Sunteți pe pagina 1din 17

Cuprins

Prezentarea generala a comunei...1


CAPITOLUL I Cresterea economica........................4
CAPITOLUL II - Asigurarea serviciilor pulice !e interes local."
CAPITOLUL III- #ezvoltarea societatii civile...$
CAPITOLUL I% - #ezvoltarea turistica !uraila.......................1&
CAPITOLUL % - %iziunea !ezvoltarii comunei..1"
1
Comuna Gurbanesti, judetul Calarasi
Prezentarea generala a comunei Gurbanesti
Localizare: Gurbneti
Regiune: Muntenia Jude: Clrai
Cel mai apropiat ora: Lehliu-Gar
Comuna Gurbneti este situat la 60 km de u!ure ti" #0 km de re edin a de $ude ul Clra i
i la %0 km de &utostrada 'oarelui( Gurbne tiul se a)l amplasat pe *alea Mosti tei" +ntre
!omuna 'rule ti la nord-,est" !omuna -(l!es!u la nord" satul Co o)an!a la est" la sud satul
*alea .resnei" iar la sud-,est !omuna -ana( inutul Mosti tei )a!e parte din /ona !entral a
C0mpiei Rom0ne( alta Mosti tei are +n /ona !omunei Gurbne ti l imea !uprins +ntre 120-
300m i o ad0n!ime medie de 1-3 m(
Modaliti de acces:
Caile de a!!es sunt : 4J 101" 4C 53
Comuna Gurbneti este situat +n C0mpia Rom0n )iind tra,ersat de paralela 33"15
latitudine nordi! i de meridianul %6"66 longitudine esti!( Coordonatele geogra)i!e determin
!ara!teristi!ile !limei i +ntregul !omple7 de elemente )i/i!o-geogra)i!e !ara!teristi!ile a e/rii
noastre( Comuna este a e/at +n partea !entral sudi! a C0mpiei Rom0ne la est de u!ure ti"
pe !ursul r0ului Mosti tea( 8n satul Gurbne ti se a)l i sediul Consiliului Lo!al Gurbne ti" o
remi/ .('(9( !are deser,e te i lo!alit ile +n,e!inate i .ostul de .oli ie !are asigur
!et enilor siguran i lini te prin a!ti,itatea !e o des) oar(
Lo!alni!ii se m0ndres! !u amplasamentul !omunei !are permite a!ti,iti +n domeniul
turisti! de agrement:la!uri" plantri de sal!0mi;(
'atul Gurbne ti a )ost +ntemeiat la data de <0 iunie <220" +n timpul domniei lui Mir!ea
Ciobanu *oie,od( 4enumirea de Gurbne ti"pro,ine de la prenumele unui boier Gubr sau
Gurban !are a )ost proprietarul mo iei pe !are s-a +ntemeiat satul( Lo!alitatea i-a pstrat +n
timp a!east denumire( Lo!alitatea a )ost mai +nt0i sat i apoi re edin de !omun( & apar inut
.lasei 'rule ti +ntre anii <600 i <610 iar apoi $ude ului 9l)o, p0n +n anul <6#<( 8n urma
reorgani/rii administrrii administrati,-teritoriale din ianuarie <6#<" !omuna a )ost in!lus +n
$ude ul Clra i ( 8n !omponen a !omunei Gurbne ti intr i satele Co o)an!a".reasna :!u
popula ie rrom; i *alea .resnei :!ea mai ,e!he a e/are;( 9n !omponen a !omunei au mai
e7istat satele: .reasna *e!he" Codreni" .a,li!heni i Gurbne tii -oi" a !ror popula ie a )ost
asimilat de a!tualele a e/ri( .rimii lo!uitori au )ost pstori !obor0 i !u turmele de la munte(
.m0ntul )ertil din a!east /on a determinat apari ia unei alte preo!upri -!ulti,area plantelor(
Lipsa mi$loa!elor de mun! a dus la pierderea treptat a pm0ntului i trans)ormarea ranilor
2
liberi +n !l!a i( Cla!a a )ost des)iin at +n timpul domniei lui &le7andru 9oan Cu/a( 8n <#66
ranii au )ost +mproprietri i" respe!t0ndu-se po/i ia so!ial a lor ast)el:
-)runta i: << pogoane i lo! de !as=
-mi$lo!a i: 5 pogoane i lo! de !as=
-plma i: 3 pogoane i lo! de !as(
Lo!uitorii au trit la +n!eput +n bordeie ridi!ate >de un strat de om? deasupra pm0ntului(
Mai t0r/iu au aprut !asele din pm0nt btut" !hirpi!i i paiant i abia dup <610 s-a )olosit
!rmida de !tre !ei mai +nstri i(
*atra ,e!he a satului s-a a)lat pe malul drept al Mosti tei" +n $urul biseri!ii" +n pre/ent demolat(
4up <650" datorit amena$rii !ursului r0ului Mosti tea i a apari iei unor !ldiri ale institu iilor
:4ispensar" !oal" .oli ie" iseri!; ,atra satului s-a reorgani/at +ntr-o /on mai +nalt a
lo!alit ii( .opula ia este unitar( -u au )ost i nu sunt grupri +n organi/area teritorial a
a e/rii( 8n timpul primului i !elui de-al doilea r/boi mondial lo!alitatea Gurbne ti i-a dat
tributul de ,ie i omene ti pentru eliberarea a!estei /one georgra)i!e" iar popula ia rmas la
,atr a suportat din greu ,remurile de o!upa ie german i so,ieti!(
Cu ce ne mndrim
Lo!alni!ii se m0ndres! !u amplasamentul !omunei !are permite a!ti,iti +n domeniul
turisti! de agrement:la!uri" plantri de sal!0mi;(
List sate aparintoare
.reasna <61 lo!uitori
*alea .resnei 1<5 lo!uitori
Coo)an!a 212 lo!uitori
Gurbneti 26< lo!uitori
Inormaii sociale: Gurbneti
Comuna Gurbne ti )a!e parte dintre lo!alit ile spe!i)i!e /onei de !0mpie !u un numr
mi! de lo!uitori( -u s-a +nregistrat ni!iodat mai mult de dou mii de lo!uitori( 8ntre anii <650-
<6#2 o parte a popula iei a migrat spre /onele industriale +n ora e" +n spe!ial +n !apital( 8n
ultimii ani se +nregistrea/ o oare!are re,enire a !elor ple!a i" din p!ate" ast/i pensionari(
.ro!entul de natalitate este )oarte s!/ut" a!esta )iind mult dep it de !el al mortalit ii( -u
a,em date )oarte e7a!te re)eritoare la numrul lo!uitorilor" sporul natural" stru!tura pe se7e i
pe grupe de ,0rste deoare!e toate do!umentele !are !uprind a!este date au )ost preluate de
arhi,ele ora ului Clra i la data de 1<(02(%002( Ceea !e se !unoa te este ! !ele mai ,e!hi
+nregistrri datea/ de la resensm0ntul din <#6#(
'tru!tura unei gospodrii este urmtoarea: lo!uin a din !hirpi!i" paiant" !rmid sau blo!uri
(C(&( a!operite !u igl sau tabl /in!at" a!areturi situate la mi! distan " adposturi pentru
animale" grdina de legume i /ar/a,aturi +n )a a sau +n spatele lo!uin ei( Casele tradi ionale
au +n )a ,arand i st0lpi din lemn !u oare!are broderie(
3
.opulaia total: <35% lo!uitori
.opulaie brbai: 631 persoane
.opulaie )emei: #%6 persoane
din !are:
Copii: %1# !opii
.ensionari: 526 pensionari
.ersoane ple!ate la mun! +n strintate:
!epartiia pe naionaliti:
'tru!tur etni! !uprinde +n proporie de apro7imati, #0@ rom0ni" restul )iind repre/entat
de rromi(
!epartiia pe culte:
Religia predominant este !ea ortodo7"un pro!ent )oarte mi! din populaie )iind de religie
rom0no-!atoli!(
C"P#$ C!%&'%!%" %C()(MIC"
&ituatia acti*itatilor economice
Ocupaia de baz a locuitorilor a fost i este agricultura. n comun ins, ntlnim i
cia apicultori .
!ndustria este nereprezentat, deoarece satul are profil agricol. n sat e"ist doar o brutrie de
fabricare a pinii care deserete i localitile din mpre#urimi.
$eeaua comercial din comun cuprinde societi comerciale cu capital priat. %u se
organizeaz trg sptmnal.
!esurse locale: Gurbneti
'upra)aa !omunei este de 535% ha" din !are 2600 ha( &st)el agri!ultura repre/int una din
o!upaiile !ele mai importante ale !omunei( .e rul Mostitea se organi/ea/ periodi!
!ampionate de pes!uit" )apt !e re!omand in,estiii +n amena$area unor ba/e pentru pes!uitul
de agrement i de per)orman(
Resursele naturale sunt repre/entate de resursele de sol"subsol",egetatie si )auna( Resursele
legate de sol sunt pri,ite in spe!ial prin prisma e7istentei terenurilor )ertile pentru
agri!ultura:2500 ha-in !are se ins!riu terenuri arabile"pasuni")anete;" terenuri o!upate de
plantatii de sal!am pe supra)ete a!!identate-10 ha:li/iere de sal!am;" supra)ete o!upate de
lu!iu de apa apro7imati, 320 ha(
"gricultura
&
8n tre!ut agri!ultura se )!ea +n !ondi ii mai bune de !tre mo ieri" deoare!e a,eau
posibilitatea de a-si pro!ura pluguri de )ier" bato/e i alte ma ini agri!ole(
ranii e7ploata i de mo ieri + i lu!rau singuri pm0ntul" pra!ti!0nd o agri!ultur
primiti, i !u re/ultate slabe(8n anii !onstru! iei so!ialismului au )ost +nregistrate produ! ii
agri!ole deosebite a!estea )iind apre!iate la ni,el na ional( &!um lo!uitorii + i lu!rea/ pm0ntul
+n aso!ia ii sau parti!ular( .e ra/a satului se a)l urmtoarele aso!ia ii +n !adrul !rora lo!uitorii
+ i lu!rea/ pm0ntul(&so!ia ia >Aooplant? i &so!ia ia >Mosti tea Comprest?( Mai sunt i
aso!ia ii )amiliale"dar i parti!ulari !are + i lu!rea/ singuri pm0ntul( Lo!uitorii !res! i animale:
bo,ine"por!ine"!abaline"!aprine" dar i psri( B7ist i o )erm de !re tere a psrilor(
"naliza &+('
Puncte tari
C e7istena +n !omun a unei !oli i a unei grdinie=
C e7istena a dou !mine !ulturale=
C e7istena obi!eiurilor populare"
C e7istena unei bibliote!i"
C des)aurarea unor a!ti,iti !ulturale +n !omun=
C management !olar ade!,at +n unitile de +n,m0nt publi!=
C pra!ti!area unei agri!ulturi e!ologi!e=
C tradiii +n !reterea animalelor=
C e)orturi ale autoritilor lo!ale de apli!are riguroas a legislaiei pri,ind prote!ia mediului(
C pre/ena )ondurilor europene !e pot )i absorbite +n ,ederea impulsionrii a)a!erilor +n
agri!ultur=
Puncte slabe
C resurse )inan!iare la ni,el lo!al" insu)i!iente pentru susinerea Dpromo,area unor in,estiii=
C lipsa !ulturii antreprenoriale=
C lipsa !apitatului de susinere a a!ti,itilor e!onomi!e=
C )olosirea unor tehnologii ,e!hi" !u produ!ti,itate i e)i!ien e!onomi! s!/ut=
(portunitati
C e7istena resurselor lo!ale" puin sau ne!orespun/tor ,alori)i!ate +n pre/ent=
C !reterea !apa!itii anteprenoriale=
C atragerea unor noi in,estitori +n !omun prin )a!ilitatea pe !are administraia lo!al le pune la
dispo/iie=
C oportuniti de )inanare ale Eniunii Buropene=
C de/,oltarea !ooperrii lo!ale=
C de/,oltarea e!onomiei rurale i !reterea produ!ti,itii +n se!torul agri!ol=
C di,ersi)i!area a!ti,itilor e!onomi!e=
C posibilitatea a!!esrii !reditelor !u dob0nd sub,enionat pentru !rearea de noi lo!uri de
mun! +n mediul rural=
C programe gu,ernamentale +n derulare de susinere a se!torului 9MM(
'
"menintari
C legislaia +n !ontinu s!himbare=
C o)erte de !reditare greu a!!esibile=
C datorit in)rastru!turii so!iale neade!,ate" raportate la potenialul !omunei in,estitorii au un
interes s!/ut pentru +n!eperea a)a!erilor +n !omun=
C !reterea ponderii mun!ii la negru" !u e)e!te negati,e asupra pieei mun!ii" e!onomiei lo!ale
i asistenei so!iale +n perspe!ti,=
C re!epti,itate i )le7ibilitate s!/ut a populaiei lo!ale la !erinele noi ale pieei !are determin
+n timp de!ala$e e!onomi!e mari"
C migraia )orei de mun! spre /one atra!ti,e din pun!t de ,edere e!onomi!=
C neadaptarea la trans)er de tehnologie i de knoF-hoF=
C ris!ul !a )irmele din !omun s nu )a! )a !ompetiiei de pe piaa uni!=
C )enomenul e!onomiei subterane=
C migraia tinerilor !u potenial +n /onele urbane(
C"P# , "&IG-!"!%" &%!.ICIIL(! P-/LIC%
0% I)'%!%& L(C"L
&er*icii de utilitati publice
Ca unit i prestatoare de ser,i!ii !tre popula ie amintim: o)i!iul po tal" )ri/eria" )arma!ia(
Inrastructura de transport
Comuna Gurbne ti este al!tuit din drumurile $ude ene: 4J 101=4J 102"drumuri !omunale i
drumuri ste ti(
4rumul $ude ean 101 1Mnstirea2.alea "rgo*ei2Clre i ; )a!e legtura !u lo!alitatea
noastr" intrarea )!0ndu-se +n satul Gurbne ti la km(10 #
4rumul $ude ean 102 1Gurbne ti23rsinet4 tra,ersea/ lo!alitatea i )a!e legtura !u
!elelalte lo!alit i din partea de sud-,est a lo!alit ii(
4in anali/a datelor e7istente i a normelor tehni!e +n ,igoare pentru proie!tarea str/ilor"
interse!tiilor" pro)ilurilor !ara!teristi!e" et!( s-au e,iden iat o serie de dis)un ionalit i" !um ar )i:

-nu toate pro)ilele trans,ersale ale str/ilor !orespund din pun!t de ,edere tehni!
-ma$oritatea str/ilor sunt din pm0nt" ne!esit0nd apli!area de +mbr!min i rutiere sau !el
pu in pietruiri
-dis!ontinuitatea trotuarelor
-iluminat stradal insu)i!ient
-str/i +nguste neamena$ate de pm0nt

(
4in 0<(02(%0<< !urs /ucure ti2Curte ti !u ple!are din /ucure ti la orele 05:10 din
"-'(G"!" (/(! i !%'-! din C-!5'% 'I la orele <%:00( .re uri )orte mi!i( !ela ii la tel:
67,896$666
*alea Mosti tei repre/int a7ul de lo!ali/are i de legtur prin !i rutiere pentru satele
!omponente ale !omunei Gurbne ti( Legtura !u ora ul u!ure ti se )!ea +n timpul !0t a
apar inut $ude ului 9l)o, pe o osea pietruit !e lega lo!alit ile Curte ti" Grsinet " *alea
&rgo,ei" Gurbne ti" 'rule ti" Mgureni" Gundulea p0n la 4-1 Gundulea-u!ure ti !u
autobu/e" mai multe !urse pe /i( 4istan a )a de !apital este de 60 km(
8n pre/ent lo!alitatea este i/olat" drumul $udetean 101 Gundulea-Mn0stirea a)l0ndu-se la
distan a de %"2 km( Legtura !u !apitala se )a!e !u autobu/ul :% !urseD/i; de luni p0n ,ineri pe
4J 101 p0n la Clra i i apoi pe 4-1( Cel mai apropiat ora este Lehliu-Gar" situat la
distan a de %2 km( Hransportul se reali/ea/ sporadi! !u un mi!robu/ parti!ular( 4istan a p0n
la re edin a de $ude " muni!ipiul Clra i" este de #0 km( Cea mai apropiat gar C(G(R( este
'rule ti" situat la <5 km de lo!alitate(
Iotarul e7tra,ilan al lo!alit ii este de 1360 ha" iar ,atra satului :supra)a a intra,ilan; este de #6
ha(
&er*icii pentru situatii de urgenta
J remi/ .('(9( !are deser,e te i lo!alit ile +n,e!inate
"sigurarea ordinii si sigurantei publice
.ostul de .oli ie !are asigur !et enilor siguran i lini te prin a!ti,itatea !e o des) oar
&er*icii culturale
*alorile !ulturale ale !omunei sunt bibliote!a !olar si !ea !omunal(
.eriodi!" bibliote!arul !omunal organi/ea/ impreun !u !ondu!erea !olii din Gurbne ti
!on!ursuri de poe/ie :re!itri; la !are protagoni ti sunt ele,ii !olilor din !omun(
Enele +ntlniri au )ost onorate de pre/en a domnului &urel 4a,id " un nume !u re/onan +n
lumea !ultural a $ude ului Clra i(
&!ti,itatea !ultural artisti! a !omunei se des) oar +n !adrul Cminului Cultural(
ibliote!a !omunal are un )ond de !arte de <0#10 de ,olume i un numr de %52 de !ititori( La
!oala !u !lasele 9-*999 e7ist i o bibliote! !olar !u un )ond de !arte de 2336 de ,olume i
<%2 de !ititori(
&er*icii medicale
8n !omuna Gurbne ti e7ist % dispensare : unul +n Gurbne ti-re edint unde medi! de
)amilie este 4ones!u Rodi!a iar asistent medi!al :moasa; -i!ulae 4umitra iar !ellalt dispensar
:parti!ular; se a)l +n Co o)an!a " dr( Ga,ril Mioara(
)
In*atamantul obligatoriu
coala cu clasele I2.III Gurbne ti a )ost +n)iin at +n anul <#60 !u denumirea de
? coal mi:t;# Elterior i s-a s!himbat denumirea in ? !oala mi7t rural?:<6<2;" ? !oal
primar mi7t?:<612;" ? !oala elementar de apte ani?:<620-<661;" ? !oal elementar de opt
ani?:<661-<6#1;" ? !oala !u !lasele 9-K?:<6#1-<660;" i '!oala !u !lasele 9-*999 din <660 si +n
pre/ent(
!oala este dotat !u mobilier nou"materiale dida!ti!e !orespun/toare si su)i!iente pentru
des) urarea unui pro!es instru!ti,-edu!ati, de !alitate" un laborator de in)ormati! &BL" un
laborator de in)ormati! +n !adrul proie!tului ?B!onomia ba/at pe Cunoa tere? "bibliote!a
!olar i materiale sporti,e(
Cei <<< ele,i ai !olii :20 de ele,i +n !i!lul primar i 6< de ele,i +n !i!lul gimna/ial ; sunt
+ndrumati i instrui i de 1 +n, toare i 5 pro)esori : titulari i suplinitori;(
"naliza &+('
Puncte tari
C e7istena +n !omun a unei !oli i a unei grdinie=
C e7istena a dou !mine !ulturale=
C e7istena obi!eiurilor populare"
C e7istena unei bibliote!i"
C des)aurarea unor a!ti,iti !ulturale +n !omun=
C management !olar ade!,at +n unitile de +n,m0nt publi!=
C reea de alimentare !u ap"
C reea de ele!tri!itate"
C reea de iluminat publi!=
C reea de tele)onie )i7 i mobil=
C !ablu H* i internet=
Puncte slabe
C populaia !olari/at +n +n,m0ntul primar i +n,m0ntul gimna/ial +n s!dere datorit
s!derii demogra)i!e a populaiei=
C insu)i!ienta de/,oltare a utilitilor de ba/ i a ser,i!iilor publi!e=
C ine7istena reelei de !anali/are=
C in)rastru!tura de transport relati, slab de/,oltat" )a de e7igenele i !erinele a!tuale
!on!rete ale aderrii la E(B(=
C gestionarea deeurilor" ne!orespun/toare=
C edu!aia e!ologi! este super)i!ial(
(portunitati
C moderni/area drumurilor !omunale=
*
C organi/area sistemului de !ole!tare sele!ti," a spaiului de depo/itare temporar i
transportul deeurilor=
C +n!hiderea plat)ormelor de gunoi=
C moderni/area reelei de alimentare !u ap=
C reali/area reelei de !anali/are i a staiei de epurare=
C moderni/area sistemului rutier=
C montarea unui post de trans)ormare +n !omun pentru +mbuntirea parametrilor !urentului
ele!tri!=
C a!!esarea de )onduri destinate de/,oltrii in)rastru!turii rurale=
"menintari
C mentalitatea de indi)eren )a de prote!ia mediului"
C lipsa resurselor materiale pentru +ndeplinirea obie!ti,elor de in,estiii propuse=
C lipsa in)ormaiei +n legtura !u programele de )inanare european=
C lipsa in)ormaiilor legate de normele europene de mediu +n r0ndul mi!ilor +ntreprin/tori(
C +mbtr0nirea populaiei din !omun=
C redu!erea populaiei !olare datorat de!linului natalitii=
C tendina de redu!ere a e7igenei +n pro!esul de e,aluare dida!ti!=
C"P# 9 0%<.(L'"!%" &(CI%'"'II CI.IL%
"socieri si proiecte de dez*oltare intercomunitara
!eno*area colilor din comun
'!opul : Jdat !u reno,area !olilor din !omun ele,ii ,or a,ea !ondi ii propi!e asimilrii
!uno tin elor ne!esare",or a,ea a!!es la o re ea spe!iali/at de !al!ulatoare !one!tate la
internet i ai!i ma re)er la !oala !u !lasele 9-*999 Gurbne ti !are dispune de <0 !al!ulatoare
datorit proie!tului ?B!onomia ba/at pe Cunoa tere?(
Iluminat public
Moderni/area re elei de iluminat publi!
'!opul: Redu!ere a!!identelor pe drumurile publi!e"redu!erea in)ra! ionalit ii"ridi!area
gradului de !i,ili/a ie la sate(
"limentarea cu ap
-reali/area e7tinderii re elei de ap potabil +n !omun
"menajarea unui parc
Modernizare drumuri comunale
+
8mbunt irea drumurilor !omunale la sate ,a du!e la de/,oltarea e!onomi! i so!ial a
!omunei"se ,or +mbunt ii !ondi iile de transport a persoanelor i a produselor prin mrirea
,ite/ei de !ir!ula ie a ,ehi!ulelor i )a!ilitarea inter,en iilor de urgen +n mediul rural(
Comunicarea in spatiul public
%conomia /azat pe Cunoatere 1,6672,6$64
Comuna Gurbneti parti!ip +n !adrul proie!tului LB!onomia a/at pe CunoatereM
:%005 N %0<0; !are ,a spri$ini mediul rural i mi! urban +n ,ederea de/,oltrii se!torului pri,at" a
stimulrii utili/rii tehnologiei in)ormaionale +n !oli i +n mediul +ntreprinderilor mi!i i mi$lo!ii" a
!onsolidrii !apitalului uman i a redu!erii de!ala$ului rural-urban" +n !on)ormitate !u programul
de integrare european(
Jbie!ti,ul proie!tului este a!ela de a )a!ilita parti!iparea !omunittilor de/a,anta$ate din pun!t
de ,edere al a!!esului la in)orma ie la so!ietatea ba/at pe !unoa tere" +n a!ord !u strategia
gu,ernamental de integrare +n Eniunea Buropean(
.roie!tul BC a )ost ini iat de Gu,ernul Romaniei prin Ministerul Comuni!a iilor i 'o!iet ii
9n)orma ionale !u spri$inul n!ii Mondiale(
-%22 de !omunit i rurale i mi!-urbane:sub 10(000 lo!uitori;"de)a,ori/ate din pun!t de ,edere
in)orma ional au )ost sele!tate pentru a )i in!luse +n .roie!tul ? B!onomia ba/at pe Cunoa tere
?(
= %conomia /azat pe Cunoa tere; este primul proie!t din Rom0nia !e propune un
model de de/,oltare lo!al !are s spri$ine !omunit ile de/a,anta$ate pentru a a$unge la un
ni,el !el pu in egal !u !ele din aglomerrile urbane din Rom0nia( BC este un proie!t ino,ati,"
!reati," un model !are ,a putea )i e7tins la alte !omunit i din Rom0nia i din lume( 'e poate
spune ! a!est proie!t este un proie!t uni! )inan at de an!a Mondial" !are se adresea/ +n
parti!ular unui pro!ent de apro7imati, %0@ din popula ia mediului rural i mi! urban(
.e ba/a proie!telor depuse de primrii" din 1000 de lo!alit i rurale sau mi! urbane :sub 10(000
de lo!uitori; au )ost sele!tate %22" printre !are i !omuna Gurbne ti" $ude ul Clra i( &!estea
au )ost dotate !u internet de mare ,ite/ i !omputere +n !ele patru pun!te ale RBCL :Re eaua
Ble!troni! a Comunit ii Lo!ale; !reate: .(&(.(9(:.un!t de a!!es publi! la in)orma ie;" !oal"
.rimrie i ibliote!(
&ala P#"#P#I 2Punct de acces public la inorma ie
Ce gse ti >n sala P#"#P#I
.e l0ng e!hipamentele per)ormante " ambient pl!ut i o serie de ser,i!ii o)erite +n !adrul
.(&(.(9( ,ei gsi +ntotdeauna:
1,
-personal !ali)i!at orientat !tre problemele !omunit ii din !are )a!e parte
-rapiditate
-transparen i o persoan !apabil s as!ulte problemele" s o)ere !onsultan i nu +n
ultimul r0nd o ,orb bun i mul umirea ! a putut s- i a$ute un !onstean m!ar !u at0t(

P#"#P#I-repre/int un lo! spe!ial" dotat pentru u/ul publi!ului !u !omputere i internet o)erite de
proie!t( 8n!ep0nd !u < ianuarie %0<< a!estea au tre!ut +n patrimoniul primriei" internetul )iind
)urni/at de Romtele!om( Comunitatea lo!al a pus la dispo/i ie sediul i l-a amena$at" sala
.(&(.(9( )iind i lo!ul unde se in edin ele de !onsiliu i nu numai(
P#"#P#I# -se adresea/ popula iei din mediul rural i mi! urban i o)er !adrul pentru
des) urarea a!ti,it ilor legate de tehnologia in)orma iei" de instruire +n domeniul H9C" pre!um
i de !onsultan pe teme de interes pentru membrii !omunit ii(
Criteriile !are au stat la ba/a in!luderii !elor %22 de !omunit i +n proie!t au pornit de la
de/a,anta$ul dat de a e/area geogra)i!" de !ondi iile e!onomi!e pre!are" de ine7isten a sau
e7isten a unor resurse limitate +n pri,in a !omuni!a iilor i a!!esul la internet i +n !eea !e
pri,e te !ompeten a digital a lo!uitorilor(
P#"#P#I#-o)er ser,i!ii lo!ale !are rspund unor ne,oi di,erse ale membrilor !omunit ii" ,enind
+n spri$inul a!estora !u:
-in)orma ii de !ultur general
-ser,i!ii de !omuni!are !u persoanele din alte lo!alit i
-ser,i!ii de utili/are !al!ulator i na,igare pe internet
-in)orma ii despre pre uri la !umprarea sau ,0n/area de produse
-in)orma ii despre lo!uri de mun! ,a!ante
"naliza &+('
Puncte tari
C se a!ord mare atenie se,i!iilor so!iale=
C disponibilitatea de a mun!i +n !ondiii de moti,are ade!,at=
C ospitalitatea re!unos!ut a lo!uitorilor=
C rata in)ra!ionalitii e7trem de redus=
Puncte slabe
C e7istena oma$ului de lung durat" !are !ondu!e la des!ali)i!area i des!ura$area )otilor
anga$ai=
C numr mare al persoanelor !are nu au o!upaie=
C insu)i!ienta in)ormare a populaiei !u pri,ire la programele de !ali)i!are i re!on,ersie
e7istente +n $ude=
C adaptarea mai lent a populaiei rurale mature i ,0rstni!e la s!himbrile i pro,o!rile lumii
a!tuale" +n general" i la )enomenul mobilitii i re!on,ersiei pro)esionale" +n spe!ial=
C migrarea persoanelor tinere spre mediul urban i strintate" mai !u seam a !elor !u
pregtire pro)esional +nalt=
(portunitati
11
C atragerea de programe !u )inanare european pentru stimularea o!uprii )orei de mun!=
C adaptarea programelor de +n,m0nt la !erinele e!onomiei de pia=
C e7istena unor reglementri !e a!ord )a!iliti anga$atorilor !are !reea/ noi lo!uri de mun!
pentru omeri" tineri absol,eni et!
C monitori/area strii o!upaionale a populaiei=
C organi/area de !ursuri de )ormare i re!on,ersie pro)esional +n !omun=
C a!!esarea )ondurilor europene pentru de/,oltarea pro)esional a persoanelor a!ti,e din
!omun=
C !reterea ni,elului de pregtire pro)esional a )orei de mun!=
C implementarea unor poie!te !are s stimule/e impli!area rromilor +n a!ti,iti adu!toare de
,enituri=
"menintari
C declinul demografic -i mbtrnirea popula.iei comunit.ii/
C cre-terea -oma#ului n rndul absolen.ilor de liceu/
C migrarea for.ei de munc/
C amplificarea pregtirii teoretice a for.ei de munc n detrimentul aspectelor aplicatie/
C cre-terea ponderii muncii la negru, cu efecte negatie asupra pie.ei muncii, economiei locale
-i asisten.ei sociale n perspecti.
C"P# ? 0%<.(L'"!%" '-!I&'IC" 0-!"/IL"
Potentialul turistic
Aona este propi!e de/,oltarii agroturismului( 'e pot amena$a pensiuni" moteluri"
restaurante !u spe!i)i! pes!res!" !ampinguri" !entre de ,0ntoare" de pes!uit (a(
Gauna este bogat i ,ariat" apartin0nd /onei de step(
.e !0mpuri int0lnim animale !a: iepurele",ulpea"ari!iul"ne,stui!a"!0rti a" op0rla(
.asari:porumbelul"turturi!a"!ioara"stn!u a"!o o)ana",rabia"!u!ul"mierla"pup/a"!io!nito
area"sti!letele"s!atiul"uliul"pot0rni!hea")a/anul(4intre inse!te +nt0lnim:
albina"greierele")luturele"mus!a"grgri a(
Jamenii !res! urmtoarele animale domesti!e: !alul"oaia"por!ul",a!a"!apra"!0inele"pisi!a
i psri: gina"ra a"g0s!a"!ur!a"porumbelul i bibili!a( alta este populat !u pe te:
!ara!uda"!arasul"linul" tiu!a"!rapul"ro ioara iar !a psri: !o!ost0r!ul"st0r!ul alb i
!enu iu"li i a( 'e +nt0lnes! i mel!i pre!um i di)erite ,ariet i de s!oi!i(
-u se !unoa te e7isten a unor resurse minerale +n lo!alitatea noastr(
'upra)e ele +mpdurite au )ost dintotdeauna mi!i"e7ist0nd i ast/i( Lor li se adaug
supra)e e +ntinse +mpdurite +n ultimii %0 de ani !u sal!0m !a msur de pre,enire i !ombatere
a alune!rilor de teren i a polurii aerului('upra)a a +n e7tra,ilan este br/dat de !analele
)ostului sistem de iriga ii de i sta iile !u alimentare !u ap e7ist(
12
*alea Mosti tei are un !ara!ter de antistep" tre!erea la step )!0ndu-se pe nesim ite(
Clima este de tip !ontinental" spe!i)i! /onei C0mpiei Rom0ne( &!easta se !ara!teri/ea/ prin
,eri )oarte !alde" !u pre!ipita ii nu prea bogate" prin ierni relati, re!i" mar!ate uneori de ,is!ole
puterni!e( Hemperaturile medii anuale sunt de << grade C( .loile sunt +n general lini tite" rar
+nregistr0ndu-se ploi bogate( Cea mai mare parte a pre!ipita iilor se +nregistrea/ +n perioada
<2 aprilie-<2 o!tombrie" a,erse de ploaie )iind +nso ite de des!r!ri ele!tri!e( *0nturile
predominante sunt !ele !are bat din se!torul nord i nord-esti!" pre!um i !ele din ,est i sud-
,est: Cri, ul" &ustrul i ltre ul(
Inrastructura turistica
.estigii ar@eologice
'-a des!operit la Gurbneti o ae/area dat0nd din epo!a medie,al" epo!a migraiilor D se!( al
9*-lea( &!easta se a)l pe malul st0ng al ,ii *0nta(
Lacurile 1inclusi* iazurile4 din lungul *ii Mostitea
.e r0ul Mostitea se organi/ea/ periodi! !ampionate de pes!uit" )apt !e re!omand in,estiii +n
amena$area unor ba/e pentru pes!uitul de agrement i de per)orman(
Istoric: Gurbneti
Comuna Gurbne ti este atestat do!umentar +n anul <220" de !tre M9RCB& C9J&-E
*J9B*J4(
Ba !onstituie o a e/are pitoreas! +n plin !ampie a Mosti tei" strbtut de )irul erpuitor al
apei !u a!ela i nume(
.mint !u ,e!hi tradi ii +n istoria multimilenar a patriei noastre"teritoriul $ude ului Clra i a
!unos!ut odat !u s!urgerea ,ea!urilor toate etapele de/,oltrii istori!e a poporului roman(
Cele mai re!ente des!operiri arheologi!e demonstrea/ e7isten a so!iet ii omene ti i spatiul
!lr ean +n! din perioada neoliti!ului timpuriu(
%*enimente istorice importante des urate >n jurul Gurbne tiului
.e teritoriul )ostului sat Codreni" !are apar ine de !omuna Gurbne ti a )un! ionat un s!hit
:mnstire; !onstruit +n anul <65#" din !are s-au pstrat p0n +n urm !u !0 i,a ani biseri!a"
turnul" !lopotni a" /idul de in!int i ruinele !hiliilor( &st/i toate sunt a!operite de apele r0ului
Mosti tea( La intrarea +n satul Codreni dinspre satul .reasna s-a des!operit un s!helet de
mamut( La Mo,ila lui Hur!u :+n apropiere de )ostul sat Gurbne tii -oi; au )ost )!ute spturi
arheologi!e sub !ondu!erea lui 4inu Rosetti i a )ost des!operit morm0ntul unei !petenii
geti!e din se!(* +(Ir( 8n satul *alea .resnei s-a des!operit un te/aur monetar dat0nd din se!( *
+( Ir" !are a )ost predat Mu/eului Jlteni a(
'radiii: Gurbneti
4in p!ate de-a lungul timpului o mare parte din obi!eiurile populare si-au pierdut din numrul
i )rumuse ea lor(&st/i mai sunt pra!ti!ate doar !ate,a "a!estea )iind polari/ate +n $urul !elor
dou mari srbtori religioase -.& HBLB i CROC9E-EL- "pre!um i +n $urul e,enimentelor mai
importante din ,ia a omului : na tere "bote/"!storie"moarte(
13
.ortul este unul spe!i)i! /onei de !0mpie: !ma " )ust" basma pentru )emei" pantaloni"
!ma " pulo,r l0n" plrie" !!iul de miel pentru brba i" adaptat oare!um timpului +n !eea
!e pri,e te materialul din !are este !on)e! ionat( Costumul popular nu este purtat de!0t +n
situa ii deosebite" la serbrile !olare" dar nu e7ist un !ostum spe!i)i! /onei noastre(
4intre o!upa iile !asni!e enumerm : torsul" esutul" !usutul i +mpletitul" !are nu mai sunt
pra!ti!ate de!0t rar( & disprut +n totalitate me te ugul )ierritului i este pe !ale de dispari ie
me te ugul prelu!rrii lemnului(
Aona noastr nu este bogat +n tradi ii lo!ale( 8n srbtorile de iarn se pstrea/ obi!eiul
!olindelor :>Mo &$unul?" >'teaua?" >.lugu orul?" >Glorile?" >'or!o,a?" >*asil!a?; iar prim,ara +n
srbtorile .a tilor se pra!ti! >'al!ia?" >Caloianul?" >Caloi a?" iar +n perioadele de se!et
>.aparudele?(
(biceiuri de 3lorii
8n 4umini!a Gloriilor" +n biseri!ile ortodo7e" se bine!u,intea/ ramurile de sal!ie( 8n popor e7ist
!redin a ! sal!ia are puteri mira!uloase: alung duhurile ne!urate" iar animalele i pm0nturile
sunt )erite de lu!rarea duhurilor rele( 4e a!eea nu trebuie s ne mirm da! o mai +nt0lnim
at0rnat +n adposturile animalelor(
(biceiuri de Pa te
Aiua 8n,ierii 4omnului" !unos!ut i sub numele de .a ti +n!epe" din pun!t de ,edere liturgi!" +n
noaptea dinainte= la mie/ul nop ii" !0nd se spune ! morm0ntul s-a des!his i a in,iat Iristos(
Chiar da! rom0nii parti!ip +n numr destul de mi! la ')0nta Liturghie din a!east noapte
s)0nt" ei ,in la 'lu$ba 8n,ierii" pentru a lua lumin( &poi se du! pe la !asele lor" re,enind"
diminea a la biseri!" +n lo!urile unde se s)in e te pas!a i prinoasele(
&ntul Mare Mucenic G@eorg@e
8n )ie!are an" la %1 aprilie" to i !re tinii +l srbtores! pe ')( Mare Mu!eni! Gheorghe" purttorul
de biruin ( 4a! ar )i s ne lum dup i!onogra)ia medie,al" ')0ntul Gheorghe apare mai
mult !a un erou de legend i mai pu in !a un s)0nt(
Gheorghe !el s)0nt i-a mrturisit !redin +n 9isus +n )a a tuturor" re)u/0nd onorurile promise de
+mprat i" +n !iuda torturilor de tot )elul la !are a )ost supus" nimi! nu l-a +ntors de la !redin a
sa" ba" prin el" !re tinismul a mai !0 tigat adep i" +ns i so ia lui 4io!li ian" +mprteasa
&le7andra" s-a intors" asemenea multor martori ai su)erin elor +ndurate de ')( Gheorghe" spre
M0ntuitor( 8n tradi ia popular" ')( Gheorghe este al doilea st0lp !alendaristi! alturi de ')(
4umitru-'amedru !um i se mai spune" +ntre !ele dou di,init i e7ist0nd o +n elegere !osmi!"
)a!ilitat i de di,initatea suprem(
&in ii Constantin i %lena
')in ii Constantin i Blena"?!ei +nto!mai !u &postolii?" sunt pomeni i +n iseri!a Jrtodo7 pe %<
mai('rbtoarea ')in ilor Constantin i Blena este str0ns legat de taina i puterea ')intei
Cru!i-semnul !entral al religiei !re tine( ')0ntului Constantin i s-a artat pe !erul amie/ii semnul
Cru!ii spre biruin " +n pragul +n)runtrii pe pg0nul Ma7en iu" iar ')0nta Blena" mama sa" a
des!operit la 9erusalim Cru!ea pe !are M0ntuitorul a )ost rstignit( ')0nta 8mprteas Blena a
1&
tr!ut la 4omnul la anul 1%5" pu in dup +ntoar!erea de la 9erusalim" iar ')0ntul 8mprat
Constantin +n 115" dup 1< de ani de la domnie(
Anl area 0omnului
8nl area 4omnului este pr/muit la 30 de /ile dup 8n,iere" +n Joia din sptm0na a *-a dup
.a ti( Bste !unos!ut +n popor i sub denumirea de 9spas( 8n a!east /i !re tinii se salut !u
?Iristos '-a +nl at> i ? &de,rat '-a +nl at?(
Iristos '-a +nl at la !er de pe Muntele Mslinilor " +n ,/ul &postolilor i a doi +ngeri( 8ngerii le-
au ,orbit u!eni!ilor despre a doua ,enire a lui Iristos" !a a!e tia s nu se lase !ople i i de
durerea despr irii(
Cea mai ,e!he men iune despre srbtoarea 8nl rii 4omnului o gsim la Busebiu din
Ce/areea" +n lu!rarea >4espre srbtoarea .a tilor?" !ompus +n anul 11%( 4in a!east lu!rare
reiese ! 8nl area 4omnului era srbtorit +n a!eea ,reme odat !u Rusaliile" la 20 de /ile de
la 8n,ierea lui Iristos( 'pre s)0r itul se!( al 9*-lea " +n!eputul se!( al *-lea" srbtoarea 8nl rii
s-a despr it de !ea a .ogor0rii ')0ntului 4uh :Rusaliile;" )iind pr/muit +n a 30-a /i dup
8n,iere" dat !are ,a rm0ne stabilit pentru totdeauna +n !alendarul biseri!es!(
"naliza &+('
Puncte tari
C e7istena obi!eiurilor populare"
C e7istenta ,estigiilor arheologi!e
C e7istenta la!urilor
Puncte slabe
C per!eptia slaba a unei >de/,oltarii durabile? a turismului si impli!it a importantei prote!tiei
mediului si a patrimoniului !ultural-istori! si arhite!tural spe!i)i!=
C degradarea in!ipienta a mediului si ine7istenta unui sistem per)ormant de !ole!tare a
deseurilor in mediu rural=
C degradarea rapida a patrimoniului arhite!tural rural prin depopularea lo!alitatilor si a
!omunitatilor rurale=
C sisteme de in)ormare si semnali/are turisti!a insu)i!ient de/,oltate si ne!orelate !u ni,elul de
de/,oltare al turismului rural=
C lipsa retelei nationale de !entre lo!ale de in)ormare si promo,are turisti!a=
(portunitati
C relansarea rapida si durabila a turismului !u a!ordarea unei atentii spe!iale lo!ului turismului=
C de/,oltarea si promo,area de programe :podgorii si ,inuri !elebre tipi!e" bu!atarie traditionala
!u produse agro-alimentare de tip e!ologi!" et!(;=
C reali/area de proie!te !are pun in ,aloare turisti!a elementele patrimoniului national !ultural-
istori! si de arhite!tura tipi!a rurala=
1'
C sustinerea proie!telor !are pun in ,aloare turisti!a obie!ti,e si e,enimente !ulturalspirituale si
traditionale=
C di,ersi)i!area o)ertei turisti!e prin derularea si promo,area unor mi!ro-programe !are raspund
tendintelor a!tuale de agrement
"menintari
C lipsa !unostintelor minime de management turisti!" in domeniu=
C ne!onstienti/area rolului introdu!erii sistemului de management al !alitatii=
C nerespe!tarea prin!ipiilor >de/,oltarii durabile?=
C amanarea !rearii stru!turilor institutionale administrati,e de turism la ni,el lo!al=
C !onstrangeri )inan!iare=
C"P# B .I<I-)%" 0%<.(L'"!II C(M-)%I
(portuniti de in*estiii
Jportunitiile de in,estiii o)erite de !omun sunt:
01unt necesare inesti.ii n amena#area unui parc de utila#e agricole performante, n dotarea cu
centre de colectare, prelucrare -i alorificare a produselor agricole 2mori, linii de panifica.ie -.a.3/
1uprafa.a disponibil pentru nfiin.area unor culturi sau ferme egetale este de cca. '+,, 4a/
0 5este 2,, de 4a de teren este disponibil nfiin.rii unor ferme legumicole 2tomate, ardei -.a.3.
5ot fi amena#ate aici sere sau solarii 2e"ist posibilitatea irigrii3, fiind necesare te4nologii
moderne de cultiare, dar -i centre de prelucrare6conserare a legumelor/
0 7iticultura -i pomicultura sunt alte domenii n care sunt necesare -i posibile inesti.iile,
ncepnd de la ini.ierea unor plantan.ii noi, la reabilitarea celor e"istente, dotarea cu ma-ini -i
utila#e de lucru -i centre de colectare -i prelucrare a produselor 2fabrici de consere, de sucuri
naturale, distilerii -.a.3/
0 8ona fiind declarat integral ecologic, se recomand inesti.iile n apicultur -i n cre-terea
melcilor/
0 5-unea care apar.ine comunei 9urbne-ti acoper peste (', 4a, fapt ce recomand inesti.ii
n amena#area unor ferme sau micro0ferme moderne de cre-tere a animalelor dotate cu centre
de colectare -i prelucrare a produselor animale: carne, lapte, ln, piei -.a./
0 ;ele peste ',, 4a de luciu de ap ofer posibilitatea amena#rii unor bazine piscicole
artificiale -i a unor centre de prelucrare a pe-telui.
1(
ibliogra)ie
Monogra)ia !omunei Gurbanesti
1)