Sunteți pe pagina 1din 202

PASC G

AVRUT A
DORU P

AUNESCU
CRISTIAN L

AZUREANU
LIVIU C

ADARIU
ADINA JURATONI
OLIVIA BUND

AU
IOAN GOLET
CAMELIA ARIESANU
ANANIA G

IRBAN
GHEORGHE T IGAN
CIPRIAN HEDREA
CAMELIA PETRISOR
CULEGERE DE PROBLEME
pentru examenul de bacalaureat si
admitere n
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
TIMISOARA
EDITURA POLITEHNICA
2013
ii
Cuprins
ELEMENTE DE ALGEBR

A (simbol AL) 1
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A
SI TRIGONOMETRIE (simbol TG) 81
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A
(simbol AM) 105
ANEXE
Subiecte date la admitere n anii 2011,
2012 si 2013 cu solut ii complete 166
BIBLIOGRAFIE 197
iii
ELEMENTE DE ALGEBR

A (simbol AL)
AL 1 * Fie a
0
, a
1
, ..., a
n
, ... termenii unei progresii aritmetice de rat ie r. Stiind
ca a
50
= 26 si a
100
= 51, sa se determine r si formula termenului general a
n
.
a) r =
1
4
, a
n
= 1 +
n
2
b) r = 1, a
n
= 1 +
n
2
c) r =
1
2
, a
n
= 1 +
n
2
d) r =
1
2
, a
n
= 1 +
n
2
e) r =
1
2
, a
n
= 1 +
n
4
f) r = 1, a
n
= 1 +
n
6
AL 2 * Sa se determine x R stiind ca numerele 2
x
1, 6
x
, 3
x
+ 1 sunt n
progresie aritmetica.
a) x = 1 b) x = 2 c) x = 5 d) x = 0 e) x f) x = 2
AL 3 Fie a
0
, a
1
, ..., a
n
, ... termenii unei progresii geometrice strict crescatoare
de rat ie q. Stiind ca a
0
= 1 si a
n+1
= 3a
n
2a
n1
, sa se determine rat ia q si
suma S
n
= a
0
+a
1
+... +a
n
a primilor n + 1 termeni ai progresiei.
a) q = 1, S
n
= 2
n+1
1 b) q = 2, S
n
= 2
n
1
c) q = 1, S
n
= 2
n+1
+ 1 d) q = 1, S
n
= 2
n+1
1
e) q = 2, S
n
= 2
n+1
1 f) q = 1, S
n
= 2
n
1
AL 4 * Notam cu n N num arul de valori reale ale lui x cu x > 1 pentru
care numerele lg (x + 1) , lg x, lg
4

x + 1 (n aceasta ordine) sunt n progresie


geometrica. Sa se determine n.
1
2 CULEGERE DE PROBLEME
a) n = 1 b) n = 2 c) n = 0 d) n = 3 e) n = 4 f) n = 5
AL 5 * Se considera progresia aritmetica (a
n
)
n1
n care a
4
= 1 si rat ia
r =
1
2
. Sa se ae a
1
si a
8
.
a) a
1
=
1
2
, a
8
= 3 b) a
1
=
1
2
, a
8
= 3 c) a
1
=
1
2
, a
8
= 2
d) a
1
=
1
2
, a
8
= 2 e) a
1
=
1
2
, a
8
= 4 f) a
1
=
1
2
, a
8
= 9
AL 6 * Fie progresia geometrica (b
n
)
n1
, cu rat ia q R

1 si
S
1
= b
1
+b
2
+... +b
n
, S
2
=
1
b
1
+
1
b
2
+... +
1
b
n
, P = b
2
1
b
2
2
... b
2
n
.
Sa se exprime P n funct ie de S
1
si S
2
.
a) P =
_
S
1
S
2
_n
2
b) P =
_
S
1
S
2
_
n
c) P = (S
1
S
2
)
n
d) P = (S
1
S
2
)
n
2
e) P =
_
S
2
S
1
_n
2
f) P =
_
S
2
S
1
_
n
AL 7 Fie progresia geometrica (a
n
)
nN

, avand termenii strict pozitivi si


rat ia r = 2013. Daca
S =
a
1
+a
2
a
2
+a
3
+
a
2
+a
3
a
3
+a
4
+... +
a
2013
+a
2014
a
2014
+a
2015
,
atunci:
a) S = 2012 b) S = 2013 c) S = 2014
d) S = 2015 e) S = 1 f) S =
2013 2015
2
.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 3
AL 8 Sa se determine toate numerele x R astfel nc at
_
3x + 1
5
_
, 2x + 1
si 4x + 1 sunt n progresie aritmetica (n aceasta ordine).
a) x
_
3
4
, 3
_
b) x
_
4
3
, 3
_
c) x
_
4
3
, 3
_
d) x
_
3
4
, 3
_
e) x
_
4
3
, 3
_
f) x
AL 9 Fie sirul (a
n
)
nN
, cu a
n+1
a
n
=
n + 1
(n + 2)!
, a
0
= 0. Sa se stabileasca
daca:
a) a
2013
= 1 +
1
2013!
b) a
2013
> 2
c) a
n
= 1 +
1
(n + 1)!
, n N

d) a
2013
(1, 2)
e) a
2013
= 1
1
2014!
f) a
n
+ 1 =
1
n!
, n N

.
AL 10 Sa se determine partea ntreaga a numarului x =
1
2

5 4
+

2.
a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 f) 0
AL 11 * Notand cu S mult imea solut iilor reale ale ecuat iei
_
x 2
3
_
=
2x 4
5
, x 2,
sa se precizeze care din urmatoarele mult imi este S.
a)
_
5n + 4
2
, n N
_
b)

nN
_
0,
5n + 4
2
_
c) 2n, n N
d) 2n + 1, n N e) 2 f) (2, )
4 CULEGERE DE PROBLEME
AL 12 Fie mult imea M =
_
x R :
_
x + 3
2
_
=
4x + 5
3
_
. Sa se calculeze
S =

xM
[x[.
a)
5
4
b)
1
2
c)
4
7
d)
7
4
e)
3
4
f) 2
AL 13 * Sa se determine toate valorile lui x R astfel ncat numerele
a =
_
x + 1
3
_
, b =
3x 5
4
si c =
_
2x + 5
6
_
sa verice relat ia a +c = 2b.
a)
_
7
3
, 3,
11
3
_
b)
_
3,
11
3
,
13
3
_
c)
_
3,
11
3
_
d)
_
11
3
_
e)
_
7
3
,
11
3
_
f)
_
7
3
,
11
3
,
13
3
_
AL 14 * Notand cu S mult imea solut iilor reale ale ecuat iei
_
1

x
_
=
1
[x]
,
sa se precizeze care din urmatoarele mult imi este S.
a)
_
1
n
, n N

_
b)

kN

_
k, k +
1
k
_
c) n
2
, n N 1
d) 1 e) [0, 1] f) (0, 1)
AL 15 Sa se determine funct ia de gradul nt ai stiind ca gracul sau taie
axa Ox n x =

3 si trece prin punctul B(2

3, 2).
a) f(x) =
2

3
x + 2 b) f(x) =
2

3
x 2 c) f(x) =
1

3
x + 2
d) f(x) =
3

3
x + 1 e) f(x) =
2

3
x 1 f) f(x) =
2

3
x
ELEMENTE DE ALGEBR

A 5
AL 16

In cate puncte taie axa Ox gracul funct iei de gradul nt ai
f : R R,
f (x) =
_
x 1, pentru x < 0
2x 3, pentru x 0.
a) 2 b) 1 c) 0 d) 3 e) 5 f) 4
AL 17 * Sa se calculeze
E
1
=
1
x
2
1
+
1
x
2
2
si E
2
= [x
1
x
2
[,
stiind ca x
1
si x
2
sunt rad acinile ecuat iei x
2
+ax 1 = 0, a R.
a) E
1
= a
2
+ 2, E
2
= a
2
+ 4 b) E
1
= a
2
+ 2, E
2
=

a
2
+ 4
c) E
1
= a
2
+ 4, E
2
=

a
2
+ 2 d) E
1
= a
2
2, E
2
=

a
2
+ 1
e) E
1
= a
2
+ 2, E
2
= a
2
+ 1 f) E
1
= a
2
1, E
2
=

a
2
+ 4
AL 18 * Sa se formeze ecuat ia de gradul al doilea cu rad acinile
y
1
=
x
3
2
x
2
1
si y
2
=
x
3
1
x
2
2
,
stiind ca x
1
si x
2
sunt rad acinile ecuat iei x
2
+x a = 0, a R, a ,= 0.
a) y
2
+
5a
2
+ 1
a
2
y +a = 0 b) y
2

1
a
2
y a = 0
c) y
2
+a = 0 d) y
2
+
5a
2
+ 5a + 1
a
2
y a = 0
e) y
2
a = 0 f) y
2
2a + 3 = 0
AL 19 * Fie x
1
si x
2
rad acinile ecuat iei x
2
x +a = 0, a R, a ,= 0. Notam
S
n
= x
n
1
+x
n
2
, pentru orice n numar natural nenul. Atunci expresia S
n
S
n1
,
n 3, este egala cu:
6 CULEGERE DE PROBLEME
a) 1 b) 0 c) aS
n2
d) aS
n2
e) S
n2
f) S
n2
AL 20 Fie ecuat ia 7mx
2
+ (2m + 1) x + m + 1 = 0, m R 0 , ale carei
rad acini sunt x
1
si x
2
. Sa se determine o relat ie independent a de m ntre
rad acinile ecuat iei.
a) x
1
+x
2
= x
1
x
2
b) x
2
1
+x
2
2
= 2x
1
x
2
c) x
2
1
x
2
2
= 2x
1
x
2
d) x
1
+x
2
+x
1
x
2
=
1
7
e) x
2
1
+x
2
2
3x
1
x
2
= 0 f) x
2
1
+x
2
2
+x
1
x
2
= 0
AL 21 Fie ecuat ia 2x
2
2 (2 m) x + 2m
2
+ 4m + 3 = 0, m R. Daca
ecuat ia are radacinile x
1
(m) , x
2
(m) , precizat i valoarea maxima a expresiei
E = x
2
1
(m) + x
2
2
(m) .
a) 3 b) 17 c) 2 d)

2 e)

3 f) 4
AL 22 Sa se determine valorile nenule ale parametrul real a astfel ncat ecuat ia

x 2 +
_
ax
2
2x
1
a
= 0,
sa aiba toate rad acinile reale.
a) 2 b) 1

2 c)
1

2
2
d) 2, 1

2 e) 2

2 f) 0, 1

2
AL 23 Sa se gaseasca rad acinile reale ale ecuat iei
x
2
2a(x 1) x(a + 1) = a,
unde a este un parametru real.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 7
a) b) 1 c) a 1
d) 1, 3a e) 1, 3a f) 2, 3a
AL 24 Sa se gaseasca rad acinile reale ale ecuat iei

1 x 2x
2
= x 1.
a) 1 b) 0, 1 c) 0, 2
d) 1 e) f) 0
AL 25 Fie n un num ar natural nenul. Solut ia inecuat iei
nx
2
2x + 1 +n 0,
este data de:
a)
_
1
2
, +
_
, daca n = 0 b) c) (, 2], daca n = 1
d)
_
1
_
1 n(n + 1)
n
, 0
_
e) R f) [0, +) .
AL 26 * Fie mult imile
A =
_
,
m +

m
m
_

_
m

m
m
, +
_
,
respectiv B =
_
m +

m
m
,
m

m
m
_
denite pentru m < 0. Solut ia inecuat iei mx
2
2mx + 1 + m 0, m R

,
este data de:
a)
_
A, daca m < 0
, daca m > 0
b)
c) RA, daca m < 0 d) B, daca m < 0
e) , daca m < 0 f) (, 0) , daca m = 1.
8 CULEGERE DE PROBLEME
AL 27 Sa se determine m R stiind ca inecuat ia 4x
2
2 (m + 1) x+m 0
este adevarata pentru orice x R.
a) m < 0 b) c) m > 0
d) m = 1 e) m > 1 f) m = 1
AL 28 * Sa se rezolve inecuat ia
1
x
2
2

3x + 3
+
1
[x 3[
0.
a) x
_
3, 3
_
b) x R
_
3, 3
_
c) x R
d) x e) x > 1 f) x < 3
AL 29 Sa se rezolve inecuat ia
x 1
x + 1

x + 1
x 1
0.
a) x (, 1) [0, 1) b) x (, 1) c) x R
d) x e) x > 1 f) x < 2
AL 30 * Fie ecuat ia x
2
+[x[ = mx (x + 3) , m R. Sa se determine valorile
parametrului real m astfel nc at aceasta ecuat ie sa aiba exact trei radacini
reale diferite.
a) m R b) m
_
1
3
, 1
_
c) m
d) m (, 1] e) m R 1, 1 f) m R 1
AL 31 * Sa se determine toate numerele reale m 0 stiind ca mult imea
A B are un singur element, unde
A =
_
x R[x
2
4mx + 3m
2
0
_
, iar
B =
_
x R[x
2
mx 2m
2
= 0
_
.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 9
a) m [0, 1] b) m c) m (0, +)
d) m [0, +) e) m [1, +) f) m = 0
AL 32 * Sa se gaseasca toate valorile x R astfel nc at

x
2
3x + 2 > x + 1.
a) x
_
,
1
5
_
b) x
_
1
5
, +
_
c) x
_
,
1
5
_
d) x 1 e) f) x > 1
AL 33 Sa se determine toate valorile reale ale lui x astfel ncat relat ia
2 +

x 3 + m [

x 3 2[ = 4
are loc pentru orice parametru real m.
a) x = 12 b) x = 3 c) x = 4 d) x = 9 e) x = 7 f) x = 5
AL 34 Sa se determine mult imea
A =
_
x R :

x + 3 +

9 x
2
=
3

x
2
+ 18 3
_
.
a) A = b) A = 3 c) A = 3
d) A = 3, 3 e) A = 0 f) A = 1, 1
AL 35 * Fie ecuat ia
m
3

x
4
+ 16x
2
+ 64 + 2(m1)
3

x
2
+ 8 +m1 = 0, m R 0.
Daca A este mult imea parametrilor m pentru care ecuat ia de mai sus are toate
rad acinile reale, atunci:
10 CULEGERE DE PROBLEME
a) A =
_
0,
1
3
_
b) A =
_

1
3
, 0
_
c) A = (, 1) (0, 1)
d) A =
1
3
e) A = f) A = (, 0)
_
5
9
,
_
.
AL 36 Fie ecuat ia
3

1 x+

x + 8 = 3. Sa se determine suma modulelor


rad acinilor ecuat iei.
a) 36 b) 0 c) 7 d) 28 e) 1 f) 3
AL 37 Suma S a radacinilor ecuat iei
3
_
1 +

x +
3
_
8

x = 3 este:
a) S = 49 b) S = 49 c) S = 0 d) S = 48 e) S = 48 f) S = 50.
AL 38 Sa se determine m R astfel nc at domeniul de denit ie D al funct iei
f : D R,
f(x) =
2x + 1
3
_
2x
2
(m + 5)x + 2m + 3
,
sa coincida cu R.
a) m (3 2

2, ) b) m (0, ) c) m (, 1)
d) m e) m (5, ) f) m (3 2

2, 3 + 2

2)
AL 39 * Cate numere ntregi are mult imea A = x R, [2x 3[ 6?
a) 0 b) 7 c) 4 d) 2 e) 6 f) 5
AL 40 Se da funct ia f : R R, f (x) = x 1. Sa se gaseasca solut ia
inecuat iei
2f
2
(x) 3f (x) + 1 0.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 11
a) (, 1] [2, ) b) [2, ) c) (2, )
d)
_
,
3
2
_
[2, ) e)
_
,
1
2
_
[2, ) f)
_
,
5
2
_
[3, )
AL 41 * Sa se determine m R stiind ca gracul funct iei f : R R,
f (x) = [m2x[ [x + 3[ + 1
intersecteza axa OX ntr-un singur punct.
a) m
1
= 8, m
2
= 4 b) m = 4 c) m = 8
d) m
1
= m
2
= 4 e) m = 8 f) m = 4
AL 42 Gracul funct iei f : R R,
f (x) = x
2
2mx 1 m +m
2
, m R,
este parabola P. Varful parabolei P se gaseste pe dreapta:
a) x +y = 0 b) x +y 2 = 0 c) x +y 1 = 0
d) x y + 1 = 0 e) x +y + 1 = 0 f) x +y + 2 = 0.
AL 43 * Sa se ae parametrul real m stiind ca gracul funct iei
f (x) = mx
2

_
m
2
+ 1
_
x + 1
este tangent axei Ox n x = 1.
a) m = 0 b) m = 1 c) m = 1 d) m = 2 e) m = 3 f) m =
1
2
AL 44 * Sa se determine parametrul real m stiind ca mult imea valorilor
funct iei f : R R,
f (x) =
x
2
+mx + 1
x
2
x + 1
este un interval de lungime 4.
12 CULEGERE DE PROBLEME
a) m = 4 b) m = 2 c) m
1
= 4, m
2
= 2
d) m
1
= 4, m
2
= 2 e) m
1
= 4, m
2
= 2 f) m
1
= m
2
= 4
AL 45 * Sa se ae parametrul real m stiind ca gracul funct iei
f (x) = m
2
x
2
+ 2mx 1
cont ine punctul A(1, 0) . Pentru valorile gasite ale lui m notam cu n num arul
de puncte n care gracul funct iei f intersecteaza sau este tangent axei Ox. Sa
se determine n.
a) m = n = 1 b) m = 1, n = 3 c) m = 1, n = 0
d) m = 0, n = 1 e) m = 2, n = 1 f) m = 1, n = 5
AL 46 * Pentru ce valori ale lui m R, m ,= 1, punctele de intersect ie ale
gracelor funct iilor
f(x) = mx
2
x + 1 si g(x) = x
2
mx +m,
sunt distincte si se gasesc pe axa Ox ?
a) m = 2 b) m = 0 c) m = 1 d) m R e) m f) m ,= 1
AL 47 * Sa se determine valoarea minima m, respectiv maxima M, a funct iei
f : [0, 4] R, f (x) = x
2
3x + 2.
a) m =
1
4
si M = 4 b) m =
1
2
si M = 6 c) m =
1
4
si M = 6
d) m = 1 si M = 3 e) m = 1 si M = 2 f) m = 6 si M = 6
AL 48 Sa se determine valoarea minima m, respectiv maxima M, a funct iei
f : [2, 8] R, f (x) = x
2
3x + 2.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 13
a) m =
1
4
si M = 24 b) m = 1 si M = 6 c) m =
1
2
si M = 4
d) m = 0 si M = 42 e) m = 1 si M = 12 f) m = 6 si M = 16
AL 49 * Sa se determine punctele de extrem ale funct iei f : [1, 2] R,
f (x) = x
2
3x + 3.
a)
_
1,
3
2
_
b) 1, 2 c)
_
1,
3
2
, 2
_
d)
_
1,
3
2
, 2
_
e)
_
3
2
_
f)
_
1,
3
2
, 2
_
.
AL 50 * Fie m un numar real arbitrar xat. Notam cu M cea mai mare
valoare nita a funct iei f : R R, f (x) = x
2
+mx1m
2
. Ce valori poate
sa ia M?
a) M = 1 b) M > 1 c) M d) M 1 e) M = 0 f) M =
1
2
AL 51 * Fie funct ia f : D R, f (x) = x
2
4x 1 + m
4
, pentru orice
m R, unde D = (2, +) este domeniul de denit ie. Notam prin f faptul
ca f este strict crescatoare si prin f faptul ca f este strict descrescatoare.
Aleget i raspunsul corect.
a) f pe (2, 0] b) f pe D c) f pe (0, )
d) f pe D e) f < 0, x D f) f constanta
AL 52 Sa se determine m R astfel nc at funct ia f : R R,
f (x) =
_

_
2x 6, x (, 2)
(m1)x, x [2, 4)
x + 8, x [4, )
,
sa e strict monotona pe R.
14 CULEGERE DE PROBLEME
a) m [1, 2) b) m [0, 3] c) m (1, 4]
d) m [0, 2] e) m [0, 1] f) m [1, )
AL 53 * Sa se determine m R astfel nc at funct ia f : R R,
f (x) =
_
x
2
2mx + 2, x 0
x +m, x > 0
sa e strict descrescatoare pe R.
a) m b) m R c) m (, 0)
d) m [0, 2] e) m (1, 2) f) m [2, )
AL 54 * Sa se determine imaginea funct iei f : R R, f (x) = x
2
2x + 3.
a) [3, ) b) [2, ) c) [2, )
d) (, 2) e) (, 3) f) (, 2)
AL 55 Stiind ca a R, sa se determine imaginea funct iei f : R R,
f (x) = x
2
2ax.
a) [2a
2
, ) b) [3a
2
, ) c) [a
2
, )
d) (, 2a
2
) e) (, a
2
) f) (, 2a)
AL 56 Fie funct iile f, g : R R. Daca f este injectiva si are loc relat ia
f f g = f f, atunci:
a) g(x) = x
2
, x R b) g(x) = x, x R
c) g(x) = x + 1, x R d) g(x) = (x 1)
2
, x R
e) g(x) = x 1, x R f) g(x) = constanta, x R.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 15
AL 57 * Sa se determine toate funct iile injective f : R R care satisfac
relat ia
f(x +y) + f(0) = f(f(x) + y), x, y R.
a) f(x) = x
2
, x R b) f(x) = x +c, x R, c = constant a reala
c) f(x) = 0, x R d) f(x) = c
1
x +c
2
, x R, c
1
, c
2
= constante reale
e) f(x) = x, x R f) f(x) = x
2
+c, x R, c = constant a reala
AL 58 * Fie funct ia f : R R
f (x) =
_
x 2, x < 1
mx 3, x 1.
Sa se determine valoarea parametrului real m pentru care f este bijectiva si
sa se determine n acest caz f
1
.
a) m = 2, f
1
(x) =
_
_
_
2 x, x > 1
x 3
2
, x 1
b) m = 2, f
1
(x) =
_
_
_
2 x, x > 1
x 3
2
, x 1
c) m = 2, f
1
(x) =
_
_
_
2 x, x 1
x 3
2
, x < 1
d) m = 2, f
1
(x) =
_
_
_
2 x, x > 1
x + 3
2
, x 1
e) m = 3, f
1
(x) =
_
_
_
2 x, x > 1
x 3
2
, x 1
f) m = 1, f
1
(x) =
_
_
_
2 + x, x > 1
x 3
2
, x 1
16 CULEGERE DE PROBLEME
AL 59 * Sa se determine toate funct iile f : R R, stiind ca
f(x) + f([x]) + f(x) = x, x R.
a) f(x) = x
2
, x R b) f(x) = x +c, x R, c = constanta reala
c) f(x) = 1, x R d) f(x) = x +c, x R, c = constant a reala
e) f(x) =
x
2
, x R f) f(x) = 2x, x R
AL 60 * Fie m R

si funct ia bijectiva f : R R, ce satisface relat ia


m
2
f
2
((m
2
+ 1)x) 2mf(x
2
+m
2
) + 1 0, x R.
Atunci:
a) m = 2 b) m 1, 1 c) m = 10
d) m (1, 1) 0 e) m R [1, 1] f) m R

1, 1.
AL 61 * Se dau funct iile
f : R R, f (x) = x
2
x, respectiv
g : [0, ) R, g (x) =

x.
Daca notam cu h : [0, ) R funct ia compusa f g, sa se determine h(x) .
a) h(x) = x +

x b) h(x) =

x
2
x c) h(x) = x + 2

x
d) h(x) = x

x e) h(x) =

x
2
x f) h(x) =

x
2
AL 62 Se dau funct iile
f : R R, f (x) = x
2
x, respectiv
g : R R, g (x) = 3x 1.
Daca notam cu h : R R funct ia compusa f g, sa se determine h(x) .
ELEMENTE DE ALGEBR

A 17
a) h(x) = 9x
2
9x + 2 b) h(x) = 3x (x
2
x) c) h(x) = (3x 1)
2
x
d) h(x) = x
2
+ 2x 1 e) h(x) = 3x
2
3x f) h(x) = x
2
x
AL 63 Fie f : R R o funct ie care satisface relat ia
f (x + 3) = 2x 6 f(2).
Determinat i funct ia f si punctul M de pe gracul lui f ale carui coordonate
sunt egale.
a) f (x) = 2x 4, M(4, 4) b) f (x) = 2x 8, M(8, 8)
c) f (x) = 3x 6, M(3, 3) d) f (x) = 2x 1, M
_
1
2
,
1
2
_
e) f (x) = 2x + 1, M (1, 1) f) f (x) = 3x + 1, M
_

1
2
,
1
2
_
AL 64 Stiind ca f : R R,
f (x) =
_
x 1, pentru x < 0
2x 3, pentru x 0
si g : R R, g (x) = x 2, sa se determine h(x) = (f g) (x) .
a) h(x) =
_
x 3, x < 0
2x 7, x 0
b) h(x) =
_
x, x < 2
2x 7, x 2
c) h(x) =
_
x 3, x < 2
2x 7, x 2
d) h(x) =
_
x, x < 2
2x 7, x 2
e) h(x) =
_
x, x < 0
2x, x 0
f) h(x) =
_
x + 3, x < 0
2x 7, x 0
AL 65 Sa se determine funct iile f, g : R R,
f(x) = ax + 1, g(x) = x +b, a, b R,
stiind ca f g = g f.
18 CULEGERE DE PROBLEME
a) f (x) = x + 1, g (x) = x b) f (x) = ax + 1, g (x) = x
c) f (x) = x + 1, g (x) = x +b
d) f (x) = ax + 1, g (x) = x si f (x) = x + 1, g (x) = x +b
e) f (x) = x + 1, g (x) = x si f (x) = x + 1, g (x) = x 1
f) f (x) = ax + 1, g (x) = x + 1
AL 66 Sa se rezolve sistemul de ecuat ii
_
_
_
x
y
+
y
x
= 2
x +y = 2 .
a) x = 0, y = 2 b) x = 2, y = 0 c) x = 1, y = 1
d) x =
1
2
, y =
3
2
e) x =
3
2
, y =
1
2
f) x =
3
2
, y =
1
2
AL 67 Sa se determine toate perechile de numere reale (x, y) stiind ca
xy = 2 si x +y = 4. Notam a = 2 +

2 si b = 2

2.
a) (a, b) b) (a, b) si (b, a) c) (b, a)
d) (2, 2) e) (1, 2) f) (2, 1)
AL 68 * Sa se gaseasca toate valorile reale ale lui x si y stiind ca x +y = 2
si x
3
+y
3
= 2.
a) x = y = 1 b) x = 2, y = 0 c) x = 1 +
3

2, y = 1
3

2
d) x = 0, y = 2 e) x = 4, y = 2 f) x = 3, y = 1
AL 69 * Sa se gaseasca toate perechile (x, y) de numere reale daca
x
2
+y
2
= 2 si x
3
+y
3
= 2.

In raspunsurile de mai jos folosim notat iile


a =

3 1 +
4

12
2
si b =

3 1
4

12
2
.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 19
a) (1, 1) b) (1, 1) c) (1, 1) , (a, b)
d) (1, 1) , (a, b), (b, a) e) (1, 1) , (a, b), (b, a) f) x =

2, y = 0
AL 70 Fie num arul x
0
=
3
_

5 + 2
3
_

5 2. Care din urmatoarele


armat ii este adevarata?
a) x
0
/ Z b) x
0
2 c) x
0
(1, 2)
d) x
0
Z e) x
0
R Q f) x
0
= 2
AL 71 Fie mult imea
M =
_
x R : [x[ 1,
2013
_
x +

x
2
1 +
2013
_
x

x
2
1 = 2
_
.
Daca S =

xM
x
2
, atunci:
a) S = 1 b) S = 4 c) S = 9 d) S = 13 e) S = 20 f) E = 2.
AL 72 Sa se determine valoarea expresiei
E =
3
_
7 + 5

2 +
3
_
7 5

2.
a) E = 1 b) E = 1 c) E = 2 d) E = 2 e) E = 5 f) E = 4
AL 73 Sa se rezolve ecuat ia
log
2
(x + 1) = log
4
_
x
2
x + 4
_
.
a) x = 2 b) x = 1 c) x [1, 2)
d) x 1 e) x 1 f) x [1, 2]
20 CULEGERE DE PROBLEME
AL 74 Sa se precizeze mult imea solut iilor ecuat iei
3
x
x 3
x
log
2
3 5x + 5 log
2
3 = 0.
a) log
2
5, log
3
5 b) log
2
3, log
3
5 c) log
3
2, log
3
5
d) log
2
3, log
5
3 e) 1, log
3
5 f) log
4
3, log
3
5
AL 75 Sa se rezolve n mult imea numerelor reale ecuat iile
log
3
_
x
2
+ 2x
_
= 1 si 2 3
y
+ 9
y
= 15.
a) x = 1, y 5, 1 b) x 3, 1, y = 1 c) x = 1, y log
3
5, 1
d) x = 3, y = log
3
5 e) x = 1, y = 1 f) x = 1, y = 3
AL 76 * Sa se determine toate valorile parametrului m R pentru care
inecuat ia
3
2x
3
x+1
m + 2m
2
< 0
nu are solut ii reale.
a) m 2 b) m 0 c) m 0
d) m 1 e) m > 3 f) m < 2
AL 77 Sa se rezolve n mult imea numerelor reale inecuat ia
log
x
_
x
2
x + 2
_
> 2 log
x
(x + 1) .
a) x (1/3, 1) b) x (0, 1/3) c) x > 1
d) x (1/3, 1] e) x (0, 1) f) x > 1/3
AL 78 * Sa se rezolve inecuat ia
log
2
_
6x
2
11x + 6
_
> 0.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 21
a) x > 1 b) x
_
,
5
6
_
(1, +) c) x
_
5
6
, 1
_
d) x e) x
_
5
6
, 1
_
f) x 1
AL 79 Sa se determine m R astfel ncat inecuat ia
_
1
4
_
x
m
_
1
2
_
x
+ 1 > 0
sa e adevarat a pentru orice x < 0.
a) m b) m (2, 2) c) m [2, 2]
d) m [2, ) e) m < 2 f) m 2
AL 80 Stiind ca a = log
2
3, sa se calculeze n funct ie de a, expresiile
E = log
2
9 log
4
3 log
2
36 + log
3
144 si
F = log
3
9 + 2 log
4
27 log
3
36 + log
12
144.
a) E =
8 + a
2
2a
, F = 3a + 2
2
a
b) E =
8 a
2
2
, F =
2
a
c) E =
8 a
2
2
, F = 3a 2 d) E =
8 a
2
2a
, F = 3a + 2
2
a
e) E =
8 a
2
2a
, F = 3a f) E =
8 a
2
2a
, F = 3a 2
AL 81 * Valorile num arului natural nenul n pentru care urmatoarea inega-
litate
12

a
23

a
34

a ...
n(n+1)

a < a
n
, a > 0, a ,= 1,
este adevarata, sunt:
22 CULEGERE DE PROBLEME
a) n 1, daca a (0, 1) b) n 1 c) n < 20, n N

d) n 1, daca a (1, ) e) n 1, 2, 3 f) n < 10, n N

.
AL 82 Fie suma
S =
1
n

k=1
log
2
k
+
1
n

k=1
log
3
k
+... +
1
n

k=1
log
n
k
, n N

, n 2.
Atunci:
a) S = n! b) S = n c) S = n 1 d) S = 0 e) S = 1 f) S = (n 1)!
AL 83

In ce interval se aa radacina strict pozitiva a ecuat iei
(x
2
+ 9)
1
log
x
(x
2
+ 9)
=
3

x
2
+ 6x.
a) (2, 3] b) (0, 1)
_
1,
3
2
_
c) (1, 6)
d) (1, 0) e) [1, 1] f) (1, 2]
AL 84 Care este valoarea produsului P, al rad acinilor ecuat iei
x
2
+x(4
x
14) + 4
x+1
72 = 0.
a) P = 8 b) P = 8 c) P = 4 d) P = 2 e) P = 4 f) P = 2
AL 85 * Care este valoarea sumei S, a rad acinilor ecuat iei
__
9 + 4

5
_
x
3
+
__
9 4

5
_
x
3
= 18.
a) S = 6 b) S = 6 c) S = 3 d) S = 0 e) S = 1 f) S = 1
ELEMENTE DE ALGEBR

A 23
AL 86 * Fie x
1
, x
2
, x
3
, ... x
n
numere reale astfel nc at x
1
, x
2
, x
3
, ... x
n
(0, 1)
sau x
1
, x
2
, x
3
, ... x
n
(1, ) . Precizat i care este valoarea minima a expresiei
E = log
x
1
(x
2
x
3
... x
n
) + log
x
2
(x
1
x
3
... x
n
) + log
x
3
(x
1
x
2
x
4
... x
n
) + ...
+ log
x
n
(x
1
x
2
x
3
... x
n1
).
a) n b) 2n c) 3 d)
n
2
e) 0 f) n(n 1)
AL 87 * Sa se determine domeniul maxim de denit ie al funct iei
f(x) =
4

log
x
2
_

x 1
x + 1

1
_
.
a) (1, 1) b)
_
3,
1
3
_
c) (0, 1)
_
1
3
, 3
_
d) (1, ) e)
_
,
1
3
_
f) [3, 1)
_

1
3
, 0
_
AL 88 Sa se determine mult imea
A = x R : 4
x
+ 6
x
52 24
x
= 0.
a) A = 1 b) A = 2 c) A = 2, 1
d) A = 2 e) A = 0 f) A = 0, 2
AL 89 * Se considera mult imea
M = (x, y, z) : 2
x+z
+ 3
y
= 91, 2
x
+ 3
y
2
z
= 436, 2
x
3
y
+ 2
z
= 124
Z Z Z si S =

(x,y,z)M
([x[ +[y[ +[z[) . Atunci:
a) S = 9 b) S = 4 c) S = 16 d) S = 7 e) S = 21 f) S = 8.
24 CULEGERE DE PROBLEME
AL 90 * Fie mult imea A = x R : lg 2 +
_
lg (lg x) = lg (10 + lg x).
Atunci:
a) A (10, 10
2
) b) A (10
4
, 10
8
) c) A (10
12
, 10
16
)
d) A (10
2
, 10
4
) e) A (10
8
, 10
12
) f) A (10, 10
2
].
AL 91 Sa se determine mult imea
A = x R : (3 2

2)
x
6(

2 1)
x
+ 1 0.
a) A = [0, 2] b) A = [0, 1] c) A = (2, 2)
d) A = [2, 2] e) A = (0, 2) f) A = [0, 2)
AL 92 Sa se determine domeniile de denit ie ale funct iilor
f : D R, f(x) = A
x4
8x
, si
g : E R, g(x) = C
2x8
x+1
.
a) D = 4, 5, E = 4, 5, 6, 7 b) D = 4, 5, 6, E = 4, 5, 6, 7
c) D = 4, 5, 6, E = 4, 5, 6, 7, 8, 9 d) D = 5, 6, E = 6, 7, 8
e) D = 4, 5, 6, E = 6, 7, 8, 9 f) D = 4, 5, E = 8, 9
AL 93 Daca A este o mult ime cu 2013 elemente si n reprezinta numarul
legilor de compozit ie ce se pot deni pe A, atunci:
a) n = 2013 b) n = 2013
9671
2
c) n = 2
2013
2
d) n = 2
2013
e) n = 2013
2013
f) n = 2013
671
.
AL 94 Sa se determine toate perechile (x, y), cu x, y N

, astfel nc at
C
y
x
= C
x
y
si (x +y)! < 1000.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 25
a) (x, y) (4, 4) b) (x, y) (1, 1); (2, 3); (3, 4)
c) (x, y) (2, 2) d) (x, y)
e) (x, y) (1, 1); (2, 2); (3, 3) f) (x, y) (1, 1); (4, 1)
AL 95 * Fie
M =
_
C
1
2n+1
C
2
2n+1
C
3
2n+1
... C
2n
2n+1
, n N

.
Atunci:
a) M R Q b) M Q Z c) M Z N
d) M N

e) M = 1 f) M N.
AL 96 * Fie sirul (x
n
)
n>1
cu termenul general
x
n
=
_
1
1
3
_

_
1
1
6
_
...
_
1
1
C
2
n+1
_
, n N

1.
Denim mult imea M :=
_
n N

1 :
1
2
x
n

2
3
_
. Stabilit i daca:
a) M = 3, 4 b) M = 5, 6, 7 c) M = 2, 3, 4
d) M = e) M = 2, 3, 4, 5, 6 f) M = 2, 4, 6.
AL 97 Se considera
P =
C
1
2
C
2
4
C
3
6
... C
1007
2014
C
1
1
C
2
3
C
3
5
... C
1007
2013
.
Atunci:
a) P = 2
1007
b) P = 1007 c) P = 2
2013
d) P =
1007
2013
e) P = 2013 f) P = 2
2014
.
26 CULEGERE DE PROBLEME
AL 98 Daca
S = C
1
2013
2 C
2
2013
+ 3 C
3
2013
... + 2013 C
2013
2013
,
atunci:
a) S = 1 b) S = 2012 c) S = 2014
d) S = 0 e) S = 2013 f) S = 2012 2013.
AL 99 * Sa se calculeze
E =
2013

i=1
_
1 +
1
i
_
i

k=1
k!(k
2
+ 1).
a) 2013! b) 2014! 1 c) 2015!
d) 2015! 2 e) 2013! 2 f) 2014!
AL 100 * Sa se determine toate solut iile reale ale ecuat iei
_
C
3x3
3x1
7
_
= 0.
a) x
1
= 1, x
2
=
4
3
b) x
1
=
4
3
, x
2
=
5
3
c) x
1
= 1, x
2
=
5
3
d) x
1
= 2, x
2
=
4
3
, x
3
= 3
e) x
1
= 1, x
2
=
4
3
, x
3
=
5
3
f) x
1
= 2, x
2
=
4
3
AL 101 Sa se rezolve inecuat ia
log
25
_
A
2
x
_
> log
5
_
C
4
x
_
, x N, x > 0,
unde A
2
x
, respectiv C
4
x
, nseamna aranjamente de x luate cate 2, respectiv
combinari de x luate cate 4.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 27
a) x (4, 5) b) x 4, 5 c) x = 4
d) x 4, 5, 6, 7 e) x N, x 4 f) x = 3
AL 102 Daca n este num arul termenilor rat ionali ai dezvolt arii binomului
_
3

5
5

2
_
80
, atunci:
a) n = 2 b) n = 3 c) n = 5 d) n = 6 e) n = 15 f) n = 4.
AL 103 * Determinat i x din expresia
_
x
log
a

x
+
1
x
_
n
, a > 0, a ,= 1,
stiind ca suma coecient ilor binomiali ai dezvolt arii este 128 iar al saselea
termen al dezvolt arii este egal cu
21
a
6
.
a) x
1
= 3a, x
2
= a
2
b) x
1
= 2a, x
2
= a
3
c) x
1
= 2a
1
, x
2
= a
3
d) x
1
= 3a, x
2
= a
2
e) x
1
= a
2
, x
2
= a
3
f) x
1
= a
1
, x
2
= a
4
AL 104 Cat i termeni nu l cont in pe x n dezvoltarea
_
2
3

x +
1
4x
_
n
, x ,= 0,
stiind ca suma coecient ilor binomiali ai dezvolt arii este 256?
a) 3 b) 4 c) 2 d) 0 e) 1 f) 9
AL 105

In dezvoltarea binomului
_

x +
1
3

x
2
_
n
, x > 0,
raportul dintre coecientul termenului al cincilea si coecientul termenului al
treilea al dezvolt arii este
7
2
. Daca T
6
, termenul al saselea al dezvoltarii, este
de forma x

, atunci:
28 CULEGERE DE PROBLEME
a) = 1, = 12 b) = 126, =
4
3
c) = 1, =
1
3
d) = 36, =
1
3
e) = 128, =
1
6
f) = 12, =
4
3
.
AL 106 Sa se determine coecientul lui x
4
din dezvoltarea (1+5x+4x
3
)
10
.
a) 40 C
2
10
b) 200 C
2
10
c) 5
4
C
4
10
d) 40 C
2
10
+ 5
4
C
4
10
e) C
2
10
+ 5
2
C
4
10
f) 40 C
2
10
+ 5
2
C
3
10
AL 107 Sa se determine coecientul lui x
2
din dezvoltarea
(1 + x)
3
+ (1 + x)
4
+ (1 +x)
5
+... + (1 + x)
12
.
a) 185 b) 283 c) 187 d) 285 e) 287 f) 385
AL 108 * Daca x
1
= 9 si x
n+1
= 9
x
n
, n N

, atunci ultimele doua cifre


ale lui x
2013
scris n baza 10 sunt:
a) 11 b) 00 c) 89 d) 81 e) 99 f) 10.
AL 109 * Sa se calculeze suma S =
2013

i=1
i

j=1
j.
a) S =
2013 2014 2015
6
b) S =
2013 2014
6
c) S =
2015
6
d) S =
2013 2014 2015
7
e) S =
2013 2015
4
f) S =
2015
4
AL 110 * Fie mult imea A = 0, 1, 2, 3 . Notam cu N num arul de numere
naturale formate din 3 elemente diferite ale mult imii A si cu M numarul de
submult imi de 3 elemente diferite ale mult imii A. Sa se determine N si M.
a) N = 18, M = 18 b) N = 24, M = 4 c) N = 18, M = 4
d) N = 18, M = 3! e) N = 24, M = 6 f) N = 22, M = 6
ELEMENTE DE ALGEBR

A 29
AL 111 * Care este probabilitatea p, respectiv q, ca sa extragem un num ar
impar, respectiv un cub perfect (adica de forma n
3
, n N, n > 0), dintre
numerele de la 1 la 101.
a) p =
50
101
, q =
4
101
b) p =
51
101
, q =
4
101
c) p =
50
101
, q =
5
101
d) p =
51
101
, q =
5
101
e) p =
50
101
, q =
3
101
f) p =
49
100
, q =
3
101
AL 112 Care este probabilitatea p, respectiv q, ca alegand una din rad acinile
ecuat iei (x + 2) (x
2
x 1) = 0 aceasta sa e reala, respectiv ntreaga.
a) p =
1
3
, q = 0 b) p = 1, q =
1
3
c) p = q =
1
3
d) p = 1, q = 0 e) p =
1
3
, q =
2
3
f) p = q =
1
2
AL 113 * Stiind ca dupa 2 reduceri succesive de 10%, respectiv 25%, urmate
de o usoar a crestere cu 5% un produs costa 1134 euro, cat costa acesta naintea
primei reduceri?
a) 1500 b) 1560 c) 1600 d) 1400 e) 1660 f) 1606
AL 114 Sa se calculeze [z[ daca
z =
__
2013 +
n

2013 + i
_
2013
n

2013
_
2n
, n N

.
a) 2
n
b) 2013
2n
c) 2013
n
d) 2013 2
n
e) 2012
n
f) 4026
n
AL 115 Fie mult imea A =
_
z C R : z +
1
z
= 1
_
. Sa se calculeze
E = z
2013

1
z
2013
, z A.
30 CULEGERE DE PROBLEME
a) E = 1 b) E =
1
z
c) E = 2 d) E = 1 e) E = z f) E = 0
AL 116 Fie mult imile
M =
_
z C : [z 2[ = 2 si
_
1
[z 3[
_
= 1
_
, P = [z[ : z M.
Atunci
a) P
_
4,

70
2
_
b) P =
_
4,

70
2
_
c) P =
_
1
2
,
3
2
_
d) P
_
1
2
, 4
_
e) P =
_
4,

75
2
_
f) P (0, 1]
AL 117 Fie ecuat ia
_
z i
z +i
_
3
+
_
z i
z +i
_
2
+
z i
z +i
+ 1 = 0.
Notam cu S suma rad acinilor ecuat iei de mai sus. Atunci:
a) S = i b) S = 1 c) S = i d) S = 1 e) S = 0 f) S = 2i.
AL 118 Fie mult imea
A =
_
z C : z z = 2 si

2z + 3
z 3i

= 1
_
.
Daca S =

zA
z, atunci:
a) S = 1 2i b) S =
4
5
+
3
5
i c) S = 1 + 2i
d) S = 3 e)S =
4
5

2
5
i f) S = 1 + i.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 31
AL 119 Sa se determine mult imea
A =
_
z C : [z 1[ = [z +i

3[ = 1
_
.
a) A =
_
i,
i

3
2
_
b) A =
_
1
2
+
i

3
2
_
c) A =
_

1
2

i

3
2
_
d) A =
_
i,
i

3
2
_
e) A =
_
1
2

i

3
2
_
f) A =
_
i,
1
2

i

3
2
_
AL 120 Suma modulelor radacinilor ecuat iei z
2
(6i)z +5i = 0 este:
a) 2 +

6 b) 1 c)

6 d) 2

6 e) 2 f) 1 +

26.
AL 121 Fie mult imea A =
_
z C : z
2
+z + 1 = 0
_
. Sa se calculeze
E(z) =
z
11
+z
10
+z
9
+z
8
+z
7
+z
6
+z
3
4
z
2013
+ 2
,
stiind ca z A.
a) E(z) = z b) E(z) = z
2
c) E(z) =
4
3
d) E(z) =
1
3
e) E(z) = 1 f) E(z) = 0
AL 122 Se considera numerele complexe z
1
, z
2
, z
3
care ndeplinesc condit iile
[z
1
[ = [z
2
[ = [z
3
[ = 1 si z
1
z
2
z
3
,= 1. Daca
B =
z
1
+z
2
+z
3
z
1
z
2
z
1
z
3
z
2
z
3
1 + z
1
z
2
z
3
,
si B este conjugatul complex al num arului B, atunci:
32 CULEGERE DE PROBLEME
a) B +B = 1 b) B B = 1 c) B +B = 2
d) B +B = 0 e) B B = 2 f) B B = 1.
AL 123 * Se considera ecuat ia z
n
+ nz c = 0, c R, n N, n 2. Daca
C R este o rad acin a a acestei ecuat ii si r = [[, atunci:
a) r
_
0,
1
n
_
b) r (0, 1) c) r
_
1
n
, 1
_
d) r
_
0,
1
2
_
e) r (1, ) f) r
_
1
n
,
1
n 1
_
.
AL 124 Fie numerele complexe z si w. Sa se calculeze
E =
1 +[z w[
2
[z w + 1[
2
+[z w 1[
2
.
a) E = 1 b) E = 2 c) E =
1
2
d) E = zw +zw e) E = zw f) E = zw
AL 125 Fie mult imea M =
_
z C : [z[ + z = 2 4i
_
. Sa se determine
S =

zM
[z + 3[
4n
, n N

.
a) S = 4
3n
b) S = 256
n
c) S = 2
2n
d) S = 2
4n
e)S = 4
n
+ 1 f) S = 2
n
+ 1
AL 126 Sa se determine solut iile sistemului
_
x + 2y = 1 +i,
3x +iy = 2 3i, x, y C.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 33
a) x = i, y = 1 + i b) x = 1 i, y = i c) x = 1 i, y = i
a) x = y = 2 i b) x = 1, y = 2 +i c) x = y = i
AL 127 Sa se determine E =
_
z
2
+
1
z
2
_
9
, stiind ca z
2
z + 1 = 0.
a) E = 2 b) E = 1 c) E = 0 d) E = cos
2
3
e) E = 1 f) E = 2
AL 128 Se considera numerele complexe z
1
, z
2
, z
3
care ndeplinesc condit iile
[z
1
[ = [z
2
[ = [z
3
[ = 1, z
1
+z
2
+z
3
,= 0 si z
2
1
+z
2
2
+z
2
3
= 0. Atunci [z
1
+z
2
+z
3
[
are valoarea:
a) 1 b) 0 c) 4 d) 8 e) 2 f) 6.
AL 129 Sa se calculeze
E =
i i
2
i
3
... i
2012
i +i
2
+i
3
+... +i
2013
.
a) E = 2013 b) E = 2013i c) E = i d) E = 1 e) E = i f) E = 1
AL 130 * Se considera numerele complexe z
1
, z
2
, z
3
carendeplinesc condit iile
[z
1
[ = [z
2
[ = [z
3
[ = 1 si z
1
+z
2
+z
3
= 1. Sa se calculeze S = z
2013
1
+z
2013
2
+z
2013
3
.
a) S = 2013 b) S = 0 c) S = 3 d) S = 1 e) S = 2012 f) S = 3
AL 131 Se considera matricele:
A =
_
2 9
7 4
_
, B =
_
1 1
1 3
_
.
Valoarea expresiei B
1
2
(A +A
t
) este:
34 CULEGERE DE PROBLEME
a) 0 b) A c) B d) I
2
e) I
2
f) 2A
AL 132 Se considera matricele:
A =
_
_
1
2
1
_
_
, B =
_
3 1 2
_
si C =
_
_
2 1 3
4 5 6
3 1 1
_
_
.
Sa se calculeze A B C.
a)
_
_
1 0 1
2 3 2
0 2 1
_
_
b)
_
_
1 0 1
2 7 2
0 2 1
_
_
c)
_
_
1 0 1
2 3 2
0 2 1
_
_
d)
_
_
1 0 1
2 3 2
0 2 1
_
_
e)
_
_
5 0 1
2 3 2
0 2 1
_
_
f)
_
_
5 0 1
2 7 3
0 2 1
_
_
AL 133 Se considera matricele:
A =
_
2x 2
2 y
2
_
, B =
_
3y 2 3x 5y
3x 5y 1 + 2x
_
si C =
_
7 6
6 8
_
.
Sa se determine numerele reale x si y astfel ncat A +B = C.
a) x = 3, y = 1 b) x = 1, y = 3 c) x = 3, y = 1
d) x = 2, y = 3 e) x = 3, y = 1 f) x = 3, y = 2
AL 134 Se considera matricele:
A =
_
1 x
x 0
_
, B =
_
y 1
2y y
_
si C =
_
y 6
2x + 4y 2y
_
.
Sa se determine x, y R astfel ncat xA +yB = C.
a) x = 1, y = 2 b) x = 2, y = 1 c) x = 2, y = 2
d) x = 2, y = 1 e) x = 1, y = 2 f) x = 2, y = 2
ELEMENTE DE ALGEBR

A 35
AL 135 Se considera matricea
A(x) =
_
x + 1 x
3 x + 1
_
.
Daca I
2
=
_
1 0
0 1
_
, atunci A(x) veric a ecuat ia:
a) A(x)x + 3xI
2
= 0
b) A(x)
2
+ (x + 1)A(x) + (x + 1)
_
0 x
3 0
_
3xI
2
= 0
c) A(x)
2
(x + 1)A(x) (x + 1)
_
0 x
3 0
_
3xI
2
= 0
d) A(x)
2
= (x + 2)A(x) (x + 1)
_
0 x
3 0
_
+ 3xI
2
e) A(x)
2
+ (x + 1)A(x) (x 1)
_
0 x
3 0
_
+ 3xI
2
= 0
f) A(x)
2
= (x + 1)A(x) (x + 2)
_
0 x
3x 0
_
+ 3xI
2
.
AL 136 Fie matricea
A =
_
_
0 1 2
1 1 0
1 0 1
_
_
.
Sa se determine a, b, c R astfel nc at sa aibe loc relat ia:
A
1
= aA
2
+bA +cI
3
.
a) A nu este inversabil a b) a = 1, b = 2, c = 0
c) a = 0, b = 2, c = 1 d) a = 1, b = 2, c = 0
e) nu exista a, b, c R f) a = 1, b = 2, c = 0
36 CULEGERE DE PROBLEME
AL 137 Fie matricea A =
_
_
3 0 5
0 1 4
1 0 2
_
_
. Sa se determine a, b, c R
astfel ncat A
3
= aA
2
+bA +cI
3
.
a) a, b, c b) a = 6, b = 6, c = 1
c) a = 6, b = 6, c = 1 d) a = 1, b = 6, c = 6
e) a = 6, b = 1, c = 6 f) a = 6, b = 6, c = 1
AL 138 Fie matricele:
A =
_
1
1
_
, B =
_
2 1
3 1
_
, C =
_
2 1 2
_
si funct ia f : /
2
(R) /
2
(R), f(X) = X
2
3X + I
2
. Sa se determine
matricele B A C si f(B).
a)
_
2 1 3
4 2 4
_
, 2B b)
_
2 1 2
4 2 4
_
, 2
_
2 1
3 1
_
c)
_
2 1 2
4 2 6
_
, 2
_
2 1
3 1
_
d)
_
2 1 2
4 2 4
_
, 2B
e)
_
2 1 3
4 2 4
_
, 2B f)
_
2 1 2
4 2 4
_
, 2
_
2 1
3 1
_
AL 139 Fie funct ia f : /
3
(R) /
3
(R), f(X) = X
3
3X
2
+ 2X + 4I
3
si matricea
A =
_
_
0 a 0
1 0 1
1 0 1
_
_
.
Sa se determine valoarea parametrului real a astfel nc at
f(A) =
_
_
4 24 8
4 4 4
4 8 8
_
_
.
a) a = 1 b) a = 0 c) a = 1 d) a = 2 e) a = 2 f) a = 4
ELEMENTE DE ALGEBR

A 37
AL 140 Fie matricea
A =
_
3 1
1

3
_
.
Calculat i A
36
.
a) I
2
b) O
2
c) A d)

3A e) 2
36
I
2
f) 3
36
I
2
AL 141 Fie matricele:
A =
_
2 2
1 1
_
si B = A A
t
. Calculat i B
2013
.
a) A b) A
t
c) A
1
d) B e) B
t
f) B
1
AL 142 Fie matricea
A =
_
a 1
0 a
_
, a R.
Sa se determine A
2013
.
a)
_
a
2013
1
0 a
2013
_
b)
_
a
2012
1
0 a
2012
_
c)
_
a
2013
a
2012
0 a
2013
_
d)
_
a
2013
2013a
2012
0 a
2013
_
e)
_
a
2013
2012a
2013
0 a
2013
_
f)
_
a
2013
2013a
2013
0 a
2013
_
AL 143 * Fie matricea
A =
_
_
1 1 2
0 1 3
0 0 1
_
_
.
Sa se calculeze A
100
.
38 CULEGERE DE PROBLEME
a)
_
_
1 1 2
0 1 3
0 0 1
_
_
b)
_
_
1 1 2
100
0 1 3
100
0 0 1
_
_
c)
_
_
_
1 100
100(3 100 + 1)
2
0 1 3 100
0 0 1
_
_
_
d)
_
_
_
1 100
3 100
2
2
0 1 3 100
0 0 1
_
_
_
e)
_
_
_
(1)
100+1
100
100(1 3 100)
2
0 (1)
100+1
3 100
0 0 (1)
100+1
_
_
_
f)
_
_
1 100 100(1 3 100)
0 1 3 100
0 0 1
_
_
AL 144 * Sa se calculeze A
2013
, unde
A =
_
_
0 e
x
e
x
e
x
0 0
e
x
0 0
_
_
.
a) 2
2013
A b) I
3
c) I
3
d) 2
1006
A e) 2
2013
I
3
f) 2
1006
I
3
AL 145 * Se considera H mult imea matricelor de forma
X(a) =
_
1 + 4a 6a
2a 1 3a
_
/
2
(R).
Sa se studieze daca X(a)X(b) = X(a + b + ab), pentru orice X(a), X(b) H
si sa se calculeze [X(1)]
n
, n N

.
a) Nu,
_
2
n+2
3 6(2
n
1)
2 + 2
n+1
4 3 2
n
_
b) Da,
_
2
n+2
3 3 2
n+1
6
2 2
n+1
4 3 2
n
_
c) Da,
_
2
n+2
3 3 2
n+1
+ 6
2(1 2
n
) 4(1 3 2
n2
)
_
d) Da,
_
2
n+2
+ 3 6(2
n
+ 1)
2 2
n+1
4 3 2
n
_
e) Da,
_
2
n+2
+ 3 6(2
n
1)
2(1 2
n
) 4(1 3 2
n2
)
_
f) Nu,
_
2
n+2
+ 3 3 2
n+1
+ 6
2(1 2
n
) 4 + 3 2
n
_
ELEMENTE DE ALGEBR

A 39
AL 146 Fie A =
_
_
1 0 2
0 1 1
1 0 1
_
_
, B =
_
_
0 0 16
3 10 2
8 0 0
_
_
/
3
(R) si
C = A
3
80B
1
. Sa se calculeze C
n
, n N

.
a)
_
_
7
n
0 0
0 7
n
0
0 0 7
n
_
_
b)
1
7
n
I
3
c)
_
_
7
n
0 10
n
1 1 3
n
5
n
0 0
_
_
d)
_
_
7
n
! 0 0
0 7
n
! 0
0 0 7
n
!
_
_
e) A
3n
80
n
(B
n
)
1
f) O
3
AL 147

In /
2
(R) se considera matricele
A =
_
3 1
4 1
_
si B =
_
8 9
1 9
_
.
Sa se determine matricele X si Y pentru care
_
2X Y = A
3X + 2Y = B.
a) X =
_
2 1
1 1
_
, Y =
_
1 3
2 3
_
b) X =
_
2 1
1 1
_
, Y =
_
1 3
2 3
_
c) X =
_
2 1
1 1
_
, Y =
_
1 3
2 3
_
d) X =
_
2 1
1 1
_
, Y =
_
1 3
2 3
_
e) X =
_
2 1
1 1
_
, Y =
_
1 3
2 3
_
f) X =
_
2 1
1 1
_
, Y =
_
1 3
2 3
_
40 CULEGERE DE PROBLEME
AL 148 Fie sistemul
_

_
2A +B =
_
_
4 7 4
1 4 3
9 3 10
_
_
A 3B =
_
_
5 0 5
3 2 2
8 2 9
_
_
.
Sa se calculeze Trace (A) + det (B) .
a) 6 b) 9 c) 0 d) 3 e) 6 f) 3
AL 149 Sa se rezolve ecuat ia matriceala
X
_
_
2 1 3
1 2 3
1 1 1
_
_
=
_
2 1 3
3 2 2
_
.
a) X =
1
3
_
7 2 3
9 6 6
_
b) X =
1
3
_
5 2 6
9 6 3
_
c) X =
_

7
3
2
3
2
3 2 1
_
d) X =
1
3
_
7 2 6
9 6 3
_
e) X =
_
7
3

2
3
2
3 2 1
_
f) X =
_
5
3

2
3
1
3 2 2
_
AL 150 Sa se determine parametrul m R astfel nc at ecuat ia
X
_
_
1 3 4
0 1 5
0 0 1
_
_
=
_
_
1 1 m
0 1 1
0 m m
2
_
_
,
sa aiba solut ie nesingulara.
a) m / 0, 1 b) m 0, 1 c) m R
d) m e) m = 0 f) m = 1
ELEMENTE DE ALGEBR

A 41
AL 151 Solut ia ecuat iei
X
_
_
2 0 5
4 1 12
1 0 3
_
_
=
_
1 2 3
_
este:
a) X =
_
_
0
3
1
_
_
b) X =
_
1 9 2
_
c) X =
_
_
5 2 6
1 3 11
4 2 4
_
_
d) X =
_
0 2 9
_
e) X =
_
0 1 3
_
f) X =
_
_
0
2
9
_
_
.
AL 152 Sa se ae num arul real a astfel nc at det(X) = 3, unde X este
solut ia ecuat iei
X
_
_
0 1 2
3 0 1
7 1 0
_
_
=
_
_
0 1 0
1 0 1
a 1 1
_
_
.
a) a R b) a c) a = 3 d) a = 0 e) a = 4 f) a = 5
AL 153 * Fie M /
2
(R), M = xI
2
+yA, x, y R, unde I
2
=
_
1 0
0 1
_
si
A =
_
1 1
2 3
_
. Atunci inversa lui M este:
a) nu exista M
1
, pentru orice x, y R
b)
1
x
2
4xy + 5y
2
_
x +y y
2y x + 3y
_
, xy ,= 0
c)
1
x
2
+ 4xy + 5y
2
_
x + 3y y
2y x +y
_
, x
2
+y
2
,= 0
d)
1
x
2
4xy + 5y
2
_
x + 3y y
2y x +y
_
, xy ,= 0
42 CULEGERE DE PROBLEME
e)
1
x
2
+ 4xy + 5y
2
_
x +y y
2y x + 3y
_
, x
2
+y
2
,= 0
f) M.
AL 154 Se considera mult imea
M
a
=
__
xy x + 3
x 3 xy
_
: x
2
x
2
y
2
= a, a Z
_
/
2
(Z) .
Inversa unei matrice oarecare din M
a
apart ine de asemenea lui M
a
daca:
a) a = 0 b) a R c) a
d) a = 10 e) a = 1 f) a = 8 si a = 10.
AL 155 Fie matricea
A =
_
_
1 1 2
1 1 0
2 0 1
_
_
.
Sa se calculeze Tr
_
(A
2
)
1
_
, unde Tr(A) este suma elementelor de pe diagonala
principala a matricii A.
a) 3 b) 7 c) 9 d)
7
9
e) 3 f) 7
AL 156 * Sa se determine valorile parametrului real m astfel nc at matricea
A =
_
_
5 m + 1 x + 1
x x 1 1
2 m 1
_
_
sa e inversabila pentru orice x R.
a) R
_
2
3
, 1
_
b)
_
2
3
, 1
_
c)
_
,
2
3
_
(1, +)
d)
_
1
3
, 2
_
e)
_
,
1
3
_
[2, +) f)
_
2
3
, 1
_
ELEMENTE DE ALGEBR

A 43
AL 157 Determinat i toate relat iile pe care trebuie sa le satisfaca parametrii
a, b R astfel ncat matricea
A =
_
_
a b b
b a b
b b a
_
_
sa e inversabila.
a) a = b b) a = 2b c) a ,= b
d) a ,= b, a ,= 2b e) a ,= 2b f) a, b R 0
AL 158 * Solut ia ecuat iei Y
2
= A, Y /
2
(R), unde A =
_
0 0
1 0
_
este:
a) Y =
_
0 0
1 0
_
b) Y =
_
0 0
0 1
_
c) Y =
_
0 1
1 0
_
d) Y =
_
1 0
0 1
_
e) Y =
_
0 1
1 0
_
f) ecuat ia nu are solut ii.
AL 159 * Cate solut ii are ecuat ia matriceala:
X
2
= (2X)
t
, X M
2
(Z)?
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 5 f) 6
AL 160 * Determinat i valorile parametrului a R, pentru care matricea
A =
_
_
1 a a
2
a
2
1 a
a a
2
1
_
_
este inversabila.
a) a R b) a c) a = 1
d) a R 1 e) a = 1 f) a R 1
44 CULEGERE DE PROBLEME
AL 161 Fie matricea A = (a
ij
)
i,j=1,2,3
cu elementele date de:
a
ij
=
_

_
(1)
i+j
, i = j ,
(1)
i+j
C
i
j
, i < j ,
0 , i > j .
Calculat i A
1
.
a)
_
_
1 2 3
0 1 3
0 0 1
_
_
b) I
2
c)
_
_
1 2 3
0 1 3
0 0 1
_
_
d)
_
_
1 2 3
0 1 3
0 0 1
_
_
e)
_
_
1 2 3
0 1 3
0 0 1
_
_
f)
_
_
1 2 3
0 1 3
0 0 1
_
_
AL 162 * Se considera mult imea
/=
_
A(a) =
_
1 5a
0 1
_
[ a Z
_
.
Sa se calculeze B(a) = A(a) + A
2
(a) + . . . + A
n
(a) si sa se determine a Z,
astfel ncat
1
n
B(a) /, pentru orice n Z

.
a)
n
2
_
2 5a(n + 1)
0 2
_
, a 2Z + 1 b)
_
n 5a
n(n 1)
2
0 n
_
, a 2Z + 1
c)
n
2
_
2 5a(n + 1)
0 2
_
, a 2Z d)
_
1 5a
n(n + 1)
2
0 1
_
, a 2Z
e)
n
2
_
1 5a(n + 1)
0 1
_
, a 2Z + 1 f)
_
n 5a
n(n 1)
2
0 n
_
, a 2Z
ELEMENTE DE ALGEBR

A 45
AL 163 * Fie matricea:
A =
_
1 2
3 1
_
.
Mult imea tuturor matricelor M /
2
(R) pentru care A
3
M = MA
3
implica
AM = MA este:
a) b) /
2
(R) c)
__
a 2a
3a a
_
, a R
_
d) /
2
(Z) e) M [ det(M) ,= 0 f)
_
I
2
=
_
1 0
0 1
_
, A
_
.
AL 164 Se considera determinantul D(x) =

13 5x 1 0
x 1 0 1
2 1 x 1

. Sa se
rezolve n Q ecuat ia D(2
x
+ 1) = 0.
a) x b) x
1
= 1, x
2
= 6 c) x
1
= 1, x
2
= 6
d) x = 0 e) x = 1 f) x
1
= 2, x
2
= 2
6
AL 165 * Sa se determine valorile parametrilor a, b R astfel nc at x = 2
sa e solut ie dubla a ecuat iei:

x
2
b a
2x 1 x
2 1 1

= 0.
a) a = 0, b = 0 b) a = 1, b = 5 c) a = 6, b = 5
d) a = 6, b = 5 e) a = 5, b = 1 f) a = 1, b = 6
AL 166 Determinat i solut iile ecuat iei:

ln x ln a ln b
ln a ln x ln b
ln b ln a ln x

= 0, x, a, b (0, +).
46 CULEGERE DE PROBLEME
a) x
1
= a, x
2
= b, x
3
= a +b b) x
1
= a, x
2
= b, x
3
= ab
c) x
1
= a, x
2
= b, x
3
=
a
b
d) x
1
= a, x
2
= b, x
3
=
a
b
e) x
1
=
1
a
, x
2
=
1
b
, x
3
= 1 f) x
1
= a, x
2
= b, x
3
=
1
ab
AL 167 * Sa se calculeze valoarea determinantului:
=

1
a
3

1
a
2
1
a
1
b
3

1
b
2
1
b
1
c
3

1
c
2
1
c

, a, b, c R

.
a) =
1
abc
_
1
b

1
a
__
1
c

1
b
__
1
c

1
a
_
b) =
1
abc
_
1
b

1
a
__
1
b

1
c
__
1
c

1
a
_
c) =
1
abc
_
1
a

1
b
__
1
c

1
b
__
1
c

1
a
_
d) =
1
a
2
b
2
c
2
_
1
a
2

1
b
2
__
1
c
2

1
b
2
__
1
c
2

1
a
2
_
e) =
1
a
2
b
2
c
2
_
1
b
2

1
a
2
__
1
b
2

1
c
2
__
1
c
2

1
a
2
_
f) =
1
a
2
b
2
c
2
_
1
b
2

1
a
2
__
1
c
2

1
b
2
__
1
c
2

1
a
2
_
AL 168 Fie numerele reale a, b, c si funct ia f : R R, f(x) = x
3
+ 3x + 2.
Valoarea determinantului
=

1 1 1
a b c
f(a) f(b) f(c)

este:
ELEMENTE DE ALGEBR

A 47
a) = (b a)(c a)(c b)(a +b +c)
b) = (b a)(a c)(c b)(a +b +c)
c) = (a b)(c a)(c b)(a +b +c)
d) = (b a)(c a)(c b)(a b +c)
e) = (b a)(a c)(c b)(a +b +c)
f) = (a b)(c a)(c b)(a b +c).
AL 169 * Determinat i valoarea lui x R astfel ncat valoarea determinan-
tului
=

x 2 1
0 x 1
2 2 1

sa e minima.
a) x = 0 b) x = 1 c) x = 1
d) x = 2 e) x = 2 f) nu exista
AL 170 Fie matricea A =
_
2 2
1 1
_
. Calculat i determinantul matricii
A
2013
.
a) 0 b) 1 c) 1 d) 2
2013
e) 2
2013
f) 2013
AL 171 Fie matricea A =
_
9 1
3 2
_
. Determinat i x R

astfel ncat:
det
_
1
x
A
_
=
1
x
det A.
a) x = 1 b) x = 1 c) x = 2
d) x = 2 e) x = 3 f) x = 3
48 CULEGERE DE PROBLEME
AL 172 Daca a
1
, a
2
, ..., a
9
sunt noua numere n progresie geometrica de
rat ie q, atunci valoarea determinantului:
=

a
1
a
2
a
3
a
4
a
5
a
6
a
7
a
8
a
9

este:
a) 0 b) 1 c) a
1
d) a
1
q e) a
7
1
q
7
f) a
9
1
q
9
.
AL 173 Calculat i valoarea determinantului:
=

C
1
1
0 n + 1
C
2
2
C
1
2
(n + 1)
2
C
3
3
C
2
3
(n + 1)
3

.
a) n(n + 1)(n + 2) b) 0 c) n(n + 1)(2n + 1)
d) n(n + 1)(2n 1) e) n(n 1)(n + 2) f) n(n 1)(2n + 1)
AL 174 Valoarea determinantului:
=

a b c 2a 2a
2b b c a 2b
2c 2c c a b

este:
a) 0 b) b c) c
d) a e) a +b +c f) (a +b +c)
3
.
AL 175 Fie matricea A =
_
_
0 1 1
1 0 1
1 1 0
_
_
. Solut iile ecuat iei det(AxI
3
) = 0
sunt:
ELEMENTE DE ALGEBR

A 49
a) x
1
= 1, x
2
= 1, x
3
= 2 b) x
1
= x
2
= 1, x
3
= 2
c) x
1
= x
2
= 1, x
3
= 2 d) x = 1
e) x f) x
1
= x
2
= 2, x
3
= 1.
AL 176 * Sa se determine minimul si maximul funct iei y = y(x) data de

x 1 xy
1
1
x
x
2
+ 1
x
2x 1 3 + x
2

= 0,
unde x R 0.
a) y
min
= 6, y
max
= 6 b) y
min
= 6, y
max
= 6
c) y
min
= 3, y
max
= 3 d) y
min
= 3, y
max
= 3
e) y
min
= 0, y
max
= f) y
min
= 1, y
max
= 1
AL 177 * Fie funct ia f : R R data de:
f(x) =

a +x b +x c +x
a
2
+x
2
b
2
+x
2
c
2
+x
2
a
3
+x
3
b
3
+x
3
c
3
+x
3

.
Sa se calculeze f

(x).
a) f

(x) = (b a)(c a)(c b)[x


2
(a +b +c)x +ab +ac +bc]
b) f

(x) = (a b)(c a)(c b)[x


2
(a +b +c)x +ab +ac +bc]
c) f

(x) = (b a)(c a)(c b)[3x


2
2(a +b +c)x +ab +ac +bc]
d) f

(x) = (b a)(c a)(b c)[3x


2
2(a +b +c)x +ab +ac +bc]
e) f

(x) = (b a)(c a)(c b)[2x


2
3(a +b +c)x +ab +ac +bc]
f) f

(x) = (a b)(c a)(c b)[2x


2
3(a +b +c)x +ab +ac +bc]
50 CULEGERE DE PROBLEME
AL 178 * Sa se rezolve inecuat ia

2 x 3a x 3a 1
2 x x 2b 1 2b
1 3a 2b 3a 2b

0
pentru orice a, b R.
a) x 2b + 3a 1 b) x c) x R
d) x R

e) x 2b + 3a 1 f) x R

+
AL 179 * Fie matricea
A =
_
2 1
3 1
_
.
Sa se calculeze determinantul matricii
I
2
+A +A
2
+... +A
2013
.
a) 0 b) 1 c) 1 d) 2 e) 2 f) 3
AL 180 * Sa se determine toate valorile parametrului m R astfel nc at
rad acinile ecuat iei

x 1 1
1 x x
m
2
m x

= 0,
sa e n progresie aritmetica crescatoare.
a) m 1, 1 b) m 3, 3 c) m 3, 0, 3
d) m e) m R f) m = 0
AL 181 Sa se rezolve sistemul
_

_
2x +y + 2z = 1
2x + 2y + 3z = 2
x 2y z = 4 .
ELEMENTE DE ALGEBR

A 51
a) (24, 14, 19) b) (2, 3, 3) c) (21, 10, 14)
d) (5, 3, 6) e) (14, 21, 24) f) (3, 2, 3)
AL 182 Fie sistemul
_

_
2x y 3z = 2
x + 4y + 3z = 1
3x 2y +z = 3.
Solut iile sistemului veric a relat ia:
a) x
2
y
2
2z = 1 b) x +y +z = 3 c) x
2
+y z
2
= 1
d) x +y
2
z
2
= 1 e) x
2
+y
2
+z
2
= 1 f) x
2
+y +z
2
= 4z.
AL 183 Se da sistemul
_

_
x 2y + (m1) z = 2
x + 2y +z = 2
mx +y + 3z = 1.
Sa se gaseasc a toate valorilentregi ale parametrului m Z astfel ncat sistemul
sa e compatibil nedeterminat.
a) m R b) m c) m = 0
d) m = 2 e) m
_
2,
5
2
_
f) m = 1
AL 184 Fie sistemul
_

_
x + 2y z = 1 +a
x +y z = a
2x +y = 1,
unde a R. Solut ia sistemului veric a relat ia 3x + 3y z = 0 pentru:
52 CULEGERE DE PROBLEME
a) a = 0 b) () a R c) a = 1
d) a = 1 e) a = 2 f) a = 2.
AL 185 * Sa se determine acele solut ii (x, y, z) ale sistemului
_

_
2x 2y +z = 1
3x y + 2z = 2
x +y +z = 1
pentru care x
2
+y
2
+z
2
= 1.
a) (0, 1, 0),
_
12
13
,
4
13
,
10
13
_
b) (1, 0, 0),
_
12
13
,
4
13
,
3
13
_
c)
_
12
13
,
7
13
,
3
13
_
, (0, 0, 1) d) (0, 0, 1),
_
12
13
,
4
13
,
3
13
_
e) (0, 0, 1),
_

12
13
,
4
13
,
3
13
_
f)
_
11
13
,
4
13
,
3
13
_
, (0, 0, 1)
AL 186 Fie sistemul
_

_
x + 3y + 4z = m
2x + 4y + 6z = 1
2x + 6y + 4z = 5.
Sa se determine valorile parametrului m R pentru care sistemul este com-
patibil nedeterminat.
a)
1
10
b) R
_

1
10
_
c) R
_
1
10
_
d)
1
10
e)
1
20
f) R
_

1
20
_
ELEMENTE DE ALGEBR

A 53
AL 187 * Fie sistemul de ecuat ii liniare
_

_
(a 2)x +ay + (a + 1)z = 0
(b 2)x +by + (b + 1)z = 0
(c 2)x +cy + (c + 1)z = 0, a, b, c R .
Sa se determine a, b, c astfel nc at sistemul sa aiba o singura solut ie.
a) a = b = c b) a, b, c R c) a ,= b ,= c
d) a, b, c R e) a = b ,= c f) a ,= b = c
AL 188 Sa se determine mult imea valorilor lui m R astfel ncat sistemul
_

_
x +my +m
2
z = 0
m
2
x +y +mz = 0
m
2
x +my +z = 0
sa admita si solut ii diferite de solut ia banala.
a) R 1 b)
_
1 i

3
2
, 1
_
c) 1
d) 1 e) R 1 f)
_
1 i

3
2
_
AL 189 Sa se determine mult imea valorilor parametrului real m pentru
care sistemul
_

_
mx 2y = 1
2x +y = m
x +my = 2
este compatibil.
a) R 1 b) R 1 c) 1
d) 1, 2 e) 1 f) 1, 2
54 CULEGERE DE PROBLEME
AL 190 * Fie sistemul
_
x +ay 1 = 0
ax 3ay (2a + 3) = 0 , a ,= 0.
Determinat i parametrul real a astfel ncat sistemul sa e compatibil nedeter-
minat. Pentru aceasta valoare, calculat i determinantul
=

3 1

,
unde (x

, y

) este solut ia sistemului.


a) = x b) = y c) = xy
d) = 0 e) = 1 f) = 1
AL 191 * Pentru care din urmatoarele cazuri de mai jos, sistemul:
_

_
ax +by +cz = b +c
bx +cy +az = a +c
cx +ay +bz = a +b, a, b, c R
este incompatibil?
a) a b +c = 0 b) c) a +b c = 0
d) a +b c ,= 0 e) a +b +c = 0 f) a +b +c ,= 0
AL 192 Pe mult imea numerelor reale se denesc legile de compozit ie
x y = x +y xy si x y = x y + 2xy
Sa se rezolve sistemul
_
3 (2x +y) = 11
(3x y) 2 + 12 = 0.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 55
a) (0, 5) b) (1, 3) c) (1, 5) d) (1, 5) e) (1, 3) f) (5, 1)
AL 193 * Pe mult imea numerelor ntregi se deneste legea de compozit ie
x y = (x a)
2
(y a) + a, a Z.
Sa se determine mult imea solut iilor ecuat iei x x = x.
a) a, a 1 b) a, a + 1 c) a 1, a, a + 1
d) a, 1 a e) a, a 1 f) a, 1 a, a 1
AL 194 Fie legea de compozit ie pe R denita prin x y = x + 3y 1. Sa
se determine solut ia sistemului
_
(x + 7) (x +y) = 9
(x 2y) (x 2y) = 9.
a) x = 1, y = 0 b) x = 1, y = 0 c) x = 0, y = 1
d) x = 0, y = 1 e) x = 7, y = 7 f) x = 7, y = 7
AL 195 * Fie legea de compozit ie pe R denita prin x y = xy +x y +a,
a R Q. Sa se rezolve n N ecuat ia (x x) x = x
3
+ 3a.
a) x b) x 1 c) x = 1
d) x 1, a e) x 1, a f) x = 1
AL 196 * Pe mult imea numerelor reale se deneste operat ia algebrica
x y =
_
x
2
+y
2
pentru orice x, y R. Daca (x

, y

) este solut ia pozitiva a sistemului:


_
x y 2 =

17
x 2 + y 3 = 2

13 ,
atunci x

+y

este:
56 CULEGERE DE PROBLEME
a) 1 b) 0 c) 5 d) 19 e)

13 f)

19.
AL 197 * Pe mult imea numerelor naturale se considera legea de compozit ie
m n = m
n
pentru orice m, n N. Determinat i suma solut iilor ecuat iei:
(2013 n) 2 = 2013 (n 2).
a) 0 b) 1 c) 2
d) 3 e) 4 f) ecuat ia nu are solut ii
AL 198 Fie mult imea numerelor reale nzestrat a cu legea de compozit ie
x y = 2xy 6(x +y) + 21
pentru orice x, y R. Sa se rezolve ecuat ia
2
x
2
x
= 11.
a) x = 1 b) x = 0 c) x = 1
d) x = 2 e) x = 11 f) x = 11
AL 199 * Fie mult imea M = [4, ) nzestrata cu legea de compozit ie
x y =
_
x
2
+y
2
16
pentru orice x, y M. Sa se rezolve ecuat ia
x x x = x.
a) x = 4 b) x = 3 c) x = 5
d) x = 2013 e) x = 100 f) x = 99
ELEMENTE DE ALGEBR

A 57
AL 200 Fie legea de compozit ie pe R denita prin: xy = xy2x2y+11.
Daca x, y [2, ), atunci x y D, unde
a) D = R b) D = c) D = 7
d) D = (2, ) e) D = [7, ) f) D = (7, 11).
AL 201 Fie /= xy

n [ x
2
+ny
2
= 1, x, y Q. Sa se determine n
N, pentru care mult imea /este parte stabila a lui Rn raport cu nmult irea.
a) 2 b) N 1 c) 1 d) N 2 e) N f) N

AL 202 Fie mult imea


/=
_
_
_
_
_
1 x
2
x
0 1 0
0 x ,
_
_
, x R
_
_
_
/
3
(R).
Determinat i valorile parametrilor , , R

astfel ncat (/, ) sa e parte


stabila a lui (/
3
(R), ).
a) = 1, = 1, = 1 b) = , = 0 c) = 2, = 1
d) = 2 , = 1 e) = 2, = 1 f) = , = 1
AL 203 Sa se determine o relat ie ntre parametrii reali a si b astfel nc at
legea de compozit ie x y = xy +ax +ay +b de pe R sa e asociativa.
a) a
2
= a +b b) a = a
2
+b c) b
2
+a = a
2
d) a +a
2
= b e) 2a = b +a
2
f) 2b +a = a
2
AL 204 Pe mult imea
/=
__
x y
0 x
_
[ x, y R
_
/
2
(R)
se considera legea de compozit ie AB = A B+aA+bB+6I
2
. Sa se determine
a, b R astfel ncat legea sa e asociativa si comutativ a.
58 CULEGERE DE PROBLEME
a) a = 2, b R b) a = b 2, 3 c) a R, b = 3
d) a = b 1, 2 e) a = b = 2 f) a, b R
AL 205 Pe mult imea numerelor reale se deneste legea de compozit ie
x y = 2xy 6x 6y +a, a R,
pentru orice x, y R. Sa se determine a astfel nc at legea sa e asociativa.
a) 21 b) 5 c) 18 d) 12 e) 18 f) 21
AL 206 Pe mult imea numerelor reale se deneste legea de compozit ie
x y = xy + 2x + 2y +k,
pentru orice x, y R. Sa se determine k R astfel ncat legea sa e asociativa
si sa se rezolve ecuat ia
x x = 2.
a) k = 0, x = 1 b) k = 0, x = 1
c) k = 1, x
1
= 1, x
2
= 1 d) k = 1, x
1
= 2, x
2
= 2
e) k = 2, x
1
= 1, x
2
= 2 f) k = 2, x = 2
AL 207 * Pe mult imea numerelor complexe se considera legea de compozit ie
x y = xy i(x +y) 1 + i
pentru orice x, y C. Sa se determine elementul neutru al acestei legi si sa se
calculeze i i
2
i
3
i
4
i
5
.
a) e = i, 1 + i b) e = 1 +i, i c) e = 1, 1 2i
d) e = 1 i, i e) e = i, 2 i f) e = 2 + i, 1 i
ELEMENTE DE ALGEBR

A 59
AL 208 * Se deneste legea de compozit ie n R
x y = xy 100x 100y + 10100.
Sa se calculeze 1 2 3 . . . 10101.
a) 0 b) 100 c) 10100 d) 10101 e) 200 f) 1
AL 209 * Pe mult imea numerelor reale se considera legea de compozit ie
x y = xy 2x.
Sa se determine 1 2 3 . . . 2014.
a) 1024 b) 2014! c) 0
d) 1 e) 1 + 2 + . . . + 2014 f) 3
AL 210 Sa se determine elementul neutru si elementele simetrizabile din
mult imea M = [3, ) dotata cu legea de compozit ie
x y =
_
x
2
+y
2
9,
pentru orice x, y R.
a) e = 3, 3 b) e = 9, 3, 9 c) e = 27, 9, 27
d) e = 1, 1, 3 e) e = 1, [3, ) f) e = 9, 9, 27
AL 211 * Fie mult imea G = (a, b) Z Z, a prim cu 5 dotata cu legea
de compozit ie
(a, b) (c, d) = (ac, bc +ad),
pentru orice (a, b), (c, d) G. Sa se determine elementele simetrizabile fat a de
legea din mult imea G.
a) (b, 1), b Z b) (b, 0), b Z c) (b, 1), b Z
d) (1, b), b Z e) (0, b), b Z f) (1, b), b Z
60 CULEGERE DE PROBLEME
AL 212 Pe mult imea numerelor reale se considera legile de compozit ie
x y = xy x y + 2, x y = x +y 4.
Daca e
1
si e
2
sunt respectiv, elementele neutre ale celor doua legi, sa se calculeze
(e
1
e
2
) (e
1
e
2
).
a) 1 b) e
1
c) e
2
d) 0 e) 2 f) 1
AL 213 * Fie mult imea
G =
_
_
_
M
a,b
= a
_
_
2 2b b 1
2 2 1
0 1 1
_
_
+
_
_
2 1 0
0 1 3
0 1 1
_
_
, a, b R
_
_
_
/
3
(R).
Elementele M
a,b
G inversabile se obt in pentru:
a) a + 2ab = 2 b) a + 2ab ,= 2 c) a = 2b
d) a = 2 e) a = 2 f) a = 2b.
AL 214 Pe mult imea numerelor reale se considera legea de compozit ie
x y = (x 3)(y 1) + 3,
pentru orice x, y R. Sa se determine elementul neutru al acestei legi.
a) e b) () e R c) e = 3
d) e = 2 e) e = 3 f) e = 1
AL 215 Pe mult imea numerelor ntregi se considera legea de compozit ie
x y = (x a)(y b) + a, a, b Z,
pentru orice x, y Z. Sa se determine elementele simetrizabile ale acestei legi.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 61
a) x b) () x Z
c) x a 1, a + 1, a = b d) x a 1, a + 1, a ,= b
e) x Z a f) x Z a, a = b
AL 216 * Se considera matricele
A =
_
2 2
3 3
_
, B =
_
3 2
3 2
_
si mult imea / = xA + B [ x R

. Sa se ae elementele inversabile din


monoidul (/, ).
a) b) /
_
1
2
A +B
_
c) / I
2

d) / A +B e) / f) / 2A +B
AL 217 Se considera grupul (/, ), unde
/=
_
A(m) =
_
1 m
0 1
_
, m Z
_
si este operat ia de nmult ire a matricelor. Sa se determine simetricul
elementului A(2013).
a) A(0) b) A(3102) c) A(2013)
d) A
_
1
2013
_
e) A(1) f) A(1)
AL 218 * Se considera mult imea G a matricelor de forma
A(n) =
_
_
2
n
0 2
n
0 0 0
2
n
0 2
n
_
_
, n Z .
Sa se determine n Z, pentru care A(3) A(n) = A(e), unde A(e), e Z este
elementul neutru al grupului comutativ (G, ).
62 CULEGERE DE PROBLEME
a) 5 b) 3 c) 3 d) 5 e) 2 f) 2
AL 219 * Pe mult imea G = R 1 se deneste legea de compozit ia
x y = (x
2
+y
2
) + 3xy 3x + 3(
2
2)y + 3
pentru orice x, y G. Sa se determine , R pentru care (G, ) este grup.
a) = 0, = 2 b) R, = 1 c) = 0, = 1
d) R, = 2 e) R, R f) = 1, = 1
AL 220 Fie mult imea
/=
__
x ax +b
0 1
_
[ x R

_
.
Sa se determine a, b R

astfel nc at perechea (/, ) sa e grup.


a) b = a, a, b R

b) a R

, b = 1 c) b = 2a, a, b R

d) a b = 0, a, b R

e) a = 1, b R

f) a, b R

AL 221 * Sa se determine parametrii a, b, c R astfel nc at mult imea


/=
_
_
_
A(x) =
_
_
1 x x
2
0 1 ax
2
+bx +c
0 0 1
_
_
, x R
_
_
_
sa formeze grup cu operat ia de nmult ire a matricilor.
a) a = c = 0, b = 2 b) a = b = 0, c = 2 c) b = c = 0, a = 2
d) a = b = c = 0 e) a = b = c = 2 f) a = b = 2, c = 0
AL 222

In grupul abelian G = (0, ) 1 nzestrat cu legea
x y = x
ln
2013

y
pentru orice x, y G, elementul neutru este:
ELEMENTE DE ALGEBR

A 63
a) 1 b) e c) e
2
d) e
2013
e) e
2013
f) e
2
.
AL 223 Fie matricea A =
_
_
2 4 0
1 2 0
3 4 5
_
_
si mult imea
G =
_
M(x) = I
3
+xA
2
, x R
_
.
Funct ia f : R G, f(x) = I
3
+ xA
2
este morsm ntre (R, ) si (G, ) unde
relat ia este denita prin x y = x + y + axy, iar este inmult irea
matricelor, daca:
a) a = 1 b) a = 1 c) a = 4
d) a = 4 e) a = 25 f) a = 25.
AL 224 Fie R dotata cu legea de compozit ie denita prin ab = kab, k R
si mult imea
M =
_
_
_
_
_
a 0 a
0 0 0
a 0 a
_
_
, a R
_
_
_
dotata cu nmult irea matricelor. Atunci funct ia
f : R M, f(x) =
_
_
x 0 x
0 0 0
x 0 x
_
_
este un morsm ntre (R, ) si (M, ) daca:
a) k R b) k Z c) k Q
d) k = 0 e) k = 1 f) k = 2.
AL 225 Se considera R cu legea de compozit ie x y = ax + y, a R si
mult imea
M =
_
_
_
_
_
1 0 0
x 1 0
0 0 2
x
_
_
, x R
_
_
_
/
3
[R]
64 CULEGERE DE PROBLEME
cu operat ia de nmult ire a matricelor. Atunci funct ia f : R M,
f (x) =
_
_
1 0 0
x 1 0
0 0 2
x
_
_
este morsm ntre (R, ) si (M, ) daca:
a) a = 0 b) a = 1 c) a R
d) a e) a = 1 f) a = 2.
AL 226 Fie G = (1, +) care are o structura de grup fat a de operat ia
denita prin
x y =
_
x
2
y
2
x
2
y
2
+ 2
pentru orice x, y G. Sa se determine a, b R astfel ncat funct ia
f : (0, +) G, f(x) =

ax +b sa e un izomorsm de la grupul ((0, +), )


la grupul (G, ).
a) a = 0, b = 2 b) a = 1, b 1, 2 c) a = 0, b = 1
d) a = 0, b 1, 2 e) a = 1, b = 2 f) a = b = 1
AL 227 * Pe mult imea Z se denesc legile de compozit ie
xy = x +y 5 si xy = x +y + 5
pentru orice x, y Z. Sa se determine (a, b) Z Z astfel nc at funct ia
f : Z Z, f(x) = ax +b sa e un izomorsm ntre grupurile (Z, ) si (Z, ).
a) (1, 10), (1, 0) b) (1, 10) c) (1, 10)
d) (1, 0) e) (1, 0), (1, 10) f) (1, 0)
AL 228 Se considera mult imea Q[

3] = x + y

3 [ x, y Q. Sa se
determine , R astfel nc at
f : Q[

3] Q[

3], f(x +y

3) = x +y

3
sa e endomorsm al grupului (Q[

3], +).
ELEMENTE DE ALGEBR

A 65
a) = 0, R b) , Q c) = R
d) , R e) , Z f) R, = 0
AL 229 * Se considera mult imea
/=
_
A(x) =
_

1 x

0

1
_
[ x Z
3
_
.
Care sunt automorsmele grupului (/, )?
a) f(A(x)) = A(x +

1) b) f(A(x)) = A(x)
c) f(A(x)) A(x), A(x) d) f(A(x)) A(x +

1), A(x)
e) f(A(x)) A(x), A(x +

1) f) f(A(x)) = A(x)
AL 230 * Fie G = (3, +). Sa se gaseasc a m, a, b R astfel ca legea
x y = xy 3x 3y + m sa determine pe G o structura de grup abelian, iar
aplicat ia f : R G, f(x) = e
ax
+ b sa e izomorsm ntre grupul aditiv al
numerelor reale si (G, ).
a) m = 12, a, b R b) m = 3, a = 6, b = 3
c) m = 12, a = 3, b R d) m = 12, a = 3, b = 3
e) m = 6, a = 3, b = 6 f) m = 12, a R, b = 3
AL 231 Pe mult imea numerelor complexe se considera operat iile algebrice
xy = x +y i si xy = xy +ax +by +c
pentru orice x, y C. Sa se determine a, b, c C pentru care operat ia
este distributiva n raport cu operat ia .
a) a = i, b = c = i 1 b) a = b = i, c = i 1
c) a = i, b = i, c = i 1 d) a = i, b = c = i 1
e) a = i, b = i, c = i 1 f) a = b = i, c = i 1
66 CULEGERE DE PROBLEME
AL 232 Fie legile de compozit ie
xy = x +y +

10 si xy = xy

3x

3y

1
pentru orice x, y Z
13
. Sa se determine elementele neutre ale inelului (Z
13
, , ).
a) e

=

10, e

3 b) e

3, e

3 c) e

3, e

6
d) e

3, e

4 e) e

4, e

3 f) e

3, e

=

11
AL 233 Fie Z[i] = a+bi [ a, b Z. Sa se determine elementele inversabile
ale inelului (Z[i], +, ).
a) Z[i] b) Z[i] 1, i c) 1, i
d) 1, i e) Z[i] 1, i f)
AL 234 Pe mult imea numerelor ntregi se denesc legile de compozit ie
xy = ax +by 7 si xy = xy 7x 7y +c
pentru orice x, y Z. Sa se determine a, b, c Z astfel ncat (Z, , ) sa e
un inel.
a) a = b = c = 17 b) a = b = 1, c = 56 c) a = b = c = 7
d) a = b = 1, c = 7 e) a = b = c = 1 f) a = b = c = 1
AL 235 *

In corpul (R, +, ) se introduce legea intern a:
x y = ax +ay +bxy +c, a, b, c R.
Sa se determine valorile parametrilor a, b, c stiind ca elementul neutru este
e = 5 si ca orice element cu except ia lui 2 admite un simetric.
a) a =
2
3
, b =
1
3
, c =
10
3
b) a =
2
3
, b =
1
3
, c =
10
3
c) a =
2
3
, b =
1
3
, c =
10
3
d) a =
2
3
, b =
1
3
, c =
10
3
e) a = 1, b = 1, c = 1 f) a = 1, b = 2, c = 3
ELEMENTE DE ALGEBR

A 67
AL 236 * Determinat i a, b Z astfel nc at ntre inelele (Z, , ) si (Z, +, )
sa existe izomorsmul f : Z Z, f(x) = ax +b, a ,= 0, a, b Z, unde:
x y = x +y 2, x y = xy 2x 2y + 6,
pentru orice x, y Z.
a) a = 1, b = 0 b) a = 1, b = 1 c) a = 1, b = 2
d) a = 2, b = 1 e) a = 1, b = 2 f) a = 1, b = 2
AL 237 Pe mult imea numerelor reale se denesc legile de compozit ie
xy = x +y 1 si xy = 2xy 2(x +y) + 3
pentru orice x, y R. Sa se determine a, b R astfel nc at funct ia f : R R,
f(x) = ax +b sa e un izomorsm ntre corpurile (R, +, ) si (R, , ).
a) a = b = 1 b) a = b =
1
2
c) a = 0, b = 1
d) a = 1, b = 0 e) a = 1, b =
1
2
f) a =
1
2
, b = 1
AL 238 * Fie mult imea
/ =
__
x +ay by
cy x ay
_
[ x, y R
_
.
Determinat i o relat ie ntre parametrii reali a, b, c astfel nc at corpul (C, +, )
sa e izomorf cu corpul (/, +, ).
a) 2a +bc = 1 b) a
2
+bc = 1 c) 2a = bc 1
d) a
2
+bc + 1 = 0 e) a
2
= bc 1 f) a
2
bc = 1
AL 239 * Fie sistemul
_

4x +

3y =

3x +

2y =

1
n Z
11
cu solut ia (x
0
, y
0
). Daca y

0
este inversul lui y
0
n corpul (Z
11
, +, ), sa
se determine m Z
11
astfel nc at

3x
2
0
+my

0
= x
0
.
68 CULEGERE DE PROBLEME
a)

5 b)

1 c)

3 d)

4 e)

10 f)

9
AL 240 * Sa se determine a Z
8
pentru care sistemul
_
a
2
x +y =

3x +ay =

7
are solut ia (

3,

2) si sa se specice num arul total al solut iilor.


a) a =

2, 5 solut ii; a =

7, 4 solut ii b) a =

4, 7 solut ii; a =

6, 3 solut ii
c) a =

1, 3 solut ii; a =

5, 8 solut ii d) a =

3, 8 solut ii; a =

7, 4 solut ii
e) a =

1, 5 solut ii; a =

5, 3 solut ii f) a =

3, 6 solut ii; a =

7, 4 solut ii
AL 241 *

In mult imea /
2
(Z
3
) sa se rezolve ecuat ia
X
2014
=
_

1

2

0

1
_
.
a)
_

1

0

0

1
_
b)
_

1

1

0

2
_
c)
_

1

2

0

1
_
d)
_

1

0

2

1
_
e)
_

1

2

2

1
_
f)
_

2

0

0

1
_
AL 242 * Sa se rezolve n mult imea
/=
_
A(x) =
_

1

4x

6x

1
_
[ x Z
12
_
ecuat ia A
2
+ 2A =
_

3

4

0

3
_
.
a) A(

1), A(

7) b) A(

0), A(

3), A(

6), A(

9)
c) A(

2), A(

5), A(

8) d) A(

1), A(

4), A(

7), A(

10)
e) A(

0), A(

3) f) nu are solut ii
ELEMENTE DE ALGEBR

A 69
AL 243 Fie matricea A /
3
(Z
3
),
A =
_
_

2

0

1

1

2

1

2

1

1
_
_
.
Calculat i A
1
.
a) A
1
=
_
_

2

1

2

0

2

1

1

1

1
_
_
b) A
1
=
_
_

1

1

1

1

0

2

0

1

1
_
_
c) A
1
=
_
_

2

2

2

2

0

1

0

2

2
_
_
d) I
3
e) A
1
=
_
_

1

0

2

2

1

2

1

2

2
_
_
f) I
3
AL 244 Fie matricea A =
_
_
m

0

1
m

1

1

1

0 m
_
_
/
3
(Z
3
). Sa se ae m Z
3
pentru care A este inversabila si sa se determine A
1
.
a) m =

0, A
1
=
_
_

0

0

1

2

1

0

1

0

0
_
_
b) m =

1, A
1
=
_
_

1

0

1

0

1

2

1

0

0
_
_
c) m =

0, A
1
=
_
_

0

0

1

2

1

2

1

0

0
_
_
d) m =

2, A
1
=
_
_

1

0

0

2

1

0

0

0

1
_
_
e) m =

1, A
1
=
_
_

2

0

1

2

1

0

1

0

0
_
_
f) m =

0, A
1
=
_
_

0

0

1

0

1

1

1

0

0
_
_
AL 245 Fie polinoamele f = X
3
+ 2X
2
X 5 si g = X
2
+ 1. Atunci
catul c si restul r mp art irii lui f la g sunt:
70 CULEGERE DE PROBLEME
a) c = X + 2, r = 0 b) c = X
2
+ 1, r = X + 2
c) c = X + 2, r = 2X 7 d) c = 2X 7, r = X + 2
e) c = X + 1, r = 2 f) c = X 1, r = 0.
AL 246 Fie polinomul f = X
3
2X
2
+aX +b, a, b R. Determinat i a si
b stiind ca 1 este radacin a a polinomului f si restul mpart irii polinomului f
la X 2 este 6. Sa se gaseasca apoi restul mpart irii lui f la X
2
X 2.
a) a = 1, b = 4, X + 1 b) a = 1, b = 4, 2X + 2
c) a = 1, b = 4, 2X + 2 d) a = 1, b = 2, 2X + 1
e) a = 1, b = 2, X + 2 f) a = 1, b = 4, X 1
AL 247 Sa se determine a, b, c R astfel nc at restul mpart irii polinomului
f = X
3
+aX
2
+bX+c la X
2
+2 sa e X+1 si restul mpart irii lui f la X+1
sa e 3.
a) a = 3, b = 2, c = 5 b) a, b, c
c) a = 2, b = 3, c = 5 d) a = 2, b = 3, c = 5
e) a = 3, b = 2, c = 5 f) b = 3, c = 2a + 1, a R
AL 248 * Se considera polinomul f = X
6
+aX
5
+bX
4
+cX
3
+aX
2
+bX+c.
Sa se ae numerele reale a, b, c pentru care f sa se divida cu polinomul g =
X
5
5X
3
+ 4X.
a) a, b, c b) a, b, c R
c) a = b = c = 0 d) a = c = 1, b = 1
e) a = c = 1, b = 1 f) a = 1, b = 5, c = 4
AL 249 * Sa se determine polinomul cu coecient i rat ionali de grad minim
care mpart it la X
2
+2X 3 da restul 3X +11 si mp art it la X
2
4X +5 da
restul 7X 3.
ELEMENTE DE ALGEBR

A 71
a) X
3
4X + 12 b) X
3
+ 2X 17 c) X
3
+ 4X + 11
d) X
3
4X + 17 e) X
3
+ 3X + 15 f) X
3
+ 17X 5
AL 250 Se considera polinomul f = (X 2014)
2014
+ 3X + 12. Restul
mp art irii lui f la X 1 este:
a) un numar negativ b) 0 c) x
d) 2014 e) 2013
2014
+ 15 f) un num ar pozitiv.
AL 251 Se considera polinoamele
f = (X 2016) (X 2014) si g = (X 2015)
2014
+X 2001.
Restul mpart irii lui g la f este
a) X b) 0 c) X 2000
d) X + 2014 e) 2016 2014 f) X 2016.
AL 252 * Sa se determine parametrii reali a, b, c astfel ncat polinomul f =
(X 1)
7
+a(X 1)
4
+bX +c sa se divida cu (X + 1)
3
.
a) a = 28, b = 448, c = 128 b) a = 56, b = 448, c = 576
c) a = 56, b = 320, c = 81 d) a = 28, b = 448, c = 192
e) a = 84, b = 320, c = 81 f) a = 28, b = 320, c = 128
AL 253 * Sa se determine parametrii reali m si n astfel nc at polinomul
p = X
9
+mX
2
+n sa se divida cu polinomul q = X
2
+X + 1.
a) m = 0, n = 0 b) m = 0, n = 1 c) m = 1, n = 0
d) m = 1, n = 1 e) m = 1, n = 0 f) m = 0, n = 1
72 CULEGERE DE PROBLEME
AL 254 * Sa se determine restul mp art irii polinomului X
n
la polinomul
X
2
+ 2X 3.
a)
1 (3)
n
4
X +
3 + (3)
n
4
b)
1
4
[(1 + (3)
n
)X + 3 + (3)
n
]
c)
1 (3)
n
4
X +
3 (3)
n
4
d)
2 (3)
n
4
X +
3 + (3)
n
4
e)
1 (3)
n
4
X +
3 + 3
n
4
f)
1
4
[(1 + 3
n
)X + 3 + (3)
n
]
AL 255 * Sa se determine restul mpart irii polinomului (X
3
+ X + 1)
19
la
polinomul X
2
X + 1.
a) 1 b) X c) X + 1 d) 0 e) X 1 f) 1
AL 256 Polinomul X
3
+X
2
+X 3 are n radacini ntregi:
a) n = 0 b) n = 1 c) n = 2
d) n = 3 e) n = 4 f) n = 5.
AL 257 Polinomul f = X
3
3X
2
2X + 6 are
a) o rad acina n Z b) doua radacini n Q
c) trei rad acini n N d) doua radacini n C R
e) trei rad acini n R Q f) trei rad acini egale.
AL 258 Se considera polinomul f = (X
2
+ 4aX + 1)
2
9. Sa se gaseasc a
a R astfel nc at f sa aiba toate solut iile reale.
a) a R b) a c) a (, 1] [1, )
d) a (1, 1) e) a [1, 1) f) a (1, 1]
ELEMENTE DE ALGEBR

A 73
AL 259 Se considera polinoamele:
f = X
4
+ 5X
3
+ 3X
2
8X 7 si g = X
2
+ 3X + 1.
Daca y este o rad acin a a polinomului g, atunci f (y) D, unde:
a) D = N* b) D = N c) D = Q

d) D = Q e) D = R Q f) D = Q N.
AL 260 Polinomul f = X
100
X
99
+a
98
X
98
+. . . +a
1
X +a
0
R[X] are
rad acini complexe daca:
a) a
98
>
1
2
b) a
98
=
1
2
c) a
98
<
1
2
d) a
98

1
2
e) a
98
=
1
2
f) a
98
< 0.
AL 261 * Sa se determine parametrul a R si sa se rezolve ecuat ia
x
3
ax
2
+ (2a 1)x 1 = 0,
stiind ca solut iile ei sunt n progresie geometrica.
a) a = 1, 1, i b) a = 1,
_
1 i
2
, 1, 1 +i
_
c) a = 2, 1 i, 1 + i d) a = 2,
_
1 + i
2
, 1, 1 i
_
e) a = 1, 1 + i, 1 i f) a = 1, 1, i
AL 262 * Fie polinomul f = X
4
+ a
2
X
3
7X
2
+ aX + 6. Sa se determine
a Z astfel ncat f sa aiba o rad acina ntreaga impara.
a) a b) a R c) a
_
1,
8
9
_
d) a
_
1, 0,
8
9
_
e) a 1, 0 f) a = 1
74 CULEGERE DE PROBLEME
AL 263 * Polinomul cu coecient i reali f = X
4
2aX
3
+a
2
X
2
a
4
are doua
rad acini reale si doua radacini complexe daca
a) a R b) a c) a 1, 1
d) a 2, 1 e) a 0, 1 f) a ,= 0.
AL 264 * Sa se determine a, b R astfel ncat ecuat ia
x
4
+ 5x
3
+ax
2
+ 2x +b = 0
sa admita radacina 1 + i si sa se gaseasca celelalte rad acini.
a) a = 6, b = 12, 1 i, 1, 6 b) a = 3, b = 6, 1 i, 1 + i, 1
c) a = 12, b = 6, 1 i, 1, 12 d) a = 6, b = 12, 1 + i, 1, 3
e) a = 6, b = 12, 1 i, 1, 6 f) a = 4, b = 6, 1 + i, 1, 6
AL 265 * Sa se gaseasc a o relat ie ntre parametrii reali nenuli a, b si c astfel
nc at ecuat ia x
5
10a
3
x
2
+ 2b
4
x + 3c
5
= 0 sa aiba trei rad acini reale egale.
a) 3b
5
+ 3c
5
= 10a
3
b
2
b) 2b
4
a + 3c
5
= 10a
5
c) 9a
5
= 2b
4
a + 3c
5
d) 9a
5
+ 2b
4
a + 3c
5
= 0
e) 10a
3
b
2
+ 3b
5
+ 3c
5
= 0 f) 10a
5
+ 2b
4
a + 3c
5
= 0
AL 266 * Fie f = X
2
2X + 3 R[X]. Daca y e o radacin a a lui f, atunci
are loc:
a) y
4
= 3y + 4 b) y
4
= 3y 4 c) y
3
= y + 6
d) y
4
= 4y 3 e) y
3
= 2y 3 f) y
3
= 3y 2.
AL 267 * Fie polinoamele f = 4X
32
+4X
31
+4X
30
+5X+2 si g = X
2
+X+1.
Daca y este o radacin a a lui g, atunci f(y) D, unde
ELEMENTE DE ALGEBR

A 75
a) D = b) D = N c) D = Q N
d) D = R Q e) D = Q f) D = C R.
AL 268 Fie polinomul f = X
3
+X
2
2X 2. Atunci descompunerea lui f
n factori ireductibili n Q[X] este:
a) (X + 1)(X

2)(X +

2) b) (X 1)(X
2
+ 2)
c) (X + 1)(X
2
2) d) (X 1)(X

2)(X +

2)
e) (X + 1)(X 2)(X + 2) f) (X + 1)(X
2
+ 2).
AL 269 Sa se descompuna n factori ireductibili peste Z
5
polinomul
f = X
4
+

2X
3
+

4X +

3 Z
5
[X].
a) (X +

4)
2
(X
2
+X +

1) b) (X +

4)(X +

2)(X
2
+

1)
c) (X +

2)(X +

3)
2
(X +

1) d) (X +

2)(X +

3)(X
2
+

1)
e) (X +

2)
2
(X
2
+X +

1) f) (X +

2)(X +

4)(X
2
+X +

1)
AL 270 Fie polinomul f = (12X)
2013
+(3X2)
2013
. Sa se calculeze suma
coecient ilor polinomului f.
a) 2013 b) 4026 c) 0 d) 2
2013
e) 3
2013
f) (1)
2013
AL 271 Sa se calculeze
=

x
1
x
2
x
3
x
3
x
1
x
2
x
2
x
3
x
1

,
unde x
i
, i = 1, 3 sunt solut iile ecuat iei x
3
x
2
11 = 0.
a) = 1 b) = 0 c) = 1
d) = 11 e) = 11 f) / R
76 CULEGERE DE PROBLEME
AL 272 Fie ecuat ia x
3
ax + a
2
= 0 cu rad acinile x
1
, x
2
, x
3
. Valoarea
determinantului
=

x
2
1
x
2
2
x
2
3
x
2
x
3
x
1
x
3
x
1
x
2

este:
a) = 0 b) = a
2
c) = a
2
d) = 2a
2
e) = 3a
2
f) = 2a
2
.
AL 273 Se considera determinantul
D =

x
1
x
2
+x
3
x
1
+x
2
x
1
x
2
x
2
x
3
+x
1
x
2
+x
3
x
2
x
3
x
3
x
1
+x
2
x
3
+x
1
x
2
x
2
x
3
x
1

.
Sa se calculeze D stiind ca x
1
, x
2
, x
3
sunt solut iile ecuat iei 3x
3
17x15 = 0.
a) D = 0 b) D = 3 c) D = 17
d) D =
17
3
e) D = 7 f) D = 5
AL 274 Sa se calculeze determinantul
=

2x
2
1
+x
2
2
+ 2x
2
3
x
2
2
x
2
2
x
2
1
x
2
1
+ 2x
2
2
+ 2x
2
3
x
2
1
x
2
3
x
2
3
2x
2
1
+ 2x
2
2
+x
2
3

,
daca x
1
, x
2
, x
3
sunt solut iile ecuat iei x
3
+ 3x
2
+ 7x + 6 = 0.
a) 500 b) 250 c) 500 d) 125 e) 250 f) 125
AL 275 * Rad acinile ecuat iei x
4
+ x
3
4x
2
+ x + 1 = 0, x
1
x
2
x
3
x
4
verica relat ia:
ELEMENTE DE ALGEBR

A 77
a) x
1
+x
2
+ 2x
3
x
4
= 2 b) x
i
C R, i = 1, 4
c) x
1
x
2
+x
3
2x
4
= 2 d) x
1
x
2
x
3
x
4
= 2
e) x
1
+ 3x
2
x
3
+x
4
= 2 f) x
1
+x
2
+x
3
2x
4
= 2.
AL 276 Fie matricea A =
_
_
a 1 4
4 b 2
1 2 c
_
_
. Sa se calculeze det(A) stiind
ca a, b, c sunt radacinile polinomului f = X
3
X
2
+ 17X 30.
a) det(A) = 0 b) det(A) = 30 c) det(A) = 4
d) det(A) = 4 e) det(A) = 30 f) det(A) = 1
AL 277 Fie polinomul f = 2X
3
X
2
+mX1. Notam cu S
n
= x
n
1
+x
n
2
+x
n
3
,
unde x
1
, x
2
, x
3
sunt radacinile polinomului f. Valoarea expresiei 2S
3
S
2
+
mS
1
+ 5 este:
a) 0 b) 1 c) m d) 8 e) 6 f) 4.
AL 278 Fie polinomul f = X
3
mX
2
+ 2X + 3 cu rad acinile x
1
, x
2
, x
3
.
Determinat i valorile parametrului m pentru care are loc relat ia:
x
2
1
+x
2
2
+x
2
3
=
1
x
1
+
1
x
2
+
1
x
3
.
a) m b) m = 1 c) m = 0
d) m =
_
10
3
e) m =
_
3
10
f) m =
10
3
AL 279 * Fie polinomul f = X
3
+ 5X + 3 cu rad acinile x
1
, x
2
, x
3
. Sa se
determine polinomul care are ca rad acini pe x
2
1
, x
2
2
, x
2
3
.
a) X
3
+ 15X
2
+ 10X 7 b) X
3
5X
2
+ 25X + 5
c) X
3
+ 10X
2
+ 25X 9 d) X
3
10X
2
5X + 3
e) X
3
+ 15X
2
5X + 5 f) X
3
10X
2
+ 25X 9
78 CULEGERE DE PROBLEME
AL 280 * Sa se ae a, b, c R stiind ca solut iile ecuat iei
x
4
+ax
3
+bx
2
+cx + 64 = 0
sunt numere naturale n progresie geometrica cu rat ia num ar natural.
a) a = 5, b = 67, c = 100 b) a = 15, b = 70, c = 120
c) a = 15, b = 70, c = 120 d) a = 5, b = 67, c = 100
e) a = 15, b = 70, c = 120 f) a = 5, b = 67, c = 100
AL 281 Fie polinomul P(x) = x
3
+ ax
2
+ bx + 2 cu rad acinile x
1
, x
2
, x
3
.
Determinat i a, b R astfel ncat:
P(1) +
P(x)
(x x
1
)(x x
2
)
+
P(x)
(x x
2
)(x x
3
)
+
P(x)
(x x
3
)(x x
1
)
= bx + 4.
a) a = 1, b = 1 b) a = 1, b = 1 c) a = 1, b = 3
d) a = 2, b = 1 e) a = 1, b = 3 f) a = 3, b = 3
AL 282 Fie polinoamele f, g Q[X], f = X
3
+X
2
+ 2X 1 cu radacinile
x
1
, x
2
, x
3
si g = 2X 1. Sa se calculeze valoarea expresiei:
E = g(x
1
)g(x
2
)g(x
3
).
a) E = 0 b) E = 1 c) E = 1
d) E = 2 e) E = 2 f) E = 3
AL 283 Fie polinomul P(x) = x
2
+ ax + b, a, b R cu radacinile x
1
, x
2
distincte. Sa se calculeze valoarea expresiei:
E =
x
1
P

(x
1
)
+
x
2
P

(x
2
)
.
a) E = 0 b) E = 1 c) E = 1
d) E = ab e) E = b f) E = a
ELEMENTE DE ALGEBR

A 79
AL 284 * Fie ecuat ia x
3
ax
2
+2x +1 = 0, a R cu rad acinile x
1
, x
2
, x
3
si
funt ia f : R 1 R,
f(x) =
x 1
x + 1
.
Determinat i valoarea parametrului a stiind ca:
f(x
1
) + f(x
2
) + f(x
3
) =
4
3
.
a) a = 0 b) a = 1 c) a = 2
d) a = 3 e) a = 4 f) a = 5
AL 285 Sa se rezolve n mult imea numerelor reale ecuat ia
2
4x
2
3x+1
+ 2
2x
+ 2
x+1
2 = 0.
a) x b) x 1 c) x 1, 1 i
d) x
_
1
2
, 2
_
e) x = 0 f) x = 1
80 CULEGERE DE PROBLEME
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI
TRIGONOMETRIE (simbol TG)
TG 1 Sa se calculeze tg 135

sin 120

cos 150

.
a) 0 b) 1 c)
7
4
d)
7
4
e)
1
4
f)
1
4
TG 2 Sa se ordoneze crescator a = sin 39

, b = sin 159

, c = cos 63

.
a) a < b < c b) a < c < b c) b < a < c
d) b < c < a e) c < b < a f) c < a < b
TG 3 Sa se ae valoarea produsului
(sin 1

+ cos 179

) (sin 2

+ cos 178

) . . . (sin 89

+ cos 91

).
a) 89! (sin 1

+ cos 179

)
89
b) 1 c) 1
d)
_

2
2
_
89
e) 0 f) alt raspuns
TG 4 Sa se calculeze valoarea expresiei
E = cos 10

+ cos
2
20

+ 4 cos 15

cos 75

+ cos
2
70

+ cos 170

.
a) 1 b) 1 +

3 c) 1 +

2 d) 2 e)
3
2
f) 0
81
82 CULEGERE DE PROBLEME
TG 5 * Sa se calculeze cos 18

(tg 36

+ ctg 36

) .
a)

5 + 1 b) 2 c) 1
d)

5 1 e)
1
2
_
5 +

5 f)
_
5 +

5
TG 6 Sa se calculeze sin

8
sin
3
8
.
a) 0 b)
1
2
_
4 2

2 c)

2
d)
1
2
_
2

2 e)
1
2
_
4 2

2 f)
1
2
_
4 + 2

2
TG 7 * Fie E = cos(a b) cos(a +b). Atunci:
a) E = cos
2
a + cos
2
b + 1 b) E = 1 + sin
2
a + sin
2
b c) E = cos 2a
d) E = cos
2
a + sin
2
b e) E = cos
2
b + sin
2
a f) E = cos
2
a sin
2
b
TG 8 Sa se calculeze E = cos
8
5
12
cos
8

12
.
a) 0 b)
5
16
c)
7

3
16
d)
3

3
8
e)
5

3
16
f) 1
TG 9 * Sa se calculeze valoarea expresiei
E = sin

3
+ sin
2
3
+ sin
3
3
+ + sin
2013
3
.
a)

3 b)

3
2
c) 0 d)

3
2
e)

3 f) 1
TG 10 * Sa se calculeze tg x stiind ca x este un unghi obtuz, iar sin x =
3
5
.
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 83
a)
3
4
b)
12
25
c)
4
3
d)
3
4
e)
12
25
f)
4
3
TG 11 * Sa se ae masura unghiului ascut it x stiind ca
2 sin x + 3 cos x
cos x
= 5tg x.
a) 0

b) 15

c) 30

d) 45

e) 60

f) 75

TG 12 * Pentru ce unghi este adevarat a relat ia tg x =


1 cos x
sin x
?
a) nu exista b) 0 c)

12
d)

8
e)

3
f) alt unghi
TG 13 * Sa se calculeze E =
5 sin x cos x
sin x + 2 cos x
, daca ctg x = 3.
a)
14
5
b)
2
7
c)
2
5
d)
7
2
e)
5
14
f)
5
2
TG 14 Fie x
_

2
,
_
astfel ca tg x = 2. Sa se calculeze cos x.
a)

5
5
b)

5 c)
1
5
d)
1
3
e)

3
3
f)
1
5
TG 15 * Sa se stabileasca valoarea produsului
P = tg 15

tg 35

tg 55

tg 75

.
a) P = 1 b) P =
1
2
c) P = 2 d) P =
2
3
e) P =
3
2
f) P =
1
3
TG 16 * Fie x
_

2
,
_
astfel ca sin x =
1
3
. Sa se calculeze cos
x
2
.
84 CULEGERE DE PROBLEME
a)
2

3 +

6
6
b)

6 2

3
6
c)
2

6
6
d)

2
3
e)

2
3
f)
1
3
TG 17 * Sa se determine toate valorile parametrului real m pentru care este
posibila egalitatea tg x + ctg x = m.
a) m (, 2] [2, ) b) m [

2, ) c) m R
d) m (,

2] [

2, ) e) m [2, 2]0 f) m [2, )


TG 18 Pentru ce unghi x
_

6
,

2
_
este adevarata relat ia
1 + tg
2
x = 8 sin
2
x?
a)

8
b)

6
c)

4
d)
5
6
e)
3
4
f)
3
8
TG 19 * Sa se calculeze sin 2x daca sin
_
x +

4
_
=

2
4
.
a) 0 b)

2
2
c)
1
4
d)
3
4
e)

2
2
f)
1
2
TG 20 Sa se determine perioada principala a funct iei f : R R,
f(x) = sin
x
2
.
a) 2 b) c) 4 d) 2 e)
1
2
f) 1
TG 21 Pentru ce valoare a parametrului real m egalitatea
cos 4x + (m + 3)(sin x + cos x)
2
3m2 = 0
nu este vericat a de nici o valoare a unghiului x?
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 85
a) 1 b)

3 c) 2 d)

2 e) 1 f) 2
TG 22 Valoarea raportului
sin
6
x + cos
6
x 1
sin
4
x + cos
4
x 1
pentru x =

24
este:
a) 1 b)
3
2
c)
3
8
d)
3
4
e)
4
3
f)
1
2
TG 23 Sa se calculeze expresia E =
cos 25

+ sin(5

)
sin 25

+ cos 5

.
a)
1

3
b)

3
3
c) 1 d)

3 e)

3 f)
1
2

3
TG 24 Fie f :
_

2
,

2
_
R, f(x) = sin x + cos x. Imaginea funct iei f
este
a) (1,

3] b)
_

2
2
,

2
2
_
c) (1,

2]
d)
_

2
2
, 1
_
e)
_
1,

2
2
_
f) [

2,

2]
TG 25 * Fie f : R R, astfel nc at 2f(x) f(x) = 3 sin x cos x, x R.
Atunci
a) f(x) = sin 2x b) f(x) = cos 2x c) f(x) = sin x cos x
d) f(x) = 3 sin x cos x f) f(x) = cos x e) f(x) = 3 cos
2
x
TG 26 * Sa se calculeze expresia
E = cos
2
11
+ cos
4
11
+ cos
6
11
+ cos
8
11
+ cos
10
11
86 CULEGERE DE PROBLEME
a) 1 b)
1
2
c)
1
2
d) 1 e)

2 f) 0
TG 27 Stiind ca a
_
0,

4
_
si sin a + cos a =
7
5
, sa se ae tg
a
2
.
a)
1
2
b)
1
2
,
1
3
c)
1
3
d)
1
4
e)
1
5
f) 1
TG 28 Fie a, b R, astfel ncat sin a sin b =
1
2
si cos a + cos b =
3
2
.
Sa se calculeze cos(a +b).
a)
1
2
b)
1
2
c)
1
4
d) 1 e)
1
4
f)
3
4
TG 29 Sa se calculeze
1
sin 15

+
1
cos 15

.
a) 2

2 b) 2

3 c) 2

6 d)
1

3
e)

2
2
f)

6
2
TG 30 Sa se calculeze lungimea ipotenuzei BC a triunghiului dreptunghic
ABC n care AB = 5 si masura unghiului B este 15

.
a) 5(

3 +

2) b) 5(

2) c) 5

2(

3 + 1)
d) 5(3

2) e) 5(

3) f) 5(4

3)
TG 31 * Fie ABCD un romb si O intersect ia diagonalelor sale. Sa se cal-
culeze sin(

BAD), stiind ca AB +BO = AC.


a)
24
25
b)
1
25
c)
9
25
d)
3
5
e)
4
5
f)
12
25
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 87
TG 32 *

In triunghiul dreptunghic ABC cu m(

A) = 90

, m(

B) = 30

si
AB = 6 se nscrie patratul ce are doua varfuri pe ipotenuza si celelalte doua
respectiv pe cate o cateta. Sa se ae latura patratului.
a) 1 +

3 b)
12
13
(4

3 3) c)
6

3 5
2
d)
12
13
(4

3) e) 2

2 f)
3

3
2
TG 33 Un romb are aria 24 si o diagonala de lungime 6. Sa se calculeze
latura rombului.
a) 5 b)

13 c) 2

6 d) 3

2 e) 8 f) 4
TG 34 Se considera triunghiul ABC cu AB = 2, BC =

3, CA =

13.
Sa se calculeze masura unghiului B.
a) 30

b) 45

c) 60

d) 120

e) 135

f) 150

TG 35 * Fie triunghiul ABC cu AB = 3, AC = 5 si unghiulBAC de 60

.
Sa se calculeze BC si aria triunghiului.
a) BC = 19, A

=
15

3
4
b) BC =
_
34 15

3, A

=
15

3
4
c) BC =

19, A

=
15
4
d) BC =
_
34 15

3, A

=
15
4
e) BC =

19, A

=
15

3
4
f) BC = 19, A

=
15
4
TG 36 * Aria triunghiului ABC este egala cu 4, iar AB = BC = 4. Sa se
ae valoarea unghiului ascut it

ABC.
a)

8
b)

6
c)

4
d)

3
e)
3
8
f)

2
88 CULEGERE DE PROBLEME
TG 37 * Sa se determine masura unghiului A al triunghiul ABC, daca
tg
2
(B +C) + tg
2
A = 2.
a) 15

b) 30

c) 45

d) 60

e) 75

f) 90

TG 38 Sa se calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC, stiind


ca AB = 6 si m(

ACB) = 75

.
a) 3(

3 1) b) 3(

3 + 1) c) 3(

2)
d) 3(

6 +

2) e) 6(

2) f) 6(

6 +

2)
TG 39 * Aria triunghiului ABC este egala cu 2

3, masura unghiului

BAC
este de 60

, iar b +c = 7. Sa se determine a.
a) 4 b) 5 c)

26 d)

41 e)

57 f)

74
TG 40

In paralelogramul ABCD, unghiurile

BAC si

ABC au respectiv
masurile de 30

si 135

, iar latura AD = 3. Sa se calculeze lungimea diagonalei


AC si aria paralelogramului.
a) AC = 3

2, S =
9
2
(

3 1) b) AC =

6, S =
3
2
(3

3)
c) AC = 3

2, S =
9
2
(

3 + 1) d) AC = 3

2, S =
9
4
(

3 1)
e) AC = 3

2, S =
9
4
(3

3) f) AC =

6, S =
3
4
(3

3)
TG 41 * Raza cercului circumscris triunghiului ascut itunghic ABC este egala
cu
5
2
, iar AC = 3. Sa se calculeze tg B.
a)
3
5
b)
4
5
c)
3
4
d)
12
25
e)
4
3
f) 12
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 89
TG 42 * Un romb are aria 2

3 si un unghi de 120

. Sa se calculeze suma
lungimilor diagonalelor rombului.
a) 2

2 + 2

6 b) 2(

2 +

3) c) 2(1 +

3)
d) 2 +

3 e) 2

2 +

6 f) 4

3
TG 43 Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC n care BC =
4, AB = 2

7 si C =

3
. Sa se calculeze distant a de la G la BC.
a)
1
2
b)

3
2
c) 1 d)

3 e) 2 f)

2
TG 44 Fie (OA) si (OB) doua raze perpendiculare n cercul de centru
O si raza

10. Sa se calculeze latura patratului MNPQ, unde Q (OA),


P (OB), iar M, N apart in arcului mic AB.
a)

10
2
b)

5 c) 2

2 d) 3 e) 2 f)

2
TG 45 * Se considera triunghiul ABC cu m(

A) =

4
, m(

B) =

3
si AB = 4.
Sa se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului.
a) 4

2(

3 1) b) 2(

6 +

2) c) 2(

2)
d) 2

3(

2 + 1) e) 2(

3) f)

6 +

3
TG 46 Se considera triunghiul ABC cu m(

A) > 90

, AC = 10, AB = 6,
iar aria triunghiului este 15

3. Sa se calculeze lungimea laturii BC.


a) 14 b) 2

19 c) 2

3 d) 28 e) 30

3 f) 6
TG 47 * Sa se calculeze lungimea razei cercului circumscris triunghiului de
laturi 3, 7, 8.
90 CULEGERE DE PROBLEME
a) 7 b)
7

2
2
c)
7

3
3
d)
3

7
2
e)

3 +

7 f) 2

7
TG 48 Sa se calculeze lungimea laturii c a triunghiului ABC, stiind ca
a = 4, c = b

3 si m(

C) = 2m(

B).
a)

3
2
b)

2 c)

2 d) 2

3 e) 2

2 f)

6
TG 49 * Sa se calculeze aria triunghiului ABC, stiind ca a =

5, b =

2 si
m(

A) =

4
.
a)

5
2
b)

2
2
c)

10
2
d)
3
2
e)
3

6
2
f)
2
3
TG 50 * Sa se calculeze lungimea nalt imii h
B
a triunghiului ABC, stiind ca
b = c = 1 si m(

B) = m(

C) =

8
.
a)
1
2
b)
1

2
c)
1
3
d)

3
2
e)
3

2
f)

2
3
TG 51 * Se considera triunghiul ABC n care b
2
+c
2
= 2a
2
si m(

A) = 150

.
Sa se calculeze cos 2B + cos 2C.
a)

3 b) 0 c) 1 d) 1 e)

3
2
f) alt raspuns
TG 52 * Perimetrul triunghiului ABC este 12, iar unghiurile sale sunt re-
spectiv 30

, 30

, 120

. Sa se ae aria triunghiului.
a) 4

3 b) 36(7 4

3) c) 36(7 + 4

3)
d) 12

3 e) 36(7

3 12) f) 36(7

3 + 12)
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 91
TG 53 * Se considera triunghiul ABC n care lungimile laturilor (AB),
(BC), (CA) sunt n progresie aritmerica. Daca M este mijlocul lui (BC),
iar G este centrul de greutate al triunghiului, sa se calculeze aria triunghiului
BMG stiind ca perimetrul triunghiului ABC este 18.
a) 6

6 b) 3

6 c) 3 d) 2

6 e)

6 f) 1
TG 54 * Se da triunghiul ABC cu AB =

3 + 1, B =

4
, A =

3
. Sa se
calculeze lungimea bisectoarei (AD), D (BC), a unghiului

BAC.
a)

3 1 b) 2 c)

3 + 1 d)

3 e) 1 f)

3
2
TG 55 Fie ABCD un paralelogram. Care din urmatoarele armat ii nu este
corecta?
a)

AB +

BC =

AC b)

AB +

AD =

AC c)

AB

AD =

DB
d)

AD +

CB =

0 e)

CD

CB =

DB f)

AB +

BC +

CD +

DA =

0
TG 56 * Se considera un patrulater convex ABCD si punctele M, N astfel
ca 2

AM =

MC si 2

BN =

ND. Sa se ae valoarea parametrului real m pentru


care

AM +

BN = m(

AD +

BC).
a)
1
2
b)
1
3
c)
2
3
d)
1
4
e)
1
4
f)
1
3
TG 57 *

In triunghiul echilateral ABC, O este centrul cercului circumscris.
Sa se calculeze

OB +

OC n funct ie de

b =

AC si

c =

AB
a)
1
2
(

b +

c ) b)
1
3
(

b +

c ) c)
1
6
(

b +

c )
d)
2
3
(

b +

c ) e)
1
6
(

b +

c ) f)
1
2
(

b +

c )
92 CULEGERE DE PROBLEME
TG 58 * Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC si D simetricul lui
A fat a de G. Sa se determine parametrul real a astfel ca

DA +

DB +

DC = a

DG.
a) 3 b) 3 c)
3
2
d)
3
2
e)
5
2
f)
5
2
TG 59 * Pe laturile (BC), (CA), (AB) ale triunghiului ABC se considera
res-pectiv punctele M, N, P astfel ca
BM
MC
=
b
c
,
CN
NA
=
c
a
,
AP
PB
=
a
b
,
a, b, c ind strict pozitive. Sa se determine tripletele de numere reale (m, n, p)
pentru care este adevarat a egalitatea
(b +c)

AM + (c +a)

BN + (a +b)

CP = m

AB +n

BC +p

CA.
a) (2c, 2a, 2b) b) (c, a, b) c) (m, m, m), m R
d) (2c, 2a, 2b) e) (c, a, b) f) (a, a, a)
TG 60 * Fie ABC un triunghi oarecare si M (AB), N (AC) cu MN|BC.
Daca

AM =
1
3

AB, sa se exprime vectorul

BN n funct ie de vectorii

AB si

BC.
a)
2
3

AB +
1
3

BC b)
2
3

AB +
1
3

BC c)
2
3

AB
1
3

BC
d)
3
4

AB +
1
4

BC e)
3
4

AB
1
4

BC f)
3
4

AB +
1
4

BC
TG 61 * Pe laturile (AB) si (AC) ale triunghiului ABC se considera punctele
M si N astfel nc at MN|BC si

AM = k

MB. Sa se determine valoarea


parametrului real k pentru care

AM +

AN =

AG, G ind centrul de greutate


al triunghiului ABC.
a)
1
4
b)
1
3
c)
1
2
d)
2
3
e)
3
2
f) 2
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 93
TG 62 * Fie ABCD un paralelogramn care

CF +3

BF =

0 si

BD = 5

BE.
Sa se ae valoarea parametrului real k pentru care

AF +k

AE =

0 .
a)
3
2
b)
5
2
c)
4
3
d)
5
3
e)
5
4
f)
7
4
TG 63 * Fie punctele coliniare A, P, B cu P (AB) si
AP
PB
= k. Sa se
descompuna vectorul de pozit ie al punctului P dupa vectorii de pozit ie ai
punctelor A si B.
a)

r
p
=

r
A
+k

r
B
1 + k
b)

r
p
=

r
A
+

r
B
1 + k
c)

r
p
=

r
A
+k

r
B
k
d)

r
p
=
k

r
A
+

r
B
1 + k
e)

r
p
=
k

r
A
+

r
B
k
f)

r
p
=

r
A
+k

r
B
TG 64 * Fie G centrul de greutate al triunghiului ABC. Sa se determine
valoarea parametrului real m astfel nc at

r
A
+

r
B
+

r
C
+m

r
G
=

0 .
a) m = 3 b) m =
3
2
c) m =
2
3
d) m =
2
3
e) m =
3
2
f) m = 3
TG 65 * Sa se determine vectorul de pozit ie al punctului A stiind ca OA = 2
si unghiul dintre (Ox si (OA este de 30

.
a) 2

i +

j b)

3

i +

j c)
1
2

i +

3
2

j
d)

i +

3

j e)

i +

j f)

3

i

j
TG 66 * Se considera vectorii

u =

i +2

j ,

v = 2

i +

j si

w = 4

i +
3

j . Sa se determine valorile parametrilor reali a si b dacaw = a

u +b

v .
a) a = 2, b = 1 b) a = 1, b = 2 c) a = 2, b = 1
d) a = 2, b = 1 e) a = 1, b =
3
2
f) a = 0, b = 2
94 CULEGERE DE PROBLEME
TG 67 Sa se determine numarul pozitiv a stiind ca vectorii

u = a

i +3

j
si

v = 2

i + (a 1)

j sunt coliniari.
a) a = 2, a = 3 b) a = 3, a = 2 c) a = 2, a = 3
d) a = 2 e) a = 3 f) nu exista
TG 68 * Se considera punctul M(1, 2) si vectorul

MN =

i + 3

j . Sa
se determine coordonatele punctului N.
a) (2, 1) b) (1, 2) c) (2, 5) d) (0, 1) e) (0, 1) f) (1, 3)
TG 69 * Fie punctele A(3, 1) si B(1, 2). Sa se determine coordonatele punc-
tului C pentru care

r
A
+ 2

r
B
=

r
C
.
a) C(4, 5) b) C(5, 5) c) C(4, 3) d) C(5, 4) e) C(6, 5) f) C(6, 6)
TG 70 * Fie vectorii

AB si

AC cu [

AB [= 4, [

AC [= 5, iar m(

BAC) = 120

.
Sa se calculeze lungimea vectorului

AB +

AC.
a) 61 b) 9 c)

21 d)

41 e) 41 20

3 f) 20
TG 71 Se considera punctele A(2, 4), B(1, 1), C(4, 1). Sa se determine
ecuat ia dreptei d pentru care relat ia MB
2
+ MC
2
= 2MA
2
este adevarat a
oricare ar punctul M de pe dreapta.
a) x 8y + 10 = 0 b) x 8y 10 = 0 c) 2x 16y 21 = 0
d) 2x 16y + 21 = 0 e) x 8y + 11 = 0 f) x 8y 11 = 0
TG 72 Sa se scrie ecuat ia dreptei d
1
ce cont ine punctul P(1, 1) si este
paralela cu dreapta d
2
: 2x + ay 9 = 0, a R, stiind ca punctul Q(4, 1)
apart ine dreptei d
2
.
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 95
a) y = x + 2 b) y = x c) y = 2x + 3
d) y = 2x 1 e) y =
1
2
x +
3
2
f) y =
1
2
x +
1
2
TG 73 Se considera punctele A(1, 3), B(1, 1), C(a, 2), D(3, 1), a R.
Stiind ca dreptele AB si CD sunt paralele, sa se calculeze distant a de la C la
centrul de greutate al triunghiului ABD.
a) 3 b) 5 c)

10 d)
7
2
e)

37
2
f)

29
2
TG 74 * Se considera punctele O(0, 0), A(3a, 0), B(3a, b), C(0, b), P(a, b),
Q(2a, b), a, b > 0. Dreptele OP si AQ se intersecteaz a n R. Sa se determine
relat ia dintre a si b pentru care triunghiul BRC este echilateral.
a) b = 5a b) b = 2

6a c) b = 3

3a
d) b = 2

5a e) b = 4

2a f) b =
5

5
2
a
TG 75 Dreapta d : 2x + y 2 = 0 intersecteaz a axele de coordonate n
punctele A si B. Sa se determine coordonatele punctului C astfel ca punctul
G(3, 2) sa e centrul de greutate al triunghiului ABC.
a)
_
1
2
, 1
_
b)
_
1
3
,
2
3
_
c) (5, 2) d) (10, 8) e) (8, 4) f)
_
4
3
,
4
3
_
TG 76 Se dau dreptele AB : x+y +1 = 0, AC : 2xy 2 = 0 si respectiv
MN : x + 2y + 2 = 0. Sa se calculeze aria triunghiului ABC daca M este
mijlocul lui (AB) si N este mijlocul lui (AC).
a)
4
3
b)
1
2
c)
3
4
d)
3
2
e)
2
3
f)
1
3
96 CULEGERE DE PROBLEME
TG 77 Prin proiect ia punctului P(3, 1) pe dreapta d
1
: 2x 3y + 6 = 0 se
duce o dreapta d
2
ce face cu axa (Ox un unghi de 45

. Sa se calculeze distant a
de la P la d
2
.
a) 2 b)
3

2
2
c)
9
5
d)
45

2
26
e)
25
13
f)
15
7
TG 78 * Se considera triunghiul ABC cu A(2, 4), B(1, 1), C(4, 2) si punctele
P (AB), Q (AC) astfel ca
AP
PB
= 2,
AQ
QC
= 3. Sa se ae coordonatele
punctului de intersect ie al dreptelor BC si PQ.
a) (9, 5) b)
_
19
2
,
9
2
_
c) (10, 5) d) (10, 4) e)
_
19
2
, 4
_
f)
_
21
2
,
9
2
_
TG 79 * Se considera punctele P
n
(n, 2
n
1), n N. Sa se determine n pentru
care aria triunghiului P
n
P
n+1
P
n+2
este egala cu 8.
a) n = 4 b) n = 2 c) n = 0 d) n = log
2
8
5
e) n = log
2
8
3
f) n = 3
TG 80 Se considera punctele A(1, 2) si B(1, 3). Sa se determine valoarea
parametrului real a pentru care punctul P(2, a) apart ine bisectoarei unghiului
AOB.
a) 0 b)
1
10
c) 10

2 14 d)

10 2

5 e)

2
10
f)

5
10
TG 81 Prin simetricul punctului A(1, 2) fat a de punctul B(3, 4), notat cu
C, se duce o dreapta d ce intersecteaza axa Ox n punctul P. Sa se ae panta
dreptei d astfel ncat aria triunghiului APC sa e egala cu 4.
a)
3
2
b)
6
5
;
6
7
c)
3
2
;
3
4
d)
6
5
e) 3; 1 f) 2; 0
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 97
TG 82 * Fie punctele O(0, 0), A(4, 1) si B(1, 3) si d o dreapta ce trece prin
origine de pant a m. Sa se determine panta m stiind ca pentru orice punct P
de pe dreapta d are loc relat ia: PA
2
PB
2
= OA
2
OB
2
.
a) m = 1 b) m =
3
2
c) m = 2 d) m =
3
2
e) m = 2 f) m =
2
3
TG 83 Prin punctul A de intersect ie al dreptelor d
1
: x +y 2 = 0 si
d
2
: 2x y 4 = 0 se duce o dreapta d paralela cu prima bisectoare. Fie P un
punct oarecare al dreptei d, diferit de A. Sa se arate ca raportul distant elor de
la P la d
1
, respectiv la d
2
este constant si sa se determine valoarea lui.
a)
10
3
b) 3 c)
13
4
d)

10 e) 2

5 f) 2

3
TG 84 Sa se determine coordonatele punctului P, situat pe dreapta deter-
minata de punctele A(a, 0), B(0, b), a, b R

, aat cel mai aproape de originea


O(0, 0) a sistemului de axe de coordonate.
a)
_
a
2
,
b
2
_
b)
_
a
a
2
+b
2
,
b
a
2
+b
2
_
c)
_
a
b
,
b
a
_
d)
_
ab
2
a
2
+b
2
,
a
2
b
a
2
+b
2
_
e)
_
a
a +b
,
b
a +b
_
f)
_
b
2
,
a
2
_
TG 85 Simetrica dreptei d : y = 2x fat a de punctul A(2, 3) intersecteaza
axele de coordonate n punctele P si Q. Sa se calculeze aria triunghiului POQ.
a) 8 b) 16 c) 6 d) 4 e) 10 f) 9
TG 86 Se considera punctele A(1, 0) si C(3, 1). Daca (AC) este o diagonala
a patratului ABCD, sa se ae coordonatele varfurilor B si D.
a)
_
12
5
,
3
5
_
,
_
7
5
,
7
5
_
b)
_
8
3
,
2
3
_
,
_
5
3
,
5
3
_
c)
_
5
2
,
1
2
_
,
_
3
2
,
3
2
_
d)
_
7
3
,
1
3
_
,
_
4
3
,
4
3
_
e)
_
13
5
,
11
20
_
,
_
8
5
,
29
20
_
f) (2, 1), (1, 1)
98 CULEGERE DE PROBLEME
TG 87 Se considera dreptele concurente d
1
: x+2y9 = 0, d
2
: x2y+3 = 0
si d
3
: 2x + ay 3 = 0, a R. O drepta d ce trece prin punctul O(0, 0)
intersecteaza dreptele d
1
, d
2
, d
3
respectiv n punctele distincte A, B, C. Sa se
ae panta dreptei d astfel ca (AB) (BC).
a)
1
2
b) 1 c)
1
2
; 1 d)
11
2
e) 1 f)
11
2
; 1
TG 88 Se dau punctele A(0, 1), B(1, 1) si C(4, 3). Fie y = mx + n ecuat ia
n alt imii triunghiului ABC dusa din A si s = m +n. Atunci:
a) s =
1
3
b) s =
3
2
c) s =
1
2
d) s =
2
3
e) s =
4
3
f) s =
3
4
TG 89 Se dau punctele A(2, 3), B(1, 2) si C(3, 6). Fie y = mx+n ecuat ia
medianei dusa din An triunghiul ABC. Sa se calculeze s = m +n.
a) s = 6 b) s = 4 c) s = 6 d) s = 4 e) s = 3 f) s = 3
TG 90 Fie A(1, 2), B(2, 4) si e G(4, 5) centrul de greutate al triunghiului
ABC. Ecuat ia dreptei care trece prin A si este paralela cu mediana dusa din
varful C al triunghiului ABC este:
a) 4x 5y 3 = 0 b) 5x 4y + 3 = 0 c) 5x + 4y 6 = 0
d) 5x + 4y + 6 = 0 e) 5x 2y + 6 = 0 f) 4x + 5y 6 = 0
TG 91 Se dau punctele A(2, 3) si B(1, 2). Fie C(a, b) un punct de pe dreapta
2x+y 2 = 0 astfel nc at triunghiul ABC este isoscel cu baza AB si d = ba.
Atunci:
a) d = 8 b) d = 4 c) d = 7 d) d = 0 e) d = 4 f) d = 6
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 99
TG 92 Se dau punctele A(4, 0) si B(0, 2). Fie M, N proiect iile punctului
P, mijlocul segmentului (AB), pe Ox, respectiv Oy. Daca Q este punctul de
intersect ie al perpendicularei n B pe dreapta AB cu dreapta MP si R punctul
de intersect ie al perpendicularei n A pe AB cu dreapta NP, sa se calculeze
aria patrulaterului ABQR.
a)
25
2
b)
23
2
c) 10 d)
5
2
e) 25 f) 27
TG 93 Se dau dreptele d
1
: 2x + y 2 = 0, d
2
: x 2y + 3 = 0 si punctul
M(2, 1). Fie punctul P(a, b) pe dreapta d
1
astfel nc at mijlocul segmentului
(MP) sa se ae pe dreapta d
2
si s =
b
a
. Atunci:
a) s =
28
5
b) s = 7 c) s =
1
7
d) s =
14
5
e) s =
5
14
f) s =
14
5
TG 94 Se dau dreptele AB : x + 2y 4 = 0, AC : 2x y + 2 = 0 si
BC : x 3y + 2 = 0. Ecuat ia dreptei ce trece prin mijlocul segmentului
(BC) si este paralela cu nalt imea dusa din varful A este:
a) 2x + 3y 8 = 0 b) x + 3y + 4 = 0 c) x + 2y + 4 = 0
d) 2x y + 8 = 0 e) 3x +y 12 = 0 f) 21x 7y 82 = 0
TG 95 * Se considera paralelogramul ABCD cu A(2, 1), B(4, 2) si C(6, 1).
Daca d : y = mx + n este ecuat ia perpendicularei pe AB dusa prin varful D
al paralelogramului si s = m +n, atunci:
a) s = 3 b) s = 4 c) s = 5 d) s = 6 e) s = 7 f) s = 8
TG 96 * Sa se ae coordonatele punctelor situate pe dreapta d
1
: 2xy+1 =
0 aate la distant a d = 1 de punctul A(1, 2).
100 CULEGERE DE PROBLEME
a) (1, 3),
_
1
2
,
2

3
2
_
b) (1, 3),
_
1
5
,
7
5
_
c)
_
1
5
,
7
5
_
, (2, 0)
d)
_
1
2
,
2

3
2
_
, (2, 0) e) (2, 0), (1, 3) f)
_
1
5
,
7
5
_
,
_
1
2
,
2

3
2
_
TG 97 * Fie triunghiul ABC cu varfurile A(1, 1), B(3, 2) si C(1, 3). Sa
se determine coordonatele ortocentrului H al triunghiului ABC.
a)
_
9
7
,
11
7
_
b)
_
11
7
,
9
7
_
c)
_
8
7
,
10
7
_
d)
_
9
7
,
10
7
_
e)
_
8
7
,
11
7
_
f)
_
10
7
,
10
7
_
TG 98 * Fie n planul xOy triunghiul av and laturile de ecuat ii xy +1 = 0,
2x+y4 = 0 si x+2y+7 = 0. Sa se determine coordonatele centrului cercului
circumscris triunghiului ABC.
a) (2, 3) b)
_
4
3
,
7
3
_
c)
_
5
3
,
8
3
_
d)
_
7
3
,
8
3
_
e)
_
5
3
,
7
3
_
f)
_
7
3
,
7
3
_
TG 99 Fie punctele O(0, 0), A(1, 2) si dreapta d : 2x y + 5 = 0. Sa se
determine perimetrul triunghiului OAB, unde B este simetricul lui A fat a de
dreapta d.
a) 12 b) 5 c) 8

5
d) 5 + 3

5 e)

5(5 +

3) f) 5

5
TG 100 * Se considera punctele A(1, 0), B(0, 3). Sa se ae punctul M situat
pe prima bisectoare a axelor de coordonate, astfel ca MA MB.
ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 101
a) M(3, 3) b) M(2, 2) c) M
_
3
2
,
3
2
_
d) M(5, 5) e) M(8, 8) f) M
_
5
3
,
5
3
_
TG 101 * Se considera punctele A(1, 4), B(3, 2) si mediatoarea d a segmen-
tului (AB). Care dintre urmatoarele puncte apart in lui d ?
a)
_

6
7
,
2
7
_
b)
_

5
7
,
3
7
_
c)
_

5
7
,
2
7
_
d)
_
8
7
,
2
7
_
e)
_
2
7
,
6
7
_
f)
_
4
7
,
2
7
_
TG 102 * Se considera punctele A(2, 0), B(0, 6) si e C al patrulea varf al
dreptunghiului OABC (unde O este originea axelor). Fie M(x
0
, y
0
) cu x
0
,= 0
astfel ncat AM BM, M ,= C. Fie m
CM
panta dreptei CM, m
OM
panta
dreptei OM, iar p = m
CM
m
OM
. Sa se ae p.
a)
y
0
6x
0
b)
x
0
3y
0
c) 1 d)
3x
0
y
0
e)
y
0
2x
0
f) 1
TG 103 * Fie dreapta d : (a1)x+ay+a = 0, 0 < a < 1 si e A = dOx,
B = d Oy. Daca
1
OA
+
1
OB
= 2, atunci
a) a =
1
2
b) a =
1
3
c) a =
1
4
d) a =
1
5
e) a =
2
3
f) a =
3
4
TG 104 * Distant a de la punctul B, simetricul punctului A(1, 2) fat a de
O(0, 0), originea axelor de coordonate, la dreapta d
1
: x 2y + 5 = 0 este:
a) 3

5 b) 2

5 c)

5 d) 4

5 e) 5

5 f) 6

5
102 CULEGERE DE PROBLEME
TG 105 * Sa se calculeze distant a dintre dreptele d
1
: 3x 4y 1 = 0 si
d
2
: 6x 8y 3 = 0.
a)
1
2
b) 1 c)
1
5
d)
1

8
e)
1
10
f) 2
TG 106 * Fie punctele A(3, 3) si B(7, 3) si dreapta d : 4x 2y +3 = 0. Sa
se determine coordonatele punctului C de pe dreapta d care este echidistant
fat a de punctele A si B.
a) C(1, 2) b) C
_

13
4
,
23
4
_
c) C
_

23
4
,
29
4
_
d) C
_
1
8
,
1
4
_
e) C
_

29
8
,
23
4
_
f) C
_

13
8
,
23
4
_
TG 107 Fie punctele O(0, 0), A(3, 1), si B(4, 6). Sa se determine coordo-
natele punctului C pentru care patrulaterul OABC este paralelogram si sa se
ae aria S a paralelogramului.
a) C(1, 5); S = 14 b) C(5, 1); S = 14 c) C(2, 3); S = 14
d) C(1, 5); S = 7 e) C(5, 1); S = 7 f) C(5, 1); S = 21
TG 108 Fie d
1
: x + 2y 1 = 0 si d
2
: 2x y 2 = 0 ecuat iile nalt imilor
din B si C ale triunghiului ABC cu A(2, 1). Sa se scrie ecuat ia n alt imii din
A.
a) x y 1 = 0 b) 2x +y 5 = 0 c) x + 2y = 0
d) 2x + 3y + 1 = 0 e) 3x + 2y 4 = 0 f) alt raspuns
TG 109 * Sa se determine unghiul obtuz dintre diagonalele AC si BD ale
unui paralelogram daca se dau trei varfuri ale sale A(2, 1), B(3, 1), C(4, 3).
a) 90

b) 105

c) 150

d) 120

e) 135

f) 165

ELEMENTE DE GEOMETRIE PLAN

A SI TRIGONOMETRIE 103
TG 110 * Se dau vectorii

OA =

i +2

j ,

OB = 3

i 2

j ,

OC =

i 3

j .
Sa se determine vectorul

OH, unde H este piciorul n alt imii din A pe BC.
a)

OH =
7
5

i
14
5

j b)

OH =
14
5

i +
7
5

j c)

OH =
7
5

i +
14
5

j
d)

OH =
14
5

i +
7
5

j e)

OH =
14
5

i
7
5

j f)

OH =
7
5

i +
14
5

j
104 CULEGERE DE PROBLEME
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A
(simbol AM)
AM 1 * Utilizand, eventual, identitatea
sin a sin b = 2 sin
a b
2
cos
a +b
2
,
sa se calculeze
lim
x
(sin

x + 1 sin

x).
a) + b) c) 0 d) 1 e) 2 f)
1
2
AM 2 * Calculat i
lim
x
x
4
_
e
1
x
2
+1
e
1
x
2
_
.
a) 0 b) 1 c) 1 d) 2 e) nu exista f) 2e
AM 3 * Calculat i
lim
x
_
x
4
_
x
.
a) 0 b) 4 c)
1
4
d) 1 e) nu exista f) 2
AM 4 Sa se calculeze:
lim
x
(x
2
x ln(e
x
+ 1)).
105
106 CULEGERE DE PROBLEME
a) b) 0 c) 1 d) e) 1 f) nu exista
AM 5 Calculat i
lim
x
(

x + 1

x)

x.
a)
1
2
b) 0 c) d) nu exista e) 1 f) 2
AM 6 Se considera funct ia f : R R, f(x) = e
x
x 1. Sa se calculeze:
lim
x
f

(x)
f

(x)
.
a) 0 b) 1 c) 1 d) 2 e) + f) nu exista
AM 7 Calculat i limita
lim
x
e
x
+
x
4
x
.
a)
e
4
b)

4
c) 1 d) 0 e)
e +
4
f) e +
AM 8 * Sa se calculeze limita
lim
x
_
1
_
e

_
x
_
.
a) b) + c) 0 d) 1 e) 1
e

f) 1 +
e

AM 9 Se considera f : (1, +) R, f(x) = ln(1+x). Atunci lim


x0
f(x) f(0)
x
este:
a) 0 b) 1 c) 2 d) + e) nu exista f) e.
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 107
AM 10 Calculat i limita
lim
x
x
4
+ 1
x
2
+ 2
ln
x
2
+ 1
x
2
.
a) 0 b) 1 c) 2 d) e e) 3 f) nu exista
AM 11 Sa se calculeze:
lim
x
_
x
x
3
6
sin x
_
.
a) 1 b)
1
6
c) 0 d) nu exista e) + f)
AM 12 Fie funct ia f : R R, denita prin f(x) =
x
2013
2013
x
. Calculat i
lim
x+
f(x).
a) 2013 b) + c) ln 2013 d)
1
ln 2013
e)
1
2013
f) 0
AM 13 Calculat i lim
x
(f(x))
x
, unde f : R 1, 1 R,
f(x) =
x
2
+ 2x + 5
x
2
1
.
a) e b) e
3
c) e
2
d) e
2
e) 1 f)
AM 14 * Se considera funct ia f : R R, f(x) =
2x
3
x
2
+ 1
. Sa se calculeze:
lim
x
_
f(e
x
)
_
1
x
.
108 CULEGERE DE PROBLEME
a) 0 b) 1 c)
1
e
d) e e) e
2
f)
1
e
2
AM 15 * Fie f : R R, f(x) = 2x
4
+x
2
+ 3. Sa se calculzeze lim
x
f(x)
x
4
.
a) 2 b) 2 c) 1 d) 1 e) 3 f) 3.
AM 16 * Calculat i urmatoarea limita lim
x+
(

x + 2

x + 1).
a) + b) c) 0 d) 1 e) 1 f) 3
AM 17 Calculat i urmatoarea limita lim
x+
_
x
x + 2
_
x
.
a) 1 b) e c)
1
e
d) 0 e) e
2
f)
1
e
2
AM 18 Fie funct ia f : (0, +) R, denita prin f(x) = (2x
3
+ 1) ln x.
Calculat i lim
x+
f(x)
x
4
.
a) 2 b) + c) 2 d) 2e e) 0 f)
3
4
AM 19 * Se considera funct ia f : (2, 2) R, f(x) = ln
2 + x
2 x
. Sa se
calculeze:
lim
x
xf
_
1
x
_
.
a) 0 b) 1 c) d) 1 e) f) nu exista
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 109
AM 20 Fie f : R R,
f(x) =
x
4
+ 1
(2x
2
+ 1)(3 + 5x
2
)
+
2 + x
2
_
(4x
2
+ 1)(9x
2
+ 7)
.
Calculat i lim
x
f(x).
a)
23
180
b)
1
10
c)
4
15
d)
1
36
e)
4
45
f)
2
3
AM 21 * Calculat i
L = lim
x0
x
2
sin
_
1
x
_
sin x
.
a) 0 b) nu exista c) 1 d) e) 3 f) 2
AM 22 * Fie funct ia f : [0, 2] R, f(x) = x(1 x)
2
, unde x este
partea fract ionar a a lui x. Sa se determine lim
x1
f(x).
a) 0 b) 1 c) nu exista d) 1 e) 2 f)
3
2
AM 23 Sa se calculeze:
lim
x0
x sin
1
x
.
a) 1 b) 0 c) d) 1 e)
1
2
f) nu exista
AM 24 * Fie funct ia f : R

R, denita prin f(x) =


x

x
2
. Calculat i
lim
x0
f(x).
a) 1 b) 0 c) 1 d)
1
2
e) + f) nu exista
110 CULEGERE DE PROBLEME
AM 25 Se considera funct ia f : R R, denita prin f(x) = ln(1 + x
2
).
Calculat i
lim
x1
f(x) f(1)
x 1
.
a) 2 b)
1
2
c) 1 d) 2 e)
1
2
f) 1
AM 26 * Sa se calculeze limita lim
x0
tg x
x
.
a) 0 b) + c) 1 d) 1 e)

2
f)

4
AM 27 * Sa se calculeze:
lim
x0
sin
1
x
.
a) 1 b) 0 c) 1 d) e) nu exista f)
AM 28 * Fie funct ia f : (0, +) R, denita prin f(x) = x
x
. Calculat i
lim
x0
x
x
.
a) 0 b) 1 c) e d)
1
e
e) e
2
f) 1
AM 29 * Fie n N

xat. Sa se calculeze:
lim
x1
x +x
2
+. . . +x
n
n
x 1
.
a) 0 b) 1 c) n(n + 1)
d)
n(n + 1)
2
e) n + 1 f) n
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 111
AM 30 * Fie funct ia f : R0 R, denita prin f(x) = xsin
1
x
2
. Calculat i
lim
x0
f(x).
a) nu exista b) 1 c) 0 d) + e) 1 f)
AM 31 Sa se determine numarul strict pozitiv astfel nc at
lim
xa
x
2
a
2

a
= 32.
a) 0 b) 2 c) 4 d) 1 e) 16 f) nu exista
AM 32 Se considera funct ia f : (0, ) R, f(x) = x + ln x. Sa se
calculeze:
lim
x2
f(x) f(2)
x 2
.
a)
1
2
b) 1 c) 1 d)
1
2
e)
3
2
f)
AM 33 * Fie funct ia f : R R, denita prin f(x) = 3x 1. Calculat i
lim
x
1
3
f(x)
9x
2
1
.
a) 1 b) 0 c)
1
2
d)
1
4
e)
1
6
f)
1
10
AM 34 * Fie funct ia R R, f(x) = x arctg x. Sa se determine asimptotele
la gracul funct iei f.
a) y =

2
x 1 b) y =

2
x + 1 c) y =

2
x + 1
d) y =

2
x 1, y =

2
x 1 e) nu exista f) y =

2
x
112 CULEGERE DE PROBLEME
AM 35 Se considera funct ia f : (0, ) R, f(x) = x ln x. Sa se determine
asimptotele gracului funct iei f.
a) y = x b) y = x + 1 c) y = 0
d) nu are asimptote e) x = 0 f) x = 0 si y = 0
AM 36 Fie funct ia f : [2, +) R,
f(x) =
x
x 1
+
x
x + 1
Sa se determine asimptota orizontala la gracul funct iei.
a) y = 0 b) y = 2 c) y = 1
d) y = 2 e) nu exista f) toate raspunsurile sunt false
AM 37 * Se considera funct ia f : R R, f(x) = x sin x. Sa se determine
asimptotele gracului funct iei f.
a) y = 0 b) y = x c) nu are asimptote
d) y = x + 1 e) x = 0 f) y = 2x
AM 38 * Se considera funct ia f : R R, denita prin f(x) = e
x
+
x
.
Determinat i asimptota spre a funct iei f.
a) x = 0 asimptota verticala spre
b) y = 0 asimptota orizontal a spre
c) x = e asimptota vertical a spre
d) y = e asimptota orizontala spre
e) x = asimptota verticala spre
f) y = asimptota orizontala spre
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 113
AM 39 * Se considera f : R R,
f(x) =
_
1 x, x 1
ln x, x > 1.
Sa se determine lim
x
f(e
x
100
) + +f(e
100x
100
)
x
200
.
a) 0 b) 1 c) + d) 2 e) 50 f) 5050
AM 40 Se considera f : (0, +) R, f(x) =
2
x
x
. Determinat i asimptota
verticala la gracul funct iei f.
a) x = 1 b) x = 0 c) x = 2 d) nu avem e) x = 4 f) x =
1
2
AM 41 * Se considera f : R R, f(x) =

x
2
+ 1 + x. Sa se determine
ecuat iile asimptotelor la gracul funct iei f.
a) y = 0, y = x b) y = 0, y = 2x c) y = 2x
d) nu avem e) y = 0 f) y = x
AM 42 Se considera f : (0, +) R,
f(x) =
x
2
1
x
.
Sa se determine ecuat ia asimptotei catre + la gracul funct iei f.
a) nu exista b) y = x c) y = 1
d) y = x 1 e) y = x f) y = x + 1
114 CULEGERE DE PROBLEME
AM 43 * Se considera f : R 1 R,
f(x) =
e
ax
x + 1
, a R.
Sa se determine valoarea parametrului a astfel nc at y = 0 sa e asimptota
orizontala catre la gracul funct iei f.
a) a (0, +) b) a = 1 c) a (1, 2)
d) a e) a [0, +) f) a R
AM 44 Se considera f : R 2 R,
f(x) =
x
2
+ax +b
x 2
, a, b R.
Sa se determine valorile parametrilor reali a, b astfel ncat y = x + 2 sa e
asimptota oblica catre la gracul funct iei f.
a) a = 0, b = 2 b) a = 1, b = 0 c) a = 0, b R
d) a = 0, b = 3 e) a = 2, b R f) nu exista
AM 45 Se considera f : R R, f(x) = 4
x
+ 9
x
. Sa se determine ecuat ia
asimptotei catre la gracul funct iei f.
a) y = 13 b) y = 13 c) y = 1 d) y = 0 e) nu avem f) y =
13
16
AM 46 * Se considera funct ia f : R R, f(x) =

x
2
+ 2

x
2
+ 1. Sa se
determine asimptotele la gracul funct iei f.
a) x = 0 b) y = x c) y = 0 la +
d) y = 0 la + si e) y = 0 la f) x = 0, y = 0
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 115
AM 47 Se considera f : R R,
f(x) =
2x

x
2
+ 1
.
Sa se determine asimptota orizontala catre + la gracul funct iei f.
a) y = 1 b) y = 0 c) y = x d) y = 2 e) y = 4 f) nu exista
AM 48 * Se considera f : R R,
f(x) =
_
arctgx, x 0
1 +

x, x 0.
Sa se determine ecuat ia asimptotei catre la gracul funct iei f.
a) y = 0 b) y = x 1 c) y =

2
d) y =

2
x e) nu avem f) y = 2x
AM 49 * Fie funct ia f : R R,
f(x) =
_
_
_
x
3
_
2
x
_
, x ,= 0
a, x = 0,
unde [x] reprezint a partea ntreaga a lui x R. Sa se determine valorile lui
a R pentru care funct ia este continu a n punctul x = 0.
a) a = 0 b) a =
2
3
c) a =
2
3
d) a 0, 1 e) a = 2 f) a
AM 50 Fie funct ia f : R R, f(x) = e
x
x. Sa se determine imaginea
mult imii R prin aplicat ia f.
116 CULEGERE DE PROBLEME
a) (0, ) b) [1, +] c) R
d) (, 1) e) [0, ) f) [1, )
AM 51 Se considera
f : R R, f(x) =
_
2x + 1, x < 1
3x
2
, x 1.
Atunci mut imea punctelor de continuitate este:
a) R b) R 1 c) (1, +) d) (, 1] e) 1 f) .
AM 52 Se considera funct ia f : [0, ] R,
f(x) =
_

_
e
3x
, x [0, 1]
a sin(x 1)
x
2
5x + 4
, x (1, ].
Determinat i valorile lui a astfel ncat funct ia sa e continua pe [0, ].
a) 2e
3
b) 3e
2
c) e d) 3e
3
e) 3e
3
f) 0
AM 53 Fie funct ia f : [0, 1] R,
f(x) =
_
x sin
_

x
_
, x (0, 1]
0, x = 0.
Sa se precizeze care dintre raspunsurile de mai jos este corect.
a) f este continua pe [0, 1]
b) f este discontinua n punctul x = 0
c) f este continua pe [0, 1] Q
d) f are limita nenula n punctul x = 0
e) f este discontinua n punctul pe x = 1
f) f nu admite limita n punctul x = 0
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 117
AM 54 Fie funct ia f : R R,
f(x) =
_
_
_
x
2
sin
1
x
2
, x ,= 0
0, x = 0.
Sa se precizeze care dintre raspunsurile de mai jos este corect.
a) f este continua si f

(0) nu exista
b) f nu este continua n punctul x = 0
c) f este derivabila pe R
d) f nu are limita n punctul x = 0
e) f

(0) =
f) toate raspunsurile de mai sus sunt false
AM 55 Se considera funct ia f : [1, +) R,
f(x) =
4 3x
2
x
3
.
Sa se determine mult imea valorilor funct iei f.
a) [1, ) b) R c) [0, )
d) [1, ) e) [1, 1] f) [1, 2]
AM 56 * Fie f : R R o funct ie neconstanta astfel nc at pentru orice x R
avem f(x + r) = f(x), ()r Q. Sa se determine mult imea punctelor de
continuitate ale funct iei f.
a) 0 b) c) R d) Q e) Z f) R 0
AM 57 Se considera funct iile f, g, h : R R, unde
f(x) = e
x
2
, g(x) = 1 + x
2
si h(x) = (f +g)(x).
Calculat i derivata de ordinul doi a funct iei h n x
0
= 0.
118 CULEGERE DE PROBLEME
a) 0 b) 2 c) 8 d) 4 e) 1 f) 3
AM 58 Fie f : R R, f(x) = sin(1 x
2
) +

x
2
+ 1. Calculat i derivata
funct iei f n x
0
= 1.
a)
4 +

2
2
b)

2 2
2
c)

2 4
2
d)

2
2
e)

2 f) 2 +

2
AM 59 Se considera funct ia f : R R,
f(x) =
[x 1[
e
x
.
Sa se studieze derivabilitatea funct iei n punctul x
0
= 1 si n caz armativ sa
se calculeze f

(1).
a) f este derivabila si f

(1) =
1
e
b) f este derivabila si f

(1) =
1
e
c) f este derivabila si f

(1) = 0 d) f nu este derivabila n x


0
= 1
e) f este derivabila si f

(1) = e f) f este derivabil a si f

(1) = e
AM 60 Fie f : D R, f(x) =

sin x
2
, unde D este domeniul maxim
de denit ie. Sa se studieze derivabilitatea lui f n punctul x
0
= 0.

In caz
armativ sa se determine f

(0).
a) f este derivabila si f

(0) = 1 b) f este derivabila si f

(0) = 1
c) f nu este derivabila n x
0
= 0 d) f este derivabila si f

(0) = 0
e) f este derivabila si f

(0) = 2 f) f este derivabil a si f

(0) =
1
2
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 119
AM 61 * Sa se determine parametrii reali a, b astfel ncat funct ia f : R R,
f(x) =
_
_
_
x
2
+a, x 2
ax +b, x > 2
sa e derivabila pe R.
a) a = 4, b = 0 b) a = 3, b = 0 c) a R, b = 5
d) a = 3, b R e) a = 4, b = 1 f) a = 1, b = 4
AM 62 Fie funct ia f : R R, denita prin f(x) = x cos x. Calculat i
derivata funct iei f n punctul

2
.
a)

2
b) 1 c) 1 d)

2
e)

2
4
f)

2
4
AM 63 * Fie funct ia f : R R, denita prin f(x) =

2
+x
2
. Calculat i
f

(x).
a)

2
(
2
+x
2
)

2
+x
2
b)

2

2
+x
2
c)

2

2
+x
2
d)

2
+ 2x
2
(
2
+x
2
)

2
+x
2
e)

2
x
2
(
2
+x
2
)

2
+x
2
f)

(
2
+x
2
)

2
+x
2
AM 64 * Se considera f : R R,
f(x) =
_
e
x
(a sin x +b cos x), x < 0
x

x
2
+ 1, x 0 .
Determinat i parametrii reali a, b astfel ncat funct ia f este derivabil a pe R:
a) a = 1, b R b) a = b = 0 c) a R, b = 0
d) a = 1, b = 0 e) a = b = 1 f) nu exista a, b R.
120 CULEGERE DE PROBLEME
AM 65 * Sa se determine toate funct iile derivabile f : R R care satisfac
relat ia f(x +y) = f(x) + f(y), x, y R.
a) f(x) = ae
x
b) f(x) = sin x c) f(x) = ln(1 + x)
d) f(x) = ax, a R e) f(x) =
3

x f) nu exista astfel de funct ii


AM 66 Fie funct ia f
0
: R R, f
0
(x) =
x
e
x
si funct iile f
n
(x) = f

n1
(x),
n N

. Sa se calculeze f
2
(x).
a) 0 b) xe
x
c) xe
2x
d) (x 1)e
x
e) (2x 3)e
x
f) (x 2)e
x
AM 67 Fie funct ia f : R R, denita prin f(x) =

x
2
+ 2
x
2
+ 1
. Determinat i
E(x) = [f

(x)]
2

_
(x
2
+ 3)
2
(x
2
+ 1)
4
(x
2
+ 2)
_
1
.
a) E(x) = x
2
b) E(x) = x c) E(x) = x
d) E(x) = x
2
e) E(x) =
x
2
(3x
2
+ 5)
2
(x
2
+ 3)
2
f) E(x) =
x
2
(5 x
2
)
2
(x
2
+ 3)
2
AM 68 * Se considera funct ia f : (0, ) R, f(x) = e
2| lnx|
. Sa se deter-
mine m R astfel ncat funct ia g : (0, 1) (1, ) R,
g(x) =
x
2
f

(x) +mxf

(x)
f(x)
sa e constanta.
a) 2 b)
1
2
c) 0 d) 4 e) 1 f) 1
AM 69 Se considera f : R R, f(x) = x
2
e
x
. Atunci f

(x)+2f

(x)+3f(x)
este egala cu:
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 121
a) 6x
2
e
x
b) (6x
2
+ 3)e
x
c) (3x
2
+ 2x + 2)e
x
d) (x
2
+ 2x + 3)e
x
e) (6x
2
+ 8x + 2)e
x
f) (3x
2
+ 6x)e
x
.
AM 70 Fie a > 0 si funct ia f
a
: (0, ) R,
f
a
(x) = (x +a) ln
_
1 +
1
x
_
.
Sa se determine mult imea valorilor lui a astfel nc at f
a
sa e convexa.
a) (0, ) b) [1, ) c)
_
1
2
,
_
d) e)
_
1
2
_
f)
_
1
2
, 1
_
AM 71 * Fie funct ia f : R R, denita prin f(x) = [x
3
3x + 2[. Sa se
determine mult imea D

a punctelor de derivabilitate ale funct iei f.


a) D

= R (1, 2) b) D

= R 1, 2 c) D

= R 1
d) D

= R 2 e) D

= R 1, 2 f) D

= R (2, 1)
AM 72 * Se considera funct ia f : R R,
f(x) =
_
_
_
x, x Q
x
3
, x R Q .
Sa se studieze derivabilitatea lui f n origine si n caz armativ sa se calculeze
f

(0).
a) f este derivabila si f

(0) = 0 b) f este derivabila si f

(0) = 1
c) f nu este derivabil a d) f este derivabila si f

(0) = 3
e) f este derivabila si f

(0) = 1 f) f este derivabila si f

(0) = 2
AM 73 Fie funct ia f : (0, +) R, denita prin f(x) = x
3
ln x
2
. Calculat i
derivata funct iei f.
122 CULEGERE DE PROBLEME
a) 2x
2
(ln x
3
+ 1) b) 6x
2
ln x + 1 c) x
2
(3 ln x + 1)
d) 2x
2
(ln x + 1) e) 6x
2
ln x + 2 f) 2x
2
(3 ln x +x)
AM 74 Fie f : R R,
f(x) =
1 +x
2
e
x
.
Rezolvat i ecuat ia f(x) + f

(x) = 0.
a) x
1
, x
2
nu sunt reale b) x =
1
2
c) x =
1
2
d) x = 0 e) x
1
= 0, x
2
= 1 f) x = 1
AM 75 Fie f : (0, ) R, f(x) = x+20122013
2013

x. Sa se scrie ecuat ia
tangentei la gracul funct iei n punctul de abscisa x
0
= 1.
a) y = x 1 b) y = x + 1 c) y = x
d) y = 0 e) y = 1 f) y = 2
AM 76 Fie funct ia f : (0, +) R, denita prin f(x) = x ln x. Scriet i
ecuat ia tangentei la gracul funct iei f n punctul de abscisa 1.
a) y + 1 = x b) y = x + 1 c) y = x
d) y = x e) y = 2(x 1) f) y 1 = 2(x 1).
AM 77 Sa se determine panta minima a unei tangente la curba y = x
3

3x
2
+ 5x.
a)
5
2
b)
5
2
c) 0 d) 1 e) 2 f) 2
AM 78 Se considera f : (0, +) R, f(x) = x + ln x. Sa se scrie ecuat ia
tangentei la gracul funct iei f n punctul de abcisa x
0
= 1.
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 123
a) 2x y = 0 b) x 2y = 0 c) x +y 1 = 0
d) x y + 1 = 0 e) 2x y 1 = 0 f) x 2y 1 = 0
AM 79 * Sa se determine punctele de pe gracul funct iei f : (0, ) R,
f(x) = ln x
2(x 1)
x + 1
n care tangenta la grac este paralela cu dreapta de ecuat ie 2x 9y = 0.
a) (1, 0) b)
_
1
2
,
1
3
ln 2
_
c)
_
1
2
,
2
3
ln 2
_
d)
_
2, ln 2
2
3
_
e)
_
2, ln 2
1
3
_
f) (1, 1)
AM 80 * Fie f : [1, ) R, denita prin f(x) =

x + 1. Sa se determine
abscisa x
0
a unui punct situat pe gracul lui f n care tangenta la grac sa e
paralela cu coarda care uneste punctele de pe grac de abscise x = 0, x = 3.
a) x
0
=
1
3
b) x
0
=
1
3
c) x
0
=
1
4
d) x
0
=
5
4
e) x
0
=
3
4
f) x
0
=
4
3
AM 81 * Se considera funct ia f : R R, f(x) =
3

x
3
3x + 2. Sa se
determine mult imea punctelor de extrem local ale funct iei f.
a) 1 b) 0, 1 c)1 d) 1, 1 e) 1, 2 f)
AM 82 * Fie f : R R,
f(x) =
x

x
2
x +a
,
unde a R. Sa se determine mult imea valorilor parametrului a astfel nc at
funct ia sa admita un extrem cu valoarea
2

3
3
.
124 CULEGERE DE PROBLEME
a)
_
1

3
_
b) 0, 1 c) 1 d) e) 2 f)
_

3
_
AM 83 * Fie funct ia f : (0, +) R, f(x) =
ln x
x
2
. Determinat i punctele
de extrem ale funct iei f.
a) (e, 2e) minim b)
_
e,
1
2e
_
maxim c)
_

e,
1
2e
_
maxim
d) (

e, 2e) minim e)
_

e,
1
2e
_
minim f)
_
1
e
, 2e
_
minim
AM 84 Fie funct ia f : D R R, denita prin
f(x) =
_
x + 1
x 1
.
Determinat i domeniul maxim de denit ie D si domeniul de derivabilitate D

.
a) D = D

= (, 1) (1, +) b) D = (, 1) [1, +)
D

= (, 1) (1, +)
c) D = (, 1] [1, +)
D

= (, 1] (1, +)
d) D = R (1, 1]
D

= (, 1) (1, +)
e) D = R 1
D

= R 1, 1
f) D = D

= R 1, 1
AM 85 * Sa se determine mult imea punctelor de extrem local ale funct iei
f : D R R, f(x) =

x
2
6x, unde D este domeniul maxim de denit ie
al funct iei f.
a) 0, 6 b) 3 c) d) 0 e) 6 f) 1, 6
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 125
AM 86 Fie f : R R, f(x) =
x
ln
x
. Determinat i punctele de extrem
ale gracului funct iei f.
a) (0, 1) maxim b) (0, ) maxim c) (1, 1) maxim
d) (0, 1) minim e) (0, ) minim f) (1, 1) minim.
AM 87 Se considera funct ia f : R R,
f(x) =
ax +a 2
x
2
+ 1
,
unde a este un parametru real. Sa se determine a astfel nc at funct ia sa aiba
un extrem n punctul x = 1.
a) 1 b) 2 c) 2 d) 1 e) 3 f) 3
AM 88 * Se considera f : R R, f(x) = (x
2
2x + 1)e
x
. Sa se determine
mult imea punctelor de extrem local ale funct iei f.
a) 1, 0 b) 0 c) 0, 1 d) 1, 1 e) 1 f)
AM 89 Se considera funct ia f : R

R, f(x) = e
1
x
. Sa se determine
punctele de inexiune ale gracului funct iei f.
a) x
_
1,
1
2
_
b) x
_
0,
1
2
_
c) nu exista
d) x = 1 e) x =
1
2
f) x =
1
2
AM 90 Sa se determine num arul punctelor de inexiune ale gracului
funct iei f : R R, f(x) = (x
3
3x)
2
.
a) 1 b) 3 c) 2 d) 4 e) 0 f) 5
126 CULEGERE DE PROBLEME
AM 91 Se considera funct ia f : R R, f(x) =
_
[x
2
x[. Sa se determine
mult imea punctelor de extrem local ale funct iei f.
a)
_
1
2
_
b) 0 c) 1
d) 0, 1 e)
_
0,
1
2
, 1
_
f)
AM 92 * Sa se determine mult imea solut iilor inecuat iei:
x
x
3
6
sin x 0.
a)
_


2
, 0
_
b) (, 0] c) [0, )
d)
_
0,

2
_
e) R f) Z
AM 93 Sa se determine cel mai mare numar real a cu proprietatea:
x
2
+ 1 a + 2 ln x, ()x (0, ).
a) 0 b) 2 c) 1 d) 1 e) 4 f) 3
AM 94 * Sa se determine mult imea valorilor lui m R astfel nc at
x +e
x
mx + 1, ()x R.
a) 1 b) 2 c) 0 d) 0, 2 e) 0, 1 f)
AM 95 * Fie f : [0, 1] R,
f(x) =
e
x
x + 1
.
Vericat i care inegalitate este adevarat a:
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 127
a) 1
1
f(x)

e
2
b) 1
1
f(x)
e c)
2
e

1
f(x)
1
d) 1 f(x) e e)
1
e
f(x) 1 f)
2
e
f(x) 1.
AM 96 Sa se determine mult imea tuturor numerelor reale x care veric a
inegalitatea:
e
x
1 x
x
2
2!

x
3
3!

x
4
4!
0.
a) (0, ) b) (, 0) c) [0, ) d) R e) [1, ) f)
AM 97 * Fie funct ia f : R R, denita prin
f(x) =
_
_
_
x 2
x + 3
, x ,= 3
0 , x = 3 .
Studiat i monotonia funct iei f.
a) f crescatoare pe R b) f crescatoare pe R 3
c) f crescatoare pe R 3 d) f descrescatoare pe R 3
e) f descrescatoare pe R f) f nu este monotona pe R
AM 98 * Se considera funct ia f : R R, denita prin f(x) =
x

x
.
Studiat i daca funct ia f este bijectiva.
a) f injectiva pe R b) f surjectiva pe R
c) f bijectiva pe R d) f injectiva pe (0, +)
e) f surjectiva pe (0, +) f) f bijectiva pe (0, +)
128 CULEGERE DE PROBLEME
AM 99 * Se considera funct ia f : R R,
f(x) =
_
_
_
x +
1
x
, x ,= 0
0 , x = 0 .
Care dintre urmatoarele armat ii este adevarat a:
a) f este crescatoare pe (, 0) b) f este descrescatoare pe (, 0)
c) f(x) 2, () x (, 0) d) f este surjectiva
e) f este injectiva f) f(x) 2, () x (0, ).
AM 100 Se considera f : R R, f(x) = e
x
x. Atunci solut iile inecuat iei
f(x) 1 > 0 sunt:
a) (0, +) b) (, 0) c) R 0 d) (1, +) e) (, 1) f) .
AM 101 Se considera f : R R,
f(x) =
_
_
_
e
x
1
x
, x ,= 0
m, x = 0 , m R.
Determinat i valorile lui m R astfel nc at funct ia f este continua pe R.
a) m = 1 b) m = 0 c) m
d) m = e e) m = e
1
f) toate raspunsurile de mai sus sunt false
AM 102 * Se considera f : R 1 R,
f(x) =
2x + 1
x 1
.
Care dintre urmatoarele armat ii sunt adevarate?
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 129
a) f(

2013) > f(

2009) b) f(

111) > f(

11)
c) f(

1234) > f(

123) d) f(

2
2013
) > f(

2
131
)
e) f
_
1
2013
_
> f
_
1
2012
_
f) toate raspunsurile de mai sus sunt false
AM 103 Se considera f : R R, f(x) = (x
2
1)(x
2
4). Atunci numarul
punctelor de inexiune ale gracului funct iei f este:
a) 1 b) 2 c) 0 d) 3 e) 4 f) nu exista.
AM 104 Se considera f : R R, f(x) = x cos x. Sa se scrie ecuat ia tan-
gentei la gracul funct iei f n punctul de abcisa x
0
= 0:
a) y = x 1 b) y = x + 1 c) y = x
d) y = x + 2 e) y = x f) y = x + 2.
AM 105 * Se considera f : (1, +) R,
f(x) = ln
(x + 1)(x 1)
x
2
.
Atunci:
a) f este crescatoare b) f este descrescatoare
c) lim
x
f(x) = e d) f are doua puncte de extrem local
e) f(e
1000
) < f(e
2
) f) f
_
1
1000
_
> f
_
1
100
_
.
AM 106 Se considera f : R R, f(x) = x
10
10x 1. Atunci numarul
punctelor de extrem ale funct iei f este:
a) 1 b) 2 c) 3 d) 9 e) 0 f) 5.
130 CULEGERE DE PROBLEME
AM 107 * Fie funct ia f : (0, ) R, f(x) =
ln x
x
, atunci:
a) f(x) > e
1
b) f(x) > 1 c) f(x) e
1
d)
ln 3
3
<
ln 2
2
e)
ln 2
3
<
ln 3
2
f) toate raspunsurile sunt corecte.
AM 108 Sa se determine mult imea punctelor de extrem pentru funct ia
f : R R,
f(x) = (x 1)(x 3)(x 5)(x 7) .
a) 2, 4

5 b) 4, 2

5 c) 2
d) 4 e) 4, 4

5 f) 2, 2

5
AM 109 Se considera f : R R, f(x) = 3
x
x ln 3. Calculat i urmatoarea
limita
lim
x1
f

(x) f

(1)
x 1
.
a) 2 ln 3 b) 0 c) 1 d) 3(ln 3)
2
e) nu exista f) 3 ln 3
AM 110 * Se considera f : (0, +) R, f(x) = x

x. Sa se determine
coordonatele punctului gracului funct iei f n care tangenta la grac are panta
egala cu
1
2
.
a) A(1, 1) b) A(0, 1) c) A(1, 0)
d) A(2, 0) e) A
_
1
2
,
1
2
_
f) nu exista astfel de puncte
AM 111 Se considera f : R R,
f(x) = e
x
(ax
2
+bx +c), a, b, c R.
Sa se determine a, b, c R astfel nc at f(0) = 1, f

(0) = 2, f

(0) = 3.
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 131
a) a = 1, b = 2, c = 1 b) a = 2, b = 1, c = 0
c) a = 1, b = 3, c = 1 d) a = 4, b = 3, c = 1
e) a = 4, b = 1, c = 1 f) a = 4, b = 2, c = 1
AM 112 * Se considera f : (0, +) R, f(x) =
x
3
3
ln x. Atunci funct ia
f are:
a) un punct de minin local
b) un punct de maxim local
c) doua puncte de maxim local
d) doua puncte de minim local
e) un punct de minim respectiv maxim local
f) nu are puncte de extrem.
AM 113 Se considera f : (0, +) R, f(x) =

x ln x. Sa se determine
punctele de pe gracul funct iei f n care tangenta la grac este paralela cu axa
Ox.
a) A(1, 0) b) A(e, 1) c) A(e
2
, 2)
d) A(e
2
, 2e
1
) e) A(1, 2e
1
) f) nu exista astfel de puncte
AM 114 * Se considera f : [1, +) R,
f(x) = x
_
x 1
x + 1
.
Sa se determine imaginea funct iei f.
a) [0, 1] b) [0, +) c) R
d) [0, 10] e) [1, 4] f)
_
1,
1 +

5
2
_
132 CULEGERE DE PROBLEME
AM 115 * Fie funct ia f : R R, f(x) =

x
2
+ 2x + 3 x. Atunci avem:
a) f(e
3
) > f(4) b) f(e
5
) > f(5) c) f(e
5
) > f(5)
d) f(e
x
) < x + 1 e) f(e
2012
) > f(2013) f) f(5) > f(1 + ln 5).
AM 116 * Se considera f : (0, +) R, f(x) =
[ln x[
x
. Atunci funct ia f
admite:
a) un punct de extrem local
b) doua puncte de extrem local
c) trei puncte de extrem local
d) nu avem puncte de extrem local
e) x = e
1
este punct de minim local
f) x = e
1
este punct de maxim local.
AM 117 * Fie funct ia f : R R, f(x) = x tg x. Calculat i limita
lim
x0
f(tg x)
x
3
.
a) 0 b) 1 c) nu exista d)
1
3
e)
1
3
f)
2
3
AM 118 * Fie funct ia f : R R,
f(x) =
mx + 1
x
2
+ 1
.
Determinat i toate valorile parametrului real m astfel ca funct ia f sa aiba doua
puncte de extrem.
a) m = 1 b) m (1, 1) c) m (, 1)
d) m (1, ) e) m (0, 1) f) m R
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 133
AM 119 * Se considera f : (0, +) R,
f(x) =
_
_
_
ln x
x 1
, x ,= 1
1, x = 1 .
Determinat i f

(1).
a)
1
2
b) 0 c) 1 d) 2 e) nu exista f) 3
AM 120 * Fie funct ia f : R R, f(x) = e
x
+x 1. Determinat i (f
1
)

(0).
a)
1
2
b) 0 c) 1 d) nu exista e) 2 f)
1
2
AM 121 * Sa se arate ca funct ia F : (0, ) R,
F (x) = 2
_
x
3

x
2
5
_

x
este o primitiva pentru f : (0, ) R denita prin f (x) = ...
a) ... =
_
x
2
6

x
3
15
_

x b) ... = (1 x)

x c) ... = 2
_
1
3

2x
5
_

x
d) ... = (x 1)

x e) ... =
_
1
3

2x
5
_

x f) ... = 2
_
x
2
6

x
3
15
_

x.
AM 122 Se considera funct ia F : R R, F (x) = 3 (x 1)
3

x. Precizat i
care din urmatoarele armat ii este adevarat a:
a) F este primitiva lui 3 (x
2
x)
3

x
2
b) F este primitiva lui
3 (x 1)
3

x
2
c) F este primitiva lui (4x 1) x

2
3
d) F este primitiva lui (4x 1) x

1
3
e) F nu este derivabil a pe R f) F este primitiva lui 3 (x
2
x) x
1
3
.
134 CULEGERE DE PROBLEME
AM 123 * Fie funct ia f : R R, denita prin
f(x) =
_
x
3
2x + 3, daca x 0
e
2x
, daca x > 0 .
Precizat i care din urmatoarele funct ii reprezinta o primitiva a funct iei f.
F
1
(x) =
_

_
x
4
4
x
2
+ 3x +(, daca x 0
e
2x
2
+(, daca x > 0, ( R,
F
2
(x) =
_

_
x
4
4
x
2
+ 3x +
1
2
+(, daca x 0
e
2x
2
+(, daca x > 0, ( R,
F
3
(x) =
_

_
x
4
4
x
2
+ 3x +(, daca x 0
e
2x
2
+
1
2
+(, daca x > 0, ( R,
F
4
(x) =
_

_
x
4
4
x
2
+ 3x, daca x 0
e
2x
2
+
3
2
+(, daca x > 0, ( R.
a) F
1
(x) b) F
2
(x) c) F
3
(x)
d) F
4
(x) e) nici una f) F
i
(x), i = 1, 4
AM 124 Fie funct ia f : R R, denita prin
f(x) =
_

_
11
4 sin 3x
x
daca x > 0
m , daca x = 0
e
3x
3 + n , daca x < 0 .
Sa se determine m, n R astfel ncat funct ia f sa admita primitive.
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 135
a) m = 1, n = 1 b) m = 1, n = 1 c) m = 1, n = 1
d) m = 1, n = 1 e) m = 0, n = 1 f) m = 1, n = 0
AM 125 * Calculat i o primitiva funct iei f : R R,
f (x) =
_
x
2
x, x < 1
sin x, x 1 .
a) F (x) =
_

_
x
3
3

x
2
2
, x < 1

cos x

, x 1
b) F (x) =
_

_
x
3
3

x
2
2
+
1
6
, x < 1

cos x

, x 1
c) F (x) =
_

_
x
3
3

x
2
2
, x < 1

cos x

, x 1
d) F (x) =
_

_
x
3
3

x
2
2
+
1
6
, x < 1

cos x

, x 1
e) F (x) =
_

_
x
3
3

x
2
2
+ 1, x < 1

cos x

+ 2, x 1
f) F (x) =
_

_
x
3
3

x
2
2
+ 3, x < 1

cos x

1, x 1
AM 126 Se considera funct ia F : R R,
F (x) =
_
x + sin x, x > 0
1 cos x, x 0 .
Precizat i care din urmatoarele armat ii este adevarata:
a) F este primitiva lui f (x) =
_
1 + cos x, x > 0
sin x, x 0
b) F este primitiva lui f (x) =
_
1 cos x, x > 0
sin x, x 0
c) F nu este derivabil a pe R
136 CULEGERE DE PROBLEME
d) F este primitiva lui f (x) =
_
1 + cos x, x > 0
sin x, x 0
e) F este primitiva lui f (x) =
_
1 sin x, x > 0
cos x, x 0
f) F este primitiva lui f (x) =
_
1 cos x, x > 0
sin x, x 0
AM 127 * Se considera funct ia F : R R ,
F (x) =
_
2 (1 +x

x) , x 0
2 cos x, x < 0 .
Precizat i care din urmatoarele armat ii este adevarata:
a) F este primitiva lui f (x) =
_
3

x, x 0
sin x, x < 0
b) F este primitiva lui f (x) =
_
2 +

x, x 0
2 sin x, x < 0
c) F nu este derivabil a pe R
d) F este primitiva lui f (x) =
_
2

x, x 0
sin x, x < 0
e) F este primitiva lui f (x) =
_
x +

x, x 0
2 sin x, x < 0
f) F este primitiva lui f (x) =
_
3

x, x 0
2 sin x, x < 0
AM 128 * Sa se determine constantele reale a, b, c astfel nc at
_
2x
2
+bx + 7

x
2
+ 4
dx = (ax +c)

4 +x
2
+b
_
1

x
2
+ 4
dx.
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 137
a) a = 1, b = 6, c = 6 b) a = 2, b = 3, c = 6 c) a = 1, b = 6, c = 3
d) a = 3, b = 6, c = 2 e) a = 1, b = 3, c = 3 f) a = 6, b = 3, c = 3
AM 129 Calculat i primitiva si precizat i intervalul de integrare:
_
x

1 x
4
dx.
a) arcsin x
2
+(, 1 = (1, 1) b)
arcsin x
2
2
+(, 1 = (1, 1)
c)
arcsin x
2
2
+(, 1 = (0, ) d) arcsin x
2
+(, 1 = (0, )
e)

arcsin x
2
+(, 1 = (1, 1) f)

arcsin x
2
2
+(, 1 = (0, )
AM 130 Calculat i primitiva si precizat i intervalul de integrare:
_
tg
5
x
cos
2
x
dx.
a)
1
6
tg
6
x +(, 1 = (, ) b)
1
6
tg
2
x +(, 1 = (0, 2)
c)
1
6
cos
2
x tg
6
x +(, 1 =
_

2
,

2
_
d)
1
3
sin
2
x tg
4
x +(, 1 = (, )
e)
1
6
tg
6
x +(, 1 =
_

2
,

2
_
f)
1
6
tg
6
x +(, 1 = (0, 2)
AM 131 * Calculat i
_
cos x

3 + cos
2
x
dx.
a) arccos
sin x
2
+( b) arcsin
cos x
4
+( c) arcsin
cos x
2
+(
d) arccos
sin x
4
+( e) arcsin
sin x
2
+( f) arccos
cos x
2
+(
138 CULEGERE DE PROBLEME
AM 132 Sa se calculeze
_
x
2013
ln xdx, x > 0.
a)
x
2014
2014
(ln x
2014
1) +( b)
x
2013
2014
(ln x
2013
1) +(
c)
x
2013
2013
2
(ln x
2014
1) +( d)
x
2014
2014
2
(ln x
2014
1) +(
e)
x
2014
2013
(ln x
2014
ln x
2013
) +( f)
x
2014
2013
+(
AM 133 Determinat i aceea primitiva a funct iei f : R R, f (x) = x
2
e
x
care ia valoarea 2 n punctul x = 0.
a) (x
2
2x + 2) e
x
b) x
2
+ 1 +e
x
c)
x
3
3
+ 2e
x
d) (x
2
+ 2x + 2) e
x
e)
_
x
3
3
+ 2
_
e
x
f) (x
2
+ 2) e
x
AM 134 * Se considera funct iile f
n
: R R
f
n
(x) =
e
x
+ 5
e
nx
, n N.
Sa se determine primitiva G : R R a funct iei g : R R, g(x) = f
5
(x), care
verica relat ia G(ln 2) =
61
64
.
a) G(x) =
e
4x
4
+
e
5x
5
+ 1 b) G(x) =
e
4x
4

e
5x
5
+ 1
c) G(x) =
e
4x
4
e
5x
1 d) G(x) =
e
4x
4
e
5x
+ 1
e) G(x) =
e
4x
4
+
e
5x
5
1 f) G(x) =
e
4x
4
e
5x
+
61
64
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 139
AM 135 Calculat i primitivele funct iei f : (0, +) R, f (x) = (x + 1) ln x.
a) (x
2
+x) ln x
x
2
+( b) (x
2
+ 1) ln x +(
c)
_
x
2
2
+x
_
ln x
x
2
4
x +( d) x ln x
x
2
2
+x +(
e) (x + 1)
2
1
x
+( f)
_
x
2
2
+x
_
ln x
x
2
2
+x +(
AM 136 * Calculat i primitiva:
_
x
2

x
2
+ 4
dx.
a)
x
2

x
2
+ 4 2 ln
_
x +

x
2
+ 4
_
+(
b)
x
4

x
2
+ 4 ln
_
x +

x
2
+ 4
_
+(
c)
x
2

x
2
+ 4 + ln
_
x +

x
2
+ 4
_
+(
d) x

x
2
+ 4 2 ln
_
x +

x
2
+ 4
_
+(
e) x

x
2
+ 4 ln
_
x +

x
2
+ 4
_
+(
f) x

x
2
+ 4 ln
_
x +

x
2
+ 4
_
+(
AM 137 * Calculat i primitiva si precizat i intervalul maxim de integrare:
_
ln
n1
x
x
dx, (n N, n > 1) .
a)
1
n
ln
n
[x[ +(, 1 = (1, 1) b)
1
n + 1
ln
n+1
[x[ +(, 1 = (0, )
c)
1
n + 1
ln
n
x +(, 1 = (0, ) d)
1
n
ln
n
x +(, 1 = (0, )
e)
1
n 1
ln
n
[x[ +(, 1 = (, 0) f) ln
n
[x[ +(, 1 = (0, )
140 CULEGERE DE PROBLEME
AM 138 * Sa se calculeze
_
xf(x
2
)dx, unde f : R R, f(x) = x
1006
+2014
x
.
a)
x
1007
1007
+
1007
x
2
ln 2014
+( b)
x
1008
1008
+
2014
x
2
2 ln 2014
+(
c)
x
2014
2014
+
2014
x
ln 2014
+( d)
x
2013
2013
+
2014
x
2
ln 2014
+(
e)
x
1007
1007
+
2
x
1
1
1007
x
2
ln 2014
+( f)
x
2014
2014
+
2
x
2
1
1007
x
2
ln 2014
+(
AM 139 Calculat i integrala nedenita
_
x 3
x
2
+ 4x 5
dx
pe un interval I (, 5) sau I (1, ).
a)
4
3
ln [x + 5[
1
3
ln [x 1[ +(, ( R
b)
1
3
ln [x + 5[
4
3
ln [x 1[ +(, ( R
c)
4
3
ln [x + 1[ +
1
3
ln [x 5[ +(, ( R
d)
4
3
ln [x 1[ +
1
3
ln [x + 5[ +(, ( R
e)
1
3
ln [x 1[
4
3
ln [x + 5[ +(, ( R
f)
1
2
ln [x + 5[
4
3
ln [x 1[ +(, ( R
AM 140 * Calculat i primitiva si precizat i care din urmatoarele armat ii este
adevarat a:
_
x + 5
3x
2
5x + 2
dx.
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 141
a)
17
3
ln (3x 2) + 6 ln (x 1) +(, pe intervalul 1 =
_
2
3
, 1
_
b)
17
3
ln (3x 2) + 4 ln (x 1) +(, pe intervalul 1 = (1, )
c)
17
3
ln (3x 2) + 6 ln (x 1) +(, pe intervalul 1 = (1, )
d)
1
3
ln (3x 2) + ln (x 1) +(, pe intervalul 1 =
_
2
3
, 1
_
e)
17
3
ln (3x 2) + 6 ln (x 1) +(, pe intervalul 1 =
_
2
3
, 1
_
f)
1
3
ln (3x 2) + 6 ln (x 1) +(, pe intervalul 1 = (1, )
AM 141 Calculat i primitiva si precizat i intervalul de integrare:
_
2x + 5
3x
2
2x + 2
dx.
a)
1
3
ln (3x
2
2x + 2) +
17
3

5
arctg
2x + 5
2

5
+(, 1 = (3, 2)
b) ln (3x
2
2x + 2) +
17
3

5
arctg
6x 2
2

5
+(, 1 = (, )
c)
1
3
ln (3x
2
2x + 2) +
2
3

5
arctg
6x 2
2

5
+(, 1 = (3, 2)
d)
1
3
ln (3x
2
2x + 2) +
17
3

5
arctg
2x + 5
2

5
+(, 1 = (, )
e)
1
3
ln (3x
2
2x + 2) +
17
3

5
arctg
6x 2
2

5
+(, 1 = (, )
f)
1
3
ln (3x
2
2x + 2) +
10
3

5
arctg
6x 2
2

5
+(, 1 = (3, 2) .
AM 142 Calculat i
_
x
x
3
+ 8
dx
pe un interval ce nu cont ine x = 2.
142 CULEGERE DE PROBLEME
a)
1
12
ln
(x
2
x + 2)
(x + 2)
2
+
1
2

5
arctg
x 1

5
+(
b)
1
2
ln
(x
2
2x + 4)
(x + 2)
2
+
1

3
arctg
x 1

3
+(
c)
1
12
ln
(x
2
2x + 4)
(x + 2)
2
+
1
2

3
arctg
x 1

3
+(
d)
1
12
ln
(x
2
+ 2x + 4)
(x + 2)
2
+
1
2

3
arctg
x + 1

3
+(
e)
1
12
ln
(x
2
+ 4)
(x + 2)
2
+
1
2

3
arctg
x + 2

3
+(
f)
1
12
ln
(x
3
+ 8)
[x + 2[
+
1

3
arctg
x + 2

3
+(
AM 143 * Sa se determine primitivele funct iei f : R 2 R, denita
prin
f(x) =
(x 1)(x + 2)(x + 3)
x
3
+ 6x
2
+ 12x + 8
.
a) f nu admite primitive b) x
3
x + 2
ln(x
2
+ 4x + 4) +(
c) x +
3
x + 2
2 ln [x + 2[ +( d) x +
3
x + 2
2 ln [x + 2[ +(
e) x +
3
(x + 2)
2
+ 2 ln [x + 2[ +( f) x
3
(x + 2)
2
+ 3 ln [x + 2[ +(
AM 144 * Calculat i primitiva:
_
3e
3x
+ 2e
2x

e
x
+ 1
dx.
a)
_
1
5
(e
x
+ 1)
2
+
8
3
(e
x
+ 1) + 2
_

e
x
+ 1 +(
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 143
b)
_
(e
x
+ 1)
2
+
8
3
(e
x
+ 1) + 2
_

e
x
+ 1 +(
c)
_
[(e
x
+ 1)
2

8
3
(e
x
+ 1) + 1
_

e
x
+ 1 +(
d)
_
1
5
(e
x
+ 1)
2

8
3
(e
x
+ 1) + 2
_

e
x
+ 1 +(
e)
_
6
5
(e
x
+ 1)
2

8
3
(e
x
+ 1) + 2
_

e
x
+ 1 +(
f)
_
1
5
(e
x
+ 1)
2

8
3
(e
x
+ 1)
_

e
x
+ 1 +(
AM 145 * Calculat i primitiva si precizat i intervalul de integrare:
_
dx
(x + 1)

x 1
.
a)

2 arctg
_
x 1
2
+(, 1 = (1, 1)
b)

6 arctg
_
x 1
3
+(, 1 = (1, )
c)

2 arctg
_
x 1
2
+(, 1 = (1, )
d)

2 arctg
_
x 1
2
+( , 1 = (1, 1)
e) arctg
_
x 1
2
+(, 1 = (1, 1)
f) arctg

x 1 +(, 1 = (1, )
AM 146 * Calculat i primitiva si precizat i intervalul de integrare:
_
dx
x +

x
2
3
.
144 CULEGERE DE PROBLEME
a)
x
2
6

x
6

x
2
3 +
1
2
ln
_
x +

x
2
3
_
+(, 1 =
_

3,

3
_
b)
x
2
3

x
2

x
2
3 + ln
_
x +

x
2
3
_
+(, 1 =
_

3,

3
_
c)
x
2
2

x
2

x
2
3 +
1
3
ln
_
x +

x
2
3
_
+(, 1 =
_
3,
_
d)
x
2
6

x
6

x
2
3 +
1
2
ln
_
x +

x
2
3
_
+(, 1 =
_
3,
_
e)
x
2
2

x
6

x
2
3 +
1
6
ln
_
x +

x
2
3
_
+(, 1 =
_

3,

3
_
f)
x
2
4

x
6

x
2
3 +
1
3
ln
_
x +

x
2
3
_
+(, 1 =
_
3,
_
AM 147 Sa se calculeze
_
1

e
2x
1
dx, x > 0.
a) arcsin e
x
+(, ( R b) arcsin e
x
+(, ( R
c) arcsin e
2x
+(, ( R d) arcsin e
x
+(, ( R
e) arcsin e
2x
+(, ( R f) 2 arcsin e
2x
+(, ( R
AM 148 Calculat i primitiva si precizat i intervalul maxim de integrare:
_
dx

x 1 +
3

x 1
.
a) 2

x 1 3
3

x 1 + 6
6

x 1 6 ln
_
6

x 1 + 1
_
+(, 1 = (0, 1)
b)

x 1 3
3

x 1 + 6
6

x 1 6 ln
_
6

x 1 + 1
_
+(, 1 = (1, )
c) 2

x 1 + 3
3

x 1 + 6
6

x 1 6 ln
_
6

x 1 + 1
_
+(, 1 = (1, )
d) 2

x 1 3
3

x 1 + 2
6

x 1 6 ln
_
6

x 1 + 1
_
+(, 1 = (0, 1)
e) 2

x 1 3
3

x 1 + 6
6

x 1 2 ln
_
6

x 1 + 1
_
+(, 1 = (0, 1)
f) 2

x 1 3
3

x 1 + 6
6

x 1 6 ln
_
6

x 1 + 1
_
+(, 1 = (1, )
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 145
AM 149 * Sa se calculeze
_
(sin x + 1) (1 + tan
2
x)
cos x
dx, x ,=
k
2
, k Z.
a)
sin
2
x + sin x
2 cos
2
x
+
1
4
ln

sin x + 1
sin x 1

+( b)
tan
2
x
2
+
1
4
ln

sin x 1
sin x + 1

+(
c)
sin
2
x + sin x
2 cos
2
x
+
1
4
ln

sin x 1
sin x + 1

+( d)
sin x + 1
2 cos
2
x
+
1
4
ln

sin x + 1
sin x 1

+(
e)
1
2
ln

cos x 1
cos x + 1

+ tan
2
x +( f)
sin
2
x + 1
4 cos
2
x
+
1
2
ln

sin x + 1
sin x 1

+(
AM 150 Calculat i primitiva si precizat i intervalul de integrare:
_
dx
sin x + 2 cos x 3
.
a) arctg
_
1
3

5
3
tg
x
2
_
+(, 1 = (, )
b) arctg
_
1
2

5
2
tg
x
2
_
+(, 1 = (, )
c) arctg
_
3
2

5
2
tg
x
2
_
+(, 1 = (0, 2)
d) arctg
_
3
2

1
2
tg
x
2
_
+(, 1 = (, )
e) arctg
_
1
2

5
2
tg
x
2
_
+(, 1 = (0, 2)
f) arctg
_
1
2

3
2
tg
x
2
_
+(, 1 = (0, 2)
AM 151 * Sa se calculeze
I =
_
cos x
sin x + cos x
dx, x
_

4
,
3
4
_
.
146 CULEGERE DE PROBLEME
a) I =
1
2
(x ln [ sin x + cos x[) +(, ( R
b) I =
1
2
(x + ln [ sin x cos x[) +(, ( R
c) I =
1
2
(x + ln [ sin x cos x[) +(, ( R
d) I =
1
2
(ln [ sin x + cos x[ x) +(, ( R
e) I =
1
2
ln [ sin x + cos x[ +(, ( R
f) I =
1
2
(x + ln [ sin x + cos x[) +(, ( R
AM 152 Sa se studieze integrabilitatea funct iei f : [a, b] R R, unde
a < 0 < b,
f(x) =
_
1 + x
2
, x < 0
cos x x 0
si sa se calculeze
_

1
f (x) dx.
a)
4
3
b)
4
3
c)
2
3
d)

3
e)
2
3
f)
1
3
AM 153 * Calculat i integralele
I = 2
_
x + 3
x
2
+ 6x + 10
dx si J =
1
_
1
x
(x + 3)
2
+ 1
dx.
a) I = ln (x
2
+ 6x + 10) +(, J =
1
2
ln
17
5
3 arctg
2
9
b) I = ln (x
2
+ 6x + 10) +(, J =
1
2
ln
17
5
3 arctg 4
c) I = x arctg (x + 3) +(, J =
1
2
ln
17
5
3 arctg
2
9
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 147
d) I = x
2
arctg (2x + 5) +(, J =
1
2
ln
17
15
e) I = ln (x
2
+ 6x + 10) +(, J =
1
2
ln
17
15
+ 3 arctg 2
f) I = arctg (x
2
+ 6x + 10) +(, J =
1
2
ln
17
5
3 arctg
2
9
AM 154 Sa se calculeze
0
_
1
[4x
2
11x 3[dx.
a)
23
6
b)
23
6
c)
37
96
d)
135
32
e)
221
48
f)
435
96
AM 155 Calculat i integrala denita:
1
_
2
e
x
(x +[x[) dx.
a) 5 b) 6 c) 1 d) 0 e) 4 f) 2
AM 156 * Calculat i integrala
I =
_
1
2
e
x
(x +[x + 1[) dx.
a) e
2
2e
1
+e b) e
2
+ 2e
1
+e c) 2e
2
+ 2e
1
+e
d) e
2
+ 2e
1
+ 2e e) e
2
2e
1
e f) e
2
+ 2e
1
2e
AM 157 * Daca [a] reprezinta partea ntreag a a lui a R, sa se calculeze
2012
_
2
([x] 1)dx.
148 CULEGERE DE PROBLEME
a) 2011 2012 b) 1005 2011 c) 1005 2012
d) 2010 2011 e) 1005 2010 f) 1005 2009
AM 158 * Calculat i integrala denita
e
_
1
_
x
2
x
_
ln x dx.
a)
e
2
3
4
b) 2 ln (e
2
3) c)
6 e
2
4
d) 2 ln (e 1) e)
e
2
2
4
f) e
2
e
AM 159 Sa se calculeze integrala
/3
_
0
sin x e
3x
dx.
a)
1
10
e

(1 3

3 + e
2
) b)
1
10
e

c) 0 d)
1
20
e

(1 3

3 + e

)
e)
1
20
e

(1 3

3 + 2e

) f)
1
10
e

(1 3

3 + 2e

)
AM 160 Sa se calculeze integrala
e
8
_
e
2
ln

x
x
dx.
a) 14 b) 15 c) 16 d) 0 e) 1 f) 10
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 149
AM 161 Sa se calculeze integrala
ln 3
_
0
e
3x
e
6x
+ 5
dx.
a)
1
5

3
_
arctg

3
5
arctg
1
5
_
b)
1
5

3
_
arctg
5

3
arctg 5
_
c)
1
3

5
_
arctg
27

5
arctg
1

5
_
d)
1
3

5
_
arctg
1

5
arctg
27

5
_
e)
1
3

5
ln 27

5
f)
1
5

3
_
arctg
27

3
arctg
1
5
_
AM 162 * Calculat i integrala denita:

_
0
(x cos x)
2
dx.
a)

2
3
+

4
b)

3
6
+

2
c)

2
6
+

5
d)

3
6
+

4
e)

3
6
+
3
4
f)

2
6
+

2
AM 163 Calculat i integrala denita:

5
_

3
x arcsin
_
x
2
4
_
dx.
a) 0 b) 1 c) 3 d) 2 e) f) 2
150 CULEGERE DE PROBLEME
AM 164 * Calculat i integrala denita:

3
_

3
3
arctg
1
x
dx.
a)
1
6
+
ln 3
2
b)

6
+
ln 3
2
c)

6

3
+
ln 3
2
d)

6

3
+
ln 2
3
e)

2

3
+
ln 3
2
f)

3
+
ln 3
2
AM 165 Calculat i integrala denita:
1
_
1
x
3
cos x
1 + x
4
dx.
a) 1 b) 0 c) 2 d) 2 e) f) 1
AM 166 Calculat i integrala
I =
_
2
2
x (x + 1)
x
6
+ 64
dx.
a)

8
b)

64
c)

16
d)

12
e)

48
f)

24
AM 167 * Care este valoarea integralei
5
_
5
x
9
x
18
+ 3
dx?
a)
1
5
arctg(5
9
+ 3) b)
1
5
arctg(5
9
+ 3) c)
1
10
ln 5
9
d) 0 e) 1 f)
1
5
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 151
AM 168 * Se considera integrala
I =
a
_
a
x
2
e
x
+ 1
dx.
Sa se determine a R astfel nc at valoarea integralei sa e -81.
a) a = 1 b) a = 3 c) a =

3
d) a = 3
3

3 e) a = 3
3

3
2
f) a = 3
3

3
2
AM 169 * Calculat i integrala denita:
1
_
0
ln
_
x +

1 + x
2
_

1 + x
2
dx.
a)
1
2
ln
_
1 +

2
_
b)
1
2
ln
_
3 + 2

2
_
c) ln
2
_
_
1 +

2
_
d) ln
2
_
1 +

2
_
e)
1
2
ln
2
_
1 +

2
_
f)
1

2
ln
_
1 +

2
_
AM 170 Calculat i integrala denita:
e
_
1

ln x
x
_
1 +

ln x
_
3
dx.
a) ln 2
3
4
b) 2 ln 3
5
4
c) ln 2
7
4
d) 2 ln 2 +
5
4
e) 2 ln 2
5
4
f) 2 ln 2
5
6
AM 171 * Sa se calculeze integrala
1
_
0
2
x
3
+5x
ln 3
x
6
+10x
4
+25x
2
(3x
2
+ 5)dx.
152 CULEGERE DE PROBLEME
a)
ln 3
ln 2
(2304 ln
2
2 768 ln 2 + 126) b)
ln 2
ln 3
(2304 ln
3
2 768 ln 3 + 126)
c)
ln 3
ln
2
2
(2304 ln
2
2 + 768 ln 3 + 126 ln 2) d)
ln 3
ln
3
2
(2304 ln
2
3 768 ln 2 + 126 ln 3)
e)
ln 3
ln
3
2
(2304 ln
2
2 768 ln 2 + 126) f)
ln 3
ln
3
2
(2304 ln
2
2 + 768 ln 2 126)
AM 172 Sa se calculeze
2
_
0
3x + 1

x
2
+ 5
dx.
a) ln

5 b) 9 + 3

5 ln

5 c) ln
9

5
d) 9 ln

5 e) 9 3

5 + ln

5 f) 3

5 9 ln

5
AM 173 Sa se calculeze
2
_
1/2
1
x(x
6
+ 1)
dx.
a) ln 3 b) ln 2 c) ln
3
2
d) ln
2048
1025
e)
1
6
ln
348
123
f)
2
3
ln
3
2
AM 174 Calculat i integrala denita:
2
_
1
_
x 1
3 x
dx.
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 153
a)

2
1 b) 3 c) 3 d) 2 e) 2 f)
AM 175 * Sa se calculeze integrala denita
I =
/4
_
0
ln(1 + tgx)dx.
a)

3
ln 2 b)

8
ln 5 c)

8
ln 3 d)

8
ln 2 e)

4
ln 3 f)

6
ln 5
AM 176 * Sa se calculeze
/3
_
/6
1
cos x
dx.
a)
1
2
ln
2

3
2 +

3
b)
1
3
ln
2

3
2 +

3
c)
1
2
ln

2 +

3
3

3 6

d)
1
3
ln

2 +

3 2

e)
1
2
ln

2 3

2 + 3

f)
1
3
ln

2 + 3
3

2
AM 177 Calculat i integrala denita
/2
_
0
cos
5
xdx.
a)
8
5
b)
4
15
c)
8
3
d)
8
15
e)
2
15
f)
6
13
AM 178 Calculat i integrala denita
/2
_
0
sin
4
xdx.
154 CULEGERE DE PROBLEME
a)
3
8
b)

15
c)
3
16
d)
6
13
e)

16
f)
5
16
AM 179 * Calculat i integrala denita

_
0
dx
5 4 cos x
.
a)

4
b)

3
c)

5
d)

6
e)

2
f)
AM 180 * Calculat i integrala denita
/4
_
0
tgx
1 +

2 cos x
dx.
a) ln 2
_
2

2
_
b) ln 2
_
2 +

2
_
c) ln
_
2

2
_
d) ln 4
_
2

2
_
e) ln 4
_
2 +

2
_
f) ln
_
2 +

2
_
AM 181 Sa se calculeze integrala
/4
_
/6
1
2 cos
2
x tgx
dx.
a)
ln 3
4
b)
ln 3
4
c)
1
4
ln

3
3
d) ln
3
4
e)
ln

3
4
f)
1
2
ln

3
3
AM 182 Care din intervalele precizate mai jos cont ine num arul
I =
_
2
1
_
1 +

x
_
10
dx?
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 155
a)
_
3
11
2
11
11
, 3
10
_
b)
_
3
7
2
7
7
,
3
8
2
8
8
_
c) (2, 2
8
)
d)
_
2
8
,
3
7
2
7
7
_
e)
_
3
8
2
8
8
, 2
9
3

4
_
f)
_
2
9
3

4,
3
11
2
11
11
_
AM 183 Determinat i imaginea intervalului [0, 2] prin funct ia de gradul al
doilea f : R R, f (x) = 16 + 22x 11x
2
si folosind rezultatul obt inut,
precizat i intervalul I ce cont ine valoarea integralei
J =
_
2
0
3

16 + 22x 11x
2
dx.
a) Imf = [8, 16]
I =
_
4
3

2, 6

b) Imf = [16, 27]


I =
_
4, 4
3

c) Imf = [8, 16]


I =
_
4, 4
3

d) Imf = [16, 27]


I =
_
4
3

2, 6

e) Imf = [27, 36]


I =
_
2, 2
3

f) Imf = [27, 36]


I =
_
6, 6
3

AM 184 * Far a a calcula integrala


I =
_
2
0
3

16 + 22x 11x
2
dx,
precizat i care din urmatoarele armat ii este adevarata:
a) I
_
2
3

11, 4
3

2
_
b) I
_
4, 2
3

11

c) I
_
6, 4
3

4
_
d) I
_
4
3

2, 6

e) I
_
2
3

44, 8
_
f) I
_
4
3

4, 2
3

44

.
AM 185 Se considera funct ia f : R R, f(x) = 53x
2013
+ 7x
2010
+ 9. Sa
se calculeze
lim
x
1
19x
2014
x
_
0
f(t)dt.
a) 2 b)
1
2
c)
53
9
d)
1
722
e)
3
722
f)
1
19
156 CULEGERE DE PROBLEME
AM 186 * Fie n 2 un numar natural xat. Determinat i parametrul k
pentru care are loc egalitatea
1
_
0
_
n

x +
n

1 x
_
dx = k
1
_
0
(x
n
+ (1 x)
n
) dx.
a) k =
1
n

n
b) k =
1
n 1
c) k = n
d) k = n 1 e) k =
1
n
f) k =
n

n
AM 187 Se considera sirul (I
n
)
nN
, denit prin
I
n
=
1
_
0
x
n
x
2
+ 2x + 2
dx, n N.
Sa se calculeze I
n+2
+ 2I
n+1
+ 2I
n
.
a)
1
n + 1
b)
1
n
c) 1 d) n e)
n
n
2
+ 2n + 2
f) 0
AM 188 * Sa se stabileasca o relat ie de recurent a, precum si legatura dintre
ele, pentru integralele
I
n
=
/2
_
0
sin
n
xdx, J
n
=
/2
_
0
cos
n
xdx, n N.
a) I
n
= J
n
=
n 1
n
I
n1
, n 1 b) I
n1
= J
n
=
n 1
n
J
n1
, n 1
c) I
n
= J
n
=
n 1
n
I
n2
, n 2 d) I
n
= J
n
=
n + 1
n
I
n1
, n 1
e) I
2n
= J
2n1
=
n 1
2
I
n1
, n 1 f) I
n
= J
2n+1
=
n + 1
2
I
n2
, n 2
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 157
AM 189 Sa se stabileasca o relat ie de recurent a pentru integralele I
n
, n
N

, unde
I
n
=
/4
_
0
tg
2n
xdx.
a) I
n
=
1
2n 2
I
n1
, n > 1 b) I
n
=
1
2n 2
I
n2
, n > 1
c) I
n
=
1
2n 1
+I
n1
, n > 1 d) I
n
=
1
2n 1
I
n2
, n > 2
e) I
n
=
1
2n
+
1
2n 1
I
n2
, n > 2 f) I
n
=
1
2n 1
I
n1
, n > 1
AM 190 * Se considera
I
n
=
3
_
2
x
n
x 1
, n N

.
Calculand init ial I
n
I
n1
, sa se determine care din relat iile urmatoare este
adevarat a.
a) I
n
= 1 ln 2 +
n

k=2
3
k
2
k
k
b) I
n
= 1 + ln 2 +
n

k=2
3
k
2
k
k
c) I
n
= 1 ln 2
n

k=2
3
k
+ 2
k
k
d) I
n
= 1 ln 2 +
n

k=2
3
k
+ 2
k
k
e) I
n
= 1 + ln 2
n

k=2
3
k
+ 2
k
k
f) I
n
= 1 + ln 2
n

k=1
3
k
+ 2
k
k
AM 191 Se se calculeze aria subgracului funct iei f : [1, 2] R,
f(x) =
2x 3

x
2
+ 1
.
158 CULEGERE DE PROBLEME
a) 2(

2) + 3 ln(

2 + 1)(2

5)
b)

2 + 3 ln(

2 + 1)(2

5)
c) 2(

2) + 3 ln(

2 + 1)(

5 2)
d) 2(

2) + ln(

2 + 1)(

5 2)
e) 2(

5 +

2) + 3 ln(

2 + 1)(2 +

5)
f) 2(

2) 3 ln(

2 + 1)(

5 2)
AM 192 * Se considera funct ia f : R R, f(x) = x
3

2 + 3x
4
. Care este
aria port iunii plane cuprinsa ntre gracul funct iei f, dreptele x = 0, x = 1 si
axa Ox?
a)
1
3
(5

5 2

2) b)
1
6
(5

5 2

2) c)
1
12
(5

5 2

2)
d)
1
18
(5

5 2

2) e)
1
18
(2

2 5

5) f) 2
AM 193 Calculat i aria suprafet ei cuprinsentre gracul funct iei f : R R,
f (x) =
x 2

x
2
+ 4
,
axa Ox si dreptele x = 1 respectiv x = 3.
a)

13 + 4 ln
_
2 + 2

2
_
b)

5 +

13 4

2 + 2 ln
_
3 + 2

2
_ _
5 1
_ _
13 3
_
4
c) 13

5 4 ln
_
3 + 2

2
_
d) 4

2 +

13

5 + 2 ln
_
3 + 2

2
_ _
5 1
_ _
13 3
_
4
e) 5

13 4 ln
_
3 + 2

2
_
f) 4

2 + 2

13 + 4

5 + 2 ln
_
5 + 1
_
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 159
AM 194 Calculat i aria marginita gracul funct iei f : [0, ) R,
f (x) =
_
x ln
2
x, x > 0
0, x = 0
si axa Ox.
a)
e
2
b)
1
4
c) 2 d) 1 e)
2
e
f)
1
2
AM 195 Calculat i aria cuprinsa ntre gracul funct iei f : (0, ) R,
f (x) = x ln
2
x, axa Ox si dreptele x =
1
e
si x = e.
a)
e
2
4

5
4e
2
b)
e
2
4

3
4e
2
c)
e
2
8

5
4e
2
d)
e
2
4

7
4e
2
e)
e
2
2

5
4e
2
f)
e
4

5
4e
2
AM 196 * Calculat i aria cuprinsa ntre gracul funct iei f : (0, ) R,
f (x) =
ln x

x
,
axa Ox si dreptele x =
1
e
2
si x = 1.
a) 8
4
e
b) 4
8
e
c) 4
4
e
2
d) 8
8
e
2
e) 4
8
e
2
f) 4
4
e
AM 197 Sa se determine aria suprafet ei plane cuprinsentre gracul funct iei
f : (0, ) R,
f(x) =
_
10x
3
x
_
ln x,
axa Ox si dreptele x = 1 si x = e
2
.
160 CULEGERE DE PROBLEME
a)
15e
2
7
2
b)
15e
2
1
2
c)
15e
4
7
2
d)
7e
4
15
2
e) 10e
4

7
2
f) 10e
2

7
2
AM 198 * Fie funct ia f : R

R,
f(x) =
2x
3
x
2
3x + 6
x
2
(x
2
+ 3)
.
Sa se calculeze aria suprafet ei plane marginite de gracul funct iei f, axa Ox
si dreptele x = 1 si x =

3.
a) 2 +
2

3
3


4

3
ln
4
3
+
ln 2
2
b) 2 +
2

3
3


4

3
ln
3
4
+
ln 2
2
c) 2
2

3
3

3
+
3
2
ln
3
2
d) 2
2

3
ln
4
3
+
ln 2
2
e) 1
2

3
3
3

3 +
3
2
ln
3
2
ln

3 f) 2
2

3
+

3 +
3
2
ln
3
2
ln

3
AM 199 Sa se calculeze aria suprafet ei cuprinsa ntre gracele funct iilor
f, g : [0, ] R, f(x) = sin x, g(x) = cos x.
a) 2

2 b) 2

2 2 c) 2 2

2
d) 3 2

2 e) 2 f)
3

2
2
1
AM 200 Sa se calculeze aria domeniului plan situat deasupra axei ab-
sciselor, marginit de parabola y = 4 x
2
.
a)
33
2
b)
32
3
c)

3 d) 1 e)
32
5
f) 4
AM 201 Sa se determine aria domeniului plan cuprins ntre parabola
y = x
2
4x + 2 si dreapta y = 2.
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 161
a) ln 2 b) ln 32 c) ln
32
3
d)
32
3
e)
32
5
f)
34
3
AM 202 * Sa se determine aria gurii plane situaten cadranul IV marginit a
de parabola y
2
= 9 2x si dreapta 2x 3y = 9.
a) 9 b)
9
2
c) 3 d) 18 e) 24

3 f)
9
4
AM 203 Sa se determine aria domeniului plan marginit de dreptele x = 0,
3x 2y = 6, 5x + 2y = 10.
a) 16 b) 16

2 c) 8

2 d) 32 e) 8 f) 4.
AM 204 Se considera funct ia f : R R, f(x) = 2x + 7. Sa se determine
a R, astfel ncat volumul corpului obt inut prin rotat ia n jurul axei Ox al
gracului funct iei h : [0, 1] R, h(x) = f(ax) sa e minim, pentru orice
x [0; 1].
a) a =
20
8
b) a =
21
4
c) a =
23
8
d) a =
21
8
e) a =
4
21
f) a =
8
20
AM 205 * Sa se calculeze volumul corpului de rotat ie determinat prin rotirea
n jurul axei Ox a subgracului funct iei f : [0, 1] R, f(x) = x
4

2x
3
+ 4.
a)

6
(6

6 2

2) b)

3
(6

6 8) c)

2
(6

6 8)
d)

9
(8 6

6) e)

9
(6

6 8) f) 6

6
AM 206 Sa se determine volumul corpului de rotat ie obt inut prin rotirea
n jurul axei Ox a subgracului funct iei f : [5, 7] R,
f(x) =
1

x
2
16
.
162 CULEGERE DE PROBLEME
a)

8
ln
11
27
b)

8
ln
27
11
c)

8
ln
1
8
d)

8
arcsin
11
27
e)

8
arcsin
27
11
f)

8
arcsin
1
8
AM 207 Sa se determine volumul corpului de rotat ie generat prin rotirea
n jurul axei Ox a subgracului funct iei f :
_
0,
1
2
_
R, f(x) = x +e
2x
.
a)
_
1
2

3
4e
2
_
b)
_
1
3

1
4e
2
+
1
e
_
c)
_
19
24

1
4e
2

1
e
_
d)
_
19
24
+
1
4e
2

1
e
_
e)
_
19
24

1
4e
2
+
1
e
_
f)
_
19
27
+
1
4e
2
+
3
e
_
AM 208 * Fie f : [1, 1] R,
f(x) =
_
_
_
x
2

x
2
+ 1
, x [1, 0]
x, x (0, 1].
Sa se determine volumul obt inut prin rotat ia n jurul axei Ox al gracului
funct iei g : [1, 0] R, g(x) = f(x).
a)
2
3
+

2
4
b)
2
3
+

2
4
c)
2
3
+
2
d)
2
3
+
2
e)
1
3
+

2
8
f)
1
3
+

2
8
AM 209 Se considera funct iile f, g : R R,
f(x) = e
3x
sin 4x, g(x) = e
3x
cos 4x.
Sa se calculeze volumul corpului obt inut prin rotat ia n jurul axei Ox al gra-
cului funct iei h : [0, ln 2] R, unde h(x) = f
2
(x) +g
2
(x).
ELEMENTE DE ANALIZ

A MATEMATIC

A 163
a)
2
12
12
12 2
12
b)
2
12
1
2
12
c) (ln 2
12
1)
d)
2
6
1
2
6
e)
2
12
1
12 2
12
f)
2
6
+ 1
6 2
6

AM 210 * Determinat i parametrul m asa nc at volumul corpului obt inut
prin rotirea gracului funct iei
f : [1, 2] R, f (x) = 2
_
x
m
x
_
n jurul axei Ox sa e egal cu volumul unei sfere de raza 1.
a) 3 b) 2 c) 1 d) 2 e) 4 f) 3
AM 211 Calculat i volumul corpului obt inut prin rotirea n jurul axei Ox a
gracului funct iei f : [1, 3] R ,
f (x) =
_
ln (1 +x)
x
.
a) ln
5
3

4
b) ln
4
3

3
c)
3
3

4
d)
4
3

3
e) ln
3
3

4
f) ln
2
3

5
AM 212 * Calculat i volumul corpului obt inut prin rotirea n jurul axei Ox
a gracului funct iei f : [1, 3] R,
f (x) =
x 2

x
2
+ 4
.
a) ln
5
13
b) 3 ln
13e
5
c) ln
5
13
d) 3 ln
5e
13
e) 2 ln
13
5e
f) 2 ln
5e
13
AM 213 * Calculat i volumul corpului obt inut prin rotirea n jurul axei Ox
a gracului funct iei f :
_
0,

2
_
R , f (x) = sin
2
x.
a)
3
2
4
b)
3
4
c)
3
16
d)
3
2
8
e)
3
2
16
f)
3
8
164 CULEGERE DE PROBLEME
ANEXE
Subiecte date la admitere n anii 2011,
2012 si 2013 cu solut ii complete
166 CULEGERE DE PROBLEME
AC+ETC
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
SESIUNEA: IULIE, DATA 19.07.2011 A
PROBA: MATEMATIC

A
1.(8p) Determinat i expresia analitica a funct iei de gradul al doilea
f : R R , f(x) = ax
2
+ 4x +c,
stiind ca gracul ei trece prin punctul A(0, 1) si are abscisa varfului 1.
a) f(x) = 2x
2
+ 4x + 1 b) f(x) = 2x
2
+ 4x 1
c) f(x) = 4x
2
+ 4x + 1 d) f(x) = 3x
2
+ 4x + 1
e) f(x) = x
2
+ 4x + 1
2.(7p) Fie A =
_
1 0
2 1
_
. Sa se calculeze A
3
.
a)
_
0 0
0 0
_
b)
_
1 0
6 1
_
c)
_
1 6
0 1
_
d)
_
1 0
6 1
_
e)
_
6 0
0 6
_
3.(10p) Sa se determine m R astfel ca sistemul
_

_
2x +y = 8
x y = m
5x + 4y = 23
sa e compatibil.
a) 0 b) 1 c) 20 d) 23 e) 8
ANEXE 167
4.(9p) Se considera expresia E(x) = log
4
x+log
x
4. Determinat i valorile lui
x R astfel ncat
E(x) =
5
2
.
a) x (1, 2) b) x (0, 1) (2, 16) c) x 2, 16
d) x 4, 8 e) x 8, 32
5.(8p) Se considera mult imea G = (1, +) si legea de compozit ie
x y = xy +ax by, () x, y G,
unde a, b R. Sa se determine valorile lui a si b pentru care (G, ) este grup
abelian.
a) a = 1, b = 0 b) a = b = 1 c) a = 1, b = 1
d) a = b = 1 e) a = 0, b = 1
6.(8p) Sa se calculeze
1
sin
2
15


1
cos
2
15

.
a) 4

3 b) 16 c) 24 d) 4

2 e) 8

3
7.(8p) Fie n planul (xOy) punctul M(2, 6) si dreapta (d) : x+2y 5 = 0.
Sa se ae distant a de la punctul M la dreapta (d).
a)
3

5
2
b)

5 c) 3

5 d)
5

5
3
e)

5
3
8.(8p) Fie funct ia f : R
_
3
2
_
R, denita prin
f(x) =

4x
2
+ 1
2x 3
.
Sa se determine asimptotele la gracul acestei funct ii.
168 CULEGERE DE PROBLEME
a) x =
3
2
, y =
1
2
, y =
1
2
b) x =
3
2
, y = x
c) x =
3
2
, y = x +
1
2
d) x =
3
2
, y = 0
e) x =
3
2
, y = 1, y = 1
9.(7p) Sa se determine punctul P de pe gracul funct iei f(x) = e
x
x, n
care tangenta la grac trece prin origine.
a) P(0, 1) b) P(1, e 1) c) P(1, 1 + e)
d) P(2, e
2
+ 2) e) P(2, e
2
2)
10.(9p) Calculat i valoarea integralei
I =
_
2
0
([x 1[ +[x + 1[)dx .
a) 8 b) 5 c) 10 d) 9 e) 7
11.(8p) Calculat i aria domeniului marginit de curbele y = x
2
2x si y = x.
a)
27
2
b)
19
2
c)
25
2
d)
13
2
e)
9
2
12.(10p) Care sunt valorile parametrului real m pentru care funct ia
f : R 1, 4 R, f(x) =
2mx
x
2
5x + 4
nu are puncte de extrem?
a) m
_

1
2
, 0
_
b) m (5, 8) c) m
_

3
2
, 0
_
d) m (2, 7) e) m
_
1
2
, 2
_
ANEXE 169
2011 SOLUT II AC+ETC
1. Gasim parametrii a si c rezolvand sistemul
_
_
_
f(0) = 1

4
2a
= 1

_
c = 1
a = 2
f(x) = 2x
2
+ 4x + 1.
Raspuns corect: a).
2. A
2
=
_
1 0
4 1
_
si A
3
=
_
1 0
6 1
_
.
Raspuns corect: d).
3. Fie
A =
_
_
2 1
1 1
5 4
_
_
[respectiv A =
_
_
2 1 8
1 1 m
5 4 23
_
_
]
matricea (respectiv matricea extinsa) asociata sistemului. Cum

2 1
1 1

= 3 ,= 0 rang A = 2.
Dar sistemul este compatibil, rezulta ca rang A = 2, adica
det A = 0 3m + 3 = 0 m = 1.
Raspuns corect: b).
4. Din condit iile de existent a ale logaritmului avem ca x (0, 1) (1, ).
Notand log
4
x = t avem ecuat ia 2t
2
5t + 2 = 0 cu solut iile t
1
= 2 si t
2
=
1
2
,
de unde obt inem x
1
= 16 si x
2
= 2.
Raspuns corect: c).
170 CULEGERE DE PROBLEME
5. Din comutativitatea legii de compozit ie rezulta ca a = b, iar din
asociativitate si faptul ca (1, ) este parte stabila a lui Rn raport cu aceasta
lege avem ca a = 1.
Raspuns corect: c).
6.
1
sin
2
15


1
cos
2
15

=
cos
2
15

sin
2
15

sin
2
15

cos
2
15

= 4
cos
2
15

sin
2
15

(2 sin 15

cos 15

)
2
=
= 4
cos 2 15

(sin 2 15

)
2
= 4
cos 30

(sin 30

)
2
= 8

3 .
Raspuns corect: e).
7. d(M, d) =
[x
M
+ 2y
M
5[

1
2
+ 2
2
=
[ 2 + 2 6 5[

5
=

5 .
Raspuns corect: b).
8. Cum
lim
x
f(x) = lim
x
[x[
_
4 +
1
x
2
x
_
2
3
x
_ = 1,
(respectiv
lim
x
3
2
f(x) = lim
x
3
2

4x
2
+ 1
2x 3
= )
rezulta ca y = 1 (respectiv x =
3
2
) este asimptota orizontala la (respectiv
verticala la stanga catre si la dreapta catre ).
Raspuns corect: e).
9. Fie P(x
0
, f(x
0
)) punctul de pe gracul lui f n care tangenta la grac
trece prin origine.
Ecuat ia tangentei la gracul lui f n punctul P este
y f(x
0
) = f

(x
0
)(x x
0
),
ANEXE 171
adica
y e
x
0
+x
0
= (e
x
0
1)(x x
0
).
Cum ea trece prin origine avem ca
e
x
0
+x
0
= x
0
(e
x
0
1) e
x
0
(x
0
1) = 0 x
0
= 1 si f(x
0
) = e 1
Raspuns corect: b).
10. I =
_
1
0
(x + 1 +x + 1)dx +
_
2
1
(x 1 +x + 1)dx = 2x

1
0
+ 2
x
2
2

2
1
= 5.
Raspuns corect: b).
11. Punctele de intersect ie dintre cele doua curbe sunt solut iile sistemului
_
y = x
2
2x
y = x
x
2
2x = x x
1
= 0 si x
2
= 3
si atunci
A =
_
3
0
[x
2
2x x[dx =
_
3
0
(3x x
2
)dx = 3
x
2
2

3
0

x
3
3

3
0
=
9
2
.
Raspuns corect: e).
12. Cum
f

(x) =
(x
2
5x + 4) (2mx)(2x 5)
(x
2
5x + 4)
2
=
x
2
4mx + 10m4
(x
2
5x + 4)
2
,
funct ia f nu are puncte de extrem daca discriminantul ecuat iei x
2
4mx +
10m4 = 0 este mai mic sau egal cu 0, adica
2m
2
5m + 2 0 m
_
1
2
, 2
_
.
Raspuns corect: e).
172 CULEGERE DE PROBLEME
ARHITECTUR

A
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
SESIUNEA: IULIE, DATA 19.07.2011 A
PROBA: MATEMATIC

A
1.(8p) Fie
A =
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
/
3
(Z).
Daca f(x) = 4x, sa se calculeze f(A).
a) f(A) =
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
b) f(A) =
_
_
4 0 8
8 4 4
12 4 12
_
_
c) f(A) =
_
_
4 0 8
8 4 4
12 4 12
_
_
d) f(A) =
_
_
4 0 8
8 4 4
12 4 12
_
_
e) f(A) =
_
_
3 0 6
6 3 3
9 3 9
_
_
2.(8p) Sa se determine matriceala X care verica
_
2
3
_
X =
_
2 4 2
3 6 3
_
.
a) X =
_
_
1
2
1
_
_
b) X =
_
_
1
1
2
_
_
c) X =
_
1 1 2
_
d) X =
_
1 2 1
_
e) X =
_
1 2 1
0 0 0
_
ANEXE 173
3.(8p) Fie
A =
_
1 3
0 1
_
.
Sa se calculeze A
10
.
a)
_
1 3
10
0 1
_
b)
_
1 30
0 1
_
c)
_
1 29
0 1
_
d)
_
1 27
0 1
_
e)
_
1 33
0 1
_
4.(9p) Sa se rezolve ecuat ia:

a
2
x a
2
a
2
a
2
a
2
x a
2
a
2
a
2
a
2
x

= 0 , a R

.
a) x
1
= x
2
= x
3
= 0 b) x
1
= 0, x
2
= 0, x
3
= a
2
c) x
1
= 0, x
2
= x
3
= 3a
2
d) x
1
= x
2
= 0, x
3
= 3a
2
e) x
1
= x
2
= 0, x
3
= 3a
2
5.(7p) Sa se determine m R astfel ca sistemul
_

_
2x +y = 8
x y = m
5x + 4y = 23.
este compatibil.
a) 0 b) 1 c) 20 d) 23 e) 8
6.(7p) Se considera funct ia f : R R, f(x) = e
2x
+ x si x
0
= 0. Sa se
scrie ecuat ia tangentei la gracul lui f n punctul de abscisa x
0
.
a) y x 1 = 0 b) x +y + 1 = 0 c) x +y 1 = 0
d) x +y = 0 e) x y 1 = 0
174 CULEGERE DE PROBLEME
7.(10p) Se considera sistemul
_

_
3x +y z = 5
x 2y +z = n
mx +y +z = 6 .
Sa se determine valorile lui m R si n R astfel nc at sistemul sa e incom-
patibil.
a) m = 11, n =
21
2
b) m ,= 11, n =
21
2
c) m = 11, n ,=
21
2
d) m = 11, n ,=
21
2
e) m = 11, n =
21
2
8.(8p) Sa se calculeze
lim
x
sin(2x)
sin(3x)
.
a) 1 b) 0 c)
2
3
d)
3
2
e)
2
3
9.(9p) Se determine asimptotele la gracul funct iei f : R R,
f(x) = x

x
2
+ 2x + 2.
a) y = 1 si y = 2x + 1 b) y = 1 si y = 2x 1
c) y = 1 si y = 2x + 1 d) y = 0 si y = 2x 1
e) y = 1 si y = 2x 1
10.(8p) Sa se determine a R

astfel nc at funct ia f : (0, ) R,


f(x) =
_
_
_
ln x
x 1
, daca x (0, ) 1
a
2
+a + 1, daca x = 1.
sa e continua pe domeniul de denit ie.
ANEXE 175
a) a = 2 b) a = 1 c) a d) a = 1 e) a = 0
11.(10p) Sa se determine parametrii reale a si b astfel nc at funct ia f : R
R, denita prin
f(x) =
_
xe
x
, x 1
ax
2
+bx, x > 1,
sa e derivabila pe R.
a) a = 2e, b = e b) a = e, b = 2e
c) a = 0, b = e d) a = 2e, b = 2e
e) a = e, b = 0
12.(8p) Sa se determine cea mai mica si cea mai mare valoare a funct iei
f : R R, f(x) = 12x x
3
pe intervalul [3, 5].
a) f
min
= 3, f
max
= 5 b) f
min
= 65, f
max
= 16
c) f
min
= 9, f
max
= 16 d) f
min
= 16, f
max
= 16
e) f
min
= 11, f
max
= 11
2011 SOLUT II ARHITECTUR

A
1.
f(A) = 4A = 4
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
=
_
_
4 0 8
8 4 4
12 4 12
_
_
Raspuns corect: b).
2. Cum matricea X trebuie sa e de forma
X =
_
a b c
_
,
176 CULEGERE DE PROBLEME
avem ca
_
2
3
_

_
a b c
_
=
_
2 4 2
3 6 3
_

_
2a 2b 2c
3a 3b 3c
_
=
_
2 4 2
3 6 3
_
de unde rezulta ca a = 1, b = 2 si c = 1, adica X =
_
1 2 1
_
.
Raspuns corect: d).
3. Cum A = I
2
+B, unde
B =
_
0 3
0 0
_
si B
2
= O
2
,
avem
A
10
= (I
2
+B)
10
= C
0
10
I
2
+C
1
10
B +C
2
10
B
2
=
=
_
1 0
0 1
_
+ 10
_
0 3
0 0
_
+ 45
_
0 0
0 0
_
=
_
1 30
0 1
_
.
Raspuns corect: b).
4. Adunand toate coloanele determinantului la prima, ecuat ia data este
echivalent a cu

3a
2
x a
2
a
2
3a
2
x a
2
x a
2
3a
2
x a
2
a
2
x

= 0 (3a
2
x)

1 a
2
a
2
1 a
2
x a
2
1 a
2
a
2
x

= 0
(3a
2
x)

1 a
2
a
2
0 x 0
0 0 x

= 0 x
2
(3a
2
x) = 0,
avand radacinile x
1
= x
2
= 0, x
3
= 3a
2
.
Raspuns corect: e).
5. Vezi rezolvarea problemei 3 de la pagina 155.
Raspuns corect: b).
ANEXE 177
6. Ecuat ia tangentei la gracul lui f n punctul de abscisa x
0
= 0 este
y f(0) = f

(0)(x 0).
Cum f

(x) = 2e
2x
+ 1, ecuat ia devine
y 1 = x x +y 1 = 0.
Raspuns corect: c).
7. Fie
A =
_
_
3 1 1
1 2 1
m 1 1
_
_
[respectiv A =
_
_
3 1 1 5
1 2 1 n
m 1 1 6
_
_
]
matricea (respectiv matricea extinsa) asociata sistemului. Cum

1 1
2 1

= 1 ,= 0 rang A 2 si rang A 2.
Dar sistemul este incompatibil, rezulta ca rang A ,= rang A, adica rang A = 2
si rang A = 3, ceea ce nseamna ca
_

3 1 1
1 2 1
m 1 1

= 0

1 1 5
2 1 n
1 1 6

,= 0

_
m11 = 0
2n 21 ,= 0

_
_
_
m = 11
n ,=
21
2
.
Raspuns corect: d).
8. Aplicand teorema lui L Hospital limita data devine
lim
x
sin 2x
sin 3x
= lim
x
2 cos 2x
3 cos 3x
=
2 cos 2
3 cos 3
=
2
3
.
Raspuns corect: e).
178 CULEGERE DE PROBLEME
9. Cum
lim
x
(x

x
2
+ 2x + 2) = lim
x
(x

x
2
+ 2x + 2)(x +

x
2
+ 2x + 2)
x +

x
2
+ 2x + 2
=
= lim
x
2x 2
x +

x
2
+ 2x + 2
= lim
x
2x
_
1 +
1
x
_
x
_
1 +
_
1 +
2
x
+
1
x
2
_ = 1
si
lim
x
(x

x
2
+ 2x + 2) = lim
x
_
x [x[
_
1 +
2
x
+
1
x
2
_
=
= lim
x
x
_
1 +
_
1 +
2
x
+
1
x
2
_
=
rezulta ca y = 1 este asimptota orizontala la , iar la nu avem asimptota
orizontala. Prin urmare, caut am o asimptota oblica la de forma y =
mx +n, unde
m = lim
x
f(x)
x
= lim
x
x

x
2
+ 2x + 2
x
= lim
x
_
1 +
_
1 +
2
x
+
1
x
2
_
= 2
si
n = lim
x
[f(x) 2x] = lim
x
(x

x
2
+ 2x + 2) =
= lim
x
(x +

x
2
+ 2x + 2)(x

x
2
+ 2x + 2)
x

x
2
+ 2x + 2
=
= lim
x
2x + 2
x

x
2
+ 2x + 2
= lim
x
2x
_
1 +
1
x
_
x
_
1 +
_
1 +
2
x
+
1
x
2
_ = 1.
Deci y = 2x + 1 este asimptota oblica la .
Raspuns corect: a).
ANEXE 179
10. Funct ia f este continua pe (0, ) daca ea este continu a n x = 1, adica
lim
x1
f(x) = f(1).
Cum
lim
x1
f(x) = lim
x1
ln x
x 1
= lim
x1
1
x
= 1
si f(1) = a
2
+a+1, rezulta ca obt inem ecuat ia a
2
+a+1 = 1 cu solut ia nenula
a = 1.
Raspuns corect: d).
11. Problema continuit at ii si a derivabilit at ii funct iei f se pune in x = 1.
Cum
l
s
(1) = lim
x1
f(x) = lim
x1
xe
x
= e,
l
d
(1) = lim
x1
f(x) = lim
x1
(ax
2
+bx) = a +b,
funct ia f este continua n x = 1 daca a +b = e si atunci ea devine
f(x) =
_
xe
x
, x 1
ax
2
+ (e a)x, x > 1,
avand derivata
f

(x) =
_
e
x
+xe
x
, x 1
2ax +e a, x > 1.
Cum
f

s
(1) = lim
x1
f

(x) = lim
x1
(e
x
+xe
x
) = 2e,
f

d
(1) = lim
x1
f

(x) = lim
x1
(2ax +e a) = a +e,
adica a = e si b = 0.
Raspuns corect: e).
12. Cum f

(x) = 12 3x
2
= 3(x
2
4), rezulta ca x = 2 (respectiv
x = 2) este punct de minim (respectiv maxim) local pentru f : R R cu
f(2) = 16 si f(2) = 16. Dar f(3) = 9 si f(5) = 65, ceea ce nseamn a
180 CULEGERE DE PROBLEME
ca valoarea minima (respectiv maxima) a funct iei f : [3, 5] R este 65
(respectiv 16).
Raspuns corect: b).
ANEXE 181
AC+ETC
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
SESIUNEA: IULIE, DATA 24.07.2012 B
PROBA: MATEMATIC

A
1.(7p) Sa se rezolve ecuat ia:

3 x 1 3
1 2 x 2
2 3 1 x

= 0 .
a) x
1
= 6, x
2
=

2, x
3
=

2 b) x
1
= 7, x
2
=

3, x
3
=

3
c) x
1
= 7, x
2
= 3, x
3
= 1 d) x
1
= x
2
= 6, x
3
=

2
e) x
1
= 0, x
2
= 7, x
3
=

3
2.(9p) Pe mult imea numerelor reale R se deneste legea de compozit ie
x y = xy x y + 2.
Sa se determine elementul neutru n raport cu legea considerata.
a) e = 1 b) e = 0 c) e = 2 d) e = 1 e) e =
1
2
3.(8p) Sa se calculeze integrala
I =
_
4
2
x
2
2x + 5
x 1
dx.
a)
3
2
+ 4 ln 2 b) 4(1 + ln 3) c) 4 ln 3
d) 4 + ln 3 e) 3 + 4 ln 2
4.(7p) Care este volumul corpului de rotat ie generat prin rotirea n jurul
axei (Ox) a subgracului funct iei f(x) = x +e
x
, x [0, 1].
182 CULEGERE DE PROBLEME
a)

6
(3e
2
+ 8) b)

6
(3e
2
2) c)

2
(e
2
+ 11)
d)

6
(3e
2
+ 11) e)

8
(3e + 1)
5.(8p) Fie funct ia f : [1, ) R, denita prin f(x) =

x + 1. Sa se
determine abscisa x
0
a unui punct situat pe gracul lui f n care tangenta la
grac sa e paralela cu coarda ce uneste punctele de pe grac de abscisa x = 0,
respectiv x = 3.
a)
1
4
b)
1
3
c)
5
4
d)
4
3
e)
1
3
6.(10p) Fie funct ia f : (, 0] R, denita prin
f(x) =
x
2
ax

x
2
+ 1
,
unde a R. Sa se determine a pentru care funct ia f admite un punct de
extrem situat la distant a 2 de axa (Oy).
a) a = 10, a = 12 b) a = 12 c) a = 11
d) a = 1, a = 12 e) a = 12
7.(8p) Sa se determine parametrii a, b R astfel nc at polinomul
P(x) = x
4
2x
3
+ax +b
sa e divizibil cu polinomul Q(x) = x
2
+x 2.
a) a = 12, b = 12 b) a = 11, b = 10
c) a = 11, b = 10 d) a = 16, b = 16
e) a = 1, b = 2
8.(7p) Sa se calculeze valoarea expresiei
sin x + tgx
cos x + ctgx
,
stiind ca avem cos x =
2
3
si x
_
0,

2
_
.
ANEXE 183
a)
16
25
(3 +

5) b)
16
25
(3

5) c)
3
4
(3

5)
d)
25
16
(3 +

5) e)
25
16
(3

5)
9.(8p) Fie ecuat ia 2x
2
3x + 1 = 0 cu radacinile x
1
si x
2
. Sa se calculeze
[x
1
x
2
[.
a) 1 b)
3
2
c)
1
2
d) 0 e) 2
10.(10p) Sa se precizeze n ce interval se aa solut ia ecuat iei
C
x4
x+1
=
7
15
x(x + 1)(x 1) .
a) (10, 12) b) (4, 9) c) (9, 11) d) (11, 13) e) [5, 9)
11.(9p) Se da dreapta de ecuat ie (1)x+(2)y +3 = 0, cu R.
Fie A si B intersect iile dreptei cu axa (Ox), respectiv cu axa (Oy). Sa se
determine astfel ca
1
OA
2
+
1
OB
2
= 10 .
a)
1
=
5
2
,
2
=
17
4
b)
1
=
5
2
,
2
=
17
4
c)
1
=
5
2
,
2
=
17
4
d)
1
=
7
2
,
2
=
15
4
e)
1
=
5
2
,
2
=
17
4
12.(9p) Sa se calculeze
lim
x0
e
x
2
1
3x
2
.
a) 1 b) 3 c) 0 d)
1
3
e) e
184 CULEGERE DE PROBLEME
2012 SOLUT II AC+ETC
1. Adunand toate liniile determinantului la prima, ecuat ia data este echiva-
lenta cu

6 x 6 x 6 x
1 2 x 2
2 3 1 x

= 0 (6 x)

1 1 1
1 2 x 2
2 3 1 x

= 0
(6 x)

1 0 0
1 1 x 1
2 1 1 x

= 0 (6 x)(1 +x
2
1) = 0,
avand radacinile x
1
= 6, x
2
=

2, x
3
=

2.
Raspuns corect: a).
2. Trebuie sa se determine e R astfel nc at x e = x pentru orice x R
sau echivalent xe x e + 2 = x pentru orice x R.

In concluzie, relat ia
x(e 2) e + 2 = 0 are loc pentru orice x R daca e = 2.
Raspuns corect: c).
3.
I =
_
4
2
x
2
2x + 5
x 1
dx =
_
4
2
_
x 1 +
4
x 1
_
dx =
=
x
2
2

4
2
x

4
2
+ 4 ln [x 1[

4
2
= 4 + 4 ln 3.
Raspuns corect: b).
ANEXE 185
4.
V =
_
1
0
(x +e
x
)
2
dx =
_
1
0
(x
2
+ 2xe
x
+e
2x
)dx =
=
_
x
3
3

1
0
+ 2
_
1
0
xe
x
dx +
1
2
e
2x

1
0
_
=
=
_
1
3
+ 2(xe
x

1
0
e
x

1
0
) +
1
2
(e
2
e
0
)
_
=
=

6
(3e
2
+ 11).
Raspuns corect: d).
5. Fie A, respectiv B, punctele de pe grac de abscisa x = 0, respectiv
x = 3, deci
y
A
= f(0) = 1 A(0, 1)
y
B
= f(3) = 2 B(3, 2).
Cum doua drepte sunt paralele daca pantele lor sunt egale, rezulta ca
f

(x
0
) = m
AB

1
2

x
0
+ 1
=
1
3
x
0
=
5
4
.
Raspuns corect: c).
6. Cum punctul de extrem al funct iei f este situat la distant a 2 de axa (Oy)
si domeniul funct iei este (, 0], rezulta ca punctul de extrem al funct iei f
este x = 2, adica f

(2) = 0. Dar
f

(x) =
(2x a)

x
2
+ 1 (x
2
ax)
x

x
2
+ 1
x
2
+ 1
=
=
(2x a)(x
2
+ 1) x
3
+ax
2
(x
2
+ 1)

x
2
+ 1
=
=
x
3
+ 2x a
(x
2
+ 1)

x
2
+ 1
186 CULEGERE DE PROBLEME
si atunci (2)
3
+ 2(2) a = 0, adica a = 12.
Raspuns corect: e).
7. Cum Q(x) = x
2
+x 2 = (x 1)(x + 2) rezulta ca
Q(x) [ P(x)
_
P(1) = 0
P(2) = 0

_
a +b = 1
2a +b = 32

_
a = 11
b = 10 .
Raspuns corect: b).
8. Din formula fundamentala a trigonometriei avem
sin
2
x +
_
2
3
_
2
= 1 sin
2
x =
5
9
sin x =

5
3
Dar x
_
0,

2
_
, adica sin x 0, deci sin x =

5
3
. Atunci tg x =
sin x
cos x
=

5
2
si ctg x =
1
tg x
=
2

5
.

In concluzie,
sin x + tg x
cos x + ctg x
=
25
16
(3

5) .
Raspuns corect: e).
9. Cum rad acinile ecuat iei sunt x
1
= 1 si x
2
=
1
2
, rezulta ca [x
1
x
2
[ =
1
2
.
Raspuns corect: c).
10. Din condit ia de existent a a combinarilor avem x 4, adica x [4, +).
Ecuat ia data poate scrisa
(x + 1)!
(x 4)! 5!
=
7
15
x(x + 1)(x 1)
sau echivalent
(x 4)!(x 3)(x 2)(x 1)x(x + 1)
(x 4)! 5!
=
7
15
x(x + 1)(x 1) ,
ANEXE 187
adica (x 3)(x 2) = 56 care are solut iile x
1
= 5 si x
2
= 10 [4, ). Deci
x = 10 este solut ia ecuat iei date.
Raspuns corect: c).
11. Fie d : ( 1)x + ( 2)y + 3 = 0, R. Cum d (Ox) = A,
respectiv d (Oy) = B, avem A
_
3
1
, 0
_
, respectiv B
_
0,
3
2
_
, adica
OA =
3
1
si OB =
3
2
.

Inlocuite n relat ia data obt inem
( 1)
2
+ ( 2)
2
( 3)
2
= 10 8
2
54 + 85 = 0
cu solut iile
1
=
5
2
si
2
=
17
4
.
Raspuns corect: c).
12. Aplicand teorema lui L Hospital limita data devine
lim
x0
e
x
2
1
3x
2
= lim
x0
2xe
x
2
6x
=
1
3
.
Raspuns corect: d).
ARHITECTUR

A
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
SESIUNEA: IULIE, DATA 24.07.2012 A
PROBA: MATEMATIC

A
188 CULEGERE DE PROBLEME
1.(7p) Fie
A =
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
/
3
(Z).
Daca f(x) = x, sa se calculeze f(A).
a) f(A) =
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
b) f(A) =
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
c) f(A) =
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
d) f(A) =
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
e) f(A) =
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
2.(10p) Sa se rezolve ecuat ia matriceala
X
_
_
1 2 3
2 3 4
3 4 1
_
_
=
_
7 10 5
2 3 0
_
.
a) X =
_
1 0 1
2 1 1
_
b) X =
_
1 0 2
1 1 1
_
c) X =
_
1 1 2
1 1 1
_
d) X =
_
1 1 1
1 0 2
_
e) X =
_
0 1 2
1 1 1
_
3.(8p) Fiind data matricea
A =
_
_
1 1 0
0 1 1
0 0 1
_
_
,
sa se calculeze A
5
.
ANEXE 189
a) A
5
=
_
_
1 5 10
0 1 5
0 0 1
_
_
b) A
5
=
_
_
1 1 0
0 1 1
0 0 1
_
_
c) A
5
=
_
_
1 5 0
0 1 5
0 0 1
_
_
d) A
5
=
_
_
1 5 1
0 1 5
0 0 1
_
_
e) A
5
=
_
_
1 5 25
0 1 5
0 0 1
_
_
4.(8p) Sa se calculeze det(A
1
), daca
A =
_
_
1 2 1
3 1 2
0 2 1
_
_
.
a)
1
5
b) 5 c)
1
15
d)
1
15
e) 15
5.(8p) Sa se determine valoarea parametrului real a pentru care sistemul
_

_
x + 2y 2z = 6
2x +y +z = 4
ax 2y + 2z = 16.
este incompatibil.
a) a = 1 b) a = 1 c) a = 0 d) a = 4 e) a =
1
4
6.(9p) Se considera sistemul
_

_
x +y +mz = 1
x 2y +z = 1
mx +y +z = 1, m R .
Sa se determine parametrul real m astfel ncat sistemul sa e compatibil nede-
terminat.
190 CULEGERE DE PROBLEME
a) m = 2, m = 1 b) m = 2, m = 1 c) m = 2
d) m = 1 e) m = 1
7.(7p) Sa se calculeze
lim
x0
e
x
3
1
4x
3
.
a) 0 b) 1 c) 4 d)
1
4
e) +
8.(8p) Fie f : R 2 R,
f(x) =
x
2
+ 1
x
2
4x + 4
.
Sa se determine asimptotele lui f.
a) x = 2, y = x + 1 b) y = 1, x = 2 c) y = 1, x = 1
d) x = 2, x = 2, y = 1 e) x = 2, y = 1
9.(8p) Se considera funct ia f : (0, ) R, f(x) = (x + 2) ln x. Sa se
calculeze f

(x).
a) f

(x) = ln x +
2
x
b) f

(x) = ln x +x + 2 c) f

(x) = ln x + 1 +
2
x
d) f

(x) = ln x
x + 2
x
e) f

(x) = x ln x +
2
x
10.(9p) Fie f : R R,
f(x) =
_
ae
3x
, x 0
b

x + 1 + 5x, x > 0, a, b R.
Sa se determine constantele reale a si b astfel nc at f sa e derivabila pe R.
ANEXE 191
a) a = 1, b = 2 b) a = 3, b = 1 c) a = b = 2
d) a = b = 1 e) a = b = 5
11.(8p) Fie funct ia f : R 2, 2 R,
f(x) =
3x
2
+ 2x 7
x
2
4
.
Sa se determine panta tangentei la gracul funct iei n punctul de abscisa x = 1.
a)
2
3
b)
20
9
c)
20
9
d)
2
3
e)
28
9
12.(10p) Sa se ae punctele de extrem local ale funct iei f : [1, 3] R,
denita prin f(x) = x
2
+ 2x + 4, precizand natura lor.
a) 1 =minim, 1 =maxim, 3 =minim b) 1 =maxim c) 1 =minim
d) 1 =maxim, 1 =minim, 3 =maxim e) 1 =minim, 3 =maxim
2012 SOLUT II ARHITECTUR

A
1.
f(A) = A =
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
=
_
_
1 0 2
2 1 1
3 1 3
_
_
Raspuns corect: e).
2.
X =
_
7 10 5
2 3 0
_
_
_
1 2 3
2 3 4
3 4 1
_
_
1
=
1
4
_
7 10 5
2 3 0
_
_
_
13 10 1
10 8 2
1 2 1
_
_
=
192 CULEGERE DE PROBLEME
=
_
1 0 2
1 1 1
_
Raspuns corect: b).
3. Cum A = I
3
+B, unde
B =
_
_
0 1 0
0 0 1
0 0 0
_
_
, B
2
=
_
_
0 0 1
0 0 0
0 0 0
_
_
si B
3
= O
3
,
avem
A
5
= (I
3
+B)
5
= C
0
5
I
3
+C
1
5
B +C
2
5
B
2
=
=
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
+ 5
_
_
0 1 0
0 0 1
0 0 0
_
_
+ 10
_
_
0 0 1
0 0 0
0 0 0
_
_
=
_
_
1 5 10
0 1 5
0 0 1
_
_
.
Raspuns corect: a).
4. det(A
1
) =
1
detA
=
1
15
=
1
15
Raspuns corect: c).
5. Fie
A =
_
_
1 2 2
2 1 1
a 2 2
_
_
[respectiv A =
_
_
1 2 2 6
2 1 1 4
a 2 2 16
_
_
]
matricea (respectiv matricea extinsa) asociata sistemului. Cum

2 2 6
1 1 4
2 2 16

= 40 ,= 0 rang A = 3.
Dar sistemul este incompatibil, rezulta ca rangA < 3, adica
det A = 0 4a + 4 = 0 a = 1.
ANEXE 193
Raspuns corect: b).
6. Fie
A =
_
_
1 1 m
1 2 1
m 1 1
_
_
[respectiv A =
_
_
1 1 m 1
1 2 1 1
m 1 1 1
_
_
]
matricea (respectiv matricea extinsa) asociata sistemului. Cum

1 1
1 2

= 3 ,= 0 rang A 2 si rang A 2.
Dar sistemul este compatibil nedeterminat, rezulta ca rang A = rang A = 2,
adica
_

1 1 m
1 2 1
m 1 1

= 0

1 1 1
1 2 1
m 1 1

= 0

_
2m
2
+ 2m4 = 0
3m3 = 0
m = 1 .
Raspuns corect: d).
7. Aplicand teorema lui L Hospital limita data devine
lim
x0
e
x
3
1
4x
3
= lim
x0
3x
2
e
x
3
12x
2
=
1
4
.
Raspuns corect: d).
8. Pentru a determina asimptotele lui f, calculam urmatoarele limite
l
s
(2) = lim
x2
f(x) = lim
x2
x
2
+ 1
(x 2)
2
= + ,
l
d
(2) = lim
x2
f(x) = lim
x2
x
2
+ 1
(x 2)
2
= + ,
194 CULEGERE DE PROBLEME
de unde rezulta ca x = 2 este asimptota verticala la stanga si la dreapta catre
+, si
lim
x
f(x) = lim
x
x
2
+ 1
(x 2)
2
= 1 ,
de unde rezulta ca y = 1 este asimptota orizontala la .
Raspuns corect: e).
9. f

(x) = (x + 2)

ln x + (x + 2) ln

x = ln x +
x + 2
x
= ln x + 1 +
2
x
.
Raspuns corect: c).
10. Problema continuit at ii si a derivabilit at ii funct iei f se pune in x = 0.
Cum
l
s
(0) = lim
x0
f(x) = lim
x0
ae
3x
= a,
l
d
(0) = lim
x0
f(x) = lim
x0
(b

x + 1 + 5x) = b,
funct ia f este continua n x = 0 daca a = b si atunci ea devine
f(x) =
_
ae
3x
, x 0
a

x + 1 + 5x, x > 0, a R,
avand derivata
f

(x) =
_
_
_
3ae
3x
, x 0
a
2

x + 1
+ 5, x > 0, a R.
Cum
f

s
(0) = lim
x0
f

(x) = lim
x0
3ae
3x
= 3a,
f

d
(0) = lim
x0
f

(x) = lim
x0
_
a
2

x + 1
+ 5
_
=
a
2
+ 5,
funct ia f este derivabila n x = 0 daca 3a =
a
2
+ 5, adica a = 2.
Raspuns corect: c).
ANEXE 195
11. f

(x) =
(6x + 2)(x
2
4) 2x(3x
2
+ 2x 7)
(x
2
4)
2
=
2(x
2
+ 5x + 4)
(x
2
4)
2
.
Panta tangentei la gracul funct iei n punctul de abscisa x = 1 este
f

(1) =
20
9
.
Raspuns corect: b).
12. Gracul funct iei este o parabola cu varful maxim n V (1, 5), de unde
rezulta ca funct ia este crescatoare pe intervalul [1, 1] si descrescatoare pe
(1, 3].

In concluzie, x = 1 si x = 3 sunt puncte de minim local, iar x = 1
este punct de maxim local.
Raspuns corect: a).
196 CULEGERE DE PROBLEME
Bibliograe
[1] C. Angelescu, N. Baciu, O. Badescu, Matematica M2 - Ghid de pregatire
pentru bacalaureat 2012, Editura SIGMA Bucuresti, 2011, ISBN: 973-
649-665-3;
[2] T. Banzaru, N. Boja, O. Lipovan, A. Kovacs, G. Babescu, P. Gavrut a,
D. Rendi, I. Mihut , D. Daianu, D. Paunescu, C. Milici, R. Anghelescu,
Teste grila de matematica pentru examenul de bacalaureat si admiterea
n nvat am antul superior, Editura Politehnica 2010;
[3] M. Burtea, G. Burtea, C. Burtea, Matematica: Culegere de probleme,
clasa a X-a, Editura Carminis, 2005;
[4] M. Burtea, G. Burtea, Matematica: Culegere de probleme, clasa a XII-a,
Editura Carminis, 2002;
[5] Gh. Cenus a, V. Burlacu, M. Covrig, B. Iftime, I. Mircea, C. Raischi, R.
Serban, O. Veghes, Admitere ASE Bucuresti, Teste grila si autoevaluare,
2005-2008, Editura Cison, Bucuresti;
[6] C. Cosnita, F. Turtoiu, Probleme de algebra, Ed. Tehnica, Bucuresti,
1989;
[7] *** Gazeta Matematica;
[8] I. D. Ion, N. Radu, C. Nit a, D. Popescu, Probleme de algebra, Ed. Di-
dactica si Pedagogic a, Bucuresti, 1981;
[9] Manuale alternative de Matematica, aprobate de Ministerul Educat iei
Nat ionale;
[10] I. B. Popescu, Matematica M2: Subiecte rezolvate, Bacalaureat 2013,
Editura Carminis, Pitesti (2012) ISBN: 973-123-088-7;
197
198 BIBLIOGRAFIE
[11] L. Preoteasa, M. Stan, Bacalaureat 2000, Teste de Matematica, Ed. Hu-
manitas, 1999;
[12] Variante Bacalaureat, Matematica M1 si M2, emise de Ministerul
Educat iei Nat ionale.