Sunteți pe pagina 1din 1

I .P.

Gimnaziul icani
c/f: 1013620012808, c/d: 220106033373865, TREZMD2X
MF-TT Nisporeni
adresa jur.:s. icani, r-nul Nisporeni, R. Moldova
Tel: +373 (264) 42711, e-mail:g1.siscani@gmail.com


18.02.2014Certificat nr. ___

Eliberat de catre I.P. Gimnaziul icani, precum c, Melin Tatiana, CNP: 2003024044672,
domiciliat n or. Nisporeni, s. icani este angajat conform ordinului nr. 25 din 18.08.2011 n
funcie de profesor la I.P. Gimnaziul icani.
n baza registrului de eviden a retribuiilor anuale din cadrul I.P. Gimnaziul icani a fost
determinat salariul lunar pentru angajatul Melin Tatiana de 3147,76 lei.
Director ____________________ _______________________
(Semnatura) (Nume, Prenume)
Contabil ef ____________________ _______________________
(Semnatura) (Nume, Prenume)