s'@r3itul tim$ului 3i la
*a$(tul lumii, 3i de a*olo vedeam *um se ridi*( un r(s(rit de lun( 8ntr-o $rim(var(, deasu$ra ruinii *e se
*hiam( *et(uia Boliei, 8ntr-un ora3 *u numele )a3i9 Dn lungul unui zid sur, 8n*ununat *u $lante a*((toare,
um%l( doi tineri singuri, %ra la %ra, str@n3i unul de altul9 El 3o$te3te *uvinte 'ier%ini 3i versuriA ea ta*e
misterios, *u 'runtea $le*at( $e um(rul lui9
C@nd s-au $etre*ut a*esteaH la o mie $atru suteH
. Cu*ona3ule, v( a3tea$t( un domn, 8n %irou la dumneavoastr(9
. <, tu e3ti, SavastiaH Ce esteH
. 6a a3tea$t( un domn, 8n %irou la dumneavostr(9
. 0e mineH
. ;a9 <3a s$une dumnealui9
. Ce $o'te3teH
. +u $ot *a s( 3tiu, *u*ona3ule9
. M-a3tea$t( $e mine un domnH E 'oarte *urios asta9 S( vedem de *e m-a3tea$t( $e mine un domn9
;-l Costea 83i s*utur( 'runtea 3i o'teaz(A iese singur9 ;esigur, viaa-i via( 3i a'a*erile sunt a'a*eri9
Cine $oate s( 'ieH 0oate s( 'ie d-l Colum%aru, *are vine s(-i s$uie un singur *uv@nt, *e valoreaz(
$atruze*i de mii de lei9 Se $oate9 <*el *uv@nt de $atruze*i de mii de lei are o valoare 'oarte mi*(9
. +u-i d-l Colum%aru9 +u-i un domnA sunt doi domni9
. ;a*( sunt doi domni, r@de singur Costea, atun*i unul e al Moldovei 3i altul al Munteniei9
4nul e Misalian, *omer*iantul de mo%ile, *ellalt e antre$renorul ,oni, *el *are i-a 8nnoit *asa9 Misalian
are un o%raz oa*he3, a%urit *u *enu3(A musta( neagr( 3i %ar%( sur(9 0e a*esta 8l a3tea$t( >aureniu Costea
s( vor%eas*( 8nt@i# *@nd vor%e3te, 83i arat( dinii mari de 'ilde3 gal%en9 Misalian nu vor%e3te 8ns(A 8l salut(
8n t(*ereA dar a z@m%it 3i i s-au v(zut dinii9
6or%e3te ,oni, italianul9 ,oni e e:trem de volu%il, *a totdeaunaA e $uintel a@at 3i *ongestionat, *a un
vredni* %(utor de vin *e se dovede3te a 'i9 E sigur *( domnul Costea 3i-a adus de multe ori aminte de elA
$ro%a%il *( 3i-a adus aminte 3i ast(ziA e o zi de s@m%(t(, *@nd se 'a* $l(ile lu*r(torilor9
. <3a e, ast(zi e s@m%(t(, *onsimte, *u vo*e =oas(, *asierul general9 <i nevoie de %aniH C@t 8i mai
datores*H
. ? nimi*a toat(, r(s$unde vesel antre$renorul9 0atru mii de lei9
. +umai at@taH z@m%e3te %l@nd *asierul9 ? nimi*a toat(, 8ntr-adev(r9 <i nevoie de toi %aniiH
. ;a*( nu v( su$(rai, domnule *asier general9
. +u m( su$(r de lo*A se 8nt@m$l( *( am suma a*easta la mine9 E3ti %un s(-mi dai o *hitan( 8n %un(
regul(H
. Cu *ea mai mare $l(*ere, domnule *asier general9 <m adus *hitana9
. 0o'tim %anii9 <3 'i doritor s( 3tiu *u *e $ot servi $e domnul Misalian9
)talianul a $rimit %anii, i-a num(rat, i-a stre*urat 8ntr-un %uzunar, 3i-a luat $(l(ria, a salutat, a $le*at9
,oate a*estea 8ntr-o *li$(A $e *@nd domnul Misalian se 8ntinde iar 8n 'otoliu, *u oare*are lene, asigurat
8ntru*@tva9 ;inii mari i-au rea$(rut9
. <m 3i eu o sum(999 *eva mai mare999 sus$in( el, *u o *uviin( deose%it(9
. <i dre$tate s-o $retinzi, 8i r(s$unde Costea, dintr-odat( lim$ezit 3i revenit la realitate9 S*aunul $e
*are stai e din $r(v(lia d-taleA *el $e *are stau eu e tot din $r(v(lia d-taleA unul *red *( e $l(titA al doilea
nu9
. ;omnul *asier general glume3te, 8ns( gluma *ores$unde adev(rului9
. +u-i a3aH Di mai datorez =um(tate din %ani9
. E:a*t, domnule *asier general9
. Ei %ine, vei avea dre$tul dumitale9
. Sunt $rea %u*uros, r@se *u $l(*ere negustorul de mo%ile, m( a=utai 8ntr-un moment destul de greu9
. +u te %u*ura $rea re$ede, domnule MisalianA am s$us *( vei avea dre$tul d-tale9 Sunt hot(r@t s(
li*hidez, tot 3i *u toiA tre%uie s( mi se dea, 8ns(, r(gaz9 Dn du$(-amiaza a*easta de s@m%(t( nu se $oate
'a*e nimi*, m@ni e dumini*(A de*i tre%uie s( mi se a*orde un r(gaz $@n( luni9
. Dntr-adev(r, vei $l(ti oare luniH
. ;a9 +u 8neleg de *e i se $are *iudat9 >uni toat( *hestia e tran3at(9 E3ti mul(mitH
. Sunt mul(mit, domnule *asier generalA am de$lin( 8n*redere 8n *uv@ntul dv9 6ra s( zi*(, luniH
. ;esigur, domnule Misalian9 ;ar ai $utea 'i a3a de %un, s(-mi s$ui, domnule Misalian, de *e i-a venit
d-tale a3a s( m( vizitezi *hiar azi, *hiar la ora H <i o nevoie 8ntr-adev(r a3a de mareH
. <m, domnule *asier general, 8ns( $@n( luni $ot s( ra%d9
. <i 'ost avertizat de *inevaH
;e3i '(*ut( *u vo*e domoal(, 8ntre%area lui >aureniu Costea 'usese %rus*( 3i t(ioas(9 Misalian
%ol%orosi#
. +u v( su$(rai, domnule *asier general9 6oi veni luni9 6( salut9
. +u, nu9 Mai 8nt@rzie $uin9 Eii ama%il 3i d(-mi un r(s$uns9 Eu i-am r(s$uns la *erereA r(s$unde 3i d-
ta la 8ntre%are9 <i 'ost avertizatH
. Dntr-adev(r, m(rturisi ru3inat negustorul armean9
/E un om de trea%(F sus$in( 8n sine d-l >aureniu Costea9 <*est 5adu +egru, domn al Munteniei, $are
a 'i un om de trea%(91
. Dntr-adev(r, am 'ost avertizat9
. ;e *ineH E3ti %un d-ta s(-mi s$ui de *ine ai 'ost avertizatH
. +-a3 $utea s$une de *ine9 4neori, la noi, negustorii, um%l( a3a vor%ele9 <m auzit s$un@ndu-se una 3i
alta la Ca'eneaua !ursei9 ?ra3ul nostru nu e mareA se a'l( 8ndat( ori*e9
. Ce s-a a'lat, m( rogH st(rui Costea, *u oare*are veselie9 C( mi s-a '(*ut o ins$e*ieH
. ;a9
. Gi *( mi s-a g(sit o li$s(H
. Dntr-adev(r9
. Gi *( sunt 8n*ur*at 3i nu g(ses* %aniH
. ;a9 Dns( asemenea vor%e nu sunt totdeauna de *rezut9
. ;e *e, domnule MisalianH Crede-le9 E adev(rat9 Mi s-a g(sit o li$s( 8n *as(, am datorii9 Dns( voi
a*hita totul9 6oi a*hita totul luni9 ;a*( e a%solut( nevoie, $un toate 8n regul( 3i azi9 ,e rog s( m( *rezi .
8nelegi d-taH te rog s( m( *rezi, 3i $oi s( s$ui 3i altora . te rog s( m( *rezi *( $ot $une toate 8n regul(
*hiar azi9 <i 8neles, domnule MisalianH 0ot $une toate 8n regul( *hiar azi9
. <sta, domnule *asier, ar 'i lu*rul *el mai %un9 +u vor%es* de %anii meiA eu $ot a3te$ta $@n( luniA $ot
a3te$ta 3i $@n( mari, da*( 'a*ei *um s$unei, s-ar *urma toate9
Misalian se o$ri9 Costea 8l $rivi atent, *u o %un( dis$oziie s$orit(9
. 0ar*( mai ai *eva de s$us, stimate domnule 5adu +egru9 Ce esteH
. ?ri*e ar 'i, domnule *asier general, a*um nu mai am gri=(9 Colum%aru a 'ost de a*ord s( a*o$erii
sumaH ;a*( a 'ost de a*ord Colum%aru, atun*ea *elelalte vor%e nu mai au ni*iun rost9
. < 'ost de a*ord, desigur, domnul Colum%aru e un om *ivilizatA 8i sunt re*unos*(tor9
. <sta zi* 3i eu, r@se *u %un(tate 3i *u dini enormi de 'ilde3 5adu +egru, domnul MuntenieiA da*(
domnul Colum%aru a 'ost de a*ord, s-a is$r(vit9 Ei s$uneau *( a 3i sosit telegrama 8nlo*uirii dv9 3i *(,
luni, vei 'i *itat la 0ar*het9 ;u$( $(rerea lor, 3i mai ales du$( *@te 3tiu ei, a*est Colum%aru e un ti$
ne8ndu$le*at, *are n-a iertat ni*iodat( nim(nui nimi*9 C@m$ul lui de a*tivitate $@n( a*um a 'ost ?ltenia,
unde a '(*ut nenum(rate vi*time, 8ntre *asieri 3i $er*e$tori9 <*uma a venit 3i la )a3i9
. Se s$une asta des$re domnul Colum%aruH CmF
. Se s$uneA dar v(d *( nu-i adev(rat9
. < venit, vra s( zi*(, telegram( de 8nlo*uireH 3i voi 'i *itat la 0ar*het, luniH Ji-am s$us, mi se $are, *(
sunt 8n stare s( aran=ez *hiar ast(ziH Ei %ine, 8i a'irm asta din nou9 Ce esteH
)ntrase Savastia C(r(%u3H
. Mai sunt ni3te domni, *u*ona3ule, *are $o'tes* s( v( s$uie nu 3tiu *e9
>aureniu Costea '(*u un semn u3or *u o*hiul s$re 5adu +egru9
. <i v(zut *e 'a* zvonurileH 8ntre%( el, r@z@nd9 Cu *e v( $ot 'i de 'olos, domnilorH 8ntre%( el tare,
ie3ind 8n *erda*, *u des(v@r3ire dega=at 3i lini3tit $@n( 8n *ele din urm( 'i%re9 /E *urios, 83i zi*ea el sie3i,
8n a*ela3i tim$A e *urios *@t de re$ede se $oate %irui $e sine 8nsu3i o 'iin( omeneas*(F 6reau s( 'iu lini3tit
3i tare, 3i iat(, sunt lini3tit 3i tareA 8n realitate $rezint s$e*tatorilor mei numai un *alm de su$ra'a(91
. Cu *e v( $ot 'i de 'olos, domnilorH ;a*( mi-ai '(*ut *instea s( venii ai*i 8n *alitate 8ntru*@tva
o'i*ial(, atun*i v-a3 ruga s( s*urt(m $e *@t e *u $utin( a*east( 8ntrevedere9 ;omnul Misalian, ai*i de 'a(,
v( va re'eri *( sunt la dis$oziia dv9 luni9 Cine are un titlu de *reditor 'a( de mine 8n ziua de *are vor%es*
va g(si de$lin( satis'a*ie9 <*estea s$use, *red *( ne $utem des$(ri %uni $rieteni9 6( rog, v( rogA
mani'estaiile dv9 ami*ale m( mi3*(, 8ns( 8mi sunt 8ntr-o m(sur( oare*are indi'erente9 +u v( su$(rai#
ast(zi am motive s( 'iu a3a *um sunt, deoare*e ast(zi e ziua *@nd se *unos* adev(rurile9 >a revedere,
domnii meiA v( salut9
;omnii anunai de Savastia C(r(%u3 'ur( nevoii s( se retrag(9 Se 8n3elau ei, ori domnul Costea era
$rea veselH Se 8n3elau unii, simind 8n glasul lui *eva dogitH E *iudat *( 3tie des$re telegram( 3i se $are *a
ni*i nu i-ar $(sa9 ;a*( nu-i adev(rat( *hestia telegramei, nu e adev(rat( ni*i a $ro*urorului9 >ui domnul
Misalian 8i e indi'erent( telegramaA de asemenea lui domnul Misalian 8i e indi'erent $ro*urorulA se 3tie *(
domnul Costea e un om onest, de3i $uintel *am 8m$r(3tiatA 3i, da*( se 3tie asta, atun*i 'ie*are $oate 'i
sigur de dre$tul s(u 8n m(sura $osi%ilit(ilor9
. 6( 8n*redinez, 8n*hei( domnul Misalian, *ondu*@nd *(tr( vale gru$ul de negustori, *( eu sunt
a%solut lini3titA 3tiu, 3tiu *( am de-a 'a*e *u un om *umse*ade9 >uni vei avea *u toii o*azia s( 'ii lini3tii
3i mul(mii9 Gi eu $ersonal sunt lini3tit, numai nu 8neleg de *e mi-a s$us 5adu +egru9
;omnii nu erau ni*i lini3tii, ni*i mul(miiA 'ie*are avea un motiv s$e*ial, 'ie*are 83i '(*ea 8n sine o
$(rere des$re a*ei o*hi, des$re a*ea 8n'(i3are, des$re a*el glasA *e-i $oi 'a*e 8ns( omuluiH Se 3tie *( sunt
momente *@nd de%itorul 83i $oate %ate =o* de *reditorii s(i9 ;e%itorul e atun*i un $ersonagiu im$ortant 3i
reduta%il9
;u$(-amiaza era lini3tit( 3i aurie9 ;omnul >aureniu Costea $(rea *( $rive3te de$(rt(rile 3i simte
m@ng@ierile $rietine3ti ale soarelui9 )e3ind iar(3i $entru un r(stim$ din 8ntuneri*ul s(u l(untri*, v(zu $e
strada $ustie un singur om# venea de *(tr( *entrul ora3ului9 +u um%la gr(%itA se $lim%a *er*et@nd *l(dirile
3i gr(dinile *@nd la drea$ta, *@nd la st@nga9 0(3ea $e trotuarul a*estaA *@nd se a$ro$ie $@n( 8n dre$tul
$ortiei de la gr(din(, domnul >aureniu Costea 8l re*unos*u9
. Ce 8nt@m$lare $l(*ut( $entru mineF zise el *u a'a%ilitate9 Cu *e $rile= $e strada noastr(, stimate
domnule Colum%aruH
. M( $lim%am, r(s$unse domnul Colum%aru9
Era sur$rins nu *( a dat $este *asa lui Costea, deoare*e a*east( *as( era inta $lim%(rii luiA era sur$rins
de atitudinea senin( 3i dega=at( a 'ostului *asier general9 <*um Costea nu era de*@t un 'ost *asier general9
;omnul Mi*u Colum%aru avea 8n %uzunar telegrama de la minister9
. +u $o'te3ti 8n(untru, domnule Colum%aruH
. +u, domnule Costea, r(s$unse dintr-odat( rezervat ins$e*torul delegat, *-un ton al *(rui termometru
ami*al era 8n evident( des*re3tere9 ,e rog s( m( ieriA eram numai 8n tre*ere9
. <tun*i nu insist, stimate domnule ins$e*tor delegat, z@m%i Costea *-un 'el de %iruin( a%solut
ine:$li*a%il(A eu so*oteam *( ai %inevoit a te osteni $@n( ai*i numai *a s(-mi vezi *asa9 E o *as( destul de
*onvena%il(, nu-i a3aH 0ot s(-mi $etre* lini3tit 8n ea anii %(tr@neii mele, nu-i a3a, domnule Colum%aruH
Eu am so*otit *( ai s(-mi 'a*i $l(*erea s( intri9 <3 8ndr(zni s( s$un *( 8nl(untru e mai 'rumos de*@t a'ar(9
<i $utea *er*eta 3i unele o%ie*te de $re, 8ns( d-ta nu e3ti *ole*ionarA regret *( nu te-ai %u*ura *@t m(
%u*ur eu9 <m a'lat de telegram(9
. Dn*hi$uie3te-iF strig( *u o ad@n*( $(rere de r(u domnul Colum%aru9
. <m a'lat 3i de $ro*uror# asta 8mi $la*e mai $uin9
. Stimate domnule Costea, se a$(ra ins$e*torul delegat, te rog s( *rezi *( eu sunt al(turi de d-ta 3i te
voi a=uta *u toate $uterile mele *a s( te dega=ezi din a*east( 8n*ur*(tur( ne$l(*ut(9
. !a m( dega=ez eu singur *u *ea mai mare u3urin(9
. <3aH Sunt atun*i nes$us de %u*uros9 +e vedem m@niH
. ;a9 +e vom $utea vedea 3i azi, 8ns( *eva mai t@rziu, *(tr( sar(9
>aureniu Costea 83i '(*u 8n minte 8n*( o dat( so*oteal(9
. ;a9 <3a este9 +u *red s( ne $utem revedea 8nainte de a se 'a*e sar(9
>a uimirea $e *are a*east( asigurare *u totul nea3te$tat( o adu*ea ins$e*torului delegat se adaose 8ntr-
o *li$( alta, a3a 8n*@t domnul Colum%aru *(s*( de dou( ori gura, 8n*er*@nd s( rosteas*( *eva $otrivit *u
situaia, 3i nu iz%uti9 Dn *adrul unei 'erestre des*hise a$(ruse numai un minut o 'emeie *are-l $rivise 'i:,
*u ni3te o*hi e:traordinari9 <%ia se $(trunsese *a de un 'ulger misti* de a*ea a$ariie . 3i 'ereastra r(mase
iar neagr(, *a o ram( goal( a unui $ortret neuitat9 ;omnul >aureniu Costea 8i '(*ea gesturi a'a%ile 3i
re$etate *u m@na, *a la o des$(rire 8ntr-o gar(9
. >a revedere, domnule Colum%aruF la %un(-vedere, stimate domnule Colum%aruF
. CmF '(*u domnul Mi*u Colum%aru9
Costea intrase 8n *as(A domnul Colum%aru se 8ntoarse 8n lo*, v(dit *ontrariat, 3i $orni la vale9 >a *olul
gr(dinii, unde se a'lau 8n'lorii %ogat o $arte din tranda'irii la *are lu*rase >aureniu Costea, se*undat de
%(tr@nul Ear*a3, ins$e*torul delegat se o$ri 8ntor*@nd 'runtea 3i mai *er*et@nd o dat( 8n urm(9 Br(din(,
*erda*, *as( *u a*o$eri3 ro3, 8m$re=muire, totul sta *u'undat 8ntr-o lini3te 8nsorit( 3i 8ntr-o vi%rare
ne*ontenit( a *osa3ilor din toate gr(dinile uliei9 <*ea vi%rare $(rea 8ns(3i lini3tea9
>aureniu Costea ie3ise 8n *erda*ul de dindos9 !(tr@nul Bhiula ungurul sta la o um%r( de 3o$ron, $e un
s*(una3, as*uind atent, $e o $iatr(, un *uit de altoit9 C@nd simi *( st($@nul $o'te3te s(-i vor%eas*(,
gr(dinarul $(r(si $iatra, ridi*@ndu-se *u oare*are greutate 8n $i*ioare, str@nse *uitul, 3i veni, m@ng@indu-
3i must(ile *(runte9
. ;omnul $o'te3teH 8ntre%( el9
. Mo3 Bhiula, 8i r(s$unse z@m%ind >aureniu Costea, domnul $o'te3te o tr(sur(9 Sa 'ii %un s( mi-o
adu*i 8ntr-o =um(tate de *eas9 Gi domnul $o'te3te s( *aui $e Ce*tor9
. ;omnul se du*e la v@n(toareH
. ;a, mo3 Bhiula9
. ;omnul are dre$tateA vremea e minunat(A sara, aud de ai*i $it$ala*ii *hem@ndu-se $e dealul de la
Sorogari9 <3a *( eu 'luier $e Ce*tor 3i-i dau de m@n*are9 G-a$oi du$( a*eea m-oi du*e s-adu* %ir=a9
;omnului nu-i tre%uie %ir=a 8nainte de *easul $atru, 3i domnul nu se du*e de*@t $@n( la marginea t@rgului,
*a de o%i*eiH
. Dnto*mai a3a, mo3 Bhiula9
. +o, tare %ineA *uitul 8l as*ut eu du$( a*eea9
Br(dinarul Ear*a3 s-a dus s( 8nde$lineas*( $orun*ile9 ;omnul >aureniu Costea a intrat 8n *amera lui,
s(-3i s*him%e hainele9 < 8n*(lat %o*an*i, 3i-a $us ghetre, a tras $e m@ni*i o %luz( de do*, 8n *a$ 3i-a
8ndesat o $(l(rie de $aie 8n 'orm( de *lo$ot9 < $rivit *u $l(*ere geanta nou( de $iele 'in(, *u reeaua 8n*(
ne$(tat( de s@ngele vreunei s(l%(t(*iuniA 3i 3i-a tre*ut-o $e du$( um(r, 8n st@nga9 Gi-a 8n*ins *artu3iera9 <
s*os din to* $u3*a# o 'oarte %un( $u3*( englezeas*(, '(r( *u*oa3e, *ali%rul 1&9 < r(zimat $u3*a de o latur(
a %iroului9 S-a uitat la *easA mai avea vreme destul( *a s( s*rie o s*risoare9 <*east( s*risoare tre%uie
nea$(rat s( $le*e ast(zi, de*i tre%uie $us( la *utie 8nainte de ora 69 Se a3ez( la %irou, *u $(l(ria 8n *a$, *u
toate halaturile v@n(tore3ti $e el 3i, $reg(tind toate dinainte-i, r(mase vis(tor un r(stim$9 <$oi *a 3i *um
ar 'i g(sit 8n a*east( reverie *eea *e-i *onvenea, o't( 3i se $use s( s*rie, 8ntr-o 8ntinsoare 3i '(r( ni*io
3ters(tur(9 ;ovad( *( era lini3tit 3i *u s$iritul lim$ede9
,r(sura *u un *al a3te$ta nu 8n 'aa *asei, *i 8n 'aa $orilor9 )e3i $e dindosA $re$eli*arul 8l 8nt@m$in( *u
mani'estaii *omi*e, zv@*nind de %u*urie, 'ugind $@n( la 3o$ron 3i 8ntor*@ndu-se 8n goan(, d@ndu-i o*ol 3i
*er@nd geanta9 Beanta i se $(rea lui *( e o%ie*tul *el mai $otrivit de arun*at 3i de adusA de arun*at iar 3i de
adus din nou9 ;omnul Costea tre*u $rin ograd(, a$(r@ndu-se de asalturile $re$eli*arului, in@nd *u
drea$ta *ureaua $u3tii 3i $u3*a $e um(r 3i *u st@nga, 8ntre degete, s*risoarea9
Br(dinarul 8l $etre*u $@n( la $oart(9 ;u$( *e %oierul se sui 8n tr(sur(, *u *@nele, 3i %ir=arul d(du %i*i
*alului, ie3i din *as(, 8n *erda*ul de din 'a(, Savastia C(r(%u3, *are urm(ri un tim$ *u o*hii tr(sura9 ?
v(zu du*@ndu-se la deal9 >a *olul uliei, %ir=arul o$ri9 !oierul *o%or8 3i $use la *utie s*risoarea9 S-a suit
iar 8n tr(sur( 3i s-a dus9
. ,(tu( s-a dus la v@nat, zi*ea ea a$oi du$( *@teva minute, ie3ind *u *o$ila 8n %rae, 8n *erda*ul de
dindos9
Co$ila re$et(, $uintel $elti*F
. ,atua s-a dus la v@nat9
. G-are s-adu*( 'etiei un ie$ure999 urm( *@ntat Savastia C(r(%u39
. <re s-adu*( un ie$ure999 8ng@n( Eugenia din %raele doi*ei9
Bhiula Ear*a3 se a3ezase iar $e s*(una3ul lui, su%t 3o$ron, *a s( is$r(veas*( de tras *uitul $e $iatr(9
Eetia se *eru *(tr( el9 Savastia C(r(%u3 tre*u numaide*@t 8ntr-a*olo 3i se o$ri ne*lintit( l@ng( un st@l$ al
*l(dirii, *u *o$ila, 3i ea atent(, l@ng( um(rul ei st@ng9 !(tr@nul Bhiula *@nta 8n*et, 8n soarele o%li* 3i
%l@nd, 8n t(*erea ogr(zii 3i a gr(dinii9 <vea o vo*e 8nv(luit( 3i *ald(, *u mult mai t@n(r( de*@t 8n'(i3area
lui9 5idi*( o*hi umezi s$re ig(n*u3( 3i s$re 'eti( 3i le z@m%iA a$oi 83i is$r(vi versul *-o 8ntors(tur(
$asionat(9
. Ce *@ni d-ta, Bhiula Ear*a3H 8ntre%( Savastia9
. C@nt un *@nte* de demult9
. <ud eu *(-i *@nte*A dar nu-l 8neleg9 S$une-l $e lim%a noastr(9
. <$oi moldovene3te vine a3a999 Cum s(-i s$un eu, SavastiaH Eu sunt *hiag %(tr@n, dar *@nte*ele mele
au r(mas tinere9
. 6(d9 Ce s$uiH
. <$oi eu s$un a3a#
Frumoas ari Ardealul...
Acolo am iubit eu !n tinereele mele...
. Erumos *@nte*, sus$in( Savastia C(r(%u3, str@ng@nd l@ng( s@n $e EugeniaA mai zi-l o dat(999
!(tr@nul Ear*a3 8n*e$u s( *@nte iar(3i *u =um(tate de vo*e9
;u$( *e d(du drumul %ir=ei 8n marginea de din*olo a t@rgu3orului Co$ou, domnul >aureniu Costea
*o%or8 s$rinten 8ns$re iazul de la C@rlig9 C@nd tre*u o$ustul, soarele se l(sa *(tr( as'init9 4m%l( un tim$
$rin marginea *ealalt( a iazului, a$oi sui $iezi3 s$re o miri3te9 Era *u $u3*a $e %raul st@ng, 8n*(r*at(9
C@nele a3te$ta din *li$( 8n *li$( s( se 8nt@m$le *eva9 Dn leg(tur( *u r@nduielile lui de *omediantA totu3i, *a
la o *hemare a instin*tului str(mo3ilor lui, sm@r*@ia din *@nd 8n *@nd l@ng-o tu'(, 3i urm(rea $uin tim$ o
$utoare vag( de s(l%(t(*iune9 Dndat( 83i adu*ea aminte *( datoria lui e alta 3i venea l@ng( =am%ierele
st($@nului, soli*it@nd geanta9
. +umai s( nu sar( *umva un ie$ure, 3i s( 'ugi iar a*as(999 8i zise, amuzat, v@n(torul9
Ce*tor *hel(l(i de $l(*ere la glasul st($@nului, s*o@nd o lim%( lung(9
? $re$eli( s%@rn@i de su% $i*iorul domnului Costea, *hiar 8n %razda de mohor din marginea miri3tii9
C@nele r(mase indi'erent9 6@n(torul tres(ri, a$oi o l(s( s( se du*(9
Miri3tea mirosea a $ai *ald9 Cerul, deasu$ra, era *urat 3i 8nalt, de un azur s$(lat9 Susurau miliardele de
*osa3i9 ,re*ur( $e de$arte turturele 8n zigzag9 >a *in*i sute de metri de$(rtare de marginea miri3tii, se
8n(la un zarz(r %(tr@n singurati*9 Calea 8ntr-a*olo ur*a u3or la deal9 0riveli3tea se 8ngusta din laturi, 3i
a'undul *erului, 8n sus, $(rea *( se 8nal(9
. <s*ult(, *omediantule, zise *@nelui s(u domnul >aureniu Costea9 0@n( a*uma mi-ar 'i 'ost greu s(
l(mures* *are-i rostul t(u $e lume9 <*uma l-am g(sit9
C@nele-i r(s$unse a*tiv, d@ndu-i o*ol 3i %i*iuind miri3tea nalt( *u *oada9
. 6(d *-ai 8nelesA s( 'a*em $o$as ai*i, su% zarz(r, urm( domnul >aureniu Costea, r(z(m@nd arma de
$om9 M( miram eu de *e i-s indi'erente $re$eliele9 <s*uli tu, Ce*torH M( miram de *e nu te intereseaz(
z%orul raelor9 Cred *( ni*io 'iin( $e lume nu-i mai 8n'ri*o3at( de*@t tine atun*i *@nd sare din arin( $e
nea3te$tate ie$urele9 M( s$(rii 3i eu, 8ns( tu e3ti *u$rins de $ani*( 3i te-ai salva to*mai la anti$od, da*(
a3a *eva ar 'i *u $utin(9 6rei s( zv@rl $(l(ria asta 8n miri3te, *a s-o adu*iH
C@nele $rimea *u entuziasm $ro$unerea, 8neleg@nd-o du$( gesturile st($@nului s(u9
. <3tea$t( $uin 3i 'ii atent999 8i $orun*i domnul Costea9 <m de 8nde$linit 8nt@i o mi*( o$eraie9
6or%ind, domnul Costea e:e*uta a*ea mi*( o$eraie9 S*otea din geant( s'oara, *u *are 83i $ro$usese
odinioar( s( dreseze *@nele 8n sensul o%i3nuit 3i v@n(tores*9 0@n( a*um n-o $utuse 8ntre%uina9 <*uma
tre*u *ara%ina dintr-un *a$(t al a*elei s'ori 8n zgarda lui Ce*tor9 Cu *elalt *a$(t al s'orii '(*u, atent, un la
8n unul din tr(ga*iurile armei9 C@nd 8n*heie laul $e tr(ga*i, a$le*( u3or arma s$re sine 3i arun*( $(l(ria 8n
miri3te, *@t $utu mai de$arte9 Ce*tor se zv@rli du$( d@nsaA du$( *@teva salturi, $oti*ni, smulg@nd s'oaraA
$u3*a iz%u*ni d(r@m@nd $e v@n(tor la $(m@nt su% zarz(rA 8ndat(, din rana enorm(, des*his( 8ntre *oaste, la
inim(, g@lg@i s@ngele 8n miri3te, su%t omul *(zut *u 'aa 8n =os9 Ce*tor aduse trium'al $(l(ria $leo3tit( 3i o
de$use l@ng( 'runtea a$le*at(, *are 8m$ungea $(m@ntul, a3te$t@nd o *li$(, *u lim%a s*oas(, *a s( se re$ete
=o*ul9 <$oi avu, dire*t 3i %rus*, simirea nenoro*irii, 3i o lu( la goan( 8ntr-o $arte, *u ure*hile $(l(l(ind9
>a o sut( de $a3i se o$ri, se a3ez( $e *oad( 3i 8n*e$u s( urle lugu%ru *(tre as'initul soarelui9
6))
Dntr-un t@rziu, sara, s-a st@rnit zarv( 3i 'or'ot( la *asa din strada 5om@n(, 3i d-na <gri$ina Costea a
i$at de trei ori *-un glas s'@3ietor, du$( *are a 8n*e$ut a s$une 'elurite lu*ruri des$re *ea mai mare
nenoro*ire *are s-a $utut 8nt@m$la vreodat( unei 'emei $e lumea asta 8n de*ursul vea*urilor9 <sta s( s*rie
s*riitorii $e h@rtie 3i s( se $u%li*e 8n *(ri, nu 'lea*uri *a a*elea $e *are le *etes* %(r%aii9 !iroul lui
>aureniu e $lin de asemenea $rostii, *are, *u dre$t *uv@nt, nu valoreaz( nimi*9 Ce-i $oate da $e ele
anti*arul *el %(tr@n, =idovul NivaH +u-i $oate da nimi*A asta nu-i *arteA asta e h@rtie stri*at(9 5@nduiala
lu*rurilor o '(*ea $e <gri$ina s( nu mai s$uie ni*i /*ar*he1, ni*i /h@r*hie1A deoare*e asemenea vor%e 83i
au $oliti*a lor la tim$, 3i *el *u $ri*ina, *a s-aud(, nu se mai a'l( 8ntre oamenii vii din a*east( lume9 S-a
8m$u3*at $e un deal, l@ng-un *o$a*9 Eoarte mirat( a 'ost d-na <gri$ina Costea, 3i $ro'und 8n'ri*o3at(,
*@nd a a'lat *( soul s(u s-a 8m$u3*at *u alt*eva de*@t *-un revolver9 ;e o%i*ei, %(r%aii 8ntre$rind
asemenea lu*rare *-un revolver, sau, *um se mai s$une *@teodat(, 8ns( 'oarte rar, *-un levorver9 !ietul
>aureniu s$unea a3a uneori# /un levorver1, 3i vor%a i-a 'ost 'atal(, de3i nu 3i-a ridi*at viaa *u a3a *eva9
Cum $oate s(-3i ridi*e un om viaa *-o $u3*( de v@natH asta e *eva nemai$omenit 3i nemaiv(zut, se mir(
$oliaii, se mir( $ro*urorul9 C@nd au dat $este el *ei doi *io%ani, a*olo $e deal, l@ng-un *o$a*, l-au g(sit
*u 'aa 8n =os 3i *u m@na st@ng( su% 'runte9 )ar $re$eli*arul *el ne%un urla '(r( o$rire9 Cum s-a '(*ut de-a
*ontenit 3i n-a mai urlat dintr-odat(, iar(3i nu se 3tie9 2i* *io%anii *( s(-l 'i m@n*at *@nii oilor, dar nu s-a
a'lat ni*io urm(A s$un alii *( s( se 'i dus $e lume, *um se 8nt@m$l( *@teodat( *u asemenea animale9
<*as( nu s-a 8ntors9
. +i*e s-a mai 8ntoar*e999 zi*e %(tr@nul Ear*a3 ungurul, um%l@nd *u $a3i mari, *a un z(nati*, $rin
ograd(, 3i *(ut@nd 'elurite lu*ruri $rin 8ntuneri*9
Dnt(i au venit a3a ve3tileA du$( a*eea urma s( soseas*( 3i alaiulA dar alaiul nu sose3te degra%(, *u toate
$reg(tirile *e se 'a*, *(*i 8nt(i va s( vad( un do*tor *e este 3i s( *onstate un $ro*uror9 Dn*( 8n zvoana
dintru 8n*e$ut a dis*uiilor, *omisarul *el t@n(r !ala%an se arat( 8n*redinat *( *io%anii tre%uie s( 'i
omor@t $e >aureniu CosteaA 3i mai *u sam( $entru *omisarul !ala%an era a%solut ne8neles *e s-a '(*ut
$re$eli*arul9
. Ce s-a '(*ut $re$eli*arulH 8ntre%a el 8nv@rtindu-se 8n lo* 3i uit@ndu-se 8m$re=urA *e s-a '(*ut
$re$eli*arulH Cum 8l *hemaH
. Ce*tor9
. Ei %ine, to*mai asta este# *e s-a '(*ut Ce*tor, $re$eli*arulH
+imeni nu 3tia *( a*el *@ne *omediant a urlat $@n( *e s-a 8ntune*at 8nserareaA atun*ea, v(z@nd *( iese
din r(s(rit o lun( enorm( 3i ro3ie *a s@ngele, s-a re$ezit *(tr( ea9 +u era de$arteA era sus, r(zimat( de
v@r'ul dealului9 < 'ugit $@n( 8n v@r'ul dealului 3i s-a *((rat 8n lun(9 ? alt( soart( nu $utea s( ai%e un
asemenea *@ne e:*e$ional 3i o is$rav( mai nea3te$tat( nu $utea s(v@r3i9
;u$( toate, 8n a*el v@rte= al s$aimei *are %@ntuia la *asa din strada 5om@n(, *ea dint(i 3i mai *uminte
m(sur( $e *are a luat-o doamna <gri$ina Costea a 'ost s( trimit( 8n $ri$( *o$ila9
4nde s-o trimit(H 5ude 8n )a3i n-aveaA valoarea $rietiniilor 8n asemenea 8m$re=ur(ri era *@t 3-a *(rilor
din %i%liote*a %ietului >aureniu9 0e urm(, *hiar da*( s-ar g(si *ineva *are s( se 8ndure s( $rimeas*( $e
*@teva zile un *o$il or'an, tre%uie l@ng( a*el *o$il s( adaoge 3i $e guvernant(, *are-i o $ovar(9 ;e mult
ni*i d-sa nu $oate su'eri $e 'iina asta *u nasul lung 3i as*uit, *are 8nva( $e Eugenia s( vor%eas*(
'ranuze3te9 0ar*( de a3a *eva are nevoie un *o$il '(r( tat( 3i *u mama singur( 3i a3a de n(*(=it(H 4n *o$il
'(r( tat( 3i *u mam( singur( 3i n(*(=it(, da*( e vor%a s( 'ie 'erit de s$aima a*estei 8nt@m$l(ri, a$oi tre%uie
trimis la ar( la 6l(deni, la %uni*i9 <*olo guvernanta ni*i at@t n-are *e *(uta9 Buvernanta, din *li$a
a*easta, ni*i nu mai e:ist(A $oate s(-3i ia geam(ndana3ul 3i s( se du*(9 !ine ar 'a*e de s-ar du*e *hiar din
noa$tea asta, s( nu i se mai vad( nasul 8n lumina '(*liilorA s( nu mai 'ie o sim%rie 3i o gur( 8n $lus9
Savastia C(r(%u3 a 'ost $reg(tit( 8n gra%( 3i *o$ila ridi*at( din somn9 Ear*a3 gr(dinarul le-a dus *-o %ir=(
la gar( 3i le-a 8m%ar*at 8ntr-un tren, la miezul no$ii9
<sta e *ea dint@i *(l(torie 'eri*it( a Eugeniei, 8ntr-o *(su( *are um%l( 3i 8ntre oameni muli9 <*esta e
trenul9 )aF s-aude o ma3in( 'luier@nd 3i g@'@ind9 E o 'iin( enorm( 3i vie *are tre*e $e a$roa$e, '(*@nd s(
tremure 8m$re=urimea9 G-a*easta e *lasa a treia, unde, s$re marea ei $l(*ere, se *latin( sus o lumin(
ro3*at(, iar $e %(n*i de lemn stau unii oameni *are se $re'a* *( dorm9 <lii nu se $re'a* *( dorm, *i
3o$tes*# a*eia s$un $ove3tiA unii r@d 3i 'umeaz(A *(tr( *ei *are au *(r%une su%t nas 3i s*ot 'um se *ere
'etia9
E un miros greu 8nl(untruA $e o 'ereastr( des*his( intr( din *@nd 8n *@nd r(*oarea no$ii9
Savastia C(r(%u3 a a3ezat 8ntr-o $arte o %o**ea enorm( 8n *are au 'ost gr(m(dite 8n $ri$( toate
%o*lu*urile 'etieiA iar 8n *ealalt( $arte, o leg(tur( *u m@n*are 3i gardero%a ei $ro$rie# un $altona3 *enu3iu
3i o *as@n*( de m(tase9 Cele 3ase 'uste le $oart( $e d@nsa# e o varz( 8n'oiat(9 E *a o varz( 8n'oiat( de la
mi=lo* 8n =os, 8ns( 8n $artea de sus e tot ig(n*u3( *u o%raz 'in9 ;in *@nd 8n *@nd, Savastia o'teaz( 3i vars(
la*rimi, a$oi 83i adu*e aminte *( tre%uie s( 'ie vesel(, 3i e vesel(9
>a 8n*e$ut, du$( *e a $rins a um%la 3i a se leg(na trenul a 'ost o to*mal( $entru somn# adi*( s( 'ie
a3ezat( 3i r(zimat( Eugenia 8ntre %o**ele 3i s( doarm(9 Eetia s-a *ui%(rit 3i s-a $re'(*ut *( doarme9 ;u$(
=u*(ria asta, s-a r(su*it 8n sus, $rivind *u atenie *um un om %(r%os, *u *(*iul( 3i *u *o=o*, trage dintr-o
$i$(9 ;u$( *e tr(gea din $i$(, s*otea $i$a 3i zv@rlea *eva din gur( *-un zgomot *iudat9 2v@rlea de$arte9
Eugenia a 8n*er*at 3i ea s( s*ui$e, 3i doi*a a tre%uit s(-i 3tearg( 8ndesat %(r%ia *u $odul $almei9
S-au trezit 3i *ei *are se $re'(*eau *( dorm# soldai ori (rani, negustori ori 'emei, 3i au $rins a
s*ormoni $rin geamandane ve*hi legate *u s'oar(, $rin l(die de lemn 3i $rin tr(i3ti9 <u $rins a m@n*a
ni3te m@n*(ri $e *are Eugenia nu le v(zuse ni*iodat( 3i i-a 'ost 8ndat( 'oame9 Savastia a s*os o sti*l( de
la$te 3i *ozon(*el9 Dns( Eugeniei 8i era 'oame de *eea *e vedea *( m@n@n*( oamenii din vagonul de *lasa
a treia, la miezul no$ii9 Dntr-un vagon de *lasa a treia, la miezul no$ii, se de3tea$t( 3i m@n@n*( toi *ei
*are nu se satur( ziua9 Cei *are au dau *elor *are n-au9 >a a*est %an*het al s(rmanilor a $arti*i$at 3i 'etia9
;u$( *e a le$(dat *ozon(*elul, a $rimit 8ntr-o m@nu( o %u*at( de %r@nz( 3i 8n *ealalt( o $run(9 <3a a
adormit9
<tun*i a devenit *u des(v@r3ire trist( Savastia C(r(%u3 3-a $l@ns o vreme9 ;u$( *are, oamenii din
vagon, *ontinu@nd s( m@n@n*e, 3i-au 8n*etat zvonul 3i au as*ultat-o *um istorise3te *ea din urm(
8nt@m$lare de $e lumea asta9
Cea din urm( 8nt@m$lare de $e lumea asta Savastia C(r(%u3 o istorisea re$ede 3i $(tima39 <r 'i vrut s(
'ie ea un =ude*(tor, ori s( 'ie un $ro*uror, ori s( 'ie un *omisar, *a s( des*ur*e toateA 3i mai ales ar 'i dorit
s( 'ie un %(r%at, *a s( =ude*e $e o 'emeie9
. S( 'ie $e m@na mea 3i s( 'iu eu un %(r%at9 S( 'iu eu un %(r%at *um a 'ost ;an*iu S$@nu, la noi 8n sat,
la 6l(deni9 Gi *@nd *as*( dumneaei *lonul mai mult de*@t tre%uie, s(-i dau $este *lonA 3i *@nd $o'te3te
trei ro*hii, *( nu-i a=unge una, 3i trei $(l(rii, *( una nu i-i destul, s(-i dau eu ro*hii 3i $(l(riiA 3i s(-i dau
3a$te $(re*hi de *iu%oele, s(-i dau um%rele, s(-i dau %atiste de m(tas(, s(-i dau *er*ei 3i inele, s(-i $un
toate dinainte *a unei 8m$(r(tese, toate s( i le dau, *um da S$@nu, s(-i 'ulgere o*hii 3i s(-i s*a$ere
m(selele9
. <3a sunt unii oameni, re'le*t( *el *u $i$a, s*ui$@nd lung 8ntr-o $arteA $oate s( le m@n@n*e ori*ine din
stra*hin(9
Se a'l( 8n vagon un *(lug(r *uvios, *are are o $(rere $otrivit(9
. ;umnezeu a um$lut lumea *u *e-a $utut9 Cel de *are vor%e3te 'ata asta n-a 'ost de*@t un $rost9
. ;aI unde se a'l(, *uvioase $(rinteH < 'ost omul *el mai 8nv(atF
. <s*ult(-m( *e-i s$un eu9 Cum te *heam(H
. 0e mineH
. ;a, $e tine9
. 0e mine m( *hiam( Savastia C(r(%u39
. <s*ult(-m( *e-i s$un eu, Savastia C(r(%u39 !oierul a*ela de *are vor%e3ti a 'ost un $rost, *u toat(
8nv((tura lui9 ;a*-a 'i s( te m(rii 3i tu, *@nd i-a veni vremea, tu s( nu *aui $e ;an*iu S$@nuA tu s( *aui
unul *a a*esta, *a s(-i 'ie %ine9 Gi s(-i 'a*i 3i tu, toate r(ut(ile, *a s( nu mai 3tie 8n*otro s( se du*( 3i s(-3i
ieie lumea 8n *a$9
. !a s( m( 'ereas*( ;umnezeu, $(rinteF
. !a s( 'a*i *um 8i s$un, *a s( se $lineas*( vor%ele *ele adev(rate, *( 'emeia 3i diavolul au '(*ut
*ontra*t 3i tov(r(3ie9 Gtiindu-se de asemenea *ontra*t 3i tov(r(3ie, s'inii $(rini de demult au vestit
$ieirea lumii 3i au *hemat $e %(r%ai 8n $ustie, *a s( 'ie s*hivni*i9
. <sta este, a$ro%au *ei de 'a(, r@z@nd9
. !a r@nduiala asta n-a '(*ut-o ;umnezeu $entru mine, ni*i $entru ig(n*ile noastre999 hot(r8 *u energie
3i *u o*hi s*($(r(tori Savastia C(r(%u39 <m s( m(rturises* eu toate9
. Ce-ai s( m(rturise3tiH o is$iti *(lug(rul9
. <m s( m(rturises* toate *@te *unos*9 <*uma nu $ot, *( nu 3tiu *um s( s$un9 ;ar atun*ea am s( stau
8n genun*hi 8n 'aa lui Cristos, 'iind 3i eu luminat( 8n a*ea zi de a$oi a =ude*(ii, 3-am s( s$un toate, *a s(
se rosteas*( os@nda *ui se *uvine9
?amenii din =ur 83i 8n*etaser( o *li$( meste*atul '(l*ilor, *a s-as*ulte a*ea e:traordinar( de*laraieA
a$oi *ontinuar( s( ma*ine, $e *@nd Savastia a3eza *u mi3*(ri violente 8n =urul s(u %u*lu*urile 3i-3i
str@ngea gura *u o(r@re, hot(r@t( s( ta*(9
Dn mai $uin de un s'ert de *eas, lim%a Savastiei C(r(%u3 um%la iar(3i *u h(rni*ieA a3a 8n*@t la 0a3*ani,
unde ea tre%uia s( *o%oare *u *o$ila 8n %rae 3i *u %o*lu*urile 8nv(luite 8n =uru-i, se v(dea *( e *u totul
de$arte de a 'i is$r(vit toate *@te avea de s$us9 ,ovar(3ii de *om$artiment o a=utar( s( se dea =os,
renun@nd 8n s'@r3it de a 8nelege des(v@r3it *e se 8nt@m$lase *u %oierul, *u *@nele, *u *io%anii 3i *u
*u*oana9 /Erumos %(r%at, 8i 8n*redinase 8n ultimul moment Savastia C(r(%u39 )ar des$re d@nsa *e s(
s$unH 4nora le $la*e, mai *u sam( %(r%ailor, 3i mai *u sam( a $l(*ut unuia9 Mie, dre$t s( v( s$un, nu-mi
$la*e9 ;ar de de3tea$t( e de3tea$t( 3i $oart( *er*ei de diamante 8n ure*hi9 Dns( a*uma i-a s*oate 3i-a
um%la 3i '(r( *er*eiF1
>a 0a3*ani, 'etia s-a de3te$tat din toro$eal( *@nd a $ornit tr(sura *u doi *ai9 <tun*i a auzit *lo$otele
*ailor 3i a simit 8n $loa$e lumina l($toas( a 'a$tului zilei9 <$oi, 8nv(luit( 8n 3aluri, a adormit iar 8n
%raele man*ei9 S-a trezit 8n soare 3i 8n mireasm( de '@nauri *osite9 ,r(sura intra 8n sat la 6l(deniA a$ele
Moldovei li*(reau 8n $rundA din*olo de Moldova, 8n 'undul z(rii, se l(mureau munii din $@*l(9
>a v@rsta a*eea 'raged(, a%ia doi ani tre*ui, domni3oara Eugenia Costea nu *uno3tea *( e un mesager
al unor 8nt@m$l(ri n($rasni*e9 Cu at@t mai $uin $utea *unoa3te 3i 8nelege asta *u *@t %uni*ii ar(tau *(tr(
ea numai z@m%et 3i dragoste9 ?%razurile lor $alide nu se 8n*r@n*enau de gri=( 3i la*rimi de*@t *@nd 'etia
nu se a'la 8n $rea=ma lor9 Eetia lui >aureniu Costea g(si la %uni*i o ograd( tihnit(, unde, su%t
$rivegherea Savastiei, 83i '(*u *@iva $rietini# un *@ne mare 3i 'lo*os, legat 8n lan, $e *are 8l *hema
Coto3manA un motan ro3 *u numele Miron, *are nu era ni*iodat( laolalt( *u *@neleA un *o*o3 *u *reasta
%(tut(, *are *@nta %(t@nd din ari$i de *@te ori o vedea $e 'eti(, 3i du$( a*eea o $rivea *@nd *u un o*hi,
*@nd *u *elalalt o*hi9 Era 8n *olul ogr(zii o $oiat(, unde se de$rinsese s( *aute dou( ou(# a*ele dou( ou(
Savastia i le 'ier%ea la m@n*area de dimineaa9 Mai era o %a%( surd(, *u numele Mana'a, slu=itoarea
%uni*ilor9 <*eea i-a s$us, 8ntr-o sar(, o $oveste *-un '(t-'rumos9 Dn alt( sar( i-a s$us a*eea3i $oveste9 0e
urm(, alt( dat(, din nou i-a s$us a*eea3i# alta nu 3tia9
. S$une alta, %a%( Mana'aF
. S(-i deie %a%a o $l(*int( *u sm@nt@n(H <m as*uns de *u*oana Smaranda o $l(*int( *u sm@nt@n(
$entru mata9
. +u9 S(-mi s$ui alt( $oveste9
. Ce s$ui mataH ;a*( vrai s-aud, strig( tare, $entru *( %a%a-i *am surd(9
. <lt( $oveste, %a%( Mana'(, alt( $ovesteF striga Eugenia *(tr( ure*hea 8ntoars( a %a%ei9
!a%a z@m%ea 8ntr-un dinte9
. <F alt( $ovesteH <lt( $oveste nu-i 3i ni*i nu 3tiu9 E *urios *( din a*east( $oveste de multe ori
re$etat( n-a mai r(mas nimi* mai t@rziu 8n amintirea domni3oarei Eugenia9 Dns( gustul $entru *l(titele *u
sm@nt@n( s-a $(strat9
>a s'@r3itul lui o*tomvrie a sosit la 6l(deni d-na <gri$ina Costea9
;u$( *ele dint@i 8m%r(i3(ri, d-na Costea a le$(dat de $e sine hainele de *(l(torie, 3i-a $otrivit 8n $ri$(
o%razul 3i $(rul, a *hemat $e Savastia s( s*oat( a'ar( *o$ila 3i s-a arun*at du$( a*eea la s@nul d-nei
Smaranda 0o$a, 8m%r(i3@nd-o str@ns 3i $l@ng@nd *u sus$ine9
;omnul Bheorghi( 0o$a a3te$ta mai la o $arte, 8n $i*ioare, $alid 3i m@hnit9 <gri$ina s-a smuls de
l@ng( mama sa *-un gem(t de dezn(de=de 3i a venit s(-3i $le*e 'runtea 3i $e um(rul tat(lui s(u, a$oi,
8ntre%uin@nd ne*ontenit %atista $entru nas 3i $entru o*hi, 8ntre *are se sta%ilise *omuni*aie de la*rimi 3i
a$e, a 8n*e$ut a da toate l(muririle $e *are le *redea interesante 8n asemenea trist( 8m$re=urare9
. <i a'lat 3i din gazete tot *e-a 'ost, 8ng@n( ea, lu@nd lo* $e un s*(una3, 8ntre $(rinii s(i9 <*esta e
s*aunul meu de 'eti(, $e *are st(team eu *@nd am 'ost 'eri*it(9 <*uma nu mai e:ist( $entru mine lini3te 3i
'eri*ire9 ,oate, toate au ie3it r(u9 +u 8neleg *e-a avut %ietul >aureniu, s( se $oarte a3a *u mine, s( m(
lase 8ntr-asemenea 8n*ur*(tur(9 Mai 8nt(i, de *e-mi as*undea toateH +i*iodat( n-am 3tiut nimi* de
a'a*erile lui9 < avut lea'( %un(, a avut mo3teniriA eu n-am 3tiut nimi* de 'elul *um le-a *heltuit 3i le-a
$lasat9 +-are im$ortan( *(-mi d(dea din *@nd 8n *@nd mie un *adou, *um se *uvine *a 'ie*are %(r%at s(
dea soiei sale, da*( are $entru d@nsa un sentiment de iu%ireA asta nu se $une 8n so*oteal(, deoare*e nu e o
sum( a3a de im$ortant(A 8ns( a '(*ut lu*r(ri la *asa din strada 5om@n(, a s*him%at, a adaosA a mo%ilat, a
um$lut eta=erele de o%ie*te $e *are el le so*otea de $reA eu am v(zut toate, '(r( *a s( 'iu $us( 8n *urent *u
nimi*# *um 3i *@t9 0e urm( a $us gir $e $olie ale str(inilor9 Eu nu 8neleg s( is*(le3ti tu, s( ia alii %anii, tu
s( nu te 'olose3ti *u nimi*a, 3i la urm( s( 'ii o%ligat s( $l(te3ti tu9 <sta nu m-a=unge $e mine mintea de *e-
a '(*ut-o el9 Ca s( vie a*uma %(n*ile s( m( se*hestreze 3i s(-mi 'a*( $ro*es, 3i s( nu mai am lini3teH 0e
urm(, de *e i-au li$sit %ani din *aseta lui, unde nu tre%uia ni*iodat( s( 'ie li$s(H +i*i asta n-am 3tiut-o9 S(-
mi s$uie# uite, a3a 3i a3aA am '(*ut *utare *heltuial(A am '(*ut *utare gre3al(A am *utare li$s(9 S( ne
8nelegem *e-i de '(*ut# s( st(m de vor%(, *a un %(r%at *u soia lui9 )at( *um am 'ost eu tratat(, 3i n-am
3tiut nimi*a9 G-a*uma toate vin 8m$otriva meaA toi m( amenin(A statul vrea s( m( e:e*ute, 8n*@t am s(
r(m@n s(ra*( li$it( $(m@ntuluiA *hiar da*( ar 'i s(-mi mai r(m@ie *eva, tre%uie s( $l(tes* avo*ailor, s(
dau la a$eluri, la re*ursuri9 C@nd aud de tim%re, m( a$u*( o groaz(F 6-a s$us 3i dv9 Savastia C(r(%u3 de
s*risoareH
. +u ne-a s$us nimi*, se gr(%i s( r(s$und( d-na Smaranda 0o$a9
. !a *red *( v-a s$us9 ;a*( v-a $ovestit toate *@te au 'ost 8n ziua a*eea, n-ar mai 'i 'ost s( a=ung ziua
a*eea de n(*az 3i de %l(st(mA da*( v-a $ovestit, a$oi atun*i v-a s$us *( atun*ea *@nd s-a suit la deal *u
%ir=a, av@nd *u sine $u3*a 3i *@nele999
. 6or%e3ti de >aureniuH 6ra s( zi*( e adev(rat, *um se s$une, *( s-a dus la v@natH
. ;a9 ;e *ine altulH 3i e adev(rat *( s-a dus la v@nat9 <vea 8m$otriva lui telegrama revo*(rii, li$s( 8n
*as(, a*el ins$e*tor delegat 8l ameninase *u $ro*urorulA 3i el se suie 8n %ir=(, *a s( se du*( la v@nat9 <sta
nu-i 'a$ta unui om 8ntreg9
. ;e *e nu l-ai o$ritH
. Cum s(-l o$res*H +-am 3tiut nimi*a9 <m vor%it $uin 8nainte de mas(A am stat la mas(9 ;u$( mas( a
avut ni3te vizite9 0oate din vizitele a*elea s( i se 'i n(z(rit *eva9 S-a 8m%r(*at *u straie de v@nat# v( rog s(-
mi s$unei *um a avut inim( 3i r(%dare s( mai 'a*( 3i astaA Ear*a3 4ngurul i-a adus o %ir=(A s-a suit 8n %ir=(
3i s-a dus9 S( nu-mi uit *uv@ntul9 >a *a$(tul de la deal al uliei, s-a *o%or@t 3i a $us la *utie o s*risoare9
<sta s-a a'lat 8n *easul *el dint(i, 8n sara a*eea, de la Savastia C(r(%u39 < *on'irmat 3i %ir=arul, 8nto*mai9
<u 8ntre%at $oliaii, a 8ntre%at $ro*urorul9 C(tr( *ine $utea 'i adresat( a*ea s*risoareH Cine s( 3tieH S-a
*rezut *( e adresat( a*elui ins$e*tor delegat9 S-a v(zut *( nu9 )ns$e*torul a m(rturisit *( n-a $rimit
nimi*a9 0oate autorit(ilor9 +i*io autoritate n-a $rimit vreo s*risoare9 <u a3te$tat trei-$atru zile# n-a venit
nimi*9 )ns$e*torul a $le*at la !u*ure3ti9 ;e a*olo a dat vestire *( ni*i la minister nu s-a $rimit nimi*9 2i*e
*-au 8ntre%at $e ministru# $oate s( se 'i t@nguit Costea de *eva ministrului, d@ndu-i e:$li*aiiA ni*i
ministrul n-a $rimit nimi*a9 <tun*ea s-a '(*ut *er*etare la $o3t( de *(tre un e:$ert *aligra'9 +u-i ni*i 8n
de$ozitul $o3tei9 0ro*urorul, v(z@nd *( nu g(se3te nimi*, a $(r(sit *er*etarea9 ;ar eu stau 3i m( g@ndes*
*( s*risoarea a 'ost trimis(, $rin urmare *ineva tre%uie s-o 'i $rimit9
. <3a este, *on'irm( *u*oana Smaranda, $e g@nduri9 Cineva tre%uie s-o 'i $rimitA 8ns( *ineH
. !a se $oate s( n-o 'i $rimit nimeni, 'u de $(rere Bheorghi( 0o$a9 Eu am trimes 8n viaa mea ni3te
s*risori *are ni*i a*uma n-au a=uns la adres(9
. >as(, Bheorghi(, se 8ntoarse s$re el *u*oana SmarandaA a*ele erau ni3te s*risori de 'eli*itare *(tr(
'ratele d-taleA 3i 'ratele d-tale a murit de mult9 Era 'rate mai mare, avea situaie %un(, s-a $r($(dit 8ntre
str(ini 3i $utea s(-i lase 3i d-tale *eva9 +u i-a l(sat nimi*a9
. Ce are a 'a*e una *u alta, *u*oan( SmarandaH
. <re, *(*i a*uma suntem mai n(*(=ii de*@t ori*@nd 3i o mo3tenire ne-ar 'i $rins %ine9
. <hF nu v( 8n*redei 8n mo3teniri, 83i relu( t@nguirea d-na Costea, sus$in@nd 3i 8ntre%uin@nd iar
%atista9 ;in trei sau $atru mo3teniri $e *are le-a avut >aureniu, nu s-a ales nimi*a9 Mult ai, mult
*heltuie3ti, 3i du$( a*eea r(m@i *u de$rinderea, de3i nu mai ai mo3teniri9 S( l(s(m 3i s( ne 8ntoar*em la
s*risoare9 6ra s( zi*(, da*( s*risoarea a 'ost trimis( 3i *ineva tre%uie s-o 'i $rimitA 3i da*( nimene dintre
*ei 3tiui, 3i dintre *unos*ui, 3i din autorit(i, n-a $rimit a*ea s*risoare, atun*ea s*risoarea a*eea $oate s(
'i 'ost trimis( la o %an*(9
. >a o %an*(H se mir( *u*oana Smaranda9
. >a o %an*(, da, 8n*uviin( d-na Costea9 <3a s$une mo3u )orgu Me3ter 3i a3a tre%uie s( 'ie9
. 6(ru-meu, do*torul )orguH
. ;a, la alt*ineva n-aveam la *ine m( du*e9 <t@ta rud( avem 3i noi 8n )a3i9 Mi-a dat el mai multe
s'aturi9 Gi el a 'ost de $(rerea asta, *( s*risoarea a*eea a 'ost trimis( la o %an*(9 !an*a n-o d( $e 'a(,
$entru *( 8n s*risoare s-ar 'i *u$rinz@nd o dis$oziie $rivitoare la *o$il(9 < $us $e numele Eugeniei %anii
3i a dis$us $lata lor la o anumit( dat(, $oate la ma=oratul ei9 <*um vedei dv9 *e om as*uns a 'ost
>aureniuH )at( de *e a 'ost *a$a%ilF )nterveni Bheorghi( 0o$a#
. <sta e o sim$l( $resu$unere9
. <s*ult(-m(, t(tu(, un om *a el a 'ost *a$a%il de asta9 Gtii *@t inea la 'eti(H +u e:ista $entru el, $e
lume, alt( *omoar( mai s*um$( de*@t 'etia, 3i-i $rezi*ea un viitor a3a 3i $e din*olo9
. <sta e 'ires*A Costea a 'ost un om *are mie mi-a $l(*ut9
. ;esigur, eu nu s$un *( nu era un om $l(*ut 3i sentimental, s-a v(zut asta de *@nd a venit ai*i la dv9,
8n odaia asta, 3i m-a *erut9 +u $l@ngea el, s(rut@nd m@na mameiH 3i s$unea *( viaa '(r( mine 8i e *u
ne$utin(H E adev(rat *( a inut la mine 3i mi-a dat dovad(A asta 8ns( nu l-a 8m$iedi *at s( 'a*( *e-a '(*ut9
Dn ultimul moment, de mine n-a mai inut sam(, 8ns( de 'ata lui *red *( 3i-a adus aminte9 S*risoarea a*eea
e la o %an*( 3i, 8ntr-o %un( zi, $oate s( ias( $aralele, da*( *ei de la %an*( n-or t(inui toate9
. G-ai*i am s(-i r(s$und, <gri$ina, *(, da*( a avut ideea asta, a$oi a 3tiut *e 'a*e 3i *um 'a*e9
. <h, t(tu(, ar 'i %ine s( 'ie *um s$ui d-ta, 3i nu *um 3tiu eu9
. Gtii *evaH
. +-a3 $utea s$une *( 3tiu *eva anumeA dar 3tiind toate la un lo*, 8mi $ot 'a*e o idee numai de una9
B@nde3te-te, drag( mam(, *( mi-a um$lut gardero%ele *u ro*hii 3i, *@nd mi-a tre%uit, n-am avut o hain(
de doliu9 4nele le-am $utut vo$si 3i $re'a*e, dar *u altele nu mai era nimi* de '(*ut9 Cum$(r( $(l(rie
neagr(, *um$(r( m(nu3i, *um$(r( at@teaA a tre%uit s(-mi 'a*, deoare*e sunt 8n r@nd *u lumeaA *heltuielile
s-au adunat, s-au tot adunatA a*uma s-au adaos 3i $ro*eseleA v( s$un dre$t# nu 3tiu *um am s( ies din
a*east( 8n*ur*(tur(9 <3 'i %u*uroas( s( ies *u $uinA tare m( tem *-am s( ies *u nimi*F
Cu*oana Smaranda 8ntoarse s$re 'ii*a sa 'aa-i lini3tit( 3i sever(#
. <s*ult(, <gri$in(, 8nt@m$larea asta a 'ost 3i $entru noi o mare lovitur(9 Eu i-am s$us de la 8n*e$ut,
de *@nd a venit >aureniu s( te *ear(, *( e3ti $rea t@n(r( 3i ar tre%ui s( mai a3te$i, g@ndindu-m( la o
$artid( mai %un(, . a*uma $ot s(-i s$un, . la o $artid( $otrivit( nu at@t *a zestrea ta, *@t *u altele9
. <sta mi-a s$us-o 3i mo3u )orgu Me3ter9
. Ce i-a s$usH
. Mi-a s$us *( $uteam s( mai a3te$t9 Gi $oate ni*i a*uma nu-i vremea tre*ut( $entru o 'emeie t@n(r(9
. <3a este 8ntr-o $rivin(A a*ela-i un %(tr@n *uminte, *are 3tie *e s$une 3i a $etre*ut 8n viaa lui $atru
neveste, $un@ndu-le $e toate 8n $(m@nt9 ;e*i $entru o 'at( 'rumoas( *a tine, a*uma $ot s(-i s$un *(
a3te$tam o $artid( anumit(9 Ei, dar am avut *u *ine vor%iH ? 'at(, du$( *e tre*e de o$ts$reze*e ani, are $e
dra*u-ntr-8nsa9 <i $l@ns, te-ai z%(tut 3i ai '(*ut *um ai $o'tit9 >a urma urmei, nu se vedea *( 'a*i r(u#
Costea a 'ost un om distins 3i totdeauna ama%il, ori*e-ai s$une tu9 S-ar $utea s$une *hiar *( a 'ost un so
*um nu sunt muli9
<gri$ina iz%u*ni 8n $l@ns, al(tur@ndu-se iar(3i de $ie$tul mamei sale9
. ;raga mamei, o m@ng@ia *u*oana Smaranda, adev(rul e *-ai 'ost tu '(r( noro*9 <lii 'a* mai mari
gre3eli 3i tr(ies*, slav( ;omnuluiF <3a *( eu m-am 8m$otrivit, av@nd $oate o $resimire9 ;ar m-am
8m$otrivit mai *u sam( din $ri*ina nevoilor 3i greut(ilor noastre9 S-ar 'i *uvenit s(-i dau alt( zestreA n-
am avut de undeA Costea a $retins s( te ia *u *@t ai $e tine9 ,e-a luatA dar a*um e3ti iar(3i 8n situaia dint@i9
;a*( te a'li 8ntr-asemenea 8n*ur*(tur(, s( 3tii *( 8ntr-adev(r e greuA de la noi nu $oi n(d(=dui mare lu*ru9
+enoro*ul t(u $orne3te de la noi, dar *e-i $utem 'a*e, dr(gua meaH <m@ndoi, 3i eu 3i tat(l t(u, am
mun*it o via( 8ntreag(, zi *u zi 3i an *u an, *u dre$tate 3i *u *inste9 Cu dre$tate 3i *u *inste, n-am $utut
aduna de*@t $rea $uin, li$sindu-ne, eu 3i tat(l t(u, de multe $l(*eri9 <'l( tu a*uma *( tat(l t(u Bheorghi(
0o$a n-a 'ost o dat( la o $etre*ere *u l(utari 3i *u *he', a3a *um o%i3nuies* %(r%aii9
. <m 'ost o singur( dat(999 sus$in( Bheorghi( 0o$a *-un z@m%et trist9
;-na Smaranda 0o$a 8l $rivi o *li$( *u mirare, a$oi 83i aminti de a*el eveniment 3i i se um$lur( o*hii
de la*rimi9
. ,at(l t(u a 'ost o singur( dat( la asemenea $etre*ere, *@nd ai n(s*ut tu *o$ila9 <3a *( noi am avut o
mare n(de=de 8n*( 8nainte de a te m(rita $e tine9 ;a*( ar 'i tr(it 'ratele t(u do*torul, a*uma $oate am 'i
mai $uin 8n'ri*o3ai9 C@nd am $rimit de la el *ea dint(i s*risoare is*(lit( /d-rul ,udor 0o$a1, am
8m%r(i3at 3i am s(rutat $e tat(l t(u9 ;e ze*e ani nu-l s(rutasem 3i nu-l 8m%r(i3asem9 Gtiu *( el nu se
$l@nge de asta, ni*i nu s-a $l@ns de asta vreodat(, 'iind un vi*lean *are is*ode3te 8n alte $(ri, ori*@t l-a3
struni 3i l-a3 ineA 8ns( atun*ea l-am 8m%r(i3at 3i l-am s(rutat9 <*uma s*($(m la alt( via(999 am zis eu9
Eratele t(u mai avea nevoie 8n*( de o silin( din $artea noastr(, *a s( se du*( la !erlin, s( se s$e*ializeze9
<tun*ea ne-am 8ndatorat $e o via(9 Cu n(de=dea 3i *u sigurana $e *are o aveam, $uteam s( ne 8ndator(m
3i mai mult9 C@nd l-am $ierdut, mort 8n dou( s($t(m@ni, a*olo, de o $neumonie, s-au risi$it toate 3i am
r(mas mai s(ra*i de*@t totdeauna9 G-a*uma, du$( *e $rimim $ensia, r(s$undem 8nt@i rata lunar( a
datoriilor *ontra*tate atun*i9 ;e a*eea n(d(=duiam eu alt*eva $entru tine9 ;e a*eea s$un *( tu n-ai avut
noro*9 +ou( ne a=unge $uinul *e ne r(m@ne, $e tine, 8ns(, dr(gua mea, nu te $utem a=uta9 Co$ila o $utem
ine ai*i o vremeA dar mai t@rziu, *@nd vine tim$ul s-o $urt(m la 3*oli 3i 8n lume, noi nu mai avem $utere9
. <3a este, *onsimi <gri$ina9 S( vedem, $oate va 'i *eva *u s*risoarea a*eea9
. ;raga mea, nu-i mai $une s$eran( 8n asemenea 8n*hi$uiri9
. <tun*i *e s( 'a*H ;e *e m-a l(sat 8n 'elul a*estaH ,oat( lumea a 'ost *u$rins( de uimire $entru 'a$ta
lui9 0ar*( ni*i n-a 'ost lu*ru *urat la mi=lo*9 C@nd l-au ridi*at de a*olo din miri3te, 8n *(ru(, a hol%at
o*hii, 3i a '(*ut# haF, 8n*@t oamenii l-au le$(dat =os 3i au 'ugit s$eriai9 So*ot *( din $ri*ina asta mi s-a
ar(tat 3i mie o vreme, 8n toate no$ile9 Se uita la mine *u ni3te o*hi *um nu $ot s( v( s$un, 3i $ar*( avea o
$(rere de r(u9 <*uma, de vreo ze*e zile, nu mai vine9 0oate s-a lini3tit9
Cu*oana Smaranda *l(tin( din *a$9
. 0(reri9 +u 'a*e 3i tu *a Savastia C(r(%u39 Gi ea zi*e *(-l viseaz( $e st($@nu-s(u, 8n*@t 3tie *um a 'ost
8nt@m$larea *u %anii li$s(9
. Gtie ea *um a 'ost *u %aniiH
. +u 3tie, dar 83i 8n*hi$uie9 Casa de %ani, du$( $(rerea ei, e o *as( *a toate *aseleA *u $(rei, *u
a*o$eri3, *u *erda* 3i *u u3(, 8ns( '(r( 'erestre9 C@nd vrei s( s*oi %ani, des*hizi u3a 3i intri9 )ai o g(leat(
de %ani 3i ie3i9 Dn*hizi u3a 3i te du*i9 Savastia C(r(%u3 a visat *( gal%enii din *asa a*eea singurati*( s-au
de3te$tat 8ntr-o noa$te, 'iind 'erme*ai, au '(*ut $i*ioare 3-au ie3it9 +u toi gal%enii, *i numai a*ei *are
erau dintr-o *omoar(9 <u stat o vreme lini3tii 8n *asa de %ani, 8ns(, *@nd le-a venit tim$ul, s-au dus9
<gri$ina r@se *u $uin( *onvingere de $rostia ig(n*u3ei, a$oi *(zu un r(stim$ $e g@nduri, *(ut@nd s(-
3i re*onstituie asemenea *iudat( 8nt@m$lare9
. Cine 3tie, re'le*t( ea, *um s-au 8nt@m$lat lu*rurileF Eu n-am *rezut ni*iodat( *( >aureniu ar 'i
sustras %anii din *as(9 El s$unea *( din negli=ena lui, din $ri*in( *( nu-3i 8nto*mise un *arneel9 Ce are a
'a*e *arneelul *u %anii9 ,oi s$un *( era un om onestA de*i %anii nu i-a luat el9 ;a*( i-ar 'i luat el, a3 'i
$utut s(-mi amanetez %i=uteriile 3i s(-i dau s( a*o$ere li$sa9 <*uma le-am amanetat *a s( dau %ani
avo*ailor 3i s( *um$(r *him%re9
. 6or%e3ti de tim%re, <gri$inaH
. ;a, mam( drag(9 ;is*ut@nd *u mo3u )orgu Me3ter, eu 8i s$un *( tre%uie s(-mi asigur un venit 3i s(
intru 8ntr-o slu=%(9 El r@de# *are slu=%(H ,u n-ai nevoie de slu=%(, zi*e mo3u )orgu do*torul9 Ce-i tre%uie
slu=%(H 4it(-te 8n oglind(# asta-i slu=%a ta9 !a eu zi* *a s( intru s( urmez doi ani *ursurile de a*oloA 3i
du$( a*eea $ot s( intru 8n servi*iul s$italului 3i s( am un venit9 /4it(-te 8n oglind( 3i a3tea$t( o*azia1, se
8ntoar*e iar *(tr( mine, r@z@nd, mo3u )orgu Me3ter9 +u mi-i greu s( 8neleg la *e 'a*e d-sa aluzie, dar
'rumusea $e *are mi-ai d(ruit-o d-ta, mam( drag(, 8n ziua de azi $oate nu mai are *(utare999
. Erumusea are *(utare $retutindeni 3i ori*@nd, 8i o%serv( *u %l@ndee d-na 8nv((toare9 Eu nu-i *er,
dr(gua mea, de*@t s( 'ii *uminte 3i 8nelea$t( 3i s( nu ne ve3teze3ti %(tr@neele9 <i 8nelesH
. Cred *( da9 +e%unia de la o$ts$reze*e ani a tre*ut9
. < tre*ut a*eeaA $oate veni alta9
. +u *red9 Mi-ai re$ro3at mata de multe ori de'i*itul meu de inteligen(, *um 8i s$uneai9 Mi-ai dat 8n
s*him% %un sim9 Dn ziua de azi, asta $oate s(-mi serveas*( mai %ine9 S( nu se su$ere t(tu(# *red *( asta
le li$se3te %(r%ailor9
. ;e *e s( m( su$(rH se a$(r( %(tr@nul 8nv((tor9 Eu nu-i $ot dori de*@t %inele, *a 3i greut(ile noastre
s( nu 'ie s$orite9 4rmeaz( 8ndemnul 3i $ilda mamei tale 3i 'ii 8nelea$t(9
. 6( 8n*redinez, de*lar( *u 8nsu'leire 3i *u *ura= <gri$ina, *( n-am s( 'a* ni*io $rostie9
. Eoarte %ineA de3i virtuile nu r(s$l(tes* 3i nu hr(nes* totdeauna $e slu=itorii lor, sunt mul(mit de *eea
*e s$ui9
;-na Smaranda tres(ri, *u gri=(#
. Bheorghi(F domnule 0o$aF *e vor%e s$ui dumneata a*estei *o$ileH
. Ce-a s$us, a s$us %ine, z@m%i t@n(ra v(duv(9
Dnv((toarea o $rivi $iezi39 0l@nsul d-nei Costea *onteniseA la*rimile i se us*aser(A inea str@ns 8n m@na
st@ng( %atista ud(A $(rea sigur( de sine9 Mama ei 8i admira 8n t(*ere, *u $uin( gelozie, 'rumuseea, mai
$lin( de str(lu*ire 8n hainele *ernite9
. <*uma *e ai de g@nd s( 'a*i, dr(gua meaH
. ;eo*amdat( 'a* a3a *um am hot(r@t, se trezi *u 8n*($(@nare <gri$ina, 8mi urmez $ro*esul, *a s(
a$(r 3i s( salvez tot *e voi $uteaA 8n a*ela3i tim$ urmez la 3*oala de *are am vor%it9 Mo3u )orgu Me3ter
m( $rote=eaz(A n-am nevoie de *ine 3tie *e studii9 >a e:amen am s( m( uit 'rumos la domnii do*tori 3i ei
au s(-mi dea not(9
. <3a *rezi tuH e destul at@taH
. 0ot s( le z@m%es*# toi sunt %(tr@ni, *a 3i mo3u )orgu9 ;u$( a*eea m-am g@ndit *( tre%uie s( str@ng
*heltuielile din toate $(rile9 Dn*hiriez *asa, 3i eu r(m@n 8ntr-o odaie9 ;(m drumul Savastiei C(r(%u3,
deoare*e nu mai am nevoie de d@nsa9
. ,u n-ai nevoie, are 8ns( *o$ila9
. Dns( eu n-am de unde $l(ti9
. Crezi *( noi avemH +-avem ni*i noi9 ,otu3i, *o$ilei 8i tre%uie9 Eu sunt singur( 8n gos$od(ria asta
mare, numai *u %a%a Mana'a, 3i nu $ot 'i 8n ori*e *li$( *u Eugenia9 ;e alt'el, *o$ila e dr(gu( 3i *uminte9
0oate ea va avea noro* mai mult de*@t tine9 <m vor%it *u Savastia 3i ea zi*e *( nu-i tre%uie nimi*9 Mai
st( *u 'etia o vreme, numai s-o hr(nim 3i s-o 8m%r(*(m9 2i*e *( i-i mil( de *o$il or'an9
. +-am nevoie de mila ei9
. +u e vor%a de tine, e vor%a de *o$il(, *are o *ere ne*ontenit9 <i v(zut *@t e de dr(gu( 3i *um a
*res*utH
. CineH
. Eugenia9
. <m v(zutA dar a*uma, $re*um am s$us, am alte g@nduri 3i alte n(*azuri9
6)))
Mai t@rziu, du$( dois$reze*e ori treis$reze*e ani, t@n(ra eroin( a $rietinilor mei a 8n*e$ut a-3i nota
im$resiile 3i amintirile9 ;in a*este din urm(, *u totul sentimentale, se $oate o%serva u3or *( realit(ile ei
erau altele de*@t ale oamenilor de r@nd9 !uni*ul 3i %uni*ua se a$le*au asu$ra ei 8n 'ie*are diminea(,
8ntre%@nd-o *u glasuri domoale des$re lu*ruri nedeslu3iteA erau $alizi *a ni3te s'ini 3i *u *oroan( de
lumin( 8n =urul 'runilor9 Besturile lor erau moi 3i 8n*ete# %uni*ul 8i $unea o m@n( $e um(r 3i o s(ruta 8n
*re3tetA %uni*ua o *u$rindea *u am@ndou( %raele de du$( umeri 3i o str@ngea la s@n, '(*@ndu-se 3i ea
mititi*(, l@ng( a*ea ne$oi*( vioaie 3i dr(g(la3(9 Eetia avea o*hi mari 3i umezi# 8ntr-adev(r, o*hii tat(lui
ei9 !(tr@nii 83i '(*eau din *@nd 8n *@nd, 8n 3oa$t(, o%servaia a*easta 3i *l(tinau din *a$9 +u le $l(*eau
o*hii a*eiaA i-ar 'i vrut mai $uin a$rigi9 Savastiei C(r(%u3 8ns( 8i $l(*eau, 3i-i s(ruta 8n as*uns, *@nd nu
erau %uni*ii de 'a(9 Di s(ruta u3or, a3a *a s( simt( z%aterea $leoa$elor 3i a genelor9 <$oi o str@ngea $e
*o$il( *u $atim( la s@n, 3i o du*ea 8ntr-un 'und de gr(din(, su% un m(r %(tr@n, $rin 'runzi3ul *(ruia se
'iltrau 'lori de lumin(9 ,oate erau %une 3i %l@nde 8n a*ea *as( lini3tit(A 8m$re=ur, satul se res'ira *u *(sue
al%e 3i zgomote 'amiliare la ore anumite9 Mai *u sam( du$( as'initul soarelui era 'rumos# *@nd se
8m$r(3tia un 'um u3or 8n toat( valea, 3i mugeau la $ori vitele *e se 8ntor*eau de la ima3 3i l(trau *@ni9 >a
8nserat, se auzea *@te-un glas *hiuind 3i strig@nd de de$arte $este tihna satului9 <*east( imagine a
s'@r3itului zilelor de var( se $relungea *a 8ntr-un vis *(tr( dum%r(vile de l@ng( a$a Moldovei# 8ntr-a*olo
se mi3*au oameni mi*i 8m%r(*ai al%, 'ulger@nd *u *oaseleA gru$uri de ar%ori, $oieni, o *ea( su%ire *(tr(
$(durile de $e *uhni9 Ceva misterios 8n'(3ura toat( a*ea $arte de$(rtat( a lumii# din*olo de muni era
s'@r3itul $(m@ntului9
. S$une-mi, d(da*(, a 8ntre%at 8ntr-un r@nd Eugenia, su% m(r# a3a-i *( din*olo, $este a*ele $(duri
8nalte 3i $este nouri, nu mai este nimi*aH
. !a mai este, $uiuleA a*olo nu-s nouri, a*elea-s $@*le $e muni9 )ar din*olo de muni sunt alte v(i *u
sate, unde tr(ies* ali oameni, *a 3i ai*i9 G-a$oi numai de-a*olo, da*( um%li nou(ze*i 3i nou( de zile, '(r(
$o$as, a=ungi la Marea, 3-a*olo e *a$(tul lumii9 ;ar $rintr-a*ele lo*uri, vreme de nou(ze*i 3i nou( de zile,
nu $utem um%la noiA a*olo $ot intra numai %(r%ai vredni*i, 3i 8n*( unii din ei 83i las( a*olo *a$etele9
. ;e *e, d(da*(H
. <$oi a'l( mata mai 8nt(i *(, $e a*ele meleaguri, tr(ies* nu 3tiu *@te seminii rele# tr(ies* a*olo, mai
8nt(i 3i mai 8nt(i, *($*(unii9
. Ce-s a*eia *($*(uniH
. C($*(unii, duduie, sunt ni3te ar(t(ri de oameni nu 8nali, dar s$(to3i, *-o gur( mare *u dini de gre%l(
3i numai *-un o*hi 8n 'runte9 5@nduiala lor e s( se hr(neas*( *u *arne de om $(m@ntean, *um a3 'i eu, ori
*um ai 'i mata9
. Dns( noi, d(da*(, n-avem *e *(uta a*olo9
. +u9 <*olo se du* numai %(r%ai vredni*i, *are %at r(z%oi *u a*ei *($*(uni9 C@teodat( %iruies*
*($*(unii, 8i $un 8n igl( $e oamenii vredni*i, 8i $r(=es* la $o=ar 3i-i m@n@n*(A iar *@teodat( %iruies*
oamenii vredni*i, *u anume me3te3ug# iau *u ei *@te o traist( *u sare ameste*at( *u $i$erA *@nd ies la
lu$t(, zv@rl $i$er *u sare 8n o*hiul *($*(unilorA du$( *e i-au *hior@t ast'el, $e *@nd a*eia z%iar( *um$lit,
um%l@nd ne%uni 8n*olo 3i 8n*oa*e, oamenii vredni*i s*ot $alo3ele 3i le r(teaz( *a$etele9 Ca$etele a*elea le
zv@rl $e 'o*9 <3tea$t( $@n( *e $o*nes* o*hii de dogoarea $o=arului9 0o*nes* a*ei o*hi *a din $u3*(9 ;u$(
asta a*ei %(r%ai vredni*i $ot tre*e mai de$arte9 0e urm( se 8nt@lnes* *u alte seminii rele9
. Gi de *e um%l( $e a*olo oamenii, da*( sunt at@tea $rime=diiH
. +u se 3tie, duduie9 S-ar *rede *( um%l( du$( *omori, dar s-a dovedit *( nu-i adev(rat *-ar um%la
du$( *omoriA *omorile nu se g(ses* 8n $ustiet(ile seminiilor, *i stau as*unse 8n tainiile $(m@ntului 8n
a$ro$ierea oamenilor9 Eeri*e de *ine 3tie s( le g(seas*( 3i s( le des*@nte9 <*ei oameni vredni*i se du* a3a,
$rin lume, du$( is$r(vi minunate, 3i muli 83i r($un *a$etele $entru ne%unia asta a lor9 Mult ar 'i mai %ine
s(-3i *aute ai*i o nevast( *uminte 3i s( dureze o gos$od(rie %un(9
. 4ndeH ai*i 8n sat la noiH
. <i*ea, se-nelege9 ;ar s-ar $utea 3i-n alt( $arte9 >a )a3i9
. 4nde-i a*el )a3i, d(da*(H
. Ce-hei, e de$arte, $uiule9 ,re%uie s( mergi $@n( a*olo 3i *-o *(ru( *u 'o*, *are se *hiam( tren9 ;e-
a*olo te-am adus eu $e mata, du$( *e s-a $r($(dit t(tua matale9
Eetia ta*e 3i se g@nde3te9 < a'lat 3i 8nainte de $ovestea d(da*ei *( tat(l ei nu mai este9 S-a 8nt@m$lat
*eva *u el . *eH < $le*at undeva9 < murit, se zi*eA dar asta nu-i adu*e o l(murire deose%it(9
. <s*ult(, d(da*(, zi*e 'etia deodat( atent( 3i 8nsu'leit(A s(-mi s$ui unde-i dus tata9 Eu 8mi adu*
aminte de el 3i-l v(d *@teodat( 8n vis# r@de la mine, 8ns( e nedeslu3it 3i nu-l *unos*9 C@nd vine mama la
noi, nu mai 8ndr(znes* s-o 8ntre%9 <m 8ntre%at-o odat( 3i s-a uitat ur@t la mineA a vrut s( m( %at(9 <*um
sunt 'eti( mareA am $atru aniA 3tiu s( num(r $@n( la sut(, am 8nv(at ,at(l nostruA s( nu *rezi tu, d(da*(
Savasti(, *( m( $oi 8n3ela $e mine *u $ove3tile $e *are mi le s$uiA 3tiu eu *( $ove3tile sunt mai mult
min*iuniA mai ales de la %uni*ua am a'lat eu astaA 8ns( 8mi $la*e s( mi le s$ui9 ,u tre%uie s( 3tii *e te
8ntre%9
. ;a, $ui*ua9
. <tun*ea s$une-mi9
. ;a, duduie, 8ns( mata s( nu su'li la nimeni *e-ai a'lat, ni*i s( gre3e3ti *umva, s( m(rturise3ti *( i-ar
'i s$us d(da*a9 <i 8nelesH
. <m 8neles9 +-am s( s$un la nimeni9
. +u a3a, tre%uie s( =uri 8naintea lui ;umnezeu, *are ne vede 3i ne aude, *( n-ai s( s$ui nimi* la
nimeni9 ,re%uie s( 'a*i *ru*e 3i s( =uri9
. Ea* *ru*e, d(da*(9 Dn numele ,at(lui, al Eiului 3i al S'@ntului ;uh, aminF Gi =ur9 <*uma s$une9
. ;ar n-ai s( m(rturise3ti la nimeniH la nimeniH
. <m =urat, 3o$ti *o$ila *u $l(*ere, 8n'iorat( 8n a*ela3i tim$ de 'ri*(9
. <tun*ea, duduie drag(, a'l( *( tatua matale nu s-a dus 8n a*ele lo*uri unde tr(ies* *($*(uni 3i alte
seminii rele9
< tr(it 8n t@rg la )a3i 3i a 'ost un %(r%at 'rumos 3i 'udul9 < avut mai mult( semeie de*@t noro*9 G-au
venit din $ustii lo*uri asu$ra lui oamenii r(i9 < venit asu$ra lui 3-o 'emeie rea9 <t@ta l-au *hinuit, $@n( *e
s-a hot(r@t s(-3i $uie *a$(t zilelor9
Eetia nu se $utea deslu3i %ine din vor%irea $lin( de imagini a Savastiei C(r(%u39 ,otu3i, simea o
*atastro'( 3i o dis$ariie 8n leg(tur( *u a*el *hi$ iu%it 3i de$(rtat, $e =um(tate um%rit de uitare9 >(s(
la*rimile s(-i *urg( *u deli*iu, 3tiind *( asta este soarta 'etielor $(r(siteA a$oi deodat( se 8ntoarse s$re
Savastia, *are l(*r(ma 3i ea9
. <s*ult(, d(da*( Savastia, eu *red *( 'emeia *ea rea a 'ost mama9
Jigan*a o *u$rinse de du$( umeri#
. 6ai de mine, duduie, vai de mineF s( nu *are *umva s( s$ui vor%a asta *(tr( *inevaF
. +-am s( s$un la nimene, d(da*(9
Erau unele zile lungi 3i *enu3ii de $loaie, *@nd Eugenia st(tea 8n odaie *u %(tr@nii9 Savastia atun*i
li$seaA era trimis( la anumite tre%uri, 8n gos$od(rie9 Dntr-un r@nd, *o$ila 3edea la 'ereastr( 3i $rivea *um
*urg r@u3oarele de a$( 8n lungul geamurilor9 0rin *eaa *are 8m$resura a*ele r@u3oare de a$( se vedea o
lume 8ngust(, m(rginit( numai la gardul stre3init al gos$od(riei %uni*ilor9 Motanul $(3ea $e l@ng( *erda*,
s*utur@ndu-3i din *@nd 8n *@nd de glod l(%ueleA a$oi '(*u o s(ritur( 3i tre*u 8n *erda*, du$( a*eea se
*((r( $e un st@l$ 3i intr( 8n ad($ostul stre3inei9 Coto3man, 8n *u3*a lui, $rivea *u dis$re 3i *u $li*tis
*urgerea $loii9 B(inile erau str@nse su%t un 3o$ron9 !a%a Mana'a tre*ea la $ivni( $le*at( din 3ale, su%t o
glug( al*(tuit( dintr-un sa*9 Dn odaia *u lumin( $uin(, l@ng( *ealalt( 'ereastr(, %uni*a 8m$letea o 3u3(ni(
de l@n(9 Dn asemenea 8m$re=urare %uni*a $urta o*helari *u *er*urile de 'ier9 C@nd se uita la 'eti(, a$le*a
'runtea 3i $rivea $este o*helari9 !uni*ul se $lim%a *u m@inile 8n %uzun(ri $rin odaieA um%la *u $a3i de
$@sl(, *a s( nu tul%ure $e *u*oana Smaranda9 Dntr-un t@rziu se o$ri 3i lu( a doua oar( gazeta9 El *etea '(r(
o*helari9
. <3a sunt unii %(r%ai, o%serv( z@m%ind *u*oana Smaranda9 <u o*hi %uni $@n( t@rziu, 3i v(d toate9 <3
$utea s$une *( v(d 3i $e dra*u9 <r tre%ui s( 3i vor%eas*(, nu numai s( vad(9 ;e v(zut, v(d numai $entru
ei, dar *@nd vor%es*, $oate as*ulta 3i a'la 3i alt( 'iin(, *are a r(mas singur( 8n $ustietatea asta9
. Ce vrai s(-i mai s$un, *u*oan( SmarandaH se 8ntoarse *u mirare 8nv((torul, d@nd la o $arte gazeta9
Ce am avut de s$us i-am s$us asar( *@nd m-am 8ntors9 Mi-ai $orun*it s( m( du* numaide*@t s( v(d *e
mai este *u 'ata dumnitale9 M-am dus 3-am v(zut *( lu*rurile merg destul de %ineA te-am in'ormat *u
$re*iziune, a3 $utea zi*eA *red *(-i destul9
. Ji-am $orun*it euH se mir( d-na Smaranda 0o$a9
. <3a s$un euA totdeauna ori*e dorin( a d-tale, *u*oan( Smaranda, a 'ost $entru mine o $orun*(9 ;a*(
$o'teai s( nu m( du*, nu m( du*eam9 ;a*( $o'teai s( te du*i d-ta, te du*eai, 3i r(m@neam eu 8n $ustietate9
. E3ti vi*lean, Bheorghi(9 Crezi *(-i destul *@t mi-ai s$usH
. <3a *red eu9 ;ar sunt gata s( dau ori*@te am(nunte $o'te3ti, numai 8ntrea%(-m(9
. +u te teme, Bheorghi(, z@m%i *u 8ng(duin( 8nv((toareaA n-am s( te 8ntre% *e-ai v(zut la
*inematogra'9
. !a, da*( vrai, $ot s(-i s$un9 +-am v(zut nimi*a, $entru *( nu mai este *inematogra', de *@nd *u
r(z%oiul9
. <tun*ea ai 'ost la teatruA 3tiu eu *e se $oate vedea a*olo9 Gi mai ales 3tiu *e-i $la*e s( vezi9
;omnul Bheorghi( 0o$a se a3ez( mai %ine 8n 'otoliu 3i 8nl(tur( *u des(v@r3ire gazeta9 ? l(s( *hiar s(
*ad( =os9 ;u$( a*eea o ridi*(, o 8m$(turi 3i o a3ez( $e un *ol al mesei9
. +i*i n-am s( te 8ntre% *u *e $rietini te-ai 8nt@lnit 8ntr-un anume restaurant9
. !a, *u*oan( Smarand(, 3tii 'oarte %ine *( eu, la )a3i, nu mai am $rietini9 <veam $l(*ere s( v(d a*olo
din *@nd 8n *@nd $e *ineva, dar a*uma $l(*erea asta s-a is$r(vit de ani de zile9
<*el /*ineva1 avea numeA 8ns( %uni*a 8i '(*use semn din o*hi s$re 'eti(9 Eetia o%servase semnul 3i se
8ntoarse s$re eiA a$oi 83i relu( atitudinea atent( la geam9
!(tr@nul *l(tin( din *a$, *u uimireA %uni*a o't(9
. ;a*( Eugenia vrea s( vad( l(dia din $od a %uni*uei, eu $ot s(-i dau *heia9
Co$ila 8ntoarse s$re %(tr@ni $ro'ilu-i inteligent#
. !ine, %uni*u( <nda, da*( vrai mata s( v( las singuri, eu m( du*9 Gtiu unde-i *heia9
Cheia era 8ntr-o r(*li(, su%t i*oane9 Co$ila tre*u de la i*oane $rintre m@ng@ierile %(tr@nilor, 8n*hise *u
gri=( u3a 8n rama ei 3i tro$(i semni'i*ativ $e s*ara de lemn9 >a mi=lo*ul s*(rii se o$ri, hot(r@t( s( se
8ntoar*( ti$til, s-as*ulte la u3(9 <$oi se r(zg@ndi 3i $(trunse 8n lo*ul taini* din $od, unde era o l(di( ve*he
zugr(vit( al%astru, su%t lumina unei 'erestrui*i a a*o$eri3ului9 <*olo se a'lau ameste*ate $ortrete ve*hi,
stam$e 3i *(ri ilustrate de demult, din tinerea %uni*uei <nda9 Mai *u sam( $ortretele o interesau $e
*o$il(# domni 8n v@rst(, *u*oane *u ro*hii *iudate, *o$ii $ie$t(nai *u gri=(9 Co$iilor a*estora $ie$t(nai
*u gri=( Eugenia le $unea nume9 <*uma-i dezmorm@nta iar din 8ntuneri*ul l(diei, inter$el@ndu-i 3i
dis*ut@nd *u ei, '(r( *uvinte9 Mai $etre*u o dat( $rin m@n( stam$ele viu *olorate, $eisagii imaginare, *u
la*uri, %(r*i, lumin( de lun(, du$( a*eea se o$ri, as*ult@ndu-3i mi*ul orni* al inimii9 0e a*o$eri3ul de
3indril( $loaia 83i urma 'ream(tul monoton9
Dn odaia de =os, %uni*a urma s( is$iteas*( $e *(l(tor#
. +u-i *er, Bheorghi(, s( te s$ovede3ti9 <sta s-o 'a*i *@nd te-i du*e la $(rintele <tanasie, da*( vei
*rede de *uviin( s( te du*i9 S$une-mi 3i mie *e-ai v(zut 3i *e-ai vor%it *u unii 3i *u aliiA a3a mi se $are *(
am '(*ut 3i eu *(l(toria9 >as( la o $arte *eea *e *rezi *( tre%uie s( as*unzi9 ;e treize*i de ani sunt
de$rins( *u asta9
. +u i-am s$us, *u*oan( Smarand(, *( am v(zut 8nt(i 3i 8nt(i $e <gri$inaH
. Gtiu, mi-ai s$usA mi-ai adus 3i %u*uria *( a $r($(dit a$roa$e toate $ro*esele 3i se $oate so*oti 'eri*it(
da*( va r(m@ne *u *asele9 Mai are noro* *( e:e*uiile sunt sus$endate din $ri*ina r(z%oiului9 Ce-i 3i *u
r(z%oiul a*estaF +u $utea s( mai 8nt@rzieH <re nevoie %iata omenire de a3a *evaH
. Este nevoie 3i de r(z%oi, *u*oan( Smarand(9 Sunt interese mari, le 3tii $rea %ineA le-am $redi*at de
$e *atedr( vreme de treize*i de ani9
. GtiuA ai v(zut %ine'a*erile lui la )a3i9
. <m v(zut s$aim(, li$s(, s$itale 3i mori9 0e asta se *l(de3te ara de m@ne9 E(r( =ert'( nu se 'a*e
nimi*9
. Di as*ult vor%ele 3i 3tiu *( r(m@n vor%e, Bheorghi(9 +-ai 'ost un om s@ngeros 3i n-ai dorit asta
ni*iodat(9 <*um v(d *( am intrat 3i-n asta9 S( ne rug(m lui ;umnezeu s-a=ungem la un s'@r3it9 0roro*i(
nu sunt, dar $ot a'irma *( asemenea *alamit(i nu $ot adu*e %ine9 6(d *( e3ti de alt( $(rereA 3tiu *( voi
%(r%aii suntei eroi ne8ndu$le*aiA am *unos*ut de la tine *( v( *l(dii viaa mai mult $e iluzii9
. >a mine ai *unos*ut astaH M( vezi 'oarte uimit9 Care au 'ost iluziile meleH
. !ine, %ine, Bheorghi(, 'ie *um s$ui dumneata, 3tii *( i-am dat totdeauna dre$tate9
. Mi-ai dat totdeauna dre$tateH
. ;esigur9 <3a este *um s$un eu9 ,otdeauna i-am dat dre$tate9 M-am su$us 3i i-am dat dre$tate9 S(
l(s(m asta9
. !ine, s( l(s(m9
. S( l(sam asta 3i s(-mi s$ui, $e *ine ai mai v(zut a*oloH
. 0e *ine $uteam s( vad, *u*oan( SmarandaH <m v(zut $e do*torul )orgu9
. <, $e v(ru-meu9 ?%serv *( ai su%ie*t de vor%(, numai *@t 8l ii 8n rezerv(9 Ce s$une do*torul )orgu
Me3ter, v(rul meuH
. Ce s( s$uieH ;es$re r(z%oi, el s$une *( deo*amdat( toate merg destul de r(u9
. +u 8ntre% de asta, Bheorghi(9 Ce s$une des$re <gri$ina9 <sta m( intereseaz(9
. ;es$re <gri$ina s$une *( merge %ine9 < dat e:amenele u3or9 <re 8ntre%uinare 8n s$italul lui9 2i*e *(
e o 'at( serioas( 3i *uminte, *are merit( alt( soart(9 Dns( *e s(-i s$un, *u*oan( SmarandaH mie v(rul
a*esta al d-tale nu mi-a $l(*ut de lo*9 <*uma l-am v(zut 8nt(ia oar(9 E un om m(runel 3i *u *a$ul mare9
5@de 8ntr-una9 S$une dou( vor%e 3i r@de9 S$une du$( a*eea $atru vor%e, 3i iar r@de9 Ea*e o gur( mare,
8n*@t i se v(d toi dinii9 /Ca-haF zi*e, ha-ha-haF mi se $are *( suntem $uintel neamuri999 +u-i a3a
domnule, . ha-haF . *( suntem neamuriH1
. ;a, domnule do*tor, suntem neamuri du$( nevast(-mea, *u*oana Smaranda9 ;v9 suntei veri9
. <3a este9 Ca-haF Ce 'a*e *u*oana SmarandaH e tot a3a de 'rumoas(H
. ;esigur, d-le do*tor, *a du$( v@rsta ei9
. Ca-haF s(-i transmii 'eli*it(rile mele9 <i auzitH Ca-ha-haF
. 0entru *e, domnule do*torH
. Gtie dumneaei $entru *e9 6-am mai s$us, *@nd ne-am v(zut9 ;e dou( ori ne-am v(zut de *@nd m(
a'lu 8n )a3i9 +e-am v(zut $e *@nd venea s( *er*eteze 'ata la 3*oal(9 Ca-haF $oi s-o 'eli*itezi . de3i nimi*
nu-i etern $e lume9
. ;es$re *e-i vor%a, v( rogH
. ;umneata nu-i nevoie s( 3tii9 Eeli*iteaz-o, 3i gataF Ca-haF <t@t, 3i nimi* mai mult9 Ca-ha-haF
Dnv((torul se o$ri 3i se uit( *u 8ndoial( la d-na Smaranda 0o$a9
. Eu so*ot, zise el, *( v(rul a*esta al dumnitale nu-i 8n toate minile9 Dm$re=urul lui, %oal( 3i mizerie9 Dn
tot )a3ul, li$s( 3i gri=(9 S$aimele 3i durerile sunt $artea (rii noastre, 3i asta se vede 8n 'ie*e om 3i 8n 'ie*e
8m$re=urare9 ;umnealui r@de 3i-i trimite 'eli*it(ri9 +i*i nu l-am luat 8n serios9 ;a*( nu m( 8ntre%ai
anume, nu-i s$uneam9 Era su$(r(tor 3i $rin 'a$tul *( tot 83i ar(ta dinii $@n( 8n 'undul gurii9 0e urm( am
a'lat *(-s 'al3i9
. ;e la *ine ai a'latH
. ;e la <gri$ina9 5@dea 3i ea s$un@ndu-mi asta9 Ce au oamenii la o vreme *a asta de r@dH C@nd r@dea
. vor%es* de do*torul )orgu Me3ter . *@nd r@dea, 83i s*utura $letele9 E ras $e o%raz 3i z%@r*it, 8ns( *u ni3te
$lete negre *or%9 <m a'lat tot de la <gri$ina *( a*eea-i o $eru*(9 4n do*tor a3a de mare 3i om a3a de
$uin seriosF < *hemat-o $e <gri$ina s-o v(d9 < a$u*at-o de %(r%ie 3i mi-a adus-o, *a 3i *um voia s( mi-o
'a*( $lo*on9 < %(tut-o 8n*et $este um(r# /Ca-haF Eata asta merit( alt( soart(19 Ce vra s( s$uie el *u astaH
. 6ra s( s$uie *( 'ata merit( alt( soart(9 Eeli*itarea de *are vor%e3te e $entru <gri$ina9
. Cum $entru <gri$inaH
. 0entru <gri$ina9 0entru 'rumusea ei9 Cred *( 3i d-ta ai o*hi9 <3a *eva nu se vede 8n 'ie*are zi 3i $e
toate drumurile9
. <s*ult(, *u*oan( Smaranda, d-ta ai 'ost totdeuna o 'emeie *uminte 3i 8nelea$t(9 Este o vor%(#
'rumusea nu se taie $e talger9 Erumusea tre*e9
. ,o*mai de astaA 'rumusea tre%uie s( 8n'loreas*( la vremea ei9 Mi-a s$us 'ata, *@nd a 'ost ai*i, *(
do*torul 8ntr-una o 8ndeamn( s( 'ie 8ndr(znea(, s( trea*( 8nainte, s( se arate9 ;a*-ar 'i el t@n(r, da*( n-ar
avea dini 'al3i 3i $eru*(999
. Ca-haF ha-haF
. <3a este, nu r@deA da*( n-ar avea dini 'al3i 3i $eru*(, ar 'i 8n stare s( 8n*er*e da*( nu $oate $une 3i a
*in*ea nevast( 8n $(m@nt9
. Ca-haF
. Dntr-adev(r, situaia e destul de *omi*(A el nu vor%e3te 8ns( $entru d@nsul9 >umea-i $lin( de oameni
%ogai9 4nul din dre$turile oamenilor %ogai e s(-3i aso*ieze o 'emeie 'rumoas(9
. ? du*es(9
. >as( asta 3i nu r@de 8n 'elul a*esta9 S-ar $utea *rede *( nu ai ni*io deli*ate(9 S( l(s(m tre*utul9 S(
vor%im serios9 Care alta, la urma urmei, $oate 'i r(s$lata noastr(, o r(s$lat( 3i drea$t( 3i moral(, de*@t s(
vedem a3a *um dorim $e a*est *o$il al nostruH s( s*($(m 3i noi de gri=iH s( ai%( un viitor 3i *o$ilia asta
a3a de dr(gu(9 C@t ai r(%dat d-ta, de3i am *(utat s( te 'a* *@t se $oate de 'eri*itA *@t am su'erit eu999 +u
este 3i $entru noi un ;umnezeuH +-avem 3i noi dre$tul s( r(su'l(mH Mai *u sam( n-am eu dre$tul s( m(
du* undeva s( m( 8ngri=es*H Gtii 'oarte %ine *( sunt %olnav( de un reumatism ve*hi, *( n-o du* %ine *u
inima 3i *u 'i*atul9 Dn vara asta *red *( am 8n*e$ut a su'eri 3i de rini*hi9 Mai am alte dou( %oli asemenea,
des$re *are dv9 %(r%aii 3tii 'oarte $uin lu*ru9 Ce $ot 'a*e 8n starea 8n *are ne a'l(mH C@nd te du*i la )a3i
*a a*uma . destul de rar, din an 8n an . 8mi adu*i unele do*torii9 M( mai meremetises* $uin, dar du$(
a*eea 8n*e$ iar arsurile, =unghiurile, greut(i 3i n(du3eli9 +u i se $are d-tale *urios *( nu suntem 8n stare
s( mai inem o slu=ni*(H Eoarte greu, 'oarte *u greu am r(z%it $@n( 8n a*east( zi9 0uintel noro* s( ai%(
'ata, *um s$une do*torul )orgu999
. <sta s$une el adi*(H
. <sta s$une# $uintel noro*, 3i s( 'ie *uminte9 Ea *e s$uneH 8ntre% de <gri$ina9
. Ce s( s$uieH Se t@nguie3te *( n-are9 ;e la *hiria3i s*oate 'oarte $uin la o vreme *a asta9 5(z%oiul e
motiv $entru unii s( a*a$areze, $entru alii s( nu $l(teas*(9 Str@nge 3i ea *@t $oate %anul, a 8nv(at de la
mama ei 3i a*est me3te3ug9 Gi z@m%e3te9 2i*e *( are n(de=de9 ;o*torul a*ela *are r@de 8ntr-una mi-o arat(#
/? vezi *um tre*eH e 8n strai de sor( de *aritateA z@m%e3te 3i tre*e# e o adev(rat( regin(19 M( uitam 3i eu
la d@nsul999 ?ri*e-ai s$une, *u*oan( Smarand(, dar eu tot *red *( nu-i 8n toate minile v(rul a*ela al dumi -
tale9 S-a dus 8ntr-o alt( odaie9 Dl *hemaser( ni3te interni9 Mi-a mai 8ng@nat *eva <gri$ina de $ro*esul ei9
)a*a vine un ungur %(tr@n, gr(dinarul $e *are-l avuseser( ei9
. 6( s(rut m@na *u*oan(9
. Ce este, mo3 BhiulaH 0ar*( erai 8ntr-un lag(r de *on*entrare9 ,e-ai 8ntorsH
. S(rut m@na, *u*oan(9 <m 'ost 8ntr-un lag(r de *on*entrare, $re*um se *uvine9 <*olo, 8n a*el lag(r,
nu de$arte de 0rut, au mai 'ost 3aseze*i *a mine9 ;u$( *e au murit toi de ti'os 3i am r(mas numai eu, mi-
au dat drumul, nemaiav@nd *e 'a*e *u mine9 <u murit 3i *on*entrai, au murit 3i soldai, 3i o'ieri9 Eu,
'iind un %(tr@n '(r( ni*io valoare, am r(mas 3i am venit s( v( rog s( m( $rimii iar(3i 8n slu=%(9
<tun*i am v(zut-o $e <gri$ina st@nd, *uget@nd 3i *um$(nind9 +-are de undeA e v(duv( n(*(=it(A nu
$oate s(-l ieieA s( se du*( *u ;umnezeuF S$un dre$t *( eu, %(r%at, n-a3 'i avut *ura=ul s( tai a3a9 !(tr@nul
l(*r(ma9 S-a 8n*hinatA a zis# s(rut m@na, *u*oan(F 3i s-a dus9
Dnv((torul se o$ri#
. ;u$( *e i-am s$us asta, *u*oan( Smarand(, *red *(-i destul9
,o*-to*-to*F ,o*-to*-to*F
;( 'etia semnal din $od, %(t@nd *u $i*iorul 8n %agdadie9 6rea s( se *o%oareA s( vie iar 8n odaie la
%uni*i9
. +u $ot s( s$un *(-i destul, Bheorghi(, r(s$unde *u*oana Smaranda soului s(uA avem s( mai st(m
noi de vor%(, desar(A noa$tea a 8n*e$ut a *re3te, avem *@nd vor%i, avem *@nd dormi9 Mai am eu a te
8ntre%a multe 3i m(runteA e3ti de$rins d-ta 3i *uno3ti *( m( $ri*e$ s( des*os toate9 <*uma tre%uie s( l(s(m
$e *o$il( s( intre9 ;u$( a*eea '( %ine d-ta 3i vezi *e is$rav( a '(*ut omul a*ela, Caralam%ie B8t-Bros, $e
*are l-am $us s( taie lemne9 Gi n-ar 'i r(u s( te a%ai $e la dughean(, $entru olea*( de sare *are ne li$se3te,
$entru o litr( de untdelemn 3i ni3te $etrol9 S-a du*e du$( a*eea Savastia s( le adu*(9 ;a*( vezi $e
+astas( Cum$(n(, 8ntrea%(-l de %r@nz(# *@nd ne-o trimeteH +u 3tiu *e este# *um m( 8ntor*, $arale la
lu*r(tori# *um m( su*es*, $arale la dughean(9 M( 8ntre% *@teodat( *@nd avem s( avem o lini3te dins$re
$artea asta, 3i tot eu r(s$und *(, da*( nu se 8nt@m$l( o minune, lini3tea *eea nu $oate 'i alta de*@t unde-i
lini3tea tuturor, la s'@r3itul s'@r3itului9 4ite *heile# s*oate dumneata, Bheorghi(, $aralele din saltar# ia
dou(ze*i 3i trei de lei9 M-a3 ridi*a eu, dar $ar*-am 8ne$enit9 ;(-mi 3i do*toria *eea de la )a3i, $e *are mi-
ai adus-o asar(9 S( nu 8nt@rzii9
,i*-ti*-ti*9
Eetia *ere intrare, sun@nd *u unghiua 8n lemnul u3ii9
. Care-i a*oloH o 8ntrea%( gros %uni*ul9
. ?m %unF r(s$unde 'etia9
. ;a*( e3ti om %un, intr(9
Eetia intr(9 Dnainte de a ie3i din odaie, %(tr@nul o s(rut( 8n *re3tet, *a de o%i*eiA a$oi se 8n*hin( s$re
8nv((toare#
. >a %un( vedere, *u*oan( Smarand(F
6ine 3i Eugenia la %uni*a ei9
. S(rut m@na, %uni*ua <nd(9
!uni*ua o s(rut( $e o%r(=ori9
. ;e *e i-s 'ier%ini o%ra=iiH
. <m venit re$ede $e s*ar(, %uni*u( <nd(9 ;u$( *e am 8n*his l(dia 3i m-am 8ntors *u s$atele, mi-a
'ost dintr-odat( 'ri*(A 3i am venit de-a dura la vale9
. Cum se $oate una *a astaH
. +u te teme, %uni*u( <nd(, nu m-am lovitA m-am l(sat eu s( lune*999 <m v(zut $e %(ieii *ei *u $(rul
lins din 'otogra'ie9 4nul are nasul str@m%# $e a*ela tre%uie s(-l 'i *hemat Cost(*hi(9
. ;e unde-i vine ie 8n minte astaH
. +u-mi vine 8n minteA m( uit 3i v(d *( a3a esteA $e a*el %(iat *u $(rul lins 3i *u nasul str@m% nu-l
$oate *hema de*@t Cost(*hi(9
. CmF *iudatF sus$in( %uni*a9 Dntr-adev(r, a3a l-a *hemat9 <*ela a 'ost 'ratele mai mare al %uni*ului9
Cel(lalt, *are nu are nasul str@m%, e %uni*ul9 Dl *hiam( Bheorghi(9
. 0oate te 8n3eli, %uni*u( <nd(A a*ela e alt Bheorghi(, 3i %uni*ul e altul9 <*ela era un o%razni* 3-un
8n*($(@nat9 !uni*ul e *uminte 3i ne-as*ult(, ori*e i-am $orun*i9
. Dntr-adev(r, $oate e altul, z@m%e3te %uni*a9 Gi *e-ai mai a'lat a*olo, 8n si$etul din $odH
Co$ila se g@ndi un tim$A veni $@n( la 'ereastr( 3i des*hise 8n a%urul geamului un o*hi9 0rivi $e a*olo 3i
r(mase grav(9
. <m v(zut o $ustie, vor%i ea 8n*et9 0e a*olo um%li zile nou(ze*i 3i nou( 3i no$i nou(ze*i 3i nou(9
;u$( *e ai tre*ut de *($*(uni, a=ungi la oamenii *-un $i*iorA $e urm( la uria3iA du$( a*eea la '@nt@na
%alaurului9 <*olo iese, 8n 'ie*are zi, la amiaz(, un %alaur 3i strig( *( $o'te3te tru$ de 'e*ioar(9
!uni*a l(s( 8m$letitura 3i-3i $o*ni $almele *u mirare#
. Eeti( drag(, *ine-i v@r( ie 8n *a$ asemenea $rostiiH
. <*estea nu-s $rostii, %uni*u( <nd(A le-am v(zut 8n ta%loul matale din l(di(9
. <i v(zut tu astaH este a3a *eva a*oloH
. +u a*olo 8n ta%lou, %uni*u(, *i din*olo9 M( g@ndes* *( $oate s( 'ie din*olo 3i tata9 ;u$( *e a intrat
*ineva 8n a*el lo*, greu se mai $oate 8ntoar*e la lume9 +u-i a3aH
Dnv((toarei i se muiar( $rivirile 8n la*rimi9 ,rase l@ng( sine $e 'eti( 3i-i inu 8ndelung *($3orul l@ng(
t@m$la sa *(runt(9
. ;r(gua %uni*(i, dr(gu(, de-a*olo nu se mai 8ntoar*e nimeni999
. <sta se *hiam( *@nd moare *inevaH
. ;a, dr(gu(, a*uma e3ti mare 3i tre%uie s( 3tii *( tat(l t(u nu se va mai 8ntoar*e9
. S-aude *( a avut o moarte n($rasni*(, %uni*u(H999
. <sta i-a s$us-o SavastiaH 8ntre%( *u %l@ndee 8nv((toarea9
Co$ila 8ntoarse o*hii 3i %(nui ghia( 8n $rivirea %uni*uei <nda9
. Mi-a s$us mama, r(s$unse ea *-un glas 'ires* 3i moale *a al %uni*uei9
. ;aH a $utut s(-i s$uie mama asemenea lu*ruH
. ;a*(-i s$un, %uni*u( <nda999
. !ine, avem s( vedem noi 3i avem s( *er*et(m9
. 2(u, %uni*u(F
. Gtii s( 3i te =uriH Gi asta tot mama te-a 8nv(atH Mi se $are *( am s( 8m$uinez *u des(v@r3ire *(r(rile
Savastiei C(r(%u3 8n *asa mea9 Ce-ai 8neles tu din vor%a a*eea $roast(H Dntr-adev(r, tat(l t(u 3i-a $ierdut
viaa 8ntr-o 8m$re=urare nenoro*it(9 ,u de$rinde-te s( uii 3i s( nu vor%e3ti de asta9
. ;a, %uni*u( <nda, a3a am s( 'a*, 3i s( 3tii *( d(da*a nu-i vinovat(9
Dntr-o zi de $rim(var(, d(da*a 3i 'etia ie3eau *(tr( o g@rl( a Moldovei, $rintre *(sue al%e 3i $rintr-un
soare $uterni*9 S-auzea 8n livezi *@nt@nd *u*ul9
<$roa$e de or@nda ;re$tarului, domnul $rimar +e*ulai Cum$(n( o$ri $e Savastia 8n drum9
. ,u e3ti Savastia lui C(r(%u3 'ierarulH 8ntre%( el9
;(da*a z@m%i *l(tin@ndu-3i *a$ul 'rumos $ie$t(nat 3i se $lo*oni 8n 'aa domnului $rimar9
. ;u$( *@t 3tiu eu, urm( domnul +e*ulai Cum$(n(, te-ai 'ost dus la )a3i 8n servi*iuH
. ;a, domnule $rimar9 ;u$( a*eea m-am 8ntors9
. ;u$( a*eeaH
Savastia 83i hol%a 8n 'elurite *hi$uri o*hii ei 'rumo3i *(tr( domnul $rimar, *a s(-l 'a*( s( 8neleag(9
. <, da, *on'irm( domnul Cum$(n(, te-ai 8ntors du$( a*eea, 8ns( $@n( a*uma eu nu te-am v(zut9 <i
'ost ai*i, 8n satH
. <m 'ost9 ;a*( $orun*ii, $ot s( vin s( s$un toate9
. !ine, %ine, ar 'i 'ost interesant s( se 3tie, urm( $rimarele, *(*i se s$un multe 3i 'elurite9
<tun*i %(g( de sam( domnul Cum$(n( *( 'etia as*ulta *u *ea mai mare luare-aminte9 Di z@m%i 3i o
salut( *a $e o domni3oar(9
. Mata e3ti duduia EugeniaH
. ;a9
. )ar eu sunt domnul $rimar +e*ulai Cum$(n(9 Eu, duduie Eugenia, te-am *unos*ut $e mata *hiar din
ziua 8nt(ia *@nd ai sosit $e lume9 +-am 3tiut *( e3ti de at@ta vreme musa'irul nostru ai*i 8n satA da*( 3tiam,
veneam s(-i 'a* o vizit(9
. ;omnule $rimar, r(s$unse 'etia *u isteie 3i *o*het, $@n( a*uma am 'ost mititi*( 3i nu m( %(ga 8n
sam( nimene9
. Cu toate a*estea, tot a3 'i a'lat, duduie, dar am li$sit eu din 6l(deni9 <m '(*ut *am$ania, d(du el
l(murire Savastiei, *are se $re'(*u a 8nelege, r(s$unz@nd la *uv@ntul /*am$anie1 *u z@m%etul *el mai
$l(*ut9 <u 'ost vremuri grele, urm( $rimarele9 <m sl(%it *u dou(ze*i 3i dou( de "ilograme9 ;ar da*-a da
;umnezeu, $oate tot n-am s( m( $r($(des* $@n( la ziua a*eea *uvenit(9
. Mata ai *unos*ut $e tataH 8ntre%( Eugenia9
. >-am *unos*ut, 8n alte 8m$re=ur(ri9
;omnul +e*ulai Cum$(n( o't(9 Straiele 8i at@rnau $e el, 3i mustaa 8i era $leo3tit(9
. <*uma ai ie3it *u domni3oara la $lim%areH
<sta se vedeaA Savastia nu *rezu de *uviin( s( r(s$und(9 ;omnul +e*ulai Cum$(n( $(ru deodat( mai
8ntristat, urm@ndu-3i un g@nd al lui 3i $rivind $e deasu$ra $(l(riei de $aie a *o$ilei, *a 3i *um a*ea
domni3oar(, $e *are *u o *li$( mai 8nainte o remar*ase, ni*i n-ar mai 'i e:istat9
. >a revedere, zise el, des*o$erindu-se 3i salut@nd9 ;e *@i ani e3ti mata, duduie EugenieH
. ;e *in*i9
. <3a este, de *in*i ani9 ;e atun*i mi se $are *( au tre*ut mult mai muli ani9 ;e*i, da*( mata e3ti de
*in*i ani a*uma, *red *( tot avem s-a=ungem am@ndoi la anul 19&99
/Mi se $are *( domnul $rimar nu-i 8n toate minile, 83i '(*u deodat( so*oteala, *u oare*are 'ri*(,
Savastia C(r(%u39 ;a*-a 'ost la r(z%oi, *um s-aude, a$oi numai *( de a*olo s-a 8ntors *u li$s(91
Str@nse m@na *o$ilei 3i o 8ndemn( s( vie re$ede du$( d@nsa9 +e*ulai Cum$(n( r(mase 8n urm(,
'(*@ndu-3i so*oteal(9
. <3a este# la 19&9, morm(i el9
Savastia avea 3i o gra%( a eiA de*i nu $utea 8nt@rzia mult9 Cu*oana Smaranda 8i '(*use *unos*ut *(
numai $@n( la s'@r3itul a*elei luni o mai $oate ine9 < venit a3a r(s$uns de la /dudu*a <gri$ina1 de la
)a3i, *( atun*i *@nd dumneaei a veni la 6l(deni, s( n-o mai g(seas*( $e Savastia9 S-ar 'i a'lat de unele
vor%e ne$otrivite 3i ne*ugetate *are s-ar 'i s$us domni3oarei Eugenia9 Savastia ar 'i $utut s( se =ure $e *e
avea ea mai s*um$, $e morm@ntul 3i $e su'letul mamei ei, $e viitorul ei, $e viaa ei, *( ni*iodat( 3i 8n
ni*io 8m$re=urare n-a su'lat un *uv@nt des$re *hestia a*eea, 8ns( %(gase de sam( 8n o*hii doamnei
Smaranda 0o$a o hot(r@re ne8ndu$le*at(9
>a urma urmei, ni*i n-avea at@ta nevoie s( se =ure9 ;umnezeu e sus, 3i el 3tie s( *@nt(reas*( adev(rul 3i
'a$tele oamenilor9 Gtie Cel-de-Sus *@t de drag( i-a 'ost *o$ila9 >a =ude*ata *ea din urm(, toate se vor
vedea aieve, 3i *ele de atun*i, 3i *ele de-a*uma9 0e l@ng( asta, i-a venit 3-o s*risoare de la )a3i $e *are
8ntru*@tva i-a dezlegat-o Caralam%ie B8t-Bros9 <*uma, ie3ind *am $e 'ug( 3i *am '(r( 3tirea *u*oanei
Smaranda 8n $lim%are, tre%uie s( se a%at( $e la $(rintele <tanasie9 0reotul *el %(tr@n are s( *eteas*(
s*risoarea 8nto*mai 3i are s(-i dea 3i un s'at %un, da*( va 'i nevoie9
. Caide, domni3oar( Eugenia, $e hudia asta, la drea$ta, hot(r8 ea, *a s( ne $iard( urma domnul
+e*ulai Cum$(n(9 Cu asemenea oameni s(ltai, *a a*esta *e vine din r(z%oi, numai degea%a ne $r($(dim
vor%ele 3i vremea9
. !a mai stai $uin, o o$ri domni3oaraA ie i-a *@ntat un *u*, 3-am a3te$tat eu9 <*uma s-a3te$i tu, s(
auzim 3i $e al meu9
Se o$rir( su%t o sal*ie 8nalt(, 8ntr-un lo* mai singurati*, de unde, du$( o *otitur(, se z(rea *asa
$reotului *elui %(tr@n9 Dn lini3tea *are 8nv(luia tihna a*eea a *easului al $atrulea al dimineii, zvoneau $e
sus al%ine, venind de la $risa*a $o$ii s$re z(voiul Moldovei 3i 8ntor*@ndu-se de la z(voi *(tr( $risa*(9 4n
'luture ro3 =u*a 8n =urul ramurilor $letoase ale r(*hitei, a$oi se auzi un *@nte* 8ntreit de *u*# *u-*u-*u*F *u-
*u-*u*F
. 6ineF zise domni3oara Eugenia, *u inima %(t@nd9 Dntr-adev(r, *u*ul venea din livezi, *@nt@nd9
Eugenia 8l v(zu 8n lumin(, lune*@nd *a un erete *enu3iu, a$oi, du$( un s*urt r(stim$, *@nte*ul lui sun( *a
un 'laut dre$t deasu$ra, 8n s$i*ul *o$a*ului9 <*uma viersul sun( lin 3i moale de dou( ori# *u-*uF *u-*uF Dn
*li$a urm(toare, $aserea 8ntoarse 8n =os un o*hi de to$az tranda'iriu, 'ulgerat de soare, 3i-3i relu( %rus*
z%orul, r(s'ir@ndu-3i 8n evantaliu *oada9
;omni3oara Eugenia se minuna, ne8neleg@nd toate, 3i zise *(tr( igan*(#
. Ce-i astaH
. C@nd se o$re3te *u*ul deasu$ra ta 3i *@nt( *u a3a $l(*ere, a r(s$uns Savastia C(r(%u3, 8nsamn( *(
toate au s( 'ie %une 3i 'rumoase, *um se 3i *uvine unei *o$ile *a mata9
. ;ar ie *um i-a s$us, d(da*( SavastiaH
. Mie mi-a s$us g@nd 8m$linit 3i iz%@nd(, drag( domni3oar(, du$( *um are s( se vad( 3i din s*risoare9
. ;a*( e adev(rat( a*ea s*risoare, d(da*( Savastia, 3i da*( e adev(rat 3i *e-i s$une ie *u*ul, a$oi
atun*i 8mi $are r(u *( ne des$(rim9
. >as(, duduie, *( nu r@m@i singur(A 3-a da ;umnezeu s( ne mai vedem9 Dn *@iva ani e3ti domni3oar(
mare 3i au s( te 8m$resoare dragostele9 Gi are s( te *ear( un domni3or 'rumos 3i no%il9 Gi atun*ea ai s(-mi
trimei un r(s$uns 3i ai s( m( *hemi la mata9 C(*i eu i-am dat @(, duduie drag(, i-am 'ost *a 3i o mam(9
G-au mai 'ost 3i altele, $e *are nu-i voie s( le mai s$un, 8n*@t mi-ai 'ost 3i mie drag(, da*( se $oate s$une
asta9 C(*i eu 3tiu *( ori i-i drag, ori nu i-i drag *inevaF S-a 8nt@m$lat a*uma *( o*hii mei nu mai $la* ni*i
*u*oanei *elei %(tr@ne, ni*i dudu*(i *elei tinere9 +u-i nimi*a, s( 'ii mata s(n(toas(, s-a=ungi zilele $e *are
le dores* eu 3i s(-i adu*i aminte de Savastia C(r(%u39
Jig(n*u3a 83i sm@r*@ia nasul 3i-3i 3terse o*hii *u o 'ust( u3oar( de dedesu%t, a$oi 83i $otrivi 'aldurii
'ustei *ree de l@n( ro3ie $e *are o avea $e deasu$ra 3i-3i aduse $e 'runte *as@n*a de m(tas( nohotie
*(zut( $e umeri9 C(ut( 8n s@n s*risoarea 3i gr(%i *u tovar(3a ei *ea mititi*( s$re *asa $(rintelui <tanasie
!ogrea9
0(rintele ie3ise la soare 3i 83i $usese o%r(zarul, *a s( intre 8n $risa*(9 ?%serv@nd *(-i vin musa'iri, 83i
s*oase mas*a 3i a3te$t( s( vad( *e este9 ;(du 'etiei 3i ig(n*u3ei m@na s( i-o s(rute 3i-3i $otrivi mai %ine
o*helarii 8n*leiai *u *ear( ro3ie9
. <sta-i ne$oata lui Bheorghi( 0o$a, $e *are am %otezat-o euH Ce mai 'a*i mata, 'inu(H <i *res*ut
mare9 <$oi at@ta trea%( ai deo*amdat(9 ;a*( m-a3te$i $uintel, 8i adu* un '(gura3 de miere9 ;u$( *@t
3tiu, ai nevoie de olea*( de dul*ea(9
;(da*a o't( gata s(-3i 3tearg( iar o*hii9 0(rintele se $i$(i la %r@u, s( vad( da*( are la el *ustura9 Era
8m%r(*at *u straie al%e (r(ne3ti 3i *-un mintean ro3*at9 !ar%a-i al%( nu *unos*use ni*iodat( 'oar'e*, du$(
moda *ea din vea*, 3i a*uma i se 8nv(luia 8n 'uioare neegale9 0(rul *(runt 8l avea 8m$letit 8ntr-o *oad(
*are-i at@rna $e s$ate9 Eugenia $rivea *u interes toate a*este lu*ruri, $e *are le des*o$erea 8nt@ia oar(,
de3i mai v(zuse $e $reot9 ) se $(rea *iudat a*el o%raz ro3, a$roa$e 8n *oloarea ra*ului 'iert9
. <'l( tu, 'eti(, zise $reotul, $e *@nd se $reg(tea $otrivindu-3i mas*a din nou, *( $reoteasa mea
Catin*a, *are te-a inut 8n %rae *@nd ai $rimit s'@ntul %otez, ne-a l(sat s(n(tate 3i s-a dus, 8ntr-o mari din
s($t(m@na luminat(, a*um un an9 )-a venit veste *( s-a $r($(dit 'e*iorul 8n rez%el9 4nul am avut 3i am
r(mas '(r( el9 Ce s( 'a*emH Dm$otriva lui ;umnezeu nu ne $utem $une9 ;u$( a*ea veste dumneaei n-a
mai v@r@t 8n gur( de*@t na'ur(9 < zis# o'F 3-a mai durat o s($t(m@n(9 <3a *( ai r(mas 3i '(r( n@na3(9 Dntr-o
%un( zi am s( m( du* 3i euA dar s( 3tii, drag( 'inu( 3i drag( 'eti(, *( ;omnul-;umnezeu are gri=( 3i de-o
g@z(9
;omni3oara Eugenia simi deli*atea a*elor *uvinte, 8ns( era nedumerit( *( a%ia a*uma 8nelegea
unele leg(turi 3i *uvinte *are-i 'useser( 8ntune*ate 8n *ealalt( $arte a vieii9 ;e*i $rim(vara, *are *re3tea 3i
8n'lorea 8n =uru-i, lumina *u *eva s'@nt 3i nou9
Simi 8n ea o evlavie, a3te$t@nd $e un s*(una3 8n *erda*, s(-i adu*( $(rintele <tanasie miere *ald(9
;u$( a*eea %(tr@nul a *etit s*risoarea Savastiei, 8n *u$rinsul urm(tor#
/"avastia #rbu$ am au%it c ai s rm&i fr serviciu i tatl tu nu te mai primete acas,
lu&ndui alt muiere' i eu, precum tii, nu mai sunt (rdinar acolo, i am avut de suferit destule' dar
acuma am fcut o (rdin de trandafiri tovrie i este nevoie de o fat care s v&nd trandafiri i s
aib mil i de )*iula Farca, nare cinel coase, nice cinel spla. #ompliment i respect la domnioara
cea micu, care acuma trebuie s fie mare. " tii c la intirim nu se mai duce nimeni, numai Farca se
duce o dat la dou sptm&ni, duminic dup amia%, i aranjea% florile.
"cris de mine Filaret Frun%, c&ntre la +ovidenic,
prietinul lui )*iula Farca la (rdin.1
)7
>a mi=lo*ul lui iunie, 8n a*ela3i an 1918, sosi la 6l(deni o s*risoare 8n *are <gri$ina 83i anuna sosirea
$entru 'oarte $uin( vreme9 Era $rea o*u$at(, s$unea ea, totu3i va veni /$entru dou(-trei zile19
Cu*oana Smaranda '(*u o o%servaie la $rimirea a*estei s*risori#
. <gri$ina a 8n*e$ut s( nu se mai serveas*( de *(ri $o3tale $entru *ores$ondena ei9
0rivi 8n zarea 'erestrei 'iligranul h@rtiei du$( a*eea se l(s( iar(3i 8n 'otoliu, g@nditoare9
. Ce dedu*i din astaH 8ntre%( d-l Bheorghi( 0o$a9
. ;eo*amdat( nu dedu* nimi*A 'a* o *onstatare numai9 ;e vreme *e vine <gri$ina ai*i, 8nsemneaz( *(
am s( a'lu9
. 0ro%a%il *( ai s( a'li un se*ret, *a totdeauna, *u*oan( Smarand(9
. ;a*( va 'i s( nu r(m@ie se*ret, Bheorghi(, ai s( a'li 3i dumneata9
. <sta 3tiam, morm(i 8nv((torulA se*retul e o regiune a vieii 3i a lumii, lo*uit( numai de 'emei9
. >o*uit( de mame *u 'etele lor, re*ti'i*( 8nv((toarea9 <i *eva de s$usH
. +-am de s$us nimi*a, $rotest( Bheorghi( 0o$aA dim$otriv(, sunt *el mai mul(mit om din lume, *a
totdeauna9
Dnv((toarea 8l $rivi lung#
. ;e *e vor%e3ti a3a, Bheorghi(H
. 6or%es* 3i eu *a un om, *are nu m( $ri*e$ des$re un lu*ru $e *are nu-l 3tiu9
. !a 8n *ur@nd ai s(-l 3tii, Bheorghi(, 3i *red *( n-ai s( ai a re$ro3a nim(nui nimi*9 ;u$( n(*azurile ei,
8i 8n*hi$ui *( o 'emeie *a <gri$ina nu-i dis$us( de lo* s( 'a*( $rostiiA doar nu-i o 'eti( oare*are de r@nd9
C@rtia asta de s*risoare e un *adou de la *ineva9
Dnv((torul v(zu $e Eugenia venind $rin soare, *u motanul du$( ea, *(tr( *erda*ul unde avea lo*
a*east( *onvor%ire, 3i nu mai d(du ni*io re$li*(9 ,u3i semni'i*ativ, *a s( atrag( *u*oanei Smaranda
atenia9
. >a urma urmei, ar 'i 3i vremea, morm(i el 8n surdin(, 8ntor*@ndu-se *(tre gazet(A 'etia *re3te 3i are
nevoie de 3*oal( 3i de multe altele9
. +u-i a3aH a$ro%( 8nv((toarea, 8ntor*@nd s$re el, $este o*helari, o $(re*he de o*hi mai mari de*@t de
o%i*ei9
<gri$ina sosi *-o 8n'(i3are de gra%(9 Cum *o%or8 din tr(sur(, s(rut( 8nt(i $e 'eti( de multe ori $e
am@ndoi o%ra=ii9 Co$ila 8i r(s$unse *u oare*are rezerv(9
. Ji-am adus o $($u3(, 8i zise ea du$( a*eea, r@z@nd9 4it(-te *@t e de mareA du-te 3i te =oa*( *u d@nsa9
Di $use 8n %rae o miniatur( de *o$ili( moart( 8m%r(*at( 8n al%astru9 Eugenia o l(s( s( at@rne, in@nd-o
numai de o m@n(9 <gri$ina str@nse *u entuziasm la $ie$t $e mama ei, s*him%@nd o mulime de s(rut(ri
*@nd $e drea$ta, *@nd $e st@nga o%razului9 Dm%r(i3area *u tat(l s(u 'u *eva mai demn(9 0(3ind 8n *erda*,
t@n(ra 'emeie, inta*t( *a un =uvaier 8n silueta 3i-n 'rumuseea ei, 83i le$(d( mantila de drum 3i r(mase 8ntr-
o ro*hie sim$l(, str@ns( %ine $e d@nsa9 0(r(sise doliul9 0e haina-i *enu3ie n-avea de*@t un singur $un*t
negru# o agra'( de =ad la gulera39
. CahF r(su'l( ea *u $l(*ere, arun*@nd la o $arte gri=(, n(*azuri 3i dureri, odat( *u mantila9
Dn *@teva minute mama 3i 'ata se instalar( 8n 'undul divanului, al(turi, r(zimate *u s$atele de $erina de
$(rete, 3i 8n*e$ur( a vor%i 8n 3o$ot9
!(tr@nul r(m(sese 8n *erda*9 Eugenia 83i a%andon( $($u3a 8ntr-un *ol um%rit 3i $(3i *u luare-aminte
din*olo de $rag9 Dndat( glasul mamei ei o res$inse#
. >as(-ne a*uma# du-te la $($u3(A avem de vor%it9
Eetia ezita9 Blasul <gri$inei se 8m%l@nzi9
. ;u-te 3i o 8ntrea%( *um o *hiam(A mi se $are *(-i zi*e >izu*aA dez%ra*-o 3-o *ul*(# tre%uie s( 'ie
o%osit( de drumA da*( nu vrea s( doarm(, *@nt(-i un *@nte*, ori d(-i vreo dou( la s$ate9
!uni*ua <nda r@dea 8ntr-un *hi$ neo%i3nuit, *um n-o v(zuse alt( dat(A Eugenia se retrase '(*@nd
%oti3or 3i du*@ndu-se m@nioas( la $($u3(9 +-avea gust s( *@nteA alese de*i, 'a( de >izu*a, metoda a doua9
<$oi le$(d( =u*(ria, adu*@ndu-3i aminte *( e domni3oar( 3i *( nu se mai *uvine s( se =oa*e *u asemenea
8n3el(ri9
!uni*ul o s$iona de du$( gazet(, amuzat9 ,r(gea 8n a*ela3i tim$ 3i *u ure*hea *(tr( u3a des*his(, dar
din odaie nu r(z%ea de*@t un murmur *on'uz9
;u$( *e au mai ie3it 8n *erda* s( $riveas*( soarele 3i s( se 8n*redineze, du$( $@*lele munilor, *(
vremea are s( r(m@ie 'rumoas(, %uni*a 3i <gri$ina 3i-au *(utat alt *ol de s'at 3i n-au mai *ontenit vor%a
$@n( 8n desar(9
< doua zi, 8ndat( du$( gustarea de diminea(, domni3oara Eugenia v(zu *u mirare *( se o$re3te alt(
tr(sur( dinaintea $orilor9 Co%or8 din a*ea tr(sur( un musa'ir str(in la %uni*i9
<*el musa'ir str(in d(du o $orun*( vizitiului, '(*@ndu-i semn *u m(nu3a9
. ;u-te 3i trage la han9
. <m 8neles, *u*oane, a r(s$uns vizitiul, s*o@ndu-3i $(l(ria9
;in *erda* r(sun( glasul *u*oanei Smaranda#
. 0o'tim, $o'timF
;e*i musa'irul era al %uni*ilorA nu se 8n3elase intr@nd $e $oart(9
Eugenia se r(su*i *(tr( glasul %uni*uei, r(m@n@nd a3a, 8n a*ela3i *er* al nedumeririi 3i mir(rii9 !uni*a
era 8m%r(*at( 8ntr-o ro*hie neagr( de matas(9 <gri$ina ie3ise 8n $rag la glasul %uni*ei9
. Ce sur$riz( $l(*ut(F zise d-na Costea9
Musa'irul era un om nalt, %lond, 8m%r(*at 8ntr-un *ostum *om$le*t *enu3iu, de o *ore*titudine
englezeas*(9 <vea $ardesiu, %aston 3i um%rel( 8n m@na drea$t(, o geant( mi*( 8n m@na st@ng(9 Dn m@na *u
um%rela 3i *u %astonul, o *utie9 Dn m@na *u geanta, un %u*het de tranda'iri9 Eoarte s$rinten 8n mi3*(ri, $(3i
$@n( la *erda* 3i de$use totul, s*o@ndu-3i $(l(ria tare 3i salut@nd9
. ;a*( numele meu nu se *unoa3te 8n*(, zise el *-o 8n'(i3are des*his( 3i $rieteneas*(, adres@ndu-se
%(tr@nului, atun*ea am onoarea s( m( re*omand# Mihai Colum%aru9 Mi se $are *( am ai*i *eva $entru o
mi*( domni3oar(, adaose el 8ndat(, $rezent@nd 'etiei *utia de %om%oane9 Gi da*( 8mi $ermite doamna
Costea, 8i de$un la $i*ioare omagiile mele9
Dntinse doamnei Costea %u*hetul de tranda'iri9 Eugenia $rivea 'i: toat( s*ena 3i 8n'(i3area de
s(r%(toare $e *are o avea *erda*ul *(suei %(tr@ne3ti9
. +u mul(me3ti domnului Colum%aruH o 8ntre%( z@m%ind mai*(-sa9
. ;( domnului Colum%aru m@na 3i s$une-i /mersi19
Eetia l(s( s( i se ia m@na, $(str@nd o atitudine ea$(n(, 3i nu s*oase ni*iun *uv@nt9
. E *am s(l%ati*(, zise d-na Costea9 0o'tim 8n *as(, domnule Colum%aru9
;-na Costea avea o vo*e sigur( 3i melodioas( 3-o 'a( 'oarte t@n(r(, *u 'runte lu*ie, $e *are =u*au
3uvie 'ine de $(r *astaniu9
Cu*oana Smaranda '(*u lo* musa'irului9 Dnv((torul sur@dea, eli%er@nd o 'ormul( ami*al(9
. <gri$ina ne-a vor%it de dumneavoastr(9
Musa'irul era un om *u deose%ire sim$ati*, mi3*@ndu-se u3or, 8ndre$t@ndu-3i ama%ilit(ile s$re
*u*oana Smaranda9 Era domnul Mi*u Colum%aru mai su%iat, mai 'in 3i mai elegant9 0(rea 8ntinerit9 0(rea
mai ales un %iruitor al vieii9 Dndat(, odaia 8n *are intr( $(ru mai $lin(9
5(mas( singur( 8n *erda*, domni3oara Eugenia str@nse su%t %ra *utia 3i tre*u *(tr( s*ara de dindos9
;in u3a %u*(t(riei, %a%a Mana'a 8ns( $rivea, *u m@na la gur(, 8neleg@nd 3i a$ro%@nd *u totul *eea *e
numea ea nedeslu3it, 8n sine, /$lanurile %oierilor19
. 4nde te du*i mata, duduieH 8ntre%( ea $e 'eti(9
. M( du* s( dau m@n*are la g@3te, %a%( Mana'(9
. !ine, $ui3orule, r(s$unse %a%a Mana'a, '(r( s( aud( des$re *e-i vor%a9
Eetia *(ut( g@3tele la %alta de l@ng( '@nt@n(, des*hise *utia, le-o $use dinainte 3i se retrase9 Dna$oindu-
se la *erda*, $rivi $e su%t s$r@n*ene *u ne$rietinie, 8ntr-o anumit( dire*ie, 3i se hot(r8 s( trea*( mai
de$arte, 8n livad(9
. Ce-ai '(*ut mata *u *utia a*eeaH 8ntre%( %a%a Mana'a9
Eata 8i '(*u un semn teri%il de e:$resiv, astu$@ndu-3i guria *u am@ndou( $almele, *er@ndu-i de*i *u
t(rie o t(*ere *om$li*e9 +eg(sind 8ndestul(toare m(sura a*easta 3i st@nd la 8ndoial( da*( tre%uie s( lase 8n
urm( o dovada a 'a$tei, se 8ntoarse %rus*, n(v(li 8n larma g@3telor, a$u*( iar *utia, o a*o$eri iar *u
*a$a*ul, 3i se duse /s-o 8ngroa$e undeva19
!a%a r@dea 8n dintele-i singur, 8neleg@nd 8ntru*@tva 3i asta 3i hot(r@t( s(-3i $uie la*at( la gur(9
Dn salona3ul de $rimire, mirosind a 'lori us*ate 3i lu*ru ve*hi, domnul Colum%aru 83i e:$li*a /tre*erea1
$e la 6l(deni9
. <m ni3te a'a*eri la !oto3ani, zi*ea el9 Gtiind *( d-na Costea a venit *a s( v( vad(, 8n *@teva zile de
va*an( $e *are 8n s'@r3it le-a *($(tat de la s$ital, mi-am $ermis s( m( a%at $e *@teva *easuri s-o salut *u
res$e*t 3i 8n a*ela3i tim$, *u a*ela3i res$e*t, s( m( $rezint 3i domniilor-voastre9
)nterveni d-na Costea#
. ;omnul Colum%aru mi-a '(g(duit s( se o*u$e 3i de a'a*erea *asei# *rede *( mi-o va $utea eli%era
de'initiv de 8n*ur*(turi9
. <3a n(d(=duies*, z@m%i domnul Colum%aru, 3i am o%i*ei s(-mi in $romisiunile9
. Di mul(mim, domnule, zise 8nv((torul, $entru $rietinia $e *are o ar(i 'etei noastre9
;omnul Colum%aru 'u *u deose%ire satis'(*ut de a*este vor%e ale %(tr@nului Bheorghi( 0o$a9
Dn du$(-amiaza a*eleia3i zile d-l Colum%aru mul(mi d-nei <gri$ina *( i-a dat $rile= s(-i s$uie numai
ei *@teva *uvinte, 8n salona3ul *u miros ve*hi 3i $l(*ut, l@ng( o 'ereastr( *u $erdele al%e, de unde se vedea
un *ol de gr(din(9
. 0reastimat( doamn( Costea, 8i zise el *-o vo*e res$e*tuoas( 3i 8n a*ela3i tim$ 8nv(luitoare, am avut
de multe ori intenia s(-i 'a* o mi*( m(rturisire 3i am ezitat 8ntr-una9 +u e vor%a de m(rturisirea la *are d-
ta ai dre$tul din $artea ori*(rui %(r%atA 'a* 3i eu $arte din *er*ul *elor *are te admir(A desigur am $entru d-
ta 3-un sentiment mai viu de*@t admiraia, a3a *um ai $utut 8nelege 3i de la aliiA 3i ai avut dre$t s( 'ii tot
a3a de rezervat( 'a( de mine, *um ai 'ost rezervat( totdeauna 'a( de toiA nu e vor%a de a*ea m(rturisire,
*i de alta mai grav(9
;-na Costea 8l $rivi atent#
. M( vezi 8ntru*@tva nelini3tit(, domnule Colum%aru, z@m%i ea9
. M( e:$li* 8ndat(, $reastimat( doamn(, relu( domnul Colum%aru9 Dntr-o zi din luna lui august, a*um
trei ani999
. E o $oveste ve*he, vra s( zi*(H
. ;a, destul de ve*he9 Dntr-o zi din luna lui august, a*um trei ani, m( $lim%am 8n*et, *a un om *are n-
avea alt( trea%(, m( $lim%am la deal $e strada 5om@n(9 Dn dre$tul *asei 8n *are lo*uie3ti 3i a*uma, m-am
o$rit9 <m s*him%at *@teva *uvinte *u r($osatul d-tale so, *@nd am 'ost iz%it de o a$ariie, a3 $utea zi*e
ireal(9 ,e-ai ar(tat numai o *li$( 8n *adrul unei 'erestre9 <*ea a$ariie *u totul sur$rinz(toare a r(mas
ne3tears( . $re*izez *uv@ntul . a r(mas ne3tears( 8n su'letul meu9 6or%es* $re*is9 0uteam s( s$un# 8n
amintirea mea9 Dns( am s$us# 8n su'letul meu9 <*easta e o $arte a m(rturisirii mele, $reastimat( d-n(
Costea9 <m s( adaog numaide*@t *( 8n dimineaa a*eleia3i zile avusesem o dis*uie destul de %l@nd( *u d-
l >aureniu Costea 3i sta%ilisem, de a*ord *u el, anume 8m$re=ur(ri *are au $rovo*at li$sa *onstatat( 8n
*asa de %ani9 Sunt un om sin*er# stau la 8ndoial( da*( nu tre%uie s(-mi atri%ui 3i eu o $arte din
r(s$underea *atastro'ei *e s-a $rodus *hiar 8n ziua a*eea9 <m ezitat da*( e $rudent s( vor%es* sau nu
des$re astaA mi s-a $(rut *( d-ta n-ai 'i 'ost iz%it( de numele meu, *@nd am avut $l(*erea s(-i 'iu
$rezentat, a*uma, du$( r(z%oi9 Dn 8m$re=ur(rile de atun*i m-am ar(tat 'oarte $uinA n-am 'ost v(zut de d-
taA rolul meu de altminteri a 'ost *u totul lateral9
. +umele d-tale, domnule Colum%aru, nu-mi este ne*unos*ut, r(s$unse v(duva9 ;-ta n-ai avut ni*io
r(s$undere 8n *atastro'a a*eea, *um destul de %ine 8i s$ui9 6inovat a 'ost singur %ietul Costea9 Gi vina lui
s-a 8ntors asu$ra 8ntregii mele viei, $@n( a*uma9 0artea a*easta a m(rturisirii d-tale dovede3te *( e3ti un
om deose%it de deli*at9
. M( a'lu mai mult de*@t mulumit de r(s$unsul d-tale, $rea stimat( d-n(9 <m im$resia *( am tre*ut
$este $artea *ea mai di'i*il( a m(rturisirii mele9
. M( a3te$tam la o $oveste9
. +u doamn(A din nenoro*ire, e o m(rturisire, sau, mai degra%(, o e:$unere a unor 'a$te reale9 Dn
vremea a*eea eram 8nsurat9
. ;aH *um se $oateH Sunt 'oarte sur$rins(9
. ;e *eH
. +-a3 $utea s$une de *e9 Mi s-a $(rut *a d-ta n-ai 'ost 8n*( 8nsurat9 < 'ost o $(rere a mea9
. !a am 'ost 8nsurat, stimat( doamn(9 ? *(s(torie de tineree, *-o 'at( destul de %ogat(A n-a3 $utea
a'irma *( avanta=ele ei 'izi*e erau 8n ra$ort *u zestrea $e *are o avea 3i *u mo3tenirile $e *are le
n(d(=duiamA o *(s(torie de interes, *a multe din *(s(toriile din ziua de azi 3i de tot deauna9 ,re%uie s(
m(rturises* *( am 'ost 3i eu vinovat ai*i, nu numai rudele 3i $rietenii *are m-au 8ndemnat *u entuziasm s(
'a* asemenea $as9 +-am s( insist asu$ra vieii mele intime din a*east( $erioad(9 E u3or de 8neles *( am
'ost ne'eri*it9 C(s(toria a*easta *u o mo3tenitoare at@t de %ogat( 3i at@t de ur@t( (sunt o%ligat s(
8ntre%uinez termenul $re*is), *(s(toria a*easta a 'ost o 3*oal( a durerii 3i a 8nele$*iunii9 +umai asemenea
*ontraste $rovoa*( rea*iunea9 +umai $ustia te 'a*e s( a$re*iezi deli*iul oazei9 Eu eram 8n a*ea $ustie 3i
8n*e$usem s( visez deli*iul unei oaze ina**esi%ile9 ,e rog, stimat( doamn(, s( ieri asemenea a**es de
entuziasmA de*lar *( am 3i a*est *usur, al entuziasmului9 <u 'ost 3i alte motive *are au $rovo*at 3i au
gr(%it li*hidarea *(sni*iei mele9 ;ivorul meu e un 'a$t 8nde$linit, sunt om li%er, 8ns( om *u e:$erien(,
*are, 8nainte de a re'le*ta din nou la $ierderea li%ert(ii lui, 83i reaminte3te de a$ariia de a*um trei ani9
. ,rei ani999 sus$in( d-na Costea9
. M(rturisirea mea nu s-a is$r(vit9
. E:$unerea d-tale999
. Dntr-adev(r9 Dmi $la*e z@m%etul *u *are roste3ti *uv@ntul9 E:$unerea mea nu s-a is$r(vit9 Eram, la
a*ea e$o*(, un 'un*ionar su$erior %ine notat 8n Ministerul de Einane9 <veam $rieteni 3i $rote*ii9
4ltimele grade 8mi erau asigurate 8n *ariera meaA tre%uia s-a=ung nea$(rat se*retar general9 Ce ne%unieF
. Cum ne%unieH +u 8neleg9
. Ce ne%unie, d-n(F 6iaa mea tre%uia s( 'ie a unui %iro*rat9 < venit *atastro'a r(z%oiului9 <sta e
adev(rat( *atastro'(F M-am dus la unitatea meaA eram *($itan rezervist la artilerie9 <m 'ost 8n $rime=die
de moarte de multe oriA am 'ost r(nitA 8n s'@r3it, 3i-au adus aminte de mine *ei *are m( *uno3teau 3i m-au
trimis 8ntr-o misiune9 Eram 8ns(r*inat s( adu* e'e*te militare ameri*ane de la <rhanghels", unde sosise un
va$or $entru ara noastr(9 <m *(l(torit 8n 5usia 8n vremea guvernului Nerens"i9 C@nd am 8n*(r*at $rimul
trans$ort 3i trenul a $le*at, guvernul Nerens"i a *(zut 3i au urmat 8n 5usia evenimente groazni*e9 +u 3tiu
din *are $ri*in( oamenii regimului *omunist, adi*( $oliia de siguran( de a*olo, au *unos*ut 8n mine $e
un oare*are agent $rovo*ator %urghez *u numele +e*ulai <ndrei*i ;oro3*en"o9 Mi-au $us su% nas
'otogra'iile a*elui +e*ulai <ndrei*i ;oro3*en"oA am s*os 3i le-am $us 3i eu su% nas a*tele mele, *u
'otogra'ia mea, 8n straie milit(re3ti9 Ei au r@s 3i m-au v@r@t la $u3*(rie9 ;e la miaz(noa$te, m-au
trans$ortat la Mos*ova, $e urm( la ?desa9 <m r(%dat de 'oame 3i de *(ldur(9 Mai *u sam( de *(ldur( 3i
de sete e greu s( ra%zi9 <m r(%dat 3i de toate *elelalte mizerii ale 8n*hisorii 8n vremea revoluiei9 M-au
m@n*at inse*te ne*ru(toare, stimat( doamn(9 0ot a'irma, '(r( s( gre3es* a$re*ierea, *( mi-au su$t
=um(tate din s@ngele 'iinei mele9 Dntr-o anumit( e$o*(, um%lam 8n*(lat *-un 3o3on 3i *-o o$in*( din
*oa=( de tei, 3i eram 8m%r(*at *-un anteriu al unui $reot asasinat su%t o*hii mei9 Su%t a*el anteriu desigur
nu aveam *(ma3(9 Dn s*him%, 8n *a$ $urtam un =o%en, $e *are-l str($unser( $azni*ii mei, *a s(-mi ie
r(*oare9 C(utam *om$letarea hranei mele 8n gunoaie9
. Ce groz(vieF se *utremur( d-na Costea9
. Ce %ineF *e 'eri*ireF sus$in( d-l Mi*u Colum%aru9 C@te n-am 8nv(at 8n a*est r(stim$, stimata
doamn(F C@t mai ales am a$re*iat li%ertatea 3i viaaF Eram a3a de sla% *@nd, 8n s'@r3it, s-a re*unos*ut *(
nu sunt +e*ulai <ndrei*i ;oro3*en"o, eram a3a de trans$arent, 8n*@t $uteam $luti $e-o a$(, ori m-a3 'i
$utut 8n(la la *er $e v@nt, *a o zdrean(9 Dntre a*tele $e *are mi le-au 8na$oiat agenii *omuni3ti se a'lau 3i
do*umentele de *ale 'erat( ale trenului meu9 +i*i trenul meu nu era $rea de$arte de ?desa9 <m 'ost
in'ormat *( din ze*e vagoane, *in*i au 'ost re*hiziionate $entru *o$iii r(ma3i '(r( mam( 8n sudul 5usiei9
Erau *in*i vagoane de $esmei 3i de la$te *ondensat9 ;in *elelalte *in*i vagoane a tre%uit s( sa*ri'i* unul,
*a vam(9 <m sosit 8n ara mea, stimat( doamn(, *u $atru vagoane9 ;o*umentele mele, 8ns(, vor%eau de
ze*e9 ;e asemeni, do*umentele mele vor%eau de alimente, 3i eu iz%utisem s( adu*, nu 8neleg *um, $atru
vagoane de $iel(rii de $rima *alitate9 +u mai intru 8n am(nunte9 +-a 'ost $osi%il s( *onving $e nimeni *(
avusesem o misiune 3i *( su'erisem at@t, ni*i *( 8n*(r*asem la <rhanghels" ze*e vagoane9 ;a*( au 'ost
vagoane *u alimente, atun*i e o gre3al(, deoare*e de la noi nu s-a *erut ni*iodat( alimente ameri*anilor,
ara noastr( 'iind 3i agri*ol( 3i 8m%iel3ugat(9 ;a*( ar 'i 'ost muniii, le-ar 'i *on'is*at guvernul
revoluionar ruses*, de*i nu era *u $utin( s( mai r(m@ie un singur vagon 8n 'iin( $e traie*tul
<rhanghels"-?desa9 /;e*i ai um%lat 3i te-ai $lim%atA 'oarte %ine ai '(*utA da*( ai su'erit, te 'eli*it(m *( ai
s*($at 3i-i ur(m s( te 8ngra3i *@t de degra%(9 +-ai avut de adus alimente, n-a 'ost $osi%il s-adu*i muni-
iuni9 >o*ul d-tale la minister, 8n li$sa d-tale, a 'ost o*u$at, *(*i nimene n-a anunat *( i s-ar 'i dat un
*on*ediu, 3i de atun*i a tre*ut r(z%oiul 3i suntem $e *ale de a 8n*heia o $a*e se$arat(9 ;a*( vrai s( 'a*i un
nego *u vagoanele d-tale de $iele, suntem gata s(-i $ro*ur(m o 'urnitur(91 <semenea dis*urs,
$reastimat( doamn(, mi l-au inut doi $rietini ai mei, 'o3ti 'un*ionari su$eriori la ministerul meu9 )at(
*um am devenit negu(tor '(r( voie, adu*@nd, $e numele 3i ris*ul meu, un trans$ort de $iele de la
<rhanghels", des$re *are nimene $e lumea asta n-a 3tiut nimi*, ni*i nu va 3ti vreodat(9
. <3a s-a 8nt@m$latH zise <gri$ina9 6ai, *e 8nt@m$lare nostim(F
. Dnt@m$larea e nostim(, 8ntr-adev(r, stimat( doamn(, 8n*heie z@m%ind $l(*ut domnul Colum%aru, 8ns(
ea nu e *hiar o 8nt@m$lare oar%(, *i e un r(s$uns $entru inse*tele *are m-au m@n*at, $entru drumurile $e
*are le-am str(%(tut ru$@ndu-mi $i*ioarele, $entru nesomn, 'oame, amenin(ri de moarte 3i tot *onvoiul
de orori al $ri%egiei mele 'orate 8n ara ruseas*(9 ;umnezeu a vrut s( am 3i eu o r(s$lat(A du$( *e am
$l@ns, s( r@dA du$( *e am 'l(m@nzit, s( m( satur9 ;e*i, a*uma, 'iind un om destul de %ogat 8n 8nelesul
$re*is al *uv@ntului, am hot(r@t dou( lu*ruri9
<gri$ina 83i $le*( $e un um(r *a$ul, 'oarte interesat(#
. Care sunt a*ele dou( lu*ruriH <3 $utea s( le *unos* 3i euH
. Mai 8nt(i m-am l(sat de tutun, urm( a z@m%i domnul Colum%aru9 <l doilea, m-am hot(r@t s( nu mai
'iu singur9
. Blume3ti9 +u e3ti ni*iodat( singur9 ;es$re $etre*erile d-tale a 8n*e$ut a se vor%i la )a3i9
. ?F sunt 'oarte singur, doamn(, sus$in( domnul Colum%aru9 )art(-m(, te rog, 8ntre%uinez o e:$resie
$oeti*(# singur(tatea inimii mele dureaz( de trei ani9
. +e 8ntoar*em la $oveste9
. !a de$inde de d-ta, *a s( 'ie realitate9 0ot avea o n(de=deH
. +u 3tiu, domnule Colum%aru9
. +u $ot $rimi ni*iun r(s$unsH
. ;eo*amdat(, nu9
. Este vreo $iedi*(H
. +u v(d ni*io $iedi*(, domnule Colum%aru, 3i m( simes* onorat( de atenia d-tale, 8ns( am su'erit 3i
eu at@ta 8n viaa, 8n*@t am dre$tul s( stau la 8ndoial(9
. ,otu3i, st(ruies* s( $rime3ti, $e m@na asta mi*(, o amintire9 0oate *@ndva nu mi-o vei 8ntinde *a unui
str(in9
;-na Costea l(s( s(-i *urg( din o*hi dou( la*rimi lim$ezi 3i r(mase $rivind *u melan*olie 8n as'initul
de soare, mai 'rumoas( de*@t ori*@nd9
Dn odaia de al(turi, %uni*ua <nda se s'(tuia *u %uni*ul des$re $ozna *e s(v@r3ise 'etia, m@n*@nd o
*utie 8ntreag( de %om%oane9 S( trimit( du$( do*torH s( 8ntre%uineze imediat un medi*ament violentH
. Dnt(i, am *rezut *( a l(sat undeva *utia9 +-a l(sat-o ni*(ieriA a zv@rlit-o $este za$laz, du$( *e a
m@n*at toate %om%oanele9 4n "ilogram 3i =um(tate de %om%oane9 Dn*hi$uie3te-i d-taF
Eetia era 8n *erda*, lini3tit(A nu $(rea in*omodat( de nimi*A %uni*ii o $rivir( *a $e un 'enomen9
. E tare *a mai*(-sa, o%serv( *u*oana SmarandaA are stomah de oel9 +u te uii d-ta la <gri$inaH ,oate
au tre*ut $este eaA n-a sl(%it, nu s-a 8ngr(3at9 0oate-i *eva mai 'rumoas(9 Di s$un sin*er, Bheorghi(, sunt
mama ei, 3i $oate $(*(tuies* vor%ind a3a, 8ns( am momente *@nd o invidiez9 0ot s(-i *omuni* a*uma
se*retul $e *are mi-l re$ro3ai ieri9 Eata d-tale e destul de st($@n( $e sine, *a, du$( *e a $ermis a*estui
domn Colum%aru s-o viziteze ai*i, s( nu-i dea ni*iun r(s$uns, $@n( *e domnul Colum%aru nu va vor%i 8n
$reala%il *u mine9 Cred *( gre3e3te trat@ndu-l a3a9 Se vede *( e un om galant9 Ea ine 8ns( numaide*@t s( i
se asigure o dot(9 CmF la urma urmei, $oate are dre$tate9
. !reF %reF %reF se minun( 8n*et domnul Bheorghi( 0o$a9 ,eri%ile suntei dv9 'emeileF
. Ce 3tii d-ta, Bheorghi(F o't( %uni*ua <nda9 0oate ni se *uvine 3i nou( s( a=ungem la a*ele zile de
lini3te $e *are 8n*( nu le-am avut9
7
>a s'@r3itul verii, /8n 'ineF1, d-na Smaranda 0o$a s-a 8nvredni*it s( 'a*( a*el drum 8n )a3i, de *are
vor%ea 8ntr-una de *@tva tim$9 Mai multe motive im$uneau, *a a%solut ne*esar(, asemenea e:$ediie9 Mai
8nt(i, unele din *ele 3a$te ori o$t %oli ale dumniei-sale a=unseser( 8ntr-un stadiu nelini3titor, *er@nd
nea$(rat o *onsultaie serioas( a unor %uni s$e*iali3ti9 0entru unele din a*ele su'erini, *are tre%uiau s(
r(m@ie totdeauna as*unse lui Bheorghi( 0o$a, s-ar 'i $utut s( 'ie ne*esar( o intervenie hirurgi*al(9
Dnv((torul o $rivea totdeauna *u oare*are team( $e d-na Smaranda 0o$a, auzind-o *um vor%e3te de
lini3tit de atare *om$li*aii9 El se simea tare 8n*( 8n toat( 'iina luiA ni*iodat( nu luase o do*torieA de *@te
ori nu se simea %ine, se $unea 8n $at 3i re'uza ori*e 'el de m@n*are9 ;in li$s( de alimente, r@dea el,
indis$oziia era 'orat( s( *edeze9 Di era $este $utin( s(-3i 8n*hi$uie *( ar $utea avea 8n el %oala *a $e o
vietate str(in(, dezvolt@ndu-se oare*um inde$endent, a3a 8n*@t s( 'ie nevoie de medi*, *a s( des*hid( 3i s(
e:tir$eze9 ) se $(rea e:traordinar( su'erina unei t(ieturi sim$le la un deget9 Dn*( s( te s$inte*e hirurgulF .
numai ideea 8l 8n*r@n*ena9 0e *@nd *u*oana Smaranda vor%ea des$re a3a *eva *u o lini3te im$resionant(9
,(ria a*easta 8l um$lea de admiraie9 0oate *u*oana Smaranda 83i 'a*e numai o $(rere, *ugeta el revenind
asu$ra a*estor *hestiiA $oate, din *ele o$t su'erini, $atru ori *in*i s( 'ie imaginare9 5(m@n 8n*( destule,
$entru o 'iin( de%il( *um s-a ar(tat ea toat( viaa9 0uterea ei n-a 'ost 'izi*(A $uterea ei s-a e:er*itat 8n alt
domeniu, 3i 8n*( 8n *hi$ reduta%il9 E destul s( 'ie %olnav( numai de inim(, *a s( 'ie ne*esar s( se du*( la
)a3i9
<m(nunind 3i enumer@nd sim$tomele a*estei %oli $rin*i$ale, d-na Smaranda 0o$a devenea de o mare
vioi*iune9 ;u$( *e is$r(vi le*ia de medi*in(, tre*u '(r( tranziie la o alt( *hestie, de *are era legat(
*(l(toria sa la )a3i9 6enise 8n *ele din urm( 3i vremea s( 'ie dus( Eugenia la mama ei9 )at( o $rim(
u3urare 8n nevoile lor, de *are au a se 'eli*ita, de3i *o$ila le-a 'ost o m@ng@iere 8n singur(tatea lor9
+egre3it *( asemenea m@ng@iere, da*( s-ar 'i $relungit, ar 'i devenit *ostisitoare9 ;e*i mai %ine s-o du*(
$e *o$il( la )a3i# *a m@ni, vine vremea 3*olii, *heltuielile de 8m%r(*(minte vor 'i altele de*@t *ele de
a*um9 )arna, are nevoie de 3o3oni9 S-ar 'i $(rut *( $ri*ina $entru *are *o$ila urmeaz( s( $le*e, 3i
$ro%lema $rin*i$al( a toaletei ei viitoare, se *on*entreaz( 8n a*e3ti 3o3oni de *are va avea nevoie 8n
vremea iernii9 <3a 'el rostea *uv@ntul d-na Smaranda 0o$a, 8n*@t 8nv((torul 'u im$resionat 8n *hi$
deose%it9 <vea nevoie 3i de $alton, de %un( sam(A 8ns( mai ales de 3o3oni9 ;e*i Eugenia tre%uia s( $le*e
numaide*@t la )a3i *u %uni*ua ei9
. ,re%uie s( se de$rind( 3i *-o via( nou(, s'@r3i ea *u satis'a*ie9
. ;esigur, *onsimi Bheorghi( 0o$a, s-ar $utea s$une *( a 'ost mai mult *o$ila noastr(9 <*olo-i alt(
*as(, *u alt( r@nduial(A <gri$ina e mai mult la servi*iuA *o$ila e *am *a$ri*ioas( 3i s$erioas(A are s( trea*(
oare*are tim$ $@n( *e se vor a*omoda9
. E mama eiA s-a $ri*e$e *e s( 'a*( *u d@nsa999 z@m%i 8nv((toarea9
. +oi am de$rins-o *-un regim mai %l@nd, *u*oan( Smarand(9
. 0@n( azi a 'ost *o$ili(A adev(rata ei edu*aie 8n*e$e a%ia a*um9 0ro%a%il *( mai*(-sa are s-o $uie
8ntr-un $ension9
. ;e *e, *@nd e mai sim$lu s-o ie a*as(H
. Eu *red *( are s-o $uie 8ntr-un $ension, st(rui d-na 0o$a, 3i 8n*( unul dintre *ele mai %une9 <re s-o
vad( o dat( $e s($t(m@n(9 Dn unele va*ane, o trimite 3i ai*i *@te o s($t(m@n(, dou(9 ? trimite *-o
guvernant(, %ine8neles9
. !a $entru mine nu-i 8neles %ine de lo*9 ;e *e *om$li*aia asta 3i de unde s( g(seas*( %ani $entru a3a
*heltuieliH
. Se vor g(si, Bheorghi(, o't( *u*oana Smaranda9 Cu a=utorul lui ;umnezeu, <gri$ina n-are s(
r(m@ie *hiar a3a, 8ntr-o stare, *a s( zi* ast'el, umilitoare9 +-a 'ost greu de v(zut *( d-l Colum%aru are
intenii serioase9 ;u$( *e a stat de vor%( *u mine, s-a dovedit *( e dis$us *hiar s( 'ie *@t se $oate de
galant *u <gri$ina9 >-am l(sat, s( vedem *um au s( se des'(3ure lu*rurile9 Constat *( omul st(ruie3te9 ;in
s*risoarea din urm( a <gri$inei, 8neleg *(, 8n s'@r3it, *hestia se aran=eaz(9 <m s'(tuit-o sa 'a*( numai
*(s(toria *ivil(, 8n *hi$ dis*ret9 Cea religioas( o vom 'a*e $oate ai*i, la s(r%(torile de iarn(9
. <m *etit 3i eu s*risoarea <gri$inei 3i n-am 8neles nimi* din toate a*estea9 Sunt 'oarte mirat de unde
le s*oi d-ta9
. !a da, Bheorghi(9 <gri$ina s$une, de la 8n*e$ut *hiar, *( m( a3tea$t( *u %u*urie9 6or%ele a*estea,
/*u %u*urie1, re$rezint(, *u*oane Bheorghi(, o adev(rat( not( di$lomati*(9 ;e *e te minunezi a3aH
. 0entru *( suntei at@ta de as*unse, 'rate drag(F 8mi s$ui *( te du*i la )a3i $entru %olile d-tale9
. E(r( 8ndoial( Bheorghi(9 < venit 3i $entru mine vremea s(-mi v(d de s(n(tate9 < venit vremea 3i din
$ri*ina a*elor dou( vor%e im$ortante9 <i s( m( 8ntre%i de *e nu s$une $e 'a( /a3a 3i a3a19 +u s$une $e
'a( $entru *( mai este *eva la mi=lo*9 0entru *( ea e 'at( *uminte 3i eu sunt mam( *u e:$erien(9 0entru
*( 8nelegerea mea *u viitorul ei so . da*( va 'i s( 'ie999
. Cum /da*( va 'i s( 'ie1H
. <3a# da*( va 'i s( 'ie9 Dnelegerea mea *u viitorul ei so $rive3te o donaie sau o dot( destul de
im$ortant(, *u *are d-l Colum%aru s-o asigure $e <gri$ina 8nainte de a se e'e*tua *(s(toria *ivil( de *are
vor%es*9 0oate stau $uintel 8n *um$(na, deoare*e sunt *ondiionate de anume aran=amente9 ;a*( toate se
des(v@r3es* 3i da*( nimi* nu se mai o$une 8n ultimul moment, atun*i eu voi asista la *(s(torie 8n una din
zilele a*estea, *@t stau la )a3i9 0ro%a%il *( nu se va o$une nimi*A 3i *hiar da*( va 'i nevoie s(-mi 'a* o
o$eraie hirurgi*al(, o voi am@na9 ;e*i *(s(toria se va 'a*e9
. 6ra s( zi*(, de asta te du*i la )a3iH
. +uA eu voi 'i a*olo din 8nt@m$lare, $entru *( am dus $e Eugenia la mama ei9
. ;umnezeu s( v( 8neleag(, *u*oan( Smarand(F
. ;umnezeu 3i Mai*a ;omnului s( ne a=ute, Bheorghi(F
. !ine, 'ie 3i a3aA ;umnezeu s( v( a=uteF 0oate de data asta trea%a va ie3i mai %ine9
. ;e asta nu te 8ndoi dumneata9 ;a*( lu*rul se 'a*e, 3i n-am ni*iun motiv serios s( m( 8ndoies*A doar
da*( s-ar ameste*a intem$estiv *ine 3tie *e 'a$te e:traordinareA da*( lu*rul se 'a*e, atun*i e mai mult
de*@t %ine9 !anul e o *heie *u *are des*hizi toate $orile viitorului9 Mihai Colum%aru, ginerele d-tale, e o
$ersoan( *are are a*east( *heie9 0e l@ng( asta, 3tie s( se 'oloseas*( de d@nsa9 Gi, $e l@ng( toate, e un om
inteligent, *a$a%il s( *reeze resurse nou(9 E *eea *e se *hiam( 8n ziua de azi un adev(rat om de a'a*eri9
Jara s-a m(rit, tre%urile merg %ineA e vremea *elor destoini*iA milioanele nu se 'a* numai 8n <meri*a9
Dnainte de a 8n*heia de'initiv, *-un r(s$uns, a*east( *onvor%ire de alt'el destul de $l(*ut(, 8nv((torul
se $lim%( de *@teva ori $rin odaie, *u m@nile 8n'undate 8n %uzun(rile surtu*ului 3i *u umerile 8n(late9
5(m(sese 'oarte im$resionat de *ele auzite9
. Di atrag atenia, *u*oan( Smaranda, vor%i el 8n 'ine, o$rindu-se, *( ni*i lui Costea nu i-au li$sit %anii9
Gi 3tii 'oarte %ine *( a 'ost 3-un om onest9
. S( l(s(m asta, Bheorghi(9 M-am g@ndit la toate9 Costea a 'ost un naiv9 6remea naivilor a tre*ut9 ?
'emeie 83i $oate da sam( mai %ine des$re asta de*@t %(r%aii9 <gri$ina a ales %ine9
. E un om onestH +u vreau s( am %o*lu* 3i nelini3te9
. Di re$et, Bheorghi(, *( <gri$ina a 3tiut s( aleag(9
;-na Smaranda 0o$a a '(*ut de*i drumul la )a3i 3i Eugenia a a%andonat '(r( $(rere de r(u *ea mai
'rumoas( zon( a vieii sale, *ea *(tr( *are mai t@rziu, 8n 8nsemn(rile ei liri*e, 83i 8ntor*ea su'letul *u
uimire 3i $ietate9 Co$ila era interesat( 3i de noutatea lu*rului, de s*him%(rile ne*ontenite de $riveli3te, de
*hi$uri omene3ti9 ? *o$le3eau sensaii ne*unos*ute 8n*(A era $reo*u$at( 3i de viaa *ea nou( *are o
a3te$ta la )a3i, la 3*oal(, de ro*hii de domni3oar(, 3i de a*ei 3o3oni $e *are %uni*ua 8i readu*ea din *@nd
8n *@nd, 8n or*hestraia *onvor%irilor, *a $e un motiv Qagnerian9 Mai vesel( de*@t de o%i*ei 3i ne*ontenit
e:*itat(, domni3oara Eugenia a inut $e %uni*u( treaz( tot tim$ul 8n *om$artimentul de *lasa a doua,
*er@ndu-i e:$li*aii9 Eetia venea s$re ora3 $e =um(tate s(l%ati*( din e:ilul ei de la 6l(deni9 ,otu3i, n-avea
nevoie de*@t de o $arte din in'ormaiile %uni*uei <nda, a3a lu*ra de re$ede 3i de a$rins inteligena ei9
>a s'@r3itul *(l(toriei a3te$ta <gri$ina, 8ntr-o ro*hie s*urt( 3i elegant( de strad( 3i *-o $(l(rie de o
*oloare 'oarte t@n(r(9 Dndat( du$( 8m%r(i3(ri 3i s(rut(ri, mama 8ntre%( 8nt(i $e 'eti(, *-o gri=( deose%it(#
. <i *(l(torit %ine, *o$ila mameiH
Eugenia se gr(%i s( r(s$und( nu *u vor%e, *i a'irm@nd din *a$9 C(l(torise %ine desigurA iar a*uma era
8ntru*@tva nedumerit( de 8ntre%area neo%i3nuit de ama%il( a a*elei doamne inimoase *are era mama ei9
Se ur*ar( 8ntr-o %ir=( 8n*($(toare *u doi *ai9 6izitiul s$@n, *or$olent 3i som$tuos $rimi %aga=ele $uine
3i 8ntre%( *-o vo*e su%ire#
. >a dv9 a*as(, *u*oni(H
. ;a, r(s$unse <gri$ina, 3i se 8ntoarse *-un z@m%et 'eri*it s$re d-na Smaranda 0o$a, *u$rinz@nd-o de
du$( um(r9
;omni3oara Eugenia 'usese a3ezat( $e %an*heta din 'a(9
. S( nu *azi, o%serv( mama ei9
;omni3oara Eugenia se simi =ignit( de o%servaia a*easta 3i $(str( o atitudine serioas( 8n tot tim$ul
$ar*ursului, $e *@nd mama 3i %uni*a s*him%au 3oa$te re$ezi *u mare vioi*iune9
Co$ila re*unos*u numaide*@t *asa din strada 5om@n(9 ?*hii ei mari se um%rir( deodat( de adu*eri
aminte 3i de 'antome 8n*eo3ate9
. ;omni3oara are o od(i( a ei999 8i zise mama, m@ng@ind-o $e o%raz *u m@na 8nm(nu3at(9
< 'ost $entru d-3oara Eugenia o sur$riz( 3i o %u*urie9 ? od(i( al%(, *u $erdelue de hor%ot( 'in(, *-o
m(su( $e *are a3te$tau *(ri de 3*oal(, *-un $at *u somier(, *u s*aune moi, *u siluete de *o$ii 3i animale
8n stam$ele de $e $(rei, *-un *ovor gros $e $ar*het9 0(3ea 3i i se s*u'unda $i*iorul9 Se uita $e 'ereastr( 3i
vedea gr(dinia9 0rivea mai de$arte, vedea strada 8n vale, *u *ase 'rumoase, *u *hi$uri str(ine 8n %al*oane,
*u siluete ne*unos*ute, *are se stre*urau $e trotuar, din*olo de grila=ul gr(dinii9 Brila=ul a 'ost *@ndva de
lemnA a*uma e de 'ier, vo$sit verde9 <ude un i$(t 8n *erda*9 ;es*hide 'ereastra 3i *er*eteaz( a'ar(9 4n
*(el al%, mi* 3i $u'os o 8nt@m$in( *-o l(tr(tur( s*urt(, a$oi o $rive3te $rietinos *u o*hi3ori *enu3ii
*er*uii *u ro39
. Cum te *hiam(H 8l 8ntre%( r@z@nd d-3oara Eugenia9
. <*esta e domnul 0u'i, r(s$unse mama, de la s$ate9
;-na <gri$ina Costea z@m%e3te#
. Di $la*e *amera, 'eti( dul*eH
. Dmi $la*e, r(s$unse Eugenia, $rivind *urios s$re mama ei9 ;e *e i-o 'i s$un@nd a3a# 'eti( dul*eH
. <re s(-i $la*( 3i altele, urmeaz( z@m%ind d-na <gri$ina Costea9 ,oate stam$ele, $re*um 3i 0u'i,
sunt un *adou de la *ineva *(ruia 8i e3ti sim$ati*( 3i *are ine s(-i 'a*( $l(*ere9
. 0u'i e al meuH
. ;a, dr(gua mea9
. Ce $l(*ereF vin( 8n*oa*e, domnule 0u'i9 0o'te3te 8n*oa*e, domnule 0u'i9
0u'i r(m@ne 8n rezerv(, din*olo de 'ereastr(9
. Cred *( ai s( 'ii ama%il( *u domnul Colum%aru 3i ai s(-i mulume3ti9
. <, domnul *are a adus la ar( 'loriH
. ;aA *are i-a adus ie %om%oane9 <i 8neles *e s$un eu9 Dmi 'a*i $l(*ere9 <i s( vezi mai $e urm( *(
a3a e %ine 3i $entru tine9 ;es*hide dula$ul9 <i s( g(se3ti ro*hie nou(9 <re s( vie 'ata 8n *as( s( te a=ute s(
te s$eli 3i s( te 8m%ra*i 'rumos9 S( $ui o ro*hi( al%(9 <vem la *in( $e domnul Colum%aru9
. Mam(, zise 'etia venind *(tr( d-na Costea 3i 8m%r(i3@nd-o *-un elan sin*erA a3 'i dorit s( 'im ast(zi
singure9
. S( 'a*i *um 8i s$une mama, 8i r(s$unde *u %l@ndee d-na Costea9 Ce *iudat( e3tiF de *e te uii a3a la
mineH
. E3ti a3a de 'rumoas(999 8ng@n( Eugenia, 8ntru*@tva ru3inat(, '(r( s( 8neleag( de *e9
5(mas( singur(, Eugenia 8n*hide 'ereastra, l(s@nd din*olo, *u totul de$arte, $e domnul 0u'i9 Era
*@ndva, la *asa a*easta a *o$il(riei ei de demult, un *@ne a*ro%at $e *are-l *hema Ce*tor9 ;omni3oara 8l
uitase *om$le*t9 <*uma 3i-l aminte3te z@m%ind, a$oi se 8ntristeaz(, *(*i, tovar(3 a*elui a*ro%at, 8n reveria
8n *are ea s-a *u'undat deodat( *u $leoa$ele 8n*hise, a a$(rut o um%r( vag(, $e *are de asemeni o uitase
*u des(v@r3ire9 <*uma s-a ridi*at din moarte *el *are a 'ost /t(tu(1 3i vine a3a de a$roa$e, 8n*@t 8l simte
*um o atinge, o m@ng@ie 3i-i 3terge la*rimile9
. ;e *e $l@ngi mata, duduie drag(H o 8ntre%( servitoarea9
;-3oara Eugenia a r(s(rit 8n $i*ioare, $rive3te ne$rietenos $e 'ata *u 3or al% 3i *u s*u'( la 'el
. >as(-m( 8n $a*eF $orun*e3te ea dur9
. <m venit s( v( s$(l 3i s( v( 8m%ra*, duduie9 <*u3i tre%uie s( $o'tii la *in(9 6( rog s( nu 'ii su$(rat(
$e mine, duduie drag(9 Sunt o %iat( 'at( *are mun*es* *a s(-mi *@3tig $@nea9 ;a*( a3 'i avut 3i eu un
noro*, ar 'i 'ost alt'el9
Eata era %(laie, %l@nd( 3i umilit(9
. Cum te *hiam(H o 8ntre%( d-3oara Eugenia9
. M( *hiam( <glae, duduie9 ;ar mata s$une-mi Maria *um 8mi zi*e *u*onia9
. !a eu am s(-i s$un <glae9
. !ine, duduie9
. Gi s( $r($(de3ti $e 0u'i9
. 6ai de mineF Ce s$ui mataF 4na *a asta nu se $oate9 Se 'a*e *u*onia 'o* $e mine9
. <s*ult( *e-i $orun*es* eu, <glae9 ?ri s(-l $r($(de3ti, ori s( 'a*i a3a *a s( nu-l v(d ni*iodat(9
Dn tim$ul *@t se s$al( 3i se 8m%ra*(, d-3oara Eugenia a'l( 8n gra%( *a a*ea *as( a 'ost de *ur@nd
mo%ilat( din nouA *(, de vreo dou( s($t(m@ni, de *@nd domnul Colum%aru vine destul de des . *(*i $@n(
a*uma era sta%ilit la !u*ure3ti, iar a*uma are intenia s(-3i s*him%e domi*iliul la )a3i . de vreo dou(
s($t(m@ni, masa de sar( se *hiam( /*in(19 <3a *( <glae o $o'te3te $e d-3oara Eugenia la *in(9
. 0o'tii la *in(, duduie9
Dnainte vreme se $o'tea la /mas(19 <*uma se $o'te3te la *in(, 3i mai *u sam( *u*onia s-ar su$(ra da*(
s-ar 8ntre%uina alt( e:$resie9 ;omnul Colum%aru a adus 3i alte o%i*eiuri 8n $urtare 3i-n vor%ire9 Cu*oana
o 8nva( $e <glae s( s$uie /*iora$1 3i /$la$um(1, /varz(1 3i /$e$ene gal%en1 3i altele *are desigur, a3a
tre%uie s( se s$uie9 Dn ziua *@nd a 8nv(at s( s$uie /$e$ene gal%en1 3i /a* *u g(m(lie1 3i-a $us 3i 3orul 3i
%oneta, *eea *e e 'oarte *uviin*ios9 Gi da*-a da ;umnezeu, are s( 'ie 3i mai %ine9 0o'tii la *in(9
. !a am s( $o'tes* la mas(, r(s$unse r@z@nd *u r(utate d-3oara Eugenia9 S( te interesezi tu, <glae, de
$uin( otrav( $entru domnul 0u'i9 +u $ot s(-l su'(rF
Dn so*oteala ei intim( domnul 0u'i se numea alt'el 3i avea 8n'(i3area de om nalt 3i %lond, a3a *um 8i
a$(ru 8ndat( domnul Colum%aru9 El o 8nt@m$in( *-o a'a%ilitate deose%it(, lu@ndu-i am@ndou( m@nuele9
Ea 8l salut( *u r(*eal(9 <gri$ina s*him%( o $rivire re$ede *u %uni*ua <nda, *eea *e nu s*($( d-3oarei
Eugenia9
>a *in(, s-a %(ut 3am$anie9 !uni*ua <nda, 8m%u=orat( la 'a(, a luat $e *o$il( 3i a ie3it *u ea, 8n
tr(sura *ea larg( de diminea(, *a s(-i arate str(zile, la lumina vitrinelor, 3i du$( a*eea s-o du*( la
*inematogra'9
Dndat( *e r(mase singur *u <gri$ina, domnul Mi*u Colum%aru 8i *u$rinse m@na 3i i-o s(rut(
*eremonios9
. ;e*i de m@ni la amiaz( a*east( m@nu( va 'i a meaH
. Cred *( $@n( m@ni nu voi muri, r(s$unse <gri$ina, 8n*hiz@nd o *li$( o*hii9 <3te$t 3i eu *u ner(%dare
ziua asta9 ;u$( *e is*(lim *ontra*tul de *(s(torie la starea *ivil( m( a%at $e la s$ital 3i-mi de$un demisia9
+-am s( a3te$t 'eli*it(rile nim(nuiA am s( m( 8ntor* 8n lo* 3-am s( iesA am 'ost destul de nenoro*it( 3i de
umilit( a*olo9 <3 vrea s( uit *om$le*t, *om$le*t a*east( e$o*( a vieii9
. ,otu3i a*olo te-am 8nt@lnit, *@nd m-am 8ntors din $eregrin(rile mele9
;omnul Colum%aru str@nse la sine 8ntre am@ndou( $almele m@na ei mi*( 8m$odo%it( *u ineleA o $rivi
8n o*hi *-un entuziasm reinut 3i o $(str( la distan(, $e *are o r(%dare 8ndelungat( i-o im$usese9
. ;oamn(, 8i zise el z@m%ind, mi-am im$us 'a( de d-ta o atitudine $e *are o merii, $e *are i-o adu*
*a un omagiu 3i 'rumuseii $e *are o ai, 3i virtuii $e *are ai dovedit-o 8n a*est lung r(stim$ de r(z%oi 3i
mizerie9 !agi de sam( *(, *u toat( $asiunea mea, am vor%it totdeauna *u d-ta lu*id 3i n-am uitat s( ata*
*hestiile 3i dintr-un $un*t de vedere $ra*ti*9 Ji-am mai '(*ut m(rturisiri 3i vreau s(-i mai 'a* din nou9
Ceea *e am s$us eu 8n $rivina virtuii d-tale nu e un sim$lu *om$liment, *i e un rezultat al investigaiilor
mele $@n( la o anumit( dat(, 3i al s$iona=ului $e *are l-am organizat 8n =urul d-tale de la a*ea data9
. ;aH nu-mi 8n*hi$uiam a3a *eva din $artea d-tale9
. Cu toate astea, a3a e *um s$un eu, dr(gu( doamn(9 <sta m-a 3i hot(r@t s( reda*tez, 8n anumite
*ondiii, dota $e *are am *onstituit-o $e numele d-tale, 8n ziua at@t de 'eri*it( 3i at@t de a3te$tat( a unirii
noastre9 ;u$( *um vezi, doamna mea, sunt un om 8namorat la ne%unie, 8ns( *u mintea 8ntreag(9 <m
su'erit at@t, du$( *um i-am $ovestit, 8n*@t mi-am $utut 8nsu3i asemenea $rivilegiu, s( 'iu *u mintea mea
8ntreag( 8n ori*e 8m$re=urare9 Dmi 8ng(dui s( mai des*hid o sti*l( de 3am$anie 3i s( te rog s(-mi ii
tov(r(3ie 3i s(-mi 'a*i 'a(, la a*est *eas 8n *are ne g(sim singuri9 6reau s( urmez m(rturisirile mele, *a s(
nu am a-mi re$ro3a nimi*9
. Dmi $la*e s-as*ult $ove3tile d-tale, z@m%i <gri$ina, *u 'runtea r(zimat( 8n $alm( 3i *u *otul s$ri=init
$e mas(9 Dnainte de a de3erta *u$a, 8i dau voie s( m( s(rui9 <*uma, 8n*e$e9 E 'oarte %ine a3aA 8mi $la*e
3am$ania9
. Dnt@i sor% a*est li*hid mai $uin ameitor de*@t *li$a $e *are ai %inevoit a mi-o d(rui9 E %ine s( 'iu
$uintel mai ameit, *a s( m( e:$rim to*mai a3a *um tre%uie9 4nele din lu*rurile $e *are i le-am s$us n-
au 'ost, din ne'eri*ire, sau din 'eri*ire, $ove3tiA su'erina mea a 'ost o realitate 8ngrozitoare9 <ltele 8ns( au
'ost 8m$odo%ite *u $uin( 'antezie9 <u 'ost 8m$odo%ite *u 'antezie *hestiile $rivitoare la trans$ortul meu
de la <rhanghels"9 6reau s( 'a* re*ti'i*area *( trans$ortul meu de la <rhanghels" nu era a3te$tat *hiar de
$ersoanele, de alt'el onora%ile, *u *are m-am 8ntreinut 3i *are mi-au dat s'aturile *ele mai %une *u
$utin(9 <*el trans$ort avea, dre$t vor%ind, o destinaie nedeslu3it(9 ;a*( a3 'i st(ruit mai mult, $oate a3 'i
g(sit 8n vreun %irou al Ministerului de 5(z%oi vreo urm( oare*are des$re a*ea *ores$onden( $rivind a*est
trans$ort9 <$arent, trans$ortul nu mai era9 Dn momentul *@nd eu am 'ost arestat de agenii noului guvern
rus, trans$ortul s-a anulat 3i a 'ost 8n $arte *on'is*at9 Eu nu mai eram r(s$unz(tor de el9 Ea$tul *( totu3i un
rest din a*el trans$ort mi-a revenit, $rintr-o 8nt@m$lare *iudat(, nu mai *onstituia $entru mine o
r(s$undere9 DnelegiH
. Dneleg, r(s$unse z@m%ind d-na Costea9
. E *a 3i *um a3 'i *@3tigat la o loterie, urm( d-l Colum%aru# mai %ine zis, e *a 3i *um a3 'i g(sit o
*omoar(9 +u eram o%ligat *(tr( nimene *u nimi*9 4n trans$ort oare*are de $iele a devenit al meu, $rintr-o
8nt@m$lare, $rintr-o gre3al(, ori *a o r(s$lat( $entru *@te su'erisem9 ? r(s$lat( *(zut( din stele# e *iudat,
dar e a3a *um s$un eu9
. Eu g(ses* *( e *eva natural, urm( a z@m%i d-na Costea, renun@nd s( mai urm(reas*( argumentaia
8ntorto*hiat( a d-lui Colum%aru9
. ,otu3i, relu( a*esta, am avut oare*are s*ru$ule9 M(rturises* *( am avut9 0oate au 'ost un rest din
dis*i$lina *u totul rigid( 8n *are mi-am tr(it *ealalt( $arte a vieii mele9 E %ine s( 3tii *( eu am 'ost un om
de o e:a*titate ridi*ol(, a3 $utea s$uneA 3i 8n 'un*ia mea de ins$e*tor n-am avut ni*iodat( $rile=ul s( 'a*
vreo *on*esie9 Dn*( nu a=unsesem la o 8nelegere real( a vieii9 ,r(im 3i murim one3ti, adi*( *onvenional,
deoare*e rigiditatea 3i onestitatea noastr( nu sunt de*@t *eva *u totul relativ9 +imene nu se sime3te mai
'eri*it $rin asta, ni*i tu 8nsui nu-i agonise3ti mulumireA tr(ie3ti 3i mori medio*ru9 >a urma urmei, viaa
$oate 'i tr(it( 3i a3a, de oameni de r@nd, $e *@nd neegalitatea e singurul lu*ru %un, din *are $utem 8nelege
adev(rul9 4nul g(se3te o *omoar(A altul se na3te inteligent9 Cel *u *omoara 3i-a *@3tigat o serie de dre$turi
8n *hi$ a%surd9 Cel inteligent are o *omoar( *are-i *reeaz( dre$turi mai 'ire3ti9 M-am uitat *u mil( la viaa
mea din tre*ut, am dat-o la o $arte *a $e o omid( strivit( 3i am hot(r@t s( tr(ies* normal, 8n tim$ul meu,
8ntre *ontim$oranii mei, d@nd a*estei viei *eea *e ea $retinde 3i a*estui s(rman tru$ dre$tul s(u9 Mai
$uin( min*iun( *onvenional( 3i mai mult adev(r omenes*, de*i mai mult( li%ertateA mai ales li%ertate s(
tr(ias*( 'ie*are du$( *omoara $e *are a g(sit-o sau du$( inteligena $e *are-o valori'i*(9
;e*i, d-n(, *ontem$l@nd tre*utul, mi-a 'ost mil( de a*el om romanti* *are tr(ia 8nainte de 'r(m@nt(rile
r(z%oiului9 El s-a numit Costea sau Colum%aru9 Dnt@m$larea 'a*e *a unul din ei s(-3i su$ravieuias*(9 Se
g(se3te a*um situat alt'el 8n via(A are relaii %une *u oameni din lo*uri 8nalteA a $utut 'a*e avanta=os
s*him%ul de ru%le 3i de *oroaneA s-a %u*urat 3i s-a 'olosit de o *antitate oare*are de devizeA a avut %una
ins$iraie s( trateze $entru ni3te 'urnituri, *are i-au s$orit *@3tigurileA a avut 3i *@teva idei ingenioase *are
s-au $utut tradu*e 8n valoare aurA 8n s'@r3it, e $e *ale de a deveni un om *are $oate s$une, la un moment,
%anului# destulF <re satis'a*ia s( a=ute o$erele de %ine'a*ere, s( *ontri%uie $entru *redin( 3i *ultur(A nu
'a*e nim(nui ni*iun r(u, nu $(gu%e3te $e nimeni9 )at( situaia a*estui domn Mi*u Colum%aru, *are ar 'i
s'@r3it $rin a 'i un %iet $ensionar, da*( nu %(ga de seam( *( merit( alt( soart( 3i *( adev(rata 8m$(rire a
oamenilor nu e du$( talent, sau du$( onestitate, sau du$( rang, sau du$( s@nge9 ?amenii se 8m$art,
sim$lu, 8n dou(# inteligeni 3i $ro3ti9 ,oat( a*east( s'orare, dr(gu( doamn(, *a s( adun %unuri tre*(toare,
$e *are rugina le $oate roade 3i hoii le $ot 'ura, n-am '(*ut-o 8n *hi$ stu$id, *um se o%i3nuie3te9 +u sunt
un a*umulator9 Dneleg s( $un 8ntr-o *ir*ulaie larg( venitul meu 3i *hiar 'ondurile de *are dis$un, *a s(
tr(ies*, r(s*um$(r@nd su'erina idioat( $rin *are am tre*ut, 3i tre*utul meu nu mai $uin idiot, $e *are l-am
l(sat 8n urm(9 Dneleg s( m( %u*ur de toate *@t mai am tim$9 6iaa e s*urt(9 ;e a*eea, 8nt(i 3i 8nt(i am
inut s( devin soul *elei mai 'rumoase 'iine din *@te e:ist( ast(zi su%t soare9
;oamna Costea z@m%i o%osit#
. <m s( o%serv, domnule Colum%aru, *( ai '(*ut 'oarte %ine9
. <sta 3tiu9 Gi am s( 'a* 3i mai %ine arz@nd *u ea *@t mai intens a*est oleu al vieii9
. ;e a*ord9
. <verea mea nu e un s*o$, *i un mi=lo*9
. ?mul tre%uie s( 'ie 8ns( 3i $rev(z(tor, o%ie*t( d-na Costea9
. +uA eu nu vreau s( 'iu $rev(z(torA vreau s( tr(ies*9 <*easta este m(rturisirea mea# vreau s( tr(ies*9
. DnelegA ai dre$tate9 6or%e3ti 8ns( $rea tare9
. 6reau s( tr(ies*, s( iu%es* 3i s( m( %u*ur de toateF
;-na Costea se retrase $uin *u s*aunul, intimidat( de e:altarea %rus*( a d-lui Colum%aru9 El relu(#
. Sunt %u*uros *( am asigurat *elei $e *are o iu%es* o dot( vredni*( de *alit(ile ei9 ;a*( eu a3 tre*e
mai *ur@nd de*@t dores*999
. Cum s$uiH
. ;a*( eu a3 tre*e din a*east( via( mai *ur@nd de*@t dores*, ea se g(se3te la ad($ost de ori*e 8n=osire9
. S( 'ereas*( ;umnezeu de a3a *evaF
. Cu toate a*estea, doamn(, ;umnezeu 8nsu3i $une $un*t tim$ului nostru9 0oi s( mai sus$ini o dat(,
*(*i e3ti mai 'rumoas( *@nd $ari 8ntristat(9 6a tre%ui s( 8m%(tr@nim, adi*( va tre%ui s( murimA iat( al
doilea motiv al meu *a sa 8ntre%uinez %ine %anii $e *are-i *@3tig9 +u 3tiu da*( m-ai 8neles %ine9
. Eoarte %ine, 3i-i dau dre$tate9
. <tun*i s( $re*iz(m 3i altele9 6iaa de azi *ere s( ne mi3*(m, s( ne ar(t(m la staiuni *limateri*e 3i la
*azinouri, s( =u*(m tenis 3i s( 8not(m, s( ne *o%or@m dintr-un tren 3i s( ne suim 8ntr-un va$or9
. Dntr-adev(rH <sta ar 'i *ea mai mare $l(*ere a mea9
. +u numai at@t9 )nteresele mele *er *a s( ne a'l(m la 0aris 3i 6iena, dar mai *u sam( la !u*ure3ti9
6om tr(i 8n *el mai lu:os hotel, vom lua *ina 8n *el mai s*um$ restaurantA va tre%ui s( $ui toaletele *ele
mai str(vezii 3i s( 'umezi $rivind $e oamenii *u *are m( 8nt@lnes* eu9
. ;ore3ti astaH Mi se $are 'oarte *urios9
. ;ores*, doamn(, s( 'a*i asta 8ntru*@t interesele noastre *er9 <**e$t *hiar s( intri 8n restaurant $e o
'ereastr( des*his(, $urt@nd ro*hia *ea mai s*urt( $osi%il 3i dedesu%turile *ele mai str(veziiA 8ns(, da*( m-
ai 8neles %ine, tre%uie s( r(m@i soia *ea mai onest( dintre *@te sunt ast(zi 3i-n ve*hiul 3i-n noul
*ontinent9 <*est %un al meu 8neleg s(-l *ru $entru mine, *(*i, 8n de'initiv, eu vreau s( m( %u*ur, 3i, 8n
de'initiv, sunt un om onest 3i *u demnitate9
. +ostim e3ti d-ta, dragul meu9 <m 8neles 3i asta# e mai sim$lu 3i-mi *onvine, da*( 8i 'a*e 3i d-tale
$l(*ere9 Dmi *onvine s( m( 3i tundA m-a s'(tuit *oa'orul9
. +ea$(rat9 +u o$unem ni*io rezisten( lumii9 ,re*em *u vea*ul, $lutind 3i r@z@nd9
>a s'@r3itul a*estei *onvor%iri 3i la ultima *u$(, d-na Costea se simea 8n starea *ea mai $l(*ut( *u
$utin(, vi%r@nd $rin toate simurile, 8n stare s( 'a*( ori*e 'el de $rostie *u asemenea om interesant 3i
$l(*ut9 ;omnul Colum%aru $rivi $endulaA *easul nu era t@rziuA 8n*e$u s( se $lim%e $rin su'ragerieA se o$ri
un tim$ 3i-3i mai turn( o *u$(9
. 0o'tes* 3i eu, o't( z@m%ind d-na Costea, r(sturn@ndu-se $e =um(tate 8n s*aun 3i 8ntinz@nd m@na 8n
lungul mesei9 6(d *(-mi e3ti drag 3i sim$ati* mai mult de*@t m( a3te$tam9 0oi s( te su$eriA eu, 8ns(,
m(rturisirea asta tre%uie s-o 'a*9 <m 3i eu dre$tul s( 'a* o m(rturisire, nu-i a3aH <m 3i eu dre$tul s( 'iu
'eri*it(, nu-i a3aH
. <i toate dre$turile, sus$in( *u o*hii 8n la*rimi Colum%aru venind asu$ra ei, *u $asiuneA ai toate
dre$turile, *(*i nu tr(ie3ti de*@t o dat( 3i m@ni 'rumusea a*easta nu va mai 'i9
. <3a este, se trezi d-na Costea, g@ndindu-se 8nt@ia oar( *( 3i asta $utea 'i adev(rat9
7)
/,ucrurile au mers i mer( foarte bine, informa dna "maranda Popa, printro scrisoare, pe soul su'
am cuv&nt s fiu mulmit, i blana cu (uler de vidr, pe care o r&vneti dta de la -.//, !i va da i d
tale un prim motiv s rosteti aceleai cuvinte. Am v%ut i pe vrul meu, doctorul, care ma
complimentat din nou. Fetia opune oarecare re%isten, pentru o pricin uor de !neles, dar va trece i
asta, timpul vindec toate. Adic timpul vindec toate ale tinereii' eu voi avea nevoie de intervenia unui
medic.1
<*ea /oare*are rezisten(1, de *are vor%ea d-na Smaranda 0o$a, 8nsemna o serie de mani'est(ri ostile
'a( de domnul Colum%aru, adi*( o mulime de /mutre1 3i de /'asoane1, *um le numea mai sim$lu
<gri$ina9 ?ri nu voia s(-l 8nt@m$ine *@nd d-lui venea de la !u*ure3ti, ori re'uza s( vie la mas(, ori da*(,
8n s'@r3it, venea la mas(, nu d(dea ni*i *ea mai mi*( atenie lo*ului unde a*est 3e' totdeauna %ine dis$us
al 'amiliei st(teaA nu %inevoia s( r(s$und( 'rumos la 8ntre%(riA 'usese sur$rins( maltrat@nd $e domnul
0u'i, *eea *e e:$li*a rezerva $e *are a*est *(el inteligent o mani'esta la a$ariia mi*ei sale st($@neA se
dovedise *( arun*ase a'ar( 'lori 3i %om%oane, $e *are i le $rezentase Mi*u Colum%aru, ne*ontenit %un *u
ea 3i $revenitor9
;-na 0o$a 8n*er*ase s( s*uze $e 'eti( 3i s( domoleas*( a**esele de su$(rare ale <gri$inei9
. !ine, 3tiu, a r(s$uns 'oarte indis$us(, 8n una din a*ele dis*uii, d-na Colum%aru, nu-i tat(l ei
adev(ratA dar se $oate oare s$une /tat( vitreg1 unui asemenea om ama%ilH <3 voi s( 3tiu *e are a-i
re$ro3a9 ,ot *e $o'te3te dumneaei are9 E a3ezat( *a o %oieroai*(, um%l( *o*het 8m%r(*at(, iese numai 8n
tr(sur( $e strad(A *@nd nu te du*i mata *u d@nsa la *inematogra', o 8ntov(r(3e3te o servitoareA de *@te ori
vine Colum%aru de la !u*ure3ti, $rimul *uv@nt e $entru dumneaei# *e 'a*e 'etiaH Gi ea, $o'timF numai
tres(riri de um(r, numai o*hi de ho, numai s$ate 8ntoar*e9 Ce 8nsemneaz( astaH ? 8ntre% *e vrea . s$une
*( nu vrea nimi*9 < 'ost =ignit( *u *eva de domnul Colum%aruH +-a 'ost =ignit( *u nimi*9 +u are tot *e-i
tre%uieH !a are9 <tun*i de *e nu-i dr(gu(, a3a *um se *uvine unei 'etie s( 'ieH
. +u-i tat(l ei, <gri$ina9
. Ce are a 'a*e astaH E soul meuA e tat(l ei de-al doilea9 <sta se vede ori3iunde, 3i de *@nd e lumea9
. ;e unde vrai s( 3tie un *o$il *e-a 'ost 3i *e este $e lumea astaH
. Care *o$il, mam( drag(H a*esta-i *o$ilH <sta-i o s$ioan(, *are 3tie 3i 8nelege toate9 Di s$un eu *( are
$e dra*u-ntr-8nsa9 ;a*( n-ai 'i mata ai*i, s-o a$eriA 3i da*( n-ar 'i Colum%aru, *u %l@ndea lui, i-a3 arata eu
*um se *uvine unei domni3oare %ine*res*ute s( se $oarte *u mama 3i *u tata9
. ,otu3i, eu st(ruies* 8n a'irmaia mea9 +u-i tat(l ei9 Dn*et 8n*et, are s( se de$rind( *u ideea *( tre%uie
s(-l a**e$te9 E la mi=lo* 3i o gelozie de *o$ilA simte *( e3ti mai $uin a ei9
. +u 8neleg %ine9 E geloas( eaH <sta vrai s( s$uiH
. ;a9
. ;a*-ar 'i a3a, 8nseamn( *( m( iu%e3te $e mine9 +-am $rea o%servat asta9 +u m( trateaz( *u dragoste,
ni*i nu-i do*il(9
. E su$(rat( $e tine9
. !ine, dar *@t are s( ie su$(rarea astaH
. Ji-am s$us *( tre%uie s( ai r(%dare9
. ,re%uie s( am o r(%dare de s'@nt(, a sus$inat d-na <gri$ina Colum%aru9 6ra s( zi*(, ea are toat(
dre$tatea, iar eu n-am ni*io dre$tate9
. ,u e3ti mam( 3i tre%uie s( 8nelegi, <gri$ina9
. !ine9
<*est /%ine1, $ronunat *u %uzele su%iate 3i *u o*hii 8ngheai, a $(rut sus$e*t d-nei Smaranda 0o$a9
Ca s( 8nl(ture o ne$l(*ere 8ntr-o *as( nou(, 8n *are toate mergeau a3a de %ine 8n alte $rivini, %uni*ua
<nda a 8n*er*at, *u deli*ate(, tratative de $a*e din $artea *ealalt(9
;-3oara Eugenia era deose%it de harni*(, la m(sua ei *u *(ri9 +u mai era un *o$ilA era 8ntr-adev(r o
mi*( domni3oar( $re*o*e, *are 8ntre$rinse singur( des*i'rarea lui 5o%inson Crusoe9
!uni*ua se a3ez( 8n 'otoliul *el mi*, *u 8m$letitura ei de l@n( 3i *u o*helarii9 <*uma *er*uleele
o*helarilor erau de aur9
. <i ali o*helari, %uni*u( <nda, z@m%i d-3oara Eugenia, 8ntor*@nd s$re %(tr@n( 'runtea u3or %om%at(
3i o*hii magni'i*i9
. ;a, r(s$unse %uni*uaA sunt un dar al ginerelui meu9
. Mie, %uni*u(, 8mi $l(*eau mai mult *eilali9
. SeriosH
. ;a, %uni*u(9
. <m im$resia, 'eti(, *( nu e3ti sin*er(A ar 8nsemna *( n-ai gust9
;-3oara Eugenia 8ntoarse nasul s$re *(rile ei9
. ;e *e nu te uii la mineH
;-3oara Eugenia tres(ri din s*aunul ei 3i veni la %uni*ua <nda9
. !a m( uit, %uni*u(, 3i-mi e3ti drag(9 S( nu te su$eri $e mine, am as*ultat *e-ai vor%it *u mama9
. Cum se $oateH Sunt uimit( *um nu-i $ot s$une9 <3a te-am 8nv(at euH
. +u m-ai 8nv(at a3a, %uni*u( <nd(, 8ns( am as*ultat la u3(9 Ce s( 'a*H Sunt *ea mai rea dintre toate
'etele de $e lumea asta 3i am as*ultat la u3(9 Gi mama are dre$tate s( 'ie su$(rat( $e mine, *um e3ti
su$(rat( mata a*uma9
. +-a3 $utea s$une *( sunt a3a de su$(rat(A sunt mai mult uimit(A a3 dori s( nu se mai 8nt@m$le una *a
astaA 3i mai ales a3 dori s(-i s*him%i $urt(rile9
. ;a, %uni*u( <nda, 3tiu *( a3a-i de dorit9 Di s$un sin*er, %uni*u( <nd(, *(-mi $l(*eau mai mult
o*helarii *eilali, de asemenea 8mi $l(*ea mai mult odaia de la noi de la ar(9 <sta $e *are o vezi, a3a de
'rumoas(, 8n *are mama se e:taziaz( 8n 'ie*are zi, e tot un dar al lui Colum%aru9
. Cum ai s$usH
. <m s$us %ine# e un dar al lui Colum%aru, *a 3i o*helarii matale9
. B(se3ti *( nu-i 'rumoas( 3i nu-i *u gust aran=at(H
. !a da, %a da, %uni*u(A 8ns( mata 3tii *( nu-i vor%a de asta9
!uni*ua t(*u un tim$, $urt@nd *u h(rni*ie degetele su%t o*helari9
. !uni*u( <nd(, vrai s( m( mustri 3i mata *a mama# s( nu-i s$un Colum%aru9
. Dntr-adev(r9
. Cum s(-i s$un, %uni*u(H
!(tr@na 83i simea 3i ea o*hii umezi, *um erau ai d-3oarei Eugenia9
;u$( *e d-3oara $l@nse 3i-3i 3terse de ze*e ori nasul *a s(-l 8nro3eas*( %ine, se duse iar la s*(una3ul ei9
<'ar(, 8n *erda*, l(tr( de *@teva ori domnul 0u'i9
. +i*i el nu-i vinovat999 sus$in( *o$ila9
. 6rei s( s$ui *(-i vinovat soul mamei taleH
. +u, %uni*u(, nu vreau s( s$un asta9
. <tun*i de *e te $ori a3a *u Colum%aruH
. 0oate din r(utate, %uni*u( <nd(9 Mai am ze*e zile 3i m( du* la mai*i9 Dn 3*oala a*eea, am s( *uget
eu mai %ine la toate 3i *red *( am s( m( 8ntor* *u g@nduri mai %une9 <*olo am s( am o*u$aii mai multe,
3i $rietine, 3i au s(-mi trea*( 3i su$(r(rile9
. Ce su$(r(ri $oi avea tu, 'eti(H Dneleg *( nu $oi 'i ni*i $rea vesel(A 8mi $are r(u $e de o $arte *( ai
o memorie a3a de %un( 3i ii minte *eea *e ar tre%ui $oate s( uiiA dar $e de alt( $arte m( %u*ur *a ai s( 'ii
8nt(ia la institutul unde te trimite mama ta9
. <m su$(r(ri, %uni*u( <nd(9 So*oi *( eu n-am dre$tul la su$(r(riH
. 6or%e3ti *a o $ersoan( mareA ar tre%ui s( 'ii mai serioas(9
Eetia se 8ntoarse %rus*, *u 'aa $lin( de r@sA %uni*a 3i ne$oata se $rivir( o *li$( 3i iz%u*nir( 8n hohoteA
a$oi *o$ila veni 3i 8m%r(i3( $e d-na Smaranda 0o$a9
. <m s( 8n*er*, %uni*u(, s( 'iu mai serioas( de*@t o $ersoan( mare 3i s( dovedes* mai *u sam( mamei
*( n-am 8n mine $e dra*u9
. 6ra s( zi*(, ai s( 'ii ama%il( *u tat(l t(uH
. !uni*u(F
. Cu tat(l t(u de-al doilea, atun*iH
. <m s( 8n*er* s( 'iu *@t se $oate de ama%il(9
;u$( *e-3i 8nde$lini a*east( misiune di$lomati*(, d@nd 'ii*ei sale numai o $arte din am(nuntele
*onvor%irii *u Eugenia, d-na Smaranda 0o$a o%serv( *( <gri$ina *unoa3te *eva mai mult, *eea *e
dovedea *( as*ultatul la u3( nu era un $(*at numai al $ersoanelor mi*i9
Era o zi 'rumoas( 3i us*at( de 8n*e$ut de iarn(9 ;omnul Mi*u Colum%aru sosi *u sunet de zurg(l(i la
vremea mesei de amiaz(, adu*@nd un musa'ir *a 3i d-sa de vesel 3i de %ine dis$us9 Era d-rul )orgu Me3ter9
;u$( *e d-rul s(rut(, vesel, 8ns( 'oarte *eremonios, m@na d-nelor, se r(sturn( 8ntr-un =il, se %(tu *u
$almele $este genun*hi 3i 8ntre%( $e st($@na *asei#
. Stimat( 3i 'rumoas( d-n(, *e ne dai ast(ziH
. +u 3tiu, z@m%i <gri$ina9
. Ca-haF 8mi $ermii atun*i s( 8ntre% $e %u*(t(reas(H Ca-ha-haF Dn*er* s( deose%es* *u a*est nas,
de$rins *u 'ineele *ulinare, *e %un(t(i m( a3tea$t(A 8ns( . ha-haF . nu $ot $er*e$e de*@t un $ar'um suav9
Cum se nume3te $ar'umul d-tale, 'rumoas( d-n(H
. E un se*ret9
. 4n se*ret al d-taleH
. +u9 <l lui Colum%aru9
. Ca-haF 'oarte %ine9 Ca-ha-haF minunatF
Colum%aru veni 8ntre soia sa 3i do*tor, $roas$(t, *urat 3i *ore*t, *u mustaa ras( 3i *u $(rul $ie$t(nat
lins $este $le3uvie9 Cainele lui, $er'e*t mulate, n-aveau o *ut(A a*ul de *ravat( 8i str(lu*ea 8n lumina
oglinzii *a o la*rim( azurieA $urta un singur inel *u diamant mare la degetul *el mi* al m@nii st@ngi9 ;u$(
*e $rivi o *li$( *u mul(mire ro*hia 'oarte elegant( a soiei sale, domnul Colum%aru e:$li*(, 8n $uine
*uvinte, lista de m@n*are9
. Dn s$e*ial 8i atrag luarea-aminte, do*tore, *( s-au '(*ut, $entru d-ta, s(rm(luele *are-i $la*9
. Eoarte mi*iH Ca-haF
. Eoarte mi*i, du$( reeta *e ai %inevoit s( ne *omuni*i9
. S*(zute *u vin al%H
. Dnto*mai9
. ;ate un s'ert de *eas la *u$tor, ha-haH Cu sm@nt@na *uviin*ioas(H Ca-ha-haF
Colum%aru a$ro%( din nou9
. >a a3a *eva tre%uie 3-un vin $otrivit9 Se*retul a*esta am dre$tul eu s( nu-l divulg9 Ca-haF
. !a, do*tore, interveni <gri$ina, *u toate *( numai se*retele %(r%ailor sunt se*rete adev(rate, *um
8mi s$unea ieri Colum%aru, nou( nu ne-a 'ost greu s(-l a'l(m $e al d-tale9 Soul meu a vor%it ast(
diminea( numai dou( minute *u $oliia 3i, du$( o or(, am avut adresa negustorului d-tale de vin9
. EuH negustor de vinH ha-haF v( 8n3elai9
;o*torul Me3ter 83i s*utura $letele, r@z@nd *u $l(*ere9
. !a da, %a da, interveni serios Colum%aru9
;oamnele r@deau amuzate, 3tiind des$re *e-i vor%a9
. Care negustor de vin, v( rogH Ca-haF Eu n-am negustor de vinA vinul meu e 8n $ivni( la mine9 Ca-
ha-haF
. ,o*mai de asta e vor%a, re$li*( domnul Mi*u Colum%aru, *u a*eea3i seriozitate9 Eu nu 8n*ur*
ni*iodat( tre%urile9 <m dorit s( am in'ormaie de unde-i $ro*uri d-ta vinul d-tale9 ;-l !otez a avut
ama%ilitatea s( m( in'ormeze *( 8ntre%uinezi un vin 'oarte %un, din $ro$ria d-tale $ivni(9
. Dntr-adev(r, 'oarte %un vin, ha-haF ,e des'id s( ai a3a *eva9 4rmeaz(9
. +umaide*@t9 ;omnul !otez a mai avut ama%ilitatea s(-mi *omuni*e numele ma=ordomului d-tale9
. <F la%orantul meu Chiri(H E un %(tr@n, *are m( serve3te de treize*i 3i *in*i de ani9
. ;aA am a'latA 3i *heile $ivniei d-tale sunt 8n m@na luiH
. ;esigur9
. Eoarte %ine9 Dndat( *e am a'lat asta, urmarea n-a 8nt@rziat a se $rodu*e9 6ei *unoa3te vinul d-tale $e
masa <gri$inei 3i n(d(=duies* *(-l vei %ea *u a*eea3i $l(*ere9
. Cum astaH he-heF +u 8neleg9 E adev(ratH
. E 'oarte adev(rat9
. 0oi s(-mi e:$li*iH hmF
. +uA ni*i nu-i nevoieF e destul s(-i s$un *( vinul d-tale a 'ost o $ro%lem( $e *are am dezlegat-o9 ,e-
ai *onvins 3i alt( dat(, do*tore, *( nu-i $ro%lem( *are s(-mi reziste9
Cu a*este vor%e, domnul Colum%aru s(rut(, galant, m@na soiei sale9
Servitoarea %lond( intr( 8n salon, anun@nd $e d-n( *( $r@nzul e servit9 ;-na 8i $orun*i s( *heme 3i $e
d-3oara Eugenia la $r@nz9
0e *@nd se a3ezau la mas( 3i d-rul *ontinua s( r@d(, 8ns( $uintel 'als, $reo*u$at deodat( de ni3te
g@nduri $e *are nu le avea *u un s'ert de or( mai 8nainte, d-3oara Eugenia intr( 3i salut( *u graie $e *ei
de 'a(9
. <haF tresari d-rul, s*utur@ndu-3i 'runtea 3i $leteleA *e mai 'a*e mi*a mea $rietin(H
. !ine, r(s$unse Eugenia9
. +u $o'te3ti ai*i, *a s( te 8m%r(i3eze un*hiul do*torH
. !a da, un*hiule9
;-3oara veni 3i d(du d-rului m@na9 !uni*a, 8n trea*(t, 8i $@ndi $rivirea, 3i-i '(*u un semn u3or *u o*hii9
Eetia tre*u 3i la Colum%aru 3i-i '(*u o reveren(9
<gri$ina o $rivi *u mirare9 ;e unde a mai 8nv(at-o 3i $e astaH 0ro%a%il la *inematogra'9
Co$ila 83i lu( lo*ul l@ng( %uni*(9 ;-rul a3te$t( *u gri=( $@n( *e se ivi $e mas( $rima sti*l( de vin, *u
eti*heta lui# /6in al%9 Cotnari9 189091
E(*u numai# Ca-haF
. M@ng@ie-te, do*tore, 8i zise Colum%aruA la a3a sarmale nu se *uvenea alt vin9
Erau ni3te sarmale mi*i, 8ntr-adev(r, 3i 'oarte me3te3ugit 8nto*mite9 Eie %un(tatea lor, 'ie amintirea
unor vremuri eroi*e, 'ie $reo*u$area $ro%lemei vinului, d-3oara Eugenia num(r(, *u uimire, 3a$teze*i 3i
*in*i de unit(i tre*ute $e r@nd din 'ar'uria *ea mare 8n talerul d-rului9
. !uni*u(, 3o$ti d-3oara EugeniaA do*torul matale a m@n*at 3a$teze*i 3i *in*i de s(rm(lue9
;o*torul a %(ut 3i o sti*l( 8ntreag( de vin, urm@nd s( r@d(9
. !uni*u(, 3o$ti iar s$ionul, do*torul matale a %(ut singur o sti*l( de vinA 3i-a $us-o 8nt(i al(turi, 3i $e
urm( a %(ut-o, toat(9
<gri$ina avu, *u a*est $rile=, o $rim( 3i o a doua nemulumire9 <vea ure*he 'in( 3i Colum%aru9 El
z@m%ea, $rivind *u *oada o*hiului $e 'eti(9
>a s'@r3itul mesei veni *(tr( 'ii*a lui vitreg( 3i-i $rezint( o *utioar( *u 'ru*te zaharisite9 ;u$( o%i*eiul
ei, Eugenia ezit( o *li$(A a$oi 8ntinse m@na9
Colum%aru retrase *utiaA
. ? dau, zise el, da*(-mi s$ui 3i mie *e-ai s$us %uni*uei <nda999
;-3oara Eugenia 8l $rivi de =os 8n sus#
. ;omnule999
Era o'ensata, 8ns( rostise numai *u =um(tate de vo*e a*est *uv@nt9 Se 8ntoarse 8n lo* 3i ie3i, 8nainte de a
i se 'i dat voie9 <gri$ina veni imediat 8n urma ei9
. ;omni3oar(, e3ti %un( s( m( a3te$i o *li$(H
. ;a, mam(9
. E3ti %un( s( vii *u mine $@n( 8n %i%liote*(H
. ;a, mam(9
;u$( *e au intrat 8n %i%liote*(, d-na <gri$ina Colum%aru a 8n*his *u gri=( u3a 3i a 8ntors *heia 8n
%roas*(9 ;-3oara Eugenia $rivea *u oare*are indi'eren( la a*este $reg(tiri, *are anunau o li*hidare
violent(9 Se vedea asta 3i din $resiunea *are *re3tea ne*ontenit 8n 'iina d-nei Colum%aru, $re*i$it@ndu-i
r(su'letul9 >ini3tea a'e*tat( a 'etei irita 3i mai mult $e mam(9
Dn urma unei serii de 8ntre%(ri, $use *u *ea mai mare re$ezi*iune, 8ns( *u vo*e s*(zut( 3i 3uierat(, la
*are 8ntre%(ri d-3oara Eugenia $(rea a r(m@ne *u totul ne$(s(toare, $rivind $e 'ereastr(, ori s*riind *i'ra
R $e marginea $r('uit( a mesei de *are st(tea r(z(mat(, d-na <gri$ina Colum%aru 83i $ierdu *um$(tul9
,rase %rus* $erdeaua, *a s( nu se mai vad( a'ar(9 ?d(ia ve*he, r(mas( nes*him%at( nu se 3tie de *e, 3i
$ardosit( *u ra'turi de *(ri de sus $@n( =os, se um%ri deodat( *a de un 'el de amurg9 <t@rnat 8ntr-un *ui al
unui dula$ de *(ri, sta tot de atun*i un %i*i de $iele 8m$letit(, $entru dresa=ul unui *@ne *omediant9 ;-na
Colum%aru, $rivind 8n =uru-i, *a s( vad( *u *e arm( $utea s( e:er*ite re$resaliile, o%serv( %i*iul a*ela 3i-l
des$rinse *u m@na drea$t(9 St@nga o 8ntinse a$u*@nd $e d-3oara Eugenia de un um(r 3i smulg@nd-o s$re
sine9
Co$ila $rimi *u o lini3te a$arent( m@nia 8ndelung reinut( a mamei sale9 D3i str@nse %uzele 3i-3i mu3*(
lim%a, venind *u un 'el de *om$lezen( ironi*( s$re $edea$s(, *eea *e aduse alt( z%u*nire de s@nge 8n
o*hii d-nei Colum%aru9 St(tu ne*lintit(, $rimind loviturile9 D3i a$(ra numai 'aa9 Dntr-un tim$ d(du numai
un r(*net 3i *(zu $e du3amele, ghemuindu-se a*olo9
Cineva 8n*er*( iv(rul u3ii, a$oi %(tu de dou( ori9 Se auzi glasul d-lui Colum%aru, lini3tit, dar *u o
nuan( de severitate *e nu i se *unos*use $@n( atun*i 8n *asa a*eea9
. ;oamn(, e3ti %un( s( des*hiziH
. ;a, am s( des*hid, r(s$unse 8n(%u3it <gri$ina9
0rivi r(t(*it 8n =uru-iA anin( la lo* %i*iulA ridi*( de =os $e *o$il( 3i o $use 8n 'otoliu9 Se uita la ea 3i o
v(zu inert(, *u $leoa$ele $e =um(tate 8n*hise, 8n *are lu*eau mort glo%ii al%i ai o*hilor9 ? str@nse la $ie$t,
$l@ng@nd dintr-odat( *u dis$erare9
. ;e *e ai '(*ut tu asta mamei tale, *o$il r(u 3i 8nd(r(tni*F uite *e ai '(*ut din mineF 8n *e stare m-ai
adusF
. ,e rog, des*hide, <gri$ina, se re$et( st(ruitor $orun*a dina'ar(9
;oamna Colum%aru des*hise, 8n s'@r3it9 Mi*u Colum%aru intr( 3i se o$ri, *er*et@nd 8n =uru-i9 0rin
lumina 8m$uinat( v(zu *o$ila $r(v(lit( 8n s*aunA ro*hia 8i era s'@3iat( 8n *@teva lo*uriA $e ante%ra 3i $e
grumaz se *uno3teau arsurile tranda'irii ale loviturilor9 Erau 3i $(ri as*unse mai dureroase, la a *(ror
identi'i*are domnul Colum%aru renun(9
. 0entru ;umnezeu, *e 8nseamn( astaH 8ntre%( el deodat( *u uimire 3i indignare9 E3ti 8ntr-o stare de
nedes*ris, aran=eaz(-i numaide*@t o%razul9
. Eii %un 3i nu te ameste*a ai*i, r(s$unse d-na Colum%aru9 Dmi $are r(u, dar n-am avut *e 'a*eA e un
*ara*ter im$osi%il9
Colum%aru 8i *u$rinse m@na 3i o *onduse la u3(9
. ;u-te 3i lini3te3te-te9 6in numaide*@t 3i eu9 Cred *( n-ai '(*ut %ine9 Eetia are $@n( la un $un*t
dre$tateA nu-i $utem $retinde st($@nire 3i disimulaie9 Mie mi-i 'oarte sim$ati*( 3i am r(%dareA *red *( are
s(-3i s*him%e atitudinea 'a( de mine9
;-na Colum%aru se l(s( m@ng@iat( 3i $l@nse a$le*at( $e %raul soului s(u9 ;u$( *e o s*oase din
*amer(, domnul Colum%aru se 8ntoarse numaide*@t la 'eti(, m@ng@indu-i 'runtea 3i $i$(indu-i $ulsul9
Simind *( s-a trezit, dar se 8nd(r(tni*e3te s( nu des*hid( o*hii, 8i zise *u %un(tate, a$le*@ndu-se asu$ra
ei#
. ;omni3oar(, vrei s(-i trimit $e %uni*ua <ndaH
E(r( s( a3te$te un r(s$uns rostit, domnul Colum%aru ie3i9 Eetia 8n*e$u a $l@nge 8n*et, *u o dis$erare
nou( 3i ne*unos*ut( $@n( atun*i, a lu*rurilor eterne 3i ire$ara%ile9 Dntre mama ei 3i d@nsa totul i se $(rea
s'@r3it, *eea *e era *u totul neadev(rat9 Dntinse m@nua lung( 3i sl(%u( 3i atinse %i*iul *omediantului9
<*est %i*i 3i a*est lo* $lin de *(ri, $e *are le des*o$erea atun*i, 8i d(deau totu3i o senzaie de $l(*ere
amar( 8n umilina 3i nenoro*irea ei9 <uzi $a3ii %uni*uei <nda9 Ce-ar $utea s(-i s$uie %uni*uei <ndaH
+u-i s$une nimi*A are s( $l@ng(A are s( se lase 8ngri=it(, are s( *ear( l@ng( ea, 8n od(ia ei, $e domnul 0u'i9
<re s( se du*( $oate la ar(H ;a*( $oate st(rui %uni*ua $e l@ng( Mi*u Colum%aru s( gr(%eas*( tre*erea
ei la institutul mai*elor *atoli*e, are s-o roage s( de$uie st(ruina a*easta9 Dnt(i s( se vinde*e urmele
%i*iului $e *are nu tre%uie s( le vad( nimeni9
. !uni*u(, %uni*u( <nd(F sunt 'oarte nenoro*it(, se t@ngui ea, a%(t@ndu-se la $ie$tul %uni*ii9
!uni*ua 8ngenun*hiase l@ng( d@nsa, *er*et@nd-o de a$roa$e9 <*el strig(t 8n(%u3it 3i dis$erat nu era *u
des(v@r3ire sin*erA avea 8n ea 8n *li$a a*eea o stare tre*(toare de $l(*ere *are-i anula durerea 'izi*(9
7))
0resu$un@nd, lu*ru e:trem de $uin $ro%a%il, *( totu3i, *@ndva a3 'a*e a*east( *arte, $rietinii mei sunt
de $(rere *( $artea din viaa eroinei noastre *are a 'ost destinat( m(n(stirii de mai*i nu $oate $retinde o
dezvoltare deose%it(9 E o e$o*( larvar(, *u $uine $eri$eii semni'i*ative9 Dn taina somnolenei ei, nim'a
se distruge $e sine 8ns(3i, $reg(tindu-3i z%orul viitor 8n lumin(9
Dn a*est r(stim$ 3i $(rinii d-3oarei Eugenia a%andonaser( s*ena medio*r( unde li se $(rea *( in un
rol $rea modest 3i ie3iser( *(tr( o via( de intens( a*tivitate9 ;in tren 8n va$or, din va$or 8n ra$id, din
ra$id 8n 0ala*e 3i $e un (rm de mare, viaa era $entru domnul Colum%aru 3i $entru <gri$ina un
*aleidos*o$ $ururi 8nnoit9 0entru domnul Colum%aru, 8ndeose%i, viaa a*easta, a3a *um o $resimise 3i o
vestise el, era o r(s*um$(rare a$roa$e tragi*(9 Eie*are durere $e *are el 8n*( o simea vie 8n tru$ul lui,
'ie*are in=urie *are 8n*( 8i s@ngera 8n su'let, 'ie*are *li$( de 8nt@rziere 8n *eea *e 'useser( anii lui tineri
tre%uia s(-3i g(seas*( o *ores$onden( 8n a*east( *urs( a $l(*erii9 +u se 8n3elase ni*i 8n 'iina *e-3i
aso*iase9 Cu totul rar( *a as$e*t e:terior, <gri$ina era o medio*r( $artener( de 'ilozo'ie, *eea *e era un
$rim *@3tig $entru domnul Colum%aru9 )ntimitatea ei era a$rig( 3i multi$l(, de o inteligen( $e *are, 8n
solilo*urile o%oselilor sale, domnul Colum%aru o *ali'i*a de $rimar(9 C@teodat( era revoltatA dar 8ndat(
du$( a*eea era iar(3i entuziasmat9
;in 'ilozo'ia divin( a 8nele$ilor 3i a as*eilor, *are au *(l(uzit 3i au dogmatizat umanitatea, se
8nelege *( amorul ar 'i avut $@n( ast(zi, 8n starea de evoluie 8n *are ne a'l(m, *in*i tre$te de iniiere9 ?
oare*are $reoteas( din Mantineea a de'init *ele dint@i din a*este stadii 3i a s$us 'oarte $otrivit *eea *e
tre%uia des$re atra*ia se:elor 3i ne%unia instin*tului, tre*@nd du$( a*eea la s*o$urile as*unse ale a*estui
me*anism e:terior9 <morul e o vi*lenie a s$e*ieiA oamenii de se: deose%it se *hiam( 8n vis, se *aut( 8n
trezie, s$un versuri 3i *@nt( $rostii, vin unul *(tr( altul, 'ug unul de altul, se ur(s*, se dores* 3i ne%unes*,
$entru *a s( se *ontinue seria9
+i*i domnul Colum%aru nu 8nelegea s( trea*( de ai*i *(tr( iu%irea de glorie 3i de 'rumos, *(tr( iu%irea
de oameni 3i *(tr( iu%irea de toata zidirea, *eea *e ar 'i 8ntotdeauna *(tr( 8nsu3i izvorul de inteligen( 3i
iu%ire etern(A nu 8nelegea s( trea*(, $entru *( d-sa avea o r('uial( *u viaa sa $(m@nteas*(9 +u i-ar 'i dat
$osi%ilitatea s( trea*( ni*i $artenera sa, r(mas( 8n stadiu $rimar, du$( $ro$ria lui *ali'i*are, $entru *a
'eri*irea 3i r(s*um$(rarea lui s( 'ie des(v@r3ite9
/Dntr-adev(r, s$e*ia e vi*lean( *u noi, argumenta domnul Colum%aru *@teodat(, destul de rarA 8ns( tot
oamenii au 8ntors asu$ra ei o vi*lenie identi*(, ridi*@nd volu$tatea la un 8nalt $otenial, '(r( o%ligaia
iniial( *(tr( generaiile su%se*uente9 Mai ales 'emeia, *red eu, a '(*ut a3a *a s( *edeze *@t mai $uin tim$
$entru alt*eva9 Dn de'initiv, amorul nostru se o$une morii *u tre*(toarele lui *li$e de eternitate, *(ut@nd
un dre$t al $l(*erii 3i a%andon@nd *eea *e s-ar $utea *hema datorie91
<gri$ina, $rin urmare, $ra*ti*a o 'ilozo'ie mut( 3i instin*tiv( de *el mai mare $re 8n a*east(
de3ert(*iune a de3ert(*iunilor9 ;-l Colum%aru avea dre$tate s( o'teze, *(*i 3i a*easta e o de3ert(*iuneA
anii vieii noastre nu sunt '(r( num(r, *a ai zeilor de odinioar(9 Dn*( 3i a*eia 3i-au istovit tim$ul lor9 Cu
at@t mai mult avem dre$t s( ne %u*ur(m noi *u *@t nu ne r(m@ne alt( resurs( de*@t o 8ntristare ultim( 3i
de'initiv(9
,e ciel sourit
,e c*amp fleurit...
S( uit(m deo*amdat( *(,/>a mort moissonne19 E %ine *( *u toate str(duinele, d-na Colum%aru n-a
iz%utit s( vor%eas*( 3i s( *iteas*( 'ranuze3teA ast'el o*hii ei $ot z@m%i lim$ezi 'ie*(rei zile, 'ie la 6iena,
'ie la 0aris, 'ie la !iarritz, 'ie la Saint-Malo, 'ie la !u*ure3ti, 'ie la Constana9
/C@te ro*hii a 8m%r(*at 3-a le$(dat 'ata asta, se g@ndea *u*oana Smaranda, la )a3iA *@nd m( g@ndes*,
m-a$u*( groazaF1
Dn r(stim$urile 8n *are soii Colum%aru li$seau, d-na 0o$a se instala 8n *asa din strada 5om@n(,
guvern@nd $atru servitori, in@nd sera verde, iarna, gr(dina 8n'lorit(, vara, *amerele um%rite 3i mo%ilele
lustruite9 Dn 'ie*are s@m%(t( sar( 83i $rimea ne$oata *u *ea mai mare %u*urie $osi%ila, o 8m$resura *u
m@ng@ieri, 8i $unea dinainte lu*ruri dul*i, a$oi o 8n'(3ura 8ntr-o manta violet( 3i o du*ea $e 'uri3 la
*inematogra'9 Mai*ile *are d(deau edu*aie nou( *o$ilei *ondamnau asemenea lo*aluri de $erdiiune, 8ns(
doamna Smaranda 0o$a, *eva mai s*e$ti*( de*@t ele, avea alte idei 8n $rivina asta9 /Co$ilul e %ine s(
*unoas*( toate ale lumii1, zi*ea d-sa9 ;e*i nu-i ne$otrivit s(-3i du*( ne$oi*a la *inematogra'9 Cu a*est
$rile= se du*ea 3i d-sa, av@nd tov(r(3ie o domni3oar( sim$ati*( 3i 'oarte inteligent(9 Erau o$rite la 3*oala
mai*ilor *atoli*e 3i unele *(ri, $otrivit unui /inde:1 al s'@ntului nostru $(rinte 0a$a de la 5oma9 Cu o
maliie vredni*( de dis*i$lina materialist( a vea*ului, d-na Smaranda 0o$a 8ng(duia ne$oatei sale toate
*(rile *ele%re, a3a 8n*@t, $@n( *(tr( $ais$reze*e ani, d-3oara Eugenia Costea s-a silit *u nesaiu s(
devoreze $oezii de la Musset $@n( la Emines*u 3i romane de la 0aul 3i 6irginia $@n( la M-me !ovarL, . o
serie destul de restr@ns( de divagaii $oeti*e 3i o serie nenum(rat( de istorisiri neadev(rate *are e:alteaz(
mintea *o$iilor 8ntre 3ase 3i 3aize*i de ani9 C(*i, *u a*est $rile=, 83i '(*ea 3i %uni*ua <nda edu*aia
literar(9
C@nd soii Colum%aru, meteori *on=ugai, 83i '(*eau arar a$ariia, 'erestrele 3i u3ile *asei din strada
5om@n( se des*hideau larg, a$(reau tr(surile 3i 'urnizorii de deli*atese 3i vinuri s*um$e9 Dntr-o dumini*(
oare*are, *e s-ar $utea numi mirat(, se su$unea luminii lor z@m%itoare 3i d-3oara Eugenia, 8nt@m$inat( *u
e:*lamaii a$roa$e s*andalizate9 Dnt(i era 8m%r(i3at( 3i s(rutat( str@ns 3i des de mama saA a$oi a$(reau 3i
se reluau e:*lamaiile9 4neori d-3oara Eugenia era $rea gras(A 8n alte e$o*i devenise su%ire, nalt( 3i
$alid(9 Era greu de re*unos*ut de la un anotim$ la altul9 Dntr-o iarn(, devenise de o melan*olie a$roa$e
in*ura%il(A 8n*@t <gri$ina, dis*ut@nd *u d-na Smaranda 0o$a, $usese *u seriozitate urm(toarea *on*luzie#
. Mam( drag(, *@nd o v(d a3a, 8mi vine s( m( stri* de r@s9 Ce areH 8i li$se3te *evaH e %olnav( de *evaH
. Eii '(r( gri=(, <gri$ina, 8i r(s$unse *u lini3te %uni*aA 'ata n-are nimi*9 Cre3te9
. ;ar de *e-i su$(rat( a3a de tare, 8n*@t $ar*( ni*i nu vede lu*rurile din lumea astaH
. ;rag( <gri$in(, eu %(nuies* *( e amorezat( de *ontele de Monte Cristo9
. +-am 8neles %ine9 ;e *ine s$ui mata *( e amorezat(H
. ;e *ontele de Monte-Cristo9
. <F se veseli '(r( noim( doamna Colum%aruA desigur *( e un ti$ de *inematogra'9 Gtii *( are hazH Mi
se $are 'oarte *urios9 Cum ai s$usH
. Contele de Monte-Cristo9
. Mda, 8mi adu* $ar*( aminte de a3a *eva9 <m s( $ovestes* lui Colum%aru9
. +u-i $ovesti nimi*, <gri$in(A las( 'ata 8n $a*e9
!uni*a <nda $utea 'i lini3tit(9 +i*i <gri$ina n-avea *@nd 3i-adu*e aminte de a3a *eva, ni*i domnul
Colum%aru n-avea vreme s-as*ulte9 Erau venii la )a3i numai $entru $atru zile, tim$ stri*t 8n *are se
$rodu*ea 8n a*est muni*i$iu *ele%ru, vizita unui $roeminent $ersonagiu ministerial9 ;oamnele din )a3i se
$uteau 8n*redina 8n a*est r(stim$ *( e $osi%il s( se $oarte o ro*hie 3i mai s*urt( de*@t *ea din ultimul
=urnal de mod(9 Dn adev(r *( a3a e:ager(ri du* la ridi*olA ar tre%ui 3i 8n asta o m(sur( *a 8n toate, de3i se
$are *( e ultimul model de $e Coasta de <zur9 Sunt 'iini *are au noro*ul nemeritat de a 'i $retutindeni,
sunt 'eri*ite '(r( a-3i da sama, salut( viaa 8n 'ie*are zi *-un $(h(rel de al*ool *olorat 8n m@na drea$t( 3i *-
o igaret( 8n m@na st@ng(9 Dn a*east( atitudine de studio, 'rumoasa <gri$in( tre*ea *(tr( alt orizont9
Dns( domni3oara Eugenia nu mai era amorezat( de Edmond ;antes, *onte de Monte-Cristo9 Era
amorezat( de Mar*el, 'ratele $rietenei 3i *olegei sale de $ension Carolina9
Dn unele dumini*i, Carolina !runo o *erea $e Eugenia de la %uni*ua <nda 3i o du*ea a*as( la d@nsa9
)nginerul <madeo !runo avea o *as( 'oarte 'rumos de*orat(, *u mo%ile 'lorentine 3i veneiene, 3i la masa
lui se serveau uneori %u*ate $i*ante *a la 0adova, de *are doamna Matilda, soia sa, nu voia s( se ating(9
<*east( doamn( Matilda era o 'iin( su%ire 3i str(vezie, 8n *are o su'lare de via( mai 8nt@rzia din $ur(
*om$lezen(9 <*east( su'lare de via( 8nt@rzia de muli aniA *a s( nu $(r(seas*( a*east( su'lare $uin( de
via( a*el tru$ 'irav, era nevoie de toate mena=amentele, de toate 'lorile 8n vase rare, de dis*reie,
$enum%r( 3i t(*ere9
Mama era 8n 'otoliul ei din salona3ul al%astru 3i *etea 8ntor*@nd 'oile *-un deget lung 3i su%ire9 Co$iii
tre*eau 8n v@r'ul degetelor 8ntr-o *amer( din *ellalt *a$(t al *l(dirii9 Mar*el !runo o du*ea de m@n( $e
domni3oara Eugenia, str@ng@ndu-i u3urel degetele9 ;e a*eea dintr-odat( ne$oata %uni*uei <nda, $rintr-
un 'enomen de mimetism, iu%ea *u triste( ne3tir%it( 3i *om$unea s*risori *are ni*iodat( n-a=ungeau la
adres(9
Su'erina n-a 'ost de lung( durat(9 0rintr-o 8nt@m$lare, d-3oara Eugenia a o%servat *( t@n(rul se o*u$(
de me*ani*( 3i *( e destinat s( re$are automo%ile9 ;e asemeni, a o%servat *( Mar*el !runo iu%e3te
%u*atele $i*ante de la 0adova 8nto*mai *a 3i tat(l s(uA mai mult de*@t at@t# le m@n@n*( la*om 3i re$ede *a
3i inginerul <madeo, de*i e destinat s( devie tot a3a de gras 3i de *ongestionat9 ;e$arte de a 'a*e versuri,
t@n(rul Mar*el r@dea *u neru3inare de asemenea o*u$aie9 D3i $ermitea uneori s( a$ar( zg@riat,
*ontuzionat 3i *u straiele s'@3iate de la $artidele lui de 'ot%al9 Dn marginea vieii d-3oarei Eugenia a$(ru
atun*i un t@n(r t(*ut 3i $alid, a3a *um 8l dorise9 Dn m(sura 8n *are a*est t@n(r, neli$sit de la *inematogra',
r(m@nea mai singurati*, mai ta*iturn 3i *u o*hii mai aintii asu$ra ei, 8n a*eea3i m(sur( *o$ila 83i
redo%@ndea *olorile9
+-a 3tiut ni*iodat( *um 8l *hiam(, *(*i ni*iodat( a*el t@n(r enigmati* n-a 8ndr(znit s( se a$ro$ie de
d@nsa9 0ro%a%il *(-i era 'ri*( de %uni*ua <nda9 Se a3eza *u trei ori $atru %(n*i 8nd(r(t 3i $rivea *u
st(ruin( s$re o%ie*tul $asiunii lui9 Cel $uin a3a 83i 8n*hi$uia d-3oara Eugenia9 >a dre$tul vor%ind, era
sigur( *( $rivirile lui stau toat( vremea intite 8ns$re lo*ul 'i:at $e *are ea 8l o*u$a 8n s$aiu9 Dn $auze,
t@n(ra '(*ea z@m%ind *ontrolul s(lii9 Cum 8ntor*ea ea 'runtea 8n dire*ia anumit(, o*hii t@n(rului 'ugeau 8n
alt( $arte9 <*el t@n(r trist avea 3i o%i*eiul s(-3i $i$(ie din *@nd 8n *@nd *re3tetul *a$ului *u $alma m@inii
dre$te, *a 3i *um a*olo, dintr-odat(, ar 'i *(zut o $i*(tur( de a$( re*e9
0rim(vara 8ntreag( a a*elui an d-3oara Eugenia a a3te$tat o s*risoare $asionat(, *are n-a venit9 Dn
mai999
;omni3oara Eugenia 'redona, adu*@ndu-3i aminte de 8nt@m$larea asta#
0n mai, c&nd ro%elenfloresc...
Dn mai a a$(rut o $oezie 8n Moldova literar(, dedi*at( /ne*unos*utei de la *inematogra'19 ;omni3oara
Eugenia Costea a *itit-o *u atenie, 3i a 'ost 8ndat( 'oarte %ine dis$us(9
. !uni*u( <nd(, 3o$ti ea, 8n $auz(, o%servi mata $e t@n(rul a*ela $alidH
. Dl o%serv de mult( vreme, z@m%i %uni*ua <nda9 Dl g(ses* *am su'erind9 Mi se $are *( te intereseaz(9
. 0e mineH se mir( Eugenia9 ,e rog *ite3te $oezia asta9 Cu mi3*(ri $ri$ite, %(t@nd-o *u dosul $almei,
ne$oata $use 'oaia $e genun*hii %uni*uei <nda9 ? a=ut( $e %(tr@n( s(-3i $otriveas*( o*helarii 3i r(mase
$@ndind, *a s( o%serve e'e*tul le*turii9
. Dn mai, *@nd rozele-n'lores*999 8n*e$u iar a 'redona, z@m%ind, *o$ila9
!uni*ua *eti numai un vers#
1 simt ca un %imbru...
3i 8ntoarse o*hii s( vad( 'iara anunat(9
,@n(rul 83i tam$ona *re3tetul *a$ului9 Eetia 83i 8ntreru$se 8ng@narea de *@nte*, o%serv@ndu-l atent, *u
*oada o*hiului9
Dndat( du$( a*est in*ident, atenia i s-a 8ntors *(tre d-l 0u'i, a *(rui s(n(tate de*lina9 Dn 'ie*are zi una
din servitoarele din strada 5om@n( 8i adu*ea un %uletin reda*tat de %uni*ua, 8n *are d-3oara Eugenia
*itea *u str@ngere de inim( *ondamnarea mi*ului s(u $rietin9 Dn s'@r3it, d-rul nu mai d(du ni*io s$eran(9
,@n(ra st($@n( a lui d-nul 0u'i avu *@teva zile de durere adev(rat(, a$oi 83i aduse aminte *( ar 'i tre%uit s(
s$uie %uni*uei <nda s( 8ngroa$e $e domnul 0u'i 8n *olul gr(dinii *u 'lori, 8ntre *ei $atru tranda'iri al%i9
0rimi r(s$unsul *( soarta hot(r@se alt'el# tru$u3orul inert al *(elului tre*use 8ntr-o *(ru( de gunoaie a
Muni*i$iului, du$( *are nu se mai 3tia *e devenise9 ;-3oara Eugenia 8l $l@nse din nou, ne%(nuind *( 3i
um%ra d-lui 0u'i era 8n lun(, '(*@nd um%ra unui slu=, *um$(nindu-3i l(%uele 3i a3te$t@nd 8n eternitate
um%ra unui z(h(rel9
;u$( treis$reze*e ani 8m$linii, d-3oara Costea s-a 8m%oln(vit de un ti'os $rime=dios9 ;o*torii au
eva*uat-o de la internat 3i i-au al*(tuit o su$raveghere s$e*ial( la un sanatoriu, unde s-a instalat 3i
%uni*ua <nda, numaide*@t9 ;e data asta s-a v(zut *( %uni*ua e 8n stare s( *ondu*( o *as( a3a de *om-
$li*at( *a *ea din strada 5om@n(, 3i *u tele'onul, '(r( a-3i $(r(si, 8n a*ela3i tim$, o*helarii *u *er*ulee de
aur 3i 8m$letitura de l@n(9
;-rul )orgu Me3ter venea 8n 'ie*are zi, la ora 11, s(-3i vad( ne$oi*a9
. Ca-haF o 8ntre%( d-sa, du$( multe zileA ai $utea s(-mi s$ui d-ta unde ai 'ost $@n( a*umaH
Co$ila 8l $rivea lim$ede, *-un z@m%et *a o $(rere, dar n-avea $utere s( r(s$und(9
. Ca-haF urm( do*torul, %ine dis$us# am 'ost 3i eu 8n de$(rtarea asta, dar de atun*i e mai %ine de
=um(tate de se*ol9 Ce zi*i, veri3oar( Sm(r(ndi(H
. Dntr-adev(r, de atun*i e destul de mult, o't( %uni*ua <nda9
?*hiul 8ntune*at al ne$oatei 8l $rivea dintr-o de$(rtare de din*olo de via(9
. <m 'ost de$arte, 3o$ti domni3oara EugeniaA $@n( a*olo sunt zile nou(ze*i 3i nou( 3i no$i nou(ze*i
3i nou(9
!(tr@nii o as*ultau ateni, '(r( a 8ndr(zni s( se $riveas*(9 Co$ila 8n*hise o*hiiA o rumeneal( u3oar( 8i
a$(ruse 8n o%ra=ii $alizi9
;in a*east( su'erin(, Eugenia Costea ie3i *u totul sl(%it(, *u nasul su%iat 3i *u m@nile *a ni3te l(%ue
de $(in=en9 Di *(zu *om$le*t $(rul9 Eenomen *iudat 3i arar o%servat, du$( *@t s$unea d-rul Me3ter, 8i
*(zuser( 3i genele9 ;u$( o *onvales*en( de o$t s($t(m@ni, %uni*a o aduse a*as(, la deal, 8n strada
5om@n(9 Se 8ntrema *u re$ezi*iune9 <vea o $o't( de m@n*are sur$rinz(toareA $(rul *a$ului 8i *res*u %ogat
3i de un *astaniu mai 8n*hisA genele *ele nou( erau *@rligate 3i de un negru lu*iosA vo*ea ei *($(t( deodat(
o rezonan( stranie9
Dn alt( lun( mai, *@nd rozele 8n'loreau iar(3i, du$( o lung( li$s(, domnul Mi*u Colum%aru 3i d-na
<gri$ina Colum%aru sosir( la *(minul lor *el ve*hi $e nea3te$tate9 ,randa'irii erau 8n toat( s$lendoareaA
'erestrele, des*hiseA strada, t(*ut(9 Soarele $uterni* se ridi*a s$re amiaz(9 ,r(sura se o$rise 8n*et# domnul
Colum%aru *o%or@se *el dint(i 3i '(*use un $as *(tr( $oarta de servi*iu a *asei, *a s( *heme $e *ineva9 4n
munte de %aga=e veneau 8ntr-a doua tr(sur(9 Se o$rise 3i a*eea, domol9
<gri$ina 8l '(*u deodat( atent, *-un deget 8n(lat s$re n(su3oru-i 'in9
. <s*ult(, Colum%aruF 8i z@m%i ea9
0(trundeau a*orduri de $ian $e 'erestrele des*hise9 <m@ndoi *(l(torii de de$arte 83i 8n*linar( 'runile,
as*ult@nd9 Eugeau $e *la$ele instrumentului degete sigure9
;-na Colum%aru 83i ar(ta dinii 'oarte 'rumo3i, deose%it de $l(*ut sur$rins(9 6oi s(-3i mani'este 8n
*uvinte sentimentul9 ;ar *a o lovitur( %rus*( 3i dramati*(, iz%u*ni o vo*e str(in(, 8ntov(r(3ind *oardele9
Era un glas $lin 3i $asionat, *@nt@nd aria *ea mare din ,os*a9
;omnul Colum%aru avu 3i el mi3*area lui, *(*i muzi*a lui 0u**ini se dovedise a 'i una din marile lui
sl(%i*iuni, de *@nd 'usese 8n )talia9
. < *ui e vo*ea astaH 8ntre%( el, 8n*runt@nd u3or s$r@n*eana 3i 8n*er*@nd s( 'ie 3i mai atent9
Dn a*ea *li$( o domni3oar( n(ltu( se ar(t( 8n *adrul 'erestrei des*hise9 <vea un $(r str@ns artisti* 8ntr-
un *o* 8m%iel3ugat, o $rivire um%rit(, s$r@n*ene 8n(late9
S$r@n*enele-i erau 8n(late de mirare 3i de %u*urie9
. MamaF strig( ea9
Era vo*ea de *ontraalto, *are *@ntase *u o *li$( mai nainte9 43i tr@ntite, strig(te, *hem(ri, 8ndemnuri,
%uni*ua <nda, servitorii *are alergau, 8m%r(i3(ri nenum(rate9 ;-l Colum%aru, mi3*at, veni *u o*hi
umezi *(tr( t@n(ra lui 'ii*(9
. Dmi dai voie s( te 'eli*itezH 8i zise el9
Ea 8i s*utur( m@na $rietene3te, *a unui %un *amarad reg(sit9
. ;a*( a*estea sunt *onse*inele ti'osului d-tale, urm( el *u oare*are ezitare, atun*i 'eli*itez 3i $e *ei
*are au inventat a*east( maladie9
Eugenia r@dea *u $l(*ere, revenind la mama sa *a s-o 8m%r(i3eze 3i 8ntor*@ndu-se l@ng( %uni*ua
<nda *a s-o *u$rind( iar de umeri, *a 3i *um ar 'i voit s-o $rote=eze9 Era *eva mai nalt( de*@t %uni*ua
<nda9 <gri$ina nu se $utea o$ri s( n-o *er*eteze *u o luare-aminte din *e 8n *e mai sur$rins(9 0(rerea ei
era *( 'etia se a3az( ast'el, $uin 8n dosul %uni*uei <nda, *a s(-3i mas*heze s@nii9 Dntr-adev(r, Eugenia
se 8ntoarse gr(%it( 8n *as(, *a 3i *um ar 'i uitat *eva, 3i se 8ntoarse *u mi=lo*ul 8n'(3urat 8ntr-o %luz( *(r(-
mizie de l@n( su%ire, *are i se 8n*heia su% %(r%ie9
<3a $are 3i mai *o*het( 3i mai nostim(, o =ude*( mama sa9
7)))
Dn vara *are a urmat, am *unos*ut-o 3i am v(zut-o destul de des, $@n( *(tr( sezonul de iarn(, *@nd a
dis$(rut *u $(rinii s(i, 8n *ea dint(i *(l(torie de *unoa3tere a staiunilor la mod(9 0e urm(, a a$(rut iar 3i,
8n s*urt tim$, a devenit o mi*( *ele%ritate a )a3ului nostru, r(s$@ndind 8n =uru-i sim$atia 3i uimirea9 Era
neli$sit( dintre dv9 3i din *er*ul a*elei $(ri a lumii ie3ene, *(reia r($osata mea m(tu3( d-na <neta
Mavro*osti 8i s$unea, a*um $atruze*i de ani, />a =eunesse dorSe19 M(tu3a mea, d-na <neta Mavro*osti ar
'i 'ost stu$e'iat(, *a s( zi* a3a, da*( s-ar 'i de3te$tat 8n tim$ul dv9 ;v9 suntei mai 'ilozo'i 3i v( mul(mii
numai a z@m%i de amintirile unui tre*ut, $entru totdeauna s*u'undat9 ;emoazela +itou*he a a*estui tre*ut
avea numai vi*lenia o*hilor, $e *are-i inea totdeauna $le*ai, 3i 8ndr(zneala unui $i*ioru3 8n $anto' 'in $e
*are-l '(*ea s( a$ar(, a%ia v(zut, 8n =osul unei ro*hii *e-o a*o$erea 8n totul *a $e o *omoar(, *a $e o
$rime=dieA $e *@nd nostimele dv9 $rietine nu $reget( s( arate *@t mai mult( $iele %runat(, $rezent@ndu-se
*u toi dinii 8n'lorind de r@s, *u m@na drea$t( in@nd un $(h(rel de li*oare 3i *u st@nga o igaret(9 ;-3oara
Eugenia Costea se amuza s( arun*e 'umul a*estei igarete $@n( 8n o*hii tinerilor s(i $arteneri9
!uni*ua <nda era 3i ea uimit( de asemenea $rogres9 0(rerea ei era *( 3*oala %unelor *(lug(rie ar 'i
$utut $une o mai temeini*( temelie de rezisten( 8ntru r@nduielile *ele %une, . %une mai ales $entru *(
sunt ve*hi 3i *onsa*rate9 ,otu3i, era destul de 'in( *a s( 8neleag( *( lumea, nu numai din ara noastr(, *i
din toat( Euro$a, era intrat( 8ntr-o 'ier%ere e:traordinar(, din *are urmeaz( s( ias( vinul de via( nou(9 Gi
domnul Mi*u Colum%aru o s$ri=inea 8n ideea a*easta9 Euro$a, 8n*er*a s( demonstreze domnul Mi*u
Colum%aru, a $ierdut 8n *atastro'a r(z%oiului multe milioane de %(r%ai 3i e 8neles de *e 'emeia, *are e 8n
$rimul r@nd mama %(r%ailor, tinde in*on3tient s( $uie la lo* $ierderile9 Con3tient, 'a*e alt*eva, *u
%inevoitorul nostru *on*urs, *ori=@nd voina etern(9 <gonisindu-3i a*est e:*es de $l(*ere, totu3i omenirea
se re'a*e9 ,ot a3a al%inele, du$( ierni as$re, 8n *are au su'erit $ierderi mari, au tendina de a roi e:*esiv,
*@nd soarele, zeul vieii, suie *(tr( solstiiul de var(9
. <di*( *e vrai s( s$ui d-ta *u astaH a 8ntre%at d-na <gri$ina Colum%aruA d-ta desigur a$ro%i9
. Eu nu vreau s( s$un nimi*, ni*i nu vreau s( a$ro%A eu e:$li*9
. >as(, drag( Colum%aru, asemenea e:$li*aiiA era mai %ine da*-o l(sai $e 'at( s(-3i is$r(veas*(
studiile la mai*i9 <3a, a ie3it $rea de t@n(r( 8n lume, 3i, natural, 'a*e 3i ea *e 'a* alii9
. Ea*e, vrai s( s$ui, mai 8nt(i 3i mai 8nt(i, *e 'a*em noiH
. ;aA asta vreau s( s$un9 Mie nu-mi *onvine9
. Ce anume nu-i *onvine, draga mea <gri$inaH 3i de *e nu-i *onvineH <3 dori s( *unos* o%ie*tul 3i
motivele nemulumirii tale9
. +u 3tiu eu de o%ie*t 3i de motiveA mie nu-mi *onvine s( ies $retutindeni *u o 'eti( *are-i *@t mine de
nalt( 3i *are 'a*e *e 'a*e ea9
. Ce 'a*e, m( rogH
. +imi* deose%itA dar se arat( unde ne ar(t(m noi, a luat o%i*eiul 'umatului, r@de $rea multA la urma
urmei, nu-i *uviin*ios s( se *om$orte *a o $ersoan( mare9
. +u 8neleg *e vrai s( s$ui, <gri$ina, re$li*( domnul Colum%aru *u seriozitate9 Dn $rimul r@nd, in s(
o%serv *( d-3oara Eugenia a ie3it 8n lume du$( dorina taA a $le*at 8n str(in(tate *u noi, du$( rug(mintea
taA s-a 8m%r(*at, 8ntru*@tva e:travagant, du$( s'aturile taleA $etre*e de*i *a toate 'etele din vremea ei
$entru *( ai vrut tu s( se 8nt@m$le a3a, *a s( nu r(m@ie o %iat( 'eti( $rostu(9 <*estea sunt *hiar *uvintele
tale9 /S( nu r(m@ie o %iat( 'eti( $rostu(91 <tun*i de *e tre%uia s( las eu $e 'at( s(-3i is$r(veas*( studiileH
Eu n-am avut ai*i ni*iun ameste*9 0oate m-a3 'i o$us la a%andonarea 3*olii, da*( a*ele a3a-zise studii ar 'i
avut vreun s*o$9 Dns( d-3oara Eugenia nu urma un $rogram 8n linia o'i*ial( 3i universitar(A destinaia ei 8n
a*ea 3*oal( era 8n sensul lim%ilor moderne 3i a muzi*ii9 0rogresul ei a 'ost de a3a natur( 3i iz%u*nirea
talentului ei muzi*al a3a de %rus*(, 8n*@t *ererea ta mi s-a $(rut 'ireas*(9 ;-3oara nu mai avea nevoie
de*@t de $uin( 3*oal( a vieii9 0o'tim, 'a*e 3*oala vieii9
;oamna Colum%aru 8ntre%(, *u o*hii dintr-odat( m(rii de uimire#
. <tun*i sunt vinovat( euH
. ;r(gua mea <gri$ina, eu n-am s$us asta ni*iodat(9
. <tun*i sunt vinovat( euH *ontinu( s( 8ntre%e <gri$ina *u vo*e stins( 3i *u genele muiate 8n la*rimi9
Colum%aru veni la d@nsa, lu@ndu-i m@nuele 3i s(rut@ndu-le $e r@nd9
. ;raga mea <gri$ina, 3tii *( nu-mi $la*e s( v(d $l@ng@nd asemenea o*hi 'rumo3i9 Ji-am dovedit 3i
alt( dat( *( sunt 8n stare s( a**e$t ori*e 'el de $resu$unere a ta, 3tiind *( adev(rul nu-l $utem s*him%a,
ori*e am 'a*e noi9 +i*i eu nu m( su$(r, ni*i tu nu-i nevoie s( $l@ngiA avem alt*eva mai %un de '(*ut9
;a*(-i nevoie s( m(rturises* *( am eu toat( vina, $entru *a indis$oziia ta s( 8n*eteze, de*lar *( eu am
'(*ut tot, *( eu am s*os $e d-3oara Eugenia din 3*oal(, *( eu am $retins s( $le*e *u noi, 3i *elelalte9
. +u-i adev(rat astaF nu-i adev(rat astaF *ontinu( s( sus$ine d-na Colum%aru9
;omnul Colum%aru t(*u9
. ;e *e nu s$ui nimi*H se 8ntoarse s$re el, *u $asiune, <gri$ina9
. E ne*esar s( s$un *evaH
.- ;esigur9
. <tun*ea am s(-i s$un *(-mi e3ti tot at@t de drag( *a 8n *ea dint(i zi a 8nt@lnirii noastre9
. <hF 83i relu( sus$inele d-na Colum%aruA ni*i asta nu $oate 'i adev(rat9
. +imi* mai adev(rat de*@t asta, st(rui domnul Colum%aru9 ;e*lar *( ai*i nu $ot 'a*e ni*io *on*esie9
Sunt gata s( 'a* ori*e sa*ri'i*iu, *hiar s( te las s( $l@ngi $@n( la ora -, *@nd 8n*e$e s$e*ta*olul de
*inematogra', 8ns( nu $ot a**e$ta s( 'a* ast'el de de*laraie9 Dmi e3ti mai s*um$( de*@t ori*@nd9
;-na Colum%aru r@se *o*het#
. 0entru *( *heltuie3ti a3a de mult *u mineH
. <sta e o o%ligaie $e *are mi-am luat-o eu singur, *a s( 'iu eu 8nsumi mulumit9 Mai mulumit sunt eu
de*@t tine9
. <sta e adev(ratA 8ns( eu nu $retind s( te ruinezi, 3i nu 8neleg s(-i s$ore3ti 8n *hi$ a%surd *heltuielile,
in@nd 8n $ermanen( *ont des*his la *roitoreas( 3i $entru 'ata mea9 <r 'i 'ost mai %ine *a *hestia asta s-o
aran=ez eu9
. <**e$t ori*eA ai*i nu in s( m( ameste*A e un dre$t al t(u9
. ,otu3i, mi-ai s$us *( ai intenia s-o 8n'iezi9
. <m 8neles, o't( d-nul Colum%aru, *( asta i-ar 'a*e $l(*ere ie9 Dn vederea asta i-am '(*ut 3i donaia
la *are te g@nde3ti9 <m gre3it *umvaH Dmi adu* aminte *( s-au v(rsat $entru asta la*rimi de re*uno3tin(9
. Eu am v(rsat la*rimi de re*uno3tin(H Cred *( te 8n3eli9 +ormal era *a a*ele la*rimi de *ro*odil sa le
verse alt*ineva9
. <di*( EugeniaH
. Dnto*mai9 <i o%i*eiul s( dezlegi 'oarte %ine ghi*itorile 3i *uvintele 8n*ru*i3ate9 Eu nu sunt 8n stare s(
'a* asta ni*iodat(9 0e *@nd d-3oara d-tale le dezleag(9 Stai am@ndoi 3i le dezlegai9
. 6ra s( zi*( n-ai $l@nsH
. +-am $l@ns9
. )ar Eugenia, *are r@dea 3i m( ta*hina *(-mi 'a* testamentul, a $l@nsH
. ;a9 <i *eva de s$usH
. <m de s$us, s*um$a mea <gri$ina, *(, du$( in'ormaiile *e-mi dai, a**e$t versiunea ta9
<%ia a*um 8n*e$u $entru domnul Mi*u Colum%aru a*el s'ert de *eas teri%il, vor%it 3i $l@ns, du$( *are
simea *( dragostea lui se 8nnoie3te 8ntr-un *hi$ *urios9
<semenea s*en(, *u a*om$aniamentul or*hestral $otrivit, 8n variante diverse, s-a re$etat 8n mai multe
r@nduri, mai *u sam(, du$( *e domnul Colum%aru, $li*tisit 8n s'@r3it de at@ta str(in(tate, hot(r8 a 'a*e la
)a3i un $o$as mai 8ndelungat9 ;-na Smaranda 0o$a, martor( '(r( voia sa *@teodat(, d(dea dre$tate
ginerelui ei, du$( *uviin( 3i '(r( o =ude*at( mai a$ro'undat(, 8neleg@nd totu3i *( 'ii*a sa avea dre$tate
dintr-un anumit $un*t de vedere# anume, d-3oara Eugenia Costea era din *e 8n *e mai 8n*on=urat( 3i mai
m(gulit( de lumea 8n *are 8ns(3i d-na Colum%aru 83i *rease dre$turi suverane9
Con*luzia a*easta intim( a sa d-na Smaranda 0o$a 8n*er*( s-o 8m$(rt(3eas*( 3i d-lui Bheorghi( 0o$a,
*u unul din $rile=urile din *e 8n *e mai dese ale vizitelor lui la )a3i9
;e mult d-na Smaranda 0o$a era de$rins( *u vi*leniile soului s(u9 Dn*( din tinere(, Bheorghi( 0o$a
se dovedise iu%itor de noutate 3i $etre*ereA da*( n-ar 'i 'ost ea atent(, *ine $oate 3ti *e *atastro'( s-ar 'i
$etre*ut 8n viaa lorF Bri=a 3i atenia au 'ost totdeauna $artea sa 8n via(A de*i *u a*eea3i gri=( 3i atenie, d-
na Smaranda 0o$a o%serva 3i a*um $e Bheorghi( 0o$a *um vine destul de des la )a3i, mai *u sam( *(tr(
vremea iernii, *@nd $oate 'a*e s( i se vad( %lana *ea nou( *u guler de vidr(9 >a 6l(deni nu sunt $etre*eri,
la )a3i se $oate g(si a3a *evaA la 6l(deni nu este *inematogra', la )a3i sunt *inematogra'e# la 6l(deni omul
e nevoit s( se o*u$e de tre%urile gos$od(rieiA *@nd a=ungi la )a3i, 8i $ui *u3ma $e-o s$r@n*ean( 3i nu te
mai g@nde3ti de*@t la 'elurite dr(*ii9
. M( rog, de *e-mi s$ui d-ta toate a*estea, *u*oan( Smarand(H a 8ntre%at Bheorghi( 0o$a9 6in la )a3i
a*uma, $entru *( am is$r(vit tre%urile gos$od(riei9 6ara n-am r(gaz o zi9 )arna, $ot 3i eu r(su'la9
. Dneleg, 8neleg9
. Ce 8nelegi, m( rogH
. Dneleg *( vii la )a3i *u nevinov(ie, 3i *a s( iei aer9 S( nu *rezi 8ns( *(, 3tiindu-le toate ale dumitale,
3i *etindu-le 'oarte %ine, *um am 3tiut s( te *etes* toat( viaa, am s( m( tul%ur $rea tare9 <m eu mai mult(
minte de*@t <gri$ina9
. Ce-i *u <gri$inaH
. Stai, nu te gr(%i s( 8ntre%i9 6rai s( s*him%i vor%a 3i s( m( 'a*i s( las la o $arte *rail@*urile d-taleH
;a*( *el $uin, $e l@ng( a*este *rail@*uri, ai 'i avut 3-o idee %un(, *a s( o$re3ti la tim$ $e 'ata asta s( 'a*(
gre3elile *e-a '(*ut9 ;e$arte de a 'a*e a3a *eva, d-ta ai 8ndemnat-o9 Ji-am s$us des$re 8nzestrarea
EugenieiH Mi se $are *( i-am s$us9 Ji-am s$us *( Mi*u Colum%aru e 'oarte generos *u 'ata, $urt@nd-o
*a $e o mi*( du*es(H Ji-am s$us 3i asta, 3i iar mi-am adus aminte de ni3te lu*ruri ve*hi din tre*ut9 ;in
toate rezult( *( <gri$ina e su$(rat(9 Su$(rat( sunt 3i eu $e d-ta, 8ns( nu sunt geloas(9 0e *@nd <gri$ina
*red *( e geloas(9
. <sta-i 8n*( una9 CeH e ne%un(H
. +u9 ;e la 8n*e$utul 8n*e$utului, 8i adu*i aminte *( nu $utea su'eri $e 'eti(H Ei %ine, ne%unia asta a
ei a r(mas9 S-a $(rut o vreme *( i-a tre*ut9 G-a*uma are zile *@nd se $are *( 'etia i-i drag(9 0e urm( iar 8i
vine9 >a urma urmei, $oate nu-i *hiar a3a de ne%un(9 Este o vor%(# *( dra*u nu 'a*e %iseri*i9 ,oate a*este
8n*ur*(turi n-ar 'i 'ost, da*( d-ta erai mai $rev(z(tor9 Co$ila tre%uia s( r(m@ie la noi9
. Eu n-am $rev(zutF Ca-haF mi se $are *( a3a r@de v(ru d-tale do*torul99 Ca-haF n-am $rev(zut euH
Cine a s$us *( toate tre%uies* '(*ute *um s-au '(*ut 3i *( s( n-am ni*io gri=(, deoare*e au s( ias( %ineH
. Dn ori*e *az, Bheorghi(, n-am s$us eu9 Gtii d-ta unde ai avea dre$tateH
!(tr@nul 8nv((tor z@m%i9
. <3 'i *urios s( a'lu9 <m 3i eu dre$tate vreodat(H
. +u te gr(%i, Bheorghi(A ai $utea s( ai dre$tate, da*( m-ai s'(tui s( ata* *hestia asta $rin alt( $arte9
;-ta nu $oi da o soluie, $e *@nd 'etia ar $utea da9 <r tre%ui s( vor%es* *u d@nsa, nu-i a3aH
. M( mir *( nu te-ai g@ndit la asta mai demult9 Eu m( gr(%es*, tre%uie s( m( du*, am o 8nt@lnire9
. >as( 8nt@lnirile, Bheorghi(, 3i a*ord(-mi 3i mie $uin( atenie9 +-ai dre$tate ni*i ai*i, $entru *( eu
*u Eugenia am vor%it9 <di*( am 8n*er*at s( vor%es*9 Gtii d-ta, Bheorghi(, *(-i 'oarte greu a3a *evaH
Cum $ot eu, %uni*ua <nda, s(-i s$un 'etiei *( mama ei e geloas(H <m mustrat-o *( 'umeaz(# ea a r@s9
<m mustrat-o *(-3i *heltuie3te tot tim$ul numai 8n =o*uri 3i $etre*eri9 Ce vrai s( 'a*( alt*evaH E t@n(r(, e
s(n(toas(A a*uma e vremea ei9 ;e *e 3i-a tuns $(rulH Gi ai*i 8mi r(s$unde r@z@nd *(, atun*i *@nd va 'i
%uni*(, are s(-l lase s( *reas*(9 ;e *e $oart( ro*hie a3a de s*urt(H 2i*e *( moda $(rului 3i a ro*hiei merg
8ngem(nate9 ;e *e-i s$une tat(lui ei vitreg $e nume9 /<3a-i $orun*a d-lui Colum%aru1999 a zis ea9 >a toate
mi-a r(s$uns *a un dr(*u3or9 +umai *ornie n-are 8n*(, dar 8n*olo-i un dr(*u3or9 /0oate se su$(r( mamaH1
a 8ntre%at ea, la r@ndul ei9 +-am 8ndr(znit, Bheorghi(, s( m( o$res* asu$ra a*estei 8ntre%(riA e singura
le*ie $ra*ti*( $e *are n-am 'ost 8n stare s-o in9 M-am g@ndit *( $oate ar 'i $otrivit s( vor%e3ti d-ta *u
Colum%aru9
. Cum 8i 8n*hi$ui una *a asta, *u*oan( Smarand(H
. Ji-i ginere, suntei %(r%ai, am im$resia *( e mai u3or9
. S( vedem, o't( 8nv((torul, g@nditorA am s( mai *uget *e am de '(*ut9 ;eo*amdat( m( gr(%es*, *(*i
am 8nt@rziat9 Cu*oan( Smarand(, nu *red s( $ot 'a*e *eva9 Mai 8nt(i eu nu *red nimi*9 Cred *( toate sunt
o invenie a <gri$inei9 ;oar *u d@nsa s( vor%es*9
. +u, nu, nuF strig( s$eriat( d-na Smaranda 0o$a9 +-o st@rni9 6(d *( n-am de la d-ta ni*iun s$ri=in,
Bheorghi(, 3i numai d-ta ai s( r(m@i r(s$unz(tor de *e s-ar $utea 8nt@m$la9
. <*uma te 8n*redinez eu $e d-ta, *u*oan( Smarand(, *( are s( 'ie %ine9
. ;e *eH 'iind*( te du*i la o $etre*ere *u $ensionari de-ai d-tale 3i nu vrai s(-i stri*i %una dis$oziieH
Bheorghi( 0o$a se duse, *l(tin@nd din *a$ *u mirare9 ,otdeauna le g@*ise $e toate 'emeia astaF
7)6
Dntr-o du$(-amiaz( de s'@r3it de de*hemvrie, $e o adiere *are t(ia u3or-8ngheat dins$re Criv(, d-3oara
Eugenia Costea *o%ora *(tr( $atina=, *a-n toate zilele 'rumoase ale iernii a*eleia9 Era 8n'(3urat( 8n 'lanele
al%e de l@n( mioas( 3i $urta $e um(rul st@ng %o*an*ii *u $atine9 0asul ei elasti*, ra$id 3i moale 8n a*ela3i
tim$ din $ri*ina 3o3onilor, s*r@3nea s*urt $e z($ada %(tu*it(9 Cerul era nalt deasu$ra ora3ului, de un azur
des*his9 Strada, a$roa$e $ustieA dou( um%re nedeslu3ite tre*ur( $e de$arte, la o r(s$@ntie9 Era 8ntr-a $atra
zi de Cr(*iunA mi3*area 8n*e$ea du$( a$rinsul luminilor9 ,@n(ra 'at( a *asei din strada 5om@n( era 8ntr-o
dis$oziie *u totul deose%it(# e*hili%ru dul*e al 8ntregii 'iine, $e *are-l avem $oate o dat( ori de dou( ori
8n via(9 <tun*ea toate ne $ar des(v@r3ite 3i suntem siguri de nemurire9 Dntr-asemenea *eas armonios era
d-3oara Eugenia 3i z@m%ea 'antomei 'eri*irii ei, *o%or@nd la vale9 Eredona o arie vesel(, 8n ritmul
mersului9 Dntr-un tim$, 8n*e$u s( 'luiere su%irel a*eea3i arie, $rintre %uzele u3or rotunzite9
Dn a$ro$iere de Medeanul S'@ntului S$iridon, *ineva ie3i dintr-un gang 3i-i veni 8m$otriv(9 Era o
'emeie destul de voluminoas(, 8m%r(*at( *-un $alton negru 3i *-o %eret( de l@n( tri*otat( de a*eea3i
*oloare 8ndesat( 8n *a$ $@n( $este ure*hi9 C@nd 'emeia a*easta, 8n(l@nd nasul, d(du *u o*hii de d-3oara
Eugenia, trase re$ede din %uzun(ri m@nile gros 8nm(nu3ate 3i le ridi*( 8n sus *-un strig(t as*uit, *a 3i
*um s-ar 'i $redat9
. ;omni3oara noastr(F strig( ea *-o veselie su%it(9
C-o *li$( mai nainte 'usese trist(, urm(rindu-3i g@ndurile $rin z($ada uliei9 <*uma dintr-odat( era
vesel(9
. ;omni3oara noastr(F urm( ea *-o modulaie mai domoal(9 ,o*mai m( g@ndeam la mataA voiam s(
m( du* la deal, s( te *autA 8mi 8n*hi$uiam *( $oate n-am s( te g(ses* a*as(9
. Ce 'a*i, d(da*( Savasti(H o 8ntre%( Eugenia a$ro$iindu-se 3i $rivind-o aintit9 E3ti su$(rat(H
Dntre%area a*easta, ori*@t s-ar 'i st($@nit, d-3oara Eugenia n-o $utea $une de*@t *u %una dis$oziie de
*are era $lin( 8n a*ea zi uni*(9
. 6ai, duduie Eugenia, tare sunt su$(rat( 3i otr(vit(F iz%u*ni deodat( *u la*rimi 8n glas d(da*a9 <m
'ost eu n(*(=it( destul anii a*e3tia doi din urm( 3i am venit la mata, g(sind un a=utor, *are m-am rugat din
$ri*ina asta dimineaa 3i sara la Mai*a ;omnului $entru s(n(tatea mataleA dar *a a*uma, dudui( drag(, n-
am 'ost ni*iodat(9 E neagr( inima 8n mine *a tina, 3i mai degra%( a3 'i *u morii de*@t *u viiiF
. ;ar *e este, m( rog, d(da*(H
. Ce este, duduie drag(, nu-i %ine, urm( Savasti( C(r(%u3 *-o vo*e *eva mai 8m$(*at(9 ;ar nu te o$ri
mata 8n drum din $ri*ina mea 3i nu-i 8nt@rzia $etre*erea, *(*i viaa 3i lumea sunt a*u a tinereii matale9
4rmeaz( mata a um%la 8nainte, 3i eu oi veni mai 8na$oi, s$un@ndu-i toate9 C@nd a=ungi mata la $atina=, eu
am is$r(vit9
. !ine, d(da*(, eu merg 3i tu s$une9
. 6ai, duduie drag(, m( uit la mata, 3i *re3te inima 8n mine *a o $@ne al%(9 0e zi *e tre*e, te 'a*i tot
mai 'rumoas(A st( lumea 3i se uit( la mata *a la o 'loare s*um$(A 8n*@t domni3oarele Brigoriu, la *are m(
du* 8n 'ie*are s($t(m@n( o zi *a s( le *al* %luzele de m(tas(, *(*i au 8neles a*uma dumnealor *( nu este,
8n tot t@rgul, alta s( *al*e mai 'rumos 3i mai *urat de*@t Savastia C(r(%u3999 4neori 8mi 'a* mutre, de
a*eea m-am 3i hot(r@t s( le las999 Dn*@t domni3oarele Brigoriu, *@nd te v(d $e mata 3i *@nd aud vor%indu-
se de mata, se 'a* verzi 3i li se lunges* mai tare nasurile9 +u numai d-3oarele Brigoriu (mai *u sam(
Coralia), *i 3i alte multe domni3oare, 3i *hiar *u*oane, $e unde m( du* eu, n-au lini3te din $ri*ina matale
3i nu $ot dormi9 C@te s$un 3i *@te 8n3ir(, a3 $utea $urta *u vor%a lor o $iu( de %(tut sumane9 +-am v(zut
de zilele mele at@ta invidie 3i at@ta gelozie9 <3a 3i tre%uie s( 'ie, m( g@ndes* eu, *(*i e de$arte griva de
ie$ure9
. Ce anume lu*ruri $ot s$une, d(da*(H o 8ntreru$se Eugenia, '(r( a-3i 8ntoar*e 8n =os $rivirea de *(tr(
un z%or de$(rtat de *iori, *are se de$(nau ne8ntreru$t 3i m(runt $e lim$ezimea *erului9
. 0ar*( mata nu 3tiiH 3i unele nu i le-am mai s$usH <u *e au ele *u glasul matale9 2i* *( are s( se
s*him%e *u vremea9 Dn*hi$uie3te-iF Dn lo* s( $l@ng( *um am $l@ns eu *@nd te-am auzit 8nt(ia oar(,
dumnealor *@rtes*9 Gi de *e anume are s( se s*him%eH ;in $ri*in( *( ai n(ravul 'umatului9 <sta, 8ns(, nu-i
adev(rat9 Bhiula Ear*a3 a 'umat o via( 8ntreag(, 3i, *@t $rive3te glasul, slav( ;omnului, a *@ntat $@n( 8n
*easul din urm(, *@nd a zis 3i el aleluia, *u $o$a lui *el *atoli*9 <3a *( mata $oi s( 'umezi '(r( gri=(9 Mai
*u sam( 'a* dumnealor *az *( zv@rli mata 'umul 8n roto*oale m(runele $@n( 8n o*hii *elor *are 8i 8n3ir(
verzi 3i us*ate9 Eoarte %ine 'a*i, duduie, 3i a3a li se *uvine, $entru *( tinerii din ziua de azi nu se uit( la
o%razul unei domni3oareA *i *aut(, s*o*ior(s* 3i te des*hide $rin alte $(riA 8n*@t %ine 'a*e *ine-i *hior(3te
*u 'um9 Mai au dumnealor un motiv, *( ai 'i *u nasul 3i mai sus de*@t dudu*a <gri$ina 3i *( nu
*atadi*se3ti s( onorezi m(*ar *-o $rivire de amor $e ni*iun t@n(r din ziua de azi9 <sta-i 8n*( 3i mai %ine,
zi* euA $ar*( m-ai 'i 8ntre%at $e mine, dudui( drag(9 !(r%aii din ziua de azi sunt *u totul alt'el de*@t *ei
de alt(dat(, $e *@nd era 8n*( ;umnezeu $e lume9 <*uma s-aude *-ar 'i 'ost s*o3i de la lo*urile lor 3i
;umnezeu, 3i 8m$(raii9 <3a *( 3i eu, du$( *e-a murit %ietul Bhiula Ear*a3, $re*um 3tii, am 8n*er*at 'el 3i
*hi$ s( stau 3i s( $lutes* deasu$ra nevoilor, $(str@ndu-mi onoarea, *um se *uvine unei d(da*e *are a
hr(nit *u la$tele ei $e o duduie no%il( *a mataA am 8n*er*at %a o negustorie de tutun, %a una de 'ru*teA s-
au g(sit %(r%ai 8n3el(tori *are mi-au luat %anii 3-am r(mas goal(9 Gi asta o 3tii9 <tun*ea am *(zut la
$ragul domniilor-voastre 3i am *erut un s$ri=in, $e *are l-am g(sit numai la mata, *(*i dudu*a <gri$ina nu
vrea s( m( $rimeas*( 8n servi*iul *asei dv9 *u ni*iun $re9 6(z@nd asta, n-am mai 8ndr(znit de*@t *@nd 3i
*@nd, 3i numai la mata, n(d(=duind s( m( susin9 ;ar 8n ziua de azi 3i 8ntr-o lume *a asta nu mai merge9
<*uma idealul meu999
. Cum ai s$us, d(da*(H
. <m s$us /idealul meu19 <m gre3itH
. !a nu9
. 6or%es* 3i eu *a lumea de azi9 M-a3 'i $utut m(rita *-un 3o'er, dar asta-i naia *ea mai rea de oameni
din *@i se a'l(9 S-ar 'i $utut *-un geam%a3, dar 3-a*ela 8n*ale*( 3i se du*e9 <lii nu vor du$( legeA au
numai g@nd de $etre*ere9 <3 'i dorit o *as( 3i o gos$od(rie, s( am 3i eu o tihn(9 0ar*( mata nu 8nelegiH *(
doar a*uma e3ti o domni3oar( 8n $utere9
!ine 'a*i mata *(-i =o*i $e toi *a $e momii9 )a*a a3aF iz%u*ni deodat( 8n sus$ine 8ne*ate Savastia
C(r(%u3A m-au $(gu%it toi 3i m-au 8n3elat *a $e *ea mai $roast(9 <m 'ost 3i am 8ngenun*hiat 3i la Mai*a
;omnului, am %(tut metanie 3i m-am rugat s( le deie lini3tea a$elor 3i hodina v@ntului# s(-i 'ulgere =unghi
de moarte, 3i numai o sti*l( de do'torie s( se g(seas*( 8n t@rgu ista, 3i a*eea s( 'ie $lin( *u otrav(9 ;a*(
ni*i a*uma n-oi g(si unde s(-mi $le* 'runtea 3i s( m( alin 3i eu du$( at@ta z%u*ium, atun*ea nu-mi mai
r(m@ne de*@t una9
. +u vor%i a3a, d(da*( SavastiaA ai vreme s( 'ii 'eri*it(# 3terge-i nasul, s*oate-i $u'ul 3i te $udreaz(9
. ;-a$oi *rezi mata, duduie drag(, *( n-am 3i eu *ele de tre%uin(, 8n *iuda du3manilorH
Dntr-adev(r, Savastia C(r(%u3 trase din %uzunar un s(*u3or de $iele 'in( 3i s*oase tot *e-i tre%uia *a s(
re$are dezastrul unui s'ert de or( de mare am(r(*iune9
. Gi $ungua asta *u toate *ele de tre%uin( tot de la mata o am, dudui( drag(9 +imeni altul $e lumea
asta nu m-a=ut(A la $i*ioarele matale *ad 3i at@ta n(de=de mai am9 +u m( l(saF
. Cum *rezi tu, d(da*( Savastia, *-am s( te lasH +umai nu e3ti destul de statorni*(9 ,e-am v(zut *am
rar9
. !a-s statorni*(, duduie, dar am *er*at 3i eu, *a o 'emeie *e m( a'lu9 +u-s *hiar a3a de %(tr@n(9
. !a e3ti t@n(r(, d(da*(9 <r tre%ui s( mai sl(%e3ti $uin9
. +u *red *( se $oate asta, duduie, de3i *unos* *( gustul %oierimii din ziua de azi e $entru $iele $e
*iolanele9 Eu 8s r(mas( din *ealalt( lume, de dinainte de r(z%oi9 +u-mi mai tre%uie, *um s( s$un, de*@t
$uin( tihn(, 3i s-ar $utea g(si asta $entru mine 8n *asa dv9, dar nu 8neleg *e are 8m$otriv( dudu*a
<gri$ina 3i de *e m( $erse*ut(9 ;in *easul dint(i, *@nd te-am a$le*at eu $e mata la s@nul meu, dudu*a
<gri$ina s-a uitat ur@t la mine, 3i de atun*ea nu i s-a mai 8ndul*it *(ut(tura9
. ;estul, d(da*(, zise deodat( d-3oara Eugenia o$rindu-se9 <m a=uns la destinaie, dar nu *red s(
8nt@rzii ai*i mai mult de*@t o =um(tate de *eas9 )ntr( 3i tu 8n *antin( 3i te 8n*(lze3te, $@n( *e-mi $un
$atinele 3i 'a* *@teva o*oluri $e ghia(9 6(d *( azi e 'oarte $uin( lume, m( a3tea$t( *@teva *uno3tine, *a
s(-mi s$uie *@teva $rostii 3i s( r@demA v@ntul se 8n(s$re3te999
. C(tr( sar( are s( vis*oleas*(, duduie9
. CreziH
. Cum s( nu *red, da*( mi s-au ar(tat semneleH
. Cu at@t mai mult n-am s( 8nt@rzii, 3i m( 8ntor* du$( a*eea a*as(, *a s( vor%es* *u domnul
Colum%aru9 Cred *-am s(-l hot(r(s* s( te $rimeas*( el, $entru servi*iul meu $ersonal9
. Crezi mata, duduie, astaH Ce are s( s$uie dudu*a <gri$inaH
. <vem de-a 'a*e *u o hot(r@re *eva mai tare, d(da*(9 ;a*( ai noro* 3i-l g(ses* a*as( $e domnul
Colum%aru, atun*i se 'a*e trea%a $@n( 8n sar(9
. 6ai, duduie, atun*ea n(*azul meu 'a*e ari$i de %u*urie9
;(da*a $(rea vesel( 3i-i s*($(rau o*hii9 Dns( 8n 'undul su'letului ei avea o dro=die de 8ndoial(9 ,otu3i,
m(*ar un a=utor tre*(tor tre%uia s( ias( $entru d@nsa din toat( a*east( a'a*ere9 ;a*( n-ar 8nt@rzia mult
duduiaF 0oate i-a veni un g@nd %un s( se mul(meas*( numai *-o igar(9 Este destul 'um 8ntr-o igar( 3i
$entru mai multe $(re*hi de o*hi de %(r%ai9 /+-ar mai a=unge 3i i-ar lua dra*uF 3i s( li se st@r$eas*(
s(m@na $@n( 8n $rim(var(F1
;omni3oara Eugenia $(rea tare 8n hot(r@rile ei9 Se 8ntoarse '(r( mult( 8nt@rziere, 8m%u=orat( la o%ra=i
3i *u $rivirile s*@nteind9 ;(da*a o a=ut( s(-3i s*oat( $atinele 3i s(-3i $uie $anto'ii 3i 3o3onii9 4n %(iat de la
%u'et d(du 'uga, la $orun*a domni3oarei, s-adu*( o sanie *u doi *ai9
<i*i, 8n a*est lo*, ar tre%ui inter*alat( o *onvor%ire Colum%aru . d-3oara Costea9 +umai a3a eventuala
noastr( istorisire ar avea o leg(tur( 3i o *heie9 ? asemenea *onvor%ire, inventat( din $un*t 8n $un*t, ar
des'ide $rioritatea ori*(rui adev(r9 +u numai adev(rul, dar 3i ne*esitatea ei ne-ar 'i dovedite de o serie de
'a$te, dintre *are unul mai ales e e:trem de im$ortant 3i semni'i*ativ9 <r 'i $(r@nd *( viaa d-lui
Colum%aru a 'ost destinat( $l(*erilor u3oareA $e *@nd, 8n realitate, destinul lui a 'ost s( ie dis*ursuri
'amiliei Costea9 0rima sa $redi*( a 'ost inut( numitului >aureniu Costea, du$( *um s-ar $utea dovedi *u
un $asa= de la anume $agin(A a doua 3i a treia $redi*( au 'ost inute <gri$inei, *um s-ar $utea *onstata la
$aginile *utare 3i *utareA 3i, *a s( se 8n*heie seria $redestinat(, numaide*@t a*est domn tre%uie s( ie un
dis*urs 3i ultimului re$rezentant al 'amiliei amintite9
C@nd d-3oara Eugenia *o%or8 8n 'aa *asei, v@ntul de miaz(noa$te suna 8n zurg(l(ii *ailor, 3i $uterea
lui s$orit( v@ntura v@rte=uri de z($ad(A soarele se 8nv(luia *a de un a%ur deasu$ra as'initului9
;-3oara Costea 3tia *( Mi*u Colum%aru tre%uie s( 'ie a*as(9 >a ora *in*i 3i =um(tate avea o 8nt@lnire
*u *ineva $entru o a'a*ere oare*are9 Dn vederea a*estei 8nt@lniri 3i a a*estei a'a*eri, urma s( r(m@ie 8n*his
8n %iroul lui, *a s( studieze h@rtiile *e-i 'useser( 8n*redinate9 ;oamna Colum%aru se a'la la teatru, *u
%uni*ua <nda9
;-3oara Eugenia %(tu de dou( ori, 'erm 8n u3a %iroului9
<uzi o 8ntre%are9 D3i lu( $ermisiunea s( intre '(r( e:$li*aii9
C@nd o v(zu lumin@nd %rus* $enum%ra *amerei, domnul Mi*u Colum%aru se ridi*( *u gra%( de la
%iroul lui 3i-i veni 8ntru 8nt@m$inare9
. Ce esteH S-a 8nt@m$lat *evaH
. +u e nimi*, Mi*ule, 8i r(s$unse z@m%ind *o$ilaA am venit s( te v(dA am nevoie de d-ta, vreau s(-i *er
*eva9
. 6or%e3te imediatA 8i stau la dis$oziie9 E3ti %un( s( iai lo*H
. Cu $l(*ere9 ?%serv *( e3ti $uintel *am *eremonios9
. CreziH 0oate nu te 8n3eli9 ;es$re *e-i vor%a, domni3oar(H
;omni3oara Costea 8n*e$u s( e:$li*e $uintel *am 8n*ur*at situaia d(da*ei sale Savastia9 <re nevoie
de un a=utor9
. !ine, s(-i d(m a*est a=utor, *onsimi domnul Mi*u Colum%aru9
. <re nevoie de un a=utor mai statorni*, Mi*ule9 ;ores* s-o iau 8n servi*iul meu9
. <F dore3ti s-o iei 8n servi*iul d-taleH
. ;a9 Cu toate *( mama se 8m$otrive3te, nu 8neleg $entru *e, dores* s-o iau 8n servi*iul meu9
;omnul Colum%aru $rivi 'i:, z@m%ind, $e *o$il(9 Era 8ntru*@tva nelini3tit( a3te$t@nd r(s$unsulA 8n
a*ela3i tim$ era luminoas(, 'eri*it( 3i 8n*rez(toare9
. !ine, r(s$unse domnul Colum%aru, du$( $uin( ezitare9 S-a '(*utF
. <dev(ratH strig( *u %u*urie Eugenia9
. <dev(rat9
. ?, *@t m( %u*ur, Mi*uleF Dmi dai voie s( te s(rutH
. ;esigur, r(s$unse domnul Colum%aru, lu@ndu-i 3i $(str@ndu-i m@nua9 E3ti %un( s( te a3ezi iar $e
a*est s*aun, 8n $rea=ma %iroului, 3i s( m( as*uliH
. Sunt %un(, re$li*( Eugenia, $le*@ndu-3i s$re el 'runtea9 ,e as*ult9
;omnul Colum%aru o't(9
. Cum s(-i l(mures* eu, draga mea, *eea *e am $e su'letH <m voit de multe ori s(-mi iau 8ndr(zneala
asta 3i am ezitat9
. Sunt mulumit( *( te-ai hot(r@t, Mi*ule9 Dndr(zne3te9 Suntem $rietini9
. +(d(=duies*, 8ntr-adev(r, *( suntem destul de %uni $rietini, *a s( m( 8nelegi 3i de *e am ezitat 3i de
*e am luat %rus* hot(r@rea s(-i vor%es*, urm( Colum%aru, $(str@nd 8ns(, 8n e:$rimarea lui, 3ov(ire9 Dmi
dai voie s(-i s$un /tu1, *a unei $rietene adev(rateH
Eugenia 8n*hise o*hii, 8n*uviin( de dou( ori *u 'runtea9 D3i retrase 8n*et %raul de $e %iroul lui
Colum%aru 3i r(mase drea$t(, *u m@inile 8n*ru*i3ate $e s@n9
. Eugenia, urm( domnul Colum%aru, tre%uie s(-mi m(rturises* 'a( de tine o mare vinov(ie9 Mama ta
a o%servat mai din vreme lu*rul 3i mi-a '(*ut mustr(rile de *uviin(9 ,e-am s*os dintr-un lo* de lini3te,
unde tinereea ta se 'orma, 3i te-am '(*ut s( intri 8ntr-o via( a%surd(9 E viaa mea 3i a mamei taleA te
8n*redinez, 8ns(, *( e o via( a%surd(9
;-3oara Eugenia se mir( nes$us#
. <sta voiai s(-mi s$uiH
. ;a9 Jie i se $are *iudatH
. ;esigur9 6iaa asta 8mi $la*e, n-o g(ses* de lo* a%surd(, tr(ies* 3i m( %u*ur 8n tim$ul meu9
. Cu toate a*estea, draga mea, tre%uie s( a'li *( e:ist( 3i alt*eva de*@t asta9
. /<sta1 adi*( e viaa noastr(H
. ;a9 E viaa noastr( '(r( noim(9
. +u *umva e3ti %olnav $uin de indigestie, Mi*uleH ,e $o'tes* s( *rezi *( a$etitul meu este inta*t9 +u
*umva vrei s(-mi evo*i $re*e$tele de la 3*oal(H >e-am eva*uat 3i le las s( doarm( 8n *(ri, *a-n morminte,
odat( *u oamenii *are le-au al*(tuit9 Cunos* $ro*edeul 3i mi se $are *( se re$et( 3i a*um9 6iaa tre%uie s(
'ie =ert'( 3i datorie, %ine8neles $entru alii, $e *@nd noi o gust(m din $linF Eu n-a3 avea dre$tul s( tr(ies*
*um 8neleg 3i *um vreauH
. +u-i neag( nimene a*est dre$t, draga mea, 8ns( vreau s( s$un *( nu e asta viaa9
. ;ar *are-iH S( 8m$letes* *iora$iH s( a=ung la ani %(tr@ni 3i regrete zadarni*e, *a %uni*ua <ndaH
<s*ult(, Mi*ule, am auzit eu toate a*este $redi*i9 ,e s*utes* de a-mi mai 8n3ira argumente grave9 Sunt o
'at( destul de serioas( 3i destul de *uminte, *a s( tr(ies* o via( normal(, du$( legea 'iinei mele9 <i
8nelesH Mama mea are a*est dre$t 3i eu nu-l amH ,u, Mi*ule, ai a*est dre$t, 3i $e mine m( 8nl(turiH <hF
a3te$tam *u totul alt*eva de la tine de*@t asemenea dis*urs9 E(r( noim( e numai dis*ursul d-tale, nu viaa
de *are vor%e3ti9 ;re$tul meu e *hiar *eva mai tare de*@t 8i 8n*hi$ui, domnule Colum%aru9
. <s*ult(, Eugenia, sus$in( iar domnul Colum%aru, lini3te3te-te 3i ra%d( s(-mi urmez $redi*a9 <sta e
$entru mine $ro%a%il o is$(3ire9
. ,e rog, iart(-m(A nu vreau s-as*ult9
. Cu toate a*estea, 8i vor%e3te un ami* %un9
. +i*i asta nu-i adev(rat9 +-am nevoie de ami*iia d-tale9 Dmi dai voie s(-i s$un a*um eu *eva
dumitaleH Di adu*i aminte *are au 'ost 8n*e$uturile mele sentimentale 'a( de d-taH 0oate nu 3tii *( am
8ndemnat g@3tele %uni*uei <nda s( *onsume *ele dint(i lu*ruri $e *are mi le-ai o'eritH +eiz%utind s( le
distrug a3a, le-am 8ngro$at9 <m $erse*utat du$( a*eea un tim$ $e domnul 0u'i9 Cu toate a*estea, la un
moment dat, m-am 8ntors *(tr( d-ta *u toat( 8n*rederea9 +u numai *u 8n*redere, *i *u alt*eva mai deli*at9
Cred *( 8nelegi 8ntru*@tva *e vreau s( s$un, *(*i e3ti un om 'in9 +u m-a3te$tam s(-mi negi ast(zi, 8ntr-o
zi a3a de s$lendid(, 8n *are *redeam *( am tot dre$tulA auzi d-taF 8n *are eram sigur( *( am tot dre$tulA nu
m-a3te$tam s( m( res$ingi de la viaa dumitale 3i s(-mi ii $redi*i9 +u sunt %(tr@n(, nu vreau s( dorm, n-
am nevoie de $redi*i9
. Dmi dai voie s(-i s$un *( vor%e3ti $rostiiH
. Di dau voie9 +umai d-tale 8i dau voie9 0oate-i $rostie *e s$unA 8ns( e adev(rat9
;omnul Colum%aru sus$in( iar9
. E3ti un *o$il, re8n*e$u elA viaa $entru tine n-are de*@t un singur sens999 Bre3ala nu-i a ta, *i a mea9
<m urmat 3i eu o lege sim$l( 3i minor(A m-am %u*urat de tot *e mi s-a $(rut 'rumos, am *onsumat tot *e
mi s-a $(rut $l(*ut, 3i am r(mas *-un gust de *enu3( 8n toat( 'iina9 6iaa nu-i asta, nu-i instin*tul 3i
animalul9 Gtiu *( vor%es* zadarni* 3i *( tre%uia s( 'a* eu alt'elA a3 vrea s(-i serveas*( 8ns( e:$eriena
mea, *(*i 3i eu am $entru tine un sentiment *u totul, *u totul deli*at9 E alt*eva de*@t *rezi tu9 <r 'i 'ost
mai %ine s( $(strez *eea *e-i mai dura%il9
A lombre dun crotin,
2vis lombre de mon destin...
. <hF de *ine sunt a*este versuri ori%ileH Cine-a s$us astaH
. <sta o s$une Mi*u Colum%aru9 Gi *a s( vezi *( a*est Mi*u Colum%aru ar mai $utea s(-i 'a*( o mi*(
dest(inuire la s'@r3itul *arierei lui, am s(-i adaog un 'a$t9 ;ar mi se $are *( nu e nevoie9
. Care 'a$tH vor%e3teA sunt nes$us de *urioas( 3i 8n a*ela3i tim$ indignat(9
. Mi se $are *( vom avea $l(*erea s( as*ult(m 3i o$inia mamei tale9 Sunt 8n*redinat *(-i va servi ea
*omuni*area9
76
Dntr-adev(r, s-auzea $e sal(, venind, glasul m@nios al d-nei <gri$ina Colum%aru9
. Ce-nsamn(, m( rog, astaH 0@n( *@nd am s( v(d ai*i, la mine, toate d(da*ele 3i toate ig(n*ileH
;-3oara Eugenia s-a ridi*at 8n $i*ioare 3i a '(*ut un gest, *a 3i *um 3i-ar su'le*a m@ne*ile, $entru o
lu$t(9 Dn 'iina ei zv@*ne3te o $utere ne%iruit(9 S-o vedem $e mama asta *are a le$(dat-o de la s@nul ei 3i a
$(r(sit-o, *a s-o %rutalizeze $e urm( 3i s-o umileas*(F S( 8ndr(zneas*( s( ridi*e glasul 3i s( $orun*eas*(
8n 'aa lui Mi*u Colum%aru9 Dl des'ide 3i $e el s( $ro*edeze alt'el de*@t e 8n 'irea lu*rurilor 3i a adev(rului9
C(*i el singur a m(rturisit a*um *@teva *li$e *( n-o mai iu%e3te $e a*east( 'emeie a3a de 'rumoas(9 Ceea
*e-i mai dura%il nu i-a $utut da ea9 Blasul ei, *are se aude venind 8nt(r@tat $e sal( 3i l@ng( u3(,
trivializeaz( a*ea mas*( a3a de s$lendid( 3i a3a de 8n3el(toare9 C-o $rivire as*uit( 3i ironi*(, d-3oara
Eugenia Costea *ite3te toate lu*rurile nu numai 8n o*hii, *i 3i 8n toat( 'iina lui Mi*u Colum%aru9 E o
*omuni*are as*uns( 8ntre a*est om $e *are, la urma urmei, ar avea tot dre$tul s( 3i-l 8nsu3eas*(A e o
*omuni*are as*uns( 8ntre el 3i ea 8ns(3i, 8n a3te$tarea a*eleia3i 8nt@m$l(ri dezagrea%ile9
. Se $oate intraH
. M( rog, $o'te3te9
6o*ea lui Colum%aru a sunat *u un 'el de o%oseal( indi'erent(9
<gri$ina a intratA s-a o$rit *a 3i *um ar 'i 'ost lovit( 8n $ie$tA a *li$it de *@teva ori din o*hi 3i a dat un
strig(t 8n'ri*o3at, ridi*@nd %raul st@ng 8n sus 3i $r(v(lindu-se *(tr( drea$ta9
. <hF
Colum%aru a '(*ut doi $a3i s$re ea, *u gra%(, s$ri=inind-o9 Ea s-a smuls 3i s-a 8nd@r=it, retr(g@ndu-se 3i
s*hi@nd un gest de res$ingere9
. Ce-i astaH *e 8nsemneaz( astaH a strigat ea9 6ra s( zi*(, *e am %(nuit eu 3i *e mi s-a ar(tat 8n dro=dia
de *a'ea e ai*i de 'a(F Ce 'a*i ai*iH se 8ntoarse ea a$rig 3i %rutal s$re 'at(9
. >as( $e Eugenia 8n $a*e, $orun*i Colum%aru *u lini3te reinut(9 Ce g@nduri ne%une 8i vin 8n *a$H
Ce 8ndr(zne3ti s( imagineziH Eata a venit s(-mi *ear( un a=utor $entru d(da*a ei9
. Care d(da*(H a strigat *u $utere d-na Colum%aru9 >(sai-m( 8n $a*e *u d(da*ele voastreF Mam(F
mam(F vin(, te rog, 3i vezi *ea mai interesant( 8nt@lnire din *@te $ot 'i9 ;omni3oara noastr(-i la $atina=H
!a nuF domni3oara noastr( e a*as( 3i *onverseaz( *u soul meuF
Colum%aru a a$u*at-o de %ra, s*r@3nind#
. +u 8nelegi, 'emeieH >as( $e mai*(-ta 8n $a*e9 ,e rog, *u*oan( Smarand(, 'ii %un( 3i d(-mi r(gaz s(
li*hidez singur o mi*( ne8nelegereA 'ii*a d-tale are n(lu*iri $rime=dioaseF Stai lini3tit(9
<gri$ina se z%(tu de dou( ori, a$oi se su$use *u s*@n*ete de dis$erare, l(s@ndu-se s( lune*e *(tr(
%raul 3i *(tr( inima soului s(u9
. 6ai, Mi*ule, vaiF am 3tiut asta9 Gtiu *( nu e3ti vinovat tu, 3tiu *( vi$era asta *lo*e3te numai venin
8m$otriva mea9 <r vrea s( m( vad( mai degra%( moart(F
. Mam(, o 8ntreru$se *u r(*eal( d-3oara Eugenia, mi-i ru3ine s( *ali'i* a3a *um ar tre%ui asemenea
$urtare 3i asemenea *uvinte9
<gri$ina se r(su*i s$re ea, str@m%@ndu-3i 'aa, 8n*er*@nd s-o imite *-o vo*e s*himonosit( 3i $iig(iat(#
. Ce-*eH *u-*u-*umH dar eu n-am o*hi s( v(dH dar eu n-am minte s( $ri*e$H 5u3ine 3i *ali'i*areH S(-i
s$un eu a*uma *e-i $urtarea taH
. <gri$inaF $orun*i Colum%aru9
. >as(-m(F S(-i s$un eu a*uma *are-i $urtarea ta, m(d(mu(H 0urtarea ta e o $urtare $entru trei $astile
de su%limat *oroziv sau $entru alt*eva# 3tii tu la *ine m( g@ndes*F
>a a*este *uvinte le$(date *u grea( de gura mi*( a soiei sale, Colum%aru a r(s$uns $rintr-un gest
nea3te$tatA lovind-o *u dosul $almei $este 'a(, a$oi *u$rinz@nd-o str@ns 3i imo%iliz@nd-o9
Ea se l(s( moale asu$ra lui, *a 3i *um ar 'i 'ost s(rutat(, *u$rinz@ndu-l de du$( grumaz9 D3i relu(
$l@ngerea, 8ntr-un %o*et *o$il(res*9
. <m s-o omorF se t@nguia ea9 Mai %ine-i su*eam g@tul *@nd era mi*(F Mai %ine-i v@ram $e g@t %i*iul
lui tat(-s(u alt(dat(9 Ce-*eH *u-*umH *ali'i*areH Dmi $un m@na 8n 'o* *( nu-i vinovat el 8n *hestia asta,
*um n-a 'ost vinovat *( ne%unul *el de tatu-t(u 3i-a ridi*at viaa9
;-3oara Eugenia Costea se '(*u al%( la o%raz9 Dntre%(, tot *u st($@nire de sine, $e Colum%aru#
. <F asta eraH999 ;umneata ai 'ost atun*i a*ela *are999
. ;a, eu am 'ost a*ela *are999 r(s$unse *u a*eea3i st($@nire de sine domnul Mi*u Colum%aru9
. Ce s*en( a%surd( 3i *om$let ridi*ol(F999 zise domni3oara Eugenia9
. Dntr-adev(r, 8i r(s$unse Colum%aru, $rivind-o *u mil( 3i *u triste(9
. ;a, daA 8n*e$ s( *unos* viaa *ealalt(, adi*( *ea adev(rat(9
Cu a*este *uvinte, d-3oara Eugenia Costea '(*u *ei *@iva $a3i $@n( la u3(, su$raveghindu-se atent, s(
nu se *latine9 Dn*hise u3a 8n urma ei 3i, re*uleg@ndu-se o *li$(, v(zu *( n-are $utere s( mearg( 8n odaia ei9
0i$(i o u3( mai a$ro$iat( 3i intr( 8n odaia $ardosit( *u dula$uri de *(ri9 +u g(sea destul( energie 8n %ra,
*a s( adu*( s$re sine *anatul, s( se 8n*hid( a*olo 3i s( r(m@ie singur(, *a 8ntr-un morm@nt9
,res(ri 8ns(, g(sind 8n sine o ultim( rezerv(9 Cineva $(3ea $e sal(9 Era un om str(in, *are *er*eta *u
luare-aminte 8n drea$ta 3i-n st@nga9 Era un om *uviin*ios 8m%r(*at 3i sim$ati* la 8n'(i3are, 8ns( 'oarte
sla% 3i de o $aliditate neo%i3nuit(9 0oate era omul $e *are-l a3te$ta Mi*u9
Dntoarse *omutatorul 3i '(*u lumin(9
. C(utai $e domnul Colum%aruH
. +u, duduieA *aut $e d-3oara Eugenia Costea9
. Eu sunt9
. <, atun*i sunt vesel de *uno3tin(9 <m a v( 'a*e o *omuni*are9
. MieH 0ro%a%il *( v( 8n3elai9
. +u m( 8n3el de lo*, duduie9 S( v( mai 8ntre% o dat( da*( suntei 8ntr-adev(r d-3oara Eugenia Costea9
. ;a, domnule, v-am mai s$usA eu sunt9
. Dn a*est *az, sunt vesel de *uno3tin( 3i am a v( 'a*e o *omuni*are9
Eugenia nu se mir( $rea mult de sosirea a*estui ne*unos*ut9 ?ri*e mesagiu i-ar adu*e 3i ori de la *ine,
i-i a%solut indi'erent9 Se l(s( $e un s*aun, invit@nd *-un semn din o*hi $e ne*unos*ut s( intre 3i el9
Musa'irul intr(, 8n*hise u3a *u gri=(, 83i s*oase $altonul 3i 8n*e$u s( *aute *eva *u atenie 8ntr-un %uzunar
se*ret al hainei sale *elei mai din a$ro$ierea *(m(3ii9
. Eu sunt ,emisto*le Eoi3or, 'ostul notar, e:$li*( el *-o intonaie sim$ati*(9 Cel $uin deo*amdat( 3i
$entru s*urt tim$, eu sunt ,emisto*le Eoi3or9
;omni3oarei Costea 8i era *u totul indi'erent *( a*el domn e un 'ost notar9 ;ins$re $artea ei, $utea s(
'ie 3i 0a$a de la 5oma9 0rin 'ereastra *u storul 8n*( ridi*at, se vedea lu*irea violet( a iernii de a'ar(9 Dn
z%aterea de 'ulgi *are 'ulgerau m(runt su% %e*ul ele*tri* din uli(, a$(ruse un *onvoi %izar de regi *u
*oroane 3i o3teni 8n zale9 Era $ro*esiunea )rozilor, 8n zilele s'inte ale Cr(*iunului9
>a vederea a*easta stranie 3i ireal(, imaginaia d-3oarei Costea nu r(s$unse *u nimi*9 <$oi i se $(ru *(
$lute3te $e o a$( de 8ntuneri*9 Se $are *( totu3i mai este *ineva 8n a$ro$ierea ei9
. Cine e3ti dumneataH 8ntre%( ea9
. CmF z@m%i musa'irulA ai d-ta dre$tate, stimat( domni3oar(, s( m( mai 8ntre%i o dat(9 +u s-ar $utea
a'irma *u $re*iziune da*( eu sunt, *hiar eu 8n *arne 3i oase, ,emisto*le Eoi3or, notarul *are a o$erat 8n
registrul *omunei 6l(deni %uletinul d-tale de na3tere9
;-3oara Eugenia *li$i uimit(9
. Eratele meu <ristide Eoi3or, $er*e$torul, a 'ost martor9 <l doilea martor a 'ost Bheorghi( 0o$a9
,at(l d-tale >aureniu Costea ne-a '(*ut de*laraia, 'a( 'iind 3i domnul +e*ulai Cum$(n(, $rimarele9
. ;-ta e3ti notarulH 8ntre%( lene3 d-3oara Costea, '(r( s( g(seas*( vreun interes 8n e:$li*aia *e tre%uia
s( urmeze9
. +u se 3tie %ine999 z@m%i misterios oas$etele9 <m ai*i o s*risoare, urm( el, in@nd, 8ntre dou( degete
ale m@nii st@ngi, un $li* 8ng(l%enit de ve*hime, 8ns( *u $e*eile inta*te9 <*east( s*risoare, drag(
domni3oar(, a sosit la 6l(deni *am 8n vremea r(z%oiului, 'iind 8n*his( 8ntr-alt $li* . a*ela era gal%en . $e
adresa domniei-sale domnului +e*ulai Cum$(n( $rimar9 0li*ul e a*esta, *u adresa lui deose%it(9 Dn
s*risoarea adresat( domniei-sale domnului +e*ulai Cum$(n( era s*ris *utare 3i *utare lu*ru9
. Ce era s*risH
. Era s*ris, domni3oar(, *utare 3i *utare lu*ru, adi*( o $orun*( de la un mort9 +e*ulai Cum$(n( a 'ost
%olnav 8n vremea r(z%oiului de ti'osA l-a $(lit $este $ie$t 3-un mal risi$it de un o%uz de mare *ali%ru# a
tr(it *e-a tr(it 3i a murit9 ;ar, 8nainte de a muri, a *hemat $e $er*e$torA s(-i zi*em 'ratele meu $er*e$torulA
3i i-a s$us# uite, s( 'a*i a3a 3i s( mai 'a*i a3a9 Gi i-a dat s*risoarea asta9
. Ce-i *u s*risoarea astaH
. <sta-i s*risoarea $orun*it( de mort s( 'ie dat( la tim$ul s(u, 8n m@na *ui se *uvine9 <3a *( 3i
$er*e$torul <ristide Eoi3or, 'rate al notarului, a $ierit $rigonit de r(utatea oamenilor9 Eiind *instit 3i *u
dre$tate, domni3oar(, a $ierit 8n mizerie 3i 8n 8n*hisoare9 ;ar 8nainte de a muri, mi-a dat mie s*risoarea, *u
$orun*a a*eea anumit(9 <*uma, da*( mai ai vreme, domni3oar(, s( m( as*uli, eu am s(-i s$un *(
s*risoarea asta $orun*it( de un mort tre%uia s( 'ie adus( ai*i 8n ziua de 1 se$temvrie a anului 19&99 Dns( la
1 se$temvrie 19&9 nu se $utea s( 'ie adus(A a3a *( e adus( a*uma9 0o'tim# /3omnioarei Eu(enia
#ostea19 Cer s*uze de 8nt@rziereA la 1 se$temvrie 19&9 eu nu eram ai*iA eram, *red eu, din*olo9
;omni3oara Costea 8ntinse m@na *(tr( s*risoare, urm@nd a as*ulta '(r( ni*iun 'el de mirare9
;e*i, la 1 se$temvrie, omul a*esta era din*olo9 Eoarte %ine9 Ce s*risoare $oate s( 'ie astaH
. >a 1 se$temvrie eram din*olo 3i m( a'lam a 'i 0or-8m$(ratA aveam mare %og(ie 3i $utere9 C@nd m(
a'lu a 'i 0or-8m$(rat, eu nu 3tiu nimi*a de s*risoare9 C@nd m( a'lu a 'i ,emisto*le Eoi3or, 3tiu *( am
datoria s( adu* s*risoarea9 M-am g@ndit s-o du* *@t sunt 8n starea asta, domni3oar(, *a s( nu am iar(3i
a**esul de ne%unie9 0oate 8ns( a*eea-i viaa mea adev(rata 3i s-ar $utea s( 'ie mai %ine9 Gi mie mi se trage
asta tot din r(z%oi9 Cum se vede, r(z%oiul e o 'eri*ireA '(r( el n-a3 'i a=uns 0or-8m$(ratA ;umnezeu s( dea
s(n(tate *elor *e l-au s*ornit9 0o'tim, duduie, s( 'ii dumneata s(n(toas(A eu m( 8ntor* la 8m$(r(iile mele9
Ce-i astaH Ce ine ea 8n m@n(H
<sta-i s*risoarea unui mort9
/"cumpa mea Eu(enia, sin(ura bucurie a vieii mele...1
CiudatF <sta-i s*risoarea *elui uitat9 ;e dou( ori i-a v(zut morm@ntul 8ntr-at@ia ani, 3i du$( a*eea a
uitat *u des(v@r3ire9 Era dre$tul ei s( uite9
/"cumpa mea Eu(enia, sin(ura bucurie a vieii mele$
#&nd vei citi aceste r&nduri, pe care le scriu cu c&teva ceasuri !nainte de a prsi aceast lume, vei fi
o fat mare i frumoas, aa cum am dorit i am visat eu. 0mprejurrile fac s nu te pot vedea dec&t !n
aceast proiecie a dorinelor mele. Am aceast ultim m&n(&iere, vis&ndute de aispre%ece ani, alb i
cast. +reau s fiu uitat de toi, dup o catastrof pe care nu e nevoie s io e4plic' numai tu si aduci
aminte de mine c&ndva, dup ce vei cunoate aceste r&nduri, i s tii c tatl tu a fost un om onest.
5nestitatea lui i sufletul lui curat, at&ta !i poate lsa' alt %estre nu sa !nvrednicit si fac. #unoate
cel puin tu cine am fost' tiind c vei %&mbi amintirii mele, pot trece fr nicio ovire dincolo.
3omnioarei Eu(enia #ostea, s i se dea !n m&n, personal, dup %iua de - septemvrie, -/6/.1
Ce-i *u s*risoarea asta sentimental( 3i $uin ridi*ol(H
+e%unul 3i irozii se mi3*( $rin v@rte=ul ninsorii la o de$(rtare nem(surat(, $e urm( se a$ro$ie, *u
*a$ete monstruoase r@n=ind9 Se de$(rteaz( iar 8ntr-o um%r( misterioas(A se 'a*e t(*ereA se a$ro$ie
alt*ineva9
. <m sosit, s(-i adu* o$t $astile de veronal9
<*est *ineva i s-a a3ezat 8n $artea drea$t( a 'runii, '(*@nd s(-i at@rne *a$ul s$re %ra9 < dis$(rut, s-a
8n3uru%at 8n susA se 8ntoar*e iar nesimit9
. <m venit s(-i adu* un, *a s( zi* a3a, levorver9
!i*iul st( la lo*ul luiA at@rnat de un *uier al dula$ului9
<*olo unde se du* toi a*e3tia, 3i *el *u s*risoarea, 3i alii, e $este munii *u $@*le, din*olo de nou(ze*i
3i nou( de zile 3i no$i9 Eeri*it *ine $oate $l@nge ai*i, 'eri*it *ine $oate tre*e r@z@nd din*olo9
. Ce-i *u s*risoarea astaH adi*( *e-i *u a*est s$in *are-i 8m$unge inimaH Ce-i 8n a*est tumult 8n'ri*o3at
*are-i %ate 8n t@m$leH
!i*iul st( la lo*ul lui, at@rnat de un *ui9
<i*i, reetele literare ale tim$ului ar $retinde un monolog interiorizat mai 8ntins9
Einalul a*estei $ovestiri ar 'i *el mai interesant da*( el s-ar $utea $re*izaA *(*i ni*i ast(zi nu se 3tie
*um a murit a*east( *o$il(9 >ovitura de revolver nu i-a $(truns de*@t su$er'i*ial 8n um(rul st@ng, din *are
au $i*urat trei $un*te de s@nge $e voluma3ul ;omni3oarei Elsa a lui <rthur S*hnitzler, 8n marginea
%iroului9 ;o*torii au a'irmat *( moartea ar 'i 'ost $rovo*at( de un stu$e'iant to:i* a%sor%it 8n *antitate
mare9 Dn $rea=ma ei nu s-a g(sit ni*i arma, ni*i vreo *utioar( sus$e*t( medi*inal(9 +u s-a auzit din *amera
a*eea ni*i detun(tur(, ni*i strig(t9 ,@n(ra noastr( $rietin( a 'ost g(sit( 8n =il, st@nd u3or r(su*it( 3i $rivind
mirat *u o*hii ei 8ngheai 'ereastra, unde din *@nd 8n *@nd a$(reau r@n=ind m(3tile de *arnaval9
Chemarea de alarm( a 'ost a %uni*uei <nda, d-na <gri$ina Colum%aru s-a $re*i$itat, a r(*nit agit@nd
8n sus m@nile 3i *(z@nd 8nd(r(t 8n %raele lui Colum%aru, *are a $us-o atent, 8ns( *u r(*eal(, deo$arte 3i a
r(mas $rivind *u o lini3te %izar( s$re tru$ul 'etei, ar*uit 8n 'orma singurului semn misti* al s*rierii
moderne9
S-au '(*ut 'elurite i$otezeA nu s-a a=uns la ni*io *lari'i*are9 Misterul a 'ost dus din*olo9 ;in*oa*e
numai notarul ,emisto*le ar $utea da, $oate, vreo l(murireA 8ns( el a*uma e 0or-8m$(rat 3i se o*u$( de
alte *hestii mult mai interesante 3i mai vaste9
SET5G),

S-ar putea să vă placă și