Sunteți pe pagina 1din 1

HGC785/1999

IDinternunic:295302

Fia actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTRRE Nr. 785
din20.08.1999
cu privire la pregtirea instituiilordenvmntpentru
anul de studii 1999-2000
Publicat:26.08.1999nMonitorulOficial Nr. 094
nscopulcreriiunorcondiiinormalenvedereasoluionriiproblemelorprivindpregtireainstituiilordenvmntdetoatenivelurile
ctrenoulandestudii,GuvernulRepubliciiMoldovaHOTRTE:
1.Ministerele,careaunsubordineinstituiidenvmnt,autoritilepublicejudeeneimunicipale,ComitetulexecutivalU.T.A.Gguzia:
vorasigura,nperioadadepnla1septembrie1999,finalizareatuturorlucrrilor de pregtire a instituiilordenvmntctre noul
andestudii,utilizndnacestscoptoaterezervelemateriale,financiarei umane;
voracordainstituiilordenvmntsprijinlamobilizareaoamenilordeafaceri,asociaiilor agricole, prinilor la lucrrile de reparaie a instituiilor de
nvmnt
vorntreprindemsurilederigoarentrulichidarearestanelor la salarizarea cadrelor didactice;
vorcreacondiiinormalelocativeidetraipentrutineriispecialiti,ndeosebipentruceidinlocalitile rurale;
vorexaminaivorinformaGuvernulpnla1septembrie1999,despreniveluldepregtire al instituiilordenvmntdinsubordinectrenceputul
noului an de studii;
vorntreprindemsurilenecesarenscopulcolarizriiobligatoriiacopiilordevrstade6-16aniissubvenionezefamiliile
socialmentevulnerabilenvedereaprocurriirechizitelorcolare,inclusivamanualelor,mbrcmintei inclmintei.
2.MinisterulEducaiei i tiinei,ministereleceaunsubordineinstituiidenvmnt:
vornaintapropuneriGuvernuluiprivindoptimizareareelei instituiilordenvmntpreuniversitar
vorelaborarecomandrilemetodicenvedereadescongestionrii programelor colare;
vorntreprindemsuricorespunztoarepentruasigurareainstituiilordenvmntcucadredidacticedenaltcalificare
(eventualprinstagiereadeunanastudeniloranuluiViprinreprofilareasurplusuluidecadrecuexperienpedagogic);
voracordaajutordireciilorjudeenedenvmntlatrasareaobiectiveloractivitiiacestoranprimulandeactivitatennouastructuradministrativ-
teritorial.
3.MinisterulFinanelor,ComitetulexecutivalU.T.A.Gguzia, primriile,ncomuncuconsililejudeene imunicipale,vorasigura
finanarealucrrilor de reparaie a instituiilordenvmntctrenoulandestudii,achiziionrii de combustibil, consumului de energie electric, termic, gaze i
ap, conform mijloacelor prevzutenacestescopuri.
4.Conductoriiinstituiilordenvmntieducaievorntreprindemsurilederigoarenscopuleconomisiriienergieitermicei electrice, a
combustibilului i apei.
5.Sepunenaplicare,ncepndcu1septembrie1999,alineatulunu,punctul5alHotrriiGuvernuluiRepubliciiMoldovanr.321din20
martie1998"Cuprivirelamajorareasalariilorangajailordinsferabugetar"(Monitorul Oficial, 1998, nr, 40-41,art.311),cuefectuareacheltuielilornlimita
alocaiilorstabilitenbugetpentrunvmnt.
PRIM-MINISTRU
ALREPUBLICIIMOLDOVAIonSTURZA
Contrasemnat:
Ministrul educaiei i tiineiAnatolGremalschi
Chiinu, 20 august 1999.
Nr.785.
Generated with www.html-to-pdf.net Page 1 / 1