Sunteți pe pagina 1din 1

P2 spa!

iu doar pentru mine - obiect de arhitectur"


introducere: n cadrul primului proiect am ales !i am studiat un
loc n natur". Acest al doilea proiect propune conceperea unei
locuin#e temporare pentru dou" persoane, care se va amplasa
astfel nct s" nlocuiasc" sau s" dezvolte una dintre cele dou"
zone de observa#ie !i odihn" studiate anterior. Proiectul
urm"re!te formarea unei sensibilit"#i n raport cu rela#ia cadru
natural - obiect de arhitectur", modul de inserare !i rela#ionare cu
situl, dar !i capacitatea de a prelua !i exploata anumite trasee,
elemente dominante ale sitului !i perspective privilegiate.
descriere: n configurarea spa#iului se va #ine cont de
dimensiunile minimale necesare pentru locuirea temporar"/
sezonier" a dou" persoane, f"r" ca suprafa#a util" total" s"
dep"!easc" 40 mp. Obiectul de arhitectur" va fi conceput pe un
singur nivel (amplasat supra sau subteran). Nu se admit
denivel"ri n plan.
Locuin#a va fi compus" din:
o zon! de zi (loc de "uet! "i o chicinet! sub form! de ni"!)
o zon! de noapte (ni"! pentru dormit)
o baie care va include o cabin! de du"/cad! de baie, un vas
w.c., un lavoar (exist" posibilitatea amplas"rii in exterior, dac"
zona climatic" aleas" o permite).
Materilele folosite vor fi de provenien#" local" (lemn, piatr", lut,
iarb", sticl", metal, este exclus" folosirea betonului), iar punerea
lor n oper" trebuie s" afecteze ct mai pu#in mediul natural.
Trebuie luat" n considerare eventualitatea readucerii terenului la
starea sa ini#ial".
con!inutul proiectului: piesele se vor desena in tu! negru pe
hrtie alb" - format minim o plan!" 100x70cm -, iar tehnica de
redactare va fi policrom" (creioane colorate, acuarel", marker sau
tehnic" mixt")
se vor prezenta urm"toarele piese:
un plan de situa#ie sc 1:200 (relief, vegeta#ie, amenajarea
aceesului !i a mprejurimilor locuin#ei)
un plan al construc#iei sc 1:50 (cotat, mobilat, cu indicarea
func#iunilor, suprafe#elor !i a materialelor)
minim o fa#ad! sc 1:50 - cea cu intrarea (cotat", colorat", cu
umbre, anturat", cu indicarea materialelor)
o sec#iune caracteristic! sc 1:50 (cotat", mobilat", cu indicarea
materialelor)
o perspectiv! exterioar! caracteristic! "i una interioar! (colorate,
cu umbre, anturate)
scopuri didactice urm"rite:
descoperirea interac#iunii dintre un obiect de arhitectur" !i
contextul natural
luarea unui prim contact cu programul de locuin#e
descoperirea ergonomiei umane
exersarea limbajului grafic n reprezentarea unui obiect de
aritectur"
calendarul proiectului:
prezentarea temei 12 noiembrie 2012
mapa documentar" 22 noiembrie 2012
corecturi finale 20 decembrie 2012
07 ianuarie 2013
predarea proiectului 10 ianuarie 2013
bibliografie:
Reviste de arhitectur":
"Detail" (Germania) [BFA: col 1997-2012]
"Techniques et Architecture" (Fran#a) [BFA: col. 1993-1999, CCF:
col. 2000-2012]
"L'Architecture d'Aujourd'hui" (Fran#a) [BFA: col. 1991-1999, CCF:
2000-2012]
"El Croquis" (Spania) [BFA: col. 1997-2012]
"Japan Architect" (Japonia) [BFA: col. 1998-2012]
C"r#i:
Arhitectura Peisajului - J.O. Simonds
Manualul arhitectului - E. Neufert
Monografii ale unor arhitec#i ca: Frank Lloyd Wright,
Hundertwasser, Gaudi, Calatrava, Ludwig Mies van der Rohe,
Alvaro Siza, Tadao Ando, Alvar Aalto, Reima Pietila !.a. aflate n
Biblioteca Facult"#ii de Arhitectur" .
Internet:
www.archdaily.com
www.contemporist.com
blog.bellostes.com
www.east-centricarch.eu
Universitatea Tehnic" din Cluj Napoca - Facultatea de Arhitectur" !i Urbanism - an universitar 2012-2013, an de studii I, semestrul 1 disciplina PROIECTARE
tema P2 perp. arh. Dana POP tutore an conf. dr. arh. Gheorghe VAIS