Sunteți pe pagina 1din 14

CONTRACT DE INTERMEDIERE IMOBILIARA

Nr.__________/______________
CAP. I PARTILE CONTRACTANTE
Art.1 Intermediarul si Beneficiarul
(1) Societatea Comerciala____________________________________________________________,
Sedil: _________________________________________________________________________,
I!matriclare la O"icil Re#i$trli Comertli_________Nr.__________________________,
Cod %!ic de I!re#i$trare/Cod "i$cal:________________________________________________,
Co!t &a!car !r._________________________________________________________________,
Ba!ca________________________________$cr$ala_________________________________,
Tele"o!_______________________________e'mail___________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D'!a______________________________________________________,
i! calitate de:_________________________________________________,
ide!ti"icat(a) (ri!:_____________________________________________,
Tele"o!_______________________e'mail__________________________,
in calitate de A)ENTIE IMOBILIARA, INTERMEDIAR DE SER*ICII, denumita in
continuare in prezentul contract I!termediar $i !eori+ A#e!tia,
si
(,) Societatea Comerciala____________________________________________________________,
Sedil: _________________________________________________________________________,
I!matriclare la O"icil Re#i$trli Comertli_________Nr.___________________________,
Cod %!ic de I!re#i$trare/Cod "i$cal:_________________________________________________,
Co!t &a!car !r.__________________________________________________________________,
Ba!ca________________________________$cr$ala__________________________________,
Tele"o!_______________________________e'mail____________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D'!a______________________________________________________,
i! calitate de:_________________________________________________,
ide!ti"icat(a) (ri!:_____________________________________________,
Tele"o!_______________________e'mail__________________________,
in calitate de BENE-ICIAR, denumit in continuare in prezentul contract Be!e"iciar,
(in cazul in care Beneficiar este o persoana fizica, se va completa doar spatiul rezervat acesteia)
avand ca temei legal legislatia romana in vigoare, inclusiv OUG. Nr.21/1992 privind
protectia consumatorilor, actualizata (ultima actualizare are in vedere OUG. nr. 1/2!11
pentru modi"icarea unor acte normative in vederea elimin#rii prevederilor re"eritoare la
acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul $ugetar%,
au convenit inc&eierea prezentului contract in urmatoarele conditii:
(.) 'n cazul instrainarii de $unuri, (ene"iciarul declara ca are urmatoarea calitate in raport cu
imo$ilul/terenul ce urmeaza a "i descris:
proprietar)
mandatar al proprietarului _____________________, in $aza________________
reprezentant legal al proprietarului___________________, in $aza___________
1
CAP.II OBIECT%L CONTRACT%L%I
Art.2 Definirea obiectului contractului. Enumerare
(1) O$iectul prezentului contract il constituie prestarea de catre 'ntermediar a serviciilor de
intermediere in "avoarea (ene"iciarului, in vederea identi"icarii unui:
cumparator)
vanzator)
c&irias)
spatiu de inc&iriat
cu privire la imo$ilul/terenul descris in A!e/a. Nr.1 la prezentul contract, in sc&im$ul
ac&itarii de catre (ene"iciar, 'ntermediarului, a unui pret, denumit comision.
(,) A!e/a Nr.1 * I!"ormarea (reco!tractala $cri$a a clie!tli c (ri0ire la di0er$e
a$(ecte le#ate de imo&il $i tra!1actio!are. Ser0icii o"erite de I!termediar + contine
datele esentiale cu privire la imo$il si la serviciile o"erite de 'ntermediar, si "ace parte
integranta din prezentul contract.
(.) 'ntermediarul va o"eri (ene"iciarului serviciile de intermediere pentru care acesta a optat,
con"orm A!e/ei Nr.1 (ct.2, precum si acele servicii de intermediere "iresti ce decurg din
natura activitatii de intermediere.
(3) ,u privire la imo$ilul/terenul identi"icat in ane-a, (ene"iciarul declara pe proprie raspundere
ca acesta:
nu este scos din circuitul civil)
este li$er de orice sarcini)
nu este ipotecat )
este ipotecat pentru suma de __________________________in "avoarea____________
este notat proces in "avoarea_______________________________________________
este grevat de alta sarcina precum:__________________________________________
altceva_______________________________________________________________
nu se cunosc detalii.
(4) 'ntermediarul se o$liga sa depuna intreaga diligenta in vederea o$tinerii pretului celui mai
convena$il pentru (ene"iciar, in vederea instrainarii/ cumpararii/ inc&irierii imo$ilului
/terenului descris, si anume:
cel mai mic pret in ac&izitionare/inc&iriere, acesta variind intre_________si_________)
cel mai mare pret in vanzare/inc&iriere, dar nu mai putin de _____________________.
(5) 'ntermediarul se o$liga sa aduca la cunostinta (ene"iciarului de indata dar nu mai tarziu de
1! zile lucratoare de la modi"icare, orice modi"icare in o"erta sa cu privie la imo$ilul/terenul
asupra caruia (ene"iciaraul doreste sa tranzactioneze.
(2) .a randul sau, (ene"iciarul va aduce la cunostinta 'ntermediarului in termenul prevazut la
alineatul precedent orice modi"icare in o"erta sa cu privie la imo$ilul/terenul ce "ace o$iectul
prezentului contract.
2
CAP. III PRET SI MODALITATI DE PLATA
Art.3 Pretul
(1) /retul datorat de (ene"iciar 'ntermediarului poarta denumirea de comi$io!, si reprezinta
contravaloarea serviciilor de intermediere e"ectuate de 'ntermediar in "olosul (ene"iciarului.
,omisionul se calculeaza la pretul real de vanzare*cumparare/inc&iriere.
(,) (ene"iciarul se o$liga sa ac&ite 'ntermediarului un comision reprezentand _____0 ("ara
123% din pretul real si concret de vanzare/cumparare/inc&iriere pe termen de_______(1 an,
x luni, etc%, al imo$ilului/terenului, sta$ilit intre vanzator si cumparator, respectiv proprietar
si c&irias, care nu va putea "i mai mic de ______________("ara 123% si mai mare
de____________(nivelul ma-im al comisionului%.
(.) /retul de vanzare + cumparare/inc&iriere "inal va "i sta$ilit intre vanzator si cumparator,
respectiv intre proprietar si c&irias, cu a4utorul asistentei 'ntermediarului, tinand cont de
valoarea tranzactionata pe piata a imo$ilelor/terenurilor de acelasi gen si situate
administrativ in zona evaluata con"orm e-pertizelor legale, precum si in "unctie de starea in
care se a"la imo$ilul si im$unatatirile "acute acestuia.
(3) ,uantumul pretului va "i sta$ilit in antecontractul de vanzare + cumparare/contractul de
inc&iriere ce se va inc&eia in preala$il intre vanzator si cumparator, respectiv proprietar si
c&irias, cu asistenta 'ntermediarului.
(4) .a data semnarii antecontractului de vanzare cumparare, 'ntermediarul si (ene"iciarul vor
mentiona pretul "inal in A!e/a , + Proce$ ' 0er&al (e!tr $ta&ilirea comi$io!li c0e!it
I!termediarli+ ce va "ace parte integranta din acesta, cu precizarea datei (zi, luna, an%
inc&eierii procesului ver$al si a datei prevazute pentru inc&eierea contractului de vanzare*
cumparare/inc&iriere "inal intre (ene"iciar si client.
(5) Plata totala a comi$io!li se va ac&ita la data autenti"icarii contractului de vanzare +
cumparare sau inc&iriere in "ata notarului pu$lic, respectiv la data inc&eierii contractului in
cauza in "orma autentica sau su$ semnatura privata, dupa caz. 'n cazul in care anterior s*a
platit un avans, (ene"iciarul va ac&ita 'ntermediarului doar restul de pret.
(2) .a inc&eierea prezentului contract, (ene"iciarul este de acord sa ac&ite 'ntermediarului suma
de______________lei, ca a0a!$ din comisionul datorat. 5estul de pret urmeaza sa*i "ie
ac&itat 3gentiei la semnarea contracului "inal dintre (ene"iciar si clientul identi"icat de
'ntermediar. 3vansul ac&itat de catre (ene"iciar 'ntermediarului se restituie (ene"iciarului:
in cazul in care 'ntermediarul nu a identi"icat un client pentru o"erta (ene"iciarului sau
nu a identi"icat un imo$il/teren con"orm cerintelor (ene"iciarului in termen
de______zile de la inc&eierea prezentului contract si (ene"iciarul nu solicita
prelungirea contractului. 'n acest caz, partile vor intocmi Proce$'0er&al de co!$tatare
$i re$titire a a0a!$li/comi$io!li, ce se va consitui in A!e/a Nr.. la prezentul
contract, parte integranta din acesta)
in cazul in care $unul a "ost distrus din caz "ortuit sau de "orta ma4ora)
alte cazuri precum:_______________________________________________________
(6) 'n cazul in care contractul "inal de vanzare*cumparare/inc&iriere nu s*a per"ectionat,
(ene"iciarul:
nu va ac&ita 'ntermediarului comision si nici un "el de pret)
nu va ac&ita 'ntermediarului comision, ci doar contravaloarea serviciilor de diligenta
depuse de 'ntermediar pentru (ene"iciar, con"orm 3ne-ei 1. 'ntermediarul poate retine
din suma ac&itata drept avans de catre (ene"iciar contravaloarea serviciilor de
6
intermediere e"ectuate, iar daca suma nu este indestulatoare poate solicita di"erenta.
3tunci cand este datorat, pretul pentru serviciile prestate urmeaza sa "ie ac&itat de catre
(ene"iciar catre 'ntermediar in termen de________zile lucratoare de la des"iintarea
contractului cu orice titlu.
Art.4 Penalitati de intarziere
(1) 'n cazul intarzierii e"ectuarii platii, 'ntermediarul are dreptul sa perceapa penalitati de
intarziere de____0 per zi de intarziere, socotite dupa trecerea unui numar de_____zile de la
data la care plata a devenit scadenta.
(,) .a implinirea termenului scadent, penalitatile incep sa curga de drept si de$itorul este de
dept pus in intarziere, "ara sa mai "ie necesara o noti"icare in acest sens.
(.) /enalitatile se aplica la orice suma datorata de (ene"iciar catre 'ntermediar.
Art.5 Clauza de exclusiitate. Daunele interese com!ensatorii
(1) (ene"iciarul se o$liga sa acorde e-clusivitate 'ntermediarului in ceea ce priveste indeplinirea
serviciilor asumate de catre acesta, precum si pentru identi"icarea cumparatorului/
vanzatorului/ c&iriasului, acesta "iind prezumat ca adus de catre 'ntermediar in urma
pu$licitatii e"ectuate si a diligentei depuse.
(,) Orice negociere "acuta de catre (ene"iciar in lipsa 'ntermediarului, sau pe ascuns, cu orice
cumparator/vanzator/c&irias/proprietar, da dreptul 'ntermediarului sa rezilieze unilateral
prezentul contract, cu o$ligatia (ene"iciarului de a ac&ita acestuia din urma da!e'i!tere$e
com(e!$atorii in cuantum de ______________________, dar nu mai mult decat valoarea
totala a onorariului cuvenit (comisionului% pentru pretul cel mai mare sta$ilit pentru
tranzactia in cauza, prezenta clauza constituind un /act ,omisoriu e-pres de gradul ''.
(ene"iciarul se o$liga sa nu trateze direct cu proprietarul imo$ilului/terenului pe care doreste
sa il cumpere sau sa il inc&irieze, si nici prin intermediul altor intermediari, su$ sanctiunea
daunelor interese.
(.) 7aunele sunt datorate de catre (ene"iciar catre 'ntermediar de la data rezilierii contractului.
(3) 'n cazul incalcarii de catre (ene"iciar a clauzei de e-clusivitate, /estatorul are dreptul sa
retina avansul ac&itat de catre acesta si, in cazul in care nu ii sunt ac&itate de $una voie, sa
actioneze (ene"iciarul in instanta pentru restul de daune, inclusiv cu solicitarea de penalitati
pentru intarzierea platii lor.
Art." Daunele interese moratorii
(1) 'n cazul in care (ene"iciarul se razgandeste si nu mai doreste sa vanda/sa cumpere/sa
inc&irieze prin intermediul 'ntermediarului, inainte de trecerea termenului prevazut la art.6
al. al prezentului contract sau dupa aceasta data daca contractul a "ost prelungit,
(ene"iciarul va putea solicita des"iintarea contractului, cu o$ligatia de a ac&ita
'ntermediarului suma totala prevazuta in 3ne-a Nr.1 pct., a"erenta serviciilor des"asurate
de 'ntermediar in interesul (ene"iciarului.
(,) 8uma a"erenta serviciilor prestate poate "i retinuta din avansul ac&itat de (ene"iciar.
Art.# $arantii. Des!a%ubiri
(1) 'ntermediarul garanteaza (ene"iciarul de "aptul ca imo$ilul/terenul cu privire la care
urmeaza sa se per"ecteze tranzactia se a"la in locatia mentionata, in starea si conditiile
descrise, are toate avanta4ele ce le*a adus la cunostinta (ene"iciarului, a adus la cunostinta
9
(ene"iciarului toate datele esentiale pe care le cunoaste cu privire la imo$il, si pretul este cel
declarat.
(,) 'n cazul in care la per"ectarea tranzactiei sau dupa aceasta data, (ene"iciarul constata ca
imo$ilul/terenul nu este con"orm cu ceea ce i*a adus la cunostinta 'ntermediarul sau pretul
este di"erit si nu i*a "ost adusa la cunostinta modi"icarea si motivele acesteia in termen, si
ast"el nu a tranzactionat in cunostinta de cauza, si prin acest "apt a su"erit daune, poate
solicita 'ntermediarului de$(a#&iri ast"el_____________________________________,
dar nu mai mult decat valoarea totala a comisionului.
(.) 'ntermediarul nu raspunde de viciile ascunse ale imo$ilului/terenului despre care nu a avut
cunostinta.
CAP.I* D%RATA CONTRACT%L%I
Art.& 'ermenul
(1) /rezentul contract se inc&eie incepand cu data de_________________, pana la
vanzarea/cumpararea/inc&rierea imo$ilului/terenului de catre (ene"iciar si ac&itarea de catre
acesta a comisionului datorat 'ntermediarului pentru serviciile e"ectuate, dar nu mai tarziu de
data de_____________ (acelasi cu termenul prevazut la art.3 al.7 din contract%. 1ermenul
poate "i prelungit prin acordul am$elor parti, prin act aditional la prezentul contract, scris si
semnat de parti.
(,) ,on"orm conventiei partilor:
7upa trecerea termenului prevazut la alineatul (1%, daca nici una dintre parti nu solicita
celeilalte incetarea contractului, acesta se considera prelungit in mod tacit pe o perioada
nedeterminata. 'n acest sens, 'ntermediarul va noti"icara in scris (ene"iciarul, cu 1! zile
inainte de data pentru care a "ost inc&eiat contractul al carui termen de vala$ilitate se
prelungeste automat. 'n cazul prelungirii contractului pe perioada nedeterminata, oricare
dintre parti poate sa solicite incetarea lui, "ara motivare, cu respectarea preavizului, c&iar
daca cealalta parte si*a respectat o$ligatiile si nu este in culpa.
7aca partile nu convin prelungirea termenului, dupa trecerea termenului prevazut la
alineatul (1%, daca 'ntermediarul nu a gasit un client pentru o"erta/cererea (ene"iciarului,
prezentul contract se considera des"iintat de drept, partile neavand nici o o$ligatie una
"ata de cealalta.
CAP.* DREPT%RILE SI OBLI)ATIILE PARTILOR
Art.( Dre!turile si obli%atiile Intermediarului
(1) 'ntermediarul are urmatoarele dre(tri :
a% sa $ene"icieze de e-clusivitatea acordata de catre (ene"iciar in vederea e"ectuarii
serviciilor de intermediere si sa solicite si sa i se ac&ite despagu$iri in cazul incalcarii
clauzei de e-clusivitate)
$% sa solicite si sa i se puna la dispozitie de catre (ene"iciar toate in"ormatiile precum si
intreaga documentatie privitoare la imo$ilul/terenul ce urmeaza a "i
instrainat/cumparat/inc&iriat, constand din actele doveditoare ale proprietatii precum si
orice alte acte, toate in original, iar acolo unde nu este originalul in copie legalizata sau
copie simpla)
c% sa e"ectueze toate demersurile ce se impun in vederea clari"icarii tuturor actelor necesare
instrainarii, actionand in $aza unei procuri speciale date de catre (ene"iciar)
d% sa "oloseasca toate mi4loacele de care dispune in vederea acordarii de consultanta
(ene"iciarului cu privire la evaluarea imo$ilului/terenului si pu$licitate pe orice cai
permise de lege)
:
e% sa i se aduca la cunostinta de catre (ene"iciar starea imo$ilului ce urmeaza a "i
instrainat/cumparat/inc&iriat. 'ntermediarul nu raspunde de viciile ascunse ale imo$ilului
si nici de re"uzul cumparatorului de a mai contracta, ulterior inc&eierii negocierilor, daca
acest re"uz se datoreaza viciilor ascunse ale $unului)
"% sa i se ac&ite contravaloare serviciilor e"ectuate, comisionul sau dupa caz, sa $ene"icieze
de plata penalitatilor sau a daunelor interese in conditiile prevazute in prezentul contract)
g% sa utilizeze datele cu caracter personal ale (ene"iciarului in scop de mar;eting sau catre
terti numai atunci cand a primit acordul (ene"iciarului in acest sens)
&% sa retina suma de $ani acordata de (ene"iciar drept avans in situatiile prevazute in
contract)
i% sa rezilieze unilateral prezentul contract in conditiile prevazute in acesta)
4% orice alte drepturi ce*i revin prin lege si prezentul contract.
(,) 'ntermediarul are urmatoarele o&li#atii:
a% sa depuna intreaga sa diligenta asigurand serviciile stipulate in prezentul contract la
capacitatea si e"icienta sa ma-ima)
$% sa contracteze in numele si pentru (ene"iciar, in conditiile cele mai avanta4oase pentru
acesta)
c% sa acorde consultanta cu privire la evaluarea imo$ilului/terenului in vederea sta$ilirii
corecte a pretului, precum si sa*l asiste pe (ene"iciar in permanenta la tratativele cu
cumparatorul/vanzatorul/locatorul, inclusiv la semnarea antecontractului de vanzare*
cumparare, sa*l asiste pe (ene"iciar in "ata notarului pu$lic la per"ectarea actului de
vanzare + cumparare in "orma autentica)
d% sa sustina toate "ormele de pu$licitate precum si sa e"ectueze toate demersurile necesare
sta$ilirii situatiei 4uridice legale instrainarii/cumpararii cu privire la actele neclare)
e% sa nu se anga4eze intr*o activitate in con"lict cu interesele (ene"iciarului)
"% sa*l in"ormeze pe (ene"iciar ori de cate ori este solicitat de catre acesta, asupra o"ertelor
de cumparare/vanzare/inc&iriere de care dispune si sa*l in"ormeze asupra modului in care
se des"asoara pu$licitatea cu privire la imo$ilul/terenul ce se instraineaza)
g% sa*l in"ormeze pe (ene"iciar cu privire la orice situatie intervenita pe parcursul derularii
contractului care ar putea periclita sau intarzia in orice "el des"asurarea acestuia)
&% sa pastreze toate actele, documentele si in"ormatiile (ene"iciarului cu con"identialitate)
i% sa*l avertizeze si apoi sa*l in"ormeze pe (ene"iciar in termenul prevazut in contract
inainte de intentia sa de a rezilia prezentul contract)
4% sa noti"ice in scris (ene"iciarul in termenul prevazut in contract inainte de intreruperea
"urnizarii serviciului)
;% sa asigure vizionarea imo$ilelor ce corespund pre"erintelor (ene"iciarului, inainte de
inc&eierea contractului de vanzare*cumparare)
l% orice alte o$ligatii ce*i revin prin lege si prezentul contract.
Art.1) Dre!turile si obli%atiile Beneficiarului
(1) (ene"iciarul are urmatoarele dre(tri :
a% sa $ene"icieze de serviciile de cea mai $una calitate o"erite de catre 'ntermediar si de
pretul de instrainare/cumparare/inc&iriere cel mai avanta4os pentru dansul)
$% sa se intereseze oricand despre modul in care 'ntermediarul isi des"asoara activitatea cu
privire la serviciile prestate, putand cere si o$tine date sau in"ormatii re"eritoare la
aceasta)
c% sa "ie in"ormat despre orice situatie intervenita pe parcursul derularii contractului si care
ar putea periclita sau intarzia in orice "el des"asurarea prezentului contract)
<
d% sa nu*i "ie utilizate datele cu caracter personal in alt scop decat pentru des"asurarea
prezentului contract, in cazul in care nu si*a dat acordul in sensul utilizarii lor de catre
=urnizor in scop de mar;eting sau catre terti)
e% sa o$tina despagu$iri in conditiile art. al prezentului contract)
"% sa "ie asistat de catre 'ntermediar pe tot parcursul derularii prezentului contract, pana la
"inalizarea contractului de vanzare*cumparare in "orma autentica sau su$ semnatura
privata, respectiv la inc&eierea contractului de inc&iriere, inclusiv sa "ie asistat la
intocmirea antecontractului de vanzare*cumparare)
g% orice alte drepturi ce*i revin prin lege si prezentul contract.
(,) (ene"iciarul are urmatoarele o&li#atii:
a% sa puna la dispozitia 'ntermediarului toate actele originale/copii necesare in vederea
per"ectarii in conditii legale a vanzarii/inc&irierii imo$ilului/terenului)
$% sa permita 'ntermediarului toate "ormele de pu$licitate pe care acesta din urma le
considera oportune si sa "aciliteze vizionarea imo$ilului in conditii optime ori de cate ori
este necesar)
c% sa puna la dispozitia 'ntermediarului toate datele si in"ormatiile sincere privitoare la
imo$il si la starea in care este acesta, aducandu*i la cunostinta orice stare, degradare sau
viciu care ar putea "i de natura sa scada valoarea de tranzactionare a acestuia)
d% sa acorde e-clusivitate 'ntermediarului in des"asurarea prestatiilor la care s*a o$ligat,
prin respectarea clauzei de e-clusivitate in conditiile art.:, si sa nu trateze direct cu
proprietarul imo$ilului/terenului, sau cu alt client, in caz contrar "iind o$ligat la plata
daunelor interese)
e% sa ac&ite comisionul in conditiile prezentului contract, calculat la valoarea reala de
tranzactionare)
"% sa se a$tina de la orice "apta care ar putea "i de natura a periclita prestarea serviciilor de
catre 'ntermediar)
g% sa sta$ileasca pretul real cu cunostinta 'ntermediarului, semnand actul ane-a la prezentul
contract)
&% sa ac&ite 'ntermediarului avansul, con"orm contractului)
i% orice alte o$ligatii ce*i revin prin lege si prezentul contract.
CAP.*I DISPO7ITII -INALE SI TRAN7ITORII
Art.11 *orta ma+ora si cazul fortuit. ,odificarea- sus!endarea- cesionarea si incetarea
contractului
(1) /rin >"orta ma8ora se intelege un "enomen natural sau social e-terior, e-traordinar, de
ne$iruit, si care nu putea "i prevazut (e-.calamitati naturale precum inundatiile, cutremurele,
etc.%. /rin >ca1 "ortit?se intelege o impre4urare care isi are originea in campul de activitate
a de$itorului sau o impre4urare de origine e-terna, care nu are caracter e-traordinar si poate
"i prevazuta si evitata cu diligenta si gri4a de care este in stare omul cel mai capa$il. (e-.stare
de $oala%. =orta ma4ora si cazul "ortuit inlatura raspunderea partilor in conditiile legii, in
cazul nee-ecutarii partiale sau totale a o$ligatiilor asumate prin prezentul contract, cu
conditia ca evenimentul sa "ie noti"icat de partea care il invoca, celeilalte parti in termen de
____(zile% de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posi$ile in
vederea limitarii consecintelor lui. /e perioada e-istentei cazului "ortuit sau a "ortei ma4ore
derularea contractului se suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. 7upa
incetarea cazului "ortuit sau a "ortei ma4ore, daca termenul contractului nu poate "i respectat,
sau daca valoarea prestatiilor se modi"ica datorita acestui eveniment, partile vor inc&eia 3ct
aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

(,) /revederile prezentului contract pot "i modi"icate, dupa o preala$ila noti"icare, cu acordul
am$elor parti, prin act aditional, scris si semnat de parti. ,ontractul va "i adaptat
corespunzator reglementarilor legale ulterioare inc&eierii acestuia, care ii sunt aplica$ile.
(.) Nici una din partile prezentului contract nu va putea ce$io!a drepturile si o$ligatiile ce*i
revin prin acesta, unei terte persoane, "ara acordul preala$il, dat in scris, de catre cealalta
parte. 3cordul scris se comunica cedentului in termen de ________ de la data cand acesta a
cerut cesionarului consimtamantul.'n cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus
aratat, se considera ca acesta nu a consimtit la cesiunea contractului.
(3) /rezentul contract i!cetea1a in una din urmatoarele situatii:
a% dupa trecerea termenului sta$ilit in contract, daca acesta nu a "ost prelungit de catre
parti)
$% prin vointa comuna a partilor, in $aza unui act aditional scris si semnat de parti)
c% prin rezilierea sa de catre oricare dintre parti atunci cand cealalta parte nu isi indeplineste
in mod culpa$il o$ligatiile asumate)
d% prin denuntare unilaterala, cu un preaviz de __1!_____zile lucratoare, "ara ta-e
suplimentare, cu e-ceptia ac&itarii serviciilor e"ectuate pana la denuntare, con"orm
contractului)
e% /rin decesul uneia dintre parti, in masura in care contractul a "ost inc&eiat intuitu
personae si atunci cand contractul nu mai poate continua cu succesorii acestora)
"% alte cauze prevazute de lege.
(4) 'n cazul sc&im$arii asociatilor/actionarilor/managementului 'ntermediarului/(ene"iciarului
persoana 4uridica, noii asociati/actonari/management se o$liga sa respecte intocmai
prezentul contract, su$ sanctiunea platii de daune*interese.
(5) /artea care invoca incetarea contractului va noti"ica celeilalte parti cauza de incetare cu
minimum ___1!___ zile lucratoare inainte de data la care urmeaza sa*si produca e"ectele.
'ntermediarul va noti"ica in scris (ene"iciarul cu minimum 1! zile inainte de intreruperea
"urnizarii serviciului.
(2) 5ezilierea nu va avea nici un e"ect asupra o$ligatiilor de4a scadente intre parti.
(6) /revederile acestui articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpa$il a cauzat
incetarea contractului.
Art.12 Denuntarea unilaterala a contractului. .ezilierea.
(1) Oricare dintre parti poate de!!ta !ilateral contractul inainte de termen, cu conditia
noti"icarii intentiei sale celeilalte parti in $aza unui preaviz scris cu_ 1!____zile lucratoare
inainte ca denuntarea sa devina opera$ila.
(,) 'n cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre (ene"iciar inainte de trecerea perioadei
prevazute la art.6 al. al prezentului contract, (ene"iciarul pierde avansul. (ene"iciarul
pierde avansul si daca denuntarea a intervenit dupa data prevazuta la art.6 al., daca
contractul a "ost prelungit pe noi perioade de timp, avand o$ligatia sa ac&ite 'ntermediarului
si pretul pentru serviciile prestate con"orm 3ne-ei Nr.1.
(.) 'n cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre 'ntermediar "ara vina din partea
(ene"iciarului, 'ntermediarul se o$liga sa restituie acestuia avansul ac&itat.
(3) 'n cazul in care o parte nu*si va e-ecuta o$ligatiile, cealalta parte este in drept sa considere
contractul ca des"iintat. 5ezilierea opereaza pe $aza declaratiei unilaterale a partii
indreptatite. /rezentul contract poate "i re1iliat de catre oricare dintre parti in urmatoarele
situatii:
@
in cazul in care 'ntermediarul nu a identi"icat un client pentru o"erta (ene"iciarului sau
in cazul in care nu a identi"icat un imo$il con"orm cerintei (ene"iciarului in termen
de______zile de la inc&eierea prezentului contract (termen prelungit, altul decat cel de
la art.3 al.7%)
in cazul in care (en"iciarul re"uza un numar de_________o"erte o"erite de 'ntermediar)
in cazul in care cealalta parte nu isi respecta in mod culpa$il o$ligatiile asumate)
prin conventia partilor)
alta situatie precum:_____________________________________________________.
(4) 'ntentia de reziliere va "i comunicata celeilalte parti in termenul prevazut la al.1 al
prezentului articol.
(5) 'n caz de reziliere, partea indreptatita poate solicita daune, con"orm contractului.
Art.13 /iti%ii. Alte dis!ozitii finale
(1) ,on"orm convetiei partilor:
(ene"iciarul este de acord cu prelucrarea de catre 'ntermediar a datelor sale personale in
scop de mar;eting sau cedare a acestora catre terti)
(ene"iciarul nu este de acord cu prelucrarea datelor personale in scop de mar;eting sau
cedare a acestora catre terti.
(,) .itigiile care se vor naste din prezentul contract, sau in legatura cu prezentul contract
inclusiv cele re"eritoare la validitatea, interpretarea, e-ecutarea sau des"iintarea lui, vor "i
solutionate pe cale amia$ila. 7aca partile nu vor a4unge la o solutie amia$ila, atunci litigiile
vor urma caile legale de solutionare, respectiv:
calea ar$itra4ului)
calea instantei de 4udecata competente.
(.) 'n acceptiunea partilor contractante, orice !oti"icare adresata de una dintre acestea celeilalte
este vala$il indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.'n cazul in care noti"icarea se "ace pe cale postala, ea va "i transmisa
prin scrisoare recomandata cu con"irmare de primire si se considera primita de destinatar la
data mentionata de o"iciul postal primitor pe aceasta con"irmare.7aca noti"icarea se
transmite prin tele-, tele"a-, e*mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a "ost e-pediata. Noti"icarile ver$ale se iau in considerare in masura in care
acestea sunt con"irmate si in una din modalitatile descrise mai sus.
(3) /rezentul contract, impreuna cu modi"icarile si ane-ele sale, reprezinta vointa partilor si
inlatura orice intelegere ver$ala dintre acestea, anterioara sau ulterioara inc&eierii lui.'n
cazul incalcarii de catre una din parti a o$ligatiei(ilor% sale, nee-ercitarea de catre partea
pre4udiciata a dreptului de a cere e-ecutarea intocmai sau prin ec&ivalent a respectivei
o$ligatii nu inseamna ca partea pre4udiciata a renuntat la acest drept.
(4) /rezentul contract s*a inc&eiat azi, ___________________, la sediul_______________, in
lim$a romana, continand un numar de 2' (sase% capitole, 16 (treisprezece% articole, "iind
redactat pe un numar de _____ (____% pagini in "ormat 39, in 2 (doua% e-emplare originale,
cate unul pentru "iecare parte. Orice act aditional sau ane-a semnate ulterior, se vor redacta
in acelasi numar de e-emplare originale, si se va "ace mentiune despre acestea pe
e-emplarele prezentului contract.
3ne-e la prezentul contract:
9
3ne-a nr.1 + 'n"ormarea precontractuala scrisa a clientului cu privire la diverse aspecte legate de imo$il si
tranzactionare. 8ervicii o"erite de 'ntermediar) 3ne-a Nr. 2 * /roces ver$al pentru sta$ilirea comisionului
cuvenit 'ntermediarului)
1% 3ne-a Nr.6 * /roces*ver$al de constatare si restituire a avansului/comisionului.
(pot consitui anexa la contract extrasele de carte funciara, planuri, schite si orice alte documente cu privire
la imobil/teren.)
INTERMEDIAR__________ BENE-ICIAR______________
ANE9A NR.1 la Co!tractl de (re$tari $er0icii (e!tr tra!1actii imo&iliare
Nr.____/_____
IN-ORMAREA PRECONTRACT%ALA SCRISA A CLIENT%L%I C% PRI*IRE LA
DI*ERSE ASPECTE LE)ATE DE IMOBIL SI TRAN7ACTIONARE. SER*ICII
O-ERITE DE INTERMEDIAR
Nr. 'nregistrare ______/7ata: ______________
1. ,lient (ume, prenume, adresa%____________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
2. 1ipul imo$ilului:_______________________________________________________________)
6. 3dresa:_______________________________________________________________________)
9. ,aracteristici:
a% este proprietatea________________________________________________________ )
$% este do$andit prin_____________________, con"orm actului______________)
c% adresa:____________________________________________________________________)
d% supra"ata:________________________________________________________________)
e% categoria:________________________________________________________________)
"% este compus din __________________________________________________________)
g% vecini:n_________________,e_________________,s___________,v_________________)
&% inscris in c"_______________________________________________________________)
i% numar topogra"ic________________________________________________________)
4% inscris in registrul de transcriptiuni si inscriptiuni__________________)
;% alte date de identi"icare: _______________________________________________
l% mentiuni speciale cu privire la imo$il/teren___________________________.
:. =elul tranzactiei in ceea ce*l priveste pe (ene"iciar:____________________________________) ,u
privire la tranzactie (ene"iciarul are calitatea de_________________(cumparator/ vanzator/ chirias%
<. 'n"ormatii, detalii:
a% preturile practicate in piata pentru tipul de imo$il ce urmeaza a "ace o$iectul intermedierii imo$iliare,
con"orm in"ormatiilor e-istente in $aza de date a agentiei imo$iliare:
1ip imo$il: ,ategoria zonala con". situarii /returi practicate pe piata (min*
1!
(con".adresa pct.6%: ma-%:
/retul solicitat de proprietar pentru imo$ilul in cauza/valoarea c&iriei

$% de"iciente si alte inconveniente cunoscute de agentia imo$iliara sau pe care in mod rezona$il poate sa le
cunoasca:
1 surse de zgomot
2 umezeala
6 poluare
9 miros
: pericol de inundatii sau surpari
< organizarea in apropiere a unor
mani"estari populare periodice
istoricul terenului sau al cladirii
@ posi$ile dezavanta4e ale
vecinatatilor
9 Nivelul de "inisare al imo$ilului
1
!
dimensiuni
1
1
2ec&ime si pozitionare "ata de
punctele cardinale
1
2
3lte in"ormatii
c% nivelul comisionului practicat de agentia imo$iliara:
________________________________________________________________________________
d% situatia 4uridica a imo$ilului:
________________________________________________________________________________
e% nivelul estimativ al costurilor ce urmeaza sa "ie suportate de catre client, pentru o$tinerea documentelor si
intocmirea actelor necesare inc&eierii contractului:________________________________________
. 8ervicii o"erite de catre 'ntermediar pentru (ene"iciar, con"orm solicitarii acestuia:
Nr. 8ervicii o"erite Optiune
(ene"iciar
/ret A%
1 acordarea de consultanta in vederea evaluarii imo$ilului/terenului
2 servicii de pu$licitate (pagina proprie si pagini specializate pe
internet, pu$licatii locale, $annere pu$licitare postate pe imo$il,
o"erta directa catre clientii agentiei, etc.%
6 acordarea de asistenta de specialitate in vederea intocmirii
complete a dosarului de instrainare (incluzand analiza completa si
detaliata a tuturor actelor cerute de lege in vederea instrainarii,
inclusiv e"ectuarea de servicii in vederea procurarii si intocmirii
acestor acte%
9 acordarea de consultanta in vederea redactarii antecontractului de
vanzare*cumparare cu cumparatorul/vanzatorul
11
imo$ilului/terenului)
: acordarea de consultanta in vederea redactarii contractului de
inc&iriere
< alt serviciu speci"ic_________________________
orice alte servicii ce intra in s"era asigurarii in $une conditii a
vanzarii, cumpararii sau inc&irierii.
1O13.
A% /retul este estimativ./retul pentru serviciile prestate nu se ac&ita in cazul in care tranzactia "inala dintre
(ene"iciar si client (contract de vanzare cumparare/contract inc&iriere, etc.%, s*a per"ectionat, (ene"iciarul
datorand 'ntermediarului doar comisionul convenit, con"orm contractului. 'n cazul in care tranzactia "inala
nu se per"ectioneaza, (ene"iciarul va ac&ita 'ntermediarului doar pretul pentru serviciile prestate de catre
'ntermediar, con"orm prezentei ane-e.
INTERMEDIAR BENE-ICIAR____________
5eprezentant legal 3gentie imo$iliara:_____________ 8emnatura______________
8emnatura:____________________
ANE9A NR. , la Co!tractl de (re$tari $er0icii (e!tr tra!1actii imo&iliare
Nr._________/____________
PROCES *ERBAL PENTR% STABILIREA COMISION%L%I C%*ENIT INTERMEDIAR%L%I
1. 'nc&eiat azi, data___________, la sediul_________________________________________
intre partile semnatare ale ,ontractului de prestari servicii cu numarul de mai sus, respectiv
_________________________in calitate de 'N1B5CB7'35 si ___________________in
calitate de (BNB=','35.
,. 'n urma diligentei sale, 'ntermediarul a identi"icat un
__________(vanzator/cumparator/c&irias% in persoana/persoanele
_______________________________________________________,
identi"icata/domiciliata(e%___________________________________, pentru imo$ilul situat
in______________________________________, identi"icat prin____________________.
.. /retul real sta$ilit pentru tranzactia mentionata in contract cu privire la imo$ilul identi"icat
la pct.2 este de: in ci"re_____________________in litere____________________________.
3. 'ntre (ene"iciar si persoana/persoanele identi"icata(e% mai sus a intervenit antecontract de
vanzare cumparare/intelegerea ver$ala la data de _______________, ocazie cu care s*a
ac&itat avansul de___________________________.
4. ,ontractul "inal de vanzare cumparare/inc&iriere in "orma autentica sau dupa caz, su$
semnatura privata, se va inc&eiea pana cel mai tarziu la data de_________in "ata notarului
pu$lic______________________________________.
5. ,omisionul cuvenit 'ntermediarului con"orm contractului este de _____0 din valoarea reala
a tranzactiei, ast"el:
12
1O13. 23.O35B 5B3.3 153ND3,1'B_______________________________________)
,OC'8'ONU. ,U2BN'1 'N1B5CB7'35U.U'_____________________________________)
8B 3,E'13 /3N3 .3 7313 7B:______________________________________________)
323N8_______________________3,E'1313 .3 7313 7B_______________________ )
5B81 7B /.313 _______________3,E'131 .3 7313 7B________________________ )
3.1B 731B/CBN1'UN'_____________________________________________________
8u$semnatul (ene"iciar ma o$lig sa ac&it 'ntermediarului comisionul ce i se cuvine con"orm celor
mentionate mai sus, in caz contrar suportand sanctiunile prevazute in contract.
/rezenta ane-a este strict con"identiala.
3m primit suma de _________, 3m ac&itat suma de ____________,
azi data semnarii prezentei ane-e azi data semnarii prezentei ane-e
INTERMEDIAR______________ BENE-ICIAR_________________
ANE9A NR. . la Co!tractl de (re$tari $er0icii (e!tr tra!1actii imo&iliare
Nr.___________/_____________
PROCES'*ERBAL DE CONSTATARE SI RESTIT%IRE A
A*ANS%L%I/COMISION%L%I
1. 'nc&eiat azi, data___________, la sediul_________________________________________
intre partile semnatare ale ,ontractului de prestari servicii cu numarul de mai sus, respectiv
_________________________in calitate de 'N1B5CB7'35 si ___________________in
calitate de (BNB=','35.
2. 8u$semnatul 'ntermediar declar ca restitui (ene"iciarului azi, data semnarii prezentului
proces*ver$al, suma de: in ci"re_________________(in
litere___________________________%, ac&itata de acesta cu titlu de avans pe data
de_____________. 8uma de $ani se restituie in moneda________________ si in
modalitatea_________________(virament bancar, numerar%.
6. Cotivul restituirii avansului___________________________________________________.
9. 8u$semnatul (ene"iciar declar ca preiau azi data semnarii prezentului proce ver$al, suma
de____________________ ac&itata de mine cu titlu de avans, ce imi este restituita de catre
'ntermediar pentru motivul speci"icat mai sus, si nu mai am nici un "el de pretentii prezente
sau viitoare "ata de acesta.
3m predat suma de $ani, 3m preluat suma de $ani,
(un si apro$at (un si apro$at
16
INTERMEDIAR____________ BENE-ICIAR___________
8emnatura________ 8emnatura_____________

19