Sunteți pe pagina 1din 4
MINISTERUL EDUCA ŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ CONCURSUL NAŢIONAL DE

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE RALUCA RIPAN EDIŢIA a VIII-a CLUJ-NAPOCA, 14 - 17 IUNIE 2012

Subiectul I

20

puncte

Fiecare întrebare are 5 răspunsuri notate cu literele a, b, c, d, e. Este corect un singur răspuns. Marchează cu X răspunsul corect. Modificările apărute la completarea tabelului duc la anularea răspunsului corect.

1. Se consideră amestecul care conţine fier, cretă, iod şi impurităţi inerte, toate sub formă de pulbere fină.

Ordinea corectă a operaţiilor de separare este:

a)

magnetizare, sublimare, tratarea filtratului cu sodă de rufe, filtrare, tratare cu soluţie de acid clorhidric, filtrare;

b)

magnetizare, sublimare, tratare cu soluţie de acid clorhidric, filtrare, tratarea filtratului cu sodă de rufe, filtrare;

c)

magnetizare, sublimare, filtrare, tratare cu soluţie de acid clorhidric, tratarea filtratului cu sodă de rufe, filtrare;

d)

sublimare, magnetizare, filtrare, tratare cu soluţie de acid clorhidric, tratarea filtratului cu sodă de rufe, filtrare;

e)

magnetizare, filtrare, sublimare, tratare cu soluţie de acid clorhidric, tratarea filtratului cu sodă de rufe, filtrare.

2.

Ştiind că în cazul elementelor A, B se verifică relaţia, Z A + Z B = 30, iar compusul AB 3 reacţionează cu soda

caustică în exces, este adevărată afirmaţia:

a)

A este Al, B este Br, compusul AB 3 este AlBr 3 , iar produsul final este Na[Al(OH) 4 ];

 

b)

A este Al, B este Cl, compusul AB 3 este AlCl 3 , iar produsul final este Al(OH) 3 ;

c)

A este Fe, B este Cl, compusul AB 3 este FeCl 3 , iar produsul final este Fe(OH) 3 ;

d)

A este Fe, B este Br, compusul AB 3 este FeBr 3 , iar produsul final este Fe(OH) 3 ;

e)

A este Al, B este Cl, compusul AB 3 este AlCl 3 , iar produsul final este Na[Al(OH) 4 ].

3.

Numărul electronilor care gravitează pe ultimul strat electronic al atomilor conţinuţi în 2 moli Mg este:

a)

24,088 · 10 23 ;

b) 144,528 · 10 23 ;

c) 72,264 · 10 23 ;

d) 12,044 · 10 23 ;

e)

24 · N A

4.

Procentul de carbon dintr-un amestec echimolar de monoxid de carbon şi dioxid de carbon este:

a) 66,66%;

b) 50%;

c) 25%;

d) 33,33%;

e) 24%;

5. Două nemetale din aceeaşi grupă principală au acelaşi tip de reţea atomică, primul intră în compoziţia

pietrelor preţioase numite diamante, iar celălalt în compoziţia sticlelor. Oxizii şi sărurile care pot conţine

aceste elemente sunt:

a)

CO, CO 3 , SiO 2 , Na 2 CO 3 , Na 2 SiO 3 ;

b)

CO 2 , CO 3 , SiO 2 , Na 2 CO 3 , Na 2 SiO 3 ;

c)

CO, CO 2 , SiO 2 , Na 2 CO 3 , NaSiO 3 ;

d)

CO, CO 2 , SiO 3 , Na 2 CO 3 , Na 2 SiO 3 ;

e)

CO, CO 2 , SiO 2 , Na 2 CO 3 , Na 2 SiO 3 .

6.

Numărul atomilor de oxigen care se găsesc în 600 g soluţie de NaOH de concentraţie 40% este

a) 6,022 · 10 23 ;

b) 12,044 · 10 24 ;

c) 20 · 10 23 ;

d) 156,572 · 10 23 ;

e) 26 · 10 23 ;

MINISTERUL EDUCA ŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ CONCURSUL NAŢIONAL DE

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE RALUCA RIPAN EDIŢIA a VIII-a CLUJ-NAPOCA, 14 - 17 IUNIE 2012

7.

Ecuaţia unei reacţii de substituţie este :

a)

C + CO 2 2 CO;

b)

Cu + FeSO 4 CuSO 4 + Fe;

c)

Fe + CuCl 2 FeCl 2 + Cu;

d)

2HCl + ZnO ZnCl 2 + H 2 O;

e)

Cu +2HCl CuCl 2 + H 2

8.

Afirmaţia corectă este:

a)

În aer umed, bogat în CO 2 , fierul este atacat de oxigen, formând hidroxidul de Fe (III);

b)

În aer umed, fierul este atacat de oxigen, formând rugina FeO(OH);

c)

Reacţia fierului cu sulful este endotermă;

d)

Fierul reacţionează cu o soluţie concentrată de acid sulfuric;

e)

În aer umed, fierul este atacat de oxigen, formând rugina Fe(OH) 2 .

9.

Analiza calitativă a arătat că o substanţă conţine , în rapoarte de masă, Ca:S:O:H = 10:8:24:1. Formula

chimică a substanţei este:

a). Ca(HSO 4 ) 2 ;

b). Ca(HSO 3 ) 2 ;

c). CaSO 4 ·2 H 2 O;

d). CaSO 4 ·H 2 O;

e).CaSO 4 ·0,5H 2 O

10. Stabileşte corespondenţa:

 

1)

CuSO 4 ·5H 2 O

a) alb

2)

Pb 3 O 4

b) galben

3)

Cr 2 O 3

c) verde

4)

PbI 2

d) roşu

5) ZnS

e) albastru

a)

1e, 2b, 3c, 4d, 5a;

b) 1e,2d,3c, 4b, 5a;

c) 1c,2d,3b,4a,5e;

d)

1c,2a,3b,4e,5d;

e) 1e,2b,3c,4a,5d.

Subiectul II…………………………………………………………………………………………………25 puncte

1. Pentru obţinerea unor compuşi cu importanţă practică precum emailurile sau explozivii se folosesc amestecuri nitrante preparate din soluţii concentrate de acid azotic şi acid sulfuric. După utilizarea unui amestec nitrant pentru o sinteză rezultă un amestec rezidual cu masa 100 kg şi compoziţie 4% HNO 3 , 80% H 2 SO 4 şi restul apă. Pentru a reface amestecul nitrant se adaugă m 1 kg soluţie HNO 3 de concentraţie 98% şi m 2 kg soluţie de H 2 SO 4 de concentraţie 91%. Se obţine un amestec nitrant care are compoziţia 34% pentru acidul azotic si respectiv 57% pentru acidul sulfuric. Calculaţi masele soluţiilor de HNO 3 (m 1 ) şi H 2 SO 4 (m 2 ) folosite pentru refacerea amestecului nitrant.

2. 25 g de clorat al unui metal alcalin de puritate 85,2% pierde în urma reacţiei de descompunere 38,4% din masa sa (impurităţile sunt nevolatile). Se cere:

a) formula chimică a cloratului;

b) masa reziduului solid.

MINISTERUL EDUCA ŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ CONCURSUL NAŢIONAL DE

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE RALUCA RIPAN EDIŢIA a VIII-a CLUJ-NAPOCA, 14 - 17 IUNIE 2012

Subiectul III…………………………………………………………

…………………………………………………………………25

Se dă schema:

1. a b↑ + c

2. c + d e↓ + f

3. C (grafit) + f h

4.

5.

6. j + n + i f

7.

8.

9. r + j z

10. l + v s + i

+ g+ i

h + j g + l

p

n

m

t°C

+ i

 j+ o

t + r

q + j

a) Identifică substanţele corespunzătoare literelor a

z, ştiind că:

puncte

- substanţa a are denumirea tehnică de ţipirig;

- substanţa d se numeşte piatra iadului;

- substanţa p se numeşte salpetru de Chile;

- v este un halogen din perioada 3;

- substanţa q este o sulfură de metal divalent care conţine 33% sulf;

- substanţa s are următoarea compoziţie procentuală de masă: 31,496% calciu; 12,598% oxigen şi 55,905% clor;

b) Scrie ecuaţiile reacţiilor chimice;

c) Indică tipul reacţiilor chimice: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9;

d) Precizează utilizările practice ale reacţiilor: 2, 5, 9;

e) Calculează numărul ionilor conţinuţi în 3,88 g de compus q;

Se dau:

Numere atomice: F - 9; Mg - 12; Al - 13; Cl - 17; Fe - 26; Br - 35; I - 53.

Mase atomice: H - 1; Li - 7; C - 12; N - 14; O - 16; Na - 23;Mg 24; Ca 40; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Numărul lui Avogadro N A = 6,022 · 10 23 mol -1 .

S - 32; Cl - 35,5; K - 39;

MINISTERUL EDUCA ŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ CONCURSUL NAŢIONAL DE

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ CONCURSUL NAŢIONAL DE CHIMIE RALUCA RIPAN EDIŢIA a VIII-a CLUJ-NAPOCA, 14 - 17 IUNIE 2012

Subiect 4…………………………………………….……………………………………………………………………….30 puncte

Indicaţie : Atenţie sporită la manipularea reactivilor !!!!!! Reactivii se adaugă în eprubete în picături, sub agitare energică !!!!!!!

A. În laboratorul de chimie s-a constatat că s-au pierdut etichetele a 5 sticluțe notate de la 1 şi până la 5. Acestea conțin soluțiile apoase ale următorilor reactivi: HCl, NaOH, (NH 4 ) 2 CO 3 , Mg(NO 3 ) 2 şi Al(NO 3 ) 3 . Să se identifice compoziția fiecărei sticluțe ca urmare a efectuării

experiențelor indicate de Tabelul 1 (experimentele ce se efectuează şi X cele ce nu se

efectuează)

Tabelul 1

Proba

1

2

3

4

5

 

1 X

 

2 X

X

 

3 X

X

X

 

4 X

X

X

X

 

5 X

X

X

X

X

Precizați în Tabelul 2a care este corespondența dintre numerele sticluțelor şi compoziția acestora. Scrieți ecuațiile reacțiilor chimice ce se desfăşoară în Tabelul 2b, completând şi cu observații atunci când este cazul (formare de precipitat , degajare de gaz, etc). în cazul în care nu

se constată desfăşurarea unei reacții se completează cu X”.

B. Pe sticla de ceas se găseşte azotatul unui ion metalic. Se dizolvă proba solidă în 30 ml apă distilată iar apoi, folosind reactivii avuți la dispoziție, să se identifice cationul metalic al sării ca urmare a reacţiilor şi observațiilor efectuate. Treceți rezultatele în Tabelul 3.