Sunteți pe pagina 1din 56

ANALIZA FINANCIAR LA

S.C. ONIX S.R.L.


www.referat.ro
CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1: PREZENTAREA GENERAL A SOCIETII ONIX S.R.L. 5
1.1 Scurt istoric 5
1.2 Obiectul de actiitate 5
1.! Or"a#i$area structural% a fir&ei S.C. ONIX S.R.L. 5
1.' (ri#ci)iile or"a#i$%rii fir&ei *
CAPITOLUL 2: DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL SOCIETII ONIX S.R.L PE
BAZA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERI I A BILANULUI CONTABIL
8
2.1 +ila#,ul co#tabil - surs% i#for&a,io#al% .# a#ali$a ec/ilibrului fi#a#ciar 0
2.2 Idei e1)ri&ate .# literatura de s)ecialitate cu )riire la bila#,ul co#tabil 12
2.! A#ali$a soldurilor i#ter&ediare de "estiu#e 11
2.' A#ali$a ca)acit%,ii de autofi#a#,are 3CAF4 10
2.5 A#ali$a ec/ilibrului fi#a#ciar )e ba$a bila#,ului co#tabil 22
2.5 A#ali$a solabilit%,ii 6i a lic/idit%,ii 2'
2.* A#ali$a re#tabilit%,ii .#tre)ri#derii 27
CAPITOLUL 3: ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR A NTREPRINDERII
ONIX S.R.L.
33
!.1 Calculul 6i a#ali$a bila#,ului fu#c,io#al !!
!.2 A#ali$a ec/ilibrului fi#a#ciar )e ba$a bila#,ului fu#c,io#al !5
!.! 8abloul de fi#a#,are !7
!.' Situa,ia flu1urilor de #u&erar '2
!.5 (la#ul de fi#a#,are '5
CONCLUZII I PROPUNERI 5!
BIBLIOGRAFIE 5"
ANEXE 55
INTRODUCERE
A6a cu& se )re$i#t% .# $ilele #oastre9 eco#o&ia este re$ultatul u#ui )roces eoluti 6i
al de$olt%rii sc/i&bului reci)roc de actiit%,i de la for&e i#ferioare la cele su)erioare.
Fu#c,io#area 6i de$oltarea )e coordo#ate durabile a .#tre)ri#derilor eco#o&ice
)resu)u#e .# &od #ecesar ob,i#erea de re$ultate c:t &ai ridicate 6i satisfacerea
#ecesit%,ilor )re$e#te9 f%r% a #e"li;a sau co&)ro&ite )osibilit%,ile iitoare.
(erfor&a#,ele eco#o&ico<fi#a#ciare su#t #ecesare )e#tru a se )utea asi"ura
re&u#erarea co#e#abil% a tuturor factorilor i&)lica,i9 )e#tru &e#,i#erea )ote#,ialului
or"a#i$a,io#al cores)u#$%tor ceri#,elor u#ei eco#o&ii aflate .# co#ti#u% sc/i&bare 6i
)e#tru asi"urarea u#ei e1)a#siu#i re$o#abile )e )ia,%.
=# )rocesul cu#oa6terii9 o &etod% de cercetare i#dis)e#sabil% o re)re$i#t% a#ali$a9
)ri# i#ter&ediul c%reia se crea$% #u #u&ai )osibilitatea cercet%rii lucrurilor 6i a
fe#o&e#elor9 ci se desco)er% structura se erific% 6i se stabilesc le"%turile de cau$alitate9
factorii care le "e#erea$% 6i se )ot lua deci$ii )e#tru actiit%,ile iitoare. =# toate
do&e#iile 6tii#,ei9 a#ali$a ;oac% rolul u#ui &i;loc #ecesar cu#oa6terii ca &etod% de
cercetare.
>ia"#osticul fi#a#ciar co#st% .#tr<u# a#sa&blu de i#stru&e#te 6i &etode care )er&it
a)recierea situa,iei fi#a#ciare 6i a )erfor&a#,elor u#ei .#tre)ri#deri. Sco)ul
dia"#osticului fi#a#ciar este de a a)recia situa,ia fi#a#ciar% a .#tre)ri#derii. (e ba$a
acestui dia"#ostic are loc elaborarea u#ei #oi strate"ii de &e#,i#ere 6i de$oltare .#
&ediul s)ecific eco#o&iei locale. =# se#s "e#eral9 fi#alitatea dia"#osticului fi#a#ciar
co#st% .# oferirea de i#for&a,ii fi#a#ciare at:t celor di# i#teriorul .#tre)ri#derii9 c:t 6i
celor i#teresati di# afara acesteia. C:#d )roble&a dia"#osticului este )us% di# i#teriorul
.#tre)ri#derii 3dia"#ostic fi#a#ciar i#ter#4 utili$atorii )ot fi co#duc%torii9 ac,io#arii actuali
sau salaria,ii. Obiectiul ur&%rit .# acest ca$ este de a detecta ee#tuale situatii de
de$ec/ilibru fi#a#ciar si de a ado)ta #oi deci$ii de "estio#are a i#tre)ri#derii. Aceste
deci$ii se ba$ea$% )e ide#tificarea ori"i#ii 6i cau$elor de$ec/ilibrelor9 )e de o )arte9 iar )e
de alt% )arte9 )e stabilirea &%surilor de re&ediere a de$ec/ilibrelor.
C:#d )roble&a este )us% di# e1teriorul .#tre)ri#derii 3dia"#ostic fi#a#ciar e1ter#4
utili$atorii )ot fi a#ali6tii fi#a#ciari9 ac,io#arii )ote#,iali9 or"a#is&e ba#care 6i fi#a#ciare
sau c/iar statul. Obiectiul ur&%rit este ca)acitatea fi#a#ciar% .#tre)ri#derii de a "e#era
)rofit9 ca)acitatea .#tre)ri#derii de a<6i o#ora obli"a,iile )e ter&e# scurt sau lu#"
3lic/iditatea 6i solabilitatea .#tre)ri#derii49 )recu& 6i aloarea .#tre)ri#derii.
>e cele &ai &ulte ori utili$atorii e1ter#i au #eoie de u# dia"#ostic fi#a#ciar fie
)e#tru acordarea de credite .#tre)ri#derilor 3.# s)ecial b%#cile49 fie )e#tru luarea
deci$iilor de )%tru#dere .# ca)italul u#ei .#tre)ri#deri 3ac,io#arii )ote#,iali sau alte
.#tre)ri#deri4.
At:t a#ali$a )e )la# i#ter# c:t 6i cea e1ter#% au ca obiecti a)recierea )erfor&a#,elor
.#tre)ri#derii 6i a riscurilor la care aceasta este )us% 6i ur&%resc? a#ali$a re#tabilit%,ii@
a#ali$a riscului 6i a#ali$a alorii .#tre)ri#derii.
>e obicei9 dia"#osticul este efectuat #u&ai .# ca$ de "rae dificult%,i sau c:#d ci#ea
cere o astfel de lucrare. I#de)e#de#t de re$ultatele .#re"istrate de .#tre)ri#dere sau de
desf%6urarea ee#i&e#telor9 elaborarea u#ui dia"#ostic fi#a#ciar trebuie s% aib% loc
)eriodic. >ia"#osticul fi#a#ciar ide#tific% factorii faorabili 6i #efaorabili care or
afecta actiitatea iitoare a .#tre)ri#derii.
>e cele &ai &ulte ori i#for&a,iile dia"#osticului fi#a#ciar trebuie co&)letate cu
i#for&a,ii referitoare la &ediul e1ter# al .#tre)ri#derii 3starea eco#o&iei9 a sectorului de
actiitate49 i#for&a,ii referitoare la )ote#,ialul te/#ic 6i u&a#9 )ote#,ial co&ercial 6i
;uridic9 &a#a"e&e#tul .#tre)ri#derii 3i#for&a,ii de)e#de#te de .#tre)ri#deri4. 8oate
aceste ele&e#te i#flue#,ea$% )erfor&a#,ele fi#a#ciare ale .#tre)ri#derii deter&i#:#d9 .#
fi#al9 co&)etitiitatea acesteia.
Acest studiu .6i )ro)u#e s% reali$e$e o )re$e#tare "e#eral% a societ%,ii ONIX S.A.9
)recu& 6i o a#ali$% a dia"#osticului fi#a#ciar a acestei sociat%,i.
>ia"#osticul .#tre)ri#derii #u i$ea$% #u&ai relearea as)ectelor #e"atie ale
.#tre)ri#derii9 ci studia$% de ase&e#ea 6i as)ectele )o$itie.
Studiul a#ali$ei eco#o&ico<fi#a#ciare )ri# )ris&a dia"#osticului ofer% o )erce)ere
&ai real% a acestei &etode de cu#o6tere a realit%,ii eco#o&ice9 cu at:t &ai &ult cu c:t ea
re)re$i#t% coordo#ata ese#,ial% a dia"#osticului "lobal strate"ic.
A#ali$a eco#o&ico<fi#a#ciar% a re$ultatelor 6i a )erfor&a#,elor se orie#tea$% cu
)rec%dere s)re? calculul 6i a#ali$a soldurilor i#ter&ediare de "estiu#e9 calculul 6i a#ali$a
ca)acit%,ii de autofi#a#,are9 calculul 6i a#ali$a ec/ilibrului fi#a#ciar 6i a ca)acit%,ii
.#tre)ri#derii de a face fa,% .# ca$ de solabilitate 6i lic/iditate.
CAPITOLUL 1
PREZENTAREA GENERAL A
SOCIETII ONIX S.R.L.
1.1. S#$%& '(&)%'#
S.C. ONIX S.R.L este o societate co&ercial% cu ras)u#dere li&itata9 aa#d u#ic
ac,io#ar )e SC Aec/el 8:r"oi6te SA. Societatea )restea$% lucr%ri de .#tre,i#ere 6i
re)ara,ii &a6i#i 6i utila;e )recu& 6i )roduc,ie de )iese de sc/i&b de serie &ic% 6i u#icate.
S.C. ONIX S.R.L a fost .#fii#,at% .# a#ul 177!9 )ri# Actul co#situti a Budec%torului
dele"at la Oficiul Co&er,ului )e l:#"% 8ribu#alul >:&boi,a9 .# ba$a Le"ii !1C1772
re)ublicat% cu &odific%rile 6i co&)let%rile ulterioare.
1.2. O*'+#&$, -+ .#&'/'&.&+
Societatea are ca obiect )ri#ci)al de actiitate re)ara,iile de &a6i#i 6i utila;e 6i
)roducerea de )iese de sc/i&b de serie &ic% sau u#icate )e#tru ac,io#arul u#ic sau )e#tru
ter,i 6i este .#re"istrat% la Re"istrul Co&er,ului >:&boi,a cu #r. 2251!507 di#
25.12.177!.
1.3. O%0.1'2.%+. (&%$#&$%.,3 . 4'%5+' S.C. ONIX S.R.L.
Structura or"a#i$atoric% a fir&ei < re)re$i#t% a#sa&blul )ersoa#elor9 subdii$iu#ilor
or"a#i$atorice 6i rela,iilor di#tre acestea9 astfel co#stituite .#c:t s% asi"ure )re&i$ele
or"a#i$atorice adecate reali$%rii obiectielor )restabilite.
(%r,ile structurii or"a#i$atorice su#t?
< structura de co#ducere 3fu#c,io#al%4 care reu#e6te a#sa&blul )ersoa#elor9
co&)arti&e#telor 6i rela,iilor or"a#i$a,io#ale9 co#stituite 6i )lasate astfel i#c:t s% asi"ure
co#di,iile eco#o&ice9 te/#ice 6i de )erso#al #ecesare desf%6ur%rii cores)u#$%toare9 at:t a
)rocesului de co#ducere c:t 6i a )rocesului de e1ecu,ie a )roduc,iei@
< structura de e1ecu,ie o)era,io#al% cu)ri#de a#sa&blul )ersoa#elor9
co&)arti&e#telor 6i rela,iilor or"a#i$a,io#ale co#stituite .# ederea reali$%rii directe a
obiectiului de actiitate a fir&ei.
Societatea este ad&i#istrat% de c%tre Co#siliul de Ad&i#istra,ie dese&#at )ri# Actul
Co#stituti9 )e#tru u# &a#dat de )atru a#i9 ur&:#d ca du)% aceast% )erioad% asociatul
u#ic s% dese&#e$e )ersoa#ele ce e1ercit% aceste atribu,ii.
Co#siliul de Ad&i#istra,ie este co#dus de u# )re6edi#te 6i este for&at di# ! &e&bri.
Structura or"a#i$atoric% este de ti) )ira&idal%?
Co&itetul director - >irector De#eral@
>irector (roductie@
>irector Co&ercial@
>irector Eco#o&ic.
Co#siliul de ad&i#istra,ie se .#tru#e6te la sediul societ%,ii ori de c:te ori este #ecesar9
la co#ocarea )re6edi#telui sau a u#ei trei&i di# #u&%rul &e&brilor s%i.
El este )re$idat de )re6edi#te sau .# li)sa acestuia de ice)re6edi#te. (re6edi#tele
#u&e6te u# secretar fie di#tre &e&brii Co#siliului de ad&i#istra,ie9 fie di# afara acestuia.
(e#tru alabilitatea deci$iilor este #ecesar% )re$e#,a a cel )u,i# lC2 )lus u#u di#
#u&%rul &e&brilor Co#siliului de ad&i#istra,ie 6i deci$iile se iau cu &a;oritatea absolut%
a &e&brilor )re$e#,i. Co#siliul de ad&i#istra,ie )oate dele"a o )arte di# co&)ete#tele
sale Co&itetului de >irectori. =# rela,iile cu ter,ii9 societatea este re)re$e#tat% de
>irectorul De#eral al societ%,ii 6i Ae&brii Co#siliului de Ad&i#istra,ie care or )utea
e1ercita orice act ce este le"at de ad&i#istrarea societ%,ii .# i#teresul acesteia9 .# li&ita
dre)turilor care li se co#fer%.
Ae&brii Co#siliului de Ad&i#istra,ie r%s)u#d i#diidual sau solidar9 du)% ca$9 )e#tru
)re;udiciile re$ultate di# i#frac,iu#i sau di# abateri de la dis)o$i,iile le"ale9 )e#tru
abaterile de la statut sau )e#tru "re6eli .# ad&i#istrarea societ%,ii.
Structura or"a#i$atoric% a societ%,ii este o structur% fu#ctio#al%. Structura fu#c,io#al%
este u# &od de .&)%r,ire a fir&ei )e de)arta&e#te .# care )osturile su#t "ru)ate .#
fu#c,ie de )ri#ci)alele do&e#ii fu#c,io#ale.
1.".P%'1#'6'',+ )%0.1'23%'' 4'%5+'
1.Su)re&a,ia obiectielor
2. (ri#ci)iul u#it%,ii de deci$ie 6i ac,iu#e
!. (ri#ci)iul a)ro)ierii co#ducerii de e1ecu,ie
'. (ri#ci)iul i#terde)e#de#,ei &i#i&e
5. (er&a#e#,a co#ducerii
5. Eco#o&ia de co&u#ica,ii.
*. Alc%tuirea de colectie i#terco&)arti&e#tale.
0. Co#corda#,a care trebuie s% e1iste .#tre ceri#,ele )ostului 6i caracteristicile
titularului
7. Fle1ibilitatea structurii
12. Faria#ta o)ti&%
11. >efi#irea ar&o#i$at% a )osturilor 6i a fu#c,iilor
12. Re)re$e#tarea "rafic%
1!. Eficie#,a structurii
1'. (ri#ci)iul situati.
>ocu&e#tele structurii or"a#i$atorice su#t?
14 Re"ula&e#tul de or"a#i$are 6i fu#c,io#are 3ROF4.
24 Or"a#i"ra&a
!4 Fi6a )ostului
'4 >escrierea fu#c,iei.
Co&)o#e#tele de ba$% ale or"a#i$%rii for&ale a fir&ei su#t? )ostul9 fu#c,ia9
co&)arti&e#tul9 #ielul ierar/ic 6i )o#derea ierar/ic%.


CAPITOLUL 2
DIAGNOSTICUL FINANCIAR AL SOCIETII ONIX S.R.L
PE BAZA CONTULUI DE PROFIT I PIERDERI I A
BILANULUI CONTABIL

2.1. B',.17$, #)1&.*', 8 ($%(3 '14)%5.7')1.,3 91 .1.,'2. +#:','*%$,$' 4'1.1#'.%
8er&e#ul de Gbila#,H deri% de la lati#escu Gbala#ciaH 3bala#,%9 c:#tar4 . +ila#,ul
co#tabil re)re$i#t% docu&e#tul oficial utili$at la .#c/eierea e1erci,iului fi#a#ciar.
Asi"ur% o i&a"i#e fidel%9 clar% 6i co&)let% a )atri&o#iului9 a situa,iei fi#a#ciare
)recu& 6i a re$ultatului ob,i#ut.
=# calitatea sa de &odel al )atri&o#iului9 bila#,ul co#solidea$% 6i d% e1)resie si#tetic%
i#for&a,iilor referitoare la for&ele fu#c,io#ale de i#estire a fo#durilor .# actiitatea u#ui
titular de )atri&o#iu9 )recu& 6i &odul de for&are a acestora .# cadrul rela,iilor cu &ediul
eco#o&ico<social. El caracteri$ea$% cifric 6i .# etalo# b%#esc rela,iile de ec/ilibru
di&e#sio#al 6i structural di#tre &i;loacele eco#o&ice "estio#ate de c%tre titularul de
)atri&o#iu 6i sursele de )rocurare ale acestor &i;loace. >e ase&e#ea9 bila#,ul eide#,ia$%
6i re$ultatul fi#a#ciar ob,i#ut9 ca ur&are a co#su&%rii 6i re)roduc,iei fo#durilor i#estite.
+ila#,ul co#tabil are rolul de a "e#erali$a )eriodic datele co#tabilit%,ii cure#te 6i de a
stabili9 )e aceast% cale o serie de i#dicatori eco#o&ico<fi#a#ciari si#tetici9 cea ce .i
co#fer% caracterul de &odel co#tabil 6i i#for&a,io#al9 dar 6i de &odelul de "estiu#e a
alorilor &ateriale 6i b%#e6ti deli&itate )atri&o#ial. =# )la# i#for&a,io#al9 bila#,ul )u#e
.# eide#,% ra)orturile cau$ale di#tre bu#urile &ateriale si ba#i9 ca obiecte si dre)turi si
obli"a,ii )e de o )arte9 dre)turile 6i obli"a,iile titularului de )atri&o#iu .# le"%tur% cu
aceste alori9 )e de alt% )arte9 .#tre alocarea acestor alori 6i re)roduc,ia lor. El
fur#i$ea$% i#for&a,ii de reflectare 6i co#trol asu)ra rela,iilor de ec/ilibru )rii#d starea 6i
&i6carea )atri&o#iului.
Ca &odel de "estiu#e9 bila#,ul sere6te la )u#erea .# &i6care a &eca#is&elor )ro)rii
subiectului de dre)t orie#tate s)re asi"urarea .# co#di,ii de eficie#,% a re)roduc,iei
)atri&o#iului )e ba$a lui se fu#da&e#tea$% deci$iile )rii#d alocarea9 fi#a#,area9
utili$area 6i recu)erarea fo#durilor. 8otodat% )ri# bila#, se or"a#i$ea$% co#trolul asu)ra
reali$%rii deci$iilor9 se asu&% dre)turi 6i obli"a,ii9 se stabilesc r%s)u#deri 6i coi#terese cu
)riire la "os)od%rirea 6i de$oltarea )atri&o#iului. >e ase&e#ea9 bila#,ul este folosit ca
i#stru&e#t de cu#oa6tere a #or&elor referitoare la co#serarea9 ad&i#istrarea 6i dre)tul
de dis)o$i,ie asu)ra )atri&o#iului.
(ri# )ote#,ialul docu&e#tar9 )ri# &odul de )artici)are la circuitul Gi#for&a,ie<
a#ali$%<deci$ieH9 bila#,ul se co#stituie ca o ba$% de referi#,%9 ca oferta )e#etra#t% cu efect
catali$ator .# )rocesul co#ducerii actiit%,ii eco#o&ico<fi#a#ciare. >atele di# bila#,
fu#da&e#tea$% )rocesul deci$io#al9 iar )ri# ur&%rirea &i6c%rilor ce i#teri# .# structura
ele&e#telor )atri&o#iale se efectuea$% co#trolul derul%rii acestor )rocese9 a#ali$:#d
re$ultatele ob,i#ute .# ra)ort cu )ara&etrii care au stat la ba$a lu%rii deci$ilor.
(ri# structura sa 6i )ri# &odul de "ru)area i#dicatorilor bila#,ul co#tabil ofer%
)osibilitatea a)recierii situa,iei fi#a#ciare a .#tre)ri#derii 6i r%s)u#de #ecesit%,ilor de
i#for&are ale utili$atorilor9 fur#i$:#d9 totodat%9 datele #ecesare elabor%rii )ro"#o$elor.
+ila#,ul co#tabil sur)ri#de situa,ia )atri&o#ial% a .#tre)ri#derii la u# &o&e#t dat9
fur#i$:#d i#for&a,ii cu )riire la ec/ilibru fi#a#ciar al .#tre)ri#derii.
Itili$area bila#,ului co#tabil ca i#stru&e#t de a#ali$% a actiit%,ii eco#o&ico<
fi#a#ciare la #iel &icro 6i &acroeco#o&ice9 .i co#fer% acestuia caracteristicile u#ui
&odel eco#o&ic.
=# Ro&a#ia ulti&ilor a#i9 6tii#,a eco#o&ic% a f%cut )a6i serio6i .#ai#te .# ceea ce
)rie6te )erfec,io#area &odelelor de a#ali$% a actiit%,ii eco#o&ico<fi#a#ciare a
.#tre)ri#derilor .# co#te1tual trecerii la eco#o&ia de )ia,%. A fost desc/is astfel c:&) lar"
cercet%torilor .# do&e#iul eco#o&ic 6i au fost i#troduse )rocedee 6i co#ce)te #oi de
a#ali$% utili$ate cure#t .# ,%rile cu o eco#o&ie de )ia,% foarte aa#sat%9 cu& ar fi? fo#dul
de rul&e#t9 #cesarul de fo#d de rul&e#t9 tre$oreria )o$iti%9 tre$oreria #e"ati%9 flu1ul de
#u&erar sau Gcas/<flowH.
A#ali$a bila#,ului stabile6te "radul de i#de)e#de#,% fi#a#ciar% .# fu#c,ie de structura
fi#a#,%rii9 de)e#de#,a .#tre)ri#derii de creditorii sau de b%#cile creditoare.
2.2 I-+' +;6%'5.&+ 91 ,'&+%.&$%. -+ (6+#'.,'&.&+ #$ 6%'/'%+ ,. *',.17$, #)1&.*',
=# decursul ti&)ului9 )rofesio#i6tii au for&ulat diferite defi#i,ii ale bila#,ului9 care se
disti#" )ri# a#u&ite #ua#,e de e1)ri&are. Cu titlu de e1e&)lu iat% c:tea di#tre ele?
+ila#,ul re)re$i#t% for&a .#trebui#,at% cu )ractica ie,ii eco#o&ice9 )e#tru
re)re$e#tarea scris% a aerii obli"a,iilor9 a ca)italului )ro)riu9 )recu& 6i a folosirii aerii
6i .#locuirii sale du)% #or&e care s<au doedit deosebit de utile co#ducerii eco#o&ice
eficie#te. 3 Jalter Le Coutre4.
+ila#,ul re)re$i#t% u# &i;loc de calcul 6i re)re$e#tare a e#iturilor 6i c/eltuielilor9
.#cas%rilor 6i )l%,ilor deci de )re$e#tare .# di#a&ic% re$ultatelor .#tre)ri#derii.
3E.Sc/&ale#bac/4.
+ila#,ul re)re$i#t% situa,ia )atri&o#ial% defi#iti% )re$e#t:#d .# for&% co#tabil%
actiul 6i )asiul )atri&o#iului .&)reu#% cu i#flue#,ele 3re$ultatele 4 &odific%rilor lui
i#i,iale@ bila#,ul este co#tul co#tabil )ri# care se i#clude toate co#turile de acti 6i de
)asi9 care se trec asu)ra "estiu#ii iitoare9 re)re$e#tare e1iste#t% de acti 6i de )asi9
s)re a se redesc/ide a#ul iitor. 3S).Iacobescu4
1
.
+ila#,ul re)re$i#t% i#stru&e#tul )ri#ci)al 6i caracteristic de si#teti$are 6i
"e#erali$are la u# &o&e#t dat9 )e ba$a )ri#ci)iului dublu re)re$e#t%ri a datelor 6i
i#for&a,iilor co#tabile )rii#d &i;loacele eco#o&ice 6i sursele lor de for&are c:t 6i
re$ultatele actiit%,ii la toate eri"ile eco#o&iei #a,io#ale. 3C.D.>e&etrescu4
2
.
+ila#,ul re)re$i#t% situa,ia co#tabil% re)re$e#t:#d .# &od co#ce#trat dar se)arate9
actiul 6i )asiul9 cu ele&e#tele co&)o#e#tele ale u#ei u#it%,i eco#o&ice eide#,ii#d
re$ultatele .#tr<o )erioad% de ti&) deter&i#at%. 3F.I.Ioac/i&4.
+ila#,ul re)re$i#t% u# &odel si#tetic )ri# i#ter&ediul c%ruia se asi"ur% o abordare a
structurii eco#o&ico<fi#a#ciare a u#it%,ii )or#i#d de la )%r,ile sale co&)o#e#te c%tre
caracteristicile de a#sa&blu. 3A.Ristea4
!
.
+ila#,ul este o re)re$e#tare a utili$%rilor 6i resurselor de care dis)u#e o u#itate
)atri&o#ial% la u# &o&e#t dat. 3N.Felea"a9I.Io#escu4
'
.
>i# o)i#iile e1)ri&ate9 re$ult% a#u&ite ele&e#te co&u#e care se re"%sesc9 )otriit
c%rora bila#,ul?
1
S). Iacobescu<Co#tabilitatea co&erciala "e#erala9 ol 29 +ucuresti9172!
2
C.D >e&etrescu< Istoria co#tabilitatii9 Ed. Stii#tifica9+ucuresti9 17*2
!
A.Ristea< +a$ele co#tabilitatii9 +ucuresti 1772
'
N Felea"a9 I. Io#ascu < co#tabilitate fi#a#ciara9 ol 1. Ed. Eco#o&ica
< este u# docu&e#t de si#te$% co#tabil% 6i i#stru&e#t )ractic9 de "estiu#e a
)atri&o#iului@
< reflect% aerea .#tre)ri#derii 6i eolu,ia acestuia9 )recu& 6i sursei ei de fi#a#,are@
< )er&ite deter&i#area re$ultatului afere#t u#ui e1erci,iu@
< este u# i#stru&e#t de .#c/idere 6i desc/idere a "estiu#i e1erci,iului@
< co#stituie sursa de i#for&a,ii )e#tru a#ali$a situa,iei fi#a#ciar<)atri&o#iale9
&ateriali$:#du<se )ri#ci)alele fu#c,ii ale bila#,ului? fu#c,ia de reflectare 6i "e#erali$are9
de co#trol 6i de a#ali$%9 de i#stru&e#t de ec/ilibru eco#o&ico<fi#a#ciar9 de deco#tare a
)atri&o#iului 6i de )rei$iu#e.
2.3. A1.,'2. (),-$%',)% '1&+%5+-'.%+ -+ 0+(&'$1+
I# i#stru&e#t care )er&ite deter&i#area 6i a#ali$area )ri#ci)alelor re$ultate ale
.#tre)ri#derii9 )e diferite tre)te ale for&%rii lor este tabloul soldurilor i#ter&ediare de
"estiu#e.
Soldurile i#ter&ediare de "estiu#e co#tribuie la caracteri$area co&)orta&e#tului
eco#o&ic al u#ei .#tre)ri#deri. Acestea se )re$i#t% sub for&a u#or &ar;e de acu&ulare
b%#easc% care )u# .# eide#,% eta)ele for&%rii re$ultatului e1erci,iului9 ca difere#,% .#tre
ele&e#tele de e#ituri 6i c/eltuieli afere#te fiec%rei cate"orii de actiit%,i. Aceste solduri
i#ter&ediare rele% co#tribu,ia tuturor ele&e#telor ce stau la ba$a ob,i#erii u#ui re$ultat
fi#a#ciar. Co#struc,ia .# tre)te a i#dicatorului )or#i#d de la cel &ai cu)ri#$%tor
3)roduc,ia e1erci,iului4 6i .#c/ei#d cu cel &ai si#tetic 3re$ultatul #et al e1erci,iului49 a
su"erat de#u&irea de cascad% a soldurilor i#ter&ediare de "estiu#e.
Soldurile i#ter&ediare de "estiu#e su#t i#dicatori alorici sub for&% de solduri ce )u#
.# eide#,% eta)ele for&%rii e1erci,iului9 adic% )re$i#t% co#tul de )rofit 6i )ierderi .#tr<o
for&% &ai a)roa)e de ceri#,ele 6i obiectiele a#ali$ei fi#a#ciare.
(e#tru a#ali$a ca#titati% a actiit%,ii .#tre)ri#derii9 docu&e#tul ce#tral este GCo#tul
de )rofit 6i )ierderiH9 )e ba$a c%ruia se )ot calcula soldurile i#ter&ediare de "estiu#e 6i
ca)acitatea de autofi#a#,are.
Soldurile i#ter&ediare de "estiu#e su#t i#dicatori sub for&% de re$ultate i#ter&ediare
ce )u# .# eide#,% eta)ele for&%rii re$ultatului #et al e1eci,iului.
=# ca$ul societ%,ii ONIX S.R.L.9 i#dicatorii soldului i#ter&ediar de "estiu#e su#t?
< M.%<. #)5+%#'.,3 - re)re$i#t% difere#,a di#tre aloarea .#$%rilor &%rfurilor 6i
costul de cu&)%rare al acestora.
(otriit rela,iei?
Aar;a Fe#ituri di# %#$%ri Costul &%rfurilor
co&ercial% K de &%rfuri < :#dute
6i cu a;utorul datelor di# co#tul de re$ultate9 re$ult%?
ACC K 5'1 < 575 K '5 RON
ACC K *5' < 5*5 K 107 RON
Cre6terea &ar;ei co&erciale se datorea$% cre6terii olu&ului de &%rfuri :#dute
)recu& 6i sc%derii costului acestor &%rfuri. =# )lus9 cre6terea .#re"istrat% de acest
i#dicator se&#ific% o .&bu#%t%,ire9 di# )u#ct de edere fi#a#ciar9 a actiit%,ii co&erciale
a fir&ei.
Reali$area &ar;ei co&eriale este ese#,ial% )e#tru societate deoarece co#di,io#ea$%
)ros)eritatea ei di# )u#ct de edere fi#a#ciar.
Aodificarea &ar;ei co&erciale fa,% de a#ul )recede#t cu 1'' RON este re$ultatul?
i#flue#,ei cifrei de afaceri
Cifra de afaceri re)re$i#t% e1)resia aloric% a olu&ului .#cas%rilor reali$ate de o
.#tre)ri#dere )e o )erioad% de "estiu#e9 .#cas%ri efectuate la )re,ul )ie,ei. Acest i#dicator
)oate fi co#siderat cel &ai a&)lu i#dicator care &%soar% re$ultatele actiit%,ii co&erciale
la #iel &acroeco#o&ic.
Cifra de afaceri este u# i#dicator de aceea6i #atur% cu )roduc,ia :#dut% dar &ai
cu)ri#$%tor dec:t acesta9 lu:#d .# calcul 6i :#$%rile de &%rfuri )ro)rii 3siste&ul e# "ross
sau e# detail4 sau ac/i$i,io#ate de la ter,i .# sco)ul re:#$%rii9 )recu& 6i e#iturile di#
sube#,ii afere#te cifrei de afaceri.
Cifra de afaceri )er&ite reali$area u#ei )ri&e a)recieri asu)ra )erfor&a#,ei
eco#o&ice 6i )o$i,iei strate"ice de,i#ute de .#tre)ri#dere .# cadrul )ie,ei9 sau altfel s)us
se )oate a)recia dac% .#tre)ri#derea co#tea$% sau #u )e )ia,%.
LCAK CA < CA K 10.*5' - 12.5'2 K 5.12' RON
i#flue#,ei costului de cu&)%rare al &%rfii :#dute
LC K < 3 C < C 4 K < 35*5 - 5754 K 21 RON
Cre6terea cifrei de afaceri a i#flue#,at faorabil &ar;a co&ercial%9 iar costul de
cu&)%rare &ai sc%$ut9 recu)erat )ri# )re,ul de .#$are9 a deter&i#at o cre6tere a acesteia.
Aceast% cre6tere s<a datorat at:t cre6terii )roduc,iei :#dute c:t 6i a :#$%rilor de
&%rfuri.
A#ali$ate .# a#sa&blu9 cele dou% i#flue#,e eide#,ia$% o orie#tare bu#% a societ%,ii.
< P%)-$#7'. +;+%#'7'$,$'
>e6i cifra de afaceri co#stituie i#dicatorul ese#,ial de a)reciere a )erfor&a#,elor
.#tre)ri#derii )e ter&e# &ediu9 ea )oate9 la sf:r6itul u#ui e1erci,iu9 s% reflecte i#e1act
actiitatea acesteia. >e aceea se utili$ea$% co#ce)tul de )roduc,ie9 re)re$e#t:#d?
< )roduc,ia :#dut%9 ealuat% la )re, de %#$are9 re)re$i#t% e#iturile di# e1)loatare
ce i#clud e#iturile di# :#$area de )roduse fi#ite9 se&ifabricate9 )roduse re$iduale9
e1ecutarea de lucr%ri9 )restarea de sericii9 e#ituri di# studii 6i cercet%ri9 e#ituri di#
redee#,e9 loca,ii de "estiu#e 6i c/irii9 e#ituri di# actiit%,i a#e1e. Este u# re$ultat )ur
co&ercial9 iar aloarea sa i#for&a,io#al% este dat% de fa)tul c% )ri# i#ter&ediul lui se
co#fir&% utilitatea bu#urilor :#dute 6i i&)licit a actiit%,ii )roductie a .#tre)ri#derii@
< )roduc,ia stocat%9 ealuat% la cost de )roduc,ie9 re)re$e#t:#d aria,ia stocurilor de
)roduc,ie9 se&ifabricate9 6i )roduc,ie .# curs de e1ecu,ie9 calculat% ca difere#,% .#tre
aloarea stocurilor de la sf%r6itul )erioadei 6i aloarea stocurilor de la .#ce)utul
)erioadei@
< )roduc,ia i&obili$at%9 re)re$e#t:#d costul lucr%rilor efectuate de .#tre)ri#dere
)e#tru ea .#s%6i9 co#creti$ate .# i&obili$%ri #ecor)orale9 cor)orale9 )recu& 6i .#
a&e#a;%ri de tere#uri.
(roduc,ia de i&obili$%ri9 de6i &%re6te re$ultatele )roductie ale .#tre)ri#derii9 #u
afectea$% .# #ici u# fel )erfor&a#,ele co&erciale ale acesteia. =# acela6i ti&) )roduc,ia de
i&obili$%ri #u este "e#eratoare de )rofit9 cel &ult9 se )oate orbi de o eco#o&ie de
resurse ob,i#ut% ca difere#,% .#tre costul bu#urilor di# )roduc,ie i#ter#% 6i )re,ul de
ac/i$i,ie de la ter,i a bu#urilor res)ectie.
Co#ce)tul de )roduc,ie )er&ite s% se co&)are co#su&urile e1erci,iului cu #ielul de
actiitate c%ruia .i cores)u#d9 fii#d cu at:t &ai i&)orta#t cu c:t aloarea stocurilor de
)roduse 6i )roduc,ie .# curs este &ai ridicat%.
(roduc,ia e1erci,iului K )roduc,ia :#dut% M )roduc,ia stocat% M )roduc,ia i&obili$at%
3 4 3 4 3 4 3 4
u#de?
K 11.777 M 1.55' M 2 K 1!.555 RON
K 10.222 M 1.525 M 2 K 17.525 RON
Ne19 care re)re$i#t% factorul e1te#si9 cre6te .# a#ul 2227 fa,% de 2220 )e ba$a
cre6terii )roduc,iei :#dute9 ceea ce .#sea&#% s)orirea de lic/idit%,i )e#tru fir&%.
< =.,).%+. .-3$0.&3 - re)re$i#t% aloarea adi,io#al% 3aloarea #ou creat%4 dat% de
.#tre)ri#dere bu#urilor 6i sericiilor )roe#i#d de la ter,i9 ca ur&are a o)era,iilor de
e1)loatare. Ea &%soar% Gdi&e#siu#ea eco#o&ic%H a .#tre)ri#derii 6i co#stituie
cel &ai )erti#e#t criteriu de a)reciere a &%ri&ii .#tre)ri#derii.
Faloarea ad%u"at% re)re$i#t% )artea cea &ai i&)orta#t% a e#iturilor re)arti$ate9 a
bo"%,iei totale ob,i#ute de .#tre)ri#dere "ra,ie a#sa&blului actiit%,ilor sale9 care se
)arta;ea$% .#tre? salaria,i9 stat9 creditori fi#a#ciari9 .#tre)ri#dere.
(otriit rela,iei?
Faloarea (roduc,ia Aar;a Co#su&uri
ad%u"at% K e1erci,iului M co&ercial% < e1ter#e
Co#su&uri e1ter#e K c/eltuieli &aterii )ri&e M alte c/eltuieli M alte c/eltuieli M c/eltuieli
)rii#d
6i &ateriale co#su&abile cu &ateriale e1ter#e )resta,iile
e1ter#e
6i )articulari$:#d )e#tru societatea .# discu,ie9 ae&?
FAC K 1!.555 M '5 - *.*25 K 5.005 RON
FAC K 17.525 M 107 - 11.70*K *.02* RON
Cre6terea alorii ad%u"ate este efectul cre6terii )roduc,iei e1erci,iului de la 1!.555
RON la 17.525 &ii lei9 ea e1)ri&:#d a)ortul eco#o&ic9 sur)lusul de .#cas%ri creat )ri#
efortul )ro)riu al acesteia. Aceast% cre6tere a )roduc,iei e1erci,iului i#flue#,ea$% .# se#s
)o$iti FA cu 1.722 RON.
< E;#+-+1&$, *%$& -'1 +;6,).&.%+ >EBE? este )artea ce r%&:#e di# aloarea
ad%u"at% du)% deducerea c/eltuielilor cu )erso#alul 6i )lata altor i&)o$ite9 ta1e 6i
%rs%&i#te asi&ilate. E+E re)re$i#t% resursa ob,i#ut% de .#tre)ri#dere #u&ai di#
o)era,iu#ile de e1)loatare9 f%r% a de)i#de de re"i&ul de a&orti$are a actielor
i&obili$ate9 de e#iturile 6i c/eltuielile di# afara e1)loat%rii9 de i&)o$itul )e )rofit.
>eoarece de)i#de dec:t de o)era,iu#ile de )roduc,ie9 de co&er, 6i )rest%ri de sericii9
E+E co#stituie u# bu# criteriu de a)reciere a )erfor&a#,ei .#tre)ri#derii.
E1cede#tul brut K Faloarea ad%u"at% M alte sube#,ii - c/eltuieli cu - c/eltuieli cu
i&)o$ite9
di# e1)loatare )erso#alul ta1e 6i
%rs%&i#te
asi&ilate
E+E K 5.005 - !.10' - 221.0*5 K 2.'*7 RON
E+E K *.02* - '.2!5 - 2''.12! K !.!2* RON
Se obser% o cre6tere a e1cede#tului brut di# e1)loatare cu 0'0 RON .# a#ul 22279
cre6tere care se datorea$% cre6terii alorii ad%u"ate9 a c/eltuielilor cu )erso#alul 6i a
c/eltuielilor cu i&)o$itele9 ta1ele 6i %rs%&i#tele asi&ilate 3f%r% i&)o$itul )e )rofit4.
Falorile )o$itie ale E+E arat% c% fir&a dis)u#e de resurse fi#a#ciare #ecesare &e#,i#erii
acestei alori sau cre6terii acesteia.
< R+2$,&.&$, +;6,).&3%'' >RE?9 ob,i#ut du)% deducerea c/eltuielilor de e1)loatare
)rii#d a&orti$area9 )roi$ioa#ele 6i a;ust%rile )e#tru de)reciere9 re)re$i#t% resursa #et%
de"a;at% de totalitatea o)era,iu#ilor de e1)loatare.
RE K E+E M e#ituri di# M alte e#ituri di# - c/eltuileli cu - a;ust%ri de aloare
)rii#d
)roi$ioa#e e1)loatare a&orti$area 6i )roi$ioa#e actiele
circula#te
RE K 2.'*7 M 1.502 - 701 - '*- 1.'75 K 1.5!5 RON
RE K !.!2* M !'5 - 75* M 1!! - '*5 K 2.!'2 RON
Cre6terea re$ultatului di# e1)loatare cu 02* RON s<a datorat cre6terii e1cede#tului
brut di# e1)loatare 6i sc%derii c/eltuielilor cu a&orti$arile 6i )roi$ioa#ele 6i a a;ust%rilor
de aloare )rii#d actiele circula#te.
< R+2$,&.&$, #$%+1& >RC? .#ai#te de i&)o$itare &%soar% )erfor&a#,a actiit%,ii
eco#o&ice 6i fi#a#ciare. Re$ultatul cure#t sau re$ultatul actiit%,ii cure#te 3ordi#are4 este
e"al cu difere#,a di#tre re$ultatul di# e1)loatare 6i c/eltuielile fi#a#ciare #ete.
RC K RE M e#ituri fi#a#ciare - c/eltuieli fi#a#ciare
RC K 1.5!5 M 005 - 525 K 1.715 RON
RC K 2.!'2 M 520 - 55' K 2.215 RON
=# a#ul 2220 re$ultatul cure#t este &ai &ic dec:t .# a#ul 2227 deoarece 6i re$ultatul
di# e1)loatare este &ult &ai &ic .# a#ul 2220 fa,% de 2227.
< R+2$,&.&$, 1+& ., +;+%#'7'$,$' >RN? se ob,i#e ad%u":#d la re$ultatul cure#t
re$ultatul e1traordi#ar 6i difere#,a di#tre alte e#ituri 6i c/eltuieli de e1)loatare re$ultate
di# o)era,iu#i care #u au caracter recure#t 3de e1e&)lu u#ele i#esti,ii4 6i sc%$:#d
)artici)area salariatilor la )rofit 6i i&)o$itul )e )rofit.
Re$ultatul #et re)re$i#t% e#itul ce rei#e ac,io#arilor sau asocia,ilor. (e ba$a acestui
re$ultat se calculea$% re#tabilitatea ca)italurilor )ro)rii.
=# ca$ul societ%,ii #oastre ae&?
RN K RC - )artici)area salaria,ilor la )rofit < i&)o$it )e )rofit
RN K 1.715 - 122 K 1.015 RON
RN K 2.215 - 201 K 1.7!5 RON
Societatea ONIX S.R.L. .#re"istrea$% )rofit .# cei doi a#i a#ali$a,i9 fii#d .# cre6tere .#
2227.
T.*,)$, (),-$%',)% '1&+%5+-'.%+ -+ 0+(&'$1+
< RON <
I1-'#.&)%' 2!!8 2!!@
Fe#ituri di# a#$area &arfurilor
<
Costul &arfurilor a#dute
5'1
575
*5'
5*5
A M.%<. #)5+%#'.,. "5 18@
(roductia a#duta
M
(roductia stocata
M
(roductia i&obili$ata
11.777
1.55'
2
10.222
1.525
2
A P%)-$#&'. +;+%#'&'$,$' 13.5B5 1@.B!5
Aar;a co&erciala
M
(roductia e1ercitiului
<
Co#su&uri e1ter#e
C/eltuieli cu &aterii )ri&e si &ateriale
co#su&abile
Alte c/eltuieli cu &aterialele
Alte c/eltuieli e1ter#e
C/eltuieli )rii#d )restatiile e1ter#e
'5
1!.555
*.*25
5.122
1'5
*'7
1.*20
107
17.525
11.70*
0.212
27!
*12
2.7*'
A =.,).%+. .-.$0.&. 5.885 C.8!C
Faloarea adau"ata
<
C/eltuieli cu )erso#alul
<
C/eltuieli cu i&)o$ite9 ta1e si arsa&i#te asi&ilate
5.005
!.10'
222
*.02*
'.2!5
2''
A E;#+-+1&$, *%$& -'1 +;6,).&.%+ >EBE? 2."C@ 3.32C
E+E 2.'*7 !.!2*
M
Fe#ituri di# )roi$ioa#e
M
Alte e#ituri di# e1)loatare
<
C/eltuieli cu a&orti$area si )roi$ioa#e
<
A;ustari de aloare )rii#d actiele circula#te
<
C/eltuieli cu des)a"ubiri9 do#atii si actie cedate
2
1.502
701
'*
1.'75
2
!'5
75*
<1!!
'*5
A R+2$,&.&$, -'1 +;6,).&.%+ >RE? 1.535 2.3"2
RE
M
Fe#ituri fi#a#ciare
<
C/eltuieli fi#a#ciare
1.5!5
005
525
2.!'2
520
55'
A R+2$,&.&$, #$%+1& >RC? 1.@15 2.21B
RC
<
(artici)area salariatilor la )rofit
<
I&)o$it )e )rofit
1.715
2
122
2.215
2
201
A R+2$,&.&$,D P%)4'&$, 1+& 1.815 1.@35
2." A1.,'2. #.6.#'&37'' -+ .$&)4'1.17.%+ >CAF?
C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+ >CAF? re)re$i#t% u# flu1 #et de tre$orerie )ote#,ial.
Ea se asea&%#%9 .# ese#,%9 cu e1cede#tul brut di# e1)loatare9 deoarece co#stituie u#
e1cede#t de tre$orerie )ote#,ial9 e#iturile 6i c/eltuielile i#te"rate .# ealuarea sa #efii#d9
.# totalitate9 .#casate sau )l%tite atu#ci c:#d su#t .#re"istrate .# co#tul de re$ultate.
8otu6i9 se deosebe6te de acesta9 deoarece este calculat% du)% e#iturile 6i c/eltuielile
fi#a#ciare 6i e1traordi#are 6i i&)o$itul )e )rofit.
Ca)acitatea de autofi#a#,are re)re$i#t% difere#,a di#tre e#iturile .#casabile 6i
c/eltuielile )l%tibile@ a)are ca u# sur)lus &o#etar )ote#,ial de"a;at de actiitatea
.#tre)ri#derii 6i "ru)ea$% a#sa&blul resurselor i#ter#e a c%ror utili$are este decis% de
.#tre)ri#dere? re$ultat #et9 a&orti$are9 )rei$ioa#e. Reflect% ca)acitatea .#tre)ri#derii de
a fi#a#,a cre6terea sa. Ca)acitatea de autofi#a#,are9 de re"ul%9 #u este i#flue#,at% de
c:6ti"urile sau )ierderile di# cesiu#ea actielor i&obili$ate.
Ca 6i e1cede#tul brut di# e1)loatare9 #u este i#flue#,at% de &odul de ealuare a
i&obili$%rilor cor)orale 6i #ecor)orale9 dar fii#d calculat% du)% i&)o$itul )e )rofit9
de)i#de de re"ulile fiscale.
=# ese#,%9 ca)acitatea de autofi#a#,are )oate fi caracteri$at% astfel?
a4 este u# sold re$idual al flu1urilor "e#erate de a#sa&blul o)era,iu#ilor de "estiu#e
3e1)loatare9 fi#a#ciare4 6i de u#ele o)era,iu#i e1traordi#are. Are caracterul u#ei resurse
de"a;ate .# cursul e1erci,iului 6i se )oate calcula ca difere#,% .#tre i#tr%ri 6i ie6iri de
fo#duri di# care #u se deduce #ici u# ele&e#t co#tabil calculat 3a&orti$%ri9 )roi$ioa#e4.
b4 este u# flu1 de tre$orerie efecti% sau )ote#,ial% care cu)ri#de i#e1actit%,i. Este
etero"e#%9 deoarece i#clude &ai &ulte feluri de resurse? resurse ce r%&:# ti&) scurt .#
.#tre)ri#dere@ resurse dis)o#ibile durabile )e#tru a asi"ura fi#a#,%ri structurale@
o)era,iu#i 3c/eltuieli 6i e#ituri4 e1traordi#are.
c4 trebuie s% co#cure la &e#,i#erea alorii .#tre)ri#derii9 fii#d u# factor de cre6tere a
acesteia )ri# )ro)riile &i;loace )ut:#d s% dis)u#% de ca)italuri su)li&e#tare9 )ri#
a)elarea la .&)ru&ut.
d4 utilitatea CAF i$ea$%? fi#a#,area 3total% sau )ar,ial%4 a #oilor de i#esti,ii@
.#t%rirea fo#dului de rul&e#t@ ra&bursarea .&)ru&utului la ter&e# )e#tru co&)letarea
&i;loacelor de fi#a#,are a )ro"ra&ului de i#esti,ii9 ra&bursarea datoriilor ba#care de
fi#a#,are a i#esti,iilor9 distribuirea de diide#de.
Ca)acitatea de autofi#a#,are se )oate calcula )ri# 5+&)-. -+-$#&'/3?
M e1cede#tul brut di# e1)loatare
M alte e#ituri di# e1)loatare .#casabile9 cu e1ce),ia e#iturilor di# :#$area actielor
i&obili$ate
< alte c/eltuieli de e1)loatare )l%tibile f%r% c/eltuieli )rii#d actiele i&obili$ate cedate
M e#ituri fi#a#ciare .#casabile
< c/eltuieli fi#a#ciare )l%tibile
M e#ituri e1traordi#are
< c/eltuieli e1traordi#are
< i&)o$it )e )rofit
K Ca)acitatea de autofi#a#,are
sau )ri# 5+&)-. .-'&'/3?
M re$ultatul #et al e1erci,iului
M c/eltuieli calculate 3a&orti$%ri9 )roi$ioa#e 6i a;ust%ri )e#tru de)reciere sau )ierdere de
aloare4
< e#ituri calculate 3e#ituri di# reluarea )roi$ioa#elor 6i a a;ust%rilor )e#tru de)reciere
sau )ierdere de aloare4
< e#ituri di# :#$area actielor i&obili$ate
M aloarea #ea&orti$at% a i&obili$%rilor cedate
< cota )arte a sube#,iilor )e#tru i#esti,ii trecut% la e#ituri
K Ca)acitatea de autofi#a#,are
=# ca$ul societ%,ii ONIX S.R.L.9 folosi#d &etoda deducti%9 ae&?
< )e#tru a#ul 2220
M E1cede#tul brut di# e1)loatare 2.'*7
M Alte e#ituri di# e1)loatare9 cu e1ce),ia c/eltuielilor )rii#d actiele cedate 1.502
O Alte c/eltuieli &o#etare de e1)loatare9 cu e1ce),ia c/eltuielilor )rii#d actiele
cedate
!.5'!
M Fe#ituri fi#a#ciare .#casabile 2.005
O C/eltuieli fi#a#ciare )l%tibile 525
O I&)o$it )e )rofit 122
K C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+ >CAF? 2.*75
< )e#tru a#ul 2227
M E1cede#tul brut di# e1)loatare !.!2*
M Alte e#ituri di# e1)loatare9 cu e1ce),ia c/eltuielilor )rii#d actiele cedate !'5
O Alte c/eltuieli &o#etare de e1)loatare9 cu e1ce),ia c/eltuielilor )rii#d actiele
cedate
!5!
M Fe#ituri fi#a#ciare .#casabile 520
O C/eltuieli fi#a#ciare )l%tibile 55'
O I&)o$it )e )rofit 201
K C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+ >CAF? 2.@!2
Folosi#d &etoda aditi% ae&?
< )e#tru a#ul 2220
M Re$ultatul #et al e1erci,iului? 1.
015
M C/eltuieli calculate 3c/eltuieli cu a&orti$%rile9 )roi$ioa#ele 6i a;ust%rile )e#tru 701
de)reciere sau )ierdere de aloare4
O Fe#ituri calculate 3e#ituri di# )roi$ioa#e 6i a;ust%ri )e#tru
de)reciere sau )ierdere de aloare4
2
O Fe#ituri di# :#$area actielor i&obili$ate 2
M Faloarea #ea&orti$at% a i&obili$%rilor cedate 2
O Cota )arte a sube#,iilor )e#tru i#esti,ii trecut% la e#ituri9
cores)u#$%tor a&orti$%rii .#re"istrate
2
K C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+ 2.
*75
< )e#tru a#ul 2227
M Re$ultatul #et al e1erci,iului? 1.
7!5
M C/eltuieli calculate 3c/eltuieli cu a&orti$%rile9 )roi$ioa#ele 6i a;ust%rile )e#tru
de)reciere sau )ierdere de aloare4
75*
O Fe#ituri calculate 3e#ituri di# )roi$ioa#e 6i a;ust%ri )e#tru
de)reciere sau )ierdere de aloare4
2
O Fe#ituri di# :#$area actielor i&obili$ate 2
M Faloarea #ea&orti$at% a i&obili$%rilor cedate 2
O Cota )arte a sube#,iilor )e#tru i#esti,ii trecut% la e#ituri9
cores)u#$%tor a&orti$%rii .#re"istrate
2
K C.6.#'&.&+. -+ .$&)4'1.17.%+ 2.
@!2
Folosi#d at:t &etoda deducti% c:t 6i )e cea aditi%9 se obser% o cre6tere a ca)acit%,ii de
autofi#a#,are .# a#ul 22279 cre6tere datorat% alorii &ari a e1cede#tului brut di#
e1)loatare 3are loc o cre6tere a acestuia cu 0'0 RON4.
2.5 A1.,'2. +#:','*%$,$' 4'1.1#'.% 6+ *.2. *',.17$,$' #)1&.*',
A)recierea ec/ilibrului fi#a#ciar se reali$ea$% )ri# i#ter&ediul i#dicatorilor de
ec/ilibru? situa,ia #et% 3SN49 fo#d de rul&e#t 3FR49 #eoie de fo#d de rul&e#t 3NFR4 6i
tre$oreria #et% 38N4.
< A1.,'2. ('&$.7'+' 1+&+
(e ba$a abord%rii ;uridice a bila#,ului9 a#ali6tii fi#a#ciari deter&i#% situa,ia #et% 3SN4
a .#tre)ri#derii cu a;utorul rela,iei?
SN K Actie - >atorii totale
Aceasta e1)ri&% aloarea co#tabil% a dre)turilor )e care le )osed% )ro)rietarii asu)ra
.#tre)ri#derii9 fii#d aerea )ro)rietarilor 6i trebui#d s% fie suficie#t% )e#tru a asi"ura
fu#c,io#area 6i i#de)e#de#,a fi#a#ciar% a .#tre)ri#derii.
Co&)arati cu ca)italurile )ro)rii9 situa,ia #et% este &ai restricti%9 deoarece e1clude
sube#,iile 6i )roi$ioa#ele re"le&e#tate. >e aceea9 situa,ia #et% este u# i#dicator &ai
relea#t9 ce e1)ri&% aloarea actiului reali$abil la u# &o&e#t dat9 care i#teresea$%
)ro)rietarii9 ac,io#arii9 c:t 6i creditorii .#tre)ri#derii9 &ai ales .# ca$ul lic/id%rii acesteia.
Ea se calculea$% )u#:#d fa,% .# fa,% bu#urile 6i datoriile de aceea6i scade#,%.
Calculul 6i a#ali$a situa,iei #ete?
Nr.
crt.
I#dicatori E1erci,iul fi#a#ciar
2220 2227
1. 8otal actie 11.'!1 1'.107
2. >atorii totale 5.705 *.'12
!. Situa,ia #et% 3SN4 5.''5 5.***
>i# datele tabelului se co#stat% o situa,ie #et% )o$iti% 6i cresc%toare care reflect% o
"estiu#e eco#o&ic% s%#%toas%9 ce &a1i&i$ea$% aloarea .#tre)ri#derii 3a ca)italurilor
)ro)rii4.
>ac% situa,ia #et% era #e"ati%9 aceasta ar fi reflectat o stare de )refali&e#t9 fii#d
co#seci#,a .#c/eierii cu )ierderi a e1erci,iilor a#terioare9 )ierderi care au e)ui$at i#te"ral
ca)italurile )ro)rii. (artea #eaco)erit% r%&:#e e1clusi .# sarci#a creditorilor9 acesta
fii#d riscul de i#solabilitate al .#tre)ri#derii.
Cre6terea situa,iei #ete 3actiului #et4 are ca efect cre6terea re#tabilit%,ii 6i a
i#de)e#de#,ei fi#a#ciare.
< F)1-$, -+ %$,5+1& 1+& >FRN? se )oate deter&i#a )e ba$a datelor di# )artea
i#ferioar% a bila#,ului9 co#for& rela,iei?
FRN K AC - >8S
u#de? AC K actie circula#te
>8S K datorii )e te&e# scurt
Fo#dul de rul&e#t #et cores)u#de e1cede#tului actielor circula#te 3care su#t cele
&ai lic/ide9 adic% tra#sfor&abile .# ba#i .# &ai )u,i# de u# a#4 asu)ra datoriilor )e
ter&e# scurt 3cele &ai e1i"ibile9 care trebuie ra&bursate .# &ai )u,i# de u# a#4.
Fo#dul de rul&e#t co#stituie o &ar;% de securitate )e#tru .#tre)ri#dere.
FRN K '.5*7 - !.1*0 K 1.'21 RON
FRN K 0.25' - 5.152 K 1.722 RON
Re$ult% c% FRN este )o$iti at:t .# 2220 c:t 6i .# 22279 rele:#d fa)tul c% #ielul
actielor circula#te )er&ite s% se )read% .#cas%ri b%#e6ti care or da )osibilitatea
.#tre)ri#derii s% ra&burse$e i#te"ral datoriile e1i"ibile )e ter&e# scurt 6i s% ob,i#%
lic/idit%,i e1cede#tare.
>ac%?
< FRN era #ul9 acest lucru .#se&#a c% actiele circula#te aco)ereau strict datoriile
)e ter&e# scurt9 f%r% )osibilitatea de"a;%rii u#ui e1cede#t de lic/iditate@
< FRN ar fi fost #e"ati9 su&a actielor circula#te ar fi l%sat s% se )read% .#cas%ri
iitoare )e ter&e# scurt i#suficie#te )e#tru a ra&bursa a#sa&blul datoriilor )e ter&e#
scurt.
< N+/)'. -+ 4)1- -+ %$,5+1& >NFR? este e"al% cu difere#,a di#tre utili$%rile ciclice
3IC4 6i resursele ciclice 3RC49 re)re$e#t:#d #eoia de fi#a#,are i#dus% de actiitatea
cure#t%.
Itili$%rile sau aloc%rile ciclice cu)ri#d stocurile 6i crea#,ele9 iar resursele ciclice su#t
for&ate di# datorii )e ter&e# scurt fa,% de fur#i$ori9 salaria,i9 stat9 ac,io#ari sau asocia,i
6i al,i creditori9 cu e1ce),ia datoriilor fi#a#ciare scade#te .#tr<o )erioad% de ):#% la u#
a#.
Necesarul de fo#d de rul&e#t reflect% ec/ilibrul cure#t al .#tre)ri#derii9 este &ai
fluctua#t9 &ai i#stabil dec:t fo#dul de rul&e#t 6i de)i#de de cifra de afaceri9 durata de
rota,ie a stocurilor9 decala;ul di#tre ter&e#ul de recu)erare a crea#,elor 6i ter&e#ul de
)lat% a fur#i$orilor.
Folosi#d rela,ia?
NFR K IC - RC
NFR K '.51' - !.1*0 K 1.!!* RON
NFR K *.7*' - 5.152 K 1.012 RON
Re$ult% c% .# a#ul 2227 #eoia de fo#d de rul&e#t este &ai &are cu '*5 RON fa,% de
22209 aceast% cre6tere dator:#du<se stocurilor 6i crea#,elor &ai &ari.
< T%+2)%+%'. 1+&. >TN? se deter&i#% ca difere#,% .#tre fo#dul de rul&e#t #et 6i
#eoia de fo#d de rul&e#t. Situa,ia tre$oreriei este deter&i#at% de ec/ilibrul di#tre FRN
6i NFR.
8N K FRN - NFR
8N K 1.'21 - 1.!!* K 5' RON
8N K 1.722 - 1.012 K 72 RON
Re$ult% c% fo#dul de rul&e#t #et este &ai &are dec:t #eoia de fo#d de rul&e#t9 iar
.#tre)ri#derea dis)u#e de o tre$orerie #et% )o$iti% care .i asi"ur% lic/iditate 6i
fle1ibilitate9 .# co#di,iile &e#,i#erii auto#o&iei fi#a#ciare fa,% de creditorii fi#a#ciari de
la care )oate co#tracta credite )e ter&e# scurt.
>ac% fo#dul de rul&e#t #et ar fi fost i#suficie#t )e#tru a fi#a#,a i#te"ral #eoia de
fo#d de rul&e#t 3FRN P NFR49 .#tre)ri#derea ar fi fost de)e#de#t% de creditele )e ter&e#
scurt9 )e care ar fi trebuit s% le re.##oiasc% )er&a#e#t.
2.B A1.,'2. (),/.*','&37'' E' . ,'#:'-'&37''
S),/.*','&.&+. co#stituie a)titudi#ea .#tre)ri#derii de a face fa,% scade#,elor )e
ter&e# lu#" 6i &ediu 6i de)i#de de &%ri&ea datoriilor cu ase&e#ea scade#,e 6i de
c/eltuielile fi#a#ciare 3costul .#dator%rii4. Ea co#stituie u# obiecti )rioritar al
.#tre)ri#$%torului care dore6te s%<6i )%stre$e auto#o&ia fi#a#ciar% 6i fle1ibilitatea
"estiu#ii 6i re$ult% di# ec/ilibrul di#tre flu1urile de .#cas%ri 6i flu1urile de )l%,i9 dar 6i
di#tr<u# fo#d de rul&e#t #et )o$iti9 adic% di#tr<o bu#% adecare .#tre #ecesarul de
fi#a#,are )e ter&e# lu#" 3.# actie cor)orale 6i fi#a#ciare4 6i resursele de fi#a#,are cu
caracter )er&a#e#t 3ca)italurile )ro)rii 6i .#datorarea la ter&e#4.
Solabilitatea se defi#e6te &ai ales .# )ers)ectia u#ei lic/id%ri a .#tre)ri#derii9 dac%
se afl% .# .#cetare de )lat% ca ur&are a li)sei de lic/iditate a bila#,ului. =#tre)ri#derea este
solabil% .# &%sura .# care actiul real este suficie#t )e#tru a<i )er&ite )lata tuturor
datoriilor.
Ae#,i#erea solabilit%,ii este co#di,io#at% de si#cro#i$area rit&ului .#cas%rilor9 de
fo#duri le"ate de tra#sfor&area .# &o#ed% a actielor a;u#se la &aturitate 6i rit&ul
)l%,ilor i&)eratie le"ate de lic/idarea datoriilor a;u#se la scade#,%. =# acest se#s9 o
)ri&% a)reciere a solabilit%,ii se reali$ea$% )ri# co&)ararea .#tre lic/iditatea actiului 6i
e1i"ibilitatea )asiului9 res)ecti a actielor totale cu datoriile totale9 di# care re$ult%
situa,ia #et%.
Dradul de solabilitate este &asurat cu a;utorul?
< ratei .#dator%rii@
< &ulti)licatorului ca)italurilor )ro)rii@
< ratei de aco)erire a c/eltuielilor fi#a#ciare.
Rata .#dator%rii se calculea$% ca ra)ort .#tre datoriile totale 6i actiele totale.
Rata .#dator%riiK
Rata .#dator%rii K K 2952!*
Rata .#dator%rii K K 29522'
Se obser% o u6oar% sc%dere .# 2220 a ratei .#dator%rii9 sc%dere datorat% cre6terii
datoriilor totale 6i a actielor totale.
Aulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii este e"al cu ra)ortul di#tre actiele totale 6i
ca)italurile )ro)rii.
Aulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii K
Aulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii K K 2912
Aulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii K K 2927
=# a#ul 2227 are loc o u6oar% di&i#uare a &ulti)licatorul ca)italurilor )ro)rii.
Aceast% di&i#uare se datorea$% difere#,ei &ari di#tre actiele totale 6i ca)italurile
)ro)rii.
(e#tru a &%sura "radul .# care .#tre)ri#derea face fa,% datoriilor sale totale se
utili$ea$% rata solabilit%,ii "lobale 3Rs"4. Aceast% rat% i#dic% .# ce &%sur% datoriile totale
su#t aco)erite de c%tre actiele totale ale .#tre)ri#derii 3actie i&obili$ate 6i actie
circula#te4 6i se deter&i#% astfel?
Rs"K
Rs" K K 1972
Rs" K K 1.71
>i# )u#ctul de edere al solabilitatii "lobale9 alorile &ai &ari decat 195 ale acestei
rate .# )erioada a#ali$at% se&#ific% fa)tul c% .#tre)ri#derea are ca)acitatea de a<6i ac/ita
obli"a,iile b%#e6ti9 )e ter&e# scurt 6i )e ter&e# lu#"9 fa,% de ter,i.
Se obser% o cre6tere a ratei de aco)erire a c/eltuielilor fi#a#ciare datorit% cre6terii
re$ultatului .#ai#te de c/eltuielile fi#a#ciare 6i i&)o$it )e )rofit.
Ratele de solabilitate arat% e1iste#,a solabilit%,ii #ecesare aco)eririi datoriilor9
a:#d alori )o$itie9 ceea ce reflect% u# bu# ec/ilibru fi#a#ciar )e ter&e# lu#".
(e#tru ca .#tre)ri#derea s% fie .#tr<o situa,ie satisf%c%toare9 #u este suficie#t ca ea s%<
6i )oat% ac/ita datoriile 3s% fie solabil%49 ci trebuie s% le )oat% ac/ita la scade#,a
co#e#it%.
=#tre)ri#derea )oate fi solabil%9 a:#d u# acti total su)erior datoriilor 3situa,ie #et%
)o$iti%49 dar s% #u )osede suficie#te lic/idit%,i )e#tru a res)ecta scade#,ele9 ceea ce
i&)u#e a#ali$a se)arat% a lic/idit%,ii sale.
>ac% solabilitatea i$ea$% a)titudi#ea .#tre)ri#derii de a<6i re"la datoriile )e ter&e#
&ediu 6i lu#" 6i ofer% o i#for&a,ie )ar,ial% asu)ra lic/idit%,ii )e ter&e# scurt9 "radul de
lic/iditate e1)ri&% calitatea ec/ilibrului fi#a#ciar al .#tre)ri#derii )e ter&e# scurt.
L'#:'-'&.&+. &%soar% a)titudi#ea .#tre)ri#derii de a face fa,% obli"a,iilor )e ter&e#
scurt 6i reflect% ca)acitatea de a tra#sfor&a ra)id actiele circula#te .# dis)o#ibilit%,i
3ba#i4. O .#tre)ri#dere este Glic/id%H c:#d resursele de"a;ate de o)era,iu#ile cure#te ale
e1erci,iului .i fur#i$ea$% suficie#te dis)o#ibilit%,i )e#tru a face fa,% scade#,elor )e ter&e#
scurt.
No,iu#ea de lic/iditate )oate i$a bila#,ul 6i actiele acestuia9 fiecare a:#d
se&#ifica,ie )ro)rie? lic/iditatea bila#,ului se refer% la fa)tul c% actiele sub 1 a# su#t
su)erioare datoriilor sub 1 a#9 ceea ce fere6te .#tre)ri#derea de fali&e#t )e ter&e# scurt.
Ea re$ult% di# co&)ara,ia .#tre actiele Glic/ideH 6i )asiul e1i"ibil9 ceea ce se reflect% .#
fo#dul de rul&e#t fi#a#ciar?
FRF K Actie circula#te - >atorii cure#te 3)e ter&e# scurt4
FRF K '.5*7 - !.1*0 K 1.'21 RON
FRF K 0.25' - 5.152 K 1.722 RON
Cre6terea actielor circula#te 6i a datoriilor )e ter&e# scurt au dus la cre6terea
fo#dului de rul&e#t fi#a#ciar .# a#ul 2227 cu 521 RON.
Lic/iditatea actielor )resu)u#e )osibilitatea de a le sc/i&ba ra)id co#tra &o#ed%9
"radul de lic/iditate "e#eral% fii#d &%surat )ri# ratele?
< Rata lic/iditatii "e#erale 3RLD4 )er&ite s% se erifice dac% actiele sub u# a# su#t
&ai &ari dec:t datoriile sub u# a#9 deci dac% a#sa&blul lic/idit%,ilor )ote#,iale 3actie
tra#sfor&abile .# ba#i .# ter&e# scurt4 )er&it ra&bursarea datoriilor )e ter&e# scurt.
Ra)ortul se &ai #u&e6te 6i i#dicatorul lic/idit%,ii cure#te sau
i#dicatorul ca)italului cure#t. (e#tru a i#dica o lic/iditate "e#eral% faorabil% acest
i#dicator ar trebui s% aib% alori cu)ri#se .#tre 2 6i 2.5.
RLD K
RLD K K 19''
RLD K K 19!1
Falorile su)rau#itare ale ratei arat% o lic/iditate satisf%c%toare 3doede6te c%
.#tre)ri#derea are )osibilitatea s% ac/ite datoriile )e ter&e# scurt9 sub re$era Gcalit%,iiH
stocurilor 6i crea#,elor49 ca ur&are a u#ui fo#d de rul&e#t )o$iti.
=# ca$ co#trar9 li)sa de lic/idit%,i9 co#seci#,a u#ui fo#d de rul&e#t #e"ati9 )oate
co#duce la .#cetare de )l%,i9 ceea ce ec/ialea$% cu riscul de fali&e#t sau de
i#solabilitate. I#suficie#,a de lic/idit%,i are co#seci#,e at:t )e#tru .#tre)ri#dere
3li&itarea de$olt%rii49 c:t 6i )e#tru creditori 3.#t:r$ieri de )lat% a dob:#$ilor9 de
ra&burs%ri9 )ierderi de crea#,e49 )recu& 6i )e#tru clie#,i 3&odificarea co#di,iilor de
credit4.
< Rata lic/idit%,ii reduse 3RLR4 e1)ri&% lic/iditatea .#tre)ri#derii9 e1clu$:#d
stocurile di# a#ali$%. Se )rocedea$% .# acest &od deoarece se co#sider% c% o )arte a
stocurilor9 cores)u#$:#d alorii &i#i&e a stocului i#dis)e#sabil actiit%,ii .#tre)ri#derii9
re)re$i#t% o eritabil% i&obili$are. (e de alt% )arte9 se rele% fa)tul c% stocurile de
securitate co#serate de .#tre)ri#dere9 )ot s% se doedeasc% i#suficie#t de lic/ide dac% ar
trebui sa fie reali$ate 3:#dute 6i .#casate4 i&ediat9 deoarece u#ele &arfuri #u au aloare
dac:t dac% su#t i#te"rate .#tr<u# )roces de )roduc,ie.
Aceast% rat% este de#u&it% 6i i#dicatorul lic/idit%,ii i&ediate sau i#dicatorul test acid.
=# literatura fi#a#ciar% se a)recia$% c% o aloare a i#dicatorului cu)ri#s% .#tre 290 6i 1
ar re)re$e#ta situa,ia o)ti&% .# ceea ce )rie6te lic/iditatea redus%9 #ielul &i#i& fii#d
co#siderat 2955.
RLR K
RLR K K 2950
RLR K K 29*2
Rata lic/idit%,ii reduse este .# cre6tere .# 22279 aceasta cre6tere dator:#du<se cre6terii
se&#ificatie a #ielului actielor circula#te. Falorile re$ultate #u se .#cadrea$% .#tre 290
6i 1 ceea ce .#sea&#% c% aceasta #u este o situa,ie o)ti&% .# ceea ce )rie6te lic/iditatea
redus%9 .#s% de)%6esc aloarea de 2955.
< Rata lic/idit%,ii i&ediate 3RLI4 ia .# calcul ele&e#tele de acti cele &ai lic/ide 6i
datoriile )e ter&e# scurt.
=# "e#eral9 foarte redus%9 aceast% rat% .#re"istrea$% fluctua,ii a c%ror i#ter)retare este
foarte i#cert%.
RLI K
RLI K K 29221
RLI K K 29215
Rata lic/idit%,i i&ediate este .# sc%dere .# 2227 datorit% cre6terii datoriilor )e ter&e#
scurt cu 2.70' RON.
Ca ur&are a u#ui fo#d de rul&e#t fi#a#ciar )o$iti9 rata de lic/iditate "e#eral% 3RLD4
este su)rau#itar% at:t .# a#ul 2220 c:t 6i .# 2227 dar9 ca 6i rata de lic/iditate i&ediata
3RLI49 se afl% .# sc%dere .# 2227 fa,% de 22209 ceea ce reflect% dificult%,i .# tre$oreria
i&ediat%.
2.C A1.,'2. %+1&.*','&37'' 91&%+6%'1-+%''
Re#tabilitatea re)re$i#t% caracteristica u#ei societ%,i co&erciale de a ob,i#e u# e#it
&ai &are dec:t c/eltuielile.
Re#tabilitatea a)are astfel ca u# i#stru&e#t /ot%r:tor al &eca#is&ului eco#o&iei de
)ia,% at:t .# orie#tarea actiit%,ii de )roduc,ie c:t 6i .# orie#tarea utili$%rii resurselor
&ateriale9 u&a#e 6i fi#a#ciare.
(rofitul este sco)ul 6i ra,iu#ea ac,iu#ii eco#o&ice9 &obilul )ri#ci)al al i#estirii
ca)italului9 fii#d criteriul )ri#ci)al de a#ali$% al eficie#,ei eco#o&ice. Aa1i&i$area
)rofitului co#stituie &otia,ia a"e#tului eco#o&ic de a ac,io#a .#tr<u# a#u&it do&e#iu
de actiitate lucrati%9 deci este u# criteriu de fu#da&e#tare a o),iu#ii sale9 )rii#d
orie#tarea ca)italului 6i restructurarea )roduc,iei. (rofitul sti&ulea$% eforturile a"e#tului
eco#o&ic .# ederea )erfec,io#%rii actiit%,ii sale 6i are o se&#ifica,ie deosebit% )e#tru
societate9 deoarece )ri# )relearea u#ei )%r,i di# e#it la bu"et su#t satisf%cute #eoi
sociale "e#erale )rii#d .#%,%&:#tul9 s%#%tatea9 cultura9 ad&i#istra,ia de stat 6i a)%rarea.
Re#tabilitatea este defi#it% si#tetic ca fii#d ca)acitatea .#tre)ri#derii de a reali$a
)rofit9 #ecesar at:t de$olt%rii9 c:t 6i re&u#er%rii ca)italurilor.
A#ali$a re#tabilit%,ii se reali$ea$% )e ba$a Gco#tului de )rofit 6i )ierdereH9 care arat%
&odul .# care s<a a;u#s la o a#u&it% stare )atri&o#ial% fi#al%9 care au fost flu1urile de
e#ituri 6i c/eltuieli.
Rata de re#tabilitate re)re$i#t% u# ra)ort .#tre u# i#dicator de re$ultate 3)rofit sau
)ierdere4 6i u# i#dicator care reflect% u# flu1 de actiitate 3cifra de afaceri #et%9 resurse
co#su&ate4 sau u# stoc 3ca)ital )ro)riu9 actie totale4. Rata re#tabilit%,ii este o &%ri&e
relati% care e1)ri&% "radul .#care ca)italul .# .#tre"ul s%u aduce )rofit. =# a#sa&blul
i#dicatorilor eco#o&ico<fi#a#ciari rata re#tabilit%,ii se situea$% )ri#tre cei &ai si#tetici
i#dicatori de eficie#,% ai actiit%,ii .#tre)ri#derii.
=# )rofit 6i rata re#tabilit%,ii se reflect% re$ultatele actiit%,ii .#tre)ri#derii di# toate
stadiile circuitului eco#o&ic. Co&)arati cu costurile )e )rodus9 care reflect% re$ultatele
di# stadiul )roduc,iei9 ratare#tabilit%,ii le si#teti$ea$% 6i )e cele di# stadiul distribu,iei.
Rata re#tabilit%,ii9 ca i#dicator de eficie#,%9 )oate c%)%ta for&e diferite9 du)% cu& se
ia .# co#siderare )rofitul brut sau )rofitul #et la #u&%r%tor9 sau se sc/i&b% ba$a de
ra)ortare care e1)ri&% efortul sau c/eltuiala )rocesului de )roduc,ie. >iferitele &odele
utili$ate )e#tru e1)ri&area ratei re#tabilit%,ii au )utere i#for&ati% diferit%9 o"li#di#d
eficie#,a diferitelor laturi ale actiit%,ii eco#o&ice ale .#tre)ri#derii. I#dicatorii co#strui,i
.# fu#c,ie de ca)italul aa#sat sau ocu)at e1)ri&% )redo&i#a#t i#teresele i#estitorilor9
.# ti&) ce i#dicatorii co#strui,i )e resurse co#su&ate e1)ri&% )re)o#dere#t i#teresele
&a#a"erilor u#it%,ii eco#o&ice.
(ri#ci)alele rate de re#tabilitate utili$ate .# a#ali$a eco#o&ico<fi#a#ciar% a
.#tre)ri#derii su#t? rata re#tabilit%,ii eco#o&ice 6i rata re#tabilit%,ii fi#a#ciare.
< R.&. %+1&.*','&37'' +#)1)5'#+ - reflect% ra)ortul di#tre u# re$ultat eco#o&ic 6i
&i;loacele eco#o&ice a#"a;ate )e#tru ob,i#erea acestuia.
Re K 1 122

Re#tabilitatea eco#o&ica &asoara re&u#erarea bruta a ca)italurilor i#estite. Arata
ra)ortul di#tre u# efect si u# efort de)us )e#tru obti#erea lui.
Co#struirea ratei )e ba$a u#ui a#u&it re$ultat deter&i#% o i$iu#e s)ecific%
se&#ifica,iei re$ultatului?
utili$area re$ultatului e1)loat%rii a deter&i#a o rat% i#de)e#de#t% at:t de )olitica
fiscal% 6i de structura ca)italurilor 3)olitica de fi#a#,are49 c:t 6i de flu1urile e1traordi#are@
dac% rata re#tabilit%,ii eco#o&ice a fi co#struit% )e ba$a e1cede#tului brut al
e1)loat%rii9 a fi i#de)e#de#t% 6i de )olitica )rii#d a&orti$area ca)italului te/#ic9 )e
l:#"% ele&e#tele &e#,io#ate a#terior@
folosirea )rofitului brut9 aria#t% &ai )u,i# u$itat%9 este util% &a#a"erilor
.#tre)ri#derii 6i a deter&i#a u# #iel &ai ridicat al ratei9 .# &%sura .# care celelalte doua
actiit%,i 3fi#a#ciar% 6i e1traordi#ar%4 aduc )rofit.
Re#tabilitatea eco#o&ic% trebuie s% .#de)li#easc% ur&%toarele co#di,ii ?
s% fie la #ielul ratei &i#i&e de ra#da&e#t di# eco#o&ie 3rata &edie a dob:#$ii4
6i al riscului eco#o&ic 6i fi#a#ciar )e care 6i l<au asu&at fur#i$orii de ca)ital @ dac%
societatea are o rat% de re#tabilitate eco#o&ic% &ai &are dec:t rata dob:#$ii la
ca)italurile .&)ru&utate9 atu#ci fir&a )oate be#eficia de efectul de leier al .#dator%rii9
.# ca$ co#trar .#datorarea dei#e co#su&atoare de ca)ital )ro)riu9 a:#d loc u# Gefect de
&aciuc%H@
s% asi"ure &e#,i#erea substa#,ei eco#o&ice a u#it%,ii9 )%strarea alorii sale9 ceea
ce este "ara#tat dac% rata eco#o&ic% este &ai &are dec:t rata i#fla,iei.
Re K 1 122 K 159*5Q
Re K 1 122 K 15951Q
Se obser% o sc%dere a re#tabilit%,ii eco#o&ice .# 2227 cu 191'Q9 sc%dere datorat%
sc%derii ra)ortului di#tre )rofitul brut 6i actiele totale. Se i&)u#e ca .#tre)ri#derea s% ia
&%suri )e#tru cre6terea acestor rate9 cu& ar fi?
s)orirea ratei de re#tabilitate co&ercial% )ri# cre6terea olu&ului actiit%,ii9
&odificarea structurii actiit%,ii .# faoarea u#ora cu )rofitabilitate &ai &ai &are9
reducerea c/eltuielilor de e1)loatare9 cre6terea )re,urilor de desfacere ba$at% )e
.&bu#at%,irea calit%,ii @
accelerarea ite$ei de rota,ie a ca)italului i#estit )ri# o)ti&i$area structurii
ca)italului i#estit9 reducerea duratei 6i costurilor i#esti,iilor .# curs de e1ecu,ie9
cre6terea )o#derii i&obili$%rilor fi1e actie9 reducerea #ielului stocurilor 6i a duratei
&edii de a)roi$io#are a &ateriilor )ri&e 6i &aterialelor9 reducerea #ielului stocurilor 6i
duratei ciclului de fabrica,ie )e#tru )roduc,ia .# curs de e1ecu,ie9 a lir%rilor )e#tru
)rodusele fi#ite9 reducerea #ielului crea#,elor 6i a duratei &edii de .#casare.
< R.&. %+1&.*','&37'' 4'1.1#'.%+9 )er&ite a)recierea eficie#,ei i#esti,iilor de
ca)ital ale ac,io#arilor 6i o)ortu#itatea &e#,i#erii acestora9 calcul:#du<se ca ra)ort .#tre
re$ultatul #et al e1erci,iului fi#a#ciar 6i ca)italul )ro)riu?
Rf K 1 122
Aceast% rat% co#stituie u# i#dicator relea#t .# a)recierea )o$i,iei .#tre)ri#derii )e
)ia,%. O re&u#erare .# cre6tere a ca)italurilor i#estite asi"ur%?
u# acces facil la resurse fi#a#ciare datorit% .#crederii )ro)rietarilor actuali de a
rei#esti .# .#tre)ri#dere 6i a )ote#,ialilor i#estitori - de,i#%tori de resurse fi#a#ciare
dis)o#ibile )e#tru )lasa&e#te@
ca)acitatea de de$oltare.
Re#tabilitatea fi#a#ciar% arat% ra)ortul di#tre u# efect 6i u# efort de)us )e#tru
ob,i#erea lui.
Re#tabilitatea fi#a#ciar% re)re$i#t% re&u#erarea #et% a ca)italurilor )ro)rii9 adic%
arat% c:t )rofit #et rei#e ca)italurilor )ro)rii9 adic% )lasa&e#tul fi#a#ciar )e care
ac,io#arii l<au f%cut )ri# cu&)%rarea ac,iu#ilor societ%,ii.
Rata re#tabilit%,ii fi#a#ciare trebuie s% fie su)erioar% ratei &edii a dob:#$ii9 )e#tru a
face ac,iu#ile fir&ei &ai atractie 6i )e#tru a cre6te cursul lor bursier. Re#tabilitatea
fi#a#ciar% este i#flue#,at% de &odul de )rocurare a ca)italului9 fii#d se#sibil% la structura
fi#a#ciar%9 res)ecti la situa,ia .#dator%rii societ%,ii.
Rf K 1 122 K !!9!!Q
Rf K 1 122 K 20955Q
Se obser% o sc%dere a ratei fi#a#ciare .# a#ul 22279 acest lucru dator:#du<se sc%derii
ra)ortului di#tre )rofitul #et 6i ca)italul )ro)riu. =#tre)ri#derea trebuie s% ia &%suri
)e#tru cre6terea re#tabilit%,ii fi#a#ciare.
(ri#tre &%surile de cre6tere a re#tabilit%,ii fi#a#ciare se #u&%r% ?
s)orirea re#tabilit%,ii co&erciale9 adic% &odificarea )rofitului #et .#tr<u# rit&
su)erior &odific%rii cifrei de afaceri9 )ri# reducerea c/eltuielilor de e1)loatare9 s)orirea
olu&ului de actiitate9 folosirea u#ui re"i& faorabil de calcul al a&orti$%rii 6i al
)roi$ioa#elor
s)orirea ite$ei de rota,ie a ca)italurilor i#estite9 di#a&ica cifrei de afaceri
trebui#d s% dea#se$e di#a&ica )ro)riilor ca)italuri9 ceea ce .#sea&#% fructificarea
su)erioar% a ca)italului
cre6terea "radului de .#datorare9 dac% re#tabilitatea eco#o&ic% este &ai &are
dec:t costul &ediu al ca)italului .&)ru&utat.
Re#tabilitatea fi#a#ciar% .6i are ori"i#ea .# re#tabilitatea eco#o&ic% 6i este
deter&i#at% de a)ro1i&ati aceea6i factori.
>ifere#,a di#tre cele dou% este dat% de )olitica de fi#a#,are )ro&oat% de
.#tre)ri#dere. Astfel la ratele de re#tabilitate eco#o&ice e"ale9 rata de re#tabilitate
fi#a#ciar% a fi diferit% .# fu#c,ie de &odul de fi#a#,are al .#tre)ri#derii di# fo#duri
)ro)rii sau .&)ru&utate.

CAPITOLUL 3
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIAR A
NTREPRINDERII ONIX S.R.L.
3.1 C.,#$,$, E' .1.,'2. *',.17$,$' 4$1#7')1.,
=# cadrul o)ticii fi#a#ciare asist%& la o co#ce),ie fu#c,io#al% referitoare la bila#,9
co#ce),ie care )or#e6te de la )re&isa c%9 ele&e#tele de acti 6i )asi reflect% alori
tra#$itorii9 structuri trec%toare .# )rocesualitatea )atri&o#iului . =# ti&) ce bila#,ul
fu#c,io#al .<6i )ro)u#e s% i#esti"/e$e #eoile .#tre)ri#derii 6i &odul de fu#c,io#are al
acestora9 )ri# reali$area u#ui i#sta#ta#eu al derul%rii diferitelor cicluri. =# cadrul
co#ce),iei fu#c,io#ale cu )riire la bila#,9 utili$%rile 6i resursele acestuia su#t "ru)ate .#
Gstocuri de utili$%riH 6i Gstocuri de resurseH.
+ila#,ul fu#c,io#al st% la ba$a ec/ilibrului fi#a#ciar 6i a Gsolidit%,ii structuraleH a
.#tre)ri#derii. >i# )u#ct de edere structural9 resursele res)ecti #eoile 3utili$%rile4
cu)ri#d?
< resurse stabile 3durabile )este u# a#4@
< datorii ale ciclului de e1)loatare 3)asi circula#t )e ter&e# scurt9 sub u# a#4@
< utili$%ri 3#eoi4?
< actie stabile 3durabile9 i#esti,ii )este u# a#4@
< actie circula#te 3bu#uri 6i crea#,e le"ate de ciclul de e1)loatare9 sub u# a#4.
Se eide#,ia$% astfel dou% cate"orii de utili$%ri .# acti 3u#a i#de)e#de#t% de ciclul de
e1)loatare9 iar cealalt% le"at% direct de acesta4 6i dou% cate"orii de resurse .# )asi 3u#a
f%r% le"%tur% cu e1)loatarea9 iar cealalt% "e#erat% de aceasta4. Corela,ia di#tre actie 6i
stocurile de utili$%ri 6i .#tre )asie 6i stocurile de resurse este ur&%toarea ?
< i&obili$%rile #ecor)orale9 cor)orale 6i fi#a#ciare su#t Gutili$%ri stabileH@
< actiele circula#te ale e1)loat%rii 3stocuri9 clie#,i9 alte crea#,e4 re)re$i#t%
Gutili$%riH sau G#eoi te&)orare de e1)loatareH@
< actiele circula#te care #u a)ar,i# e1)loat%rii su#t Gutili$%ri te&)orareH .# afara
e1)loat%rii@
< actiele circula#te foarte lic/ide 3titluri de )lasa&e#t4 6i tre$oreria su#t Gutili$%ri
te&)orareH ce a)ar,i# tre$oreriei@
< ca)italurile )ro)rii9 datoriile )e ter&e# &ediu 6i lu#" )recu& 6i )roi$ioa#ele
)e#tru riscuri 6i c/eltuieli su#t Gresurse stabileH@
< )asiele circula#te ale e1)loat%rii 3datorii fa,% de fur#i$ori9 datorii sociale 6i alte
datorii49 re)re$i#t% Gresurse te&)orareH de e1)loatare@
< )asiele circula#te .# afara e1)loat%rii su#t GresurseH .# afara e1)loat%rii@
creditele )e ter&e# scurt 6i soldurile creditoare ale co#turilor cure#te la b%#ci su#t
Gresurse te&)orareH ale tre$oreriei.
Co#ce),ia fu#c,io#al% a bila#,ului are &eritul de a oferi o i&a"i#e asu)ra &odului de
fu#c,io#are eco#o&ic% a u#ei .#tre)ri#deri9 )u#:#du<se astfel .# eide#,a stocurile 6i
resursele cores)u#$%toare fiec%rui ciclu de fu#c,io#are .
A#ali$a fu#c,io#al% a bila#,ului )er&ite i#esti"area actiit%,ii .#tre)ri#derii9 )e
cicluri de o)era,iu#i 6i ur&%re6te eide#tierea &odalit%,ilor de fi#a#,are a .#tre)ri#derii .#
ederea orie#t%rii acesteia .# direc,ia u#ei structuri o)ti&e de fi#a#,are9 reflectata )ri#
eolu,ia tre$oreriei #ete.
Co#for& co#ce),iei fu#c,io#ale .#tre)ri#derea este o e#titate eco#o&ic% 6i fi#a#ciar%
care .#de)li#e6te a#u&ite fu#c,ii? de )roduc,ie sau e1)loatare9 de re)arti,ie9 de i#estire
sau de$i#estire9 de fi#a#,are etc.
A6adar9 .# cadrul bila#,ului fu#c,io#al o)era,iile or fi "ru)ate )e cicluri 6i a#u&e?
< Ciclul de i#esti,ii@
< Ciclul de fi#a#,are@
< Ciclul de e1)loatare@
< Ciclul de tre$orerie.
R%s)u#$:#d altor criterii de ;udecat% asu)ra situa,iei .#tre)ri#derii9 )re$e#tarea
fu#c,io#al% a bila#,ului eide#,ia$% as)ectele fi#a#ciare9 structurale 6i le"%turile cu
"estiu#ea )rei$io#al%9 ada)t:#du<se &ai bi#e ceri#,elor &a#a"erilor di# .#tre)ri#dere.

B',.17$, 4$1#7')1.,
<
RON <
D+1$5'%+. +,+5+1&$,$' S),-$%' ,.:
31.12.2!!8 31.12.2!!@
I8ILIZRI S8A+ILE
< i&obili$%ri cor)orale 3aloare brut%4 8.!52 8.225
AC8IF CIRCILAN8 >E EX(LOA8ARE +RI8 3ACE4 ".51" C.@C"
< stocuri 2.'2! !.510
< clie#,i 2.111 '.!55
AC8IF CIRCILAN8 +RI8 =N AFARA EX(LOA8RII 3ACAE4
AC8IFE >E 8REZORERIE 3A84 B5 @!
< dis)o#ibilit%,i 55 72
8O8AL AC8IF 12.5!1 15.207
RESIRSE >IRA+ILE @.B!3 1!.35C
< ca)italuri )ro)rii? 5.""5 5.***
< ca)ital social !.20' !.!22
< re$ere le"ale !5 122
< alte re$ere 512 1.'22
< re$ultatul e1erci,iului 1.015 1.7!5
< )roi$ioa#e )e#tru riscuri 6i c/eltuieli < <
< a&orti$%ri 1.222 2.122
< >atorii fi#a#ciare )e ter&e# &ediu 6i lu#" 2.750 1.'02
>A8ORII >E EX(LOA8ARE 3>E4 2.338 3.851
< fur#i$ori 1.512 2.'!2
< alte dat. de e1)loatare 220 022
< datorii fiscale 6i sociale 3cu e1ce),ia i&)o$itului )e )rofit4 522 517
>A8ORII =N AFARA EX(LOA8RII 3>AE4
< i&)o$itul )e )rofit datorat 1!! 281
(ASIFE >E 8REZORERIE 3(84
< credite ba#care cure#te 5@! 1.8!!
8O8AL (ASIF 12.B31 1B.28@
3.2 A1.,'2. +#:','*%$,$' 4'1.1#'.% 6+ *.2. *',.17$,$' 4$1#7')1.,
!.2.1 Fo#dul de rul&e#t #et "lobal 3FRND4
Fo#dul de rul&e#t #et "lobal 3FRND4 re)re$i#t% )artea resurselor durabile care
co#cur% la fi#a#,area actiului circula#t. Se )oate calcula du)% rela,ia?
FRND K R> - IS
u#de? R> K resurse durabile
IS K utili$ari stabile
FRND K 7.52! - 0.252 K 1.551 RON
FRND K 12.!5* - 0.225 K 2.1!2 RON
Se obser% c% at:t .# a#ul 2220 c:t 6i .# 2227 fo#dul de rul&e#t #et "lobal este
)o$iti9 el co#stitui#d o "ara#,ie a lic/idit%,ii .#tre)ri#derii.
RFRND K FRND < FRND K 2.1!2 - 1.551 K 501 RON
Faria,ia fo#dului de rul&e#t #et "lobal RFRND este )o$iti% datorit% fa)tului c% .#
a#ul 2227 fo#dul de rul&et #et "lobal .#re"istrea$a o cre6tere de 501 RON.
!.2.2 Neoia de fo#d de rul&e#t 3NFR4 are dou% co&)o#e#te
Neoia de fo#d de rul&e#t )e#tru e1)loatare 3NFRE4 de)i#de de #ielul cifrei de
afaceri 6i re)re$i#t% o co&)o#e#t% i&)orta#t% a "estiu#ii fi#a#ciare de afaceri .
NFRE K Actie circula#te - >atorii de
de e1)loatare e1)loatare
NFRE K '.51' - 2.!!0 K 2.1*5 RON
NFRE K *.7*' - !.051 K '.12! RON
Se .#re"istrea$% o #eoie de fo#d de rul&e#t di# e1)loatare )o$iti%9 deoarece
actiele circula#te de e1)loatare de su#t &ai &ari dec:t datoriile de e1)loatare. Acest
lucru duce la ob,i#erea u#ei aria,ii a #eoii de fo#d de rul&e#t )e#tru e1)loatare
3RNFRE4 )o$itie?
RNFRE K NFRE < NFRE K '.12! - 2.1*5 K 1.7'* RON
Neoia de fo#d de rul&e#t .# afara e1)loat%rii 3NFRAE4 )oate .#re"istra aria,ii
i&)orta#te de la o )erioad% la alta.
NFRAE K Acti circula#t i# - >atorii i# afara
afara e1)loatarii e1)loatarii
NFRAE K 2 - 122 K < 122 RON
NFRAE K 2 - 201 K < 201 RON
At:t .# a#ul 2220 c:t 6i .# 2227 .#tre)ri#derea .#re"istrea$% o #eoie de fo#d de
rul&e#t .# afara e1)loat%rii #e"ati%9 deoarece .#tre)ri#derea #u dis)u#e de actie
circula#te .# afara e1)loat%rii. =# sc/i&b9 aceast% .#re"istrea$% datorii .# afara e1)loat%rii.
RNFRAE K NFRAE < NFRAE K < 201 M 122 K <101 RON
NFR K NFRE M NFRAE K 2.1*5 < 122 K 2.2*5 RON
NFR K NFRE M NFRAE K '.12! - 201 K !.0'2 RON
RNFR K NFR < NFR K !.0'2 - 2.2*5 K 1.*55 RON
Se co#stat% o aria,ie a #eoii de fo#d de rul&e#t )o$iti%9 ceea ce reflect% ec/ilibrul
cure#t al .#tre)ri#derii.

!.2.! 8re$oreria #et% 38N4
8N K Actie de tre$orerie - (asie de tre$orerie
8N K 55 - 572 K < 525 RON
8N K 72 - 1022 K < 1.*12 RON
R8N K 8N < 8N K < 1.*12 M 525 K < 1.105 RON
R8N K RFRND - RNFR K 501 < 1.*55 K < 1.105 RON
Fo#dul de rul&e#t #et "lobal este i#suficie#t )e#tru a fi#a#,a i#te"ral #eoia de fo#d
de rul&e#t 3RFRN P RNFR49 .#tre)ri#derea fii#d de)e#de#t% de creditele )e ter&e#
scurt9 )e care trebuie s% le re.##oiasc% )er&a#e#t.
Neoia de fo#d de rul&e#t cre6te &ai ra)id dec:t :#$%rile9 deoarece .#tre)ri#derea
las% s% se de"rade$e ter&e#ele de lic/idare a stocurilor 6i de .#casare a crea#,elor.
O serie de )roble&e )rie6te #eoia de fo#d de rul&e#t a .#tre)ri#derii9 ce se )ot
datora?
< #ielului ridicat al stocurilor@
< creditelor acordate clie#,ilor )e )erioade foarte lu#"i@
< creditele ob,i#ute de la fur#i$ori )e )erioade foarte scurte.
La #ielul .#tre)ri#derii9 trebuie s% se ec/ilibre$e )ortofoliul de actiit%,i9 )e#tru a se
autofi#a#,a9 deoarece u#ele actiit%,i "e#erea$% lic/idit%,i9 iar altele le co#su&%.
>ac% .#tre)ri#derea #u 6i<a )reci$at )olitica9 a#ali$a strate"ic% este slab%9 ceea ce #u
facilitea$% "estiu#ea )rei$io#al% a .#dator%rii. E1ist%9 deci9 o rela,ie foarte str:#s% .#tre
strate"ia i#dustrial% aleas% de .#tre)ri#dere 6i strate"ia fi#a#ciar% )e#tru a<6i a&eliora
re#tabilitatea. (erfor&a#,a fi#a#ciar% este .# fu#c,ie de )o$i,ia strate"ic% a fiec%reia di#tre
actiit%,ile sale sau a )roduselor sale. (e de alt% )arte9 )erfor&a#,a #u se e1)ri&% #u&ai
.# ter&e#i de re#tabilitate9 ci &ai ales9 .# ter&e#i de e1cede#t sau deficit 3#eoie4 de
lic/idit%,i. (e#tru a de)%6i cri$a de tre$orerie este #ecesar s% se a&eliore$e #eoia de fo#d
de rul&e#t )ri# ac,iu#i )ro)rii fiec%rei .#tre)ri#deri?
< "estiu#ea stocurilor 6i a a)roi$ioa#elor@
< #e"ocierea ter&e#elor de )lat%? clie#,i 6i fur#i$ori@
< solicitarea de aco#turi@
< re$olarea ra)id% a liti"iilor ad&i#istratie 6i te/#ice@
< a&eliorarea diferitelor )rocese di# .#tre)ri#dere cu sco)ul de a reduce #u&%rul
liti"iilor )rii#d calitatea )roduselor@
< ado)tarea u#ei )roceduri de recu)erare &ai ra)id% a crea#,elor.
Neoia de fo#d de rul&e#t #efaorabil% )e#tru ec/ilibrul fi#a#ciar al .#tre)ri#derii9
i&)lic% &%suri de reducere a #eoi de fo#d de rul&e#t )ri# accelerarea rota,iei stocurilor9
reducerea ter&e#elor de )lat% acordate clie#,ilor 6i ob,i#erea de ter&e#e de )lat% &ai
lu#"i de la fur#i$ori.
A%surile de reducere a #eoii de fo#d de rul&e#t se loesc de o serie de obstacole9
di#tre care?
< .# "estiu#ea foarte acti% a stocurilor trebuie s% se ,i#% sea&a de fa)tul c% rit&ul
a)roi$io#%rilor trebuie stabilit cu co#si&,%&:#tul fur#i$orilor9 c% )rocesul de fabrica,ie
#u se )oate accelerat datorit% co#di,iilor te/#ice de )roduc,ie@
< restr:#"erea creditelor 6i a ter&e#elor de )lat% acordate clie#,ilor #u se )oate
reali$a u6or &ai ales c:#d u$a#,ele su#t bi#e stabilite .# sectorul de actiitate res)ecti.
3.3 T.*,)$, -+ 4'1.17.%+
Structura fi#a#ciar% a bila#,ului sau a tabloului de fi#a#,areF )re$e#tat% de u# a"e#t
eco#o&ic la u# &o&e#t dat9 ofer% i#for&a,iile #ecesare )e#tru a #e )utea )ro#u#,a at:t
asu)ra ec/ilibrului fi#a#ciar )e ter&e# lu#" 3)e#tru o )erioad% &ai &are de u# a#49 )ri#
luarea .# co#sidera,ie a #eoilor 6i resurselor )er&a#e#te 3stabile49 c:t 6i asu)ra
ec/ilibrului fi#a#ciar )e ter&e# scurt 3)e#tru o )erioad% de ):#% la u# a#4 )e ba$a
#eoilor 6i resurselor te&)orare 3ciclice4.
Cele dou% ti)uri de ec/ilibre fi#a#ciare su#t .#tr<o rela,ie de co#di,io#are reci)roc%.
Ec/ilibrul fi#a#ciar )e ter&e# scurt este .# acela6i ti&) o )re&is% a ec/ilibrului fi#a#ciar
)e ter&e# lu#" 6i i#ers.
Astfel9 tabloul de fi#a#,are este acreditat cu ur&%toarele acce),ii?
tablou care )er&ite s% e1)lice aria,ia )atri&o#iului .#tre bila#,ul de desc/idere
6i bila#,ul de .#c/idere@
tablou care fur#i$ea$% o edere de a#sa&blu asu)ra ec/ilibrului fi#a#ciar@
tablou orie#tat s)re o a#ali$% )atri&o#ial% a .#tre)ri#derii.
=# ceea ce )rie6te ter&e#ul de tablou de flu19 acestuia .i su#t co#ferite ur&%toarele
se#suri?
tablou care )riile"ia$% o co#ce),ie eco#o&ic%9 orie#tate c%tre descrierea
flu1urilor "e#erate de o)era,iile .#tre)ri#derii@
tablou care arat% le"%tura di#tre o)era,iile .#tre)ri#derii 6i ec/ilibrul fi#a#ciar@
tablou orie#tat c%tre o e1)lica,ie a eolu,iei tre$oreriei .# ti&)ul a#ului.
Itilitatea tabloului de fi#a#,are )lec:#d de la9 o)i#iile e1tre& de dierse ale diferi,ilor
utili$atori9 asu)ra &%ri&ilor i#for&a,iilor4 9care su#t structurate .# tabloul de fi#a#,are.
Astfel9 tabloul de fi#a#,are a)are ca?
u# i#stru&e#t i#dis)e#sabil de "estiu#e 6i de )rei$iu#e@
u# &i;loc de a reali$a u# dia"#ostic al .#tre)ri#derii9 )ri#tr<o abordare &ai "lobal%
6i &ai di#a&ic% dec:t cea care face a)el la rate@
u# &i;loc de a eoca flu1urile eco#o&ice 6i fi#a#ciare care au traersat
.#tre)ri#derea 6i au &odificat )atri&o#iul sau9 )recu& 6i de a e1)lica )ri#ci)alele9
as)ecte ale co&)orta&e#tului 6i )ers)ectielor sale@
u# &i;loc )e#tru a ;udeca "estiu#ea fi#a#ciar% a .#tre)ri#derii tratat de i#estire9
)olitica de autofi#a#,are9 re)arti$area .#tre fi#a#,area i#ter#a 6i cea e1ter#%4@
u# &i;loc )e#tru a a#ali$a )olitica de i#estire a .#tre)ri#derii )ri# ra)ortarea
i#esti,iilor la ca)acitatea de autofi#a#,are9 la cifra de afaceri 6i la i&obili$%rile #ete la
.#ce)utul e1erci,iului4@
u# &i;loc )e#tru a a#ali$a )olitica de de$i#estire a .#tre)ri#derii@
u# &i;loc )e#tru a ;udeca )olitica de distribuire de diide#de a .#tre)ri#derii .#
s)ecial9 )ri# ra)ortarea &%ri&ii su&elor distribuite la ca)acitatea de autofi#a#,are4@
u# &i;loc )e#tru a ealua )oliticile co&erciale ale .#tre)ri#derii9 )ri# i#ter&ediul
eolu,iei datoriilor 6i crea#,elor co&erciale@
u# &i;loc )e#tru a)recierea riscurilor@
u# &i;loc )e#tru re)re$e#tarea rela,iei di#tre re#tabilitate 6i riscul asu&at de
fir&%@
u# i#stru&e#t care )er&ite s% se .#,elea"% circuitele 6i &i6c%rile fi#a#ciare .#tr<o
.#tre)ri#dere@
u# i#stru&e#t ese#,ial9 .# dia"#osticul reali$at de ba#c/er asu)ra .#tre)ri#derii F
clie#teF .# )rii#,a #ecesit%,ilor de fi#a#,are trecute 6i iitoare@
u# docu&e#t )e#tru i#for&area ac,io#arilor@
u# docu&e#t )e#tru i#for&area )erso#alului@
u# docu&e#t )e#tru i#for&area altor cate"orii d+ ter,i clie#,i9 fur#i$ori etc.4.
8abloul de fi#a#,are )er&ite descrierea e"alit%,ii di#tre flu1urile de utili$%ri 6i
flu1urile de resurse )e o )erioad% de "estiu#e9 di# care cau$a se &ai #u&e6te 6i tabloul
utili$%rilor 6i resurselor. (e ba$a bila#,ului fu#c,io#al dis)o#ibil se ob,i#e ur&%torul
tablou de fi#a#,are?
T.*,)$, -+ 4'1.17.%+:
U&','23%' RON R+($%(+ RON
>iide#de )l%tite .# cursul e1erci,iului 1.27' CAF 2.722
Ac/i$i,ii de actie i&obili$ate? 1.*07 Cesiu#i sau reduceri de actie
i&obili$ate
!'5
< i&obili$%ri cor)orale 1.*07 < cesiu#i de i&obili$%ri cor)orale !'5
Ra&bursarea datoriilor fi#a#ciare )e
ter&e# &ediu sau lu#"
1.!77 Aa;orarea ca)italurilor )ro)rii 215
< &a;orarea ca)italului social 215
Cre6terea datoriilor fi#a#ciare )e
ter&e# &ediu 6i lu#" 3#oi
.&)ru&uturi4
1.522
8otal utili$%ri "."82 8otal resurse 5.!B3
R FRND K 5.!B3 8 "."82A 581
U&','23%' R+($%(+
S Faria,ia actielor 6i )asielor de e1)loatare
< Faria,ia actielor de e1)loatare?
< stocuri 6i )roduc,ie .# curs
< clie#,i 6i co#turi asi&ilate
< Faria,ia datoriilor de e1)loatare
< fur#i$ori 6i alte datorii de e1)loatare
< datorii fiscale9 cu e1ce),ia i&)o$itului )e )rofit
1.215
2.2'5
<252
117
8otal 3.21! 11@
A. Faria,ia #et% a actielor 6i )asielor de e1)loatare 1.@"C
S Faria,ia actielor 6i )asielor .# afara e1)loat%rii
< Faria,ia datoriilor )rii#d i&)o$itul )e )rofit 101
8otal 101
+. Faria,ia #et% a actielor 6i )asielor .# afara e1)loat%rii 181
8otal A M + 1@"C 181
R NFR T2 1.CBB
S Faria,ia tre$oreriei
< Faria,ia dis)o#ibilit%,ilor
< Faria,ia creditelor )e ter&e# scurt
25
1.212
8otal 25 1.21!
C. Faria,ia tre$oreriei #ete -1.185

3." S'&$.7'. 4,$;$%',)% -+ 1$5+%.%
I#for&a,iile referitoare la flu1urile de #u&erar afere#te u#ei actiit%,i su#t utile
deoarece co#stituie )e#tru utili$atorii situa,iilor fi#a#ciare ale e#tit%,ii o ba$% de ealuare
a ca)acit%,ii e#tit%,ii de a "e#era #u&erar 6i ec/iale#te de #u&erar9 )recu& 6i a utilit%,ii
acestor flu1uri.
Flu1urile de #u&erar su#t defi#ite ca i#tr%ri 6i ie6iri de #u&erar 6i ec/iale#te de
#u&erar. Astfel9 o situa,ie a flu1urilor de #u&erar e1)lic% &odific%rile acestor ele&e#te
)e durata e1erci,iului fi#a#ciar. Actiit%,ile de e1)loatare se refer% la )ri#ci)alele
actiit%,i care aduc e#ituri )e#tru .#tre)ri#dere 6i i#clud toate acele actiit%,i care #u
su#t actiit%,i de i#esti,ie sau de fi#a#,are. Cu alte cui#te9 se ide#tific% &ai .#t:i acele
actiit%,i care i#tr% .# cate"oria actiit%,ilor de fi#a#,are sau de i#esti,ii9 ceea ce r%&:#e
fii#d actiit%,ile de e1)loatare.
Situa,ia flu1ului de #u&erar9 cu#oscut 6i sub #u&ele de cas/ flow state&e#t9 este
tabloul "e#eral care arat% cu& se descurc% fir&a cu lic/idit%,ile b%#e6ti.
Situa,ia flu1ului de #u&erar este structurat% )e trei ca)itole )ri#ci)ale? cel
o)era,io#al9 cel i#esti,io#al9 6i cel fi#a#ciar.
< (e )la# o)era,io#al9 #u&erarul se .#casea$% di# actiit%,ile de ba$% ale fir&ei9 )ri#
lirarea de bu#uri 6iCsau sericii9 6i se c/eltuie )e ceea ce ,i#e de fu#c,io#area obi6#uita a
co&)a#iei? fur#i$orii de &aterii )ri&e9 salarii9 c/irii9 utilit%,i.
A&orti$area &i;loacelor fi1e este9 a)are#t )arado1al9 ec/iale#tul .#cas%rii de
#u&erar. (e#tru c% de6i a&orti$area este .# si#e o c/eltuial%9 )lata acestei c/eltuieli a
fost facut% .# &o&e#tul .# care &i;locul fi1 a fost cu&)%rat. Ca o co&)ara,ie9 este o)usul
.#c/irierii u#ui &i;loc fi1 3)e#tru a be#eficia de res)ectiul &i;loc fi14. C/eltuielile cu
dob:#$i 6i ta1e se .#cadrea$% tot .# )la#ul o)era,io#al.
< (e )la# i#esti,io#al9 #u&erarul se .#casea$% di# :#$area de &i;loace fi1e 3e1.
tere#9 cl%diri9 ec/i)a&e#te4 6i se c/eltuie9 bi#e.#teles9 )e#tru cu&)%rarea &i;loacelor
fi1e.Aici i#tr% 6i c/eltuielile cu re#oarea cl%dirilor si &oder#i$area 3u)"rade<ul4
ec/i)a&e#telor.
< (e )la# fi#a#ciar9 #u&erarul se .#casea$% )ri# ob,i#erea de credite 6i di# :#$area
de ac,iu#i 6i obli"a,iu#i )ro)rii 6i se c/eltuie )e ra&bursarea creditelor9 )lata
diide#delor 6i r%scu&)%rarea )ro)riilor ac,iu#i. Cu&)%rarea 6i :#$are de )%rti sociale9
ac,iu#i 6i obli"a,iu#i e&ise de alte fir&e ,i#e de flu1ul de #u&erar "e#erat de actiit%,ile
i#esti,io#ale.
Se&#alele de alar&% ce )ot fi obserate .# situa,ia flu1ului de #u&erar su#t
difere#,ele di#tre )la#ificat 6i reali$at. Cu c:t .#cas%rile su#t &ai &ici dec:t cele
)rei$io#ate iar )l%,ile su#t &ai &ari9 cu at:t "radul de alar&% ar trebui s% fie &ai &are.
C% &%sura de luat )ost<factu& su#t de)istarea cau$elor care au dus la deraierea de la
)la#ul i#i,ial 6i corectarea acestora.
A%suri )e#tru a .&bu#%t%,i flu1ul de #u&erar?
< Ne"ocia,i ter&e#e scurte de )lat% cu clie#,ii. Factura,i c:t &ai re)ede du)%
lirarea )rodusului sau sericiului.
< Ne"ocia,i ter&e#e lu#"i de )lat% cu fur#i$orii.
< (%stra,i o re$er% de #u&erar.
< O)ti&i$a,i folosirea stocurilor9 astfel .#c:t s% ae,i c:t &ai )u,i# #u&erar
i&obili$at.
S'&$.7'. 4,$;$%',)% -+ 1$5+%.%
< RON
<
D+1$5'%+. +,+5+1&$,$' E;+%#'7'$,
4'1.1#'.%
#$%+1&
F,$;$%' -+ 1$5+%.% -'1 .#&'/'&37' -+ +;6,).&.%+:
(rofit brut 2.215
A;ust%ri )e#tru?
C/eltuieli cu a&orti$area
C/eltuieli cu )roi$ioa#ele 6i a;ust%rile )e#tru de)reciere sau )ierdere
de aloare
Fe#ituri di# relu%ri de )roi$ioa#e 6i a;ust%ri )e#tru de)reciere sau
)ierdere de aloare
C/eltuieli fi#a#ciare 3C/eltuieli cu dob:#$ile4
Fe#ituri fi#a#ciare 3Fe#ituri di# dob:#$i4
C/eltuieli )rii#d actiele cedate
Fe#ituri di# :#$area actielor
Faria,ia soldurilor co#turilor de crea#,e co&erciale 6i alte crea#,e di#
e1)loatare
Faria,ia soldurilor co#turilor de datorii co&erciale 6i alte datorii di#
e1)loatare
Faria,ia soldurilor co#turilor de stocuri

75*
2
2
''2
3204
2.
'75
3!'54
32.2'54
35!04
31.2154
Numerar generat din exploatare 1.648
>ob:#$i .#casate
20
>ob:#$i )l%tite 3''24
I&)o$it )e )rofit )l%tit 31224
Numerar net din activiti de exploatare 1.136
F,$;$%' -+ &%+2)%+%'+ -'1 .#&'/'&37' -+ '1/+(&'7'+:
(l%,i )e#tru ac/i$i,io#area de i&obili$%ri cor)orale 31.*074
=#cas%ri di# :#$area de i&obili$%ri cor)orale !'5
Numerar net din activiti de investiie (1.444)
F,$;$%' -+ &%+2)%+%'+ -'1 .#&'/'&37' -+ 4'1.17.%+:
=#cas%ri di# e&isiu#ea de ac,iu#i 215
=#cas%ri di# .&)ru&uturi )e ter&e# lu#" 152
2
Ra&burs%ri de .&)ru&uturi )e ter&e# lu#" 31.!774
>iide#de )l%tite 31.27'4
Numerar net din activiti de finanare (877)
C%+E&+%+. 1+&3 . 1$5+%.%$,$' E' +#:'/.,+1&+,)% -+ 1$5+%.% >1.185?
N$5+%.% E' +#:'/.,+1&+ -+ 1$5+%.% ,. 91#+6$&$, +;+%#'7'$,$' 4'1.1#'.% >525?
N$5+%.% E' +#:'/.,+1&+ -+ 1$5+%.% ,. (4G%E'&$, +;+%#'7'$,$' 4'1.1#'.% >1.C1!?
Situa,ia flu1urilor de #u&erar )er&ite s% se caracteri$e$e )olitica de cre6tere a
.#tre)ri#derii.
Soldul tre$oreriei di# e1)loatare 3E8E4 este )o$iti9 dar #u suficie#t )e#tru a )er&ite
)lata c/eltuielilor fi#a#ciare 6i a i&)o$itului )e )rofit. =#tre)ri#derea se afl% .#tr<o
situa,ie ase&%#%toare celei .# care soldul de tre$orerie este #e"ati9 cu difere#,a c%
&a;orarea #eoii de credit este le"at% de i&)osibilitatea de a )l%ti toate c/eltuielile
co#tractate 6i #u se datorea$% deficitului cro#ic )roe#it di# e1)loatare. =# aceast%
situa,ie9 este #ecesar% o reec/ilibrare a structurii fi#a#ciare 3cre6terea ca)italului4.
=# a&bele ca$uri9 este #ecesar9 totu6i9 s% se )u#% .#trebarea 6i asu)ra re#tabilit%,ii
reale a .#tre)ri#derii. Situa,ia flu1urilor de #u&erar )er&ite elaborarea u#ei )olitici de
redresare care i$ea$%?
< cedarea u#or actie di# afara e1)loat%rii sau aba#do#area u#or actiit%,i@
< di&i#uarea #eoii de fo#d de rul&e#t9 &ai ales )ri# li&itarea #ielului )roduc,iei
la cel al :#$%rilor@
< &e#,i#erea u#ui rit& al )roduc,iei co#sta#t9 care duce la &a;orarea stocurilor9
acestea fii#d ealuate la cost co&)let@
< accelerarea factur%rilor 6i lir%rilor9 .# ti&) ce crea#,ele co&erciale su#t .#casate
cu .#t:r$iere9 cifra de afaceri cre6te9 de6i creditul acordat clie#,ilor cre6te se&#ificati.

3.5 P,.1$, -+ 4'1.17.%+
(la#ul de fi#a#,are este u# docu&e#t )rei$io#al9 )luria#ual9 stabilit )e o durat% de !<
5 a#i care re"ru)ea$%?
< resursele de care dis)u#e .#tre)ri#derea .# a#ii co#sidera,i.
< aloc%rile durabile la care trebuie s% fac% ea .# cadrul acelora6i a#i.
>ease&e#ea )la#ul de afacere trebuie stabilit .# fiecare a# si ad%u"at docu&e#telor
co#tabile.
El este cerut de ba#c% )e#tru acordarea u#ui credit )e ter&e# lu#" .# ca$ul cererii
u#ei su&e i&)orta#te.

Resursele )rei$io#ale - re)re$i#t% toate resursele durabile de care )oate be#eficia
.#tre)ri#derea
Cesiu#i sau reduceri ale ele&e#telor de acti i&obiliar < su#t "e#eratoare de )lus sau
&i#usuri de aloare cu i&)lica,ii fiscale.
Cre6terea ca)italului - re)re$i#t% si#"ura cre6tere de ca)ital )ri# a)orturi .# #u&erar
6i .# ca$ul #u&ai al su&elor eliberate co#stituie o resurs% real% susce)tibil% )e#tru a
fi#a#,a aloc%rile.
Sube#,iile < .# a#ul .# care este .#casat% de .#tre)ri#dere9 sube#,ia co#stituie o
resurs% )e#tru aloarea ei total%. I&)o$itarea sa9 care i#teri#e .# a#ul de %rs%&:#t este
luat% auto&at .# co#siderare .# re$ultatul e1erci,iului 6i deci .# CAF.
Cre6terea datoriilor fi#a#ciare < Este orba de datoriile cu o durat% &ai &are de u# a#.
>ac% c/eltuielile su#t su)ortate9 ele )ot s% fie deduse di# su&a .&)ru&utat%9 sau s% fie
trecute la aloc%ri .# rubrica Gc/eltuieli de re)arti$atH.
Aloc%rile )rei$io#ale < Acestea su#t aloc%ri cu caracter durabil care or afecta
tre$oreria.
Ac/i$i,iile de i&obili$%ri < I#esti,iile )re%$ute la i&obili$%rile #ecor)orale9
cor)orale sau fi#a#ciare su#t co#siderate )e#tru aloarea lor 3f%r% 8FA4 &a;orat% cu
8FA #edeductibil% fiscal. >aca e o )roduc,ie i&obili$at%9 ea trebuie s% fi"ure$e cu
acela6i titlu ca 6i o ac/i$i,ie.
>istribuirile de diide#te - asu)ra acestui titlu9 dou% atitudi#i su#t )osibile?
< fie su#t i#cluse .# aloc%ri 3ca$ ca#d .#tre)ri#derea a defi#it su&ele )rei$io#ale )e
care le<a i$at s% le distribuie 6i )e#tru care are asi"ur%ri c% le )oate face fa,%4@
< fie su#t i"#orate .#tr<u# )ri& &o&e#t9 )osibilit%,ile de distribuire fii#d studiate
du)% stabilirea )la#ului9 .# fu#c,ie de soldurile ob,i#ute.
Faria,iile NFR
(ri#ci)iu? soldurile a#uale ale )la#ului de fi#a#,are su#t solduri de tre$orerie. Ori9
CAF9 trecut% la resurse9 #u e u# flu1 de tre$orerie 122Q. Flu1ul de tre$orerie
cores)u#$%tor e dat de rela,ia CAF<RNFR. >e aceea aria,iile )o$itie ale NFR trebuie
.#scrise la aloc%ri 6i aria,ii #e"atie la resurse 3sau aloc%ri #e"atie4.
Re&arci co&)le&e#tare? ele&e#tele care co#stituie NFR su#t dificil de a le ealua .#
&od )roi$io#al. Se )oate s)u#e c% .# )la#ul de fi#a#,are aria,iile NFR su#t
Ga)ro1i&ateH.
Elaborarea )la#ului
Elaborarea )la#ului de fi#a#,are #ecesit% u# &i#i& de 2 eta)e?
< stabilirea u#ui )la# f%r% fi#a#,%ri e1ter#e9 )or#i#d de la soldurile ob,i#ute la fi#ele
)erioadei9 de a deter&i#a fi#a#,%rile e1ter#e #ecesare #eoilor de aco)erit@
< stabilirea u#ui )la# de fi#a#,are lu:#d .# co#sidera,ie9 fi#a#,%rile.
(la#ul care re$ult% trebuie s% fie ec/ilibrat 9 adic% s% )re$i#te ra)id o te$orerie "lobal%
)o$iti%.
(la#ul de fi#a#,are e i#dis)e#sabil )e#tru a ;udeca iabilitatea u#ei .#tre)ri#deri 6i
)e#tru a #e"ocia cu b%#cile9 co#sursurile ba#care #ecesare.
=#tre)ri#derea trebuie s% elabore$e )la#urile de fi#a#,are )e#tru?
< Ferificarea )erti#e#,ei strate"iei sale9 care trebuie s% )er&it% ec/ilibrarea
)la#ului.
< Cercetarea9 )ri# a;ust%ri succesie a celor &ai bu#e co&bi#a,ii )osibile .#tre
resurse 6i aloc%ri@
< Bustificarea recur"erii la fi#a#,%ri e1ter#e.
< Ealuarea ca)acit%,ii de distribu,ie a diide#telor.
Co#sidere#te ale NFRE?
U Nu&ai NFRE este co#siderat%@ este foarte dificil de a )reedea su&a )osturilor .# afara
e1)loat%rii 6i e )referabil de a le i"#ora. =# )lus NFRE este ealuat% cu a;utorul &etodei
#or&atie9 ceea ce eit% de a calcula toate )osturile.
U Este orba de o NFRE &edie9 atu#ci c:#d bila#,ul )rei$io#al este )resu)us stabil la
fi#ele e1erci,iului. (ri# ur&are tre$oreria astfel deter&i#at% #u este9 .# &od real o
tre$orerie de sf:r6it de e1erci,iu9 este orba9 deci9 de u# calcul a)ro1i&ati.
Societatea a )rei$io#at )e#tru ur&%torii ! a#i u# E+E a#ual de !.022 RON.
=#tre)ri#dere are .# edere reali$area u#ei i#esti,ii .# actie i&obili$ate de 1.*07 RON.
Itila;ul a fost ac/i$i,io#at 6i )us .# fu#c,iu#e .# lu#a dece&brie a a#ului 22209 dar su&a
de 2.2!5 RON a fi ac/itat% .# lu#a ia#uarie a a#ului 2227. Ai;locul fi1 se a a&orti$a
li#iar .# 5 a#i. I# ec/i utila; a fi :#dut cu *5 RON@ aloarea #ea&orti$at% a acestuia
este de *5 RON. Noua i#esti,ie a co#tribui la cre6terea )roduc,iei9 ceea ce a deter&i#a
o cre6tere a NFRE cu 1.2'5 RON. 8re$oreria dis)o#ibil% la .#ce)utul a#ului este de 122
RON. Cota de i&)o$it )e )rofit este de 15 Q.
Se calculea$% CAF )rei$io#al% )e#tru fiecare di#tre ur&%torii trei a#i?
I&)o$itul )e )rofit )rei$io#al - .# RON CAF )rei$io#al% - .# RON
E+E !.022 E+E !.022
A&orti$area ''* I&)o$it )e )rofit 5!5
(rofitul i&)o$abil !.!5! Ca)acitatea de autofi#a#,are !.25'
I&)o$itul )e )rofit 5!5
A&orti$area K K ''* RON
(rofit i&)o$abil K E+E - A&orti$area K !.022 - ''* K !.!5! RON
I&)o$it )e )rofit K (rofit i&)o$abil 1 15Q K !.!5! 1 15Q 5!5 RON
Se reali$ea$% o )ri&% aria#t% a )la#ului de fi#a#,are?
P,.1 -+ 4'1.17.%+
I N+#+(.% -+ %+($%(+ 1#+6$&$, A1$, A1$, A1$,
.1$,$' 2!1! 2!1! 2!11 2!12
Ac/i$i,ii de actie i&obili$ate 1.*07
Cre6terea NFRE 1.2'5
T)&., $&','23%' 3.!35
II R+($%(+
Resurse i#ter#e
< ca)acitatea de autofi#a#,are 3CAF4
< cesiu#i de actie i&obili$ate *5
!.25' !.25' !.25'
T)&., %+($%(+ 6+%5.1+1&+ C5 3.2B" 3.2B" 3.2B"
D'4+%+17. -'1&%+ %+($%(+ E' $&','23%' >2.@B!? 3.2B" 3.2B" 3.2B"
T%+2)%+%'. '1'7'.,3 1!! >1.8B!? 1."!" "."B8
T%+2)%+%'. 4'1.,3 >1.8B!? 1."!" "."B8 C.@32
=# a doua eta)% se .#cearc% ec/ilibrarea )la#ului cu sco)ul de a ob,i#e o tre$orerie
fi#al% )o$iti%9 )ri#?
< utili$area de #oi resurse@
< &odificarea )la#ului de i#esti,ii.
(resu)u#e& c% .# 2212 .#tre)ri#derea decide &a;orarea ca)italului social cu 1.222
RON 6i co#tractarea u#ui .&)ru&ut .# su&% de 1.022 RON )e trei a#i. >e ase&e#ea9 se
decide distribuirea i#te"ral% a )rofitului #et sub for&% de diide#de.
=&)ru&utul a fi ra&bursat .# trei tra#6e a#uale e"ale9 .#ce):#d cu fi#ele a#ului
2212. >ob:#da de 12Q a fi ac/itat% odat% cu ra&bursarea .&)ru&utului9 du)% cu&
re$ult% di# tabelul ur&%tor 3RON4?
E;6,'#.7'' S4G%E'&$, .1$,$'
2!1! 2!11 2!12
Ra&bursare .&)ru&ut 522 522 522
>ob:#da )l%tit% 102 122 52
A#uitate *02 *22 552

Se recalculea$% ca)acitatea de autofi#a#,are 3RON4?
E;6,'#.7'' 2!1! 2!11 2!12
E+E !.022 !.022 !.022
A&orti$are ''* ''* ''*
>ob:#da )l%tit% 102 122 52
(rofit i&)o$abil !.1*! !.2!! !.27!
I&)o$it )e )rofit 52*950 51*920 525900
(rofitul #et 2.5559!2 2.*159*2 2.*55912
CAF !.1129!2 !.1529*2 !.21!912
(la#ul de fi#a#,are defi#iti se )re$i#t% astfel?
P,.1 -+ 4'1.17.%+ 8 RON
I N+#+(.% -+ %+($%(+ 1#+6$&$,
.1$,$' 2!1!
A1$,
2!1!
A1$,
2!11
A1$,
2!12
>iide#de )l%tite 2.5559!2 2.*159*2
Ra&bursare .&)ru&ut 522 522 522
Ac/i$i,ii de actie i&obili$ate 1.*07
Cre6terea NFRE 1.2'5
Total utiliri 3.!35 B!! 3.2B5F32 3.215FC2
II R+($%(+
Resurse i#ter#e
< ca)acitatea de autofi#a#,are 3CAF4
< cesiu#i de actie i&obili$ate *5
!.1129!2 !.1529*2 !.21!912
Aa;orarea ca)italului social 1.222
=&)ru&ut 1.022
Total resurse permanente 2.8C5 3.112F32 3.1B2FC2 3.213F12
D'4+%+17. -'1&%+ %+($%(+ E' $&','23%' 31524 2.5129!2 3122954 3122954
T%+2)%+%'. '1'7'.,3 122 52 2.5*29!2 2.'579*2
T%+2)%+%'. 4'1.,3 52 2.5*29!2 2.'579*2 2.!5*912

CONCLUZII I PROPUNERI
CONCLUZII
I#for&a,iile siste&ati$ate .# bila#, stau la ba$a deter&i#%rii u#ei serii de i#dicatori
)ri# utili$area datelor fur#i$ate de co#tabilitate9 fie .# for&a .# care acestea e1ist%9 fie
du)% o )relucrare )realabil%. Co#for&9 )ri#ci)iului co#tabilit%,ii )riitor la
i#ta#"ibilitatea bila#,ului de desc/idere9 acest docu&e#t de si#te$% re)re$i#t% )u#ctul
fi#al al lucr%rilor co#tabile di#tr<o )erioad% 6i )u#ctul de debut al co#tabilit%,ii .#
)erioada ur&%toare.
=#tre)ri#derile trebuie s% reali$e$e u# re$ultat9 acesta )oate fi )rofit sau )ierdere.
Re$ultatul )oate fi o &%ri&e aloric% )o$iti%9 de#u&it% )rofit9 atu#ci c:#d e#iturile
su#t &ai &ari dec:t c/eltuielile sau9 o &%ri&e aloric% #e"ati%9 de#u&it% )ierdere9
atu#ci c:#d e#iturile su#t &ai &ici dec:t c/eltuielile.
=# ca$ul #ostru re#tabilitatea fi#a#ciar% ia alori &ici deoarece re$ultatul #et este &ai
&ic fa,% de aloarea ca)italului )ro)riu. Rata re#tabilit%,ii eco#o&ice )er&ite societ%,ii
co&erciale re.##oirea 6i cre6terea actielor sale .#tr<o )erioad% c:t &ai scurt%.
>ac% actiele circula#te su#t i#ferioare datoriilor )e ter&e# scurt9 fo#dul de rul&e#t
este #e"ati9 )re$e#t:#d o situa,ie fi#a#ciar% dificil% a .#tre)ri#derii9 iar dac% actiele
circula#te su#t e1cede#tare fa,% de datoriile )e ter&e# scurt9 fo#dul de rul&e#t este
)o$iti 6i )re$i#t% o situa,ie #or&al% a .#tre)ri#derii. =# a#ali$a fo#dului de rul&e#t #et
se obser% o &ic6orare a acestora ceea ce .#sea&#% c% #u su#t alocate toate resursele ale
e1erci,iului a#terior.
Fo#dul de rul&e#t este )o$iti ceea ce .#sea&#% c%9 ca)italurile )er&a#e#te )er&ite
s% se fi#a#,e$e i#te"ral actiele i&obili$ate 6i c/iar o )arte di# actiele circula#te. >ac%
fo#dul de rul&e#t ar fi fost #e"ati s<ar fi luat o )arte i&)orta#t% di# ca)italurile )ro)rii
ale fir&ei 6i ar .#re"istra o cre6tere a datoriilor. I# fo#d de rul&e#t #e"ati .#sea&#a
dificult%,i fi#a#ciare )rei$ibile )e li#ia solabilit%,ii9 ceea ce #ecesit% o .&bu#%t%,ire a
fi#a#,%rii.
Aceast% co#clu$ie este alabil% .# co#di,iile .# care ite$a de rota,ie a actielor este
ide#tic% sau foarte a)ro)riat% de cea a )asielor si c:#d aceste a#tici)%ri r%&:#
#e&odificate. >ac% actiele circula#te se rotesc &ai re)ede dec:t datoriile )e ter&e#
scurt .#tre)ri#derea reali$ea$% lic/idit%,i &ai re)ede dec:t rit&ul datoriilor )e ter&e#
scurt reali$:#d c% este )osibil% reali$area u#ui ec/ilibru fi#a#ciar c/iar .# co#di,iile u#ui
fo#d de rul&e#t #e"ati.
Cre6terea fo#dului de rul&e#t se&#ific% o situa,ie )o$iti%9 dar trebuie studiat dac%
aceast% cre6tere a fo#dului de rul&e#t #u este deter&i#at% de cre6terea "radului de
.#datorare a .#tre)ri#derii9 ceea ce ar fi .# detri&e#tul auto#o&iei sale fi#a#ciare.
Fo#dul de rul&e#t este &ai &are dec:t #eoia de fo#d de rul&e#t9 atu#ci fo#dul de
rul&e#t fi#a#,ea$% .# totalitate #eoia de fo#d de rul&e#t 6i a)are u# e1cede#t de resurse
care se re"%se6te .# tre$orerie ce se co#creti$ea$% .# dis)o#ibil ba#car 6i cas%.
8re$oreria #eta este )o$itia ceea ce de&o#stre$% succesul .#tre)ri#derii9 )ri#
)lasarea re#tabil% a dis)o#ibilit%,ilor b%#e6ti. Cre6terea tre$oreriei #ete este dat% de
)rofiturile #ete 6i a&orti$%rile acu&ulate de societate.
Sco)ul ur&%rit de .#tre)ri#dere9 .# desf%6urarea oric%rei actiit%,i9 este de a reali$a u#
)rofit suficie#t )e#tru a re&u#era co#e#abil ca)italurile de care dis)u#e9 de a &e#,i#e
)ote#,ialul s%u te/#ic 6i eco#o&ic de a asi"ura o cre6tere ra,io#al% ,i#:#d sea&a de
eolu,ia )ie,ei 6i te#di#,elor co#;u#cturale.
PROPUNERI
=#tre)ri#derile au #eoie s%<6i co#trole$e actiitatea lor sub dierse for&e9 iar
co#trolul de "estiu#e )er&ite &%surarea re$ultatelor 6i asi"urarea c% obiectiele )ro)use
su#t ati#se. Astfel9 siste&ul de co#trol de "estiu#e este asociat cu u# siste& de &%surare a
)erfor&a#,elor. Co#trolul de "estiu#e trebuie s% fie ba$at )e res)o#sabilit%,i 6i ada)tat
desti#a,iei.
(e#tru co#ce)erea u#ui siste& de co#trol de "estiu#e .# .#tre)ri#dere9 )ro)u#e&
)arcur"erea &ai &ultor eta)e9 care )ot fi siste&ati$ate astfel?
I. Structura .#tre)ri#derilor )e actiit%,i 6i ce#tre de res)o#sabilitate.
II. >esce#trali$area actiit%,ilor )ri# dele"are de res)o#sabilit%,i.
III. Or"a#i$area &ai bu#% a co#tabilit%,ii.
IF. Ale"erea i#dicatorilor se&#ificatii la #iel "e#eral c:t 6i )e#tru fiecare
actiitate 6i ce#tru de res)o#sabilitate.
F. =#toc&irea tablourilor de bord.
=# acest se#s9 trebuie sc/i&bat% atitudi#ea co#ducerii .#tre)ri#derii 6i .#i#s%
i#difere#,a acestora fa,% de or"a#i$area 6i a)licarea u#ei co#tabilit%,i care s% co#stituie
su)ortul u#ui ade%rat co#trol de "estiu#e. (e#tru a fi )erti#e#t9 co#trolul de "estiu#e
i&)lic% o co&)let% reor"a#i$are a .#tre)ri#derii. Astfel9 fu#c,io#area u#ui siste& de
co#trol de "estiu#e se ba$ea$% )e defi#irea u#ei structuri de "estiu#e adic% a u#ei dii$%ri
a .#tre)ri#derii )e ce#tre de res)o#sabilitate.
Fiecare di#tre aceste ce#tre de re)o#sabilitate se caracteri$ea$% )ri# obiectie 6i
&i;loace )ro)rii9 sau astfel s)us9 )ri#tr<o auto#o&ie deci$io#al% )rii#d utili$area u#ei
)%r,i di# aceste &i;loace9 .# cadrul )oliticilor )restabilite.
Co#trolul de "estiu#e .6i asu&% res)o#sabilitatea )ri#ci)al% de utili$are o)ti&% a
resurselor .# fu#c,ie de #ecesit%,ile )re%$ute )e ter&e# lu#"9 &ediu 6i scurt. =# acest
sco)9 co#trolul de "estiu#e )artici)% de &a#iere deter&i#ate la ?
< defi#irea )roble&elor 6i i#for&a,iilor de ordi# i#ter# 6i e1ter# #ecesare .#
)la#ificarea 6i elaborare de bu"ete.
< or"a#i$area 6i bu#a fu#c,io#are9 cu costuri c:t &ai reduse9 a u#ui siste&
i#for&a,io#al ada)tat la )rocesele coere#te de a#ali$% 6i si#te$%.
< colectatea9 selec,ia 6i )re$e#tarea i#for&a,iilor sub for&% de bord ado)tate la
diferite ti)uri 6i #ieluri de res)o#sabilitate.
< detectarea abaterilor .#tre )rei$iu#i 6i reali$%ri 6i efectuarea corec,iilor #ecesare.
< toate )rocedurile de for&are de tra#s&itere 6i de )erfec,io#are care trebuie s%
de,i#% cu#o6ti#,e de ti) i#ter disci)li#ar.
Structura u#ei .#tre)ri#deri are u# i&)act i&ediat asu)ra fu#c,io#%rii siste&ului de
co#trol de "estiu#e 6i .# &od deosebit asu)ra felului .# care .#tre)ri#derile .6i &%soar%
re$ultatele 6i .6i aloc% &i;loacele lor. Structura .#tre)ri#derii este i#flue#,at% de strate"ile
acesteia9 care la r:#dul lor9 i&)ulsio#ea$% siste&ul deci$io#al 6i i#for&a,io#al. >e
ase&e#ea9 co#sider%& #ecesar% reali$area u#ei desce#trali$%ri eritabile )ri# dele"area
de res)o#sabilit%,i.
>u)% reali$area u#ei structuri de "estiu#e adecate 6i or"a#i$area co#tabilit%,ii9 de
i&)orta#,% deosebit% )e#tru co#ce)erea u#ui siste& de co#trol de "estiu#e este ale"erea
i#dicatorilor se&#ificatii la #iel de .#tre)ri#dere9 c:t 6i )e#tru fiecare actiitate 6i
ce#tru de res)o#sabilitate9 )recu& 6i .#toc&irea tablourilor de bord de "estiu#e. =# acest
se#s9 .# do&e#iul de actiitate studiat9 a& )ro)us u# #u&%r de 0 i#dicatori ce )ot fi )u6i
.# aloare )ri# i#ter&ediul tablourilor de bord 6i a#u&e?
< cifra de afaceri
< #u&%rul de co&e#$i
< #u&%rul de facturi e&ise
< totalul )resta,iilor
< olu&ul de afaceri reali$ate
< totalul co&isioa#elor ob,i#ute
< rata de co&erciali$are a ofertei
< structura for,ei de &u#c%
Se )ot stabili #u&eroase tablouri de bord desti#ate diferi,ilor res)o#sabili ai
.#tre)ri#derii. (e#tru bu#a coere#,% a deci$iilor este #ecesar s% se .#toc&easc% u# tablou
de bord la #ielul co#duc%torului .#tre)ri#derii9 defalcate )e actiit%,i 6i res)o#sabilit%,i9
cu)ri#$:#d i#dicatori si#tetici .# co#corda#,% cu #ielul ierar/ic su)erior. Ace6ti
i#dicatori )er&it .#,ele"erea ra)id% a situa,iei eco#o&ice 6i fi#a#ciare a .#tre)ri#derii.
>e ase&e#ea9 la #ielul fiec%rei actiit%,i 6i ce#tru de res)o#sabilitate se a .#toc&i
c:te u# tablou de bord .# co#corda#,% cu #ielul ierar/ic su)erior.
Calitatea siste&ului de co#trol de "estiu#e de)i#de .# &are &%sur% de oi#,a de
i&)licare a res)o#sabililor la diferitele #ieluri ierar/ice. 8abloul de bord de "estiu#e
cores)u#de .#tr<ade%r u#ui siste& de i#for&are 6i )er&ite s% se cu#oasc% .# )er&a#e#,%
6i cu c:t &ai ra)id )osibil datele #ecesare co#trolului &ersului .#tre)ri#derii )e ter&e#
scurt 6i s% facilite$e e1ercitarea res)o#sabilit%,ilor

BIBLIOGRAFIE
1. >e&etrescu C.D Istoria contabilitii, Editura Vtii#,ific%9 +ucure6ti9 17*2.
2. Ilie F. Gestiunea inanciar a !ntreprinderiiH9 Editura Aeteor (ress9
+ucure6ti9 222!.
!. Io#escu L. A#ali$a eco#o&ico<fi#a#ciar%9 Editura +iblioteca9 8:r"oi6te9222*.
'. 8eodorescu A.9
+adea L.
"inanele !ntreprinderii9 Editura Cartea Stude#teasc%9 +ucure6ti9
222*.
5. 8eodorescu A. Cursuri de la GGestiunea tre#oreriei.
5. Ristea A. $a#ele contabilitii, +ucure6ti9 1772.
*. Sta#cu I. "inane. %eoria pieelor inanciare. &nali#a 'i gestiunea inanciar,
Editura Eco#o&ic%9 +ucure6ti9 2222.


Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate