Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

Consiliul Raional Hnceyti anonnmn one1 Xmnuem1t


DIRECTIA NVTMNT HHH H
HNCE$TI O3HR XLHHmTL
3401 mun. Hnceti, 3401 . ,
str. M. Hncu, 12 !. ". #, 12
te$%&'( )02*+2,3-,3. !%/01 )02*+2,3-,3.
e-mail: dgits-hincesti@mail.ru e-mail: dgits-hincesti@mail.ru
c%2 22010000000-.0. 3%4 22010000000-.0.
n aten(ia managerilor institu(iilor de nv(mnt
5n c6n&6rmit'te cu scris6're' Ministeru$ui 72uc'8iei, nr.02%13,2*- 2in 1-.04.13, n sc69u$
ce$e:r;rii <i$ei =ict6riei i ' c6mem6r;rii er6i$6r c;>u8i 9entru in2e9en2en8' ?'triei )* M'i+,
@irec8i' 5nA;8;mnt Hnceti 9r69une 6rB'ni>'re', n >iu' 2e 14 m'i curent, ' Leciei Pcii.
Lecia Pcii se A' 6rB'ni>' $' 9rim' 6r; n institu8ii$e 2e nA;8;mnt i A' &i c6nce9ut; n
9ers9ectiA' unei structuri 2i2'ctice 2escCise, 2n2u,se 9ri6rit'te 6:iectiAe$6r 'titu2in'$e%'&ectiAe.
?r6&es6ru$ este $i:er n '$eBere' ti9u$ui 2e $ec8ie, ' met62e$6r%9r6ce2ee$6r%teCnici$6r 2i2'ctice,
cteA' e$emente c6mune urmn2 ' &i, t6tui, res9ect'te: invitarea yi omagierea n calitate de
oaspe(i de onoare a veteranilor de rzboi, cinstirea memoriei celor czu(i printr-un
moment de reculegere, omagierea vduvelor, membrilor familiilor ostayilor czu(i pe
cmpul de lupt.
D6n8inutu$ A'$6ri&ic't '$ Leciei Pcii se A' circumscrie su:iectu$ui 9us n 2iscu8ie, A' 'ntren'
n 2i'$6B t68i e$eAii, i'r miE$6'ce$e 'u2i6Ai>u'$e 2e instruire A6r &i uti$i>'te 'st&e$, nct s;
c6ntri:uie $' cre're' 'tm6s&erei 9siC6,'&ectiAe &'A6r':i$e 'cestui 'ct e2uc'8i6n'$ 2e m'(im;
im96rt'n8; 9entru ntre'B' c6munit'te e2uc'8i6n'$;.
Lecia Pcii A' c6nstitui un 9ri$eE 2e c6$':6r're e&icient; ntre 9r6&es6ri )2e ist6rie, $iter'tur;,
'rte 9$'stice, mu>ic; etc.+, e$eAi, 9;rin8i, :unei, 'ut6rit;8i$e '2ministr'8iei 9u:$ice $6c'$e etc.
?entru reuit' 'ctiAit;8ii, se 9r69un cteA' re9ere 6rient'tiAeF
Variante de teme generale ale activit(ii:
,,Gnii 2e 9'ce snt cuceri8i 9rin s'cri&ii Bre$eH.
,,I'meni i 2estine n iureu$ 'ni$6r 2e &6cH.
,,Jrme$e r;>:6iu$ui n &'mi$i' me', s'tu$)6r'u$+ meuH.
,,D6ns;teni r;m'i Aenic tineriH.
,,Ki s; A6r:im 'cum cn2e se A6r:ete
@e $'crim;, 2e 9'ce i 2e 9$6iH.
,,?'ce' se c6ns6$i2e'>; 9rin t6$er'n8;, neB6ciere, 'cce9t'reH.
,,Dinstire' mem6riei n'int'i$6r,9ri6rit'te 9entru tn;ru$ c6ntem96r'nH
,,G 6m'Bi' 6mu$,Aeter'n '$ ce$ui 2e,'$ 26i$e' r;L:6i m6n2i'$ nse'mn; ' c6ntienti>' 9re8u$
Aict6riei 'su9r' &'scismu$uiH.
n calitate de material de referin( profesorul poate consulta/uniliza yi urmtoarele:
1. Materiale didactice:
Me(te $iter're, n6n,$iter're, 26cumente, &6t6Br'&ii, 2esene, nreBistr;ri 'u2i6 i Ai2e6,
6:iecte re'$e.
2. Forme de activitate yi tehnici de organizare:
Raio
Hnc
eyti
1. Modele de proiectare anual
A. @isci$in' NNNNNNNNNNNNNN. D$'s' NNNNNNNNNN
Oum;ru$ 2e 6re NNNNNNNNNNNNN9r6&es6r NNNNNNNNN
I:iectiAe s9eci&ice NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN.
OiAe$u$ ini8i'$ '$ c$'sei )9e6:iectiAe+NNNNNNNNNNNNNNNNN..
B. IrB'ni>'re' 'ctiAit;8ii
Or.
crt.
Meme Or. 6re
)t6t'$+
Or. 6re Mi9uri 2e'ctiAit'te 6:ser
A'8ii
Pem.
Q
Pem.
QQ
@6:
n2ire
Ri(
're
Sec'9i
tu$'re
7A'$u
're
@e>A
6$t're
Secu9
er're
C. 7A'$u're' sum'tiA; )9e 6:iecte, instrumente+NNNNNNNNNNNNN..
Gn'$i>; c'u>'$;NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN..
D. Ti:$i6Br'&ie 6:$iB't6rie
5nt$niri cu 9ers6'ne,resurs;, munc' n 9erecCi, munc' n Bru9e mici, 26u; Bru9e, 2iscu8i',
2e>:'tere', E6cu$ 2e r6$, re'$i>'re' 2e 9r6iecte su: n2rum're' 9r6&es6ru$ui, e(erci8ii cre't6're,
'te$ier 2e scriere, 'rBumentu$ etc.
3. Modalit(i de fixare yi realizare a transferului:
@iscu8ii rec'9itu$'tiAe, c6nc$u>ii, emitere' Eu2ec;8i$6r 2e A'$6're $' tem' 2iscut't;.
Suplimentar, n perioada 29 aprilie-0 mai 20!, managerii instituiilor de n"mnt "or
organi#a $i des%$ura aciuni de omagiere a "eteranilor de r#&oi, de n"e$nicire a memoriei
celor c#ui pentru pace. 'n acest conre(t, ar %i &ine"enite cara"anele de &ine%acere adresate
"eteranilor de r#&oi, "du"elor acestora) aducerea n ordine a monumentelor osta$ilor c#ui)
aciuni de omagiere, de"enite tradiionale n a*unul +ilei ,ictoriei.
$efa D Hnceyti Valentina Tonu
-(. .acari /amara
/el. 002192 2-34-5

S-ar putea să vă placă și