Sunteți pe pagina 1din 11

Tumorile benigne ale osului

Teoria genetic a lui Muller (1930) si Mattran (1940), par a fi teoriile care se apropie cel
mai mult de realitatea fenomenului de oncogenez.
ricare ar fi teoriile de apari!ie "i dez#oltare a fenomenului neoplazic ele sunt legate
statistic "i de anumi!i factori predispozan!i "i fa#orizan!i.
$reditatea este incriminat %n dez#oltarea unor anumite tipuri de tumori. &unt cunoscute
unele oncotipuri cum ar fi boala e'ostozant multipl (boala mbredanne) sau %n
condromatoze.
(onfigura!ia endocrin a unor bolna#i poate de asemenea influen!a e#olu!ia tumorilor. &e
cunoa"te rolul antiblastic al )ormonilor corticosuprarenali, retro)ipofizari sau epifizari pe
tumori de*a constituite, sau dimpotri# )ormonodependen!a acestora.
Traumatismul repetat pare a e'ercita un rol iritati# %n microderan*amente trabeculare "i
)emoragii intraosoase de unde pornesc stimulii nocicepti#i ce determin apari!ia tulburrilor
celulare. +rincipalele criterii de apreciere clinic a unei tumori osoase sunt, #-rsta, se'ul "i
localizarea.
.-rsta este un parametru important pentru tumorile osoase "i %n special pentru cele
maligne, care se manifest preferen!ial %n primele trei decade de #ia!.
&e'ul preponderent este cel masculin pentru ma*oritatea tumorilor osoase, e'cep!ie
fc-nd tumora cu celule gigante care apare %n propor!ie de /01 la femei.
2ocalizarea este un element deosebit de important ea fiind preferen!ial pentru anumite
tumori. &arcomul osteolitic se localizeaz de obicei %n *urul genunc)iului (metafiza distal a
femurului "i pro3 'imal a tibiei). Tumora cu celule gigante are sediul epifizar de obicei la
genunc)i sau radius distal.
+e l-ng aceste date de orientare diagnostic sunt importante de cunoscut "i c-te#a
aspecte anatomopatologice generale.
Tumorile benigne sunt %ncon*urate de o capsul bine indi#idualizat, format din celule
normale care permite %ntotdeauna gsirea unui spa!iu de cli#a*. 2eziunile osoase au ca
delimitare o zon de osteocondensare sau osteoscleroz marginal.
Tumorile benigne respect de obicei compartimentul anatomic %n care se dez#olt, %n
timp ce tumorile maligne au tendin! de a in#ada compartimentele #ecine.
4mpr!irea tumorilor osoase se face %n cinci mari categorii,
a) Tumori benigne latente prezint, o cre"tere lent ce se poate opri, au tendin!a la
#indecare spontan, nu se malignizeaz niciodat, se trateaz prin c)iureta*3plomba*.
b) Tumorile benigne active prezint, o cre"tere progresi# constant "i mai rapid, au
zona reacti# de dimensiuni mici, se pot opri din e#olu!ie odat cu terminarea cre"terii
osoase, tratamentul se face prin e'c%zia la distan! de zona reacti#.
c) Tumori benigne agresive sunt, agresi#e prin cre"terea rapid, metastazeaz e'trem
de rar, cre"terea se face prin capsul %n interiorul zonei reacti#e, tratamentul se face prin
e'cizie la distan! de zona reacti#.
d) Tumori cu grad sczut de malignitate prezint, o pseudocapsul, con!in noduli
tumorali %n zona reacti#, dau metastaze la distan!, tratamentul se face prin rezec!ia %n
totalitate cu zona reacti# p-n %n !esut sntos.
e) Tumori cu grad crescut de malignitate, au o cre"tere e'trem de rapid,
metastazeaz precoce, prezint noduli tumorali "i %n afara zonei reacti#e (5s6ip metastaze7),
e'cizia trebuie s %ndeprteze %n totalitate compartimentul %n care s3a dez#oltat sau pe care
l3a in#adat tumora.
(lasificarea tumorilor osoase s3a fcut dup foarte multe criterii "i de ctre mul!i autori,
a#-nd la baz fie !esutul de origine, fie tipul )istologic, fie aspectul radiologic.
(ea mai utilizata este clasificarea lui $nne6ing.
2a baza clasificrii $nne6ing stau 3 criterii (8.T.M.),
G. (gradul ) nu reprezint o no!iune )istologic (benign3malign) ci reprezint
comportamentul biologic al tumorii, apreciat pe criterii )istologice, radiologice "i clinice,
gradul 0 (G.0.) 3 tumor )istologic totdeauna benign, radiologic bine delimitat, cu
lizereu de condensare, clinic lini"tit.
gradul 1 (G.1. lowgrade sarcomas") 3 tumor cu o malignitate )istologic sczut, cu
limite radiologice %nc nete, fr lizereu net de condensare9 cre"tere clinic lent,
delimitat de o pseudocapsul reac!ional, s6ip metastaze e'cep!ionale.
gradul 2 (G.2. - ,,high grade sarcomas") 3 tumor cu malignitate )istologic crescut,
radiologic cu leziuni foarte destructi#e, cre"tere clinic rapid, s6ip metastaze prezente.
T. (comparti mentul ) 3 acesta reprezint structura anatomic care con!ine bariere
naturale %n e'tensia tumorii (cortical, apone#roz, capsul articular, cartila* de cre"tere).
(apsula tumoral este dat de o produc!ie reac!ional %n *urul leziunii, format din !esuturile
din #ecintatea tumorii9 capsula poate fi intact, groas, c-nd tumora este calm sau
boselat, perforat sau distrus c-nd tumora este agresi#.
T.0. 3 tumora are capsula intact cu sediul intracompartimental.
T.1. 3 presupune !esut tumoral %n afara capsulei prin efrac!ia ei "i prin s6ip metastaze,
dar tumora este
inclus %n compartiment.
T.2. 3 tumora dep"e"te limitele compartimentului, cu toate consecin!ele legate de
aceasta.
M. (metastaza)
M.0. 3 fr metastaze decelabile.
M.1. 3 cu metastaze depistate.
&ocietatea :nterna!ional de Tumori Musculosc)eletale7 a propus sistemul &.&.&.
(Surgical Staiging System) care are la baz clasificarea 8.T.M. a lui $nne6ing. ;ceast
clasificare permite o codificare a tumorilor "i o %ncadrare a acestora %ntr3un plan terapeutic
bine stabilit.
Osteomul
$ste o tumor osoas benign rar (<301 din tumorile benigne). ;pare pe oasele de
origine membranoas (craniu3sinusuri, tblia e'tern3intern, rarisim pe coloana #ertebral,
omoplat). ;pare la tineri (1=3<0 de ani) cu precdere la brba!i. ;re poten!ial de cre"tere
important. >u malignizeaz niciodat.
Cri teri i de di agnosti c cl i ni c i paracl i ni c
steomul este mult #reme asimptomatic, de#ine manifest c-nd se complic cu o
compresiune %n sinusuri sau orbit. (-nd se localizeaz %n alte segmente ale sc)eletului se
confund cu osteosarcomul *u'tacortical sau cu osificrile periostale *u'tacorticale.
2a examenul radiologic se constat o mas tumoral lobulat cu baz larg de
implantare pe cortical, aspect de os matur, cu densitate osoas uniform pe baza de
implantare.
2a examenul anaomo!aologic distingem dup structur,
- osteomul spongios 3 endosteomul
- osteomul compact 3 de filde"
Microscopic se obser# tra#ee osoase %ngro"ate, neregulate, tapetate cu osteobla"ti "i
ostecla"ti, cu semne de remaniere osoas.
Tratament
>u e'ist tratament prespital.
Traamenul "n s!ial const %n rezec!ia tumorii cu baza ei de implantare (cel mai dificil
de e'tirpat este osteomul etmo3sfenoidal).
Osteomul osteoid i osteoblastomul
?rec#en!a este de,
- .. 3 <,01 din tumorile osoase primiti#e ale osului9
- 101 din tumorile osoase benigne ale osului9
- .@. 3 0,/1 din tumorile osoase primiti#e ale osului9
- 31 din tumorile osoase benigne ale osului.
;par la adolescent "i adultul t-nr (=01 sub 30 de ani). +redomin la brba!i %n raport cu
femeile (334A1).
- .. este localizat %n /01 din cazuri pe oasele lungi ale membrului inferior (<A3 diafizar
3 femur, tibie), %n 101 meta3epifizar, pe e'tremit!i (m-n, picior), iar %n 101 pe coloana
#ertebral (arcul posterior).
- .@. este localizat %n 401 din cazuri pe coloana #ertebral (arc posterior, pedicul), %n
<01 pe oasele lungi, metafizar, "i %n 401 cu localizri diferite (coaste, m-n, picior).
Cri teri i de di agnosti c cl i ni c i paracl i ni c
#linic$
- durere, osteoporoz9
- tumefac!ie,
- mai rar, se percepe c-nd este localizat pe oase superficiale9
- dup localizare poate fi periarticular, simul-nd o osteoartrit sau pe coloana
#ertebral (atitudine
scoliotic).
%adiogra&ic$ .. are localizare diafizar, cu reac!ie cortical condensant (form
rotund, o#alar de <3B mm) sau este localizat intraspongios 3 %n special col femural, oasele
m-inii sau picioare, cu reac!ie condensant mult mai mic.
.@. are localizare predilect spongioas, cu nidus mai #oluminos (10 mm 3 30340 mm),
cu o zon de osteoscleroz mai mic.
#.T. se poate utiliza %n special c-nd nidusul este mai pu!in #izibil.
'cinigra&ia (i areriogra&ia sunt utile, dar nu indispensabile.
)a examenul hiso!aologic$
- macrosco!ic 3 se constat )ipotrofie osoas, nidusul ro"u3brun %n leziunile
e#oluti#e "i galben3brun %n leziunile in#oluti#e
- hisologic 3 %n nidus se gse"te !esut con*uncti# t-nr, foarte #asculari3 zat, cu
osteobla"ti "i celule gigante. &e mai constat osteoclaste "i substan! osteoid.
*iagnosicul di&eren+ial se face cu osteomielita cronic forma sclerozant, cu abcesul
@rodie sau cu )emangiomul cortical.
Tratament 3 se face rezec!ia %n bloc a tumorii cu nidusul inclus, cu sau fr
osteoplastie. &unt contraindicate c)iureta*ul sau rezec!ia incomplet (risc de recidi#).
Osteoblastomul sau osteomul osteoid gigant a fost descris de 2ic)tenstein (190<) "i
Ca)lin (1904). Deprezint 11 din tumorile benigne ale osului, apare cu aceea"i limit de
#-rst "i raport brba!iAfemei ca "i osteomul osteoid. &ediul de elec!ie (peste 001 din
cazuri) se afl la ni#elul coloanei #ertebrale (arcuri "i pediculi) "i mai rar se %nt-lne"te pe
oasele lungi (femur, tibie).
%adiologie prezint dimensiuni mult mai mari (<310 cm) cu un nidus opac sau fin
granulat "i nu prezint reac!ie periostal. Eneori este greu de diferen!iat de o tumor
malign.
,xamenul anaomo!aologic arat macroscopic o tumor bine #ascularizat de
consisten! moale, culoare gri3albicioas sau ro"ie, bine delimitat de un periost %ngro"at "i
aderent. Microscopic se e#iden!iaz o structur polimorf %n func!ie de stadiul e#oluti#. %n
formele tinere, predomin !esutul mezenc)imal cu frec#ente )istiocite "i rare fibre de co3
lagen. %n formele mature predomin !esutul colagen %ncon*urat de osteobla"ti, care se
grupeaz %n trabecule preosteoide "i osteoide.
Tratamentul este c)irurgical "i const %n rezec!ie, cu sau fr osteoplastie.
Exostoza osteocartilaginoas (E.O.C.)
$.(.. reprezint 401 din tumorile benigne osoase "i 1<1 din tumorile osului %n general9
%n 001 din cazuri se transmit autosomal dominant.
$..(. poate fi, solitar ($..(.&.) sau multipl ($..(.M.).
2ocalizarea este predominant %n e'tremitatea inferioar a femurului, superioar a tibiei
"i superioar a )umerusului.
Cri teri i de di agnosti c cl i ni c i paracl i ni c
#linic$
- $..(.&. este de obicei asimptomatic, uneori produce *en periarticular 3 prin
dez#oltarea metafizar. &e descoper dup #-rsta de <0 de ani.
- $..(.M. se descoper %n prima decad de #ia!. &e asociaz cu, statura mic 3 cu sau
fr inegalitate de membre, cu %ncurbri ale oaselor, co'a #alga, genu #algum, esen!ial pe
tibie, sinostoz tibio peronier.
-araclinic$
%adiologic$ $..(.&. se prezint ca o mas tumoral cu densitate osoas, cu contur
neregulat9 fi'area pe os se face sesil (metafiz )umeral pro'imal) sau pediculat. .olumul
tumoral este #ariabil, are la periferie mas cartilaginoas radiotransparent.
$..(.M. are acelea"i caractere. &e constat lrgirea metafizelor.
)a examenul anaomo!aologic$ macrosco!ic tumora este acoperit de !esut
cartilaginos (abundent la tineri, la adult %mbtr-ne"te cu reducerea cantit!ii de !esut
cartilaginos). Diagnosticul microscopic, necesit sec!iuni din cele 3 straturi (cartilaginos, osul
spongios "i baza de implantare).
,.olu+ie$ fie regreseaz spontan fie, mai rar, se transform sarcomatos, %n 11 din cazuri
cele solitare, "i %n 103<01 cele multiple.
Tratament
$..(.&. se opereaz, %n special cele ru tolerate, de obicei la sf-r"itul cre"terii. pera!ia
const %n rezec!ia tumorii cu baza sa de implantare.
$..(.M. 3 la antebra! se practic abla!ia tumorii cu osteotomii de a'are. %n cele
localizate la genunc)i se practic osteotomii de a'are, %n cele localizate la glezn se indic
artrodeza, iar pentru inegalit!i se practic alungiri de membre.
*uraa medie de s!iali/are este de 1031< zile, c-nd nu sunt complica!ii. :ndica!ia la
e'ternare este diferen!iat dup tipul de inter#en!ie efectuat.
(-nd se malignizeaz se trateaz ca o tumor malign 3 %n spe! condrosarcomul
Condromul
$ste o tumor benign cartilaginoas cu punct de plecare cartilagiul de con*ugare. ;re
poten!ial de malignizare (103101). Deprezint 101 din tumorile osoase benigne. Cup
topografie (. poate fi, central (encondrom) =01, periferic (eccondrom) 1019 001 sunt
localizate pe oasele mari (femur, tibie, )umerus, radius, etc.). (ondroamele multiple se
dez#olt %n metafiza fertil a oaselor lungi cu tendin! de distribu!ie )emimielic. (ele dou
se'e sunt atinse %n propor!ii egale "i se pot %nt-lni %n limite foarte largi de #-rst %ntre 10 "i
00 de ani.
Cri teri i de di agnosti c cl i ni c i paracl i ni c
#linic, simptomatologia este srac, uneori apar dureri "i tumefac!ii localizate.
)a examenul radiologic$
- (. solitar central, apare ca o geod, clar, omogen, cu margini neregulate, limite nete,
trabecula!ie discret "i mici opacit!i9
- (. solitar periferic, apare ca o e'crescen! osoas, opac, neomogen, implantat pe o
baz larg pe cortical.
)a examenulanaomo!aologic$ macrosco!ic, se constat noduli cartilagino"i de
mrime #ariabil, albstrui, elastici, uneori apar pseudoc)iste sau calcificri, iar
microsco!ic se constat celule cartilaginoase rare, de dimensiuni mici, cu caracter de
benignitate.
Toate condroamele se interneaz %n ser#iciul de ortopedie care trateaz tumori.
*iagnosicul di&eren+ial %n condromul solitar central se face cu c)istul osos esen!ial,
c)istul ane3 #rismal, fibromul condromi'oid sau fibromul osifiant. (ondromul solitar periferic
se poate confunda cu o osificare posttraumatic, cu e'ostoza osteogenic sau cu un
sFrcom *u'tacortical. $ncondromatoza trebuie diferen!iat de displazia fibroas poliostic.
Tratament
%n condromul solitar central se indic c)iureta* "i plomba* cu autogref spongioas, iar %n
condromul periferic 3 e'erez cu baza de implantare.
(ondroamele malignizante se trateaz ca "i condrosarcoamele. Curata medie de
spitalizare este de apro'imati# 1031< zile postoperator dac nu apar complica!ii. &e indic
recontrol la B luni "i 1 an.
Osteocondromul
Este o tumor benign osteocartilaaginoas dezvoltat n zona metafizar a oaselor de origine
encondral. Poate exista n dou variante: exostoza solitar sau exostozele multiple, sindrom ce
mai este cunoscut sub numele de boala exostozant sau exostoza ereditar. Pentru formele
multiple denumirea corect este de exostoza osteocartilagi- noas, deoarece esutul osos provine
din evoluia osteogenic a cartilaului. Exostoza osteocartilagi- noas apare ca urmare a diferenierii
condroide a zonei superficiale de cartila sau periost.
Este cea mai frecvent tumor benign, reprezent!nd "#$ din acestea %i aproximativ &'$ din
tumorile osoase. (pare cel mai frecvent la copil n primele dou decade de via, iar cre%terea tu-
moral se opre%te odat cu maturizarea sc)eletului. *ele dou sexe sunt atinse cu aceea%i frec-
ven. +ocalizarea se face n zona metafizar a oaselor lungi, n dreptul cartilaului de cre%tere %i
atinge cu predilecie femurul distal, tibia proximal %i )umerusul proximal.
Examenul clinic este srac %i debuteaz cu deformarea regiunii respective, iar apoi datorit dez-
voltrii exuberante poate da semne de compresiune vascular sau nervoas.
Examenul radiologie arat o mas opac, de densitate osoas, bine delimitat, cu contur nere-
gulat. ,aza de implantare la nivelul metafizei este pediculat %i se continu cu os spongios fr a fi
separat de corticala osului gazd. +a nivelul )u- merusului forma cea mai des nt!lnit este cea
sesil.
Macroscopic tumora are aspect coraliform, nconurat de o capsul, iar pe seciune este format
din esut cartilaginos )ialin de culoare albicioas.
Microscopic conine condrocite cuprinse ntr-o substan condroid omogen, iar n zona
profund apar abundente capilare, ce penetreaz cartilaul, nivel la care se pot gsi osificri %i
calcifieri.
Diagnosticul diferenial se face cu encondromul, cu condrosarcomul sau sarcomul parosteal.
Evoluia tumorii este lent, oprindu-se odat cu sf!r%itul perioadei de cre%tere. -rice reluare a
modificrii de volum trebuie suspicionat de o degenerescen malign .'/$ din cazuri).
Tratamentul este c)irurgical %i se adreseaz n general exostozelor ru tolerate sau inestetice %i
se practic pe c!t posibil la sf!r%itul perioadei de cre%tere. 0ntervenia const n rezecia n esut s-
ntos mpreun cu baza de implantare. 1ecidiva este posibil n cazul unei rezecii insuficiente %i se
poate a%tepta p!n ia sf!r%itul perioadei de maturare a sc)eletului, dup care practicm tratament
c)irurgical.
Fibromul condro-mixoid
$ste o tumor benign din seria cartilaginoas, care are zone fibroase, pla*e mi'oide "i
lobuli condroizi. $ste o tumor rar 3 11 din tumorile osului, <1 din tumorile benigne ale
osului. ;pare la tineri %n decada a ::3a "i a :::3a de #ia!9
reparti!ia pe se'e este egal. B03/01 se localizeaz pe e'tremit!ile oaselor lungi la
membrele inferioare, %n zona metafizar.
Cri teri i de di agnosti c cl i ni c i paracl i ni c
#linic se constat, durere, "c)ioptare, tumefac!ie.
)a examenul radiologic apare ca o lacun metafizar e'centric de 13= cm cu
osteoscleroz periferic, corticala suflat, sub!iat, periost intact, fr reac!ie periostal.
0io!sia confirm benignitatea "i tipul tumorii.
,xamenul anaomo!aologic macrosco!ic arat un !esut moale, elastic sau ferm de
culoare alb3glbui, iar microscopic se constat polimorfism celular, cu zone mi'oide
abundente "i zone condroide.
&e interneaz %n sec!iile de ortopedie, care pot face "i e'amen anatomopatologic.
Tratament const %n trepanoe#idare cu c)iureta* "i plomba* cu autogref spongioas.
+entru localizrile periferice se pot face rezec!ii (peroneu, coaste, arip iliac, etc.).
Condroblastomul benign
$ste o tumor benign din seria cartilaginoas, cu celule tipice condroblaste, ce secret
substan! condroid.
Tumora este rar, sub 11 din tumorile osoase primiti#e, <,01 din tumorile osoase
benigne. .-rsta de apari!ie este de <0330 de ani, cu predominan! masculin. $ste localizat
predilect pe oase lungi 3 =01 epifizo metafizar, %n apropierea cartila*ului de cre"tere.
Cri teri i de di agnosti c cl i ni c i paracl i ni c
,xamenul clinic nu are particularit!i (durere, tumefac!ie, redori articulare, "c)ioptare).
)a examenul radiologic apare ca o liz osoas de <34 cm, bine delimitat, cu lizereu de
condensare periferic, cu con!inut omogen9 uneori are calcificri intra3 tumorale.
)a examenul 1io!ic se confirm diagnosticul,
3 e'amenul anatomopatologic arat macrosco!ic consisten! ferm, granu3 loas, cu
insule cartilaginoase "i insule de ramolire )emoragice "i pseudoc)iste.
2a e'amenul microsco!ic se constat celule condroblastice, rotunde sau o#oide situate
%ntr3o substan! intersti!ial.
&e interneaz %n ser#iciul de ortopedie, care trateaz tumorile osoase "i unde se poate
efectua e'amenul anatomopatologic.
*iagnosicul di&eren+ial se poate face clinic cu afec!iuni inflamatorii ale articula!iilor,
cu traumatisme articulare, iar radiologie cu un fibrom condro3 mi'oid, un encondrom sau
c)ist osos solitar.
@oala poate e#olua %n puseuri, pot aprea recidi#e locale dup un tratament c)irurgical
neadec#at, dar transformarea malign este e'cep!ional.
Tratament const %n c)iureta* intralezional cu plomba* cu autogref. %n localizri care
se preteaz, se fac rezec!ii (coaste, peroneu, arc #ertebral posterior).+osibile recidi#e locale
3 031019 transformare sarcomatoas.
Chistul osos esenial
(onstituie a treia leziune benign osoas. $ste o tumor benign cu con!inut lic)idian, ce
reprezint 31 din tumorile benigne ale osului. ;re localizare preferen!ial %n metafiza
pro'imal a )umerusului "i femurului. $ste mai frec#ent la brba!i "i apare %n prima "i a
doua decad de #ia!.
Cri teri i de di agnosti c cl i ni c i paracl i ni c
,xamenul clinic este de obicei srac. Tumora se descoper %n 901 din cazuri dup o
fractur pe os patologic. Curerea este consecin! a fracturii sau apare %n faza e'pansi# a
c)istului.
2a examenul radiologic se obser# o ca#itate mic o#alar %n zona metafi3 zar, ce cre"te
progresi# central spre diafiz9 nu are reac!ie periostal. (re"terea sa nu influen!eaz
cre"terea %n lungime a osului9 spre diafiz imaginea este asemntoare cu o coa* de ou.
'cinigra&ia rareori necesar, arat )ipocaptare.
#T "i %M2 arat structur lic)idian, absen!a reac!iei periostale "i membrana ce
tapeteaz c)istul.
2a examenul anaomo!aologic macrosco!ic se constat pere!i sub!iri cu con!inut
lic)idian sero)ematic sanguinolent. (on!ine o membran ce tapeteaz c)istul. ?osfataza
alcalin %n con!inutul c)istului este de zece ori mai mare ca cea sanguin. Microsco!ic se
obser# membrana pseudoepitelial, cu fibro3 bla"ti, celule gigante de tip osteoclastic.
&e interneaz %n ser#icii de ortopedie 3 copii sau adul!i. %n spital se face precizarea
fracturii pe os patologic (c-nd s3a produs, se trateaz fractura cu efecte benefice asupra
c)istului).
*iagnosicul di&eren+ial %l facem cu, encondromul, displazia fibroas monostic,
c)istul ane#rismal sau tumora brun din )iperparatiroidism.
Tratamentul const %n trepanoe#idare "i plomba* %n perioada de e#olu!ie a c)istului
(recidi#e peste 301), infiltra!ii cu corticoizi %n c)ist dup e#acuarea acestuia (<33 la inter#al
de 43B sptm-ni) "i %n in*ectarea %n c)ist de mdu# osoas dup prele#area
e'temporanee. %n c)istele membrului inferior se #a face osteosintez, dup caz.

Chistul anevrismal
(onstituie o leziune osteolitic e'pansi#, const-nd %n spa!ii pline cu s-nge, separate de
septuri fibroase formate din celule de tip osteoclastic. Deprezint 01 din tumorile benigne.
&e dez#olt %n primele < decade de #ia!. ;fecteaz oasele tubulare,coloan si oasele
plate
$'amen clinic,
3 durere
3 mas tumoral, tumefiere
3 fractur pe os patologic (001)
3 semne neurologice
$'amen D', semnul bulelor de spun sau de leziune subperiostic c)istic
$'amen DM>, rezer#at pentru situatiile atipice, c-nd se suspecteaz
diagnosticul de osteosarcom pseudoc)istic
$'amen (T, aspect de coa*a de ou, complet sau partial intacta. &e obser# "i
ni#ele de fluid
$'amen macroscopic, aspect de burete cu s-nge. En perete subtire de os
nou %ncon*oar structurile "i contine ca#it!i cu s-nge
$'amen microscopic, fibroblaste proliferati#e, zone de osteoid si celule
multinucleate gigant, fara figuri atipice
Ciagnostic diferen!ial, c)istul solitar, angiosarcom, osteoblastom
Tratament, c)irugical G c)iureta* si plombare
3 embolizare arterial selecti#
3 in*ectare intralezional de cortizon
3 terapii cu nitrogen lic)idAfenol
is!lazia "ibroas
$ste o tumor osoas benign ce intereseaz !esutul fibros al osului "i deopotri# at-t
oasele lungi,
c-t "i cele late.
+oate fi o forma!iune, monostic sau poliostic H zone de pigmentare cutanat (#indrom
$lbright), pubertate "i maturare sc)eletic osoas precoce. .-rsta de apari!ie este de 03<0
de ani. Deprezint 3301 din tumorile osoase benigne. ;re frec#en! mai mare la se'ul
feminin.
)ocali/are$ e'ist forme monostice (ma'ilar, femur, tibie, )umerus, coaste, radius, os
iliac), forme poliostice, forme oligostice, forme monomielice (membrul inferior "i bazin).
Cri teri i de di agnosti c
2a examenul clinic se constat,
- semne osoase, tumefac!ie, c-nd tumora este pe os superficial, durere intermitent,
%ncurbri ale oaselor cu inegalit!i de lungime, H fractura pe os patologic9
- semne cutanate, pigmentare anormal 5cafe au lait7 3 pete ce au un corespondent fidel
cu localizare osoas9
- semne endocrine, maturarea rapid a cartilagiilor de con*ugare cu tulburri de cre"tere
"i pubertate precoce, %n special la fete.
2a examenul radiologic se obser#,
- osteoliza pur, cu transparen! crescut, c-nd sunt "i ca#it!i c)istice care e#olueaz "i
sufl corticala. >u e'ist reac!ie periostal.
,xamenul anaomo!aologic (1io!sie) arat macrosco!ic 3 !esut fibros, ferm,
albicios, uneori zone c)istice, rar )emoragice, iar microsco!ic celule )istiofi3 broblastice,
fr mitoze "i fibre de colagen de aspect spiralat.
$ste indicat internarea %n clinici sau ser#icii ce se ocup cu tratamentul tumorilor
osoase.
Tratamentul este diferen!iat %n func!ie de localizare, de mrimea leziunilor "i dac
e'ist transformare sarcomatoas (0,0331).
&e practic, trepanoe#idare I grefe osoase, cu sau fr osteosintez. &unt posibile
recidi#e %nainte de pubertate.
+entru formele poliostice rezol#area este mai dificil, %n func!ie de ritmul fracturilor,
angulrilor sau inegalit!ilor.
>u se iradiaz tumora, e'ist-nd risc de transformare sarcomatoas.
2eziunile transformate sarcomatos se trateaz ca orice tumor malign.
%umora cu celule gigante
Cenumirea comun a tumorii cu celule gigante este "i de tumora cu mielopla'e sau
osteoclastom. Tumora poate a#ea multiple forme, de la cele benigne la forme maligne.
Deprezint 03101 din tumorile primiti#e ale osului. .-rsta de apari!ie este de <0340 de ani,
003B01 din tumori %nt-lnindu3se la femei.
2ocalizarea este epifizar pe oasele lungi (=03901) %n special la ni#elul genunc)iului,
epifiza distal a radiusului "i a tibiei, pe oasele scurte "i trunc)i, rotul, calcaneu, corpii
#ertebrali.
Cri teri i de di agnosti c cl i ni c i paracl i ni c
)a examenul clinic se constat durere care cre"te progresi# %n intensitate9
- tumefac!ia 3 apare tardi#, dup spargerea corticalei9
- fractur pe os patologic %n 101 din cazuri.
,xamenele 1iologice sunt normale.
)a examenul radiologic apare caracteristic localizarea epifizar sau epimetafizar, cu
aspect osteolitic, bine delimitat, cu e#olu!ie e'centric9 rupe corticala fr apozi!ii
periostale. ;mploarea leziunilor este %n func!ie de agresi#itate.
Clasi"icare (Cam!anacci)
&t : (101), 3 leziuni precoce
3 osul implicat %"i pstreaz forma
3 leziunea este radiotransparent,larg, cu margini bine
definite
&t :: (B01), 3 leziuni corticale, deformri "i e'pansiuni ale osului
&t ::: (301), 3 leziuni distructi#e, slab delimitate
3 intereseaz osul subcondral, !esuturile moi
3 fractur pe os patologic
#.T. este util c-nd corticala este spart.
,xamenul 1io!ic este indispensabil.
2a examenul anatomopatologic macroscopic se constat !esut tumoral brun3 ro"cat, moale,
friabil9 uneori apar zone )emoragice sau necrotice9 microscopic 3 celule stromale fibroblastice
sau monocitoide (care %n func!ie de aspect dau caracterul inacti# sau agresi# al tumorii),
celule gigante multinucleare, component reticular "i fibrilar, component #ascular a
tumorii.
2ic)tenstein 3 gradeaz e#oluti#itatea tumorilor cu celule gigante astfel,
a) tumori de gradul & 3 inactive 3 absolut benigne,
- cu celule stromale mononucleare fr anomalii de structur sau mitoze atipice9
- celulele gigante sunt distribuite uniform cu nuclei #ariabili ca numr, grupa!i central9
%n strom constatm o slab diferen!iere a colagenului.
b) tumor de gradul && 3 active 3 tumori de tranzi!ie cu semne de acti#itate
proliferati#
- elementele stromale prezint un grad de atipism celular, distribuite neuniform, cu
nuclei
mari "i atipii mau mult sau mai pu!in e#idente9
- stroma mai redus, fr tendin!a de diferen!iere a colagenului. .asculariza!ia mai
abundent cu )emoragii "i zone de necroze9
c) tumori de gradul &&& 3 agresive, care sunt cert maligne, cu morfologie
sarcomatoas 3 ce prezint "i capacitatea de metastazare9 celulele stromale sunt
numeroase, dispuse dezordonat, cu atipii "i monstruozit!i nucleo3citoplasmatice, celule
gigante cu dimensiuni mai reduse, cu numr mic de nuclei.
&e consider c apro'imati# 101 din tumorile cu celule gigante se malignizeaz.
;ceast malignizare apare mai frec#ent %n cazul recidi#elor locale postoperatorii (dup
c)iureta*, plomba* insuficient).
$ste o tumor cu e#olu!ie impre#izibil. +oate e#olua spre #indecare, ctre recidi#
local agresi# sau ctre transformare malign.
Tratament !ine cont de, localizare, tratamente anterioare %n caz de recidi#, grad de
agresi#itate )istologic, cu sau fr metastaza pulmonar.
Traamenul chirurgical const %n, c)iureta* I plomba* cu os spongios sau ciment acrilic
sau mi't %n formele inacti#e sau, %n caz de recidi#, dac la e'amenul )istologic aspectul
)istologic este inacti# se reia c)iureta*ul9 dac este acti# sau agresi# se #a practica rezec!ia.
%n caz de tumor agresi# se practic rezec!ie de tip oncologic, cu sau fr reconstruc!ie,
%n func!ie de sediul tumorii (reconstruc!ii cu os sau proteze modulare). ;mputa!iile sau
dezarticula!iile sunt indicate %n cazurile dep"ite.
%adioera!ia este unica solu!ie %n sarcoamele inabordabile c)irurgical (sacru) sau
ad*u#ant c)irurgiei.
#himioera!ia se indic rar, numai %n tumorile agresi#e.
*uraa medie de s!iali/are este %n general de <33 sptm-ni de la opera!ie, p-n la
#indecarea plgii c)irurgicale.
3rm4rirea trebuie fcut 13< ani de la opera!ie pentru, depistarea recidi#elor, reintegrarea
grefelor osoase, adaptarea func!ional a protezelor modulare.
'emangiomul
Jemangiomul este o tumor benign care poate implica orice parte a #ertebrei. ;ceast
tumor este localizat mai des %n porKiunea toracic inferioar sau lombar superioar. (el
mai des afecteaz numai o #ertebr, %ns %n 103101 cazuri poate a#e localizri multiple. >u
toate )emangioamele, %ns, produc durere. ;par cel mai des %n tinereKe Li afecteaz femeile
ce#a mai des ca brbaKii.
(el mai des semn asociat cu )emangiomul este durerea. ;ceasta se %nt-lneLte mai des %n
cazul )emangioamelor mari, care ocup o parte important de corp #ertebral. ;desea
)emangioamele sunt descoperite %n cadrul unor e'amene pe moti# de dureri de spate
cronice. $le au o prezentare caracteristic la radiografia lombar (aspect de sote). Eneori se
%nt-lneLte un anumit grad de colaps #ertebral sau reducere %n %nlKime a #ertebrei. ;tunci
c-nd sur#ine un colaps se#er, e'ist riscul de afectare a mdu#ei spinrii Li ner#ilor, care
poate duce la dureri foarte mari, paralizie Li pierderea funcKiei organelor bazinului mic.
%ratamentul poate fi #ariat. Jemangioamele mici pot fi urmrite %n dinamic timp %ndelungat.
+entru )emangioamele mari e'ist oportunitKi %n form de radioterapie sau tratament
c)irurgical. Cecizia este luat %n baza semnelor neurologice prezente Li a preferinKelor
pacienKilor. 4n cazul colapsului #ertebral cu afectarea mdu#ei spinrii Li ner#ilor tratamentul
este aproape %ntotdeauna c)irurgical (depinde de durata lipsei de funcKie medular).
Discurile c)irurgicale %n acest caz sunt e'trem de mari, deoarece tumora este foarte bine
#ascularizat, iar )emoragia intraoperatorie poate fi forte important.
+entru )emangioamele care %nc nu au pro#ocat fracturi sau deficit neurologic este
recomandat tratamentul c)irurgical minim3in#azi#, Li anume #ertebroplastia percutan.