Sunteți pe pagina 1din 2

Nr1:

1. Conditii de dirijare a traficului


2. Semafoare pentru intersectii (scheam, diagrama spatial-temporala)
3. entru detectarea pilotului automat (schema descriere !locuri) """"""
#. $erde antagonist
%. &ucla inducti'a - efect inducti'
Nr2:
1. Coridorul ($
2. )ahograful
3. Semafoare porta!ile, a'antaje, dea*a'antaje
#. &ucle inducti'e + efectul capaciti' inducti'
%. ilot automat, descriere sistem inteligent de transport (CC
Nr3:
1. Coridorul (,
2. )ipuri de mesaje transmise de S-).
3. Semafoare temporare
#. /rafic de la !ucla inducti'a
%. (nformatii transmise in transportul ur!an organi*at
Nr#:
1. Structura generala a sistemului om-masina
2. Schema amplasarii semafoarelor la unda 'erde
3. 0'antaje, de*a'antaje la detectarea electronica cu !ucla inducti'a
#. Schema cu leduri
Nr.1
1. --S
2. Schema generala cu instructor
3. 'ite*a media cu 2 traductoare, ala cu presiunea sau ce'a de genu
#. alea 3 ni'ele la 0((detectia semnalului la pilotul automat)
Nr.2
1. 1.1tapele pld
2. .eglarea automata dupa un singur paramatru, schema
3. -eterminarea numarului de 'ehicule
#. --C
%. Structura generala )23
Nr.3
1. Simulator de instruire + schema pentru rutier
2. -etectorul electropneumatic
3. ilot automat grfic
#. -etectarea 'ite*ei medii cu doua inregistratoare
%. Sistemul 0( cele 3 ni'ele
Nr. #
1. 0tentia detectare 0$
2. 1tapele (0 in trafic
3. 4asurarea duratei de stationare
#. .- .(
%. Ce'a cu sol !ord