Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT


Fisa de observare a lectiei
Unitatea de invatamant: .................................................................................................................................................................
Data: ..........................
Numele si functia cadrului didactic inspectat/asistat: ....................................................................................................................
Specialitatea: ................................................................
Clasa: ...................... nr. elevi prezenti . nr. elevi absenti: .....................................................................................
Disciplina/disciplinele la care se realizeaza inspectia/asistenta:.. .
Unitatea de invatare/unitatile de invatare:.
Tema lectiei/temele lectiilor:..
Tipul lectiei/tipurile lectiilor:..
Tipul inspectiei:..
Numele inspectorului/metodistului:
Aspect Criterii de evaluare Costatari!Aprecieri Reco"adari
1 2 !
"valuarea
activitatii
cadrului
didactic
Plai#icarea si proiectarea
activitatii didactice
# $lanificarea activitatii didactice
# $roiectarea activitatii didactice
# Corelarea elementelor
proiectarii didactice # Tipul%
calitatea si diversitatea
strate&iilor si metodelor didactice
incluse in cadrul proiectarii
activitatilor didactice de predare#
invatare#evaluare
# "lemente de creativitate in
selectarea strate&iilor si
metodelor didactice
# "lemente de tratare diferentiata
a elevilor% incluse in cadrul
proiectarii didactice% in special a
elementelor care vizeaza elevii cu
nevoi speciale
Des#asurarea activitatii
didactice
# Concordanta activitatii didactice
realizate cu planificarea si
proiectarea didactica propusa
# Cunoasterea continuturilor
disciplinei
# Corectitudinea stiintifica a
continuturilor transmise
# 'r&anizarea informatiilor
transmise
# Claritatea e(plicatiilor
# Strate&ia didactica realizata:
# metode si procedee utilizate
# activitati de invatare
# forme de or&anizare a
activitatilor elevilor
# mi)loace de invatamant
# *espectarea particularitatilor
clasei de elevi +ritm de lucru%
accesibilizarea continuturilor%
predarea diferentiata% sarcini

suplimentare,
# -nte&rarea elementelor de
evaluare in cadrul strate&iei
didactice +tipuri de evaluare%
metode,
# Conducerea activitatii didactice
+stil de conducere% crearea
motivatiei necesare% incura)area
elevilor si stimularea interesului
pentru studiu% dozarea sarcinilor%
comunicarea cu elevii,
# Tema pentru acasa + modul de
utilizare% volum% individualizare,
"valuarea
activitatii
elevilor
Atitudiea #ata de ivatare
# .titudinea si responsabilitatea
elevilor fata de rezolvarea
sarcinilor de lucru din clasa si a
sarcinilor de lucru pentru acasa
# *elatiile elevilor cu profesorul%
colaborarea cu acesta in procesul
de invatare
# *elatiile elevilor cu cole&ii%
colaborarea cu acestia in procesul
de invatare
Co"petetele dobadite de
elevi
# Competentele si nivelul
competentelor specifice
disciplinei demonstrate de elevi
+cunostinte% deprinderi% atitudini,
# /radul de utilizare a
cunostintelor% deprinderilor si
atitudinilor in conte(te noi de
invatare
# $ro&resul realizat de elevi in
timpul lectiei

.lte
componente
si observatii
Mediul educatioal
# 0ocul de desfasurare la unitatea
de invatamant a lectiei
# Dispunerea mobilierului in
functie de activitate
# Dotarea% resursele materiale si
au(iliarele curriculare utilizate in
lectie
# "(punerea
materialelor/lucrarilor elevilor #
.tmosfera &enerala in clasa
Alte observatii


Calificativul acordat..
Numele si prenumele persoanei care realizeaza inspectia/asistenta
..........................................................................................................
Semnatura ...................................................
N'T.: 1iecare ora de inspectie/asistenta a lectiei se evalueaza acordandu#se in mod corespunzator unul din calificativele:
foarte bine +12,3 bine +2,3 acceptabil +.,3 slab +S,. -n cazul in care se realizeaza mai mult decat o ora de inspectie/asistenta se
vor mentiona% dupa caz% toate disciplinele la care se realizeaza inspectia/asistenta% unitatile de invatare% temele lectiilor si
tipurile de lectie vizate.

S-ar putea să vă placă și