Sunteți pe pagina 1din 6

COLIRE

1) Penetratia medicamentelor la nivelul ochiului depinde de :


a. solubilitatea substantelor active ;
b. constanta de disociere a substantelor active ;
c. integritatea corneei ;
d. tonicitatea solutiilor ;
e. activitatea de suprafata a substantelor active .
2) Toleranta solutiilor oftalmice este optima atunci cand acestea au :
a. temperatura apropiata de temperatura corpului ;
b. pH-ul apropiat de pH-ul lichidului lacrimal ;
c. particule solide in suspensie ;
d. presiunea osmotica apropiata de cea a lichidului lacrimal ;
e. vascozitatea de maimum !"-#" cP .
$) %a substante izotonizante& la prepararea colirelor se folosesc :
a. clorura de sodiu ;
b. azotat de potasiu ;
c. propilenglicol ;
d. acid boric ;
e. sorbitol .
!) 'olutiile tampon folosite ca vehicule pentru preparatele oftalmice sunt :
a. solutia de acid boric 1&( g) ;
b. solutia de acid boric modificata ;
c. solutia de clorura de sodiu "&( g) ;
d. solutia izotonica de fosfat ;
e. solutia de glucoza # g) .
#) *actorii eterni de care depinde stabilitatea chimica a solutiilor oftalmice sunt :
a. lumina;
b. temperatura ;
c. natura solventului ;
d. aerul ;
e. pH-ul solutiei .
+) *actorii interni care influenteaza stabilitatea chimica a solutiilor oftalmice sunt :
a. natura solventului ;
b. pH-ul solutiei ;
c. oigenul ;
d. natura substantelor auiliare folosite ;
e. sistemul de inchidere a flacoanelor .
,) -daugarea de conservanti este contraindicata la :
a. colire unidoza ;
b. colire multidoza ;
c. colire care se administreaza pe o cornee traumatizata ;
d. bi oculare ;
e. unguente oftalmice .
.) /n conservant pentru uz oftalmic trebuie sa posede urmatoarele calitati :
a. un spectru larg de actiune ;
b. efect de durata ;
c. sa nu fie sensibilizant sau alergic ;
d. sa fie eficace la concentratii mari ;
e. sa fie solubil in apa .
() -gentii de marire a vascozitatii solutiilor oftalmice favorizeaza :
a. marirea tensiunii superficiale ;
b. marirea timpului de contact cu mucoasa oculara ;
c. toleranta preparatelor ;
d. eficacitatea preparatelor ;
e. stabilitatea in timp a preparatelor .
1") /n agent de vascozitate folosit la prepararea solutiilor oftalmice trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii :
a. sa fie hidrosolubil si sa dea solutii transparente ;
b. sa aiba in solutie acelasi indice de refractie cu lichidul lacrimal ;
c. sa nu reactioneze cu substantele active sau cu alte substante auiliare din
formula ;
d. sa confere solutiei oftalmice o vascozitate mai mare de #" cP ;
e. sa permita sterilizarea solutiilor oftalmice .
11) %a agenti de marire a vascozitatii solutiilor oftalmice se folosesc :
a. metilceluloza ;
b. borat de fenilmercur ;
c. alcool polivinilic ;
d. clorbutanol ;
e. polivinilpirolidona .
12) 'ubstantele tensioactive maresc viteza de patrundere intraoculara a
medicamentelor prin :
a. marirea solubilitatii substantelor active ;
b. marirea vascozitatii vehicolului ;
c. umectarea mai buna a corneei ;
d. marirea stabilitatii in timp a solutiilor oftalmice ;
e. tamponarea solutiilor oftalmice .
1$) -sigurarea sterilitatii suspensiilor oftalmice se face prin :
a. sterilizarea cu aer cald ;
b. adaos cu conservanti ;
c. sterilizarea cu oid de etilen ;
d. filtrarea bacteriologica ;
e. prepararea in conditii aseptice .
1!) 0azele de unguent folosite la prepararea unguentelor oftalice trebuie :
a. sa fie neiritante ;
b. sa aiba o consistenta moale si sa se intinda usor la miscarea pleoapelor ;
c. sa fie in general liposolubile ;
d. sa fie sterile si conservabile ;
e. sa asigure stabilitatea substantelor active .
1#) %ontrolul eficacitatii conservantilor antimicrobini folositi pentru asigurarea
sterilitatii colirelor se determina pe urmatoarele microorganisme :
a. 'taph1lococcus aureus ;
b. Pseudomonas aeruginosa ;
c. 2scherichia coli ;
d. %andida albicand ;
e. -spergillus niger .
1+) 0aile oculare se caracterizeaza prin :
a. concentratie mica de substante active ;
b. sterilitate ;
c. izotonie ;
d. vascozitate crescuta ;
e. absenta particulelor in suspensie .
1,) 'uspensiile apoase folosite in oftalmologie permit :
a. administrarea unor substante hidrosolubile ;
b. administrarea unor substante insolubile in apa ;
c. realizarea unei absorbtii rapide a substantelor active ;
d. realizarea unui efect prelungit ;
e. asigurarea unei stabilitati fizice marite comparativ cu solutiile oftalmice .
1.) Penetratia prin cornee a alcaloizilor din picatuirle pentru ochi este favorizata de :
a. crearea unui pH de maima solubilitate a substantelor active ;
b. folosirea de sisteme tampon cu pH apropiat de neutralitate ;
c. marirea vascozitatii solutiilor ;
d. utilizarea colirelor uleioase ;
e. adaugarea de conservanti .
1() Precizati agentii antimicrobieni folositi la prepararea colirelor multidoza
mentionati in *3 4 :
a. borat de fenilmercur ;
b. clorura de benzalconiu ;
c. parahidroibenzoat de etil ;
d. diacetat de clorheidina ;
e. alcool feniletilic .
2") %are dintre urmatoarele colire este prevazut in *3 4 :
a. colir cu %loramfenicol "&#) ;
b. colir cu %lorhidrat de pilocarpina !) ;
c. colir cu *izostigmina "&2#) ;
d. colir cu sulfat de atropina 1) ;
e. colir cu Protargol 2) .
21) %onform *3 4& vehiculele utilizate la prepararea picaturilor pentru ochi :
a. apa proaspat fiarta si racita ;
b. apa pentru preparate in5ectabile ;
c. apa purificata ;
d. propilenglicol ;
e. ulei de floarea-soarelui neutralizat .
22) %onform *3 4& substantele medicamentoase folosite la prepararea suspensiilor
oftalmice trebuie sa aiba in proportie de cel putin (") marimea particulelor :
a. 6 2#" 7m ;
b. 6 12# 7m ;
c. 6 12" 7m ;
d. 6 1"" 7m ;
e. 6 2# 7m .
2$) %onform *3 4& o solutie oftalmica se poate prepara prin dizolvarea substantei
active& in solutii izotonice sterile :
a. cand cantitatea de substanta activa este sub 2 g) m.8m.
b. cand cantitatea de substanta activa este peste 2 g) m.8m.
c. cand cantitatea de substanta activa este sub 1 g) m.8m.
d. cand cantitatea de substanta activa este peste 1 g) m.8m.
e. cand se obtine o solutie saturata .
2!) %onform *3 4& cand substanta activa dintr-un colir depaseste concentratia de 1g
) & cantitatea de substanta necesara pentru izotonizare se calculeaza :
a. dupa formula trecuta in monografia 9n5ectabila ;
b. folosind tablete cu scaderea punctului de congelare ;
c. folosind tablete cu echivalenti in :a%l ;
d. folosind diferite nomograme .
2#) %olirul oficinal in care boratul fenilmercuric estein concentratie de 1:1""""" este
a. colirul cu azotat de argint ;
b. colirul cu azotat de pilocarpina ;
c. colirul cu rezorcina ;
d. colirul cu cloramfenicol ;
e. colirul cu sulfat de zinc .
2+) %are din urmatoarele colire se elibereaza cu eticheta ;<trava= :
a. colirul cu azotat de argint ;
b. colirul cu sulfat de atropina ;
c. colirul cu azotat de pilocarpina ;
d. colirul cu rezorcina ;
e. colirul cu sulfat de zinc .
2,) %olirele care contin sistemul tampon acid boric 8 tetraborat de sodiu sunt :
a. colirul cu azotat de argint ;
b. colirul cu sulfat de atropina ;
c. colirul cu azotat de pilocarpina ;
d. colirul cu rezorcina ;
e. colirul cu sulfat de zinc .
2.) %onform *3 4& pentru izotonizarea colirului cu rezorcina se utilizeaza :
a. clorura de sodiu ;
b. azotat de sodiu ;
c. glucoza ;
d. acid boric ;
e. acid boric > bora .
2() %onform *3 4& baile oculare se prescriu in cantitati de cel putin :
a. # g ;
b. 1" g ;
c. #" g ;
d. 1"" g ;
e. nici una din valorile de mai sus .
RASPUNSURI COLIRE
1) a&b&c&d&e
2) a&b&d&e
$) a&b&d&e
!) a&b&d
#) a&b&d
+) a&b&d
,) a&c
.) a&b&c&e
() b&c&d&e
1") a&b&c&e
11) a&c&e
12) a&c
1$) b&e
1!) a&b&c&d&e
1#) a&b&c&d&e
1+) a&b&c&e
1,) b&d
1.) b&c&d
1() a&b&d
2") d
21) a&b&e
22) e
2$) c
2!) a
2#) c
2+) b&c
2,) b&c
2.) d
2() c .