Sunteți pe pagina 1din 7

1.

ANALIZA DIAGNOSTIC
Obiectul principal de activitatea al firmei Darcy este designul vestimentar.
Societatea a luat fiinta n 1993. Odata cu trecerea timpului i-a diversificat domeniul de
activitate dup cum urmeaa!
Design vestimentar
"gentie de manec#ine
$arfumerie
%omercialiarea bi&uteriilor
$roductie de emisiuni '(
Servicii de mac#ia&
)arderobe pentru industria filmului* televiiunii
Analiza diagnostic repreint o investigare larga a principalelor aspecte
economice* te#nice* sociologice* &uridice si manageriale ale firmei.
+a se efctueaa in scopul eviden,ierii punctelor forte si ale punctelor slabe ale
activit,ii interne ale organia,iei* precum si a oportunit,ilor si pericolelor mediului
ambiant e-tern care favoriea sau amenin,a devoltarea acesteia* precum si cauele
care le-au generat.
.etoda se concretiea in recomandri cu caracter de devoltare /pentru
valorificarea punctelor forte si a oportunit,ilor0 sau corectiv /pentru eliminarea sau
atenuarea punctelor slabe si a pericolelor0.
Punctele slabe sunt!
"coperire foarte redusa* cu doar 1 magaine in 2ucuresti*
Datorita acestei acoperiri* cota de piata este mica* e-istand alte firme
concurente cu cota de piata mai mare
Dotarile te#nice sunt modeste i nu corespund cu cele mai inalte te#nologii
e-istente in domeniu. De aceea i capacitate de productie este mica.
Punctele forte sunt!
%alitatea ridicata a produselor vestimentare si bi&uteriilor. De asemenea
parfumul nou lansat a devenit un produs de calitate in clasa medie
"re o buna reputatie interna si c#iar internationala. "ceasta se datoreaa n
parte i promovarii bune a imaginii firmei prin spectacole la nivel national.
Servicii de mac#ia& de calitate. 3irma concureaa cu succes cu alte firme
de prestigiu din 4omania cum sunt %#ristine (almy* 5ella.
Serviciile agentiei de manec#ine sunt destul de bune
%alificarea ridicata a fortei de munca
3luctuatia redusa a fortei de munca
)rad de inovare foarte ridicat.
%resterea veniturilor totale anuale* c#iar dac unele din activitatile firmei
au o tendinta descrescatoare
3le-ibilitate ridicata.
Orientarea spre un management participativ
1
"naliand at6t punctele forte cat i cele slabe se poate spune ca pe ansamblu firma
este un buna* dar sunt i unele mbunt,iri care se pot aduce.
. CA!ACT"!ISTICI AL" #"DI$L$I !O#AN"SC CA!" A!
P$T"A IN%L$"NTA SA$ IN%L$"NT"AZA %I!#A DA!C&
2.1 Factorii politici-legislativi
Dup cum se spune i n studiul preentat* 4omania a devenit 7confectionerul
+uropei8* ceea ce nseamn ca s-a investit mult n acest domeniu i e-ista interes at6t din
partea e-ecutivului cat i din partea investitorilor pentru devoltarea n continuare a
ramurii confectiilor.
4eglementarile privind importul de te#nologii noi precum i legea 9..-urilor pun baele
unei devoltari solide a industriei. Din pacate e-ista i elemente negative printre care cel
mai important este instabilitatea legislativa.
3actorii politici-legislativi influenteaa firma Darcy poitiv dar si negativ.
"doptarea unor prevederi privind scutirea impoitarii profitului reinvestit creeaa cadrul
necesar realiarii unui proces investitional crescut. $reocuparea pentru devoltarea
sectorului confectiilor si faptul ca unele utila&e pentru aceasta industrie sunt scutite de
ta-ele vamale sau acestea sunt reduse pot crea premise favorabile. Dar* tot mai multe
firme vor fi tentate sa intre pe aceasta piata datorita facilitatilor acordate de guvern* fapt
ce poate repreenta o amenintare pentru firma noastra.
2.2 Factorii economici
+conomia mondiala se afla ntr-o perioada de recesiune. "cest lucru afecteaa
negativ i economia 4om6niei. $e langa acest aspect n tara noastra nu e-ista o strategie
nationala de devoltare fapt ce afecteaa i domeniul confectiilor.
O mare problema o constituie dificultatea obtinerii unui credit pentru 9..-uri.
:u e-ista o banca destinata 9..-urilor* astfel ca devoltarea unei firme de dimensiuni
reduse asa cum este firma Darcy este pusa sub semnul intrebarii. $arg#iile economice
cum ar fi dobanda actioneaa negativ* in sensul ca nivelul lor ridicat face imposibila orice
tentativa de imprumut* pentru ca la o dobanda de 1;-3;< pe an trebuie sa ai o rata a
rentabilitatii foarte ridicata de peste 3;< lucru care este destul de greu de realiat.
"v6nd n vedere situatia e-istenta conducerea firmei trebuie sa implementee o
strategie viabila de devoltare n care sa tina cont de toate aceste aspecte negative dar sa
i urmareasca n permanent apari,ia unei noi legi sau a unor noi facilitati pentru 9..-uri.
2.3 Factorii sociali-culturali
Din punct de vedere social situatia este una poitiva pentru industria confectiilor
i a designului vestimentar. :ivelul de calificare a fortei de munca este ridicat in
comparatie si cu alte tari devoltate. =n alt plus este costul redus al fortei de munca
1
comparativ cu tarile vestice. $entru firma Darcy aceste elemente au aspecte poitive si
mai pu,in negative. "stfel* e-istenta unei forte de munca bine calificate ce poate fi
cumparata la un pret redus e un element poitiv.
Din alt punct de vedere* nivelul social de cultura vestimentala este in crestere* asta
datorita faptului ca e-ista o clasa sociala instarita care isi permite sa cumpere aceste
produse si care are acces la multe surse de informatii privind lumea modei. Diversificarea
nivelului preferintelor face ca firmele de design vestimentar sa aiba succes. 'oate acestea
au un impact poitiv asupra devoltarii si functionarii firmei Darcy.
3
2.4 Factorii tehnici-tehnologici
Odata cu devoltarea calculatoarelor i apari,ia unor noi metode de fabricare i
prelucrare a materialelor te#nica din punct de vedere al proiectarii vestimentare este in
plina devoltare. +-ista n ilele noastre diverse programe de proiectare a #ainelor i
materialelor. Din punct de vedere al te#nologiei se remarca o stransa corelare a acesteia
cu domeniul te#nic* plecand de la te#nologia crearii acestor materiale pana la decuparea
acestora. =n aspect foarte important il repreinta progresul te#nologic in ceea ce priveste
te#nologia crearii materialelor* astfel incat utiliarea de materiale noi si de o calitate si
diversitate mai mare poate genera un avanta& competitiv pentru firma.
"v6nd n vedere cele preentate mai sus factorii te#nici i te#nologici pot fi
suportul unor oportunitati economice* dar si al unor amenintari economice. 3irma Darcy
trebuie sa identifice si sa valorifice oportunitatile si sa evite obstacolele.
'. ANALIZA #OD"L$L$I PO!T"!. ANALIZA ACTI(ITATII
DO#"NI$L$I. %ACTO!II C)"I" D" S$CC"S
3.1 Analiza modelului Porter
.odelul lui $orter cuprinde urmatoarele elemente!
rivalitatea intre concurentii e-istenti
produse substituibile
furniorii
cumparatorii
concurentii potentiali
>
3.1.1 4ivalitatea intre concurentii e-istenti
3irma Darcy trebuie sa fac fata unei concurente e-trem de puternice. $rincipalii
competitori sunt enumerati in ane-a studiului de ca. "nalia concurentei cuprinde mai
multe elemente!
$4+'=?. 3irmele concurente au preturi mai mari* ele adresandu-se unui segment
de piata* in care cerintele se a-eaa mai mult pe calitate. 3irma noastra are preturi
mai reduse la parfum fata de altele* dar nu are aceeasi calitate. $returile la
produsele vestimentare variaa in functie de calitatea materialelor din care sunt
realiate* preturile fiind comparabile cu ale firmelor concurente auto#tone
%"?9'"'+". +ste comparabila cu a firmelor concurente pentru produsele
destinate femeilor sofisticate* mature. @n ceea ce priveste #ainele destinate
tineretului materia prima este provine din 'urcia i are o calitate medie.
%ompetitorii principali in acest domeniu au o calitate a materialelor superioara.
:9(+?=? D+ 9:O("29?9'"'+ este un element de analia ce poate genera
elemente contradictorii* in fuctie de tipul clientelei* e-istand persoane care prefera
#ainele traditionale cu un nivel redus de inovabilitate* si alte persoane care cauta
noul* produse care necesita un nivel crescut de inovabilitate* iar firma noastra se
incadreaa in aceasta ultima categorie.
S+4(9%99?+. 3irma Darcy ofera o gama de servicii mult mai larga decat
concurenta i de calitate cel pu,in egala.
$4O.O("4+" se realieaa la o intensitate comparabila cu firmele lui
2oteatu* ?evinta* Sc#rotter insa la nivel international acestea din urma au o
reputatie mult mai buna.
4+'+"=" D+ D9S'492=9'O49 este mai redusa fata de firmele concurente*
fiind un punct slab al firmei.
3.1.1 produse substituibile
:u se pot determina clar produse substituibile deoarece domeniul despre care este
vorba e cel al produselor vestimentare. Deci* produsele substituibile /dac putem sa
numim aa creatiile concurentei0 nu constituie o amenintare.
A
3.1.3 3urniorii
3urniorii pentru industria confectiilor se impart n mai multe categorii n functie
de calitatea materialelor. "stfel se poate spune ca eista furniori de produse de cea mai
inalta calitate* care sunt putini si au putere de negociere mai mare* si furniori de
materiale mai ieftine* cu o putere mica de negociere.
3.1.> %umparatorii
Sunt fideli unei anumite marci. ?a produsele de lu- acestia sunt foarte putini* insa
ei nu e-ercita o putere de negociere foarte mare. 'rebuie avut in vedere faptul ca aici se
manifesta snobismul* oamenii nefiind preocupati sa fie clienti traditionali* care sa lupte sa
scada preturile sau sa ridice calitatea produselor. +i sunt clienti care primesc preturile si
clienti care primesc calitatea.
3.1.A %oncurentii potentiali
+ste bine ca acestia sa fie cat mai putini. +-ista niste bariere de intrare* indeosebi
ce privesc marca comerciala* care fac dificila ptrunderea pe piata a unor noi competitori.
De asemenea* accesul la canalele de distributie este restrictiv.
3.2 Atractivitatea mediului
"tractivitatea mediului se manifesta prin doua tendinte!
1. mediul este atractiv pentru ca !
- puterea de negociere a cumparatorilor este redusa
- puterea de negociere a furniorilor este redusa pentru ma&oritatea
sortimentelor de materiale
1. mediul nu este atractiv pentru ca!
- rivalitatea este foarte puternica
- barierele de intrare sunt ridicate
3.3 Factorii de succes cheie pentru firma Darcy
%ei mai importanti factori de succes sunt!
reputatia
e-perienta relativ ridicata a intreprinatorului
sistemul bun de relatii cu staBe#older-ii
e-clusivitatea prestarii de servicii pentru anumite firme
personal foarte bine calificat
magaine proprii
C
aptitudini de inovare a produselor
*. ANALIZA P!OP$N"!ILO! D" ACTI$N"+ O!DONA!"A LO!+
"(AL$A!"A ACTI$NILO! P!OP$S" SI !"LI"%A!"A
A(ANTA,"LO! SI D"ZA(ANTA,"LO! %I"CA!O!A
4.1 Dezvoltarea propriei retele de distriutie. 3irma are o problema ma&ora n ceea ce
priveste reteaua de distributie. De aceea trebuie sa-i devolte propria retea. "cest lucru
ar duce la o crestere a cotei de piata* care aduce numeroase avanta&e financiare si crearea
unei reputatii mai puternice. Deavanta&ele privesc imobiliarea unor fonduri pentru
spatii de vanare ultracentrale.
4.2 !ntroducerea unei minicolectii pe piata franceza are rolul de a face cunoscuta firma
la nivel international* fapt care poate crea oportunitatea cresterii reputatiei si implicit a
veniturilor firmei.
4.3 !ntroducerea unei noi game de articole de imracaminte. 3irma poate profita de
renumele avut pe piata interna* introducand astfel #aine cu pret mai redus* pentru o gama
mai larga de clienti. +fectul negativ ar putea fi pierderea unei parti a clientelei de lu-.
4.4 "ansarea unui parfum de lu#. "cest domeniu este greu de abordat deoarece e-ista
firme de renume* care impun o bariera de intrare comerciala. "vanta&ele ar fi ca femeile
care cumpara #aine marca Darcy* ar dori probabil si un parfum aceeasi marca.
D

S-ar putea să vă placă și