Sunteți pe pagina 1din 1

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN ARAD

CONCURSUL DE CHIMIE PENTRU CLASA A VII-a RALUCA RIPAN


Etapa local 27 ap!l!" 2#$2
S%&!"ct%l I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''() p
1. Precizai *"to+a sau ,%cc",!%-"a +" *"to+" +" ,"paa" prin care se pot separa urmtoarele amestecuri:
a)sare + ap; b) alcool + oet ; c) nisip + ap + sare ; d) pulbere de crbune + ap ; e) ulei + ap . (5p)
2. Se amestec : 200 soluie !"l 10# $ %00 soluie !"l 5# &i '00 ap distilat. "alculai concentraia
procentual a soluiei (inale. (10 p)
). *eterminai *a,a +" ap care trebuie e+aporat pentru a obine soluii cu concentraii de 50 # din :
a) 500 soluie 25 # de sod caustic; b) %00 soluie 20# de sod caustic. (10 p)
%. *ac atomii dintr,un mol de atomi de -idroen .H sunt aran.ai unul l/n altul pe aceea&i linie dreapt$
care +a (i lunimea 0n *"t! a acestei linii $ cunosc/nd c raza atomului de .H este de 0$)10
,1
cm . (5p)
5. 2onul /
20
are 0n 0n+eli&ul electronic 10 electroni.
Se cere: a) identi(icarea elementului 3 &i +aloarea lui 4 ;
b) poziia elementului 3 0n sistemul periodic(rupa &i perioada). (5p)
S%&!"ct%l II''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(# p
1. 5n o1!+%l unui "l"*"-t +!2al"-t raportul de mas este E 3 O 4) 3 2
Se cere s determinai masa atomic a elementului &i s indicai elementul. (10p)
2. "alculai:
a) numrul de moli pentru 1$20%%10
2%
atomi de 6a ;
b) numrul de atomi din 2 7moli !68
).
(10p)
). 9iecare a(irmaie de mai .os are un siur rspuns corect. 6otai pe (oaia de rspuns +arianta considerat
corect. (10p)
:) Pentao;idul de (os(or conine: a) 50# 8; b) 5'$))# 8 ; c) 10# 8 ;
<) :cidul clor-idric coloreaz soluia de turnesol 0n : a) albastru; b) ro&u ; c) +iolet ;
") Soluia este un amestec : a) eteroen ; b) omoen ; c) ,
*) <romul este un nemetal : a) azos ; b) lic-id ; c) solid ;
=) >ercurul este un metal : a) azos ; b) lic-id ; c) solid ;
S%&!"ct%l III'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2) p
1. 5n ce mas de "a"8
)
se a(l aceea&i mas de carbon ca &i cea coninut 0n 1 moli de !
2
"8
) .
(1) p)
2. Scriei (ormulele urmtoarelor substane (pe baza +alenei) : (12 p)
a) Sul(at de cupru; b)carbonat de natriu ; c) sul(ur de aluminiu; d) (os(at de calciu; e) acid azotic;
() -idro;id de maneziu.

6umere atomice : !,1 ; >,12; 6e,10; "a,20; 8,1 ;
>ase atomice : !,1; 8,1' ; "a,%0 ; P,)1; S,)2; 6,1% ; 6a,2);
6
:
? '$02210
2)
particule @ mol

Not 3 $# p%-ct" +!- o5!c!%'
T!*p +" l%c% 2 o"'
Subiecte propuse de prof.Fetea Teodora, Grupul colar Iuliu Maniu Arad