Sunteți pe pagina 1din 342

LEGE Nr.

134 din 1 iulie 2010 *** Republicat


privind Codul de procedur civil

Act de baz
#B : Legea nr. 134/2010, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, artea !, nr. "4" #in 3
augu$t 2012

Acte modificatoare
ORON!N"# E $RGEN"# Nr. 4 din 30 ianuarie 2013
privind %odi&icarea Le'ii nr. ()*2012 pentru punerea +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010 privind
Codul de procedur civil, precu% -i pentru %odi&icarea -i co%pletarea unor acte nor%ative
cone.e
E/01EN1: G$2ERN$L RO/3N0E0
4$5L0C!1# 6N: /ON01OR$L O70C0!L NR. )8 din 31 ianuarie 2013
!v9nd +n vedere c, potrivit art. 81 din Le'ea nr. ()*2012 pentru punerea +n aplicare a
Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil, a:t&el cu% a &o:t %odi&icat prin
Ordonan;a de ur'en; a Guvernului nr. 44*2012, noul Cod de procedur civil ur%ea< :
intre +n vi'oare la data de 1 &ebruarie 2013,
dat &iind c prin Le'ea privind unele %:uri pentru de'revarea in:tan;elor =udectore-ti,
precu% -i pentru pre'tirea punerii +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de
procedur civil :unt pro%ovate o :erie de :olu;ii le'i:lative vi<9nd, +n principal, pre'tirea
punerii +n aplicare a noului Cod de procedur civil,
av9nd +n vedere c prin 4lanul de %:uri elaborat de /ini:terul >u:ti;iei -i adoptat de
Guvern prin /e%orandu%ul cu te%a ?4re'tirea :i:te%ului =udiciar pentru intrarea +n vi'oare
a noilor Coduri. Evaluarea :itua;iei actuale. 4lan de %:uri? :@a propu: etapi<area, pe o
perioad de 3 ani, a %:urilor 'enerate de cAeltuielile de per:onal, in&ra:tructur &i<ic -i
teAnolo'ia in&or%a;iei, bunuri -i :ervicii, co%ple%entar :olu;iilor le'i:lative ce &ac obiectul
le'ii %ai :u: %en;ionate care vi<ea<, +n principal, proro'area aplicrii, pentru aceea-i
perioad, a punerii +n aplicare a unor di:po<i;ii ale noului Cod de procedur civil, cu% :unt
cele privitoare la cercetarea proce:ului -i, dup ca<, de<baterea &ondului +n ca%era de
con:iliu,
;in9nd :ea%a de &aptul c e:te i%perio: nece:ar ca %:urile le'i:lative ce &ac obiectul
Le'ii privind unele %:uri pentru de'revarea in:tan;elor =udectore-ti, precu% -i pentru
pre'tirea punerii +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil : intre
+n vi'oare conco%itent cu di:po<i;iile noului Cod de procedur civil, pentru a :e evita
di&icult;ile re<ultate din :ucce:iunea +ntr@un interval :curt de ti%p a dou re'le%entri de
procedur civil, con;in9nd nor%e de co%peten;, de procedur propriu@<i: -i cu privire la
cile de atac, 'ener9nd un re'i% procedural neunitar pentru do:arele care :e vor +nre'i:tra
+ncep9nd cu data de 1 &ebruarie 2013,
+ntruc9t neadoptarea, p9n la data de 1 &ebruarie 2013, a %:urilor ce &ac obiectul
pre<entului act nor%ativ ar avea drept con:ecin; intrarea +n vi'oare, la acea:t dat, a unor
di:po<i;ii din noul Cod de procedur civil pentru a cror punere +n aplicare nu au &o:t luate
%:urile de ordin le'i:lativ -i lo'i:tic nece:are,
;in9nd :ea%a de &aptul c neadoptarea %:urilor propu:e prin pre<enta ordonan; de
ur'en; p9n la data de 1 &ebruarie 2013 ar putea 'enera bloca=e la nivelul in:tan;elor, cu
con:ecin;e 'rave de ordin procedural +n activitatea de =udecat, care ar putea conduce la
a&ectarea dreptului de acce: la =u:ti;ie -i a dreptului la un proce: ecAitabil, +n ter%en
re<onabil,
+n con:iderarea &aptului c prin eci<ia Cur;ii Con:titu;ionale nr. B)( din 20 noie%brie
2012 :@a con:tatat necon:titu;ionalitatea di:po<i;iilor art. 1 pct. 1C1 -i ale art. 2BB alin. 1C1
din Codul de procedur civil +n vi'oare, iar Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur
civil, republicat, cu co%pletrile ulterioare, con:acr, la art. B4 pct. 2, o :olu;ie le'i:lativ
:i%ilar, &iind nece:ar abro'area ace:tor di:po<i;ii,
1
;in9nd :ea%a c e:te i%perio: nece:ar corelarea datei de intrare +n vi'oare a di:po<i;iilor
art. )0C1 alin. D1E lit. aE @ &E din Le'ea nr. 1B2*200) privind %edierea -i or'ani<area pro&e:iei
de %ediator, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, cu data intrrii +n vi'oare a noului Cod
de procedur civil, re:pectiv a art. )0C1 alin. D1E lit. 'E cu data intrrii +n vi'oare a noului Cod
de procedur penal,
lu9nd +n con:iderare &aptul c a%9narea aplicrii unor di:po<i;ii introdu:e +n le'i :peciale
prin Le'ea nr. ()*2012 pentru punerea +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de
procedur civil nu ar trebuie : &ie*E de natur a a&ecta concep;ia 'eneral a noii
re'le%entri proce:ual@civile +n %ateria cilor de atac,
@@@@@@@@@@@@
*E Finta'%a ?nu ar trebuie : &ie? nu e:te corect din punct de vedere 'ra%atical, +n: ea
e:te reprodu: e.act +n &or%a +n care a &o:t publicat la pa'ina 1G din /onitorul O&icial al
Ro%9niei, 4artea 0, nr. )8 din 31 ianuarie 2013.
av9nd +n vedere c, pentru neparticiparea la -edin;a de in&or%are a:upra bene&iciilor
%edierii, noul Cod de procedur civil prevede :anc;iunea a%en<ii =udiciare, i%pun9ndu@:e
a%9narea prevederilor re&eritoare la :anc;iunea inad%i:ibilit;ii cererii de cAe%are +n
=udecat, introdu: prin Ordonan;a de ur'en; a Guvernului nr. B0*2012 pentru %odi&icarea
-i co%pletarea Le'ii nr. 1B2*200) privind %edierea -i or'ani<area pro&e:iei de %ediator,
precu% -i pentru %odi&icarea art. 00 din Le'ea nr. 11G*2012 pentru %odi&icarea -i
co%pletarea Le'ii nr. 1B2*200) privind %edierea -i or'ani<area pro&e:iei de %ediator, pentru
o perioad nece:ar evalurii e&icacit;ii noii :anc;iuni, raportat la &inalitatea ur%rit, -i
anu%e populari<area -i +ncura=area recur'erii la procedura %edierii,
lu9nd +n con:iderare nece:itatea e&ecturii unui :tudiu de i%pact -i or'ani<rii unei
de<bateri publice e.tin:e a:upra nor%elor privind clau<ele abu<ive din contractele +ncAeiate
+ntre pro&e:ioni-ti -i con:u%atori,
av9nd +n vedere c a:pectele %ai :u: %en;ionate vi<ea< un intere: public -i con:tituie o
:itua;ie e.traordinar, a crei re'le%entare nu poate &i a%9nat, i%pun9nd adoptarea de
%:uri i%ediate pe calea ordonan;ei de ur'en;.
+n te%eiul art. 11G alin. D4E din Con:titu;ia Ro%9niei, republicat,
Guvernul Ro%9niei adopt pre<enta ordonan; de ur'en;.
!R1. 0
Le'ea nr. ()*2012 pentru punerea +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de
procedur civil, publicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. 3)G din 30 %ai 2012,
cu %odi&icrile ulterioare, :e %odi&ic dup cu% ur%ea<:
1. !rticolul 81 va avea ur%torul cuprin::
?!R1. 81
Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil, republicat +n /onitorul O&icial al
Ro%9niei, 4artea 0, nr. G4G din 3 au'u:t 2012, cu co%pletrile ulterioare, intr +n vi'oare la
data de 1G &ebruarie 2013.?
2. !rticolul 82 va avea ur%torul cuprin::
?!R1. 82
4re<enta le'e intr +n vi'oare la data prev<ut la art. 81, cu e.cep;ia di:po<i;iilor art. 80,
care intr +n vi'oare la 3 <ile de la data publicrii pre<entei le'i +n /onitorul O&icial al
Ro%9niei, 4artea 0, -i a di:po<i;iilor art. 38 pct. 1 -i 2, care intr +n vi'oare la data de 1 iulie
2013.?
!R1. 00
up alineatul D2E al articolului 13 din Le'ea nr. 1B3*2000 privind clau<ele abu<ive din
contractele +ncAeiate +ntre co%ercian;i -i con:u%atori, republicat +n /onitorul O&icial al
Ro%9niei, 4artea 0, nr. 30G din 18 aprilie 2008, cu %odi&icrile ulterioare, :e introduce un nou
alineat, alineatul D3E, cu ur%torul cuprin::
?D3E Hotr9rea in:tan;ei e:te :upu: nu%ai apelului.?
!R1. 000
2
4revederile art. 13 alin. D3E din Le'ea nr. 1B3*2000 privind clau<ele abu<ive din contractele
+ncAeiate +ntre co%ercian;i -i con:u%atori, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, :e aplic
+n proce:ele +ncepute +n perioada 1G &ebruarie 2013 @ 30 iunie 2013.
!R1. 02
!rticolul 1 punctul 1C1 -i articolul 2BB alineatul 1C1 din Codul de procedur civil,
republicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. 4G din 24 &ebruarie 1B48, cu
%odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, :e abro'.
!R1. 2
La articolul B4 din Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil, republicat +n
/onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. G4G din 3 au'u:t 2012, cu co%pletrile ulterioare,
punctul 2 :e abro'.
!R1. 20
i:po<i;iile alineatului D1C2E al articolului 2 din Le'ea nr. 1B2*200) privind %edierea -i
or'ani<area pro&e:iei de %ediator, publicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr.
441 din 22 %ai 200), cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, intr +n vi'oare la 1 au'u:t
2013.
!R1. 200
!rticolul 000 din Ordonan;a de ur'en; a Guvernului nr. B0*2012 pentru %odi&icarea -i
co%pletarea Le'ii nr. 1B2*200) privind %edierea -i or'ani<area pro&e:iei de %ediator,
precu% -i pentru %odi&icarea art. 00 din Le'ea nr. 11G*2012 pentru %odi&icarea -i
co%pletarea Le'ii nr. 1B2*200) privind %edierea -i or'ani<area pro&e:iei de %ediator,
publicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. 8(8 din 21 dece%brie 2012, :e
%odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. 000
i:po<i;iile art. 2 alin. D1C2E din Le'ea nr. 1B2*200) privind %edierea -i or'ani<area
pro&e:iei de %ediator, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, re&eritoare la :anc;iunea
inad%i:ibilit;ii cererii de cAe%are +n =udecat, :e aplic nu%ai proce:elor +ncepute dup
data de 1 au'u:t 2013.?
!R1. 2000
1er%enul prev<ut la art. 00 din Le'ea nr. 11G*2012 pentru %odi&icarea -i co%pletarea
Le'ii nr. 1B2*200) privind %edierea -i or'ani<area pro&e:iei de %ediator, publicat +n
/onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. 4)2 din B iulie 2012, re&eritor la intrarea +n vi'oare
a di:po<i;iilor art. )0C1 din Le'ea nr. 1B2*200) privind %edierea -i or'ani<area pro&e:iei de
%ediator, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, :e proro' dup cu% ur%ea<:
aE p9n la intrarea +n vi'oare a Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil,
republicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. G4G din 3 au'u:t 2012, cu
co%pletrile ulterioare, +n ceea ce prive-te di:po<i;iile alin. D1E lit. aE @ &EI
bE p9n la intrarea +n vi'oare a Le'ii nr. 13G*2010 privind Codul de procedur penal,
publicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. 48) din 1G iulie 2010, +n ceea ce
prive-te di:po<i;iile alin. D1E lit. 'E.
LEGE Nr. 2 din 1 &ebruarie 2013
privind unele %:uri pentru de'revarea in:tan;elor =udectore-ti, precu% -i pentru pre'tirea
punerii +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil
E/01EN1: 4!RL!/EN1$L RO/3N0E0
4$5L0C!1# 6N: /ON01OR$L O70C0!L NR. 8B din 12 &ebruarie 2013
4arla%entul Ro%9niei adopt pre<enta le'e.
C!401OL$L 0
/odi&icarea -i co%pletarea unor acte nor%ative +n vederea de'revrii in:tan;elor
=udectore-ti
FEC"0$NE! 1
/odi&icarea -i co%pletarea Codului de procedur penal
!R1. 0
3
Codul de procedur penal, republicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. (8 din
30 aprilie 1BB(, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, :e %odi&ic -i :e co%pletea< dup
cu% ur%ea<:
1. La articolul 28C1, dup punctul G :e introduce un nou punct, punctul ), cu ur%torul
cuprin::
?). :olu;ionea< cererile de :tr%utare, +n ca<urile prev<ute de le'e.?
2. La articolul 28C2, dup punctul 4 :e introduce un nou punct, punctul G, cu ur%torul
cuprin::
?G. :olu;ionea< cererile de :tr%utare, +n ca<urile prev<ute de le'e.?
3. La articolul 2B punctul G, litera cE :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?cE cererile de :tr%utare, +n ca<urile prev<ute de le'eI?.
4. La articolul GG, alineatul 1 :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. GG
6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :tr%ut =udecarea unei cau<e de la curtea de apel
co%petent la o alt curte de apel, iar curtea de apel :tr%ut =udecarea unei cau<e de la un
tribunal :au, dup ca<, de la o =udectorie din circu%:crip;ia :a la o alt in:tan; de acela-i
'rad din circu%:crip;ia :a, +n ca<ul +n care i%par;ialitatea =udectorilor ar putea &i -tirbit
datorit +%pre=urrilor cau<ei, du-%niilor locale :au calit;ii pr;ilor, c9nd e.i:t pericolul de
tulburare a ordinii publice ori c9nd una dintre pr;i are o rud :au un a&in p9n la 'radul al
patrulea inclu:iv printre =udectori ori procurori, a:i:ten;ii =udiciari :au 're&ierii in:tan;ei.
Ftr%utarea =udecrii unei cau<e de la o in:tan; %ilitar co%petent la o alt in:tan;
%ilitar de acela-i 'rad :e di:pune de Curtea /ilitar de !pel, &iind aplicabile, +n %od
core:pun<tor, prevederile pre<entei :ec;iuni privind :tr%utarea =udecrii cau<ei de ctre
curtea de apel.?
G. La articolul G), alineatul 1 :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. G)
Cererea de :tr%utare :e adre:ea< 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au cur;ii de apel
co%petente -i trebuie %otivat. 6n:cri:urile pe care :e :pri=in cererea :e altur la acea:ta,
c9nd :unt de;inute de partea care cere :tr%utarea.?
). La articolul G(, alineatele 1 -i 2 :e %odi&ic -i vor avea ur%torul cuprin::
?!R1. G(
4re-edintele cur;ii de apel co%petente cere, pentru l%urirea in:tan;ei, in&or%a;ii de la
pre-edintele in:tan;ei ierarAic :uperioare celei la care :e a&l cau<a a crei :tr%utare :e
cere, co%unic9ndu@i totodat ter%enul &i.at pentru =udecarea cererii de :tr%utare.
6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au curtea de apel co%petent a :olu;iona cererea,
c9nd acea:ta e:te in:tan;a ierarAic :uperioar, :olicit in&or%a;ii /ini:terului >u:ti;iei.?
(. La articolul G8, alineatul 2 :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?6n in&or%a;iile tri%i:e 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au cur;ii de apel :e &ace %en;iune
e.pre: de:pre e&ectuarea +ncuno-tin;rilor, ata-9ndu@:e -i dove<ile de co%unicare a
ace:tora.?
8. La articolul )0, alineatele 1 @ 3 -i ) :e %odi&ic -i vor avea ur%torul cuprin::
?!R1. )0
6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au curtea de apel co%petent :olu;ionea< cererea de
:tr%utare prin :entin; %otivat.
6n ca<ul +n care ':e-te cererea +nte%eiat, 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie di:pune
:tr%utarea =udecrii cau<ei la o curte de apel +nvecinat cur;ii de la care :e :olicit
:tr%utarea, iar curtea de apel di:pune :tr%utarea =udecrii cau<ei la una dintre in:tan;ele
din circu%:crip;ia :a de acela-i 'rad cu in:tan;a de la care :e :olicit :tr%utarea.
6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au curtea de apel co%petent Aotr-te +n ce %:ur
:e %en;in actele +ndeplinite +n &a;a in:tan;ei de la care :@a :tr%utat cau<a.
.............................. .............................. .............
Fentin;a prin care 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au curtea de apel co%petent
di:pune a:upra :tr%utrii nu e:te :upu: niciunei ci de atac.?
B. !rticolul )1 :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. )1
4
Repetarea cererii
Ftr%utarea cau<ei nu poate &i cerut din nou, a&ar de ca<ul c9nd noua cerere :e
+nte%eia< pe +%pre=urri necuno:cute 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au cur;ii de apel
co%petente la :olu;ionarea cererii anterioare :au ivite dup acea:ta.?
10. !rticolul )1C1 :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. )1C1
e:e%narea altei in:tan;e pentru =udecarea cau<ei
4rocurorul care e&ectuea< :au :uprave'Aea< ur%rirea penal poate cere 6naltei Cur;i
de Ca:a;ie -i >u:ti;ie : de:e%ne<e o alt curte de apel dec9t cea creia i@ar reveni
co%peten;a : =udece cau<a +n pri% in:tan;, care : &ie :e:i<at +n ca<ul +n care :e va
e%ite recAi<itoriul.
4rocurorul care e&ectuea< :au :uprave'Aea< ur%rirea penal poate cere cur;ii de apel
co%petente : de:e%ne<e un alt tribunal :au, dup ca<, o alt =udectorie dec9t cea creia
i@ar reveni co%peten;a : =udece cau<a +n pri% in:tan;, care : &ie :e:i<ate +n ca<ul +n
care :e va e%ite recAi<itoriul.
i:po<i;iile art. GG alin. 1, art. G) alin. 1 -i 2 -i art. )1 :e aplic +n %od core:pun<tor.
6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au curtea de apel co%petent :olu;ionea< cererea +n
ca%era de con:iliu, +n ter%en de 1G <ile.
6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au curtea de apel co%petent di:pune, prin +ncAeiere
%otivat, &ie re:pin'erea cererii, &ie ad%iterea cererii -i de:e%narea, dup ca<, a unei
in:tan;e e'ale +n 'rad cu cea creia i@ar reveni co%peten;a : =udece cau<a +n pri%
in:tan;, care : &ie :e:i<at +n ca<ul +n care :e va e%ite recAi<itoriul.
6ncAeierea prin care 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au curtea de apel co%petent
:olu;ionea< cererea nu e:te :upu: niciunei ci de atac.?
11. La articolul 38GCB alineatul 1, punctul 1 :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?1. +n cur:ul =udec;ii nu au &o:t re:pectate di:po<i;iile privind co%peten;a dup %aterie
:au dup calitatea per:oaneiI?.
12. La articolul 38GCB alineatul 1, punctul 2 :e abro'.
13. La articolul 38GCB alineatul 1, punctul ) :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?). =udecata a avut loc +n lip:a aprtorului, c9nd pre<en;a ace:tuia era obli'atorieI?.
14. La articolul 38GCB alineatul 1, punctele ( @ 11 :e abro'.
1G. La articolul 38GCB alineatul 1, punctele 14 @ 1) :e %odi&ic -i vor avea ur%torul
cuprin::
?14. :@au aplicat pedep:e +n alte li%ite dec9t cele prev<ute de le'eI
1G. nu :@a con:tatat 'ra;ierea :au +n %od 're-it :@a con:tatat c pedeap:a aplicat
conda%natului a &o:t 'ra;iatI
1). +n %od 're-it :@a di:pu: +ncetarea proce:ului penalI?.
1). La articolul 38GCB alineatul 1, punctele 1( -i 18 @ 21 :e abro'.
1(. La articolul 38GCB, alineatul 3 :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?Ca<urile prev<ute +n alin. 1 pct. 1, 3 @ ), 13 -i 14 :e iau +n con:iderare +ntotdeauna din
o&iciu, iar cel de la pct. 1G :e ia +n con:iderare din o&iciu nu%ai c9nd a in&luen;at a:upra
Aotr9rii +n de&avoarea inculpatului.?
18. up articolul 38GC10 :e introduce un nou articol, articolul 38GC10a, cu ur%torul
cuprin::
?!R1. 38GC10a
!d%iterea +n principiu
La 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, co%pletul de =udecat e.a%inea< ad%i:ibilitatea
recur:ului +n ca%era de con:iliu, &r citarea pr;ilor. 6n ca<ul +n care con:tat c cererea de
recur: e:te &or%ulat +%potriva unei Aotr9ri care nu e:te :upu: niciunei ci de atac, a unei
+ncAeieri care nu :e atac dec9t odat cu &ondul, a unei Aotr9ri pronun;ate +n recur: :au +n
conte:ta;ie +n anulare, di:pune, prin +ncAeiere, re:pin'erea cererii ca inad%i:ibil.?
1B. La articolul 38GC1G punctul 2, literele cE -i dE :e %odi&ic -i vor avea ur%torul cuprin::
?cE di:pune re=udecarea de ctre in:tan;a a crei Aotr9re a &o:t ca:at, +n ca<urile
prev<ute +n art. 38GCB alin. 1 pct. 3 @ ) -i re=udecarea de ctre in:tan;a co%petent, +n ca<ul
prev<ut +n art. 38GCB alin. 1 pct. 1.
5
C9nd recur:ul prive-te at9t Aotr9rea pri%ei in:tan;e, c9t -i Aotr9rea in:tan;ei de apel, +n
ca< de ad%itere -i di:punerea re=udecrii de ctre in:tan;a a crei Aotr9re a &o:t ca:at,
cau<a :e tri%ite la pri%a in:tan;, dac a%bele Aotr9ri au &o:t ca:ate, -i la in:tan;a de apel,
c9nd nu%ai Aotr9rea ace:teia a &o:t ca:at.
6n ca<ul +n care ad%ite recur:ul declarat +%potriva deci<iei pronun;ate +n apel, in:tan;a de
recur: de:&iin;ea< -i Aotr9rea pri%ei in:tan;e, dac :e con:tat acelea-i +nclcri de le'e
ca +n deci<ia recurat.
6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, dac ad%ite recur:ul, c9nd e:te nece:ar ad%ini:trarea
de probe, di:pune re=udecarea de ctre in:tan;a a crei Aotr9re a &o:t ca:atI
dE di:pune re=udecarea de ctre in:tan;a de recur: +n ca<urile prev<ute +n art. 38GCB alin.
1 pct. 12 @ 1) -i 1(C2, precu% -i +n ca<ul prev<ut +n art. 38GC) alin. 3.?
!R1. 00
D1E i:po<i;iile privind ca<urile de ca:are prev<ute +n Codul de procedur penal,
republicat, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, +n &or%a anterioar intrrii +n vi'oare a
pre<entei le'i, r%9n aplicabile cau<elor penale a&late +n cur: de =udecat +n recur:, inclu:iv
celor a&late +n ter%enul de declarare a recur:ului.
D2E i:po<i;iile re&eritoare la :tr%utare, re:pectiv cele privind de:e%narea unei alte
in:tan;e din Codul de procedur penal, republicat, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare,
precu% -i cu cele adu:e prin pre<enta le'e, :e aplic nu%ai cererilor de :tr%utare :au de
de:e%nare a unei alte in:tan;e cu care in:tan;ele au &o:t :e:i<ate dup intrarea +n vi'oare a
pre<entei le'i.
FEC"0$NE! a 2@a
/odi&icarea -i co%pletarea unor acte nor%ative +n %aterie contraven;ional -i +n %ateria
contencio:ului ad%ini:trativ -i &i:cal
!R1. 000
up articolul 10 din Ordonan;a Guvernului nr. 1G*2002 privind aplicarea tari&ului de
utili<are -i a tari&ului de trecere pe re;eaua de dru%uri na;ionale din Ro%9nia, publicat +n
/onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. 82 din 1 &ebruarie 2002, aprobat cu %odi&icri -i
co%pletri prin Le'ea nr. 424*2002, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, :e introduce un
nou articol, articolul 10C1, cu ur%torul cuprin::
?!R1. 10C1
4rin dero'are de la di:po<i;iile Ordonan;ei Guvernului nr. 2*2001, aprobat cu %odi&icri -i
co%pletri prin Le'ea nr. 180*2002, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, pl9n'erea,
+n:o;it de copia proce:ului@verbal de con:tatare a contraven;iei, :e introduce la =udectoria
+n a crei circu%:crip;ie do%icilia< :au +-i are :ediul contravenientul.?
!R1. 02
!rticolul 10B din Le'ea nr. 188*1BBB privind :tatutul &unc;ionarilor publici, republicat +n
/onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. 3)G din 2B %ai 200(, cu %odi&icrile -i
co%pletrile ulterioare, :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. 10B
Cau<ele care au ca obiect raportul de :erviciu al &unc;ionarului public :unt de co%peten;a
:ec;iei de contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a tribunalului, cu e.cep;ia :itua;iilor pentru care
e:te :tabilit e.pre: prin le'e co%peten;a altor in:tan;e.?
!R1. 2
up articolul 2G din Le'ea recuno-tin;ei &a; de eroii@%artiri -i lupttorii care au contribuit
la victoria Revolu;iei ro%9ne din dece%brie 1B8B, precu% -i &a; de per:oanele care -i@au
=ert&it via;a :au au avut de :u&erit +n ur%a revoltei %uncitore-ti antico%uni:te de la 5ra-ov din
noie%brie 1B8( nr. 341*2004, publicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. )G4 din
20 iulie 2004, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, :e introduce un nou articol, articolul
2), cu ur%torul cuprin::
?!R1. 2)
4rin dero'are de la di:po<i;iile art. 10 alin. D1E din Le'ea nr. GG4*2004, cu %odi&icrile -i
co%pletrile ulterioare, liti'iile le'ate de aplicarea di:po<i;iilor pre<entei le'i, +n care ac;iunea
6
e:te &or%ulat +n contradictoriu cu Fecretariatul de Ftat pentru 4roble%ele Revolu;ionarilor
din ece%brie 1B8B :au Co%i:ia parla%entar a revolu;ionarilor din dece%brie 1B8B, :e
:olu;ionea<, +n &ond, de :ec;ia de contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a tribunalului, iar +n
recur:, de :ec;ia de contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a cur;ii de apel.?
!R1. 20
!lineatul D4E al articolului B0C2 din Le'ea nr. 448*200) privind protec;ia -i pro%ovarea
drepturilor per:oanelor cu Aandicap, republicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr.
1 din 3 ianuarie 2008, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, :e %odi&ic -i va avea
ur%torul cuprin::
?D4E eci<iile e%i:e de Co%i:ia :uperioar pot &i atacate la :ec;ia de contencio:
ad%ini:trativ -i &i:cal a tribunalului, potrivit Le'ii contencio:ului ad%ini:trativ nr. GG4*2004, cu
%odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, cererile adre:ate in:tan;ei &iind :cutite de ta.a =udiciar
de ti%bru.?
!R1. 200
Le'ea cet;eniei ro%9ne nr. 21*1BB1, republicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea
0, nr. G() din 13 au'u:t 2010, :e %odi&ic -i :e co%pletea< dup cu% ur%ea<:
1. La articolul 1B, alineatul D4E :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?D4E Ordinul de re:pin'ere a cererii de acordare :au redob9ndire a cet;eniei ro%9ne
poate &i atacat, +n ter%en de 1G <ile de la data co%unicrii, la Fec;ia de contencio:
ad%ini:trativ -i &i:cal a 1ribunalului 5ucure-ti. Hotr9rea tribunalului poate &i atacat cu
recur: la Fec;ia de contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a Cur;ii de !pel 5ucure-ti.?
2. La articolul 31, alineatul D)E :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?D)E Ordinul de re:pin'ere a cererii de renun;are la cet;enia ro%9n poate &i atacat, +n
ter%en de 1G <ile de la data co%unicrii, la 1ribunalul 5ucure-ti. Hotr9rea tribunalului poate
&i atacat cu recur: la Fec;ia de contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a Cur;ii de !pel 5ucure-ti.?
3. La articolul 32, alineatul D(E :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?D(E Ordinul poate &i atacat, +n ter%en de 1G <ile de la data co%unicrii, la :ec;ia de
contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a tribunalului de la do%iciliul :au, dup ca<, re-edin;a
:olicitantului. ac :olicitantul nu are do%iciliul :au re-edin;a +n Ro%9nia, ordinul poate &i
atacat, +n acela-i ter%en, la Fec;ia de contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a 1ribunalului
5ucure-ti. Hotr9rea tribunalului e:te de&initiv -i irevocabil.?
4. up articolul 3( :e introduce un nou articol, articolul 3(C1, cu ur%torul cuprin::
?!R1. 3(C1
Liti'iile privind actele ad%ini:trative, e%i:e :au adoptate +n aplicarea di:po<i;iilor pre<entei
le'i, altele dec9t cele prev<ute de art. 1B alin. D4E, art. 31 alin. D)E -i art. 32 alin. D(E, precu%
-i liti'iile privind re&u<ul ne=u:ti&icat al e%iterii ace:tor acte :unt de co%peten;a :ec;iei de
contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a tribunalului. Hotr9rea pronun;at de tribunal poate &i
atacat cu recur: la :ec;ia de contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a cur;ii de apel.?
!R1. 2000
!lineatul D)E al articolului 38 din Le'ea nr. 184*2001 privind or'ani<area -i e.ercitarea
pro&e:iei de arAitect, republicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. ((1 din 23
au'u:t 2004, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, :e %odi&ic -i va avea ur%torul
cuprin::
?D)E 6%potriva Aotr9rii Co%i:iei na;ionale de di:ciplin, prin care :@a aplicat o :anc;iune
di:ciplinar prev<ut la alin. D2E, :e poate &or%ula conte:ta;ie la in:tan;a =udectorea:c de
contencio: ad%ini:trativ co%petent, +n ter%en de 30 de <ile de la data co%unicrii
Aotr9rii.?
!R1. 0J
!rticolele 3B -i )0 din Le'ea nr. ()*2012 pentru punerea +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010
privind Codul de procedur civil, publicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. 3)G
din 30 %ai 2012, cu %odi&icrile ulterioare, :e abro'.
!R1. J
!lineatul D1E al articolului 20 din titlul 200 ?Re'i%ul :tabilirii -i pl;ii de:p'ubirilor a&erente
i%obilelor preluate +n %od abu<iv? din Le'ea nr. 24(*200G privind re&or%a +n do%eniile
propriet;ii -i =u:ti;iei, precu% -i unele %:uri adiacente, publicat +n /onitorul O&icial al
7
Ro%9niei, 4artea 0, nr. )G3 din 22 iulie 200G, cu %odi&icrile -i co%pletrile ulterioare, :e
%odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. 20
D1E Co%peten;a de :olu;ionare a ac;iunii +n contencio: ad%ini:trativ av9nd ca obiect
conte:tarea deci<iei adoptate de ctre Co%i:ia Central pentru Ftabilirea e:p'ubirilor
:au, dup ca<, re&u<ul ace:teia de a e%ite deci<ia revine :ec;iei de contencio: ad%ini:trativ
-i &i:cal a tribunalului +n a crui ra< teritorial do%icilia< recla%antul. ac recla%antul
do%icilia< +n :trintate, cererea :e adre:ea< in:tan;ei re-edin;ei :ale din ;ar :au, dup
ca<, in:tan;ei do%iciliului repre<entantului ace:tuia din Ro%9nia, iar dac nu are nici
re-edin; +n Ro%9nia -i nici repre<entant cu do%iciliul +n Ro%9nia, cererea :e adre:ea<
Fec;iei de contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal a 1ribunalului 5ucure-ti.?
C!401OL$L 00
i:po<i;ii privind pre'tirea punerii +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de
procedur civil
FEC"0$NE! 1
i:po<i;ii de punere +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil
!R1. J0
6n aplicarea di:po<i;iilor art. 13 alin. D2E din Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur
civil, republicat, +n ca<ul in:tan;elor =udectore-ti -i parcAetelor, +n recur:, cererile -i
conclu<iile pot &i &or%ulate -i :u:;inute de ctre pre-edintele in:tan;ei :au de ctre
conductorul parcAetului, de ctre con:ilierul =uridic ori de ctre =udectorul :au procurorul
de:e%nat, +n ace:t :cop, de pre-edintele in:tan;ei ori de conductorul parcAetului.
FEC"0$NE! a 2@a
/:uri tran<itorii pentru punerea +n aplicare a Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de
procedur civil
!R1. J00
D1E i:po<i;iile Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil, republicat, privind
cercetarea proce:ului -i, dup ca<, de<baterea &ondului +n ca%era de con:iliu :e aplic
proce:elor pornite +ncep9nd cu data de 1 ianuarie 201).
D2E 6n proce:ele pornite +ncep9nd cu data intrrii +n vi'oare a pre<entei le'i -i p9n la data
de 31 dece%brie 201G, cercetarea proce:ului -i, dup ca<, de<baterea &ondului :e
de:&-oar +n -edin; public, dac le'ea nu prevede alt&el.
!R1. J000
i:po<i;iile Le'ii nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil, republicat, privitoare la
pre'tirea do:arului de apel :au, dup ca<, de recur: de ctre in:tan;a a crei Aotr9re :e
atac :e aplic +n proce:ele pornite +ncep9nd cu data de 1 ianuarie 201). 6n proce:ele
pornite +ncep9nd cu data intrrii +n vi'oare a pre<entei le'i -i p9n la data de 31 dece%brie
201G :e aplic di:po<i;iile art. J02 @ J200.
!R1. J02
D1E !pelul -i, c9nd e:te ca<ul, %otivele de apel :e depun la in:tan;a a crei Aotr9re :e
atac.
D2E i:po<i;iile art. 1BG din Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil,
republicat, :unt aplicabile +n %od core:pun<tor.
D3E 4re-edintele in:tan;ei :au per:oana de:e%nat de ace:ta va +nainta in:tan;ei de apel
do:arul, +%preun cu apelurile &cute, nu%ai dup +%plinirea ter%enului de apel pentru toate
pr;ile.
D4E ac :@au &or%ulat at9t apel, c9t -i cereri potrivit art. 442 @ 444 din Le'ea nr. 134*2010
privind Codul de procedur civil, republicat, do:arul nu va &i tri%i: in:tan;ei de apel dec9t
dup +%plinirea ter%enului de apel privind Aotr9rile date a:upra ace:tor din ur% cereri.
!R1. J2
8
D1E 4re-edintele in:tan;ei de apel :au per:oana de:e%nat de ace:ta, +ndat ce pri%e-te
do:arul, va lua, prin re<olu;ie, %:uri +n vederea reparti<rii aleatorii la un co%plet de
=udecat.
D2E 6n ca<ul +n care cererea de apel nu +ndepline-te condi;iile prev<ute de le'e, co%pletul
cruia i :@a reparti<at do:arul va :tabili lip:urile cererii de apel -i +i va co%unica, +n :cri:,
apelantului c are obli'a;ia de a co%pleta :au %odi&ica cererea. Co%pletarea :au
%odi&icarea cererii :e va &ace +n ter%en de cel %ult 10 <ile de la data co%unicrii.
D3E up pri%irea do:arului :au, c9nd e:te ca<ul, dup re'ulari<area cererii de apel
potrivit alin. D2E, co%pletul va di:pune co%unicarea cererii de apel, precu% -i a %otivelor de
apel inti%atului, +%preun cu copiile certi&icate de pe +n:cri:urile alturate -i care nu au &o:t
+n&;i-ate la pri%a in:tan;, pun9ndu@i@:e +n vedere obli'a;ia de a depune la do:ar
+nt9%pinare +n ter%en de cel %ult 1G <ile de la data co%unicrii.
D4E 6nt9%pinarea depu: :e co%unic apelantului de +ndat, pun9ndu@i@:e +n vedere
obli'a;ia de a depune la do:ar r:pun:ul la +nt9%pinare +n ter%en de cel %ult 10 <ile de la
data co%unicrii. 0nti%atul va lua cuno-tin; de r:pun:ul la +nt9%pinare din do:arul cau<ei.
DGE ac :@au &or%ulat at9t apel, c9t -i cereri potrivit art. 442 @ 444 din Le'ea nr. 134*2010
privind Codul de procedur civil, republicat, di:po<i;iile alin. D3E -i D4E :e aplic +n %od
core:pun<tor.
D)E 6n ter%en de 3 <ile de la data depunerii r:pun:ului la +nt9%pinare, =udectorul &i.ea<
prin re<olu;ie pri%ul ter%en de =udecat, care va &i de cel %ult )0 de <ile de la data re<olu;iei,
di:pun9nd citarea pr;ilor.
D(E 6n ca<ul +n care inti%atul nu a depu: +nt9%pinare +n ter%enul prev<ut la alin. D3E :au,
dup ca<, apelantul nu a co%unicat r:pun: la +nt9%pinare +n ter%enul prev<ut la alin. D4E,
la data e.pirrii ter%enului core:pun<tor, =udectorul &i.ea< prin re<olu;ie pri%ul ter%en de
=udecat, care va &i de cel %ult )0 de <ile de la data re<olu;iei, di:pun9nd citarea pr;ilor.
D8E i:po<i;iile art. 201 alin. DGE -i D)E din Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur
civil, republicat, :e aplic +n %od core:pun<tor.
DBE i:po<i;iile art. 4(G alin. D3E din Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil,
republicat, r%9n aplicabile.
!R1. J20
D1E !pelul incident -i apelul provocat :e depun de ctre inti%at odat cu +nt9%pinarea la
apelul principal, &iind aplicabile prevederile art. J2 alin. D4E.
D2E !pelul provocat :e co%unic -i inti%atului din ace:t apel, prev<ut la art. 4(3 din
Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil, republicat, ace:ta &iind dator :
depun +nt9%pinare +n ter%enul prev<ut la art. J2 alin. D4E, care :e aplic +n %od
core:pun<tor. Cel care a e.ercitat apelul provocat va lua cuno-tin; de +nt9%pinare de la
do:arul cau<ei.
!R1. J200
D1E Recur:ul -i, dac e:te ca<ul, %otivele de ca:are :e depun la in:tan;a a crei Aotr9re
:e atac, +n condi;iile prev<ute la art. 83 alin. D3E -i art. 84 din Le'ea nr. 134*2010 privind
Codul de procedur civil, republicat.
D2E C9nd recur:ul e:te de co%peten;a 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, pre-edintele
in:tan;ei :au pre-edintele de :ec;ie ori, dup ca<, per:oana de:e%nat de ace-tia, pri%ind
do:arul de la in:tan;a a crei Aotr9re :e atac, va lua, prin re<olu;ie, %:uri pentru
:tabilirea aleatorie a unui co%plet &or%at din 3 =udectori, care va pre'ti do:arul de recur:
-i va decide a:upra ad%i:ibilit;ii +n principiu a recur:ului. i:po<i;iile art. 4(G alin. D3E din
Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil, republicat, :unt aplicabile.
D3E i:po<i;iile art. J02 alin. D2E @ D4E -i ale art. J2 alin. D2E @ DGE :e aplic +n %od
core:pun<tor. 1er%enul prev<ut la art. J2 alin. D3E :e dublea< +n ca<ul recur:ului.
6nt9%pinarea trebuie redactat -i :e%nat de avocatul :au con:ilierul =uridic al inti%atului, iar
r:pun:ul la +nt9%pinare de avocatul :au con:ilierul =uridic al recurentului.
D4E 4revederile art. J20 :e aplic +n %od core:pun<tor.
!R1. J2000
D1E i:po<i;iile art. 483 alin. D2E din Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil,
republicat, :e aplic proce:elor pornite +ncep9nd cu data de 1 ianuarie 201).
9
D2E 6n proce:ele pornite +ncep9nd cu data intrrii +n vi'oare a pre<entei le'i -i p9n la data
de 31 dece%brie 201G nu :unt :upu:e recur:ului Aotr9rile pronun;ate +n cererile prev<ute
la art. B4 pct. 1 lit. aE @ iE din Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil,
republicat, +n cele privind navi'a;ia civil -i activitatea +n porturi, con&lictele de %unc -i de
a:i'urri :ociale, +n %aterie de e.propriere, +n cererile privind repararea pre=udiciilor cau<ate
prin erori =udiciare, precu% -i +n alte cereri evaluabile +n bani +n valoare de p9n la 1.000.000
lei inclu:iv. e a:e%enea, +n ace:te proce:e nu :unt :upu:e recur:ului Aotr9rile date de
in:tan;ele de apel +n ca<urile +n care le'ea prevede c Aotr9rile de pri% in:tan; :unt
:upu:e nu%ai apelului.
!R1. J0J
D1E i:po<i;iile art. G20 alin. D)E din Le'ea nr. 134*2010 privind Codul de procedur civil,
republicat, :e aplic :e:i<rilor &or%ulate +n proce:ele pornite +ncep9nd cu data de 1
ianuarie 201).
D2E Fe:i<rile +n vederea pronun;rii unei Aotr9ri prealabile pentru de<le'area unor
cAe:tiuni de drept, &or%ulate +n proce:ele pornite +ncep9nd cu data intrrii +n vi'oare a
pre<entei le'i -i p9n la data de 31 dece%brie 201G, :e =udec de un co%plet &or%at din
pre-edintele :ec;iei core:pun<toare a 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au de un =udector
de:e%nat de ace:ta -i 8 =udectori din cadrul :ec;iei re:pective. 4re-edintele :ec;iei :au, +n
ca< de i%po:ibilitate, =udectorul de:e%nat de ace:ta e:te pre-edintele de co%plet -i va lua
%:urile nece:are pentru de:e%narea aleatorie a =udectorilor.
FEC"0$NE! a 3@a
/odi&icarea unor acte nor%ative +n %ateria con&lictelor de %unc -i +n %aterie de a:i'urri
:ociale
!R1. JJ
!lineatul D1E al articolului 2)B din Le'ea nr. G3*2003 @ Codul %uncii, republicat +n
/onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0, nr. 34G din 18 %ai 2011, cu %odi&icrile -i
co%pletrile ulterioare, :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. 2)B
D1E >udecarea con&lictelor de %unc e:te de co%peten;a in:tan;elor =udectore-ti, :tabilite
potrivit le'ii.?
!R1. JJ0
Le'ea dialo'ului :ocial nr. )2*2011, republicat +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0,
nr. )2G din 31 au'u:t 2012, :e %odi&ic dup cu% ur%ea<:
1. !rticolul 208 :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. 208
Con&lictele individuale de %unc :e :olu;ionea< +n pri% in:tan; de ctre tribunal.?
2. !rticolul 20B :e abro'.
3. !rticolul 210 :e %odi&ic -i va avea ur%torul cuprin::
?!R1. 210
Cererile re&eritoare la :olu;ionarea con&lictelor individuale de %unc :e adre:ea<
tribunalului +n a crui circu%:crip;ie +-i are do%iciliul :au locul de %unc recla%antul.?
!R1. JJ00
D1E 4entru per:onalul au.iliar de :pecialitate din cadrul in:tan;elor =udectore-ti -i al
parcAetelor ale crui pen:ii de :erviciu au &o:t recalculate potrivit Le'ii nr. 11B*2010 privind
:tabilirea unor %:uri +n do%eniul pen:iilor, :u%ele +nca:ate +n te%eiul unor Aotr9ri
=udectore-ti de acordare a pen:iilor de :erviciu +n cuantu%ul anterior Le'ii nr. 11B*2010,
de:&iin;ate +n cile de atac, nu :e %ai recuperea<.
D2E Fu%ele de=a recuperate p9n la data intrrii +n vi'oare a pre<entei le'i nu :e re:tituie.
C!401OL$L 000
i:po<i;ii tran<itorii -i &inale
!R1. JJ000
10
D1E 4roce:ele +n pri% in:tan;, precu% -i cile de atac +n %ateria contencio:ului
ad%ini:trativ -i &i:cal, +n cur: de =udecat la data :cAi%brii, potrivit di:po<i;iilor pre<entei
le'i, a co%peten;ei in:tan;elor le'al +nve:tite :e =udec de in:tan;ele devenite co%petente
potrivit pre<entei le'i.
D2E Recur:urile a&late pe rolul 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie @ Fec;ia de contencio:
ad%ini:trativ -i &i:cal la data intrrii +n vi'oare a pre<entei le'i -i care, potrivit pre<entei le'i,
:unt de co%peten;a cur;ilor de apel :e tri%it la cur;ile de apel.
D3E 4roce:ele +n cur: de =udecat +n pri% in:tan; +n %ateria contencio:ului ad%ini:trativ
-i &i:cal a&late la data intrrii +n vi'oare a pre<entei le'i pe rolul cur;ilor de apel -i care, potrivit
pre<entei le'i, :unt de co%peten;a tribunalelor :e tri%it la tribunale.
D4E 6n ca<urile prev<ute la alin. D1E @ D3E, do:arele :e tri%it, pe cale ad%ini:trativ, la
in:tan;ele devenite co%petente : le =udece.
!R1. JJ02
i:po<i;iile art. J0, ale art. JJ -i ale art. JJ0 intr +n vi'oare la data intrrii +n vi'oare a
pre<entei le'i.
!cea:t le'e a &o:t adoptat de 4arla%entul Ro%9niei, +n condi;iile art. (( alin. D2E, cu
re:pectarea prevederilor art. (G -i ale art. () alin. D1E din Con:titu;ia Ro%9niei, republicat.


Co%entariu e.tra: de pe KKK.viale..or':

1oate recur:urile +n cur: de =udecat privind liti'iile care au ca obiect drepturi di:putate cu
Fecretariatul pentru 4roble%ele Revolu;ionarilor :au Co%i:ia parla%entar a revolu;ionarilor din
dece%brie 1B8B, drepturi -i obli'a;ii %en;ionate +n eci<ii ale Co%i:iei Fuperioare pentru per:oane cu
Aandicap, drepturi privitoare la acordarea*redob9ndirea*renun;area la cet;enia ro%9n, deci<iile
Co%i:iei Na;ionale de i:ciplin a arAitec;ilor, actele ad%ini:trative pure :au a:i%ilate ale Co%i:iei
Centrale pentru Ftabilirea e:p'ubirilor :e tri%it de la 6CC> la Cur;ile de !pel Dart.JJ000 alin.2 din
Le'ea nr.2*2013E. o:arele de recur: +n %aterie &i:cal nu :e tri%it, deoarece art. JJ000 nu &ace
tri%itere la alte do:are dec9t cele indicate +n le'ea nr. 2*2013.
1oate &ondurile din %ateria contencio:ului ad%ini:trativ -i &i:cal a&late +n cur: de =udecat la Cur;ile de
apel :e tri%it la 1ribunale, dac :unt +n pre<ent de co%peten;a tribunalelor. Dart.JJ000 alin. 3 din Le'ea
nr. 2*2013E.
o:arele :e tri%it pe cale ad%ini:trativ la in:tan;ele co%petente : le =udece, &r a &i nece:ar
+ncAeiere de de<+nve:tire propriu@<i:, ci o +ncAeiere de :coatere de pe rol. Dart.JJ000 alin. 4E.
%lte mo#ificari& O'( nr. 4/2013

101L$L 4REL0/0N!R
Domeniul de reglementare al Codului de procedur civil i principiile fundamentale
ale procesului civil

C!401OL$L 0
Domeniul de reglementare al Codului de procedur civil

!R1. 1
Obiectul i scopul Codului de procedur civil
D1E Codul de procedur civil, denu%it +n continuare codul, :tabile-te re'ulile de
co%peten; -i de =udecare a cau<elor civile, precu% -i cele de e.ecutare a Aotr9rilor
in:tan;elor -i a altor titluri e.ecutorii, +n :copul +n&ptuirii =u:ti;iei +n %aterie civil.
D2E 6n +n&ptuirea =u:ti;iei, in:tan;ele =udectore-ti +ndepline:c un :erviciu de intere: public,
a:i'ur9nd re:pectarea ordinii de drept, a libert;ilor &unda%entale, a drepturilor -i intere:elor
le'iti%e ale per:oanelor &i<ice -i per:oanelor =uridice, aplicarea le'ii -i 'arantarea
:upre%a;iei ace:teia.

!R1. 2
Aplicabilitatea general a Codului de procedur civil
11
D1E i:po<i;iile pre<entului cod con:tituie procedura de drept co%un +n %aterie civil.
reptul co%un +n %aterie de procedur civil
D2E e a:e%enea, di:po<i;iile pre<entului cod :e aplic -i +n alte %aterii, +n %:ura +n care
le'ile care le re'le%entea< nu cuprind di:po<i;ii contrare. 7iecare %aterie poate avea
di:po<i;iile :ale de procedur :peciale Dad%ini:trativ, &i:cal, %uncii etcE, iar dac nu e.i:t
nor%e :peciale +n acea %aterie, atunci :e aplica procedura civil.

!R1. 3
Aplicarea prioritar a tratatelor internaionale privitoare la drepturile omului
D1E 6n %ateriile re'le%entate de pre<entul cod, di:po<i;iile privind drepturile -i libert;ile
per:oanelor vor &i interpretate -i aplicate +n concordan; cu Con:titu;ia , eclara;ia
$niver:al a repturilor O%ului, cu pactele -i cu celelalte tratate la care Ro%9nia e:te parte.
0nterpretarea -i aplicarea +n concordan; cu ace:te docu%ente +n:ea%n crearea unei
priorit;i le'ale la aplicarea eclara;iei $niver:ale, a pactelor, a Conven;iei Europene a
repturilor O%ului -i a =uri:pruden;ei CEO, raportat la nor%ele interne.
D2E ac e.i:t neconcordan;e +ntre pactele -i tratatele privitoare la drepturile
&unda%entale ale o%ului, la care Ro%9nia e:te parte, -i pre<entul cod, au prioritate
re'le%entrile interna;ionale, cu e.cep;ia ca<ului +n care pre<entul cod con;ine di:po<i;ii %ai
&avorabile. Ftandardul aplicabil e:te cel o&erit de in:tru%entele interna;ionale c9nd e:te %ai
&avorabil.
!R1. 4
Aplicarea prioritar a dreptului Uniunii Europene
6n %ateriile re'le%entate de pre<entul cod, nor%ele obli'atorii ale dreptului $niunii
Europene :e aplic +n %od prioritar, indi&erent de calitatea :au de :tatutul pr;ilor. Nor%ele
$E -i =uri:pruden;a C>$E :unt prioritare &a; de nor%ele interne. Nor%ele aplicabile direct
cele %ai i%portante :unt cele prev<ute de Re'ula%entele co%unitare. irectivele nu :e
aplic direct c9nd :unt invocate +ntre particulari.

C!401OL$L 00
Principiile fundamentale ale procesului civil

!R1. G
ndatoriri privind primirea i soluionarea cererilor
D1E >udectorii au +ndatorirea : pri%ea:c -i : :olu;ione<e orice cerere de co%peten;a
in:tan;elor =udectore-ti, potrivit le'ii.
D2E Niciun =udector nu poate re&u<a : =udece pe %otiv c le'ea nu prevede, e:te neclar
:au inco%plet. 2ecAiul cod +l acu<a de dene'are de dreptate +n ace:t ca<.
D3E 6n ca<ul +n care o pricin nu poate &i :olu;ionat nici +n ba<a le'ii, nici a u<an;elor, iar +n
lip:a ace:tora din ur%, nici +n ba<a di:po<i;iilor le'ale privitoare la :itua;ii a:e%ntoare, ea
va trebui =udecat +n ba<a principiilor 'enerale ale dreptului, av9nd +n vedere toate
circu%:tan;ele ace:teia -i ;in9nd :ea%a de cerin;ele ecAit;ii. Funt %en;ionate a:t&el indirect
i<voare ale dreptului: le'ea, u<an;ele, di:po<i;ii le'ale privitoare la :itua;ii a:e%ntoare,
principii 'enerale de drept.
D4E E:te inter<i: =udectorului : :tabilea:c di:po<i;ii 'eneral obli'atorii prin Aotr9rile pe
care le pronun; +n cau<ele ce +i :unt :upu:e =udec;ii. Hotr9rea are e&ecte doar +ntre par;i
Dinter parte:E, nu e obli'atorie pentru ter;i, :pre deo:ebire de le'e.
!R1. )
Dreptul la un proces ec!itabil" #n termen optim i previ$ibil
D1E Orice per:oan are dreptul la =udecarea cau<ei :ale +n %od ecAitabil, +n ter%en opti%
-i previ<ibil, de ctre o in:tan; independent, i%par;ial -i :tabilit de le'e. 6n ace:t :cop,
in:tan;a e:te datoare : di:pun toate %:urile per%i:e de le'e -i : a:i'ure de:&-urarea
cu celeritate a =udec;ii. Fe preiau di:po<i;ii ale art. ) din CEO -i din =uri:pruden;a CEO.
D2E i:po<i;iile alin. D1E :e aplic +n %od core:pun<tor -i +n &a<a e.ecutrii :ilite.
12
!R1. (
%egalitatea
D1E 4roce:ul civil :e de:&-oar +n con&or%itate cu di:po<i;iile le'ii.
D2E >udectorul are +ndatorirea de a a:i'ura re:pectarea di:po<i;iilor le'ii privind reali<area
drepturilor -i +ndeplinirea obli'a;iilor pr;ilor din proce:.
!R1. 8
Egalitatea
6n proce:ul civil pr;ilor le e:te 'arantat e.ercitarea drepturilor proce:uale, +n %od e'al -i
&r di:cri%inri.
!R1. B
Dreptul de dispo$iie al prilor
D1E 4roce:ul civil poate &i pornit la cererea celui intere:at :au, +n ca<urile anu%e prev<ute
de le'e, la cererea altei per:oane, or'ani<a;ii ori a unei autorit;i :au in:titu;ii publice ori de
intere: public. 4a: dLinteret, pa: dLaction, ada'iul &rance< +-i %entine aplicabilitatea: cine are
intere:, va depune cererea. 0ntere:ul e:te o condi;ie de e.ercitare a ac;iunii civile.
D2E Obiectul -i li%itele proce:ului :unt :tabilite prin cererile -i aprrile pr;ilor. Cererea -i
aprrile pr;ilor de&ine:c cadrul proce:ual +n li%itele crora :e va reali<a =udecata Dpr;i,
obiect, cau<aI cau:a petenti: cau<a cererii de cAe%are +n =udecatI cau:a debendi: cau<a
dreptului :ubiectivE
D3E 6n condi;iile le'ii, partea poate, dup ca<, renun;a la =udecarea cererii de cAe%are +n
=udecat :au la +n:u-i dreptul pretin:, poate recunoa-te preten;iile pr;ii adver:e, :e poate
+nvoi cu acea:ta pentru a pune capt, +n tot :au +n parte, proce:ului, poate renun;a la
e.ercitarea cilor de atac ori la e.ecutarea unei Aotr9ri. e a:e%enea, partea poate
di:pune de drepturile :ale +n orice alt %od per%i: de le'e. Fe con:acr dreptul de di:po<i;ie
proce:ual al pr;ii cu privire la cererea :au dreptul :u.
!R1. 10
Obligaiile prilor #n desfurarea procesului
D1E 4r;ile au obli'a;ia : +ndeplinea:c actele de procedur +n condi;iile, ordinea -i
ter%enele :tabilite de le'e :au de =udector, : +-i probe<e preten;iile -i aprrile, :
contribuie la de:&-urarea &r +nt9r<iere a proce:ului, ur%rind, tot a:t&el, &inali<area
ace:tuia. Nere:pectarea ace:tei obli'a;ii poate &i :anc;ionat cu a%en<i =udiciare.
D2E ac o parte de;ine un %i=loc de prob, =udectorul poate, la cererea celeilalte pr;i
:au din o&iciu, : di:pun +n&;i-area ace:tuia, :ub :anc;iunea pl;ii unei a%en<i =udiciare.
/i=loc de con:tr9n'ere la +nde%9n pr;ii :au =udectorului pentru a ob;ine probe la do:ar.
!R1. 11
Obligaiile terilor #n desfurarea procesului
Orice per:oan e:te obli'at, +n condi;iile le'ii, : :pri=ine reali<area =u:ti;iei. Cel care, &r
%otiv le'iti%, :e :u:tra'e de la +ndeplinirea ace:tei obli'a;ii poate &i con:tr9n: : o e.ecute
:ub :anc;iunea pl;ii unei a%en<i =udiciare -i, dac e:te ca<ul, a unor daune@intere:e.
MFpri=inirea reali<rii =u:ti;ieiN e:te un concept &oarte lar', per%ite =udectorului : con:tr9n'
ter;ii, +n orice circu%:tan; concret, : :pri=ine ad%ini:trarea dove<ilor pentru a&larea
adevrului =udiciar.
!R1. 12
Buna&credin
D1E repturile proce:uale trebuie e.ercitate cu bun@credin; , potrivit :copului +n vederea
cruia au &o:t recuno:cute de le'e -i &r a :e +nclca drepturile proce:uale ale altei pr;i.
repturile proce:uale :e e.ercit cu re:pectarea a trei condi;ii: dou condi;ii po<itive Dbun@
credin; -i potrivit ra;iunii le'ale pentru care au &o:t recuno:cuteE -i o condi;ie ne'ativ Da nu
:e +nclca drepturile altei pr;iE, e.pre:ie a :inta'%ei Mne%ine% laedereN.
D2E 4artea care +-i e.ercit drepturile proce:uale +n %od abu<iv r:punde pentru
pre=udiciile %ateriale -i %orale cau<ate. Ea va putea &i obli'at, potrivit le'ii, -i la plata unei
a%en<i =udiciare. ! &i abu<iv poate +n:e%na a +nclca condi;ie ne'ativ de %ai :u:, adic a
13
+nclca drepturile proce:uale ale altora. Nu :e de&ine-te e.act ter%enul, dar poate +n:e%na
dep-irea li%itelor :tabilite la alin.1.
D3E e a:e%enea, partea care nu +-i +ndepline-te cu bun@credin; obli'a;iile proce:uale
r:punde potrivit alin. D2E.
!R1. 13
Dreptul la aprare
D1E reptul la aprare e:te 'arantat.
D2E 4r;ile au dreptul, +n tot cur:ul proce:ului, de a &i repre<entate :au, dup ca<, a:i:tate
+n condi;iile le'ii. 6n recur:, cererile -i conclu<iile pr;ilor nu pot &i &or%ulate -i :u:;inute dec9t
prin avocat :au, dup ca<, con:ilier =uridic, cu e.cep;ia :itua;iei +n care partea :au
%andatarul ace:teia, :o; ori rud p9n la 'radul al doilea inclu:iv, e:te licen;iat +n drept.
D3E 4r;ilor li :e a:i'ur po:ibilitatea de a participa la toate &a<ele de de:&-urare a
proce:ului. Ele pot : ia cuno-tin; de cuprin:ul do:arului, : propun probe, : +-i &ac
aprri, : +-i pre<inte :u:;inerile +n :cri: -i oral -i : e.ercite cile le'ale de atac, cu
re:pectarea condi;iilor prev<ute de le'e.
D4E 0n:tan;a poate di:pune +n&;i-area +n per:oan a pr;ilor, cAiar atunci c9nd ace:tea
:unt repre<entate. Garantarea dreptului de aprare e:te li%itat cu privire la repre<entare,
cererile -i conclu<iile put9nd &i &or%ulate doar de avocat*con:ilier*licen;iat +n drept, +n recur:,
ca o :ubliniere a caracterului :peciali<at al %ateriei -i al i%portan;ei :olu;iei pentru parte,
+ntruc9t dup recur:, Aotr9rea e:te irevocabil.
!R1. 14
Contradictorialitatea
D1E 0n:tan;a nu poate Aotr+ a:upra unei cereri dec9t dup citarea :au +n&;i-area pr;ilor,
dac le'ea nu prevede alt&el.
D2E 4r;ile trebuie : +-i &ac cuno:cute reciproc -i +n ti%p util, direct :au prin inter%ediul
in:tan;ei, dup ca<, %otivele de &apt -i de drept pe care +-i +nte%eia< preten;iile -i aprrile,
precu% -i %i=loacele de prob de care +n;ele' : :e &olo:ea:c, a:t&el +nc9t &iecare dintre ele
: +-i poat or'ani<a aprarea.
D3E 4r;ile au obli'a;ia de a e.pune :itua;ia de &apt la care :e re&er preten;iile -i aprrile
lor +n %od corect -i co%plet, &r a denatura :au o%ite &aptele care le :unt cuno:cute. 4r;ile
au obli'a;ia de a e.pune un punct de vedere propriu &a; de a&ir%a;iile pr;ii adver:e cu
privire la +%pre=urri de &apt relevante +n cau<.
D4E 4r;ile au dreptul de a di:cuta -i ar'u%enta orice cAe:tiune de &apt :au de drept
invocat +n cur:ul proce:ului de ctre orice participant la proce:, inclu:iv de ctre in:tan;
din o&iciu.
DGE 0n:tan;a e:te obli'at, +n orice proce:, : :upun di:cu;iei pr;ilor toate cererile,
e.cep;iile -i +%pre=urrile de &apt :au de drept invocate.
D)E 0n:tan;a +-i va +nte%eia Aotr9rea nu%ai pe %otive de &apt -i de drept, pe e.plica;ii :au
pe %i=loace de prob care au &o:t :upu:e, +n prealabil, de<baterii contradictorii.
!R1. 1G
Oralitatea
4roce:ele :e de<bat oral, cu e.cep;ia ca<ului +n care le'ea di:pune alt&el :au c9nd pr;ile
:olicit e.pre: in:tan;ei ca =udecata : :e &ac nu%ai pe ba<a actelor depu:e la do:ar.
4roce:ul nu :e de<bate oral, dac pr;ile cer e.pre: ca =udecata : :e reali<e<e pe ba<a
actelor din do:ar.
!R1. 1)
'emi(locirea
4robele :e ad%ini:trea< de ctre in:tan;a care =udec proce:ul, cu e.cep;ia ca<urilor +n
care le'ea :tabile-te alt&el.
!R1. 1(
Publicitatea
Oedin;ele de =udecat :unt publice, +n a&ar de ca<urile prev<ute de le'e.
!R1. 18
14
%imba desfurrii procesului
D1E 4roce:ul civil :e de:&-oar +n li%ba ro%9n.
D2E Cet;enii ro%9ni apar;in9nd %inorit;ilor na;ionale au dreptul : :e e.pri%e +n li%ba
%atern +n &a;a in:tan;elor de =udecat, +n condi;iile le'ii.
D3E Cet;enii :trini -i apatri<ii care nu +n;ele' :au nu vorbe:c li%ba ro%9n au dreptul de
a lua cuno-tin; de toate actele -i lucrrile do:arului, de a vorbi +n in:tan; -i de a pune
conclu<ii, prin traductor autori<at, dac le'ea nu prevede alt&el.
D4E Cererile -i actele procedurale :e +ntoc%e:c nu%ai +n li%ba ro%9n.
!R1. 1B
Continuitatea
>udectorul +nve:tit cu :olu;ionarea cau<ei nu poate &i +nlocuit pe durata proce:ului dec9t
pentru %otive te%einice, +n condi;iile le'ii. /otive te%einice pot &i %utarea =udectorului la
alt in:tan;, pro%ovarea, ie-irea ace:tuia din :i:te%, :u:pendarea, boala, dele'area,
deta-area la alt in:tan;, concediile prev<ute de re'ula%ente.
!R1. 20
)espectarea principiilor fundamentale
>udectorul are +ndatorirea : a:i'ure re:pectarea -i : re:pecte el +n:u-i principiile
&unda%entale ale proce:ului civil, :ub :anc;iunile prev<ute de le'e.
!R1. 21
ncercarea de #mpcare a prilor
D1E >udectorul va reco%anda pr;ilor :olu;ionarea a%iabil a liti'iului prin %ediere ,
potrivit le'ii :peciale.
D2E 6n tot cur:ul proce:ului, =udectorul va +ncerca +%pcarea pr;ilor, d9ndu@le
+ndru%rile nece:are, potrivit le'ii.
!R1. 22
)olul (udectorului #n aflarea adevrului
D1E >udectorul :olu;ionea< liti'iul con&or% re'ulilor de drept care +i :unt aplicabile.
D2E >udectorul are +ndatorirea : :truie, prin toate %i=loacele le'ale, pentru a preveni
orice 're-eal privind a&larea adevrului +n cau<, pe ba<a :tabilirii &aptelor -i prin aplicarea
corect a le'ii, +n :copul pronun;rii unei Aotr9ri te%einice -i le'ale. 6n ace:t :cop, cu privire
la :itua;ia de &apt -i %otivarea +n drept pe care pr;ile le invoc, =udectorul e:te +n drept :
le cear : pre<inte e.plica;ii, oral :au +n :cri:, : pun +n de<baterea ace:tora orice
+%pre=urri de &apt :au de drept, cAiar dac nu :unt %en;ionate +n cerere :au +n +nt9%pinare,
: di:pun ad%ini:trarea probelor pe care le con:ider nece:are, precu% -i alte %:uri
prev<ute de le'e, cAiar dac pr;ile :e +%potrive:c. Rolul activ al =udectorului e:te
con:acrat pe deplin.
D3E >udectorul poate di:pune introducerea +n cau< a altor per:oane, +n condi;iile le'ii.
4er:oanele a:t&el introdu:e +n cau< vor avea po:ibilitatea, dup ca<, de a renun;a la
=udecat :au la dreptul pretin:, de a acAie:a la preten;iile recla%antului ori de a pune capt
proce:ului printr@o tran<ac;ie.
D4E >udectorul d :au re:tabile-te cali&icarea =uridic a actelor -i &aptelor dedu:e
=udec;ii, cAiar dac pr;ile le@au dat o alt denu%ire. 6n ace:t ca< =udectorul e:te obli'at :
pun +n di:cu;ia pr;ilor cali&icarea =uridic e.act .
DGE Cu toate ace:tea, =udectorul nu poate :cAi%ba denu%irea :au te%eiul =uridic +n ca<ul
+n care pr;ile, +n virtutea unui acord e.pre: privind drepturi de care, potrivit le'ii, pot
di:pune, au :tabilit cali&icarea =uridic -i %otivele de drept a:upra crora au +n;ele: :
li%ite<e de<baterile, dac a:t&el nu :e +ncalc drepturile :au intere:ele le'iti%e ale altora.
D)E >udectorul trebuie : :e pronun;e a:upra a tot ceea ce :@a cerut, &r +n: a dep-i
li%itele +nve:tirii, +n a&ar de ca<urile +n care le'ea ar di:pune alt&el.
D(E Ori de c9te ori le'ea +i re<erv =udectorului puterea de apreciere :au +i cere : ;in
:ea%a de toate circu%:tan;ele cau<ei, =udectorul va ;ine :ea%a, +ntre altele, de principiile
'enerale ale dreptului, de cerin;ele ecAit;ii -i de buna@credin;.
!R1. 23
)espectul cuvenit (ustiiei
15
D1E Cei pre<en;i la -edin;a de =udecat :unt datori : %ani&e:te re:pectul cuvenit &a; de
in:tan; -i : nu tulbure buna de:&-urare a -edin;ei de =udecat.
D2E 4re-edintele ve'Aea< ca ordinea -i :ole%nitatea -edin;ei : &ie re:pectate, put9nd
lua +n ace:t :cop orice %:ur prev<ut de le'e.

C!401OL$L 000
Aplicarea legii de procedur civil

!R1. 24
%egea aplicabil proceselor noi
i:po<i;iile le'ii noi de procedur :e aplic nu%ai proce:elor -i e.ecutrilor :ilite +ncepute
dup intrarea ace:teia +n vi'oare. !c;iunile declan-ate +nainte de intrarea +n vi'oare a
ace:tui cod :unt :upu:e le'ii de procedur +n vi'oare la data ini;ierii lor.
!R1. 2G
%egea aplicabil proceselor #n curs
D1E 4roce:ele +n cur: de =udecat, precu% -i e.ecutrile :ilite +ncepute :ub le'ea vecAe
r%9n :upu:e acelei le'i.
D2E 4roce:ele +n cur: de =udecat la data :cAi%brii co%peten;ei in:tan;elor le'al +nve:tite
vor continua : &ie =udecate de acele in:tan;e, potrivit le'ii :ub care au +nceput. 6n ca< de
tri%itere :pre re=udecare, di:po<i;iile le'ale privitoare la co%peten;, +n vi'oare la data c9nd
a +nceput proce:ul, r%9n aplicabile. Re'ula e:te c =udecata*re=udecarea :e reali<ea<
dup nor%ele proce:uale aplicabile la data c9nd a +nceput proce:ul.
D3E 6n ca<ul +n care in:tan;a +nve:tit e:te de:&iin;at, do:arele :e vor tri%ite din o&iciu
in:tan;ei co%petente potrivit le'ii noi. i:po<i;iile alin. D1E r%9n aplicabile. E.cep;ia e:te c
dac :e de:&iin;ea< o in:tan;, do:arele :ale :unt preluat de in:tan;a co%petent dup
le'ea nou.
!R1. 2)
%egea aplicabil mi(loacelor de prob
D1E Le'ea care 'uvernea< condi;iile de ad%i:ibilitate -i puterea doveditoare a probelor
precon:tituite -i a pre<u%;iilor le'ale e:te cea +n vi'oare la data producerii ori, dup ca<, a
:v9r-irii &aptelor =uridice care &ac obiectul proba;iunii.
D2E !d%ini:trarea probelor :e &ace potrivit le'ii +n vi'oare la data ad%ini:trrii lor.
!R1. 2(
%egea aplicabil !otr*rilor
Hotr9rile r%9n :upu:e cilor de atac, %otivelor -i ter%enelor prev<ute de le'ea :ub
care a +nceput proce:ul. Fe aplic aceea-i re'ul: =udecata*re=udecarea :e reali<ea< dup
nor%ele proce:uale aplicabile la data c9nd a +nceput proce:ul, indi&erent de ciclul proce:ual
al do:arului Dapel, recur:, conte:ta;ie +n anulare, revi<uireE
!R1. 28
+eritorialitatea legii de procedur
D1E i:po<i;iile le'ii de procedur :e aplic tuturor proce:elor care :e =udec de ctre
in:tan;ele ro%9ne, :ub re<erva unor di:po<i;ii le'ale contrare.
D2E 6n ca<ul raporturilor proce:uale cu ele%ent de e.traneitate, deter%inarea le'ii de
procedur aplicabile :e &ace potrivit nor%elor cuprin:e +n cartea a 200@a.

C!R1E! 0
Dispo$iii generale

101L$L 0
Aciunea civil

!R1. 2B
'oiune
16
!c;iunea civil e:te an:a%blul %i=loacelor proce:uale prev<ute de le'e pentru protec;ia
dreptului :ubiectiv pretin: de ctre una dintre pr;i :au a unei alte :itua;ii =uridice, precu% -i
pentru a:i'urarea aprrii pr;ilor +n proce:.
!R1. 30
Cereri #n (ustiie
D1E Oricine are o preten;ie +%potriva unei alte per:oane ori ur%re-te :olu;ionarea +n
=u:ti;ie a unei :itua;ii =uridice are dreptul : &ac o cerere +naintea in:tan;ei co%petente.
D2E Cererile +n =u:ti;ie :unt principale, acce:orii, adi;ionale -i incidentale.
D3E Cererea principal e:te cererea introductiv de in:tan;. Ea poate cuprinde at9t
capete de cerere principale, c9t -i capete de cerere acce:orii.
D4E Cererile acce:orii :unt acele cereri a cror :olu;ionare depinde de :olu;ia dat unui
capt de cerere principal.
DGE Con:tituie cerere adi;ional acea cerere prin care o parte %odi&ic preten;iile :ale
anterioare.
D)E Cererile incidentale :unt cele &or%ulate +n cadrul unui proce: a&lat +n cur: de
de:&-urare.
!R1. 31
Aprri
!prrile &or%ulate +n =u:ti;ie pot &i de &ond :au procedurale.
!R1. 32
Condiii de e,ercitare a aciunii civile
D1E Orice cerere poate &i &or%ulat -i :u:;inut nu%ai dac autorul ace:teia:
aE are capacitate proce:ual, +n condi;iile le'iiI
bE are calitate proce:ualI
cE &or%ulea< o preten;ieI
dE =u:ti&ic un intere:.
D2E i:po<i;iile alin. D1E :e aplic, +n %od core:pun<tor, -i +n ca<ul aprrilor.
!R1. 33
-nteresul de a aciona
0ntere:ul trebuie : &ie deter%inat, le'iti%, per:onal, n:cut -i actual. Cu toate ace:tea,
cAiar dac intere:ul nu e:te n:cut -i actual, :e poate &or%ula o cerere cu :copul de a
preveni +nclcarea unui drept :ubiectiv a%enin;at :au pentru a pre+nt9%pina producerea unei
pa'ube i%inente -i care nu :@ar putea repara. C9nd intere:ul nu e:te n:cut -i actual,
ac;iunile introdu:e :unt preventive: a. e.i:t o a%enin;are patri%onial, i%inent a unui drept
:ubiectiv :au b. :e inten;ionea< pre+nt9%pinarea pa'ubei i%inente ce nu :@ar putea repara.
e obicei, procedurile &olo:ite :unt ur'ente Dordonan; pre-edin;ial, :ecAe:truE.
!R1. 34
)eali$area drepturilor afectate de un termen
D1E Cererea pentru predarea unui bun la +%plinirea ter%enului contractual poate &i &cut
cAiar +nainte de +%plinirea ace:tui ter%en. 0n:tan;ei trebuie : i :e :olicite -i penalit;i contra
p9r9tului pentru +nt9r<ierea predrii bunului la ter%en, +ntruc9t :i%pla %en;iune +n di:po<itiv
a obli'a;iei de a preda bunul la ter%en nu are :u&icient &or; =uridic.
D2E Fe poate, de a:e%enea, cere, +nainte de ter%en, e.ecutarea la ter%en a obli'a;iei de
+ntre;inere :au a altei pre:ta;ii periodice.
D3E 4ot &i +ncuviin;ate, +nainte de +%plinirea ter%enului, -i alte cereri pentru e.ecutarea la
ter%en a unor obli'a;ii, ori de c9te ori :e va con:tata c ace:tea pot pre+nt9%pina o pa'ub
+n:e%nat pe care recla%antul ar +ncerca@o dac ar a-tepta +%plinirea ter%enului. 2edeti -i
!rt. B03@B0(
!R1. 3G
Constatarea e,istenei sau ine,istenei unui drept
Cel care are intere: poate : cear con:tatarea e.i:ten;ei :au ine.i:ten;ei unui drept.
Cererea nu poate &i pri%it dac partea poate cere reali<area dreptului pe orice alt cale
prev<ut de le'e. !ceea-i teorie a caracterului :ub:idiar al ac;iunii in con:tatare &a; de
ac;iunea +n reali<are. !c;iunile +n con:tatare nu pot con:tata :ituatii de &apt. E.e%ple:
17
ac;iunea +n con:tatarea cotei de coproprietar, a calit;ii de con:tructor de bun credin;, a
calit;ii le'ale de titular a unui drept etc.
!R1. 3)
Calitatea procesual
Calitatea proce:ual re<ult din identitatea dintre pr;i -i :ubiectele raportului =uridic
liti'io:, a:t&el cu% ace:ta e:te dedu: =udec;ii. E.i:ten;a :au ine.i:ten;a drepturilor -i a
obli'a;iilor a&ir%ate con:tituie o cAe:tiune de &ond. 6n practic pot aprea di&icultti pe
e.cep;ia lip:ei calit;ii proce:uale active: e:te 'reu a :e di:cerne proprietarul D:ubiect al
raportului =uridic liti'io:E de partea care nu are calitatea re:pectiv, &r a proceda la o
e.a%inare a &ondului. $nirea cu &ondul a e.cep;iei era :olu;ia o&erit de vecAiul cod con&or%
art. 13( cpciv.
!R1. 3(
%egitimarea procesual a altor persoane
6n ca<urile -i condi;iile prev<ute e.clu:iv prin le'e, :e pot introduce cereri :au :e pot
&or%ula aprri -i de per:oane, or'ani<a;ii, in:titu;ii :au autorit;i, care, &r a =u:ti&ica un
intere: per:onal, ac;ionea< pentru aprarea drepturilor ori intere:elor le'iti%e ale unor
per:oane a&late +n :itua;ii :peciale :au, dup ca<, +n :copul ocrotirii unui intere: de 'rup ori
'eneral. E:te po<i;ia pe care o de;in de re'ul Or'ani<a;iile ne'uverna%entale, :indicatele,
&edera;iile etc.
!R1. 38
+ransmiterea calitii procesuale
Calitatea de parte :e poate tran:%ite le'al :au conven;ional, ca ur%are a tran:%i:iunii, +n
condi;iile le'ii, a drepturilor ori :itua;iilor =uridice dedu:e =udec;ii.
!R1. 3B
.ituaia procesual a #nstrintorului i a succesorilor si
D1E ac +n cur:ul proce:ului dreptul liti'io: e:te tran:%i: prin acte +ntre vii cu titlu
particular, =udecata va continua +ntre pr;ile ini;iale. ac +n: tran:&erul e:te &cut, +n
condi;iile le'ii, prin acte cu titlu particular pentru cau< de %oarte, =udecata va continua cu
:ucce:orul univer:al ori cu titlu univer:al al autorului, dup ca<.
D2E 6n toate ca<urile, :ucce:orul cu titlu particular e:te obli'at : intervin +n cau<, dac
are cuno-tin; de e.i:ten;a proce:ului, :au poate : &ie introdu: +n cau<, la cerere ori din
o&iciu. 6n ace:t ca<, in:tan;a va decide, dup +%pre=urri -i ;in9nd :ea%a de po<i;ia celorlalte
pr;i, dac +n:trintorul :au :ucce:orul univer:al ori cu titlu univer:al al ace:tuia va r%9ne
:au, dup ca<, va &i :co: din proce:. ac +n:trintorul :au, dup ca<, :ucce:orul univer:al
ori cu titlu univer:al al ace:tuia e:te :co: din proce:, =udecata va continua nu%ai cu
:ucce:orul cu titlu particular care va lua procedura +n :tarea +n care :e a&l la %o%entul la
care ace:ta a intervenit :au a &o:t introdu: +n cau<.
D3E Hotr9rea pronun;at contra +n:trintorului :au :ucce:orului univer:al ori cu titlu
univer:al al ace:tuia, dup ca<, va produce de drept e&ecte -i contra :ucce:orului cu titlu
particular -i va &i +ntotdeauna opo<abil ace:tuia din ur%, cu e.cep;ia ca<urilor +n care a
dob9ndit dreptul cu bun@credin; -i nu %ai poate &i evin:, potrivit le'ii, de ctre adevratul
titular. E&ectul inter parte: al Aotr9rii e:te e.tin: la un ter; de proce:: :ucce:orul cu titlu
particular, cu e.cep;ia ca<ului +n care :ucce:orul cu titlu particular a dob9ndit dreptul cu
bun@credin; -i nu %ai poate &i evin: de adevratul titular. ac buna credin;a :e pre<u%,
:itua;ia evin'erii poate dura +n ti%p.
!R1. 40
.anciunea #nclcrii condiiilor de e,ercitare a aciunii civile
D1E Cererile &cute de o per:oan care nu are capacitate proce:ual :unt nule :au, dup
ca<, e. e a:e%enea, +n ca<ul lip:ei calit;ii proce:uale :au a intere:ului, in:tan;a va
re:pin'e cererea ori aprarea &or%ulat ca &iind &cut de o per:oan :au +%potriva unei
per:oane &r calitate ori ca lip:it de intere:, dup ca<. MNulN +n:ea%n nul ab:olut, iar
ManulabilN +n:ea%n nulitate relativ: art. 1(8.
D2E 6nclcarea di:po<i;iilor pre<entului titlu poate, de a:e%enea, atra'e aplicarea -i a altor
:anc;iuni prev<ute de le'e, iar cel care a :u&erit un pre=udiciu are dreptul de a &i de:p'ubit,
potrivit dreptului co%un.
18
!R1. 41
Ca$uri de incompatibilitate absolut
D1E >udectorul care a pronun;at o +ncAeiere interlocutorie :au o Aotr9re prin care :@a
:olu;ionat cau<a nu poate =udeca aceea-i pricin +n apel, recur:, conte:ta;ie +n anulare :au
revi<uire -i nici dup tri%iterea :pre re=udecare. 6ncAeierile interlocutorii :unt cele care lea'
in:tan;a, cu% ar &i cele de re:pin'ere %otivat a unor e.cep;ii de procedur :au &ond,
+ncAeieri de +ncuviin;are probe.
D2E e a:e%enea, nu poate lua parte la =udecat cel care a &o:t %artor, e.pert, arbitru,
procuror, avocat, a:i:tent =udiciar, %a'i:trat@a:i:tent :au %ediator +n aceea-i cau<.
!R1. 42
Alte ca$uri de incompatibilitate absolut
D1E >udectorul e:te, de a:e%enea, inco%patibil de a =udeca +n ur%toarele :itua;ii:
1. c9nd -i@a e.pri%at anterior prerea cu privire la :olu;ie +n cau<a pe care a &o:t
de:e%nat : o =udece. 4unerea +n di:cu;ia pr;ilor, din o&iciu, a unor cAe:tiuni de &apt :au de
drept, potrivit art. 14 alin. D4E -i DGE, nu +l &ace pe =udector inco%patibilI rolul activ al
=udectorului nu :e poate +ntoarce +%potriva :a. i:po<i;ia :e coroborea< cu rolul
=udectorului.
2. c9nd e.i:t +%pre=urri care &ac =u:ti&icat te%erea c el, :o;ul :u, a:cenden;ii ori
de:cenden;ii lor :au a&inii lor, dup ca<, au un intere: +n le'tur cu pricina care :e =udecI
3. c9nd e:te :o;, rud :au a&in p9n la 'radul al patrulea inclu:iv cu avocatul ori
repre<entantul unei pr;i :au dac e:te c:torit cu &ratele ori cu :ora :o;ului uneia dintre
ace:te per:oaneI
4. c9nd :o;ul :au &o:tul :u :o; e:te rud ori a&in p9n la 'radul al patrulea inclu:iv cu
vreuna dintre pr;iI
G. dac el, :o;ul :au rudele lor p9n la 'radul al patrulea inclu:iv ori a&inii lor, dup ca<,
:unt pr;i +ntr@un proce: care :e =udec la in:tan;a la care una dintre pr;i e:te =udectorI
). dac +ntre el, :o;ul :u ori rudele lor p9n la 'radul al patrulea inclu:iv :au a&inii lor,
dup ca<, -i una dintre pr;i a e.i:tat un proce: penal cu cel %ult G ani +nainte de a &i
de:e%nat : =udece pricina. 6n ca<ul pl9n'erilor penale &or%ulate de pr;i +n cur:ul
proce:ului, =udectorul devine inco%patibil nu%ai +n :itua;ia punerii +n %i-care a ac;iunii
penale +%potriva :aI
(. dac e:te tutore :au curator al uneia dintre pr;iI
8. dac el, :o;ul :u, a:cenden;ii ori de:cenden;ii lor au pri%it daruri :au pro%i:iuni de
daruri ori alte avanta=e de la una dintre pr;iI
B. dac el, :o;ul :u ori una dintre rudele lor p9n la 'radul al patrulea inclu:iv :au a&inii
lor, dup ca<, :e a&l +n rela;ii de du-%nie cu una dintre pr;i, :o;ul ori rudele ace:teia p9n
la 'radul al patrulea inclu:ivI
10. dac, atunci c9nd e:te +nve:tit cu :olu;ionarea unei ci de atac, :o;ul :au o rud a :a
p9n la 'radul al patrulea inclu:iv a participat, ca =udector :au procuror, la =udecarea
aceleia-i pricini +naintea altei in:tan;eI
11. dac e:te :o; :au rud p9n la 'radul al patrulea inclu:iv :au a&in, dup ca<, cu un alt
%e%bru al co%pletului de =udecatI
12. dac :o;ul, o rud ori un a&in al :u p9n la 'radul al patrulea inclu:iv a repre<entat
:au a:i:tat partea +n aceea-i pricin +naintea altei in:tan;eI
13. atunci c9nd e.i:t alte ele%ente care na:c +n %od +nte%eiat +ndoieli cu privire la
i%par;ialitatea :a. Fe pot include :i ca<uri care prive:c eventuale con&licte de intere:e, +n
condi;iile le'ilor :peciale anticorup;ie.
D2E i:po<i;iile alin. D1E privitoare la :o; :e aplic -i +n ca<ul concubinilor. Concubina=ul e:te
o :itua;ie de &apt care trebuie dovedit de partea care o a&ir%.
!R1. 43
Abinerea
19
D1E 6nainte de pri%ul ter%en de =udecat 're&ierul de -edin; va veri&ica, pe ba<a do:arului
cau<ei, dac =udectorul ace:teia :e a&l +n vreunul dintre ca<urile de inco%patibilitate
prev<ute la art. 41 -i, c9nd e:te ca<ul, va +ntoc%i un re&erat core:pun<tor.
D2E >udectorul care -tie c e.i:t un %otiv de inco%patibilitate +n privin;a :a e:te obli'at
: :e ab;in de la =udecarea pricinii.
D3E eclara;ia de ab;inere :e &ace +n :cri: de +ndat ce =udectorul a cuno:cut e.i:ten;a
ca<ului de inco%patibilitate :au verbal +n -edin;, &iind con:e%nat +n +ncAeiere.
!R1. 44
)ecu$area
D1E >udectorul a&lat +ntr@o :itua;ie de inco%patibilitate poate &i recu<at de oricare dintre
pr;i +nainte de +nceperea oricrei de<bateri.
D2E C9nd %otivele de inco%patibilitate :@au ivit ori au &o:t cuno:cute de parte doar dup
+nceperea de<baterilor, acea:ta trebuie : :olicite recu<area de +ndat ce ace:tea +i :unt
cuno:cute.
!R1. 4G
-nvocarea incompatibilitii absolute
6n ca<urile prev<ute la art. 41, =udectorul nu poate participa la =udecat, cAiar dac nu :@
a ab;inut ori nu a &o:t recu<at. Nere'ularitatea poate &i invocat +n orice :tare a pricinii.
!R1. 4)
/udectorii care pot fi recu$ai
4ot &i recu<a;i nu%ai =udectorii care &ac parte din co%pletul de =udecat cruia pricina i@a
&o:t reparti<at pentru :olu;ionare. F@au li%itat ca<urile de recu<are, pentru prevenirea
abu<urilor +n care :e recu<a toat in:tan;a.
!R1. 4(
Cererea de recu$are0 Condiii
D1E Cererea de recu<are :e poate &ace verbal +n -edin; :au +n :cri: pentru &iecare
=udector +n parte, art9ndu@:e ca<ul de inco%patibilitate -i probele de care partea +n;ele'e
: :e &olo:ea:c.
D2E E:te inad%i:ibil cererea +n care :e invoc alte %otive dec9t cele prev<ute la art.
41 -i 42.
D3E Funt, de a:e%enea, inad%i:ibile cererea de recu<are privitoare la al;i =udectori dec9t
cei prev<u;i la art. 4), precu% -i cererea +ndreptat +%potriva aceluia-i =udector pentru
acela-i %otiv de inco%patibilitate.
D4E Nere:pectarea condi;iilor pre<entului articol atra'e inad%i:ibilitatea cererii de recu<are.
6n ace:t ca<, inad%i:ibilitatea :e con:tat cAiar de co%pletul +n &a;a cruia :@a &or%ulat
cererea de recu<are, cu participarea =udectorului recu<at. 0nad%i:ibilitatea nu ar trebui
con:tat de co%pletul recu<at, ci de co%pletul cruia i :e reparti<ea< cererea de recu<are.
!R1. 48
Abinerea (udectorului recu$at
D1E >udectorul +%potriva cruia e:te &or%ulat o cerere de recu<are poate declara c :e
ab;ine.
D2E eclara;ia de ab;inere :e :olu;ionea< cu prioritate.
D3E 6n ca< de ad%itere a declara;iei de ab;inere, cererea de recu<are, indi&erent de %otivul
ace:teia, va &i re:pin:, prin aceea-i +ncAeiere, ca r%a: &r obiect.
D4E 6n ca<ul +n care declara;ia de ab;inere :e re:pin'e, prin aceea-i +ncAeiere in:tan;a :e
va pronun;a -i a:upra cererii de recu<are.
!R1. 4B
.tarea cau$ei p*n la soluionarea cererii
D1E 49n la :olu;ionarea declara;iei de ab;inere nu :e va &ace niciun act de procedur +n
cau<.
20
D2E 7or%ularea unei cereri de recu<are nu deter%in :u:pendarea =udec;ii. Cu toate
ace:tea, pronun;area :olu;iei +n cau< nu poate avea loc dec9t dup :olu;ionarea cererii de
recu<are.
!R1. G0
Compunerea completului de (udecat
D1E !b;inerea :au recu<area :e :olu;ionea< de un alt co%plet al in:tan;ei re:pective, +n
co%punerea cruia nu poate intra =udectorul recu<at :au care a declarat c :e ab;ine.
i:po<i;iile art. 4( alin. D4E r%9n aplicabile.
D2E C9nd, din pricina ab;inerii :au recu<rii, nu :e poate alctui co%pletul de =udecat,
cererea :e =udec de in:tan;a ierarAic :uperioar.
!R1. G1
Procedura de soluionare a abinerii sau a recu$rii
D1E 0n:tan;a Aotr-te de +ndat, +n ca%era de con:iliu, &r pre<en;a pr;ilor -i
a:cult9ndu@l pe =udectorul recu<at :au care a declarat c :e ab;ine, nu%ai dac aprecia<
c e:te nece:ar. 6n acelea-i condi;ii, in:tan;a va putea a:culta -i pr;ile.
D2E 6n ca<ul +n care la acela-i ter%en :@au &or%ulat cereri de recu<are -i de ab;inere pentru
%otive di&erite, ace:tea vor &i =udecate +%preun.
D3E Nu :e ad%ite intero'atoriul ca %i=loc de dovad a %otivelor de recu<are.
D4E 6n ca<ul ad%iterii ab;inerii :au recu<rii +nte%eiate pe di:po<i;iile art. 42 alin. D1E pct.
11, in:tan;a va :tabili care dintre =udectori nu va lua parte la =udecarea pricinii.
DGE !b;inerea :au recu<area :e :olu;ionea< printr@o +ncAeiere care :e pronun; +n -edin;
public.
D)E ac ab;inerea :au, dup ca<, recu<area a &o:t ad%i:, =udectorul :e va retra'e de la
=udecarea pricinii. 6n ace:t ca<, +ncAeierea va arta +n ce %:ur actele +ndeplinite de
=udector ur%ea< : &ie p:trate.
!R1. G2
Procedura de soluionare de ctre instana superioar
D1E 0n:tan;a :uperioar +nve:tit cu =udecarea ab;inerii :au recu<rii +n :itua;ia prev<ut la
art. G0 alin. D2E va di:pune, +n ca< de ad%itere a cererii, tri%iterea pricinii la o alt in:tan; de
acela-i 'rad din circu%:crip;ia :a.
D2E ac cererea e:te re:pin:, pricina :e +napoia< in:tan;ei in&erioare.
!R1. G3
Ci de atac
D1E 6ncAeierea prin care :@a re:pin: recu<area poate &i atacat nu%ai de pr;i, odat cu
Aotr9rea prin care :@a :olu;ionat cau<a. C9nd acea:t din ur% Aotr9re e:te de&initiv,
+ncAeierea va putea &i atacat cu recur:, la in:tan;a ierarAic :uperioar, +n ter%en de G <ile
de la co%unicarea ace:tei Aotr9ri.
D2E 6ncAeierea prin care :@a +ncuviin;at :au :@a re:pin: ab;inerea, cea prin care :@a
+ncuviin;at recu<area, precu% -i +ncAeierea prin care :@a re:pin: recu<area +n ca<ul prev<ut
la art. 48 alin. D3E nu :unt :upu:e niciunei ci de atac.
D3E 6n ca<ul prev<ut la alin. D1E, dac in:tan;a de apel con:tat c recu<area a &o:t +n %od
're-it re:pin:, re&ace toate actele de procedur -i, dac aprecia< c e:te nece:ar,
dove<ile ad%ini:trate la pri%a in:tan;. C9nd in:tan;a de recur: con:tat c recu<area a &o:t
're-it re:pin:, ea va ca:a Aotr9rea, di:pun9nd tri%iterea cau<ei :pre re=udecare la
in:tan;a de apel :au, atunci c9nd calea de atac a apelului e:te :upri%at, la pri%a in:tan;.
!R1. G4
-ncompatibilitatea altor participani
i:po<i;iile pre<entului capitol :e aplic +n %od core:pun<tor -i procurorilor, %a'i:tra;ilor@
a:i:ten;i, a:i:ten;ilor =udiciari -i 're&ierilor.

C!401OL$L 00
Prile
21

!R1. GG
Enumerare
Funt pr;i recla%antul -i p9r9tul, precu% -i, +n condi;iile le'ii, ter;ele per:oane care intervin
voluntar :au &or;at +n proce:.

FEC"0$NE! 1
1olosina i e,erciiul drepturilor procedurale

!R1. G)
Capacitatea procesual de folosin
D1E 4oate &i parte +n =udecat orice per:oan care are &olo:in;a drepturilor civile.
D2E Cu toate ace:tea, pot :ta +n =udecat a:ocia;iile, :ociet;ile :au alte entit;i &r
per:onalitate =uridic, dac :unt con:tituite potrivit le'ii.
D3E Lip:a capacit;ii proce:uale de &olo:in; poate &i invocat +n orice :tare a proce:ului.
!ctele de procedur +ndeplinite de cel care nu are capacitate de &olo:in; :unt lovite de
nulitate ab:olut D1(8E
!R1. G(
Capacitatea procesual de e,erciiu
D1E Cel care are calitatea de parte +-i poate e.ercita drepturile procedurale +n nu%e propriu
:au prin repre<entant , cu e.cep;ia ca<urilor +n care le'ea prevede alt&el.
D2E 4artea care nu are e.erci;iul drepturilor procedurale nu poate :ta +n =udecat dec9t
dac e:te repre<entat, a:i:tat ori autori<at +n condi;iile prev<ute de le'ile :au, dup ca<,
de :tatutele care +i re'le%entea< capacitatea ori %odul de or'ani<are.
D3E Lip:a capacit;ii de e.erci;iu a drepturilor procedurale poate &i invocat +n orice :tare a
proce:ului.
D4E !ctele de procedur +ndeplinite de cel care nu are e.erci;iul drepturilor procedurale
:unt anulabile . Repre<entantul :au ocrotitorul le'al al ace:tuia va putea +n: con&ir%a toate
:au nu%ai o parte din ace:te acte.
DGE C9nd in:tan;a con:tat c actul de procedur a &o:t +ndeplinit de o parte lip:it de
capacitate de e.erci;iu va acorda un ter%en pentru con&ir%area lui. ac actul nu e:te
con&ir%at, :e va di:pune anularea lui. E.cep;ia lip:ei capacit;ii de e.erci;iu +ncepe prin a &i
dilatorie -i :&9r-e-te prin a &i pere%torie Ddiri%antE.
D)E i:po<i;iile alin. DGE :e aplic +n %od core:pun<tor -i per:oanelor cu capacitate de
e.erci;iu re:tr9n:.
!R1. G8
Curatela special
D1E 6n ca< de ur'en;, dac per:oana &i<ic lip:it de capacitatea de e.erci;iu a drepturilor
civile nu are repre<entant le'al, in:tan;a, la cererea pr;ii intere:ate, va nu%i un curator
:pecial, care : o repre<inte p9n la nu%irea repre<entantului le'al, potrivit le'ii. e
a:e%enea, in:tan;a va nu%i un curator :pecial +n ca< de con&lict de intere:e +ntre
repre<entantul le'al -i cel repre<entat :au c9nd o per:oan =uridic ori o entitate dintre cele
prev<ute la art. G) alin. D2E, cAe%at : :tea +n =udecat, nu are repre<entant.
D2E i:po<i;iile alin. D1E :e aplic +n %od core:pun<tor -i per:oanelor cu capacitate de
e.erci;iu re:tr9n:.
D3E Nu%irea ace:tor curatori :e va &ace de in:tan;a care =udec proce:ul, dintre avoca;ii
anu%e de:e%na;i +n ace:t :cop de barou pentru &iecare in:tan; =udectorea:c. Curatorul
:pecial are toate drepturile -i obli'a;iile prev<ute de le'e pentru repre<entantul le'al.
D4E Re%unerarea provi<orie a curatorului a:t&el nu%it :e &i.ea< de in:tan;, prin
+ncAeiere, :tabilindu@:e totodat -i %odalitatea de plat. La cererea curatorului, odat cu
+ncetarea calit;ii :ale, ;in9ndu@:e :ea%a de activitatea de:&-urat, re%unera;ia va putea &i
%a=orat.
22

FEC"0$NE! a 2@a
Persoanele care sunt #mpreun reclamante sau p*r*te

!R1. GB
Condiii de e,isten
/ai %ulte per:oane pot &i +%preun recla%ante :au p9r9te dac obiectul proce:ului e:te
un drept ori o obli'a;ie co%un, dac drepturile :au obli'a;iile lor au aceea-i cau< ori dac
+ntre ele e.i:t o :tr9n: le'tur.
!R1. )0
)egimul (uridic al coparticiprii procesuale
D1E !ctele de procedur, aprrile -i conclu<iile unuia dintre recla%an;i :au p9r9;i nu le pot
pro&ita celorlal;i -i nici nu +i pot pre=udicia.
D2E Cu toate ace:tea, dac prin natura raportului =uridic :au +n te%eiul unei di:po<i;ii a
le'ii, e&ectele Aotr9rii :e +ntind a:upra tuturor recla%an;ilor ori p9r9;ilor, actele de procedur
+ndeplinite nu%ai de unii dintre ei :au ter%enele +ncuviin;ate nu%ai unora dintre ei pentru
+ndeplinirea actelor de procedur pro&it -i celorlal;i. C9nd actele de procedur ale unora
:unt potrivnice celor &cute de ceilal;i, :e va ;ine :ea%a de actele cele %ai &avorabile.
D:anc;iunea nelurii +n :ea% a actelor ne&avorabileE
D3E Recla%an;ii :au p9r9;ii care nu :@au +n&;i-at ori nu au +ndeplinit un act de procedur +n
ter%en vor continua totu-i : &ie cita;i, dac, potrivit le'ii, nu au ter%enul +n cuno-tin;.
i:po<i;iile art. 202 :unt aplicabile.
230 -ntervenia voluntar

!R1. )1
1orme
D1E Oricine are intere: poate interveni +ntr@un proce: care :e =udec +ntre pr;ile ori'inare.
D2E 0nterven;ia e:te principal, c9nd intervenientul pretinde pentru :ine, +n tot :au +n parte,
dreptul dedu: =udec;ii :au un drept :tr9n: le'at de ace:ta.
D3E 0nterven;ia e:te acce:orie, c9nd :pri=in nu%ai aprarea uneia dintre pr;i.
!R1. )2
-ntervenia principal
D1E Cererea de interven;ie principal va &i &cut +n &or%a prev<ut pentru cererea de
cAe%are +n =udecat. Nere:pectarea &or%ei poate conduce la anularea :a.
D2E Cererea poate &i &cut nu%ai +n &a;a pri%ei in:tan;e, +nainte de +ncAiderea de<baterilor
+n &ond D:anc;iunea decderii :e aplic -i pentru nere:pectarea unei anu%ite etape
proce:ualeE.
D3E Cu acordul e.pre: al pr;ilor, interven;ia principal :e poate &ace -i +n in:tan;a de apel.
!R1. )3
-ntervenia accesorie
D1E Cererea de interven;ie acce:orie va &i &cut +n :cri: -i va cuprinde ele%entele
prev<ute la art. 148 alin. D1E, care :e va aplica +n %od core:pun<tor.
D2E 0nterven;ia acce:orie poate &i &cut p9n la +ncAiderea de<baterilor, +n tot cur:ul
=udec;ii, cAiar -i +n cile e.traordinare de atac.
!R1. )4
Procedura de (udecat0 Ci de atac
D1E 0n:tan;a va co%unica pr;ilor cererea de interven;ie -i copii de pe +n:cri:urile care o
+n:o;e:c.
D2E up a:cultarea intervenientului -i a pr;ilor, in:tan;a :e va pronun;a a:upra
ad%i:ibilit;ii +n principiu a interven;iei, printr@o +ncAeiere %otivat. !:cultarea intervenientului
-i a pr;ilor :e va reali<a probabil la ter%enul ur%tor, intruc9t pr;ile nu pot de<bate
contradictoriu o cerere de interven;ie depu: +n -edin;a re:pectiv.
D3E 6ncAeierea de ad%itere +n principiu nu :e poate ataca dec9t odat cu &ondul.
23
D4E 6ncAeierea de re:pin'ere ca inad%i:ibil a cererii de interven;ie poate &i atacat +n
ter%en de G <ile, care cur'e de la pronun;are pentru partea pre<ent, re:pectiv de la
co%unicare pentru partea lip:. Calea de atac e:te nu%ai apelul, dac +ncAeierea a &o:t dat
+n pri%a in:tan;, re:pectiv nu%ai recur:ul la in:tan;a ierarAic :uperioar, +n ca<ul +n care
+ncAeierea a &o:t pronun;at +n apel. o:arul :e +naintea<, +n copie certi&icat pentru
con&or%itate cu ori'inalul, in:tan;ei co%petente : :olu;ione<e calea de atac +n 24 de ore de
la e.pirarea ter%enului. 6nt9%pinarea nu e:te obli'atorie. !pelul :au, dup ca<, recur:ul :e
=udec +n ter%en de cel %ult 10 <ile de la +nre'i:trare. >udecarea cererii principale :e
:u:pend p9n la :olu;ionarea cii de atac e.ercitate +%potriva +ncAeierii de re:pin'ere ca
inad%i:ibil a cererii de interven;ie. 0nad%i:ibilitatea vi<ea< nere:pectarea condi;iilor le'ale
pentru depunerea cererii, e.e%ple: interven;ia principala vi<ea< dreptul unui ter;, dreptul nu
e dedu: =udec;ii :au nu e :tr9n: le'at de ace:taI interven;ia acce:orie nu :pri=in aprarea,
ci e%ite preten;iiI
!R1. )G
.ituaia intervenientului
D1E 0ntervenientul devine parte +n proce: nu%ai dup ad%iterea +n principiu a cererii :ale.
D2E 0ntervenientul va prelua procedura +n :tarea +n care :e a&l +n %o%entul ad%iterii
interven;iei, dar va putea :olicita ad%ini:trarea de probe prin cererea de interven;ie :au cel
%ai t9r<iu p9n la pri%ul ter%en de =udecat ulterior ad%iterii cererii de interven;ie. !ctele de
procedur ulterioare vor &i +ndeplinite -i &a; de el. Mcel %ai t9r<iuN: :inta'%a atra'e aten;ia cu
privire la :anctiunea decderii ce intervine pentru nere:pectarea %o%entului proce:ual.
D3E 6n ca<ul interven;iei principale, dup ad%iterea +n principiu, in:tan;a va :tabili un
ter%en +n care trebuie depu: +nt9%pinarea.
!R1. ))
/udecarea cererii de intervenie principal
D1E 0nterven;ia principal :e =udec odat cu cererea principal.
D2E C9nd =udecarea cererii principale ar &i +nt9r<iat prin cererea de interven;ie, in:tan;a
poate di:pune di:=un'erea ei pentru a &i =udecat :eparat, +n a&ar de ca<ul +n care
intervenientul pretinde pentru :ine, +n tot :au +n parte, +n:u-i dreptul dedu: =udec;ii. 6n ca<
de di:=un'ere, in:tan;a r%9ne +n toate ca<urile co%petent : :olu;ione<e cererea de
interven;ie.
D3E Nu :e va di:pune di:=un'erea nici atunci c9nd =udecarea cererii de interven;ie ar &i
+nt9r<iat de cererea principal.
D4E 0nterven;ia principal va &i =udecat cAiar dac =udecarea cererii principale :@a :tin: prin
unul dintre %odurile prev<ute de le'e.
!R1. )(
/udecarea cererii de intervenie accesorie
D1E >udecarea cererii de interven;ie acce:orie nu poate &i di:=un: de =udecarea cererii
principale, iar in:tan;a e:te obli'at : :e pronun;e a:upra ace:teia prin aceea-i Aotr9re,
odat cu &ondul.
D2E 0ntervenientul acce:oriu poate : :v9r-ea:c nu%ai actele de procedur care nu
contravin intere:ului pr;ii +n &avoarea creia a intervenit.
D3E up ad%iterea +n principiu, intervenientul acce:oriu poate : renun;e la =udecarea
cererii de interven;ie doar cu acordul pr;ii pentru care a intervenit.
D4E Calea de atac e.ercitat de intervenientul acce:oriu :e :ocote-te neavenit dac
partea pentru care a intervenit nu a e.ercitat calea de atac, a renun;at la calea de atac
e.ercitat ori acea:ta a &o:t anulat, peri%at :au re:pin: &r a &i cercetat +n &ond.

240 -ntervenia forat

-0 C!emarea #n (udecat a altei persoane

!R1. )8
1ormularea cererii0 +ermene
24
D1E Oricare dintre pr;i poate : cAe%e +n =udecat o alt per:oan care ar putea :
pretind, pe calea unei cereri :eparate, acelea-i drepturi ca -i recla%antul.
D2E Cererea &cut de recla%ant :au de intervenientul principal :e va depune cel %ai
t9r<iu p9n la ter%inarea cercetrii proce:ului +naintea pri%ei in:tan;e.
D3E Cererea &cut de p9r9t :e va depune +n ter%enul prev<ut pentru depunerea
+nt9%pinrii +naintea pri%ei in:tan;e, iar dac +nt9%pinarea nu e:te obli'atorie, cel %ai t9r<iu
la pri%ul ter%en de =udecat.
Finta'%a atra'e aten;ia a:upra :anc;iunii decderii.
!R1. )B
Comunicarea cererii
D1E Cererea va &i %otivat -i, +%preun cu +n:cri:urile care o +n:o;e:c, :e va co%unica at9t
celui cAe%at +n =udecat, c9t -i pr;ii potrivnice.
D2E La e.e%plarul cererii de:tinat ter;ului :e vor altura copii de pe cererea de cAe%are +n
=udecat, +nt9%pinare -i de pe +n:cri:urile de la do:ar.
D3E i:po<i;iile art. )4 -i )G :e aplic +n %od core:pun<tor.
!R1. (0
Po$iia terului #n proces
Cel cAe%at +n =udecat dob9nde-te po<i;ia proce:ual de recla%ant, iar Aotr9rea +-i
produce e&ectele -i +n privin;a :a.
!R1. (1
.coaterea p*r*tului din proces
D1E 6n ca<ul prev<ut la art. (0, c9nd p9r9tul, cAe%at +n =udecat pentru o datorie
bnea:c, recunoa-te datoria -i declar c vrea : o e.ecute &a; de cel cruia +i va &i :tabilit
dreptul pe cale =udectorea:c, el va &i :co: din proce:, dac a con:e%nat la di:po<i;ia
in:tan;ei :u%a datorat.
D2E 1ot a:t&el, p9r9tul, cAe%at +n =udecat pentru predarea unui bun :au a &olo:in;ei
ace:tuia, va &i :co: din proce: dac declar c va preda bunul celui al crui drept va &i :tabilit
prin Aotr9re =udectorea:c. 5unul +n liti'iu va &i pu: :ub :ecAe:tru =udiciar de ctre in:tan;a
+nve:tit cu =udecarea cau<ei, di:po<i;iile art. B(1 -i ur%toarele &iind aplicabile.
D3E 6n ace:te ca<uri, =udecata va continua nu%ai +ntre recla%ant -i ter;ul cAe%at +n
=udecat. Hotr9rea :e va co%unica -i p9r9tului, cruia +i e:te opo<abil.

--0 C!emarea #n garanie

!R1. (2
Condiii
D1E 4artea intere:at poate : cAe%e +n 'aran;ie o ter; per:oan, +%potriva creia ar
putea : :e +ndrepte cu o cerere :eparat +n 'aran;ie :au +n de:p'ubiri. Cererea de
cAe%are +n 'aran;ie are +ntotdeauna ca pre%i: e.i:ten;a unor raporturi =uridice anterioare
le'ale :au contractuale ce prevd o 'aran;ie de un tip :au altul :au drept de de:p'ubire.
D2E 6n acelea-i condi;ii, cel cAe%at +n 'aran;ie poate : cAe%e +n 'aran;ie o alt per:oan.
Nu :unt deter%inate li%ite la -irul cAe%rilor +n 'aran;ie.
!R1. (3
1ormularea cererii0 +ermene
D1E Cererea va &i &cut +n &or%a prev<ut pentru cererea de cAe%are +n =udecat.
D2E Cererea &cut de recla%ant :au de intervenientul principal :e va depune cel %ai
t9r<iu p9n la ter%inarea cercetrii proce:ului +naintea pri%ei in:tan;e.
D3E Cererea &cut de p9r9t :e va depune +n ter%enul prev<ut pentru depunerea
+nt9%pinrii +naintea pri%ei in:tan;e, iar dac +nt9%pinarea nu e:te obli'atorie, cel %ai t9r<iu
la pri%ul ter%en de =udecat.
!R1. (4
Procedura de (udecat
D1E 0n:tan;a va co%unica celui cAe%at +n 'aran;ie cererea -i copii de pe +n:cri:urile ce o
+n:o;e:c, precu% -i copii de pe cererea de cAe%are +n =udecat, +nt9%pinare -i de pe
+n:cri:urile de la do:ar.
25
D2E i:po<i;iile art. )4 -i art. )G alin. D1E -i D2E :e aplic +n %od core:pun<tor.
D3E 6n ter%enul :tabilit potrivit art. )G alin. D3E, cel cAe%at +n 'aran;ie trebuie : depun
+nt9%pinare -i poate : &or%ule<e cererea prev<ut la art. (2 alin. D2E.
D4E Cererea de cAe%are +n 'aran;ie :e =udec odat cu cererea principal. Cu toate
ace:tea, dac =udecarea cererii principale ar &i +nt9r<iat prin cererea de cAe%are +n
'aran;ie, in:tan;a poate di:pune di:=un'erea ei pentru a o =udeca :eparat. 6n ace:t din ur%
ca<, =udecarea cererii de cAe%are +n 'aran;ie va &i :u:pendat p9n la :olu;ionarea cererii
principale.

---0 Artarea titularului dreptului

!R1. (G
Condiii
49r9tul care de;ine un bun pentru altul :au care e.ercit +n nu%ele altuia un drept a:upra
unui lucru va putea arta pe acela +n nu%ele cruia de;ine lucrul :au e.ercit dreptul, dac a
&o:t cAe%at +n =udecat de o per:oan care pretinde un drept real a:upra lucrului.
!R1. ()
1ormularea cererii0 +ermen
Cererea va &i %otivat -i :e va depune +naintea pri%ei in:tan;e +n ter%enul prev<ut de
le'e pentru depunerea +nt9%pinrii. ac +nt9%pinarea nu e:te obli'atorie, cererea :e poate
&ace cel %ai t9r<iu la pri%ul ter%en de =udecat.
!R1. ((
Procedura de (udecat
D1E Cererea, +%preun cu +n:cri:urile care o +n:o;e:c -i o copie de pe cererea de cAe%are
+n =udecat, de pe +nt9%pinare -i de pe +n:cri:urile de la do:ar, va &i co%unicat celui artat
ca titular al dreptului.
D2E i:po<i;iile art. )4 -i )G :e aplic +n %od core:pun<tor.
D3E ac acela artat ca titular al dreptului recunoa-te :u:;inerile p9r9tului -i recla%antul
con:i%te, el va lua locul p9r9tului, care va &i :co: din proce:.
D4E ac recla%antul nu e:te de acord cu +nlocuirea :au c9nd cel artat ca titular nu :e
+n&;i-ea< :au conte:t cele :u:;inute de p9r9t, ter;ul dob9nde-te calitatea de intervenient
principal, di:po<i;iile art. )2 -i art. )4 @ )) aplic9ndu@:e +n %od core:pun<tor.

-50 -ntroducerea forat #n cau$" din oficiu" a altor persoane

!R1. (8
Condiii0 +ermen
D1E 6n ca<urile e.pre: prev<ute de le'e, precu% -i +n procedura necontencioa:,
=udectorul va di:pune din o&iciu introducerea +n cau< a altor per:oane, cAiar dac pr;ile :e
+%potrive:c.
D2E 6n %aterie contencioa:, c9nd raportul =uridic dedu: =udec;ii o i%pune, =udectorul va
pune +n di:cu;ia pr;ilor nece:itatea introducerii +n cau< a altor per:oane. ac niciuna
dintre pr;i nu :olicit introducerea +n cau< a ter;ului, iar =udectorul aprecia< c pricina nu
poate &i :olu;ionat &r participarea ter;ului, va re:pin'e cererea, &r a :e pronun;a pe
&ond.
D3E 0ntroducerea +n cau< va &i di:pu:, prin +ncAeiere, p9n la ter%inarea cercetrii
proce:ului +naintea pri%ei in:tan;e. 0ntroducerea &or;at &unc;ionea< doar +n pri%a in:tan;,
indi&erent dac do:arul a &o:t ca:at cu re=udecare :au nu. Cu alte cuvinte, &or%ularea :a +n
apel, recur: :e re:pin'e ca inad%i:ibil.
D4E C9nd nece:itatea introducerii +n cau< a altor per:oane e:te con:tatat cu oca<ia
deliberrii, in:tan;a va repune cau<a pe rol, di:pun9nd citarea pr;ilor.
DGE Hotr9rea prin care cererea a &o:t re:pin: +n condi;iile alin. D2E e:te :upu: nu%ai
apelului.
!R1. (B
Procedura de (udecat
26
D1E Cel introdu: +n proce: va &i citat, odat cu cita;ia co%unic9ndu@i@:e, +n copie, -i
+ncAeierea prev<ut la art. (8 alin. D3E, cererea de cAe%are +n =udecat, +nt9%pinarea,
precu% -i +n:cri:urile ane.ate ace:tora. 4rin cita;ie i :e va co%unica -i ter%enul p9n la
care va putea : arate e.cep;iile, dove<ile -i celelalte %i=loace de aprare de care +n;ele'e
: :e &olo:ea:cI ter%enul nu va putea &i %ai lun' dec9t ter%enul de =udecat acordat +n
cau<. 1er%enul acordat celui cAe%at &or;at trebuie : &ie cel pu;in e'al cu cel acordat
p9r9tului. Cel cAe%at &or;at are parte de acela-i :tandard proce:ual cu privire la ter%enul de
=udecat -i ti%pul pe care +l are pentru a &or%ula aprri.
D2E El va lua procedura +n :tarea +n care :e a&l +n %o%entul introducerii +n proce:.
0n:tan;a, la cererea celui introdu: +n proce:, va putea di:pune read%ini:trarea probelor :au
ad%ini:trarea de noi probe. !ctele de procedur ulterioare vor &i +ndeplinite -i &a; de ace:ta.
Read%ini:trarea probelor e:te un ca< :pecial, nu o re'ul. 4r;ile pot pro&ita de ace:t
%o%ent, iar in:tan;a trebuie : di:cearn cu 'ri= dac e:te +n di:cutie a&larea adevrului
:au intere:ul unei pr;i de :cAi%ba :itua;ia de &apt ce :e de'a= preli%inar din probele
ad%ini:trate p9na la acel %o%ent.

FEC"0$NE! a 4@a
)epre$entarea prilor #n (udecat

230 Dispo$iii generale

!R1. 80
1ormele repre$entrii
D1E 4r;ile pot : e.ercite drepturile procedurale per:onal :au prin repre<entant.
Repre<entarea poate &i le'al, conven;ional :au =udiciar.
D2E 4er:oanele &i<ice lip:ite de capacitate de e.erci;iu vor :ta +n =udecat prin repre<entant
le'al.
D3E 4r;ile pot : :tea +n =udecat printr@un repre<entant ale:, +n condi;iile le'ii, cu e.cep;ia
ca<ului +n care le'ea i%pune pre<en;a lor per:onal +n &a;a in:tan;ei.
D4E C9nd le'ea prevede :au c9nd circu%:tan;ele cau<ei o i%pun pentru a :e a:i'ura
dreptul la un proce: ecAitabil, =udectorul poate nu%i pentru oricare parte din proce: un
repre<entant +n condi;iile art. G8 alin. D3E, art9nd +n +ncAeiere li%itele -i durata repre<entrii.
DGE C9nd dreptul de repre<entare i<vor-te din le'e :au dintr@o Aotr9re =udectorea:c,
a:i:tarea repre<entantului de ctre un avocat nu e:te obli'atorie. i:po<i;iile art. 83 alin. D3E
-i art. 84 alin. D2E :unt aplicabile. Repre<entarea poate i<vor+ din :tatute :au alte
re'ula%ente. MLe'eN e:te un ter%en &olo:it lato :en:u.
!R1. 81
%imitele repre$entrii0 Continuarea (udecrii procesului
D1E Renun;area la =udecat :au la dreptul dedu: =udec;ii, acAie:area la Aotr9rea
pronun;at, +ncAeierea unei tran<ac;ii, precu% -i orice alte acte procedurale de di:po<i;ie nu
:e pot &ace de repre<entant dec9t +n ba<a unui %andat :pecial ori cu +ncuviin;area prealabil
a in:tan;ei :au a autorit;ii ad%ini:trative co%petente. repturile proce:uale de di:po<i;ie :e
e&ectuea< de repre<entant doar cu un %andat :pecial.
D2E !ctele procedurale de di:po<i;ie prev<ute la alin. D1E, &cute +n orice proce: de
repre<entan;ii %inorilor, ai per:oanelor pu:e :ub interdic;ie -i ai di:pru;ilor, nu vor +%piedica
=udecarea cau<ei, dac in:tan;a aprecia< c ele nu :unt +n intere:ul ace:tor per:oane.
!R1. 82
%ipsa dove$ii calitii de repre$entant
D1E C9nd in:tan;a con:tat lip:a dove<ii calit;ii de repre<entant a celui care a ac;ionat +n
nu%ele pr;ii, va da un ter%en :curt pentru acoperirea lip:urilor. ac ace:tea nu :e
acoper, cererea va &i anulat.
D2E E.cep;ia lip:ei dove<ii calit;ii de repre<entant +naintea pri%ei in:tan;e nu poate &i
invocat pentru pri%a oar +n calea de atac.Dinad%i:ibilitateaE

240 Dispo$iii speciale privind repre$entarea convenional
27

!R1. 83
)epre$entarea convenional a persoanelor fi$ice
D1E 6n &a;a pri%ei in:tan;e, precu% -i +n apel, per:oanele &i<ice pot &i repre<entate de ctre
avocat :au alt %andatar. ac %andatul e:te dat unei alte per:oane dec9t unui avocat,
%andatarul nu poate pune conclu<ii a:upra e.cep;iilor proce:uale -i a:upra &ondului dec9t
prin avocat, at9t +n etapa cercetrii proce:ului, c9t -i +n etapa de<baterilor. 6ncAeierile
in:tan;ei prin care :@a con:e%nat pre<en;a %andatarului nea:i:tat de avocat :unt anulabile.
D2E 6n ca<ul +n care %andatarul per:oanei &i<ice e:te :o; :au o rud p9n la 'radul al
doilea inclu:iv, ace:ta poate pune conclu<ii +n &a;a oricrei in:tan;e, &r : &ie a:i:tat de
avocat, dac e:te licen;iat +n drept.
D3E La redactarea cererii -i a %otivelor de recur:, precu% -i +n e.ercitarea -i :u:;inerea
recur:ului, per:oanele &i<ice vor &i a:i:tate -i, dup ca<, repre<entate, :ub :anc;iunea
nulit;ii, nu%ai de ctre un avocat, +n condi;iile le'ii, cu e.cep;ia ca<urilor prev<ute la art. 13
alin. D2E.
D4E 6n ca<ul conte:ta;iei +n anulare -i al revi<uirii, di:po<i;iile pre<entului articol :e aplic +n
%od core:pun<tor.
!R1. 84
)epre$entarea convenional a persoanelor (uridice
D1E 4er:oanele =uridice pot &i repre<entate conven;ional +n &a;a in:tan;elor de =udecat
nu%ai prin con:ilier =uridic :au avocat, +n condi;iile le'ii.
D2E La redactarea cererii -i a %otivelor de recur:, precu% -i +n e.ercitarea -i :u:;inerea
recur:ului, per:oanele =uridice vor &i a:i:tate -i, dup ca<, repre<entate, :ub :anc;iunea
nulit;ii, nu%ai de ctre un avocat :au con:ilier =uridic, +n condi;iile le'ii.
D3E i:po<i;iile alin. D1E -i D2E :e aplic +n %od core:pun<tor -i entit;ilor artate la art. G)
alin. D2E.
!R1. 8G
1orma mandatului
D1E 6%puternicirea de a repre<enta o per:oan &i<ic dat %andatarului care nu are
calitatea de avocat :e dovede-te prin +n:cri: autentic.
D2E 6n ca<urile prev<ute la alin. D1E, dreptul de repre<entare %ai poate &i dat -i prin
declara;ie verbal, &cut +n in:tan; -i con:e%nat +n +ncAeierea de -edin;, cu artarea
li%itelor -i a duratei repre<entrii.
D3E 6%puternicirea de a repre<enta o per:oan &i<ic :au per:oan =uridic dat unui
avocat ori con:ilier =uridic :e dovede-te prin +n:cri:, potrivit le'ilor de or'ani<are -i e.ercitare
a pro&e:iei.
!R1. 8)
6andatul general
/andatarul cu procur 'eneral poate : repre<inte +n =udecat pe %andant, nu%ai dac
ace:t drept i@a &o:t dat anu%e. ac cel care a dat procur 'eneral nu are do%iciliu -i nici
re-edin; +n ;ar :au dac procura e:te dat unui prepu:, dreptul de repre<entare +n
=udecat :e pre:upune dat.
!R1. 8(
Coninutul mandatului
D1E /andatul e:te pre:upu: dat pentru toate actele proce:uale +ndeplinite +n &a;a aceleia-i
in:tan;eI el poate &i +n: re:tr9n:, +n %od e.pre:, la anu%ite acte.
D2E !vocatul care a repre<entat :au a:i:tat partea la =udecarea proce:ului poate &ace,
cAiar &r %andat, orice acte pentru p:trarea drepturilor :upu:e unui ter%en -i care :@ar
pierde prin nee.ercitarea lor la ti%p -i poate, de a:e%enea, : introduc orice cale de atac
+%potriva Aotr9rii pronun;ate. 6n ace:te ca<uri, toate actele de procedur :e vor +ndeplini
nu%ai &a; de parte. Fu:;inerea cii de atac :e poate &ace nu%ai +n te%eiul unei noi
+%puterniciri.
!R1. 88
ncetarea mandatului
28
/andatul nu +ncetea< prin %oartea celui care l@a dat -i nici dac ace:ta a devenit
incapabil. /andatul dinuie-te p9n la retra'erea lui de ctre %o-tenitori :au de ctre
repre<entantul le'al al incapabilului.
!R1. 8B
)enunarea la mandat i revocarea mandatului
D1E Renun;area la %andat :au revocarea ace:tuia nu poate &i opu: celeilalte pr;i dec9t
de la co%unicare, a&ar nu%ai dac a &o:t &cut +n -edin;a de =udecat -i +n pre<en;a ei.
D2E /andatarul care renun; la +%puternicire e:te ;inut : +n-tiin;e<e at9t pe cel care i@a
dat %andatul, c9t -i in:tan;a, cu cel pu;in 1G <ile +nainte de ter%enul i%ediat ur%tor
renun;rii. /andatarul nu poate renun;a la %andat +n cur:ul ter%enului de e.ercitare a cilor
de atac.

FEC"0$NE! a G@a
Asistena (udiciar

!R1. B0
Condiii de acordare
D1E Cel care nu e:te +n :tare : &ac &a; cAeltuielilor pe care le pre:upune declan-area -i
:u:;inerea unui proce: civil, &r a pri%e=dui propria :a +ntre;inere :au a &a%iliei :ale, poate
bene&icia de a:i:ten; =udiciar, +n condi;iile le'ii :peciale privind a=utorul public =udiciar.
D2E !:i:ten;a =udiciar cuprinde:
aE acordarea de :cutiri, reduceri, e-alonri :au a%9nri pentru plata ta.elor =udiciare
prev<ute de le'eI
bE aprarea -i a:i:ten;a 'ratuit printr@un avocat de:e%nat de barouI
cE orice alte %odalit;i prev<ute de le'e.
D3E !:i:ten;a =udiciar poate &i acordat oric9nd +n cur:ul proce:ului, +n tot :au nu%ai +n
parte.
D4E 4er:oanele =uridice pot bene&icia de &acilit;i :ub &or% de reduceri, e-alonri :au
a%9nri pentru plata ta.elor =udiciare de ti%bru datorate pentru ac;iuni -i cereri introdu:e la
in:tan;ele =udectore-ti, +n condi;iile le'ii :peciale.
!R1. B1
Dispo$iii speciale
i:po<i;iile cuprin:e +n le'i :peciale privind :cutirea de ta.e, tari&e, co%i:ioane :au
cau;iuni pentru cererile, ac;iunile -i orice alte %:uri luate +n vederea ad%ini:trrii crean;elor
&i:cale r%9n aplicabile.

C!401OL$L 000
Participarea 6inisterului Public #n procesul civil

!R1. B2
6odaliti de participare
D1E 4rocurorul poate porni orice ac;iune civil, ori de c9te ori e:te nece:ar pentru aprarea
drepturilor -i intere:elor le'iti%e ale %inorilor, ale per:oanelor pu:e :ub interdic;ie -i ale
di:pru;ilor, precu% -i +n alte ca<uri e.pre: prev<ute de le'e.
D2E 4rocurorul poate : pun conclu<ii +n orice proce: civil, +n oricare &a< a ace:tuia, dac
aprecia< c e:te nece:ar pentru aprarea ordinii de drept, a drepturilor -i intere:elor
cet;enilor.
D3E 6n ca<urile anu%e prev<ute de le'e, participarea -i punerea conclu<iilor de ctre
procuror :unt obli'atorii, :ub :anc;iunea nulit;ii ab:olute a Aotr9rii.
D4E 4rocurorul poate : e.ercite cile de atac +%potriva Aotr9rilor pronun;ate +n ca<urile
prev<ute la alin. D1E, cAiar dac nu a pornit ac;iunea civil, precu% -i atunci c9nd a
participat la =udecat, +n condi;iile le'ii.
DGE 4rocurorul poate : cear punerea +n e.ecutare a oricror titluri e.ecutorii e%i:e +n
&avoarea per:oanelor prev<ute la alin. D1E.
D)E 6n toate ca<urile, /ini:terul 4ublic nu datorea< ta.e de ti%bru -i nici cau;iune.
29
!R1. B3
Efecte fa de titularul dreptului
6n ca<urile prev<ute la art. B2 alin. D1E, titularul dreptului va &i introdu: +n proce: -i :e va
putea prevala de di:po<i;iile art. 40), 408, 40B -i art. 438 @ 440, iar dac procurorul +-i va
retra'e cererea, va putea cere continuarea =udec;ii :au a e.ecutrii :ilite.

101L$L 000
Competena instanelor (udectoreti

C!401OL$L 0
Competena material

FEC"0$NE! 1
Competena dup materie i valoare

!R1. B4
/udectoria
>udectoriile =udec:
1. +n pri% in:tan;, ur%toarele cereri al cror obiect e:te evaluabil :au, dup ca<,
neevaluabil +n bani:
aE cererile date de Codul civil +n co%peten;a in:tan;ei de tutel -i de &a%ilie, +n a&ar de
ca<urile +n care prin le'e :e prevede +n %od e.pre: alt&elI
bE cererile re&eritoare la +nre'i:trrile +n re'i:trele de :tare civil, potrivit le'iiI
cE cererile av9nd ca obiect ad%ini:trarea cldirilor cu %ai %ulte eta=e, aparta%ente :au
:pa;ii a&late +n proprietatea e.clu:iv a unor per:oane di&erite, precu% -i cele privind
raporturile =uridice :tabilite de a:ocia;iile de proprietari cu alte per:oane &i<ice :au per:oane
=uridice, dup ca<I
dE cererile de evacuareI
eE cererile re&eritoare la <idurile -i -an;urile co%une, di:tan;a con:truc;iilor -i planta;iilor,
dreptul de trecere, precu% -i la orice :ervitu;i :au alte li%itri ale dreptului de proprietate
prev<ute de le'e, :tabilite de pr;i ori in:tituite pe cale =udectorea:cI
&E cererile privitoare la :tr%utarea de Aotare -i cererile +n 'rni;uireI
'E cererile po:e:oriiI
AE cererile privind obli'a;iile de a &ace :au de a nu &ace neevaluabile +n bani, indi&erent de
i<vorul lor contractual :au e.tracontractual, cu e.cep;ia celor date de le'e +n co%peten;a
altor in:tan;eI
iE cererile de +%pr;eal =udiciar, indi&erent de valoareI
=E orice alte cereri evaluabile +n bani +n valoare de p9n la 200.000 lei inclu:iv, indi&erent
de calitatea pr;ilor, pro&e:ioni-ti :au nepro&e:ioni-tiI
2. +n pri% -i ulti% in:tan;, cererile privind crean;e av9nd ca obiect plata unei :u%e de
bani de p9n la 2.000 lei inclu:ivI
3. cile de atac +%potriva Aotr9rilor autorit;ilor ad%ini:tra;iei publice cu activitate
=uri:dic;ional -i ale altor or'ane cu a:t&el de activitate, +n ca<urile prev<ute de le'eI
4. orice alte cereri date prin le'e +n co%peten;a lor.
!R1. BG
+ribunalul
1ribunalele =udec:
1. +n pri% in:tan;, toate cererile care nu :unt date prin le'e +n co%peten;a altor
in:tan;eI
2. ca in:tan;e de apel, apelurile declarate +%potriva Aotr9rilor pronun;ate de =udectorii +n
pri% in:tan;I
3. ca in:tan;e de recur:, +n ca<urile anu%e prev<ute de le'eI
4. orice alte cereri date prin le'e +n co%peten;a lor.
!R1. B)
Curtea de apel
30
Cur;ile de apel =udec:
1. +n pri% in:tan;, cererile +n %aterie de contencio: ad%ini:trativ -i &i:cal, potrivit le'ii
:pecialeI
2. ca in:tan;e de apel, apelurile declarate +%potriva Aotr9rilor pronun;ate de tribunale +n
pri% in:tan;I
3. ca in:tan;e de recur:, +n ca<urile anu%e prev<ute de le'eI
4. orice alte cereri date prin le'e +n co%peten;a lor.
!R1. B(
nalta Curte de Casaie i /ustiie
6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie =udec:
1. recur:urile declarate +%potriva Aotr9rilor cur;ilor de apel, precu% -i a altor Aotr9ri, +n
ca<urile prev<ute de le'eI
2. recur:urile +n intere:ul le'iiI
3. cererile +n vederea pronun;rii unei Aotr9ri prealabile pentru de<le'area unor proble%e
de dreptI
4. orice alte cereri date prin le'e +n co%peten;a :a.

FEC"0$NE! a 2@a
Determinarea competenei dup valoarea obiectului cererii introductive de instan

!R1. B8
)eguli generale
D1E Co%peten;a :e deter%in dup valoarea obiectului cererii artat +n captul principal
de cerere.
D2E 4entru :tabilirea valorii, nu :e vor avea +n vedere acce:oriile preten;iei principale,
precu% dob9n<ile, penalit;ile, &ructele, cAeltuielile :au altele a:e%enea, indi&erent de data
:caden;ei, -i nici pre:ta;iile periodice a=un:e la :caden; +n cur:ul =udec;ii.
D3E 6n ca< de conte:ta;ie, valoarea :e :tabile-te dup +n:cri:urile pre<entate -i e.plica;iile
date de pr;i.
!R1. BB
Ca$ul mai multor capete principale de cerere
D1E C9nd recla%antul a :e:i<at in:tan;a cu %ai %ulte capete principale de cerere
+nte%eiate pe &apte ori cau<e di&erite, co%peten;a :e :tabile-te +n raport cu valoarea :au,
dup ca<, cu natura ori obiectul &iecrei preten;ii +n parte. ac unul dintre capetele de
cerere e:te de co%peten;a altei in:tan;e, in:tan;a :e:i<at va di:pune di:=un'erea -i +-i va
declina +n %od core:pun<tor co%peten;a.
D2E 6n ca<ul +n care %ai %ulte capete principale de cerere +nte%eiate pe un titlu co%un ori
av9nd aceea-i cau< :au cAiar cau<e di&erite, dar a&late +n :tr9n: le'tur, au &o:t dedu:e
=udec;ii printr@o unic cerere de cAe%are +n =udecat, in:tan;a co%petent : le :olu;ione<e
:e deter%in ;in9ndu@:e :ea%a de acea preten;ie care atra'e co%peten;a unei in:tan;e de
'rad %ai +nalt. Cuvintele cAeie :unt M&aptele, cau<ele -i titlulN, ace:tea repre<ent9nd te%eiul
cererii. ac te%eiurile :unt di&erite, in:tan;ele vor &i di&erite. ac te%eiurile :unt co%une,
i<vor:c din aceea-i cau< :au cau<e di&erite, dar :tr9n: le'ate +ntre ele, atunci :e
:olu;ionea< de in:tan;a :tabilit prin raportare la preten;ia cea %ai %are.
!R1. 100
Cererea formulat de mai muli reclamani
D1E ac %ai %ul;i recla%an;i, prin aceea-i cerere de cAe%are +n =udecat, &or%ulea<
preten;ii proprii +%potriva aceluia-i p9r9t, invoc9nd raporturi =uridice di:tincte -i nea&late +ntr@o
le'tur care : &ac nece:ar =udecarea lor +%preun, deter%inarea in:tan;ei co%petente
:e &ace cu ob:ervarea valorii :au, dup ca<, a naturii ori obiectului &iecrei preten;ii +n parte.
D2E i:po<i;iile alin. D1E :unt aplicabile -i atunci c9nd unul :au %ai %ul;i recla%an;i
&or%ulea<, prin aceea-i cerere de cAe%are +n =udecat, preten;ii +%potriva %ai %ultor
p9r9;i, invoc9nd raporturi =uridice di:tincte -i &r le'tur +ntre ele.
!R1. 101
5aloarea cererii #n ca$uri speciale
31
D1E 6n cererile privitoare la e.ecutarea unui contract ori a unui alt act =uridic, pentru
:tabilirea co%peten;ei in:tan;ei :e va ;ine :ea%a de valoarea obiectului ace:tuia :au, dup
ca<, de aceea a pr;ii din obiectul dedu: =udec;ii. Dvaloarea contractual e:te cea :tabilit
de pr;i prin actul re:pectivI a nu :e con&unda cu valoarea de pia; :au cu valoarea
i%po<abil ori cu valoarea contabil a unui bun :au cu valoarea de licAidareE
D2E !ceea-i valoare va &i avut +n vedere -i +n cererile privind con:tatarea nulit;ii ab:olute,
anularea, re<olu;iunea :au re<ilierea actului =uridic, cAiar dac nu :e :olicit -i repunerea
pr;ilor +n :itua;ia anterioar, precu% -i +n cererile privind con:tatarea e.i:ten;ei :au
ine.i:ten;ei unui drept.
D3E 6n cererile de aceea-i natur, privitoare la contracte de loca;iune ori de lea:in', precu%
-i +n acelea privitoare la predarea :au re:tituirea bunului +ncAiriat ori arendat, valoarea cererii
:e :ocote-te dup cAiria :au arenda anual. D+n ace:te ca<uri cu pre:ta;ii periodice :e
+n:u%ea< cAiriile*aren<ile pe un an de <ile -i :e :tabile-te valoarea cereriiE
!R1. 102
Cererea de plat parial
C9nd prin ac;iune :e cere plata unei pr;i dintr@o crean;, valoarea cererii :e :ocote-te
dup partea pretin: de recla%ant ca &iind e.i'ibil.
!R1. 103
Cererea privind prestaii succesive
6n cererile care au ca obiect un drept la pre:ta;ii :ucce:ive, dac durata e.i:ten;ei
dreptului e:te nedeter%inat, valoarea lor :e :ocote-te dup valoarea pre:ta;iei anuale
datorate.
!R1. 104
Cererile #n materie imobiliar
D1E 6n cererile av9nd ca obiect un drept de proprietate :au alte drepturi reale a:upra unui
i%obil, valoarea lor :e deter%in +n &unc;ie de valoarea i%po<abil, :tabilit potrivit le'i:la;iei
&i:cale. Dvaloarea i%po<abil e:te cea :tabilit de or'anele &i:caleE
D2E 6n ca<ul +n care valoarea i%po<abil nu e:te :tabilit :unt aplicabile di:po<i;iile art. B8.
Dvaloarea artat +n captul principal de cerereE.
!R1. 10G
Cererile #n materie de motenire
6n %aterie de %o-tenire, co%peten;a dup valoare :e deter%in &r :cderea :arcinilor
:au datoriilor %o-tenirii.
!R1. 10)
Dispo$iii speciale
D1E 0n:tan;a le'al +nve:tit potrivit di:po<i;iilor re&eritoare la co%peten; dup valoarea
obiectului cererii r%9ne co%petent : =udece cAiar dac, ulterior +nve:tirii, intervin
%odi&icri +n ceea ce prive-te cuantu%ul valorii aceluia-i obiect. Dca< de proro'are le'al de
co%peten; pentru in:tan;a ini;ial +nve:titE
D2E i:po<i;iile alin. D1E :unt aplicabile -i la =udecarea cilor de atac.

C!401OL$L 00
Competena teritorial

!R1. 10(
)egula general
D1E Cererea de cAe%are +n =udecat :e introduce la in:tan;a +n a crei circu%:crip;ie
do%icilia< :au +-i are :ediul p9r9tul, dac le'ea nu prevede alt&el.
D2E 0n:tan;a r%9ne co%petent : =udece proce:ul cAiar dac, ulterior :e:i<rii, p9r9tul
+-i :cAi%b do%iciliul :au :ediul. Dproro'are le'alE
!R1. 108
Ca$ul p*r*tului cu domiciliul sau sediul necunoscut
ac do%iciliul :au, dup ca<, :ediul p9r9tului e:te necuno:cut, cererea :e introduce la
in:tan;a +n a crei circu%:crip;ie :e a&l re-edin;a :au repre<entan;a ace:tuia, iar dac nu
32
are nici re-edin;a ori repre<entan;a cuno:cut, la in:tan;a +n a crei circu%:crip;ie
recla%antul +-i are do%iciliul, :ediul, re-edin;a ori repre<entan;a, dup ca<.
!R1. 10B
Ca$ul persoanei (uridice care are de$membrminte 7agenii" puncte de lucru" oficii8
Cererea de cAe%are +n =udecat +%potriva unei per:oane =uridice de drept privat :e poate
&ace -i la in:tan;a locului unde ea are un de<%e%br%9nt &r per:onalitate =uridic, pentru
obli'a;iile ce ur%ea< a &i e.ecutate +n acel loc :au care i<vor:c din acte +ncAeiate prin
repre<entantul de<%e%br%9ntului ori din &apte :v9r-ite de ace:ta.
!R1. 110
Cererile #ndreptate #mpotriva unei entiti fr personalitate (uridic
Cererea de cAe%are +n =udecat +%potriva unei a:ocia;ii, :ociet;i :au altei entit;i &r
per:onalitate =uridic, con:tituit potrivit le'ii, :e poate introduce la in:tan;a co%petent
pentru per:oana creia, potrivit +n;ele'erii dintre %e%bri, i :@a +ncredin;at conducerea :au
ad%ini:trarea ace:teia. 6n ca<ul lip:ei unei a:e%enea per:oane, cererea :e va putea
introduce la in:tan;a co%petent pentru oricare dintre %e%brii entit;ii re:pective.
!R1. 111
Cereri #ndreptate #mpotriva persoanelor (uridice de drept public
Cererile +ndreptate +%potriva :tatului, autorit;ilor -i in:titu;iilor centrale :au locale, precu%
-i a altor per:oane =uridice de drept public pot &i introdu:e la in:tan;a de la do%iciliul :au
:ediul recla%antului ori la in:tan;a de la :ediul p9r9tului.
!R1. 112
Pluralitatea de p*r*i
D1E Cererea de cAe%are +n =udecat a %ai %ultor p9r9;i poate &i introdu: la in:tan;a
co%petent pentru oricare dintre ace-tiaI +n ca<ul +n care printre p9r9;i :unt -i obli'a;i
acce:oriu, cererea :e introduce la in:tan;a co%petent pentru oricare dintre debitorii
principali.
D2E ac un p9r9t a &o:t cAe%at +n =udecat nu%ai +n :copul :e:i<rii in:tan;ei co%petente
pentru el, oricare dintre p9r9;i poate invoca neco%peten;a la pri%ul ter%en de =udecat la
care pr;ile :unt le'al citate +n &a;a pri%ei in:tan;e. D:anc;iunea decderiiE
!R1. 113
Competena teritorial alternativ
D1E 6n a&ar de in:tan;ele prev<ute la art. 10( @ 112, %ai :unt co%petente:
1. in:tan;a do%iciliului recla%antului, +n cererile privitoare la :tabilirea &ilia;ieiI
2. in:tan;a +n a crei circu%:crip;ie do%icilia< creditorul recla%ant, +n cererile re&eritoare
la obli'a;ia de +ntre;inere, inclu:iv cele privind aloca;iile de :tat pentru copiiI
3. in:tan;a locului prev<ut +n contract pentru e.ecutarea, &ie cAiar +n parte, a obli'a;iei, +n
ca<ul cererilor privind e.ecutarea, anularea, re<olu;iunea :au re<ilierea unui contractI
4. in:tan;a locului unde :e a&l i%obilul, pentru cererile ce i<vor:c dintr@un raport de
loca;iune a i%obiluluiI
G. in:tan;a locului unde :e a&l i%obilul, pentru cererile +n pre:ta;ie tabular, +n =u:ti&icare
tabular :au +n recti&icare tabularI
). in:tan;a locului de plecare :au de :o:ire, pentru cererile ce i<vor:c dintr@un contract de
tran:portI
(. in:tan;a locului de plat, +n cererile privitoare la obli'a;iile ce i<vor:c dintr@o ca%bie,
cec, bilet la ordin :au dintr@un alt titlu de valoareI
8. in:tan;a do%iciliului con:u%atorului, +n cererile av9nd ca obiect e.ecutarea, con:tatarea
nulit;ii ab:olute, anularea, re<olu;iunea, re<ilierea :au denun;area unilateral a contractului
+ncAeiat cu un pro&e:ioni:t :au +n cererile av9nd ca obiect repararea pa'ubelor produ:e
con:u%atorilorI
B. in:tan;a +n a crei circu%:crip;ie :@a :v9r-it &apta ilicit :au :@a produ: pre=udiciul,
pentru cererile privind obli'a;iile i<vor9te dintr@o a:e%enea &apt.
D2E C9nd p9r9tul e.ercit +n %od :tatornic, +n a&ara do%iciliului :u, o activitate
pro&e:ional ori o activitate a'ricol, co%ercial, indu:trial :au altele a:e%enea, cererea de
cAe%are +n =udecat :e poate introduce -i la in:tan;a +n circu%:crip;ia creia :e a&l locul
33
activit;ii re:pective, pentru obli'a;iile patri%oniale n:cute :au care ur%ea< : :e e.ecute
+n acel loc.
!R1. 114
Cereri #n materie de tutel i familie
D1E ac le'ea nu prevede alt&el, cererile privind ocrotirea per:oanei &i<ice date de Codul
civil +n co%peten;a in:tan;ei de tutel -i de &a%ilie :e :olu;ionea< de in:tan;a +n a crei
circu%:crip;ie teritorial +-i are do%iciliul :au re-edin;a per:oana ocrotit.
D2E 6n ca<ul cererilor privind autori<area de ctre in:tan;a de tutel -i de &a%ilie a +ncAeierii
unor acte =uridice, c9nd actul =uridic a crui autori<are :e :olicit prive-te un i%obil, e:te, de
a:e%enea, co%petent -i in:tan;a +n a crei circu%:crip;ie teritorial e:te :ituat i%obilul. 6n
ace:t ca<, in:tan;a de tutel -i de &a%ilie care a pronun;at Aotr9rea va co%unica de +ndat
o copie a ace:teia in:tan;ei de tutel -i de &a%ilie +n a crei circu%:crip;ie teritorial +-i are
do%iciliul :au re-edin;a cel ocrotit.
!R1. 11G
Cererile #n materie de asigurri
D1E 6n %aterie de a:i'urare, cererea privitoare la de:p'ubiri :e va putea &ace -i la in:tan;a
+n circu%:crip;ia creia :e a&l:
1. do%iciliul :au :ediul a:i'uratuluiI
2. bunurile a:i'urateI
3. locul unde :@a produ: ri:cul a:i'urat.
D2E !le'erea co%peten;ei prin conven;ie e:te con:iderat ca ne:cri: dac a &o:t &cut
+nainte de na-terea dreptului la de:p'ubire.
D3E 6n %ateria a:i'urrii obli'atorii de r:pundere civil, ter;ul pre=udiciat poate introduce
ac;iune direct -i la in:tan;a do%iciliului :au, dup ca<, a :ediului :u.
D4E i:po<i;iile alin. D1E -i D2E nu :e aplic +n: +n %aterie de a:i'urri %ariti%e, &luviale -i
aeriene.
!R1. 11)
Alegerea instanei
Recla%antul are ale'erea +ntre %ai %ulte in:tan;e deopotriv co%petente. Drecla%antul
poate ale'e in:tan;a cu =uri:pruden;a %ai &avorabil ca<ului :u, cu condi;ia ca acea:t
in:tan; : &ie una din cele co%petente le'alE
!R1. 11(
Cererile privitoare la imobile 7norm de ordine public8
D1E Cererile privitoare la drepturile reale i%obiliare :e introduc nu%ai la in:tan;a +n a crei
circu%:crip;ie e:te :ituat i%obilul.
D2E C9nd i%obilul e:te :ituat +n circu%:crip;iile %ai %ultor in:tan;e, cererea :e va &ace la
in:tan;a do%iciliului :au re-edin;ei p9r9tului, dac acea:ta :e a&l +n vreuna dintre ace:te
circu%:crip;ii, iar +n ca< contrar, la oricare dintre in:tan;ele +n circu%:crip;iile crora :e a&l
i%obilul.
D3E i:po<i;iile alin. D1E -i D2E :e aplic, prin a:e%nare, -i +n ca<ul ac;iunilor po:e:orii,
ac;iunilor +n 'rni;uire, ac;iunilor privitoare la +n'rdirile dreptului de proprietate i%obiliar,
precu% -i +n ca<ul celor de +%pr;eal =udiciar a unui i%obil, c9nd indivi<iunea nu re<ult
din :ucce:iune.
!R1. 118
Cererile privitoare la motenire 7ordine public8
D1E 6n %aterie de %o-tenire, p9n la ie-irea din indivi<iune, :unt de co%peten;a e.clu:iv
a in:tan;ei celui din ur% do%iciliu al de&unctului:
1. cererile privitoare la validitatea :au e.ecutarea di:po<i;iilor te:ta%entareI
2. cererile privitoare la %o-tenire -i la :arcinile ace:teia, precu% -i cele privitoare la
preten;iile pe care %o-tenitorii le@ar avea unul +%potriva altuiaI
3. cererile le'atarilor :au ale creditorilor de&unctului +%potriva vreunuia dintre %o-tenitori
:au +%potriva e.ecutorului te:ta%entar.
D2E Cererile &or%ulate potrivit alin. D1E care prive:c %ai %ulte %o-teniri de:cAi:e :ucce:iv
:unt de co%peten;a e.clu:iv a in:tan;ei ulti%ului do%iciliu al oricruia dintre de&unc;i.
!R1. 11B
34
Cereri privitoare la societi
Cererile +n %aterie de :ocietate, p9n la :&9r-itul licAidrii :au, dup ca<, p9n la radierea
:ociet;ii, :unt de co%peten;a e.clu:iv a in:tan;ei +n circu%:crip;ia creia :ocietatea +-i are
:ediul principal.
!R1. 120
Cereri privitoare la insolven sau concordatul preventiv
Cererile +n %ateria in:olven;ei :au concordatului preventiv :unt de co%peten;a e.clu:iv a
tribunalului +n a crui circu%:crip;ie +-i are :ediul debitorul.
!R1. 121
Cererile #mpotriva unui consumator
Cererile &or%ulate de un pro&e:ioni:t +%potriva unui con:u%ator pot &i introdu:e nu%ai la
in:tan;a do%iciliului con:u%atorului. i:po<i;iile art. 12) alin. D2E r%9n aplicabile.

C!401OL$L 000
Dispo$iii speciale

!R1. 122
)egimul regulilor de competen
Re'uli noi de co%peten; pot &i :tabilite nu%ai prin %odi&icarea nor%elor pre<entului cod.
!R1. 123
Cereri accesorii" adiionale i incidentale
D1E Cererile acce:orii, adi;ionale, precu% -i cele incidentale :e =udec de in:tan;a
co%petent pentru cererea principal, cAiar dac ar &i de co%peten;a %aterial :au
teritorial a altei in:tan;e =udectore-ti, cu e.cep;ia cererilor prev<ute la art. 120. Dproro'are
de co%peten;E
D2E i:po<i;iile alin. D1E :e aplic -i atunci c9nd co%peten;a de :olu;ionare a cererii
principale e:te :tabilit de le'e +n &avoarea unei :ec;ii :peciali<ate :au a unui co%plet
:peciali<at.
D3E C9nd in:tan;a e:te e.clu:iv co%petent pentru una dintre pr;i, ea va &i e.clu:iv
co%petent pentru toate pr;ile.
!R1. 124
Aprri i incidente procedurale
D1E 0n:tan;a co%petent : =udece cererea principal :e va pronun;a -i a:upra aprrilor -i
e.cep;iilor, +n a&ara celor care con:tituie cAe:tiuni pre=udiciale -i care, potrivit le'ii, :unt de
co%peten;a e.clu:iv a altei in:tan;e. Dcodul nu de&ine-te McAe:tiunea pre=udicialNI e.cep;ia
de nele'alitate poate &i pre=udicial, dac :e :olu;ionea< de alt in:tan;I cererea pentru o
Aotr9re preli%inar la C>$EE
D2E 0ncidentele procedurale :unt :olu;ionate de in:tan;a +n &a;a creia :e invoc, +n a&ar
de ca<urile +n care le'ea prevede +n %od e.pre: alt&el. D:tr%utarea, re'ulatorul de
co%peten;E
!R1. 12G
Cererea #n constatare
6n cererile pentru con:tatarea e.i:ten;ei :au ine.i:ten;ei unui drept, co%peten;a in:tan;ei
:e deter%in dup re'ulile prev<ute pentru cererile av9nd ca obiect reali<area dreptului.
Dcererile +n con:tatare :unt inad%i:ibile, dac e:te di:ponibil o ac;iune +n reali<areE
!R1. 12)
Alegerea de competen
D1E 4r;ile pot conveni +n :cri: :au, +n ca<ul liti'iilor n:cute, -i prin declara;ie verbal +n
&a;a in:tan;ei ca proce:ele privitoare la bunuri -i la alte drepturi de care ace:tea pot :
di:pun : &ie =udecate de alte in:tan;e dec9t acelea care, potrivit le'ii, ar &i co%petente
teritorial : le =udece, +n a&ar de ca<ul c9nd acea:t co%peten; e:te e.clu:iv. Dclau<a
atributiva de co%peten;, +n %aterie contractual poate :upune liti'iul unei =uri:dic;ii
pre&erate :au din alt ;arI pentru +n'reunarea liti'iilor pe contractul re:pectiv, unele prti
ale' o =uri:dic;ie e.otic :au din alt :i:te% de drept, cu e.ceptia ca<ului co%peten;ei
e.clu:iveE.
35
D2E 6n liti'iile din %ateria protec;iei drepturilor con:u%atorilor, precu% -i +n alte ca<uri
prev<ute de le'e, pr;ile pot conveni ale'erea in:tan;ei co%petente, +n condi;iile prev<ute
la alin. D1E, nu%ai dup na-terea dreptului la de:p'ubire Ddreptul la de:p'ubire :e na-te
doar dup reali<area delictului :au a nere:pectrii unei obli'a;iiE. Orice conven;ie contrar
e:te con:iderat ca ne:cri:. D:anc;iunea proce:ual a con:iderrii ca ne:cri: a unei
conven;ii atributive de co%peten;E
!R1. 12(
Competena facultativ
D1E ac un =udector are calitatea de recla%ant +ntr@o cerere de co%peten;a in:tan;ei la
care +-i de:&-oar activitatea, va :e:i<a una dintre in:tan;ele =udectore-ti de acela-i 'rad
a&late +n circu%:crip;ia oricreia dintre cur;ile de apel +nvecinate cu curtea de apel +n a crei
circu%:crip;ie :e a&l in:tan;a la care +-i de:&-oar activitatea.
D2E 6n ca<ul +n care cererea :e introduce +%potriva unui =udector care +-i de:&-oar
activitatea la in:tan;a co%petent : =udece cau<a, recla%antul poate :e:i<a una dintre
in:tan;ele =udectore-ti de acela-i 'rad a&late +n circu%:crip;ia oricreia dintre cur;ile de apel
+nvecinate cu curtea de apel +n a crei circu%:crip;ie :e a&l in:tan;a care ar &i &o:t
co%petent, potrivit le'ii.
D3E i:po<i;iile alin. D1E -i D2E :e aplic +n %od core:pun<tor -i +n ca<ul procurorilor,
a:i:ten;ilor =udiciari -i 're&ierilor. Ra;iunea le'ii e:te de a evita un eventual con&lict de
intere:e. Le'ea pre:upune indirect un anu%it 'rad de in&luen; al =udectorului a:upra
cole'ilor :i din ra<a aceleea-i in:tan;e.
!R1. 128
-ncidente privind arbitra(ul
Co%peten;a ce revine in:tan;elor =udectore-ti +n le'tur cu incidentele privind arbitra=ul
re'le%entat de pre<entul cod apar;ine +n toate ca<urile tribunalului +n circu%:crip;ia cruia
are loc arbitra=ul.

C!401OL$L 02
-ncidente procedurale privitoare la competena instanei

FEC"0$NE! 1
'ecompetena i conflictele de competen

!R1. 12B
E,cepia de necompeten
D1E Neco%peten;a e:te de ordine public :au privat.
D2E Neco%peten;a e:te de ordine public:
1. +n ca<ul +nclcrii co%peten;ei 'enerale, c9nd proce:ul nu e:te de co%peten;a
in:tan;elor =udectore-tiI
2. +n ca<ul +nclcrii co%peten;ei %ateriale, c9nd proce:ul e:te de co%peten;a unei
in:tan;e de alt 'radI
3. +n ca<ul +nclcrii co%peten;ei teritoriale e.clu:ive, c9nd proce:ul e:te de co%peten;a
unei alte in:tan;e de acela-i 'rad -i pr;ile nu o pot +nltura.
D3E 6n toate celelalte ca<uri, neco%peten;a e:te de ordine privat.
!R1. 130
-nvocarea e,cepiei
D1E Neco%peten;a 'eneral a in:tan;elor =udectore-ti poate &i invocat de pr;i ori de
ctre =udector +n orice :tare a pricinii.
D2E Neco%peten;a %aterial -i teritorial de ordine public trebuie invocat de pr;i ori de
ctre =udector la pri%ul ter%en de =udecat la care pr;ile :unt le'al citate +n &a;a pri%ei
in:tan;e.
D3E Neco%peten;a de ordine privat poate &i invocat doar de ctre p9r9t prin +nt9%pinare
:au, dac +nt9%pinarea nu e:te obli'atorie, cel %ai t9r<iu la pri%ul ter%en de =udecat la
care pr;ile :unt le'al citate +n &a;a pri%ei in:tan;e.
36
D4E ac neco%peten;a nu e:te de ordine public, partea care a &cut cererea la o
in:tan; neco%petent nu va putea cere declararea neco%peten;ei.
!R1. 131
5erificarea competenei
D1E La pri%ul ter%en de =udecat la care pr;ile :unt le'al citate +n &a;a pri%ei in:tan;e,
=udectorul e:te obli'at, din o&iciu, : veri&ice -i : :tabilea:c dac in:tan;a :e:i<at e:te
co%petent 'eneral, %aterial -i teritorial : =udece pricina, con:e%n9nd +n cuprin:ul
+ncAeierii de -edin; te%eiurile de drept pentru care con:tat co%peten;a in:tan;ei :e:i<ate.
6ncAeierea are caracter interlocutoriu. ac =udectorul nu +-i +ndepline-te acea:t obli'a;ie,
iar pr;ile procedea< la ad%ini:trarea probelor la acea:t in:tan;, codul prevede direct
:anc;iunea: art.1() pct.3, nulitatea necondi;ionat a actelor de procedur reali<ate, daca :e
de%on:trea< neco%peten;a ace:tei in:tan;e. Nulitatea necondi;ionat :e poate con:tata
de in:tan;a co%petent prin +ncAeiere. Oricu%, +ncAeierile :ale :unt :upu:e cilor de atac
:peci&ice.
D2E 6n %od e.cep;ional, +n ca<ul +n care pentru :tabilirea co%peten;ei :unt nece:are
l%uriri ori probe :upli%entare, =udectorul va pune acea:t cAe:tiune +n di:cu;ia pr;ilor -i
va acorda un :in'ur ter%en +n ace:t :cop.
!R1. 132
.oluionarea e,cepiei
D1E C9nd +n &a;a in:tan;ei de =udecat :e pune +n di:cu;ie co%peten;a ace:teia, din o&iciu
:au la cererea pr;ilor, ea e:te obli'at : :tabilea:c in:tan;a =udectorea:c co%petent
ori, dac e:te ca<ul, un alt or'an cu activitate =uri:dic;ional co%petent.
D2E ac in:tan;a :e declar co%petent, va trece la =udecarea pricinii. 6ncAeierea poate &i
atacat nu%ai odat cu Aotr9rea pronun;at +n cau<.
D3E ac in:tan;a :e declar neco%petent, Aotr9rea nu e:te :upu: niciunei ci de atac,
do:arul &iind tri%i: de +ndat in:tan;ei =udectore-ti co%petente :au, dup ca<, altui or'an cu
activitate =uri:dic;ional co%petent.
D4E ac in:tan;a :e declar neco%petent -i re:pin'e cererea ca inad%i:ibil +ntruc9t
e:te de co%peten;a unui or'an &r activitate =uri:dic;ional :au ca ne&iind de co%peten;a
in:tan;elor ro%9ne, Aotr9rea e:te :upu: nu%ai recur:ului la in:tan;a ierarAic :uperioar.
!R1. 133
Conflictul de competen0 Ca$uri
E.i:t con&lict de co%peten;:
1. c9nd dou :au %ai %ulte in:tan;e :e declar deopotriv co%petente : =udece acela-i
proce:I Dcon&lict po<itivE
2. c9nd dou :au %ai %ulte in:tan;e -i@au declinat reciproc co%peten;a de a =udeca
acela-i proce: :au, +n ca<ul declinrilor :ucce:ive, dac ulti%a in:tan; +nve:tit +-i declin
la r9ndul :u co%peten;a +n &avoarea uneia dintre in:tan;ele care anterior :@au declarat
neco%petente. Dcon&lict ne'ativ nu e:te dac declinarea :e &ace ctre o in:tan; care nu -i@a
declinat co%peten;a :au ctre un or'an =uridi:c;ionalE
!R1. 134
.uspendarea procesului
0n:tan;a +naintea creia :@a ivit con&lictul de co%peten; va :u:penda din o&iciu =udecata
cau<ei -i va +nainta do:arul in:tan;ei co%petente : :olu;ione<e con&lictul.
!R1. 13G
.oluionarea conflictului de competen
D1E Con&lictul de co%peten; ivit +ntre dou in:tan;e =udectore-ti :e :olu;ionea< de
in:tan;a i%ediat :uperioar -i co%un in:tan;elor a&late +n con&lict.
D2E Nu :e poate crea con&lict de co%peten; cu 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie.
Hotr9rea de declinare a co%peten;ei :au de :tabilire a co%peten;ei pronun;at de 6nalta
Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie e:te obli'atorie pentru in:tan;a de tri%itere.
D3E Con&lictul de co%peten; ivit +ntre o in:tan; =udectorea:c -i un alt or'an cu activitate
=uri:dic;ional :e re<olv de in:tan;a =udectorea:c ierarAic :uperioar in:tan;ei +n con&lict.
D4E 0n:tan;a co%petent : =udece con&lictul va Aotr+, +n ca%era de con:iliu, &r citarea
pr;ilor, printr@o Aotr9re de&initiv.
37
!R1. 13)
Dispo$iii speciale
D1E i:po<i;iile pre<entei :ec;iuni privitoare la e.cep;ia de neco%peten; -i la con&lictul de
co%peten; :e aplic prin a:e%nare -i +n ca<ul :ec;iilor :peciali<ate ale aceleia-i in:tan;e
=udectore-ti.
D2E Con&lictul :e va :olu;iona de :ec;ia in:tan;ei :tabilite potrivit art. 13G core:pun<toare
:ec;iei +naintea creia :@a ivit con&lictul.
D3E Con&lictul dintre dou :ec;ii ale 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :e :olu;ionea< de
Co%pletul de G =udectori.
D4E i:po<i;iile alin. D1E @ D3E :e aplic +n %od core:pun<tor -i +n ca<ul co%pletelor
:peciali<ate.
!R1. 13(
Probele administrate #n faa instanei necompetente
6n ca<ul declarrii neco%peten;ei, dove<ile ad%ini:trate +n &a;a in:tan;ei neco%petente
r%9n c9-ti'ate =udec;ii -i in:tan;a co%petent +nve:tit cu :olu;ionarea cau<ei nu va
di:pune re&acerea lor dec9t pentru %otive te%einice. /otive te%einice pot &i nere:pectarea
nor%elor proce:uale de ad%ini:trare a probelor.

FEC"0$NE! a 2@a
%itispendena i cone,itatea

!R1. 138
E,cepia litispendenei
D1E Ni%eni nu poate &i cAe%at +n =udecat pentru aceea-i cau<, acela-i obiect -i de
aceea-i parte, +naintea %ai %ultor in:tan;e co%petente :au cAiar +naintea aceleia-i in:tan;e,
prin cereri di:tincte.
D2E E.cep;ia liti:penden;ei poate &i invocat de pr;i :au de in:tan; din o&iciu +n orice :tare
a proce:ului +n &a;a in:tan;elor de &ond.
D3E C9nd in:tan;ele :unt de acela-i 'rad, e.cep;ia :e invoc +naintea in:tan;ei :e:i<ate
ulterior. ac e.cep;ia :e ad%ite, do:arul va &i tri%i: de +ndat pri%ei in:tan;e +nve:tite.
D4E C9nd in:tan;ele :unt de 'rad di&erit, e.cep;ia :e invoc +naintea in:tan;ei de 'rad
in&erior. ac e.cep;ia :e ad%ite, do:arul va &i tri%i: de +ndat in:tan;ei de &ond %ai +nalte +n
'rad.
DGE 6ncAeierea prin care :@a :olu;ionat e.cep;ia poate &i atacat nu%ai odat cu &ondul.
D)E C9nd unul dintre proce:e :e =udec +n recur:, iar cellalt +naintea in:tan;elor de &ond,
ace:tea din ur% :unt obli'ate : :u:pende =udecata p9n la :olu;ionarea recur:ului.
D(E i:po<i;iile alin. D2E, D3E -i DGE :e aplic +n %od core:pun<tor -i atunci c9nd proce:ele
identice :e a&l pe rolul aceleia-i in:tan;e.
Mliti: penden:N: acela-i proce: :e a&l -i pe rolul altei in:tan;e. Nu e:te liti:penden;, daca
oricare din ele%ente Dcau<, obiect, parteE di&er +ntr@o %:ur :au alta Dcau<a =uridic e:te
u<ucapiunea, nu contractul, :au obiectul e:te obli'a;ie de a &ace, +n loc de obli'atie de a daI
:au partea e:te un ter; ce nu are calitate de :ucce:or al pr;ii ini;ialeE.
!R1. 13B
E,cepia cone,itii
D1E 4entru a:i'urarea unei bune =udec;i, +n pri% in:tan; e:te po:ibil cone.area %ai
%ultor proce:e +n care :unt acelea-i pr;i :au cAiar +%preun cu alte pr;i -i al cror obiect -i
cau< au +ntre ele o :tr9n: le'tur.
D2E E.cep;ia cone.it;ii poate &i invocat de pr;i :au din o&iciu cel %ai t9r<iu la pri%ul
ter%en de =udecat +naintea in:tan;ei ulterior :e:i<ate, care, prin +ncAeiere, :e va pronun;a
a:upra e.cep;iei. 6ncAeierea poate &i atacat nu%ai odat cu &ondul.
D3E o:arul va &i tri%i: in:tan;ei %ai +nt9i +nve:tite, +n a&ar de ca<ul +n care recla%antul -i
p9r9tul cer tri%iterea lui la una dintre celelalte in:tan;e.
D4E C9nd una dintre cereri e:te de co%peten;a e.clu:iv a unei in:tan;e, cone.area :e va
&ace la acea in:tan;.
38
DGE 6n orice :tare a =udec;ii proce:ele cone.ate pot &i di:=un:e -i =udecate :eparat, dac
nu%ai unul dintre ele e:te +n :tare de =udecat. Ftarea de =udecat e:te %o%entul ulterior
ad%ini:trrii probelor, c9nd pr;ile pot pune conclu<ii pe &ond, +n de<bateri.

FEC"0$NE! a 3@a
.trmutarea proceselor0 Delegarea instanei

!R1. 140
+emeiul strmutrii
D1E Ftr%utarea proce:ului poate &i cerut pentru %otive de bnuial le'iti% :au de
:i'uran; public.
D2E 5nuiala :e con:ider le'iti% +n ca<urile +n care e.i:t +ndoial cu privire la
i%par;ialitatea =udectorilor din cau<a circu%:tan;elor proce:ului, calit;ii pr;ilor ori unor
rela;ii con&lictuale locale.
D3E Con:tituie %otiv de :i'uran; public +%pre=urrile e.cep;ionale care pre:upun c
=udecata proce:ului la in:tan;a co%petent ar putea conduce la tulburarea ordinii publice.
!R1. 141
Cererea de strmutare
D1E Ftr%utarea pentru %otiv de bnuial le'iti% :au de :i'uran; public :e poate cere
+n orice &a< a proce:ului.
D2E Ftr%utarea pentru %otiv de bnuial le'iti% poate &i cerut de ctre partea
intere:at, iar cea +nte%eiat pe %otiv de :i'uran; public, nu%ai de ctre procurorul
'eneral de la 4arcAetul de pe l9n' 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie.
!R1. 142
-nstana competent
D1E Cererea de :tr%utare +nte%eiat pe %otiv de bnuial le'iti% e:te de co%peten;a
cur;ii de apel, dac in:tan;a de la care :e cere :tr%utarea e:te o =udectorie :au un tribunal
din circu%:crip;ia ace:teia. ac :tr%utarea :e cere de la curtea de apel, co%peten;a de
:olu;ionare revine 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie. Cererea de :tr%utare :e depune la
in:tan;a co%petent : o :olu;ione<e, care va +n-tiin;a de +ndat in:tan;a de la care :@a cerut
:tr%utarea de:pre &or%ularea cererii de :tr%utare.
D2E Cererea de :tr%utare +nte%eiat pe %otive de :i'uran; public e:te de co%peten;a
6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, care va +n-tiin;a, de +ndat, de:pre depunerea cererii
in:tan;a de la care :e cere :tr%utarea.
D3E La pri%irea cererii de :tr%utare, in:tan;a co%petent : o :olu;ione<e va putea :
:olicite do:arul cau<ei.
!R1. 143
.uspendarea (udecrii procesului
D1E La :olicitarea celui intere:at, co%pletul de =udecat poate di:pune, dac e:te ca<ul,
:u:pendarea =udecrii proce:ului, cu darea unei cau;iuni +n cuantu% de 1.000 lei. 4entru
%otive te%einice, :u:pendarea poate &i di:pu: +n acelea-i condi;ii, &r citarea pr;ilor, cAiar
+nainte de pri%ul ter%en de =udecat.
D2E 6ncAeierea a:upra :u:pendrii nu :e %otivea< -i nu e:te :upu: niciunei ci de atac.
D3E /:ura :u:pendrii =udecrii proce:ului va &i co%unicat de ur'en; in:tan;ei de la
care :@a cerut :tr%utarea.
!R1. 144
/udecarea cererii
D1E Cererea de :tr%utare :e =udec de ur'en;, +n ca%era de con:iliu, cu citarea pr;ilor
din proce:.
D2E Hotr9rea a:upra :tr%utrii :e d &r %otivare -i e:te de&initiv.
D3E 0n:tan;a de la care :@a cerut :tr%utarea va &i +ncuno-tin;at, de +ndat, de:pre
ad%iterea :au re:pin'erea cererii de :tr%utare.
!R1. 14G
Efectele admiterii cererii
39
D1E 6n ca< de ad%itere a cererii de :tr%utare, curtea de apel tri%ite proce:ul :pre
=udecat unei alte in:tan;e de acela-i 'rad din circu%:crip;ia :a. 6nalta Curte de Ca:a;ie -i
>u:ti;ie va :tr%uta =udecarea cau<ei la una dintre in:tan;ele =udectore-ti de acela-i 'rad
a&late +n circu%:crip;ia oricreia dintre cur;ile de apel +nvecinate cu curtea de apel +n a crei
circu%:crip;ie :e a&l in:tan;a de la care :e cere :tr%utarea.
D2E Hotr9rea va arta +n ce %:ur actele +ndeplinite de in:tan; +nainte de :tr%utare
ur%ea< : &ie p:trate. 6n ca<ul +n care in:tan;a de la care :@a di:pu: :tr%utarea a
procedat +ntre ti%p la =udecarea proce:ului, Aotr9rea pronun;at e:te de:&iin;at de drept
prin e&ectul ad%iterii cererii de :tr%utare.
D3E !pelul :au, dup ca<, recur:ul +%potriva Aotr9rii date de in:tan;a la care :@a :tr%utat
proce:ul :unt de co%peten;a in:tan;elor ierarAic :uperioare ace:teia. 6n ca< de ad%itere a
apelului :au recur:ului, tri%iterea :pre re=udecare, atunci c9nd le'ea o prevede, :e va &ace la
o in:tan; din circu%:crip;ia celei care a :olu;ionat calea de atac.
!R1. 14)
1ormularea unei noi cereri de strmutare
D1E Ftr%utarea proce:ului nu poate &i cerut din nou, +n a&ar de ca<ul +n care noua
cerere :e +nte%eia< pe +%pre=urri necuno:cute la data :olu;ionrii cererii anterioare :au
ivite dup :olu;ionarea ace:teia.
D2E Cererea de :tr%utare a cau<ei introdu: cu nere:pectarea prevederilor alin. D1E e:te
inad%i:ibil dac pricina :e a&l pe rolul aceleia-i in:tan;e.
!R1. 14(
Delegarea instanei
C9nd, din cau<a unor +%pre=urri e.cep;ionale, in:tan;a co%petent e:te +%piedicat un
ti%p %ai +ndelun'at : &unc;ione<e, 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, la cererea pr;ii
intere:ate, va de:e%na o alt in:tan; de acela-i 'rad care : =udece proce:ul.

101L$L 02
Actele de procedur

C!401OL$L 0
1orma cererilor

!R1. 148
Condiiile generale
D1E Orice cerere adre:at in:tan;elor =udectore-ti trebuie : &ie &or%ulat +n :cri: -i :
cuprind indicarea in:tan;ei creia +i e:te adre:at, nu%ele, prenu%ele, do%iciliul :au
re-edin;a pr;ilor ori, dup ca<, denu%irea -i :ediul lor, nu%ele -i prenu%ele, do%iciliul :au
re-edin;a repre<entan;ilor lor, dac e:te ca<ul, obiectul, valoarea preten;iei, dac e:te ca<ul,
%otivele cererii, precu% -i :e%ntura. e a:e%enea, cererea va cuprinde, dac e:te ca<ul,
-i adre:a electronic :au coordonatele care au &o:t indicate +n ace:t :cop de pr;i, precu%
nu%rul de tele&on, nu%rul de &a. ori altele a:e%enea.
D2E Cererile adre:ate, per:onal :au prin repre<entant, in:tan;elor =udectore-ti pot &i
&or%ulate -i prin +n:cri: +n &or% electronic, dac :unt +ndeplinite condi;iile prev<ute de
le'e. 7or%a electronic pre:upune re:pectarea le'ii nr. 4GG*2001 privind :e%ntura
electronic.
D3E i:po<i;iile alin. D2E :unt aplicabile +n %od core:pun<tor -i +n ca<ul +n care pre<entul
cod prevede condi;ia &or%ei :cri:e a :u:;inerilor, aprrilor :au a conclu<iilor pr;ilor ori a
altor acte de procedur adre:ate in:tan;elor =udectore-ti.
D4E 6n ca<urile anu%e prev<ute de le'e, cererile &cute +n -edin;, la orice in:tan;, :e pot
&or%ula -i oral, &c9ndu@:e %en;iune de:pre acea:ta +n +ncAeiere.
DGE ac, din orice %otive, cererea nu poate &i :e%nat la ter%enul c9nd a &o:t depu:
:au, dup ca<, la pri%ul ter%en ce ur%ea<, =udectorul va :tabili identitatea pr;ii prin unul
dintre %i=loacele prev<ute de le'e, +i va citi con;inutul cererii -i +i va lua con:i%;%9ntul cu
privire la acea:ta. e:pre toate ace:tea :e va &ace %en;iune +n +ncAeiere.
D)E Cererile adre:ate in:tan;elor =udectore-ti :e ti%brea<, dac le'ea nu prevede alt&el.
40
!R1. 14B
'umrul de e,emplare
D1E C9nd cererea ur%ea< a &i co%unicat, ea :e va &ace +n at9tea e.e%plare c9te :unt
nece:are pentru co%unicare, +n a&ar de ca<urile +n care pr;ile au un repre<entant co%un
:au partea &i'urea< +n %ai %ulte calit;i =uridice, c9nd :e va &ace +ntr@un :in'ur e.e%plar. 6n
toate ca<urile e:te nece:ar -i un e.e%plar pentru in:tan;.
D2E i:po<i;iile alin. D1E :unt aplicabile +n %od core:pun<tor -i +n ca<ul prev<ut la art. 148
alin. D4E, 're&ierul de -edin; &iind ;inut : +ntoc%ea:c din o&iciu copiile de pe +ncAeiere
nece:are pentru co%unicare.
D3E ac obli'a;ia prev<ut la alin. D1E nu e:te +ndeplinit, in:tan;a va putea +ndeplini din
o&iciu :au va putea pune +n :arcina oricreia dintre pr;i +ndeplinirea ace:tei obli'a;ii, pe
cAeltuiala pr;ii care avea acea:t obli'a;ie.
D4E 6n ca<ul +n care cererea a &o:t co%unicat, potrivit le'ii, prin &a. :au prin po-t
electronic, 're&ierul de -edin; e:te ;inut : +ntoc%ea:c din o&iciu copii de pe cerere, pe
cAeltuiala pr;ii care avea acea:t obli'a;ie. i:po<i;iile art. 1G4 alin. D)E r%9n aplicabile.
!R1. 1G0
nscrisurile ane,ate
D1E La &iecare e.e%plar al cererii :e vor altura copii de pe +n:cri:urile de care partea
+n;ele'e a :e &olo:i +n proce:.
D2E Copiile vor &i certi&icate de parte pentru con&or%itate cu ori'inalul.
D3E Fe vor putea depune +n copie nu%ai pr;ile din +n:cri: re&eritoare la proce:, ur%9nd ca
in:tan;a : ordone, dac va &i nevoie, +n&;i-area +n:cri:ului +n +ntre'i%e.
D4E C9nd +n:cri:urile :unt redactate +ntr@o li%b :trin, ele :e depun +n copie certi&icat,
+n:o;ite de traducerea le'ali<at e&ectuat de un traductor autori<at. 6n ca<ul +n care nu
e.i:t un traductor autori<at pentru li%ba +n care :unt redactate +n:cri:urile +n cau<, :e pot
&olo:i traducerile reali<ate de per:oane de +ncredere cuno:ctoare ale re:pectivei li%bi, +n
condi;iile le'ii :peciale.
DGE i:po<i;iile art. 14B :e aplic +n %od core:pun<tor.
!R1. 1G1
Cererea formulat prin repre$entant
D1E C9nd cererea e:te &cut prin %andatar, :e va altura procura +n ori'inal :au +n copie
le'ali<at.
D2E !vocatul -i con:ilierul =uridic vor depune +%puternicirea lor, potrivit le'ii.
D3E Repre<entantul le'al va altura o copie le'ali<at de pe +n:cri:ul doveditor al calit;ii
:ale.
D4E Repre<entan;ii per:oanelor =uridice de drept privat vor depune, +n copie, un e.tra: din
re'i:trul public +n care e:te %en;ionat +%puternicirea lor.
DGE Or'anul de conducere :au, dup ca<, repre<entantul de:e%nat al unei a:ocia;ii,
:ociet;i ori altei entit;i &r per:onalitate =uridic, +n&iin;at potrivit le'ii, va ane.a, +n copie
le'ali<at, e.tra:ul din actul care ate:t dreptul :u de repre<entare +n =u:ti;ie.
!R1. 1G2
Cererea greit denumit
Cererea de cAe%are +n =udecat :au pentru e.ercitarea unei ci de atac e:te valabil
&cut cAiar dac poart o denu%ire 're-it. Drolul activ al =udectorului de a o cali&ica e.actE

C!401OL$L 00
Citarea i comunicarea actelor de procedur

!R1. 1G3
Obligaia de a cita prile
D1E 0n:tan;a poate Aotr+ a:upra unei cereri nu%ai dac pr;ile au &o:t citate ori :@au
pre<entat, per:onal :au prin repre<entant, +n a&ar de ca<urile +n care prin le'e :e di:pune
alt&el.
41
D2E 0n:tan;a va a%9na =udecarea -i va di:pune : :e &ac citarea ori de c9te ori con:tat
c partea care lip:e-te nu a &o:t citat cu re:pectarea cerin;elor prev<ute de le'e, :ub
:anc;iunea nulit;ii.
!R1. 1G4
Organe competente i modaliti de comunicare
D1E Co%unicarea cita;iilor -i a tuturor actelor de procedur :e va &ace, din o&iciu, prin
a'en;ii procedurali ai in:tan;ei :au prin orice alt :alariat al ace:teia, precu% -i prin a'en;i ori
:alaria;i ai altor in:tan;e +n ale cror circu%:crip;ii :e a&l cel cruia i :e co%unic actul.
D2E Co%unicarea :e &ace +n plic +ncAi:, la care :e altur dovada de +n%9nare*proce:ul@
verbal -i +n-tiin;area prev<ute la art. 1)3. 4licul va purta %en;iunea ?4EN1R$ >$F10"0E. !
FE 6N/3N! C$ 4R0OR01!1E?.
D3E 0n:tan;a :olicitat, c9nd i :e cere : +ndeplinea:c procedura de co%unicare pentru
alt in:tan;, e:te obli'at : ia de +ndat %:urile nece:are, potrivit le'ii, -i : tri%it
in:tan;ei :olicitante dove<ile de +ndeplinire a procedurii.
D4E 6n ca<ul +n care co%unicarea potrivit alin. D1E nu e:te po:ibil, acea:ta :e va &ace prin
po-t, cu :cri:oare reco%andat, cu con;inut declarat -i con&ir%are de pri%ire, +n plic +ncAi:,
la care :e ata-ea< dovada de pri%ire*proce:ul@verbal -i +n-tiin;area prev<ute la art. 1)3.
DGE La cererea pr;ii intere:ate -i pe cAeltuiala :a, co%unicarea actelor de procedur :e va
putea &ace +n %od ne%i=locit prin e.ecutori =udectore-ti, care vor &i ;inu;i : +ndeplinea:c
&or%alit;ile procedurale prev<ute +n pre<entul capitol, :au prin :ervicii de curierat rapid, +n
ace:t din ur% ca< di:po<i;iile alin. D4E &iind aplicabile +n %od core:pun<tor.
D)E Co%unicarea cita;iilor -i a altor acte de procedur :e poate &ace de 're&a in:tan;ei -i
prin tele&a., po-t electronic :au prin alte %i=loace ce a:i'ur tran:%iterea te.tului actului -i
con&ir%area pri%irii ace:tuia, dac partea a indicat in:tan;ei datele core:pun<toare +n ace:t
:cop. 6n vederea con&ir%rii, in:tan;a, odat cu actul de procedur, va co%unica un &or%ular
care va con;ine: denu%irea in:tan;ei, data co%unicrii, nu%ele 're&ierului care a:i'ur
co%unicarea -i indicarea actelor co%unicateI &or%ularul va &i co%pletat de ctre de:tinatar
cu data pri%irii, nu%ele +n clar -i :e%ntura per:oanei +n:rcinate cu pri%irea
core:ponden;ei -i va &i e.pediat in:tan;ei prin tele&a., po-t electronic :au prin alte
%i=loace.
D(E 0n:tan;a va veri&ica e&ectuarea procedurilor de citare -i co%unicare di:pu:e pentru
&iecare ter%en -i, c9nd e:te ca<ul, va lua %:uri de re&acere a ace:tor proceduri, precu% -i
pentru &olo:irea altor %i=loace ce pot a:i'ura +n-tiin;area pr;ilor pentru +n&;i-area la ter%en.
D8E 6n :copul ob;inerii datelor -i in&or%a;iilor nece:are reali<rii procedurii de co%unicare a
cita;iilor, a altor acte de procedur, precu% -i +ndeplinirii oricrei atribu;ii proprii activit;ii de
=udecat, in:tan;ele au drept de acce: direct la ba<ele de date electronice :au la alte :i:te%e
de in&or%are de;inute de autorit;i -i in:titu;ii publice. !ce:tea au obli'a;ia de a lua %:urile
nece:are +n vederea a:i'urrii acce:ului direct al in:tan;elor la ba<ele de date electronice -i
:i:te%ele de in&or%are de;inute.
!R1. 1GG
%ocul citrii
D1E 2or &i cita;i:
1. :tatul, prin /ini:terul 7inan;elor 4ublice :au alte or'ane anu%e de:e%nate +n ace:t
:cop de le'e, la :ediul ace:toraI
2. unit;ile ad%ini:trativ@teritoriale -i celelalte per:oane =uridice de drept public, prin cei
+n:rcina;i : le repre<inte +n =u:ti;ie, la :ediul ace:toraI
3. per:oanele =uridice de drept privat, prin repre<entan;ii lor, la :ediul principal :au, atunci
c9nd e:te ca<ul, la :ediul de<%e%br%9ntului lorI
4. a:ocia;iile, :ociet;ile -i alte entit;i &r per:onalitate =uridic con:tituite potrivit le'ii,
prin repre<entantul de:e%nat, la :ediul :au do%iciliul ace:tuiaI
G. cei :upu-i procedurii in:olven;ei, precu% -i creditorii ace:tora, la do%iciliul :au, dup
ca<, la :ediul ace:toraI dup de:cAiderea procedurii, citarea va &i e&ectuat potrivit le'ii
:pecialeI
42
). per:oanele &i<ice, la do%iciliul lorI +n ca<ul +n care nu locuie:c la do%iciliu, citarea :e va
&ace la re-edin;a cuno:cut ori la locul ale: de eleI +n lip:a ace:tora, citarea poate &i &cut la
locul cuno:cut unde +-i de:&-oar per%anent activitatea curentI
(. incapabilii :au cei cu capacitate de e.erci;iu re:tr9n:, prin repre<entan;ii :au ocrotitorii
lor le'ali, la do%iciliul ori :ediul ace:tora, dup ca<I +n ca< de nu%ire a unui curator :pecial,
potrivit art. G8, citarea :e va &ace prin ace:t curator, la :ediul :u pro&e:ionalI
8. bolnavii interna;i +n unit;i :anitare, la ad%ini:tra;ia ace:toraI
B. %ilitarii +nca<ar%a;i, la unitatea din care &ac parte, prin co%anda%entul ace:teiaI
10. cei care &ac parte din ecAipa=ul unei nave %ariti%e :au &luviale, alta dec9t %ilitar,
dac nu au do%iciliul cuno:cut, la cpitnia portului unde e:te +nre'i:trat navaI
11. de;inu;ii, la ad%ini:tra;ia locului de de;inereI
12. per:onalul %i:iunilor diplo%atice, al o&iciilor con:ulare -i cet;enii ro%9ni tri%i-i :
lucre<e +n cadrul per:onalului or'ani<a;iilor interna;ionale, precu% -i %e%brii de &a%ilie care
locuie:c cu ei, c9t ti%p :e a&l +n :trintate, prin /ini:terul !&acerilor E.terneI al;i cet;eni
ro%9ni, a&la;i +n :trintate +n intere: de :erviciu, inclu:iv %e%brii &a%iliilor care +i +n:o;e:c,
prin or'anele centrale care i@au tri%i: :au +n :ubordinea crora :e a&l unitatea care i@a tri%i:
+n :trintateI
13. per:oanele care :e a&l +n :trintate, altele dec9t cele prev<ute la pct. 12, dac au
do%iciliul :au re-edin;a cuno:cut, printr@o cita;ie :cri: tri%i: cu :cri:oare reco%andat cu
con;inut declarat -i con&ir%are de pri%ire, recipi:a de predare a :cri:orii la po-ta ro%9n, +n
cuprin:ul creia vor &i %en;ionate actele ce :e e.pedia<, ;in9nd loc de dovad a +ndeplinirii
procedurii, dac prin tratate :au conven;ii interna;ionale la care e:te parte Ro%9nia ori prin
acte nor%ative :peciale nu :e prevede alt&el. ac do%iciliul :au re-edin;a celor a&la;i +n
:trintate nu e:te cuno:cut*cuno:cut, citarea :e &ace potrivit art. 1)(. 6n toate ca<urile,
dac cei a&la;i +n :trintate au %andatar cuno:cut +n ;ar, va &i citat nu%ai ace:ta din ur%I
14. cei cu do%iciliul :au re-edin;a necuno:cut, potrivit art. 1)(I
1G. %o-tenitorii, p9n la intervenirea lor +n proce:, printr@un curator :pecial nu%it de
in:tan;, la do%iciliul ace:tuia.
D2E 6n ca<urile prev<ute la alin. D1E pct. 1 -i 2, :tatul, prin /ini:terul 7inan;elor 4ublice,
unit;ile ad%ini:trativ@teritoriale, precu% -i celelalte per:oane =uridice de drept public +-i pot
ale'e un :ediu proce:ual la care vor &i co%unicate toate actele de procedur.
!R1. 1G)
Obligaia alegerii locului citrii
4er:oanele care :e a&l +n :trintate, citate potrivit art. 1GG alin. D1E pct. 12 -i 13 pentru
pri%ul ter%en de =udecat, vor &i +n-tiin;ate prin cita;ie c au obli'a;ia de a@-i ale'e un
do%iciliu +n Ro%9nia unde ur%ea< : li :e &ac toate co%unicrile privind proce:ul. 6n ca<ul
+n care ace:tea nu :e con&or%ea<, co%unicrile li :e vor &ace prin :cri:oare reco%andat,
recipi:a de predare la po-ta ro%9n a :cri:orii, +n cuprin:ul creia vor &i %en;ionate actele ce
:e e.pedia<, ;in9nd loc de dovad de +ndeplinire a procedurii. 4entru a putea aprecia
a:upra &aptului dac partea :@a con&or%at :au nu, procedura de citare :e reali<ea< con&or%
Re'ula%entelor Europene, pentru de:tinatarii a&la;i +n $E :i con&or% tratelor interna;ionale
%ultilaterale :au bilaterale pentru cei a&la;i +n alte ;ri.
!R1. 1G(
Cuprinsul citaiei
D1E Cita;ia va cuprinde:
aE denu%irea in:tan;ei, :ediul ei -i, c9nd e:te ca<ul, alt loc dec9t :ediul in:tan;ei unde
ur%ea< : :e de:&-oare =udecarea proce:uluiI
bE data e%iterii cita;ieiI
cE nu%rul do:aruluiI
dE anul, luna, <iua -i ora +n&;i-riiI
eE nu%ele -i prenu%ele :au denu%irea, dup ca<, ale*a celui citat, precu% -i locul unde
:e citea<I
&E calitatea celui citatI
'E nu%ele -i prenu%ele :au denu%irea, dup ca<, ale*a pr;ii potrivnice -i obiectul cereriiI
43
AE indicarea, dac e:te ca<ul, a ta.ei =udiciare de ti%bru -i a ti%brului =udiciar datorate de
cel citatI
iE %en;iunea c, prin +n%9narea cita;iei, :ub :e%ntur de pri%ire, per:onal ori prin
repre<entant le'al :au conven;ional ori prin &unc;ionarul :au per:oana +n:rcinat cu
pri%irea core:ponden;ei pentru un ter%en de =udecat, cel citat e:te con:iderat c are +n
cuno-tin; -i ter%enele de =udecat ulterioare aceluia pentru care cita;ia i@a &o:t +n%9natI
=E alte %en;iuni prev<ute de le'e :au :tabilite de in:tan;I
PE -ta%pila in:tan;ei -i :e%ntura 're&ierului.
D2E 6n cita;ie :e %en;ionea<, c9nd e:te ca<ul, orice date nece:are pentru :tabilirea
adre:ei celui citat, precu% -i dac citarea :e &ace cu cAe%area la intero'atoriu :au dac cel
citat e:te obli'at : pre<inte anu%ite +n:cri:uri ori dac i :e co%unic odat cu cita;ia alte
acte de procedur. 6n ca<urile +n care +nt9%pinarea nu e:te obli'atorie, +n cita;ie :e va
%en;iona obli'a;ia p9r9tului de a@-i pre'ti aprarea pentru pri%ul ter%en de =udecat,
propun9nd probele de care +n;ele'e : :e &olo:ea:c, :ub :anc;iunea prev<ut de le'e,
care va &i indicat e.pre:.
D3E Cerin;ele de la alin. D1E lit. aE, cE, dE, eE -i PE :unt prev<ute :ub :anc;iunea nulit;ii.
!R1. 1G8
Alegerea locului citrii i al comunicrii altor acte de procedur
D1E 6n ca< de ale'ere de do%iciliu :au, dup ca<, de :ediu, dac partea a artat -i
per:oana +n:rcinat cu pri%irea actelor de procedur, co%unicarea ace:tora :e va &ace la
acea per:oan, iar +n lip:a unei a:e%enea %en;iuni, co%unicarea :e va &ace, dup ca<,
potrivit art. 1GG :au 1G).
D2E 4artea poate ale'e ca toate actele de procedur : +i &ie co%unicate la c:u;a po-tal.
!R1. 1GB
+ermenul pentru #nm*narea citaiei
Cita;ia -i celelalte acte de procedur, :ub :anc;iunea nulit;ii, vor &i +n%9nate pr;ii cu cel
pu;in G <ile +naintea ter%enului de =udecat. 6n ca<uri ur'ente :au atunci c9nd le'ea prevede
+n %od e.pre:, =udectorul poate di:pune :curtarea ter%enului de +n%9nare a cita;iei ori
actului de procedur, de:pre acea:ta &c9ndu@:e %en;iune +n cita;ie :au +n actul de
procedur. Dnulitate e.pre:E.
!R1. 1)0
-nvocarea i #nlturarea neregularitilor privind citarea
D1E ac partea pre<ent +n in:tan;, per:onal :au prin repre<entant, nu a pri%it cita;ia
:au a pri%it@o +ntr@un ter%en %ai :curt dec9t cel prev<ut la art. 1GB ori e.i:t o alt cau<
de nulitate privind cita;ia :au procedura de +n%9nare a ace:teia, proce:ul :e a%9n, la
cererea pr;ii intere:ate. Dcererea de a%9nare e:te obli'atorie pentru a evita :anc;iunea
nelurii +n con:iderare a nere'ularit;ii de la alin. 2E
D2E Orice nere'ularitate cu privire la citare nu va %ai &i luat +n con:iderare +n ca<ul +n
care, potrivit alin. D1E, nu :@a cerut a%9narea proce:ului, precu% -i +n ca<ul +n care partea
lip: la ter%enul la care :@a produ: nere'ularitatea nu a invocat@o la ter%enul ur%tor
producerii ei, dac la ace:t ter%en ea a &o:t pre<ent :au le'al citat. D:anc;iunea decderii
din dreptul de a invoca nere'ularitatea la citare :au, alt&el :pu:, aplicarea :anc;iunii de
neluare +n con:iderare a nere'ularit;iiE
D3E 6n lip:a pr;ii nele'al citate, nere'ularitatea privind procedura de citare a ace:teia
poate &i invocat -i de celelalte pr;i ori din o&iciu, +n: nu%ai la ter%enul la care ea :@a
produ:. Ddup ace:t ter%en, intervine decderea lor din dreptul de a invoca nere'ularitateaI
di:po<i;ia e:te de ordine privataE
!R1. 1)1
nm*narea fcut personal celui citat
D1E 6n%9narea cita;iei -i a tuturor actelor de procedur :e &ace per:onal celui citat, la locul
citrii :tabilit potrivit art. 1GG alin. D1E pct. ).
D2E 6n%9narea :e poate &ace oriunde :e a&l cel citat.
D3E 4entru cei care locuie:c +n Aotel :au c%in, cita;ia :e pred, +n lip:a lor,
ad%ini:tratorului Aotelului ori a-e<%9ntului, iar, +n lip:a ace:tuia, portarului ori celui care +n
%od obi-nuit +l +nlocuie-te.
44
D4E 4entru cei care :e ':e:c :ub ar%e, cita;ia :e +n%9nea< la unitatea din care &ac
parte.
DGE Celor care alctuie:c ecAipa=ul unei nave %ariti%e :au &luviale, +n lip:a unui do%iciliu
cuno:cut, +n%9narea :e &ace la cpitnia portului unde :e ':e-te +nre'i:trat nava.
D)E 4entru de;inu;i, +n%9narea :e &ace la ad%ini:tra;ia +ncAi:orii.
D(E 4entru bolnavii a&la;i +n :pitale, :anatorii :au alte a:e%enea a-e<%inte de a:i:ten;
%edical ori :ocial, +n%9narea :e &ace la ad%ini:tra;ia ace:tora.
!R1. 1)2
nm*narea fcut altor persoane
D1E 6n%9narea cita;iilor -i a tuturor actelor de procedur +n ca<urile prev<ute la art. 1GG
alin. D1E pct. 1 @ G -i pct. 12 :au atunci c9nd actul ur%ea< : &ie +n%9nat unui avocat, notar
public ori e.ecutor =udectore:c :e poate &ace &unc;ionarului :au per:oanei +n:rcinate cu
pri%irea core:ponden;ei, care va :e%na dovada. 6n lip:a ace:tora, +n%9narea cita;iei :au a
actelor de procedur :e va &ace ad%ini:tratorului cldirii, iar, +n lip:, pa<nicului :au
a'entului de pa<, care va :e%na proce:ul@verbal +ntoc%it +n ace:t :cop de ctre a'ent,
dup ce ace:ta din ur% a certi&icat +n prealabil identitatea -i calitatea :a.
D2E 6n ca<urile prev<ute la art. 1)1 alin. D4E @ D(E, unitatea unde :e a&l cel citat +i va
+n%9na de +ndat ace:tuia cita;ia ori, dup ca<, actul de procedur co%unicat :ub luare de
dovad, certi&ic9ndu@i :e%ntura :au art9nd %otivul pentru care nu :@a putut ob;ine
:e%ntura lui. 6n ace:t din ur% ca< :e va proceda potrivit alin. D1E. ovada :e va preda
a'entului ori va &i tri%i: direct in:tan;ei, dac +n%9narea cita;iei nu :@a putut &ace de +ndat.
!R1. 1)3
Procedura de comunicare
D1E Co%unicarea cita;iei :e va &ace per:oanei +n drept : o pri%ea:c, care va :e%na
dovada de +n%9nare certi&icat de a'entul +n:rcinat cu +n%9narea.
D2E ac de:tinatarul pri%e-te cita;ia, dar re&u< : :e%ne<e dovada de +n%9nare ori, din
%otive +nte%eiate, nu o poate :e%na, a'entul va +ntoc%i un proce:@verbal +n care va arta
ace:te +%pre=urri.
D3E ac de:tinatarul re&u< : pri%ea:c cita;ia, a'entul o va depune +n cutia po-tal. 6n
lip:a cutiei po-tale, va a&i-a pe u-a locuin;ei de:tinatarului o +n-tiin;are care trebuie :
cuprind:
aE anul, luna, <iua -i ora c9nd depunerea :au, dup ca<, a&i-area a &o:t &cutI
bE nu%ele -i prenu%ele celui care a &cut depunerea :au, dup ca<, a&i-area -i &unc;ia
ace:tuiaI
cE nu%ele, prenu%ele -i do%iciliul :au, dup ca<, re-edin;a, re:pectiv :ediul celui
+n-tiin;atI
dE nu%rul do:arului +n le'tur cu care :e &ace +n-tiin;area -i denu%irea in:tan;ei pe rolul
creia :e a&l do:arul, cu indicarea :ediului ace:teiaI
eE artarea actelor de procedur de:pre a cror co%unicare e:te vorbaI
&E %en;iunea c dup o <i, dar nu %ai t9r<iu de ( <ile de la a&i-area +n-tiin;rii ori, c9nd
e.i:t ur'en;, nu %ai t9r<iu de 3 <ile, de:tinatarul e:te +n drept : :e pre<inte la :ediul
in:tan;ei de =udecat pentru a i :e co%unica cita;ia. C9nd do%iciliul :au re-edin;a ori, dup
ca<, :ediul ace:tuia nu :e a&l +n localitatea unde in:tan;a de =udecat +-i are :ediul,
+n-tiin;area va cuprinde %en;iunea c pentru a i :e co%unica cita;ia de:tinatarul e:te +n drept
: :e pre<inte la :ediul pri%riei +n a crei ra< teritorial locuie-te :au +-i are :ediulI
'E %en;iunea c, +n ca<ul +n care, &r %otive te%einice, de:tinatarul nu :e pre<int pentru
co%unicarea cita;iei +n interiorul ter%enului de ( <ile :au, dup ca<, al ter%enului de 3 <ile
prev<ut la lit. &E, cita;ia :e con:ider co%unicat la +%plinirea ace:tui ter%enI
AE :e%ntura celui care a depu: :au a a&i-at +n-tiin;area.
D4E /en;iunile de la alin. D3E lit. cE @ 'E :e co%pletea< de ctre 're&a in:tan;ei. 1er%enele
prev<ute la alin. D3E lit. &E -i 'E :e calculea< <i cu <i.
DGE e:pre +%pre=urrile artate la alin. D3E a'entul va +ntoc%i un proce:@verbal, care va
cuprinde %en;iunile artate la art. 1)4, ace:ta &c9nd dovada p9n la +n:crierea +n &al: cu
privire la &aptele con:tatate per:onal de cel care l@a +ncAeiat.
45
D)E ac de:tinatarul nu e:te ':it la do%iciliu ori re-edin; :au, dup ca<, :ediu, a'entul
+i va +n%9na cita;ia unei per:oane %a=ore din &a%ilie :au, +n lip:, oricrei alte per:oane
%a=ore care locuie-te cu de:tinatarul ori care, +n %od obi-nuit, +i pri%e-te core:ponden;a.
D(E C9nd de:tinatarul locuie-te +ntr@un Aotel :au +ntr@o cldire co%pu: din %ai %ulte
aparta%ente -i nu e:te ':it la acea:t locuin; a :a, a'entul +i va co%unica cita;ia
ad%ini:tratorului, portarului :au celui care, +n %od obi-nuit, +l +nlocuie-te. 6n ace:te ca<uri,
per:oana care pri%e-te cita;ia va :e%na dovada de pri%ire, a'entul certi&ic9ndu@i identitatea
-i :e%ntura -i +ncAeind un proce:@verbal cu privire la ace:te +%pre=urri. i:po<i;iile alin. D2E
:e aplic +n %od core:pun<tor.
D8E 6n ca<ul +n care lip:e:c per:oanele prev<ute la alin. D)E -i D(E, precu% -i atunci c9nd
ace:tea, de-i pre<ente, re&u< : pri%ea:c actul, :unt aplicabile di:po<i;iile alin. D3E @ DGE.
DBE 6n ca<urile prev<ute la alin. D3E -i D8E, a'entul are obli'a;ia ca, +n ter%en de cel %ult 24
de ore de la depunerea :au a&i-area +n-tiin;rii, : depun cita;ia, precu% -i proce:ul@verbal
prev<ut la alin. DGE, la :ediul in:tan;ei de =udecat care a e%i: cita;ia ori, dup ca<, la cel al
pri%riei +n ra<a creia de:tinatarul locuie-te :au +-i are :ediul, ur%9nd ca ace:tea :
co%unice cita;ia.
D10E C9nd pr;ii :au repre<entantului ei i :@a +n%9nat cita;ia de ctre &unc;ionarul anu%e
de:e%nat +n cadrul pri%riei, ace:ta are obli'a;ia ca, +n ter%en de cel %ult 24 ore de la
+n%9nare, : +nainte<e in:tan;ei de =udecat dovada de +n%9nare prev<ut la alin. D1E,
precu% -i proce:ul@verbal prev<ut la alin. DGE.
D11E C9nd ter%enul prev<ut la alin. D3E lit. &E :@a +%plinit &r ca partea :au un
repre<entant al ei : :e pre<inte la pri%rie pentru a i :e +n%9na cita;ia, &unc;ionarul anu%e
+n:rcinat din cadrul pri%riei va +nainta in:tan;ei de =udecat, de +ndat, cita;ia ce trebuia
co%unicat, precu% -i proce:ul@verbal prev<ut la alin. DGE.
D12E i:po<i;iile pre<entului articol :e aplic -i la co%unicarea :au noti&icarea oricrui alt
act de procedur.
!R1. 1)4
Cuprinsul dove$ii de #nm*nare i al procesului&verbal
D1E ovada de +n%9nare a cita;iei :au a altui act de procedur ori, dup ca<, proce:ul@
verbal va cuprinde:
aE anul, luna, <iua -i ora c9nd dovada a &o:t luat :au proce:ul@verbal a &o:t +ntoc%itI
bE nu%ele, prenu%ele -i &unc;ia a'entului, precu% -i, dac e:te ca<ul, ale &unc;ionarului
de la pri%rieI
cE nu%ele -i prenu%ele :au denu%irea, dup ca<, -i do%iciliul ori :ediul de:tinatarului, cu
artarea nu%rului eta=ului, aparta%entului :au ca%erei, dac cel citat locuie-te +ntr@o cldire
cu %ai %ulte eta=e ori aparta%ente :au +n Aotel, precu% -i dac actul de procedur a &o:t
+n%9nat la locuin;a :a, depu: +n cutia po-tal ori a&i-at pe u-a locuin;ei. ac actul de
procedur a &o:t +n%9nat +n alt loc, :e va &ace %en;iune de:pre acea:taI
dE nu%ele, prenu%ele -i calitatea celui cruia i :@a &cut +n%9narea, +n ca<ul +n care actul
de procedur a &o:t +n%9nat altei per:oane dec9t de:tinataruluiI
eE denu%irea in:tan;ei de la care e%an cita;ia ori alt act de procedur -i nu%rul
do:aruluiI
&E :e%ntura celui care a pri%it cita;ia :au alt act de procedur, precu% -i :e%ntura
a'entului :au, dup ca<, &unc;ionarului de la pri%rie care o certi&ic, iar +n ca<ul +n care :e
+ntoc%e-te proce:@verbal, :e%ntura a'entului, re:pectiv a &unc;ionarului pri%riei.
D2E 4roce:ul@verbal va cuprinde, de a:e%enea, -i artarea %otivelor pentru care a &o:t
+ntoc%it.
D3E Cerin;ele de la alin. D1E lit. aE, cE, dE, eE -i &E :unt prev<ute :ub :anc;iunea nulit;ii.
Dnulitate e.pre:E
D4E /en;iunile din proce:ul@verbal privitoare la &aptele con:tatate per:onal de cel care l@a
+ntoc%it nu pot &i co%btute dec9t prin procedura +n:crierii +n &al:.
!R1. 1)G
Data #ndeplinirii procedurii
4rocedura :e :ocote-te +ndeplinit:
46
1. la data :e%nrii dove<ii de +n%9nare ori, dup ca<, a +ncAeierii proce:ului@verbal
prev<ut la art. 1)4, indi&erent dac partea a pri%it :au nu cita;ia ori alt act de procedur
per:onalI
2. +n ca<ul citrii ori co%unicrii altui act de procedur e&ectuate prin po-t :au curierat
rapid, potrivit art. 1G4 alin. D4E -i DGE, procedura :e :ocote-te +ndeplinit la data :e%nrii de
ctre parte a con&ir%rii de pri%ire ori a con:e%nrii, potrivit art. 1)3, de ctre &unc;ionarul
po-tal :au de ctre curier a re&u<ului ace:teia de a pri%i core:ponden;aI
3. +n ca<ul citrii :au co%unicrii altui act de procedur e&ectuate potrivit art. 1G4 alin. D)E,
procedura :e :ocote-te +ndeplinit la data artat pe copia i%pri%at a con&ir%rii e.pedierii,
certi&icat de 're&ierul care a &cut tran:%i:iunea.
!R1. 1))
-mposibilitatea de a comunica actul de procedur
C9nd co%unicarea actelor de procedur nu :e poate &ace deoarece i%obilul a &o:t
de%olat, a devenit nelocuibil :au de ne+ntrebuin;at ori de:tinatarul actului nu %ai locuie-te +n
i%obilul re:pectiv :au atunci c9nd co%unicarea nu poate &i &cut din alte %otive
a:e%ntoare, a'entul va raporta ca<ul 're&ei in:tan;ei :pre a +n-tiin;a din ti%p partea care a
cerut co%unicarea de:pre acea:t +%pre=urare -i a@i pune +n vedere : &ac de%er:uri
pentru a ob;ine noua adre: unde ur%ea< a :e &ace co%unicarea.
!R1. 1)(
Citarea prin publicitate
D1E C9nd recla%antul +nvederea<, %otivat, c, de-i a &cut tot ce i@a :tat +n putin;, nu a
reu-it : a&le do%iciliul p9r9tului :au un alt loc unde ar putea &i citat potrivit le'ii, in:tan;a va
putea +ncuviin;a citarea ace:tuia prin publicitate.
D2E Citarea prin publicitate :e &ace a&i-9ndu@:e cita;ia la u-a in:tan;ei, pe portalul in:tan;ei
de =udecat co%petente -i la ulti%ul do%iciliu cuno:cut al celui citat. 6n ca<urile +n care
aprecia< c e:te nece:ar, in:tan;a va di:pune -i publicarea cita;iei +n /onitorul O&icial al
Ro%9niei :au +ntr@un <iar central de lar' r:p9ndire.
D3E Odat cu +ncuviin;area citrii prin publicitate, in:tan;a va nu%i un curator dintre avoca;ii
baroului, potrivit art. G8, care va &i citat la de<bateri pentru repre<entarea intere:elor
p9r9tului.
D4E 4rocedura :e :ocote-te +ndeplinit +n a 1G@a <i de la publicarea cita;iei, potrivit
di:po<i;iilor alin. D2E.
DGE ac cel citat :e +n&;i-ea< -i dovede-te c a &o:t citat prin publicitate cu rea@credin;,
toate actele de procedur ce au ur%at +ncuviin;rii ace:tei citri vor &i anulate, iar recla%antul
care a cerut citarea prin publicitate va &i :anc;ionat potrivit di:po<i;iilor art. 18( alin. D1E pct. 1
lit. cE.
!R1. 1)8
Afiarea
C9nd le'ea :au in:tan;a di:pune ca citarea pr;ilor :au co%unicarea anu%itor acte de
procedur : :e &ac prin a&i-are, acea:t a&i-are :e va &ace la in:tan; de ctre 're&ier, iar
+n a&ara in:tan;ei, de a'en;ii +n:rcina;i cu co%unicarea actelor de procedur, +ncAeindu@:e
un proce:@verbal, potrivit art. 1)4, ce :e va depune la do:ar.
!R1. 1)B
Comunicarea #ntre avocai sau consilieri (uridici
up :e:i<area in:tan;ei, dac pr;ile au avocat :au con:ilier =uridic, cererile,
+nt9%pinrile ori alte acte :e pot co%unica direct +ntre ace-tia. 6n ace:t ca<, cel care
pri%e-te cererea va ate:ta pri%irea pe +n:u-i e.e%plarul care ur%ea< a &i depu: la in:tan;
:au, dup ca<, prin orice alte %i=loace care a:i'ur +ndeplinirea ace:tei proceduri.
!R1. 1(0
Comunicarea #n instan
D1E 4artea pre<ent +n in:tan; per:onal, prin avocat :au prin alt repre<entant e:te obli'at
: pri%ea:c actele de procedur -i orice +n:cri: &olo:it +n proce: care i :e co%unic +n
-edin;. ac :e re&u< pri%irea, actele -i +n:cri:urile :e con:ider co%unicate prin
depunerea lor la do:ar, de unde, la cerere, partea le poate pri%i :ub :e%ntur.
47
D2E 4artea are dreptul : ridice -i +ntre ter%ene, :ub :e%ntur, actele de procedur -i
+n:cri:urile prev<ute la alin. D1E.
!R1. 1(1
9ilele de comunicare
C9nd co%unicarea actelor de procedur :e &ace prin a'en;i procedurali, ei nu vor putea
in:tru%enta dec9t +n <ilele lucrtoare +ntre orele (,00 @ 20,00, iar +n ca<uri ur'ente, -i +n <ilele
nelucrtoare :au de :rbtori le'ale, dar nu%ai cu +ncuviin;area pre-edintelui in:tan;ei.
!R1. 1(2
.c!imbarea locului citrii
ac +n cur:ul proce:ului una dintre pr;i -i@a :cAi%bat locul unde a &o:t citat, ea e:te
obli'at : +ncuno-tin;e<e in:tan;a, indic9nd locul unde va &i citat la ter%enele ur%toare,
precu% -i partea adver: prin :cri:oare reco%andat, a crei recipi: de predare :e va
depune la do:ar odat cu cererea prin care :e +n-tiin;ea< in:tan;a de:pre :cAi%barea
locului citrii. 6n ca<ul +n care partea nu &ace acea:t +ncuno-tin;are, procedura de citare
pentru aceea-i in:tan; e:te valabil +ndeplinit la vecAiul loc de citare.
!R1. 1(3
Comunicarea ctre ali participani
Citarea %artorilor, e.per;ilor, traductorilor, interpre;ilor ori a altor participan;i +n proce:,
precu% -i, c9nd e:te ca<ul, co%unicarea actelor de procedur adre:ate ace:tora :unt
:upu:e di:po<i;iilor pre<entului capitol, care :e aplic +n %od core:pun<tor.

C!401OL$L 000
'ulitatea actelor de procedur

!R1. 1(4
'oiune i clasificare
D1E Nulitatea e:te :anc;iunea care lip:e-te total :au par;ial de e&ecte actul de procedur
e&ectuat cu nere:pectarea cerin;elor le'ale, de &ond :au de &or%. Nulitatea poate &i total
:au par;ial, pentru cau<e de &or% :au de &ond.
D2E Nulitatea e:te ab:olut atunci c9nd cerin;a nere:pectat e:te in:tituit printr@o nor%
care ocrote-te un intere: public. 4oate &i total :au par;ial, de &or% :au &ond.
D3E Nulitatea e:te relativ +n ca<ul +n care cerin;a nere:pectat e:te in:tituit printr@o
nor% care ocrote-te un intere: privat. 4oate &i total :au par;ial, de &or% :au &ond.

!R1. 1(G
'ulitatea condiionat
D1E !ctul de procedur e:te lovit de nulitate dac prin nere:pectarea cerin;ei le'ale :@a
adu: pr;ii o vt%are care nu poate &i +nlturat dec9t prin de:&iin;area ace:tuia. Fe
%en;ine ca re'ul concep;ia vecAe: nulitatea e:te condi;ionat de vt%area proce:ual de
dovedit.
D2E 6n ca<ul nulit;ilor e.pre: prev<ute de le'e, vt%area e:te pre<u%at, partea
intere:at put9nd &ace dovada contrar.
!R1. 1()
'ulitatea necondiionat
Nulitatea nu e:te condi;ionat de e.i:ten;a unei vt%ri +n ca<ul +nclcrii di:po<i;iilor
le'ale re&eritoare la:
1. capacitatea proce:ualI
2. repre<entarea proce:ualI
3. co%peten;a in:tan;eiI
4. co%punerea :au con:tituirea in:tan;eiI
G. publicitatea -edin;ei de =udecatI
). alte cerin;e le'ale e.trin:eci actului de procedur, dac le'ea nu di:pune alt&el.
E.cep;ia e:te c nulitatea e:te necondi;ionat: e.cep;iile :unt de :trict interpretare. Li:ta
+ncepe prin a avea un caracter e.Aau:tiv, dar pct. ) per%ite prin &or%ularea :a a :e
de%on:tra -i +n alte ca<uri. Finta'%a Mcerin;e le'ale e.trin:eci actului de procedurN e:te
48
a%bi'u, per%ite interpretri. Codul nu %ai &olo:e-te ad=ectivul Me.trin:ecN +n alt parte din
con;inutul :u.
!R1. 1((
ndreptarea neregularitilor actului de procedur
D1E Ori de c9te ori e:te po:ibil +nlturarea vt%rii &r anularea actului, =udectorul va
di:pune +ndreptarea nere'ularit;ilor actului de procedur. Re'ula e:te cea a :alv'ardrii
actului de procedur prin +nlturarea vt%rii.
D2E Cu toate ace:tea, nulitatea nu poate &i acoperit dac a intervenit decderea ori o alt
:anc;iune procedural :au dac :e produce ori :ub<i:t o vt%are. E.cep;ia e:te nulitatea
actului de procedur.
D3E !ctul de procedur nu va &i anulat dac p9n la %o%entul pronun;rii a:upra e.cep;iei
de nulitate a di:prut cau<a ace:teia.
!R1. 1(8
-nvocarea nulitii
D1E Nulitatea ab:olut poate &i invocat de orice parte din proce:, de =udector :au, dup
ca<, de procuror, +n orice :tare a =udec;ii cau<ei, dac le'ea nu prevede alt&el.
D2E Nulitatea relativ poate &i invocat nu%ai de partea intere:at -i nu%ai dac
nere'ularitatea nu a &o:t cau<at prin propria &apt.
D3E ac le'ea nu prevede alt&el, nulitatea relativ trebuie invocat:
aE pentru nere'ularit;ile :v9r-ite p9n la +nceperea =udec;ii, prin +nt9%pinare :au, dac
+nt9%pinarea nu e:te obli'atorie, la pri%ul ter%en de =udecatI
bE pentru nere'ularit;ile :v9r-ite +n cur:ul =udec;ii, la ter%enul la care :@a :v9r-it
nere'ularitatea :au, dac partea nu e:te pre<ent, la ter%enul de =udecat i%ediat ur%tor
-i +nainte de a pune conclu<ii pe &ond.
D4E 4artea intere:at poate renun;a, e.pre: :au tacit, la dreptul de a invoca nulitatea
relativ.
DGE 1oate cau<ele de nulitate a actelor de procedur de=a e&ectuate trebuie invocate
deodat, :ub :anc;iunea decderii pr;ii din dreptul de a le %ai invoca. Neinvocarea +n
ter%enele :i etapele proce:uale e.pu:e conduce la ri:cul decderii din drept. 4artea
adver: poate cere decderea, in condi;iile :peci&ice.
!R1. 1(B
Efectele nulitii
D1E !ctul de procedur nul :au anulabil e:te de:&iin;at, +n tot :au +n parte, de la data
+ndeplinirii lui. De&ecte retroactiveE
D2E ac e:te ca<ul, in:tan;a di:pune re&acerea actului de procedur, cu re:pectarea
tuturor condi;iilor de validitate.
D3E e:&iin;area unui act de procedur atra'e -i de:&iin;area actelor de procedur
ur%toare, dac ace:tea nu pot avea o e.i:ten; de :ine :tttoare. DMacce:oriu% :eQuitur
principaleNE
D4E Nulitatea unui act de procedur nu +%piedic &aptul ca ace:ta : produc alte e&ecte
=uridice dec9t cele care decur' din natura lui proprie. !ce:ta e:te o re'ul care per%ite
conver:iunea actului de procedur declarat nul: actul poate con;ine :pre e.e%plu o
recunoa-tere a unui drept care produce e&ecte le'ale.

101L$L 2
+ermenele procedurale

!R1. 180
.tabilirea termenelor
D1E 1er%enele procedurale :unt :tabilite de le'e ori de in:tan; -i repre<int intervalul de
ti%p +n care poate &i +ndeplinit un act de procedur :au +n care e:te inter<i: : :e
+ndeplinea:c un act de procedur. 1er%enele :unt le'ale :au =udiciare. 1er%enele
i%perative i%pun reali<area actului +ntr@o anu%it perioad. 1er%enel proAibitive inter<ic
reali<area unui act +n perioada re:pectiv.
49
D2E 6n ca<urile prev<ute de le'e, ter%enul e:te repre<entat de data la care :e
+ndepline-te un anu%it act de procedur.
D3E 6n ca<urile +n care le'ea nu :tabile-te ea +n:-i ter%enele pentru +ndeplinirea unor acte
de procedur, &i.area lor :e &ace de in:tan;. La &i.area ter%enului, acea:ta va ;ine :ea%a -i
de natura ur'ent a proce:ului.
!R1. 181
Calculul termenelor
D1E 1er%enele, +n a&ar de ca<ul +n care le'ea di:pune alt&el, :e calculea< dup cu%
ur%ea<:
1. c9nd ter%enul :e :ocote-te pe ore, ace:ta +ncepe : cur' de la ora <ero a <ilei
ur%toareI
2. c9nd ter%enul :e :ocote-te pe <ile, nu intr +n calcul <iua de la care +ncepe : cur'
ter%enul, nici <iua c9nd ace:ta :e +%pline-teI D:i:te% e.clu:iv, adic :e e.clude pri%a :i
ulti%a <i din calculE
3. c9nd ter%enul :e :ocote-te pe :pt%9ni, luni :au ani, el :e +%pline-te +n <iua
core:pun<toare din ulti%a :pt%9n ori lun :au din ulti%ul an. ac ulti%a lun nu are <i
core:pun<toare celei +n care ter%enul a +nceput : cur', ter%enul :e +%pline-te +n ulti%a
<i a ace:tei luni.
D2E C9nd ulti%a <i a unui ter%en cade +ntr@o <i nelucrtoare, ter%enul :e prelun'e-te p9n
+n pri%a <i lucrtoare care ur%ea<.
!R1. 182
mplinirea termenului
D1E 1er%enul care :e :ocote-te pe <ile, :pt%9ni, luni :au ani :e +%pline-te la ora 24,00
a ulti%ei <ile +n care :e poate +ndeplini actul de procedur.
D2E Cu toate ace:tea, dac e:te vorba de un act ce trebuie depu: la in:tan; :au +ntr@un alt
loc, ter%enul :e va +%plini la ora la care activitatea +ncetea< +n acel loc +n %od le'al,
di:po<i;iile art. 183 &iind aplicabile.
!R1. 183
Actele depuse la pot" servicii speciali$ate de curierat" uniti militare sau locuri de
deinere
D1E !ctul de procedur depu: +nuntrul ter%enului prev<ut de le'e prin :cri:oare
reco%andat la o&iciul po-tal :au depu: la un :erviciu de curierat rapid ori la un :erviciu
:peciali<at de co%unicare e:te :ocotit a &i &cut +n ter%en. D:ocotit +n ter%enRpre:upu: +n
ter%enRpre<u%;ie le'al :i%plE
D2E !ctul depu: de partea intere:at +nuntrul ter%enului prev<ut de le'e la unitatea
%ilitar ori la ad%ini:tra;ia locului de de;inere unde :e a&l acea:t parte e:te, de a:e%enea,
con:iderat ca &cut +n ter%en.
D3E 6n ca<urile prev<ute la alin. D1E -i D2E, recipi:a o&iciului po-tal, precu% -i +nre'i:trarea
ori ate:tarea &cut, dup ca<, de :erviciul de curierat rapid, de :erviciul :peciali<at de
co%unicare, de unitatea %ilitar :au de ad%ini:tra;ia locului de de;inere, pe actul depu:,
:erve:c ca dovad a datei depunerii actului de ctre partea intere:at. Recipi:a,
+nre'i:trarea :au ate:tarea atra'e :ocotirea +n ter%en a e&ecturii actului, la data
recipi:ei*ate:trii.
!R1. 184
Curgerea termenului0 Prelungirea acestuia
D1E 1er%enele +ncep : cur' de la data co%unicrii actelor de procedur, dac le'ea nu
di:pune alt&el.
D2E Fe con:ider c actul a &o:t co%unicat pr;ii -i +n ca<ul +n care acea:ta a pri%it :ub
:e%ntur copie de pe act, precu% -i +n ca<ul +n care ea a cerut co%unicarea actului unei
alte pr;i. D:ocotit co%unicatRpre:upu: co%unicatRpre<u%;ie le'al :i%plE
D3E 1er%enul procedural nu +ncepe : cur', iar dac a +nceput : cur' %ai +nainte, :e
+ntrerupe &a; de cel lip:it de capacitate de e.erci;iu ori cu capacitate de e.erci;iu re:tr9n:,
c9t ti%p nu a &o:t de:e%nat o per:oan care, dup ca<, : +l repre<inte :au : +l a:i:te.
D4E 1er%enul procedural :e +ntrerupe -i un nou ter%en +ncepe : cur' de la data noii
co%unicri +n ur%toarele ca<uri:
50
1. c9nd a intervenit %oartea uneia dintre pr;iI +n ace:t ca<, :e &ace din nou o :in'ur
co%unicare la ulti%ul do%iciliu al pr;ii decedate, pe nu%ele %o-tenirii, &r : :e arate
nu%ele -i calitatea &iecrui %o-tenitorI
2. c9nd a intervenit %oartea repre<entantului pr;iiI +n ace:t ca<, :e &ace din nou o :in'ur
co%unicare pr;ii.
!R1. 18G
'erespectarea termenului0 .anciuni
D1E C9nd un drept proce:ual trebuie e.ercitat +ntr@un anu%it ter%en, nere:pectarea
ace:tuia atra'e decderea din e.ercitarea dreptului, +n a&ar de ca<ul +n care le'ea di:pune
alt&el. !ctul de procedur &cut pe:te ter%en e:te lovit de nulitate. Ddecderea pentru
nere:pectarea ter%enului i%perativ -i anularea actului reali<at +n a&ara ter%enuluiE.
ecderea +n:ea%n pierderea proce:ual a dreptului procedural de a &ace acel act +n ciclul
proce:ual re:pectiv.
D2E 6n ca<ul +n care le'ea opre-te +ndeplinirea unui act de procedur +nuntrul unui ter%en,
actul &cut +naintea +%plinirii ter%enului poate &i anulat la cererea celui intere:at.
Dnere:pectarea ter%enului proAibitiv atra'e nulitatea actului e&ectuat a:t&elE.
!R1. 18)
)epunerea #n termen
D1E 4artea care a pierdut un ter%en procedural va &i repu: +n ter%en nu%ai dac
dovede-te c +nt9r<ierea :e datorea< unor %otive te%einic =u:ti&icate. D nu :unt te%einice
boala :au lip:a an'a=atului =uri:t de la :erviciuE. Fpiritul de prevedere +ndea%n la ':irea
unui %andatar :au :ub:tituent +n ca<ul i%po:ibilit;ii de e&ectuare a actului procedural +n
ter%enul i%perativ :tabilit.
D2E 6n ace:t :cop, partea va +ndeplini actul de procedur +n cel %ult 1G <ile de la +ncetarea
+%piedicrii, cer9nd totodat repunerea :a +n ter%en. 6n ca<ul e.ercitrii cilor de atac,
acea:t durat e:te aceea-i cu cea prev<ut pentru e.ercitarea cii de atac.
D3E Cererea de repunere +n ter%en va &i re<olvat de in:tan;a co%petent : :olu;ione<e
cererea privitoare la dreptul nee.ercitat +n ter%en.

101L$L 20
Amen$i (udiciare i despgubiri

!R1. 18(
nclcarea obligaiilor privind desfurarea procesului0 .anciuni
D1E ac le'ea nu prevede alt&el, in:tan;a, potrivit di:po<i;iilor pre<entului articol, va putea
:anc;iona ur%toarele &apte :v9r-ite +n le'tur cu proce:ul, a:t&el:
1. cu a%end =udiciar de la 100 lei la 1.000 lei:
aE introducerea, cu rea@credin;, a unor cereri principale, acce:orii, adi;ionale :au
incidentale, precu% -i pentru e.ercitarea unei ci de atac, vdit nete%einiceI
bE &or%ularea, cu rea@credin;, a unei cereri de recu<are :au de :tr%utareI
cE ob;inerea, cu rea@credin;, a citrii prin publicitate a oricrei pr;iI
dE ob;inerea, cu rea@credin;, de ctre recla%antul cruia i :@a re:pin: cererea a unor
%:uri a:i'urtorii prin care p9r9tul a &o:t p'ubitI
eE conte:tarea, cu rea@credin;, de ctre autorul ei a :crierii :au :e%nturii unui +n:cri: ori
a autenticit;ii unei +nre'i:trri audio :au videoI
&E re&u<ul pr;ii de a :e pre<enta la -edin;a de in&or%are cu privire la avanta=ele %edierii, +n
:itua;iile +n care a acceptat, potrivit le'iiI
2. cu a%end =udiciar de la G0 lei la (00 lei:
aE nepre<entarea %artorului le'al citat :au re&u<ul ace:tuia de a depune %rturie c9nd
e:te pre<ent +n in:tan;, +n a&ar de ca<ul +n care ace:ta e:te %inorI
bE neaducerea, la ter%enul &i.at de in:tan;, a %artorului +ncuviin;at, de ctre partea care,
din %otive i%putabile, nu -i@a +ndeplinit acea:t obli'a;ieI
cE nepre<entarea avocatului, care nu -i@a a:i'urat :ub:tituirea :a de ctre un alt avocat, a
repre<entantului :au a celui care a:i:t partea ori nere:pectarea de ctre ace-tia a
51
+ndatoririlor :tabilite de le'e :au de ctre in:tan;, dac +n ace:t %od :@a cau<at a%9narea
=udecrii proce:uluiI
dE re&u<ul e.pertului de a pri%i lucrarea :au nedepunerea lucrrii +n %od ne=u:ti&icat la
ter%enul &i.at ori re&u<ul de a da l%uririle ceruteI
eE neluarea de ctre conductorul unit;ii +n cadrul creia ur%ea< a :e e&ectua o
e.perti< a %:urilor nece:are pentru e&ectuarea ace:teia :au pentru e&ectuarea la ti%p a
e.perti<ei, precu% -i +%piedicarea de ctre orice per:oan a e&ecturii e.perti<ei +n condi;iile
le'iiI
&E nepre<entarea unui +n:cri: :au a unui bun de ctre cel care +l de;ine, la ter%enul &i.at +n
ace:t :cop de in:tan;I
'E re&u<ul :au o%i:iunea unei autorit;i ori a altei per:oane de a co%unica, din %otive
i%putabile ei, la cererea in:tan;ei -i la ter%enul &i.at +n ace:t :cop, datele care re<ult din
actele -i eviden;ele eiI
AE cau<area a%9nrii =udecrii :au e.ecutrii :ilite de ctre cel +n:rcinat cu +ndeplinirea
actelor de procedurI
iE +%piedicarea +n orice %od a e.ercitrii, +n le'tur cu proce:ul, a atribu;iilor ce revin
=udectorilor, e.per;ilor de:e%na;i de in:tan; +n condi;iile le'ii, a'en;ilor procedurali, precu%
-i altor :alaria;i ai in:tan;ei.
D2E !%enda nu :e va aplica per:oanelor la care :e re&er alin. D1E pct. 2, dac %otive
te%einice le@au +%piedicat : aduc la +ndeplinire obli'a;iile ce le revin.
!R1. 188
Alte ca$uri de sancionare
D1E Nere:pectarea de ctre oricare dintre pr;i :au de ctre alte per:oane a %:urilor luate
de ctre in:tan; pentru a:i'urarea ordinii -i :ole%nit;ii -edin;ei de =udecat :e
:anc;ionea< cu a%end =udiciar de la 100 lei la 1.000 lei.
D2E Nere:pectarea de ctre orice per:oan a di:po<i;iilor privind de:&-urarea nor%al a
e.ecutrii :ilite :e :anc;ionea< de ctre pre-edintele in:tan;ei de e.ecutare, la cererea
e.ecutorului, cu a%end =udiciar de la 100 lei la 1.000 lei.
!R1. 18B
Despgubiri pentru am*narea procesului
Cel care, cu inten;ie :au din culp, a pricinuit a%9narea =udecrii :au a e.ecutrii :ilite,
prin una dintre &aptele prev<ute la art. 18( :au 188, la cererea pr;ii intere:ate, va putea &i
obli'at de ctre in:tan;a de =udecat ori, dup ca<, de ctre pre-edintele in:tan;ei de
e.ecutare la plata unei de:p'ubiri pentru pre=udiciul %aterial :au %oral cau<at prin
a%9nare. Dpre=udiciile trebuie de%on:trate alturi de le'tur de cau<alitate -i culpa
&ptuitorului delictului proce:ualI &apta ilicit :e pre:upune c e:te a%9narea ne=u:ti&icat.E
!R1. 1B0
.tabilirea amen$ii i despgubirii
!baterea :v9r-it, a%enda -i de:p'ubirea :e :tabile:c de ctre in:tan;a +n &a;a creia
:@a :v9r-it &apta :au, dup ca<, de ctre pre-edintele in:tan;ei de e.ecutare, prin +ncAeiere
e.ecutorie, care :e co%unic celui obli'at, dac %:ura a &o:t luat +n lip:a ace:tuia. !tunci
c9nd &apta con:t +n &or%ularea unei cereri cu rea@credin;, a%enda -i de:p'ubirea pot &i
:tabilite &ie de in:tan;a +n &a;a creia cererea a &o:t &or%ulat, &ie de ctre in:tan;a care a
:olu;ionat@o, atunci c9nd ace:tea :unt di&erite.
!R1. 1B1
Cererea de ree,aminare
D1E 6%potriva +ncAeierii prev<ute la art. 1B0, cel obli'at la a%end :au de:p'ubire va
putea &ace nu%ai cerere de ree.a%inare, :olicit9nd, %otivat, : :e revin a:upra a%en<ii ori
de:p'ubirii :au : :e di:pun reducerea ace:teia.
D2E Cererea :e &ace +n ter%en de 1G <ile, dup ca<, de la data la care a &o:t luat %:ura
:au de la data co%unicrii +ncAeierii.
D3E 6n toate ca<urile, cererea :e :olu;ionea<, cu citarea pr;ilor, prin +ncAeiere, dat +n
ca%era de con:iliu, de ctre un alt co%plet dec9t cel care a :tabilit a%enda :au
de:p'ubirea.
D4E 6ncAeierea prev<ut la alin. D3E e:te de&initiv.
52

C!R1E! a 00@a
Procedura contencioas

101L$L 0
Procedura #n faa primei instane

C!401OL$L 0
.esi$area instanei de (udecat

FEC"0$NE! 1
Dispo$iii generale

!R1. 1B2
Dreptul de a sesi$a instana
D1E 4entru aprarea drepturilor -i intere:elor :ale le'iti%e, orice per:oan :e poate adre:a
=u:ti;iei prin :e:i<area in:tan;ei co%petente cu o cerere de cAe%are +n =udecat. 6n ca<urile
anu%e prev<ute de le'e, :e:i<area in:tan;ei poate &i &cut -i de alte per:oane :au
or'ane.
D2E 4roce:ul +ncepe prin +nre'i:trarea cererii la in:tan;, +n condi;iile le'ii.
D3E Cel care &or%ulea< cererea de cAe%are +n =udecat :e nu%e-te recla%ant, iar cel
cAe%at +n =udecat :e nu%e-te p9r9t.
!R1. 1B3
Procedura prealabil
D1E Fe:i<area in:tan;ei :e poate &ace nu%ai dup +ndeplinirea unei proceduri prealabile,
dac le'ea prevede +n %od e.pre: acea:ta. ovada +ndeplinirii procedurii prealabile :e va
ane.a la cererea de cAe%are +n =udecat.
D2E Ne+ndeplinirea procedurii prealabile nu poate &i invocat dec9t de ctre p9r9t prin
+nt9%pinare, :ub :anc;iunea decderii. Lip:a procedurii prealabile e:te re'le%entat de
nor%e private, +n intere:ul pr;ilor. 0n:tan;a nu poate invoca decderea. 4er a contrario, c9nd
ter%enele*etapele proce:uale :unt de ordine public, decderea poate &i invocat -i de
in:tan;, pe parcur:ul proce:ului. Codul nu %en;ionea< e.pre: ca<urile decderii de ordine
public, dar pot &i dedu:e din nor%ele ce re'le%entea< cur:ul proce:ului.
D3E La :e:i<area in:tan;ei cu de<baterea procedurii :ucce:orale, recla%antul va depune o
+ncAeiere e%i: de notarul public cu privire la veri&icarea eviden;elor :ucce:orale prev<ute
de Codul civil. 6n ace:t ca<, ne+ndeplinirea procedurii prealabile va &i invocat de ctre
in:tan;, din o&iciu, :au de ctre p9r9t.

FEC"0$NE! a 2@a
Cererea de c!emare #n (udecat

!R1. 1B4
Cuprinsul cererii de c!emare #n (udecat
Cererea de cAe%are +n =udecat va cuprinde:
aE nu%ele -i prenu%ele, do%iciliul :au re-edin;a pr;ilor ori, pentru per:oane =uridice,
denu%irea -i :ediul lor. e a:e%enea, cererea va cuprinde -i codul nu%eric per:onal :au,
dup ca<, codul unic de +nre'i:trare ori codul de identi&icare &i:cal, nu%rul de +n%atriculare
+n re'i:trul co%er;ului :au de +n:criere +n re'i:trul per:oanelor =uridice -i contul bancar ale
recla%antului, precu% -i ale p9r9tului, dac pr;ile po:ed ori li :@au atribuit ace:te ele%ente
de identi&icare potrivit le'ii, +n %:ura +n care ace:tea :unt cuno:cute de recla%ant.
i:po<i;iile art. 148 alin. D1E te<a a 00@a :unt aplicabile. ac recla%antul locuie-te +n
:trintate, va arta -i do%iciliul ale: +n Ro%9nia unde ur%ea< : i :e &ac toate
co%unicrile privind proce:ulI
bE nu%ele, prenu%ele -i calitatea celui care repre<int partea +n proce:, iar +n ca<ul
repre<entrii prin avocat, nu%ele, prenu%ele ace:tuia -i :ediul pro&e:ional. i:po<i;iile art.
53
148 alin. D1E te<a a 00@a :unt aplicabile +n %od core:pun<tor. ovada calit;ii de
repre<entant, +n &or%a prev<ut la art. 1G1, :e va altura cereriiI
cE obiectul cererii -i valoarea lui, dup pre;uirea recla%antului, atunci c9nd ace:ta e:te
evaluabil +n bani, precu% -i %odul de calcul prin care :@a a=un: la deter%inarea ace:tei
valori, cu indicarea +n:cri:urilor core:pun<toare. 4entru i%obile, :e aplic +n %od
core:pun<tor di:po<i;iile art. 104. 4entru identi&icarea i%obilelor :e vor arta localitatea -i
=ude;ul, :trada -i nu%rul, iar +n lip:, vecint;ile, eta=ul -i aparta%entul, precu% -i, c9nd
i%obilul e:te +n:cri: +n cartea &unciar, nu%rul de carte &unciar -i nu%rul cada:tral :au
topo'ra&ic, dup ca<. La cererea de cAe%are +n =udecat :e va ane.a e.tra:ul de carte
&unciar, cu artarea titularului +n:cri: +n cartea &unciar, eliberat de biroul de cada:tru -i
publicitate i%obiliar +n ra<a cruia e:te :ituat i%obilul, iar +n ca<ul +n care i%obilul nu e:te
+n:cri: +n cartea &unciar, :e va ane.a un certi&icat e%i: de acela-i birou, care ate:t ace:t
&aptI
dE artarea %otivelor de &apt -i de drept pe care :e +nte%eia< cerereaI
eE artarea dove<ilor pe care :e :pri=in &iecare capt de cerere. C9nd dovada :e &ace prin
+n:cri:uri, :e vor aplica, +n %od core:pun<tor, di:po<i;iile art. 1G0. C9nd recla%antul
dore-te : +-i dovedea:c cererea :au vreunul dintre capetele ace:teia prin intero'atoriul
p9r9tului, va cere +n&;i-area +n per:oan a ace:tuia, dac p9r9tul e:te o per:oan &i<ic. 6n
ca<urile +n care le'ea prevede c p9r9tul va r:punde +n :cri: la intero'atoriu, ace:ta va &i
ata-at cererii de cAe%are +n =udecat. C9nd :e va cere dovada cu %artori, :e vor arta
nu%ele, prenu%ele -i adre:a %artorilor, di:po<i;iile art. 148 alin. D1E te<a a 00@a &iind aplicabile
+n %od core:pun<torI
&E :e%ntura.
!R1. 1BG
'umrul de e,emplare
Cererea de cAe%are +n =udecat :e va &ace +n nu%rul de e.e%plare :tabilit la art. 14B
alin. D1E.
!R1. 1B)
'ulitatea cererii
D1E Cererea de cAe%are +n =udecat care nu cuprinde nu%ele -i prenu%ele :au, dup ca<,
denu%irea oricreia dintre pr;i, obiectul cererii, %otivele de &apt ale ace:teia ori :e%ntura
pr;ii :au a repre<entantului ace:teia e:te nul. i:po<i;iile art. 200 :unt aplicabile. Nulitatea
e:te e.pre: -i necondi;ionat.
D2E Cu toate ace:tea, lip:a :e%nturii :e poate acoperi +n tot cur:ul =udec;ii +n &a;a pri%ei
in:tan;e. ac :e invoc lip:a de :e%ntur, recla%antul care lip:e-te la acel ter%en va
trebui : :e%ne<e cererea cel %ai t9r<iu la pri%ul ter%en ur%tor, &iind +n-tiin;at +n ace:t
:en: prin cita;ie. 6n ca<ul +n care recla%antul e:te pre<ent +n in:tan;, ace:ta va :e%na cAiar
+n -edin;a +n care a &o:t invocat nulitatea.
D3E Orice alt nere'ularitate +n le'tur cu :e%narea cererii de cAe%are +n =udecat va &i
+ndreptat de recla%ant +n condi;iile prev<ute la alin. D2E.
!R1. 1B(
+imbrarea cererii
6n ca<ul +n care cererea e:te :upu: ti%brrii, dovada acAitrii ta.elor datorate :e
ata-ea< cererii. Neti%brarea :au ti%brarea in:u&icient atra'e anularea cererii de cAe%are
+n =udecat, +n condi;iile le'ii.
!R1. 1B8
Cumulul de cereri
4rin aceea-i cerere de cAe%are +n =udecat, recla%antul poate &or%ula %ai %ulte capete
principale de cerere +%potriva aceleia-i per:oane, +n condi;iile art. BB alin. D2E.
!R1. 1BB
nregistrarea cererii
D1E Cererea de cAe%are +n =udecat, depu: per:onal :au prin repre<entant, :o:it prin
po-t, curier, &a. :au :canat -i tran:%i: prin po-t electronic ori prin +n:cri: +n &or%
electronic, :e +nre'i:trea< -i pri%e-te dat cert prin aplicarea -ta%pilei de intrare.
54
D2E up +nre'i:trare, cererea -i +n:cri:urile care o +n:o;e:c, la care :unt ata-ate, c9nd
e:te ca<ul, dove<ile privind %odul +n care ace:tea au &o:t tran:%i:e ctre in:tan;, :e
predau pre-edintelui in:tan;ei :au per:oanei de:e%nate de ace:ta, care va lua de +ndat
%:uri +n vederea :tabilirii +n %od aleatoriu a co%pletului de =udecat, potrivit le'ii.
!R1. 200
5erificarea cererii i regulari$area acesteia
D1E Co%pletul cruia i :@a reparti<at aleatoriu cau<a veri&ic, de +ndat, dac cererea de
cAe%are +n =udecat +ndepline-te cerin;ele prev<ute la art. 1B4 @ 1B(.
D2E C9nd cererea nu +ndepline-te ace:te cerin;e, recla%antului i :e vor co%unica +n :cri:
lip:urile, cu %en;iunea c, +n ter%en de cel %ult 10 <ile de la pri%irea co%unicrii, trebuie :
&ac co%pletrile :au %odi&icrile di:pu:e, :ub :anc;iunea anulrii cererii. Fe e.ceptea< de
la acea:t :anc;iune obli'a;ia de a :e de:e%na un repre<entant co%un, ca< +n care :unt
aplicabile di:po<i;iile art. 202 alin. D3E.
D3E ac obli'a;iile privind co%pletarea :au %odi&icarea cererii nu :unt +ndeplinite +n
ter%enul prev<ut la alin. D2E, prin +ncAeiere, dat +n ca%era de con:iliu, :e di:pune anularea
cererii.
D4E 6%potriva +ncAeierii de anulare, recla%antul va putea &ace nu%ai cerere de
ree.a%inare, :olicit9nd %otivat : :e revin a:upra %:urii anulrii.
DGE Cererea de ree.a%inare :e &ace +n ter%en de 1G <ile de la data co%unicrii +ncAeierii.
Ddep-irea ter%enului atra'e tardivitateaE.
D)E Cererea :e :olu;ionea< prin +ncAeiere de&initiv dat +n ca%era de con:iliu, cu citarea
recla%antului, de ctre un alt co%plet al in:tan;ei re:pective, de:e%nat prin reparti<are
aleatorie, care va putea reveni a:upra %:urii anulrii dac acea:ta a &o:t di:pu: eronat
:au dac nere'ularit;ile au &o:t +nlturate +n ter%enul acordat potrivit alin. D2E.
D(E 6n ca< de ad%itere, cau<a :e retri%ite co%pletului ini;ial +nve:tit.
!R1. 201
1i,area primului termen de (udecat
D1E >udectorul, de +ndat ce con:tat c :unt +ndeplinite condi;iile prev<ute de le'e
pentru cererea de cAe%are +n =udecat, di:pune, prin re<olu;ie, co%unicarea ace:teia ctre
p9r9t, pun9ndu@i@:e +n vedere c are obli'a;ia de a depune +nt9%pinare, :ub :anc;iunea
prev<ut de le'e, care va &i indicat e.pre:, +n ter%en de 2G de <ile de la co%unicarea
cererii de cAe%are +n =udecat, +n condi;iile art. 1)G.
D2E 6nt9%pinarea :e co%unic de +ndat recla%antului, care e:te obli'at : depun
r:pun: la +nt9%pinare +n ter%en de 10 <ile de la co%unicare. 49r9tul va lua cuno-tin; de
r:pun:ul la +nt9%pinare de la do:arul cau<ei.
D3E 6n ter%en de 3 <ile de la data depunerii r:pun:ului la +nt9%pinare, =udectorul &i.ea<
prin re<olu;ie pri%ul ter%en de =udecat, care va &i de cel %ult )0 de <ile de la data re<olu;iei,
di:pun9nd citarea pr;ilor.
D4E 6n ca<ul +n care p9r9tul nu a depu: +nt9%pinare +n ter%enul prev<ut la alin. D1E :au,
dup ca<, recla%antul nu a co%unicat r:pun: la +nt9%pinare +n ter%enul prev<ut la alin.
D2E, la data e.pirrii ter%enului core:pun<tor, =udectorul &i.ea< prin re<olu;ie pri%ul
ter%en de =udecat, care va &i de cel %ult )0 de <ile de la data re<olu;iei, di:pun9nd citarea
pr;ilor.
DGE 6n proce:ele ur'ente, ter%enele prev<ute la alin. D1E @ D4E pot &i redu:e de =udector +n
&unc;ie de circu%:tan;ele cau<ei.
D)E 6n ca<ul +n care p9r9tul do%icilia< +n :trintate, =udectorul va &i.a un ter%en %ai
+ndelun'at, re<onabil, +n raport cu +%pre=urrile cau<ei. Citarea :e va &ace cu re:pectarea
di:po<i;iilor art. 1G).
!R1. 202
)epre$entarea (udiciar a prilor #n ca$ de coparticipare procesual
D1E 6n proce:ele +n care, +n condi;iile art. GB, :unt %ai %ul;i recla%an;i :au p9r9;i,
=udectorul, ;in9nd cont de nu%rul &oarte %are al ace:tora, de nece:itatea de a :e a:i'ura
de:&-urarea nor%al a activit;ii de =udecat, cu re:pectarea drepturilor -i intere:elor
le'iti%e ale pr;ilor, va putea di:pune, prin re<olu;ie, repre<entarea lor prin %andatar -i
55
+ndeplinirea procedurii de co%unicare a actelor de procedur nu%ai pe nu%ele
%andatarului, la do%iciliul :au :ediul ace:tuia.
D2E Repre<entarea :e va &ace, dup ca<, prin unul :au %ai %ul;i %andatari, per:oane
&i<ice ori per:oane =uridice, cu re:pectarea di:po<i;iilor privind repre<entarea =udiciar.
D3E ovada %andatului va &i depu: de ctre recla%an;i +n ter%enul prev<ut la art. 200
alin. D2E, iar de ctre p9r9;i, odat cu +nt9%pinarea. ac pr;ile nu +-i ale' un %andatar :au
nu :e +n;ele' a:upra per:oanei %andatarului, =udectorul va nu%i, prin +ncAeiere, un curator
:pecial, +n condi;iile art. G8 alin. D3E, care va a:i'ura repre<entarea recla%an;ilor :au, dup
ca<, a p9r9;ilor -i cruia i :e vor co%unica actele de procedur. /:ura nu%irii curatorului :e
co%unic pr;ilor, care vor :uporta cAeltuielile privind re%unerarea ace:tuia.
!R1. 203
6suri pentru pregtirea (udecii
D1E >udectorul, :ub re<erva de<baterii la pri%ul ter%en de =udecat, dac :@a :olicitat prin
cererea de cAe%are +n =udecat, va putea di:pune citarea p9r9tului la intero'atoriu, alte
%:uri pentru ad%ini:trarea probelor, precu% -i orice alte %:uri nece:are pentru
de:&-urarea proce:ului potrivit le'ii.
D2E 6n condi;iile le'ii, :e vor putea +ncuviin;a, prin +ncAeiere e.ecutorie, %:uri a:i'urtorii,
precu% -i %:uri pentru a:i'urarea probelor.
!R1. 204
6odificarea cererii de c!emare #n (udecat
D1E Recla%antul poate :@-i %odi&ice cererea -i : propun noi dove<i, :ub :anc;iunea
decderii, nu%ai p9n la pri%ul ter%en la care ace:ta e:te le'al citat. 6n ace:t ca<, in:tan;a
di:pune a%9narea pricinii -i co%unicarea cererii %odi&icate p9r9tului, +n vederea &or%ulrii
+nt9%pinrii, care, :ub :anc;iunea decderii, va &i depu: cu cel pu;in 10 <ile +naintea
ter%enului &i.at, ur%9nd a &i cercetat de recla%ant la do:arul cau<ei. Ddecderea e de
ordine privat, +ntruc9t alin. 3 per%ite acordul prtilor de a trece pe:te acea:t :anc;iune -i
de a continua proce:ulE.
D2E Cu toate ace:tea, nu :e va da ter%en, ci :e vor trece +n +ncAeierea de -edin;
declara;iile verbale &cute +n in:tan; c9nd:
1. :e +ndreapt 're-elile %ateriale din cuprin:ul cereriiI
2. recla%antul %re-te :au %ic-orea< cuantu%ul obiectului cereriiI
3. :e :olicit contravaloarea obiectului cererii, pierdut :au pierit +n cur:ul proce:uluiI
4. :e +nlocuie-te o cerere +n con:tatare printr@o cerere +n reali<area dreptului :au inver:,
atunci c9nd cererea +n con:tatare e:te ad%i:ibil.
D3E /odi&icarea cererii de cAe%are +n =udecat pe:te ter%enul prev<ut la alin. D1E poate
avea loc nu%ai cu acordul e.pre: al tuturor pr;ilor.

FEC"0$NE! a 3@a
nt*mpinarea

!R1. 20G
.copul i cuprinsul #nt*mpinrii
D1E 6nt9%pinarea e:te actul de procedur prin care p9r9tul :e apr, +n &apt -i +n drept, &a;
de cererea de cAe%are +n =udecat.
D2E 6nt9%pinarea va cuprinde:
aE nu%ele -i prenu%ele, codul nu%eric per:onal, do%iciliul :au re-edin;a p9r9tului ori,
pentru per:oanele =uridice, denu%irea -i :ediul, precu% -i, dup ca<, codul unic de
+nre'i:trare :au codul de identi&icare &i:cal, nu%rul de +n%atriculare +n re'i:trul co%er;ului
ori de +n:criere +n re'i:trul per:oanelor =uridice -i contul bancar, dac recla%antul nu le@a
%en;ionat +n cererea de cAe%are +n =udecat. i:po<i;iile art. 148 alin. D1E te<a a 00@a :unt
aplicabile +n %od core:pun<tor. ac p9r9tul locuie-te +n :trintate, va arta -i do%iciliul
ale: +n Ro%9nia, unde ur%ea< : i :e &ac toate co%unicrile privind proce:ulI
bE e.cep;iile proce:uale pe care p9r9tul le invoc &a; de cererea recla%antuluiI
cE r:pun:ul la toate preten;iile -i %otivele de &apt -i de drept ale cereriiI
56
dE dove<ile cu care :e apr +%potriva &iecrui capt din cerere, di:po<i;iile art. 1B4 lit. eE
&iind aplicabile +n %od core:pun<torI
eE :e%ntura.
!R1. 20)
Comunicarea #nt*mpinrii
D1E 6nt9%pinarea :e co%unic recla%antului, dac le'ea nu prevede alt&el.
D2E La +nt9%pinare :e va altura acela-i nu%r de copii certi&icate de pe +n:cri:urile pe
care :e :pri=in, precu% -i un r9nd de copii pentru in:tan;. i:po<i;iile art. 14B alin. D1E, D3E
-i D4E -i ale art. 1G0 :unt aplicabile.
!R1. 20(
nt*mpinarea comun
C9nd :unt %ai %ul;i p9r9;i, ace-tia pot r:punde +%preun, to;i :au nu%ai o parte din ei,
printr@o :in'ur +nt9%pinare.
!R1. 208
.anciunea nedepunerii #nt*mpinrii
D1E 6nt9%pinarea e:te obli'atorie, +n a&ar de ca<urile +n care le'ea prevede +n %od e.pre:
alt&el.
D2E Nedepunerea +nt9%pinrii +n ter%enul prev<ut de le'e atra'e decderea p9r9tului din
dreptul de a %ai propune probe -i de a invoca e.cep;ii, +n a&ara celor de ordine public, dac
le'ea nu prevede alt&el. Dinvocarea decderii e la aprecierea recla%antului, :unt nor%e de
ordine privat, pr;ile pot dero'a, recla%antul poate tolera depunerea pe:te ter%en :i poate
Mne'ociaN acordarea unui ter%en pentru :tudierea +nt9%pinriiE

FEC"0$NE! a 4@a
Cererea reconvenional

!R1. 20B
'oiune i condiii
D1E ac p9r9tul are, +n le'tur cu cererea recla%antului, preten;ii deriv9nd din acela-i
raport =uridic :au :tr9n: le'ate de acea:ta, poate : &or%ule<e cerere reconven;ional.
D2E 6n ca<ul +n care preten;iile &or%ulate prin cerere reconven;ional prive:c -i alte
per:oane dec9t recla%antul, ace:tea vor putea &i cAe%ate +n =udecat ca p9r9;i.
D3E Cererea trebuie : +ndeplinea:c condi;iile prev<ute pentru cererea de cAe%are +n
=udecat.
D4E Cererea reconven;ional :e depune, :ub :anc;iunea decderii, odat cu +nt9%pinarea
:au, dac p9r9tul nu e:te obli'at la +nt9%pinare, cel %ai t9r<iu la pri%ul ter%en de =udecat.
Dnor%e de ordine public, privind derularea proce:ului, p9r9tul nu poate depune cererea
reconven;ional dup ad%in:trarea probelor, deci acea:ta decdere poate &i invocat de
in:tan;E
DGE Cererea reconven;ional :e co%unic recla%antului -i, dup ca<, per:oanelor
prev<ute la alin. D2E pentru a &or%ula +nt9%pinare. i:po<i;iile art. 201 :e aplic +n %od
core:pun<tor.
D)E C9nd recla%antul -i@a %odi&icat cererea de cAe%are +n =udecat, cererea
reconven;ional :e va depune cel %ai t9r<iu p9n la ter%enul ce :e va +ncuviin;a p9r9tului +n
ace:t :cop, di:po<i;iile alin. DGE &iind aplicabile. DdecdereaE
D(E Recla%antul nu poate &or%ula cerere reconven;ional la cererea reconven;ional a
p9r9tului ini;ial.
!R1. 210
Dis(ungerea cererii reconvenionale
D1E Cererea reconven;ional :e =udec odat cu cererea principal.
D2E ac nu%ai cererea principal e:te +n :tare de a &i =udecat, in:tan;a poate di:pune
=udecarea :eparat a cererii reconven;ionale. Cu toate ace:tea, di:=un'erea nu poate &i
di:pu: +n ca<urile anu%e prev<ute de le'e :au dac =udecarea a%belor cereri :e i%pune
pentru :olu;ionarea unitar a proce:ului.

57
C!401OL$L 00
/udecata

FEC"0$NE! 1
Dispo$iii generale

!R1. 211
.copul (udecrii procesului
Co%pletul de =udecat, con:tituit potrivit le'ii, e&ectuea< activitatea de cercetare -i
de<baterea &ondului proce:ului, cu re:pectarea tuturor principiilor -i 'aran;iilor proce:uale, +n
vederea :olu;ionrii le'ale -i te%einice a ace:tuia.
!R1. 212
%ocul (udecrii procesului
>udecarea proce:ului are loc la :ediul in:tan;ei, dac prin le'e nu :e di:pune alt&el.
!R1. 213
Desfurarea procesului fr pre$ena publicului
D1E 6n &a;a pri%ei in:tan;e cercetarea proce:ului :e de:&-oar +n ca%era de con:iliu, dac
le'ea nu prevede alt&el.
D2E e a:e%enea, +n ca<urile +n care de<baterea &ondului +n -edin; public ar aduce
atin'ere %oralit;ii, ordinii publice, intere:elor %inorilor, vie;ii private a pr;ilor ori intere:elor
=u:ti;iei, dup ca<, in:tan;a, la cerere :au din o&iciu, poate di:pune ca acea:ta : :e
de:&-oare +n +ntre'i%e :au +n parte &r pre<en;a publicului.
D3E 6n ca<urile prev<ute la alin. D1E -i D2E, au acce: +n ca%era de con:iliu ori +n :ala de
-edin; pr;ile, repre<entan;ii lor, cei care +i a:i:t pe %inori, aprtorii pr;ilor, %artorii,
e.per;ii, traductorii, interpre;ii, precu% -i alte per:oane crora in:tan;a, pentru %otive
te%einice, le ad%ite : a:i:te la proce:.
!R1. 214
Continuitatea instanei
D1E /e%brii co%pletului care =udec proce:ul trebuie : r%9n aceia-i +n tot cur:ul
=udec;ii.
D2E 6n ca<urile +n care, pentru %otive te%einice, un =udector e:te +%piedicat : participe la
:olu;ionarea cau<ei, ace:ta va &i +nlocuit +n condi;iile le'ii.
D3E ac +nlocuirea prev<ut la alin. D2E a avut loc dup ce :@a dat cuv9ntul +n &ond
pr;ilor, cau<a :e repune pe rol.
!R1. 21G
Ordinea (udecrii proceselor
D1E 4entru &iecare -edin; de =udecat :e va +ntoc%i o li:t cu proce:ele ce :e de<bat +n
acea <i, care va &i a&i-at pe portalul in:tan;ei -i la u-a :lii de -edin; cu cel pu;in o or
+nainte de +nceperea ace:teia. Li:ta va cuprinde -i intervalele orare orientative &i.ate pentru
:tri'area cau<elor. i:po<i;iile art. 220 :unt aplicabile.
D2E 4roce:ele declarate ur'ente, cele r%a:e +n diver'en; -i cele care au pri%it ter%en +n
continuare :e vor de<bate +naintea celorlalte.
D3E 4roce:ele +n care partea :au pr;ile :unt repre<entate ori a:i:tate de avocat, re:pectiv
con:ilier =uridic :e vor de<bate cu prioritate.
D4E La cererea pr;ii intere:ate, pentru %otive te%einice, =udectorul poate :cAi%ba
ordinea de pe li:t.
!R1. 21)
Atribuiile preedintelui completului de (udecat
D1E 4re-edintele co%pletului conduce -edin;a de =udecat. El de:cAide, :u:pend -i ridic
-edin;a.
D2E 4re-edintele d cuv9ntul %ai +nt9i recla%antului, apoi p9r9tului, precu% -i celorlalte
pr;i din proce:, +n &unc;ie de po<i;ia lor proce:ual. Repre<entantul /ini:terului 4ublic va
vorbi cel din ur%, +n a&ar de ca<ul c9nd a pornit ac;iunea. !ltor per:oane :au or'ane care
particip la proce: li :e va da cuv9ntul +n li%ita drepturilor pe care le au +n proce:.
58
D3E 6n ca<ul +n care e:te nece:ar, pre-edintele poate da cuv9ntul pr;ilor -i celorlal;i
participan;i, +n aceea-i ordine, de %ai %ulte ori.
D4E 4re-edintele poate : li%ite<e +n ti%p interven;ia &iecrei pr;i. 6n ace:t ca<, el trebuie
: pun +n vedere pr;ii, +nainte de a@i da cuv9ntul, ti%pul pe care +l are la di:po<i;ie.
DGE >udectorii :au pr;ile pot pune +ntrebri celorlal;i participan;i la proce: nu%ai prin
%i=locirea pre-edintelui, care poate +n: +ncuviin;a ca ace-tia : pun +ntrebrile direct.
Ordinea +n care :e pun +ntrebrile :e :tabile-te de ctre pre-edinte.
!R1. 21(
Poliia edinei de (udecat
D1E 4re-edintele co%pletului de =udecat e.ercit poli;ia -edin;ei, put9nd lua %:uri pentru
p:trarea ordinii -i a bunei@cuviin;e, precu% -i a :ole%nit;ii -edin;ei de =udecat.
D2E ac nu %ai e:te loc +n :ala de -edin;, pre-edintele le poate cere celor care ar veni
%ai t9r<iu :au care dep-e:c nu%rul locurilor e.i:tente : pr:ea:c :ala.
D3E Ni%eni nu poate &i l:at : intre cu ar%e +n :ala de -edin;, cu e.cep;ia ca<ului +n care
le poart +n e.ercitarea :erviciului pe care +l +ndepline-te +n &a;a in:tan;ei.
D4E 4er:oanele care iau parte la -edin; :unt obli'ate : aib o purtare -i o ;inut
cuviincioa:e.
DGE Cei care :e adre:ea< in:tan;ei +n -edin; public trebuie : :tea +n picioare, +n:
pre-edintele poate +ncuviin;a, atunci c9nd aprecia< c e:te nece:ar, e.cep;ii de la acea:t
+ndatorire.
D)E 4re-edintele atra'e aten;ia pr;ii :au oricrei alte per:oane care tulbur -edin;a ori
ne:ocote-te %:urile luate : re:pecte ordinea -i buna@cuviin;, iar +n ca< de nevoie di:pune
+ndeprtarea ei.
D(E 4ot &i, de a:e%enea, +ndeprta;i din :al %inorii, precu% -i per:oanele care :@ar
+n&;i-a +ntr@o ;inut necuviincioa:.
D8E ac +nainte de +ncAiderea de<baterilor una dintre pr;i a &o:t +ndeprtat din :al,
acea:ta va &i cAe%at +n :al pentru a i :e pune +n vedere actele e:en;iale e&ectuate +n lip:a
ei. !ce:te di:po<i;ii nu :e aplic +n ca<ul +n care partea +ndeprtat e:te a:i:tat de un
aprtor care a r%a: +n :al.
DBE C9nd cel care tulbur lini-tea -edin;ei e:te +n:u-i aprtorul pr;ii, pre-edintele +l va
cAe%a la ordine -i, dac, din cau<a atitudinii lui, continuarea de<baterilor nu %ai e:te cu
putin;, proce:ul :e va a%9na, aplic9ndu@:e a%enda =udiciar prev<ut la art. 18( alin. D1E
pct. 2, iar cAeltuielile oca<ionate de a%9nare vor &i trecute +n :arcina :a, prin +ncAeiere
e.ecutorie, di:po<i;iile art. 1B1 &iind aplicabile.
!R1. 218
-nfraciuni de audien
D1E ac +n cur:ul -edin;ei :e :v9r-e-te o in&rac;iune, pre-edintele o con:tat -i +l
identi&ic pe &ptuitor. 4roce:ul@verbal +ntoc%it :e tri%ite procurorului.
D2E 0n:tan;a poate, +n condi;iile le'ii penale, : di:pun -i re;inerea &ptuitorului.
!R1. 21B
5erificri privind pre$entarea prilor
D1E 0n:tan;a veri&ic identitatea pr;ilor, iar dac ele :unt repre<entate ori a:i:tate, veri&ic
-i +%puternicirea :au calitatea celor care le repre<int ori le a:i:t.
D2E 6n ca<ul +n care pr;ile nu r:pund la apel, in:tan;a va veri&ica dac procedura de citare
a &o:t +ndeplinit -i, dup ca<, va proceda, +n condi;iile le'ii, la a%9narea, :u:pendarea ori la
=udecarea proce:ului.
!R1. 220
Am*narea cau$ei c*nd nu este #n stare de (udecat
4r;ile pot cere in:tan;ei, la +nceputul -edin;ei, a%9narea cau<elor care nu :unt +n :tare de
=udecat, dac ace:te cereri nu provoac de<bateri. C9nd co%pletul de =udecat e:te
alctuit din %ai %ul;i =udectori, acea:t a%9nare :e poate &ace -i de un :in'ur =udector.
!R1. 221
Am*narea (udecii prin #nvoiala prilor
D1E !%9narea =udec;ii +n te%eiul +nvoielii pr;ilor nu :e poate +ncuviin;a dec9t o :in'ur
dat +n cur:ul proce:ului.
59
D2E up o a:e%enea a%9nare, dac pr;ile nu :truie:c +n =udecat, acea:ta va &i
:u:pendat -i cau<a va &i repu: pe rol nu%ai dup plata ta.elor de ti%bru, potrivit le'ii.
D3E 0n:tan;a e:te obli'at : cercete<e dac a%9narea cerut de pr;i pentru un %otiv
anu%it nu tinde la o a%9nare prin +nvoiala pr;ilorI e:te :ocotit ca atare cererea de
a%9nare la care cealalt parte :@ar putea +%potrivi.
!R1. 222
Am*narea (udecii pentru lips de aprare
D1E !%9narea =udec;ii pentru lip: de aprare poate &i di:pu:, la cererea pr;ii
intere:ate, nu%ai +n %od e.cep;ional, pentru %otive te%einice -i care nu :unt i%putabile
pr;ii :au repre<entantului ei.
D2E C9nd in:tan;a re&u< a%9narea =udec;ii pentru ace:t %otiv, va a%9na, la cererea
pr;ii, pronun;area +n vederea depunerii de conclu<ii :cri:e.
!R1. 223
/udecarea cau$ei #n lipsa prii legal citate
D1E Lip:a pr;ii le'al citate nu poate +%piedica =udecarea cau<ei, dac le'ea nu di:pune
alt&el.
D2E ac la orice ter%en &i.at pentru =udecat :e +n&;i-ea< nu%ai una dintre pr;i,
in:tan;a, dup ce va cerceta toate lucrrile din do:ar -i va a:culta :u:;inerile pr;ii pre<ente,
:e va pronun;a pe te%eiul dove<ilor ad%ini:trate, e.a%in9nd -i e.cep;iile -i aprrile pr;ii
care lip:e-te.
D3E i:po<i;iile alin. D1E -i D2E :e aplic +n %od core:pun<tor -i +n ca<ul +n care lip:e:c
a%bele pr;i, de-i au &o:t le'al citate, dac cel pu;in una dintre ele a cerut +n :cri: =udecarea
cau<ei +n lip:.
!R1. 224
Discutarea cererilor i e,cepiilor
0n:tan;a e:te obli'at, +n orice proce:, : pun +n di:cu;ia pr;ilor toate cererile, e.cep;iile,
+%pre=urrile de &apt :au te%eiurile de drept pre<entate de ele, potrivit le'ii, :au invocate din
o&iciu.
!R1. 22G
1olosirea traductorului i interpretului
D1E C9nd una dintre pr;i :au dintre per:oanele care ur%ea< : &ie a:cultate nu cunoa-te
li%ba ro%9n, in:tan;a va &olo:i un traductor autori<at. ac pr;ile :unt de acord,
=udectorul :au 're&ierul poate &ace o&iciul de traductor. 6n :itua;ia +n care nu poate &i
a:i'urat pre<en;a unui traductor autori<at, :e vor aplica prevederile art. 1G0 alin. D4E.
D2E 6n ca<ul +n care una dintre per:oanele prev<ute la alin. D1E e:te %ut, :urd :au
:urdo@%ut ori, din orice alt cau<, nu :e poate e.pri%a, co%unicarea cu ea :e va &ace +n
:cri:, iar dac nu poate citi :au :crie, :e va &olo:i un interpret.
D3E i:po<i;iile privitoare la e.per;i :e aplic +n %od core:pun<tor -i traductorilor -i
interpre;ilor.
!R1. 22)
Ascultarea minorilor
6n ca<ul +n care, potrivit le'ii, ur%ea< : &ie a:cultat un %inor, a:cultarea :e va &ace +n
ca%era de con:iliu. "in9nd :ea%a de +%pre=urrile proce:ului, in:tan;a Aotr-te dac
prin;ii, tutorele :au alte per:oane vor &i de &a; la a:cultarea %inorului.
!R1. 22(
Pre$ena personal a prilor #n vederea soluionrii amiabile a litigiului
D1E 6n tot cur:ul proce:ului, =udectorul va +ncerca +%pcarea pr;ilor, d9ndu@le +ndru%rile
nece:are, potrivit le'ii. 6n ace:t :cop, el va :olicita +n&;i-area per:onal a pr;ilor, cAiar dac
ace:tea :unt repre<entate. i:po<i;iile art. 241 alin. D3E :unt aplicabile.
D2E 6n liti'iile care, potrivit le'ii, pot &ace obiectul procedurii de %ediere, =udectorul poate
invita pr;ile : participe la o -edin; de in&or%are cu privire la avanta=ele &olo:irii ace:tei
proceduri. C9nd con:ider nece:ar, ;in9nd :ea%a de circu%:tan;ele cau<ei, =udectorul va
reco%anda pr;ilor : recur' la %ediere, +n vederea :olu;ionrii liti'iului pe cale a%iabil, +n
orice &a< a =udec;ii. /edierea nu e:te obli'atorie pentru pr;i.
60
D3E 6n ca<ul +n care =udectorul reco%and %edierea, pr;ile :e vor pre<enta la %ediator,
+n vederea in&or%rii lor cu privire la avanta=ele %edierii. up in&or%are, pr;ile decid dac
accept :au nu :olu;ionarea liti'iului prin %ediere. 49n la ter%enul &i.at de in:tan;, care nu
poate &i %ai :curt de 1G <ile, pr;ile depun proce:ul@verbal +ntoc%it de %ediator cu privire la
re<ultatul -edin;ei de in&or%are.
D4E 4revederile alin. D3E nu :unt aplicabile +n ca<ul +n care pr;ile au +ncercat :olu;ionarea
liti'iului prin %ediere anterior introducerii ac;iunii.
DGE ac, +n condi;iile alin. D1E :au D2E, pr;ile :e +%pac, =udectorul va con:tata +nvoiala
lor +n cuprin:ul Aotr9rii pe care o va da. i:po<i;iile art. 440 :unt aplicabile.
!R1. 228
-mposibilitatea i refu$ul de a semna
C9nd cel obli'at : :e%ne<e un act de procedur nu poate :au re&u< : :e%ne<e, :e
&ace %en;iunea core:pun<toare +n acel act, :ub :e%ntura pre-edintelui -i a 're&ierului.
!R1. 22B
+ermen #n cunotin
D1E 4artea care a depu: cererea per:onal :au prin %andatar -i a luat ter%enul +n
cuno-tin;, precu% -i partea care a &o:t pre<ent la un ter%en de =udecat, per:onal :au
printr@un repre<entant le'al ori conven;ional, cAiar ne+%puternicit cu dreptul de a cunoa-te
ter%enul, nu va &i citat +n tot cur:ul =udecrii la acea in:tan;, con:ider9ndu@:e c ea
cunoa-te ter%enele de =udecat ulterioare. !ce:te di:po<i;ii +i :unt aplicabile -i pr;ii creia,
per:onal ori prin repre<entant le'al :au conven;ional ori prin &unc;ionarul :au per:oana
+n:rcinat cu pri%irea core:ponden;ei, i :@a +n%9nat cita;ia pentru un ter%en de =udecat,
con:ider9ndu@:e c, +n ace:t ca<, ea cunoa-te -i ter%enele de =udecat ulterioare aceluia
pentru care cita;ia i@a &o:t +n%9nat.
D2E i:po<i;iile alin. D1E nu :e aplic:
1. +n ca<ul relurii =udec;ii, dup ce a &o:t :u:pendatI
2. +n ca<ul c9nd proce:ul :e repune pe rolI
3. c9nd partea e:te cAe%at la intero'atoriu, +n a&ar de ca<ul +n care a &o:t pre<ent la
+ncuviin;area lui, c9nd :@a :tabilit -i ter%enul pentru luarea ace:tuiaI
4. c9nd, pentru %otive te%einice, in:tan;a a di:pu: ca partea : &ie citat la &iecare
ter%enI
G. +n ca<ul +n care in:tan;a de apel :au de recur: &i.ea< ter%en pentru re=udecarea
&ondului proce:ului dup anularea Aotr9rii pri%ei in:tan;e :au dup ca:area cu re;inere.
D3E /ilitarii +nca<ar%a;i :unt cita;i la &iecare ter%en.
D4E e;inu;ii :unt cita;i, de a:e%enea, la &iecare ter%en.
!R1. 230
Presc!imbarea termenului
1er%enul de =udecat nu poate &i pre:cAi%bat dec9t pentru %otive te%einice, din o&iciu
:au la cererea oricreia dintre pr;i. Co%pletul de =udecat +nve:tit cu =udecarea cau<ei
Aotr-te +n ca%era de con:iliu, &r citarea pr;ilor. 4r;ile vor &i citate de +ndat pentru noul
ter%en &i.at. i:po<i;iile art. 241 alin. D3E :unt aplicabile.
!R1. 231
'otele de edin0 nregistrarea edinei
D1E Gre&ierul care particip la -edin; e:te obli'at : ia note +n le'tur cu de:&-urarea
proce:ului, care vor &i vi<ate de ctre pre-edinte. 4r;ile pot cere citirea notelor -i, dac e:te
ca<ul, corectarea lor.
D2E 0n:tan;a va +nre'i:tra -edin;ele de =udecat. 6nre'i:trarea va putea &i ulterior tran:cri:
la cererea pr;ii intere:ate, +n condi;iile le'ii. 1ran:crierile +nre'i:trrilor vor &i :e%nate de
pre-edinte -i de 're&ier -i vor avea puterea doveditoare a +ncAeierilor de -edin;.
!R1. 232
)edactarea #nc!eierii de edin
D1E 4e ba<a notelor de -edin;, iar dac e:te ca<ul -i a +nre'i:trrilor e&ectuate, 're&ierul
redactea< +ncAeierea de -edin;.
D2E 6ncAeierea :e redactea< de 're&ier +n cel %ult 3 <ile de la data -edin;ei de =udecat.
!R1. 233
61
Cuprinsul #nc!eierii de edin
D1E 4entru &iecare -edin; a in:tan;ei :e +ntoc%e-te o +ncAeiere care va cuprinde
ur%toarele:
aE denu%irea in:tan;ei -i nu%rul do:aruluiI
bE data -edin;ei de =udecatI
cE nu%ele, prenu%ele -i calitatea %e%brilor co%pletului de =udecat, precu% -i nu%ele -i
prenu%ele 're&ieruluiI
dE nu%ele -i prenu%ele :au, dup ca<, denu%irea pr;ilor, nu%ele -i prenu%ele
per:oanelor care le repre<int :au le a:i:t, ale aprtorilor -i celorlalte per:oane cAe%ate
la proce:, cu artarea calit;ii lor, precu% -i dac au &o:t pre<ente ori au lip:itI
eE nu%ele, prenu%ele procurorului -i parcAetul de care apar;ine, dac a participat la
-edin;I
&E dac procedura de citare a &o:t le'al +ndeplinitI
'E obiectul proce:uluiI
AE probele care au &o:t ad%ini:trateI
iE cererile, declara;iile -i pre<entarea pe :curt a :u:;inerilor pr;ilor, precu% -i a
conclu<iilor procurorului, dac ace:ta a participat la -edin;I
=E :olu;ia dat -i %:urile luate de in:tan;, cu artarea %otivelor, +n &apt -i +n dreptI
PE calea de atac -i ter%enul de e.ercitare a ace:teia, atunci c9nd, potrivit le'ii, +ncAeierea
poate &i atacat :eparatI
lE dac =udecarea a avut loc +n -edin; public, &r pre<en;a publicului ori +n ca%era de
con:iliuI
%E :e%ntura %e%brilor co%pletului -i a 're&ierului.
D2E 6ncAeierea trebuie : arate cu% :@a de:&-urat -edin;a, cuprin<9nd, dac e:te ca<ul,
%en;iuni de:pre ceea ce :@a con:e%nat +n proce:e@verbale :eparate.
D3E 6n ca<ul +n care Aotr9rea :e pronun; +n <iua +n care au avut loc de<baterile, nu :e
+ntoc%e-te +ncAeierea de -edin;, %en;iunile prev<ute la alin. D1E -i D2E &c9ndu@:e +n partea
introductiv a Aotr9rii.
Nulitatea unei +ncAeieri poate interveni atunci c9nd nu e:te %otivat +n &apt -i drept. 0n:tan;a
poate co%pleta +ncAeierea creia +i lip:e-te %otivarea. Nere:pectarea unui principiul
&unda%ental al proce:ului civil :au a unor nor%e i%perative poate atra'e de a:e%enea
nulitatea +ncAerii. Nulitatea :e :olicit de partea intere:at -i :e va aprecia de acela-i
co%plet a:upra nulit;ii. e re'ul, in:tan;a &ie va re&u<a nulitatea D:e poate cen<ura doar
prin calea de atacE, &ie va +ncerca re%edierea nere'ularit;ilor, +n ideea :alv'ardrii actului
procedural.
!R1. 234
)eguli aplicabile
D1E i:po<i;iile privitoare la deliberare, opinie :eparat, precu% -i orice alte di:po<i;ii
re&eritoare la Aotr9rile prin care in:tan;a :e de<+nve:te-te de =udecarea &ondului cererii :e
aplic +n %od core:pun<tor -i +ncAeierilor.
D2E 6n ca<ul +n care +ncAeierile pronun;ate de in:tan; pe parcur:ul =udec;ii :unt :upu:e
apelului :au, dup ca<, recur:ului :eparat de Aotr9rea de &ond, do:arul :e +naintea<
in:tan;ei :uperioare +n copie certi&icat de 're&a in:tan;ei a crei +ncAeiere :e atac.
D3E 6n ca<ul +n care :e declar apel :au, dup ca<, recur: +%potriva unei +ncAeieri cu
privire la care e.i:t o cAe:tiune liti'ioa: a:upra ad%i:ibilit;ii atacrii pe cale :eparat a
+ncAeierii, cererea de e.ercitare a cii de atac :e +naintea< in:tan;ei :uperioare +%preun
cu o copie de pe +ncAeierea atacat, certi&icat de 're&a in:tan;ei. ac in:tan;a de control
=udiciar con:tat ad%i:ibilitatea cii de atac, va cere in:tan;ei care a pronun;at +ncAeierea
atacat : +nainte<e do:arul cau<ei, +n condi;iile alin. D2E.
!R1. 23G
nc!eieri preparatorii i interlocutorii
0n:tan;a nu e:te le'at de +ncAeierile pre%er'toare cu caracter preparatoriu, ci nu%ai de
cele interlocutorii. Funt +ncAeieri interlocutorii acelea prin care, &r a :e Aotr+ +n totul a:upra
proce:ului, :e :olu;ionea< e.cep;ii proce:uale, incidente procedurale ori alte cAe:tiuni
liti'ioa:e.
62
!R1. 23)
Domeniu de aplicare
i:po<i;iile pre<entei :ec;iuni :e aplic at9t la cercetarea proce:ului, c9t -i la de<baterea
+n &ond a cau<ei.

FEC"0$NE! a 2@a
Cercetarea procesului

F$5FEC"0$NE! 1
Dispo$iii comune

!R1. 23(
.copul i coninutul cercetrii procesului
D1E 6n etapa de cercetare a proce:ului :e +ndepline:c, +n condi;iile le'ii, acte de procedur
la cererea pr;ilor ori din o&iciu, pentru pre'tirea de<baterii +n &ond a proce:ului, dac e:te
ca<ul.
D2E 6n vederea reali<rii :copului prev<ut la alin. D1E, in:tan;a:
1. va re<olva e.cep;iile ce :e invoc ori pe care le poate ridica din o&iciuI
2. va e.a%ina cererile de interven;ie &or%ulate de pr;i :au de ter;e per:oane, +n condi;iile
le'iiI
3. va e.a%ina &iecare preten;ie -i aprare +n parte, pe ba<a cererii de cAe%are +n
=udecat, a +nt9%pinrii, a r:pun:ului la +nt9%pinare -i a e.plica;iilor pr;ilor, dac e:te
ca<ulI
4. va con:tata care dintre preten;ii :unt recuno:cute -i care :unt conte:tateI
G. la cerere, va di:pune, +n condi;iile le'ii, %:uri a:i'urtorii, %:uri pentru a:i'urarea
dove<ilor ori pentru con:tatarea unei :itua;ii de &apt, +n ca<ul +n care ace:te %:uri nu au &o:t
luate, +n tot :au +n parte, potrivit art. 203I
). va lua act de renun;area recla%antului, de acAie:area p9r9tului :au de tran<ac;ia
pr;ilorI
(. va +ncuviin;a probele :olicitate de pr;i, pe care le ':e-te concludente, precu% -i pe
cele pe care, din o&iciu, le con:ider nece:are pentru =udecarea proce:ului -i le va ad%ini:tra
+n condi;iile le'iiI
8. va decide +n le'tur cu orice alte cereri care :e pot &or%ula la pri%ul ter%en de
=udecat la care pr;ile :unt le'al citateI
B. va di:pune ca pr;ile : pre<inte dovada e&ecturii veri&icrilor +n re'i:trele de eviden;
ori publicitate prev<ute de Codul civil :au de le'i :pecialeI
10. va +ndeplini orice alt act de procedur nece:ar :olu;ionrii cau<ei, inclu:iv veri&icri +n
re'i:trele prev<ute de le'i :peciale.
!R1. 238
Estimarea duratei cercetrii procesului
D1E La pri%ul ter%en de =udecat la care pr;ile :unt le'al citate, =udectorul, dup
a:cultarea pr;ilor, va e:ti%a durata nece:ar pentru cercetarea proce:ului, ;in9nd cont de
+%pre=urrile cau<ei, a:t&el +nc9t proce:ul : &ie :olu;ionat +ntr@un ter%en opti% -i previ<ibil.
urata a:t&el e:ti%at va &i con:e%nat +n +ncAeiere. E:ti%area duratei e:te un a:pect de
noutate care pune pre:iune pe in:tan; -i pe =udector. !ce:ta va trebui : con:e%ne<e +n
+ncAeierea pe care o va :e%na un ter%en e:ti%ativ -i etapele proce:uale e:ti%ate ale
proce:ului din &a;a :a. Or, :e%narea unei a:t&el de +ncAeieri e:te pentru =udector un
an'a=a%ent. Recon:iderarea duratei e:te un in:tru%ent util. Recon:iderarea duratei poate &i
+n :en: de :curtare :au de prelun'ire a liti'iului.
D2E 4entru %otive te%einice, a:cult9nd pr;ile, =udectorul va putea recon:idera durata
prev<ut la alin. D1E.
!R1. 23B
Alegerea procedurii de administrare a probelor
>udectorul, la pri%ul ter%en de =udecat la care pr;ile :unt le'al citate, pune +n vedere
ace:tora, dac :unt repre<entate :au a:i:tate de avocat, c pot : convin ca probele : &ie
63
ad%ini:trate de ctre avoca;ii lor, +n condi;iile art. 3)) @ 388. i:po<i;iile art. 238 :unt
aplicabile.
!R1. 240
%ocul cercetrii procesului
D1E Cercetarea proce:ului are loc +n &a;a =udectorului, +n ca%era de con:iliu, cu citarea
pr;ilor. i:po<i;iile art. 1G4 :unt aplicabile. Re'ula apare a &i =udecata +n Ca%era de
Con:iliu, cu citarea pr;ilor.
D2E 6n cile de atac cercetarea proce:ului, dac e:te nece:ar, :e &ace +n -edin; public.
!R1. 241
Asigurarea celeritii
D1E 4entru cercetarea proce:ului, =udectorul &i.ea< ter%ene :curte, cAiar de la o <i la
alta. i:po<i;iile art. 22B :unt aplicabile.
D2E ac e.i:t %otive te%einice, :e pot acorda -i ter%ene %ai +ndelun'ate dec9t cele
prev<ute la alin. D1E.
D3E >udectorii vor di:pune veri&icarea e&ecturii procedurilor de citare -i co%unicare
di:pu:e pentru &iecare ter%en. C9nd e:te ca<ul, in:tan;a va ordona luarea %:urilor de
re&acere a ace:tor proceduri. 6n a&ar de ace:te %:uri, in:tan;a va putea di:pune ca
+ncuno-tin;area pr;ilor : :e &ac -i tele&onic, tele'ra&ic, prin &a., po-t electronic :au prin
orice alt %i=loc de co%unicare ce a:i'ur, dup ca<, tran:%iterea te.tului actului :upu:
co%unicrii ori +n-tiin;area pentru pre<entarea la ter%en, precu% -i con&ir%area pri%irii
actului, re:pectiv a +n-tiin;rii, dac pr;ile au indicat in:tan;ei datele core:pun<toare +n
ace:t :cop. ac +ncuno-tin;area :@a &cut tele&onic, 're&ierul va +ntoc%i un re&erat +n care va
arta %odalitatea de +ncuno-tin;are -i obiectul ace:teia.
D4E >udectorul poate :tabili pentru pr;i, precu% -i pentru al;i participan;i +n proce:
+ndatoriri +n ceea ce prive-te pre<entarea dove<ilor cu +n:cri:uri, rela;ii :cri:e, r:pun:ul :cri:
la intero'atoriul co%unicat potrivit art. 3GG, a:i:tarea -i concur:ul la e&ectuarea +n ter%en a
e.perti<elor, precu% -i orice alte de%er:uri nece:are :olu;ionrii cau<ei.
DGE C9nd e:te nece:ar pentru +ndeplinirea +ndatoririlor prev<ute la alin. D4E, pr;ile,
e.per;ii, traductorii, interpre;ii, %artorii -i orice al;i participan;i +n proce: pot &i +ncuno-tin;a;i
potrivit alin. D3E.
!R1. 242
.uspendarea (udecii cau$ei
D1E C9nd con:tat c de:&-urarea nor%al a proce:ului e:te +%piedicat din vina
recla%antului, prin ne+ndeplinirea obli'a;iilor :tabilite +n cur:ul =udec;ii, potrivit le'ii,
=udectorul poate :u:penda =udecata, art9nd +n +ncAeiere care anu%e obli'a;ii nu au &o:t
re:pectate. i:po<i;iile art. 18B :unt aplicabile.
D2E La cererea pr;ii, =udecata va &i reluat dac obli'a;iile la care :e re&er alin. D1E au &o:t
+ndeplinite -i, potrivit le'ii, acea:ta poate continua.
!R1. 243
mpre(urri care pun capt procesului
6n ca<ul +n care, +n cur:ul cercetrii proce:ului, recla%antul renun; la =udecarea cererii de
cAe%are +n =udecat ori la dreptul pretin:, intervine +nvoiala pr;ilor :au :unt ad%i:e cereri
ori e.cep;ii care pun capt +n +ntre'i%e proce:ului, &r a %ai &i nece:ar de<baterea a:upra
&ondului +n ca%era de con:iliu :au +n -edin; public, =udectorul :e va pronun;a a:upra
cau<ei prin Aotr9re. Renun;area la =udecata :e va lua act prin Aotr9re. 0n vecAiul cod :e
:tipula +ncAeierea pentru renun;area la =udecat.
!R1. 244
+erminarea cercetrii procesului
D1E C9nd =udectorul :e :ocote-te l%urit, prin +ncAeiere, declar cercetarea proce:ului
+ncAeiat -i &i.ea< ter%en pentru de<baterea &ondului +n -edin; public.
D2E 4entru de<baterea &ondului, =udectorul pune +n vedere pr;ilor : redacte<e note
privind :u:;inerile lor -i : le depun la do:ar cu cel pu;in G <ile +nainte de ter%enul :tabilit
potrivit alin. D1E, &r a aduce atin'ere dreptului ace:tora de a &or%ula conclu<ii orale.
D3E 4r;ile pot &i de acord ca de<baterea &ondului : ur%e<e +n ca%era de con:iliu, +n
aceea-i <i :au la un alt ter%en.
64
D4E Cererea de =udecat +n lip: pre:upune c partea care a &or%ulat@o a &o:t de acord -i
ca de<baterea &ondului : aib loc +n ca%era de con:iliu, +n a&ar de ca<ul +n care partea a
:olicitat e.pre: ca acea:ta : aib loc +n -edin; public.

F$5FEC"0$NE! a 2@a
E,cepiile procesuale

!R1. 24G
'oiune
E.cep;ia proce:ual e:te %i=locul prin care, +n condi;iile le'ii, partea intere:at, procurorul
:au in:tan;a invoc, &r : pun +n di:cu;ie &ondul dreptului, nere'ularit;i procedurale
privitoare la co%punerea co%pletului :au con:tituirea in:tan;ei, co%peten;a in:tan;ei ori la
procedura de =udecat :au lip:uri re&eritoare la dreptul la ac;iune ur%rind, dup ca<,
declinarea co%peten;ei, a%9narea =udec;ii, re&acerea unor acte ori anularea, re:pin'erea
:au peri%area cererii.
!R1. 24)
E,cepii absolute i relative
D1E E.cep;iile ab:olute :unt cele prin care :e invoc +nclcarea unor nor%e de ordine
public.
D2E E.cep;iile relative :unt cele prin care :e invoc +nclcarea unor nor%e care ocrote:c
cu precdere intere:ele pr;ilor.
d . e.cep;iile proce:uale : R aprri, dar nu de &ond, %i=loace de invocare de pr;i
a unor nere'ularit;i procedurale ce prive:c co%punerea
in:tan;ei*co%peten;a*actele de procedur :au lip:uri privind dreptul %aterial la
ac;iune cu :cop declinatoriu*dilatoriu*pere%ptoriu Ddiri%antE proce:ualI nu conduc
la autoritate de lucru =udecat pe &ondI
1. de procedur Dco%punerea*con:tituirea in:tan;ei*co%peten;a*procedura de
=udecatE :au de &ond Dlip:uri privind e.erci;iul dreptului la ac;iune:
dreptul*intere:ul*calitatea*capacitateaI e..: autorit lucru =udec, pre:crip;ia,
caracterul :ub:idiar al ac;iunii +n con:tatare &a; de ac;iunea +n reali<are, e.cep;ia
lip:ei procedurii prealabile, inad%i:ibilit;ii apelului contra Aot de& -i e.cep;ia
i%unit;ii de =uri:dic;ieEI
2. dilatorii Dtind la declinare, a%9nare :au re&acere acteI e.. lip:a de citare,
recu<are*inco%patibilitate, cone.itate, liti:penden; etcE :au pere%ptorii Dtind la
re:pin'ere :au :tin'ere proce:EI e.cep;ia neco%peten;ei poate &i dilatorie c9nd
pricina e:te de co%pet unei alte in:tan;e ro%9ne :au din $E*or'an =uri:dic;ional
-i diri%ant c9nd e de co%pet unui or'an &r activitate =uri:dic;*in:tan; din alt
ne%e%bru $E D:e re:pin'e ca inad%i:ibilEI
3. ab:olute pt nor%e i%perative De.c. ne%otivrii*%otivrii tardive a recur:ului, a
e.ercitrii tardive a cii de atac, a inco%patibilit;ii etcI :e invoc oric9nd, cAiar
recur:, cu condi;ia : nu &ie nevoie de alte probe dec9t +n:cri:uriI dac e.cep;ia
:e invoc +n recur: -i prive-te Aotr9rea trebuie : :e +ncadre<e ca %otiv de
ca:are*%odi&icare pt a &i ad%i:E :au relative Drecu<are, neco%peten;a teritorial
relativ, nele'ala citareI nu%ai partea ocrotit de nor%a di:po<itiv -i nu%ai la
pri%ul ter%en ce a ur%at nere'ulii -i +nainte de a pune conclu<ii +n &ondEI

!R1. 24(
-nvocare
D1E E.cep;iile ab:olute pot &i invocate de parte :au de in:tan; +n orice :tare a proce:ului,
dac prin le'e nu :e prevede alt&el. Ele pot &i ridicate +naintea in:tan;ei de recur: nu%ai
dac, pentru :olu;ionare, nu e:te nece:ar ad%ini:trarea altor dove<i +n a&ara +n:cri:urilor
noi.
D2E E.cep;iile relative pot &i invocate de partea care =u:ti&ic un intere:, cel %ai t9r<iu la
pri%ul ter%en de =udecat dup :v9r-irea nere'ularit;ii procedurale, +n etapa cercetrii
proce:ului -i +nainte de a :e pune conclu<ii +n &ond.
65
D3E Cu toate ace:tea, pr;ile :unt obli'ate : invoce toate %i=loacele de aprare -i toate
e.cep;iile proce:uale de +ndat ce le :unt cuno:cute. 6n ca< contrar, ele vor r:punde pentru
pa'ubele pricinuite pr;ii adver:e, di:po<i;iile art. 18B @ 1B1 &iind aplicabile.
!R1. 248
Procedura de soluionare
D1E 0n:tan;a :e va pronun;a %ai +nt9i a:upra e.cep;iilor de procedur, precu% -i a:upra
celor de &ond care &ac inutil, +n tot :au +n parte, ad%ini:trarea de probe ori, dup ca<,
cercetarea +n &ond a cau<ei.
D2E 6n ca<ul +n care :@au invocat :i%ultan %ai %ulte e.cep;ii, in:tan;a va deter%ina ordinea
de :olu;ionare +n &unc;ie de e&ectele pe care ace:tea le produc.
D3E ac in:tan;a nu :e poate pronun;a de +ndat a:upra e.cep;iei invocate, va a%9na
=udecata -i va :tabili un ter%en :curt +n vederea :olu;ionrii e.cep;iei.
D4E E.cep;iile vor putea &i unite cu ad%ini:trarea probelor, re:pectiv cu &ondul cau<ei
nu%ai dac pentru =udecarea lor e:te nece:ar : :e ad%ini:tre<e acelea-i dove<i ca -i
pentru &inali<area etapei cercetrii proce:ului :au, dup ca<, pentru :olu;ionarea &ondului.
DGE 6ncAeierea prin care :@a re:pin: e.cep;ia, precu% -i cea prin care, dup ad%iterea
e.cep;iei, in:tan;a a r%a: +n continuare +nve:tit pot &i atacate nu%ai odat cu &ondul, dac
le'ea nu di:pune alt&el.
. =udecata e.cep;iilor:
1. re'ula: %ai +nt9i cele de procedur, apoi cele de &ond care &ac de pri:o:
cercetarea &ondului, +n tot :au parteI art.248 alin.4, pe acela-i plan de :olu;ionare cele de
procedur*&ondI
2. e.cep;ia: unirea cu &ondul Dnu :e poate uni cu &ondul e.cep;ia autorit. lucrului
=udecatEI
3. ordinea de :olu;ionare: codul prevede re'ula din art.248 Dcele de procedur, apoi
de &ondEI apoi criteriul doctrinei: e.cep;ia :tr%utrii pricinii Ddup ad%iterea cererii de
:tr%utareE, cele le'ate de +nve:tirea in:tan;ei, neco%peten;a, puterea lucrului =udecat,
pre:crip;iaI ordine de invocare: e.cep;ia recu<rii, inco%patibilit;ii, e.cep;ia nele'alei
co%puneri, a neco%peten;ei, e.cep;ia neti%brrii D%ai +nt9i neco%peten;a*nele'ala
co%punere, deoarece actele unui =udector neco%petent :unt nule* opinie contrar, %ai +nt9i
neti%brarea, &iind o :arcin le'al ad%ini:trativ a in:tan elor, nu obiect al activit ii de
=udecat E, e.cep;ia lip:ei dove<ii calit;ii de repre<entant, e.cep;ia peri%rii, e.cep;ia lip:ei
procedurii prealabile Dde &ondE, e.cep;ia inad%i:ibilit;ii ac; +n con:tatare c9nd e po:ibil una
+n reali<are De de &ondI apoi lip:a capacit de &olo:in;, calit ii proce:uale, aut oritatea lucru
lui =udecat@liti:penden;a :e poate :olu;iona +nainte pentru a reuni cau<ele +ntre care e.i:t
autorit lucru =udecat, pre:crip;ia @e.cep ie de ordine public@ , apoi lip:a intere:ului -i apoi
pre%aturitateaE, e.cep;ia liti:penden;ei, e.cep;ia cone.it;ii Dde procedurE a dep-irii
atribu;iilor puterii =udectore-ti Dde &ondE, e.cep;ia lip:ei calit proce: active, e.cep;ia i%unit;ii
de =uri:dictie a p9r9tului Dde &ondEI
4. altele: e.cep;ia nulit;ii cererii principale, e.cep;ia nulit;ii +ncAeierii de -edin;
Dc9nd e anterioar raportului de e.perti<E, e.cep;ia nulit;ii raportului de e.perti<I e.cep;ia
nele'alei co%puneri, e.ceptia lip:ei de citare, e.ceptia inad%i:ibilit;ii recur:uluiI

F$5FEC"0$NE! a 3@a
Probele

230 Dispo$iii generale

!R1. 24B
.arcina probei
Cel care &ace o :u:;inere +n cur:ul proce:ului trebuie : o dovedea:c, +n a&ar de
ca<urile anu%e prev<ute de le'e.
!R1. 2G0
Obiectul probei i mi(loacele de prob
66
ovada unui act =uridic :au a unui &apt :e poate &ace prin +n:cri:uri, %artori, pre<u%;ii,
%rturi:irea uneia dintre pr;i, &cut din proprie ini;iativ :au ob;inut la intero'atoriu, prin
e.perti<, prin %i=loacele %ateriale de prob, prin cercetarea la &a;a locului :au prin orice alte
%i=loace prev<ute de le'e.
4robele: obiectul probeiR&aptele =uridice +n :en: lar' ce creea<*:tin'*%odi&ic raportul
=uridicI &aptele ne'ative deter%inate :e dovede:c prin dovedirea &aptelor deter%inate po<itive
contrareI &aptele notorii :e dovede:c prin dovedirea notoriet;iiI &aptele neconte:tate a:upra
crora pr;ile cad de acord, nu trebuie dovedite, dar =udectorul nu e obli'at : le accepte ca
atareI nu e nece:ar dovedirea &aptelor con:tatate Dpre<u%tiveE, ci doar :e dovede te &aptul
vecin i cone.I nu trebuie dovedite &aptele :tabilite +n %aterialitatea lor de in:tan a penalI
nor%ele =uridice pot &i dovedite c9nd e:te in di:cu ie con inutul le'ii :trine Dart.( din Le'ea
nr.10G*1BB2EI obiceiul :au u<an a conven ional :unt o clau< tacit :ub+n elea: +n
contracte repre<inta o cAe:tiune de &apt i pot &i dovedite, la &el i pentru obiceiul locului ce
e:te o variant a obiceiului conven ional.
!R1. 2G1
%ipsa #ndatoririi de a proba
Ni%eni nu e:te ;inut de a proba ceea ce in:tan;a e:te ;inut : ia cuno-tin; din o&iciu.
!R1. 2G2
Obligativitatea cunoaterii din oficiu
D1E 0n:tan;a de =udecat trebuie : ia cuno-tin; din o&iciu de dreptul +n vi'oare +n
Ro%9nia.
D2E 1e.tele care nu :unt publicate +n /onitorul O&icial al Ro%9niei :au +ntr@o alt
%odalitate anu%e prev<ut de le'e, conven;iile, tratatele -i acordurile interna;ionale
aplicabile +n Ro%9nia, care nu :unt inte'rate +ntr@un te.t de le'e, precu% -i dreptul
interna;ional cutu%iar trebuie dovedite de partea intere:at.
D3E i:po<i;iile nor%ative cuprin:e +n docu%ente cla:i&icate pot &i dovedite -i con:ultate
nu%ai +n condi;iile prev<ute de le'e.
!R1. 2G3
Posibilitatea cunoaterii din oficiu
0n:tan;a de =udecat poate lua cuno-tin; din o&iciu de dreptul unui :tat :trin, cu condi;ia
ca ace:ta : &ie invocat. 4roba le'ii :trine :e &ace con&or% di:po<i;iilor Codului civil
re&eritoare la con;inutul le'ii :trine.
!R1. 2G4
Propunerea probelor0 )olul instanei
D1E 4robele :e propun, :ub :anc;iunea decderii, de ctre recla%ant prin cererea de
cAe%are +n =udecat, iar de ctre p9r9t prin +nt9%pinare, dac le'ea nu di:pune alt&el. Ele
pot &i propu:e -i oral, +n ca<urile anu%e prev<ute de le'e.
D2E ove<ile care nu au &o:t propu:e +n condi;iile alin. D1E nu vor %ai putea &i cerute -i
+ncuviin;ate +n cur:ul proce:ului, +n a&ar de ca<urile +n care:
1. nece:itatea probei re<ult din %odi&icarea cereriiI
2. nevoia ad%ini:trrii probei reie:e din cercetarea =udectorea:c -i partea nu o putea
prevedeaI
3. partea +nvederea< in:tan;ei c, din %otive te%einic =u:ti&icate, nu a putut propune +n
ter%en probele ceruteI
4. ad%ini:trarea probei nu duce la a%9narea =udec;iiI
G. e.i:t acordul e.pre: al tuturor pr;ilor.
E.ce;iile :unt de :trict interpretare, cele cinci ca<uri per%it pr;ilor : evite :anc;iunea
decderii :i : :upli%ente<e probatoriul.
D3E 6n ca<urile prev<ute la alin. D2E, partea adver: are dreptul la proba contrar nu%ai
a:upra aceluia-i a:pect pentru care :@a +ncuviin;at proba invocat.
D4E 6n ca<ul a%9nrii, pentru %otivele prev<ute la alin. D2E, partea e:te obli'at, :ub
:anc;iunea decderii din dreptul de a ad%ini:tra proba +ncuviin;at:
aE : depun li:ta %artorilor +n ter%en de G <ile de la +ncuviin;area probei, c9nd :e cere
proba cu %artoriI
67
bE : depun copii certi&icate de pe +n:cri:urile invocate cu cel pu;in G <ile +nainte de
ter%enul &i.at pentru =udecat, dac :@a +ncuviin;at proba cu +n:cri:uriI
cE : depun intero'atoriul +n ter%en de G <ile de la +ncuviin;area ace:tei probe, +n
ca<urile +n care intero'atoriul trebuie co%unicat, potrivit le'iiI
dE : depun dovada pl;ii cAeltuielilor nece:are e&ecturii e.perti<ei, +n ter%en de G <ile
de la nu%irea e.pertului :au +n ter%enul :tabilit de in:tan; potrivit di:po<i;iilor art. 331 alin.
D2E, dac :@a +ncuviin;at proba e.perti<ei.
DGE ac probele propu:e nu :unt +nde:tultoare pentru l%urirea +n +ntre'i%e a
proce:ului, in:tan;a va di:pune ca pr;ile : co%plete<e probele. e a:e%enea, =udectorul
poate, din o&iciu, : pun +n di:cu;ia pr;ilor nece:itatea ad%ini:trrii altor probe, pe care le
poate ordona cAiar dac pr;ile :e +%potrive:c.
D)E Cu toate ace:tea, pr;ile nu pot invoca +n cile de atac o%i:iunea in:tan;ei de a ordona
din o&iciu probe pe care ele nu le@au propu: -i ad%ini:trat +n condi;iile le'iiI
re'ula: recla%antul are :arcina probei, c9nd Recla%antul &ace dovada, :arcina probei revine
p9r9tuluiI partea care pretinde un &apt nou, contrar po<i iei dob9ndite de adver:ar, trebuie :
+l dovedea:cI p9r9tul ca e.cep ie are pri%ul :arcina probei: aE pre<u%;ia le'al
depla:ea< :arcina probei de la partea +n &avoarea creia operea< la cealalt parte: pt cele
relative bene&iciarul pre<u%;iei : dovedea:c doar &aptul vecin -i cone. De..: dovedirea c
bunul e dob9ndit +n ti%pul c:torie creea< pre<u%tia de co%unitate c& art.30 c&a%, iar
p9r9tul trebuie : dovedea:c c e aplic art.31, c e propriuEI art. 1138 alin.2 din vecAiul cod
civil: re%iterea voluntar de creditor catre debitor a copiei le'ali<ate a titlului la: a :e
pre:upune re%iterea datoriei :au plata, p9n la proba contrarieI pre<u%;iile le'ale ab:olute
:au inter%ediare*%i.te care :e pot r:turna doar prin %rturi:irea &aptului contrarI
pre<u% iile ire&ra'abile nu pot &i r:turnateI bE liti'ii de %unc, :arcina probei revine
an'a=atoruluiI c9nd probele :unt in:u&iciente va pierde partea care avea :arcina probeiI

!R1. 2GG
Admisibilitatea probelor
D1E 4robele trebuie : &ie ad%i:ibile potrivit le'ii -i : duc la :olu;ionarea proce:ului.
D2E ac un anu%it &apt e:te de notorietate public ori neconte:tat, in:tan;a va putea
decide, ;in9nd :ea%a de circu%:tan;ele cau<ei, c nu %ai e:te nece:ar dovedirea lui.
D3E $<an;ele, re'ulile deontolo'ice -i practicile :tatornicite +ntre pr;i trebuie probate, +n
condi;iile le'ii, de ctre cel care le invoc. Re'ula%entele -i re'le%entrile locale trebuie
dovedite de ctre cel care le invoc nu%ai la cererea in:tan;ei.
D4E La cererea in:tan;ei, autorit;ile co%petente :unt obli'ate : +i co%unice, +n ter%enul
:tabilit, toate in&or%a;iile, +n:cri:urile ori re'le%entrile :olicitate.
!R1. 2G)
Convenii asupra probelor
Conven;iile a:upra ad%i:ibilit;ii, obiectului :au :arcinii probelor :unt valabile, cu e.cep;ia
celor care prive:c drepturi de care pr;ile nu pot di:pune, a celor care &ac i%po:ibil ori
di&icil dovada actelor :au &aptelor =uridice ori, dup ca<, contravin ordinii publice :au bunelor
%oravuri.
Conventiile a:upra probelor per%it pr;ilor : :upli%ente<e probatoriul, :au : &acilite<e
dovada actelor -i &aptelor =uridice. E.cep;ia :tabile-te interdic;ia de a li%ita probatoriul prin
conven;iile reali<ate, dac prive:c drepturi indi:ponibile, li%itea< :au +n'reunea< proba
:au :unt contrarii unor nor%e de ordine public.

!R1. 2G(
)enunarea la prob
D1E C9nd o parte renun; la probele propu:e, cealalt parte poate : -i le +n:u-ea:c.
D2E 0n:tan;a poate di:pune ad%ini:trarea din o&iciu a probei la care :@a renun;at.
!R1. 2G8
ncuviinarea probelor
D1E 4robele :e pot +ncuviin;a nu%ai dac :unt +ntrunite cerin;ele prev<ute la art. 2GG, +n
a&ar de ca<ul c9nd ar e.i:ta pericolul ca ele : :e piard prin +nt9r<iere.
68
D2E 6ncAeierea prin care :e +ncuviin;ea< probele va arta &aptele ce vor trebui dovedite,
%i=loacele de prob +ncuviin;ate, precu% -i obli'a;iile ce revin pr;ilor +n le'tur cu
ad%ini:trarea ace:tora.
D3E 0n:tan;a va putea li%ita nu%rul %artorilor propu-i.

!R1. 2GB
)evenirea asupra probelor #ncuviinate
0n:tan;a poate reveni a:upra unor probe +ncuviin;ate dac, dup ad%ini:trarea altor probe,
aprecia< c ad%ini:trarea vreuneia nu %ai e:te nece:ar. 0n:tan;a e:te +n: obli'at :
pun acea:t +%pre=urare +n di:cu;ia pr;ilor.
!R1. 2)0
Administrarea probelor
D1E !d%ini:trarea probelor :e va &ace +n ordinea :tabilit de in:tan;.
D2E 4robele :e vor ad%ini:tra, c9nd e:te po:ibil, cAiar +n -edin;a +n care au &o:t
+ncuviin;ate. 4entru ad%ini:trarea celorlalte probe :e va &i.a ter%en, lu9ndu@:e totodat
%:urile ce :e i%pun pentru pre<entarea %artorilor, e&ectuarea e.perti<elor, aducerea
+n:cri:urilor -i a oricror alte %i=loace de prob.
D3E 4robele vor &i ad%ini:trate +nainte de +nceperea de<baterilor a:upra &ondului, dac
le'ea nu prevede alt&el.
D4E ovada -i dovada contrar vor &i ad%ini:trate, atunci c9nd e:te po:ibil, +n aceea-i
-edin;.
DGE ac :@a di:pu: o cercetare la &a;a locului, acea:ta :e va e&ectua, c9nd e:te ca<ul, %ai
+nainte de ad%ini:trarea celorlalte probe.
D)E C9nd proba cu %artori a &o:t +ncuviin;at +n condi;iile prev<ute la art. 2G4 alin. D2E,
dovada contrar va &i cerut, :ub :anc;iunea decderii, +n aceea-i -edin;, dac a%9ndou
pr;ile :unt de &a;.
D(E 4artea care a lip:it la +ncuviin;area dove<ii e:te obli'at : cear proba contrar la
-edin;a ur%toare, iar +n ca< de +%piedicare, la pri%ul ter%en c9nd :e +n&;i-ea<. D:ub
:anc;iunea decderii, ce poate &i evitat prin acordul pr;ilorE
!R1. 2)1
%ocul administrrii probelor
D1E !d%ini:trarea probelor :e &ace +n &a;a in:tan;ei de =udecat :e:i<ate, +n ca%era de
con:iliu, dac le'ea nu di:pune alt&el.
D2E ac, din %otive obiective, ad%ini:trarea probelor nu :e poate &ace dec9t +n a&ara
localit;ii de re-edin; a in:tan;ei, acea:ta :e va putea e&ectua prin co%i:ie ro'atorie, de
ctre o in:tan; de acela-i 'rad :au cAiar %ai %ic +n 'rad, dac +n acea localitate nu e.i:t
o in:tan; de acela-i 'rad. 6n ca<ul +n care &elul dove<ii +n'duie -i pr;ile :e +nvoie:c,
in:tan;a care ad%ini:trea< proba poate &i :cutit de citarea pr;ilor.
D3E C9nd in:tan;a care a pri%it co%i:ia ro'atorie con:tat c ad%ini:trarea probei
ur%ea< a :e &ace +n circu%:crip;ia altei in:tan;e, va +nainta, pe cale ad%ini:trativ, cererea
de co%i:ie ro'atorie in:tan;ei co%petente, co%unic9nd acea:ta in:tan;ei de la care a pri%it
+n:rcinarea.
D4E 0n:tan;a +n:rcinat prin co%i:ie ro'atorie va proceda la ad%ini:trarea probelor +n
pre<en;a pr;ilor :au, cAiar +n lip:, dac au &o:t le'al citate, av9nd acelea-i atribu;ii ca -i
in:tan;a :e:i<at, +n ceea ce prive-te procedura de ur%at.
DGE up ce :@a e&ectuat ad%ini:trarea probelor prin co%i:ie ro'atorie, in:tan;a :e:i<at,
dac e:te ca<ul, va &i.a, din o&iciu, ter%en pentru continuarea cercetrii proce:ului :au, dup
ca<, pentru de<baterea &ondului.
!R1. 2)2
C!eltuielile necesare administrrii probelor
D1E C9nd ad%ini:trarea probei +ncuviin;ate nece:it cAeltuieli, in:tan;a va pune +n vedere
pr;ii care a cerut@o : depun la 're&, de +ndat :au +n ter%enul &i.at de in:tan;, dovada
acAitrii :u%ei :tabilite pentru acoperirea lor.
D2E 6n ca<urile +n care proba a &o:t di:pu: din o&iciu :au la cererea procurorului +n
proce:ul pornit de ace:ta +n condi;iile prev<ute la art. B2 alin. D1E, in:tan;a va :tabili, prin
69
+ncAeiere, cAeltuielile de ad%ini:trare a probei -i partea care trebuie : le pltea:c,
put9ndu@le pune -i +n :arcina a%belor pr;i.
D3E Nedepunerea :u%ei prev<ute la alin. D1E +n ter%enul &i.at atra'e decderea pr;ii din
dreptul de a ad%ini:tra dovada +ncuviin;at +n &a;a acelei in:tan;e.
D4E epunerea :u%ei prev<ute la alin. D1E :e va putea +n: &ace -i dup +%plinirea
ter%enului, dac prin acea:ta nu :e a%9n =udecata.
DGE i:po<i;iile alin. D1E @ D4E :e aplic -i +n ca<ul +n care ad%ini:trarea probei :e &ace prin
co%i:ie ro'atorie.
!R1. 2)3
.ituaia prii dec$ute
4artea dec<ut din dreptul de a ad%ini:tra o prob va putea totu-i : :e apere,
di:cut9nd +n &apt -i +n drept te%einicia :u:;inerilor -i a dove<ilor pr;ii potrivnice.
! di:cuta +n &apt -i drept te%einicia +n:ea%n a ataca &unda%entul &aptic al probelor, adic a
conte:ta &aptele -i a corobora cu alte probe ad%i:eI +n acela-i ti%p :e poate conte:ta +n
drept ra;iona%entul :u:;inerilor*dove<ilor pr;ii potrivniceI
!R1. 2)4
Aprecierea probelor
D1E 0n:tan;a va e.a%ina probele ad%ini:trate, pe &iecare +n parte -i pe toate +n an:a%blul
lor.
D2E 6n vederea :tabilirii e.i:ten;ei :au ine.i:ten;ei &aptelor pentru a cror dovedire probele
au &o:t +ncuviin;ate, =udectorul le aprecia< +n %od liber, potrivit convin'erii :ale, +n a&ar de
ca<ul c9nd le'ea :tabile-te puterea lor doveditoare.
0n:tan;a aprecia< dup convin'erea :a, e.cept9nd ca<ul c9nd le'ea obli' =udectorul :
atribuie o alt putere doveditoare Da-a cu% :e arata %ai =o:, :pre e.e%plu la puterea
doveditoare a +n:cri:urilorI e.: 6n:cri:ul autentic &ace deplin dovad, &a; de orice per:oan,
p9n la declararea :a ca &al:, cu privire la con:tatrile &cute per:onal de ctre cel care a
autenti&icat +n:cri:ul, +n condi;iile le'iiE

240 Dovada cu #nscrisuri

-0 Dispo$iii generale

!R1. 2)G
'oiune
6n:cri:ul e:te orice :criere :au alt con:e%nare care cuprinde date de:pre un act :au &apt
=uridic, indi&erent de :uportul ei %aterial ori de %odalitatea de con:ervare -i :tocare.
!R1. 2))
nscrisurile pe suport informatic
6n:cri:ul pe :uport in&or%atic e:te ad%i: ca prob +n acelea-i condi;ii ca +n:cri:ul pe
:uport A9rtie, dac +ndepline-te condi;iile prev<ute de le'e.
!R1. 2)(
nscrisurile #n form electronic
6n:cri:urile &cute +n &or% electronic :unt :upu:e di:po<i;iilor le'ii :peciale.
!R1. 2)8
)olul semnturii
D1E Fe%ntura unui +n:cri: &ace deplin credin;, p9n la proba contrar, de:pre e.i:ten;a
con:i%;%9ntului pr;ii care l@a :e%nat cu privire la con;inutul ace:tuia. ac :e%ntura
apar;ine unui &unc;ionar public, ea con&er autenticitate acelui +n:cri:, +n condi;iile le'ii.
D2E C9nd :e%ntura e:te electronic, acea:ta nu e:te valabil dec9t dac e:te reprodu:
+n condi;iile prev<ute de le'e.

--0 nscrisul autentic

!R1. 2)B
'oiune
70
D1E 6n:cri:ul autentic e:te +n:cri:ul +ntoc%it :au, dup ca<, pri%it -i autenti&icat de o
autoritate public, de notarul public :au de ctre o alt per:oan +nve:tit de :tat cu
autoritate public, +n &or%a -i condi;iile :tabilite de le'e. !utenticitatea +n:cri:ului :e re&er la
:tabilirea identit;ii pr;ilor, e.pri%area con:i%;%9ntului ace:tora cu privire la con;inut,
:e%ntura ace:tora -i data +n:cri:ului.
D2E E:te, de a:e%enea, autentic orice alt +n:cri: e%i: de ctre o autoritate public -i
cruia le'ea +i con&er ace:t caracter.
!R1. 2(0
Putere doveditoare
D1E 6n:cri:ul autentic &ace deplin dovad, &a; de orice per:oan, p9n la declararea :a
ca &al:, cu privire la con:tatrile &cute per:onal de ctre cel care a autenti&icat +n:cri:ul, +n
condi;iile le'ii.
D2E eclara;iile pr;ilor cuprin:e +n +n:cri:ul autentic &ac dovad, p9n la proba contrar,
at9t +ntre pr;i, c9t -i &a; de oricare alte per:oane.
D3E i:po<i;iile alin. D2E :unt aplicabile -i +n ca<ul %en;iunilor din +n:cri: care :unt +n direct
le'tur cu raportul =uridic al pr;ilor, &r a con:titui obiectul principal al actului. Celelalte
%en;iuni con:tituie, +ntre pr;i, un +nceput de dovad :cri:.
!R1. 2(1
'ulitatea i conversiunea #nscrisului autentic
D1E 6n:cri:ul autentic +ntoc%it &r re:pectarea &or%elor prev<ute pentru +ncAeierea :a
valabil ori de o per:oan inco%patibil, neco%petent :au cu dep-irea co%peten;ei e:te
lovit de nulitate ab:olut, dac le'ea nu di:pune alt&el.
D2E 6n:cri:ul prev<ut la alin. D1E &ace +n: deplin dovad ca +n:cri: :ub :e%ntur
privat, dac e:te :e%nat de pr;i, iar dac nu e:te :e%nat, con:tituie, +ntre ace:tea, doar
un +nceput de dovad :cri:.

---0 nscrisul sub semntur privat

!R1. 2(2
'oiune
6n:cri:ul :ub :e%ntur privat e:te acela care poart :e%ntura pr;ilor, indi&erent de
:uportul :u %aterial. El nu e:te :upu: niciunei alte &or%alit;i, +n a&ara e.cep;iilor anu%e
prev<ute de le'e.
!R1. 2(3
Putere doveditoare
D1E 6n:cri:ul :ub :e%ntur privat, recuno:cut de cel cruia +i e:te opu: :au, dup ca<,
:ocotit de le'e ca recuno:cut, &ace dovad +ntre pr;i p9n la proba contrar.
D2E /en;iunile din +n:cri: care :unt +n direct le'tur cu raportul =uridic al pr;ilor &ac, de
a:e%enea, dovad p9n la proba contrar, iar celelalte %en;iuni, :trine de cuprin:ul ace:tui
raport, pot :ervi doar ca +nceput de dovad :cri:.
!R1. 2(4
Pluralitatea de e,emplare
D1E 6n:cri:ul :ub :e%ntur privat, care con:tat un contract :inala'%atic, are putere
doveditoare nu%ai dac a &o:t &cut +n at9tea e.e%plare ori'inale c9te pr;i cu intere:e
contrare :unt.
D2E $n :in'ur e.e%plar ori'inal e:te :u&icient pentru toate per:oanele av9nd acela-i
intere:.
D3E 7iecare e.e%plar ori'inal trebuie : &ac %en;iune de:pre nu%rul ori'inalelor ce au
&o:t &cute. Lip:a ace:tei %en;iuni nu poate &i opu: +n: de cel care a e.ecutat, +n ceea ce +l
prive-te, obli'a;ia con:tatat +n acel +n:cri:.
D4E 4luralitatea e.e%plarelor ori'inale nu e:te cerut c9nd pr;ile, de co%un acord, au
depu: :in'urul ori'inal la un ter; ale: de ele.
!R1. 2(G
1ormalitatea :bun i aprobat:
71
D1E 6n:cri:ul :ub :e%ntur privat, prin care o :in'ur parte :e obli' ctre o alta :@i
pltea:c o :u% de bani :au o cantitate de bunuri &un'ibile, trebuie : &ie +n +ntre'i%e :cri:
cu %9na celui care +l :ub:crie :au cel pu;in ca, +n a&ar de :e%ntur, : &ie :cri: cu %9na
:a ?bun -i aprobat pentru ...?, cu artarea +n litere a :u%ei :au a cantit;ii datorate.
D2E C9nd :u%a artat +n cuprin:ul +n:cri:ului e:te di&erit de cea artat +n &or%ula ?bun
-i aprobat?, :e pre<u% c obli'a;ia nu e.i:t dec9t pentru :u%a cea %ai %ic, cAiar dac
+n:cri:ul -i &or%ula ?bun -i aprobat? :unt :cri:e +n +ntre'i%e cu %9na :a de cel obli'at, a&ar
nu%ai dac :e dovede-te +n care parte e:te 're-eal :au dac prin le'e :e prevede alt&el.
!R1. 2()
.anciunea nerespectrii formalitilor speciale
6n:cri:urile :ub :e%ntur privat pentru care nu :@au +ndeplinit cerin;ele prev<ute la art.
2(4 -i 2(G vor putea &i :ocotite ca +nceput de dovad :cri:. 6nceputul de dovad :cri:
trebuie coroborat cu alte %i=loace de prob. Nu :e poate ob;ine o :entin; =udectorea:c
e.clu:iv pe +nceput de dovad :cri:.
!R1. 2((
nscrisurile #ntocmite de profesioniti
D1E i:po<i;iile art. 2(4 -i 2(G nu :e aplic +n raporturile dintre pro&e:ioni-ti.
D2E 6n:cri:ul ne:e%nat, dar utili<at +n %od obi-nuit +n e.erci;iul activit;ii unei +ntreprinderi
pentru a con:tata un act =uridic, &ace dovada cuprin:ului :u, cu e.cep;ia ca<ului +n care
le'ea i%pune &or%a :cri: pentru +n:-i dovedirea actului =uridic.
D3E 6n:cri:ul :ub :e%ntur privat +ntoc%it +n e.erci;iul activit;ii unei +ntreprinderi e:te
pre<u%at a &i &o:t &cut la data con:e%nat +n cuprin:ul :u. 6n ace:t ca<, data +n:cri:ului
:ub :e%ntur privat poate &i co%btut cu orice %i=loc de prob.
D4E ac +n:cri:ul prev<ut la alin. D3E nu con;ine nicio dat, acea:ta poate &i :tabilit +n
raporturile dintre pr;i cu orice %i=loc de prob.
!ce:ta e:te un re'i% :pecial pentru a-a nu%i;ii co%ercian;i, de&ini;ia de pro&e:ioni:t :e
re':e-te +n noul cod civil.
!R1. 2(8
Data cert a #nscrisului sub semntur privat
D1E ata +n:cri:urilor :ub :e%ntur privat e:te opo<abil altor per:oane dec9t celor care
le@au +ntoc%it, nu%ai din <iua +n care a devenit cert, prin una dintre %odalit;ile prev<ute
de le'e, re:pectiv:
1. din <iua +n care au &o:t pre<entate :pre a :e con&eri dat cert de ctre notarul public,
e.ecutorul =udectore:c :au alt &unc;ionar co%petent +n acea:t privin;I
2. din <iua c9nd au &o:t +n&;i-ate la o autoritate :au in:titu;ie public, &c9ndu@:e de:pre
acea:ta %en;iune pe +n:cri:uriI
3. din <iua c9nd au &o:t +nre'i:trate +ntr@un re'i:tru :au alt docu%ent publicI
4. din <iua %or;ii ori din <iua c9nd a :urvenit neputin;a &i<ic de a :crie a celui care l@a
+ntoc%it :au a unuia dintre cei care l@au :ub:cri:, dup ca<I
G. din <iua +n care cuprin:ul lor e:te reprodu:, cAiar -i pe :curt, +n +n:cri:uri autentice
+ntoc%ite +n condi;iile art. 2)B, precu% +ncAeieri, proce:e@verbale pentru punerea de :i'ilii
:au pentru &acere de inventarI
). din <iua +n care :@a petrecut un alt &apt de aceea-i natur care dovede-te +n cAip
ne+ndoielnic anterioritatea +n:cri:ului.
D2E Fub re<erva unor di:po<i;ii le'ale contrare, in:tan;a, ;in9nd :ea%a de +%pre=urri,
poate : +nlture aplicarea, +n tot :au +n parte, a di:po<i;iilor alin. D1E +n privin;a cAitan;elor
liberatorii.
!R1. 2(B
)egistrele i !*rtiile domestice
Re'i:trele -i A9rtiile do%e:tice nu &ac dovad pentru cel care le@a :cri:. Ele &ac dovad
+%potriva lui:
1. +n toate ca<urile +n care ate:t ne+ndoielnic o plat pri%itI
2. c9nd cuprind %en;iunea e.pre: c +n:e%narea a &o:t &cut +n &olo:ul celui artat
drept creditor, pentru a ;ine loc de titlu.
!R1. 280
72
)egistrele profesionitilor
D1E Re'i:trele pro&e:ioni-tilor, +ntoc%ite -i ;inute cu re:pectarea di:po<i;iilor le'ale, pot
&ace +ntre ace-tia deplin dovad +n =u:ti;ie, pentru &aptele -i cAe:tiunile le'ate de activitatea
lor pro&e:ional.
D2E Re'i:trele prev<ute la alin. D1E, cAiar ne;inute cu re:pectarea di:po<i;iilor le'ale, &ac
dovad contra celor care le@au ;inut. Cu toate ace:tea, partea care :e prevalea< de ele nu
poate :cinda con;inutul lor.
D3E 6n toate ca<urile, in:tan;a e:te +n drept a aprecia dac :e poate atribui con;inutului
re'i:trelor unui pro&e:ioni:t o alt putere doveditoare, dac trebuie : :e renun;e la acea:t
prob +n ca<ul +n care re'i:trele pr;ilor nu concord :au dac trebuie : atribuie o
credibilitate %ai %are re'i:trelor uneia dintre pr;i.
!R1. 281
6eniunile fcute de creditor
Orice %en;iune &cut de creditor +n =o:ul, pe %ar'inea :au pe do:ul unui titlu care a
r%a: ne+ntrerupt +n po:e:ia :a &ace dovada, cu toate c nu e:te nici :e%nat, nici datat de
el, c9nd tinde a :tabili libera;iunea debitorului. !ceea-i putere doveditoare o are %en;iunea
&cut de creditor +n =o:ul, pe %ar'inea :au pe do:ul duplicatului unui +n:cri: :au al unei
cAitan;e, dac duplicatul :au cAitan;a e:te +n %9inile debitorului.

-50 nscrisurile pe suport informatic

!R1. 282
'oiune
D1E C9nd datele unui act =uridic :unt redate pe un :uport in&or%atic, docu%entul care
reproduce ace:te date con:tituie in:tru%entul probator al actului, dac e:te inteli'ibil -i
pre<int 'aran;ii :u&icient de :erioa:e pentru a &ace deplin credin; +n privin;a con;inutului
ace:tuia -i a identit;ii per:oanei de la care ace:ta e%an.
D2E 4entru a aprecia calitatea docu%entului, in:tan;a trebuie : ;in :ea%a de
circu%:tan;ele +n care datele au &o:t +n:cri:e -i de docu%entul care le@a reprodu:.
!R1. 283
Pre$umia de validitate a #nscrierii
6n:crierea datelor unui act =uridic pe :uport in&or%atic e:te pre<u%at a pre<enta 'aran;ii
:u&icient de :erioa:e pentru a &ace deplin credin; +n ca<ul +n care ea e:te &cut +n %od
:i:te%atic -i &r lacune -i c9nd datele +n:cri:e :unt prote=ate contra alterrilor -i
contra&acerilor, a:t&el +nc9t inte'ritatea docu%entului e:te deplin a:i'urat. O a:t&el de
pre<u%;ie e.i:t -i +n &avoarea ter;ilor din :i%plul &apt c +n:crierea e:te e&ectuat de ctre
un pro&e:ioni:t.
!R1. 284
Puterea doveditoare
D1E ac prin le'e nu :e prevede alt&el, docu%entul care reproduce datele unui act,
+n:cri:e pe un :uport in&or%atic, &ace deplin dovad +ntre pr;i, p9n la proba contrar.
D2E ac :uportul :au teAnolo'ia utili<at pentru redactare nu 'arantea< inte'ritatea
docu%entului, ace:ta poate :ervi, dup circu%:tan;e, ca %i=loc %aterial de prob :au ca
+nceput de dovad :cri:.

50 Duplicatele i copiile de pe #nscrisurile autentice sau sub semntur privat

!R1. 28G
)egimul duplicatelor
uplicatele de pe +n:cri:urile notariale :au alte +n:cri:uri autentice, eliberate +n condi;iile
prev<ute de le'e, +nlocuie:c ori'inalul -i au aceea-i putere doveditoare ca -i ace:ta.
!R1. 28)
)egimul copiilor
D1E Copia, cAiar le'ali<at, de pe orice +n:cri: autentic :au :ub :e%ntur privat nu poate
&ace dovad dec9t de:pre ceea ce e:te cuprin: +n +n:cri:ul ori'inal.
73
D2E 4r;ile pot : cear con&runtarea copiei cu ori'inalul, pre<entarea ace:tuia din ur%
put9nd &i +ntotdeauna ordonat de in:tan;, +n condi;iile prev<ute la art. 2B2 alin. D2E.
D3E ac e:te i%po:ibil : &ie pre<entat ori'inalul :au duplicatul +n:cri:ului autentic ori
ori'inalul +n:cri:ului :ub :e%ntur privat, copia le'ali<at de pe ace:tea con:tituie un
+nceput de dovad :cri:.
D4E Copiile de pe copii nu au nicio putere doveditoare.
DGE E.tra:ele :au copiile par;iale &ac dovada ca -i copiile inte'rale :au copiile a:i%ilate
ace:tora, +n: nu%ai pentru partea din +n:cri:ul ori'inal pe care o reproducI +n ca<ul +n care
:unt conte:tate, iar ori'inalul e:te i%po:ibil : &ie pre<entat, in:tan;a are dreptul :
aprecie<e, +n li%itele prev<ute la alin. D3E -i D4E, +n ce %:ur partea din ori'inal, reprodu:
+n e.tra:, poate &i :ocotit ca av9nd putere doveditoare, independent de pr;ile din ori'inal
care nu au &o:t reprodu:e.
!R1. 28(
Copiile fcute pe microfilme sau pe suporturi informatice
atele din +n:cri:urile autentice :au :ub :e%ntur privat redate pe %icro&il%e -i alte
:uporturi acce:ibile de prelucrare electronic a datelor, &cute cu re:pectarea di:po<i;iilor
le'ale, au aceea-i putere doveditoare ca -i +n:cri:urile +n ba<a crora au &o:t redate.

5-0 nscrisurile recognitive sau re#nnoitoare

!R1. 288
Putere doveditoare
6n:cri:ul de recunoa-tere :au de re+nnoire a unei datorii pree.i:tente &ace dovad
+%potriva debitorului, %o-tenitorilor :au :ucce:orilor :i +n drepturi, dac ace-tia nu
dovede:c, prin aducerea docu%entului ori'inar, c recunoa-terea e:te eronat :au
ine.act.

5--0 )egimul altor #nscrisuri

!R1. 28B
Alte categorii de #nscrisuri
D1E Contractele +ncAeiate pe &or%ulare tipi<ate :au :tandardi<ate ori +ncorpor9nd condi;ii
'enerale tip, dup ca<, :unt con:iderate +n:cri:uri :ub :e%ntur privat, dac le'ea nu
prevede alt&el.
D2E ac le'ea nu di:pune alt&el, biletele, ticAetele -i alte a:e%enea docu%ente, utili<ate
cu oca<ia +ncAeierii unor acte =uridice :au care +ncorporea< dreptul la anu%ite pre:ta;ii, au
&or;a probant a +n:cri:urilor :ub :e%ntur privat, cAiar dac nu :unt :e%nate.
D3E 1ele.ul, precu% -i tele'ra%a ale cror ori'inale, depu:e la o&iciul po-tal, au &o:t
:e%nate de e.peditor, &ac aceea-i dovad ca -i +n:cri:ul :ub :e%ntur privat.
!R1. 2B0
Ane,ele
4lanurile, :cAi;ele, A9rtiile, &oto'ra&iile -i orice alte docu%ente ane.ate au aceea-i putere
doveditoare ca -i +n:cri:urile la care :unt alturate, dac au le'tur direct cu +n:cri:ul -i
poart :e%ntura, dup ca<, a pr;ii :au a per:oanei co%petente care a +ntoc%it +n:cri:ul.
!R1. 2B1
6odificrile #nscrisului
Oter:turile, radierile, corecturile -i orice alte %odi&icri, %en;iuni :au adu'iri, &cute +ntr@
un +n:cri:, nu vor &i luate +n con:iderare dec9t dac au &o:t con:tatate :ub :e%ntur de cel
co%petent : +l +ntoc%ea:c :au de partea de la care e%an +n:cri:ul, dup ca<.

5---0 Administrarea probei cu #nscrisuri

!R1. 2B2
Depunerea #nscrisurilor
74
D1E ac prin le'e nu :e di:pune alt&el, &iecare parte are dreptul : depun +n:cri:urile de
care +n;ele'e : :e &olo:ea:c, +n copie certi&icat pentru con&or%itate.
D2E ac +n:cri:ul e:te depu: +n copie, partea care l@a depu: e:te obli'at : aib a:upra
:a ori'inalul -i, la cerere, : +l pre<inte in:tan;ei, :ub :anc;iunea de a nu :e ;ine :ea%a de
+n:cri:.
D3E ac partea adver: nu poate : +-i dea :ea%a de e.actitatea copiei &a; cu ori'inalul
+n&;i-at +n -edin;, =udectorul va putea acorda un ter%en :curt, obli'9nd partea : depun
ori'inalul +n p:trarea 're&ei.
D4E 6n:cri:urile depu:e +n ori'inal nu vor putea &i retra:e dec9t dup ce :e vor l:a copii
le'ali<ate de 're&ierul in:tan;ei unde au &o:t depu:e.
DGE 6n:cri:urile +ntoc%ite +n alt li%b dec9t cea &olo:it +n &a;a in:tan;ei trebuie +n:o;ite de
traduceri le'ali<ate.
D)E 6n:cri:urile depu:e +n copie la do:ar nu pot &i retra:e de pr;i.
!R1. 2B3
Obligaia prii adverse de a pre$enta #nscrisul
D1E C9nd partea +nvederea< c partea adver: de;ine un +n:cri: probatoriu, re&eritor la
proce:, in:tan;a poate ordona +n&;i-area lui.
D2E Cererea de +n&;i-are va &i ad%i:, dac +n:cri:ul e:te co%un pr;ilor din proce:, dac
+n:-i partea adver: :@a re&erit +n proce: la ace:t +n:cri: :au dac, dup le'e, ea e:te
obli'at : +n&;i-e<e +n:cri:ul.
!R1. 2B4
Ca$uri de respingere a cererii de pre$entare a #nscrisului
D1E >udectorul va re:pin'e %otivat cererea de depunere la do:ar a +n:cri:ului, +n
+ntre'i%e :au +n parte, c9nd:
1. con;inutul +n:cri:ului :e re&er la cAe:tiuni :trict per:onale privind de%nitatea :au via;a
privat a unei per:oaneI
2. depunerea +n:cri:ului ar +nclca +ndatorirea le'al de p:trare a :ecretuluiI
3. depunerea +n:cri:ului ar atra'e ur%rirea penal a pr;ii, a :o;ului :au a unei rude ori
a&in p9n la 'radul al treilea inclu:iv.
D2E ac le'ea nu di:pune alt&el, inciden;a vreunuia dintre ca<urile de %ai :u: va &i
veri&icat de =udector, prin cercetarea con;inutului +n:cri:ului. 6n +ncAeierea de -edin; :e va
&ace o %en;iune core:pun<toare.
2eri&icarea de =udector a con;inutului +n:cri:ului pre:upune cunoa-terea de =udector a
:ecretului din actul re:pectiv, iar dac :ecretul e:te o&icial, :tudierea nu :e poate reali<a
dec9t +n condi;iile le'ii :peciale privind acce:ul la +n:cri:urile cla:i&icate.
!R1. 2BG
)efu$ul de a pre$enta #nscrisul
ac partea re&u< : r:pund la intero'atoriul ce :@a propu: +n dovedirea de;inerii :au
e.i:ten;ei +n:cri:ului, dac reie:e din dove<ile ad%ini:trate c a a:cun: +n:cri:ul ori l@a
di:tru: :au dac, dup ce :@a dovedit de;inerea +n:cri:ului, nu :e con&or%ea< ordinului dat
de in:tan; de a@l +n&;i-a, in:tan;a va putea :ocoti ca dovedite a&ir%a;iile &cute cu privire la
con;inutul acelui +n:cri: de partea care a cerut +n&;i-area.
!R1. 2B)
Cercetarea #nscrisului prin (udectorul delegat
D1E C9nd un +n:cri:, nece:ar de<le'rii proce:ului, :e ':e-te la una dintre pr;i -i nu
poate &i pre<entat &iindc aducerea ar &i prea co:ti:itoare :au c9nd +n:cri:urile :unt prea
volu%inoa:e ori nu%eroa:e, :e va putea dele'a un =udector +n pre<en;a cruia pr;ile vor
cerceta +n:cri:urile la locul unde :e ':e:c.
D2E 4rin e.cep;ie de la di:po<i;iile alin. D1E, in:tan;a, ;in9nd :ea%a de +%pre=urri, poate :
cear doar pre<entarea unor e.tra:e :au copii de pe +n:cri:urile :olicitate, certi&icate de
per:oana care le de;ine. 6n a:e%enea ca<uri, dac e:te nece:ar, in:tan;a poate di:pune
veri&icarea con&or%it;ii e.tra:ului :au copiei cu ori'inalul.
!R1. 2B(
Obligaia terului de a pre$enta #nscrisul
75
D1E C9nd :e arat c un +n:cri: nece:ar :olu;ionrii proce:ului :e a&l +n po:e:ia unui ter;,
ace:ta va putea &i citat ca %artor, pun9ndu@i@:e +n vedere : aduc +n:cri:ul +n in:tan;.
D2E C9nd de;intorul +n:cri:ului e:te o per:oan =uridic, repre<entan;ii ei vor putea &i cita;i
ca %artori.
D3E 1er;ul poate re&u<a +n&;i-area +n:cri:ului +n ca<urile prev<ute la art. 2B4.
!R1. 2B8
Obligaia autoritii sau instituiei publice de a pre$enta #nscrisul
D1E ac +n:cri:ul :e ':e-te +n p:trarea unei autorit;i :au in:titu;ii publice, in:tan;a va
lua %:uri, la cererea uneia dintre pr;i :au din o&iciu, pentru aducerea lui, +n ter%enul &i.at
+n ace:t :cop, pun9nd +n vedere conductorului autorit;ii :au in:titu;iei publice de;intoare
%:urile ce :e pot di:pune +n ca< de necon&or%are.
D2E !utoritatea :au in:titu;ia public de;intoare e:te +n drept : re&u<e tri%iterea
+n:cri:ului c9nd ace:ta :e re&er la aprarea na;ional, :i'uran;a public :au rela;iile
diplo%atice. E.tra:e par;iale vor putea &i tri%i:e dac niciunul dintre ace:te %otive nu :e
opune. i:po<i;iile art. 2G2 alin. D3E :e aplic +n %od core:pun<tor.
!R1. 2BB
nscrisurile care nu pot fi trimise instanei
D1E 0n:tan;a nu va putea cere tri%iterea +n ori'inal a cr;ilor &unciare -i a planurilor, a
re'i:trelor autorit;ilor :au in:titu;iilor publice, a te:ta%entelor depu:e la in:tan;e, notari
publici :au avoca;i, precu% -i a altor +n:cri:uri ori'inale ce :e ':e:c +n arAivele ace:tora.
Fe vor putea +n: cere copii certi&icate ale ace:tora.
D2E Cercetarea ace:tor +n:cri:uri, dac e:te nece:ar, :e va &ace, cu citarea pr;ilor, de un
=udector dele'at :au, dac +n:cri:ul :e ':e-te +n alt localitate, prin co%i:ie ro'atorie, de
ctre in:tan;a re:pectiv.
D3E 4rin e.cep;ie de la prevederile alin. D1E -i D2E, c9nd procedura veri&icrilor +n:cri:urilor o
i%pune, in:tan;a va putea ordona pre<entarea te:ta%entelor ori'inale :au a altor +n:cri:uri
ori'inale, depu:e la in:tan;e, notari publici :au avoca;i, pentru e&ectuarea e.perti<ei
'ra&o:copice +n laboratoarele de :pecialitate dac e.perti<a actului nu :e poate e&ectua la
:ediul arAivei.
!R1. 300
Pre$entarea registrelor profesionitilor
D1E La cererea uneia dintre pr;i :au cAiar din o&iciu, in:tan;a va putea ordona +n&;i-area
re'i:trelor pro&e:ioni-tilor :au co%unicarea lor.
D2E C9nd +n:cri:urile :au re'i:trele prev<ute la alin. D1E ce ur%ea< a &i cercetate :e a&l
+n alt circu%:crip;ie =udectorea:c, cercetarea lor :e va &ace prin co%i:ie ro'atorie.
!R1. 301
)ecunoaterea sau contestarea #nscrisului sub semntur privat
D1E !cela cruia i :e opune un +n:cri: :ub :e%ntur privat e:te dator &ie : recunoa:c,
&ie : conte:te :crierea ori :e%ntura. Conte:tarea :crierii :au :e%nturii poate &i &cut, la
pri%ul ter%en dup depunerea +n:cri:ului, :ub :anc;iunea decderii.
D2E /o-tenitorii :au :ucce:orii +n drepturi ai aceluia de la care :e pretinde a &i +n:cri:ul pot
declara c nu cuno:c :cri:ul :au :e%ntura autorului lor.
!R1. 302
Obligaia de verificare a #nscrisului
D1E C9nd una dintre per:oanele %en;ionate la art. 301 conte:t :crierea :au :e%ntura ori
declar c nu le cunoa-te, in:tan;a va proceda la veri&icarea +n:cri:ului prin:
1. co%pararea :crierii -i :e%nturii de pe +n:cri: cu :crierea -i :e%ntura din alte
+n:cri:uri neconte:tateI
2. e.perti<I
3. orice alte %i=loace de prob ad%i:e de le'e.
D2E 6n ace:t :cop, pre-edintele co%pletului de =udecat va obli'a partea creia i :e atribuie
:crierea :au :e%ntura : :crie -i : :e%ne<e :ub dictarea :a pr;i din +n:cri:. Re&u<ul de a
:crie ori de a :e%na va putea &i con:iderat ca o recunoa-tere a :crierii :au :e%nturii.
!R1. 303
76
Procedura de verificare
D1E >udectorul, dup co%pararea +n:cri:ului cu :crierea :au :e%ntura &cut +n &a;a :a
ori, dac e:te ca<ul, -i cu alte +n:cri:uri, :e poate l%uri a:upra +n:cri:ului.
D2E ac +n:, din co%pararea :crierilor, =udectorul nu e:te l%urit, va ordona ca
veri&icarea : :e &ac prin e.perti<, obli'9nd pr;ile :au alte per:oane : depun de +ndat
+n:cri:uri de co%para;ie.
D3E Fe pri%e:c ca +n:cri:uri de co%para;ie:
1. +n:cri:urile autenticeI
2. +n:cri:urile :au alte :crieri private neconte:tate de pr;iI
3. partea din +n:cri: care nu e:te conte:tatI
4. :cri:ul :au :e%ntura &cut*&cut +naintea in:tan;ei.
D4E 6n:cri:urile depu:e pentru veri&icare vor &i :e%nate de pre-edinte, 're&ier -i pr;i.
DGE 4r;ile iau cuno-tin; de +n:cri:uri +n -edin;.
!R1. 304
Denunarea #nscrisului ca fals
D1E ac cel %ai t9r<iu la pri%ul ter%en dup pre<entarea unui +n:cri: &olo:it +n proce:
una dintre pr;i declar c ace:ta e:te &al: prin &al:i&icarea :crierii :au :e%nturii, ea e:te
obli'at : arate %otivele pe care :e :pri=in.
D2E ac partea care &olo:e-te +n:cri:ul nu e:te pre<ent, in:tan;a va ordona ca acea:ta
: :e pre<inte per:onal pentru a lua cuno-tin; de denun;area +n:cri:ului ca &al:, : depun
ori'inalul -i : dea e.plica;iile nece:are.
D3E >udectorul poate ordona pre<entarea pr;ilor cAiar -i +nainte de pri%ul ter%en de
=udecat, dac partea declar, prin +nt9%pinare, c :crierea :au :e%ntura :a e:te
&al:i&icat.
D4E 6n ca<uri te%einic =u:ti&icate, pr;ile pot &i repre<entate prin %andatari cu procur
:pecial.
!R1. 30G
5erificarea strii #nscrisului denunat ca fals
D1E >udectorul va con:tata de +ndat, prin proce:@verbal, :tarea %aterial a +n:cri:ului
denun;at ca &al:, dac e.i:t pe el -ter:turi, adu'iri :au corecturi, apoi +l va :e%na, :pre
ne:cAi%bare, -i +l va +ncredin;a 're&ei, dup ce va &i contra:e%nat de 're&ier -i de pr;i.
D2E ac pr;ile nu vor :au nu pot : :e%ne<e, :e va &ace %en;iune de:pre toate ace:tea
+n proce:ul@verbal.
!R1. 30)
Ascultarea prilor
D1E La acela-i ter%en +n care +n:cri:ul a &o:t denun;at ca &al: :au, +n ca<ul prev<ut la art.
304 alin. D2E, la ter%enul ur%tor, =udectorul +ntreab partea care a produ: +n:cri:ul, dac
+n;ele'e : :e &olo:ea:c de el.
D2E ac partea care a &olo:it +n:cri:ul lip:e-te, re&u< : r:pund :au declar c nu :e
%ai :erve-te de +n:cri:, ace:ta va &i +nlturat, +n tot :au +n parte, dup ca<.
D3E ac partea care a denun;at +n:cri:ul ca &al: lip:e-te, re&u< : r:pund :au +-i
retra'e declara;ia de denun;are, +n:cri:ul va &i con:iderat ca recuno:cut.
!R1. 30(
.uspendarea procesului i sesi$area parc!etului
ac partea care a pre<entat +n:cri:ul :truie : :e &olo:ea:c de ace:ta, de-i
denun;area ca &al: a ace:tuia nu a &o:t retra:, in:tan;a, dac e:te indicat autorul &al:ului
:au co%plicele ace:tuia, poate :u:penda =udecata proce:ului, +naint9nd de +ndat +n:cri:ul
denun;at ca &al: parcAetului co%petent, pentru cercetarea &al:ului, +%preun cu proce:ul@
verbal ce :e va +ncAeia +n ace:t :cop.
!R1. 308
Cercetarea falsului de ctre instana civil
6n ca<ul +n care, potrivit le'ii, ac;iunea penal nu poate &i pu: +n %i-care ori nu poate
continua, cercetarea &al:ului :e va &ace de ctre in:tan;a civil, prin orice %i=loace de prob.

2;0 Proba cu martori
77

-0 Admisibilitatea probei cu martori

!R1. 30B
Admisibilitatea probei
D1E 4roba cu %artori e:te ad%i:ibil +n toate ca<urile +n care le'ea nu di:pune alt&el.
D2E Niciun act =uridic nu poate &i dovedit cu %artori, dac valoarea obiectului :u e:te %ai
%are de 2G0 lei. Cu toate ace:tea, :e poate &ace dovada cu %artori, contra unui pro&e:ioni:t,
a oricrui act =uridic, indi&erent de valoarea lui, dac a &o:t &cut de ace:ta +n e.erci;iul
activit;ii :ale pro&e:ionale, +n a&ar de ca<ul +n care le'ea :pecial cere prob :cri:.
D3E 6n ca<ul +n care le'ea cere &or%a :cri: pentru validitatea unui act =uridic, ace:ta nu
poate &i dovedit cu %artori.
D4E e a:e%enea, e:te inad%i:ibil proba cu %artori dac pentru dovedirea unui act
=uridic le'ea cere &or%a :cri:, +n a&ar de ca<urile +n care:
1. partea :@a a&lat +n i%po:ibilitate %aterial :au %oral de a@-i +ntoc%i un +n:cri: pentru
dovedirea actului =uridicI
2. e.i:t un +nceput de dovad :cri:, potrivit prevederilor art. 310I
3. partea a pierdut +n:cri:ul doveditor din pricina unui ca< &ortuit :au de &or; %a=orI
4. pr;ile convin, &ie -i tacit, : &olo:ea:c acea:t prob, +n: nu%ai privitor la drepturile
de care ele pot : di:punI
G. actul =uridic e:te atacat pentru &raud, eroare, dol, violen; ori e:te lovit de nulitate
ab:olut pentru cau< ilicit :au i%oral, dup ca<I
). :e cere l%urirea clau<elor actului =uridic.
DGE 4roba cu %artori nu :e ad%ite niciodat +%potriva :au pe:te ceea ce cuprinde un
+n:cri: -i nici de:pre ceea ce :@ar pretinde c :@ar &i <i: +nainte, +n ti%pul :au +n ur%a
+ntoc%irii lui, cAiar dac le'ea nu cere &or%a :cri: pentru dovedirea actului =uridic re:pectiv,
cu e.cep;ia ca<urilor prev<ute la alin. D4E.
!R1. 310
nceputul de dovad scris
D1E Fe :ocote-te +nceput de dovad :cri: orice :criere, cAiar ne:e%nat -i nedatat, care
provine de la o per:oan creia acea :criere i :e opune ori de la cel al crui :ucce:or +n
drepturi e:te acea per:oan, dac :crierea &ace credibil &aptul pretin:.
D2E Con:tituie +nceput de dovad :cri: -i +n:cri:ul, cAiar ne:e%nat de per:oana creia
ace:ta i :e opune, dac a &o:t +ntoc%it +n &a;a unui &unc;ionar co%petent care ate:t c
declara;iile cuprin:e +n +n:cri: :unt con&or%e celor &cute de acea per:oan.
D3E 6nceputul de dovad :cri: poate &ace dovada +ntre pr;i nu%ai dac e:te co%pletat
prin alte %i=loace de prob, inclu:iv prin proba cu %artori ori prin pre<u%;ii.
0nceput de dovad :cri: repre<int -i acte autentice :au :ub :e%natur privat pentru care
:e aplic teoria conver:iunii lor, +n ca<ul +n care nu +ndepline:c condi;iile le'ale de e.i:ten;.

--0 Administrarea probei cu martori

!R1. 311
Ascultarea i #nlocuirea martorilor
D1E C9nd in:tan;a a +ncuviin;at dovada cu %artori, ea va di:pune citarea -i a:cultarea
ace:tora.
D2E 6nlocuirea %artorilor nu :e va +ncuviin;a dec9t +n ca< de %oarte, di:pari;ie :au %otive
bine +nte%eiate, ca< +n care li:ta :e va depune :ub :anc;iunea decderii, +n ter%en de G <ile
de la +ncuviin;are.
D3E 7iecare parte va putea : :e +%potrivea:c la a:cultarea unui %artor care nu e:te
+n:cri: +n li:t :au nu e:te identi&icat +n %od l%urit.
D4E ecderea din dreptul de a ad%ini:tra dovada cu %artori pentru ne+ndeplinirea
obli'a;iilor prev<ute la art. 2)2 :e acoper dac ace-tia :e +n&;i-ea< la ter%enul &i.at
pentru a:cultarea lor.
!R1. 312
78
Ascultarea martorilor necitai
D1E /artorii pot &i a:culta;i cAiar la ter%enul la care proba a &o:t +ncuviin;at.
D2E La ter%enul &i.at pentru ad%ini:trarea probei, partea va putea aduce %artorii
+ncuviin;a;i cAiar &r a &i cita;i.
D3E ac partea :e obli' : pre<inte %artorul la ter%enul de =udecat, &r a &i citat, +n:
din %otive i%putabile acea:ta nu +-i +ndepline-te obli'a;ia, in:tan;a va di:pune citarea
%artorului pentru un nou ter%en. i:po<i;iile art. 313 :unt aplicabile.
!R1. 313
)efu$ul martorului de a se pre$enta
D1E 6%potriva %artorului care lip:e-te la pri%a citare, in:tan;a poate e%ite %andat de
aducere.
D2E 6n pricinile ur'ente, :e poate di:pune aducerea %artorilor cu %andat cAiar la pri%ul
ter%en.
D3E ac, dup e%iterea %andatului de aducere, %artorul nu poate &i ':it :au nu :e
+n&;i-ea<, in:tan;a va putea proceda la =udecat.
/andatul de aducere :e reali<ea< prin or'anele de poli;ie. 6n practic de cele %ai %ulte ori,
or'anele de poli;ie anun; %artorul, dar nu e.ecut e&ectiv %andatul de aducere.
!R1. 314
-mposibilitatea de pre$entare
/artorul care, din cau< de boal :au alt +%piedicare 'rav, nu poate veni +n in:tan; va
putea &i a:cultat la locul unde :e a&l, cu citarea pr;ilor.
!R1. 31G
Persoanele care nu pot fi ascultate ca martori
D1E Nu pot &i %artori:
1. rudele -i a&inii p9n la 'radul al treilea inclu:ivI
2. :o;ul, &o:tul :o;, lo'odnicul ori concubinulI
3. cei a&la;i +n du-%nie :au +n le'turi de intere:e cu vreuna dintre pr;iI
4. per:oanele pu:e :ub interdic;ie =udectorea:cI
G. cei conda%na;i pentru %rturie %incinoa:.
D2E 4r;ile pot conveni, e.pre: :au tacit, : &ie a:cultate ca %artori -i per:oanele
prev<ute la alin. D1E pct. 1 @ 3.
0nterdic;ia vi<ea< la pct.1@3 per:oanele care din cau<a rudeniei*a&init;ii*le'turii :peciale au
un intere: :au e%o;ie care nu per%ite reali<area unei %rturii obiective. Ca<urile 4 -i G :unt
:itua;ii obiective ab:olute de ordine public, ce nu pot &i evitate prin conven;ia prtilor.
!R1. 31)
Ascultarea rudelor i afinilor
6n proce:ele privitoare la &ilia;ie, divor; -i alte raporturi de &a%ilie :e vor putea a:culta
rudele -i a&inii prev<u;i la art. 31G, +n a&ar de de:cenden;i.
!R1. 31(
Persoanele scutite de a depune mrturie
D1E Funt :cuti;i de a &i %artori:
1. :lu=itorii cultelor, %edicii, &ar%aci-tii, avoca;ii, notarii publici, e.ecutorii =udectore-ti,
%ediatorii, %oa-ele -i a:i:ten;ii %edicali -i orice al;i pro&e:ioni-ti crora le'ea le i%pune :
p:tre<e :ecretul de :erviciu :au :ecretul pro&e:ional cu privire la &aptele de care au luat
cuno-tin; +n cadrul :erviciului ori +n e.ercitarea pro&e:iei lor, cAiar -i dup +ncetarea
activit;ii lorI
2. =udectorii, procurorii -i &unc;ionarii publici, cAiar -i dup +ncetarea &unc;iei lor, a:upra
+%pre=urrilor :ecrete de care au avut cuno-tin; +n acea:t calitateI
3. cei care prin r:pun:urile lor :@ar e.pune pe ei +n-i-i :au ar e.pune pe vreuna din
per:oanele artate la art. 31G alin. D1E pct. 1 -i 2 la o pedeap: penal :au la di:pre;ul
public.
D2E 4er:oanele prev<ute la alin. D1E pct. 1, cu e.cep;ia :lu=itorilor cultelor, vor putea totu-i
depune %rturie, dac au &o:t de<le'ate de :ecretul de :erviciu ori pro&e:ional de partea
intere:at la p:trarea :ecretului, +n a&ar de ca<ul +n care prin le'e :e di:pune alt&el.
79
D3E 2or putea, de a:e%enea, depune %rturie -i per:oanele prev<ute la alin. D1E pct. 2,
dac autoritatea :au in:titu;ia pe l9n' care &unc;ionea< ori au &unc;ionat, dup ca<, le d
+ncuviin;area.
!R1. 318
-dentificarea martorului
D1E 4re-edintele, +nainte de a lua declara;ia, va cere %artorului : arate:
aE nu%ele, prenu%ele, pro&e:ia, do%iciliul -i v9r:taI
bE dac e:te rud :au a&in cu una dintre pr;i -i +n ce 'radI
cE dac :e a&l +n :erviciul uneia dintre pr;i.
D2E 4re-edintele va pune apoi +n vedere %artorului +ndatorirea de a =ura -i :e%ni&ica;ia
=ur%9ntului.
!R1. 31B
Depunerea (urm*ntului
D1E 6nainte de a &i a:cultat, %artorul depune ur%torul =ur%9nt: ?>ur c voi :pune adevrul
-i c nu voi a:cunde ni%ic din ceea ce -tiu. !-a :@%i a=ute u%ne<euS?.
D2E 6n ti%pul depunerii =ur%9ntului, %artorul ;ine %9na pe cruce :au pe 5iblie.
D3E Re&erirea la divinitate din &or%ula =ur%9ntului :e :cAi%b potrivit credin;ei reli'ioa:e a
%artorului.
D4E /artorului de alt reli'ie dec9t cea cre-tin nu +i :unt aplicabile prevederile alin. D2E.
DGE /artorul &r con&e:iune va depune ur%torul =ur%9nt: ?>ur pe onoare -i con-tiin; c
voi :pune adevrul -i c nu voi a:cunde ni%ic din ceea ce -tiu.?.
D)E /artorii care din %otive de con-tiin; :au con&e:iune nu depun =ur%9ntul vor ro:ti +n
&a;a in:tan;ei ur%toarea &or%ul: ?/ obli' c voi :pune adevrul -i c nu voi a:cunde
ni%ic din ceea ce -tiu.?.
D(E 4er:oanele %ute -i :urdo@%ute -tiutoare de carte vor depune =ur%9ntul tran:criind
&or%ula ace:tuia -i :e%n9nd@oI per:oanele Aipoacu<ice vor ro:ti =ur%9ntul, iar cele care nu
-tiu : :crie vor =ura prin :e%ne cu a=utorul unui interpret.
D8E Fitua;iile la care :e re&er alin. D3E @ D(E :e re;in de ctre in:tan; pe ba<a a&ir%a;iilor
&cute de %artor.
DBE up depunerea =ur%9ntului, pre-edintele va pune +n vedere %artorului c, dac nu
va :pune adevrul, :v9r-e-te in&rac;iunea de %rturie %incinoa:.
D10E e:pre toate ace:tea :e &ace %en;iune +n declara;ia :cri:.
!R1. 320
.cutirea de (urm*nt
Copiii care nu au +%plinit v9r:ta de 14 ani -i cei care :unt lip:i;i de di:cern%9nt +n
%o%entul audierii, &r a &i pu-i :ub interdic;ie, pot &i a:culta;i, &r =ur%9nt, +n: in:tan;a le
va atra'e aten;ia : :pun adevrul -i va ;ine :ea%a, la aprecierea depo<i;iei lor, de :itua;ia
lor :pecial.
!R1. 321
Ascultarea martorului
D1E 7iecare %artor va &i a:cultat :eparat, cei nea:culta;i +nc neput9nd &i de &a;.
D2E Ordinea a:cultrii %artorilor va &i &i.at de pre-edinte, ;in9nd :ea%a -i de cererea
pr;ilor.
D3E /artorul va r:punde %ai +nt9i la +ntrebrile pu:e de pre-edinte, iar apoi -i la
+ntrebrile pu:e, cu +ncuviin;area ace:tuia, de ctre partea care l@a propu:, precu% -i de
ctre partea adver:.
D4E up a:cultare, %artorul r%9ne +n :ala de -edin; p9n la :&9r-itul cercetrii, a&ar
nu%ai dac in:tan;a Aotr-te alt&el. /:ura vi<ea< evitarea +nt9lnirii %artorilor pe Aolurile
in:tan;ei -i punerea de acord a declara;iilor.
DGE Cu oca<ia audierii, %artorul va &i l:at :@-i &ac liber depo<i;ia, &r : aib voie :
citea:c un r:pun: :cri: de %ai +nainteI el :e poate :ervi +n: de +n:e%nri, cu
+ncuviin;area pre-edintelui, dar nu%ai pentru a preci<a ci&re :au denu%iri.
!R1. 322
)eascultarea i confruntarea martorilor
D1E /artorii pot &i din nou +ntreba;i, dac in:tan;a ':e-te de cuviin;.
80
D2E /artorii ale cror declara;ii nu :e potrive:c pot &i con&runta;i.
D3E ac in:tan;a ':e-te c +ntrebarea pu: de parte nu poate : duc la de<le'area
proce:ului, e:te =i'nitoare :au tinde a proba un &apt a crui dovedire e oprit de le'e, nu o va
+ncuviin;a. 0n:tan;a, la cererea pr;ii, va trece +n +ncAeierea de -edin; at9t +ntrebarea
&or%ulat, c9t -i %otivul pentru care nu a &o:t +ncuviin;at.
Controlul in:tan;ei a:upra naturii +ntrebrilor e:te &oarte i%portant: =udectorul are o putere
de apreciere :uveran a:upra po:ibilit;ii ca +ntrebarea : nu duc la de<le'area proce:ului,
c e =i'nitoare :au tinde la dovedirea unui &apt inter<i: de le'e.
!R1. 323
Consemnarea declaraiei martorului
D1E /rturia :e va :crie de 're&ier, dup dictarea pre-edintelui :au a =udectorului dele'at,
-i va &i :e%nat pe &iecare pa'in -i la :&9r-itul ei de =udector, 're&ier -i %artor, dup ce
ace:ta a luat cuno-tin; de cuprin:. ac %artorul re&u< :au nu poate : :e%ne<e, :e va
&ace %en;iune de:pre acea:ta +n +ncAeierea de -edin;.
D2E Orice adu'iri, -ter:turi :au :cAi%bri +n cuprin:ul %rturiei trebuie +ncuviin;ate -i
:e%nate de =udector, de 're&ier -i %artor, :ub :anc;iunea de a nu &i luate +n con:iderare.
D3E Locurile ne:cri:e din declara;ie trebuie barate cu linii, a:t&el +nc9t : nu :e poat &ace
adu'iri.
D4E i:po<i;iile art. 231 alin. D2E :e aplic +n %od core:pun<tor.
!R1. 324
Aprecierea probei cu martori
6n aprecierea declara;iilor %artorilor, in:tan;a va ;ine :ea%a de :inceritatea ace:tora -i de
+%pre=urrile +n care au luat cuno-tin; de &aptele ce &ac obiectul declara;iei re:pective.
!precierea in:tan;ei e:te :ubiectiv, depinde &oarte %ult de e.perien;a de viat a
=udectorului.
!R1. 32G
Bnuiala de mrturie mincinoas
ac, din cercetare, reie: bnuieli de %rturie %incinoa: :au de %ituire a %artorului,
in:tan;a va +ncAeia un proce:@verbal -i va :e:i<a or'anul de ur%rire penal co%petent.
!R1. 32)
Drepturi bneti ale martorului
D1E /artorul are dreptul la ra%bur:area cAeltuielilor de tran:port, ca<are -i %a: dac e:te
din alt localitate, precu% -i dreptul la de:p'ubiri pentru acoperirea veniturilor pe care le@ar
&i ob;inut dac -i@ar &i e.ercitat pro&e:ia pe durata lip:ei de la locul de %unc, prile=uit de
cAe%area :a +n vederea a:cultrii ca %artor, :tabilite +n raport cu :tarea :au pro&e:ia pe care
o e.ercit, precu% -i cu ti%pul e&ectiv pierdut.
D2E repturile bne-ti :e a:i'ur de partea care a propu: %artorul -i :e :tabile:c, la
cerere, de ctre in:tan;, prin +ncAeiere e.ecutorie.

2<0 Pre$umiile

!R1. 32(
'oiune
4re<u%;iile :unt con:ecin;ele pe care le'ea :au =udectorul le tra'e dintr@un &apt cuno:cut
:pre a :tabili un &apt necuno:cut.
!R1. 328
Pre$umiile legale
D1E 4re<u%;ia le'al :cute-te de dovad pe acela +n &olo:ul cruia e:te :tabilit +n tot ceea
ce prive-te &aptele con:iderate de le'e ca &iind dovedite. Cu toate ace:tea, partea creia +i
pro&it pre<u%;ia trebuie : dovedea:c &aptul cuno:cut, vecin -i cone., pe care :e
+nte%eia< acea:ta.
D2E 4re<u%;ia le'al poate &i +nlturat prin proba contrar, dac le'ea nu di:pune alt&el.
!R1. 32B
Pre$umiile (udiciare
81
6n ca<ul pre<u%;iilor l:ate la lu%inile -i +n;elepciunea =udectorului, ace:ta :e poate
+nte%eia pe ele nu%ai dac au 'reutate -i puterea de a na-te probabilitatea &aptului pretin:I
ele, +n:, pot &i pri%ite nu%ai +n ca<urile +n care le'ea ad%ite dovada cu %artori.
4re<u%;iile :e coroborea< &oarte bine cu +nceputuri de dovad :cri:. E.i:t Aotr9ri
=udectore-ti +nte%eiate doar pe pre<u%;ii -i +nceputuri de dovad :cri:.

2=0 E,perti$a

!R1. 330
ncuviinarea e,perti$ei
D1E C9nd, pentru l%urirea unor +%pre=urri de &apt, in:tan;a con:ider nece:ar :
cunoa:c prerea unor :peciali-ti, va nu%i, la cererea pr;ilor ori din o&iciu, unul :au 3
e.per;i. 1er%enul va &i :tabilit a:t&el +nc9t depunerea raportului de e.perti< la in:tan; :
aib loc con&or% di:po<i;iilor art. 33).
D2E C9nd e:te nece:ar, in:tan;a va :olicita e&ectuarea e.perti<ei unui laborator :au unui
in:titut de :pecialitate.
D3E 6n do%eniile :trict :peciali<ate, +n care nu e.i:t e.per;i autori<a;i, din o&iciu :au la
cererea oricreia dintre pr;i, =udectorul poate :olicita punctul de vedere al uneia :au %ai
%ultor per:onalit;i ori :peciali-ti din do%eniul re:pectiv.
D4E i:po<i;iile re&eritoare la e.perti<, cu e.cep;ia celor privind aducerea cu %andat,
:anc;ionarea cu a%end =udiciar -i obli'area la plata de de:p'ubiri, :unt aplicabile +n %od
core:pun<tor +n ca<urile prev<ute la alin. D2E -i D3E.
DGE La e&ectuarea e.perti<ei +n condi;iile prev<ute la alin. D1E -i D2E pot participa e.per;i
ale-i de pr;i -i +ncuviin;a;i de in:tan;, av9nd calitatea de con:ilieri ai pr;ilor, dac prin le'e
nu :e di:pune alt&el. 6n ace:t ca<, ei pot : dea rela;ii, : &or%ule<e +ntrebri -i ob:erva;ii -i,
dac e:te ca<ul, : +ntoc%ea:c un raport :eparat cu privire la obiectivele e.perti<ei.
!R1. 331
'umirea e,pertului
D1E ac pr;ile nu :e +nvoie:c a:upra nu%irii e.per;ilor, ei :e vor nu%i de ctre in:tan;,
prin tra'ere la :or;i, de pe li:ta +ntoc%it -i co%unicat de ctre biroul local de e.perti<,
cuprin<9nd per:oanele +n:cri:e +n eviden;a :a -i autori<ate, potrivit le'ii, : e&ectue<e
e.perti<e =udiciare.
D2E 6ncAeierea de nu%ire a e.pertului va :tabili obiectivele a:upra crora ace:ta ur%ea<
: :e pronun;e, ter%enul +n care trebuie : e&ectue<e e.perti<a, onorariul provi<oriu al
e.pertului -i, dac e:te ca<ul, avan:ul pentru cAeltuielile de depla:are. 6n ace:t :cop,
in:tan;a poate &i.a o audiere +n ca%era de con:iliu, +n cadrul creia va :olicita e.pertului :
e:ti%e<e co:tul lucrrii ce ur%ea< a &i e&ectuat, c9t -i ter%enul nece:ar e&ecturii
e.perti<ei. 1ot a:t&el, in:tan;a poate &i.a un ter%en :curt pentru c9nd va :olicita e.pertului :
e:ti%e<e +n :cri: co:tul lucrrii ce ur%ea< a &i e&ectuat, c9t -i ter%enul nece:ar e&ecturii
e.perti<ei. 4o<i;ia pr;ilor va &i con:e%nat +n +ncAeiere. 6n &unc;ie de po<i;ia e.pertului -i a
pr;ilor, in:tan;a va &i.a ter%enul de depunere a raportului de e.perti< -i condi;iile de plat a
co:turilor nece:are e&ecturii e.perti<ei.
D3E ovada pl;ii onorariului :e depune la 're&a in:tan;ei de partea care a &o:t obli'at prin
+ncAeiere, +n ter%en de G <ile de la nu%ire :au +n ter%enul :tabilit de in:tan; potrivit alin.
D2E. Onorariul poate &i %a=orat, +n condi;iile prev<ute la art. 33B alin. D2E.
Nedepunerea onorariului de partea recla%ant in ter%enul =udiciar :tabilit ar trebui : atra'
:u:pendarea cau<ei.
!R1. 332
)ecu$area e,pertului
D1E E.per;ii pot &i recu<a;i pentru acelea-i %otive ca -i =udectorii.
D2E Recu<area trebuie : &ie cerut +n ter%en de G <ile de la nu%irea e.pertului, dac
%otivul ei e.i:t la acea:t datI +n celelalte ca<uri ter%enul va cur'e de la data c9nd :@a ivit
%otivul de recu<are.
D3E Recu<rile :e =udec cu citarea pr;ilor -i a e.pertului.
!R1. 333
82
ntiinarea i #nlocuirea e,pertului
D1E i:po<i;iile privitoare la citare, aducerea cu %andat -i :anc;ionarea %artorilor care
lip:e:c :unt deopotriv aplicabile e.per;ilor.
D2E ac e.pertul nu :e +n&;i-ea<, in:tan;a poate di:pune +nlocuirea lui.
!R1. 334
Ascultarea e,pertului
ac e.per;ii pot :@-i e.pri%e de +ndat opinia, ace-tia vor &i a:culta;i cAiar +n -edin;, iar
prerea lor :e va con:e%na +ntr@un proce:@verbal, di:po<i;iile art. 323 aplic9ndu@:e +n %od
core:pun<tor.
!R1. 33G
Efectuarea e,perti$ei la faa locului
D1E ac pentru e.perti< e:te nevoie de o lucrare la &a;a locului :au :unt nece:are
e.plica;iile pr;ilor, ea nu poate &i &cut dec9t dup citarea pr;ilor prin :cri:oare
reco%andat cu con;inut declarat -i con&ir%are de pri%ire, +n care li :e vor indica <iua, ora -i
locul unde :e va &ace lucrarea. Cita;ia, :ub :anc;iunea nulit;ii, trebuie co%unicat pr;ii cu
cel pu;in G <ile +naintea ter%enului de e&ectuare a lucrrii. Con&ir%area de pri%ire va &i
alturat raportului de e.perti<.
D2E 4r;ile :unt obli'ate : dea e.pertului orice l%uriri +n le'tur cu obiectul lucrrii.
D3E 6n ca<ul +n care una dintre pr;i opune re<i:ten; :au +%piedic +n orice alt %od
e&ectuarea lucrrii, in:tan;a va putea :ocoti ca dovedite a&ir%a;iile &cute de partea adver:
cu privire la +%pre=urarea de &apt ce &ace obiectul lucrrii, +n conte.tul ad%ini:trrii tuturor
celorlalte probe.
D4E CAeltuielile e&ectuate cu e.perti<a p9n la data re&u<ului vor &i :uportate de partea care
:@a opu: e&ecturii e.perti<ei.
DGE 6n %od e.cep;ional, c9nd a&larea adevrului +n cau< e:te indi:olubil le'at de
e&ectuarea probei cu e.perti< teAnic, in:tan;a va autori<a &olo:irea &or;ei publice +n :copul
e&ecturii e.perti<ei, prin +ncAeiere e.ecutorie pronun;at +n ca%era de con:iliu, dup
a:cultarea pr;ilor.
!R1. 33)
)aportul de e,perti$
D1E Con:tatrile -i conclu<iile %otivate ale e.pertului :au ale laboratorului ori ale in:titutului
:peciali<at cruia i :@a cerut e&ectuarea e.perti<ei vor &i con:e%nate +ntr@un raport :cri:, care
va &i depu: cu cel pu;in 10 <ile +nainte de ter%enul &i.at pentru =udecat. 6n ca<uri ur'ente
ter%enul pentru depunerea raportului de e.perti< poate &i %ic-orat.
D2E C9nd :unt %ai %ul;i e.per;i cu preri deo:ebite lucrarea trebuie : cuprind prerea
%otivat a &iecruia.
D3E 6n ca<urile anu%e prev<ute de le'e, depunerea raportului :e va &ace nu%ai dup
ob;inerea avi<elor teAnice nece:are ce :e eliberea< nu%ai de or'ani:%ele de :pecialitate
co%petente.
!R1. 33(
%murirea sau completarea raportului
ac e:te nevoie de l%urirea :au co%pletarea raportului de e.perti< ori dac e.i:t o
contradic;ie +ntre prerile e.per;ilor, in:tan;a, din o&iciu :au la cererea pr;ilor, poate :olicita
e.per;ilor, la pri%ul ter%en dup depunerea raportului, : +l l%urea:c :au : +l
co%plete<e.
!R1. 338
Efectuarea unei noi e,perti$e
D1E 4entru %otive te%einice, in:tan;a poate di:pune, la cerere :au din o&iciu, e&ectuarea
unei noi e.perti<e de ctre alt e.pert.
D2E O nou e.perti< va trebui cerut %otivat, :ub :anc;iunea decderii, la pri%ul ter%en
dup depunerea raportului, iar dac :@au &or%ulat obiec;iuni, la ter%enul i%ediat ur%tor
depunerii r:pun:ului la obiec;iuni ori, dup ca<, a raportului :upli%entar.
!R1. 33B
Drepturi bneti ale e,pertului
83
D1E 7apta e.per;ilor de a cere :au de a pri%i o :u% %ai %are dec9t onorariul &i.at de
in:tan; :e pedep:e-te potrivit le'ii penale.
D2E La cererea %otivat a e.per;ilor, ;in9ndu@:e :ea%a de lucrarea e&ectuat, in:tan;a va
putea %a=ora onorariul cuvenit ace:tora, prin +ncAeiere e.ecutorie, dat cu citarea pr;ilor,
+n: nu%ai dup depunerea raportului, a r:pun:ului la eventualele obiec;iuni :au a
raportului :upli%entar, dup ca<.
D3E E.pertul are acelea-i drepturi ca -i %artorul +n ceea ce prive-te cAeltuielile de
tran:port, ca<are -i %a:.
!R1. 340
Comisie rogatorie
ac e.perti<a :e &ace la o alt in:tan;, prin co%i:ie ro'atorie, nu%irea e.per;ilor -i
:tabilirea :u%elor cuvenite vor &i l:ate +n :arcina ace:tei din ur% in:tan;e.
!R1. 341
%ucrurile ca mi(loace de prob
D1E Funt %i=loace %ateriale de prob lucrurile care prin +n:u-irile lor, prin a:pectul lor ori
:e%nele :au ur%ele pe care le p:trea< :erve:c la :tabilirea unui &apt care poate duce la
:olu;ionarea proce:ului.
D2E Funt, de a:e%enea, %i=loace %ateriale de prob -i &oto'ra&iile, &otocopiile, &il%ele,
di:curile, ben<ile de +nre'i:trare a :unetului, precu% -i alte a:e%enea %i=loace teAnice, dac
nu au &o:t ob;inute prin +nclcarea le'ii ori a bunelor %oravuri.
R%9ne +n di:cu;ie dac &oto'ra&iile*&il%ele reali<ate de pr;i pe tele&oanele per:onale 'en
0pAone pot :ervi ca prob, dac ace:te +nre'i:trri :unt veridice, dac pot &i &al:i&icate -i +n ce
&el :e poate dovedi ace:t a:pect.
!R1. 342
Pstrare
D1E /i=loacele %ateriale de prob pu:e la di:po<i;ia in:tan;ei vor &i p:trate p9n la
:olu;ionarea de&initiv a proce:ului.
D2E ac aducerea la in:tan; a %i=loacelor %ateriale de prob pre<int 'reut;i datorit
nu%rului, volu%ului :au altor +n:u-iri ale lor ori locului unde :e a&l, ace:tea vor &i l:ate +n
depo<itul de;intorului :au al altei per:oane.
!R1. 343
5erificare
D1E /i=loacele %ateriale de prob, a&late +n p:trarea in:tan;ei, :e aduc +n -edin;a de
=udecat.
D2E ac %i=loacele %ateriale de prob nu :e a&l +n p:trarea in:tan;ei, acea:ta poate
ordona, dup ca<, &ie aducerea lor, &ie veri&icarea la &a;a locului, di:po<i;iile art. 2B3 @ 300
&iind aplicabile +n %od core:pun<tor.
D3E 6n +ncAeierea :au +n proce:ul@verbal, dup ca<, con;in9nd con:tatrile in:tan;ei, :e va
&ace %en;iune -i de:pre :tarea -i :e%nele caracteri:tice ale %i=loacelor %ateriale de prob
veri&icate.
!R1. 344
)estituire0 +recerea #n proprietatea unitii administrativ&teritoriale
6n ca<ul +n care in:tan;a a di:pu: re:tituirea bunurilor care au :ervit ca %i=loace %ateriale
de prob -i cei +n drept a le pri%i nu le ridic +n ter%en de ) luni de la data c9nd au &o:t
+ncuno-tin;a;i +n ace:t :cop, in:tan;a, +n ca%era de con:iliu, cit9nd pr;ile intere:ate -i
or'anul &inanciar local co%petent, va da o +ncAeiere prin care ace:te lucruri vor &i con:iderate
ca abandonate -i trecute +n proprietatea privat a unit;ii ad%ini:trativ@teritoriale unde +-i are
:ediul in:tan;a. 6ncAeierea poate &i atacat nu%ai cu apel la in:tan;a ierarAic :uperioar.

2>0 Cercetarea la faa locului

!R1. 34G
ncuviinarea cercetrii la faa locului
84
D1E Cercetarea la &a;a locului :e poate &ace, la cerere :au din o&iciu, c9nd in:tan;a
aprecia< c ea e:te nece:ar pentru l%urirea proce:ului.
D2E 6ncAeierea prin care :e ad%ite cercetarea va deter%ina +%pre=urrile de &apt ce
ur%ea< : &ie l%urite la &a;a locului.
!R1. 34)
Efectuarea cercetrii la faa locului
D1E Cercetarea la &a;a locului :e &ace, cu citarea pr;ilor, de ctre =udectorul dele'at :au
de ctre +ntre'ul co%plet de =udecat. 4re<en;a procurorului e:te obli'atorie c9nd
participarea ace:tuia la =udecat e:te cerut de le'e.
D2E 0n:tan;a poate, de a:e%enea, +ncuviin;a ca a:cultarea %artorilor, e.per;ilor -i pr;ilor
: :e &ac la &a;a locului.
!R1. 34(
Consemnarea re$ultatului cercetrii
D1E e:pre cele con:tatate -i %:urile luate la &a;a locului, in:tan;a va +ntoc%i un proce:@
verbal, +n care :e vor con:e%na -i :u:;inerile ori obiec;iunile pr;ilor, care va &i :e%nat de
ctre cei pre<en;i.
D2E e:enele, planurile, :cAi;ele :au &oto'ra&iile &cute la &a;a locului vor &i alturate
proce:ului@verbal -i vor &i :e%nate de ctre =udector -i de pr;ile pre<ente la cercetare.

2?0 6rturisirea

-0 Admisibilitatea probei

!R1. 348
'oiune i feluri
D1E Con:tituie %rturi:ire recunoa-terea de ctre una dintre pr;i, din proprie ini;iativ :au
+n cadrul procedurii intero'atoriului, a unui &apt pe care partea adver: +-i +nte%eia<
preten;ia :au, dup ca<, aprarea.
D2E /rturi:irea e:te =udiciar :au e.tra=udiciar.
!R1. 34B
6rturisirea (udiciar
D1E /rturi:irea =udiciar &ace deplin dovad +%potriva aceluia care a &cut@o, &ie
per:onal, &ie prin %andatar cu procur :pecial.
D2E /rturi:irea =udiciar nu poate &i divi<at +%potriva autorului dec9t +n ca<urile c9nd
cuprinde &apte di:tincte -i care nu au le'tur +ntre ele.
D3E e a:e%enea, %rturi:irea =udiciar nu poate &i nici revocat, a&ar nu%ai dac :e
&ace dovada c a &o:t ur%area unei erori de &apt :cu<abile.
D4E /rturi:irea =udiciar nu produce e&ecte dac a &o:t &cut de o per:oan lip:it de
di:cern%9nt :au dac duce la pierderea unui drept de care cel care &ace recunoa-terea nu
poate di:pune.
!R1. 3G0
6rturisirea e,tra(udiciar
D1E /rturi:irea &cut +n a&ara proce:ului e:te un &apt :upu: aprecierii =udectorului,
potrivit re'ulilor 'enerale de proba;iune.
D2E /rturi:irea e.tra=udiciar verbal nu poate &i invocat +n ca<urile +n care proba cu
%artori nu e:te ad%i:.

--0 -nterogatoriul

!R1. 3G1
ncuviinarea interogatoriului
0n:tan;a poate +ncuviin;a, la cerere :au din o&iciu, cAe%area la intero'atoriu a oricreia
dintre pr;i, cu privire la &apte per:onale, care :unt de natur : duc la :olu;ionarea
proce:ului.
!R1. 3G2
85
%uarea interogatoriului persoanelor fi$ice
D1E Cel cAe%at +n per:oan va &i +ntrebat de ctre pre-edinte a:upra &iecrui &apt +n parte.
D2E Cu +ncuviin;area pre-edintelui, &iecare dintre =udectori, procurorul, c9nd particip la
=udecat, precu% -i partea adver: pot pune direct +ntrebri celui cAe%at la intero'atoriu.
D3E 4artea va r:punde &r : poat citi un proiect de r:pun: :cri: +n prealabil. Ea :e
poate &olo:i +n: de +n:e%nri, cu +ncuviin;area pre-edintelui, dar nu%ai cu privire la ci&re
:au denu%iri.
D4E ac partea declar c pentru a r:punde trebuie : cercete<e +n:cri:uri, re'i:tre :au
do:are, :e va putea &i.a un nou ter%en pentru intero'atoriu.
DGE C9nd a%bele pr;i :unt de &a; la luarea intero'atoriului, ele pot &i con&runtate.
!R1. 3G3
%uarea interogatoriului repre$entantului legal
Repre<entantul le'al al unei per:oane lip:ite de capacitate de e.erci;iu :au cel care a:i:t
per:oana cu capacitate de e.erci;iu re:tr9n: poate &i cAe%at per:onal la intero'atoriu
nu%ai +n le'tur cu actele +ncAeiate -i &aptele :v9r-ite +n acea:t calitate.
!R1. 3G4
Consemnarea rspunsurilor la interogatoriu
D1E R:pun:urile la intero'atoriu vor &i trecute pe aceea-i &oaie cu +ntrebrile. 0ntero'atoriul
va &i :e%nat pe &iecare pa'in de pre-edinte, 're&ier, de cel care l@a propu:, precu% -i de
partea care a r:pun: dup ce a luat cuno-tin; de cuprin:. 1ot a:t&el vor &i :e%nate
adu'irile, -ter:turile :au :cAi%brile adu:e, :ub :anc;iunea de a nu &i ;inute +n :ea%.
D2E ac partea intero'at :au cealalt parte nu voie-te ori nu poate : :e%ne<e, :e va
con:e%na +n =o:ul intero'atoriului.
D3E 6n ca<ul +n care intero'atoriul a &o:t di:pu: din o&iciu, precu% -i +n ca<ul prev<ut la art.
3G2 alin. D2E, vor &i con:e%nate +n +ncAeierea de -edin; at9t +ntrebrile, c9t -i r:pun:urile.
!R1. 3GG
%uarea interogatoriului persoanelor (uridice
D1E Ftatul -i celelalte per:oane =uridice de drept public, precu% -i per:oanele =uridice de
drept privat vor r:punde +n :cri: la intero'atoriul ce li :e va co%unica +n prealabil, +n
condi;iile prev<ute la art. 1B4 lit. eE.
D2E Fe e.ceptea< :ociet;ile de per:oane, ai cror a:ocia;i cu drept de repre<entare vor &i
cita;i per:onal la intero'atoriu.
!R1. 3G)
%uarea interogatoriului prii aflate #n strintate
D1E ac prin tratate :au conven;ii interna;ionale la care Ro%9nia e:te parte ori prin acte
nor%ative :peciale nu :e prevede alt&el, partea care :e a&l +n :trintate -i e:te
repre<entat +n proce: printr@un %andatar va putea &i intero'at prin ace:ta.
D2E 6n ace:t ca<, intero'atoriul va &i co%unicat +n :cri: %andatarului, care va depune
r:pun:ul pr;ii dat +n cuprin:ul unei procuri :peciale -i autentice. ac %andatarul e:te
avocat, procura :pecial certi&icat de ace:ta e:te :u&icient.
!R1. 3G(
%uarea interogatoriului prin (udector delegat sau comisie rogatorie
D1E 0n:tan;a poate +ncuviin;a luarea intero'atoriului la locuin;a celui cAe%at la intero'atoriu,
printr@un =udector dele'at, dac partea, din %otive te%einice, e:te +%piedicat de a veni +n
&a;a in:tan;ei. 6n ace:t ca<, r:pun:urile la +ntrebri :e vor con:e%na +n pre<en;a pr;ii
adver:e :au +n lip:, dac acea:ta a &o:t citat -i nu :@a pre<entat.
D2E 4artea care locuie-te +n circu%:crip;ia altei in:tan;e, +n ca<urile prev<ute la alin. D1E,
:e va a:culta prin co%i:ie ro'atorie.
!R1. 3G8
'epre$entarea la interogatoriu i refu$ul de a rspunde
ac partea, &r %otive te%einice, re&u< : r:pund la intero'atoriu :au nu :e
+n&;i-ea<, in:tan;a poate :ocoti ace:te +%pre=urri ca o %rturi:ire deplin ori nu%ai ca un
+nceput de dovad +n &olo:ul aceluia care a propu: intero'atoriul. 6n ace:t din ur% ca<, at9t
dovada cu %artori, c9t -i alte probe, inclu:iv pre<u%;iile, pot &i ad%i:e pentru co%pletarea
probatoriului.
86

2@0 Asigurarea probelor

!R1. 3GB
Condiii de admisibilitate
D1E Oricine are intere: : con:tate de ur'en; %rturia unei per:oane, prerea unui
e.pert, :tarea unor bunuri, %obile :au i%obile ori : ob;in recunoa-terea unui +n:cri:, a
unui &apt :au a unui drept, dac e:te pericol ca proba : di:par ori : &ie 'reu de
ad%ini:trat +n viitor, va putea cere, at9t +nainte, c9t -i +n ti%pul proce:ului, ad%ini:trarea
ace:tor probe.
D2E 6n ca<ul +n care partea adver: +-i d acordul, cererea poate &i &cut, cAiar dac nu
e.i:t ur'en;.
!R1. 3)0
.oluionarea cererii
D1E Cererea :e va +ndrepta, +nainte de =udecat, la =udectoria +n circu%:crip;ia creia :e
a&l %artorul :au obiectul con:tatrii, iar +n ti%pul =udec;ii, la in:tan;a care =udec proce:ul
+n pri%a in:tan;.
D2E 4artea va arta +n cerere probele a cror ad%ini:trare o pretinde, &aptele pe care vrea
: le dovedea:c, precu% -i %otivele care &ac nece:ar a:i'urarea ace:tora :au, dup ca<,
acordul pr;ii adver:e.
D3E 0n:tan;a va di:pune citarea pr;ilor -i va co%unica pr;ii adver:e copie de pe cerere.
!cea:ta nu e:te obli'at : depun +nt9%pinare.
D4E 0n:tan;a va :olu;iona cererea +n ca%era de con:iliu, prin +ncAeiere.
DGE 6n ca< de pericol +n +nt9r<iere, in:tan;a, apreciind +%pre=urrile, va putea +ncuviin;a
cererea -i &r citarea pr;ilor.
!R1. 3)1
)egimul cilor de atac
D1E 6ncAeierea de ad%itere a cererii de a:i'urare e:te e.ecutorie -i nu e:te :upu:
niciunei ci de atac.
D2E 6ncAeierea de re:pin'ere poate &i atacat :eparat nu%ai cu apel +n ter%en de G <ile de
la pronun;are, dac :@a dat cu citarea pr;ilor, -i de la co%unicare, dac :@a dat &r citarea
lor.
!R1. 3)2
Administrarea probelor asigurate
D1E !d%ini:trarea probei ce trebuie a:i'urat va putea &i &cut de +ndat :au la ter%enul
ce :e va &i.a +n ace:t :cop.
D2E !d%ini:trarea probelor a:i'urate :e con:tat printr@o +ncAeiere, care nu e:te :upu:
niciunei ci de atac.
!R1. 3)3
Puterea doveditoare
D1E 4robele a:i'urate +n condi;iile prev<ute la art. 3)2 vor &i cercetate de in:tan;, la
=udecarea proce:ului, :ub raportul ad%i:ibilit;ii -i concluden;ei lor. 6n ca<ul +n care ':e-te
nece:ar, in:tan;a va proceda, dac e:te cu putin;, la o nou ad%ini:trare a probelor
a:i'urate.
D2E 4robele a:i'urate pot : &ie &olo:ite -i de partea care nu a cerut ad%ini:trarea lor.
D3E CAeltuielile &cute cu ad%ini:trarea probelor vor &i ;inute +n :ea% de in:tan;a care
=udec pricina +n &ond.
!R1. 3)4
Constatarea de urgen a unei stri de fapt
D1E La cererea oricrei per:oane care are intere:ul : con:tate de ur'en; o anu%it :tare
de &apt care ar putea : +ncete<e ori : :e :cAi%be p9n la ad%ini:trarea probelor,
e.ecutorul =udectore:c +n circu%:crip;ia cruia ur%ea< : :e &ac con:tatarea va putea
con:tata la &a;a locului acea:t :tare de &apt.
D2E 6n ca<ul +n care e&ectuarea con:tatrii prev<ute la alin. D1E nece:it concur:ul pr;ii
adver:e :au al unei alte per:oane, con:tatarea nu poate &i &cut dec9t cu acordul ace:teia.
87
D3E 6n lip:a acordului prev<ut la alin. D2E, partea intere:at va putea cere in:tan;ei :
+ncuviin;e<e e&ectuarea con:tatrii. 0n:tan;a poate +ncuviin;a e&ectuarea con:tatrii &r
citarea aceluia +%potriva cruia :e cere. i:po<i;iile art. 3)0 @ 3)3 :e aplic +n %od
core:pun<tor.
D4E 4roce:ul@verbal de con:tatare va &i co%unicat +n copie celui +%potriva cruia :@a &cut
con:tatarea, dac nu a &o:t de &a;, -i are puterea doveditoare a +n:cri:ului autentic.
!R1. 3)G
Dispo$iii speciale
6n ca< de pericol +n +nt9r<iere, a:i'urarea dove<ii -i con:tatarea unei :tri de &apt :e vor
putea &ace -i +n <ilele nelucrtoare -i cAiar +n a&ara orelor le'ale, +n: nu%ai cu +ncuviin;area
e.pre: a in:tan;ei.

F$5FEC"0$NE! a 4@a
Administrarea probelor de ctre avocai sau consilieri (uridici

!R1. 3))
Domeniu de aplicare
i:po<i;iile pre<entei :ec;iuni :unt aplicabile tuturor liti'iilor, cu e.cep;ia celor ce prive:c
:tarea civil -i capacitatea per:oanelor, rela;iile de &a%ilie, precu% -i orice alte drepturi
a:upra crora le'ea nu per%ite a :e &ace tran<ac;ie.
!R1. 3)(
Obligaia instanei
La pri%ul ter%en de =udecat la care pr;ile au &o:t le'al citate -i dac ace:tea :unt
pre<ente :au repre<entate, in:tan;a le va +ntreba dac :unt de acord ca probele : &ie
ad%ini:trate potrivit di:po<i;iilor din pre<enta :ub:ec;iune.
0n practic, avoca;ii nu au &o:t de acord cu : :e ad%ini:tre<e probele a:t&el.
!R1. 3)8
Convenia prilor
D1E La ter%enul prev<ut la art. 3)( pr;ile, pre<ente per:onal :au repre<entate, pot
conveni ca avoca;ii care le a:i:t -i le repre<int : ad%ini:tre<e probele +n cau<, potrivit
di:po<i;iilor pre<entei :ub:ec;iuni.
D2E Con:i%;%9ntul pentru ad%ini:trarea probelor, prev<ut la alin. D1E, :e va da de ctre
pr;i, per:onal :au prin %andatar cu +%puternicire :pecial, +n &a;a in:tan;ei, lu9ndu@:e act
de:pre acea:ta +n +ncAeiere, :au prin +n:cri: +ntoc%it +n &a;a avocatului, care e:te obli'at :
certi&ice con:i%;%9ntul -i :e%ntura pr;ii pe care o a:i:t ori o repre<int. ac :unt %ai
%ulte pr;i a:i:tate de acela-i avocat, con:i%;%9ntul :e va da de &iecare dintre ele
:eparat.
D3E 1otodat, &iecare parte e:te obli'at : declare c pentru procedura din pre<enta
:ub:ec;iune +-i ale'e do%iciliul la avocatul care o repre<int.
D4E Con:i%;%9ntul dat potrivit alin. D2E nu poate &i revocat de ctre una dintre pr;i.
!R1. 3)B
Desfurarea edinei de (udecat
4e parcur:ul ad%ini:trrii probelor de ctre avoca;i, -edin;ele de =udecat, atunci c9nd
ace:tea :unt nece:are, :e de:&-oar potrivit art. 240, cu participarea obli'atorie a
avoca;ilor.
!R1. 3(0
6suri luate de instan
D1E up con:tatarea valabilit;ii con:i%;%9ntului dat con&or% art. 3)8, in:tan;a va lua
%:urile prev<ute la art. 23( alin. D2E. i:po<i;iile art. 2GG, 2G), art. 2G( alin. D1E, art. 2G8 -i
2)0 :unt aplicabile.
D2E C9nd, potrivit le'ii, cererile prev<ute la alin. D1E pot &i &or%ulate -i ulterior pri%ului
ter%en de =udecat la care pr;ile :unt le'al citate, in:tan;a poate acorda +n ace:t :cop un
ter%en :curt, dat +n cuno-tin; pr;ilor repre<entate prin avocat.
D3E i:po<i;iile art. 22( -i ale art. 2G4 alin. D2E @ D4E :unt aplicabile.
88
D4E 4artea care lip:e-te ne=u:ti&icat la ter%enul de +ncuviin;are a probelor va &i dec<ut
din dreptul de a %ai propune -i ad%ini:tra orice prob, cu e.cep;ia celei cu +n:cri:uri, dar va
putea participa la ad%ini:trarea probelor de ctre cealalt parte -i va putea co%bate ace:te
probe.
!R1. 3(1
+ermenul administrrii probelor
D1E 4entru ad%ini:trarea probelor de ctre avoca;i in:tan;a va :tabili un ter%en de p9n la
) luni, ;in9nd :ea%a de volu%ul -i co%ple.itatea ace:tora.
D2E 1er%enul prev<ut la alin. D1E va putea &i prelun'it dac +n cur:ul ad%ini:trrii
probelor:
1. :e invoc o e.cep;ie :au un incident procedural a:upra cruia, potrivit le'ii, in:tan;a
trebuie : :e pronun;eI +n ace:t ca<, ter%enul :e prelun'e-te cu ti%pul nece:ar :olu;ionrii
e.cep;iei :au incidentuluiI
2. a +ncetat, din orice cau<, contractul de a:i:ten; =uridic dintre una dintre pr;i -i
avocatul :uI +n ace:t ca<, ter%enul :e prelun'e-te cu cel %ult o lun pentru an'a=area altui
avocatI
3. una dintre pr;i a decedatI +n ace:t ca<, ter%enul :e prelun'e-te cu ti%pul +n care
proce:ul e:te :u:pendat potrivit art. 412 alin. D1E pct. 1 :au cu ter%enul acordat pr;ii
intere:ate pentru introducerea +n proce: a %o-tenitorilorI
4. +n orice alte ca<uri +n care le'ea prevede :u:pendarea proce:ului, ter%enul :e
prelun'e-te cu perioada :u:pendrii, di:po<i;iile art. 411 alin. D1E pct. 2 ne&iind +n:
aplicabile.
!R1. 3(2
Programul administrrii probelor
D1E 6n cel %ult G <ile de la +ncuviin;area probelor, avoca;ii pr;ilor vor pre<enta in:tan;ei
pro'ra%ul de ad%ini:trare a ace:tora, purt9nd :e%ntura avoca;ilor, +n care :e vor arta
locul -i data ad%ini:trrii &iecrei probe. 4ro'ra%ul :e +ncuviin;ea< de in:tan;, +n ca%era
de con:iliu, -i e:te obli'atoriu pentru pr;i -i avoca;ii lor.
D2E 6n proce:ele prev<ute la art. B2 alin. D2E -i D3E pro'ra%ul +ncuviin;at potrivit alin. D1E va
&i co%unicat de +ndat procurorului, +n condi;iile art. 383.
D3E 4robele pot &i ad%ini:trate +n cabinetul unuia dintre avoca;i :au +n orice alt loc convenit,
dac natura probei i%pune acea:ta. 4r;ile, prin avoca;i, :unt obli'ate : +-i co%unice
+n:cri:urile -i orice alte acte, prin :cri:oare reco%andat cu con&ir%are de pri%ire :au +n
%od direct, :ub luare de :e%ntur.
D4E ata convenit pentru ad%ini:trarea probelor potrivit alin. D1E poate &i %odi&icat, cu
acordul tuturor pr;ilor.
DGE 6n ca<ul +n care ad%ini:trarea probei nu e:te po:ibil din %otive obiective, va &i :tabilit
un nou ter%en, di:po<i;iile alin. D4E &iind aplicabile +n %od core:pun<tor. ac pr;ile nu :e
+n;ele', va &i :e:i<at in:tan;a, potrivit art. 3(3.
D)E Nere:pectarea ne=u:ti&icat a pro'ra%ului prev<ut la alin. D1E atra'e decderea pr;ii
din dreptul de a %ai ad%ini:tra proba re:pectiv.
D(E i:po<i;iile art. 2)2 :unt aplicabile.
!R1. 3(3
.oluionarea incidentelor
ac +n cur:ul ad%ini:trrii probelor una dintre pr;i &or%ulea< o cerere, invoc o
e.cep;ie, inad%i:ibilitatea vreunei probe :au orice alt incident privind ad%ini:trarea probelor,
ea va :e:i<a in:tan;a care, cu citarea celeilalte pr;i, prin +ncAeiere dat +n ca%era de
con:iliu, :e va pronun;a de +ndat, iar c9nd e:te nece:ar, +n cel %ult 1G <ile de la data la
care a &o:t :e:i<at. 6ncAeierea poate &i atacat nu%ai odat cu &ondul proce:ului.
!R1. 3(4
nscrisuri deinute de teri
6n ca<ul +n care :e di:pune +n&;i-area unui +n:cri: de;inut de o autoritate :au de o alt
per:oan, in:tan;a, potrivit di:po<i;iilor art. 2B8, va di:pune :olicitarea +n:cri:ului -i, +ndat ce
ace:ta e:te depu: la in:tan;, co%unicarea lui +n copie &iecrui avocat.
!R1. 3(G
89
5erificarea #nscrisurilor
ac una dintre pr;i nu recunoa-te :cri:ul :au :e%ntura dintr@un +n:cri:, avocatul pr;ii
intere:ate, potrivit art. 3(3, va :olicita in:tan;ei : procede<e la veri&icarea +n:cri:urilor.
!R1. 3()
Ascultarea martorilor
D1E /artorii vor &i a:culta;i, la locul -i data prev<ute +n pro'ra%ul +ncuviin;at de in:tan;,
de ctre avoca;ii pr;ilor, +n condi;iile art. 318 alin. D1E -i art. 321 alin. D1E, D2E, D4E -i DGE, care
:e aplic +n %od core:pun<tor. !:cultarea %artorilor :e &ace &r pre:tare de =ur%9nt,
pun9ndu@li@:e +n: +n vedere c dac nu vor :pune adevrul :v9r-e:c in&rac;iunea de
%rturie %incinoa:. e:pre toate ace:tea :e &ace %en;iune +n declara;ia :cri:.
D2E /artorii prev<u;i la art. 320 vor &i a:culta;i nu%ai de ctre in:tan;.
!R1. 3((
Consemnarea mrturiei
D1E /rturia :e va con:e%na +ntoc%ai de ctre o per:oan convenit de pr;i -i :e va
:e%na, pe &iecare pa'in -i la :&9r-itul ei, de ctre avoca;ii pr;ilor, de cel ce a con:e%nat@o
-i de %artor, dup ce ace:ta a luat cuno-tin; de cuprin:ul con:e%nrii.
D2E Orice adu'iri, -ter:turi :au :cAi%bri +n cuprin:ul %rturiei trebuie +ncuviin;ate prin
:e%ntura celor %en;iona;i la alin. D1E, :ub :anc;iunea de a nu &i luate +n :ea%.
D3E ac %rturia a &o:t :teno'ra&iat, acea:ta va &i tran:cri:. !t9t :teno'ra%a, c9t -i
tran:crierea ei vor &i :e%nate potrivit alin. D1E -i depu:e la do:ar.
D4E ac %rturia a &o:t +nre'i:trat cu %i=loace audiovi<uale, acea:ta va putea &i ulterior
tran:cri: la cererea pr;ii intere:ate, +n condi;iile le'ii. 1ran:crierea +nre'i:trrilor va &i
:e%nat potrivit alin. D1E -i depu: la do:ar.
!R1. 3(8
Autentificarea mrturiei
4r;ile pot conveni ca declara;iile %artorilor : &ie con:e%nate -i autenti&icate de un notar
public. i:po<i;iile art. 3() :unt aplicabile.
!R1. 3(B
E,perti$a
D1E 6n ca<ul +n care e:te +ncuviin;at o e.perti<, +n pro'ra%ul ad%ini:trrii probelor pr;ile
vor trece nu%ele e.pertului pe care +l vor ale'e prin +nvoiala lor, precu% -i nu%ele
con:ilierilor &iecreia dintre ele.
D2E ac pr;ile nu :e +nvoie:c a:upra ale'erii e.pertului, ele vor cere in:tan;ei, la
ter%enul c9nd +ncuviin;ea< probele potrivit art. 3(0, : procede<e la de:e%narea ace:tuia,
potrivit art. 331 alin. D1E -i D2E.
D3E E.pertul e:te obli'at : e&ectue<e e.perti<a -i : o predea avoca;ilor pr;ilor, :ub
:e%ntur de pri%ire, cu cel pu;in 30 de <ile +nainte de ter%enul &i.at de in:tan; potrivit art.
3(1. e a:e%enea, el are +ndatorirea : dea e.plica;ii avoca;ilor -i pr;ilor, iar dup &i.area
ter%enului de =udecat, : :e con&or%e<e di:po<i;iilor art. 33( @ 33B.
!R1. 380
Cercetarea la faa locului
ac :@a di:pu: o cercetare la &a;a locului, acea:ta :e va &ace de ctre in:tan; potrivit
di:po<i;iilor art. 34G @ 34(. 4roce:ul@verbal prev<ut la art. 34( alin. D1E va &i +ntoc%it +n at9tea
e.e%plare c9te pr;i :unt -i va &i +n%9nat avoca;ilor ace:tora +n cel %ult G <ile de la
e&ectuarea cercetrii.
!R1. 381
-nterogatoriul
C9nd :@a +ncuviin;at cAe%area la intero'atoriu, in:tan;a va cita pr;ile, la ter%enul :tabilit,
+n ca%era de con:iliu. Copii de pe intero'atoriul a:t&el luat, precu% -i de pe cel di:pu: -i
pri%it potrivit art. 3GG alin. D1E vor &i +n%9nate de +ndat avoca;ilor pr;ilor.
!R1. 382
-ncidente privind probele
D1E 0n:tan;a, +n condi;iile art. 3(3, va Aotr+ a:upra cererii de +nlocuire a %artorilor, de
a:cultare din nou :au de con&runtare a ace:tora.
90
D2E e a:e%enea, +n condi;iile artate la alin. D1E, in:tan;a :e va pronun;a cu privire la
cererea de a :e ad%ite noi %artori :au alte probe ce :e dovede:c nece:are -i care nu
puteau &i prev<ute pentru a &i :olicitate potrivit art. 23( alin. D2E pct. (.
!R1. 383
Conclu$iile scrise
D1E up ad%ini:trarea tuturor probelor +ncuviin;ate de in:tan; recla%antul, prin avocatul
:u, va redacta conclu<iile :cri:e privind :u:;inerea preten;iilor :ale, pe care le va tri%ite,
prin :cri:oare reco%andat cu con&ir%are de pri%ire, :au le va +n%9na +n %od direct, :ub
luare de :e%ntur, celorlalte pr;i din proce: -i, c9nd e:te ca<ul, /ini:terului 4ublic.
D2E up pri%irea conclu<iilor :cri:e ale recla%antului &iecare parte, prin avocatul :u, va
redacta propriile conclu<ii :cri:e, pe care le va co%unica, potrivit alin. D1E, recla%antului,
celorlalte pr;i, precu% -i, c9nd e:te ca<ul, /ini:terului 4ublic.
!R1. 384
Alctuirea dosarului
D1E !voca;ii pr;ilor vor alctui pentru &iecare parte c9te un do:ar -i unul pentru in:tan;, +n
care vor depune c9te un e.e%plar al tuturor +n:cri:urilor prin care, potrivit le'ii, :e con:tat
ad%ini:trarea &iecrei probe.
D2E o:arele prev<ute la alin. D1E vor &i nu%erotate, -nuruite -i vor purta :e%ntura
avoca;ilor pr;ilor pe &iecare pa'in.
!R1. 38G
Depunerea dosarului la instan
La e.pirarea ter%enului :tabilit de in:tan; potrivit art. 3(1 avoca;ii pr;ilor vor pre<enta
+%preun in:tan;ei do:arul cau<ei, +ntoc%it potrivit art. 384.
!R1. 38)
/udecarea cau$ei
D1E 4ri%ind do:arul, in:tan;a va &i.a ter%enul de =udecat, dat +n cuno-tin; pr;ilor, care
nu va putea &i %ai lun' de 1G <ile de la data pri%irii do:arului.
D2E La ace:t ter%en, in:tan;a va putea Aotr+, pentru %otive te%einice -i dup a:cultarea
pr;ilor, : :e ad%ini:tre<e noi probe :au : :e ad%ini:tre<e ne%i=locit +n &a;a :a unele
dintre probele ad%ini:trate de avoca;i.
D3E 6n ace:t :cop, in:tan;a va :tabili ter%ene :curte, +n continuare, date +n cuno-tin;
pr;ilor. 4entru pre<entarea +n &a;a in:tan;ei %artorii vor &i cita;i, de a:e%enea, +n ter%en
:curt, cau<ele &iind con:iderate ur'ente. i:po<i;iile art. 1GB -i ale art. 313 alin. D2E :unt
aplicabile.
D4E ac, la ter%enul prev<ut la alin. D1E, in:tan;a :ocote-te c nu e:te nece:ar
ad%ini:trarea de noi probe :au a unora dintre cele ad%ini:trate de avoca;i, va proceda la
=udecarea +n &ond a proce:ului, acord9nd pr;ilor cuv9ntul pentru a pune conclu<ii prin
avocat.
!R1. 38(
Dispo$iii aplicabile
D1E i:po<i;iile :ub:ec;iunii a 3@a ?4robele? a :ec;iunii a 2@a a capitolului 00 :unt aplicabile,
dac +n pre<enta :ub:ec;iune nu :e prevede alt&el.
D2E La cererea avocatului :au a pr;ii intere:ate in:tan;a poate lua %:ura a%en<ii
=udiciare -i obli'rii la plata de de:p'ubiri, +n ca<urile -i condi;iile prev<ute de di:po<i;iile
art. 18( @ 1B0.
!R1. 388
Consilierii (uridici
i:po<i;iile pre<entei :ub:ec;iuni :unt aplicabile +n %od core:pun<tor -i con:ilierilor
=uridici care, potrivit le'ii, repre<int partea.

FEC"0$NE! a 3@a
De$baterea #n fond a procesului

!R1. 38B
Obiectul de$baterilor
91
e<baterile proce:ului poart a:upra +%pre=urrilor de &apt -i te%eiurilor de drept, invocate
de pr;i +n cererile lor :au, dup ca<, ridicate de ctre in:tan; din o&iciu.
!R1. 3B0
C!estiunile prealabile de$baterilor #n fond
6nainte de a :e trece la de<baterea &ondului cau<ei, in:tan;a, din o&iciu :au la :olicitarea
pr;ilor, pune +n di:cu;ia ace:tora cererile, e.cep;iile proce:uale -i aprrile care nu au &o:t
:olu;ionate +n cur:ul cercetrii proce:ului, precu% -i cele care, potrivit le'ii, pot &i invocate +n
orice :tare a proce:ului.
Codul anterior a &o:t interpretat ca prev<9nd o anu%it ordine de :olu;ionare a e.cep;iilor:
=udecata e.cep;iilor:
1. re'ula: %ai +nt9i cele de procedur, apoi cele de &ond care &ac de pri:o:
cercetarea &ondului, +n tot :au parteI art.13(, pe acela-i plan de :olu;ionare cele de
procedur*&ondI
2. e.cep;ia: unirea cu &ondul Dnu :e poate uni cu &ondul e.cep;ia autorit. lucrului
=udecatEI
3. ordinea de :olu;ionare: codul prevede dec9t re'ula din art.13( Dcele de procedur,
apoi de &ondEI apoi criteriul doctrinei: e.cep;ia :tr%utrii pricinii Ddup ad%iterea cererii de
:tr%utareE, cele le'ate de +nve:tirea in:tan;ei, neco%peten;a, puterea lucrului =udecat,
pre:crip;iaI ordine de invocare: e.cep;ia recu<rii, inco%patibilit;ii, e.cep;ia nele'alei
co%puneri, a neco%peten;ei, e.cep;ia neti%brrii D%ai +nt9i neco%peten;a*nele'ala
co%punere, deoarece actele unui =udector neco%petent :unt nule, art.10G alin.1 *opinie
contrar, doctrina G.5oroi, %ai +nt9i neti%brarea, &iind o :arcin le'al ad%ini:trativ a
in:tan elor, nu obiect al activit ii de =udecat E, e.cep;ia lip:ei dove<ii calit;ii de
repre<entant, e.cep;ia peri%rii, e.cep;ia lip:ei procedurii prealabile Dde &ondE, e.cep;ia
inad%i:ibilit;ii ac; +n con:tatare c9nd e po:ibil una +n reali<are De de &ondI apoi lip:a
capacit de &olo:in;, calit ii proce:uale, aut oritatea lucru lui =udecat@liti:penden;a :e poate
:olu;iona +nainte pentru a reuni cau<ele +ntre care e.i:t autorit lucru =udecat, pre:crip;ia
@e.cep ie de ordine public@ , apoi lip:a intere:ului -i apoi pre%aturitateaE, e.cep;ia
liti:penden;ei, e.cep;ia cone.it;ii Dde procedurE a dep-irii atribu;iilor puterii =udectore-ti
Dde &ondE, e.cep;ia lip:ei calit proce: active, e.cep;ia i%unit;ii de =uri:dictie a p9r9tului Dde
&ondEI
4. altele: e.cep;ia nulit;ii cererii principale, e.cep;ia nulit;ii +ncAeierii de -edin;
Dc9nd e anterioar raportului de e.perti<E, e.cep;ia nulit;ii raportului de e.perti<I e.cep;ia
nele'alei co%puneri, e.ceptia lip:ei de citare, e.ceptia inad%i:ibilit;ii recur:uluiI


!R1. 3B1
Completarea sau refacerea unor probe
0n:tan;a poate proceda la co%pletarea ori re&acerea unor probe, +n ca<ul +n care, din
de<bateri, re<ult nece:itatea ace:tei %:uri.
!R1. 3B2
Desc!iderea de$baterilor #n fond
ac pr;ile declar c nu %ai au cereri de &or%ulat -i nu %ai :unt alte incidente de
:olu;ionat, pre-edintele de:cAide de<baterile a:upra &ondului cau<ei, d9nd cuv9ntul pr;ilor,
+n ordinea -i condi;iile prev<ute la art. 21), pentru ca &iecare : +-i :u:;in cererile -i
aprrile &or%ulate +n proce:.
!R1. 3B3
Continuarea de$baterilor #n fond
e<baterile +ncepute vor &i continuate la acela-i ter%en p9n la +ncAiderea lor, cu e.cep;ia
ca<ului +n care, pentru %otive te%einice, :unt l:ate +n continuare pentru o alt <i, cAiar +n
a&ara orelor &i.ate pentru =udecarea pricinilor.
!R1. 3B4
nc!iderea de$baterilor #n fond
D1E C9nd con:ider c au &o:t l%urite toate +%pre=urrile de &apt -i te%eiurile de drept ale
cau<ei, pre-edintele +ncAide de<baterile.
92
D2E ac va con:idera nece:ar, in:tan;a poate cere pr;ilor, la +ncAiderea de<baterilor, :
depun co%pletri la notele +ntoc%ite potrivit art. 244. 4r;ile pot depune ace:te co%pletri
-i +n ca<ul +n care ace:tea nu au &o:t cerute de in:tan;.
D3E up +ncAiderea de<baterilor, pr;ile nu %ai pot depune niciun +n:cri: la do:arul
cau<ei, :ub :anc;iunea de a nu &i luat +n :ea%.

FEC"0$NE! a 4@a
Deliberarea i pronunarea !otr*rii

!R1. 3BG
Deliberarea
D1E up +ncAiderea de<baterilor, co%pletul de =udecat deliberea< +n :ecret a:upra
Aotr9rii ce ur%ea< : pronun;e.
D2E La deliberare iau parte nu%ai %e%brii co%pletului +n &a;a crora au avut loc
de<baterile. 7iecare dintre %e%brii co%pletului de =udecat are +ndatorirea : +-i e.pri%e
opinia, +ncep9nd cu cel %ai nou +n &unc;ie. 4re-edintele +-i e.pri% opinia cel din ur%.
D3E >udectorul care a luat parte la =udecat e:te ;inut : :e pronun;e cAiar dac nu %ai
e:te =udector al in:tan;ei re:pective, cu e.cep;ia ca<ului +n care, +n condi;iile le'ii, i@a +ncetat
calitatea de =udector :au e:te :u:pendat din &unc;ie. 6n acea:t :itua;ie, proce:ul :e repune
pe rol, cu citarea pr;ilor, pentru ca ele : pun din nou conclu<ii +n &a;a co%pletului de
=udecat le'al con:tituit.
!R1. 3B)
Am*narea pronunrii
D1E 6n ca<uri =u:ti&icate, dac in:tan;a nu ia Aotr9rea de +ndat, pronun;area ace:teia
poate &i a%9nat pentru un ter%en care nu poate dep-i 1G <ile.
D2E 6n ca<ul a%9nrii prev<ute la alin. D1E, pre-edintele, odat cu anun;area ter%enului la
care a &o:t a%9nat pronun;area, poate :tabili c pronun;area Aotr9rii :e va &ace prin
punerea :olu;iei la di:po<i;ia pr;ilor prin %i=locirea 're&ei in:tan;ei.
D3E ac pronun;area a &o:t a%9nat, Aotr9rea nu poate &i pronun;at %ai +nainte de data
&i.at +n ace:t :cop.
!R1. 3B(
.oluionarea cau$ei
D1E 0n:tan;a e:te obli'at : :e pronun;e a:upra tuturor cererilor dedu:e =udec;ii. Ea nu
poate acorda %ai %ult :au altceva dec9t :@a cerut, dac le'ea nu prevede alt&el.
D2E ac cererea are ca obiect preten;ii privitoare la obli'a;ia de +ntre;inere, aloca;ia pentru
copii, cAirie, arend, plata :alariului, rate din pre;ul v9n<rii :au alte :u%e datorate periodic,
in:tan;a +l va obli'a pe p9r9t, la cererea recla%antului, dup acAitarea ta.elor de ti%bru,
potrivit le'ii, -i la plata :u%elor devenite e.i'ibile dup introducerea cererii.
D3E 6n ca<urile +n care in:tan;a poate da ter%en pentru e.ecutarea Aotr9rii, ea va &ace
acea:ta prin cAiar Aotr9rea care de<lea' pricina, art9nd -i %otivele pentru care a acordat
ter%enul. ebitorul nu va putea cere ter%en de plat, dac debitorului i :@a acordat un
ter%en re<onabil de plat de ctre creditor ori a avut po:ibilitatea : e.ecute +ntr@un ter%en
re<onabil, calculat de la data co%unicrii cererii de cAe%are +n =udecat, +n con&or%itate cu
prevederile art. 1.G22 din Codul civil -i nici dac la data pronun;rii :ub<i:t vreunul dintre
%otivele prev<ute la art. )(4 alin. D1E.
!R1. 3B8
%uarea !otr*rii
D1E Hotr9rea trebuie : &ie re<ultatul acordului %e%brilor co%pletului de =udecat -i :e d
+n nu%ele le'ii.
D2E C9nd unani%itatea nu poate &i reali<at, Aotr9rea :e ia cu %a=oritatea %e%brilor
co%pletului de =udecat. ac din deliberare re<ult %ai %ult de dou opinii, =udectorii ale
cror preri :e apropie %ai %ult :unt datori : :e unea:c +ntr@o :in'ur opinie.
D3E 6n ca<ul +n care %a=oritatea nu poate &i reali<at, proce:ul :e =udec +n co%plet de
diver'en;, con:tituit prin includerea +n co%pletul ini;ial -i a pre-edintelui in:tan;ei :au a
vicepre-edintelui, a pre-edintelui de :ec;ie ori a unui =udector de:e%nat de pre-edinte.
93
!R1. 3BB
/udecata #n complet de divergen
D1E 6n :itua;ia prev<ut la art. 3B8 alin. D3E, diver'en;a :e =udec +n aceea-i <i :au, dac
nu e:te po:ibil, +ntr@un ter%en care nu poate dep-i 20 de <ile de la ivirea diver'en;ei, cu
citarea pr;ilor. 6n pricinile con:iderate ur'ente ace:t ter%en nu poate &i %ai %are de ( <ile.
D2E e<baterile vor &i reluate a:upra cAe:tiunilor r%a:e +n diver'en; -i care :e anun;
pr;ilor +n -edin;, in:tan;a &iind +ndrept;it, atunci c9nd aprecia< c e:te nece:ar, :
ad%ini:tre<e noi dove<i -i : ordone orice alte %:uri +n'duite de le'e.
D3E 4r;ile vor pune din nou conclu<ii a:upra cAe:tiunilor a&late +n diver'en;.
D4E i:po<i;iile art. 3B8 alin. D2E :e aplic +n %od core:pun<tor, =udectorii av9nd dreptul
de a reveni a:upra prerii lor care a provocat diver'en;a.
DGE C9nd diver'en;a nu prive-te :olu;ia ce trebuie dat +ntre'ii cau<e, dup =udecarea
cAe:tiunilor r%a:e +n diver'en;, co%pletul care a =udecat +nainte de ivirea ei va putea
continua =udecarea cau<ei.
!R1. 400
)epunerea pe rol
ac, +n ti%pul deliberrii, in:tan;a ':e-te c :unt nece:are probe :au l%uriri noi va
di:pune repunerea pe rol a cau<ei, cu citarea pr;ilor.
!R1. 401
ntocmirea minutei
D1E up ce a &o:t luat Aotr9rea, :e va +ntoc%i de +ndat o %inut care va cuprinde
:olu;ia -i +n care :e va arta, c9nd e:te ca<ul, opinia :eparat a =udectorilor a&la;i +n
%inoritate.
D2E /inuta, :ub :anc;iunea nulit;ii Aotr9rii, :e va :e%na pe &iecare pa'in de ctre
=udectori -i, dup ca<, de %a'i:tratul@a:i:tent, dup care :e va con:e%na +ntr@un re'i:tru
:pecial, ;inut la 're&a in:tan;ei. !ce:t re'i:tru poate &i ;inut -i +n &or%at electronic.
!R1. 402
Pronunarea !otr*rii
Fub re<erva di:po<i;iilor art. 3B) alin. D2E, Aotr9rea :e va pronun;a +n -edin; public, la
locul unde :@au de:&-urat de<baterile, de ctre pre-edinte :au de ctre un =udector,
%e%bru al co%pletului de =udecat, care va citi %inuta, indic9nd -i calea de atac ce poate &i
&olo:it +%potriva Aotr9rii.
!R1. 403
Data !otr*rii
ata Aotr9rii e:te aceea la care %inuta e:te pronun;at potrivit le'ii.
!R1. 404
)enunarea la calea de atac #n faa primei instane
D1E 4artea pre<ent la pronun;area Aotr9rii poate renun;a, +n condi;iile le'ii, la calea de
atac, &c9ndu@:e %en;iune de:pre acea:ta +ntr@un proce:@verbal :e%nat de pre-edinte -i de
're&ier.
D2E Renun;area :e poate &ace -i ulterior pronun;rii, cAiar -i dup declararea cii de atac,
prin pre<entarea pr;ii +naintea pre-edintelui in:tan;ei :au a per:oanei de:e%nate de ace:ta
ori, dup ca<, prin +n:cri: autentic care :e va depune la 're&a in:tan;ei, at9t ti%p c9t do:arul
nu a &o:t +naintat la in:tan;a co%petent, di:po<i;iile alin. D1E aplic9ndu@:e +n %od
core:pun<tor.
!R1. 40G
'ulitatea !otr*rii
Nulitatea unei Aotr9ri nu poate &i cerut dec9t prin cile de atac prev<ute de le'e, +n
a&ar de ca<ul c9nd le'ea prevede +n %od e.pre: alt&el.

C!401OL$L 000
Unele incidente procedurale

FEC"0$NE! 1
)enunarea la (udecat
94

!R1. 40)
Condiii
D1E Recla%antul poate : renun;e oric9nd la =udecat, +n tot :au +n parte, &ie verbal +n
-edin; de =udecat, &ie prin cerere :cri:.
D2E Cererea :e &ace per:onal :au prin %andatar cu procur :pecial.
D3E ac renun;area :@a &cut dup co%unicarea cererii de cAe%are +n =udecat, in:tan;a,
la cererea p9r9tului, +l va obli'a pe recla%ant la cAeltuielile de =udecat pe care p9r9tul le@a
&cut.
D4E ac recla%antul renun; la =udecat la pri%ul ter%en la care pr;ile :unt le'al citate
:au ulterior ace:tui %o%ent, renun;area nu :e poate &ace dec9t cu acordul e.pre: :au tacit
al celeilalte pr;i. ac p9r9tul nu e:te pre<ent la ter%enul la care recla%antul declar c
renun; la =udecat, in:tan;a va acorda p9r9tului un ter%en p9n la care : +-i e.pri%e
po<i;ia &a; de cererea de renun;are. Lip:a unui r:pun: p9n la ter%enul acordat :e
con:ider acord tacit la renun;are.
DGE C9nd renun;area la =udecat :e &ace +n apel :au +n cile e.traordinare de atac, in:tan;a
va lua act de renun;are -i va di:pune -i anularea, +n tot :au +n parte, a Aotr9rii :au, dup
ca<, a Aotr9rilor pronun;ate +n cau<.
D)E Renun;area la =udecat :e con:tat prin Aotr9re :upu: recur:ului, care va &i =udecat
de in:tan;a ierarAic :uperioar celei care a luat act de renun;are. C9nd renun;area are loc +n
&a;a unei :ec;ii a 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, Aotr9rea e:te de&initiv.
!R1. 40(
Efectele renunrii
D1E Renun;area la =udecat a unuia dintre recla%an;i nu e:te opo<abil celorlal;i
recla%an;i.
D2E Renun;area produce e&ecte nu%ai &a; de pr;ile +n privin;a crora a &o:t &cut -i nu
a&ectea< cererile incidentale care au caracter de :ine :tttor.

FEC"0$NE! a 2@a
)enunarea la dreptul pretins

!R1. 408
)enunarea #n prima instan
D1E Recla%antul poate, +n tot cur:ul proce:ului, : renun;e la +n:u-i dreptul pretin:, dac
poate di:pune de ace:ta, &r a &i nece:ar acordul p9r9tului.
D2E 6n ca< de renun;are la dreptul pretin:, in:tan;a pronun; o Aotr9re prin care va
re:pin'e cererea +n &ond, di:pun9nd -i a:upra cAeltuielilor de =udecat.
D3E Renun;area :e poate &ace at9t verbal +n -edin;, con:e%n9ndu@:e +n +ncAeiere, c9t -i
prin +n:cri: autentic.
!R1. 40B
)enunarea #n cile de atac
D1E C9nd renun;area e:te &cut +n in:tan;a de apel, Aotr9rea pri%ei in:tan;e va &i anulat
+n tot :au +n parte, +n %:ura renun;rii, di:po<i;iile art. 408 aplic9ndu@:e +n %od
core:pun<tor.
D2E C9nd renun;area e:te &cut +n cile e.traordinare de atac, vor &i anulate Aotr9rile
pronun;ate +n cau<, di:po<i;iile art. 408 aplic9ndu@:e +n %od core:pun<tor.
!R1. 410
Ci de atac
Hotr9rea e:te :upu: recur:ului, care :e =udec de in:tan;a ierarAic :uperioar celei care
a luat act de renun;area la dreptul pretin:. C9nd renun;area are loc +n &a;a unei :ec;ii a 6naltei
Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, recur:ul :e =udec de Co%pletul de G =udectori.

FEC"0$NE! a 3@a
.uspendarea procesului

95
!R1. 411
.uspendarea voluntar
D1E >udectorul va :u:penda =udecata:
1. c9nd a%9ndou pr;ile o cerI
2. c9nd niciuna dintre pr;i, le'al citate, nu :e +n&;i-ea< la :tri'area cau<ei. Cu toate
ace:tea, cau<a :e =udec dac recla%antul :au p9r9tul a cerut +n :cri: =udecarea +n lip:.
D2E Cererea de =udecat +n lip: produce e&ecte nu%ai la in:tan;a +n &a;a creia a &o:t
&or%ulat.
!R1. 412
.uspendarea de drept
D1E >udecarea cau<elor :e :u:pend de drept:
1. prin dece:ul uneia dintre pr;i, p9n la introducerea +n cau< a %o-tenitorilor, +n a&ar
de ca<ul c9nd partea intere:at cere ter%en pentru introducerea +n =udecat a ace:toraI
2. prin interdic;ia =udectorea:c :au punerea :ub curatel a unei pr;i, p9n la nu%irea
tutorelui :au curatoruluiI
3. prin dece:ul repre<entantului :au al %andatarului uneia dintre pr;i, :urvenit cu %ai
pu;in de 1G <ile +nainte de <iua +n&;i-rii, p9n la nu%irea unui nou repre<entant :au
%andatarI
4. prin +ncetarea &unc;iei tutorelui :au curatorului, p9n la nu%irea unui nou tutore :au
curatorI
G. c9nd per:oana =uridic e:te di<olvat, p9n la de:e%narea licAidatoruluiI
). prin de:cAiderea procedurii in:olven;ei, +n te%eiul unei Aotr9ri =udectore-ti de&initive,
dac debitorul trebuie repre<entat, p9n la nu%irea ad%ini:tratorului ori licAidatorului
=udiciarI
(. +n ca<ul +n care in:tan;a &or%ulea< o cerere de pronun;are a unei Aotr9ri preli%inare
adre:at Cur;ii de >u:ti;ie a $niunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care :e
+nte%eia< $niunea EuropeanI
8. +n alte ca<uri prev<ute de le'e.
D2E Cu toate ace:tea, &aptele prev<ute la alin. D1E nu +%piedic pronun;area Aotr9rii,
dac ele au :urvenit dup +ncAiderea de<baterilor.
!R1. 413
.uspendarea facultativ
D1E 0n:tan;a poate :u:penda =udecata:
1. c9nd de<le'area cau<ei depinde, +n tot :au +n parte, de e.i:ten;a ori ine.i:ten;a unui
drept care &ace obiectul unei alte =udec;iI
2. c9nd :@a +nceput ur%rirea penal pentru o in&rac;iune care ar avea o +nr9urire
Aotr9toare a:upra Aotr9rii ce ur%ea< : :e dea, dac le'ea nu prevede alt&elI
3. +n alte ca<uri prev<ute de le'e.
D2E Fu:pendarea va dura p9n c9nd Aotr9rea pronun;at +n cau<a care a provocat
:u:pendarea a devenit de&initiv.
D3E Cu toate ace:tea, in:tan;a poate reveni %otivat a:upra :u:pendrii, dac :e con:tat
c partea care a cerut@o nu are un co%porta%ent dili'ent +n cadrul proce:ului care a
deter%inat :u:pendarea, ter'iver:9nd :olu;ionarea ace:tuia, ori dac ur%rirea penal care
a deter%inat :u:pendarea durea< %ai %ult de un an de la data la care a intervenit
:u:pendarea, &r a :e di:pune o :olu;ie +n acea cau<.
!R1. 414
Aotr*rea de suspendare
D1E !:upra :u:pendrii =udecrii proce:ului in:tan;a :e va pronun;a prin +ncAeiere, care
poate &i atacat cu recur:, +n %od :eparat, la in:tan;a ierarAic :uperioar. C9nd :u:pendarea
a &o:t di:pu: de 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, Aotr9rea e:te de&initiv.
D2E Recur:ul :e poate declara c9t ti%p durea< :u:pendarea cur:ului =udecrii proce:ului,
at9t +%potriva +ncAeierii prin care :@a di:pu: :u:pendarea, c9t -i +%potriva +ncAeierii prin care
:@a di:pu: re:pin'erea cererii de repunere pe rol a proce:ului.
!R1. 41G
)eluarea (udecrii procesului
96
>udecata cau<ei :u:pendate :e reia:
1. prin cererea de rede:cAidere &cut de una dintre pr;i, c9nd :u:pendarea :@a di:pu:
prin +nvoirea pr;ilor :au din cau<a lip:ei lorI
2. prin cererea de rede:cAidere a proce:ului, &cut cu artarea %o-tenitorilor, tutorelui
:au curatorului, a celui repre<entat de %andatarul de&unct, a noului %andatar ori, dup ca<,
a pr;ii intere:ate, a licAidatorului, a ad%ini:tratorului =udiciar ori a licAidatorului =udiciar, +n
ca<urile prev<ute la art. 412 alin. D1E pct. 1 @ )I
3. +n ca<urile prev<ute la art. 412 alin. D1E pct. (, dup pronun;area Aotr9rii de ctre
Curtea de >u:ti;ie a $niunii EuropeneI
4. prin alte %odalit;i prev<ute de le'e.

FEC"0$NE! a 4@a
Perimarea cererii

!R1. 41)
Cererile supuse perimrii
D1E Orice cerere de cAe%are +n =udecat, conte:ta;ie, apel, recur:, revi<uire -i orice alt
cerere de re&or%are :au de retractare :e peri% de drept, cAiar +%potriva incapabililor, dac
a r%a: +n nelucrare din %otive i%putabile pr;ii, ti%p de ) luni.
D2E 1er%enul de peri%are cur'e de la ulti%ul act de procedur +ndeplinit de pr;i :au de
in:tan;.
D3E Nu con:tituie cau<e de peri%are ca<urile c9nd actul de procedur trebuia e&ectuat din
o&iciu, precu% -i cele c9nd, din %otive care nu :unt i%putabile pr;ii, cererea n@a a=un: la
in:tan;a co%petent :au nu :e poate &i.a ter%en de =udecat.
!R1. 41(
ntreruperea cursului perimrii
4eri%area :e +ntrerupe prin +ndeplinirea unui act de procedur &cut +n vederea =udecrii
proce:ului de ctre partea care =u:ti&ic un intere:.
!R1. 418
.uspendarea cursului perimrii
D1E Cur:ul peri%rii e:te :u:pendat c9t ti%p durea< :u:pendarea =udec;ii, pronun;at de
in:tan; +n ca<urile prev<ute la art. 413, precu% -i +n alte ca<uri :tabilite de le'e, dac
:u:pendarea nu e:te cau<at de lip:a de :truin; a pr;ilor +n =udecat.
D2E 6n ca<urile prev<ute la art. 412, cur:ul peri%rii e:te :u:pendat ti%p de o lun de la
data c9nd :@au petrecut &aptele care au deter%inat :u:pendarea =udec;ii, dac ace:te &apte
:@au petrecut +n cele din ur% 3 luni ale ter%enului de peri%are.
D3E 4eri%area :e :u:pend, de a:e%enea, pe ti%pul c9t partea e:te +%piedicat de a
:trui +n =udecat din cau<a unor %otive te%einic =u:ti&icate, precu% -i +n alte ca<uri e.pre:
prev<ute de le'e.
!R1. 41B
Efectele cererii asupra coparticipanilor
6n ca<ul +n care :unt %ai %ul;i recla%an;i :au p9r9;i +%preun, cererea de peri%are ori
actul de procedur +ntreruptor de peri%are al unuia &olo:e-te -i celorlal;i.
!R1. 420
Procedura perimrii
D1E 4eri%area :e con:tat din o&iciu :au la cererea pr;ii intere:ate. >udectorul va cita de
ur'en; pr;ile -i va di:pune 're&ierului : +ntoc%ea:c un re&erat a:upra actelor de
procedur +n le'tur cu peri%area.
D2E 4eri%area poate &i invocat -i pe cale de e.cep;ie +n ca%era de con:iliu :au +n -edin;
public.
D3E 4eri%area cererii de cAe%are +n =udecat nu poate &i ridicat pentru pri%a oar +n
in:tan;a de apel.
4eri%area are natur =uridic %i.t de :anc iune procedural i de pre<u% ie de de:i:tare,
operea< de drept cAiar i in &a unor or'ane de =uri:dictie din a&ara :&erei in:tan elor, dac
nu e.i:t o nor% :pecial care : di:pun alt&el I :e peri% -i conte:ta;ia +n
97
anulare*ac;iunea +n anulare Aot arbitral :au pl9n'erile contra actelor &r caracter
ne=uri:dic ional, nu :e peri% recur:ul +n intere:ul le'ii, nu operea< peri%area +n ca<ul
cererilor care nu pre:upun o cercetare pe &ond a preten iei Dcereri privind luarea %:urilor
a:i'urtorii, actele e.tra=udiciare, cererea prin care :@a :olicitat con:tatarea peri%rii, :au
pentru Aotr9rile =udectore ti totale, par iale :au pentru Aotr9ri pe cereri di:=un:e, re:tul
cererilor r%9n9nd in nelucrare, doar pentru re:tul cererilor r%a:e in nelucrare va opera
peri%areaEI in %ateria e.ecutrii :ilite operea< peri%areaI
!R1. 421
Aotr*rea de perimare
D1E ac in:tan;a con:tat c peri%area nu a intervenit, pronun; o +ncAeiere care poate &i
atacat odat cu &ondul proce:ului.
D2E Hotr9rea care con:tat peri%area e:te :upu: recur:ului, la in:tan;a ierarAic
:uperioar, +n ter%en de G <ile de la pronun;are. C9nd peri%area :e con:tat de o :ec;ie a
6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, recur:ul :e =udec de Co%pletul de G =udectori.
!R1. 422
Efectele perimrii
D1E 4eri%area lip:e-te de e&ect toate actele de procedur &cute +n acea in:tan;.
D2E C9nd +n: :e &ace o nou cerere de cAe%are +n =udecat, pr;ile pot &olo:i dove<ile
ad%ini:trate +n cur:ul =udecrii cererii peri%ate, +n %:ura +n care noua in:tan; :ocote-te c
nu e:te nece:ar re&acerea lor.
!R1. 423
Perimarea instanei
Orice cerere adre:at unei in:tan;e -i care a r%a: +n nelucrare ti%p de 10 ani :e peri%
de drept, cAiar +n lip:a unor %otive i%putabile pr;ii. i:po<i;iile art. 420 :e aplic +n %od
core:pun<tor.

C!401OL$L 02
Aotr*rile (udectoreti

FEC"0$NE! 1
Dispo$iii generale

230 Denumirea" #ntocmirea i comunicarea !otr*rii

!R1. 424
Denumirea !otr*rilor
D1E Hotr9rea prin care cau<a e:te :olu;ionat de pri%a in:tan; :au prin care acea:ta :e
de<+nve:te-te &r a :olu;iona cau<a :e nu%e-te :entin;.
D2E Hotr9rea prin care =udectoria :olu;ionea< cile de atac +%potriva Aotr9rilor
autorit;ilor ad%ini:tra;iei publice cu activitate =uri:dic;ional -i ale altor or'ane cu a:t&el de
activitate, +n ca<urile prev<ute de le'e, :e nu%e-te :entin;.
D3E Hotr9rea prin care in:tan;a :e pronun; a:upra apelului, recur:ului -i recur:ului +n
intere:ul le'ii, precu% -i Aotr9rea pronun;at ca ur%are a anulrii +n apel a Aotr9rii pri%ei
in:tan;e -i re;inerii cau<ei :pre =udecare ori ca ur%are a re=udecrii cau<ei +n &ond dup
ca:area cu re;inere +n recur: :e nu%e:c deci<ie.
D4E Hotr9rea prin care in:tan;a :e pronun; a:upra conte:ta;iei +n anulare :au a:upra
revi<uirii :e nu%e-te, dup ca<, :entin; :au deci<ie.
DGE 1oate celelalte Aotr9ri date de in:tan; :e nu%e:c +ncAeieri, dac le'ea nu prevede
alt&el.
!R1. 42G
Coninutul !otr*rii
D1E Hotr9rea va cuprinde:
aE partea introductiv, +n care :e vor &ace %en;iunile prev<ute la art. 233 alin. D1E -i D2E.
C9nd de<baterile au &o:t con:e%nate +ntr@o +ncAeiere de -edin;, partea introductiv a
Aotr9rii va cuprinde nu%ai denu%irea in:tan;ei, nu%rul do:arului, data, nu%ele, prenu%ele
98
-i calitatea %e%brilor co%pletului de =udecat, nu%ele -i prenu%ele 're&ierului, nu%ele -i
prenu%ele procurorului, dac a participat la =udecat, precu% -i %en;iunea c celelalte date
:unt artate +n +ncAeiereI
bE con:iderentele, +n care :e vor arta obiectul cererii -i :u:;inerile pe :curt ale pr;ilor,
e.punerea :itua;iei de &apt re;inut de in:tan; pe ba<a probelor ad%ini:trate, %otivele de
&apt -i de drept pe care :e +nte%eia< :olu;ia, art9ndu@:e at9t %otivele pentru care :@au
ad%i:, c9t -i cele pentru care :@au +nlturat cererile pr;ilorI
cE di:po<itivul, +n care :e vor arta nu%ele, prenu%ele, codul nu%eric per:onal -i
do%iciliul :au re-edin;a pr;ilor ori, dup ca<, denu%irea, :ediul, codul unic de +nre'i:trare
:au codul de identi&icare &i:cal, nu%rul de +n%atriculare +n re'i:trul co%er;ului ori de
+n:criere +n re'i:trul per:oanelor =uridice -i contul bancar, :olu;ia dat tuturor cererilor
dedu:e =udec;ii -i cuantu%ul cAeltuielilor de =udecat acordate.
D2E ac Aotr9rea :@a dat +n &olo:ul %ai %ultor recla%an;i :au +%potriva %ai %ultor
p9r9;i, :e va arta ceea ce :e cuvine &iecrui recla%ant -i la ce e:te obli'at &iecare p9r9t ori,
c9nd e:te ca<ul, dac drepturile -i obli'a;iile pr;ilor :unt :olidare :au indivi<ibile.
D3E 6n partea &inal a di:po<itivului :e vor arta dac Aotr9rea e:te e.ecutorie, e:te
:upu: unei ci de atac ori e:te de&initiv, data pronun;rii ei, %en;iunea c :@a pronun;at +n
-edin; public :au +ntr@o alt %odalitate prev<ut de le'e, precu% -i :e%nturile
%e%brilor co%pletului de =udecat. C9nd Aotr9rea e:te :upu: apelului :au recur:ului :e
va arta -i in:tan;a la care :e depune cererea pentru e.ercitarea cii de atac.
!R1. 42)
)edactarea i semnarea !otr*rii
D1E Hotr9rea :e redactea< de =udectorul care a :olu;ionat proce:ul. C9nd +n
co%punerea co%pletului de =udecat intr -i a:i:ten;i =udiciari, pre-edintele +l va putea
de:e%na pe unul dintre ace-tia : redacte<e Aotr9rea.
D2E 6n ca<ul +n care unul dintre =udectori :au a:i:ten;i =udiciari a r%a: +n %inoritate la
deliberare, el +-i va redacta opinia :eparat, care va cuprinde e.punerea con:iderentelor,
:olu;ia pe care a propu:@o -i :e%ntura ace:tuia. e a:e%enea, =udectorul care e:te de
acord cu :olu;ia, dar pentru con:iderente di&erite, va redacta :eparat opinia concurent.
D3E Hotr9rea va &i :e%nat de %e%brii co%pletului de =udecat -i de ctre 're&ier.
D4E ac vreunul dintre =udectori e:te +%piedicat : :e%ne<e Aotr9rea, ea va &i :e%nat
+n locul :u de pre-edintele co%pletului, iar dac -i ace:ta ori =udectorul unic :e a&l +ntr@o
a:t&el de :itua;ie, Aotr9rea :e va :e%na de ctre pre-edintele in:tan;ei. C9nd +%piedicarea
prive-te pe 're&ier, Aotr9rea :e va :e%na de 're&ierul@-e&. 6n toate ca<urile :e &ace
%en;iune pe Aotr9re de:pre cau<a care a deter%inat +%piedicarea.
DGE Hotr9rea :e va redacta -i :e va :e%na +n cel %ult 30 de <ile de la pronun;are. Opinia
:eparat a =udectorului r%a: +n %inoritate, precu% -i, c9nd e:te ca<ul, opinia concurent
:e redactea< -i :e :e%nea< +n acela-i ter%en.
D)E Hotr9rea :e va +ntoc%i +n dou e.e%plare ori'inale, dintre care unul :e ata-ea< la
do:arul cau<ei, iar cellalt :e va depune :pre con:ervare la do:arul de Aotr9ri al in:tan;ei.
!R1. 42(
Comunicarea !otr*rii
D1E Hotr9rea :e va co%unica din o&iciu pr;ilor, +n copie, cAiar dac e:te de&initiv.
Co%unicarea :e va &ace de +ndat ce Aotr9rea a &o:t redactat -i :e%nat +n condi;iile
le'ii.
D2E Hotr9rile de&initive prin care :@a di:pu: e&ectuarea unei +n:crieri +n cartea &unciar
:au, dup ca<, +n alte re'i:tre publice :e vor co%unica din o&iciu -i in:titu;iei :au autorit;ii
care ;ine acele re'i:tre.
D3E Hotr9rile de&initive prin care :@a di:pu: anularea, +n tot :au +n parte, a unui act notarial
:e co%unic din o&iciu de +ndat notarului public in:tru%entator, direct ori prin inter%ediul
ca%erei notarilor publici +n circu%:crip;ia creia &unc;ionea<.
D4E e a:e%enea, Aotr9rile prin care in:tan;a :e pronun; +n le'tur cu prevederi
cuprin:e +n 1ratatul privind &unc;ionarea $niunii Europene -i +n alte acte =uridice ale $niunii
Europene :e co%unic, din o&iciu, cAiar dac nu :unt de&initive, -i autorit;ii :au in:titu;iei
na;ionale cu atribu;ii de re'le%entare +n %aterie.
99
!R1. 428
Adugirile" sc!imbrile sau corecturile
!du'irile, :cAi%brile :au corecturile +n cuprin:ul Aotr9rii vor trebui :e%nate de
=udectori, :ub :anc;iunea nelurii lor +n :ea%.

240 Efectele !otr*rii (udectoreti

!R1. 42B
De$#nvestirea instanei
up pronun;area Aotr9rii in:tan;a :e de<+nve:te-te -i niciun =udector nu poate reveni
a:upra prerii :ale.
!R1. 430
Autoritatea de lucru (udecat
D1E Hotr9rea =udectorea:c ce :olu;ionea<, +n tot :au +n parte, &ondul proce:ului :au
:tatuea< a:upra unei e.cep;ii proce:uale ori a:upra oricrui alt incident are, de la
pronun;are, autoritate de lucru =udecat cu privire la cAe:tiunea tran-at. E:te o noutate
autoritatea de lucru =udecat autoritatea de lucru =udecat cu privire la o proble%a de drept ce
&ace parte din &ondul proce:ului. 4entru inceput provi<orie, autoritatea de lucru =udecat pe
cAe:tiunea Dproble%a de dreptE re:pectiva :e de&initivea<a dupa e.ercitarea cailor de atac.
E:te intere:ant de ur%arit evolutia conceptului :i %ai ale: daca in:tantele :e vor raporta la
cAe:tiunea tran:ata in acela:i cadru &aptic :au vor e.trapola :i la alta :ituatie de &apt decat
cea in care a aparut initial.
D2E !utoritatea de lucru =udecat prive-te di:po<itivul, precu% -i con:iderentele pe care
ace:ta :e :pri=in, inclu:iv cele prin care :@a re<olvat o cAe:tiune liti'ioa:.
D3E Hotr9rea =udectorea:c prin care :e ia o %:ur provi<orie nu are autoritate de lucru
=udecat a:upra &ondului.
D4E C9nd Aotr9rea e:te :upu: apelului :au recur:ului, autoritatea de lucru =udecat e:te
provi<orie.
DGE Hotr9rea atacat cu conte:ta;ia +n anulare :au revi<uire +-i p:trea< autoritatea de
lucru =udecat p9n ce va &i +nlocuit cu o alt Aotr9re.
. autoritatea de lucru =udecat: acelea-i pr;i , cAiar cu calit i inver:ate Dau
calitate -i :ucce:orii univer:ali*cu titlu univer:al*, inclu:iv cu titlu particular dar
pentru Aot r9ri pronun;ate +n liti'ii +n care a &i'urat autorul lor +nainte de
%o%entul tran:%iterii bunuluiI contra debitorului principal i 'arantului :uI da :i
contra creditorilor cAiro'ra&ari, dar doar c9nd &i'urea< +n nu%ele :i ca e.ercit9nd
drepturile debitorului lorI d ar nu :e poate invoca p entru :ucce:orii cu titlu
particular care au dob9ndit dreptul +n ti%pul liti'iului cu autorul lor , nici c9nd o
parte a &o:t p9r9t, apoi +n alt liti'iu cAe%at +n 'aran ie, nici +%potriva altui
locatar di&erit I +n le'tur cu cau<a, intere:a cau:a debendi, nu cau:a petendi .

!R1. 431
Efectele lucrului (udecat
D1E Ni%eni nu poate &i cAe%at +n =udecat de dou ori +n aceea-i calitate, +n te%eiul
aceleia-i cau<e -i pentru acela-i obiect.
D2E Oricare dintre pr;i poate opune lucrul anterior =udecat +ntr@un alt liti'iu, dac are
le'tur cu :olu;ionarea ace:tuia din ur%.
!R1. 432
E,cepia autoritii de lucru (udecat
E.cep;ia autorit;ii de lucru =udecat poate &i invocat de in:tan; :au de pr;i +n orice :tare
a proce:ului, cAiar +naintea in:tan;ei de recur:. Ca e&ect al ad%iterii e.cep;iei, pr;ii i :e
poate crea +n propria cale de atac o :itua;ie %ai rea dec9t aceea din Aotr9rea atacat.
E&ectele invocrii :ale :unt at9t de puternice +nc9t contracarea< principiul non re&or%atio in
pe=u: in propria cale de atac.
!R1. 433
Puterea e,ecutorie
100
Hotr9rea =udectorea:c are putere e.ecutorie, +n condi;iile prev<ute de le'e.
!R1. 434
1ora probant
Hotr9rea =udectorea:c are &or;a probant a unui +n:cri: autentic.
!R1. 43G
Obligativitatea i opo$abilitatea !otr*rii
D1E Hotr9rea =udectorea:c e:te obli'atorie -i produce e&ecte nu%ai +ntre pr;i -i
:ucce:orii ace:tora.
D2E Hotr9rea e:te opo<abil oricrei ter;e per:oane at9t ti%p c9t acea:ta din ur% nu
&ace, +n condi;iile le'ii, dovada contrar.

FEC"0$NE! a 2@a
Aotr*rile date #n ba$a recunoaterii preteniilor

!R1. 43)
Ca$uri
D1E C9nd p9r9tul a recuno:cut +n tot :au +n parte preten;iile recla%antului, in:tan;a, la
cererea ace:tuia din ur%, va da o Aotr9re +n %:ura recunoa-terii.
D2E ac recunoa-terea e:te par;ial, =udecata va continua cu privire la preten;iile r%a:e
nerecuno:cute, in:tan;a ur%9nd a pronun;a o nou Aotr9re a:upra ace:tora.
!R1. 43(
Calea de atac
D1E Hotr9rea prev<ut la art. 43) poate &i atacat nu%ai cu recur: la in:tan;a ierarAic
:uperioar.
D2E C9nd recunoa-terea preten;iilor a &o:t &cut +naintea in:tan;ei de apel, Aotr9rea
pri%ei in:tan;e va &i anulat +n %:ura recunoa-terii, di:pun9ndu@:e ad%iterea, +n %od
core:pun<tor, a cererii. i:po<i;iile art. 43) alin. D2E r%9n aplicabile.

FEC"0$NE! a 3@a
Aotr*rea prin care se #ncuviinea$ #nvoiala prilor

!R1. 438
Condiiile #n care se poate lua act de tran$acie
D1E 4r;ile :e pot +n&;i-a oric9nd +n cur:ul =udec;ii, cAiar &r : &i &o:t citate, pentru a
cere : :e dea o Aotr9re care : con:&in;ea:c tran<ac;ia lor.
D2E ac pr;ile :e +n&;i-ea< la <iua :tabilit pentru =udecat, cererea pentru darea
Aotr9rii va putea &i pri%it cAiar de un :in'ur =udector.
D3E ac pr;ile :e +n&;i-ea< +ntr@o alt <i, in:tan;a va da Aotr9rea +n ca%era de
con:iliu.
!R1. 43B
1orma tran$aciei
1ran<ac;ia va &i +ncAeiat +n &or% :cri: -i va alctui di:po<itivul Aotr9rii.
!R1. 440
Calea de atac
Hotr9rea care con:&in;e-te tran<ac;ia intervenit +ntre pr;i poate &i atacat, pentru %otive
procedurale, nu%ai cu recur: la in:tan;a ierarAic :uperioar.
!R1. 441
Domeniu de aplicare
i:po<i;iile pre<entei :ec;iuni :e aplic +n %od core:pun<tor -i +n ca<ul +n care +nvoiala
pr;ilor e:te ur%area procedurii de %ediere.

FEC"0$NE! a 4@a
ndreptarea" lmurirea i completarea !otr*rii

!R1. 442
101
ndreptarea !otr*rii
D1E Erorile :au o%i:iunile cu privire la nu%ele, calitatea -i :u:;inerile pr;ilor :au cele de
calcul, precu% -i orice alte erori %ateriale cuprin:e +n Aotr9ri :au +ncAeieri pot &i +ndreptate
din o&iciu ori la cerere.
D2E 0n:tan;a :e pronun; prin +ncAeiere dat +n ca%era de con:iliu. 4r;ile vor &i citate
nu%ai dac in:tan;a :ocote-te c e:te nece:ar ca ele : dea anu%ite l%uriri.
D3E 6n ca<ul Aotr9rilor, +ndreptarea :e va &ace +n a%bele e.e%plare ale Aotr9rii.
!R1. 443
%murirea !otr*rii i #nlturarea dispo$iiilor contradictorii
D1E 6n ca<ul +n care :unt nece:are l%uriri cu privire la +n;ele:ul, +ntinderea :au aplicarea
di:po<itivului Aotr9rii ori dac ace:ta cuprinde di:po<i;ii contradictorii, pr;ile pot cere
in:tan;ei care a pronun;at Aotr9rea : l%urea:c di:po<itivul :au : +nlture di:po<i;iile
potrivnice.
D2E 0n:tan;a va re<olva cererea de ur'en;, prin +ncAeiere dat +n ca%era de con:iliu, cu
citarea pr;ilor.
D3E 6ncAeierea :e va ata-a la Aotr9re, at9t +n do:arul cau<ei, c9t -i +n do:arul de Aotr9ri
al in:tan;ei.
!R1. 444
Completarea !otr*rii
D1E ac prin Aotr9rea dat in:tan;a a o%i: : :e pronun;e a:upra unui capt de cerere
principal :au acce:oriu ori a:upra unei cereri cone.e :au incidentale, :e poate cere
co%pletarea Aotr9rii +n acela-i ter%en +n care :e poate declara, dup ca<, apel :au recur:
+%potriva acelei Aotr9ri, iar +n ca<ul Aotr9rilor date +n cile e.traordinare de atac :au +n
&ond dup ca:area cu re;inere, +n ter%en de 1G <ile de la pronun;are.
D2E Cererea :e :olu;ionea< de ur'en;, cu citarea pr;ilor, prin Aotr9re :eparat.
4revederile art. 443 alin. D3E :e aplic +n %od core:pun<tor.
D3E i:po<i;iile pre<entului articol :e aplic -i +n ca<ul c9nd in:tan;a a o%i: : :e pronun;e
a:upra cererilor %artorilor, e.per;ilor, traductorilor, interpre;ilor :au aprtorilor, cu privire la
drepturile lor.
!R1. 44G
Obligativitatea procedurii
6ndreptarea, l%urirea, +nlturarea di:po<i;iilor contradictorii ori co%pletarea Aotr9rii nu
poate &i cerut pe calea apelului :au recur:ului, ci nu%ai +n condi;iile art. 442 @ 444.
!R1. 44)
Ci de atac
6ncAeierile pronun;ate +n te%eiul art. 442 -i 443, precu% -i Aotr9rea pronun;at potrivit
art. 444 :unt :upu:e acelora-i ci de atac ca -i Aotr9rile +n le'tur cu care :@a :olicitat,
dup ca<, +ndreptarea, l%urirea :au +nlturarea di:po<i;iilor contradictorii ori co%pletarea.
!R1. 44(
.uportarea c!eltuielilor de (udecat
6n ca<ul +n care cererea de +ndreptare, de l%urire :au de co%pletare a Aotr9rii a &o:t
ad%i:, cAeltuielile &cute de parte +n ace:te cereri vor &i :uportate de :tat, din &ondul
con:tituit potrivit le'ii. C9nd cererea a &o:t re:pin:, cAeltuielile vor &i :uportate de parte
potrivit dreptului co%un.

FEC"0$NE! a G@a
E,ecutarea provi$orie

!R1. 448
E,ecutarea provi$orie de drept
D1E Hotr9rile pri%ei in:tan;e :unt e.ecutorii de drept c9nd au ca obiect:
1. :tabilirea %odului de e.ercitare a autorit;ii printe-ti, :tabilirea locuin;ei %inorului,
precu% -i %odul de e.ercitare a dreptului de a avea le'turi per:onale cu %inorulI
2. plata :alariilor :au a altor drepturi i<vor9te din raporturile =uridice de %unc, precu% -i a
:u%elor cuvenite, potrivit le'ii, -o%erilorI
102
3. de:p'ubiri pentru accidente de %uncI
4. rente ori :u%e datorate cu titlu de obli'a;ie de +ntre;inere :au aloca;ie pentru copii,
precu% -i pen:ii acordate +n cadrul a:i'urrilor :ocialeI
G. de:p'ubiri +n ca< de %oarte :au vt%are a inte'rit;ii corporale ori :nt;ii, dac
de:p'ubirile :@au acordat :ub &or% de pre:ta;ii bne-ti periodiceI
). repara;ii 'rabniceI
(. punerea :au ridicarea :i'iliului ori &acerea inventaruluiI
8. cereri privitoare la po:e:ie, nu%ai +n ceea ce prive-te po:e:iaI
B. Aotr9rile pronun;ate +n te%eiul recunoa-terii de ctre p9r9t a preten;iilor recla%antului,
pronun;ate +n condi;iile art. 43)I
10. +n orice alte ca<uri +n care le'ea prevede c Aotr9rea e:te e.ecutorie.
D2E E.ecutarea Aotr9rilor prev<ute la alin. D1E are caracter provi<oriu.
!R1. 44B
E,ecutarea provi$orie (udectoreasc
D1E 0n:tan;a poate +ncuviin;a e.ecutarea provi<orie a Aotr9rilor privitoare la bunuri ori de
c9te ori va con:idera c %:ura e:te nece:ar +n raport cu te%einicia vdit a dreptului ori
cu :tarea de in:olvabilitate a debitorului, precu% -i atunci c9nd ar aprecia c neluarea de
+ndat a ace:tei %:uri e:te vdit pre=udiciabil pentru creditor. 6n ace:te ca<uri, in:tan;a +l
va putea obli'a pe creditor la plata unei cau;iuni, +n condi;iile art. (18 alin. D2E -i D3E.
D2E E.ecutarea provi<orie nu :e poate +ncuviin;a:
1. +n %aterie de :tr%utare de Aotare, de:&iin;are de con:truc;ii, planta;ii :au a oricror
lucrri av9nd o a-e<are &i.I
2. c9nd prin Aotr9re :e di:pune intabularea unui drept :au radierea lui din cartea
&unciar.
D3E Cererea de e.ecutare provi<orie :e va putea &ace +n :cri:, precu% -i verbal +n in:tan;
p9n la +ncAiderea de<baterilor.
D4E ac cererea a &o:t re:pin: de pri%a in:tan;, ea poate &i &cut din nou +n apel.
!R1. 4G0
.uspendarea e,ecutrii provi$orii
D1E Fu:pendarea e.ecutrii provi<orii va putea &i :olicitat &ie prin cererea de apel, &ie
di:tinct +n tot cur:ul =udec;ii +n apel.
D2E Cererea :e va depune la pri%a in:tan; :au, dup ca<, la in:tan;a de apel. 6n acea:t
din ur% :itua;ie, la cerere :e va altura o copie le'ali<at a di:po<itivului Aotr9rii.
D3E Cererea de :u:pendare :e va =udeca de ctre in:tan;a de apel. i:po<i;iile art. (18
alin. D)E :unt aplicabile.
D4E Fu:pendarea va putea &i +ncuviin;at nu%ai cu plata unei cau;iuni al crei cuantu% va &i
:tabilit de in:tan; +n condi;iile art. (18 alin. D2E -i D3E.
DGE 49n la :olu;ionarea cererii de :u:pendare, acea:ta va putea &i +ncuviin;at provi<oriu,
prin ordonan; pre-edin;ial, cAiar +nainte de :o:irea do:arului, cu re:pectarea cerin;ei
prev<ute la alin. D4E.

FEC"0$NE! a )@a
C!eltuielile de (udecat

!R1. 4G1
Cuantumul c!eltuielilor de (udecat
D1E CAeltuielile de =udecat con:tau +n ta.ele =udiciare de ti%bru -i ti%brul =udiciar,
onorariile avoca;ilor, ale e.per;ilor -i ale :peciali-tilor nu%i;i +n condi;iile art. 330 alin. D3E,
:u%ele cuvenite %artorilor pentru depla:are -i pierderile cau<ate de nece:itatea pre<en;ei la
proce:, cAeltuielile de tran:port -i, dac e:te ca<ul, de ca<are, precu% -i orice alte cAeltuieli
nece:are pentru buna de:&-urare a proce:ului.
D2E 0n:tan;a poate, cAiar -i din o&iciu, : reduc %otivat partea din cAeltuielile de =udecat
repre<ent9nd onorariul avoca;ilor, atunci c9nd ace:ta e:te vdit di:propor;ionat +n raport cu
valoarea :au co%ple.itatea cau<ei ori cu activitatea de:&-urat de avocat, ;in9nd :ea%a -i
103
de circu%:tan;ele cau<ei. /:ura luat de in:tan; nu va avea niciun e&ect a:upra
raporturilor dintre avocat -i clientul :u.
D3E i:po<i;iile alin. D2E :e aplic +n %od core:pun<tor la plata e.per;ilor =udiciari -i a
:peciali-tilor nu%i;i +n condi;iile art. 330 alin. D3E.
D4E Nu vor putea &i +n: %ic-orate cAeltuielile de =udecat av9nd ca obiect plata ta.ei
=udiciare de ti%bru -i a ti%brului =udiciar, precu% -i plata :u%elor cuvenite %artorilor potrivit
alin. D1E.
!R1. 4G2
Dovada c!eltuielilor de (udecat
4artea care pretinde cAeltuieli de =udecat trebuie : &ac, +n condi;iile le'ii, dovada
e.i:ten;ei -i +ntinderii lor, cel %ai t9r<iu la data +ncAiderii de<baterilor a:upra &ondului cau<ei.
!R1. 4G3
Acordarea c!eltuielilor de (udecat
D1E 4artea care pierde proce:ul va &i obli'at, la cererea pr;ii care a c9-ti'at, : +i
pltea:c ace:teia cAeltuieli de =udecat. Fe %entine re'ula acAitarii cAeltuielilor de =udecata
de catre perdant. Fi:te%ul ur%are:te :a de:cura=e<e liti'iile :i :e ba<ea<a pe En'li:A rule. 0n
F$! in:a re'ula e:te ca &iecare i:i :uporta cAeltuielile de =udecata D?a%erican rule?
incura=ea<a liti'iileE.
D2E C9nd cererea a &o:t ad%i: nu%ai +n parte, =udectorii vor :tabili %:ura +n care
&iecare dintre pr;i poate &i obli'at la plata cAeltuielilor de =udecat. ac e:te ca<ul,
=udectorii vor putea di:pune co%pen:area cAeltuielilor de =udecat.
!R1. 4G4
E,onerarea p*r*tului de la plat
49r9tul care a recuno:cut, la pri%ul ter%en de =udecat la care pr;ile :unt le'al citate,
preten;iile recla%antului nu va putea &i obli'at la plata cAeltuielilor de =udecat, cu e.cep;ia
ca<ului +n care, prealabil pornirii proce:ului, a &o:t pu: +n +nt9r<iere de ctre recla%ant :au :e
a&la de drept +n +nt9r<iere. i:po<i;iile art. 1.G22 alin. DGE din Codul civil r%9n aplicabile.
!R1. 4GG
.ituaia mai multor reclamani sau p*r*i
ac +n cau< :unt %ai %ul;i recla%an;i :au %ai %ul;i p9r9;i, ei vor putea &i obli'a;i :
pltea:c cAeltuielile de =udecat +n %od e'al, propor;ional :au :olidar, potrivit cu po<i;ia lor
+n proce: ori cu natura raportului =uridic e.i:tent +ntre ei. Re'ula e:te pro rata, iar e.ceptia
:olidaritatea, daca acea:ta a e.i:tat contractual :au le'al cu privire la raportul lor =uridic.

101L$L 00
Cile de atac

C!401OL$L 0
Dispo$iii generale

!R1. 4G)
Enumerare
Calea ordinar de atac e:te apelul, iar cile e.traordinare de atac :unt recur:ul,
conte:ta;ia +n anulare -i revi<uirea.
!R1. 4G(
%egalitatea cii de atac
D1E Hotr9rea =udectorea:c e:te :upu: nu%ai cilor de atac prev<ute de le'e, +n
condi;iile -i ter%enele :tabilite de acea:ta, indi&erent de %en;iunile din di:po<itivul ei.
D2E /en;iunea ine.act din cuprin:ul Aotr9rii cu privire la calea de atac de:cAi: contra
ace:teia nu are niciun e&ect a:upra dreptului de a e.ercita calea de atac prev<ut de
le'e. Nu =udectorul acorda calea de atac, ci le'ea.
D3E ac in:tan;a re:pin'e ca inad%i:ibil calea de atac neprev<ut de le'e, e.ercitat
de partea intere:at +n con:iderarea %en;iunii ine.acte din cuprin:ul Aotr9rii cu privire la
calea de atac, Aotr9rea pronun;at de in:tan;a de control =udiciar va &i co%unicat, din
o&iciu, tuturor pr;ilor care au luat parte la =udecata +n care :@a pronun;at Aotr9rea atacat.
104
e la data co%unicrii +ncepe : cur', dac e:te ca<ul, ter%enul pentru e.ercitarea cii de
atac prev<ute de le'e. i:po<itia vine in a=utorul partilor care au e.ercitat calea de atac
indicata 're:it de =udecatorul cau<ei ca o %odalitate le'ala de reparare a culpei in:tantei
care a indicat, in propria ne'li=enta*i'noranta, o cale de atac ine.i:tenta. e %entionat, ca
di:po<itia nu include :i re:pin'erea caii de atac ca tardive.
!R1. 4G8
.ubiectele cilor de atac
Cile de atac pot &i e.ercitate nu%ai de pr;ile a&late +n proce: care =u:ti&ic un intere:, +n
a&ar de ca<ul +n care, potrivit le'ii, ace:t drept +l au -i alte or'ane :au per:oane.
!R1. 4GB
Ordinea e,ercitrii cilor de atac
D1E Cile e.traordinare de atac nu pot &i e.ercitate at9t ti%p c9t e:te de:cAi: calea de
atac a apelului. !pelul e:te calea de atac ordinara care e:te nece:ar a :e declara contra
unei :entinte a &ondului. Cu toate ace:tea, in alineatul de %ai =o:, le'ea per%ite un ca<
e.ceptional de dero'are.
D2E 6n ca<ul Aotr9rilor :u:ceptibile de apel, dac ace:ta nu a &o:t e.ercitat, recur:ul e:te
inad%i:ibil. Cu toate ace:tea, o Aotr9re :u:ceptibil de apel -i de recur: poate &i atacat,
+nuntrul ter%enului de apel, direct cu recur:, la in:tan;a care ar &i &o:t co%petent : =udece
recur:ul +%potriva Aotr9rii date +n apel, dac pr;ile con:i%t e.pre:, prin +n:cri: autentic :au
prin declara;ie verbal, dat +n &a;a in:tan;ei a crei Aotr9re :e atac -i con:e%nat +ntr@un
proce:@verbal. 6n ace:t ca<, recur:ul poate &i e.ercitat nu%ai pentru +nclcarea :au aplicarea
're-it a nor%elor de drept %aterial. 4artile pot a'rea a:t&el e.pre: o debara:are
conventionala de calea de atac a apelului pentru evita un 'rad de =uri:dictie apreciat ca inutil,
pentru a ca:ti'a ti%p, pentru a a=un'e %ai rapid la o :olutie irevocabila. Ri:cul ace:tei
optiuni e:te ca recur:ul e:te e.clu:iv pentru incalcare*aplicare 're:ita a nor%elor de drept
%aterial.
D3E Cile e.traordinare de atac pot &i e.ercitate -i conco%itent, +n condi;iile le'ii. Recur:ul
:e =udec cu prioritate.
!R1. 4)0
Unicitatea cii de atac
D1E O cale de atac poate &i e.ercitat +%potriva unei Aotr9ri nu%ai o :in'ur dat, dac
le'ea prevede acela-i ter%en de e.ercitare pentru toate %otivele e.i:tente la data declarrii
acelei ci de atac.
D2E ac prin aceea-i Aotr9re au &o:t :olu;ionate -i cereri acce:orii, Aotr9rea e:te
:upu: +n +ntre'ul ei cii de atac prev<ute de le'e pentru cererea principal.
D3E 6n ca<ul +n care prin aceea-i Aotr9re au &o:t :olu;ionate %ai %ulte cereri principale
:au incidentale, dintre care unele :unt :upu:e apelului, iar altele recur:ului, Aotr9rea +n
+ntre'ul ei e:te :upu: apelului. Hotr9rea dat +n apel e:te :upu: recur:ului.
D4E ac Aotr9rea cu privire la o cerere principal :au incidental nu e:te :upu: nici
apelului -i nici recur:ului, :olu;ia cu privire la celelalte cereri e:te :upu: cilor de atac +n
condi;iile le'ii.
DGE 6n ca<urile prev<ute la alin. D2E @ D4E, ter%enul de apel :au, dup ca<, de recur: e:te
cel de drept co%un, cAiar dac prin le'i :peciale :e prevede alt&el.
!R1. 4)1
Partea din !otr*re care poate fi atacat
D1E Calea de atac :e +ndreapt +%potriva :olu;iei cuprin:e +n di:po<itivul Aotr9rii.
D2E Cu toate ace:tea, +n ca<ul +n care calea de atac vi<ea< nu%ai con:iderentele Aotr9rii
prin care :@au dat de<le'ri unor proble%e de drept ce nu au le'tur cu =udecata acelui
proce: :au care :unt 're-ite ori cuprind con:tatri de &apt ce pre=udicia< partea, in:tan;a,
ad%i;9nd calea de atac, va +nltura acele con:iderente -i le va +nlocui cu propriile
con:iderente, %en;in9nd :olu;ia cuprin: +n di:po<itivul Aotr9rii atacate. Re'ula e:te ca :e
ataca di:po<itivul, iar e.ceptia e:te ca :e pot ataca con:iderentele, conditionat alternativ de
de<le'area unei proble%e de drept ce nu are le'atura cu acel proce:, ori de<le'area
proble%ei are le'atura cu proce:ul, dar e 're:ita :au :unt in di:cutie con:tatari de &apt ce ar
pre=udicia partea. Fpre e.e%plu, con:iderentele a&ir%a ca pentru un antecontract, care are
105
le'atura cu contractul obiect al actiunii de re<iliere, a intervenit un pact co%i:oriu de dreptI
:au :e con:tata 're:it &apte ce pot repre<enta delicte :au recunoa:teri pentru una din parti
intr@un alt proce: eventual etc.
!R1. 4)2
nelegerea prilor #n cile de atac
4r;ile pot :olicita in:tan;ei le'al +nve:tite cu :olu;ionarea unei ci de atac : ia act de
+n;ele'erea lor cu privire la :olu;ionarea liti'iului. i:po<i;iile art. 438 @ 441 :e aplic +n %od
core:pun<tor.
!R1. 4)3
Ac!iesarea la !otr*re
D1E !cAie:area la Aotr9re repre<int renun;area unei pr;i la calea de atac pe care o
putea &olo:i ori pe care a e.ercitat@o de=a +%potriva tuturor :au a anu%itor :olu;ii din
re:pectiva Aotr9re.
D2E !cAie:area, atunci c9nd e:te condi;ionat, nu produce e&ecte dec9t dac e:te
acceptat e.pre: de partea adver:. ?Renunt la calea de atac, daca :i inti%atul va %uta
calcanul ca:ei la o di:tanta de . %etri de....? e:te o acAie:are conditionata care incepe :a
arate a tran<actie. Conditia pu:a de apelant*recurent nu poate &i ile'ala, contrara ordinii
publice :i bunelor %oravuri.
D3E i:po<i;iile art. 404 r%9n aplicabile.
!R1. 4)4
1elurile ac!iesrii
D1E !cAie:area poate &i e.pre: :au tacit, total ori par;ial.
D2E !cAie:area e.pre: :e &ace de parte prin act autentic :au prin declara;ie verbal +n
&a;a in:tan;ei ori de %andatarul :u +n te%eiul unei procuri :peciale.
D3E !cAie:area tacit poate &i dedu: nu%ai din acte :au &apte preci:e -i concordante care
e.pri% inten;ia cert a pr;ii de a@-i da ade<iunea la Aotr9re.
D4E !cAie:area poate &i total, dac prive-te Aotr9rea +n +ntre'ul ei :au, dup ca<,
par;ial, dac prive-te nu%ai o parte din Aotr9rea re:pectiv.
!R1. 4)G
6surile de administrare (udiciar
/:urile de ad%ini:trare =udiciar nu pot &ace obiectul niciunei ci de atac.

CAP-+O%U% --B Apelul

Art0 <CCB Apelul principal0 Obiectul
738Hotr9rile pronun;ate +n pri% in:tan; pot &i atacate cu apel, dac le'ea nu prevede +n
%od e.pre: alt&el. 4rin inter%ediul apelului, partea intere:at are dreptul de a :olicita
%odi&icarea unei Aotar9ri pronun;ate de pri%a in:tan;.
748Funt :upu:e apelului -i Aotr9rile date +n ulti% in:tan; dac, potrivit le'ii, in:tan;a nu
putea : =udece dec9t +n pri% in:tan;.
7;8Hotr9rile date +n ulti% in:tan; r%9n neapelabile, cAiar dac +n Aotr9re :@a artat c
au &o:t pronun;ate +n pri% in:tan;. 4rin ur%are, ace:te Aotr9ri vor &i &r drept de apel,
devenind neapelabile.
7<86%potriva +ncAeierilor pre%er'toare nu :e poate &ace apel dec9t odat cu &ondul, a&ar
de ca<ul c9nd le'ea di:pune alt&el. 4er a contrario, dac o Aotr9re pronun;at de o in:tanta
de =udecat co%petent nu poate &i atacat cu apel, :e deprinde conclu<ia c +ncAeierile
pre%er'toare pot &i atacate :eparat cu apel,con&or% le'ii.
Art0 <C>B .ituaiile #n care partea nu poate face apel principal
7384artea care a renun;at e.pre: la apel cu privire la o Aotr9re nu %ai are dreptul de a &ace
apel principal. 4artea care a acAie:at la o Aotr9re pronun;at de o in:tan de =udecat
co%petent nu %ai are dreptul de a ataca Aotr9rea re:pectiv cu apel.
7484artea care a e.ecutat par;ial Aotr9rea de pri% in:tan;, de-i acea:ta nu era
:u:ceptibil de e.ecutare provi<orie, nu %ai are dreptul de a &ace apel principal cu privire la
di:po<i;iile e.ecutate. ac o parte a e.ecutat par;ial Aotr9rea pronun at de pri%
106
in:tan;, :e deprinde conclu<ia ca a acAie:at la acele di:po<i;ii din Aotr9re pe care a +n;ele:
: le e.ecute, pier<9nd dreptul de a %ai ataca re:pectivele di:po<i;ii cu apel.
Art0 <C?B +ermenul de apel
7381er%enul de apel e:te de 30 de <ile de la co%unicarea Aotr9rii, dac le'ea nu di:pune
alt&el. !pelul depu: pe:te ter%enul de drept co%un, re:pectiv de 30 de <ile, va &i re:pin: ca
tardiv introdu:.
7481er%enul de apel prev<ut la alin. D1E cur'e de la co%unicarea Aotr9rii, cAiar atunci c9nd
acea:ta a &o:t &cut odat cu +ncAeierea de +ncuviin;are a e.ecutrii :ilite. CAiar dac o
Aotr9re a &o:t co%unicat odata cu +ncAeierea de +ncuviin;are a e.ecutrii, ter%enul de apel
e:te ace:la-i -i +ncepe : cur' de la %o%entul co%unicrii +ncAeierii.
7;8ac o parte &ace apel +nainte de co%unicarea Aotr9rii, acea:ta :e :ocote-te co%unicat
la data depunerii cererii de apel. ac partea a &cut apel +nainte de a@i &i co%unicat
Aotr9rea, ter%enul pentru e.ercitarea apelului cur'e de la %o%entul depunerii cererii de
apel.
7<84entru procuror, ter%enul de apel cur'e de la pronun;area Aotr9rii, +n a&ar de ca<urile +n
care procurorul a participat la =udecarea cau<ei, c9nd ter%enul de apel cur'e de la
co%unicarea Aotr9rii.
7=81er%enul de apel :u:pend e.ecutarea Aotr9rii de pri% in:tan;, cu e.cep;ia ca<urilor
anu%e prev<ute de le'e. 6n acelea-i condi;ii, e.ecutarea :e :u:pend dac apelul a &o:t
e.ercitat +n ter%en. 1er%enul de apel e:te :u:pen:iv de e.ecutare, iar, pe cale de
con:ecin;, apelul e.ercitat +n ter%en de partea intere:at :u:pend, de a:e%enea,
e.ecutarea.
Art0 <C@B ntreruperea termenului de apel
7381er%enul de apel :e +ntrerupe prin %oartea pr;ii care are intere: : &ac apel. 6n ace:t
ca< :e &ace din nou o :in'ur co%unicare a Aotr9rii, la cel din ur% do%iciliu al pr;ii, pe
nu%ele %o-tenirii, &r : :e arate nu%ele -i calitatea &iecrui %o-tenitor. /oartea pr;ii
care are intere: : &ac apel trebuie : :urvin +nainte de +%plinirea ter%enului de apel.
Ca<ul de +ntrerupere al ter%enului de apel nu i-i ':e-te aplicabilitatea dac %oartea pr;ii
:urvine dup +%plinirea ace:tuia.
7481er%enul de apel va +ncepe : cur' din nou de la data co%unicrii prev<ute la alin. D1E.
4entru %o-tenitorii incapabili, cei cu capacitate re:tr9n: :au di:pru;i ori +n ca< de
%o-tenire vacant, ter%enul va cur'e din <iua +n care :e va nu%i tutorele, curatorul :au
ad%ini:tratorul provi<oriu, dup ca<.
7;8!pelul nu con:tituie prin el +n:u-i un act de acceptare a %o-tenirii. Fe i%pune ca
per:oanele care declar apel : &ac dovada calit;ii de %o-tenitori, prin %i=loacele
prev<ute de le'e.
7<81er%enul de apel :e +ntrerupe -i prin %oartea %andatarului cruia i :@a &cut
co%unicarea. 6n ace:t ca< :e va &ace o nou co%unicare pr;ii, la do%iciliul ei, iar ter%enul
de apel va +ncepe : cur' din nou de la acea:t dat. 6n :itua;ia +n care decedea<
%andatarul, reco%unicarea Aotr9rii :e va &ace %andantului.
Art0 <>DB Cererea de apel
738Cererea de apel va cuprinde:
a8nu%ele -i prenu%ele, codul nu%eric per:onal, do%iciliul :au re-edin;a pr;ilor ori, pentru
per:oanele =uridice, denu%irea -i :ediul lor, precu% -i, dup ca<, codul unic de +nre'i:trare
:au codul de identi&icare &i:cal, nu%rul de +n%atriculare +n re'i:trul co%er;ului ori de
+n:criere +n re'i:trul per:oanelor =uridice -i contul bancar. ac apelantul locuie-te +n
:trintate, va arta -i do%iciliul ale: +n Ro%9nia, unde ur%ea< : i :e &ac toate
co%unicrile privind proce:ulI
b8indicarea Aotr9rii atacateI Cererea de apel trebuie : con;in nu%rul Aotr9rii pronu;ate,
data la care a &o:t pronun;at, precu% -i in:tan;a care a pronun;at@o. 0n ca<ul +n care nu :e
re:pect acea:t di:po<i;ie, :anctiunea preva<ut de art. 4(0 alin. 3 e:te nulitatea apelului.
c8%otivele de &apt -i de drept pe care :e +nte%eia< apelulI 6n :itua;ia +n care nu :unt
aplicabile prevederile art. 4(0 alin. G, :anc;iunea e:te decderea, con&or% art. 4(0 alin. 3.
d8probele invocate +n :u:;inerea apeluluiI Fanc;iunea e:te decderea, con&or% art. 4(0 alin.
3.
107
e8:e%ntura. ac lip:a :e%naturii nu e:te +%plinit +n condi;iile art. 1B) alin. D2E,
:anc;iunea e:te nulitatea apelului, con&or% art. 4(0 alin. 3.
748La cererea de apel :e va ata-a dovada acAitrii ta.elor de ti%bru. Lip:a dove<ii acAitrii
ta.ei de ti%bru poate &i co%plinit p9n la pri%ul ter%en de =udecat la care partea a &o:t
le'al citat +n apel, +n ca< contrar, :anc;iunea e:te nulitatea.
7;8Cerin;ele de la alin. D1E lit. bE -i eE -i cea de la alin. D2E :unt prev<ute :ub :anc;iunea
nulit;ii, iar cele de la alin. D1E lit. cE -i dE, :ub :anc;iunea decderii. Lip:a :e%nturii poate &i
+%plinit +n condi;iile art. 1B) alin. D2E, iar lip:a dove<ii acAitrii ta.ei de ti%bru poate &i
co%plinit p9n la pri%ul ter%en de =udecat la care partea a &o:t le'al citat +n apel.
7<8C9nd dove<ile propu:e :unt %artori :au +n:cri:uri neartate la pri%a in:tan;, :e vor
aplica +n %od core:pun<tor di:po<i;iile art. 1B4 lit. eE.
7=86n ca<ul +n care ter%enul pentru e.ercitarea apelului cur'e de la un alt %o%ent dec9t
co%unicarea Aotr9rii, %otivarea apelului :e va &ace +ntr@un ter%en de aceea-i durat, care
cur'e, +n:, de la data co%unicrii Aotr9rii. e la data co%unicrii Aotr9rii, partea
intere:ata are obli'a;ia de a@-i %otiva apelul.
Art0 <>3B Depunerea cererii de apel
738!pelul -i, c9nd e:te ca<ul, %otivele de apel :e depun la in:tan;a a crei Aotr9re :e atac,
:ub :anc;iunea nulit;ii. ac %otivele de apel :e depun :eparat de cerere, ace:tea pot &i
depu:e direct la in:tan;a de apel co%petent.
748i:po<i;iile art. 1BG :unt aplicabile +n %od core:pun<tor.
7;86n ca<ul +n care cererea de apel nu +ndepline-te condi;iile prev<ute de le'e, pre-edintele
in:tan;ei :au per:oana de:e%nat de ace:ta care pri%e-te cererea de apel va :tabili
lip:urile -i +i va cere apelantului : co%plete<e :au : %odi&ice cererea de +ndat, dac e:te
pre<ent -i e:te po:ibil, ori +n :cri:, dac apelul a &o:t tri%i: prin po-t, &a., po-t electronic
:au curier. Co%pletarea :au %odi&icarea cererii :e va &ace +nuntrul ter%enului de apel.
ac pre-edintele :au per:oana de:e%nat de ace:ta aprecia< c intervalul r%a: p9n la
e.pirarea ter%enului de apel nu e:te :u&icient, va acorda un ter%en :curt, de cel %ult G <ile
de la e.pirarea ter%enului de apel, +n care : :e depun co%pletarea :au %odi&icarea
cererii.
7<8i:po<i;iile alin. D3E :e aplic +n %od core:pun<tor -i +n ca<ul +n care %otivele de apel :e
depun :eparat de cerere.
7=8up pri%irea cererii de apel, re:pectiv a %otivelor de apel, pre-edintele in:tan;ei care a
pronun;at Aotr9rea atacat va di:pune co%unicarea lor inti%atului, +%preun cu copiile
certi&icate de pe +n:cri:urile alturate -i care nu au &o:t +n&;i-ate la pri%a in:tan;, pun9ndu@
i@:e +n vedere obli'a;ia de a depune la do:ar +nt9%pinare +n ter%en de cel %ult 1G <ile de la
data co%unicrii.
7C80n:tan;a la care :@a depu: +nt9%pinarea o co%unic de +ndat apelantului, pun9ndu@i@:e
+n vedere obli'a;ia de a depune la do:ar r:pun:ul la +nt9%pinare +n ter%en de cel %ult 10
<ile de la data co%unicrii. 0nti%atul va lua cuno-tin; de r:pun:ul la +nt9%pinare din
do:arul cau<ei.
7>84re-edintele :au per:oana de:e%nat de ace:ta, dup +%plinirea ter%enului de apel
pentru toate pr;ile, precu% -i a ter%enelor prev<ute la alin. DGE -i D)E, va +nainta in:tan;ei
de apel do:arul, +%preun cu apelurile &cute, +nt9%pinarea, r:pun:ul la +nt9%pinare -i
dove<ile de co%unicare a ace:tor acte, potrivit alin. DGE -i D)E.
7?8ac :@au &or%ulat at9t apel, c9t -i cereri potrivit art. 442@444, do:arul nu va &i tri%i:
in:tan;ei de apel dec9t dup +%plinirea ter%enului de apel privind Aotr9rile date a:upra
ace:tor din ur% cereri. i:po<i;iile alin. DGE@D(E :e aplic +n %od core:pun<tor.
4rin pre<entul articol e:te re'le%entat procedura care trebuie re:pectat cu oca<ia
depunerii cererii de apel de ctre partea intere:at.

Art0 <>4B Apelul incident
7380nti%atul e:te +n drept, dup +%plinirea ter%enului de apel, : &or%ule<e apel +n :cri:, +n
cadrul proce:ului +n care :e =udec apelul &cut de partea potrivnic, printr@o cerere proprie
care : tind la :cAi%barea Aotr9rii pri%ei in:tan;e. 4artea potrivnic poate adera la apelul
pricipal +n ca<ul +n care are un inter: +n a :cAi%ba Aotr9rea atacat. 6n :itua;ia +n care
108
a%bele pr;i declar apel p9n la +%plinirea ter%enului, apelul ace:tora :e con:ider ca &iind
principal.
748ac apelantul principal +-i retra'e apelul :au dac ace:ta e:te re:pin: ca tardiv, ca
inad%i:ibil ori pentru alte %otive care nu i%plic cercetarea &ondului, apelul incident prev<ut
la alin. D1E r%9ne &r e&ect. 4rincipiul potrivit cruia acce:oriul ur%ea< principalul
DMacce$orium $e)uitur principaleNE +-i ':e-te aplicabilitatea +n ca<ul de &a;.
Art0 <>;B Apelul provocat
6n ca< de coparticipare proce:ual, precu% -i atunci c9nd la pri%a in:tan; au intervenit ter;e
per:oane +n proce:, inti%atul e:te +n drept, dup +%plinirea ter%enului de apel, : declare +n
:cri: apel +%potriva altui inti%at :au a unei per:oane care a &i'urat +n pri% in:tan; -i care
nu e:te parte +n apelul principal, dac ace:ta din ur% ar &i de natur : produc con:ecin;e
a:upra :itua;iei :ale =uridice +n proce:. i:po<i;iile art. 4(2 alin. D2E :e aplic +n %od
core:pun<tor. 4rin inter%ediul apelului provocat, inti%atul are intere:ul de a@-i prote=a
:itua;ia =uridic, &r a o a'rava, +n ca<ul +n care :@ar ad%ite apelul principal.
Art0 <><B Depunerea apelului incident i a celui provocat
738!pelul incident -i apelul provocat :e depun de ctre inti%at odat cu +nt9%pinarea la
apelul principal, &iind aplicabile prevederile art. 4(1 alin. D)E. CAiar dac inti%atul depune apel
incident :au provocat nu +n:ea%na c e:te :cutit de obli'ativitatea depunerii +nt9%pinrii.
748!pelul provocat :e co%unic -i inti%atului din ace:t apel, prev<ut la art. 4(3, ace:ta &iind
dator : depun +nt9%pinare +n ter%enul prev<ut la art. 4(1 alin. D)E, care :e aplic +n %od
core:pun<tor. Cel care a e.ercitat apelul provocat va lua cuno-tin; de +nt9%pinare de la
do:arul cau<ei.
Art0 <>=B Pregtirea (udecii apelului
7384re-edintele in:tan;ei de apel :au per:oana de:e%nat de ace:ta, +ndat ce pri%e-te
do:arul, va lua, prin re<olu;ie, %:uri +n vederea reparti<rii aleatorii la un co%plet de
=udecat.
7484re-edintele co%pletului de =udecat :tabile-te pri%ul ter%en de =udecat, care va &i de
cel %ult )0 de <ile de la data re<olu;iei pre-edintelui in:tan;ei de apel, di:pun9nd citarea
pr;ilor. i:po<i;iile art. 201 alin. DGE -i D)E :e aplic +n %od core:pun<tor.
7;8!pelurile principale, incidente -i provocate &cute +%potriva aceleia-i Aotr9ri vor &i
reparti<ate la acela-i co%plet de =udecat. C9nd apelurile au &o:t reparti<ate la co%plete
di&erite, ulti%ul co%plet +nve:tit va di:pune pe cale ad%ini:trativ tri%iterea apelului la
co%pletul cel dint9i +nve:tit.
Art0 <>CB Efectul devolutiv al apelului
738!pelul e.ercitat +n ter%en provoac o nou =udecat a:upra &ondului, in:tan;a de apel
:tatu9nd at9t +n &apt, c9t -i +n drept. 6n :itua;ia +n care apelul e:te declarat +n ter%en, in:tan;a
de apel co%petent e:te inve:tit cu +ntre'ul liti'iu, anali<9ndu@l :ub toate a:pectele :ale
at9t &apt, c9t -i +n drept.
7486n ca<ul +n care apelul nu :e %otivea< ori %otivarea apelului :au +nt9%pinarea nu
cuprinde %otive, %i=loace de aprare :au dove<i noi, in:tan;a de apel :e va pronun;a, +n
&ond, nu%ai pe ba<a celor invocate la pri%a in:tan;. 6n ace:t ca<, in:tan;a de apel va :tabili
:itua;ia de &apt pe ba<a :utinerilor :i probelor e.i:tente la do:arul cau<ei.
7;84rin apel e:te po:ibil : nu :e :olicite =udecata +n &ond :au re=udecarea, ci anularea
Aotr9rii de pri% in:tan; -i re:pin'erea ori anularea cererii de cAe%are +n =udecat ca
ur%are a invocrii unei e.cep;ii :au tri%iterea do:arului la in:tan;a co%petent. 0n:tan;a de
apel va pronun;a o Aotr9re raportat la ceea ce apelantul :olicit prin cererea :a, &iind
inve:tit doar cu ceea ce i :@a cerut.
Art0 <>>B %imitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s&a apelat
7380n:tan;a de apel va proceda la re=udecarea &ondului +n li%itele :tabilite, e.pre: :au i%plicit,
de ctre apelant, precu% -i cu privire la :olu;iile care :unt dependente de partea din Aotr9re
care a &o:t atacat. Con&or% principiului Ttantum #e*olutum )uantum apelantum+, in:tan;a
=udec liti'iul cu privire la cAe:tiunile de drept :i de &apt, raportat doar la ceea ce apelantul a
:olicitat prin cererea :a.
109
748evolu;iunea va opera cu privire la +ntrea'a cau< atunci c9nd apelul nu e:te li%itat la
anu%ite :olu;ii din di:po<itiv ori atunci c9nd :e tinde la anularea Aotr9rii :au dac obiectul
liti'iului e:te indivi<ibil. 4re<entul alin. re'le%entea< devolu;iunea total -i co%plet.

Art0 <>?B %imitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s&a supus (udecii la
prima instan
7384rin apel nu :e poate :cAi%ba cadrul proce:ual :tabilit +n &a;a pri%ei in:tan;e. 4otrivit
principiului Ttantum #e*olutum )uantum ,u#icatum+, cadrul proce:ual :tabilit de in:tan;a de
&ond r%9ne ne:cAi%bat +n apel.
7484r;ile nu :e vor putea &olo:i +naintea in:tan;ei de apel de alte %otive, %i=loace de aprare
-i dove<i dec9t cele invocate la pri%a in:tan; :au artate +n %otivarea apelului ori +n
+nt9%pinare. 0n:tan;a de apel poate +ncuviin;a -i ad%ini:trarea probelor a cror nece:itate
re<ult din de<bateri. 6n :olu;ionarea apelului, in:tan;a de apel e:te ;inut doar de %otivele,
%i=loacele de aprare -i dove<ile invocate la pri%a in:tan; :au artate +n %otivarea apelului
ori +n +nt9%pinare, :en: +n care poate +ncuviin;a -i ad%ini:trara noi probe.
7;86n apel nu :e poate :cAi%ba calitatea pr;ilor, cau<a :au obiectul cererii de cAe%are +n
=udecat -i nici nu :e pot &or%ula preten;ii noi. 4rin analo'ie, +n apel nu :e poate :cAi%ba
calitatea pr;ilor, cau<a :au obiectul oricrei cereri dedu:e =udec;ii. 6n apel, calitatea pr;ilor
r%9ne ne:cAi%bat. Orice cerere :au aparare &acut de o per:oan prin +ncalcarea
di:po<i;iilor pre<entului alin. va &i re:pin: ca inad%i:ibil. Obiectul cererii :e re&lect +n
petitul ac;iunii, iar +n petitul ac;iunii :unt inclu:e preten;iile pr;ilor. ac o parte invoc noi
di:po<i;ii le'ale, ace:t lucru nu conduce la :cAi%barea cau<ei ini;iale.
7<84r;ile pot +n: : e.plicite<e preten;iile care au &o:t cuprin:e i%plicit +n cererile :au
aprrile adre:ate pri%ei in:tan;e. 4r;ile i-i pot de<volta preten;iile care :e deduc i%plicit
din cererile :au aprrile adre:ate pri%ei in:tan;e.
7=8Fe vor putea cere, de a:e%enea, dob9n<i, rate, venituri a=un:e la ter%en -i orice alte
de:p'ubiri ivite dup darea Aotr9rii pri%ei in:tan;e -i va putea &i invocat co%pen:a;ia
le'al. 0ntrepret9nd pre<entul articol, :e de:prinde conclu<ia c :olicitarea pr;ii de a
pretinde dob9n<i, rate, venituri a=un:e la ter%en -i orice alte de:p'ubiri ivite dup darea
Aotr9rii pri%ei in:tan;e, invoc9nd co%pen:a;ia le'al nu poate &i con:iderat o cerere nou,
at9ta ti%p c9t :unt avute +n vedere a:pecte care au aprut dup %o%entul :olu;ionrii
cau<ei +n pri%a in:tan;.
Art0 <>@B Dispo$iii speciale privind (udecata
7380n:tan;a de apel va veri&ica, +n li%itele cererii de apel, :tabilirea :itua;iei de &apt -i
aplicarea le'ii de ctre pri%a in:tan;. /otivele de ordine public pot &i invocate -i din o&iciu.
0n:tan a de =udecat veri&ic Aotr9rea pronun at la &ond din 2 per:pective: a. dac
Aotr9rea a &o:t pronun at de pri%a in:tan ca ur%are a :tabilirii +n %od corect a
raporturilor =uridice dintre prti :i b. dac le'ea a &o:t aplicat core:pun<tor raportat la
:itua ia de &apt. 4ara'ra&ul al doilea repre<int o nor% di:po<itiv i nu i%perativ pentru
in:tan a de =udecat.
7480n:tan;a de apel va putea di:pune re&acerea :au co%pletarea probelor ad%ini:trate la
pri%a in:tan;, +n ca<ul +n care con:ider c :unt nece:are pentru :olu;ionarea cau<ei,
precu% -i ad%ini:trarea probelor noi propu:e +n condi;iile art. 4(8 alin. D2E. 6n :itu ia +n care
in:tan a de apel con:ider c probele ad%ini:trate +n pri% in:tan nu :unt :u&ieciente
pentru a :olu ionarea cau<ei +n apel, acea:ta poate +ncuviin a probe noi, re&acerea :au
co%pletarea celor de=a ad%ini:trate la &ond. 0n:tan a de apel aplic di:po<i iile pre<entului
alin. +n &unc ie de %otivele de apel :au de aprrile invocate.
Art0 <?DB .oluiile pe care le pronun instana de apel
7380n:tan;a de apel poate p:tra Aotr9rea atacat, :itua;ie +n care, dup ca<, va re:pin'e,
va anula apelul ori va con:tata peri%area lui. ac in:tan a de apel con:ider c Aotr9rea
pronun at la &ond e:te te%einic i le'al, atunci va re:pin'e, va anula apelul ori va
con:tata peri%area lui.
7486n ca< de ad%itere a apelului, in:tan;a poate anula ori, dup ca<, :cAi%ba +n tot :au +n
parte Aotr9rea apelat. 6n acea:t :itua ie, in:tan a va :olu iona apelul, iar ulterior va intra
pe &ondul cau<ei.
110
7;86n ca<ul +n care :e con:tat c, +n %od 're-it, pri%a in:tan; a :olu;ionat proce:ul &r a
intra +n =udecata &ondului ori =udecata :@a &cut +n lip:a pr;ii care nu a &o:t le'al citat,
in:tan;a de apel va anula Aotr9rea atacat -i va =udeca proce:ul, evoc9nd &ondul. Cu toate
ace:tea, in:tan;a de apel va anula Aotr9rea atacat -i va tri%ite cau<a :pre re=udecare
pri%ei in:tan;e :au altei in:tan;e e'ale +n 'rad cu acea:ta din aceea-i circu%:crip;ie, +n
ca<ul +n care pr;ile au :olicitat +n %od e.pre: luarea ace:tei %:uri prin cererea de apel ori
prin +nt9%pinareI tri%iterea :pre re=udecare poate &i di:pu: o :in'ur dat +n cur:ul
proce:ului. e<le'area dat proble%elor de drept de ctre in:tan;a de apel, precu% -i
nece:itatea ad%ini:trrii unor probe :unt obli'atorii pentru =udectorii &ondului. ac cau<a
:e va tri%ite :pre re=udecare, di:po<i iile Aotr9rii pronun ate +n apel :unt i%perative pentru
in:tan a de &ond co%petent.
7<8ac in:tan;a de apel :tabile-te c pri%a in:tan; a &o:t neco%petent, iar neco%peten;a
a &o:t invocat +n condi;iile le'ii, va anula Aotr9rea atacat -i va tri%ite cau<a :pre =udecare
in:tan;ei co%petente :au altui or'an cu activitate =uri:dic;ional co%petent ori, dup ca<, va
re:pin'e cererea ca inad%i:ibil.
7=86n ca<ul +n care in:tan;a de apel con:tat c ea are co%peten;a : =udece +n pri%
in:tan;, va anula Aotr9rea atacat -i va =udeca +n &ond, pronun;9nd o Aotr9re :u:ceptibil,
dup ca<, de apel :au recur:. Raportat la prevederile pre<entului alin., dac in:tan a de apel
con:tat ca e:te co%petent va re ine cau<a :pre =udecare.
7C8C9nd :e con:tat c e.i:t un alt %otiv de nulitate dec9t cel prev<ut la alin. DGE, iar pri%a
in:tan; a =udecat +n &ond, in:tan;a de apel, anul9nd +n tot :au +n parte procedura ur%at +n
&a;a pri%ei in:tan;e -i Aotr9rea atacat, va re;ine proce:ul :pre =udecare, pronun;9nd o
Aotr9re :u:ceptibil de recur:, dac e:te ca<ul. 4artea ne%ul u%it de :olu ia pronun at
+n apel, poate ataca Aotr9rea cu recur:, potrivit le'ii.
Art0 <?3B 'e#nrutirea situaiei #n propria cale de atac
!pelantului nu i :e poate crea +n propria cale de atac o :itua;ie %ai rea dec9t aceea din
Aotr9rea atacat, +n a&ar de ca<ul +n care el con:i%te e.pre: la acea:ta :au +n ca<urile
anu%e prev<ute de le'e. 4rincipiul Mnon reformatio in pe,u$N i i ':e te aplicabilitatea.
Con:i% %9ntul trebuie : &ie dat e.pre:, +n :cri: :au per:onal.
Art0 <?4B Completare cu alte norme
i:po<i;iile de procedur privind =udecata +n pri% in:tan; :e aplic -i +n in:tan;a de apel, +n
%:ura +n care nu :unt potrivnice celor cuprin:e +n pre<entul capitol.

CAP-+O%U% ---B Cile e,traordinare de atac
.ECE-U'EA 3B )ecursul
Art0 <?;B Obiectul i scopul recursului0 -nstana competent
738Hotr9rile date +n apel, cele date, potrivit le'ii, &r drept de apel, precu% -i alte Aotr9ri +n
ca<urile e.pre: prev<ute de le'e :unt :upu:e recur:ului. 4re<entul alin. re'le%entea<
obiectul recur:ului. Hotr9rile date +n apel repre<inta re'ula, iar cele care :unt date &r drept
de apel repre<int e.cep ia, %otiv pentru care trebuie : &ie re'le%entate e.pre: de le'e.
4rin e.pre:ia: Talte Aotr9ri +n ca<urile e.pre: prev<ute de le'eN, le'iutorul prevede o
%odalitate prin inter%ediul creia :a :e e.ercite control =udectore:c :i a:upra altor Aotr9ri,
Aotr9ri care :unt prev<ute e.pre: de le'e.
748Nu :unt :upu:e recur:ului Aotr9rile pronun;ate +n cererile prev<ute la art. B4 pct. 1 lit.
aE@iE, +n cele privind navi'a;ia civil -i activitatea +n porturi, con&lictele de %unc -i de
a:i'urri :ociale, +n %aterie de e.propriere, +n cererile privind repararea pre=udiciilor cau<ate
prin erori =udiciare, precu% -i +n alte cereri evaluabile +n bani +n valoare de p9n la G00.000
lei inclu:iv. e a:e%enea, nu :unt :upu:e recur:ului Aotr9rile date de in:tan;ele de apel +n
ca<urile +n care le'ea prevede c Aotr9rile de pri% in:tan; :unt :upu:e nu%ai apelului.
4rin pre<entul alin. :unt re'le%entate ca<urile +n care Aotr9rile =udectore ti pronun ate +n
cau<e cu un anu%it obiect nu :unt :upu:e recur:ului. Davocat Oana Raluca CiureaE.
4otrivit Le'ii privind unele %:uri pentru de'revarea in:tan;elor =udectore-ti, art. J2000,
di:po<i iile te.tului le'al anali<at :e aplic proce:elor +ncepute dup 01.01.201). 4rin
di:po<i ia NC4C :e re:tr9n'e aria Aotr9rilor =udectore ti recurabile, ca o con:ecin a
re:tructurrii cilor de atac pro%ovat de Cod. 6n principal, :unt e.clu:e de la controlul
111
=udiciar prin recur: Aotr9rile pronun ate +n pri% in:tan de =udectorii, +n cau<e al cror
obiect e:te neevaluabil +n bani. Cu privire la Aotr9rile pronun ate de =udectorii +n cereri
evaluabile +n bani, nu :unt :upu:e recur:ului, potrivit Le'ii privind unele %:uri pentru
de'revarea in:tan;elor =udectore-ti, Aotr9rile pronun ate +n cau<e al cror obiect e:te %ai
%ic de 1.000.000 lei Dpentru proce:ele +ncepute dup intrarea +n vi'oare a Le'ii privind unele
%:uri pentru de'revarea in:tan;elor =udectore-ti i p9n la 31.12.201GE, re:pectiv %ai %ic
dec9t G00.000 lei Dpentru proce:ele +ncepute dup data de 01.01.201)E. 1ot +n le'tur cu
acea:t proble%atic, :e%nal% c +n anu%ite cate'orii de cau<e, le'ea prevede e.pre: c
Aotr9rea e:te atacabil doar cu apel, ne&iind de:cAi: calea recur:ului Ude e.e%plu: art. 21)
alin. D3E Cod civil V anularea Aotr9rilor or'anelor per:oanei =uridice, art. B(4 alin. D4E noul
C4C V +n&iin area :ecAe:trului =udiciar, art. BBB alin. D1E @ Aotr9rea pronun at +n ordonan
pre edin ialW.
Davocat Liviu Ni E.
7;8Recur:ul ur%re-te : :upun 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie e.a%inarea, +n condi;iile
le'ii, a con&or%it;ii Aotr9rii atacate cu re'ulile de drept aplicabile. 4rin inter%ediul
recur:ului, 6nalta Cur;e de Ca:a;ie -i >u:ti;ie va veri&ica dac in:tan a care pronun at
Aotr9rea atacat ulterior cu recur: a aplicat corect te.tele de le'e incidinte raportat la
:ituatia de &apt. Davocat Oana Raluca CiureaE.
Obiectul recur:ului e:te li%itat la anali<a con&or%it ii Aotr9rii recurate cu dreptul aplicabil,
con:ecvent principiilor ca:a iei. i:po<i ia %en ionat e:te con:i:tent i cu Reco%andarea
nr. RDBGE G a Co%itetului de /ini tri al Con:iliului Europei, care arat c acce:ul la o a treia
in:tan trebuie re<ervat, +ntre altele, cau<elor care contribuie la de<voltarea :au la
uni&or%i<area interpretrii le'ii.
Davocat Liviu Ni E.
7<86n ca<urile anu%e prev<ute de le'e, recur:ul :e :olu;ionea< de ctre in:tan;a ierarAic
:uperioar celei care a pronun;at Aotr9rea atacat. i:po<i;iile alin. D3E :e aplic +n %od
core:pun<tor.
Funt a:t&el de :itua ii, de e.e%plu: atacarea +ncAeierii de :u:pendare a =udectii Uart. 414
alin. D1E din noul C4CW, a Aotr9rii de peri%are Uart. 421 alin. D2E noul C4CW.
Davocat Liviu Ni E.

Art0 <?<B .uspendarea e,ecutrii
738Recur:ul :u:pend de drept e.ecutarea Aotr9rii +n cau<ele privitoare la :tr%utarea de
Aotare, de:&iin;area de con:truc;ii, planta;ii :au a oricror lucrri av9nd o a-e<are &i.,
precu% -i +n ca<urile anu%e prev<ute de le'e. 4rin &or%ularea recur:ului in ter%enul le'al
:e :u:pend e.ecutarea Aotr9rilor atacate, +n ca<urile prev<ute de le'e. ac recur:ul a
&o:t &or%ultat tardiv, :e poate proceda la e.ecutarea :ilit a re:pectivelor Aotr9ri,
+n:e%n9nd c recur:ul nu %ai e:te :u:pen:iv de e.ecutare. Davocat Oana Raluca CiureaE.
Ca re'ul, recur:ul nu e:te :u:pen:iv de e.ecutare, &iind o cale e.traordinar de atac.
Davocat Liviu Ni E.
748La cererea recurentului &or%ulat +n condi;iile art. 83 alin. D2E -i D3E, in:tan;a :e:i<at cu
=udecarea recur:ului poate di:pune, %otivat, :u:pendarea Aotr9rii atacate cu recur: +n alte
ca<uri dec9t cele la care :e re&er alin. D1E. Cererea :e depune direct la in:tan;a de recur:,
altur9ndu@:e o copie certi&icat de pe cererea de recur: -i dovada depunerii cau;iunii
prev<ute la art. (18. 6n ca<ul +n care cererea :e &ace +nainte de a a=un'e do:arul la in:tan;a
de recur:, :e va altura -i o copie le'ali<at de pe di:po<itivul Aotr9rii atacate cu recur:.
Le'iuitorul prevede un nou ca< +n care in:tan a de =udecat poate di:pune :u:pendarea
Aotr9rii atacate cu recur:, cu re:pectarea di:po<i iilor prev<ute +n pre<entul alin.
112
7;8Cererea :e =udec +n ca%era de con:iliu, cu citarea pr;ilor printr@un a'ent procedural al
in:tan;ei :au prin alt :alariat al ace:teia ori prin %odalit;ile prev<ute la art. 1G4 alin. D4E -i
DGE, dup cu% ur%ea<:
30de un co%plet anu%e con:tituit, &or%at din 3 =udectori, +n condi;iile le'ii, +n ca<ul +n care
cererea :@a depu: +nainte de a=un'erea do:arului la in:tan;a de recur:I
40de co%pletul de &iltru, dup ce ace:ta a &o:t de:e%nat, +n ca<urile prev<ute la art. 4B3I
;0de co%pletul care =udec recur:ul pe &ond, +n ca<ul +n care :@a &i.at ter%en +n -edin;
public.
7<81er%enul de =udecat, pentru care :e &ace citarea, :e :tabile-te a:t&el +nc9t : nu treac
%ai %ult de 10 <ile de la pri%irea cererii de :u:pendare.
7=8Co%pletul :e pronun;, +n cel %ult 48 de ore de la =udecat, printr@o +ncAeiere %otivat,
care e:te de&initiv.
7C8La =udecata cererii de :u:pendare pr;ile trebuie : &ie repre<entate de avocat :au, c9nd
e:te ca<ul, de con:ilierul =uridic.
7>84entru %otive te%einice, in:tan;a de recur: poate reveni a:upra :u:pendrii acordate,
di:po<i;iile alin. D3E@DGE -i D)E aplic9ndu@:e +n %od core:pun<tor.
4rocedura :u:pendrii Aotr9rii recurate a &o:t %odi&icat +n NC4C, :tabilindu@:e o durat
li%it p9n la pri%ul ter%en de =udecat al cererii, i a &o:t deter%inat co%pletul de =udecat
+n:rcinat cu :olu ionarea cererii. Nu :@a %ai re inut procedura :u:pendrii provi<orii Uart.
403 alin. D3E i D4E din re'le%entarea anterioarW, pre edintele in:tan ei :au :ec iei
ne%aiav9nd co%peten e +n :olu ionarea cererii. 7iind o procedur care :e de:& oar +n
&a a in:tan ei de recur: pre:upune repre<entarea pr ii de avocat :au con:ilier =uridic.
Davocat Liviu Ni E.
Art0 <?=B +ermenul de recurs
7381er%enul de recur: e:te de 30 de <ile de la co%unicarea Aotr9rii, dac le'ea nu di:pune
alt&el. i:po<i;iile art. 4)8 alin. D2E@D4E, precu% -i cele ale art. 4)B :e aplic +n %od
core:pun<tor. 1er%enul de recur: de drept co%un e:te de 30 de <ile de la data co%unicrii
Aotr9rii. Davocat Oana Raluca CiureaE.
1er%enul de recur: e:te dublu &a de re'le%entarea actual. 1er%enul de recur: din
re'le%entarea anterioar era %ult %ai redu: dec9t ter%enele de recur: din le'i:la iile altor
:tate europene Dde e.e%plu: )0 <ile potrivit C4C italian :i &rance<, 30 <ile potrivit C4C al
Con&edera iei elve ieneE. 6n NC4C, e.i:t i :itua ii c9nd ter%enul de recur: e:te %ai :curt
dec9t ter%enul 'eneral, cu% ar &i ca<ul Aotr9rii de peri%are V art. 421 alin. D2E C4C.

Davocat Liviu Ni E.
748ac inti%atul nu a invocat prin +nt9%pinare :au din do:ar nu reie:e c recur:ul a &o:t
depu: pe:te ter%en, el :e va :ocoti +n ter%en. 6n :itua ia +n care inti%atul nu invoc i nu
dovede te tardivitatea recur:ului &or%ulat de ctre recurent, :e con:ider c a &o:t depu: +n
ter%en. 1ardivitatea recur:ului poate &i con:tatat -i de ctre in:tan;a de =udecat din o&iciu.
Art0 <?CB Cererea de recurs
738Cererea de recur: va cuprinde ur%toarele %en;iuni:
a8nu%ele -i prenu%ele, do%iciliul :au re-edin;a pr;ii +n &avoarea creia :e e.ercit recur:ul,
nu%ele, prenu%ele -i do%iciliul pro&e:ional al avocatului care &or%ulea< cererea ori, pentru
per:oanele =uridice, denu%irea -i :ediul lor, precu% -i nu%ele -i prenu%ele con:ilierului
=uridic care +ntoc%e-te cererea. 4re<entele di:po<i;ii :e aplic -i +n ca<ul +n care recurentul
locuie-te +n :trintate. Fpre deo:ebire de vecAiul Cod de procedur civil, le'iuitorul
prevede obli'a ia de a :e %en iona +n cadrul cererii de recur: :i nu%ele, prenu%ele -i
do%iciliul pro&e:ional al avocatului care &or%ulea< cererea :au nu%ele -i prenu%ele
con:ilierului =uridic care +ntoc%e-te cererea D+n ca<ul per:oanelor =uridiceE. Cu privire la
per:oanele =uridice, :e va %en iona nu%ele, prenu%ele -i do%iciliul pro&e:ional al avocatului
113
care &or%ulea< cererea, +n ca<ul +n care per:oana =uridic nu e:te repre<entat de un
con:ilier =uridic :au nu%ele -i prenu%ele con:ilierului =uridic.
b8nu%ele -i prenu%ele, do%iciliul :au re-edin;a ori, dup ca<, denu%irea -i :ediul
inti%atuluiI
c8indicarea Aotr9rii care :e atacI Fe va indica nu%rul, data :i in:tan a de =udecat care a
pronun at Aotr9rea.
d8%otivele de nele'alitate pe care :e +nte%eia< recur:ul -i de<voltarea lor :au, dup ca<,
%en;iunea c %otivele vor &i depu:e printr@un %e%oriu :eparatI in intrepretarea pre<entei
di:po<itii re<ult c recur:ul poate &i %otivat &ie prin cererea de recur:, &ie printr@un %e%oriu
:perat, dac :e %en ionea< ace:t a:pect.
e8:e%ntura pr;ii :au a %andatarului pr;ii +n ca<ul prev<ut la art. 13 alin. D2E, a avocatului
:au, dup ca<, a con:ilierului =uridic.
748La cererea de recur: :e vor ata-a dovada acAitrii ta.ei de ti%bru, con&or% le'ii, precu%
-i +%puternicirea avoca;ial :au, dup ca<, dele'a;ia con:ilierului =uridic.
7;8/en;iunile prev<ute la alin. D1E lit. aE -i cE@eE, precu% -i cerin;ele %en;ionate la alin. D2E
:unt prev<ute :ub :anc;iunea nulit;ii. i:po<i;iile art. 82 alin. D1E, art. 83 alin. D3E -i ale art.
8( alin. D2E r%9n aplicabile. Nere:pectarea de ctre recurent a prevederilor alin. D1E lit. aE -i
cE@eE :i a alin. D2E are drept :anc;iune nulitatea recur:ului. Davocat Oana Raluca CiureaE.
Noutatea +n %ateria cererii de recur: e:te repre<entat de obli'ativitatea redactrii i
:e%nrii ace:teia de avocat :au de con:ilier =uridic. Noua re'le%entare prevede :anc iunea
nulit ii pentru nedepunerea ta.ei de ti%bru i pentru lip:a +%puternicirii ori dele'a iei,
:anc iunea ur%9nd a &i aplicat +n condi iile art. 82 alin. D1E NC4C, re:pectiv dup
acordarea unui ter%en :curt pentru acoperirea lip:urilor .Davocat Liviu Ni E.
Art0 <?>B 6otivarea recursului
738Recur:ul :e va %otiva prin +n:-i cererea de recur:, +n a&ar de ca<urile prev<ute la art.
4(0 alin. DGE, aplicabile -i +n recur:. 1er%enul de recur: cur'e de la co%unicarea Aotr9rii,
%otiv pentru care %otivele de recur: trebuie depu:e in ace:t ter%en, e.cep ie &c9nd
ca<urile anu%e prev<ute de le'e.
748 6n ca<urile +n care /ini:terul 4ublic a participat +n proce:, :e va depune o copie de pe
%otivele de ca:are pentru procuror. Cererea de recur: +n:o it de %otive :e depune +n
e.ple%plare :u&ieciente, a:t&el +nc9t re:pectivele e.e%plare : poat &i co%unicate &iecrui
inti%at Ddac :unt %ai %ul iE, in:tan ei de =udecat, precu% :i procurorului D+n ca<ul +n care a
&o:t parte +n do:arE.
Art0 <??B 6otivele de casare
738Ca:area unor Aotr9ri :e poate cere nu%ai pentru ur%toarele %otive de nele'alitate:
30c9nd in:tan;a nu a &o:t alctuit potrivit di:po<i;iilor le'aleI Fe re&er la co%punerea *
con:tituirea in:tan ei de =udecat. !:t&el, +n %o%entul +n care o in:tan a de =udecat e:te
inve:tit cu :olu ionarea unei cau<e, co%pletul de =udecat trebuie :a &ie con:tituit, con&or%
prevederilor le'ale, iar =udectorii care alctuie:c din co%plet nu trebuie :a &ie inco%patibili
:au recu<abili. 1ot prin inter%ediul ace:tui %otiv, :e i%pune obli'ativitatea participrii
procurorului, +n cau<ele e.pre: prev<ute de Le'e.
40dac Aotr9rea a &o:t pronun;at de alt =udector dec9t cel care a luat parte la de<baterea
pe &ond a proce:ului :au de un alt co%plet de =udecat dec9t cel :tabilit aleatoriu pentru
:olu;ionarea cau<ei ori a crui co%punere a &o:t :cAi%bat, cu +nclcarea le'iiI !ce:t %otiv
i i ':e te aplicabilitate ori de c9te ori :e +ncalc principiul continuit ii. 4rin ur%are,
=udectorul*co%pletul de =udecat +n &a a cruia pr;ile au pu: conclu<ii trebuie : :e
pronun e -i a:upra cau<ei. Davocat Oana Raluca CiureaE.
Fe &ace aplicarea principiului continuit ii in:tan ei con:acrat de art. 1B din NC4C,
con:acr9ndu@:e la nivelul le'i:lativ :uperior di:po<i iile art. 11 din Le'ea nr. 304*2004 privind
or'ani<area =udiciar.
Davocat Liviu Ni E.
114
;0c9nd Aotr9rea a &o:t dat cu +nclcarea co%peten;ei de ordine public a altei in:tan;e,
invocat +n condi;iile le'iiI 4rin inter%ediul ace:tui %otiv :e are +n vedere at9t co%peten a
'eneral, c9t :i co%peten a =uri:dic ional :ub cele dou &or%e D%aterial i teritorialE.
<0c9nd in:tan;a a dep-it atribu;iile puterii =udectore-tiI !ce:t %otiv vi<ea< +nclcarea de
ctre in:tan a atribu iilor puterii =udectore:ti, intr9nd +n :&era atribu iilor puterii e.ecutive
:au le'i:lative.
=0c9nd, prin Aotr9rea dat, in:tan;a a +nclcat re'ulile de procedur a cror nere:pectare
atra'e :anc;iunea nulit;iiI 4rin re'uli de procedur +nclcate, le'iuitorul :e re&er la acele
re'uli de procedur care re'le%entea< derularea proce:ului din %o%entul :e:i<rii
in:tan ei de =udecat i p9na la pronun area Aotr9rii +n cau<a re:pectiv.
C0c9nd Aotr9rea nu cuprinde %otivele pe care :e +nte%eia< :au c9nd cuprinde %otive
contradictorii ori nu%ai %otive :trine de natura cau<eiI O Aotr9re poate &i ca:at +n :itua ia
+n care nu :e :pi=in pe un te%ei corect. Davocat Oana Raluca CiureaE.
F@a %en ionat +n cadrul ace:tui %otiv de recur:, +n plu: &a de re'le%entarea anterioar c
%otivul devine incident :trict +n :itua ia +n care Aotr9rea atacat cuprinde doar %otive
:trine de natura cau<ei.
Davocat Liviu Ni E


>0c9nd :@a +nclcat autoritatea de lucru =udecatI Odat ce o in:tan a de =udecat co%petent
:@a pronun at +ntr@o cau<, re:pectiva cau< nu %ai poate &i :olu ionat de o alt in:tan a +n
acela i :tadiu proce:ual. Davocat Oana Raluca CiureaE.
E:te %en ionat +n %od e.pre: autoritatea de lucru =udecat ca i %otiv de recur:. 6n
re'le%entarea anterioar, art. 1)) C4C prevedea c e.cep ia puterii de lucru =udecat poate
&i ridicat i +n &a a in:tan ei de recur:.
Davocat Liviu Ni E.


?0c9nd Aotr9rea a &o:t dat cu +nclcarea :au aplicarea 're-it a nor%elor de drept
%aterial. !ce:t %otiv vi<ea< &ie neaplicarea nor%elor de drept %aterial, &ie aplicarea
ace:tora, dar interpretate 're it. Davocat Oana Raluca CiureaE.
6nclcarea nor%elor de drept proce:ual nu va putea &i invocat prin cererea de recur:, +n
%:ura +n care %otivul de &apt nu e:te +ncadrabil +ntr@un alt %otiv de recur: prev<ut de art.
488 C4C.Davocat Liviu Ni E.
748/otivele prev<ute la alin. D1E nu pot &i pri%ite dec9t dac ele nu au putut &i invocate pe
calea apelului :au +n cur:ul =udecrii apelului ori, de-i au &o:t invocate +n ter%en, au &o:t
re:pin:e :au in:tan;a a o%i: : :e pronun;e a:upra lor. 4rin ur%are, cu privire la %otivele de
ca:are prev<ute la alin. 1, le'iutorul in:tituie ur%toarele ipote<e: a. : &ie invocate +n apel
ori pe parcur:ul =udec ii ace:tuiaI b. de i au &o:t invocate +n ter%enul le'al, in:tan a le@a
re:pin: :au nu :@a pronun at a:upra ace:tora.
Art0 <?@B .anciunea nemotivrii recursului
738Recur:ul e:te nul dac nu a &o:t %otivat +n ter%enul le'al, cu e.cep;ia ca<ului prev<ut la
alin. D3E.
748!ceea-i :anc;iune intervine +n ca<ul +n care %otivele invocate nu :e +ncadrea< +n
%otivele de ca:are prev<ute la art. 488. Nere:pectarea di:po<i iilor prev<ute la alin. 1,
precu% i a celor prev<ute +n pre<entul alin. are drept :anc iune anularea recur:ului ca
ne%otivat. !cea:ta e:te re'ula.
7;8ac le'ea nu di:pune alt&el, %otivele de ca:are care :unt de ordine public pot &i ridicate
din o&iciu de ctre in:tan;, cAiar dup +%plinirea ter%enului de %otivare a recur:ului, &ie +n
procedura de &iltrare, &ie +n -edin; public. e:i le'iuitorul prevede &aptul c doar in:tan a
de =udecat poate invoca din o&iciu %otivele de ca:are de ordine public, cAiar i dup
115
e.pirarea ter%enului de %otivare, con:ider% c de acela i drept trebuie : :e bene&icie<e
i pr ile din do:ar. !cea:ta e:te e.cep ia.
Art0 <@DB Depunerea recursului
738Recur:ul -i, dac e:te ca<ul, %otivele de ca:are :e depun la in:tan;a a crei Aotr9re :e
atac, :ub :anc;iunea nulit;ii, +n condi;iile prev<ute la art. 83 alin. D3E -i art. 84.
1rebuie avut +n vedere c potrivit art. 42G alin. D3E NC4C Aotr9rea =udectorea:c trebuie
: cuprind i indicarea in:tan ei la care :e depune cererea pentru e.ercitarea cii de atac.
4otrivit Le'ii privind unele %:uri pentru de'revarea in:tan;elor =udectore-ti, art. J200 alin
D1E, recur:ul i %otivele de ca:are :e depune la in:tan a a crei Aotr9re :e atac.
Davocat Liviu Ni E.
748i:po<i;iile art. 4(1 :e aplic +n %od core:pun<tor. 1er%enul prev<ut la art. 4(1 alin. DGE
:e dublea< +n ca<ul recur:ului. 6nt9%pinarea trebuie redactat -i :e%nat de avocatul :au
con:ilierul =uridic al inti%atului, iar r:pun:ul la +nt9%pinare de avocatul :au con:ilierul =uridic
al recurentului. 4rin ace:te acte de procedur :e va %en;iona dac recurentul, re:pectiv
inti%atul e:te de acord ca recur:ul, atunci c9nd e:te ad%i:ibil +n principiu, : &ie :olu;ionat
de ctre co%pletul de &iltru prev<ut la art. 4B3. 1er%enul vi<9nd obli'a ia de a depune la
do:arul cau<ei +nt9%pinare e:te de cel %ult 30 de <ile de la data co%unicrii %otivelor
inti%atului, +%preun cu copiile certi&icate de pe +n:cri:urile noi, dac e.i:t. 6n:cri:urile noi
pot &i depu:e i p9n la pri%ul ter%en de =udecat, dac recur:ul va &i :olu ionat +n :edin
public. Davocat Oana Raluca CiureaE.
6n ca<ul recur:ului, inti%atul trebuie : &or%ule<e +nt9%pinare +n ter%en de 30 de <ile.
4otrivit art. J000 din Le'ea privind unele %:uri pentru de'revarea in:tan;elor =udectore-ti
di:po<i iile NC4C privitoare la pre'tirea do:arului de recur: de ctre in:tan a a crei
Aotr9re :e atac :e aplic proce:elor pornite +ncep9nd cu 01.01.201).
Davocat Liviu Ni E.
Art0 <@3B )ecursul incident i recursul provocat
738Recur:ul incident -i recur:ul provocat :e pot e.ercita, +n ca<urile prev<ute la art. 4(2 -i
4(3, care :e aplic +n %od core:pun<tor. i:po<i;iile art. 488 r%9n aplicabile.
7484revederile art. 4(4 :e aplic +n %od core:pun<tor.
Recur:ul incident i recur:ul provocat :unt re'le%entate pentru pri%a dat +n %ateria
recur:ului, re'le%entarea &iind &cut prin tri%iterea la di:po<i iile cu privire la apelul incident
i apelul provocat. Fub i%periul vecAii re'le%entri au e.i:tat :olu ii ale 6CC> De.'. eci<ia
0CC> nr. G2G*2(.01.200G V Fec ia civil i de proprietate intelectualE care au :tatuat c
di:po<i iile privind apelul incident i apelul provocat nu pot &i e.tin:e prin analo'ie +n %ateria
recur:ului, din %o%ent ce ace:te in:titu ii :unt inco%patibile cu acea:t etapa proce:ual, +n
care :e cercetea< nu%ai nele'alitatea Aotr9rii. 6n ace:t %o%ent, a:t&el de di:cu ii :unt
l%urite de claritatea nor%ei anali<ate. Recur:ul incident i recur:ul provocat vor putea &i
pro%ovate doar pentru %otivele de ca:are prev<ute de art. 488 NC4C.
Davocat Liviu Ni E.
Art0 <@4B Probe noi #n recurs
7386n in:tan;a de recur: nu :e pot produce noi probe, cu e.cep;ia +n:cri:urilor noi, care pot &i
depu:e, :ub :anc;iunea decderii, odat cu cererea de recur:, re:pectiv odat cu
+nt9%pinarea. Fin'urele probe noi ad%i:e +n recur: :unt +n:cri:urile noi, care pot &i &olo:ite +n
:u: inerea :au co%baterea recur:ului.
7486n ca<ul +n care recur:ul ur%ea< : &ie :olu;ionat +n -edin; public, pot &i depu:e -i alte
+n:cri:uri noi p9n la pri%ul ter%en de =udecat.
NC4C p:trea< re'ula potrivit creia +n recur: nu pot &i pri%ite alte probe dec9t +n:cri:urile,
%odi&ic9ndu@:e %o%entul proce:ual p9n la care ace:tea :e pot depune. ac art. 30G C4C
:tabilea c +n:cri:urile :e pot depune p9n la +ncAiderea de<baterilor, &a de +%pre=urarea
c recur:ul poate &i :olu ionat i &r citarea pr ilor, noua re'le%entare prevede depunerea
116
+n:cri:urilor noi odat cu cererea de recur:, :au p9n cel t9r<iu la pri%ul ter%en de =udecat.
Folu ia alea: di:ciplinea< conduita pr ilor i contribuie la contradictorialitatea procedurii,
din %o%ent ce to i participan ii pot lua la cuno tin din ti%p de +n:cri:urile de care +n ele'
: :e &olo:ea:c adver:arii.
Davocat Liviu Ni E.
Art0 <@;B Procedura de filtrare a recursurilor
738C9nd recur:ul e:te de co%peten;a 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, pre-edintele
in:tan;ei :au pre-edintele de :ec;ie ori, dup ca<, per:oana de:e%nat de ace-tia, pri%ind
do:arul de la in:tan;a a crei Aotr9re :e atac, va lua, prin re<olu;ie, %:uri pentru
:tabilirea aleatorie a unui co%plet &or%at din 3 =udectori, care va decide a:upra
ad%i:ibilit;ii +n principiu a recur:ului. i:po<i;iile art. 4(G alin. D3E :unt aplicabile.
4rin procedura de &iltrare a recur:urilor :e revine la o procedura ce &u:e:e introdu: ini ial
prin O$G G8*2003, procedur :u'erat i de Reco%andarea nr. RDBGEG, art. 4 a Con:iliului
de /ini tri a Con:iliului Europei. 4rocedura de &iltrare nu :e aplic +n :itua iile c9nd ace:ta
e:te de co%peten a in:tan elor in&erioare.
Davocat Liviu Ni E.
7484e ba<a recur:ului, +nt9%pinrii, a r:pun:ului la +nt9%pinare -i a +n:cri:urilor noi,
pre-edintele co%pletului va +ntoc%i un raport a:upra ad%i:ibilit;ii +n principiu a recur:ului
:au va de:e%na un alt %e%bru al co%pletului ori %a'i:tratul@a:i:tent +n ace:t :cop.
Raportul trebuie +ntoc%it +n cel %ult 30 de <ile de la reparti<area do:arului. Raportorul nu
devine inco%patibil.
7;8Raportul va veri&ica dac recur:ul +ndepline-te cerin;ele de &or% prev<ute :ub
:anc;iunea nulit;ii, dac %otivele invocate :e +ncadrea< +n cele prev<ute la art. 488, dac
e.i:t %otive de ordine public ce pot &i invocate +n condi;iile art. 48B alin. D3E ori dac e:te
vdit ne&ondat. e a:e%enea, va arta, dac e:te ca<ul, =uri:pruden;a Cur;ii Con:titu;ionale,
a 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, a Cur;ii Europene a repturilor O%ului -i a Cur;ii de
>u:ti;ie a $niunii Europene, precu% -i po<i;ia doctrinei +n proble%ele de drept vi<9nd
de<le'area dat prin Aotr9rea atacat.
7<8up anali<a raportului +n co%pletul de &iltru, ace:ta :e co%unic de +ndat pr;ilor, care
pot &or%ula +n :cri: un punct de vedere a:upra raportului, +n ter%en de 10 <ile de la
co%unicare. 6n lip:a dove<ii de co%unicare a raportului -i +nainte de e.pirarea unui ter%en
de 30 de <ile de la co%unicare, co%pletul nu va putea trece la e.a%inarea recur:ului, potrivit
alin. DGE -i D)E.
7=86n ca<ul +n care co%pletul e:te +n unani%itate de acord c recur:ul nu +ndepline-te
cerin;ele de &or%, c %otivele de ca:are invocate -i de<voltarea lor nu :e +ncadrea< +n
cele prev<ute la art. 488 :au c recur:ul e:te vdit ne&ondat, anulea< :au, dup ca<,
re:pin'e recur:ul printr@o deci<ie %otivat, pronun;at, &r citarea pr;ilor, care nu e:te
:upu: niciunei ci de atac. eci<ia :e co%unic pr;ilor.
7C8ac raportul aprecia< c recur:ul e:te ad%i:ibil -i to;i %e%brii :unt de acord, iar
proble%a de drept care :e pune +n recur: nu e:te controver:at :au &ace obiectul unei
=uri:pruden;e con:tante a 6naltei Cur;i de Ca:are -i >u:ti;ie, co%pletul :e poate pronun;a
a:upra &ondului recur:ului, &r citarea pr;ilor, printr@o deci<ie de&initiv, care :e co%unic
pr;ilor. 6n :olu;ionarea recur:ului in:tan;a va ;ine :ea%a de punctele de vedere ale pr;ilor
&or%ulate potrivit alin. D4E.
7a de re'le%entarea ce a e.i:tat te%porar introdu: prin O$G G8*2003 Ddeclarat
necon:titu ional prin deci<ia Cur ii Con:titu ionale nr. 1B4*2(.04.2004E, noua
re'le%entare a:i'ur re:pectarea dreptului la aprare i acce:ului la =u:ti ie, prin
aceea c i%pune co%unicarea raportului +ntoc%it de raportorul co%pletului &iltru
pr ilor i per%ite ace:tora : &or%ule<e un punct de vedere a:upra ace:tuia.
(avocat Liviu Ni ).
117


7>86n ca<ul +n care recur:ul nu poate &i :olu;ionat potrivit alin. DGE :au D)E, co%pletul va
pronun;a, &r citarea pr;ilor, o +ncAeiere de ad%itere +n principiu a recur:ului -i va &i.a
ter%enul de =udecat pe &ond a recur:ului, cu citarea pr;ilor.
4rin pre<entul articol e:te re'le%entat procedura prealabil :olu ionrii recur:ului.
Art0 <@<B )eguli privind (udecata
i:po<i;iile de procedur privind =udecata +n pri% in:tan; -i +n apel :e aplic -i +n in:tan;a
de recur:, +n %:ura +n care nu :unt potrivnice celor cuprin:e +n pre<enta :ec;iune.
Art0 <@=B Ordinea cuv*ntului #n edin
7384re-edintele va da %ai +nt9i cuv9ntul recurentului, iar apoi inti%atului.
7484rocurorul vorbe-te cel din ur%, +n a&ar de ca<ul c9nd e:te recurent. ac procurorul a
pornit ac;iunea civil +n care :@a pronun;at Aotr9rea atacat cu recur:, procurorului i :e va
da cuv9ntul dup recurent.
Art0 <@CB .oluiile pe care le poate pronuna instana de recurs
7386n ca<ul +n care recur:ul a &o:t declarat ad%i:ibil +n principiu, in:tan;a, veri&ic9nd toate
%otivele invocate -i =udec9nd recur:ul, +l poate ad%ite, +l poate re:pin'e :au anula ori poate
con:tata peri%area lui. Recur:ul :e va ad%ite, dac :e con:tat &aptul ca Aotr9rea atacat
e:te nele'al, iar ca o con:ecin a ad%iterii, Aotr9rea va putea ca:at, +n tot :au +n parte.
Recur:ul :e va re:pin'e, %en in9ndu@:e Aotr9rea atacat, dac :e con:tat &aptul c e:te
le'al, :ub toate a:pectele Dpe de o parte, raportul =uridic dintre pr;i a &o:t :tabilit corect de
ctre in:tan;a de =udecat, iar pe de alt parte, in:tan;a a aplicat corect te.tele de le'e
raportat la :itua;ia de &aptE. Recur:ul :e va anula, +n :itua;ia +n care nu :unt re:pectate
nor%ele i%perative care +l re'le%entea<. Fe va con:tata c recur:ul e:te peri%at dac a
r%a: +n nelucrare din %otive i%putabile pr;ii, ti%p de ) luni. Davocat Oana Raluca CiureaE.
7486n ca< de ad%itere a recur:ului, Aotr9rea atacat poate &i ca:at, +n tot :au +n parte.
Ca:area poate &i total Dcau<a :e va re=udeca cu privire la toate a:pectele i pr ile din
do:arE :au par;ial Dpartea din Aotr9re care nu a &o:t atacat cu recur:, ne&iind de:&iin at,
r%9ne ne%odi&icatE.
Art0 <@>B .oluiile pe care le poate pronuna nalta Curte de Casaie i /ustiie
6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, +n ca< de ca:are, tri%ite cau<a :pre o nou =udecat
in:tan;ei de apel care a pronun;at Aotr9rea ca:at ori, atunci c9nd e:te ca<ul -i :unt
+ndeplinite condi;iile prev<ute la art. 480 alin. D3E, pri%ei in:tan;e, a crei Aotr9re e:te, de
a:e%enea, ca:at. !tunci c9nd intere:ele bunei ad%ini:trri a =u:ti;iei o cer, cau<a va putea
&i tri%i: oricrei alte in:tan;e de acela-i 'rad, cu e.cep;ia ca<ului ca:rii pentru lip: de
co%peten;, c9nd cau<a va &i tri%i: in:tan;ei co%petente :au altui or'an cu activitate
=uri:dic;ional co%petent potrivit le'ii. 6n ca<ul +n care ca:area :@a &cut pentru c in:tan;a a
dep-it atribu;iile puterii =udectore-ti :au c9nd :@a +nclcat autoritatea de lucru =udecat,
cererea :e re:pin'e ca inad%i:ibil. 4ri%ele dou para'ra&e re'le%entea< ca:are cu
tri%itere. Cau<a :e tri%ite in:tan;ei de =udecat care a pronun;at Aotr9rea ca:at :au la o
alt in:tan; e'al +n 'rad. Davocat Oana Raluca CiureaE.
6n ca<ul recur:ului :olu ionat de 0CC>, :olu ia pronun at poate &i doar de ca:are cu
tri%itere, re=udecarea ur%9nd a &i reali<at de in:tan a de apel :au de in:tan a de &ond +n
ca<ul +n care +n %od 're it :@a :olu ionat pricina &r a intra pe &ondul cau<ei :au =udecata
cau<ei :@a &cut +n lip:a pr ii, nele'al citate. in li%ba=ul NC4C a &o:t eli%inat no iunea de
%odi&icare a Aotr9rii +n recur:. Cu titlu de e.cep ie, dac ad%ite recur:ul i con:tat c :@au
dep it atribu iile puterii =udectore ti :au :@a +nclcat autoritatea de lucru =udecat, 0CC>
%odi&ic Aotr9rea i re:pin'e cererea ca inad%i:ibil.
Davocat Liviu Ni E.
Art0 <@?B .oluiile pe care le pot pronuna alte instane de recurs
7386n ca<ul +n care co%peten;a de :olu;ionare a recur:ului apar;ine tribunalului :au cur;ii de
apel -i :@a ca:at Aotr9rea atacat, re=udecarea proce:ului +n &ond :e va &ace de ctre
in:tan;a de recur:, &ie la ter%enul la care a avut loc ad%iterea recur:ului, :itua;ie +n care :e
118
pronun; o :in'ur deci<ie, &ie la un alt ter%en :tabilit +n ace:t :cop. ac recur:ul e:te
=udecat de ctre tribunal :au curte de apel, re'ula e:te ca:area cu re;inere.
7480n:tan;ele prev<ute la alin. D1E vor ca:a cu tri%itere, o :in'ur dat +n cur:ul proce:ului,
+n ca<ul +n care in:tan;a a crei Aotr9re e:te atacat cu recur: a :olu;ionat proce:ul &r a
intra +n =udecata &ondului :au =udecata :@a &cut +n lip:a pr;ii care a &o:t nele'al citat, at9t
la ad%ini:trarea probelor, c9t -i la de<baterea &ondului. 6n vederea re=udecrii, cau<a :e
tri%ite la in:tan;a care a pronun;at Aotr9rea ca:at ori la alt in:tan; de acela-i 'rad cu
acea:ta, din aceea-i circu%:crip;ie. i:po<i;iile art. 4B( :e aplic +n %od core:pun<tor, +n
ca< de neco%peten;, de dep-ire a atribu;iilor puterii =udectore-ti -i de +nclcare a
autorit;ii de lucru =udecat. 4re<entul alin. re'le%entea< e.cep;ia de de la re'ula in:tituit
de alin. 1. 4rin ur%are, tribunalul :au curtea de apel poate ca:a cu tri%itere doar o :in'ur
dat +n cur:ul proce:ului, +n ur%toarele :itua;ii: a. c9nd prin Aotr9re :@a :olu ionat cau<a
&r a :e cerceta &ondul, b. c9nd partea nu a &o:t le'al citat at9t la ad%ini:trarea probelor,
c9t -i la data c9nd :@a =udecat cau<a, c. c9nd Aotr9rea a &o:t pronun at de o in:tan
neco%petent :au care i@a dep it atribu iile =udectore ti ori care a trecut pe:te autoritatea
de lucru =udecat. Davocat Oana Raluca CiureaE.
4entru celelalte in:tan e, +n ca<ul +n care =udec +n recur:, re'ula e:te ca:area cu re inere,
e.cep ia &iind ca:area cu tri%itere +n ipote<a neevocrii &ondului de ctre in:tan a de &ond, o
:in'ur dat pe parcur:ul proce:ului.
Davocat Liviu Ni E.
Art0 <@@B 6otivarea !otr*rii
4rin dero'are de la prevederile art. 42G alin. D1E lit. bE, Aotr9rea in:tan;ei de recur: va
cuprinde +n con:iderente nu%ai %otivele de ca:are invocate -i anali<a ace:tora, art9ndu@:e
de ce :@au ad%i: ori, dup ca<, :@au re:pin:. 6n ca<ul +n care recur:ul :e re:pin'e &r a &i
cercetat +n &ond ori :e anulea< :au :e con:tat peri%area lui, Aotr9rea de recur: va
cuprinde nu%ai %otivarea :olu;iei &r a :e evoca -i anali<a %otivelor de ca:are.
Fe :tabile te un con inut :i%pli&icat al deci<iei pronun ate +n recur:, per:onali<at +n &unc ie
de %otivul de ad%itere*re:pin'ere, &apt ce e:te :u:ceptibil : duc la reducerea +ncrcrii
%a'i:tra ilor cu activitatea de redactare a deci<iilor pronun ate +n recur:.
Davocat Liviu Ni E.

Art0 =DDB Efectele casrii
738Hotr9rea ca:at nu are nicio putere. O Aotr9re ca:at nu are putere de le'e +n &a a
niciunei per:oane :au or'an ori autorit i a :tatului, neput9nd &i pu: +n e.ecutare. Davocat
Oana Raluca CiureaE.
748!ctele de e.ecutare :au de a:i'urare &cute +n te%eiul unei a:e%enea Aotr9ri :unt
de:&iin;ate de drept, dac in:tan;a de recur: nu di:pune alt&el. 0n:tan;a va con:tata acea:ta,
din o&iciu, prin di:po<itivul Aotr9rii de ca:are.
Obli'ativitatea indicrii +n cuprin:ul di:po<itivului Aotr9rii de ca:are a con:ecin elor pe care
ca:area le are a:upra actelor de e.ecutare e:te de natura : +nlture eventualele di:pute ce
erau tran ate doar prin procedura +ntoarcerii e.ecutrii. Davocat Liviu Ni E.
Art0 =D3B /udecata #n fond dup casare
7386n ca< de ca:are, Aotr9rile in:tan;ei de recur: a:upra proble%elor de drept de<le'ate
:unt obli'atorii pentru in:tan;a care =udec &ondul. 0n:tan;a care re=udec &ondul, dup
ca:are, e:te inut de Aotr9rea in:tan;ei de recur: a:upra proble%elor de drept
de<le'ate. Davocat Oana Raluca CiureaE.
Hotr9rile in:tan ei de recur: :unt obli'atorii +n ce prive te proble%ele de drept. 7a de
actuala re'le%entare, nu :@a %ai re inut e.pre: po:ibilitatea in:tan ei de recur: de a :tatua
cu titlu obli'atoriu i a:upra unor probe, a:pect care :e =u:ti&ic prin noua :tructur a
recur:ului, care tinde : cen<ure<e e.clu:iv le'alitatea Aotr9rii. Davocat Liviu Ni E.
119
748C9nd Aotr9rea a &o:t ca:at pentru +nclcarea re'ulilor de procedur, =udecata va
re+ncepe de la actul anulat.
7;8up ca:are, in:tan;a de &ond va =udeca din nou, +n li%itele ca:rii -i ;in9nd :ea%a de
toate %otivele invocate +naintea in:tan;ei a crei Aotr9re a &o:t ca:at. Cau<a :e va
re=udeca tin9ndu@:e cont de di:po<i iile Aotr9rii pronun ate de in:tan;a de recur:.
7<86n ca<ul re=udecrii dup ca:are, cu re;inere :au cu tri%itere, :unt ad%i:ibile orice probe
prev<ute de le'e. 4rero'ativul ad%ini:trrii oricrei probe, +n ca<ul re=udecrii dup ca:are,
cu re;inere :au cu tri%itere, apar ine in:tan ei inve:tite +n %od le'al cu re=udecarea cau<ei,
care va pronun a propria :a Aotr9re. Davocat Oana Raluca CiureaE.
NC4C preia :olu ia din Le'ea nr. 202*2010, care a l%urit o diver'en =uri:pruden ial,
:tabilind c la re=udecarea dup ca:are :unt ad%i:ibile orice %i=loace de prob. Davocat Liviu
Ni E.
Art0 =D4B 'e#nrutirea situaiei #n propria cale de atac
La =udecarea recur:ului, precu% -i la re=udecarea proce:ului dup ca:area Aotr9rii de ctre
in:tan;a de recur:, di:po<i;iile art. 481 :unt aplicabile +n %od core:pun<tor. 4rincipul Mnon
reformation in pe,u$N + i ':e te aplicabilitatea i +n ca<ul recur:ului .

FEC"0$NE! a 2@a
Contestaia #n anulare

!R1. G03
Obiectul i motivele contestaiei #n anulare
D1E Hotr9rile de&initive pot &i atacate cu conte:ta;ie +n anulare atunci c9nd conte:tatorul nu
a &o:t le'al citat -i nici nu a &o:t pre<ent la ter%enul c9nd a avut loc =udecata.
!ce:t %otiv de conte:ta ie +n anulare are +n vedere c de i le'ea cerea pentru pricina +n
di:cu ie citare pr ii, acea:ta nu a &o:t le'al citat i nici nu a co%plinit ace:t viciu de
procedur, prin pre<entarea :a la ter%enul c9nd pricina :@a =udecat pe &ond.
Davocat Liviu Ni E.
D2E Hotr9rile in:tan;elor de recur: %ai pot &i atacate cu conte:ta;ie +n anulare atunci
c9nd:
1. Aotr9rea dat +n recur: a &o:t pronun;at de o in:tan; neco%petent ab:olut :au cu
+nclcarea nor%elor re&eritoare la alctuirea in:tan;ei -i, de-i :e invoca:e e.cep;ia
core:pun<toare, in:tan;a de recur: a o%i: : :e pronun;e a:upra ace:teiaI
!ce:t %otiv de conte:ta ie +n anulare a &o:t re&or%ulat, re:tructurat i co%pletat +n NC4C, +n
:en:ul c :unt %en ionate e.pre: dou condi ii cu%ulative pentru ad%i:ibilitatea cererii:
in:tan a : &i &o:t neco%petent ab:olut :au : :e &i +nclcat nor%ele cu privire la alctuirea
in:tan ei i e.cep ia : &i &o:t invocat +n cur:ul proce:ului, dar in:tan a : &i o%i:
pronun area a:upra ei. 7a de re'le%entarea anterioar, conte:ta ia +n anulare e:te
ad%i:ibil i pentru +nclcarea nor%elor privind alctuirea in:tan ei.
Davocat Liviu Ni E.

2. de<le'area dat recur:ului e:te re<ultatul unei erori %aterialeI 4e calea
conte:ta iei +n anulare pot &i invocat erori %ateriale 'rave +n le'tur cu a:pecte
&or%ale ale cererii de recur:, &iind vorba de:pre erori de &apt i nu de erori de
=udecat.
3. in:tan;a de recur:, re:pin'9nd recur:ul :au ad%i;9ndu@l +n parte, a o%i: :
cercete<e vreunul dintre %otivele de ca:are invocate de recurent +n ter%enI
120
4. in:tan;a de recur: nu :@a pronun;at a:upra unuia dintre recur:urile declarate +n
cau<. !ce:t ca< de conte:ta ie +n anulare e:te %en ionat :upli%entar &a de
vecAea re'le%entare.
D3E i:po<i;iile alin. D2E pct. 1, 2 -i 4 :e aplic +n %od core:pun<tor Aotr9rilor
in:tan;elor de apel care, potrivit le'ii, nu pot &i atacate cu recur:.
!rt. G04 @ Condi;ii de ad%i:ibilitate
D1E Conte:ta;ia +n anulare e:te inad%i:ibil dac %otivul prev<ut la art. G03 alin.
D1E putea &i invocat pe calea apelului :au a recur:ului.
D2E Cu toate ace:tea, conte:ta;ia poate &i pri%it +n ca<ul +n care %otivul a &o:t
invocat prin cererea de recur:, dar in:tan;a l@a re:pin: pentru c avea nevoie de
veri&icri de &apt inco%patibile cu recur:ul :au dac recur:ul, &r vina pr;ii, a &o:t
re:pin: &r a &i cercetat +n &ond.
D3E O Aotr9re +%potriva creia :@a e.ercitat conte:ta;ia +n anulare nu %ai poate &i
atacat de aceea-i parte cu o nou conte:ta;ie +n anulare, cAiar dac :e invoc alte
%otive. 7a de vecAea re'le%entare, care inter<icea e.ercitarea unei noi conte:ta ii
+n anulare pentru %otive e.i:tente la data pri%ei conte:ta ii, NC4C e.tinde
interdic ia inter<ic9nd o nou conte:ta ie de ctre aceea i parte, indi&erent de %otivul
invocat.
!rt. G0G @ 0n:tan;a co%petent
D1E Conte:ta;ia +n anulare :e introduce la in:tan;a a crei Aotr9re :e atac.
D2E 6n ca<ul +n care :e invoc %otive care atra' co%peten;e di&erite, nu operea<
proro'area co%peten;ei.
!rt. G0) @ 1er%en de e.ercitare
D1E Conte:ta;ia +n anulare poate &i introdu: +n ter%en de 1G <ile de la data
co%unicrii Aotr9rii, dar nu %ai t9r<iu de un an de la data c9nd Aotr9rea a r%a:
de&initiv.
D2E Conte:ta;ia :e %otivea< +n ter%enul de 1G <ile prev<ut la alin. D1E, :ub
:anc;iunea nulit;ii ace:teia. 1er%enul pentru conte:ta ia +n anulare a &o:t uni&icat +n
noua re'le%entare, renun 9ndu@:e la di:tinc ia pe care vecAea re'le%entare Dart.
31B alin. D2E C4CE o &cea +ntre Aotr9ri care :e aduc :au nu :e aduc la +ndeplinire
prin e.ecutare :ilit.
!rt. G0( @ Fu:pendarea e.ecutrii
0n:tan;a poate :u:penda e.ecutarea Aotr9rii a crei anulare :e cere, :ub condi;ia
drii unei cau;iuni. i:po<i;iile art. 484 :e aplic +n %od core:pun<tor.
!rt. G08 @ 4rocedura de =udecat
D1E Conte:ta;ia +n anulare :e :olu;ionea< de ur'en; -i cu precdere, potrivit
di:po<i;iilor procedurale aplicabile =udec;ii &inali<ate cu Aotr9rea atacat.
121
D2E 6nt9%pinarea e:te obli'atorie -i :e depune la do:ar cu cel pu;in G <ile +naintea
pri%ului ter%en de =udecat. Conte:tatorul va lua cuno-tin; de con;inutul ace:teia
de la do:arul cau<ei.
D3E ac %otivul de conte:ta;ie e:te +nte%eiat, in:tan;a va pronun;a o :in'ur
Aotr9re prin care va anula Aotr9rea atacat -i va :olu;iona cau<a. ac
:olu;ionarea cau<ei la acela-i ter%en nu e:te po:ibil, in:tan;a va pronun;a o
Aotr9re de anulare a Aotr9rii atacate -i va &i.a ter%en +n vederea :olu;ionrii
cau<ei printr@o nou Aotr9re. 6n ace:t ulti% ca<, Aotr9rea de anulare nu poate &i
atacat :eparat.
D4E Hotr9rea dat +n conte:ta;ie +n anulare e:te :upu: acelora-i ci de atac ca -i
Aotr9rea atacat. 1er%enul i procedura de =udecat :e p:trea< +n aceea i &or%
ca i +n ca<ul re'le%entrii anterioare, dar :e indic +n %od e.pre: i :olu ia pe care
o poate pronun a in:tan a +n conte:ta ia +n anulare.

Fec;iunea a 3@a
Revi<uirea

!rt. G0B
Obiectul -i %otivele revi<uirii
D1E Revi<uirea unei Aotr9ri pronun;ate a:upra &ondului :au care evoc &ondul
poate &i cerut dac:
1. :@a pronun;at a:upra unor lucruri care nu :@au cerut :au nu :@a pronun;at
a:upra unui lucru cerut ori :@a dat %ai %ult dec9t :@a cerutI
2. obiectul pricinii nu :e a&l +n &iin;I
3. un =udector, %artor :au e.pert, care a luat parte la =udecat, a &o:t conda%nat
de&initiv pentru o in&rac;iune privitoare la pricin :au dac Aotr9rea :@a dat +n te%eiul
unui +n:cri: declarat &al: +n cur:ul ori +n ur%a =udec;ii, c9nd ace:te +%pre=urri au
in&luen;at :olu;ia pronun;at +n cau<. 6n ca<ul +n care con:tatarea in&rac;iunii nu :e
%ai poate &ace printr@o Aotr9re penal, in:tan;a de revi<uire :e va pronun;a %ai
+nt9i, pe cale incidental, a:upra e.i:ten;ei :au ine.i:ten;ei in&rac;iunii invocate. 6n
ace:t ulti% ca<, la =udecarea cererii va &i citat -i cel +nvinuit de :v9r-irea in&rac;iuniiI
4rin NC4C a &o:t valori&icat doctrina i vecAea di:po<i ie a O$G 138*2000, &iind
con:acrat le'al po:ibilitatea in:tan ei civile de a :tabili e.i:ten a in&rac iunii +n
cau<, cAiar dac tra'erea la r:pundere penal nu %ai e:te po:ibil.
4. un =udector a &o:t :anc;ionat di:ciplinar de&initiv pentru e.ercitarea &unc;iei cu
rea@credin; :au 'rav ne'li=en;, dac ace:te +%pre=urri au in&luen;at :olu;ia
pronun;at +n cau<I
G. dup darea Aotr9rii, :@au de:coperit +n:cri:uri doveditoare, re;inute de partea
potrivnic :au care nu au putut &i +n&;i-ate dintr@o +%pre=urare %ai pre:u: de voin;a
pr;ilorI
122
). :@a ca:at, :@a anulat ori :@a :cAi%bat Aotr9rea unei in:tan;e pe care :@a
+nte%eiat Aotr9rea a crei revi<uire :e cereI
(. :tatul ori alte per:oane =uridice de drept public, %inorii -i cei pu-i :ub interdic;ie
=udectorea:c ori cei pu-i :ub curatel nu au &o:t apra;i deloc :au au &o:t apra;i
cu viclenie de cei +n:rcina;i : +i apereI
8. e.i:t Aotr9ri de&initive potrivnice, date de in:tan;e de acela-i 'rad :au de
'rade di&erite, care +ncalc autoritatea de lucru =udecat a pri%ei Aotr9riI
B. partea a &o:t +%piedicat : :e +n&;i-e<e la =udecat -i : +n-tiin;e<e in:tan;a
de:pre acea:ta, dintr@o +%pre=urare %ai pre:u: de voin;a :aI
10. Curtea European a repturilor O%ului a con:tatat o +nclcare a drepturilor
:au libert;ilor &unda%entale datorat unei Aotr9ri =udectore-ti, iar con:ecin;ele
'rave ale ace:tei +nclcri continu : :e producI
11. dup ce Aotr9rea a devenit de&initiv, Curtea Con:titu;ional :@a pronun;at
a:upra e.cep;iei invocate +n acea cau<, declar9nd necon:titu;ional prevederea
care a &cut obiectul acelei e.cep;ii.
D2E 4entru %otivele de revi<uire prev<ute la alin. D1E pct. 3, dar nu%ai +n ipote<a
=udectorului, pct. 4, pct. ( @ 10 :unt :upu:e revi<uirii -i Aotr9rile care nu evoc
&ondul. O alt noutate con:t +n per%i:iunea atacrii pe calea revi<uirii, pentru
anu%ite ca<uri, pre<ent9nd o 'ravitate deo:ebit a unor Aotr9ri care nu evoc
&ondul Dcu% ar &i:Aotr9rile prin care :e anulea< :au re:pin'e apelul :au recur:ul +n
ba<a unei e.cep ii proce:uale, Aotr9rile prin care :e con:tat peri%area apelului
:au recur:ului, Aotr9rea a:upra ordonan ei pre edin ialeE.
/otivele de revi<uire au &o:t re:tructurate. !:t&el, %otivele de atacare a Aotr9rii
=udectore ti T e.tra petitaN i T%inu: petitaN au &o:t eli%inate din r9ndul %otivelor de
recur:, re':indu@:e doar ca i %otive de revi<uire. e a:e%enea, :@a renun at la
%otivul de revi<uire pentru contrarietatea di:po<i iilor cuprin:e +n di:po<itivul Aotr9rii
=udectore ti, partea put9nd apela la procedura l%uririi di:po<itivului.

!rt. G10 @ 0n:tan;a co%petent
D1E Cererea de revi<uire :e +ndreapt la in:tan;a care a pronun;at Aotr9rea a crei
revi<uire :e cere.
D2E 6n ca<ul di:po<i;iilor art. G0B alin. D1E pct. 8, cererea de revi<uire :e va +ndrepta
la in:tan;a %ai %are +n 'rad &a; de in:tan;a care a dat pri%a Aotr9re. ac una
dintre in:tan;ele de recur: la care :e re&er ace:te di:po<i;ii e:te 6nalta Curte de
Ca:a;ie -i >u:ti;ie, cererea de revi<uire :e va =udeca de acea:t in:tan;.
D3E 6n ca<ul +n care :e invoc %otive care atra' co%peten;e di&erite, nu va opera
proro'area co%peten;ei. 6n :itua ia c9nd e.i:t dou :au %ai %ulte %otive,
co%pletul de:e%nat pentru =udecata cererii de revi<uire de la in:tan a care a
pronun at Aotr9rea ar &i cel care ar ur%a : di:pun di:=un'erea i declinarea de
co%peten +n &avoarea altei in:tan e.
!rt. G11 @ 1er%en de e.ercitare
123
D1E 1er%enul de revi<uire e:te de o lun -i :e va :ocoti:
1. +n ca<urile prev<ute la art. G0B alin. D1E pct. 1, de la co%unicarea Aotr9riiI
2. +n ca<ul prev<ut la art. G0B alin. D1E pct. 2, de la cel din ur% act de e.ecutareI
3. +n ca<urile prev<ute la art. G0B alin. D1E pct. 3, din <iua +n care partea a luat
cuno-tin; de Aotr9rea in:tan;ei penale de conda%nare a =udectorului, %artorului
:au e.pertului ori de Aotr9rea care a declarat &al: +n:cri:ul, dar nu %ai t9r<iu de un
an de la data r%9nerii de&initive a Aotr9rii penale. 6n lip:a unei a:t&el de Aotr9ri,
ter%enul cur'e de la data c9nd partea a luat cuno-tin; de +%pre=urrile pentru care
con:tatarea in&rac;iunii nu :e %ai poate &ace printr@o Aotr9re penal, dar nu %ai
t9r<iu de 3 ani de la data producerii ace:toraI
4. +n ca<ul prev<ut la art. G0B alin. D1E pct. 4, din <iua +n care partea a luat
cuno-tin; de Aotr9rea prin care a &o:t :anc;ionat di:ciplinar de&initiv =udectorul,
dar nu %ai t9r<iu de un an de la data r%9nerii de&initive a Aotr9rii de :anc;ionare
di:ciplinarI
G. +n ca<ul prev<ut la art. G0B alin. D1E pct. G, din <iua +n care :@au de:coperit
+n:cri:urile ce :e invocI
). +n ca<ul prev<ut la art. G0B alin. D1E pct. ), din <iua +n care partea a luat
cuno-tin; de ca:area, anularea :au :cAi%barea Aotr9rii pe care :@a +nte%eiat
Aotr9rea a crei revi<uire :e cere, dar nu %ai t9r<iu de un an de la data r%9nerii
de&initive a Aotr9rii de ca:are, anulare :au :cAi%bareI
(. +n ca<urile prev<ute la art. G0B alin. D1E pct. (, din <iua +n care :tatul ori alt
per:oan de drept public a luat cuno-tin; de Aotr9re, dar nu %ai t9r<iu de un an de
la data r%9nerii de&initive a ace:teiaI +n ca<ul %inorilor, per:oanelor pu:e :ub
interdic;ie =udectorea:c :au :ub curatel ter%enul de revi<uire e:te de ) luni de la
data la care cel intere:at a luat cuno-tin; de Aotr9re, dar nu %ai t9r<iu de un an de
la dob9ndirea capacit;ii depline de e.erci;iu :au, dup ca<, de la +nlocuirea tutorelui
per:oanei pu:e :ub interdic;ie, de la +ncetarea curatelei ori +nlocuirea curatoruluiI
8. +n ca<ul prev<ut la art. G0B alin. D1E pct. 8, de la data r%9nerii de&initive a
ulti%ei Aotr9ri.
D2E 6n ca<ul prev<ut la art. G0B alin. D1E pct. B, ter%enul de revi<uire e:te de 1G
<ile -i :e :ocote-te de la +ncetarea +%piedicrii.
D3E 4entru %otivele prev<ute la art. G0B alin. D1E pct. 10 -i 11, ter%enul e:te de 3
luni de la data publicrii Aotr9rii Cur;ii Europene a repturilor O%ului, re:pectiv a
deci<iei Cur;ii Con:titu;ionale +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0.
D4E Revi<uirea :e %otivea< prin +n:-i cererea de declarare a cii de atac :au
+nuntrul ter%enului de e.ercitare a ace:teia, :ub :anc;iunea nulit;ii.
DGE ac prin aceea-i cerere :e invoc %otive di&erite de revi<uire, prevederile
alin. D4E :e aplic +n %od core:pun<tor pentru &iecare %otiv +n parte. ac printr@o
:in'ur cerere de revi<uire :e invoc %ai %ulte %otive, veri&icarea &or%ulrii +n
ter%en a cererii i %otivarea ace:teia :e &ace pentru &iecare %otiv +n parte, &a de
ter%enul incident.
124
!rt. G12 @ Fu:pendarea e.ecutrii
0n:tan;a poate :u:penda e.ecutarea Aotr9rii a crei revi<uire :e cere, :ub
condi;ia drii unei cau;iuni. i:po<i;iile art. 484 :e aplic +n %od core:pun<tor.
!rt. G13 @ 4rocedura de =udecat
D1E Cererea de revi<uire :e :olu;ionea< potrivit di:po<i;iilor procedurale aplicabile
=udec;ii &inali<ate cu Aotr9rea atacat.
D2E 6nt9%pinarea e:te obli'atorie -i :e depune la do:ar cu cel pu;in G <ile +naintea
pri%ului ter%en de =udecat. Revi<uentul va lua cuno-tin; de con;inutul +nt9%pinrii
de la do:arul cau<ei.
D3E e<baterile :unt li%itate la ad%i:ibilitatea revi<uirii -i la &aptele pe care :e
+nte%eia<.
D4E ac in:tan;a +ncuviin;ea< cererea de revi<uire, ea va :cAi%ba, +n tot :au +n
parte, Aotr9rea atacat, iar +n ca<ul Aotr9rilor de&initive potrivnice, ea va anula cea
din ur% Aotr9re. Fe va &ace artare de Aotr9rea dat +n revi<uire, +n =o:ul
ori'inalului Aotr9rii revi<uite.
DGE Hotr9rea dat a:upra revi<uirii e:te :upu: cilor de atac prev<ute de le'e
pentru Aotr9rea revi<uit.
D)E ac revi<uirea :@a cerut pentru Aotr9ri potrivnice, calea de atac e:te
recur:ul. 6n ca<ul +n care revi<uirea a &o:t :olu;ionat de una dintre :ec;iile 6naltei
Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, recur:ul e:te de co%peten;a Co%pletului de G =udectori.
Noua re'le%entare :tabile te calea de atac a recur:ului pentru orice ca< de revi<uire
pentru contrarietate de Aotr9ri, deprt9ndu@:e din ace:t punct de vedere de vecAile
re'le%entri care di:puneau c :olu ia pronun at de 6CC> +n acea:t %aterie e:te
irevocabil.

1itlul 000
i:po<i;ii privind a:i'urarea unei practici =udiciare unitare

Cap. 0
Recur:ul +n intere:ul le'ii

!rt. G14 @ Calitatea proce:ual
4entru a :e a:i'ura interpretarea -i aplicarea unitar a le'ii de ctre toate
in:tan;ele =udectore-ti, procurorul 'eneral al 4arcAetului de pe l9n' 6nalta Curte de
Ca:a;ie -i >u:ti;ie, din o&iciu :au la cererea %ini:trului =u:ti;iei, Cole'iul de conducere
al 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, cole'iile de conducere ale cur;ilor de apel,
precu% -i !vocatul 4oporului au +ndatorirea : cear 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i
>u:ti;ie : :e pronun;e a:upra proble%elor de drept care au &o:t :olu;ionate di&erit de
125
in:tan;ele =udectore-ti. 7or%ularea in:titu iei recur:ului +n intere:ul le'ii e:te
:i%ilar cu cea introdu: i +n re'le%entarea anterioar, prin Le'ea nr. 202*2010
privind unele %:uri privind accelerarea :olu ionrii proce:elor. 4rin re:pectiva
re'le%entare, recur:ul +n intere:ul le'ii a cuno:cut o %odi&icare con:i:tent %enit
: +i :porea:c e&icien a practic.
!rt. G1G @ Condi;ii de ad%i:ibilitate
Recur:ul +n intere:ul le'ii e:te ad%i:ibil nu%ai dac :e &ace dovada c proble%ele
de drept care &or%ea< obiectul =udec;ii au &o:t :olu;ionate +n %od di&erit prin
Aotr9ri =udectore-ti de&initive, care :e ane.ea< cererii.
!rt. G1) @ >udecarea recur:ului +n intere:ul le'ii
D1E Recur:ul +n intere:ul le'ii :e =udec de un co%plet &or%at din pre-edintele :au,
+n lip:a ace:tuia, unul dintre vicepre-edin;ii 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie,
pre-edin;ii de :ec;ii din cadrul ace:teia, precu% -i 20 de =udectori, din care 14
=udectori din :ec;ia*:ec;iile +n a crei*cror co%peten; intr proble%a de drept care
a &o:t :olu;ionat di&erit de in:tan;ele =udectore-ti -i c9te 2 =udectori din cadrul
celorlalte :ec;ii. 4re-edintele 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, re:pectiv unul dintre
vicepre-edin;ii ace:teia e:te pre-edinte al co%pletului.
D2E 6n ca<ul +n care proble%a de drept pre<int intere: pentru dou :au %ai %ulte
:ec;ii, pre-edintele :au, dup ca<, unul dintre vicepre-edin;ii 6naltei Cur;i de Ca:a;ie
-i >u:ti;ie va :tabili nu%rul =udectorilor din :ec;iile intere:ate care vor intra +n
co%punerea co%pletului prev<ut la alin. D1E, celelalte :ec;ii ur%9nd a &i repre<entate
potrivit di:po<i;iilor aceluia-i alineat.
D3E !tunci c9nd proble%a de drept nu intr +n co%peten;a niciunei :ec;ii a 6naltei
Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, pre-edintele :au, dup ca<, unul dintre vicepre-edin;ii
6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie va de:e%na c9te G =udectori din cadrul &iecrei
:ec;ii. 4entru +ntoc%irea raportului, pre-edintele co%pletului va de:e%na c9te un
=udector din cadrul &iecrei :ec;ii. ! &o:t re'le%entat :upli%entar &a de
re'le%entarea anterioar, :itua ia c9nd proble%a de drept nu e:te de co%peten a
niciuneia dintre :ec iile 6naltei Cur i.
D4E up :e:i<area 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, pre-edintele :au, dup ca<,
unul dintre vicepre-edin;ii ace:teia va lua %:urile nece:are pentru de:e%narea
aleatorie a =udectorilor din cadrul :ec;iei +n a crei co%peten; intr proble%a de
drept care a &o:t :olu;ionat di&erit de in:tan;ele =udectore-ti, precu% -i a
=udectorilor din celelalte :ec;ii ce intr +n alctuirea co%pletului prev<ut la alin. D1E.
DGE up alctuirea co%pletului potrivit alin. D4E, pre-edintele ace:tuia va de:e%na
dintre %e%brii co%pletului 3 =udectori pentru a +ntoc%i un raport a:upra recur:ului
+n intere:ul le'ii. Raportorii nu :unt inco%patibili.
D)E 6n vederea +ntoc%irii raportului, pre-edintele co%pletului va putea :olicita unor
:peciali-ti recuno:cu;i opinia :cri: a:upra proble%elor de drept :olu;ionate di&erit.
D(E Raportul va cuprinde :olu;iile di&erite date proble%ei de drept -i ar'u%entele
pe care :e &unda%entea<, =uri:pruden;a relevant a Cur;ii Con:titu;ionale, a Cur;ii
Europene a repturilor O%ului :au a Cur;ii de >u:ti;ie a $niunii Europene, dac e:te
ca<ul, doctrina +n %aterie, precu% -i opinia :peciali-tilor con:ulta;i. 1otodat,
126
=udectorii raportori vor +ntoc%i -i vor %otiva proiectul :olu;iei ce :e propune a &i dat
recur:ului +n intere:ul le'ii.
D8E Oedin;a co%pletului :e convoac de pre-edintele ace:tuia, cu cel pu;in 20 de
<ile +nainte de de:&-urarea ace:teia. Odat cu convocarea, &iecare =udector va
pri%i o copie a raportului -i a :olu;iei propu:e.
DBE La -edin; particip to;i =udectorii co%pletului. ac e.i:t %otive obiective,
ace-tia vor &i +nlocui;i cu re:pectarea re'ulilor prev<ute la alin. D4E.
D10E Recur:ul +n intere:ul le'ii :e :u:;ine +n &a;a co%pletului, dup ca<, de
procurorul 'eneral al 4arcAetului de pe l9n' 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au
de procurorul de:e%nat de ace:ta, de =udectorul de:e%nat de Cole'iul de
conducere al 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, re:pectiv al Cur;ii de apel ori de
!vocatul 4oporului :au de un repre<entant al ace:tuia.
D11E Recur:ul +n intere:ul le'ii :e =udec +n cel %ult 3 luni de la data :e:i<rii
in:tan;ei, iar :olu;ia :e adopt cu cel pu;in dou trei%i din nu%rul =udectorilor
co%pletului. Nu :e ad%it ab;ineri de la vot.
!rt. G1( @ Con;inutul Aotr9rii -i e&ectele ei
D1E !:upra cererii, co%pletul 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :e pronun; prin
deci<ie.
D2E eci<ia :e pronun; nu%ai +n intere:ul le'ii -i nu are e&ecte a:upra Aotr9rilor
=udectore-ti e.a%inate -i nici cu privire la :itua;ia pr;ilor din acele proce:e.
D3E eci<ia :e %otivea< +n ter%en de cel %ult 30 de <ile de la pronun;are -i :e
public +n cel %ult 1G <ile de la %otivare +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0.
D4E e<le'area dat proble%elor de drept =udecate e:te obli'atorie pentru in:tan;e
de la data publicrii deci<iei +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0.
!rt. G18 @ 6ncetarea e&ectelor deci<iei
eci<ia +n intere:ul le'ii +-i +ncetea< aplicabilitatea la data %odi&icrii, abro'rii
:au con:tatrii necon:titu;ionalit;ii di:po<i;iei le'ale care a &cut obiectul
interpretrii. NC4C :tabile te e.pre: c deci<ia pronun at +n intere:ul le'ii nu poate
ultraactiva &a de nor%a de drept ce a &o:t interpretat.

Cap. 00
Fe:i<area 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie +n vederea pronun;rii unei Aotr9ri
prealabile pentru de<le'area unor cAe:tiuni de drept

!rt. G1B @ Obiectul :e:i<rii
ac, +n cur:ul =udec;ii, un co%plet de =udecat al 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i
>u:ti;ie, al cur;ii de apel :au al tribunalului, +nve:tit cu :olu;ionarea cau<ei +n ulti%
in:tan;, con:tat9nd c o cAe:tiune de drept, de a crei l%urire depinde
127
:olu;ionarea pe &ond a cau<ei re:pective, e:te nou -i a:upra ace:teia 6nalta Curte
de Ca:a;ie -i >u:ti;ie nu a :tatuat -i nici nu &ace obiectul unui recur: +n intere:ul le'ii
+n cur: de :olu;ionare, va putea :olicita 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie : pronun;e
o Aotr9re prin care : :e dea re<olvare de principiu cAe:tiunii de drept cu care a
&o:t :e:i<at. 4rocedura :e:i<rii 0CC> pentru de<le'area ce ar &i dat unei cAe:tiuni
de drept e:te acce:ibil in:tan elor care ur%ea< a pronun a o Aotr9re de&initiv
Dcare va :cpa, deci, controlului de le'alitate al 0CC>E i doar pentru :itua iile c9nd:
DiE :olu ionarea pricinii depinde de de<le'area a:upra unei cAe:tiuni de dreptI DiiE de
care : depind pronun area pe &ondul cau<ei Dne&iind per%i: aplicarea procedurii
+n ca<ul nor%elor de drept proce:ualEI DiiiE care : nu &i &o:t l%urit anterior de 0CC>
:au : nu &ie obiectul unei recur: +n intere:ul le'ii pendinte. 4entru ca acea:t ulti%
condi ie : poat &i veri&icat va &i &oarte i%portant ca =uri:pruden a 0CC> : &ie
di:ponibil inte'ral i +ntr@o %odalitate acce:ibil. >udectoriile nu vor putea utili<a
acea:t procedur, de i ace:tea =udec i ele +n pri% i ulti% in:tan , potrivit art.
B4 pct. 2.
!rt. G20 @ 4rocedura de =udecat
D1E Fe:i<area 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :e &ace de ctre co%pletul de
=udecat dup de<bateri contradictorii, dac :unt +ndeplinite condi;iile prev<ute la
art. G1B, prin +ncAeiere care nu e:te :upu: niciunei ci de atac. ac prin +ncAeiere
:e di:pune :e:i<area, acea:ta va cuprinde %otivele care :u:;in ad%i:ibilitatea
:e:i<rii potrivit di:po<i;iilor art. G1B, punctul de vedere al co%pletului de =udecat -i
al pr;ilor. 0nvocarea nece:it ii :e:i<rii 0CC> poate &i &cut de pr i :au de in:tan
V din o&iciu, i va &i pu: +n de<baterea contradictorie a pr ilor, ur%9nd ca dac :unt
+ndeplinite condi iile le'ale, in:tanta, prin +ncAeierea : di:pun :e:i<area.
6ncAeierea prin care in:tan a :e pronun a:upra cererii de :e:i<are a 0CC> nu e:te
:upu: niciunei ci de atac, indi&erent de :olu ia in:tan ei.
D2E 4rin +ncAeierea prev<ut la alin. D1E, cau<a va &i :u:pendat p9n la
pronun;area Aotr9rii prealabile pentru de<le'area cAe:tiunii de drept. !precie% c
:u:pendarea ar ur%a : &ie pronun at i +n :itua ia +n care proble%a de drept e:te
obiectul unui recur: +n intere:ul le'ii pendinte.
D3E up +nre'i:trarea cau<ei la 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, +ncAeierea de
:e:i<are :e public pe pa'ina de internet a ace:tei in:tan;e. 4ublicitatea +ncAeierii de
:e:i<are tinde : per%it celorlalte in:tan e : ia cuno tin de:pre +%pre=urarea c
0CC> ur%ea< : de<le'e cAe:tiunea +n liti'iu.
D4E Cau<ele :i%ilare, a&late pe rolul in:tan;elor =udectore-ti, pot &i :u:pendate
p9n la :olu;ionarea :e:i<rii. 6n ace:t ca<, =udectorul cau<ei V +n te%eiul art. 413
alin. D1E pct. 3 NC4C ar putea :u:penda cau<a V din o&iciu :au la cererea uneia
dintre pr i
DGE Reparti<area :e:i<rii e:te &cut de pre-edintele :au, +n lip:a ace:tuia, de
unul dintre vicepre-edin;ii 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie ori de per:oana
de:e%nat de ace-tia.
D)E Fe:i<area :e =udec de un co%plet &or%at din pre-edintele :ec;iei
core:pun<toare a 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :au de un =udector de:e%nat
de ace:ta -i 12 =udectori din cadrul :ec;iei re:pective. 4re-edintele :ec;iei :au, +n
ca< de i%po:ibilitate, =udectorul de:e%nat de ace:ta e:te pre-edintele de co%plet
128
-i va lua %:urile nece:are pentru de:e%narea aleatorie a =udectorilor. 4otrivit Le'ii
privind unele %:uri pentru de'revarea in:tan;elor =udectore-ti Dart. J0JE di:po<i iile
ace:tui te.t :e aplic :e:i<rilor &or%ulate +n proce:ele pornite +ncep9nd cu
01.01.201). Fe:i<rile &or%ulate +n proce:ele +ncepute dup data intrrii +n vi'oare a
Le'ii privind unele %:uri pentru de'revarea in:tan;elor =udectore-ti i p9n la
31.12.201G :e =udec de un co%plet &or%at din pre edintele :ec iei 0CC> :au un
=udector de:e%nat de ace:ta i de 8 =udectori din cadrul :ec iei re:pective.
D(E up alctuirea co%pletului potrivit alin. D)E, pre-edintele ace:tuia va de:e%na
un =udector pentru a +ntoc%i un raport a:upra cAe:tiunii de drept :upu:e =udec;ii.
>udectorul de:e%nat raportor nu devine inco%patibil.
D8E !tunci c9nd cAe:tiunea de drept prive-te activitatea %ai %ultor :ec;ii ale 6naltei
Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, pre-edintele :au, +n lip:a ace:tuia, unul dintre
vicepre-edin;ii 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie va tran:%ite :e:i<area pre-edin;ilor
:ec;iilor intere:ate +n :olu;ionarea cAe:tiunii de drept. 6n ace:t ca<, co%pletul va &i
alctuit din pre-edintele :au, +n lip:a ace:tuia, din vicepre-edintele 6naltei Cur;i de
Ca:a;ie -i >u:ti;ie, care va pre<ida co%pletul, din pre-edin;ii :ec;iilor intere:ate +n
:olu;ionarea cAe:tiunii de drept, precu% -i c9te G =udectori din cadrul :ec;iilor
re:pective de:e%na;i aleatoriu de pre-edintele co%pletului. up alctuirea
co%pletului, pentru +ntoc%irea raportului pre-edintele co%pletului va de:e%na c9te
un =udector din cadrul &iecrei :ec;ii. Raportorii nu :unt inco%patibili.
DBE ac la 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie nu e.i:t o :ec;ie core:pun<toare
aceleia la care :@a con:tatat c cAe:tiunea de drept nu a &o:t de<le'at unitar +n
practica in:tan;elor, :e aplic +n %od core:pun<tor di:po<i;iile alin. D8E.
D10E Raportul va &i co%unicat pr;ilor, care, +n ter%en de cel %ult 1G <ile de la
co%unicare, pot depune, +n :cri:, prin avocat :au, dup ca<, prin con:ilier =uridic,
punctele lor de vedere privind cAe:tiunea de drept :upu: =udec;ii.
D11E i:po<i;iile art. G1) alin. D)E @ DBE :e aplic +n %od core:pun<tor.
D12E Fe:i<area :e =udec &r citarea pr;ilor, +n cel %ult 3 luni de la data +nve:tirii,
iar :olu;ia :e adopt cu cel pu;in dou trei%i din nu%rul =udectorilor co%pletului.
Nu :e ad%it ab;ineri de la vot.
D13E 4rocedura prev<ut +n pre<entul capitol e:te :cutit de ta. =udiciar de
ti%bru -i ti%bru =udiciar.
!rt. G21 @ Con;inutul -i e&ectele Aotr9rii
D1E !:upra :e:i<rii, Co%pletul pentru de<le'area unor cAe:tiuni de drept :e
pronun; prin deci<ie, nu%ai cu privire la cAe:tiunea de drept :upu: de<le'rii.
D2E i:po<i;iile art. G1( alin. D3E :e aplic +n %od core:pun<tor.
D3E e<le'area dat cAe:tiunilor de drept e:te obli'atorie pentru in:tan;a care a
:olicitat de<le'area de la data pronun;rii deci<iei, iar pentru celelalte in:tan;e, de la
data publicrii deci<iei +n /onitorul O&icial al Ro%9niei, 4artea 0.
D4E i:po<i;iile art. G18 :e aplic +n %od core:pun<tor. 4rocedura =udecrii i
e&ectele Aotr9rii =udectore ti :unt acelea i ca i la recur:ul +n intere:ul le'ii, &apt ce
129
decur'e din natura a%belor proceduri ca &iind %i=loace de a:i'urare a practicii
=udiciare unitare.

1itlul 02
Conte:ta;ia privind ter'iver:area proce:ului

!rt. G22 @ Fubiectele conte:ta;iei -i %otivele ei
D1E Oricare dintre pr;i, precu% -i procurorul care particip la =udecat pot &ace
conte:ta;ie prin care, invoc9nd +nclcarea dreptului la :olu;ionarea proce:ului +ntr@un
ter%en opti% -i previ<ibil, : :olicite luarea %:urilor le'ale pentru ca acea:t
:itua;ie : &ie +nlturat. 4rocedura nou in:tituit +n procedura civil ro%9n prin
articolul de &a tinde : o&ere pr ii un re%ediu e&ectiv +n :itua ia nere:pectrii
dreptului la de:&:urarea proce:ului +ntr@un ter%en re<onabil, re inut de Conven ia
European a repturilor O%ului. Curtea European a repturilor O%ului a :tatuat c
prin durata e.ce:iv a procedurilor =udiciare :e +ncalc art. ) din Conven ie.
1otodat, lip:a unei ci de recur: intern e&icient care : per%it pr ii : :e pl9n'
de durata e.ce:iv a procedurilor =udiciare a &o:t con:iderat de Curte ca &iind o
+nclcare di:tinct a Conven iei, +nclc9nd dreptul la un recur: e&ectiv recuno:cut de
art. 13 din Conven ie Dcau<a Xudla c. 4olonieiE. 4rocedura e:te de:cAi: doar
per:oanelor care au, la data &or%ulrii conte:ta iei, calitatea de pr i +n cau<a +n care
:@a ivit incidentul procedural.
D2E Conte:ta;ia %en;ionat la alin. D1E :e poate &ace +n ur%toarele ca<uri:
1. c9nd le'ea :tabile-te un ter%en de &inali<are a unei proceduri, de pronun;are ori
de %otivare a unei Aotr9ri, +n: ace:t ter%en :@a +%plinit &r re<ultatI
2. c9nd in:tan;a a :tabilit un ter%en +n care un participant la proce: trebuia :
+ndeplinea:c un act de procedur, iar ace:t ter%en :@a +%plinit, +n: in:tan;a nu a
luat, &a; de cel care nu -i@a +ndeplinit obli'a;ia, %:urile prev<ute de le'eI
3. c9nd o per:oan ori o autoritate care nu are calitatea de parte a &o:t obli'at :
co%unice in:tan;ei, +ntr@un anu%it ter%en, un +n:cri: :au date ori alte in&or%a;ii
re<ultate din eviden;ele ei -i care erau nece:are :olu;ionrii proce:ului, iar ace:t
ter%en :@a +%plinit, +n: in:tan;a nu a luat, &a; de cel care nu -i@a +ndeplinit
obli'a;ia, %:urile prev<ute de le'eI
4. c9nd in:tan;a -i@a ne:ocotit obli'a;ia de a :olu;iona cau<a +ntr@un ter%en opti%
-i previ<ibil prin neluarea %:urilor :tabilite de le'e :au prin ne+ndeplinirea din o&iciu,
atunci c9nd le'ea o i%pune, a unui act de procedur nece:ar :olu;ionrii cau<ei, de-i
ti%pul :cur: de la ulti%ul :u act de procedur ar &i &o:t :u&icient pentru luarea
%:urii :au +ndeplinirea actului.
7a de %otivele pentru care :e poate &or%ula conte:ta ia, re<ult c acea:ta poate
&i &or%ulat at9t +nainte, c9t i dup pronun area Aotr9rii +n re:pectivul ciclu
proce:ual. 6n acela i ti%p, toate %otivele pentru care :e poate &or%ula conte:ta ia + i
au ori'inea +n nere:pectarea de ctre in:tan a di:po<i iilor procedurale care
di:ciplinea< derularea proce:ului.
130
!rt. G23 @ Retra'erea conte:ta;iei
Conte:ta;ia poate &i retra: oric9nd p9n la :olu;ionarea ei. Odat retra:,
conte:ta;ia nu poate &i reiterat.
!rt. G24 @ 7or%a conte:ta;iei. 4rocedura +naintea in:tan;ei care =udec proce:ul
D1E Conte:ta;ia :e &or%ulea< +n :cri: -i :e depune la in:tan;a +nve:tit cu
:olu;ionarea proce:ului +n le'tur cu care :e invoc ter'iver:area =udec;ii.
Conte:ta;ia :e poate &ace -i verbal +n -edin;, ca< +n care va &i con:e%nat,
+%preun cu %otivele artate de parte, +n +ncAeierea de -edin;.
D2E Conte:ta;ia nu :u:pend :olu;ionarea cau<ei.
D3E Conte:ta;ia :e :olu;ionea< de ctre co%pletul +nve:tit cu =udecarea cau<ei de
+ndat :au +n ter%en de cel %ult G <ile, &r citarea pr;ilor. 6%pre=urarea c acela i
co%plet e:te +nve:tit i cu :olu ionarea conte:ta iei ridic un :e%n de +ntrebare
a:upra e&icien ei procedurii, din %o%ent ce r%9nerea +n pa:ivitate i ter'iver:area
=udec ii e:te i%putabil cAiar co%pletului cAe%at : di:pun a:upra conte:ta iei. O
:olu ie care :@ar &i putut i%pune ar &i &o:t tran:%iterea do:arului unui alt co%plet al
aceleia i in:tan e, dup cu% :e procedea<, de e.e%plu, +n ca<ul cererilor de
ree.a%inare a ta.ei de ti%bru.
D4E C9nd aprecia< conte:ta;ia ca &iind +nte%eiat, co%pletul de =udecat pronun;
o +ncAeiere ne:upu: niciunei ci de atac, prin care ia de +ndat %:urile nece:are
+nlturrii :itua;iei care a provocat ter'iver:area =udec;ii. 6n ace:t ca<,
conte:tatorului +i va &i co%unicat, pentru in&or%are, o copie a +ncAeierii.
DGE C9nd aprecia< conte:ta;ia ca ne+nte%eiat, co%pletul de =udecat o va
re:pin'e prin +ncAeiere. 6%potriva ace:tei +ncAeieri conte:tatorul poate &ace pl9n'ere
+n ter%en de 3 <ile de la co%unicare. 4l9n'erea :e depune la in:tan;a care a
pronun;at +ncAeierea, care o va +nainta de +ndat pentru :olu;ionare, +%preun cu o
copie certi&icat de pe do:arul cau<ei, in:tan;ei ierarAic :uperioare. C9nd proce:ul :e
=udec la 6nalta Curte de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, pl9n'erea :e :olu;ionea< de un alt
co%plet al aceleia-i :ec;ii. 7or%ularea pl9n'erii nu :u:pend =udecata.
D)E 6ncAeierile prev<ute la alin. D4E -i DGE :e %otivea< +n ter%en de G <ile de la
pronun;are.
!rt. G2G @ 4rocedura de :olu;ionare a pl9n'erii
D1E 0n:tan;a va :olu;iona pl9n'erea +n ter%en de 10 <ile de la pri%irea do:arului, +n
co%plet &or%at din 3 =udectori. >udecata :e &ace &r citarea pr;ilor, printr@o
Aotr9re care nu e:te :upu: niciunei ci de atac, ce trebuie %otivat +n ter%en de G
<ile de la pronun;are.
D2E ac in:tan;a ':e-te pl9n'erea +nte%eiat, va di:pune ca in:tan;a care
=udec proce:ul : +ndeplinea:c actul de procedur :au : ia %:urile le'ale
nece:are, art9nd care :unt ace:tea -i :tabilind, c9nd e:te ca<ul, un ter%en pentru
+ndeplinirea lor.
D3E 6n toate ca<urile, in:tan;a care :olu;ionea< pl9n'erea nu va putea da
+ndru%ri -i nici nu va putea o&eri de<le'ri a:upra unor proble%e de &apt :au de
drept care : anticipe<e %odul de :olu;ionare a pricinii ori care : aduc atin'ere
131
libert;ii =udectorului cau<ei de a Aotr+, con&or% le'ii, cu privire la :olu;ia ce trebuie
dat proce:ului.
!rt. G2) @ Fanc;ionarea conte:tatorului de rea@credin;
D1E !tunci c9nd conte:ta;ia :au pl9n'erea a &o:t &cut cu rea@credin;, autorul
ace:teia poate &i obli'at la plata unei a%en<i =udiciare de la G00 lei la 2.000 lei,
precu% -i, la cererea pr;ii intere:ate, la plata de de:p'ubiri pentru repararea
pre=udiciului cau<at prin introducerea conte:ta;iei :au pl9n'erii. 6n ceea ce prive te
:anc ionarea conte:tatorului de rea@credin te.tul prevede dou :anc iuni. Re&eritor
la :anc iunea :uportrii de:p'ubirilor, trebuie ob:ervat c prin +%pre=urarea c nici
conte:ta ia i nici pl9n'erea nu au e&ect :u:pen:iv a:upra proce:ului, e:te di&icil de
i%a'inat ce &el de pre=udicii ar putea cau<a unei alte pr i &or%ularea cererii.
D2E Reaua@credin; re<ult din caracterul vdit ne&ondat al conte:ta;iei ori al
pl9n'erii, precu% -i din orice alte +%pre=urri care +ndrept;e:c con:tatarea c
e.ercitarea ace:teia :@a &cut +n alt :cop dec9t acela pentru care le'ea o
recunoa-te.

Cartea a 000@a
4rocedura necontencioa: =udiciar

1itlul 0
i:po<i;ii 'enerale

!rt. G2( @ o%eniu de aplicare
Cererile pentru :olu;ionarea crora e:te nevoie de interven;ia in:tan;ei, &r +n: a
:e ur%ri :tabilirea unui drept potrivnic &a; de o alt per:oan, precu% :unt cele
privitoare la darea autori<a;iilor =udectore-ti :au la luarea unor %:uri le'ale de
:uprave'Aere, ocrotire ori a:i'urare, :unt :upu:e di:po<i;iilor pre<entei cr;i.
!rt. G28 @ Co%peten;a
D1E Cererile necontencioa:e care :unt +n le'tur cu o cau< +n cur: de :olu;ionare
:au :olu;ionat de=a de o in:tan; ori care au ca obiect eliberarea unor +n:cri:uri,
titluri :au valori a&late +n depo<itul unei in:tan;e :e vor +ndrepta la acea in:tan;.
D2E 6n celelalte ca<uri, co%peten;a in:tan;ei -i :olu;ionarea incidentelor privind
co%peten;a :unt :upu:e re'ulilor prev<ute pentru cererile contencioa:e.
D3E 6n ca<ul +n care co%peten;a teritorial nu poate &i :tabilit potrivit di:po<i;iilor
alin. D2E, cererile necontencioa:e :e vor +ndrepta la in:tan;a +n a crei circu%:crip;ie
petentul +-i are, dup ca<, do%iciliul, re-edin;a, :ediul ori repre<entan;a, iar dac
niciuna dintre ace:tea nu :e a&l pe teritoriul Ro%9niei, cererile :e vor +ndrepta,
ur%9nd re'ulile de co%peten; %aterial, la >udectoria Fectorului 1 al %unicipiului
5ucure-ti :au, dup ca<, la 1ribunalul 5ucure-ti.
132
!rt. G2B @ 2eri&icarea co%peten;ei
D1E 0n:tan;a +-i veri&ic din o&iciu co%peten;a, cAiar dac e:te de ordine privat,
put9nd cere pr;ii l%uririle nece:are. 4rin dero'area de la di:po<i iile art. 130 alin.
D3E NC4C, veri&icarea co%peten ei :e &ace de in:tan din o&iciu, cAiar dac e:te
vorba de:pre neco%peten de ordine privat. i:po<i ia e:te =u:ti&icat de lip:a
p9r9tului din cadrul procedurii necontencioa:e.
D2E ac in:tan;a :e declar neco%petent, va tri%ite do:arul in:tan;ei
co%petente.
!rt. G30 @ Cuprin:ul cererii
D1E Cererea va cuprinde nu%ele, prenu%ele -i do%iciliul :au, dup ca<, denu%irea
-i :ediul celui care o &ace -i, dup +%pre=urri, ale per:oanelor pe care ace:ta cere
: &ie cAe%ate +naintea in:tan;ei, obiectul, %otivarea ace:teia -i :e%ntura.
D2E Ea va &i +n:o;it de +n:cri:urile pe care :e :pri=in.
!rt. G31 @ Caracterul contencio:
ac cererea, prin +n:u-i cuprin:ul ei ori prin obiec;iile ridicate de per:oanele
citate :au care intervin, pre<int caracter contencio:, in:tan;a o va re:pin'e.
!rt. G32 @ 4rocedura
D1E Cererea :e =udec +n ca%era de con:iliu, cu citarea petentului -i a per:oanelor
artate +n cerere, dac le'ea o i%pune. 6n ca< contrar, =udecata :e &ace cu :au &r
citare, la aprecierea in:tan;ei. Fpre deo:ebire de vecAea re'le%entare, c9nd +n pri%
in:tan cererea necontencioa: :e =udeca +n edin public, +n NC4C at9t &ondul,
c9t i apelul :e =udec +n ca%era de con:iliu.
D2E 0n:tan;a poate di:pune, cAiar din o&iciu, orice %:uri utile cau<ei. Ea are
dreptul : a:culte orice per:oan care poate aduce l%uriri +n cau<, precu% -i pe
acelea ale cror intere:e ar putea &i a&ectate de Aotr9re. 0n:tan ei +i e:te :tabilit
e.pre: un rol activ +n cadrul cererii necontencioa:e,acea:ta put9nd : decid a:upra
citrii pr ilor i a oricror %:uri nece:are =udecrii pricinii.
!rt. G33 @ Folu;ionarea cererii
0n:tan;a :e pronun; prin +ncAeiere, +n raport cu toate +%pre=urrile de &apt -i de
drept ale cau<ei, cAiar dac nu au &o:t invocate +n cerere :au pe parcur:ul
procedurii.
!rt. G34 @ Calea de atac
D1E 6ncAeierea prin care :e +ncuviin;ea< cererea e:te e.ecutorie.
D2E 6ncAeierea prev<ut la alin. D1E e:te :upu: nu%ai apelului, cu e.cep;ia celei
pronun;ate de un co%plet al 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie, care e:te de&initiv.
Noutatea &a de re'le%entarea anterior e:te caracterul de&initiv al +ncAeierii
pronun ate de 0CC>.
D3E 1er%enul de apel va cur'e de la pronun;are, pentru cei care au &o:t pre<en;i la
ulti%a -edin; de =udecat, -i de la co%unicare, pentru cei care au lip:it.
133
D4E !pelul poate &i &cut de orice per:oan intere:at, cAiar dac nu a &o:t citat la
:olu;ionarea cererii, ter%enul de apel cur'9nd de la data la care a luat cuno-tin; de
+ncAeiere, dar nu %ai t9r<iu de un an de la data pronun;rii. O %:ura de natur :
con:olide<e :i'uran a circuitului civil o con:tituie li%itarea +n ti%p a ter%enului de
apel pentru ter ii intere:a i. ac +n vecAea re'le%entare ace tia putea conte:ta
oric9nd +ncAeierea, +n NC4C apelul nu poate &i e.ercitat %ai t9r<iu de un an de la
data co%unicrii Aotr9rii.
DGE !pelul :e =udec +n ca%era de con:iliu.
!rt. G3G @ E&ectele Aotr9rii
6ncAeierile pronun;ate +n procedura necontencioa: nu au autoritatea lucrului
=udecat.
!rt. G3) @ Re'uli aplicabile
D1E i:po<i;iile art. G2( @ G3G re&eritoare la procedura necontencioa: :e
co%pletea< cu di:po<i;iile de procedur contencioa:, +n %:ura +n care ace:tea
din ur% :unt co%patibile cu natura necontencioa: a cererii.
D2E /ateriile necontencioa:e cu privire la care le'ea prevede o procedur :pecial
r%9n :upu:e acelor di:po<i;ii, care :e vor co%pleta cu cele ale pre<entei cr;i.
!rt. G3( @ /:uri luate de pre-edintele in:tan;ei
D1E 4rocedura necontencioa: :e aplic -i +n ca<urile +n care le'ea d +n
co%peten;a pre-edintelui in:tan;ei luarea unor %:uri cu caracter necontencio:.
D2E 6n ace:te ca<uri, pre-edintele trebuie : pronun;e +ncAeierea +n ter%en de cel
%ult G <ile de la pri%irea cererii.
D3E !pelul +%potriva +ncAeierii date de pre-edintele =udectoriei :e =udec de
tribunal, iar apelul +%potriva +ncAeierii date de pre-edintele tribunalului :au cur;ii de
apel :e =udec de un co%plet al in:tan;ei re:pective.
D4E 6ncAeierile date de pre-edin;ii :ec;iilor 6naltei Cur;i de Ca:a;ie -i >u:ti;ie :unt
de&initive.

1itlul 00
i:po<i;ii :peciale

!rt. G38 @ Eliberarea de copii de pe Aotr9ri -i de pe alte +n:cri:uri
D1E La cerere, 're&a in:tan;ei va elibera copii de pe +ncAeierea de -edin;, de pe
Aotr9re :au di:po<itiv :au de pe celelalte +n:cri:uri a&late la do:ar.
D2E Copiile de pe +ncAeierile de -edin;, de pe Aotr9re :au de pe di:po<itiv :e vor
putea elibera nu%ai dup ce ace:tea au &o:t :e%nate de to;i =udectorii, :ub
:anc;iunea aplicabil 're&ierilor pentru in&rac;iunea de &al:.
134
D3E 6n ca<ul +n care de<baterile nu :@au de:&-urat +n -edin; public, alte
per:oane dec9t pr;ile nu pot dob9ndi copii de pe +ncAeieri, e.perti<e, +n:cri:uri :au
declara;ii de %artori dec9t cu +ncuviin;area pre-edintelui. i:po<i;iile art. G3( alin. D2E
@ D4E :e aplic +n %od core:pun<tor.
!rt. G3B @ 6ncAeieri pentru eliberarea unor bunuri
D1E Cererea de eliberare privind :u%ele de bani :au alte valori ori titluri,
con:e%nate, precu% -i orice alte bunuri, p:trate la in:tan; ori a&late +n depo<itul
altuia, dup ca<, +n le'tur cu un proce:, :e introduce, de per:oana +ndrept;it, la
in:tan;a care a di:pu: acea %:ur.
D2E Cererea :e va :olu;iona prin +ncAeiere e.ecutorie, dat +n ca%era de con:iliu.
4r;ile vor &i citate dac in:tan;a con:ider nece:ar.
D3E 6n +ncAeierea de eliberare :e va arta de;intorul obli'at la eliberarea bunurilor,
precu% -i per:oana +ndrept;it : le pri%ea:c.
D4E 6ncAeierea prev<ut la alin. D3E e:te :upu: acelora-i ci de atac ca -i
Aotr9rea pe ba<a creia :@a cerut eliberarea bunului.
!rt. G40 @ 0nventarierea bunurilor %inorului
D1E 6n vederea inventarierii bunurilor %inorului pu: :ub tutel, in:tan;a de tutel
de:e%nea< de +ndat un dele'at -i di:pune citarea tutorelui -i a %e%brilor
con:iliului de &a%ilie, precu% -i a %inorului care a +%plinit v9r:ta de 14 ani.
D2E 0nventarul va cuprinde datele de identi&icare a bunurilor %obile :au i%obile,
de:crierea lor :u%ar, inclu:iv %en;iuni privind :tarea bunurilor -i valoarea e:ti%at
a ace:tora, precu% -i indicarea +n:cri:urilor e.i:tente cu privire la bunuri. e
a:e%enea, inventarul va cuprinde %en;iuni privind crean;ele, datoriile :au alte
preten;ii declarate de tutore :au de %e%brii con:iliului de &a%ilie.
Art. 541
'oiune
(1) Arbitrajul este o jurisdicie alternativ avnd caracter privat.
(2) n administrarea acestei jurisdicii, prile litigante i tribunalul arbitral competent pot
stabili reguli de procedur derogatorii de la dreptul comun, cu condiia ca regulile respective
s nu fie contrare ordinii publice i dispoziiilor imperative ale legii.
Una din principalele noutati aduse de reglementarea codului de procedura civila o
repre$inta introducerea definitiei arbitra(ului" ca fiind Fo (urisdictie alternativa avand
caracter privatG0 -n cadrul arbitra(ului" atat partile litigante" cat si tribunalul arbitral pot
stabili reguli de procedura care sa deroge de la dreptul comun" cu conditia ca acestea
sa nu fie contrare ordinii publice ori dispo$itiilor imperative ale legii0
Art. 542
Obiectul arbitra(ului
135
(1) Persoanele care au capacitate deplin de exerciiu pot conveni s soluioneze pe calea
arbitrajului litigiile dintre ele, n afar de acelea care privesc starea civil, capacitatea
persoanelor, dezbaterea succesoral, relaiile de familie, precum i drepturile asupra crora
prile nu pot s dispun.
(2) !tatul i autoritile publice au facultatea de a nc"eia convenii arbitrale numai dac
sunt autorizate prin lege sau prin convenii internaionale la care #omnia este parte.
(3) Persoanele juridice de drept public care au n obiectul lor de activitate i activiti
economice au facultatea de a nc"eia convenii arbitrale, n afar de cazul n care legea ori
actul lor de nfiinare sau de organizare prevede altfel.
.pre deosebire de fostul articol ;<D" elementele de noutate consta in adaugarea
alineatelor 4 si ; care permit statului" autoritatilor publice" precum si altor persoane
(uridice de drept public facultatea de a inc!eia conventii arbitrale" in anumite conditii0
Astfel" statul si autoritatile publice Fau facultatea de a inc!eia conventii arbitrale
numai daca sunt autori$ate prin lege sau prin conventii internatinale la care )omania
este parteG0 De asemenea" se prevede ca Fpersoanele (uridice de drept public 70008 au
facultatea de a inc!eia conventii arbitrale" in afara de ca$ul in care legea ori actul lor
de infiintare sau de organi$are prevede altfelG0
Art. 543
+ribunalul arbitral
!rbitra=ul poate &i +ncredin;at, prin conven;ia arbitral, uneia :au %ai %ultor per:oane,
+nve:tite de pr;i :au +n con&or%itate cu acea conven;ie : =udece liti'iul -i : pronun;e o
Aotr9re de&initiv -i obli'atorie pentru ele. !rbitrul unic :au, dup ca<, arbitrii +nve:ti;i
con:tituie, +n :en:ul di:po<i;iilor pre<entei cr;i, tribunalul arbitral.

Art. 544
Organi$area arbitra(ului de ctre pri
(1) Arbitrajul se organizeaz i se desfoar potrivit conveniei arbitrale, nc"eiat conform
dispoziiilor titlului $$ din prezenta carte.
(2) !ub rezerva respectrii ordinii publice i a bunelor moravuri, precum i a dispoziiilor
imperative ale legii, prile pot stabili prin convenia arbitral sau prin act scris nc"eiat
ulterior, cel mai trziu odat cu constituirea tribunalului arbitral, fie direct, fie prin referire la
o anumit reglementare avnd ca obiect arbitrajul, normele privind constituirea tribunalului
arbitral, numirea, revocarea i nlocuirea arbitrilor, termenul i locul arbitrajului, normele de
procedur pe care tribunalul arbitral trebuie s le urmeze n judecarea litigiului, inclusiv
eventuale proceduri prealabile de soluionare a litigiului, repartizarea ntre pri a
c"eltuielilor arbitrale i, n general, orice alte norme privind buna desfurare a arbitrajului.
(3) n lipsa regulilor prevzute la alin. %&', tribunalul arbitral va putea stabili procedura de
urmat aa cum va socoti mai potrivit.
(4) (ac nici tribunalul arbitral nu a stabilit aceste norme, se vor aplica dispoziiile ce
urmeaz.
136Art. 545
Organi$area arbitra(ului de un ter
4r;ile pot conveni ca arbitra=ul : &ie or'ani<at de o in:titu;ie per%anent de arbitra=, potrivit
titlului 200 din pre<enta carte, :au de o alt entitate ori de o per:oan &i<ic. 6n ace:te ca<uri,
:olu;ionarea liti'iului e:te +ncredin;at unor arbitri, nu%i;i ori accepta;i de pr;i potrivit
conven;iei arbitrale :au re'ulilor in:titu;iei per%anente de arbitra=.

1ata de fostul articol ;<3 indice 3" pre$enta reglementare defineste Fterta persoanaG la
care poate fi organi$at arbitra(ul ca fiind Fo alta entitateG ori Fo persoana fizicaG0 .i in
acest ca$" arbitra(ul este condus de arbitri numiti ori acceptati de parti" potrivit
conventiei arbitrale0 -n ca$ul in care conventia arbitrala tace" se vor aplica regulile
institutiei de arbitra(0

Art. 546
)epre$entarea prilor
(1) n litigiile arbitrale, prile pot formula cereri i i pot exercita drepturile procesuale
personal sau prin reprezentant. Acetia pot fi asistai de ali specialiti.
(2) n procedura arbitral, mputernicirea dat avocailor, potrivit legii, valoreaz alegerea
domiciliului sau, dup caz, a sediului procesual la avocat, dac n cuprinsul acesteia nu se
prevede altfel, i cuprinde dreptul avocatului de a exercita opiunile cu privire la caducitatea
arbitrajului potrivit art. )*+, precum i de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului
arbitrajului, prevzut la art. )*,.
(3) (ispoziiile alin. %-' i %&' se aplic n mod corespunztor i n cazul reprezentrii prii
prin consilier juridic.

O reglementare interesanta este ea preva$uta la alineatul 4 din cuprinsul art0 =<C" care
dispune ca imputernicirea data avocatilor valorea$a si alegerea de domiciliu sau dupa
ca$ sediu procesual la avocat0 0
Art. 547
-ntervenia instanei
(1) Pentru nlturarea piedicilor ce s.ar ivi n organizarea i desfurarea arbitrajului,
precum i pentru ndeplinirea altor atribuii ce revin instanei judectoreti n arbitraj, partea
137
interesat poate sesiza tribunalul n circumscripia cruia are loc arbitrajul, tribunalul va
soluiona cauza n completul prevzut de lege pentru judecata n prim instan.
(2) $nstana va soluiona aceste cereri de urgen i cu precdere, prin procedura ordonanei
preediniale, "otrrea nefiind supus niciunei ci de atac.

-n noua dispo$itie" instanta competenta pentru solutionarea piedicilor ce s&ar ivi in
organi$area si desfasurarea arbitra(ului revine FtribunaluluiG de data aceasta" vec!ea
reglementare determinand instanta competenta ca fiind aceea care ar fi fost
competenta sa solutione$e litigiul in fond" in prima instanta0 Cu element de noutate
este si procedura urgenta care caracteri$ea$a solutionarea unei asemenea cereri"
preci$ata la alineatul doi" instanta de fond pronuntand o !otarare irevocabila0

TITLUL II
Convenia arbitral

Art. 548
1orma scris
(1) /onvenia arbitral se nc"eie n scris, sub sanciunea nulitii. /ondiia formei scrise se
consider ndeplinit atunci cnd recurgerea la arbitraj a fost convenit prin sc"imb de
coresponden, indiferent de forma acesteia, sau sc"imb de acte procedurale.
(2) n cazul n care convenia arbitral se refer la un litigiu legat de transferul dreptului de
proprietate i0sau constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, convenia trebuie
nc"eiat n form autentic notarial, sub sanciunea nulitii absolute.

Este pastrat principiul formei scrise a conventiei arbitrale" sub sanctiunea nulitatii0 -n
ce priveste conventia arbitrala referitoare la solutionarea unui litigiu legat de
transferul dreptului de proprietate siHsau constituirea altui drept real privind un imobil"
aceasta trebuie sa imbrace forma autentica" sub sanctiunea nulitatii absolute0
Art. 549
1elurile conveniei arbitrale
(1) /onvenia arbitral se poate nc"eia fie sub forma unei clauze compromisorii, nscris n
contractul principal ori stabilit ntr.o convenie separat, la care contractul principal face
trimitere, fie sub forma compromisului.
(2) 1xistena conveniei arbitrale poate rezulta i din nelegerea scris a prilor fcut n
faa tribunalului arbitral.
138

Art. 550
Clau$a compromisorie
(1) Prin clauza compromisorie prile convin ca litigiile ce se vor nate din contractul n care
este stipulat sau n legtur cu acesta s fie soluionate pe calea arbitrajului, artndu.se,
sub sanciunea nulitii, modalitatea de numire a arbitrilor. n cazul arbitrajului
instituionalizat este suficient referirea la instituia sau regulile de procedur ale instituiei
care organizeaz arbitrajul.
(2) 2aliditatea clauzei compromisorii este independent de valabilitatea contractului n care
a fost nscris.
(3) n caz de ndoial, clauza compromisorie se interpreteaz n sensul c se aplic tuturor
nenelegerilor care deriv din contractul sau din raportul juridic la care ea se refer.

Art. 551
Compromisul
(1) Prin compromis prile convin ca un litigiu intervenit ntre ele s fie soluionat pe calea
arbitrajului, artndu.se, sub sanciunea nulitii, obiectul litigiului i numele arbitrilor sau
modalitatea de desemnare a acestora n cazul arbitrajului ad."oc. n cazul arbitrajului
instituionalizat, dac prile nu au ales arbitrii i nici nu au stabilit modalitatea de
desemnare a acestora, aceasta se va face potrivit regulilor de procedur ale respectivei
instituii arbitrale.
(2) /ompromisul se poate nc"eia c"iar dac litigiul intervenit ntre pri este deja pe rolul
unei alte instane.

Art. 552
Eficacitatea clau$ei compromisorii
6ncAeierea procedurii arbitrale cu :au &r pronun;area unei Aotr9ri a:upra &ondului cau<ei
nu aduce atin'ere e&icacit;ii conven;iei arbitrale, :ub &or%a clau<ei co%pro%i:orii. !cea:ta
va r%9ne valabil -i va :ervi drept te%ei pentru orice nou procedur arbitral care ar &i
declan-at +n te%eiul ace:teia pentru :olu;ionarea oricrui liti'iu aprut +ntre pr;i deriv9nd
din contractul principal.

Art. 553
E,cluderea competenei instanei
139
6ncAeierea conven;iei arbitrale e.clude, pentru liti'iul care &ace obiectul ei, co%peten;a
in:tan;elor =udectore-ti.

Art. 554
5erificarea competenei instanei
(1) $nstana judectoreasc, sesizat cu o cauz cu privire la care s.a nc"eiat o convenie
arbitral, i va verifica propria competen i se va declara necompetent numai dac prile
sau una dintre ele solicit aceasta, invocnd convenia arbitral. n acest caz, instana i va
declina competena n favoarea organizaiei sau instituiei pe lng care funcioneaz
arbitrajul instituionalizat, care, n temeiul "otrrii de declinare, va lua msurile necesare n
vederea constituirii tribunalului arbitral. n cazul arbitrajului ad."oc, instana va respinge
cererea ca nefiind de competena instanei judectoreti.
(2) $nstana va reine spre soluionare procesul dac3
a) prtul i.a formulat aprrile n fond, fr nicio rezerv ntemeiat pe convenia
arbitral4
b) convenia arbitral este lovit de nulitate ori este inoperant4
c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit din cauze vdit imputabile prtului n arbitraj.
(3) /onflictul de competen dintre tribunalul arbitral i o instan judectoreasc este
soluionat de instana judectoreasc ierar"ic superioar celei aflate n conflict.

TITLUL III
+ribunalul arbitral

Art. 555
Arbitrii
4oate &i arbitru orice per:oan &i<ic dac are capacitate deplin de e.erci;iu.

.pre deosebire de fostul articol ;<<" pentru a dobandi calitatea de arbitru nu mai este
necesara cetatenia romana a persoanei fi$ice respective0

Art. 556
'umrul arbitrilor
140
(1) Prile stabilesc dac litigiul se judec de un arbitru unic sau de mai muli arbitri, care
trebuie s fie ntotdeauna n numr impar.
(2) (ac prile nu au stabilit numrul arbitrilor, litigiul se judec de 5 arbitri, cte unul
numit de fiecare dintre pri, iar al treilea 6 supraarbitrul 6 desemnat de cei & arbitri.
(3) (ac exist mai muli reclamani sau mai muli pri, prile care au interese comune
vor numi un singur arbitru.

-n noul cod de procedura civila" numarul arbitrilor trebuie sa fie intotdeauna impar0
Art. 557
'ulitatea parial
E:te nul clau<a din conven;ia arbitral care con&er uneia dintre pr;i un privile'iu cu privire
la de:e%narea arbitrilor ori care prevede dreptul uneia dintre pr;i de a nu%i arbitrul +n locul
celeilalte pr;i :au de a avea %ai %ul;i arbitri dec9t cealalt parte.

Art. 558
'umirea arbitrilor
(1) Arbitrii sunt numii, revocai sau nlocuii conform conveniei arbitrale.
(2) /nd arbitrul unic sau, dup caz, arbitrii nu au fost numii prin convenia arbitral i nici
nu s.a prevzut modalitatea de numire, partea care vrea s recurg la arbitraj va comunica
celeilalte pri, n scris, s procedeze la numirea lor potrivit art. ))* alin. %&' i %5'.
(3) n comunicare se arat numele, domiciliul i, pe ct posibil, datele personale i
profesionale ale arbitrului unic propus sau ale arbitrului desemnat de partea care vrea s
recurg la arbitraj, precum i enunarea succint a preteniilor i a temeiului lor.
(4) Partea creia i s.a fcut comunicarea trebuie s transmit, la rndul su, n termen de -7
zile de la primirea acesteia, rspunsul la propunerea de numire a arbitrului unic sau, dup
caz, numele, prenumele, domiciliul i, pe ct posibil, datele personale i profesionale ale
arbitrului desemnat de aceasta.
(5) /nd propun arbitrii, fie prin convenia arbitral, fie n condiiile alin. %&'6%8', prile
vor propune i cte un supleant, pentru cazul n care arbitrul principal ar fi sau ar ajunge n
situaia s nu i poat ndeplini nsrcinarea.

-n noua reglementare" desemnarea unui arbitru supleant pentru ca$ul in care arbitrul
principal ar fi sau ar a(unge in situatia sa nu isi poata indeplini insarcinarea a devenit
obligatorie0
Art. 559
141
Acceptarea sarcinii de arbitru
!cceptarea +n:rcinrii de arbitru trebuie : &ie &cut +n :cri: -i va &i co%unicat pr;ilor, +n
ter%en de G <ile de la data pri%irii propunerii de nu%ire, prin po-t, tele&a., po-t electronic
:au prin alte %i=loace ce a:i'ur tran:%iterea te.tului actului -i con&ir%area pri%irii ace:tuia.

Art. 560
'umirea supraarbitrului
Cei 2 arbitri vor proceda la nu%irea :upraarbitrului -i a unui :upleant al ace:tuia, +n ter%en
de 10 <ile de la ulti%a acceptare. Fupraarbitrul :e va con&or%a prevederilor art. GGB.
Art. 561
'umirea arbitrilor de ctre instan
(1) n caz de nenelegere ntre pri cu privire la numirea arbitrului unic sau dac o parte nu
numete arbitrul ori dac cei & arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului,
partea care vrea s recurg la arbitraj poate cere tribunalului prevzut la art. )8, alin. %-' s
procedeze la numirea arbitrului ori, dup caz, a supraarbitrului.
(2) 9ribunalul se pronun n termen de -7 zile de la sesizare, cu citarea prilor, prin
nc"eiere care nu este supus niciunei ci de atac.

Art. 562
-ncompatibilitatea arbitrilor
(1) n afar de cazurile de incompatibilitate prevzute pentru judectori, arbitrul poate fi
recuzat i pentru urmtoarele motive, care pun la ndoial independena i imparialitatea
sa3
a) nendeplinirea condiiilor de calificare sau a altor condiii privitoare la arbitri, prevzute
n convenia arbitral4
b) cnd o persoan juridic al crei asociat este sau n ale crei organe de conducere se afl
arbitrul are un interes n cauz4
c) dac arbitrul are raporturi de munc ori de serviciu, dup caz, sau legturi comerciale
directe cu una dintre pri, cu o societate controlat de una dintre pri sau aflat sub un
control comun cu aceasta4
d) dac arbitrul a prestat consultan uneia dintre pri, a asistat sau a reprezentat una
dintre pri ori a depus mrturie n una dintre fazele precedente ale litigiului.
(2) : parte nu poate recuza arbitrul numit de ea dect pentru cauze survenite sau de care a
luat cunotin dup numire.
142
(3) Persoana care tie c n privina sa exist o cauz de recuzare este obligat s ntiineze
prile i pe ceilali arbitri mai nainte de a fi acceptat nsrcinarea de arbitru, iar dac
asemenea cauze survin dup acceptare, de ndat ce le.a cunoscut.
(4) Aceast persoan nu poate participa la judecarea litigiului dect dac prile, ntiinate
potrivit alin. %5', comunic n scris c neleg s nu cear recuzarea. /"iar n acest caz, ea are
dreptul s se abin de la judecarea litigiului, fr ca abinerea s nsemne recunoaterea
cauzei de recuzare.
(5) Abinerea produce efecte pe data formulrii ei, fr nicio alt formalitate.

1ata de vec!ea reglementare" au fost adaugate noi motive de recu$areB
a) nendeplinirea condiiilor de calificare sau a altor condiii privitoare la
arbitri, prevzute n convenia arbitral;
b) cnd o persoan juridic al crei asociat este sau n ale crei organe de
conducere se afl arbitrul are un interes n cauz;
c) dac arbitrul are raporturi de munc ori de serviciu, dup caz, sau legturi
comerciale directe cu una dintre pri, cu o societate controlat de una dintre
pri sau aflat sub un control comun cu aceasta;
d) dac arbitrul a prestat consultan uneia dintre pri, a asistat sau a
reprezentat una dintre pri ori a depus mrturie n una dintre fazele
precedente ale litigiului.


Art. 563
Cererea de recu$are
(1) #ecuzarea trebuie s fie cerut, sub sanciunea decderii, n termen de -7 zile de la data
cnd partea a luat cunotin de numirea arbitrului sau, dup caz, de la survenirea cauzei de
recuzare.
(2) /ererea de recuzare se soluioneaz de tribunalul prevzut la art. )8, alin. %-' prin
nc"eiere, pronunat cu citarea prilor i a arbitrului recuzat, n termen de -7 zile de la
sesizare. nc"eierea nu este supus niciunei ci de atac.
(3) (ispoziiile prezentului cod privind recuzarea judectorilor se aplic n mod
corespunztor.

Art. 564
nlocuirea arbitrilor
143
6n ca< de recu<are, revocare, ab;inere, renun;are, dece:, precu% -i +n orice alt ca< +n care
arbitrul e:te +%piedicat : +-i +ndeplinea:c :arcina -i dac :upleantul, la r9ndul :u, e:te
+%piedicat : +-i e.ercite +n:rcinarea, :e va proceda la +nlocuirea arbitrului potrivit
di:po<i;iilor :tabilite pentru nu%irea lui.

Art. 565
)spunderea arbitrilor
!rbitrii r:pund, +n condi;iile le'ii, pentru pre=udiciul cau<at, dac:
a) dup acceptare, renun n mod nejustificat la nsrcinarea lor4
b) fr motiv justificat, nu particip la judecarea litigiului ori nu pronun "otrrea n
termenul stabilit de convenia arbitral sau de lege4
c) nu respect caracterul confidenial al arbitrajului, publicnd sau divulgnd date de care
iau cunotin n calitate de arbitri, fr a avea autorizarea prilor4
d) ncalc cu rea.credin sau grav neglijen alte ndatoriri ce le revin.

Art. 566
Constituirea tribunalului arbitral
(1) 9ribunalul arbitral se consider constituit la data acceptrii nsrcinrii de arbitru unic
sau, dup caz, a ultimei acceptri a nsrcinrii de arbitru ori de supraarbitru.
(2) (ata acceptrii este cea a expedierii comunicrii prevzute la art. ));.

Art. 567
+ermenul arbitra(ului
(1) (ac prile nu au prevzut altfel, tribunalul arbitral trebuie s pronune "otrrea n
termen de cel mult * luni de la data constituirii sale, sub sanciunea caducitii arbitrajului.
(2) 9ermenul se suspend pe timpul judecrii unei cereri de recuzare sau a oricrei alte
cereri incidente adresate tribunalului prevzut la art. )8,.
(3) n cadrul termenului prevzut la alin. %-', prile pot consimi n scris la prelungirea
termenului arbitrajului.
(4) 9ribunalul arbitral poate dispune, pentru motive temeinice, prelungirea termenului, o
singur dat, cu cel mult 5 luni.
(5) 9ermenul se prelungete de drept cu 5 luni n cazul decesului uneia dintre pri.
144

5ec!ea reglementare prevedea un termen de cel mult = luni pentru pronuntarea unei
!otarari de catre +ribunalul Arbitral 7in loc de C cum este acum8" cu posibilitatea
prelungirii o singura data cu inca 4 luni 7fata de ; luni potrivit noii reglementari8" sub
sanctiunea caducitatii arbitra(ului0 Alegerea partilor de a renunta la sanctiunea
caducitatii a fost preluata si de noul cod de procedura civila0
Art. 568
Caducitatea arbitra(ului
(1) <a primul termen de judecat la care au fost legal citate, prile sunt obligate s declare n
scris, sub sanciunea decderii, dac neleg s invoce caducitatea arbitrajului.
(2) /nd cel puin una dintre pri a formulat declaraia prevzut la alin. %-', tribunalul
arbitral, la expirarea termenului prevzut la art. )*,, va pronuna o "otrre prin care va
constata c arbitrajul a devenit caduc, cu excepia situaiei n care prile declar n mod
expres c renun la caducitate, caz n care va continua judecata.
(3) Probele administrate n cadrul procedurii devenite caduc vor putea fi utilizate, dac este
cazul, ntr.un nou arbitraj, n msura n care se socotete c nu este necesar refacerea lor.

Art. 569
%ocul arbitra(ului
4r;ile :tabile:c locul arbitra=ului. 6n lip:a unei a:e%enea prevederi, locul arbitra=ului :e
:tabile-te de tribunalul arbitral.

Art. 570
%imba arbitra(ului
(1) (ezbaterea litigiului n faa tribunalului arbitral se face n limba stabilit prin convenia
arbitral sau, dac nu s.a prevzut nimic n aceast privin ori nu a intervenit o nelegere
ulterioar, n limba contractului din care s.a nscut litigiul ori, dac prile nu se neleg, ntr.
o limb de circulaie internaional stabilit de tribunalul arbitral.
(2) (ac o parte nu cunoate limba n care se desfoar dezbaterea, la cererea i pe
c"eltuiala ei, tribunalul arbitral i asigur serviciile unui traductor.
(3) Prile pot s participe la dezbateri cu traductorul lor.

TITLUL IV
Procedura arbitral
145

CAPITOLUL I
.esi$area tribunalului arbitral

Art. 571
Cererea de arbitrare
(1) 9ribunalul arbitral este sesizat de reclamant printr.o cerere scris, care va cuprinde3
a) numele i prenumele, domiciliul sau reedina prilor ori, pentru persoanele juridice,
denumirea i sediul lor. (e asemenea, cererea va cuprinde i codul numeric personal sau,
dup caz, codul unic de nregistrare sau codul de identificare fiscal, numrul de
nmatriculare n registrul comerului ori de nscriere n registrul persoanelor juridice i
contul bancar ale reclamantului, precum i ale prtului, dac sunt cunoscute de reclamant.
(ac reclamantul locuiete n strintate, va arta i domiciliul ales n #omnia, unde
urmeaz s i se fac toate comunicrile privind procesul4
b) numele, prenumele i calitatea celui care reprezint partea n litigiu, cnd este cazul
anexndu.se dovada calitii4
c) menionarea conveniei arbitrale, anexndu.se copie de pe contractul n care este inserat,
iar dac a fost consemnat ntr.un nscris separat ori s.a nc"eiat un compromis, copie de pe
acesta4
d) obiectul i valoarea cererii, precum i calculul prin care s.a ajuns la determinarea acestei
valori4
e) motivele de fapt i de drept, precum i probele pe care se ntemeiaz cererea4
f) numele, prenumele i domiciliul membrilor tribunalului arbitral4
g) semntura prii.
(2) /ererea se poate face printr.un proces.verbal nc"eiat n faa tribunalului arbitral i
semnat de pri sau numai de reclamant, precum i de arbitri.

Se introduc noi elemente de identificare ce trebuie precizate in cererea
introductiva, respectiv codul numeric personal si codul unic de
inregistrare/codul de identificare fiscala. De asemenea, litera a prevede in mod
e!pres necesitatea alegerii unui domiciliu in "omania pentru comunicarea
actelor de procedura, in cazul in care partea are domiciliul in strainatate.
#redem ca aceasta obligatie e!ista si in reglementarea anterioara c$iar daca nu
era precizat in mod e!pres in cuprinsul #artii a %&'a privind arbitrajul, aceasta
avandu'si izvorul in art. (() indice ( alin. ) care completa procedura arbitrala.
Art. 572
146
Comunicarea cererii arbitrale
Recla%antul va co%unica p9r9tului, precu% -i &iecrui arbitru copie de pe cererea de
arbitrare -i de pe +n:cri:urile ane.ate.

Art. 573
nt*mpinarea
(1) n termen de 57 de zile de la primirea copiei de pe cererea de arbitrare, prtul va face
ntmpinare cuprinznd excepiile privind cererea reclamantului, rspunsul n fapt i n drept
la aceast cerere, probele propuse n aprare, precum i, n mod corespunztor, celelalte
meniuni prevzute la art. ),- pentru cererea de arbitrare.
(2) 1xcepiile i alte mijloace de aprare, care nu au fost artate prin ntmpinare, trebuie
invocate, sub sanciunea decderii, cel mai trziu la primul termen de judecat la care partea
a fost legal citat.
(3) (ac tribunalul arbitral apreciaz c nedepunerea ntmpinrii justific amnarea
soluionrii litigiului, prtul va putea fi obligat la plata c"eltuielilor de arbitrare cauzate prin
amnare.
(4) (ispoziiile art. ),& se aplic n mod corespunztor.

Art. 574
Cererea reconvenional
(1) (ac prtul are pretenii mpotriva reclamantului, derivnd din acelai raport juridic, el
poate face cerere reconvenional.
(2) /ererea reconvenional va fi introdus n cadrul termenului pentru depunerea
ntmpinrii sau cel mai trziu pn la primul termen de judecat la care prtul a fost legal
citat i trebuie s ndeplineasc aceleai condiii ca i cererea principal.

CAPITOLUL II
/udecata

Art. 575
Dispo$iii generale
(1) =udecata arbitral se desfoar potrivit regulilor procedurale stabilite la art. ),*.
147
(2) /u toate acestea, principiile fundamentale ale procesului civil prevzute la art. ) alin. %&',
art. +6-7, art. -&6-*, art. -;6&-, art. && alin. %-', %&', %8', %)' i %*' i la art. &5 sunt aplicabile
n mod corespunztor i n procedura arbitral.

Art. 576
)eguli de procedur aplicabile
(1) Prile pot stabili, n convenia arbitral, regulile de procedur aplicabile arbitrajului sau
i pot mputernici pe arbitri s stabileasc aceste reguli. Aceste reguli se completeaz, dac
este cazul, cu prevederile prezentei cri.
(2) /nd prile recurg la arbitrajul instituionalizat, se aplic dispoziiile art. *-; alin. %5'.
(3) n toate celelalte cazuri, procedura arbitral este cea stabilit de prezenta carte.

Art. 577
Comunicarea actelor de procedur
(1) /omunicarea ntre pri sau ctre pri a nscrisurilor litigiului, a citaiilor, "otrrilor
arbitrale i nc"eierilor de edin se face prin scrisoare recomandat cu coninut declarat i
confirmare de primire. ntiinarea prilor cu privire la alte msuri luate de tribunalul
arbitral poate fi fcut i prin telefax, pot electronic sau prin alte mijloace ce asigur
transmiterea textului actului i confirmarea primirii acestuia.
(2) nscrisurile pot fi nmnate i personal prii, sub semntur.
(3) (ovezile de comunicare se depun la dosar.

Comunicarea actelor de procedura se poate face" potrivit noii reglementari" si prin
telefa," posta electronica sau prin alte mi(loace care asigura transmiterea te,tului si
confirmarea primirii acestuia0
Art. 578
5erificarea dosarului
(1) ndat dup expirarea termenului pentru depunerea ntmpinrii, tribunalul arbitral
verific stadiul pregtirii litigiului pentru dezbatere i, dac va socoti necesar, va dispune
msurile corespunztoare pentru completarea dosarului.
(2) (up aceast verificare i, dac este cazul, dup completarea dosarului, tribunalul
arbitral fixeaz termen de dezbatere a litigiului i dispune citarea prilor.

148
Art. 579
5erificarea competenei
(1) <a primul termen de judecat cu procedura legal ndeplinit, tribunalul arbitral i
verific propria sa competen de a soluiona litigiul.
(2) (ac tribunalul arbitral "otrte c este competent, consemneaz acest lucru ntr.o
nc"eiere, care se poate desfiina numai prin aciunea n anulare introdus mpotriva
"otrrii arbitrale, conform art. *7+.
(3) (ac tribunalul arbitral "otrte c nu este competent s soluioneze litigiul cu care a
fost sesizat, i declin competena printr.o "otrre, mpotriva creia nu se poate formula
aciunea n anulare, prevzut la art. *7+.

Dispo$itiile alineatului ; sunt o alta noutate a codului de procedura civila" intrucat
!otararea prin care tribunalul arbitral constata ca nu e competent este irevocabila0

Art. 580
+ermenul de citare
6ntre data pri%irii cita;iei -i ter%enul de de<batere trebuie : e.i:te un interval de ti%p de cel
pu;in 1G <ile.
Art. 581
Participarea terilor
(1) 9erii pot participa la procedura arbitral n condiiile art. *-6,,, dar numai cu acordul
lor i al tuturor prilor. /u toate acestea, intervenia accesorie este admisibil i fr
ndeplinirea acestei condiii.
(2) (ispoziiile art. )+7 se aplic n mod corespunztor.

Art. 582
Absena unei pri
Nepre<entarea pr;ii le'al citate nu +%piedic de<baterea liti'iului, a&ar nu%ai dac partea
lip: nu va cere, cel %ai t9r<iu cu 3 <ile +nainte de data pentru care a &o:t :tabilit
de<baterea, a%9narea ace:teia pentru %otive te%einice, +ncuno-tin;9nd +n acela-i ter%en -i
cealalt parte, precu% -i arbitrii. !precierea te%einiciei %otivelor ab:en;ei uneia dintre pr;i,
precu% -i a %otivelor pentru care ab:en;a =u:ti&ic a%9narea de<baterii e:te de co%peten;a
e.clu:iv a tribunalului arbitral, Aotr9rea ace:tuia ne&iind :upu: niciunei ci de atac.

149
Art. 583
.olicitarea (udecrii #n lips
Oricare dintre pr;i poate cere +n :cri: ca :olu;ionarea liti'iului : :e &ac +n lip:a :a, pe ba<a
probelor a&late la do:ar. i:po<i;iile art. G80 :e aplic +n %od core:pun<tor.

Art. 584
Absena ambelor pri
(1) (ac ambele pri, dei legal citate, nu se prezint la termen, tribunalul arbitral va
soluiona litigiul, n afar de cazul n care s.a cerut amnarea pentru motive temeinice.
Aprecierea temeiniciei motivelor amnrii este de competena exclusiv a tribunalului
arbitral, "otrrea acestuia nefiind supus niciunei ci de atac.
(2) /"iar dac prile nu solicit amnarea soluionrii litigiului, tribunalul arbitral poate s
amne judecarea acestuia, citnd prile, dac apreciaz c prezena lor la dezbatere este
necesar, sau acordnd un termen pentru ca prile s i poat formula concluziile n scris.

-nteresanta este si reglementarea potrivit careia instanta arbitrala are competenta
e,clusiva de a aprecia temeinicia motivelor amanarii" !otararea pronuntata negiind
supusa niciunei cai de atac0

Art. 585
6suri asigurtorii
(1) naintea sau n cursul arbitrajului, oricare dintre pri poate cere tribunalului prevzut la
art. )8, s ncuviineze msuri asigurtorii i msuri provizorii cu privire la obiectul litigiului
sau s constate anumite mprejurri de fapt.
(2) <a aceast cerere se vor anexa, n copie, cererea de arbitrare sau, n lips, dovada
comunicrii prevzute la art. ))+ alin. %&', precum i convenia arbitral.
(3) ncuviinarea acestor msuri va fi adus la cunotina tribunalului arbitral de ctre
partea care le.a cerut.
(4) n cursul arbitrajului, msurile asigurtorii i msurile provizorii, precum i constatarea
anumitor mprejurri de fapt pot fi ncuviinate i de tribunalul arbitral. n caz de
mpotrivire, executarea acestor msuri se dispune de ctre instana judectoreasc, potrivit
prevederilor alin. %-'.

Art. 586
150
.arcina probei
(1) >iecare dintre pri are sarcina s dovedeasc faptele pe care i ntemeiaz n litigiu
pretenia sau aprarea.
(2) n vederea soluionrii litigiului, tribunalul arbitral poate cere prilor explicaii scrise cu
privire la obiectul cererii i faptele litigiului i poate dispune administrarea oricror probe
prevzute de lege.

Art. 587
Propunerea probelor
(1) Probele care nu au fost cerute prin cererea de arbitrare sau prin ntmpinare nu vor mai
putea fi invocate n cursul arbitrajului, n afar de cazurile prevzute la art. &)8 alin. %&'.
(2) 9ribunalul arbitral are competena exclusiv de a decide asupra utilitii, pertinenei i
concludenei probelor propuse de pri. /u consultarea prilor, tribunalul arbitral poate fixa
termene.limit pentru administrarea probelor ncuviinate. (up expirarea acestor termene,
administrarea probei nu mai poate avea loc dect dac tribunalul arbitral apreciaz c
aceasta este esenial pentru soluionarea corect a litigiului.

Art. 588
Administrarea probelor
(1) Administrarea probelor se efectueaz n edina tribunalului arbitral. Acesta poate
dispune ca administrarea probelor s fie efectuat n faa supraarbitrului sau, cu acordul
prilor, n faa unui arbitru din compunerea tribunalului arbitral.
(2) (ac una dintre pri deine un mijloc de prob, tribunalul arbitral poate ordona
nfiarea lui.

Art. 589
Audierea martorilor i a e,perilor
(1) ?artorii i experii sunt audiai fr prestare de jurmnt.
(2) Audierea martorilor i a experilor poate fi fcut, la cererea sau cu consimmntul
acestora, i la locuina ori la locul unde i desfoar activitatea. (e asemenea, tribunalul
arbitral le cere s rspund n scris ntrebrilor puse, acordnd un termen n acest scop.
(3) 9ribunalul arbitral nu poate s recurg la mijloace de constrngere i nici s aplice
sanciuni martorilor sau experilor. Pentru luarea acestor msuri prile se pot adresa
tribunalului prevzut la art. )8,.
151

Art. 590
-nformaii deinute de autoritile publice
(1) 9ribunalul arbitral poate solicita informaii scrise autoritilor publice n legtur cu
actele i aciunile acestora, care sunt necesare pentru soluionarea cauzei.
(2) (ac autoritatea public refuz transmiterea informaiilor, dei nu sunt ndeplinite
condiiile art. &;+ alin. %&', prile sau arbitrii pot sesiza tribunalul prevzut la art. )8,, care
va lua msurile prevzute de art. &;+ alin. %-'.
+ribunalul Arbitral are posibilitatea de a solicita informatii scrise de la autoritatile
publice in legatura cu actele si actiunile acestora" prevedere pe care o consideram
utila pentru solutionarea cau$elor" ori de cate ori aceste relatii se dovedesc a fi
necesare0


Art. 591
Aprecierea probelor
!precierea probelor :e &ace de ctre arbitri potrivit inti%ei lor convin'eri.

Art. 592
Cereri i e,cepii
(1) :rice excepie privind existena i validitatea conveniei arbitrale, constituirea
tribunalului arbitral, limitele nsrcinrii arbitrilor i desfurarea procedurii pn la primul
termen de judecat la care partea a fost legal citat trebuie ridicat, sub sanciunea decderii,
cel mai trziu la acest termen, dac nu s.a stabilit un termen mai scurt.
(2) :rice cereri i orice nscrisuri vor fi depuse cel mai trziu pn la primul termen de
judecat la care prile au fost legal citate. (ispoziiile art. )+, se aplic n mod
corespunztor.
(3) @eregularitatea actelor de procedur se acoper dac nu a fost invocat de cel interesat la
termenul la care s.a produs ori, dac a lipsit la acel termen, la primul termen de judecat la
care a fost prezent ori legal citat dup producerea neregularitii i nainte de se pune
concluzii n fond.

Art. 593
nc!eierea de edin
152
(1) (ezbaterile arbitrale vor fi consemnate n nc"eierea de edin.
(2) :rice dispoziie a tribunalului arbitral va fi consemnat n nc"eiere i va fi motivat.
(3) nc"eierea de edin va cuprinde, pe lng meniunile prevzute la art. *75 alin. %-' lit.
a' i b', i urmtoarele meniuni3
a) o scurt descriere a desfurrii edinei4
b) cererile i susinerile prilor4
c) motivele pe care se sprijin msurile dispuse4
d) dispozitivul4
e) semnturile arbitrilor, cu observarea prevederilor art. *7& alin. %5'.
(4) (ispoziiile art. *75 alin. %&' se aplic n mod corespunztor.
(5) Prile au dreptul s ia cunotin de coninutul nc"eierilor i de actele dosarului. <a
cererea prilor sau din oficiu, tribunalul arbitral poate ndrepta sau completa nc"eierea de
edin printr.o alt nc"eiere. Prilor li se comunic, la cerere, copie de pe nc"eierea de
edin.

Art. 594
Atacarea separat a #nc!eierilor de edin
(1) Pot fi atacate separat cu aciunea n anulare prevzut la art. *7+ nc"eierile tribunalului
arbitral prin care s.au luat urmtoarele msuri3
a) a fost suspendat cursul arbitrajului, potrivit art. 8-& i 8-54
b) au fost luate msuri asigurtorii sau provizorii, potrivit art. )+)4
c) a fost respins, ca inadmisibil, cererea de sesizare a /urii /onstituionale privind
constituionalitatea unei dispoziii legale.
(2) (ispoziiile art. *7+6*-5 se aplic n mod corespunztor, n msura n care prezentul
articol nu prevede altfel.
(3) n afara motivelor prevzute la art. *7+, n aciunea n anulare se poate invoca i lipsa
condiiilor prevzute de lege pentru luarea msurilor dispuse prin nc"eiere.
(4) Aciunea n anulare poate fi introdus n termen de ) zile de la comunicare, cu excepia
cazului prevzut la alin. %-' lit. a', cnd poate fi formulat ct timp dureaz suspendarea.
(5) n cazurile prevzute la alin. %-' lit. b' i c', aciunea n anulare nu suspend cursul
arbitrajului.
153
(6) !oluionnd aciunea n anulare, curtea de apel poate, dup caz, s menin, s modifice
sau s desfiineze msurile dispuse de tribunalul arbitral prin nc"eiere. Aotrrea curii de
apel este definitiv.

CAPITOLUL III
C!eltuielile arbitrale

Art. 595
C!eltuielile arbitrale
(1) /"eltuielile pentru organizarea i desfurarea arbitrajului, precum i onorariile
arbitrilor, c"eltuielile de administrare a probelor, c"eltuielile de deplasare a prilor,
arbitrilor, experilor, martorilor se suport potrivit nelegerii dintre pri.
(2) n lipsa unei asemenea nelegeri, c"eltuielile arbitrale se suport de partea care a
pierdut litigiul, integral, dac cererea de arbitrare este admis n totalitate, sau proporional
cu ceea ce s.a acordat, dac cererea este admis n parte.

'u sunt modificari in privinta c!eltuielilor de arbitrare fata de vec!ea reglementare0 De
data aceasta" legiuitorul le&a structurat mai bine" in c!eltuieli pentru organi$area si
desfasurarea arbitra(ului" onorariile arbitrilor" e,pertilor si martorilor0
Art. 596
Onorariul arbitrilor
(1) 9ribunalul arbitral poate evalua, n mod provizoriu, cuantumul onorariilor arbitrilor i
poate obliga prile s consemneze, potrivit dispoziiilor sale, suma respectiv prin
contribuie egal.
(2) Prile pot fi obligate solidar la plat.
(3) (ac prtul nu i ndeplinete obligaia care i revine potrivit alin. %-', n termenul
stabilit de tribunalul arbitral, reclamantul va consemna ntreaga sum, urmnd ca prin
"otrrea arbitral s se stabileasc cuantumul final al onorariilor cuvenite arbitrilor, precum
i modul de suportare de ctre pri.

Art. 597
Plata anticipat a c!eltuielilor
(1) 9ribunalul arbitral poate obliga prile sau pe fiecare dintre ele la avansarea oricror
c"eltuieli necesare pentru organizarea i desfurarea arbitrajului.
154
(2) 9ribunalul arbitral poate s nu dea curs arbitrajului pn la consemnarea, avansarea sau
plata sumelor prevzute n prezentul capitol.

Art. 598
5erificarea c!eltuielilor
La cererea oricreia dintre pr;i, tribunalul prev<ut la art. G4( va e.a%ina te%einicia
%:urilor di:pu:e de tribunalul arbitral -i va :tabili, prin +ncAeiere e.ecutorie -i care nu e:te
:upu: niciunei ci de atac, cuantu%ul onorariilor arbitrilor -i al celorlalte cAeltuieli arbitrale,
precu% -i %odalit;ile de con:e%nare, de avan:are :au de plat.

Art. 599
Plata onorariilor
(1) Plata onorariilor arbitrilor se va face dup comunicarea ctre pri a "otrrii arbitrale.
(2) (ac arbitrajul se ntrerupe fr a se pronuna o "otrre, onorariile arbitrilor pentru
activitatea depus se reduc n mod corespunztor.

Art. 600
)egulari$area c!eltuielilor
Orice di&eren; +n plu: :au +n %inu: de cAeltuieli arbitrale :e re'ulari<ea< cel %ai t9r<iu prin
Aotr9rea arbitral -i :e plte-te p9n la co%unicarea Aotr9rii ctre pr;i. Hotr9rea nu :e
va co%unica, dac e:te ca<ul, p9n la plata di&eren;ei.
Aotr*rea arbitral

Art. 601
.oluionarea litigiului
(1) 9ribunalul arbitral soluioneaz litigiul n temeiul contractului principal i al normelor de
drept aplicabile, potrivit dispoziiilor art. ).
(2) Pe baza acordului expres al prilor, tribunalul arbitral poate soluiona litigiul n
ec"itate.

Art. 602
155
Deliberarea i pronunarea
(1) n toate cazurile, pronunarea trebuie s fie precedat de deliberarea n secret a arbitrilor,
n modalitatea stabilit de convenia arbitral sau, n lips, de tribunalul arbitral.
(2) Pronunarea poate fi amnat cu cel mult &- de zile, sub condiia ncadrrii n termenul
arbitrajului, stabilit potrivit art. )*,.
(3) Aotrrea se ia cu majoritatea de voturi.
(4) (up deliberare, se va ntocmi o minut, care va cuprinde pe scurt coninutul
dispozitivului "otrrii i n care se va arta, cnd este cazul, opinia minoritar.

Art. 603
Aotr*rea arbitral
(1) Aotrrea arbitral se redacteaz n scris i trebuie s cuprind3
a) componena nominal a tribunalului arbitral, locul i data pronunrii "otrrii4
b) numele i prenumele prilor, domiciliul ori reedina lor sau, dup caz, denumirea i
sediul, numele i prenumele reprezentanilor prilor, precum i ale celorlalte persoane care
au participat la dezbaterea litigiului4
c) menionarea conveniei arbitrale n temeiul creia s.a procedat la arbitraj4
d) obiectul litigiului i susinerile pe scurt ale prilor4
e) motivele de fapt i de drept ale "otrrii, iar n cazul arbitrajului n ec"itate, motivele care,
sub acest aspect, ntemeiaz soluia4
f) dispozitivul4
g) semnturile tuturor arbitrilor, sub rezerva art. *7& alin. %5', i, dac este cazul, semntura
asistentului arbitral.
(2) Arbitrul care a avut o alt prere va redacta i va semna opinia separat, cu artarea
considerentelor pe care aceasta se sprijin. Aceast regul se aplic n mod corespunztor i
n cazul n care exist opinie concurent.

Art. 604
%murirea" completarea i #ndreptarea !otr*rii
(1) n cazul n care sunt necesare lmuriri cu privire la nelesul, ntinderea sau aplicarea
dispozitivului "otrrii ori acesta cuprinde dispoziii potrivnice, oricare dintre pri poate
cere tribunalului arbitral s lmureasc dispozitivul sau s nlture dispoziiile potrivnice.
156
(2) (ac prin "otrrea pronunat tribunalul arbitral a omis s se pronune asupra unui
capt de cerere, asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre pri poate solicita
completarea ei.
(3) /ererea de lmurire sau de completare se formuleaz, potrivit alin. %-', respectiv alin. %&',
n termen de -7 zile de la data primirii "otrrii i se soluioneaz de tribunalul arbitral, prin
"otrre separat, cu citarea prilor.
(4) Breelile materiale din textul "otrrii arbitrale sau alte greeli evidente care nu sc"imb
fondul soluiei, precum i greelile de calcul pot fi ndreptate, prin nc"eiere, la cererea
oricreia dintre pri, formulat n termenul prevzut de alin. %5', sau din oficiu. Prile vor fi
citate dac tribunalul arbitral apreciaz c este necesar.
(5) Aotrrea de lmurire sau de completare ori nc"eierea de ndreptare se pronun de
ndat i face parte integrant din "otrrea arbitral.
(6) Prile nu pot fi obligate la plata c"eltuielilor legate de lmurirea, completarea sau
ndreptarea "otrrii.

Art. 605
Comunicarea !otr*rii
(1) Aotrrea arbitral va fi comunicat prilor n termen de cel mult o lun de la data
pronunrii ei.
(2) <a cererea oricreia dintre pri, tribunalul arbitral i va elibera o dovad privind
comunicarea "otrrii, n condiiile alin. %-'.

Art. 606
Efectele !otr*rii arbitrale
Hotr9rea arbitral co%unicat pr;ilor e:te de&initiv -i obli'atorie.

Art. 607
Pstrarea dosarului
6n ter%en de 30 de <ile de la data co%unicrii Aotr9rii :au de la data l%uririi, co%pletrii ori
+ndreptrii ei, potrivit art. )04, tribunalul arbitral va depune do:arul liti'iului la tribunalul
prev<ut la art. G4(, ata-9nd -i dove<ile de co%unicare a Aotr9rii arbitrale.

TITLUL V
157
Desfiinarea !otr*rii arbitrale

Art. 608
Aciunea #n anulare
(1) Aotrrea arbitral poate fi desfiinat numai prin aciune n anulare pentru unul dintre
urmtoarele motive3
a) litigiul nu era susceptibil de soluionare pe calea arbitrajului4
b) tribunalul arbitral a soluionat litigiul fr s existe o convenie arbitral sau n temeiul
unei convenii nule ori inoperante4
c) tribunalul arbitral nu a fost constituit n conformitate cu convenia arbitral4
d) partea a lipsit la termenul la care au avut loc dezbaterile i procedura de citare nu a fost
legal ndeplinit4
e) "otrrea a fost pronunat dup expirarea termenului arbitrajului prevzut la art. )*,,
dei cel puin una dintre pri a declarat c nelege s invoce caducitatea, iar prile nu au
fost de acord cu continuarea judecii, potrivit art. )*+ alin. %-' i %&'4
f) tribunalul arbitral s.a pronunat asupra unor lucruri care nu s.au cerut ori a dat mai mult
dect s.a cerut4
g) "otrrea arbitral nu cuprinde dispozitivul i motivele, nu arat data i locul pronunrii
ori nu este semnat de arbitri4
h) "otrrea arbitral ncalc ordinea public, bunele moravuri ori dispoziii imperative ale
legii4
i) dac, dup pronunarea "otrrii arbitrale, /urtea /onstituional s.a pronunat asupra
excepiei invocate n acea cauz, declarnd neconstituional legea, ordonana ori o dispoziie
dintr.o lege sau dintr.o ordonan care a fcut obiectul acelei excepii ori alte dispoziii din
actul atacat, care, n mod necesar i evident, nu pot fi disociate de prevederile menionate n
sesizare.
(2) @u mai pot fi invocate ca motive pentru anularea "otrrii arbitrale neregularitile care
nu au fost ridicate potrivit art. );& alin. %-' i %5' sau care pot fi remediate pe calea prevzut
la art. *78.
(3) Pentru dovedirea motivelor de anulare nu pot fi aduse ca probe noi dect nscrisuri.

6otivele pentru care poate fi introdusa o actiune in anularea !otararii arbitrale au
ramas aceleasi ca in fostul art0 ;C<" cu cateva e,ceptii0 De e,emplu" un motiv de
anulare il repre$inta ca$ul in care Fhotrrea a fost pron!n"at d!p e#pirarea
termen!l!i arbitra$!l!i pre%z!t la art. 567& de'i cel p!"in !na dintre pr"i a declarat c
(n"ele)e s in%oce cad!citatea& iar pr"ile n! a! fost de acord c! contin!area
158
$!dec"ii*. +otodata" se mai prevede ca nu mai pot fi invocate ca motive de nulitate a
!otararii arbitrale neregularitati care nu au fost ridicate in fata tribunalului pana la
primul termen de (udecata la care partile au fost legal citate 7cererile si e,ceptiile
preva$ute la art0 =@480 De asemenea" !otararea arbitrala nu poate fi atacata pentru
neregularitati care pot fi a(ustate prin procedura de lamurire" completare ori indreptare
a !otararii" astfel cum a fost reglementata la art0 CD<0
Art. 609
)enunarea la aciunea #n anulare
(1) Prile nu pot renuna prin convenia arbitral la dreptul de a introduce aciunea n
anulare mpotriva "otrrii arbitrale.
(2) #enunarea la acest drept se poate face numai dup pronunarea "otrrii arbitrale.

Art. 610
-nstana competent
Co%peten;a de a =udeca ac;iunea +n anulare revine cur;ii de apel +n circu%:crip;ia creia a
avut loc arbitra=ul.

"eglementarea anterioara prevedea ca solutionarea actiunii in anulare revine
instantei judecatoresti din circumscriptia careia a avut loc arbitrajul care este
imediat superioara celei care ar fi fost competenta sa judece in fond litigiul, in
cazul in care nu ar fi e!istat conventia arbitrala *art. +,- din vec$iul cod de
procedura civila, .vand in vedere insa ca art. ,(/ prevede competenta curtii de
apel *din aceeasi circumscriptie in solutionarea actiunilor in anulare si cum
majoritatea covarsitoare a cererilor de arbitrare revin spre solutionare #urtii
de .rbitraj #omercial %nternational de pe langa #amera de #omert si %ndustrie
a "omaniei, rezulta ca cele mai multe actiuni in anulare vor fi solutionate de
acum incolo de #urtea de .pel 0ucuresti.
Art. 611
+ermen de e,ercitare
(1) Aciunea n anulare va fi introdus la curtea de apel n termen de o lun de la data
comunicrii "otrrii arbitrale. (ac s.a formulat o cerere potrivit art. *78, termenul curge
de la data comunicrii "otrrii sau, dup caz, a nc"eierii prin care a fost soluionat
cererea.
(2) Pentru motivul prevzut la art. *7+ alin. %-' lit. i', termenul este de 5 luni de la
publicarea deciziei /urii /onstituionale n ?onitorul :ficial al #omniei, Partea $.

Art. 612
159
.uspendarea e,ecutrii
Curtea de apel va putea :u:penda e.ecutarea Aotr9rii arbitrale +%potriva creia a &o:t
introdu: ac;iunea +n anulare. i:po<i;iile art. 484 alin. D2EVDGE -i D(E :e aplic +n %od
core:pun<tor.

Art. 613
/udecarea aciunii #n anulare
(1) /urtea de apel va judeca aciunea n anulare n completul prevzut de lege pentru
judecata n prim instan.
(2) ntmpinarea este obligatorie. (ispoziiile art. &7)6&7+ sunt aplicabile n mod
corespunztor.
(3) Admind aciunea, curtea de apel va anula "otrrea arbitral i3
a) n cazurile prevzute la art. *7+ alin. %-' lit. a', b' i e', va trimite cauza spre judecat
instanei competente s o soluioneze, potrivit legii4
b) n celelalte cazuri prevzute la art. *7+ alin. %-', va trimite cauza spre rejudecare
tribunalului arbitral, dac cel puin una dintre pri solicit expres acest lucru. n caz contrar,
dac litigiul este n stare de judecat, curtea de apel se va pronuna n fond, n limitele
conveniei arbitrale. (ac ns, pentru a "otr n fond, este nevoie de noi probe, curtea se va
pronuna n fond dup administrarea lor. n acest din urm caz, curtea va pronuna mai nti
"otrrea de anulare i, dup administrarea probelor, "otrrea asupra fondului, iar, dac
prile au convenit expres ca litigiul s fie soluionat de ctre tribunalul arbitral n ec"itate,
curtea de apel va soluiona cauza n ec"itate.
(4) Aotrrile curii de apel, pronunate potrivit alin. %5', sunt supuse recursului.

Potrivit art0 C3;" -ntampinarea la actiunea in anulare este obligatorie0 .olutiile posibile
pe care le poate pronunta curtea de apel depind de motivele de anulare0 O noutate o
repre$inta pronuntarea a doua !otarari in ca$ul in care" pentru a !otari in fond" este
nevoie de probe noiB mai intai curtea de apel pronunta !otararea de anulare" iar apoi
!otararea asupra fondului0 %a fel ca in vec!ea reglementare" !otararea asupra actiunii
in anulare este supusa rec!rs!l!i. Consideram ca nu era nevoie sa fie pastrata calea
de atac a recursului 7si care va incarca -nalta Curte de Casatie si /ustitie mai mult
decat este" avand in vedere competenta obligatorie in fond a curtilor de apel c!iar si
pentru litigii de valoare neinsemnata80 Pastrarea triplei (urisdictii pare sa fie in
contradictie cu principiul celeritatii care guvernea$a cau$ele arbitrale si va conduce in
continuare" la fel ca pana acum" la o anume reticenta a partilor de a recurge la
procedura arbitrala pentru solutionarea diferendelor dintre ele ca o alternativa la
procedura de drept comun" mai ales in conditiile in care ta,ele arbitrale practicate de
Curtile de Arbitra( sunt mult mai ridicate decat ta,ele (udiciare de timbru preva$ute de
%egea nr0 3<CH3@@>0

160
TITLUL VI
E,ecutarea !otr*rii arbitrale

Art. 614
E,ecutarea de bunvoie
Hotr9rea arbitral :e aduce la +ndeplinire de bunvoie de ctre partea +%potriva creia :@a
pronun;at, de +ndat :au +n ter%enul artat +n cuprin:ul ace:teia.

Art. 615
E,ecutarea silit
Hotr9rea arbitral con:tituie titlu e.ecutoriu -i :e e.ecut :ilit +ntoc%ai ca -i o Aotr9re
=udectorea:c.

TITLUL VII
Arbitra(ul instituionali$at

Art. 616
'oiune
(1) Arbitrajul instituionalizat este acea form de jurisdicie arbitral care se constituie i
funcioneaz n mod permanent pe lng o organizaie sau instituie intern ori
internaional sau ca organizaie neguvernamental de interes public de sine stttoare, n
condiiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil n cazul tuturor litigiilor supuse ei
spre soluionare potrivit unei convenii arbitrale. Activitatea arbitrajului instituionalizat nu
are caracter economic i nu urmrete obinerea de profit.
(2) n reglementarea i desfurarea activitii jurisdicionale, arbitrajul instituionalizat
este autonom n raport cu instituia care l.a nfiinat. Aceasta va stabili msurile necesare
pentru garantarea autonomiei.

1ste pentru prima data cand legiuitorul a reglementat arbitrajul
institutionalizat. .lineatul ( al art. ,(, prevede ca acest tip de arbitraj nu are
caracter economic si nu urmareste obtinerea de profit, fapt ce impiedica
transformarea acestei institutii intr'o 2afacere3.
Art. 617
161
Alegerea arbitra(ului instituionali$at
(1) Prile, prin convenia arbitral, pot supune soluionarea litigiilor dintre ele unei anumite
instane arbitrale aparinnd arbitrajului instituionalizat.
(2) n caz de contrarietate ntre convenia arbitral i regulamentul arbitrajului
instituionalizat la care aceasta trimite, va prevala convenia arbitral.

Art. 618
Arbitrii
(1) Arbitrajul instituionalizat poate ntocmi liste facultative cu persoane care pot fi arbitri
sau supraarbitri. Aceste liste nu au caracter obligatoriu.
(2) n cazul n care prile nu se neleg asupra arbitrului unic ori cnd o parte nu numete
arbitrul sau cnd cei & arbitri nu cad de acord asupra persoanei supraarbitrului, autoritatea
de desemnare este preedintele arbitrajului instituionalizat, afar numai dac regulile de
procedur ale acestuia sau prile nsele nu dispun altfel.
(3) :rganizaiile cu caracter asociativ sau cele constituite pentru aprarea intereselor unei
categorii profesionale nu pot s numeasc arbitri dintre membrii lor, n cazurile n care
acestea sunt n litigiu cu terii.

Art. 619
)egulile arbitrale
(1) #egulile de procedur ale arbitrajului instituionalizat se adopt de ctre conducerea
acestuia potrivit normelor sale de funcionare stabilite prin actul de nfiinare.
(2) Prin desemnarea unui anumit arbitraj instituionalizat ca fiind competent n soluionarea
unui anumit litigiu sau tip de litigii, prile opteaz automat pentru aplicarea regulilor sale de
procedur. :rice derogare de la aceast prevedere este nul, afar numai dac, innd seama
de condiiile speei i de coninutul regulilor de procedur indicate de pri ca fiind aplicabile,
conducerea arbitrajului instituionalizat competent decide c pot fi aplicate i regulile alese
de pri, stabilind dac aplicarea acestora din urm este efectiv sau prin analogie.
(3) (ac prile nu au convenit altfel, se vor aplica regulile de procedur ale arbitrajului
instituionalizat n vigoare la momentul sesizrii acestuia.
(4) (reptul la aprare al prilor n litigiu i contradictorialitatea dezbaterilor sunt
garantate.
(5) n cazul arbitrajului organizat de o instituie permanent, dosarul se pstreaz la acea
instituie.

162
Art. 620
C!eltuielile arbitrale
6n ca<ul arbitra=ului or'ani<at de o in:titu;ie per%anent, ta.ele pentru or'ani<area
arbitra=ului, onorariile arbitrilor, precu% -i celelalte cAeltuieli arbitrale :e :tabile:c -i :e
plte:c con&or% re'ula%entului acelei in:titu;ii.
!R1. )21
)efu$ul soluionrii litigiului
ac or'ani<a;ia :au in:titu;ia prev<ut la art. )1) re&u< : or'ani<e<e arbitra=ul,
conven;ia arbitral r%9ne valabil, iar liti'iul dintre pr;i va &i :olu;ionat potrivit prevederilor
pre<entei cr;i.

C!R1E! a 2@a
Despre e,ecutarea silit

101L$L 0
Dispo$iii generale

C!401OL$L 0
.copul i obiectul e,ecutrii silite!rt. )22 @ 6ndeplinirea obli'a;iilor prev<ute +n titlul e.ecutoriu
D1E Obli'a;ia :tabilit prin Aotr9rea unei in:tan;e :au printr@un alt titlu e.ecutoriu :e aduce
la +ndeplinire de bunvoie.
D2E 6n ca<ul +n care debitorul nu e.ecut de bunvoie obli'a;ia :a, acea:ta :e aduce la
+ndeplinire prin e.ecutare :ilit, care +ncepe odat cu :e:i<area or'anului de e.ecutare,
potrivit di:po<i;iilor pre<entei cr;i, dac prin le'e :pecial nu :e prevede alt&el.
D3E E.ecutarea :ilit are loc +n oricare dintre &or%ele prev<ute de le'e, :i%ultan :au
:ucce:iv, p9n la reali<area dreptului recuno:cut prin titlul e.ecutoriu, acAitarea dob9n<ilor,
penalit;ilor :au a altor :u%e acordate potrivit le'ii prin titlu, precu% -i a cAeltuielilor de
e.ecutare.
D4E E.ecutarea unor obli'a;ii de a &ace, precu% +n:crierea :au radierea unui drept, act :au
&apt dintr@un re'i:tru public, e%iterea unei autori<a;ii, eliberarea unui certi&icat :au predarea
unui +n:cri: -i altele a:e%enea, :e poate ob;ine la :i%pla cerere a per:oanei +ndrept;ite,
&cut +n te%eiul unui titlu e.ecutoriu, &r a &i nece:ar interven;ia e.ecutorului
=udectore:c, dac prin le'e nu :e di:pune alt&el. 6n ca< de necon&or%are a debitorului,
creditorul poate recur'e la e.ecutarea :ilit +n condi;iile pre<entului cod. 4entru :itua ia
e.ecutrii :ilite obli'a iilor de a &ace :e :tabile te c e.ecutarea trebuie &cut la :i%pla
cerere a creditorului. 6n continuare, +n ipote<a +n care debitorul re&u< e.ecutarea devin
aplicabile di:po<i iile art. B02 i ur%. NC4C.
DGE 29n<area de ctre creditor a bunurilor %obile ipotecate +n condi;iile art. 2.44G din
Codul civil :e &ace cu +ncuviin;area in:tan;ei, &r interven;ia e.ecutorului =udectore:c.
4entru bunurile %obile ipotecate, art. 244G i ur%. Cod civil :tabile:c o procedur :i%pli&icat
de v9n<are. 6n con&or%itate cu te.tul le'al, la cererea creditorului i dup citarea pr ilor
intere:ate, in:tan a de e.ecutare poate +ncuviin a v9n<area.
163
E.ecutor 5o'dan u%itracAe
4otrivit art. )22 alin. 2 din Noul Cod de 4rocedur civil DNC4CE, e.ecutarea :ilit M+ncepe
odat cu :e:i<area or'anului de e.ecutareN.
6n con&or%itate cu art. 3 alin. 1 din Le'ea nr. () din 2012 Dle'ea de punere +n aplicare a
noului codE, cu %odi&icrile ulterioare, di:po<i;iile NC4C :e aplic doar e.ecutrilor :ilite
+ncepute dup intrarea +n vi'oare a noii re'le%entri.
6n con:ecin;, nicio di:po<i;ie a le'ii proce:uale noi nu :e poate aplica unei e.ecutri :ilite
+ncepute +nainte de 1G &ebruarie 2013, cAiar dac cererea de +ncuviin;are a e.ecutrii :ilite :@
ar depune dup acea:t dat, av9nd +n vedere c nici le'ea vecAe DC4CE, nici le'ea nou
DNC4CE nu lea' de data depunerii cererii de +ncuviin;are a e.ecutrii :ilite %o%entul
+nceperii e.ecutrii :iliteI ace:t %o%ent e:te, reiter%, %o%entul depunerii la e.ecutorul
=udectore:c a cererii de e.ecutare :ilit &or%ulat de creditor.
Concret, &a; de di:po<i;iile le'ale %ai :u: citate -i +n raport cu art. )G0 alin. 1 NC4C
DMin:tan;a de e.ecutare e:te =udectoria +n circu%:crip;ia creia :e a&l biroul e.ecutorului
=udectore:c care &ace e.ecutareYNE, +n ipote<a +n care cererea de e.ecutare :ilit a &o:t
depu: de creditor la biroul e.ecutorului =udectore:c +n data de 14 &ebruarie 2013,
=udectoria nu poate : +-i decline co%peten;a de :olu;ionare a unei cereri de +ncuviin;are a
e.ecutrii :ilite depu:e, la 1G &ebruarie 2013, de un e.ecutor =udectore:c av9nd :ediul
biroului :u +n a&ara ra<ei teritoriale a acelei =udectorii.
O a:e%enea declinare de co%peten;, M+nte%eiatN pe di:po<i;iile art. )G0 alin. 1 din le'ea
nou, +n &avoarea =udectoriei +n ra<a creia :e a&l biroul e.ecutorului care a depu: cererea
de +ncuviin;are a e.ecutrii :ilite, nu ar putea conduce, +n per:pectiv Dper:pectiv +ntin: pe
perioada unor luni, poate cAiar %ai bine de 1 an av9nd +n vedere :upra+ncrcarea -i
nede'revarea in:tan;elor de e.ecutareYE, la ad%iterea unei conte:tatii la e.ecutare. 6n
ace:t %od, debitorul ar &i invitat : atace o procedur de e.ecutare :ilit +nceput, +n :pe;,
prin depunerea cererii de e.ecutare :ilit, +nainte de intrarea +n vi'oare a NC4C, pentru
%otivul c +ncAeierea de incuviin;are a e.ecutrii :ilite nu a &o:t pronun;at de o in:tan; de
e.ecutare teritorial co%petent. !nularea e.ecutrii :ilite -i a tuturor actelor de e.ecutare, cu
titlu de con:ecin; a ob:ervrii nere:pectrii, cu oca<ia procedurii +ncuviin;rii e.ecutrii, a
di:po<i;iilor +n %aterie de co%peten; teritorial a in:tan;ei de e.ecutare ar deter%ina
inconveniente practice Dcreditorul trebuie M: o ia de la <eroN, ca -i cu% nu ar &i &o:t niciodat
+ntreprin: vreo e.ecutare :ilitE -i, nu de pu;ine ori, =uridice Do cerere de e.ecutare, anulat,
nu %ai poate &i privit ca un act +ntreruptor de pre:crip;ie a e.ecutrii :ilite, con&or% art. (08
alin. 3 NC4CE
4ropun9nd o conclu<ie +n e.e%plul dat, -i anu%e acela al cererii de e.ecutare depu:e la 14
&ebruarie 2013, in:tan;a de e.ecutare territorial co%petent, ca in:tan; ce trebuie +nve:tit
cu cererea de +ncuviin;are a e.ecutrii :ilite, e:te :tabilit de Mle'ea vecAeN, ca &iind
=udectoria +n ra<a creia Mur%ea< : :e &aca e.ecutareaN, +n accep;iunea, nu unitar
decriptat de practica =udiciar, a art. 3(3 alin. 2 C4C.
e:i'ur, :cenariul declinrii de co%peten; eronat di:pu:e, +n opinia noa:tr, trebuie
i%a'inat cu titlu :ub:idiar +n raport cu Mrealit;ile de <i cu <iN. E.ecutorul =udectore:c poate
164
&i, +n unele ca<uri, MinvitatN neo&icial : ia +n con:iderare in:tan;a de e.ecutare de&init de
le'ea nou ca le'e intrat +n vi'oare la data depunerii cererii de +ncuviin;are a e.ecutrii,
de-i at9t +n ter%enii le'ii vecAi, c9t -i +n cei ai le'ii noi, e.ecutarea Ma +nceputN +nainte de
e%iterea cererea de +ncuviin;are, adic a +nceput prin depunerea cererii de e.ecutare :ilit
de ctre creditor la biroul e.ecutorului =udectore:c.
E.ecutorul =udectore:c ar putea ceda ace:tei invita;ii, con&or%9ndu@:e di:ciplinat. 4re;ul
ace:tei conduite nu +l va plti el, ci creditorul pentru c ace:ta din ur% e:te inti%atul de
pro&e:ie +n procedura conte:ta;iei la e.ecutare &or%ulate de debitor pe %otiv de
neco%peten; teritorial a in:tan;ei care a +ncuviin;at e.ecutarea. 6ncAeierea de +ncuviin;are
a e.ecutrii :ilite pronun;ate, +n e.e%plul i%a'inat, de in:tan;a :ediului biroului e.ecutorului
=udectore:c nu :e poate i%pune cu titlu de autoritate de lucru =udecat &iind pronun;at +ntr@o
procedur necontencioa: D:olu;ia :e i%pune -i +n raport cu actualul art. 3(3 ind. 1 C4C, dar
-i +n lu%ina art. ))G NC4CE. Fu%ari<9nd, cu e.cep;ia ca<ului &ericit Dpentru creditorE +n care
actele de e.ecutare :ilit :@au e&ectuat +n privin;a unor bunuri a&late +n ra<a =udectoriei unde
e:te Mdo%iciliatN -i biroul e.ecutorului =udectore:c, :olu;ia ad%iterii conte:ta;iei e:te
inevitabil.
R9ndurile de %ai :u: pot &i citite -i de creditori. ebitorii de=a le@au citit.
Executor Bogda !u"itrac#e


!rt. )23*E @ Or'anul de e.ecutare
E.ecutarea :ilit a oricrui titlu e.ecutoriu, cu e.cep;ia celor care au ca obiect venituri
datorate bu'etului 'eneral con:olidat :au bu'etului $niunii Europene -i bu'etului Co%unit;ii
Europene a Ener'iei !to%ice, :e reali<ea< nu%ai de ctre e.ecutorul =udectore:c, cAiar
dac prin le'i :peciale :e di:pune alt&el. i:po<i ia NC4C :tabile te c nu%ai e.ecutorii
=udectore ti pot e&ectua e.ecutarea :ilit, a:t&el +nc9t, niciun &unc ionar a&lat +n :erviciul unei
alte entit i publice ori private nu are dreptul de a e&ectua acea:t procedur. Noua
re'le%entarea a &o:t precedat de Le'ea nr. 28(*2011 privind unele %:uri re&eritoare la
or'ani<area activit;ii de punere +n e.ecutare a crean;elor apar;in9nd in:titu;iilor de credit -i
in:titu;iilor &inanciare nebancare care prin art. 3 a di:pu: c activitatea de punere +n
e.ecutare a re:pectivelor in:titu ii :e reali<ea< de ctre e.ecutorii =udectore ti.

ZZZZZZZZZZZZZ
*E i:po<i;iile art. )23 :e aplic nu%ai e.ecutrilor :ilite +ncepute dup data de 1 &ebruarie
2013. Da :e vedea art. 4 din L. nr. ()*2012E

!rt. )24 @ /odalit;i de e.ecutare
E.ecutarea :ilit :e e&ectuea< prin:
1. ur%rirea bunurilor %obile -i i%obile ale debitorului :au apar;in9nd ter;ilor ;inu;i :
r:pund, +n condi;iile le'ii, pentru obli'a;iile debitorului, +n :copul +nde:tulrii creditorilorI
165
2. predarea ctre creditor a bunurilor, prev<ute +n titlul e.ecutoriu, ce :unt de;inute &r
drept de debitorI
3. alte %:uri prev<ute de le'e.
!rt. )2G @ Le'alitatea e.ecutrii :ilite
D1E E.ecutarea :ilit :e &ace cu re:pectarea di:po<i;iilor le'ii, a drepturilor pr;ilor -i ale
altor per:oane intere:ate.
D2E E:te inter<i: e&ectuarea de acte de e.ecutare de ctre alte per:oane :au or'ane
dec9t cele prev<ute la art. )23. 4rincipiul le'alit ii 'uvernea< i procedura e.ecutrii
:ilite, ca a doua &a< a proce:ului civil, iar ca e&ect al recunoa terii principiului, e.ecutarea
:ilit :e reali<ea< de ctre per:oanele +%puternicite potrivit le'ii i cu re:pectarea le'ii i a
drepturilor participan ilor la e.ecutarea :ilit.
!rt. )2) @ Rolul :tatului +n e.ecutarea :ilit
Ftatul e:te obli'at : a:i'ure, prin a'en;ii :i, e.ecutarea +n %od pro%pt -i e&ectiv a
Aotr9rilor =udectore-ti -i a altor titluri e.ecutorii, iar, +n ca< de re&u<, cei vt%a;i au dreptul
la repararea inte'ral a pre=udiciului :u&erit. Ftatele care au rati&icat Conven ia European a
repturilor O%ului i@au a:u%at re:pectarea principiului pree%inen ei dreptului. Ca o
con:ecin a ace:tui principiu, art. ) din Conven ie recunoa te dreptul la un proce: ecAitabil,
care a &o:t con:tant interpretat de Curtea European a repturilor O%ului ca inclu<9nd i
'aran ia c partea liti'ant are po:ibilitatea e&ectiv de a ob ine e.ecutarea Aotr9rii
pronun ate +n &avoarea :a. Recunoa terea i +n NC4C a ace:tui principiu era nece:ar, cu
at9t %ai %ult cu c9t %ai %ulte Aotr9ri pronun ate de =uri:dic ia european +%potriva
Ro%9niei re ineau +nclcarea :a Dra'ne conta Ro%9niei, Fabin 4ope:cu contra Ro%9niei,
Gro<a contra Ro%9niei .a.E.
!rt. )2( @ Rolul activ al e.ecutorului =udectore:c
D1E 6n tot cur:ul e.ecutrii, e.ecutorul =udectore:c e:te obli'at : aib rol activ, :truind,
prin toate %i=loacele ad%i:e de le'e, pentru reali<area inte'ral -i cu celeritate a obli'a;iei
prev<ute +n titlul e.ecutoriu, cu re:pectarea di:po<i;iilor le'ii, a drepturilor pr;ilor -i ale altor
per:oane intere:ate.
D2E ac :ocote-te c e:te +n intere:ul e.ecutrii, e.ecutorul =udectore:c +i va cere
debitorului, +n condi;iile le'ii, l%uriri +n :cri: +n le'tur cu veniturile -i bunurile :ale, inclu:iv
cele a&late +n proprietate co%un pe cote@pr;i :au +n devl%-ie, a:upra crora :e poate
e&ectua e.ecutarea, cu artarea locului unde :e a&l ace:tea, precu% -i pentru a@l deter%ina
: e.ecute de bunvoie obli'a;ia :a, art9ndu@i con:ecin;ele la care :@ar e.pune +n ca<ul
continurii e.ecutrii :ilite. 6n toate ca<urile, debitorul va &i in&or%at cu privire la cuantu%ul
e:ti%ativ al cAeltuielilor de e.ecutare.
D3E Re&u<ul ne=u:ti&icat al debitorului de a :e pre<enta ori de a da l%uririle nece:are,
precu% -i darea cu rea@credin; de in&or%a;ii inco%plete atra' r:punderea ace:tuia pentru
toate pre=udiciile cau<ate, precu% -i aplicarea :anc;iunii prev<ute la art. 188 alin. D2E.
4entru a :e putea atin'e de<ideratul celerit ii +n e.ecutarea :ilit a Aotr9rilor =udectore ti
e:te e:en ial ca e.ecutorul =udectore:c : depun toate dili'en ele le'ale pentru aducerea
la +ndeplinire a obli'a iilor +n:cri:e +n titlurile e.ecutorii. 6n e'al %:ur, &a de calitatea
e.ecutorului =udectore:c de a'ent al :tatului +n:rcinat cu punerea +n e.ecutare a titlurilor
e.ecutorii, :e i%pune debitorului V :ub :anc iunea a%en<ii =udiciare i a reparrii pre=udiciilor
cau<ate@ : colabore<e la derularea procedurii.
!rt. )28 @ Obli'a;iile :u:ceptibile de e.ecutare :ilit
166
D1E 4ot &i e.ecutate :ilit obli'a;iile al cror obiect con:t +n plata unei :u%e de bani,
predarea unui bun ori a &olo:in;ei ace:tuia, de:&iin;area unei con:truc;ii, a unei planta;ii ori a
altei lucrri, +ncredin;area %inorului, :tabilirea locuin;ei -i vi<itarea ace:tuia :au +n luarea
unei alte %:uri :tabilite prin titlul e.ecutoriu. 1e.tul le'al enun obli'a iile ce pot &i adu:e
la e.ecutare pe calea e.ecutrii :ilite, &iind enu%erate inclu:iv obli'a ii cuprin:e +n Aotr9ri
=udectore ti re&eritoare la %inori pentru care codul re'le%entea< pri%a dat o procedur
:pecial.
D2E 6n ca<ul +n care prin titlul e.ecutoriu au &o:t acordate dob9n<i, penalit;i :au alte :u%e,
&r : &i &o:t :tabilit cuantu%ul ace:tora, ele vor &i calculate de e.ecutorul =udectore:c,
potrivit le'ii. E.ecutorul =udectore:c poate calcula acele cate'orii de :u%e de natura
daunelor %oratorii care, de i au &o:t acordate pr ii prin titlu, nu au &o:t deter%inate ca i
cuantu%. 6n ace:t %od, partea poate ob ine e.ecutarea :ilit a titlului e.ecutoriu, &r : :e
produc o +ncrcare :upli%entar a in:tan elor =udectore ti.
D3E ac prin titlul e.ecutoriu nu au &o:t acordate dob9n<i, penalit;i :au alte a:e%enea
:u%e care : poat &i :tabilite potrivit alin. D2E, e.ecutorul =udectore:c, la cererea
creditorului, poate actuali<a valoarea obli'a;iei principale :tabilite +n bani, indi&erent de
i<vorul ei. 6n ca<ul +n care titlul e.ecutoriu nu con;ine niciun a:e%enea criteriu, e.ecutorul
=udectore:c va proceda, la cererea creditorului, la actuali<are +n &unc;ie de rata in&la;iei,
calculat de la data c9nd Aotr9rea =udectorea:c a devenit e.ecutorie :au, +n ca<ul
celorlalte titluri e.ecutorii, de la data c9nd crean;a a devenit e.i'ibil -i p9n la data pl;ii
e&ective a obli'a;iei cuprin:e +n oricare dintre ace:te titluri. 7a de alineatul anterior,
acea:t ipote< :e re&er la actuali<area obli'a iei principale i nu a acce:oriilor ace:teia,
actuali<are ce ur%ea< a &i &cut +n &unc ie de rata in&la iei.
D4E 4entru :u%ele :tabilite potrivit pre<entului articol, +ncAeierea e.ecutorului =udectore:c
e:te titlu e.ecutoriu. !cea:t di:po<i ie per%ite e.ecutarea +ncAeierii e.ecutorului
=udectore:c +n ba<a +ncAeierii de +ncuviin are a e.ecutrii :ilite a titlului e.ecutoriu principal,
care a 'enerat ur%rirea, dup cu% %en ionea< art. ))G alin. D4E NC4C.
!rt. )2B @ 2eniturile -i bunurile :upu:e e.ecutrii
D1E 2eniturile -i bunurile debitorului pot &i :upu:e e.ecutrii :ilite dac, potrivit le'ii, :unt
ur%ribile -i nu%ai +n %:ura nece:ar pentru reali<area drepturilor creditorilor.
D2E 5unurile :upu:e unui re'i% :pecial de circula;ie pot &i ur%rite nu%ai cu re:pectarea
condi;iilor prev<ute de le'e.
!rt. )30 @ 6n;ele'eri privind e&ectuarea e.ecutrii
6n tot cur:ul e.ecutrii :ilite, :ub :uprave'Aerea e.ecutorului =udectore:c, creditorul -i
debitorul pot conveni ca acea:ta : :e e&ectue<e, +n total :au +n parte, nu%ai a:upra
veniturilor bne-ti :au altor bunuri ale debitorului, ca v9n<area bunurilor :upu:e ur%ririi :
:e &ac prin bun +nvoial :au ca plata obli'a;iei : :e &ac +n alt %od ad%i: de le'e. Funt
per%i:e i +n noua re'le%entare conven ii +ntre creditor i debitor prin care, +n orice %o%ent
al e.ecutrii :ilite, : :e :tabilea:c o anu%it ordine de e.ecutare a bunurilor :au o anu%it
:ucce:iune a %odalit ilor de e.ecutare. !ce:te conven ii nu :unt +n: irevocabile, din
%o%ent ce re'ula o repre<int dreptul creditorului Dprev<ut de art. ))G alin. D4E NC4CE de a
recur'e :i%ultan :au :ucce:iv la toate %odalit ile de e.ecutare prev<ute de le'e.
!rt. )31 @ o%eniu de aplicare
D1E E.ecutarea :ilit poate &i pornit +%potriva oricrei per:oane &i<ice :au per:oane
=uridice, de drept public :au de drept privat, cu e.cep;ia acelora care bene&icia<, +n condi;iile
le'ii, de i%unitate de e.ecutare. e e.e%plu, nu :e poate proceda la e.ecutare :ilit
+%potriva bunurilor apar in9nd unui :tat :trin, potrivit conven iilor i tratatelor interna ionale
167
la care Ro%9nia e:te parte, dup cu% repre<entan;ii :tatului :trin, c9t ti%p :unt +n &unc;ie,
:e bucur de i%unitate de =uri:dic;ie.4otrivit art. ))G alin. DGE pct. G NC4C, +n :itua ia c9nd
debitorul :e bucur de i%unitate de e.ecutare, in:tan a va re:pin'e cererea de e.ecutare.
D2E i:po<i;iile pre<entei cr;i con:tituie dreptul co%un +n %aterie de e.ecutare :ilit,
indi&erent de i<vorul :au de natura obli'a;iilor cuprin:e +n titlul e.ecutoriu ori de calitatea
=uridic a pr;ilor.

Cap. 00*E
1itlul e.ecutoriu

*E i:po<i;iile pre<entului cod privitoare la titlurile e.ecutorii :e aplic -i Aotr9rilor
=udectore-ti :au altor +n:cri:uri pronun;ate ori, dup ca<, +ntoc%ite +nainte de intrarea +n
vi'oare a Codului de procedur civil, care pot &i pu:e +n e.ecutare cAiar dac nu au &o:t
+nve:tite cu &or%ula e.ecutorie. Da :e vedea art. G din L. nr. ()*2012E

!rt. )32 @ 1e%eiul e.ecutrii :ilite
D1E E.ecutarea :ilit :e poate e&ectua nu%ai +n te%eiul unui titlu e.ecutoriu. Hotr9rile
=udectore ti au &o:t inclu:e +n cate'oria titlurilor e.ecutoriu, a:t&el +nc9t NC4C :tatuea< c
nu%ai un titlu e.ecutoriu poate 'enera e.ecutarea :ilit.
D2E Con:tituie titluri e.ecutorii Aotr9rile e.ecutorii, Aotr9rile de&initive, precu% -i orice alte
Aotr9ri :au +n:cri:uri care, potrivit le'ii, pot &i pu:e +n e.ecutare. 7a de renun area la
cate'oria Aotr9rilor =udectore ti irevocabile, au devenit titluri e.ecutorii Aotr9rile de&initive,
deci cele pronun ate +n ulti% in:tan , precu% i celelalte Aotr9ri care V potrivit le'ii V pot &i
e.ecutate vre%elnic.Cu privire la +n:cri:uri, aptitudinea ace:tora de a &i pu:e +n e.ecutare
:ilit trebuie : :e re':ea:c +n le'e, deoarece nu%ai prin +nve:tirea de ctre le'e cu
acea:t valen , un +n:cri: poate &i con:iderat titlu e.ecutoriu.
!rt. )33*E @ Hotr9rile e.ecutorii
Funt Aotr9ri e.ecutorii:
1. Aotr9rile date +n apel, dac prin le'e nu :e prevede alt&elI
2. Aotr9rile date +n pri% in:tan;, &r drept de apel, ori cele +n le'tur cu care pr;ile
au convenit : e.ercite direct recur:ul, potrivit art. 4GB alin. D2E.
ZZZZZZZZZZZZZ
*E Ori de c9te ori printr@un act nor%ativ :e prevede +nve:tirea cu &or%ul e.ecutorie a unei
Aotr9ri =udectore-ti :au a altui +n:cri:, ace:tea vor &i pu:e +n e.ecutare, de la data intrrii +n
vi'oare a pre<entului cod, &r a &i nece:ar +nve:tirea cu &or%ul e.ecutorie. Da :e vedea
art. 10 din L. nr. ()*2012E

!rt. )34 @ Hotr9rile de&initive
D1E Funt Aotr9ri de&initive:
168
1. Aotr9rile care nu :unt :upu:e apelului -i nici recur:uluiI
2. Aotr9rile date +n pri% in:tan;, &r drept de apel, neatacate cu recur:I
3. Aotr9rile date +n pri% in:tan;, care nu au &o:t atacate cu apelI
4. Aotr9rile date +n apel, &r drept de recur:, precu% -i cele neatacate cu recur:I
G. Aotr9rile date +n recur:, cAiar dac prin ace:tea :@a :olu;ionat &ondul priciniiI
). orice alte Aotr9ri care, potrivit le'ii, nu %ai pot &i atacate cu recur:.
D2E Hotr9rile prev<ute la alin. D1E devin de&initive la data e.pirrii ter%enului de
e.ercitare a apelului ori recur:ului :au, dup ca<, la data pronun;rii.
!rt. )3G @ Hotr9rile arbitrale -i alte Aotr9ri ale or'anelor cu atribu;ii =uri:dic;ionale
4ot &i pu:e +n e.ecutare Aotr9rile arbitrale, cAiar dac :unt atacate cu ac;iunea +n
anulare, precu% -i alte Aotr9ri ale or'anelor cu atribu;ii =uri:dic;ionale r%a:e de&initive, ca
ur%are a neatacrii lor +n &a;a in:tan;ei =udectore-ti co%petente.
!rt. )3) @ 1itlurile e.ecutorii europene
1itlurile e.ecutorii europene cu privire la care dreptul $niunii Europene nu cere
recunoa-terea prealabil +n :tatul %e%bru +n care :e va &ace e.ecutarea :unt e.ecutorii de
drept, &r nicio alt &or%alitate prealabil. 4otrivit art. 33 din Re'ula%entul CE nr. 44*2001
privind co%peten a =udiciar, recunoa terea i e.ecutarea Aotr9rilor +n %aterie civil i
co%ercial V o Aotr9re pronun at +ntr@un :tat %e%bru e:te recuno:cut +n celelalte :tate
%e%bre &r : &ie nece:ar : :e recur' la vreo procedur :pecial. e a:e%enea, potrivit
art. 38 @ o Aotr9re pronun at +ntr@un :tat %e%bru i care e:te e.ecutorie +n :tatul +n cau<
e:te pu: +n e.ecutare +ntr@un alt :tat %e%bru atunci c9nd, la cererea oricreia dintre pr ile
intere:ate, a &o:t declarat e.ecutorie +n :tatul re:pectiv.
!rt. )3( @ E.ecutarea Aotr9rilor :upu:e controlului in:tan;elor =udectore-ti
D1E 4unerea +n e.ecutare a unei Aotr9ri =udectore-ti care con:tituie titlu e.ecutoriu :e
poate &ace nu%ai pe ri:cul creditorului dac Aotr9rea poate &i atacat cu apel :au recur:I
dac titlul e:te ulterior %odi&icat ori de:&iin;at, creditorul va &i ;inut, +n condi;iile le'ii, : +l
repun pe debitor +n drepturile :ale, +n tot :au +n parte, dup ca<. 4otrivit art. 448 alin. D2E
NC4C e.ecutarea Aotr9rilor e.ecutorii de drept are caracter provi<oriu, iar potrivit art. G00
alin. D2E NC4C actele de e.ecutare :au de a:i'urare &cute +n te%eiul unei a:e%enea
Aotr9ri :unt de:&iin;ate de drept, dac in:tan;a de recur: nu di:pune alt&el. 0n:tan;a va
con:tata acea:ta, din o&iciu, prin di:po<itivul Aotr9rii de ca:are. 6ntr@o a:t&el de :itua ie :unt
aplicabile di:po<i iile le'ale privind +ntoarcerea e.ecutrii :ilite.

D2E i:po<i;iile alin. D1E :e aplic +n %od core:pun<tor +n ca<ul punerii +n e.ecutare a unei
Aotr9ri arbitrale.
!rt. )38 @ !lte titluri e.ecutorii
D1E Funt, de a:e%enea, titluri e.ecutorii -i pot &i pu:e +n e.ecutare :ilit:
1. +ncAeierile -i proce:ele@verbale +ntoc%ite de e.ecutorii =udectore-ti care, potrivit le'ii,
con:tituie titluri e.ecutoriiI
2. +n:cri:urile autenticeI
3. titlurile de credit :au alte +n:cri:uri crora le'ea le recunoa-te putere e.ecutorie.
169
D2E Fu:pendarea e.ecutrii titlurilor prev<ute la alin. D1E pct. 2 -i 3 poate &i cerut -i +n
cadrul ac;iunii de &ond av9nd ca obiect de:&iin;area lor. i:po<i;iile art. (18 :e aplic +n %od
core:pun<tor. 6n ba<a acea:tei prevederi, debitorul poate ob ine :u:pendarea e.ecutrii
:ilite a titlului e.ecutoriu D+n:cri: autentic, titlu de credit :au alt +n:cri:E, cAiar i atunci c9nd
nu are de:cAi: calea conte:ta iei la e.ecutare, ci o ac iune +n anulare de drept co%un.
Cererii de :u:pendare &or%ulat +n cadrul ac iunii de drept co%un +i :unt aplicabile nor%ele
privind :u:pendarea e.ecutrii :ilite prev<ut de art. (18 NC4C.
!rt. )3B @ 6n:cri:urile autentice notariale
D1E !ctul autenti&icat de notarul public care con:tat o crean; cert, licAid -i e.i'ibil
con:tituie titlu e.ecutoriu. 6n lip:a ori'inalului, titlul e.ecutoriu +l poate con:titui duplicatul :au
copia le'ali<at de pe e.e%plarul din arAiva notarului public.
D2E 6n ca<ul anulrii de ctre in:tan;a de =udecat a +n:cri:ului autenti&icat de notarul
public, r:punderea civil a notarului public poate &i an'a=at nu%ai pentru +nclcarea de
ctre ace:ta cu vinov;ie a obli'a;iilor :ale pro&e:ionale, ur%ate de cau<area unui pre=udiciu,
:tabilite prin Aotr9re =udectorea:c de&initiv. 4revederea introdu: prin NC4C ar &i trebuit
corelat cu di:po<i iile art. 12G8 Cod civil, care di:pun c +n ca<ul anulrii :au con:tatrii
nulit ii contractului autentic pentru o cau< de nulitate a crei e.i:ten re<ult din +n:u i
te.tul contractului, partea pre=udiciat poate cere obli'area notarului public la repararea
pre=udiciilor :u&erite.
!rt. )40 @ 1itlurile de credit
Ca%bia, biletul la ordin -i cecul, precu% -i alte titluri de credit con:tituie titluri e.ecutorii,
dac +ndepline:c condi;iile prev<ute +n le'ea :pecial.
!rt. )41 @ Re&u<ul eliberrii titlului e.ecutoriu
ac :e re&u< eliberarea titlului e.ecutoriu de ctre alte or'ane co%petente
potrivit le'ii -i dac le'ea :pecial nu prevede alt&el, creditorul poate &ace pl9n'ere la
=udectoria +n circu%:crip;ia creia :e a&l or'anul care trebuia : e%it titlul
e.ecutoriu, +n ter%en de 1G <ile de la data c9nd a luat cuno-tin; de re&u<. !cea:t
nor% 'eneral e:te aplicabil +n ca<ul altor titluri e.ecutorii dec9t Aotr9rile
=udectore ti i e:te aplicabil +n lip:a unui ter%en de&ipt de nor%a :pecial.
!rt. )42 @ e:&iin;area titlului e.ecutoriu
ac :@a de:&iin;at titlul e.ecutoriu, toate actele de e.ecutare e&ectuate +n ba<a
ace:tuia :unt de:&iin;ate de drept, dac prin le'e nu :e prevede alt&el. 6n ace:t ca<,
:unt aplicabile di:po<i;iile privitoare la +ntoarcerea e.ecutrii.

Cap. 000
4articipan;ii la e.ecutarea :ilit

!rt. )43 @ Enu%erare
D1E 4articipan;ii la e.ecutarea :ilit :unt:
1. pr;ileI
170
2. ter;ii 'aran;iI
3. creditorii intervenien;iI
4. in:tan;a de e.ecutareI
G. e.ecutorul =udectore:cI
). /ini:terul 4ublicI
(. a'en;ii &or;ei publiceI
8. %artorii a:i:ten;i, e.per;ii, interpre;ii -i al;i participan;i, +n condi;iile anu%e
prev<ute de le'e.
D2E i:po<i;iile art. 41 -i ur%toarele :e aplic +n %od core:pun<tor -i
participan;ilor la e.ecutarea :ilit prev<u;i la alin. D1E pct. 4 @ 8.
Ca noutate +n procedura civil, NC4C de&ine te participan i la procedura e.ecutrii
:ilite, indic9nd c +n ca<ul in:tan ei =udectore ti, e.ecutorului =udectore:c,
procurorilor, a'en ilor &or ei publice, %artorilor a:i:ten i i celorlal i participan i e:te
aplicabil ca<ul de inco%patibilitate ab:olut re inut de art. 41 NC4C.
!rt. )44 @ 4r;ile
D1E Funt pr;i +n procedura de e.ecutare :ilit creditorul -i debitorul.
D2E Calitatea de creditor :au de debitor :e poate tran:%ite oric9nd +n cur:ul
e.ecutrii :ilite, potrivit le'ii. 6n ace:t ca<, actele de e.ecutare +ndeplinite p9n la
data tran:%iterii calit;ii proce:uale produc e&ecte, +n condi;iile le'ii, &a; de
:ucce:orii +n drepturi ai creditorului :au ai debitorului, dup ca<. 1ran:%i:iunea
calit ii proce:uale ce poate avea loc poate &i le'al :au conven ional.
1ran:%i:iunea conven ional poate &i &cut de creditor, iar tran:%i:iunea le'al
poate opera, de e.e%plu, +n ca<ul dece:ului pr ilor. ac +n ce prive te dece:ul
creditorului, %o tenitorii creditorului pot continua e.ecutarea :ilit :au pot +ncepe o
nou e.ecutare, +n ca<ul dece:ului debitorului e.i:t anu%ite di:tinc ii &cute de art.
)8) i )8( NC4C.
!rt. )4G @ repturile pr;ilor
D1E Creditorul -i debitorul au dreptul : a:i:te, per:onal :au prin repre<entan;ii lor,
la e&ectuarea tuturor actelor de e.ecutare, : ia cuno-tin; de actele do:arului de
e.ecutare -i : ob;in adeverin;e -i copii de pe ace:te acte, certi&icate de e.ecutorul
=udectore:c, pe cAeltuiala pr;ii intere:ate, iar atunci c9nd :e con:ider vt%a;i +n
drepturile ori intere:ele lor le'iti%e, pot conte:ta actele de e.ecutare :au e.ecutarea
:ilit +n:-i, +n ter%enele -i condi;iile prev<ute de le'e. !ce:t drept +l au -i alte
per:oane care =u:ti&ic un intere: ocrotit de le'e. 4otrivit art. G3 alin. D3E din Le'ea nr.
188*2000 privind e.ecutorii =udectore ti, republicat, la cerere, +n ter%en de cel %ult
G <ile e.ecutorul va elibera copii de pe actele +ntoc%ite con&or% atribu iilor :ale
per:oanelor care =u:ti&ic un intere:.
D2E La cererea debitorului, e.ecutorul =udectore:c va aplica, +n condi;iile le'ii,
co%pen:a;ia le'al dintre crean;a prev<ut +n titlul a crui e.ecutare :@a cerut
+%potriva :a -i crean;a pe care el o opune pe ba<a unui alt titlu e.ecutoriu. 9ndu@:e
171
po:ibilitatea e.ecutorului =udectore:c : opere<e co%pen:a ia le'al +n &a<a
e.ecutrii :ilite, :e va per%ite :olu ionarea unora dintre liti'iile decur'9nd din
e.ecutarea :ilita &r interven ia in:tan ei =udectore ti. !ce:t &apt e:te o inova ie
&a de :itua ia actual, +n care co%pen:a ia +n &a<a e.ecutrii :ilite trebuia
con:tatat de in:tan a de =udecat, +n cadrul conte:ta iei la e.ecutare.
!rt. )4) @ Obli'a;iile pr;ilor
D1E Creditorul e:te obli'at : acorde e.ecutorului =udectore:c, la cererea
ace:tuia, :pri=in e&ectiv pentru aducerea la +ndeplinire, +n bune condi;ii, a e.ecutrii
:ilite, pun9ndu@i la di:po<i;ie -i %i=loacele nece:are +n ace:t :cop. El e:te obli'at :
avan:e<e cAeltuielile nece:are +ndeplinirii actelor de e.ecutare, potrivit di:po<i;iilor
luate de e.ecutor. Creditorul e:te obli'at : avan:e<e cAeltuielile de e.ecutare, iar +n
%:ura +n care :unt +ndeplinite condi iile le'ale, poate &or%ula cerere de a=utor public
=udiciar, potrivit O$G G1*2008.
D2E ebitorul e:te obli'at, :ub :anc;iunile prev<ute la art. 188 alin. D2E, : declare,
la cererea e.ecutorului, toate bunurile :ale, %obile -i i%obile, inclu:iv cele a&late +n
proprietate co%un pe cote@pr;i :au +n devl%-ie, cu artarea locului +n care
ace:tea :e a&l, precu% -i toate veniturile :ale, curente :au periodice.
D3E ebitorul ale crui bunuri au &o:t de=a :ecAe:trate e:te ;inut : aduc la
cuno-tin;a e.ecutorului care :ecAe:trea< acelea-i bunuri e.i:ten;a :ecAe:trului
anterior -i identitatea or'anului de e.ecutare care l@a aplicat, pred9nd e.ecutorului o
copie a proce:ului@verbal de :ecAe:tru.
!rt. )4( @ 1er;ii 'aran;i
D1E Creditorul, +n condi;iile le'ii, poate ur%ri, +n li%ita crean;ei -i a acce:oriilor
ace:teia, conco%itent :au, dup ca<, :eparat, -i bunurile ter;ilor care au 'arantat
plata datoriilor debitorului. 6n ace:t ca<, di:po<i;iile privitoare la drepturile -i obli'a;iile
debitorului :e aplic +n %od core:pun<tor -i ter;ilor 'aran;i, +n a&ar de ca<ul +n care
prin le'e :e di:pune alt&el. 4entru a :e :tabili pentru ce :u% i la ce %o%ent e:te
e.ecutat ter ul 'arant e:te i%portant de deter%inat actul de 'aran ie. !:t&el, potrivit
art. 228B Cod civil &ide=u:iunea nu poate &i e.tin: pe:te li%itele +n care a &o:t
contractat. e a:e%enea, art. 22B0 Cod civil arat c +n lip:a unei :tipula ii
contrare, &ide=u:iunea unei obli'a ii principale :e +ntinde la toate acce:oriile ace:teia,
cAiar i la cAeltuielile ulterioare noti&icrii &cute &ide=u:orului :i la cAeltuielile a&erente
cererii de cAe%are +n =udecat a ace:tuia. 6n acela i ti%p, &ide=u:orul datorea<
cAeltuielile de e.ecutare :ilit avan:ate de creditor +n cadrul procedurilor +ndreptate
+%potriva debitorului principal nu%ai +n ca<ul +n care creditorul l@a +n tiin at din ti%p.
4e de alt parte, potrivit art. 1)3 din Le'ea nr. (1*2011privind punerea +n aplicare a
Codului civil, +n ca<ul +n care ipoteca e:te con:tituit de un ter;, ace:ta va avea
drepturile -i obli'a;iile unui debitor ipotecar, &r a &i :upu: re'i%ului =uridic al
'aran;iilor per:onale.

D2E C9nd :e ur%re-te nu%ai ter;ul &ide=u:or ori 'arant ipotecar, toate actele de
e.ecutare vor &i co%unicate +n acela-i ti%p -i debitorului principal, care va &i introdu:
din o&iciu +n procedura de ur%rire :ilit.
!rt. )48 @ Creditorii intervenien;i
172
Orice creditor al debitorului poate, +n condi;iile art. )8B -i ur%toarele, : intervin
+n procedura de e.ecutare :ilit a&lat +n cur: p9n la data &i.rii de ctre e.ecutorul
=udectore:c a ter%enului pentru valori&icarea bunurilor ur%ribile, iar dup
depunerea :au con:e%narea :u%elor reali<ate din ur%rire, poate : participe la
di:tribuirea ace:tor :u%e, potrivit di:po<i;iilor art. 8)3 -i ur%toarele. 6ntre creditorii
care pot interveni +n procedura de e.ecutare :ilit, inclu:iv la di:tribuirea :u%elor :e
re':e:c i acei creditori cAiro'ra&ari, titulari ai unor crean e bne ti re<ultate din
+n:cri:uri cu dat cert ori din re'i:tre inute cu re:pectarea condi iilor prev<ute de
le'e, dar &r : &ie titluri e.ecutorii.
!rt. )4B @ 1er;ii
Orice ter; per:oan vt%at printr@un act de e.ecutare :ilit poate :olicita
de:&iin;area ace:tuia :au, dup ca<, +ncetarea e.ecutrii :ilite +n:e-i, nu%ai pe calea
conte:ta;iei la e.ecutare, dac prin le'e nu :e di:pune alt&el.
!rt. )G0 @ 0n:tan;a de e.ecutare
D1E 0n:tan;a de e.ecutare e:te =udectoria +n circu%:crip;ia creia :e a&l biroul
e.ecutorului =udectore:c care &ace e.ecutarea, +n a&ara ca<urilor +n care le'ea
di:pune alt&el. 6n re'le%entarea e.ecutrii :ilite +n NC4C in:tan a de e.ecutare
devine cea unde + i are :ediul e.ecutorul =udectore:c, &apt de natur : :i%pli&ice
+ncuviin area e.ecutrii :ilite i ad%ini:trarea procedurii, +n an:a%blu i :
+ncura=e<e celeritatea procedurii.
D2E 0n:tan;a de e.ecutare :olu;ionea< cererile de +ncuviin;are a e.ecutrii :ilite,
conte:ta;iile la e.ecutare, precu% -i orice alte incidente aprute +n cur:ul e.ecutrii
:ilite, cu e.cep;ia celor date de le'e +n co%peten;a altor in:tan;e :au or'ane.
D3E Hotr9rile pronun;ate de in:tan;a de e.ecutare :unt e.ecutorii -i pot &i atacate
nu%ai cu apel, +n ter%en de 10 <ile de la co%unicare, dac prin le'e nu :e di:pune
alt&el. Calea de atac +%potriva Aotr9rilor in:tan ei de e.ecutare devine apelul, cu
voca ie inte'ral devolutiv, iar ter%enul va &i %ai :curt dec9t +n re'le%entarea
anterioar, dar i %ai redu: &a de ter%enul 'eneral de apel Dart. 4)8 NC4CE.
!rt. )G1 @ E.ecutorul =udectore:c
D1E ac prin le'e nu :e di:pune alt&el, Aotr9rile =udectore-ti -i celelalte titluri
e.ecutorii :e e.ecut de ctre e.ecutorul =udectore:c din circu%:crip;ia cur;ii de
apel, dup cu% ur%ea<:
aE +n ca<ul ur%ririi :ilite a bunurilor i%obile, al ur%ririi :ilite a &ructelor prin:e de
rdcini -i al e.ecutrii :ilite directe i%obiliare, e.ecutorul =udectore:c din
circu%:crip;ia cur;ii de apel unde :e a&l i%obilulI
bE +n ca<ul ur%ririi :ilite a bunurilor %obile -i al e.ecutrii :ilite directe %obiliare,
e.ecutorul =udectore:c din circu%:crip;ia cur;ii de apel unde :e a&l do%iciliul :au,
dup ca<, :ediul debitoruluiI
cE +n ca<ul e.ecutrii :ilite a obli'a;iilor de a &ace -i a obli'a;iilor de a nu &ace,
e.ecutorul =udectore:c din circu%:crip;ia cur;ii de apel unde ur%ea< : :e &ac
e.ecutarea.
173
D2E ac bunurile ur%ribile, %obile :au i%obile, :e a&l +n circu%:crip;iile %ai
%ultor cur;i de apel, oricare dintre e.ecutorii =udectore-ti care &unc;ionea< pe l9n'
una dintre ace:tea e:te co%petent : reali<e<e e.ecutarea, inclu:iv cu privire la
bunurile ur%ribile a&late +n ra<a celorlalte cur;i de apel.
D3E ac bunul %obil care &ace obiectul ur%ririi :ilite ori al e.ecutrii :ilite directe
a &o:t %utat +n ti%pul procedurii de e.ecutare, co%petent teritorial e:te e.ecutorul
=udectore:c care a +nceput procedura de e.ecutare.
D4E Nere:pectarea di:po<i;iilor pre<entului articol atra'e nulitatea necondi;ionat a
actelor de procedur e&ectuate.
!rt. )G2 @ Recu<area -i +nlocuirea e.ecutorului =udectore:c
D1E E.ecutorii =udectore-ti pot &i recu<a;i nu%ai +n ca<urile -i +n condi;iile
prev<ute la art. 42 -i ur%toarele.
D2E Cererea de recu<are nu :u:pend de drept e.ecutarea. Cu toate ace:tea,
in:tan;a de e.ecutare poate di:pune, %otivat, :u:pendarea e.ecutrii p9n la
:olu;ionarea cererii de recu<are, prin +ncAeiere care nu e:te :upu: niciunei ci de
atac. 4entru a :e di:pune :u:pendarea, cel care o :olicit trebuie : dea +n prealabil
o cau;iune +n cuantu% de 1.000 lei. 6n ca<ul +n care valoarea crean;ei prev<ute +n
titlul e.ecutoriu nu dep-e-te 1.000 lei, cau;iunea va &i de 10[ din valoarea crean;ei.
4entru a preveni continuarea unei proceduri de e.ecutare de ctre un e.ecutor
=udectore:c cu privire la care e.i:t indicii de inco%patibilitate, NC4C prevede
po:ibilitatea :u:pendrii procedurii p9n la :olu ionarea cererii, cu darea unei
cau iuni, procedur nere'le%entat e.pre: anterior de Le'ea nr. 188*2010 privind
e.ecutorii =udectore ti. 6n ceea ce prive te +ncAeierea prin care :@a re:pin:
recu<area acea:ta :e ataca cu recur: +n G <ile de la co%unicare Dart. 10 alin. D4E din
Le'ea nr. 188*2000E.
D3E 6n ca< de ad%itere a cererii de recu<are, +ncAeierea va arta +n ce %:ur
actele +ndeplinite de e.ecutorul =udectore:c ur%ea< : &ie p:trate.
D4E La cererea creditorului, in:tan;a care a +ncuviin;at e.ecutarea :ilit poate
di:pune, pentru %otive te%einice, +nlocuirea e.ecutorului =udectore:c cu alt
e.ecutor =udectore:c indicat de ctre creditor -i continuarea e.ecutrii :ilite de ctre
noul e.ecutor =udectore:c. i:po<i;iile art. )G3 alin. D2E :e aplic +n %od
core:pun<tor.
!rt. )G3 @ Co%peten;a. Cone.area e.ecutrilor
D1E C9nd, privitor la acelea-i bunuri, :e e&ectuea< %ai %ulte e.ecutri :ilite de
ctre e.ecutori =udectore-ti di&eri;i, in:tan;a de e.ecutare +n circu%:crip;ia creia a
+nceput pri%a e.ecutare, la cererea per:oanei intere:ate :au a oricruia dintre
e.ecutori, le va cone.a, di:pun9nd : :e &ac o :in'ur e.ecutare de ctre
e.ecutorul =udectore:c care a +ndeplinit actul de e.ecutare cel %ai +naintat, iar dac
e.ecutrile :unt +n acela-i :tadiu, de ctre e.ecutorul =udectore:c care a +nceput cel
dint9i e.ecutarea.
D2E 6n ca<ul +n care di:pune cone.area e.ecutrilor, in:tan;a, prin +ncAeiere, :e va
pronun;a -i a:upra cAeltuielilor de e.ecutare e&ectuate p9n +n %o%entul cone.rii.
174
1otodat, in:tan;a va di:pune tri%iterea do:arelor cone.ate la e.ecutorul de:e%nat
potrivit alin. D1E.
D3E up cone.are, procedura de e.ecutare va continua de la actul de ur%rire cel
%ai +naintat.
D4E e:i:tarea, dup cone.are, a oricruia dintre creditorii ur%ritori nu va putea
: +%piedice continuarea e.ecutrii de la actul de e.ecutare cel %ai +naintat.
DGE 6n ca<ul e.ecutrilor :ilite a&late pe rolul aceluia-i e.ecutor, cone.area :e va
di:pune de e.ecutor, prin +ncAeiere dat cu citarea pr;ilor, di:po<i;iile alin. D2E
aplic9ndu@:e +n %od core:pun<tor.
!rt. )G4 @ Concur:ul dintre e.ecutarea :ilit -i e.ecutarea pornit de un creditor
i:po<i;iile art. )G3 r%9n aplicabile -i atunci c9nd, privitor la acelea-i bunuri, :e
e&ectuea< %ai %ulte e.ecutri, unele pornite de e.ecutorul =udectore:c, la cererea
unui creditor, iar altele direct de ctre al;i creditori, +n ca<urile anu%e prev<ute de
le'e. 6n a:t&el de ca<uri, toate actele de e.ecutare vor &i e&ectuate de ctre e.ecutorul
=udectore:c co%petent +n &avoarea cruia :@a di:pu: cone.area, potrivit re'ulilor
prev<ute de pre<entul cod, dac prin le'e :pecial nu :e prevede alt&el. 4otrivit
ace:tui te.t i +n ca<ul +n care e.ecutarea :ilit :e &ace de ctre, de e.e%plu, un
e.ecutor &i:cal i un e.ecutor =udectore:c a:upra acelora i bunuri, cone.area :e
di:pune +n &avoarea unui e.ecutor =udectore:c.
!rt. )GG @ !ctele e.ecutorului =udectore:c
D1E 6n +ndeplinirea atribu;iilor -i +ndatoririlor :ale le'ate de punerea +n e.ecutare a
titlurilor e.ecutorii, e.ecutorul =udectore:c va +ntoc%i +ncAeieri, proce:e@verbale -i
alte acte de procedur cu &or%ele -i +n ter%enele prev<ute de le'e. NC4C
:tabile te +n plu: &a de re'le%entarea anterioar o :erie de acte de procedur ce
:unt +ndeplinite de e.ecutorul =udectore:c, adu'9nd +n ace:t do%eniu i
+ncAeierile. 6ncAeierile e.ecutorului =udectore:c pot &i atacate pe calea conte:ta iei
la e.ecutare Dart. (11 alin. D1E NC4CE, cu e.cep ia celor de&initive Dart.(14 alin. D2E
C4CE.
D2E Erorile %ateriale :v9r-ite cu prile=ul +ntoc%irii actelor artate la alin. D1E :e pot
+ndrepta, din o&iciu :au la cerere, cu re:pectarea di:po<i;iilor le'ale prev<ute pentru
+ntoc%irea lor.
!rt. )G) @ 6ncAeierile e.ecutorului =udectore:c
D1E !%9narea, :u:pendarea -i +ncetarea e.ecutrii :ilite, eliberarea :au
di:tribuirea :u%elor ob;inute din e.ecutare, precu% -i alte %:uri anu%e prev<ute
de le'e :e di:pun de e.ecutorul =udectore:c prin +ncAeiere, care trebuie :
cuprind: 6ncAeierea din noua re'le%entare cuprinde par ial ele%entele proce:ului@
verbal din vecAea re'le%entare, dar con ine :upli%entar i ele%ente care a%inte:c
de con inutul Aotr9rii =udectore ti: %otivare +n drept i +n &apt, calea i ter%enul de
atac, nece:itatea co%unicrii. 6n ace:t &el :unt create pre%i:ele re:pectrii dreptului
la aprare al pr ilor i principiului le'alit ii.
aE denu%irea -i :ediul or'anului de e.ecutareI
bE data -i locul +ntoc%irii +ncAeierii -i nu%rul do:arului de e.ecutareI
175
cE titlul e.ecutoriu +n te%eiul cruia :e e&ectuea< procedura de e.ecutareI
dE nu%ele -i do%iciliul ori, dup ca<, denu%irea -i :ediul creditorului -i ale
debitoruluiI
eE procedura de e.ecutare care &ace obiectul +ncAeieriiI
&E cAe:tiunea a:upra creia :e adopt +ncAeiereaI
'E %otivele +n &apt -i +n drept care au deter%inat darea +ncAeieriiI
AE di:po<i;ia luat de e.ecutorI
iE calea -i ter%enul de atac al +ncAeieriiI
=E :e%ntura -i -ta%pila e.ecutorului =udectore:c.
D2E /en;iunile de la alin. D1E lit. aE @ AE -i =E :unt prev<ute :ub :anc;iunea nulit;ii.
D3E ac prin le'e nu :e di:pune alt&el, +ncAeierile :e dau &r citarea pr;ilor, :e
co%unic ace:tora, :unt e.ecutorii de drept -i pot &i atacate nu%ai cu conte:ta;ie la
e.ecutare.
!rt. )G( @ /ini:terul 4ublic
/ini:terul 4ublic :pri=in, +n condi;iile le'ii, e.ecutarea Aotr9rilor =udectore-ti -i a
altor titluri e.ecutorii. 6n ca<urile anu%e prev<ute de le'e, /ini:terul 4ublic poate :
cear punerea +n e.ecutare a Aotr9rilor =udectore-ti -i a altor titluri e.ecutorii.
!rt. )G8 @ !'en;ii &or;ei publice
D1E 6n ca<urile prev<ute de le'e, precu% -i c9nd e.ecutorul =udectore:c
con:ider nece:ar, or'anele de poli;ie, =andar%erie :au al;i a'en;i ai &or;ei publice,
dup ca<, :unt obli'a;i : :pri=ine +ndeplinirea pro%pt -i e&ectiv a tuturor actelor de
e.ecutare :ilit, &r a condi;iona +ndeplinirea ace:tei obli'a;ii de plata unor :u%e de
bani :au de e&ectuarea unei alte contrapre:ta;ii.
D2E 6n ace:t :cop, e.ecutorul :e va adre:a autorit;ii co%petente pentru a a:i'ura
concur:ul &or;ei publice, care va trebui : ia %:uri de ur'en; pentru a :e evita
ter'iver:area :au +%piedicarea e.ecutrii.
D3E !'en;ii &or;ei publice nu pot re&u<a : :pri=ine activitatea de e.ecutare :ilit :ub
%otiv c e.i:t i%pedi%ente, de orice natur, la e.ecutare, :in'urul r:pun<tor
pentru ne:ocotirea ace:tora &iind e.ecutorul =udectore:c, +n condi;iile le'ii.
D4E 6n ca< de re&u<, di:po<i;iile art. 188 alin. D2E -i ale art. 18B @ 1B1 :unt aplicabile
+n %od core:pun<tor.
!rt. )GB @ 6ndatorirea ter;ilor de a da in&or%a;ii
D1E La cererea e.ecutorului =udectore:c, cei care datorea< :u%e de bani
debitorului ur%rit ori de;in bunuri ale ace:tuia :upu:e ur%ririi, potrivit le'ii, au
datoria : co%unice +n :cri: toate in&or%a;iile nece:are pentru e&ectuarea e.ecutrii.
Ei :unt ;inu;i : declare +ntinderea obli'a;iilor lor &a; de debitorul ur%rit, eventuale
%odalit;i care le@ar putea a&ecta, :ecAe:tre anterioare, ce:iuni de crean;,
176
:ubro'a;ii, preluri de datorie, nova;ii, precu% -i orice alte acte :au &apte de natur
: %odi&ice con;inutul ori pr;ile raportului obli'a;ional :au re'i%ul =uridic al bunului
de;inut. La cererea e.ecutorului =udectore:c :au a pr;ii intere:ate, in:tan;a de
e.ecutare poate lua %:urile prev<ute la art. 18( alin. D1E pct. 2 lit. &E -i la art. 18B.
D2E e a:e%enea, la cererea e.ecutorului =udectore:c, in:titu;iile publice,
in:titu;iile de credit -i orice alte per:oane &i<ice :au =uridice :unt obli'ate : +i
co%unice, de +ndat, +n :cri:, datele -i in&or%a;iile apreciate de e.ecutorul
=udectore:c ca &iind nece:are reali<rii e.ecutrii :ilite, cAiar dac prin le'i :peciale
:e di:pune alt&el. 1ot a:t&el, or'anele &i:cale :unt obli'ate : co%unice, +n acelea-i
condi;ii, datele -i in&or%a;iile pe care le ad%ini:trea< potrivit le'ii. La cererea
e.ecutorului =udectore:c :au a pr;ii intere:ate, in:tan;a de e.ecutare poate lua
%:urile prev<ute la art. 18( alin. D1E pct. 2 lit. &E -i la art. 18B.
D3E ac cei :e:i<a;i nu di:pun de in&or%a;iile :olicitate :au, dup ca<, re&u< : le
dea, /ini:terul 4ublic va +ntreprinde, la cererea e.ecutorului =udectore:c, dili'en;ele
nece:are pentru a&larea in&or%a;iilor cerute, +n :pecial pentru identi&icarea entit;ilor
publice :au private la care debitorul are de:cAi:e conturi :au depo<ite bancare,
pla:a%ente de valori %obiliare, e:te ac;ionar ori a:ociat :au, dup ca<, de;ine titluri
de :tat, bonuri de te<aur -i alte titluri de valoare :u:ceptibile de ur%rire :ilit.
D4E E.ecutorul =udectore:c e:te obli'at : a:i'ure :ecretul in&or%a;iilor pri%ite,
dac le'ea nu prevede alt&el. !ce:te in&or%a;ii nu pot &i utili<ate dec9t +n :copul
pentru care au &o:t cerute, &iind inter<i: cu de:v9r-ire, :ub :anc;iunile prev<ute
de le'e, divul'area lor ctre ter;e per:oane :au utili<area lor pentru crearea unei
ba<e de date per:onale.
DGE 6n vederea ob;inerii in&or%a;iilor nece:are e.ecutrii, e.ecutorul =udectore:c
are acce: liber la cartea &unciar, la re'i:trul co%er;ului -i la alte re'i:tre publice care
con;in date de:pre bunurile debitorului :u:ceptibile de ur%rire :ilit. 1otodat,
e.ecutorul =udectore:c poate :olicita in:tan;ei de e.ecutare datele -i in&or%a;iile la
care :e re&er art. 1G4 alin. D8E. 6n vederea +ndeplinirii atribu iilor +n cadrul procedurii
de e.ecutare :ilit, le'ea re'le%entea< drepturi :porite ale e.ecutorilor
=udectore ti pentru identi&icarea averii debitorului :au a ter ilor obli'a i &a de
ace:ta.
!rt. ))0 @ /artorii a:i:ten;i
D1E 6n ca<urile -i +n condi;iile anu%e prev<ute de le'e, pre<en;a %artorilor
a:i:ten;i e:te obli'atorie la ptrunderea +ntr@o locuin;, +n localuri, depo<ite :au alte
+ncperi, +n vederea :ecAe:trrii -i ridicrii bunurilor debitorului.
D2E La aprecierea e.ecutorului =udectore:c :au la cererea pr;ilor, %artorii
a:i:ten;i pot &i invita;i -i +n alte ca<uri.
D3E 4ot &i %artori a:i:ten;i per:oanele cu capacitate de e.erci;iu deplin care nu
:unt intere:ate de :v9r-irea actelor de e.ecutare -i care nu :e a&l cu participan;ii la
procedura de e.ecutare +n le'tur de rudenie p9n la 'radul al patrulea inclu:iv :au
de a&initate p9n la 'radul al doilea ori de :ubordonare.
D4E ac prin le'e nu :e di:pune alt&el, nu%rul %artorilor a:i:ten;i trebuie : &ie
de cel pu;in 2.
!R1. ))1
177
Drepturile i #ndatoririle martorilor asisteni
D1E /artorul a:i:tent, prin :e%narea proce:ului@verbal, ate:t &aptele la care a a:i:tat.
D2E El e:te +ndrept;it : cear in&or%a;ii de:pre actele de e.ecutare la care e:te invitat -i
: &ac ob:erva;ii +n le'tur cu +ndeplinirea lor. Ob:erva;iile %artorului a:i:tent, c9nd e:te
ca<ul, vor &i con:e%nate de ctre e.ecutorul =udectore:c +n proce:@verbal.
D3E 6nainte de a +ncepe e&ectuarea actelor de e.ecutare la care ur%ea< : participe,
e.ecutorul =udectore:c va e.plica %artorilor a:i:ten;i drepturile -i +ndatoririle lor.
D4E 4entru :erviciul pre:tat, %artorul a:i:tent are dreptul la :u%ele prev<ute la art. 32),
care :e aplic +n %od core:pun<tor.

CAP-+O%U% -50 Efectuarea e,ecutarii silite
.EC+-U'EA 3 .esi$area organului de e,ecutare
Creanta certa" lic!ida si e,igibila
Art0 CC40 & -1. E.ecutarea :ilita nu :e poate &ace decat daca creanta e:te certa, licAida :i
e.i'ibila.
-2. Creanta e:te certa cand e.i:tenta ei neindoielnica re<ulta din in:u:i titlul e.ecutoriu.
-3. Creanta e:te licAida atunci cand obiectul ei e:te deter%inat :au cand titlul e.ecutoriu
contine ele%entele care per%it :tabilirea lui.
-4. Creanta e:te e.i'ibila daca obli'atia debitorului e:te a=un:a la :cadenta :au ace:ta e:te
deca<ut din bene&iciul ter%enului de plata.
-". Creantele cu ter%en :i cele conditionale nu pot &i pu:e in e.ecutare, in:a ele pot
participa, in conditiile le'ii, la di:tribuirea :u%elor re<ultate din ur%arirea :ilita a bunurilor
apartinand debitorului.
E.ecutarea :ilita nu poate &i inceputa decat daca acea creanta indepline:te cele 3
conditii cu%ulativ. 0%pre=urarea ca o creanta e:te certa :i licAida, in:a nu e:te
e.i'ibila deter%ina i%po:ibilitatea creditorului de a :olicita atat plata benevola a
creantei, cat :i punerea ei in e.ecutare. $neori cAiar titlul e.ecutoriu cuprinde un
ter%en acordat debitorului pentru e.ecutare, ceea ce &ace ca, inainte de i%plinirea
acelui ter%en, e.ecutarea :ilita :a nu poata &i pornita.
Cererea de e,ecutare silita
Art0 CC;0 & -1. E.ecutarea :ilita poate porni nu%ai la cererea creditorului, daca prin le'e nu
:e prevede alt&el.
-2. Cererea de e.ecutare :ilita :e depune, per:onal :au prin repre<entant le'al ori
conventional, la biroul e.ecutorului =udecatore:c co%petent ori :e tran:%ite ace:tuia prin
po:ta, curier, tele&a., po:ta electronica :au prin alte %i=loace ce a:i'ura tran:%iterea te.tului
:i con&ir%area pri%irii cererii de e.ecutare cu toate docu%entele =u:ti&icative.
-3. Cererea de e.ecutare :ilita, in a&ara %entiunilor preva<ute la art. 148, va cuprinde:
a. nu%ele, prenu%ele :i do%iciliul :au, dupa ca<, denu%irea :i :ediul creditorului :i
debitoruluiI
b. bunul :au, dupa ca<, &elul pre:tatiei datorateI
c. %odalitatile de e.ecutare :olicitate de creditor.
-4. La cerere :e vor ata:a titlul e.ecutoriu in ori'inal :au in copie le'ali<ata, dupa ca<, :i
dovada acAitarii ta.elor de ti%bru, inclu:iv ti%brul =udiciar, precu% :i, daca e:te ca<ul,
in:cri:urile anu%e preva<ute de le'e.
E.ecutarea :ilita e:te 'uvernata de principiul di:ponibilitatii :i poate &i pornita doar
la cererea creditorului. 0n vecAiul Cod de procedura civila nu era preva<ut de le'iuitor
178
continutul cererii adre:ate e.ecutorului =udecatore:c de aceea :e aplicau, prin
:i%ilitudine, di:po<itiile re&eritoare la continutul cererii de cAe%are in =udecata.

-nregistrarea cererii de e,ecutare
Art0 CC<0 & -1. e indata ce pri%e:te cererea de e.ecutare, e.ecutorul =udecatore:c, prin
incAeiere, va di:pune inre'i:trarea ace:teia :i de:cAiderea do:arului de e.ecutare :au, dupa
ca<, va re&u<a %otivat de:cAiderea procedurii de e.ecutare.
-2. 0ncAeierea preva<uta la alin. D1E :e co%unica de indata creditorului. 0n ca<ul in care
e.ecutorul =udecatore:c re&u<a de:cAiderea procedurii de e.ecutare, creditorul poate &ace
plan'ere, in ter%en de 1G <ile de la data co%unicarii incAeierii preva<ute la alin. D1E, la
in:tanta de e.ecutare.
Noul Cod de procedura civila aduce o :erie de noi obli'atii ale e.ecutorului
=udecatore:c, :tabilind o procedura prealabila %o%entului in care ace:ta :olicita
incuviintarea e.ecutarii :ilite in:tantei de e.ecutare. !:t&el, e.ecutorul are obli'atia de
a anali<a cererea creditorului :i de a co%unica ace:tuia Aotararea :a de de:cAidere
:au de re:pin'ere a cererii de de:cAidere a procedurii e.ecutarii :ilite. Creditorul
poate &or%ula plan'ere, in ter%en de 1G <ile de la data co%unicarii incAeierii, la
in:tanta de e.ecutare.
-ncuviintarea e,ecutarii silite
Art0 CC=0 & -1. 0n ter%en de %a.i%u% 3 <ile de la inre'i:trarea cererii, e.ecutorul
=udecatore:c va :olicita :a :e di:puna incuviintarea e.ecutarii de catre in:tanta de
e.ecutare, careia ii va inainta, in copie certi&icata de e.ecutorul =udecatore:c pentru
con&or%itate cu ori'inalul, cererea creditorului, titlul e.ecutoriu, incAeierea preva<uta la art.
))4 alin. D1E :i dovada ta.ei de ti%bru.
Noutatea procedurii incuviintarii e.ecutarii :ilite de catre in:tanta de e.ecutare
con:ta in aceea ca e.ecutorul are obli'atia de a :olicita incuviintarea e.ecutarii in
%a.i% 3 <ile de la inre'i:trarea cererii Dter%en redu: de la G <ileE :i are obli'atia de a
depune atat cererea :i titlul e.ecutoriu Dca :i in precedentul codE, in:a, va depune, in
plu:, incAeierea preva<uta de art. ))4 alin. 1, cat :i dovada acAitarii ta.ei de ti%bru.
Obli'atia depunerii dove<ii privind acAitarea ta.ei de ti%bru e:te, de a:e%enea, o
noutate a codului de procedura. 0n precedent, acea:ta obli'atia re<ulta e.clu:iv din
Le'ea ta.elor de ti%bru.
-2. Cererea de incuviintare a e.ecutarii :ilite :e :olutionea<a de in:tanta in ter%en de
%a.i%u% ( <ile de la inre'i:trarea ace:teia la =udecatorie, prin incAeiere data in ca%era
de con:iliu, &ara citarea partilor. 4ronuntarea :e poate a%ana cu cel %ult 48 de ore, iar
%otivarea incAeierii :e &ace in cel %ult ( <ile de la pronuntare.
4rocedura incuviintarii e.ecutarii e:te co%pletata prin introducerea ter%enului de
48 ore, re&eritor la a%anarea pronuntarii, :i :tabilirea ter%enului %a.i% de ( <ile de la
pronuntare, ter%en in care in:tanta e:te obli'ata :a %otive<e incAeierea.
-3. 0ncAeierea va cuprinde, in a&ara %entiunilor preva<ute la art. 233 alin. D1E, aratarea
titlului e.ecutoriu pe ba<a caruia :e va &ace e.ecutarea, :u%a, cu toate acce:oriile pentru
care :@a incuviintat ur%arirea, cand :@a incuviintat ur%arirea :ilita a bunurilor debitorului,
179
%odalitatea concreta de e.ecutare :ilita, atunci cand :@a :olicitat e.pre: acea:ta, :i
autori<area creditorului :a treaca la e.ecutarea :ilita a obli'atiei cuprin:e in titlul
e.ecutoriu.
-4. 0ncuviintarea e.ecutarii :ilite per%ite creditorului :a ceara e.ecutorului =udecatore:c
care a :olicitat incuviintarea :a recur'a, :i%ultan ori :ucce:iv, la toate %odalitatile de
e.ecutare preva<ute de le'e in vederea reali<arii drepturilor :ale, inclu:iv a cAeltuielilor
de e.ecutare. 0ncuviintarea e.ecutarii :ilite produce e&ecte pe intre' teritoriul tarii. e
a:e%enea, incuviintarea e.ecutarii :ilite :e e.tinde :i a:upra titlurilor e.ecutorii care :e
vor e%ite de e.ecutorul =udecatore:c in cadrul procedurii de e.ecutare :ilita incuviintate.
4entru a evita orice interpretari pe ace:t a:pect, le'iuitorul a :tabilit continutul
e.act al incAeierii prin care :e incuviintea<a e.ecutarea :ilita. 0n precedent, in lip:a
unei a:e%enea :peci&icatii concrete, :e aplicau conditiile re&eritoare la continutul
Aotararii =udecatore:ti.
-". 0n:tanta poate re:pin'e cererea de incuviintare a e.ecutarii :ilite nu%ai daca:
1. cererea de e.ecutare :ilita e:te de co%petenta altui or'an de e.ecutare decat cel
:e:i<atI
2. Aotararea :au, dupa ca<, in:cri:ul nu con:tituie, potrivit le'ii, titlu e.ecutoriuI
3. in:cri:ul, altul decat o Aotarare =udecatorea:ca, nu intrune:te toate conditiile de &or%a
cerute de le'eI
4. creanta nu e:te certa, licAida :i e.i'ibilaI
G. debitorul :e bucura de i%unitate de e.ecutareI
). titlul cuprinde di:po<itii care nu :e pot aduce la indeplinire prin e.ecutare :ilitaI
(. e.i:ta alte i%pedi%ente preva<ute de le'e.
0n:tanta de e.ecutare poate :a re:pin'ea cererea de incuviintare a e.ecutarii :ilite
in :ituatia in care, pe de o parte, Aotararea :au in:cri:ul nu are calitatea, prin e&ectul
le'ii, de titlu e.ecutoriu, :au, pe de alta parte, cand in:cri:ul nu intrune:te conditiile
de &or%a cerute de le'e. O alta :ituatie nou re'le%entata :e re&era la i%unitatea de
e.ecutare a debitorului :i care :e re&era la conturile bancare care, +n con&or%itate cu
le'ea care re'le%entea< i%unitatea la e.ecutare +n :tatul %e%bru +n care e:te
de:cAi: contul, :unt e.ceptate de la indi:ponibili<are.
-/. 0ncAeierea prin care in:tanta ad%ite cererea de incuviintare a e.ecutarii :ilite nu e:te
:upu:a niciunei cai de atac. 0ncAeierea prin care :e re:pin'e cererea de incuviintare a
e.ecutarii :ilite poate &i atacata e.clu:iv cu apel nu%ai de creditor, in ter%en de G <ile de
la co%unicare.
Calea de atac, in :ituatia re:pin'erii cererii de incuviintare a e.ecutarii :ilite, e:te
apelul, nu recur:ul, ca in precedent, %entinandu@:e ter%enul de G <ile care cur'e de
la co%unicarea incAeierii :i recuno:candu@:e acea:ta po:ibilitate doar creditorului.
ebitorul nu poate ataca, in nici un &el, incAeierea prin care :@a ad%i: cererea de
incuviintare a e.ecutarii :ilite.
-0. 0n partea &inala a incAeierii de incuviintare a e.ecutarii :ilite va &i adau'ata &or%ula
e.ecutorie, cu ur%atorul cuprin:: \\Noi, 4re:edintele Ro%aniei, a% i%puternicire :i
ordona% e.ecutorilor =udecatore:ti :a puna in e.ecutare titlul D!ici ur%ea<a ele%entele
de identi&icare a titlului e.ecutoriu.E pentru care :@a pronuntat pre<enta incAeiere de
incuviintare a e.ecutarii :ilite. Ordona% a'entilor &ortei publice :a :pri=ine indeplinirea
pro%pta :i e&ectiva a tuturor actelor de e.ecutare :ilita, iar procurorilor :a :taruie pentru
ducerea la indeplinire a titlului e.ecutoriu, in conditiile le'ii. D$r%ea<a :e%natura
pre:edintelui in:tantei :i a 're&ierului.E\\
180
7or%ula e.ecutorie e:te noua introdu:a. 0n precedent, doar la inve:tirea cu
&or%ula e.ecutorie a in:cri:urilor, pe pri%a &ila, in partea de :u:, :e aplica %entiunea
MNoi, 4re:edintele Ro%anieiN
-nstiintarea debitorului
Art0 CCC0 & -1. aca cererea de e.ecutare a &o:t incuviintata, e.ecutorul =udecatore:c va
co%unica debitorului o copie de pe incAeierea data in conditiile art. ))G, i%preuna cu o
copie, certi&icata de e.ecutor pentru con&or%itate cu ori'inalul, a titlului e.ecutoriu :i, daca
le'ea nu prevede alt&el, o :o%atie.
-2. Co%unicarea titlului e.ecutoriu :i a :o%atiei, cu e.ceptia ca<urilor in care le'ea prevede
ca e.ecutarea :e &ace &ara :o%atie ori &ara co%unicarea titlului e.ecutoriu catre debitor, e:te
preva<uta :ub :anctiunea nulitatii e.ecutarii.
0naintea inceperii e.ecutarii :ilite a debitorului, intr@una din %odalitatile
re'le%enate de pre<entul Cod, e.ecutorul =udecatore:c e:te obli'at, cu e.ceptia
:ituatiilor preva<ute de le'e, :a tran:%ita o in:tiintare debitorului.
.omatia
Art0 CC>0 & ebitorul va &i :o%at :a i:i indeplinea:ca obli'atia, de indata :au in ter%enul
acordat de le'e, cu aratarea ca, in ca< contrar, :e va proceda la continuarea e.ecutarii :ilite.
CAiar :i dupa incuviintarea e.ecutarii :ilite, debitorul, la pri%irea :o%atiei, poate
e.ecuta benevol obli'atia, &ie i%ediat, &ie in ter%enul acordat de le'e. 7olo:irea
&or%elor de in:tiintare e:te obli'atorie, pentru &iecare &or%a de e.ecutare in parte,
daca le'ea nu prevede alt&el. De.. 4oprireaE
E,ceptii de la comunicare
Art0 CC?0 & Nu e:te nece:ara co%unicarea titlului e.ecutoriu :i a :o%atiei:
1. in ca<urile preva<ute la art. )(4I
2. in ca<ul ordonantelor :i incAeierilor pronuntate de in:tanta :i declarate de le'e e.ecutorii.
E.ceptiile in:tituite de art. )(4 arata clar :ituatiile in care e.ecutorul =udecatore:c
nu e:te obli'at nici :a co%unice titlul e.ecutoriu, nici :o%atie, debitorului.
C!eltuieli de e,ecutare
Art0 CC@0 & -1. 4artea care :olicita indeplinirea unui act :au a altei activitati care intere:ea<a
e.ecutarea :ilita e:te obli'ata :a avan:e<e cAeltuielile nece:are in ace:t :cop. 4entru actele
:au activitatile di:pu:e din o&iciu, cAeltuielile :e avan:ea<a de catre creditor.
Ftrict ca procedura e.ecutionala, te.tul de le'e :e re&era la ta.ele =udiciare de
ti%bru :i onorariul e.ecutorului =udecatore:c care trebuie acAitate anticipat pentru
de%ararea e.ecutarii :ilite propriu@<i:e.
-2. CAeltuielile oca<ionate de e&ectuarea e.ecutarii :ilite :unt in :arcina debitorului
ur%arit, in a&ara de ca<ul cand creditorul a renuntat la e.ecutare, :ituatie in care vor &i
:uportate de ace:ta, :au daca prin le'e :e prevede alt&el. e a:e%enea, debitorul va &i
tinut :a :uporte cAeltuielile de e.ecutare :tabilite :au, dupa ca<, e&ectuate dupa
inre'i:trarea cererii de e.ecutare :i pana la data reali<arii obli'atiei :tabilite in titlul
e.ecutoriu, cAiar daca el a &acut plata in %od voluntar. Cu toate ace:tea, in ca<ul in care
181
debitorul, :o%at potrivit art. ))(, a e.ecutat obli'atia de indata :au in ter%enul acordat
de le'e, el nu va &i tinut :a :uporte decat cAeltuielile pentru actele de e.ecutare e&ectiv
indeplinite, precu% :i onorariul e.ecutorului =udecatore:c :i, daca e:te ca<ul, al
avocatului creditorului, proportional cu activitatea depu:a de ace:tia.
-3. Funt cAeltuieli de e.ecutare:
1. ta.ele de ti%bru nece:are declan:arii e.ecutarii :iliteI
2. onorariul e.ecutorului =udecatore:c, :tabilit potrivit le'iiI
3. onorariul avocatului in &a<a de e.ecutare :ilitaI
4. onorariul e.pertului, al traducatorului :i al interpretuluiI
G. cAeltuielile e&ectuate cu oca<ia publicitatii procedurii de e.ecutare :ilita :i cu
e&ectuarea altor acte de e.ecutare :ilitaI
). cAeltuielile de tran:portI
(. alte cAeltuieli preva<ute de le'e ori nece:are de:&a:urarii e.ecutarii :ilite.
-4. Fu%ele datorate ce ur%ea<a :a &ie platite :e :tabile:c de catre e.ecutorul
=udecatore:c, prin incAeiere, pe ba<a dove<ilor pre<entate de partea intere:ata, in
conditiile le'ii. !ce:te :u%e pot &i cen<urate de in:tanta de e.ecutare, pe calea
conte:tatiei la e.ecutare &or%ulate de partea intere:ata :i tinand :ea%a de probele
ad%ini:trate de acea:ta. i:po<itiile art. 4G1 alin. D2E :i D3E :e aplica in %od
core:pun<ator, iar :u:pendarea e.ecutarii in privinta ace:tor cAeltuieli de e.ecutare nu
e:te conditionata de plata unei cautiuni.
CAeltuielile de e.ecutare :e re'a:e:c in cuprin:ul proce:ului verbal intoc%it, in
ace:t :cop, de e.ecutorul =udecatore:c, proce: verbal care e:te titlu e.ecutoriu,
con&or% art. ))B alin. ). 4artea intere:ata poate conte:ta ace:te cAeltuieli pe calea
conte:tatiei la e.ecutare. 0n acea:ta :ituatie, :u:pendarea e.ecutarii nu e:te
conditionata de plata cautiunii.
-". 0n ca<ul in care :u%ele :tabilite potrivit alin. D4E nu pot &i recuperate de la debitor, din
lip:a bunurilor ur%aribile :au din alte cau<e, ele vor &i platite de creditor, care le va putea
recupera de la debitor cand :tarea patri%oniala a ace:tuia o va per%ite, inauntrul
ter%enului de pre:criptie.
-/. 4entru :u%ele :tabilite potrivit pre<entului articol, incAeierea con:tituie titlu e.ecutoriu
atat pentru creditor, cat :i pentru e.ecutorul =udecatore:c.


Depunerea si consemnarea de cautiuni sau alte sume
Art0 C>D0 & -1. epunerea :au con:e%narea oricarei :u%e in :copul participarii la
de:&a:urarea, potrivit le'ii, a e.ecutarii :ilite ori al obtinerii :u:pendarii e.ecutarii :ilite,
depunerea :u%elor cu a&ectatiune :peciala, precu% :i depunerea :au con:e%narea :u%elor
repre<entand veniturile bunurilor ur%arite ori pretul re<ultat din van<area ace:tor bunuri :e
&ac la CEC 5anP@F.!., 1re<oreria Ftatului :au la orice alta in:titutie de credit care are in
obiectul de activitate operatiuni de con:e%nare la di:po<itia in:tantei de e.ecutare :au a
e.ecutorului =udecatore:c.
-2. ovada depunerii :au con:e%narii ace:tor :u%e :e poate &ace cu recipi:a de
con:e%nare :au cu orice alt in:cri: ad%i: de le'e.
-3. Eliberarea ace:tor :u%e :e &ace per:oanelor indreptatite :au repre<entantilor ace:tora
nu%ai pe ba<a di:po<itiei e.ecutorului =udecatore:c ori a in:tantei de e.ecutare, dupa ca<.
-4. i:po<itiile art. 1.0G) :i ur%atoarele privitoare la cautiunea =udiciara :e aplica in %od
core:pun<ator.
182
epunerea :au con:e%narea de cautiuni :au alte :u%e :e poate &ace nu%ai la
unitatile e.pre: :tabilite de le'e :i nu la orice unitate &inanciara :au bancara.
Eliberarea ace:tor :u%e per:oanelor indreptatite :e poate reali<e nu%ai in ba<a
di:po<itiei e.ecutorului =udecatore:c, di:po<itie aplicata pe recipi:a de depunere *
con:e%nare care :e va pre<enta, in ori'inal, la unitatea care eliberea<a :u%a in
cau<a :i va &i retinuta de acea:ta. Fu%ele pot &i ridicate per:onal :au prin %adatar,
cu procura :peciala data in ace:t :cop.
Comunicarea actelor de procedura
Art0 C>30 & Co%unicarea actelor de procedura in cadrul e.ecutarii :ilite :e poate &ace de
catre e.ecutorul =udecatore:c &ie per:onal, &ie prin inter%ediul a'entului :au procedural.
ovada co%unicarii prin a'ent procedural are aceea:i &orta probanta cu dovada co%unicarii
e&ectuate de catre e.ecutor in:u:i.
!'entul procedural, an'a=at al e.ecutorului =udecatore:c, indepline:te acea:ta
activitate in nu%ele :i pe :ea%a e.ecutorului =udecatore:c.
.EC+-U'EA a 4&a Efectuarea actelor de e,ecutare silita
+recerea la e,ecutarea silita
Art0 C>40 & 0n a&ara de ca<ul in care le'ea prevede alt&el, actele de e.ecutare :ilita nu pot &i
e&ectuate decat dupa e.pirarea ter%enului aratat in :o%atie :au, in lip:a ace:teia, in cel
preva<ut in incAeierea prin care :@a incuviintat e.ecutarea.
aca debitorul nu i:i indepline:te benevol obli'atia, e.ecutarea :ilita nu poate &i
pornita decat dupa i%plinirea ter%enului aratat prin :o%atie :au :tabilit prin
incAeierea prin care :@a incuviintat e.ecutarea :ilita de catre in:tanta de e.ecutare.


E,istenta unui termen de plata
Art0 C>;0 & Cand prin titlul e.ecutoriu :@a :tabilit un ter%en de plata, e.ecutarea nu :e poate
&ace %ai inainte de i%plinirea acelui ter%en.
Re'ula con:ta in re:pectarea ter%enului acordat debitorului pentru e.ecutarea
benevola a obli'atiei, cu e.ceptiile :tabilite de le'iuitor Dart. )(4E.
Decaderea debitorului din beneficiul termenului de plata
Art0 C><0 & -1. ebitorul care bene&icia<a de un ter%en de plata va &i deca<ut, la cererea
creditorului, din bene&iciul ace:tui ter%en, daca:
1. debitorul :e :u:tra'e de la indeplinirea obli'atiilor care ii revin potrivit le'ii in :copul
reali<arii e.ecutarii :iliteI
2. debitorul ri:ipe:te averea :aI
3. debitorul e:te in :tare de in:olvabilitate indeob:te cuno:cuta :au, daca prin &apta :a,
:avar:ita cu intentie :au dintr@o culpa 'rava, a %ic:orat 'arantiile date creditorului :au ori nu
le@a dat pe cele pro%i:e :au, dupa ca<, incuviintateI
4. alti creditori &ac e.ecutari a:upra averii lui.
-2. 0n ca<urile preva<ute la alin. D1E, in:tanta de e.ecutare va Aotari de ur'enta, in ca%era de
con:iliu, cu citarea partilor, in ter%en :curt. 0n :ituatia in care debitorul nu %ai are do%iciliul
183
:au :ediul cuno:cut, va &i citat la ulti%ul :au do%iciliu ori :ediu.
-3. i:po<itiile alin. D1E nu :e aplica atunci cand debitor e:te :tatul :au o unitate
ad%ini:trativ@teritoriala.
0n :ituatiile li%itativ preva<ute de le'e, creditorul poate cere ca e.ecutarea :ilita :a
inceapa inainte de i%plinirea ter%enului acordat debitorului pentru e.ecutarea
benevola a obli'atiei. 0n:a, e.ecutarea nu va putea incepe decat dupa obtinerea unei
Aotarari din partea in:tantei de e.ecutare, :en: in care partile vor &i citate, in ca%era
de con:iliu, in ter%en :curt. Noutatea te.tului de le'e con:ta :i in aceea ca :e
preci<ea<a e.pre: &aptul ca partea va &i citata la do%iciliu :au la :ediu, dupa cu%
debitorul e:te per:oana &i<ica :au =uridical. Ftatul :au unitatile ad%ini:trative@
teritoriale nu pot &i e.ecutate decat dupa i%plinirea ter%enului acordat, &ara
e.ceptie.
Ca$ul obligatiilor alternative
Art0 C>=0 & -1. Cand titlul e.ecutoriu cuprinde o obli'atie alternativa, &ara :a :e arate
ter%enul de ale'ere, e.ecutorul =udecatore:c va noti&ica debitorului :a i:i e.ercite ace:t
drept in ter%en de 10 <ile de la co%unicarea incAeierii de incuviintare a e.ecutarii, :ub
:anctiunea decaderii.
-2. !le'erea pre:tatiei va &i &acuta prin act :cri: care va &i noti&icat e.ecutorului =udecatore:c,
iar ace:ta il va in:tiinta de indata pe creditor de:pre ale'erea &acuta.
-3. upa e.pirarea ter%enului preva<ut la alin. D1E, dreptul de ale'ere trece a:upra
creditorului. 0n ace:t ca<, e.ecutorul =udecatore:c il va :o%a pe debitor, punandu@i in vedere
:a e.ecute pre:tatia alea:a de creditor.
0n ca<ul obli'atiilor alternative &ara aratarea ter%enului, e.ecutorul =udecatore:c
are obli'atia de a@l noti&ica pe debitor in vederea e.ercitarii dreptului :au de optiune,
iar optiunea ace:tuia trebuie adu:a la cuno:tinta e.ecutorului =udecatore:c in ter%en
de %a.i% 10 <ile, :ub :anctiunea decaderii. 0n :ituatia pa:ivitatii debitoului, creditorul
e:te liber :a alea'a oricare dintre pre:tatii, aea:ta &iind, ulterior, obli'atorie pentru
debitor.
E,ecutarea prestatiilor reciproce
Art0 C>C0 & Cand e.ecutarea depinde de o contrapre:tatie, ce re<ulta din acela:i titlu
e.ecutoriu :i ur%ea<a :a &ie &acuta de creditor in acela:i ti%p cu pre:tatia debitorului,
e.ecutarea va putea &i &acuta nu%ai dupa ce creditorul a o&erit debitorului propria pre:tatie
:au dupa ce a &acut dovada cu in:cri: ca debitorul a pri%it@o ori e:te in intar<iere cu pri%irea
ei.
E,istenta unei cautiuni
Art0 C>>0 & Hotararile ce :e e.ecuta provi<oriu cu dare de cautiune nu :e vor e.ecuta %ai
inainte de a :e depune cautiunea.
Cautiunile :e vor depune la unitatile preva<ute de art. )(0 alin. 1.
Constatarea actelor de e,ecutare
Art0 C>?0 & -1. aca din le'e nu re<ulta contrariul, pentru toate actele de e.ecutare e&ectuate
in cur:ul e.ecutarii, e.ecutorul =udecatore:c e:te obli'at :a incAeie proce:e@verbale care vor
cuprinde ur%atoarele %entiuni:
184
a. denu%irea :i :ediul or'anului de e.ecutareI
b. nu%ele :i calitatea celui care incAeie proce:ul@verbalI
c. data intoc%irii proce:ului@verbal :i nu%arul do:arului de e.ecutareI
#. titlul e.ecutoriu in te%eiul caruia :e e&ectuea<a actul de e.ecutareI
e. nu%ele :i do%iciliul ori, dupa ca<, denu%irea :i :ediul debitorului :i creditoruluiI
f. locul, data :i ora e&ectuarii actului de e.ecutareI
g. %a:urile luate de e.ecutor :au con:tatarile ace:tuiaI
1. con:e%narea e.plicatiilor, opo<itiilor :i obiectiunilor participantilor la e.ecutareI
i. alte %entiuni cerute de le'e :au con:iderate de e.ecutor ca &iind nece:areI
,. %entionarea, cand e:te ca<ul, a lip:ei creditorului :au debitorului ori a re&u<ului :au a
i%piedicarii de a :e%na proce:ul@verbalI
2. %entionarea nu%arului de e.e%plare in care :@a intoc%it proce:ul@verbal, precu% :i a
per:oanelor carora li :@a in%anat ace:taI
l. :e%natura e.ecutorului, precu% :i, cand e:te ca<ul, a altor per:oane intere:ate in
e.ecutare :au care a:i:ta la e&ectuarea actului de e.ecutareI
m. :ta%pila e.ecutorului =udecatore:c.
-2. /entiunile de la alin. D1E lit. aE@'E, lE :i %E :unt preva<ute :ub :anctiunea nulitatii.
!rt. )(8 cuprinde atat %entiunile obli'atorii pe care le re'a:i% in vecAiul cod de
procedura civila, in:a :i doua ele%ente de noutate: 1. :anctiunea nulitatii actelor
e&ectuate de e.ecutorul =udecatore:c in cur:ul e.ecutarii :ilite :e aplica :i daca
ace:tea nu contin %entiunea re&eritoare la denu%irea :i :ediul or'anului de
e.ecutare :au %entiunea re&eritoare la locul, data :i ora e&ectuarii actului de
e.ecutareI 2. %entiuni re&eritoare la opo<itia participantilor la e.ecutare.
Accesul la bunurile debitorului
Art0 C>@0 & -1. 0n vederea e.ecutarii unei Aotarari =udecatore:ti, e.ecutorul =udecatore:c
poate intra in incaperile ce repre<inta do%iciliul, re:edinta :au :ediul unei per:oane, precu%
:i in orice alte locuri, cu con:i%ta%antul ace:teia, iar in ca< de re&u<, cu concur:ul &ortei
publice.
-2. 0n ca<ul altor titluri e.ecutorii decat Aotararile =udecatore:ti, la cererea creditorului :au a
e.ecutorului =udecatore:c, depu:a odata cu cererea de incuviintare a e.ecutarii :ilite ori pe
cale :eparata, in:tanta co%petenta va autori<a intrarea in locurile %entionate la alin. D1E.
0n:tanta :e pronunta, de ur'enta, in ca%era de con:iliu, cu citarea tertului care detine bunul,
prin incAeiere e.ecutorie care nu e:te :upu:a niciunei cai de atac.
0n:tanta de e.ecutare poate, :i la cererea creditorului, nu doar a e.ecutorului
=udecatore:c, ca in precedent, :a incuviinte<e intrarea in :patiile preva<ute la alin. 1,
&ie odata cu cererea de incuviintare a e.ecutarii :ilite, &ie pe cale :eparata,. aca
bunul :e a&la in po:e:ia unui tert, ace:ta va &i citat, de ur'enta, in ca%era de con:iliu.

-dentificarea bunurilor urmaribile
Art0 C?D0 & -1. E.ecutorul =udecatore:c are dreptul :a identi&ice bunurile ur%aribile ale
debitorului :i, la locul unde ele :e 'a:e:c, :a indeplinea:ca a:upra lor acte de e.ecutare, in
pre<enta debitorului :au a unuia dintre %e%brii %a=ori ai &a%iliei :ale ori a unei alte per:oane
%a=ore care :e a&la in acel loc, iar in lip:a ace:tora, in pre<enta unui a'ent al &ortei publice
:au, in ca<urile :i conditiile preva<ute de le'e, a 2 %artori a:i:tenti.
-2. 0denti&icarea bunurilor ur%aribile :i e&ectuarea actelor de e.ecutare la do%iciliul :au la
:ediul altei per:oane decat cel al debitorului :e pot &ace, in lip:a acordului per:oanei
185
re:pective, nu%ai cu autori<area prealabila a in:tantei de e.ecutare, data potrivit art. )(B
alin. D2E.
5unurile ur%aribile ale debitorului care pot &i valori&icare in vederea :ati:&acerii crentei
bane:ti a creditorului repre<inta obiectul e.ecutarii :ilite. E.i:ta, in:a, :i bunuri care :unt
e.ceptate de la ur%arirea :ilita, de e.. dreptul de u<, de abitatie V care :unt drepturi :trict
per:onale, i%obilele cu%parate prin credite ipotecare V in acea:ta :ituatie, vorbi%, pe de o
parte, de:pre o inalienabilitate te%porara V care :ub<i:ta pana la acAitarea ulti%ei rate, iar,
pe de alta parte, de o inalienabilitate care poate &i inlaturata prin obtinerea acordului bancii
creditoare.
6asuri in ca$ul opunerii la e,ecutare
Art0 C?30 & -1. 0n ca<ul in care e.ecutorul =udecatore:c inta%pina opunere la e&ectuarea unui
act de e.ecutare, la cererea ace:tuia, &acuta in conditiile art. )G8 alin. D2E, or'anele de politie,
=andar%erie :i alti a'enti ai &ortei publice :unt obli'ati :a a:i'ure indeplinirea e&ectiva a
activitatii de e.ecutare :ilita, inclu:iv prin indepartarea de la locul e.ecutarii a debitorului :au
a oricarei alte per:oane.
Ele%ental de noutate con:ta in aceea ca or'anele de politie, =andar%erie :au alti
a'enti ai &ortei publice vor acorda concur:ul e.ecutorului =udecatore:c doar daca
ace:ta inta%pina opunere la e&ectuarea actelor de e.ecutare. 4e de alta parte,
or'anele de politie, =andar%erie :au alti a'enti ai &ortei publice au dreptul de a
indeparta debitorul :au orice alta per:oana care i%piedica buna de:&a:urare a
e.ecutarii :ilite.
-2. aca opunerea la e.ecutare intrune:te ele%entele con:titutive ale unei &apte preva<ute
de le'ea penala, e.ecutorul =udecatore:c incAeie un proce:@verbal, pe care il va tri%ite de
indata parcAetului de pe lan'a in:tanta de e.ecutare. Fe:i<area parcAetului nu i%piedica
continuarea e.ecutarii :ilite.
%ocul e,ecutarii
Art0 C?40 & E.ecutarea :ilita :e e&ectuea<a, dupa ca<, la locul unde debitorul reali<ea<a
venituri :au la locul unde :e 'a:e:c alte venituri ori bunuri ale :ale :upu:e ur%aririi, daca
le'ea nu di:pune alt&el.
+impul in care se efectuea$a e,ecutarea
Art0 C?;0 & -1. Niciun act de e.ecutare nu :e va putea &ace inainte de ora ),00 :i nici dupa
ora 20,00.
-2. E.ecutarea :ilita nu :e va putea &ace la alte ore decat cele %entionate :i nici in <ilele
nelucratoare, :tabilite potrivit le'ii, in a&ara de ca<ul in care :e di:pune alt&el prin cAiar
Aotararea =udecatorea:ca pu:a in e.ecutare :au de ca<urile ur'ente in care e.ecutarea
poate &i incuviintata de in:tanta de e.ecutare, prin incAeiere data in conditiile art. )(B alin.
D2E.
-3. Cu titlu de e.ceptie, e.ecutarea inceputa va putea continua in aceea:i <i, dar nu %ai
tar<iu de ora 22,00, iar in <ilele ur%atoare, in conditiile preva<ute la alin. D1E.
Nere:pectarea ti%pului :tabilit de le'iuitor pentru e&ectuarea e.ecutarii :ilite :e
:anctionea<a cu anularea e.ecutarii.
186
E,ecutarea in lipsa partilor
Art0 C?<0 & !ctele de e.ecutare indeplinite in lip:a partilor, cand pre<enta lor nu e:te e.pre:
ceruta de le'e, :unt valabile, daca :unt &acute cu re:pectarea di:po<itiilor le'ale.
.anctiune
Art0 C?=0 & 0ncalcarea di:po<itiilor art. )(3, )(( :i )83 atra'e anularea e.ecutarii.
Nere:pectarea di:po<itiilor procedurale re&eritoare la re:pectarea unui ter%en de
plata, con:e%narea anticipata unei cautiuni :i ti%pul in care :e e&ectuea<a e.ecutarea
atra' anularea e.ecutarii :ilite.
.EC+-U'EA a ;&a E,ecutarea impotriva mostenitorilor
-nter$icerea e,ecutarii silite
Art0 C?C0 & -1. aca debitorul %oare inainte de :e:i<area e.ecutorului =udecatore:c, nicio
e.ecutare :ilita nu poate &i pornita, iar daca %oare dupa ce acea:ta a &o:t pornita, ea nu
poate &i continuata cat ti%p %o:tenirea nu a &o:t acceptata de catre cei cAe%ati la %o:tenire
:au, in lip:a, cat ti%p nu a &o:t nu%it, in conditiile le'ii, un curator al :ucce:iunii ori, dupa
ca<, un curator :pecial pentru e.ecutare, in conditiile art. G8.
4entru ca e.ecutarea :ilita :a poata &i pornita :i i%potriva %o:tenitorilor debitorului
decedat e:te nece:ar ca ace:tia :a &i acceptat %o:tenirea, inclu:ive pa:ivul, :i :a nu
:e re'a:ea:ca in :ituatia cand le'ea i%pune ca %o:tenitorii :a accepte nu%ai :ub
bene&iciu de inventar.
-2. 0n ca<ul in care creditorul :au e.ecutorul =udecatore:c ia cuno:tinta, in orice %od, de
&aptul ca debitorul a decedat, ace:ta e:te obli'at :a :olicite de indata ca%erei notarilor
publici in a carei circu%:criptie a avut ulti%ul do%iciliu de&unctul :a &aca %entiune in re'i:trul
:pecial preva<ut de le'e de:pre inceperea e.ecutarii :ilite :i :a ii elibere<e un certi&icat din
care :a re<ulte daca %o:tenirea debitorului a &o:t :au nu de<batuta, iar in ca< a&ir%ativ, care
:unt per:oanele care au calitatea de %o:tenitori, precu% :i &aptul daca pana la acceptarea
%o:tenirii de catre cel putin unul dintre :ucce:ibili a &o:t :au nu nu%it un curator al
:ucce:iunii.
-3. 0n ca<ul in care :e con:tata ca %o:tenirea nu a &o:t de<batuta :au, dupa ca<, acceptata,
creditorul :au e.ecutorul =udecatore:c poate cere ca%erei notarilor publici in a carei
circu%:criptie a avut ulti%ul do%iciliu de&unctul :au, dupa ca<, notarului public de=a :e:i<at
intoc%irea inventarului :ucce:iuni :au de:e%narea unei per:oane in ace:t :cop.
-nceperea e,ecutarii contra mostenitorilor
Art0 C?>0 & -1. aca debitorul %oare inainte de inceperea e.ecutarii :ilite :i :e con:tata ca nu
e.i:ta niciun %o:tenitor acceptant :i nici nu e:te nu%it un curator al :ucce:iunii, la cererea
creditorului ori a e.ecutorului =udecatore:c, in:tanta de e.ecutare va nu%i de indata un
curator :pecial, pana cand va &i nu%it, in conditiile le'ii, curatorul :ucce:iunii, di:po<itiile art.
G8 aplicandu@:e in %od core:pun<ator.
0n :ituatia in care de&unctiul nu are %o:tenitori, :e va con:tata vacanta
:ucce:orala, bunurile intrand in patri%oniul :tatului.
187
-2. 0n ca<ul in care %o:tenirea a &o:t acceptata :i e.i:ta nu%ai %o:tenitori %a=ori,
e.ecutarea :ilita va &i pornita i%potriva tuturor, in a&ara de ca<ul in care nu%ai unii dintre
ace:tia :unt cAe%ati, de le'e ori potrivit vointei de&unctului, :a ra:punda pentru anu%ite
datorii ale de&unctului. aca e.ecutarea :ilita e:te pornita contra tuturor %o:tenitorilor,
ace:tia vor &i citati, printr@o in:tiintare colectiva, &acuta la locul de:cAiderii %o:tenirii, pe
nu%ele ace:teia, cu e.ceptia ca<ului in care au ale:, cu oca<ia de<baterii :ucce:orale ori
cAiar ulterior, un alt do%iciliu in vederea citarii :au un repre<entant al ace:tora, dupa ca<.
-3. aca intre %o:tenitori :unt :i %inori :au per:oane pu:e :ub interdictie =udecatorea:ca,
e.ecutarea :ilita nu va putea &i pornita decat dupa nu%irea repre<entantilor :au a ocrotitorilor
le'ali. aca in:a dupa o luna de la %oartea debitorului :au de la punerea :ub interdictie
=udecatorea:ca nu a &o:t nu%it repre<entantul :au ocrotitorul le'al, creditorul :au e.ecutorul
=udecatore:c va putea cere in:tantei de e.ecutare nu%irea unui curator :pecial, pana la
nu%irea lui, di:po<itiile art. G8 aplicandu@:e in %od core:pun<ator.
Continuarea e,ecutarii contra mostenitorilor
Art0 C??0 & aca la %oartea debitorului e.ecutarea era inceputa, ea :e :u:penda :i nu va &i
reluata i%potriva :ucce:ibililor acceptanti decat dupa 10 <ile de la data cand ace:tia au &o:t
incuno:tintati de:pre continuarea e.ecutarii :ilite, di:po<itiile art. )8( aplicandu@:e in %od
core:pun<ator.
.EC+-U'EA a <&a -nterventia altor creditori
Dreptul de interventie
Art0 C?@0 & -1. Orice creditor poate interveni in cur:ul e.ecutarii :ilite pornite de un alt
creditor, in:a nu%ai in conditiile :i li%itele preva<ute la alin. D2E.
-2. 4ot interveni in e.ecutarea :ilita:
1. creditorii care au de=a un titlu e.ecutoriu contra debitoruluiI
2. creditorii care au luat %a:uri a:i'uratorii a:upra bunurilor ace:tuiaI
3. creditorii care au un drept real de 'arantie :au, dupa ca<, un drept de pre&erinta a:upra
bunului ur%arit, con:ervat in conditiile preva<ute de le'eI
4. creditorii cAiro'ra&ari titulari ai unor creante bane:ti re<ultate din in:cri:uri cu data certa ori
din re'i:tre tinute cu re:pectarea conditiilor preva<ute de le'e.
Orice creditor, indi&erent de natura :i intinderea creantei :ale, poate interveni in
cur:ul e.ecutarii :ilite incepute la cererea unui alt creditor, in conditiile :i li%itele
:tabilite de pre<entul cod.
+ermenul de interventie
Art0 C@D0 & -1. aca prin le'e nu :e di:pune alt&el, interventia poate &i &acuta, :ub :anctiunea
preva<uta la art. )BG, pana la ter%enul :tabilit de catre e.ecutor pentru valori&icarea, in
oricare dintre %odalitatile preva<ute de le'e ori convenite de parti, a bunurilor %obile :au
i%obile ur%arite.
-2. Cu toate ace:tea, creditorii care au un drept real de 'arantie a:upra bunurilor ur%arite :i
care e:te con:ervat in conditiile preva<ute de le'e, creditorii care au creante avand ca obiect
venituri datorate bu'etului 'eneral con:olidat :au bu'etului $niunii Europene, precu% :i alti
creditori privile'iati care intervin in cur:ul ur%aririi :ilite au dreptul :a participe la di:tribuire
188
dupa ran'ul con&erit de dreptul lor de pre&erinta, cAiar daca cererea de interventie a &o:t
&acuta dupa e.pirarea ter%enului :tabilit potrivit alin. D1E, daca :i@au depu: titlurile de creanta
in ter%enul preva<ut la art. 8)8 alin. D2E, in vederea intoc%irii proiectului de di:tribuire a
:u%ei re<ultate din ur%arire. i:po<itiile art. 8)G ra%an aplicabile.
1er%enul pana la care :e poate &ace cererea de interventie de catre un alt creditor
e:te cel :tabilit de e.ecutorul =udecatore:c pentru valori&icarea bunurilor %obile :au
i%obile ce apartin debitorului, cu e.ceptia creditorilor ce au 'arantii reale, a
creditorilor privile'iati :i a creditorilor care au creante avand ca obiect venituri
datorate bu'etului 'eneral con:olidat :au bu'etului $niunii Europene care au
obli'atia depunerii titlului de creanta in ter%enul de 10 <ile &i.at de e.ecutorul
=udecatore:c, ter%en :tabilit in &unctie de data van<arii ori, dupa ca<, a ad=udecarii
i%obilului ur%arit, dupa care are loc di:tributia :u%elor obtinute ca ur%are a ace:tei
proceduri.
Procedura
Art0 C@30 & -1. Cererea de interventie trebuie :a &ie &acuta cu re:pectarea cerintelor preva<ute
la art. ))3, indicandu@:e in %od e.pre: daca creanta e:te certa, licAida :i e.i'ibila, precu% :i
daca e:te 'arantata :au ne'arantata, in tot ori in parte, privile'iata :au cAiro'ra&ara, dupa
ca<. 0n ca<ul in care creditorul a cerut :au a obtinut luarea unor %a:uri a:i'uratorii a:upra
bunurilor debitorului, :e va &ace %entiune :i de:pre ace:t lucru, indicandu@:e bunurile pentru
care :@a cerut luarea ace:tor %a:uri.
Cererea de interventie va contine ele%entele obli'atorii ale cererii prin care :e :olicita
de incepere a e.ecutarii :ilite, adre:ate e.ecutorului =udecatore:c.
-2. Cererea :e depune la e.ecutorul =udecatore:c, i%preuna cu copii certi&icate de pe
docu%entele =u:ti&icative, precu% :i de pe proce:ul@verbal de con:tatare a aplicarii %a:urii
a:i'uratorii, daca e:te ca<ul. 0n :ituatia in care :e recla%a creante bane:ti re<ultate din
in:crierile contabile &acute in re'i:tre tinute cu re:pectarea conditiilor preva<ute de le'e,
cererea va &i in:otita, :ub :anctiunea inad%i:ibilitatii, de un e.tra: de pe in:crierile care
cuprind ace:te :u%e, le'ali<ate de un notar public.
-3. upa inre'i:trarea cererii, e.ecutorul =udecatore:c o va inainta de indata in:tantei de
e.ecutare co%petente, i%preuna cu toate docu%entele =u:ti&icative, di:po<itiile art. ))4 :i
))G aplicandu@:e in %od core:pun<ator. 4ana la :olutionarea cererii de interventie, in:tanta
poate :u:penda eliberarea :au di:tribuirea de :u%e obtinute din valori&icarea bunurilor
debitorului. 0n:tanta poate obli'a creditorul intervenient la plata unei cautiuni. i:po<itiile art.
(18 alin. D(E :i D8E :e aplica in %od core:pun<ator.
-4. 0n:tanta :olutionea<a cererea in ca%era de con:iliu, &ara citarea partilor, di:po<itiile art.
))G aplicandu@:e in %od core:pun<ator. aca creditorii care au &or%ulat cerere de
interventie nu au titlu e.ecutoriu, in:tanta va convoca in ca%era de con:iliu, de ur'enta :i in
ter%en :curt, debitorul :i creditorii care nu au titlu e.ecutoriu, pentru recunoa:terea de catre
debitor a creantelor, di:punand totodata co%unicarea catre debitor a copiilor de pe cererile
de interventie :i de pe docu%entele =u:ti&icative.
4rocedura re&eritoare la ter%ene, citarea partilor, ter%ene de %otivare a incAeierii,
cai de atac e:te aceea:i ca :i in ca<ul incAeierii prin care :e incuviintea<a e.ecutarea
:ilita.
189
G. La ter%enul &i.at de in:tanta, debitorul trebuie :a declare daca intele'e :a recunoa:ca, in
tot :au in parte, creantele pentru care a avut loc interventia. aca debitorul nu :e in&ati:ea<a,
:e con:idera ca recunoa:te toate creantele recla%ate prin cererile de interventie.
-/. aca debitorul conte:ta, in tot :au in parte, creantele recla%ate, creditorii intervenienti ale
caror creante au &o:t conte:tate au dreptul :a :olicite in:tantei, cu plata prealabila a cautiunii
preva<ute la art. (18 alin. D2E, :a di:puna e.ecutorului =udecatore:c ca :u%ele recla%ate :a
&ie pu:e deoparte, daca, in ter%en de G <ile de la data cand a avut loc convocarea preva<uta
la alin. D4E, ace:tia vor &ace dovada ca au introdu: actiune in =u:titie in :copul obtinerii titlului
e.ecutoriu. 4ana la e.pirarea ace:tui ter%en, eliberarea :au, dupa ca<, di:tribuirea ace:tor
:u%e, daca e:te ca<ul, :e :u:penda de drept, iar dupa i%plinirea ter%enului in:tanta va
decide a:upra :u:pendarii, in conditiile alin. D3E, pana la :olutionarea liti'iului printr@o
Aotarare de&initiva. 0n ace:t din ur%a ca<, ace:te :u%e vor &i con:e%nate pana la
:olutionarea liti'iului printr@o Aotarare de&initiva, cu e.ceptia :ituatiei in care ar &i pretin:e de
alti creditori in ran' util.
-nstiintarea creditorului urmaritor si a debitorului
Art0 C@40 & -1. Odata cu :e:i<area in:tantei de e.ecutare, potrivit art. )B1 alin. D3E,
e.ecutorul =udecatore:c va co%unica o copie de pe cererea de interventie :i de pe
docu%entele =u:ti&icative creditorului ur%aritor, iar dupa :olutionarea cererii de interventie, :i
o copie certi&icata de pe incAeierea de incuviintare a ace:teia.
-2. aca cererea de interventie a &o:t incuviintata, e.ecutorul il va in:tiinta :i pe debitor,
di:po<itiile art. ))) aplicandu@:e in %od core:pun<ator.
Drepturile creditorului urmaritor
Art0 C@;0 & -1. 0n ca<ul creditorilor cAiro'ra&ari care au intervenit in cur:ul ur%aririi :ilite :i ale
caror creante au &o:t recuno:cute de debitor, in tot :au in parte, creditorul ur%aritor are
dreptul de a le indica ace:tora, printr@o noti&icare, &acuta in ter%en de 10 <ile de la data
co%unicarii de catre e.ecutorul =udecatore:c a copiei certi&icate a incAeierii de incuviintare a
cererii de interventie, e.i:tenta :i a altor bunuri ale debitorului, care pot &i ur%arite in %od util,
invitandu@i :a ceara e.tinderea ur%aririi :i a:upra ace:tor bunuri, daca au titlu e.ecutoriu, :i
:a avan:e<e, in toate ca<urile, cAeltuielile nece:are pentru e.tindere.
-2. aca in:a creditorii intervenienti nu :olicita e.tinderea ur%aririi :i la bunurile indicate de
creditorul ur%aritor :au, dupa ca<, nu avan:ea<a cAeltuielile nece:are e.tinderii, in ter%en
de 10 <ile de la data noti&icarii preva<ute la alin. D1E, creditorul ur%aritor are dreptul de a &i
pre&erat ace:tora la di:tribuirea :u%ei re<ultate din ur%arire.
-3. Creditorii ur%aritori nu :e pot opune cererilor de interventie &acute de alti creditori, in
a&ara de ca<ul in care ei &ac dovada ca ace:tia au actionat in &rauda drepturilor lor. Ei pot
in:a conte:ta, in ter%enul preva<ut de le'e, reparti<area creantelor potrivit proiectului de
di:tribuire a :u%elor re<ultate din ur%arire intoc%it de catre e.ecutor.
Efectele interventiei
Art0 C@<0 & -1. Creditorii intervenienti :i cei ale caror creante au &o:t recuno:cute de catre
debitor, in conditiile preva<ute la art. )B1, pot :a participe la di:tribuirea :u%ei re<ultate din
ur%arire, in li%ita :u%elor recla%ate :au, dupa ca<, recuno:cute, :i, daca au titluri
e.ecutorii, :a participe, in conditiile le'ii, la ur%arirea bunurilor debitorului :i :a :olicite
e&ectuarea unor acte de e.ecutare :ilita, daca e:te ca<ul.
-2. Creditorii intervenienti ale caror creante au &o:t conte:tate, in tot :au in parte, de catre
debitor :i care au cerut in:tantei ca :u%ele recla%ate :a &ie pu:e deoparte pot participa
190
nu%ai la di:tribuirea :u%elor con:e%nate in conditiile preva<ute la art. )B1 alin. D)E, in a&ara
de ca<ul in care ar &i pretin:e de alti creditori in ran' util.
-nterventia tardiva
Art0 C@=0 & Creditorii cAiro'ra&ari care au intervenit dupa e.pirarea ter%enului preva<ut la art.
)B0 alin. D1E, dar inainte de e.pirarea ter%enului pentru depunerea titlurilor de creanta, in
vederea intoc%irii proiectului de di:tribuire a :u%ei re<ultate din ur%arire, au dreptul :a
participe la di:tribuirea partii din :u%a ra%a:a dupa inde:tularea drepturilor creditorilor
ur%aritori, a creditorilor 'arantati :au privile'iati :i a celor care au intervenit in ti%p util.
i:po<itiile art. )B1 alin. D4E@D)E ra%an aplicabile.
.EC+-U'EA a =&a Perimarea e,ecutarii silite
+ermenul de perimare
Art0 C@C0 & -1. 0n ca<ul in care creditorul, din culpa :a, a la:at :a treaca ) luni &ara :a
indeplinea:ca un act :au de%er: nece:ar e.ecutarii :ilite, ce i@a &o:t :olicitat, in :cri:, de
catre e.ecutorul =udecatore:c, e.ecutarea :e peri%a de drept.
-2. 0n ca< de :u:pendare a e.ecutarii, ter%enul de peri%are cur'e de la incetarea
:u:pendarii. 1er%enul de peri%are nu :e :u:penda pe ti%pul cat e.ecutarea :ilita e:te
:u:pendata la cererea creditorului.
4eri%area e:te :anctiunea proce:uala care con:ta in :tin'erea e.ecutarii :ilite in
&a<a in care :e 'a:e:te, con:iderandu@:e, datorita pa:ivitatii in ter%enul i%pu: de
le'iuitor, ca partea nu %ai :taruie in &inali<area ei. Noutatea in %ateria peri%arii
e.ecutarii :ilite con:ta in aceea ca pa:ivitatea creditorului trebuie :a privea:ca un act
:au un de%er: :olicitat ace:tuia de catre e.ecutorul =udecatore:c. Fu:pendarea
e.ecutarii la cererea creditorului, indi&erent de %otivul invocat, nu :u:penda cur'erea
ter%enului de peri%are a e.ecutarii :ilite.
Constatarea perimarii0 Efecte
Art0 C@>0 & -1. 4eri%area :e con:tata de catre in:tanta de e.ecutare, la cererea e.ecutorului
=udecatore:c :au a partii intere:ate, prin incAeiere data cu citarea in ter%en :curt a partilor.
-2. 4eri%area e.ecutarii atra'e de:&iintarea tuturor actelor de e.ecutare, cu e.ceptia celor
care au du: la reali<area, in parte, a creantei cuprin:e in titlul e.ecutoriu :i a acce:oriilor.
Cererea de con:tatare a peri%irii va &i :olutionata de catre in:tanta de e.ecutare,
cu citarea partilor, la cererea e.ecutorului =udecatore:c :au a partii intere:ate. E&ectul
principal al peri%arii con:ta in aceea ca toate %a:urile de indi:ponibili<are
D:ecAe:tre, popririE :e vor de:&iinta, la cererea debitorului :au a tertului intere:at.
)einnoirea cererii de e,ecutare
Art0 C@?0 & -1. 0n ca< de peri%are a e.ecutarii, :e va putea &ace, inauntrul ter%enului de
pre:criptie, o noua cerere de e.ecutare :ilita, di:po<itiile art. ))4 :i ))G &iind aplicabile in
%od core:pun<ator.
-2. upa incuviintarea e.ecutarii :ilite, e.ecutorul va co%unica debitorului incAeierea
in:tantei, precu% :i o noua :o%atie, la care nu :e va %ai alatura titlul ce :e e.ecuta.
191
upa con:tatarea peri%arii e.ecutarii d]=^ pornite, creditorul, daca %ai e:te
inauntrul ter%enului de pre:criptie, poate &or%ula o noua cerere de e.ecutare
adre:ata e.ecutorului =udecatore:c, care, la randul :au, va relua procedura obtinerii
incuviintarii noii e.ecutari :ilite din partea in:tantei de e.ecutare.
.EC+-U'EA a C&a Amanarea" suspendarea si restrangerea e,ecutarii
Amanarea e,ecutarii
Art0 C@@0 & -1. 0n a&ara altor ca<uri preva<ute de le'e, e.ecutorul =udecatore:c nu poate
a%ana e.ecutarea decat daca procedura de citare :au de intoc%ire a anunturilor :i
publicatiilor de van<are nu a &o:t indeplinita :au daca, la ter%enul :tabilit, e.ecutarea nu
poate &i e&ectuata datorita neindeplinirii de catre creditor a obli'atiilor preva<ute la art. )4)
alin. D1E.
-2. 0n ca<urile preva<ute la alin. D1E, a%anarea :e di:pune de e.ecutorul =udecatore:c prin
incAeiere.
!%anarea e.ecutarii :e poate di:pune de catre e.ecutorul =udecatore:c, prin
incAeiere, doar in ca<urile preva<ute de pre<entul cod :i de le'e. 4entru a evita
a%anarea e.ecutarii :ilite in de:&a:urare, creditorul e:te obli'at :a acorde
e.ecutorului =udecatore:c, la cererea ace:tuia, :pri=in e&ectiv pentru aducerea la
indeplinire, in bune conditii, a e.ecutarii :ilite, punandu@i la di:po<itie :i %i=loacele
nece:are in ace:t :cop. El e:te obli'at :a avan:e<e cAeltuielile nece:are indeplinirii
actelor de e.ecutare, potrivit di:po<itiilor luate de e.ecutor.

.uspendarea e,ecutarii
Art0 >DD0 & -1. E.ecutarea :ilita :e :u:penda in ca<urile in care acea:ta e:te preva<uta de
le'e ori a &o:t di:pu:a de in:tanta.
-2. E.ecutarea :e :u:penda :i la cererea creditorului ur%aritor de catre e.ecutorul
=udecatore:c.
-3. 4e perioada :u:pendarii e.ecutarii, actele de e.ecutare e&ectuate anterior, %a:urile de
e.ecutare di:pu:e de in:tanta de e.ecutare :au de e.ecutor, inclu:iv cele de
indi:ponibili<are a bunurilor, veniturilor :i conturilor bancare, ra%an in &iinta, in a&ara de ca<ul
in care prin le'e :au prin Aotarare =udecatorea:ca :e di:pune alt&el.
-4. !ctele de e.ecutare e&ectuate in <iua :olutionarii cererii avand ca obiect :u:pendarea, &ie
:i provi<orie, a e.ecutarii :ilite :unt de:&iintate de drept prin e&ectul ad%iterii cererii de
:u:pendare :i a conte:tatiei la e.ecutare.
-". upa incetarea :u:pendarii, e.ecutorul, la cererea partii intere:ate, va di:pune
continuarea e.ecutarii, in %a:ura in care actele de e.ecutare :au e.ecutarea :ilita in:a:i nu
au &o:t de:&iintate de in:tanta de =udecata ori ace:tea nu au incetat prin e&ectul le'ii.
$ ca%u& 'u'(edarii executarii 'i&ite &a cererea creditoru&ui) ter"eu& de (eri"are a executarii 'i&ite
cotiua 'a curga. $ ca%u& cote'tatiei &a executare) executarea 'i&ita va *i 'u'(edata 'i (aa &a
'o&utioarea a(e&u&ui 'au a recur'u&ui + i coditii&e art. 711 a&i. 4 'i 714 a&i. 4.
)estrangerea e,ecutarii
Art0 >D30 & -1. Cand creditorul ur%are:te in acela:i ti%p %ai %ulte bunuri %obile :au i%obile
a caror valoare e:te vadit e.ce:iva in raport cu creanta ce ur%ea<a a &i :ati:&acuta, in:tanta
de e.ecutare, la cererea debitorului :i dupa citarea creditorului, poate :a re:tran'a
e.ecutarea la anu%ite bunuri.
192
-2. aca cererea e:te ad%i:a, in:tanta va :u:penda e.ecutarea celorlalte bunuri.
-3. E.ecutarea :u:pendata nu va putea &i reluata decat dupa ra%anerea de&initiva a
proiectului de di:tribuire a :u%elor re<ultate din e.ecutarea e&ectuata.

.EC+-U'EA a >&a -ncetarea e,ecutarii silite
Ca$uri de incetare a e,ecutarii
Art0 >D40 & -1. E.ecutarea :ilita incetea<a daca:
1. :@a reali<at inte'ral obli'atia preva<uta in titlul e.ecutoriu, :@au acAitat cAeltuielile de
e.ecutare, precu% :i alte :u%e datorate potrivit le'iiI
2. nu %ai poate &i e&ectuata ori continuata din cau<a lip:ei de bunuri ur%aribile :au a
i%po:ibilitatii de valori&icare a unor a:t&el de bunuriI
3. creditorul a renuntat la e.ecutareI
4. a &o:t de:&iintat titlul e.ecutoriuI
G. a &o:t anulata e.ecutarea.
-2. 0n toate ca<urile, e.ecutorul =udecatore:c va intoc%i o incAeiere, %otivata in &apt :i in
drept, cu %entionarea cau<ei de incetare a e.ecutarii. 0ncAeierea de incetare a e.ecutarii va
&i co%unicata de indata creditorului :i debitorului.
-3. 0n ca<urile preva<ute la alin. D1E pct. 2, 3 :i G e.ecutorul =udecatore:c ii va re%ite per:onal
creditorului :au repre<entantului :au titlul e.ecutoriu.
E.ecutarea :ilita incetea<a &ie daca :e reali<ea<a inte'ral obli'atia preva<uta in titlul
e.ecutoriu :i :unt recuperate inte'ral cAeltuielile de e.ecutare avan:ate, &ie in :ituatia
unui i%pedi%ent in:ur%ontabil, con&or% enu%erarii e.Aau:tive a le'iuitorului.
'ulitatea e,ecutarii silite
Art0 >D;0 & Nere:pectarea di:po<itiilor privitoare la e.ecutarea :ilita in:a:i :au la e&ectuarea
oricarui act de e.ecutare atra'e nulitatea actului nele'al, precu% :i a actelor de e.ecutare
:ub:ecvente, di:po<itiile art. 1(4 :i ur%atoarele &iind aplicabile in %od core:pun<ator.
Nulitatea actelor de e.ecutare :au a e.ecutarii in:e:i e:te :anctiunea aplicabila in
:ituatia in care le'iuitorul a i%pu: anu%ite ri'ori i'norate de e.ecutorul =udecatore:c
:au de creditor. Fpre e.e%pli&icare: !rt. )8G0 & 0ncalcarea di:po<itiilor art. )(3, )(( :i
)83 atra'e anularea e.ecutarii. !:adar, i'norarea di:po<itiilor procedurale re&eritoare
la re:pectarea unui ter%en de plata, con:e%narea anticipata unei cautiuni :i ti%pul in
care :e e&ectuea<a e.ecutarea atra' anularea e.ecutarii :ilite. !rt. )(8 alin. 2 V :e
aplica :anctiunea nulitatii actului de e.ecutare in ca<ul lip:ei %entiunii re&eritoare la
denu%irea :i :ediul or'anului de e.ecutare :au a %entiunii re&eritoare la locul, data :i
ora e&ectuarii actului de e.ecutare.
)eluarea e,ecutarii
Art0 >D<0 & -1. 0n ca<urile preva<ute la art. (02 alin. D1E pct. 2 :e poate cere reluarea
e.ecutarii :ilite, inauntrul ter%enului de pre:criptie a dreptului de a obtine e.ecutarea :ilita.
-2. Reluarea e.ecutarii :ilite poate &i ceruta :i a:upra aceluia:i bun. aca ace:ta e:te un
i%obil, atat ti%p cat, potrivit le'ii, poate avea loc reluarea e.ecutarii :ilite, nu :e va putea
193
:olicita de catre e.ecutorul =udecatore:c radierea ur%aririi in:cri:e potrivit di:po<itiilor art.
821.
0n :ituatia in care e.ecutorul =udecatore:c a di:pu:, prin incAeiere, incetarea
e.ecutarii :ilite, in:a, inainte de i%plinirea ter%enului de pre:criptie, :unt identi&icare
noi bunuri ale debitorului, creditorul poate cere reluarea e.ecutarii :ilite, &ara a &i
nece:ara a %ai &i parcur:a intre'a procedura de incuviintare a e.ecutarii :ilite.


CAP-+O%U% 5 Prescriptia dreptului de a obtine e,ecutarea silita
+ermenul de prescriptie
Art0 >D=0 & -1. reptul de a obtine e.ecutarea :ilita :e pre:crie in ter%en de 3 ani, daca
le'ea nu prevede alt&el. 0n ca<ul titlurilor e%i:e in %ateria drepturilor reale, ter%enul de
pre:criptie e:te de 10 ani.
-2. 1er%enul de pre:criptie incepe :a cur'a de la data cand :e na:te dreptul de a obtine
e.ecutarea :ilita. 0n ca<ul Aotararilor =udecatore:ti :i arbitrale, ter%enul de pre:criptie incepe
:a cur'a de la data ra%anerii lor de&initive.
reptul %aterial la actiune :e :tin'e prin pre:criptie, daca nu a &o:t e.ercitat in
ter%enul preva<ut de le'e. 4rin drept la actiune Ddrept de a obtine e.ecutarea :ilitaE
intele'e% dreptul de a con:tran'e o per:oana, cu a=utorul &ortei publice, :a re:pecte
o anu%ita :ituatie =uridica :au :a :uporte o alta :anctiune, dupa ca<. 1er%enul u<ual
de pre:criptie e:te de 3 ani, e.ceptia repre<entand@o titlurile e%i:e in %aterial
drepturilor reale. Hotararile =udecatore:ti devin de&initive in %o%ente di&erite, in
&unctie de calea de atac ce poate &i e.ercitata. Hotararea arbitrala co%unicata partilor
e:te de&initiva :i obli'atorie.
Efectele implinirii termenului de prescriptie
Art0 >DC0 & -1. 4re:criptia nu operea<a de plin drept, ci nu%ai la cererea per:oanei
intere:ate.
-2. 4re:criptia :tin'e dreptul de a obtine e.ecutarea :ilita :i orice titlu e.ecutoriu i:i pierde
puterea e.ecutorie. 0n ca<ul Aotararilor =udecatore:ti :i arbitrale, daca dreptul de a obtine
obli'area paratului e:te i%pre:criptibil :au, dupa ca<, nu :@a pre:cri:, creditorul poate obtine
un nou titlu e.ecutoriu, pe calea unui nou proce:, &ara a i :e putea opune e.ceptia autoritatii
de lucru =udecat.
4re:criptia dreptului de a cere e.ecutarea :ilita nu i%piedica, in principiu,
e.ecutarea voluntara a obli'atiei de catre debitor. 4re:criptia poate &i opu:a nu%ai de
cel in &olo:ul caruia cur'e, per:onal :au prin repre<entant, :i &ara a &i tinut :a produca
vreun titlu contrar ori :a &i &o:t de buna@credinta. !:adar, pre:criptia nu opere<a de
drept, ea trebuie :a &ie invocate pentru a produce con:ecinte =uridice.
.uspendarea prescriptiei
Art0 >D>0 & -1. Cur:ul pre:criptiei :e :u:penda:
1. in ca<urile :tabilite de le'e pentru :u:pendarea ter%enului de pre:criptie a dreptului de a
obtine obli'area paratuluiI
194
2. pe ti%pul cat :u:pendarea e.ecutarii :ilite e:te preva<uta de le'e ori a &o:t :tabilita de
in:tanta :au de alt or'an =uri:dictional co%petentI
3. cat ti%p debitorul nu are bunuri ur%aribile :au care nu au putut &i valori&icate ori i:i
:u:tra'e veniturile :i bunurile de la ur%arireI
4. in alte ca<uri preva<ute de le'e.
-2. upa incetarea :u:pendarii, pre:criptia i:i reia cur:ul, :ocotindu@:e :i ti%pul :cur: inainte
de :u:pendare.
-3. 4re:criptia nu :e :u:penda pe ti%pul cat e.ecutarea :ilita e:te :u:pendata la cererea
creditorului ur%aritor.
Fu:pendarea cur:ului pre:criptiei e.tinctive repre<inta %odi&icarea cur:ului ace:teia,
con:tand in oprirea, de drept, a cur'erii ter%enului de pre:criptie cat ti%p durea<a
:ituatiile, li%itativ preva<ute de le'e, care il pun in i%po:ibilitate de a action pe
titularul dreptului la actiune.
-ntreruperea prescriptiei
Art0 >D?0 & -1. Cur:ul pre:criptiei :e intrerupe:
1. pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea e.ecutarii :ilite :au in cur:ul
ace:teia, a unui act voluntar de e.ecutare a obli'atiei preva<ute in titlul e.ecutoriu ori a
recunoa:terii, in orice alt %od, a datorieiI
2. pe data depunerii cererii de e.ecutare, in:otita de titlul e.ecutoriu, cAiar daca a &o:t
adre:ata unui or'an de e.ecutare neco%petentI
3. pe data depunerii cererii de interventie in cadrul ur%aririi :ilite pornite de alti creditoriI
4. pe data indeplinirii in cur:ul e.ecutarii :ilite a unui act de e.ecutareI
G. pe data depunerii cererii de reluare a e.ecutariiI
). in alte ca<uri preva<ute de le'e.
-2. upa intrerupere, incepe :a cur'a un nou ter%en de pre:criptie.
-3. 4re:criptia nu e:te intrerupta daca e.ecutarea :ilita a &o:t re:pin:a, anulata :au daca :@a
peri%at ori daca cel care a &acut@o a renuntat la ea.
0ntreruperea cur:ului pre:criptiei repre<inta acea %odi&icare a cur:ului ter%enului in
care :e poate e.ercita dreptul %aterial la actiune :i con:ta in inlaturarea pre:criptiei
:cur:e inainte de aparitia unei cau<e interuptive :i inceperea unui alt ter%en de
pre:criptie. Ca<urile de intrerupere :unt li%itative preva<ute de le'e :i de :tricta
interpretare :i aplicare.
)epunerea in termenul de prescriptie
Art0 >D@0 & -1. upa i%plinirea ter%enului de pre:criptie, creditorul poate cere repunerea in
ace:t ter%en nu%ai daca a &o:t i%piedicat :a ceara e.ecutarea datorita unor %otive
te%einice.
-2. Cererea de repunere in ter%en :e introduce la in:tanta de e.ecutare co%petenta, in
ter%en de 1G <ile de la incetarea i%piedicarii. >udecata cererii :e &ace cu citarea partilor, prin
Aotarare :upu:a nu%ai apelului, potrivit dreptului co%un.
-3. aca cererea de repunere in ter%en a &o:t ad%i:a, creditorul poate &or%ula cerere de
e.ecutare :ilita in ter%en de 30 de <ile de la data ra%anerii de&initive a Aotararii.
Cel care, din %otive te%einice, nu -i@a e.ercitat +n ter%en dreptul la ac;iune :upu:
pre:crip;iei poate cere or'anului de =uri:dic;ie co%petent Din:tanta de e.ecutareE
repunerea +n ter%en -i =udecarea cau<ei. Repunerea +n ter%en nu poate &i di:pu:
dec9t dac partea -i@a e.ercitat dreptul la ac;iune +nainte de +%plinirea unui ter%en
de 1G de <ile, :ocotit din <iua +n care a cuno:cut :au trebuia : cunoa:c +ncetarea
%otivelor care au =u:ti&icat dep-irea ter%enului de pre:crip;ie. Repunerea in ter%en
195
:e aplica doar in :ituatii de e.ceptie, iar aprecierea cau<elor depa:irii ter%enului de
pre:criptie trebuie :a :e &aca cu e.i'enta in a:a &el incat :a :e evite a :e a=un'e V in
%od indirect V la eludarea di:po<itiilor re&eritoare la ter%enele de pre:criptie.
Alte dispo$itii aplicabile
Art0 >3D0 & 4revederile pre<entului capitol :e co%pletea<a cu di:po<itiile Codului civil
privitoare la pre:criptia e.tinctiva.
CAP-+O%U% 5- Contestatia la e,ecutare
Obiectul contestatiei
Art0 >330 & -1. 0%potriva e.ecutarii :ilite, a incAeierilor date de e.ecutorul =udecatore:c,
precu% :i i%potriva oricarui act de e.ecutare :e poate &ace conte:tatie de catre cei intere:ati
:au vata%ati prin e.ecutare. e a:e%enea, :e poate &ace conte:tatie la e.ecutare :i in ca<ul
in care e.ecutorul =udecatore:c re&u<a :a e&ectue<e o e.ecutare :ilita :au :a indeplinea:ca
un act de e.ecutare :ilita in conditiile le'ii.
Conte:tatia la e.ecutare e:te privita ca o cale de atac :peciala, care poate &i
e.ercitata, intr@un anu%it ter%en, de orice per:oana intere:ata, re:pectiv vata%ata,
prin e.ecutarea :ilita, :i care are drept con:ecinta inlaturarea, in anu%ite conditii
:tabilite de le'e, a unor acte proce:uale indeplinite in %od nele'al de e.ecutorul
=udecatore:c. Conte:tatia la e.ecutare poate vi<a atat actele de e.ecutare, cat :i
re&u<ul e.ecutorului =udecatore:c de a indeplini, in conditii de le'alitate, un anu%it act
:au de a incepe o e.ecutare :ilita.
-2. aca nu :@a utili<at procedura preva<uta la art. 443, :e poate &ace conte:tatie :i in ca<ul
in care :unt nece:are la%uriri cu privire la intele:ul, intinderea :au aplicarea titlului
e.ecutoriu.
0n ca<ul in care :unt nece:are la%uriri cu privire la intele:ul, intinderea :au aplicarea
di:po<itivului Aotararii ori daca ace:ta cuprinde di:po<itii contradictorii, partile pot cere
in:tantei care a pronuntat Aotararea :a la%urea:ca di:po<itivul :au :a inlature
di:po<itiile potrivnice. 0n:tanta va re<olva cererea de ur'enta, prin incAeiere data in
ca%era de con:iliu, cu citarea partilor. 0ncAeierea :e va ata:a la Aotarare, atat in
do:arul cau<ei, cat :i in do:arul de Aotarari al in:tantei. 0n :ituatia in care nu :@a
ur%at procedura de:cri:a %ai :u:, partile pot, pe calea conte:tatiei la titlu, :a obtina
ace:te la%uriri. Conte:tatia la titlu, &ara a conduce la %odi&icarea &ondului titlului,
poate vi<a nu%ai %a:urile luate de in:tanta :i cuprin:e in di:po<itivul Aotararii, atat
ti%p cat ace:tea :unt neclare, continand date in:u&iciente cu privire la li%itele intre
care trebuie :a :e reali<e<e e.ecutarea :ilita. eci, pe calea conte:tatiei la e.ecutare
V conte:tatie la titlu, nu :e pot :olutiona capetele de cerere ale actiunii introductive de
in:tanta :i ra%a:e nere<olvate.
-3. e a:e%enea, dupa inceperea e.ecutarii :ilite, cei intere:ati :au vata%ati pot cere, pe
calea conte:tatiei la e.ecutare, :i anularea incAeierii prin care :@a ad%i: cererea de
incuviintare a e.ecutarii :ilite, daca a &o:t data &ara indeplinirea conditiilor le'ale.
-4. 0%partirea bunurilor proprietate co%una pe cote@parti :au in deval%a:ie poate &i Aotarata,
la cererea partii intere:ate, :i in cadrul =udecarii conte:tatiei la e.ecutare.
196
0ntrucat ur%arirea :ilita nu :e poate purta, in principu, decat a:upra bunurilor
debitorului, pe calea conte:tatiei la e.ecutare :e poate cere parta=ul.
Conditii de admisibilitate
Art0 >340 & -1. aca e.ecutarea :ilita :e &ace in te%eiul unei Aotarari =udecatore:ti :au
arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de conte:tatie %otive de &apt :au de drept pe
care le@ar &i putut opune in cur:ul =udecatii in pri%a in:tanta :au intr@o cale de atac ce i@a &o:t
de:cAi:a.
Conte:tatia la e.ecutare trebuie :a indeplinea:ca conditiile de &or%a ale unei
actiuni in in:tanta :i nu repre<inta inca o cale de atac i%potriva titlului e.ecutoriu, ea
poate vi<a nu%ai incAeierile date de e.ecutorul =udecatore:c, precu% :i oricare act
de e.ecutare :au re&u< al e.ecutorului =udecatore:c :a e&ectue<e o e.ecutare :ilita
:au :a indeplinea:ca un act de e.ecutare :ilita in conditiile le'ii.
-2. 0n ca<ul in care e.ecutarea :ilita :e &ace in te%eiul unui alt titlu e.ecutoriu decat o
Aotarare =udecatorea:ca, :e pot invoca in conte:tatia la e.ecutare :i %otive de &apt :au de
drept privitoare la &ondul dreptului cuprin: in titlul e.ecutoriu, nu%ai daca le'ea nu prevede in
le'atura cu acel titlu e.ecutoriu o cale proce:uala :peci&ica pentru de:&iintarea lui.
Fpre deo:ebire de conte:tatia la e.ecutare cand titlul e.ecutoriu repre<inta o
Aotarare =udecatorea:ca :au arbitrala :i cand &ondul cau<ei nu poate &i repu: in
di:cutie, %otivat de i%pre=urarea ca a avut loc d]=^ o =udecare a cau<ei V &ond :i cai
de atac, in ca<ul conte:tatiei la e.ecutare &or%ulate i%potriva e.ecutarii :ilite pornite
in ba<a unui alt in:cri: caruia le'ea ii recunoa:te calitatea de titlu e.ecutoriu Dde e..
Contractul de i%pru%ut incAeiat la notar, contractul de incAiriere inre'i:trat la
!d%ini:tratia 7inanciaraE pot &i invocate :i aparari de &ond de natura a a=uta la a&larea
adevarului.
-3. Nu :e poate &ace o noua conte:tatie de catre aceea:i parte pentru %otive care au
e.i:tat la data pri%ei conte:tatii. Cu toate ace:tea, conte:tatorul i:i poate %odi&ica
cererea initiala adau'and %otive noi de conte:tatie daca, in privinta ace:tora din ur%a,
e:te re:pectat ter%enul de e.ercitare a conte:tatiei la e.ecutare.
-4. Creditorii neur%aritori au dreptul de a interveni in e.ecutarea e&ectuata de alti
creditori, pentru a lua parte la e.ecutare :au la di:tribuirea :u%elor obtinute din
ur%arirea :ilita a bunurilor debitorului.
-". 0n ca<ul procedurii ur%aririi :ilite %obiliare :au i%obiliare ori a predarii :ilite a bunului
i%obil :au %obil, conte:tatia la e.ecutare poate &i introdu:a :i de o terta per:oana, in:a
nu%ai daca acea:ta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la
bunul re:pectiv.

-nstanta competenta
Art0 >3;0 & -1. Conte:tatia :e introduce la in:tanta de e.ecutare.
0n:tanta de e.ecutare e:te =udecatoria.
-2. 0n ca<ul ur%aririi :ilite prin poprire, daca do%iciliul :au :ediul debitorului :e a&la in
circu%:criptia altei curti de apel decat cea in care :e a&la in:tanta de e.ecutare, conte:tatia
197
:e poate introduce :i la =udecatoria in a carei circu%:criptie i:i are do%iciliul :au :ediul
debitorul. 0n ca<ul ur%aririi :ilite a i%obilelor, al ur%aririi :ilite a &ructelor :i a veniturilor
'enerale ale i%obilelor, precu% :i in ca<ul predarii :ilite a bunurilor i%obile, daca i%obilul :e
a&la in circu%:criptia altei curti de apel decat cea in care :e a&la in:tanta de e.ecutare,
conte:tatia :e poate introduce :i la =udecatoria de la locul :ituarii i%obilului.
-3. Conte:tatia privind la%urirea intele:ului, intinderii :au aplicarii titlului e.ecutoriu :e
introduce la in:tanta care a pronuntat Aotararea ce :e e.ecuta. aca o a:e%enea
conte:tatie vi<ea<a un titlu e.ecutoriu ce nu e%ana de la un or'an de =uri:dictie, co%petenta
de :olutionare apartine in:tantei de e.ecutare.
+ermene
Art0 >3<0 & -1. aca prin le'e nu :e prevede alt&el, conte:tatia privitoare la e.ecutarea :ilita
propriu@<i:a :e poate &ace in ter%en de 1G <ile de la data cand:
1. conte:tatorul a luat cuno:tinta de actul de e.ecutare pe care il conte:taI
2. cel intere:at a pri%it co%unicarea ori, dupa ca<, in:tiintarea privind in&iintarea popririi.
aca poprirea e:te in&iintata a:upra unor venituri periodice, ter%enul de conte:tatie pentru
debitor incepe cel %ai tar<iu la data e&ectuarii pri%ei retineri din ace:te venituri de catre tertul
popritI
3. debitorul care conte:ta e.ecutarea in:a:i a pri%it incAeierea de incuviintare a e.ecutarii
:au :o%atia ori de la data cand a luat cuno:tinta de pri%ul act de e.ecutare, in ca<urile in
care nu a pri%it incAeierea de incuviintare a e.ecutarii :i nici :o%atia :au e.ecutarea :e &ace
&ara :o%atie.
-2. Conte:tatia i%potriva incAeierilor e.ecutorului =udecatore:c, in ca<urile in care ace:tea nu
:unt, potrivit le'ii, de&initive, :e poate &ace in ter%en de G <ile de la co%unicare.
0ncAeierile e.ecutorului =udecatore:c pot &i de:&iintate pe calea conte:tatiei la
e.ecutare, ter%enul de e.ercitare a ace:tia &iind, in:a, de G <ile de la co%unicare,
:ub conditia ca acea incAeiere :a nu &ie de&initiva.
-3. Conte:tatia privind la%urirea intele:ului, intinderii :au aplicarii titlului e.ecutoriu :e poate
&ace oricand inauntrul ter%enului de pre:criptie a dreptului de a obtine e.ecutarea :ilita.
-4. aca prin le'e nu :e prevede alt&el, conte:tatia prin care o terta per:oana pretinde ca are
un drept de proprietate :au un alt drept real a:upra bunului ur%arit poate &i introdu:a in tot
cur:ul e.ecutarii :ilite, dar nu %ai tar<iu de 1G <ile de la e&ectuarea van<arii ori de la data
predarii :ilite a bunului.
-". Neintroducerea conte:tatiei in ter%enul preva<ut la alin. D4E nu il i%piedica pe cel de@al
treilea :a i:i reali<e<e dreptul pe calea unei cereri :eparate, in conditiile le'ii, :ub re<erva
drepturilor de&initiv dobandite de catre tertii ad=udecatari in cadrul van<arii :ilite a bunurilor
ur%arite.
Conditii de forma
Art0 >3=0 & -1. Conte:tatiile :e &ac cu re:pectarea cerintelor de &or%a preva<ute pentru
cererile de cAe%are in =udecata.
-2. Conte:tatorul care nu locuie:te :au nu are :ediul in localitatea de re:edinta a in:tantei
poate, prin cAiar cererea :a, :a i:i alea'a do%iciliul :au :ediul proce:ual in acea:ta
localitate, aratand per:oana careia ur%ea<a :a i :e &aca co%unicarile.
-3. 0nta%pinarea e:te obli'atorie.
Procedura de (udecata
Art0 >3C0 & -1. Conte:tatia la e.ecutare :e =udeca cu procedura preva<uta de pre<entul cod
pentru =udecata in pri%a in:tanta, care :e aplica in %od core:pun<ator.
198
-2. 0n:tanta :e:i<ata va :olicita de indata e.ecutorului =udecatore:c :a ii tran:%ita, in
ter%enul &i.at, copii certi&icate de ace:ta de pe actele do:arului de e.ecutare conte:tate,
di:po<itiile art. 28) &iind aplicabile in %od core:pun<ator, :i ii va pune in vedere partii
intere:ate :a acAite cAeltuielile oca<ionate de ace:tea.
Conte:tatorul are obli'atia de a acAita cAeltuielile e.ecutorului =udecatore:c
oca<ionate de e&ectuarea copiilor certi&icate ale in:cri:urilor a&late in do:arul de
e.ecutare, copii pe care le tran:%ite in:tantei de =udecata in vederea :olutionarii
conte:tatiei. E:te o noutate le'i:lativa intrucat, in precedent, acea:ta obli'atie nu a
&o:t re'le%entata :i nici intalnita in practica.
-3. 4artile vor &i citate in ter%en :curt, iar =udecarea conte:tatiei :e &ace de ur'enta :i cu
precadere.
-4. La cererea partilor :au atunci cand aprecia<a ca e:te nece:ar, in:tanta va putea :olicita
relatii :i e.plicatii :cri:e de la e.ecutorul =udecatore:c.
Cai de atac
Art0 >3>0 & -1. Hotararea pronuntata cu privire la conte:tatie poate &i atacata nu%ai cu apel,
cu e.ceptia Aotararilor pronuntate in te%eiul art. (11 alin. D4E :i art. (14 alin. D4E care pot &i
atacate in conditiile dreptului co%un.
0n precedent, calea de atac era nu%ai recur:ul, indi&erent de partea care
&or%ulea<a conte:tatia la e.ecutare :au de obiectul ace:teia.
-2. Hotararea prin care :@a :olutionat conte:tatia privind intele:ul, intinderea :au aplicarea
titlului e.ecutoriu e:te :upu:a acelora:i cai de atac ca :i Aotararea ce :e e.ecuta. aca prin
conte:tatie :@a cerut la%urirea intele:ului, intinderii ori aplicarii unui titlu care nu con:tituie
Aotarare a unui or'an de =uri:dictie, Aotararea prin care :@a :olutionat conte:tatia va putea &i
atacata nu%ai cu apel, di:po<itiile alin. D1E aplicandu@:e in %od core:pun<ator.

.uspendarea e,ecutarii
Art0 >3?0 & -1. 4ana la :olutionarea conte:tatiei la e.ecutare :au a altei cereri privind
e.ecutarea :ilita, la :olicitarea partii intere:ate :i nu%ai pentru %otive te%einice, in:tanta
co%petenta poate :u:penda e.ecutarea. Fu:pendarea :e poate :olicita odata cu conte:tatia
la e.ecutare :au prin cerere :eparata.
Fu:pendarea e.ecutarii poate &i ceruta de orice parte intere:ata, acea:ta &iind,
in:a, o cAe:tiune incidenta conte:tatiei la e.ecutare :i nu obiect al ace:teia.
Fu:pendarea e.ecutarii pre:upune, in concret, inter<icerea, ca pana la :olutionarea
conte:tatiei la e.ecutare, :a %ai &ie e&ectuat vreun act de e.ecutare.
-2. 4entru a :e di:pune :u:pendarea, cel care o :olicita trebuie :a dea in prealabil o
cautiune, calculata la valoarea obiectului conte:tatiei, dupa cu% ur%ea<a:
a. de 10[, daca acea:ta valoare e:te pana la 10.000 leiI
b. de 1.000 lei plu: G[ pentru ceea ce depa:e:te 10.000 leiI
c. de G.G00 lei plu: 1[ pentru ceea ce depa:e:te 100.000 leiI
#. de 14.G00 lei plu: 0,1[ pentru ceea ce depa:e:te 1.000.000 lei.
199
0n precedent, cautiunea care :e con:e%na pentru :u:pendarea e.ecutarii :ilite
repre<enta 10[ din :u%a conte:tata. 0n practica in:tantelor, cand :u%a conte:tata
era &oarte %are, au e.i:tat :ituatii in care cautiunea a repre<entat o :u%a in&erioara
procentului de 10[.
-3. aca obiectul conte:tatiei nu e:te evaluabil in bani, cautiunea va &i de 1.000 lei, in a&ara
de ca<ul in care le'ea di:pune alt&el.
-4. Fu:pendarea e.ecutarii e:te obli'atorie :i cautiunea nu e:te nece:ara daca:
1. Aotararea :au in:cri:ul care :e e.ecuta nu e:te, potrivit le'ii, e.ecutoriuI
2. in:cri:ul care :e e.ecuta a &o:t declarat &al: printr@o Aotarare =udecatorea:ca data in pri%a
in:tantaI
3. debitorul &ace dovada cu in:cri: autentic ca a obtinut de la creditor o a%anare ori, dupa
ca<, bene&icia<a de un ter%en de plata.
-". aca bunurile ur%arite :unt :upu:e pieirii, de'radarii, alterarii :au deprecierii, :e va
:u:penda nu%ai di:tribuirea pretului obtinut din valori&icarea ace:tor bunuri.
Ratiunea ace:tei re'le%entari e:te data de natura bunurilor e.ecutate care, prin
trecerea ti%pului, i:i pierd partial :au total valoarea.
-/. !:upra cererii de :u:pendare in:tanta, in toate ca<urile, :e pronunta prin incAeiere, cAiar
:i inaintea ter%enului &i.at pentru =udecarea conte:tatiei. 4artile vor &i intotdeauna citate, iar
incAeierea poate &i atacata nu%ai cu apel, in %od :eparat, in ter%en de G <ile de la
pronuntare pentru partea pre<enta, re:pectiv de la co%unicare pentru cea lip:a.
0n precedent, calea de atac era doar recur:ul.
-0. 0n ca<uri ur'ente :i daca :@a platit cautiunea preva<uta la alin. D2E, in:tanta poate
di:pune, prin incAeiere :i &ara citarea partilor, :u:pendarea provi<orie a e.ecutarii pana la
:olutionarea cererii de :u:pendare. 0ncAeierea nu e:te :upu:a niciunei cai de atac.
Cautiunea depu:a potrivit pre<entului alineat e:te deductibila din cautiunea &inala :tabilita de
in:tanta, daca e:te ca<ul.
-3. 0ncAeierea prin care :@a di:pu: :u:pendarea e.ecutarii :ilite :e co%unica din o&iciu :i de
indata e.ecutorului =udecatore:c.
Efectele solutionarii contestatiei
Art0 >3@0 & -1. aca ad%ite conte:tatia la e.ecutare, in:tanta, tinand :ea%a de obiectul
ace:teia, dupa ca<, va indrepta ori anula actul de e.ecutare conte:tat, va di:pune anularea
ori incetarea e.ecutarii in:e:i, va anula ori la%uri titlul e.ecutoriu.
0n ca<ul conte:tatiei la titlu, in:tanta va di:pune Mla%urirea titlului e.ecutoriuN in
:en:ul ca va :tabili conditiile :i li%itele in care va trebui :a :e de:&a:oare e.ecutarea
:ilita pe ba<a acelui titlu. aca pana la :olutionarea conte:tatiei la e.ecutare, au &o:t
intreprin:e acte de e.ecutare pe:te li%itele :tabilite de in:tanta, ace:tea vor &i
de:&iintate, ra%anand valabile doar cele care re:pecta li%itele a%intite %ai :u:.
-2. e a:e%enea, daca prin conte:tatia la e.ecutare :@a cerut de catre partea intere:ata
i%partirea bunurilor proprietate co%una, in:tanta va Aotari :i a:upra i%partelii ace:tora,
potrivit le'ii.
200
0n :ituatia in care, in ur%a parta=ului, debitorului ii revine in proprietate un i%obil
:au dobande:te o :u%a de bani, ace:tea vor &i e.ecutate :ilit, con&or% procedurii,
&iind acu% bunuri proprii.
-3. 0n ca<ul re:pin'erii conte:tatiei, conte:tatorul poate &i obli'at, la cerere, la de:pa'ubiri
pentru pa'ubele cau<ate prin intar<ierea e.ecutarii, iar cand conte:tatia a &o:t e.ercitata cu
rea@credinta, el va &i obli'at :i la plata unei a%en<i =udiciare de la 1.000 lei la (.000 lei.
e:pa'ubirile acordate vor &i cuati&icate in &unctie de intar<ierea produ:a de
=udecarea conte:tatiei la e.ecutare, in:a ele vor &i incuviintate de catre in:tanta de
=udecata in %a:ura in care va &ace dovada unor pa'ube create de acea:ta intar<iere.
4e de alta parte, &or%ularea unie conte:tatii la e.ecutare cu vadita rea@credinta poate
&i :anctionata cu plata unei a%en<i =udiciare.
-4. Hotararea de ad%itere :au de re:pin'ere a conte:tatiei, ra%a:a de&initiva, va &i
co%unicata, din o&iciu :i de indata, :i e.ecutorului =udecatore:c.
0n &unctie de :olutia data :i de cele di:pu:e de in:tanta, e.ecutorul =udecatore:c
va :ti cu% :i daca :e va continua e.ecutarea :ilita, precu% :i daca :unt a&ectate
actele de e.ecutare de=a e&ectuate.
-". aca conte:tatia e:te ad%i:a, e.ecutorul =udecatore:c e:te obli'at :a :e con&or%e<e
%a:urilor luate :au di:pu:e de in:tanta.
E.ecutorul =udecatore:c nu poate e&ectua ni%ic in a&ara di:po<itiilor in:tantei.
-/. !tunci cand conte:tatia a &o:t re:pin:a, :u%a repre<entand cautiunea depu:a ra%ane
indi:ponibili<ata, ur%and a :ervi la acoperirea creantelor aratate la alin. D3E :au a celor
:tabilite prin titlul e.ecutoriu, dupa ca<, :ituatie in care :e va co%unica e.ecutorului :i
recipi:a de con:e%nare a ace:tei :u%e.
Cautiunea depu:a va :ervi &ie la plata de:pa'ubirilor :au a a%en<ii =udiciare, in
%a:ura in care in:tanta a aplicat acea:ta :anctiune, &ie va &i :ca<uta din debitele de
recuperate.
-0. 0n ca<ul in care con:tata re&u<ul ne=u:ti&icat al e.ecutorului de a pri%i ori de a inre'i:tra
cererea de e.ecutare :ilita :au de a indeplini un act de e.ecutare :ilita ori de a lua orice alta
%a:ura preva<uta de le'e, in:tanta de e.ecutare va putea obli'a e.ecutorul, prin aceea:i
Aotarare, la plata unei a%en<i =udiciare de la 1.000 lei la (.000 lei, precu% :i, la cererea partii
intere:ate, la plata de de:pa'ubiri pentru pa'uba a:t&el cau<ata.
0ndi&erent de %otivul invocat, re&u<ul e.ecutorului =udecatore:c trebuie :a i%brace
&or%a unui in:cri:.
-3. 0n :ituatia preva<uta la alin. D(E, in:tanta va :olicita incAeierea preva<uta la art. ))4 alin.
D1E :au, dupa ca<, actul care con:tata re&u<ul e.ecutorului =udecatore:c de a indeplini un act
de e.ecutare :ilita ori de a lua alta %a:ura preva<uta de le'e.
C!401OL$L 200
Depunerea cu afectaiune special

!R1. (20
201
Condiii
D1E 49n la ad=udecarea bunurilor :coa:e la v9n<are :ilit, debitorul :au ter;ul 'arant
poate ob;ine de:&iin;area %:urilor a:i'urtorii ori de e.ecutare, con:e%n9nd la unitatea
prev<ut de le'e, la di:po<i;ia e.ecutorului =udectore:c, +ntrea'a valoare a crean;ei, cu
toate acce:oriile -i cAeltuielile de e.ecutare, -i depun9nd dovada de con:e%nare la
e.ecutorul =udectore:c.
D2E !:upra cererii debitorului :au a ter;ului 'arant, e.ecutorul =udectore:c :e va pronun;a
de ur'en;, prin +ncAeiere, dat cu citarea pr;ilor, ce va &i co%unicat de +ndat pr;ilor.
D3E ac cererea e:te ad%i: -i debitorul :au ter;ul 'arant nu :e opune, e.ecutorul
=udectore:c, odat cu de:&iin;area %:urilor, va di:pune -i eliberarea :u%ei +n %9inile
creditorului.
D4E ac +n: debitorul :au ter;ul 'arant va dovedi c a &cut conte:ta;ie +n ter%en -i :e
va opune la eliberare, acea:ta e:te :u:pendat de drept, iar e.ecutorul =udectore:c :e va
pronun;a a:upra eliberrii :u%ei nu%ai dup ce in:tan;a a dat o Aotr9re de&initiv a:upra
conte:ta;iei re:pective.
!R1. (21
Efecte
Fu%a con:e%nat de debitor :au de ter;ul 'arant, potrivit art. (20, va :ervi e.clu:iv la
plata creditorului pe :ea%a cruia :@a &cut con:e%narea, precu% -i la acoperirea
cAeltuielilor de e.ecutare, cu e.cep;ia ca<ului +n care :unt %ai %ul;i creditori ur%ritori :au
intervenien;i, c9nd :e va proceda la di:tribuire, potrivit di:po<i;iilor art. 8)3 -i ur%toarele.
!rt. (22 @ reptul la +ntoarcerea e.ecutrii
D1E 6n toate ca<urile +n care :e de:&iin;ea< titlul e.ecutoriu :au +n:-i e.ecutarea
:ilit, cel intere:at are dreptul la +ntoarcerea e.ecutrii, prin re:tabilirea :itua;iei
anterioare ace:teia. CAeltuielile de e.ecutare pentru actele e&ectuate r%9n +n
:arcina creditorului.
D2E 5unurile a:upra crora :@a &cut e.ecutarea :e vor re:titui celui +ndrept;it, &r
+n: a :e aduce atin'ere drepturilor de&initiv dob9ndite de ter;ii de bun@credin;.
/en iunea cu privire la drepturile dob9ndite de ter i a:upra bunurilor e.ecutate :ilit
e:te &oarte i%portant i valori&ic practica =udiciar i =uri:pruden a de<voltate :ub
re'le%entarea anterioar. !:t&el, +n :itua ia +n care bunurile au &o:t +n:trinate
ulterior ad=udecrii, actul +ncAeiat cu ter ul de bun@credin nu va &i anulat, ci
creditorul din procedura e.ecu ional ar putea &i obli'at la contravaloarea bunului
re:pectiv. O cerere de anulare a actelor :ub:ecvente, dac e.i:t alte %otive dec9t
cele ce in de e.ecutarea :ilit, poate &i &cut de debitorul din procedura
e.ecu ional +n te%eiul dreptului co%un: ac iune +n revendicare :au repunerea
pr ilor +n :itua ia anterioar.
D3E 6n ca<ul +n care e.ecutarea :ilit :@a &cut prin v9n<area unor bunuri %obile,
+ntoarcerea e.ecutrii :e va &ace prin re:tituirea de ctre creditor a :u%ei re<ultate
din v9n<are, actuali<at +n &unc;ie de rata in&la;iei, cu e.cep;ia :itua;iei c9nd :e aplic
art. (().
!rt. (23 @ /odalitatea de re:tabilire
D1E 6n ca<ul +n care in:tan;a =udectorea:c a de:&iin;at titlul e.ecutoriu :au +n:-i
e.ecutarea :ilit, la cererea celui intere:at, va di:pune, prin aceea-i Aotr9re, -i
a:upra re:tabilirii :itua;iei anterioare e.ecutrii. 6n ca<ul +n care bunul :upu:
e.ecutrii :ilite e:te un bun i%obil, in:tan;a va di:pune a:upra e&ecturii opera;iunilor
de carte &unciar nece:are, &r +n: a :e aduce atin'ere drepturilor de&initiv
dob9ndite de ter;ii de bun@credin;, potrivit re'ulilor de carte &unciar.
202
D2E ac in:tan;a care a de:&iin;at Aotr9rea e.ecutat a di:pu: re=udecarea +n
&ond a proce:ului -i nu a luat %:ura re:tabilirii :itua;iei anterioare e.ecutrii,
acea:t %:ur :e va putea di:pune de in:tan;a care re=udec &ondul.
D3E ac nu :@a di:pu: re:tabilirea :itua;iei anterioare e.ecutrii +n condi;iile alin.
D1E -i D2E, cel +ndrept;it o va putea cere, pe cale :eparat, in:tan;ei de e.ecutare.
>udecata :e va &ace de ur'en; -i cu precdere, Aotr9rea &iind :upu: nu%ai
apelului.
!rt. (24 @ Ca<uri :peciale
ac titlul e.ecutoriu e%i: de un alt or'an dec9t o in:tan; =udectorea:c a &o:t
de:&iin;at de acel or'an :au de un alt or'an din a&ara :i:te%ului in:tan;elor
=udectore-ti, iar %odalitatea re:tabilirii :itua;iei anterioare e.ecutrii nu e:te
prev<ut de le'e ori, de-i e:te prev<ut, nu :@a luat acea:t %:ur, ea :e va
putea ob;ine pe calea unei cereri introdu:e la in:tan;a prev<ut la art. (23 alin. D3E.
!rt. (2G @ E.ecutarea provi<orie
Hotr9rea de pri% in:tan; prin care :@a di:pu: re:tabilirea :itua;iei anterioare
e.ecutrii poate &i dat cu e.ecutare provi<orie, di:po<i;iile art. 44B aplic9ndu@:e +n
%od core:pun<tor. Ca un ele%ent de noutate, NC4C recunoa te un e&ect
e.ecutoriu provi<oriu Aotr9rilor de pri% in:tan .

1itlul 00
$r%rirea :ilit a:upra bunurilor debitorului

Cap. 0
$r%rirea %obiliar

Fec;iunea 1
5unurile %obile care nu :e pot ur%ri

!rt. (2) @ 5unurile neur%ribile
Nu :unt :upu:e ur%ririi :ilite:
aE bunurile de u< per:onal :au ca:nic indi:pen:abile traiului debitorului -i &a%iliei
:ale -i obiectele de cult, dac nu :unt %ai %ulte de acela-i &elI
bE obiectele indi:pen:abile per:oanelor cu Aandicap -i cele de:tinate +n'ri=irii
bolnavilorI
cE ali%entele nece:are debitorului -i &a%iliei :ale pe ti%p de 3 luni, iar dac
debitorul :e ocup e.clu:iv cu a'ricultura, ali%entele nece:are p9n la noua recolt,
203
ani%alele de:tinate ob;inerii %i=loacelor de :ub<i:ten; -i &ura=ele nece:are pentru
ace:te ani%ale p9n la noua recoltI
dE co%bu:tibilul nece:ar debitorului -i &a%iliei :ale :ocotit pentru 3 luni de iarnI
eE :cri:orile, &oto'ra&iile -i tablourile per:onale :au de &a%ilie -i altele a:e%eneaI
&E bunurile declarate neur%ribile +n ca<urile -i +n condi;iile prev<ute de le'e. 7a
de vecAea re'le%entare, NC4C :peci&ic c bunurile de u< per:onal i obiectele
per:oanelor cu Aandicap, pentru a &i neur%ribile, trebuie : &ie indi:pen:abileI
prelun'e te anu%ite ter%ene &a de care :e anali<ea< nece:itatea bunurilor
neur%ribile i adau' +n acea:t cate'orie i :cri:orile i alte bunuri cu caracter
per:onal.
!rt. (2( @ 5unurile de:tinate e.ercitrii ocupa;iei :au pro&e:iei debitorului
D1E 5unurile %obile care &ac obiectul unei divi<iuni a patri%oniului a&ectate
e.erci;iului unei pro&e:ii autori<ate nu pot &i ur%rite dec9t de ctre creditorii ale cror
crean;e :@au n:cut +n le'tur cu e.ercitarea pro&e:iei re:pective. ac bunurile nu
:unt a&ectate unui patri%oniu pro&e:ional individual, +n: :erve:c la e.ercitarea
ocupa;iei :au pro&e:iei debitorului per:oan &i<ic, pot &i :upu:e ur%ririi :ilite nu%ai
dac nu e.i:t alte bunuri ur%ribile -i nu%ai pentru obli'a;ii de +ntre;inere :au alte
crean;e privile'iate a:upra %obilelor. !v9nd +n vedere noua optic pro%ovat de
Codul civil Dart. 32 i ur%.E, privind e.i:ten a patri%oniilor de a&ecta iune, NC4C
:tabile te e.pre: care :unt drepturile creditorilor ur%ritori a:upra ace:tor
patri%onii.
D2E ac debitorul :e ocup cu a'ricultura, nu vor &i ur%rite, +n %:ura nece:ar
continurii lucrrilor +n a'ricultur, inventarul a'ricol, inclu:iv ani%alele de %unc,
&ura=ele pentru ace:te ani%ale -i :e%in;ele pentru cultura p%9ntului, +n a&ar de
ca<ul +n care a:upra ace:tor bunuri e.i:t un drept real de 'aran;ie :au un privile'iu
pentru 'arantarea crean;ei.
!rt. (28 @ Li%itele ur%ririi veniturilor bne-ti
D1E Falariile -i alte venituri periodice, pen:iile acordate +n cadrul a:i'urrilor
:ociale, precu% -i alte :u%e ce :e plte:c periodic debitorului -i :unt de:tinate
a:i'urrii %i=loacelor de e.i:ten; ale ace:tuia pot &i ur%rite:
aE p9n la =u%tate din venitul lunar net, pentru :u%ele datorate cu titlu de
obli'a;ie de +ntre;inere :au aloca;ie pentru copiiI
bE p9n la o trei%e din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
D2E ac :unt %ai %ulte ur%riri a:upra aceleia-i :u%e, ur%rirea nu poate
dep-i =u%tate din venitul lunar net al debitorului, indi&erent de natura crean;elor, +n
a&ar de ca<ul +n care le'ea prevede alt&el.
D3E 2eniturile din %unc :au orice alte :u%e ce :e plte:c periodic debitorului -i
:unt de:tinate a:i'urrii %i=loacelor de e.i:ten; ale ace:tuia, +n ca<ul +n care :unt
%ai %ici dec9t cuantu%ul :alariului %ini% net pe econo%ie, pot &i ur%rite nu%ai
a:upra pr;ii ce dep-e-te =u%tate din ace:t cuantu%.
204
D4E !=utoarele pentru incapacitate te%porar de %unc, co%pen:a;ia acordat
:alaria;ilor +n ca< de de:&acere a contractului individual de %unc pe ba<a oricror
di:po<i;ii le'ale, precu% -i :u%ele cuvenite -o%erilor, potrivit le'ii, nu pot &i ur%rite
dec9t pentru :u%e datorate cu titlu de obli'a;ie de +ntre;inere -i de:p'ubiri pentru
repararea daunelor cau<ate prin %oarte :au prin vt%ri corporale, dac le'ea nu
di:pune alt&el.
DGE $r%rirea drepturilor prev<ute la alin. D4E :e va putea &ace +n li%ita a =u%tate
din cuantu%ul ace:tora.
D)E Fu%ele re;inute potrivit prevederilor alin. D1E @ D4E :e eliberea< :au :e
di:tribuie potrivit art. 8)3 -i ur%toarele.
D(E !loca;iile de :tat -i inde%ni<a;iile pentru copii, a=utoarele pentru +n'ri=irea
copilului bolnav, a=utoarele de %aternitate, cele acordate +n ca< de dece:, bur:ele de
:tudii acordate de :tat, diurnele, precu% -i orice alte a:e%enea inde%ni<a;ii cu
de:tina;ie :pecial, :tabilite potrivit le'ii, nu pot &i ur%rite pentru niciun &el de
datorii.
!rt. (2B @ Fanc;iune
Renun;area la bene&iciul di:po<i;iilor prev<ute +n articolele din pre<enta :ec;iune,
precu% -i ur%rirea ori ce:iunea &cut cu +nclcarea ace:tor di:po<i;ii :unt nule de
drept. 0nvocarea ace:tei nulit i poate &i &cut de ctre debitor, prin inter%ediul
conte:ta iei la e.ecutare.

Fec;iunea a 2@a
4rocedura ur%ririi %obiliare

_ 1. FecAe:trarea bunurilor %obile

!rt. (30 @ 0ndicarea bunurilor a:upra crora : :e &ac e.ecutarea
4entru reali<area crean;elor :ale, creditorul va putea ur%ri bunurile %obile ale
debitorului, a&late la ace:ta :au la alte per:oane. Creditorul poate indica bunurile
%obile a:upra crora ar voi : :e &ac e.ecutarea. ac e.ecutorul =udectore:c
aprecia< c prin valori&icarea ace:tor bunuri nu :e a:i'ur reali<area drepturilor
creditorului, el va ur%ri -i alte bunuri. Noua re'le%entare per%ite creditorului :
indice anu%ite bunuri %obile a:upra crora e.ecutarea :ilit : :e &ac cu prioritate.
!rt. (31 @ !plicarea :ecAe:trului a:upra bunurilor debitorului
D1E ac +n ter%en de o <i de la co%unicarea :o%a;iei +n:o;ite de +ncAeierea de
+ncuviin;are a e.ecutrii debitorul nu plte-te :u%a datorat, e.ecutorul =udectore:c
va proceda la :ecAe:trarea bunurilor %obile ur%ribile ale debitorului, +n vederea
valori&icrii lor, cAiar dac ace:tea :unt de;inute de un ter;.
205
D2E 6n ca<ul +n care e.i:t pericol evident de :u:tra'ere a bunurilor de la ur%rire,
la :olicitarea creditorului &cut +n cuprin:ul cererii de e.ecutare, in:tan;a, prin
+ncAeierea de +ncuviin;are a e.ecutrii, va di:pune :ecAe:trarea bunurilor ur%ribile
odat cu co%unicarea :o%a;iei ctre debitor. 6n ace:t ca<, :e va &ace %en;iunea
core:pun<toare +n cAiar +ncAeierea de +ncuviin;are a e.ecutrii.
D3E 4entru bunurile :ecAe:trate a:i'urtor nu e:te nece:ar o nou :ecAe:trare,
e.ecutorul =udectore:c &iind +n: obli'at : veri&ice dac bunurile re:pective :e
':e:c la locul aplicrii :ecAe:trului -i dac nu au &o:t :ub:tituite :au de'radate,
precu% -i : :ecAe:tre<e alte bunuri ale debitorului, +n ca<ul +n care cele ':ite la
veri&icare nu :unt :u&iciente pentru reali<area crean;ei. 4rocedura aplicrii
:ecAe:trului e:te :i%ilar cu cea e.i:tent +n re'le%entarea anterioar.
D4E 5unurile %obile a&late +n locul care con:tituie do%iciliul :au re-edin;a ori, dup
ca<, :ediul :ocial :au punctul de lucru al debitorului :e pre<u%, p9n la proba
contrar, c apar;in ace:tuia din ur%. 6n ca<ul +n care :e a&ir% c unele bunuri
apar;in altei per:oane, dar drepturile ace:teia nu re<ult din +n:cri:uri cu dat cert,
e.ecutorul va :ecAe:tra bunurile, +n: va &ace %en;iune +n proce:ul@verbal de
:ecAe:tru de:pre drepturile pretin:e. Fe re'le%entea< le'al o pre<u% ie de
proprietate +n &avoarea debitorului pentru bunurile %obile identi&icate la
do%iciliul*:ediul :ocial al ace:tuia.
!rt. (32 @ FecAe:trarea bunurilor a&late +n %9inile ter;ilor
D1E FecAe:trul :e va putea aplica -i a:upra bunurilor apar;in9nd debitorului, dar
de;inute de un ter;, a&ar nu%ai dac ace:ta din ur% nu recunoa-te c bunurile
apar;in debitorului ur%rit. ac ter;ul recunoa-te c bunurile apar;in debitorului,
e:te obli'at : declare dac le de;ine +n te%eiul vreunui titlu -i : +n%9ne<e
e.ecutorului o copie certi&icat a ace:tuia, dac e:te ca<ul.
D2E ac ter;ul de;intor nu recunoa-te c bunurile apar;in debitorului, dar
creditorul pretinde -i &ace dovada c bunurile re:pective :unt ale ace:tuia, in:tan;a
de e.ecutare va putea, prin +ncAeiere de&initiv, dat cu citarea +n ter%en :curt a
pr;ilor, : +l autori<e<e pe e.ecutor : continue aplicarea :ecAe:trului.6n :itua ia
unei di:pute cu privire la bunurile de inute de un ter care t'duie te c ace:tea ar
&i ale debitorului, e.ecutorul =udectore:c va opri procedura i :e va adre:a in:tan ei
de e.ecutare, care va decide continuarea :au oprirea aplicrii :ecAe:trului.
D3E 1er;ul de;intor care are un drept de &olo:in; a:upra bunului :ecAe:trat poate
: cear in:tan;ei de e.ecutare : &ie autori<at : &olo:ea:c +n continuare bunul,
dac pentru ace:ta e.i:t o a:i'urare &acultativ contra daunelor ori ur%ea< : &ie
contractat, +n ter%enul &i.at de in:tan;, dup ca<. 6n toate ca<urile, acordul
creditorului ur%ritor +n ace:t :en: :upline-te autori<a;ia in:tan;ei de e.ecutare.
4revederea de &a poate avea i%plica ii practice &avorabile, deoarece e:te de
natur : previn +ncetarea :au tulburarea activit ii unor ter i care &olo:e:c, cu titlu
valabil, un bun al debitorului i care pot continua : +l &olo:ea:c cu acordul
creditorului :au +ncuviin area in:tan ei.
!rt. (33 @ Concur:ul &or;ei publice
D1E 4re<en;a unui a'ent de poli;ie, unui =andar% :au a altor a'en;i ai &or;ei publice
va &i nece:ar, :ub :anc;iunea nulit;ii, +n ur%toarele :itua;ii:
206
1. dac u-ile i%obilului debitorului :au al ter;ului de;intor :unt +ncuiate -i ace:ta
re&u< : le de:cAidI
2. dac ei re&u< : de:cAid ca%erele :au %obileleI
3. dac debitorul :au ter;ul de;intor lip:e-te -i +n i%obil nu :e ':e-te nicio
per:oan %a=or :au ni%eni nu d cur: :olicitrii e.ecutorului de de:cAidere a u-ilor
i%obilului.
D2E up de:cAiderea u-ilor :au %obilelor, pre<en;a celor %en;iona;i la alin. D1E va
putea &i :uplinit prin 2 %artori a:i:ten;i.
D3E 6n a&ara :itua;iilor prev<ute la alin. D1E, e.ecutorul =udectore:c va putea, de
a:e%enea, cere concur:ul &or;ei publice, &ie pentru a +nltura +%potrivirea la
:ecAe:tru, &ie pentru p:trarea ordinii +n ti%pul :ecAe:trrii.
!rt. (34 @ e:cAiderea +ncperilor -i %obilelor
6n toate ca<urile, +ncperile -i %obilele :e vor de:cAide treptat, pe %:ur ce
bunurile :ecAe:trate :e vor trece +n proce:ul@verbal de :ecAe:tru.
!rt. (3G @ 4articiparea :peciali-tilor
E.ecutorul =udectore:c va putea recur'e, dac e:te ca<ul, -i la :erviciile unor
:peciali-ti, pentru de:cAiderea localului, +ncperilor, ca:elor de &ier -i a oricror alte
%obile +n care :e a&l bunurile ce ur%ea< a &i :ecAe:trate, pentru identi&icarea
ace:tora ori pentru a a:i'ura tran:portul lor, dup ca<. 4revederea e:te de natur :
+nlture eventualele conte:ta ii ale debitorului cu privire la pre<en a unor ter i +n
cadrul +ndeplinirii ace:tei %odalit i de e.ecutare :ilit.
!rt. (3) @ FecAe:trul a:upra bunurilor a&late +n ca:ete +ncAiriate
i:po<i;iile art. (33 @ (3G :unt aplicabile +n %od core:pun<tor -i +n ca<ul c9nd
:ecAe:trul :e +n&iin;ea< a:upra con;inutului ca:etelor +ncAiriate de debitor la in:titu;ii
de credit :au la alte unit;i :peciali<ate.
!rt. (3( @ 0denti&icarea bunurilor :ecAe:trate
D1E E.ecutorul =udectore:c e:te obli'at : identi&ice bunurile :ecAe:trate printr@un
:e%n di:tinctiv, put9nd -i &oto'ra&ia :au &il%a bunurile :ecAe:trate.
D2E ac debitorul cere ca bunurile : &ie a-e<ate +ntr@o +ncpere cu intrri :i'ilate,
ace:t :e%n nu :e va aplica.
!rt. (38 @ FecAe:trul a:upra bunurilor de=a identi&icate
D1E ac ani%alele :au obiectele :ecAe:trate :unt identi&icate, potrivit unor
di:po<i;ii le'ale, prin +n:cri:uri eliberate ori certi&icate de o autoritate :au in:titu;ie
public, :e va &ace %en;iune de:pre aplicarea :ecAe:trului pe ace:te +n:cri:uri.
D2E 6n ca<ul +n care debitorul nu are :au re&u< : +n&;i-e<e +n:cri:urile re:pective,
e.ecutorul va proceda la aplicarea unui :e%n di:tinctiv a:upra ace:tor bunuri, dac
ace:t lucru e:te po:ibil, :au, la cererea creditorului, la ridicarea -i +ncredin;area lor
unui ad%ini:trator@:ecAe:tru de:e%nat de creditor, pe r:punderea ace:tuia. 1oate
207
cAeltuielile e&ectuate cu aplicarea ace:tor %:uri vor &i avan:ate de creditor -i
:uportate de debitor +n cadrul cAeltuielilor de e.ecutare.
!rt. (3B @ FecAe:trarea autoveAiculelor
D1E 6n cadrul procedurii de ur%rire a unui autoveAicul, proprietatea debitorului,
e.ecutorul =udectore:c poate di:pune :ecAe:trarea acelui bun, &c9nd %en;iunea
ace:tei %:uri -i pe certi&icatul de +n%atriculare, precu% -i pe cartea de identitate a
autoveAiculului re:pectiv. ac acea:t din ur% %:ur nu poate &i aplicat din
di&erite %otive, e.ecutorul =udectore:c va %en;iona ace:t a:pect +n proce:ul@verbal
de :ecAe:tru, precu% -i cau<ele care au du: la crearea ace:tei :itua;ii.
D2E !utoveAiculul va &i :ecAe:trat prin aplicarea de :i'ilii :au dat +n depo<itul unei
per:oane ale:e cu precdere de ctre creditor. $n e.e%plar al proce:ului@verbal de
ur%rire al acelui autoveAicul va &i co%unicat at9t or'anelor de poli;ie rutier, c9t -i
or'anelor &i:cale +n ra<a crora a &o:t +n%atriculat acel bun, pentru a nota acea:t
%:ur +n eviden;ele proprii. ac indi:ponibili<area autoveAiculului -i a
docu%entelor preci<ate la alin. D1E nu poate &i reali<at la ter%enul la care e.ecutorul
=udectore:c a di:pu: aplicarea %:urii :ecAe:trului, proce:ul@verbal va &i co%unicat
:erviciului de poli;ie rutier, care va putea opri +n tra&ic autoveAiculul ur%rit,
indi&erent de locul +n care ace:ta :e a&l.
D3E Or'anul de poli;ie rutier va putea opri +n tra&ic autoveAiculul :ecAe:trat -i va
proceda la ridicarea certi&icatului de +n%atriculare, a cr;ii de identitate, pun9nd +n
vedere conductorului autoveAiculului c bunul e:te :ecAe:trat -i : :e pre<inte +ntr@
un ter%en re<onabil la e.ecutorul =udectore:c. 1otodat va anun;a, de +ndat,
e.ecutorul =udectore:c care a aplicat %:ura prev<ut la alin. D1E. !cea:t
opera;iune va &i con:e%nat de ctre or'anul de poli;ie +ntr@un proce:@verbal, +n care
:e va &ace -i o de:criere :u%ar a autoveAiculului :ecAe:trat, o copie a ace:tuia &iind
re%i: conductorului autoveAiculului. !t9t docu%entele, c9t -i o copie a proce:ului@
verbal vor &i tri%i:e e.ecutorului =udectore:c care a aplicat %:ura :ecAe:trului
a:upra acelui autoveAicul.
D4E E.ecutorul =udectore:c poate aplica, de a:e%enea, %:ura :ecAe:trului
a:upra unui autoveAicul +n ba<a datelor ob;inute de la :erviciul public co%unitar
re'i% per%i:e de conducere -i +n%atriculare a veAiculelor, dac debitorul +n cau<
e:te proprietarul +nre'i:trat al acelui bun, poli;ia rutier, +n ba<a proce:ului@verbal
co%unicat de e.ecutorul =udectore:c, ur%9nd a proceda potrivit alin. D2E -i D3E.
DGE !utoveAiculul :upu: :ecAe:trului potrivit di:po<i;iilor pre<entului articol va
putea &i &olo:it de ctre debitor p9n la valori&icare, dac ace:ta depune :au re%ite
e.ecutorului =udectore:c o poli; de a:i'urare ne'ociabil, la o :u% a:i'urat cel
pu;in e'al cu valoarea de a:i'urare a autoveAiculului.
!rt. (40 @ FecAe:trul bunurilor a&ectate unor 'aran;ii reale
D1E ac a:upra bunului ce :e :ecAe:trea< e.i:t un drept real de 'aran;ie
con:tituit +n &avoarea unei ter;e per:oane, e.ecutorul =udectore:c, lu9nd cuno-tin;
de:pre ace:t drept, va +n-tiin;a acea per:oan de:pre aplicarea :ecAe:trului -i o va
cita la toate ter%enele &i.ate pentru v9n<area bunului re:pectiv.
D2E e:pre aplicarea :ecAe:trului :e va &ace %en;iune +n !rAiva Electronic de
Garan;ii Reale /obiliare :au +n alte re'i:tre de publicitate, dup ca<.
208
!rt. (41 @ 4ublicitatea :ecAe:trului
D1E e:pre aplicarea :ecAe:trului :e va &ace %en;iune, la cererea e.ecutorului
=udectore:c, +n re'i:trul co%er;ului, +n !rAiva Electronic de Garan;ii Reale
/obiliare, +n re'i:trul :ucce:oral ;inut de ca%era notarilor publici :au +n alte re'i:tre
de publicitate, dup ca<.
D2E e la data +n:crierii, :ecAe:trul devine opo<abil tuturor acelora care, dup
+n:criere, vor dob9ndi vreun drept a:upra bunului re:pectiv.
NC4C detalia< procedurile de in:tituire a :ecAe:trului a:upra unor bunuri %obile,
prelu9nd o :erie de re'le%entri ce :e re':eau +n le'i :peciale. $na dintre cele %ai
i%portante aplicabilit i practice o va avea, probabil, procedura de +n&iin are a
:ecAe:trului a:upra autoturi:%elor. 0n&or%area or'anelor de poli ie rutier de:pre
:ecAe:tru, +n :itua ia +n care bunul nu a putut &i :ecAe:trat poate :pori :an:ele de
reu:ita ale ur%aririi.
!rt. (42 @ FecAe:trul a:upra bunurilor anterior :ecAe:trate
D1E E.ecutorul =udectore:c care, pre<ent9ndu@:e la do%iciliul ori la :ediul
debitorului, ter;ului de;intor :au al ad%ini:tratorului@:ecAe:tru, va ':i +n&iin;at o
alt ur%rire, dup ce va lua o copie de pe proce:ul@verbal re:pectiv, a&lat +n %9na
debitorului, ter;ului de;intor :au al ad%ini:tratorului@:ecAe:tru ori la do%iciliul :au
:ediul ace:tuia, va +ncAeia un proce:@verbal +n care va arta nu%ele -i calitatea celui
care a &cut ur%rirea anterioar -i va declara acelea-i bunuri :ecAe:trate -i de el.
D2E E.ecutorul va putea, +n acela-i ti%p, : :ecAe:tre<e -i alte bunuri care nu au
&o:t ur%rite anterior.
D3E O copie certi&icat a proce:ului@verbal de :ecAe:tru va &i co%unicat or'anului
de e.ecutare care a +nceput %ai +nt9i ur%rirea.
D4E 6n ace:t ca<, ur%ririle :e :ocote:c cone.ate, &iind aplicabile di:po<i;iile art.
)G3, iar creditorul pentru care :@a +n&iin;at :ecAe:trul va putea continua ur%rirea
cAiar dac pri%ul creditor ur%ritor :@a de:i:tat de la ur%rire.
!rt. (43 @ 4roce:ul@verbal de :ecAe:tru
D1E E&ectuarea :ecAe:trului :e va con:tata de +ndat +ntr@un proce:@verbal care va
prevedea, +n a&ara datelor -i %en;iunilor prev<ute la art. )(8 alin. D1E, ur%toarele:
aE :o%a;ia de plat &cut verbal debitorului -i r:pun:ul lui, dac a &o:t pre<entI
bE enu%erarea, de:crierea -i evaluarea, dup aprecierea e.ecutorului, dac e:te
po:ibil, a &iecrui bun %obil :ecAe:tratI
cE indicarea bunurilor care, &iind e.ceptate de la ur%rire, nu au &o:t :ecAe:trate,
+n ca<ul +n care bunurile :ecAe:trate nu acoper crean;aI
dE %en;ionarea drepturilor pretin:e de alte per:oane a:upra bunurilor :ecAe:trateI
eE artarea bunurilor :ecAe:trate a:upra crora e.i:t un drept real de 'aran;ie
con:tituit +n &avoarea unei ter;e per:oaneI
&E artarea bunurilor :ecAe:trate care au &o:t :i'ilate :au ridicateI
209
'E artarea per:oanei creia i :e la: +n depo<it bunurile :ecAe:trate.
D2E 4roce:ul@verbal :e va :e%na de e.ecutor -i de per:oanele care, potrivit le'ii,
au a:i:tat la aplicarea :ecAe:trului. ac ele nu pot ori re&u< : :e%ne<e,
e.ecutorul =udectore:c va %en;iona acea:t +%pre=urare +n proce:ul@verbal.
D3E C9te un e.e%plar al proce:ului@verbal de :ecAe:tru :e va preda debitorului
:au, dup ca<, ter;ului de;intor -i ad%ini:tratorului@:ecAe:tru, ace:ta din ur%
:e%n9nd cu %en;iunea de pri%ire a bunurilor +n p:trare. ac ace:te per:oane nu
:unt pre<ente ori re&u< : pri%ea:c un e.e%plar al proce:ului@verbal, :e va
proceda potrivit di:po<i;iilor privitoare la co%unicarea -i +n%9narea cita;iilor.
!rt. (44 @ 0ndi:ponibili<area bunurilor :ecAe:trate
in %o%entul :ecAe:trrii bunurilor, debitorul nu %ai poate di:pune de ele pe
ti%pul c9t durea< e.ecutarea, :ub :anc;iunea unei a%en<i =udiciare de la 2.000 lei
la 10.000 lei, dac &apta nu con:tituie in&rac;iune. i:po<i;iile art. 18B @ 1B1 :unt
aplicabile. Re'i%ul :anc ionator aplicabil debitorului care nu re:pect
indi:ponibili<area bunurilor i &ace +n continuare acte de di:po<i ie e:te a'ravat &a
de re'le%entarea anterioar, unde &apta :e :anc iona cu a%end de la 200 lei V
1.000 lei.
!rt. (4G @ 4:trarea bunurilor :ecAe:trate
D1E 5unurile :ecAe:trate :e la:, cu acordul creditorului, +n depo<itul debitorului
:au al ter;ului de;intor ori pot &i luate +n depo<it de creditor, dac debitorul nu :e
opune.
D2E ac e.i:t pericolul ca debitorul :au ter;ul de;intor : +n:trine<e, :
:ub:tituie ori : deteriore<e bunurile :ecAe:trate, e.ecutorul =udectore:c va
proceda la :i'ilarea :au la ridicarea lor.
D3E ac debitorul :au ter;ul de;intor re&u< : pri%ea:c +n depo<it bunurile :au
nu e:te pre<ent la aplicarea :ecAe:trului, precu% -i +n ca<ul ridicrii bunurilor,
e.ecutorul =udectore:c d +n p:trare bunurile :ecAe:trate unui ad%ini:trator@
:ecAe:tru, nu%it cu precdere dintre per:oanele de:e%nate de creditor.
!d%ini:tratorul@:ecAe:tru trebuie : &ie %a=or -i +ndeob-te cuno:cut ca &iind :olvabil.
El poate &i obli'at de in:tan;, la cererea creditorului :au a e.ecutorului, -i la darea
unei cau;iuni. Fo;ul, rudele :au a&inii debitorului, p9n la al patrulea 'rad inclu:iv, ori
per:oanele a&late +n :erviciul lui nu vor putea &i de:e%na;i ad%ini:tratori@:ecAe:tru
dec9t cu acordul creditorului. Fe re'le%entea< condi ii :peci&ice pe care trebuie :
le +ndeplinea:c ad%ini:tratorul :ecAe:tru, &apt care repre<int un pro're: &a de
re'le%entarea anterioar.
D4E Fu%ele +n lei :au +n valut, titlurile de valoare, obiectele din %etale pre;ioa:e -i
pietrele pre;ioa:e :e ridic -i :e predau de e.ecutor, pe ba< de proce:@verbal, +n
depo<itul unor in:titu;ii de credit :au al unei alte entit;i autori<ate +n ace:t :cop.
DGE Obiectele de art, colec;iile de valoare, obiectele de %u<eu -i altele a:e%enea
:e ridic -i :e predau de e.ecutor, pe ba< de proce:@verbal, +n depo<itul %u<eelor
:au al unei alte entit;i autori<ate pentru depo<itarea ace:tora.
210
D)E ac entit;ile artate la alin. D4E -i DGE re&u< : ia +n depo<it bunurile
:ecAe:trate, :e aplic di:po<i;iile alin. D1E @ D3E.
D(E 6n toate ca<urile, e.ecutorul =udectore:c p:trea< dovada depunerii valorilor
re:pective, iar +n ca<ul titlurilor de valoare, cu% :unt ac;iunile :au obli'a;iunile
no%inative ori la purttor, va :e:i<a de +ndat in:tan;a de e.ecutare pentru a lua
%:urile nece:are pentru con:ervarea -i ad%ini:trarea titlurilor -i nu%irea, dac e:te
ca<ul, a unui curator :pecial, care : e.ercite drepturile a&erente ace:tora.
D8E 6n ca<ul titlurilor de credit tran:%i:ibile prin 'ir, e.ecutorul va &ace %en;iune pe
titluri de:pre aplicarea :ecAe:trului, cu preci<area datei c9nd a &o:t &cut
%en;iunea. up &acerea %en;iunii, titlurile :ecAe:trate nu vor %ai putea &i 'irate, iar
debitorul %en;ionat +n titlul de credit nu :e va %ai putea libera valabil dec9t
con:e%n9nd :u%a la entitatea prev<ut de le'e -i depun9nd recipi:a la e.ecutor.
DBE FecAe:trarea titlurilor no%inative :e va noti&ica :ociet;ii :au in:titu;iei
e%itente, precu% -i :ociet;ii ori altei per:oane creia i@au &o:t date +n p:trare :au
ad%ini:trare, :pre a :e &ace %en;iune de:pre :ecAe:tru +n re'i:trul re:pectiv.
!rt. (4) @ Ftr%utarea bunurilor :ecAe:trate
Nici ad%ini:tratorul@:ecAe:tru, nici debitorul :au ter;ul de;intor nu vor putea
tran:porta bunurile :ecAe:trate din locul unde au &o:t autori<a;i : le p:tre<e, dec9t
cu +ncuviin;area e.ecutorului =udectore:c. 6n ace:t din ur% ca<, cAeltuielile de
tran:port vor &i avan:ate de partea intere:at.
!rt. (4( @ Re%unera;ia ad%ini:tratorului@:ecAe:tru
D1E 6n ca<ul +n care ad%ini:trator@:ecAe:tru e:te o alt per:oan dec9t debitorul
:au ter;ul de;intor, ace:ta va avea dreptul la o re%unera;ie, ce :e va &i.a de
e.ecutor, prin +ncAeiere, ;in9nd :ea%a de activitatea depu:, iar +n ca<ul unit;ilor
:peciali<ate, de tari&ele :au pre;urile practicate de ace:tea pentru :ervicii :i%ilare.
Re%unera;ia -i cAeltuielile ad%ini:tratorului@:ecAe:tru vor putea &i pltite cu
anticipa;ie de ctre creditorul ur%ritor care le va prelua cu precdere din pre;ul
bunurilor ur%rite.
D2E 6ncAeierea prin care e:te &i.at re%unera;ia ad%ini:tratorului@:ecAe:tru :e d
cu citarea pr;ilor. Nici +n re'le%entarea nou i nici +n cea anterioar nu e.i:t
re'le%entate criterii pentru deter%inarea re%unera iei ad%ini:tratorului@:ecAe:tru. 6n
lip:a unor criterii le'ale, +n practic pot aprarea abu<uri, +n :en:ul c prin :tabilirea
unei re%unera ii e.a'erate : &ie pre=udiciate drepturile debitorului.
!rt. (48 @ R:punderea ad%ini:tratorului@:ecAe:tru
!d%ini:tratorul@:ecAe:tru, precu% -i orice alte per:oane +n:rcinate cu pa<a
bunurilor :ecAe:trate vor r:punde pentru orice pa'ub adu: creditorului :au
debitorului din cau<a ne'li=en;ei lor -i vor &i +nlocui;i, potrivit di:po<i;iilor re&eritoare la
nu%irea ad%ini:tratorilor@:ecAe:tru, put9nd &i conda%na;i, dac e:te ca<ul, -i la
pedep:ele prev<ute de le'ea penal.
!rt. (4B @ Liberarea ter;ului de;intor
D1E 1er;ul de;intor :e va putea libera, +n cur:ul :ecAe:trului, de bunurile
debitorului ur%rit, dac obli'a;ia lui de re:tituire e:te a=un: la :caden;.
211
D2E 6n ace:t :cop, el va putea cere e.ecutorului =udectore:c +ncuviin;area de a
depune bunurile :ecAe:trate la el, +n %9inile unei alte per:oane. E.ecutorul :e va
pronun;a de ur'en;, prin +ncAeiere, dat cu citarea ter;ului de;intor, a debitorului -i
a creditorului ur%ritor, a:upra per:oanei creia bunurile ur%ea< : &ie +ncredin;ate.
Creditorul ur%ritor -i debitorul vor putea conveni ca ele : &ie +ncredin;ate cAiar
debitorului.
D3E ac creditorul ur%ritor -i debitorul nu vor cdea de acord, e.ecutorul va
+ncredin;a bunurile :ecAe:trate unei per:oane de:e%nate de creditor.
D4E 6ncredin;area bunurilor +n %9inile per:oanei acceptate :au de:e%nate, potrivit
alin. D2E -i D3E, va &i con:tatat printr@un proce:@verbal :e%nat de e.ecutor -i de
ad%ini:trator@:ecAe:tru.
!rt. (G0 @ Oprirea ur%ririi
D1E ebitorul va putea +%piedica aplicarea :ecAe:trului :au, dup ca<, va putea
ob;ine ridicarea lui nu%ai dac:
1. plte-te crean;a, inclu:iv acce:oriile -i cAeltuielile de e.ecutare, +n %9inile
creditorului :au repre<entantului :u av9nd procur :pecial. i:po<i;iile art. (02
:unt aplicabileI
2. &ace depunerea cu a&ecta;iunea :pecial prev<ut la art. (20 alin. D1E -i pred
e.ecutorului recipi:a de con:e%nare. 6n ace:t ca<, e.ecutorul =udectore:c va
elibera debitorului o dovad de pri%ire a recipi:ei, va +ncAeia un proce:@verbal +n
care va &ace acea:t con:tatare -i, dac debitorul nu a &cut -i conte:ta;ie +n
condi;iile alin. D2E, va opri ur%rirea :au, dup ca<, va di:pune ridicarea :ecAe:trului.
6n ca< contrar, dac debitorul a &cut conte:ta;ie, e.ecutorul va depune de +ndat
proce:ul@verbal con:tatator odat cu recipi:a, la in:tan;a de e.ecutare, care :e va
pronun;a de ur'en;, potrivit di:po<i;iilor art. (1). 49n la :olu;ionarea conte:ta;iei,
ur%rirea e:te :u:pendat de drept.
D2E 6n ca<ul prev<ut la alin. D1E pct. 2, dac debitorul &ace conte:ta;ie -i :e opune
eliberrii :u%ei con:e%nate, el o va putea depune cAiar +n %9na e.ecutorului, odat
cu recipi:a de con:e%nare a :u%ei, :ub luare de dovad, :au o va putea introduce
direct la in:tan;a co%petent, +n ter%en de G <ile de la data proce:ului@verbal
+ntoc%it de e.ecutor, ca< +n care o copie de pe conte:ta;ie va &i +n%9nat -i
e.ecutorului. 4rocedura opririi ur%rii, ca ur%are a con:e%nrii crean ei de ctre
debitor e.i:ta i +n re'le%entarea anterioar. 6n NC4C :@au produ: anu%ite
%odi&icri, cu% ar &i &aptul c debitorul poate depune cererea de oprire a ur%ririi i
direct la e.ecutorul =udectore:c care o tran:%ite in:tan ei de =udecat. /odi&icarea
e:te de natur : :i%pli&ice &or%alit ile, %ai ale: c procedura +n di:cu ie e:te, de
re'ul, :upu: unor con:tr9n'eri :e%ni&icative de ti%p.
D3E Conte:ta;ia :e va &ace cu re:pectarea condi;iilor de &or% prev<ute la art.
(1G.
D4E ac ter%enul prev<ut la alin. D2E a e.pirat &r ca debitorul : &i depu: ori
introdu: conte:ta;ie, depunerea cu a&ecta;iune :pecial :e va :ocoti drept plat
&cut creditorului, iar ace:ta va putea : ridice :u%a con:e%nat, +n te%eiul unei
+ncAeieri a e.ecutorului =udectore:c date de ur'en;, cu citarea pr;ilor.
212
!rt. (G1 @ Continuarea ur%ririi
D1E 6n orice alte ca<uri dec9t cele prev<ute la art. (G0, debitorul :au o alt
per:oan intere:at nu poate opri v9n<area bunurilor :ecAe:trate, dar poate
conte:ta e.ecutarea, potrivit di:po<i;iilor art. (11 -i ur%toarele.
D2E 1er;ul care conte:t e.ecutarea nu va putea dovedi cu %artori dreptul :u de
proprietate a:upra bunurilor %obile :ecAe:trate +n locuin;a :au +ntreprinderea
debitorului ur%rit, +n a&ar de ca<ul c9nd, &a; de pro&e:ia :au co%er;ul
conte:tatorului ori debitorului, o a:e%enea dovad devine ad%i:ibil.
D3E Fo;ul conte:tator care locuie-te cu :o;ul debitor -i care nu e.ercit o pro&e:ie -i
nici nu e.ploatea< o +ntreprindere nu va putea dovedi dreptul :u de proprietate
a:upra bunurilor %obile :ecAe:trate dec9t cu conven;ia %atri%onial :au cu alte
+n:cri:uri cu dat cert, din care : re<ulte c ace:tea i@au apar;inut -i +nainte de
c:torie ori c le@a dob9ndit ulterior prin dona;ie :au %o-tenire ori, dac la data
dob9ndirii avea bunuri proprii, c le@a dob9ndit prin cu%prare ori +n alt %od.
!cea:t di:po<i;ie nu :e aplic +n: +n privin;a bunurilor care, +n %od vdit :au prin
de:tina;ia lor, apar;in :o;ului debitorului ur%rit.

_ 2. 2alori&icarea bunurilor :ecAe:trate

!rt. (G2 @ /odalit;i de valori&icare
D1E ac +n ter%en de 1G <ile de la aplicarea :ecAe:trului nu au &o:t pltite :u%a
datorat, toate acce:oriile -i cAeltuielile de e.ecutare, e.ecutorul =udectore:c va
proceda la valori&icarea bunurilor :ecAe:trate prin v9n<are la licita;ie public, v9n<are
direct :au prin alte %odalit;i ad%i:e de le'e.
D2E Cu toate ace:tea, v9n<area :e va putea &ace de +ndat ce bunurile au &o:t
:ecAe:trate, dac ace:tea :unt :upu:e pieirii, de'radrii, alterrii :au deprecierii ori
dac p:trarea lor ar prile=ui cAeltuieli di:propor;ionat de %ari +n raport cu valoarea
lor.
!rt. (G3 @ 29n<area a%iabil
D1E E.ecutorul =udectore:c, cu acordul creditorului, poate : +i +ncuviin;e<e
debitorului : procede<e el +n:u-i la valori&icarea bunurilor :ecAe:trate. 6n ace:t ca<,
debitorul e:te obli'at : +l in&or%e<e +n :cri: pe e.ecutor de:pre o&ertele pri%ite,
indic9nd, dup ca<, nu%ele :au denu%irea -i adre:a poten;ialului cu%prtor,
precu% -i ter%enul +n care ace:ta din ur% :e an'a=ea< : con:e%ne<e pre;ul
propu:.
D2E ac p9n la +%plinirea ter%enului prev<ut la alin. D1E ter;ul cu%prtor nu
con:e%nea< pre;ul o&erit la di:po<i;ia e.ecutorului =udectore:c, :e va &i.a ter%en
pentru v9n<are la licita;ie public, potrivit art. (G8.
!rt. (G4 @ 29n<area direct
213
D1E E.ecutorul =udectore:c poate, de a:e%enea, proceda, cu acordul a%belor
pr;i, la valori&icarea bunurilor ur%rite prin v9n<are direct cu%prtorului care
o&er cel pu;in pre;ul :tabilit potrivit art. (G(.
D2E 1er%enul pentru v9n<area direct va &i :tabilit prin acordul pr;ilor. ebitorul -i
creditorul vor &i +n-tiin;a;i de:pre <iua, ora -i locul v9n<rii, precu% -i de:pre o&erta de
pre; depu: de poten;ialul cu%prtor.
D3E La data v9n<rii, e.ecutorul va +ntoc%i proce:ul@verbal prev<ut la art. ((2,
di:po<i;iile ace:tui articol &iind aplicabile +n %od core:pun<tor. ac vreuna dintre
pr;i lip:e-te la e&ectuarea v9n<rii, e.ecutorul +i va co%unica o copie certi&icat de
pe proce:ul@verbal privind v9n<area.
F@au p:trat, i +n noua re'le%entare, %odalit ile de v9n<are cuno:cute +n
re'le%entarea anterioar.
!rt. (GG @ 29n<area :ilit
6n lip:a acordului pr;ilor :au dac v9n<area direct ori a%iabil nu :e reali<ea<,
e.ecutorul =udectore:c va proceda la v9n<area prin licita;ie public a bunurilor
:ecAe:trate.
!rt. (G) @ 29n<area titlurilor de valoare -i a unor bunuri cu re'i% de circula;ie
:pecial
D1E 1itlurile de credit -i orice alte valori :au %r&uri ne'ociabile la bur:ele de valori,
bur:ele de %r&uri ori pe alte pie;e :e vor putea vinde prin inter%ediul bur:ei celei
%ai apropiate, re:pectiv prin :i:te%ul alternativ de tran<ac;ionare, cu &or%ele -i
condi;iile prev<ute de le'ea :pecial. 4otrivit art. 1G1 alin. DGE din Le'ea nr.
2B(*2004 privind pia a de capital, +n ace:t ca< e.ecutarea :ilit :e reali<ea< +n
ba<a re'le%entrilor e%i:e de CN2/. i:po<i ii privind e.ecutarea :ilit a titlurilor
de valoare :e re':e:c +n Re'ula%entul nr. 13 din 24 octo%brie 200G privind
autori<area -i &unc;ionarea depo<itarului central, ca:elor de co%pen:are -i
contrapr;ilor centrale e%i: de CN2/.

D2E Obiectele din %etale pre;ioa:e -i pietrele pre;ioa:e, %i=loacele de plat :trine
-i alte titluri de valoare dec9t cele artate la alin. D1E vor &i valori&icate, +n condi;iile
le'ii, prin entit;i autori<ate, dup ca<, iar obiectele de art, colec;iile de valoare -i
obiectele de %u<eu, prin or'anele -i +n condi;iile prev<ute de le'e. Fu%ele ob;inute
din v9n<are :e vor con:e%na la entitatea indicat de e.ecutorul =udectore:c.
D3E 29n<area ac;iunilor la :ociet;ile +ncAi:e -i a pr;ilor :ociale :e &ace +n %od
a%iabil, potrivit art. (G3, iar +n lip:, de ctre e.ecutor, prin licita;ie public, dac
le'ea nu prevede un :i:te% :pecial privind circula;ia ace:tora. Re'le%entarea e:te
i%portant deoarece vorbe te de:pre v9n<area pr ilor :ociale la licita ie public,
invalid9nd opiniile anterioare c acea:t v9n<are nu poate &i reali<at alt&el dec9t prin
acord cu ceilal i a:ocia i.
D4E ac v9n<area bunurilor prev<ute la alin. D3E :e &ace de ctre e.ecutor :au de
ctre un a'ent :peciali<at, ace:ta va +ntoc%i un caiet de :arcini care, +n a&ara altor
%en;iuni prev<ute de le'e, va cuprinde, :ub :anc;iunea nulit;ii v9n<rii, actul
214
con:titutiv al :ociet;ii, nu%rul -i &elul ac;iunilor :au pr;ilor :ociale :upu:e v9n<rii,
'aran;iile con:tituite a:upra lor, clau<ele :peciale privind v9n<area :au ce:iunea
ace:tora -i drepturile de pre&erin; acordate a:ocia;ilor, :itua;ia &inanciar anual pe
ulti%ele dou e.erci;ii &inanciare, precu% -i orice docu%ente nece:are pentru
aprecierea con:i:ten;ei -i valorii drepturilor :ocietare a&erente ac;iunilor :au pr;ilor
:ociale :coa:e la v9n<are.
DGE Caietul de :arcini va &i co%unicat debitorului, creditorului, :ociet;ii e%itente -i
celorlal;i a:ocia;i, pentru a &or%ula eventuale obiec;iuni, +n ter%en de G <ile de la
co%unicare, :ub :anc;iunea decderii. E.ecutorul =udectore:c va :olu;iona
obiec;iunile, prin +ncAeiere e.ecutorie, dat cu citarea pr;ilor. ac nu :e
&or%ulea< obiec;iuni :au ace:tea :unt re:pin:e, iar +ncAeierea nu e:te atacat de
ctre cei intere:a;i, ur%rirea va continua, potrivit le'ii.
D)E Re'ulile :peciale privind v9n<area titlurilor de valoare prev<ute +n pre<entul
articol r%9n aplicabile. Re'le%entarea :tabile te cu titlu de noutate o procedur de
pre'tire a v9n<rii la licita ie a pr ilor :ociale i a ac iunilor la :ociet i +ncAi:e,
care per%ite poten ialilor cu%prtori aprecierea valorii titlurilor i d po:ibilitatea
&or%ulrii de obiec iuni la caietul de :arcini, obiec iuni care :u:pend de drept
procedura de e.ecutare :ilit. Caietul de :arcini va :ta la ba<a docu%enta iei
nece:are pentru convocarea licita iei de v9n<are a bunurilor.

_ 3. 29n<area la licita;ie public

!rt. (G( @ Evaluarea bunurilor :ecAe:trate
D1E Cu oca<ia aplicrii :ecAe:trului, e.ecutorul =udectore:c e:te obli'at :
identi&ice -i : evalue<e bunurile :ecAe:trate, +n a&ar de ca<urile +n care acea:ta nu
e:te cu putin;. 5unurile vor &i evaluate la valoarea lor de circula;ie, raportat la
pre;urile %edii de pia; din localitatea re:pectiv. Ftabilirea valorii de circula ie prin
raportarea la pre urile %edii de pia din localitatea re:pectiv poate crea con&u<ie +n
practic i poate &i 'eneratoarea unei practici neunitare. 7a de practica =udiciar de
:ub i%periul vecAii re'le%entri ar &i &o:t :u&icient %en inerea e.pri%rii re:pective
Devaluare la valoarea de circula ieE i indica ia, :upli%entar, ca acea:t evaluare :
:e &ac +n ba<a :tandardelor de evaluare recuno:cute +n te%eiul Ordonan ei nr.
24*2011 privind unele %:uri +n do%eniul evalurii bunurilor, de ctre $niunea
Na;ional a Evaluatorilor !utori<a;i din Ro%9nia.
D2E Feparat de pre;ul bunurilor :e va deter%ina -i valoarea drepturilor reale de
&olo:in;, potrivit criteriilor artate la alin. D1E, iar dac acea:ta nu e:te cu putin;, :e
va apela la un e.pert.
D3E La cererea pr;ilor intere:ate :au +n ca<ul +n care nu poate proceda el +n:u-i la
evaluare, e.ecutorul =udectore:c va nu%i un e.pert care : &i.e<e pre;ul pentru
v9n<area bunurilor :ecAe:trate.
D4E E.ecutorul va di:pune ca e.pertul : &i.e<e pre;ul, printr@un raport :cri:, care
va &i predat cu cel pu;in G <ile +nainte de <iua &i.at pentru v9n<are.
215
DGE Cererea de e.perti< va &i &cut de pr;i, +n %od verbal, la data :ecAe:trrii
bunurilor, &iind con:e%nat +n proce:ul@verbal de :ecAe:tru, :au +n :cri:, +n ter%en
de G <ile de la data co%unicrii proce:ului@verbal de :ecAe:tru, :ub :anc;iunea
decderii.
D)E E.ecutorul :e va pronun;a de ur'en;, &r citarea pr;ilor, a:upra cererii de
e.perti<, prin +ncAeiere e.ecutorie, care va cuprinde :tabilirea onorariului provi<oriu
ce :e cuvine e.pertului -i ter%enul +n care trebuie depu: raportul con&or% alin. D4E.
D(E Onorariul provi<oriu va &i depu: de partea intere:at, :ub :anc;iunea decderii,
+n cel %ult G <ile de la co%unicarea ad%iterii cererii de e.perti<. 7a de
re'le%entarea anterioar, NC4C di:ciplinea< :upli%entar condi iile +n care :e
poate di:pune e.perti<a evaluatorie. 4artea care :olicit e.perti<a evaluatorie va
acAita i co:tul ace:teia. 6n condi iile +n care :unt +ndeplinite condi iile le'ale, partea
poate &ace cerere de a=utor public =udiciar, care :e adre:ea< in:tan ei de e.ecutare,
+n condi iile art. 11 alin. D1E din O$G nr. G1*2008 privind a=utor public =udiciar +n
%aterie civil. 6ntr@o a:t&el de ipote<, ter%enul de decdere ar +ncepe : cur' dup
ce cererea de a=utor public =udiciar :@a :olu ionat +n %od de&initiv. e a:e%enea, ca
o :cAi%bare &a de di:po<i iile art. 411 alin. D2E C4C, e.ecutorul =udectore:c poate
re:pin'e +n actuala re'le%entare cererea de e&ectuare a e.perti<ei.
D8E E.pertul va cita pr;ile. !ce:tea pot de:e%na e.per;i con:ilieri, di:po<i;iile art.
330 aplic9ndu@:e +n %od core:pun<tor.
DBE ac e.pertul nu va depune raportul +n ter%enul &i.at ori dac din cau<a
nere:pectrii ter%enului a cau<at a%9narea v9n<rii, la cererea pr;ii intere:ate,
in:tan;a de e.ecutare poate lua +%potriva ace:tuia %:urile prev<ute la art. 18(
alin. D1E pct. 2 lit. dE -i la art. 18B. Fanc iunea aplicabil e.pertului :e re':ea i +n
di:po<i iile art. 108
1
alin. D1E pct. 2 lit. cE i art. 1083 C4C i cunoa te +n actuala
re'le%entare o u oar a'ravare.
!rt. (G8 @ 7i.area ter%enului de licita;ie
D1E ac valori&icarea bunurilor ur%ea< : :e &ac prin v9n<are la licita;ie public,
e.ecutorul =udectore:c, +n ter%en de cel %ult o <i de la e.pirarea ter%enelor
prev<ute la art. (G2 alin. D1E :au la art. (G3, iar, +n ca<ul bunurilor prev<ute la art.
(G2 alin. D2E, de la data proce:ului@verbal de :ecAe:tru, va &i.a, prin +ncAeiere
de&initiv, <iua, ora -i locul licita;iei.
D2E 29n<area nu :e va putea &ace +n %ai pu;in de dou :pt%9ni, nici +n %ai %ult
de 4 :pt%9ni de la data e.pirrii ter%enelor prev<ute la art. (G2 alin. D1E :au art.
(G3, iar, +n ca<ul bunurilor prev<ute la art. (G2 alin. D2E, de la data proce:ului@verbal
de :ecAe:tru.
D3E 1er%enul :e va putea :curta :au prelun'i, dac at9t creditorul, c9t -i debitorul
o vor cere.
!rt. (GB @ Locul licita;iei
D1E 29n<area la licita;ie :e va &ace la locul unde :e a&l bunurile :ecAe:trate :au,
dac e.i:t %otive te%einice, +n alt loc.
216
D2E 6n ca<ul c9nd +n localitate e.i:t t9r'uri o&iciale recuno:cute -i ;inute +n %od
obi-nuit cel pu;in o dat pe :pt%9n, v9n<area vitelor :e va &ace obli'atoriu +n
acele t9r'uri, +n <ilele -i orele de t9r', cAiar dac t9r'urile ar cdea +n <ilele
nelucrtoare :au de :rbtoare le'al, &r a &i nece:ar +ncuviin;area in:tan;ei de
e.ecutare.
D3E e a:e%enea, dac +n localitate e.i:t bur:e de %r&uri :au cereale, toate
%r&urile :au cerealele care :unt cotate la ace:te bur:e :e vor vinde, la cererea
creditorului :au a debitorului, prin inter%ediul lor.
!rt. ()0 @ 6n-tiin;area pr;ilor -i a altor per:oane intere:ate
D1E E.ecutorul =udectore:c +i va +n-tiin;a pe creditor, debitor, ter;ul de;intor al
bunurilor :ecAe:trate, precu% -i pe orice per:oan care are un drept +n le'tur cu
ace:te bunuri de:pre <iua, ora -i locul v9n<rii la licita;ie, potrivit di:po<i;iilor
privitoare la co%unicarea -i +n%9narea cita;iilor, cu cel pu;in 48 de ore +nainte de
ter%enul &i.at pentru v9n<are.
D2E ac :e v9nd titluri de valoare care nu :unt ne'ociate la bur:a de valori :au
+ntr@un :i:te% alternativ de tran<ac;ionare, +n condi;iile art. (G) alin. D3E, vor &i
+n-tiin;a;i :ocietatea e%itent a titlului :au ter;ul cruia ace:tea i@au &o:t +ncredin;ate
:pre p:trare ori ad%ini:trare, precu% -i ceilal;i a:ocia;i ori %o-tenitorii ace:tora,
dac au drepturi de pre&erin; la v9n<are. NC4C e.tinde per:oanele care trebuie
+n tiin ate de:pre v9n<are, &a de vecAea re'le%entareunde +n tiin at era doar
debitorul.
!rt. ()1 @ 4ublicitatea v9n<rii
D1E E.ecutorul =udectore:c va +ntoc%i anun;urile de v9n<are, pe care le va a&i-a cu cel
pu;in G <ile +nainte de ;inerea licita;iei la locul licita;iei, la :ediul e.ecutorului =udectore:c, al
pri%riei de la locul v9n<rii bunurilor -i al in:tan;ei de e.ecutare, precu% -i +n alte locuri
publice, unde conductorii ace:tora au obli'a;ia crerii condi;iilor nece:are a&i-rii
publica;iilor de v9n<are, &r a i%pune ta.e :au contrapre:ta;ii. e a:e%enea, e.ecutorul
=udectore:c va +ntoc%i -i publica;ii de v9n<are pe care le va aduce la cuno-tin;a publicului
prin unul dintre <iarele locale :au, +n lip:, dintre cele de circula;ie na;ional, prin <iare,
revi:te :au alte publica;ii e.i:tente ce :unt de:tinate co%erciali<rii unor bunuri de natura
celor :coa:e la v9n<are, precu% -i pe pa'ini de internet de:cAi:e +n acela-i :cop. 4rin noua
re'le%entare e:te :e%ni&icativ e.tin: obli'a ia de publicitate ce revine e.ecutorului
=udectore:c, care devine obli'at : publice anun ul de v9n<are +n <iarele locale i +n pa'ini
de internet :peciali<ate.
D2E 4ublica;iile -i anun;urile de v9n<are vor cuprinde:
aE denu%irea -i :ediul or'anului de e.ecutareI
bE nu%rul do:arului de e.ecutareI
cE nu%ele e.ecutorului =udectore:cI
dE nu%ele, prenu%ele -i do%iciliul :au, dup ca<, denu%irea -i :ediul debitorului -i
creditoruluiI
eE <iua, ora -i locul licita;ieiI
&E indicarea -i de:crierea :u%ar a bunurilor ce vor &i v9ndute la licita;ie public, cu
artarea pentru &iecare a pre;ului de +ncepere a licita;iei, care e:te pre;ul prev<ut +n
217
proce:ul@verbal de :ecAe:tru :au, dup ca<, cel :tabilit prin e.perti<I +n ca<ul titlurilor de
valoare nene'ociabile, :e va indica -i locul de la care poate &i procurat, pe cAeltuiala
:olicitantului, caietul de :arcini prev<ut la art. (G) alin. D4EI
'E %en;iunea, dac va &i ca<ul, c bunurile :e v9nd 'revate de drepturile reale de
&olo:in;, dob9ndite ulterior +n:crierii vreunei ipoteci -i c, +n ca<ul +n care crean;ele
creditorilor ur%ritori nu ar &i acoperite la pri%a licita;ie, :e va proceda, +n aceea-i <i, la o
nou licita;ie pentru v9n<area bunurilor libere de acele drepturi. 4re;ul de la care vor +ncepe
ace:te licita;ii va &i cel prev<ut la art. ()8 alin. D)E -i D(EI
AE :o%a;ia pentru to;i cei care pretind vreun drept a:upra bunului : +l anun;e e.ecutorului
+nainte de data :tabilit pentru v9n<are, +n ter%enele -i :ub :anc;iunile prev<ute de le'eI
iE invita;ia ctre to;i cei care vor : cu%pere bunul : :e pre<inte la ter%enul de v9n<are,
la locul &i.at +n ace:t :cop -i p9n la acel ter%en : pre<inte o&erte de cu%prareI
=E locul -i data a&i-rii, +n ca<ul anun;urilor de v9n<areI
PE :e%ntura -i -ta%pila e.ecutorului =udectore:c, +n ca<ul anun;urilor de v9n<are.
Con inutul publica iei de v9n<are a &o:t e.tin: +n noua re'le%entare. Fe ob:erv +n NC4C o
uni&icare a %odalit ilor de e.ecutare :ilit, a:t&el +nc9t la nivel birocratic, cel pu in,
docu%enta iile a&erente v9n<rii bunurilor i%obile i cele a&erente v9n<rii bunurilor %obile
:unt identice. !:t&el, &a de vecAea re'le%entare, :@a co%pletat con inutul publica iei de
v9n<are pentru bunuri %obile cu indicarea drepturilor reale de &olo:in de care :unt 'revate
bunurile ce :e v9nd i cu alte ele%ente, care :e re':eau doar +n %ateria publica iilor de
v9n<are e%i:e +n %ateria v9n<rilor i%obiliare.
D3E 6ndeplinirea ace:tor &or%alit;i :e va con:tata prin proce:e@verbale +ncAeiate de
e.ecutorul =udectore:c.
D4E CAeltuielile de a&i-are -i publicare vor &i avan:ate de ctre creditorul ur%ritor, care le
va prelua din pre;ul bunurilor ur%rite.
DGE 6n ca<ul nere:pectrii di:po<i;iilor pre<entului articol, la cererea pr;ii intere:ate,
in:tan;a de e.ecutare poate lua +%potriva e.ecutorului =udectore:c %:urile prev<ute la
art. 18( alin. D1E pct. 2 lit. AE -i la art. 18B.
D)E /en;iunile de la alin. D2E lit. aE -i cE @ PE :unt prev<ute :ub :anc;iunea nulit;ii.
D(E C9te un e.e%plar din publica;ia de v9n<are :e va co%unica per:oanelor prev<ute la
art. ()0 alin. D1E.
D8E 6n ca<ul +n care :e ur%re:c bunurile %obile ale unui %inor :au ale unei per:oane
pu:e :ub interdic;ie =udectorea:c, di:po<i;iile art. 83B alin. D2E :unt aplicabile.
!rt. ()2 @ Re:tr9n'erea &or%alit;ilor de publicitate
D1E 4rin e.cep;ie de la di:po<i;iile art. ()1, +n ca<ul +n care e.ecutarea :e &ace +n te%eiul
unui titlu e.ecutoriu privitor la o crean; a crei valoare nu dep-e-te G.000 lei :au atunci
c9nd bunurile :unt :upu:e pieirii, de'radrii, alterrii ori deprecierii, oricare ar &i valoarea
titlului e.ecutoriu, e.ecutorul =udectore:c va putea : re:tr9n' &or%alit;ile de publicitate
nu%ai la a&i-are -i : :curte<e at9t ter%enul de +n-tiin;are a debitorului -i a ter;ului de;intor,
c9t -i ter%enul de a&i-are, +n %:ura +n care acea:ta ar &i :u&icient pentru +n-tiin;area celor
intere:a;i.
D2E Creditorul, debitorul -i ter;ul de;intor vor putea &i +ncuno-tin;a;i prin tele'ra%, tele&a.
:au prin alte %i=loace care a:i'ur tran:%iterea te.tului actului -i con&ir%area pri%irii lui. 6n
218
:itua ia c9nd ur%rirea :ilit poart a:upra unor bunuri peri:abile :au c9nd crean a care a
'enerat ur%rirea e:te de valoare %ic, le'ea per%ite ca procedura de publicitate : &ie
:i%pli&icat. 4revederea :e poate dovedi util +n practic, pentru cre terea celerit ii
procedurilor.
!rt. ()3 @ Re&acerea &or%alit;ilor de publicitate
D1E ac din orice cau< v9n<area :e a%9n, +ncuno-tin;area celor intere:a;i -i
&or%alit;ile de publicitate :e vor +ndeplini -i pentru noul ter%en, care nu va putea &i %ai :curt
de o :pt%9n -i nici %ai lun' de dou :pt%9ni.
D2E ac v9n<area nu :e poate ter%ina +n aceea-i <i, ea va continua +n <iua ur%toare, iar
e.ecutorul =udectore:c va aduce verbal la cuno-tin;a celor pre<en;i, +n a&ar de ca<ul +n
care a%bele pr;i :unt de acord cu a%9narea licita;iei. 6n ace:t din ur% ca<, co:tul
&or%alit;ilor de publicitate va &i :uportat +n %od e'al de a%bele pr;i, di:po<i;iile art. ()1
alin. D4E &iind aplicabile +n %od core:pun<tor.
!rt. ()4 @ 4re'tirea licita;iei
D1E 6n <iua &i.at pentru v9n<are, e.ecutorul =udectore:c :e va duce la locul unde :e a&l
bunurile :ecAe:trate, va ridica :i'iliile :au va pri%i bunurile de la per:oana creia i@au &o:t
+ncredin;ate, eliber9ndu@i cAitan; de pri%ire.
D2E E.ecutorul va veri&ica, dup proce:ul@verbal de :ecAe:tru, nu%rul -i :tarea bunurilor
-i va con:tata toate ace:tea, precu% -i lip:urile ':ite, +n proce:ul@verbal de licita;ie.
D3E ac v9n<area :e va &ace +n alt loc dec9t acela unde :e ':e:c bunurile ce ur%ea<
: &ie v9ndute, ele vor &i du:e +n acel loc, pe cAeltuiala creditorului, +n condi;iile art. ()1 alin.
D4E.
!rt. ()G @ !%9narea licita;iei
D1E La cererea pr;ii intere:ate &cut, :ub :anc;iunea decderii, +nainte de +nceperea
licita;iei, e.ecutorul =udectore:c va a%9na v9n<area +n ca<ul nere:pectrii ter%enelor de
+n-tiin;are a creditorului, debitorului :au ter;ului de;intor ori, dup ca<, a ter%enelor de
a&i-are :au publicare a v9n<rii. La ace:t ter%en, care nu poate &i %ai lun' de 20 de <ile de
la data &i.at pentru pri%a v9n<are, :e vor re&ace &or%alit;ile de publicitate +nclcate, cu
re:pectarea di:po<i;iilor art. ()1.
D2E i:po<i;iile alin. D1E nu :unt aplicabile la v9n<area bunurilor :upu:e pieirii, de'radrii,
alterrii :au deprecierii, ca< +n care partea intere:at va putea :olicita nu%ai luarea %:urilor
prev<ute de art. ()2. 6n %:ura +n care partea intere:at nu va invoca, +n con&or%itate cu
articolul de &a , nere:pectarea ter%enelor :tabilite de le'e, va pierde dreptul de a :e
prevala de ace:t %otiv +n cadrul unei conte:ta ii la e.ecutare. 4artea intere:at va putea
invoca pe cale de conte:ta ie acea:t nere:pectare, dac e.ecutorul =udectore:c de i
noti&icat, a re:pin: cererea de a%9nare a licita iei. !cea:t di:po<i ie le'al poate :pori
:i'uran a circuitului civil, +ncura=9nd acAi<i iile &cute de ad=udecatari.
!rt. ()) @ 4articipan;ii la licita;ie
D1E 4oate participa la licita;ie orice per:oan care are capacitate deplin de e.erci;iu,
precu% -i capacitatea de a dob9ndi bunurile :coa:e la licita;ie.
D2E ebitorul ur%rit nu va putea &i ad=udecatar, nici per:onal, nici prin per:oan
interpu:.
219
D3E Creditorii ur%ritori :au intervenien;i nu pot, nici per:onal, nici prin per:oane interpu:e,
: ad=udece bunurile o&erite :pre v9n<are la un pre; %ai %ic de (G[ din pre;ul :tabilit potrivit
art. (G( alin. D1E :au D3E.
!rt. ()( @ Garan;ia de participare
D1E 4articipan;ii la licita;ie trebuie : con:e%ne<e, cel %ai t9r<iu p9n la +nceperea
licita;iei, la di:po<i;ia e.ecutorului =udectore:c, cel pu;in 10[ din pre;ul de +ncepere a
licita;iei pentru bunurile pe care inten;ionea< : le cu%pere.
D2E Creditorii ur%ritori :au intervenien;i nu au obli'a;ia de a depune 'aran;ia prev<ut la
alin. D1E.
D3E ac +n localitatea unde are loc licita;ia nu &unc;ionea< nicio unitate dintre cele
prev<ute de le'e pentru a &ace a:t&el de opera;iuni :au dac licita;ia :e de:&-oar +n locuri
i<olate, 'aran;ia poate &i depu: -i la e.ecutorul =udectore:c, pe ba< de cAitan; de
pri%ire, &c9ndu@:e %en;iune de:pre acea:ta +n proce:ul@verbal de licita;ie.
!rt. ()8 @ E&ectuarea licita;iei
D1E 29n<area la licita;ie :e va &ace +n %od public de ctre e.ecutorul =udectore:c, care va
o&eri bunurile :pre v9n<are prin 3 :tri'ri :ucce:ive.
D2E 4re;ul de la care +ncepe licita;ia e:te cel prev<ut +n publica;ii :au anun;uri, potrivit art.
()1 alin. D2E.
D3E 6n raport cu natura :au cu de:tina;ia lor, bunurile :e vor vinde &iecare +n parte :au %ai
%ulte +%preun, ;in9ndu@:e :ea%a +n toate ca<urile ca prin %odul de v9n<are ace:tea : nu
:e deprecie<e.
D4E 6n ca<ul c9nd de la debitor :@au ridicat -i :u%e de bani, v9n<area celorlalte bunuri nu
:e va putea &ace dec9t +n %:ura +n care acele :u%e nu acoper crean;a creditorului
ur%ritor -i acce:oriile ace:teia, +%preun cu cAeltuielile de e.ecutare.
DGE 5unul :e ad=udec celui care, dup 3 :tri'ri :ucce:ive, &cute la intervale de ti%p care
: per%it op;iuni -i :upralicitri, o&er pre;ul cel %ai %are, iar atunci c9nd e.i:t un :in'ur
concurent, ace:ta a o&erit pre;ul de +ncepere a licita;iei.
D)E ac bunul e:te 'revat de vreun drept real de &olo:in;, dob9ndit ulterior +n:crierii
vreunei ipoteci, la pri%ul ter%en de v9n<are :tri'rile vor +ncepe de la pre;ul cel %ai %are
o&erit :au, +n lip:, de la cel &i.at +n publica;ie, di%inuat cu valoarea ace:tor drepturi :ocotit
potrivit art. (G( alin. D2E. !u &o:t introdu:e prevederi :i%ilare cu cele din ur%rirea :ilit
i%obiliar.
D(E ac din cau<a e.i:ten;ei drepturilor artate la alin. D)E nu :@a putut ob;ine un pre;
:u&icient pentru acoperirea crean;elor ipotecare +n:cri:e anterior, e.ecutorul =udectore:c va
relua +n aceea-i <i licita;ia pentru v9n<area bunului liber de acele drepturiI +n ace:t ca<,
:tri'rile vor +ncepe de la pre;ul %en;ionat +n publica;ia de v9n<are, &r :cderea artat la
alin. D)E.
D8E ac nu :e ob;ine pre;ul de +ncepere a licita;iei, la acela-i ter%en bunul va &i din nou
:co: la v9n<are, ca< +n care licita;ia va +ncepe de la pre;ul de (G[ din cel prev<ut +n
publica;ii :au anun;uri, iar bunul va &i v9ndut celui care va o&eri pre;ul cel %ai %are.
DBE ac nu :e o&er nici pre;ul %ini% prev<ut la alin. D8E, licita;ia :e va a%9na la un alt
ter%en, pentru care :e vor +ndeplini din nou &or%alit;ile de publicitate prev<ute de art. ()1.
La ace:t ter%en, care nu poate &i %ai lun' de 20 de <ile de la data pri%ei licita;ii, licita;ia va
220
+ncepe de la G0[ din pre;ul ini;ial prev<ut +n publica;ii :au anun;uri. ac nu :e va ob;ine
nici ace:t pre;, bunurile vor &i v9ndute, la acela-i ter%en, la cel %ai %are pre; o&erit, cAiar -i
atunci c9nd la licita;ie :@a pre<entat un :in'ur o&ertant.
D10E 6n toate ca<urile, la pre; e'al, va &i pre&erat cel care are un drept de pree%p;iune
a:upra bunului ur%rit.
D11E i:po<i;iile alin. D8E -i DBE nu :unt aplicabile la v9n<area bunurilor :upu:e pieirii,
de'radrii, alterrii :au deprecierii. 6n ace:te ca<uri, v9n<area :e va &ace la orice pre; -i
oricare ar &i nu%rul concuren;ilor, cAiar la pri%ul ter%en.
D12E E.ecutorul va ;ine o li:t cu bunurile v9ndute -i pre;ul cu care :@au v9ndut. Fpre
deo:ebire de vecAea re'le%entare, NC4C :tabile te i pentru bunurile %obile un pre %ini%
la care :e poate vinde bunul +n pri%a edin de licita ie, re:pectiv (G[ din pre ul de
v9n<are anun at ini ial, +n ca< contrar ur%9nd ca v9n<area : &ie a%9nat la un alt ter%en.
!ce:te prevederi nu :e aplic ur%ririi bunurilor peri:abile.

!rt. ()B @ Ftin'erea dreptului de pree%p;iune
1itularul unui drept de pree%p;iune care nu a participat la licita;ie nu va %ai putea : +-i
e.ercite dreptul dup ad=udecarea bunului. 4otrivit art. 1(38 Cod civil, +n ca<ul +n care bunul
&ace obiectul ur%rii :ilite dreptul de pree%p iune :e e.ercit +n condi iile Codului de
procedur civil.
!rt. ((0 @ epunerea -i con:e%narea pre;ului
D1E up ad=udecarea bunului, ad=udecatarul e:te obli'at : depun de +ndat +ntre'ul
pre;, +n nu%erar ori cu ordin de plat :au orice alt in:tru%ent le'al de platI la cererea :a,
acceptat de creditor :au de repre<entantul :u, pre;ul :e va putea depune -i ulterior, +n cel
%ult G <ile de la data licita;iei.
D2E 6n ca<ul +n care ad=udecatar e:te +n:u-i creditorul ur%ritor -i nu particip al;i creditori
la ur%rire :au, de-i particip, ace-tia :e a&l +ntr@un ran' de pre&erin; in&erior creditorului
ad=udecatar, el va putea depune +n contul pre;ului crean;a :a, +n tot :au +n parte. ac pre;ul
bunului e:te %ai %are dec9t valoarea crean;ei, creditorul va putea depune +n contul pre;ului
crean;a :a nu%ai dac depune, de +ndat :au +n cel %ult G <ile de la data licita;iei, di&eren;a
dintre pre;ul de ad=udecare -i valoarea crean;ei.
D3E ac pre;ul :au, dup ca<, di&eren;a de pre; nu :e va depune potrivit alin. D1E :au D2E,
:e va relua licita;ia ori, dup ca<, o alt %odalitate de valori&icare a bunului, la acela-i ter%en
:au la un alt ter%en, pentru care :e vor +%plini &or%alit;ile de publicitate prev<ute de art.
()1, iar pri%ul ad=udecatar va &i r:pun<tor at9t de :cderea pre;ului ob;inut la a doua
v9n<are, c9t -i de cAeltuielile &cute pentru acea:taI ace:te :u%e :e vor :tabili de ctre
e.ecutorul =udectore:c prin proce:@verbal care con:tituie titlu e.ecutoriu -i :e vor re;ine cu
precdere din :u%a depu: con&or% art. ()(.
D4E E.ecutorul =udectore:c va con:e%na de +ndat :u%ele de bani +nca:ate, p:tr9nd
dovada con:e%nrii. e:pre acea:ta el va &ace %en;iune -i +n proce:ul@verbal de licita;ie.
!rt. ((1 @ 6ncAiderea licita;iei
D1E Licita;ia :e va +ncAide de +ndat ce din :u%ele ob;inute :e pot acoperi toate crean;ele
ce :e ur%re:c, precu% -i toate cAeltuielile de e.ecutare.
221
D2E E.ecutorul =udectore:c va declara +ncAi: licita;ia -i +n ca<ul +n care +n ti%pul ace:teia
:urvine vreuna dintre :itua;iile prev<ute la art. (02 :au, dup ca<, la art. (G0.
!rt. ((2 @ 4roce:ul@verbal de licita;ie
D1E up +ncAiderea licita;iei, e.ecutorul =udectore:c va +ntoc%i un proce:@verbal de:pre
de:&-urarea -i re<ultatul ace:teia. !ce:t proce:@verbal va cuprinde, +n a&ara datelor -i
%en;iunilor prev<ute la art. )(8, :ub :anc;iunea nulit;ii:
aE artarea locului, datei -i orei c9nd licita;ia a +nceput -i :@a ter%inatI
bE indicarea proce:ului@verbal de :ecAe:tru -i con:tatrile prev<ute la art. ()4 alin. D2EI
cE artarea bunurilor v9ndute, pre;ul re<ultat din v9n<area lor, precu% -i nu%ele :au
denu%irea &iecrui ad=udecatar.
D2E 4roce:ul@verbal va &i :e%nat de e.ecutor, de debitor -i de creditorul ur%ritor, dac au
&o:t de &a;, precu% -i de ad=udecatar. ac vreuna dintre ace:te per:oane nu poate :au
re&u< : :e%ne<e, :e va &ace %en;iune de:pre acea:ta +n proce:ul@verbal.
D3E Li:ta prev<ut la art. ()8 alin. D12E -i raportul de e.perti<, dac va &i ca<ul, :e
ane.ea< la proce:ul@verbal -i :e p:trea< +%preun cu proce:ul@verbal de licita;ie la
do:arul de e.ecutare.
!rt. ((3 @ Eliberarea titlului de proprietate
D1E E.ecutorul =udectore:c +i va elibera, :ub :e%ntura :a, &iecrui ad=udecatar +n parte
un certi&icat de ad=udecare, care va cuprinde data -i locul licita;iei, nu%ele ad=udecatarului,
indicarea bunului ad=udecat -i, dup ca<, a pre;ului pltit :au care ur%ea< : &ie pltit.
D2E Certi&icatul eliberat &iecrui ad=udecatar con:tituie dovada dreptului de proprietate
a:upra bunurilor v9nduteI +n ca<ul titlurilor de valoare no%inative, ad=udecatarul va putea
ob;ine tran:&erul ace:tora pe nu%ele :u, +n te%eiul certi&icatului de ad=udecare. ac
e%itentul titlurilor re&u< +n %od ne=u:ti&icat tran:&erul, in:tan;a de e.ecutare, la cererea
ad=udecatarului, va da o +ncAeiere care va con:tata tran:&erul intervenit -i care va :ervi
ad=udecatarului la e&ectuarea +nre'i:trrilor prev<ute de le'e. 1otodat, prin aceea-i
Aotr9re, in:tan;a va di:pune obli'area e%itentului la plata unei a%en<i =udiciare de la 1.000
lei la (.000 lei, precu% -i obli'area :a, la cererea pr;ii intere:ate, la plata de de:p'ubiri
pentru pa'uba a:t&el cau<at. E%itentului titlurilor de valoare ad=udecate e:te obli'at :
e&ectue<e tran:&erul titlurilor de valoare, :ub :anc iunea unei a%en<i =udiciare i po:ibilit ii
de a &i obli'at la de:p'ubiri.
D3E 6n toate ca<urile, predarea bunului :e va &ace dup acAitarea inte'ral a pre;uluiI p9n
la predare, debitorul :uport ri:cul pieirii bunului ad=udecat.
D4E up predare, e.ecutorul va di:pune, din o&iciu, dac e:te ca<ul, radierea din
re'i:trele de publicitate a drepturilor -i :arcinilor :tin:e prin ad=udecare care 'revau anterior
bunul ad=udecat.
!rt. ((4 @ E&ectele ad=udecrii
4rin ad=udecare, cu%prtorul devine, de la data predrii, proprietarul bunului ad=udecat,
liber de orice :arcini, care :e :tr%ut de drept a:upra pre;ului pltit, +n a&ar de ca<ul +n
care ad=udecatarul ar &i de acord : &ie %en;inute :au v9n<area :@a &cut +n condi;iile art. ()8
alin. D)E. Cu titlu de principiu, dreptul de proprietate a:upra bunurilor :e tran:%ite de la
%o%entul predrii lor, deci dup acAitarea inte'ral a ace:tora.
222
!rt. ((G @ 2icii a:cun:e
6n ca<ul v9n<rii :ilite la licita;ie public nu e.i:t 'aran;ie contra viciilor a:cun:e ale
bunului v9ndut. 4otrivit art. 1(0( Cod civil, +n v9n<rile :ilite nu :e datorea< 'aran ie contra
viciilor a:cun:e.
!rt. (() @ 0nad%i:ibilitatea de:&iin;rii v9n<rii. E.cep;ii
D1E 6n ca<ul v9n<rilor la licita;ie public &cute +n condi;iile pre<entei :ec;iuni nu e:te
ad%i:ibil nicio cerere de de:&iin;are a v9n<rii +%potriva ter;ului ad=udecatar care a pltit
pre;ul, +n a&ar de ca<ul +n care a e.i:tat &raud din partea ace:tuia. !:e%enea cerere nu
poate &i &cut dec9t pe cale de ac;iune principal. !v9nd +n vedere natura procedurii de
v9n<are la licita ie public i pentru :alv'ardarea :i'uran ei circuitului civil, le'iuitorul a
re'le%enentat inad%i:ibilitatea cererii de de:&iin are a ace:tui tip de v9n<re, cu e.cep ia
ca<ului c9nd ar e.i:ta o &raud din partea ter ului. F@a :tabilit a:t&el, &r ecAivoc, care e:te
calea procedural pentru anularea v9n<rii, acea:ta &iind ac iunea :eparat +n anulare i nu
conte:ta ia la e.ecutare.
D2E C9nd ad=udecatar a &o:t creditorul, v9n<area va putea &i de:&iin;at dac e.i:t te%ei
de nulitate, potrivit dreptului co%un.
!rt. ((( @ /en;inerea :au +ncetarea unor contracte
D1E Loca;iunile -i celelalte acte =uridice privitoare la bunul ad=udecat r%9n +n &iin; :au,
dup ca<, +ncetea< potrivit le'ii. 6n toate ca<urile, ad=udecatarul nu e:te ;inut : re:pecte
loca;iunea :au un alt act =uridic atunci c9nd pre;ul convenit e:te %ai %ic cu o trei%e &a; de
pre;ul pie;ei ori in&erior celui re<ultat din loca;iunile :au actele =uridice precedente. 4otrivit art.
181B alin. D1E Cod civil de:&iin area titlului locatorului deter%in +ncetarea de drept a
contractului de loca iune, +n ti%p ce alin. D2E prevede c +n ca<ul de:&iin rii titlului locatorului,
loca iunea va continua : produc e&ecte pe durata :tabilit de pr i, dar nu %ai %ult de un
an de la data de:&iin rii titlului locatorului.4entru a evita &raudarea drepturilor
ad=udecatarului, NC4C prevede o cau< :pecial de +ncetare a contractelor i anu%e
:itua ia +n care cAiria :au pre ul :unt :e%ni&icativ %ai %ic dec9t valoarea curent a
re:pectivelor drepturi.
D2E 4l;ile &cute +nainte de :caden; de ctre locatar :au alte per:oane intere:ate nu pot
&i opu:e ad=udecatarului dec9t dac :unt +n:cri:e +n !rAiva Electronic de Garan;ii Reale
/obiliare :au +n alte re'i:tre publice. i:po<i;iile alin. D1E r%9n aplicabile.

_ 4. i:po<i;ii :peciale

!rt. ((8 @ 4reluarea bunului +n contul crean;ei
D1E 6n ca<ul +n care bunul :ecAe:trat nu :@a putut vinde +n condi;iile pre<entei :ec;iuni,
orice creditor care, potrivit le'ii, putea cere e.ecutarea :ilit a:upra bunurilor %obile ale
debitorului +l poate prelua +n contul crean;ei :ale la pre;ul :tabilit +n publica;iile :au anun;urile
de v9n<are pentru ulti%ul ter%en de licita;ie. ac ace:t pre; e:te %ai %are dec9t valoarea
crean;ei, creditorul poate prelua bunul nu%ai dac depune, +n condi;iile art. ((0 alin. D1E,
:u%a de bani ce repre<int di&eren;a dintre pre; -i valoarea crean;ei.
D2E ac %ai %ul;i creditori vor : preia bunul +n condi;iile alin. D1E, ace:ta va &i atribuit
potrivit ordinii de pre&erin; :tabilite la art. 8)4 -i 8)). 6n ca<ul creditorilor de ran' e'al,
ace-tia vor prelua bunul +n coproprietate propor;ional cu valoarea crean;ei &iecruia. 6n
223
:itua ia +n care bunul e.ecutat nu :@a v9ndut, creditorul + i poate ad=udeca bunul +n contul
crean ei, :ub condi ia depunerii di&eren ei de pre , +n %:ura +n care crean a :a e:te
in&erioar. 2aloarea la care :e &ace ad=udecarea de ctre creditor va &i cea :tabilit +n
docu%enta ia de licita ie de la ulti%a edin de licita ie.
!rt. ((B @ Re:tituirea :au predarea unor bunuri
D1E 5unurile :ecAe:trate care nu au putut &i valori&icate +n condi;iile pre<entei :ec;iuni
r%9n indi:ponibili<ate cel %ult un an de la data aplicrii :ecAe:trului. 6n cur:ul ace:tui
ter%en, e.ecutorul =udectore:c poate proceda din nou la valori&icarea ace:tor bunuri. ac
nici dup e.pirarea ace:tui ter%en bunurile nu pot &i valori&icate, iar creditorul re&u< : le
preia +n contul crean;ei, ele :e re:tituie din o&iciu debitorului :au unui repre<entant al :u.
D2E 6n ca<ul +n care debitorul cruia ar ur%a : i :e re:tituie bunurile potrivit alin. D1E nu :e
%ai a&l la do%iciliul cuno:cut -i nici nu ar putea &i identi&icat +n alt loc, iar bunurile re:pective
ar ur%a : treac, potrivit le'ii, +n proprietatea privat a unit;ii ad%ini:trativ@teritoriale unde
e.ecutorul =udectore:c +-i are :ediul, ace:ta le va preda or'anului co%petent. 6n :itua ia +n
care, la &inalul procedurii de ur%rire :ilit, anu%ite bunuri %obile r%9n nevalori&icate i nici
creditorii nu + i e.pri% inten ia de a le prelua +n contul crean ei, atunci ele vor &i re:tituite
debitorului, &a de lip:a de valoare econo%ic a ace:tora. 1er%enul +n care bunurile :unt
p:trate la di:po<i ia e.ecutorului =udectore:c, +ncerc9ndu@:e valori&icarea, a &o:t dublat
&a de vecAea re'le%entare, a art. 448 alin. D3E C4C. 4entru a lr'i :pectrul :itua iilor
re'le%entate, ipote<a le'al a &o:t co%pletat cu :itua ia debitorului di:prut, :itua ie +n
care bunurile intr +n proprietatea privat a unit ii ad%ini:trativ@teritorial unde + i are :ediul
e.ecutorul =udectore:c.
D3E e:pre predarea bunurilor prev<ute la alin. D2E e.ecutorul =udectore:c va +ncAeia un
proce:@verbal, ce va &i :e%nat de el -i de or'anul cruia i :@a &cut predarea.

Fec;iunea a 3@a
4oprirea

!rt. (80 @ Obiectul popririi
D1E Funt :upu:e ur%ririi :ilite prin poprire :u%ele de bani, titlurile de valoare :au alte
bunuri %obile incorporale ur%ribile datorate debitorului ori de;inute +n nu%ele :u de o a
treia per:oan :au pe care acea:ta din ur% i le va datora +n viitor, +n te%eiul unor raporturi
=uridice e.i:tente. e a:e%enea, +n condi;iile art. (32 alin. D1E, pot &i poprite -i bunurile %obile
corporale ale debitorului de;inute de un ter; +n nu%ele :u.
D2E 6n ca<ul popririi :u%elor de bani din conturile bancare, pot &ace obiectul ur%ririi :ilite
prin poprire at9t :oldul creditor al ace:tor conturi, c9t -i +nca:rile viitoare, cu re:pectarea
li%itelor prev<ute la art. (28, dac e:te ca<ul.
D3E 4oprirea :e poate +n&iin;a -i a:upra :u%elor :au bunurilor %obile incorporale pe care
creditorul le datorea< debitorului, dac a%bele crean;e :unt certe -i licAide.
D4E Fe va putea popri -i crean;a cu ter%en ori :ub condi;ie. 6n ace:t ca<, poprirea nu va
putea &i e.ecutat dec9t dup a=un'erea la ter%en ori de la data +ndeplinirii condi;iei.
4oprirea pre:upune e.i:ten a ini ial a dou raporturi =uridice: +ntre creditor i debitor i, pe
de alt parte, +ntre debitor i ter ul poprit. 6n :itua ia +n care ter ul obli'at &a de debitor e:te
224
cAiar creditorul, art. (80 alin. D3E NC4C per%ite +n&iin area popririi cAiar pe ace:te :u%e. e
a:e%enea, +n %:ura +n care crean a din cel de al doilea raport =uridic e:te a&ectat de o
%odalitate, ea :e va popri, e.ecutarea &ac9ndu@:e doar dup +ndeplinirea %odalit ii
re:pective.
DGE Nu :unt :upu:e e.ecutrii :ilite prin poprire:
aE :u%ele care :unt de:tinate unei a&ecta;iuni :peciale prev<ute de le'e -i a:upra crora
debitorul e:te lip:it de dreptul de di:po<i;ieI
bE :u%ele repre<ent9nd credite nera%bur:abile ori &inan;ri pri%ite de la in:titu;ii :au
or'ani<a;ii na;ionale -i interna;ionale pentru derularea unor pro'ra%e ori proiecteI
cE :u%ele a&erente pl;ii drepturilor :alariale viitoare, pe o perioad de 3 luni de la data
+n&iin;rii popririi. !tunci c9nd a:upra aceluia-i cont :unt +n&iin;ate %ai %ulte popriri, ter%enul
de 3 luni +n care :e pot e&ectua pl;i a&erente drepturilor :alariale viitoare :e calculea< o
:in'ur dat de la %o%entul +n&iin;rii pri%ei popriri. Noua re'le%entare reduce ter%enul
pentru care :e calculea< obli'a ia de plat a :alariilor, de la ) luni Dart. 4G2 alin. 2 C4CE la
doar 3 luni i clari&ic %odul de deter%inare al :u%elor e.ceptate de la ur%rire +n :itua ia
concur:ului de popriri.
!rt. (81 @ Cererea de poprire. Co%peten;a
D1E 4oprirea :e +n&iin;ea< la cererea creditorului de ctre un e.ecutor =udectore:c al
crui birou :e a&l +n circu%:crip;ia cur;ii de apel unde +-i are do%iciliul :au :ediul debitorul
ori ter;ul poprit.
D2E 6n ca<ul popririi pe conturile unei per:oane &i<ice :au =uridice, co%peten;a apar;ine
e.ecutorului =udectore:c al crui birou :e a&l +n circu%:crip;ia cur;ii de apel de la do%iciliul
:au :ediul debitorului ori, dup ca<, de la :ediul principal :au, dup ca<, de la :ediile
:ecundare ale in:titu;iei de credit unde debitorul -i@a de:cAi: contul. ac debitorul are %ai
%ulte conturi de:cAi:e, co%peten;a pentru +n&iin;area popririi a:upra tuturor conturilor
apar;ine e.ecutorului =udectore:c de la oricare dintre locurile unde ace:tea au &o:t
de:cAi:e.
D3E i:po<i;iile art. )G1 alin. D4E :unt aplicabile.
!rt. (82 @ 6n&iin;area popririi
D1E 4oprirea :e +n&iin;ea< &r :o%a;ie, +n ba<a +ncAeierii de +ncuviin;are a e.ecutrii, prin
adre: +n care :e va preci<a -i titlul e.ecutoriu +n te%eiul cruia :@a +n&iin;at poprirea, ce va &i
co%unicat celei de@a treia per:oane artate la art. (80 alin. D1E, +%preun cu +ncAeierea de
+ncuviin;are a e.ecutrii :au un certi&icat privind :olu;ia pronun;at +n do:ar. e:pre %:ura
luat va &i +n-tiin;at -i debitorul, cruia i :e va co%unica, +n copie, adre:a de +n&iin;are a
popririi, la care :e vor ata-a -i copii certi&icate de pe +ncAeierea de +ncuviin;are a e.ecutrii
:au de pe certi&icatul privind :olu;ia pronun;at +n do:ar, -i titlul e.ecutoriu, +n ca<ul +n care
ace:tea din ur% nu i@au &o:t anterior co%unicate. Fe p:trea< :olu ia din re'le%entarea
actual potrivit creia poprirea :e +n&iin ea< &r :o%a ie. 6n vederea ur'entrii procedurii,
NC4C prevede c poprirea :e poate +n&iin a i doar cu certi&icat de 're& de pe :olu ia
pronun at +n cererea de +ncuviin are a e.ecutrii :ilite. 6n tiin area debitorului :e &ace
ulterior in:tituirii popririi. Cu privire la +n tiin area debitorului de:pre +n&iin area popririi, ar &i
&o:t de dorit : :e prevad obli'a ia e.ecutorului =udectore:c ca +n tiin area : &ie &cut +n
acela i ti%p cu banca, per%i 9ndu@i a:t&el e.ercitarea dreptului de conte:tare. ! a cu% :@a
:tabilit :ub i%periul vecAii re'le%entri, ne+n tiin area debitorului are ca e&ect doar
ne+nceperea cur'erii ter%enului de conte:ta ie la e.ecutare &a de ace:ta, dar nu poate
duce la anularea %:urii popririi.
225
D2E 6n adre:a de +n&iin;are a popririi i :e va pune +n vedere celei de@a treia per:oane, care
devine, potrivit alin. D1E, ter; poprit, interdic;ia de a plti debitorului :u%ele de bani :au
bunurile %obile pe care i le datorea< ori pe care i le va datora, declar9ndu@le poprite +n
%:ura nece:ar pentru reali<area obli'a;iei ce :e e.ecut :ilit.
D3E !dre:a de +n&iin;are a popririi va cuprinde nu%ele -i do%iciliul debitorului per:oan
&i<ic ori, pentru per:oanele =uridice, denu%irea -i :ediul lor, precu% -i codul nu%eric
per:onal :au, dup ca<, codul unic de +nre'i:trare ori codul de identi&icare &i:cal, dac :unt
cuno:cute.
D4E 6n ca<ul +n care :e :olicit +n&iin;area popririi pentru toate conturile unei per:oane &i<ice
:au =uridice, inclu:iv pentru conturile :ubunit;ilor &r per:onalitate =uridic ale ace:teia din
ur%, :e vor indica, dac :unt cuno:cute, ele%entele de identi&icare pentru &iecare cont +n
parte, re:pectiv pentru &iecare :ubunitate &r per:onalitate =uridic a debitorului per:oan
=uridic.
DGE 6n ca<ul +n care adre:a de +n&iin;are a popririi :e tran:%ite unei unit;i opera;ionale a
unei in:titu;ii de credit, poprirea va &i +n&iin;at nu%ai a:upra conturilor pe care debitorul
ur%rit le are de:cAi:e la acea unitate. ac debitorul nu are cont de:cAi: la unitatea
in:titu;iei de credit :e:i<ate, acea:ta va in&or%a e.ecutorul cu privire la conturile de:cAi:e de
debitor la alte unit;i opera;ionale. 6n noua re'le%entare a &o:t adu'at obli'a ia :ubunit ii
bancare : in&or%e<e e.ecutorul =udectore:c de:pre conturile bancare ale debitorului a&late
la alte unit i ale bncii.
D)E i:po<i;iile alin. D2E :unt aplicabile -i +n ca<urile +n care poprirea :e +n&iin;ea< a:upra
titlurilor de valoare :au a altor bunuri %obile incorporale ur%ribile ce :e a&l +n p:trare la
unit;i :peciali<ate.
D(E 6n ca<ul +n care poprirea a &o:t +n&iin;at ca %:ur de a:i'urare -i nu a &o:t de:&iin;at
p9n la ob;inerea titlului e.ecutoriu, :e va co%unica ter;ului poprit o copie certi&icat de pe
titlul e.ecutoriu +n vederea +ndeplinirii obli'a;iilor prev<ute la art. (8). 1itlul e.ecutoriu va &i
+n:o;it de o adre: care va cuprinde nu%ele -i do%iciliul debitorului per:oan &i<ic ori,
pentru per:oanele =uridice, denu%irea -i :ediul, precu% -i codul nu%eric per:onal :au, dup
ca<, codul unic de +nre'i:trare ori codul de identi&icare &i:cal, dac :unt cuno:cute, nu%rul
-i data adre:ei +n ba<a creia :@a +n&iin;at poprirea a:i'urtorie, nu%rul do:arului de
e.ecutare -i datele de identi&icare a contului +n care a &o:t con:e%nat :u%a poprit
a:i'urtoriu.
D8E up +n&iin;area popririi, orice alt creditor al debitorului poprit va putea : poprea:c
aceea-i crean; p9n la eliberarea :au di:tribuirea :u%elor re<ultate din poprire, cu
re:pectarea di:po<i;iilor art. (8).
!rt. (83 @ E&ectul +n&iin;rii popririi
D1E in %o%entul co%unicrii adre:ei de +n&iin;are a popririi ctre ter;ul poprit :unt
indi:ponibili<ate toate :u%ele -i bunurile poprite. e la indi:ponibili<are -i p9n la acAitarea
inte'ral a obli'a;iilor prev<ute +n titlul e.ecutoriu, inclu:iv pe perioada :u:pendrii ur%ririi
:ilite prin poprire, ter;ul poprit nu va &ace nicio alt plat :au alt opera;iune care ar putea
di%inua bunurile indi:ponibili<ate, dac le'ea nu prevede alt&el. 0ndi:ponibili<area bunurilor
:e produce i%ediat ce ter ul poprit pri%e te adre:a de +n&iin are a popririi. 6n %aterie &i:cal,
art. 14B din OG B2*2003 privind Codul de procedur &i:cal prevd c pot &i &cute pl i
pentru drepturi :alariale i :tin'erea obli'a iilor &i:cale ctre or'anul &i:cal care a +n&iin at
poprirea.
D2E C9nd :e popre:c :u%e cu :caden;e :ucce:ive, indi:ponibili<area :e +ntinde nu nu%ai
a:upra :u%elor a=un:e la :caden;, ci -i a:upra celor e.i'ibile +n viitor.
226
D3E 0ndi:ponibili<area :e +ntinde -i a:upra &ructelor civile ale crean;ei poprite, precu% -i
a:upra oricror alte acce:orii n:cute cAiar dup +n&iin;area popririi.
D4E 4rin e&ectul indi:ponibili<rii, plata :au ce:iunea crean;ei poprite nu va &i opo<abil
creditorului popritor. e a:e%enea, nu pot &i opu:e creditorului popritor actele de di:po<i;ie
de orice &el &cute ulterior +n&iin;rii popririi de debitorul poprit a:upra bunurilor poprite.
DGE 4oprirea +ntrerupe pre:crip;ia nu nu%ai cu privire la crean;a poprit, dar -i +n ceea ce
prive-te crean;a pentru acoperirea creia ea a &o:t +n&iin;at. Ca o con:ecin a di:po<i iilor
art. (08 alin. D1E pct. 4 NC4C dreptul de a cere e.ecutarea :ilit privind crean a poprit i
privind crean a care a 'enerat ur%rirea :e +ntrerup ca e&ect al popririi, o nou pre:crip ie
+ncep9ndu@ i ulterior cur:ul.
D)E 0ndi:ponibili<area :u%elor de bani :au a bunurilor %obile poprite nu va +nceta dec9t
dac debitorul con:e%nea<, cu a&ecta;iune :pecial, toate :u%ele pentru acoperirea crora
a &o:t +n&iin;at poprirea, la di:po<i;ia e.ecutorului =udectore:c, +n condi;iile prev<ute la art.
(20. ebitorul va +n%9na recipi:a de con:e%nare e.ecutorului =udectore:c, care +l va
+n-tiin;a de +ndat pe ter;ul poprit.
D(E 6n ca<ul :u%elor ur%ribile repre<ent9nd venituri -i di:ponibilit;i +n valut, in:titu;iile
de credit :unt autori<ate : e&ectue<e convertirea +n lei a :u%elor +n valut, &r
con:i%;%9ntul titularului de cont, la cur:ul de :cAi%b co%unicat de 5anca Na;ional a
Ro%9niei pentru <iua re:pectiv, +n vederea con:e%nrii ace:tora potrivit di:po<i;iilor art.
(8).
D8E 6n ca<ul +n care titlul e.ecutoriu cuprinde o obli'a;ie de plat +n valut, in:titu;iile de
credit :unt autori<ate : e&ectue<e convertirea +n valuta indicat +n titlul e.ecutoriu a :u%elor
e.i:tente +n conturile debitorului, &ie +n lei, &ie +ntr@o alt valut dec9t aceea +n care :e &ace
e.ecutarea, &r a &i nece:ar con:i%;%9ntul titularului de cont, la cur:ul de :cAi%b
co%unicat de 5anca Na;ional a Ro%9niei pentru <iua re:pectiv.
!rt. (84 @ 4ublicitatea popririi
D1E 6n ca<ul c9nd crean;a poprit e:te 'arantat cu ipotec :au cu alt 'aran;ie real,
creditorul popritor va &i +n drept : cear, pe ba<a unei copii certi&icate de e.ecutorul
=udectore:c de pe adre:a de +n&iin;are a popririi, ca poprirea : &ie +n:cri: +n cartea
&unciar :au +n alte re'i:tre de publicitate, dup ca<.
D2E ac 'aran;ia ipotecar e:te artat +n cererea de poprire, e.ecutorul =udectore:c va
:olicita din o&iciu +n:crierea +n cartea &unciar :au +n alte re'i:tre de publicitate, dup ca<.
D3E Radierea ace:tei +n:crieri nu :e va putea di:pune dec9t cu citarea creditorului la
cererea cruia acea:ta a &o:t &cut.
D4E 6n ca<ul popririi a:upra titlurilor de valoare :au a altor bunuri %obile incorporale,
di:po<i;iile art. (41 :e aplic +n %od core:pun<tor.
!rt. (8G @ Continuarea popririi
D1E 4oprirea r%9ne +n &iin; -i atunci c9nd debitorul +-i :cAi%b locul de %unc :au e:te
pen:ionat. 6n ace:te ca<uri, ter;ul poprit va tri%ite actele prin care :@a +n&iin;at poprirea unit;ii
la care :e a&l noul loc de %unc al debitorului :au or'anului de a:i'urri :ociale co%petent,
care, de la data pri%irii ace:tor acte, devine ter; poprit.
D2E ac debitorul pr:e-te unitatea &r ca acea:ta : cunoa:c noul loc de %unc, ea
+l va +ncuno-tin;a pe creditor de:pre acea:t +%pre=urare. up a&larea noului loc de %unc
227
al debitorului, creditorul +l va aduce la cuno-tin;a unit;ii de la care debitorul a plecat, pentru
a :e proceda potrivit alin. D1E.
!rt. (8) @ Obli'a;iile ter;ului poprit
D1E 6n ter%en de G <ile de la co%unicarea popririi, iar +n ca<ul :u%elor de bani datorate +n
viitor, de la :caden;a ace:tora, ter;ul poprit e:te obli'at:
1. : con:e%ne<e :u%a de bani, dac crean;a poprit e:te e.i'ibil, :au, dup ca<, :
indi:ponibili<e<e bunurile %obile incorporale poprite -i : tri%it dovada e.ecutorului
=udectore:c, +n ca<ul popririi +n&iin;ate pentru reali<area altor crean;e dec9t cele artate la
pct. 2I
2. : pltea:c direct creditorului :u%a re;inut -i cuvenit ace:tuia, +n ca<ul :u%elor
datorate cu titlu de obli'a;ie de +ntre;inere :au de aloca;ie pentru copii, precu% -i +n ca<ul
:u%elor datorate cu titlu de de:p'ubiri pentru repararea pa'ubelor cau<ate prin %oarte,
vt%area inte'rit;ii corporale :au a :nt;ii. La cererea creditorului, :u%a +i va &i tri%i: la
do%iciliul indicat :au, dac e:te ca<ul, la re-edin;a indicat, cAeltuielile de tri%itere &iind +n
:arcina debitorului. 4entru a i%pri%a un caracter ur'ent procedurii popririi, NC4C
di%inuea< :e%ni&icativ ter%enul +n care trebuie e&ectuat poprirea i +n tiin at e.ecutorul
=udectore:c, ter%en care :cade de la 1G <ile D+n art. 4G) C4CE la G <ile.
D2E ac :unt +n&iin;ate %ai %ulte popriri, ter;ul poprit va proceda potrivit alin. D1E,
co%unic9nd, dup ca<, e.ecutorului ori creditorilor arta;i la pct. 1 -i 2 din acela-i alineat
nu%ele -i adre:a celorlal;i creditori, precu% -i :u%ele poprite de &iecare +n parte.
D3E 1er;ul +n %9inile cruia :e a&l bunurile %obile incorporale poprite e:te :upu: tuturor
+ndatoririlor -i :anc;iunilor prev<ute de le'e pentru ad%ini:tratorii@:ecAe:tru de bunuri
:ecAe:trate.
D4E 6n ca<ul c9nd poprirea :@a &cut a:upra unor bunuri %obile incorporale -i ter%enul de
re:tituire e:te :cadent, ter;ul poate cere e.ecutorului : le +ncredin;e<e unui ad%ini:trator@
:ecAe:tru.
DGE 1er;ul poprit nu va putea &ace conte:ta;ie +%potriva popririi. El +-i va &or%ula aprrile
+n in:tan;a de validare. Conte:ta ia la e.ecutare &or%ulat de ter ul poprit va &i re:pin: ca
inad%i:ibil.
!rt. (8( @ Eliberarea -i di:tribuirea :u%ei con:e%nate
D1E E.ecutorul =udectore:c va proceda la eliberarea :au di:tribuirea :u%ei de bani
con:e%nate, +n condi;iile di:po<i;iilor art. (8) alin. D1E pct. 1 -i ale art. 8)3 -i ur%toarele.
4rocedura di:tribuirii :u%elor ob inute prin poprire di&er +n &unc ie de nr. de creditori
ur%ritori. 6n ipote<a unui :in'ur creditor, di:tribuirea :u%elor :e reali<ea< dup ce ter ul
poprit a co%unicat con:e%narea :u%ei la di:po<i ia e.ecutorului, +n ti%p ce +n :itua ia unui
nr. %ai %are de creditori :e va ur%a procedura planului de di:tribuire, prelun'indu@:e durata
+n ti%p a procedurii. 6n vecAea re'le%entare Dart. 4G8 C4CE di:tribuirea :u%elor con:e%nate
de ter ul poprit :e &cea, +n principiu, +n ter%en de 1G <ile de la pri%irea dove<ii de
con:e%nare.
D2E 6n ca<ul creditorilor care nu locuie:c :au nu +-i au :ediul +n localitatea unde
&unc;ionea< e.ecutorul, :u%ele con:e%nate de ter;ul poprit vor &i tri%i:e ace:tora la adre:a
indicat +n cererea de +n&iin;are a popririi ori vor &i virate +n contul indicat de ace-tia, pe
cAeltuiala debitorului.
!rt. (88 @ Ca<ul popririlor ce dep-e:c cuantu%ul :u%ei ur%ribile
228
D1E 6n ca<ul +n care :unt +n&iin;ate %ai %ulte popriri -i :u%ele pentru care :@a di:pu:
+n&iin;area popririi dep-e:c :u%a ur%ribil din veniturile debitorului, ter;ul poprit, +n
ter%enul prev<ut la art. (8) alin. D1E, va re;ine -i va con:e%na :u%a ur%ribil,
+n-tiin;9ndu@i pe e.ecutorii =udectore-ti care au +n&iin;at popririle, di:po<i;iile art. )G3
aplic9ndu@:e +n %od core:pun<tor.
D2E i:tribuirea :e va &ace de ctre e.ecutorul =udectore:c co%petent, potrivit di:po<i;iilor
art. 8)3 -i ur%toarele.
!rt. (8B @ 2alidarea popririi
D1E ac ter;ul poprit nu +-i +ndepline-te obli'a;iile ce +i revin pentru e&ectuarea popririi,
inclu:iv +n ca<ul +n care, +n loc : con:e%ne<e :u%a ur%ribil, a liberat@o debitorului poprit,
creditorul ur%ritor, debitorul :au e.ecutorul =udectore:c, +n ter%en de cel %ult o lun de la
data c9nd ter;ul poprit trebuia : con:e%ne<e :au : pltea:c :u%a ur%ribil, poate
:e:i<a in:tan;a de e.ecutare, +n vederea validrii popririi. NC4C clari&ic di:po<i iile privind
validarea popririi care, +n vecAea re'le%entare Dart. 4)0 C4CE au provocat anu%ite di&eren e
de interpretare cu privire la natura ter%enului de 3 luni. !:t&el, +n noua re'le%entare, cererea
poate &i &cut +n ter%en de cel %ult o lun de la %o%entul c9nd trebuia : :e e&ectue<e
poprirea, e.pri%are care duce la conclu<ia c nere:pectarea lui atra'e decderea din dreptul
de a cere validarea popririi.
D2E 6n ca<ul c9nd a:upra aceleia-i :u%e datorate de ter;ul poprit e.i:t %ai %ulte popriri,
care nu au &o:t e.ecutate de ctre ace:ta, validarea lor :e va putea =udeca printr@o :in'ur
Aotr9re.
D3E 0n:tan;a +i va cita pe creditorul ur%ritor -i pe cei intervenien;i, dac e:te ca<ul, precu%
-i pe debitorul -i ter;ul poprit -i, la ter%enul &i.at pentru =udecarea cererii de validare, va
putea di:pune ad%ini:trarea oricrei probe nece:are :olu;ionrii ace:teia, care e:te
ad%i:ibil potrivit nor%elor de drept co%un. 6n in:tan;a de validare, ter;ul poprit poate opune
creditorului ur%ritor toate e.cep;iile -i %i=loacele de aprare pe care le@ar putea opune
debitorului, +n %:ura +n care ele :e +nte%eia< pe o cau< anterioar popririi.
D4E ac din probele ad%ini:trate re<ult c ter;ul poprit +i datorea< :u%e de bani
debitorului, in:tan;a va da o Aotr9re de validare a popririi, prin care +l va obli'a pe ter;ul
poprit : +i pltea:c creditorului, +n li%ita crean;ei, :u%a datorat debitorului, iar, +n ca<
contrar, va Aotr+ de:&iin;area popririi.
DGE 4oprirea +n&iin;at a:upra unei crean;e cu ter%en :au :ub condi;ie va putea &i validat,
dar Aotr9rea nu va putea &i e.ecutat dec9t dup a=un'erea crean;ei la ter%en :au, dup
ca<, la data +ndeplinirii condi;iei.
D)E ac :u%ele :unt datorate periodic, poprirea :e validea< at9t pentru :u%ele a=un:e
la :caden;, c9t -i pentru cele care vor &i :cadente +n viitor, +n ace:t ulti% ca< validarea
produc9ndu@-i e&ectele nu%ai la data c9nd :u%ele devin :cadente. 6n ca<ul popririi :u%elor
de bani din conturile bancare, pentru :u%ele viitoare, in:tan;a va di:pune %en;inerea popririi
p9n la reali<area inte'ral a crean;ei.
D(E ac poprirea a &o:t +n&iin;at a:upra unor bunuri %obile incorporale care :e a&lau, la
data +n&iin;rii ei, +n %9inile ter;ului poprit, in:tan;a va Aotr+ v9n<area lor.
D8E ac poprirea a &o:t +n&iin;at a:upra unor bunuri %obile incorporale datorate
debitorului, dar care, la data validrii, nu :e %ai a&lau +n po:e:ia ter;ului, ace:ta va &i obli'at,
prin Aotr9rea de validare, la plata contravalorii ace:tor bunuri, ca< +n care va &i ur%rit direct
de ctre e.ecutorul =udectore:c.
229
DBE 1er;ul poprit care, cu rea@credin;, a re&u<at : +-i +ndeplinea:c obli'a;iile privind
e&ectuarea popririi va putea &i a%endat, prin aceea-i Aotr9re de validare, cu o :u%
cuprin: +ntre 2.000 lei -i 10.000 lei.
NC4C re'le%entea< re'uli de procedur pentru =udecarea cererii de validare a popririi,
r:pun<9nd diver:elor interpretri diver'ente ce e.i:ta:er +n %aterie +n re'le%entarea
anterioar, de e.e%plu, cu privire la e.cep iile i aprrile pe care le ridic ter ul poprit :au
cu %i=loacele de prob ad%i:ibile +ntr@o atare procedur.
O di:cu ie neclari&icat prin actuala re'le%entare :e re&er la :itua ia +n care, de:cAi: &iind
o procedur de validare de poprire, debitorul ur%rit intr +n procedura in:olven ei. 6ntr@o
a:t&el de :itua ie :e pune proble%a dac ac iunea +n validarea popririi va &i :u:pendat.7a
de di:po<i iile art. 3) din Le'ea nr. 8G*200) aprecie% ca ac iunea +n validarea popririi ar
ur%a : &ie :u:pendat, pentru c :u%ele datorate de ter ul poprit debitorului :unt bunuri
apar in9nd debitorului, iar le'ea in:olven ei di:pune c de la data de:cAiderii procedurii :e
:u:pend de drept toate ac;iunile =udiciare, e.tra=udiciare :au %:urile de e.ecutare :ilit
pentru reali<area crean;elor a:upra debitorului :au bunurilor :ale.

!rt. (B0 @ Ci de atac
Hotr9rea dat cu privire la validarea popririi e:te :upu: nu%ai apelului, +n ter%en de G
<ile de la co%unicare. Hotr9rea dat +n %ateria validrii popririi :e atac doar cu apel,
indi&erent de valoarea pentru care :@a :olicitat validarea popririi.
!rt. (B1 @ E&ectele validrii popririi
D1E Hotr9rea de validare r%a: de&initiv are e&ectul unei ce:iuni de crean; -i con:tituie
titlu e.ecutoriu +%potriva ter;ului poprit, p9n la concuren;a :u%elor pentru care :@a &cut
validarea. Fe valori&ic doctrina e.i:tent :ub i%periul vecAii re'le%entri potrivit creia
Aotr9rea de validare a popririi e:te con:titutiv de drepturi, tran:&er9nd crean a debitorului
ctre creditorul ur%ritor.
D2E up validarea popririi, ter;ul poprit va proceda, dup ca<, la con:e%narea :au plata
prev<ut la art. (8), +n li%ita :u%ei deter%inate e.pre: +n Aotr9rea de validare. 6n ca< de
nere:pectare a ace:tor obli'a;ii, e.ecutarea :ilit :e va &ace +%potriva ter;ului poprit, pe ba<a
Aotr9rii de validare, +n li%ita :u%ei ce trebuia con:e%nat :au pltit.
D3E Creditorul popritor, +n %:ura +n care crean;a :a nu va putea &i acoperit prin
e.ecutarea Aotr9rii de validare, :e va putea +ntoarce cu alte ur%riri :ilite +%potriva
debitorului poprit.
D4E 6n ca<ul +n care crean;a debitorului poprit e:te 'arantat cu ipotec, dup ce Aotr9rea
de validare a devenit de&initiv, :e va intabula +n cartea &unciar :tr%utarea dreptului de
ipotec +n &avoarea tuturor creditorilor care au ob;inut validarea. Ftr%utarea crean ei prin
ce:iunea de crean produ: de Aotr9rea de validare :tr%ut i 'aran iile con:tituite +n
&avoarea ace:teia.
!rt. (B2 @ 29n<area bunurilor poprite
ac poprirea a &o:t +n&iin;at a:upra unor titluri de valoare :au a:upra altor bunuri %obile
incorporale, e.ecutorul va proceda la valori&icarea lor potrivit di:po<i;iilor prev<ute pentru
ur%rirea %obiliar propriu@<i:, ;in9nd :ea%a -i de re'le%entrile :peciale re&eritoare la
ace:te bunuri, precu% -i la eliberarea :au di:tribuirea :u%elor ob;inute potrivit di:po<i;iilor
art. 8)3 -i ur%toarele.
230
!rt. (B3 @ e:&iin;area popririi
D1E ac dup +n&iin;area popririi cau<a +n te%eiul creia :@a +n&iin;at acea:ta a +ncetat :
%ai e.i:te, e.ecutorul =udectore:c, din o&iciu :au la cererea debitorului poprit, va di:pune
de:&iin;area popririi printr@o adre: ctre ter;ul poprit. !tunci c9nd poprirea a &o:t validat,
de:&iin;area ace:teia :e va &ace de in:tan;a de e.ecutare prin +ncAeiere e.ecutorie, dat cu
citarea pr;ilor.
D2E C9nd crean;a debitorului poprit e:te 'arantat cu ipotec, ace:ta va putea cere, +n
te%eiul ace:tei adre:e :au, dup ca<, al +ncAeierii r%a:e de&initiv, radierea notrii popririi
:au a intabulrii :tr%utrii dreptului de ipotec +n cartea &unciar.
D3E i:po<i;iile alin. D2E :e aplic +n %od core:pun<tor +n ca<ul radierii popririi a:upra unor
crean;e :au altor bunuri %obile incorporale, +n:cri:e +n alte re'i:tre de publicitate dec9t
cartea &unciar.

Fec;iunea a 4@a
$r%rirea &ructelor -i a veniturilor i%obilelor

_ 1. $r%rirea :ilit a &ructelor necule:e -i a recoltelor prin:e de rdcini

!rt. (B4 @ Obiectul ur%ririi
7ructele necule:e -i recoltele prin:e de rdcini apar;in9nd debitorului nu :e pot ur%ri
dec9t pe ba< de titluri e.ecutoriiI ele :e pot +n: :ecAe:tra, potrivit di:po<i;iilor art. BG1 -i
ur%toarele. NC4C a %en iunut ca i %odalitate de e.ecutare :ilit ur%rirea :ilit a
&ructelor necule:e i a recoltelor prin:e de rdcini. e i in:titu ia are o aplicabilitate practic
relativ re:tr9n:, NC4C :@a aplecat a:upra re'le%entarii detaliate a procedurii +n ace:te
ca<uri.
!rt. (BG @ 6nceperea -i e&ectuarea ur%ririi
$r%rirea &ructelor necule:e -i a recoltelor prin:e de rdcini nu :e va putea &ace dec9t +n
cele ) :pt%9ni dinaintea coacerii lor -i va &i precedat de o :o%a;ie cu dou <ile +naintea
ur%ririi. FecAe:trarea +n: :e va putea &ace +n orice ti%p.
!rt. (B) @ 6n&iin;area :ecAe:trului
D1E $r%rirea ace:tor &ructe :e va &ace prin %i=locirea unui e.ecutor =udectore:c, care va
proceda la :ecAe:trarea ace:tora -i la nu%irea unui ad%ini:trator@:ecAe:tru, ale: potrivit
re'ulilor aplicabile ur%ririi %obiliare propriu@<i:e.
D2E Cu ace:t prile=, e.ecutorul va +ncAeia un proce:@verbal :e%nat de ace:ta -i de
per:oanele care, potrivit le'ii, au a:i:tat la aplicarea :ecAe:trului. C9te un e.e%plar al
proce:ului@verbal :e va preda creditorului, debitorului -i ad%ini:tratorului@:ecAe:tru, iar unul
:e va l:a la pri%ria +n ra<a creia :e a&l bunurile :ecAe:trate.
D3E e a:e%enea, e.ecutorul va tri%ite de +ndat, din o&iciu, un e.e%plar al proce:ului@
verbal de :ecAe:tru, pentru a &i notat ur%rirea +n cartea &unciar. 4rin e&ectul ace:tei
231
notri, ur%rirea va &i opo<abil tuturor celor care dob9nde:c vreun drept a:upra i%obilului
ori a:upra &ructelor :au recoltelor :ecAe:trate.
D4E i:po<i;iile art. (43 @ (4G :e aplic +n %od core:pun<tor.
!rt. (B( @ Obli'a;iile ad%ini:tratorului@:ecAe:tru
D1E !d%ini:tratorul@:ecAe:tru va avea +ndatorirea de a p:tra, de a cule'e -i de a depo<ita
&ructele :au recoltele, cAeltuielile nece:are &iind avan:ate de creditorul ur%ritor, potrivit art.
()1 alin. D4E.
D2E i:po<i;iile art. (4( -i (48 :e vor aplica, prin a:e%nare, ace:tui ad%ini:trator@
:ecAe:tru.
!rt. (B8 @ 29n<area &ructelor -i recoltelor
D1E E.ecutorul =udectore:c va Aotr+, dup ca<, v9n<area &ructelor :au a recoltelor a-a
cu% :unt prin:e de rdcini :au dup ce vor &i cule:e.
D2E 29n<area va &i anun;at, cu cel pu;in G <ile +nainte de ter%en, la pri%ria co%unei
re:pective, la do%iciliul debitorului -i locul unde :e &ace v9n<area, precu% -i +n alte locuri
publice.
D3E Ea :e va &ace +n <ilele, la orele -i +n locul Aotr9te de e.ecutor, cu pre&erin; +n <ilele
nelucrtoare -i +n <ilele de t9r' :au b9lci, &ie la &a;a locului, &ie +n t9r' :au b9lci.
D4E 29n<area :e va &ace prin licita;ie public -i, de pre&erin;, pe bani 'ata, +n pre<en;a
unui a'ent al poli;iei :au a unui repre<entant al =andar%eriei ori, +n lip:, a pri%arului :au a
unui dele'at al pri%riei -i a debitorului :au cAiar +n lip:a ace:tuia, dac a &o:t le'al citat. 6n
ca<ul &ructelor :au recoltelor prin:e de rdcini, pre;ul :e va putea depune, cu acordul
creditorului :au al repre<entantului :u, -i ulterior, +n cel %ult G <ile de la data licita;iei. 6n
toate ca<urile, intrarea +n po:e:ia bunurilor ad=udecate :e va &ace nu%ai dup plata inte'ral
a pre;ului.
DGE E.ecutorul =udectore:c va putea +ncuviin;a ca v9n<area : :e &ac de ctre
ad%ini:trator@:ecAe:tru, cAiar prin bun +nvoial, pe pre;ul curent, &r ca ace:ta : %ai &ie
;inut de depo<itare, +n ca<urile c9nd:
1. &ructele :au recolta :unt :upu:e pieirii, de'radrii, alterrii :au deprecierii -i v9n<area
trebuie &cut de ur'en;I
2. depo<itarea nu e:te cu putin; :au d loc la cAeltuieli di:propor;ionate +n raport cu
valoarea &ructelor :au recoltelor.
D)E 6n ca<urile prev<ute la alin. DGE, v9n<area :e va &ace cu +ncuno-tin;area creditorului -i
a debitorului.
D(E Fu%ele re<ultate din v9n<area &cut de ad%ini:trator@:ecAe:tru vor &i con:e%nate de
ace:ta la entitatea :peciali<at prev<ut de le'e, +n 24 de ore de la +nca:are, iar recipi:a de
con:e%nare va &i depu: de +ndat la e.ecutor, +%preun cu o li:t care va &i :e%nat de
ad%ini:trator@:ecAe:tru -i de cu%prtori -i +n care :e vor arta &ructele :au recolta v9ndut
-i pre;ul de v9n<are.
D8E i:po<i;iile art. (G2 @ ((B, precu% -i cele ale art. 8)3 @ 88) :e aplic +n %od
core:pun<tor.

232
_ 2. $r%rirea veniturilor 'enerale ale i%obilelor

!rt. (BB @ Obiectul ur%ririi
D1E Fe pot ur%ri toate veniturile pre<ente -i viitoare ale i%obilelor ce :unt proprietatea
debitorului :au a:upra crora el are un drept de u<u&ruct. NC4C re'le%entea<, cu titlu
:pecial, procedura ur%ririi veniturilor 'enerate de i%obile. e i, din denu%ire, procedura ar
putea aprea ca re&erindu@:e e.clu:iv la veniturile provenind din loca iune, din cuprin:ul
re'le%entrii re<ult c ur%rirea poate avea e&ecte %ai va:te, din %o%ent ce, ca e&ect al
procedurii, un ter V ad%ini:tratorul :ecAe:tru V dob9nde te dreptul de a +ncAeia*denun a +n
anu%ite condi ii contracte de loca iune i pri%e te, prin predare, i%obilul +n di:cu ie. 6n
realitate, procedura tinde la e.ploatarea c9t %ai e&icient a unui bun i%obil de inut de
debitor, +n :copul :ati:&acerii crean ei creditorului ur%ritor.
D2E e a:e%enea, :e pot ur%ri -i veniturile debitorului arenda- :au cAiria- provenite din
e.ploatarea i%obilelor arendate :au +ncAiriate.
D3E $r%rirea veniturilor unui i%obil nu va putea &i e&ectuat dac e.i:t o ur%rire
i%obiliar a:upra aceluia-i i%obil. 6n :itua ia +n care a:upra i%obilului 'enerator de venit
e.i:t +n:cri: o ur%rire :ilit i%obiliar, e.ecutorul poate re&u<a de:cAiderea procedurii
ur%rire 'eneral a veniturilor.
!rt. 800 @ Cererea de ur%rire
D1E Cererea de ur%rire, +n:o;it de titlul e.ecutoriu -i de dovada acAitrii ta.elor de
ti%bru, :e va +ndrepta la e.ecutorul =udectore:c din circu%:crip;ia cur;ii de apel +n a crei
ra< teritorial :e a&l i%obilul ale crui venituri :e ur%re:c.
D2E Cererea de ur%rire va cuprinde %en;iunile prev<ute la art. ))3 -i indicarea i%obilului
ale crui venituri :e ur%re:c.
!rt. 801 @ !d%ini:tratorul@:ecAe:tru
D1E up +ncuviin;area ur%ririi :ilite, la cererea creditorului :au, +n lip:, atunci c9nd
aprecia< c e:te nece:ar, e.ecutorul =udectore:c va nu%i, prin +ncAeiere, dat cu citarea
+n ter%en :curt a pr;ilor, un ad%ini:trator@:ecAe:tru, pentru ad%ini:trarea veniturilor
i%obilului.
D2E 4oate &i nu%it ad%ini:trator@:ecAe:tru creditorul, debitorul :au o alt per:oan &i<ic
ori per:oan =uridic.
D3E C9nd ad%ini:trator@:ecAe:tru e:te nu%it o alt per:oan dec9t debitorul, e.ecutorul +i
va &i.a drept re%unera;ie o :u%, ;in9nd :ea%a de activitatea depu:, :tabilind totodat -i
%odalitatea de plat. i +n ace:t ca< lip:e:c criterii concrete de deter%inare a valorii
re%unera iei. !rt. (B3 Cod civil, di:pun9nd a:upra re%unera iei ad%ini:tratorului bunurilor
altuia arat c re%unera ia, +n lip:a unei +n ele'eri, va &i :tabilit +n &unc ie de u<an e :au
de valoarea :erviciilor pre:tate de ad%ini:trator.
D4E !d%ini:tratorul@:ecAe:tru ac;ionea< +n calitate de ad%ini:trator +n:rcinat cu :i%pla
ad%ini:trare a bunurilor altuia, di:po<i;iile Codului civil privitoare la ad%ini:trarea bunurilor
altuia aplic9ndu@:e +n %od core:pun<tor. 4otrivit art. (BG Cod civil, per:oana +%puternicit
cu ad%ini:trarea :i%pl e:te inut : e&ectue<e toate actele nece:are pentru con:ervarea
bunurilor, precu% i actele utile pentru ca ace:tea : poat &i &olo:ite con&or% de:tina iei lor
obi nuite.
233
DGE 6n ca<ul ne+ndeplinirii obli'a;iilor :tabilite +n :arcina :a, ad%ini:tratorul@:ecAe:tru, la
cererea oricrei per:oane intere:ate, poate &i revocat de ctre e.ecutorul =udectore:c -i
+nlocuit cu alt per:oan.
D)E e a:e%enea, la cererea oricrei per:oane intere:ate, ad%ini:tratorul@:ecAe:tru poate
&i obli'at la de:p'ubiri de ctre in:tan;a de e.ecutare.
!rt. 802 @ repturile -i obli'a;iile ad%ini:tratorului@:ecAe:tru
D1E !d%ini:tratorul@:ecAe:tru e:te +ndatorat : ia %:uri de con:ervare -i de +ntre;inere +n
bun :tare a i%obilului, : &ac +n:%9n;ri :au planta;ii po%icole ori viticole -i : +nca:e<e
cAiriile -i aren<ile :au alte venituri ale i%obilului, : pltea:c i%po<itele -i ta.ele locale,
dob9n<ile crean;elor ipotecare, pri%ele de a:i'urare -i, +n 'eneral, orice alte pre:ta;ii cu
:caden;e :ucce:ive +n le'tur cu acel i%obil.
D2E El e:te autori<at : re;in, pentru cAeltuielile de ad%ini:trare, cel %ult 10[ din :u%ele
+nca:ate, &iind obli'at : con:e%ne<e re:tul, +n 24 de ore de la +nca:are, la entitatea indicat
de e.ecutor -i : re%it recipi:ele de +ndat e.ecutorului =udectore:c.
D3E !d%ini:tratorul@:ecAe:tru e:te +n drept : denun;e contractele de loca;iune e.i:tente,
potrivit clau<elor contractuale, : cear evacuarea locatarilor, cu +ncuviin;area in:tan;ei de
e.ecutare, -i : :ecAe:tre<e, +n nu%ele proprietarului, bunurile %obile ale ace:tora a&late +n
i%obil.
D4E 6n ca< de pericol de +nt9r<iere, el va putea lua %:urile de con:ervare :au de a:i'urare
pe care le recla% o bun ad%ini:trare.
DGE !d%ini:tratorul@:ecAe:tru nu va putea +n: +ncAeia contracte de +ncAiriere :au de
arendare dec9t pe ter%en de cel %ult 2 ani -i nu%ai cu +ncuviin;area in:tan;ei de e.ecutare,
prin +ncAeiere de&initiv, dat +n ca%era de con:iliu, cu citarea pr;ilor.
D)E 6n a&ar de ca<ul de evacuare prev<ut la alin. D3E, +ncuviin;area in:tan;ei de e.ecutare
e:te nece:ar -i pentru intentarea ac;iunilor. !d%ini:tratorul@:ecAe:tru are dreptul : +ncAeie
contracte pe ter%en :curt i : ur%rea:c contractele de loca iune +ncAeiate, a%bele :ub
:uprave'Aerea in:tan ei de e.ecutare.
!rt. 803 @ Concur:ul de ur%riri
6n ca<ul c9nd a:upra aceluia-i i%obil :@au +ncuviin;at ur%riri 'enerale de venituri la
cererea %ai %ultor creditori, ele vor &i cone.ate, potrivit di:po<i;iilor art. )G3, de:e%n9ndu@:e
totodat un :in'ur ad%ini:trator@:ecAe:tru +n per:oana celui dint9i nu%it :au a aceluia care
ar pre<enta %ai %ulte 'aran;ii.
!rt. 804 @ 4ublicitatea ur%ririi
D1E E.ecutorul =udectore:c va a&i-a de +ndat copii certi&icate ale +ncAeierii de +ncuviin;are
a ur%ririi la :ediul or'anului de e.ecutare, la in:tan;a de e.ecutare -i la :ediul pri%riei +n
ra<a creia :e a&l i%obilul. e a:e%enea, +ncAeierea va &i publicat -i +ntr@un <iar local,
dac e.i:t.
D2E $n e.e%plar al +ncAeierii, +n copie certi&icat de e.ecutor, :e va tri%ite din o&iciu,
pentru a :e &ace notarea ur%ririi +n cartea &unciar.
!rt. 80G @ 4redarea i%obilului
D1E up +ncuviin;area ur%ririi, e.ecutorul =udectore:c :e va depla:a la &a;a locului,
+n:o;it de ad%ini:tratorul@:ecAe:tru, cruia +i va preda, pe ba< de inventar, bunurile ale
234
cror venituri :unt ur%rite. ac debitorul re&u< : per%it acce:ul +n i%obil, lip:e-te ori
re&u< : predea bunurile ale cror venituri :unt ur%rite, e.ecutorul =udectore:c va
recur'e la concur:ul &or;ei publice, di:po<i;iile art. (33 -i ur%toarele aplic9ndu@:e +n %od
core:pun<tor.
D2E 1otodat, e.ecutorul +i va noti&ica, printr@o +n-tiin;are :cri:, pe cAiria-i, pe arenda-i
:au pe cei care au alte contracte de e.ploatare a i%obilului c toate veniturile ace:tuia :unt
:ecAe:trate -i c :unt +ndatora;i ca +n viitor : pltea:c cAiriile, aren<ile :au alte venituri
re<ultate din contractele de e.ploatare a i%obilului direct ad%ini:tratorului@:ecAe:tru ori : le
con:e%ne<e la unitatea prev<ut de le'e, depun9nd recipi:ele la ad%ini:tratorul@
:ecAe:tru.
D3E E.ecutorul va +ncAeia un proce:@verbal prin care va con:tata aducerea la +ndeplinire a
celor de %ai :u: -i care va &i :e%nat de el -i de ad%ini:tratorul@:ecAe:tru.
D4E 4roce:ul@verbal va &i +ncAeiat +n 3 e.e%plare, dintre care unul va &i predat
ad%ini:tratorului@:ecAe:tru, altul va &i co%unicat debitorului, +%preun cu +ncAeierea de
+ncuviin;are a ur%ririi, +n condi;iile art. ))) -i ur%toarele, iar al treilea va &i ata-at la do:arul
de e.ecutare, +%preun cu dove<ile de co%unicare a +n-tiin;rilor &cute cAiria-ilor -i
arenda-ilor.
DGE E.ecutorul va putea :ecAe:tra veniturile, +n condi;iile alin. D1E @ D4E, cAiar +n lip:a
ad%ini:tratorului@:ecAe:tru, ur%9nd ca ace:tuia : i :e predea bunurile ulterior.
D)E !d%ini:tratorul@:ecAe:tru care nu a cerut predarea bunurilor +n ter%en de 10 <ile de la
co%unicarea nu%irii va &i con:iderat c nu accept acea:t +n:rcinare. !ce:ta -i cel care
re&u< +n %od e.pre: +n:rcinarea vor &i +nlocui;i de +ndat cu alt per:oan prin +ncAeiere
dat de e.ecutor &r citarea pr;ilor.
!rt. 80) @ E&ectele ur%ririi
D1E e la data notrii ur%ririi +n cartea &unciar, acea:ta va &i opo<abil tuturor
dob9nditorilor de drepturi a:upra i%obilului.
D2E e la aceea-i dat, ce:iunile de venituri, contractele de +ncAiriere, de arendare :au de
e.ploatare a i%obilului, inclu:iv ce:iunile de drepturi re<ult9nd din ace:te contracte, nu vor &i
opo<abile creditorului ur%ritor.
D3E e la data noti&icrii :ecAe:trului per:oanelor artate la art. 80G alin. D2E, plata cAiriilor,
aren<ilor :au altor venituri ale i%obilului &cut debitorului va &i, de a:e%enea, inopo<abil
creditorului ur%ritor.
D4E 4lata :u%elor prev<ute la alin. D3E, &cut debitorului +nainte de data noti&icrii -i de
ter%enul &i.at +n contractul re:pectiv, va &i opo<abil creditorului ur%ritor nu%ai dac e:te
con:tatat printr@un +n:cri: cu dat cert.
!rt. 80( @ Evacuarea debitorului
6n ca<ul +n care debitorul ocup el +n:u-i i%obilul ale crui venituri :unt ur%rite, la
cererea creditorului, in:tan;a de e.ecutare va putea, dup +%pre=urri, : ordone evacuarea,
+n tot :au +n parte, a i%obilului &ie de +ndat, &ie +ntr@un anu%it ter%en, +n :copul a:i'urrii
unei %ai bune e.ploatri a ace:tuia.
!rt. 808 @ Fu%ele nece:are +ntre;inerii debitorului
ac debitorul nu are alte %i=loace de :ub<i:ten;, la cererea :a, e.ecutorul =udectore:c
va di:pune ca o parte din venituri : :ervea:c pentru +ntre;inerea re<onabil a lui -i a
235
&a%iliei :ale, pe toat durata ur%ririi, di:po<i;iile art. 832 aplic9ndu@:e +n %od
core:pun<tor.
!rt. 80B @ e:crcarea ad%ini:tratorului@:ecAe:tru
D1E La :&9r-itul &iecrei perioade de ) luni, :ocotite de la data predrii i%obilului :au de la
data &i.at de e.ecutor, precu% -i la :&9r-itul 'e:tiunii, ad%ini:tratorul@:ecAe:tru e:te dator
: pre<inte o dare de :ea%, +n &a;a e.ecutorului -i a pr;ilor intere:ate, cu privire la
veniturile +nca:ate -i cAeltuielile e&ectuate, pe ba< de docu%ente =u:ti&icative.
D2E E.ecutorul va veri&ica :ocotelile -i, dac ace:tea :unt re'ulat +ntoc%ite -i core:pund
realit;ii, va da de:crcare ad%ini:tratorului@:ecAe:tru, prin +ncAeiere, dat &r citarea
pr;ilor. 6n ca< contrar, la cererea pr;ii intere:ate :au din o&iciu, e.ecutorul va di:pune, prin
+ncAeiere, revocarea din &unc;ie a ad%ini:tratorului@:ecAe:tru -i nu%irea altei per:oane.
D3E Re%unera;ia ad%ini:tratorului@:ecAe:tru va &i pltit nu%ai dac :ocotelile au &o:t date
-i aprobate, pri%ind de:crcare de la e.ecutor. Fu%a re%unera;iei :e i%put a:upra
veniturilor reali<ate din ad%ini:trarea i%obilului.
!rt. 810 @ Eliberarea -i di:tribuirea veniturilor
D1E up &iecare depunere de :ocoteli, :u%ele re<ultate din ur%rire vor &i eliberate :au,
dup ca<, di:tribuite +ntre creditori, potrivit di:po<i;iilor art. 8)3 -i ur%toarele.
D2E 6n ca< de concur: +ntre ur%rirea 'eneral de venituri -i o ur%rire i%obiliar, +n&iin;at
ulterior de un creditor ipotecar +n ran' prioritar, ace:ta din ur% va avea drept de pre&erin;
a:upra veniturilor nedi:tribuite.
!rt. 811 @ 6ncetarea ur%ririi
$r%rirea veniturilor +ncetea<:
1. prin renun;are la ur%rire, &cut de to;i creditorii ur%ritori -i intervenien;iI
2. prin plata crean;elor ace:tora, inclu:iv a dob9n<ilor -i a cAeltuielilor de =udecat -i de
e.ecutareI
3. prin depunerea, cu a&ecta;iune :pecial, a :u%elor pentru care :@a &cut ur%rirea, +n
condi;iile art. (20I
4. prin ad=udecarea :ilit a i%obiluluiI
G. prin trecerea unui ter%en de G ani de la +n&iin;area ei, cAiar dac creditorul ur%ritor nu
a &o:t +nde:tulat. Fe e.ceptea< ca<ul c9nd :e ur%re:c veniturile unui u<u&ruct a:upra unui
i%obil.

Cap. 00
$r%rirea i%obiliar

Fec;iunea 1
5unurile i%obile care pot &i ur%rite
236

!rt. 812 @ Obiectul ur%ririi
D1E Funt :upu:e ur%ririi :ilite i%obiliare bunurile i%obile.
D2E 4ot &or%a obiectul ur%ririi :ilite i%obiliare -i dreptul de u<u&ruct a:upra unui i%obil,
precu% -i dreptul de :uper&icie.
D3E reptul de :ervitute poate &i ur%rit :ilit nu%ai odat cu &ondul do%inant cruia +i
pro&it.
D4E Nu :unt :upu:e ur%ririi :ilite i%obilele declarate neur%ribile +n ca<urile -i +n
condi;iile prev<ute de le'e.
DGE 6n ca<ul titlurilor e.ecutorii privitoare la crean;e a cror valoare nu dep-e-te 10.000
lei, v9n<area bunurilor i%obile ale debitorului poate &i &cut nu%ai dac ace:ta nu are alte
bunuri ur%ribile :au dac are bunuri ur%ribile, dar nu pot &i valori&icate. Re&u<ul ne=u:ti&icat
al debitorului de a &urni<a e.ecutorului =udectore:c in&or%a;iile, l%uririle -i dove<ile
nece:are, precu% -i &urni<area cu rea@credin; de in&or%a;ii inco%plete +n le'tur cu
e.i:ten;a -i valoarea unor bunuri %obile ori a unor venituri de natur a &i valori&icate +n
vederea acoperirii inte'rale a crean;ei per%it declan-area ur%ririi :ilite i%obiliare cAiar dac
valoarea crean;ei nu dep-e-te 10.000 lei. 4revederea NC4C indic o e.cep ie de la
prevederile art. ))G alin. D4E NC4C privind dreptul creditorului : recur' la orice &or%e de
e.ecutare :ilit :tabilind, pentru crean e %ai %ici de 10.000 lei obli'a ia creditorului :
recur' la ur%rirea :ilit i%obiliar doar +n lip:a altor bunuri ur%ribile ale debitorului :au +n
:itua ia re&u<ului ace:tuia de a &urni<a in&or%a ii. 4revederea poate preveni abu<ul de drept
al creditorului care, de i ar &i titularul unei crean e ne:e%ni&icative ca valoare, ale'e :
ur%rea:c un i%obil al debitorului, provoc9nd ace:tuia un pre=udiciu.
!rt. 813 @ $r%rirea i%obilelor +n:cri:e +n cartea &unciar
D1E $r%rirea i%obilelor +n:cri:e +n cartea &unciar :e &ace pe i%obile +n +ntre'i%ea lor.
D2E Fe pot ur%ri +n %od :eparat con:truc;iile ce &or%ea< o proprietate di:tinct de :ol,
drepturile privitoare la proprietatea pe tron:oane, pe eta=e :au pe aparta%ente, precu% -i
orice alte drepturi privitoare la bunuri pe care le'ea le declar i%obile.
D3E Funt :upu:e ur%ririi :ilite, odat cu i%obilul +n:cri: +n cartea &unciar, -i orice alte
lucrri autono%e :au adu'ate, potrivit Codului civil, cAiar dac ace:tea din ur% nu :unt
+n:cri:e +n cartea &unciar la data +nceperii ur%ririi.
!rt. 814 @ 6ntinderea ur%ririi
D1E $r%rirea :ilit i%obiliar :e +ntinde de plin drept -i a:upra bunurilor acce:orii
i%obilului, prev<ute de Codul civil, precu% -i a:upra &ructelor -i veniturilor ace:tuia.
D2E 5unurile acce:orii nu pot &i ur%rite dec9t odat cu i%obilul.
!rt. 81G @ 0%obilele %inorilor -i inter<i-ilor
D1E 0%obilul unui %inor :au al unei per:oane pu:e :ub interdic;ie =udectorea:c nu poate
&i ur%rit :ilit +naintea ur%ririi %obilelor :ale. e a:e%enea, te.tul cuprinde o e.cep ia de la
art. ))G alin. D4E NC4C, :tabilind c +n ca<ul %inorului :au inter<i:ului ur%rirea :ilit
i%obiliar :e reali<ea< dup ur%rirea :ilit i%obiliar. i&eren a &a de art. 812 NC4C
e:te c +n re:pectivul ca< nu :e poate &ace v9n<area Ddar pot &i reali<ate etapele anterioare,
237
cAiar :tabilirea valorii prin e.perti<E, +n :cAi%b +n articolul de &a nu :e poate reali<a deloc
ur%rirea :ilit i%obiliar, cu toate etapele ace:teia.
D2E i:po<i;iile alin. D1E nu +%piedic ur%rirea :ilit a:upra unui i%obil a&lat +n proprietatea
co%un a %inorului :au a per:oanei pu:e :ub interdic;ie =udectorea:c -i a unei per:oane
cu capacitate deplin de e.erci;iu, dac obli'a;ia prev<ut +n titlul e.ecutoriu e:te co%un.
!rt. 81) @ $r%rirea i%obilelor ipotecate
D1E Creditorii care au ipotec +n:cri: a:upra unui i%obil +l pot ur%ri +n orice %9ini ar
trece -i pot cere v9n<area lui pentru a :e +nde:tula din pre;ul re<ultat.
D2E Cu toate ace:tea, +n ca<ul +n care :e ur%re-te un i%obil ipotecat care a &o:t ulterior
+n:trinat, dob9nditorul, care nu e:te per:onal obli'at pentru crean;a ipotecar, poate : :e
opun v9n<rii i%obilului ipotecat, dac au r%a: alte i%obile ipotecate +n po:e:ia
debitorului principal, -i : cear in:tan;ei de e.ecutare ur%rirea prealabil a ace:tora din
ur%, dup re'ulile prev<ute de Codul civil +n %aterie de &ide=u:iune. 4e durata ur%ririi
ace:tor bunuri, ur%rirea i%obilului apar;in9nd ter;ului dob9nditor e:te :u:pendat. 4otrivit
art. 1)2 din Le'ea nr. (1*2011 pentru punerea +n aplicare a Codului civil, r:punderea celui
ce dob9nde te un bun ipotecat prive te nu%ai datoriile ipotecare care 'revea< bunul +n
cau<.
D3E Conte:ta;ia prin care ter;ul dob9nditor :e opune :coaterii la v9n<are :e va putea &ace,
:ub :anc;iunea decderii, +n ter%en de 10 <ile de la co%unicarea +ncAeierii prin care :@a
di:pu: notarea +n cartea &unciar a +nceperii ur%ririi :ilite.
D4E Creditorul ipotecar nu poate cere :coaterea la v9n<are :ilit a bunurilor neipotecate ale
debitorului :u dec9t +n ca<ul +n care ur%rirea :ilit a bunurilor i%obile ipotecate nu a
condu: la +nde:tularea creditorului ipotecar +n li%ita :u%elor totale datorate. NC4C %odi&ic
vecAea re'le%entare a art. 4B2 alin. D1E C4C, care di:punea c un creditor ipotecar poate
ur%ri +n acela i ti%p i i%obilele neipotecate ale debitorului :u. !ctuala re'le%entare e:te
%ai ra ional, li%it9nd po:ibilele abu<uri ale creditorilor, i%pun9nd %ai +nt9i e.ecutarea :ilit
a bunurilor ipotecate i doar apoi a celorlalte i%obile, neipotecate, dac nece:itatea :ub<i:t.

!rt. 81( @ $r%rirea i%obilelor proprietate co%un
D1E Creditorii per:onali ai unui debitor coproprietar :au codevl%a- nu vor putea :
ur%rea:c partea ace:tuia din i%obilele a&late +n proprietate co%un, ci vor trebui : cear
%ai +nt9i parta=ul ace:tora. La cererea creditorului, ac;iunea +n +%pr;eal poate &i notat +n
cartea &unciar.
D2E 49n la :olu;ionarea parta=ului, prin Aotr9re r%a: de&initiv, ur%rirea i%obilului
e:te de drept :u:pendat. ac nu :@a &cut dec9t cerere de parta=, p9n la :olu;ionarea
ace:teia, prin Aotr9re r%a: de&initiv, :e :u:pend pre:crip;ia dreptului la ac;iune contra
debitorului coproprietar :au devl%a-. !c iunea +n +%pr eala bunurilor co%une :u:pend
ur%rirea i%obiliar i pre:crip ia dreptului la ac iune.
D3E Creditorii per:onali pot ur%ri +n: cota@parte deter%inat a debitorului lor din dreptul
de proprietate a:upra i%obilului, &r a %ai &i nece:ar : cear parta=ul, dac ea e:te
ne+ndoielnic :tabilit -i l%urit -i e:te +n:cri:, prin artarea unei &rac;iuni, +n cartea
&unciar. 6n ace:t ca<, coproprietarii vor putea cere punerea +n v9n<are a +ntre'ului i%obil
a&lat +n coproprietate +n condi;iile prev<ute la art. 822.
i:po<i iile ace:tei :ec iuni :e corelea< cu art. )(8, art. )(B Cod civil, care prevd dreptul
creditorilor per:onali ai coproprietarilor de a ur%ri cota parte din dreptul de proprietate :au
de a cere +%pr irea bunului. Conven iile de :u:pendare a +%pr elii pot &i opu:e creditorilor,
238
potrivit aceluia i te.t, nu%ai dac :unt anterioare na terii crean elor i au &o:t +n:cri:e +n
Cartea &unciar.

Fec;iunea a 2@a
6ncuviin;area ur%ririi i%obiliare

!rt. 818 @ Cererea de ur%rire
D1E Cererea de ur%rire, +n:o;it de titlul e.ecutoriu -i de dovada acAitrii ta.elor de
ti%bru, :e va +ndrepta la e.ecutorul =udectore:c din circu%:crip;ia cur;ii de apel +n a crei
ra< teritorial :e a&l i%obilul apar;in9nd debitorului ur%rit :au unei alte per:oane, dac :e
ur%re-te un i%obil ipotecat.
D2E ac :e ur%re-te un i%obil care :e +ntinde +n: +n di&erite circu%:crip;ii, cererea :e
va putea &ace la oricare dintre e.ecutorii =udectore-ti co%peten;i : &ac e.ecutarea :ilit,
dup ale'erea creditorului.
D3E Cererea de ur%rire va cuprinde %en;iunile prev<ute la art. ))3.
!rt. 81B @ 6nre'i:trarea cererii de ur%rire
up +nre'i:trarea cererii, e.ecutorul =udectore:c va :olicita de +ndat in:tan;ei de
e.ecutare +n circu%:crip;ia creia :e a&l i%obilul +ncuviin;area ur%ririi lui :ilite, di:po<i;iile
art. ))4 -i ))G aplic9ndu@:e +n %od core:pun<tor.
!rt. 820 @ 6ncuviin;area ur%ririi
D1E 6ncAeierea de +ncuviin;are a e.ecutrii :e va co%unica, +n copie certi&icat de ctre
e.ecutorul =udectore:c, debitorului -i ter;ului dob9nditor, dac e:te ca<ul, +n:o;it de titlul
e.ecutoriu -i de :o%a;ie, pun9ndu@li@:e +n vedere ca +n ter%en de 1G <ile de la pri%irea
ace:teia : pltea:c +ntrea'a datorie, inclu:iv dob9n<ile -i cAeltuielile de e.ecutare.
D2E ac :e ur%re-te nu%ai cota@parte apar;in9nd debitorului din i%obilul a&lat +n
proprietate co%un pe cote@pr;i, copii certi&icate ale +ncAeierii de +ncuviin;are a e.ecutrii
vor &i co%unicate -i coproprietarilor, cu invita;ia de a@-i e.ercita dreptul ce le e:te recuno:cut
potrivit art. 822.
!rt. 821 @ 4ublicitatea ur%ririi
D1E Odat cu co%unicarea +ncAeierii de +ncuviin;are, e.ecutorul va :olicita biroului teritorial
de cada:tru -i publicitate i%obiliar : di:pun, +n ba<a ace:teia, notarea ur%ririi i%obilului
+n cartea &unciar, cu artarea creditorului ur%ritor -i a :u%ei pentru care :e &ace
ur%rirea.
D2E C9nd :e ur%re:c %ai %ulte i%obile, +n:cri:e la acela-i birou :au la birouri teritoriale
de cada:tru -i publicitate i%obiliar di&erite, pentru o crean; 'arantat cu ipotec colectiv,
cererea de notare a ur%ririi :e va +nainta biroului teritorial la care e:te +n:cri: ipoteca
principal, care, dup ce va :v9r-i notrile prev<ute de le'e, va tri%ite din o&iciu o copie de
pe +ncAeierile :ale biroului de cada:tru -i publicitate i%obiliar unde e:te +n:cri: ipoteca
:ecundar.
D3E C9nd dreptul de proprietate e:te +n:cri: nu%ai provi<oriu +n &avoarea debitorului,
notarea :e va &ace :ub condi;ia =u:ti&icrii +n:crierii provi<orii. 6n ace:t ca<, creditorul
239
ur%ritor va &i +n drept : e.ercite, +n nu%ele debitorului, ac;iunea pentru =u:ti&icarea
dreptului de proprietate.
D4E C9nd cererea de notare nu poate &i ad%i: din cau<a unui i%pedi%ent de carte
&unciar, potrivit le'ii, :e va nota re:pin'erea ace:teia.
DGE