Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaii personale
Nume / Prenume
Cosmaschi Gheorghe Andrei
Adres(e) Sat.Gemenea Com. Stulpicani Jud. Suceava
Teleon(oane) !o"il# $%&'%%$'()
*+mail(uri) acosmaschi,-ahoo.com
aNa.ionalitate(+t.i) /omana
0ata na1terii 23.$3.2''&
Se4 !asculin
Educaie i formare
Perioada 2).$'.5$23+5).$5.5$2&
Caliicarea / diploma o".inut Certiicat de clasiicare proesionala
0isciplinele principale studiate /
competen.e proesionale do"andite

Perioada
OSPATAR, CHELNER, VANZATOR IN UNITARI DE ALIMENTATIE
15.09.2009-14.05.2013
Numele 1i tipul institu.iei de
6nv.m7nt / urni8orului de ormare
Scoala proesionala speciala Campulung !oldovenesc
Nivelul 6n clasiicarea na.ional sau
interna.ional
9ugrav : ipsosar: vopsitor: tapetar
Aptitudini i competene
personale
;im"a(i) matern(e) Precizai limba(ile) matern(e) (dac este ca8ul speciica.i a doua lim" matern: ve8i instruc.iunile)
Pagina / + Curriculum vitae al
Nume Prenume
Pentru mai multe inorma.ii despre *uropass accesa.i pagina# http#//europass.cedeop.europa.eu
< Comunit.ile *uropene: 5$$3 5$$=$=5(
;im"a(i) strin(e) cunoscut(e)
Autoevaluare nelegere orbire !criere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversa.ie
0iscurs oral *4primare scris
"imba *N A2 *N A2 *N A2 *N A2 *N A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine
Competen.e 1i a"ilit.i sociale "une
Competen.e 1i aptitudini
organi8atorice
"une
Competen.e 1i aptitudini tehnice
"une
Competen.e 1i aptitudini de utili8are
a calculatorului
"une
Competen.e 1i aptitudini artistice +
Alte competen.e 1i aptitudini Socia"il: prietenos: descurcaret
Permis(e) de conducere nu
Informaii suplimentare
+
Pagina / + Curriculum vitae al
Nume Prenume
Pentru mai multe inorma.ii despre *uropass accesa.i pagina# http#//europass.cedeop.europa.eu
< Comunit.ile *uropene: 5$$3 5$$=$=5(