Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA TIINE ECONOMICE


CATEDRA CONTABILITATE I INFORMATIC ECONOMIC"
INDICAII METODICE
PRIVIND ELABORAREA I SUSINEREA
TEZEI DE LICEN
pentru stuen!"" spe#"$%"t&!""
"CIBERNETIC I INFORMATIC
ECONOMIC"
Aut'r"(
Cr"st"n$ D'%)*"+ r,+ #'n-,un".,
Nicolae Prodan, r,+ #'n-,un".,
C*"/"n&u 0 1223
Apr'4$t(

Comisia calitii a Facultii tiine Economice, proces-verbal nr. ___ din 05 ebruarie !00".
CUPRINS
#. $ntroducere ......................................................................................................................................... %
!. &copul 'i sarcinile elaborrii te(ei de licen.....................................................................................%
). *le+erea temei 'i procesul de elaborare a te(ei de licen.................................................................5
%. ,bli+aiunile conductorului 'tiiniic 'i ale studentului -n cadrul pre+tirii te(ei de licen
........................................................................................................................................................ .
5. &tudierea surselor biblio+raice 'i a inormaiei unitilor economice................................................/
.. *cumularea, selectarea 'i sistemati(area materialului practic........................................................../
/. &tructura 'i coninutul te(ei de licen................................................................................................."
". 0olumul 'i modul de pre(entare a te(ei de licen........................................................................ #0
1. &usinerea preventiv a te(ei de licen.......................................................................................................#)
#0.2eerina la te(a de licen.................................................................................................................. #)
##. &usinerea te(ei de licen................................................................................................................... #%
*ne3e................................................................................................................................................... #5
)
I, INTRODUCERE
4n conormitate cu cerinele actelor normative -n vi+oare ce prevd e3aminarea de stat a absolvenilor
instituiilor de -nvm5nt superior de stat ale 2epublicii 6oldova la inisarea pro+ramului de studiere
proesional studenii trebuie s e3ecute 'i s susin te(a de licen.
7e(a de licen este considerat drept o etap inal a pre+tirii proesionale si se -ntocme'te la
ultimul an de studii la acultate. *ceasta repre(int prin sine o cercetare 8elaborare-proiectare deinitivat,
e3ecutat -n mod de sine stttor asupra unui subiect, care conine elemente de noutate 'tiiniic, precum 'i
s dispun de -nsemntate practic.
$ndicaiile metodice privind elaborarea 'i susinerea te(ei de licen servesc la asi+urarea metodic a
studenilor care pre+tesc te(a de licen, stabilesc cerinele unice privind coninutul 'i elaborarea, 'i
totodat speciic obli+aiile at5t a studentului, c-t 'i a conductorului 'tiiniic al te(ei de licen.
II, SCOPUL I OBIECTIVELE ELABORRII TEZEI DE LICEN
Procesul de pre+tire a speciali'tilor -n domeniile 9Cibernetic economic:, 9$normatic economic:
se inali(ea( cu susinerea te(ei de licen. Elaborarea acesteia necesit studierea sistemelor inormaionale
;&$<, cunoa'terea principiilor, obiectivelor 'i actorilor ce determin modul de or+ani(are a &$, cule+erea,
sesi(area 'i +enerali(area inormaiei privind aspectele teoretice 'i practice ale +estionrii unui sector
concret , ale unei ramuri a economiei, implementrii 'i aplicrii unor modele matematice, cibernetice.
&copul elaborrii te(ei de licen const -n eectuare studiilor undamentale teoretice 'i aplicarea
practic a cuno'tinelor acumulate -n domeniul ciberneticii economice, inormaticii economice. 7otodat
studentul va demonstra capacitile de a cerceta 'i evalua or+ani(area 'i utili(area &$, sistemului de +estiune la
o entitate economic concret, aptitudinile de a ormula -n ba(a materialului practic conclu(iile 'i
recomandrile respective.
Elaborarea te(ei de licen presupune reali(area urmtoarelor obiective=
sistemati(area 'i aproundarea cuno'tinelor teoretice aerente temei alese, aplicarea lor la re(olvarea
unor probleme concrete a -ntreprinderii>
cercetarea modului de or+ani(are 'i e3ploatare a &$ , eectuarea anali(ei economico-inanciare la o
-ntreprindere concret>
elaborarea recomandrilor privind perecionarea sectorului e3aminat al unitii economice, anali(ei
economico-inanciare prin implimentarea unor modele matematice, cibernetice>
anali(a nivelului de computeri(are a proceselor de prelucrare a inormaiei economice,
acumularea cuno'tinelor necesare pentru eectuarea cercetrilor 'tiiniice ulterioare -n dierite
domenii ale inormaticii, anali(ei activitii economico-inanciare, modelrii proceselor economice
4n procesul elaborrii te(ei de licen se va ine cont de urmtoarele=
te(a se va a3a pe prevederile actelor le+islative 'i normativ-instructive, diverse re+ulamente,
%
instruciuni, indicaii metodice etc. din domeniul respectiv >
-n te( se vor aplica, anali(a 'i +enerali(a documente primare 'i centrali(atoare, date statistice din
activitatea unei -ntreprinderi concrete, unei subdivi(iuni>
elaborarea te(ei necesit sistemati(area opiniilor dieritor autori privind problemele abordate -n te(
'i ormularea propunerilor proprii ale studentului>
te(a va cuprinde o evaluare a modului de or+ani(are a &$, a modelelor matematice, cibernetice
aplicate la -ntreprindere>
te(a de licen se va perecta conorm pre(entelor indicaii metodice.
III, ALE5EREA TEMEI I PROCESUL DE ELABORARE A TEZEI DE LICEN
7ematica te(elor de licen se e3aminea( 'i se aprob pentru iecare an de studii la 'edina catedrei
9Contabilitate 'i $normatic Economic?. &tudenilor li se oer posibilitatea de a ale+e una din temele
aprobate de catedr. 7otodat studenii pot propune o tem ori+inal, care corespunde intereselor 'tiiniice
'i practice personale 'i este o continuare a cercetrilor eectuate anterior. Nu se admite elaborarea te(elor de
licen cu aceea'i tem pe ba(a materialului practic al aceleia'i -ntreprinderi de doi sau mai muli studeni.
@rept actori ce determin ale+erea temei te(ei de licen pot i=
actualitatea problemei respective, cunoa'terea -n linii +enerale a particularitilor &$ utili(at -n
sectorului respectiv>
dorina 'i posibilitatea de a continua cercetrile eectuate -n cadrul elaborrii rapoartelor la practica
de iniiere -n specialitate> comunicrilor la conerinele 'tiiniice sau cercurile studene'ti>
e3istena surselor biblio+raice, actelor normative 'i re+ulamentelor -n vi+oare respective>
posibilitatea acumulrii materialelor practice aerente temei.
4n vederea aprobrii temei alese, studentul pre(int o cerere pe numele 'eului catedrei 9Contabilitate
'i $normatic Economic? ;ve(i ane3a #<, -n care indic tema, unitatea economic materialele creia vor
servi drept ba( pentru elaborarea te(ei de licen.
eul catedrei aprob tema te(ei de licen, desemnea( conductorul 'tiiniic al te(ei 'i stabile'te
termenul de pre(entare a acesteia la catedr.
Procesul ulterior de pre+tire a te(ei de licen poate i divi(at -n urmtoarele etape=
determinarea obiectului de studiu 'i elaborarea planului ;cuprinsului<>
studierea surselor biblio+raice cu reerin la tem>
colectarea, prelucrarea 'i sistemati(area materialelor practice>
pre+tirea manuscrisului te(ei, inclusiv ormularea conclu(iilor 'i propunerilor autorului>
deinitivarea ;perectarea< te(ei de licen>
pre(entarea te(ei de licen la catedr>
susinerea te(ei de licen.
An loc important -n pre+tirea te(ei de licen -l constituie elaborarea planului. $niial se accept un
5
plan orientativ. $n acest scop studentul studia( -n prealabil sursele biblio+raice care se reer la tema te(ei.
Alterior planul orientativ este e3aminat 'i coordonat cu conductorul 'tiiniic de la catedr. &tructura 'i
coninutul te(ei de licen s-nt determinate de particularitile temei alese. 0arianta inal a planului te(ei de
licen se aproba de ctre conductorul desemnat de 'eul catedrei.
IV, OBLI5AIUNILE CONDUCTORULUI TIINIFIC I ALE
STUDENTULUI 6N CADRUL PRE5TIRII TEZEI DE LICEN
*si+urarea metodic 'i 'tiiniic la pre+tirea, -ntocmirea 'i susinerea te(ei de licen este asi+urat
de ctre conductorul 'tiiniic desemnat de catedr din cadrul activului de proesori ai acestea, care dispun de
+rad 'tiiniic, speciali'tilor practicieni, colaboratorilor instituiilor de cercetri 'tiiniice, precum 'i din
r5ndul speciali'tilor or+anelor autoritilor locale 'i centrale.
Obligatiunile conductorului tiinific sunt urmtoarele:
acordarea aButorului studentului la determinarea deinitiv a subiectului te(ei de licen>
veriicarea 'i redactarea planului te(ei>
determinarea etapelor 'i ordinii studierii>
consultarea asupra ale+erii surselor biblio+raice 'i prelucrrii inormaiei>
controlul respectrii termenilor de studiere a subiectului te(ei -n conormitate cu planul adoptat>
studierea te(ei de licen, elaborarea recomandrilor de -mbuntire a coninutului, controlul
asupra corectitudinii -ntocmirii te(ei, calculelor eectuate de ctre autor, precum 'i asupra utili(rii
inormaiei din documentele inanciare 'i materialele altor autori>
acordarea aButorului -n pre+tirea studentului ctre susinerea te(ei>
pre+tirea avi(ului la te(a de licen -n conormitate cu cerinele -naintate 'i cu indicarea
caliicativului de admis ;neadmis< a studentului la susinerea preventiv.
Obligaiile studentului ce elaborez teza de licen sunt urmtoarele:
s alea+ corect 'i ar+umentat subiectul, care s ie actual ie pentru o -ntreprindere, ie pentru
economie -n +eneral>
s selecte(e 'i s anali(e(e materialele teoretice 'i practice pe problema cercetat>
s elabore(e propuneri 'i recomandri ar+umentate 'tiiniic, care s aib importan practic>
s -ntocmeasc planul te(ei de licen 'i s-l pre(inte pentru e3aminare conductorului 'tiiniic>
s e3pun -n orm scris re(ultatele obinute -n conormitate cu planul 'i cerinele -naintate a de
coninutul 'i perectarea te(ei de licen>
s respecte recomandrile conductorului 'tiiniic>
s pre(inte la catedr -n termen te(a de licen pentru susinera preventiv 'i cea deinitiv>
s pre+teasc un scurt raport privind re(ultatele obinute -n cursul investi+aiei 'i s-l e3pun la
susinerea te(ei de licen.
.
V, STUDIEREA SURSELOR BIBLIO5RAFICE I A INFORMAIEI
UNITILOR ECONOMICE
@up aprobarea temei te(ei de licen se -ntocme'te biblio+raia, se studia( le+islaia -n vi+oare,
re+ulamentele, actele normativ-instructive 'i literatura de specialitate ;manuale, mono+raii, publicaii din ediii
periodice etc.< aerent temei te(ei.
&tudierea surselor biblio+raice oer studentului posibilitatea de a e3pune consecvent,lo+ic materialul
te(ei. 4n acest conte3t atenionm asupra aptului, c se inter(ice cate+oric copierea surselor biblio+raice,
precum 'i a materialelor din alte te(e de licen r a ace reerin. &tudentul e3pune materialul cu cuvintele
proprii, coment5nd aspectele po(itive 'i ne+ative ale modului de or+ani(are a &$, a sistemului de diri+are, a
modelelor matematice,cibernetice aplicate la -ntreprinderea respectiv.
VI, SELECTAREA % SISTEMATIZAREA MATERIALULUI PRACTIC
7e(a de licen se poate elabora -n ba(a materialelor practice din activitatea unei -ntreprinderi
concrete. Ca urmare, selectarea unor astel de materiale are o importan deosebit.
*nticipat studentul se amiliari(ea( cu teCnolo+ia de abricare a produselor 'i de prestare a
serviciilor, cu or+ani(area procesului de producie 'i de +estiune. Particularitile acestora determin
principiile de or+ani(are a &$ la -ntreprindere, modelele aplicate pentru or+ani(area activitii ei.
E3amin5nd modul de or+ani(are a &$ aerente temei alese, studentul preci(ea( 'i pre(int -n te( esena
modiicrilor preconi(ate.
7oate documentele olosite -n te(a de licen trebuie controlate din punct de vedere al veridicitii 'i
comparabilitii datelor cuprinse -n ele.
, atenie deosebit -n procesul de cule+ere 'i prelucrare a materialului practic se va acorda depistrii
avantaBelor 'i de(avantaBelor de or+ani(are a &$ la -ntreprindere, modelelor aplicate pentru or+ani(area activitii
ei cu inormaii complete 'i operative. *cest aspect este important deoarece, -n inal, vor i ormulate
propuneri concrete privind perecionarea activitii economico-inanciare la -ntreprinderea cercetat.
&e va ine cont 'i de aptul c -n te(a de licen studentul e3pune particularitile de or+ani(are a &$ la
-ntreprindere, modelele aplicate pentru or+ani(area activitii ei, menion5nd ca(urile de nerespectare a cerinelor
actelor normative.
VII, STRUCTURA I CONINUTUL TEZEI DE LICEN
Elementele structurale ale te(ei de licen sunt urmtoarele=
#. Foaia de titlu.
!. *dnotarea.
). Cuprinsul ;cu indicarea primelor pa+ini ale tuturor elementelor te(ei<.
%. $ntroducerea.
/
5. Coninutul de ba( 8 !-) capitole.
.. 4ncCeierea.
/. Diblio+raia.
". *ne3ele.
Ea r5ndul su, iecare capitol va cuprinde, cel puin, dou para+rae.
4n introducere se ar+umentea( actualitatea temei alese, se aprecia( nivelul de studiere a temei -n
literatura de specialitate, se ormulea( scopurile 'i sarcinile pe care 'i le propune spre reali(are autorul -n
procesul elaborrii te(ei de licen. 4n mod obli+atoriu se pre(int o scurt caracteristic a unitii economice
materialele creia servesc drept ba( pentru elaborarea te(ei. 4n deosebi se o+lindesc aspectele activitii
unitii economice care inluenea( modul de or+ani(are a &$ la -ntreprindere, modelele aplicate pentru
or+ani(area activitii ei, indicatorii principali ai de(voltrii economice -n ultimii trei ani, indicatorii eicienei
economice. Caracteri(5nd indicatorii economico-inanciari de ba( ai activitii -ntreprinderii, este necesar de
menionat randamentul miBloacelor i3e, productivitatea muncii, proitul brut, proitabilitatea, rentabilitatea
etc.
7e(a de licen poate s includ ie trei capitole consacrate &$,&F, ie dou capitole consacrate &$>&F
'i unul 8 anali(ei economico-inanciare, sau undamentelor teoretice respective.
*stel, n primul capitol accentul se va pune pe caracteristica +eneral a &$ la -ntreprindere, modelele
aplicate pentru or+ani(area activitii -ntreprinderii, componena, recunoa'terea 'i evaluarea acestora. 7otodat
capitolul va cuprinde undamentele teoretice, caracteristica le+islaiei 'i a actelor normative -n vi+oare
aerente temei te(ei.
@e e3emplu, capitolele te(ei -n domeniul inormaticii economice ar putea i consacrate= #. *nali(ei
&$ e3istent, inclusiv undamentarea lui teoretic. !.Proiectrii de ansamblu a &$ preconi(at. ).Proiectrii -n
detalii a &$ preconi(at. %. *nali(ei eicienei &$ proiectat.
7e(a de licen -n domeniul ciberneticii economice ar putea s includ compartimentele. #. Esena
economic a problemei cercetatre.!. *nali(a modelelor matematice, cibernetice aplicate, cile de
perecionare a lor. ). 6odelele perecionate ;re(ultat al cercetrii<,al+oritmii de reali(are.%.*si+urarea
inormaional pentru implementarea modelelor propuse. 5.*nali(a eectului economic, calitativ a aplicrii
modelelor, al+oritmilor, metodelor propuse.
,rice situaie aerent &$,&F e3aminate -n te( studentul o studia(;la -ntreprindere<, o supune unei
e3aminri critice evideniind prile po(itive 'iGsau ne+ative, ormul5nd propuneri ;recomandri< orientate
spre -nlturarea neaBunsurilor depistate.
Propunerile autorului trebuie s ie determinate de necesitatea -nlturrii neaBunsurilor 'i abaterilor
depistate.
6aterialul practic olosit -n te( trebuie s ie comentat 'i corelat. Comentariile 'i le+tura reciproc
dintre etapele respective de +enerali(are a inormaiei se ac -n ba(a situaiei reale cu trimiterea obli+atorie
la ane3a corespun(toare.
Capitolele consacrate anali(ei activitii economico-inanciare a -ntreprinderii necesit respectarea unor
anumite cerine. *stel, anali(a va avea drept scop evaluarea situaiei inanciare 'i patrimoniale sau a altor
"
parametri ai activitii -ntreprinderii, determinarea inluenei actorilor respectivi asupra modiicrii
indicatorilor re(ultativi, stabilirea re(ervelor interne de cre'tere a acestor indicatori pe viitor. &tructura 'i
coninutul capitolului aerent anali(ei activitii economico-inanciare depinde de tema te(ei de licen.
*nali(a eicienei proiectului propus va conine cCeltuielile pentru elaborarea 'i implimentarea
produselor, e3ploatarea acestora 'i contribuiile lor -n -mbuntirea uncionrii &$, &F. CCeltuielile in 'i
de acCi(iionarea ecCipamentului, pre+tirii personalului, -ntreinerea produselor '.a. *precierea eicienei
economice ine de sporirea proitului, reducerea costului produciei, reducerii numrului de personal,
cre'terea veridicitii, securitii inormaiei, -mbunatairea condiiilor de munc H I.
7oate capitolele 'i para+raele te(ei trebuie corelate -ntre ele. Ea s5r'itul iecrui capitol se recomand
o trecere lo+ic la subiectul care urmea( a i e3aminat -n capitolul ulterior.
ncheierea se va e3pune pe !-) pa+ini 'i va conine trei pri.
n prima parte autorul aprecia( starea +eneral a domeniului abordat la -ntreprindere ;p-n la 0,5
pa+ini<. &uccint se menionea( documentele primare 'i centrali(atoare.
4n ba(a materialului din capitolul analitic se indic re(ultatele obinute pe parcursul eecturii anali(ei
la tema dat.
In a doua parte a -ncCeierii se evidenia( toate neaBunsurile, lacunele, erorile, de(avantaBele
menionate -n te3tul te(ei privind problemele studiate.
Partea a treia a -ncCeierii cuprinde conclu(iile 'i propunerile autorului, orientate spre -nlturarea
prilor ne+ative 'i perecionarea &$, &F ;anali(ei economico-inanciare<. *stel de conclu(ii 'i propuneri
trebuie s re(ulte de partea te3tual a te(ei -n a'a mod asi+ur5ndu-se le+tura dintre partea te3tual 'i
-ncCeiere. @ac -n te3tul te(ei nu au ost evideniate neaBunsurile, conclu(iile 'i propunerile pre(entate -n
-ncCeiere, aceasta din urm nu va corespunde coninutului te(ei. Concomitent, se evaluea( avantaBele
propunerilor ormulate de autor. Aneori, -n acest scop, autorul poate apela la dierite calcule, +raice, tabele.
$n ba(a materialelor din capitolul privind anali(a economico-inanciar autorul determin mrimea
re(ervelor interne depistate 'i ormulea( propuneri privind valoriicarea acestora.
Planul-model al unor te(e de licen, -n dependen de tem, este pre(entat -n ane3a % la indicaiile
metodice.
*ne3ele la te( vor include documentele primare, rapoartele inanciare 'i alte rapoarte, dierite calcule etc.
7rimiterea -n te3t la ane3e se ace prin indicarea numrului lor r simbolul 9nr.?.
VIII, VOLUMUL I MODUL DE PREZENTARE A TEZEI DE LICEN
7e(a de licen trebuie s corespund unor anumite cerine nu numai dup coninut, dar 'i dup modul
de pre(entare. *stel, volumul tezei va constitui 40-0 pagini de tipar cu e3cepia biblio+raiei 'i ane3elor.
Elementele obli+atorie ale pre(entrii te(ei s-nt urmtoarele=
a< coperta>
b<oaia de titlu>
c< adnotarea>
1
d< cuprinsul>
e< e3punerea te3tual a te(ei ;pe capitole 'i para+rae<>
< biblio+raia>
+< ane3ele.
Pe coperta te(ei de licen se aplic o eticCet cu dimensiunea #03#5 cm, care relect numele 'i
prenumele deplin al autorului, tema te(ei 'i unitatea economic materialele creia au servit drept ba(
pentru elaborarea te(ei.
Pe oaia de titlu se indic instituia de -nvm5nt, acultatea, catedra, tema te(ei ,numele 'i prenumele
deplin al studentului, numele, prenumele, +radul 'tiiniic 'i titlul didactic al conductorului, localitatea 'i
anul -n care se elaborea( te(a de licen. @enumirea temei 'i alte elemente se indic cu maBuscule r a
pune punct dup iecare dintre ele ;ve(i ane3a !<.
Foaia de titlu este urmat de cuprins, -n care capitolele se numerotea( cu cire romane, iar para+raele
- cu cire arabe. *dnotarea se ace -n una din limbile strine de circulaie universal. Pentru iecare capitol
'i para+ra se indic numrul pa+inii la care acesta -ncepe.
7e(ele de licen se pre(int pe C-rtie alb, ormat * %, pe o sin+ur parte a oii. 7e3tul pe pa+ini se va
amplasa -n a'a mod -nc-t c-mpul va avea urmtoarele dimensiuni= din st-n+a - ) cm, din dreapta - # cm, de
sus - !,5 cm, de Bos - !,5 cm. 7e(a se redactea( computeri(at utili(-ndu-se urmtoarele semne
corespun(toare= ont -#% pt, la #,5 intervale, caractere 7imes NeJ 2oman. Pe o pa+in se plasea(
apro3imativ !"-!1 de r-nduri. &e admite utili(area maBusculelor la scrierea titlurilor, evidenierea anumitor
cuvinte cu Dold sau $talic. 7oate pa+inile se numerotea( cu cire arabe, -ncep5nd cu pa+ina a treia ;prima
pa+in - oaia de titlu 'i a doua - cuprinsul - nu se numerotea(<. E3punerea iecrui capitol al te(ei va
-ncepe pe o pa+in nou. Numrul pa+inii se indic pe c-mpul din dreapta al pa+inii, sus sau Bos. $ntre
para+rae se vor lasa !-) r5nduri libere.
Expunerea materialului se face de la persoana a treia. De exemplu, se vor evita expresiile eu
consider", dup prerea mea" folosind forma autorul este de prerea", n opinia noastr" etc.
@ac te(a de licen conine scCeme, +raice 'i tabele, acestea -n mod obli+atoriu vor i numerotate.
7e3tul care e3plic desenul ;i+ura< trebuie amplasat sub acesta ;aceasta<.
7abelele -n te3t se numerotea( -n partea dreapt ;r simbolul 9nr.?<. Numerele tabelelor se atribuie
-n ordine cresc5nd -n cadrul iecrui capitol. @e e3emplu, capitolul !, tabelul #, numrul se atribuie 8
7abelul !.#. @enumirea tabelelor relect coninutul +enerali(at al datelor pre(entate -n tabel. $n mod
obli+atoriu este necesar de relectat unitile de msur. @ac tabelul este pre(entat pe dou sau mai multe
pa+ini, pe prima pa+in se indic denumirea coloanelor respective 'i numerotarea acestora, iar pe iecare
pa+in urmtoare se va meniona 9Continuarea tabelului?. @enumirea coloanelor nu se repet, ci se indic
doar numrul acestora. &cCemele 'i dia+ramele se numerotea( cu cire arabe amplasate sub ele.
Formulele matematice se numerotea( -n cadrul iecrui para+ra cu cire arabe -n modul urmtor=
prima parte a numrului coincide cu numrul para+raului, iar a doua corespunde numrului de ordine al
ormulei -n cadrul para+raului. &emniicaia simbolurilor utili(ate se pre(int sub ormul -n ordinea -n
care ele urmea(. E3plicaia la iecare simbol se ace -ntr-o po(iie nou, prima -ncep-nd cu cuv-ntul 9unde?.
#0
4n te(a de licen unitile de msur principale se indic r prescurtri, de e3emplu 5 mii lei, #00 mii
decalitri etc.
7oate cuvintele -n te( se scriu deplin, -n aar de abreviaturile semniicaia crora este bine cunoscut
;K+, m, etc<. Noiunile care se repet pot i -nscrise olosind abreviaturile respective, de e3emplu, &ocietatea
pe aciuni ;&.*.<, &tandardele Naionale de Contabilitate ;&.N.C.<. -n acest scop se procedea( astel= prima
denumire, -n mod obli+atoriu, se scrie deplin, iar -n parante(e - abreviatura. 4ntrebuinarea ulterioar a
noiunii respective -n te(a va i prin abreviere.
4n te( nu se admit -nsemnri, corectri, conturri de litere etc. @ac -n te( s-nt olosite citate 'i
e3puneri necesare pentru ar+umentarea unor opinii, date etc. din te3t, trimiterea la sursa biblio+raic
respectiv se va ace astel= dup citat, -n parante(e, se indic numrul de ordine al sursei biblio+raice 'i
pa+ina respectiv, de e3emplu ;%, p.#%%<. Citata trebuie s conin suiciente elemenete care s asi+ure
corespunderea e3act a acesteia cu sursa biblio+raic.
7e(a -n mod obli+atoriu se semnea( de ctre student 'i conductorul 'tiiniic cu indicarea datei.
Pe pa+ina urmtoare dup partea te3tual a te(ei se pre(int biblio+raia ;ve(i ane3a %<, -n care sursele
biblio+raice se +rupea( astel=
#. *cte le+islative 'i normative ;le+ile 2epublicii 6oldova, Cotr5rile Fuvernului 2epublicii
6oldova, re+ulamentele<, materialele instructive 'i metodice, cule+eri statistice.
#. Eiteratura de specialitate ;manuale, mono+raii, bro'uri<.
!. Ediii periodice ;reviste, cule+eri de articole etc<.
Eista manualelor, mono+raiilor, bro'urilor se e3pune, -n mod obli+atoriu, -n ordinea alabetic cu
indicarea numelui 'i prenumelui autorului, denumirii lucrrii, locului 'i denumirii editurii, anului editrii 'i
numrului de pa+ini.
Fiecare element al sursei biblio+raice trebuie separat de elementul urmtor printr-un semn de punctuaie
;punct, liniu etc<.
Exemplu. 9Contabilitate inanciar?G aut. *. Nederia, 0. Ducur, 0. Lurcanu....> *&E6 - Ed. a $i-a ,
rev(. 'i completat.- CCi'inu, *C*P, !00)- .%0 p.
4n ca(ul -n care drept surs biblio+raic serve'te un articol dintr-o revist, descrierea va include numele 'i
prenumele autorului, denumirea articolului 'i revistei, anul editrii, numrului revistei 'i numerele pa+inilor
pe care este e3pus articolul.
Exemplu. $on &tur(u, *la Eitovcenco. *specte iscale noi privind stimularea -niinrii planurilor viticole
- ta3a pentru revitali(area viticulturii GG Contabilitate 'i audit, !00., nr. /, p. !#-!).
4ntocmirea corect a biblio+raiei demonstrea( capacitatea autorului de a selecta sursele necesare, oer
conductorului te(ei posibilitatea de a aprecia volumul 'i calitatea lucrului eectuat de student,
completitudineadatelor 'i importana surselor incluse -n biblio+raie.
*ne3ele la te(a de licen se perectea( ca o continuare a te(ei. Fiecare ane3 -ncepe pe o pa+in nou,
-n colul din dreapta de sus indic5ndu-se cuv5ntul 9*ne3a? 'i numrul ei ;de e3emplu, Anexa 1. Fiecare
ane3 va i -ntitulat reie'ind din coninutul ei.
##
I7, SUSINEREA PREVENTIV A TEZEI DE LICEN
4n termen de nu mai mult dec-t cu o lun p-n la susinerea te(ei -n aa Comisiei pentru e3amenul
de licen are loc susinerea preventiv a te(ei. &copul susinerii preventive const -n controlul asupra
corespunderii lucrrii cerinelor -n vi+oare, precum 'i admiterea te(ei de licen pentru susinere. &usinerea
preventiv se petrece -n aa !omisiei pentru sus"inere preventiv a te#elor de licen", membrii creia sunt
desemnai de ctre 'eul catedrei !onta$ilitate %i Informatic Economic& din activul de proesori ai
catedrei.
Ea susinerea preventiv studentul urmea( s pre(inte -n orm verbal un scurt raport ;5-/ minute<
privind re(ultatele obinute pe parcursul cercetrii subiectului abordat -n te(, precum 'i o pre(entare a
coninutului acesteia ;manuscrisul<.
7, REFERINA LA TEZA DE LICEN
7e(a de licen deinitivat 'i semnat de ctre student -n dou locuri special destinate pentru
aceasta se pre(int la catedra 9Contabilitate 'i $normatic Economic: pentru a i -nre+istrat. Prima
semntur se aplic -n -ncCeiere mai Bos de ultimul r-nd al te3tului ;tot aici se indic data deinitivrii te(ei<.
* doua semntur se aplic pe oaia de titlu, mai Bos de denumirea subiectului, din st-n+a.
@up un control minuios, conductorul te(ei semnea( lucrarea pe oaia de titlu 'i pre(int reerina.
2eerina se -ntocme'te -ntr-o orm liber 'i include=
M caracteristica +eneral a te(ei, actualitatea temei>
M des'urarea coninutului te(ei conorm structurii acesteia>
M nivelul de e3punere a materialului ;asi+urarea caracterului complet al datelor, pre(ena calculelor,
scCemelor, +raicelor etc<>
M aprecierea modului de pre(entare a te(ei>
M aspectele po(itive 'i ne+ative ale te(ei>
M conclu(iile +enerale.
6enion-nd aspectele po(itive ale te(ei, conductorul va meniona succint aportul studentului -n
studierea temei, capacitatea de a aborda critic sursele biblio+raice de specialitate 'i de a anali(a starea
sectorului e3aminat la -ntreprinderea respectiv.
$n conclu(ia +eneral a reerinei se menionea( dac te(a corespunde sau nu cerinelor -n vi+oare.
@ac te(a corespunde cerinelor conductorul o admite spre susinere.
eul catedrei, lu5nd -n considerare tematica te(ei de licen 'i reerina conductorului, ace cuno'tin cu
te(a, indic pe oaia de titlu 'e admite spre sus"inere", semntura, data, luna, anul. 4n ca(ul c-nd se depistea(
c te(a de licen este un pla+iat, ea se reine 'i nu se admite spre susinere. 7e(ele de licen care nu sunt
admise spre susinere se e3aminea( la 'edina catedrei -n pre(ena studentului 'i conductorului 'tiiniic.
7I, SUSINEREA TEZEI DE LICEN
#!
7e(a admis spre susinere de ctre 'eul de catedr se pre(int Comisiei E3amenelor de Eicen.
&usinerea te(ei are drept scop evaluarea cuno'tinelor studentului la tema respectiv 'i la disciplinile
studiate aerente temei. &tudentul trebuie s se oriente(e -n materie, s e3plice situaiile pre(entate -n te(, s
rspund la -ntrebri cu caracter at5t teoretic, c5t 'i practic.
Principala sarcin a studenilor la susinere este de a pre(enta succint -n #0-#5 minute coninutul te3tului
e3pus -n te(, menion5nd motivul ale+erii temei, obiectivele te(ei, cile de reali(are a acestora, conclu(iile
principale, obstacolele -nt-lnite -n procesul elaborrii te(ei, contribuia personal.
$n scopul ridicrii +radului ilustrativ la e3punerea coninutului te(ei de licen studentul pre(int dierite
calcule, tabele, +raice, scCeme elaborate de el. 7oate acestea trebuie s undamente(e conclu(iile 'i
propunerile ormulate de autor.
@up e3punerea succint a coninutului te(ei autorul rspunde la -ntrebrile membrilor Comisiei
E3amenelor de Eicen.
Alterior se anun conclu(iile +enerale din reerina conductorului 'tiiniic, menion-ndu-se obieciile 'i
neaBunsurile indicate -n ea. *utorul te(ei -'i e3prim atitudinea sa a de neaBunsurile indicate -n reerin,
concreti(-nd 'i e3plic-nd cau(ele neaBunsurilor sau lacunelor comise.
@eci(ia Comisiei E3amenelor de Eicen privind aprecierea te(ei se ba(ea( pe calitatea te(ei,
conclu(iile conductorului, re(ultatele susinerii. Cu note -nalte sunt apreciate te(ele care corespund
urmtoarelor cerine=
M s-nt -ndeplinite conorm pre(entelor indicaii metodice>
M evidenia( corect problemele-cCeie ale te(ei>
M des'oar pe deplin toate problemele abordate>
M conin comentarii, aprecieri 'i recomandri proprii ale studentului>
M conin proiecte, propuneri inovatoare>
M conin un material aplicativ bo+at 'i o anali( ampl a acestuia>
M s-nt susinute -n aa Comisiei E3amenelor de Eicen la un nivel -nalt 'tiiniic, metodic.
#)
*ne3a #
Ctre 'eul catedrei
9Contabilitate 'i $normatic Economic?,
__________________dr., con.univ.
CE2E2E
Eu, subsemnatul Dudeanu $on, student al anului ), -nvtm-nt cu recven la (i, +r. E7 0.0), solicit
aprobarea temei te(ei de licen 9Contabilitatea miBloacelor i3e? ;pe ba(a materialelor -ntreprinderii
9C*2PE7? &.*., CCi'inu<.

&emntura studentului
@ata
#%
*ne3a !
M"n"steru% Eu#$!"e"+ T"neretu%u" /" Sp'rtu%u" Repu4%"#"" M'%'.$
Un".ers"t$te$ e St$t "n M'%'.$
F$#u%t$te$ t""n!e E#'n'8"#e
C$ter$ C'nt$4%"t$te /" In-'r8$t"#& E#'n8"#&9
Te:$ e %"#en!&
C'nt$4"%"t$te$ 8";%'$#e%'r -"<e9
=>n 4$:$ $te%'r S,A, CARPET9?
Bue$nu I'n
)r, ET 2@2A

C''r'n$t'r /t""n!"-"#
Bu#ur V$s"%e
r, *$4,+ pr'-, un".,
C*"/"n&u+ 1223
#5
*ne3a )
M'e% e #upr"ns $% te:e" e %"#en!&
E%$4'r$re$ s"ste8u%u" "n-'r8$!"'n$% pentru 4uss"nes0u% sp'rt".
Intr'u#ere
C$p"t'%u% I( Buss"nesu% sp'rt". /" t"pur"%e %u"
#.# 6arKetin+ul sportiv.
#.! 7ranslri te3tuale -n internet.
#.) @escCiderea unui ma+a(in sportiv.
#.% Noiunea de a+ent sportiv.
#.5 *tra+erea, cointeresarea sponsorilor
C$p"t'%u% II( Met'e e $ut'n8$t":$re $ 4uss"nesu%u" sp'rt".
$$.# *plicarea sistemelor inormaionale -n or+ani(area antrenamentului.
$$.! *si+urarea securitii sportivilor.
$$.) *utomati(area v-n(rilor, acCi(iiilor -n bussinesul sportiv.
C$p"t'%u% III( E%$4'r$re$ unu" s"ste8 "n-'r8$!"'n$% pr'pr"u
).# &copul, obiectivele elaborrii.
).! Elaborarea cutiei po'tale electronice
).) Elaborarea ba(ei de date
).% *utomati(area evidenei re(ultatelor la competiii
).5 Elaborarea unui site.
).. Eectul economic al proiectului
C'n#%u:""
B"4%"')r$-"e
Ane<e
#.
*ne3a %
B"4%"')r$-"e(
I, A#te %e)"s%$t".e /" n'r8$t".e
#.#. Ee+ea contabilitii nr.%!.-N$$$ din % aprilie #115 GG 6onitorul ,icial al 2epublicii 6oldova
nr.!" din !5.05.#115, cu modiicrile 'i completrile ulterioare.
II, M$nu$%e+ 8'n')r$-""+ #&r!"+ 4r'/ur"
!.#. Corespondena conturilor contabile conorm prevederilor &.N.C. 'i Codului Fiscal G *le3andru
Nederia. - CCi'inu= Contabilitate 'i audit, !00/. - .%0 p.
III, Art"#'%e "n pres$ per"'"#&
).#. Lurcanu 0. $mplicaiile principiului prudenei asupra provi(ioanelor GG Economica, !00., nr. %,
p.5)-.!.
#/