Sunteți pe pagina 1din 7

INSPECTORATUL COLAR AL JUDEULUI PRAHOVA

CONCURSUL JUDEEAN DE BIOLOGIE G.E. PALADE


28 APRILIE 2012
- cls. a V-a
SUBIECTE:
I. ALEGERE SIMPL: Alegeti un singur rspuns corect din itemii urmtori:
1. Inveli al celulei este:
a. membrana
b. citoplasma
c. sucul vacuolar
d. cloroplastul.
2. Cloroplastele:
a. se gsesc n fructul de morcov
b. conin un pigment care capteaz energia
solara
c. se gsesc in trunchiul copacilor
d. dau culoare petalelor de mac
. Vasele liberiene:
a. sunt tuburi ciuruite
b. conduc seva bruta
c. fac parte din esuturile
fundamentale
d. conduc substanele minerale de la
rdcin spre organele aeriene.
4. Alegei rspunsul greit:
a. Bacteriile pot produce fermentaia unor
substane.
b. Unele produc boli numite viroze.
c. riesc pretutindeni.
d. !ot fi "i autotrofe.
5. Bacteriile:
a. sunt eucariote
b. se nmulesc prin diviziune direct
c. produc gamei
d. n condiii neprielnice# mor toate.
6. rganis!ele !i"otro#e:
a. sunt algele
b. sunt saprofite "i parazite
c. au clorofil
d. un e$emplu este dro%dia de bere.
$. %porogonul:
a. este format din tulpinie "i frunzulie
b. pe el se formeaz gameii
c. se dezvolt numai pe tulpinia
brbteasc
d. se formeaz dup fecundaie.
&. Corpul !uc'iului este alctuit (in:
a. tal difereniat n rizoizi# tulpini# frunzulie
b. tal unicelular
c. organe adevrate
d. organe vegetative.
). *i#ele:
a. se ntlnesc la ciuperci
b. se nt&lnesc la mu"chi
c. se nt&lnesc la alge
d. se nt&lnesc la bacterii.
1+. ,rin c(erea periorilor absorbani se
#or!ea-:
a. zona neted
b. zona aspr
c. zona peri"orilor absorbani
d. scoar.
11. I!aginea notat cu a.
repre-int:
a. Un rizom
b. 'adcin pivotant
c. 'dcina fasciculat
d. 'dcin rmuroas
12. I!aginea alturat repre-int:
a. (eciune prin rdcin
b. (eciune prin tulpin
c. (eciune prin frunz
d. (tructura unei stomate.
1/. 0or!aiunea (in i!aginea (e la
punctul 121 are rol 2n:
a. )onducerea substanelor
b. ranspiraie
c. !rotecie
d. Absorbia apei.
14. 0run-a (in i!agine este:
a. penat compusa
b. palmat compusa
c. lobat
d. dinat.

15. ,ro(uc uleiuri volatile
esuturile (in:
a. brad "i pin
b. portocale "i ptlgeaua ro ie
c. lm&ie "i frunze de mu"cat
d. menta "i levnica.
16. 3pi(er!a este un esut:
a. cu celule cu spatii intre ele
b. cu celule str&ns lipite
c. cu celule secretorii
d. cu celule cilindrice.
1$. ,rocariotele:
a. includ "i algele albastre-verzi
b. au un nucleu mic
c. cuprind doar bacteriile
d. un e$emplu este verzeala zidurilor.
18. !"#$%& $# '&()*+& ,#"%-%& .& /0*%:
a. Arar# tei# ppdie
b. *azre# floarea-soarelui
c. *ac# traista ciobanului
d. +uc# varz.
1). 4espre alge este a(evrat:
a. Au pigmeni asimilatori ,clorofil-.
b. +u sunt dependente de mediul
acvatic.
c. (unt numai pluricelulare.
d. )orpul lor are organe difereniate.
20. %electea- organele vegetative:
a. rdcina "i floarea
b. tulpina "i floarea
c. frunze "i flori
d. tulpini "i frunze.
21. 5nele celule ale ri-o(er!ei:
a. conin cloroplaste
b. conin stomate
c. devin peri"ori absorbani
d. se divid continuu.
... 1*/&2)3#2 &4%&"* -2 526")) *# ,"&7)*%8:
a. (epale
b. !etale
c. )orol
d. (tamine
./. S& ,6% /&.&- $# 6$9)#2 2):&"
$&2#2&2& .)*:
a. mandarina "i ceapa
b. portocale "i ptlgeaua rosie
c. lm&ie "i frunze de mu"cat
d. pepene verde "i petale de flori.
.0. 1* -2$8%#)"&- &4%&"*8 - "8.8$)*)) ;*%02*)(:
a. scoart
b. cilindrul central
c. zona peri"orilor absorbani
d. mduv.
.1. M)&7#2 5"#*7&) < (&765)2#2 *#
,"&7)*%8:
a. 2esut asimilator
b. +ervur cu vase conductoare
c. )loroplaste
d. 3piderma superioar.
.4. R&5&")%6" 2- 64)=&* #"(8%6-"&- -5)"(-+)&
&'%& $6"&$%8:
a. este consumat n respiraie
b. este eliberat n fotosintez
c. este utilizat n transpiraie
d. rspunsurile a "i b sunt corecte.
.5. 1*/&2)3#2 &4%&"* -2 526")) ,"&7)*%8>
$# &4$&,+)-:
a. (epale
b. !etale
c. )orol
d. (tamine
.6. O"=-*& .& "&,"6.#$&"& '#*%:
a. )orola
b. Androceul
c. !edicelul
d. )aliciul.
.7. A2&=&+) -5)"(-+)- -.&/8"-%8
"&5&")%6-"& 2- 5"#$%:
a. (e formeaz din pistil dup ce a
avut loc procesul de fecundaie8
b. (e formeaz din ovar dup
fecundaie8
c. (e formeaz totdeauna din
receptacul8
d. (e formeaz numai din ovar la
toate plantele.
/9. C6%)2&.6-*&2& -# "62 :
a- protector pentru semine
b- n rsp&ndirea seminelor
c- n hrnirea embrionului
d- n germinaie.
II. ALEGERE GRUPAT: A"ezai n dreptul rspunsului corect:
A - dac sunt corecte variantele :# . "i /
B - dac sunt corecte variantele :"i /
) - dac sunt corecte variantele . "i 0
; - dac este corect varianta 0
3 - dac toate variantele sunt corecte.
1 Ciupercile sunt:
:. autotrofe
.. saprofite "i parazite
/. mi$otrofe
0. heterotrofe
2. 6alo#itele:
:. nu se pot nmuli se$uat
.. toate realizeaz fotosinteza
/. au vase conductoare primitive
0. pot fi unicelulare sau pluricelulare.
/. Alegei ciupercile utile:
:. dro%dia de bere
.. mucegaiul alb ,comun-
/. ciuperca de c&mp
0. plria "arpelui
4. 5r!toarele organis!e sunt
pluricelulare1 cu e"cepia:
:. caisul
.. feriga
/. mu"chiul de pm&nt
0. dro%dia de bere.
5. %pre (eosebire (e respiraie1
#otosinte-a se caracteri-ea- prin:
:. elibereaz o$igen
.. consum dio$idul de carbon
/. asigur hrnire
0. consum o$igenul.
6. 0otosinte-a repre-int:
:. un tip de nutriie autotrof
.. funcie nt&lnit la plantele verzi
/. un proces de sintez a substanelor organice
0. un proces prin care o$igenul este eliberat n
atmosfer.
$. 7n structura unei se!ine intr:
: tegumentul
. embrionul
/ cotiledoanele
0 bractee.
&. %unt talo#ite:
: pinul
.. gutuiul
/. molidul
0. mtasea broa"tei
). Caracteristice lic'enilor sunt:
:. simbioza
.. corpul este un tal
/. fac fotosintez
0. sunt parazii.
1+. An(roceul este #or!at (in:
:. (til
.. Anter cu polen
/. (tigmat
0. <ilament.
11. 8ineceul este #or!at (in:
:. =var cu ovule
.. (til
/. (tigmat lipicios
0. >ranule de polen.
12. 6ubul polinic:
:. (e formeaz n urma germinrii granulei de
polen
.. Aparine stigmatului floral
/. (trbate stilul "i a%unge n ovar
0. <ecundeaz ovulul.
1. C&2#2- /&=&%-28 &'%& -2$8%#)%8
.)*:
:. nucleu
.. perete celular
/. membran celular
0. nu prezinta material genetic.
1?. P2-*%& $-"& -# *#(&"6-'& &'#%#")
'&$"&%6-"& '#*%:
:. laptele cucului
.. ppdia
/. trandafirul
0. mr.
15. Cauciucul se obine
(atorita esuturilor:
:. de aprare
.. fundamentale
/. de conducere
0.secretorii.
16. Ciupercile:
:. pot realiza "i fotosinteza
.. corpul lor se nume"te miceliu
/. au rizoizi
0. se pot nmuli prin spori.
1$. 6ulpina:
:. poate fi dreapt# la volbur
.. poate fi rizom la cartof
/. poate fi bulb la st&n%enel
0. poate fi acvatica la linti.
1&. V9rsta arborilor se (eter!in:
:. dup nlime
.. dup grosime
/. dup volumul coroanei
0. dup numrul inelelor anuale de cre"tere.
1). ,lantele superioare:
:. pot avea "i organe de nmulire
.. nu au esuturi bine difereniate
/. corpul lor se nume"te corm
0. au tal.
2+. :(cin r!uroas 2nt9lni! la:
:. mr
.. floarea - soarelui
/. brad
0. morcov
III. ASOCIERE:
A'6$)-+) $6"&$% *6+)#*)2& .)* $626-*- A 3) $626-*- B:
I.
A.
: vacuolele
.. cloroplastele
/. membrana celular
0. peretele celular
B.
a. se coloreaz numai n prezena luminii
b. conin suc celular
c. este format din celuloz
d. are permeabilitate selectiv
II.
A.
:. epiderma
.. vase lemnoase
/. vase liberiene
0. mduva
B.
a. miezul cilindrului central
b. prote%eaz planta
c. conduc seva brut
d. conduc seva elaborat
III.
A. :- scufie# .- seta# / frunzulite# 0- rizoizi# 1-
protonema
B. :- scufie# .- seta# /-frunzulite# 0-protonema#
1-rizoizi
). :- seta # .- scufie# /-frunzulite# 0- protonema#
1- rizoizi
IV.
A.
:. sferice
.. bastona"e
/. virgule
B.
a. vibrioni
b. coci
c. bacili
V.
A.
:. sporogon
.. hife de ciuperc
/. celule de alg verde
B.
a. cordoane de celule fr clorofil
b. fac fotosintez
c. conine spori
VI.
A.
:.membrana celular
..cloroplastele
/.vacuolele
0.peretele celular
B.
a. reprezint sediul fotosintezei
b. peretele lor se nume"te tonoplast
c. este format din celuloz "i pectine
d. are permeabilitate selectiv
VII.
A.
:. 3mbrion
.. )otiledoanele
/. egument
0. (m&na
B.
a. hrnesc embrionul
b. rol protector
c. se formeaz din ovulul florii
d. rdcini# tulpini# mugura"
VIII.
A.
1.ulpina
.. Bulb
/. 'izom
0. ubercul
B.
a. )eap
b. <erig
c. )artof
d. (usine frunze# flori# fructe
I@.
A.
:.rdcina firoas
..rdcina pivotant
/.rdcina rmuroas
0.rdcina
B.
a. morcov
b. brad
c. gr&u
d. rol n absorbia sevei brute
@.
A.
1. *treaa bradului
.. *ucegaiul alb
/. (alata de mare
B.
a. Alg
b. ?icheni
c. )iuperc
IV. PROBLEME:
1. ,rinii lui :a(u au o gr(in #oarte !ica 2n care au plantat: / !eri1 un br(u1 un
strat cu 2+ (e lalele i 15 narcise. ,rintre plantele cultivate s;au (e-voltat i $ #ire
(e pp(ie.
C9te r(cini pivotante1 c9te #iroase i c9te r!uroase gsi! 2n gr(ina lui
:a(u<
a. 5 rmuroase# 0 pivotante "i /1 firoase
b. 0 rmuroase# 5 pivotante "i /1 firoase
c . 0 rmuroase# /1 pivotante "i 5 firoase.
2. Consi(er9n( c o celul (in #run-a (e spanac are 4+ (e cloroplaste1 a#lai c9te
cloroplaste se gsesc 2n 25 (e celule<
a. :998 b. :9998 c. ::198 d. :499.
/. %e (au ur!toarele organis!e: !uc'iul (e p!9nt1 ciuperca (e c9!p1
bureii iui1 !uc'iul (e turb1 plria arpelui1 buretele panterei1 (ro=(ia (e bere i
(ro=(ia vinului. %tabilii c9te organis!e pre-int ri-oi-i i c9te organis!e pre-int
'i#e.
a. . organisme prezint rizoizi "i 4 hife
b. . organisme prezint rizoizi "i 0 hife
c. 6 organisme prezint rizoizi "i 4 hife.
4. 7n apele !rilor i oceanelor au #ost i(enti#icate 1+ alge brune1 25 alge
roii1 1/ alge ver-i1 / alge albastre ver-i i $ euglene. %tabilii nu!rul organis!elor
care reali-ea- procesul (e #otosinte- i nu!rul organis!elor care au nutriie
!i"otro# > nutriie autotro# i 'eterotro#..
a. 16 fac fotosintez# 5 au nutriie mi$otrof
b. 16 fac fotosintez# 16 au nutriie mi$trof
c. 16 fac fotosintez. :9 au nutriie mi$otrof.
5. ,e o ra!ur (e bra( se gsesc /+ (e ace1 #iecare cu c9te 5+ (e celule
sto!atice. % se calcule-e c9te ori#icii ale sto!atelor >ostiole. se gsesc pe #iecare
#run- i pe 2ntreaga ra!ur.
a. .1 "i 5198 b. 19 "i :1998 c. 19 "i 5198 d. .1 "i :199.
N6%- : - se acorda :9 puncte din oficiu
- fiecare problem este notat cu . puncte
- itemii Alegere simpl ,:- /9- "i Asociere ,: - :9- @ : punct fiecare
- itemii Alegere grupat ,: A .9- @ . puncte fiecare.
- total @ :99 puncte
%5CC3%?
B+(!3)=' ;3 (!3)BA?BA3#
!rof. (ilvia =?3A+U