Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICA

JOCURI SI ACTIVITATI LIBER ALESE


Gradinita cu program normal si prelungit nr.185
Profesor invatamant prescolar :Bercaru Vasilica-Adriana
Grupa : Mica B
Data : !."#."1$
%ema anuala : &'u ce si cum e(primam ceea ce simtim)
%ema proiectului: &Primavara* parfum si culoare)
+u,tema: &Bun venit* primavara-)
%ema activitatii : .ocuri si activitati alese /A0A 1112
&3luturii vin la flori)
Scop: de4voltarea capacit56ii de a se orienta in spatiu si de a-si cauta
perec7ea
8,iective opera6ionale
s5 e(ecute li,er misc5ri de dans9
sa-si gaseasca perec7ea la semnalul meu9
sa-si e(prime pl5cerea* ,ucuria fa 5 de frumuse ea florilor9
stimularea ,unei dispo4i ii :n cadrul grupului9
Metode i procedee: conversa6ia* e(plica6ia* demonstra6ia* e(erci6iul9
Material didactic: imagini sugestive* medalioane
Form de or!a"i#are: frontal
D$rata: 15 minute
Material %i%lio!ra&ic:
1
+ilvia Dima* ;lena 3irea* ;lena Bo<in* 1leana +ima &.ocuri =i e(erci6ii pentru
de4voltarea fi4ic5 a pre=colarilor) ;.D.P. Bucure=ti 1>?$9
+ilvia Dima* Aurica 'andrea &Veni6i s5 ne <uc5m copii-) - antologie de
<ocuri* 1>>59
'urriculum pentru :nv565m@ntul pre=colar* M.;d.'.""8
E'e"ime"t
didactic
Co"(i"$t$l tii"(i&ic
Strate!ii
didactice
E'al$area
)* Mome"t
or!a"i#atoric
+*Captarea
ate"(iei
- aerisirea salii de grupa9
- pregatirea materialului9
- ase4area mo,ilierului in semicerc9
- introducerea copiilor in sala de grupa.
-se va reali4a printr-o scurta conversatie
despre primavara
'onversatia 3rontala
,* A"$"(area
temei i
e"$"(area
o%iecti'elor
-copiii sunt anuntati titlul <ocului de
miscare & 3luturii vin la flori)
;(punerea 3rontala
-* Diri.area
/"'(rii i
o%(i"erea
per&orma"(ei
'opiii vor fi impartiti in grupe de flori
si fluturi de diverse culori. 0a semnalul
meu copiii vor dansa* iar atunci cand
voi opri mu4ica* fluturii se vor duce la
floarea care este de aceeasi culoare cu a
lor. 3luturele care nu-si gaseste floarea
iese din <oc.
;(plica6ia
;(erci6iul

0* E'al$area
acti'it(ii
-se fac aprecieri asupra
comportamentului din timpul activitatii.
'onversa6ia
3rontala
1ndividuala
#