Sunteți pe pagina 1din 226

Th.

REY-MERTMET
A CREDE
TRIREA CREDINEI PRIN SACRAMENTE
VOL. I
Traducere din lima !rance"#
Pr. An$%n &'D'
Pia$ra-Neam( )*+,
Traducere du-#.
CROIRE / Vi0re la !%i dan1 le1 1acramen$1.
T%me II2 Ed. Dr%3ue$ 4 Ardan$
Lim%3e1 / )*55
Edi(ia a IV-a
Ti-#ri$.
Im-rimerie Tard6 7uerci S.A.
&%ur3e1 / )*5*
Im-rima$ur. Pari12 iunie / )*55
Emile &errar2 0icar e-i1c%-al
8ra(il%r mei
9eam Maurice :;)*<*= >i
Erne1$2 ne-%$ul meu
&ernard Re6-Merme$2
?Slu@i$%ri ai lui Cri1$%1
>i Am-#r(i$%ri ai $ainel%r dumne"eie>$i.B :)C%r C2)=
Th. Re6-Merme$
PROLOD.
AEI SACRAMENTELEF
Sim%lul a-%1$%lil%r nu men(i%nea"# 1acramen$ele. Ca % 1cri1%are de
dra3%1$e care nu 0%re>$e de1-re c#1#$%rie.
Gi $%$u>i 1acramen$ele 1un$ %iec$ul credin(ei. Sun$ de!ini$e An
D%3mele &i1ericii. Dar -rac$ica Ai !ace -e cre>$ini2 ea &i1erica. 'n cre>$ini1m
!#r# &%$e" 1au !#r# Euhari1$ie2 1au !#r# 1!in(irea -re%(ea1c#2 nu ar !i decH$ %
1%cie$a$e !il%"%!ic# 1au !ilan$r%-ic#. A$unci cum e1$e -%1iil ca #$rHnul
n%1$ru ?Cred An Dumne"euB 1# i3n%re 1acramen$eleF
8#r# And%ial#2 1un$ c%n(inu$e ca An$r-un i"0%r An In$ru-area2 0ia(a2
m%ar$ea >i In0ierea lui I1u1 Cri1$%1. Ele (H>ne1c ca 1Hn3ele >i a-a din c%a1$a
lui de1chi1# -e cruce. Am a0u$ a1$!el %ca"ia 1# ne re!erim de mai mul$e %ri la
ele An ca-i$%lele n%a1$re de1-re Crez. Gi numai a$H$F
Dar Crezul n%1$ru e1$e un CREE &APTISMAL. An &i1erica 0eche2 Ai
c%nducea -e ca$ecumeni -Hn# la &%$e". Nu -rea de-ar$e. Dinc%l% de %$e"2
care Ai ini(ia2 li 1e !#cea ?de1c%-erirea mi1$erel%rB2 adic# eJac$ /
1acramen$ele. Nu li 1-a -u$u$ eJ-lica dinain$e2 -en$ru c# 1e credea c#
sacramentele nu sunt noiuni, ci evenimente2 1e An0a(# $r#indu-le. Ca >i
ru3#ciunea ?cre>$in#B.
O reciclare a credin(ei cere deci -en$ru %$e"a(ii de da$# recen$#2 du-#
ca$ehe"a ini(ial# a Cre"ului2 % ca$ehe"# a 1acramen$el%r >i de1-re ?Ta$#l
n%1$ruB.
?$e ru3#m2 D%amne2 ca 1acramen$ele credin(ei n%a1$re 1# aduc# r%ade
An n%i -en$ru ca reali$#(ile -e care le celer#m An m%d $ainic2 1# 1e de"0#luie
%da$# -ri0iril%r n%a1$reKAmin.B
:Ru3#ciune du-# Im-#r$#>anie / Duminica LLL-a de -e1$e an.=
O CRIZ A SACRAMENTELOR
Trei m%$i0e cer % ca$ehi"are mai nece1ar# ca %ricHnd.
). Mul(i a>a-"i>i cre>$ini2 aand%nea"# 1au re!u"# acum
1acramen$ele. PHn# nu demul$ (ineau unele 1acramen$e. &%$e"ul2 Prima
Im-#r$#>anie2 c#1#$%ria reli3i%a1#2 li$ur3hia de duminic#2 Pa>$eleK Acum
?-anica reli3i%a1#B a -r%0%ca$ % li-1# de in$ere1. 1acramen$ele 1un$ -#r#1i$e.
Se 0a mai -%a$e re!ace ce0a din li$ur3hiile de duminic#2 a-$i1$ere2
c%n!e1i%nale2 1eminariiF Se 0ede % re-ul1ie !a(# de &i1eric#2 de>i 1e aude
a1i3urarea c# re1-ec$i0ii r#mHn uni(i cu Dumne"eu.
In1eamn# c# nu 1e An(ele3e nimic din 1acramen$e >i nici din I1u1
Cri1$%1.
Acea1$# cri"# nu e1$e $%$u>i ne3a$i0#2 din c%n$ra. %$e"ul2 c#1#$%ria
1un$ mai ine -re3#$i$e An c%muni$#(i de credin(#M 1-%0e"ile de0in
e0enimen$e An &i1eric#M Euhari1$ia An 3ru- readuce c#ldura >i 1inceri$a$ea
$inere(ii cre>$ini1mului.
Dar nu e1$e ca"ul ca acea1$# reAnn%ire 1# !ie reali"a$# numai de 3ru-uri
mici2 iar marea mul(ime a credinci%>il%r 1# r#mHn# de-ar$e. Nu e1$e 1u!icien$
1# l#1#m >alu-e An mare >i 1# 1$#m cu ra(ele Ancruci>a$e2 a>$e-$Hnd ca
0a-%rul 1# Ancea-# 1# 1e 1cu!unde. Prima care r#1-unde la acea1$# 1l#ire a
-rac$icii e1$e &i1erica2 adic# n%iK E % li-1# de An(ele3ere.
? 'n !el de a Am-#r(i $ainele !#r# % ca$ehe"# 1%lid# de1-re ace1$e
1acramen$e >i de1-re $%a$e An 3eneral2 !ace ca ele 1# nu A>i a$in3#2 An mare
-ar$e2 e!icaci$a$ea. R%lul e0an3heli"#rii e1$e de a educa An credin(# AncH$
!iecare cre>$in 1# $r#ia1c#2 >i nu numai 1# -rimea1c#2 An m%d 3eneral2 cu
-a1i0i$a$e2 %ri chiar 1# 1u-%r$e admini1$rare 1acramen$el%r. Numai a>a ele 0%r
de0eni ade0#ra$e 1emne de credin(#.B
Paul VI
)
RUTINA RACTICAN!ILOR
,. Prac$ican(ii >$iu mul$e lucruri de1-re 1acramen$e. !%rmule de
ca$ehi1m ne re0in mereu An mem%rie. G$im -rea mul$eK care -%a$e nu 1un$
e1en(iale. Treuie 1# $riem 0echi$urile2 1# ne re0i"uim -rac$icaKdin care
cau"# $inere$ul nu mai 0rea 1# r#mHn# cu n%i. S# 0edem de ce n%--rac$ican(ii
nu ne urmea"#.
Sacramen$eleNK 1un$em a$H$ de %i>nui(i cu ele. Ar $reui 1# ui$#m
ceea ce >$im. S# ne An$%arcemM 1# rede1c%-erim $%$ul2 1# -%rnim de la
Ance-u$. Vre(iF
Sacramen$ele 1un$ 1emne de credin(#. Ele nu -%$ !i An(ele1e a$unci
cHnd credin(a 1e cla$in#K
'nii 1-un . ?Cred2 dar nu -rac$icNB Ce credF Ce !el de credin(#FK
Alii, "in contra, sunt #racticani$ %ar sunt &i cre"incio&i' Ce (el "e
cre"in)' A"ev)rul sacramentelor scoate la lumin) cre"ina celui care se
a#ro#ie "e ele$
Vre(i 1# ne reAnn%im 0i"iunea de credin(#F
- Va$ican II >i 1acramen$ele /
<. C%n>$ien$e de ru$ina >i inada-$#rile un%r ri$uri2 Va$ican II a
-%rni$ % re!%rm# a $u$ur%r ri$ualuril%r 1acramen$are. Oare acea1$# re0%lu(ie
e1$e c%ndu1# de Duhul S!Hn$F
S# reci$im $eJ$ele C%n1$i$u(iei -en$ru Li$ur3ia 1!Hn$#2 nr. O* 11.
?Sacramen$ele au ca 1c%- 1!in(irea %amenil%r2 edi!icarea Tru-ului lui
Cri1$%12 -en$ru a aduce cul$ lui Dumne"euM chiar -e lHn3# r%lul l%r de 1emne2
ele au >i mi1iunea de a An0#(aM nu numai c# -re1u-un credin(a2 dar2 -rin
cu0in$e >i lucruri2 % hr#ne1c2 % An$#re1c >i % eJ-rim#M de aceea 1e mai nume1c
1acramen$ele credin(ei. De1i3ur ele c%n!er# harul2 dar An a!ar# de acea1$a2
celerarea l%r di1-une mai ine -e credinci%>i ca 1# -rimea1c# cu mai mul$
r%d ace1$a har2 1# dea lui Dumne"eu cul$ul 0%i$ >i 1# eJerci$e cari$a$ea.
Deci2 ? e de cea mai mare im-%r$an(# ca credinci%>ii 1# An(elea3# mai
u>%r 1emnele 1acramen$el%r >i 1# !rec0en$e"e cu mai mul$# 1$r#duin(#
1acramen$ele care hr#ne1c 0ia(a cre>$in#K
Dar An decur1ul anil%r au in$ra$ An ri$ualurile 1acramen$el%rKelemen$e
care An e-%ca n%a1$r# nu mai 1un$ An(ele1e2 e ne0%ie deci de unele ada-$#ri la
nece1i$#(ile $im-ului n%1$ru2 iar S!Hn$ul C%nciliu decre$ea"# ceea ce urmea"#
-en$ru re0i"uirea l%r.
- Se 0a da % im-%r$an(# mai mare limii -%-%ruluiK
- Se 0a re-une ca$ecumena$ul adul(il%r2 Am-#r(i$ An mai mul$e e$a-eK
- 1e 0a re0i"ui ri$ul %$e"ului2 miruluiK2 -%c#in(ei2 un3erii
%lna0il%rK2 hir%$%niriiK2 c#1#$%rieiB.
'n An$re3 ca-i$%l a !%1$ re"er0a$ re0i"uirii rHnduielii S!in$ei Li$ur3hii
:C5-O+=.
Ideea care re0ine mereu An ace1$e deci"ii c%nciliare e1$e de a !ace
!iecare 1acramen$e mai 3r#i$%r2 mai ?1emni!ica$i0B. Gi nu numai -en$ru
credinci%>i. Dac# 1acramen$ele 1un$ 1emne ale mHn$uirii uni0er1ale2 ele
a-ar(in An$re3ii %meniri. $reuie 1# 1-un# ce0a >i cel%r ne%$e"a(i.
Sacramen$ele $reuie ?1# 1-un# ce0aB %mului de a"i2 %mului de -re$u$indeni.
C%nciliul -re1crie 1# 1e e"i$e 1# 1e ad%-$e An celerare %iceiul l%cului2
numai 1# nu !ie c%n$rare credin(ei.
V%in(a &i1ericii >i a Duhului S!Hn$ e1$e clar#. A cur#(a ru3inaM a
reAnn%i credin(a -rac$ican(il%r2 a in$r%duce 1acramen$ele An cen$rul 0ie(ii
%amenil%rK S# in$r#m cu ucurie An ace1$ dar al reAnn%irii c%nciliare.
?Va $reuie 1# lu#m $%$ulM 1# ne %i>nuim2 de eJem-lu2 cu acea1$#
lier$a$e An &i1eric# ce d# a0Hn$ cerce$#rii. Cre>$inul de a"i $reuie 1# r#mHn#
!idel e1en(ialului >i 1# urm#rea1c# cu in$ere1 cerce$#rile >i e0%lu(iile !#r# a
crede c# $%$ul e1$e -ierdu$. Gi !#r# a 1e l#1a !ura$ de ace1$ 3ru- de a3i$a$%ri
care ar 0%i 1# $r#ia1c# de@a "iua de mHine -en$ru c# nu >$iu 1-% $r#ia1c# -e cea
de a"i.B
,

CE ESTE UN *SACRAMENT+'
V mai amin$i(i de An$rearea din 0echile n%a1$re ca$ehi1me. ?Ce e1$e
un 1acramen$ 1au % $ain#FB ?CH$e 1acramen$e 1un$FB Mai >$i(i r#1-un1urileF
KNuFK Nu -lHn3e(i. -rimul lucru care $reuie ui$a$ e1$e $%cmai acea1$#
e$iche$# -reci1# a ?1acramen$uluiB2 care 1e li-ea -e cele >a-$e ri$uri mai mari
ale -rac$icii reli3i%a1e ca$%lice. Cu0Hn$ul sacrament nu are un 1im( -reci1
decH$ An 1ec%lul LII >i de !a-$ a -ierdu$ ace1$ 1en12 -rimind un al$ul n%u da$
de &i1eric#.
Mai An$Hi $reuie 1# >$im c# ace1$ cu0Hn$ sacrament nu !i3urea"# An
Scri-$ur#. E1$e $ran1crierea la$ine1cului sacramentum. Nu are echi0alen$ An
lima 3reac#2 deci nu are echi0alen$ An N%ul Te1$amen$2 care 1-a 1cri1 An
lima 3reac#.
Deci ce An1eamn# An lima la$in# sacramentumF Era un $ermen @uridic.
CHnd d%i r%mani in$rau An -r%ce12 mer3eau mai An$Hi la $em-lu -en$ru a
de-une !iecare Anain$ea "eil%r % cau(iune ca 3aran(ie a unei l%r credin(e2 >i
ac%l% ,urau2 a>a cum !ac mar$%rii la -r%ce1ele de a"i c# vor s#une a"ev)rul
&i numai a"ev)rul. Acel ,ur)m-nt 1acru 1e numea sacramentum >i2 %da$#
-r%ce1ul $ermina$2 cel care a cH>$i3a$ A>i relua cau(iunea2 An $im- ce
c%ndamna$ul $reuia 1# % la1e la $em-lu. a1$!el acea1$# cau(iune era s(init)2
c%n1acra$# "eil%r >i de0enea sacrament. Ia$# cum @ur#mHn$ul era 1in%nim cu
un 1acramen$ -en$ru c# -ri0ea 1acrul2 cul$ul "eil%r.
Mai mul$ decH$ a$H$2 ace1$ cu0Hn$ la$in 0a !i !%l%1i$ -en$ru $raducerea
din lima 3reac# a cu0Hn$ului m.sterica2 din $eJ$ele %ri3inale ale N%ului
Te1$amen$. Mai mul$e 1ec%le &i1erica 0a !%l%1i ace1$ $ermen cu 1emni!ica(ii
di!eri$eM 0a de1emna reali$#(ile cele mai di0er1e ale credin(ei >i cul$ului
cre>$in. misterul2 An 1en1ul Mi1$erului MHn$uirii2 a In$ru-#rii dar >i. cu0Hn$ul
Scri-$urii2 e0enimen$e2 !a-$e >i 3e1$uri 1acre2 ri$uri cre>$ine2 1im%luri
reli3i%a1e2 erau sacramente$
Aia An 1ec%lul LII 1-a a@un1 1# 1e c%n1acre ace1$ cu0Hn$ cel%r >a-$e
semne ma,ore instituite "e Cristos #entru a semni(ica &i a #ro"uce /arul.
C0TE SACRAMENTE'
Tim- de % mie de ani An &i1eric# nu 1-a -reci"a$ ce era 1acramen$ulM
deci nu 1e >$ia cH$e 1un$. Gi ce F Se $r#iau $%a$e ace1$ea reali$#(i mai ine
decH$ acum2 cHnd au !%1$ e$iche$a$e >i num#ra$e. Oda$# ce 0-a(i num#ra$
de3e$ele de la -ici%are2 1-une Pr. Dene2 nu2 mai -u$e(i aler3a ca Anain$e.
8#r# And%ial#2 a@un3em a"i 1# re3re$#m c# &i1erica a num#ra$ An
1ec%lul LII 1acramen$ele. Mai Anain$e $%$ul -u$ea 1# !ie 1acramen$2 adic#
1emn al lui Dumne"eu. lumea2 &i1erica2 Scri-$ura2 !ra$ele2 1#racul mai ale1K
Nu 1-a %(inu$ nici un ine re1$rHn3Hndu-1e ace1$ cu0Hn$ la cH$e0a 1emne
-ri0ile3ia$e ale -re"en(ei lui Dumne"eu >i ale ac(iunii 1ale. Dac# -%$ 1-une
a>a au !%1$ i"%la$e cH$e0a semne sacre >i 0ia(a cre>$in# a !%1$ l#1a$# de-ar$e
de Cri1$%12 1n #ro(an$
Vede(i2 e1$e ne0%ie de re0enire. S# Al 0edem -e %m la Ance-u$urile
An$Hlnirii 1ale cu Dumne"eu care 0rea 1# ne mHn$uia1c# -rin reali$a$ea >i
1emnele alian(el%r 1ale. Ace1$ea 1un$ i"0%arele 1acramen$el%r2 c#ci
1acramen$ele nu 1un$ nimic al$ce0a decH$ 1emnele alian(ei -e care Dumne"eu
% are cu n%i An Cri1$%1.
?Sun$em mul(umi(i 1# c%n1$a$#m c# acum 1e a!irm# un n%u !el de a
-ri0i credin(a. 1$udii c#r(i2 me$%de n%i. Incura@#m >i inecu0Hn$#m -e $%(i
aceia care aduc acea1$# n%u# -a1$%ral# a credin(ei2 c%n$riu(ia muncii >i
3Hndirii.B
Paul VI
<
)
IEVOARELE
CREDINEI
SEMNE RIT'RI GI SIM&OL'RI
D%i l%3%dnici 1e -re3#$e1c -en$ru % c#1#$%rie. Pre%$ul care Ai
-re3#$e>$e le $ran1mi$e acea1$# re!leJie.
- Am %1er0a$ c# de cHnd a(i 0eni$ 0# (ine(i de mHn#. E1$e !rum%1 a1$aN
Ea / Da2 e ne0%ieK V da(i 1eama2 nu ne -u$em iui !#r# 1# %
ar#$#mM $reuie 1# 1e 0ad#K >i -en$ru n%i2 dar cum0a >i -en$ru al(ii2 $reuie
1# >$ie c# 1un$em l%3%dnici 2 c# 1un$em !erici(iK
El / Da2 mai ale1 -en$ru n%iK Sun$ "ile An care2 ca ni>$e neuni2 ne
re-e$#m de "eci de %ri. ?$e iue1c2 $e iue1cB2 -en$ru c# n-% -%$ iui !#r# 1# Ai
1-un2 1-% 1$rHn3 An ra(eK $reuie 1# ne (inem de mHn#K
Ia$# d%i $ineri cu 0ii$%rul An !a(a l%rK In 0ia(#2 !iecare au % c%m-e$en(#
-r%!e1i%nal#. el e1$e $ehnician2 ea e1$e in!irmier#. Au % ac$i0i$a$e e!icace An
lumea -r%duc(iei. E ce0a de % im-%r$an(# de nec%n$e1$a$.
Gi $%$u>i2 dinc%l% de ace1$ %ri"%n$ munci$%re1c2 0edem !iin(a l%r
-r%!und#2 iuirea l%r -u$ernic#2 An$r-% lume indu1$rial# >i $ehnic# $%a$e
ace1$ea em%(i%nea"#.
Ori cHnd iue>$i -e cine0a nu -%(i 1# nu Ai ar#(i acea1$# iuire. !aci
semne, Ai dai semne$
%esi2ur, #rimul semn este vor3irea. ?Te iue1c2 $e iue1c.B
?nu Al -%$ iui !#r# 1# Ai ar#$M $reuie 1# 1e 0ad#2 $reuie 1# i-% 1-un.B
Cu0in$ele 1un$ un semn -en$ru c# au % semni(icaie$
Dar nu a@un3e 1# 1-ui. Iuirea nu e1$e d%ar % i"ee$ La !el >i cu0in$ele
au ne0%ie de un $emei2 de % orc/estraie2 de ri$uri. ? nu ne -u$em iui !#r# 1-
% ar#$#mB2 ?$reuie 1# ne Amr#(i>#mK2 $reuie 1# ne (inem de mHn#B.
Aceste rituri / Amr#(i>#rile2 a 1e (ine de mHn# 1un$ !ire>$i. Dar 1un$ >i
cul$uale2 adic# 1un$ -r%3rama$e An %iceiuri !amiliareM chine"ii2 de eJem-lu2
1e 0%r eJ-rima al$!el. Dar la n%i $%(i Andr#3%1$i(ii re-e$# acela>i @%c 1%cial. 1e
Amr#(i>ea"#2 1e (in de mHn#.
Am 1-u1 ,oc sociali, -en$ru c# 1un$ >i al$ele. Nu 1un$em numai n%i d%i
-e lume. EJi1$# % !amilie2 -rie$eni2 1%cie$a$eK deci2 ?0# da(i 1eama2 iuirea
n%a1$r#K $reuie 1-% ar#$#m2 $reuie 1# 1e 0ad#K$reuie 1# 1e >$ie c# 1un$em
l%3%dnici2 c# 1un$em !erici(iKB
Te Amr#(i>e" >i $e (in de mHn#K
Ce1$ 3e1$ re-e$a$ e An(ele1 de $%(i. ?S# 1e >$ie c# 1un$em l%3%di(iB / iar
-en$ru n%i e1$e 1emni!ica$i0 / Ai ara$# celuilal$ c# Al iue>$e / >i e1$e e!icace.
An$re(ine2 m#re>$e >i An$#re>$e iuirea n%a1$r#2 ca lemnele An >emineu2 ca
3a"ul -e !%c.
*C-n" am trecut Eu #e l-n2) tine, M4am uitat la tine, &i iat) c) 1i
venise vremea, vremea "ra2ostelor$ Atunci am 1ntins #este tine #oala /ainei
Mele, i4am aco#erit 2oliciunea, i4am ,urat cre"in), am ()cut le2)m-nt cu
tine, zice %omnul %umnezeu, &i ai (ost a Mea5 Te4am sc)l"at 1n a#), te4am
s#)lat "e s-n2ele "e #e tine, &i te4am uns cu unt"elemn$ !i4am "at /aine
cusute cu (ir, &i o 1nc)l)minte "in #iele "e viel "e mare, te4am 1ncins cu in
su3ire, &i te4am 1m3r)cat 1n m)tase$ Te4am 1m#o"o3it cu scule scum#e, i4
am #us 3r))ri la m-n), &i o sal3) la 2-t6 i4am #us o veri2) 1n nas, cercei
1n urec/i, &i o cunun) minunat) #e ca#$ Ast(el, ai (ost 1m#o"o3it) cu aur &i
cu ar2int, &i ai (ost 1m3r)cat) cu in su3ire, cu m)tase &i cus)turi cu (ir$ Ai
m-ncat (loarea ()ini, miere &i unt"elemn$ Erai "e o (rumusee "es)v-r&it),
3a a,unsesei c/iar 1m#)r)teas)$ !i s4a "us vestea #rintre neamuri, #entru
(rumuseea ta6 c)ci era "es)v-r&it) "e tot, "atorit) str)lucirii cu care te
1m#o"o3isem, zice %omnul, %umnezeu$+
7Ezec/iel 89,:48;<
RITUL =I OMUL
Ace1$ eJem-lu liric de ri$uri ale iuirii ne a-r%-ie de An(ele1ul
1acramen$el%r2 -en$ru c# ele nu 1un$ al$ce0a decH$ 1emne e!icace2 rituri
e!icace ale iuirii lui Dumne"eu -en$ru n%iK Dar 1# nu ne 3r#im. S#
re!lec$#m mai An$Hi a1u-ra ace1$ei dimen1iuni umane care e1$e ri$ul.
Ri$ul nu e1$e 1n via)M di c%n$ra2 e1$e -e mar3inea -a3inii -e care 1e
1crie 0ia(a "ilnic#. Nu e1$e ce0a de d%meniul $recu$ului2 ci e1$e ce0a mai
-r%!und. Ci$i(i Ic +.
Pre>edin$ele (#rii inau3urea"# % An$re-rindere. Pr%nun(# un di1cur1 >i
$aie -an3lica sim3olic)$ Pan3lica e1$e un sim3ol -en$ru c# e0%c# ce0a cu
$%$ul di!eri$ de ceea ce e1$e An 1ine. e0%c# ariera care era An calea
-r%3re1ului %amenil%r. De1$ul -re>edin$elui nu aduce nimic c%n1$ruc(iei.
semni(ic) An m%d 1%lemn c# de aici Anain$e2 -rin munca $ehnic# in3eni%a1# >i
e!%r$ul uman2 ne de1chide un n%u l%c de munc#2 un n%u l%c de An$Hlnire An$re
%ameni2 % n%u# 1ur1# de unuri nece1are 0ie(ii.
>estul sau ritul este sim3olic2 dar -e -lan uman e chiar nece1ar ca >i
munca in3ineril%r >i a c%n1$ruc$%ril%r2 ? $reuie 1# 1e dea un 1en1B lucr#rii >i
1# 1e 1#r#$%rea1c# $erminarea ei. 8#r# 1#r#$%are2 munca ar !i animalic#. Or2
1un$em %ameni.
Primarul -une -rima c#r#mid#. Nu e1$e % munc# real#. In reali$a$e cere
1# 1e -re1e"e ar3ila adu1# din carier#2 1# 1e ard#2 1# 1e -re3#$ea1c# l%cul2 1#
1e !ac# m%r$arulKD%mnul -rimar e1$e Amr#ca$ numai An m%d 1im%licM de
!a-$ de1chide 1#r#$%area An care 1e 0a celera2 cu >am-anie / a>a e1$e ri$ul2
Ance-erea unui n%u edi!iciu. Cimen$ul lea3# c#r#mi"ile2 ri$urile Ai lea3# -e
%ameni.
Vede(i2 ri$ul e1$e 3ra$ui$2 inu$il la ni0elul 0ie(ii imedia$e2 dar Ai d# 1en1
>i 0al%are. A>a 1un$ >i dan1ul2 1#ru$ul2 1$rHn3erea de mHn#2 0a1ul cu !l%ri -e
ma1#2 ?un -aharB care 1e ea chiar !#r# 1# Ai !ie 1e$e cu un 0echi -rie$en
An$Hlni$ din An$Hm-lare2 !lac#ra %lim-ic# -ur$a$# din Drecia -Hn# An (ara An
care 1e %r3ani"ea"# @%curile %lim-ice2 1$ea3ul 1alu$a$ 1au a-#ra$2 3hi%celul de
) mar$ie2 cri"an$ema de , n%iemrie2 $randa!irul -en$ru ?1chimarea
0ie(iiBK
Ri$urile nu 1un$ 1n viaa "e toate zilele2 nu 1un$ "ilnice2 ci ca -%r$ul
na(i%nal 1au me1ele mari. Cu $%a$e ace1$ea 1un$ #ro(un" umane2 Anr#d#cina$e
An a1-ira(iile2 %iceiurile >i cul$urile %amenil%r >i ale 1%cie$#(ii. C%1$umul de
1#r#$%are e1$e mai uman decH$ 1al%-e$a. Dan1ul e1$e mai uman decH$ l%-a$a.
Ri$ul e1$e un mi@l%c de eJ-rimare -rin care %mul ie1e din eJi1$en(a lui
%i>nui$#.
De1i3ur cu c%ndi(ia ca 1# nu !ie 1u-ra0ie(uire mecanic# a unei e-%ci
$recu$e2 1au im-%r$ul 3r%$e1c al unei al$e cul$uri2 a>a cum imi$# 1%lda(ii
a!ricani -a1ul de de!ilare al nem(il%rN :Ce % 1# 1-un# a!ricaniiF C# 1un$ mai
1u-li a>aF= Ri$ul $reuie 1# 1e ac%rde ine cu cul$ura >i 1%cie$a$e care Al
-rac$ic#.
CHnd ri$ul e1$e un2 nu $reuie eJ-lica$2 1au a-r%a-e nu $reuie / >i nu
are r%1$ 1# Al eJ-lici. Treuie Am-lini$ cH$ mai ine >i l#1a$ 1# 1e de1!#>%are.
'n eJem-luF Al$# da$# la Li$ur3hie ?d#ruirea -#ciiB era ce0a !iJ2
An3reuna$ de !%rmula ?Pacea lui Cri1$%1B. Acum %rice !%rmul# %!icial# e1$e
1u-rima$#. S-a An(ele1 c# 3e1$ul ada-$a$2 !#cu$ ine2 1-une $%$ul >i mai mul$
chiar2 e1$e e!icace2 1e Ancearc# % a-r%-iere de 0ecin2 1e Ancheie % -rie$enie2
cu0Hn$ul i"ucne>$e 1-%n$an2 de>i mai -u(in in$eli3iil2 1i$ua(ia e1$e
$ran1!%rma$#. Deci nu e ca"ul de men(inu$ un ri$ care nu mai s#une nimic2
nici de eJ-%r$a$ un ri$ din$r-% (ar# An$r-% al$# (ar#2 din$r-% (ar# la$in# 1-re A1ia
1au A!rica2 de>i ace1$ ri$ nu le vor3e&te. CHnd de0ine 1$r#in2 straniu2 c%n!u"2
un ri$ $reuie re0i"ui$ 1au aand%na$ ca % c%a@# !#r# mie". Acea1$# re0i"uire a
%rd%na$-% Va$ican II -en$ru !iecare 1acramen$. Ri$urile din 1ec%lul LL nu
-%$ !i ca cele din 1ec%lul L. Ri$urile din$r-% (ar# nu -%$ !i 1emni!ica$i0e
-en$ru cei de la an$i-%d. Nu e 0%ra de a 1e 1u-rima reali$#(ile umane 1au
reli3i%a1e !undamen$ale2 ci de ale $r#i An ri$uri 2r)itoare$ A1$!el lumea 1e
1alu$# -e1$e $%$2 dar @a-%ne"ii % !ac AnclinHndu-1eM indienii Am-reunHndu->i
mHinile la -ie-$M %cciden$alii 1$rHn3Hndu->i mHinileM ru>ii Amr#(i>Hndu-1eK
*%ar "is "e "iminea), a venit "in nou 1n Tem#lu6 &i tot noro"ul a
venit la El$ El a &ezut ,os, &i4i 1nv)a$ Atunci c)rturarii &i ?ariseii I4au a"us
o (emeie #rins) 1n #)cat$ Au #us4o 1n mi,locul noro"ului,&i i4au zis lui Isus@
*Anv))torule, (emeia aceasta a (ost #rins) c/iar c-n" #)c)tuia$ Moise, 1n
Le2e, ne4a #oruncit s) uci"em cu #ietre #e ast(el "e (emei@ Tu, "eci, ce
zici'+ S#uneau lucrul acesta ca s)4L is#iteasc) &i s)4L #oat) 1nvinui$ %ar
Isus S4a #lecat 1n ,os, &i scria cu "e2etul #e #)m-nt$ ?iin"c) ei nu 1ncetau
s)4L 1ntre3e, El S4a ri"icat 1n sus, &i le4a zis@ *Cine "intre voi este ()r)
#)cat, s) arunce cel "int-i cu #iatra 1n ea$+ A#oi S4a #lecat iar)&i, &i scria
cu "e2etul #e #)m-nt$+
7In :,B4:<
*Cu &ase zile 1nainte "e a&te, Isus a venit 1n Cetania, un"e era
Laz)r, care (usese mort, &i #e care 1l 1nviase "in mori$ Acolo I4au #re2)tit o
cin)$ Marta slu,ea, iar Laz)r era unul "in cei ce &e"eau la mas) cu El$
Maria a luat un litru cu mir "e nar" curat, "e mare #re, a uns #icioarele lui
Isus, &i I4a &ters #icioarele cu #)rul ei6 &i s4a um#lut casa "e mirosul
mirului$+
7In 8B, 84D<
RITURI *>RITOARE+ =I RITURI EORCITE
Ri$urile 2r)itoare 1-unem c# An1eamn# ce0a 1emni!ica$i0 -en$ru cei
care le $r#ie1c. Ia$# de ce ad#u3#m c# ri$urile $reuie 1# !ie >i 0%ri$e / ?$e
iue1c2 $e iue1cB 1# !ie An -rimul rHnd cu0Hn$. In(ele3e(i2 daF
Ri$urile 1un$ 1im%luri de na$ur# 1%cial#. Ele 1un$ % mani!e1$are
1%lemn#2 1$r#luci$%are2 eJ-lica$i0#2 % celerare An care 3e1$urile PPPP -rea
1lae. ?Te iue1c2 da dar $reuie 1# % ar#$2 $reuie 1# >$ie >i ceilal(i.B A>a
e1$e. Dar >i 3e1$urile neeJ-lica$e -%$ !i neAn(ele1e.
Cu0Hn$ul e1$e de neAnl%cui$2 r#mHne -e -rimul l%c -en$ru a da 1en1ul.
Mii de 1$uden(i de!ilea"#. e1$e % mani(estare$ De ce mani!e1$ea"#F
Pen$ru a cere de1!iin(area le3ii L 1au Y F Pen$ru a denun(a mani!e1$#rile
mili$areF Sau reducerea $aJel%r2 m#rirea 0acan(el%rF Mani!e1$area a re
ne0%ie deci de l%"inci2 de cu0in$e care dau 1en1 mani!e1$a(iei.
Ri$ualul reli3i%1 1au -r%!an2 0echi 1au m%dern2 !%l%1e>$e mul$
elemen$ele 'ni0er1ului. cer, #)m-nt, a#a, (ocul, lumina, viaa, #-inea,
sarea, vinul / %ri ac(iuni %mene>$i ca. de!ilarea 1au -r%ce1iunea / %ri -%"i(ii2
An3enuncheri2 Anclina(ii2 -r%1$ern#ri / 1au ac(iuni 1im%lice. 1e a-rinde %
lumin#2 1e !rHn3e -Hinea2 1e $%arn# a-a2 1e un3e cu un$delemn2 1e im-un
mHinileK Dar a ce1$e elemen$e2 3e1$uri 1au ac(iuni -%$ a0ea mul$e
1emni!ica(ii. unele chiar c%n$radic$%rii. A-a de eJem-lu2 -%a$e !i i"0%r2
iri3are2 1au mare care ucide2 An3hi$e2 1au inunda(ie de0a1$a$%areM !Hn$Hn#
care ada-#2 r%ine$ -en$ru 1-#la$ 1au aie cur#(#$%are >i rec%n!%r$an$#K T%$
a>a !%cul -%a$e An1emna di1$ru3erea2 lumina2 chin2 ucurie2 1#r#$%are2
iuireK Sarea d# 3u1$ alimen$el%r2 0indec# r#nile2 u1uc# -lan$ele de 0ii2
c%n1er0# alimen$eleK Cu0Hn$ul e acela care An$r-un anumi$ ri$2 a in$er-re$a$
1im%lul. Cuv-ntul tre3uie s) (ie #rimul$
?A 1-une c# 1acramen$ul e1$e Anr#d#cina$ An1eamn# a 1-une c#
1acramen$ul cre>$e ca An$r-un 2/iveci uman2 dar ca-#$# % n%u# !%rm#2
An!l%re>$e. 8l%area nu e1$e 3hi0eci2 dar !#r# el nu ar cre>$e. A>a e1$e >i cu
1acramen$ele cre>$ine. Ele na1c din 0ia(a %muluiK dar !ace 1# crea1c#
minuna$a !l%are a -re"en(ei lui Cri1$%1 cel 0iu.B
:QENRI DENIS=
C
- Lumea e1$e dece-(i%na$#FN /
Mul(i re-e$# du-# MaJ Reer. ?Lumea e1$e dece-(i%na$#K Omul
Ancearc# 1# de1ci!re"e numai un cu0Hn$ al lui Dumne"eu. El a de1chi1 un
An$re3 >an$ier.B Re0%lu(ia indu1$rial# >i $ehnic# au di1$ru1 1im%li1mul
!undamen$al. a-a2 -Hinea2 0inul2 %1-#(ul2 luminaK GI din$r-% da$# %rice
1im%li1m 1acramen$al2 a$H$ de a-r%-ia$ de na$ur#2 e amenin(a$#2 chiar
-erima$#K
Dar 1-unem acea1$a nu -en$ru a c#u$a % 1cu"# 1#r#ciei celer#ril%r
n%a1$re >i r#celii e0la0iei n%a1$re.
Dri@a -en$ru mediu2 eJ%dul de la1 !Hr>i$ul 1#-$#mHnii2 c%ncediile de
iarn#2 0ilele la (ar#2 3%ana 1-re mun$e 1au mare An c%ncedii2 -a$ima
-e1cui$uluiK ara$# de1$ul c# %mul nu 1e de"umani"ea"# a>a de u>%r. ?Se
-are c# 1im%lurile elemen$are re"i1$#.B2 1-unea Q. Deni1. Omul r#mHne
8ra$ele na$urii >i -rin ea / mai mul$ 1au mai -u(in c%n>$ien$ / !iu al lui
Dumne"eu.
Iar Dumne"eu r#mHne Ta$#l %amenil%r. Duhul 1#u a in1-ira$ C%nciliul
Va$ican II. Ne cere 1# nu !im dece-(i%na(i An -ri0in(a 1acramen$el%r2 dar 1#
-#r#1im %iceiurile care ne-au An#u>i$ 1u!le$ul2 -en$ru a da % >an1# ri$uril%r
1acramen$ale reAnn%i$e.


CSND D'MNEEE' 8ACE SEMNK
Am 0%ri$ de1-re ri$urile 1im%lice2 -%rnind de la dra3%1$e. Acea1$a e
calea de a-l An(ele3e -e Dumne"eu >i 1acramen$ele2 c#ci Dumne"eu e1$e
I'&IRE.
S# urm#m acea1$# cale >i 0%m An(ele3e c# ace1$e 1emne 3ra$ui$e2 %ricH$
de inu$ile ar -#rea2 1un$ mai nece1are decH$ a mHnca 1au a ea. Mai nece1are2
deci mai e!icace.
Lua(i un c%-ilK Are ne0%ie de la-$e2 de c#ldur#2 de cur#(enie. Dar e
nece1ar ca ace1$e An3ri@iri 1# !ie An1%(i$e ? de 1#ru$#ri >i de cu0in$e de
3in3#>ie. de 1emne de iuireB2 sacramente ale iuiriiK Gi 1# nu crede(i c#
ace1$ea 1un$ ine!icace. 1-a %1er0a$ c# !#r# ele c%-ilul 1l#e>$e2 %ricH$ de
-#"i$ >i An3ri@i$ medical ar !i.
C%-ilul2 %mul are ne0%ie An -rimul rHnd de iuire2 de An$Hlnirea cu
ceilal(i2 -en$ru a le3a -rie$enii2 a !ace aliane. E % -r%lem# de 1#n#$a$e2
!ericire2 de 0ia(# >i de m%ar$e2 % -r%lem# de mHn$uire. M-ntuirea omului
este le2at) "e alianele lui. alian(a de iuire An$re c%-ii >i -#rin(i2 alian(a de
dra3%1$e An$re #ra$ >i !emeie. Alian(e $r#i$e An m#r$urii reci-r%ce2 adic# -rin
1emne2 ri$uri2 1im%luri2 cu0in$e.
%UMNEZEU CU NOI
%ar omul nu tr)ie&te numai "in iu3ire omeneasc)$ El e1$e >i !iul lui
Dumne"euKInima lui cau$# Anneuni$# %dihna An Dumne"eu de care 1e >$ie
iui$.
Omul recun%a>$e de1i3ur mHna lui Dumne"eu An crea(ie. La !iecare
-a1 de1c%-er# ac(iunea >i -re"en(a in0i"iil#. De aceea Ancearc# 1# Ai dea un
cul$. Dar -%a$e c# nu e An a1$a decH$ % reli3ie im-er!ec$# >i i-%$e$ic# -en$ru c#
lea2) de crea$%r. Dumne"eu nu r#1-unde2 deci nu e dial%3.
D e !a-$ acea1$# d%rin(# / marea n%a1$r# d%rin(# - 1ecre$# / nu -%a$e
a@un3e numai -rin n%i la de-lina Ande-linire c%muniunea %mului cu
Dumne"eu nu e -%1iil# decH$ dac# Dumne"eu ia ini(ia$i0a -lin# de iuire a
1e a-r%-ia de el2 Ai !ace un dar - QAR'L.
Gi a$unci -en$ru %m a1$a An1emn# MHn$uirea2 Qarul2 s(initor2
An$Hlnirea iuirii -er1%nale a lui Dumne"eu >i r#1-un1ul %mului la acea1$#
-r%0%care di0in#. Nu e 0%ra de % 1im-l# -re"en(# a lui Dumne"eu An
Crea(ie / un Dumne"eu mu$ >i a1cun1M 0a !i2 cum 1-une Scri-$ura2 real 0ie(ii2
a lui Dumne"eu / alian(#2 c#1#$%rie2 d#ruire2 % l%cuin(# a lui Dumne"eu -
alian(#2 c#1#$%rie2 d#ruirea 0ie(ii2 ?Dumne"eu cu n%iB.
Ei ine2 $%cmai aici e minuna$ul ade0#r al 1acramen$el%r un mi1$er de
alian(#. Ia$#-ne An -unc$ul cen$ral care ne 0a -ermi$e 1# An(ele3em mai ine
1acramen$ele.
RIMA ALIAN! F CREA!IA
Orice alian(# e ca unirea a d%u# rHuri. de acum 0%r !%rma un !lu0iu
An$r-% a0en$ur# c%mun#. E deci un eveniment2 >i nu % 1im-l# idee 1au un ri$
ciuda$. $%$ul 1e 1chim#.
E un eveniment istoric de % im-%r$an(# mai mare 1au mai mic#M i1$%ria
-#r(il%r re1-ec$i0e 0a !i m%di!ica$# c%m-le$. c%-ilul2 Anc# de la "#mi1lire2
in$r# An 0ia(a -#rin(il%r >i in0er1. L%3%dnicul in$r# An 0ia(a l%3%dnicei >i
in0er1M un -%-%r in$r# An 0ia(a alia(il%r 1#i >i in0er1K S-a 1chima$ ce0a
im-%r$an$ >i de % -ar$e >i de al$2 -en$ru $%$deauna.
Ei ine2 1ntre %umnezeu &i noi, #rima alian) e "e,a Creaia@ a>a cum
-rima alian(# a -#rin(il%r cu !iecare c%-il al l%r An1eamn# Ance-u$ul c%-ilului
d%ri$2 iui$ dinain$e2 !#r# c%ndi(ii. Primele )) ca-i$%le ale Dene"ei nu 1un$ %
i1$%rie a lumiiM ele 1un$ -rima m#r$urie a iuirii lui Dumne"eu !a(# de %m2
-rimul ac$ de -a$erni$a$e $ere1$r#. ?S#-l !acem -e %m du-# chi-ul >i
a1em#narea n%a1$r#B2 -rima lui lucrare de MHn$uire -rin care 1c%a$e crea(ia
lui din acea1$# m%ar$e care e1$e nean$ul.
A>a de eJem-lu2 du-# P1almul +*2 Alian(a >i crea(ia 1un$ 1$rHn1 le3a$e. In
marele Qallel / P1almul )<T / Crea(ia >i EJ%dul 1un$ -e acela>i -lan. Prima
alian(# e1$e crea(ia.
Ori2 acea1$# alian(# a"amic) durea"# mereu. Crea(ia are l%c An !iecare
cli-#. Gi sacramentele, 1emne 1en1iile >i e!icace ale ace1$ei alian(e2 1un$
-en$ru n%i2 cerul >i -#mHn$ul2 1%arele >i luna2 -#mHn$ul >i r%adele 1ale2 !auna
c%me1$iil#2 1ucce1iunea 1$a$%rnic# a "ilel%r >i n%-(il%r. Ne 3Hndim la eleF
* L)u"ai #e %omnul, c)ci este 3un, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5
L)u"ai #e %umnezeul "umnezeilor, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5
L)u"ai #e %omnul "omnilor, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5 e Cel ce
sin2ur (ace minuni mari, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5 e Cel ce a ()cut
cerurile cu #rice#ere, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5 e cel ce a 1ntins
#)m-ntul #e a#e, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5 e Cel ce a ()cut
lumin)tori mari, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5 Soarele, ca s) st)#-neasc)
ziua, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5 Luna &i stelele, ca s) st)#-neasc)
noa#tea, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5 e Cel ce a lovit #e E2i#teni 1n
1nt-ii lor n)scui, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5 =i a scos #e Israel "in
mi,locul lor, c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5 Cu m-n) tare &i cu 3ra 1ntins,
c)ci 1n veac ine 1n"urarea Lui5+
7s 8D9, 848B<

Ace1$e 1emne 1un$ un dar neAn$reru-$ al lui Dumne"eu2 iniiativa
2ratuit) a lui$
Gi 1e adre1ea"#2 ca %rice alian(#2 un%r %ameni li3eri &i res#onsa3ili.
?'m-le(i -#mHn$ul >i 1$#-Hni(i-l22 1u-une(i -e>$ii m#rii2 -#1#rile cerului >i
animalele -#mHn$ului2 cule3e(i !ruc$ele >i le3umeleKB :Dn )2,+-<U= Cu al$e
cu0in$e. ?Eu 0%i $rimi$e -l%aie -e -#mHn$2 iar 0%i cul$i0a(i -#mHn$ulB :,2O=
V%m munci Am-reun#.
Alian(a crea$%are e1$e deci un -ac$ de -rie$enie2 un an3a@amen$
reci-r%c. ?S# nu m#nHnci din -%mul cun%a>$erii inelui >i r#ului2 al$!el 0ei
muri.B :,25=
Ia$# c# %mul -#c#$uie>$e >i m%are. a>a erau >i %amenii din 0remea
-%$%-ului2 % %menire ce $reuia -uri!ica$#2 re!#cu$#.
Dumne"eu nu ne de"min$e. Prima alian(# nu e Ancheia$# -en$ru a !i
di1$ru1#. E Anc#lca$#F / 0a !i An$#ri$# -e $im-ul lui N%e.
- cu acelea>i daruri >i 1emne.
?KcH$ 0a !i -#mHn$ul2 nu 0a Ance$a 1em#na$ul >i 1ecera$ul2 !ri3ul >i
c#ldura2 0ara >i iarna2 "iua >i n%a-$eaNB :+2,,=M
- cu acelea>i re1-%n1aili$#(i.
Cre>$e(i2 Anmul(i(i-0# >i um-le(i -#mHn$ul. S-a-uce 3r%a"a >i !rica de
0%i -e %rice d%i$%c de -e -#mHn$2 -e %rice -a1#re a cerului2 -e $%$ ce 1e
mi>c# -e -#mHn$ >i -e $%(i -e>$ii m#rii. 0i le-am da$ An mHinile 0%a1$reN T%$
ce 1e mi>c# >i are 0ia(#2 1# 0# 1lu@ea1c# de hran#. $%a$e ace1$ea 0i le dau2 ca >i
iara 0erde. Numai carne cu 0ia(a ei2 adic# 1Hn3ele ei2 1# nu mHnca(i. C#ci
0%i cere Ana-%i 1Hn3ele 0ie(il%r 0%a1$reM Al 0%i cere Ana-%i de la %rice d%i$%cM
>i 0%i cere Ana-%i 0ia(a %mului din mHna %mului2 din mHna %ric#rui %m2 care
e1$e !ra$ele lui. Dac# 0ar1# cine0a 1Hn3ele %mului2 >i 1Hn3ele lui 1# !ie 0#r1a$
de %mM c#ci Dumne"eu l-a !#cu$ -e %m du-# chi-ul Lui. Iar 0%i2 cre>$e(i >i
Anmul(i(i-0#M r#1-Hndi(i-0# -e -#mHn$ >i Anmul(i(i-0# -e elNB :Dn *2)-5=
- cu un 1emn 1u-limen$ar al -#cii re3#1i$e >i de acum 0e>nice.
?Ia$#2 Eu !ac un le3#mHn$ cu 0%i >i cu 1#mHn(a 0%a1$r#2 care 0a 0eni
du-# 0%iM cu $%a$e 0ie(ui$%arele2 care Sun$ cu 0%i2 a$H$ -#1#rile cH$ >i 0i$ele2 >i
$%a$e !iarele de -e -#mHn$2 care Sun$ cu 0%iM cu $%a$e cele care au ie>i$ din
c%raie >i cu %rice al$e d%i$%ace de -e -#mHn$. 8ac un le3#mHn$ cu 0%i c#
nici % !#-$ur# nu 0a mai !i nimici$# de a-ele -%$%-ului >i nu 0a mai 0eni
-%$%- ca 1# -u1$iea1c# -#mHn$ul.B Gi Dumne"eu a "i1. ?Ia$# 1emnul
le3#mHn$ului -e care-l !ac An$re Mine >i 0%i >i $%a$e 0ie(ui$%arele care Sun$ cu
0%i2 -en$ru $%a$e neamurile de %ameni An 0eci. curcueul Meu -e care l-am
a>e"a$ An n%r2 el 0a 1lu@i ca 1emn al le3#mHn$ului din$re Mine >i -#mHn$.
CHnd 0%i 1$rHn3e n%ri dea1u-ra -#mHn$ului2 curcueul 1e 0a ar#$a An n%rM >i
Eu Imi 0%i aduce amin$e de le3#mHn$ul din$re Mine >i 0%i >i $%a$e
0ie(ui$%arele de %rice $ru-M >i a-ele nu 1e 0%r mai !ace -%$%-2 ca 1#
nimicea1c# %rice !#-$ur#. Curcueul 0a !i An n%rM >i Eu M# 0%i ui$a la el2 ca
1#-mi aduc amin$e de le3#mHn$ul cel 0e>nic din$re Dumne"eu >i $%a$e
0ie(ui$%arele de %rice $ru- de -e -#mHn$B. Gi Dumne"eu i-a "i1 lui N%e.
?Ace1$a e1$e 1emnul le3#mHn$ului -e care l-am !#cu$ An$re Mine >i %rice
!#-$ur# de -e -#mHn$.B :*2*-)5=
Ia$# re0ela(ia $e%l%3ic#2 declara(ia de iuire a lui Dumne"eu Anc# din
-rimele -a3ini ale &iliei. Cun%a>$e(i ace1$e 1cene2 nici m#car nu 1un$
i1$%rice. Adam >i N%e nu 1un$ -er1%na@e reale. Dar acea1$# -re"en$are An
ima3ini2 ne a@u$# 1# An(ele3em rima Alian). CREAIA / care e1$e un
e0enimen$. -rimul e0enimen$ al i1$%riei %mene>$i2 e0enimen$ul c%n$inuu al
eJi1$en(ei n%a1$re de a(i >i -r%mi1iunea de mHine >i de $%$deauna.
S# relu#m cele 1-u1e -Hn# aici.
- Alian(a crea$%are e1$e un e0enimen$2 un e0enimen$ !undamen$al al
i1$%riei umane >i c%1mice2 al I1$%riei MHn$uirii2 % -re3#$ire -en$ru An$Hlnirea
cu Dumne"eu.
- ineAn(ele12 c# 1e da$%rea"# numai ini(ia$i0ei lui Dumne"euM e1$e de@a
un harM
- un har 1emni!ica$ -rin 3e1$uri din$r-% -ar$e >i al$a. Dumne"eu
d#ruie>$e c%1m%1ul2 %3#(iile 1ale2 curcueul / iar %mul e1$e an3a@a$ cu
dinami1mul2 a1cul$area >i cul$ul 1#uM
- ace1$e 1chimuri 1un$ eJ-lica$e An$r-un cu0Hn$M al lui Dumne"eu.
$eJ$ul ilic eJ-rim# clar ceea ce %rice %m a$en$ -erce-e2 de>i nu le -%a$e
!%rmula2 An inima >i !irea 1aM
-ace1$e 3e1$uri >i cu0in$e ale Crea$%rului an3a@ea"# re1-%n1aili$a$ea
n%a1$r#. 0ia(a2 lumea ne 1un$ Ancredin(a$eM
- An 1!Hr>i$2 -r%mi1iunile lui Dumne"eu de1chid un 0ii$%r2 % 1-eran(# /
nu numai % 1-eran(# de 3enul. ?S-er c#KB2 dar cer$i$udinea c# 0ia(a $reuie
1# dure"e mereu2 crea(ia nu 0a Ance$a nici%da$#2 iar Dumne"eu nu 0a re3re$a
c# e1$e Ta$#l n%1$ruK
ALIAN!A CU AERAM
Dumne"eu 0rea 1# 1e a-r%-ie >i mai mul$ de %m -en$ru c# Al iue>$e la
ne1!Hr>i$. Vrea 1# i 1e de1c%-ere mai mul$ decH$ a !#cu$-% -rin crea(ie. Vrea
1# 1e in$r%duc# An in$imi$a$ea 1a2 0rea 1# 0in# cu n%i2 1# l%cuia1c# cu n%i2 1#
ne di0ini"e"e2 An$r-un cu0Hn$. 1# reali"e" din -lin mHn$uirea 1a.
Va relua $%$ul de la ca-#$2 dac# -u$em "ice a>a. Ca a$unci cHnd 0rem 1#
1al0#m -e cine0a Aneca$2 Ai a-uc#m mHna2 -ici%rul 1au -#rul ca 1# !ie 1al0a$2
a-%i $%$ c%r-ul. Dumne"eu -rinde deci %amenii -rin$r-un %m2 A0ram2 din
care 0a !ace un -rie$en. Din ace1$ -rie$en 1e 0a na>$e un -%-%r care 0a !i
-%-%rul 1#u >i care 0a -rimi Re0ela(ia2 -e care % 0a -#1$ra >i % 0a #asa
&i1ericii >i lumii c#ci ea e -en$ru lumea An$rea3#.
De da$a acea1$a e1$e 0%ra de un -er1%na@ i1$%ric2 A0ram a eJi1$a$ / de
un e0enimen$ i1$%ric l%cali"a$ An Orien$ul Mi@l%ciu -e la )+UU A.C.
Ci$i(i Dene"a de la ca-i$%lul ),2 e % An$rea3# a0en$ur# -unc$a$# de
dial%3uri >i @er$!eK A0ram :ace1$a era numele lui de la Ance-u$= e 1c%1 din
-u!ul lui de aca1#2 du1 An Canaan. Ince-e un Andelun3 sacramentK ? I(i 0%i
da (ara acea1$aKNumele $#u nu 0a mai !i A0ram :$a$# Anal$=2 ci A0raam :$a$#
a mul$%r 3enera(ii=2 -en$ru c# $e 0%i !ace -#rin$ele mul$%r -%-%areK iar $u 1#
umli An -re"en(a mea >i !ii de1#0Hr>i$NB
Alian(a e1$e -ece$lui$# -rin 1Hn3ele unei @er$!e2 iar Dumne"eu 1u
1emnul !%cului in$r# An$re uc#(ile de @er$!#. Ace1$a e1$e ri$ul 1%lemn al
alian(el%r An cul$ura ace1$%r (#ri. O -rac$ic# a ace1$ui -%-%r e lua$# ca un
1emn -ermanen$ >i 0a An1emna $ru-ul !iil%r lui A0raam. circumci"iunea.
Deci din n%u un eveniment i1$%ric2 $em-%ral / da$%ra$ unei ini(ia$i0e
di0ine2 unei in$er0en(ii -er1%nale a lui Dumne"eu2 un Dumne"eu care
0%re>$e >i care -r%0%ac# liera credin(# a lui A0raam / An$Hlnirea cel%r e d%i
e celera$# An ri$uri / 1e la1# un 1emn care 0a amin$i -r%mi1iunile di0ine
de1-re un 0ii$%r m#re( / Vii$%rV cel care $reuie 1# 0in#2 -r%ce1ul Ance-u$ nu
1e 0a %-ri decH$ -rin I1u1 cel An0ia$ An Eiua D%mnului la 0enirea lui2 cHnd el
0a !i $%$ul An $%(i.
Ve(i 3#1i acelea>i c%n1$an$e >i An marea alian(# de -e Sinai2 Ancheia$#2
de da$a a1$a2 nu cu un %m2 A0raam2 ci cu un -%-%r2 -%-%rul lui Dumne"eu.
*Iat) s#ia neamului lui Tera/$ Tera/ a n)scut #e Avram, #e Na/or &i
#e Garan$ Garan a n)scut #e Lot$ =i Garan a murit 1n (aa tat)lui s)u
Tera/, 1n ara 1n care se n)scuse, 1n Ur 1n Gal"ea$ Avram &i Na/or &i4au
luat neveste$ Numele nevestei lui Avram era Sarai &i numele nevestei lui
Na/or era Milca, (iica lui Garan, tat)l Milc)i &i Isc)i$ Sarai era stear#)@ n4
avea co#ii "eloc$ Tera/ a luat #e (iul s)u Avram &i #e Lot, (iul lui Garan,
(iul (iului s)u, &i #e Sarai, nor)4sa, nevasta (iului s)u Avram$ Au ie&it
1m#reun) "in Ur "in Gal"ea, ca s) mear2) 1n ara Canaan$ Au venit #-n)
la Garan &i s4au a&ezat acolo$ Zilele lui Tera/ au (ost "e "ou) sute cinci
ani6 &i Tera/ a murit 1n Garan$+
7>n 88,BH4DB<
* %omnul zisese lui Avram@ *Ie&i "in ara ta, "in ru"enia ta &i "in
casa tat)lui t)u &i vino 1n ara #e care i4o voi ar)ta$ Eoi (ace "in tine un
neam mare &i te voi 3inecuv-nta6 1i voi (ace un nume mare &i vei (i o
3inecuv-ntare$ Eoi 3inecuv-nta #e cei ce te vor 3inecuv-nta &i voi 3lestema
#e cei ce te vor 3lestema6 &i toate (amiliile #)m-ntului vor (i 3inecuv-ntate
1n tine$ Avram a #lecat, cum 1i s#usese %omnul &i a #lecat &i Lot 1m#reun)
cu el$ Avram avea &a#tezeci &i cinci "e ani c-n" a ie&it "in Garan$+
7>n 8B, 84;<
ALIAN!A MOZAIC
'rma(ii lui A0ram au de0eni$ un -%-%r. Dar ei 1un$ 1cla0i An E3i-$.
??Am 0#"u$ a1u-rirea -%-%rului Meu2 care e1$e An E3i-$ >i am au"i$
1$ri3#$ele -e care le 1c%a$e din -ricina a1u-ri$%ril%r luiM c#ci Ai cun%1c
durerile. M-am -%3%rH$ ca 1#-l i"#0e1c din mHna E3i-$enil%rKB :EJ <25-+=
Ii duce An de>er$ul Sinai2 iar e0enimen$ele care marchea"# ace1$ lun3
eJ%d 1un$ sacramentele marii Alian(e. %1-#(ul -a1cal2 Marea R%>ie2 n%rul2
mana2 a-a din 1$Hnc#2 >ar-ele din r%n"K >i mai ale1 acea1$# eJ$ra%rdinar#
celerare de -e Q%re2 din Ma1i0ul Sinai.
Ac%l% Dumne"eu 1e an3a@ea"#. ?A(i 0#"u$ ce am !#cu$ An E3i-$2 cum
0-am -ur$a$ ca -e ari-i >i c-am adu1 a-r%a-e de mine. Gi Acum dac# Ami
a1cul$a(i cu0Hn$ul >i (ine(i alian(a mea2 0e(i !i de -ar$ea mea -rin$re $%a$e
-%-%arele -en$ru c# $%$ -#mHn$ul e al meu2 iar 0%i $%(i 0e(i !i -en$ru mine %
Am-#r#(ie de -re%(i2 un -%-%r 1!Hn$KB :EJ )*2 C1=
P%-%rul 1e an3a@ea"# la rHndul 1#u.
?T%$ ce ne-a 1-u1 D%mnul2 0%m -une An -rac$ic#.B :EJ )*2 +M I%1 ,C2
)T=
Deci 1e aduc @er$!e de $auri. M%i1e ia @um#$a$e din 1Hn3ele 0ic$imei >i
1$r%-e>$e al$arul / adic# -e D%mnul / iar cu cealal$# @um#$a$e2 1$r%-e>$e
-%-%rul. ?Ia$# 1Hn3ele alian(ei -e care D%mnul a Ancheia$-% cu 0%i2 -e
$emeiul $u$ur%r ace1$%r cu0in$e.B :EJ ,C2 O11=
E 0%ra de % 1nt-lnire solemn)2 -lin# de ri$uri >i 1emne2 -r%mi1iuni de
% -ar$e >i de al$a / ca % c#1#$%rie / % 0ia(# An c%mun2 "i de "i An iuire chiar >i
An ac$ele cele mai umile. ?Tu 0ei !i 1%(ia mea2 iar eu 0%i !i 1%(ul $#uKB
Pr%!e(ii I1aia2 O1ia2 Ieremia2 E"echiel 0%r in1i1$a -en$ru re1-ec$area
alian(ei 1inai$ice2 0i%la$# !#r# Ance$are de ace1$ -%-%r a"ulter2 dar !#r#
Ance$are reAnn%i$# de iuirea neun# a lui Dumne"eu2 ca An$r-% $ra3ic#
-%0e1$e de dra3%1$e.
V aduce(i amin$e de cura@%a1a ale3%rie a !e$i(ei le-#da$e2 din
E"echiel )T. O -a3in# reali1$#2 $ri0ial# >i 1ulim#2 unde a-are clar i1$%ria
MHn$uirii lui I1rael >i a %menirii2 An$r-% 0i"iune -r%!e$ic# a 1acramen$el%r.
? La na>$ere2 An "iua cHnd $e-ai n#1cu$2 uricul nu (i 1-a $#ia$2 n-ai !%1$
1c#lda$# An a-#2 ca 1# !ii cur#(i$#2 nici n-ai !%1$ !reca$# cu 1are2 >i nici n-ai !%1$
An!#>a$# An 1cu$ece. Ochiul nim#nui nu 1-a Andura$ de $ine2 ca 1#-(i !ac# m#car
unul din ace1$e lucruri2 din mil# -en$ru $ineM ci ai !%1$ arunca$# -e cHm-2 a>a
de 1cHr# le era de $ine2 An "iua na>$erii $ale. A$unci Eu am $recu$ -e lHn3#
$ine2 $e-am 0#"u$ $#0#li$# An 1Hn3ele $#u2 >i am "i1. ?Tr#ie>$e chiar >i An
1Hn3ele $#uNB Da2 (i-am "i1. ?Tr#ie>$e chiar >i An 1Hn3ele $#uNB Te-am Anmul(i$
cu "ecile de mii? ca iara de -e cHm-. Gi ai cre1cu$2 $e-ai !#cu$ mare2 ai a@un1
de % !rumu1e(e de1#0Hr>i$#M (i 1-au r%$un@i$ -ie-$ul2 (i-a cre1cu$ -#rul. Dar erai
$%$ 3%al#2 3%al# de $%$. CHnd am $recu$ Eu -e lHn3# $ine2 M-am ui$a$ la $ine2 >i
ia$# c# A(i 0eni1e 0remea2 0remea dra3%1$el%r. A$unci am An$in1 -e1$e $ine
-%ala hainei Mele2 (i-am ac%-eri$ 3%liciunea2 (i-am @ura$ credin(#2 am !#cu$
le3#mHn$ cu $ine2 "ice D%mnul Dumne"eu2 >i ai !%1$ a MeaN Te-am 1c#lda$ An
a-#2 $e-am 1-#la$ de 1Hn3ele de -e $ine2 >i $e-am un1 cu un$delemn. i-am da$
haine cu1u$e cu !ir2 >i % Anc#l(#min$e din -iele de 0i(el de mare2 $e-am Ancin1
cu in 1u(ire2 >i $e-am Amr#ca$ An m#$a1e. Te-am Am-%d%i$ cu 1cule
1cum-e2 (i-am -u1 r#(#ri la mHn#2 >i % 1al# la 3H$M (i-am -u1 % 0eri3# An na12
cercei An urechi2 >i % cunun# minuna$# -e ca-. A1$!el2 ai !%1$ Am-%d%i$# cu
aur >i cu ar3in$2 >i ai !%1$ Amr#ca$# cu in 1u(ire2 cu m#$a1e >i cu1#$uri cu !ir.
Ai mHnca$ !l%area !#inii2 miere >i un$delemn. Erai de % !rumu1e(e
de1#0Hr>i$#2 a a@un1e1ei chiar Am-#r#$ea1#.B
:E" )T2 )-)<=
*O voi #e"e#si #entru zilele c-n" tr)ia #entru Caali, c-n" se 2)teaI
cu sal3a ei &i aler2a "u#) i3ovnicii ei, uit-n" "e mine, zice %omnul$
%e aceea, iat) o voi a"emeni &i o voi "uce 1n #ustiu &i 1i voi vor3i "e
#lacul inimii eiI acolo ea va c-nta ca #e vremea tinereii ei &i ca 1n ziua
c-n" s4a suit 1n ara E2i#tului$ An ziua aceea, zice %omnul, 1mi vei zice
*soul meu+ &i nu4mi vei mai zice *St)#-nul meu+$ Eoi scoate "in 2ura ei
numele 3aalilor ca s) nu mai (ie #omenii #e numeI *Te voi Lo2o"i cu
mine #rin ne#ri/)nire, ,u"ecat), mare 3un)tate &i vei cunoa&te #e %omnul$+
ALIAN!E CE SE EOR AMLINI AN CRISTOS
Misterul2 cum Ai "ice 1!Hn$ul Paul2 -lanul iuirii 0e>nice c%nce-u$e An
inima lui Dumne"eu 1e reali"ea"# -rin$r-% Andelun3a$# i1$%rie a iuirii.
Acea1$# i1$%rie Ance-e cu Crea(ia2 1e Am%3#(e>$e cu chemarea lui A0ram2
a-%i An$r-un -%-%r2 culminHnd cu E0enimen$ul de!ini$i0 care 0a !i e3al cu
chemarea uni0er1al# An M%ar$ea >i In0ierea lui I1u12 8iul lui Da0id2 8iul lui
A0raam.
Ace1$e e0enimen$e au % 1$ruc$ur# iden$ic#. Su a-aren(a 1en1iil#2
a1%lu$ nece1ar# -en$ru c# %mul e1$e $ru-2 -u$erea minuna$# a lui Dumne"eu
eru-e >i Al mi>c# -e %m de1chi"Hnd % n%u# e$a-# de c%muniune cu
Dumne"eu. ru1ca in$rare a lui Dumne"eu An 0ia(a 3ur2/ez) a lui A0ram
-en$ru a-l c%nduce la culmea credin(ei2 in$er0en(ia 1a -en$ru a eliera un
-%-%r de a1u-ri$%rii 1#i2 e3i-$enii2 dar mai mul$ chiar decH$ ace>$ia /
e3%i1mul / >i a-l duce -rin -uri!ic#ri c%n1ecu$i0e la acea1$# !l%are. Maria >i
r%dul / I1u1.
In El 1e 1m#linesc #rimele aliane$
Dumne"eu An$re3ului uni0er1 a Ancheia$ un le3#mHn$ cu un %m2 a-%i
cu un -%-%r mic. Dar ace1$e e$a-e ale alian(el%r -ar$iculare erau calea 1-re
un1 !Hr>i$ cu carac$er uni0er1al. 'nirea lui Dumne"eu cu An$rea3a %menire An
8iul lui Dumne"eu2 !#cu$ %m.
* C)r3ailor, iu3ii4v) nevestele cum a iu3it &i Cristos Ciserica &i S4a
"at #e Sine #entru ea, ca s4o s(ineasc), "u#) ce a cur)it4o #rin 3otezul cu
a#) #rin Cuv-nt, ca s) 1n()i&eze 1naintea Lui aceast) Ciseric), sl)vit), ()r)
#at) ()r) z3-rcitur) sau altceva "e (elul acesta, ci S(-nt) &i ()r) #ri/an)$+
7E( J,BJ4BH<
CRISTOS
SACRAMENT AL INTSLNIRII C' D'MNEEE'
?K'n %m 1e c%%ra din Ieru1alim la Ierih%n. A c#"u$ An$re ni>$e
$Hlhari2 care l-au de"r#ca$2 l-au @e!ui$ de $%$2 l-au #$u$ "dra0#n2 au -leca$2 >i
l-au l#1a$ a-r%a-e m%r$. Din An$Hm-lare2 1e c%%ra -e acela>i drum un -re%$M
>i2 cHnd a 0#"u$ -e %mul ace1$a2 a $recu$ Anain$e -e al#$uri. 'n Le0i$ $recea >i
el -rin l%cul acelaM >i cHnd l-a 0#"u$2 a $recu$ Anain$e -e al#$uriKB :Lc )U2 ,*-
<,=
Ace1$ %m e1$e An$rea3a %menire r#ni$# de -#ca$2 -lin# de 1Hn3e2
An1e$a$# de ier$are2 de 0ia(#2 de Dumne"euK
Pre%$ul e0reu2 le0i$ul 0echii Le3i2 $rec2 0#dK Dar ace>$i e0rei nu -%$
!ace nimic -en$ru un e0reu / %mul nu -%a$e !ace nimic -en$ru %m. O inim#
-rea 1al#2 ani -u(iniK Ca 1# 0%rim clar. alian(a m%"aic# anun(#
MHn$uirea2 % -re3#$e>$e2 dar ea 0ine din al$# -ar$e. E nece1ar un al$ul care 1-
% reali"e"e -en$ru c# alian(a 0eche n-%m -%a$e 1m#lini.
Dar ia$# c# 1e ridic# cel ce 0ine din al$# -ar$e. ? 'n 1amari$ean2 care
era An c#l#$%rie2 a 0eni$ An l%cul An car era el >i cHnd l-a 0#"u$ i 1-a !#cu$ mil#
de el. S-a a-r%-ia$ >i i-a le3a$ r#nile2 $urnHnd -e ele un$delemn >i 0in >i a-%i
l-a -u1 -e animalul 1#u de -%0ar#2 ducHndu-l la un han >i An3ri@ind de elKB
:)U2<<-<C=
Acea1$a nu 0# aduce amin$e de nimicF
A1cul$#$%rii lui I1u12 -%-%r ilic2 care -e$recea $rei %re -e 1#-$#mHn#
a1cul$Hnd Scri-$ura An 1ina3%3#2 nu -u$ea 1# nu 1e 3Hndea1c# la !e$i(a
le-#da$# din E" )T2 ale3%rie2 a -%-%rului in!idel2 a lumii -ierdu$e de care
Dumne"eu 1e Andur#.
?Am $recu$ -e lHn3# $ine >i $e-am 0#"u$ "#$Hndu-$e An 1Hn3ele $#u >i
(i-am "i1. Tr)ie&te$ Te-am 1c#lda$ An a-#2 am >$er1 1Hn3ele de -e $ine >i $e-
am un1 cu un$delemnKB
A-a2 un$delemnul2 0inul / ia$# 1acramen$ele. Dar mai An$Hi e1$e ne0%ie
de % -re"en(#2 de 1%1irea Celui care 0ine de de-ar$e >i care aduce ace1$e
1acramen$e. Mi>ca$ de mil#2 Dumne"eu $rece -e lHn3# n%i2 1e a-r%-ie2 e I1u12
Dumne"eu An$ru-a$.
Sacramentul, semnul c) %umnezeu ne m-ntuie&te, *A#ariia vizi3il) a
lui %umnezeu 1n ersoan)+, nu e altul "ec-t Isus$
?CHnd 1-au Am-lini$ $im-urile2 Dumne"eu l-a $rimi1 -e 8iul 1#u n#1cu$
din !emeie.B :Dal C2C=
* Iat) Ro3ul Meu, #e care4l s#ri,in, Alesul Meu, 1n care A&i 2)se&te
#l)cere su(letul Meu$ Am #us %u/ul Meu #este El6 El va vesti neamurilor
,u"ecata$ El nu va stri2a, nu4&i va ri"ica 2lasul, &i nu4l va (ace s) se au") #e
ulie$ Trestia (r-nt) n4o va z"ro3i, &i mucul care mai ar"e 1nc), nu4l va
stin2e$ Ea vesti ,u"ecata "u#) a"ev)r$ El nu va sl)3i, nici nu se va l)sa,
#-n) va a&eza "re#tatea #e #)m-nt6 &i ostroavele vor n)"),"ui 1n le2ea
Lui$+ A&a vor3e&te %omnul %umnezeu, care a ()cut cerurile &i le4a 1ntins,
care a 1ntins #)m-ntul &i cele "e #e el, care a "at su(lare celor ce4l locuiesc,
&i su(let celor ce mer2 #e el$ *Eu, %omnul, Te4am c/emat ca s) "ai
m-ntuire, &i Te voi lua "e m-n), Te voi #)zi &i Te voi #une ca le2)m-nt al
#o#orului, ca s) (ii Lumina neamurilor, s) "esc/izi oc/ii or3ilor, s) scoi
"in temni) #e cei le2ai, &i "in #rinsoare #e cei ce locuiesc 1n 1ntuneric$+
7Is ;B,84H<
CRISTOS, SACRAMENT RIMOR%IAL
?In luna a >a1ea2 An3erul Da0ril a !%1$ $rimi1 de Dumne"eu An$r-% ce$a$e
din Dalilea2 numi$# Na"are$2 la % !eci%ar# l%3%di$# cu un #ra$2 numi$ I%1i!2
din ca1a lui Da0id. Numele !eci%arei era Maria. In3erul a in$ra$ la ea >i a "i1.
?Plec#ciune2 (ie2 c#reia (i 1-a !#cu$ mare harM D%mnul e1$e cu $ine2
inecu0Hn$a$# e>$i $u An$re !emeiNB Turura$# !%ar$e mul$ de cu0in$ele
ace1$ea2 Maria 1e An$rea 1in3ur# ce -u$ea 1# An1emne"e urarea acea1$a.
In3erul i-a "i1. ?Nu $e $eme2 MarieM c#ci ai c#-#$a$ Andurare Anain$ea lui
Dumne"eu. Wi ia$# c# 0ei r#mHnea An1#rcina$#2 >i 0ei na>$e un !iu2 c#ruia Ai 0ei
-une numele I1u1. El 0a !i mare2 >i 0a !i chema$ 8iul Celui Prea Inal$M >i
D%mnul Dumne"eu Ai 0a da 1caunul de d%mnie al $a$#lui S#u Da0id. Va
Am-#r#(i -e1$e ca1a lui Iac% An 0eci2 >i Im-#r#(ia Lui nu 0a a0ea 1!Hr>i$.B
Maria a "i1 An3erului. ?Cum 1e 0a !ace lucrul ace1$a2 !iindc# eu nu >$iu de
#ra$FB In3erul i-a r#1-un1. ?Duhul S!Hn$ Se 0a -%3%rA -e1$e $ine2 >i -u$erea
Celui Prea Inal$ $e 0a umri. De aceea S!Hn$ul care Se 0a na>$e din $ine2 0a !i
chema$ 8iul lui Dumne"eu.B :Lc )2 ,T-<T=
?Venind 0remea de a na>$e2 ea adu1e -e lume -e !iul ei An$Hi n#1cu$2 Al
An!#># >i Al culc# An ie1le.B :,2T=
O1er0a(i 1chimareaF Ri$urile2 sacramentele reli3iil%r na$urale >i
chiar ri$urile alian(el%r e0reie>$i2 An m#1ura An care nu A>i a$in3eau e!ec$ele de
credin(# :c!. Rm *=2 1un$ e!%r$uri %mene>$i -en$ru a a@un3e la 1u-rana$ural2 la
Dumne"eu. Ori ia$# c# Dumne"eu 1e re0elea"#2 ca unul care Al cau$# -e %m.
Dumne"eu c%%ar# -en$ru a-l c#u$a -e %m. Samari$eanul An3enunchea$ lHn3#
r#ni$. P#1$%rul cel un alear3# du-# %aia r#$#ci$# -Hn# ce % 3#1e>$e2 >i cHnd a
3#1i$-%2 cu ucurie % -une -e umerii 1#iK
Ace1$a e1$e -rimul a1-ec$ al In$ru-#rii.
Nu %mul $reuie 1# Al cau$e -e Dumne"eu / cum ar -u$ea 1-% !ac#F
Dumne"eu Al cau$# -e %m.
Sacramentele vor (i "eci, 2esturile lui %umnezeu, &i nu ale noastre$
Marile 2esturi sacramentale ale lui %umnezeu le ve"em 1n aceea c) a
"evenit om$
Gi ia$# e!icaci$a$ea ace1$ui 1acramen$. ?CHnd a 0eni$ Am-linirea
$im-uril%r2 Dumne"eu a $rimi1 -e 8iul 1#u2 n#1cu$ din !emeie2 -en$ru ca n%i
1# de0enim !ii ai lui Dumne"eu.B :Dal C2C=
Cri1$%1 e1$e deci -rimul2 ade0#ra$ul 1acramen$2 -en$ru c# e1$e
1acramen$ul >i 1emnul e!icace al Andumne"eirii %amenil%r. La In$ru-are2 An
I1u1 din Na"are$2 % na$ur# %menea1c# e1$e ridica$# la demni$a$ea di0in#. Nu
numai -en$ru I1u1 - ce ar !i !#cu$ cu na$ura acea1$a el care e1$e Cu0Hn$ul lui
Dumne"eu din 0e>nicieF / ci -en$ru n%i $%(i.
El e1$e 1emnul2 $i-ul2 m%delul ad%-(iunii !iliale la care 0rea Dumne"eu
1# Ai ridice -e $%(i %amenii.
El e1$e 1emnul e!icace -en$ru care 0ine 1# ?reunea1c# -e c%-ii lui
Dumne"eu2 Am-r#>$ia(iB :In))2O,=2 1# Ai unea1c# An$r-un 1in3ur $ru-2 Tru-ul
lui Cri1$%1. El de0ine a1$!el ? Cel mai mare din$r-% mul(ime de !ra(iB :Rm
+2,*=2 -e care Ai 0a -ur$a2 -rin m%ar$ea >i An0ierea 1a2 al Am-#r$#>irea a $%$ ce
a re >i ce e1$e. In a@unul m%r(ii 1ale declara. ?Pen$ru acea1$# %r# am 0eni$K
CHnd 0%i !i ridica$ de la -#mHn$ Ai 0%i a$ra3e la mine -e $%(i %amenii.B :In
),2,5 11=
Ace1$a e1$e mi1$erul trecerii lui Ta$#l >i $recerea $u$ur%r %amenil%r cu
el >i -rin el. Mi1$erul Pa1cal.
T%a$e 1acramen$ele2 1un$ deci2 Mi1$ere Pa1cale2 ce 1e reali"ea"# An
0ia(a %amenil%r.
In$rea3a 0ia(# a lui I1u1 nu e decH$ % -re3#$ire a Mi1$erului Pa1cal >i
reali"area lui 1e !ace a"i -rin &i1eric#2 An 1acramen$e.
I1u1 Ai 1-unea lui Nic%dim. ?Nimeni nu 1-a 1ui$ An cer2 An a!ar# de Cel
ce S-a -%3%rH$ din cer2 adic# 8iul %mului2 care e1$e An cer. Gi2 du-# cum a
An#l(a$ M%i1e >ar-ele An -u1$ie2 $%$ a>a $reuie 1# !ie An#l(a$ >i 8iul %mului2
-en$ru ca %ricine crede An El 1# nu -iar#2 ci 1# ai# 0ia(a 0e>nic#. 8iindc# a$H$
de mul$ a iui$ Dumne"eu lumea2 c# a da$ -e 1in3urul Lui 8iu2 -en$ru ca
%ricine crede An El2 1# nu -iar#2 ci 1# ai# 0ia(a 0e>nic#. Dumne"eu2 An
ade0#r2 n-a $rimi1 -e 8iul S#u An lume ca 1# @udece lumea2 ci ca lumea 1# !ie
mHn$ui$# -rin El.B :In <2)<-)+=
Deci 1# 0edem cum.
ACTELE LUI CRISTOS SUNT ACTE SACRAMENTALE
Cri1$%1 e1$e Dumne"eu. T%$ ceea ce !ace el ca %m e1$e deci ac$ul
8iului lui Dumne"eu2 ac$ al lui Dumne"eu.
Dar 1# nu 0# Anchi-ui(i c# di0ini$a$ea lui I1u1 $ran1-#rea An Tru-ul
1#u. Pic$%rii Ai -un % c%r%an# de lumin# >i ra"e. Dar nuN 8#r# credin(#2
c%n$em-%ranii lui nu 0edeau An el decH$ un %m. Credin(a nu le era mai u>%ar#
decH$ n%u#. Pen$ru a-l recun%a>$e era nece1ar# % inim# de1chi1# lui
Dumne"eu2 %chii inimii -en$ru a -u$ea ci$i 1emnele >i 3e1$urile 1ale
%mene>$i. In cu0in$ele >i c%m-%r$area lui In cu0in$ele >i c%m-%r$area lui nu
-u$ea !i recun%1cu$ Dumne"eu An m%d direc$. mi1$erul -er1%anei 1e re0ela
Ance$2 -re"en(a >i $andre(ea lui Dumne"eu 1e -u$ea -erce-e numai $re-$a$.
I1u1 Ancearc# 1# Al l#murea1c# -e 8ili-2 care Al ru3a1e cu nai0i$a$e.
?XXD%amne2 ara$#-ne -e Ta$#l >i ne e1$e de a@un1.YY XXDe a$H$a $im-
1un$ cu 0%i >i $u nu m# cun%>$i2 8ili-eN Cine m# 0ede -e mine2 Al 0ede -e
Ta$#l. Cum -%(i 1-une. ara$#-ne -e Ta$#lF Nu cre"i $u c# 1un$ eu An Ta$#l >i
Ta$#l e1$e An mineFYYB :In )C2+=
In 1cri1%area lui I%an a-are $%cmai acea1$# eJ-erien(#. ?Ce era de la
Ance-u$2 ce am au"i$2 ce am 0#"u$ cu %chii n%>$ri2 ce am -ri0i$ >i ce am -i-#i$
cu mHinile n%a1$re2 cu -ri0ire la Cu0Hn$ul 0ie(ii2 -en$ru c# 0ia(a a !%1$
ar#$a$#2 >i n%i am 0#"u$-%2 >i m#r$uri1im de1-re ea2 >i 0# 0e1$im 0ia(a
0e>nic#2 0ia(# care era la Ta$#l2 >i care ne-a !%1$ ar#$a$#M -deci2 ce am 0#"u$ >i
am au"i$2 aceea 0# 0e1$im >i 0%u#2KB :)In )2)-<.=
De !a-$ a-%1$%lii2 a-%i &i1erica / de1c%-er# c# ?Iuirea Omului I1u1
e1$e An$r-ade0#r An$ru-area uman# a iuirii r#1cum-#r#$%are a lui Dumne"eu2
% An(ele3ere mai am-l# a iuirii lui Dumne"eu. Gi -en$ru c# ac$ele lui I1u1
1un$ ac$ele lui Dumne"eu An$r-% !%rm# de mani!e1$are %menea1c# / au % !%r(#
di0in# de mHn$uire2 1un$ 1al0a$%are2 cau"# a haruluiK dar cum acea1$# !%rm#
di0in# ne a-are 1u % !%rm# -#mHn$ea1c#2 0i"iil#2 ac$ele mHn$ui$%are ale lui
I1u1 1un$ 1acramen$ele. Sacramen$ An1eamn# An$r-ade0#r dar di0in de
mHn$uire An >i -rin$r-% !%rm# eJ$rem de 1en1iil#2 c%n1$a$ail#2 care
c%ncre$i"ea"# ace1$ dar.B :E.Q. SCQILLEL&ECZS=
O

? Dac# ace1$ea 1un$ ade0#ra$e -en$ru %rice ac$ %mene1c 1-eci!ic al lui
Cri1$%12 cu a$H$ mai mul$ 0%r !i 0alaile -en$ru ace1$e ac$e care2 de>i -u1e
An$r-% !%rm# %menea1c#2 1un$ $%$u>i2 din !irea l%r numai ac$e ale lui
Dumne"eu. minunile >i mHn$uireaB :Iidem=
*%u#) trei zile, L4au 2)sit 1n Tem#lu, &ez-n" 1n mi,locul 1nv))torilor,
ascult-n"u4i &i #un-n"u4le 1ntre3)ri$ Toi care4l auzeau, r)m-neau uimii "e
#rice#erea &i r)s#unsurile Lui$ C-n" L4au v)zut #)rinii Lui, au r)mas
1nm)rmurii6 &i mama Lui I4a zis@ *?iule, #entru ce Te4ai #urtat a&a cu noi'
Iat) c) tat)l T)u &i eu Te4am c)utat cu 1n2ri,orare$+ El le4a zis@ *%e ce M4
ai c)utat' Oare nu &tiai c) tre3uie s) (iu 1n casa Tat)lui Meu'+ %ar ei n4
au 1neles s#usele Lui$ A#oi S4a #o2or-t 1m#reun) cu ei, a venit la Nazaret,
&i le era su#us$ Mama Sa #)stra toate cuvintele acestea 1n inima ei$ =i Isus
cre&tea 1n 1nele#ciune, 1n statur), &i era tot mai #l)cut 1naintea lui
%umnezeu &i 1naintea oamenilor$+ 7Lc B,;94JB<

SACRAMENTELE AN EIA!A LUI CRISTOS
I1u1 -#r#1e>$e Na"are$ul >i c%%ar# -e malurile I%rdanului cu 0ame>ii2
cu -r%1$i$ua$ele >i cu cei cu nume r#u. Se arunc# An mi@l%cul ace1$ei lumi / a
1a / An acelea>i a-e ca ei. Ace1$ -rim a1-ec$ ale 0ie(ii 1ale -ulice e1$e
mani(estarea In$ru-#rii lui Dumne"eu. ? N-am 0eni$ -en$ru cei dre-(i2 ci
-en$ru cei -#c#$%>i.B :Mc ,2)5= Cu ei -rime>$e el Cotezul -%c#in(ei2
-r%mi(Hnd a1$!el $u$ur%r a-el%r lumii -u$erea de a 1-#la -#ca$ele lumi2 -rin
Duhul S!Hn$.
C#ci An $im- ce -rin ace1$ %$e"2 de0ine !ra$e cu -#c#$%>ii. Duhul lui
e1$e a1u-ra lui An$r-un 1emn 1im%lic. ?Duh de 0ia(# care -lana a1u-ra a-el%r
-rimare >i le !ecunda. El 0a 1-une lui Nic%dim. ?Dac# nu 0# 0e(i na>$e >i din
Duh2 nu 0e(i in$ra An Im-#r#(ia lui Dumne"euB :In <2O= Ace1$a e1$e &%$e"ul
An Duh. %$e" >i c%n!irmarea lui.
E0an3heliile 1un$ -line cu 3e1$urile lui I1u1 -en$ru -#c#$%>i.
'n rain 1-unea. ?Dac# cine0a -#c#$uie>$e % da$#2 de d%u# %ri2 de $rei
%ri2 0a !i ier$a$. Dar dac# >i a -a$ra %ar#F NuNB I1u1 ne 1-une. ?De >a-$e %riF
Nu. Ci de >a-$e"eci de %ri cH$e >a-$eB2 adic# mereu :M$ )+2,,=. Ne-% cere
-en$ru c# % !ace el mai An$Hi.
Tu$ur%r a 1-u1 ca -#c#$%a1ei din ca1a lui Sim%n. ?i 1e iar$# -#ca$eleB
:Lc 52C+=. Adul$erei Ai 1-u1e. ?Nu $e c%ndamn2 mer3i >i nu mai -#c#$uiB :In
+2))=. Lui Le0i Ai 1-une. ?Vin%2 urmea"#-m#NB :M$ *2*=. Lui Eacheu. ?Vin
la $ineNB :Lc )*= THlharului. ?A1$#"i 0ei !i cu mine An rai.B :,<2C<=. Ia$#
cu0in$ele sacramentale ale lui I1u1.
Gi ri$urileF Primirea -#c#$%>il%r2 1er0irea me1ei cu ei. Le3ali>$ii 1un$
1candali"a(i2 nu mai -%$ de ciud#. : M$ *2))M ,)2<)M Mc ,)2)TM Lc 52<CM )O2
)-,M In +2<=. Gi a$unci le eJ-lic#. ?'n %m a0ea d%i !iiKB :Lc )O=. Iuirea de
$a$#.
?T%(i 0ame>ii >i -#c#$%>ii 1e a-r%-iau de I1u1 ca 1#-l a1cul$e. Gi
8ari1eii >i c#r$urarii cHr$eau >i "iceau. ?Omul ace1$a -rime>$e -e -#c#$%>i2 >i
m#nHnc# cu ei.B Dar El le-a 1-u1 -ilda acea1$a. ?Care %m din$re 0%i2 dac# are
% 1u$# de %i2 >i -ierde -e una din ele2 nu la1# -e celelal$e n%u#"eci >i n%u# -e
i1la"2 >i 1e duce du-# cea -ierdu$#2 -Hn# cHnd % 3#1e>$eF Du-# ce a 3#1i$-%2 %
-une cu ucurie -e umeriM >i2 cHnd 1e An$%arce aca1#2 cheam# -e -rie$enii >i
0ecinii 1#i2 >i le "ice. ?&ucura(i-0# Am-reun# cu mine2 c#ci mi-am 3#1i$ %aia
care era -ierdu$#.B T%$ a>a2 0# 1-un c# 0a !i mai mul$# ucurie An cer -en$ru
un 1in3ur -#c#$%1 care 1e -%c#ie>$e2 decH$ -en$ru n%u#"eci >i n%u# de %ameni
ne-rih#ni(i care n-au ne0%ie de -%c#in(#.B :Lc )O2 )-5=
Al$ ri$. 0indecarea -#c#$%>il%r.
Parali$icului din Ca!arnaum Ai "ice. ?P#ca$ele $ale 1un$ ier$a$eK Ia-(i
$ar3a >i mer3iNB :Mc ,2*= Surd%-mu$ului Ai a$in3e urechile >i lima.
?De1chide-$eNB :52<)=. Orului din &e$ania Ai -une -u(in# 1ali0# An %chi >i Ai
im-une mHinile :+2,<=. La mHna e-ile-$icului :*2,5=. In numele lui cei
d%i1-re"ece ?un3 cu un$delemn -e %lna0i >i ei 1e 0indec#B :Mc T2)<=.
De1$uri sacramentale$
Ace1$ Dumne"eu2 -rie$en al -#c#$%>il%r2 Anmul(e>$e 0inul la Cana2
-en$ru c# e % c#1#$%rie >i nu 0rea 1# Ai la1e -e miri Ancurca(i / la !el 0a
Anmul(i -Hinile -e mun$e ca 1# nu $rimi$# mul(imile An!%me$a$e. ?Lua(i >i
mHnca(iK Lua(i >i e(iKB
Inmul(irea -Hinil%r are l%c >i cu a@u$%rul A-%1$%lil%r. ?I1u1 a lua$
-Hinile >i ridicHndu->i %chii 1-re cer a r%1$i$ cu0in$ele inecu0Hn$#rii2 a !rHn$
-Hinile >i le-a da$ ucenicil%r 1#i ca 1# le Am-ar$# %amenil%r.B :Mc T2C)=. Are
3ri@# ca din ace1$e -Hini 1# nu 1e -iard# nimic. 1e adun# ), c%>uri cu
!irimi$uriK De ce n-a r#ma1 nimic din -e>$iF Gi de unde c%>urile 3%aleF Gi
-en$ru cine erau !irmi$urileF De ce ), c%>uriF
), $riuri An1emna $%$ali$a$ea 0echiului -%-%r al lui Dumne"euM ),
a-%1$%li An1eamn# $%$ali$a$ea n%ului -%-%r al lui Dumne"eu2 din ace1$e ),
c%>uri n%i mHnc#m PHinea 0ie(ii de1-re care 0%re>$e I1u1 An 9%ia mare.
In 9%ia 1!Hn$#2 ?>$iind c# a 0eni$ $im-ul 1# $reac# din lumea acea1$a la
Ta$#lK >$iind c# $a$#l i-a da$ $%a$e2 c# a ie>i$ de la Dumne"eu >i 1e 0a
An$%arce la elKB :In )<=2 ia un >$er3ar2 $%arn# a-# An$r-un 0a1 >i Ance-e 1#
1-ele -ici%arele a-%1$%lil%r. Ser0i$%rul !ra(il%r 1#i2 1er0i$%rul 1#racil%r.
Ser0i$%rul !ra(il%rK A !%1$ % ul$im# An0#(#$ur# / 0ia(a >i m%ar$ea lui I1u1
An$r-un 3e1$ 1im%lic. ?0ia(a lui Dumne"eu e1$e a 1lu@i -rin iuireK Acea1$a
e1$e >i calea n%a1$r# 1-re Via(#.B
Via(a. T%a$e 3e1$urile lui I1u1 1un$ %rien$a$e An de!ini$i02 1-re a d#rui
0ia(a 0e>nic#. Ace1$a e1$e me1a@ul An0ieril%r -e care le !ace. ?Eu 1un$
An0ierea >i 0ia(a.B
I%an A>i $ermin# E0an3helia cu ace1$e cu0in$e. ?I1u1 a mai !#cu$ >i
mul$e al$e minuni care nu 1un$ 1cri1e An car$ea acea1$a. Iar ace1$ea au !%1$
1cri1e ca 1# crede(i c# I1u1 e1$e Cri1$%12 8iul lui Dumne"eu >i cre"Hnd2 0ia(#
1# a0e(i An numele lui.B :,U2<U=
Ace1$e 3e1$uri nu 1un$ -erima$e.
Cri1$%12 Sacramen$ al mHn$uirii cu Dumne"eu2 e cu n%i -Hn# la
1!Hr>i$ul 0eacuril%r2 ca 1# le re!ac# -en$ru n%i -rin 1acramen$ele &i1ericii
1ale.
*Marta i4a zis lui Isus@ *%oamne, "ac) ai (i (ost aici, n4ar (i murit
(ratele meu5 %ar &i acum, &tiu c) orice vei cere "e la %umnezeu, Ai va "a
%umnezeu$+ Isus i4a zis@ *?ratele t)u va 1nvia$+ *=tiu+ I4a r)s#uns Marta
*c) va 1nvia la 1nviere, 1n ziua "e a#oi$+ Isus i4a zis@ *Eu Sunt 1nvierea &i
viaa$ Cine cre"e 1n Mine, c/iar "ac) ar (i murit, va tr)i$ =i oricine tr)ie&te,
&i cre"e 1n Mine, nu va muri nicio"at)$ Crezi lucrul acesta'+ *%a,
%oamne+ I4a zis ea *cre" c) Tu e&ti Cristos, ?iul lui %umnezeu, care
tre3uia s) vin) 1n lume$+
7In B8 4 BH<
,
&ISERICA
GI
SACRAMENTELE EI
&ISERICA SACRAMENT AL INTSLNIRII C' CRISTOS
Scri-$ura re-e$# c# An Dumne"eu nu e1$e -#r$inire. Dumne"eu nu
iue>$e -e cre>$ini mai mul$ decH$ -e al(ii. Dumne"eu nu Ai mHn$uie>$e
numai -e cre>$ini2 l#1Hndu-i -e ceilal(i ?Dumne"eu 0rea ca $%(i %amenii 1# 1e
mHn$uia1c#.B:)Tim ,2C=
La !el >i Ta$#l2 ?L-a $rimi1 -e 8iul 1#u unic An LumeB2 lumii An$re3i2 >i
nu unu 3ru- -ri0ile3ia$ :c!. In <2)T=. Iar 8iul are aceea>i iuire uni0er1al# de
aceea A>i d# 0ia(a ?-en$ru cei mul(iB2 adic# -en$ru $%(i %amenii2 !#r# eJce-(ie.
?Qarul care ni 1-a da$ -rin I1u1 Cri1$%12 1-a da$ din el>u3 cel%r mul(iK Prin
a1cul$area unuia 1in3ur / I1u1 Cri1$%1 / cei mul(i 0%r !i !#cu(i ne-rih#ni(iKB
:Rm O2)O 1= A muri$ >i a An0ia$ -en$ru $%(iM -en$ru $%(i 1-a ridica$ la Ta$#lM iar
0%in(a lui e1$e de a-i a$ra3e -e $%(i %amenii :c!. In ),2<,=
Ace1$a e1$e Mi1$erul MHn$uirii2 mi1$erul Pa1cal :?Pa1calB An1eamn#
$recere. $recerea lui Dumne"eu 1-re n%i2 $recerea lui Cri1$%1 1-re Ta$#l -rin
M%ar$ea >i In0ierea 1a2 An care ne $ra3e >i -e n%i -en$ru c# !%rm#m un 1in3ur
$ru- cu el.=
*Citin"u4le, v) #utei 1nc/i#ui #rice#erea #e care o am eu "es#re
taina lui Cristos, care n4a (ost ()cut) cunoscut (iilor oamenilor 1n celelalte
veacuri, 1n (elul cum a (ost "esco#erit) acum s(inilor a#ostoli &i #rooroci ai
lui Cristos, #rin %u/ul$ C) a"ic) Neamurile Sunt 1m#reun) mo&tenitoare cu
noi, alc)tuiesc un sin2ur tru# cu noi &i iau #arte cu noi la aceea&i
()2)"uin) 1n Cristos Isus, #rin Evan2/elie$+
7E( D, ;49<
ISRAEL, SACRAMENTE %E M0NTUIRE UNIEERSAL
S# relu#m una din $emele -rimului n%1$ru ca-i$%l. I1rael2 -%-%r mar$%r
al alian(el%r di0ine2 !u1e1e ale1 -en$ru a !i ?un 1emn ridica$ An !a(a
-%-%arel%r -#3HneB :I1 ),2),=2 un 1emn2 un sacrament al a-r%-ierii lui
Dumne"eu. Ale3erea lui nu era deci un -ri0ile3iu. An$r-% lume a iuirii nu
eJi1$# -ri0ile3ia(iM $%$ul e -en$ru $%(i. Ale3erea era a"a unei mi1iuni. O
mi1iune uni0er1al#. a 0e1$i lumii An$re3i minunile lui Dumne"euM a 1$ri3a
na(iunil%r c# Dumne"eu e1$e un2 c# iuirea lui e1$e 0e>nic#2 a -re3#$i >i a
1#r#$%rii 0enirea 8iului lui Dumne"eu -en$ru nun$a 1a cu %menirea An$rea3#.
Dac# e0reii 1un$ in!ideli mi1iunii l%r uni0er1ale2 0%r !i re1-in>i2 le
1-une I1u12 -en$ru c# au a1cun12 au -#1$ra$ -en$ru ei ? $alan$ulB - me1a@ul
uni0er1al al MHn$uirii / care le-a !%1$ Ancredin(a$ numai -en$ru a aduce
r%ade An$re -#3Hni :M$ ,O2,T=. La !el >i An ca"ul -ara%lel%r 0i$icul$%ril%r
in!ideli :,)2<<= care au 0ru$ 1# A>i %-rea1c# r%adele 0iei. ? De aceea2 declar#
Cri1$%12 Im-#r#(ia lui Dumne"eu 0a !i lua$# de la 0%i >i da$# unui -%-%r care
0a aduce r%adele cu0eni$e.B
*Atunci Am#)r)ia cerurilor se va asem)na cu un om, care, c-n" era
s) #lece 1ntr4o alt) ar), a c/emat #e ro3ii s)i, &i le4a 1ncre"inat avuia sa$
Unuia i4a "at cinci talani, altuia "oi, &i altuia unul@ (iec)ruia "u#) #uterea
lui6 &i a #lecat$ An"at), cel ce #rimise cei cinci talani, s4a "us, i4a #us 1n
ne2o, &i a c-&ti2at cu ei ali cinci talani$ Tot a&a, cel ce #rimise cei "oi
talani, a c-&ti2at &i el ali "oi cu ei$ Cel ce nu #rimise "ec-t un talant, s4a
"us "e a ()cut o 2roa#) 1n #)m-nt &i a ascuns acolo 3anii st)#-nului s)u$+
7Mt BJ, 8;48:<
NOUL OOR AL LUI %UMNEZEU
Acea1$# ?na(iune 1!Hn$#B nu 0a a0ea nimic na(i%nali1m2 acea1$# ?ra1#
1!Hn$#B2 ?alea1#B nu 0a -r%-a3a reali1mul2 -en$ru c# e 0%ra de % ra1#
?1-iri$ual#B2 aceea a cre>$inil%r2 a unui -%-%r ?uni0er1alB / &i1erica.
Ace1$ -%-%r n%u al lui Dumne"eu 1e na>$e -rin Duhul S!Hn$ din
credin(# >i 1acramen$e. Dar An acela>i $im- ace1$ -%-%r e >i 1acramen$
-ermanen$ >i 3l%al al lui Cri1$%1. In0ia$ >i An#l(a$ la cer2 el c%n$inu# 1# !ac#
1emn $u$ur%r %amenil%r -rin &i1erica 1a.
Du-# ce >i-a Am-lini$ mi1iunea2 mi1$erul mHn$uirii >i re1$aurarea lumii
-rin m%ar$ea >i An0ierea 1a. I1u1 Cri1$%1 -rimind $%a$# -u$erea An cer >i -e
-#mHn$2 a An$emeia$ &i1erica2 1acramen$ al mHn$uirii. A>a cum a !%1$ $rimi1 >i
el de Ta$#l2 i-a $rimi1 -e a-%1$%lii 1#i An lume2 dHndu-le acea1$# -%runc#.
? Mer3e(i An lumea An$rea3#2 !ace(i ucenici2 %$e"Hndu-i An numele Ta$#lui >i
al 8iului >i al 1!Hn$ului Duh2 An0#(Hndu-i 1# -#"ea1c# $%$ ce 0-am -%runci$.B
:Va$ican II=
T

&i1erica e1$e un sacrament al m-ntuirii E1$e al %-$ulea 1acramen$F Gi
$%cmai C%nciliul Va$ican II 0%re>$e a>a2 de>i cel din Triden$ le1$ema -e
acela care nu ar admi$e c# nu 1un$ &a#te sacramente, nici mai mult nici mai
#uin.
E un minuna$ eJem-lu c# lima@ul 1ec%lului LL nu mai e1$e cel din
1ec%lul LVI.
In 1ec%lul LVI din cau"a maniei ideil%r clare2 erau de1-#r(i$e
1acramen$ele ca ni>$e lucruri care 1e cer c%rec$ !#cu$e2 -r%duceau un m%d
au$%ma$2 ?eJ %-ere %-era$%B2 ace1$ al$ lucru care era harul 1acramen$al al
%$e"ului2 al c#1#$%riei2 al Am-#r$#>anieiK ce0a An 3enul unei !arici de
c%n1er0e2 unde cu$iile ie1 -e and#. Sacramen$ele nu erau c%n1idera$e
An$Hlniri -er1%nale cu Cri1$%1 cel 0iu >i cu c%muni$a$ea / &i1erica.
*Eoi Suntei sarea #)m-ntului$ %ar "ac) sarea 1&i #ier"e 2ustul, #rin
ce 1&i va c)#)ta iar)&i #uterea "e a s)ra' Atunci nu mai este 3un) la nimic
"ec-t s) (ie le#)"at) a(ar), &i c)lcat) 1n #icioare "e oameni$ Eoi Suntei
lumina lumii$ O cetate a&ezat) #e un munte, nu #oate s) r)m-n) ascuns)$ =i
oamenii n4a#rin" lumina ca s4o #un) su3 o3roc, ci o #un 1n s(e&nic, &i
lumineaz) tuturor celor "in cas)$ Tot a&a s) lumineze &i lumina voastr)
1naintea oamenilor, ca ei s) va") (a#tele voastre 3une, &i s) sl)veasc) #e
Tat)l vostru, care este 1n ceruri$+
7Mt J,8D 4 89<
CERICA F SACRAMENT
In 1ec%lul LL $e%l%3ii2 a-%i Va$ican II redau cu0Hn$ului sacrament
1en1ul mai lar32 mai 1u-lu2 mai $radi(i%nal2 cu-rin"Hnd $%a$e reali$#(ile
i1$%riei >i lumii An care 1e de1c%-er# mi1$erul MHn$uirii2 -en$ru c# aici 1e
-%a$e $r#i ace1$ mi1$er. Semn e(icace al /arului2 a>a era de!ini(ia
1acramen$ului. Ei ine2 de ce 1# re1$rHn3em $ermenul la >a-$e 3e1$uri
-ri0ile3ia$e ale lui Cri1$%12 ri$uali"a$e An &i1eric#F
Sun$em An -rime@dia de a nu %1er0a a$H$ea >i a$H$ea -er1%ane2
e0enimen$e >i 3e1$uri -rin care Cri1$%1 ne mHn$uie>$e2 -rin care 0ine 1-re n%i
>i ne 1$ri3#. ?V# iue1c2 Dumne"eu 0# iue>$eNB
&i1erica e1$e An -eric%l. An$%arcerea 1-re 1ine2 hi-n%$i"area 1-re 0ia(a
1a in$ern# ca un cHine Anchi1 An cu>c# unde nu mai -%a$e !ace al$ce0a decH$ 1#
1e a$# cu -uriciiK Or &i1erica e1$e An -rimul rHnd un -%-%r -en$ru lume2
!iin(a ei e1$e $%cmai mi1iunea uni0er1al#. ?Precum m-a $rimi1 -e mine Ta$#l2
a>a 0# $rimi$ >i euK Mer3e(i2 An0#(a(iK 0e(i !i mar$%rii mei An Ieru1alim2 An
Iudeea >i -Hn# la mar3inile lumii.B
A 0%ri de1-re % &i1eric# / Sacramen$ An1eamn# deci a renun(a la
3Hndul c# !%rm#m % c%muni$a$e de credinci%>i2 re-lia$# An 1ine2 >i a a!irma
din c%n$ra mi1iunea ei. de1c%-erirea mHn$uirii lui Dumne"eu -rin I1u1
Cri1$%1M a !i -en$ru %ameni 1emnul An$Hlnirii cu I1u1 MHn$ui$%rul.
S# ci$im Va$ican II.
?Cri1$%1 e1$e lumina -%-%arel%r. reuni$ An Duhul S!Hn$2 S!Hn$ul
C%nciliu d%re>$e cu ard%are ca2 -rin 0e1$irea E0an3heliei / Ve1$ea cea &un#
/ c#$re $%a$e -%-%arele2 1# r#1-Hndea1c# An $%a$# lumea lumina lui Cri1$%1
care 1$r#luce>$e2 -e !a(a &i1ericii. &i1erica e1$e2 -rin Cri1$%1 / un 1acramen$2
adic# 1emn >i mi@l%c de unire in$im# cu Dumne"eu >i uni$a$e cu An$re3ul
neam %mene1c.B
5
S# relu#m ace1$ $ermen.
CISERICA, SACRAEMNT AL LUI CRISTOS
S# ne 3r#im 1# a!irm#m. &i1erica e1$e Cri1$%1. Dac# Cri1$%1 e1$e
ca-ul &i1ericii2 a$unci cre>$inii 1un$ memrele >i de1e%ri ace1$e memre 1un$
%lna0e. E1$e ade0#ra$ c# 9eann D[Arc 1-unea. ? Cri1$%1 1au &i1erica -en$ru
mine 1un$ acela>i lucru.B Se -%a$e2 dar numai An 1en1ul An care % 1-unea
1!Hn$ul Paul. Taina acea1$a e1$e mare2 % 1-un cu -ri0ire la Cri1$%1 >i &i1erica
1aK a>a cum 1%(ul >i 1%(ia 1un$ d%i An$r-un 1in3ur $ru-.B :E! OC2<)= Cri1$%1
>i &i1erica 1un$ un 1in3ur $ru-K de>i r#mHn d%i. &i1erica e1$e uni$# cu
Cri1$%12 a>a cum mirea1a e uni$# cu mirele eiM &i1erica nu e1$e Cri1$%12 ci
1emnul2 1acramen$ului Cri1$%1M Al 0e1$e>$e >i d# -u$ere de a-l An$Hlni.
Acea1$# cali$a$e de 1acramen$e al lui Cri1$%12 e1$e -en$ru ea / -en$ru
n%i cre>$inii / % chemare >i % c%n$e1$are c%n$inu#. Oamenii care 1-un.
? Cri1$%1 da2 &i1erica nu.B2 Ace>$ia eJ-rim# An m%d ru$al acea1$# c%n1$a$are.
?Cri1$%1 a iui$ &i1erica >i 1-a d#rui$ -en$ru ca 1-% 1!in(ea1c#K 1# >i-%
-re"in$e m#rea(#2 !#r# -a$# >i "Hrci$ur#2 nici al$ce0a de !elul ace1$a2 ci
1!Hn$# >i ne-#$a$#.B :Lc O2,O-,+=
Or $reuie 1# recun%a>$em cu umilin(# c# acea1$# &i1eric# nu e1$e de
l%c !#r# -a$# (i "Hrci$ur#. N%i nu 1un$em ne-rih#ni(i. T%$u>i $reuie 1#
1-unem cu $#rie c# &i1erica e1$e le3a$# de d%u# mii de ani de e0enimen$ul
Cri1$%1 I1u1. Ea 1-a n#1cu$ din In$ru-area mHn$ui$%areM -r%clam# m%ar$ea >i
An0ierea lui Cri1$%1. ? A$H$a $im- cH$ durea"# i1$%ria %menea1c#2 &i1erica
r#mHne acea1$# -ar$e de %menire care m#r$uri1e>$e c# Dumne"eu a
in$er0eni$ An i1$%rie -rin 8iul 1#u / I1u1 din Na"are$2 m%r$ >i An0ia$. A$H$ cH$
durea"# i1$%ria %menirii2 &i1erica are mi1iunea de a 0e1$i lumii moartea &i
1nvierea lui Cristos #-n) ce va veni el$B :M3r C%!!6=
+

* Ciserica este Isus Cristos r)s#-n"it &i comunicatI Cum #oate (i
Ciserica &i tru# &i mireasa lui' Numele "e $ru- ne (ace s) 1nele2em c-t "e
mult a#arine Cisericii lui Cristos6 titlul "e mireas) ne arat) c) era totu&i
str)in) "e el$ Isus a iu3it Ciserica &i a ()cut4o mireasa lui@ a 1nc/eiat cu ea o
c#1#$%rie ()c-n"4o tru#ul lui$ D%i An$r-un 1in3ur $ru-. Numele "e Mireas)
"istin2e #entru a reuni6 titlu "e tru# une&te ()r) a con(un"a$+ :&%11ue$=
*
CISERICA SACRAMENT AL UNIRII INTIME CU %UMNEZEU
&i1erica nu e1$e Cri1$%1. Nu e1$e nici Im-#r#(ia. Inc# nu. Dar e1$e
sacramentul 1m#)r)iei lui %umnezeu2 acea1$# unire intim) cu %umnezeu
de1-re care ne 0%re>$e C%nciliul >i care !ace din n%i !ii >i !iicele Ta$#lui.
Acea1$# Im-#r#(ie e1$e -re"en$# An $%a$e inimile >i 3ru-urile care 1e de1chid
ac(iunii >i iuirii lui Dumne"eu. ? Im-#r#(ia lui Dumne"eu e1$e An 0%iB2
1-unea I1u12 e1$eK>i Anc# nuM ?0ie Im-#r#(ia $a,2 1e r%a3# &i1ericaK Nu 0a
!i An n%i decH$ a$unci cHnd lumea 0a !i $ran1!%rma$#2 la 1!Hr>i$ul reali"#ril%r
%mene>$i >i a -lanului lui Dumne"eu -rin -u$erea lui I1u1 cel In0ia$.
&i1erica recun%a>$e c# Im-#r#(ia e1$e de@a -re"en$# An lume. Nu % !ace
cu ucurie >i recun%>$in(# -en$ru a % eJ$inde >i a % ar#$a %amenil%r de un#
0%in(#. Pen$ru c# Am-#r#(ia Anain$ea"# An An$re3ul uni0er1.
&i1erica % -rime>$e >i % !ace 1# crea1c# -rin celerarea 1acramen$el%r.
De>i celera$e2 1acramen$ele 1$ri3# lumii 1-eran(a &i1ericii. Ele 1un$ 1emne
-remer3#$%are ale lumii An I1u1 Cri1$%1. &i1erica2 -rin 1acramen$e2 A>i
reAnn%ie>$e iuirea care e1$e iuirea lui ?I1u1 Cri1$%1 r#1-Hndi$ >i c%munica$.B
:&OSS'ET=
)U

C#ci dac# nu e1$e l%c -en$ru laud#2 ne d#m 1eama $%$u>i c# &i1erica
r#mHne sacramentul M-ntuirii -en$ru $%(i aceia care nu 0%r 1# A>i de1chid#
%chii. Cu0Hn$ul &i1ericii anun(# acea1$# MHn$uire. Cre"ul % cHn$#2 cei
c%n1acra(i dau m#r$urie -rin 0ia(a l%r ca >i cei c%n1acra(i -rin 1enin#$a$ea
0ie(ii l%rK De1-re MHn$uire 0%re>$e imen1ul >an$ier al 1ur%ril%r de cari$a$e
1au educa$%arel%r2 -re%(ii munci$%ri2 ca1ele Emau12 mi1iunile din (#rile
1ude"0%l$a$e -en$ru al!ae$i"are >i -en$ru An3ri@irea %lna0il%r2 $%a$e
ac(iunile -en$ru lier$a$ea >i demni$a$ea %amenil%r 1%r$i(i a1u-ririi2
di1-re(ului2 di1crimin#rii >i li-1ei de re1-ec$K Nu 1e -%a$e ne3a c# &i1erica
Ancearc# 1# !ie 1acramen$ul !ra$erni$#(ii umane uni0er1ale.
*Un Samaritean, care era 1n c)l)torie, a venit 1n locul un"e era el, &i
c-n" l4a v)zut, i s4a ()cut mil) "e el$ S4a a#ro#iat "e i4a le2at r)nile, &i a
turnat #este ele unt"elemn &i vin6 a#oi l4a #us #e "o3itocul lui, l4a "us la un
/an, &i a 1n2ri,it "e el$ A "oua zi, c-n" a #ornit la "rum, a scos "oi "inari, i4
a "at /an2iului, &i i4a zis@ *Ai 2ri,) "e el, &i orice vei mai c/eltui, 1i voi "a
1na#oi la 1ntoarcere$+
7Lc 8K, DD4DJ<
CISERICA F SACRAMENT AL UNIT!II UMANE
?&i1erica e1$e An Cri1$%1 1acramen$ul2 adic# 1emn >i mi@l%c de uni$a$e a
An$re3ii %meniriB - Va$ican II
Ea nu e1$e din nici % na(iune2 nici ra1# -en$ru c# ea cu -rinde -e $%a$e.
Ea are mi1iunea de a Am-#ca cu Dumne"eu2 dar >i cu %amenii2 c#ci una nu
mer3e !#r# cealal$#K ?Ce a(i !#cu$ unui din$re ace>$ia mai mici ai meiKB 2
?Iui(i -e du>maniKB
De1i3ur nu e1$e 1u!icien$ 1# ci$im Am-reun# E0an3helia duminica. Dar
cine ar -u$ea ne3a c# eJi1$# An &i1eric# mai mul$# iuire decH$ ur#F Cine
cun%a>$e An lume un !ermen$ de uni$a$e mai e!icace decH$ &i1ericaF
Ace1$ -%-%r me1ianic2 de>i nu cu-rinde e!ec$i0 -e $%(i %amenii >i de >i
-are % mic# $urm#2 c%n1$i$uie $%$u>i2 -en$ru An$rea3a %menire2 3ermenul celei
mai -u$ernice uni$#(i a 1-eran(ei >i mHn$uirii. S$aili$# de Cri1$%1 -en$ru a
c%munica 0ia(a2 dra3%1$ea >i ade0#rul. &i1erica e1$e An mHinile lui un
in1$rumen$ al mHn$uirii $u$ur%r %amenil%rM e1$e $rimi1# lumii. :Va$ican II=
))

S ni 1e ier$e ace1$e -a3ini a1$rac$e2 dar e1en(ialul C%nciliului e1$e
aiciK Cristos este 1ntru#at a (ost c/i#ul Tat)lui6 Ciserica tre3uie s) (ie
#entru oameni c/i#ul lui Cristos 1n)lat la ceruri, semnul e(icace care 1l (ace
#rezent 1n mo" vizi3il 1n lume, *sacramentul+ s)u$ In 1!in(ii 1#i2 ea ne
cheam# 1# !im 1emnul unei iuiri care ne de-#>e>$e.
MISTER'L PASCAL IN SACRAMENTE
8iind iuire2 Dumne"eu e1$e 3in3#>ie >i mil#. 0ine 1-re n%i An mi"eria
n%a1$r#. Amin$i(i-0# de -ara%la 1amari$eanului mil%1$i0 >i a 1#rmanului
l#1a$ a-r%a-e m%r$ -e cale 1-re Ierih%n. Samari$eanul / >i >$im c# ace1$a e1$e
Dumne"eu - 0enea de de-ar$e2 1e a-r%-ie2 de0ine a#roa#ele muriundului2
Al An3ri@e>$e cu un$delemn >i 0in2 Al $ran1-%r$#2 ia a1u-ra chel$uielil%r
s#italiz)rii / An(ele3e(i-m#. MHn$uirea %menirii.
Dar eJi1$# mHn$ui$%r >i mHn$ui$%rK P%a$e c# necun%1cu$ul e1$e An3ri@i$
din dra3%1$e -Hn# la re!acerea 1#n#$#(ii 1ale cHnd e1$e -#r#1i$ cu % 1$rHn3ere
de mHn#. ?S# mai 1criiNB Dar une%ri r#ni$ul2 %lna0ul c%ndamna$ 1# m%ar#
e1$e 1al0a$ -rin iuire >i 1al0a$%rul nu 1e mai -%a$e de1-#r(i. ?Ne 0%m
c#1#$%riKB Ia$# alian(a2 trecerea "e(initiv) 1-re cel#lal$.
Cu ade0#ra$ Dumne"eu e1$e iuire -Hn# neunie. Dumne"eu e1$e
1nt-lnire #-n) la c)s)torie. Dumne"eu e1$e alian(#K Amin$i(i-0# de
-ara%la lui E"echiel. !e$i(a aand%na$# la na>$ere An1eamn# %menirea
-ierdu$#. ?$recHnd a-r%a-e de $ine2 $e-am 0#"u$2 "ice D%mnulK >i am
Ancheia$ % alian(# cu $ine.B
MISTERUL ASCAL =I NOUA ALIAN!
La un m%men$ da$ ?Dumne"eu l-a $rimi1 -e 8iul 1#u unul n#1cu$ din
!emeie.B
Deci Dumne"eu a trecut 1-re %m / cum 1e $rece la du>mani2 dac# -%$
!ace % c%m-ara(ie -r%1$ea1c#N- de0enind %m An$re %ameni. A1$!el I1u1 din
Na"are$ a de0eni$ -en$ru $%(i %amenii 1acramen$ul An$Hlnirii cu Dumne"eu.
?Cu0Hn$ul 1-a !#cu$ $ru- >i a l%cui$ An$re n%i.B
In ace1$ -rim -a1 al n%ii alian(e2 cHnd Dumne"eu 1e !ace %m2 el une>$e
cu !iecare !iin(a 1a2 !ie c# %mul A>i d# 1eama 1au nu2 -rin iuire. Acea1$#
$recere 1-re %m2 ace1$ mi1$er -a1cal de la Ance-u$ An1eamn# de@a % MHn$uire
-en$ru %menire. A !i iui$ An1eamn# a !i -e @um#$a$e 1al0a$. A 1-u1 %menirii.
?Te iue1cB2 An1eamn#. ?Te 0%i Iui 0e>nic.B
Cun%a>$em urmarea. G$im unde l-a du1 -e Dumne"eu iuirea ne3un)2
?Dumne"eu l-a $rimi1 -e 8iul 1#u n#1cu$ din !emeie ca 1# de0enim !ii >i !iice
ale lui Dumne"eu.B :Dal C2C=
In$r-un al$ m%men$2 %mul trece 1-re Dumne"eu. 8iul lui Dumne"eu
care -en$ru a 1e uni cu %menirea2 a trecut de la cer la -#mHn$ -rin In$ru-area
1a2 trece de la -#mHn$ la cer An !iin(a 1a de %m murind >i An0iindM deci el e
-#$run1 de -u$erea 3l%ri!ica$%are a lui Dumne"eu >i ca %m2 ? e re-u1 An
de-lin 1a -u$ere de 8iu al lui Dumne"eu -rin In0ierea 1a din m%r(i.B :Rm
)2C= 8iul lui Dumne"eu 1e une>$e cu %amenii -rin SHn3ele 1#u >i % c%nduce
An 0ia(a 1a di0in#.
A>a a-are >i -ara%la lui E"echiel. ?Te-am iui$2 $e-am Amr#ca$ An
haine 1cum-e2 $e-am Am-%d%i$ cu i@u$eriiK (i-am -u1 -e ca- % c%r%an#
minuna$#K Erai % re3in#.B Reali$a$ea de1cri1# de E! O2,O e mai !rum%a1#
decH$ %ricare ima3ineM a1u-ra ace1$ui $eJ$ 0%m re0eni.
?Cri1$%1 a iui$ &i1erica >i 1-a d#rui$ -en$ru ea ca 1# % !ac# 1!Hn$#M
cur#(ind-% -rin aia %$e"ului2 -rin Cu0Hn$. a 0%i$ 1-% -re"in$e
1$r#luci$%areK 1-% hr#nea1c#2 1-% An3ri@ea1c# ca -e -r%-riul 1#u $ru-KB
Acea1$a e n%ua >i 0e>nica alian(#2 mi1$erul -a1cal. An I1u12 Dumne"eu
trece An %m -en$ru ca %mul 1# $r#ia1c# An Dumne"euM 8iul lui Dumne"eu A>i
-#r#1e>$e Ta$#l >i 1e a$a>ea"# de %menire >i amHnd%i 0%r !i un 1in3ur $ru-.
?Tru-ul lui Cri1$%1 m%r$ >i An0ia$ / ace1$ mi1$er :c#1#$%ria= e mare2 adau3#
1!Hn$ul Paul. % 1-un cu -ri0ire la &i1eric# >i Cri1$%1.B
*L)u"ai #e %omnul5 Eoi l)u"a #e %omnul "in toat) inima mea, 1n
tov)r)&ia oamenilor ()r) #ri/an) &i 1n a"unare$ Mari Sunt lucr)rile
%omnului, cercetate "e toi cei ce le iu3esc$ Str)lucire &i m)reie este
lucrarea Lui, &i "re#tatea Lui ine 1n veci$ El a l)sat o a"ucere aminte a
minunilor Lui, %omnul este 1n"ur)tor &i milostiv$ El a "at /ran) celor ce se
tem "e El6 El A&i a"uce #ururea aminte "e le2)m-ntul Lui$ El a ar)tat
#o#orului S)u #uterea lucr)rilor Lui, c)ci le4a "at mo&tenirea
neamurilor$ Lucr)rile manilor Lui Sunt cre"incio&ie &i "re#tate6 toate
#oruncile Lui Sunt a"ev)rate, 1nt)rite #entru ve&nicie, ()cute cu cre"incio&ie
&i ne#ri/)nire$ A trimis #o#orului S)u iz3)virea, a a&ezat le2)m-ntul S)u 1n
veci6 Numele Lui este S(-nt &i 1n(rico&at$+
7s 888, 8 ss<
SEMNELE ALIAN!EI
?Cur#(irea lumii -rin aia Cu0Hn$ului 1#uB / e1$e 1acramen$ul
%$e"ului. E hr#ni$# de Dumne"eu -rin Euhari1$ie. ?O An3ri@e>$e2 % !ace
1$r#luci$%are2 !#r# -a$# >i "Hrci$ur#2 nici 0re% al$# -a$#.B Ia$# munca -lin# de
iuire relua$# mereu -rin ace1$e An$Hlniri de ade0#ra$# iuire care 1un$
1acramen$ele. Prin ac(iuni 1ucce1i0e2 Cri1$%1 1!in(e>$e2 c%n1acr# >i
di0ini"ea"#2 din ce An ce mai mul$# %menire- mirea1a lui / adic# -e !iecare
%m2 !iecare c%muni$a$ea care 1e eJ-une 1%arelui iuirii 1ale -rin -rimirea
1acramen$el%r. S!in(e>$e2 c%n1acr#2 di0ini"ea"#K $rei cu0in$e care eJ-rim#
aceea>i reali$a$e. $ran1!%rmarea An Cri1$%1 -Hn# la iden$i!icare.
In$r-ade0#r2 1acramen$ele 1un$ 1emne e!icace ale alian(ei2 adic# %
re0elea"# >i % reali"ea"# An acela>i $im-.
Prin celerarea 1acramen$el%r. I1u1 Cri1$%1 cel In0ia$ e1$e realmen$e
-re"en$. Prin 3e1$uri >i cu0in$e care semni(ic) -re"en(a >i ac$i0i$a$ea 1a2 ne
0%re>$e de1-re in$en(ia lui de a mHn$ui lumea >i -e care e -e cale de a %
reali"a An n%i aici >i acum.
Ne 1-une >i ce di1-%"i(ii a inimi2 ce a$i$udine de 0ia(# a>$ea-$# de la
n%i An e0enimen$ul Alian(ei -e care ne-% -r%-une An$r-un 1acramen$.
In 1!Hr>i$ ne a@u$# An ace1$ 1en12 materializ-n" acea1$# An$Hlnire
-er1%nal# -rin aceea ce 1a-a numi$ /arul sacramental$
MEMORIAL
Dar An %ricare 1acramen$e2 ace1$ har care ne a$in3e / carene iar$#2 ne
0indec#2 ne An0e1ele>$e cu -re"en(a 1a2 cu iuirea 1aK - e mereu I1u1 din
E0enimen$ul -a1cal2 I1u1 cel !iJa$ -en$ru 0e>nicie An ceea ce e1$e culmea 0i(ii
>i a dre-$ului 1#u la 1la0#M e0enimen$ul M%r(ii >i In0ierii. Nu -%a$e eJi1$a un
al$ Cri1$%1. 8iecare 1acramen$e ne in$r%duce An m%d $ainic dar real2 An An1u>i
ac$ul lui I1u1 murind -en$ru -#ca$ >i An0ia$ la % 0ia(# n%u#. V%m Ancerca 1# Al
c#u$#m mai ine An !iecare 1acramen$.
Treuie 1# 1-unem c# !iecare 1acramen$ / nu numai Euhari1$ia - e1$e
amin$irea :mem%rialul= m%r(ii >i An0ierii lui I1u1 Cri1$%1. Euhari1$ia ni-l d#
-e Cri1$%1 m%r$ >i An0ia$2 dar celelal$e 1acramen$e in$en1i!ic# >i Am%3#(e1c
mi1$erului Cri1$%1 m%r$ >i An0ia$2 du-# 1i$ua(ii di!eri$e ale cel%r care le
-rime1c. -#c#$%>ii2 %lna0ii2 1%(ii2 -re%(iiK
Sacramen$ele a"uc aminte2 adic# 1e re!er# la un e0enimen$ $recu$2
Am-lini$ de Dumne"eu An I1u1 -en$ru mHn$uirea %amenil%r. An$ru-are2
%$e"ul2 -redica2 0ia(a >i mai ale1 m%ar$ea >i An0ierea lui Cri1$%1 urma$e de
Ru1alii. Dar ace1$ e0enimen$ 0echi e1$e i"0%rul -ermanen$ a ceea ce $r#ie>$e
a"i An celerarea 1acramen$el%r An I1u1 Cri1$%1. ? A !ace An amin$irea luiB
An1eamn# deci a recun%a>$e c# e0enimen$ul $recu$ e % $ain# mereu ac$ual#2
mereu ac$i0#2 -re"en$# An $%a$e 3enera(iile2 -en$ru c# &i1erica de a"i2 -en$ru
c# %mul de a"i 1# 1e -%a$# a1%cia2 1# -ar$ici-e la ea -rimindu-i r%adele >i 1#
in$re An 0ia(a n%u#.
I1u1 a "i1. ?Sun$ cu 0%i An $%a$e "ileleKB A celera un 1acramen$
An1eamn# a-l celera An reali$a$e -e I1u1 -re"en$ An$re %ameni. I1u1 nu e1$e un
-er1%na@ al $recu$ului. el a An0ia$2 e 0iu >i e -re"en$ An lume An m%d $ainic. E
-re"en$ An M%ar$ea >i In0ierea 1a.
A !i cre>$in An1eamn# $%cmai a de1c%-eri -re"en(a lui Cri1$%12 a-l -rimi
An inimile >i An a(acerile n%a1$re2 a ne 1u-une 0ia(a ac(iunii 1ale. Cri1$%1 1e
une>$e cu n%i -rin 1acramen$e -en$ru a ne $ran1!%rma 0ia(a. In$rea3a 0ia(#
e1$e % An$Hlnire $ainic# An drum 1-re Emau1. :Lc ,C2 )<11=
AN %RUM SRE EMAUS
S# reci$im rela$area. In drum 1-re Emau12 c#l#$%reau d%i #ra(i 0%ind
1# 1e Ande-#r$e"e de!ini$i0 de Ieru1alim unde I1u1 / In0#(#$%rul l%r2 -rie$enul
l%r a muri$ -e cruce. Cu -a1ul 3reu2 !e(ele $ri1$e2 0%reau de1-re di1-erarea
l%rK
8#r# a 1e l#1a recun%1cu$2 I1u1 1-a a-r%-ia$ de ei2 1-a in$ere1a$ de 0ia(a
l%r.
Or 0ia(a l%r e1$e An An$uneric >i -#ca$2 i-au -#r#1i$ -e Maria >i -e
a-%1$%li2 luHndu->i un ul$im r#ma1 un de la %ra>ul 1!Hn$2 An$%rc 1-a$ele
Cal0arului2 re!u"Hnd 1# cread# An In0ierea -re"i1# de I1u1 >i c%n!irma$# de
!emeile 1!in$eK C%n0er1a(ia l%r mi"erail# a$ra3e mila lui Dumne"eu. I1u1
0ine An 0ia(a %amenil%r %ricH$ ar !i ei de -#c#$%>i.
Dar I1u1 a muri$ >i a An0ia$. Pre"en(a lui real#2 mai real#2 mai real#
decH$ Anain$e2 r#mHne $%$u>i mi1$eri%a1#2 3reu de An(ele1. ?Ochii l%r erau
(inu(i 1# nu Al recun%a1c#B. Era ne0%ie de un 1emn2 de un sacrament$ L-au
recun%1cu$ la !rHn3erea -Hinii.
Gi 1emnul e1$e e!icace. ia$#-i $ran1!%rma(i2 ar"Hnd de credin(# >i
1-eran(#. Se reAn$%rc la Ieru1alim2 calea di1-er#rii l%r an$eri%are. Ii re3#1e1c
-e !ra(ii l%r2 !ac &i1eric# cu eiK
Sacramen$ele !ac# &i1erica.
E CALEA OAMENILOR
In$Hlnirea cu Cri1$%1 cel An0ia$ nu -%a$e !i reali"a$# decH$ An credin(#.
Ea are ne0%ie de 1emne.
). Cri1$%1 1e de1c%-er# a-%1$%lil%r2 ucenicil%r. EI Al recun%1c du-#
ni>$e 1emne care amin$e1c i1$%ria 0ie(ii lui -#mHn$e>$i la care ei au !%1$
mar$%ri %culariM in$%na(ia 0%cii 1ale cHnd 1-une. ?MariaB2 cica$ricile r#nil%r2
-rHn"ul !amiliar -e malul laculuiK Ei recun%1c 1emnul lui Dumne"eu
sacramentul lui Dumne"eu. ?D%mnul meu >i Dumne"eul meuNB 1-une
1!Hn$ul T%ma c#"Hnd An 3enunchi. Dar ei nu $reuie 1# !ie %$e"a(i -en$ru c#
l-au cun%1cu$ -e I1u1. -en$ru ei An1u>i I1u1 e1$e mi1$erul2 sacramentul
An$Hlnirii cu Dumne"eu.
* %imineaa, Isus st)tea #e )rm6 "ar ucenicii nu &tiau c) este Isus$
*Co#ii+ le4a zis Isus *avei ceva "e m-ncare'+ Ei i4au r)s#uns@ *Nu+$ El
le4a zis@ *Aruncai mrea,a 1n #artea "rea#t) a cor)3iei, &i vei 2)si$+ Au
aruncat4o "eci, &i n4o mai #uteau tra2e "e mulimea #e&tilor$ Atunci
ucenicul, #e care4l iu3ea Isus, i4a zis lui etru@ *Este %omnul5+
7In B8, ;4H<
,. I1u1 cel An0ia$ a !#cu$ un -a1 An -lu1 cu ucenicii din Emau1. El
-re"en$ Anc# 0i"iil2 de0ine mi1$erul unei celer#ri 1acramen$ale. le 0%re>$e
din Scri-$uri An lima@ul l%r2 luminHndu-le 0ia(a -rin ace1$ Cu0Hn$M Le-a a
eJ-lica$ mi1$erul -a1cal. cum $reuie ca I1u1 Cri1$%1 1# 1u!ere >i a>a 1# in$re
An slav)2 dar nu 1e la1# recun%1cu$ d%ar la !rHn3erea -Hinii2 un 1emn care
amin$e>$e de 0ia(a -#mHn$ea1c# a lui I1u12 dar care e1$e de@a un 1emn
1acramen$al. Ia inima l%r arde de ucurie.
<. Pe calea Dama1cului2 Paul An3r%"i$ nu Al 0ede -e cel In0ia$. Nici nu
l-ar -u$ea recun%a>$e. ca >i n%i2 nu l-a 0#"u$ nici%da$#. Dar %ri$ de lumin#2
Paul Al aude cum Al $rimi$e 1-re &i1eric#. ?In$r# An %ra>M (i 1e 0a 1-une ce 1#
!aci.B :8a- *2T= In$r-ade0#r2 Dama1c2 Anania2 $rimi1 de D%mnul2 0ine 1# Al
cau$e -e Paul cel %r. Anania 1e -%ar$# ca un $rimi1 al lui Dumne"eu >i
re-re"en$an$ al c%muni$#(ii / Ai im-une mHinile >i Ai d# %$e"ul >i -e Duhul
S!Hn$. d%u# 1acramen$e.
? Anania a -leca$M >i2 du-# ce a in$ra$ An ca1#2 a -u1 mHinile -e1$e Saul
>i a "i1. ?8ra$e Saule2 D%mnul I1u12 care (i S-a ar#$a$ -e drumul -e care
0eneai2 m-a $rimi1 ca 1# ca-e(i 0ederea2 >i 1# $e um-li de Duhul S!Hn$.B Chiar
An cli-a aceea2 au c#"u$ de -e %chii lui un !el de 1%l"iM >i el >i-a c#-#$a$ iar#>i
0ederea. A-%i 1-a 1cula$2 >i a !%1$ %$e"a$.B :8a- *2)5-)+=
C. %iaconul 8ili- mer3e -e calea 1-re Da"a. In$Hlne>$e un mare
dre3#$%r al re3ineiM la cererea ace1$uia Ai eJ-lic# mi1$erul -a1cal du-# un $eJ$
al S!in$ei Scri-$uri2 Ai 0e1$e>$e E0an3helia lui Cri1$%1 >i Al %$ea"# la -rimul
rHu. :8a- +2,T= Aici nu mai e decH$ un 1emn 1acramen$al2 cu0Hn$ >i ri$
a-$i1mal. Dar $%$u>i e1$e % An$Hlnire de-lin# cu cel In0ia$.
?Gi-a c%n$inua$ drumul -lin de ucurieB2 An credin(# 1-re Via(a n%u#.
Ace1$ %m a -rimi$ 1emnul2 %$e"ul2 ca a$H(ia al(ii du-# el.
Prin 1emnul 1acramen$al2 care (ine l%cul celui In0ia$2 cei care n-au $r#i$
-er1%nal cu I1u1 Al -%$ An$Hlni la rHndul l%r2 1# Al recun%a1c# >i 1# 1-un#. ?El
e1$eNB
CREDINA ARE NEVOIE DE RIT'RIF
&i1ericile 1e 3%le1cK Acea1$# hem%ra3ie indic# %are 1!Hr>i$ul
cre>$ini1muluiF Chiar % !i nece1ar 1# 1e $reac# -rin ri$urile 1acramen$ale
-en$ru a-l $r#i -e Cri1$%1F
Al$#da$# $%$ul era 1acru. Pe1$e $%$ >i %rice $reuiau inecu0Hn$#rile
ri$uale2 a3hia"m# -en$ru a m%ili"a -u$erile 1-iri$uale une 1au rele. In
1chim erau l#1a(i %amenii 1# m%ar# An nedre-$a$e din cau"a un%r
re1-%n1aili care ar !i $reui$ 1# -rimea1c# sacramentul 3iciului !%l%1i$ de
Cri1$%1 -en$ru 0Hn"#$%rii din Tem-lu. A"i lumea e de1acrali"a$#. Dar %mul
nu e cu mai -u(in !iul lui Dumne"eu. ca unul mare el A>i ia 1%ar$a An mHini.
credin(a lui e1$e $r#i$# mai mul$ An an3a@amen$ decH$ An 1acramen$e. Nu e
acea1$a un -r%3re1F R%d al Duhului S!Hn$F
Au"im % cri$ic# / >i del%c in@u1$# / la adre1a un%r -rac$ican(i care An
ciuda 1-%0e"il%r >i a Am-#r$#>aniil%r2 de>i au un r%"ariu An$r-% mHn# >i %
car$e de ru3#ciuni An cealal$#2 (in la ideile l%r la a!le de mul$ ca la reli3ie >i
r#mHn de % -ar$e cHnd e1$e 0%ra de lu-$# -en$ru dre-$a$e2 e3ali$a$e2 -ace. Gi
a$unci de"3u1$a(i2 al(ii nu mai au che! -en$ru 1acramen$e2 1au A>i !ac % 1cu"#
-en$ru de"in$ere1ul l%r >i !%rmulea"# dilema a$H$ de de1 au"i$#. ?Dac# $r#ie1c
An credin(# care lucrea"# -en$ru cari$a$eB :Dal O2T= la ce un 1# a!i>e" ri$uri
1acramen$aleF Dac# nu-mi Ande-line1c da$%riile "ilnice la ce un ace1$e
ri$uri care nu 1chim# nimicF
CARE CRE%IN!
Ace1$ !el de a 3Hndi nu e1$e @u1$ decH$ An -ar$e. Ne aduce -r%lema de
!%nd. ?De1-re care credin(# 0%ri(iF Credin(a An %m 1au An Dumne"euF
Credin(a An Dumne"eul !il%"%!il%r 1au An Dumne"eul lui I1u1 Cri1$%1F A$H(ia
mili$an(i 1e an3a@ea"# >i 1e 1acri!ic# -en$ru %m An 1c%-uri -ur -#mHn$e>$i.
1%cie$a$ea !#r# cla1e2 0ic$%ria -r%le$aria$ului2 1era$e :F=K !%ar$e ineN Dar
a-%iFK Du-# m%ar$ea %amenil%r >i a cla1el%r2 a -r%le$aria$uluiF
Credin(a cre>$in# e1$e cu $%$ul al$!el. E1$e credin(a An iuirea
mHn$ui$%are a lui Dumne"eu2 0ia(a di0in# >i 0e>nic# a %mului2 An An$ru-area2
An0ierea lui I1u1 Cri1$%1 MHn$ui$%rul. Acea1$a e1$e credin(a 1au al$!el nu mai
e credin(#F Credin(a nu e1$e ce am eu 1n ca#2 ci in$rarea An -a1ul celuilal$ An
care cred2 al$!el cu0in$ele nu mai 1-un nimic. Credin(a reli3i%a1# nu mai
-%a$e !i decH$ recun%a>$erea ini(ia$i0ei lui Dumne"eu.
Or2 care e1$e ini(ia$i0a lui Dumne"eu cu -ri0ire la %mF Ce ne-a re0ela$
elF
CRE%IN!A, ANT0LNIREA CU CRISTOS
Re0ela(ia ne 1-une c# -lanul lui Dumne"eu cu -ri0ire la %m e1$e de a-l
ad%-$a ca !iu Am-#r$#>indu-i Via(a e$ern#2 iar acea1$# mHn$uire a %mului a
!%1$ reali"a$# de 8iul An -er1%ana >i An $ru-ul 1#u. Tru-ul 1#u @er$!i$ >i An0ia$
e1$e Calea >i Via(a. Pe el $reuie 1# Al An$Hlnim. Va $reui 1# ne l#1#m
cu-rin>i de &ra(ele lui -en$ru c# ?nimeni nu -%a$e urca la cer decH$ cel care a
c%%rH$ din cer2 8iul Omului.B :In <2)<=
Dumne"eu ne -rime>$e a>a cum ne-a !#cu$. cu $ru-. Omul I1u1 e1$e
-rin$re n%i -re"en(a lui Dumne"eu MHn$ui$%rul2 dar % -re"en(# An !%rm#
%menea1c#2 deci -rin $ru-2 -en$ru c# >i n%i 1un$em ni>$e !iin(e c%r-%rale. Gi
1in3urele n%a1$re mi@l%ace de An$Hlnire >i de rela(ie 1un$ $ru-urile n%a1$re.
Pen$ru a 1e An$Hlni cu n%i a>a cum 1un$em2 Dumne"eu 1-a An$ru-a$. A1$!el An
I1u1 a0em 1acramen$ul c%r-%ral al An$Hlnirii cu Dumne"eu.
Ace1$ lucru are % im-%r$an(# de%1ei$#. A0em mereu $endin(e de a
de1!ace 0ia(a %menea1c# a lui I1u12 1# -ri0im dinc%l% de umani$a$ea lui 1-re
di0ini$a$e. E % mi>care a cel%r care -re$ind un cre>$ini1m s#iritual2 !#r#
ri$uri2 !#r# -rac$ica 1acramen$el%r.
Er%areN Cri1$%1 e mi@l%ci$%r de har ca %m2 An umani$a$ea >i du-#
umani$a$ea 1a. P#ca$ul a !%1$ i1-#>i$ An @er$!#2 An 1Hn3ele 0#r1a$. Omul $rece
de la m%ar$e la 0ia(# -rin $ru-ul 1#u An0ia$. Prin $ru-ul 1#u An0ia$2
MHn$ui$%rul 1e -%a$e An$Hlni cu !iecare %m.
A-%1$%lii >i -rimii ucenici l-au An$Hlni$ An m%d 1en1iil du-# An0iereM
la-au 0#"u$ 2 l-au a$in12 au 2mHnca$ cu el2 i-au a1cul$a$ cu0in$ele2 ei nu l-au
An$Hlni$ deci An$r-un 1acramen$. ei nu au $reui$ 1# !ie %$e"a(i. Dar du-#
An#l(area lui I1u12 $reuie 1# ne 1$r#duim 1# Al re3#1im ac%l% unde ne-a 1-u1
1au a1$!el 1# recun%a>$em c# nu credem An elK
IAN CISERIC =I SACRAMENTELE EI
Ori2 Cri1$%1 cel In0ia$ ne d# An$Hlnire An &i1erica lui. G$im c# ea e1$e
1acramen$ul lui Cri1$%1 a>a cum el e1$e 1acramen$ul Ta$#lui. Nu eJi1$#
credin(# real# An Cri1$%1 dac# e re!u"a$# in$rarea An ,ocul lui Cri1$%1. Nu -%(i
-re$inde 1# Al An$Hlne>$i An %ameni dac# re!u"i 1# Al recun%>$i An 3ru-ul de
a-ar$enen(# -e care l-a in1$i$ui$ 1-unHnd. ?Ia$# eu 1un$ cu 0%i An $%a$e "ilele
-Hn# la 1!Hr>i$ul lumii.B :M$ ,+2,U=
Credin(a cre>$in# An1eamn# a a0ea Ancrede An Cri1$%1 cHnd ne in0i$# 1#
Al An$Hlnim An $ru-.
- An 1im-lul !a-$ de a ne aduna An &i1eric# -en$ru a celera 0enirea lui.
?Ac%l% unde d%i 1au $rei 0%r !i aduna(i An numele meu >i eu 1un$ cu eiKB
- An Scri-$ura ci$i$# >i 0e1$irea Cu0Hn$ului. ?Cine -e 0%i 0# a1cul$#2 -e
mine m# a1cul$#. Cine -e 0%i 0# di1-re(uie>$e2 m# di1-re(uie>$e -e mine.B
- dar mai ale1 An 1acramen$ul %$e"ului. ?Mer3e(i2 An0#(a(i $%a$e
-%-%arele %$e"Hndu-le An numele Ta$#lui2 >i al 8iului >i al S!Hn$ului DuhKB
- An 1acramen$ul Euhari1$iei. ?Lua(i >i mHnca(iKLua(i >i e(iK8ace(i
acea1$a An amin$irea mea.B
- An c%rec$area !ra$ern# >i ier$area -#ca$ului An c%muni$a$e. ?T%$ ce 0e(i
de"le3a -e -#mHn$2 0a !i de"le3a$ >i An ceruriB:M$ )+2)+= ?Primi(i -e Duhul
S!Hn$2 c#r%ra le 0e(i ier$a -#ca$ele2 0%r !i ier$a$e.B :In ,U2,,=
- An 1acramen$ul !ra$elui2 An care Cri1$%1 An1u>i 1e cheam# -re"en$ An
acel $ru- 3%l2 !l#mHnd2 An1e$a$2 An3he(a$2 1lei$ :M$ ,O2<)11=.
Su 1emnul 1en1iil al ace1$%r 1acramen$e >i al al$%ra2 credin(a cre>$in#
Al recun%a>$e -e Cri1$%1 -re"en$ -er1%nal2 cu $ru-ul 1#u.
A-%1$%lul T%ma a a0u$ !ericirea dea />i -une mHna An r#nile celui
In0ia$. ?Pen$ru c# ai 0#"u$2 T%ma2 de aceea cre"i.2 Mai !erici(i cei care n-au
0#"u$ >i au cre"u$.B2 Ai 1-u1e I1u1. Ace1$e ul$ime cu0in$e ne -ri0e1c -e n%i.
-rin %ricare din$re 1acramen$e 0enim An c%n$ac$ Cri1$%1 care e la !el de 0iu2
-re"en$ cu $ru-ul 1#u2 de>i An al$ m%d2 ca >i a$unci cHnd era An Dalileea >i
Iudeea 0indecHnd2 ier$Hnd2 hr#nind2 An0#(Hnd.
A crede An1eamn# a crede An 1acramen$e >i a le -rac$icaM a>a cum crede
An -Hine An1eamn# a mHncaM a crede An$r-un -%d An1eamn# a-l $receM a crede An
l%3%dnic An1eamn# a-i d#rui An$rea3a 0ia(#.
Credin(a >i -rac$ica nu -%$ !i %-u1e a>a cum nici cu0in$ele >i
1acramen$ele nu 1un$ %-u1e. Le -u$em %are di1$in3eF Cu0Hn$ul e1$e Cine0a2
Cu0Hn$ul In$ru-a$. A -rimi Cu0Hn$ul An1eamn# deci a-l -r%clama Am-reun#2
An1eamn# a c#u$a Am-#carea An c%muni$a$ea unde r#1un# ace1$ cu0Hn$2
An1eamn# a mHnca >i a ea Am-reun# -Hinea >i 0inul c%n1acra$e de Cu0Hn$K
Credin(a cre>$in# are ne0%ie de ri$uri 1acramen$ale -en$ru c# An ele
Cri1$%1 cel In0ia$ ne d# An$Hlnire.
Acea1$# MHn$uire -rin In$ru-are2 $ru-ul / deci ri$ul c%r-%ral2 1en1iil /
e1$e $%cmai aceea care ne eJ-lic# l%3ica @udec#(ii. ?Ceea ce a(i !#cu$ un%ra
din$re ace>$ia mai mici ai mei :hran#2 #u$ur#2 ac%-eri>2 Amr#c#min$e=2 mie
mi-a(i !#cu$.B 'n cre>$ini1m !#r# ri$uri c%r-%rale 1e mul(ume>$e !%ar$e re-ede
1# nu Ai iuea1c# -e ceilal(i decH$ An$r-un m%d 1-iri$ual a>a cum -re$inde c# Al
iue>$e -e Dumne"euK
?Cri1$%1 e1$e mereu -re"en$ lHn3# &i1erica lui2 mai ale1 An ac(iunile
li$ur3ice. E1$e -re"en$ An @er$!a li$ur3hiei2 An -er1%ana mini1$rului2 acela>i
care 1e %!er# ca %dini%ar# -e cruce >i mai ale1 An 1acramen$ele euhari1$ice.
Aici e1$e -re"en$ An ac(iunea 1a An 1acramen$e2 a1$!el AncH$ a$unci cHnd cine0a
e %$e"a$2 Cri1$%1 An1u>i e cel care %$ea"# :S!Hn$ul Au3u1$in=. E -re"en$ a-%i
An Cu0Hn$2 c#ci el e cel care 0%re>$e a$unci cHnd 1un$ ci$i$e S!in$ele Scri-$uri
An &i1eric#-. In 1!Hr>i$ e1$e -re"en$ cHnd &i1erica 1e r%a3# 2 cHn$# -1almi2
-en$ru c# a -r%mi1 :c!. M$ )+2,U=. Pen$ru a Am-lini marea %-er# -rin care
Dumne"eu e -rea1l#0i$ >i %amenii 1un$ 1!in(i(i2 Cri1$%1 1e a1%cia"# mereu cu
&i1ericaK care -rin el aduce cul$ Ta$#lui 0e>nic.B :VATICAN II=
),
RIT'AL'RILE A' NEVOIE DE CREDINF
Sacramen$ele 1un$ -en$ru cei credinci%>i.
Nu 1-un -en$ru 1a0an(i2 care au !%rmule2 -en$ru $e%l%3i care au
eJ-lica(ii2 ci -en$ru credinci%>i. Gi >$im c# ace>$ia -%$ !i cel mai de1 ?cei
miciB :Lc )U2,)=.
Dar 1-unHnd ace1$ea 0reau 1# in1i1$ Am-reun# cu C%nciliul a1u-ra
!a-$ului ca 1acramen$ele 1# !i sacramentele cre"inei$
Or2 n%i le d#m >i &i1erica n%a1$r# le d# un%r %ameni care nu mai au
nici % credin(# An I1u1 Cri1$%1 :dac# au a0u$-% 0re%da$#N= M# 3Hnde1c la
c#1#$%rie2 %$e"ul c%-iil%r din !amilii necre>$ine2 un3erea %lna0il%r da$#
un%r mori inc%n>$ien(i2 care $r#iau de-ar$e de &i1eric#K
De1i3ur $reuie 1# !im !%ar$e a$en(i la HlHielile unei credin(e reale >i
ac$i0e2 dar care nu >$ie 1# 1e eJ-rime. P%a$e nu 0%m !i nici%da$# An m#1ur#
1# 1-unem $%$ul An acea1$# -ri0in(#. Dar nu e ca"ul -en$ru cei care 1e a!irm#2
de eJem-lu c# I1u1 Cri1$%1 nu e Dumne"eu. Ori 1$a$i1$icile ara$# c# numai An
8ran(a 1un$ cinci"eci la 1u$# din ace>$ia2 An rHndurile cel%r %$e"a(i.
Nu mai -u$em 0%ri de un mediu cre>$in. A-ara$ul 1acramen$al nu mai
-%a$e !unc(i%na An m%d au$%ma$2 ca An$r-un re3im ca$%lic. Credin(a cre>$in#
nu 1e mai -%a$e -re1u-une2 ea $reuie 1# !ie mani!e1$a$#.
Aud de a$H$ea %ri acea1$# %iec(ie. ?Dar ce 0re(iF O &i1eric# a
1!in(il%rFB
S# !im 1eri%>iN M# An$re chiar2 cum -%$ unii 1# !%rme"e a1emenea
%iec(ii -r%1$e>$iF S# ci$im Mc ,2)C11K Le0i2 0ii$%rul Ma$ei e1$e un 0ame>2
un -#c#$%12 Cri1$%1 Al 0a c#u$a An -#ca$ul lui >i Al 0a chema. ? El 1e 1c%al# >i Al
urmea"#.B Pen$ru c# crede. D# % ma1# An cin1$ea lui I1u1. mul(i -#c#$%>i iau
-ar$e cu Cri1$%1 >i a-%1$%lii2 #entru c) &i ei cre"$
Acea1$a e -rima &i1eric#2 -rimele adun#ri cu I1u1. % &i1eric# a cel%r
-#c#$%>i2 del%c cura(i2 dar credinci%>i. In $im- ce !ari"eii >i c#r$urarii / cei
cura(i2 de1i3ur / re!u"# 1# cread#. Aceea>i %-%"i(ie An$re credinci%>i >i cei
cura(i >i la Lc )O2)-,.
O &i1eric# a credinci%>il%r nu a !%1$ nici%da$# % &i1eric# de %ameni
ne-rih#ni(i. O &i1eric# a cel%r ne-rih#ni(i nu e nici%da$# % &i1eric# a
credinci%>il%r.
Cine a1cul$# >i cine nu a1cul$# -e I%an &%$e"#$%rul -e malul
I%rdanuluiF Cine 1un$ c%-ii din -ia(# care nu au 0%i$ 1# @%aceF:M$ ))2)T=
Sacramen$ele nu 1un$ -en$ru cei ne-rih#ni(iM Cri1$%1 n-a 0eni$ -en$ru
cei dre-(i. Sacramen$ele 1un$ -en$ru credinci%>i2 ele 1un$ celerarea
credin(ei2 1un$ ? 1acramen$ele credin(eiB.
Pre%(ii nu mai -%$ !i %li3a(i 1# !ie 3e1$i%narii unei reli3ii necre>$ine.
Li-1a 0%ca(iil%r e An mare m#1ur# cau"a$# de acea1$# -a1$%ral# a
c%m-r%mi1ului.
? I1u1 a ie>i$ iar#>i la mare. T%a$# mul(imea 0enea la ElM >i El An0#(a -e
$%(i. CHnd $recea -e ac%l%2 a 0#"u$ -e Le0i2 !iul lui Al!eu2 >e"Hnd la 0am#. Gi
i-a "i1. ?Vin% du-# MineNB Le0i 1-a 1cula$2 >i a mer1 du-# El. Pe cHnd >edea
I1u1 la ma1# An ca1a lui Le0i2 mul(i 0ame>i >i -#c#$%>i au >e"u$ >i ei la ma1#
cu El >i cu ucenicii LuiM c#ci erau mul(i care mer3eau de %icei du-#
El. C#r$urarii >i 8ari1eii2 cHnd L-au 0#"u$ mHncHnd cu 0ame>ii >i cu
-#c#$%>ii2 au "i1 ucenicil%r Lui. ?De ce m#nHnc# El >i ea cu 0ame>ii >i cu
-#c#$%>iiFB I1u12 cHnd a au"i$ ace1$ lucru2 le-a "i1. ?Nu cei 1#n#$%>i au
$reuin(# de d%c$%r2 ci cei %lna0i. Eu am 0eni$ 1# chem la -%c#in(# nu -e cei
ne-rih#ni(i2 ci -e cei -#c#$%>i.B :Mc ,2)<-)5=
dar cine -%a$e a!irma 1au ne3a credin(a %amenil%rF Cine -%a$e
-re$inde 1# Ai de1-ar$# -e credinci%>i de necredinci%>i cu eJac$i$a$ea unui
c%n$%r Dei3erF
Acea1$# c%n$e1$are e1$e 3ra0#. ar An1emna 1# ne3#m &i1erica 0i"iil#.
Dac# nu 1e mai >$ie cine are credin(#2 nu 1e mai >$ie a$unci nici cine !ace
-ar$e din &i1eric#2 -en$ru c# credin(a e1$e aceea care adun#.
Nu 1e -%a$e >$i cine are credin(#K
Dar credin(a cre>$in# 1e -%a$e %1er0a. Nu %rice 0a3# reli3i%"i$a$e
An1eamn# credin(# cre>$in#. Credin(a An Dumne"eu nu e1$e credin(a cre>$in#.
Al$!el e0reii2 $urcii2 -#3Hnii ar !i $%$ cre>$iniK Dr#3u(2 nuF Credin(a cre>$in#
e1$e credin(a An Cri1$%12 MHn$ui$%rul. credin(a clar# An I1u1 Dumne"eu m%r$
>i An0ia$ -en$ru mHn$uirea %amenil%r. Dac# nu 1e mai -%a$e >$i ine cine are
>i cine nu are acea1$# credin(#2 a$unci $reuie 1# nu mai 0%rim de1-re
&i1eric#2 1# nu ne mai adun#m -en$ru celer#ri ri$ualeK Nici % 1%cie$a$e nu
-%a$e acce-$a 1# $r#ia1c# An$r-un a1$!el de echi0%c.
?V# !ac cun%1cu$2 !ra(il%r E0an3helia -e care 0-am -r%-%0#dui$-% -e
care a(i -rimi$-%2 An care a(i r#ma12 >i -rin care Sun$e(i mHn$ui(i2 dac# % (ine(i
a>a du-# cum 0-am -r%-%0#dui$-%M al$!el2 de3eaa a(i cre"u$. V-am An0#(a$
Anain$e de $%a$e2 a>a cum am -rimi$ >i eu. c# Cri1$%1 a muri$ -en$ru -#ca$ele
n%a1$re2 du-# Scri-$uriM c# a !%1$ An3r%-a$ >i a An0ia$ a $reia "i2 du-# Scri-$uriM
>i c# S-a ar#$a$ lui Che!a2 a-%i cel%r d%i1-re"ece.B :)C%r )O2 )-O=
A$unci 1# lu#m din &i1eric# -e necredinci%>iF
Nici%da$#2 Cri1$%1 n-a alun3a$ -e nimeni2 An a!ar# de 0Hn"#$%rii din
Tem-lu. Ca >i el2 &i1erica e $rimi1# An -rimul rHnd la cei -ierdu(i2
Ande-#r$a(i2 %lna0i. Imi$Hndu-l -e &unul P#1$%r2 An0#(#$%rul ei2 ea $reuie
1# Ai cau$e -Hn# Ai 3#1e>$e. :Lc )O=
Tu$ur%r $reuie 1# %!ere un %1-#( !r#(e1c la care 1# Ai -rimea1c#2 1#
dial%3he"e2 1# Am-#r$#>ea1c#2 1# c%la%re"e2 1# iuea1c#K
In$r-% &i1eric# 1un$ d%ar c%n!e1i%nale >i ma1a 1!Hn$#N EJi1$# un
0e1$iul2 -ra32 na%12 -re"i$ere2 1#lile -ar%hialeK Gi a-%i c#ile %amenil%rK
Vreau 1# 1-un c# &i1erica $rimi1# la $%(i %amenii2 $reuie 1# A>i 3#1ea1c#
ucuria >i ra(iunea de a !i An$Hlnirea l%r2 An a1cul$area >i educarea l%r >i
c#u$area l%r2 mer3Hnd >i -ar$ici-Hnd cu ei la -r%lemele umane indi0iduale
1au c%lec$i0e. Nu e1$e ea 1acramen$ul An$Hlnirii cu Cri1$%1F Ca >i el2 nu
$reuie 1# Ai An$Hlnea1c# -e necredinci%>i -e calea Dama1cului2 An drum 1-re
Emau1 1au Da"aF
- Dar ei cer 1acramen$e 1au credin(#F
- Acea1$# cerere2 %ricH$ de -u(in anali"a$# ar r#mHne $%$u>i % %ca"ie
!erici$# de c%n$ac$2 un l%c -ri0ile3ia$ al Cu0Hn$ului !r#(e1c >i chiar al
Cu0Hn$ului di0in2 ?dar nu 1-a 1-u1 nici%da$# c# 1in3ura %ca"ie -e care % are
&i1erica de a -rimi %amenii ar !i numai Am-#r(irea 1acramen$el%r.B :Q.
DENIS=
)<
Ea d%re>$e cu ard%are 1# Ai c%nduc# 1-re I1u1. Dar e clar c#
1acramen$ele nu -%$ !i Ance-u$ul ace1$ei c#i.
A 1acramen$ali"a $%$ul >i imedia$ e1$e un m%d de a An>!#ca clien(iiM a-i
le3a -en$ru $%$deauna2 ceea ce An1eamn# !ur$. Chiar dac# cei in$ere1a(i cer.
?ei nu >$iu ce !ac.B
&i1erica $reuie 1# !ie 1emn. 1# 1emnali"e"e -en$ru !iecare %m
Ance-u$ul c#ii. Dar $reuie 1# 1e 1$r#duia1c# 1# in0en$e"e $i-uri de
a-ar$enen(# care nu 1e reduc la unicul $i- 1acramen$al. 'n 1emna la alian(ei
nu 1e -%a$e d#rui >i -rimi decH$ de acela care A>i an3a@ea"# credin(a An I1u1
Cri1$%1.
* =i un om 3o2at, numit Zac/eu, mai marele vame&ilor, c)uta s) va")
care este Isus6 "ar nu #utea "in #ricina noro"ului, c)ci era mic "e statur)$
A aler2at 1nainte, &i s4a suit 1ntr4un "u" ca s)4L va")6 #entru c) #e "rumul
acela avea s) treac)$ Isus, c-n" a a,uns la locul acela, &i4a ri"icat oc/ii 1n
sus, &i i4a zis@ *Zac/ee, ")4te ,os "e 2ra3), c)ci ast)zi tre3uie s) r)m-n 1n
casa ta$+ Zac/eu s4a "at ,os 1n 2ra3), &i L4a #rimit cu 3ucurie$ C-n" au
v)zut lucrul acesta, toi c-rteau &i ziceau@ *A intrat s) 2)z"uiasc) la un om
#)c)tos5+ %ar Zac/eu a stat 1naintea %omnului, &i I4a zis@ *Iat), %oamne,
,um)tate "in avuia mea o "au s)racilor6 &i, "ac) am n)#)stuit #e cineva cu
ceva, 1i "au 1na#oi 1m#)trit$+ Isus i4a zis@ *Ast)zi a intrat m-ntuirea 1n casa
aceasta, c)ci &i el este (iul lui Avraam$ entru c) ?iul omului a venit s)
caute &i s) m-ntuiasc) ce era #ier"ut$+
7Lc 8L,8<
C'VSNT GI RIT'RI
S mi 1e 1cu"e c%m-ara(ia2 dar nimic nu 1e -are mai 1u3e1$i0 decH$
acea1$# a1em#nare. lua(i urm#$%arele %iec$e. l%-a$a2 mi1$ria2 c%l(arul2
cum-#na >i ci%canul. Se a1eam#n# cu ce0aF Gi $%$u>i mHna unui "idar
c%n1$ruie>$e cu ele ca1a. La !el e1$e cu 1acramen$ele. Ce au An c%munF
Pre"in$# acea1$# ac(iune >i -re"en(# -e care cu 3reu le -u$em -re"en$a An$r-%
1in3ur# celerare.
De al$!el e1$e 3reu 1# ne dea % eJ-lica(ie iden$ic# a $u$ur%r
1acramen$el%r. Au !%1$ mul$e Ancerc#ri. S-a lua$ de m%del Euhari1$ia2 re2ele
sacramentelor2 1-a 0%i$ ca $%a$e 1# ai# % ma$erie ca -Hinea >i 0inul2 % !%rm#
/ ace1$ea !iind cu0in$ele c%n1acr#rii2 un mini1$ru ca -re%$ulK Sacramen$ele
ri1c# 1# !ie uni!%rmi"a$e. A1$!el a numi materia un$delemnul un3erii
%lna0il%r ca >i -#ca$ele la 1-%0ad# An1eamn# a !%l%1i acela>i $ermen An 1en1
c%ncre$2 a-%i An$r-un 1en1 a1$rac$ care nu 1e a1eam#n# decH$ !%ar$e -u(in.
Dac# -#ca$ele 1un$ ma$eria 1-%0e"ii2 $%$ ele -%$ !i c%n1idera$e >i ma$eria
un3erii %lna0il%r >i An acela>i 1en1. Deci un3erea %lna0il%r are d%u#
ma$erii. un$delemnul >i -#ca$ulK S# l#1#m @%cul de cu0in$eN
A>a c# 1# !im 1cu"a(i dac# nu -rea An(ele3em 1acramen$ele.
-----------
CUE0NTUL ESTE RIMUL 5
Sin3urul -unc$ c%mun al celer#rii $u$ur%r 1acramen$el%r e1$e a>a
numi$a l%r (orm) / adic# !%rmula care eJ-rim# 1en1ul. Pri0i(i ri$ualurile
1acramen$el%r. unele !%l%1e1c elemen$e ma$eriale. a-a2 -Hinea >i 0inul2
un$delemnul2 al$ele 1e eJ-rim# An$r-un 3e1$. 1emnul crucii2 im-unerea
mHinil%r2 al$ele cum e c#1#$%ria nu cer %li3a$%riu nici un elemen$2 nici un
3e1$ de%1ei$. Dar $%a$e acu cu0Hn$ul -en$ru a 1-une cer reali"ea"#
Dumne"eu An acel m%men$.
entru *a (ace+ un sacrament, Cuv-ntul este #rimul$
C%men$Hnd la re!leJia lui I1u1. ?V%i 1un$e(i de@a cura(i -rin cu0Hn$ul
-e care 0i l-am 1-u1B2 S!Hn$ul Au3u1$in 1crie. ?De ce nu ne 1-une. 1un$e(i
cura(i din cau"a a-ei cu care 0-am 1-#la$M ci 1-une. din cau"a cu0Hn$ului -e
care 0i l-am 1-u1B dac# nu -en$ru c# >i An a-# $%$ cu0Hn$ul e1$e acela care
cur#(#F Su-rim# cu0Hn$ul >i ce 0a !i a-a decH$ % 1im-l# a-#F Dar cu0Hn$ul 1e
adau3# la elemen$ care\de0ine 1acramen$ / cu0Hn$ 0i"iilK 8#r# And%ial#
ace1$ cu0Hn$ / cu0Hn$ul credin(ei -e care Al -redic#m / !ace din %$e" un ri$
1acru2 ca-ail de a cur#(a.B
Cu0in$ele 1acramen$el%r 1un$ Cu0in$ele lui Dumne"eu. Ele 1un$
Cu0Hn$ul lui Dumne"eu care e -re"en$2 cheam#2 1e a an3a@ea"#2 ne
$ran1!%rm#K. Or2 Cu0Hn$ul lui Dumne"eu nu An>eal# nici%da$#. Orice
cu0Hn$ al lui Dumne"eu e1$e un ac$ al lui.
S# nu c#u$#m e!icaci$a$ea 1acramen$el%r An al$# -ar$e.
Cred c# e1$e 1u!icien$ 1# a!irm#m a$%$-u$ernicia lui Dumne"eu An
Cu0Hn$2 a>a cum ne-% ara$# &ilia An crea(ie. ?Dumne"eu a 1-u1K >i a !%1$
a>aB. ?A>a cum -l%aia >i "#-ada c%%ar# din cer >i nu 1e An$%rc !#r# a ume"i
-#mHn$ul2 !#cHndu-l 1# r%dea1c# >i 1# %dr#1lea1c#2 -en$ru ca 1# dea 1#mHn(#
1em#n#$%rului >i -Hine celui care m#nHnc#2 $%$ a>a >i cu0Hn$ul meu care ie1e
din 3ura mea nu 1e An$%arce la mine !#r# r%d2 ci 0a !ace 0%ia mea >i 0a
Am-lini -lanurile mele.B:IS OO2)U= Acea1$# -u$ere % ara$# >i Cri1$%1 An
1emnele E0an3heliei. ?Sc%al#-$e >i uml#NB2 ?8iindc# A(i 1-un2 1c%al#-$eNB2
?Mer3i2 !iul $#u $r#ie>$eNBK Acea1$# -u$ere !ace crediil# !%rmula
euhari1$ic#. ?Ace1$a e1$e $ru-ul meu2 ace1$a e1$e 1Hn3ele meuK.B Cere din
-ar$ea n%a1$r# credin(a 1u$a>ului din Ca!arnaum. ?S-une numai un cu0Hn$NB
:M$ +2O=. A>a e1$e Cu0Hn$ul An %rice 1acramen$e.
*e c-n" intra Isus 1n Ca(arnaum, s4a a#ro#iat "e El un suta&, care4l
ru2a &i4i zicea@ *%oamne, ro3ul meu zace 1n cas) #aralizat, &i se c/inuie&te
cum#lit $+Isus i4a zis@ *Am s) vin &i s)4l t)m)"uiesc$+ *%oamne+ a r)s#uns
suta&ul *nu Sunt vre"nic s) intri su3 aco#erem-ntul meu6 ci zi numai un
cuv-nt, &i ro3ul meu va (i t)m)"uit$ C)ci &i eu Sunt om su3 st)#-nire6 am
su3 mine osta&i, &i zic unuia@ *%u4te5+ &i se "uce6 altuia@ *Eino5+ &i vine6 &i
ro3ului meu@ *?) cutare lucru5+ &i4l (ace$ C-n" a auzit Isus aceste vor3e,
S4a mirat &i a zis celor ce veneau "u#) El@ *A"ev)rat v) s#un c) nici 1n
Israel n4am 2)sit o cre"in) a&a "e mare$ %ar v) s#un c) vor veni muli "e
la r)s)rit &i "e la a#us, &i vor sta la mas) cu Avraam, Isac &i Iaco3 1n
Am#)r)ia cerurilor$ Iar (iii Am#)r)iei vor (i aruncai 1n 1ntunericul "e
a(ar), un"e va (i #l-nsul &i scr-&nirea "inilor$+ A#oi a zis suta&ului@ *%u4
te, &i (ac)4i4se "u#) cre"ina ta$+ Mi ro3ul lui s4a t)m)"uit c/iar 1n ceasul
acela$+
7Mt :,J48D<
Cu0Hn$ul lui Dumne"eu e1$e cu a$H$ mai -u$ernic cu cH$ e1$e %
Per1%an#. 8iul2 -e care I%an Al nume>$e L%3%12 Cu0Hn$2 de%arece -en$ru el
?a 0%riB An1eamn# ? a !aceB. In 1acramen$e2 Cu0Hn$ul nu 1e limi$ea"# la
eJ-rimarea 1en1ului 1emnel%r2 nici chiar la reali"area l%r. ?8iind Cu0Hn$2 el
An1u>i e1$e An m%d -er1%nal >i Semnul.B
A>a An(ele3em2 acel. EJ %-ere %-era$%B. Nu An1eamn# c# 1acramen$ele
1!in(e1c An m%d au$%ma$2 inde-enden$ de credin(# >i de c%n0er$irea
cre>$inului. In1eamn# c# e!ec$ul 1acramen$al e1$e mereu Cu0Hn$ul lui Cri1$%1
e la !el de -u$ernic >i -e u"ele ie$ului -re%$ care 1crie acea1$# car$e >i -e
u"ele 1!Hn$ului Par%h de Ar1.
Im-%r$an$ e1$e deci nu c#u$area unui -re%$ 1!Hn$. Cri1$%1 e mereu
-re"en$ An m%d -er1%nal >i el e 1!Hn$.
Im-%r$an$ nu e1$e 1# !u3im de la % Li$ur3hie la al$a2 de la % de"le3area
la al$a ca >i cum 1acramen$ele ar in$ra An de0al%ri"are2 ca >i cum / ne 1#$ura$
la ma1a -rie$enil%r ar $reuie 1# lu#m ma1a 1u-limen$ar# la re1$auran$.
Im-%r$an$ e1$e 1# $e la>i ac(i%na$ de un 1acramen$. Gi -en$ru acea1$a
$reuie credin(#2 !%ame2 a$en(ie >iK $im-.
CUE0NTUL LUI %UMNEZEU EIZICIL AN RITURI
A !i cre>$in nu An1eamn# a !i mai -u(in %m. Din c%n$ra Dumne"eu 1-a !#cu$
%m ca 1# Ai An$Hlnea1c# -e %ameni An rela(iile %mene>$i2 adic# eJ-rimHndu-1e
An ri$uri2 1im%luri2 1#r#$%ri. Ace1$e reali$#(i %mene>$i !undamen$ale
An1%(e1c Darul lui Dumne"eu An I1u1 Cri1$%1. A1$!el Cu0Hn$ul lui Dumne"eu
nu e1$e un di1cur12 ci % ac(iune care A>i An!i3e r#d#cinile credin(ei An Tradi(ia
D%mnului >i An -r%!un"imile inc%n>$ien$ului -er1%nal >i c%lec$i0.
Acea1$# Tradi(ie a D%mnului e de1$ul de !in#. An a!ara Euhari1$iei nu
-u$em 3#1i An E0an3helie celerarea 0reunui al$ 1acramen$ de Cri1$%1.
A!irmHnd c# ele 1un$ in1$i$ui$e de Cri1$%12 credem c# $%a$e 1acramen$ele A>i
da$%rea"# eJi1$en(a >i e!icaci$a$ea ac$ual# a lui Cri1$%1 -en$ru c# ele Ai
c%n$inu# 3e1$urile de iuire >i -en$ru c# el a in1-ira$ &i1ericii de la Ance-u$
-rac$icarea l%r. De la Ance-u$ &i1erica !ace ? cum a !#cu$ Cri1$%1B2 1au cum ?
au !#cu$ cei 0echiB. De>i 1e recun%a>$e % au$%ri$a$e -en$ru m%di!icarea
ri$uril%r -ermi$e2 i1$%ria !iec#rui 1acramen$ ne 0a ar#$a 0aria(ii
1ur-rin"#$%are2 dar -line de 1-eran(#. &i1erica are An$%$deauna acea1$#
lier$a$e de a ada-$a cele >a-$e 1acramen$e $im-uril%r n%i >i cul$uril%r
di!eri$e.
A>a 1e An$Hm-l#2 cum am 1-u1 de@a2 c# au $reui$ d%i1-re"ece 1ec%le
-Hn# la i"%larea cel%r >a-$e 1acramen$e din$re ri$urile 1acre ale &i1ericii.
Pen$ru c# 1c%la1$ica de a$unci a d%ri$ 1# 1i1$ema$i"e"e2 1# de!inea1c# >i 1#
c%di!ice $%$ul.
De ce la-$eF Mai An$Hi -en$ru c# >a-$e e1$e num#rul ilic al
-leni$udinii. :A-= ?I%an2 c#$re cele >a-$e &i1erici2 care Sun$ An A1ia. Qar >i
-ace 0%u# din -ar$ea Celui ce e1$e2 Celui ce era >i Celui ce 0ine2 >i din -ar$ea
cel%r >a-$e duhuri2 care 1$au Anain$ea 1caunului S#u de d%mnie2 >i din -ar$ea
lui I1u1 Cri1$%12 mar$%rul credinci%12 cel An$Hi-n#1cu$ din m%r(i2 D%mnul
Am-#ra(il%r -#mHn$uluiNB :A- )2C-O=
Acea1$# -leni$udine An1eamn# c# iuirea lui Dumne"eu e1$e mereu
3a$a 1# An$Hlnea1c# -e %m An $%$ali$a$ea a1-ira(iil%r 1ale2 a 1i$ua(iil%r
eJi1$en$e >i a !ace alian(# cu el. In ace1$e 1en1 1e -u$ea !%l%1i >i un al$ num#r.
),. Gi ), e1$e un num#r al -leni$udinii :), $riuir2 ), a-%1$%li2 ), -#ca$e care
An$inea"# -e %m=. Gi de !a-$ un d%c$%r al &i1ericii2 ca Pe$ru Damian2 An0a(#
c# eJi1$# ), 1acramen$e. Prin$re ace1$ea c%n1acrarea reli3i%a1#
:c#lu3#rimea=2 Anc%r%narea re3il%r2 in1$alarea can%nicil%r2 c%n1acrarea unei
i1erici. Al(ii ad#u3au. 1-#larea -ici%arel%r2 -r%clamarea Cu0Hn$ului lui
Dumne"eu.
Du-# -rima Anmul(ire a -Hinil%r2 ?1-au aduna ), c%>uri de !irimi$uriB
:Mc T2C,=2 du-# a d%ua2 numai 5. :M$ )O2<5=2 ), 1au 5 An1eamn# acela>i
lucru. -leni$udinea harului lui Dumne"eu %!eri$ An$re3ii %meniri.
TIMURILE =I MOMENTELE
EJi1$# un m%men$ -en$ru celerarea !iec#rui 1acramen$. %$e"ul la
In$rarea An &i1eric#2 1acramen$ul c#1#$%riei cHnd l%3%dnicii 1un$ -re3#$i(i
-en$ru % an3a@are An 0ia(#K ?eJi1$# m%men$ >i $im-B. M%men$ul e1$e acela
al celer#rii. dar $reuie 1# !ie % de1chidere -en$ru un $im- care durea"#.
In m%men$ul celer#rii $%$ul e1$e -u1 ca An 3ermen2 dar e nece1ar 1# !ie
de1c%-eri$ >i $r#i$M >i a1$a 1e !ace $%a$# 0ia(a.
In "iua cerem%niei l%r2 $inerii c#1#$%ri(i $r#ie1c de@a $%$ali$a$ea
c#1#$%riei l%r >i $%$u>i le 0a $reui un $im- Andelun3a$ -en$ru de"0%l$area
-leni$udinii l%r 1acramen$ale2 -en$ru a de1c%-eri cum 1acramen$ul l%r
1acramen$ale2 -en$ru a de1c%-eri cum 1acramen$ul l%r e -re"en(a celui
An0ia$ An $%a$# 0ia(a l%r. N-am !%1$ %$e"a(i acum JK aniM 1un$em ni>$e
%$e"a(i -en$ru $%a$# 0ia(a. -ur$#m An n%i izvorul 0iu.
Nu l-am -rimi$ -e Duhul S!Hn$ la da$aKM l-am -rimi$ >i el ne !ace 1#
ac(i%n#m.
Nu 0-a(i cununa$ An "iua 6KM 1un$e(i cununa(i An !iecare "i.
Sacramen$ele 1un$ An n%i i"0%are 0ii -en$ru 0ia(a 0e>nic#. :In C2)C=
*C)ci "u#) cum #loaia &i z)#a"a se #o2oar) "in ceruri, &i nu se mai
1ntorc 1na#oi, ci u") #)m-ntul &i4l (ac s) ro"easc) &i s) o"r)sleasc), ca s)
"ea s)m-n) sem)n)torului &i #-ine celui ce m)n-nc), tot a&a &i Cuv-ntul
Meu, care iese "in 2ura Mea, nu se 1ntoarce la Mine ()r) ro", ci va (ace
voia Mea &i va 1m#lini #lanurile Mele$+
7Is JJ,8K488<
<
SACRAMENT'L
&OTEE'L'I
?NSC'T DIN AP GI D'QB
- A(i au"i$ 0re%da$# ce0a de1-re 3otez2 cam ce ar An1emna a 3otezaF
Am -u1 acea1$# An$reare -rimului -u>$i -ari"ian An$Hlni$ -e 1$rad#K
Cre>$in 1au nu2 nu >$iu2 dar mi-a da$ ace1$ r#1-un1. Cotezul >i a 3oteza
1un$ cu0in$e curen$e2 de ce nu Al la1 An -aceK
- A %$e"a An1eamn# a inau3ura.
- &%$e"ul aerului / cHnd $e urci -en$ru -rima da$# An a0i%n.
- &%$e"ul !%cului - -rima lu-$# a $ineril%r 1%lda(i cu inamicul.
- &%$e"ul m#rii / -rima c#l#$%rie -e mare.
- CHnd e1$e lan1a$# na0a n%u#2 i 1e chiar un nume.
- Gi n%i -ur$#m un nume. numele %$e"2 -en$ru c# am !%1$ %$e"a(iK
Deci An d%meniile cele mai di!eri$e a %$e"a An1eamn# un Ance-u$2 %
ini(iere.
Ca 1acramen$2 %$e"ul e1$e2 -en$ru cre>$ini2 un Ance-u$. E -%ar$a de
in$rare An &i1eric#2 -%ar$a MHn$uirii2 -%ar$a cel%rlal$e 1acramen$e2 0%m
0edeaK
Dar 0a $reui 1-% lu#m de la Ance-u$uriK
*LA ANCEUT %UMNEZEU A CREAT LUMEA+
De%arece %$e"ul e1$e un Ance-u$2 1# ne re!erim la ?Ance-u$uriB. ?La
Ance-u$B. ace1$ea 1un$ -rimele cu0in$e ale &iliei2 ale Re0ela(iei %ric#rui
$im-. Ne $rimi$ la i"0%rul $u$ur%r lucruril%r. la iuirea a$%$-u$ernic#2 al
iuirea ce 1e re0ar1# din inima Crea$%rului.
S# ci$im.
? La Ance-u$2 Dumne"eu a crea$ cerul >i -#mHn$ul. P#mHn$ul An1# era
3%l >i -u1$iu >i An$unericul ac%-erea adHncurile. Iar Duhul D%mnului -lu$ea
dea1u-ra a-el%r.B
La Ance-u$ eJi1$a deci un Dumne"eu Ta$#l care -re3#$e>$e cu dra3%1$e
lea3#nul %amenil%r2 c%-iil%r 1#i. La Ance-u$ Duhul D%mnului e -re"en$2
dea1u-ra a-el%r An care $reuie 1# Ancea-# 0ia(a. Nici un -#ca$ nu -u$ea %-ri
ace1$ i"0%r2 -e ace1$ Duh ca 1# d#ruia1c# 0ia(a.
&un#0%in(a -#rin$ea1c# a lui Dumne"eu e d#rui$# cel%r care !ac -ar$e
din crea(ia 1a2 !iec#ruia care a-ar(ine ace1$ei %meniri !%rma$e din El2 ?Du-#
chi-ul >i a1em#narea 1aB. Acea1$# un#0%in(# 1e 0ede An $%a$# na$ura2 An
!ideli$a$ea 1a2 An ciuda -er0er1i$#(ile %amenil%r.
?A$H$a $im- cH$ 0a dura -#mHn$ul2 1em#na$ul >i 1eceri>ul !ri3ul >i
c#ldura2 0ara >i iarna2 "iua >i n%a-$ea nu 0%r Ance$a nici%da$#.B :Dn +2,,=
Dumne"eu Ta$#l nu e 9u-i$er m%n1$ru%1. !iecare %m2 crea$ur# a 1a2
r#mHne ? cu!unda$B2 ? %$e"a$B2 An 3in3#>ia 1a >i $r#ie>$e -rin Su!lu :Duh=.
*%oamne, %umnezeul nostru, c-t "e minunat este Numele T)u #e tot
#)m-ntul5 Slava Ta se 1nal) mai #resus "e ceruri$ C-n" #rivesc cerurile4
lucrarea m-inilor Tale4luna &i stelele #e care le4ai ()cut, 1mi zic@ *Ce este
omul, ca s) Te 2-n"e&ti la el' =i (iul omului, ca s)4l 3a2i 1n seam)' L4ai
()cut cu #uin mai #e ,os "ec-t %umnezeu, &i l4ai 1ncununat cu slav) &i cu
cinste$ I4ai "at st)#-nire #este lucrurile m-inilor Tale, toate le4ai #us su3
#icioarele luiI+
7s :,849<

M0NTUIRE F O NOU CREA!IE
Deci Dumne"eu nu l-a cera$ -e un %m decH$ -en$ru a-l iui. A>a cum
ni>$e -#rin(i n%rmali nu !ac un c%-il decH$ numai -en$ru a-i um-le cu $%$ ce
au An inim# >i An mHn#.
Dumne"eu 1e ame1$ec# An acea1$# i1$%rie -e care % inau3urea"#. El 1e
!ace cun%1cu$ %amenil%r $re-$a$2 %amenil%r care 1un$ c%-iii 1#i. Pen$ru I1rael
el 1e nume>$e Iah0e / ?Eu 1un$ cel care 1un$B - . ?Eu 1un$ cu 0%i2 a-r%a-e de
0%i2 -en$ru 0%iKB >i acea1$a e1$e Alian(a de -e Sinai. Gi An 1!Hr>i$ 1e 0a
numi Emanuel, %umnezeu cu noi >i 1e 0a An$ru-a An umani$a$ea lui I1u1 din
Na"are$. ? Cine m# 0ede -e %ine2 Al 0ede -e Ta$#lB2 ca 1-une I1u12
1acramen$ul An$Hlnirii cu Dumne"eu.
Dar un $a$#2 % mam# nu Al 1nt-lnesc -e c%-ilul l%r decH$ numai -en$ru
a-l !ace 1# $r#ia1c# mai ine2 mai !erici$2 1# $r#ia1c# mereu din 0ia(a l%r >i 1#
Ai Am-#r$#>ea1c# $%$ ce au mai un An ei. Dumne"eu nu l-a crea$ -e %m2
c%-ilul 1#u2 nu in$r# An i1$%ria !iil%r 1#i2 decH$ numai -en$ru a-i !ace 1#
$r#ia1c# din -r%-ria l%r 0ia(#2 1# $r#ia1c# e$ern din -r%-ria lui 0ia(# di0in#2
ia$# ce numim n%i mHn$uire.
Treuie 1# An(ele3em c# mHn$uirea nu e1$e ceva un $i$lul2 ca un ile$
de -rimire An -aradi1 cHnd m%ar$ea ne 0a 1c%a$e din lumea acea1$a.
MHn$uirea nu ne d# nimic. ne 1chim#2 ne 1chim# 1# !im % !iin(# di0in#.
Prima crea(ie a a0u$ l%c numai An 0ederea celei de a d%ua -rin care un
!iu al %mului de0ine 8iu al lui Dumne"eu ?Dac# cine0a e An Cri1$%12 e %
!iin(# n%u#. Lumea 0eche a $recu$2 ia$# % reali$a$e n%u# 1e ara$#.B :,C%r O2)5=
Acea1$# reali$a$e n%u# nu e al$ce0a decH$ ? -ar$ici-area la na$ura di0in#.B :,
P$r )2C=
M0NTUIREA ESTE ISUS CRISTOS
?Par$ici-area la na$ura di0in#B F Cum a1$aF
A(i An(ele3e. -rin Cri1$%1. ?Dac# cine0a e1$e An Cri1$%1KB Sun$em
chema(i 1# !im una cu Cri1$%12 8iul lui Dumne"eu2 -rea iui$ de Ta$#l. S# !im
una cu el An !iin(a2 m%ar$ea >i In0ierea 1a.
C#ci mHn$uirea e1$e I1u1 Cri1$%1 An1u>i. In el -er1%nal 3#1im n%i
ier$area -#ca$el%r2 Am-#carea cu Dumne"eu >i cu ceilal(i2 ad%-$area di0in#2
darul Duhului S!Hn$2 0ic$%ria a1u-ra m%r(ii2 An$r-un cu0Hn$. 0ia(a n%u#2
Qarul.
De aici im-%r$an(a An$Hlnirii cu Cri1$%1 >i unirea cu el. ?Nimeni2 "ice
I1u12 nu 0ine la Ta$#l decH$ -rin mine.B :In )C2T=
Dar unde Al An$HlnimF
G$im. n-am ui$a$ ca-i$%lul -receden$. Sacramen$ul An$Hlnirii cu Cri1$%1
e1$e &i1erica. Ne mai -u$Hndu-l 0edea2 a$in3e2 au"i Cu0Hn$ul 0ie(ii An $ru-2
in$r#m An c%n$ac$ cu el -rin ri$urile 1acramen$ale ale &i1ericii >i mai An$Hi -rin
&%$e".
S# reca-i$ul#m.
). I1u1 Cri1$%12 8iul 0e>nic al Ta$#lui2 1e na>$e An acea1$# lumeM a1$!el
el e1$e An inima -rimei crea(ii2 cu!unda$ Am-reun# cu An$rea3a %meniri2
An$re3ul c%1m%1 An 3in3#>ia Crea$%rului.
,. I1u1 Cri1$%1 a muri$ din iuire2 ?a $recu$ la Ta$#l 1#uB2 a An0ia$ >i
a1$!el in$r# An de-lina 1a -u$ere de 8iu al lui Dumne"eu. ridica$ de la
-#mHn$2 el a$ra3e la 1ine -e $%(i %amenii2 unindu-1e cu ei. Acea1$a e n%ua
crea(ie a d%ua >i % e$a-# de!ini$i0#.
<. Dar e nece1ar 1# !im uni(i cu Cri1$%1. L%cul ace1$ei uniri e i1erica2
mi@l%cul / An -rimul rHnd ace1$a 1acramen$e :1emne= An care el ac(i%nea"#
-er1%nal >i c%r-%ral. 1acramen$ele.
Or2 1acramen$ul -rim%rdial2 cel al na>$erii la Via(a cea n%u# e1$e
&%$e"ul.
*NA=TEREA %IN A =I %UG+
In ca-i$%lul < din 1!Hn$ul I%an2 I1u1 eJ-lic# lui Nic%dim nece1i$a$ea
%$e"ului.
- Ade0#r2 ade0#r A(i 1-un. cine nu 1e na>$e din n%u2 nu -%a$e 0edea
Im-#r#(ia lui Dumne"eu :adic# nu in$r# An 0ia(a di0in#=.
- Cum 1e -%a$e na>$e un %m #$rHnF In$rea# Nic%dim. P%a$e 1# in$re
el a d%ua %ar# An 1Hnul maicii 1ale >i 1# 1e na1c#F
- Ade0#r2 ade0#r A(i 1-un2 Ai r#1-un1e I1u12 dac# nu 1e na>$e cine0a din
a-# >i Duh2 nu -%a$e in$ra An Im-#r#(ia lui Dumne"eu. Ce e1$e n#1cu$ din
carne2 e1$e carne / ia$# -rima crea(ie / >i ce e1$e n#1cu$ din Duh / ia$# a d%ua
crea(ie / e1$e duh. Nu $e mira c# (i-am "i1. $reuie 1# 0# n#>$e(i din n%u.
VHn$ul 1u!l# unde 0rea >i Ai 0ei au"i 0uie$ul2 dar nu >$ii de unde 0ine >i
Anc%$r% mer3e. T%$ a>a e1$e cu %ricine care e1$e n#1cu$ din Duh.
I1u1 anun(# %$e"ul. V%re>$e de1-re na>$ere. Nu de aceea $ru-ea1c#2
ci de % na>$ere din n%u. De1-re acea1$# na>$ere -rin care un !iu al %mului
de0ine 8iu al lui Dumne"eu. V%re>$e de1-re mHn$uire. Cum 1e reali"ea"#
acea1$# na>$ere di0in#F
D%mnul 0%re>$e de1-re a-#. V%re>$e mai ale1 de1-re Duh >i
c%m-ar# ace1$ 1u!lu al lui Dumne"eu cu 1u!lul na$urii / 0Hn$ul.
A-a2 1e >$ie de unde 0ine >i unde mer3e. ea nu mer3e -e unde 0rea eaM
3reu$a$ea % %li3# 1# urme"e -an$ele >i 0#ile $ere1$re. E % in1inuare c#
%$e"ul a-ei ar -u$ea !i limi$a$. Dar nu 1e a@un3e aici -en$ru c# eJi1$# >i un
Duh.
Duhul2 re-re"en$a$ aici de 1u!lul 0Hn$ului e1$e cu $%$ul lier. Pu$em
diri3ui a-a2 dar 0Hn$ul nu -%a$e !i %-ri$. La !el nu -%a$e !i %-ri$# ac(iunea
di0in# a Iuirii. Nu2 nici An 1acramen$e >i nici An &i1eric#. ?Dumne"eu nu e
le3a$ de 1acramen$eB2 -en$ru c# el le-a An!iin(a$ ca mi@l%ace n%rmale de
mHn$uire.
Deci %$e"ul e1$e -u(in# a-# >i mul$ Duh S!Hn$. A-a nu Al -%a$e Anl%cui
-e Duhul S!Hn$2 dar Duhul -%a$e Anl%cui a-a -en$ru c# Duhul -lu$ea dea1u-ra
a-ei. el ? 1u!l# unde 0rea.B Chiar >i ac%l% unde nu e1$e a-#2 chiar >i ac%l%
unde nu e1$e &i1eric#2 chiar >i ac%l% unde a-a >i &i1erica nu 1un$
recun%1cu$e.
?Duhul S!Hn$ 1u!l# unde 0reaB. Ori el 0rea ? ca $%(i %amenii 1# !ie
mHn$ui(iB. De aceea nu Ance$ea"# 1# 1u!le -e1$e $%$ unde 1-er# 1# $re"ea1c#
credin(a a1cun1# ce 1e nume>$e un#0%in(#2 ? -en$ru c# %ricine crede 1# ai#
0ia(# 0e>nic#.B :In <2)O=
*E) voi stro#i cu a#) curat), &i vei (i cur)ii6 v) voi cur)i "e toate
s#urc)ciunile voastre &i "e toi i"olii vo&tri$ E) voi "a o inim) nou), &i voi
#une 1n voi un "u/ nou6 voi scoate "in tru#ul vostru inima "in #iatr), &i v)
voi "a o inim) "e carne$ Eoi #une %u/ul Meu 1n voi, &i v) voi (ace s) urmai
#oruncile Mele &i s) #)zii &i s) 1m#linii le2ile Mele$ Eei locui 1n ara #e
care am "at4o #)rinilor vo&tri6 voi vei (i #o#orul Meu &i Eu voi (i
%umnezeul vostru$+
7Ez D9,BJ4B:<
*CA LUMEA S ?IE M0NTUIT+
MHn$uirea e1$e %!eri$# $u$ur%r %amenil%r. E % reali$a$e uni0er1al# care
cu-rinde An$rea3a %menire. Nu e d%ar -r%-u1#2 ci e1$e 1m#linit) -en$ru $%(i
%amenii. Treuie 1# mai in1i1$#m a1u-ra ce1$ui lucruF ?Dumne"eu 0rea ca
$%(i %amenii 1# !ie mHn$ui(iB2 ? Cri1$%1 1-a da$ ca r#1cum-#rare -en$ru cei
mul(i.B
Dar cei care nu 0%r !i %$e"a(iF Cei care nici nu 0%r cun%a>$e -e
Cri1$%1 An 0ia(a l%rF
In Summa T/eolo2ica2 1!Hn$ul T%ma de A]uin% An$rea#.
Ar$. ). ?T%(i %amenii $reuie 1# -rimea1c# %$e"ulFB
R#1-un1. ? E e0iden$ c# $%(i %amenii 1un$ (inu(i 1# -rimea1c# %$e"ul
>i c# !#r# el nu -%a$e !i mHn$uire -en$ru nimeni.B
Ar$. ,. ?Se -%a$e mHn$ui cine0a !#r# %$e"FB
R#1-un1. ?Da.B
C%n$radic(ieF NuN Pen$ru c# 1un$ $rei !%rme de &%$e".
*I%umnezeu, m-ntuitorul nostru, care voie&te ca toi oamenii s) (ie
m-ntuii &i s) vin) la cuno&tina a"ev)rului$ C)ci este un sin2ur %umnezeu,
&i este un sin2ur mi,locitor 1ntre %umnezeu &i oameni@ Omul Isus Cristos,
care S4a "at #e Sine 1nsu&i, ca #re "e r)scum#)rare #entru toiI+
78Tim B,D49<
?TOI A' 8OST &OTEEAIB
?EJi1$# un 1in3ur $ru- al lui Cri1$%1 / &i1erica / >i un 1in3ur DuhM %
1in3ur# 1-eran(# de1chi1# $u$ur%rM un 1in3ur D%mn2 % 1in3ur# credin(#2 un
1in3ur %$e"KB :E! C2C11=
'n 1in3ur %$e". Dar $rei !%rme di!eri$e ale ace1$ui %$e". %$e"ul
1Hn3elui2 %$e"ul a-ei2 %$e"ul d%rin(ei.
Botezul sngelui :1an3uini1= / mar$irul. E %$e"ul cre>$in -e care l-a
$r#i$ I1u1 An -#$imirea 1a. ?Treuie 1# -rime1c un %$e" >i cH$ de mul$ d%re1c
1# 1e Am-linea1c#.B :Lc ),2OU= E1$e m%delul %$e"ului -en$ru c# e -e -unc$ul
culminan$ al iuirii >i al m#r$uri1irii credin(ei. ?Cu!unda$ An 1Hn3e2 1# A(i
d#ruie>$i 0ia(a.B
Botezul apei :!lumini1= / %$e"ul ri$ual %!icial care ne Ancurc# un -ic
din cau"a ceii -r%0%ca$# de e0a-%rarea ace1$ei a-eN V%m 0edea n%iK
Botezul dorinei :!lamini1= / %$e"ul 1inceri$#(ii2 cum Ai -l#cea lui
Eundel 1# 1-un#. Ace1$ %$e" nu are % cun%a>$ere eJ-lici$# a lui Cri1$%12 nici
a &i1ericii2 nici a %$e"ului a-ei. E %$e"ul Duhului care 1u!l# unde 0rea el >i
in1-ir# cui 0rea Ance-u$ul un#0%in(ei2 Ai a$in3e -e $%(i care nu re!u"# lumina.
COTEZUL %UGULUI
Ce e1$e %$e"ul d%rin(eiF
S# ne amin$im c# ? a %$e"aB e1$e $ran1crierea cu0Hn$ului 3rec care
An1eamn# ? cu!undaB >i 1# ci$im ce 1-une 1!Hn$ul Paul An ) C%r )U. El ne
eJ-lic#. ? 8ra(il%r2 nu 0reau 1# nu >$i(i c# -#rin(ii n%>$ri $%(i au !%1$ 1u n%r2
$%(i au $recu$ -rin mare2 $%(i au !%1$ %$e"a(i An n%r >i An mare2 -en$ru M%i1eM
$%(i au mHnca$ aceea>i mHncare duh%0nicea1c#2 >i $%(i au #u$ aceea>i
#u$ur# duh%0nicea1c#2 -en$ru c# eau din$r-% 1$Hnc# duh%0nicea1c# ce
0enea du-# eiM >i 1$Hnca era Cri1$%1.B
P%-%rul lui Dumne"eu2 !u3a din E3i-$ 1un$ 1emne ma$eriale2
sacramente2 Anain$e de a1e !i au"i$ de ace1$ cu0Hn$2 % -u$ere 1-iri$ual#2 %
iuire di0in# Dumne"eu Al c%nducea de mHn# >i a0ea 3ri@# de el.
?D%mnul mer3ea Anain$ea l%r2 "iua An$r-un 1$Hl- de n%r2 ca 1#-i
c#l#u"ea1c# -e drum2 iar n%a-$ea An$r-un 1$Hl- de !%c2 ca 1#-i lumine"e2 ca 1#
mear3# >i "iua >i n%a-$ea. S$Hl-ul de n%r nu 1e de-#r$a dinain$ea -%-%rului An
$im-ul "ilei2 nici 1$Hl-ul de !%c An $im-ul n%-(ii.B :EJ )<2 ,)-,,=
Cu mul$ Anain$e de a 1e na>$e Cri1$%1 lumina -%-%rul cu m%ar$ea >i
An0ierea lui 0ii$%are. ?Cri1$%1 a muri$ >i a An0ia$ -en$ru $%(i %ameniiKB
E0reii din EJ%d ? au !%1$ cu $%(ii %$e"a(i An mareB adic# An Duh >i a-#. 1u
ace1$e !i3uri2 harul &%$e"ului Ai a$in3ea de@a.
?M%i1e >i-a An$in1 mHna 1-re mare. Gi D%mnul a -u1 marea An mi>care
-rin$r-un 0Hn$ din1-re r#1#ri$2 care a 1u!la$ cu -u$ere $%a$# n%a-$eaM el a u1ca$
marea >i a-ele 1-au de1-#r(i$ An d%u#. C%-iii lui I1rael au $recu$ -rin mi@l%cul
m#rii ca -e u1ca$2 >i a-ele 1$#$eau ca un "id la drea-$a >i la 1$Hn3a l%r.B :EJ
)C2 ,)-,,=
?T%(i au mHnca$ din aceea>i mHncare 1-iri$ual# >i au #u$ din aceea>i
#u$ur# 1-iri$ual#K Cri1$%1B2 1u ace1$e !i3uri2 harul Euhari1$iei le d#dea
de@a % 0ia(# $ainic#.
Ce An1eamn# acea1$aF C# mHn$uirea uni0er1al# e1$e I1u1 Cri1$%1 m%r$
>i An0ia$. C# -rin An0ierea 1a a de0eni$ D%mn2 adic# cen$ru 0%iu al An$re3ului
uni0er1 dinain$e >i du-#2 de la Adam >i -Hn# la 1!Hr>i$ul lumii. C# $%(i e0reii
>i $%(i %amenii2 -rin 1im-lul !a-$ c# 1un$ %ameni ca >i I1u1 cel An0ia$2 1un$
cu(un"aii An ace1$ e0enimen$ al mHn$uirii care nu e1$e An1u>i Cri1$%1 /
-er1%nal2 !ie c# % >$iu ei 1au nu.
Ace1$a e1$e 1en1ul %ri3inal al %$e"ului. e cu!unda$ An E0enimen$ul
MHn$uirii2 %mul e cu!unda$ An I1u1 Cri1$%1.
Prin !a-$ul c# au !%1$ crea(i2 ei 1un$ cu $%(ii inau3ura(i de I1u1 Cri1$%1
a$unci cHnd ? la Ance-u$B Duhul 0ie(ii2 al iuirii Ta$#lui -lu$ea -e1$e a-e.
Prin !a-$ul c# 1un$ %ameni2 au $%(i umani$a$ea lui I1u1 MHn$ui$%rulM An
el au muri$2 au An0ia$ >i au urca$ cu el An ceruri.
T%cmai ace1$ mi1$er ului$%r ar $reui eJ-lica$2 -rimi$ >i celera$ la
%$e"ul a-ei -en$ru cei care a@un3 la cun%a>$erea lui I1u1 Cri1$%1 >i a
&i1ericii lui. Dar 1# nu l a1cundem. E0enimen$ul MHn$uirii e1$e %$e"ul
1Hn3elui lui I1u1 Cri1$%12 ? 0#r1a$ -en$ru cei mul(iB.
*%ar /arul nu este ca &i cu 2re&eala6 c)ci, "ac) #rin 2re&eala unuia
sin2ur, cei muli au (ost lovii cu moartea, a#oi cu mult mai mult /arul lui
%umnezeu &i "arul #e care ni l4a ()cut /arul acesta 1ntr4un sin2ur om, a"ic)
1n Isus Cristos, s4au "at "in 3el&u2 celor muli$+
7Rm J,8;<
ISUS COTEZAT AN S0N>ELE SU, AN MOARTEA SA
I1u1 1e Andrea-$# 1-re %$e"ul 1#u care e1$e %$e"ul lumii. ?Ei erau -e
drum >i 1e 1uiau la Ieru1alimM >i I1u1 mer3ea Anain$ea l%r. 'cenicii erau
$ulura(i2 >i mer3eau An3r%"i(i du-# El. I1u1 a lua$ iar#>i la El -e cei
d%i1-re"ece >i a Ance-u$ 1# le 0%rea1c# de1-re lucrurile care a0eau 1# I 1e
An$Hm-le. ?Ia$#B a "i1 El ?ne 1uim la Ieru1alim2 >i 8iul %mului 0a !i da$ An
mHinile -re%(il%r cel%r mai de 1eam# >i c#r$uraril%r. Ei Il 0%r %1Hndi la
m%ar$e2 >i-l 0%r da An mHinile Neamuril%r2 care A>i 0%r a$e @%c de El2 Il 0%r
a$e cu nuiele2 Il 0%r 1cui-a >i-l 0%r %m%rAM dar2 du-# $rei "ile2 0a An0ia.B :Mc
)U2<,-<C=
A-%1$%lii Iac% >i I%an >i mama l%r >i $%(i ceilal(i nu Al urmau. Ei0i1au
la % Am-#r#(ie -#mHn$ea1c# la Ieru1alim2 un n%u 3u0ern2 ni>$e #orto(olii An
n%u ca3inet.
- T%cmai de1-re acea1$a e1$e 0%raN Le r#1-unde I1u1. Dar nu >$i(i ce
cere(i. Pu$e(i ea -aharul -e care-l 0%i ea :Su!erin(a=F Gi 1# !i(i 1cu!unda(i
cu %$e"ul cu care 0%i !i ?1cu!unda$B An m%ar$e >i An m%rmHn$F
Ace1$e cea12 Cea1ul meu 0a !i %$e"ul S$#-Hnului lumii2 deci 0a !i
cea1ul %$e"ului An$re3ii lumi. ?V# 0ei %$e"a cu care m# %$e" euFB T%(i
%amenii 0%r !i cu!unda(i An ace1$ e0enimen$ al mHn$uirii2 1cu!unda(i An I1u1
cel R#1$i3ni$.
V%r !i %$e"a(i -rin 1im-lul !a-$ al EJi1$en(ei l%r2 de%arece Cri1$%1 cel
In0ia$ e1$e N%ul Adam2 -rinci-ele %menirii n%i2 1$#-Hnul %amenil%r >i al
c%1m%1ului. ?CHnd 0%i !i ridica$ de la -#mHn$2 $%a$e le 0%i a$ra3e la mine.B
:In),2)<=
A1em#na(i cu Cri1$%1 An 1u!erin(e2 cu!unda(i An m%ar$ea lui -rin
-r%-ria l%r m%ar$e2 $%(i %amenii 0%r ie>i Anain$ea celui In0ia$.
? Ace1$ lucru nu e 0alail numai -en$ru cei care cred An Cri1$%12 dar
-en$ru $%(i %amenii de un#0%in(# An inima acel%ra care2 An m%d in0i"iil2
lucrea"# harul. In$r-ade0#r2 de 0reme ce Cri1$%1 a muri$ >i a An0ia$ -en$ru $%(i
>i 0%ca(ia ul$im# a %mului e1$e An$r-ade0#r unic#2 di0in# chiar $reuie 1#
credem c# Duhul S!Hn$ %!er# $u$ur%r %amenil%r2 An$r-un m%d -e care numai
Dumne"eu Al >$ie2 -%1iili$a$ea de a !i a1%cia(i la mi1$erul Pa1cal.B :Va$inca
II=
)C

*=i, "u#) cum a 1n)lat Moise &ar#ele 1n #ustie, tot a&a tre3uie s) (ie
1n)lat &i ?iul omului, #entru ca oricine cre"e 1n El s) nu #iar), ci s) ai3)
viaa ve&nic)$ ?iin"c) at-t "e mult a iu3it %umnezeu lumea, c) a "at #e
sin2urul Lui ?iu, #entru ca oricine cre"e 1n El, s) nu #iar), ci s) ai3) viaa
ve&nic)$ %umnezeu, 1n a"ev)r, n4a trimis #e ?iul S)u 1n lume ca s) ,u"ece
lumea, ci ca lumea s) (ie m-ntuit) #rin El$ Oricine cre"e 1n El, nu este
,u"ecat6 "ar cine nu cre"e, a &i (ost ,u"ecat, #entru c) n4a crezut 1n Numele
sin2urului ?iu al lui %umnezeu$+
7In D,8;48:<
UN COTEZ AL %ORIN!EI
Cei mai mul(i nu 0%r >$i nimic de1-re a1$aK Or nu ne a!l#m An$r-%
mHn$uire a lier$#(iiF Nu $reuie 1# crea1c# cun%a>$erea lui Dumne"eu2 a lui
Cri1$%1 >i a MHn$uiriiF Gi 1# 1e r#1-und# -er1%nalF
De1i3ur2 -en$ru c# unde e1$e Dumne"eu2 ac%l% e1$e iuire2 unde e
Cri1$%1 ac%l% e lier$a$ea. Deci e nece1ar# cun%a>$erea >i r#1-un1ul -er1%nal.
De aceea 0%rim de 3otezul "orinei$
Dar 3otezul "orinei nu e1$e d%rin(a %$e"ului -en$ru c# ace>$i %ameni
nee0an3heli"a(i nu cun%1c %$e"ul. Pen$ru ca $%(i %amenii 1# !ie 1cu!unda(i
An E0enimen$ul MHn$uirii2 e 1u!icien$# c%n>$iin(a.
Care C%n>$iin(#F
?C%n>$iin(aB e -ur >i 1im-lu2 care cheam# -e !iecare 1# !ac# ceea ce
crede c# $reuie 1# !ac#. Orice %m care urmea"# cH$ de cH$ lumina c%n>$iin(ei2
-rime>$e %$e"ul d%rin(ei -en$ru c# acea1$# lumin#2 %ricH$ de 1la# ar !i2 e1$e
An c%ncre$ 0%in(a lui Dumne"eu. Mai eJac$2 Dumne"eu nu Ai cere al$ce0a
decH$ 1# A>i urme"e c%n>$iin(a2 chiar i3n%ran$#2 chiar er%na$#. La ni0elul 1#u
c%n>$iin(a e1$e ade0#rul. Or2 ?cel care lucrea"# du-#2 ade0#r2 0ine la lumin#B
:In <2,)=. An m#1ura An care 1e de1chide2 Dumne"eu in$r# ca 0Hn$ul.
*Slav), cinste &i #ace va veni 1ns) #este oricine (ace 3inele@ 1nt-i
#este Iu"eu, a#oi #este >rec$ C)ci 1naintea lui %umnezeu nu se are 1n
ve"ere (aa omului$ Toi cei ce au #)c)tuit ()r) le2e, vor #ieri ()r) le2e6 &i
toi cei ce au #)c)tuit av-n" le2e, vor (i ,u"ecai "u#) le2e$ entru c) nu cei
ce au" Le2ea, Sunt ne#ri/)nii 1naintea lui %umnezeu, ci cei ce 1m#linesc
le2ea aceasta, vor (i socotii ne#ri/)nii$ C-n" Neamurile, cu toate c) n4au
le2e, (ac "in (ire lucrurile Le2ii, #rin aceasta ei, care n4au o le2e, 1&i Sunt
sin2uri le2e6 &i ei "ove"esc c) lucrarea Le2ii este scris) 1n inimile lor6
(iin"c) "es#re lucrarea aceasta m)rturise&te cu2etul lor &i 2-n"urile lorI+
7Rm B,8K48J<
ISUS CRISTOS ESTE %OMNUL
Ace1$e a!irma(ii nu 1un$ acce1%rii2 nici chiar 1ecundare An credin(a
n%a1$r#2 din c%n$ra ele c%n1$i$uie n%dul -en$ru c# nu 1un$ decH$ -r%!e1iunea
de credin(# c%rec$# a lui I1u1 Cri1$%1. Aici e Ance-u$ul %ric#rui cre>$ini1m :c!.
V%l I2 -3. )CC=.
Gi $%$u>i mul(i au $endin(a 1# le ui$e2 1# le minimali"e"e2 din cau"a c#
1-a in1i1$a$ -rea mul$ -e nece1i$a$ea %$e"ului a-ei. Mul(i 1e $em de ace1$
%$e"2 -en$ru c# 0%r ca an3a@amen$ul credin(ei 1# nu de0in# ce0a mi1$eri%12
ale3erea -en$ru cre>$ini1m 1# !ie la !el de im-%r$an$#2 mi1iunea la !el de
ac$i0#2 iar &i1erica >i 1acramen$ele 1# nu !ie d%ar % reli3ie -rin$re al$ele. Dar
1# !im cin1$i(i. Teama nu -ermi$e a1cunderea ade0#rului2 a 1in3urului >i
minuna$ului ade0#r.
Or2 acea1$# !iindc# nu -%a$e !i clari!ica$# decH$ ca me1chin# >i
1u1-ec$#. e un !el de la1!emie Am-%$ri0a lui Dumne"eu >i Am-%$ri0a lui
Cri1$%1N Dac# numai cei %$e"a(i cu a-# ar !i An Cri1$%12 el n-ar !i D%mnul
uni0er1ului >i ar $reui 1# c#u$#m An al$# -ar$e un Prin( al ace1$ei lumi care 0a
r#mHne -en$ru $%$deauna mai mare ca elK Iar %$e"ul a-ei2 nu iar -u$ea
$en$a decH$ -e cei la>i2 de%arece n-ar mai !i decH$ % $recere -en$ru cei
-ri0ile3ia(iK Chiar >i Dumne"eu nu ar mai !i -re"en$# nici un in$ere1 -en$ru
c# el ar crea a$H(ia %ameni -en$ru %1Hnda 0e>nic#K
In$r-ade0#r2 -en$ru c# e1$e Crea$%r2 Dumne"eu e1$e $a$#2 -en$ru c# e
Crea$%rul $u$ur%r >i al !iec#ruia2 ?Dumne"eu e1$e $a$#l $u$ur%r >i al !iec#ruia2
d%mne>$e -e1$e $%(i2 lucrea"# -rin $%(i >i r#mHne An $%(i.B :E! C2T=
Tu$ur%r >i !iec#ruia Ai d# -e 8iu 1#u An$ru-a$ ca !ra$e An umani$a$e >i
C%nduc#$%r al MHn$uirii. Tu$ur%r >i !iec#ruia An -ar$e A>i d# 0ia(a ace1$ 8iuM
A>i re0ar1# 1Hn3ele2 m%are -en$ru $%(i >i -en$ru !iecare >i a-%i2 In0ia$2 Al
$rimi$e -e Duhul S#u.
T%(i %amenii 1un$ cu!unda(i An 1Hn3ele ace1$ui 8iu2 cu!unda(i An
m%ar$ea 1a2 An3r%-a(i cu el An m%rmHn$. T%(i %amenii 1un$ cu!unda(i An ace1$
dar al Duhului. T%(i %amenii care2 An$r-% "i 1au al$a2 r#1-und da2 du-# inima
l%r2 in$r# An alian(a MHn$uirii.
*O, a"-ncul 3o2)iei, 1nele#ciunii &i &tiinei lui %umnezeu5 c-t "e
ne#)trunse Sunt ,u"ec)ile Lui, &i c-t "e ne1nelese Sunt c)ile Lui5 =i 1ntr4
a"ev)r *cine a cunoscut 2-n"ul %omnului' Sau cine a (ost s(etnicul Lui'
Cine I4a "at ceva 1nt-i, ca s) ai3) "e #rimit 1na#oi'+ %in El, #rin El, &i
#entru El Sunt toate lucrurile$ A Lui s) (ie slava 1n veci5 Amin$+
7Rm 88,DD<
INTRAREA AN CISERIC
?Dumne"eul n%1$ru e1$e Ta$#l $u$ur%r %amenil%r2 el d%mne>$e -e1$e
$%(i2 lucrea"# -rin $%(i2 r#mHne An $%(i.B :E! C2T= Prin 8iul 1#u Ai MHn$uie>$e -e
$%(i2 !ie ei c%n>$ien(i 1au nu2 -rin %$e"ul d%rin(ei.
Dar -u$em crede c#2 inc%n>$ien(a cel%r mai mul(i e !#r# im-%r$an(#F
De1i3ur c# nuN
GARUL ESTE ILUMINAREA
8iind cine0a / I1u1 Cri1$%1 An -er1%an# / E0enimen$ul MHn$uirii e un
Chi-2 ima3inea -er!ec$# a Ta$#luiM e % Inim#2 inima lui Dumne"eu2 Iuire.
8iind % na>$ere2 mHn$uirea e1$e % 8amilieM !iind % Alian(#2 e % 0ia(#
Am-#r$#>i$#.
Deci mai de3ra# 1au mai $Hr"iu2 harul 0a $reui 1# $re"ea1c#
c%n>$iin(a2 1# -r%0%ace un r#1-un1 lier2 1# cree"e % rela(ie2 % ?cun%a>$ere An
1en1ul cel mai -r%!und al cu0Hn$ului. Via(a 0e>nic# acea1$a e1$e. 1#
recun%a1c# -e $ine 1in3urul Dumne"eu ade0#ra$ >i -e acela -e care l-ai
$rimi12 I1u1 Cri1$%1B :In )52<=. Mai de3ra# 1au mai $Hr"iu An lumea acea1$a
1au An cealal$#.
C%-ilul care 0ine -e lume e cun%1cu$2 iui$2 -rimi$2 el din c%n$ra2 nu
cun%a>$e Anc#2 dar a1$a nu 0a dura mul$. In curHnd 0a cun%a>$e2 0a iui >i 0a
-rimi. CH$# ne!ericire -en$ru el >i -en$ru !amilie2 dac# ar r#mHne a>a2 un
deil2 Anchi1 %ric#rei cun%a>$eri2 inca-ail 1# -ri0ea1c# >i 1# "Hmea1c#K
?IluminareaB / cun%a>$erea / e1$e un $ermen -e care Al d#deau cei
0echi %$e"ul a-eiM -en$ru c# An reali$a$e MHn$uirii2 %$e"ul c%n1$i$uie e$a-a
deci1i0#2 cHnd Cri1$%12 MHn$ui$%rul lumii2 de"0#luie iuirea 1a2 de0enind
-en$ru el D%mnul. &%$e"ul e reali$a$ea unei de1c%-eriri. Re0ela(ia. Nu %
in!%rmare $e%re$ic# de1-re ade0#rurile de cre"u$2 de1-re -%runcile de
-rac$ica$2 ci acea1$# de1c%-erire a lui Dumne"eu. ?T%$u>i e>$i cine0aNB
:CLA'DEL=
P#rin(ii2 l%3%dnicul2 nu 1un$ cun%1cu(i din in!%rma(ii ci din An$Hlnirile
-er1%nale2 dial%32 Ancredere2 in$imi$a$e. La !el %$e"ul a-ei Ance-e -rin$r-%
An$Hlnire An care in$imi$a$ea lui Dumne"eu 1e de"0#luie An m%d -r%3re1i0
%mului. Prin inima lui Cri1$%1.
??Eu 0%i mer3e Anain$ea $a2 0%i ne$e"i drumurile mun$%a1e2 0%i
1!#rHma u>ile din aram#2 >i 0%i ru-e "#0%arele din !ier. I(i 0%i da 0i1$ierii
a1cun1e2 %3#(ii An3r%-a$e2 ca 1# >$ii c# Eu Sun$ D%mnul care $e chem -e
nume2 Dumne"eul lui I1rael. Din dra3%1$e -en$ru r%ul Meu Iac%2 >i -en$ru
I1rael2 ale1ul Meu2 $e-am chema$ -e nume2 (i-am 0%ri$ cu un# 0%in(#2
Anain$e ca $u 1# M# cun%>$i.B :I1 CO2,-C=
Acea1$# re0ela(ie nu 1e !ace !#r# $a$#l >i !#r# Duhul. Acea1$# re0ela(ie
1e !ace An &i1eric# -rin &i1eric#. Ea a !%1$ aceea care a auzit2 a 0#"u$2 a
c%n$em-la$ >i a a$in1 cu mHna cu0Hn$ul 0ie(ii. :In ))2)=M ei i-a da$ Cri1$%1
mi1iunea >i harul. ?Mer3e(i2 !ace(i-0# ucenici din$re $%a$e -%-%arele2
%$e"Hndu-i An numele Ta$#lui >i al 8iului >i al Duhului S!Hn$.B :M$ ,+2)*=
?Numai Cri1$%1 e1$e media$%r >i cale de MHn$uire. %r2 el de0ine
-re"en$ An Tru-ul 1#u care e1$e &i1erica2 de aici nece1i$a$ea &i1ericii An care
%amenii in$r# -e -%ar$a %$e"ului.B :VATICAN II=
)O
Dar Anain$e ca 1e 1# 1e de1chid# -%ar$a %$e"ului2 acea1$# re0ela(ie cere
credin(#2 eJ-erien(a Al$uia cu care 1# cl#dea1c# % iuire. Adic# e ne0%ie de
$im-. ?In a!ara unei minuni ne-re0#"u$e2 -en$ru a !ace cun%>$in(#2 -en$ru a 1e
le3a2 -en$ru a 1e d#rui2 e ne0%ie de $im-2 $im-ul l%3%dneiKB
Mul$e 1ec%le a c%n$inua$ Dumne"eu 1# 1e re0ele"e %amenil%r. Sun$
nece1are mnai mul$ eluni -en$ru -re3#$irea la %$e" a unui ca$ecumen2 la !el
>i -en$ru a-l !ace cun%1cu$ -e Cri1$%1 un%r -#rin(i ne-rac$ican(i2 care cer
%$e"ul -en$ru c%-ilul l%r2 -en$ru /ai a@u$a 1# ai# % credin(# 1u!icine$ de
mare ca 1# m#r$uri1ea1c# 1incer.
?- Crede(i An Dumne"eu Ta$#lKF
- Cred.
- Crede(i An I1u1 Cri1$%1KF
- Cred.
- Crede(i An Duhul S!Hn$KF
- Cred.B
*Nimeni nu #oate veni la Mine, "ac) nu4l atra2e Tat)l, care M4a
trimis6 &i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e a#oi$ An #rooroci este scris@ *Toi vor (i
1nv)ai "e %umnezeu$+ A&a c) oricine a ascultat #e Tat)l, &i a #rimit
1nv))tura Lui, vine la Mine$ Nu c) cineva a v)zut #e Tat)l, 1n a(ar) "e
Acela care vine "e la %umnezeu6 "a, Acela a v)zut #e Tat)l$ A"ev)rat,
a"ev)rat, v) s#un, c) cine cre"e 1n Mine, are viaa ve&nic)$+
7In 9, ;;4;H<
COTEZUL ESTE INTRAREA AN ?AMILIE
Oda$# d%Hndi$# >i -r%clama$# credin(a2 ?IluminareaB de-lin# 1e
reali"ea"# deci An celerarea 1%lemn# a %$e"ului. Acea1$a e1$e In$rarea An
&i1eric#. In !amilia cea mare 1e na>$e un %m. O n%u# -ia$r# e "idi$# An
acea1$# c%n1$ruc(ie a Tru-ului lui Cri1$%1 / &i1erica.
Aici e1$e e1en(ialul %$e"ului. in$rarea An !amilia lui Dumne"eu care e
c%muni$a$ea lui I1u1 Cri1$%12 &i1erica.
In acea1$# -ri0in(# $reuie 1# Andre-$#m cH$e0a idei -e cH$ de
Andr#"ne(e -e a$H$ de ineJac$e care -un accen$ul -e ?>$er3ereaB -#ca$ului
1$r#m%>e1c.
?Eu $e %$e" An Numele Ta$#lui >i al 8iului >i al Duhului S!Hn$B. E1$e
ce0a deci1i0. %$e"ul An$emeia"# % c%muni$a$ea de nume cu Ta$#l2 8iul >i
Duhul S!Hn$. Din ace1$ -unc$ de 0edere 1e -%a$e c%m-ara c#1#$%ria.2 care2
An$re d%u# -er1%ane2 creea"# % c%muni$a$e de nume. Acea1$# c%muni$a$e
eJ-rim# c# ei !%rmea"# de acum % uni$a$e n%u# care Ai 1c%a$e din l%cul care
$r#iau mai Anain$e 1e-ara(i2 -en$ru ca acum 1# l%cuia1c# unul cu cel#lal$.B
:9OSEPQ RATEINDER =
)T
Deci %$e"ul e1$e In$rarea An 8amilia lui Dumne"eu. In cele )O -a1a@e
ale lui ?Lumen Den$iumB unde 0a$ican II 0%re>$e de1-re %$e"2 nu
amin$e>$e nimic de1-re -#ca$ul 1$r#m%>e1c. In cele )5 d%cumen$e2 C%nciliul
ne 1-une.
- -rin %$e"2 %mul 1e une>$e cu 8iul r#1$i3ni$ >i An0ia$2 de0ine memru
al lui Cri1$%1.
- Cel %$e"a$ -rime>$e deci -e Duhul S!Hn$2 care Al !ace !iu lui
Dumne"eu2 du-# cum ne 1-une 1!Hn$ul Paul. ?CHnd 1-a Am-lini$ $im-ul2
Dumne"eu a $rimi1 -e 8iul 1#u unul n#1cu$ din !emeieK -en$ru ca 1# ne !ac#
!ii ai lui Dumne"eu. Deci e>$i !iu al lui Dumne"eu -en$ru c# el a $rimi1 An
inimile n%a1$re -e Duhul 8iului 1#u care 1$ri3# A33a / P#rin$eN Deci nu mai
e>$i 1cla02 ci !iu al lui Dumne"eu >i dac# e>$i !iu2 e>$i >i m%>$eni$%r -rin
Dumne"eu.B :Dal C2C-5=
- Duhul S!Hn$ a1%cia"# -e cel %$e"a$ la -re%(ia re3ea1c# >i -r%!e$ic# a
lui Cri1$%12 Al a1%cia"# >i la -%-%rul -re%(e1c care e &i1erica >i Al c%n1acr# cu
carac$erul a-$i1mal -en$ru cul$ul reli3i%12 An 1-ecial Euhari1$iaM acea1$#
?-ece$eB a %$e"ului2 care nu 1e mai -%a$e >$er3e2 e1$e % mi1$eri%a1#
a1em#nare cu Cri1$%1 >i un 1emn de a-ar$enen(# la &i1eric#. % $r#1#$ur# de
!amilie.
- In$r-un cu0Hn$2 n%ul %$e"a$ e1$e Anc%r-%ra$ An 8iul la c%muni$a$ea
cel%r $rei -er1%ane di0ine >i la c%muni$a$ea 0i"iil#. P%-%rul lui Dumne"eu.
A1$!el2 deci a 1-une c# %$e"ul >$er3e -#ca$ul 1$r#m%>e1c An1eamn# a
!%l%1i % eJ-re1ie 1$Hn3ace2 dar nu !al1#. Dar a "e(ini %$e"ul ca
Sacramentul care &ter2e #)catul str)mo&esc, An1eamn# a $rece de-ar$e de
ade0#r2 ca >i cum ai 1-une. ?ca1a e1$e 1u-ra!a(a de $eren de -e care 1-a 1mul1
iara >i uruienile.B
Acea1$# $e%l%3ie a -#ca$ului 1$r#m%>e1c >i a %$e"ului nu e cea mai
$radi(i%nal# An &i1eric#. ea nu A>i are r#d#cinile An re0ela(ie. A !%1$ lan1a$# de
1!Hn$ul Au3u1$in. De !a-$ cu 3eniul 1#u a d%mina$ &i1erica %cciden$al#.
%$e"ul >$er3e -#ca$ul 1$r#m%>e1c care e1$e An !iecare %m de la na>$erea 1a.
Nu e1$e ca"ul 1# ne3#m acea1$# 2re&eal). i-am c%n1acra$ -a3inile )OU
/ )O+ din 0%l. I. Dar2 -e lHn3# !acerea %$e"ului2 !a-$ul c# ima3inea
-#ca$ului nu e cea mai !erici$#2 reducerea %$e"ului la 1u-rimarea -#ca$ului
1$r#m%>e1c duce la % c%n!u"ie. un a1-ec$ ne3a$i02 a$unci cHnd ar !i nece1ar
a1-ec$ul -%"i$i0. lumina !ace 1# 0edem umre din care ie>imM 1au al$!el
c%muniunea la care ne cheam# %$e"ul ara$# de"inarea din care el 0rea 1#
ne 1c%a$# / "iceam c# e % c%n!u"ie -en$ru c# una e 0ia(a nedumne"eia1c# a
c%-ilului >i cu $%$ul al$ce0a -#ca$ul -er1%nal al adul$ului din care Al 1c%a$e
%$e"ul.
A1$!el2 -e $im-ul 1!Hn$ului Au3u1$in2 An &i1erica %rien$al#2 1!Hn$ul I%an
Dur# de Aur 0%rea de1-re %$e"ul adul(il%r din n%a-$ea de Pa>$i2 !#r# 1#
!ac# alu"ie la -#ca$ul 1$r#m%>e1c. Or2 acea1$# a$i$udine An1eamn# de !a-$ a !i
!idel Scri-$urii >i Tradi(iei. Cum 0a !i >i Va$ican II.
?Prin %$e"2 %amenii 1un$ al$%i(i -e mi1$erul -a1cal al lui Cri1$%12 m%r(i
cu el2 Anm%rmHn$a(i cu el2 An0ia(i cu el ei -rime1c Duhul de ad%-(ie !ilial# An
care 1$ri3#m. A33a F)rinte5 :Rm +2)O= >i a1$!el de0in ade0#ra(ii ad%ra$%ri
-e care Ai 0rea Ta$#l.B
)5
*%umnezeu, )rintele nostru, tu ai venit 1n 1nt-m#inarea slu,itorilor
t)i, ai #us #e calea lor m)rturiile ?iului t)u 1nviat6 le4ai "esco#erit misterul
nemaiauzit al iu3irii tale6 ei te4au c)utat cu cura, &i #erseveren)$ Azi i4ai
c/emat s) "evin) (iii t)i #rin 3otezul noii na&teri$
?)4i ascult)tori (a) "e %u/ul t)u &i #ersevereni 1n str)"uina lor ca
s) (ie zi "e zi, "in ce 1n ce mai (i"eli (a) "e aceast) c/emare$ rin Isus
Cristos, %omnul nostru$+
7%in Litur2ia Catecumenal)<
M0NTUIREA ESTE COMUNIUNE
Oare $reuie 1# re-e$#m c# -#ca$ul care e un ac$ al adul$ului - e1$e nu
a$H$ % -a$# de >$er12 cH$ % ru-$ur# -r%0%ca$# de e3%i1m2 care de"in#F Gi c#
0ia(a di0in# e1$e din c%n$ra ? iuirea >i uni$a$ea Duhului S!Hn$FB
La !el 0ine 1# !ac# MHn$ui$%rulF ?S# ucid# uraB / ? 1# Am-ace lumeaB
/ ?S# Ai adune -e $%(i c%-iii lui Dumne"eu Am-r#>$ia(iBK A>a 0%re>$e
e0an3heli1$ul de1-re el2 ar#$Hndu-ne c# -rin iuire !%rm#m An @urul lui %
c%muniune de credinci%>i >i de !ra(i. El la1# un emri%n al &i1ericii de 0re%
,U de -er1%ane cu mi1iunea de a !i 1emnul MHn$uirii. CumF Prin cari$a$ea
care ne 0a uni.
MHn$uirea An1eamn# c%n1$ruirea uni$#(ii / uni$#(ii Duhului / An$re
%ameni a>a cum eJi1$# An$re -er1%anele S!in$ei Treimi. &%$e"ul e1$e eJac$
ace1$ m%men$ al in$r#rii An !amilia lui Dumne"eu An ? uni$a$ea cre>$in#B.
8a-$ele A-%1$%lil%r ne dau mai mul$e a1$!el de m#r$urii.
Inc# An "iua de Ru1alii2 ?Cei care au -rimi$ cu0Hn$ul lui Pe$ru2 au
-rimi$ %$e"ul >i 1-au ad#u3a$ ucenicil%r An num#r de a-r%a-e $rei miiK $%(i
cei care de0eni1er# uni(i unanimiK iar D%mnul Ai ad#u3a An !iecare "i la
c%muni$a$ea -e cei care 3#1eau MHn$uirea.B :8a- ,2C)-C5= Incerca(i 1# ci$i(i
!a-$ele a-%1$%lil%r c#u$Hnd 1# de1c%-eri(i %$e"urile >i e!ec$ele l%r. >$er3erea
-#ca$ului 1$r#m%>e1c 1au cre>$erea c%muni$#(iiF
La rHndul 1#i2 Paul ne amin$e>$e c# ? am !%1$ %$e"a(i An$r-un 1in3ur
Duh2 ca 1# !%rm#m un 1in3ur $ru-B :) C%r ),2)<=. 8%l%1ind % al$#
a1em#nare2 1!Hn$ul I%an 1-unea. ?&%$e"ul ne al$%ie>$e -e Cri1$%1 -en$ru a
!%rma cu el >i An$re n%i unica 0i(# cu mul$e ml#di(e.B
*C)ci, "u#) cum tru#ul este unul &i are multe m)"ulare, &i "u#) cum
toate m)"ularele tru#ului, cu toate c) Sunt mai multe, Sunt un sin2ur tru#,
tot a&a este &i Cristos$ Noi toi, 1n a"ev)r, am (ost 3otezai "e un sin2ur %u/,
ca s) alc)tuim un sin2ur tru#, (ie Iu"ei, (ie >reci, (ie ro3i, (ie slo3ozi6 &i toi
am (ost a")#ai "intr4un sin2ur %u/$+
78Cor 8B,8B48D<
GARUL CATISMAL, GARUL ?RATERN
?Qarul 1!in(i$%r e1$e un Qar !ra$ern.B / 1-une 1!Hn$ul T%ma de>i 1-a
ui$a$ ace1$ lucru.
Deci nu e1$e un ? LucruB da$ de Dumne"eu2 nici un ? $i$luB An cer ca
un l%c -l#$i$ la cine0aM nici % 0ia(# ? 1u-rana$ural#B care ar !i re!u"a$# unui
ne%$e"a$.
Qarul e1$e % c%muniune de ?unire cuB.
Ta$#l >i 8iul 1#u An0ia$ Al $rimi$ -e Duhul S!Hn$. Sun$em %$e"a(i An
a-# >i Duh. Ace1$ Duh e1$e iuire2 e c%muniunea din$re Ta$#l >i 8iul.
Duhul ne -une deci An c%muniune de 0ia(# >i eJi1$en(# cu Ta$#l >i 8iul .-
care e1$e !ra$ele n%1$ru. in$r#m An ? uni$a$ea Duhului S!Hn$B.
Ace1$ Duh e1$e An n%i % c%muniune care ne !ace !ii >i !iice ale Ta$#lui
>i ne d# acea1$# 0ia(# $ainic# / An1#>i 0ia(a 8iului2 har neAnce$a$ care i"0%r#>$e
Anc%n$inuu din iuirea lui Dumne"eu.
8ii >i !iice ale Ta$#lui ca >i I1u12 n%i 1un$em !ra(ii 1#i An c%muniune
!ra$ern# cu el. In c%muniune !ra$ern# cu $%(i ceilal(i !ii ai lui Dumne"eu.
?Qarul 1!in(i$%r e1$e un har de !ra$erni$a$e.B
?Im-#r$#>irea 0%a1$r# e1$e cu Ta$#l >i cu 8iul 1#u I1u1 Cri1$%1KB
?Dac# "icem c# a0em Am-#r$#>ire cu El2 >i uml#m An An$uneric2
min(im2 >i nu $r#im ade0#rul. Dar dac# uml#m An lumin#2 du-# cum El
An1u>i e1$e An lumin#2 a0em Am-#r$#>ire unii cu al(iiM >i 1Hn3ele lui I1u1
Cri1$%12 8iul Lui2 ne cur#(# de %rice -#ca$.B :)In <. T-5=
&%$e"ul e1$e 1acramen$ul ace1$ei ?uniri cuBM ne !ace 1# uml#m An
lumin#2 adic# An iuire. T%cmai acea1$# c%muniune cu $a$#l2 acea1$#
c%muniune unii cu al(ii2 di1$ru3e -#ca$ul ala cum unirea di1$ru3e de"inarea2
a>a cum lumina di1$ru3e An$unericul. De al$!el -#ca$ul e1$e de"inare.
Gi e1$e nece1ar 1# ad#u3#m c# acea1$# c%muniune de 0ia(# >i Iuire nu
-%a$e !i % c%muniune @uridic# ce ar -re1u-une % ? a-ar$enen(#B @uridic# cu
c%n1ecin(e An 1-ecial @uridice.
*%ac) a "eveni (ii unui ast(el "e Tat), nu suntem sin2uri$ A "eveni (iu
al lui %umnezeu 1nseamn) a intra 1n marea (amilie a celor care sunt (ii ca &i
noi$ A mer2e la Cristos 1nseamn) 1ntot"eauna a mer2e &i la aceia care
(ormeaz) un sin2ur tru# cu el$ Ee"em aici 1n (ormula trinitar) a 3otezului
"imensiunea eclezial) care nu vine ca o a")u2ire "e a(ar), ci "u#) cum a
s#us Cristos, ea (ace #arte "in #lanul lui %umnezeu$+
7N$ RATZIN>ER<
8:
NA=TEREA %IN NOU
Se $%$ 0Hn$ur# -r%lema. ?$reuie 1# %$e"#m -e n%u n#1cu(iF Sau 1#
a>$e-$#m ca ei 1# !ie ca-aili de % ale3ere -er1%nal#F Treuie 1# re!u"#m
%$e"area c%-iil%r ne-rac$ican(il%rFB
In$r-ade0#r 1un$ -r%leme ur3en$e >i im-%r$an$e. Da$%ria cea mai
ur3en$# An -ri0in(a %$e"ului e al$a.
S# re!acem c%muni$#(ile cre>$ine care 1# !ie c%muni$#(i ale Im-#r#(iei
lui Dumne"eu2 An care 1# circule An m%d 0i"iil ace1$ har !ilial >i !ra$ern care
e harul 1acramen$al al %$e"uluiK
'nde e c%muni$a$ea cre>$in# care -rime>$e An$r-ade0#r -e n%ii %$e"a(i2
ca % c%muni$a$eF Gi care le creea"#2 -e m#1ur# ce cre1c2 un mediu de c#ldur#
uman# >i duh e0an3helicF
'nde 3#1e1c $inerii n%>$ri acea1$# Im-#r#(ie a 8ericiril%r An care 1# !ie
!erici(i >i 1#racii >i cei lHn"i >i cei cura(i >i -ar$i"anii -#ciiKM acea1$#
Am-#r#(ie a$H$ de di!eri$# de cea a ? lumiiB An care 1un$ lua(i An 1eam# cei
%3a(i2 cei -u$ernici2 $ari2 cei care -%$ !%l%1i @u1$i(ia An !a0%area l%rFK
Va $reuie 1# !acem An$r-ade0#r % trecere$B Cine e n#1cu$ din carne2 e
carne >i cine e n#1cu$ din Duh2 e1$e DuhK Treuie 1# 0# na>$e(i din n%u.B
*E) "au o #orunc) nou)@ S) v) iu3ii unii #e alii6 cum v4am iu3it Eu,
a&a s) v) iu3ii &i voi unii #e alii$ rin aceasta vor cunoa&te toi c) Suntei
ucenicii Mei, "ac) vei avea "ra2oste unii #entru alii$+
7In 8D,D;4DJ<
?&AIA APEIB
S# ne amin$im de -ara%lele lui E"echiel2 mai ale1 aceea a !e$i(ei
aand%na$e2 adic# de $riul din care Dumne"eu a 0%i$ 1# !ac# un -%-%r al
1#u. ?Ai !%1$ a mea. Te-am 1-#la$ An a-#2 $e-am cur#(a$ de 1Hn3ele de -e $ine2
$e-am un1 cu un$delemn. i-am da$ haine cu1u$e cu !ir KB :E" )T2*= I1rael a
in$ra$ An Alian(# -rin$r-% aie. Du-# %iceiurile %rien$ale2 l%3%dnica era
Am#ia$# >i -re3#$i$# de nun$#.
Era ima3inea %$e"ului. I1u1 -uri!ic# &i1erica ?-rin Cu0Hn$B2
Cu0Hn$ul lui Dumne"eu2 -r%nun(a$ de $rimi1ul lui >i mai ale1 Cu0Hn$ul
credin(ei -rimi$ >i m#r$uri1i$ de ca$ecumen. Am 0#"u$. Cu0Hn$ul e1$e -rimul2
dar ace1$ cu0Hn$ An 1acramen$2 e un cu0Hn$ 0i"iil2 da$%ri$# ? #ii a-eiB care Al
An1%(e>$eM Ai d# 1en1.
Dar mai -u$em 0%ri de1-re ? aia a-eiB a"iF
*CAIA AEI+
? A $e Aneca An$r-% lin3ur# de a-#.B E1$e % eJ-re1ie @i3ni$%are2 -en$ru
acela care 1e -ierde An nimicuriK Cum a a@un1 ? %$e"ulB n%1$ru2 care2 An
1en1ul cu0Hn$ului An1eamn# ? 1cu!undareB2 ? imer1iuneB2 1# de0in# % ume"ire
a !run(iiFK
Dac# %$e"ul An1eamn# Anecare a -#ca$ului2 Al Anec#m An mai -u(in de
un -ahar de a-#N Sim%lul 1acramen$al al a-ei a de0eni$ la rHndul 1#uK
sim3olic5 CH$e0a -ic#$uri me1chine de a-# 0%r 1# !ac# -re"en$# lumea >i
chiar c%1m%1ul la ace1$ e0enimen$ care -ri0e>$e $%$ulK &ie$ 3ru- !amilial
-en$ru un %$e" (urat An $im-ul 1#-$#mHnii2 un !el de An$Hlnire -ar$icular#
!#r# a in0i$a An$rea3a c%muni$a$e2 de>i 3e1$ul cere Ancheierea unei rela(ii
!undamen$ale An$re ace1$ c%-il >i Dumne"eu >i &i1eric# >i %menire >i lumeK
Primii ucenici ai D%mnului %$e"au An !lu0ii2 lacuri2 la i"0%are2 chiar
An mare. De al$!el An %ra>ele an$ice $%a$e l%cuin(ele erau d%$a$e cu % -i1cin#M
%r Anain$e de era c%n1$an$inean#2 cre>$inii 1e adunau duminica An ace1$e ca1e.
In 1ec%lul IV ca$edralele erau -re0#"u$e cu a-$i1$ere m%numen$ale cu un
a"in adHnc An care ne%!i$ul c%%ra -e $re-$e. Nu -ierde(i %ca"ia 1# le 0ede(i
-e cele din I$alia 1au 8ran(a.
S-re 1ec%lul L2 -en$ru c# nu mai erau %$e"a(i adul(ii2 marile a"ine
au !%1$ Anl%cui$e cu 0a1e mari de -ia$r#2 1c%i$e unde era 1cu!unda$ c%-ilul. A
Ance-u$ a-%i era ec%n%mieiK cHnd 1e a-#1a -e !run$ea c%-ilului un ure$e
Anmuia$ An a-#2 1au chiar 1-a !%l%1i$ 1$r%-irea An 3ru-uri mari.
Treuie 1# 1e re0in# la ? aia a-eiB2 la 1cu!undare2 care a !%1$ >i
r#mHne % -rac$ic# a i1ericii %rien$ale >i d%ar e -re0#"u$ An ri$ualul r%man.
Ince$2 Ance$ 1e re0ine. Recen$ am 0#"u$ la LuJem%ur32 An n%a-$e de Pa>$i2
cum un c%-il a !%1$ arunca$ An$r-un a"in cu a-# c#ldu(#K N%i 3#1im
m%$i0e2 1cu"e.
Dar $reuie -re3#$iri2 c%ndi(iiK
Parc# -en$ru cume$rie nu $reuieN Gi Anc# ce -re3#$iri. Dar ce e mai
im-%r$an$F In ce crede(i2 An cume$rie 1au An %$e"F
* Locuitorii "in Ierusalim, "in toat) Iu"ea &i "in toate 1m#re,urimile
Ior"anului, au 1nce#ut s) ias) la el6 &i, m)rturisin"u4&i #)catele, erau
3otezai "e el 1n r-ul Ior"an$ %ar c-n" a v)zut #e muli "in ?arisei &i "in
Sa"uc/ei c) vin s) #rimeasc) 3otezul lui, le4a zis@ *ui "e n)#-rci, cine v4a
1nv)at s) (u2ii "e m-nia viitoare' ?acei, "eci, roa"e vre"nice "e #oc)ina
voastr)$ =i s) nu cre"ei c) #utei zice 1n voi 1n&iv)@ *Avem ca tat) #e
Avraam5+ C)ci v) s#un c) %umnezeu "in #ietrele acestea #oate s) ri"ice (ii
lui Avraam$ Iat) c) securea a &i (ost 1n(i#t) la r)")cina #omilor@ "eci, orice
#om, care nu (ace roa") 3un), va (i t)iat &i aruncat 1n (oc$ c-t "es#re mine,
eu v) 3otez cu a#), s#re #oc)in)6 "ar Cel ce vine "u#) mine, este mai
#uternic "ec-t mine, &i eu nu Sunt vre"nic s)4i "uc 1nc)l)mintea$ El v) va
3oteza cu %u/ul S(-nt &i cu (oc$+
7Mt D,J488<
SENSUL NATURAL AL AEI
Ri$ul %$e"ului nu da$ea"# de la Cri1$%12 a>a cum nici a mHnca -Hine >i
a ea 0in nu da$ea"# din 9%ia Mare. Cri1$%1 >i &i1erica au !%l%1i$ reali$#(i
na$urale >i ri$uri ?%mene>$iB -en$ru a le 1m3o2)i cu -re"en(a di0in#2 -en$ru
a le !ace 1emne e!icace de MHn$uire.
Din $im-uri imem%raile2 -%-%arele -rac$ic# ri$uri de 1-#lare. P#3Hnii
3reci >i r%mani a0eau #i de -uri!icare la in$rarea An $em-le2 1e 1-#lau Anain$e
de cerem%niile ini(ierii2 An $im-ul !uneraliil%r2 Anain$e de a c%n1ul$a %rac%lul2
du-# % crim#. In m%d %i>nui$ $em-lele erau c%n1$rui$e lHn3# un i"0%r care
1lu@ea dre-$ ?a-$i1$erB. Pre%(ii di!eri$el%r reli3ii $reuiau 1# 1e arunce An
a-ele -uri!ica$%are Anain$e de a 1lu@iM laicii A>i 1-#lau mHinile. Ne-u$Hnd
1cu!unda ca1ele An$r-% aie2 erau -uri!ica$e -rin 1$r%-iri aunden$e.
&udha a !%1$ %$e"a$ la na>$ere. Ri$urile 1ir%-ail%niene 1au e3i-$ene
cun%>$eau %$e"ul. Al$e -%-%are a0eau ni>$e ri$uri 1-eciale de 1-#lare
ri$ual#. e$ru1cii 1e 1-#lau An -l%ile din !eruarie -en$ru a !i cura(i la 0enirea
-rim#0erii >i 1# -ar$ici-e la n%ua 0ia(#. In -eru 1e !#cea ace1$ lucru An
1e-$emrie cHnd >i -#mHn$ul 1e 1-#la cu r%u#. Qindu>ii 1-uneau cHnd
c%%rau An !lu0iul Dan3e. ?O2 Dan3e2 cur#(#-m#NB Cun%a>$em >i alu(iunile
i1lamice cu a-# 1au An li-1a a-ei cu ni1i-.
Pe1$e $%$ c%n>$iin(a mi"eriei m%rale cere ri$uri de -uri!icare -rin a-#.
S# in$r#m An -r%!un"ime.
A-a ma$ern# nu e 3ermenul 0ie(ii2 al !%rmel%r >i al i1$%rieiF Ea e1$e
mediul lumii a>a cum e >i mediul %ric#rui emri%n. Pen$ru &ilie2 a-a e1$e
?ma$eria -rim#B2 elemen$ul de a"# al Crea(iei2 An ace1$e re3iuni din Orien$2
a-a e1$e2 mai mul$ decH$ -en$ru n%i 1im%lul eJ-re1i0 al 0ie(ii. a-a !ecund#
de la care 0ine %rice !er$ili$a$eM -l%aie un#2 Amel>u3a$# / ima3inea
un#$#(ii lui Dumne"eu.
Dar in0er12 a-a e1$e un elemen$ mai de $emu$ decH$ !%culM An ea 1e
Aneac# 0ia(a n%a1$r#2 c#ci nu 1un$em -e>$i. A-ele $%rnadel%r >i ale cicl%nil%r2
nau!ra3iile2 m%n>$ri mariniK Gi la !el a-ele !lu0iil%r care cur3 1-re mare ca
0ia(a n%a1$r# 1-re m%ar$e.
Scu!undarea An a-ele ma$ernale >i d#$#$%are de 0ia(#2 An a-ele ai1ale
>i di1$ru3#$%are / e deci un 3e1$ care a1cul$# de -1ihicul n%1$ru. c%%rHrea An
inc%n>$ien$2 acea1$# -ar$e a !iin(ei n%a1$re unde m%rm#ie m%n>$ri in$eri%ri2 An
An$unericul -e care nu 0rem 1# Al m#r$uri1imM Ancercarea -1ih%l%3ic# a
-#ca$ului din mine de care 0reau 1# m# de1!ac2 a>a cum a !%1$ arunca$ I%anM
rena>$erea m%ral# -en$ru a Ance-e $%$ul de la "er%.
Nu $reuie 1# di1-re(uim2 din c%n$ra $reuie 1# recun%a>$em a!ini$a$ea
%$e"ului cu 1im%li1mul n%1$ru c%1mic 1au -1ih%l%3ic elemen$arM a-ele 1un$
cele care ucid >i cele care dau 0ia(#2 1un$ m%rmHn$ >i u$er2 -uri!icare >i
reAnn%ire. Deci 1# nu 1e 1u-ere 1!Hn$ul Au3u1$in dac# 1-unem c# nu ne
-u$em mul(umi cu acea1$# cul-aili$a$e2 An3r%"i$%r de ne3a$i0#.
*%omnul a tunat 1n ceruri, Cel rea Analt a ()cut s)4i r)sune 2lasul,
cu 2rin"in) &i c)r3uni "e (oc$ A aruncat s)2ei &i a risi#it #e vr),ma&ii mei,
a 1nmulit loviturile tr)snetului &i i4a #us #e (u2)$ Atunci s4a v)zut al3ia
a#elor, &i s4au "esco#erit temeliile lumii, la mustrarea Ta, %oamne, la
vuietul su(l)rii n)rilor Tale$ El &i4a 1ntins m-na "e sus, m4a a#ucat, m4a
scos "in a#ele cele mari6 m4a iz3)vit "e #otrivnicul meu cel #uternic, "e
vr),ma&ii mei, care erau mai tari "ec-t mine$ Ei n)v)liser) "eo"at) #este
mine 1n ziua str-mtor)rii mele6 "ar %omnul a (ost s#ri,inul meu$+
7s 8:, 8D48:<
COTEZUL LUI IOAN
E0reii -rac$icau 1-#l#ri ri$uale -uri!ica$%are. -en$ru $ru-2 -en$ru
l%cuin(eM -rin 1$r%-ire2 -rin 1cu!undareK Eli"eu Al $rimi$e -e Naaman
le-r%1ul 1# 1e arunce An I%rdan :, Re O2)C=. I%an &%$e"#$%rul nu in0en$a1e
nimic cHnd ? An anul al LV-lea al d%mniei lui TieriuK a -#r#1i$ -u1$iul >i a
0eni$ An re3iunile I%rdanului2 -redicHnd un %$e" al -%c#in(ei 1-re ier$area
-#ca$el%r.B :Lc <=
Ce An1eamn# %$e"ul lui I%anF
E im-%r$an$ 1# -reci"#m un lucru -en$ru c# >i I1u1 a -rimi$ ace1$ %$e"
>i ucenicii lui de@a An $im-ul 0i(ii lui au %$e"a$ An numele lui :In<2,,M C2,= Or
ace1$ $i- de %$e" nu e nici %$e"ul e0reu2 nici -#3Hn2 nici cre>$in. &%$e"ul
cre>$in nu -u$ea eJi1$a decH$ du-# An0iere.
Ceea ce carac$eri"ea"# %$e"ul lui I%an e c# $reuie admini1$ra$ de un
adul$M nu e 1u!icien$ 1# 1e in$re An a-#2 nu 1e -%a$e %$e"a cine0a -e 1ine.
Ace1$a e1$e %$e"ul lui I%an2 un %m recun%1cu$ ca -r%!e$.
In @urul ace1$ui %$e" 1e 3ru-ea"# ucenicii lui I%an. Deci e1$e un %$e"
comunitar$
De ce %$e"a I%anF Pen$ru c# ele credea c# 1-a a-r%-ia$ $im-ul cHnd
Dumne"eu 0a in$er0eni2 cHnd 1e 0a Am-lini -r%!e(ia lui E"echiel :<T2,O= ?V#
0%i 1$r%-i cu a-# cura$# >i 0e(i !i cur#(i(iK V# 0%i da % inim# n%u# >i 0%i
-une An 0%i duh n%u.B I%an A>i recun%a>$e mi1iunea de -re3#$i$%r al ace1$ei
0eniri Anain$ea lui Dumne"eu :Mc )2<=. &%$e"ul lui e1$e 1emnul 0i"iil al
ace1$ei -re3#$iri.
De a1emenea %$e"ului lui I%an An1eamn# % c%n0er$ire radical# a celui
care Al -rime>$e. $reuie recun%1cu$e -#ca$ele. E nece1ar# % An$%arcere 1-re
Dumne"eu %da$# -en$ru $%$deauna2 Andre-$area %iceiurile -rin$r-%
c%m-%r$are drea-$# >i !ra$ern#. Pen$ru a-l -rimi e nece1ar# d%rin(a de a !ace
-ar$e din ?-%-%rul ine di1-u1B.
In 1!Hr>i$2 $%(i 1un$ chema(i 1# !ac# -ar$e din ace1$ -%-%r2 -#c#$%>ii de
%rice !el2 e0rei2 -#3HniK I1u1 e -rin$re ei -en$ru c# a 0eni$ 1# ? ridice
-#ca$ele lumii.B
In %$e"ul lui I%an2 1$ruc$ura %$e"ului cre>$in e de@a -re!i3ura$#.
ini(ia$i0# celui care %$ea"# >i rela(ia -er1%nal# cu el :An cre>$ini1m
An$%$deauna cel care %$ea"# e1$e Cri1$%1= / 1emn deci1i0 al c%n0er$irii /
-r%-u1 $u$ur%r2 !#r# eJce-(ie / -ece$luind % a-ar$enen(# la c%muni$a$e.
Dar e % c%muni$a$e care a>$ea-$#. a>$ea-$# Pa>$ele2 a>$ea-$# Duhul2
a>$ea-$# -e Duhul S!Hn$2 a>$ea-$# lumea n%u#.
*E) voi stro#i cu a#) curat), &i vei (i cur)ii6 v) voi cur)i "e toate
s#urc)ciunile voastre &i "e toi i"olii vo&tri$ E) voi "a o inim) nou), &i voi
#une 1n voi un "u/ nou6 voi scoate "in tru#ul vostru inima "in #iatr), &i v)
voi "a o inim) "e carne$ Eoi #une %u/ul Meu 1n voi, &i v) voi (ace s) urmai
#oruncile Mele &i s) #)zii &i s) 1m#linii le2ile Mele$ Eei locui 1n ara #e
care am "at4o #)rinilor vo&tri6 voi vei (i #o#orul Meu &i Eu voi (i
%umnezeul vostru$+
7Ez D9, BJ4B:<
COTEZUL AN %UG
Lumea n%u# 0a !i Ru1alii2 Anain$e de In#l(are2 I1u1 cel In0ia$ ?m#nHnc#
cu ucenicii 1#iB. Le -%runce>$e 1# nu -#r#1ea1c# Ieru1alimul2 dar 1# a>$e-$e
Am-linirea -r%mi1iunii Ta$#lui2 ? ceea ce a(i au"i$ din 3ura mea2 I%an a
%$e"a$ cu a-# dar 0%i 0e(i !i %$e"a(i cu Duhul S!Hn$ -e1$e cH$e0a "ileB.:8a-
)2C11=
Di1$inc(ia e1$e clar#. I%an a %$e"a$ cu a-#2 !#r# Duhul S!Hn$2 -en$ru
c# I1u1 nu era m%r$ >i Anc# nu 1e urca1e la cer ca 1# Al $rimi$#M -e malul
I%rdanului2 Duhul a a-#ru$ dea1u-ra lui I1u12 dar numai -en$ru c# el e1$e
? 8iul unic >i -rea iui$B -e cHnd2 du-# In0iere2 a-%1$%lii 0%r -rimi la Ru1alii
%$e"ul Duhului S!Hn$2 !#r# a-#2 -en$ru c# Cel An0ia$ le-a a-#ru$ An m%d
0i"iilM ei nu au a0u$ ne0%ie de 1acramen$ -en$ru a-l An$Hlni.
Deci 0ine "iua Ru1aliil%r. Duhul S!Hn$ c%%ar# a1u-ra a-%1$%lil%r cu
1u!lul 1#u de !ur$un#2 limile de !%c >i "3%m%$ul An3r%"i$%r. Pe$ru le eJ-lic#
mul(imil%r uimi$e. ?A 0eni$ Am-linirea $im-uluiK Me1ia anun(a$ de I%an e
I1u1K Dumne"eu l-a An0ia$2 n%i 1un$em mar$%ri. Ridica$ la drea-$a Ta$#lui2 a
-rimi$ de la Ta$#l -e Duhul S!Hn$ -r%mi1 >i l-a re0#r1a$2 du-# cum au"i(i >i
0ede(iK Pe ace1$ I1u1 -e care 0%i l-a(i r#1$i3ni$2 Dumne"eu l-a !#cu$ D%mn
>i Cri1$%1.B :8a- ,2)C11=
COTEZUL AN A =I %UG S?0NT
?Du-# ce au au"i$ ace1$e cu0in$e2 ei au r#ma1 1$r#-un>i An inim#2 >i i-
au "i1 lui Pe$ru >i cel%rlal(i a-%1$%li. ?8ra(il%r2 ce 1# !acemFB ?P%c#i(i-0#B le-
a "i1 Pe$ru ?>i !iecare din 0%i 1# !ie %$e"a$ An Numele lui I1u1 Cri1$%12 1-re
ier$area -#ca$el%r 0%a1$reM a-%i 0e(i -rimi darul S!Hn$ului Duh. C#ci
!#3#duin(a acea1$a e1$e -en$ru 0%i2 -en$ru c%-iii 0%>$ri2 >i -en$ru $%(i cei ce
Sun$ de-ar$e acum2 An %ricH$ de mare num#r Ai 0a chema D%mnul2
Dumne"eul n%1$ru.B Gi2 cu mul$e al$e cu0in$e2 m#r$uri1ea2 Ai Andemna2 >i
"icea. ?MHn$ui(i-0# din mi@l%cul ace1$ui neam $ic#l%1.B Cei ce au -rimi$
-r%-%0#duirea lui2 au !%1$ %$e"a(iM >i An "iua aceea2 la num#rul ucenicil%r 1-
au adau1 a-r%a-e $rei mii de 1u!le$e.B :8a- ,2 <5-C)=
A0em aici $%a$e da$ele %$e"ului cre>$in.
C%n0er$irea la I1u1 -rin credin(# / c%n0er$irea An I1u1 -rin$r-% 0ia(#
n%u#2 ? $recerea la % eJi1$en(# de An0ia$B a>a cum ne 0%re>$e 1!Hn$ul Paul
An Rm T2)-)C2 $eJ$ ca-i$al -e care $reuie 1# Al ci$im mereu.
? Nu >$i(i c# $%(i cH(i am !%1$ %$e"a(i An I1u1 Cri1$%12 am !%1$ %$e"a(i
An m%ar$ea LuiF N%i deci2 -rin %$e"ul An m%ar$ea Lui2 am !%1$ An3r%-a(i
Am-reun# cu El2 -en$ru c#2 du-# cum Cri1$%1 a An0ia$ din m%r(i2 -rin 1la0a
Ta$#lui2 $%$ a>a >i n%i 1# $r#im % 0ia(# n%u#. In ade0#r2 dac# ne-am !#cu$ una
cu El2 -rin$r-% m%ar$e a1em#n#$%are cu a Lui2 0%m !i una cu El >i -rin$r-%
An0iere a1em#n#$%are cu a Lui. G$im ine c# %mul n%1$ru cel 0echi a !%1$
r#1$i3ni$ Am-reun# cu El2 -en$ru ca $ru-ul -#ca$ului 1# !ie de"r#ca$ de
-u$erea lui2 An a>a !el ca 1# nu mai !im r%i ai -#ca$uluiKB :Rm T2<-T=
In0%carea numelui lui I1u1.
I%an nu -%a$e %$e"a -en$ru ier$area -#ca$el%rM dar I1u1 %$ea"#
d#ruindu-le -e Duhul S!Hn$ >i An0iind la % 0ia(# n%u#.
&%$e"ul An Duhul S!Hn$ e1$e darul lui Cri1$%1 m%r$ >i An0ia$. Cel
%$e"a$ e1$e deci cu!unda$ An elemen$ul -rim%rdial. Pa>$ele lui I1u1. m%ar$ea2
An0ierea >i An#l(area la Ta$#l de unde $rimi$e -e Duhul 1!Hn$2 1-re de%1eire
de %$e"ul lui I%an2 %$e"ul cre>$in al a-ei e1$e 1cu!undarea An E0enimen$ul
!%nda$%r al MHn$uirii.
Se !ace -rin Cu0Hn$2 care 0%re>$e de1-re Darul lui Dumne"eu >i
ac(iunea 1im%lic# a a-ei / care Al 1emni!ic# >i Al !ace ?Cu0Hn$ 0i"iilB.
In 1!Hr>i$2 %$e"ul une>$e cu -%-%rul cel n%u care Ance-e la Ru1alii.
REISTORIA COTEZULUI AEI
&%$e"ul e1$e m%>$enirea An$re3ii i1$%rii a -%-%rului lui Dumne"eu2 al
An$re3ii i1$%rii a MHn$uirii. A-a %$e"ului n%1$ru e1$e aceea de la crea(iei.
cu-rinde $%a$e e0enimen$ele 1im%lice -rin care a $recu$ An decur1ul
di0er1el%r e-%ci ilice. A-a ne de1c%-er# 1emni!ica(ia >i -u$erea &iliei.
Li$ur3ia n%a1$r# 0%re>$e de1-re acea1$a.
A-a de la %$e"ul n%1$ru e1$e.
- a-a ma$ern# de la -rima crea(ie2 dea1u-ra c#reia -lu$ea Duhul S!Hn$
-en$ru a-i da 0ia(#. A-a >i Duhul erau de@a Am-reun#.
?La Ance-u$2 Dumne"eu a !#cu$ cerurile >i -#mHn$ul. P#mHn$ul era
-u1$iu >i 3%lM -e1$e !a(a adHncului de a-e era An$uneric >i Duhul lui
Dumne"eu 1e mi>ca -e dea1u-ra a-el%r.B :Dn )2)-,=
- a-a ce i"0%ra din Eden >i uda Paradi1ul -#mHn$e1c2 !ecunda
-#mHn$ul din cele -a$ru "#riM
- a-a -%$%-ului care Aneac# -#ca$ul unei lumi ce $reuie -uri!ica$# >i
mHn$uie>$e An acela>i $im- %menirea n%u#M
- a-a uci3#$%are care l-a An3hi(i$ -e 8ara%n >i arma$ele 1ale2 1im%lul
-u$erii r#ului2 >i a-a d#$#$%are de 0ia(# >i lier$a$e. m%ar$ea >i 0ia(a2 cruce >i
In0iereM
- a-a 0ie din 1$Hnca -en$ru a Am-iedica -%-%rul 1# m%ar# de 1e$e An
-u1$iu2 ? >i acea1$# 1$Hnc# era Cri1$%1BM
- a-a I%rdanului a c#rui $recere An1eamn# in$rarea An ara -r%mi1#M
- a-a I%rdanului An care a c%%rH$ MHn$ui$%rul -en$ru a d#rui $u$ur%r
a-el%r lumii -u$erea dumne"eirii 1ale. acea1$# a-# a Cerului de1chi1
dea1u-ra lui I1u1 %$e"a$ >i 3in3#>ia Ta$#lui care 0a eJclama de a$unci -en$ru
$%(i cei care 1e %$ea"#. ?Ace1$a e1$e !iul meu -reaiui$ An care Ami 3#1e1c
$%a$# ucuriaNB2 iar Duhul S!Hn$2 acea1$# 1u!lare de dea1u-ra a-el%r
-rimi$i0e >i Duhul N%ii Crea(ii2 c%%ar# a1u-ra celui %$e"a$.
- a-a care (H>ne>$e din inima R#1$i3ni$ului2 la %$e"ul lui I1u1 >i al
lumii An 1Hn3ele 1#u. De aici (H>ne>$e i"0%rul 1acramen$el%r2 mai ale1
%$e"ul >i Euhari1$ia.
Pu$em a$unci $rece 1u $#cere2 An ciuda !armecului lea3#nel%r >i al
Primel%r Im-#r$#>anii2 acea1$# 3ra0i$a$e $ra3ic#F &%$e"ul 2 ca 1# ne re!erim An
c%n$inuare la el2 e1$e mai An$Hi P%$%-. Marea R%>ie2 cruce An1Hn3era$#M
&%$e"ul e1$e mai An$Hi m%ar$e.
? CHnd au 0eni$ la I1u12 >i au 0#"u$ c# muri1e2 nu I-au "dr%i$ !luierele
-ici%arel%rM ci unul din %1$a>i I-a 1$r#-un1 c%a1$a cu % 1uli(#M >i Anda$# a ie>i$
din ea 1Hn3e >i a-#.B :In )*2 <<-<C=
ELEMENTUL MOR!II
?EJerci(iul radical2 "ice Ra$"in3er2 e1$e 1cu!undarea An elemen$ul
m%r(ii. Ia$#-ne deci la 1!Hr>i$ul ? ma$eriei -rimeB2 a 1acramen$uluiK A-a
e1$e 1im%lul m%r(ii. -en$ru &ilie - marea e1$e l#ca>ul lui Le0ia$an /
du>manul lui Dumne"euM eJ-rim# a-%i ha%1ul2 %-%"i(ia !a(# de Dumne"eu >i
m%ar$ea. MHn$uirea e1$e 0ic$%ria a1u-ra a-el%r din adHncuri. DHndindu-ne
la ace1$ 1im%li1m2 A-%cali-1a 1-une c# An N%ul P#mHn$ ? nu 0a !i mareB
:,2,)=. Dumne"eu 0a d%mni 1in3ur2 iar m%ar$ea nu 0a mai !i2 ea 0a !i An0in1#
An 0eci.
A1$!el a-a %$e"ului -%a$e re-re"en$a mi1$erul crucii lui Cri1$%1 >i 1#
reca-i$ule"e marile eJ-erien(e ale m%r(ii >i MHn$uirii 0echii Alian(e2 mai ale1
$recerea minuna$# a M#rii R%>ii2 eJ-erien(e care -re!i3urea"# crucea2 An care
eJi1$# un cen$ru a1cun1 al An$re3ii i1$%rii a MHn$uirii.
Vedem -rin acea1$a cum c%n0er$irea $rece -rin m%ar$e2 cum calea
ade0#rului >i ri1cul iuirii $rec -rin Marea R%>ie2 c# ara Pr%mi1# nu -%a$e !i
cuceri$# decH$ -rin 1u!erin(# >i m%ar$ea celui care e1$e Ade0#rul.
&%$e"ul e1$e deci mai mul$ decH$ % 1-#lare2 decH$ % -uri!icare2 chiar
dac# ace1$ a1-ec$ e1$e -re"en$ An 1im%li1mul a-ei. A !i %$e"a$ An numele lui
I1u1 cel R#1$i3ni$ cere mai mul$ decH$ % 1-#lare. 8iul unic al lui Dumne"eu a
muri$. Numai -u$erea nelini>$i$%are a m#rii2 numai -u$erea ei ai1al#
c%re1-und cu ceea ce 1-a An$Hm-la$.B :9. RATEINDER=
)*

?Pen$ru c# -%-%rul ace1$a a di1-re(ui$ a-ele din Sil%e care cur3 lin2 >i
1-a ucura$ de Re(in >i de !iul lui Remalia2 ia$#2 D%mnul 0a $rimi$e Am-%$ri0a
l%r a-ele -u$ernice >i mari ale RHului :Eu!ra$=2 adic# -e Am-#ra$ul A1iriei cu
$%a$# -u$erea luiM -re$u$indeni el 0a ie>i din alia lui2 >i 1e 0a 0#r1a -e1$e
malurile luiM 0a -#$runde An Iuda2 0a da -e1$e maluri2 0a n#0#li2 >i 0a a@un3e
-Hn# la 3H$. Iar ari-ele An$in1e ale %a1$ei lui 0%r um-le An$inderea (#rii $ale2
EmanueleNB :I1 +2 T-+=
&%$e"ul care nu e1$e 1i$ua$ An $ra3icul -r%!und2 nu are nimic cu Cri1$%1
cel r#1$i3ni$K Primirea An c%muni$a$e2 1-#larea care An!rumu1e(ea"#2 >i
un#$a$ea lui Dumne"eu care 1e re0ar1# a1u-ra c%-iluluiK 8rum%12
minuna$N Dar la ce ni0el 1i$ua(i $%a$e a ce1$eaFK S!Hn$ul Paul nu Ance$ea"#
1# ne 0%rea1c# de1-re m%ar$ea de!ini$i0# -en$ru un %arecare !el de 0ia(#2
-en$ru a a@un3e la % 0ia(# a An0ierii / cu Cri1$%1.
?Cri1$%1 An0ia$ din m%r(i2 nu mai m%are. m%ar$ea nu mai are nici %
1$#-Hnire a1u-ra Lui. 8iindc# -rin m%ar$ea de care a muri$2 El a muri$ -en$ru
-#ca$2 %da$# -en$ru $%$deaunaM iar -rin 0ia(a -e care % $r#ie>$e2 $r#ie>$e -en$ru
Dumne"eu. T%$ a>a >i 0%i An>i0#2 1%c%$i(i-0# m%r(i !a(# de -#ca$2 >i 0ii -en$ru
Dumne"eu2 An I1u1 Cri1$%12 D%mnul n%1$ru. Deci2 -#ca$ul 1# nu mai
d%mnea1c# An $ru-ul 0%1$ru muri$%r2 >i 1# nu mai a1cul$a(i de -%!$ele lui. S#
nu mai da(i An 1$#-Hnirea -#ca$ului m#dularele 0%a1$re2 ca ni>$e unel$e ale
nele3iuiriiM ci da(i-0# -e 0%i An>i0# lui Dumne"eu2 ca 0ii2 din m%r(i cum era(iM
>i da(i lui Dumne"eu m#dularele 0%a1$re2 ca -e ni>$e unel$e ale ne-rih#nirii.
C#ci -#ca$ul nu 0a mai 1$#-Hni a1u-ra 0%a1$r#2 -en$ru c# nu Sun$e(i 1u
Le3e2 ci 1u har.B :Rm T2*-)C=
?S# ne An$%arcem la 1emnul a-ei. L%cul lui An %$e" are un dulu
1im%li1m. In$rucH$ re-re"in$# marea / e1$e 1im%lul m%r(ii2 -u$erea lu-$ei
Am-%$ri0a 0ie(ii. A-a re-re"in$# m%ar$ea2 dar >i 0ia(a care !ecundea"#
-#mHn$ul. A-a e1$e crea$%are2 %mul $r#ie>$e din ea. &i1erica a relua$ re-ede
ace1$ 1im%l ar#$Hnd c# a-a -en$ru %$e" $reuie 1# !ie ? 0ieB2 ?cur3#$%areaB.
?&%$e"a(i An numele Ta$#lui >i al 8iului >i al2 S!Hn$ului Duh2 An a-#
cur3#$%are. Dac# nu a0e(i a-# 0ie 1# 1e %$e"e cu al$!el de a-#KAn a-# rece
1au cald#. Dac# nu a0e(i a-# 1u!icien$#2 0#r1a(i de $rei %ri a-a -e ca- ? An
numele $a$#lui >i al 8iului >i al S!Hn$ului Duh.B :DIDAQEEA=
,U
?Via(a >i m%ar$ea 1un$ reuni$e An m%d 1$raniu. numai @er$!a de 0ia(#M
numai Ancredin(area An mi1$erul m%r(ii duce la (ara 0ie(i. Ace1$ lucru e1$e -u1
An e0iden(# de 1im%li1mul ce une>$e m%ar$ea cu An0ierea2 An$r-un unic
1im%l.B :9. RATEINDER=
,)
Sim%li1m ? an$i$e$icB >i $%$u>i a$H$ de clar2 -en$ru c#2 cum 1e -u$ea
$r#i dac# nu ie>ind din nean$F Cuma m An0ia dac# nu din m%ar$eF Ce 0ia(#
n%u# -%a$e !i dac# nu aceea ridica$# -e ruinele unei 0ie(i ale ? %mului 0echiB2
An 1!Hr>i$ r#1$i3ni$F
DHndul la m%ar$e !ace ca mul$e %$e"uri 1# nu mai ai# 1emni!ica(ie.
Nu c# &i1erica n-ar $reui 1# !ie aceea a -#c#$%>il%r / An$re care 1un$ eu
-rimul - dar ce ar !i ea dac# nu $%cmai l%cul >i harul m%r(ii !a(# de -#ca$
-en$ru a $r#i An Dumne"euF
DHndul la m%ar$e !ace ca mul$e %$e"uri 1# nu mai ai# 1emni!ica(ie.
Nu c# &i1erica n-ar $reui 1# !ie aceea a -#c#$%>il%r.
De1-re ace1$ 1im%li1m dulu 0%re>$e An m%d a$H$ de minuna$
inecu0Hn$area a-ei de %$e" An n%a-$e de Pa>$i.
BINECUVNTAREA APEI DE BOTE
Du!nezeule atotputerni"# prin se!nele $%zute ale s&intelor taine#
'!pline(te "u putere ne$%zut% !inunea !ntuirii oa!enilor) De*a
lungul ti!purilor 'n di&erite &eluri tu ai preg%tit apa "a s% &ie se!nul
$izi+il al s&ntului +otez
,n"% de la 'n"eputul lu!ii du-ul t%u plutea peste ape dndu*le
s%!na puterii de s&inire# "-iar (i potopul a &ost o i!agine a +otezului#
"%"i (i atun"i "a (i a"u! apa si!+oliza s&r(itul p%"atului (i 'n"eputul
unei $iei noi) .i atun"i "nd ai eli+erat pe &ii lui A$raa! din ro+ie#
&%"ndu*i s% trea"% ne$%t%!ai prin /area Ro(ie tu ai si!+olizat prin
ei pe poporul "elor !ntuii prin s&ntul +otez)
Iar la '!plinirea ti!purilor# 0iul t%u unul*n%s"ut# Do!nul nostru
Isus Cristos a &ost +otezat 'n apa Iordanului (i uns "u Du-ul 1&nt#
r%stignit pe "ru"e el a l%sat s% ias% din "oasta sa snge (i ap%2 iar dup%
'n$iere a porun"it apostolilor s%i zi"nd3 4/ergei (i predi"ai
e$ang-elia la toate popoarelor (i +otezai 'n nu!ele Tat%lui (i al 0iului
(i al 1&ntului Du-)5
.i a"u!# P%rinte 1&nt# pri$e(te "u iu+ire asupra Biseri"ii tale (i
des"-ide iz$orul s&ntului +otez2 re$ars% 'n a"east% ap% prin puterea
Du-ului 1&nt -arul 0iului t%u prea iu+it# pentru "a prin taina
+otezului# o!ul "reat dup% "-ipul (i ase!%narea lui Du!nezeu s% &ie
"urat de ur"iunea p%"atului (i s% de$in% o &%ptur% nou% din ap% (i Du-
1&nt)
Te rug%!# Doa!ne# re$ars% prin 0iul t%u# asupra a"estei ape
puterea Du-ului 1&nt pentru "a toi "are au !urit '!preun% "u Cristos
prin +otez# '!preun% "u el s% 'n$ie la $iaa -arului)
Prin Cristos# Do!nul nostru) A!in)
C
CON8IRMAREA &OTEE'L'I
MIR'L
ACT'ALITATEA MIR'L'I
Mirul e1$e 1acramen$ul cel mai -u(in cun%1cu$. Gi $%$u>i a"i 1e
0%re>$e !%ar$e mul$ An &i1eric# de1-re MIR.
De1i3ur 1un$ mul$e -ar%hii An care ? $urmaB cel%r +-)U ani e c%ndu1#
la ?cerem%niaB mirului. Dar An al$ele are l%c % munc# in$en1#. re!leJie de1-re
S!Hn$ul Duh >i de1-re 1acramen$e2 ca$ehi"area c%-iil%r2 !amiliil%r2 >i chiar a
c%muni$#(il%r An$re3i. cei care 1e miruie1c nu 1un$ numai cei care au Am-lini$
0Hr1$a ceru$#M e-i1c%-ul 1e An$Hlne>$e cu -#rin(ii2 une%ri >i cu c%-iiiM Ai
An$rea# / 1e An$rea# unul -e al$ul - de1-re Duhul S!Hn$2 de1-re mi1iunea
&i1ericii >i nu numai de1-re c%1$ume2 lumHn#ri2 -an3liciK
'ne%ri e1$e cri$ica$ ace1$ 1acramen$ >i chiar &i1erica -en$ru c# 1e 0ede
un decala@ An$re ceea ce 1un$ >i ceea ce ar $reui 1# !ie2 An$re % -ar%hie
ad%rmi$# >i al$a -lin# de 0ia(#. Re"ul$a$ul. 1e 0%re>$e2 1e di1cu$# >i e %
!%rm# de ac$uali$a$e.
UNICA ROCLEM
De ce An mul$e in1$i$u(ii >i c%muni$#(i cre>$ine mirul e1$e unica
-r%lem# de di1cu$a$ An !amilii >i An di1cu(iile -a1$%raleF De ce au a-#ru$
a$H$ea c#r(i du-# anii TUFK
Sun$ $rei m%$i0e -rinci-ale.
). Mai An$Hi2 nu mai 1un$em An &i1erica cre>$in#$#(ii :cu eJce-(ia
cH$%r0a in1uli(e=. Al$# da$#2 An$r-% &i1eric# 1$ail#2 mirul !unc(i%na a-r%a-e
au$%ma$2 -en$ru c# !#cea -ar$e din$re cele >a-$e 1acramen$e %li3a$%rii -en$ru
%rice cre>$in. O -re3#$ire 1umar# era 1u!icien$# -en$ru a -rimi 1acramen$ul2
mediul a 1i3ura $r#irea 1acramen$el%r >i une%ri !%ar$e ine. Im-#r$#>anie 1e
-rimea cu de1$ul# -a1i0i$a$e !#r# 1# 1e -un# -r%lema 1emni!ica(iei lui -en$ru
0ia(a de "i cu "i. mar$iriul era ce0a din i1$%ria an$ic#2 m#r$urie2 mi1iunea.
?V%i 1un$e(i 1area -#mHn$uluiB . la ce un 1# $e 3Hnde>$i la a1$ea An$r-%
1%cie$a$ea ca$%lici1$#F
Dar $%a$e ace1$e $im-uri au $recu$. Dru-urile de cre>$ini 1e ri1i-e1c
a1emenea $r%ienel%r de "#-ad# cHnd d# 1%arele. In !a(a n%ii 1i$ua(ii cul$urale2
cre>$inii $reuie 1# A>i 1$rHn3# rHndurile2 al$!el 1e diluea"#2 $reuie 1# 1e
c%ncen$re"e al$!el di1-ar. E aici 0i"iil# re0i"uirea a $%$ ceea ce nu e
1emni!ica$i0 >i 0i$al. Ia$# de ce 1e mi>c# $%a$e An @urul mirului.
,. C%nciliul 0a$ican II e % -r%lem# -en$ru mul(i. Ne-a adu1 -e $%(i
mai a-r%a-e de ade0#ra$a $e%l%3ie a &i1ericii. Nu mai e % &i1eric# Ver$ical#2
a Ierarhiei2 ci % &i1eric# %ri"%n$al#2 a Ru1aliil%r2 unde a-%1$%lii cu Pe$ru An
!run$e 1un$ de ac%rd. Ei !%rmea"# % c%muni$a$e2 -%-%rul lui Dumne"eu unde
$%(i Al -rime1c -e Duhul S!Hn$ cu re1-%n1aili$a$e An mi1iunea l%r.
In !a(a ace1$ei de1c%-eriri2 ce An1eamn# -en$ru un laic a !i mirui$F Ce
An1eamn# celerarea mirului -en$ru cei %$e"a(iF Pr%leme a$H$ de n%i la care
nici -re%(ii2 nici laicii nu 0%r 1# r#1-und#.
?P#1$%rii $reuie 1# recun%a1c# >i 1# -r%m%0e"e re1-%n1aili$a$ea
laicil%r An &i1eric#M 1!#$uind cu -ruden(#2 dHndu-le cura@ An mi1iunea l%r2
l#1Hndu-le a An$re-rinde -r%-ria l%r An mi>care.B :VATICAN'L II=
,,
<. In 1!Hr>i$2 %rice $eren li$ur3ic >i ca$ehe$ic din &i1eric# e reAnn%i$# a>a
cum 0ia 1e reAnn%ie>$e -rim#0ara. L%3%dnicii 1un$ mai ine -re3#$i(i -en$ru
c#1#$%rie 2 -#rin(ii 1un$ mai ine -re3#$i(i -en$ru %$e"ul c%-iil%r2 1un$
? -u>i, An $em#2 An m%d ac$i0 cHnd e1$e 0%ra de1-re miruirea l%r. Pe de al$#
-ar$e ri$urile 1acramen$el%r reAnn%i$e de C%nciliu in$r# An @%c a-rin"Hnd
re!leJia >i reAnn%ind celer#rile.
Acea1$# $re"ire e % eJi3en(# a ade0#rului2 ade0#rul c#u$#rii !iec#ruia.
C%muni$a$ea credinci%>il%r $reuie 1# >$ie ce An1eamn# ea An %chii acel%ra
care au al$# credin(#M -#rin(ii2 ca An$r-% $recere 3rea $reuie 1# >$ie de ce >i
-en$ru ce a1i3ur# le3#$ura cu c%-ii l%rM cre>$inul2 $Hn#rul2 adul$ul2 nu mai
in$r# An$r-un 1acramen$ cu % credin(# 3eneral# >i uni!%rm# / aceea a &i1ericii2
a>a cum un 1%lda$ A>i ia hainele acelea>i cu ale cel%rlal(i e aceea>i 0Hr1$# cu
el. cre>$inul e1$e chema$ 1# ai# % c%n>$iin(# -er1%nal# de1-re ceea ce 1un$
1acramen$ele -en$ru el >i de1-re an3a@amen$ul cu care $reuie 1# le $r#ia1c#.
De aici2 -en$ru candida(i >i -en$ru -ar%hii2 0edem a$H$ea e"i$#ri2 cri$ici2
in!%rmare2 ma$uri$a$e2 re!u"K An le3#$ur# cu ace1$ mir care -are cel mai
-u(in carac$eri"a$ din$re $%a$e 1acramen$ele.
ANTRECRI =I RSUNSURI
Acea1$# !ierere aduce la 1u-ra!a(# An$re#ri ca-i$ale.
Care e1$e 1en1ul 1acramen$ului miruluiF Ce adau3# la %$e"F La ce
0Hr1$# $reuie -rimi$F
De-a lun3ul i1$%riei $e%l%3ia >i -#1$%rii au -u1 accen$ul -e di!eri$e
a1-ec$e ale ace1$ui 1acramen$e cu mai mul$# 1au mai -u(in# reu>i$#.
). E1$e 1acramen$ul 0Hr1$ei adul$e. ?Mirul e1$e -en$ru %$e" ceea ce
e1$e cre>$erea -en$ru na>$ere.B :1!Hn$ul T%ma de A]uin%=
,. P%"i(ia -r%$e1$an$# e cu $%$ul di!eri$#. % reAnn%ire a -r%mi1iunil%r >i
a daruril%r de la %$e"2 nu un al d%ilea %$e"2 ci An$#rirea >i reAnn%irea lui la %
0Hr1$# adul$#2 c%n>$ien$#.
<. Sacramen$ul a-%1$%la$ului2 Mirul Al !ace -e cre>$in 1%lda$ al lui
Cri1$%1. Acea1$# -%"i(ie era An !l%are -rin anul )*<U.
C. Sacramen$ul !%r(ei2 cura@ului2 al mar$irului.
O. Sacramen$ul Duhului S!Hn$2 % n%u# c%%rHre a lui ca la Ru1alii.
&%$e"ul Al d# de@a -e Duhul S!Hn$ care aduce 0ia(a di0in#. Mirul Ai d#
-lin#$a$ea lui. !ace din$r-un %$e"a$2 un cre>$in -er!ec$. D%u# e$a-e
in1e-araile ale acelea>i 1!in(iri.
T. Sacramen$ul c%muniunii cu &i1erica. Pre"en(a e-i1c%-ului 1au
dele3a$ului 1#u eJ-rim# uni$a$ea $u$ur%r cre>$inil%r -e care e-i1c%-ul Ai
re-re"in$#.
A$H$ea !e(e ale aceluia>i cri1$al.
&%3#(ia ace1$ei reali$#(i2 a1emenea cul%ril%r -ri1mei care de1c%m-une
lumina la#. Dar !a-$ul c# ace1$e cul%ri nu -u$eau !i %1er0a$e Am-reun#2
cerea une%ri % -a1$%ral# 1$rHm$# >i di0er3en$#.
De aici reac(ia. ? %ri $%$ul %ri nimicB. Sau % -rac$ic# c%n$inu#. ?A>a a
!%1$ din $%$deauna.B- cu al$e cu0in$e2 mirul %li3a$%riu -en$ru $%(i c%-ii de
0Hr1$a cu$are2 care au lua$ -ar$e a$H(ia ani la ca$ehi1m. Or 1e a>$ea-$# % da$#
cHnd c%-ilul 0a !i di1-u1K
Treuie 1# relu#m acea1$# re!leJie ca 1# -u$em -ri0i diaman$ul nu
numai -e % 1in3ur# !a(e$#2 ci An An$re3ime.
UN SACRAMENT TRECUIE S * ?AC SEMN+
Treuie 1# Ance-em 1# 1chim#m c%m-le$ -unc$ul de 0edere.
Sacramen$ul e1$e un 1emn e!icace. In$r-% &i1eric# a cre>$in#$#(ii2 adic# An
care %rice 1%cie$a$e e cre>$in#2 $%(i 1e An$rea# -rin ce e1$e e!icace un
1acramen$2 ce -r%duce An cel care Al -rime>$eF De eJem-lu 1-une c# Mirul
d# lumin#2 -u$ere2 iuire 1au $%a$e Am-reun#K Dar de ce nu 1e An$rea# ce
1emni!ic#F Cu Ai !ace 1emnF Dac# 1un$em An$re cre>$ini2 numai 1un$em -ri0i(i
de necre>$ini c#r%ra a r $reui 1# le !acem 1emn -rin credin(a n%a1$r#. Gi
cre>$inii nu 1e mai de!ine1c -rin m#r$uria 0ie(ii l%r ci -rin -rimirea
1acramen$el%r. Omul e @udeca$ du-# eJ$eri%r.
Din c%n$ra2 An lumea necre>$in#2 cre>$inul nu mai e @udeca$ decH$ du-#
-rac$icarea 1acramen$el%r ci du-# 0ia(a 1a2 du-# m#r$uria 3ru-ului 1#u.
Treuie 1# !ac# un 1emn. Nu a$H$ -rin$r-% !rec0en$are "ilnic# a i1ericii2 cH$
-rin 0ia(a 1a de "i cu "i. Deci dac# e adul$2 An(ele3e 1en1ul 3e1$uril%r -e care
le $r#ie>$e An 1acramen$e. Ce Ai 1-un ace1$e 3e1$uriF Ce 1chim#ri 1e -r%duc
An$r-un cre>$inF Ce 1chim# cre>$inii An 0ia(a l%r -en$ru a !ace mai
?1emni!ica$i0B -e I1u1 Cri1$%1F
Se -#r#1e>$e a1$!el2 -unc$ul de 0edere indi0iduali1$ >i in$eri%r -en$ru a
de1c%-eri mi1iunea2 c%muniuneaM &i1erica $reuie 1# dac# 1emn -rin 0ia(a
memril%r 1#i2 iar 1acramen$ele au !%1$ An!iin(a$e ca 1# Ai a@u$e2 al$!el ce r%1$
ar mai a0eaF
*Roa"ele %u/ului, "im#otriv), este@ "ra2ostea, 3ucuria, #acea,
1n"elun2a r)3"are, 3un)tatea, (acerea "e 3ine, 1ncre"erea, 3l-n"eea,
1n(r-narea #o(telor$ Am#otriva acestor lucruri nu este le2e$ Cei ce Sunt ai lui
Cristos Isus, &i4au r)sti2nit (irea #)m-nteasc) 1m#reun) cu #atimile &i
#o(tele ei$ %ac) tr)im %u/ul, s) &i um3l)m #rin %u/ul$ S) nu um3l)m "u#)
o slav) "e&art), 1nt)r-t-n"u4ne unii #e alii, &i #izmuin"u4ne unii #e alii$+
7>al J,BB4B9<
?D'Q'L PESTE ORICE TR'PB
La An$re#rile de mai 1u1 1# Ancerc#m 1# d#m % %rien$are 3eneral#.
Mirul e1$e c%n$inuarea Ru1aliil%r. El e1$e 1emnul c# -leni$udinea
Duhului S!Hn$ e1$e d#rui$# An$re3ului -%-%r al lui Dumne"eu. Plin#$a$ea
Duhului -en$ru -lin#$a$ea &i1ericii.
T%cmai acea1$# -lin#$a$e !ace din Mir un 1acramen$ di1$inc$2 de>i nu
cu $%$ul 1e-arail de %$e" >i Euhari1$ie. ?V%i re0#r1a Duhul meu -e1$e %rice
$ru-.B2 1-une D%mnul. ia$# MirulN
S# nu An(ele3em de aici c# celelal$e 1acramen$e nu ni-l c%munic# -e
Duhul S!Hn$. Orice 1acramen$e 0ine de la celelal$e $rei -er1%aneK Ceea ce
nu Am-iedic# un 1acramen$e 1# !ie 1-eciali"a$ An d#ruirea 0ie(ii 1au ier$#rii2
1au a Duhului.
A1$!el %$e"ul e An Duh2 dar numai mirul aduce darul de-lin al
Duhului. Gi numai unele ca$e3%rii re1$rHn1e -rime1c ace1$ dar2 ca e-i1c%-ii
>i -re%(ii2 ci ?%rice $ru- %$e"a$B.
Dar mai An$Hi ce e1$e DuhulF
E0NTUL CARE EORCE=TE
In 0%lumul I2 ca-i$%lele V >i LV2 am Ancerca$a 1# eJ-lic#m ceea ce 1e
-%a$e 1-une de1-re 0ia(a in$im# a Duhului S!Hn$ An Treime >i de1-re ac(iunea
lui An &i1eric# >i An lume. P%a$e ar !i ine 1# relua(i cu a$en(ie ace1$e ca-i$%le.
La cele 1-une a$unci ad#u3#m cH$e0a n%$#ri e1en(iale >i n%i.
Tuare3ii !i%r%>i din Sahara2 1au indienii ne0%ia>i aduna(i An @urul unui
$ran"i1$%r An re"er0a(iile din Ari"%na2 A>i ciule1c urechile la 0Hn$ul care
vor3e&te. E un 0Hn$ -u$ernic2 ne -erce-$iil2 care le 1mul3e c%r$urile2
Am-%$ri0a c#ruia nici 1#3e(ile2 nici l#ncile2 nici 1#iile2 nici $%maha^cul nu
-%$ !ace nimic2 dar care acum a Ance-u$ 1# le 0%rea1c# An !iecare duminic#
de1-re iuirea lui Dumne"eu2 Cu0Hn$ul 1#uK Pr. C%rmac2 un !ranci1can2 a
!#cu$ An$r-% "i2 -rima in1$ruc(ie a unui ne0%ia> anal!ae$ care cerea %$e"ul.
?'n $a$# a0ea $rei !iiKB N-a 1-u1 nici % 1ila# din Ta$#l n%1$ru2 -e care
#$rHnul indian l-a 1-u1 de la un ca-#$ la al$ul An lima lui2 !#r# 1# !ac# 0re%
3re>eal#.
'imirea mi1i%naruluiK
- Cine $e-a An0#(a$ ru3#ciunea acea1$a !rum%a1#F
- A1cul$ 0Hn$ul care 0%re>$eK
Minuna$# ima3ine a Duhului S!Hn$K
8iul a lua$ chi-ul %mene1c2 -ri0iri2 $#cere %menea1c#. El e Ta$#l
ace1$ui 8iu2 iar 8iul e ca >i Ta$#l. ?Cine m# 0ede -e mine Al 0ede -e Ta$#l.B
Gi a-%i rela(ia $a$#-!iu % cun%a>$em >i n%i2 % $r#im >i n%i. Dar DuhulFK El nu
are chi-. 8iind cu $%$ul li-1i$ de ma$erie2 el 1ca-# %1er0a(iei n%a1$re2 dar
-rin a$%$-u$ernicia 1a 1e im-une. Ca 0Hn$ulK ?VHn$ul 1u!l# unde 0rea2 Ai u"i
0uie$ul2 dar nu >$ii de unde 0ine >i nici Anc%$r% mer3e.B :In <2+=
Cri1$%1 An1u>i !ace acea1$# c%m-ara(ie cHnd 0%re>$e de Duhul S!Hn$.
Dar ace1$ Duh S!Hn$ nu e1$e % 1im-l# cali$a$e a lui I1u1. E % -er1%an#.
E 0Hn$ul care 0%re>$eK >i care Ai An0a(# -e cei care Al a1cul$#2 1# 1-un#.
?Ta$#l n%1$ru / AaB2 -en$ru c# Ai !ace -e de-lin !ii. ?In$r-ade0#r aceea care
1un$ !iii lui Dumne"eu 1un$ c%ndu>i de Duhul S!Hn$.2.. 0%i a(i -rimi$ un Duh2
care 0-a !#cu$ !ii ad%-$i0i >i -rin care 1$ri3#m Aa / P#rin$eNB :Rm +2)C-)O=
E 0%ra aici de harul mirului. Ta$#l are % !amilie de !ii2 I1u1 are %
!amilie de !ra(i ce !%rmea"# An$re ei % imen1# c%muniune care 1# !ac# 1emn
lumii. &i1erica.
Ca li 0Hn$ul2 celelal$e 1im%luri ale Duhului S!Hn$. a-a2 !%cul2 aerul2
re1-ira(ia2 nu 1un$ !i3uri. ?ele e0%c# re0#r1area unei -re"en(a2 % eJ-re1ie
ire"i1$iil# >i mereu -r%!und#.B :9a]ue D'ILLET=
,<
*%ac) M) iu3ii, vei #)zi #oruncile Mele$ =i Eu voi ru2a #e Tat)l, &i
El v) va "a un alt m-n2-ietor 7>rece&te@ araclet, a#)r)tor, a,utor$<, care
s) r)m-n) cu voi 1n veac6 &i anume, %u/ul a"ev)rului #e care lumea nu4l
#oate #rimi, #entru c) nu4L ve"e &i nu4L cunoa&te6 "ar voi Al cunoa&tei,
c)ci r)m-ne cu voi, &i va (i 1n voi$+
7In 8;,8;48H<
UTEREA %UGULUI ASURA LUI ISUS
Ca >i 0Hn$ul care mi>c# -#durile 1au cedrii Lianului2 ca 0Hn$ul
im-e$u%1 care mi>c# ai1urile An -rima "i a crea(iei2 Duhul c%%ar# An -rima
"i a MHn$uirii -e1$e Maria. ?Duhul S!Hn$ 0a c%%rA -e1$e $ine >i -u$erea celui
PreaAnal$ $e 0a umri.B :Lc )2<O=
Acea1$# -u$ere a Duhului 1e mani!e1$# An m%d 0i"iil la %$e"ul lui
I1u12 dHndu-i -leni$udinea -en$ru a->i Ance-e mi1iunea. A1$!el2 ? um-lu$ de
Duhul S!Hn$2 el 1-a An$%r1 de la I%rdan >i a !%1$ c%ndu1 de Duhul An -u1$iu2
unde a !%1$ i1-i$i$K I1u12 -lin de -u$erea Duhului2 1-a An$%r1 An Dalilea.B :Lc
C2).)C=
Dar acea1$# -u$ere 0ic$%ri%a1# e1$e An An$re3ime -u$ere de iuire
-en$ru c# Duhul e Dumne"eu >i Dumne"eu e1$e iuire. ?Pe ace1$ I1u1 din
Na"are$2 Dumne"eu l-a un1 cu Duh >i cu -u$ere. a $recu$ !#cHnd $u$ur%r
numai ine2 Ai 0indec# -e $%(i cei 1$#-Hni(i de dia0%l.B :8a- )2+=. ?O -u$ere
ie>ea din el >i Ai 0indeca -e $%(i.B :Lc T2)*=
Acea1$# -u$ere a iuirii ire"i1$iile2 I1u1 a c%munica$-% -%-%rului 1#u.
?Ve(i -rimi % -u$ere2 -e Duhul S!Hn$.B :8a- )2+=. Pen$ru m%men$ e -u$erea
c%ncen$ra$# An el. Treuie 1# m%ar#2 1# eJ-l%de"e2 ca 1# "icem a>a2 >i 1# Ai
cu-rind# -e $%(i ai 1#iK La An$ru-area lui a !%1$ um-lu$ -en$ru 1ine2 -en$ru
mi1iunea lui2 acum ?cHnd >i-a da$ duhulB2 el l-a d#rui$ -e Duhul S!Hn$2
$recHndu-l An$re3ului 1#u -%-%r.
?Gi acum2 %da$# ce S-a An#l(a$ -rin drea-$a lui Dumne"eu2 >i a -rimi$
de la Ta$#l !#3#duin(a Duhului S!Hn$2 a $urna$ ce 0ede(i >i au"i(i.B :8a- ,2<<=
* Ioan #ro#ov)"uia, &i zicea@ *%u#) mine vine Cel ce este mai
#uternic "ec-t mine, c)ruia eu nu Sunt vre"nic s) m) #lec s)4i "ezle2
curelele 1nc)l)mintei$ Eu, "a, v4am 3otezat cu a#)6 "ar El v) va 3oteza cu
%u/ul S(-nt$+
7Mc 8,H4:<
%UGUL ROMIS
I1u1 0e1$e>$e re0#r1area Duhului S!Hn$ ca % re0#r1are a -r%mi1iunii
Ta$#lui :8a- )2C=. In ce c%n1$# acea1$# -r%mi1iuneF
In Vechea Alian(# Duhul a !%1$ d#rui$ mul$%r -r%r%ci2 @udec#$%ri 1au
re3i. Pr%!e$ul e un %m um-lu$ de Duhul lui nD'mne"eu nu numai -en$ru a
-re"ice 0ii$%rul2 ci -en$ru a 0e1$i Cu0Hn$ul lui Dumne"eu care2 An 3eneral2 e %
chemare la c%n0er$ire.
? El mi-a "i1. ?8iul %mului2 1$ai An -ici%are2 >i-(i 0%i 0%riNB Cum mi-a
0%ri$ ace1$e cu0in$e2 a in$ra$ duh An mine2 >i m-a !#cu$ 1# 1$au -e -ici%areM >i
am a1cul$a$ la Cel ce-mi 0%rea. El mi-a "i1. ?8iul %mului2 $e $rimi$ la c%-iii
lui I1rael2 la ace1$e ?-%-%are And#r#$niceB care 1-au r#"0r#$i$ Am-%$ri0a MeaM
ei >i -#rin(ii l%r au -#c#$ui$ Am-%$ri0a Mea2 -Hn# An "iua de a"i.B :E" ,2 )-<=
dar nu $%(i e0reii erau -r%!e(i. Nu $%(i Al -rimeau -e Duhul c%nducerii
@udec#$%ril%r 1au re3il%r.
In n%ua Alian(#2 din c%n$ra2 An -%-%rul n#1cu$ An Cri1$%1 >i -rin
&%$e"ul 1#u2 Duhul -r%!e$ic >i re3e1c 0a !i ac%rda$ $u$ur%rM a>a -re0e1$e>$e
-r%r%cul I%el.
? Du-# aceea 0%i $urna Duhul Meu -e1$e %rice !#-$ur#M !iii >i !iicele
0%a1$re 0%r -r%%r%ci2 #$rHnii 0%>$ri 0%r 0i1a 0i1uri2 >i $inerii 0%>$ri 0%r a0ea
0edenii. Chiar >i -e1$e r%i >i -e1$e r%ae2 0%i $urna Duhul Meu2 An "ilele
acelea.B :I%el ,2,+-,*=
Acea1$# era ?-r%mi1iuneB Ta$#luiK
Reali$a$ea eiF In "iua de Ru1alii2 Pe$ru 0a relua -r%!e(ia lui I%el
"icHnd. ?A1$#"i 1-au Am-lini$ cu0in$ele ace1$eaNB
- ?Duhul 0a c%%rA -e1$e $ineB /
Dar Anain$e de ace1$ ast)zi a !%1$ un e0enimen$ minuna$. cu a-r%a-e
<O de ani Anain$e2 Duhul a c%%rH$ An 1u!le$ul Mariei din Na"are$2 !iic#
de1#0Hr>i$# a Si%nului2 Ance-u$ul >i Mama &i1ericii2 8eci%ara &unei
Ve1$iriK
* O minunat), o t-n)r) Marie' Ce ne s#ui "es#re %u/ul S(-nt'
El Te4a cunoscut, tu nu l4ai cunoscut$
Ca &i noi l4ai recunoscut "u#) e(ect,
rezena 1n tine a runcului ce a tres)rit$
Rev)rsarea ma2ni(icatului "e #e 3uzele tale$
Tu e&ti acea care c-ni, tu, "ar nu "e la tine,
An tim# ce mi&carea 1ntre tine &i Elisa3eta lea2) un "ialo2 "e
na&tere$+ 7Elisa3et/ CGATERELLE<
B;

*Anainte "e Ziua Rusaliilor, o ve"em #e Maria cer-n" 1n ru2)ciunile
ei "arul %u/ului S(-nt care la Cuna Eestire a luat4o "e,a su3 #rotecia
lui$+7EATICAN II<
BJ
- ?In "iua Ru1aliil%rB -
C%-ilul 1-a n#1cu$2 a cre1cu$2 a muri$ -e cruce2 a An0ia$ >i l-a $rimi1 -e
Duhul S!Hn$ &i1ericii.
?In "iua Ru1aliil%r2 erau aduna(i $%(i Am-reun#B2 ? 0re% ),U de
-er1%aneB2 !emei >i #ra(i2 cu a-%1$%lii An !run$e2 >i cu Maria An cen$ru.
Ce !#ceauF ?T%(i 1$#ruiau An ru3#ciune2 An$r-un cu3e$.B :8a- )2).)<=
Duhul nu c%%ar# a1u-ra un%r -er1%ane indi0iduale2 ci a1u-ra unei
c%muni$#(i.
O c%muni$a$e uni$# cu a-%1$%lii >i MariaK
O c%muni$a$e care 1e r%a3# An$r-un cu3e$K
Gi $%$%da$# a-are Duhul. Ac%-erir# cu 1u!lu >i !lac#r#. D%u# relai$#(i
!#r# chi-2 dar %i>nui$e2 clare. 0Hn$ul >i !%cul anun(a$e de I%an &%$e"#$%rul.
?CH$ de1-re mine2 eu 0# %$e" cu a-#2 1-re -%c#in(#M dar Cel ce 0ine
du-# mine2 e1$e mai -u$ernic decH$ mine2 >i eu nu Sun$ 0rednic 1#-i duc
Anc#l(#min$ea. El 0# 0a %$e"a cu Duhul S!Hn$ >i cu !%c.B :M$ <2))=
T%(i2 nu numai cei ))2 au !%1$ um-lu(i de ace1$ 0Hn$. ?Limi de !%c 1-
au a>e"a$ -e1$e !iecare din$re ei.B :8a- ,2<= deci !iecare -%a$e 1-une un
cu0Hn$ al lui Dumne"eu.
In !iecare -u$ea !i au"i$ Duhul S!Hn$. 8iecare are cari1mele2 2mi1iunea2
harul >i re1-%n1aili$#(ile.
?Au !%1$ um-lu(i de Duhul S!Hn$ >i au Ance-u$ 1# 0%rea1c# An limi.B
Nu An limi necun%1cu$e nici de ei2 nici de a1cul$#$%ri2 ci cari1mele 0%ririi
An limi -re"en$a$# An 8a-$ele A-%1$%lil%r :)U2CTM )*2T= >i de Paul :)C%r )C=.
E ?idi%ma -r%-rieB !iec#rui a1cul$#$%r :<2T.+.))=
O $rimi$ere a &i1ericii c#$re $%a$e na(iunile care 1un$ 1u cer :8a- ,2)O=
>i nu -en$ru a le 0%ri la$ina 1au e1-eran$%N 8iind Iuire2 Dumne"eu iue>$e
-e %ameni An di0er1i$a$ea l%r a$H$ An -ri0in(a limii cH$ >i a cul$uril%r >i
ra1el%r. &i1erica e1$e uni0er1al#2 ?$%a$e -%-%arele care 1un$ 1u cerB 1e 1im$
An lar3ul l%r2 An a->i An(ele3e lima@ul.
La !el e % &i1eric# a ?mi1iuniiB. ?Ve(i -rimi -u$erea cHnd 0a c%%rA
Duhul -e1$e 0%i >i Ami 0e(i !i mar$ %ri An Ieru1alim2 An $%a$# Iudeea >i Samaria
>i -Hn# la mar3inile -#mHn$ului. B :8a- )2+=
Mar$%ri 1i3uri2 cre>$inii 1un$ a1i3ura(i. ?Nu 0%i 0e(i 0%ri2 ci Duhul
meu 0a 0%ri An 0%i.B :M$ )U2,U=
?El 0# 0a An0#(a >i 0# 0a amin$i $%$ ceea ce 0-am 1-u1 eu.B :In )T2)<=
Pr%mi1iunea Ta$#lui2 -r%mi1iunea 8iului. Dar al Ta$#lui2 dar al 8iului.
?Ca el 1# r#mHn# cu 0%i mereu.B :In )C2)T=
? El 0# 0a c%nduce la ade0#r.B :In )T2)<=
/IRU6 ,N BI1ERIC7
'n 1acramen$ nu e % de0%(iune -ri0a$#M e un ac$ al &i1ericii2 adic# al
c%muni$#(ii cre>$ine2 e % -re"en(# a &i1ericii uni0er1ale. Treuie 1# !im un
semn -en$ru lume.
Celerarea An 3ru-2 %ricare ar !i amian(a2 nu e numaidecH$ 1u!icien$#.
% celerare c%muni$ar# nu e An$%$deauna % celerare care (ace semn. Chiar >i
An $im- de -er1ecu(ie2 dac# % c%muni$a$e cre>$in# e %li3a$# 1# 1e a1cund#
cHnd 1e adun#2 ea % !ace cu durere c# nu -%a$e 1$a la lumin# >i nici ?1# 1$ri3e
de -e ac%-eri>uri ceea ce aud An $ain#.B :M$ )U2,5=
Ce am 1-u1 aici e cu a$H$ mai ade0#ra$ -en$ru 1acramen$ul mirului cu
cH$ Ru1aliile An1eamn# e0enimen$ul 1c%a$erii a-%1$%lil%r din cenac%lul l%r
!ereca$2 -en$ru a-i arunca An mi@l%cul unei mul(imi 0eni$e din ?$%a$e na(iunile
care 1un 1u cerB2 -en$ru a !i mar$%ri.
Deci2 dinc%l% de cercul cre>$in care % !%rmea"#2 &i1erica e $rimi1# 1#
anun(e ce0a lumii2 mai ale1 a$unci cHnd celerea"# un 1acramen$e / un semn
/ >i mai ale1 cHnd ace1$ semn e din -ar$ea lui Cri1$%12 celui ce Al -rime>$e2
de1i3ur >i 1emn e(icace / adic# reali"ea"# ceea ce 1emni!ic#. Dar ce ar -u$ea
An1emna dac# i 1-ar reduce dimen1iunile e1en(ialeF Dac#2 din c%n$ra2 mirul a
!%1$ !#cu$ mai 1emni!ica$i0 -en$ru &i1eric# >i -en$ru lume2 cu cH$ mai
1emni!ica$i0 0a de0eni -en$ru cel care Al -rime>$e a>a cum 0rea I1u1. ca
e0enimen$ al &i1ericii2 ca eJ-erien(# -en$ru lumeK
Gi $%$u>i2 cHnd 0%rim de1-re mir2 ce ne -re%cu-#F VHr1$a
candida$ului2 -re3#$irea2 ce 1e 1chim# An 1u!le$ul c%-iluluiK 8%ar$e ine.
Dar2 An$rea# m%n1eni%rul C%!!62 nu ar An1emna a1$a 1# in$r#m An ca1# -e
3eamF Gi cum 1un$ mul$e2 nu 0%m reu>i 1# mai in$r#m. GI a$unci nu 0a $reui
1# in$r#m -e u>#F A$unci 1# c%n1ider#m mai An$Hi 1emni!ica(ia mirului An
&i1eric# / 1acramen$ al MHn$uiriiF
Mirul e1$e un 3e1$ al lui Cri1$%12 An &i1erica 1a2 -en$ru lume. Ce
An1eamn# ace1$ 3e1$ al lui Cri1$%1 -en$ru &i1eric# >i -en$ru lumeF
&i1erica celerea"# mirul. Ce 1-une ea de1-re 1ine -rin acea1$#
celerareF Ce 1en1 in$r%duce ea An lumeF De al$!el cele d%u# An$re#ri 1un$
le3a$e An$re eleM ceea ce 1-une &i1erica de1-re 1ine2 % 1-une lumii. GI ceea ce
1-une ea2 e reali"a$ An 1acramen$e de Cri1$%1 -en$ru &i1eric# >i -en$ru lume.
* Nu #roetul, nici cate/etul, nici #)rinii nu sunt cei care "eci" "ac)
mirul se ") anul acesta$ %e aceast) "ecizie sunt res#onsa3ili ca &i "e
ale2erea co#iiilor, cu toate (orele vii ale comunit)ii locale@ e clar c) vor (i
c/emai numai cei ca#a3ili, s) #artici#e la "inamismul Cisericii@ *%ac)
vrei, urmeaz)4m)$+ %ar este oare comunitatea local) su(icient "e vie #entru
a #ro#une mirul co#iilor "e azi' %) ea m)rturie "es#re mirul #e care l4a
#rimit o"inioar)' Aceasta e marea #ro3lem)$+
7>$ %ELOZE<
B9
CISERICA CELECREAZ RUSALIILE
A1$!el2 1acramen$ele nu 1un$ An -rimul rHnd e0enimen$e 1-iri$uale An
i1$%ria -er1%nal# a !iec#ruia. 1un$ An$Hi de $%a$e e0enimen$e ale i1$%riei
MHn$uirii -en$ru -%-%rul lui Dumne"eu >i -en$ru %menire. Numai -en$ru c#
ele 1un$ An 0ia(a &i1ericii >i a lumi2 de aceea 1un$ An 1u!le$ul !iec#ruia.
Dac# ne %-rim numai la 1acramen$ele ini(ierii2 &i1erica a !%1$ >i
r#mHne Ciserica #a&tilor, Ciserica %u/ului2 &i1erica %1-#(ului de nun$# al
D%mnului. E0enimen$ul -a1cal al lui I1u1 MHn$ui$%rul 1-a ridica$ -e1$e lumea
n%a1$r# ca un 1%are care nu a-une2 el e1$e 0iu An &i1eric#.
A1$!el &i1erica n#1cu$# la Ru1alii2 e1$e &i1erica Duhului. Cri1$%1 i-a
da$ 1acramen$ul mirului -en$ru ca ea 1# A>i ?aduc# amin$eB de Ru1aliiK
Nu a(i ui$a$ ce An1eamn# ?a->i aduce amin$eBF &i1erica a ie>i$ din$r-un
E0enimen$ !%nda$%r care 1e nume>$e I1u1 Cri1$%1. 0ia(a >i m%ar$ea2 An0ierea
>i urcarea la cer de unde re0ar1# -e Duhul S!Hn$. Or e0enimen$ul nu 1e
Ancheie aiciN Din c%n$ra2 aia aici Ance-e. &i1erica r#mHne a"a$#2
Anr#d#cina$# An ace1$ e0enimen$ care c%n$inu#2 care 1e -r%-a3# ca un 0al An
mul(imea !ra(il%r2 An$re I1u1 care e1$e -rimul n#1cu$.
Deci &i1erica ?amin$e>$eB Mi1$erul -a1cal An li$ur3ie2 mai ale1 An
1acramen$ele 1ale2 ea nu $r#ie>$e din amin$iriM ea $r#ie>$e din ace1$ e0enimen$
!%nda$%r a>a cum c%-acul $r#ie>$e din r#d#cinile 1ale2 a>a cum ul$imul 0a3%n
alear3#2 $ra1 !iind de l%c%m%$i0a care e de-ar$e2 An !a(#2 dac# -u$em !ace %
a1$!el de c%m-ara(ie. &i1erica -une c%muni$a$ea care celerea"# un
1acramen$e2 An$r-% 1i$ua(ie ac$ual# de mHn$uireM % -une -e calea lui Cri1$%12
-e %ri$a lui Cri1$%1 care2 Anain$e de n%i2 ?a !%1$ ridica$ -e cruce >i An 1la0#2
a$r#3Hnd la !el -e $%(i %ameniiB :In ),2<,= A1$!el e1$e -re"en$ >i ac$i0 An
acea1$# Anain$are a &i1ericii >i a %amenil%r care A>i -un -a>ii An ai lui.
Numai a1$!el -u$em 1-une c# mirul 1e re!er# la ace1$ e0enimen$ -reci1
al i1$%riei mHn$uirii / Ru1aliile / >i Al !ace ac$ual. Ca %rice e0enimen$ -a1cal
al lui Cri1$%12 Ru1aliile 1un$ un !a-$ al i1$%riei >i ne amin$im de el care
de-#>e>$e i1$%ria c# e -re"en$ An %rice i1$%rieM e1$e An$recu$2 de1i3ur2 dar a
?a$ra1 la elB >i la Ta$#l2 -e $%(i. Ru1aliile ca >i Pa>$ele 1un$ Ance-u$ul unei
mi>c#ri care nu 1e 0a %-ri decH$ la 1!Hr>i$ul lumii.
*Cristos este c/i#ul %umnezeului celui nev)zut, cel 1nt-i4n)scut "in
toat) zi"irea$ entru c) #rin El au (ost ()cute toate lucrurile care Sunt 1n
ceruri &i #e #)m-nt, cele v)zute &i cele nev)zute@ (ie scaune "e "omnii, (ie
"re2)torii, (ie "omnii, (ie st)#-niri$ Toate au (ost ()cute #rin El &i #entru El$
El este mai 1nainte "e toate lucrurile, &i toate se in #rin El$ El este Ca#ul
tru#ului, al Cisericii$ El este 1nce#utul, cel 1nt-i4n)scut "intre cei mori,
#entru ca 1n toate lucrurile s) ai3) 1nt-ietatea$+
7Col 8,8J48:<
CE SUNE CISERICA %ESRE SINE
?Amin$indB Ru1aliile la mir2 &i1erica ara$# deci c# ea nu e1$e %
1%cie$a$e %menea1c#2 nici % 1%cie$a$e reli3i%a1#2 nici un -%-%r al lui
Dumne"eu2 ci P%-%rul lui Dumne"eu. Ea -r%clam# c# 1-a n#1cu$ acum ,UUU
de ani la Ieru1alim >i c# 1e na>$e mereu -rin Duhul Ru1aliil%r. Omenirea An
a>$e-$are ca >i 8eci%ara &unei Ve1$iri2 ca >i ai1ul -rim%rdial2 A>i -rime>$e
!ecundi$a$ea de la ace1$ Su!lu al Ta$#lui. ?Duhul S!Hn$ 1e 0a c%%rA -e1$e $ine
>i -u$erea celui PreaAnal$ de 0a umri2 de aceea >i cel ce 1e 0a na>$e din $ine
8iul lui Dumne"eu 1e 0a numi.B :Lc )2<O=
CelerHnd Mirul2 &i1erica ara$# deci c# ea e1$e2 ca &i1eric#2 % ?n%u#
crea(ieB2 ? % !iin(# n%u# a-ar$eB.
Ac$ul de iden$i$a$e al &i1ericii. Tru-ul lui Cri1$%12 n#1cu$ din Ta$#l2 la
OU de "ile du-# Pa>$i2 An anul <UK
Via(a ei. re1-irarea ace1$ui 1u!lu care e1$e Duhul S!Hn$.
S!in(enia ei. Darul Ta$#lui An 8iul >i -rin Duhul S!Hn$K
M%>$enirea ei. ?In1u>i Duhul ade0ere>$e Am-reun# cu duhul n%1$ru c#
1un$em c%-ii ai lui Dumne"eu. Gi dac# 1un$em c%-ii2 1un$em >i m%>$eni$%ri.
m%>$eni$%ri ai lui Dumne"eu >i Am-reun# m%>$eni$%ri cu Cri1$%1. :Rm +2)T-
)5=
CelerHnd mirul2 &i1erica -r%clam# deci ? harulB nemeri$a$. Ea ara$#
c# nu 1-a n#1cu$2 nu 1e na>$e >i nici nu 1e 0a na>$e nici%da$# din 0%in(a
%amenil%r2 din e!%r$urile >i ac(iunile l%rM c#ci ea nu 1-a n#1cu$ din ? 1Hn3e2
nici din 0%in(a $ru-ului2 ci din Dumne"euB :In )2)<=2 din ?Duhul care 1u!l#
unde 0reaBK Nu e inu$il 1# reamin$im. -rea mul(i cre>$ini2 d%rind % an3a@are
e!icace2 cred c# 1e 0%r mHn$ui -e ei2 c# 0%r mHn$ui lumeaK
CelerHnd mirul2 &i1erica 1e An$%arce 1-re 0ii$%r >i 0e1$e>$e %amenil%r
c#2 la 1!Hr>i$2 -rin -u$erea iui$%are a Duhului2 ?Dumne"eu 0a !i $%$ul An $%(i.B
Ea de1chide din ce An ce mai mul$ $im-ul %mului2 al -%-%rului 1-re 0ii$%rul
lui Dumne"eu2 adic# ceea ce aduce Dumne"eu An lume. Im-#r#(ia iuirii
1ale2 0ia(a 1a2 MHn$uirea An I1u1 Cri1$%1. Mirul e1$e An -rimul rHnd
1acramen$ul cre>$erii Im-#r#(iei.
Ia$# ce 1-une &i1erica de1-re 1ine a$unci cHnd celerea"# mirul.
De1i3ur c# $%a$e 1acramen$ele 1emni!ic# >i -r%duc la rHndul l%r
ac(iunea Duhului S!Hn$. Duhul -lu$e>$e dea1u-ra a-ei %$e"uluiM An 1eara
Pa>$elui2 Cri1$%1 1u!l# -e1$e cei d%i1-re"ece -e Duhul S!Hn$ 1-re ier$area
-#ca$el%rM mini1$erul hir%$%nirii e1$e An1#>i iuirea Duhului :Cari1ma=2 Duhul
e cel care 1!in(e>$e -Hinea >i 0inul la Li$ur3hie2 Duhul e1$e >i iuirea miril%r
la c#1#$%rie. Pen$ru a a1i3ura acea1$# -re"en(# a Duhului S!Hn$ An $%a$e ace1$e
1acramen$e era nece1ar# ? -r%mi1iunea $a$#luiB2 a>$e-$area -%-%rului2
m%ar$ea >i An0ierea 8iului >i la 1!Hr>i$2 minuna$ul e0enimen$ al Ru1aliil%r.
&i1erica celerea"# mirul -en$ru a -rimi ea An1#>i -lin#$a$ea Celui care e
%ri3inea ei2 !iin(a2 i"0%rul2 cre>$erea2 uni$a$ea2 ru3#ciunea2 elanul2 mi1iunea >i
inima ei.
Sun$em2 1u!icien$ de c%n>$ien(i de acea1$# -re"en(# ac$i0#2 c%n1$an$# >i
indi1-en1ail# &i1ericii >i !iec#ruia din$re n%i -recum e aerulF Pre"en$#m
c%-iii la mir. C%muni$a$ea cre>$in# nu e -re"en$#. Au ei c%n>$iin(a / chiar
na>ul 1au na>a / c# 1un$ &i1erica ce miruie>$e2 &i1erica Ru1aliil%r ce 1e
de1chide Duhului cur#(irii2 0Hn$ului care Ann%ie>$e2 !%cului care -uri!ic#
inimile2 c%muni$a$ea ? ul$imil%r $im-uriB aduna$#2 c# ei 1un$ aduna(i -en$ru a
!i $rimi>i An lume >i 1# aduc# aici % m#r$urieFK
*Atunci c)#itanul Tem#lului a #lecat cu a#rozii, &i i4au a"us6 "ar nu
cu sila, c)ci se temeau s) nu (ie uci&i cu #ietre "e noro"$ %u#) ce i4au a"us,
i4au #us 1naintea So3orului$ =i marele #reot i4a 1ntre3at ast(el@ *Nu v4am
#oruncit noi cu tot "ina"insul s) nu 1nv)ai #e noro" 1n Numele acesta' =i
voi iat) c) ai um#lut Ierusalimul cu 1nv))tura voastr), &i c)utai s)
aruncai asu#ra noastr) s-n2ele acelui om$+ etru &i a#ostolii ceilali,
"re#t r)s#uns, i4au zis@ *Tre3uie s) ascult)m mai mult "e %umnezeu "ec-t
"e oameni5 %umnezeul #)rinilor no&tri a 1nviat #e Isus #e care voi L4ai
omor-t, at-rn-n"u4l #e lemn$ e acest Isus, %umnezeu L4a 1n)lat cu
#uterea Lui, &i L4a ()cut %omn &i m-ntuitor, ca s) "ea lui Israel #oc)ina &i
iertarea #)catelor$ Noi Suntem martori ai acestor lucruri, ca &i %u/ul S(-nt
#e care L4a "at %umnezeu celor ce ascult) "e El$+
7?a# J, B94DB<
CE SUNE CISERICA LUMII'
&i1erica Ru1aliil%r nu e1$e aceea a ad%le1cen(ei 1au a cre>$erii2 1au a
0Hr1$ei adul$e2 1au a mar$irului2 1au a e-i1c%-uluiK Ea e -re"en$# An $%a$e
ace1$e 1i$ua(ii de%1ei$e2 a>a cum l%c%m%$i0a duce 0a3%nul -%>$al >i cel de
d%rmi$2 >i 0a3%nul re1$auran$ >i cla1a I >i cla1a a d%ua >i !um#$%rii >i
ne!um#$%rii.
Dar acea1$# i1eric# a Ru1aliil%r >i a Mirului e1$e -%-%rul a1u-ra
c#ruia c%%ar# Duhul Pen$ru a-i da mereu % !unc(ie 1acerd%$al# >i -r%!e$ic#.
-r%clamarea E0an3heliei / Ve1$ea cea &un# / ?$u$ur%r neamuril%r care 1un$
1u cerB.
Care 0e1$eF K C# Dumne"eu Ai iue>$e -e %ameni2 c# acea1$# iuire
e1$e % -er1%an#. Duhul S!Hn$. C# ace1$ Duh lucrea"# !#r# Ance$are An lume2
-en$ru mHn$uirea lumii. C%muni$a$ea ?mi$ui$#, are mi1iunea de a a@u$a -e
%ameni 1# recun%a1c# -re"en(a 1a ac$i0# An ei >i An uni0er1.
?Qarul mirului $reuie 1# ara$e An lume 1$#-Hnirea -#mHn$ului -en$ru
a-l $ran1!%rma An m%d 3l%ri%1. Deci harul mirului e1$e -en$ru &i1eric# un
a@u$%r ca ea 1# 1e achi$e de mi1iunea -e care % are !a(# de 1ine2 de a-i anun(a
-ream#rirea 0ii$%are. R%lul2 da$%ria -e care % are !iecare An de"0%l$area
ace1$ui har An$r-un m%d mai -reci12 1e decide -rin 0%ca(ia -e care % !ace
Dumne"eu -rin re0#r1area cari1mel%r Duhului. Ace1$e cari1me 1un$
c%m-%nen$e -ri0ile3ia$e ale ar#$#rii aceluia>i >i unicului Duh -rimi$ de $%(i la
mir.B :Z. Rahner=
,5
Ru1aliile 1un$ deci na>$erea &i1ericii mi1i%nare. Prin mir2 &i1erica e
in0e1$i$# de Duhul S!Hn$ >i $%(i cei %$e"a(i 1un$ $rimi>i An lume -en$ru a
1!in(i -e %ameni >i a $ran1!%rma uni0er1ul -Hn# ce Dumne"eu 0a !i $%$ul An
$%(i.
CON?IRMAREA COTEZULUI
In au$%i%3ra!ia 1a 1-iri$ual#2 ?Cel#la$T 1%areB2 Oli0ier Clemen$
-%0e1$e>$e. ?Am -rimi$ %$e"ul An &i1erica Or$%d%J#. A0eam <U de ani. Era
) n%iemrie. A-a era rece >i lim-edeK P#ca$ c# nu ai $im- 1# $e 1u!%ci An
$im-ul 1cu!und#riiN Mirul a urma$ %i>nui$. ?Pece$ea harului Duhului 1!Hn$B2
1-unea -re%$ul un3Hnd !run$ea2 %chii2 urechile2 n#rile2 3ura2 -ie-$ul2 mHinile2
-ici%arele. Pen$ru ca de acum Anain$e 1# 3Hnde1c2 1# 0#d2 1# aud2 1# re1-ir2 1#
0%re1c2 1# ac(i%ne" >i 1# m# mi>c An Duhul...B
A>a 1e !ace An &i1erica %r$%d%J#2 chiar >i -en$ru c%-ii. %$e"ul -rin
1cu!undare2 a-%i Anda$# mirul -en$ru a -rimi darul Duhului S!Hn$.
In a!ar# de c%-ii mici2 &i1erica ca$%lic# !ace la !el. ?N%$eleB %!iciale
care An1%(e1c n%ul Ri$ual al Mirului2 -r%mul3a$ An la$ine>$e la R%ma2 al ,,
au3u1$ )*+)2 1-un. ?Ca$ecumenii2 chiar >i c%-ii care 1un$ %$e"a(i la 0Hr1$a
ca$ehi1mului2 -%$ !i admi>i la mir >i la euhari1$ie2 imedia$ du-# ce au -rimi$
%$e"ul.B :nr. ))=
Ace1$e $rei 1acramen$e ale ini(ierii cre>$ine / %$e"ul2 mirul >i
euhari1$ia / !%rmea"# un $%$2 % suit). Se ? Anl#n(uie>$eB a1$!el AncH$ %ricare
din$re cele $ei m%men$e nu ca-#$# 0al%are decH$ dac# i 1e cun%1c le3#$urile
cu 0eri3a 0ecin#. Im-reun# au -u$ere. S%lu(iile $reuie c#u$a$e An$r-% 0edere
de an1amlu. Ace1$a a !%1$ %iec$i0ul C%nciliului Va$ican II. ?Ri$ul mirului
0a !i re0i"ui$ -en$ru a ar#$a mai clar le3#$ura in$im# a ace1$ui 1acramen$ cu
An$rea3a ini(iere cre>$in#.B
,+
*C)ci &i noi eram alt) "at) ()r) minte, neascult)tori, r)t)cii, ro3ii
"e tot (elul "e #o(te &i "e #l)ceri, tr)in" 1n r)utate &i 1n #izm), vre"nici s)
(im ur-i &i ur-n"u4ne unii #e alii$ %ar, c-n" s4a ar)tat 3un)tatea lui
%umnezeu, m-ntuitorul nostru, &i "ra2ostea Lui "e oameni, El ne4a m-ntuit,
nu #entru (a#tele, ()cute "e noi 1n ne#ri/)nire, ci #entru 1n"urarea Lui, #rin
s#)larea na&terii "in nou &i #rin 1nnoirea ()cut) "e %u/ul S(-nt, #e care L4a
v)rsat "in 3el&u2 #este noi, #rin Isus Cristos, m-ntuitorul nostru6 #entru ca,
o"at) socotii ne#ri/)nii #rin /arul Lui, s) ne (acem, 1n n)"e,"e,
mo&tenitori ai vieii ve&nice$+
7Tit D,D4H<
U!IN ISTORIE
In -rimele $rei 1ec%le2 %$e"ul era celera$ de e-i1c%- An n%a-$ea
Pa>$il%r 1au a Ru1aliil%r. Ie>ind din a-#2 cel %$e"a$ / care era un adul$ >i nu
un c%-il / -rimea de la el2 du-# %iceiul l%cului2 %ri Im-unerea mHinil%r %ri
un3erea cu un$delemn 1!in(i$2 !ie chiar amHnd%u# >i ?An1emnareaB adic#
1emnul crucii -e !run$e. A !%1$ a>a cH$ $im- au !%1$ %$e"a(i adul(ii2 iar
c%muni$#(ile erau aduna$e An @urul e-i1c%-il%r l%r.
Dar la 1!Hr>i$ul 1ec%lului III2 din cau"a num#rului -rea mare de
candida(i2 e-i1c%-ul nu mai -u$ea %$e"a 1in3ur. Se mul(ume>$e 1# c%n1acre
a-a de %$e" An care 0%r !i 1cu!unda(i $%(iM inau3urea"# 1eria %$e"uril%r2 a-%i
cerea"# l%cul -re%(il%r 1au diac%nil%r :diac%ne1el%r -en$ru !emei=2 care
c%n$inuau An numele 1#u2 iar el nu de-ar$e de a-$i1$er Am-linea ri$urile de
du-# %$e" -en$ru -rimirea darului Duhului. Im-unerea mHinil%r :An
Occiden$=2 An1emnarea !run(ii >i 1#ru$ul -#cii2 'n3erea cu mir :An Orien$=.H
Dar 1ec%lul IV aduce lier$a$ea &i1ericii2 di1-ari(ia $re-$a$# a
-#3Hnil%r2 num#rul mare de %$e"uri ale c%-iil%r2 Anmul(irea -ar%hiil%r
de-ar$e de re>edin(a e-i1c%-uluiK
D%u# 1%lu(ii -%1iile.
- %ri 1# %$e"e imedia$ -e n%u n#1cu(i2 ac%l% unde erau2 An numele
e-i1c%-ului2 l#1Hnd mirul mai $Hr"iu2 cHnd 0a -u$ea 0eni e-i1c%-ulM
- %ri 1# 1e -#1$re"e le3#$ura din$re mir >i %$e"2 dar a$unci 1# 1e dea
-re%$ului -u$erea de a mirui.
&i1ericile %rien$ale au ale1 1%lu(ia a d%ua. -re%$ul %$ea"# >i miruie>$e
/ dar $%$deauna cu un$delemnul 1!in(i$ de e-i1c%- / >i de mul$e %ri 1e dau
c%-iil%r cH$e0a -ic#$uri din S!Hn$ul SHn3e. %$e"2 mir2 euhari1$ie.
&i1erica n%a1$r# %cciden$al# a ale1 -rima 1%lu(ie. -re%$ul %$ea"#
Anda$# du-# na>$erea c%-ilului2 l#1Hnd mirul -e 1eama e-i1c%-ului2 care 0ine
din cHnd An cHnd -en$ru a Am-lini ri$urile -%1$-a-$i1male.
Ace1$e ri$uri numi$e a$unci ? An1emnareaB 1au ? Im-unerea MHinil%rB2
1au ? MiruireaB2 1au B-ece$eB2 din 1ec%lul V Ance- 1# ca-e$e numele de
Con(irmaiune2 adic# e-i1c%-ul con(irm) nu -e cel %$e"a$ ci %$e"ul. El
-%a$e aduce -ece$ea !inal#. ne%!i$ul 1e -%a$e -re"en$a la ma1a euhari1$ic#.
- C%n!irmarea %$e"ului -
Deci Occiden$ul a ru-$ %$e"ul de mir. E1$e le3i$imF
S-uneam An ca-i$%lul -receden$ c# ceea ce carac$eri"ea"# %$e"ul
cre>$in2 di1$in3Hndu-l de cel al lui I%an2 e1$e a1%cierea lui cu Darul Duhului
S!Hn$. ?Eu 0# %$e" cu a-# 1-re -%c#in(#2 1-unea I%an &%$e"#$%rulM dar du-#
mine 0ine unul mai mare decH$ mineK El 0# 0a %$e"a cu Duh S!Hn$ >i cu
!%c.B :M$ <2))= Cre>$inul $reuie ?1# 1e na1c# din a-# >i din DuhB2 cum Ai
1-unea I1u1 lui Nic%dim. Iar 1!Hn$ul Paul. ?Am !%1$ %$e"a(i cu $%(ii An$r-un
1in3ur Duh ca 1# !im un 1in3ur $ru-2 >i $%(i am !%1$ ad#-a(i cu un 1in3ur
Duh.B :)C%r ),2)<=
Deci %$e"ul Al d# de@a -e Duhul S!Hn$ >i c%n!irma(iunea e1$e inu$il#F
Sau %$e"ul >i c%n!irmarea lui -%$ !i 1e-ara$eFK In$r-un ca" 1au An cel#lal$2
ar !i un 1in3ur 1acramen$F
Or2 mania ne0in%0a$# de a num#ra 1acramen$ele n-a 0eni$ An 1ec%lul
LII. &i1erica $r#ia !%ar$e ine 1acramen$ele >i !#r# 1# le numere. S!Hn$ul
T%ma nu >$ia c# An creierul 1#u erau )C miliarde de neur%ni >i $%$u>i @udeca
mai ine decH$ mul(i ?$e%l%3iB dea "i2 ca mine2 care % >$iu. &i1erica 0eche
admini1$ra Am-reun# %$e"ul >i mirul !#r# a le 1e-araK 1-unHnd. %$e"ul Al
d# de@a -e Duhul S!Hn$2 mirul Al d# din -lin. Deci cele d%u# 1acramen$e 1e
cer unul -e al$ul2 a>a cum na>$erea cere cre>$erea2 cum 0ia(a cere 1#n#$a$eaK
S!Hn$ul Paul eJ-rim#.
Am !%1$ %$e"a(i cu $%(ii An$r-un 1in3ur DuhB / >i ia$# %$e"ul / ? >i
$%$u>i am !%1$ ad#-a(i An$r-un 1in3ur DuhB / >i ia$# c%n!irmareaK%$e"ului.
S# r#1!%im 8a-$ele A-%1$%lil%r.
Pe$ru di1$in3e ?&%$e"ul An numele lui I1u1 >i darul Duhului S!Hn$.B
:,2<+=
Diac%nul 8ili- -redic# la Samaria >i %$ea"#M Pe$ru >i I%an Al urmea"#
-en$ru a mirui >i a im-une mHinile :c!. 8a- +2)C-)5=.
A@un3Hnd la E!e12 Paul a An$Hlni$ aici -e ucenicii lui I%an &%$e"#$%rulM
i-a %$e"a$ An numele lui I1u1 a-%i le-a im-u1 mHinile dHndu-le -e Duhul
S!Hn$. :8a- )*2 )-T=
D%u# ri$uri di!eri$e -en$ru d%u# haruri di!eri$e dar c%m-lemen$are.
Cele d%u# !e(e ale acelea>i medalii.
* %u#) ce au auzit aceste cuvinte, ei au r)mas str)#un&i 1n inim), &i
i4au zis lui etru &i celorlali a#ostoli@ *?railor, ce s) (acem'+ *oc)ii4
v)+ le4a zis etru *&i (iecare "in voi s) (ie 3otezat 1n Numele lui Isus
Cristos, s#re iertarea #)catelor voastre6 a#oi vei #rimi "arul S(-ntului
%u/$+
7?a#B,DH4D:<
*e c-n" rostea etru cuvintele acestea, S4a #o2or-t %u/ul S(-nt
#este toi cei ce ascultau Cuv-ntul$ Toi cre"incio&ii t)iai 1m#re,ur, care
veniser) cu etru, au r)mas uimii c-n" au v)zut c) "arul %u/ului S(-nt s4a
v)rsat &i #este Neamuri$ C)ci 1i auzeau vor3in" 1n lim3i &i m)rin" #e
%umnezeu$ Atunci etru a zis@ *Se #oate o#ri a#a ca s) nu (ie 3otezai
ace&tia, care au #rimit %u/ul S(-nt ca &i noi'+ =i a #oruncit s) (ie 3otezai
1n Numele %omnului Isus Cristos$+
7?a# 8K,;;4;:<
RITURI6E ACTUA6E
Oricare ar !i im-%r$an(a l%r n-am in1i1$a$ An ca-i$%lul -receden$ a1u-ra
ri$uril%r care An1%(e1c 1cu!undarea la %$e". Nu $reuia 1# di1$ra3em a$en(ia
de la 1im%li1mul a$H$ de %3a$ >i -u$ernic al a-ei. De1$ul 1-#l#rii e1$e urma$
de % un3ere cu un$delemne 1!in(i$2 al$#da$# -e $%$ $ru-ul2 a"i -e !run$e2 -en$ru
a 1emni!ica a1imilarea ? n%ului cre>$inB la Cri1$%12 An$r-ade0#r Cristos >i
cre&tin An1emnHnd una$
O al$# un3ere c%n1$i$uia -unc$ul culminan$ al mirului.
Dar -rin un3ere2 %ricare ar !i -re1$i3iul cu0in$el%r Cristos >i cre&tin2
n%i in$r#m An$r-un 1im%li1m 3reu de -rice-u$ de %mul c%n$em-%ran. PHinea
>i 0inul2 lumina >i a-a2 r#mHn 1im%luri -re1$i3i%a1e. 'n$delemnul2 din
c%n$ra nu are An$reuin(are decH$ la uc#$#rie 1au la 3ara@K M%$i0 An -lu1
-en$ru a c#u$a 1# An(ele3em >i 1# eJ-lic#m ri$ualurile mirului.
IMUNEREA M0INILOR
E-i1c%-ul2 >e!ul2 anima$%rul c%muni$#(ii e1$e re1-%n1ail de Mi1iunea
C%muni$#(ii care An m%d %i>nui$ d# mirul. T%$u>i -re%(ii -%$ 1# i 1e a1%cie"e
An acea1$# 1lu@ire2 mia ale1 cHnd 1un$ mul(i candida(i %ri An ca" de -eric%l.
Du-# celerarea Cu0Hn$ului2 urmea"# reAnn%irea !#3#duin(el%r de la
%$e". e-i1c%-ul >i -re%(ii -re"en(i im-un mHinile -e1$e 3ru-ul de
c%n!irman"i.
Im-unerea mHinil%r e1$e un 3e1$ ilic de inecu0Hn$are 1au de
c%n1acrare. I1u1 Ai 0indec# -e %lna0i >i inecu0Hn$ea"# -e c%-ii im-unHnd
mHinile -rin care $rece $%a$# -u$erea 1a de 0indecare2 % -u$ere di0in#. La !el
>i a-%1$%lii2 -rin im-unerea mHinil%r2 0indec# %lna0i2 ? c%n1acr#B
? -re"i$eriB >i ? diac%niB2 Al dau -e Duhul S!Hn$ n%il%r c%muni$#(i. De1$ul
1emni!ic# An$r-ade0#r luarea An 1$#-Hnire unei !iin(e de c#$re Dumne"eu >i
-leni$udinea Duhului -en$ru a in0e1$i % -u$ere 1-iri$ual#2 % a-$i$udine An
0ederea unei mi1iuni.
?A$unci I-au adu1 ni>$e c%-ila>i2 ca 1_->i -un# mHinile -e1$e ei2 >i 1# Se
r%a3e -en$ru ei. Dar ucenicii Ai cer$au. Gi I1u1 le-a "i1. ?L#1a(i c%-ila>ii 1#
0in# la Mine2 >i nu-i %-ri(i2 c#ci Im-#r#(ia ceruril%r e1$e a cel%r ca ei.B Du-#
ce Gi-a -u1 mHinile -e1$e ei2 a -leca$ de ac%l%.B :M$ )*2 )<-)O=
E-i1c%-ul 1-une.
Dumne"eule -rea un2 -ri0e>$e 1-re ace>$i %$e"a(i a1u-ra c#r%ra
im-l%r#m mila $a -rin im-unerea mHinil%r n%a1$re. Prin %$e" i-ai eliera$ de
-#ca$2 i-ai ren#1cu$ din a-# >i Duh a>a cum ai -r%mi1.
Trimi$e acum a1u-ra l%r -e Duhul $#u S!Hn$. D#-le -lin#$a$ea Duhului
care a c%%rH$ a1u-ra 8iului $#u I1u1.
Duhul An(ele-ciunii >i al >$iin(ei2
Duhul S!a$ului >i al -u$erii2
Duhul cun%a>$erii >i al a!ec(iunii !ilialeM um-le-i cu darul ad%ra(ieiK
Ia$# ?darul Duhului S!Hn$B2 care2 du-# -r%r%cul I1aia ))2 0%r
carac$eri"a -e Me1ia.
- Ri$ul e1en(ial /
'rmea"# a-%i ri$ul e1en(ialK E 0%ra de % al$# im-unere a mHinil%r2
mai -er1%nal#M e-i1c%-ul -une mHna drea-$# -e ca-ul !iec#rui candida$. In
acela>i $im- Ai !ace 1emnul crucii / ace1$a e c%n1emnul / cu de3e$ul mare
Anmuia$ An un$delemn 1!in(i$ / un3erea / >i 1-une.
NK Prime>$e -ece$ea darului Duhului S!Hn$N
Occiden$ul nu a cun%1cu$ mul$ $im- al$ce0a decH$ im-unerea mHinil%rM
-Hn# An anul )*5, 1-a !%l%1i$ de % al$# !%rmul# 1acramen$al#. Orien$ul2 din
c%n$ra2 nu a -rac$ica$ decH$ un3erea. Inc# din 1ec%lul V2 un3erea a de0eni$ >i
An Occiden$ ri$ul e1en(ial al mirului. Gi acum Occiden$ul aand%nea"#
!%rmula 1acramen$al# din 1ec%lul LII !%l%1ind-% -e aceea a Orien$ului2 din
1ec%lul IV-V. Vedem de aici lier$a$ea -e care Cri1$%1 a da$-% &i1ericii 1ale
de a ada-$a ri$urile 1acramen$ale2 ca ele 1# !ie2 du-# $im- >i l%c mereu
eJ-re1i0e ale harului !iec#rui 1acramen$.
- 'n3erea cu mir -
'n$delemnul 1!in(i$ e1$e c%m-u1 din ulei de m#1lin >i al1am.
In ci0ili"a(ia ilic# 2 un$delemnul era !%l%1i$ -en$ru un3erea
%lna0il%r2 -en$ru 1!in(irea -re%(il%r >i a re3il%r2 1e un3eau ca-ul >i
-ici%arele %a1-e$elui. A>a cum a !#cu$ Maria lui I1u1.
In 1-eran(a milenar# a -%-%rului e0reu2 Marele re3e ce $reuia 1# 0in#2
Eliera$%rul a>$e-$a$2 a !%1$ numi$ un1ul2 care An lima eraic# 1e 1-une
? Me1iahB2 An 3reac# ?Cri1$%1B. I1u1 Cri1$%1. Ce !el de un3ereF
In I1u1 din Na"are$ e un 1im%l cHnd 1e 0%re>$e a>a % ?un3ereB -ur
1-iri$ual# in$eri%ar#. Ea ne ara$# na$ura di0in# care Al -#$runde -Hn# An
-er1%ana 1a2 cu-rinderea lui de Duhul cu care !%rmea"# un 1in3ur
Dumne"eu. Omul I1u1 e1$e ?unaB cu di0ini$a$ea >i cu Duhul S!Hn$K
La %$e"2 cHnd A>i inau3urea"# 0ia(a -ulic#2 a 0eni$ m%men$ul 1# ara$e
c# acea1$# un3ere2 di0in# acea1$# cali$a$e de ? Cri1$%1B. Duhul c%%ar#
a1u-ra ui An chi- de -%rumel2 Ta$#l -r%clam#. ?Ace1$a e1$e 8iul meu -rea
iui$B2 iar I%an &%$e"#$%rul eJclam#. ?Am 0#"u$ >i 0# m#r$uri1e1c c# el e1$e
8iul lui Dumne"euB. Acea1$# e un3erea ? 'n1uluiB lui Dumne"eu2 a lui
Cri1$%12 reamin$i$# An a@unul mi1iunii 1ale.
Ru1aliile >i mirul An1eamn#2 deci2 un3erea &i1ericii >i a candida(il%r la
mir -rin Duhul2 -en$ru 0ia(a l%r -ulic#2 de $rimi>i ai Ve1$ei &une. De0enim
-e de-lin ? cre>$iniB2 adic# -ar$ici-an(i la un3erea lui Cri1$%12 -en$ru a
c%n$inua mi1iunea 1a.
Par!umul un$delemnului ne clari!ic# 1en1ul. ?Sun$em -en$ru
Dumne"eu % un# mirea1m# a lui Cri1$%1.B :, C%r ,2)O=. A1$!el An$rea3a ca1#
:&i1erica2 lumea2 mediul n%1$ru= 1e um-le de ace1$ -ar!um. :In ),2<=
Acea1$# un3ere 1e !ace An !%rm# de cruce . ?Lu-$#$%rul -%ar$# 1emnul
c%ndamna(il%r l%rB2 1-une 1!Hn$ul T%ma2 iar !run$ea e l%cul cel mai 0i"iil.
Ace1$ 1emn nu 1e -%a$e >$er3e2 e ca !ierul r%>u. Pen$ru c# Duhul nu 1e
Am-rumu$#2 ci 1e d#ruie>$e -en$ru a ne An0#(a 1# ne d#ruim >i n%i !#r# a
re3re$a.
*%u/ul %omnului %umnezeu este #este Mine, c)ci %omnul M4a uns
s) a"uc ve&ti 3une celor nenorocii@ El M4a trimis s) vin"ec #e cei cu inima
z"ro3it), s) vestesc ro3ilor slo3ozenia, &i #rin&ilor "e r)z3oi iz3)virea6 s)
vestesc un an "e 1n"urare al %omnului, &i o zi "e r)z3unare a %umnezeului
nostru6 s) m-n2-i #e toi cei 1ntristai6 s) "au celor 1ntristai "in Sion, s) le
"au o cunun) 1m#)r)teasc) 1n loc "e cenu&), un unt"elemn "e 3ucurie 1n
locul #l-nsului, o /ain) "e lau") 1n locul unui "u/ m-/nit, ca s) (ie numii
*tere3ini ai ne#ri/)nirii+ *un sa" al %omnului, ca s) slu,easc) s#re slava
Lui$+ *Ei vor zi"i iar)&i vec/ile ")r-m)turi, vor ri"ica iar)&i n)ruirile "in
vec/ime, vor 1nnoi cet)i #ustiite, r)mase #ustii "in neam 1n neam$+
7Is 98, 84;<
/IRU6 ,N VIA8A CRE.TIN7
THn#rul recru$ a@un1 la -%ar$a re3imen$ului2 !ace de@a -ar$e din arma$#.
Orice %$e"a$2 chiar dac# nu a -rimi$ %$e"ul2 !ace -ar$e din &i1eric#2
din &i1erica Ru1aliil%r -en$ru c# nu eJi1$# al$a. El e1$e memru unei &i1erici
care celerea"# >i $r#ie>$e mirul.
Deci2 >i ca 1im-lu %$e"a$2 el -ar$ici-# la mi1iunea &i1ericii de%arece2
-en$ru &i1eric#2 Mi1iunea e An1#>i !iin(a ei. Se 0a 3r#i deci 1# A>i 0ad#
? c%n!irma$B %$e"ul2 -rin 1acramen$ul An care &i1erica nu Ance$ea"# 1# Al
-rimea1c# -e Duhul -en$ru a -u$ea 0e1$i e0an3helia.
Gi a$unci 2 -en$ru el2 ce 0a ? An1emnaB >i ce 0a ? reali"aB ace1$ 3e1$ al
lui Cri1$%1 >i al &i1ericiiF Ce aduce mirul An -lu1 !a(# de %$e"F
%E>ETUL LUI %UMNEZEU
Ne a!l#m An !a(a ac(iunii lui Dumne"euK Cum lucrea"# Dumne"euF
Dumne"eu e1$e iuireN Cele $rei -er1%ane !%rmea"# un c%ncer$. Dar2
a>a cum am 0#"u$ An Cre"2 ac(iunea l%r c%n$inu#2 nu 1e c%n!und#. $%$ul
Ance-e de la Ta$#l2 $%$ul 1e reali"ea"# -rin 8iul $rimi1 de Ta$#l2 $%$ul e
Am-lini$ de Duhul S!Hn$ $rimi1 de Ta$#l >i de 8iul.
A1$!el Ta$#l creea"# lumea -rin 8iul 1#u2 ?Cu0Hn$ulB2 iar ?Duhul
-lu$e>$e dea1u-ra a-el%rB -en$ru a !ace 1# (H>nea1c# a-a de dinc%l%.
T%$deauna 0a !i a>aK Pen$ru a relua % a1em#nare $radi(i%nal#. Ta$#l e
ca ra(ul de unde -leac# !%r(a >i mi>carea2 8iul e1$e ca mHna care eJecu$# 2
Duhul ca de3e$ul 2 ?di3i$u1 -a$ernae deJ$eraeB2 care !ini1ea"# $%$ul. A1$!el
-er1%anele di0ine !%rmea"# un $%$2 lucrea"# mereu Am-reun#2 !ac acela>i
lucru >i An aceea>i %rdine2 dar An 1$adii di!eri$e. Ta$#l Ance-e2 8iul c%n$inu#2
Duhul -er!ec(i%nea"#.
Duhul S!Hn$ e1$e deci ar$i1$ul care ?-une de3e$ulB -e %-erele iuirii
Ta$#lui >i 8iului. El a1i3ur# !ini1area 1a.
A1$!el -en$ru &i1eric#2 Ru1aliile 1un$ !ini1area Pa>$eluiM la In0iere2
ucenicii Al recun%1c -e Cri1$%1 2 cred An el2 1un$ ?%$e"a(iB -rin acea1$#
An$Hlnire -er1%nal# cu cel In0ia$M dar r#mHn $%(i !ric%>i2 limi$a(i2 a1cun>i An
1-a$ele "iduril%rK De3e$ul lui Dumne"eu Ai 0a -une ? la -unc$B2 An "iua de
Ru1alii. Gi ace1$e Ru1alii c%n$inu# -en$ru n%i2 -en$ru c%-iii n%>$ri.
* %ar c-n" a venit 1m#linirea vremurilor, %umnezeu a trimis #e ?iul
S)u, n)scut "in (emeie, n)scut su3 Le2e, ca s) r)scum#ere #e cei ce erau
su3 Le2e, ca s) c)#)t)m 1n(ierea $=i #entru c) Suntei (ii, %umnezeu ne4a
trimis 1n inim) %u/ul ?iului S)u, care stri2)@ *A33a+ a"ic)@ *Tat)5+ A&a
c) nu mai e&ti ro3, ci (iu6 &i "ac) e&ti (iu, e&ti &i mo&tenitor, #rin
%umnezeu$+
7>al ;, ;4H<
COTEZ =I MIR
Prin %$e" in$r#m An !amilia lui Dumne"eu2 ? $recem de la m%ar$e la
0ia(#B2 de0enim 0ii. An0ierea n%a1$r# a Ance-u$. Prin mir2 Duhul ne !ace 0ii2
An1u!le(i$%ri2 c%n$a3i%>i ai ace1$ei 0ie(i. Cu al$e cu0in$e2 %$e"ul 1e na>$e din
Dumne"eu2 ne !ace !ii >i !iice ale Ta$#lui -rin I1u1. Prin m#r$uria >i
1$r#lucirea ace1$ei 0ie(i2 mirul 0rea 1# ne !ac# -#rin(ii 1-iri$uali a1emenea
Mariei2 Mama &i1ericii.
Prin %$e" 1un$em chema(i >i Andre-$#(i(i2 -en$ru a !i -ream#ri(i :Rm
+2,*11=. Prin mir 1un$em $rimi>i ? 1# ne !acem ucenici din $%a$e neamurileB
:M$ ,+2)*= >i a1$!el 1# !im ?Amr#ca(i cu -u$ereB. :Lc ,C2)*=
Prin %$e" de0enim ucenici2 1un$em % &i1eric# ce ? a1cul$# Cu0Hn$ul >i
Al -ream#re>$e An inima eiB -en$ru a-l ?-une An -rac$ic#B. Prin mir2 nu numai
c# nu Ance$#m 1# !im ucenici2 din c%n$ra2 1un$em -r%!e(i2 &i1erica ce
0%re>$e2 ce Al 0e1$e>$e -e I1u1 Cri1$%1 -rin ca$ehe"#2 ? lu-$Hnd cu e-i1c%-ul
-en$ru E0an3helieB :8il C2<=2 care une>$e An inima l%r2 cul$ura l%r ? $%a$e
neamurile care 1un$ 1u cerB2 adic# -%-%arele2 mai ale1 mediile n%a1$re de
0ia(# >i de munc# a$H$ de di!eri$e.
Pen$ru n%i2 cei %$e"a(i2 &i1erica e1$e % !amilie2 % ca1# cu mul$e
a$riuiri An 0ederea iuiriiM An ea 1un$ hr#ni(i2 in1$rui(i2 mHn3Hia(i2 1-#la(i2
ali(i2 An3ri@i(iK Cu ri1cul de a r#mHne 1im-li c%n1uma$%ri. Mirui(i !iind2
&i1erica de0ine -en$ru n%i % da$%rie de Am-lini$2 % c%muni$a$e de An1u!le(i$2
de c%n1$i$ui$2 de eJ$in12 de Anmul(i$2 !iecare du-# -%1iili$#(ile 1ale. Duhul ne
!ace memri ac$i0i >i re1-%n1aili de 0ia(a >i de Mi1iunea &i1ericii2 de
c%n1$i$uirea unei 1%cie$#(i mai dre-$e >i mai !ra$erne.
Prin %$e"2 1un$em in0e1$i(i2 ? Amr#ca(i An Cri1$%1B ca >i el 1# $r#ia1c#
An n%iM -rin mir 1un$em mai ca-aili de a-l re!lec$a -e Cri1$%1. din 1!in(i ie>ea
% -u$ere care !#cea ine $u$ur%r %amenil%r.
In 1!Hr>i$ cel %$e"a$ m#r$uri1e>$e ade0#ra$a credin(#. Cel mirui$
-#$runde credin(a. ?CHnd 0a 0eni Duhul ade0#rului2 0# 0a An0#(a $%$
ade0#rulK >i 0# 0a de1c%-eri $%a$e cele ce au 1# 0in#.B :In )T2 )<11= :c!. In
)C2 ,T=
ul)miri (ie a"use lui %umnezeu, care ne #oart) tot"eauna cu carul Lui "e
3iruin) 1n Cristos, &i care r)s#-n"e&te #rin noi 1n orice loc mireasma
cuno&tinei Lui$ An a"ev)r, noi Suntem, 1naintea lui %umnezeu, o mireasm)
a lui Cristos #rintre cei ce Sunt #e calea m-ntuirii &i #rintre cei ce Sunt #e
calea #ierz)rii@ #entru ace&tia, o mireasm) "e la moarte s#re moarte6
#entru aceia, o mireasm) "e la via) s#re via)$ =i cine este "e a,uns #entru
aceste lucruri' C)ci noi nu stric)m Cuv-ntul lui %umnezeu, cum (ac cei mai
muli6 ci vor3im cu inim) curat), "in #artea lui %umnezeu, 1naintea lui
%umnezeu, 1n Cristos$+
7BCor B,8;48H<
A AN!ELE>E, A TRI
). Ca >i celelal$e 1acramen$e2 mirul de1chide un i"0%r 0e>nic K2 dar
$reuie 1# em din el.
Marele Su!lu nu 0a Ance$a nici%da$#K2 dar 0a $reui 1# -#1$r#m $aina.
Prie$enul nu 0a mai -lecaK2 dar nu $reuie 1# Al reducem la $#cere.
,. A mirui -e laici >i a nu le da re1-%n1aili$#(i An &i1eric# / a-i
-re"en$a -e c%-ii la mir >i a nu acce-$a ca ei 1# !ie di!eri(i2 lieri2
re1-%n1aili / An1eamn# a nu >$ii ce !aciK
<. Se 0%re>$e mul$ de1-re ? %$e"ul An DuhB >i de1-re ? mi>carea
cari1ma$ic#B. Ace1$e eJ-re1ii 1un$ 3re>i$e -en$ru c# i3n%r# -e de % -ar$e
1acramen$ele %$e"ului >i al mirului2 iar -e de al$# -are 1acramen$ele mirului
cu cari1mele -ermanen$e da$e &i1ericii2 dar nu 1-ec$acul%a1e. Mai ine 1# le
1-unem ca >i Paul VI ? mi>care de reAnn%ireB.
Prin lumea cre>$in# $rece 1u!lul Duhului care 0rea 1# reac$i0e"e harul
1acramen$al An cei %$e"a(i >i mirui(i. Ace1$e 3ru-uri 1e r%a3# cu ade0#ra$ lui
Dumne"eu An Duhul An m#1ura An care 1un$ recun%1cu(i de mini1$rul
? %ri3inalB al mirului . e-i1c%-ul.
De ce 1# c%n1ider#m ? -ri%riB ace1$e daruri cHnd E0an3helia ne
0%re>$e de1-re eleF
*An ziua "e #e urm), care era ziua cea mare a #raznicului, Isus a stat
1n #icioare, &i a stri2at@ *%ac) 1nseteaz) cineva, s) vin) la Mine, &i s)
3ea$ Cine cre"e 1n Mine, "in inima lui vor cur2e r-uri "e a#) vie, cum zice
Scri#tura$+ S#unea cuvintele acestea "es#re %u/ul #e care aveau s)4L
#rimeasc) cei ce vor cre"e 1n El$+
7In H,DH4DL<
* E4am s#us aceste lucruri c-t mai Sunt cu voi$ ar m-n2-ietorul,
a"ic) %u/ul S(-nt, #e care4l va trimite Tat)l, 1n Numele Meu, v) va 1nv)a
toate lucrurile, &i vO va a"uce aminte "e tot ce v4am s#us Eu$+
7In 8;, BJ4B9<
*Nu ePist) o sin2ur) Ciseric), cu as#ect instituional &i unul
carismatic$ Iar cele "ou) tre3uie s) (ie unite ca #rintr4o osmoz)$+
7Csr"$ SUENENS, Neuc/atiel, B9 a#rilie 8LHH<
O
ETAPELE
INIIERII

BOTEU6
/IRU6
EU9ARI1TIA
Inain$e de a 0%ri de1-re al $reilea 1acramen$ al ini(ierii cre>$ine2 cel
mai mare2 euhari1$ia2 nu -u$em 1# nu amin$im de -r%lema a$H$ de 1-in%a1#2
-en$ru a c#rei re"%l0are a$H(ia A>i a$ ca-ul2 nu numai an$i!%narele2 dar >i
eJ%rci1mele >i ana$emele / -r%lema %$e"ului c%-iil%r.
Nu cred c# am -u$ea 3#1i aici % re"%l0are2 dar 0rem numai 1# amin$im
elemen$ele -r%lemei2 -en$ru a-i clari!ica -%a$e -e unii2 -en$ru a 1-une -Hn#
la urm# c# cine nu re1-ec$# ale3erea cel%rlal(i2 chiar dac# e de al$# -#rere2
acela ui$# c# e1$e un %$e"a$2 -rin aceea c# -#c#$uie>$e Am-%$ri0a -#cii
c%mune. Reamin$im a-%i c# e-i1c%-ul e1$e -#1$%rul diece"ei 1ale >i c# An l%c
de a ne eri@a dre-$ -a-i2 1un$em da$%ri 1# re1-ec$#m >i 1# 1u1(inem lier$a$ea
lui -a1$%ral#.
Punc$ul culminan$ al ini(ierii.
EU9ARI1TIA
S# -%rnim de la >irul ini(ierii. %$e"ul2 mirul2 euhari1$ia.
&%$e"ul e1$e 1cu!undarea An m%ar$ea lui Cri1$%1. Dar el nu a muri$
decH$ -en$ru a An0ia. Nici n%i nu am !%1$ 1cu!unda(i An m%ar$ea lui decH$
-en$ru a -ar$ici-a la An0ierea lui. Or2 eJi1$# un 1acramen$e al In0ierii2
&%$e"ul. cere Euhari1$ia.
Mirul e1$e 1acramen$ul Duhului Vie(ii. Duhul care Al 0a An0ia -e I1u1
:Rm +2))=. Deci >i el c%nduce la 1acramen$ul de1-re care a 1-u1 Cri1$%1.
? Cine m#nHnc# $ru-ul meu >i ea 1Hn3ele meu2 are 0ia(# 0e>nic#2 iar eu Al
0%i An0ia An "iua de a-%i.B :In T2OC=
A1$!el euhari1$ia e1$e 1!Hr>i$ul drumului de ini(iere An &i1eric#2 ul$ima
$rea-$#2 -unc$ul culminan$ al ini(ierii.
O MA=IN %E ?ACRICAT NECRE%INCIO=I
CHnd An$rea3a n%a1$r# 1%cie$a$e era cre>$in#2 ? $urma era c%ndu1#B la
1acramen$ele ini(ierii cam mili$#re>$e. du-# 0Hr1$#2 cu %rdine >i An %rdine. Se
%$e"a la cH$e0a "ile du-# na>$erea c%-ilului2 1e d#dea mirul -e ?cla1eB la
0Hr1$a -rice-eriiM la Am-#r$#>anie erau -rimi(i An -rea@ma ad%le1cen(ei. Era %
1chem# $radi(i%nal#. %$e" / mir / euhari1$ie.
Cu Am-#r$#>ania ?-ri0a$#B a c%-iil%r2 !#r# 1# 0rea Piu1 LL2 -a-#2 a
in$r%du1 un !ir de ni1i- An ace1$ !rum%1 an3rena@. de a$unci 1eria cel%r
%$e"a(i An acela>i an a cun%1cu$ e$a-ele 1acramen$ale urm#$%are.
Am-#r$#>anie -ar$icular#2 mir. Im-#r$#>ania 1%lemn# numi$# -r%!e1iune de
credin(#2 1au 1#r#$%area credin(ei. A1$!el 1e a@un3e la % a>a %rdine %$e" /
euhari1$ie / mir. Mai 3ra0 Anc#2 mirul e1$e ecli-1a$ de Am#)rt)&ania solemn)
>i c#dea An ui$are.
A"i An$r-% lume -lurali1$#2 cHnd mul(i nu mai cred2 cHnd mul$e !amilii
nu mai -rac$ic# credin(a2 cHnd mediul c%ma$e a$H$ de mul$ -er1e0eren(a2 cei
cu r#1-undere2 $ind 1# -er1%nali"e"e mirul2 euhari1$ia >i chiar %$e"ul. adic#
1# nu admi$# -e $%(i $inerii An acela>i $im-2 dar 1# 1$udie"e !iecare ca"2 !iecare
-er1%an# An -ar$e2 dac# 1e 3#1e>$e 1au nu An d%meniul credin(ei. A1$!el nu
mai e -%1iil 1# !ie %$e"a$ %rice c%-il2 din %rice !amilie numai -en$ru c# 1-a
ceru$ %$e"ul lui. In$r-un cu0Hn$ 1e 3#1e1c e$a-ele ca$ecumena$ului adul(il%r
din $im-urile cre>$ine.
De ce F In mare -ar$e -en$ru c# -r%3ramarea -e care % !acem cel%r $rei
1acramen$e ale ini(ierii au de0eni % ?ma>in# de !arica$ necredinci%>iBK
Lumea n%a1$r# nu mai e % lume cre>$in#. OricH$ de im-%r$an$# ar r#mHne
dimen1iunea !amilial#2 1%cie$a$ea n%a1$r# 1mul3e c%-ilul din celula !amiliei
>i Al eJ-une2 a-r%a-e !#r# nici % -re$en(ie eJ$eri%ar#2 %mardamen$ului
in$en1i0 al necredin(ei. Vii$%rul 1-iri$ual al cel%r mai mul(i c%-ii e1$e a1%lu$
ne1i3urK
De !a-$ nu mai e de mul$ % n%u$a$e. Cu d%u#"eci de ani An urm#2
8ranc%i1 Mauriac 1-unea. ?Im-#r$#>ania 1%lemn# e1$e 1emnul %!icial >i
recun%1cu$ de $%(i c# 1e 0a aand%na >i &i1erica lui Cri1$%1.B Ar !i !%1$
nece1ar ce0a2 dar ru$ina era -rea -u$ernic# -en$ru ca cine0a 1# A>i !i da$
1eama.
- E $im-ul ca &i1erica >i A>i ara$e !a(a -
8#r# 1# 0%im % &i1eric# a cel%r ?ne-#$a(iB2 &i1erica $reuie 1# ara$e
lumii % n%u# !a(#.
Cum 1-unea -e dre-$ Qenri &%ur3%i1. ? O &i1eric# ce $r#ie>$e -e
1$rad#.B Ceea ce e1$e2 ceea ce !ace2 ceea ce nu !ace ea2 -en$ru c# ea $reuie 1#
!ac# 1emn -en$ru $%(i.
De aici im-%r$an(a Mirului. &%$e"ul e 1acramen$ul -r%-u1 de Cri1$%1
-en$ru in$rarea cel%r de a!ar# ?An ca1#B2 An mi1$erul cre>$in. Mirul e -r%-u1
cel%r din#un$ru ca % hain# cu care 1e -%a$e ie>i >i 1e -%a$e ar#$a chi-ul
&i1ericii. ?Precum m-a $rimi1 -e mine Ta$#l2 a>a 0# $rimi$ >i eu -e 0%iKB
- O 1%lu(ie ce >chi%a-#$# -
Mul(i $e%l%3i 1e eJ-rimau c# mirul ar $reui -rimi$ la % 0Hr1$# cu
ade0#ra$ adul$#2 cHnd re1-%n1aili$a$ea a a@un1 la de-lina -u$ere. Pe la ,U de
aniK Deci cu mul$ du-# Prima Im-#r$#>anie.
Dar nu ar An1emna a1$a 1# c#u$#m mai mul$ -e %m decH$ -e harul lui
Duhului S!Hn$F In %rice ca" ar !i % -er$urare a %rdinii milenare a ini(ierii
cre>$ine. %$e" / mir / euhari1$ie2 dac# a admi1 la al$ar un %$e"a$ care nu
e1$e ?c%n!irma$B Anc# An -re%(ia 1a ca credinci%1K
De !a-$ 1-uneam c#2 du-# decre$ul lui Piu1 L de1-re Am-#r$#>ania
c%-iil%r2 mirul 1e d# du-# Prima Im-#r$#>anie. N' e ce0a 3ra02 dar nu e nici
n%rmal. Din m%men$ ce un %$e"a$ e1$e admi1 la @er$!a euhari1$ic#2 el
eJerci$# din -lin -re%(ia cre>$in#M in$r%du1 la Ma1a D%mnului2 el e in$e3ra$
$%$al An adunare. Deci nu mai e un ini(ia$. Da$ du-# Im-#r$#>anie2 mirul nu 0a
mai !i un 1acramen$ al ini(ierii2 al in$e3r#rii de-line An &i1eric#. Sacramen$ul
A>i 0a -ierde 1emni!ica(ia >i2 -rin urmare e!icaci$a$ea 1a de-lin#. E ade0#ra$
c# 0a -#1$ra $%$u>i elemen$ul -rinci-al. harul >i re1-%n1aili$a$ea a-%1$%lic#.
Dar a amHna un cre>$in -Hn# la 0Hr1$a maril%r an3a@#ri -er1%nale >i
de!ini$i0e2 ar !i % 1%lu(ie ce >chi%a-#$#.
Gi >$im c# $%$u>i un >chi%- nu e un -arali"a$. Mul(i mer3 >i Anc# ine.
*Mirul ar #utea (i sacramentul a"olescenilor "e 8J F 89 ani$ O
asemenea re(orm) ri"ic) o #ro3lem)@ suntem ca#a3ili s) cre)m o nou)
s)r3)toare "u#) (ormarea cre&tin), sau cel #uin s) ne 2-n"im la ea'+
7Ser2e CONET<
BL
- Pr%lema !undamen$al# -
Pr%lema -rinci-al# e aceea a -arcur3erii ini(ierii 1acramen$el%r. E
mai -r%!und#2 acea1$# ini(iere e an3a@a$# 1a nu -rin %$e"F A0Hnd An 0edere
clima$ul n%1$ru -#3Hn2 &i1erica -%a$e 1# c%n$inue 1# %$e"e -e %ricine 0ineF
Nu rare 1un$ ca"urile cHnd -re%(ii 3#1e1c un re!u" cHnd cer c%la%rarea
-#rin(il%r ne-rac$ican(i An ca$ehe"a c%-iil%r An 0ederea Primei Im-#r$#>anii.
Gi cHnd in1i1$#.
- Dar a$unci de ce a(i mai %$e"a$ c%-ilulF
- N%i nu am 0ru$2 nu ne -u$em cer$a cu -#rin(ii n%>$riK
- Nu am !%1$ a$unci amHnd%i de ac%rd cu %$e"ul ca$%lic.
- Nu mai -u$eam amHna. -re%$ul de a$unci % cun%>$ea -e unica >i a
in1i1$a$K
- Treuia 1# in$re >i el An rHnd cu $%(i ceilal(i. Gi An !%nd2 d%ar
dumnea0%a1$r# l-a(i %$e"a$. NuF
Sun$ !a-$e. Gi cH$e 1-ar mai -u$ea ci$aK Gi a$unci -re%(ii 1e An$rea#.
0a $reui 1# c%n$inu#m 1# %$e"#m An m%d au$%ma$ -e $%(i adu>iF
R)s#uns. ?&%$e"ul e1$e 1emnul >i celerarea credin(ei. Nu mai -%a$e !i
celera$ decH$ dac# -#rin(ii >i c%muni$a$ea 1un$ ca-aili 1# a1i3ure educa(ia
de credin(# a c%-iil%r.B :M13r. &ulle$2 e-i1c%- auJiliar de 8reiur3=
S# nu mai -re$ind# nimeni c# %$e"ul e 1emnul harului >i al iuirii lui
Dumne"eu !a(# de %mK e mai mul$. e in$rarea >i -rimirea An &i1eric#2 adic#
An$r-% c%muni$a$e care $r#ie>$e din credin(# >i euhari1$ie. Nimic mai -u(in.
CH$ de1-re ?ar#$area harului >i a iuirii lui Dumne"eu An !iecare %mB2
!a-$ul eJi1$en(ei ace1$ui har >i a iuirii a@un3e. a !i crea$ An1eamn# a !i 1c%1
din an%nima$ 2 a !i 1c%1 din nean$ de Dumne"eu >i chema$ -e numele $#u2
An1eamn# a !i scu(un"at2 3otezat An 0ia(a >i 3in3#>ia lui Dumne"eu crea$%rul.
?Sacramen$ele ace1$%r 3in3#>ii 1un$ chiar 0ia(a / inima care a$e2 %chii care
0#dK >i !ideli$a$ea na$urii de unde 0ia(a A>i $ra3e 1e0a. 1%arele care r#1are2
-rim#0ara care re0ine2 -l%aia -en$ru h%ldele n%a1$re.
&%$e"ul e la un al$ ni0el. e % celerare a lui I1u1 recun%1cu$ An m%d
eJ-lici$ ca MHn$ui$%r >i2 in$rarea An$r-% c#l#$%rie lun3#2 di0in# care $reuie 1#
c%nduc# la mir -rin Duhul S!Hn$ >i la % ade0#ra$# 0ia(# euhari1$ic#.
%eci Ciserica nu #oate 3oteza cu a"ev)rat #e orice co#il$ Nici nu a
()cut4o &i nici nu are "re#tul s) o (ac) #e viitor$
Nu -%a$e !ace ace1$ lucru -en$ru c# A>i -ierde iden$i$a$ea >i di1-are An
ni1i-urile unei 1%cie$#(i necre>$ine.
Nu % -%a$e !ace2 din re1-ec$ !a(# de Cri1$%1 care ar !i constr-ns c%n$ra
e0an3heliei 1ale -e acela care nu crede nici -er1%nal >i nici -rin cei care
r#1-und An l%cul lui. $a$#l2 mama2 na>ii.
Nu % -%a$e !ace din re1-ec$ !a(# de c%-il. In re0i1$a ?La cr%iJB / ,T
!eruarie )*5T2 un $e%l%3 1-unea c# ? nu -ri0im %$e"ul ca -e un @u3 ce
c%n1$rHn3e $%$deauna.B Pard%nN
El inau3urea"# de !a-$ ?a-ar$enen(a @uridic#B a1emenea cel%r care2
de>i cre1cu(i An necredin(#2 $ra3 du-# ei un @u32 mai ale1 cHnd e1$e 0%ra de
c#1#$%rie. nu 1e -%$ c#1#$%ri cu ade0#ra$ decH$ An &i1eric#2 al$!el 0%r !i $ra$a(i
c%ncuinari.
*%umnezeu' %ar "e un"e s) &tim c) ePist) "ac) nu 1l ve"em' %ac)
se va "esco#eri o"at) c) el nu ePist), toi s4au ru2at "e2ea3a$ %ar eu nu am
s) m) ro2, &i a&a nu (olose&te la nimic$ %ac) nu ar ePista, a& (ace ceva ()r)
rost$ %e multe ori 3unicii cre" 1n %umnezeu #entru c) au (ost crescui 1ntr4
un tim# c-n" se ()cea reli2ia 1n &coal)$ La #rima ve"ere, #)rinii mei nu
cre" 1n %umnezeu, sau #oate cre" ()r) s) ne4o s#un) &i nou)I+
7Ceatrice, 8K ani<
DK
- &%$e"ul c%-iil%r -
Deci !a(# de Cri1$%12 &i1eric#2 lume2 -#rin(i >i c%-ii / e cin1$i$ 1# nu
-rimi la %$e" -e n%ul n#1cu$ al c#rui mediu !amiliar nu $r#ie>$e2 1au nu
$r#ie>$e -rea -u(in credin(a ? cre>$in#B An unire cu c%muni$a$ea ? cre>$in#B.
Nu -u$em -lan$a un c%-ac An de>er$.
A$unci 1# re!u"#mFK
Nu -%a$e !i re!u"a$ im-%1iilul. Se eJ-lic# cu cea mai mare un#$a$e
c# &i1erica nu e ceea ce cred c# unii2 mi@l%ci$%area An !a(a -u$eril%r %1cure2
1au % 1%cie$a$e care a1i3ur# 1%lemni$a$ea 1#r#$%ril%r !amiliareK Nu e
im-%1iil 1# 1e %(in# de la -#rin(i un minimum de An(ele3ere >i re1-ec$K Gi
a-%i2 -%a$e c# -rin acea1$# !ranche(e a -re%$ului2 Duhul S!Hn$ de1chide calea
inimil%r l%r 1-re un dial%32 % re!leJie lua$# du-# un $im-2 $%a$e ace1$ea
-%rnind de la un c%-il -e care Al iue1c. Semnul 0ie(ii 1ale n%i. Iuirea lui
Dumne"eu -en$ru elK I1u1 Cri1$%1K %$e"ul. Gi an3a@area -e care % aduce
An$r-% c%muni$a$e cre>$in#K
CH$ -ri0e>$e cu-lurile cre>$ine care !ac -ar$e din acea1$# c%muni$a$e2
a$i$udinea l%r e ce a-i %$e"a -e c%-ii la -u(in $im- du-# na>$ere a>a cum 1e
-rac$ica An &i1eric# An 1ec%lul III. Dar mai mul$ decH$ al$# da$#2 ei $reuiau 1#
m#r$uri1ea1c# -rin $%a$# 0ia(a l%r ceea ce e1$e Cri1$%1 -en$ru ei. Orice ar !ace
ei >i chiar c%muni$a$ea adul$# de care 1e lea3#2 nu le 3aran$ea"# nimeni c# nu
0%r a0ea 1u!erin(a de a-i 0edea -e c%-iii l%r a@un3Hnd la necredin(#. Credin(a
nu 1e m%>$ene>$e ca 0ia(a2 numele2 a0erea2 limaK Pe lHn3# munca celui
care -lan$ea"# >i a celui care An3ri@e>$e2 r#mHne mi1$erul lier$#(ii
? $erenuluiB.
Oare $reuie 1# ne mir#m c# An !a(a ace1$ei lier$#(i ne-re0#"u$e care
ar -u$ea Ancurca ale3erea An$r-% lume % 1$il# credin(ei2 unii -#rin(i cre>$ini
re!u"# %$e"ul -rec%ceF Se -r%cedea"# a$unci la % celerare -e mai mul$e
e$a-eM la na>$ere2 -#rin(ii Al -re"in$# -e c%-il An !a(a c%muni$#(ii cre>$ine2 care
Al An1crie -rin$re memrii 1#iM 0a !i un ca$ecumen. A-%i de-a lun3ul anil%r Al
0%r c%nduce >i An1%(i -e c%-il la % de1c%-erire -r%3re1i0# a lui I1u1. Dar el
1in3ur 0a !ace ale3erea %$e"ului. Pu$em 1-une c# a1$a ar !i % amHnare a
%$e"uluiF S# Ai "icem mai de3ra# c# Ai d#m $im-ul 1#uK >i -%a$e chiar
>an1ele 1ale.
In 1!Hr>i$ !iecare %m2 An$rea3a c%muni$a$e2 n%i $%(i 1un$em chema(i 1#
re"%l0#m ace1$e -r%leme.
D#m n%i %are $u$ur%r acel%r care ne 0#d $r#ind >i celerHnd
1acramen$ele2 d%rin(a de a-l cun%a>$e -e Cri1$%12 de a urma e0an3helia >i de
a ne re3#1i cu !iecare din$re n%i2 An %rice duminic# An @urul me1ei euhari1$iceF
*Ca #)rinte, 1i cre&ti co#ilul ()r) s) 1l 1ntre3i "ac) vrea s) mai
m)n-nce$ Caui ceea ce este mai 3un #entru el, (ie 1n e"ucaia &colar), (ie 1n
#re2)tirea #entru societate$ Alt(el am (i in"i(ereni (a) "e el$ An acest caz nu
#ot s) nu m) 2-n"esc c) nu tre3uie s) (ac ePce#ie nici c-n" este vor3a "e
3otezul co#ilului meu s) 1i re(uz ceea ce mi se #are mai 3un #entru el, e
ceva 2roaznicI+
7O mam) cre&tin), a#rilie, 8LHK<
%AC MOARE COILUL ?R COTEZ'
C%-ilul ne%$e"a$ care2 cre1cHnd2 a de0eni$ ca-ail 1# A>i !%l%1ea1c#
lier$a$ea 1e 3#1e>$e An 1i$ua(ia adul$ului necredinci%1 1au ? ca$ecumenB.
?un#0%in(a lui e 3otezul "orineiB2 e iuirea lui Dumne"eu2 chiar dac# nu Al
cun%a>$e. ?BDac# m# iue>$e cine0a2 declar# I1u12 Ta$#l meu Al 0a iui2 0%m
0eni la el >i ne 0%m !ace l%cuin(# la el.B
Dar dac# c%-ilul ne%$e"a$ m%are Anain$e de a->i -u$ea !%l%1i
re1-%n1aili$a$eaF
- O-inii -
C%-iii m%r(i !#r# %$e" au !%1$ 0ic$imele ne0in%0a$e ale cH$%r0a
$e%l%3i nemil%>i. Din ne!ericire %-iniile l%r au a-rin1 $eama >i nu -acea
E0an3heliei.
S!Hn$ul Au3u1$in nu e"i$a 1# Ai $rimi$# la iadK Te"a lui a 1candali"a$
1en1ul cre>$in al -%-%rului lui Dumne"euK >i a1$!el a !%1$ re!u"a$ de marii
$e%l%3i cla1ici.
Al(i $e%l%3i au in0en$a$ -en$ru ace>$i c%-ii un !el de cer na$ural2
? limulB. % !ericire uman#2 An 0i"iunea lui Dumne"euK
&i1erica nu 1-a -r%nun(a$ An -ri0in(a ace1$ui ?limB. Acea1$# %-inie nu
are !undamen$ An Scri-$ur#. Din c%n$ra Al c%n$ra"ice -e 1!Hn$ul Paul >i reduce
An m%d nedre-$ eJ$en1iunea mHn$uirii uni0er1ale -rin aceea c# A>i Anchi-uie %
"%n# An a!ara !r%n$ierel%r mHn$uirii. O 1chem# a C%nciliului Va$ican II 0%ia
1# -r%-un# ?limulB ca d%3m# de credin(#M dar nu a !%1$ $im- 1# 1e di1cu$eM
>i ne d#m 1eama c# 1chemele dinain$e de C%nciliu nu 1un$ $%$u>i d%3me ale
&i1ericiiK
*Lucrul acesta este 3un &i 3ine #rimit 1naintea lui %umnezeu,
m-ntuitorul nostru, care voie&te ca toi oamenii s) (ie m-ntuii &i s) vin) la
cuno&tina a"ev)rului$ C)ci este un sin2ur %umnezeu, &i este un sin2ur
mi,locitor 1ntre %umnezeu &i oameni@ Omul Isus Cristos, care S4a "at #e
Sine 1nsu&i, ca #re "e r)scum#)rare #entru toiI+
78Tim B,D49$<
- Lumini -
Treuie 1# re0enim mai An$Hi la acea1$# eJ-re1ie a 1!Hn$ului Paul.
?Dumne"eu 0rea ca $%(i %amenii 1# !ie mHn$uii.B Gi cHnd iuirea 0rea ce0a2
1e arunc# cu $%$ul. Numai re!u"ul Anc#-#(Hna$ % -%a$e duce la e>ec.
Pe de al$# -ar$e2 a(i 0#"u$ 0re%da$# un $a$# cre>$in 1# cread# c# c%-ilul
1#u m%r$ !#r# %$e"2 nu 1e 0a ucura nici%da$# de !ericirea lui Dumne"euF
Credin(a drea-$# a -%-%rului credinci%1 nu a admi1 nici%da$# a>a ce0aN Or2
unde e credin(a &i1ericii dac# ea nu e An acea1$# -ri0in(# An unanimi$a$eF
Gi a(i -u$ea crede c# Dumne"eu nu e mai un decH$ $%(i ace>$i -#rin(iF
?Deci dac# 0%i r#i cum 1un$e(i2 1-une I1u12 >$i(i 1# da(i lucruri une !iil%r
0%>$ri2 cu cH$ mai mul$ Ta$#l 0%1$ru din ceruri nu Al 0a da -e Duhul S!Hn$
acel%ra care Al cer.B :Lc ))2)<= Chiar >i cel%r care nu Al r%a3# -en$ru c# nu
-%$2 li 1e d# acea1$# hain# de nun$# nece1ar# ca 1# in$re An 1ala nun(ii.
S!Hn$ul Paul2 An ) C%r 52)<-)C2 re"%l0# -r%lema cu % lumin# clar#.
0%re>$e de1-re c%-iii n#1cu(i din$r-un $a$# -#3Hn >i % mam# cre>$in# >i
in0er1. Pe 0remea lui erau ca"uri !rec0en$e. A-%1$%lul An0a(# c# -rin$r-un !el
de c%n$aminare a harului care eman# din mama 1au din $a$#l cre>$in2 1%(ul
1au 1%(ia -#3Hn# >i c%-iii ne%$e"a(i a-ar(in >i ei c%muni$#(ii 1!in(il%r. De
!a-$2 -rin c#1#$%rie2 #ra$ul >i !emeia au de0eni$ ? un 1in3ur $ru-B >i An
an$r%-%l%3ia ilic#2 c%-iii 1un$ c%n1idera(i ca % 1in3ur# !iin(# cu -#rin(ii.
?Ca"ul mul$%r c%-ii din -#rin(i necre>$ini e re"%l0a$ a1$!el. Ar !i
a1urd 1# !ie @udeca(i An numele unei le3i2 c# nu au a0u$ u"ul ra(iunii. Du-#
cum >$im An$rea3a %menire c%ncre$#2 -ar$ici-# la MHn$uirea de -e Cal0ar >i la
In0iere2 chiar dac# 1e eJclud -rin$r-un ac$ lier.? :Adaler$ QAMMAN =
<)
In re"uma$ a0em de1$ul# lumin# ca 1# !im Ancre"#$%ri2 dar nu 1# ne
ha"ard#m An eJ-lica(ii. Dumne"eu nu ne-a 1-u1 $%$ulK Cum ar -u$ea Ance-e
cu ni>$e -runci ne%$e"a(i un dial%3 de iuire 0e>nic#F Aici $reuie 1# ne
%-rim ne-u$Hnd da un r#1-un1. S ne recun%a>$em limi$ele2 dar 1# nu
m#r3inim -u$erea iuirii lui Dumne"eu. I1u1 1-unea. ?L#1a(i -e c%-ii 1# 0in#
la mine.B
*Celorlali le zic eu, nu %omnul@ %ac) un (rate are o nevast)
necre"incioas), &i ea voie&te s) tr)iasc) 1nainte cu el, s) nu se "es#art) "e
ea$ =i "ac) o (emeie are un 3)r3at necre"incios, &i el voie&te s) tr)iasc)
1nainte cu ea, s) nu se "es#art) "e 3)r3atul ei$ C)ci 3)r3atul necre"incios
este s(init #rin nevasta cre"incioas) &i nevasta necre"incioas) este s(init)
#rin (ratele6 altmintrelea, co#iii vo&tri ar (i necurai, #e c-n" acum Sunt
s(ini$+
78Cor H,8B48;<
T
E'QARISTIA
SIM&OL'RILE
O 9RAN7
Pen$ru a ne -ermi$e 1# Al An$Hlnim An 1acramen$e2 Cri1$%1 1-a !#cu$
-re"en$ >i ac$i0 An ac$e -r%!und umane. aia a-ei la %$e"2 un3erea cu
un$delemn la mir. ?Imr#cHndu-le An m%d -er1%nal cu -u$erea >i iuirea 1aB2
?1u-rana$urali"Hnu-leB2 cum "ice ca$ehi1mul2 $%$u>i nu le 3%le>$e de
c%n(inu$ul l%r %mene1c2 de 1emni!ica(ia l%r "ilnic#. Din c%n$ra2 -lecHnd de la
ace1$e 1en1uri na$urale2 !ace din ele 1emne e!icace de ac(iune di0in#. A>a am
0%ri$ >i de1-re Euhari1$ie.
- S# re3#1im 1im%lurile -
Din ne!ericire2 -en$ru euhari1$ie ca >i -en$ru %$e"2 1im%lurile
in1$i$ui$e de Cri1$%1 au di1-#ru$ a-r%a-e cu $%$ul din Li$ur3hie. De1$ul den1 al
cinei ri$uale Am-reun# cu D%mnul 1-a redu1 Ance$ul cu Ance$ul la %
? cerem%nieBK Iar unde a-lic#m ace1$e cu0in$e ale 1ale. ?Am-#r(i(i -Hine2
0inulBK ?lua(i >i mHnca(i $%(iB2 ? lua(i >i e(i $%(iKBF S-a ceda$ din cau"a
num#rului2 din cau"a u>ur#$#(iiM 1-a calcula$ ec%n%mia. % $e%l%3ie a
?-ar$iculel%rB >i a ? -ra!ului euhari1$icB 0%re>$e de1-re An$Hlnirea cu I1u1.
C%nciliul a Ance-u$ 1# ac(i%ne"e2 dar -rea -u(ini ie1 din ru$in#.
S# Andr#"nim $%$u>i 1# 1-er#m2 !#r# 1# c#dem An -r%"eli$i1mul 3e1$ului
"ilnic c#2 1im%lul anun(a$ de Scri-$ur#2 $r#i$ >i 0%i$ de Cri1$%12 A>i 0a 3#1i
reali$a$ea 1emni!ica$i0# >i -lin# de c#ldur#.
S# c%n1ider#m 1en1urile 1im%luril%r euhari1$ice.
Ceea ce numim ?1acri!iciulB mi1ei a !%1$ in1$i$ui$ de I1u1 ca un
? %1-#(B. ?$ru-ul meu e1$e cu ade0#ra$ mHncare >i 1Hn3ele meu e1$e cu
ade0#ra$ #u$ur#.B :In T2OO=2 ?'n %1-#( cu -Hine >i 0inB. Ace1$e reali$#(i
umane 1un$2 -rin 1ine2 -line de 1en1 uman. Prin ele Cri1$%1 0rea 1# ne
c%munice reali$#(i in!ini$ 1u-eri%are. cruce >i In0ierea 1a2 $ru-ul >i 1Hn3ele
1#u 3l%ri!ica$2 Am-#r$#>irea cu Dumne"eu >i An$re n%i An unicul 1#u $ru- al lui
Cri1$%1. Dar dac# -en$ru ace1$ ? mi1$er de credin(#B2 el !%l%1e>$e un %1-#( cu
-Hine >i 0in2 !ace -en$ru c# aici ca >i An %rice al$ 1acramen$e 1im%li1mul e1$e
3r#i$%r2 1emnul reali"ea"# ceea ce 1-une.
Gi ce anumeFK Mai An$Hi ce 1-une ace1$ 1acramen$ / hran#2 ace1$
? lua(i (i mHnca(iBF
S-une. 0ia(#2 c%muniune cu uni0er1ul >i cu Dumne"eu.
* Anele#ciunea &i4a zi"it casa, &i4a t)iat cei &a#te st-l#i$ =i4a ,un2/iat
vitele, &i4a amestecat vinul, &i4a #us masa$ =i4a trimis slu,nicele, &i stri2), "e
#e$$$ v-r(ul 1n)limilor cet)ii@ *Cine este #rost, s) vin) 1ncoace5+ Celor
li#sii "e #rice#ere le zice@ *Eenii "e m-ncai "in #-inea mea, &i 3ei "in
vinul #e care l4am amestecat5+
7rov L,84J<
*M0NCA!II CE!II+
Nu -u$em r#mHne An 0ia(# decH$ r#mHnHnd An$r-un 1chim -er-e$uu cu
uni0er1ul2 ? c%1m%1ulB. Nu ne 3Hndim2 dar dac# am !i li-1i(i de%da$# de aer2
-re1iunea a$m%1!eric#2 $em-era$ura2 am Ance-e 1# ne cl#$in#m %ri2 1ur"i2 cu
3ura lar3 de1chi1#2 ca un -e>$e 1c%1 din a-#2 >i AncurHnd am !i 0l#3ui(i2
c#"u(i2 "3riuli(i ca la c%n3ela$%rK
Acea1$# rela(ie 0i$al# cu lumea % -erce-em mai ine An m%men$ul
alimen$a(iei. Dac# 0%m marca e$a-ele %menirii -%rnind de la -r%3re1ul
$ehnicii alimen$are2 de1c%-erim. era cule1ului2 era 0Hna$ului2 era -e1cui$ului2
a-%i d%me1$icirea animalel%r2 a3ricul$uraK e n%rmal 1# !ie a>a2 c#ci dac#
aerul Al re1-ir#m !#r# a !i ne0%i(i 1# Al c#u$#m2 hrana $reuie 1-% c#u$#m 1au
1# % -r%ducem. Deci ne %li3# 1# ne d#m 1eama de de-enden(a n%a1$r# de
re1ur1ele c%1mice. !#r# hrana "ilnic#2 mereu reAnn%i$#2 am di1-#rea.
Primul ade0#r care 1e im-une unei !iin(e umane e1$e ace1$a. ? lua(i >i
mHnca(iKLua(i >i e(iKB Eur%-eanul ine -l#$i$ >i hr#ni$ din el>u3 nu mai
-rice-e minuna$ul >i $ra3icul ace1$e de-enden(e de c%1m%1. #ranul >$ie2 1-re
ucuria 1au durerea lui2 c# a$unci cHnd lucrea"#2 1eam#n# 1au -r#>e>$e2 e An
@%c 0ia(a lui. Li-1a -l%ii -%a$e !ace -ra! %3%rul 1#uM -rea mul$# -l%aie Ai
-%a$e -u$re"i 3rHul auriu 3a$a de 1ecera$. Tuare3ii din Sahara -ri0e1c 1-re
n%ri cu 3r%a"# $emHndu-1e de $%rnadele care aduc m%ar$eaK
A mHnca -Hine >i a ea 0in An1eamn# deci a $r#i. In1eamn# a-(i al$%i
0ia(a -e acela care e1$e Crea$%rul 'ni0er1ului2 S$#-Hnul -l%ii2 al cre>$erii.
BCEL VI'B.
?Dumne"eu $rimi$e m%ar$ea >i $%$ el d# 0ia(a.B2 re-e$# Scri-$ura :D$
<,2,*M T% )<2,M Sa- )T2)<=.
E e0iden$# $ran1-unerea 1-re euhari1$ie.
?A>a cum !#r# -Hine >i 0in2 1au ce0a care le c%re1-unde2 $ru-urile cele
mai 0i3ur%a1e 1l#e1c2 la !el !#r# -u$erea Tru-ului >i al SHn3elui lui Cri1$%12
1u!le$ele cele mai 1!in$e 1un$ c%ndamna$e al -ier"are. Gi a>a cum -Hinea >i
0inul An$re(in 0ia(a n%a1$r# -#mHn$ea1c#2 $%$ a>a Cri1$%1 -rin -u$erea harului2
re-re"en$a$ de -Hine >i de 0in2 1u1(ine cu ade0#ra$ acea1$# 0ia(# 1-iri$ual# -e
care ne-a da$#-%i -rin Crucea 1a.B :9%hn RESLEY=
Deci An euhari1$ie2 -Hinea >i 0inul c%n1acra$e 0%r 1# 1emni!ice An m%d
e!icace $ru-ul >i 1Hn3ele lui Cri1$%1 ca i"0%r de 0ia(# di0in# -en$ru cel ce
m#nHnc# >i ea cu credin(#. Pen$ru c# Anain$e de $%a$e ele 1un$ mHncare >i
#u$ur#.
*%omnul este )storul meu@ nu voi "uce li#s) "e nimic$ El m) #a&te
1n #)&uni verzi, &i m) "uce la a#e "e o"i/n)6 1mi 1nvioreaz) su(letul, &i m)
#ov)uie&te #e c)r)ri "re#te, "in #ricina Numelui S)u$ C/iar "ac) ar (i s)
um3lu #rin valea um3rei morii, nu m) tem "e nici un r)u, c)ci Tu e&ti cu
mine$ Toia2ul &i nuiaua Ta m) m-n2-ie$ Tu 1mi 1ntinzi masa 1n (aa
#otrivnicilor mei6 1mi un2i ca#ul cu unt"elemn, &i #a/arul meu este #lin "e
") #este el$ %a, (ericirea &i 1n"urarea m) vor 1nsoi 1n toate zilele vieii
mele, &i voi locui 1n Casa %omnului #-n) la s(-r&itul zilelor mele$+
7s BB<
*ACESTA ESTE TRUUL MEUI
ACESTA ESTE S0N>ELE MEUI+
S# !acem Anc# un -a1 / -rin hran# >i #u$ur#2 %mul ?c%munic#B cu
uni0er1ul >i uni0er1ul ?c%munic#B cu %mul.
8il%"%!ul ma$eriali1$ 3erman 8euerach a a!irma$. ? Omul e1$e ceea ce
m#nHnc#.B V%ia 1# 1-un# c# %mul nu are dimen1iune 1-iri$ual#M c# el nu e
mai mul$ decH$ i!$ecul -e care Al m#nHnc#2 decH$ andi0ele care $rec -rin
!ar!uria lui2 An 1$%macK S#raculN
Dar -re$in"Hnd 1# reduc# ?animalul %mene1cB la ma$erie2 eJ-rima din
c%n$ra eJ-re1ia cea mai reli3i%a1# a %mului >i a lumii. Ia$# cum.
). Omul2 ace1$ chi- al lui Dumne"eu2 %mul2 ace1$ !iu al lui Dumne"eu
e1$e in0i$a$ -ermanen$ la ma1a c%1m%1ului. ? De0enind ceea ce m#nHnc#B2 el
in$e3rea"# lumea la $ru-ul >i 1Hn3ele 1#u. El ia uni0er1ul An mHinile 1ale >i Al
a1imilea"# cu $ru-ul 1#u. C' $ru-ul >i 1Hn3ele 1#u care nu !ac decH$ % 1in3ur#
!iin(#. -en$ru c# e $ru- 1-iri$ual2 1au duh An$ru-a$2 cum 0re(i. El 1e
?Am-#r$#>e>$eB cu lumea2 cu lumea ma$erial# de1-re care 1e -%a$e 1-une.
?Ace1$a e1$e $ru-ul meu2 e1$e 1Hn3ele meuBK
El de0ine a1$!el >an1a ?unei cre>$eriB al ace1$ui uni0er12 -en$ru c#
An$rea3a crea(ie ma$erial#2 -Hn# la 1$ele2 e1$e chema$ An m%d reci-r%c ?1# 1e
Am-#r$#>ea1c#B cu %mul2 de0enind $ru-ul2 1u!le$ul2 inima2 ac(iunea2 iuirea2
ru3#ciunea2 credin(a 1a -rin lumin#2 radia(iile2 a$m%1!era >i mai ale1 -rin
a1imilarea !#cu$# mHncHnd >i Hnd. Iau $ru- unul de la al$ul.
,. Or / mi1$er de credin(# / acea1$# -#$rundere cre1cHnd# 0a duc
uni0er1ul >i -e %m2 cu a$H$ mai 1u1 cu cH$ 0a !i %mulN C#ci -rin$re %ameni 1-a
An$ru-a$ Dumne"eu2 ca %ricare din$re %ameni. Omul Dumne"eu 1-a
Am-#r$#>i$ cu c%1m%1ul >i c%1m%1ul cu Dumne"eu -rin aceea c# el m#nHnc#
>i ea. A de0eni$ ceea ce mHnca >i ceea ce ea2 a de0eni$ $ru-ul >i 1Hn3ele
1#u di0in.
<. Mai mul$ chiar / dac# e -%1iilK el 1-a An$ru-a$ numai -en$ru a !i
?-rimul n#1cu$ din$re cei mul(i !ra(iB An di0ini"are. De a$unci -rin credin(# >i
%$e"ul l%r2 uni0er1ul are % >an1# di0in# nu numai An I1u1 din Na"are$
-er1%nal2 ci >i -rin acea1$# mul(ime de !ra(i ai lui I1u12 !ii >i !iice ale $a$#lui
care m#nHnc# >i eau r%adele ace1$ei lumi >i !ac din ele $ru-ul l%rK
C. T%$u>i acea1$# a1cen1iune a crea(iei 0a !i -unc$ul 1#u culminan$ Anc#
mai 1u1. An euhari1$ie. 'ni0er1ul 0a da -Hinea >i 0inul -e care Duhul S!Hn$ le
0a 1chima An $ru-ul >i 1Hn3ele lui I1u12 %mul 0a mHnca >i 0a ea din eleM >i
unul >i al$ul 0%r !i a1$!el ? a1imila(iB lui Cri1$%1 cel In0ia$. Dumne"eu 0a
-u$ea 1-une cu ade0#ra$ de1-re ace1$e elemen$e2 de1-re ace>$i c%munican(i2
de1-re An$rea3a adunare. ?Ace1$a e1$e $ru-ul meuK Ace1$ea 1un$ $ru-ul
meuKB
* Eu/aristia a#)r) lumea &i "e,a o ilumineaz) 1n mo" tainic$ Omul 1&i
#re2)te&te 1n ea (iliaiunea #ier"ut), 1&i a"o#t) viaa "in acea a lui Cristos,
#rietenul secret care 1m#arte cu el #-inea necesar) &i vinul 3ucuriei$ Iar
#-inea e tru#ul s)u &i vinul s-n2ele s)u &i, 1n aceast) unitate, nimic nu mai
se#ar) "e nimeni &i "e nimic$ Ce #oate (i mai m)re' E o 3ucurie "e a&ti,
3ucuria sc/im3)rii la (a) a universului$ Noi #rimim aceast) 3ucurie 1n
comuniunea s(inilor &i iu3irea Mamei$ Atunci nimic nu ne mai 1ns#)im-nt)$
Am cunoscut iu3irea #e care %umnezeu o are (a) "e noi@ suntem
"umnezei$ %e atunci totul are un sens$ Nu vei muri$ Cei #e care 1i iu3e&ti,
c/iar "ac) 1i crezi mori, nu vor muri$ Ceea ce este viu &i (rumos #-n) la
ultimul (ir "e iar3), #-n) &i aceast) cli#) care trece c-n" i4ai simit venele
#uls-n" "e ePisten), totul va (i viu #entru tot"eauna$ C/iar &i su(erina &i
moartea are un sens, "evin calea vieii$ Totul e "e,a viu, #entru c) a 1nviat
Cristos5+
7ATGENA>ORAS<
DB
A TR7I ,N EU9ARI1TIE
L#1Hnd la % -ar$e !%rmulele a1$rac$e care au n#-#di$ 1acramen$ele2 >i
mai ale1 cel al euhari1$iei2 1# urm#m m%dul 0i$al2 "ilnic2 An care ne
an$renea"# Cri1$%1. C#ci ceea ce a in1$i$ui$ el2 e % ac(iune %r3anic# ce
-#$runde reali$a$ea cea mai na$ural# a lumii -en$ru a % $ran1!%rma -rin
In0iere. S# mai r#mHnem deci la ace1$ -rim a1-ec$ al 1im%lului
1acramen$al. hrana.
*A M0NCA %IN M0NA %OMNULUI+
In &ilie2 I1rael a-are / ca $%a$e -%-%arele de al$# da$# >i de a"i - mai
An$Hi ca un -%-%r !l#mHnd >i An1e$a$2 care mer3e la i"0%r2 din 1eceri> An
1eceri>2 de la -#1$%ri$ la cule3erea !ruc$el%r2 de la la-$e la carnea $urmel%r
1ale. Deci un -%-%r care m#nHnc#.
Dar ?m#nHnc# din mHna D%mnuluiB :I% ,2,C=. G$ie c# $%$ ceea ce
eJi1$#2 ara$# -a$erni$a$ea lui Dumne"eu2 >i -#3Hnii din @ur Ance- 1# A>i dea
1eama c# $%$ ceea ce eJi1$# ara$# -a$erni$a$ea lui Dumne"eu care 0rea 1# !ac#
din 0ia(a %mului % c%muniune cu elK 8ruc$ele >i a-a2 la-$ele >i carnea2 cerul
>i 1%arele2 $%a$e 1un$ iuire di0in# $ran1!%rma$# An hran#2 An 0ia(# -en$ru
%ameni.
La !el ne amin$im c# Dumne"eu ?inecu0Hn$ea"#B $%$ ceea ce a crea$.
In1eamn# c# el !ace din crea(ie 1emnul >i mi@l%cul -re"en(ei 1ale2 a iuirii >i
a re0ela(iei 1ale !a(# de %m.
Dar2 0%r 1-une unii2 nu numai %mul e1$e An!%me$a$. T%$ ce $r#ie>$e are
0ia(# -rim mHncare. Animalul m#nHnc# >i el din mHna lui Dumne"euK
- ?A inecu0Hn$a -e Dumne"eu2 a-i aduce mul(umiriKB -

De1i3ur2 dar 0%ca(ia %mului An uni0er1 e unic#. celelal$e 0ie(ui$%are
m#nHnc# >i $r#ie1c -en$ru a !i An 1lu@a %mului2 e0en$ual -en$ru hrana
%mului. Ace1$a e 1en1ul -re"en$#rii 1%lemne din Eden unde Adam are
dre-$ul de a numi %rice !#-$ur# ca un dar al lui Dumne"eu >i de a-i aduce
mul(umiri. :Dn ,2)*=
Numai %mului i 1-a ceru$ 1# Al inecu0Hn$e"e -e Dumne"eu -en$ru
hran# >i 0ia(# >i $%a$# na$ura -e care % -rime>$e de la el. Omul 1in3ur $reuie
1# r#1-und# inecu0Hn$#rii lui Dumne"eu -rin -r%-ria 1a 3inecuv-ntare de
recun%>$in(#.
Acea1$# inecu0Hn$are nu e un ac$ cul$ual An 1ine. E m%dul cel mai
!ire1c de a $r#i -en$ru cine0a care >$ie c# lumea e darul lui Dumne"eu.
Dumne"eu a inecu0Hn$a$ lumea2 -e %m2 a inecu0Hn$a$ $%a$e crea$urile
-en$ru %m care e -rima crea$ur#2 a inecu0Hn$a$ "iua a VII-a2 adic# $im-ul
%mului. In1eamn# c# el a um-lu$ $%$ ceea ce eJi1$# cu un#$a$ea 1a2 c# a
!#cu$ $%$ul ?!%ar$e ineB din 3in3#>ie !a(# de %m. Ace1$ei mani!e1$#ri de
iuire a lui Dumne"eu2 care a-are An crea(ia >i i1$%ria %amenil%r2 Ai r#1-unde
An m%d n%rmal recun%>$in(a >i lauda %amenil%r. Dumne"eu 1e re0elea"#
creHnd lucruri minuna$eM %mul r#1-unde ?inecu0Hn$Hndu-l -e Dumne"eul
minunil%r.B Gi ia$# Euhari1$ia.
?&inecu0Hn$areB >i ? euhari1$ieB au -rac$ic aceea>i 1emni!ica(ie.
?mul(umireB2 ?recun%>$in(#B.
? &inecu0Hn$ea"#2 1u!le$e2 -e D%mnul2 >i $%$ ce e1$e An mine 1#
inecu0Hn$e"e Numele Lui cel S!Hn$N &inecu0Hn$ea"#2 1u!le$e2 -e D%mnul2 >i
nu ui$a nici una din ine!acerile LuiN El A(i iar$# $%a$e !#r#dele3ile $ale El A(i
0indec# $%a$e %lile $aleM El A(i i"#0e>$e 0ia(a din 3r%a-#2 El $e Ancununea"#
cu un#$a$e >i AndurareM El A(i 1a$ur# de un#$#(i #$rHne(ea2 >i $e !ace 1#
An$inere>$i iar#>i ca 0ul$urul.B :P1 )U<2 )-O=
Chiar dac# e c%ndi(i%na$ de mediul 1#u 1%cial2 %mul cun%a>$e An m%d
1-%n$an 1en1ul di0in al alimen$el%r care Ai 1u1(in 0ia(a. ele 0%r !i -en$ru el %
al$%ire -e Dumne"eu cel 0iu. Or2 a$unci2 urmea"# ru-$uraK
Nu din An$Hm-lare An1cenarea ilic# a c#derii e cen$ra$# -e hran#.
&#ra$ul >i !emeia au mHnca$ din -%mul %-ri$2 au mu>ca$ din !ruc$ul m%r(iiM
ima3inea unei lumi ec%n%mice unde Dumne"eu nu e recun%1cu$2 unde nu 1e
-rime1c $%a$e de la el ca un dar2 An$r-un ac$ de mul(umire2 An ?euhari1$ieBK
De !a-$ ace1$a e -#ca$ul a$H$%r %ameni care 0#d lumea ca -e % reali$a$e
%-ac# >i nu -#$run1# de -ruden(a lui Dumne"eu. Mul$%ra li 1e -are !ire1c 1#
nu mul(umea1c# / -rin euhari1$ie - lui dumne"eu -en$ru darul de a a0ea ce
mHnca >i ce ea2 An$r-un cu0Hn$ -en$ru 0ia(a de !iecare "i. Ne!erici(i cei care
duminica -re!er# 1# muncea1c# -en$ru mHncare2 decH$ 1# %!ere euhari1$ia
Celui care d# 0ia(a.
*?emeia a v)zut c) #omul era 3un "e m-ncat &i #l)cut "e #rivit, &i c)
#omul era "e "orit ca s) "esc/i") cuiva mintea$ A luat, "eci, "in ro"ul lui &i
a m-ncat6 a "at &i 3)r3atului ei, care era l-n2) ea, &i 3)r3atul a m-ncat &i
el$+
7>n D,9<
- ?O!rand# >i 1acri!iciuB -
mi>carea ire"i1$iil# a celui credinci%1 e1$e2 din c%n$ra2 de a An#l(a 1-re
Dumne"eu 0ia(a 1a care 0ine de la el. Gi cum ar -u$ea 1# % !ac# mai ine2
decH$ %!erindu-i elemen$ele hranei 1ale. G$im c# hrana An1eamn# 0ia(# >i c#
lumea An$rea3# a !%1$ crea$# -en$ru a hr#ni -e %m. A-i %!eri lui Dumne"eu
0ia(a n%a1$r# -rin hrana care e1$e 1im%lul ei eJ-re1i02 e1$e !unc(ia n%a1$r#
?euhari1$ic#B. Numai acea1$# ac(iune -%a$e 0al%ri!ica >i eterniza $%$ ceea ce
eJi1$# >i 1# Ai dea un 1en1.
?S# lu#m An mHn# lumea An$rea3# cum am lua un m#rB2 a 1-u1 un
-%em ru1. Nu -en$ru a-l mHnca din r#"unare 1au indi!eren(#2 ci -en$ru a-l
o(eri din recun%>$in(# !a(# de Cel de la care am -rimi$ $%$ul. Ace1$ 3e1$ nu a
>$iu$ 1# Al !ac# Adam / 3e1$ul sacri(iciului$
Sacri!iciul ar $reui 1# !ie ac$ul cel mai !ire1c al %mului. P#3Hnii au
3#1i$ >i ei un m%d 1-%n$an de a 1e eJ-rima. Sacri!iciul e mul(umire lui
Dumne"eu2 Am-#r$#>ire cu ceilal(i. 'nde 1-ar -u$ea 3#1i An al$# -ar$e decH$ An
1acri!iciu 1en1ul >i ucuria de a $r#iF
Gi n%i mHnc#m An$re 3inecuv-nt)ri >i mulumiri2 adic# An
eu/aristie. Gi n%i %!erim lui Dumne"eu lumea >i -er1%anele n%a1$re. Dar2
!iind cre>$ini2 % !acem ?An Cri1$%1B2 N%ul Adam care a >$er1 $%$ul >i a %!eri$
$%$ul. Oda$# -en$ru $%$deauna el a Am-lini$ acea1$# euhari1$ie o(erin"u4&i
0ia(a2 sacri(ic-n"u4&i 0ia(a 1a >i a !ra(il%r 1#i2 Ta$#lui. Sin3ura mul(umire
din -ar$ea lumii e Cri1$%1. El e 1in3ura Euhari1$ie.
Ce lemn e mai !rum%1 decH$ cruceaF Ce r%d e1$e mai minuna$ decH$
cel care a$Hrn# -e ace1$ Lemn al iuiriiF Ni 1-a d#rui$M Al lu#m ca 1# Al %!erim
Ta$#lui. el mi-l d# An mHini ca 1# ne dea 0ia(a. Ace1$a e1$e 1acri!iciul >i
Euhari1$ia2 Qrana Vie(ii 0e>nice.
Duminic# de duminic# re0enim cu eJi1$en(a n%a1$r# An mHini2 cu
ie$ele n%a1$re 0ie(i -e care 0rem 1# le %!erim. Or ia$# c# mHinile n%a1$re
1un$ -line cu Tru-ul lui Cri1$%12 cu acea1$# PHine An care 1e %!er# $%rul2 1e
1acri!ic# $%$ul. In mHinile n%a1$re2 An 0ie(ile n%a1$re2 Ta$#l A>i 0ede 8iul
-reaiui$K
Cea mai 1im-l# 3u1$are2 cea mai mic# uc#(ic# de -Hine ar $reui 1# ne
!ac# 1# c#dem An admira(ieK >i 1# ne -re3#$ea1c# -en$ru Euhari1$ie.
*Ne4am "esc/is m-inile 1n (aa ta
%oamne, #entru a4i o(eri lumea
Ne4am "esc/is m-inile, %oamne,
entru a4i s#une c) 3ucuria noastr)
E ()r) mar2ini$+
7O$ EERCRUQSSE<
0INE =I EIN
?Pe cHnd mHncau2 I1u1 a lua$ % -HineM >i2 du-# ce a inecu0Hn$a$2 a
!rHn$-%2 >i le-a da$2 "icHnd. ?Lua(i2 mHnca(i2 ace1$a e1$e $ru-ul Meu.B A-%i a
lua$ un -ahar2 >i2 du-# ce a mul(umi$ lui Dumne"eu2 li l-a da$2 >i au #u$ $%(i
din el. Gi le-a "i1. ?Ace1$a e1$e 1Hn3ele Meu2 1Hn3ele le3#mHn$ului celui n%u2
care 1e 0ar1# -en$ru mul(i. Ade0#ra$ 0# 1-un c#2 de acum Anc%l%2 nu 0%i mai
ea din r%dul 0i(ei2 -Hn# An "iua cHnd Al 0%i ea n%u An Im-#r#(ia lui
Dumne"eu.B :Mc )C2 ,,-,O=
- Alimen$ele de a"# -
PHinea >i 0inul 1un$ alimen$ele de a"#2 1im%luri ale $u$ur%r
cel%rlal$e. Cel -u(in An ci0ili"a(ia n%a1$r# eur%-ean#2 !iecare ?A>i cH>$i3#
-HineaB2 mai u>%r 1au mai 3reu deci A>i $r#ie>$e 0ia(a. Ii cerem Ta$#lui
?-Hinea cea de $%a$e "ileleB2 adic# din ce 1# $r#im. Cri1$%1 1e adre1ea"# -rin
Euhari1$ie !%amei %amenil%r.
CH$ de1-re 0in2 >$im c# nu -%a$e li-1i de la % ma1# c%m-le$# >i !e1$i0#.
Al$!el am !i %li3a(i 1# mHnc#m -Hine 3%al#. Cri1$%1 adau3# acea1$# n%$# de
ucurie !#r# de care 0ia(a nu mai are ? nici un !armecB. Omul nu $r#ie>$e
numai cu -Hine. Pen$ru a % di3era are ne0%ie de acea1$# minim# ucurie
1im%li"a$# cel mai ine An 1ucul 0i(ei de 0ie.
? In$%cmai ca a-a -en$ru 0ia(#2 a>a e1$e 0inul -en$ru %m2 de-l 0a ea cu
m#1ur#. Ce 0ia(# are cel li-1i$ de 0inF D%ar 0inul a !%1$ crea$ -en$ru a-i
An0e1eli -e %ameni.
Vinul aduce ucurie inimii >i 0e1elia 1u!le$ului cHnd 1e 0a ea la
0reme >i cu m#1ur#.B :Sir <)2<)-<<=
? &inecu0Hn$ea"# 1u!le$e al meu -e D%mnulN D%amne2 Dumne"eule2
$u e>$i nem#r3ini$ de mareNK
Tu !aci 1# crea1c# iara -en$ru 0i$e >i 0erde(uri -en$ru %ameni2 ca
-#mHn$ul 1# dea hran#. 0in care An0e1ele>$e inima %mului2 un$delemnul care
Ai An!rumu1e(ea"# !a(a >i -Hine care Ai An$#re>$e inima.B :P1 )UC2).)C-)O=
Pen$ru a -re3#$i Via(a >i &ucuria 0e>nic#2 I1u1 ?ia -Hinea >i -%$irul cu
0inB.
Ace1$e elemen$e 1un$ -line de 1im%li1m2 a$H$ -en$ru el cH$ >i -en$ru
acei care Al Anc%n@%ar#.
Sun$ -line de -u$ere ?1u-rana$ural#B2 dac# nu ui$#m c# -en$ru un 1emi$
/ ca >i -en$ru un cre>$in- -An$rea3a na$ur# e1$e dar >i -re"en(# a lui
Dumne"eu.
Mai An$Hi2 cum "iceau e0reii An ru3#ciunea de inecu0Hn$are2 relua$#
a"i An Li$ur3hie2 ? -Hinea >i 0inul 1un$ r%d al -#mHn$uluiB. Inr#d#cina$e An
-#mHn$2 3rHul >i 0i(a de 0ie a1%r $%a$e ener3iile a1cun1e ale 1%lului din
care 0%r $r#i >i ne 0%r da >i n%u#. Ie>ind la lumin#2 c#u$Hnd 1# a1%ar# $%a$e
ener3iile $erenului2 ele 1e An$#re1c2 cre1c2 acumulHnd $%a$e ener3iile cerului.
a1imilea"# -l%aia >i 0Hn$ul2 lumina >i c#ldura2 ra"ele >i !%r(ele c%1mice. In
3rHu ca >i An 1$ru3uri ne An$Hlne>$e An$re3ul uni0er1.
T%$ a>a An$re3ul uni0er1 c%%ar# -e ma1a %mului. Deci An$re3ul
c%1m%1 e chema$ 1# ia -ar$e la ma1a D%mnuluiK In$r-% "i $%$ c%1m%1ul 0a !i
-#$run1 de -re"en(a >i -u$erea iuirii lui Cri1$%1 cel In0ia$K
- Alimen$e 0e3e$ale -
Alimen$ele cu carne 1un$ >i ele2 An !elul l%r2 r%adele -#mHn$ului2 -en$ru
c# animalele $r#ie1c din aer2 -#mHn$ >i mare. T%$u>i Cri1$%1 nu a !#cu$ din
carne2 ma$eria euhari1$ic#. PHinea >i 0inul 1un$ alimen$e 0e3e$ale. Credem c#
a !#cu$-% -en$ru $rei m%$i0e.
). Car$ea Dene"ei ne -re"in$# -lan$ele >i !ruc$ele l%r ca 1in3urul meniu
al %mului An$r-% lume !#r# de -#ca$2 unde Anc# nu a curs #ic)tur) "e s-n2e2
nici de %m nici de animal.
?Dumne"eu a crea$ %mul du-# chi-ul 1#uK >i a 1-u1. XXIa$#2 0-am da$
%rice iar# care !ace 1#mHn(# >i care e1$e -e An$re3 -#mHn$ul >i %rice -%m
care are An el r%d cu 1#mHn(#2 acea1$a 1# !ie hrana 0%a1$r#.YYB :Dn)2,*=
Crea$%rul 1u-une %mului $%a$e animalele >i An$re3ul -#mHn$M dar hrana
%mului 0%r !i. !ruc$ele >i le3umele2 %ae de 3rHu2 1ecara2 %re"2 -%rum2 mei
>i 1$ru3uriK P#mHn$ul 0a !i "3Hrci$ numai du-# -#ca$K
Du-# aceea indica(iile 3ener%a1e da$e 3enera(iei -#c#$%a1e a
-%$%-ului2 0%r !i mai -u(in 0e3e$ale. ?T%$ ce 1e mi>c# >i $r#ie>$e 0a !i hrana
0%a1$r#2 ca >i iara. T%$u>i nu 0e(i mHnca nici%da$# carnea cu 0ia(a 1a2 adic#
cu 1Hn3e.B :Dn *2<=
CH$ de1-re -e>$e2 nea0Hnd 1Hn3e2 !i3urea"# de mai mul$e %ri An meniul
lui I1u12 Anain$e 1au du-# An0iere. 'nele c%muni$#(i cre>$ine de la Ance-u$
includeau -e>$ele An ri$ualul euhari1$ic. Mai mul$ Anc#2 -e>$ele e 1im%lul lui
Me1ia -rin li$erele 3rece>$i. Dar le cin#2 Cri1$%1 a Am-#r(i$ a-%1$%lil%r numai
-Hinea >i 0inulK
,. Dac# ma$eria euhari1$ic# e c%n1$i$ui$# din elemen$e 0e3e$ale2 nu
An1eamn# c# !ace reclam# -en$ru % die$# 0e3e$arian#. Dar $reuie 1# 1e
$ran1mi$# %da$# cu @er$!ele de animale unde 1Hn3ele cur3ea An 0aluri An
a"inul $em-lului. 1e a!irm# deci a-ari(ia unei N%i Alian(e.
<. $reuie 1# 1e ara$e c# % 1in3ur# @er$!# a !%1$ %!eri$# %da$# -en$ru
$%$deauna2 1Hn3ele 0#r1a$ %da$# -en$ru $%$deauna. Ia$# marea $em# a e-i1$%lei
c#$re E0rei2 mai ale1 ca-i$%lele * >i )U. Cina 1!Hn$# a cre>$inil%r nu 0a cere
deci2 nici%da$# 0#r1are de 1Hn3e. e d%ar mem%rialul2 adic# aducere amin$e >i
-re"en(a 1acr# a crucii2 re--re"en(#2 re-re"en$area unicei @er$!e de -e Cal0ar.
Ace1$e 0e3e$ale / -Hinea >i 0inul / 1un$ de-ar$e de @er$!ele -#3Hne 1au
e0reie>$i2 Ande-#r$Hnd %rice echi0%c.
Gi 1un$ a-r%a-e de @er$!a lui I1u1 -en$ru c# % 1emni!ic#.
*a&tele Iu"eilor erau a#roa#e6 &i Isus S4a suit la Ierusalim$ An
Tem#lu a 2)sit #e cei ce vin"eau 3oi, oi &i #orum3ei, &i #e sc/im3)torii "e
3ani &ez-n" ,os$ A ()cut un 3ici "e &trean2uri, &i i4a scos #e toi a(ar) "in
Tem#lu, 1m#reun) cu oile &i 3oii6 a v)rsat 3anii sc/im3)torilor, &i le4a
r)sturnat mesele$ =i a zis celor ce vin"eau #orum3ei@ *Ri"icai acestea "e
aici,I
7In B,8D489<
- ?Dac# %ul de 3rHu nu m%areKB -
DrHul >i 1$ru3urii nu a@un3 la c%n1er0are decH$ du-# ce au $recu$ -rin
m%ar$e. Pen$ru a de0eni -Hine2 %aele de 3rHu $reuie m#cina$eM -en$ru a
de0eni 0in2 %aele de 1$ru3ure 1un$ "dr%i$e2 -arc# An1Hn3era$e2 m%ara
e0%c# 1u!erin(aM -re1a / $%r$ura2 1Hn3ele 0#r1a$.
Treuie 1# in1i1$#m a1u-ra elemen$ului -Hine. Dac# 0inul e -ri0ile3ia$
la nun$a din Cana :In ),=2 -Hinea e mai mul$ Anmul(i$# -e mun$e >i c%men$a$#
An di1cur1ul de1-re PHinea Vie(ii :In T=.
Chiar I1u1 1e c%m-ar# cu un % de 3rHu :In ),2,C=. dac# nu m%are2
r#mHne 1in3ur2 1$erilM dar dac# m%are2 !iind -u1 An -#mHn$2 aduce r%d
Amel>u3a$.
Drama$ic ciclu al %ului de 3rHuN
In$re3ul 1#u 0ii$%r c%n1$# An a muri An -#mHn$ -en$ru ca a-%i 1# !ie
1ecera$2 #$u$2 m#cina$2 cernu$2 !r#mHn$a$2 c%-$ >i2 la 1!Hr>i$2 1# !ie ru-$.
Numai -rin acea1$# dul# m%ar$e 3rHul d# -Hinea d#$#$%are de 0ia(# -en$ru
%m. Ce cale a m%r(iiN Dar -en$ru a hr#ni 0ia(aFK Gi ia$# acea1$# cale ne
0%re>$e de1-re I1u1 cel "dr%i$ An chinuri2 m%r$ -e cruce -u1 An m%rmHn$
-en$ru a An0ia >i a de0eni PHinea ce Vie care d# 0ia(a. E'QARISTIA.
In -Hine >i 0in e 1emni!ica$#2 deci2 $ra3edia m%r(ii aceluia care d# 0ia(#
$u$ur%r. Dar nu $%(i An(ele3 ace1$ lucru. c# -Hinea 0e3e$al# r#1-unde chem#rii
de le $ru-ul care reali"ea"# mHn$uirea2 de la 1in3urul $ru- >i 1in3urul 1Hn3e
-l#cu$ lui Dumne"eu / 1in3ura m%ar$e -rin care a !%1$ %$e"a$ >i %m >i lume.
*=i acolo erau &ase vase "in #iatr), #use "u#) o3iceiul "e cur)ire al
Iu"eilor6 &i 1n (iecare vas 1nc)#eau c-te "ou) sau trei ve"re$ Isus le4a zis@
*Um#lei vasele acestea cu a#)+$ =i le4au um#lut #-n) sus$ *Scoatei
acum+ le4a zis El, &i *a"ucei nunului$+ =i i4au a"us@ Nunul, "u#) ce a
2ustat a#a ()cut) vin, el nu &tia "e un"e vine vinul acesta 7slu2ile 1ns), care
scoseser) a#a, &tiau<, a c/emat #e mire, &i i4a zis@ *Orice om #une la mas)
1nt-i vinul cel 3un6 &i, "u#) ce oamenii au 3)ut 3ine, atunci #une #e cel mai
#uin 3un6 "ar tu ai inut vinul cel 3un #-n) acum$+
In 7B, 948K<
- ?P%$irul 1Hn3elui meuKB -
S$ru3urii nu au aceea>i 1%ar$# ca %aele de 3rHu care c#"Hnd An
-#mHn$ $reuie 1# m%ar#. Dar >i cule1ul 1eam#n# cu 1eceri>ul. 1$ru3urii 1un$
$#ia(i de -e c%ard#2 "dr%i(i ca a-%i 1# Al AncHn$e -e %m >i 1# de0ine nici mai
mul$2 nici mai -u(in decH$ %mul care $%arn# 0in An -ahar.
S# ne %-rim -u(in a1u-ra ace1$ui ?-%$irB2 Cri1$%1 a lua$ ?-%$irulB cu
0in r%>u >i a "i1. ?Ace1$ -%$ir e1$e N%ul Le3#mHn$ An 1Hn3ele meuB :Lc >i
)C%r ))=2 An 1Hn3ele meu v)rsai$ A>a 0%re1c e0an3heliile.
SHn3ele -%a$e !i 0#r1a$ An$r-un acciden$2 % hem%ra3ie in$ern#2 %
%-era(ie chirur3ical#2 % crim#. Gi ace1$ 1Hn3e nu mai are nici % 0al%are
$%cmai -en$ru c# a !%1$ 0#r1a$2 -ierdu$. %lna0ul e li-1i$2 3%li$ de 1Hn3e.
SHn3ele nu mai -%a$e !i !%l%1i$. De aceea e1$e 1-#la$ >i ar1.
SHn3ele -%a$e !i d%na$. Gi a$unci e1$e lua$ cu mul$# 3ri@#. % Am-#r$#>ire
a 0ie(ii cu un %lna0 li-1i$ de 1Hn3e.
SHn3ele -%a$e !i 0#r1a$ a-%i An$r-% @er$!# reli3i%a1# >i a$unci e1$e ale1.
1e @er$!e>$e ceea ce e1$e mai un. E 0#r1a$ dar e 0al%ri!ica$2 1$rHn1 -en$ru a nu
1e mai -ierde. C#ci $reuie %!eri$. E 1$r%-i$2 1au 0#r1a$ An -ic#$uri2 chiar #u$.
otirul ne 1-une deci de1-re ce 1Hn3e e1$e 0%ra An Euhari1$ie. SHn3e
-re(i%12 1$rHn1 ca 1# !ie %!eri$2 An$r-% cu-# - #otir F ca 1# $reac# din mHn# An
mHn#2 An cerc -en$ru a !i #u$. ?P%$irul SHn3elui N%ului Le3#mHn$KB
An1eamn# d#ruire 0ie(ii >i 1Hn3elui lui Cri1$%12 %!eri$ Ta$#lui An$r-% @er$!#
in!ini$#2 iar cre>$inil%r An$r-% C%muniune a MHn$uirii.
?P%$irul inecu0Hn$#riiB :)C%r )U2,)= Anl%cuie>$e -en$ru $%$deauna
BP%$irul mHnieiB :Ier ,O2)O=.
*C)ci a&a mi4a vor3it %omnul, %umnezeul lui Israel@ *Ia "in m-na
Mea, acest #otir #lin cu vinul m-niei Mele &i ")4l s) 3ea toate neamurile la
care te voi trimite$ Eor 3ea, &i se vor amei &i vor (i ca ni&te ne3uni, la
ve"erea s)3iei #e care o voi trimite 1n mi,locul lor5 Eu am luat #otirul "in
m-na %omnului, &i l4am "at s)4l 3ea toate neamurile la care m) trimitea
%omnul@ Ierusalimului &i cet)ilor lui Iu"a, 1m#)railor &i c)#eteniilor sale,
ca s) le #re(ac) 1n ")r-m)turi, 1ntr4un #ustiu, s)4i (ac) "e 3at,ocur) &i "e
3lestem, cum se ve"e lucrul acesta ast)zi6 lui ?araon, 1m#)ratul E2i#tului,
slu,itorilor lui, c)#eteniilor lui, &i tot #o#orului lui@ la toat) Ara3ia, tuturor
1m#)railor )rii U, tuturor 1m#)railor )rii ?ilistenilor,I+
7Ier BJ, 8J4BK<
- ?R%d al munci %amenil%rKB -
PHinea >i 0inul2 ?r%ade ale -#mHn$uluiB2 nu 1un$ -r%du1e ru$eM 1un$ >i
r%ade ale ? muncii %amenil%rB. ?Din 1ud%area !run(ii $ale A(i 0ei mHnca
-Hinea.B :Dn <2)*=
Oamenii2 cu dimen1iunea l%r 1-iri$ual#2 cu ac$i0i$a$ea l%r in$eli3en$#2
cu elemen$ele l%r. PHinea >i 0inul 1un$ elemen$e ela%ra$e. Cri1$%1 nu a ale1
!ruc$e2 carne2 miere2 la-$e. >i animalele 1e hr#ne1c cu ace1$ea. e 1u!icien$ 1#
-a1c#2 1# culea3# 1au 1# 0Hne"e. Dar -Hinea >i 0inul 1e -r%duc >i $reuie 1#
>$ii cum. Sun$ nece1are % 1erie de %-era(ii in$eli3en$e care au $reui$
in0en$a$e2 a-%i $ran1mi1e >i -er!ec(i%na$e. E % An$rea3# i1$%rieN PHinea >i
0inul nu re-re"in$# deci 0ia(a %mului An ceea ce are in1$inc$i0 / a mHnca - 2 ci
$%cmai cali$#(ile ac$i0e2 indu1$riale in$eli3en$e ale %mului. PHinea >i 0inul ne
0%re1c mai de3ra# de %mul crea$%r2 decH$ de %mul c%n1uma$%r.
O!erind lui Dumne"eu -Hine >i 0in -en$ru a !i $ran1!%rma$e An $ru-ul >i
1Hn3ele 1#u2 Ai %!erim deci ac$i0i$a$ea n%a1$r# in$elec$ual# >i !i"ic#2 i1$%ria
n%a1$r# %menea1c# -e care el le 0a in$e3ra la @er$!a 1a -en$ru a le da %
dimen1iune di0in# >i 0e>nic#. Acea1$# dimen1iune -e care 0rea 1# % dea
lumii An$re3i2 $u$ur%r cel%r care munce1c.
PHinea >i 0inul re-re"in$# An acela>i $im- %mul cu $%a$e neca"urile lui.
PHinea ne 0%re>$e de1-re %amenii care au ara$ >i au 1em#na$2 au 1ecera$2 au
$reiera$2 au m#cina$ >i !r#mHn$a$. Vinul ne 0%re>$e de1-re 0i$icul$%rii care
au de!ri>a$ $erenul -ie$r%12 au -lan$a$ cHrli3i2 au 1$r%-i$2 au cur#(a$2 au $#ia$2
au $ra$a$ de "eci de %ri 1u 1%are d%3%rH$%rM au a1uda$ 1Hn3e >i a-# ca I1u1 An
a3%nie.
Sud%area2 chinul l%r 1un$ -e ma1a >i -e al$arul n%1$ru. Re-re"in$# -e
$%(i munci$%rii din lume. 9er$!a euhari1$ic# e c%m-u1# >i din "iua l%r de
munc#2 de 0ia(# d#rui$# 1emenului.
In 1!Hr>i$2 -Hinea >i 0inul re-re"in$# -e %ameni Am-reun# la munc#
!iecare a0Hnd un l%c -reci1 An lan(ul care ne -ermi$e 1# ru-em -Hinea cald#2
-r%a1-#$# >i 1# um-lem -aharele. De la munci$%rul a3ric%l care r#"dea"#
-#mHn$ul cu $rac$%rul2 1au cu -lu3ul de lemn2 -Hn# la 0Hn"#$%area de
!ran"el# care alear3# di1 de diminea(# ca 1# -%a$# %!eri clien(il%r % -Hine
cald#. T%(i. (#rani >i -r%!e1%ri2 credinci%>i >i necredinci%>i2 c%n1er0a$%ri 1au
-r%3re1i>$iK A>i dau mHna -en$ru a acea acea1$# -Hine >i 0in. Deci $%(i
Am-reun# 1un$ -re"en(i An uca$a de -Hine >i An An3hi(i$ura de 0in.
Pe ma1a euhari1$ic#2 ca >i -e ma1a !amiliei2 0#d a1$!el 1%lidari$a$ea
%amenil%r An di0er1i$a$ea l%r2 lan(ul munci$%ril%r a$H$ de 0aria$2 chiar An
%-%"i(ie. T%a$# acea1$# uni$a$e a %amenil%r e -rimi$# de Cri1$%1 / ?V%i
a$ra3e $%a$e la mineB -2 e a1uma$# de Cri1$%12 %!eri$# Ta$#lui An acea1$# @er$!#
?care e -acea n%a1$r#B2 care une>$e ce era de"ina$ >i ?une>$e "idul
de1-#r(i$%rB :E! ,2)C=. CH(i munci$%ri A>i dau a1$!el An$Hlnire An Li$ur3hie2 An
-Hinea >i 0inul care e1$e munca l%r c%lec$i0#.
Da$%ria n%a1$r# e1$e de a >$i ace1$ lucru >i de a !i cu Cri1$%12 le3#$ura
l%r c%n>$ien$# >i uimi$%areM ru3#ciunea >i ?c%muniuneaB l%r >i nu numai
? -r%!i$%riiB l%r. Acea1$# adunare2 -rin n%i2 a lumii munci$%ril%r e1$e unul
din$re %!iciile cele mai im-%r$an$e ale -re%(iei n%a1$re de %$e"a(i.
?Dac# $%(i $inerii lumii >i-ar -u$ea da mHnaNKB
* Tre3uie s) #re"ic)m &i s) #ractic)m ceea ce a& numi evan2/elia
e(ortului omenescI
8$ Antr4o #rim) (az) "e iniiere, cre" c) ar tre3ui s) "ezvolt)m 1n cei
care cre" 1n Cristos, ca &i 1n necre"incio&i F o mai mare con&tiin) a
Universului am3ient &i a ca#acit)ii noastre "e a aciona #entru #ro2resul
luiI
B$ ?aza cre&tin) a Evan2/eliz)rii E(ortului uman ar consta 7"u#)
mine< 1n a4l #rezenta #e Isus Cristos oamenilor ca termenul #rev)zut &i "e ei
al "ezvolt)rii universale$ Or, 1n virtutea su#ranaturaliz)rii lumii, nimeni nu
#oate a,un2e la termenul (inal "ec-t 1n unitatea lui$ Cristos are nevoie "e o
1nr)")cinare 1n Univers #entru a a,un2e la #lenitu"inea sa$ Acesta e
nucleul s(-ntului Ioan &i ale s(-ntului aul$+ 7Teilla/ar" "e CGAR%IN<
DD
*A&a cum aceast) #-ine #e care o ru#em, a (ost a"unat) "e #e
"ealuri &i v)i un"e a (ost sem)nat 2r-ul, a&a s) (ie a"unat) &i Ciserica ta
"in toate mar2inile lumii #entru a (orma Am#)r)ia ta$ C)ci a ta este
m)rirea &i #uterea 1n veci #rin Isus Cristos, %omnul nostru$+ 7%i"ac/eea<
D;
- ?Pu$em -une % An$reareFB -
PHinea din 3rHu >i 0in de 1$ru3uri erau alimen$e 0e3e$ale2 r%d al muncii
de 1cla0 al %amenil%r. Dar a1$a era An (ara lui I1u1 >i An -#r(ile n%a1$re. In1#
unde 1e cul$i0# al$ce0aFK Ac%l% unde -Hinea >i 0inul n%1$ru 1un$ -r%du1e
de im-%r$2 deci ?c%l%niali1$eBF In A1ia2 alimen$ele %i>nui$e 1un$ -Hinea de
%re" >i ceaiul. In 1a0anele a!ricane 1e $r#ie>$e cu $ur$# de mei 1$r%-i$# cu
?d%l%B. Cum 0%r !i le3a(i ace>$i %ameni de euhari1$ie2 de -Hinea >i 0inul din
al$e (#ri2 r%dul muncii al$%raF
Treuie 1# Al imi$#m -e Cri1$%1. Gi -u$em 1-une. ?El a lua$ nu %re"2
ere 1au ceaiB. Dar 1e -%a$e 1-une >i a>a. ?a !%l%1i$ alimen$ele %i>nui$e An
(ara unde $r#ia2 r%dul muncii %amenil%r l%culuiBK Inchi-ui(i-0#. dac# 1-ar !i
n#1cu$ An Vie$nam >i n%i de aici ar $reui 1# celer#m li$ur3hia cu ceai ?ca 1#
!acem cea a !#cu$ Cri1$%1B. Mul(i ar 1$ri3a. ?Ceaiul ace1$a nu e -en$ru n%i
decH$ iar#NB
Du-# eJ-an1iunea m%ndial# a &i1ericii2 acea1$# -r%lem# 1e mai -une
ici >i ac%l%. Gi $reuie 1# >$im ace1$ lucru. Treuie 1# An(ele3em >i de ce. Nu
e %-ri$ ca unii 1# d%rea1c# % li$ur3hie l%cal#2 >i a-r%-ia$# de 0ia(a -%-%rului
care % celerea"#. Mai ale1 c# e 0%ra de 1acramen$ul 1acramen$el%r /
Euhari1$ia. CH$ de1-re 1%lu(ie / da 1au nu / Duhul % 0a 1-une &i1ericii. N%i
1un$em -rea mici 1# decidem de -e acum.
?Dac# >i cHm-ul de mei >i a%r3 r%de1c 1-re 1la0a lui Dumne"eu2 -e
cHnd "iua cHnd ace1$e umile r%ade ale -#mHn$ului n%1$ru 0%r !i !#cu$e
euhari1$ieFB :An3e`m Ti$iamna S%nca / e-i1c%- de &%% - Dial1%=
<O

?M-am 3Hndi$ mul$ $im- c# dac# a> de0eni -a-#2 a> 1chima ma$eria
1acramen$el%r >i a> An$reuin(a -en$ru Euhari1$ie alimen$ele (#rii re1-ec$i0e.
%re" An China2 !%c# An Dr%enlanda2 &a%aul An &%rne%2 mani%cul An
A!ricaK
C#ci D%mnul nu a 1-u1. $ru-ul mei e1$e cu ade0#ra$ -Hine >i 1Hn3ele
meu 0in. Dar el a "i1. ?Tru-ul meu e1$e cu ade0#ra$ hran# >i 1Hn3ele meu
e1$e cu ade0#ra$ #u$ur#.B A$unci nu -%a$e de0eni %rice hran# >i %rice
#u$ur# Tru-ul >i SHn3ele luiF
Dar a1$#"i cred c# acea1$# iden$i$a$e uni0er1al# a 1emnului 1acru
a-ar(ine2 !#r# And%ial#2 in$en(iil%r di0ine.
Sun$em chiar $en$a(i 1# ne 1candali"#m -en$ru c# &i1erica Ca$%lic#
im-une -Hinea >i 0inul ca ma$erie a 1!in$ei 9er$!e ac%l% unde %amenii nu
m#nHnc# -Hine >i nu eau nici%da$# 0in.
Dar nu ar !i ace1$a semnul c# da$%ria n%a1$r# cre>$in# % de-#>e>$e cu
mul$ -e aceea de a aduce -Hine >i 0inF Nu e1$e2 An acela>i $im-2 da$%ria unui
cre>$in de a -r%cura -Hine cel%r care duc li-1#F De a->i Am-#r(i -Hinea cu
$%(i cei -e care Ai in0i$# 1# 1e comuniceF
Nu $reuie 1# le aducem d%ar S!Hn$a 9er$!#2 dar >i ma$eria 1a % -%a$e
%!eri An m%d 0i"iil2 cHnd % 0%r !i -r%cura$ mai An$Hi ei An>i>iF
In "iua An care Euhari1$ia 0a !i celera$# -e An$re3 -#mHn$ul2 ce %3#(ie de
1emni!ica(ii >i 1im%luri2 de -u$ere de c%muniune ca ac%-eri acea1$# ma$erie
a -Hinii >i a 0inuluiN Ea 0a -u$ea !i !%l%1i$# %riunde -en$ru Euhari1$ie cHnd 0a
!i r#1-Hndi$# -e1$e $%$ de 3ener%"i$a$ea ca$%lic#.
Pe m#1ur# ce Euhari1$ia -#$runde An lume2 ea e1$e 1emnul2 ar $reui 1#
!ie 1emnul c# Am-#r#(ia -Hinii >i a 0inului 1e r#1-Hnde>$e. 'ni$a$ea 9er$!ei
$reuie 1# !ie -receda$# de unirea inimil%r. ?Mer3i mai An$Hi de $e Am-ac# cu
!ra$ele $#uNB :M$ O2,C= Euhari1$ia e1$e 1emnul >i i"0%rul 1acri!iciului. Ea nu
-%a$e !i -e de-lin 1acri!iciu decH$ dac# Al -%a$e -r%duce2 Al r#1-Hnde>$e2 -e
m#1ur# ce 1emni!ic#.B :L%ui1 EVELY / Dumne"eu >i a-r%a-ele2 $raducere
din lima 3erman# de 1$uden$ Mihai DORC'=.
O1P78U6 EU9ARI1TIC
- O1-#(ul Am-#r$#>i$ -
PHinea >i 0inul2 r%ade ale muncii %amenil%r2 1un$ de1$ina$e a !i
Am-#r(i$e la ma1#. Gi Cri1$%1 a in1$i$ui$ Euhari1$ia la % ma1#2 la un os#) :In
)<2,=2 cu cei d%i1-re"ece a-%1$%li :M$ ,T2,U=. Euhari1$ia e1$e un %1-#(
Am-#r$#>i$. ?Lua(i >i mHnca(iKB :Lc ,,2)5=.
?CHnd a 0eni$ cea1ul2 I1u1 1-a a>e"a$ la ma1# cu a-%1$%lii 1#iKB :Lc
,,2)C=
'n %1-#( Am-#r$#>i$ e mai mul$ decH$ a mHnca. A mHnca2 a ea2 1un$
ac$e animalice >i dac# animalele m#nHnc# Am-reun#2 % !ac numai -en$ru a
%(ine mai mul$2 un re!u" al Am-#r$#>irii2 nu m#nHnc# Am-reun#2 ci An
ri0ali$a$e. La %mul umani"a$2 din c%n$ra2 cea mai mic# 3u1$are e de@a un 3e1$
uman. % celerarea ri$ual# a !amiliei2 a !ra$erni$#(ii2 a -rie$eniei2 a
%1-i$ali$#(ii2 a Am-#c#rii. In(ele3em2 deci c# 1im%lul 1acramen$ului
Euhari1$iei nu e1$e ac$ul de a mHnca ci acela de a c%munica An$r-% a$m%1!er#
-a$ern#. a->i c%munica hrana cu cine0a An1eamn# a-l recun%a>$e de !ra$e.
Sim%li1mul elemen$ar al Euhari1$iei A>i are l%cul unei me1e !r#(e>$i.
Sacramen$ul Euhari1$iei nu e -re"en(a real# a lui Cri1$%12 ci a-l mHnca -e
Cri1$%1.
S NU CON?UN%M OSPUL CU PREZENA REAL
Orice 1acramen$ e1$e -re"en(a real# a lui Cri1$%1. E -re"en$ An %rice
c%muni$a$e aduna$# An numele luiM care e1$e $ru-ul 1#u2 e -re"en$ An %rice %m
%$e"a$ An numele 1#u2 e -re"en$ An %rice ac$ al &i1ericii2 ac$ele ei 1un$ ac$ele
lui2 e -re"en$ An %rice Cu0Hn$ de Duhul S!Hn$. el An1u>i e Cu0Hn$ulK Nu
de1-re acea1$# -re"en(# real# a celui In0ia$ 0%rim aici2 ci de1-re #rezena
real) a lui I1u1 An h%1$ia c%n1acra$#.
Ei ine2 1-a c%n!unda$ -rea mul$ #rezena real) >i sacramentele
Eu/aristieiK
Pre"en(a uca$el%r An camer# 1au chiar -e ma1# nu ne 1a$ur# dac# nu le
c%n1um#m. Nu -u$em $r#i An -re"en(a real# a ace1$%r 1acramen$e. &i%l%3ic
-u$em $r#i numai dac# mHnc#m >i emM $r#im %mene>$e dac# mHnc#m >i em
Am-reun# al(ii An c%muniune !ra$ern#M $r#im An m%d di0in mHncHndu-l >i
Hndu-l -e Cri1$%1 Am-reun#.
La !el2 1acramen$ul in1$i$ui$ de Cri1$%1 e1$e (r-n2erea #-inii
c%n1acra$e2 Am-#r$#>irea cu 0inul c%n1acra$.
?Ace1$a e1$e $ru-ul meu2 ace1$a e1$e 1Hn3ele meuB2 de1i3ur e -re"en(a
real# / e !%ar$e im-%r$an$ >i 0%m mai 0%ri de1-re acea1$a / dar de ceF
Pen$ru a lua >i a mHnca2 -en$ru a lua >i a ea. Dar ia$# 1acramen$ulN
De )UU de ani ace1$ 1acramen$ e -rac$ic -ierdu$ -en$ru mul(i. Pen$ru
c# -r%$e1$an(ii 0edeau An Euhari1$ie un 1im-lu 1im%l. C%n$ra-re!%rma >i
C%nciliul Triden$in au in1i1$a$ a$H$ de mul$ a1u-ra -re"en(ei reale AncH$ 1-a
ui$a$ a1-ec$ul e1en(ial. ?mHnca(iK e(iKB 9an1eni1mul a da$ % mHn# de
a@u$%r. An l%c de a mHnca h%1$ia 2 cum a 1-u1 Cri1$%12 1e ad%ra An delir2 la
di1$an(#. Par$ici-area la 1acramen$ a !%1$ Anl%cui$# cu de0%(iuni !a(# de %1$ia
c%n1acra$#. -r%ce1iuni2 1alu$#ri2 inecu0Hn$#ri cu S!Hn$ul Sacramen$2K!#r#
Im-#r$#>anie.
Gi e % men$ali$a$e ine Anr#d#cina$#.
Num#ra(i An 1a$ele n%a1$re cH(i #ra(i 1e Am-#r$#>e1c "ilnic2 1au cel
-u(in duminicaK Du-# de"le3area -a1cal#2 num#ra(i -e %amenii care
Andr#"ne1c 1# 1e a-r%-ie de ma1a 1!Hn$# mai mul$ de %da$# ca du-# aceea 1#
-e$reac# anul !#r# 1# ?ea >i 1# m#nHnceBK Num#ra(i -ar%hii care2 du-# ce
au c%n1acra$ un ci%riu2 Ai ?Am-#r$#>e1c -e credinci%>i din ace1$ ci%riuB a>a
cum cere C%nciliulK >i unul 1im( :SC O<=. a mai mul$2 du-# un an2 1au
chiar mai mul$2 unii -ar%hi de1c%-er# ci%rii c%n1acra$e2 c%n1er0a$e cu
muce3aiM >i ia$# 1en1ul 1acramen$ului e 1#r#ci$2 >i 1acramen$ul An1u>i e
di1-re(ui$. C#ci 1acramen$ele2 1# nu ui$#m2 nu 1un$ e!icace decH$ a$unci cHnd
1un$ -rimi$e cu ade0#ra$2 eJ-erien(a % dem%n1$rea"#. DHndi(i-0# la a$H$ea
c#lu3#ri(e care 1e Am-#r$#>e1c 1in3ure :cu ce dre-$=2 1au Am-ar$ S!Hn$a
Im-#r$#>anie un%r -er1%ane 1$r#ine An $im- ce -re%(ii :care au ace1$ dre-$=
1un$ %li3a(i 1# cau$e n%i me$%de -a1$%raleK
Semnul euhari1$ic e1$e adunarea care c%n1acr# >i ia -ar$e la %1-#(ul
de @er$!#.
*Eu Sunt -inea vieii$ )rinii vo&tri au m-ncat man) 1n #ustie, &i
au murit$ -inea, care se #o2oar) "in cer, este "e a&a (el, ca cineva s)
m)n-nce "in ea, &i s) nu moar)$ Eu Sunt -inea vie, care s4a #o2or-t "in
cer$ %ac) m)n-nc) cineva "in #-inea aceasta, va tr)i 1n veac6 &i #-inea #e
care o voi "a Eu, este tru#ul Meu #e care 1l voi "a #entru viaa lumii$+ La
auzul acestor cuvinte, Iu"eii se certau 1ntre ei, &i ziceau@ *Cum #oate omul
acesta s) ne "ea tru#ul Lui s)4l m-nc)m'+ Isus le4a zis@ *A"ev)rat,
a"ev)rat, v) s#un, c), "ac) nu m-ncai tru#ul ?iului omului, &i "ac) nu 3ei
s-n2ele Lui, n4avei viaa 1n voi 1n&iv)$ Cine m)n-nc) tru#ul Meu, &i 3ea
s-n2ele Meu, are viaa ve&nic)6 &i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e a#oi$ C)ci
tru#ul Meu este cu a"ev)rat o /ran), &i s-n2ele Meu este cu a"ev)rat o
3)utur)$ Cine m)n-nc) tru#ul Meu, &i 3ea s-n2ele Meu, r)m-ne 1n Mine, &i
Eu r)m-n 1n el$+
7In 9,;L4J9<
- 'n %1-#( e % adunare -
Lumea n%a1$r# ir%cra$i"ea"#2 indu1$riali"ea"#2 "dr%i$# de ?-r%3re1B2
nu mai are $im- ca 1# 1e adune la % ma1# !r#(ea1c#. Ne hr#nim2 de1i3ur2
An!ulec#m2 ne And%-#m. %r mu>c#m din 1and0ici An mare 3ra#2 %ri An -au"a
de ma1# 1$#m lHn3# ma>in# cu -ache$ul An mHn#2 #$u(i -arc# An cuie2
An!ulecHnd -arc# An $#cere. Ci0ili"a(ieN
In &ilie >i la -%-%arele -e care le numim ?-rimi$i0eB -en$ru c# ri$mul
indu1$rial nu a di1$ru1 An ei 0al%rile umane2 %rice ma1# in$r%duce An
in$imi$a$e2 An An$Hlnirea cu al$ul2 cu Dumne"euK
A1$!el -e lHn3# alimen$e2 r%lul na$ural al me1ei :%1-#(ului= e1$e de a
reuni. PHinea 1u3erea"#2 a>a cum am amin$i$. C%la%rarea unui lan( An$re3
de me1erii >i de munci$%ri2 mai mul$ Anc#2 ne 1u3erea"# reunirea !amiliei An
@urul me1eiM c%muni$a$ea %amenil%r2 a 1u!le$el%r2 a inimil%rM Am-#r$#>irea
hranei -#mHn$e>$i >i 1-iri$uale.
CHnd li-1e>$e a!ec(iunea2 e % le3#$ur# de %n%are ne lea3# -e !iecare
din$re n%i cu %amenii. Nu e in0i$a$ un du>man %ri dac# e in0i$a$ Al !acem 1#
1$ea ca -e 1-ini2 nu 1# Al ier$#m. Dar cel In0ia$ $reuie c%n1idera$ un !ra$e ca
An -%0e>$ile ?1a3aB ale nem(il%r >i n%rdicil%r An care nu a0ea 0%ie nimeni 1#
A>i ucid# %a1-e$ele. In lumea ara# a-l $r#da -e c%me1ean era cea mai
m%n1$ru%a1# crim#. A r#mHne $r#d#$%r >i $%$u>i a lua Amuc#$ura -rie$eniei2
ar !i ce0a la !el ca la Iuda2 cel -%1eda$ de dia0%l. :In )<2,5=
'n %1-#( omenesc adun# !ra(i2 1au Ai !ace !ra(i -e cei aduna(i.
*%ar iat) c) m-na v-nz)torului Meu este cu Mine la masa aceasta$
Ne2re&it, ?iul omului Se "uce, "u#) cum este r-n"uit$ %ar vai "e omul
acela #rin care este v-n"ut El5+ =i au 1nce#ut s) se 1ntre3e unii #e alii cine
"in ei s) (ie acela care va (ace lucrul acesta$+
7Lc BB,B84BD<
- 'n %1-#( !ace !ra(i -
S# mer3em mai de-ar$eK In$r-un $ri2 An$r-% !amilie memrii 1e
c%n1ider# !ra(i -en$ru c# au 1$r#m%>i c%muni. 0ia(a 0ine din acela>i i"0%r.
Dac# 0in din !amilii2 din $riuri di!eri$eF R#mHne $%$u>i % -%1iili$a$e de a
de0eni !ra$e -en$ru $%$deauna. 1# ia -ar$e la un %1-#(. A$unci A>i Inn%ie>$e
0ia(a din acelea>i uca$e2 acela>i -%$ir2 deci de acum $%i 1un$ !ra(i. Ace1$a
e1$e 1en1ul cinei din &ilie >i din E0an3helie.
Ace1$a e1$e deci 1en1ul mi>c#$%r al Cinei D%mnului. ?Ace1$ Om in0i$#
la ma1# -e cei -#c#$%>i >i m#nHnc# cu eiNB 1-uneau !ari"eii 1candali"a(i. Au
>i de ceN Pr%!e$ul lui Dumne"eu2 >i -rin el2 Dumne"eu An1u>i 1e c%m-%r$# ca
un !ra$e al -#c#$%>il%rM ?0rea 1# !ac# -ar$e din $riul l%rB2 din clanul l%r2 de
-ar$ea l%rK de aceea le 0a 1-une. ?Iui(i du>manii 0%>$riB. El mHnca cu ai
1#i2 cu -#c#$%>ii. 0ame>ii2 -r%1$i$ua$e2 Eaheu2 Le0iK Ii Ancura@a cu c#ldur#.
?8erici(i cei chema(i la %1-#(ul MieluluiNB
Dac# -en$ru cei ce nu au -ierdu$ 1en1ul 0al%ril%r -r%!unde2 un %1-#(
c%mun Ai !ace 1# rena1c# din acela>i i"0%r2 cu a$H$ mai mul$ 1e An$Hm-l# ace1$
lucru la %1-#(ul euhari1$ic. La acea1$# ma1# a -Hinii 0ii 1e reali"ea"# uni$a$ea
real# >i mi1$eri%a1# a i1ericii. Im-#r$#>indu-ne cu Cri1$%12 c%munic#m cu
ceilal(i. ?-%$irul inecu0Hn$#rii -e care Al em2 nu e1$e %are Am-#r$#>irea cu
1Hn3ele lui Cri1$%1F PHinea -e care % !rHn3em nu e1$e %are ca Am-#r$#>irea cu
$ru-ul lui Cri1$%1F C#ci e % 1in3ur# -Hine 2 iar n%i $%(i !%rm#m un 1in3ur $ru-
-en$ru c# $%(i 1un$em -#r$a>i la acea1$# unic# -Hine.B :)C%r )U=
*e c-n" &e"ea Isus la mas), 1n cas), iat) c) au venit o mulime "e
vame&i &i #)c)to&i, &i au &ezut la mas) cu El &i cu ucenicii Lui$ ?ariseii au
v)zut lucrul acesta, &i au zis ucenicilor Lui@ *entru ce m)n-nc)
Anv))torul vostru cu vame&ii &i cu #)c)to&ii' Isus i4a auzit, &i le4a zis@ *Nu
cei s)n)to&i au tre3uin) "e "octor, ci cei 3olnavi$ %ucei4v) "e 1nv)ai ce
1nseamn)@ *Mil) voiesc, iar nu ,ert()5+ C)ci n4am venit s) c/em la #oc)in)
#e cei ne#ri/)nii, ci #e cei #)c)to&i$+
7Mt L,8K48D<
- 'n %1-#( e1$e cu0Hn$ -
In ac$ul nu$ri(iei r%%$ul uman2 3ura nu e decH$ !#lcile a-leca$e 1-re
lid. In a3a-a !r#(ea1c# 3ura e1$e u"e2 lim#2 "Hme$2 e cu0Hn$2
? c%n0er1a(ieB2 Am-#r$#>irea >$iril%r2 ideil%r2 1en$imen$el%r >i nu numai a
-Hinii >i a 1#rii. Mai ale1 cHnd 0inul de1chide -%r(ile 0e1eliei eJ-an1i0e a
c%n!iden(el%r. Se -une a$unci -e ma1# ceea ce e1$e An adHncul inimii.
neca"uri2 chinuri2 ucurii2 1-eran(e. Se eJ-un -r%iec$e2 1e de"a$ idei. Nu $%(i
1un$ de ac%rd2 de aceea $%mul mai urc# une%ri. Dar -acea A>i are ul$imul
cu0Hn$ An$r-un h%h%$ de rH1.
Li$ur3hia2 mai ale1 du-# a$H$ea 1ec%le de la$in# >i hiera$i1m nu ne-a
%i>nui$ 1# 0%rim la ma1a 1!Hn$#. De al$!el aici Cu0Hn$ul A>i a$in3e -unc$ul
culminan$ An c%n1acrare. ?Ace1$a e1$e $ru-ul meu...B T%$u>i 0a $reui nu
numai 1# re3#1im 1en1ul de-lin al cu0Hn$ului la acea1$# ma1#2 dar 1# 1-unem
>i n%i cu0in$e im-r%0i"a$e de !iecare2 eJ-rimHnd An$Hlnirea -lin# de c#ldur#.
Al$!el $inerii 0%r mer3e 1# cau$e la 1ec$e a$m%1!era -lin# de c#ldur# -e care
% iuea Cri1$%1 cu a-%1$%lii.
- 'n %1-#( e Am-#r$#>ire -
In 1!Hr>i$2 un %1-#( e1$e Am-#r$#>ire -en$ru c# e -rie$enie. A iui
An1eamn# a d#rui.
O ma1# la care !iecare e1$e %cu-a$ d%ar de 1ine nu mai e un %1-#(2 eu
am mai 1-u1-%. In ace1$ ca"2 3e1$ul nu are un 1en1 uman2 mai ale1 An$re
cre>$ini. Ne amin$im de cu0in$ele 1!Hn$ului Paul care % 1-unea 0erde An !a(#
c%rin$enil%r. PHinea2 uca$ele 1un$ -en$ru !iecareM -%$irul An1# $reuie 1#
$reac# din mHn# An mHn#2 de la u"e la u"e. ca -ri0irile2 "Hme$ele2 ideile >i
cu0in$ele. Im-#r$#>ireN
Se d# din unurile -r%-rii2 deci ceilal(i 1un$ a1er0i(i2 r#mHn da$%ri.
Dar a Am-#r$#>i e1$e cu $%$ul al$ce0a decH$ a daK
Din c%n$ra2 Am-#r$#>irea Ai !ace lieri. nu -%$ Am-#r$#>i decH$ ceea ce
>$iu c# am -rimi$. Nu Am-#r$#>e1c nimic de la mineM Am-#r$#>im din ceea ce
ne a-ar(ine -en$ru c# am -rimi$ de la Ta$#l din ceruri. Nu 1un$ i"0%rul
-r%-riei mele iuiri. Sun$ c%n>$ien$ c# am -rimi$ $%$ul2 >i An -rimul rHnd cHnd
!ra(ii >i 1ur%rile care Ami aduc a$H$a ucurie >i m# admi$ 1# -ar$ici- la $%$ ceea
ce 1un$ ei >i ace1$e 1im-le daruri -e care Dumne"eu ni le %!er#.
A1$!el Am-#r$#>irea e1$e recun%>$in(a !a(# de al(ii. recun%a>$erea lui
Dumne"eu2 recun%a>$erea cel%rlal(i2 recun%>$in(# !a(# de Dumne"eu >i !ra(i.
Acea1$a e1$e calea umilin(ei2 a mul(umirii2 a 3inecuv-nt)rii2 a eu/aristiei.
Chiar An$r-% ec%n%miei a$ee de ca-i$ali1m >i -r%-rie$a$e indi0iduali1$#2
un %m demn de numele 1#u A>i 0a $r#i me1ele An$r-% men$ali$a$e >i clima$ de
!ra$erni$a$e al c#rui ideal 0a !i -rima c%muni$a$e cre>$in# din Ieru1alim.
* Toi cei ce cre"eau, erau 1m#reun) la un loc, &i aveau toate "e
o3&te$ A&i vin"eau o2oarele &i averile, &i 3anii 1i 1m#)reau 1ntre toi, "u#)
nevoile (iec)ruia$ Toi 1m#reun) erau neli#sii "e la Tem#lu 1n (iecare zi,
(r-n2eau #-inea acas), &i luau /rana, cu 3ucurie &i cur)ie "e inim)$ Ei
l)u"au #e %umnezeu, &i erau #l)cui 1naintea 1ntre2ului noro"$+
*M-na e aceea care #ermite a#ariia (eei umane$ Antr4a"ev)r, ()r)
m-n), man"i3ule, ciocul, maPilarele sau colii atac) alimentele &i asta
im#lic) o violen)$ %ar c-n" m-na eli3erat) #rin #oziia vertical) a omului,
#rin"e alimentele, atunci (aa eli3erat) "e violen) "evine senin), se
lumineaz), se "estin"e &i se umanizeaz) #entru alte (uncii "ec-t cele
alimentare$ A3ia atunci (aa "evine c/i#, a"ic) z-m3et, #rivire &i mai ales
cuv-nt$ Z-m3etul, #rivirea sunt "e,a cumva cuvinte$+
7?rancois Earillon<
D9
5
E'QARISTIA
PREDTIRI
1ACRA/ENT A6 CREDIN8EI
I1$%ria -a$riei nu Ance-e cu &urei1$a2 nici cu Deceal 1au Traian /
i1$%ria &i1ericii >i chiar i1$%ria n%a1$r# cea mai -er1%nal# / Ance- de laK
Crea(ieN Pen$ru a re3#1i r#d#cinile n%a1$re ?cre>$ine>$iB - ?ca cre>$iniB -
$reuie 1# 1-unem nu numai ?a-%1$%liiB2 ci ?1$r#m%>ii n%>$ri e0reiBM mai
mul$ chiar. ?1$r#m%>ii n%>$ri2 -rimii %ameni.B
Pen$ru a a@un3e la 1acramen$ul euhari1$iei2 dac# 0rem 1# Ai An(ele3em
im-%r$an(a2 dinc%l% de 1im%luri2 $reuie deci2 1# ne An$%arcem la un $im-
an$eri%r al lui Cri1$%12 la i"0%rul $im-ului2 ?la Ance-u$B2 la Crea(ie.
*EL ESTE ANAINTE %E TOATE+
Nu am ui$a$ -rimul ca-i$%l. MHn$uirea %mului e le3a$# de Alian(a de
iuire -e care Dumne"eu nu Ance$ea"# 1# % Ancheie el. Ince-Hnd cu crea(ia2
care e1$e -rimul har2 -rima Alian(#2 -rimul sacrament al An$Hlnirii cu Ta$#l.
Dumne"eu e1$e iuire. Primul 1#u 3e1$ de iuire e1$e crea(ia. 'n 3e1$
imen1 cH$ uni0er1ul . 'n 3e1$ -ermanen$2 c%n$inuu2 -en$ru c# crea(ia nu e un
?a !%1$ %da$#B ci ?acumB un i"0%r. Crea(ia e1$e inima lui Dumne"eu care 1e
d#ruie>$e mereu.
Dar % inim# nu -%a$e r#mHne la -rimul 3e1$ de iuire. Oare e 1u!icien$
-en$ru -#rin(i 1# dea 0ia(# c%-iluluiF Treuie 1# Al hr#nea1c#2 1# Al !%rme"e2
1# Al eliere"e2 1# Al creasc) -Hn# 0a !i %m ma$ur2 ca >i -#rin(ii lui la ni0elul
l%r.
Crea(ia e1$e deci2 -e cale de a !i #er(ecionat) de Dumne"eu. E ce0a
care urc# de la Ance-u$2 1-re % !rumu1e(e mai mare2 1-re % -lin#$a$e a 0ie(ii2
1-re % c%n>$iin(# mai -r%!und#2 1-re umani"are2 1-re di0ini"are. 'rc#F Nu2 e
$ra1#2 ridica$# 1-re un P%l di0in care e1$e chiar I1u1 Cri1$%1.
G$im c# An cr%m%"%mii %0ulului uman2 imedia$ du-# !ecunda(ie2
3enele 1un$ de@a -re"en$e >i ac$i0e -en$ru a a1i3ura $ran1mi$erea carac$erel%r
eredi$are care 0%r a-#rea %da$# cu cre>$erea. Dac# ar -u$ea cine0a 1#
ci$ea1c# minuna$a -r%3ramare minia$ural#2 An1cri1# An emri%nul
micr%1c%-ic2 acela ar >$i Anda$# ce 0a !i c%-ilul2 An a!ar# de ale3erile lui
liere. PHn# >i cul%area %chil%r >i a -#ruluiN La !el2 Anc# de la Crea(ie % !%r(#
0i$al# cheam# >i a$ra3e %menirea >i lumea 1-re -leni$udinea lui Dumne"eu.
Acea1$# !%r(# e1$e Per1%an#2 e1$e Cu0Hn$2 Cu0Hn$ul In$ru-a$2 I1u1 Cri1$%1
-re"en$ An inima lui -en$ru a % $ran1!%rma >i an$rena -Hn# la di0ini"are. Inc#
de la Ance-u$2 %mul2 uni0er1ul 1un$ -r%3rama(i de I1u1 Cri1$%1 An0ia$. Ci!rul2
adic# 1en1ul 1cri12 dar 1acru / ci!rul au$en$ic al lumii e1$e Cristos 1n voi,
s#erana slaveiI:C%l )2,5=.
8iul 0e>nic al Ta$#lui e1$e Crea$%r2 cu Ta$#l >i cu Duhul. El e1$e Al!a
:-rima li$er# din al!ae$ul 3rece1c=2 Ance-u$ul lumiiK dar el e1$e >i Ome3a
:ul$ima li$er#=2 Am-linirea. Punc$ul de -lecare >i -unc$ul de 1%1ire. Gi $%$ ce
e1$e An$re ace1$e -unc$e. C#ci -rin An$ru-area 1a el e1$e >i crea$ur#2 %m An$re
%ameni2 $ru-2 Anc%n@ura$ de ma$erie -en$ru a c%nduce $%a$e la Pleni$udinea
0i(ii di0ine2 c#ci el 1in3ur >$ie calea. Numai el e1$e calea.
?Slu@i$%rul ei am !%1$ !#cu$ eu2 du-# i1-r#0nicia -e care mi-a da$-%
Dumne"eu -en$ru 0%i ca 1# An$re3e1c Cu0Hn$ul lui Dumne"eu. Vreau 1# "ic.
$aina (inu$# a1cun1# din 0e>nicii >i An $%a$e 0eacurile2 dar de1c%-eri$# acum
1!in(il%r Lui2 c#r%ra Dumne"eu a 0%i$ 1# le !ac# cun%1cu$ care e1$e %3#(ia
1la0ei $ainei ace1$eia An$re Neamuri2 >i anume. Cri1$%1 An 0%i2 n#de@dea
1la0ei. Pe El Il -r%-%0#duim n%i2 >i 1!#$uim -e %rice %m2 >i An0#(#m -e %rice
%m An $%a$# An(ele-ciunea2 ca 1# An!#(i>#m -e %rice %m2 de1#0Hr>i$ An Cri1$%1
I1u1.B :C%l )2,O-,+=
Dac# a> Andr#"ni 1# !ac % c%m-ara(ie a> "ice. nu numai c# el a
c%n1$rui$ ma>ina2 dar An1u>i % c%nduce An $im-ul c%ncur1ului. Con"uce An
dulu 1en1. diri@ea"# e0%lu(ia %mului >i a lumii / Am-reun# cu Ta$#l >i cu
Duhul >i el e1$e c%nduc#$%rul.
*El este c/i#ul %umnezeului celui nev)zut, cel 1nt-i4n)scut "in toat)
zi"irea$ entru c) #rin El au (ost ()cute toate lucrurile care Sunt 1n ceruri &i
#e #)m-nt, cele v)zute &i cele nev)zute@ (ie scaune "e "omnii, (ie "re2)torii,
(ie "omnii, (ie st)#-niri$ Toate au (ost ()cute #rin El &i #entru El$ El este
mai 1nainte "e toate lucrurile, &i toate se in #rin El$ El este Ca#ul tru#ului,
al Cisericii$ El este 1nce#utul, cel 1nt-i4n)scut "intre cei mori, #entru ca 1n
toate lucrurile s) ai3) 1nt-ietatea$ C)ci %umnezeu a vrut ca toat)
#lin)tatea s) locuiasc) 1n ElI+
7Col 8,8J48L<
LITRU>GIA *CON%UCE+
Acea1$# m#rea(# mi>care de di0ini"are e1$e 1im%li"a$# An chi-
de%1ei$ An Euhari1$ie. La c%n1acrare2 elemen$ele ma$eriale ale lumii2
-Hinea2 0inul 1un$ c%n0er$i$e An $ru-ul >i 1Hn3ele 8iului lui Dumne"euN Prin
-u$erea Duhului S!Hn$2 crea(ia e -#$run1# >i de 1$r#lucirea celui In0ia$ >i
de0ine -leni$udinea lui. ?Ace1$a e1$e $ru-ul meu2 ace1$a e1$e 1Hn3ele
meuKNB
?Euhari1$ia nu e numai un 1emn al lui Dumne"eu >i e1$e -rin 1im-lul
!a-$ c# a ie>i$ din mHinile luiM nu e1$e numai -ur$#$%area harului 1#u :ca al$e
1acramen$e=. Transsu3staniat)2 ea e1$e 0ia(a 0e>nic#2 $ru-ul 8iului lui
Dumne"eu.
Euhari1$ia re0elea"# a1$!el ul$imului 1en1 al ac$ului crea$%r al lui
Dumne"eu. chemarea An$re3ii crea(ii. Acea1$# 1emni!ica(ie nu e1$e da$# de
%ri3inea 1a di0in#2 crea(ia ei din nimic2 ca >i cum Dumne"eu2 du-# ce ar !i
(inu$-% An mHini ar !i arunca$-% An cercul %r al 1ec%lel%r2 An nean$ul lumii
c%1mice care 1e An0Hr$e An cerc Anchi1 !#r# 1# -r%3re1e"e. Din c%n$ra e mai
de3ra# % -r%3re1ie a ma$eriei 1-re %m2 a %mului 1-re Cri1$%1 >i a lui
Cri1$%1 1-re Ta$#l. Acea1$# An$%arcere >i a cre>$erii 1-re Dumne"euK a
1emni!ica$ An$r-un m%d care de-#>e>$e $%a$e celelal$e 1acramen$e -rin
Euhari1$ie. In m%men$ul c%n1acr#rii2 cHnd -Hinea >i 0inul2 ro" al
#)m-ntului &i al muncii oamenilor2 de0in Tru-ul lui Cri1$%12 1-re
Dumne"eu. Prede1$ina$ de Ta$#l2 chema$ la eJi1$en(# de 8iul2 c%ndu1 de
Duhul S!Hn$ care Ai mi>c# -e $%(i c%-iii lui Dumne"eu2 %mul >i crea(ia
re-re"en$a$# -rin el 1e An$%arce la Ta$#l ac%l% unde 1e 3#1e>$e 8iul2 unde
d%mne>$e iuirea DuhuluiK N#1cu$# An inima lui Dumne"eu2 crea(ia2
1chima$# :$ran11u1$an(ia$#= 0e>nic % lau") a slavei /arului s)u. :E! )2T=B
/ :Lucien DEISS=
<5
? C%n1acrarea Ande-line>$e An -Hine >i 0in $%a$# 0%ca(ia %mului >i
1!Hr>i$ul uni0er1ului. In Euhari1$ie dulul elemen$ al lumii -Hinea >i 0inul
ara$# ce 1e 0a An$Hm-la lumii An$re3i >i %mului An1u>i2 c%n1iderHnd $%a$e An
lumina An0ierii.B :Du1$a0e MARTELET=
<+
Deci euhari1$ia e1$e aceea care c%nduce. S!Hr>i$ul lumii e an$ici-a$ de
Li$ur3hie.
Ea reali"ea"# deci de0enirea di0in# a %mului >i a uni0er1ului.
* Eu/aristia este marea ,ert() a lau"ei #rin care Ciserica vor3e&te 1n
numele 1ntre2ii 2eneraii$ Antr4a"ev)r 1n Eu/aristie e #rezent) lumea #e
care %umnezeu a 1m#)cat4o cu sine@ 1n #-ine &i 1n vin, 1n #ersoana
cre"incio&ilor &i 1n ru2)ciunile #e care el le o(er) #entru el &i #entru toi
semenii$ Cre"incio&ii &i ru2)ciunile lor sunt unii 1n #ersoana lui Cristos &i
sunt trans(ormai &i #rimii #rin mi,locirea lui$ Ast(el, Eu/aristia reveleaz)
lumii ce va "eveni ea$+
7Consiliul Cisericilor 4 8LH9<
DL
SACRAMENTUL ALIAN!EI
?Acea1$a e1$e -%$irul 1Hn3elui mei2 al N%ului >i Ve>nicului
Le3#mHn$B2 1e 1-une An $%a$e ru3#ciunile euhari1$ice. Ace1$e cu0in$e 1un$ ca
un ec%u An amin$irea e0an3heli>$il%r >i a 1!Hn$ului Paul. ? Ace1$a e1$e 1Hn3ele
meu2 1Hn3ele Alian(ei2 0#r1a$ -en$ru cei mul(i.B :M$ ,T2 ,+M Mc )C2,C= /
?ace1$ -%$ir e1$e n%ua Alian(# An 1Hn3ele meu 0#r1a$ -en$ru 0%iB :Lc ,,2,UM
)C%r ))2,O=.
A1$!el euhari1$ia e d%mina$# de ideea de reali$a$e a Alian(ei. E
Anr#d#cina$# An Alian(#. Euhari1$ia 1m#line&te Alian(a.
G$im 1emni!ica(ia 0eri3he$el%r -e care le -ur$#m An de3e$2 cum ele
1im%li"ea"# d#ruirea $%$al#2 $ru- >i 1u!le$2 -en$ru % 0ia(# de iuire. Dar >$im
ce e Alian(a cu A mareF Din acea1$# Alian(# A>i $ra3 eJi1$en(a celelal$e. Ele
Ai 1un$ sacrament2 1im%l. Am Ancerca$ 1# d#m un re-er An -rimul ca-i$%l2 -.
,O 11. Dar aici $reuie 1# a-r%!und#m acea1$# $em# An -er1-ec$i0a euhari1$iei.
C#ci euhari1$ia e1$e sacramentul Alianei. SHn3ele -rea 1cum- e
s-n2ele Le2)m-ntului. Ce 1# An(ele3em -rin a1$aF Ce $r#im -rin acea1$aF
G$im cum i-a -re3#$i$ I1u1 -en$ru euhari1$ie -e cei d%i ucenici de la
Emau1. Le-a 1-u1. ?O2 ne-rice-u(il%r >i 3re%i la a crede $%$ ce a(i 0e1$i$
-r%r%ciiN Nu $reuie %are Cri1$%1 1# 1u!ere >i 1# in$re An 1la0a 1aF Gi Ance-Hnd
cu M%i1e >i $recHnd -rin -r%r%ci2 l-ea in$er-re$a$ Scri-$urile An ceea ce Al
-ri0ea -e el.B :Lc ,C2 ,O-,5=
Moise :1e mai 1-une >i Le3ea= 1un$ cele cinci c#r(i cu care Ance-e
&ilia. Dene"a2 Le0i$ic2 Numeri2 Deu$er%n%mul.
*Materialele #e care le (olose&te eu/aristia cre&tin) sunt cu totul
altceva "ec-t o sim#l) materie 3rut)$ Ele sunt ca ni&te #ietre &le(uite,
lucrate cu mult) mi2al)$ Nici m)car o iot) "in ceea ce a (ost 2ravat nu se va
&ter2e$
Nu mai #utem #leca "e la zero cu #rimele (ormule eu/aristice cre&tine
a&a cum se #oate #orni cu Evan2/eliile "e la zero$ Antr4un caz ca &i 1n altul,
ePist) Eec/iul Testament #este care nu se #oate s)ri$ C)ci "ac) #rovi"ena
a ,u"ecat ca necesar) aceast) eta#) nu avem "re#tul &i nici #osi3ilitatea s)
o ")m la o #arte$+
7Louis COUQER<
;K
- Alian(ele -r%mi1iunii -
V%rind de1-re $im-urile 0ie(ii l%r -#3Hne2 1!Hn$ul Paul 1crie
cre>$inil%r din E!e1. ?Amin$indu-0# c# -e a$unci era(i !#r# Cri1$%12K 1$r#ini
de alian(ele -r%mi1iunii2 !#r# 1-eran(# >i !#r# Dumne"eu An lume.B :E! ,2)<=
el crede c# e ne1-u1 de im-%r$an$# alian(a -r%mi1iunii -en$ru mHn$uire. Iar
n%iFK G$im ce 1un$ ace1$e aliane ale #romisiunii !#r# de care ar !i ()r)
s#eran) &i ()r) "e %umnezeu 1n lume. Ce !el de alian(eF Ce !el de
-r%mi1iuniFK
P%a$e Ami 0e(i 0%ri de1-re M%i1e >i de1-re Sinai >i nu 3re>i(i. Dar
dac# Al 1$udia(i -e M%i1e >i Alian(a de -e Sinai2 0e(i !i $rimi>i de Scri-$ur# la
A0ram. Dumne"eu reAnn%ie>$e cu M%i1e Alian(a Ancheia$# cu A0ram.
Marele 3e1$ al lui A0ram e -e cale de a !i ui$a$ An !a0%area lui M%i1e.
T%$u>i cei d%i e0an3heli>$i ai c%-il#riei lui I1u12 Ma$ei >i Luca2 cred c# e1$e
nece1ar 1# 1ulinie"e -rin 3eneal%3ie c# I1u1 e1$e !iul lui A0ram. M%$i0ul.
Pr%mi1iuneN :C!. M$ )2)11M Lc <2,<11=.
Gi cele d%u# mari cHn$ece e0an3helice / &enedic$u1 >i Ma3ni!ica$ - -e
care li$ur3ia cre>$in# le reia An !iecare "i la Laude >i la Ve1-ere2 ca d%i 1$Hl-i
ai credin(ei >i 1-eran(ei 1ale2 ace1$e d%u# imnuri nu Al e0%c# -e M%i1e2 ci -e
A0ram2 a$unci cHnd 0%re1c de In$ru-area lui I1u1 >i MHn$uirea lumii.
?&inecu0Hn$a$ 1# !ie D%mnul Dumne"eul lui I1rael -en$ru c# a 0i"i$a$
>i a r#1cum-#ra$ -e -%-%rul 1#u. Gi a ridica$ % -u$ere de mHn$uire An ca1a lui
Da0id2 1lu@i$%rul 1#uK A1$!el A>i ara$# Andurarea !a(# de -#rin(ii n%>$ri >i A>i
aduce amin$e de le3#mHn$ul lui cel 1!Hn$ -%$ri0i$ cu @ur#mHn$ul -rin care 1e
@ura1e -#rin$elui n%1$ru A0ramKB
?Su!le$ul meu -ream#re>$e -e D%mnulK care >i-a adu1 amin$e de
Andurarea 1a2 de Pr%mi1iunea -e care a !#cu$-% -#rin(il%r n%>$ri2 lui A0ram >i
urma>il%r lui An 0eci.B
?Maria nu ci$ea"# al$ nume2 nu d# mul$e re!erin(e2 0%re>$e -u(in2 dar
cHnd ne 0%re>$e de1-re cine0a 0%re>$e de 1-re A0ram >i de -r%mi1iunea
!#cu$# lui A0ram >i urma>il%r lui2 deci n%u#2 urma>il%r lui A0rama.
Cu A0ram Ance-e $%$ul. >i mai An$Hi dial%3ul -e care Dumne"eu Al
lea3# cu %mul. Dumne"eu An c#u$area %muluiKB :9ac]ue1 LOOR=
C)
- ?Ta$#l $u$ur%r credinci%>il%rB -
Cu A0ram -e care Dumne"eu Al 0a numi A0raam du-# ce 0a Ancheia
Alian(a :Dn )52O=2 &ilia in$r# An i1$%rie. T%$ul Ance-e -e la )+OU A.C. An
$im-ul -rimei dina1$ii ail%niene2 An %ra>ele 'r2 Qaran / l%cali$#(i de1-re
care arhe%l%3ia ul$imil%r decenii ne %!er# a$H$ea d%cumen$e de e-%c#2 mai
ale1 miile de $#li(e 1cri1e2 arhi0ele re3il%r din Mari / ca-i$ala Caldeei.
Ac%l% >i a$unci a lua$ Dumne"eu ini(ia$i0a de a 1e re0ela. A0raam
cun%a>$e % eJ-erien(# in$eri%ar# ului$%are. Dumne"eu Ai 0%re>$eK
?Pleac# din (ara $a2 din !amilia >i din ca1a -#rin(il%r r#iKB Imedia$ ce
cu0Hn$ul lui Dumne"eu ie1e din $#cere2 !ie An "%rii credin(ei2 !ie An diminea(a
li$ur3iei2 ne arunc# 1-re un Al$ul2 1-re El. A>a e >i mi>carea MHn$uirii.
Dumne"eu nu 1e lea3# de nimeni -en$ru a-l l#1a -rad# $recu$ului 1#u2 1cla0ul
-#mHn$ului2 al id%lil%r2 al -r%-riei 1ale 3ri@i. V%r $reui $recu$e mul$e rHuri2
-u1$iuri2 0a $reui 1# !ie 1chima$ -#mHn$ul >i chiar "eulK ?I%1ua a "i1
An$re3ului -%-%r. ?A>a 0%re>$e D%mnul2 Dumne"eul lui I1rael. ?P#rin(ii
0%>$ri Terah2 $a$#l lui A0raam >i $a$#l lui Nah%r2 l%cuiau An 0echime de
cealal$# -ar$e a RHului :Eu!ra$=2 >i 1lu@eau al$%r dumne"ei. Eu am lua$ -e $a$#l
0%1$ru A0raam din cealal$# -ar$e a RHului2 >i l-am -ur$a$ -rin $%a$# (ara
CanaanuluiMKB :I%1 ,C2,-<=
?Mer3i An (ara -e care (i-% 0%i ar#$a euKB Prima e$a-# a credin(ei. a
ne l#1a -rin>i. Nu >$ia nimic de1-re (ara aceea -en$ru c# 1in3ura (ar# de care
era le3a$ era Dumne"eu. A0en$ura -%-%rului Ance-e aici. ?S-re $ine P#mHn$
!#3#dui$2 -%-%rul A>i Anal(# mHinileKB Via$icul -r%ce1iunii -en$ru care
A0ram a !#cu$ -rimul -a1 e $%cmai S!Hn$a Im-#r$#>anie.
E-i1$%la c#$re e0rei :))2+= ne ara$# im-%r$an(a credin(ei -a$riarhului.
?Prin credin(#2 cHnd a !%1$ chema$ 1# -lece An$r-un l%c -e care a0ea 1# Al ia ca
m%>$enire2 A0raam a a1cul$a$ >i a -leca$ !#r# 1# >$ie unde 1e duce. Prin
credin(# a 0eni$ >i 1-a a>e"a$ An (ara !#3#duin(ei2 ca An$r-% (ar# care nu era a
lui >i a l%cui$ An c%r$uri ca >i I1ac >i Iac% care erau Am-reun# m%>$eni$%ri cu
el ai aceleia>i alian(e. C#ci el a>$e-$a ce$a$ea care are $emelii $ari2 al c-rui
me>$er >i "idi$%r e1$e Dumne"euB. un P#mHn$ n%u >i necun%1cu$K
?In credin(# au muri$ $%(i ace>$ia2 !#r# 1# !i c#-#$a$ lucrurile !#3#dui$e.
ci d%ar le-au 0#"u$ >i le-au ura$ de ine de de-ar$e2 m#r$uri1ind c# Sun$
1$r#ini >i c#l#$%ri -e -#mHn$. Cei ce 0%re1c An !elul ace1$a2 ara$# de1lu>i$ c#
Sun$ An c#u$area unei -a$rii. Dac# ar !i a0u$ An 0edere -e aceea din care
ie>i1er#2 ne3re>i$ c# ar !i a0u$ 0reme 1# 1e An$%arc# An ea. Dar d%reau % -a$rie
mai un#2 adic# % -a$rie cerea1c#. De aceea lui Dumne"eu nu-i e1$e ru>ine 1#
Se numea1c# Dumne"eul l%r2 c#ci le-a -re3#$i$ % ce$a$e.B :E0 ))2)<-)T=
S# c%n1ider#m >i al d%ilea elemen$. ?V%i !ace din $ine un neam mare2
1-une Dumne"eu2 >i $e 0%i inecu0Hn$a. V%i !ace numele $#u mareK In $ine
0%r !i inecu0Hn$a$e $%a$e !amiliile -#mHn$ului.B
&#$rHnului A0raam de -e1$e 5U de ani >i Sarei cea 1$eril# le d#
Dumne"eu ca urma>i / un -%-%rM mai mul$. ?In el 0%r !i inecu0Hn$a$e $%a$e
!amiliile -#mHn$uluiB2 !ii l%r 0%r !i numer%>i ca !irele de ni1i- >i ca 1$elele de
-e cer :Den )<2)TM )O2O=. ?Lui >i urma>il%r lui i-a !%1$ adre1a$# -r%mi1iunea
c# 0%r -rimi ca m%>$enire lumea An$rea3#B :Rm C2)<=. Deci !iecare2 e0reu
1au nu2 0a da$%ra 0ia(a 0e>nic# lui I1u1 / urma>ul lui A0ram. A1$!el 1e 0a
Am-lini acea1$# Pr%mi1iune.
A0ram2 ?Prie$enul lui Dumne"euB :I1 C)2+=2 a -leca$. l-a cre"u$ -e
Dumne"eu -e cu0Hn$ >i a a>$e-$a$ im-%1iilul. A1$!el ? nimeniB nu i-a !%1$
e3al An m#rire :Sir CC2)*=. Tradi(iile e0reie>$i >i cre>$ine Al -r%clam# ?$a$#l
$u$ur%r cel%r care 1e 0%r na>$e din credin(a luiB. :Rm C2))=
In$rea3a i1$%rie a -%-%rului lui Dumne"eu2 i1$%ria $u$ur%r -%-%arel%r2
i1$%ria MHn$uirii / -%rne1c de la acea1$# chemare >i de la ace1$ r#1-un1K De
la ace1$ i"0%r de1chi1 de 1$erili$a$ea lui A0ram2 Anl%cui$ de 0ir3ini$a$ea
Mariei >i de la credin(a l%r care 1-une %a !#r# 1# e"i$eK
Credin(a acea1$a -re3#$e>$e >i -rime>$e An$ru-area 8iului lui
Dumne"eu2 8iul lui A0ram2 8iul 8eci%arei2 !ra$e uni0er1al al $u$ur%r
%amenil%r2 Via(a2 mHn$uirea lumii.
?E1$e %are ce0a -rea 3reu -en$ru D%mnulFB :Dn )+2)C=. Acea1$# !ra"#
anun(# c%nce-erea miracul%a1# a lui I1ac. E relua$# de An3erul &unei 0e1$iri
-en$ru a % a1i3ura -e Maria de1-re c%nce-erea 0ir3inal# a lui I1u1.:c!. Lc
)2<5=
- N%ul >i Ve>nicul Le3#mHn$B -
Prin Pa>$ele 1#u. / m%ar$ea >i In0ierea / I1u12 8iul lui A0ram2 8iul lui
Dumne"eu :Lc <=
). In$r# -er1%nal An !ericirea 0e>nic#2 ade0#ra$a (ar# -r%mi1# >i
necun%1cu$# de n%i. El de1chide -%r(ile -en$ru lumea An$rea3#.
,. ?A$ra3e la el $%(i %ameniiB :In ),2<,= An m%d %ri"%n$al2 -e $%(i care
!ac -ar$e din -%-%rul lui Dumne"eu >i care !ace din ei % 1in3ur# !amilie de
!ra(i2 mai mul$ un 1in3ur $ru- :Rm ),2O= deci % 1in3ur# de1cenden(#
1-iri$ual# a lui A0eam 2 r%dul credin(ei 1ale. ?I1u1 1-uneK c%-iii -e care mi
i-a da$ Dumne"euKB adic# ? urma>ii lui A0ramB :E0 ,2)<.)T=.
<. ?A$ra3e la elB An m%d 0er$ical 1-re Ta$#l unde 1-a urca$2 -e ace1$
-%-%r al lui Dumne"eu care 1e na>$e2 mer3e >i m%are din 3enera(ie -Hn# la
Paru1ia !inal#. de1cenden(a uni0er1al# -r%mi1# lui A0ram. Prin 1acramen$e2
cel -u(in -rin %$e"ul d%rin(ei >i mai ale1 -rin euhari1$ie2 el c%n$inu# >i duce
la Ande-linire ? de1#0Hr>irea lui An$r-% ne1!Hr>i$# mi3rareB2 % neAnce$a$#
? $recereB2 ? dinc%l% de 8lu0iulB m%r(ii2 1-re 0e>nicie. ?Dac# m#nHnc#
cine0a Tru-ul meu >i ea 1Hn3ele meu 1-re Via(a 0e>nic# >i eu Al 0%i An0ia
An "iua de a-%i.B :In T2OC=
*C)ci toi Suntei (ii ai lui %umnezeu, #rin cre"ina 1n Cristos Isus$
Toi care ai (ost 3otezai #entru Cristos, v4ai 1m3r)cat cu Cristos$ Nu mai
este nici Iu"eu, nici >rec6 nu mai este nici ro3 nici slo3o"6 nu mai este nici
#arte 3)r3)teasc), nici #arte (emeiasc), (iin"c) toi Suntei una 1n Cristos
Isus$ =i "ac) Suntei ai lui Cristos, Suntei *s)m-na+ lui Avraam,
mo&tenitori #rin ()2)"uin)$+
7>al D,B94BL<
*%U R0N%UIALA LUI MELCGISE%EC+
E-i1$%la c#$re E0rei re"um# mi1$erul i1$%riei mHn$uirii An ace1$e
cu0in$e.
?8iul2 du-# ce a !%1$ !#cu$ de1#0Hr>i$2 1-a !#cu$ de1#0Hr>i$2 1-a !#cu$
-en$ru $%(i cei care Al a1cul$# cau"# de mHn$uire 0e>nic# el care a !%1$ numi$
de Dumne"eu Mare Pre%$ du-# rHnduiala lui Melchi1edec.B :O2+-)U=
Am 0#"u$ c# A0raam e 1u-eri%r lui M%i1e. Prin urmare -re%(ia lui
Ar%n2 !ra$ele lui M%i1e2 0a !i Anl%cui$# de I1u1 Cri1$%12 cu % -re%(ie
1u-eri%ar# ?du-# rHnduiala lui Melchi1edecB :52)-,+=2 -re%(ie -e care %
de1c%-erim -rin A0raam. aceea a euhari1$iil%r n%a1$re. Ia$# !a-$ele. re3i
-r#d#$%ri l-au lua$ -ri"%nier -e L%$2 ne-%$ul lui A0raam2 Am-reun# cu
!amilia2 Al -rind2 >i Al elierea"# -e L%$ >i !amilia 1a2 luHnd % mare -rad#. La
An$%arcere2 $rec -rin$r-un %ra> numi$ Salem / Pace / care 0a de0eni celeru >i
1!Hn$ 1u numele de Ieru1alim. Or2 ace1$ %ra> ace e c%ndu1 de un re3e
de1-re care nu 1e cun%>$ea mai nimic. nici 1$r#m%>ii2 nici urma>ii. Se numea
Melchi1edec / ? re3ele dre-$#(iiB / :Den )C2)+-)*=2 numea Melchi1edec
-re%$ul ade0#ra$ului Dumne"eu2 1in3urul2 acela a lui A0raam >i al lui I1u1
Cri1$%1.
Ace1$ -er1%na@ mi1$eri%1 e -re"en$a$ de P1almul ))U ca !i3ur# a lui
Me1ia2 re3e >i -re%$. Acea1$# a-licare la -re%(ia lui Cri1$%1 e de"0%l$a$# An
1cri1%area c#$re E0rei2 ca-i$%lul VII. Tradi(ia -a$ri1$ic# 0a accen$ua
a1-ec$ele cel mai im-%r$an$e ale ace1$ei -re%(ii.
). Melchi1edec aduce ? mai An$Hi -Hine >i 0inB2 de ceF Pen$ru % @er$!#
ri$ual#F Nu. Pen$ru a le Am-#r(i cu A0raam >i An1%(i$%rii 1#i. E un 3e1$ de
%1-i$ali$a$e un ri$ de -rimire al 1$r#inil%r2 e un %1-#( / 1acru 1au nu2 e mai
-u(in im-%r$an$ un %1-#( Am-#r(i$ An$re d%u# ra1eM 1emn de alian(# !ra$ern#.
In -Hine >i 0inul adu1e lui A0raam2 1!in(ii -#rin(i 0%r 0edea % !i3ur# a
euhari1$iei >i chiar % ade0#ra$# @er$!#. Acea1$# in$er-re$are a !%1$ -rimi$# >i de
Can%nul Li$ur3hiei. Acea1$# An$Hm-lare -%a$e !i -u1# al#$uri de 1-#larea
-ici%arel%r din E0an3helia lui I%an2 1au de rela$area in1$i$uirii euhari1$iei.
De1$ul lui Cri1$%1 care indic# im-ac$ul -rac$ic. -rimire. C%muniune !ra$ern#2
1lu@ire. ?lua(i >i mHnca(i2Ke(i $%(iB2 ia$# Li$ur3hiaN
?T%$ a>a >i Cri1$%12 nu Gi-a lua$ 1in3ur 1la0a de a !i Mare Pre%$2 ci %
are de la Cel ce I-a "i1. ?Tu e>$i 8iul Meu2 a1$#"i Te-am n#1cu$.B Gi2 cum "ice
iar#>i An$r-al$ l%c. ?Tu e>$i -re%$ An 0eac2 du-# rHnduiala lui Melchi1edec.B El
e1$e Acela care2 An "ilele 0ie(ii Sale -#mHn$e>$i2 aducHnd ru3#ciuni >i cereri
cu 1$ri3#$e mari >i cu lacr#mi c#$re Cel ce -u$ea 1#-L i"#0ea1c# de la
m%ar$e2 >i !iind a1cul$a$2 din -ricina e0la0iei Lui2 cu $%a$e c# era 8iu2 a
An0#(a$ 1# a1cul$e -rin lucrurile -e care le-a 1u!eri$. Gi du-# ce a !%1$ !#cu$
de1#0Hr>i$2 S-a !#cu$ -en$ru $%(i cei ce-L a1cul$#2 ur"i$%rul unei mHn$uiri
0e>nice2 c#ci a !%1$ numi$ de Dumne"eu. Mare Pre%$ ?du-# rHnduiala lui
Melchi1edec.B :E0r O2O-)U=
,. A-%i Melchi1edec2 inecu0Hn$ea"# -e A0raam2 iar ace1$a i-a da$
di@m# din -rad#B. Deci ?r%lul -rinci-al e1$e cel al lui Melchi1edec2 -re%$
nee0reuM An !a(a lui2 A0raam e0reul2 1$r#m%>ul -re%(il%r le0i$ici nu %cu-#
decH$ un ran3 in!eri%rB :V%caulaire de The%l%3ie &ili]ue=
C,
Prin Melchi1edec2 A0raam 1e Anclin# An !a(a lui Cri1$%1 >i -rime>$e de
la el -Hinea >i 0inul.
<. De al$!el2 -er1%na@ul2 numele2 $i$lurile de re3e -re%$2 !a-$ul c# nu a
-rimi$ nici % in0e1$i$ur# -#mHn$ea1c#2 1chi(ea"# a$H$ de ine $r#1#$urile lui
I1u12 AncH$ mai mul(i 1!in(i -#rin(i au admi1 c# An el a a-#ru$ 8iul lui
Dumne"eu An -er1%an#. In %rice ca"2 I1u1 0a !i ?Pre%$ du-# rHnduiala lui
Melchi1edecB. ?Mai An$Hi 1e nume>$e Am-#ra$ al ne-rih#nirii2 el e1$e >i re3ele
-#cii. Nu are nici $a$#2 nici mam#2 !#r# 1-i(# de neam2 nea0Hnd nici Ance-u$ al
"ilel%r2 nici 1!Hr>i$ al 0ie(ii2 dar a !%1$ a1em#na$ cu 8iul lui Dumne"eu /
r#mHne -re%$ An 0eac.B :E0r 52,-<=
Pe -%r$alul ca$edralei din Reim12 Melchi1edec Amr#ca$ An haine
1acerd%$ale2 (ine An mHn# un ci%riu >i -re"in$# lui A0raam % %1$ie. A0raam
e1$e Amr#ca$ ca un r#"%inic medie0al cu mHinile Am-reuna$e2 3a$a 1#
-rimea1c# Am-#r$#>ania. La !el2 -%r$icul n%rdic al ca$edralei din Char$re1 Al
re-re"in$# -e Melchi1edec :Amr#ca$ An haine 1acerd%$ale= Am-%d%i$ cu $iara
1u0eranului -%n$i! >i -ur$Hnd % c#delni(# >i un ci%riu. O An$rea3# $radi(ie
-a$ri1$ic# a in1-ira$ ace1$e 1cul-$uri. Pre%$ul 0e>nic2 I1u1 d# euhari1$ia
-%-%rului lui Dumne"eu re-re"en$a$ de 1$r#m%>ul l%r2 An credin(#. A0raam.
*An tim# ce autorul sacru in"ic) cu 2ri,) ori2inea #atriar/ilor, le ")
numele tat)lui, al mamei, al str)mo&ilor, 1l intro"uce 3rusc #e Melc/ise"ec
1n relatare &i tot at-t "e 3rusc 1l scoate, s#re "eose3ire "e #atriar/i a c)ror
moarte e menionat) cu ePactitate$ Ca &i cum Melc/ise"ec ar ie&i "in
ve&nicie ca s) se 1ntoarc) a#oi #entru c) e PREOTUL CELUI
PREANALT PENTRU VENICIE. *
7E$ OSTQ<
- Alian(# nec%ndi(i%na$# -
Du-# An$Hlnirea 1a cu Melchi1edec2 A0raam 0ede cum eJ-erien(a lui
Dumne"eu 1e a-r%!undea"# >i a@un3e la alian) ale c#rei $r#1#$uri -%$ !i
cun%1cu$e >i An credin(a cre>$in# An 3eneral >i mai ale1 An 3anc/etul alianei
care e1$e euhari1$ia.
Inain$e de A0raam2 >i din $%$deauna2 alian(a era % -rac$ic# @uridic# >i
1%cial# curen$# An$re %ameni. Ace1$ ri$ era c%n$rac$ cu dre-$uri >i %li3a(ii
reci-r%ce2 un -ac$ de -rie$enie2 de -ace2 de 0a1ali$a$e2 An$re indi0i"i 1au
3ru-uri. ?Incheierea -ac$ului 1e !ace du-# un ri$ual c%n1acra$ -rin $radi(ie.
-#rin(ii 1e an3a@ea"# -rin @ur#mHn$. Animalele 1un$ $#ia$e An d%u# >i 1e $rece
-rin$re uc#(i r%1$indu-1e le1$eme Am-%$ri0a celui care 0a c#lca @ur#mHn$ul
:0in%0a$ul e1$e le1$ema$ 1# a@un3# uc#(i de carne ca acelea din !a(a lui=. In
1!Hr>i$ 1e ale3e % amin$ire. 1e -lan$ea"# un c%-ac2 %ri 1e ridic# un m%numen$
de -ia$r#2 mar$%ri ai -ac$ului.B :VT&=
* Atunci Cuv-ntul %omnului i4a vor3it ast(el@ *Nu el va (i
mo&tenitorul t)u, ci cel ce va ie&i "in tine, acela va (i mo&tenitorul t)u$+ =i,
"u#) ce l4a "us a(ar), i4a zis@ *Uit)4te s#re cer &i num)r) stelele, "ac) #oi
s) le numeri$+ =i i4a zis@ *A&a va (i s)m-na ta$+ Avram a crezut #e %omnul
&i %omnul i4a socotit lucrul acesta ca ne#ri/)nire$ %omnul i4a mai zis@ *Eu
Sunt %omnul, care te4am scos "in Ur "in Cal"ea, ca s)4i "au 1n st)#-nire
ara aceasta$+ Avram a r)s#uns@ *%oamne %umnezeule, #rin ce voi
cunoa&te c) o voi st)#-ni'+ =i %omnul i4a zis@ *Ia o ,uncan) "e trei ani, o
ca#r) "e trei ani, un 3er3ec "e trei ani, o turturea &i un #ui "e #orum3el$+
Avram a luat toate "o3itoacele acestea, le4a "es#icat 1n "ou) &i a #us
(iecare 3ucat) una 1n (aa alteia6 "ar #as)rile nu le4a "es#icat$ )s)rile
r)#itoare s4au n)#ustit #este st-rvuri6 "ar Avram le4a iz2onit$ La a#usul
soarelui, un somn a"-nc a c)zut #este Avram6 &i iat) c) l4a a#ucat o 2roaz)
&i un mare 1ntuneric$ =i %omnul i4a zis lui Avram@ *S) &tii Got)r-t c)
s)m-na ta va (i str)in) 1ntr4o ar), care nu va (i a ei6 acolo va (i ro3it) &i o
vor a#)sa 2reu, tim# "e #atru sute "e ani$ %ar #e neamul c)ruia 1i va (i
roa3), 1l voi ,u"eca Eu@ &i #e urm) va ie&i "e acolo cu mari 3o2)ii$ Tu vei
mer2e 1n #ace la #)rinii t)i6 vei (i 1n2ro#at "u#) o 3)tr-nee (ericit)$ An al
#atrulea neam, ea se va 1ntoarce aici6 c)ci nele2iuirea Amoriilor nu &i4a
atins 1nc) v-r(ul$+ %u#) ce a as(init soarele s4a ()cut un 1ntuneric a"-nc6
&i iat) c) a ie&it un (um ca "intr4un cu#tor &i ni&te (l)c)ri au trecut #rintre
"o3itoacele "es#icate$ An ziua aceea, %omnul a ()cut un le2)m-nt cu
AvramI+
7>n 8J,;48:<
- 9er$!a lui A0raam -
Al$arF A0raam 0a $reui 1# ridice unul -e mun$ele M%ria :Den ,,= >i a
ac%l% ca >i Ta$#l 0e>nic2 mai $Hr"iuK 1# 1acri!ice -e 8iul 1#uK
C#ci du-# )U ani de -rie3ie >i credin(#2 a a0u$ un !iu -e I1ac2 unicul
!iu. numai -rin el 1e -u$eau reali"a -r%mi1iunile lui Dumne"eu. ?V0ei !i
-#rin$ele unui -%-%r care 0a a0ea % ar# unde 1e 0%r aduna $%a$e -%-%arele2
c%-iii $#i.B
Or2 Dumne"eu Ai 1-une. 9er$!e>$e-l -e !iul $#u unic2 -reaiui$K el >$ie
ce cereK :>i Maria 0a cun%a>$e acea1$# 1!H>iere=.
S!Hn$ul Araham2 -rie$en al lui Dumne"eu cre"inciosul2 d# m#r$urie
a1%lu$#. ?Di1 de diminea(#2 A0raam 1-a 1cula$ >i a $#ia$ lemneleKB :Dn
,,2<=
Se 3Hndea c# Dumne"eu nu A>i (ine -r%mi1iuneaFK Dar credin(a mu$#
mun(ii din l%cN S# a1cul$#m ce ne "ice 1cri1%area c#$re e0rei ))2)5. ?Prin
credin(# a adu1 A0raam ca @er$!# -e I1ac2 cHnd a !%1$ -u1 la Ancercare. O!erea
-e 1in3urul 1#u !iu de>i -rimi1e -r%mi1iunea. An Isac cei avea urma& ca 1i
va #urta numele$ C#ci 1e 3Hndea c# Dumne"eu -%a$e 1# An0ie >i un m%r$M >i
-en$ru acea1$# credin(# l-a -rimi$ Ana-%i >i a !%1$ ca un 1im%l.B
'n 1im%l al @er$!ei2 al In0ierii lui I1u1 Cri1$%1K Era An luna Nisan
:de la @um#$a$ea lui mar$ie -Hn# la @um#$a$ea lui a-rilie=.
Ia$# ade0#ra$a credin(# a lui A0raam. acum -rin credin(# Al An0ie -e
I1ac din m%r(i. Acum e ade0#ra$a na>$ere a lui I1ac. An n%a-$ea An care ace1$
#rim n)scut2 ace1$ !iu unic a !%1$ scos din m%ar$e -en$ru c# credin(a lui
A0raam Al 0ede de@a An0ia$K
Pa>$ele -rimului n#1cu$ -e al$arul lui A0raam2 scos din m%ar$ea
1Hn3er%a1# -rin credin(a $a$#lui 1#uK
Pa>$ele lui I1u1 Cri1$%12 -rimul n#1cu$ al Ta$#lui2 uci1 -e al$arul de
@er$!# >i An0ia$ -en$ru ca m%ar$ea 1# !ie An0in1# de $%(i cei care 0%r a0ea
Ancredere An elK
Pa>$ele li$ur3hiei / ?$ru- d#rui$ ca lumea 1# ai# % 0ia(#B :In T2O)= / >i
$%(i cei care nu 0%r s)ri 0%r 3#1i 0ia(a >i An0ierea. ?Cine m#nHnc# $ru-ul
meu >i ea 1Hn3ele meu 0a a0ea 0ia(# 0e>nic#2 iar eu Al 0%i An0ia An "iua de
a-%iB :0. OC=
A !i 1c%12 ri"icat2 a trece la viaa ve&nic) / ia$# ce An1eamn#
a&tele5
*%e aceea mo&tenitori Sunt cei ce se (ac #rin cre"in), ca s) (ie #rin
/ar, &i #entru ca ()2)"uina s) (ie c/ez)&uit) #entru toat) s)m-na lui
Avraam@ nu numai #entru s)m-na aceea care este su3 Le2e, ci &i #entru
s)m-na aceea care are cre"ina lui Avraam, tat)l nostru al tuturor, "u#)
cum este scris@ *Te4am r-n"uit s) (ii tat)l multor neamuri$+ El, a"ic), este
tat)l nostru 1naintea lui %umnezeu, 1n care a crezut, care 1nvie morii, &i
care c/eam) lucrurile care nu Sunt, ca &i cum ar (i$ N)"),"uin" 1m#otriva
oric)rei n)"e,"i, el a crezut, &i ast(el a a,uns tat)l multor neamuri, "u#)
cum i se s#usese@ *A&a va (i s)m-na ta$+ =i, (iin"c) n4a (ost sla3 1n
cre"in), el nu s4a uitat la tru#ul s)u, care era 1m3)tr-nit, avea a#roa#e o
sut) "e ani, nici la (a#tul c) Sara nu mai #utea s) ai3) co#ii$ El nu s4a
1n"oit "e ()2)"uina lui %umnezeu, #rin necre"in), ci, 1nt)rit #rin cre"ina
lui, a "at slav) lui %umnezeuI+
7Rm ;,894BK<
1ACRA/ENTU6 PA.TE6UI
?Sacramen$ul alian(eiB2 euhari1$ia e1$e ? 1acramen$ul Pa>$eluiB. Al
d%ilea a1-ec$ al reali$#(ii euhari1$ice. 'n cre>$in A>i !ace da$%ria de Pa>$i. Ce
An1eamn# acea1$aF
Ace1$ cu0Hn$ #a&te e ca 0echile m%nede -e care le !%l%1im "ilnic.
in1cri-(ii2 chi-uri >$er1e. Nu 1e mai >$ie %ri3inea -reci1# care de1emnea"#
1#r#$%area cea mai -%-ular# a e0reil%r >i a cre>$inil%r. Trecerea %omnuluiF
Sau a An3erului eJ$ermina$%r care sare l%cuin(ele An1emna$e cu 1Hn3eF
Trecerea M#rii R%>iiF Trecerea -u1$iuluiFK A s)ri2 a #)&iK -u(in
c%n$ea"#. e0reii >i cre>$inii >$iu c# Pa>$ele e1$e nucleul mHn$uirii l%r.
*MN0NC ACEST A=TI CU EOI+
Cel -u(in cu un an Anain$e de m%ar$ea 1a2 I1u1 0%re>$e -e lar3
euhari1$ia :In T=. E nelini>$i$ An 9%ia Mare >i declar#. ?Cu d%r am d%ri$ 1#
m#nHnc ace1$ Pa>$i cu 0%i Anain$e de a muri.B :Lc ,,2)O=
T%$u>i -en$ru a in1$i$ui euhari1$ia a a>$e-$a$ 1#-$#mHna Pa>$elui
e0reie1c An anul An care ura a@un1e1e 1u!icien$ de mare ca 1# Al %m%are. CHnd
-eric%lul de0ine iminen$2 ?I1u1 nu mai uml# An Iudeea2 ci -leac# An (inu$ul
de lHn3# -u1$iu2 An %ra>ul E!rim unde a r#ma1 cu ucenicii 1#i.B :In ))2OC=
A-r%-iindu-1e Pa>$ele2 I1u1 -leac# din n%u. Cu -a1 1i3ur 1e Andrea-$# 1-re
m%ar$e2 luHndu->i a-%1$%lii An3r%"i(i. Gi ia$# mani!e1$area -r%0%ca$%are a
Ru1aliil%r2 alun3area 0Hn"#$%ril%r din Tem-lu2 An!run$area de1chi1# a
ad0er1aril%r.
E cea1ul 1#u. El !iJea"# acea1$# da$# a Pa>$il%r2 nici mai $Hr"iu. Nu
$reuie 1# ne An>el#m An acea1$# -ri0in(#. 1Hn3ele lui e s-n2ele alianei2
1Hn3ele Mielului Pa1cal2 ace1$ 1Hn3e e1$e -re0e1$i$ de ri$ualul an$ic.
El An1u>i eJ-lic# le3#$ura 1a cu Pa>$ele e0reie1c. ?G$i(i c# -e1$e d%u#
"ile e Pa>$ele. 8iul Omului 0a !i da$ -en$ru a !i r#1$i3ni$.B :M$ ,T2)=
El Ai $rimi$e -e Pe$ru >i I%an 1# -re3#$ea1c# ace1$ Pa>$i e0reie1c care2
du-# deci"ia lui2 0a !i la Cin#. ?Mer3e(i >i -re3#$i(i-ne Pa>$ele ca 1# Al
mHnc#m.B :Lc ,,25=
In $im-ul Cinei2 I1u1 ara$# im-%r$an(a Pa>$elui -e care 0rea 1# Al
celere"e. nu 0rea 1# Al a%lea1c#M din c%n$ra2 Al Am-line>$e2 Al de1#0Hr>e>$e An
Im-#r#(ie. Cum e Am-lini$ Pa>$eleF Prin in1$i$uirea euhari1$iei.
?Cu d%r am d%ri$ 1# m#nHnc ace1$ Pa>$i cu 0%i. C#ci 0# 1-un. nu Al 0%i
mHnca -Hn# ce nu 1e Am-lini An Im-#r#(ia lui Dumne"euK
A-%i a lua$ -HineaK >i -%$irul cu 0inKB :Lc ,,2)O 1=
Cina din 9%ia S!Hn$# >i @er$!a din Vinerea Mare 1un$ deci Am-reun#
Pa>$ele e0reie1cK -e cale de a 1e Am-lini 1-re Pa>$ele 0ii$%r de la 1!Hr>i$ul
lumii.
Cum 1# ui$#m ace1$e le3#$uriF Ce 0%m An(ele3e de1-re adul$2 dac# nu Ai
cun%a>$em c%-il#riaF Ce 0%m An(ele3e de1-re ? Pa>$ele n%1$ru @er$!i$2
Cri1$%1B :)C%r O25=2 dac# nu 0%m >$i ce a 1im(i$ inima lui I1u1 >i a-%1$%lii la
ace1$ Pa>$i2 ul$imul >i -rimul din 9%ia MareF Ce An1eamn# Pa>$ele -en$ru eiF
* Muli "in Iu"eii, care veniser) la Maria, c-n" au v)zut ce a ()cut
Isus, au crezut 1n ElI Atunci #reoii cei mai "e seam) &i ?ariseii au a"unat
So3orulI%in ziua aceea, au Got)r-t s)4L omoare$ %e aceea Isus nu mai
um3la #e (a) #rintre Iu"ei6 ci a #lecat "e acolo 1n inutul "e l-n2) #ustie,
1ntr4o cetate numit) E(raim6 &i a r)mas acolo 1m#reun) cu ucenicii S)i$
a&tele Iu"eilor erau a#roa#e$ =i muli oameni "in inutul acela s4au suit la
Ierusalim, 1nainte "e a&te, ca s) se curee$ Ei c)utau #e Isus, &i vor3eau
unii cu alii 1n Tem#lu@ *Ce cre"ei' N4are s) vin) la #raznic'+ Iar #reoii
cei mai "e seam) &i ?ariseii #orunciser) c), "ac) va &ti cineva un"e este, s)
le "ea "e &tire ca s)4L #rin")$+
7In 88,;J$JH<
A=TELE F SRCTOAREA ASTORAL %E RIMEAR
In de1!#>urarea i1$%riei mHn$uirii $reuie 1# 0%rim de1-re Pa>$i Anain$e
de a 0%ri de1-re M%i1e >i chiar de1-re A0raam. Acea1$# 1#r#$%are de
%ri3ine cananean# e cea mai 0eche decH$ ie>irea din E3i-$. E 0eche ca >i
-rim#0ara2 ca @er$!a lui Ael.
?La %ri3ine2 Pa>$ele e1$e % 1#r#$%are de !amilie. Era celera$ n%a-$ea
cu lun# -lin# du-# echin%c(iul de -rim#0ar#2 An "iua a )C-a a lunii a3i3
: Nisan i 1e 0a 1-une du-# eJil=. Se %!er# lui Dumne"eu un miel n#1cu$ An
acel an2 -en$ru a a$ra3e inecu0Hn$#rile lui Dumne"eu a1u-ra $urmel%r.
Vic$ima e un miel 1au un ied2 de -ar$e #r#$ea1c#2 !#r# de!ec$. nu era -ermi1
1# i 1e "dr%ea1c# 0reun %1. SHn3ele lui era -u1 la in$rarea l%cuin(ei An 1emn
de a-#rare.B :VTS=
C<
Carnea lui era mHnca$# cu re1-ec$ An 1emn de
c%muniune cu Dumne"eu. P%a$e cu0Hn$ul a&ti 0ine de la ni>$e 1al$uri
1acri!icale An @urul mielului 1au al !%cului.
Dar eJ%dul 0a da ace1$ei 1#r#$%ri 1emni!ica(ia de!ini$i0#. -a>$ele
n%mad de0ine -a>$ele e0reie1c. De a$unci Pa>$ele 0a amin$i ie>irea din E3i-$2
elierarea cu 3ra #uternic2 Alian(a reAnn%i$# -e SinaiK
Va !i 1#r#$%area mereu ac$ual# a a$%$-u$erniciei >i iuirii lui Iah0e2
-en$ru cei de demul$2 -en$ru cei de a"i >i -en$ru cei ce 0%r !iK
- In!%me$a(i2 1cla0i2 1$r#ini -
A0ram A>i mHn# $urmele -rin Ne3he. 'n (inu$ 1#rac An 1udul
Pale1$inei. ?Era % !%ame$e An (ar# >i A0ram a c%%rH$ An E3i-$ >i a r#ma1
ac%l% -Hn# a $recu$ 1ece$a.B :Dn ),2)U= CHnd au 0eni$ $im-uri mai une2 1-a
An$%r1 An Canaan >i a a0u$ % 1i$ua(ie -r%1-er#.
Dar ne-%$ul 1#u Iac% >i !amiliile lui 1u!er# din n%u de !%ame.
MHncare2 lu-$a -en$ru 0ia(# / ia$# -rimul ade0#r %mene1cK >i 1acramen$al.
Ia$#-i du>i din n%u An E3i-$2 unde I%1i! 1e in1$alea"# An del$a Nilului. E0reii
:Cei care 0in din a!ar#2 str)inii= $r#ie1c An -ace >i 1e Anmul(e1c $im- de 0re%
CUU de ani. Pe la )))U A.C. !ara%nul Sah$i I 0rea 1# cul$i0e del$a cu 3rHu >i 1#
c%n1$ruia1c# %ra>e / de-%"i$ -en$ru a !ace ne3%(. Succe1%rul 1#u Ram1e1 I a
recur1 la 1cla0a3i1m. e0reii la munc# dur#2 1# cra#e5I
In!%me$a(i2 1cla0i An$r-un -#mHn$ 1$r#in2 ia$# 1$area e0reil%r . -%-%r al
lui Dumne"eu2 la TUU de ani du-# A0ram. La !el ca !iul ri1i-i$%r de1-re care
ne 0a 0%ri I1u1 :Lc )O=. Pen$ru a carac$eri"a 1$area %mului ce a>$ea-$#
mHn$uirea.
N%i 1un$em ace1$ !iu ri1i-i$%r2 ace1$ -%-%r An!%me$a$ 1cla0 An -#mHn$
1$r#in. V%rind de1-re eJ%d care Ai 0a 1c%a$e -e e0rei din E3i-$2 1!Hn$ul Paul
ne a0er$i"ea"#. ?Ace1$e lucruri 1-au An$Hm-la$ ca 1# ne 1lu@ea1c# dre-$ -ilde
>i au !%1$ 1cri1e -en$ru An0#(#$ura n%a1$r#2 care 0%m a$in3e 1!Hr>i$ul
0eacuril%r.B :)C%r )U2))=
**Un om avea "oi (ii$ Cel mai t-n)r "in ei a zis tat)lui s)u@ *Tat),
")4mi #artea "e avere, ce mi se cuvine$+ =i tat)l le4a 1m#)rit averea$ Nu
"u#) multe zile, (iul cel mai t-n)r a str-ns totul, &i a #lecat 1ntr4o ar)
"e#)rtat), un"e &i4a risi#it averea, "uc-n" o via) "estr)3)lat)$ %u#) ce a
c/eltuit totul, a venit o (oamete mare 1n ara aceea, &i el a 1nce#ut s) "uc)
li#s)$ Atunci s4a "us &i s4a li#it "e unul "in locuitorii )rii aceleia, care l4a
trimis #e o2oarele lui s)4i #)zeasc) #orcii$ Mult ar (i "orit el s) se sature
cu ro&covele #e care le m-ncau #orcii, "ar nu i le "a nimeniI+
7Lc 8J, 88489<
- Cel care e -re"en$ -
In $im-ul An$unericului a-are aur%ra. In$r-% "i M%i1e 0ede un
1u-ra0e3he$%r e3i-$ean l%0ind -e unul din !ra(ii 1#i e0rei. 1Hn3ele lui 1-a
An!ierHn$a$ >i e3i-$eanul m%are An mHinile luiN Treuie 1# !u3# An de>er$ul
Dahna din Araia Saudi$# de a"i. Ac%l% -#1cHnd $urmele -e Sinai :numi$ >i
Q%re= Al recun%a>$e -e Dumne"eu -re"en$ An $u!i>ul care ardea. D%mnul Ai
1-une.
?Am 0#"u$ chinurile -%-%rului meu. Ia$# m-am c%%rH$ 1# Al
eliere"K Gi 1# 0# duc An$r-% (ar# An$in1#K Mer3iK Eu 1un$ cu $ineK
Numele meuF Sun$ cel care e -re"en$KB:EJ <2511=
Ace1$a e numele Dumne"eului i1$%riei. Iah^e2 Emanuel2 ? Dumne"eu
e cu n%iBK
Dar Dumne"eu nu e -re"en$ decH$ -en$ru a ac(i%na. El -r%-une deci
credin(a -rin ac$e i1$%rice care 1chim# a0en$ura uman#. Acea1$# $r#1#$ur#
0a r#mHne !undamen$al# An cre>$ini1mul au$en$ic2 Dumne"eu nu 1e -%a$e
ne3a -e 1ine.
Gi I1u1 1-a -re"en$a$ ca cel care vine. Pen$ru ce 1# 0in#F
?Duhul D%mnului e1$e -e1$e mine -en$ru c# m-a un1 1# 0e1$e1c
1#racil%r E0an3helia2 1# -r%-%0#duie1c r%il%r elierarea2 cel%r Anchi>i
lier$a$ea.B :Lc C2)+=
Eu sunt :In +2O+=2 Eu sunt cu voi 1n toate zilele #-n) la s(-r&itul
lumii$+ :M$ ,+2,U=2 1-une Cri1$%1. Acea1$# -re"en(# a lui e a1i3ura$# An
-rimul rHnd de euhari1$ie. Dac# ea nu e1$e -re"en(# real#2 deci ac$i0#2
liera$%are2 0e1$e un# 1#racil%r2 a$unci nu mai e -re"en(# a lui Dumne"eu2 ci
1%mni!erul -ri0ile3ia(il%r2 al inc%n>$ien(il%r2 al lim!a$icil%r. Dumne"eul
euhari1$ic -reia ac(iunea de elierare. A 1e Am-#r$#>i An1eamn# a #orni2 a
urma2 mai mul$ decH$ ad%ra(ie >i cul$. Mar>ul -%-%rului An urma lui Iah0e2
Mar&ul cre&tinilor 1n urma re3elui l%r I1u12 An 1#r#cie2 an3a@amen$ul -Hn# la
m%ar$e2 acea1$a e !%rma credin(ei2 aceea>i mi>care2 acela>i e0enimen$ care
c%n$inu#.
Im-#r$#>ania mea $reuie 1# 1e Ancheie cu cu0Hn$ul 1!Hn$ului Paul
"3udui$ de cel In0ia$. ?D%amne2 ce 1# !acFB :8a- *2T=.
*rin cre"in) a (ost ascuns Moise trei luni "e #)rinii lui, c-n" s4a
n)scut@ #entru c) ve"eau c) era (rumos co#ilul, &i nu s4au l)sat
1ns#)im-ntai "e #orunca 1m#)ratului$ rin cre"in) Moise, c-n" s4a ()cut
mare, n4a vrut s) (ie numit (iul (iicei lui ?araon, ci a vrut mai 3ine s) su(ere
1m#reun) cu #o#orul lui %umnezeu "ec-t s) se 3ucure "e #l)cerile "e o
cli#) ale #)catului$ El socotea ocara lui Cristos ca o mai mare 3o2)ie
"ec-t comorile E2i#tului, #entru c) avea oc/ii #ironii s#re r)s#l)tire$ rin
cre"in) a #)r)sit el E2i#tul, ()r) s) se team) "e m-nia 1m#)ratului6 #entru
c) a r)mas neclintit, ca &i cum ar (i v)zut #e Cel ce este nev)zut$+
7Ev 88,BD4BH<
- Mielul lui Dumne"eu -
Eu sunt cel care e #rezent. Eu 0# 0%i eliera din muncile cu care 0#
a-a1# e3i-$enii >i 0%i eliera din r%ia l%r2 0# 0%i 1c#-a cu 3ra 1nalt &i
,u"ec)i mari$ :EJ TT=
Ince-e deci Am-%$ri0a e3i-$enil%r % 1erie de e0enimen$e. -l#3ile din
E3i-$. % 1erie de calami$#(i din care 1e recun%a>$e mHna lui Iah0e -en$ru a
!%r(a mHna !ara%nului. 'l$ima -la3#2 deci1i0#2 aceea care 0a 1al0a de !a-$
I1raelul c%incide cu cina Mielului -a1cal >i e un r%d al ace1$ei 1chim#ri :c!.
EJ ),=.
Cina -a1cal# cu-rinde Am-re@ur#ri >i elemen$e ti#ice ce 1e -%$
recun%a>$e 1au re$r#i An euhari1$ie.
N%a-$ea 0%r -leca. 8iecare !amilie 1e -re3#$e>$e An $#cere2 An 3ra#2 cu
mi@l%cul Ancin12 Anc#l(#min$ea An -ici%are2 $%ia3ul An mHn# :EJ ),2))=
Euhari1$ia n%a1$r# mai e % -lecare2 % $recere2 un eJ%dF Ar $reuie 1#
!ie. Nu 1un$em de aici. Im-#r$#>ania e1$e hrana c#l#$%ril%r2 nu a 1eden$aril%r2
acel%r in1$ala(i. E % 3u1$are de n%ma"i2 -en$ru ca a-%i 1# 1e -%a$# c%n$inua
$ra0er1areaK ?D%amne care 0a !ia a1$a An n%a-$ea acea1$aFB
?Titlul "e r)scum#)r)tor da$ de@a An Vechiul Te1$amen$ lui Ia0e
c%re1-unde elier#rii crea$%are c%mem%ra$e de Pa>$i >i carac$erul 3re%i
a-#1#$%r al inimii :F= di0ine. MHn$ui$%r e cel care r#1cum-#r# un 1cla0 >i !ace
din el un %m lier. De eJem-lu Le0i$ic ,52)< >i <)M I1 CC2,< 1au CT2,U. Dar
a-licare $ermenului lui Dumne"eu MHn$ui$%rul nu 0a !i !#cu$# An 1en1
-r%!und decH$ An N%ul Te1$amen$.B :L%ui1 &O'YER=
CC
S-a ale1 un miel !#r# -rihan#. 'nul -en$ru % !amilie. E @er$!i$. 8#r# 1# i
1e ru-# 0reun %1. SHn3ele lui -e u># 0a An1emna c# 1un$ s)rii cHnd 0a trece
An3erul eJ$ermina$%r. M%ar$ea 0a in$ra An $%a$e ca1ele care nu 0%r !i
An1emna$e cu 1Hn3ele mielului.
Se 0a c%n1uma carnea mielului cu -Hine2 care din cau"a 3raei -lec#rii
nu mai -u$ea !i d%1-i$#2 >i cu ieruri amare An c%n$ra1$ cu cea-a din E3i-$ la
care 0%r 0i1a ei An -u1$iu.
Pa>$ele e un mi1$er la care $reuie 1# -ar$ici-e 1ntrea2a a"unare a
comunit)ii a lui Israel. :EJ T= Gi in0er12 nu -%$ -ar$ici-a decH$ memrii
-%-%rului ale1. :C<2CC= 'n e0reu care nu ia -ar$e 1e eJclude 1in3ur din
-%-%rul lui Dumne"eu.
I1raeli$ul -%a$e lua -ar$e numai uni$ cu $%$ali$a$ea -%-%rului 1#u.
Pa>$ele nu e1$e un ri$ indi0idual. P%-%rul e1$e mHn$ui$ Am-reun# An$r-% unic#
trecere de la id%la$rie >i r%ie2 la lier$a$ea de>er$ului >i a alian(ei lui
Dumne"eu. 0a celera An m%d c%muni$are c%muniunea2 mHn$uirea An ri$ul
e!icace al mielului -a1calK Ri$ e!icaceF
Ade0#ra$ul miel -a1cal e1$e Cri1$%1 cel An0ia$. Paul Al celerea"# ca -e
a&tele nostru ,ert(it :)C%r O25=. Pen$ru ne amin$e>$e c# am !%1$
r)scum#)rai cu s-n2ele #reios al mielului ()r) "e(ect &i #at) F Cristos :)P$
)2)*=. I%an &%$e"#$%rul Al nume>$e. Mielul lui %umnezeu care ia asu#ra sa
#)catele lumii$ :In )2,*= I%an e0an3heli1$ul ara$# c# e0reii au celera$ Pa>$ele
An 1eara de Vinerea S!Hn$#2 deci au @er$!i$ mielul du-# amia"#2 mai eJac$ la
%ra m%r(ii lui I1u12 I%an Ancheie rela$area cu un de$aliu care !ace din @er$!irea
mielului % -r%!e(ie de1-re I1u1. ?Ace1$ea 1-au An$Hm-la$ ca 1# 1e Am-linea1c#
Scri-$ura. Nici un os nu i se va z"ro3i.B :In )*2<T= La !el An A-%c O25
MHn$ui$%rul ne e1$e -re"en$a$ de "eci de %ri ca Mielul @er$!i$ >i mereu 0iu2
ridica$ >i 1$#-Hn al i1$%riei.
Mielul lui Dumne"eu2 An @er$!a -a1cal#2 An %1-#(ul -a1cal / ia$#
Li$ur3hia. 'n -%-%r m%are -en$ru c# nu m#nHnc# Tru-ul 8iului Omului >i
nu ea SHn3ele lui. Al$ -%-%r are 0ia(a 0e>nic# -en$ru c# m#nHnc# $ru-ul lui
>i ea 1Hn3ele lui :In T2 <11=. O lume An$rea3# 1ca-# de eJ$erminare -en$ru c#
e -ece$lui$# cu 1Hn3ele mielului.
De aici dial%3ul care -recede An Li$ur3hia n%a1$r# mHncarea mielului.
- Mielul lui Dumne"eu care iei a1u-ra $a -#ca$ele lumii2 miluie>$e-$e
de n%iN
- Mielul lui Dumne"eu care ia a1u-ra 1a -#ca$ele lumiiN
*=i unul "in 3)tr-ni a luat cuv-ntul, &i mi4a zis@ *Ace&tia, care Sunt
1m3r)cai 1n /aine al3e, cine Sunt oare' =i "e un"e au venit'+ *%oamne+ i4
am r)s#uns eu *Tu &tii+$ =i el mi4a zis@ *Ace&tia vin "in necazul cel mare6
ei &i4au s#)lat /ainele, &i le4au al3it 1n s-n2ele Mielului$ entru aceasta
stau ei 1naintea scaunului "e "omnie al lui %umnezeu, &i4i slu,esc zi &i
noa#te 1n Tem#lul Lui$ Cel ce &a"e #e scaunul "e "omnie, 1&i va 1ntin"e
#este ei cortul Lui$ Nu le va mai (i (oame, nu le va mai (i sete6 nu4i va mai
"o2ori nici soarele, nici vreo alt) ar&i)$ C)ci Mielul, care st) 1n mi,locul
scaunului "e "omnie, va (i )storul lor, 1i va "uce la izvoarele a#elor vieii,
&i %umnezeu va &ter2e orice lacrim) "in oc/ii lor$+
7A#oc H,8D48H<
- Tra0er1area de>er$ului -
Su -re1iunea eJ$ermina$%rului2 E3i-$ul le d# drumul2 iar e0reii !u3.
Numai Dumne"eu -u$ea2 numai el -u$ea 1# 1c%a$# -%-%rul 1#u din r%ie >i
id%la$rie. GI a !#cu$-% -rin lun3a Ancercare din de>er$.
De>er$ul e1$e trecerea %li3a$%rie -en$ru a a@un3e An #)m-ntul
()2)"uinei$ Pen$ru e0rei acea1$a a !%1$ -eri%ada cea mai 3rea2 dar >i cea mai
!rum%a1#. A !%1$ minuna$# -re"en(a lui Dumne"eu2 alian(a de -e Sinai.
M%men$ele 3rele. amin$irea %alel%r de carne din E3i-$2 0i(elul de aur2
-r%1$i$u(iile >i a-%1$a"iile :Num ,U2 ,U=2 in!ideli$#(ile %mului2 ale &i1ericii2
r#darea >i ier$area lui Dumne"eu. Ace1$e $r#1#$uri duraile2 ciclice2 0%r
r#mHne -Hn# la 1!Hr>i$ul lumii carac$eri1$icile alian(ei %m / Dumne"eu.
Elierarea nu 1-a $ermina$2 -uri!ic#rile din de>er$ $reuie 1# 1e re-e$e2
mil%1$i0irea 3ra$ui$# a lui Dumne"eu nu 1e 0a $ermina nici%da$#M -#mHn$ul
!#3#dui$ $reuie Anc%n$inuu cuceri$K
Ori acea1$# trecere inau3ura$# cu Pa>$ele e0reie1c -rin care 1e
de1chide ciclul eJ%dului2 c%n$inu# >i 1e 0a $ermina -rin Pa>$ele Alian(ei celei
n%i >i 0e>nice / -a>$ele euhari1$ic2 de%arece -rimul nu era decH$ !i3ura
ace1$uia. Din -rimul -a>$e al eJ%dului2 carnea de miel >i -Hinea ned%1-i$#
0%r !i Anl%cui$e2 de-a lun3ul drumului2 -rin mana minuna$# >i 2ustoas) care
nu 0a Ance$a 1# cad# decH$ du-# celerarea -rimului -a>$e An (ara !#3#dui$#.
T%$u>i nu e decH$ % ima3ine. ?P#rin(ii 0%>$ri au mHnca$ man# An -u1$iu >i au
muri$.B2 "icea I1u1. Ori ia$# reali$a$ea. ?PHinea care c%%ar# din cer e1$e
a1$!el c# dac# % m#nHnc# cine0a nu 0a muri An 0eci.B :In T2C*=
*Ai "at #o#orului t)u o #-ine a 1n2erilor, #e care i4ai ")ruit4o ()r) ca
s) se o3oseasc), o #-ine care avea "ulcea) &i #l)cere$ =i #-inea aceasta
ar)ta c)tre (ii 3un)voina ta c)tre ei, iar #entru cel care o m-nca, avea
2ustul m-nc)rii #e care o #o(tea$+
7Sa# 89,BK<
- O1-#(ul >i SHn3ele Alian(ei -
Tra0er1area -u1$iului e marca$# de cel mai mare e0enimen$ al i1$%riei
e0reie>$i. reAnn%irea Alian(ei. C%n$rac$a$# al$#da$# cu un -rie$en / A0raam2 e
relua$# a"i cu -%-%rul urma&ilor s)i -en$ru a-l !ace -e de-lin #o#orul lui
%umnezeu, o 1m#)r)ie "e #reoi &i neam s(-nt$+ :EJ )+2T=
D%mnul Ai d# lui M%i1e2 -en$ru -%-%rul 1#u cele "ece -%runci
:Decal%3ul= >i C%dul Alian(ei. P%-%rul -rime>$e. R#mHne 1# !ie -ece$lui$
ac%rdul An un# %rHnduial#. :EJ ,C=
De1i3ur $reuie % @er$!# -en$ru unul din$re c%n$rac$an(i e1$e I"0%rul
0ie(ii >i al $u$ur%r lucruril%r. Dar acea1$# @er$!# 0a !i dula$# de un ri$ de
Alian(#. CareF
- A de0eni (rate "e s-n2e$
Ei ine2 1Hn3ele 0ic$imel%r e1$e $urna$ -e al$arul care Al re-re"in$# -e
Dumne"eu >i -e cele ), -ie$re re-re"en$Hnd -%-%rul. Deci acela>i 1Hn3e2
aceea>i 0ia(# cur3e An cele d%u# -#r(i c%n$rac$an$e >i !ace ca cei d%i 1# !ie %
1in3ur# !iin(# 0ieK
In 0enele 8iului lui Dumne"eu 0a cur3e acela>i 1Hn3e care 0a !i 1Hn3e
de e0reu >i de Dumne"eu2 -en$ru c# ele a de0eni$ >i !iu al lui A0raam.
SHn3ele %mului 0a !i 1Hn3ele lui Dumne"eu. SHn3ele Alian(ei 0a !i 0#r1a$ An
unica @er$!#2 @er$!a crucii >i a Li$ur3hiei.
SHn3ele Cinei euhari1$ice. ?Lua(i >i e(i din ace1$a $%(i2 c#ci ace1$a
e1$e -%$irul 1Hn3elui meu care 1e 0a 0#r1a -en$ru 0%i.B
?M%i1e a 1cri1 $%a$e cu0in$ele D%mnului. A-%i 1-a 1cula$ di1-de-
diminea(#2 a "idi$ un al$ar la -%alele mun$elui >i a ridica$ d%u#1-re"ece -ie$re
-en$ru cele d%u#1-re"ece 1emin(ii ale lui I1rael. A $rimi1 -e ni>$e $ineri din$re
c%-iii lui I1rael 1# aduc# D%mnului arderi-de-$%$ >i 1# @un3hie $auri ca @er$!e
de mul(umire. M%i1e a lua$ @um#$a$e din 1Hn3e >i l-a -u1 An 1$r#chini2 iar
cealal$# @um#$a$e a 1$r%-i$-% -e al$ar. A lua$ car$ea le3#mHn$ului >i a ci$i$-% An
!a(a -%-%rului. Ei au "i1. ?V%m !ace >i 0%m a1cul$a $%$ ce a "i1 D%mnul.B
M%i1e a lua$ 1Hn3ele >i a 1$r%-i$ -%-%rul2 "icHnd. ?Ia$# 1Hn3ele le3#mHn$ului
-e care l-a !#cu$ D%mnul cu 0%i -e $emeiul $u$ur%r ace1$%r cu0in$e.B :EJ
,C2C-+=
Ma1a euhari1$ic# e -re"en$# >i la Alian(a de -e Sinai. Du-# 1$r%-irea
cu 1Hn3e2 M%i1e2 Ar%n >i cei 5U de #$rHni ai lui I1rael au urca$ -e Sinai. ? L-
au 0#"u$ -e Dumne"eu2 au mHnca$ >i au #u$.B :EJ ,C2))=. Cum a decur1
An$HlnireaF In %rice ca" 3#1im d%u# elemen$e.
- P%-%rul e1$e in0i$a$e de Dumne"eu la un %1-#( care 1# 1$ailea1c#
c%muniunea din$e -ar$ici-an(i >i Dumne"eu.
- Acea1$# c%muniune e1$e Ance-u$ul 0ederii lui Dumne"eu.
- Alian(# >i Le3e -
Acea1$# Alian(# Ancheia$# cu -%-%rul de -e Sinai di!er# cu mul$ de aceea cu
A0raam. Cel -u(in la -rima 0edere2 Alian(a cu A0raam era nec%ndi(i%na$#.
Cel -u(in la -rima 0edere era !#r# c%n$ac$. In 1chim -e Sinai a-are
decal%3ul >i C%dul Alian(eiK E -r%0%ca$# re1-%n1aili$a$ea uman#2 P%-%rul
/ c%-il educa$ -en$ru a !i lier.
Du-# 1ec%le2 cun%1cHnd eJ-erien(a Paul lumina$ de Duhul S!Hn$2 0a
An(ele3e c# %mul e -ierdu$ dac# 1e a3a(# numai de Alian(a m%"aic#2 -en$ru
m%$i0ul c# 3re>e>$e. Dinc%l% de !a-$ele 1ale2 de !ideli$a$e !a(# de -%runci2
%mul 0a a@un3e la MHn$uire numai -rin alian(a harului ade0#ra$ei -rie$enii
Ancheia$e de A0raam >i reali"a$e -rin m%ar$ea >i An0ierea lui I1u1 Cri1$%1.
Cel mai mare 1acramen$ 0a !i numai acela ace celei mai mari
mil%1$i0iri. Sacramen$ul iuirii lui Dumne"eu.
'n mare c#lu3#r din 1ec%lul LI eJ-rim# !%ar$e !rum%1 1en$imen$ele
lui Cri1$%1.
?%u/ul e arz)tor, "ar tru#ul ne#utincios 1-une crea$%rul >i
cun%1c#$%rul $ru-ului >i 1u!le$ului. De aceea cun%1cHnd 1l#iciunea uman# e
care ne-a crea$2 ne-a da$ % -u$ere de neAn0in1 Am-%$ri0a du>manului din
$%$deauna -rin -Hinea "ilnic# -en$ru c# >$ia c# 1un$em %ameni 1lai >i
de"arma(i An !a(a celui Pu$ernic >i Inarma$2 de>i ne %cr%$e>$e cel
A$%$-u$ernicK >i el care cun%a>$e inimile2 >$ie c# drumul -#ca$ului e1$e
mereu An$unec%1 >i lunec%1 >i c# nici un %m nu -u$ea mer3e -e calea acea1$a.
A1$!el >$iind c# An !iecare "i ne a!l#m An !a(a -rime@diil%r2 c# An !iecare "i
c#dem2 c# An !iecare "i ne Am%ln#0im2 a 0%i$ 1# ne %!ere -re"en(a 1a de
!iecare "i An $ina $ru-ului >i SHn3elui 1#u -en$ru c# -rin acea1$# -re"en(# 1#
!im eliera(i2 ridica(i >i 0indeca(i.B :8ranc%i1 D[A88LIDQER=
CO
* ?railor, 7vor3esc 1n (elul oamenilor<, un testament, c/iar al unui
om, o"at) 1nt)rit, totu&i nimeni nu4l "es(iineaz), nici nu4i mai a"au2) ceva$
Acum, ()2)"uinele au (ost ()cute *lui Avraam &i seminei lui+$ Nu zice@ *=i
seminelor+ 7ca &i cum ar (i vor3a "e mai multe<, ci ca &i cum ar (i vor3a
numai "e una@ *=i seminei tale+ a"ic) Cristos$ Iat) ce vreau s) zic@ un
testament #e care l4a 1nt)rit %umnezeu mai 1nainte, nu #oate (i "es(iinat,
a&a ca ()2)"uina s) (ie nimicit), "e Le2ea venit) "u#) #atru sute treizeci
"e ani$ C)ci "ac) mo&tenirea ar veni "in Le2e, nu mai vine "in ()2)"uin)6
&i %umnezeu #rintr4o ()2)"uin) a "at4o lui Avraam$+
7>al D,8J48:<
CE6E PATRU NOP8I
Crea(ia celera$# An @er$!ele de mul(umire An ru3#ciunile de Pa>$i2
-rim#0ara de c#$re nenum#ra(ii A3el din $im-uri 1$r#0echi2 -r%mi1iunea
!#cu$# lumii An$re3i -rin Alian(a -er1%nal# cu A0raam2 eJ$in1# la An$re3ul
-%-%r %da$# cu Pa>$ele m%"aic2 $%a$e ace1$ea ne c%nduc la 0enirea lui Me1ia
cel a>$e-$a$. S# nu credem c# a !%1$ ne0%ie de Re0ela(ia cre>$in# ca lumea 1#
-ricea-# ace1$e dimen1iuni ale euhari1$iei. Pa>$ele e0reie1c celera de@a $%a$e
ace1$e minun#(ii.
A=TELE EEREIESC SAU CELE ATRU NO!I
In 1-iri$ul e0reil%r c%n$em-%rani cu I1u1 / >i -rin urmare An 1u!le$ul
a-%1$%lil%r >i chiar al lui I1u1 / Pa>$ele nu c%mem%ra numai n%a-$ea ie>irii
din E3i-$. Tradi(ia ad#u3a1e amin$irea al$%r n%-(i2 al$ e $rei na&teri2
re"umHnd a1$!el cum 0%m 0edea mai de-ar$e2 $%a$# i1$%ria MHn$uirii de la
crea(ie >i -Hn# la 1!Hr>i$ul lumii. De unde >$im acea1$aFK In 0er1iunea
aramaic# a &iliei2 aceea -e care % ci$ea I1u1 :Tar3umul -ale1$inian=2 EJ%d
),2C,
Era c%men$a$ -rin !aim%1ul -%em al celor #atru no#i, 1in$e"# m#rea(# a
$u$ur%r An0#(#min$el%r eraice c%n$em-%rane. V%m -re"en$a % $raducere
!#cu$# de Pr. Q%3er LENDEA'T.
?Pa$ru n%-(i erau 1cri1e An car$ea mem%riei l%rB.
Prima n%a-$e a !%1$ aceea cHnd Iah0e a 0eni$ a1u-ra lumii -en$ru a %
creaM -#mHn$ul era -u1$iu >i 3%l iar An$unericul ac%-erea adHncurile. Cu0Hn$ul
lui Iah0e era lumina care 1$r#luce>$e. >i a numi$-% rima noa#te$
A d%ua a !%1$ cHnd Iah0e 1-a ar#$a$ lui A0raam cHnd a0ea )UU de ani2
iar Sara2 !emeia lui2 *U2 -en$ru ca 1# Am-linea1c# Scri-$urile. %are 0a "#mi1li
A0raam >i 0a na>$e SaraFK Iar I1u12 a0ea <5 de ani cHnd a !%1$ @er$!i$ -e
al$ar. Cerurile au c%%rH$ >i 1-au a-leca$ iar I1ac a 0#"u$ -er!ec(iunea l%r.
%chii lui au !%1$ %ri(i de -er!ec(iunea ceruril%r. Gi a !%1$ numi$# A "oua
noa#te$
A $reia n%a-$e a !%1$ cHnd Iah0e a a-#ru$ e3i-$enil%r An $im-ul n%-(ii.
mHna lui :1$Hn3a= i-a uci1 -e An$Hii n#1cu(i ai e3i-$enil%r2 iar drea-$a lui i-a
a-#ra$ -e -rimii n#1cu(i ai lui I1rael2 ca 1# 1e Am-linea1c# Scri-$ura. ?8iul
meu2 -rimul meu n#1cu$ e1$e I1rael.B Gi a numi$-% Noa#tea a treia$
A -a$ra n%a-$e 0a !i cHnd lumea A>i 0a Ande-lini menirea 1a ca 1# !ie
di1$ru1#. @u3ul de !ier al r%iei 0a !i ru-$ iar 3enera(iile necredinci%a1e 0%r !i
di1$ru1e. Gi M%i1e 0a ie>i din -u1$iu2 iar Re3ele Me1ia 0a c%%rA din An#l(imi.
?Acea1$# n%a-$e e1$e Pa>$ele -en$ru numele D%mnului2 n%a-$ea
1$aili$# >i %rHndui$# -en$ru mHn$uirea $u$ur%r 3enera(iil%r lui I1rael.B
CT
? Gederea c%-iil%r lui I1rael An E3i-$ a !%1$ de -a$ru 1u$e $rei"eci de
ani. Gi du-# -a$ru 1u$e $rei"eci de ani2 chiar An aceea>i2 $%a$e %>$ile D%mnului
au ie>i$ din (ara E3i-$ului. N%a-$ea aceea $reuie -r#"nui$# An cin1$ea
D%mnului2 -en$ru c# a$unci i-a 1c%1 din (ara E3i-$uluiM n%a-$ea aceea $reuie
-r#"nui$# An cin1$ea D%mnului de c#$re $%(i c%-iii lui I1rael >i de c#$re
urma>ii l%r.B :EJ ),2CU-C,=
8#r# And%ial#2 dac# 0rem 1# An(ele3em mi1$erul euhari1$ic2 $reuie 1#
ne 3Hndim c# -en$ru a-%1$%lii -re"en(i la Cin#2 >i mai An$Hi -en$ru Cri1$%12
1#r#$%area eraic#2 -e care urmau 1# % celere"e2 c%mem%ra An$r-ade0#r
An$rea3a I1$%rie a MHn$uirii / $recu$ >i 0ii$%r a>a cum e -%0e1$i$# acum An
&iliile n%a1$re cre>$ine2 Ance-Hnd cu -rimul 0er1e$ din Dene"#. ?La Ance-u$
Dumne"eu a crea$ cerul >i -#mHn$ulB2 -Hn# la ul$imul 0er1e$ al
A-%cali-1ului. ?Vin%2 D%amne I1u1eNB :S$ani1la^ LYONNET=
C5
?A-%i le-a "i1. ?Ia$# ce 0# 1-uneam cHnd Anc# eram cu 0%i2 c# $reuie
1# 1e Am-linea1c# $%$ ce e1$e 1cri1 de1-re Mine An Le3ea lui M%i1e2 An
Pr%%r%ci >i An P1almi.B A$unci le-a de1chi1 min$ea2 ca 1# An(elea3#
Scri-$urile. Gi le-a "i1. ?A>a e1$e 1cri12 >i a>a $reuia 1# -#$imea1c# Cri1$%12 >i
1# An0ie a $reia "i din$re cei m%r(i. Gi 1# 1e -r%-%0#duia1c# $u$ur%r
neamuril%r2 An Numele Lui2 -%c#in(a >i ier$area -#ca$el%r2 Ance-Hnd din
Ieru1alim.B :Lc ,C2 CC-C+=
A-ar d%u# An$re#ri. ). Pa>$ele celera$ de I1u1 e1$e un memorialIdar
ce An1eamn#F ,. Comemora An$rea3a i1$%rie a MHn$uiriiKCumF
- Cina -a1cal# comemoreaz) -
Tar3umul -ale1$inian -e care l-am ci$a$2 m#r$uri1e>$e ade0#ra$ul 1en1
al 1#r#$%rii -a1cale An $im-ul lui I1u1 -e care Al celera credin(a $radi(i%nal#
a -%-%rului lui Dumne"eu. 1e celerau cele #atru no#i ale I1$%riei MHn$uirii
An 1cri1e An cartea memorialelor 1au a AmintirilorF
E un m%d c%ncre$ de a 0%ri. Ca >i cHnd am 1-une. ?Mi-am n%$a$ a1$a
din mem%rie.B Sau ? (i-am 1cri1 numele An inima meaB. E 0%ra de a ce1$e
c)ri cere&ti2 !#r# -a3ini2 unde Dumne"eu 1nre2istreaz) numele -rie$enil%r
1#i2 ine!acerile 1ale !a(# de -%-%rul 1#u2 %amenii >i lucrurile -e care el nu
vrea s) le uite.
In li$ur3ie2 ace1$e memoriale 1un$ % amin$ire a$H$ -en$ru %ameni cH$ >i
-en$ru Dumne"eu.
- Pen$ru %ameni2 amin$irea ine!aceril%r din $recu$ ale lui Dumne"eu
care 3#1e1c recun%>$in(a >i !ideli$a$ea.
- Pen$ru Dumne"eu amin$irea a $%$ ceea ce a !#cu$2 amin$indu->i a1$!el
de iuirea 1a !a(# de n%i.
Dar -en$ru Dumne"eu acea1$# amin$ire nu e nici%da$# % e0%care a
$recu$ului2 ci c%re1-unde mereu cu % n%u# in$er0en(ie a iuirii 1ale.
Dumne"eu nu A>i rume2) amin$irile2 ci reac$i0ea"# ine!acerile 1ale2 A>i
c%n$inu# harul care de0ine a1$!el ac$ual2 -ermanen$.
Deci cHnd Dumne"eu 1&i a"uce aminte2 1e An$Hm-l# ce0a. 1e creea"# %
1i$ua(ie n%u# %ri 1e re1$aurea"# una 0eche. A celera un memorial din $recu$
An1eamn# a -r%0%ca un e0enimen$ real An -re"en$2 >i nu % 1im-l# e0%care.
Pa>$ele N%ului Te1$amen$2 euhari1$ia Amrac# deci ace1$ dulu a1-ec$
dinamic de mul(umire al cre>$inil%r >i de an3a@are 1al0a$%are din -ar$ea lui
Dumne"eu. Sun$em -e !irul $e%l%3iei -a1cale a lui I1u1 >i a $im-ului 1#u2
a$unci cHnd "icem. ?Li$ur3hia e1$e un mem%rial.B
*AN NOATEA C0N% A ?OST E0N%UT, ISUS A LUAT 0INEA+
Li$ur3hia e1$e un memorial. Dar ce amin$imFK De1i3ur m%ar$ea >i
An0ierea lui I1u1 Cri1$%1. ?!ace(i acea1$a An amin$irea meaB2 dar el e1$e
Am-linirea Pa>$elui 0echi.
In$r-ade0#r2 I1u1 Cri1$%1 a in1i1$a$ ca Cina 1# !ie -re"en$a$# ca a&ti.
El a rHndui$ ca Cina >i 9er$!a lui 1# c%incid# cu Pa>$ele e0reie1c. Ace1$a nu
e1$e deci Anl%cui$2 ci "es)v-r&it -rin -a>$ele cre>$in. Cu euhari1$ia 1un$m An
inima No#ii #ascale$
In amintirea ie>irii din E3i-$ :EJ ))2CM ),2 T=. Pa>$ele 1e celera
n%a-$ea. Deci D%mnul a in1$i$ui$ euhari1$ia seara :M$ ,T2,UM Mc )C2)5=.
?Era n%a-$eB :In )<2<U=2 ?In n%a-$ea An care a !%1$ 0Hndu$2 I1u1 a lua$
-HineaKB :)C%r ))2,<=
N%a-$ea e 1%ra m%r(ii. E locul $Hlharil%r :i% )<2<U=2 ima3inea
Am-#r#(iei -#ca$ului2 a 1a$anei2 a -ier"#rii :Lc ,,2O<M In )O2)M $e1 O2C-+M 8a-
,T2)+M C%l )2)<=.
Deci Noa#tea recere marile in$er0en(ii di0ine. P%rnind de la n%a-$e 1e
re0ar1# aur%ra lui Dumne"euM -e !%ndul n%-(ii 1e An1criu marile e$a-e ale
I1$%riei MHn$uiriiK de la Ance-u$KB Prin I1u1 Cri1$%1K.B
?Eu/aristia este marea mulumire a"us) tat)lui #entru tot ceea ce a
()cut #rin creaie, m-ntuire &i s(inire, #entru tot ce realizeaz) acum 1n
Ciseric) &i 1n lume 1n ciu"a #)catelor oamenilor, #entru tot ce va 1m#lini,
"uc-n" la 1m#linire, la #lenitu"ine, Am#)r)ia sa$+ 7Consiliul Ecumenic al
Cisericilor<
;:
- Cerurile n%i2 -#mHn$ul n%u2 $%$deaunaK -
?P%emul cel%r -a$ru n%-(iB adun# An amin$irea n%-(ii -a1cale cele
-a$ru mari e$a-e ale I1$%riei MHn$uiriidin care !iecare e1$e2 An !elu l1#u2 %
crea(ie2 % na>$ere2 % elierare / -a$ru mari e$a-e de unde 1e ridic# % %menire
n%u#2 ? ceruri n%i >i -#mHn$ n%uB.
). La Ance-u$ Dumne"eu a crea$ cerul >i
-#mHn$ul2 n%i. Acea1$a a !%1$ na>$erea
lumii2 a 0ie(ui$%arel%r2 a #ra$ului >i
!emeii. >eneza$ E -rima e$a-# mHn$ui$%are
c#ci 0a eliera uni0er1ul din n%a-$e2 din
n%a-$e nean$uluiK
8iecare Li$ur3hie e1$e o amintire a ace1$ei
n%-(i.
Cred An Dumne"eu Ta$#l A$%$-u$ernicul2
crea$%rul cerului >i al -#mHn$uluiK
,. Amintire a lui A0raam2 cHnd Dumne"eu
0%re>$e ace1$ei %meniri -#3Hne. E1$e
aur%ra -rimei Re0ela(ii2 na>$erea
:1-iri$ual#= a -rimului #rieten al lui
%umnezeu2 crearea unei ra1e 1-iri$uale de
K>i An I1u1 Cri1$%12 8iul 1#u unic2 D%mnul
n%1$ru care 1-a "#mi1li$ de la Duhul S!Hn$2
1-a n#1cu$ din Maria !eci%ar#2 a -#$imi$ 1u
P%n(iu Pila$2 1-a r#1$i3ni$2 a muri$K a $reia
"i a An0ia$ din m%r(iK
credinci%>i2 Omenirea mHn$ui$#2 ridicHndu-
1e din cenu>a 1$eril# >i mai ale1 din credin(a
lui A0raamM re4crearea lui I1ac2 An0iind
-arc# -e al$arul de @er$!#.
<. Amintirea cre#rii lui I1rael ca -%-%r2 mai
ale1 ?8iul meu2 An$Hiul meu n#1cu$ e I1rael.B
:EJ <2,,=. Na>$erea 1a e $%cmai elierarea
1a din E3i-$. 1-a n#1cu$ An Noa#tea
Pa>$elui cHnd2 %cr%$i$ de 1Hn3ele mielului2
hr#ni$ cu carnea lui :))2O=2 1e a0Hn$# 1-re
ara -r%mi1#. ?Chinurile $recu$ului au !%1$
ui$a$eK Ia$# c# am 1# cree" ceruri n%i >i un
-#mHn$ n%u2 a1$!el $recu$ul nu 0a mai !i
amin$i$.B :I1 TO2)5=
Kcred An Duhul S!Hn$2 1!Hn$a &i1eric#
ca$%lic#2 Am-#r$#>irea 1!in(il%r2 ier$area
-#ca$el%rK
In 1!Hr>i$ Pa>$ele e0reie1c anun(a Pa>$ele lui
I1u12 inau3ura a -a$ra n%a-$e. aceea a lui
Me1ia cel a>$e-$a$. Ultimele tim#uri2 crea$e
-e Cruce2 n#1cu$e din c%a1$a de1chi1#2
0e1$ind >i 3r#ind "iua a %-$a. Paru1ia.
KIn0ierea m%r(il%r >i 0ia(a 0e>nic#. Amin.
S!Hn$ul Paul lea3# ultimele tim#uri de euhari1$ie. ? de !iecare da$#
cHnd mHnca(i $ru-ul lui >i 0e(i ea din ace1$ -%$ir2 m%ar$ea lui % 0e1$i(i2 -Hn#
ce 0a 0eni.B :)C%r ))2,T=
S!Hn$ul Paul !ace acea1$# le3#$ur# -en$ru c# D%mnul % !#cu1e Anain$ea
lui. ?Cu d%r am d%ri$ 1# m#nHnc ace1$ Pa>$i cu 0%i Anain$e de a -#$imi2 c#ci
0# 1-un2 nu Al 0%i mai mHnca -Hn# An "iua An care 1e 0a Am-lini An Im-#r#(ia
lui Dumne"eu.B :Lc ,,2)O-)T=
A$unci2 An 1!Hr>i$2 0a !i terminat) crea(ia2 rena>$erea de-lin# a
%amenil%r >i a lumii2 eliera$e :Rm +2)+11=. ?N%i a>$e-$#m du-# !#3#duin(a
lui Dumne"eu2 ceruri n%i >i -#mHn$ n%u unde 1# l%cuia1c# dre-$a$ea.B :,P$
<2)<=
Ia$# r#1une$ul uni0er1al al Li$ur3hieiN Cadrul -a1cal2 -e care Cri1$%1 l-
a 0%i$ -en$ru @er$!a 1a >i Cina2 c%n!er# mi1$erului euhari1$ic An$rea3a
dimen1iune.
?Eu 1un$ Al!a >i Ome3a2 1-une D%mnul2 cel care e1$e2 cel care era >i
care 0ine2 A$%$-u$erniculNB :A- )2+=
A>a cum acul ma3ne$ic2 de>i 1e a!l# la mii de `il%me$ri 1e An$%arce
1-re -%l2 la !el 1e An$%arce Vechiul Te1$amen$ 1-re -er1%ana lui Cri1$%1
:9a]uie1 LOER=
C*
2 1-re euhari1$iile n%a1$re.
*Cine este ne"re#t, s) (ie ne"re#t &i mai "e#arte6 cine este 1ntinat, s)
se 1ntineze &i mai "e#arte6 cine este ()r) #ri/an) s) tr)iasc) &i mai "e#arte
()r) #ri/an)$ =i cine este S(-nt, s) se s(ineasc) &i mai "e#arte5 Iat), Eu vin
cur-n"6 &i r)s#lata Mea este cu Mine, ca s) "au (iec)ruia "u#) (a#ta lui$ Eu
Sunt Al(a &i Ome2a, Cel "int-i &i Cel "e #e urm), Ance#utul &i
S(-r&itul$ ?erice "e cei ce 1&i s#al) /ainele, ca s) ai3) "re#t la #omul vieii,
&i s) intre #e #ori 1n cetate5+
7A# BB,8848;<
+
E'QARISTIA
IMPLINIRE
NOU6 .I VE.NICU6 TE1TA/ENT
Euhari1$ia e1$e un 1acramen$ al iuirii lui Dumne"eu. Ace1$e cu0in$e
ne in$r%duc An cen$rul Mi1$erului2 An e1en(a credin(ei !#r# de care nu 1e -%a$e
An(ele3e nimic din Dumne"eu2 nici din %m >i nici din lume.
- Alian(aK-en$ru Pa>$i -
A0em n%i credin(a >i c%n0in3erea !erm# c# Dumne"eu nu creea"#
decH$ -en$ru ca $%(i %amenii 1# 1e unea1c# An iuireK Pen$ru a-i !ace -#r$a>i
de 0ia(a >i di0ini$a$ea 1aK Pen$ru a Am-#r(i $%$ul cu ei2 0ia(a l%r de %ameni2
mHncare >i #u$ura2 nedre-$a$ea2 m%ar$eaKF ?T%$ ce e1$e al meu e1$e >i al
$#u >i $%$ ce e1$e al $#u e1$e >i al meu.B :In )52)U=
Ia$# cum e1$e marea Iu3ire. L%3%dnaK Alian(aK
Dumne"eu 1e An$ru-ea"# numai -en$ru a 1e c)s)tori cu OmenireaK
El 0ine 1# A>i cau$e l%3%dnica2 ia$a de ea2 ac%l% unde e1$e2 unde nu 1e
-%a$e 1# nu !ie. An c%ndi(ia de crea$ur#2 -en$ru a % trece la c%ndi(ia di0in#.
Im-reun# 0%r !ace trecerea / Pa>$ele / 0%r trece din acea1$# lume la Ta$#l2
Mirele A>i 0a lua Mirea1a. ?Ta$#2 0reau ca ac%l% unde 1un$ eu2 1# !ie >i cei -e
care mi i-ai da$2 ca 1# 0ad# 1la0a -e care mi-ai da$-% c#ci m-ai iui$ mai
Anain$e de An$emeierea lumii.B :In )52,C=
MARELE MISTER AL UNICEI CSTORII
S# nu An(ele3em acea1$# l%3%dn#2 acea1$# c#1#$%rie An 1en1ul 1la 1au
me$a!%ricN Nu2 nuN Vechiul Te1$amen$ -rin care Dumne"eu Al cau$# -e %m 1e
An$Hlne>$e2 1e c)s)tore&te / An 1en1 de #romisiune2 deci Vechiul Te1$amen$
are r%l -remer3#$%r. nu ne -%a$e l#1a -e ace1$ drum al I1$%riei MHn$uirii. e
d%ar aur%ra An$ru-#rii lui Dumne"eu >i2 %da$# cu I1u12 0a Ance-e nun$a
0e>nic#K
- E 0%ra deci de % ade0#ra$# c#1#$%rieF
- E 0%ra de 1in3ura c#1#$%rie ade0#ra$#NK Celelal$e c#1#$%rii2
c#1#$%riile n%a1$re2 chiar >i cele mai reu>i$e nu 1un$ decH$ % Ande-#r$a$# >i
-alid# ima3ine2 % 1cHn$eie din (lac)ra lui Ia/ve2 1-une C-ntarea C-nt)rilor2
Dumne"eu 1e An$ru-ea"# -en$ru a 1e c)s)tori cu %menirea An cel mai 1$ric$
1en1 al cu0Hn$ului2 adic# -en$ru a !i % 1in3ur# !iin(#2 un 1in3ur $ru-. ?Eu 1un$
An Ta$#l2 iar 0%i An mine >i eu An 0%i.B :In )C2)U=
Nu -rin$r-% Amr#(i>are $rec#$%are2 cHnd !iecare r#mHne eJ$eri%r
celuilal$2 ci % !u"iuneK Le3#mHn$ul iuirii e !u"iunea. a nu eJi1$a decH$
-en$ru d#ruire2 -en$ru a trece $%$ul cu cel#lal$2 a de0eni An$r-un !el hrana lui2
3Hndirea 1-iri$ului 1#u2 cen$rul inimii lui2 carnea $ru-ului 1#u >i reci-r%c2 1#
-rimea1c# -e cel#lal$ An An$re3ime -en$ru ca nimic din el 1# nu r#mHn# An
eJ$eri%r2 -en$ru a nu !i decH$ una cu mine. 8u"iune !#r# c%n!u"ie.
De1$ul iuirii / 1#ru$ul - 1im%lul mHnc#rii >i #u$urii2 care la rHndul
l%r ara$# An 3radul cel mai Anal$ in$imi$a$ea. Gi in$imi$a$ea nu e1$e %are -rima
hran# -en$ru cei care 1e iue1cF Nu e An1#>i 0ia(aF
8u"iune !#r# c%n!u"ie / e le3#mHn$ul iuirii2 e -r%mi1iunea lui
Dumne"eu2 iuirea lui neun# !a(# de Omenire.
S# ne reamin$im de !aim%1ul $eJ$ ilic care ne 0%re>$e de1-re ace1$
mare mi1$er. ? Gi 0%r !i amHnd%i un 1in3ur $ru-.B / ace1$ $eJ$ nu 0%re>$e
mai An$Hi de c#1#$%ria !iil%r >i !iicel%r lui A0raam. ?O1 -un acea1$a cu -ri0ire
la Cri1$%1 >i la &i1eric#B -r%clam# 1!Hn$ul Paul. :E! O2<)-<,=
* O carte mai vec/e a lui ?ORNARI, vre"nic) "e a (i recitit) oric-n",
vor3in" "es#re istoria lui Isus, s#une@ *Isus a venit la noi ca un om care
vine "e "e#arte, &i i se au" #a&ii, mai 1nt-i 1ncet, a#oi "in ce 1n ce mai clar
#-n) ce ne ")m seama c) #a&ii lui arat) #rezena+$ Iat) aceasta este Istoria
M-ntuirii #e care o #utem re2)si "esc/iz-n" cartea at-t "e mult tim#
r)mas) ne"esc/is)@ Eec/iul Testament cu #ersona,ele sale, cu #ro2resele
care vestesc a#ro#ierea lui Cristos "e noi$+ 7aul EI<
JK
- A iui -Hn# la m%ar$e2 a muri de dra3%1$e -
Ia$# @ur#mHn$ul iuirii umane / de a !i unul / ne 1e Am-line>$e
nici%da$#. Pen$ru a !u"i%na cu ade0#ra$2 ar $reui 1# ne 1e-ar#m de ace1$ c%r-
care mai mul$ de1-ar$e decH$ une>$e. De aici 1inuciderile Andr#3%1$i(il%r
1e-ara(i. a muri de dra3%1$eN De aici acele RamiRaze / uri a1urde $inerel%r
-erechi care 1e arunc# amHnd%i An mar$e -en$ru a ru-e ace1$ dulu "id care Ai
1e-ar#. $ru-urile l%r.
Numai Cri1$%12 !iind Dumne"eu2 -%a$e 1# !ie una cu %menirea -e care
% iue>$e a$H$ de mul$M numai el -%a$e !i -en$ru ea $ru-2 cu $ru-ul lui2
d#ruindu-1e ei ?ca % ade0#ra$# hran#B.
De1i3ur2 el $reuie 1# m%ar# ace1$ei 1$#ri c%r-%rale din lume2 dar
dinc%l% de m%ar$e2 An c%ndi(ia lui de In0ia$ 1e -%a$e da ca mHncare >i
#u$ur#2 -en$ru c# $%a$e arierele %mene>$i 1un$ di"%l0a$e -rin $ru-ul 1#u
3l%ri!ica$. A1$!el Omul >i Cri1$%1 de0in cu ade0#ra$ una. Omul Al m#nHnc# -e
Dumne"eu >i ia$#-i d%i An$r-un 1in3ur $ru-.
Ia$# ce e1$e O1-#(ul euhari1$ic >i -rie$enia cu 1emenii. Acea1$# cale
%ri"%n$al# e 1cur$# >i ara$#. E ara$# de $ru-. E 1cur$# din cau"a micimii
inimil%r. E in0i$a$# An$rea3a %menire2 a1$!el nu mai e O1-#(ul D%mnului.
S# nu ui$#m nici%da$# c# -rima reali$a$e a euhari1$iei e c# ea e1$e An
-rimul rHnd % !u"iune !#r# c%n!u"ie a %mului cu Dumne"eu.
A d%ua reali$a$e e c# Omul 1un$ $%(i %amenii >i nu eu 1in3ur.
Dumne"eu 1e An$ru-ea"# unindu-1e -er1%nal cu %mul I1u12 dar el 1e d#ruie>$e
An$re3ii %meniri -rin I1u12 Cri1$%1 m%are >i An0ie !#cHndu-1e hran# -en$ru a
de0eni $ru- $u$ur%r %amenil%r. In$ru-area nu 1e $ermin# cu Cri1$%12 1e
$ermin# la An$rea3a %menire. Dumne"eu 1-a !#cu$ %m ca %mul 1# de0in#
Dumne"eu. 8iecare %m.
*M) ro2 ca toi s) (ie una, cum Tu, Tat), e&ti 1n Mine, &i Eu 1n Tine6
ca, &i ei s) (ie una 1n noi, #entru ca lumea s) crea") c) Tu M4ai trimis$ Eu
le4am "at slava #e care Mi4ai "at4o Tu, #entru ca ei s) (ie una, cum &i noi
Suntem una, Eu 1n ei, &i Tu 1n Mine6 4#entru ca ei s) (ie 1n c/i# "es)v-r&it
una, ca s) cunoasc) lumea c) Tu M4ai trimis, &i c) i4ai iu3it, cum M4ai iu3it
#e Mine$+
7In 8H,B84BD<
6A /A17 CU CEI DOI1PREECE
Du-# $rium!ul de la 8l%rii2 I1u1 A>i -e$rece n%-(ile An 3r#dina
Dhe$1emani 1au An &e$ania -en$ru a nu !i are1$a$ 1au uci1 Anain$e de a-i 0eni
ceasul. Eiua2 mul(imile de -elerini 0eni$e de -re$u$indeni -en$ru a 1#r#$%ri
Pa>$ele2 Al -un la ad#-%1$. Pa$ru "ile du-# acea1$# eJ-erien(# eJ$enuan$# de
h#r(ui$. In "iua de @%i / -rima 9%ie S!Hn$# 1e re$ra3e di1cre$ -en$ru a-l l#1a -e
Iuda 1# ac(i%ne"e. Il $rimi$e -e Pe$ru >i I%an la %mul cu urci%r2 un -rie$en
care Ai 0a de1chide sala mare "e sus, 1m#o"o3it), 2ata a&ternut) -en$ru Cina
Pa1cal#. :Mc )C2 ),-)O=
Treuie 1# -re3#$ea1c# un %1-#( !e1$i02 acela al celei mai mari
1#r#$%ri e0reie>$i / Pa>$ele.
A4L M0NCA A CRISTOS MPREUN
?Seara2 I1u1 a 0eni$ cu cei d%i1-re"eceB :Mc )C2)5=2 An 1ala -re3#$i$#
-en$ru cina -a1cal#.
Sun$ cei d%i1-re"ece An @urul lui I1u1 . ?Prie$eniiB An a!ar# de Iuda -e
care Al 0a ru3a 1# -#r#1ea1c# 1ala Anain$e de euhari1$ie / erau ini(ia(i / l%r le
()cuse cunoscut tot ce a auzit "e la Tat)l$ :In )<2)U=
Gi Am-#r$#>ania nu 1e -%a$e -rimi 1in3ur. Euhari1$ia nu e d%ar a-l
mHnca -e Cri1$%12 ci a-l mHnca -e Cri1$%1 Am-reun#. Ace1$ 1m#reun) 1e
re3#1e>$e >i la % 1im-l# ma1# %menea1c# unde hrana e Am-#r(i$# >i Ai lea3# -e
c%me1eni2 de1e%ri chiar Ai Am-ac#2 de1e%ri chiar Ai Am-ac#. El e acela care Ai
une>$e -e credinci%>i2 el e cel -rimi$ de $%(i >i nu 1e -%a$e !i Am-#r(i$.
? Paharul inecu0Hn$a$2 -e care-l inecu0Hn$#m2 nu e1$e el
Am-#r$#>irea cu 1Hn3ele lui Cri1$%1F PHinea -e care % !rHn3em2 nu e1$e ea
Am-#r$#>irea cu $ru-ul lui Cri1$%1F A0Hnd An 0edere c# e1$e % -Hine2 n%i2 care
Sun$em mul(i2 Sun$em un $ru-M c#ci $%(i lu#m % -ar$e din aceea>i -Hine.B
:)c%r )U2)T-)5= La ma1a lui Dumne"eu cel care ne e Cri1$%1 >i nu !a-$ul c#
1un$em 1m#reun)$ :Ra6mund DIDIER=
O)
- ?Aceia 1un$ !ra(ii meiB-
Deci ? 1eara I1u1 0ine cu cei d%i1-re"eceB. Nu 1e 1-une cu Maria >i cu
0eri>%rii din Na"are$... N%rmal. Pa>$ele 1e celerea"# $%$u>i An !amilie2 )U cH$
)U la un miel. Ce 0rea 1# 1-un# Cri1$%1 &i1ericii 1aleF 8#r# And%ial#.
? 8amilia $a e mai lar3#. Orice %m e !ra$ele $#u2 -en$ru c# !iecare %m e !ra$ele
meuB.
In $im-ul 0ie(ii 1ale -ulice2 I1u1 Cri1$%1 a !%1$ di1$an$ !a(# de !amilia
1a de 1Hn3e. Numai -rin credin(# >i An ea 1e de1c%-er# >i $r#ie>$e ade0#ra$a
!ra$erni$a$e recun%1cu$# de I1u1 >i care e 0rednic# de inima uni0er1al# a lui
Dumne"euK Ne -u$em reamin$i e-i1%dul -%0e1$i$ de Luca :+2*= ?I-au 1-u1
lui I1u1. Iat) mama ta &i ru"ele tale a&tea#t) a(ar), vor s) te va")$ Iar el le
r#1-un1e. Mama mea &i (raii mei sunt cei care ascult) Cuv-ntul lui
%umnezeu &i 1l #un 1n #ractic)$B
La !el >i la Cin# nu e cu !amilia. Cina e c%muni$ar#. Qarul !ilial al
MHn$uirii $reuie 1# ne !ac# 1# $recem de la un 3ru- natural2 1nc/is, la %
&i1eric# "esc/is) aduna$# -rin credin(# An I1u12 iuirea !a(# de I1u12 iuirea
reci-r%c# !a(# de $%(i2 -rimirea n%ului 0eni$ ca >i a celui An$Hr"ia$2 din %rice
ra1#2 lim#2 -%-%r2 na(iuneK de %rice 0Hr1$#.
- ?In lumea An$rea3#BK -
Dar de ce d%i1-re"ece2 nici mai mul$ nici mai -u(inFK
Num#rul ), e 1im%lul -leni$udinii. Iac% a a0u$ ), !ii2 de aici $riuri
care c%n1$i$uie $%$ali$a$ea -%-%rului lui Dumne"eu -Hn# la I1u1. Dar I1rael e
numai nucleul -%-%rului de!ini$i02 Omenirea2 a>a cum 3hinda e d%ar
1#mHn(a 1$e@arului. Venind 1# cu-rind# $%a$# %menirea An alian(a 1a de iuire2
I1u1 a ale1 ), a-%1$%li ca emri%n al P%-%rului uni0er1alK
Ia$# de ce ace1$ 8B e a$H$ de im-%r$an$ -en$ru &i1eric# a$H$a $im- cH$ ea
e An Iudeea. 1emni!ic# An$rea3a lume2 mi1iunea uni0er1al# a &i1ericii2 iuirea
uni0er1al# a lui Dumne"eu care %!er# $u$ur%r MHn$uirea >i Euhari1$ia 1a.
Imedia$ du-# In#l(area lui I1u12 -rimul ac$ %!icial al lui Pe$ru e1$e -r%-unerea
ale3erii unui 1ucce1%r al lui Iuda :8a- )2)O=. A1$!el 0%r !i cei ), >i la Ru1alii
>i la -lecarea An mi1iunea 1-re toi %amenii.
Deci Am-reun# cu cei d%i1-re"ece2 An$rea3a %menire a in0i$a$# An @urul
me1ei euhari1$ice. T%(i 1un$ -re"en(i An a!ara Iuirii care 1e d#ruie>$e.
SHn3ele din -%$ir care 1e ea e s-n2ele alianei v)rsat #entru cei muli :M$
,T2,+=:Mc )C2,C= >i deci %!eri$ -en$ru cei mul(i. ?Lua(i >i e(i din acea1$a
$%(iB. I1u1 a !%1$ -u1 de % -ar$e >i de1$ina$ 1# !ie Alian(a -en$ru cei mul(i2
-en$ru $%(i %amenii. :c!. I1 C,2TM CU25=
Cu0Hn$ul muli !%l%1i$# de e0an3heli>$i >i de 1!Hn$ul Paul cu -ri0ire la
MHn$uire -en$ru a de1emna An acela>i $im- $%$ali$a$ea %amenil%r >i le3#$ura
de rudenie uman# care Ai !ace memrii acelea>i !amilii.
Euhari1$ia -a1cal# e a lui I1u1 >i a &i1ericii adun# deci % !amilie2 du-#
$radi(ia iudaic#2 dar An$rea3a !amilie uman#. Ace1$a e 1en1ul $e%l%3ic al
ima3inii de du-# Anmul(irea -Hinil%r. du-# ce $%(i 1-au 1#$ura$2 au aduna$ ),
c%>uri de !irimi$uriN De unde c%>urile adu1e 3%ale An -u1$iuFK Gi de ce ),F
K Gi -en$ru cine 1e adunau ace1$e !irimi$uriF Pen$ru %menirea $u$ur%r
0eacuril%r2 adu1e -en$ru $ine2 -en$ru mine2 -en$ru cei mul(i2 -en$ru $%(i.
D%i1-re"ece e ci!ra 1im%lic# a Pleni$udinii.
* A#oi unul "in cei &a#te 1n2eri, care ineau cele &a#te #otire, #line
cu cele "in urm) &a#te ur2ii, a venit &i a vor3it cu mine, &i mi4a zis@ *Eino
s)4i ar)t mireasa, nevasta Mielului5+ =i m4a "us, 1n %u/ul, #e un munte
mare &i 1nalt$ =i mi4a ar)tat cetatea S(-nt), Ierusalimul, care se #o2ora "in
cer "e la %umnezeu, av-n" slava lui %umnezeu$ Lumina ei era ca o #iatr)
#rea scum#), ca o #iatr) "e ias#is, str)vezie ca cristalul$ Era 1ncon,urat) cu
un zi" mare &i 1nalt$ Avea "ou)s#rezece #ori, &i la #ori, "ois#rezece 1n2eri$
=i #e ele erau scrise ni&te nume@ numele celor "ou)s#rezece seminii ale
(iilor lui Israel$ S#re r)s)rit erau trei #ori6 s#re miaz)noa#te, trei #ori6
s#re miaz)zi, trei #ori6 &i s#re a#us trei #ori$ Zi"ul cet)ii avea
"ou)s#rezece temelii, &i #e ele erau cele "ou)s#rezece nume ale celor
"ois#rezece a#ostoli ai Mielului$+
7A# B8,L48;<
CEI %OISREZECE *ALE=I =I NUMI!I+
Du-# % n%a-$e de ru3#ciune -e mun$e2 I1u1 ?i-a ale1 >i numi$B -e cei
d%i1-re"ece2 ne 1-une Marcu <2)<-)*2 care d# >i li1$a l%r cu Pe$ru An !run$e.
Sun$ $%$ cei ), reuni(i acum -en$ru In1$i$uirea euhari1$iei2 c#r%ra le 0a 1-une
I1u1. ?T%$ ce am au"i$ de la Ta$#l 0-am !#cu$ cun%1cu$. Nu 0%i m-a(i ale1 -e
mine2 ci eu 0-am ale1 -e 0%i >i 0-am rHndui$.B :Lc )O2 )O-)O= Gi numai l%r le
0a 1-une. ?8ace(i acea1$a An amin$irea meaNB
Sun$em aici la ni0elul lier$#(ii lui Dumne"eu >i al lui Cri1$%1. I1u1 a
a@un1 la cea1ul Te1$amen$ului 1#u2 la cel al Alian(ei. Te1$amen$2 Alian(# /
1un$ %is#oziii care nu au 0al%are decH$ dac# 1un$ lier !#cu$e. Deci I1u1
1-une cel%r d%i1-re"ece. ?V# -re3#$e1cB Im-#r#(ia cum Ta$#l mi-a
? -re3#$i$-%BK ?ca 1# >ede(i -e 1caunele de d%mnie >i 1# @udeca(i cele ),
$riuri ale lui I1raelB :Lc ,,2,<-<U= adic# 0%i 0e(i c%nduce -%-%rul lui
Dumne"eu.
?A1$!el declar# Va$ican II2 -rin mini1$erul e-i1c%-ului2 Dumne"eu Ai
c%n1acr# -e -re%(ii care -ar$ici-# An m%d de%1ei$ la -re%(ia lui Cri1$%1 >i iau
-ar$e la celer#rile 1acre ca $rimi>i ai celui care2 -rin Duhul 1#u2 A>i eJerci$#
neAnce$a$ -en$ru n%i !unc(ia 1acerd%$al#K Prin celerarea li$ur3hiei2 ei %!er#
An m%d 1acramen$al @er$!a lui Cri1$%1.
O,
Mini1$erul ara$# c# adunarea nu e -r%-rie$a$ea 3e1$ului -e care Al 0a
Ande-lini2 c# nu e 1$#-Hn al euhari1$iei. % -rime>$e de la al$ul. Cri1$%1 cel 0iu
din &i1eric#. R#mHnHnd un memru al adun#rii2 -re%$ul e cel $rimi1 care
ara$# ini(ia$i0a lui Dumne"eu >i le3#$ura c%muni$#(ii l%cale cu celelal$e
c%muni$#(i din &i1erica uni0er1al#.B :Ac%rdul Ecumenic de1-re Euhari1$ie=
D%me1.
O<
17 V7 IUBI8I UNII PE A68II CU/ V*A/ IUBIT EU PE VOI
?C#ci am -rimi$ de la D%mnul ce 0-am An0#(a$M >i anume c#2 D%mnul
I1u12 An n%a-$ea An care a !%1$ 0Hndu$2 a lua$ % -Hine. Gi2 du-# ce a mul(umi$
lui Dumne"eu2 a !rHn$-% >i a "i1. ?Lua(i2 mHnca(iM ace1$a e1$e $ru-ul Meu2
care 1e !rHn3e -en$ru 0%iM 1# !ace(i lucrul ace1$a 1-re -%menirea Mea.B T%$
a1$!el2 du-# cin#2 a lua$ -aharul >i a "i1. ?Ace1$ -ahar e1$e le3#mHn$ul cel n%u
An 1Hn3ele MeuM 1# !ace(i lucrul ace1$a 1-re -%menirea Mea2 %ri de cH$e %ri
0e(i ea din el.B Pen$ru c#2 %ri de cH$e %ri mHnca(i din -Hinea acea1$a >i e(i
din -aharul ace1$a2 0e1$i(i m%ar$ea D%mnului2 -Hn# 0a 0eni El.B :)C%r ))2,<-
,T=
Acea1$# rela$are a 1!Hn$ului Paul e1$e cea mai 0eche m#r$urie -e
care % a0em de1-re euhari1$ie. S-a 1cri1 -e la OO-O5 Anain$e de e0an3helia lui
Marcu. De aici im-%r$an(a ei. Gi $%$u>i nu a a-#ru$ a>a2 ci 1e a!l# An$r-% lun3#
de"0%l$are care 0rea 1# re-rime un au" 1acrile3 care 1e in$r%du1e1e An
celerarea a3a-el%r cre>$ine2 a Li$ur3hiei la C%rin$eni.
*%EZCINRI ANTRE EOI+
Ace1$ 1acrile3iu / 1in3ura Am-#r$#>anie 1acrile3# Am-%$ri0a c#reia $un#
Scri-$ura / nu c%n1$# An nere1-ec$area -%1$ului2 %ri An$Hr"ierea An alun3area
3Hnduril%r urH$eK Ace1$ 1acrile3iu c%n1$# An di1$ru3erea -#cii !ra$erne.
? V# dau ace1$e An0#(#$uri2 dar nu 0# laud -en$ru c# 0# aduna(i la%lal$#
nu ca 1# 0# !ace(i mai uni2 ci ca 1# 0# !ace(i mai r#i. Mai An$Hi de $%a$e2 aud
c# a$unci cHnd 0eni(i la adunare2 An$re 0%i Sun$ de"in#ri. Gi An -ar$e %
cred2 c#ci $reuie 1# !ie >i -ar$ide An$re 0%i2 ca 1# ia1# la lumin# cei 3#1i(i
uni. CHnd 0# aduna(i2 deci2 An acela>i l%c2 nu e1$e cu -u$in(# 1# mHnca(i cina
D%mnului. 8iindc# a$unci cHnd 1$a(i la ma1#2 !iecare 1e 3r#e>$e 1#->i ia cina
adu1# de el2 Anain$ea al$uiaM a>a c# unul e1$e !l#mHnd2 iar al$ul e1$e ea$. CeF
N-a0e(i ca1e ca 1# mHnca(i >i 1# e(i ac%l%F Sau di1-re(ui(i &i1erica lui
Dumne"eu2 >i 0re(i 1# !ace(i de ru>ine -e cei ce n-au nimicF Ce 1# 0# "icF S#
0# laudF In -ri0in(a acea1$a nu 0# laud. C#ci am -rimi$ de la D%mnul ce 0-
am An0#(a$M >i anume c#2 D%mnul I1u12 An n%a-$ea An care a !%1$ 0Hndu$2 a lua$
% -Hine. Gi2 du-# ce a mul(umi$ lui Dumne"eu2 a !rHn$-% >i a "i1. ?Lua(i2
mHnca(iM ace1$a e1$e $ru-ul Meu2 care 1e !rHn3e -en$ru 0%iM 1# !ace(i lucrul
ace1$a 1-re -%menirea Mea.B T%$ a1$!el2 du-# cin#2 a lua$ -aharul >i a "i1.
?Ace1$ -ahar e1$e le3#mHn$ul cel n%u An 1Hn3ele MeuM 1# !ace(i lucrul ace1$a
1-re -%menirea Mea2 %ri de cH$e %ri 0e(i ea din el.B Pen$ru c#2 %ri de cH$e %ri
mHnca(i din -Hinea acea1$a >i e(i din -aharul ace1$a2 0e1$i(i m%ar$ea
D%mnului2 -Hn# 0a 0eni El. De aceea2 %ricine m#nHnc# -Hinea acea1$a 1au
ea -aharul D%mnului An chi- ne0rednic2 0a !i 0in%0a$ de $ru-ul >i 1Hn3ele
D%mnului. 8iecare 1# 1e cerce$e"e2 deci2 -e 1ine An1u>i2 >i a>a 1# m#nHnce din
-Hinea acea1$a >i 1# ea din -aharul ace1$a. C#ci cine m#nHnc# >i ea2 A>i
m#nHnc# >i ea %1Hnda lui An1u>i2 dac# nu de%1ee>$e $ru-ul D%mnului.B
:)C%r ))2)5-,*=
?PHinea >i 0inul cu-rind munc#K Pe al$ar2 munca %mului de0ine 0ia(#
-en$ru Cri1$%12 %mul de0ine Cri1$%1. De aceea -ar$ici-area la euhari1$ie -%a$e
!i 1acrile3iu dac# e li-1i$# de 3ri@a !a(# de -Hine a %amenil%r. Semnul e
An>el#$%r dac# nu 1e mai >$ie An ce m%d e cH>$i3a$# -Hine. An dre-$a$e 1au An
dauna -Hinii al$uia. 8#r# munca ce $ran1!%rma na$uraK nu eJi1$# euhari1$ie.
Cre>$inul care 1-a a-r%-ia$ de euhari1$ie An &i1erica An$emeia$# -e ace1$
1emn2 !#r# 3ri@a dre-$#(ii >i iuirii2 An munc#2 ar !i 0ic$ima unui 1-iri$uali1m
la !el de -ericul%1 -en$ru c%n>$iin(# ca >i necredin(#.B :8ranc%i1
VARILLON=
OC
?R0N>EREA 0INII
Primii cre>$ini $r#iau euhari1$ia cu $%a$e eJi3en(ele ei cu a$H$a ucurie2
AncH$ -#reau nai0i :8a- ,2C,M C2<,= iar Li$ur3hia era % cerem%nie An a!ara
0ie(ii -rin care 1# -lu$ea1c# An nean$2 era % a3a-# !r#(ea1c# la care !iecare
aducea ce -u$ea >i unde du-# a1cul$area cu0Hn$ului2 du-# imnurile ri$uale era
Am-#r(i$# hrana2 a-%i era c%n1acra$# -Hinea >i 0inul da$e !iec#ruia. Euhari1$ia
era numi$# ? 8rHn3erea -HiniiB >i nu ?Li$ur3hieB2 An amin$irea 3e1$ului
%i>nui$ >i carac$eri1$ic al lui Cri1$%12 dar >i -en$ru c# ideea Am-#r(irii era a$H$
de %i>nui$# cel%r care credeau An d#ruirea $ru-ului >i 0#r1area 1Hn3elui
MHn$ui$%rului -re"en$ An -Hine >i 0in.
Du-# aceea 1-au c%n1$rui$ &i1erici ade0#ra$e >i 1-au rHndui$ 1lu@e
minuna$eK nimic mai !rum%12 dac# a1$a ar 1chima 0ia(a. C#ci Cri1$%1 nu a
%!eri$ @er$!a unic# cu -%m-#2 ci cu un reali1m a$H$ de 1im-lu. An 3%liciunea
$ru-ului 1#u 1$%r1 de 1Hn3e >i 1$r#-un1. ?Ace1$a e1$e $ru-ul meu "dr%i$K
ace1$a e1$e 1Hn3ele meu 0#r1a$B KLi$ur3hia n%a1$r# a>a $reuie 1# !ie. Al$!el
nimic.. -en$ru n%i $reuie 1# !ie aceea>i @er$!# ca a lui.
Cri1$%1 nu a 1-u1 0%re 3%ale. Nu a e0ada$ din realKia$# de ce a
in1$i$ui$ 1acramen$el%r >i mai ale1 euhari1$ia2 cu 1im%luri a$H$ de a-r%-ia$e
de 0ia(a "ilnic# / -en$ru c# sacramentele tre3uie s) sc/im3e viaa$
Se ia PHinea2 1e Am-ar$e -en$ru c# D%mnul a in1$i$ui$
1acramen$ele euhari1$iei -en$ru ca n%i2 de0eni(i una cu I1u1 cel r#1$i3ni$2 1#
Am-#r(im cu el >i cu $%(i -Hinea >i 0inul $%$ ceea ce ne d# 0ia(a >i ucuria2 $%$
ce ne !ace 1# cr%im >i 1# $r#im !%ar$e ine2 $%$ ceea ce ne !ace !erici(i >i lieri.
* Mulimea celor ce crezuser), era o inim) &i un su(let$ Nici unul nu
zicea c) averile lui Sunt ale lui, ci aveau toate "e o3&te$ A#ostolii
m)rturiseau cu mult) #utere "es#re 1nvierea %omnului Isus$ =i un mare /ar
era #este toi$ C)ci nu era nici unul #rintre ei, care s) "uc) li#s)@ toi cei ce
aveau o2oare sau case, le vin"eau, a"uceau #reul lucrurilor v-n"ute, &i4l
#uneau la #icioarele a#ostolilor6 a#oi se 1m#)rea (iec)ruia "u#) cum avea
nevoie$+
7?a# ;,DB4DJ<
IERTARE =I AMRT=IRE
E u>%r 1# % 1-ui. Sau 1-% 1criiK cu 1i3uran(# % 1-uneau >i c%rin$enii2
dar !#ceau c%n$rariul. EJi1$au %3a(i >i 1#raci di1-re(ui(i. De aceea eJclam#
Paul. ?A>a nu mai e euhari1$ieNB ?De ceFB ?Pen$ru c# 1un$ de"in#ri An$re
0%iB >i chiar ile3ali$#(i di1$ru3#$%are2 1$ri3#$%are la cer. ?unul e !l#mHnd2 iar
al$ul ea$.B
Paul nu Ai lamea"# -e c%rin$eni -en$ru 3re>eala de credin(#2 le
re-r%>ea"# c# nu au An(ele1 im-lica(iile 1%ciale ale Am-#r$#>aniei. 8rHn3erea
PHinii c%n1acra$e2 ac$e de credin(#2 An @er$!a lui I1u12 e1$e An acela>i $im- un
ac$ de ier$are >i de Am-#r$#>ire.
C%rin$enii %3a(i cred c# -%$ -rimi Am-reun# cu !ra(ii l%r 1#raci2 $ru-ul
lui Cri1$%12 re!u"Hnd 1# Am-ar$# cu ei unurile -r%-rii. Or2 a>a ce0a e
im-%1iil. Cri1$%1 nu -%a$e !i -rimi$ !#r# a Am-#r(i unurile c#ci de>i
nedi0i"a$ el e1$e $%$ -en$ru $%(i. Nu -%a$e !i mHnca$# Am-reun# aceea>i PHine
!#r# a !i !ra(i An$r-ade0#r2 !#r# a renun(a la -ri0ile3ii2 !#r# a $r#i An alian(#2 An
iuire !#r# a !%rma cu ade0#ra$ un sin2ur tru# al$!el se m)n-nc) #-ine &i se
3ea #otirul %omnului 1n mo" nevre"nic, "evenin" ast(el vinovai (a) "e
tru#ul &i s-n2ele %omnului.
Oare a-%1$%lul mu e -rea 1e0erF &%3a(ii din C%rin$ >i-au ui$a$ da$%riile
1%ciale. E 1u!icien$ a$H$a -en$ru a a!irma c# "is#reuiesc 3iserica lui
%umnezeu &i c) Litur2/ia lor nu mai e Cina %omnului$
Credem c# Paul in1-ira$ de Duhul S!Hn$ >i-a m#1ura$ cu0in$ele. In
%chii 1#i >i An %chii lui Dumne"eu men(inerea indi0i"il%r2 re!u"ul de a
Am-#r(i 1$area e3%i1$# a cel%r -ri0ile3ia(i2 aduc ru-$ur# An c%muniunea cu
Cri1$%1 >i cu cre>$inii. ?PHinea -e care % !rHn3em nu e1$e %are Am-#r$#>irea
cu Cri1$%1F C#ci eJi1$# % 1in3ur# -Hine >i n%i $%(i !%rm#m un 1in3ur $ru- c#ci
Am-reun# 1un$em -#r$a>i la acea1$# unic# -Hine.B :)C%r )U2)T-)5=
A ne Am-#r$#>i cu acea1$# unic# -Hine An1eamn# 1# a!irm#m c#
!%rm#m un 1in3ur $ru-2 An $im- ce e3%i1mul men(ine di0i"iunea An mai mul$e
c%r-uri 1%ciale. NeAm-#r(irea -r%duce deci % c%n$radic(ie An An1#>i inima
1acramen$ului.
Sun$em !%ar$e 1u1ce-$iili An -ri0in(a %r$%d%Jiei ei d%c$rinale /
uni!%rmi$a$ea li$ur3ic#. Gi -%a$e !i % di0er1iune c%n!%r$ail#. De ce nu
1un$em eJi3en(i -en$ru % c%n0%rire e0an3helic#F Sun$ urm#ri$e cu
An0er>unare Am-#r$#>aniile -rea zilnice ale c#r%r 1im-lici$a$e >i e0iden(# nu l-
ar !i ne3a$ nici -e 1!Hn$ul Paul nici -e Cri1$%1. Din c%n$ra 1e celerea"# mul$e
li$ur3hii ale c#r%r a1i1$en(i 1e ac%m%dea"# !%ar$e re-ede cu un 1i1$em
ec%n%mic care e un re!u" al Am-#r$#>irii2 a1$!el AncH$ 1!Hn$ul Paul ar re!u"a 1#
recun%a1c# An ele Cina D%mnuluiK Ce "ice Duhul de1-re $%a$e ace1$eaF
*Ori %umnezeu e ne"re#t c) ") "in 3el&u2 Elveiei &i (oamete In"iei
sau Craziliei 7"ar &tim c) %umnezeu este tat)l %omnului Isus Cristos care a
res#ins ne"re#tatea &i care &i4a "at viaa #entru toi oamenii<$ Ori
%umnezeu vrea ca toi oamenii s) 1&i #otoleasc) (oamea, "ar vrea s)
#artici#e &i la #lanul s)u "e m-ntuire$ =tim c) %umnezeu nu va "a s) #lou)
#-ine #este In"ia sau A(rica$ Sin2urul mi,loc #e care %umnezeu l4a ales ca
s) 1i /r)neasc) #e cei 1n(ometai este ca noi s) 1i a,ut)m s) se ri"ice #rin
instruirea #e care le4o ")m, #rin cum#)rarea resurselor lor la #reuri
ec/ita3ile, #rin 1m#rumuturi #e termen lun2, cu un #ic "e interes$+ 7Ce (el
"e s#eran)'<
JJ
*E4AM SLAT ICIOARELE+
In acea %rdine de eJi3en(# euhari1$ic#2 eJi1$# $eJ$e mai An!i%r#$%are
decH$ ale 1!Hn$ului Paul2 c#$re c%rin$eni >i -rin ei !a(# de n%iK S!Hn$ul I%an
care a 0e1$i$ >i c%men$a$ a$H$ de mul$ PHinea Vie(ii :T2,,11= ne 1ur-rinde
-%0e1$indu-ne in1$i$uirea ace1$ui 1acramen$. Ne 1ur-rinde mai ale1 -rin aceea
c# Anl%cuie>$e cu rela$area mi>c#$%are a 1-#l#rii -ici%arel%r. Ia$# unde a a@un1
ade0#ra$a euhari1$ieN
? In $im-ul cinei2 >$iind c# i-a 1%1i$ cea1ul ca 1# $reac# din acea1$#
lume la Ta$#lB / >i deci de a da ul$ima l%0i$ur#2 ? >i !iindc# >$ie c# $a$#l Ai
d#du1e $%a$# -u$ereaBK%are ce 0a !ace din el acea1$# -u$ereFKBI1u1 1-a
ridica$ de la ma1#2 1-a Ancin1 cu un >$er3ar >i a Ance-u$ 1# 1-ele -ici%arele
a-%1$%lil%r.B :In )<2 )11=
A 1-#la -ici%arele al$%ra. O munc# de 1cla0N &a mai mul$. a>a ce0a nu
1e -%a$e im-une unui 1cla0 e0reuK>i ca un In0#(#$%r 1# 1-ele -ici%arele
ucenicil%r 1#iF Neunie de neAnchi-ui$NK dar nu. E % lec(ie -r%!e$ic#2 lec(ia
lucruril%r.
?V%i m# numi(i An0#(#$%r >i D%mnul 0%1$ru2 >i ine "ice(i c# 1un$. Deci
dac# eu 0-am 1-#la$ -ici%arele >i 0%i 1un$e(i da$%ri a 0# 1-#la -ici%arele unii
al$%ra. V-am da$ eJem-lu ca ceea ce !ac eu 1# !ace(i >i 0%i. Slu3a nu e1$e mai
mare decH$ 1$#-HnulNB :In )<2 )<-)T=
A !i an3a@a$ -er1%nal An 1er0iciile cele mai umile >i -eniile2 ia$# ce
An1eamn# a-l $r#i -e Cri1$%1 -e care l-ai mHnca$ ? $ru- d#rui$2 1Hn3e 0#r1a$B
-en$ru cei mul(iK
In curHnd An @urul me1ei euhari1$ice cei ), 0%r a@un3e 1# 1e cer$e
-en$ru -rimul l%cK ?Cine 0rea 1# !ie mai mare -rin$re 0%i2 1# !ie ul$imul le
1-une I1u12 iar cel care 0rea 1# c%nduc#2 1# !ie 1cla0ul $u$ur%r. Cine e mai
mare2 cel care 1$# la ma1# 1au cel care 1lu@e>$eF Nu cel care e la ma1#F Or2 eu
1un$ An$re 0%i ca unul care 1lu@e>$eB. :Lc ,,2,C-,5= ?Prin urmare. dac# cine0a
din$re 0%i 0rea 1# !ie mai mare2 1# !ie 1lu@i$%rul 0%1$ru. C#ci 8iul Omului nu
a 0eni$ ca 1# i 1e 1lu@ea1c# ci ca el 1# A>i dea 0ia(a ca r#1cum-#rare -en$ru cei
mul(iB :Mc )U2CC-CO= El e1$e Ser0i$%rul lui Iah0e 0e1$i$ de I1aia O<K
S!Hn$ul Paul eJ-lic# a1$!el Le3ea euhari1$ic# a 1-#l#rii -ici%arel%r.
?8ra(il%r2 1lu@i(i-0# unii al$%ra An iuire.B :Dal )O2)<=
*Evan2/elia care ") 1nt-ietate celor asu#rii, celor "ezarmai nu
#oate (i str)in) 1n construirea unei lumi mai 3une$ %eci nu ne #utem l)sa
"iri,ai ca societate "e #osesorii #uterii &i a 3o2)iilor, #e care le (olosesc 1n
interesele lor, c/iar "ac) uneori 3inevoiesc a "a c-teva lucruri "in avutul
lor$ Nu 1nele2e mi&carea muncitoreasc) c) acela care cre"e c) noi cer&im
1m#)rirea averilor$ Cre"ina cre&tinilor care #artici#) la lu#tele
muncitorimii nu s4a alterat, "in contra s4a 1nt)rit &i #ermite o cola3orare
mai 3un) care as#ir) la societatea mai 3un)$+ 7Muncitori cre&tini
militani<
OT

*CUM E4AM IUCIT EU+
Acea1$# le3e nu mai 0ine de -e An#l(imea mun$elui Sinai. ?S# Al iue>$i
-e a-r%a-ele $#u ca -e $ine An1u(iB2 a>a cum un $a$# ar in$er0eni cu % 0%ce
3r%a1# An cear$a c%-iil%r. ?Lini>$e c%-iiNB In$ru-a$2 %m An$re %ameni2 du-# ce
le-a 1-#la$ -ici%arele2 Iuda -leca1e mai Anain$e2 I1u1 1-une 1im-lu >i re-e$#
cu 3in3#>ie.
?C%-iii mei mai 1un$ -u(in $im- cu 0%iK V# dau % -%runc# n%u#. cum
0-am iui$ eu2 a>a 1# 0# iui(i unii -e al(ii.B :In )<2<<-<O=
Ace1$ unii #e alii re-e$a$ la -rima ma1# euhari1$ic# r#1un# a"i -en$ru
-ar$ici-an(ii la aceea>i ma1# euhari1$ic#F Dar 1e iue1c eiF Semnul Cisericii
una %ri e1$e aici2 la ma1a euhari1$ic#2 %ri nic#ieriK
*Aceasta este #orunca Mea@ s) v) iu3ii unii #e alii, cum v4am iu3it
Eu$ Nu este mai mare "ra2oste "ec-t s)4&i "ea cineva viaa #entru #rietenii
s)i$ Eoi Suntei #rietenii Mei, "ac) (acei ce v) #oruncesc EuIE)
#oruncesc aceste lucruri, ca s) v) iu3ii unii #e alii$+
7In 8J,8B48H<
*ATUNCI AM ZIS@ IAT, EIN5+
I1u1 >i a-%1$%lii au a0u$ %are % Cin# -a1cal# clasic)' Nici un
e0an3heli1$ nu men(i%nea"# c# 1-a mHnca$ mielul -a1cal. Gi >$im de la I%an
)+2,+ c# -en$ru cei mai mul(i @er$!a mielului 1e !#cea An $em-lu An du-#
amia"a lui )C Ni1an / 0ineri cHnd I1u1 era An a3%nie >i murea -e cruce ca
ade0#ra$ul Miel -a1cal.
Nimic uimi$%r An -ri0in(a an$ici-#rii ri$ului. Manu1cri1ele de la
7umran 1-un c# de !a-$ calendarul le3al nu era ad%-$a$ -e1$e $%$. Mul$e
c%muni$#(i -rac$icau an$ici-#ri reli3i%a1e. A1emenea c%muni$#(ii din
7umran2 >i al$e c%muni$#(i de a$unci2 I1u1 a an$ici-a$ cu % "i cina -a1cal#. E
clar c# nici un ucenic nu ar !i !%1$ mira$ de a1$a.
Gi a0ea dre-$a$eK
*IAT MIELUL LUI %UMNEZEU+
Am mHnca$ Mielul -a1calF Inc# nu 1-a $ermina$ di1cu(ia >iK-u(in
im-%r$#N I1u1 -are 1# 1e a-r%-ie mul$ de % mi>care reli3i%a1# !%ar$e
im-%r$an$# -e a$unci2 a-$i>$i. &%$e"a$ de I%an &%$e"#$%rul2 a %$e"a$ >i el
ucenicii 1#i :In <2,, / <UM C2)-,=2 Anain$e de a !ace din %$e" marele ri$ de
in$rare An &i1erica 1a. Or2 ace>$i a-$i>$i erau renumi(i -rin aceea c# re!u"au
1# 3u1$e din carnea @er$!i$#. Gi a$unci cum ar !i -u$u$ -rac$ica cina -a1cal#F
T%$u>i erau -rin$re cei mai ac$i0i >i 1-iri$uali e0reiK Mai ale1 du-# eJil 1-a
r#1-Hndi$ %iceiul ,ert(elor "e#line2 adic# de "e#lin) comuniune cu
%umnezeu &i 1ntre #artici#ani2 @er$!e An care imnurile a0eau un r%l im-%r$an$
chiar mai mul$ decH$ 1$%macul. Re1-%n1ailii de la Tem-lu $%lerau ace1$e
@er$!e -en$ru c# erau !%ar$e r#1-Hndi$e An -#$urile de @%1. Ace1$e os#ee
eu/aristice :a>a 1e numeau= erau me1e cul$uale la care 1e aducea laud# >i
mul(umire lui Dumne"eu An -1almi2 1e cere >i 1e a>$ea-$# mHn$uirea lui I1rael
Am-#r(ind -Hinea >i 0inul.
?Du-# aceea I1u12 >i ucenicii Lui2 a 0eni$ An (inu$ul IudeiiM >i 1$#$ea
ac%l% cu ei >i %$e"a. I%an %$e"a >i el An En%n2 a-r%a-e de Salim2 -en$ru c#
ac%l% erau mul$e a-eM >i %amenii 0eneau ca 1# !ie %$e"a(i. C#ci I%an Anc# nu
!u1e1e arunca$ An $emni(#. In$re ucenicii lui I%an >i An$re un Iudeu2 1-a i1ca$ %
neAn(ele3ere cu -ri0ire la cur#(ire. Au 0eni$2 deci2 la I%an >i i-au "i1.
?In0#(#$%rule2 Cel ce era cu $ine dinc%l% de I%rdan2 >i de1-re care ai
m#r$uri1i$ $u2 ia$# c# %$ea"#2 >i $%(i %ameni 1e duc la El.B Dre-$ r#1-un12
I%an i-a "i1. ?Omul nu -%a$e -rimi decH$ ce-i e1$e da$ din cer. V%i An>i0# Ami
Sun$e(i mar$%ri c# am "i1. ?Nu Sun$ eu Cri1$%1ul2 ci Sun$ $rimi1 Anain$ea
Lui. Cine are mirea1#2 e1$e mireM dar -rie$enul mirelui2 care 1$# >i-l a1cul$#2
1e ucur# !%ar$e mul$ cHnd aude 3la1ul mirelui. >i acea1$# ucurie2 care e1$e a
mea2 e1$e de-lin#. Treuie ca El 1# crea1c#2 iar eu 1# m# mic>%re".B :In <2
,,-<U=
S# ne 3Hndim c# E0an3heliile nu !ac re-%r$a@2 ci % rela$are $e%l%3ic#2
deci ei nu re(in din e0enimen$ decH$ n%ul >i aceea ce 1e nume>$e euhari1$ia
cre>$in# a c%muni$#(ii l%r. Dac# ei nu men(i%nea"# mielul -a1cal2 nu -u$em
$ra3e c%nclu"ia c# nu a !i3ura$ An meniu2 dar nu a0ea im-%r$an(#. C%n1acrHnd
-Hinea >i 0inul2 Cri1$%1 elimin# %rice urm# de @er$!e animale. Murind -e
cruce la %ra An@un3hieril%r de la Tem-lu el Anal(# 1-re Ta$#l $ru-ul 1#u d#rui$
>i SHn3ele 0#r1a$2 1in3urul Miel #ascal ade0#ra$. cel care trece An m%d
e!ec$i0 >i ne !ace 1# $recem 1-re Dumne"eu. E ac%l%. -e ma1#2 -e cruce2 ca
reali"are -er!ec$# a $u$ur%r @er$!el%r de i1-#>ire2 de mHn$uire2 de cerere2 de
c%muniune >i de laud# Ancerca$# de 1ec%le de e0rei >i -#3Hni. 'nica 9er$!# a
lui I1u1 -une ca-#$ An n%ua Im-#r#(ie a iuirii2 %ric#rei $ri>#ri >i 1u1$i$uiri.
Nimeni nu 1e mai -%a$e e1chi0a c# $reuie 1# cau$e 0ic$ima An al$# -ar$e.
KC#ci e1$e cu ne-u$in(# ca 1Hn3ele $auril%r >i al (a-il%r 1# >$ear3#
-#ca$ele. De aceea2 cHnd in$r# An lume2 El "ice. ?Tu n-ai 0%i$ nici @er$!#2 nici
-rin%1M ci Mi-ai -re3#$i$ un $ru-M n-ai -rimi$ nici arderi de $%$2 nici @er$!e
-en$ru -#ca$. A$unci am "i1. ?Ia$#-m# :An 1ulul c#r(ii e1$e 1cri1 de1-re Mine=2
0in 1# !ac 0%ia Ta2 Dumne"euleNB :E0 )U2C-5=
- 9er$!a lui Cri1$%1 -
?'n $ru-B2 de ceF Pen$ru a !i @er$!i$F Nu. ?Ci -en$ru a !ace 0%in(a $a2
Dumne"eule.B
?Du-# ce a "i1 An$Hi. ?Tu n-ai 0%i$ >i n-ai -rimi$ nici @er$!e2 nici
-rin%a1e2 nici arderi de $%$2 nici @er$!e -en$ru -#ca$B :lucruri adu1e $%a$e du-#
Le3e=2 a-%i "ice. ?Ia$#-m#2 0in 1# !ac 0%ia Ta2 Dumne"eule.B El de1!iin(ea"#
a1$!el -e cele din$Hi2 ca 1# -un# An l%c -e a d%ua. Prin acea1$# ?0%ieB am !%1$
1!in(i(i n%i2 >i anume -rin @er$!irea $ru-ului lui I1u1 Cri1$%12 %da$# -en$ru
$%$deauna.B :E0 )U2+-)U=
?Duhul An1u!le(e>$e2 $ru-ul nu !%l%1e>$e la nimicB :In T2T<=2 a declara$
I1u1 0%rind de1-re Euhari1$ie. Cu al$e cu0in$e. ?Tru-ul meu e1$e -en$ru
0ia(a lumii >i nu -en$ru m%ar$ea -e cruceM duhul2 adic# iuirea2 m# 0%r !ace
1# !iu eliera$ de 1u!erirea mea la m%ar$e.B
- Or ace1$ duh al iuirii l-a An1u!le(i$ $%a$# 0ia(a Anc# de la An$ru-are2
?Ta$#2 0in 1# !ac 0%ia $aB2 in$rHnd An acea1$# lume.
A-%i An$rea3a 0ia(# ace1$e "a 1-u1 $a$#lui nu 1e de"min$e nici%da$#2 nu
e re$ra1. ?Via(a lui nu a !%1$ "a >i nu / ca a n%a1$r# / An el a !%1$ numai "a.B
:,C%r )2)*= ?Da2 Ta$# c#ci a>a (i-a -l#cu$.B :M$ ))2,T=. ia$# $%a$# eJi1$en(a
luiK ? !ac mereu ceea ce -lace $a$#luiB :In +2,*=2 ?mHncarea mea e 1# !ac
0%in(a celui care m-a $rimi1B :In C2<C=Cu0in$e de iuire2 Cu0in$e de 0ia(#.
PHn# la m%ar$eK -e % cruceK Pen$ru c# iuirea r#mHne la !el An
Am-re@ur#ri $ra3ice >i An 0ia(a %i>nui$#. &i la 3ine &i la r)u. Ea e1$e mare
An$%$deauna2 1e 1chim# numai %ca"iile.
Pa"nicul de la eclu"ele din Niu-er$2 care2 An )*CC a ridica$ eclu"ele2 a
inunda$ -%"i(iile du>manului >i a 1al0a$ -en$ru re1$ul r#"%iului % -ar$e din
re1$ul &el3iei. Nu a !%1$ mai 3r%"a0 An acele "ile. a !%1$ An(ele-$ >i credinci%12
ca An$%$deauna. Dar Am-re@ur#rile erau de dimen1iuni er%ice2 i1$%rice.
A>a >i I1u1 mai Anain$ea $%r$ur#rii2 a m%r(ii -rin r#1$i3nire a 1-u1. un
"a -e care Al 1-unea "ilnic. ?Nu 0%in(a mea2 ci a $a 1# !ie.B
9er$!a lui I1u1 nu e deci de %rdin ri$ual2 ci de %rdinul iuirii. Prin
urmare2 @er$!a euhari1$ic# nu e de %rdin ri$ual2 ci de iuire. Nici el2 nici n%i nu
Am-linim ni>$e ac$e cul$ualeM e 0%ra de % $ran1!%rmare -r%!und#2 in$eri%ar#
din adHncul 1u!le$ului. E 0%ra de % %!erire de 1ine.
Ia$# @er$!a care -#$runde CerurileN In aceea>i 1n)lare2 8iul urc# -e
cruce2 a-%i In0ierea An 1la0#. -en$ru c# dumne"eu -rime>$e @er$!a lui2 Al
a>ea"# la "rea#ta sa >i Al !ace D%mnul lumii.
Numai In0ierea !ace din m%ar$ea lui Cri1$%1 un sacri(iciu2 numai -rin
In0iere ara$# Ta$#l c# %!erirea e1$e sancti(icat)2 e1$e -l#cu$#2 c# acea1$# @er$!#
$rece2 c# e -rimi$# An de-lina c%muniune cu Dumne"eu. Acce-$a$#2 %!randa
e1$e sancti(icat)2 sacri(icat) :!#cu$# 1acr#= -e de-lin "ivinizat) An ace1$ 1en1
c# I1u1 %mul in$r# An de-lina 1a -u$ere de 8iu al lui Dumne"eu :Rm )2C= >i ne
duce An urma 1a :c!. I1 O<2 )U-),=.
T%a$# am-l%area2 $%a$# mi>carea 1acri!iciului lui Cri1$%1 e aduna$#
An$r-un imn cre>$in 0echi reda$ de 1!Hn$ul Paul An 8il ,2O-)) >i anume
renun(area lui -rin In$ru-are2 a1cul$area de r% An $%a$# 0ia(a lui / a1cul$area
-Hn# la cruce / de aceea Dumne"eu l-a An#l(a$K
*S) avei 1n voi 2-n"ul acesta, care era &i 1n Cristos Isus@ El, cu toate
c) avea c/i#ul lui %umnezeu, totu&i n4a crezut ca un lucru "e a#ucat s) (ie
"eo#otriv) cu %umnezeu, ci S4a "ez3r)cat #e sine 1nsu&i &i a luat un c/i# "e
ro3, ()c-n"u4se asemenea oamenilor$ La 1n()i&are a (ost 2)sit ca un om, S4
a smerit &i S4a ()cut ascult)tor #-n) la moarte, &i 1nc) moarte "e cruce$ %e
aceea &i %umnezeu L4a 1n)lat nes#us "e mult, &i I4a "at Numele, care este
mai #resus "e orice nume6 #entru ca, 1n Numele lui Isus, s) se #lece orice
2enunc/i al celor "in ceruri, "e #e #)m-nt &i "e su3 #)m-nt, &i orice lim3)
s) m)rturiseasc), s#re slava lui %umnezeu Tat)l, c) Isus Cristos este
%omnul$+
7?ili# B,J488<
- Sacri!iciul Li$ur3hiei -
In cul$ul iudaic2 ri$ul anual al marii i1-#>iri $reuie relua$ An !iecare an.
?O!randa >i @er$!a care nu -%$ duce la Ande-linireK dar Cri1$%1 a 0eni$ ca
Mare Pre%$ al unuril%r 0ii$%areK>i a in$ra$ %da$# -en$ru $%$deauna An
Sanc$uar :lHn3# Ta$#l=2 nu cu 1Hn3e de (a-i >i de 0i(ei2 ci cu An1u>i 1Hn3ele lui
2 du-# ce a c#-#$a$ % r#1cum-#rare 0e>nic#.B :E0 *2,+=.B Am !%1$ @er$!i(i -rin
@er$!irea $ru-ului lui Cri1$%1 %da$# -en$ru $%$deaunaB2 An1eamn# / % 1in3ur#
@er$!# / 0alail# 0e>nicK
Gi $%$u>i2 unica @er$!# e1$e -re"en(# real# la Li$ur3hie. Nu numai e re4
#rezentat) 1u 1im%lul -Hinii >i al 0inului2 dar -re"en$2 1au dac# 0re(i2
rezent "in nou.
Gi $reuie 1# !ie -re"en$ mHn$ui$%r al lumii -rin m%ar$ea 1aM An0ierea
%amenil%r e An $ru-ul 1#u.
?E ine 1# ne amin$im ceea ce !%rmea"# ca % 1in$e"# >i -unc$
culminan$ al ace1$ei An0#(#$uri. -rin mi1$erul euhari1$iei2 @er$!a crucii
-e$recu$# % da$# -en$ru $%$deauna -e Cal0ar2 e !#cu$# -re"en$# :re-
-rae1en$ari= An m%d minuna$M e mereu reAnn%i$# :in memoriam revocari=
-en$ru n%i2 iar -u$erea ei mHn$ui$%are e a-lica$# ier$#rii -#ca$el%r -e care le
c%mi$em "ilnic.B :Paul VI=
O5
&i1erica $reuie 1# 1e unea1c# cu Cri1$%1 chiar An @er$!a luiM -en$ru a !i
mHn$ui$ $reuie 1# c%munice cu Cri1$%1 ac%l% unde 1e reali"ea"# mHn$uirea.
An m%ar$ea 1a 3l%ri%a1#. A1$!el -u$em !i cre>$ini du-# 1!Hn$ul Paul. ?Prin
Am-#r$#>irea cu Cri1$%1 An m%ar$ea An care a !%1$ -ream#ri$.B :P. L
D'RNRELL=
O+
&%$e"ul chiar >i al d%rin(ei2 ne 1cu!und# de@a An m%ar$ea lui
:Rm T2<=. Euhari1$ia e1$e un %$e" duminical 1au "ilnic An @er$!a lui I1u1
-re"en$ An mi@l%cul -%-%rului 1#u.
Pre"en$F In ce !elF
G$i(i c# m%ar$ea !iJea"# -e !iecare -en$ru 0e>nicie An di1-%"i(ia An care
1ur-rinde. Cri1$%1 m%are An culmea d#ruirii 1ale -line de iuire Ta$#lui 1#u >i
!ra(il%r 1#iM deci e 3l%ri!ica$2 An0ia$ An acea1$# 1$are. Nu mai eJi1$# un al$
Cri1$%1 decH$ I1u1 An culmea 0ie(ii2 m#re(iei >i iuirii 1ale. I1u1 3l%ri!ica$ An
m%men$ul culminan$ al 1acri!iciului 1#u. De a$unci2 @er$!a lui 1-a ridica$
dea1u-ra lumii a>a cum 1%arele a r#ma1 dea1u-ra -lane$ei n%a1$re. La !iecare
Li$ur3hie / Acesta este tru#ul meuIAcesta este s-n2ele meu 4 deci e
-ermanen$ An m%d real -e al$ar An 1$area An care e1$e -en$ru $%$deaunaM
-#$run1 >i 3l%ri!ica$ An m%men$ul culminan$ al 1acri!iciului 1#u2 ca 1%arele2 el
nu 1e culc) nici%da$#2 se ri"ic) An !iecare diminea(#2 aici -en$ru n%i2 -e1$e
cH$e0a m%men$e -en$ru al(ii2 mereu -en$ru $%(i.
?Cri1$%1 nu a in$ra$ An$r-un 1anc$uar !#cu$ de % mHn# %menea1c#2 du-#
chi-ul ade0#ra$ului 1anc$uar2 ci a in$ra$ chiar An cer ca 1# 1e An!#(i>e"e acum
-en$ru n%i2 Anain$ea lui Dumne"eu.B :E0 *2,C=
Acea1$a e1$e ,ert(a litur2/ieiI dar de ce $reuie re-e$a$#F
- 9er$!a &i1ericii -
Pen$ru c# dac# Cri1$%1 e -er!ec$ An iuirea >i @er$!a lui2 &i1erica Anc# nu
e1$eNK ca % -ie1# An3r%>a$# care e -relucra$# / An0Hr$i$# % da$#2 de d%u# mii
de %riK -Hn# ce e1$e c%n!%rm# cu m%delul di0in.
In0i$Hndu-ne 1# mHnc#m $ru-ul lui D#rui$ >i 1# em 1Hn3ele lui 0#r1a$2
I1u1 ne c%m-r%mi$e An @er$!a lui. Ne cheam# 1# !im una cu el2 1# murim cu el2
-%a$e ca % lumin# mai 1la#2 dar cu ade0#ra$2 c%ncre$2 ,C din ,C de %re.
Ace1$a e1$e 1en1ul cu0in$el%r -rea ui$a$e. ?dac# cine0a 0rea 1# 0in#
du-# mineK1# A>i ia crucea "ilnic >i 1# m# urme"eB E 0%ra de acce-$a$
-ar$ea -e care ne-% d# Cri1$%1 An mi1iunea 1a2 renun(area 1u-rem#2 An$r-un
cu0Hn$ iuirea >i -ream#rirea lui. Nu a0em dre-$ul 1# c#u$#m 0ic$ima An al$#
-ar$eK
T%cmai ace1$ lucru e 1im%li"a$ An Am-#r$#>irea din -%$ir2 1emn al
de1$inului c%mun An$re -ar$ici-an(i2 dar mai An$Hi cu cel al c#rui 1Hn3e 1e ea
- Cri1$%1 cel ascult)tor "e Tat)l #-n) la moarte &i 1nc) moarta #e cruce$
?A-r%-ia(i-0# de El2 -ia$ra 0ie2 le-#da$# de %ameni2 dar alea1# ai 1cum-#
Anain$ea lui Dumne"eu. Gi 0%i2 ca ni>$e -ie$re 0ii2 Sun$e(i "idi(i ca 1# !i(i %
ca1# duh%0nicea1c#2 % -re%(ie S!Hn$#2 >i 1# aduce(i @er$!e duh%0nice>$i2
-l#cu$e lui Dumne"eu2 -rin I1u1 Cri1$%1. C#ci e1$e 1cri1 An Scri-$ur#. ?Ia$# c#
-un An Si%n % -ia$r# din ca-ul un3hiului2 alea1#2 1cum-#M >i cine 1e Ancrede An
El2 nu 0a !i da$ de ru>ine.B Cin1$ea acea1$a e1$e2 deci2 -en$ru 0%i care a(i
cre"u$N Dar -en$ru cei necredinci%>i ?-ia$ra -e care au le-#da$-% "idarii2 a
a@un1 1# !ie -u1# An ca-ul un3hiuluiBM >i ?% -ia$r# de -%$icnire2 >i % 1$Hnc# de
c#dereB. Ei 1e l%0e1c de ea2 -en$ru c# n-au cre"u$ Cu0Hn$ul2 >i la acea1$a Sun$
rHndui(i. V%i An1# Sun$e(i % 1emin(ie alea1#2 % -re%(ie Am-#r#$ea1c#2 un neam
S!Hn$2 un -%-%r -e care Dumne"eu Gi l-a cH>$i3a$ ca 1# !ie al Lui2 ca 1#
0e1$i(i -u$erile minuna$e ale Celui ce 0-a chema$ din An$uneric la lumina Sa
minuna$#MKB :)P$,2C-*=
A1$!el am 1-u1 $%$ul de1-re @er$!a &i1ericii An euhari1$ie.
Dac# r#mHnem 1in3uri2 !#r# I1u1 Cri1$%12 $%a$e @er$!ele n%a1$re
ma$eriale 1-au 1-iri$uale r#mHn "adarnice -en$ru c# eJi1$# % 1in3ur# @er$!#
%da$# -en$ru $%$deauna. -en$ru c# MHn$uirea 1e reali"ea"# -en$ru $%(i An 0ia(a
1a a1cul$#$%are >i An m%ar$ea 1a 3l%ri%a1#2 An$r-un cu0Hn$. An $ru-ul lui. De
aceea ne 1-une 1!Hn$ul Paul ?1# ne a-r%-iem de Cri1$%1B cu @er$!e
duh%0nice>$i2 An mHini2 ca 1# le -unem An @er$!a lui care e -rima2 c#ci -rin
Li$ur3hie el 1e a-r%-ie de n%i An 1$area 3l%ri%a1# a @er$!ei 1ale. Al$!el2 r#mHne
1in3ur2 ne!%l%1i$%r2 -en$ru c# @er$!a lui2 ?%da$# -en$ru $%$deaunaB nu $reuie
re#rezentat) decH$ -en$ru a % -rimi -e a n%a1$r#K
Ne r#mHne deci da$%ria 1# !im ?acea1$# @er$!# duh%0nicea1c#B2 adic#
iuire2 cum a !%1$ 0ia(a lui I1u12 An Am-linirea 0%in(ei lui Dumne"eu. Treuie
1# nu mai $r#im -en$ru n%i An>ine2 de a !i noi 1n&ine2 An Cri1$%12 % @er$!# 0ie An
$%$ $im-ul "ilei >i eJi1$en(ei2 cum ne cer ru3#ciunile euhari1$ice.
?Ca 1# nu mai $r#im -en$ru n%i An>ineB2 ci -en$ru el care a muri$ >i a
An0ia$ -en$ru n%i2 a $rimi1 de la $ine P#rin$e -e Duhul S!Hn$ ca -rim dar
credinci%>il%r 1-re a de1#0Hr>i lucrarea 1a An lume >i a Am-lini $%a$# 1!in(irea.
?Ka>adar2 D%amne2 KA(i %!erim $ru-ul >i 1Hn3ele lui ca @er$!#
0rednic# de $ine >i mHn$ui$%are -en$ru lumea An$rea3#. Pri0e>$e2 D%amne2
1-re @er$!a -e care $u An1u(i ai -re3#$i$-% &i1ericii $ale >i $u$ur%r cel%r ce 1e
0%r Am-#r$#>i din aceea>i -Hine >i acela>i -%$ir2 d#-le cu un#$a$e harul2 ca2
aduna(i de Duhul S!Hn$2 An$r-un 1in3ur $ru-2 1# de0in# % @er$!# 0ie An Cri1$%1
1-re lauda m#ririi $ale.B :Can%nul IV=
*Cu ce voi 1nt-m#ina #e %omnul, &i cu ce m) voi #leca 1naintea
%umnezeului Celui rea Analt' Al voi 1nt-m#ina oare cu ar"eri "e tot, cu
viei "e un an' %ar #rime&te %omnul oare mii "e 3er3eci sau zeci "e mii "e
r-uri "e unt"elemn' S) "au eu #entru ()r)"ele2ile mele #e 1nt-iul meu
n)scut, ro"ul tru#ului meu #entru #)catul su(letului meu'+ 4*!i s4a ar)tat,
omule, ce este 3ine, &i ce alta cere %omnul "e la tine, "ec-t s) (aci "re#tate,
s) iu3e&ti mila, &i s) um3li smerit cu %umnezeul t)u'+
7Mi/ 9,94:<
*0N CE EA EENI AMR!IA+
'n %1-#( de nun$# -une ca-#$ An$Hlniril%r de l%3%dn#. Nu -en$ru a %
anula2 ci -en$ru a % Am-lini. C#ci -en$ru 1%(i ea nu 1e 0a $erminaM %1-#(ul2
nun$a inau3urea"# -en$ru ei c%muniunea -en$ru $%$deaunaK
A1$!el la Cin#2 I1u1 cu cei ), a-%1$%li / cu n%i ? c#ci cei d%i1-re"eceB
An1eamn# An$re3ul -%-%r al lui Dumne"eu / Am-line>$e %1-e(ele de
c%muniune a$H$ cele $recu$e cH$ >i cele 0ii$%are.
- cele din $recu$ul Ande-#r$a$ al Alian(el%r 0echi2 culminHnd cu cea de
-e Sinai. ?l-au c%n$em-la$ -e Dumne"eu2 au mHnca$ >i au #u$BM
- cel din $recu$ul a-r%-ia$2 cHnd ?I1u1 Ai -rime>$e -e -#c#$%>i >i
m#nHnc# cu eiB2 ?!rHn3e -HineaB cu ucenicii lui %ri ?1a$ur# -e cei !l#mHn"iBM
- cele 0ii$%are2 ace1$e nenum#ra$e ?!rHn3eri ale -HiniiB din &i1erica
cre>$in# -Hn# la %1-#(ul 0e>nicM ?8ace(i acea1$a An amin$irea meaK PHn# ce
0a 0eni Im-#r#(iaB :Lc ,,2 )+-)*=.
De acum Anain$e ? eu 1un$ cu 0%i An $%a$e "ilele2 -Hn# la 1!Hr>i$ul
0eacuril%rB. :M$ ,+2,U=
8#r# -re"en(a real# a Celui In0ia$ An cen$rul euhari1$iei n%a1$re2
li$ur3hiile n%a1$re nu ar !i comuniune ci % 0i1are 1en$imen$al# >i 3%al# / nu
ar !i mem%rial2 adic# -re"en(# real# a E0enimen$ului -a1cal2 cu $%a$e
Alian(ele care l-au -re3#$i$ Anc# de la Crea(ia cu $%a$e Alian(ele care l-au
-re3#$i$ Anc# de la Crea(ia cu $%a$# !%r(a 0ie(ii >i a iuirii care duc la
Im-#r#(ia In0ierii 3enerale2 ci % 1im-l# amin$ire inu$il#.
Li$ur3hiile n%a1$re 1un$ c%muniune cu Dumne"eu >i cu ceilal(i -en$ru
c# 1un$ -re"en(a real# a lui I1u1 Cri1$%1.
Dar ce !el de -re"en(#FK
- Pre"en(a real# a1%lu$# -
Cri1$%1 cel An0ia$ e -re"en$ An lumea An$rea3# -en$ru c# $ru-ul 1#u
3l%ri%1 nu mai e c%ndi(i%na$ de 1-a(iu >i de $im-. e -e1$e $%$2 lucrea"# -e1$e
$%$2 Lumineaz) #e tot omul2 chiar >i -e cel care nu A>i d# 1eama.
In 1acramen$ e mai mul$ decH$ -re"en(#M e An$Hlnire c%n>$ien$# de %
-ar$e >i de al$a2 -rin Cu0Hn$ul a$%$-u$ernic2 un 3e1$ di0ini"a$%r. I1u1 %$ea"#2
miruie>$e2 de"lea3#2 1!in(e>$e2 une>$e -rin mi1$erul &i1ericii. T%$u>i nu e
-re"en$ -er1%nal An a-#2 1au un$delemn decH$ -rin ac(iunea lui 1-iri$ual#. 1e
!%l%1e>$e de a-#2 de un$delemnK
- In euhari1$ie2 din c%n$ra2 Cri1$%1 e -re"en$ real2 -er1%nal2 c%r-%ral2 >i
nu numai 1-iri$ual. ?Ace1$a e1$e $ru-ul meuK Ace1$a e1$e 1Hn3ele meu.B
Ace1$a este al cu0Hn$ului lui Dumne"eu Anchide ca % cheie.
CH$ de1-re cei care ar 0%i 1# 0ad# aici d%ar % c%m-ara(ie2 o meta(or)2
ca >i cum I1u1 ar 1-une. ?Eu 1un$ 0ia(a ade0#ra$#.B2 au -rimi$ r#1-un1 de la
Cri1$%1 An1u>i An 1ina3%3a din Ca!arnaum. :In T2O)=
?Eu 1un$ -Hinea 0ie care c%%ar# din cer. Cine m#nHnc# acea1$# -Hine
0a $r#i An 0eci. Iar -Hinea -e care 0-% dau e1$e $ru-ul meuK:carnea mea=BK
- Cum -%a$e %mul ace1$a 1# ne dea $ru-ul 1#u ca 1# Al mHnc#mF
-?Ade0#ra$2 ade0#ra$ 0# 1-un. $ru-ul meu e1$e cu ade0#ra$ hran# >i
1Hn3ele meu e cu ade0#ra$ #u$ur#K C#ci cine 0a mHnca din -Hinea acea1$a
0a $r#i An 0eciKB
- E 3reu ace1$ cu0Hn$N Cine -%a$e 1# Al An(elea3#F
Au An(ele1 c# acea1$# -Hine e $ru-ul lui. Re0%l$#2 -leac# $%(i. chiar >i
ucenicii se scan"alizeaz). Pu$ea I1u1 1# Ai An$%arc# 1-unHnd. ?In(ele3e(i2 e
d%ar un !el de a 1-une2 % !i3ur# de 1$il2 1im%l.B Nu2 nu. Ei au An(ele1 ine.
I1u1 le-a 0%ri$ a$H$ de reali1$ AncH$ i-a >%ca$K Nu 0%r 1# cread#F Drum unN
Ade0#rul e -rea !rum%1. ?Ace1$a e1$e $ru-ul meuBK Pre"en(# real#.
A!irma(ia lui I1u1 nu -%a$e !i c%n$e1$a$#.
*rinci#alele mi,loace #rin care Cristos e #rezent 1n Ciseric) se
arat) succesiv 1n cele3r)rile Litur2/iei$ Aici a#are mai 1nt-i a"unarea
cre&tinilor reunii 1n numele lui6 a#oi 1n Cuv-ntul s)u@ se cite&te &i se
comenteaz) Scri#tura6 a#oi 1n #ersoana #reotului &i 1n s(-r&it 1n mo" unic 1n
s#eciile eu/aristice$
An acest sacrament Cristos e #rezent 1ntr4un mo" incom#ara3il$ E
total &i com#let, %umnezeu &i 1n mo" su3stanial &i #ermanent$ Aceast)
#rezen) a lui Cristos su3 *s#eciile eu/aristice+ este numit real nu 1n mo"
ePclusiv, ca &i cum celelalte #rezene nu ar (i ci #rin ePcelen)$+ 7Cultul
misterului eu/aristic<
JL
- Pre"en(# real#2 cumF -
I1u1 nu eJ-lic# An ce m%d e -re"en$2 d%0ad# c# nu are chiar a$H$a
im-%r$an(#.
Pre"en$ cu a"ev)rat 1n mo" real &i su3stanial declar# C%nciliul
Triden$in. Trei $ermeni care au aici acela>i 1en1 de An$Hlnire2 ca >i cum 1-ar
1-une ?cu ade0#ra$2 cu ade0#ra$2 cu ade0#ra$NB
CHnd 0%re>$e de 1u1$an(# >i $ran1u1$an(iune2 C%nciliul
TU
nu
!%l%1e>$e ace1$ cu0Hn$ su3stan) An 1en1ul da$ de Ari1$%$el2 An(ele1 d%ar de
ini(ia(i >i numai are $recere la %mul de a"i2 $ermen care An %rice ca" nu 1e
-%a$e a-lica unui $ru- 3l%ri!ica$. Dar cu0Hn$ul de 1u1$an(# e !%l%1i$ An 1en1
$radi(i%nal al $e%l%3iei. Din ne!ericire $e%l%3ia -%1$ $riden$in# a cam ui$a$ c#
$ru-ul real -re"en$ An euhari1$ie2 e $ru-ul celui In0ia$K
In $e%l%3ia 1ec%lului LII2 An ceea ce C%nciliul Triden$in2 ca >i An
lima@ul 1ec%lului n%1$ru su3stana An1eamn# ceea ce e e1en(ial An$r-un lucru
1au idee2 reali$a$ea -r%!und# a unei !iin(e2 dinc%l% de a-aren(e. De eJem-lu
*An 1u1$an(#2 ce a 0ru$ 1# 1-un# LKFB ?O ma1# 1u1$an(ial#.B
Ei ine2 An euhari1$ie2 numai 1u1$an(a -Hinii >i a 0inului 1e 1chim# An
$ru-ul 3l%ri!ica$ al lui I1u1.
Elemen$ele !i"ic%-chimice / numi$e a#arene, (enomene2 1au An$r-un
cu0Hn$ dem%da$ s#ecii / nu 1e 1chim#. O anali"# de la%ra$%r ar ar#$a c#
-Hinea >i 0inul du-# c%n1acrare2 ca >i Anain$e2 a-ar(in uni0er1ului !i"ic%-
chimic >i al i%l%3iei 0e3e$ale2 dac# le c%n1ider#m An m%d ma$erial. Deci e
!al1 1# 1-une. Cri1$%1 a 1nlocuit #-inea &i vinul. Ca >i cum un $ru- 3l%ri!ica$
ar -u$ea lua locul celulel%r i%l%3iceN C%nciliul Triden$in a re!u"a$ cu0Hn$ul
su3stituie2 a 1-u1. 1u1$an(a -Hinii >i a 0inului e 1chima$# convertit) An
1u1$an(a >i 1Hn3ele lui Cri1$%1.
Su1$an(a e reali$a$ea -r%!und# >i e1en(ial# a unei !iin(e. O -er1%an#
nu e1$e -en$ru n%i 5U `3 de ma$erie alumin%id#2 ci e -rie$enul2 1%(ul2 1%(ia2
c%-ilul e$c. 'n "iar e1$e -en$ru mine >i -en$ru 0%i2 An$r-ade0#r2 An m%d real >i
1u1$an(ial2 in!%rma(iile "ilnice >i nu al$ce0a. Pen$ru #$rHna din -ia(# care nu
>$ie 1# ci$ea1c#2 "iarul e1$e An m%d real >i 1u1$an(ial un amala@ -en$ru
le3umele ei. -en$ru $ermi$ele di A!rica "iarul e1$e An m%d real >i 1u1$an(ial %
mHncare un#. Su1$an(a e1$e -en$ru n%i !iin(a. ceea ce c#u$#m >i 3#1im
acum.
Ei ine2 -en$ru cre>$ini2 -Hinea >i 0inul du-# c%n1acrare 1un$ cu
ade0#ra$2 An m%d real >i 1u1$an(ial2 I1u1 An0ia$ -en$ru c# a 0%i$ el2 el a c#u$a$
>i 3#1i$ An -Hine >i 0in du-# c%n1acrare. Prin darul iuirii 1ale >i -rin -u$erea
1acramen$al# a Cu0Hn$ului 1#u2 reali$a$ea -r%!und# a -Hinii >i a 0inului e1$e
sc/im3at) An$r-% reali$a$e din$r-% al$# lume2 aceea a In0ierii2 An1u>i Cri1$%1
3l%ri!ica$.
S# nu in0%c#m minunile -%0e1$i$e An E0ul Mediu cu %1$ii An1Hn3era$e2
1au Pruncul I1u1 An mHinile -re%$ului. Au !%1$ ni>$e a#arene -en$ru a $re"i
"elul. C#ci I1u1 nu mai e -runc. a cre1cu$ >i $ru-ul lui nu mai 1Hn3erea"# nici
An %1$ie -en$ru c# e1$e 3l%ri!ica$.
*Isus le4a zis@ *Eu Sunt -inea vieii$ Cine vine la Mine, nu va
(l)m-nzi nicio"at)6 =i cine cre"e 1n Mine, nu va 1nseta nicio"at)$ %ar v4am
s#us c) M4ai =i v)zut, =i tot nu cre"ei$ Tot ce4mi ") Tat)l, va a,un2e la
Mine6 =i #e cel ce vine la Mine, nu4l voi iz2oni a(ar)@ c)ci M4am #o2or-t
"in cer ca s) (ac nu voia Mea, ci voia Celui ce M4a trimis$ =i voia Celui ce
M4a trimis, este s) nu #ier" nimic "in tot ce Mi4a "at El, ci s)4l 1nviez 1n
ziua "e a#oi$ Eoia Tat)lui meu este ca oricine ve"e #e ?iul, =i cre"e 1n El,
s) ai3) viaa ve&nic)6 =i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e a#oi$+ Iu"eii c-rteau
1m#otriva Lui, #entru c) zisese@ *Eu Sunt #-inea care s4a #o2or-t "in cer$+
=i ziceau@ *Oare nu este acesta Isus, (iul lui Iosi(, #e al c)rui tat) =i mam)
1i cunoa&tem' Cum, "eci, zice El@ *Eu M4am #o2or-t "in cer'+ Isus le4a
r)s#uns@ *Nu c-rtii 1ntre voi$ Nimeni nu #oate veni la Mine, "ac) nu4l
atra2e Tat)l, care M4a trimis6 =i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e a#oi$ %ar v4am
s#us c) M4ai =i v)zut, =i tot nu cre"ei$ Tot ce4mi ") Tat)l, va a,un2e la
Mine6 =i #e cel ce vine la Mine, nu4l voi iz2oni a(ar)@ c)ci M4am #o2or-t
"in cer ca s) (ac nu voia Mea, ci voia Celui ce M4a trimis$ =i voia Celui ce
M4a trimis, este s) nu #ier" nimic "in tot ce Mi4a "at El, ci s)4l 1nviez 1n
ziua "e a#oi$ Eoia Tat)lui meu este ca oricine ve"e #e ?iul, =i cre"e 1n El,
s) ai3) viaa ve&nic)6 =i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e a#oi$+ Iu"eii c-rteau
1m#otriva Lui, #entru c) zisese@ *Eu Sunt #-inea care s4a #o2or-t "in cer$+
= i ziceau@ *Oare nu este acesta Isus, (iul lui Iosi(, #e al c)rui tat) =i mam)
1i cunoa&tem' Cum, "eci, zice El@ *Eu M4am #o2or-t "in cer'+ Isus le4a
r)s#uns@ *Nu c-rtii 1ntre voi$ Nimeni nu #oate veni la Mine, "ac) nu4l
atra2e Tat)l, care M4a trimis6 =i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e a#oi$ An #rooroci
este scris@ *Toi vor (i 1nv)ai "e %umnezeu$+ A&a c) oricine a ascultat #e
Tat)l, =i a #rimit 1nv))tura Lui, vine la Mine$ Nu c) cineva a v)zut #e
Tat)l, 1n a(ar) "e Acela care vine "e la %umnezeu6 "a, Acela a v)zut #e
Tat)l$ A"ev)rat, a"ev)rat, v) s#un, c) cine cre"e 1n Mine, are viaa
ve&nic)$ Eu Sunt -inea vieii$ )rinii vo&tri au m-ncat man) 1n #ustie, =i
au murit$
-inea, care se #o2oar) "in cer, este "e a&a (el, ca cineva s) m)n-nce "in
ea, =i s) nu moar)$ Eu Sunt -inea vie, care s4a #o2or-t "in cer$ %ac)
m)n-nc) cineva "in #-inea aceasta, va tr)i 1n veac6 =i #-inea #e care o voi
"a Eu, este tru#ul Meu #e care 1l voi "a #entru viaa lumii$+ La auzul
acestor cuvinte, Iu"eii se certau 1ntre ei, =i ziceau@ *Cum #oate omul acesta
s) ne "ea tru#ul Lui s)4l m-nc)m'+ Isus le4a zis@ *A"ev)rat, a"ev)rat, v)
s#un, c), "ac) nu m-ncai tru#ul ?iului omului, =i "ac) nu 3ei s-n2ele Lui,
n4avei viaa 1n voi 1n&iv)$ Cine m)n-nc) tru#ul Meu, =i 3ea s-n2ele Meu,
are viaa ve&nic)6 =i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e a#oi$ C)ci tru#ul Meu este cu
a"ev)rat o /ran), =i s-n2ele Meu este cu a"ev)rat o 3)utur)$ ine m)n-nc)
tru#ul Meu, =i 3ea s-n2ele Meu, r)m-ne 1n Mine, =i Eu r)m-n 1n el$ %u#)
cum Tat)l, care este viu, M4a trimis #e Mine, =i Eu tr)iesc #rin Tat)l, tot
a&a, cine M) m)n-nc) #e Mine, va tr)i =i el #rin Mine$ Ast(el este #-inea,
care s4a #o2or-t "in cer, nu ca mana #e care au m-ncat4o #)rinii vo&tri, =i
totu&i au murit@ cine m)n-nc) #-inea aceasta, va tr)i 1n veac$+
7In 9,DJ4J:<
- Pre"en(# durail# -
Euhari1$ia a !%1$ in1$i$ui$# -en$ru a !i mHnca$#2 reamin$e>$e C%nciliul
Triden$in. Din 0%in(a lui I1u1 -Hinea >i 0inul 1un$ c%n1acra$e -en$ru cin#. Nu
-u$em 1e-ara ?Ace1$a e1$e $ru-ul meuB de ? MHnca(i din acea1$a $%(iB.
Gi $radi(ia -rimel%r 1ec%le >i ceea de a"i la cre>$inii %rien$ali nu
cun%a>$e -#1$rarea 1acramen$ului du-# Li$ur3hie decH$ -en$ru 0ia$icul
muriun"il%r >i nu -en$ru cul$ 1au Am-#r$#>anie An a!ara li$ur3hiei.
T%$u>i acea1$# -ermanen(# e1$e un mi1$er !rum%1.
- Se amin$e>$e de e0enimen$ul -a1cal nu e numai un $recu$2 ci un
E0enimen$ -ermanen$ al 0ie(ii cere>$i a lui Cri1$%1 cel An0ia$ >i 3l%ri!ica$ An
ac$ul 1u-rem al m%r(ii 1ale din iuire.
- Ne amin$e>$e c# Li$ur3hia n%a1$r# "ilnic# nu e un !a-$ $recu$2 ci e %
an3a@are -ermanen$# An aceea>i 0ia(# de iuire.
In $aernac%l -#r#1i$ nu e numai acela An !a(a c#ruia nu 1$# nimeni An
ad%ra(ie2 dar >i c%muni$a$ea cre>$in# a c#rei memrii nu 1e %%1e1c du-#
Am-#r$#>anie An$r-% an3a@are ac$i0# -en$ru uni$a$e >i d#ruire de 1ine. Aici ar
$reui 1# 1e 0%rea1c# de1-re euhari1$ia invali")2 c#ci 1c%-ul Euhari1$iei nu e
1chimarea -Hinii >i a 0inului ci de 1chimarea inimil%r >i a c%muni$#(il%r
n%a1$re An a>a !el 1# !im -er1%nal ca >i un 3ru- cre>$in2 ?$ru-ul lui Cri1$%1B.
Ade0#ra$a -r%lem# e aici >i nu An a >$i dac# >i An cH$ $im- Cri1$%1
r#mHne -re"en$ An m%d 1acramen$al An 1u!le$ul celui Am-#r$#>i$K
?Oda$# -rimi$#2 euhari1$ia2 $ru-ul lui Cri1$%12 nu 1e -ierde2 1e
$ran1-une. Sacramen$ul >i-a Am-lini$ !unc(ia. Cri1$%1 a !%1$ d#rui$ &i1ericii2
-Hinea -%a$e 1# Ance$e"e 1# !ie un mi@l%c de -re"en(# a D%mnului. Nu ar !i
nici % re(inere 1# 1e cree"e un cul$ de ad%ra(ie euhari1$ic# -en$ru -re"en(a
1-eciil%r An $ru-ul celui Am-#r$#>i$. Ace1$a nu de0ine nici un ci%riu2 nici
$aernac%l. ci e c%n1acra$ de acum de DuhulM e ridica$ de D%mnul ca 1# !ie la
rHndul 1#u 1acramen$al al -re"en(ei -a1cale a lui Cri1$%1 An lume. Euhari1$ia
$ran1!%rm# din ce An ce mai mul$ &i1erica An ceea ce e1$e ea de@a -rin
credin(# >i %$e". Mirea1a lui Cri1$%12 $ru-ul lui An lume.B :8. I.
D'RRELL=
T)

*C-n" venii s) v) 1n()i&ai 1naintea Mea, cine v) cere ast(el "e
lucruri, ca s)4mi s#urcai curile' Nu mai a"ucei "aruri "e m-ncare
ne(olositoare, c)ci Mi4e sc-r3) "e t)m-ie5 Nu vreau luni noi, Sa3ate &i
a"un)ri "e s)r3)toare, nu #ot s) v)" nele2iuirea unit) cu
s)r3)toarea5 Ur)sc lunile voastre cele noi &i #raznicele voastre6 Mi4au
a,uns o #ovar), nu le mai #ot su(eri$ C-n" v) 1ntin"ei m-inile, Ami 1ntorc
oc/ii "e la voi6 &i ori c-t "e mult v4ai ru2a, n4ascult@ c)ci m-inile v) Sunt
#line "e s-n2e5+ *S#)lai4v), "eci, &i cur)ii4v)5 Luai "inaintea oc/ilor
Mei (a#tele rele #e care le4ai ()cut5 Ancetai s) mai (acei r)ul5 Anv)ai4v)
s) (acei 3inele, c)utai "re#tatea, ocrotii #e cel asu#rit, (acei "re#tate
or(anului, a#)rai #e v)"uv)5+
7IS 8,8B48H<
4CERTITUDINEA BI/I6ENAR75
Inain$e de a Ancheia ace1$ ca-i$%l2 1# a1cul$#m m#r$uria da$# de
Recule3erea de la 0a$ican :)*5U= An !a(a S!Hn$ului P#rin$e >i Curiei r%mane2
de -#rin$ele 9a]ue1 L%e^2 !%1$ d%cher2 al$# da$# necredinci%12 a-%i cre>$in2
-re%$ d%minican2 An$emeie$%r al Mi1iunii S!in(il%r Pe$ru >i Paul >i >c%ala
credin(ei de le 8rieur3.
?V# 1-uneam a"i diminea(# c# -e cHnd eram necredinci%1 am !%1$ la
Valeain$e. Am ceru$ c#lu3#ril%r car$u"ieni 1# m# -rimea1c# -en$ru cH$e0a
"ile de recule3ere. V%iam 1# >$iu numaidecH$ dac# eJi1$# Dumne"eu 1au nu.
Or2 la Valeain$e2 am c#"u$2 ca 1# 1-un a>a2 An mi1$erul euhari1$iei la care nici
nu m# 3Hndeam. Gi dac# a"i 1un$ An mi@l%cul 0%1$ru2 e din acea1$# cau"#.
P#rin$ele -%r$ar m-a -rimi$ ine. M-a a1cul$a$. M# a>$e-$am 1# Ami !ac# %
An$rea3# a-%l%3ie2 >i eram -re3#$i$ -en$ru a1$a. Imi 1-uneam. ?M# duc la
-re%(i -en$ru a1$a2 % 1# Ami -%0e1$ea1c# $%$ ca$ehi1mulB. Dar el m-a a1cul$a$
>i mi-a "i1. ?8%ar$e ine2 1un$e(i -e calea cea un#. c%n$inua(iNB Mi-a ar#$a$
ca-ela. ?Dac# 0re(i 1# mer3e(i 0re%da$#2 -u$e(i in$ra %ricHnd.B Mer3eam >i eu
la ca-el# !#r# 1# An(ele32 !#r# 1# >$iu ce0a. CHnd Ance-ea li$ur3hia2 m#
-uneam An 3enunchi 3Hndindu-m# c# a1$a e -%"i(ia c%rec$#2 dar %%1eam
-en$ru c# ei nu mai $erminau %da$# >i cHnd m# a>e"am2 $%cmai a$unci
An3enuncheau $%(i. era -re!acerea. Eu mer3eam An c%n$ra$im-.
Era An 1#-$#mHna mare. In$r-% diminea(#2 An $im-ul li$ur3hiei2 0#d cum
la un m%men$ da$ cum c#lu3#rii A>i -#r#1e1c #ncile >i 0in rHnd -e rHnd la
al$ar unde celera aa$ele2 a-%i am 0#"u$ cum !ra(ii ie1 de du-# 3rila@ul
3aleriei 0enind >i ei An rHnd 1-re al$ar. Au 0eni$ a-%i2 cei care !#ceau
recule3ere la m#n#1$ire2 c%%rHnd -e % 1car# melc. Erau $%(i An @urul
al$arului. Iar eu eram 1in3ur2 An$r-un c%l(2 de-ar$e de $%(i cei care 1e
Am-#r$#>eau. era Li$ur3hia din 9%ia Mare. Sin3ur2 1in3urel An $riun#N Gi
a$unci am 1im(i$ c# %ri ace>$i %ameni. c#lu3#rii2 !ra(ii2 1$r#inii erau neuni /
An!ulecHnd nu >$iu ce #astile / %ri eu eram %rul care nu An(ele3ea nimic din
ceea ce 1e An$Hm-la. Ori Ai 0edeam -e ace>$i car$u"ieni2 c%n1$a$am calmul l%r2
echilirul l%r de1c%-eream c# 1un$ ni>$e %ameni ca-aili 1# $r#ia1c# % 0ia(#
An$rea3# An $#cere >i 1in3ur#$a$e. Nu -u$eam 1# Ai cred neuni. Eram %li3a$
1# m# 3Hnde1c2 chiar inc%n>$ien$ c# era ac%l% un nu &tiu ce care m# de-#>ea2
% Pre"en(# 1!Hn$#2 dinc%l% de 0i"iil.
Ace1$a a !%1$ -unc$ul de -lecare. nu cre"u1em An Dumne"eu2 dar de
a$unci am Ance-u$ 1# Al cau$ cu cer$i$udinea c# in0i"iilul eJi1$a. Gi -u$ea 1#
eJi1$e. Mai $Hr"iu2 Dumne"eu mi 1-a re0ela$ ca % cer$i$udine2 dar I1u1 Cri1$%1
nu era % le3end#F Am -u$u$ 1# An(ele3 An$r-% "i c# dac# Dumne"eu nu era
Dumne"eu2 dinc%l% de limi$ele n%a1$re2 el era ca-ail 1# iuea1c# a$H$ de
mul$ lumea AncH$ 1# Al dea -e 8iul 1#uM c# dac# Dumne"eu era Iuire2 era An
1$are 1# 0in# An$re n%i -rin 8iul 1#u. A$unci am cre"u$ An I1u1. Mai r#m#1e1e
% -r%lem#. !u1e1em %$e"a$ ca$%lic2 dar cre1cu$ An -r%$e1$an$i1m. ce 1un$2
ca$%lic 1au -r%$e1$an$F M-am h%$#rH$ 1# !rec0en$e" Cina -r%$e1$an$# ca 1# Ami
dau 1eama ce era2 dar de !iecare da$# cHnd An$ream un -rie$en 1au -a1$%r2 ce
1e -e$rece la cin#2 !iecare Ami r#1-undea -er1%nal2 % amin$ireK2 un
mem%rialK2 % ma1# !r#(ea1c#K Eram 1in3ur2 nu 0edeam nici un -re%$
:-#r#1i1em Valeain$e du-# + "ile=M dar cHnd ci$eam E0an3helia. ?Ace1$a e1$e
$ru-ul meu2 ace1$a e1$e 1Hn3ele meu.B M# re3#1eam la Valeain$e2 An $riun#2
1in3ur2 An c%l(ul 1$Hn32 An !a(a cel%r c#lu3#ri care Anc# din $im-ul lui I1u1 >i
-Hn# a1$#"i2 re-e$au. ?Ace1$a e1$e $ru-ul meu2 ace1$ e1$e 1Hn3ele meuB >i
-rimeau cu ad%ra(ie $ru-ul lui Cri1$%1.
Gi dac# de1i3ur2 -Hn# la urm#2 harul lui Dumne"eu m-a !#cu$ 1# ale3
ca$%lici1mul2 dac# du-# T luni de re!leJie2 m-am du1 la un -re%$ 1-unHndu-i.
? Vreau 1# !iu ca$%licB2 $%$ul a !%1$ din cau"a ace1$ui $e"aur / euhari1$ia / >i
-en$ru c# numai &i1erica mi 1e -#rea a !i !idel# ace1$%r cu0in$e. ?Ace1$a e1$e
$ru-ul meu2 ace1$a e1$e 1Hn3ele meuKB Acea1$a a !%1$ cea mai 3ra0#
-r%lem# -en$ru c#2 !iind cre1cu$ An necredin(#2 >$iam c# &i1erica e1$e % %1$ie
de An3hi(i$ >i %da$# cu a1$a $%a$e -r%1$iile. Dalile% Dalilei2 -%-ii Rena>$erii2
Inchi"i(ia >i a$H$ea al$ele. Dar cu $%a$e ace1$ea mi 1e -#reau nimic -e lHn3#
!ideli$a$ea &i1ericii !a(# de ? Ace1$a e1$e $ru-ul meu2 ace1$a e1$e 1Hn3ele
meuKB Dac# nu ar 0eni nimeni 1# Ancurce cer$i$udinea imilenar# a ace1$ui
$e"aur care aduce credin(a >i ne une>$eNB
?&i1erica ca$%lic# a >$iu$ cu !ermi$a$e2 nu numai An credin(#2 dar >i An
0ia(a ei2 credin(a -re"en(ei $ru-ului >i 1Hn3elui lui Cri1$%1 An Euhari1$ie c#ci
n-a Ance$a$ nici%da$# 1# aduc# ace1$ui mare 1acramen$ cultul latriei care 1e
cu0ine numai lui Dumne"eu. S!Hn$ul Au3u1$in ne 1-une. ?D%mnul a umla$
-e -#mHn$ An $ru-ul 1#u >i ace1$ $ru- ni l-a da$ 1# Al mHnc#m -en$ru a ne
mHn$ui. Gi nimeni nu Al -rime>$e Anain$e de a-l !i ad%ra$K >i ad%rHndu-l nu
-u$ea 3re>i2 din c%n$ra2 -#c#$uim dac# nu Al ad%r#mB. :PA'L VI=
T,
?Nu numai An $im-ul 1!in$ei li$ur3hii >i a inecu0Hn$#rii2 dar >i a$unci
cHnd euhari1$ia e -#1$ra$# An i1erici2 ca-ele2 Cri1$%1 e cu ade0#ra$ -re"en$2 el
e1$e Emanuel F %umnezeu cu noi. C#ci "i >i n%a-$e e An mi@l%cul n%1$ru2
l%cuie>$e cu n%i2 Ai hr#ne>$e -e cei 1lai >i cheam# mereu 1# ne a-r%-iem de
el -en$ru a An0#(a 1# !im ca el. lHn"i >i 1meri(i cu inima2 c#u$Hnd nu
in$ere1ele -r%-rii2 dar cele ale lui Dumne"eu. A1$!el %ricine 1e a-r%-ie de
ma1a 1!Hn$# cu % de0%(iune 1-ecial# >i Ancearc# 1# Al iuea1c# cu % inim#
1incer# >i 3ener%a1# -e Cri1$%12 care ne iue>$e in!ini$ Ancearc# >i An(ele3e cu
ucurie >i mul$ r%d 1u!le$e1c2 -re(ul 0ie(ii a1cun1e cu Cri1$%1 An Dumne"euM
acela de1c%-er# cH$ de -re(i%1 lucru e a !i cu Cri1$%1 c#ci nu e1$e -e -#mHn$
mai mHn3Hie$%r lucruK care 1# Al duc# -e calea 1!in(enieiB :P'L VI=
T<

:
CE6EBRAREA EU9ARI1TIEI
CONCE6EBRAN8II EU9ARI1TIEI
Li$ur3hia e1$e cea mai mare ac(iune a 0ie(ii n%a1$re >i a lumii An$re3i.
De !iecare da$# e un e0enimen$ ine-ui"ail. Gi An ace1$ e0enimen$ 0%i 1un$e(i
ac$%rii.
Euhari1$ia e1$e An$r-ade0#r % concele3rareM % cele3rare 1m#reun). T%(i
cre>$inii An 0ir$u$ea %$e"ului >i a mirului 1un$ -re"en(i la acea1$# celerare.
CRISTOS, REOTUL, COTEZATUL F AMREUN
Pre%$ul2 'nicul Pre%$ e I1u1 Cri1$%1.
9er$!a2 'nica @er$!# e aceea de -e cal0ar. Li$ur3hia e1$e d%ar un
?Mem%rialB adic# % in0%care dar An cele d%u# 1en1uri.
- e e0%ca$ un e0enimen$ i1$%ric >i e % amin$ireM
- e e0%ca$# % ac$i0i$a$e a unui ar$i1$ 1au %m -%li$ic2 >i e -re"en(#.
Euhari1$ia e1$e amin$ire >i -re"en(a cal0arului.
Pre%$ hir%$%ni1i$ e in0e1$i$ de harul >i mi1iunea de a -re"ida >i a
c%n1acra euhari1$ia An -u$erea 1acramen$ului -re%(iei -e care l-a -rimi$M e
1emnul2 1acramen$ului I1u1 / ca-ul.
Deci Cri1$%1 1e %!er# >i ne %!er# cu elM -re%$ul %!er# -e Cri1$%1 >i 1e
%!er# -e 1ine >i adunarea Am-reun# cu Cri1$%1. Dar >i credinci%>ii2 !#r# a
c%n1acra -Hinea >i 0inul2 %!er# -e Cri1$%1 >i 1e %!er# -e 1ine cu el. cei
%$e"a(i nu 1un$ 1e-ara(i de -re%$2 nu 1un$ 1e-ara(i de Cri1$%1. Ei celerea"#
cu Cri1$%1. C%ncelerea"# cu -re%$ul2 c%ncelerea"# An$re ei.
De aceea 0%re>$e -re%$ul la -lural. ? 1# ne ru3#mB2 ?1# mul(umimB 2
?n%i2 1lu3ile $aleB deci >i -re%(ii >i -%-%rul $#u 1!Hn$K ?%!erim maie1$#(ii
$aleKB
Im-reun# cu Cri1$%1 >i cu -re%$ul2 $%$ -%-%rul2 sacer"otal e1$e ac$%rul
dramei li$ur3ice2 celerHnd S!Hn$a Li$ur3hie.
?Cu0Hn$ul Litur2/ie :Leitos4 -ulic2 -%-ular >i er2on 4 ac(iune=
An1eamn# 2est #u3lic2 aciunea #o#orului. N%ul Te1$amen$ !%l%1e>$e ace1$
cu0Hn$ An di!eri$e 1en1uri2 $%$deauna An ra-%r$ cu 1er0iciul cul$ual Am-lini$ de
c%muni$a$e.B :L%ui1 VERRECZE=
TC

Deci Li$ur3hia nu e % a!acere a -re%$ului ci a An$re3ii c%muni$#(i
cre>$ine. ?Cel care -re"idea"# e1$e -r%-rie$arul euhari1$ieiB2 reamin$e>$e
1cri1%area e-i1c%-ului !rance" / L%urde1 )*5T2 ? el celerea"# -en$ru %
adunare2 cu ea >i ea cu el2 An c%muniunea cu An$rea3a &i1eric#.B
*Re#rezentat "e noi 7e#isco#i &i #reoi<, Cristos e cel care o(er) 1n
noi, #entru c) cuv-ntul s)u consacra ,ert(a #e care o o(erimI Aici veni
c/i#ul lui 71n cele3rantul "e la altar<$ An cer 1l vei ve"ea e Marele reot #e
care aici #e #)m-nt 1l ve"eai 1n etru, aul, Ioan, Iaco3I+
7S?0NTUL AMCROZIU<
9J

*RORIETARUL EUGARISTIEI+
Treuie 1# 1-unem c# -re%$ul era ?-r%-rie$arul euhari1$ieiB cHnd
celera cu 1-a$ele la -%-%r2 la un al$ar la$eral An la$in# %li3Hnd marea
ma@%ri$a$e ca 1# !ac# al$ce0a %ri 1# 1e -lic$i1ea1c#. In Litur2/ia2 aici2 Claudel
a 1cri1 un cu0Hn$ de neui$a$.
?Par%hul :An acea i1eric# din Pari1 -e care am 0#"u$-%= du-# ce a
cHn$a$ cred%2 cHnd a 1-u1 ?D%minu1 0%i1cumB 1e An$%arce 1-re lumea
!%rma$# din !emei2 c%-ii >i Anc# 0re% cH(i0a #ra(i aduna(i ca 1# !ac# 1lu@a
cu el >i care 1un$ $urma lui. 'nul 1e !ace c# ci$e>$e din$r-% car$e2 al$ul nu >$ie
cum 1# 1c%a$# -#l#ria. Nu $reuie 1# !ie ce0a in$ere1an$2 de aceea nici nu 1e
-lic$i1e1c2 -en$ru c# !iecare >$ie c# ac%l% 1e a!l# ca 1# a>$e-$e 1!Hr>i$ul2 de
aceea Al -ri0e>$e din cHnd An cHnd -e -re%$2 la al$ar care %l%r%1e>$e ni>$e
curi%a1e. ?D%mnul 1# !ie cu 0%iK ru3a(i-0# !ra(il%rKB
TeJ$ul da$ea"# din )*)52 dar e a$H$ de a-r%a-e2 mai ale1 An ceea ce
-ri0e>$e -e $ineri. ?Tinerii 1e de1-rindB c%n1$a$# % anche$# An ?La 0ieB din
ianuarie )*55. Gi cine0a Andr#"ne>$e 1# 1-un#. BCHnd 1e 0%r a-leca e-i1c%-ii
>i a1u-ra ace1$%r -r%lemeFB
De ac%rd2 un -re%$ 1e c%m-%r$# ca un -r%-rie$ar al euhari1$iei cHnd
im-une adun#rii ru3#ciuni 1au in0en(ii ale !an$e"iei lui. E un au" de -u$ere.
Ai !ur# -e %$e"a(i de dre-$ul l%r de c%ncelera Am-reun# cu el2 cu $%a$#
&i1erica.
Dar ia dre-$ul adun#rii de a An(ele3e2 a $r#i2 a -ar$ici-a >i acela care din
lene 1au ?@uridi1mB 1e (ine m%r(i> de $eJ$ul Mi1alului cu % c%muni$a$e care
nu Al -%a$e urm#ri. Pre%$ul 1e c%m-%r$# ca -r%-rie$ar al euhari1$iei %ri de cH$e
%ri nu % d# cel%r care 1un$ An !a(a lui.
'n a1emenea -re%$ -r%0%ac# -lic$i1eal#2 % -lic$i1eal# 1$i3ma$i"a$# de
Claudel2 -lic$i1eal# ce 3%le>$e i1ericile -en$ru c# e ce0a an$ireli3i%1. ?Nimic
nu e mai c%n$radic$%riu An$r-% reli3ie decH$ -lic$i1eala2 1-unea AleJandru
Cin3ira2 Reli3ia 1e -%a$e hr#ni cu 1u!erin(e2 $ri1$e(e2 nici%da$# cu -lic$i1eal#.B
De ce *Ub din $inerii cre1cu(i cre>$ine>$e nu mai mer3 la i1eric#F
O c%re1-%nden(# ?La 0ieB r#1-unde. $inerii nu 1un$ a1%cia(i la
Li$ur3hie. Nu e li$ur3hia l%r. Cum 1# -ar$ici-eF Iar % $Hn#r# de )5 ani 1crie
de ce de"in$ere1a$#. ?Nu 1u-%r$ $%a$e acele ru3#ciuni re-e$a$e !#r# ca %amenii
1# 1e 3Hndea1c# la ele. cre"ul2 m#rire2 1!Hn$KB
In )*<C un laic 3erman2 Q. Rhein!elder2 mili$an$ al Ac(iunii Ca$%lice
3ermane2 eJ-rima -ulic % !%ame iden$ic# la adul(i. ?Ar $reui ca al$arul 1#
ai# l%cul -ri0ile3ia$ An c%muni$a$e. 1# !ie An cen$ruK 1c%-ul c%n!erin(ei
mele e 1# cer cu in1i1$en(# c%n1$ruc$%ril%r i1ericii 1# An(elea3# d%rin(a -e
care % a0em -en$ru un cul$ ade0#ra$ c%muni$ar a1emenea cre>$inil%r de la
Ance-u$ >i 1# ni 1e Am-linea1c# acea1$# d%rin(# An m#1ura An care 1e -%a$e. P%$
1# a!irm c# d%rin(ele mele 1un$ Am-#r$#>i$e de cei mai mul(i cul(i.B
TT
In inima laicil%r de %dini%ar# >i An aceea a $ineril%r de a"i2 harul
%$e"ului Ai !ace 1# 1$ri3e !%amea l%r du-# % ade0#ra$# celerare -er1%nal# a
euhari1$iei care e An1#>i eJi1$en(a ace1$ui -%-%r 1acerd%$al.
*EPist) o sin2ur) eu/aristie, atestat) "e comunitatea a#ostolic)$
Cele3rat) 1n secolul II, 1n secolul SII, sau 1n zilele noastre, eu/aristia este
aceea&i$ E aceea a lui Cristos r)sti2nit &i 1nviat$ S#iritualitatea cre&tin) nu
are alt sco# "ec-t s) ne a,ute s) "evenim oameni eu/aristici$ An toate
lucrurile, ne s#une a#ostolul, (acei eu/aristia$ Am#)rim #-inea &i vinul
eu/aristiei, "evenim oameni recunosc)tori, comunitari$ Eu/aristia e
sacramentul (ratelui$ *C-n" vii s) te 1m#)rt)&e&ti &i 1i 2)se&ti (ratele #e
"rum, (ratele t)u e %umnezeul t)u$+ , zice s(-ntul Ioan Crisostom$ Lumea e
"arul lui %umnezeu, cum 1l #utem #rimi' 7O$ CLEMENT<
9H
- &i1ericii2 ceea ce e1$e al &i1ericii -
V%in(a D%mnului >i a Duhului S!Hn$ e de a da &i1ericii ceea ce e1$e al
ei. Acea1$# 0%in(# a in1-ira$ re!%rma li$ur3ic# a C%nciliului.
?Dri@a n%a1$r#2 declar# P#rin(ii c%nciliari e de a-i !ace -e credinci%>i 1#
nu mai a1i1$e la ace1$ mi1$er2 ci 1# -ar$ici-e An m%d c%n>$ien$2 ci e0la0ie >i
ac$i0i la ac(iunea 1!Hn$#2 An(ele3Hnd ine ri$urile >i ru3#ciunile2 1# !ie !%rma(i
de Cu0Hn$ul lui Dumne"eu2 re!#cu(i la Ma1a Tru-ului lui Cri1$%12 mul(umind
lui Dumne"eu %!erind 0ic$ima !#r# -a$# nu numai -rin mHinile -re%$ului2 dar
Am-reun# cu el2 el An0a(# 1# 1e %!ere -e 1ine2 >i "i de "i aduna(i de Cri1$%12
mi@l%ci$%rul2 >i 1# a@un3# la unire cu Dumne"eu >i An$re ei2 -en$ru ca a1$!el
Dumne"eu 1# !ie $%$ul An $%(i.B
T+
S-a reu>i$ ce0aF Anche$a din ?La 0ieB ara$# % ?ade0#ra$# ade"iune la
n%ua Li$ur3hieB. Dar nu >i din -ar$ea $ineril%rK >i a un%r #$rHniK
?C%nciliul i-a l%0i$ !#r# mil# -e #$rHniB2 1crie un c%re1-%nden$ cu un $%n
$ra3icK
Ade0#rul e c# -re%(ii nu au eJ-lica 1u!icien$. Deci 1# Ancerc#m 1#
eJ-lic#m2 1# in!%rm#mK
E cu a$H$ mai nece1ar cu cH$ la )U ani du-# C%nciliu neAn(ele3erile -ar
1# 1e c%ncen$re"e >i 1# 1e de"0%l$e ca ni>$e ace1e de !iJare.
46ITUR;9IA DIN TOTDEAUNA5
Du-# C%nciliul Va$ican II cre>$inii 1e a-#r# de re!%rma li$ur3ic# deci1#
de ,)T, e-i1c%-i c%n$ra CT2 adic# *5b. T%(i acce-$# cu ucurie e0%lu(ia
3eneral# a m%duril%r de eJi1$en(#2 alimen$a(ie2 $ran1-%r$uri2 $elec%munica(ii2
$ehnica medical#2 %rdina$%are222- deci e0%lu$i0e. Se a$ mai ale1 -en$ru ceea
ce nume1c ei Litur2/ia milenar) -r%mul3a$# de -a-a Piu1 V AnK )O5UN
Adic# acum CUU de ani. E 0%ra de % i3n%ran(# 3ra0#.
- Li$ur3hia Ance-u$uril%r -
?Li$ur3hia din $%$deaunaB dac# re1-ec$#m 1en1ul cu0in$el%r2 nu -%a$e
!ie decH$ Cina D%mnului >i ma1a lua$# de a-%1$%li duminic# de duminic# cu
Cri1$%1 cel In0ia$. Oda$# An)lat la cer I1u1 i-a l#1a$ -e cre>$ini 1# c%n$inue a
1e reuni la acea1$# Li$ur3hie -a1cal#2 An acea1$# amin$ire a ul$imel%r An$Hlniri
la cin# cu Cri1$%1.
In &i1erica de la Ance-u$2 euhari1$ia era deci celera$# An $im-ul unei
ade0#ra$e me1e. ?Ma1a :cina= D%mnuluiB2 credinci%>ii !iind a>e"a(i de@a
!r#(e>$e lHn3# a-%1$%li. Se numea (r-n2erea #-inii2 An amin$irea 3e1$ului
carac$eri1$ic al lui I1u1 la Anmul(irea -Hinil%r de -e mun$e2 la Cin#2 la
Emau1K
?Ma1a An c%mun le d#dea %ca"ie 1# reAnn%ia1c# mem%rialul D%mnului.
Mai clar e cHnd ne aducem amin$e c# An 3Hndirea eraic# >i An -ara%lele
e0an3helice2 ma1a :%1-#(ul= a0ea % 1emni!ica(ie -r%!und 1im%lic#. 'na din
ima3inile 1-lend%rii me1ianice era %1-#(ul. Luca Anre3i1$rea"# re!leJia unuia
din$re a1cul$#$%rii lui I1u1. ?8erici$ cel care 0a 1$a la %1-#( An Im-#r#(ia lui
Dumne"euB. D%mnul acce-$a acea1$# ima3ine c#ci c%m-ara Im-#r#(ia
Ceruril%r cu un mare anche$. Ne uimim cHnd Ancerc#m 1# 0edem de cH$e %ri
1e re!er# E0an3heliile la %1-#(2 Ance-Hnd cu nun$a din Cana. A1$!el a-%1$%lii
au $reui$ 1# 1e 1im$# %li3a(i An m#1ura An care era -%1iil2 un cadru de
%1-#(2 cum !#cu1e D%mnul la In1$i$uirea Euhari1$iei.B:9%1e-h A.
9'NDMANN=
T*
?A "i1 >i celui ce-l -%!$i1e. ?CHnd dai un -rHn" 1au % cin#2 1# nu chemi
-e -rie$enii $#i2 nici -e !ra(ii $#i2 nici -e neamurile $ale2 nici -e 0ecinii %3a(i2
ca nu cum0a 1# $e cheme >i ei la rHndul l%r -e $ine2 >i 1# iei a1$!el % r#1-la$#
-en$ru ce ai !#cu$. Ci2 cHnd dai % ma1#2 cheam# -e 1#raci2 -e 1chil%"i2 -e
>chi%-i2 -e %ri. Gi 0a !i !erice de $ine2 -en$ru c# ei n-au cu ce 1#-(i
r#1-l#$ea1c#M dar (i 1e 0a r#1-l#$i la An0ierea cel%r ne-rih#ni(i.B 'nul din cei
ce >edeau la ma1# cu El2 cHnd a au"i$ ace1$e 0%re2 I-a "i1 ?8erice de acela
care 0a -rHn"i An Im-#r#(ia lui Dumne"euNB :Lc )C2),-)O=
Cum 1e de1!#>ura ace1$ %1-#( al D%mnuluiF Nu a0ea un ri$ual -reci12
dar du-# E0an3helii >i du-# 8a-$ele A-%1$%lil%r cun%a>$em elemen$ele
-rinci-ale. In0#(#$ura a-%1$%lil%r2 Am-#r(irea -Hinii >i a 0inului c%n1acra$2
-1almii de mul(umire >i $%$ul An $im-ul unui %1-#( !e1$i0. In a!ar# de ace1$
%1-#(2 %ricine -%a$e recun%a>$e cu u>urin(# li$ur3hia duminical# du-#
Va$ican II >i Paul VI.
Ia$# Li$ur3hia din $%$deauna >i de a"iN
Se urma %are ri$ul -a1cal2 a>a cum a !#cu$ I1u1 la cin#F Nu. Era -rea
c%m-lica$ -en$ru !iecare "i2 >i chiar -en$ru duminic#. GI a-%i era un ri$
re"er0a$ numai -en$ru Pa>$i. Dar e0reii -rac$icau un al$ ri$. ?PrHn"ul de
1aa$B 1im-li!ica$ !a(# de cel de -a>$i >i care 1e -re$a la celerarea
euhari1$ic#. E0an3heliile ne dau de An(ele1 c# 1chema acea1$a era urma$# la
Ma1a D%mnului An $radi(ia cre>$in# de la Ance-u$.
Ma1a Ance-ea cu un a-eri$i0 lua$ An 3ru-uri mici2 An -ici%are ca la %
An$Hlnire cHnd 1e a>$ea-$# 1# 0in# >i An$Hr"ia(ii. A-%i !iecare inecu0Hn$a %
cu-# cu 0in. ?inecu0Hn$a$ 1# !ii $u D%amne Dumne"eul n%1$ru2 Re3e 0e>nic
care ai crea$ r%dul 0i(eiNB Era -rima cu-# de1-re care 0%re>$e >i 1!Hn$ul
Luca :,,2)5= >i care nu e Anc# -%$irul c%n1acra$.
A$unci 1e 1-#lau -e mHini 1-unHnd % ru3#ciune >i Ance-ea ma1a
-r%-riu-"i1#. 1e a>e"a !iecare >i An$Hr"ia(ii nu mai erau -rimi(i :ar !i 3re>i$ 1#
1e in$r%duc# %rdinul %1$iaria$ului ca 1# Anchid# u>ile -en$ru cei care 0in $Hr"iu
ca 1# !ure Am-#r$#>anieF=
Se aducea -Hinea celui care -re"ida / el r%1$ea cu0in$ele
inecu0Hn$#rii. ?&inecu0Hn$a$ 1# !ii $u D%amne Dumne"eul n%1$ru2 Re3ele
lumii2 care !aci 1# ia1# -Hine din -#mHn$NB / ru-ea -Hinea >i % Am-#r(ea
c%me1enil%r2 amin$indu-l -e Cri1$%1 care ad#u3a1e. ?Ace1$a e1$e $ru-ul
meuB.
La 1!Hr>i$ul me1ei2 cum amin$e1c ru3#ciunile n%a1$re euhari1$ice2 1e
um-leau cu-ele -en$ru a $reia %ar#. Era ?-%$irul inecu0Hn$#riiB. Se -une An
0in a-#2 iar cel care -re"ida Ance-ea ru3#ciunea cea mare.
- S# mul(umim D%mnului Dumne"eului n%1$ruN
- &inecu0Hn$a$ 1# !ie numele D%mnului acum >i An 0eciN
Du-# un 1cur$ dial%32 cel care -re"ida2 c%n$inua 1in3ur ru3#ciunea
euhari1$ic#K Aici era c%n1acra$ 0inul du-# e0an3helia lui Luca :,,2,U=
?CHnd a 1%1i$ cea1ul2 I1u1 a >e"u$ la ma1# cu cei d%i1-re"ece
a-%1$%li. El le-a "i1. ?Am d%ri$ mul$ 1# m#nHnc Pa>$ele ace1$ea cu 0%i Anain$e
de -a$ima MeaM c#ci 0# 1-un2 c# de acum Anc%l%2 nu le 0%i mai mHnca2 -Hn#
la Am-linirea l%r An Im-#r#(ia lui Dumne"eu.B Gi a lua$ un -ahar2 a mul(umi$
lui Dumne"eu >i a "i1. ?Lua(i -aharul ace1$a2 >i Am-#r(i(i-l An$re 0%iM -en$ru
c# 0# 1-un c# nu 0%i mai ea de acum Anc%l% din r%dul 0i(ei2 -Hn# cHnd 0a
0eni Im-#r#(ia lui Dumne"eu.B A-%i a lua$ -HineM >i2 du-# ce a mul(umi$ lui
Dumne"eu2 a !rHn$-%2 >i le-a da$-% "icHnd. ?Ace1$a e1$e $ru-ul Meu2 care 1e
d# -en$ru 0%iM 1# !ace(i lucrul ace1$a 1-re -%menirea Mea.B T%$ a1$!el2 du-#
ce au mHnca$2 a lua$ -aharul2 >i li l-a da$2 "icHnd. ?Ace1$ -ahar e1$e
le3#mHn$ul cel n%u2 !#cu$ An 1Hn3ele Meu2 care 1e 0ar1# -en$ru 0%i.B :Lc
,,2)C-,U=
?8rHn3erea -Hinii la Ance-u$ul me1ei >i -%$irul inecu0Hn$#rii de la
1!Hr>i$ a-ar(ineau amHnd%u# la ri$ualul %1-#(ului a$H$ la -a>$i cH$ >i An "i de
1aa$K T%$u>i acea1$# !%rm# de celerare euhari1$ic# nu a -u$u$ dura -rea
mul$ $im-. E ine 1# remarc#m c# nici Ma$ei >i nici Marcu nu in1i1$# a1u-ra
ace1$ui m%men$ de "u#) cin) ca Luca >i PaulK Se -are c# An c%muni$#(ile
unde ac$i0au cei d%i e0an3heli>$i2 cele d%u# c%n1acr#ri nu mai erau 1e-ara$e
de % ma1#. Ele erau reuni$e >i -la1a$e !ie Anain$e2 !ie du-# ma1#M ace1$e d%u#
m%duri2 1e -are c# au !%1$ !%l%1i$e a>a cum An(ele3em din di!eri$e m#r$urii.
&inecu0Hn$#rile a1u-ra -Hinii >i 0inului au !%1$ uni$e An$r-% 1in3ur# ru3#ciune
1%lemn# de mul(umire2 An !%rma aceleia !%l%1i$e la Ance-u$ a1u-ra -%$irului.
A1$!el c%n1acr#rile au !%1$ Am-lini$e An$r-% 1in3ur# inecu0Hn$are. PHn# la
urm# 1-a aand%na$ ma1a -r%-riu-"i1# >i a>a a-ar marile linii ale li$ur3hiei
n%a1$re ac$uale.B:9'NDMANN=
5U
- Li$ur3hia An 1ec%lul II -
S-re anul OU2 la R%ma2 S!Hn$ul Iu1$in ne la1# -rimul re#orta, al
celer#rii euhari1$ice. Era un laic2 -r%!e1%r de !il%"%!ieM un credinci%1 care a
da$ m#r$urie -rin mar$iriul 1#u. In$r-% lucrare adre1a$# cel%r care nu acce-$au
credin(a cre>$in#2 mai ale1 Am-#ra(il%r2 An ?Prima a-%l%3ieB2 ca-i$%lul TO2 TO
>i T5 d# % dul# de1criere a li$ur3hiei din $im-ul 1#u a>a cum 1e celera la
R%ma >i An (inu$urile medi$eraneene din Orien$ >i Occiden$2 -rin care ace1$
cre>$in de eli$# c#l#$%ri1e mul$. Ia$# cele d%u# de1crieri -e care le
su#ranumim2 -en$ru a 1im-li!ica de1!#>urarea.
?In "iua numi$# a 1%arelui2 $%(i ai n%>$ri care l%cuie1c la %ra>e 1au la
1a$e 1e adun# An acela>i l%cM 1e ci$e1c amin$irile a-%1$%lil%r >i 1crierile
-r%!e(il%r a$H$ cH$ le -ermi$e $im-ul. CHnd 1e $ermin# ci$irea2 cel care
-re"idea"# ia cu0Hn$ul -en$ru a-i a0er$i"a -e cei de !a(# >i -en$ru a-i Andemna
1# $r#ia1c# ace1$e An0#(#$uri !rum%a1e.
A-%i ne 1cul#m $%(i >i adre1#m Am-reun#2 cu 0%ce $are2 ru3#ciuni lui
Dumne"eu -en$ru n%i2 -en$ru n%ii %$e"a(i >i -en$ru $%(i ceilal(i cre>$ini din
lume.
A-%i ne Amr#(i>#m unii -e al(ii An$reru-Hnd ru3#ciunile.
A$unci 1e -re"in$# celui care c%nduce adunarea !ra(il%r2 -Hine >i un
-%$ir cu 0in2 ame1$eca$ cu a-#. Le ia >i eJ-rim# m#rire >i laud# Ta$#lui
uni0er1ului -rin 8iul >i Duhul S!Hn$ >i aduce mul(umireK Pen$ru c#
Dumne"eu a ine0%i$ 1# ne d#ruia1c# ace1$e unuri. TerminHndu-1e
ru3#ciunile >i mul(umirile2 $%$ -%-%rul r#1-unde amin.
Du-# mul(umire >i aclamarea -%-%rului2 aceia din$re n%i care 1un$
numi(i diac%ni dau !iec#ruia din$re cei -re"en(i % uc#(ic# de -Hine
euhari1$ic# >i 0in ame1$eca$ cu a-#.
Ace1$ alimen$ e numi$ la n%i euhari1$ieK Nu le lu#m ca -e % -Hine 1au
un 0in %i>nui$K Alimen$ul mul(umi$ -rin$r-% ru3#ciune care 0ine de la I1u1
Cri1$%1 D%mnul n%1$ru e1$e $ru-ul >i 1Hn3ele ace1$ui I1u1 An$ru-a$.
C#ci a-%1$%lii An amin$irile l%r numi$e e0an3helii ne-au 1cri1 ceea cea
ce el le-a -re1cri1. I1u12 a lua$ -Hinea a mul(umi$ 1-unHnd. 8ace(i acea1$a An
amin$irea mea2 ace1$a e1$e $ru-ul meuNB Gi luHnd -%$irul2 la !el2 a mul(umi$
1-unHnd. Ace1$a e1$e 1Hn3ele meu.B
Cei care au a0eri >i 0%r 1# d%ne"e2 dau lier ceea ce 0rea !iecareM ceea
ce 1e adun# e adu1 c%nduc#$%rului c%muni$#(ii2 iar el a@u$# -e %r!ani2 -e
0#du0e2 -e cei li-1i(i din cau"a %lii 1au al$e neca"uri2 -e cei $rec#$%ri2 deci
are 3ri@# de $%$ %mul care are ne0%ie.
Ne adun#m An !iecare "i a 1%arelui -en$ru c# e -rima "i An care
Dumne"eu2 1c%(Hnd ma$eria din An$uneric a !#cu$ lumea2 >i I1u1 Cri1$%12
D%mnul n%1$ru An aceea>i "i a An0ia$ din m%r(i.B
5)
In acea1$# m#r$urie care are a-r%a-e ,UUU de ani recun%a>$em u>%r.
- Euhari1$ia e1$e celera$# An 3rece>$e2 lim# An care A>i 1crie Iu1$in
re-%r$a@ul. Ince-e cu li$ur3ia cu0Hn$ului. -r%clamarea 1cri-$urii2 cu ci$iri din
Vechiul >i N%ul Te1$amen$2 %milia e-i1c%-ului2 ru3#ciunea uni0er1al# -en$ru
&i1eric#2 A
n 1!Hr>i$ 1#ru$ul -#cii care marchea"# An$%arcerea de la cu0Hn$ la euhari1$ia
-r%-riu-"i1#.
- 'rmea"# Li$ur3ia Euhari1$ic#. Sun$ mul(i credinci%>i2 nu 1e mai
-%a$e 1$a la me1e2 ci An -ici%are :circum1$an$e1= An @urul unui al$ar unde 1e
a!l# e-i1c%-ii >i -re%(ii 1#i. Are l%c %!er$%riul cu -Hine >i 0in r%>u ame1$eca$
cu a-#. Ru3#ciunea euhari1$ic# im-r%0i"a$# de e-i1c%- -lecHnd de la cH$e0a
linii 3enerice :lauda adu1# $reimii2 rela$area in1$i$uirii euhari1$iei2 in0%carea
Duhului S!Hn$2 1au e#icleza >i -u$ernicul amin al adun#rii=2 An 1!Hr>i$
!rHn3erea -Hinii >i Am-#r$#>irea $u$ur%r 1u cele d%u# 1-ecii :-Hine da$# An
mHn#2 0inul #u$ din -%$ir= Li$ur3hia 1e $ermin# cu c%lec$a -en$ru 1#raci
-en$ru a !ace 1# $reac# 1m#)rt)&irea >i An 0ia(a c%ncre$#. e un %icei
a-%1$%licK
Ia$# litur2/ia "in tot"eaunaNK
*C-n" te a#ro#ii nu ine m-na 1ntins) "e2etele r)s(irate, ci #une
st-n2a cea "rea#t) 1n care 1l vei #rimi #e re2e &i #rime&te 1n #o"ul #almei
tru#ul lui Cristos s#un-n"@ Amin$ %eci S(ine&te4&i oc/ii #rin atin2erea
s(-ntului tru#, a#oi s) 1l #rime&ti ()r) a #ier"e cevaI
=i a#oi, "u#) ce te4ai 1m#)rt)&it cu tru#ul lui Cristos a#ro#ie4te "e
#otirul s-n2elui$ Nu 1ntin"e m-na, ci 1nclin) #otirul 1ntr4un 2est "e a"oraie
&i res#ect, zic-n"@ Amin$ S(ine&te4te lu-n" s-n2ele lui Cristos &i 1n tim# ce
3uzele tale mai sunt ume"e, atin2e u&or cu m-na &i s(ine&te4i oc/ii, (runtea
&i celelalte simuri$+7S(-ntul Ciril "in Ierusalim<
HB
LITUR>GIA %IN TOT%EAUNA AN EEOLU!IA EIE
Cea mai 0eche 1chi(# a ru3#ciunii euhari1$ice care ni 1-a -#1$ra$ nu
e1$e Canonul roman al li$ur3hiei 1!Hn$ului Piu1 V2 ci ?Tradi(ia A-%1$%lic#B a
1!Hn$ului Qi-%li$2 din 1ec%lul III
5<
- -e care -a- Paul VI ne-a reamin$i$-%
:Can%nul II cu minuna$a 1a -re!a(#=. Pre%$ul r%man Qi-%li$ 2 1crie An
3rece>$e2 -en$ru c# &i1erica din R%ma 1e r%a3# Anc# An lima 3reac#2 lima
-%-%rului cre>$in de a$unci. Qi-%li$ 1e cear$# chiar cu -a-a -en$ru c# ace1$a
0%ia 1# 1chime li$ur3hia An la$in# -en$ru a urma -%-%rul An e0%lu(ia 1a. Din
!ericire ace1$ r)zvr)tit A>i 0a r#1cum-#ra -#ca$ul -rin mar$iriu.
S!in$e Qi-%li$e2 r%a3#-$e -en$ru n%iN
Deci An a d%ua @um#$a$ea a 1ec%lului III2 li$ur3hia r%man# $rece u>%r de
la 3reac# la la$in# -en$ru c# -%-%rul 0%re>$e din ce An ce mai mul$ la$ina.
In 1ec%lul IV 1e in$r%duce Ta$#l n%1$ru >i Aleluia.
In 1ec%lul V a-ar cele $rei %ra(iuni 1au colecte -e care acum le numim
Colecta, ru2)ciunea asu#ra "arurilor >i Ru3#ciunea de du-# Am-#r$#>anieM
Z6rie ellei1%n - Am-rumu$a$ din 3ri@a -en$ru uni$a$ea cu !ra(ii din Orien$2 %
ru3#ciune li$anic# la Ance-u$ul celer#rii2 dar a1$a a !%1$ An dauna ru3#ciunii
uni0er1ale $radi(i%nale2 care cade curHnd An ui$are2 1#ru$ul -#cii care
-ece$luia Ru3#ciunea uni0er1al#2 1-a mu$a$ 1-re Am-#r$#>anieK Li$ur3hiile
3ru-uril%r mici nu mai 1un$ decH$ % 0a3# amin$ire2 1-a $recu$ la li$ur3hii cu
mul$# lume >i $reuie anima$# acea1$# mul(ime. 1e %r3ani"au c%r$e3ii de
%!rand#2 mi>c#rile mul(imii 1un$ 1%lemni"a$e -rin cHn$ece de -r%ce1iuni2
In$r%i$2 an$i!%n# la %!er$%riu2 an$i!%n# la Am-#r$#>anie2 acum 1e na>$e
Dradualul :3radu1- -a12 $rea-$#2 mer1=.
Sec%lul VI / 1!Hn$ul Dri3%re cel Mare a Am%3#(i$ celer#rile
in$r%ducHnd >loria in ePcelsis %eo. C%m-le$Hnd2 -ri0ile3ia"# % ru3#ciune
euhari1$ic# ce 0a Anl%cui BTradi(ia A-%1$%lic#B >i al$ele !%ar$e numer%a1e An
li$ur3hiile din Dalia >i S-ania. !%ar$e curHnd 0a de0eni Canonul :Can%n -
re3ul#=2 canonul roman2 1in3urul -e care l-a !%l%1i$ Occiden$ul $im- de )C
1ec%le2 -rima ru3#ciune euhari1$ice de a"i. Pre!a(a de0ine 1%lemn#. 1e
adau3# Sanctus >i Cene"ictus. Din ne!ericire2 An acea1$# haraaur#
uni!ica$%are 1-a ui$a$ de Duhul S!Hn$. Can%nul r%man nu c%n(ine e-icle"a
:in0%carea Duhului S!Hn$ -en$ru a c%n1acra -Hinea >i 0inul.= Tradi(ia
Orien$al# ne 0a re-r%>a -e dre-$.
Sec%lul VII >i VIII / a-ar luminile / nu numai u$ile ci >i dec%ra$i0e2 >i
marile $#mHieri2 >i hainele litur2ice de!eri$e de cele din u"ul %i>nui$ >i
1-#larea mHinil%r >i A2nus %ei, Cre"ul Nicen%-C%n1$an$in%-%li$an
Anl%cuie>$e -e cel a-%1$%lic. Din c%n$ra2 -en$ru a l#1a l%c cHn$#rii Sanc$u12
canonul -Hn# a$unci r%1$i$ cu 3la1 $are >i An mare -ar$e cHn$a$2 1e Ancheie An
sottovoce >i An curHnd An $#cerea unei 1im-le mi>c#ri a u"el%r. a1i1$en(a nu
0a mai >$i la ce 1e 1-une Amin.
Sec%lul IL men$ali$a$ea mi1$ic# >i 1im%li1$ic# a E0ului Mediu 1e
-%$ri0e>$e de minune cu @%cul cul%ril%r li$ur3ice.
Sec%lul L-LII li$ur3hia e $%$ mai Anc#rca$# de ru3#ciuni -e care
-re%$ul le r%1$e>$e cu 0%ce @%a1#. Amr#cHnd 0e>$min$ele 1acre An 1acri1$ie2
a-%i la $re-$ele al$arului2 Anain$e de E0an3helie2 An $im-ul %!eririi daruril%r >i
Anain$e de Am-#r$#>anie2 la 1-#lare :alu(iune= >i du-# Li$ur3hieK Mi1alul
1!Hn$ului Piu1 V a !iJa$ un %3a$ meniu de a1$!el de ru3#ciuni.
Sec%lul LII-LIII / a-ar. Orate (ratres2 ridicarea %1$iei c%n1acra$e2
dac# lumea nu 1e mai Am-#r$#>ea 0%ia cel -u(in 1# 0ad# %1$ia2 1-a mai
ad#u3a$ % credin(# 1u-er1$i(i%a1# An aceea>i "i 1au 1#-$#mHn#2 cel ce a 0#"u$
%1$ia era 1i3ur c# nu m%areK
Sec%lul LIV / ridicarea -%$irului era !irea1c# du-# aceea a %1$ieiK >i
% c%n$radic(ie. ul$ima e0an3helie ?Pr%l%3ul 1!Hn$ului I%an2 $reuia 1# Ai re(in#
-e %ameni de>i !u1e1er# $rimi>i -rin ite misa est. Pre%$ul Al reci$a
de"r#cHndu-1e de hainele li$ur3ice. a$riuindu-i % -u$ere de eJ%rci1m2
credinci%>ii 0%iau 1# aud# reci$area E0an3heliei la al$ar. Iar 1!Hn$ul Piu1 V
im-u1 An m%d %li3a$%riu ci$irea ace1$ei e0an3helii.
- Li$ur3hia 1!Hn$ului Piu1 V-
D%minicanul Piu1 V a !%1$ -a-# An$re )OTT-)O5,. In $im-urile n%a1$re
ar !i !%1$ un mare 1lu@i$%r al lui Va$ican II. >i-a c%n1acra$ -%n$i!ica$ul a-#r#rii
C%nciliului Triden$in :)OCO-)OT<=. De aici2 An$re al$ele >i re!%rma li$ur3ic#
-r%mul3a$# An )OT+ >i )O5U. a im-u1 un re0iar2 a-%i un mi1al uni!%rm
-en$ru $%a$e &i1ericile %cciden$ale care nu ene!iciau de % li$ur3hie -r%-rie
de ,UU de ani. A ale1 ri$ul r%man-!ranc -en$ru c# era de !a-$ cel mai
r#1-Hndi$2 da$%ri$# !ranci1canil%r.
Marile ri$uri %rien$ale2 Sirac2 caldeean2 i"an$in2 armean2 c%-$2 ai"in /
erau deci l#1a$e la $radi(iile l%r. La !el de ca$%lici ca >i n%i2 ei au c%n$inua$ >i
c%n$inu# >i a"i 1# 1e celere"e An limi >i cu ri$ualuri di!eri$e2 litur2/ia "in
tot"eauna$
In Occiden$2 ri$urile 0echi li%ne"2 milane"2 m%"ara2 carmeli$an2
d%minican2 car$e"ian / au -#1$ra$ >i -#1$rea"# Anc# ri$ul l%r -r%-riu. S!Hn$ul
Piu1 V An1u>i c%n$inua 1# !%l%1ea1c# ri$ul d%minican >i -%a$e nici%da$# nu a
celera$ litur2/ia s(-ntului ius E. Su acea1$# le3i$im# di0er1i$a$e
%cciden$al#2 %rice cre>$in in1$rui$ re3#1e>$e u>%r litur2/ia "in tot"eauna.
Re!%rma lui Piu1 V a a0u$ un mare r#1une$. a marca$ 1!Hr>i$ul anarhiei
li$ur3ice. Din ne!ericire2 -ar$ici-area real# a -%-%rului la @er$!# 1-a mic>%ra$
din ce An ce mai mul$ din cau"a limii la$ine care era An(elea1# d%ar de
clericii mai -re3#$i(i.
Recun%1cHnd m#rea(a %-er# a 1!Hn$ului Paul V 1ucce1%rii 1#i nu 1-au
1im(i$ %li3a(i de ea. Ce a !#cu$ un Pa-#2 un al$ul -%ar$e 1# reAnn%ia1c#2 1#
ada-$e"e An !unc(ie de $im-K A1$!el re0iarul -r%mul3a$ de Piu1 V An )OT+
a !%1$ re0i"ui$ >i m%di!ica$ de Clemen$ VIII An )TU,2 de 'ran VIII An )T<,M
a-%i remania$ >i c%m-le$a$ de 1!Hn$ul Piu1 L2 An )*)) d%$a$ de Piu1 LII cu %
n%u# $raducere a -1almil%r An )*CO. Acum a0em un al$ re0iar ela%ra$ de
Paul VI An )*5)K
CH$ de1-re mi1al2 Piu1 LII An )*OT l-a rem%dela$ -en$ru cH$e0a
1#-$#mHn# 1!Hn$#.
A-%i a urma$ Va$ican II.
?Nu eJi1$# nici % @u1$i!icare2 nici un m%$i0 care 1# -ermi$# nea1cul$area
de -a-a An -ri0in(a re!%rmei li$ur3ice. Nu e ade0#ra$ c# 1!Hn$ul Piu1 V a !iJa$
%da$# -en$ru $%$deauna ri$ul 1!in$ei li$ur3hii. Ada-$area li$ur3hiei la
eJi3en(ele e-%cii e1$e >i 0a !i $%$deauna de c%m-e$en(a 1u0eranil%r -%n$i!i.B
:C%n!erin(a e-i1c%-il%r 3ermani=
RE0OR/A CONCI6IAR7
Pe de-lin c%n>$ien(i c# 1un$ la !el de -a-i ca >i 1!Hn$ul Piu1 V2
1ucce1%rii lui2 ca ni>$e c%nduc#$%ri re1-%n1aili ai &i1ericii 0ii2 au ac(i%na$
cu aceea>i 1u0erani$a$e ca >i el.
In )*))2 1!Hn$ul Piu1 L decidea. ?Prin au$%ri$a$ea ace1$%r 1cri1%ri2
a%lim mai An$Hi di1-%"i(iile re0iarului r%man cu -ri0ire la -1almi >i
in$er"icem !%l%1irea l%r Ance-Hnd cu ) ianuarie )*)<.B
5C

In )*OO Piu1 LII 1-unea la rHndul 1#u. ?Cei care %1er0# ri$ul r%man
1un$ %li3a(i 1# %1er0e Or"o Ge3"oma"ae sancte a>a cum e1$e An edi(ia
$i-ic# 0a$ican#.B
5O
-?A1cul$area !a(# de C%nciliuB -
Prin C%n1$i$u(ia A-%1$%lic# din < a-rilie )*T*2 Paul VI -%runcea ca2 la
<U n%iemrie din acela>i an 1# in$re An 0i3%area Misalul Conciliar An $eJ$ul
la$in al edi(iei $i-ice. R#mHnea An 3ri@a c%n!erin(el%r e-i1c%-ale 1# Al $raduc#
An lima -%-%rului >i 1# !iJe"e da$e2 cHnd2 ace1$ mi1al $radu12 0a in$ra An
0i3%are An !iecare re3iune lin30i1$ic#. A1cul$Hnd de acea1$# in1$ruc(iune >i2 An
0ir$u$ea manda$ului a-%1$%lic2 e-i1c%-a$ul !rance" -rin %rd%nan(a din ),
n%iemrie )*T* -re"en$a $eJ$ele n%i ale mi1alului %li3a$%riu Ance-Hnd cu
-rima duminic# din Ad0en$ )*5U.
La ,T n%iemrie Paul VI declara1e.
?Treuie 1# An(ele3em m%$i0ul -en$ru care a !%1$ in$r%du1# acea1$#
1chimare 3ra0#. a1cul$area !a(# de C%nciliu. Ace1$ m%$i0 nu e -ur can%nic
An 1en1ul c# nu e % -%runc# eJ$ern#M e le3a$# de cari1ma ac(iunii li$ur3ice2
adic# de -u$erea >i e!icaci$a$ea ru3#ciunii &i1ericiiK V%in(a lui Cri1$%12
1u!lul Duhului S!Hn$2 cer &i1ericii acea1$# 1chimare.B
5T

Ce a deci1 C%nciliul An acea1$# C%n1$i$u(ie de1-re Li$ur3ie -e care
Paul VI a 1emna$-% An !a(a -#rin(il%r c%nciliari2 ?iar n%i2 An 0ir$u$ea -u$erii
a-%1$%lice -e care % a0em de la Cri1$%1 An unire cu 0enerailii -#rin(i le
a-r%#m2 le -#1$r#m >i le decre$#m An Duhul S!Hn$KBF
El -reci"a1e cele d%u# aJe ale re!%rmei. 1im-li!icare >i re1$aurare.
- Sim-li!icare -
Mi>carea 1-%n$an# a e0la0iei >i a ar$ei / >i ar$a e !%rm# de e0la0ie /
e1$e de a a")u2a2 -Hn# la eJce1. aici un 1acramen$2 dinc%l% un al$ul2 aici %
!l%ricic#2 dinc%l% % -erl#2 un diaman$2 ce0a 1-lendidK
A>a 1-a An$Hm-la$ cu ca$edralele. P%rnind de la 3%$icul 1im-lu2 1%ru al
1ec%lului LIII ca$edralele au !%1$ Am-%d%i$e din ce An ce mai mul$ a@un3Hnd
An cele din urm# la eJueran(a ar%cului.
T%$ a>a -u$em 0%ri >i de1-re li$ur3hiile n%a1$re euhari1$ice 1im-le >i
!rum%a1e2 ca % 1$a$uie -e care 1e -un haine -re(i%a1e2 r%derii !ine2 dan$ele
c%l%ra$eKa>a AncH$ nu 1e mai >$ie ce e1$e dede1u$.
Prima 3ri@# a C%nciliului a !%1$ deci2 de a 1im-li!ica.
?S!Hn$ul C%nciliu h%$#r#>$e.
Ri$ualul li$ur3hiei 0a !i re0i"ui$ a1$!el AncH$ 1# 1e 0ad# clar r%lul
-r%-riu ca >i le3#$ura din$re $%a$e -#r(ile 1aleK A1$!el2 -#1$rHnd 1u1$an(a
ri$uril%r2 le 0%m 1im-li!ica. 1e 0a %mi$e ceea ce a !%1$ dula$ An decur1ul
$im-uril%r 1au a !%1$ ad#u3a$ !#r# -rea mare u$ili$a$e.B
55
A1$!el a di1-#ru$ al d%ilea Con(iteor Anain$e de Am-#r$#>anie2 $ri-larea
lui %oamne nu sunt vre"nic2 cele mai mul$e ru3#ciuni 1ecre$e al -re%$ului
care erau d%are elemen$e ale Ru3#ciunii Euhari1$ice2 ul$ima E0an3helieK >i
$%a$e -en$ru a re3#1i linia.
- Re1$aurarea -
Din c%n$ra2 c%n$inu# $eJ$ul c%nciliar.
?KSe 0a re1$aili2 du-# 0echile n%rme ale 1!in(il%r P#rin(i2 unele
lucruri care au di1-#ru$ din cau"a $im-ului2 An m#1ura An care ace1$ lucru 0a
!i nece1ar 1au %-%r$un.B
Gi a decide re1$ailirea -r%clam#rii c%n$inue a Scri-$urii2 %milia >i
li$ur3hiile "ilnice2 ru3#ciunea uni0er1al# 1au ru2)ciunea cre"incio&ilor2
lima (#rii2 Am-#r$#>ania $radi(i%nal#2 c%ncelerarea.
? O)- -en$ru -re"en$a credinci%>il%r cu % mai mare %3#(ie ma1a
Cu0Hn$ului lui Dumne"eu2 1e 0%r de1chide lar3 c%m%rile ilice -en$ru ca
An$r-un num#r de$ermina$ de ani 1# 1e ci$ea1c# -ar$ea cea mai im-%r$an$# a
Scri-$urii.
O,- %milia -rin care An decur1ul anului li$ur3ic 1e eJ-lic# -%rnind de la
$eJ$ele 1acre2 mi1$erele credin(ei >i n%rmele 0ie(ii cre>$ine>$i2 e1$e !%ar$e
rec%manda$# ca !#cHnd -ar$e din li$ur3hia An1#>iM mai mul$2 de li$ur3hiile
celera$e cu mul$ -%-%r An "ilele de duminic# 1au "ilele de 1#r#$%are de
-%runc#2 nu le 0%r %mi$e decH$ din$r-un m%$i0 3ra0.
O<- Ru3#ciunea c%mun# 1au Ru2)ciunea cre"incio&ilor 0a !i
re1$aili$# du-# e0an3helie >i %milie2 mai ale1 An "ilele de duminic# >i
1#r#$%are de -%runc#2 -en$ru ca -rin -ar$ici-area -%-%rului 1# 1e !ac#
ru3#ciuni -en$ru &i1eric#2 -en$ru cei ce de(in au$%ri$a$ea ci0il#2 -en$ru cei
l%0i(i de di!eri$e neca"uri2 -en$ru $%(i %amenii >i mHn$uirea lumii An$re3i
:Se 0a %1er0a c# ace1$e in$en(ii uni0er1ale 1# !ie inclu1e An m%d
%i>nui$ An %rice ru3#ciune a credinci%>il%r. 1!Hn$a &i1eric#2 c%nduc#$%rii
ci0ili2 % mare -ar$e din 1u!erin(e2 mHn$uirea lumii An$re3i. Aia du-# aceea
0%r urma -r%lemele c%muni$#(ii l%cale.=
OC- Se 0a -u$ea !%l%1i lima -%-%rului la li$ur3hiile celera$e cu -%-%r
mai ale1 -en$ru ci$iri >i Ru2)ciunea comun)2 ca >i An al$e -#r(i ce re0in
-%-%rului2 (inHnd c%n$ de c%ndi(iile l%cale.
OO- Se rec%mand# in1i1$en$ acea1$# -ar$ici-are !rec0en$# la Li$ur3hie
care c%n1$# An aceia c# credinci%>ii du-# Am-#r$#>irea -re%$ului2 -rime1c
Tru-ul D%mnului cu -Hine c%n1acra$# la aceea>i Li$ur3hie.
:Credinci%1ul $reuie s) #artici#e la altar cum 1-unea Can%nul I >i nu
la $aernac%lN E u>%r de reali"a$2 de>i2 ia$#2 a$H(ia -re%(i nu !ac a>aN=
Im-#r$#>ania An amele 1-ecii -%a$e !i da$# du-# @udeca$a
e-i1c%-il%rK
O5- C%nciliul ara$# An m%d !erici$ uni$a$ea -re%(iei. C%nciliul a h%$#rH$
1# eJ$ind# !acul$a$ea de a c%nceleraK
Ace1$ea erau d%rin(ele C%nciliului de care Paul VI 0rea 1# a1cul$#m.
Ga1e ani du-# Constituia "es#re Litur2ie ale c#rei direc$i0e le-am ci$a$2 el
a0ea ucuria 1# -r%mul3e n%ul Mi1al -rin C%n1$i$u(ia A-%1$%lic# de la <
a-rilie )*T*.
Scria -rin$re al$ele.
?La acea1$# re0i"uire a Mi1alului r%man nu 1-au 1chima$ numai cele
$rei -#r(i de1-re care 0%m 0%ri2 >i anume Ru3#ciunea Euhari1$ic#. Ord%
Mi11ae >i ci$irile2 dar >i al$e -#r(i au !%1$ re0i"ui$e >i c%n1iderail m%di!ica$e.
$em-%ralul :$im-urile li$ur3ice. Ad0en$2 Cr#ciun2 P%1$ul Mare2 Pa>$i2 Tim-ul
de -e1$e an2 1anc$%ralul care e1$e calendarul -en$ru 1!in(i2 li$ur3hiile ri$uale2
la %$e"2 la c#1#$%rie2 la Anm%rmHn$areK >i li$ur3hiile 0%$i0e. S-a da$ % 3ri@#
de%1ei$# ru3#ciunil%r. Num#rul l%r a !%1$ m#ri$ -lecHndu-1e de la i"0%arele
li$ur3ice 0echi !ie de la cerin(e n%i. A1$!el a !%1$ a$riui$# % ru3#ciune n%u#
-en$ru !iecare "i din $im-urile li$ur3ice -rinci-ale2 adic# Ad0en$2 Cr#ciun2
P%1$ul Mare2 Pa>$iK In 0ederea -ar$ici-#rii -%-%rului 1-au re0i"ui$ -1almii
re1-%n1%riali :du-# -rima ci$ire= de1-re care 1!Hn$ul Au3u1$in >i 1!Hn$ul Le%n
cel Mare 0%re1c de1e%riK
In Ancheiere 0rem 1# d#m % -u$ere de le3e $u$ur%r cel%r eJ-u1e An N%ul
Mi1alK P%runcim ca de1crierile ace1$ei C%n1$i$u(ii A-%1$%lice 1# in$re An
0i3%are la <U n%iemrie An 0ii$%r -rima duminic# din Ad0en$ / )*T*.B
- ?Tu e>$i Pe$ruB -
EJi1$# % 1in3ur# % 1in3ur# &i1eric#. Ea e1$e ?"idi$# -e Pe$ruB2 adic# -e
ac$ualul -a-#. La Pali11e 1-unea c# !#r# a1cul$are e anarhie. ?AnarhieB
An1eamn# e$im%l%3ic c# ?numai e1$e >e!B c# ?1e -ierde ca-ulB. A1$a 1e
An$Hm-l# An d%u# !eluri. P#1$rHnd 0echile $eJ$e >i ri$uri care nu mai 1un$ ale
&i1ericii de a"i2 %ri dHnd !an$e"iei % lier$a$e !#r# limi$e2 !#r# a -ri0i a1i1$en(a
:-%-%rul credinci%1= >i &i1erica uni0er1al#. In$re cele d%u# 1e An$inde cHm-ul
lierel%r ale3eri2 -re0#"u$e clar de re!%rm#2 ca >i ada-$#rile %ca"i%nale ale
cari$#(ii -a1$%rale ar#$a$e de -re%(ii re1-ec$u%>i !a(# de Mi1$er >i !a(# de
-ar$ici-an(i.
Rar 1un$ -re%(ii care Ai @udec# -e -a-i2 %ri 1e c%n1ider# un !el de
c%nciliu An minia$ur#. Denun(#rile 3#l#3i%a1e din re0i1$e2 !#r# 1# 1e dea un
nume2 de -er1%ane 1au lucruri2 ara$# r#u$a$ea acel%ra care 0%r 1# 1crie
r%mane 0rednice de a !i -u1e la 0i$rine.
In uni$a$ea !r#(ea1c# cu -re%(ii2 cea mai mare ma@%ri$a$ea -re%(il%r /
cel -u(in cei 1im-li >i 1#raci / au in$ra$ cu ucurie An n%ua li$ur3ie >i 1e
declar# !erici(i de acea1$a An 1%nda@ele care 1e !ac.
Li-1urile de ici-ac%l%K 1un$ d%ar in!%rma(ii. Dar nici%da$# nu e -rea
$Hr"iu -en$ru a !ace ineK ceea ce e mai 3reu e1$e e!%r$ul "ilnic -en$ru %
reAnn%ire de "i An a1cul$area Cu0Hn$ului2 An ru3#ciune2 An iuire. -#ca$ul de
m%ar$e al li$ur3iei e1$e ru$ina2 %rice ri$ ar !i An u"K
*Ciserica nu "ore&te ca 1n "omenii ce nu #rivesc cre"ina sau 3inele
1ntre2ii comunit)i, c/iar &i 1n litur2ie, s) im#un) ea o (orm) ri2i") a unei
(oi unice6 "in contra, ea cultiv) calit)ile, "arurile "i(eritelor #o#oare &i le
"ezvolt)6 tot ceea ce nu e le2at "e su#erstiie &i 2re&eal), 1n o3iceiurile lor
care a#reciaz) cu 3un)voin) &i "ac) e #osi3il asi2ur) #er(ecta lor
#)strare$+ 7EATICAN II<
H:

CREDIN8A PRO0UND7 A CE6OR 17RACI NE RU.INEA7
In ri$urile 1acramen$ale2 Cri1$%1 cau$# credin(a2 Dumne"eu -ri0e>$e
inima. In li-1a de -re%(i2 dar nu de credin(#2 ca0alerul muriund A>i
m#r$uri1ea -#ca$ele la %$ul calului 1au 1aieiM >i Dumne"eu "Hmea 0#"Hnd
credin(a lui >i Al ier$a cu 3in3#>ieK De cH$e %ri li$ur3iile n%a1$re cu -re%$2
-Hine >i 0in 1chima$e An $ru-ul >i 1Hn3ele lui Cri1$%1 ne la1# nec%n0er$i(i
-en$ru c# a0em -rea -u(in# credin(#. Ci$i(i acea1$# rela$are a unei celer#ri
-a1cale unde li-1e>$e $%$ul de la 1acramen$ul euhari1$iei2 -re%$2 -Hine2 0in. $%$
/ dar unde e credin(a e a$H$ de mare AncH$ -%a$e um-le ace1$ 3%l. Acea1$#
credin(# -r%!und# a cel%r 1#raci ne ru>inea"# -e n%i cei care nu ducem li-1#
de nimicK
'n Pa>$i An America La$in#.
*AZI E %UMINICA A=TELUI+
?A"i e "iua An0ierii. Primul meu Pa>$i An Anchi1%areK Va !i ul$imul2
%ri 0%r mai !iFK Inchi1%area de0ine in1u-%r$ail# cHnd nu 1e >$ie cH$ mai
durea"#. Si$ua(ia -%li$ic# de0ine din ce An ce mai 3rea. Prin di!eri$e canale ne
a@un3 !rHn$uri de in!%rma(ii2 l#1Hndu-ne 1# An(ele3em c# %ri"%n$ul (#rii
n%a1$re 1e An$unec#. Ce 0%r !ace cu n%iF Nu -u$em !i %-$imi>$i. T%$u>i !iecare
1e 1$r#duie>$e 1# nu cree"e % a$m%1!er# de-riman$#.
Cu 1i3uran(#2 re3imul nu mai -%a$e (ine "ece mii de de(inu(i -%li$ici An
Anchi1%rile 1ale. c%n$ac$ul din$re 1%lda(i >i de(inu(i ar -u$ea !i !a$al2 -en$ru c#
1%lda(ii >i %!i(erii de1c%-er# 1i$ua(ia ec%n%mic#2 -%li$ic# >i 1%cial#2
-er1-ec$i0e care le erau cu $%$ul necun%1cu$e Anain$e. Pe de al$# -ar$e e
im-%1iil -en$ru -u$ere 1# eliere"e An$r-% "i a$H(ia de(inu(i.
C%n!run$a$ cu un a1emenea im-a1 >i cu !rica unui 0ii$%r ne1i3ur2
credin(a cre>$in# ca-#$# % im-%r$an(# en%rm#.
E mul$ mai u>%r aici 1# An(ele3i 1en$imen$ele %amenil%r &iliei care
re1-in3 $%$ ceea ce e ne!%l%1i$%r. A0em im-re1ia c# am -ierdu$ $%$ul. 8iecare
"i aduce al$e chinuri. Mul(i -ri"%nieri au a!la$ c# li 1-a di1$ru1 l%cuin(ele2
m%ila2 $%$ a0u$ul l%r. 8amiliile 1un$ de"ina$e. C%-iii n%>$ri r#$#ce1c -e
1$r#"i -en$ru c# $a$#l l%r e An$r-% Anchi1%are2 mama An al$a.
Ce ne -%a$e 1-une An0ierea lui I1u1 Cri1$%1F E curi%12 dar An acea1$#
1i$ua(ie de incer$i$udini >i renun(#ri eJ-erien(a reli3i%a1# ca-#$# % re"%nan(#
-e care nu am eJ-erimen$a$-% nici%da$# An a!ara Anchi1%rii. Aici nu mai a0em
nimic decH$ credin(a n%a1$r#. Vie(ile n%a1$re 1un$ ne1i3ure >i mi"eraile. Dar
Cri1$%1 a An0ia$ din m%r(i >i a"i e duminica Pa>$eluiN
Acea1$# "i m# in0i$# 1# arunc % -ri0ire cri$ic# a1u-ra 0ie(ii mele
$recu$eK Am 1u!icien$e m%$i0e 1# Ai !iu recun%1c#$%r lui Dumne"eu2 !ra(il%r
mei2 %amenil%r. Am -u$u$ 1# %1er0 An "iua acea1$a i3n%ran(a >i mi"eria
in$eri%ar# a #ra(il%r >i !emeil%rM am a0u$ -%1iili$a$ea 1# 1lu@e1c ca -#1$%r
An cH$e0a -ar%hii. M# An$re mereu dac# acea1$# c%muni$a$e dinamic# >i care
1e 1chim# mereu2 !%rma$# din$r-% mul(ime de -ri"%nieri2 nu a !%1$ cea mai
un# %ca"ie de 1lu@ire care mi 1-a da$. In ace1$ ca"2 ac%l% am $r#i$ cele mai
mul$e incer$i$udini >i Ancerc#ri. E ca An$r-% -ar%hie unde ai %ca"ia 1# 0e"i $%$
!elul de %ameni >i $em-eramen$e.
- Eidurile 1e n#ruie /
Sun$em An$r-% 1i$ua(ie An care -er1%nali$a$ea An$rea3# e mai rece-$i0# la
credin(#. Sun$ da$%r mul$%ra din$re ace>$i %ameni care m-au a@u$a$
eJ$ra%rdinar. Pen$ru a 1$udia unele -r%leme la limi$a $e%l%3iei >i a cel%rlal$e
>$iin(e d%ream c%la%rarea unui ma$ema$ician2 a unui !il%"%! >i a unui
i%l%3. Aici am -u$u$ in$ra An le3#$ur# cu 1-eciali>$i din $%a$e di1ci-linele.
Dac# am -u$u$ da ce0a2 am -rimi$ un de%1ei$ 1-ri@in in$elec$ual >i 1-iri$ual.
T%a$e ace1$ea m# !ac 1# $r#ie1c mai -r%!und eJ-erien(a An0ierii.
M%ar$ea n%a1$r# !a(# de lier$a$ea ci0il#2 ca-$i0i$a$ea n%a1$r#2 eJilul ace1$a
de-ar$e de %rice ac$i0i$a$e -%li$ic# >i mi1i%nar#2 1un$ Am%3#(i$e -rin 0ia(a
-u$ernic# >i dinamic# a An$Hlniril%r umane.
T%$ ce 1e An$Hm-l# ace1$%r %ameni ca-$i0i $raduce 1emnele 1u!erin(el%r
ce -reced a-ari(ia unei n%i 0ie(i. MHn$uirea e1$e % n%u# crea(ie. In adHncul
nimicirii lier$a$ea da$# de Dumne"eu de(inu(il%r2 le d# % -u$ere de nede1cri1.
A>a cum m%rmHn$ul lui Cri1$%1 a !%1$ de1chi1 cu -u$ere -rin -u$erea 0ia(ii la
!el "idurile Anchi1%rii 1e n#ruie 1u -u$erea credin(ei c%muniunii !ra(il%r.
De1!#>urarea unei -re"en(e care !#r# And%ial# de1chide -%r(ile Anchi1%rii >i
de1c%-erim lumina unei lier$#(i ce nu ni 1e -%a$e lua2 c#ci e lier$a$ea lui
Dumne"eu.
E Pa>$eleN Inda$# 1im$ An araca n%a1$r# a$m%1!era ca$ac%mel%r
R%mei >i -%$ ci$i -e chi-ul !iec#rui -ri"%nier An lumina %chil%r 1#i re!lec$area
credin(ei care e lumin# >i 1-eran(#. Ne An$Hlnim An ciuda re1$ric(iil%r.
Amian(a care ne Anc%n@%ar# ne cere 1# ne An$Hlnim2 %ricare ar !i urm#rile.
Ni 1-a c%n!i1ca$ $%$ul. Numai a0em decH$ -a$ul de cam-anie >i hainele
0#r3a$e. Nu mai am nici un 0a1. &em direc$ de la r%ine$ul de la 1-#l#$%r. Cu
$%a$e ace1$ea un mare num#r de de(inu(i au lua$ -ar$e cu ucurie la celerarea
euhari1$ic# / !#r# -Hine >i !#r# 0in. Im-#r$#>ania % !acem cu mHinile 3%ale ca
ni>$e ca-$i0i li-1i(i2 eJila(i2 a1u-ri(i. T%$u>i nici%da$# nu 1im(i1em a$H$ de clar
-u$erea e$erni$#(ii eJ-l%dHnd An $im-ul n%1$ru i1$%ric.
- Im-#r$#>ania !#r# -Hine >i 0in -
Necre>$inii 1-uneau. ?V# a@u$#m. 0%m di1cu$a An 0%ie ca 1# 0# -u$e(i
adunaB. Au !%rma$ un 3ru- An @urul 3ardienil%r >i au (e1u$ ace1$ "id de
c%n0er1a(ii m#run$e la ad#-%1$ul c#ruia am -u$u$ 1# ne reunim. O $#cere -rea
mare ar !i a$ra1 a$en(ia 3ardienil%r >i cu 1i3uran(# 1-ar !i au"i$ 0%cea i"%la$# a
0reunui -redica$%r. Am !%1$ a0er$i"a(i c# %rice An$runire care nu e 1im-l#
c%n0er1a(ie 0a !i a1-ru -ede-1i$#.
- Nu a0em -Hine2 le-am 1-u1. Gi nu -u$em !%l%1i a-# An l%c de 0inK
'n #ia$ care nu a0ea mai mul$ de )* ani2 memru al unui 3ru- de
mili$an(i2 c%ndamna$ la mai ine de $rei"eci de ani de Anchi1%are a "i1.
- E ca An c%-il#rie. ne !#ceam 0i"i$e >i eam mate :ceai ra"ilian= %re
An >ir.
- A>a e2 i-am 1-u1 eu. Tu >$ii c# Cri1$%1 ne cere 1# !im 1im-lii ca
c%-iii.
LHn3# n%i2 -e un -a$ de cam-anie2 un -ri"%nier Al urm#re>$e -e 3ardian
cu un %chi !%ar$e a$en$2 3a$a 1# ne a0er$i"e"e dac# -%ar$a de !ier2 -e care nu %
-u$em 0edea 1e de1chide.
- Cri1$%1 0a acce-$a celerarea n%a1$r#2 1-une unul din$re n%ii n%>$ri
!ra(i care era un !el de anima$%r li$ur3ic al n%1$ru. Pu(in c%n$ea"# dac# a0em
1au nu elemen$ele nece1are. Ceea ce c%n$ea"# e 1# % !acem cu 1inceri$a$e.
Am Ance-u$.
- Ace1$ %1-#( la care lu#m -ar$e ne amin$e>$e are1$area2 $%r$urarea >i
m%ar$ea lui I1u1 Cri1$%12 iar a-%i 0ic$%ria 1a !inal# An An0iere. El ne cere 1# ne
amin$im de el re-e$Hnd ace1$ ac$ An$r-un 1-iri$ de !ra$erni$a$e. PHinea -e care
nu % a0em a"i2 dar care e -re"en$# An 1-iri$ul lui Cri1$%12 e1$e $ru-ul lui -e
care l-a da$ %menirii. 8a-$ul c# ne li-1e>$e acum ne aduce amin$e de mili%ane
de %ameni An!%me$a(i. CHnd I1u1 a Am-#r(i$ -Hinea ucenicil%r 1#i2 1au cHnd a
1#$ura$ mul(imile2 a ar#$a$ c# 0%in(a lui Dumne"eu e ca $%(i 1# !ie hr#ni(i.
Ace1$ 0in -e care n%i nu Al a0em2 e 1Hn3ele 1#u2 -re"en$ An lumina credin(ei
n%a1$re. Cri1$%1 >i-a 0#r1a$ 1Hn3ele -en$ru n%i ca 1# ne c%nduc# la lier$a$e2
-e acea1$# cale lun3# ce duce 1-re dre-$a$e. Dumne"eu i-a uni$ -e $%(i
%amenii cu acela>i 1Hn3e2 cum 1crie An &ilie. SHn3ele lui Cri1$%1 re-re"in$#
0i1ul n%1$ru de1-re % %menire uni$#2 % 1%cie$a$e drea-$#2 !#r# de%1eire de
cla1# %ri ra1#K
Am An$rea$ dac# cine0a 0%ia 1# 1-un# ce0a. 'n %m a-r%a-e de TU de
ani2 a c#rui !iic# a !%1$ uci1# An lu-$e2 a 1-u1.
- Cred c# ace1$ ac$ de Am-#r$#>anie 0rea 1# ne 1-un# c# m%r(ii n%>$ri
1un$ 0ii. Ei >i-au da$ $ru-ul >i 1Hn3ele2 re-e$Hnd @er$!a lui Cri1$%1. Cred An
An0ierea m%r(il%r n%>$ri >i le 1im$ -re"en(a -rin$re n%iK
A urma$ % $#cere -e care nimeni nu Andr#"nea 1# % ru-#K
Du-# un $im- am relua$K
- Acea1$# Im-#r$#>anie nu e numai % Am-#r$#>ire An$re n%i2 aici2 dar %
c%muniune cu $%(i !ra(i2 memrii ai &i1ericii care 1un$ An a!ara ace1$%r "iduriM
nu numai cei 0ii2 dar >i cei m%r(iM mai mul$e e % c%muniune cu $%(i cei care
0%r 0eni du-# n%i >i 0%r crede An Cri1$%1.
Am An$in1 mHna 3%al# -rimei -er1%ane de la drea-$a >i am -u1-% An
mHn lui de1chi1.
- Lua(i >i mHnca(i2 ace1$a e1$e $ru-ul meu care 1e @er$!e>$e -en$ru 0%iM
!ace(i acea1$a An amin$irea mea
Am !#cu$ la !el cu ceilal(i. A$unci $%(i cei de !a(# ne-am du1 mHna la
3ur#2 -rimind $ru-ul lui Cri1$%1 An $#cereK
- Lua(i >i e(i2 ace1$a e1$e 1Hn3ele lui Cri1$%1 0#r1a$ -en$ru a -ece$lui
N%ua Alian(# a lui Dumne"eu cu -%-%rul 1#uK S# mul(umim2 1i3uri !iind c#
I1u1 Cri1$%1 e -re"en$ An$re n%i -en$ru a ne An$#riK
Am mul(umi$ lui Dumne"eu2 a-%i2 ridicHndu-ne2 ne-am Amr#(i>a$ unii
-e al(ii.
Ce0a mai $Hr"iu un al$ -ri"%nier necre>$in mi-a "i1. ? V%i a0e(i un ce0a
1-ecial ce a> 0rea 1# am >i eu. A> 0rea 1# 0#d.B
Ta$#l !e$ei a 0eni$ >i mi-a "i.
? P#rin$e ceea ce $r#im n%i e ade0#ra$. Cred c# a"i am de1c%-eri$ ce e
credin(a. In $recu$ am a1i1$a$ la li$ur3hii dar nu mi-au adu1 nimic. AC'M
CRED C S'NT PE CALEKB
- ?D%i %ameni -en$ru c#u$area 3amelel%rN A urla$ un 1%lda$ -rin$re
arele de !ierKB
5*
)U
SACRAMENT'L
INVIERII
?PRI/A I A 17PT7/NII<5
?In -rima "i a 1#-$#mHnii :e0reil%r= di1 de diminea(#B deci a d%ua "i a
1aa$ului / An 1!Hr>i$ eliera(i de %dihna 1aa$ului / aler3# cu An1u!le(ire la
m%rmHn$ul lui Cri1$%1. S$u-%areN E 3%lN :Lc ,C2)M in ,U2)= Inc# nu >$iu ce e
Eiua In0ieriiN
?Ia$# c# An aceea>i "iB2 cam la ), `m de ac%l%2 cel In0ia$ celerea"#
Euhari1$ia / a d%ua %ar# / cu ucenicii din Emau1. Sun$ aici $rei m%men$e.
- Mai An$Hi le-a c%men$a$ Scri-$urile -e drum2 eJ-licHnd An lumina 1a2
e0enimen$ele "ileM >i Cu0Hn$ul 1#u2 -e Drum le-a An!l#c#ra$ inimile.
Li$ur3ia Cu0Hn$ului.
- A-%i ?cHnd 1-a a>e"a$ la ma1# cu ei2 a lua$ -Hinea2 a -r%nun(a$
inecu0Hn$area2 a !rHn$-% >i le-a da$-%. A$unci li 1-au de1chi1 %chii >i l-au
recun%1cu$.B
Li$ur3ia Euhari1$ic#.
- In 1!Hr>i$2 ?ei An aceia>i cli-# 1-au An$%r1 la Ieru1alim -%0e1$ind cele
An$Hm-la$e >i cum l-au recun%1cu$ la !rHn3erea -HiniiB :Lc ,C2)<=.
Li$ur3ia 0ie(ii2 a mi1iunii.
Or2 ?An 1eara acelea>i "i2 -rima a 1#-$#mHnii -e cHnd ucenicii erau
aduna(i An Cenac%l2 I1u1 a 1$a$ An mi@l%cul l%rB. In al$ m%d2 ada-$a$
Am-re@ur#ril%r2 di!eri$e2 re$r#ie>$e cu ei cele $rei m%men$e ale An$Hlnirii 1ale
euhari1$ice cu ucenicii la Emau1.
Cu0Hn$ / Cin# /Mi1iune.
- Le-a 0%ri$ / ar#$Hndu-le mHinile >i c%a1$a2 $%$deauna >i mai An$Hi
cu0Hn$ul care a-rinde credin(a.
- A-%i a mHnca$ cu ei. Cina D%mnului2 !rHn3erea -Hinii.
- In 1!Hr>i$2 e $rimi1 An mi1iune. ?a>a cum m-a $rimi1 -e mine $a$#l2 a>a
0# $rimi$ >i euB2 >i 1u!la a1u-ra l%r. ? -rimi(i -e Duhul S!Hn$. cel%r c#r%ra le
0e(i ier$a -#ca$ele 0%r !i ier$a$e.B :Lc ,C2<T-C*M In ,U2)*-,<=
E -rima duminic# a &i1ericii >i a lumii.
? In0ierea lui Cri1$%1 din m%r(i2 ar#$area lui -rin$re ai 1#i2 Cina
me1ianic# a Celui In0ia$ cu ucenicii 1#i2 d#ruirea Duhului S!Hn$ >i $rimi$erea
An mi1iune a &i1ericii2 ia$# Pa>$ele cre>$in An -leni$udinea 1a. Ace1$a e1$e
e0enimen$ul cen$ral al i1$%riei mHn$uirii care a 1$aili$ %da$# -en$ru $%$deauna
#rima zi a s)#t)m-nii. In$re3ul mi1$er 0a !i celera$ An acea1$# "i care e1$e
de@a -re"en$ de@a An "iua -a>$elui. duminica 0a !i a1$!el celerarea mi1$erului
-a1cal.B :Pierre 9O'NEL=
+U

Cel In0ia$ ara$# $inerei &i1erici acea1$# "i >i ri$ul 1#-$#mHnal.
?Du-# %-$ "ile2 ucenicii lui I1u1 erau iar#>i An ca1#M >i era >i T%ma
Am-reun# cu ei. Pe cHnd erau u>ile Ancuia$e2 a 0eni$ I1u12 a 1$a$ An mi@l%c2 >i
le-a "i1. ?Pace 0%u#NB A-%i i-a "i1 lui T%ma. ?Adu-(i de3e$ul Anc%ace2 >i ui$#-
$e la mHinile MeleM >i adu-(i mHna2 >i -une-% An c%a1$a MeaM >i nu !i
necredinci%12 ci credinci%1.B :In ,U2,C-,5=
Iar#>i e #rima zi a s)#t)m-nii2 &i1erica era aduna$#2 a An(ele1 c#
$reuie 1# 1e aduneM I1u1 0ine An mi@l%cul ei >i celerea"# cu ea -a$ima >i
An0ierea 1a. ?Ia$# r#nile mele 3l%ri%a1eNB Prin T%ma An$#re>$e credin(a
$u$ur%r. Chiar >i a n%a1$r#. ?8erici(i cei care au cre"u$ !#r# 1# !i 0#"u$.B
?Diminea(a2 I1u1 1$#$ea -e (#rmM dar ucenicii nu >$iau c# e1$e
I1u1. ?C%-iiB le-a "i1 I1u1 ?a0e(i ce0a de mHncareFB Ei i-au r#1-un1.
?NuB. El le-a "i1. ?Arunca(i mrea@a An -ar$ea drea-$# a c%r#iei2 >i 0e(i 3#1i.B
Au arunca$-% deci2 >i n-% mai -u$eau $ra3e de mul(imea -e>$il%r. A$unci
ucenicul2 -e care-l iuea I1u12 i-a "i1 lui Pe$ru. ?E1$e D%mnulNBK CHnd 1-au
-%3%rH$ -e (#rm au 0#"u$ ac%l% @#ra$ic de c#runi2 -e>$e -u1 dea1u-ra >i
-Hine. ?Veni(i de -rHn"i(iB le-a "i1 I1u1. Gi nici unul din ucenici nu cu$e"a 1#-
L An$ree. ?Cine e>$iFB c#ci >$iau c# e1$e D%mnul. I1u1 S-a a-r%-ia$2 a lua$
-Hinea2 >i le-a da$M $%$ a>a a !#cu$ >i cu -e>$ele. Acea1$a era a $reia %ar# cHnd
Se ar#$a I1u1 ucenicil%r S#i2 du-# ce An0ia1e din m%r(i.B :In ,)2 C-5.*.),-)C=
- Eiua D%mnului /
Duminica cre>$in# / care e "iua In0ierii lui Cri1$%1 / a !%1$ An
0%caularul ucenicil%r2 ceea ce era de !a-$. ?Prima "i a 1#-$#mHniiB e0reie>$i.
Dar nu 1-a numi$ "uminic)2 die1 d%minicae2 ziua %omnului2 Anc# de la
1!Hr>i$ul -rimul 1ec%l2 a>a cum m#r$uri1e>$e A-%cali-1a )2)U.
?In "iua D%mnului era An Duhul >i am au"i$ An 1-a$ele meu % 0%ce
-u$ernic#B.
E im-%r$an$# n%$a $raducerii ecumenice a &iliei :TO&= la ace1$e
0er1e$.
?EP#resia ziua %omnului a-are de mai mul$e %ri An VT -en$ru a
de1emna % in$er0en(ie a lui Dumne"eu An i1$%rieM An iudai1mul -%1$ eJililian 2
ca-#$# % 1emni!ica(ie din ce An ce mai e1ca$%l%3ic#. Pen$ru cre>$ini2 $im-urile
e1ca$%l%3ice 1un$ inau3ura$e -rin 0enirea lui Cri1$%1. eJ-re1ia ?"iua
D%mnuluiB de1emnea"# a$H$ c%mem%rarea $im-ului Pa1cal cH$ >i 0e1elia
Pa>$elui de!ini$i0 / Paru1ia !%ar$e curHnd c%muni$#(ile cre>$ine au celera$ An
cul$ !iecare duminic# acea1$# c%mem%rare >i acea1$# a>$e-$are.B :8a- ,U25M
)C%r ))2,T >i )T2,=
+)
G$im cum. A0em $eJ$ele in1-ira$e care ne 1-un. 8a-,2 C, ne ara$# cum
-rimii cre>$ini din Ieru1alim ? erau 1$#rui$%riB / nu ca ni>$e a>a "i>i cre>$ini
de -a>$e . erau ? 1$#rui$%ri An An0#(#$ura a-%1$%lil%r2 An le3#$ura !r#(ea1c#2 An
!rHn3erea -Hinii >i An ru3#ciune.B Li$ur3hia cu0Hn$ului -en$ru An$#rirea
credin(ei2 le3#$ura !r#(ea1c# ? An$r-% 1in3ur# inim# >i un 1in3ur cu3e$.B2
euhari1$ia de laud# >i mul(umire. A>a cum e li$ur3hia n%a1$r# de !iecare
duminic#2 idilic 1au nu2 ace1$ $al%u al &i1ericii de la Ance-u$ e in1-ira$ de
Duhul S!Hn$ -en$ru a ins#ira -e cei %$e"a(i din $%$deauna >i de -re$u$indeni.
8#r# a ne Ande-#r$a de TeJ$ele Scri-$urii2 un eJem-lu !%ar$e !rum%1 ni-
l d# c%muni$a$ea din Tr%a1 :8a- ,U251=.
?IN -rima "i a 1#-$#mHnii2 eram aduna(i -en$ru !rHn3erea -Hinii. Paul2
care $reuia 1# -lece a d%ua "i2 1-a An$re(inu$ cu !ra(ii 1#i >i >i-a -relun3i$
di1cur1urile -Hn# la mie"ul n%-(ii.B
G$im c# e 0%ra de euhari1$ie. C%n$eJ$ul ne ara$# c# acea1$# reuniune
a0ea l%c An 1eara de 1Hm#$# >i dura -Hn# n%a-$ea $Hr"iu. Pen$ru e0rei2 "iua
Ance-ea de la a-u1ul 1%arelui din a@un. Deci la Tr%a12 Paul 0%re>$eKB
cu0Hn$ul lui Dumne"eu nu e le3a$B nici a"i. - la $rei 1!er$uri de %r# / $im- An
care ni 1e cere 1# $ermin#m $%a$# li$ur3hiaN Or era cald >i $Hn#rul Eu$6chiu1
ad%arme -e -er0a"ul !ere1$rei unde 1e a>e"a1e ca 1# ai# un -ic de aer. Cade
de la e$a@ul $rei >i m%are. Paul An$reru-e -redica2 c%%ar#2 Al An0ie2 a-%i urc#
1# celere"e ?!rHn3erea -HiniiB.
?KCH$ -ri0e>$e 1$rHn3erea de a@u$%are -en$ru 1!in(i2 1# !ace(i >i 0%i
cum am rHndui$ &i1ericil%r Dala$iei. In "iua din$Hi a 1#-$#mHnii2 !iecare din
0%i 1# -un# de%-ar$e aca1# ce 0a -u$ea2 du-# cH>$i3ul lui2 ca 1# nu 1e 1$rHn3#
a@u$%arele cHnd 0%i 0eni eu. Gi cHnd 0%i 0eni2 0%i $rimi$e cu e-i1$%le -e cei ce
Ai 0e(i 1%c%$i 0rednici2 ca 1# duc# darurile 0%a1$re la Ieru1alim. Dac# 0a !ace
1# m# duc >i eu2 0%r mer3e cu mine.B :)c%r )T2)-C=
Nu ne a!l#m An inima "ilei -e care 1!Hn$ul Au3u1$in % nume>$e.
?1acramen$ul An0ieriiF
?Sacramen$ul An0ierii2 duminica2 e1$e amin$irea -re"en(ei ac$i0e a
An0ierii D%mnului. E c%municarea cu Cri1$%1 cel In0ia$.B :Y. CONDAR=
+,
Deci e >i !i3ura >i aura luminii 0ii$%are. ?Eiua a %-$aB care nu 1e 0a
1!Hr>iK
In ace1$ $im- nu e decH$ % 1in3ur# da$%rie. 1# !im -re"en(iN Nu e $im-
de d%rmi$N
- Pen$ru c# 1un$ cre>$in# -
Ace1$e lucruri au !%1$ An(ele1e de &i1erica a-%1$%lil%r >i a 1!in(il%r
-#rin(i. Mai e ca"ul 1# ci$#m $eJ$e arhicun%1cu$e / >i arhici$a$e - din $radi(ia
a-%1$%lic#F
?In "iua D%mnului2 aduna(i-0# -en$ru !rHn3erea -HiniiB :Didacheea2
1ec%lul II=.
?Cei care $r#iau 1u 0echea %rdine a lucruril%r au 0eni$ la n%ua
1-eran(#2 ne mai (inHnd 1aa$ul2 ci duminica2 "i An care 0ia(a n%a1$r# 1-a
ridica$ -rin Cri1$%1.B :S!Hn$ul I3na(iu din An$i%hia / 1ec%lul II=
?S# nu -une(i -re%cu-#rile 0%a1$re 0remelnice mai -re1u1 de
Cu0Hn$ul lui Dumne"eu2 dar An "iua D%mnului l#1a(i $%a$e >i mer3e(i An
3ra# la i1ericile 0%a1$reK Al$!el ce 1cu"# 0%r a0ea An !a(a lui Dumne"eu
cei care nu a1cul$# cu0Hn$ul 0ie(ii >i nu 1e hr#ne1c cu hrana di0in# -en$ru
0e>nicie An "iua D%mnuluiFB :Dida1calia a-%1$%lil%r / Sec%lul III=
Gi acei mar$iri $uni1ieni din Ai1inia / <) de #ra(i >i )+ !emei /
are1$a(i -en$ru c# ?1e adun# An m%d ile3alB. La d%i1-re"ece !eruarie <UC
r#1-undeau de crimele l%r An !a(a -r%cur%rului din Car$a3ina. Pre%$ul
Sa$irninu1. ?Treuie 1# celer#m "iua D%mnului2 a>a e le3ea n%a1$r#B.
Lec$%rul Emeli$u1. ?Da2 An ca1a mea am celera$ "iua D%mnului.B 8eci%ara
Vic$%ria. ?Am !%1$ la adunare -en$ru c# 1un$ cre>$in#B.
- Pereni$a$e 1au 1%lemni$a$e -
Inda$# ce Pa>$ele &i1ericii de la Ance-u$ nu a !%1$ anual2 ci 1#-$#mHnal.
duminica e celera$# -rin euhari1$ie mai mul$ de % 1u$# de ani Anain$e ca 1# 1e
-un# -r%lema 1#r#$%rii anuale a Pa>$elui. Aia 1-re mi@l%cul 1ec%lului II
0a !i in1$i$ui$ Pa>$ele &i1ericii -ar$iculare ca % 1%lemni$a$e :soelemnitas adic#
% 1#r#$%are care 1# re0in# %da$# -e an=. In $im- ce D%mnul >i a-%1$%lii au
in1$i$ui$ % -ereni$a$e :-ereni$a1=2 % 1#r#$%are neAn$reru-$# An $%$ $im-ul
anului. Du-# 3Hndul l%r2 ciclul 1#-$#mHnal -%a$e reali"a % ade0#ra$#
c%n$inui$a$e2 ? ca un !lu0iu a c#rui -ereni$a$e 1e da$%rea"# !a-$ului c# nu
1eac# An $im-ul 0erii2 dar cur3e An $%$ $im-ul anuluiB #er anum :S!Hn$ul
Au3u1$in=. Deci mi1$erul -a1cal de0ine % 0ia(#2 nu d%ar % 1%lemni$a$eM
1#r#$%area cre>$in# e % 1%lemni$a$e2 nu % -aran$e"#.
E ine 1# ar#$#m cH$ de mul$ c%n$ra"ic Scri-$ura >i $radi(ia a-%1$%lic#
-e cei care 1e -re$ind cre>$ini -rin !a-$ul c# mer3 la li$ur3hia mare
duminicaK Duminica2 !iecare duminic# e un sim3ol al vieii noi :D%m.
CASEL=. S!in(ii P#rin(i erau c%n0in>i de sacramentalitatea duminicii >i
nici nu 1e 3Hndeau 1# de%1eea1c# duminica de mi1$erul An1u>i. numeau
duminica 1nvierea. Cum !ac cre>$inii ru>i.
Cre>$inii ade0#ra(i 1un$ cei care au % 0ia(# An An$re3ime lumina$#2
1#r#$%rea1c#2 -en$ru c# e iri3a$# de An0iere. 0ia(a "uminical), adic# a
D%mnului2 >i nu % 0ia(# m%h%rH$#2 lumina$# d%ar de cH$e0a 1#r#$%ri
reli3i%a1e.
Deci nu erau -%runci. Ci % le3e 1cri1# An inima celui %$e"a$2 -rin
$radi(ia D%mnului An1u>i >i a a-%1$%lil%r.
S-re acea1$# $radi(ia a-%1$%lic# ne $rimi$e cu h%$#rHre Va$ican II.
? &i1erica celerea"# mi1$erul Pa1cal An 0ir$u$ea unei Tradi(ii
a-%1$%lice care urc# -Hn# An "iua In0ierii lui Cri1$%12 An !iecare a %-$a "i2
numi$# -e dre-$ "iua D%mnului 1au duminic#. In$r-ade0#r2 An acea "i
credinci%>ii $reuie 1# 1e adune -en$ru ca2 a1cul$Hnd Cu0Hn$ul lui Dumne"eu
>i -ar$ici-Hnd la euhari1$ie2 1# A>i amin$ea1c# de P#$imirea2 In0ierea >i 1la0a
D%mnului I1u1 >i 1# aduc# laude lui Dumne"eu care l-a ren)scut #rin
1nvierea lui Cristos la o s#eran) vie :)P$ )2O=. De a1emenea2 "iua de
duminic# e "iua -rim%rdial# care $reuie -r%-u1# >i 1u-u1# e0la0iei
credinci%>il%r a1$!el AncH$ 1# de0in# % "i a ucuriei >i a %dihnei.B :SC )UT=
?Inc# din -rima "i a eJi1$en(ei2 &i1erica celerea"# euhari1$ia An
amin$irea D%mnului2 a!irmHnd a1$!el le3#$ura ei cu e0enimen$ul I1u1 Cri1$%1.
Ea -r%clam# c# nu 1-a n#1cu$ din -%-%rul e0reu -rin$r-% 1im-l# e0%lu(ie2 ci /
1a n#1cu$ la % chemare2 chemarea lui Dumne"eu An I1u1 Cri1$%1 adunHnd n%ul
1#u -%-%r -rin -u$erea Duhului S!Hn$ 0eni$ An 1u!le$ele credinci%>il%r care l-
au -rimi$. Ea -r%clam# c# de-inde de D%mnul ei care e cu ea -Hn# la
1!Hr>i$ul lumii.B :M13r. R%er$ CO88Y=
+<
- &i1erica e1$e % c%muniune -
Mi1$erul &i1ericii e1$e de % a1emenea %3#(ie2 de % a1emenea
c%m-leJi$a$e2 AncH$ $e%l%3ia nu % 0a 1!Hr>i nici%da$# 1# #en"uleze de la un
-%l la al$ul al 1-a(iil%r ei in!ini$e. Mai ieri &i1erica era 0#"u$# ca % ierarhie2
nu cu mul$ $im- An urm# ca un $ru- mi1$ic2 1-iri$ualM cu Va$ican II ea e %
-re"en(# a lui Cri1$%12 cel An0ia$ An mi@l%cul -%-%rului lui Dumne"eu2 -%-%r
care e sacrament adic# semn &i instrument al intimit)ii cu %umnezeu &i "e
unitate 1ntre oameni$
+C
&i1erica e1$e % c%muniuneN
La ,, decemrie )*5O2 An $im-ul unei me1e r%$unde la radi% M%n$e
Carl%2 m13r. C%!!6 a-unea. ?Prima %li3a(ie a &i1ericii e1$e de a 1e aduna.B
Ciserica nu 1nseamn) a"unare'
Gi %are din An$Hm-lare ne cheam# Cri1$%1 1# -ri0im &i1erica Ru1aliil%r
1au aceea din !a-$e ca-i$%lul ,-C. % 1in3ur# inim# >i un 1in3ur 1u!le$ An
Am-#r$#>irea credin(ei2 a Cu0Hn$ului2 a ru3#ciunii2 a unuril%r Euhari1$iei2 a
ucurieiF &i1erica de la Ance-u$2 ie>i$# nou4nou) din mHinile lui Cri1$%12
era % c%muniuneM >i numai a>a !#cea 1emn2 Iat)4i cum se iu3escN
Nu e 0%ra de % ca"ui1$ic# a unei le3i duminicale 1au %li3a$%riiN
Le3ea lui Cri1$%12 Le3ea iuirii2 ar -u$ea !i % le3e a u>ura$icil%rF
- E-i1$%la c#$re e0rei -
Adun#rile de duminic# ale c%muni$#(ii cre>$ine nu au !%1$ nici%da$#
u>%are. La Ance-u$ / cHnd duminica era "i de lucru2 de -er1ecu(ii / 1au "iK
A>a 1-une au$%rul e-i1$%lei c#$re e0rei.
?S# nu -#r#1im adunarea n%a1$r#2 cum au unii %iceiM ci 1# ne
Andemn#m unii -e al(ii2 >i cu a$H$ mai mul$2 cu cH$ 0ede(i c# "iua 1e a-r%-ie.B
:E0 )U2,O=
Gi a$unci cei care a0eau %icei 1# 1$ea aca1# a0eau 1cu"e. Ver1e$ele
urm#$%are ne !ac 1# An(ele3em ce Ancerc#ri a0eau ei An credin(#. in@urii2
-er1ecu(ii2 Anchi1%are2 c%n!i1carea unuril%rK
Cu $%a$e ace1$ea s) nu #)r)sim a"unarea noastr). P#r#1irea adun#rii
1e c%n1idera -rimul -a1 -e calea a-%1$a"iei. Cre>$inul e cel care 1e a-r%-ie
mereu de Sinaiul n%u al unicei @er$!e. ?KGi !iindc# a0em un Mare -re%$ -u1
-e1$e ca1a lui Dumne"eu2 1# ne a-r%-iem cu % inim# cura$#2 cu credin(#
de-lin#2 cu inimile 1$r%-i$e >i cur#(i$e de un cu3e$ r#u2 >i cu $ru-ul 1-#la$ cu %
a-# cura$#. S# (inem !#r# >%0#ire la m#r$uri1irea n#de@dii n%a1$re2 c#ci
credinci%1 e1$e Cel ce a !#cu$ !#3#duin(a.B :,)-,<=
* A"ucei4v) aminte "e zilele "e la 1nce#ut, c-n", "u#) ce ai (ost
luminai, ai "us o mare lu#t) "e su(erine@ #e "e o #arte, erai #u&i ca
#riveli&te 1n mi,locul oc)rilor &i necazurilor, &i #e "e alta, v4ai ()cut #)rta&i
cu aceia care aveau aceea&i soart) ca voi$ An a"ev)r, ai avut mil) "e cei
"in temni) &i ai #rimit cu 3ucurie r)#irea averilor voastre, ca unii care
&tii c) avei 1n ceruri o avuie mai 3un), care ")inuie&te$+
7Ev 8K,DB4DD<
- S!Hn$ul I3na(iu din An$i%hia -
T%$deauna -er1ecu$a$2 1!Hn$ul I3na(iu cHnd e du1 la R%ma 1# m%ar# An
din(ii !iarel%r2 nu Ance$ea"# 1# Ai Andemne -e cre>$ini -rin re-re"en$an(ii
&i1ericil%r -e unde $recea.
E!e1enil%r le 1crie. ?Nimeni 1# nu 1e r#$#cea1c#. dac# cine0a nu e1$e An
1anc$uar2 1e li-1e>$e de -Hinea lui Dumne"eu. C#ci dac# ru3#ciunea a d%u#
-er1%ane era % a1emenea !%r(#2 cu cH$ mai mul$ aceea a e-i1c%-ului >i a
An$re3ii adun#ri. Cel care nu 0ine la adunare 1e @udec# -e 1ine An1u>i.B
+O
I3na(iu A>i 1chi(ea"# $e%l%3ia de1-re &i1eric#. I1u1 Cri1$%1 uni$ cu
Ta$#l2 e-i1c%-ii uni(i cu Cri1$%1M -re%(ii uni(i cu e-i1c%-ulM cre>$inii cu
e-i1c%-ul >i -re%(ii. I>i de!ine>$e a-%i 3Hndirea. uni$a$ea &i1ericii 1e eJ-rim#
An adunarea c%muni$#(ii !ra(il%r An @urul al$arului. A nu 0eni re3ula$ la acea1$#
adunare2 An1eamn# a 1e ru-e &i1eric#2 a 1e ru-e de Dumne"eu.
La !el >i cel%r din Ma3ne"ia.
?S# nu Ancerca(i 1# 0# ar3umen$a(i li-1a 2 ci 0eni(i la adunarea
3eneral#. 1# !ie % 1in3ur# ru3#ciune2 % 1in3ur# cerere2 un 1in3ur 1u!le$2 %
1in3ur# 1-eran(# An iuire2 An$r-% ucurie de-lin#M ace1$a e1$e Cri1$%1 care nu
-%a$e !i Anl%cui$ cu ce0a mai -l#cu$.B
+T
- Prima A#olo2ia a 1!Hn$ului Iu1$in -
Mar$iri"a$ -e la )TO2 1!Hn$ul Iu1$in e1$e marele mar$%r al 0ie(ii &i1ericii
din 1ec%lul II. Ci$#m din ca-i$%lul CT al -rimei a-%l%3ii.
?In "iua numi$# a 1%arelui $%(i2 An %ra>e >i An 1a$e2 1e adunau An acela>i
l%c. 1e ci$e1c amin$irile a-%1$%lil%r >i 1crierile -r%!e(il%r a$H$ cH$ -ermi$e
$im-ul. CHnd 1-a $ermina$ acea1$# ci$ire2 cel care -re"idea"# (ine un di1cur1
de1-re2K ace1$e !rum%a1e An0#(#$uri. A-%i ne 1cul#m $%(i >i ne ru3#m
Am-reun# cu 0%ce $are. CHnd ru3#ciunea 1a $ermina$2 1e aduce -Hinea -Hine2
0in >i a-#K
A-%i 1e Am-ar$ din lucrurile c%n1acra$e >i 1e $rimi$e -rin diac%ni >i
cel%r a1en(iKB
?Ne adun#m An !iecare "i a 1%arelui -en$ru c# e -rima "i An care
Dumne"eu2 1c%(Hnd ma$eria din e"n#2 a crea$ lumea2 >i -en$ru c# An aceea>i
"i I1u1 Cri1$%12 MHn$ui$%rul n%1$ru2 a An0ia$ din m%r(i.B
+5

Pen$ru Iu1$in %ri -en$ru &i1erica din $im-ul lui2 duminica era #rima zi2
"iua crea(iei2 "iua An0ierii. Euhari1$ia e1$e admiraila anamnez) :amin$ire= a
cel%r d%u# e0enimen$e. -Hine >i 0inul2 r%ade ale crea(iei >i ale muncii
%amenil%r2 deci @er$!a >i -er1%ana lui Cri1$%1 cel In0ia$. Aici e $%a$#
$raiec$%ria MHn$uirii. Li$ur3hia e1$e An1#>i An0ierea.
In al d%ilea rHnd An$rea3a c%muni$a$e cre>$in# $reuia 1# !ie de !a(#. Nu
1un$ $%(i ac%l%2 dar 1un$ $%(i -re"en(i2 li 1e duce -Hinea >i 0inul c%n1acra$e2
cel%r care nu -%$ 0eni. C%muniunea ecle"ial# >i c%muni$a$ea euhari1$ic# 1e
iden$i!ic#. In !iecare duminic#2 chiar >i An -er1ecu(ii. De>i aia An 1ec%lul IV
duminica 0a !i "i de %dihn#.
Ace1$ 1-iri$ Al An1u!le(e>$e >i -e acel $a$# a -a$ru c%-ii din diece"a de
Arra1 care ne 1crie. ?Mer3 la li$ur3hie -en$ru a -ar$ici-a la @er$!a lui Cri1$%12
cu ceilal(i cre>$ini din -ar%hie. M# r%3 la Li$ur3hie cu $%(i cre>$inii -re"en(i.
Vreau 1# !ac -ar$e din -%-%rul cre>$in.B
- A !ace -ar$e din -%-%rul cre>$in -
?Vreau 1# !ac -ar$e din -%-%rul cre>$inB. Ace1$ credinci%1 are im-re1ia
c# nu mai e An cre>$ini1m. I>i d# 1eama c# nu e 1u!icien$ 1# !ie !rance"2
el3ian2 el0e(ian 1au canadian -en$ru a !ace -ar$e din -%-%rul lui Dumne"eu.
Nu e 1u!icien$ 1# !ie %$e"a$ -en$ru a !ace -ar$e din -%-%rul lui Dumne"eu.
C' Va$ican II el re3#1e>$e &i1erica 1acramen$2 semn$
Nimic din e0an3helie nu ne -ermi$e 1# 3Hndim c# Cri1$%1 a -re0#"u$
ca n%rmal % lume cre>$in#. ?Turma mic#BK ? Ami 0e(i !i mar$%riB. &i1erica
e1$e 1emnul celui In0ia$. Cei %$e"a(i2 ?Am-reun#B 1un$ da$%ri 1# ?!ac#
1emnB.
CuiF Lumii. C#ci &i1erica e An lume2 -en$ru lume2 dar nu din lume.
Treuie 1# rec#-#$#m acea1$# 0i"iune a lui Cri1$%1 l#1Hndu->i &i1erica An
lumea -lurali1$#2 An$r-% 1%cie$a$e necre>$in#. :In )O2)+M )52)T1=
Acea1$# duali$a$e &i1eric#-lume 1-a -ierdu$ !ire>$e cHnd An Occiden$
$%a$# lumea 1-a Ancre>$ina$ An urma edic$ului lui C%n1$an$in. C%muni$#(ile
l%cale au -ierdu$ c%n>$iin(a c# 1un$ 1emne. T%(i 1e 1im(eau a$a>a(i de
&i1eric# >i !#r# a lua -ar$e duminica la Li$ur3hie2 cu a$H$ mai mul$ cu cH$
An$rea3a 1%cie$a$e era An An$unericul &i1ericii. A 1c%a$e a1$#"i ar3umen$e din
de1c%-eririle mai mul$ dece-(i%na$e ale 1%ci%l%3il%r din $recu$ de1-re
-r%cen$a@ul -rac$ican(il%r reli3iei de al$# -ar$e2 An1eamn# a ui$a c# $im-urile
1-au 1chima$. Nu mai e 1u!icien$ 1# nu $e arunci An mare ca 1# !ii -e c%raie.
?S-au 1chima$ 0remurileKB
Dar men$ali$a$ea nu 1-a 1chima$. Ne 3Hndim An 1-iri$ul unei lumi
di1-#ru$eK In c%ncre$2 a"i &i1erica %ri e % c%muni$a$e l%cal# 0ie2 %ri ea nu
mai eJi1$#.
?'l$imul n%1$ru cu0Hn$ e % chemare adre1a$# $u$ur%r anima$%ril%r
c%muni$#(il%r cre>$ine. 1# nu 1e $eam# 1# in1i1$e cu $im- >i !#r# $im- a1u-ra
!ideli$#(ii cel%r %$e"a(i care 1e celerea"# An ucuria euhari1$iei
duminicaleK Cum ar -u$ea ei ne3li@a acea1$# An$Hlnire2 ace1$ %1-#( -e care
Cri1$%12 An iuirea lui2 ni l-a -re3#$i$FK Cri1$%1 cel r#1$i3ni$ >i -ream#ri$ e
cel care $rece An$re ucenicii 1#i -en$ru a-i An1u!le(i Am-reun# An reAnn%irea
In0ierii.B :PA'L VI=
++

CISERICA E MAI ANT0I O COMUNITATE LOCAL
&i1erica e adunarea cel%r care cred An I1u1 Cri1$%1 MHn$ui$%rul.
&%$e"ul in$r%duce An acea1$# c%muni$a$e. De la %$e"urile 1ecre$e2 1e $rece la
cele de duminic#. In$r%ducerea ne%!i$ului An &i1eric# are l%c duminica2 cu
1%lemni$a$ea cu0eni$#. &%$e"ul ? adau3# la c%muni$a$e.B:8a- C)=
&i1erica e1$e c%muni$a$ea l%cal# a Cinei. Im-#r$#>irea -rin euhari1$ie e
1emnul >i cimen$ul c%muniunii de credin(# >i iuire.2 An1# >i de!ini(ia
&i1ericii. N%ul Te1$amen$ 0%re>$e de1-re &i1erica din Ieru1alim 1au
Te1al%nic2 de1-re &i1ericile care 1un$ An Iudeea2 Samaria2 Dala$iaK
De1i3ur2 &i1erica l%cal# e An c%muniune cu $%a$e celelal$e -en$ru a
!%rma &i1erica uni0er1al#M d%ar ea e ?&i1erica lui Dumne"eu care 1e a!l# An
C%rin$B :)C%r )2,= 1au An al$# -ar$e.
?Paul2 chema$ 1# !ie a-%1$%l al lui I1u1 Cri1$%12 -rin 0%ia lui
Dumne"eu2 >i !ra$ele S%1$en2 c#$re &i1erica lui Dumne"eu care e1$e An
C%rin$2 c#$re cei ce au !%1$ 1!in(i(i An Cri1$%1 I1u12 chema(i 1# !ie 1!in(i2 >i
c#$re $%(i cei ce cheam# An 0reun l%c Numele lui I1u1 Cri1$%12 D%mnul l%r >i
al n%1$ru. Qar >i -ace de la Dumne"eu2 Ta$#l n%1$ru2 >i de la D%mnul I1u1
Cri1$%1NB :)c%r )2 )-<=
S# nu 0edem $%$u>i acea1$# &i1eric# uni0er1al# ca un c%ncern
mul$ina(i%nal care 1# ai# -unc$e de de1er0ire cam -e1$e $%$. 8IAT-ul2 de
eJem-lu2 cu c%n1$ela(ia 1a m%ndial# de c%nce1i%nari nu a !%rma$ nici%da$# %
c%muni$a$e. Cri1$%1 a 0eni$ ?1# adune -e c%-iii -ierdu(i ai lui Dumne"euB2
?Eccle1iaB e An -rimul rHnd adunarea l%cal# a credinci%>il%r. P%a$e 1# 1e
numea1c# ? !idelB acela care !#r# un m%$i0 @u1$ e1$e a1en$ de la adunareF
In ace1$e $im-uri de -lic$i1eal#2 la n%i2 An ace1$e $im-uri de necredin(#2
0a $reui 1# 1-unem cel%r care au r#ma1. ?Nu 1un$e(i a>a de %li3a(i ca al$#
da$# 1# r#mHne(i uni(i cu cel In0ia$FB
Dac# cel %$e"a$ e memru al &i1ericii2 memru al lui Cri1$%12 are
dre-$ul 1# !ie a1en$ de la Cin# unde -%-%rul lui Dumne"eu c%n1um# An$r-
ade0#r Tru-ul lui Cri1$%1 -rin euhari1$ie2 !#cHnd cu $ru-ul 1#u -er1%nal -rin
Am-#r$#>anieF
- &i1erica una -
S-au 1cri1 ca$ehi1me An$re3i de1-re notele &i1ericii. Pen$ru a "#-#ci
min(ile c%-iil%r 1au -en$ru a im-re1i%na c%n>$iin(ele n%a1$re de %$e"a(iF
&i1erica una. Ace1$ 1emn al &i1ericii / 1acramen$ a !%1$ ceru$ de
D%mnul la -rima cin# euhari1$ic#M de acea1$a 1e lea3# iuirea care Ai une>$e
-e -ar$ici-an(ii la Cin#M 'cenicii 1#i 0%r !i cun%1cu(i du-# iuirea l%r.:In )<2
<C-<O=
'n 1emn -%a$e !i !al12 -%a$e !i 1emni!ica$i0. G$er1 -e @um#$a$e. Sau
chiar cara3hi%1. 8iecare cre>$in e1$e -er1%nal re1-%n1ail de cali$a$ea
1emnului -e care Al d# Am-reun# cu !ra(ii 1#u %$e"a(i din @urul 1#u. Mul$e
a1en(e !ac &i1erica di1-re(ui$#. Ace1$a adun#ri 1#-$#mHnale la care c%-iii
de la ca$ehi1m nu A>i 0#d -#rin(ii2 ace1$e li$ur3hiic!an$%m# din care li-1e>$e
%mul 0iu2 1un$ c%n$ra-1emne 1$ri3#$%are la cer. ?&i1eric#2 ce 1-ui de1-re
$ineFB
Se cere a"i % &i1eric# / 1acramen$2 % &i1eric# 3a$a %ricHnd 1#
semni(ice ce0a2 care 1# !ie 1emnul cui0a.
OB6I;A8IE# DA 1AU NU=
Am 0#"u$ c# -rac$ica adun#rii euhari1$ice An "i de duminic# A>i are
r#d#cinile An Tradi(ia a-%1$%lic# >i An $e%l%3ia &i1ericii /c%muniune2 1emn al
lui I1u1 Cri1$%1.
Ce c%nclu"ii 1# $ra3em rela$i0 la o3li2aia li$ur3hiei de duminic#F
Se !ace mare ca" de 1i$ua(iile n%i cau"a$e de 1chim#rile ci0ili"a(iei
n%a1$re. Orice a1emenea a!irma(ie An !a(a $radi(iei ri1c# 1# -r%0%ace un %a2
darK >i $%$u>iK Di!icul$#(ile erei indu1$riale 1un$ mai 3ra0e decH$ ale
ci0ili"a(iei rurale unde $urma de %i 1au de 0i$e2 cre>$erea mul$%r c%-ii2
im-%1iili$#(ile de a 1e Am-#r$#>i2 di1$an(ele mari erau a$H$ea -r%eleF
Sun$em n%i An$r-% 1i$ua(ie An care nu 1e -u$eau aduna decH$ n%a-$ea -en$ru c#
nu eJi1$a "i de %dihn# a 1#-$#mHniiF
C%mi1ia e-i1c%-il%r !rance"i -en$ru Li$ur3ie2 An$r-% n%$# din )T
ianuarie )*T*2 d#dea ace1$e c%n1idera(ii -e carele 0%i !%l%1i dre-$ c%nclu"ie
la ce de mai 1u1.
?A r#1-unde la chemarea Celui An0ia$ >i a reali"a Am-reun# 1emnul
&i1ericii 0i"iile2 1un$ d%u# -er1-ec$i0e care ne ara$# c# im-%r$an(a celer#rii
duminicii nu 0ine de la % le3e 1au de la % -%runc# ce $reuie Am-lini$#2 ci
mai de3ra# din$r-% nece1i$a$e 0i$al# >i % eJi3en(# in$eri%ar# a credin(ei
$u$ur%r credinci%>il%r2 a -%-%rului cre>$in ca a$are. De aceea &i1erica nu a
Ance$a$ 1# 1e reunea1c# An !iecare duminic# %ricare ar !i !%1$ -eric%lele An
decur1ul i1$%riei.B
*Am v)zut s)tur-n"u4se 1n(ometaii lumii$ Am v)zut #e cer&etorii
acestei lumi intr-n" #e calea noastr)6 va reveni oare s) mai #)leasc) #e
calea noastr), s) ne mai sc/im3e inimile "e #iatr)' Ea veni s) ri"ice cu
m-inile sale iu3irea &i lumina'+
7Mic/el SCO%ARNEC<
- ?Oli3a(ieB / ce An1eamn#F -
?celerarea duminicii nu 0ine de la % le3e 1au % -%runc#B A c#lca %
-%runc# An n%r%iul -#ca$ului de m%ar$e e1$e -en$ru -re%(i >i -en$ru -#rin(i a
acce-$a 3re>eala >i r#ul. Or cei care nu au % c%n0in3ere -er1%nal# de1-re
im-%r$an(a 0i$al# a li$ur3hiei de duminic# nu c%mi$ un -#ca$ de m%ar$e
l#1Hnd2 c#ci !iecare e 0in%0a$ du-# c%n>$iin(a 1a. Gi a1$a -en$ru c# e mai u>%r
1# amenin(i cu iadul2 decH$ a c%munica cu credin(a An euhari1$ie >i a-l !ace -e
cine0a 1# d%rea1c#2 1# ia -ar$e. Da$%ria n%a1$re eC1$e de a ar#$aB nece1i$a$ea
0i$al#B >i a crea BeJi3en(a in$eri%ar#B2 nu de a 0%ri de1-re %li3a(ie.
Gi a$unci nu mai e1$e %li3a(ieF
Cu0Hn$ul e1$e ami3uu. Se di1$in3e ? %li3a(ie-1uiec$B >i ?%li3a(ie-
%iec$B.
O3li2aie Fo3iect e le3ea 3ru-ului care a$e1$# -red%minan(a 1%cie$#(ii.
Or3ani"area -%li$ic# 1au reli3i%a1# d# % le3e -en$ru %r3ani"area unei mai
une c%n0ie(uiri. Le3ea de circula(ie e1$e $i-ul de %li3a(ie-%iec$. Nu ne
la1# lieri2 ne c%n1$rHn3e.
O3li2aia F su3iect e1$e % %li3a(ie m%ral#. marchea"# -red%minan(a
in$eri%ri$#(ii2 a eJi3en(ei credin(ei >i a iuirii. Am cH$ de cH$ % idee de1-re
I1u1 Cri1$%12 &i1eric#2 euhari1$ie2 cre>$ini1m2 dac# nu le $r#ie1c 1un$ An
c%n$radic(ie cu mine An1umi2 m# c%ndamn -e mine. A1$!el duminica >$iu c#
1un$ chema$ de Dumne"eu la adunare2 c# m# a>$ea-$# c%muni$a$ea. Cri1$%1
are un cu0Hn$ >i -en$ru mine2 0rea 1# Ami dea % 0ia(# n%u#K
Ne1u-unerea la %li3a(ia-%iec$ e ru-$ura cu 1%cie$a$ea2 ceea ce e1$e
3ra0. Ne1u-unerea la %li3a(ia-1uiec$ An1eamn# ru-$ura cu mine2 ceea ce
e1$e m%r$al.
Deci cu0Hn$ul o3li2aie Ami cere % c%n!u"ie. De cine 1un$em %li3a(iF
8a(# de ceF De cineF Mai mul$2 Ami indic# % c%n1$rHn3ere eJ$ern# >i nu %
eJi3en(# in$ern#. De aceea Ai d# &i1ericii un a1-ec$ le3ali1$K Ar $reui 1#
a@un3em la % An(ele3ere. 1# d#m %li3a(iei-%iec$ care -ri0e>$e a1-ec$ul
1%cial / @uridic2 c%m-%r$amen$al2 numele de o3li2aieM >i ePi2en) 1# !ie
acea1$# le3e in$eri%ar# care 1e iden$i!ic# cu cali$a$ea credin(ei2 le3ea
in$eri%ar# care cheam# -e !iecare 1# a1cul$e de c%n>$iin(a >i inima 1a care e
$%cmai acea ?Inim# n%u# >i duh n%uB de1-re care ne 0%re>$e E"echiel2 acea
?inim# de carne -e care Duhul % 0a da -%-%rului lui Dumne"eu.B :E" <T2,T=
Se re3#1e1c a1$!el ca$e3%riile 1!Hn$ului Paul de1-re le3e >i lier$a$e.
Cri1$%1 a -u1 ca-#$ -en$ru n%i nu numai le3ii iudaice2 da %ric#rei le3i
eJ$erne :Dal < >i C=. Le3ea lui Cri1$%1 e1$e iuire2 adic# ? a $e l#1a c%ndu1 de
Duhul S!Hn$K >i dac# 1un$e(i c%ndu>i de Duhul2 nu mai 1un$e(i 1u-u>i le3ii.B
:O2)T-)+=
? S-une(i-mi 0%i2 care 0%i(i 1# !i(i 1u Le3e2 n-a1cul$a(i 0%i
Le3eaF C#ci e1$e 1cri1 c# A0raam a a0u$ d%i !ii. unul din r%a#2 >i unul din
!emeia 1l%%d#. Dar cel din r%a# 1-a n#1cu$ An chi- !ire1c2 iar cel din
!emeia 1l%%d# 1-a n#1cu$ -rin !#3#duin(#. Lucrurile ace1$ea $reuie1c lua$e
An$r-al$ An(ele1. ace1$ea Sun$ d%u# le3#min$e. unul de -e mun$ele Sinai na>$e
-en$ru r%ie >i e1$e A3ar2 c#ci A3ar e1$e mun$ele Sinai din AraiaM ->i
r#1-unde Ieru1alimului de acum2 care e1$e An r%ie Am-reun# cu c%-iii
1#i. Dar Ieru1alimul cel de 1u1 e1$e 1l%%d2 >i el e1$e mama n%a1$r#K
De aceea2 !ra(il%r2 n%i nu Sun$em c%-iii celei r%ae2 ci ai !emeii
1l%%de. Cri1$%1 ne-a i"#0i$ ca 1# !im 1l%%"iK
R#mHne(i2 deci2 $ari2 >i nu 0# -leca(i iar#>i 1u @u3ul r%iei. Ia$#2 eu2
Paul2 0# 1-unK
8ra(il%r2 0%i a(i !%1$ chema(i la 1l%%"enie. Numai2 nu !ace(i din
1l%%"enie % -ricin# ca 1# $r#i(i -en$ru !irea -#mHn$ea1c#2 ci 1lu@i(i-0# unii
al$%ra An dra3%1$eKB :Dal C2,)-,T.<)M O2)-,.)<=
Deci Duhul 0# c%nduce la Li$ur3hie.
Gi a$unci 1# nu mai 0%rim de1-re #rece#tul "uminical. Acea1$#
eJ-re1ie ne duce Anain$e de )5+*2 Anain$e deK I1u1 Cri1$%1. Ce ar -u$ea
An1emna acea1$# -re$en(ie a &i1ericii2 a -re%(il%r2 a -#rin(il%r a educa$%ril%r
de a im-une din eJ$ern2 1u -edea-1a -#ca$ului de m%ar$e2 a mer3e la
Li$ur3hie de>i ace1$e -er1%ane nu 1un$ c%ndu1e de cea1$# le3e in$eri%ar#FK
- ?&i1ericaB An1eamn# ?adunareB -
dar a$en(ieN ?Le3ea in$eri%ar#B nu An1eamn# ?1en$imen$B / d%re1cK
nu d%re1cK - nu2 ci credin(#2 credin(# An I1u1 Cri1$%1 cel In0ia$2 'ni!ica$%rul
%amenil%r2 credin(a i1ericii-c%muniune.
La acea ma1# r%$und# de1-re care am 0%ri$ de@a2 la ,, decemrie
)*5O2 la Radi% M%n$e Carl%2 m13r. C%!!6 1-unea. ?Prima %li3a(ie a
&i1ericii e de a 1e aduna.B Or %li3a(iile &i1ericii cad -e !iecare2 %ri -e
nimeni.
La rHndul 1#u2 cardinalul Mar$62 la % c%n!erin(# -a1$%ral# a1u-ra
anche$el%r !#cu$e An $%a$e -ar%hiile din Pari12 1-unea. ?&i1erica nu ar -u$ea
1# nu 1e mai adune ca 1# aduc# mul(umire >i 1# %!ere @er$!a. &i1erica $reuie
/ >i e % nece1i$a$e in$ern# a !iin(ei 1ale / 1# 1e reunea1c# -en$ru a 1emni!ica
Am-reun# >i An 1-eran(#2 darul lui Dumne"eu2 -en$ru a alc#$ui Im-#r#(ia !iil%r
Am-#ca(iK Nimeni nu 1e mHn$uie>$e 1in3ur. Nimeni nu -%a$e $r#i credin(a
-a1cal# decH$ dac# % celerea"# An a"unare. In "iua de duminic#2 -rin
-ar$ici-area euhari1$ic# >i An$Hlnirea cu &i1erica a-%1$%lic# >i uni0er1al#
cre>$inii A>i reali"ea"# iden$i$a$ea de cre>$ini.B
Deci nu $reuie -ri0i$# -r%lema -ar$ici-#rii indi0idului la li$ur3hie.
?Indi0idul nu !unc(i%nea"#2 1-une m13r C%!!6. Dar An m%d c%lec$i0 $reuie
1# -ar$ici-e la adunare.B A1$!el &i1erica e am-u$a$# -rin a1en(a $a. Dac#
$%a$# lumea ar -r%ceda ca $ine2 nu ar mai eJi1$a &i1eric#. E ca"ul 1# amin$im
-rinci-iul lui Zan$. nimeni nu -%a$e ad%-$a -en$ru 1ine % c%m-%r$are ce nu e
3enerali"a$#.
- Mi3ra(ii >i ri$uri 0i$ale -
S-a a!irma$ de1e%ri c# mi3ra(iile de la 1!Hr>i$ul 1#-$#mHnii ale
cre>$inil%r 1-re mediul rural aduce % mare An3reunare -ar$ici-#rii la li$ur3hia
duminical#2 a>a cum 1e %i>nuia Anain$e. E ade0#ra$ c# -ar%hiile de la %ra> 1e
3%le1c -rin eJ%dul ma1i0 de la 1!Hr>i$ul 1#-$#mHnii. Dar An m#1ura An care
ace>$ia 1un$ cre>$ini 1inceri2 e1$e 1-re inele l%r c#ci mer3 ca An acelea>i
-ar%hii. A1$!el unele -ar%hii mari rurale 2 cum ar !i An 8ran(a. Char$e12
E0reuJ2 Ai au mereu -e aceia>i credinci%>i >i chiar anima$%ri ai li$ur3hiei.
CH$e i1erici din l%curi de a3remen$ nu ar $reui 1# !ie Anchi1e dac# nu ar !i
ace>$i cre>$ini 0eni(i de la %ra>F
Se mai in0%c# a-%i ri$mul $re-idan$ al 0ie(ii m%derne. ?1ec%lul
0i$e"eiB2 1er0iciul2 3raa 0e>nicei li#se "e tim#$ Gi a$unci a 0eni An !iecare "i
de duminic#2 deci % da$# -e 1#-$#mHn#2 e -rea mul$. Ce 1e An$Hm-l#F
Cre>$inul de a"i e ca un cam-i%n cicli1$ cu -ul1ul 1c#"u$. El 1e 1im$e mai
ine An$r-% adunare euhari1$ic# mai mare2 dar mai rar. %da$# -e lun# 1au chiar
$rime1$rial. De ceF
In$r-ade0#r $reuie 1# An(ele3em $%$ulK E 1u!icien$ 1# Ai -ri0im -e
munci$%ri la -rHn" ca 1# Ai An(ele3em de ce eJi1$# % a1emenea -#rere. Cele
%-$ %re li 1e -ar a$H$ de lun3i $ra3 de $im- ca a-%i 1# -lece An 3ra#. Le-ar
-u$ea 0%ri cine0a 1# lucre"e "ece %re ca 1# ai# Anc# % "i lier# -e
1#-$#mHn#F Dumne"eu e 0in%0a$ c# ne cere 1# 0enim a$H$ de de1 la &i1eric#N
K Ri$mul adun#ril%r e1$e 0i$al >i #eren@ cHnd un %lna0 nu A>i mai $ra3e
re1-ira(ia decH$ din cHnd
In cHnd a$unci e1$e -e -a$ul m%r(ii. ?Dac# 0rei 1# $r#ie>$i $reuie 1# -ar$ici-i
la l Li$ur3hie An !iecare duminic#.B :M13r. C%!!6=
- S# ne a$em -en$ru duminic#F -
?T%a$e duminicileBK Treuie 1# (inem acea1$# euhari1$ie 1# !ie
duminica :1Hm#$a mare= ca An $radi(ia a-%1$%lic#F Cel -u(in An licee2 An
A-u1 1e celerea"# % Li$ur3hie 1#-$#mHnal# An %rice "i a 1#-$#mHniiK
In$rea$ de1-re ace1$ lucru2 m13r. C%!!6 a r#1-un1. ? ca e-i1c%-2 m#
0%i a$e -en$ru duminic#B. Iar cardinalul Mar$6. ?Nu cred c# 1-ar -u$ea
1c%a$e duminica / "iua D%mnului du-# e0an3helie / cu %rice ada-$#ri 1-ar
!ace2 nu 1e -%a$e acce-$a ca 1# 1e -iard# >i 1# di1-ar# duminicaKB
Mai mul$ decH$ %rice 1acramen$2 euhari1$ia e1$e in"ePat) de Cri1$%1
cel m%r$ >i In0ia$2 -e e0enimen$ul -a1cal2 An $im-ul 1#-$#mHnii2 euhari1$ia e
celera$# numai An re!erin(# la (eria #rima2 "iua D%mnului. Mai e ca"ul 1#
1-unem c# &i1erica ce nu (ine "iua D%mnului nu ar mai !%i &i1erica
D%mnuluiF Cred c# daK
De al$!el An $im-ul 1#-$#mHnii nu 1e -%a$e !ace ? adunareaB / &i1erica.
Se -%$ reuni 3ru-uri mici2 cla1e2 !amilii. Dru-urile mici !%rmea"#
An$%$deauna un cenac%l Anchi1M nu -%$ c%n1$i$ui Adunarea lui Dumne"eu
di0er1# >i -lurali1$#2 care !ace 1emn -en$ru c# Ai -rime>$e -e $%(i. ?&i1erica
m#r$uri1e>$e c# MHn$uirea e1$e de1chi1# $u$ur%r. 8#r# a camu!la c%n!lic$ele >i
recun%1cHnd di!eren(ele2 cre>$inii $reuie 1# !ie !ra(i2 nu 1e -%$ Anchide An
3ru-uri 1-iri$uale !#cu$e -e m#1ura l%r.B :Card Mar$6=. ?Dru-urile mici care
ar ui$a de &i1erica Mare ar !i 1ec$are.B :M13r. C%!!6=
K C' 1i3uran(#2 e mai ine dac# cine0a a1cul$# C li$ur3hii 1incere -e
an2 decH$ nici una / e mai ine % Li$ur3hie -e 1#-$#mHn#2 decH$ % 1#-$#mHn#
!#r# li$ur3hie. Dar da$%ria cel%r r#1-un"#$%ri din &i1eric# e de a-i Am-iedica
-e ?reli3i%>iB 1# !ie ? i1eric%>iB2 adic# cei care Ai une1c -e cre>$ini. A1i1$#m
a"i la % -ericul%a1# reducere a 0ie(ii reli3i%a1e. e ce0a a1cun1. Or
cre>$ini1mul nu -%a$e !i indi0idual. c%muni$#(ile $reuie 1# eJi1$e2 1# !ie
0i"iile An 0ia(a 1%cial#. A admi$e c# credin(a $reuie $r#i$# An a1cun12 1ntre
mine &i %umnezeu2 An1emn# c# i1erica nu mai are nici un 1en1K
deci 1# nu 1-unem. 1-a de1!iin(a$ %li3a(ia duminicii. E !al1. Re"ul$a$ul
ar !i 1candalul2 neAn(ele3ereaK Am !ace din 1acramen$ul cen$ral al
euhari1$iei2 care !ace &i1erica >i re!ace -e cre>$in2 % -r%lem# 1u-er!icial# a
de -rac$ica$2 ieri im-u1#2 a"i !acul$a$i0#2 cum e -%1$ulK Euhari1$ia nu
cu-rinde nici % re1$ric(ie. nici nu %li3# dar nu e nici ce0a !acul$a$i02 nu
-re1u-une !an$e"ie >i 3u1$ -en$ru m%men$. &i1erica nu -%a$e renun(a 1# !ie
ea An1#>i. adunarea -a1cal# >i !e1$i0# a cel%r care cred An An0iere.
**Un om a "at o cin) mare, &i a #o(tit #e muli$ La ceasul cinei, a
trimis #e ro3ul s)u s) s#un) celor #o(tii@ *Eenii, c)ci iat) c) toate Sunt
2ata$+ %ar toi, #arc) (useser) vor3ii, au 1nce#ut s) se "ezvinov)easc)$
Cel "int-i i4a zis@ *Am cum#)rat un o2or, &i tre3uie s) m) "uc s)4l v)"6
ro2u4te s) m) ieri$+ Un altul a zis@ *Am cum#)rat cinci #erec/i "e 3oi &i
m) "uc s)4i 1ncerc@ iart)4m), te ro2$+ Un altul a zis@ *Tocmai acum m4am
1nsurat, &i "e aceea nu #ot veni$+ C-n" s4a 1ntors ro3ul, a s#us st)#-nului
s)u aceste lucruri$ Atunci st)#-nul casei s4a m-niat &i a zis ro3ului s)u@
*%u4te "e2ra3) 1n #ieele &i uliele cet)ii, &i a"u aici #e cei s)raci, ciun2i,
or3i &i &c/io#i$+
7Lc 8;,894B8<
1ACRA/ENTU6 CUVNTU6UI
S# -re1u-unem c# am 0eni$ la Li$ur3hie. De ce am 0eni$FK La ie>ire
-u$em 1-une c# ne-am An$Hlni$ cu cine0aF Da2 am An$Hlni$ al$e -er1%ane -e
1$r#"i2 da2 dar am 3#1i$ -e Cine0aFK L-am An$Hlni$ -e Dumne"euFK Pe I1u1
Cri1$%1FK I-am An$Hlni$ -e !ra(iFK
Il An$Hlnim -e Dumne"eu An %rice cli-# >i An $%a$e reali$#(ile lumii2
-en$ru c# el e1$e cel care nu le d#. De la $re"ire2 An "%ri -rimim darul lui
Dumne"eu An 0ia(a ce "0Hcne>$e An inima n%a1$r#2 An 1%arele ce ne luminea"#
chi-ul2 An aerul -e care Al re1-ir#m. 8%amea de a"i diminea(#2 -%!$a de
mHncare la -rHn"2 erau % !%ame de Dumne"eu care 1in3urul e 0ia(#2 %
Am-#r$#>ire din darul D%mnului ? care um-le %rice !#-$ur# cu
inecu0Hn$areaB hranei. :P1 ))C=
Dar cine din$re n%i Al recun%a>$e -e Dumne"eu An darurile lui >i Ai
mul(ume>$eF Cine din$re n%i Al An$Hlne>$e cu ade0#ra$ >i nu $ece -e lHn3# el
aruncHnd % -ri0ire !u3ar#F
Am crea$ #arc)ri de reli2ii An eJi1$en(a n%a1$r#2 a>a cum 1e creea"# %
rezervaie naional) / a>a e li$ur3hia n%a1$r# de duminic# 1cur$#2 ra-id#2 - >i
aici l-am #arcat -e Dumne"euK
Gi nu Al mai An$Hlnim -e Dumne"eu -en$ru c# nu mai e An al$# -ar$eK
Dar Dumne"eu nu -%a$e !i -arca$2 nu -%a$e !i le3a$ de un l%c2 el e An
An$rea3a n%a1$r# 0ia(#2 An uni0er1ul n%1$ru2 e -e1$e $%$ ca 1# ne dea $%$ul.
Dar cine Al recun%a>$e -e1$e $%$F
La I%an ca-i$%lul T 0edem An e0rei c# nu recun%1c An minunea
Anmul(irii -Hinil%r un semn al lui Dumne"euN M%$i0ulF PHinea acea1$a nu
cade din cer ca mana.
I1u1 le r#1-unde c# nu $reuie 1# cad# din cer acea1$# -Hine ci 1# 0in#
de la Dumne"eu / c#ci ade0#ra$ul cer e Dumne"eu2 >i el nu nici 1u1 nici @%12
-en$ru c# e -e1$e $%$. Dar e0reii ca >i n%i de al$ !el2 nu a0eau credin(a 1# Al
0ad# -e Dumne"eu -e1$e $%$. Nu acce-$au decH$ -re"en(a lu"i An $em-lu >i An
eJ$ra%rdinar.
8#r# credin(# nu -%a$e !i recun%1cu$ I1u1 Cri1$%1M -Hinea euhari1$ic# nu
ar -u$ea !i recun%1cu$# !#r# credin(# chiar dac# e mHnca$#K
**Ce s) (acem ca s) s)v-r&im lucr)rile lui %umnezeu'+ Isus le4a
r)s#uns@ *Lucrarea #e care o cere %umnezeu este aceasta@ s) cre"ei 1n
Acela #e care L4a trimis El$+ *Ce semn (aci Tu, "eci+ I4au zis ei *ca s)4l
ve"em, &i s) cre"em 1n Tine' Ce lucrezi Tu' )rinii no&tri au m-ncat man)
1n #ustie, "u#) cum este scris@ *Le4a "at s) m)n-nce #-ine "in cer$+ Isus
le4a zis@ *A"ev)rat, a"ev)rat, v) s#un, c) Moise nu v4a "at #-inea "in cer,
ci Tat)l Meu v) ") a"ev)rata #-ine "in cer6 c)ci -inea lui %umnezeu este
aceea care se #o2oar) "in cer, &i ") lumii viaa+$ *%oamne+ I4au zis ei
*")4ne tot"eauna aceast) #-ine$+ Isus le4a zis@ *Eu Sunt -inea vieii$ Cine
vine la Mine, nu va (l)m-nzi nicio"at)6 &i cine cre"e 1n Mine, nu va 1nseta
nicio"at)$+
7In 9,B:4D;<
- 8erici(i cei care a1cul$# Cu0Hn$ul -
Credin(a 1e na>$e din Cu0Hn$ul lui Dumne"eu. I1u1 eJ-lic# mul(imii de
ce nu -a$eu 1# 0in# el >i 1# Al recun%a1c# cu ade0#ra$ ca PHinea Vie(ii.
?Oricine a1cul$# -e $a$#l meu 0ine la mineK2 Pen$ru c# in1$rui$ de elKB :In
T2OC=
Dar n%i cH$ $im- d#m in1$ruirii n%a1$re An credin(#F Cum a1cul$#m de
An0#(#$ura Ta$#lui care ne An0a(# -rin &i1eric#F Cum a1cul$#m Cu0Hn$ul lui
Dumne"euF
DHndi(i-0# numai cH(i credinci%>i a@un3 $Hr"iu la Li$ur3hie -ier"Hnd
-rima -ar$e a ace1$eia2 aceea a Cu0Hn$uluiN Oare Cred c# Li$ur3hia Ance-e cu
%!er$%riulF
Li$ur3hia Ance-e cu adunarea care -recede 1emnul crucii2 Ance-e cu
cHn$ecul de la in$rare2 cum % 1-une >i cu0Hn$ulN Cei care A>i -ermi$ 1# a@un3#
du-# li$ur3hie nu 1un$ mai 0in%0a(i decH$ cei care a@un3 du-# e0an3helieK
Ei di1-re(uie1c Cu0Hn$ul lui Dumne"eu >i2 -rin acea1$a2 1acramen$ul
euhari1$ieiNK
P%a$e 0e(i 1-une. ?Euhari1$ia e -ar$ea cea mai im-%r$an$#. Nu ar !i un
1acrile3iu 1# -un -redica -ar%hului mai -re1u1 de Tru-ul >i SHn3ele
D%mnuluiF Nu2 1-une I1u1. ?Eu 1un$ -Hinea cea 0ie care 1-a c%%rH$ din cer.B
:C)=>i Anc#.B PHinea acea1$a e1$e a1$!el cine % m#nHnc# nu 0a muri An 0eciK
0a a0ea 0ia(a 0e>nic#.B :OU-O)=PHinea Euhari1$ic# mai An$Hi.
Dar nuN Incerca(i 1# !i(i a$en(i la -rima -ar$e a di1cur1ului de1-re
-Hinea 0ie(ii la Ian :In T2 <O-C5=. e 0%ra de credin(# >i nu de Am-#r$#>anie.
Cri1$%1 e mai An$Hi Cu0Hn$ul Ta$#lui. a crede An el An1eamn# a a0ea ade0#ra$a
Via(#.
In $im- ce a $e Am-#r$#>i !#r# credin(# nu are nici un 1en1 >i r#mHne
!#r# nici un e!ec$.
Remarca(i a-%i c# Litur2ia Cuv-ntului nu An1eamn# numai -redica2 ci
-r%clamarea "e trei ori a Scri-$urii in1-ira$e. V-a(i -u$ea -ermi$e 1# 1-une(i.
D%amne $u -%(i 1# 0%re>$iK dar nu m# in$ere1ea"#. Am 1# 0in la Li$ur3hie
cHnd ai 1# $aci.
Re(ine(i mai An$Hi cu0in$ele lui Cri1$%1. ?Oricine a1cul$# An0#(#$urile
Ta$#lui meu 0ine la mineK Iar dac# $a$#l Al a$ra3e la mine eu Al 0%i An0ia An
"iua de a-%i. :O-CC= $recerea 1e !ace de la credin(# la 0ia(a 0e>nic#.
Gi a$unci ar $reui -%a$e 1# 1-unem. ?Cu0Hn$ul lui Dumne"eu Anain$e
de $%a$eN Credin(a Anain$e de $%a$eNB
Cri1$%1 e cel care ne ara$# 3re>eala -e care % !acem a$unci cHnd
r#1-unde !emeii care Ai eJclama1e. ?8erici$ $ru-ul care $e-a -ur$a$NB El
c%rec$ea"#. ?&a mai !erici(i cei care a1cul$# Cu0Hn$ul lui Dumne"eu >i Al
-#"e1cNB :Lc ))2,+=
S!Hn$ul -ar%h din Ar1 c%men$a a1$!el. ?D%mnul -are 1# -re(uia1c# mai
mul$ % in1$ruire decH$ 1!Hn$a Im-#r$#>anie. El care e ade0#rul nu la1# mai
-re@%1 Cu0Hn$ul decH$ Tru-ul 1#u. Nu >$iu dac# nu e mai -#ca$ a a0ea
di1$rac(ie An $im-ul -redicii decH$ a Li$ur3hiei. Cel -u(in nu 0#d % di!eren(#.
In $im-ul Li$ur3hiei 1e -ierd meri$ele -#$imirii lui m%r(ii lui Cri1$%1M An
$im-ul -redicii 1e -ierde Cu0Hn$ul 1#u. S!Hn$ul Au3u1$in 1-une c# e la !el de
3ra0 ca >i cum am lua -%$irul de c%n1acrare >i l-am 0#r1a -e @%1.B
+*
?S# An(ele3em ine credin(a 0ie An I1u1 Cri1$%1 e $emeiul
1acramen$el%r2 e u>a 1-re celelal$e 1acramen$e. Sacramen$ele 1un$ %
celerare a credin(ei2 al$!el nu mai 1un$ nimic. S!Hn$ul T%ma declar#. Nert(a
litur2/iei nu #ro"uce e(ect "ec-t 1n cei unii cu acest sacrament #rin
cre"in) &i iu3ire$B
*U
*Isus le4a zis@ *Eu Sunt -inea vieii$ Cine vine la Mine, nu va
(l)m-nzi nicio"at)6 &i cine cre"e 1n Mine, nu va 1nseta nicio"at)$ %ar v4am
s#us c) M4ai &i v)zut, &i tot nu cre"ei$ Tot ce4Mi ") Tat)l, va a,un2e la
Mine6 &i #e cel ce vine la Mine, nu4l voi iz2oni a(ar)@ c)ci M4am #o2or-t
"in cer ca s) (ac nu voia Mea, ci voia Celui ce M4a trimis$ =i voia Celui ce
M4a trimis, este s) nu #ier" nimic "in tot ce Mi4a "at El, ci s)4l 1nviez 1n
ziua "e a#oi$ Eoia Tat)lui meu este ca oricine ve"e #e ?iul, &i cre"e 1n El,
s) ai3) viaa ve&nic)6 &i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e a#oi$+ Iu"eii c-rteau
1m#otriva Lui, #entru c) zisese@ *Eu Sunt #-inea care s4a #o2or-t "in
cer$+ =i ziceau@ *Oare nu este acesta Isus, (iul lui Iosi(, #e al c)rui tat) &i
mam) 1i cunoa&tem' Cum, "eci, zice El@ *Eu M4am #o2or-t "in cer'+ Isus
le4a r)s#uns@ *Nu c-rtii 1ntre voi$ Nimeni nu #oate veni la Mine, "ac) nu4l
atra2e Tat)l, care M4a trimis6 &i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e a#oi$ An #rooroci
este scris@ *Toi vor (i 1nv)ai "e %umnezeu$+ A&a c) oricine a ascultat #e
Tat)l, &i a #rimit 1nv))tura Lui, vine la Mine$ Nu c) cineva a v)zut #e
Tat)l, 1n a(ar) "e Acela care vine "e la %umnezeu6 "a, Acela a v)zut #e
Tat)l$ A"ev)rat, a"ev)rat, v) s#un, c) cine cre"e 1n Mine, are viaa
ve&nic)$+
7In 9, DJ4;H<
DOU7 /E1E > DOU7 PINI
Cri1$%12 Cu0Hn$ul lui Dumne"eu e1$e de@a -e de-lin ? PHinea 0ie
c%%rH$# din cerB. E0an3helia c%n$inu#. ?Cine 0a mHnca din acea1$# -Hini nu
0a muri An 0eciB2 iar 1!Hn$ul Au3u1$in 1-une. ?A crede An I1u1 Cri1$%12
An1eamn# de@a a $e Am-#r$#>i2 c#ci -rin credin(# ader#m la el2 ne unim cu el
-rin iuire.B
Gi $%$u>i I1u1 0e1$e>$e c# An curHnd An cea1ul -ream#ririi 1ale ? PHinea
-e care % 0%i da e1$e Tru-ul meuB >i nu numai cu0Hn$ul 1#u.:In T2 C+-O+=
Cu0Hn$ul >i PHinea2 E0an3helia >i Euhari1$ia. cele d%u# me1e la care
0in ucenicii lui Cri1$%1 1# %(in# -u$ere >i 0ia(# -en$ru ei >i -en$ru lumea
An$rea3#2 ?Pen$ru 0ia(a lumiiB. La Li$ur3hie ace1$e d%u# me1e 1un$ Am-reun#
-en$ru c# una nu -%a$e eJi1$a !#r# cealal$#. ma1a &iliei >i a -redic#rii -e
care e -Hinea $ru-ului >i 0inul 1Hn3elui 1#u. Cri1$%1 A>i 1eam#n# mai An$Hi
cu0Hn$ul2 al$!el ce r%1$ ar mai a0ea 1# 1emene %1$iiF
Am 1-u1 Am-reun#. C#ci ar !i ilu"%riu 1# -re$indem c# Li$ur3hia 1e
-%a$e ru-e An d%u# -#r(i 1ucce1i0e / Anain$e de %!er$%riu2 Li$ur3hia
Cu0Hn$ului >i du-# %!er$%riu Li$ur3hia euhari1$ic#.
C%nciliul in$er"ice acea1$# ru-$ur#. ? Li$ur3ia Cu0Hn$ului >i du-#
li$ur3ia euhari1$ic# 1un$ a$H$ de 1$rHn1 le3a$e An$re ele AncH$ c%n1$i$uie un
1in3ur ac$ cul$ual. C%nciliul 1!#$uie>$e -e -#1$%ri 1# A>i An0e(e An m%d ac$i0
-e credinci%>i c# $reuie 1# -ar$ici-e An m%d ac$i0 la $%a$# Li$ur3hia.B
*)
C#ci An$rea3a li$ur3hie e 1acramen$. Gi An$rea3a li$ur3hie e Cu0Hn$ul lui
Dumne"eu.
*Eu Sunt -inea vieii$ )rinii vo&tri au m-ncat man) 1n #ustie, &i au
murit$ -inea, care se #o2oar) "in cer, este "e a&a (el, ca cineva s)
m)n-nce "in ea, &i s) nu moar)$ Eu Sunt -inea vie, care s4a #o2or-t "in
cer$ %ac) m)n-nc) cineva "in #-inea aceasta, va tr)i 1n veac6 &i #-inea #e
care o voi "a Eu, este tru#ul Meu #e care 1l voi "a #entru viaa lumii$+
A"ev)rat, a"ev)rat, v) s#un, c), "ac) nu m-ncai tru#ul ?iului omului, &i
"ac) nu 3ei s-n2ele Lui, n4avei viaa 1n voi 1n&iv)$ Cine m)n-nc) tru#ul
Meu, &i 3ea s-n2ele Meu, are viaa ve&nic)6 &i Eu 1l voi 1nvia 1n ziua "e
a#oi$+
7In 9, ;:4J8<
- In$rea3a Li$ur3hie e Cu0Hn$ul lui Dumne"eu -
Cum ne-am -u$ea 3Hndi c# la %!er$%riu 1e -r%duce ce0a care Al -une -e
Dumne"eu An $#cere -en$ru a !ace l%c 1acramen$ului 1#uF De1chide(i un
mi1al 1au numai urechile 0%a1$re >i 0e(i %1er0a c# de !a-$ Cu0Hn$ul lui
Dumne"eu c%n$inu# -Hn# la $rimi$erea !inal#2 a$H$ -re%$ul cH$ >i adunarea 1e
r%a3# cHn$Hnd2 1-unHnd ru3#ciunea lui I1u1. Orice -r%clamare a i1ericii An
cul$ul -ulic2 ca >i Cre"ul2 %rice ru3#ciune a &i1ericii2 chiar dac# nu e 1c%a1#
din Scri-$ur#2 e in1-ira$# de Duhul lui I1u1. Deci e Cu0Hn$ul ui Dumne"eu.
Chiar >i acea1$# culme a euhari1$iei care e1$e -re!acerea2 nu e al$ce0a
decH$ % rela$are a e0an3heliei2 un !ra3men$ din Cu0Hn$ul lui Dumne"eu.
?I1u12 An a@unul -#$imirii 1ale2 a lua$ -HineaKB
Gi a-%i %rice 1acramen$ e cu0Hn$ul lui Dumne"eu. Cri1$%1 e -re"en$
-rin i1eric# >i 0%re>$e. ?Eu $e %$e"KEu $e de"le3KB2 cu0Hn$ul 1#u
ac(i%nea"# cu -u$ere.
Deci cu0Hn$ul lui Dumne"eu !ace An$rea3a Euhari1$ie ca >i %rice al$
1acramen$. In$rea3a Li$ur3hie e Cu0Hn$ul lui Dumne"eu.
- In$rea3a li$ur3hie e 1acramen$ -
S# recun%a>$em c# cu0in$ele -re!acerii 1un$ mai im-%r$an$e decH$
-redic >i mai e!icaceN
Dar ace1$e cu0in$e ale lui Dumne"eu care r#1un# de la Ance-u$ul
li$ur3hiei -rin adunare2 Scri-$ur# >i -re%$2 1un$ cu0Hn$ul e!icace al lui
Cri1$%1. un har2 1emn 1en1iil >i e!icace a -u$erii iuirii lui Dumne"euK
De ce ar !i ci$irile %ri -redica mai -u(in e!icace decH$ -re!acereaF
Pen$ru c# la -re!acere cu0in$ele -re%$ului a$in3 lucrurile / -Hinea >i
0inul / li-1i$e de lier$a$e. ele nu re"i1$#2 de0in $ru-ul >i SHn3ele lui Cri1$%1.
Dar acelea>i cu0in$e ale -re!acerii Ai a$in3 >i -e credinci%>ii -ar$ici-an(i.
?Lua(i >i mHnca(iKB Iar mul(i nu m#nHnc# >i nici nu eauK -en$ru c# 1un$
-er1%ane. !iin(e liere care -%$ 1-une N' chiar a$%$-u$erniciei cu0Hn$ului lui
Dumne"eu.
Dar ei -%$ 1-une N' >i Scri-$urii >i -redicii a$unci cHnd 0in $Hr"iuK
Or cu0Hn$ul lui Dumne"eu ar 0rea >i ar -u$ea !ace din !iecare >i din
An$rea3a adunare ? Tru-ul lui Cri1$%1B2 ?1acramen$ulB 1$r#luci$%r al iuirii lui
Cri1$%1 -rin$re %ameniK
?Cri1$%1 e -re"en$ An Cu0Hn$ c#ci el e acela care 0%re>$e An $im-ul
ci$irii Scri-$urii An &i1eric#.B :VATICAN II=
*,
Gi 0%re>$e e!icace.
- Sacramen$ul Cu0Hn$ului -
Cei mai mul(i cre>$ini au de recu-era$ % mare c%n0er$ire -en$ru a
recun%a>$e Cu0Hn$ul lui Dumne"eu. S# re!lec$#m a1u-ra ace1$ei a!irma(ii
nemai-%meni$e a lui Va$ican II.
?&i1erica a 0enera$ An$%$deauna Scri-$urile2 di0ine cum a !#cu$ >i !a(#
de Tru-ul lui Cri1$%1. Ea nu Ance$ea"# mai ale1 n 1!Hn$a Li$ur3hie 1# ia
-Hinea 0ie(ii de -e ma1a Cu0Hn$ului >i a Tru-ului lui Cri1$%1 -en$ru a % %!eri
credinci%>il%r.B
*<
?Ia$#2 0in "ile2 "ice D%mnul Dumne"eu2 cHnd 0%i $rimi$e !%ame$e An
(ar#2 nu !%ame$e de -Hine2 nici 1e$e de a-#2 ci !%ame >i 1e$e du-# au"irea
cu0in$el%r D%mnului.B :Am +2))=
E0an3heliile au !%1$ Amr#ca$e An aur !ilde> >i -ie$re -re(i%a1e ca >i
$aernac%lele. Ele -re"idau c%nciliile / An m%d minuna$ la Va$ican II / ca >i
1acramen$ al -re"en(ei >i -re"iden(ei lui Cri1$%1. Ca >i 1!Hn$ul Sacramen$2 are
dre-$ul 1# !ie eJ-u1 -e al$ar.
?CHnd am -rimi$ cu0in$ele Tale2 le-am An3hi(i$M cu0in$ele Tale au !%1$
ucuria >i 0e1elia inimii meleKB :Ier )O2)T=
?V%i care lua(i -ar$e An m%d %i>nui$ la $ainele 1!in$e2 eJ-lica Ori3ene
:;,O<= cre>$inil%r 1#i2 0%i >$i(i cu ce 3ri@# -#1$ra(i $ru-ul D%mnului cHnd 0i 1e
d# la Im-#r$#>anie2 de $eam# ca 1# nu cad# nici % !irimi$ur#2 ca nun cum0a 1#
-ierde(i % -ar$e din c%m%ara c%n1acra$#. C#ci >$i(i c# a(i !i 0in%0a(i dac# din
ne3li@en(a 0%a1$r# 1-ar -ierde ce0a2 >i a0e(i dre-$a$e. Gi dac# a$unci cHnd e
0%ra de Tru-ul 1#u ar#$a(i a$H$ a 3ri@#2 de ce 0# -ur$a(i cu a$H$ ne3li@en(# !a(#
de Cu0Hn$ul lui Dumne"euF Crede(i c# 0e(i !i mai -u(in -ede-1i(i decH$ dac#
ar !i Tru-ul luiFB
*C
Nu 1un$ >i unul >i cel#lal$ - >i PHinea da$%ri$# Cu0Hn$ului /
Sacramen$ul ale Vie(ii In0ia$eF
*Ce "ulci Sunt cuvintele Tale #entru cerul 2urii mele5 Mai "ulci "ec-t
mierea 1n 2ura mea5+
7s 88L, 8KD<
An viziune, Ezec/iel a (ost c/emat s) m)n-nce o carte cu #ro(eii@
*Am m-ncat4o, &i 1n 2ura mea a (ost "ulce ca mierea$+
7Ez D,D<
%>
)
PA'L VI / EJh%r$a(iunea a-%1$%lic# de1-re e0an3heli"are2 C5.
,
Cardinal Maurice 8ELETIN / ?Pan%rama au@%uird[huiB2 !eruarie2 )*T+.
<
PA'L VI / Audien(a 3eneral# din )C iunie )*T52 D.C. )*5C2 c%l. ))T,.
C
QENRI DENIS / De1 1acramen$1 -%ur n%$re $em-12 L6%n2 )*5C2 -. )C
O
E. Q. SCQILLE&EECZS / Le Cri1$2 1acramen$ de la renc%n$re de Dieu2 Cer!2 )*TU2 -.<*
T
VATICAN II / Decre$ul de1-re ac$i0i$a$ea mi1i%nar# a &i1ericii2 nr. O
5
VATICAN II / C%n1$i$u(ia d%3ma$ic# de1-re &i1eric#2 ?Lumen Den$iumB2 nr. )
+
M3r.2 R%er$ CO88Y / E3li1e2 1i3ne de 1alu$ au milieu de1 -eu-le12 Cen$uri%n2 )*5,2 -. C*
*
&OSS'ET / Le$$re12 Ed. Lacha$2 LLVI2 -. <)U-<)<
)U
Idem
))
VATICAN II / Lumen Den$ium2 nr. *
),
VATICAN II - Sacr%1anc$um C%ncilium :SC=2 nr 5
)<
Qenri DENIS / De1 1acramen$ e$ de1 h%mme12 Chale$2 )*5O2 -. 5O
)C
VATICAN II / &i1erica An lumea de a"i2 ?Daudium e$ S-e1B :DS= ,,2 -. O
)O
VATICAN II / Lumen Den$ium :LD=2 nr. )C
)T
9%1e-h RATEINDER / In ?C%muni%B din mai )*5T2 -.),
)5
VATICAN II / Sacr%1anc$um C%ncilium2 nr. )T
)+
9. RATEINDER / iid. -. )<
)*
9. RATEINDER - iid -. )5
,U
Didacheea 1au d%c$rina cel%r d%i1-re"ece a-%1$%li2 VII
,)
9. RAEINDER / ?C%mmuni%B2 mai )*5T2 -.)+
,,
VATICAN II - Lumen Den$ium :LD=2 nr. <5
,<
9. D'ILLET / An V%caulaire de The%l%3ie &ili]ue2 Cer!2 )*5,2 ar$. ?E1-ri$ de DieuB2 c%l. <*)
,C
Eli1ae$h CQANTERELLE2 An ?Le1 Cahier1 uni0eri1$aire1 ca$h%li]ue1B2 1e-$emrie2 %c$%mrie
)*5T2 -. )5.
,O
VATICAN II / Lumen Den$ium2 nr. O*
,T
Derard DELOEE - Cloc4notes "e #anorama au,our"T/ui2 a-rilie2 )*5T.
,5
Zarl RAQNER 2 Qerer$ VORDRIMLER / Pe$i$ dic$i%naire de $he%l%3ie ca$%li]ue2 Li0re de -%che2
Seuil2 )*5U2 -. *U.
,+
VATICAN II / Sacr%1anc$um C%ncilium2 nr. 5)
,*
Ser3e &ONET / A hue e$ a di12 Cer!2 )*5<2 - )O+.
<U
Claude ZIELMAN / ? M%i2 @[ai diJ an1B :in$er0iu=2 &ucher / Ca1$el2 )*55.
<)
Adaler$ QAMMAN / ?9E cr%i1 en un 1eul a-$emeB2 &eauche1ne2 )*5U2 -. )<U-)<).
<,
Pa$riarhul ATENADORAS / In Careme 5O2 CNPL >i Chale$2 )*5O2 -. C).
<<
Pierre Teillhard de CQARDIN / Ecri$1 du $em-1 de la 3uerre2 Dra11e$2 )*TO2 --. <5U-<5C.
<C
Didacheea2 IL.
<O
An1elme SANON2 e-i1c%- de &%% / Di%ula11% / Pre!ace auJ P1aume1 de la Sa0ane2 de l%ui1
Lemarie2 7uad%u3%u2 )*5,2 -. <.
<T
8ranc%i1 VARILLON / C%n!erin(a de1-re 1en1ul m%r(ii2 T decemrie )*5O2 n%$e du-# ma3ne$%!%n.
<5
L. DEISS / La Cene du Sei3neur2 Cen$uri%n2 )*5O2 -.T<.
<+
Du1$a0e MERTELET - Ressurection, euc/aristie et 2enese "e lT/omme, De1clee2 )*5,2 -. )*,.
<*
C%n1iliul Ecumenic al &i1ericil%r / In E#iaRe#sis2 )OT2 -.5.
CU
L%ui1 &%u6er / L[euchari1$ie2 De1clee2 )*TT2 -. ,,
C)
9a]ue1 LOOR / Ce 9e1u1 ]u[%n a--elle Chri1$2 8a6ard2 )*5U2 -. 5U.
C,
9ean CI&LET2 Piere DRELOT / V%caulaire de The%l%3ie &%li]ue2 c%l <O.
C<
Pierre / Emile &ONNARD / V%caulaire de The%l%3ie &ili]ue2 c%l. 5U.
CC
L%ui1 &O'YER / La ilie e$ l[ e0an3ile2 ?Li0re de 0ieB2 Seuil2 )*T,2 -. TO.
CO
8ranc%i1 D[A88LIDQER / De Dra$ia Dei2 )U P.L. )5T2 55T.
CT
R%3er le &EA'T / La nui$ -a1cale2 In1$i$u$ ili]ue2 )*T<2 -. TC-TO.
C5
S$ani1la^ LYONNET / Euchari1$ie e$ 0ie chre$ienne2 Su--lemen$ a ?Vie Chre$ienneB2 din iulie )*T*2
-. ,5-,+.
C+
C%n1iliul Ecumenic al &i1ericil%r / ?E-1`e-1i1B2 nr. )OT2 T.
C*
9a]ue1 LOE'R / OP. CIT. P. OC.
OU
PA'L VI / Di1cur1ul !inal al EJerci(iil%r 1-iri$uale din Va$ican2 )*5U. Du-# ? Ce 9e1u1 ]u[%n a-elle
Chri1$B2 a Pr. 9. L%eu^2 -. <U*.
O)
Ra6m%nd DIDIER / E11eie de $he%l%3ie 1acramen$aire2 L6%n2 Pr%!ac. )*5).
O,
VATICAN II PO Nr. O.
O<
Dr%u-e1 de D%me1 / Ver1 une meme !%i euchari1$i]ue2 Tai"e2 Pr%!ac. )*5).
OC
8ranc%i1 VARILLON / 'n are3e de la !%i ca$h%li]ue2 An E$ude1 )*T52 -. <,.
OO
7uelle e1-erance / Ac(iune din P%1$ul Mare a ca$%licil%r el0e(ieni2 )*5).
OT
Munci$%ri cre>$ini / EJ-re1i%n lire2 Sin%dul el0e(ian 5,2 -.)UO
O5
PA'L VI / M61$erium !idei2 )*TO2 nr. ,5.
O+
8ranc%i1-La0ier D'RRELL / L[euhcari1$ie -re1ence du Chri1$2 ec. Ou0riere12 )*5)2 -.,U.
O*
In1$ruc(iunea de1-re cul$ul Mi1$erului euhari1$ic.
TU
C%nciliul din Triden$ / Decre$ul de1-re Euhari1$ie2 ca-i$%lul IV2 >i can%nul ,.
T)
8. L. D'RRELL / %-. Ci$.2 -. T5.
T,
PA'L VI / M61$erium !idei2 n. OO.
T<
PA'L VI / Mi1$erium !idei2 nr. T5.
TC
L%ui1 VERRECZE / Qi1$%ire de la me11e e$ du re0iare2 DreuJ2 )*TU2 P%l6c%-ia$ -.,.
TO
S!Hn$ul AM&ROEI' / In P1almum <+2 nr. ,O-,TM PL.)C2 )UO)-)UO,.
TT
KLa Clar$e / Dieu V )*C<2 -. TC.
T5
Oli0ier CLEMENT / In Pan%rama au@%urd[hui2 a-rilie )*5T2 -.C<.
T+
VATICAN II2 SC2 n. C+.
T*
9%1e-h A. 9'NDMANN / La li$ur3ie de1 -remier1 1iecle12 LeJ Orandi2 <<2 Cer!2 )*T,2 -. OO.
5U
L. A. 9'NDMANN / iidem2 -.O+-O*.
5)
S!Hn$ul I'STIN2 Prima a-%l%3ia2 ca-. TO.TT.T5.
5,
S!Hn$ul Ciril din Ieru1alim2 Ca$ehe1e1 mi1$a3%3i]ue12 ?S%urce1 Chre$ienne1B2 ),T2 Cer!2 )*TT2 PD
<<2)),< / )),T.
5<
S!Hn$ul Qi-%li$ din R%ma / Tradi(ia A-%1$%lic#2 SCQR2 II2 Cer!2 )*CT.
5C
PI'S L2 AAS2 )*))2 TT<.
5O
PI'S LII2 AAS2 )*OO2 -.+<+.
5T
PA'L VI2 An DC )*T*2 c%l. ))U,.
55
VATICAN II SC n. OU.
5+
VATICAN II I&IDEM2 <5.
5*
'n c%re1-%nden$ din America La$in# / Men1ual al C%n1iliului Ecumenic al &i1ericil%r2 n. *2 a-rilie
)*5T.
+U
P. 9O'NEL / L[E3li1e en -riere2 de A.D. Mar$im%r$2 De1clee e$ Cie2 )*TO d <2 -. T*,.
+)
TO& NT. Cer!2 &er3e1 e$ Ma3e1 )*5,2 -. 55*.
+,
VATICAN II2 LD2 I. Y. CONDAR2 Dan1 le 9%ur de Sei3neur2 La!!%n$2 )*C+2 -. )C*.
+<
R. CO88Y / 'n e3li1e ]ui celere e$ ]ui -rie2 L%urde1 )*5<2 Cen$uri%n2 )*5C2 -.<5-<+.
+C
VATICAN II2 LD
+O
S!Hn$ul IDNAI' din An$i%hia2 Scri1%area c#$re e!e1eni2 V
+T
S!Hn$ul IDNAI' din An$i%hia2 Scri1%area c#$re e!e1eni
+5
S!Hn$ul I'STIN2 Prima A-%l%3ie2 ca-i$%lul CT
++
PA'L VI2 EJh%r$a(iunea de1-re ucuria cre>$in#2 * mai2 )*5O2 DC. P. O)U.
+*
S!Hn$ul I%an Maria Viane6 / e1-ri$ du Cure D[Ar12 de A. M%nin2 Pari12 )+552 -ar$ea I2 ca-. VII2 -.
)U<-)UC.
*U
S!Hn$ul T%ma de A]uin% / Summa The%l%3ica II2 ]. +,2 aC.
*)
VATICAN II2 SC nr OT.
*,
VATICAN II2 SC2 nr. 5.
*<
VATICAN II2 DV2 nr.,).
*C
ORIDENE- Omilii de1-re EJ%d2 ? S%urce1 Chre$ienne1B2 )T2 cer!2 )*C52 -. ,T<.