Sunteți pe pagina 1din 14

Clasa: a II a

Aria curricular: Educaie tehnologic


Disciplina: Abiliti practice
Nr. ore pe sptmn la disciplin: 1 or
Nr. ore anual: 34
Tip de curriculum: Curriculum nucleu
*Zile libere - semestrul al II- lea:( spt. I: luni -21aprilie, mari -22 aprilie; spt .: joi -1 ai; spt . !I:
luni -! iunie."
"#A$I%ICA&E CA#E$'A&I()IC*
An +colar: ,-1.- ,-1/
SEMESTRUL I 17 ore
$r.
crt.
0niti de
1n2are
3b.
re4.
Coninuturi $r.
ore
(apt. 3bs.
1.
Natura este
prietena mea 1.1
1.2
2.1
2.2
2.#
#.1
$.1
Acti2iti cu materiale din natur
% Drumeie pentru colectarea materialelor
&ortarea, 'ruparea materialelor dup anumite
criterii
% (re)entarea materialelor de lucru
- colectarea *i pstrarea materialelor;
- 'ruparea dup di+erite criterii ,+orm,
mrime, utili)are, culoare etc.";
%Te-nici de lucru: decupare, lipire, .opsire,
asam/lare.
Evaluare
1
1
$
1
0-10
,.
Magia hrtiei
1.2
2.1
2.2
2.#
#.1
#.2
$.1
Acti2iti cu materiale sintetice
%2uperea li/er a -rtiei
%Te-nici de 3ndoire *i pliere a -rtiei ,te-nica
4ri'ami"
%Trasarea dup *a/lon, decuparea dup conturul
trasat *i lipirea

Evaluare
1
1
#
1
100
500
..
!irele
mira"uloase
1.1
1.2
2.1
2.2
2.#
#.1
#.2
$.1
Acti2iti cu materiale sintetice
%0nsu*iri ale acestor materiale;
%Te-nici de lucru: rsucire, 3mpletire 3n #, $ sau
6, tiere, lipire, 3nnodare, *nuruire.
Evaluare
1
#
1
XIII-
XVII

(E5E()&0# A# II-#EA - 16 3&E
$r
crt
0niti de 1n2are 3b
re4
Coninuturi $r.
ore
(apt. 3bs.
1.
Mini #i$a"e
1.2
2.2
#.1
#.2
$.1
Acti2iti cu materiale sintetice -
78rtia
%Teserea cu /en)i de -rtie

%2uperea *i mototolirea -rtiei
creponate &u/iecte propuse:

%Tasarea dup *a/lon, decuparea dup
conturul trasat *i lipirea

%Te-nica Tan'ram
Evaluare
1
1
1
1
1
0-1
,.
%u"&rii
pentru "opii
1.2
2.2
2.#
#.2
$.1
%Aplicarea te-nicilor de lucru 3nsu*ite
cu ajutorul materialelor di.erse
,materiale din natur, materiale
sintetice *i materiale re+olosi/ile"
Evaluare
7
1
VI- XII
.. Mi"ul gospo#ar
1.2
$.1
$.#
$.$
9ospodrie

%0'iena 3m/rcmintei *i a
3nclmintei.

%(re'tirea micului dejun:
Evaluare


2
2
1
5000-
5100

0$I)A)EA 'E I$!A)A&E: N'TUR' ESTE (RIETEN' ME'
Nr. de ore alocat unitii: : ore
Nr. ore pe sptmn : 1 or
(erioada: &apt 0- 10
$r.
crt.
'etalieri de
continut
3b.
de
re4.
Acti2iti de 1n2are
&esurse E2aluare
4ormati2
metode +i
instrumente
tempo
rale
procedurale materiale
1 )rume*ie pentru
"ole"tarea
materialelor
Sortarea+
gruparea
materialelor
#up& anumite
"riterii
1.1
2.#
-drumeie 3n .ederea colectrii materialelor: nuci,
castane, semine, +run)e, +lori, scoici, crcei de .i
de .ie, semine di+erite, pene etc.;
- identi+icarea *i demonstrarea modalitilor de
pstrare a materialelor: +run)e 8 +lori - pene prin
presare; scoici 3n nisip; semine 8 coji de nuci 3n
pun'i de -rtie sau de pn);
- reali)area sortrii *i 'ruprii dup anumite criteria;
-demonstrarea modului de conser.are a materialelor
colectate.
1 or

% con.ersaia,
o/ser.area,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual, 3n
'rup
-pun'i pentru colectare
- )iare pentru presare
- cutie cu nisip
-sculee de pn) sau
pun'i de -rtie.
o/ser.are
sistematic
2 (re,entarea
materialelor #e
lu"ru 1.2
2.1
2.2
2.#
-sortarea , 'ruparea " materialelor dup anumite
criterii: dup +orm, culoare, dimensiune, utili)are
- recunoa*terea instrumentelor ,+oar+ece" *i a
materialelor ,lipici, coli al/e, carton colorat sau
ondulat, +ire te9tile, -rtie colorat, materiale din
natur etc."
- denumirea lor corect;
- o/ser.area unor caracteristici +olosind mai multe
simuri ,tactil, .i)ual, ol+acti., auditi."
- identi+icarea unor modaliti de +olosire 3n .ederea
reali)rii unor lucrri practice
&u/iect propus:
-ovor "u .run,e si .lori
- te-nici: decupare, lipire, .opsire
1 or
% con.ersaia,
o/ser.area,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual, 3n
'rup
%mostre ale tuturor
materialelor ce
urmea) s +ie +olosite
3n orele de a/iliti
practice
%semine di.erse, +lori
*i +run)e presate, carton
colorat, past delipit
o/ser.are
sistematic
c-estionare
orala
pro/
practic

# Tehni"i #e lu"ru/
#e"upare+ lipire+
vopsire+
asam$lare
Evaluare
1.2
2.1
2.2
2.#
#.1
-e9plicarea *i demonstrarea +iecrei te-nici;
- e9erciii. indi.iduale de reali)are a te-nicilor;
- com/inarea acestor te-nici pentru reali)area unor
lucrri simple:
* 0a,a "u .lori ( decupare, lipire"
* -o1 "u .ru"te (umplere cu semine, decupare,
lipire asam/lare"
* 2u$uru,a
* Ta$lou #e"orativ - lipire, .opsire, asam/lare
-reali)area unei e9po)iii cu lucrrile reali)ate
$ ore
% con.ersaia,
o/ser.area,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual, 3n
'rup, in perec-i
% carton colorat,
semine, +run)e *i +lori
presate, past de lipit
o/ser.are
sistematic
pro/
practic,
autoe.aluare
0$I)A)EA 'E I$!A)A&E : M'3I' 4'RTIEI
Nr. de ore alocat unitii: : ore
Nr. ore pe sptmn : 1 or
"erioada: (ptamana !I-II
$r.
crt.
'etalieri de
continut
3b.
de
re4.
Acti2iti de 1n2are
&esurse E2aluare
4ormati2
metode +i
instrumente
tem
po
rale
procedurale materiale
1
Ruperea
li$er& a
hrtiei
1.2;
2.1;
2.2;
2.#;
#.1
#.2;
$.1.
-demonstrarea te-nicii ruperii pe contur a -rtiei *i utili)area ei;
-reali)area unor produse simple prin aceast te-nic;
-e9ersarea ruperii li/ere a -rtiei:
-asam/larea *i reali)area unor +orme di.erse;
- ipirea +ormelor o/inute pe plan*;
-.er/ali)area aciunilor des+*urate 3n timpul acti.itii
Tema propusa: Tablou
1 or
%dialo'ul
dirijat
e9plicaia,
e9erciiul,
demonstrarea
% act. +rontal,
indi.idual
% -rtie 'lasat,
-rtie colorat de
am/alat , past de
lipit
%o/ser.are
sistematic
%pro/
practic

2 Tehni"i #e
5n#oire 1i
pliere a
hrtiei
(tehni"a
6rigami7

1.1;
1.2;
2.1;
2.2;
2.#;
#.1
#.2;
$.1.
-identi+icarea -rtiei dintr-un 'rup de materiale date;
-sta/ilirea intuiti. a caracteristicilor di+eritelor sortimente de
-rtie: -rtie 'lasat, -rtie creponat, carton, staniol, *er.eel,
etc. ,se 3ndoaie, se rupe, se taie, se lipe*te, se plia)".
-demonstraii pri.ind proprietile di+eritelor sortimente de
-rtie;
-recunoa*terea -rtiei 'lasate, creponate, de am/alaj, a +oiei,
cartonului drept *i ondulat, a -rtiei +a'ure ;
-'ruparea -rtiei dup di+erite criterii date ,culoare, 'rosime";
-joc :;u sunt<, pre)entarea caracteristicilor +iecrui tip de -rtie;
-e.identierea importanei reciclrii *i utili)rii c-i/)uite a
-rtiei;
-o/ser.area unor o/iecte o/inute prin te-nica 4ri'ami;
-descoperirea etapelor de reali)are a unor produse simple din
-rtie;
-descrierea etapelor de lucru;
-identi+icarea materialelor necesare, sortarea lor *i pre'tirea
spaiului de lucru;
-reali)area practic lucrrii;
-e9primarea oral a opiniilor pri.ind modul de reali)are a
lucrrilor e+ectuate personal sau de cole'i
-aplicarea te-nicilor de lucru 3n.ate 3n reali)area unor
compo)iii com/inate - indoire, pliere, lipire, tiere
(ubiecte propuse :
Moara #e vnt Mori1"a
(olni*a
1 ora %con.ersaia,
o/ser.area,
e9plicaia,
e9erciiul,
demonstra ia
% act. +rontal,
indi.idual
%di.erse tipuri de
-rtie *i carton,
lipici, +oar+ece
o/ser.are
sistematic
pro/
practic,
autoe.aluare
%o/ser.are
sistematic
%autoe.aluare
% pro/
practic
# Trasarea
#up& 1a$lon+
#e"uparea
#up&
"onturul
trasat 1i
lipirea
1.2;
-3nsu*irea te-nicilor: de trasare dup *a/lon, de decupare dup
conturul trasat, de lipire, de pliere;
-demonstrarea te-nicilor de trasare decupare , pliere, lipire;
-reali)area de lucrri prin +olosirea te-nicilor 3nsu*ite;
(ubiecte propuse :
6rnamente pentru $ra#
-o/ser.area unor lucrri model cu identi+icarea materialelor 2 ore
%dialo'ul
dirijat
e9plicaia,
e9erciiul,
demonstrarea
% act. +rontal,
% -rtie 'lasat,
-rtie colorat de
am/alat , +oar+ece ,
*a/loane: m*ti,
%o/ser.are
sistematic
%pro/
practic
%e.aluarea
reciproc

2.1;
2.2;
2.#;
#.1
#.2;
$.1.
-identi+icarea instrumentelor *i materialelor de lucru *i a
te-nicilor de lucru
-descrierea etapelor de lucru;
-ale'erea -rtiei potri.ite;
- con+ecionare de o/iecte din -rtie;
- acti.iti 3n 'rup de reali)are a componentelor unui produs.
-lopo*ei+ stelu*e+ $r&#u*i
-conturarea +eelor clopoelului =steluei= /rduleului *i
decuparea lor;
-colorarea =ornarea acestora;
-3ndoirea , presarea sau tierea +ormelor ce +ormea)
clopoelul =stelua= /rduletul;
-con.ersaii despre posi/ile utili)ri ale produselor reali)ate
indi.idual sau 3n 'rup;
-e9primarea unor opinii re+eritoare la propriile produse sau ale
altora;
-3mpodo/irea >radului de Crciun cu o/iectele con+ecionate.
-om$ina*ii #in .iguri geometri"e/
-o/ser.area unor lucrri model pentru identi+icarea
materialelor;
-identi+icarea instrumentelor *i materialelor de lucru *i a
te-nicilor de lucru;
-descrierea etapelor de lucru;
-ale'erea -rtiei potri.ite;
- con+ecionarea unor ta/louri din -rtie colorat.
6"helarii pentru $al 8 m&1ti pentru "arnaval
-trasare dup contur
-decupare dup contur;
-lipire
-colorare, ornamentare
indi.idual ,
3n perec-i, 3n
perec-i
past de lipit
%autoe.aluare
$. Evaluare
1.1
1.2
1.#
2.1
#.1
-reali)area unei minie9po)iii cu lucrrile copiilor;
-e9primare oral 3n cu.inte simple a opiniilor pri.ind produsele
proprii sau cele ale cole'ilor;
-aprecierea *i notarea lucrrilor 3n +uncie de criterii sta/ilite .
1 %dialo'ul
dirijat
%act. +rontal,
pe 'rupe
%lucrrile ele.ilor %anali)
comparati.

0$I)A)EA 'E I$!A)A&E: %I&E#E 5I&AC0#3A(E
$r. de ore alocat unitii: ; ore
$r. ore pe sptm8n : 1 or
"erioada: (apt. III - !II
Nr.
crt.
'etalieri de
continut
3b.
de
re4.
Acti2iti de 1n2are
&esurse E2aluare
4ormati2
metode +i
instrumente
tem
po
rale
procedurale materiale
1 Acti2iti cu
materiale
sintetice
-4irele
9nsu1irile
.irelor
1.1;
1.2;
2.1
-selectarea +irelor dintr-un 'rup de materiale date;
-sta/ilirea intuiti. a caracteristicilor di+eritelor sortimente de
+ire ,(NA, mo-air, ln, mtase " se 3ndoaie, se rupe, se taie, se
lipe*te".
-demonstraii pri.ind proprietile di+eritelor sortimente de +ire;
-'ruparea +irelor dup di+erite criterii date ,culoare, 'rosime";
-joc :;u sunt<, pre)entarea caracteristicilor unor +ire;
-identi+icarea posi/ilitilor de +olosire a +irelor
-e.identierea importanei reciclrii *i utili)rii c-i/)uite a
materialelor sintetice;
-aranjarea compo)iiilor simetric *i asimetric;
Subiect propus:
Ta$loul: -iu"uri - tiere , lipire, 3nnodare, snuruire.
1 or
%con.ersaia,
o/ser.area,
e9plicaia,
e9erciiul
% act.
+rontal,
indi.idual
% +ire de di.erse
'rosimi, culori,
lun'imi,
compo)iie,
+oar+ece, carton,
past de lipit
%o/ser.are
sistematic
%pro/
practic,
2 Tehni"i #e
lu"ru/
r&su"ire+
5mpletire 5n 3+
4 sau ;+ t&iere+
lipire+
5nno#are+
1nuruire
2.1;
2.2;
2.#;
#.1
#.2;
$.1
-iintuirea unor lucrri model reali)ate din +ire;
-identi+icarea materialelor necesare, sortarea lor *i pre'tirea
spaiului de lucru;
-jocuri dirijate de identi+icare a etapelor de lucru ale unor lucrari;
-e9plicarea *i demonstrarea etapelor de lucru pentru +iecare
te-nic;
-su'estii de 3m/inare a +irelor 3n reali)area unei lucrri,
-reamintirea modului corect *i i'ienic de +olosire a
instrumentelor necesare;
# ore
%dialo'
dirijat,
o/ser.area,
e9plicaia,
e9erciiul, de-
monstratia
%o/ser.are
sistematic
%intere.aluare
%autoe.aluare

.
-reali)area practic a unor lucrri;
-aplicarea te-nicilor de lucru 3n.ate 3n reali)area unor
compo)iii com/inate
(ubiecte propuse :
* Ppua - 3mpletire, rsucire, tiere
* Caracatia -3mpletire, 3nnodare;
* Roiul Donald- tiere, lipire

% act.
+rontal,
indi.idual ,
3n perec-i
%+ire di.erse,
past de lipit,
carton, +oar+ece
E2aluare 2eali)area unui o/iect din +ire, la ale'ere 1 ora % pro/
practic

(E5E()&0# A# II-#EA
0$I)A)EA 'E I$!A)A&E: 5AI$I 'I<ACE
Nr. de ore alocat unitii: ; ore
Nr. ore pe sptmn : 1 or
"erioada: (pt. I-!
$r.
crt.
'etalieri de
continut
3b.
de
re4.
Acti2iti de 1n2are
&esurse E2aluare
4ormati2
metode +i
instrumente
tempo
rale
procedurale materiale
1 <eserea "u $en,i
#e hrtie
1.2
2.1
2.2
2.#
#.1
-o/ser.area unor compo)iii;
-reali)area +*iilor ,/en)ilor" de -rtie;
-e9plicarea *i demonstrarea modului de lucru
- esere cu /en)i de -rtie;
-con+ecionare de o/iecte din -rtie:
&u/iect propus: %ereelul
-e9primarea oral, 3n cu.inte simple, a unor opinii
relati.e la produsele proprii sau ale altora .
1 or
% con.ersaia,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual
% modele, -rtie
'lasat de di+erite
culori, lipici,
+oar+ec , plan*
suport, creion
%o/ser.are
sistematic
%pro/ practic
2 Trasarea #up&
1a$lon+
#e"uparea #up&
"onturul trasat 1i
lipirea
1.2
2.1
2.2
2.#
#.1
-o/ser.area unor compo)iii;
-reactuali)area modalitilor de lucru;
-enumerarea etapelor;
-utili)area *a/loanelor;
-acti.iti de decupare dup contur *i lipire;
-reali)area unor colaje;
-con.ersaii despre posi/ile utili)ri ale produselor
reali)ate
-acti.iti de 3m/o'ire a mediului 3nconjurtor
apropiat ,clasa, camera personal" cu lucrrile
proprii;
-con.ersaii, e9plicaii .i)nd aplicarea ideilor
personale 3n reali)area unor compo)iii 3n 'rup;
&u/iect propus :
%!ora
1 or % dialo'ul
dirijat,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual, 3n
perec-i
% -rtie 'lasat,
*a/lon, past lipit,
+oar+ec
carton su/ire
colorat, -rtie
colorat,
%o/ser.are
sistematic
%pro/ practic
%intere.aluare

# Tehni"a
Tangram
1.2
2.1
2.2
2.#
#.1
- discuii despre +i'urile 'eometrice cunoscute:
denumire, caracteristici, recunoa*tere;
-o/ser.area ptratului Tan'ram, identi+icarea
+i'urilor 'eometrice componente *i tierea lor;
- tierea ptratului Tan'ram;
-joc de asam/lare a celor ? tanuri Tan'ram 3n scopul
o/inerii unor +i'uri din lumea 3nconjurtoare dup
modelul dat;
-lipirea pieselor pe plan*a suport pentru reali)area
unor colaje cu +i'urine tan'ram;
&u/iect propus: %"nimale
-con.ersatii re+eritoare la produsele reali)ate.
1 or % con.ersaia,
o/ser.area
dirijat,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual, 3n
perec-i
% plan*e model,
ta/l ma'netic,
ptrate Tan'ram,
-rtie colorat,
+oar+ece, lipici
%o/ser.are
sistematic
%pro/ practic
%autoe.aluare
$ Ruperea 1i
mototolirea
hrtiei "reponate
1.2
2.1
2.2
2.#
#.1
-o/ser.area unor compo)iii;
-reactuali)area modalitilor de lucru;
-enumerarea etapelor: ruperea li/er a -rtiei
creponate, mototolire *i lipire pe un *a/lon;
-demonstrarea etapelor de lucru;
-acti.iti practice de reali)are a unor o/iecte noi,
care pornesc de la un o/iect reali)at anterior;
&u/iecte propuse:
%#r$ele de %&rtie-colierul ppuii
*'lori pentru mama
-con.ersaii despre posi/ile utili)ri ale produselor
reali)ate;
e9primarea oral, 3n cu.inte simple, a unor opinii
relati.e la produsele proprii sau ale altora
1 ora % dialo'ul
dirijat,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual , in
perec-i
% -rtie creponat,
lipici, ima'ini
suport, past lipit,
modele
%o/ser.are
sistematic
%pro/ practic
%e.aluare
reciproc
@ Evaluare 2.#
#.1
-e9po)iie cu lucrrile reali)ate;
-e9primarea orala in cu.inte simple, a opiniilor
pri.ind produsele propii sa ale altora,
1 or %con.ersaia,
turul 'aleriei
% act. in 'rup
%lucrrile ele.ilor
%anali)
comparati.

0$I)A)EA 'E =$!* A&E: >0CA&II "E$)&0 C3"II
Nr. de ore alocat unitii: 6 ore
Nr. ore pe sptmn : 1 or
"erioada: (ptm8na !I- II
$r.
crt.
'etalieri de
continut
3b.
de
re4.
Acti2iti de 1n2are
&esurse E2aluare
4ormati2
metode +i
instrumente
tempo
rale
procedurale materiale
1 Aplicarea
te-nicilor de
lucru 3nsu*ite 1.1
1.2
2.2
2.#
$.1
-o/ser.area dirijat a unor jucrii;
-aranjarea compo)iiilor simetric *i asimetric
-identi+icarea *i ordonarea operaiilor necesare
reali)rii unor jucrii;
-identi+icarea materialelor necesare reali)rii unor
jucrii;
-reali)area unor lucrri la ale'ere, din ima'inaie sau
dup un suport dat;
-discuii pri.ind utilitatea o/iectului o/inut;
-reali)area lucrarii prin urmtoarele te-nici de lucru:
tiere=decupare dup contur a unui *a/lon, 3ndoire,
asam/lare
&u/iect propus:
* =ap"a8 (&l&ria
1 or

% con.ersaia,
o/ser.area,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual,
-carton, sa/lon,
past de lipit,
+oar+ec
%o/ser.are
sistematic
%pro/ practic
%autoe.aluare
2 1.1
1.2
2.2
2.#
$.1
&u/iect propus:
% -o1ule*ul
- reali)area lucrarii prin urmtoarele te-nici de
lucru: decupare dup contur a unui *a/lon, 3ndoire,
asam/lare, lipire, colorare
1 or %dialo'ul
dirijat,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual
%cartoane colorate,
carioca,
lipici,
+oar+ec
o/ser.are
sistematic
%pro/ practic
%e.aluare
reciproc
# 1.1
1.2
2.2
2.#
$.1
&u/iect propus:
* Colier
-trasarea conturului sa/lonului pe un carton;
-decuparea sa/lonului;
-pictarea o.alului pe am/ele +ee;
-decuparea de +loricele *i +run)ulie din -rtie
'lasat;
1 or %dialo'ul dirijat,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual
% carton, -rtie
colorat, +oar+ec,
*a/loane, past de
lipit
%pro/ practic
%autoe.aluare

-lipirea +loricelelor *i +run)ulielor de-o parte *i de
alta a colierului;
-prinderea oului de colier cu ajutorul unui +ir de a
$ 1.1
1.2
2.2
2.#
$.1
&u/iect propus:
* Sti"l& surpri,&
-decuparea desenelor , corpulul *i talpile"
-asam/larea corpului su/ +orm de cilindru
-asam/larea coi+ului
-lipirea talpilor
1 or % con.ersaia,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual
% carton, -rtie
colorat, +oar+ec,
*a/loane, past de
lipit
%pro/ practic
%e.aluare
reciproc
@ 1.1
1.2
2.2
2.#
$.1
&u/iect propus:
* =ori"elul
-decuparea desenelor
-asam/larea conului mare pentru corpul *oricelului
-reali)area a dou conuri mici pentru urec-ile
soricelului
-asam/larea tuturor elementelor dup model prin
lipire
1 or %dialo'ul dirijat,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual
% carton, -rtie
colorat, +oar+ec,
*a/loane, past de
lipit
%pro/ practic
%autoe.aluare
7 1.1
1.2
2.2
2.#
$.1
&u/iect propus:
>Suport pentru "reioane
-3m/rcarea sulului de carton cu -rtie 'lasat;
-tierea unui suport din carton;
-lipirea sulului de carton pe suport;
-ornarea suportului pentru creioane.
1 or % con.ersaia,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual, 3n
'rup.
% carton, -rtie
colorat, +oar+ec,
*a/loane, past de
lipit
%o/ser.are
sistematic
%pro/ practic
%e.aluare
reciproc
? (aluare
2.#
#.1
&u/iect propus:
* (rim&vara? ma"het&
-pre'atirea suportului pentru mac-et;
-delimitarea unor )one de pmnt de cele de ap;
-reali)area de copaci in+loriti din cren'ute *i
celulo);
-construirea de csue din cuii de c-i/rituri;
- or'ani)area e9po)iiei ABucrii pentru copii< ce .a
conine lucrrile ele.ilor
-e9primarea orala in cu.inte simple, a opiniilor
pri.ind produsele propii sa ale altora,
1 or
%con.ersaia,
e9erci iul
% act. in 'rup
%sul de carton de la
-rtia i'ienic, -rtie
'lasat, carton 'ros,
+oar+ec , past de
lipit
%pro/ practic
%autoe.aluare

0$I)A)EA 'E =$!A)A&E : MI-UL 36S(6)'R
Nr. de ore alocat unitii: ; ore
Nr. ore pe sptmn : 1 or
"erioada : (pt. III- !II
$r.
crt.
'etalieri de
continut
3b.
de
re4.
Acti2iti de 1n2are
&esurse E2aluare
4ormati2
metode +i
instrumente
tempo
rale
procedurale materiale
1
Igiena
5m$r&"&mintei
$.#
$.$
#.1
-dialo' dirijat pri.ind necesitatea utili)rii o/iectelor
de 3m/rcminte 3n condiii de i'ien;
-pre)entarea unor procedee prin care se asi'ur
curarea -ainelor
-acti.itate practica: perierea -ainelor , ase)area lor pe
umeras, aerisirea
-su/liniera importaei intreinerii 3m/rcmintei
-o+erirea de e9emple de respectare= nerespectare a
re'ulilor de i'ien amintite,
-joc de rol: A Cm/rac copilul cu lucruri potri.iteD)
1 or

% dialo' dirijat
con.ersaia,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul,
jocul didactic
% act. +rontal,
indi.idual
% o/iecte de
3m/rcminte,
ima'ini, plan*e,
jetoane, perii,
umera*e

%o/ser.area
sistematic
%pro/ practic
%e.aluare
reciproc
2 Igiena
5n"&l*&mintei $.#
$.$
#.1
-dialo' dirijat pri.ind necesitatea utili)rii o/iectelor
de 3nclminte 3n condiii de i'ien;
-pre)entarea unor procedee prin care se asi'ur
curarea inclmintei
acti.itate practica: curarea 3ncltmintei, protejarea
+eelor cu creme speciale de di+erite culori, aerisirea
-su/liniera importaei intreinerii 3nclmintei
- o+erirea de e9emple de respectare= nerespectare a
re'ulilor de i'ien amintite.
1 or
% dialo' dirijat
con.ersaia,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul
% act. +rontal,
indi.idual
% 3nclminte,
ima'ini, plan*e,
jetoane, perii,
su/stane de
3ntretinere a
3nclmintei
%o/ser.area
sistematic
%pro/ practic
%autoe.aluare

# Mi"ul #e@un
?aran@area mesei
?alimenta*ia
s&n&toas&
$.#
$.$
#.1
#.2
2.2
-crearea unui spatiu asemntor cu o parte a
/uctriei;
-identi+icarea *i numirea corecta a tacmurilor *i a
altor o/iecte +olosite 3n /uctrie ;
-acti.itate practic de aranjare a mesei pentru micul
dejun;
-dialo' dirijat pri.ind utili)area 3n si'uran a unor
o/iecte din /uctrie.
-recunoa*terea +ructelor +olosind mirosul *i pipitul;
-con.or/iri despre consumul +ructelor 3n condiii
i'ienice;
-discutarea importantei +ructelor 3n alimentaie ;
-reali)area (iramidei alimentelor, colaj"
2 ore

% con.ersaia,
demonstrarea,
e9plicaia,
e9erciiul, jocul
didactic, turul
'aleriei
% act. +rontal,
indi.idual,
in 'rup
%+a de mas ,
tacmuri, +ar+urii,
cni, ser.etele,
jetoane
%+ructe di+erite :
mere, pere, lmi,
portocale, storctor
de +ructe , etc.
%o/ser.area
sistematic
%pro/ practic
%anali)
comparati.
$ Evaluare $.#
$.$
-c-estionare oral pri.ind re'ulile de i'ien 3n
pre'tirea mesei
-demonstrarea modalitilor de 3ntreinere a
3m/rcmintei *i 3nclmintei.
1 or %con.ersaia,
e9erciiul
%act. indi.idual
%o/iecte de
3m/rcminte *i
3nclminte
%c-estionare
oral
%aplicatie
practic