Sunteți pe pagina 1din 23

Web marketing AN 3 SEM.

2
MULTIPLE CHOICE
1.B Bugetul de marketing este utilizat pentru:
a
.
masurarea rezultatelor !ontrol" e#aluare
b
.
plani$i!are pre#iziune alo!area resurselor masurarea per$ormantelor !ontrol"e#aluare
!
.
plani$i!are masurarea per$ormantelor !ontrol"e#aluare
2.% Strategiile de promo#are pe &nternet !onstau in:
a
.
strategii e'mail !. ni!i una din #ariante
b. strategii mi(te
3.B Strategiile de promo#are pe &nternet trebuies! adaptate la:
a
.
piata !ompaniei !. potentialul !ompaniei
b. piata si potentialul !ompaniei
).* +bie!ti#ele pe !are o organizatie !are realizeaza !omert pe &nternet le poate urmari sunt:
a
.
dez#oltarea mar!ii $urnizorilor
b
.
realizarea de #enituri mai mari prin #anzarea de ser#i!ii !omer!iale
!
.
!resterea e$i!ientei $ortei de #inzare
d
.
asigurarea de ser#i!ii suplimentare !lientilor sai
,.E World Wide Web'ul permite $irmelor sa isi !reeze o bibliote!a de do!umente a-utand ast$el
la:
a
.
imbunatatirea prestatiei !ompaniei
b
.
imbunatatirea ser#i!iilor pentru anga-ati
!
.
realizarea de nego!ieri !omer!iale
d
.
a!apararea de noi piete de publi!itate
e
.
identi$i!area de noi oportunitati de a$a!eri
..* /ro!esul de plani$i!are strategi!a !uprinde urmatoarele $aze:
a
.
plani$i!area e#aluarea!ontrolul
b
.
e#aluareastabilirea obie!ti#elorderularea a!ti#itatilor
!
.
stabilirea obie!ti#elor!ontrolul e#aluarea
d
.
plani$i!areaimplementareae#aluarea
0.% Modalitati de analiza a tra$i!ului pe site'ul Web:
a
.
!ontorizarea numarului de !autari ale motoarelor de !autare
b
.
utilizarea pa!1etelor statisti!e S/SS
!
.
instalarea unui !ontor pe pagina Web
d
.
a!1izitia so$t'ului de analiza a datelor de marketing
e
.
$o!us'grupul on line
2.% %analele de #anzare pe piata Web ad#ertising'ului sunt !onstituite din:
a 3etelele de ad#ertising *istribuitori on'line 4irmele de reprezentare 5i!itatii
.
b
.
5i!itatii 3etelele de ad#ertising Web promotori
!
.
3etelele de ad#ertising 4irmele de reprezentare 5i!itatii
d
.
*istribuitori on'line 4irmele de reprezentare Web promotori
6.B Elementul !e apare in ma-oritatea bannerelor publi!itare prezente pe &nternet poate $i :
a
.
denumirea motorului de !autare $olosit !. logo'ul site'ului
b
.
sloganul !ompaniei d. o$erta periodi!a
17.% /entru a !rea si dez#olta un brand de #aloare trebuie a#uta in #edere:
a
.
!onstruirea imaginii brandului in randul personalului prin!ipalilor distribuitori
b
.
!unoasterea pro$ilului !onsumatorului #izat de !atre !on!urenta
!
.
utilizarea !er!etarilor de piata si $eedba!k'ul !onsumatorilor pentru a le anti!ipa asteptarile
d
.
$urnizarea sporadi!a !atre !onsumatori de produse"ser#i!ii uni!e
11.B World Wide Web a $ost !reat de:
a
.
/aul 5indner si Mark /. M!%a1ill in 1661
b
.
8im Berners'5ee in 1662
!
.
/eter *ru!ker si Andreas 9altman in 1662
d
.
Ni!i o #arianta nu este !ore!ta
12.% + pagina de :eb este:
a
.
o suita de do!umente ele!troni!e legate !u linkuri
b
.
o pagina de re#ista publi!ata on'line
!
.
un $isier te(t !are !ontine mar!atori ;tag'uri< =8M5
d
.
un $isier >a:a !u multimple elemente gra$i!e #ideo si audio
13.* Spe!i$i!ati !are #arianta denumeste !ore!t prin!ipalele tipuri de !one(iuni o$erite de &nternet
Ser#i!e /ro#iders:
a
.
&S*NA*S5///*NS
b
.
///&S*NS5&/8%/
!
.
*NS8%////A*S5
d
.
&S*NS5&////A*S5
1).% +peratiile de diri-are a pa!1etelor de in$ormatii in !adrul &nternetului sunt e$e!tuate
respe!tand anumite reguli numite:
a
.
1ub'uri !. proto!oale
b
.
ba!kbone d. routere
1,.A /entru a transmite in$ormatii pe &nternet mesa-ul trebuie in!adrat de anumite in$ormatii de
!ontrol de!i mesa-ul trebuie:
a
.
impa!1etat !. de#irusat
b
.
parolat d. ambalat
1..B ?n pa!1et de date !ontine adresa e(peditorului si a destinatarului spe!i$i!ate sub $orma a
patru numere naturale mai mi!i de!at:
a
.
21, !. 322
b
.
2,. d. ,23
10.B /a!1etul de date !e trebuie transmis de la o retea la alta este dat !omputerului de pa!1ete
!are $un!tioneaza pre!um un o$i!iu postal numit:
a
.
ba!kbone !. proto!ol
b
.
router d. proto!ol !omun &/
12.A *a!a un mesa- este prea lung proto!olul !omun &/ re!lama:
a
.
$ragmentarea mesa-ului !. !odi$i!area mesa-ului
b
.
netransmiterea mesa-ului d. ambalarea mesa-ului
16.A /entru a putea $i realizata !one(iunea la $urnizorul de ser#i!ii de &nternet si pentru a putea
na#iga pe :eb sunt ne!esare apli!atii so$t:are spe!ializate !are permit #izualizarea paginilor :eb
pre!um:
a
.
bro:ser :eb !. router :eb
b
.
proto!ol :eb d. 1ub :eb
27.A +utlook reprezinta:
a
.
un so$t:are pentru !omuni!area prin e'mail
b
.
o apli!atie so$t:are spe!ializata !are permite #izualizarea paginilor :eb
!
.
adresa de :eb a unui site
d
.
adresa de mail a unui utilizator de &nternet
21.A ?35 ;?ni$orm 3esour!e 5e!tor< este un identi$i!ator standard al lo!ului unde se gaseste
resursa si are semni$i!atia:
a
.
adresei site'ului :eb !. adreselor numeri!e &/
b
.
bro:ser'ului :eb d. limba-ului =8M5
22.A *omain Name S@stem ;*NS< sau sistemul numelor de domeniu este o baza de date uriasa
!are $a!e !orespondenta dintre:
a
.
adresele numeri!e &/ si numele Ate(tB !. so$t:are'uri tip +utlook
b
.
adresele nume si al$anumeri!e d. ni!i un raspuns !ore!t
23.A Ser#erele :eb pot identi$i!a pagina !eruta de bro:ser dintre milioanele de pagini :eb
e(istente datorita:
a
.
unui ?35 !. +utlook'ului
b
.
*NS ;*omain Name S@stem< d. ?SB ;?ni#ersal Serial Bus<
2).A Adresa Aspiru1aretCromaniademaine.edu.roB are !a subdomeniu:
a
.
romaniademaine !. ro
b
.
edu d. spiru1aret
2,.* /oate $i zona a unei adrese:
a
.
subdomeniul !. !odul de tara
b
.
tipul domeniului d. a D b D !
2..B 5a adresa Aspiru1aretCromaniademaine.edu.roB tipul domeniului este aratat prin:
a
.
romaniademaine !. ro
b
.
edu d. spiru1aret
20.B &nternet So!iet@ ;&S+%< reprezinta:
a
.
o organizatie $ormata din !er!etatori !are parti!ipa la dez#oltarea si implementarea
proto!oalelor &/
b
.
o organizatie de #oluntari al !arei s!op este promo#area s!1imbului de in$ormatie prin &nternet
!
.
o !orporatie !are are !a domeniu de a!ti#itate !rearea de site'uri pentru $irme si este !ea mai
mare din lume
d
.
ni!i un raspuns !ore!t
22.* /entru transmiterea si re!eptionarea mesa-elor e'mail pe &nternet se pot utiliza:
a
.
Ea1oo Mail !. =otmail
b
.
+utlook d. a D b D !
26.B 3outer'ul reprezinta:
a
.
un e'mail nesoli!itat
b
.
distoziti# !are diri-eaza tra$i!ul de &nternet ;pa!1etele de in$ormatii< e#aluand !aile posibile de
a-ungere la destinatie si identi$i!and !ea mai e$i!ienta ruta in $un!tie de ni#elul de tra$i!
!
.
spatiu de ads intr'un site :eb !are este disponibil pentru a $i !umparat
d
.
$ragment =8M5 dintr'o pagina de site
37.B Spam'ul reprezinta:
a
.
$ragment =8M5 dintr'o pagina de site sau $ragment dintr'o des!riere a unei pagini a unui site
b
.
un e'mail nesoli!itat a#and deseori s!op !omer!ial trimis $ara dis!riminare tuturor adreselor e'
mail e(istente intr'o lista de e'mail
!
.
date statisti!e re$eritoare la utilizarea unui site :eb sau despre e$i!ienta unei !ampanii
publi!itare
d
.
rein!ar!area a!eleiasi pagini :eb
31.A AAliasB reprezinta:
a
.
un ?35 !are #izeaza un alt site :eb
b
.
termen tipi! pentru un site :eb !are diri-eaza tra$i!ul !atre un alt site :eb in s!1imbul unui
pro!enta- din #anzari
!
.
spatiul dintr'o pagina :eb rezer#at pentru a$isarea de publi!itate
d
.
ni!i un raspuns !ore!t
32.B Ba!kbone reprezinta:
a
.
apli!atie so$t:are'!lient !are permite utilizatorului a$isarea de do!umente 1@perte(t
b
.
!one(iune sau serie de !one(iuni de mare #iteza pentru date !are leaga intre ele !entrele
ma-ore de tele!omuni!atii denumite noduri
!
.
publi!itate on'line intera!ti!a intr'o imagine gra$i!a mi!a !are in mod tipi! se a$la in marginea
paginii :eb
d
.
dispoziti# !are diri-eaza tra$i!ul de &nternet
33.A S:it!1 reprezinta:
a
.
dispoziti# de retea !are in!1ide un port ast$el in!at datele sa poata $i transmise e$i!ient si sigur
!atre destinatia urmatoare
b
.
timpul real !u distributie !ontrolata a !reati#ului de publi!itate pentru site'urile :eb de
publis1er
!
.
dispoziti# !are diri-eaza tra$i!ul de &nternet e#aluand !aile posibile de a-ungere la destinatie si
identi$i!and !ea mai e$i!ienta ruta in $un!tie de ni#elul de tra$i!
d
.
un e'mail nesoli!itat a#and deseori s!op !omer!ial trimis $ara dis!riminare tuturor adreselor e'
mail e(istente intr'o lista de e'mail
3).% 8ag reprezinta:
a
.
dispoziti# de retea !are in!1ide un port ast$el in!at datele sa poata $i transmise e$i!ient si sigur
!atre destinatia urmatoare
b
.
timpul real !u distributie !ontrolata a !reati#ului de publi!itate pentru site'urile :eb de
publis1er
!
.
$ragment =8M5 dintr'o pagina de site sau $ragment dintr'o des!riere a unei pagini a unui site
d
.
un e'mail nesoli!itat a#and deseori s!op !omer!ial trimis $ara dis!riminare tuturor adreselor e'
mail e(istente intr'o lista de e'mail
3,.B Website reprezinta:
a
.
sistem de grupare a site'urilor bazat pe !ontinut sau interese demogra$i!e
b
.
o lo!atie #irtuala on'line a#and un ?35 uni!
!
.
persoana responsabila pentru administrarea unui site
d
.
a D b D !
3..% /rin tra$i! se intelege:
a
.
o lo!atie #irtuala on'line a#and un ?35 uni!
b
.
persoana responsabila pentru administrarea unui site :eb
!
.
#olumul de #izitatori pe un site :eb
d
.
set de reguli sau standard !are spe!i$i!a modul de !omuni!are al !al!ulatoarelor in !adrul
retelei
30.% /ubli!itatea on'line intera!ti#a in $orma unei imagini gra$i!e mi!i !are in mod tipi! se a$la in
marginea paginii :eb poarta numele de:
a
.
banner
b
.
bro:ser
!
.
buton
d
.
booked spa!e
32.A Mi!roso$t &nternet E(plorer este:
a
.
un bro:ser
b
.
un buton
!
.
un banner
d
.
sinonim !u +utlook
36.B E'mail Ne:sletter reprezinta:
a
.
o baza de date uriasa !are $a!e !orespondenta dintre adresele numeri!e &/ si numele Ate(tB de
domeniu
b
.
re#ista ele!troni!a !are !ontine stiri in mod uzual de ultima ora sau in$ormatii de interes
destinata unui grup spe!ial de !lienti interni sau e(terni organizatiei
!
.
legatura e(istenta intr'o pagina :eb !e poate $i a!!esata prin !li!k in te(t sau in gra$i! si !are
du!e in alt lo! pe a!eeasi pagina sau pe alta pagina a a!eluiasi do!ument
d
.
$orma de publi!itate on'line intera!ti#a
)7.B /ersoana sau entitatea !are #inde spatiu de publi!itate on'line in!luzand plani$i!atoare de
media portal se numeste:
a
.
router
b
.
publis1er
!
.
sponsors1ip
d
.
tag
)1.B /ersoana sau entitatea !are #inde spatiu de publi!itate on'line in!luzand plani$i!atoare de
media portal se numeste:
a
.
proto!ol
b
.
publis1er
!
.
1ost
d
.
:ebmaster
)2.A + adresa =88/ utilizata de World Wide Web pentru a spe!i$i!a un site !on!ret se numeste:
a
.
?35
b
.
publis1er
!
.
:ebsite
d
.
:eb page
)3.* &n stabilirea obie!ti#elor site'ului nu este ne!esar sa se tina !ont de:
a
.
misiunea organizatiei
b
.
aria de a!operire geogra$i!a
!
.
lo!ul unde doreste organizatia sa $a!a tranza!tii
d
.
site'urile !on!urentilor
)).* &n !eea !e pri#este audienta in dez#oltarea proie!tului de realizare a unui site :eb nu este
ne!esar sa se tina !ont de:
a
.
segmentul tinta
b
.
marimea segmentului tinta
!
.
modul in !are este dire!tionat proie!tul !atre segmentul de piata #izat
d
.
!osturile proie!tului legate de !opierea site'ului
),*. %a parte integranta a planului de marketing este stabilirea bugetului a!ti#itatilor de marketing
!e #or $i des$asurate. Stabilirea din timp a bugetului este ne!esara pentru:
a !ontrol si e#aluare
.
b
.
pre#iziune
!
.
masurarea per$ormantelor
d
.
a D b D !
)..B Metoda de promo#are pe &nternet !are du!e la !onstruirea unei baze de date intr'o maniera
similara !u imprastierea unui #irus da!a pla!e mesa-ul este transmis de !atre !onsumator si
prietenilor se numeste:
a
.
publis1er
b
.
marketing #iral
!
.
sponsors1ip
d
.
marketing #irtual
)0.B + relatie de publi!itate pe termen lung !are in mod obisnuit impli!a plata unei ta(e $i(e
pentru a$isarea unui banner sau a unui alt$el de gra$i!a intr'un site :eb sau pentru a $i in!lus intr'un e'
mail ne:sletter se numeste:
a
.
marketing #iral
b
.
sponsors1ip
!
.
spam
d
.
publis1er
)2.% 3ein!ar!area a!eleiasi pagini :eb se $a!e prin:
a
.
ser#ing
b
.
spam
!
.
re$res1
d
.
s:it!1
)6.A /ersoana responsabila !u administrarea unui site :eb se numeste:
a
.
:ebmaster
b
.
rea!1
!
.
s:it!1
d
.
router
,7.B >unk e'mail este a!elasi lu!ru !u:
a
.
re$res1
b
.
spam
!
.
router
d
.
E'mail Ne:sletter
,1.% /un!tul de !one!tare pentru dispoziti#ele dintr'o retea !um este si &nternetul se numeste:
a
.
1ost
b
.
1@perlink
! 1ub
.
d
.
tag
e
.
rea!1
,2.B &n!ar!area automata a unei noi $erestre de bro:ser !ontinand in$ormatiile ad#ertiserului se
numeste:
a
.
tra$i!
b
.
trans$er !li!k
!
.
re$res1
d
.
3i!1 Media
,3.A =@perlink:
a
.
legatura e(istenta intr'o pagina :eb !e poate $i a!!esata prin !li!k in te(t sau in gra$i! si !are
du!e in alt lo! pe a!eeasi pagina sau pe alta pagina a a!eluiasi do!ument sau in alt site :eb
b
.
un limba- !odi$i!at utilizat pentru a $a!e do!umentele 1@perte(t sa poata $i utilizate on'line
!
.
un limba- de mar!are e(tensibil
d
.
pun!tul de !one!tare pentru dispoziti#ele dintr'o retea !um este si &nternetul
,).B $orma de publi!itate on'line intera!ti#a in $orma unei imagini gra$i!e !are in mod normal este
inserata de'a lungul partii de sus sau de -os a paginii :eb sau este pozitionata intr'o margine sau alt
spatiu din pagina rezer#at pentru publi!itate reprezinta:
a
.
buton
b
.
banner
!
.
marketing #iral
d
.
1@perlink
,,.% Spatiul dintr'o pagina :eb rezer#at pentru a$isarea de publi!itate poarta numele de:
a
.
=ub
b
.
Website /ro$ile
!
.
Ad Spa!e
d
.
Banner
e
.
Applet
,..A +ri!e persoana indi#iduala sau entitate -uridi!a !e a!1izitioneaza spatiu de publi!itate on'
line in!luzand agentii pentru !umparatori de media !umparatori de media +EM si proprietari
singulari se numeste:
a
.
ad#ertiser !. agentie
b
.
publis1er d. :ebmaster
,0.A &nternet Net:ork &n$ormation %enter reprezinta:
a
.
o !orporatie !are se o!upa !u intretinerea &nternetului
b
.
un grup de institutii si !ompanii internationale !e dez#olta si impun standarde uni#ersale pentru
dez#oltarea paginilor Web
!
.
o $irma de :ebdesign
d
.
a D b D !
,2.* *a!a mesa-ul este su$i!ient de mi! pentru a $i transmis intr'un singur pa!1et se utilizeaza un
proto!ol simplu numit:
a
.
8ransmission %ontrol /roto!ol ;8%/< !. &nternet Ser#i!e /ro#ider ;&S/<
b
.
&nternet /roto!ol ;&/< d. ?ser *atagram /roto!ol ;?*/<
,6.* Ser#erele Web $oloses! pentru distribuirea datelor so$t:are !ompatibil !u limba-ul:
a
.
=8M5
b
.
FM5
!
.
?35
d
.
a D b
e
.
a D b D !
.7.* &nternetul reprezinta:
a. multimea tuturor retelelor &/ inter!one!tateG
b. milioanele de !al!ulatoare atasate la reteaG
!. !omunitatea milioanelor de utilizatoriG
d. toate !ele de mai sus.
.1.% Nu este !ara!teristi!a a mediul in !are opereaza !ompaniile #irtuale:
a
.
este global
b
.
posibilitatea disparitiei intermediarilor
!
.
s!aderea importantei ne#oilor !onsumatorilor
d
.
a D b D !
.2.E /roie!tul de dez#oltare a unui site :eb nu trebuie sa !ontina:
a
.
numele proie!tului
b
.
audienta
!
.
analiza !ompetiti#a
d
.
!osturile de oportunitate
e
.
sele!tia ideilor
.3.* /roie!tul de dez#oltare a unui site :eb trebuie sa !ontina:
a
.
plat$orma de marketing
b
.
generarea ideilor
!
.
rezumatul proie!tului
d
.
audienta
.).B Analiza !ompetiti#a a proie!tul de dez#oltare a unui site :eb presupune:
a
.
pre!izarea s!opului #iitorului site :eb
b
.
identi$i!area a#anta-ului !ompetiti# al produselor"ser#i!iilor o$erite
! pre!izarea !osturilor proie!tului
.
d
.
toate #ariantele sunt !ore!te
.,.* Este re!omandabil !a site'ul sa aiba un design simplu a#and optiunile de na#igare situate in:
a
.
partea de -os a paginii in stanga
b
.
partea de -os a paginii in stanga sau dreapta
!
.
partea de sus a paginii in dreapta
d
.
partea de sus a paginii in stanga sau dreapta
...% %u#intele si $razele !1eie trebuie sa apara pe tot par!ursul te(tului de !el mult:
a
.
3 ori !. 0 ori
b
.
, ori d. 17 ori
.0.* Este tip de banner e(istent pe &nternet:
a
.
banner stati! !. banner intera!ti#
b
.
banner animat d. a D b D !
.2.* %are dintre urmatoarele #ariante nu $a!e parte dintre !ele mai $re!#ent urmarite obie!ti#e ale
Web ad#ertising'ului:
a
.
!onstruirea"dez#oltarea brandului organizatieiG
b
.
generarea de tra$i! !atre pun!tele de distributie ale produselor"ser#i!iilor organizatieiG
!
.
sustinerea"!resterea #anzarilor pe termen s!urt si mediuG
d
.
strangerea de $onduri
e
.
a D b D !
.6.% &n !onte(tul in !are o !ampanie de ad#ertising urmareste mai multe obie!ti#e o solutie o
poate !onstitui prezentarea unei suite de bannere a$late in a!eeasi pozitie !are sa $ie prezentate
su!!esi# la inter#al de !ate#a se!unde dar nu mai mult de:
a
.
2 se!unde !. 12 se!unde
b
.
17 se!unde d. 27 se!unde
07.A %analele de ad#ertising sunt !onstituite din:
a
.
3etelele de ad#ertising distribuitorii online $irmele intermediare site'urile de li!itatiiG
b
.
*istribuitorii online :eb promoteri $irmele intermediareG
!
.
Site'urile de li!itatii retelele de ad#ertising :eb promoteri.
01.B &ndi!atorul !are de$ineste de !ate ori a $ost a!!esat un banner raportat la numarul de impresii
primite de banner si este utilizat pentru e#aluarea impa!tului bannerului asupra #anzarilor este:
a
.
rata de a!!esare !. e(punere
b
.
rata de raspuns d. opt'out
02.A 3etelele barter di$era intre ele in $un!tie de:
a
.
rata de s!1imb e#aluata in raport !u numarul de #izitatori
b
.
rata de e(punere e#aluata in raport !u numarul de #izitatori
!
.
rata de a!!esare e#aluata in raport !u numarul de #izitatori
d
.
rata de raspuns e#aluata in raport !u numarul de #izitatori
03.% Stabilirea preturilor si a tipului de tari$are se $a!e in $un!tie de:
a
.
marimea si #arietatea produselor"ser#i!iilor marimea audientei #izate si numarul de pagini
#izualizate de un !onsumator
b
.
marimea targetului #izat timpul pe !are il alo!a $irma site'ului importanta site'ului
!
.
marimea si #arietatea produselor"ser#i!iilor !e #or $i !omer!ializate marimea audientei #izate
;!onsumatori $inali< timpul pe !are il alo!a #izitarii site'ului si numarul de pagini #izualizate
de un !onsumator
d
.
ni!i un raspuns !ore!t
0).* Ma-oritatea site'urile !e a!1izitioneaza media pre$era sa lu!reze !u o retea de ad#ertising
intru!at bene$i!iaza de:
a
.
!onsistenta si rapiditate in $urnizarea produselor"ser#i!iilor
b
.
preturi !ompetiti#e
!
.
impa!t ma(im asupra segmentului de piata
d
.
a D b D !
e
.
ni!i o #arianta nu este !ore!ta
0,.A ?na dintre !ele mai populare tipuri de retea de ad#ertising pe &nternet este:
a
.
reteaua barter !. reteaua s:i$t
b
.
reteaua de marketing d. reteaua integrata
0..E /entru a supra#ietui pe piata #irtuala numele !ompaniei trebuie sa:
a
.
s!urt !entrat usor de pronuntat personalizat
b
.
so!ant uni! lung aliterat
!
.
simplu sugesti# pentru !ategoria respe!ti#a uni! aliniat
d
.
a D b D !
e
.
ni!i un raspuns !ore!t
00.% &n pra!ti!a pentru asigurarea se!uritatii tranza!tiilor de amblele parti parti!ipante la
tranza!tie sunt urmate mai multe etape. Nu este o ast$el de etapa:
a
.
nonrepudierea
b
.
integritatea datelor
!
.
!omplementaritatea
d
.
autenti$i!area si autorizarea partilor parti!ipante
02.B Etapa prin !are partile se asigura !a ni!i una dintre parti nu #a putea nega parti!iparea la
tranza!tie dupa e$e!tuarea ei se numeste:
a
.
autenti$i!are si autorizare a partilor !. !on$identialitate
b
.
nonrepudiere d. integritatea datelor
06.A /rin !on$identialitate se asigura !a:
a
.
in$ormatiile s!1imbate de parti #or $i utilizate doar de a!estea si in s!opul per$e!tarii tranza!tiei
si pentru asigurarea !areia se $oloses! so$turi spe!iale pentru !riptarea in$ormatiilor
b
.
in$ormatiile nu su$era modi$i!ari in urma trans$erului de date sau la memorarea lor in bazele de
date
!
.
ni!i una dintre parti nu #a putea nega parti!iparea la tranza!tie dupa e$e!tuarea ei
d
.
ni!i un raspuns !ore!t
27.% World Wide Web a $ost !reat in anul:
a
.
1627 !. 1662
b
.
1626 d. 2777
21.% Nu $a!e parte din !ategoria $ormatelor a!!eptate de bro:sere pentru $isierele imagine:
a
.
H&4 !. &BM
b
.
>/EH d. BM/
22.B A$a!erile pe &nternet presupun:
a
.
apli!area de noi te1nologii si pro!ese in #ederea imbunatatirii dez#oltarii si !1iar a inlo!uirii
modalitatilor traditionale de a $a!e a$a!eri
b
.
mult mai mult de!at doar de a realiza tranza!tii !omer!iale ele!troni! inseamna rede$inirea
modului de a $a!e a$a!eri !u a-utorul te1nologiei a#and !a s!op ma(imizarea #alorii o$erite
!onsumatorilor
!
.
realizarea de tranza!tii !omer!iale ele!troni!e
d
.
modalitati moderne de a $a!e a$a!eri in mediul #irtual prin intermediul &nternetului sau site'
urilor :eb si !are se adreseaza !onsumatorilor !e a!tioneaza pe a!easta piata
23.% Nu $a!e parte din !ategoria bene$i!iilor !ompaniilor !are isi $a! publi!itate prin reteaua barter
de ad#ertising:
a
.
produse pro$esionale
b
.
!onsistenta si rapiditate in $urnizarea produselor
!
.
posibilitatea de a reprezenta ze!i de !lienti !u ze!i de produse si ze!i de piete tinta reusind in
a!elasi timp sa aiba un !ontrol ma(im asupra pietei
d
.
preturi !ompetiti#e
2).% + mar!a sau parte a mar!ii !are este prote-ata prin lege pentru a nu putea $i utilizata de alte
!ompanii reprezinta:
a
.
imaginea mar!ii !. trademark
b
.
brand d. per!eptia asupra mar!ii
2,.A Numele !u#antul simbolul gra$i!a sau !ombinatia a!estor elemente prin !are se identi$i!a
produsele unui #anzator si il di$erentiaza de !ompetitori reprezinta:
a
.
mar!a !. logo
b
.
trademark d. imaginea produsului
2..A /entru o !ompanie prezenta pe &nternet !omparati# !u !ompaniile prezente pe piata !lasi!a
!rearea si dez#oltarea imaginii de mar!a este:
a
.
mai importanta
b
.
mai putin importanta
!
.
la $el de importanta
d nu este importanta ni!i pentru !ompania de pe &nternet ni!i pentru !ea !are a!tioneaza pe piata
. !lasi!a
20.A /entru a !rea si dez#olta o mar!a de #aloare trebuie sa se in!eapa prin a !onstrui imaginea
mar!ii in randul:
a
.
anga-atilor !ompaniei !. !on!urentilor
b
.
!onsumatorilor d. distribuitorilor
22.* /entru a !rea si dez#olta o mar!a de #aloare trebuie:
a
.
!a $irma sa !unoas!a pro$ilul !onsumatorilor pe !are ii #izeaza
b
.
!a $irma sa e(ploateze toate !analele de distributie utilizand !ele mai noi te1nologii
!
.
!a o$erta $a!uta de o $irma sa $ie !ea mai #izibila !omponenta a primei pagini
d
.
toate #ariantele sunt !ore!te
26.A *a!a $irma are o o$erta spe!iala a!easta trebuie pozitionata pe:
a
.
prima pagina :eb a $irmei
b
.
pe pagina Aproduse si ser#i!iiB
!
.
prima pagina dar imediat sub istori!ul $irmei
d
.
ni!i un raspuns !ore!t
67.% *intre !ele mai bogate 177 de !ompanii prezente pe &nternet !reaza sub'adrese pentru a #eni
in a#anta-ul !onsumatorilor ;e(: :::.mi!roso$t.!om"po:erpoint< un pro!ent de:
a
.
1'2I !ompanii !. 6I !ompanii
b
.
2'3I !ompanii d. 11'12I !ompanii
61.E Numele mar!ii !are apare pe &nternet nu trebuie sa aiba urmatoarea !ara!teristi!a:
a
.
sa $ie s!urt
b
.
sa $ie simplu
!
.
sa $ie so!ant
d
.
sa $ie aliterat
e
.
sa $ie stiinti$i!
62.B Numele mar!ii !are apare pe &nternet trebuie sa aiba urmatoarea !ara!teristi!a:
a
.
sa $ie lung
b
.
sa $ie personalizat
!
.
sa $ie neinteligibil
d
.
sa $ie !omple(
63.B Spe!ialistii din domeniu re!omanda !a in momentul e(tinderii a$a!erii si pe &nternet !u
a!eleasi produse de pe piata traditionala $irma trebuie:
a
.
sa $ie e(tinsa mar!a
b
.
sa $ie pastrata mar!a originala
!
.
sa $ie lansate sub o noua mar!a
d
.
sa $ie lansate sub o noua mar!a dar sa se mentina si mar!a anterioara
6).% World Wide Web a $ost !reat de:
a
.
/1. Jotler !. 8im Berners'5ee
b
.
M. /orter d. Neil Borden
6,.* World Wide Web nu utiliza urmatoarea te1nologie:
a
.
=8M5 !. :eb bro:ser
b
.
=88/ d. ser#ing :eb
6..B 5imba-ul =8M5 este utilizat pentru:
a
.
a transmite paginile de :eb !. a s!rie si transmite paginile de :eb
b
.
a s!rie paginile de :eb d. a s!rie tag'uri
60.% 5imba-ul =8M5 a $ost dez#oltat de:
a
.
Word !. World Wide Web
b
.
=88/ d. &nternet E(plorer
62.% Mosai! reprezinta:
a
.
o #arianta a limba-ului =8M5 !. un bro:ser :eb
b
.
o #arianta a limba-ului =88/ d. a D b D !
66.* 5imba-ul =8M5 este limba-ul !are a permis si permite !rearea si programarea do!umentelor
ele!troni!e !u !ontinut multimedia bazate pe stru!turile:
a
.
1@permedia
b
.
1@perte(t
!
.
1@perlink
d
.
a D b
e
.
a D b D !
177.A Standardul SHM5 este:
a
.
un metalimba- utilizat pentru realizarea si s!1imbul de do!umente in plat$orme eterogene si
pentru de$inirea unor modele logi!e pentru des!rierea si !odi$i!area in$ormatiei multimedia
b
.
un limba- utilizat pentru a s!rie paginile de :eb
!
.
un limba- utilizat pentru a transmite paginile de :eb
d
.
un :eb bro:ser
171.B /entru transmiterea paginilor de :eb se utilizeaza un limba-:
a
.
=8M5 !. J5M
b
.
=88/ d. SHM5
172.A %onstituirea grupului =8M5 Working Hroup a !arui prima misiune a $ost $ormalizarea
=8M5 al SHM5 in modelul logi! al do!umentelor !are de$ineste #o!abularul si stru!tura
do!umentelor reprezinta:
a
.
*8* !. =88/
b
.
*88 d. W3%
173.A *8* se mai numeste si:
a
.
modelul logi! al do!umentelor !. :eb bro:ser pentru !lienti
b
.
Mosai! d. limba- de programare
17).B Hrupul =8M5 Working Hroup a !arui prima misiune a $ost $ormalizarea =8M5 intr'un
*o!ument 8@pe *e$initions !are de$ineste #o!abularul si stru!tura do!umentelor s'a !onstituit la
!on$erinta din:
a
.
Kerona !. /aris
b
.
Hene#a d. 5ondra
17,.% Spe!i$i!atia =8M5 3.7 enuntata in anul 166, a in!er!at sa dez#olte =8M5 2.7 prin
adaugarea unor $a!ilitati pre!um:
a
.
tabele si un mai mare !ontrol asupra te(tului din -urul tabelelor
b
.
standardul pe !are ar trebui sa'l suporte toate bro:serele !urente
!
.
tabele si un mai mare !ontrol asupra te(tului din -urul gra$i!elor
d
.
standardul pe !are ar trebui sa'l suporte toate bro:serele !urente in!lusi# !ele te(t
17..% Nets!ape a $ost printre primele bro:sere !are suporta anumite tag'uri =8M5 3.7 detinand in
-ur de:
a
.
27I din piata de bro:sere !. 07I din piata de bro:sere
b
.
,7I din piata de bro:sere d. 67I din piata de bro:sere
170.% 5imba-ul =8M5 poate $i utilizat in:
a
.
dez#oltarea de prezentari multimedia in sistemul de operare Windo:s
b
.
dez#oltarea de !arti ele!troni!e
!
.
a D b
d
.
ni!i o #arianta nu este !ore!ta
172.* Nu este a#anta- al utilizarii limba-ului =8M5:
a
.
usurinta $olosirii a!estuia !. posibilitatea de realizare a legaturilor
b
.
posibilitatea integrarii te(tului !u gra$i!e d. posibilitatea de realizare a unui so$t
176.E Mar!atorii se pot re$eri la:
a
.
$ormatarea te(tului
b
.
organizarea !ontinutului
!
.
inserarea de !ontinut multimedia
d
.
!rearea de legaturi intre paginile site'ului
e
.
a D b D ! D d
117.E 4ormatele a!!eptate de bro:sere pentru $isierele imagini sunt:
a
.
H&4
b
.
>/EH
!
.
BM/
d
.
8&44
e
.
toate #ariantele sunt !ore!te
111.B BM/ ;BitMap< reprezinta un $ormat a!!eptat de bro:sere pentru $isierele imagine numai !u:
a
.
+utlook !. Ea1oo
b
.
&nternet E(plorer d. Word
112.B Numele unei organizatii 1ard:are si so$t:are !are li#reaza !reati# de publi!itate pentru
bro:ser'ul utilizatorului este:
a
.
media broker !. publis1er
b
.
ad ser#er d. :ebmaster
113.B &n$ormatii demogra$i!e si psi1ogra$i!e despre #izitatorii site'ului :eb sau doar o parte din
a!este in$ormatii in baza !arora se realizeaza un pro$il al #izitatorilor a!estui site reprezinta:
a
.
?ni$orm 3esour!e 5o!ator !. Website %ategories
b
.
Website /ro$ile d. 8argeting
11).A %ara!teristi!ile de !omportament ale unei audiente tinta pre!um obi!eiurile de a $a!e
a!1izitii on'line !onstituie:
a
.
/s@!1ograp1i!s !. Website %ategories
b
.
Stats d. Website /ro$ile
11,.A 8ra!king presupune:
a
.
urmarirea !ole!tarea si analiza automata de date aso!iate !u ser#irea de mesa- publi!itar digital
b
.
limba-ul de programare ne!esar pentru a transmite paginile de :eb
!
.
limba-ul de programare ne!esar pentru a s!rie paginile de :eb
d
.
#olumul de #izitatori pe un site :eb
11..B 8rans$er %li!k este termenul utilizat pentru:
a
.
a arata #olumul de #izitatori pe un site :eb
b
.
in!ar!area automata a unei $erestre de bro:ser !ontinand in$ormatiile ad#ertiserului
!
.
setul de regului !are spe!i$i!a modul de !omuni!are al !al!ulatoarelor in !adrul retelei
d
.
o adresa &/ uni!a
110.A 5imba-ul de programare orientat !atre un obie!t dez#oltat de !atre Sun M@!ros@stems !are
spri-ina animatia si trans$erul de in$ormatie in timp real este:
a
.
>a#a !. =8M5
b
.
FM5 d. H&4
112.% A$isarea de bannere pentru o zona geogra$i!a parti!ulara sau un segment de populatie
reprezinta:
a
.
Website %ategories !. Heo'targeting
b
.
8ra!king d. Website /ro$ile
116.B *o!umentul aprobat de managementul superiorprin !are sunt stabilite obie!ti#ele de$inite
a!ti#itatile spe!i$i!e de marketing prin intermediul !arora a!estea urmeaza sa $ie atinse intr'un
anumit inter#al de timp prin !are este e#aluata si !ontrolata intreaga a!ti#itate de marketing
reprezinta:
a
.
raportul te1ni! al unei !er!etari de marketing !
.
planul media
b
.
planul de marketing d
.
analiza SW+8
127.B /entru plani$i!area strategi!a de :eb marketing se $a!e pe de o parte analiza pietei si
stabileste rolul !omertului pe &nternet iar pe de alta parte analiza !ompetentelor si a abilitatilor $irmei
de a $a!e !omert pe &nternet !er!etari !on!retizate in:
a
.
analiza B%H !. analiza WEB
b
.
analiza SW+8 d. ni!i o #arianta !ore!ta
121.* Magistralele ba!kbone desemneaza:
a
.
magistralele de !omuni!atie de inalta #iteza din retele 5AN
b
.
magistralele de !omuni!atie de inalta #iteza din retele MAN
!
.
magistralele de !omuni!atie de inalta #iteza din retele WAN
d
.
magistralele de !omuni!atie de inalta #iteza din &nternet
122.B /rogramele !are permit na#igarea prin World Wide Web poarta numele de:
a
.
1@perlink !. router
b
.
bro:ser d. gop1er
123.A Sistemul !onstituit !a un do!ument multimedia distribuit si sto!at pe mai multe ser#ere :eb
poarta numele de:
a
.
1@perte(t !. ?35
b
.
1@perlink d. *NS
12).B /un!tatorul de legatura intre do!umente multimedia distribuite pe mai multe masini :eb
#izibil pe e!ranele na#igatoarelor &nternet poarta numele de:
a
.
1@perte(t !. ?35
b
.
1@perlink d. *NS
12,.A Site'ul :eb reprezinta:
a
.
o !ole!tie de pagini 1@permedia :eb legate prin 1@perte(t
b
.
un sistem in$ormati! pentru o publi!atie inregistrare sau ser#i!iu :eb
!
.
o pagina 1@permedia din multimea paginilor unei $irme
d
.
pro!esul de di#izare a 1@perte(t'ului in mai multe segmente
12..% /lanul de marketing pe termen lung stabileste de obi!ei obie!ti#e pentru:
a
.
. luni
b
.
1 an
!
.
2 pana la , ani
d
.
peste , ani
120%. 8ermenul de 1@permedia desemneaza:
a
.
posibilitatea de a sto!a si transmite in$ormatii multimedia
b
.
$a!ilitatea de a par!urge un te(t orientat dupa idei
!
.
$aptul !a intre medii de !omuni!atie multimedia e(ista legaturi dire!te
d
.
posibilitatea de a na#iga oriunde $ara limita de timp si spatiu prin legaturi dire!te
122.B 3ata de !li!k !omplet ;rata bannerelor a!ti#ate $ata de totalul bannarelor a$isate< este de:
a 72I !. 1I
.
b
.
7,I d. 1'2I
126.A /ro!edura prin !are o organizatie $inan!iara a!tioneaza !a intermediar si isi asuma rolurile de
!umparator si #anzator in tranza!tii !u s!opul de a a-unge la o intelegere in pri#inta !omenzilor intre
partile tranza!tionate se numeste:
a
.
!learing !. intera!ti#e agen!@
b
.
!omision d. e(!lusi#e !ontra!t
YES/NO
1.N 3ea!tiile !onsumatorilor la a!tiunile de Web marketing ale organizatiei pot $i e#aluate la
s$arsitul $ie!arei saptamani si luni dar nu si la s$arsitul $ie!arei zileL
2.E Modalitatea de promo#are pe &nternet din pun!t de #edere al !ontinutului site'ului Web
trebuie sa $ie s!1imbata lunar alt$el este !onsiderata #e!1e si lipsita de interesL
3.E %ampaniile de ad#ertising pot $i !on!entrate asupra utilizatorilor anumitor !ompanii asupra
anumitor zone geogra$i!e tari $un!tie de pre$erintele unei anumite persoane sau !omportamentul
a!esteiaL
).E Web ad#ertisingul audio are un impa!t semni$i!ati# in !onstruirea branduluiL
,.N E(ista o legatura in#ers proportionala intre dez#oltarea intranetului si dez#oltarea
internetuluiL
..N &n !adrul unei pagini :ebalinierea unei imagini se poate $a!e prin intermediul atributului
-usti$iedL
0.E Aso!ierea adreselor !u numele de domenii se !atalog1eaza si se pastreaza in *NSL
2.E Adresa unui site :eb are 3 zone !are spe!i$i!a $ie!are un tip anume de in$ormatieL
6.E Autoritatea suprema a internetului este reprezentata de &S+%L
17.E 4irmele pot bene$i!ia de redu!eri ale !osturilor ser#i!iilor !u !lientii si de lansari rapide ale
noilor produse prin utilizarea mediului internetL
11N. ?tilizarea pe s!ara larga a internetului pentru o !ompanie mare du!e la s!aderea #itezei de
rea!tie la s!1imbarile de mediu si la di$i!ultati legate de adaptarea la mediul te1nologi!L
12.N &n !azul :eb marketingului marketingul pentru mase are un impa!t importantL
13.E /lanul de a$a!eri !1iar da!a in!lude o !omponenta de marketing trebuie obligatoriu
!ompletat !u un plan distin!t de marketingL
1)N. &nternetul este un mediu inert in stagnare obligand la in$ormarea permanenta si $a!and #itala
utilizarea noilor te1nologiiL
1,.E &nternetul este o te1nologie !e atrage !lienti !1iar $ara a impinge produsul sau ser#i!iul !atre
a!estiaL
1.E. &denti$i!area si e(plorarea unui segment de piata este mult mai importanta pentru piata o$erita
de &nternet !omparati# !u piata !lasi!a iar segmentele de piata pot $i si mai inguste pe piata #irtuala
de!at in !azul pietei !lasi!eL
10.E + !erinta pentru a $a!e site'ul !unos!ut o reprezinta utilizarea instrumentelor de !autare
pentru a gasi site'uri !omplementareL
12.E Web Ad#ertising'ul se detaseaza de ad#ertising'ul !lasi! si prin $aptul !a permite
!onsumatorilor sa intera!tioneze !u publi!itateaL
16N. Web Ad#ertising'ul nu o$era posibilitatea de a urmari modul in !are intera!tioneaza
!onsumatorii !u brand'urile !are ii intereseaza si de a in#ata !eea !e ii intereseaza pe a!estiaL
27E. +data !u !resterea ponderii elementelor gra$i!e prezente intr'un e'mail publi!itar prezentat
in $ormat =8M5 rata de raspuns se #a dubla !omparati# !u e'mail'urile publi!itare prezentate in
$ormat te(tL
21.N Bannerele !a si modalitate de ad#ertising pe &nternet sunt !ele mai putin utilizate la ora
a!tuala a!aparand !ea mai mi!a parte a bugetelor !ompaniilor prezente pe a!easta piata #irtualaL
22.E /entru o !ompanie prezenta pe &nternet !rearea respe!ti# dez#oltarea brandului este mai
importanta de!at pentru !ompaniile prezente pe piata !lasi!aL
23.N /rima retea destinata apararii strategi!e S?A in !azul unui ata! nu!lear A3/ANE8 a $ost
!reata in 16.7L
2).N World Wide Web %onsortium se o!upa de a!ti#itatea de analiza a tra$i!ului pe internet si de
inregistrarea banerelor publi!itareL
2,.E 4ie!are retea de !al!ulatoare are sau poate a#ea proto!oale proprii dar pentru a !omuni!a !u
alte retele trebuie respe!tat un anumit proto!ol !omun &/L
2..N /entru a transmite si re!eptiona mesa-e e'mail pe &nternet se poate utiliza +utlook'ul !are are
marele a#anta- !a ser#i!iul de e'mail poate $i a!!esat de la ori!e !al!ulator !one!tat la &nternetL
20.E >/EH reprezinta un $ormat de gra$i!e usor de !ompresat !are a$iseaza imagini $otogra$i!e dar
si imagini gra$i!eL
22.E AdMedia permite !a numele $alse aprobate sa $ie utilizate !u a!elasi !od ad !a si site'ul :eb
prin!ipalL
26.E 5a ni#el mondial e(ista !orporatii !are sunt responsabile de in$rastru!tura &nternetului
!on$orm unor !on#entii internationaleL
37.N ?nul din deza#anta-ele !omertului ele!troni! este $aptul !a nu permite integrarea mai stransa
si mai usoara a $urnizorilor lo!ali si straini in !adrul lantului de apro#izionareL
31.N /entru a a#ea a!!es la !omunitatile #irtuale trebuie obigatoriu platita o ta(aL
32.E E'mail ne:sletter'ul sau grupurile de dis!utii pot $i trimise !a simplu te(t sau in $ormat
=8M5 in $un!tie de optiunea !onsumatorului #izatL
33.N &n !eea !e pri#este plasarea banner'elor este re!omandabil !a a!estea sa $ie situate in !apatul
de sus al paginiiL
3).N /entru o !ompanie prezenta pe &nternet !rearea respe!ti# dez#oltarea mar!ii este mai putin
importanta de!at pentru !ompaniile prezente pe piata !lasi!aL
3,.E %onstruirea imaginii unei mar!i de su!!es impli!a in prin!ipal personalizare si !redibilitateL
3..E 4eedba!k'ul o$erit de !onsumatori poate du!e la imbunatatirea imaginii de mar!aL
30.N %ea mai utilizata modalitate de plata pe &nternet este in!a plata prin !ardul de debitL
32.N >a#as!ript este un limba- de programare simplu si reprezinta a!elasi lu!ru !u limba- de
programare >a#aL
36.E %ea mai simpla apli!atie Javascript este a!eea !are determina aparitia si derularea unui
mesa-L
)7E. %omertul ele!troni! poate $i !onsiderat unul dintre $a!torii generatori ai $enomenului de
globalizareL
)1.N /entru a !rea si dez#olta o mar!a de #aloare trebuie sa se in!eapa prin a !onstrui imaginea
mar!ii in randul distribuitorilorL
)2.E 5imba-ul =8M5 reda stru!tura si !ontinutul do!umentului si nu $orma sa de prezentare el
$iind !on!eput printr'o serie de mar!are !are e#identiaza !omponentele si legaturile do!umentuluiL
)3.E BM/ ;BitMap< reprezinta un $ormat a!!eptat de bro:sere pentru $isierele imagine numai !u
&nternet E(plorerL
)).E =8M5 reprezinta un limba- !odi$i!at utilizat pentru a $a!e do!umentele 1@perte(t sa poata $i
utilizate on'lineL
ADEVARAT/FALS
1.4 NetiMuete reprezinta un set de reguli !are reglementeaza !omertul ele!troni!.
2.4 World Wide Web'ul &3% 48/ si 8elnet'ul sunt prin!ipalele arii ale &nternetului !are ne!esita
a!!es se!#ential la &nternet.
3.A Ser#i!iile de &nternet au la baza !omuni!area mesa-elor intre o sursa si un destinatar. /entru
transmiterea in$ormatiilor mesa-ul trebuie impa!1etat respe!tand anumite proto!oale.
).A Brandul reprezinta: numele !u#antul simbolul gra$i!a sau !ombinatia a!estor elemente prin
!are se identi$i!a produsele unui #anzator sau grup de #anzatori si !are il di$erentiaza de !ompetitori.
,. A ?na dintre !ele mai populare tipuri de retea de ad#ertising este reteaua barter.
.. A 8itlul site'ului trebuie sa !ontina !u#antul !1eie sau $raza !1eie pe !are o #or utiliza
!onsumatorii in momentul in !are #or in!epe !autarea pe &nternet.
0.4 ?na din !ele mai bune modalitati de imbunatatire a !alitatii marketingului pe &nternet este
a!eea de a analiza designul si link'urile de pe site'ul dumnea#oastra.
2.4 %ampaniile de e'mail ad#ertising trebuie sa aiba !a suport o lista de !omenzi !uprinzand
adresele de e'mail ale !onsumatorilor #izati !are !on$orm pro$ilului lor pot $i interesati de
produs"ser#i!iu mar!a e#enimentul sau !ompania in !auza.
6. A Mar!a indi!a originea produsului si $urnizeaza garantia !alitatii o$erind !onsumatorilor
posibilitatea de a a!1izitiona produsele !are le satis$a! ne!esitatile.
17.4 Nn !eea !e pri#este relatia dintre !omertul ele!troni! si a$a!erile pe &nternet a!easta se poate
sintetiza ast$el: !omertul ele!troni! O a$a!erile pe &nternet.
11.4 &ntranetul este o retea !are leaga a !ompanie de $urnizorii si distribuitorii sai.
GRILE NOI
1< ?na din !ele mai bune modalitati de imbunatatire a !alitatii marketingului pe &nternet este a!eea
de a analiza PPPPPP... pe site'ul dumnea#oastra.
a o$erta !urenta
.
b
.
!u#intele !1eie
!
.
tra$i!ul e(istent
d
.
1eader'ul re!ord
ANS: %
2< &n !eea !e pri#este relatia dintre !omertul ele!troni! si a$a!erile pe &nternet a!easta se poate
sintetiza
ast$el:
a
.
!omertul ele!troni! O a$a!erile pe &nternet
b
.
!omertul ele!troni! Q a$a!erile pe &nternet
!
.
!omertul ele!troni! R a$a!erile pe &nternet
d
.
nu e(ista ni!i o relatie intre !omertul ele!troni! si a$a!erile pe &nternet
ANS: %

3< /ersoana sau entitatea !are #inde spatiu de publi!itate on'line in!luzand plani$i!atoare de
media portal se numeste:
a
.
ad#ertiser
b
.
publis1er
!
.
marketer :eb
d
.
:ebmaster
ANS: B
)< /ersoana sau entitatea !are #inde spatiu de publi!itate on'line in!luzand plani$i!atoare de
media portal se numeste:
a
.
!omer!iant :eb
b
.
publis1er
!
.
ad#ertiser
d
.
engrosist
ANS: B
,< Banner'ul reprezinta o $orma de................online intera!ti#a in $orma unei............gra$i!e !are in
mod
obisnuit $un!tioneaza de'a lungul partii de sus sau de -os a :ebpage'ului sau este pozitionata intr'
o
margine sau alt spatiu rezer#at pentru ads'uri.
a
.
publi!itate imagini !. !omuni!are reprezentari
b
.
promo#are imagini d. relatii publi!e reprezentari
ANS: A
.< Este tip de tranza!tie pe piata #irtuala:
a
.
B2%
b
.
%2%
!
.
%2B
d
.
a D b D !
e
.
ni!i un raspuns !ore!t
ANS: *
0< 4irma S1'27745+WE3S.%+MB !are #inde $lori proaspete prin intermediul site'ului propriu
a!tioneaza pe piata #irtuala preponderent in tranza!tii:
a
.
B2% !. B2B
b
.
%2B d. %2%
ANS: A
2< ?na din !ele mai bune modalitati de imbunatatire a !alitatii marketingului pe &nternet este a!eea
de a analiza PPPPPP... pe site'ul dumnea#oastra.
a
.
!u#antul !1eie !. link'urile e(itente
b
.
tra$i!ul e(istent d. designul si link'urile
ANS: B
6< =@perlink:
a
.
pun!tul de !one!tare pentru dispoziti#ele dintr'o retea !um este si &nternetul
b
.
o !one(iune :ireless
!
.
un limba- de mar!are e(tensibil
d
.
ni!i un raspuns !ore!t
ANS: *
17< /rin!ipala operatie din !adrul analizei SW+8 !onsta in:
a
.
de$inirea segmentelor de piata
b
.
pozitionarea intreprinderii in !adrul segmentelor identi$i!ate
!
.
elaborarea unor liste !are !ontin elemente de mediu intern si e(tern
d
.
reda!tarea auditului intern de marketing
ANS: %
11< Elaborarea analizei SW+8 de !atre intreprindere se realizeaza:
a
.
dupa !e strategia de marketing a $ost de$inita reprezentand o !omponenta a a!esteia
b
.
in a!elasi timp !u strategia de marketing
!
.
inainte de $undamentarea strategiei de marketing !onstituind o prin!ipala sursa in pro!esul
de$inirii a!esteia
d
.
analiza SW+8 nu are legatura !u strategia de marketing
ANS: %
12< &n analiza SW+8 $a!torii interni sunt de$initi de analiza urmatorilor parametri:
a
.
pun!te tari ' pun!te slabe !. pun!te slabe ' amenintari
b
.
pun!te tari ' oportunitati d. oportunitati ' amenintari
ANS: A
13< &n analiza SW+8 $a!torii e(terni sunt de$initi de analiza urmatorilor parametri:
a
.
pun!te tari ' pun!te slabe !. pun!te slabe ' amenintari
b
.
pun!te tari ' oportunitati d. oportunitati ' amenintari
ANS: *
1)< 3eteaua globala de !omputere !are !one!teaza !onsumatorii de toate tipurile din toata lumea
$ara sa aiba o !ondu!ere sau proprietate !entrala se numeste:
a
.
intranet
b
.
e(tranet
!
.
internet
d
.
!ompanii dot.!om
ANS: %
1,< 3etea !are !one!teaza oamenii dintr'o !ompanie unul !u !elalalt si !u reteaua !ompaniei
!onstituie:
a
.
internetul $irmei !. :eb marketing
b
.
e(tranetul $irmei d. intranetul $irmei
ANS: *
1.< Ser#i!iile de &nternet au la baza !omuni!area mesa-elor intre o sursa si un destinatar.
/entru transmiterea in$ormatiilor mesa-ul trebuie PPPPPP respe!tand PPPP
a
.
!odi$i!ate legislatia unei tari in domeniul !omertului ele!troni!
b
.
sortate anumite proto!oale
!
.
impa!1etat anumite proto!oale
d
.
triate legislatia ?E
ANS: %
10< >a#as!ript este ............. simplu $olosit pentru de$inirea !omportamentului elementelor dintr'o
pagina Web.
a
.
so$t aut1oring !. limba- de programare
b
.
imagini bitmap d. slide
ANS: %
12< Site'ul trebuie sa aiba un designPPPP a#and optiunile de na#igare situate in parteaPPP..
a paginii.
a
.
simplu sus !. simplu -os
b
.
!omple( sus d. !omple( -os
ANS: A
16< &n realizarea pro!esului de plani$i!are strategi!a este e(trem de important sa se stabileas!a
obie!ti#e PPPPPPP
a
.
!omple(e !. simple
b
.
realiste d. !omplementare
ANS: B
27< %ampaniile de e'mail ad#ertising trebuie sa aiba !a suportPPPPP !uprinzand adresele de e'
mail
ale !onsumatorilor #izati !are !on$orm pro$ilului lor pot $i interesati de produs"ser#i!iu mar!a
e#enimentul sau !ompania in !auza.
a
.
o baza de date !. o baza de !lienti
b
.
o baza de $urnizori d. o baza de !lienti si de $urnizori
ANS: A
21.B /arti!ularitatea Web brandingului este generata de aspe!tele spe!i$i!e ale pietei PPPP si a
modului in !are a!easta trebuie abordata.
a
.
relationale !. nationale
b
.
#irtuale d. toate #ariantele
22.A 8itlul site'ului trebuie sa !ontina !u#antulPPPP.. sau $razaPPPP. pe !are o #or
utiliza !onsumatorii in momentul in !are #or in!epe !autarea pe &nternet. ;. A"4<
a
.
!1eie !1eie !. de des!1isere au(iliara
b
.
te(t prin!ipala d. !entral inrudita
23.% %omparati# !u ad#ertising'ul !lasi! in Web ad#ertising nu e(ista oPPPP...........$oarte
!lara intre bene$i!iarul ser#i!iilor de ad#ertising si $urnizorul a!estora putand e(ista situatii in !are
un bene$i!iar poate de#eniP..............
a
.
delimitare !lientul ideal !. departa-are $urnizor
b
.
!olaborare $urnizor d. di$erentiere !lientul ideal
2).* 3outer'ul reprezinta:
a
.
un e'mail nesoli!itat
b
.
date statisti!e re$eritoare la utilizarea unui site :eb sau despre e$i!ienta unei !ampanii
publi!itare
!
.
spatiu de ads intr'un site :eb !are este disponibil pentru a $i !umparat
d
.
ni!i un raspuns !ore!t
2,.B %ei mai multi utilizatori de &nternet la ni#el mondial in anul 277, se a$lau in:
a
.
Ameri!a de Nord !. Europa
b
.
Asia d. A$ri!a
2..* %e motor de !autare a a#ut !el mai mare #olum al #anzarilor la ni#el mondial in anul 277,:
a
.
Hoogle !. MSN
b
.
Ea1oo d. A+5