Sunteți pe pagina 1din 4

Subiecte practic semestrul II

1. Determinarea hematocritului i hemoglobinei: tehnic, valori normale, interpretarea valorilor


patologice
2. Tehnica numrrii eritrocitelor i variaii patologice ale numrului de eritrocite (interpretare)
3. alcularea i interpretarea indicilor eritrocitari (valori normale i patologice).
!. "rotiul de #$nge peri%eric: tulburri eritrocitare
&. .
'. Te#te analitice i algoritmul diagno#tic (n anemiile microcitare
). Diagno#ticul di%erential (n anemiile microcitare
*. Diagno#ticul (n anemiile macrocitare
+. Te#te analitice de diagno#tic (n anemiile hemolitice
1,. Te#te analitice #i algoritmul diagno#tic in anemiile normocitare hiporegenerative
11. Te#te analitice #i algoritmul diagno#tic in anemiile normocitare hiperregenerative
12. Timpul de #angerare: tehnic, valori normale i interpretarea valorilor patologice.
13. Te#tul de %ragilitate capilar: tehnic, valori normale i interpretarea valorilor patologice.
1!. Tehnica numararii trombocitelor #i variatii patologice ale numarului de trombocite(interpretare)
1&. Te#tarea ade-ivitatii i agregabilittii plachetare: tehnic, valori normale, interpretarea
valorilor patologice.
1'. Tulburarea te#telor de diagno#tic pentru hemo#ta-a primar i #ecundar (n hemo%ilie
1). Timpul .o/ell: tehnica, valori normale, interpretarea valorilor patologice
1*. Timpul de trombopla#tina partiala: tehnica, valori normale, interpretarea valorilor patologice
1+. Timpul de protrombina: tehnica, valori normale, interpretarea valorilor patologice
2,. 0ndicele de protrombina i 012: calcul, valori normale, interpretarea valorilor patologice
21. Tulburarea te#telor de diagno#tic pentru hemo#ta-a primara i #ecundar (n bolile hepatice
22. Tulburarea te#telor de diagno#tic pentru hemo#ta-a primara #i #ecundara in boala von
3illebrand
23. Te#te de e4plorare a %ibrinoli-ei.
2!. Tulburarea te#telor de diagno#tic pentru hemo#ta-a primar i #ecundar (n 0D
2&. 5olumul urinar: a#pecte normale #i patologice
2'. Den#itatea urinara: a#pecte normale #i patologice
2). 6odi%icarile micro#copice ale #edimentului urinar: a#pecte normale #i patologice ale cilindrilor
2*. 6odi%icarile micro#copice ale #edimentului urinar: a#pecte normale #i patologice ale celulelor
2+. Te#tul 7ddi#8.amburger: tehnica, valori normale, interpretarea valorilor patologice
3,. 9luco-uria: tehnica, a#pecte normale #i patologice
31. :roteinuria: tehnica, a#pecte normale #i patologice
32. learence8ul creatininei: tehnica, %ormula de calcul, valori normale, interpretarea valorilor
patologice
33. 6odi%icarile clearence8ul creatininei (n in#u%iciena renal cronic
3!. Te#te dinamice de e4plorare a %unctiei tubilor pro4imali
3&. Te#te dinamice de e4plorare a %unctiei tubilor di#tali
3'. 6odi%icri #angvine (n #indromul ne%rotic.
3). 6odi%icri #angvine (n in#u%iciena renala decompen#at
3*. 6odi%icari #angvine #i urinare in glomerulone%rita acuta
3+. riterii de diagno#tic pentru diabetul -aharat
!,. Te#tul tolerantei la gluco-a: tehnica, valori normale, interpretarea valorilor patologice
!1. Te#te de e4plorarea a in#ulinore-i#tentei #i in#ulinode%icientei
!2. ;indromul hipoglicemic: te#te de diagno#tic
!3. Tulburari electrolitice: modi%icarile #odiului
!!. Tulburari electrolitice: modi%icarile pota#iului
!&. Diagno#ticul de%icitelor de volum e4tracelular (hipovolemii): i-otone, hipotone, hipertone
!'. Diagno#ticul e4ce#elor de volum e4tracelular (hipovolemii): i-otone, hipotone, hipertone
!). Diagno#ticul acido-ei metabolice
!*. Diagno#ticul alcalo-ei metabolice
!+. Diagno#ticul acido-ei re#piratorii
&,. Diagno#ticul alcalo-ei re#piratorii
&1. Diagno#ticul a%ectiunilor e#o%agiene
&2. Tuba<ul ga#tric: tehnica, e4aminarea macro#copica #i micro#copica a #ucului ga#tric
&3. Tuba<ul ga#tric: tehnica, e4aminarea biochimica a #ucului ga#tric
&!. Te#te de diagno#tic pentru ulcerul ga#troduodenal
&&. Te#te de diagno#tic pentru cancerul ga#tric
&'. Te#te de diagno#tic pentru ga#tritele acute #i cronice
&). Te#te de diagno#tic pentru #indromul =ollinger8>lli#on
&*. Te#te de diagno#tic pentru pancreatita acuta (valori normale i interpretarea valorilor
patologice)
&+. Te#te de diagno#tic pentru pancreatita cronica (valori normale i interpretarea valorilor
patologice).
',. >4amenul coprologic: modi%icari macro#copice #i micro#copice
'1. >4amenul coprologic: modi%icari biochimice
'2. Te#te de diagno#tic pentru malab#orbtie
'3. Te#te de inve#tigarea a #indromului de hiperreactivitate me-enchimala in bolile hepatice
'!. Te#te de inve#tigarea a #indromului de hepatocitoli-a in bolile hepatice
'&. Te#te de inve#tigarea a #indromului bilio8e4cretor in bolile hepatice
''. Te#te de inve#tigarea a #indromului hepatopriv #i de deto4i%iere in bolile hepatice
7lgoritm de diagno#tic clinic etiopatogenic (orientativ) al %ormelor de oc
7cute re#pirator? di#tre## #?ndrome (ARDS), al#o @no/n a# re#pirator? di#tre## #?ndrome (2D;)
or adult re#pirator? di#tre## #?ndrome,
7 le## #evere %orm i# called acute lung in<ur? (ALI).