Sunteți pe pagina 1din 8

Prof.dr.ing.fiz.

Gabriela Mateiasi Student: Ionela Mariana Staicu


Master ECMP Anul I
Caracteristicile echipamentului de emisie acustica ( traductoare
preamplificatoare amplificatoare analizor de emisie acustica!
"enomenul cu a#utorul caruia se studiaza emisia de $ibratii la materialele supuse
solicitarilor poarta numele de emisie acustica.Emisia acustica este bazata pe analiza semnalelor
ultrasonice emise de material ce se comporta diferit sub sarcina.Se numeste emisie acustica
datorita faptului ca emisia semnalelor ultrasonice este asociata cu zgomotele materialeloratunci
cand in interiorul acestora au loc modificari structurale.
Este un sistem de control ino$ati$ pentru identificarea propagarii defectelor ce poate
detecta stadiile initiale ale fisurilor. Ea poate identifica si localiza fisurile si coroziunile inainte
ca sa apara scurgeri oferind managementului posibilitatea de a planifica o e$entuala inlocuire a
componentelor inaintea aparitiei fisurii si necesitatii scoaterii din functiune.
Echipamentul de analiza al semnalelor de emisie acustica realizeaza doua functii
principale:
a! Analiza intensitatii fenomenelor de emisie acustica realizata prin masurarea numarului de
e$enimente de emisie acustica si prin masurarea unor parametrii caracteristici acestor
e$enimente cum ar fi numarul de oscilatii aria de sub curba de emisie acustica
amplitudinea ma%ima a oscilatiilor.Marimile masurate cu e%ceptia tensiunii de $arf date
in $olti pot fi date atat sub forma de rata de aparitie pe inter$al de timp bine determinate
selectabile de la panoul frontal cat si sub forma cumulata.
b! &ocalizarea in plan a surselor de emisie acustica prin masurarea timpilor relati$i de
propagare prin e%citarea a ' traductoare dispuse intr(o geometrie cunoscuta pe corpul
metalic testat
)raductorul de emisie acustica * caracteristici tehnice
)raductoarele de emisie acustica sunt piezoelectrice si au urmatoarele caracteristici
tehnice:
Caracteristica
+iametru
Inaltime
Greutate
"rec$enta de rezonanta
)ensiunea de iesire
,ezistenta de izolatie
)emperatura de lucru
-M
mm
mm
g
./z
m0
ohm
1
C
)ipul traductorului
211 ./z
34
35
36
211 7 36 8
min.'1
319
(::
)EA
41 ./z
34
35
3'
411 7 4 8
min.'1
319
261
Preamplificatorul pentru prelucrarea analogica a semnalelor
Preamplificatorul are rolul de a asigura adaptarea cu impedanta
traductoruluiamplificarea de tensiune de '1d; adaptarea cu impedanta cablului coa%ial cu care
se face legatura cu amplificatorul cablu ce poate a$ea lungimi diferite si banda de trecere cat
mai larga pentru a se putea folosi cu ambele tipuri de traductoare.Preamplificatorul de semnale
este realizat sub forma de casete pre$azute cu doua mufe pentru conectare.
Amplificatorul
,olul amplificatorului este de a asigura prelucrarea conditionala a semnalelor
amplificarea selecti$a a semnalelor si obtinerea semnalelor analogice si logice necesare
prelucrarii ulterioare a semnalului.Semnalele obtinute de la preamplificator se aplica unui repetor
pe emitor.Iesirea repetorului constituie simultan si iesirea circuitului numit banda foarte
larga.+in acest punct semnalele sunt aplicate unui filtru cu banda larga de la iesirea repetorului
semnalele sunt aplicate succesi$ unui atenuator reglabil de pana la 61 d; apoi unui atenuator de
< d; realizandu(se astfel regla#ul de amplificare de 6< d;.
Amplificarea de tensiune poate fi reglata de la panou in limitele 1 ( 61d; banda de
trecere a amplificatorului se poate alege cu un comutator a$and la dispozitie urmatoarele
posibilitati:
(
(
(
;anda ingusta ( realizata de un filtru acordat pe o frec$enta de circa 2:1 =hz si cu o
largime de banda de : d; corespunzatoare la :1./z> filtrul acesta fiind recomandat sa se
foloseasca atunci cand mediul este foarte zgomotos!
;anda larga (presupune mentinerea constanta a amplificarii in domeniul de 311(411
./z!
;anda foarte larga ( 61=hz * 2m/z! aceasta banda fiind recomandata pentru localizarea
surselor de emisie acustica
)ensiunea de prag pentru punerea in e$identa a oscilatiilor ce caracterizeaza e$enimentul
de emisie acustica se poate alege de la un comutator pentru urmatoarele situatii:
(
(
(
Prag fi% (de circa 30!
Prag reglabil ( 1(:0!
Prag stabilit in mod automat in functie de ni$elul zgomotelor captate de amplificator
Analizorul de emisie acustica
Are in componenta:
3. )raductoare piezoelectrice pentru transformarea undei mecanice in semnal electric
2. Amplificatoare de conditionare a semnalului de emisie acustica care asigura o amplificare
reglabila si selecti$a pentru adaptare la diferite traductoare si ni$ele ale semnalelor de
emisie acustica
Aceste amplificatoare ofera posibilitatea inregistrarii urmatoarelor caracteristici:
a! ?umarul de e$enimente
b! ?umarul de oscilatii
c! ?umarul de impulsuri (proportional cu aria de sub curba de emisie acustica si
amplitudinea primei oscilatii!
Pentru localizarea surselor de e$enimente de emisie acustica se foloseste un bloc de
determinare a diferentelor de timp de propagare bloc care asigura afisarea pe panoul frontal al
aparatului.
Analizorul are in componenta un detector de ni$el de zgomot urmat de un amplificator de
adaptare ce determina o tensiune continua dependenta de ni$elul de zgomot ce insoteste
semnalele de emisie acustica care impreuna cu o tensiune fi%a si cu una reglabila genereaza
tensiunea de referinta.
Acest echipament are in structura sa filtre selecti$e de banda foarte larga banda larga si
banda ingusta ce prelucreaza semnalele de la traductoare amplificate intr(un preamplificator de
banda larga urmate de un atenuator reglabil de la panoul de afisare urmate de un amplificator
dupa care semnalul obtinut trece printr(un repetor pe emitor si actioneaza simultan un
amplificator de adaptare pentru a putea fi $izualizat semnalul pe un osciloscop.
Analizoare portabile ;ruel @ .#aer tip 2261 respecti$ 2251 i 13d;(Metra$ib SA&A
Master respecti$ Premium sisteme de achizitie multicanal 13d;(Metra$ib respecti$ ;ruel @
.#aer care fac parte din genera ia a I0(a ino$atoare de echipamente in domeniul acusticii si al
$ibratiilor.
Platforma 2261 are urm toarele utilit i:
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
E$aluarea i monitorizarea zgomotului ambiental>
E$aluarea zgomotului la locul de munc >
Selec ia protec iei auditi$e>
Controlul calit ii produc iei>
M sur ri de sunet Clas 3 conform tuturor standardelor interna ionale>
Analiza de frec$en Cn benzi de octa$ i 3D: octa$
Analiza semnalului Cn timp i a parametrilor de band larg cu Cnregistrare>
+ocumentarea m sur torii utilizEnd adnot ri tip te%t i $ocale>
+ocumentarea m sur torilor prin Cnregistrarea sunetului Cn $ederea red rii semnalului>
-n microfon Cncorporat care permite efectuarea de comentarii $ocale ce pot fi astfel
ata ate la m sur tori pentru o mai u oar documentare i e$iden iere a e$enimentelor ce
au loc Cn timpul m sur rii.
Platforma 2261 are urm toarele caracteristici:
B
B
B
B
B
Indicarea st rii i a m sur torii utilizEnd indicatori tip FsemaforF>
+omeniu dinamic de peste 321 d;>
+omeniu liniar de frec$en : /z ( 21 =/z
Analiz de frec$en Cn timp real Cn benzi de 3D3 sau 3D: octa$ (modul op ional!
Gnregistrarea sunetului Cn timpul m sur rii>
B
B
0alori de band larg sau spectrale pot fi Cnregistrate (logging! pe termen lung Cn $ederea
analizei ulterioare (modul op ional!>
"acilit i pentru configurare automat i detec ie a ecranului de protec ie>
Platforma 2251:
3. Pe lEng m sur rile de band larg i de octa$ Cn timp real poate
realiza analiza de acustica Cnc perilor i a cl dirilor (3(2 canale!
Intensitate acustic i analiza "") pentru m sur ri de $ibra ii sau
detec ie de tonuri.
Platforma 13d;(Metra$ib SA&A Master respecti$
Premium:
B
B
B
B
Conform cu cele mai recente standarde interna ionale
(IEC 53592(3! Cn ceea ce pri$e te m surarea ni$elelor de
zgomot>
Poate efectua m sur ri de $ibra ii zgomote de $ehicule
monitorizarea sunetelor i $ibra iilor analiza Cn timp real
a frec$en elor octa$elor 3D3 si 3D:>
Con$ersie analog(digital pe 2'(bit care permite
m surarea pe o singur gam dinamic (339 d;! iar
capacitatea mare de memorie permite stocarea datelor
m surate Cn paralel>
Interfa a -S; Cl transform pe SA&A Cntr(un aparat ce
poate fi conectat la PC pentru analiza Cn timp real>
B
"olosind un modem sau un telefon GSM SA&A poate fi monitorizat de la distan i
interogat pentru a e%trage toate datele m surate f r a Cntrerupe sesiunea curent de
m surare.
B
P-&SEH multianalizorul ;. tip :651 C sistem de analiz $ersatil orientat pe
aplica ii care reprezint o platform pentru o gam $ariat de aplica ii ;rIel @ .#Jr de
m surare asistat de PC
B
P-&SEH multianalizorul ;. tip :651 C
;ibliografie:
3. )ehnici necon$entionale si echipamente computerizate de control nedistructi$
supra$eghere si diagnoza . Analiza nedistructi$a a structurilor metalice prin
e$aluarea emisiei acustice * +r.Ing."iz.gabriela Mateiasi
2. Accoustic Emissions * General Electric
:. 0allen SBsteme Gmb/