Sunteți pe pagina 1din 99

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAI

FACULTATEA DE DREPT
LUCRARE DE LICEN
Disciplina : DREPT PENAL
Indrumtor,
Lectun!"drd ANGELICA C#IRIL$
A%&o'"ent,

- 2009 -
UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAI
FACULTATEA DE DREPT
REFLECTAREA NORMELOR CONSTITUIONALE
N DISPOZIIILE PRII GENERALE ALE CODULUI
PENAL ROMN


Indrumtor,
Lectun!"drd ANGELICA C#IRIL$
A%&o'"ent,

- 2009 -
2
Cuprin
PARTEA I! STUDII
I! C"n#i#u$i"n%&i'%r(% )i in#(rn%$i"n%&i'%r(% prin*ipii&"r +r(p#u&ui p(n%&
1. Principiul legalitii
2. Principiul egalitii n faa legii
3. Principiul neretroactiitii legii penale
!. Principiul retroactiitii legii "ai faora#ile
II! C"n(*in$(&( %+"p#,rii C"n#i#u$i(i +in -99- %upr% C"+u&ui p(n%&
1. Noiunea $e lege penal si necesitatea re$efinirii ei
2. Aplicarea legii penale n spaiu
3. Aplicarea legii penale n ti"p
!. Legea penal %i tratatele internaionale
&. E'tr$area %i e'pul(area
). Pe$epsele
*. +surile $e siguran
PARTEA A II-A! CONSTITUIONALITATEA DISPOZIIILOR
PRII GENERALE A CODULUI PENAL
I! C"n#i#u$i"n%&i#%#(% +ip"'i$ii&"r r(.(ri#"%r( &% &i/(r%r(% *"n+i$i"n%#,
1. ,o"entariu
2. Deci(ii "ai i"portante
3. Alte $eci(ii ale ,urii ,onstituionale
!. -i#liografie
II! C"n#i#u$i"n%&i#%#(% +ip"'i$ii&"r &(0%&( pri1in+ p(+(p(&( %**("rii
1. ,o"entariu
2. Deci(ii "ai i"portante
3. Alte $eci(ii ale ,urii ,onstituionale
!. -i#liografie
III! C"n#i#u$i"n%&i#%#(% +ip"'i$ii&"r pri1in+ up(n+%r(% *"n+i$i"n%#, %
(2(*u#,rii p(+(p(i
1. ,o"entariu
1.1. Art. .1 alin. /!0 ,. pen
1.2. Art. .1 alin. /30 ,1 pen
2. Deci(ii "ai i"portante
3. Alte $eci(ii ale ,urii ,onstituionale
!. -i#liografie
3
I3! C"n#i#u$i"n%&i#%#(% +ip"'i$ii&"r r(.(ri#"%r( &% up(n+%r(% u/ upr%1(04(r( %
(2(*u#,rii p(+(p(i 5n*4r"rii
1. ,o"entariu
2. Deci(ii "ai i"portante
3. Alte $eci(ii ale ,urii ,onstituionale
!. -i#liografie
3! C"n#i#u$i"n%&i#%#(% +ip"'i$ii&"r pri1in+ (2(*u#%r(% p(+(p(i &% &"*u& +( 6un*,
1. ,o"entariu
2. Deci(ii "ai i"portante
3. Alte $epi(ii ale ,urii ,onstituionale
!. -i#liografie
3I! C"n#i#u$i"n%&i#%#(% +ip"'i$ii&"r pri1in+ 5n&"*uir(% r,pun+(rii p(n%&(
1. ,o"entariu
2. Deci(ii "ai i"portante
3. Alte $eci(ii ale ,urii ,onstituionale
!. -i#liografie
3II! C"n#i#u$i"n%&i#%#(% %r#! -78 C! p(n
1. ,o"entariu
2. Deci(ii "ai i"portante
3. Alte $eci(ii ale ,urii ,onstituionale
!. -i#liografie
3III! C"n#i#u$i"n%&i#%#(% pr(1(+(ri&"r %r#! -79 C! p(n!
1. ,o"entariu
2. Deci(ii "ai i"portante
3. Alte $eci(ii ale ,urii ,onstituionale
!. -i#liografie
I:! C"n#i#u$i"n%&i#%#(% +ip"'i$ii&"r %r#! -7; C! p(n!
1. ,o"entariu
2. Deci(ii "ai i"portante
!
PARTEA I! STUDII
L! CONSTITUTIONALIZAREA <I INTERNAIONALIZAREA
PRINCIPIILOR DREPTULUI PENAL
,$erea -astiliei se"nific nu $oar $r2"area e$ificiului puniti penal feu$al ci %i
afir"area $repturilor fun$a"entale ale o"ului1 ca entitate 3uri$ic li#er %i egal n $repturi
cu se"enii si.
Declaraia Drepturilor 4"ului %i ,eteanului $in 2) august 1*.5 procla" c
6oa"enii se nasc %i r"2n li#eri %i egali n $repturi. Distinciile sociale nu pot fi fon$ate $ec2t
pe utilitatea co"un7 /art. 10.
Legea 6tre#uie s fie aceea%i pentru toi1 fie c apr1 fie c pe$epse%te7 /art. )0 si
6nici un o" nu poate fi acu(at1 arestat sau reinut $ec2t n ca(urile $eter"inate $e lege1
confor" proce$urii pre(ute $e ea7 /art. *0.
8n fine1 legea nu tre#uie s sta#ileasc $ec2t pe$epse n "o$ strict %i ei$ent
necesare si ni"eni nu poate fi pe$epsit $ec2t n nu"ele unei legi sta#ilite si pro"ulgate
anterior $elictului %i aplicat n "o$ egal7.
9or trece "ai #ine $e 1&: $e ani p2n c2n$ aceste i$ei generoase or fi reunite
ntr;un $ocu"ent internaional care s o#lige statele se"natare la respectarea lor.
Declaraia <niersal a Drepturilor 4"ului1 a$optat si procla"at $e A$unarea
=eneral a 4N< prin re(oluia 21* A/1110 $in 1: $ece"#rie 15!. %i apoi Pactul >nternaional
cu priire la $repturile ciile si politice a$optat n 15))
1
1 precu" si ,onenia pentru aprarea
$repturilor o"ului si a li#ertilor fun$a"entale
2
1 conturea( ca$rul internaional n care se
regsesc $ou principii fun$a"entale ale $reptului penal: principiul legalitii incri"inrilor si
pe$epselor si principiul egalitii n faa legii.
Preluate n constituiile naionale ale statelor se"natare1 aceste principii pri"esc
aloare constituional.
,onstituia Ro"2niei pree$e c 6legea $ispune nu"ai pentru iitor1 cu e'cepia
legii penale "ai faora#ile7 /art. 1& alin /20? si 6nici o pe$eaps nu poate fi sta#ilit sau
aplicat $ec2t n con$iiile %i in te"eiul legii7 @art. 23 alin. /50?1 ,etenii sunt egali n faa
1
Ratificat $e Ro"2nia prin Decretul nr. 212A15*!1 -. 4f. nr. 1!)A15*!. Ratificat $e Ro"2nia prin Legea nr.
3:A155!1 +. 4f. nr. 13&A155!.
2
Ratificat $e Ro"2nia prin Legea nr. 3:A155!1 +. 4f. nr. 13&A155!.
&
legii %i a autoritilor pu#lice1 fr priilegii si fr $iscri"inri. Ni"eni nu este "ai presus $e
lege @art. 1) alin. /10 %i /20?.
8nscrierea n ,onstituie a unor nor"e cu caracter $e principiu1 ten$in sesi(at n
opera $e legiferare constituional european
1
1 confer acestora caracterul $e principii
fun$a"entale ale siste"ului $e $rept naional1 fora nor"ei constituionale i"pun2n;$u;se at2t
legiuitorului n autoritatea $e legiferare1 c2t %i puterii 3u$ectore%ti sau autoritilor
a$"inistratie n actiitatea $e aplicare a legii.
-! Prin*ipiu& &(0%&i#,$ii
Bu# se"nul acestui principiu st ntreg e$ificiul $reptului penal "o$ern.
-eccaria spunea 6c nu"ai legile pot sta#ili pe$epsele corespun(toare
infraciunilor1 iar aceast autoritate nu o poate $eine $ec2t legiuitorul1 care repre(int toat
societatea unit printr;un contract social7.
2
Drapat n toga ro"an prin enunul latin 6nullu" cri"en sine lege1 nulla poena
sine lege71 oper a penalistului ger"an Ansel" Ceuer#acD
3
1 principiul legalitii
incri"inrilor si pe$epselor nu are ni"ic co"un cu $reptul ro"an1 el fiin$ o creaie a scolii
clasice a $reptului penal %i a i$eilor li#eral ; $e"ocratice ale ilu"inis"ului european.
Principiul legalitii incri"inrii fun$a"entea( ntreg e$ificiul rspun$erii penale
#a(ate pe inoieE nu"ai n "sura n care ceteanul %tie1 nainte $e a aciona1 ce este
per"is %i ce este inter(is1 el acionea( su# i"periul li#erului ar#itru. Tre#uie ca legea s
aerti(e(e nainte $e a sanciona11 fora inti"i$ant a egii i"pun2n$ respectarea ei.
8n acela%i ti"p1 legalitatea incri"inrilor %i a pe$epselor acionea( ca o garanie
"potria ar#itrariului puterii e'ecutie1 aciunea autoritii statale neputn$u;se e'ecuta
$ec2t n ca(urile si n li"itele pre(ute $e legea penal.
Din acest principiu unii autori $ $ecurg2n$ patru consecine: re(erarea
regle"entrii n "aterie penal e'clusi legii penaleE $eter"inarea e'pres %i precis a
faptelor penaleE neretroacti;itatea legii penale si inter(icerea analogiei n "aterie penal.
,onsacrat $e art. 2 ,. pen.1 potriit cruia 6legea pree$e care fapte constituie
infraciuni1 pe$epsele care se aplic infractorilor %i "surile care se pot lua n ca(ul s2r%irii
acestor fapte71 principiul legalitii incri"inrilor si pe$epselor se i"pune n egal "sur
puterii legiuitoare1 puterii e'ecutie %i autoritii 3u$ectore%ti.
1
+. an $e FercDoe. Eclate"ent et reco"position $e $roit penal1 Reue $e sctence cri"inelle et $e $roit penal
co"pare nr. 1A2:::1 p. ..
2
,. -eccaria1 Despte infraciuni %i pe$epse1 E$. Gtiinific1 -ucure%ti1 15)&1 p. 13.
3
=. Cian$aca1 E. +usco1 Diritto penale. Parte generale. HanicDelli1 -ologna1 15))1 p. !.
)
,onstituia Ro"2niei re(er legiferarea n "aterie penal /infraciunile1 pe$epsele
si regi"ul e'ecutrii acestora1 precu" %i acor$area a"nistiei %i graierii colectie0 e'clusi
$o"eniului legilor organice1 $ar aceast e'clusiitate nu este a#solut.
,urtea ,onstituional a $ecis c =uernul poate legifera pe calea or$onanelor $e
urgen %i n $o"eniul re(erat legilor organice
1
1 pe cale $e consecin or$onanele $e urgen
put2n$ constitui i(oare $e $rept penal.
2
Nu "ai puin legiuitorul folose%te n "aterie penal teDnici nor"atie care per"it
tri"iterea la nor"e e'trapenale. Nor"ele $e incri"inare ca$ru sau nor"ele n al# precu" %i
nor"ele $e tri"itere %i nor"ele $e referire %i co"pletea( coninutul cu ele"ente cuprinse n
alte nor"e1 $e regul nepenale %i $e o for 3uri$ic inferioar legilor organice1 fapt care
afectea( legalitatea incri"inrilor1 "oti pentru care acestea ar tre#ui c2t "ai puin1 $ac nu
cDiar $eloc folosite.
3
,Diar $aca e'clusiitatea regle"entrii n "aterie penal este conceput si n
legislaia altor tari $e o "anier "ai elastic1 ce per"ite o putere nor"ati secun$ar n
"aterie penal si e'ecutiului11 intru(iunea acestuia n $o"eniul penal este perceput $e
"uli autori ca un $eclin al principiului legalitii incri"inrilor si pe$epselor1 o $eca$ent a
legii penale care 6aruncat $e pe pie$estalul su1 u"ilit1 nu pare s "ai recupere(e ecDea sa
splen$oare7 pe care i;a conferit;o Declaraia Drepturilor 4"ului %i ,eteanului la 1*.5.
Legalitatea incri"inrilor si pe$epselor i"pune instanelor $e 3u$ecat s erifice
$ac faptele $e$use 3u$ecii sunt cele pre(ute $e legea penal1 $ac ele ntrunesc
ele"entele constitutie ale reunei infraciuni1 %i n fine s aplice nu"ai sanciunile pre(ute
$e lege %i n li"itele pre(ute $e aceasta.
Aplicarea sanciunilor penale nu se poate face $ec2t n ca$rul unui proces penal
/nulla poena sine 3u$icio01 iar $esf%urarea procesului penal are loc n for"ele si "o$alitile
pre(ute $e lege /nullum judicium sine lege0.
Principiul legalitii incri"inrilor %i pe$epselor nu are o enunare unitar n
cuprinsul ,onstituiei $in 15511 art. 23 alin. /50 referin$u;se $oar la legalitatea pe$epselor /nu
si a celorlalte "suri ce pot fi luate fa $e cei care s2r%esc fapte pre(ute $e legea penala01
anterioritatea legii $e incri"inare re(ult2n$ $in interpretarea pree$erilor art. 1& alin. /20
/legea $ispune nu"ai pentru iitor01 iar legalitatea incri"inrilor1 $in coninutul pree$erilor
art. *2 lit. f0 care re(er legilor organice regle"entarea infraciunilor1 pe$epselor %i regi"ului
e'ecutrilor acestora.
1
I. Jean$i$ier1 Droitpenal. +ontcDrestien1 Paris1 15511 p. 11!.
2
9. Pasca1 4r$onanele $e urgent ; i(oare $e $rept penal1 R.D.P. nr. 2A1555.
3
,. -ulai1 +anual $e $rept penal. Partea general1 E$. A>>1 -ucure%ti1 155*. p. .1.
*
Dispo(iiile constituionale priin$ $repturile si li#ertile cetenilor or fi
interpretate si aplicate n concor$an cu Declaraia <niersal a Drepturilor 4"ului1 cu
pactele %i cu celelalte tratate la care Ro"2nia este parte @art. 25 alin. /10 $in ,onstituie?E pe
cale $e consecin legalitatea incri"inrilor si pe$epselor se e'a"inea( %i n raport $e
coninutul acestora.

2! Prin*ipiu& (0%&i#,$ii 5n .%#% &(0ii
Declaraia <niersal a Drepturilor 4"ului procla": 6toate fiinele u"ane se
nasc li#ere si egale n $e"nitate si n $repturiK1 iar art. 1! $in Pactul >nternational cu priire la
$repturile ciile si politice pree$e c 6toi oa"enii sunt egali n faa tri#unalelor %i a curilor
$e 3ustiie.7 ,onstituia Ro"2niei consacr acest principiu cu aloare constituional n
pree$erile art. 1)1 potriit crora: 6,etenii sunt egali n fata legii %i a autoritilor pu#lice1
fr priilegii %i fr $iscri"inri. Ni"eni nu este "ai presus $e lege7.
De%i ,o$ul penal nu cuprin$e o enunare e'pres a acestui principiu1 el este
consacrat i"plicit
1
prin faptul c nu creea( priilegii sau i"uniti %i nu conine $ispo(iii
care s fac $iscri"inare pe "oti $e ras1 se'1 religie1 coningeri politice etc.
Cor"ularea i"personal a nor"ei 3uri$ice reflect toc"ai ne$iferentierea n
aplicarea legii penale fa $e cei care s2r%esc reuna $in faptele pre(ute $e legea penal.
Egalitatea n faa legii penale nu e'clu$e ns o in$ii$uali(are $iferit a
pe$epselor n raport $e pericolul social concret al faptei %i al fptuitorului1 $up cu" nu
e'clu$e un regi" sancionator agraat sau atenuat1 $up ca(1 fa $e unele persoane
/funcionarii pu#lici1 reci$ii%tii1 "inorii etc.01 $eoarece egalitatea n faa legii nu nsea"n
egalitate $e trata"ent.
,urtea ,onstituional a statuat c 6principiul egalitii nu se opune ca o lege s
sta#ileasc reguli $iferite n raport cu persoanele care se gsesc n situaii $iferite7
2
.
6Egalitatea n faa legii nu este o egalitate n conflict cu faptele7.
3
,rearea prin legi e'trapenale $e i"uniti si iniola#iliti ori $e con$iii preala#ile
punerii n "i%care sau e'ercitrii aciunii penale1 n "sura n care aceasta nu se 3ustific
pentru li#era e'ercitare a unei funcii $e interes pu#lic1 sunt $e natur s afecte(e acest
principiu al egalitii n faa legii1 $up cu" pauperi(area populaiei este n "sur s afecte(e
egalitatea $e trata"ent n faa 3ustiiei.

1
,. -ulai1 op cit1 p. &1.
2
,. ,onst.1 $ec. nr. *:A1553. +. 4f. nr. 3:*A1553
3
l. +uraru. +. ,onstantinescu1 Btu$ii constituionale1 -ucure%ti1 155&1 p. 1.:.
.
=! Prin*ipiu& n(r(#r"%*#i1i#>#ii &(0ii p(n%&(
Principiul neretroactiit2tii legii penale $ecurge $in principiul legalitii
incri"inrilor %i pe$epselor /nuLu" cri"en sine lege prae;ia1 nuila poena sine lege praeia0
si este co"ple"entar principiului actiitii legii penale1 su#liniin$ n plus i"portanta
acestuia.
Datorit legturii str2nse e'istente ntre principiul legii penale actie %i principiul
neretroactiitii legii penale1 unii autori l $efinesc pe pri"ul prin al $oilea
1
1 $e%i
neretroactiitatea legii penale are o consacrare e'pres n pree$erile ,o$ului penal.
Potriit art. 11 ,. pen.1 legea penal nu se aplic faptelor care la $ata c2n$ au fost
s2r%ite nu erau pre(ute ca infraciuni. Dup cu" se o#ser1 regula nscris n art. 11 ,.
pen. este o for"ulare prin negaie /nu se aplic0 a aceleia%i reguli for"ulate la "o$ul
afir"ati /se aplic0 n cuprinsul art. 1: ,. pen.1 regula neretroactiit2tii legii penale fiin$
re(ultanta unui raiona"ent per a contrarie asupra principiului actiitii legii penale.
Neretroactiitatea legii penale potriit art. 11 ,. pen. se refer nu"ai la situaia
faptelor incri"inate pentru pri"a $at prin legea nou /incriminatio ex novo01 nu si la situaia
n care legi penale succesie incri"inea( $iferit aceea%i fapt1 ca( n care se pune pro#le"a
legii "ai faora#ile.
2
Neretroactiitatea legii re(ult printr;un raiona"ent si"ilar %i $in pree$erile art.
1& $in ,onstituie.
9aloarea constituional a principiului neretroactiitii legii penale re(ult si $in
cuprinsul tratatelor si coneniilor referitoare la $repturile fun$a"entale ale o"ului1 ratificate
$e Ro"2nia si care potriit art. 2: $in ,onstituie fac parte $in or$inea constituional1 a2n$
prioritate asupra legislaiei interne n ca( $e neconcor$ane ntre legislaia intern %i
regle"entrile internaionale.
Potriit art. 11 alin. /20 al Declaraiei uniersale a $repturilor o"ului a$optat $e
4.N.<. 6ni"eni nu a fi con$a"nat pentru aciuni sau o"isiuni care nu constituiau "
"o"entul " care au fost co"ise un act cu caracter penal confor" $reptului internaional sau
naional.

Pree$eri si"ilare se regsesc si n coninutul Pactului internaional cu priire la
$repturile ciile %i politice1 ,onenia European a Drepturilor 4"ului si ,onenia cu
priire la $repturile copilului1 ratificate $e Ro"2nia si integrate or$inii 3uri$ice naionale.
1
+. HolMneaN1 Drept penal. Partea general1 ,De"area la%i1 15521 oL. l.1 p. 1)*.
2
On sens contrar ,. -ar#u1 Aplicarea legii penale n spaiu %i ti"p1 E$. Gtiinific. -ucure%ti1 15*21 p. 2::.
5
Bigurana 3uri$ic a ceteanului %i aprarea $repturilor sale fun$a"entale1
o#iectie fun$a"entale a ceea ce tre#uie s fie statul $e $rept1 ar fi periclitate $ac legea ar
sanciona ceea ce la $ata s2r%irii nu era inter(is.
8nainte $e a sanciona1 legea tre#uie s aerti(e(e (moneat lex priusquam feriat0.
7! Prin*ipiu& r(#r"%*#i1i#,$ii &(0ii 6%i .%1"r%/i&(
De la regula c legea pro$uce efecte nu"ai pentru iitor /principiul actiitii legii
penale %i co"ple"entarul su i"plicit1 neretroac;tiitatea legii penale01 legiuitorul constituant
a instituit o e'cepie1 care se constituie $e ase"enea ntr;un principiu cu aloare
constituional1 %i anu"e aplicarea retroacti a legii "ai faora#ile.
Legiuitorul constituant a $at o se"nificaie "ai larg noiunii $e lege "ai
faora#il $ec2t sensul teDnic 3uri$ic folosit $e legiuitorul ,o$ului penal $in 15). care a aea
n e$ere prin notiunea $e 7lege "ai faora#il71 situaia succesiunii $e legi penale1 care
incri"inea( fiecare acelea%i fapte1 instituin$ ns regi"uri sancionatorii $iferite1 situaie
regle"entat $e pree$erile art. 13;1& ,. pen.
,a orice e'cepie1 principiul retroactiitii este $e strictisi" interpretare1 "oti
pentru care1 $e%i contrar principiului actiitii legii penale %i respecti al neretroactiitii
acesteia1 acest principiu nu este o contra$icie n g2n$irea legiuitorului %i nu creea(
incongruent n siste"ul $reptului penal.
Regle"entat n art. 12 ,. pen.1 principiul retroactiitii legii penale este un ca( $e
e'traactiitate a legii penale noi1 care se aplic n "o$ e'cepional %i faptelor s2r%ite nainte
$e intrarea n igoare a legii1 noi n $ou situaii1 si anu"e: n ca(ul legii noi care
$e(incri"inea( faptele care p2n la $ata respecti constituiau infraciuni /a#olitio cri"inis0
si al legii noi care pree$e "suri $e siguran.
Alturi $e aceste $ou situaii $e e'cepie enunate $e legiuitor1 $octrina penal
este unani" n a recunoa%te efectul retroacti al legilor $e interpretare /interpretare autentic
ulterioar0.1:
8n literatura 3uri$ic anterioar ,onstituiei $in 15511 s;a susinut
1
c ntruc2t
principiul neretroactiittii legii penale nu este $e natur constituional1 legiuitorul ar putea
$a efect retroacti unor legi $e incri"inare1 cu"1 $e altfel1 a %i proce$at n trecut /ca(ul
Decretului nr. 31.A15&. prin care s;au incri"inat infraciunile "potria autului o#%tesc0. 8n
pre(ent o ase"enea opinie nu "ai poate fi susinut1 principiul neretroactiitii legii penale
a2n$ aloare constituional1 legile $e incri"inare cu efect retroacti fiin$ neconstitutionale.
At2t retroactiitatea legii penale1 c2t si ultraactiitatea acesteia sunt "arcate $e
"o"ente $e $iscontinuitate n siste"ul legislati1 respecti $e $e(incri"inarea unor fapte sau
a#rogarea unor legi te"porare.
Eoluia siste"ului penal nregistrea( n cele "ai frecente ca(uri o succesiune
$e legi penale1 care $e%i incri"inea( aceea%i fapt1 "o$ific fie con$iiile $e incri"inare1 fie
regi"ul sancionator.
>n situaia unor legi penale succesie1 care fiecare incri"inea( fapta1
"o$ific2n$u;se $oar regi"ul sancionator sau con$iiile $e incri"inare1 aparent e'ist un
6conflict al legilor n ti"p71 n realitate ns $oar una $intre legile succesie a regle"enta
raportul 3uri$ic penal nscut prin s2r%irea infraciunii su# i"periul unei legi si 3u$ecat su#
i"periul alteia care i;a succe$at1 astfel c n "o$ nte"eiat s;a re"arcat in $octrin c ne
afl" n pre(ena unor situaii tran(itorii
2
1 care se cer a fi re(olate.
8n re(olarea acestor situaii tran(itorii1 trei teorii si;au $isputat pree"inenta: teoria
ultraactiitii1 teoria retroactiitii %i teoria e'traactiit2ii legii "ai faora#ile /mitior Lex0
3
A Teor!( u'tr((ct!"!t)!! 'e*!! +en('e &e ,nteme!(- +e !dee( dre+tur!'or
&u%!ect!"e c./t!*(te
Raportul 3uri$ic penal1 se susine n aceast optic1 nu poate fi regle"entat $ec2t $e
legea e'istent n "o"entul na%terii sale1 $eoarece atunci s;au nscut $repturile su#iectie
at2t ale statului1 c2t si ale infractorului. Retroactiitatea legii penale noi ar le(a $reptul
su#iecti al statului1 $ac ar fi "ai #l2n$1 sau al infractorului1 $ac ar fi "ai aspr.
Pe $e alt parte1 cu" legile $ispun nu"ai pentru iitor1 legea nou nu poate s
retroactie(e.
Aceast teorie susinut n general $e repre(entanii %colii clasice penale este ast(i
$efiniti a#an$onat.
B Teor!( retro(ct!"!t)!! 'e*!! +en('e
1
=. Antoniu1 ,o$ul penal al RBR ,o"entat si a$notat Partea general $e T. 9asiliu %i cola#. E$. Gtiinifica
-ucure%ti1 15*21 p. &3.
2
9. Dongoro(1 Drept penal1 15351 p. 123.
3
Asupra acestora 9. Dongoro(1 op. cit.1 p. 123;12)1 >. Tanoiceanu1 Tratat $e $rept si proce$ur penal1 9oL l1
p. 2&5;2.).
11
Businut n$eose#i $e repre(entanii %colii po(itiiste12 te(a retroactiitii legii
penale este fun$a"entat pe i$eea c ntot$eauna legea "ai nou este pre(u"at a $isciplina
"ai #ine aprarea social1 constituin$ un rspuns social "ai a$ecat feno"enului infracional.
Repu$iat pentru faptul c ar putea 3ustifica aplicarea retroacti a unor legi care
agraea( rspun$erea penal1 aceast teorie a fost totu%i nsu%it n "ateria "surilor $e
siguran1 3ustific2n$ retroactiitatea legii noi care pree$e "suri $e siguran.
C Teor!( e0tr((ct!"!t)!! 'e*!! m(! 1("or(%!'e
Aceast teorie eclectic1 $o"inant a(i n $octrina %i legislaia penal1 este
3ustificat prin aceea c $ac legea ecDe este "ai #l2n$1 ur"ea( a fi aplicat aceasta1
$eoarece aceasta era n igoare la "o"entul co"iterii faptei %i pe aceasta infractorul este
pre(u"at c a cunoscut;o1 iar $ac legea nou este "ai #l2n$1 se aplic aceasta $eoarece
surplusul $e pe$eaps pre(ut $e legea ecDe nu "ai are 3ustificare legal.
E'tractiitatea legii "ai faora#ile este 6#i$i"ensional7E legea ecDe
ultraactie(1 iar legea noua retroactiea(1 aplic2n$u;se $oar una $intre acestea1 respecti
aceea care generea( regi"ul 3uri$ic penal "ai faora#il fptuitorului.
Pri"it cu $estul reticen3 %i a$optat $oar pentru faptele n curs $e 3u$ecat!1 n
ce prie%te pe$epsele $efinitie1 nefiin$ acceptat iniial pe "oti c ar le(a autoritatea lucrului
3u$ecat al Dotr2rilor 3u$ectore%ti1 principiul aplicrii legii "ai faora#ile este ast(i unani"
acceptat n siste"ele legislatie conte"porane1 fiin$ consacrat ca principiu cu aloare
constituional n siste"ul $reptului penal ro"2nesc prin art. 1& $in ,onstituia $in 1551.
8n regle"entarea aplicrii legii penale "ai faora#ile1 ,o$ul penal $in 15).
regle"entea( trei ipote(e: aplicarea o#ligatorie a legii "ai faora#ile faptelor n curs $e
3u$ecat /art. 13 ,. pen.01 aplicarea o#ligatorie a legii "ai faora#ile pe$epselor $efinitie
/art. 1! ,. pen.0 si aplicarea facultati a legii "ai faora#ile pe$eselor $efinitie /art 1& ,.
pen.0.

II! CONSECINTELE ADOPTARII CONSTITUTIEI DIN -99-
ASUPRA CODULUI PENAL
12
A$optarea prin referen$u"ul $in 22 $ece"#rie 1551 a ,onstituiei Ro"2niei1
$escDi$e procesul $e a%e(are a organi(rii statale n li"itele fire%ti ale statului $e $rept.
Des2r%irea statului $e $rept i"plic rei(uirea legislaiei si punerea ei n concor$an cu
pree$erile constituionale1 ntruc2t costituionalitatea legilor "preun cu principiul
separrilor puterilor n stat1 constituie pilonii $e #a( ai or$inii statului $e $rept.
A#or$area unei $iscuii asupra influentei pe care ,onstituia o are asupra ,o$ului
penal1 apare nu nu"ai util1 ci %i necesar. Aceast $iscuie tre#uie s porneasc $e la
constatarea c potriit art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie1 legile %i toate celelalte acte nor"atie
r"2n n igoare1 n "sura >n care ele nu contrain ,onstituiei. Prin ur"are1 s;au a#rogat
astfel e'pres
1
orice $ispo(iii ale ,o$ului penal1 contrare pree$erilor ,onstituiei.
Respectarea ,onstituiei si a supre"aiei sale este o n$atorire fun$a"ental /art.
&1 $in ,onstituie0 ce reine nu nu"ai ceteanului ca su#iect $e $rept1 ci %i puterilor
legislatie1 e'ecutie si 3u$ectore%ti ale statului. Este $eci necesar1 $atorit aplicrii concrete
%i i"e$iate a pree$erilor legii penale1 s e'a"in" influenele pe care ,onstituia Ro"2niei
le are asupra ,o$ului penal.
-! N"$iun(% +( &(0( p(n%&% )i n(*(i#%#(% r(+(.inirii (i
8ntruc2t sintag"a 6lege penal7 este folosit n cuprinsul ,o$ului penat n "o$
frecent1 este necesar s ree$e" aceast e'presie n confor"itatea ei cu pree$erile
,onstituiei.
Potriit art. 1!1 ,o$ penal1 prin lege penal se nelege orice $ispo(iie cu caracter
penal cuprins n legi si $ecrete. Aceast $efiniie a legii penale este necesar s fie
ree'a"inat.
8n actiitatea $e legiferare1 Parla"entul poate incri"ina fapte %i sta#ili pe$epse
pentru acestea1 precu" poate acor$a graierea sau a"nistia colecti1 nu"ai prin legi organice
/art. *2 ,onstituie0. Legile organice se a$opt cu otul "a3oritii "e"#rilor fiecrei ca"ere1
spre $eose#ire $e legile or$inare1 care se a$opt cu otul "a3oritii "e"#rilor pre(eni $in
fiecare ca"er /art. *! $in ,onstituie0.
4rice lege or$inar prin care s;ar sta#ili infraciuni si pe$epse ori s;ar acor$a
a"nistia sau graierea ar fi neconstituional. Neconstituionalitatea acestora poate fi inocat
si pe cale $e e'cepie in fata instanelor 3u$ectore%ti1 acestea fiin$ o#ligate1 potriit art. 1!!
lit. c0 $in ,onstituie1 s sesi(e(e ,urtea ,onstituional.
1
A se e$ea1 asupra a#rogrii legii penale1 B. FaDane1 Li"itele aplicrii legii penale1 n E'plicaii teoretice ale
,o$ului penal ro"2n1 Partea general1 $e 9. Dongoro( si cola#.1 oi. l1 E$. Aca$e"iei1 -ucure%ti1 15)5. p. *3.
13
8n ce prie%te $ecretele la care face referire art. 1!1 ,o$ penal1 acestea nu "ai sunt
acte nor"atie specifice puterii legislatie. Bingurul care poate e"ite $ecrete este Pre%e$intele
Ro"2niei /art. 55 ,onstituie0. Aceste $ecrete se pu#lic n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1
nepu#licarea lor atrg2n$ ine'istena actului /art. 55 $in ,onstituie01 sanciune specific
actelor a$"inistratie. Pre%e$intele Ro"2niei acor$ prin $ecret graierea in$ii$ual @art. 5!
lit. $0 $in ,onstituie?.
Este $iscuta#il $ac aceste $ecrete in$ii$uale au caracter nor"ati. <nii autori
fi'ea( aceste $ecrete n siste"ul actelor nor"atie
1
1 fr a argu"enta aceast afir"aie.
Este $e o#serat c $ecretele la care face referire art. 5! $in ,onstituie1 au toate
caracter in$ii$ual priin$ nu"iri sau reocri n %i $in anu"ite funcii1 acor$area unor gra$e
"ilitare etc.
Actul nor"ati1 prin esena sa1 sta#ile%te o con$uit general o#ligatorie si este
i"personal
2
. Actul nor"ati nu poate fi nicio$at cu caracter in$ii$ual. ,onsi$er" c ntr;o
repu#lic $e tip se"i;pre(i$enial1 $e genul celei consacrate $e ,onstituia Ro"2niei1 in care
pre%e$intele este un organ al puterii e'ecutie1 cu atri#uii li"itate1 $ecretele $e graiere
in$ii$uala sunt acte cu caracter a$"inistrati fr caracter nor"ati. Aceste acte nu pot aea
caracterul $e lege penal1 a2n$ caracter in$ii$ual %i $e "ic aplicare.
8n conclu(ie1 consi$er" c $e la a$optarea ,onstituiei1 prin lege penal se
nelege orice $ispo(iie cu caracter penal cuprins n legi organice1 sens n care coninutul art.
1!1 ,o$ penal tre#uie refor"ulat.
Dispo(iiile penale cuprinse n legile si $ecretele a$optate anterior intrrii n
igoare a ,onstituiei1 r"2n n igoare n "sura n care ele nu contrain acesteia.
2! Ap&i*%r(% &(0ii p(n%&( 5n p%$iu
Potriit art. 1. alin. /10 $in ,onstituia Ro"2niei1 apatri(ii care locuiesc n
Ro"2nia1 precu" %i cetenii strini1 se #ucur $e protecia general a persoanelor %i a
aerilor1 garantat $e ,onstituie %i $e alte legi.
Aflai n strintate1 apatri(ii nu se #ucur $e protecia statului ro"2n1 cDiar $ac
au $o"iciliul n Ro"2nia1 $eoarece pree$erile art. 1* $in ,onstituie confer e'pres aceast
protecie $oar cetenilor ro"2ni.
1
A se e$ea1 +. Popa1 Teona general a $reptului1 <niersitatea -ucure%ti1 15.21 p. 13!E l. +uraru. Drept
constituional %i instituii politice1 <niersitatea in$epen$ent 6Titu +aiorescu71 -ucure%ti1 15511 p. 1!).
2
A se e$ea1 =D. -o#o%1 Teoria general a statului si $reptului1 ,lu3 Napoca1 15*!1 p 1!&;1!)E l. ,etercDi %i
cola#.1 Teoria general a statului %i $reptului1 E$. $i$actic %i pe$agogic1 -ucure%ti1 15)*. p. 32.;33:.
1!
Anterior intrrii n igoare a ,onstituiei $in 15511 s;a e'pri"at n literatura
3uri$ic opinia c apatri(ii $o"iciliai n Ro"2nia s;ar #ucura $e protecie 3uri$ic fa $e
infraciunile co"ise n strintate "potria lor1 inoc2n$u;se n acest sens principiul realitii
legii penale1 aplica#il si n ca(ul acestora1 c2t re"e le este aplica#il %i principiul
personalitii legii penale
1
.
4 ase"enea opinie nu "ai poate fi "prt%it n con$iiile regle"entrilor a$use
$e ,onstituia $in 15511 care1 a%a cu" a" "enionat1 se refer e'pres $oar la protecia
cetenilor ro"2ni aflai n strintate.
Este $iscuta#il $e altfel1 n ce "sur principiul personalitii legii penale "ai
corespun$e regle"entrilor constituionale1 atunci c2n$ se refer la faptele s2r%ite n
strintate $e un apatri$ cu $o"iciliul n Ro"2nia. -ucur2n$u;se $e protecia statului ro"2n
si c2t ti"p se afl n strintate1 nu"ai ceteanului ro"2n i se cere s;%i n$eplineasc
o#ligaiile ce;i rein potriit ,onstituiei %i legilor ro"2ne. Dac fapta s2r%ita $e apatri$ul
$o"iciliat n Ro"2nia nu este $intre cele care i"pun intereniile legii penale ro"2ne1 n
irtutea principiilor realitii si uniersalitii legii penale1 ae" serioase re(ere fa $e
interenia legii penale ro"2ne n irtutea principiului personalitii legii penale.
=! Ap&i*%r(% &(0ii p(n%&( 5n #i6p
<nele $ispo(iii cuprinse n Titlul l1 cap. >>1 secia a ll;a a ,o$ului penal1 pri"esc1
$atorit regle"entrilor constituionale1 o pon$ere %i se"nificaie $eose#it.
Potriit art. 1& alin. /20 $in ,onstituie1 legea $ispune nu"ai pentru iitor1 cu
e'cepia legii penale "ai faora#ile.
Prin pris"a acestor pree$eri principiul legii penale actie /art. 1: ,. pen.01
principiul neretroac3iitti legii penale /art. 11 ,. pen.0 %i principiul aplicrii legii penale "ai
faora#ile /art. 13 ,. pen.0 $ein principii cu aloare constituional.
>n literatura 3uri$ic s;a artat1 p2n la a$optarea constituiei $in 15511 c
principiul neretroactiitii legii penale nu constituie un principiu constituional
2
.
8n literatura 3uri$ic france(1 $e%i unii autori recunosc aloarea constituional a
acestui principiu /=arcon =arrau1 Duguit0 se e'pri" regretul c acest fapt nu a "pie$icat
legiuitorul france( s a$opte legi cu caracter retroacti
3
.
1
Ase e$ea1 l. +uraru1 op. cit1 p. 1!2.
2
A se e$ea1 =. Antoniu1 Legea penal %i li"itele ei $e aplicare1 n ,o$ul penal co"entat si a$notat1 Partea
general $e T. 9asiliu %i cola#.1 E$. Gtiinific1 -ucure%ti1 15*21 p. &3
3
A se e$ea1 R. +erle1 A. 9itu1 Trite $e $roit cD"inel1 E$itions ,u3as1 Paris1 15*31 p. 2)2;2)3.
1&
Nici legiuitorul ro"2n nu a fost "pie$icat s a$opte $e;a lungul ti"pului
regle"entri cu caracter retroacti
1
.
Dup a$optarea ,onstituiei $in 15511 n literatura 3uri$ic s;a su#liniat faptul c
noile pree$eri ,onstituionale au inter(is e'pres retroactiitatea legii1 cu e'cepia legii
penale "ai faora#ile
2
1 fr a se su#linia caracterul $e principiu constituional al acestei
pree$eri.
>"portanta unei ase"enea su#linieri nu este nu"ai $e or$in platonic. De%i
for"ularea art. 1& $in ,onstituie1 prin e'cepia nstituit1 tri"ite la legea penala1 principiul
neretroactiittii legii nu este aplica#il $oar $reptului penal1 ci ntregului siste" $e $rept.
Prin aloarea sa $e principiu constituional1 aceast regle"entare se i"pune ca
o#ligatorie puterii legiuitoare1 care nu a putea a$opta legi cu caracter retroacti $ec2t $ac s;
ar rei(ui ,onstituia si acest principiu ar fi nlturat. Altfel1 orice lege retroacti ar fi
neconstitutional si neconstituionalitatea ei poate fi inocat n con$iiile art. 1!! $in
,onstituie1 n faa ,urii ,onstituionale.
Principiul neretroactiitii legii este pre(ut %i $e art. 1 $in Declaraia <niersal
a Drepturilor 4"ului a$optat la 1:.12.15!. $e A$unarea =eneral 4.N.<. n acest fel
,onstituia Ro"2niei este n acor$ cu tratatele internaionale priin$ $repturile o"ului /art. 2:
,onstituie01 constituin$ o regle"entare "o$erna cu un pronunat caracter $e"ocratic.
,onstituia Ro"2niei recunoa%te1 cu caracter e'cepional1 retroactiitatea legii
penale "ai #l2n$e1 $ar e'cepiile sunt $e strict interpretare1 n ;acest conte't se pune
pro#le"a constituionalitii pree$erilor art. 12 ,o$ penal referitoare la retoactiitatea legii
$e $e(incri"inare si a legilor penale care pre$ "suri $e siguran.
Retroactiitatea legii $e $e(incri"inare este general a$"is n literatura 3uri$ic
ro"2n %i strin. De%i prin aplicarea legii penale "ai faora#ile1 n sensul strict al
pree$erilor art. 13 ,o$ penal1 se neleg acele situaii $e conflict n care interin $ou sau
"ai "ulte legi penale succesie1 care incri"inea(1 fiecare1 fapta respecti1 totu%i
retroactiitatea legii penale $e $e(incri"inare se nscrie n ca$rul e'cepiei pre(ute $e art.
1& alin. /20 $in ,onstituie1 ntruc2t $e(incri"inarea presupune i"plicit c legea nou este "ai
faora#il. E'presia 6lege penal "ai faora#il7 cuprins n art. 1& alin. /20 $in ,onstituie
are1 $eci1 un sens "ai larg $ec2t cel folosit n cuprinsul art. 13;1& ,o$ penal1 care se refer
nu"ai la legi succesie care incri"inea( $iferit aceea%i fapt1 nor"a constituional a2n$ n
e$ere si legile $e $e(incri"inare1 al cror caracter "ai faora#il este $e netg$uit.
1
Decretul nr. 31.A15&.E Legea nr. &:A15!&E Legea nr. 312A15!&.
2
A se e$ea1 ,. -ulai1 Drept penal ro"2n1 Partea general1 oL. l1 ,asa $e E$itur %i Pres Gansa B.R.L1
-ucure%ti1 15521 p. 5..
1)
Prin ur"are1 retroactiitatea legii $e $e(incri"inare nu contraine pree$erilor
constituionale.
,onstituia Ro"2niei nu face referire si nici nu e neoie s fac1 la situaia legilor
interpretatie. Literatura 3uri$ic ro"2n1 %i strin
1
recunoa%te posi#ilitatea a$optrii unor
legi $e interpretare si su#linia( caracterul retroacti al acestora. >n ce "sur ar contraeni
a$optarea unor ase"enea legi pree$erilor cuprinse n art. 1& $in ,onstituieP
Doar aparent legea interpretati contraine pree$erilor legale a"intite. Legea
interpretati nu a$uce ni"ic nou n regle"entarea raporturilor sociale1 ci nu"ai e'plic
pree$erile legii interpretate1 cu coninutul creia face corp co"un. Posi#ilitatea a$optrii
unor legi interpretatie consi$er" c nu contraine pree$erilor constituionale1 cu con$iia
ns ca prin inter"e$iul legii $e interpretare s nu se a$auge la legea iniial.
Ae" ns re(ere n ceea ce prie%te aplicarea pree$erilor art. 12 alin. /20 ,o$
penal1 potriit crora legea care pree$e "suri $e siguran e$ucatie se aplic si
infraciunilor care nu au fost $efiniti 3u$ecate p2n la $ata intrrii n igoare a legii noi.
Bu# influenta scolii po(itiiste a $reptului penal si a $octrinei aprrii sociale1
"ulte legislaii penale au consacrat caracterul retroacti al legilor penale care pre$ "suri
$e siguran %i "suri e$ucatie
2
.
Cat $e aceast ten$in s;au e'pri"at re(ere1 accept2n$u;se ca 3ustificat
aplicarea retroacti a acelor "suri $e siguran care au un pronunat caracter $e protecie a
persoanei infractorului1 consi$er2n$u;se ns necesar s fie respinse acele "suri $e siguran
care prin caracterul lor pronunat aplicati constituie erita#ile pe$epse1 a$uc2n$ restr2ngeri
li#ertii in$ii$ului
3
.
Aceste re(ere1 e'pri"ate fa $e o legislaie care nu consacr constituional
principiul neretroactiitii legii penale1 sunt cu at2t "ai 3ustificate n conte'tul n care prin
,onstituia Ro"2niei1 acest principiu este consacrat e'pres1 iar e'cepiile sunt $e strict
interpretare. Dac s;ar putea 3ustifica aplicarea retroacti a unor "suri $e siguran cu
caracter "e$ical terapeutic /o#ligarea la trata"ent "e$ical %i internarea "e$ical0 care
in$iscuta#il c sunt n faoarea fptuitorului1 nu e$e" cu" s;ar putea 3ustifica aplica;;ea
retroacti a unor "suri $e siguran care a$uc atingere unor li#erti ale persoanei
/inter(icerea $reptului $e a profesa sau $e a se afla n anu"ite localiti0 sau a$uc atingere
patri"oniului acesteia /confiscarea0.
1
A se e$ea1 R. +erle1 A. 9itu. op. cit11 p. 2*!.
2
,o$ul penal ger"an /art. 20E $ane( /art. !0E grec /art. !0E italian /art. 2::0. ! A se e$ea. R. +erle1 A. 9itu1 op.
cit.1 p. 2)2 %i 2*!;2*&.
3
>$e"1 p. &3E ,. -ulai1 op. cit.1 p. 5..
1*
4ricu"1 ,onsiliul Legislati1 n n$eplinirea o#ligaiei pre(ute $e art. &: alin.
/20 $in ,onstituie1 consi$er" c tre#uie s supun pree$erile a"intite ale ,o$ului penal1
spre e'a"inare1 Parla"entului.
7! L(0(% p(n%&, )i #r%#%#(&( in#(rn%$i"n%&(
,o$ul penal ro"2n recunoa%te1 potriit art. *1 prioritatea coneniilor
internaionale fa $e legislaia naional ntr;un $o"eniu restr2ns1 priitor la faptele co"ise
n strintate "potria statului ro"2n ori a cetenilor ro"2ni /art. &;) ,o$ penal0.
,onstituia $in 1551 cuprin$e regle"entri noi priin$ raportul $intre legislaia
naional si tratatele la care Ro"2nia este parte.
Potriit art. 2: $in ,onstituie1 $ispo(iiile constituionale priin$ $repturile si
li#ertile cetenilor1 or fi interpretate si aplicate n concor$an cu Declaraia <niersal a
Drepturilor 4"ului1 cu pactele %i cu celelalte tratate la care Ro"2nia este parte. Dac e'ist
neconcor$ane ntre pactele %i tratatele priitoare la $repturile fun$a"entale ale o"ului1 la
care Ro"2nia este parte1 %i legile interne1 au prioritate regle"entrile internaionale.
>n ulti"ul ti"p ,o$ul penal a fost pus n acor$ cu tratatele %i coneniile la care
Ro"2nia este parte. Astfel1 prin Legea nr. 2: $in 155: au fost co"pletate $ispo(iiile ,o$ului
penal1 intro$uc2n;$u;se un nou articol1 2)* ,o$ penal1 prin care a fost incri"inat tortura1
"o$ificare $eter"inat $e a$erarea prin Legea nr. 15 $in octo"#rie 155:1 la ,onenia
"potria torturii si altor pe$epse ori trata"ente cu cru(i"e1 inu"ane sau $egra$ante1
a$optat la NeQ RorN la 1: oct. 15.!.
,u toate acestea1 situaii $e genul celor pre(ute $e art. 2: $in ,onstituie pot s
apar n iitor1 "pre3urare n care se pune pro#le"a $ac n lipsa regle"entrilor interne pot
fi aplicate $ispo(iiile tratatelor ori coneniilor internaionale. Este $e o#serat c tratatele %i
coneniile internaionale nu conin pree$eri referitoare la incri"inarea unor fapte %i
sanciunile ce se aplic >n ca( $e s2r%ire a acestora1 cuprin(2n$ $oar o#ligaia statelor
se"natare $e a incri"ina anu"ite fapte.
Astfel1 ,onenia asupra torturii1 a$optat la NeQ RorN in 15.!1 ,onenia unic
asupra stupefiantelor $in 15)11 ,onenia internaional contra lurii $e ostatici $in 15*5 si
altele1 nu au incri"inat $irect faptele $e genul celor la care se refer1 cuprin(2n$ $oar
o#ligaia statelor se"natare $e a incri"ina faptele a"intite1 o#ligaie care1 n ur"a a$errii
Ro"2niei la aceste conenii1 a $us la "o$ificrile corespun(toare ale ,o$ului penal.
1.
8n acest fel1 tratatele %i coneniile internaionale nu constituie un i(or $irect al
$reptului penal1 ci nu"ai un i(or in$irect1 r"2n2n$ ca legea naional s sta#ileasc
"pre3urrile n care o fapt constituie infraciune si pe$epsele ce se or aplica.
Tratatele si coneniile internaionale pot constitui ns i(or $irect al $reptului
penal n ce prie%te e'tr$area.

8! E2#r,+%r(% )i (2pu&'%r(%
De%i sunt "suri 3uri$ice $e natur $iferit1 ne o" referi la regi"ul acestora
anali(2n$u;le "preun1 $at fiin$ c pree$erile ,onstituiei se refer la ele ntr;un singur
articol. Potriit art. 151 ceteanul ro"2n nu poate fi e'tr$at sau e'pul(at $in Ro"2nia. Doar
cetenii strini %i apatri(ii pot fi e'tr$ai %i nu"ai n #a(a unor conenii internaionale sau
n con$iii $e reciprocitate. E'tr$area sau e'pul(area se Dotr%te $e 3ustiie.
E'tr$area este un act $e asisten 3u$iciar internaional #ilateral1 prin care un
stat solicitat pre$ unui alt stat solicitant1 un infractor refugiat pe teritoriul su
1
.
,o$ul penal pree$e c e'tr$area se acor$ sau poate fi solicitat pe #a( $e
conenie internaional1 pe #a( $e reciprocitate %i1 n lipsa acestora1 n te"eiul legii /art. 5
,o$ penal0.
Legea nr. !A15*1 priin$ e'tr$area1 pree$e c $ispo(iiile sale se aplic nu"ai n
"sura n care nu se sta#ile%te astfel prin conenii internaionale sau pe #a( $e reciprocitate
/art. 2 $in Legea nr. !A15*10.
Dat fiin$ caracterul e'clusi al for"ulrii constituionale1 potriit creia e'tr$area
se acor$ nu"ai n #a(a unei conenii internaionale sau n con$iii $e reciprocitate1 n ce
"sur acor$area e'tr$rii n te"eiul legii potriit art. 5 ,o$ penal1 nu contraine
,onstituieiP
,onsi$er" c o ase"enea posi#ilitate nu contraine pree$erilor constituionale1
at2ta ti"p c2t legea care regle"entea( e'tr$area nu este anticonstituional. De altfel1 Legea
nr. !A15*1 pree$e c $ispo(iiile sale au caracter su#si$iar n raport $e pree$erile
coneniilor internaionale sau ale nelegerilor $e reciprocitate. Reciprocitatea nu tre#uie
neleas ca un scDi"# $e arestai ntre $ou state. Ea poate pree'ista actului $e e'tr$are n
irtutea relaiilor e'istente ntre $ou state ori se poate instaura1 n acest sens o $eclaraie $e
reciprocitate consi$er" c este suficient
2
.
1
A se e$ea1 ,. -ulai1 op. cit.1 p. )!.
2
A se e$ea1 ,. - u l a i. op. cit.1 p. ...
15
8n acest conte't1 consi$er" c e'istena unei legi priitoare la e'tr$are are rolul
$e a seri ca #a( la ncDeierea coneniilor internaionale n aceast "aterie1 precu" %i la
instaurarea unor relaii $e reciprocitate1 nefiin$ contrar pree$erilor constituionale.
,onstituia pree$e c $oar strinii %i apatri(ii pot fi e'tr$ai /art. 150. Be pune
pro#le"a situaiei 3uri$ice a apatri(ilor $o"iciliai n Ro"2nia.
,onstituia nu face $istincie1 $e un$e conclu(ia c ace%tia pot fi e'tr$ai.
Este $rept c pree$erile art. ! lit. #0 $in Legea nr. !A15*1 inter(ic e'tr$area
persoanelor fr cetenie $o"iciliate n Ro"2nia1 $ar se ri$ic ntre#area $ac aceste
pree$eri nu sunt contrare ,onstituieiP
Rspunsul nu poate fi $ec2t negati.
Pree$erile art. 13 alin. /20 au un caracter per"isi1 n sensul c persoanele la care
face referire te'tul constituional pot fi e'tr$ate1 nefiin$ o#ligatorie e'tr$area lor1 aceasta
ur"2n$ a fi $ispus $e organele co"petente. Ni"ic nu "pie$ic ns ca prin lege o anu"it
categorie $e ceteni strini /cei crora li s;a acor$at $rept la a(il0 sau $e apatri(i /cei
$o"iciliai n ar0 s nu poat fi e'tr$ai1 n acest sens consi$er" c pree$erile art. ! lit. #0
$in Legea nr. !A15*1 nu contrain ,onstituiei.
Pree$erile art. 15 alin. /30 $in ,onstituie1 a$uc ns o "o$ificare $e esen n ce
prie%te siste"ul $e acor$are a e'tr$rii.
Legea nr. !A15*1 a instituit un siste" "i't11 politico;3uri$ic1 $e acor$are a
e'tr$rii1 n sensul c Dotr2rea instanelor 3u$ectore%ti are $oar caracterul unui ai( care se
supune spre apro#are =uernului prin inter"e$iul +inisterului $e Justiie.
Pre(2n$ c e'tr$area se Dotr%te $e 3ustiie1 ,onstituia a instituit un siste"
3uris$ictional $e acor$are a e'tr$rii2. Drept ur"are1 tre#uie consi$erate ca a#rogate n
te"eiul art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie1 pree$erile art. 23 alin. /10;/30 $in Legea nr. !A15*11
care acor$au =uernului $rept $e cen(ur asupra Dotr2rilor 3u$ectore%ti $e apro#are a
e'tr$rii.
8n ce prie%te e'pul(area1 aceasta este o sanciune $e $rept penal1 o "sur $e
siguran3. E'pul(area nu poate constitui o e'tr$are $egDi(at!1 situaie care poate fi eitat1
n pre(ent1 a2n$ n e$ere c potriit art. 15 alin. /30 $in ,onstituie "sura se poate Dotr
nu"ai n 3ustiie1 fapt ce i"plic posi#ilitatea for"ulrii unei aprri ntr;un proces #a(at pe
contra$ictorialitate %i pu#licitate1 cu acor$area garaniilor procesuale %i posi#ilitatea
e'ercitrii cilor $e atac.
Pentru aceste "otie1 consi$er" c aceast "sur nu poate fi $ispus printr;o
or$onan sau re(oluie a procurorului.
2:
9! P(+(p(&(
Prin pree$erile ,onstituiei $in 1551 se consacr cu aloare $e principiu
constituional1 legalitatea pe$epselor. Nici o pe$eaps nu poate fi sta#ilit sau aplicat $ec2t n
con$iiile %i te"eiul legii1 pree$e art. 23 alin. /50 $in ,onstituie
1
.
Ni"eni nu poate fi supus torturii %i nici unui fel $e pe$eaps sau trata"ent inu"an
ori $egra$ant1 ,onstituia $efinin$ astfel prin pree$erile art. 22 alin. /20 li"itele
constr2ngerii aplicate prin pe$eaps
2
.
Pree$erile constituionale a"intite "ai sus1 consi$er" c sunt n "o$
corespun(tor reflectate n pree$erile art. 2 si art. &2 ,o$ penal.
8n acor$ cu coneniile internaionale la care Ro"2nia este parte11 ,onstituia
inter(ice tortura1 iar ,o$ul penal sancionea( ase"enea fapte.
Pe$eapsa cu "oartea a fost a#olit anterior a$optrii ,onstituiei1 totu%i potriit
art. 22 alin. /30 $in ,onstituie1 pe$eapsa cu "oartea este inter(is.
4 ase"enea pree$ere are o i"portant $eose#it1 $eoarece "pie$ic
reintro$ucerea pe$epsei cu "oartea cDiar %i n situaii e'cepionale.
Legiferarea unei ase"enea pe$epse ar fi con$iionat $e reali(area proce$urii $e
rei(uire a ,onstituiei. Este $e o#serat1 ns1 c nici o proce$ur $e rei(uire nu poate fi
fcut $ac prin aceasta se tin$e la supri"area $repturilor si a li#ertilor fun$a"entale ale
cetenilor @art. 1!. alin. /20 ,onstituie?. Practic aceasta nsea"n c pe$eapsa cu "oartea nu
poate fi reintro$us n legislaia penal ro"2n1 at2ta ti"p cat actuala ,onstituie este n
igoare.
Prin Decretul;lege nr. )A155: pe$eapsa cu "oartea a fost nlocuit cu $etenia pe
ia %i pe cale $e ,onsecin toate $ispo(iiile priin$ pe$eapsa cu "oartea $in ,o$ul penal
si ,o$ul $e proce$ur penal sunt consi$erate c se refer la pe$eapsa $eteniunii pe ia1 cu
e'cepia art. &!1 &&1 12: alin. /!0 %i 13: ,o$ penal1 care au fost a#rogate.
Drept ur"are1 pree$erile art. 1! alin. /201 art. 21 alin. /201 art. 25 alin /201 art. **1
art. 122 alin. /20 lit. a01 art. 13& lit. $0 $in partea general a ,o$ului penal tre#uie consi$erate
c se refer la $etenia pe ia.
8n acest conte't consi$er" c gre%it s;au a#rogat pree$erile art. 12: alin. /!0 %i
art. 13: ,o$ penal1 ntruc2t prin graiere pe$eapsa $eteniunii pe ia poate fi co"utat la
ncDisoare pe ter"en li"itat si ar fi fost util s se preci(e(e care este cuantu"ul pe$epsei
1
A se e$ea1 ,. - u la i. op. cit.1 p. ...
2
A se e$ea1 ,. Drng1 +suri $e siguran1 n ,o$ul penal co"entat si a$notat1 Partea general1 $e T. 9asiliu
si cola#. E$. Gtiinific1 -ucure%ti1 15*21 p. &5*.
21
aplicate n ur"a co"utrii %i n ce ter"en se prescrie e'ecutarea unei ase"enea pe$epse. >n
lipsa acestor pree$eri1 ur"ea( ca n ca( $e co"utare a pe$epsei1 actul $e graiere s
preci(e(e cuantu"ul ncDisorii care nlocuie%te pe$eapsa $eteniunii pe iat1 iar prescripia
e'ecutrii pe$epsei aplicat $up co"utare s se fac n ter"enele pre(ute $e art. 12) ,o$
penal.
,are este natura 3uri$ic a pe$epsei $eteniunii pe iaP B;au "rit oare li"itele
"a'i"ului pe$epsei ncDisoriiP
Rspunsul nu poate fi gsit $ec2t plec2n$ $e la natura 3uri$ic a pe$epsei pe care a
nlocuit;o. Pe$eapsa cu "oartea a fost caracteri(at ca o "sur e'ceptional nefiin$
pre(ut $e legiuitor n r2n$ul pe$epselor principale enu"erate $e art. &3 ,o$ penal. Acest
artificiu legislati nu;i %tergea caracterul $e pe$eaps principal
1
.
Pe cale $e consecin1 $eteniunea pe ia tre#uie consi$erat tot o pe$eaps
principal1 e'cepional care nu se confun$ cu pe$eapsa ncDisorii pe ter"en. Dreptul penal
ro"2n a "ai cunoscut pe$epse priatie $e li#ertate pe ia /,o$ul penal $in 1.)! pree$ea
"unca silnic pe iat1 iar ,o$ul penal $in 153) si $eteniunea grea pe ia0 e'ist2n$ n
paralel si pe$epse priatie $e li#ertate pe ter"en li"itat1 siste" nt2lnit ast(i %i n legislaiile
penale ale altor state /e'. ,o$ul penal france(1 olan$e(1 eleian1 austriac etc.0
8n conclu(ie1 pe$eapsa $eteniunii pe ia este o "sur e'cepional1 a2n$ toate
caracteristicile pe$epselor principaleE ea este $iferit $e pe$eapsa ncDisorii pe ter"en1 alturi
$e care este pre(ut n Partea special a ,o$ului penal ca pe$eaps alternati.
,a ur"are a a$optrii ,onstituiei1 tre#uie consi$erate a#rogate pree$erile art. &3
pct. 2 lit. c0 %i art. ).;*: ,o$ penal1 referitoare la pe$eapsa co"pli"entar a confiscrii totale
sau pariale a aerii1 ntruc2t "surile a"intite contrain pree$erilor constituionale.
Potriit art. !1 alin. /*0 $in ,onstituie1 aerea $o#2n$it licit nu poate fi
confiscat1 caracterul licit al $o#2n$irii fiin$ pre(u"at.
Aerea $o#2n$it n "o$ licit nu poate fi confiscat nici n totalitate1 nici n parte1
$reptul $e proprietate fiin$ un $rept fun$a"ental al ceteanului1 garantat %i ocrotit $e
,onstituie %i celelalte legi.
Protecia constituional a $reptului $e proprietate face ca orice $ispo(iii contrare
,onstituiei s fie consi$erate ca a#rogate $e la $ata intrrii n igoare a ,onstituiei.

;! M,uri&( +( i0ur%n$,
1
A se e$ea. +. -asara#1 op. cit.1 p. )1.
22
8n "o$ e'cepional1 ,onstituia per"ite confiscarea n con$iiile legii a #unurilor
$estinate1 folosite sau re(ultate $in infraciuni sau contraenii /art. !1 alin. /.0 $in
,onstituie0.
Pree$erile constituionale a"intite $ifer $e cele cuprinse n art. 11. ,o$ penal1
situaie n care se pune pro#le"a $ac prin #unurile pro$use prin fapta penal @art. 11. lit. a0
,o$ penal?1 #unurile care au fost $ate pentru a $eter"ina s2r%irea unei infraciuni sau pentru
a rsplti pe infractor @art. 11. lit. c0 ,o$ penal? %i lucrurile $o#2n$ite n "o$ $it prin
s2r%irea infraciunii @art. 11. lit. $0 ,o$ penal? pot fi confiscate.
Rspunsul nu poate fi $ec2t afir"ati.
E'pri"area folosit n re$actarea ,onstituiei are un caracter sintetic.
Prin #unuri re(ultate $in infraciune tre#uie nelese at2t cele care sunt pro$use
prin infraciune @art. 11. lit. a0 ,o$ penal?1 c2t %i cele $o#2n$ite n "o$ $it prin s2r%irea
infraciunii @art. 11. lit. $0 ,o$ penal?1 iar #unurile $estinate s2r%irii infraciunii1 cele $ate
pentru a $eter"ina s2r%irea unei infraciuni sau a rsplti pe infractor @art. 11. lit. c0 ,o$
penal?. Astfel1 e'pri"area folosit n re$actarea te'tului constituional acoper toate ipote(ele
pre(ute $e art. 11. lit. a0;$0 ,o$ penal.
E'ist ns o neconcor$an ntre te'tul constituional %i cel pre(ut n ,o$ul
penal1 cu consecine $irecte n ce prie%te aplicarea legii penale.
Potriit art. !1 alin. /.0 $in ,onstituie1 pentru ca #unurile s poat fi confiscate
tre#uie ca ele s re(ulte $in infraciuni sau contraenii. ,o$ul penal per"ite potriit art. 11.
lit. a01 confiscarea #unurilor pro$use prin fapta pre(ut $e legea penal.
Diferenierile $intre infraciune %i fapta pre(ut $e legea penal sunt ei$ente %i
nu cer a fi $e"onstrate.
Dat fiin$ e'pri"area folosit $e legiuitorul constituional %i care nu las loc unei
interpretri e'tensie1 consi$er" c pree$erile art. 11. lit. a0 ,o$ penal sunt inci$ente $up
a$optarea ,onstituiei1 nu"ai $ac #unurile au fost pro$use prin infraciune1 ne"aifiin$
suficient co"iterea unei fapte penale.
A" lsat intenionat pentru o anali( separat1 pree$erile art. 11. lit. e0 ,o$
penal1 ntruc2t s;ar putea susine c acestea nu ar "ai aea aplicare1 ntruc2t pree$erile art.
!1 alin. /.0 $in ,onstituie nu se refera la aceasta categorie $e #unuri
1
.
8n principiu nici un #un nu poate fi e'clus $in sfera $reptului $e proprietate1 $ar
$in raiuni ce in $e aprarea siguranei naionale1 or$inea pu#lica1 sntatea cetenilor1 se pot
1
Li#ertatea contractual st alturi $e li#ertatea persoanei1 li#ertatea proprietii si li#ertatea $e a testa1 la #a(a
$reptului ciil /P. Engel1 Trite $es o#ligations en $roit suisse1 E$itions >$es et ,alen$es1 NeucDatel. 15*30.
23
a$uce restr2ngeri regi"ului $e circulaie si folosin /art. !5 $in ,onstituie0. Ase"enea
#unuri1 cu" sunt e'plo(iii1 ar"ele1 stupefiantele1 su#stanele ra$ioactie etc. 3ustific
restr2ngerea regi"ului $e circulaie %i folosin a lor. Deinerea si folosirea lor n afara
con$iiilor pre(ute $e lege1 face ca $o#2n$irea lor s fie ilicit1 fiin$ posi#il confiscarea tor
n te"eiul art. 11. lit. e0 ,o$ penal.
A" e'pus $oar unele pro#le"e priin$ i"plicaiile a$optrii ,onstituiei asupra
$ispo(iiilor cuprinse n partea general a ,o$ului penal1 e'ist2n$ %i alte ase"enea i"plicaii
at2t n ce prie%te partea general1 c2t si partea special a ,o$ului penal1 fapt ce i"pune cu
necesitate ree'a"inarea $e ctre ,onsiliul Legislati a pree$erilor acestuia.
PARTEA II
CONSTITUIONALIZAREA DISPOZIIILOR PRII
GENERALE ALE CODULUI PENAL
2!
>! CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR REFERITOARE LA
LI?ERAREA CONDITIONAT
-! C"6(n#%riu
,urtea ,onstituional a fost sesi(at cu priire la neconstituionalitatea
$ispo(iiilor art. ): $in ,o$ul penal.
Prin $eci(ia nr. 12.A155! ,urtea ,onstituional s;a pronunat asupra e'cepiei $e
neconstituionalitate a art. ): ,o$ penal n re$actarea sa iniial1 care pree$ea con$iii
speciale pentru li#erarea con$iionat n ca(ul infraciunilor contra autului o#%tesc1
i"pun2n$ cote "ai "ari $e pe$epse ce necesitau a fi e'ecutate1 pentru ca cel con$a"nat s
poat fi propus pentru li#erare con$iionat.
Plenul ,urii ,onstituionale1 prin $eci(ia nr. 1A1553
1
1 a statuat c $ispo(iiile
priitoare la incri"inarea $ifereniat a infraciunilor contra autului o#%tesc fa $e
infraciunile contra autului priat sunt neconstitutionale1 tre#uin$ a fi consi$erate parial
a#rogate n te"eiul art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie1 nor"ele penale ur"2n$ a aea
aplica#ilitate nu"ai cu priire la #unurile pre(ute $e art. 13& $in ,onstituie.
8n acest sens a statuat ,urtea ,onstituional si prin $eci(ia nr. 12.A155! %i
recursul $eclarat $e +inisterul Pu#lic s;a respins prin $eci(ia nr. 3!A2. "artie 155&
2
.
<lterior acestor $eci(ii ale ,urii ,onstituionale1 art. ): ,. pen. a fost "o$ificat
prin Legea nr. 1!:A155)
3
1 astfel c n actuala regle"entare a instituiei li#errii con$iionate
nu se "ai face $istincie $up cu" pe$epsele aplicate sunt pentru infraciuni contra
patri"oniului pu#lic sau priat.
<n alt aspect $e neconstitutionalitate a pree$erilor art. ): alin. /10 ,. pen. a
constituit o#iectul e'cepiei $e neconstitutionalitate soluionat prin $eci(ia nr. 1!1A2:::1
inoc2n$u;se nclcarea art. 1) $in ,onstituie priin$ egalitatea in faa legii1 prin
$e(aanta3area persoanelor incapa#ile $e "unc n raport cu cele care $esf%oar $iferite
"unci n ti"pul e'ecutrii pe$epsei ncDisorii.
,urtea ,onstituional a respins e'cepia cu "otiarea c egalitatea n $repturi nu
nsea"n 7eo ipso7 unifor"itate1 "oti pentru care n situaii $iferite se i"pun soluii $iferite.
Li#erarea con$iionat nu este un $rept al con$a"nailor1 ci $oar o ocaie pe care o au prin
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 232A2* septe"#rie 1553
2
Pu#licat n +. 4f. nr. 2.5A1! noie"#rie 155).
3
Pu#licat n +. 4f. nr. 2.5A1! noie"#rie 155).
2&
oina legiuitorului care este n$reptit s sti"ule(e con$a"naii care $esf%oar o "unc
util si sunt struitori n "unc.
Boluia a"intit este confor" cu 3urispru$ena ,urii ,onstituionale n
interpretarea $ispo(iiilor constituionale priin$ egalitatea n fata legii
1
.
2! D(*i'ii 6%i i6p"r#%n#(
D(*i'i% nr! -2@A-9!--!-997
2
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! 90 %&in! B-C C! p(n!
- (2#r% -
@...?
Prin ncDeierea $in & "ai 155!1 for"ulat n Dosarul nr. &**A155!1 Ju$ectoria
-ra%o a sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e neconstitutionalitate a $ispo(iiilor art.
): $in ,o$ul penal priin$ li#erarea con$iionat n ca(uri speciale1 respecti al infraciunii
$e furt n pagu#a autului o#%tesc1 pre(ut n art. 22! $in ,o$ul penal.
Din coninutul ncDeierii re(ult c e'cepia a fost ri$icat la cererea
con$a"natului -.l.1 care are $e e'ecutat o con$a"nare pentru s2r%irea infraciunii $e furt n
$auna autului o#%tesc1 pre(ut n art. 22! $in ,o$ul penal. Sin2n$ sea"a c1 potriit art.
23 alin. /30 $in Legea nr. !*A15521 sesi(area ,urii ,onstituionale se $ispune $e ctre instana
$e 3u$ecat1 re(ult c e'cepia prie%te ntreg coninutul art. ): $in ,o$ul penal.
8n confor"itate cu art. &5 alin. /10 $in ,o$ul penal1 priin$ li#erarea con$iionat1
6$up ce a e'ecutat cel puin 3u"tate $in $urata pe$epsei n ca(ul ncDisorii care nu
$ep%e%te 1: ani sau cel puin $ou trei"i n ca(ul ncDisorii "ai "ari $e 1: ani1 con$a"natul
care este struitor n "unc1 $isciplinat si $ $oe(i te"einice $e n$reptare1 in2n$u;se sea"a
si $e antece$entele sale penale1 poate fi li#erat con$iionat nainte $e e'ecutarea n ntregi"e a
pe$epsei7.
>n "o$ o#ligatoriu1 potriit art. ): alin. /10 $in ,o$ul penal1 se pree$e c n
legtur cu con$a"nrile pentru infraciuni contra autului o#%tesc 6li#erarea con$iionat
pre(ut n art. &5 alin. /10 poate fi acor$at nu"ai $up ce con$a"natul a e'ecutat cel puin
$ou trei"i $in $urata pe$epsei1 n ca(ul c2n$ aceasta nu $ep%e%te 1: ani1 sau cel puin trei
ptri"i1 n ca(ul pe$epsei ncDisorii "ai "ari $e 1: ani7.
1
Deci(ia nr. 135A155)1 pu#licat n +. 4f. nr. 135A15 noie"#rie 155).
2
Pu#licat n +. 4f. nr. .)A..:&.155&.
2)
Potriit pree$erilor art. 23 alin. /20 $in Legea nr. !*A15521 o#iectul e'cepiei $e
neconstituionalitate l poate constitui nu"ai o pree$ere $intr;o lege sau or$onan1 $e care
$epin$e 3u$ecarea cau(ei1 n spe1 ntruc2t con$a"narea pentru care se cere li#erarea
con$iionat prie%te e'ecutarea pe$epsei aplicate pentru s2r%irea infraciunii pre(ute $e
art. 22! $in ,o$ul penal ; furt n $auna autului o#%tesc ; ,urtea ,onstituional ur"ea( a se
pronuna nu"ai cu priire la art. ): alin. /10 $in ,o$ul penal1 celelalte alineate ale acestui
articol nefiin$ releante n soluionarea $e ctre instan a procesului.
,u referire la $ispo(iiile alin. /10 al art. ): $in ,o$ul penal1 se retine c Plenul
,urii ,onstituionale1 prin Deci(ia nr. 1 $in * septe"#rie 15531 a $ecis c $ispo(iiile
,o$ului penal referitoare la infraciunile contra autului o#%tesc1 $eci si cele ale art. ): alin.
/10 sunt a#rogate parial1 ur"2n$ a se aplica nu"ai cu priire la #unurile pre(ute n art. 13&
alin. /!0 $in ,onstituie1 #unuri ce for"ea( o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice. Toto$at1
prin Deci(ia nr. 33 $in 2) "ai 15531 $efiniti1 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1
Partea l1 nr. 2*. $in 3: noie"#rie 15531 ,urtea ,onstituional a statuat c1 n ce prie%te art.
22! $in ,o$ul penal ;furtul n $auna autului o#%tesc ;1 pe$eapsa pre(ut $e lege este
aplica#il nu"ai pentru protecia penal a proprietii pu#lice.
Din e'a"inarea art. &5 si ): $in ,o$ul penal re(ult ca acestea au pre(ut situaii
$iferite referitoare la li#erarea con$iionat1 n funcie $e faptul $ac este or#a $e infraciuni
contra autului o#%tesc1 respecti pu#lic sau priat.
,a atare1 instana $e e'ecutare nu este ea cea co"petent s sta#ileasc calificarea
3uri$ic a faptelor si pe$epsele1 ci $oar s pun n e'ecutare.
Deoarece con$a"natul a fost pe$epsit pentru o infraciune care n "o"entul
3u$ecrii era consi$erat contra autului o#%tesc1 iar ,urtea ,onstituional a $ecis c te'tele
priitoare la autul o#%tesc sunt a#rogate parial1 n spea concret1 ca si1 $e altfel1 n
principiu1 tre#uie s se fac aplicarea art. 2) alin. /20 $in Legea nr. !*A15521 potriit cruia n
procesele penale1 $eci(ia $efiniti prin care se constat neconstituionalitatea unei legi sau a
unei or$onane constituie te"ei legal pentru re3u$ecarea cau(elor n care con$a"narea s;a
pronunat pe #a(a pree$erii legale $eclarate ca neconstituional.
Pentru "otiele artate1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 $in ,onstituie1 precu" %i al art.
13 alin. /10 lit. A.c0 %i al art. 2& alin. /10 $in Legea nr. !*A15521
,urtea ,onstituional
>n nu"ele legii
Deci$e:
2*
A$"ite n parte e'cepia $e neconstituionalitate ri$icat $e -ularca >on n Dosarul
nr. &**A155! al Ju$ectoriei -ra%o %i constat c pree$erile referitoare la con$a"nrile
pentru infraciuni contra autului o#%tesc ale art. ): alin. /10 $in ,o$ul penal sunt parial
a#rogate potriit art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie1 ur"2n$ sa fie aplicate nu"ai con$a"nrilor
pentru infraciuni priin$ #unurile pre(ute n art. 13& alin. /!0 $in ,onstituie1 #unuri ce
for"ea( o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice1 cu aplicarea preala#il a art. 2) alin. /20 $in
Legea nr. !*A1552.
D(*i'i% nr! =7A2@ 0=!-998
-
pri1in+ (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! 90 %&in! B-C C! p(n!
- (2#r% -
D!!!E
Prin ncDeierea $in & "ai 155!1 pronunat n Dosarul nr. &**A155! $e ctre
Ju$ectoria -ra%o1 ,urtea ,onstituional a fost sesi(at cu e'cepia $e neconstituionalitate
a art. ): $in ,o$ul penal1 inocata $e -. l.
,urtea ,onstituional1 rein2n$ c1 potriit art. 23 alin. /20 $in Legea nr. !*A15521
o#iectul e'cepiei $e neconstituionalitate l poate constitui pree$erea $intr;o lege sau
or$onan1 $e care $epin$e 3u$ecarea cau(ei1 %i ntruc2t n cau(a n care s;a ri$icat e'cepia
sunt inci$ente e'clusi pree$erile art. ): alin. /10 $in ,o$ul penal1 prin Deci(ia nr. 12. $in
1) noie"#rie 155! s;a pronunat nu"ai cu priire la aceast $ispo(iie1 a$"i2n$ n parte
e'cepia $e neconstituionalitate %i constat2n$ ca pree$erile art. ): alin. /10 $in ,o$ul penal
referitoare la con$a"nrile pentru infraciuni contra autului o#%tesc sunt parial a#rogate1
potriit art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie1 ur"2n$ s fie aplicate nu"ai con$a"nrilor pentru
infraciuni priin$ #unurile pre(ute n art. 13& alin. /!0 $in ,onstituie1 #unuri ce for"ea(
o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice1 cu aplicarea preala#il a art. 2) alin. /20 $in Legea nr.
!*A1552.
Pentru a pronuna aceast soluie1 ,urtea ,onstituional a reinut c $ispo(iiile
$in ,o$ul penal referitoare la infraciuni contra autului o#%tesc sunt a#rogate parial1 ur"2n$
a se aplica nu"ai cu priire la #unurile ce for"ea( o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice1
astfel cu" s;a statuat prin Deci(ia Plenului ,urii ,onstituionale nr. 1 $in * septe"#rie 1553.
A%a fiin$1 aceast soluie este aplica#il si art. ): alin. /10 $in ,o$ul penal1 n partea
referitoare la con$a"nrile pentru infraciuni contra autului o#%tesc1 n acela%i ti"p s;a
reinut c art. 22! $in ,o$ul penal1 pe #a(a. cruia -.l. a fost con$a"nat $efiniti1 a fost
1
Pu#licat n +. 4f. nr. .) $in . "ai 155&.
2.
a#rogat parial1 n sensul artat1 prin Deci(ia ,urii ,onstituionale nr. 33A1553. Pe $e alt
parte1 ,urtea ,onstituional a reinut c instana $e e'ecutare nu este ea cea co"petent s
sta#ileasc calificarea 3uri$ic a faptelor %i pe$epselor1 ci $oar s pun n e'ecutare1 astfel c
este necesar n preala#il s se recurg la $ispo(iiile art. 2) alin. /20 $in Legea nr. !*A15521
potriit crora1 n procesele penale1 $eci(ia $efiniti prin care se constat ne;
constituionalitatea unei legi sau a unei or$onane1 constituie te"ei legal pentru re3u$ecarea
cau(elor n care con$a"narea s;a pronunat pe #a(a pree$erii legale1 $eclarat ca
neconstituional.
+inisterul Pu#lic a $eclarat recurs "potria $eci(iei1 inoc2n;$u;se $ou "otie:
a0 ,urtea s;a pronunat cu nclcarea $ispo(iiilor art. 1!! $in ,onstituie si ale
art. 23 alin. /10 %i art. 2) alin. /30 $in Legea nr. !*A1552 relatie la co"petena ,urii
,onstituionale1 $eoarece atri#uiile ei sunt li"itate e'clusi la legile %i or$onanele a$optate
$up intrarea in igoare a ,onstituiei %i la raporturile 3uri$ice sta#ilite $up aceast $at1
a$ic $up . noie"#rie 15511 or art. ): $in ,o$ul penal si raportul 3uri$ic penal la care se
refer acesta
; nscut $in infraciunile s2r%ite $e ctre inculpatul -ularca >on nainte $e 1
noie"#rie 1551 ; sunt anterioare a$optrii ,onstituiei %i $eci e'cepia tre#uia respins ca
ina$"isi#ilE
#0 soluia pronunat este gre%it %i pe fon$1 $eoarece prin a$"iterea e'cepiei s;a
creat1 i"plicit1 posi#ilitatea $e a se a$uce atingere autoritii $e lucru 3u$ecat a Dotr2rilor
3u$ectore%ti penale n ceea ce prie%te pe$eapsa aplicat n cau(a $efiniti 3u$ecat1 ceea ce1
ei$ent1 este $e neconceput.
@...?
Pri"ul "oti $e recurs ur"ea( a fi nlturat ca nefon$at1 $eoarece1 n legtur cu
co"petena ,urii $e a e'a"ina constituionalitatea legilor anterioare ,onstituiei1 constant s;
a $ecis c %i ,urtea ,onstituional este n$reptit s e'a"ine(e confor"itatea acestora cu
,onstituia $in 1551 si s $eci$ $ac sunt sau nu a#rogate. Aceast soluie re(ult cu claritate
$in art. 2) alin. /30 $in Legea nr. !*A15521 potriit cruia neconstituionalitatea unei legi se
poate constata $oar cu referire la raporturile 3uri$ice sta#ilite $up intrarea n igoare a
,onstituiei $in 1551. Aceast pree$ere1 prin ipote(1 este aplica#il e'clusi legilor
anterioare ,onstituiei1 $eoarece1 fa $e legile posterioare1 n "o$ ineita#il1 raporturile
3uri$ice corespun(toare nu se pot sta#ili $ec2t $up intrarea n igoare a acesteia. Deci1 cu
referire la legile anterioare1 fa $e care art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie pree$e c ele sunt
25
a#rogate n "sura n care in n conflict cu o $ispo(iie constituional1 art. 2) alin. /30 $in
Legea nr. !*A1552 li"itea( efectul a#rogator la $ata intrrii n igoare a ,onstituiei.
+inisterul Pu#lic inoc faptul c infraciunile pentru care -ularca >on a fost
con$a"nat au fost s2r%ite nainte $e 1 noie"#rie 15511 $eci raportul 3uri$ic penal a fost
anterior ,onstituiei $in 1551. Este $e o#serat ns c e'cepia $e neconstituionalitate nu
i(ea( art. 22! $in ,o$ul penal1 te't n #a(a cruia s;a fcut con$a"narea1 ci art. ): $in
,o$ul penal1 care are n e$ere li#erarea con$iionat1 instituie co"ple"entar a regi"ului
e'ecutrii pe$epsei ncDisorii. Nu este $eci or#a $e raportul 3uri$ic penal nscut nainte $e
intrarea n igoare a ,onstituiei1 ci $e un raport 3uri$ic1 e'ecutional penal1 care1 fr n$oial1
s;a nscut $up intrarea n igoare a ,onstituiei $in anul 1551 si $eci $ispo(iia legal
anterioar acesteia1 pe #a(a creia s;a nscut raportul 3uri$ic1 poate fi supus controlului $e
constituionalitate n faa ,urii ,onstituionale. De altfel1 ar fi %i ilogic ca art. ): alin. /10 $in
,o$ul penal1 n partea referitoare la infraciunile contra autului o#%tesc1 s;%i pro$uc n
continuare efectele1 ne$ifereniat1 n con$iiile n care $ispo(iiile care regle"entea( aceste
infraciuni sunt a#rogate parial1 n te"eiul art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie.
Pe $e alt parte1 cDiar $ac s;ar accepta punctul $e e$ere al +inisterului Pu#lic1
n sensul ca este or#a $e raportul 3uri$ic penal iniial1 "otiul $e recurs ar ur"a s fie1 $e
ase"enea1 nlturat1 $eoarece raportul 3uri$ic penal $e conflict nscut $in s2r%irea unei
infraciuni se $efinitiea( prin inter"e$iul raporturilor procesuale n "o"entul r"2nerii
$efinitie a Dotr2rii 3u$ectore%ti prin care s;a aplicat sanciunea penal1 or n spe
infraciunile au fost s2r%ite nainte $e 1 noie"#rie 15511 $ar Dotr2rea $e con$a"nare nr.
2..2) este $in 2! $ece"#rie 15521 $eci $up intrarea n igoare a ,onstituiei $in 1551.
Nici al $oilea "oti $e recurs nu este fon$at1 $eoarece +inisterul Pu#lic nu ine
sea"a $e $ispo(iiile art. 2) alin. /20 $in Legea nr. !*A15511 care per"it re3u$ecarea
proceselor penale n care con$a"narea s;a pronunat pe #a(a pree$erii legale $eclarate ca
neconstituional. A%a fiin$1 soluia $e principiu1 n sensul aplicrii art. 2) alin. /20 $in Legea
nr. !*A15521 cuprins n $eci(ia atacat1 este legal. <r"ea( ns ca1 n fiecare cau(1
instana 3u$ectoreasc co"petent s proce$e(e la re3u$ecare1 n te"eiul art. 2) alin. /20 $in
Legea nr. !*A15521 s $eci$1 n con$iiile concrete ale speei ; ntre care1 $esigur1 si faptul
$aca la 3u$ecat s;a inut sea"a $e a#rogarea parial a te'telor care regle"entea(
infraciunile contra autului o#%tesc %i s;au aplicat pe$epsele corespun(toare ; %i in2n$
sea"a $e $ispo(iiile art. 2) alin. /30 $in Legea nr. !*A15521 $ac este sau nu ca(ul1 s
"o$ifice pe$eapsa aplicat prin Dotr2rea pronunat n $osarul a crui re3u$ecare se solicit.
3:
Pentru "otiele artate1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" %i al art. 11 art. 31 art. 13 alin. /10 lit. A.c01 art. 2& %i art. 2) $in Legea nr.
!*A15521
,urtea ,onstituional1
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge recursul $eclarat $e +inisterul Pu#lic "potria Deci(iei ,urii
,onstituionale nr. 12. $in 1) noie"#rie 155!1 pronunat n Dosarul nr. &1 ,A155!.
D(*i'i% nr -7-A-=!0;!2000
-
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! 90 %&in! B=C +in C"+u& p(n%&
- (2#r% -
@...?
Prin ncDeierea $in 1* aprilie 2:::1 pronunat n Dosarul penal nr. .5.A2:::1
Ju$ectoria =Derla a sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e neconstituionalitate a
$ispo(iiilor art. ): alin. /30 $in ,o$ul penal1 n re$actarea anterioar "o$ificrii acestuia prin
Legea nr. 1!:A155)1 e'cepie ri$icat $e D. ,.
8n "otiarea e'cepiei $e neconstituionalitate autorul acesteia susine c te'tul $e
lege1 care pree$e con$iii $iferite pentru o#inerea li#errii con$iionate %i care este inci$ent
n cau(1 $ispo(iiile sale fiin$ "ai faora#ile1 creea( o situaie $e inegalitate ntre
con$a"naii care prestea( "unc %i1 prin aceasta1 reali(ea( "ai repe$e fraciunea $e
pe$eaps cerut $e lege pentru o#inerea li#errii con$iionate1 pe $e o parte1 %i con$a"naii
care1 $in cau(e in$epen$ente $e oina lor1 nu particip la "unc %i $e aceea tre#uie s
e'ecute efecti fraciunile $e pe$eaps1 pe $e alt parte1 ceea ce contraine1 n opinia sa1
pree$erilor art. 1) alin. /10 $in ,onstituie1 confor" crora 6,etenii sunt egali n faa legii
%i a autoritilor pu#lice1 fr priilegii si fr $iscri"inri7. El arat c incapacitatea sa $e
"unc1 $eter"inat $e cau(e in$epen$ente $e oina sa1 l;a a$us n situaia $e a nu reali(a
fraciunea $e pe$eaps necesar li#errii con$iionate1 n ti"p ce con$a"naii snto%i1 care
au putut presta "unca n penitenciar1 se pot li#era con$iionat. Dup prerea sa1 art. ): alin.
/30 $in ,o$ul penal creea( o $iscri"inare fi% ntre1 pe $e o parte1 cei care or s lucre(e1
$ar $in cau(e o#iectie nu pot s o fac %i1 pe $e alt parte1 cei care or s lucre(e %i pot s o
fac pentru c sntatea le per"ite. Be a3unge astfel la situaia ca un o" #olna care ar $ori s
lucre(e1 $ar nu poate1 s ai# "ai puine %anse $e a fi li#erat con$iionat $ec2t unul sntos.
1
Pu#licat n +. 4f. nr. &:.A1*.1:.2:::1
31
Te'tul art. ): alin. /30 ngr$e%te $reptul la li#erare con$iionat al $einuilor care nu au putut
presta "unc $atorit unei #oli grae $e care sufer1 cre2n$ o situaie $e inegalitate ntre
persoanele care pot "unci %i cele care nu pot "unci $in "otie in$epen$ente $e oina lor.
/...0
Te'tul $e lege1 consi$erat $e autorul e'cepiei ca fiin$ neconstituional1 este acela
al art. ): alin. /30 $in ,o$ul penal1 anterior "o$ificrii acestuia prin Legea nr. 1!:A155)1 cu
ur"torul coninutE 6,on$a"natul care $in cau(a sntii sau $in alte cau(e nu a fost
nicio$at folosit la "unc ori nu "ai este folosit1 poate fi li#erat con$iionat $up e'ecutarea
fraciunilor $e pe$eaps artate in art. &5 sau1 $up ca(1 n alin. /10 %i /20 $in pre(entul articol1
$ac $ $oe(i te"einice $e $isciplin %i $e n$reptare.7
Te'tul art. ): alin. /30 $in ,o$ul penal n re$actarea anterioar "o$ificrii1 criticat
$e autorul e'cepiei ca fiin$ neconstituional1 este preluat1 n principiu1 n art. ): alin. /10 $in
,o$ul penal1 n ur"a "o$ificrii acestuia prin Legea nr. 1!:A155)1 %i are ur"torul coninut:
6,on$a"natul care1 $in cau(a strii sntii sau $in alte cau(e1 nu a fost nicio$at folosit la
"unc ori nu "ai este folosit1 poate fi li#erat con$iionat $up e'ecutarea fraciunilor $e
pe$eaps artate n art. &5 sau1 $up ca( n art. &511 $ac $ $oe(i te"einice $e $isciplin si
$e n$reptare.7 8n te"eiul art. 1& alin. /20 $in ,onstituie si al art. 13 $in ,o$ul penal1 a2n$
n e$ere c prin Legea nr. 1!:A155) au fost "o$ificate1 n sens restricti1 con$iiile $e
acor$are a li#errii con$iionate1 astfel nc2t sunt "ai faora#ile con$a"natului regle"entrile
anterioare "o$ificrii1 re(ult c in cau(a $e fa sunt inci$ente $ispo(iiile art. ): alin. /30
$in ,o$ul penal1 n re$actarea anterioar.
@...?
Businerile autorului e'cepiei1 n sensul c $ispo(iiile legale criticate ar nfr2nge
principiul egalitii n $repturi1 nscris n art. 1) alin. /10 $in ,onstituie1 nu pot fi pri"ite1 n
3urispru$ena sa ,urtea ,onstituional a su#liniat n "o$ constant c egalitatea nu nsea"n
unifor"itate si c pentru situaii $iferite se i"pun soluii 3uri$ice $iferite. Astfel1 n Deci(ia
nr. 135 $in 15 noie"#rie 155)1 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. * $in
2: ianuarie 155*1 ,urtea ,onstituional a artat c principiul egalitii n $repturi nu
nsea"n 6eo ipso7 aplicarea aceluia%i regi" 3uri$ic unor situaii care1 prin specificul lor1 sunt
$iferite. De ase"enea1 n Deci(ia nr. 2&) $in 1* iunie 155*1 pu#licat n +onitorul 4ficial al
Ro"2niei1 Partea l1 nr. 13! $in 2 aprilie 155.1 ,urtea ,onstituional a statuat c principiul
egalitii nu presupune unifor"itate1 a%a nc2t toate situaiile s fie tratate n acela%i fel1 ci
presupune ca la situaii egale s corespun$ un trata"ent egal1 iar la situaii $iferite s e'iste
32
un trata"ent $iferit. Principiul egalitii nu se opune ca o lege s sta#ileasc reguli $iferite n
raport cu persoane care se afl n situaii $iferite.
Este firesc si ecDita#il ca legiuitorul s i sti"ule(e pe con$a"naii care $esf%oar
o "unc util1 sunt struitori n "unc %i $au $oa$ prin aceasta c s;au n$reptat. ,ei care
satisfac aceste con$iii se #ucur $e acest trata"ent fr $iscri"inri1 $up cu" cei care nu
prestea( "unc1 in$iferent $in ce cau(1 sunt supu%i altui trata"ent1 tot fr $iscri"inri.
Este atri#utul e'clusi al legiuitorului $e a sta#ili con$iiile n care poate fi acor$at li#erarea
con$iionat1 "i3loacele $e sti"ulare a con$a"nailor n e$erea n$eplinirii scopurilor
pe$epsei etc.
Li#erarea con$iionat nu este un $rept al con$a"nailor1 ci $oar o ocaie pe care
o au1 prin oina legiuitorului1 toi con$a"naii care1 $up ce au e'ecutat fraciunile $e
pe$eaps sta#ilite $e lege1 $up criteriile artate1 n$eplinesc1 $e ase"enea1 %i con$iia $e a fi
$isciplinai %i $e a $a $oe(i te"einice $e n$reptare1 inclusi atunci c2n$ nu prestea(
"unc.
Nu se poate susine1 a%a$ar1 c $ispo(iiile art. ): alin. /30 $in ,o$ul penal1 n
re$actarea anterioar si1 n "o$ corespun(tor1 nici $ispo(iiile art. ): alin. /101 n re$actarea
$at prin Legea nr. 1!:A155)1 ar fi contrare pree$erilor art. 1) alin. /10 $in ,onstituie.
De altfel1 a$"iterea e'cepiei $e neconstituionalitate ar con$uce la re(ultatul ca
nici con$a"naii care pot "unci s nu #eneficie(e $e o "ai rapi$ li#erare con$iionat1 ceea
ce ar fi contrar scopurilor politicii penale.
Ca $e cele $e "ai sus1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" %i al art. 13 alin. /10 lit. A.c01 al art. 23 %i al art. 2& alin. /10 $in Legea nr.
!*A15521 repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. ): alin. /30 $in ,o$ul
penal1 e'cepie ri$icat $e D.,. n Dosarul penal nr. .5.A2::: al Ju$ectoriei =Derla.
=! A&#( +(*i'ii %&( Cur$ii C"n#i#u$i"n%&(
Nu s;au pronunat alte $eci(ii.

33
II! CONSTITUIONALITATEA DISPOZIIILOR LEGALE PRI3IND
PEDEPSELE ACCESORII
-! C"6(n#%riu
Pe$epsele accesorii constau n inter(icerea tuturor $repturilor pre(ute $e art. )!
,. pen. Neconstituionalitatea acestor pree$eri a fost inocat $oar cu priire la inter(icerea
$reptului $e a ocupa o funcie sau a e'ercita o profesie $e natura aceleia $e care s;a folosit
con$a"natul pentru s2r%irea infraciunii1 consi;$er2n$u;se c aceste pree$eri ar contraeni
$ispo(iiilor art. 3. $in ,onstituie.
Prin $eci(ia nr. 1*2A155. e'cepia $e neconstituionalitate a fost respins ca
ina$"isi#il1 $eoarece e'cepia $e neconstituionalitate poate i(a potriit art. 23 alin. /10 $in
Legea nr. !*A1552 $oar acele $ispo(iii legale $e care $epin$e 3u$ecarea cau(ei. Dispo(iiile
art. )! lit. a0 ,. pen. nefiin$ pertinente n cau(a respecti1 e'cepia $e neconstituionalitate
este ina$"isi#il. Deci(ia co"entat las ns $escDis poarta unei $iscuii iitoare asupra
constituionalitii pree$erilor legale referitoare la pe$epsele accesorii1 "enion2n$ c
e'cepia $e neconstituionalitate ar fi putut i(a n spea respecti pree$erile art. *1 ,. pen.
Regle"ent2n$ coninutul %i e'ecutarea pe$epsei accesorii1 art. *1 ,. pen. pree$e
c pe$eapsa accesorie const n inter(icerea tuturor $repturilor pre(ute $e art. )! %i
con$a"narea la pe$eapsa $eteniunii pe ia sau a ncDisorii atrage $e $rept inter(icerea
tuturor acestor $repturi.
Principiul constituional al proporionalitii restr2ngerilor a$use $repturilor
fun$a"entale ale ceteanului1 pre(ut $e art. !5 $in ,onstituie i"pune o ree$ere a
caracterului i"perati al aplicrii pe$epselor accesorii.
De altfel1 unele legislaii1 penale europene au renunat la aceast categorie $e
pe$epse1 care pot fi suplinite prin siste"ul "ult "ai elastic al pe$epselor co"pli"entare1
concepie care a fost aut n e$ere %i n proiectul $e "o$ificare a ,o$ului penal /Proiectul
Btoica0.
Buspen$area con$iionat si suspen$area su# supraegDere a e'ecutrii pe$epsei
nu i"pun n "o$ i"perati inter(icerea tuturor $repturilor pre(ute $e art. )! ,. pen. Este
$rept c legiuitorul a lsat la aprecierea instanei oportunitatea inter(icerii $repturilor
printe%ti si a $reptului $e a fi tutore sau curator @art. )! lit. $0 %i e0 ,. pen.?1 $ar nu e$e" $e
ce s;ar i"pune o#ligatoriu ntot$eauna inter(icerea $reptului $e a e'ercita profesia c2t re"e
integrarea social a con$a"natului ine %i $e asigurarea "i3loacelor sale $e e'isten. De ce s;
3!
ar i"pune n "o$ o#ligatoriu inter(icerea $reptului $e a alege1 c2t re"e apreciin$u;se c
sunt suficiente garanii c scopul pe$epsei poate fi atins fr e'ecutarea acesteia1 con$a"natul
poate participa acti la actiitile social;politice.
8n ca(ul e'ecutrii pe$epsei la locul $e "unc1 pree$erile art. .). alin. /20 ,. pen
inter(ic $oar $reptul $e a fi ales. Potriit art. .). alin. /10 lit. f0 con$a"natul nu poate ocupa
funcii $e con$ucere iar n raport cu fapta s2r%it nu poate ocupa funcii care i"plic
e'erciiul autoritii $e stat1 funcii instructi;e$ucatie ori funcii $e gestiune.
2! D(*i'ii 6%i i6p"r#%n#(
D(*i'i% nr! -;2A-0!-2!-99@
-
pri1in+ (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
%r#! 97 %&in! B-C &i#! *C +in C"+u& p(n%&
- (2#r% -
@...?
,urtea $e Apel =alai1 prin ncDeierea $in 22 iunie 155.1 pronunat n Dosarul nr.
&35A155.1 a sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor
art. )! alin. /10 lit. c0 $in ,o$ul penal1 ri$icat $e B.l.1 tri"is n 3u$ecat pentru s2r%irea
infraciunii $e 6con$ucere a unui autoeDicul pe $ru"urile pu#lice1 a2n$ n s2nge o
"#i#aie alcoolic peste li"ita legal71 fapt pre(ut si pe$epsit $e art1 3* alin. /10 $in
Decretul nr. 32.A15)) priin$ circulaia pe $ru"urile pu#lice1 repu#licat.
8n "otiarea e'cepiei se susine c $ispo(iiile art. )! alin. /10 lit. c0 $in ,o$ul
penal contrain art. 3. alin. /10 $in ,onstituie1 potriit cruia 6Dreptul la "unc nu poate fi
ngr$it71 iar 6Alegerea profesiei %i alegerea locului $e "unc sunt li#ere7.
/...0
Potriit art. 23 alin. /10 $in Legea nr. !*A15521 repu#licat1 e'cepia $e
neconstitutionalitate poate i(a nu"ai acele $ispo(iii legale $e care $epin$e 3u$ecarea cau(ei.
Re(ult c e'cepia ar fi putut i(a art. 3* alin. /10 $in Decretul nr. 32.A15))1 n te"eiul
cruia autorul e'cepiei a fost tri"is n 3u$ecat1 %iAsau art. *1 $in ,o$ul penal.
,urtea ,onstituional constat ns c $ispo(iiile art. )! alin. /10 lit. c0 $in ,o$ul
penal1 a cror neconstitutionalitate se inoc1 nu sunt pertinente n cau(.
Pentru consi$erentele e'puse1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 $in ,onstituie1 precu" %i
al art. 11 21 31 13 alin. /10 lit. A.c0 %i al art. 23 $in Legea nr. !*A15521 repu#licat1
,urtea ,onstituional
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 3 $in 11 ianuarie 1555.
3&
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge ca ina$"isi#il e'cepia $e neconstitutionalitate a $ispo(iiilor art. )!
alin. /10 lit. c0 $in ,o$ul penal1 ri$icat $e B.l. n Dosarul nr. &35A155. al ,urii $e Apel
=alai.
=! A&#( +(*i'ii %&( Cur$ii C"n#i#u$i"n%&(
Nu s;au pronunat alte $eci(ii.

III! CONSTITUIONALITATEA DISPOZIIILOR PRI3IND
SUSPENDAREA CONDIIONATA A E:ECUTRII PEDEPSEI
-! C"6(n#%riu
Dispo(iiile $in ,o$ul penal referitoare la suspen$area con$iionat a e'ecutrii
pe$epsei au fost contestate ca fiin$ neconstituionale $oar n ce prie%te con$iiile $e aplicare
a acestei "o$aliti $e e'ecutare a pe$epsei.
22 Art 32 ('!n 456 C +en
>n or$inea cronologic a $eci(iilor ,urii ,onstituionale prin care s;au soluionat
e'cepiile $e neconstituionalitate inocate n faa instanelor 3u$ectore%ti1 un pri" aspect $e
neconstituionalitate a fost inocat n legtur cu pree$erile art. .1 alin. /!0 ,. pen.1 potriit
crora n ca(ul con$a"nrii pentru o infraciune prin care s;a pro$us o pagu#1 instana poate
$ispune suspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei nu"ai $ac p2n la pronunarea
Dotr2rii pagu#a a fost integral reparat sau plata $espgu#irii este garantat $e o societate $e
asigurare.
,urtea ,onstituional prin $eci(ia nr. !)3A13 noie"#rie 155* a statuat n sensul
c aceste $ispo(iii sunt neconstituionale1 fiin$ n contra$icie cu pree$erile art. ! alin. /20 %i
art. 1) $in ,onstituie priin$ egalitatea ntre ceteni %i a acestora n faa legii1 $eoarece
$eter"in o $iscri"inare pe criteriul aerii.
B;a "otiat $e ase"enea c o#ligarea inculpatului la repararea unui pre3u$iciu pe
care nu l;a creat ori nu l;a pro$us n "sura pretins $e persoana t"at1 ca pre al
3)
accesului la o "sur $e politic penal este contrar principiului consacrat n ,onstituie %i n
coneniile internaionale1 priin$ $reptul la un proces ecDita#il care s;i asigure posi#ilitatea
$e a $oe$i n "o$ e'act ntin$erea $repturilor %i o#ligaiilor sale.
<lterior1 e'cepiile $e neconstituionalitate a pree$erilor art. .1 alin. /!0 ,. pen au
fost respinse ca ina$"isi#ile1 n te"eiul art. 23 alin. /30 $in Legea nr. !*A1552 potriit cruia
o nor" o$at $eclarat neconstitutional nu "ai poate face o#iectul unei noi e'cepii $e
neconstituionalitate.
1
Este a$erat c $eci(iile ,urii ,onstituionale sunt o#ligatorii pentru iitor1 $ar
ae" serioase n$oieli c soluia aleas este scutit $e orice critic.
,on$iionarea aplicrii unor "o$aliti $e e'ecutare n regi" nepriati $e
li#ertate a unor pe$epse $e repararea pagu#ei este o ten$in a "ultor legislaii europene
2
1 ca
fiin$ o "o$alitate $e prote3are a intereselor icti"elor %i $e i"plicare a acestora n procesul
$eci(ional penal fr a fi pus su# se"nul ntre#rii o ase"enea interenie legislati1 cu
toate c si constituiile acestor ri consacr principiul egalitii intre ceteni %i a acestora n
faa legii1 iar i"peratiul unui proces ecDita#il este un i"perati european.
Este a$erat c e'ist o contra$icie in ter"inis ntre pree$erile art. .1 alin. /!0
care con$iionea( aplicarea suspen$rii con$iionate $e repararea integral a pagu#ei %i
pree$erile art. .! ,. pen. care pre$ posi#ilitatea reocrii suspen$rii con$iionate $ac n
ter"enul $e ncercare acesta nu;si n$epline%te o#ligaiile ciile1 ns aceast contra$icie pe
care a" sesi(at;o "ai $e"ult
3
poate fi eli"inat printr;o interenie legislati1 a%a cu" a
opinat %i =uernul pronun2n$u;se asupra e'cepiei $e neconstituionalitate.
Repararea integral a pagu#ei nu nsea"n neaprat plata $espgu#irilor1 aceasta
fiin$ $oar o "o$alitate $e reparare a pagu#ei1 n principal repararea pagu#ei se face n natur
prin restituirea lucrului ori resta#ilirea situaiei anterioare /art. 1! ,. proc. pen.0. n ca(ul
infraciunilor "potria patri"oniului inculpatul nu este pus nici ntr;o situaie $e inegalitate
pe #a( $e aere1 el fiin$ inut $oar s restituie ceea ce a luat.
8n ca(ul unor infraciuni "potria persoanei1 un$e $eter"inarea ntin$erii pagu#ei
generea( cele "ai "ulte pro#le"e1 e'istena unei asigurri $e rspun$ere ciil este o
con$iie "ini" $e responsa#ilitate a celor care $esf%oar actiiti cu risc pentru iaa1
integritatea corporal ori sntatea altor persoane.
1
Dec. nr. 23A1: fe#ruarie 155.1 +. 4f. nr. 1!3A. aprilie 155.E Dec. nr. 2&A1: fe#ruarie 155.1 +. 4f. nr 1!3A.
aprilie 155..
2
Cr. TulNens1 +. 9an $e FercDoe1 >ntro$uction au $roit penal1 FluQe" E$itions Juri$iTue 155*1 p. )2;)*E +.
Del"ar; +artM1 Le% gran$s sMste"es $e poiitiTue cri"inelle P.<.C.1 Paris1 1552.
3
9. Pasca1 Buspen$area e'ecutrii pe$epsei %i recuperarea pre3u$iciului1 Dreptul nr. 1:;11A155&1 p. )2;)&.
3*
,urtea ,onstituional nu a $eclarat neconstituionale %i pree$erile art. .! ,.
pen.1 ori este ei$ent c inegalitatea $e aere $ac e'ist n "o"entul pronunrii Dotr2rii
poate e'ista %i n cursul ter"enului $e ncercare %i efectul ei ar fi nen$eplinirea o#ligaiilor
ciile1 cu consecina reocrii suspen$rii.
Pe $e alt parte1 egalitatea n faa legii nu nsea"n o unifor"i(are a trata"entului
3uri$ic1 situaii $iferite i"pun2n$ re(olri $iferite1 fiin$ o #un "eto$ $e politic penal
sti"ularea inculpailor care $epun $iligente pentru acoperirea pagu#ei pro$use prin
infraciune.
4#ligarea $e a repara pagu#a nu afectea( nici principiul ecDitii procesului
penal1 inculpatul $ac nu este inoat nea2n$ o#ligaia $e $e($unare1 iar n ca(ul n care
este inoat1 $eter"inarea ntin$erii pagu#ei are loc n cursul unui proces pu#lic1 oral si
contra$ictoriu1 care tre#uie s fie ecDita#il n egal "sur pentru inculpat si pentru icti".
27 Art 32 ('!n 486 C +en
<n al $oilea aspect $e neconstitutionalitate n or$inea cronologic a $eci(iilor
,urii ,onstituionale l;au constituit pree$erile art. .1 alin. /30 ,. pen.1 potriit crora
suspen$area con$iionat nu poate fi $ispus n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care
legea pree$e pe$eapsa ncDisorii "ai "are $e 12 ani1 precu" %i n ca(ul infraciunilor $e
t"are corporal gra1 iol si tortur.
Legea nr. 1!:A155) priin$ "o$ificarea si co"pletarea ,o$ului penal
1
a reali(at o
nsprire a regi"ului sancionator pentru infraciunile grae1 n special cele contra
patri"oniului %i a persoanei1 fapt reflectat nu nu"ai n sporirea "a'i"ului special al
pe$epselor pentru aceste infraciuni1 ci si prin e'clu$erea posi#ilitii $e in$ii$uali(are a
e'ecutrii pe$epsei n "o$aliti nepriatie $e li#ertate1 fapt ce a antrenat "ai ales n cursul
anului 1555 o aalan% $e cereri n faa instanelor $e 3u$ecat priin$ neconstituionalitatea
acestor pree$eri.
B;a inocat c acestea ar contraeni pree$erilor art. ! alin. /20 si art. 1) $in
,onstituie1 nclc2n$ principiul egalitii n faa legii1 e'cepie respins cu "otiarea1
constant $e altfel n practica 3uris;$icional a ,urii ,onstituionale1 c egalitatea n $repturi
%i egalitatea n fata legii nu recla" %i i$entitatea $e trata"ent 3uri$ic1 ci necesit cDiar un
regi" $ifereniat fa $e anu"ite categorii $e persoane.
2
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 2.5A15.11.155).
2
Dec. nr. 2&A23 fe#ruarie 15551 +. 4f. nr. 13)A1 aprilie 1555.
3.
B;a "ai inocat neconstituionalitatea acestor pree$eri >n raport $e art. 2: %i 123
alin. /20 $in ,onstituie1 cu "otiarea c legiuitorul ar fi sta#ilit n "o$ ar#itrar li"itele
pe$epsei %i infraciunile pentru care este e'clus posi#ilitatea aplicrii suspen$rii
con$iionate.
E'cepia a fost respins n "o$ corect cu "otiarea c in$epen$enta 3u$ectorilor
nu poate fi fa $e lege si in$ii$uali(area 3u$iciar se reali(ea( $oar n li"itele legii
1
.
8n alte ca(uri s;a inocat neconstituionalitatea acestor pree$eri n raport $e art.
22 alin. /201 art. 23 alin /10 %i /50 %i art. !1 alin. /10 %i /50 $in ,onstituie1 critici care au fost
respinse ca neconclu$ente
2
.
8n "o$ corect s;a reinut c acest trata"ent penal agraat nu repre(int un
trata"ent inu"an ori $egra$ant1 restr2nge n li"itele principiului legalitii pe$epselor
li#ertatea in$ii$ual fr a constitui o atingere a e'istenei li#ertii1 aceast restr2ngere fiin$
necesar pentru aprarea or$inii sociale.
8n alte ca(uri e'cepia $e neconstituionalitate a acestor pree$eri a fost respins
cu "otiarea c nu au interenit ele"ente noi care s $eter"ine "o$ificarea 3urispru$enei
,urii ,onstituionale.
2! D(*i'ii 6%i i6p"r#%n#(
D(*i'i% nr! 79=A-=!--!-99;-
=
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! @- %&in! B7C +in C"+u& p(n%&
; e'tras ;
@...?
Tri#unalul +unicipiului -ucure%ti ; Becia l penal1 prin ncDeierea $in * aprilie
155*1 pronunat n Dosarul nr. 1.:!5A155*1 a sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e
neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 inocat $e B. N.
Din actele ane'ate la ncDeierea $e sesi(are re(ult c ParcDetul $e pe l2ng
Ju$ectoria Bectorului & -ucure%ti a $ispus tri"iterea n 3u$ecat a inculpatului B. N. pentru
fapta $e a fi pro$us1 $in culp1 un acci$ent $e circulaie1 n ur"a cruia au suferit le(iuni
corporale $ou persoane1 fapt ce constituie infraciunea $e t"are corporal $in culp1
pre(ut si pe$epsit $e art. 1.! alin. /20 %i /!0 $in ,o$ul penal.
1
Dec. nr. 5&A1* iuniel5551 +. 4f. nr. 3&*A2..:*.1555.
2
A se e$ea infra. Partea a ll;a1 pct. >>>.2.
3
Pu#licat n + 4f. nr1 &3A).:2.155..
35
La Ju$ectoria Bectorului & -ucure%ti1 la care era pen$inte cau(a penal1 s;a
constituit parte ciil R. P.
Prin sentina penal nr. 2..12 $in 11 noie"#rie 155) a aceleia%i 3u$ectorii1
inculpatul B. N. a fost con$a"nat la ) luni ncDisoare %i la plata unor $espgu#iri ctre partea
ciil.
8"potria acestei sentine au $eclarat apel inculpatul1 partea ciil %i ParcDetul $e
pe l2ng Ju$ectoria Bectorului & -ucure%ti.
8n faa Tri#unalului +unicipiului -ucure%ti ; Becia l penal1 B.N. a ri$icat
e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 astfel cu" a
fost "o$ificat prin art. l pct. 3: $in Legea nr. 1!:A155) priin$ "o$ificarea %i co"pletarea
,o$ului penal.
De%i autorul e'cepiei $e neconstituionalitate se refer la art. .1 alin. /30 $in
,o$ul penal1 astfel cu" a fost "o$ificat prin art. l pct. 3: $in Legea nr. 1!:A155) priin$
"o$ificarea %i co"pletarea ,o$ului penal1 n realitate are n e$ere pree$erile art1 .1 alin.
/!0 $in ,o$ul penal1 repu#licat n #a(a Legii nr. 1!:A155).
Te'tul legal atacat are ur"torul cuprins: 6n ca(ul con$a"nrii pentru o
infraciune prin care s;a pro$us o pagu#1 instana poate $ispune suspen$area con$iionat a
e'ecutrii pe$epsei nu"ai $ac1 p2n la pronunarea Dotr2rii1 pagu#a a fost integral reparat
sau plata $espgu#irii este garantat $e o societate $e asigurare7.
Aceste pree$eri legale sunt consi$erate $e autorul e'cepiei ca neconstituionale1
$eoarece con$iionea( accesul la "sura suspen$rii con$iionate a e'ecutrii pe$epsei $e
plata integral a $espgu#irilor care ur"ea( s fie sta#ilite toc"ai prin Dotr2rea $e
suspen$are1 $espgu#iri pe care inculpatul le contest at2t n ceea ce prie%te te"eiul lor1 c2t
%i n ceea ce prie%te ntin$erea cuantu"ului pretins. ,on$iionarea acor$rii suspen$rii
e'ecutrii pe$epsei $e plata integral a $espgu#irilor p2n la pronunarea Dotr2rii nsea"n
o#ligarea inculpatului la recunoa%terea culpei penale care constituie te"eiul rspun$erii ciile1
iar nerecu;noa%terea culpei1 prin plata $espgu#irilor ciile1 l nltur auto"at $e la
#eneficiul acestei "suri. ,onsecina const1 toto$at1 n o#structionarea oricror aprri pe
latura ciil a cau(ei1 inculpatul fiin$ o#ligat la acceptarea necon$iionat a preteniilor prii
t"ate1 care pot fi nente"eiate fie su# aspectul fun$a"entului 3uri$ic1 fie su# acela al
cuantu"ului lor.
Autorul e'cepiei $e neconstituionalitate concDi$e c te'tul art. .1 alin. /!0 $in
,o$ul penal ine n contra$icie cu Declaraia <niersal a Drepturilor 4"ului $in anul 15!.
%i cu pree$erile;art. 2! $in ,onstituia Ro"2niei priitoare la garantarea $reptului la aprare.
!:
@...?
,urtea constat c $ispo(iiile art. .1 alin. /!0 $in ,o$ul penal1 con$iion2n$
luarea unei "suri $e politic penal cu grae consecine1 cu" este suspen$area con$iionat
a e'ecutrii1 $e soluionarea unei pro#le"e $e $rept e'trapenal1 creea( un regi" $e
$iscri"inare ntre ceteni %i ine n contra$icie cu pree$erile art. ! alin. /20 %i ale art. 1) $in
,onstituie. Accesul inculpatului la unele "suri $e politic penal nepriatie $e li#ertate1 la
care el este n$reptit $in punctul $e e$ere al politicii penale %i al $reptului penal1 nu;i poate
fi inter(is pe criterii strine 3ustiiei penale1 cu" ar fi acoperirea integral a pre3u$iciului.
>nculpatul care nu are posi#ilitatea o#iecti $e acoperire a pre3u$iciului naintea pronunrii
Dotr2rii $e con$a"nare nu poate aea acces la con$a"narea cu suspen$area e'ecutrii
pe$epsei. Aceast regle"entare legal $eter"in o $iscri"inare pe criteriul aerii.
Repararea pre3u$iciului cau(at persoanei t"ate prin infraciune %i care
constituie o#iectul aciunii ciile1 alturate aciunii penale n ca$rul procesului penal1 se
nfptuie%te pe #a(a regulilor $e $rept ciil si nu poate influena rspun$erea penal a
autorului pre3u$iciului. Nerepararea pre3u$iciului nu con$iionea( rspun$erea penal $ec2t
$ac se $oe$e%te reaua;cre$in a fptuitorului. Astfel1 nen$eplinirea o#ligaiilor ciile
sta#ilite prin Dotr2rea 3u$ectoreasc $e con$a"nare nu poate $uce la reocarea suspen$rii
e'ecutrii pe$epsei1 $ac cel con$a"nat $oe$e%te c nu a aut putina $e a n$eplini acele
o#ligaii fa$. .! $in ,o$ul penal0. De ase"enea1 neacDitarea1 n acelea%i con$iii1 a
cDeltuielilor $e 3u$ecat %i a $espgu#irilor ciile nu constituie un i"pe$i"ent n o#inerea
rea#ilitrii 3u$ectore%ti @ari. 13* lit. $0 $in ,o$ul penal?.
Pe l2ng $iscri"inarea pe criteriul aerii1 pe care o creea( $ispo(iia legal
atacat1 constr2ngerea inculpatului $e a repara un pre3u$iciu pe care nu l;a creat ori nu l;a
pro$us n "sura pretins $e persoana t"at1 ca pre al accesului la o "sur $e politic
penal1 la care este n$reptit1 este contrar %i principiului consacrat n ,onstituie si n
conenii internaionale1 %i anu"e $reptul la un proces ecDita#il care s;i asigure posi#ilitatea
$e a $oe$i n "o$ e'act ntin$erea $repturilor %i o#ligaiilor n ca(ul conflictului a$us n
3ustiie.
Pentru consi$erentele e'puse1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" %i al art. 13 alin. /10 lit. A. c0 %i al art. 23 $in Legea nr. !*A15521
repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
!1
A$"ite e'cepia $e neconstituionalitate ri$icat $e B.N. n Dosarul penal nr. 1.
:!5A155* al Tri#unalului +unicipiului -ucure%ti ;7Becia l penal %i constat c $ispo(iiile
art. .1 alin. /!0 $in ,o$ul penal sunt neconstitutionale.

D(*i'i% nr! 28A2=!02!-999
-
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! @- %&in! B=C +in C"+u& p(n%&
; e'tras ;
/...0
,urtea $e Apel 4ra$ea ; Becia penal1 prin ncDeierea $in 2 iunie 155.1 a sesi(at
,urtea ,onstituional cu e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30 $in
,o$ul penal1 ri$icat $e =.l. %i =.A. ntr;o cau( penal a2n$ ca o#iect 3u$ecarea recursurilor
$eclarate $e autorii e'cepiei %i $e ceilali inculpai1 tri"i%i n 3u$ecat pentru s2r%irea
infraciunii pre(ute la art. 2:. si art. 2:5 lit. a0 %i i0 $in ,o$ul penal.
8n "otiarea e'cepiei se susine c $ispo(iiile atacate contrain pree$erilor art.
! %i 1) $in ,onstituie. Art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal creea( un regi" $iscri"inatoriu ntre
ceteni1 ntruc2t unii infractori care s2r%esc infraciunea $e furt in for" si"pl1 prin
sustragerea unor alori i"portante1 pot #eneficia $e suspen$area e'ecutrii pe$epsei1 iar alii1
care au s2r%it infraciuni $e furt n for" calificat1 cDiar $ac pericolul social al faptei este
re$us1 sunt e'clu%i $e la aplicarea $ispo(iiilor art. .1 $in ,o$ul penal1 $e%i ar e'ista
posi#iliti $e n$reptare "ai #une $ec2t prin e'ecutarea pe$epsei ntr;un penitenciar. 4
sanciune penal tre#uie s fie ecDita#il1 s e'iste un raport ntre fapta s2r%it %i pe$eapsa
aplicat. 4r1 $ispo(iiile atacate ngr$esc $reptul ceteanului $e a #eneficia $e suspen$area
e'ecutrii pe$epsei1 $e%i pericolul social al faptei este uneori e'tre" $e re$us.
@...?
E'a"in2n$ susinerea1 ,urtea constat c pro#le"a care1 n esen1 constituie
fon$ul cau(ei este aceea $e a se sta#ili $ac regula i"perati cuprins n coninutul art. .1
alin. /30 $in ,o$ul penal1 cu priire la aplicarea "surii $e suspen$are con$iionat a
e'ecutrii pe$epsei1 este sau nu co"pati#il cu $ispo(iiile art. ! alin. /20 si ale art. 1) alin. /10
$in ,onstituie.
Potriit art. ! alin. /20 $in ,onstituie1 6Ro"2nia este patria co"un %i in$ii(i#il
a tuturor cetenilor si1 fr $eose#ire $e ras1 $e naionalitate1 $e origine etnic1 $e li"#1 $e
religie1 $e se'1 $e opinie1 $e apartenen politic1 $e aere sau $e opinie social71 iar art. 1)
1
Pu#licata n +. 4f. nr. 13)A1.:!.1555.
!2
alin. /10 $in ,onstituie pree$e c 6,etenii sunt egali in fata legii si a autoritilor pu#lice1
fr priilegii %i fr $iscri"inri7.
Din anali(a celor $ou nor"e constituionale inocate re(ult c pree$erile art. !
alin. /20 se corelea( prin coninutul lor cu $ispo(iiile art. 1)1 $eter"inn$u;se criteriile
egalitii intre ceteni1 %i anu"e: rasa1 naionalitatea1 originea etnic1 religia1 opinia1
apartenena politic si aerea sau originea social.
Boluia constituional este n concor$an %i cu regle"entrile internaionale.
Astfel1 prin art. 1! $in ,onenia pentru aprarea $repturilor o"ului si a li#ertilor
fun$a"entale se sta#ilesc criteriile ne$iscri"inatorii n e'ercitarea $repturilor %i li#ertilor
recunoscute n respectia conenie.
Potriit art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 6Buspen$area con$iionat a e'ecutrii
pe$epsei nu poate fi $ispus n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e
pe$eapsa ncDisorii "ai "are $e 12 ani1 precu" %i n ca(ul infraciunilor $e t"are
corporal gra1 iol %i tortur7.
Prin acest te't legiuitorul a restr2ns aplicarea "surii $e in$ii$uali(are a
pe$epsei1 n sensul c nu poate fi $ispus n ca(ul persoanelor care au s2r%it cu intenie
infraciunile "enionate. Aceasta ns nu contraine pree$erilor constituionale inocate1
$eoarece li"itarea legal a aplicrii suspen$rii con$iionate nu ncalc nici unul $intre
criteriile egalitii n $repturi.
Drepturile fun$a"entale repre(int o constant a personalitii ceteanului1 o
%ans egal acor$at fiecrui in$ii$ si1 $in aceast cau(1 principiul egalitii cuprin$e
egalitatea cetenilor n faa legii %i a autoritilor pu#lice1 iar nu egalitatea $e trata"ent
3uri$ic aplicat unei categorii $e ceteni n co"paraie cu alta.
>n aceast situaie este ei$ent c regi"ul pe$epselor constituie o pro#le" $e
politic penal1 pe care organul legislati este singurul n$reptit s o soluione(e n funcie
$e "pre3urrile e'istente la un "o"ent $at n $o"eniul cri"inalitii.
Prin "sura suspen$rii con$iionate a e'ecutrii pe$epsei n con$iiile art. .1
alin. /30 $in ,o$ul penal1 s;a ur"rit n e'clusiitate instituirea unui trata"ent penal "ai
seer pentru acele categorii $e infraciuni apreciate $e legiuitor ca fapte cu un gra$ $e pericol
ri$icat.
>n ase"enea con$iii1 nclcarea principiului egalitii s;ar putea pune n $iscuie
nu"ai $ac instituirea unor astfel $e "suri ar crea $iscri"inri ntre ceteni1 potriit
criteriilor sta#ilite $e legiuitorul constituant.
!3
,u alte cuinte1 te'tele constituionale inocate i(ea( egalitatea n $repturi ntre
ceteni n ceea ce prie%te recunoa%terea n faoarea acestora a unor $repturi %i li#erti
fun$a"entale1 nu %i i$entitatea $e trata"ent 3uri$ic asupra aplicrii unor "suri1 in$iferent $e
natura lor. n felul acesta se 3ustific nu nu"ai a$"isi#ilitatea unui regi" 3uri$ic $iferit fa $e
anu"ite categorii $e persoane1 $ar %i necesitatea lui.
Din susinerea e'cepiei re(ult c autorul acesteia1 fr a inoca %i alte te'te
constituionale1 a "ai argu"entat c ntre fapta s2r%it si pe$eapsa aplicat tre#uie s e'iste
un raport 3ust.
,urtea nu retine nici aceast critic. Este incontesta#il c erificarea
proporionalitii aparine co"petenei $e control a ,urii at2ta ti"p c2t restr2ngerea are ca
o#iect e'erciiul unor $repturi sau al unor li#erti cetene%ti1 n ca(ul e'cepiei inocate ns
restr2ngerea aplicrii "surii $e suspen$are con$iionat a e'ecutrii pe$epsei este i"pus1
astfel cu" s;a "ai artat1 pentru reali(area unei politici represie "ai fer"e1 fapt care e'ce$e
ns sferei $e regle"entare a art. !5 $in ,onstituie1 referitor la restr2ngerea e'erciiului unor
$repturi sau al unor li#erti.
Pentru consi$erentele e'puse1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" %i al art. 13 alin. /10 lit. U.c0 %i al art. 23 $in Legea nr. !*A15521
repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30 $in ,o$ul
penal1 ri$icat $e =.l. %i =.A. n Dosarul nr. *1&A155. al ,urii $e Apel 4ra$ea ; Becia
penal.
D(*i'i% nr! 98A-;!09!-999
-
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u#i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! @- %&in! B=CF %r#! @9- %&in! B=C )i %r#! @9G %&in! B=C +in C"+u& p(n%&
- (2#r% -
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 3&*A2..:*.1555.
!!
Prin ncDeierea $in 1& "artie 15551 pronunat n Dosarul nr. ..*33A155.1
Ju$ectoria -rila a sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e neconstitutionalitate a
pree$erilor ari. .1 alin. /301 art. .)1 alin. /30 %i art. .)* alin. /30 $in ,o$ul penal1 e'cepie
ri$icat $e R.D.,..
8n susinerea e'cepiei autorul acesteia arat c $ispo(iiile legale criticate1 care
inter(ic luarea unor "suri $e in$ii$uali(are a e'ecutrii pe$epsei1 cu" sunt suspen$area
con$iionat a e'ecutrii pe$epsei1 suspen$area e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere sau
e'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc1 n ca(ul unor infraciuni grae1 sunt neconstituionale1
$eoarece contrain principiului in$epen$enei 3u$ectorilor1 nscris n art. 123 alin. /20 $in
,onstituie1 precu" %i art. 2: $in ,onstituie1 cu referire la unele $ispo(iii $in coneniile
internaionale priitoare la $repturile o"ului1 la care Ro"2nia este parte.
8n fapt1 autorul e'cepiei a fost tri"is n 3u$ecat1 ntre altele1 %i pentru s2r%irea
infraciunii $e $elapi$are /art. 21&1 $in ,o$ul penal01 pentru care se pree$e ncDisoarea $e la
1 la 1& ani1 $eci cu "a'i"ul special al pe$epsei "ai "are $e 12 ani1 ceea ce e'clu$e luarea
fa $e inculpat a reuneia $intre "surile $e in$ii$uali(are a e'ecutrii pe$epsei1 inter(ise
$e $ispo(iiile criticate ca neconstituionale.
@;?
Te'tele legale criticate ca neconstituionale sunt ur"toarele:
Art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal: 6Buspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei
nu poate fi $ispus n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e pe$eapsa
ncDisorii "ai "are $e 12 ani1 precu" %i n ca(ul infraciunilor $e t"are corporal gra1
iol %i tortur7.
Art. .)1 alin. /50 $in ,o$ul penal: 6Buspen$area e'ecutrii pe$epsei su#
supraegDere nu poate fi $ispus >n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e
pe$eapsa ncDisorii "ai "are $e 12 ani1 precu" %i n ca(ul infraciunilor $e t"are
corporal gra1 iol %i tortur7.
Art. .)* alin. /30 $in ,o$ul penal: 6E'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc nu
poate fi $ispus n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e pe$eapsa
ncDisorii "ai "are $e 12 ani1 precu" %i n ca(ul infraciunilor $e t"are corporal gra1
iol %i tortur.7
E'a"in2n$ e'cepia1 ,urtea ,onstituional constat c "o$ificrile a$use
,o$ului penal prin Legea nr. 1!:A155)1 n sensul agrarii pe$epselor1 pe $e o parte prin
sporirea "a'i"ului general al pe$epselor principale %i a "a'i"ului special al pe$epselor
pentru unele infraciuni1 ntre care %i infraciunea $e $elapi$are la care se refer autorul
!&
e'cepiei1 iar pe $e alt parte1 prin restr2ngerea c2"pului $e inci$en a suspen$rii
con$iionate a e'ecutrii1 suspen$rii e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere si e'ecutrii
pe$epsei la locul $e "unc1 repre(int opiuni $e politic legislati ce nu pot fi consi$erate
ca neconstituionale1 nea$uc2n$ atingere reunui principiu sau reunei pree$eri $in
,onstituie. Este $e co"petenta e'clusi a legiuitorului s aleag soluia pe care o consi$er
corespun(toare pentru co"#aterea cri"inalitii la un "o"ent $at. De aceea critica autorului
e'cepiei1 n sensul c legiuitorul ar fi sta#ilit n "o$ ar#itrar li"itele pe$epselor priatie $e
li#ertate %i infraciunile pentru care se inter(ice aplicarea "surilor $e in$ii$uali(are
"enionate1 este nente"eiat.
Businerea autorului e'cepiei1 n sensul c $ispo(iiile art. .1 alin. /301 ale art. .)1
alin. /30 si ale art. .)* alin. /30 $in ,o$ul penal ncalc pree$erile art. 123 alin. /20 $in
,onstituie1 priitoare la in$epen$ena 3u$ectorilor1 este1 $e ase"enea1 nente"eiat1
$eoarece 3u$ectorii nu pot fi in$epen$eni fa $e lege. >n$ii$uali(area 3u$iciar a pe$epsei1
pe care ei sunt cDe"ai s o nfptuiasc1 poate aea loc nu"ai n ca$rul in$ii$uali(rii
legale1 care este opera legiuitorului. 4r1 toc"ai n ca$rul in$ii$uali(rii legale au fost
instituite "i3loacele $e in$ii$uali(are1 care sunt suspen$area e'ecutrii pe$epsei1 n cele
$ou for"e ale acesteia1 %i e'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc1 %i pe care 3u$ectorii sunt
o#ligai s le aplice n strict confor"itate cu legea.
Referirea autorului e'cepiei la pree$erile art. 12 $in Declaraia <niersal a
Drepturilor 4"ului %i la $ispo(iiile corespun(toare $in ,onenia pentru aprarea
$repturilor o"ului %i a li#ertilor fun$a"entale1 care pre$ c ni"eni nu poate.fi priat n
"o$ ar#itrar $e li#ertate1 este ireleant. A%a cu" s;a su#liniat "ai sus1 at2t li"itele speciale
ale pe$epselor1 c2t %i con$iiile $e aplicare a "i3loacelor $e in$ii$uali(are n $iscuie sunt
sta#ilite $e lege %i nu pot fi aplicate $ec2t n li"itele legii.
,u priire la e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30 $in
,o$ul penal1 ,urtea ,onstituional s;a pronunat prin Deci(ia nr. 2& $in 23 fe#ruarie 15551
pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 13) $in 1 aprilie 1555. ,urtea a
respins e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1
consi$erate contrare art. ! %i art. 1) $in ,onstituie1 apreciin$ c $ispo(iiile legale criticate
sunt constituionale. Tot prin aceast $eci(ie ,urtea ,onstituional a respins si critica potriit
creia e'ceptarea unor infraciuni $e >a aplicarea suspen$rii con$iionate a e'ecutrii
pe$epsei ar constitui o restr2ngere a $repturilor si ar nesocoti astfel pree$erile art. !5 $in
,onstituie. Boluia a$optat $e ,urtea ,onstituional n aceast $eci(ie %i pstrea(
ala#ilitatea si n cau(a $e fa.
!)
Pentru "otiele artate1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" si al art. 1;31 al art. 13 alin. /10 lit. A. c0 %i al art. 23 $in Legea nr.
!*A15521 repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a pree$erilor art. .1 alin. /301 art. .)1
alin. /30 %i art. .)* alin. /30 $in ,o$ul penal1 ri$icat $e R.D.,. n Dosarul nr. ..*33A155. al
Ju$ectoriei -rila.
D(*i'i% nr! ---A@!0;!-999
-
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u#i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! @- %&in! B=C )i %&( %r#! @9- %&in! B=C +in C! p(n!
- (2#r% -
@...?
Prin ncDeierea $in 3: "artie 15551 pronunat $e Ju$ectoria Ale%$1 3u$eul -iDor1
,urtea ,onstituional a fost sesi(at cu e'cepia $e neconstitutionalitate a $ispo(iiilor art. .1
alin. /30 %i ale art1 .)1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 e'cepie ri$icat $e inculpatul B.4.P. n
Dosarul nr. 1.33.A155. aflat pe rolul acelei instane.
8n susinerea e'cepiei autorul acesteia arat c $ispo(iiile art. .1 alin. /30 %i ale
art. .)1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 care pre$ c "sura suspen$rii con$iionate a e'ecutrii
pe$epsei %i1 respecti1 "sura suspen$rii e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere1 nu pot fi
$ispuse n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e pe$eapsa ncDisorii "ai
"are $e 12 ani1 sunt neconstituionale1 fiin$ contrare pree$erilor art. 1) $in ,onstituie
referitoare la egalitatea n $repturi1 n opinia autorului e'cepiei $ispo(iiile legale "enionate
creea( o $ita inegalitate ntre ceteni n ceea ce prie%te politica penal. Astfel1 se susine
c este $e neconceput ca pentru o infraciune $e furt si"plu1 pre(ut la ari. 2:. $in ,o$ul
penal1 const2n$ n sustragerea $e #unuri n aloare $e 3: ; !: "ilioane lei1 s se poat $ispune
suspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei sau suspen$area e'ecutrii pe$epsei su#
supraegDere1 pentru c pe$eapsa pre(ut $e lege este ncDisoarea $e "a'i"u" 12 a" %i1
$i"potri1 ca aceste "suri s nu poat fi $ispuse n ca(ul unui furt calificat1 pre(ut la art.
2:5 $in ,o$ul penal si const2n$ n sustragerea1 n ti"pul nopii1 a unui #un $e aloare
$eri(orie1 nu"ai pentru c pe$eapsa pre(ut $e lege este "ai "are $e 12 ani. Dispo(iiile
1
Pu#licat n +. 4f. nr. &:)A15.1:.1555.
!*
criticate con$uc1 $up prerea autorului e'cepiei1 la cre%terea artificial a nu"rului
con$a"nailor care sunt o#ligai s e'ecute pe$eapsa ncDisorii n penitenciar.
@...?
Prin Legea nr. 1!:A155) pentru "o$ificarea %i co"pletarea ,o$ului penal s;au
nsprit pe$epsele pentru unele infraciuni grae1 n special infraciuni contra persoanei %i
contra patri"oniului. Aceast agraare a pe$epselor s;a nfptuit1 pe $e o parte1 prin sporirea
li"itelor "a'i"e ale pe$epselor1 iar pe $e alt parte1 prin inter(icerea aplicrii1 pentru
infraciuni grae1 a unor "suri $e in$ii$uali(are a e'ecutrii pe$epselor n faoarea
con$a"nailor1 cu" sunt: suspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei1 suspen$area
e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere si e'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc. ,u priire la
aceste "suri au fost intro$use $ispo(iii speciale $e inter(icere la art. .1 alin. /30 $in ,o$ul
penal1 pentru suspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei1 la art. .)1 alin. /30 $in ,o$ul
penal1 pentru suspen$area e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere1 si la art. .)* alin. /30 $in
,o$ul penal1 pentru e'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc. Astfel1 la art. .1 alin. /30 $in
,o$ul penal se pree$e c 6Buspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei nu poate fi
$ispus n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e pe$eapsa ncDisorii "ai
"are $e 12 ani1 precu" si n ca(ul infraciunilor $e t"are corporal gra1 iol %i tortur7.
Aceea%i inter$icie este pre(ut la art. .)1 alin. /30 $in ,o$ul penal.
,u priire la e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30 $in
,o$ul penal1 ,urtea ,onstituional s;a pronunat prin Deci(ia nr. 2& $in 23 fe#ruarie 15551
pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 13) $in 1 aprilie 15551 precu" %i
prin Deci(ia nr. *5 $in 2: "ai 15551 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr.
323 $in ) iulie 1555. Prin $eci(iile "enionate ,urtea ,onstituional a respins ca
nente"eiat e'cepia $e neconstitutionalitate a art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 rein2n$ c
aceste $ispo(iii nu contrain pree$erilor art. ! si art. 1) $in ,onstituie1 astfel cu" susinea
autorul e'cepiei. ,urtea a statuat c $ispo(iiile legale criticate nu contrain nici unei
$ispo(iii %i nici unui principiu constituional si c este $e co"petenta e'clusi a
Parla"entului s instituie pe$epsele %i "i3loacele $e in$ii$uali(are a pe$epselor pe care le
consi$er cele "ai corespun(toare pentru preenirea si co"#aterea cri"inalitii. Deoarece
nu au interenit ele"ente noi1 care s $eter"ine "o$ificarea 3urispru$enei ,urii
,onstituionale1 at2t consi$erentele1 c2t si soluia pronunat %i "enin ala#ilitatea %i n
cau(a $e fa. n consecin1 e'cepia $e neconstitutionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30
$in ,o$ul penal ur"ea( s fie respins.
!.
,u priire la e'cepia $e neconstitutionalitate a $ispo(iiilor art. .)1 alin. /30 $in
,o$ul penal ,urtea ,onstituional s;a pronunat1 $e ase"enea1 prin Deci(ia nr. 5& $in 1*
iunie 15551 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 3&* $in 2. iulie 1555.
,urtea a respins e'cepia cu aceea%i "otiare1 n sensul c restr2ngerea c2"pului $e inci$en
a acestei "suri repre(int o opiune $e politic legislati1 legiuitorul fiin$ singurul
co"petent s aleag soluia pe care o consi$er corespun(toare pentru co"#aterea
cri"inalitii la un "o"ent $at.
8ntruc2t nu au interenit ele"ente noi1 care s $eter"ine o scDi"#are a
3urispru$enei ,urii ,onstituionale1 aceea%i soluie se i"pune %i n cau(a $e fa1 e'cepia
ur"2n$ s fie respins.
Pentru "otiele artate1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 si al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" %i al art. 13 alin. /10 lit. A. c0 %i al art. 23 $in Legea nr. !*A15521
repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii:
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a pree$erilor art. .1 alin. /30 %i ale art.
.)1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 ri$icat $e B.4.P. n Dosarul nr. 1.33.A155. al Ju$ectoriei
Ales$.

D(*i'i% nr! --9A2=!09!-999
-
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! @- %&in! B=C +in C"+u& p(n%&
- (2#r% -
@V?
Prin ncDeierea $in 12 ianuarie 15551 pronunat n Dosarul nr. 3.323A155.1
Tri#unalul -ucure%ti ; Becia a ll;a penal1 a sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e
neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 ri$icat $e A.-. prin
aprtorul su.
8n "otiarea e'cepiei se susine ca $ispo(iiile legale atacate sunt
neconstituionale in raport cu pree$erile art. 22 alin. /201 ale art. 23 alin. /10 %i /501 ale art. !5
alin. /10 %i /201 precu" %i ale art. 123 alin. /10 %i /20 $in ,onstituie1 $eoarece constituie o
ngr$ire a e'erciiului unor $repturi sau li#erti1 restr2ngerea nefiin$ proporional cu
1
KPu#licat in +. 4f. nr. &&!A12.11.1555.
!5
situaia care a $eter"inat;o. De ase"enea1 se consi$er c autorul e'cepiei a fost supus unei
pe$epse $egra$ante1 ne3ustific2n$u;se priarea sa $e li#ertate.
@...?
E'cepia $e neconstituionalitate i(ea( $ispo(iiile art. .1 alin. /30 $in ,o$ul
penal1 care au ur"toarea re$actare: 6Buspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei nu poate
fi $ispus n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e pe$eapsa ncDisorii
"ai "are $e 12 ani1 precu" %i n ca(ul infraciunilor $e t"are corporal gra1 iol %i
tortur7.
E'a"in2n$ e'cepia1 ,urtea constat c acest te't $e lege a "ai fost supus
controlului $e constituionalitate. Astfel1 ,urtea a pronunat Deci(ia nr. 2& $in 23 fe#ruarie
15551 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 13) $in 1 aprilie 15551 rein2n$
c1 $e%i prin te'tul $e lege criticat legiuitorul a restr2ns aplicarea "surii $e in$ii$uali(are a
pe$epsei1 acesta nu contraine pree$erilor constituionale ale art. ! alin. /201 ale art. 1) alin.
/10 %i ale art1 !5. Prin e'clu$erea "surii suspen$rii con$iionate a e'ecutrii pe$epsei n
con$iiile art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 s;a ur"rit instituirea unui trata"ent penal "ai
seer pentru acele categorii $e infraciuni apreciate $e legiuitor ca fapte cu un gra$ $e pericol
ri$icat. Te'tele constituionale inocate n susinerea e'cepiei1 i(ea( recunoa%terea n
faoarea cetenilor a unor $repturi si li#erti fun$a"entale1 iar nu i$entitatea $e trata"ent
3uri$ic asupra aplicrii unor "suri1 in$iferent $e natura lor1 ceea ce 3ustific nu nu"ai
a$"isi#ilitatea aplicrii unui regi" 3uri$ic $iferit1 $ar cDiar necesitatea lui. ,u priire la
restr2ngerea e'erciiului unor $repturi sau al unor li#erti s;a constatat c suspen$area
con$iionat a e'ecutrii pe$epsei nu repre(int un $rept al persoanei1 ci $oar o "sur $e
in$ii$uali(are a e'ecutrii pe$epsei1 astfel c $ispo(iiile legale criticate nu contrain art. !5
$in ,onstituie. De ase"enea1 s;a "ai artat c nu poate fi reinut nici argu"entul c ntre
fapta s2r%it %i pe$eapsa aplicat tre#uie s e'iste un raport 3ust1 $eoarece
proporionalrtatea1 a%a cu" este consfinit $e alin. /20 al art. !5 $in ,onstituie1 prie%te
restr2ngerea care are ca o#iect e'erciiul unor $repturi sau al unor li#erti cetene%ti1 iar nu
restr2ngerea aplicrii "surii $e suspen$are con$iionat a e'ecutrii pe$epsei1 i"pus $e
necesitatea reali(rii unei politici represie "ai fer"e.
Aceste consi$erente %i "enin ala#ilitatea %i n cau(a $e fa.
Referitor la inocarea $ispo(iiilor constituionale ale art. 22 alin. /201 potriit
crora 6Ni"eni nu poate fi supus torturii %i nici unui fel $e pe$eaps sau $e trata"ent inu"an
ori $egra$ant71 ale art. 23 alin. /10 si /501 care consfinesc iniola#ilitatea li#ertii in$ii$uale
si a siguranei persoanei si faptul c pe$epsele sunt sta#ilite si aplicate nu"ai 6n con$iiile %i
&:
n te"eiul legii71 precu" si ale art. 123 priin$ nfptuirea 3ustiiei1 se constat c aceste
critici nu sunt conclu$ente n soluionarea acestei e'cepii1 astfel c nu pot fi pri"ite1
8n sf2r%it1 n legtur cu opinia instanei $e 3u$ecat1 legat $e 6insuficiena7 legii1
n sensul c li"ita $e 12 ani p2n la care poate fi acor$at suspen$area con$iionat a
e'ecutrii pe$epsei este necesar s fie reealuat fat $e li"itele speciale ale pe$epsei
ncDisorii pre(ute $e Legea nr. 1!:A155)1 ,urtea constat c1 $e%i real1 aceasta nu este
totu%i o pro#le" $e control $e constituionalitate a legii1 ci este o pro#le" ce aparine
$o"eniului politicii penale1 care intr n co"petenta e'clusi a legiuitorului1 singurul
n$reptit s "o$ifice %i s co"plete(e $ispo(iiile legale n igoare1 n te"eiul art. &. alin.
/10 $in ,onstituie.
Pentru consi$erentele e'puse1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 $in ,onstituie1 precu" si
al art. 1;31 al art. 13 alin. /10 lit. A. c0 %i al art. 23 $in Legea nr. !*A15521 repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /30 $in ,o$ul
penal1 ri$icat $e A.-. n Dosarul nr. 3.323A155. al Tri#unalului -ucure%ti ; Becia a ll;a
penal.
=! A&#( +(*i'ii %&( Cur$ii C"n#i#u$i"n%&(
1. Dec. nr. 23A1: fe#ruarie 155. ; +. 4f. nr. 1!3A. aprilie 155.
; Respinge ca ina$"isi#il e'cepia $e neconstituionalitate a art. .1 alin. /!0 ,.
pen.
2. Dec. nr. 2&A1: fe#ruarie 155. ; +. 4f. nr. 1!3A. aprilie 155.
; Respinge ca ina$"isi#il e'cepia $e neconstituionalitate a art. .1 alin. /!0 ,.
pen.
3. Dec. nr. *5A2: "ai 1555 ; +. 4f. nr. 323A) iulie 1555
; Respinge e'cepia1 ntruc2t nu au interenit ele"ente noi care s "o$ifice
3urispru$ena ,urii ,onstituionale referitoare la pree$erile art. .1 alin. /30 ,. pen %i art. ! %i
art. 1) ,onstituie.
!. Dec. nr. 1))A21 octo"#rie 1555 ; +. 4f. nr. &.3A3: noie"#rie 1555.
; Respinge e'cepia1 $eoarece nu au interenit ele"ente noi care s 3ustifice
"o$ificarea 3urispru$enei referitoare la pree$erile art. .1 alin. /30 ,. pen. si art. 22 alin. /201
23 alin. /101 !5 alin. /101 %i 123 ,onstituie
&1
&. Dec. nr. 1)*A21 octo"#rie 1555 ; +. 4f. nr. &.&A3: noie"#rie 1555
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a art. .1 alin. /30 ,. pen. n raport cu
pree$erile art. ! si art. ) $in ,onstituie
). Dec. nr. 1..A1. noie"#rie 1555 ; +. 4f. nr. )!A1! fe#ruarie
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art. .1 alin. /30 ,.
pen.t n raport $e art. 22 alin. /20 $in ,onstituie e'ecutarea unei pe$epse nense"n2n$ o
nclcare a pree$erilor constituionale a"intite.
*. Dec. nr. 2:2A2& noie"#rie 1555 ; +. 4f. nr. ).A1) fe#ruarie 1555
; Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a pree$erilor art. .1 alin. /30 ,.
pen n raport $e pree$erile art. 1)1 art. 2: si art. 123 $in ,onstituie1 a2n$ in e$ere
3urispru$enta constant a ,urii n aceast "aterie.
.. Dec. nr. )2A) aprilie 2::: ; +. 4f. nr. 2.:A21 iunie 2:::
; Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a pree$erilor art. .1 alin. /30 ,.
pen. n raport $e pree$erile art. ! %i art. 1) $in ,onstituie.
5. Dec. nr. 11)A1& iunie 2::: ; +. 4f. nr. 3!1A21 iulie 2:::
; Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a pree$erilor art. .1 alin. /30 ,.
pen n raport $e pree$erile art. ! si art. 1) $in ,onstituie.

I3! CONSTITUIONALITATEA DISPOZIIILOR REFERITOARE LA
SUSPENDAREA SU? SUPRA3EGHERE A E:ECUTRII PEDEPSEI
NCHISORII
-! C"6(n#%riu
Dat fiin$ si"ilitu$inea unor $ispo(iii priin$ suspen$area su# supraegDere a
e'ecutrii pe$epsei cu pree$erile legale referitoare la suspen$area con$iionat a e'ecutrii
pe$epsei1 e'cepiile $e neconstituionalitate ri$icate n faa instanelor 3u$ectore%ti au $e
ase"enea un caracter si"ilar1 unele $intre ele referin$u;se n co"un la pree$erile art. .1 si
ur". ,. pen. %i la pree$erile art. .) %i ur". ,. pen.
A0 <n pri" aspect $e neconstituionalitate i(at prin e'cepiile ri$icate in faa
instanelor $e 3u$ecat se refer la pree$erile art. .) alin. /!0 ,. pen care con$iionea(
aplicarea suspen$rii su# supraegDere a e'ecutrii pe$epsei $e repararea integral a pagu#ei
p2n la pronunarea Dotr2rii sau la garantarea plii $espgu#irii $e ctre o societate $e
asigurare.
&2
,urtea ,onstituional a $eclarat neconstituionale aceste pree$eri1 cu aceea%i
"otiare
1
c ele $eter"in o inegalitate pe #a( $e aere %i contrariu principiului $reptului la
un proces ecDita#il.
4#ieciunile pe care le;a" $e(oltat n ca(ul suspen$rii con$iionate a pe$epsei
sunt ala#ile %i n situaia $e fa1 astfel c nu o" reeni asupra acestora.
2
-0 <n alt "oti $e neconstituionalitate a i(at pree$erile art. .) alin. /30 ,. pen.
care e'clu$ $e la aplicarea suspen$rii su# supraegDere infraciunile intenionate pentru care
legea pree$e pe$eapsa ncDisorii "ai "are $e 12 ani1 precu" %i infraciunile $e t"are
corporal gra1 iol %i tortur.
Neconstitutionalitatea acestor pree$eri a fost inocat n raport $e pree$erile art.
2: si art. 123 alin. /20 $in ,onstituie1 ori art. ! %i art. 1) $in ,onstituie
3
1 e'cepiile $e
neconstituionalitate fiin$ respinse cu aceea%i "otiare aut n e$ere si n ca(ul suspen$rii
con$iionate
!
Prin $eci(ii ulterioare e'cepiile $e neconstituionalitate au fost respinse cu
"otiarea c nu au interenit ele"ente noi care s $eter"ine o scDi"#are a 3urispru$enei
,urii ,onstituionale
&
2! D(*i'ii 6%i i6p"r#%n#(
D(*i'i% nr! 28A-0!02!-99@
9
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! @- %&in! B7C )i %&( %r#! @9- %&in! B7C +in C! p(n!
- (2#r% -
@V?
Prin ncDeierea $in 22 septe"#rie 155*1 pronunat n Dosarul nr. .&A155*1
Ju$ectoria ,Di%ineu;,ris a sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e neconstituionaiitate
a $ispo(iiilor art. .1 alin. /!0 %i ale art. .)1 alin. /!0 $in ,o$ul penal1 inocat $e P.l. n
"otiarea e'cepiei se susine c $ispo(iiile art. .1 alin. /!0 %i ale art. .)1 alin. /!0 $in ,o$ul
penal1 care regle"entea( suspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei si1 respecti1
suspen$area e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere1 contrain pree$erilor art. 23 alin. /.0 $in
,onstituie1 referitoare la pre(u"ia $e neinoie. Dispo(iiile criticate o#lig practic pe
1
A se e$ea $ec. nr. !)3A13 noie"#rie 155*1 +. 4f. nr. &3A).:2.155..
2
A se e$ea supra. Partea a ll;a1 pct. >>>E art. .1 ,. pen.
3
Dec. nr. >+A. iulie 15551 +. 4f. nr. .A:*.1555.
!
9e(i supra1 Partea a ll;a1 pct. >>>.
&
>nfra. Partea a ll;a1 pct. >9.2.
)
Pu#licat n +. 4f. nr. 1!3A..:!.155..
&3
inculpat ca1 nainte $e orice con$a"nare1 s repare pre3u$iciul pre(u"at1 fr ca acesta s fie
sta#ilit $e instan1 pentru a putea #eneficia $e unul $intre cele $ou "i3loace $e
in$ii$uali(are a e'ecutrii pe$epsei. ,on$iionarea acor$rii suspen$rii e'ecutrii pe$epsei
$e plat integral a $espgu#irilor1 naintea con$a"nrii $efinitie1 ar nse"na ca instana s
se pronune1 anticipat1 asupra cuantu"ului pre3u$iciului1 gra$ului $e inoie a inculpatului1
raportului $e cau(alitate $intre fapta inculpatului si pre3u$iciu1 precu" si "o$alitii $e
reparare a pre3u$iciului. >n acest fel s;ar a3unge la ca(ul $e inco"pati#ilitate1 pre(ut la art.
!* alin. /20 $in ,o$ul $e proce$ur penal.
Be aprecia(1 $e ase"enea1 c te'tele atacate contrain %i art. ) paragraful 2 $in
,onenia European a Drepturilor 4"ului1 potriit cruia orice persoan acu(at $e
infraciune este pre(u;"at neinoat p2n ce inoia este legal sta#ilit.
E'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /!0 $in ,o$ul penal1
potriit crora 6n ca(ul con$a"nrii pentru o infraciune prin care s;a pro$us o pagu#1
instana poate $ispune suspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei1 nu"ai $ac p2n la
pronunarea Dotr2rii pagu#a a fost integral recuperat sau plata $espgu#irii este garantat $e
o societate $e asigurare71 ur"ea( a fi respins n te"eiul art. 23 alin. /30 $in Legea nr.
!*A15521 repu#licat. ,onfor" te'tului citat1 nu pot face o#iectul e'cepiei pree$erile legale
constatate ca fiin$ neconstituionale printr;o $eci(ie anterioar a ,urii ,onstituionale. 4r1
prin Deci(ia nr. !)3 $in 13 noie"#rie 155*1 $efiniti %i o#ligatorie1 pu#licat n +onitorul
4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. &3 $in ) fe#ruarie 155.1 ,urtea ,onstituional a constatat
c $ispo(iiile art. .1 alin. /!0 $in ,o$ul penal sunt neconstituionale. Pentru a pronuna
aceast soluie1 prin $eci(ia "enionat s;au reinut ur"toarele:
Art. .1 alin. /!0 $in ,o$ul penal1 care con$iionea( luarea unei "suri $e politic
penal cu consecine grae1 cu" este suspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei1 $e
soluionarea unei pro#le"e $e $rept e'trapenaL creea( $iscri"inare ntre ceteni1 pe
criteriul aerii1 contraenin$ astfel pree$erilor art. ! alin. /20 %i ale art. 1) $in ,onstituie.
>nculpatul care nu are posi#ilitatea o#iecti $e acoperire a pre3u$iciului1 naintea pronunrii
Dotr2rii $e con$a"nare1 nu are acces la con$a"narea cu suspen$area e'ecutrii pe$epsei.
Accesul inculpatului la unele "suri $e politic penal nepriatie $e li#ertate1 la care el este
n$reptit $in punct $e e$ere al politicii penale %i al $reptului penal1 nu;i poate fi inter(is pe
criterii strine politicii penale1 cu" ar fi acoperirea integral a pre3u$iciului.
Repararea pre3u$iciului cau(at persoanei t"ate prin infraciune %i care
constituie o#iectul aciunii ciile1 n ca$rul procesului penal1 se reali(ea( pe #a(a regulilor $e
$rept ciil %i nu poate influena rspun$erea penal a autorului pre3u$iciului. Nerepa;rarea
&!
pre3u$iciului nu con$iionea( rspun$erea penal1 $ec2t $ac se $oe$e%te reaua;cre$in a
fptuitorului. B;a "ai reinut c1 pe l2ng $iscri"inarea pe criteriul aerii1 pe care o $eter"in
art. .1 alin. /!0 $in ,o$ul penal1 constr2ngerea inculpatului $e a repara un pre3u$iciu pe care
nu l;a creat ori nu l;a pro$us n "sura pretins $eKpersoana t"at1 este contrar
principiului consacrat n ,onstituie %i n conenii internaionale1 %i anu"e $reptul la un
proces ecDita#il1 care s;i asigure posi#ilitatea $e .a $oe$i n "o$ e'act ntin$erea $repturilor
%i o#ligaiilor n ca(ul conflictului a$us n 3ustiie.
E'cepia $e neconstituionalitate a art. .)1 alin. /!0 $in ,o$ul penal1 potriit cruia
6Dispo(iiile art. .1 alin. /!0 si alin. /&0 se aplic %i n ca(ul suspen$rii e'ecutrii pe$epsei
su# supraegDere71 ur"ea( a fi a$"is c2t prie%te tri"iterea la pree$erile art. .1 alin. /!0
$in acela%i co$.
Art. .)1 alin. /!0 $in ,o$ul penal regle"entea( pro#le"ele referitoare la
6suspen$area e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere71 n con$iii i$entice cu 6suspen$area
con$iionat a e'ecutrii pe$epsei71 pre(ut la art. .1 alin. /!0 $in acela%i co$.
Re(ult c argu"entele care au fun$a"entat soluia $e neconstituionalitate a art.
.1 alin. /!0 $in ,o$ul penal1 e'puse n Deci(ia ,urii ,onstituionale nr. !)3A155*1 sus;citat1
%i "enin ala#ilitatea %i n legtur cu $ispo(iiile art. .)1 alin. /!01 c2t prie%te tri"iterea la
alin. /!0 al art. .1 $in co$.
Pentru consi$erentele e'puse1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" %i al art. 31 al art. 13 alin. /10 lit1 A. c0 %i al art. 23 $in Legea nr. !*A15521
repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
1. Respinge ca ina$"isi#il e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1
alin. /!0 $in ,o$ul penal1 inocat $e P.l. n Dosarul nr. .&A155* al Ju$ectoriei ,Di%ineu;
,ri%.
2. A$"ite e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .)1 alin. /!0 $in
,o$ul penal1 inocat $e P.l. n Dosarul nr. .&A155* al Ju$ectoriei ,Disineu;,ri%1 %i constat
c aceste $ispo(iii sunt neconstituionale c2t prie%te tri"iterea la pree$erile art. .1 alin. /!0
$in acela%i co$.

=! A&#( +(*i'ii %&( Cur$ii C"n#i#u$i"n%&(
1. Dec. nr. 5&A1* iunie 1555 ; +. 4f. nr. 3&*A2. iunie 1555
&&
; a se e$ea supra1 Partea a ll;a1 pct. >>>. 2.
2. Dec. nr. 1)*A21 octo"#rie 1555 ; +. 4f. nr. &.&A3: noie"#rie 1555
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art. .) alin. /30 ,.
pen. raportat la art. ! %i 11) $in ,onstituie1 ntruc2t nu au interenit ele"ente care s
$eter"ine o scDi"#are a 3urispru$entei ,urii.
3. Dec. nr. 2:2A2& noie"#rie 1555 ; +. 4f. nr. ))A1) fe#ruarie 1555
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art. .) alin. /30 ,.
pen.1 raportat la 1)1 2: %i 123 $in ,onstituie cu "otiarea c anterior ,urtea ,onstituional
s;a pronunat prin $ec. nr. 5&A1555 asupra acestor pree$eri.
!. Dec. nr. )2A) aprilie 2::: ; +. 4f. nr. 2.:A21 iunie 2:::
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art. .) alin /30 ,.
pen.1 raportat la art. ! %i art. 1) $in ,onstituie1 te'tele constituionale inocate nefiin$
pertinente n soluionarea e'cepiei.
&. Dec. nr. 11)A1& iunie 2:::;+. 4f. nr. 3!1A21 iulie 2:::
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a art. .) alin. /30 ,. pen. n raport $e
pree$erile art. 1) $in ,onstituie1 $eoarece nu au aprut ele"ente noi care s $eter"ine o
scDi"#are a 3urispru$enei.
). Dec. nr. 131A) iulie 2::: ; +. 4f. nr. 353A23 august 2:::
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a art. .) alin. /30 ,. pen n raport
$e;art. 1) $in ,onstituie ntruc2t nu au aprut ele"ente noi s 3ustifice o scDi"#are a
3urispru$enei.
3! CONSTITUIONALITATEA DISPOZIIILOR PRI3IND
E:ECUTAREA PEDEPSEI LA LOCUL DE MUNCA
-! C"6(n#%riu
Agraarea regi"ului sancionator penal prin Legea nr. 1!:A155) a li"itat $e
ase"enea c2"pul $e aplicare a e'ecutrii pe$epsei la locul $e "unc1 fapt ce a generat $e
&)
ase"enea o contestare frecent a $ispo(iiilor art. .) alin. /30 ,. pen.1 potriit crora
e'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc nu poate fi $ispus n ca(ul infraciunilor intenionate
pentru care legea pree$e pe$eapsa ncDisorii "ai "are $e 1& ani precu" %i n ca(ul
infraciunilor $e t"are corporal gra1 iol si tortur.
B;a inocat c aceste $ispo(iii ar contraeni pree$erilor art. ! %i art. 1) $in
,onstituie priin$ egalitatea n $repturi a cetenilor %i egalitatea n faa legii
1
ori $ispo(iiilor
art. 2: %i art. 123 alin. /20 $in ,onstituie1 priin$ in$epen$ena 3u$ectorilor.
2
E'cepiile $e neconstituionalitate au fost respinse cu acelea%i "otiri ca %i n
ca(ul suspen$rii con$iionate ori su# supraegDere a e'ecutrii pe$epsei.
2! D(*i'ii 6%i i6p"r#%n#(
D(*i'i% nr! 92A9!0=!2000
=
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! @- %&in! B=CF %r#! @9- %&in! B=C )i %&( %ri! @9; %&in! B=C +in C! p(n
; e'tras ;
@...?
Prin ncDeierea $in 23 septe"#rie 15551 pronunat n Dosarul nr. 1...!A15551
,urtea $e Apel -ucure%ti ; Becia a ll;a penal a sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e
neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /301 art1 .)1 alin. 3 %i ale art. .)* alin. /30 $in
,o$ul penal. E'cepia a fost ri$icat $e N.P.1 C.T. %i ,.,. ntr;o cau( penal a2n$ ca o#iect
3u$ecarea recursurilor $eclarate $e ace%tia "potria Bentinei penale nr. ) $in ) ianuarie
15551 pronunat $e Ju$ectoria LeDliu;=ar n Dosarul nr1 1.:.1A155.1 %i Deci(iei penale nr.
1:) A $in 1* aprilie 15551 pronunat $e Tri#unalul ,lra%i n Dosarul nr. *).A1555.
8n "otiarea e'cepiei $e neconstituionalitate se susine c $ispo(iiile legale
criticate1 7intro$use prin Legea nr. 1!:A155)1 creea( o $iscri"inare ntre cetenii ro"2ni
care au s2r%it infraciuni pentru care pe$eapsa "a'i" pre(ut $e lege $ep%e%te 12 ani si
cei care au s2r%it infraciuni pentru care pe$eapsa "a'i" pre(ut $e lege este $e cel
"ult 12 ani71 prin aceea c1 n pri"a situaie1 inter(ic luarea unor "suri $e in$ii$uali(are a
e'ecutrii pe$epsei1 cu" sunt suspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei1 suspen$area
e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere sau e'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc. De aceea1
consi$er c aceste te'te $e lege1 care nu per"it o 3ust in$ii$uali(are a pe$epselor1
1
Dec. nr. 1)*A21.1:115551 +. 4f. nr. &.&A3:.11.1555. P Dec. nr. 5&*1*.:)1555. +. 4f. nr. 5&A1*.:).1555. 9e(i
supra1 Partea a >>;a1 pct. >9.!.
2
9e(i supra1 Partea a ll;a1 pct. >>> %i >9.
3
Pu#licat n +. 4f. nr. 2.:A21.:).2:::.
&*
contrain art. ! %i 1) $in ,onstituie. Astfel1 arat c1 6n pri"a situaie1 $e%i se poate aprecia
n unele ca(uri c pericolul social al faptei este foarte re$us %i infractorul ar putea #eneficia $e
circu"stane atenuante care s co#oare cuantu"ul pe$epsei su# "ini"ul special1 pree$erile
legale "enionate "ai sus e'clu$ posi#ilitatea ca inculpatul s e'ecute pe$eapsa la locul $e
"unc sau s #eneficie(e $e suspen$area e'ecutrii pe$epsei1 $e%i ar e'ista posi#iliti $e
n$reptare "ai #une $ec2t prin e'ecutarea pe$epsei intr;un penitenciar7. >n continuare1 arata
c1 6>n a $oua situaie1 pot e'ista ca(uri n care se consi$er c infractorul a s2r%it fapta in
anu"ite circu"stane agraante1 iar pericolul social al acesteia este foarte "are. ,u toate
acestea1 cDiar $ac pe$eapsa aplicat ar $ep%i "a'i"ul special pre(ut $e lege1 $e 12 ani
/prin a$ugare $e sporuri01 inculpatul are $reptul s #eneficie(e $e $ispo(iiile faora#ile
priin$ e'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc sau suspen$area e'ecutrii pe$epsei7.
@...?
4#iectul e'cepiei l constituie ur"toarele $ispo(iii legale:
; Art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal: 6Buspen$area con$iionat a e'ecutrii
pe$epsei nu poate fi $ispus n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e
pe$eapsa ncDisorii "ai "are $e 12 ani1 precu" si n ca(ul infraciunilor $e t"are
corporal gra1 iol si tortur.7E
; Art. .)1 alin. /30 $in ,o$ul penal: .Buspen$area e'ecutrii pe $epsei su#
supraegDere nu poate fi $ispus n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e
pe$eapsa ncDisorii "ai "are $e 12 ani1 precu" %i n ca(ul infraciunilor $e t"are
corporal gra1 iol si tortur.7E
; Art. .)* alin. /30 $in ,o$ul penal: 6E'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc nu
poate fi $ispus n ca(ul infraciunilor intenionate pentru care legea pree$e pe$eapsa
ncDisorii "ai "are $e 12 ani1 precu" %i n ca(ul infraciunilor $e t"are corporal gra1
iol si tortur.7
Autorul e'cepiei1 inoc2n$ neconstituionalitatea pree$erilor art. .1 alin. /301 art.
.)1 alin. /30 %i ale ari. .)* alin. /30 $in ,o$ul penal1 aprecia( c au fost nclcate art. ! %i art.
1) $in ,onstituie.
E'a"in2n$ e'cepia $e neconstituionalitate1 ,urtea constat c se"nificati
pentru soluionarea acesteia1 este raportarea $ispo(iiilor legale criticate la pree$erile
constituionale ale alin. /10 al art. 1)1 care au ur"torul coninut: 6,etenii sunt egali n faa
legii si a autoritilor pu#lice1 fr priilegii si fr $iscri"inri.7
,u priire la $ispo(iiile art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 3urispru$ena ,urii
,onstituionale este constant1 statu2n$u;se1 prin "ai "ulte $eci(ii1 c aceste pree$eri sunt
&.
constituionale. >n acest sens1 ,urtea ,onstituional s;a pronunat prin Deci(ia nr. 2& $in 23
fe#ruarie 15551 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 13) $in 1 aprilie
15551 %i prin Deci(ia nr. *5 $in 2: "ai 15551 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei
Partea l1 nr. 323 $in ) iulie 1555. in consi$erentele acestor $eci(ii ,urtea a reinut c1 $e%i
prin art. .1 alin. /30 legiuitorul a restr2ns aplicarea "surii $e in$ii$uali(are a pe$epsei1 n
sensul c nu poate fi $ispus n ca(ul persoanelor care au s2r%it1 cu intenie1 infraciunile
"enionate $e acest te't $e lege1 aceasta nu contraine ns pree$erilor constituionale ale
art. 1) alin. /101 $eoarece li"itarea legal a aplicrii suspen$rii con$iionate nu ncalc nici
unul $intre criteriile egalitii n $repturi. Drepturile fun$a"entale repre(int o constant a
personalitii ceteanului1 o %ans egal acor$at fiecrui in$ii$ %i1 $in aceast cau(1
principiul egalitii cuprin$e egalitatea cetenilor n faa legii si a autoritilor pu#lice1 iar nu
egalitatea $e trata"ent 3uri$ic aplicat unei categorii $e ceteni n co"paraie cu alta. n
aceast situaie este ei$ent c regi"ul pe$epselor constituie o pro#le" $e politic penal1 pe
care organul legislati este singurul n$reptit s o soluione(e n funcie $e "pre3urrile
e'istente la un "o"ent $at n $o"eniul cri"inalitii. Prin "sura suspen$rii con$iionate a
e'ecutrii pe$epsei n con$iiile art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal s;a ur"rit1 n e'clusiitate1
instituirea unui trata"ent penal "ai seer pentru acele categorii $e infraciuni apreciate $e
legiuitor ca fapte cu un gra$ $e pericol ri$icat1 n ase"enea con$iii1 nclcarea principiului
egalitii s;ar putea pune n $iscuie nu"ai $ac instituirea unor astfel $e "suri ar crea
$iscri"inri ntre ceteni1 potriit criteriilor sta#ilite $e legiuitorul constituant. Dispo(iiile
art. 1) alin. /10 $in ,onstituie i(ea( egalitatea n $repturi ntre ceteni n ceea ce prie%te
recunoa%terea n faoarea acestora a unor $repturi %i li#erti fun$a"entale1 iar nu %i
i$entitatea $e trata"ent 3uri$ic asupra aplicrii unor "suri1 in$iferent $e natura lor. n felul
acesta se 3ustific nu nu"ai a$"isi#ilitatea unui regi" 3uri$ic $iferit fa $e anu"ite categorii
$e persoane1 $ar %i necesitatea lui.
De ase"enea1 referitor la e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art. .1
alin. /301 art. .)1 alin. /30 %i art. .)* alin. /30 $in ,o$ul penal1 ,urtea ,onstituional s;a
pronunat prin Deci(ia nr. 5& $in 1* iunie 15551 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1
Partea l1 nr. 3&* $in 2. iulie 15551 %i prin Deci(ia nr. 2:2 $in 2& noie"#rie 15551 pu#licat n
+onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. ). $in 1) fe#ruarie 2:::. ,u acele prile3uri1 n
legtur cu susinerea confor" creia li"ita $e 12 ani1 pre(ut la art. .1 alin. /30 $in ,o$ul
penal1 p2n la care poate fi acor$at suspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei1 este
necesar s fie reealuat fa $e li"itele speciale ale pe$epsei ncDisorii pre(ute $e Legea
nr. 1!:A155)1 ,urtea a constatat c1 $e%i real1 aceasta nu este totu%i o pro#le" $e control $e
&5
constituionalitate a legii1 su#liniin$u;se c Parla"entul este unica autoritate legiuitoare a 2rii
care a$opt regle"entri1 inclusi pentru instituirea "i3loacelor $e in$ii$uali(are a
pe$epselor1 a%a cu" este suspen$area e'ecutrii pe$epsei1 n cele $ou for"e ale sale1 sau
e'ecutarea pe$epsei la locul $e "unc1 precu" %i n e$erea sta#ilirii con$iiilor si a sferei $e
inci$en a acestor "i3loace $e in$ii$uali(are a e'ecutrii pe$epselor.
Boluiile a$optate $e ,urtea ,onstituional n aceste $eci(ii1 precu" %i
consi$erentele pe care s;au nte"eiat %i pstrea( ala#ilitatea si n cau(a $e fa.
8n sf2r%it1 n legtur cu critica potriit creia $ispo(iiile art. .)1 alin. /30 %i ale
art. .)* alin. /30 $in ,o$ul penal contrain pree$erilor constituionale ale art. ! %i art. 1)1 se
constat c aceasta este nente"eiat1 $eoarece ntre li"itarea legal a aplicrii "i3loacelor $e
in$ii$uali(are 3u$iciar a e'ecutrii pe$epselor %i criteriile egalitii pre(ute $e te'tele
constituionale "enionate nu se poate retine nici o legtur1 te'tele constituionale
"enionate nefiin$ pertinente " soluionarea e'cepiei ri$icate.
Pentru consi$erentele e'puse1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" si al art. 1;31 al art. 13 alin. /10 lit. A. c01 al art. 23 %i al art. 2& alin. /10 $in
Legea nr. !*A15521 repu#licat1
,urtea ,onstituional
>n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. .1 alin. /301 art. .)1
alin. /30 %i ale art. .)* alin. /30 $in ,o$ul penal1 e'cepie ri$icat $e N.P.1 C.T. %i ,.,. n
Dosarul nr. 1. ..!A1555 al ,urii $e Apel -ucure%ti ; Becia a ll;a penal.
=! A&#( +(*i'ii
1. Dec. nr. 2:2A2& noie"#rie 15551 +. 4f. nr. ).A1) fe#ruarie 2:::

; Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a art. .)* alin. /30 ,. pen.1 n raport
$e pree$erile art. 1)1 art. 2: %i art. 123 $in ,onstituie1 cu "otiarea c cele statuate prin $ec.
nr. 5&A1555 %i pstrea( ala#ilitatea.
2. Dec. nr. )2A) aprilie 2::: ; +. 4f. nr. 2.:A21 iunie 2:::
; Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a $ispo(iiilor art. .)* alin. /30 ,.
pen.1 n raport $e pree$erile art. ! %i art. 1) $in ,onstituie cu "otiarea c te'tele
constituionale inocate nu au nici o legtur cu pree$erile a"intite ale ,o$ului penal.
3. Dec. nr. 11)A1& iunie 2::: ; +. 4f. nr. 3!1A21 iulie 2:::
):
; Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a pree$erilor art. .)* alin. /30 ,1
pen.1 n raport $e art. 1) $in ,onstituie1 cu "otiarea ca nu au interenit ele"ente noi care s
3ustifice o scDi"#are a practicii 3uris$icionale a ,urii.
!. Dec. nr. 131A) iulie 2::: ; +. 4f. nr. 353A23 august 2:::
; Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a pree$erilor art. .)* alin. /30 ,.
pen.1 n raport $e art. 1) $in ,onstituie1 a2n$ n e$ere soluiile anterioare ale ,urii
,onstituionale

3I! CONSTITUTIONALITATEA DISPOZITIILOR PRI3IND
INLOCUIREA RASPUNDERII PENALE
-! C"6(n#%riu
>n nu"ele aceluia%i principiu al egalitii n faa legii pre(ut $e art. 1) $in
,onstituie s;a inocat neconstituionalitatea pree$erilor art. 5: ,. pen.
E'cepia $e neconstituionalitate a fost respins
1
cu "otiarea c este $reptul
legiuitorului $e a sta#ili1 prin lege organic1 n ce con$iii rspun$erea penal poate fi
nlocuit cu o rspun$ere care atrage aplicarea unei sanciuni cu caracter a$"inistrati.
2! D(*i'ii 6%i i6p"r#%n#(
D(*i'i% nr! 22A--!02!-999
2
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! 90 %&in! B-C &i#! %C +in C!& p(n!
; e'tras ;
Prin ncDeierea $in 25 septe"#rie 155.1 Tri#unalul D2"#oia ; Becia penal a
sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 5: alin.
/10 lit. a0 $in ,. pen./ ri$icat $e C. +. n Dosarul nr. 2.:::A155..
8n "otiarea e'cepiei se susine c $ispo(iiile art. 5: alin. /10 lit. a0 $in ,o$ul
penal contrain pree$erilor art. 1) alin. /10 $in ,onstituie1 care consacr principiul egalitii
cetenilor n faa legii si a autoritilor pu#lice.
8n opinia autorului e'cepiei1 te'tul criticat este $iscri"inatoriu1 $eoarece1 pe $e o
parte1 per"ite nlocuirea rspun$erii penale pentru infraciuni contra patri"oniului1 pentru
care pe$eapsa pre(ut $e lege este ncDisoarea $e "a'i"u" 12 ani1 iar pentru uoele cDiar
1& ani1 iar pe $e alt parte1 pentru alte infraciuni1 ntre care %i cele contra $e"nitii1
1
Dec. nr. 22A11.:2.15551 +. 4f. nr. 1*.A2).:!.1555.
2
Pu#licat n +. 4f. nr. 1*.A2).:!.1555.
)1
nlocuirea rspun$erii penale nu este posi#il $ac pe$eapsa $ep%e%te un an ncDisoare. 4r1
pentru a se asigura egalitatea n fata legii1 ar tre#ui ca pentru toate infraciunile s se prea$
acelea%i con$iii $e nlocuire a rspun$erii penale. Datorit acestui fapt1 arat autorul
e'cepiei1 el nu a putut inoca pree$erile art. 1.1 $in ,o$ul penal1 n e$erea aplicrii unei
sanciuni cu caracter a$"inistrati.
@...?
E'cepia $e neconstituionalitate prie%te $ispo(iiile art. 5: alin. /10 lit. a0 $in
,o$ul penal1 confor" crora: 6>nstana poate $ispune nlocuirea rspun$erii penale cu
rspun$erea care atrage o sanciune cu caracter a$"inistrati1 $ac sunt n$eplinite
ur"toarele con$iii:
a0 pe$eapsa pre(ut $e lege pentru infraciunea s2r%it este ncDisoarea $e cel
"ult un an sau a"en$ ori s;au s2r%it infraciunile pre(ute n art. 2:.1 art. 2131 art. 21&
alin. /101 art. 21&1 alin. /101 art. 21* alin. /101 art. 215 alin. /101 $ac aloarea pagu#ei nu
$ep%e%te 1::.::: lei sau infraciunea pre(ut n art. 2!51 $ac aloarea pagu#ei nu
$ep%e%te &::.::: lei.7
Autorul e'cepiei $e neconstituionalitate critic acest te't1 pe $e o parte1 pentru c
nu regle"entea( posi#ilitatea nlocuirii rspun$erii penale $ec2t pentru infraciunile pentru
care pe$eapsa pre(ut $e lege este ncDisoarea $e cel "ult un an1 iar pe $e alt parte1 pentru
c regle"entea( posi#ilitatea nlocuirii rspun$erii penale n ca(ul unor infraciuni pentru
care pe$eapsa este cu "ult "ai "are.
,ritica este nente"eiat. >nstituia 3uri$ic a faptei penale care nu pre(int
pericolul social al unei infraciuni1 pre(ut n art. 1.1 $in ,o$ul penal1 %i instituia 3uri$ic a
nlocuirii rspun$erii penale1 $in titlul >9 al Prii generale a ,o$ului penal1 art. 5:1 art. 51 %i
art. 5. $in ,o$ul penal1 sunt instituii $iferite1 singurul lor ele"ent co"un fiin$ faptul c au
ca ur"are aplicarea uneia $intre sanciunile cu caracter a$"inistrati pre(ute n art. 51 $in
,o$ul penal1 a$ic "ustrarea1 "ustrarea cu aertis"ent sau a"en$a $e la 1::.::: lei la un
"ilion lei. n ca(ul regle"entat $e art. 1.1 $in ,o$ul penal este or#a $e o fapt pre(ut n
legea penal1 care ;repre(int pericolul social al unei infraciuni1 $ar care atrage1 potriit legii1
aplicarea unei sanciuni cu caracter a$"inistrati1 n tip ce n ca(ul nlocuirii rspun$erii
penale este or#a $e fapte care constituie infraciuni cu un gra$ $e pericol social "ai "ic1
oentru care legea per"ite instanei 3u$ectore%ti co"petente s inlocuiasc1 n anu"ite
con$iii1 rspun$erea penal pentru fapta s2r%it cu rspun$erea care atrage o sanciune cu
caracter a$"inistrati. De aceea1 n "otiarea e'cepiei $e neconstituio;nalitate se face n
"o$ gre%it referire la art. 1.1 ,. pen. A%a cu" re(ult $in actele $osarului1 autorul e'cepiei1
)2
inculpat n spe1 a ri$icat pro#le"a lipsei gra$ului $e pericol social al infraciunii s2r%ite1
aceea $e calo"nie1 pentru care nu este posi#il nlocuirea rspun$erii penale.
,urtea constat c aprecierea priin$ e'clu$erea infraciunii $e calo"nie $e la
aplicarea unei pe$epse1 pentru "otiul c aceast fapt are un gra$ $e pericol social re$us1 nu
este o pro#le" $e or$in constituional1 ci una $e politic legislati. 4r1 a%a cu" s;a statuat
prin Deci(ia Plenului ,urii ,onstituionale nr. 1A15531 i"plicarea ,urii ,onstituionale n
$o"eniul legiferrii %i al politicii penale e'ce$e co"petenei sale1 fiin$ o i"i'tiune n
co"petena altor autoriti statale.
Aceasta ar fi o a#atere $e la principiul $e $rept potriit cruia1 n "aterie $e
co"peten1 legea este $e strict interpretare.
A%a fiin$1 este $reptul legiuitorului $e a sta#ili1 prin lege organic1 n ce ca(uri %i
n ce con$iii rspun$erea penal pentru s2r%irea unei infraciuni poate fi nlocuit cu
rspun$erea care atrage aplicarea unei sanciuni cu caracter a$"inistrati1 pre(ut $e legea
penal.
Pentru consi$erentele e'puse1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 $in ,onstituie1 precu" si
al art. 13 alin. /10 lit. A. c0 si al art. 23 $in Legea nr. !*A15521 repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 5: alin. /10 lit. a0 $in
,o$ul penal1 ri$icat $e Cuga%u +arian n Dosarul nr. 2.:::A155. al Tri#unalului D2"#oia
; Becia penal.

=! A&#( +(*i'ii %&( Cur$ii C"n#i#u$i"n%&(
Nu s;au pronunat alte $eci(ii $e ctre ,urtea ,onstituional.
3II! CONSTITUIONALITATEA ART! -78 C! PEN!
-! C"6(n#%riu
8n re$actarea sa iniial1 nor"a interpretati cuprin$ea n art. 1!& $in ecDiul ,.
pen e'plicit coninutul ter"enului 6o#%tesc71 $efinit ca fiin$ tot ce interesea( organi(aiile $e
)3
stat1 organi(aiile o#%te%ti sau orice organi(aii care $esf%oar o actiitate util $in punct $e
e$ere social si care funcionea( potriit legii.
8n aceast accepiune ter"enul califica at2t #unurile aparin2n$ tipurilor $e
proprietate specifice econo"iei centrali(ate /proprietatea $e stat si proprietatea cooperatist1
ocrotite prin incri"inrile cuprinse n Titlul >9 ,. pen 6>nfraciuni contra autului o#%tesc701
c2t %i interesul legiti" care 3ustifica starea $e legiti" aprare @art. !! alin. /20 ,. pen.?.
Prin $eci(ia ,urii ,onstituionale nr. 1A1553
1
s;a statuat c $ispo(iiile referitoare
te infraciunile contra autului o#%tesc sunt a#rogate parial potriit art. 1&: alin. /10 $in
,onstituie %i n consecin acestea ur"ea( a se aplica nu"ai cu priire la #unurile care
for"ea( o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice.
8n acest conte't s;au fcut referiri %i la necesitatea reinter;prerii $ispo(iiilor art.
1!& ,. pen.1 n sensul $e a ecDiala ter"enul $e 6o#%tesc7 cu cel $e 6pu#lic7.Legea nr.
1!:A155)
2
a a#rogat $ispo(iiile cuprinse n Titlul >> Partea special1 priin$ infraciunile
contra autului o#%tesc %i a "o$ificat coninutul art. 1!& ,. pen.1 aceasta e'plic2n$ $e aceast
$at nelesul ter"enului 6pu#lic7.
Prin ter"enul 6pu#lic7 se nelege tot ce prie%te autoritile pu#lice1 instituiile
pu#lice1 instituiile sau alte persoane 3uri$ice $e interes pu#lic1 a$"inistrarea1 folosirea sau
e'ploatarea #unurilor proprietate pu#lica1 sericiile $e interes pu#lic.
Ter"enul astfel $efinit are o cuprin$ere "ult "ai "are $ec2t acela $e proprietate
pu#lic1 a%a cu" aceasta este $efinit $e art. 13& $in ,onstituie1 referin$u;se si la persoanele
3uri$ice %i sericiile $e interes pu#lic1 care ns su# aspectul tipului $e proprietate pe care se
fun$a"entea( pot aea la #a( proprietatea priat.
Ter"enul $e interes o#%tesc a r"as ns n ,o$ul penal ca 3ustific2n$ starea $e
legiti" aprare n care se afl cel care co"ite o fapt pre(ut $e legea penal pentru a
nltura un atac "aterial $irect1 i"e$iat si in3ust n$reptat "potria unui interes o#%tesc @art.
!! alin. /20 ,. pen.?.
Noiunea $e interes o#%tesc $efine%te astfel interesul unei colectiiti u"ane care
folose%te n co"un un anu"it #un sau anu"ite sericii.
Noiunea $e 6pu#lic7 calific fie o#iectul "aterial al infraciunii1 cu" este n ca(ul
infraciunii $e a#u( n sericiu contra intereselor pu#lice /art. 2!. ,. pen.0 sau negli3en n
sericiu /art. 2!5 ,. pen.01 fie calitatea su#iectului acti sau pasi al infraciunii1 atunci c2n$
acesta este funcionar pu#lic potriit art. 1!* ,. pen.
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 232A2*.:5.1553
2
Pu#licat n +. 4f. nr. 2.5A1!.11.155).
)!
Dup "o$ificarea art. 1!& ,. pen. prin Legea nr. 1!:A155)1 neconstituionalitatea
sa a fost inocat n raport $e pree$erile art. !1 %i art. 13& $in ,onstituie referitoare la
ocrotirea n "o$ egal a proprietii priate in$iferent $e titularul acesteia.
Prin $eci(ia nr. 1*.A155.1 ,urtea ,onstituional a respins ca nente"eiat
e'cepia $e neconstituionalitate cu "otiarea c art. 1!& ,. pen. nu se raportea( nu"ai la
noiunea $e proprietate1 ci %i la alte instituii %i sericii $e interes pu#lic1 iar sancionarea
$iferit a a#u(ului n sericiu contra intereselor pu#lice $up cu" fptuitorul este funcionar
pu#lic ori si"plu funcionar este $atorat faptului c a#u(ul s2r%it $e un funcionar pu#lic
pre(int pericol social "ai gra1 $atorit i"portanei actiitii unei autoriti sau instituii
pu#lice.
Aceast "otiare se regse%te apoi %i n alte $eci(ii.

2! D(*i'ii 6%i i6p"r#%n#(

D(*i'i% nr! 8=A8!02!-999
-
pri1i#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! -78F %r#! 22= C! p(n! )i %&( %r#! =0 +in L(0(% nr! 22A-999
- (2#r% -
Prin ncDeierea $in 1. ianuarie 155)1 ,urtea $e Apel =alai a sesi(at ,urtea
,onstituional cu e'cepiile $e neconstituionalitate "enionate1 ri$icate n faa sa1 n Dosarul
nr. 1.)!:A155&.
E'cepia $e neconstituionalitate a art. 1!& si a art. 223 alin. /30 $in ,o$ul penal a
fost inocat $e inculpata ,. 9.1 cu "otiarea c aceste $ispo(iii contrain pree$erilor art.
13& alin. /20 %i /!0 $in ,onstituie %i sunt a#rogate potriit art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie.
E'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 3: $in Legea nr. 22A15)51 care
sta#ilesc rspun$erea su#si$iar1 a fost ri$icat $e partea responsa#il ciil"ente1 D. E.1 fr
ns s o "otie(e.
,u priire la e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!& %i art. 223 $in
,o$ul penal1 Deci(ia Plenului ,urii ,onstituionale nr. 1 $in * septe"#rie 15531 pu#licat n
+onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 232 $in 2* septe"#rie 15531 a statuat c
$ispo(iiile $in ,o$ul penal referitoare la infraciunile contra autului o#%tesc sunt a#rogate
parial potriit art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie %i1 n consecin1 acestea ur"ea( s se aplice
nu"ai cu priire la #unurile pre(ute $e art. 13& alin. /!0 $in ,onstituie1 #unuri ce for"ea(
1
Pu#licat in +. 4f. nr. 253A15.11.155).
)&
o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice1 n acest sens este %i practica 3uris$ictional a ,urii
,onstituionale referitoare la art. 1!& %i art. 223 $in ,o$ul penal1 a%a cu" re(ult $in Deci(ia
,urii ,onstituionale nr. 33 $in 2) "ai 15531 r"as $efiniti ca ur"are a Deci(iei nr. )3
$in ! noie"#rie 15531 si Deci(ia ,urii ,onstituionale nr. 3) $in 2* aprilie 155!1 r"as
$efiniti ca ur"are a Deci(iei nr. 11& $in 1) noie"#rie 155!.
Sin2n$ sea"a $e pree$erile art. 1!& alin. /20 $in ,onstituie1 care stipulea( c
$eci(iile ,urii ,onstituionale sunt o#ligatorii erga omnes. Reiese c e'cepia $e
neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!& si 223 $in ,o$ul penal1 ri$icat $e ,.9. n Dosarul
nr. 1.)!:A155& al ,urii $e Apel =alai1 a r"as fr o#iect.
Nici e'cepia referitoare la neconstituionalitatea $ispo(iiilor art. 3: $in Legea nr.
22A15)5 nu este nte"eiat. Potriit te'tului atacat1 rspun$e1 n li"ita alorii pagu#ei r"ase
neacoperite $e autorul $irect1 $in "o"entul constatrii insola#ilitii acestuia1 cel inoat $e
anga3area unui gestionar cu nerespectarea $ispo(iiilor legale ori $e neluarea sau luarea cu
nt2r(iere a "surilor necesare pentru nlocuirea gestionarului cu priire la care a fost
aerti(at n scris c nu;%i n$epline%te atri#uiile n "o$ corespun(tor1 precu" si cel inoat
$e neluarea "surilor necesare pentru sta#ilirea %i acoperirea pagu#elor n gestiune sau $e
neefectuarea inentarierilor la ter"enele si n con$iiile legii1 n situaia n care prin aceasta a
contri#uit la cau(area pagu#ei.
E'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 3: $in Legea nr. 22A15)51
inocat $e partea responsa#il ciil"ente1 D.E.1 n acela%i Dosar nr. 1.)!:A155& al ,urii $e
Apel =alai si apro#at $e instan1 $ar fr a se a$uce reun argu"ent n spri3inul acesteia si
fr a se "eniona reo $ispo(iie constituional care ar fi nesocotit prin $ispo(iiile legale
criticate1 a constituit %i ea o#iect al practicii 3uris$icionale a ,urii ,onstituionale.
+enion" n acest sens Deci(ia ,urii ,onstituionale nr. 35 $in & aprilie 155&1 r"as
$efiniti prin nerecurare1 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 1&1 $in 1*
iulie 155&. Prin aceast $eci(ie ,urtea a respins e'cepia $e neconstituionalitate a
$ispo(iiilor art. 2.;3: $in Legea nr. 22A15)51 inocat $e ,ooperatia $e ,re$it A#ru$ n
$osarele nr. *3)A1553 si nr. 5!)A155! ale ,urii $e Apel Al#a lulia. n consi$erentele $eci(iei
s;a artat c "o$ificarea a$us Legii nr. 22A15)5 prin Legea nr. &!A155! $oe$e%te at2t
intenia legiuitorului $e a "enine n igoare regle"entarea respecti1 c2t %i oina sa $e a o
face aplica#il tuturor situaiilor re(ult2n$ $in cau(area $e pre3u$icii $e ctre gestionari
proprietii pu#lice sau priate.
A2n$ n e$ere caracterul special al Legii nr. 22A15)51 precu" %i scopul acesteia1
n for"a re(ultat $up "o$ificarea ei1 $e a prote3a n egai "sur a"#ele for"e $e
))
proprietate ; pu#lic sau priat ; "potria unor acte pre3u$icia#ile1 ,urtea constat c art. 3:
$in lege1 care regle"entea( rspun$erea su#si$iar1 nu ncalc nici o pree$ere
constituional.
Di"potri1 rspun$erea su#si$iar este consacrat n $reptul ciil1 iar art. 3:1 ce
face o#iectul e'cepiei1 $up "o$ificarea Legii nr. 22A15)51 este confor" cu $ispo(iiile art.
!1 alin. /20 $in ,onstituie1 potriit crora 6proprietatea priat este ocrotit n "o$ egal $e
lege1 in$iferent $e titular7.
Pentru consi$erentele e'puse1 a2n$ n e$ere $ispo(iiile art. 1!& %i art. 223 $in
,o$ul penal1 ale art. 3: $in Legea nr. 22A15)51 "o$ificat prin Legea nr. &!A155!1 n te"eiul
art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in ,onstituie1 precu" %i al art. 13 alin. /10 lit. U.c0 %i al
art. 2& alin. /10 $in Legea nr. !*A15521 n unani"itate1
,urtea1
n nu"ele legii
Deci$e:
1. Respinge ca $it nefon$at e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art.
1!& %i art. 223 alin. /30 $in ,o$ul penal1 inocat $e ,. 9.1 inculpat n Dosarul nr.
1.)!:A155& al ,urii $e Apel =alai.
2. Respinge ca $it nefon$at e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art.
3: $in Legea nr. 22A15)51 inocat $e D.E.1 parte responsa#il ciil"ente n Dosarul nr.
1.)!:A155& al ,urii $e Apel =alai.
D(*i'i% nr! -= +in @ 6%r#i( -997
-
- (2#r% -
Prin Deci(ia nr. &!A1553 s;a a$"is e'cepia ri$icat $e inculpata ,. +. cu care
,urtea a fost sesi(at prin ncDeierea $in 2) octo"#rie 1552 a 3u$ectoriei Ti"i%oara %i s;a
constatat c $ispo(iiile $in ,o$ul penal care interesea( autul o#%tesc sunt a#rogate parial
potriit art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie %i1 n consecin1 acestea ur"ea( a se aplica nu"ai
cu priire la #unurile pre(ute $e art. 13& alin. /!0 $in ,onstituie1 #unuri ce for"ea(
o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice.
8"potria acestei $eci(ii +inisterul Pu#lic a $eclarat recurs inoc2n$ trei "otie:
1. ,urtea nu este co"petent s se pronune asupra e'cepiilor $e
neconstituionalitate care priesc legi anterioare intrrii n igoare a ,onstituiei $in 1551E
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 1&2A1*.:).155!.
)*
2. Deci(ia nr. &! $in 13 octo"#rie 1553 nu este "otiat1 nlocuirea "otirii cu
Deci(ia Plenului ,urii ,onstituionale nr. 1 $in * septe"#rie 1553 fiin$ nelegalE
3. 9iolarea art. 13& $in ,onstituie n legtur cu proprietatea1 prin li"itarea
#unurilor care fac o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice nu"ai la cele pre(ute n art. 13&
alin. /!0 $in ,onstituie.
Recursul este1 n parte1 nte"eiat1 ns pentru alte "otie $ec2t cele for"ulate $e
+inisterul Pu#lic.
Pri"ul "oti $e recurs priin$ neco"petena ,urii ,onstituionale $e a se
pronuna asupra e'cepiei $e neconstituionalitate este nefon$at si ur"ea( a fi nlturat1 ntr;
a$er1 pree$erile atacate ca neconstitutionale sunt anterioare ,onstituiei %i n legtur cu
ele se pune pro#le"a a#rogrii ; n te"eiul art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie ;care ns nu
operea( $e la sine1 ci tre#uie constatat $e organele care aplic legea1 inclusi instanele
3u$ectore%ti. Dac instana $e 3u$ecat nu constat a#rogarea %i nu sesi(ea( ,urtea
,onstituional1 nsea"n ca $ispo(iia legal anterioar ,onstituiei este consi$erat n
igoare si e'ist interesul $eclan%rii controlului $e constituionalitate pe care ,urtea este
o#ligat s;l efectue(e1 n irtutea $reptului constituional al cetenilor $e a inoca
neconstitui;onalitatea unui te't pe care instana nelege s l aplice. Acesta este %i sensul n
care ,urtea a statuat n "o$ constant n $eci(iile sale.
,o"petenta ,urii $e a se pronuna asupra legilor anterioare ,onstituiei re(ult %i
$in $ispo(iiile art. 2) alin1 /30 $in Legea nr. !*A15521 care se aplic e'clusi legilor
anterioare intrrii n igoare a ,onstituiei.
,el $e;al $oilea "oti $e recurs priitor la ne"otiarea $eci(iei %i1 respecti1
critica a$us Deci(iei nr. &! $in 13 octo"#rie 1553 ca se nte"eia( pe Deci(ia Plenului
,urii ,onstituionale nr. 1 $in * septe"#rie 1553 ur"ea(1 $e ase"enea1 a fi respins ca
nefon$at $eoarece1 potriit art. 25 $in Regula"entul $e organi(are %i funcionare a ,urii
,onstituionale1 ,urtea statuea( nu"ai asupra pro#le"elor $e $rept. Bpre a eita soluii
contra$ictorii1 art. 2) $in regula"ent per"ite co"pletului $e 3u$ecat ce $ore%te s se a#at
$e la practica ,urii sa sesi(e(e plenul spre a se pronuna asupra interpretrii ce ur"ea( a fi
$at n iitor. Deci(ia plenului este o#ligatorie $oar pentru co"pletele $e 3u$ecat1 astfel nc2t
prin aceast $eci(ie nu se soluionea( o e'cepie $e ne;constitutionalitate concret. De aceea1
ea nu are $rept consecin utilitatea 3u$ecrii e'cepiilor1 n ca$rul crora s;ar putea ri$ica noi
pro#le"e si noi interpretri n "sur s $eter"ine reluarea proce$urii n e$erea asigurrii
consecenei practicii constituionale.
).
Nici cel $e;al treilea "oti $e recurs1 referitor la nclcarea art. 13& $in ,onstituie
n legtur cu proprietatea1 n sensul c prin $eci(ia recurat s;ar fi li"itat #unurile o#iect
e'clusi al proorietii pu#lice nu"ai la cele enu"erate $e aceast pree$ere1 nu poate fi
reinut. Deci(ia atacat nu se re(u" nu"ai la #unurile enu"erate $e art. 13& alin. /!01 ci se
refer %i la #unurile pre(ute $e art. 13& alin. /!01 a$ic 6alte #unuri sta#ilite prin lege7.
De%i "otiele inocate $e +inisterul Pu#lic sunt nefon$ate1 recursul ur"ea(
totu%i a fi a$"is n parte %i Deci(ia nr. &! $in 13 octo"#rie 1553 "o$ificat1 $eoarece1 n
fon$1 ,urtea nu s;a pronunat asupra $ispo(iiilor art. 22! $in ,o$ul penal pentru care
inculpatul a fost tri"is n 3u$ecat1 ci s;a referit la 6$ispo(iiile $in ,o$ul penal care
interesea( autul o#%tesc7.
Potriit art. 23 alin. /20 $in Legea nr. !*A15521 e'cepia $e neconstituionalitate
poate i(a nu"ai acele $ispo(iii legale $e care $epin$e 3u$ecarea cau(ei1 astfel nc2t $eci(iile
pronunate n soluionarea e'cepiilor $e neconstituionalitate tre#uie sa se refere nu"ai fa
$ispo(iiile legale $e care $epin$e soluionarea cau(ei n care s;a inocat aceasta.
Re(ult ca e'cepia $e neconstituionalitate putea i(a nu"ai art. 22! $in ,o$ul
penal pentru care inculpata ,. +. a fost tri"is n 3u$ecat. Deci(ia ,urii ,onstituionale nr.
&! $in 13 octo"#rie 1553 nu s;a pronunat cu priire la aceste $ispo(iii %i nici recursul
$eclarat $e +inisterul Pu#lic nu a aut n e$ere acest aspect.
8n legtur cu pree$erile art. 22! $in ,o$ul penal1 ntruc2t prin r"2nerea
$efiniti a Deci(iei ,urii ,onstituionale nr. 33 $in 2) "ai 15531 ca ur"are a respingerii
recursurilor $eclarate n cau( prin Deci(ia ,urii ,onstituionale nr. )3 $in ! noie"#rie
15531 s;a constatat ca art. 22! $in ,o$ul penal a fost1 n "o$ $efiniti %i o#ligatoriu1 parial
a#rogat $e art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie1 astfel nc2t1 n pre(ent1 e'cepia $e
neconstituionalitate cu priire la art. 22! ri$icat $e ,. +. n fata Ju$ectoriei Ti"i%oara este
lipsit $e o#iect.
Pentru "otiele artate1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 art. 1!& alin. /20 si art. 1&: alin.
/10 $in ,onstituie1 precu" %i al art. 11 art. 31 art. 13 alin. /10 lit. A. c01 art. 2& %i art. 2) $in
Legea nr. !*A15521
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
A$"ite1 n parte1 recursul $eclarat $e +inisterul Pu#lic %i "o$ific Deci(ia ,urii
,onstituionale nr. &! $in 13 octo"#rie 15531 $up cu" ur"ea(:
)5
Prin Deci(ia ,urii ,onstituionale nr. 33 $in 2) "ai 15531 r"as $efiniti prin
Deci(ia ,urii ,onstituionale nr. )3A15531 s;a constatat c art 22! $in ,o$ul penal a fost
a#rogat parial confor" art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie1 acesta ur"2n$ a se aplica nu"ai cu
priire la #unurile pre(ute n art. 13& alin. /!0 $in ,onstituie1 #unuri care fac o#iectul
e'clusi al proprietii pu#lice. Respinge ca lipsit $e o#iect e'cepia $e neconstituionalitate
ri$icat $e ,.+. n $osarul nr. 52*.A1552 al Ju$ectoriei Ti"i%oara.
D(*i'i% nr -;@A-;!-2!-99@
-
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! -78F-7;F 27@ )i 27@- C! p(n!
- (2#r% -
Prin ncDeierea $in & "ai 155.1 pronunat n Dosarul nr. &&3A155.1
Tri#unalul +unicipiului -ucure%ti ; Becia a ll;a Penal a sesi(at ,urtea
,onstituional cu e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!&1 art. 1!*1 art. 2!. %i
art. 2!.1 $in ,o$ul penal1 ri$icat $e T. R. L. n "otiarea e'cepiei autorul acesteia arat c1
n fapt1 el a fost tri"is n 3u$ecat pentru infraciunea $e a#u( n sericiu contra intereselor
pu#lice n for" calificat1 pre(ut la art. 2!. %i art. 2!.1 $in ,o$ul penal1 rein2n$u;se n
sarcina sa faptul c ar fi reparti(at n "o$ a#u(i 2) $e autoturis"e unor persoane fi(ice %i
3uri$ice1 inclusi unor instituii $e stat $e interes naional1 fr ntoc"irea actelor legale1
respecti a contractelor $e sponsori(are1 %i fr apro#area a$unrii generale a acionarilor. Be
susine c $ispo(iiile art. 2!. si art. 2!.11 raportate la art. 1!& ,. pen.1 sunt neconstituionale
n raport cu pree$erile art. !1 alin. /20 $in ,onstituie1 referitoare la ocrotirea n "o$ egal a
proprietii priate1 in$iferent $e titular1 si cu pree$erile art. 13&1 tot $in legea fun$a"ental1
potriit crora proprietatea este pu#lic sau priat1 fiin$1 n con$iiile legii1 iniola#ila. De
ase"enea1 se susine c noiunea pu#lic1 a%a cu" este e'plicat n art. 1!& $in ,o$ul penal1
repre(int o noiune general si a#stract cu priire la o proprietate pu#lic1 fr s se
concreti(e(e sau s se e'e"plifice care sunt acele instituii pu#lice %i care sunt #unurile
proprietate pu#lic sau sericiile $e interes pu#lic. De aceea1 aceast $ispo(iie este n
contra$icie cu $ispo(iiile art. 13& alin. /20 $in ,onstituia Ro"2niei1 n care se pree$e c
6proprietatea este pu#lic sau priat71 n alin. /!0 al aceluia%i articol se arat care sunt
#unurile care fac o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice1 iar printre acestea nu se regsesc
#unurile ce constituie patri"oniul unei societi co"erciale1 in$iferent $ac este cu capital $e
stat sau priat. Dup prerea autorului e'cepiei1 art. 1!& $in ,o$ul penal1 cu referirile lui
1
Pu#licat n +. 4f. nr. **A2!.:2.1555
*:
generale1 a#stracte si a"#igue1 este n $it contra$icie cu $ispo(iiile art. !1 alin. /20 $in
,onstituie1 care arat c proprietatea priat este ocrotit n "o$ egal1 in$iferent $e titular.
4r1 6incri"inarea "ai gra a infraciunii pre(ute la art. 2!. %i art. 2!.1 $in ,o$ul penal1
$up aspectul proprietii pu#lice sau unitii $e interes pu#lic1 este n contra$icie cu
pree$erile constituionale cuprinse n art. !1 alin. /207.
Referin$u;se la ca(ul n spe1 autorul e'cepiei arat c -anca Ro"2n $e ,o"er
E'terior ; B. A. /-ancore'0 este o societate #ancar1 constituit n #a(a Legii nr. 31A155:1 n
care acionar este statul1 prin Con$ul Proprietii $e Btat. Btatul1 se susine n continuare1 nu
are un $rept $e proprietate priin$ patri"oniul societii respectie. Dac un a$"inistrator al
acestei societi a$uce atingere patri"oniului societii1 potriit art. 1&: $in Legea nr. 31A155:
priin$ societile co"erciale1 aciunea n rspun$ere contra fon$atorilor1 a$"inistratorilor1
cen(orilor %i $irectorilor aparine a$unrii generale a acionarilor. Autorul e'cepiei concDi$e
c $ispo(iiile Legii nr. 31A155: sunt inci$ente n cau( %i nu cele ale art. 2!. %i art. 2!.1 $in
,o$ul penal. Ciin$ or#a $e proprietate priat a statului %i nu $e proprietate pu#lic1 se
consi$er c se i"pune "o$ificarea art. 1!& si1 i"plicit1 a art. 2!. %i art. 2!.1 $in ,o$ul
penal.
8n continuare1 este "otiat e'cepia $e neconstituionalitate cu priire la art. 1!*
alin. /10 $in ,o$ul penal1 raportat la art. 2!. %i art. 2!.1 $in acela%i co$1 ale cror $ispo(iii
sunt n contra$icie1 n opinia autorului e'cepiei1 cu pree$erile art. 1)1 art. 2: %i art. 21 $in
,onstituie1 ntruc2t $ispo(iiile art. 2!. $in ,o$ul penal se refer la funcionarul pu#lic1
autorul e'cepiei se opre%te asupra $ispo(iiilor art. 1!* alin. /10 $in acela%i co$1 n oare se
e'plic noiunea $e funcionar ca persoan e'ercit2n$ o nsrcinare $e orice natur in sericiul
unei uniti $intre cele la care se refer art. 1!& $in ,o$ul penal1 $esprin(2n$ $e aici conclu(ia
c se i"pune a#rogarea $ispo(iiilor art. 1!* $in acela%i co$1 ca ur"are a a#rogrii art. 1!&1
solicitat anterior1 n concepia autorului e'cepiei1 prin $ispo(iiile art. 1!* se sta#ile%te o
rspun$ere "ai "are pentru funcionarul pu#lic1 ceea ce contraine pree$erilor art. 1) $in
,onstituie1 priitoare la egalitatea n $repturi. Be inoc toto$at pree$erile art. 2: $in
,onstituie %i ale art. ) $in ,onenia pentru aprarea $repturilor o"ului %i a li#ertilor
fun$a"entale.
@...?
,u priire la constituionalitatea $ispo(iiilor art. 1!&1 1!* %i 2!. $in ,o$ul penal1
,urtea ,onstituional s;a "ai pronunat prin $eci(ii $efinitie1 ns e'cepiile $e
neconstituionalitate se refereau la te'tele legale "enionate n re$actarea acestora1 anterioar
*1
"o$ificrii a$use prin Legea nr. 1!:A155)1 astfel nc2t soluiile a$optate nu sunt aplica#ile n
pre(enta cau(.
>nfraciunea $e a#u( n sericiu contra intereselor pu#lice1 pre(ut la art. 2!. $in
,o$ul penal /cu preci(area c n art. 2!.1 se pree$e o ariant agraat a aceleia%i
infraciuni1 caracteri(at prin pro$ucerea $e consecine $eose#it $e grae01 este o infraciune
$e sericiu si nu una contra patri"oniului1 a%a cu" pare a re(ulta $in argu"entele pre(entate
$e autorul e'cepiei $e neconstituionalitate1 c2t %i $in opinia instanei $e 3u$ecat. ,onfor"
te'tului $e lege "enionat1 aceast infraciune este fapta funcionarului pu#lic /n sensul art.
1!* alin. /10 $in ,o$ul penal0 sau a oricrui alt funcionar /n sensul art. 1!* alin. /20 $in
,o$ul penal1 $eoarece1 confor" $ispo(iiilor art. 2&. $in aceia%i co$1 $ispo(iiile art. 2!. %i1
$esigur1 %i ale art. 2!.1 $in ,o$ul penal se aplic si celorlali funcionari1 $ar re$uc2n$u;se
"a'i"ul pe$epsei cu o trei"e0 care1 n e'erciiul atri#uiilor sale $e sericiu1 cu %tiin1 nu
n$epline%te un act ori l n$epline%te n "o$ $efectuos %i prin aceasta cau(ea( o tul#urare
nse"nat #unului "ers al unui organ sau al unei instituii $e stat ori al unei alte uniti $in
cele la care se refer art. 1!& /sau1 n ca(ul funcionarului1 al unei alte persoane 3uri$ice $ec2t
cele la care se refer art. 1!&0 sau o pagu# patri"oniului acesteia /ori1 n ca(ul
funcionarului1 o pagu# patri"oniului persoanei 3uri$ice n sericiul creia %i e'ercit
nsrcinarea0.
9aloarea social aprat1 n principal1 prin incri"inarea si sancionarea a#u(ului n
sericiu contra intereselor pu#lice este :unul "ers al actiitii persoanelor 3uri$ice $e $rept
pu#lic1 in$icate n art. 1!& $in ,o$ul penal1 $ar si #unul "ers al actiitii aftor persoane
3uri$ice $ec2t acestea1 n pri"ul ca(1 su#iectul ne"i3locit al infraciunii este funcionarul
pu#lic1 n cel $e;al $oilea1 3n funcionar1 iar sta#ilirea faptului c a#u(ul s;a s2r%it $e ctre 3n
funcionar pu#lic1 $eci n ca$rul unei persoane 3uri$ice $e $rept pu#lic1 sau $e ctre un si"plu
funcionar n ca$rul unei persoane 3uri$ice $e $rept priat1 este $e co"petena organelor
3u$iciare.
>n a"#ele ca(uri1 e'istenta infraciunii $e a#u( n sericiu contra intereselor
pu#lice este con$iionat $e pro$ucerea $e ctre funcionarul pu#lic1 respecti $e ctre
funcionar1 fie a unei tul#urri nse"nate a #unului "ers al unei uniti la care se refer art.
1!& $in ,o$ul penal1 fie a unei pagu#e a$use persoanei 3uri$ice $e $rept pu#lic1 respecti
persoanei 3uri$ice $e $rept priat. <na $intre aceste ur"ri este suficient.
Bancionarea "ai u%oar1 confor" pree$erilor art. 2&. $in ,o$ul penal1 a
a#u(ului s2r%it $e funcionar1 n raport cu acela s2r%it $e funcionarul pu#lic1 se e'plic
nu prin faptul c1 n acest $in ur" ca(1 s;ar a$uce o pagu# patri"oniului pu#lic1 pagu# care
*2
nici nu este o#ligatorie pentru e'istena infraciunii1 n ti"p ce1 n ca(ul a#u(ului co"is $e un
funcionar1 pagu#a s;ar a$uce proprietii priate1 ci prin faptul c a#u(ul s2r%it $e un
funcionar pu#lic1 $eci n ca$rul unei persoane 3uri$ice $e $rept pu#lic1 pre(int un pericol
social "ai gra $atorit i"portanei actiitii unei autoriti sau instituii pu#lice1 ori altei
persoane 3uri$ice $e $rept pu#lic. Tul#urarea nse"nat a #unului "ers al unui organ sau al
unei instituii $e stat are1 $e regul1 consecine sociale negatie "ai "ari $ec2t tul#urarea
#unului "ers al unei societi co"erciale.
Bancionarea a#u(ului n sericiu co"is $e un funcionar n te"eiul art. 2!. $in
,o$ul penal1 %i nu pe #a(a Legii nr. 31A155:1 astfel cu" susine autorul e'cepiei $e
neconstituionalitate1 nu poate fi consi$erat neconstituional1 aceasta fiin$ o opiune $e
politic legislati $e co"petena e'clusi a Parla"entului1 opiune care nu poate fi
cen(urat $e ,urtea ,onstituional.
Din e'a"inarea $e ansa"#lu a e'cepiei $e neconstituio;nalitate se constat c
$ispo(iiile art. 2!. %i art. 2!.1 $in ,o$ul penal nu contrain reunei $ispo(iii
constituionale1 iar $ispo(iiile art. 1!& $in acela%i co$ nu constituie o pie$ic n aplicarea
corect a sus;"enionatelor $ispo(iii priitoare la infraciunea $e a#u( n sericiu contra
intereselor pu#lice.
De ase"enea1 critica a$us $ispo(iiilor art. 1!& ,. pen. este nente"eiat. Prin
aceste $ispo(iii legiuitorul nu %i;a propus s e'plice noiunea $e proprietate pu#lic1 ci s
e'plice nelesul noiunii pu#lic1 raportat nu nu"ai la proprietate1 $ar si la noiunile:
autoriti1 instituii1 sericii $e interes pu#lic %i altele. De aceea $ispo(iiile art. 1!& $in ,o$ul
penal nu contrain pree$erilor art. !1 alin. /20 sau ale art. 13& alin. /20 $in ,onstituie. De
altfel1 a%a cu" s;a artat1 $eose#irea $intre proprietatea pu#lic %i proprietatea priat nu
pre(int interes pentru calificarea faptei pre(ute $e legea penal ca infraciune $e a#u( n
sericiu contra intereselor pu#lice.
>n sf2r%it1 pentru acelea%i "otie1 nu sunt neconstituionale nici $ispo(iiile art. 1!*
$in ,o$ul penal1 $up cu" sunt fr relean referirile la art. 1) %i art. 2: $in ,onstituie.
Pentru consi$erentele e'puse1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 $in ,onstituie1 precu" si
al art. 13 alin. /10 lit. A. c0 %i al art. 23 $in Legea nr. !*A15521 repu#licat1 cu opinia separat a
$o"nilor 3u$ectori Fo(soNar =a#or %i Nicolae Popa1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
*3
Respinge e'cepia $e neconstitutionalitate a $ispo(iiilor art. 1!&1 art. 1!*1 art. 2!.
%i art. 2!.1 $in ,o$ul penal1 ri$icat $e T.R.L. n Dosarul nr. &&3A155. al Tri#unalului
+unicipiului -ucure%ti ; Becia a ll;a Penal.
9+!n!e &e+(r(t
E'cepia $e neconstitutionalitate ri$icat $e R.L.T. n Dosarul nr &&3A155. al
Tri#unalului -ucure%ti ; Becia a ll;a penal este nte"eiat n parte1 %i anu"e n ceea ce
prie%te neconstituio;nalitatea $ispo(iiilor art. 2!. $in; ,o$ul penal1 raportat la art. !1 alin.
/20 te(a nt2i $in ,onstituie potriit creia 6Proprietatea priat este ocrotit n "o$ egal $e
lege1 in$iferent $e titular7.
>nfraciunea 6a#u(ul n sericiu contra intereselor pu#lice71 pre(ut si pe$epsit
$e art. 2!. $in ,o$ul penal este1 ntr;a$er1 o infraciune $e sericiu. Drept ur"are1 aloarea
social1 aprat1 n principal1 prin incri"inarea acestei fapte1 este #unul ners al actiitii
organelor autoritii pu#lice1 precu" si a instituiilor $e stat.
Tri"iterea n te'tul art. 2!. $in ,o$ul penal la 6uniti $in cele la care se refer
art. 1!&7 e'tin$e aria $e aplicare a te'tului incri"inator $incolo $e li"itele alorii sociale a
crei aprare o are $rept scop. Aceasta $atorit faptului c1 >n aceast relaie1 $efinirea $at $e
art. 1!& $in ,o$ul penal noiunii pu#lic este prea general1 put2n$ crea a"#iguiti: pu#lic
caracteri(at prin interes pu#lic. Aceast i"perfeciune a for"ulrii te'tului art. 1!& $in ,o$ul
penal nu 3ustific ns conclu(ia c el ar nfr2nge reo nor" constituional.
Neconstituionalitatea1 n parte1 a $ispo(iiilor art. 2!. $in ,o$ul penal apare $in
alt "oti. >nfraciunea $e a#u( n sericiu contra intereselor pu#lice1 pe l2ng faptul c este o
infraciune $e sericiu1 este %i o infraciune $e re(ultat. ,a atare1 e'istena acestei infraciuni
n raport cu latura ei o#iecti presupune pro$ucerea uneia $intre cele $ou categorii $e
consecine1 $efinite prin te't1 %i anu"e: 1. cau(area unei tul#urri nse"nate #unului "ers al
unui organ sau al unei instituii $e stat ori al unei alte uniti $in cele la care se refer art. 1!&
sau 2. cau(area unei pagu#e "ateriale uneia $intre unitile respectie. ,ele $ou categorii $e
consecine fiin$ alternati %i nu cu"ulati cerute1 con$iiile incri"inrii1 su# acest aspect1 sunt
ntrunite n pre(ena oricreia $intre ele.
Pri"ul re(ultat ; cau(area unei tul#urri nse"nate #unului "ers al unui organ sau
al unei alte instituii $e stat ori al unei alte uniti $eter"inate ; i(ea( e"ina"ente relaiile
$e sericiu ale funcionarului pu#lic sau ale altui funcionar1 n sensul $ispo(iiilor art. 2&. $in
,o$ul penal.
*!
,el $e al $oilea re(ultat1 alternati pre(ut1 suficient n sine pentru incri"inare ;
cau(area $e pagu# n patri"oniul unei alte uniti ; apare si ca o "sur $e aprare a
proprietii prin "i3loace $e $rept penal.
Partea final a te'tului art. 2!. $in ,o$ul penal1 $efinin$ cel $e;al $oilea re(ultat
alternati ca o pagu# cau(at patri"oniului unei categorii $e uniti1 nu face nici o $istincie
intre proprietatea pu#lica si cea priat1 supun2n$ acelea%i ocrotiri speciale at2t partea $in
patri"oniu care constituie proprietate pu#lic1 c2t %i cea care constituie proprietate priat1 De
aici re(ult consecina $irect $e a incri"ina $eose#it fapta $e a#u( n sericiu care a pro$us
pagu# in patri"oniu1 cDiar constituin$ proprietate priat1 n funcie $e categoria $in care
face parte unitatea le(at.
>ncri"inarea $ifereniat1 ei$ent "ai gra1 a infraciunii $e a#u( n sericiu
contra intereselor pu#lice pro$uctoare $e pagu# cDiar n proprietatea priat1 in2n$ sea"a
$e calitatea special a titularului proprietii1 ca n ca(ul infraciunilor contra patri"oniului
sau cDiar al infraciunii $e a#u( n sericiu contra intereselor persoanelor1 pre(ut si
pe$epsit $e art. 2!) $in ,o$ul penal ; %i cau(area unei pagu#e constituin$ o t"are a
intereselor legale a persoanei pgu#ite ; ncalc n "o$ ei$ent $reptul fun$a"ental consacrat
$e art. !1 alin. /20 te(a nt2i $in ,onstituie1 const2n$ n ocrotirea n "o$ egal a proprietii
priate1 in$iferent $e titular1
8n conclu(ie: sintag"a o pagu# patri"oniului este neconstituional1 ntruc2t se
refer n general la patri"oniu1 co"pus integral sau n parte $in #unuri si alori proprietate
priat1 %i nu nu"ai la proprietatea pu#lic.
Dispo(iiile art. 2!.1 $in ,o$ul penal nu contrain1 ntr;a$er1 nici unei pree$eri
constituionale. Ele $ein inci$ente si te"ei al agrarii rspun$erii penale ca o consecin a
nca$rrii poteniale a unei fapte n art. 2!. $in ,o$ul penal %i $atorit consecinelor $eose#it
$e grae ale faptei respectie.
Bancionarea nen$eplinirii sau a n$eplinirii $efectuoase a atri#uiilor sale $e
sericiu $e ctre un funcionar1 in2n$ sea"a $e consecinele faptei si $e natura funciei
n$eplinite $e funcionarul respecti1 ca a#u( n sericiu contra intereselor persoanelor1 a#u(
n sericiu contra intereselor pu#lice ori ca o infraciune pre(ut n Legea nr. 31A155:1 nu
poate constitui o#iect al contenciosului constituional1 ci este o pro#le" $e nca$rare
3uri$ic1 a crei re(olare ca$e n co"petena e'clusi a instanelor 3u$ectore%ti.

=! A&#( +(*i'ii %&( Cur$ii C"n#i#u$i"n%&(

*&
>. Dec. nr. 135A& octo"#rie 1555;+. 4f. nr. &!:A!.11.1555 ; se respinge e'cepia
$e neconstituionalitate a pree$erilor art. 1!& ,. pen. n raport $e art. !1 alin /20 si art. 13&
alin. /20 $in ,onstituie cu "otiarea c nu au interenit ele"ente noi care s $eter"ine
scDi"#area 3urispru$enei ,urii ,onstituionale.

3III! CONSTITUIONALITATEA PRE3EDERILOR ART! -79 C! PEN!
-! C"6(n#%riu
8n re$actarea sa iniial1 art. 1!) ,. pen. $efinea nelesul noiunilor $e consecine
grae %i $eose#it $e grae1 ca ur"ri $e e'istena crora erau con$iionate ele"entele
constitutie ale for"elor agraate ale unor infraciuni contra autului particular sau o#%tesc.
Aeau consecine grae sau $eose#it $e grae acele infraciuni care au pro$us
pagu#e "ateriale "ari1 au aut repercusiuni asupra reali(rii planului $e stat sau al unitii1 au
pro$us o st2n3enire i"portant actiitii unitii ori au cau(at alte ase"enea ur"ri.
Legiuitorul eita ns s fi'e(e o li"it aloric pentru $eter"inarea sintag"ei
6pagu#e "ateriale "ari71 ls2n$ n sea"a instanelor 3u$ectore%ti1 respecti fostului Tri#unal
Bupre" s unifor"i(e(e practica 3u$iciar prin $eci(iile $e n$ru"are.
1
Legea nr. 1!:A155) a "o$ificat coninutul nor"ei interpretatie cuprinse n art.
1!) ,. pen.1 $efinin$ $oar noiunea $e 6consecine $eose#it $e grae7 %i eli"in2n$ referirile
la ele"entele econo"iei centrali(ate: planul $e stat %i planul econo"ic al unitii.
8n acela%i ti"p legiuitorul a fi'at o li"it aloric pentru $efinirea noiunii $e
pagu# "aterial "are1 consi$er2n$ c a aut consecine $eose#it $e grae o infraciune prin
care s;a cau(at o pagu# "ai "are $e &:.:::.::: lei.
Ero$area puternic a "one$ei naionale $atorat inflaiei precu" si regi"ul
sancionator agraat prin Legea nr. 1!:A155)1 au atras n perioa$a ur"toare o serie $e
contestri ale constituionalitii pree$erilor art. 1!) ,. pen. cu referire la li"ita aloric ce
$eter"ina nelesul noiunii $e consecine $eose#it $e grae.
Toate $eci(iile ,urii ,onstituionale se refera la coninutul art. 1!) ,. pen.1 a%a
cu" a fost "o$ificat prin Legea nr. 1!:A155)1 ulterior ,Kee$erile acestui articol fiin$
"o$ificate prin 4.<.=. nr. 2:*A2:::11 Wi"ita alorica $e la care o pagu# "ateriala se
consi$er c a aut consecine $eose#it $e grae fiin$ ri$icat la peste 2 "iliar$e.
1
Asupra acestora 9. Pasca1 Retroactiitatea legii interpretatie %i li"itele ei cu raportare la pree$erile art; 1!)
, pen.1 n Juri$ica1 nr. *A2:::1 p. 2)*;2)..
*)
Deci(iile pronunate $e ,urtea ,onstituional %i "enin actualitatea cDiar $ac
li"ita aloric $e la care o pagu# este consi$erat ca a2n$ consecine $eose#it $e grae1 a
fost ri$icat.
Prin unele $eci(ii se $eli"itea( clar atri#uiile 3uris$iciei constituionale $e
atri#uiile puterii legislatie /Dec. nr. **A1555 si *.A155501 prin altele s;a raportat
constituionalitatea nor"ei penale ia pree$erile cuprinse >n ,onenia European a
Drepturilor 4"ului referitoare la noiunea $e proces ecDita#il1 accept2n$ prin aceasta faptul
c n te"eiul art. 2: $in ,onstituie aceste pree$eri fac parte $in or$inea constituional
/Dec. nr. 1!.A155.0.
2! D(*i'ii 6%i i6p"r#%n#(
D(*i'i% nr! -7@A2;!-0!-99@
-
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#(
% +ip"'i$ii&"r %r#! -79 C! p(n!
- (2#r% -
Prin ncDeierea $in 2: "ai 155.1 Tri#unalul Ti"i% ; Becia penal a sesi(at ,urtea
,onstituional cu e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!) $in ,o$ul penal1
ri$icat $e L.P.9. n Dosarul nr. 1..&3APA155. al acestei instane.
Autorul e'cepiei susine c $ispo(iiile art. 1!) $in ,o$ul penal sunt
neconstituionale n ceea ce prie%te li"ita aloric pentru $efinirea agraantei $ecurg2n$ $in
consecinele $eose#it $e grae ale infraciunii1 n argu"entarea e'cepiei1 acesta arat c1 >n
con$iiile unei inflaii galopante1 o ase"enea li"it aloric "pie$ic reali(area unui proces
ecDita#il1 contraenin$ astfel pree$erilor art. 2: $in ,onstituie1 ale art. ) $in ,onenia
European a Drepturilor 4"ului %i ale art. 1! $in Pactul internaional priin$ $repturile ciile
si politice.
,u oca(ia $e(#aterilor n fon$1 repre(entantul autorului e'cepiei a "ai a$us n
susinerea e'cepiei %i ur"toarele argu"ente:
; noiunea proces ecDita#il1 pre(ut la art. ) $in ,onenia european pentru
aprarea $repturilor o"ului %i a li#ertilor fun$a"entale1 se refer nu nu"ai la ca$rul
procesual1 ci %i fa cel sancionator1 pentru a se asigura un trata"ent ecDita#il si egal n fata
3ustiiei1 n concor$an cu pree$erile art. 1) $in ,onstituieE
; potriit art. 1!: ,. pen.1 $ispo(iiile cuprinse n titlul 9>>> al acestui co$1
constituie $ispo(iii interpretatieE $octrina 3uri$ic penal recunoa%te n "o$ unani"
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 55A5.:3.1555.
**
caracterul retroacti al legii $e interpretare1 care face corp co"un cu legea interpretatE legea
interpretati nu contraine pree$erilor art. 1& alin. /20 $in ,onstituie1 cu e'cepia
ca(ului n care conine o a$ugare la lege1 care1 prin efectul ei retroacti1 ar afecta
raporturile 3uri$ice soluionate cu autoritate $e lucru 3u$ecat.
@V?
Art. 1!) $in ,o$ul penal pree$e: 6Prin consecine $eose#it $e grae se nelege o
pagu# "aterial "ai "are $e &:.:::.::: lei sau o pertur#are $eose#it $e gra a actiitii1
cau(at unei autoriti pu#lice sau oricreia $intre unitile la care se refer art. 1!& ori altei
persoane 3uri$ice sau fi(ice.7
Prin e'cepia ri$icat se inoc neconstituionalitatea articolului sus;citat1
consi$er2n$u;se c o ase"enea li"it aloric "pie$ic reali(area unui proces ecDita#il1 ceea
ce atrage nclcarea pree$erilor art. 2: $in ,onstituie.
Potriit art. 2: $in ,onstituie1 $ispo(iiile constituionale priin$ $repturile %i
li#ertile cetenilor or fi interpretate n concor$an cu Declaraia <niersal a Drepturilor
4"ului1 cu pactele %i cu celelalte tratate la care Ro"2nia este parteE $ac e'ist neconcor;
$ane ntre pactele priitoare fa $repturile fun$a"entale ale o"ului1 la care Ro"2nia este
parte1 %i legile interne1 au prioritate regle"entrile internaionale1 n ca(ul n spe autorul
e'cepiei face referire la pree$erile art. ) $in ,onenia pentru aprarea $repturilor o"ului %i
li#ertilor fun$a"entale si ale art. 1! $in Pactul internaional priin$ $repturile ciile si
politice.
Art. ) $in conenie pree$e:
61. 4rice persoan are $reptul la 3u$ecarea n "o$ ecDita#il1 n "o$ pu#lic %i ntr;
un ter"en re(ona#il a cau(ei sale $e ctre o instan in$epen$ent si i"parial1 instituit $e
lege1 care a Dotr fie asupra nclcrii $repturilor %i o#ligaiilor sale cu caracter fie asupra
te"einiciei oricrei acu(aii n "aterie penala in$reptate "potria sa. Lotr2rea tre#uie s
fie pronunat n "o$ pu#lic1 $ar accesul n sala $e %e$in poate fi inter(is presei s pu#licului
pe ntreaga $urat a procesului sau a unei pri a acestuia in interesul "oralitii1 al or$inii
pu#lice ori al securitii nationale ntr;o societate $e"ocratic1 atunci c2n$ interesele
7"orilor sau protecia ieii priate a prilor la proces o i"pun sau n "sura consi$erat
a#solut necesar $e ctre instan atunci c2n$1 n "pre3urri speciale1 pu#licitatea ar fi $e
natur s a$uc atingere intereselor 3ustiiei.
2. 4rice persoan acu(at $e o infraciune este pre(u"at neinoat p2n ce
inoia sa a fi egal sta#ilit. 3. 4rice acu(at are1 n special1 $reptul: a0 s fie infor"at1 n
ter"enul cel "ai scurt1 ntr;o li"# pe care o nelege si n "o$ a"nunit1 asupra naturii %i
*.
cau(ei acu(aiei a$use "potria saE #0 s $ispun $e ti"pul %i $e nlesnirile necesare
pregtirii aprrii saleE c0 s se apere el nsu%i sau s fie asistat $e un aprtor ales $e el si1
$ac nu $ispune $e "i3loacele necesare pentru a plti un aprtor1 s poat fi asistat n "o$
gratuit $e un aocat $in oficiu1 atunci c2n$ interesele 3ustiiei o cerE $0 s ntre#e sau s
solicite au$ierea "artorilor acu(rii si s o#in citarea %i au$ierea "artorilor aprrii n
acelea%i con$iii ca %i "artorii acu(riiE e0 s fie asistat n "o$ gratuit $e un interpret1 $ac nu
nelege sau nu or#e%te li"#a folosit la au$iere.7
Art. 1! $in Pactul internaional priin$ $repturile ciile %i politice pree$e:
61. Toi oa"enii sunt egali n faa tri#unalelor si curilor $e 3ustiie. 4rice persoan
are $reptul ca litigiul n care se afl s fie e'a"inat n "o$ ecDita#il %i pu#lic $e ctre un
tri#unal co"petent1 in$epen$ent %i i"parial1 sta#ilit prin lege1 care s $eci$ fie asupra
te"einiciei oricrei ninuiri penale n$reptate "potria ei1 fie asupra contestaiilor priin$
$repturile si o#ligaiile sale cu caracter ciil. Ge$ina $e 3u$ecat poate fi $eclarat secret n
totalitate sau pentru o parte a $esf%urrii ei1 fie n interesul #unelor "orauri1 al or$inii
pu#lice sau al securitii naionale ntr;o societate $e"ocratic1 fie1 $ac interesele ieii
particulare a prilor n cau( o cer1 fie n "sura n care tri#unalul ar socoti acest lucru ca
a#solut necesar1 c2n$ $atorit circu"stanelor speciale ale cau(ei1 pu#licitatea ar $auna
intereselor 3ustiieiE cu toate acestea1 pronunarea oricrei Dotr2ri n "aterie penal sau ciil
a fi pu#lic1 afar $e ca(urile c2n$ interesul "inorilor cere s se proce$e(e altfel sau c2n$
procesul se refer la $iferen$e "atri"oniale ori la tutela copiilor.
2. 4rice persoan acu(at $e co"iterea unei infraciuni penale este pre(u"at a fi
neinoat c2t ti"p culpa#ilitatea sa nu a fost sta#ilit n "o$ legal.
3. 4rice persoan acu(at $e co"iterea unei infraciuni penale are $reptul1 n
con$iii $a $eplin egalitate1 la cel puin ur"toarele garanii:
a0 s fie infor"at n cel "ai scurt ter"en1 ntr;o li"# pe care o nelege1 %i n
"o$ $etaliat1 $espre natura %i "otiele acu(aiei ce i se a$ucE
#0 s $ispun $e ti"pul %i $e nlesnirile necesare pregtirii aprrii sale si s
co"unice cu aprtorul pe care %i;l alegeE
c0 s fie 3u$ecat fr o nt2r(iere e'cesiE
$0 s fie pre(ent la proces si s se apere ea ns%i sau s ai# asistena unui
aprtor ales $e eaE $ac nu are aprtor1 s fie infor"at $espre $reptul $e a;l aea si1 ori $e
c2te ori interesul 3ustiiei o cere1 s i se atri#uie un aprtor $in oficiu1 fr plat1 $ac ea nu
are "i3loace pentru a;l re"uneraE
*5
e0 s interogDe(e sau s fac a fi interogai "artorii acu(rii %i s o#in
nfi%area si interogarea "artorilor aprrii1 n acelea%i con$iii cu cele ale "artorilor
acu(riiE
f0 s #eneficie(e $e asistena gratuit a unui interpret1 $ac nu nelege sau nu
or#e%te li"#a folosit la %e$ina $e 3u$ecatE
g0 s nu fie silit s "rturiseasc "potria sa ns%i sau s se recunoasc
inoat.
!. Proce$ura aplica#il tinerilor care nu sunt nc "a3ori potriit legii penale a
ine sea"a $e 2rsta lor %i $e interesul ree$ucrii lor.
&. 4rice persoan $eclarat inoat $e o infraciune are $reptul $e a o#ine
e'a"inarea $e ctre o 3uris$icie superioar1 n confor"itate cu legea1 a $eclarrii inoiei %i
a con$a"nrii sale.
). ,2n$ o con$a"nare penal $efiniti este ulterior anulat sau se acor$
graierea $eoarece un fapt nou sau nou;$escoperit $oe$e%te c s;a pro$us o eroare 3u$iciar1
persoana care a suferit o pe$eaps n ur"a acestei con$a"nri a pri"i o in$e"ni(aie n
confor"itate cu legea1 afar $e ca(ul c2n$ s;a $oe$it c ne$escoperirea n ti"p util a faptului
necunoscut ei i este i"puta#il1 n ntregi"e sau n parte.
*. Ni"eni nu poate fi ur"rit sau pe$epsit $in pricina unei infraciuni pentru care
a fost $e3a acDitat sau con$a"nat printr;o Dotrre $efiniti n confor"itate cu legea si cu
proce$ura penal a fiecrei ri.7
E'a"in2n$ susinerea autorului e'cepiei1 ,urtea ,onstituional ronstat c1 ntr;
a$er1 n con$iiile unei rate ri$icate a inflaiei1 li"ita $e &:.:::.::: lei pre(ut la art. 1!)1
care $efine%te agraanta 6consecine $eose#it $e grae71 nu "ai repre(int o aloare fi' fa
$e care se i"pune regi" sancionator "ai seer. Dar aceasta nu nsea"n c $ispo(iiile
atacate contrain pree$erilor art. 2: $in ,onstituie. ,urtea ,onstituional1 potriit
co"petenei sale nscrise n art. 1!! $in ,onstituie %i n Legea nr. !*A15521 erific1 n ca$rul
controlului $e constituionalitate a legilor1 confor"itatea acestora cu $ispo(iiile
constituionale1 fr a putea "o$ifica sau co"pleta pree$erea legal supus controlului.
A%a fiin$1 $eoarece ,urtea ,onstituional nu se poate su#stitui Parla"entului
pentru "o$ificarea li"itei alorice pre(ute la art. 1!) $in ,o$ul penal1 argu"entele
pre(entate cu oca(ia ri$icrii e'cepiei nu pot fi acceptate.
,u priire la celelalte argu"ente1 susinute cu oca(ia $e(#aterilor n "otiarea
e'cepiei1 ,urtea constat ur"toarele:
.:
Este nente"eiat susinerea potriit creia $ispo(iiile art. ) $in ,onenia
european pentru aprarea $repturilor o"ului %i a li#ertilor fun$a"entale ar i"pune
aplicarea cerinei 6procesului ecDita#il7 nu nu"ai la proce$ura $esf%urrii unui proces1 ci %i
la ca$rul 3uri$ic sancionator al faptelor1 a$ic la "aterii;$in c2"pul $reptului su#stanial.
Este a$erat c n 3urispru$ena ,urii Europene a Drepturilor 4"ului s;a statuat
frecent %i constant c 6ntr;o societate $e"ocratic1 n sensul coneniei1 $reptul la o #un
a$"inistrare a 3ustiiei ocup un loc at2t $e i"portant1 nc2t o interpretare restricti a art. )
paragraful 1 nu ar corespun$e scopului %i o#iectului acestei $ispo(iii7 /ca(ul Delcourt contra
-elgiei ; 15*:0. Pe $e alt parte ns nici $in cuprinsul art. ) si nici $in 3urispru$ena ,urii
Europene a Drepturilor 4"ului nu se poate $esprin$e conclu(ia c aplicarea e'tensi a art. )
ar tre#ui s e'cea$ necesitii asigurrii garaniilor procesuale1 spre a se intra n "aterii $in
c2"pul $reptului su#stanial /astfel cu" este1 n pre(enta spe1 "ateria sanciunilor aplica#ile
pentru s2r%irea unei infraciuni0. Aceast i$ee a "ai fost e'pri"at1 $e altfel1 n
3urispru$ena ,urii ,onstituionale1 n Deci(ia nr. 1&* $in 1: noie"#rie 155. %i n Deci(ia
nr. 1)1 $in 1: noie"#rie 155.1 pu#licate n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 3 $in
11 ianuarie 1555. Prin aceste $eci(ii1 accept2n$u;se c noiunea $e 6acu(aie n "aterie
penal7 inclu$e1 nen$oielnic1 %i $o"eniul contraenional1 s;a artat c totu%i scopul
interpreta" $ate $e ctre ,urtea European a Drepturilor 4"ului 1.a fost acela $e a asigura
acelea%i garanii procesuale celor ninuii $e s2r%irea unei infraciuni /ca(ul Lonroth
contra Suediei ; 15.2E ca(ul Ozturk contra Germaniei ;15.!1 ca(ul Lutz contra Germaniei ;
15.*07.
8n sf2r%it1 cu priire la susinerea potriit creia $ispo(iiile cuprinse n titlul 9>>>
$in ,o$ul penal sunt $ispo(iii interpretatie care1 potriit $octrinei penale1 pot aea caracter
retroacti1 ,urtea ,onstituional reine c1 prin Deci(ia sa nr. 15 $in 1! fe#ruarie 155&1
pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 35 $in 23 fe#ruarie 155&1 s;a statuat
c1 ntruc2t legea $e interpretare nu "o$ific sau nu a$aug ni"ic la legea interpretat1 ci
$eslu%e%te nu"ai nelesul acesteia1 ascuns ntr;o re$actare insuficient $e clar1 ea este
constituional n raport cu pree$erile art. 1& alin. /20 $in ,onstituie.
Ca $e toate aceste "otie1 e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!)
$in ,o$ul penal ur"ea( a fi respins.
Pentru consi$erentele e'puse1 n te"eiul art. &. alin. /10 %i al art. 1!! lit. c0 $in
,onstituie1 precu" si al art. 3 alin. /301 al art. 13 alin. /10 lit. A.c0 %i al art. 23 $in Legea nr.
!*A15521 repu#licat1
,urtea ,onstituional
.1
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!) $in ,o$ul penal1
ri$icat $e L.P.9. n Dosarul nr. 1..&3APA155. al Tri#unalului Ti"i% ; Becia penal.
D(*i'i% nr! ;;A20!08!-999
-
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#(
% pr(1(+(ri&"r %r#! -79 C! p(n!
- (2#r% -
@...?
Prin ncDeierea $in 2. ianuarie 1555 ,urtea $e Apel 4ra$ea a sesi(at ,urtea
,onstituional cu e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art. 1!) $in ,o$ul penal1
e'cepie ri$icat $e A.C.

8n "otiarea e'cepiei autorul acesteia susine ca1 n pre(ent1 o sagu# "aterial
"ai "are $e &:.:::.::: lei1 care constituie consecine $eose#it $e grae71 n sensul art. 1!)
,. pen.T nu "ai este $e actualitate1 astfel c aceste $ispo(iii sunt neconstitutionale. Be
preci(ea( c1 la nielul unitii pgu#ite1 care ncasea( (ilnic sute $e "ilioane $e lei cu titlu
$e ta'e1 o su" "ai "are $e &:.:::.::: lei nu pro$uce nici o consecin $eose#it $e gra
pentru patri"oniul acesteia %i nici o pertur#are $eose#it $e gra a actiitii ei. Be solicit1
toto$at1 ,urii ,onstituionale s se pronune $ac n aceast situaie se "enin $ispo(iiile
art. 1!) $in ,o$ul penal sau acest cuantu" tre#uie apreciat n funcie $e "ri"ea
patri"oniului societii pgu#ite ori1 $e la ca( la ca(1 a2n$u;se n e$ere %i situaia "one$ei
naionale1 care1 $e la $ata "o$ificrii art. 1!) $in ,o$ul penal1 prin Legea nr. 1!:A155)1 s;a
$ealori(at $e apro'i"ati ! ori1 confor" in$icelui $e inflaie co"unicat $e Direcia
Ju$eean $e Btatistic -iDor.
/...0
Din e'a"inarea ncDeierii $e sesi(are1 precu" %i a "otielor for"ulate n $osarul
cau(ei $e autorul e'cepiei1 re(ult c acesta a ri$icat e'cepia $e neconstituionalitate a
pree$erilor art. 1!) $in ,o$ul penal1 solicit2n$ ,urii ,onstituionale s se pronune asupra
"o$alitii $e apreciere a cuantu"ului $e &:.:::.::: lei1 sta#ilit $e acest te't1 fr ns a se
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 323A).:).1555.
.2
in$ica nici o nor" constituional n raport cu care aceste $ispo(iii sunt consi$erate
neconstituionale.
1. Anali(2n$ aceast sesi(are1 ,urtea reine c1 potriit art. 2 alin. /20 $in Legea nr.
!*A15521 repu#licat1 6Bunt neconstituionale pree$erile actelor nor"atie pre(ute la alin.
/101 care ncalc $ispo(iiile sau principiile ,onstituiei71 iar art. 12 alin. /20 $in aceea%i lege
pree$e c 6Besi(rile tre#uie fcute n for" scris si "otiate7.
8n spe ns e'cepia $e neconstituionalitate nefiin$ "otiat1 e'a"inarea
constituionalitii te'tului criticat nu ar putea fi fcut $ec2t prin nclcarea $ispo(iiilor
legale "enionate. Jurispru$ena ,urii ,onstituionale este constant n acest sens. Astfel1 n
consi$erentele Deci(iei nr. 3!1 $in 12 septe"#rie 155*1 pu#licat n +onitorul 4ficial al
Ro"2niei1 Partea l1 nr. 3. $in 25 ianuarie 155.1 se arat c 6nein$icarea $e ctre autorul
e'cepiei a nor"elor constituionale n raport cu care consi$er c sunt neconstitutionale
$ispo(iiile legale atacate constituie1 $e ase"enea1 un "oti $e respingere1 ntruc2t e'cepia
ri$icat nu constituie1 n sensul constitutional al ter"enului1 o e'cepie $e
neconstitutionalitate. Dac instana $e ,ontencios constituional s;ar socoti co"petent s se
pronune asupra unei ase"enea e'cepii1 ea s;ar su#stitui prii n ceea ce prie%te inocarea
"otiului $e neconstitutionalitate ri$icat1 e'ercit2n$ astfel $in oficiu controlul $e
constituionalitate1 ceea ce este ina$"isi#il7.
De ase"enea1 n Deci(ia nr. 25 $in 1: fe#ruarie 155.1 pu#licat n +onitorul
4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 1!) $in 1: aprilie 155.1 ,urtea ,onstituional a artat c
6potriit art. 1!! lit. c0 $in legea fun$a"ental %i art. 23 $in Legea nr. !*A15521 repu#licat1
,urtea ,onstituional se pronun asupra pree$erii legale atacate nu"ai n li"itele
sesi(rii71 n consecin1 constituie un "oti $e respingere a e'cepiei nein$icarea $ispo(iiei
constituionale n raport cu care te'tul $e lege atacat este criticat. ,ontrolul $in oficiu este
ina$"isi#il1 at2ta ti"p c2t e'a"inarea pe ,fllea e'cepiei $e neconstitutionalitate nu se poate
e'ercita $ec2t la sesi(are.
2. >n$iferent ns $e consi$erentele $e "ai sus1 ,urtea ,onstituional reine c art.
1!) $in ,o$ul penal pree$e: 6Prin consecine $eose#it $e grae se nelege o pagu#
"aterial "ai "are $e &:.:::.::: lei sau o pertur#are $eose#it $e gra a actiitii1 cau(at
unei autoriti pu#lice sau oricreia $intre unitile la care se refer art. 1!& ori altei persoane
3uri$ice sau fi(ice.7
Din anali(a acestor $ispo(iii re(ult c art. 1!) $in ,o$ul penal cuprin$e o nor"
cu caracter e'plicati prin care se l"ure%te nelesul e'presiei consecine $eose#it $e grae.
Aceast regle"entare este necesar cu at2t "ai "ult cu c2t legiuitorul a pre(ut consecinele
.3
$eose#it $e grae ca ele"ent circu"stanial n coninutul agraant al "ai "ultor infraciuni1
cu" ar fi: furtul calificat1 t2lDria1 n%elciunea1 $elapi$area1 $istrugerea calificat etc.
Businerile autorului e'cepiei cu priire la reaprecierea criteriului aloric $e
&:.:::.::: lei corespun$ realitii1 n con$iiile actuale1 ca ur"are a $ealori(rii "one$ei
naionale1 li"ita $e &:.:::.::: lei pre(ut la art. 1!) $in ,o$ul penal car;e $eter"in
nelesul e'presiei consecine $eose#it $e grae nu "ai constituie o aloare n raport cu care
se i"pune un regi" sancionator "ai seer. Re(olarea acestei situaii se poate reali(a prin
"o$ificarea acestei nor"e 3uri$ice1 n sensul a$aptrii ei la realitile sociale actuale.
+o$ificarea coninutului unei nor"e 3uri$ice este ns o prerogati e'clusi a autoritii
legislatie n lu"ina $ispo(iiilor art. &. alin. /10 $in ,onstituie1 potriit crora: 6Parla"entul
este organul repre(entati supre" al poporului ro"2n %i 3nica autoritate legiuitoare a rii7.
De altfel1 pree$erile art. 1!) $in ,o$ul penal au "ai fcut o#iectul si al altor
e'cepii $e neconstituionalitate1 pe care ,urtea ,onstituionala le;a soluionat. Prin Deci(ia
nr. 1!. $in 2* octo";orie 155.1 pu#licata n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1 nr. 55
$in 5 "artie 15551 ,urtea a respins e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!) $in
,o$ul penal. De%i a constatat c1 ntr;a$er1 n con$iiile unei rate ri$icate a inflaiei1 li"ita
$e &:.:::.::: lei pre(ut la art. 1!) $in ,o$ul penal nu "ai repre(int o aloare fi' fat
$e care se i"pune un regi" sancionator "ai seer1 ,urtea ,onstituional a preci(at c
aceasta nu nsea"n c $ispo(iiile criticate contrain pree$erilor ,onstituiei.
Pe $e alt parte1 potriit co"petenei sale1 nscris n art. 1!! $in ,onstituie %i n
Legea nr. !*A15521 ,urtea ,onstituional erific1 n ca$rul controlului $e constituionalitate
a legilor1 confor"itatea acestora cu $ispo(iiile constituionale1 fr a putea "o$ifica sau
co"pleta pree$erea legal supus controlului. De aceea1 ,urtea ,onstituionala nu se poate
su#stitui Parla"entului pentru "o$ificarea li"itei alorice pre(ute la art. 1!) $in ,o$ul
penal.
Pentru consi$erentele e'puse1 >n te"eiul art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" si al art. 13 alin. /10 lit. A.c0 %i al art. 23 $in Legea nr. !*A15521
repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!) $in ,o$ul penal1
e'cepie ri$icat $e A.C. n Dosarul nr. 2.255A155. al ,urii $e Apel 4ra$ea.
.!
D(*i'i% nr! -97A2-!-0!-999
-
r(.(ri#"%r( &% (2*(p$i% +( n(*"n#i#u$i"n%&i#%#( %
+ip"'i$ii&"r %r#! -79 C! p(n!
- (2#r% I
@...?
Prin ncDeierea $in 1& aprilie 15551 pronunat n Dosarul nr. !22A15551 Tri#unalul
,onstana ; Becia penal a sesi(at ,urtea ,onstituional cu e'cepia $e neconstituionalitate
a $ispo(iiilor art. 1!) $in ,o$ul penal1 raportate la art. 2:5 alin. 3 $in acela%i co$. e'cepie
ri$icat $e L.+.1 C.R.-. %i 9.B.
8n "otiarea e'cepiei se susine c $ispo(iiile art. 1!) $in ,o$ul penal ncalc
pree$erile art. 123 alin. /20 $in ,onstituie1 priitoare la nfptuirea 3ustiiei1 ntruc2t
sta#ilirea unui criteriu aloric fi' pentru aprecierea graitii consecinelor1 n ca(ul
infraciunilor contra patri"oniului1 li"itea( li#ertatea $e apreciere a 3u$ectorului. Toto$at1
se arat c te'tul criticat intro$uce n locul sta#ilitii legii un ele"ent aria#il %i relati1
$atorit $ealori(rii "one$ei naionale. Autorii e'cepiei consi$er c $ispo(iiile art. 1!)
$in ,o$ul penal creea( un ar#itrariu ina$"isi#il si l o#lig pe 3u$ector s se supun fr
$rept $e apreciere.
@...?
4#iectul e'cepiei $e neconstituionalitate l constituie $ispo(iiile art. 1!) $in
,o$ul penal1 care au ur"torul cuprins: 6Prin Wconsecine $eose#it $e graeX se nelege o
pagu# "aterial "ai "are $e &:.:::.::: lei sau o pertur#are $eose#it $e gra a actiitii1
cau(at unei autoriti pu#lice sau oricreia $intre unitile la care se refer art. 1!& ori altei
persoane 3uri$ice sau fi(ice.7
Autorii e'cepiei consi$er c li"ita $e &:.:::.::: lei1 care $eter"in unul $intre
nelesurile e'presiei 6consecine $eose#it $e grae71 nu "ai 3ustific un regi" sancionator
seer1 n con$iiile econo"ice actuale si ale ratei inflaiei1 nclc2n$ toto$at si pree$erile
constituionale cuprinse n art. 123 alin. /201 6ntruc2t ngr$esc li#ertatea $e apreciere a
3u$ectorului %i constituie un ar#itrariu ina$"isi#il7.
E'a"in2n$ e'cepia $e neconstituionalitate ri$icat1 ,urtea constat c aceasta
este nente"eiat1 ntruc2t $ispo(iiile art. 1!) $in ,o$ul penal nu contrain pree$erilor art.
123 alin. /20 $in ,onstituie1 potriit crora 6Ju$ectorii sunt in$epen$eni %i se supun nu"ai
legii7. >n "o$ ei$ent1 in$epen$ena 3u$ectorilor nu este n afara legii1 creia1 confor"
$ispo(iiei constituionale1 tre#uie s i se supun si pe care tre#uie s o aplice. Nu"ai n
1
Pu#licat n +. 4f. nr. )!A1!.:2.2:::1
.&
aceste li"ite 3u$ectorul are li#ertatea $e apreciere1 iar nu n afara legii. 4r1 referirea la 6lege7
prie%te inclusi legea penal1 n ansa"#lul $ispo(iiilor sale1 printre care se afl %i art. 1!)
$in ,o$ul penal.
8n art. 1!) $in ,o$ul penal1 legiuitorul a pre(ut $ou criterii pentru sta#ilirea
graitii consecinelor pro$use prin infraciunile contra patri"oniului. <n pri" criteriu l
constituie aloarea pagu#ei "ateriale pro$use1 iar cel $e al $oilea este repre(entat $e
graitatea pertur#rii actiitii cau(ate unei autoriti pu#lice1 uneia $intre ;iitile la care se
refer art. 1!& sau altei persoane 3uri$ice ori 7(ice. Prin regle"entarea acestor criterii
legiuitorul nu a a$us nici o atingere principiului constituional al in$epen$enei 3u$ectorilor1
consacrat n art. 123 alin. /20 $in legea fun$a"ental.
Te'tul $e lege criticat /art. 1!) $in ,o$ul penal0 a "ai fcut o#iectul controlului
$e constituionalitate al ,urii1 raportat ns la pree$erile art. 1) $in legea fun$a"ental. Prin
$eci(iile nr. 1!. $in 2* octo"#rie 155.1 pu#licat n +onitorul 4ficial al Ro"2niei1 Partea l1
nr. 55 $in 5 "artie 15551 %i nr. *. $in 2: "ai 15551 pu#licat n +onitorul 4ficial al
Ro"2niei1 Partea l1 nr. 323 $in ) iulie 15551 ,urtea ,onstituional a respins e'cepiile $e
neconsti;tuionalitate a2n$ ca o#iect acest te't $e lege1 constat2n$ c1 $e%i li"ita $e
&:.:::.::: lei nu "ai repre(int o aloare constant n raport cu care se i"pune un regi"
sancionator "ai seer1 totu%i "o$ificarea coninutului unei nor"e 3uri$ice1 prin scDi"#area
con$iiilor i"puse $e aceasta1 este $e co"petena e'clusi a Parla"entului1 unica autoritate
legiuitoare a rii1 confor" art. &. alin. /10 $in ,onstituie. ,onfor" art. 1!! lit. c0 $in
,onstituie %i art. 23 $in Legea nr. !*A15521 repu#licat1 ,urtea ,onstituional erific1 n
ca$rul controlului $e constituionalitate a legilor1 $oar confor"itatea acestora cu $ispo(iiile
constituionale.
8ntruc2t n cau( nu au interenit ele"ente noi care s $eter"ine o scDi"#are a
acestei 3urispru$ene1 pentru consi$erentele e'puse1 care %i pstrea( ala#ilitatea si n
pre(enta cau(1 ,urtea ur"ea( s pronune aceea%i soluie.
Cat $e cele $e "ai sus1 n te"eiul art. 1!! lit. c0 %i al art. 1!& alin. /20 $in
,onstituie1 precu" si al art. 13 alin. /10 lit. A.c01 al art. 23 si al art. 2& $in Legea nr. !*A15521
repu#licat1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
.)
Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!) $in ,o$ul penal1
e'cepie ri$icat $e L.+.1 C.R.-. %i 9.B. n Dosarul nr. !22A1555 al Tri#unalului ,onstana1
Becia penal.

=! A&#( +(*i'ii %&( Cur$ii C"n#i#u$i"n%&(
1. Dec. nr. )&A22 aprilie 15551 +. 4f. nr. 2.:A1..:).1555.
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 1!) ,. pen1 n
raport $e pree$erile art. 1 alin. /301 art. 23 alin./501 art. 123 si 1&: alin. /10 $in ,onstituie1 cu
"otiarea c nu e'ist ele"ente noi care s $eter"ine scDi"#area 3urispru$enei.
2. Dec. nr. *.A2: "ai 15551 +. 4f. nr. 323A).:*.1555
; Respinge ca nente"eiat e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art.
1!) ,. pen.1 raportat la art. 1) alin. /10 $in ,onstituie.
Reaprecierea criteriului aloric $e &:.:::.::: >ei are se"nificaia unui $e"ers
pentru "o$ificarea te'tului criticat1 ceea ce este atri#utul e'clusi al puterii legiuitoare.
3. Dec. nr. 1!:A& octo"#rie 15551 +. 4f. nr. &!:A!.11.1555
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art. 1!) ,. pen.
raportat la pree$erile art. 123 alin. /20 $in ,onstituie ca nente"eiat1 $eoarece nu au
interenit ele"ente noi $e natur s $eter"ine scDi"#area 3urispru$enei ,urii.
!. Dec. nr. 12&A25 iunie 2:::1 +. 4f. nr. 353A23.:..2:::
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art. 1!) ,. pen.
raportat la pree$erile art. 1 alin. /301 art. 23 alin. /50. art. 123 %i art. 1&: alin. /10 $in
,onstituie ca nente"eiat1 $eoarece nu au interenit ele"ente noi $e natur s
$eter"ine scDi"#area 3urispru$enei ,urii.
&. Dec. nr. 1!:A13 iulie 2:::1 +. 4f. nr 353A23.:..2:::
; Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a pree$erilor art. 1!) ,. pen.1
$eoarece nu au interenit ele"ente noi care s 3ustifice o scDi"#are a 3urispru$enei.

I:! CONSTITUIONALITATEA DISPOZIIILOR ART! -7; C! PEN
-! C"6(n#%riu
8n re$actarea sa iniial ,o$ul penal fcea $istincia ntre 6funcionar7 /art. 1!* ,.
pen.0 %i 6ali salariai7 /art. 1!* ,. pen.0
.*
Prin Legea nr. 1!:A155) s;au a#rogat pree$erile art. 1!. ,. pen referitoare la
nelesul noiunii $e 6ali salariai7 iar art. 1!* ,. pen. a fost "o$ificat1 n noua sa re$actare1 el
fiin$ intitulat 6Cuncionar pu#lic %i funcionar7.
,urtea ,onstituional a e'a"inat constituionalitatea pree$erilor art. 1!* ,. pen
n re$actarea lor iniial cu referire la noiunea $e funcionar.
E'cepiile $e neconstituionalitate au fost respinse cu "otiarea c noiunea $e
funcionar este re(erat1 potriit art. *2 alin. /30 $in ,onstituie $o"eniului legilor organice1
conceptul general $e funcionar nefiin$ $e niel constituional /$eci(iile nr. 3&A155!1
13:A155& si 2.A155&0.
Dup "o$ificarea art. 1!* ,. pen. prin Legea nr. 1!:A155)1 constituionalitatea
pree$erilor acestui articol a fost contestat $in nou /$ec. nr. 1*.A155.01 cu referire la
pree$erile art. 1) si 2: $in ,onstituie.
E'cepia a fost respins ca nente"eiat1 referirile la pree$erile art. 1) %i 2: $in
,onstituie fiin$ fr relean n ce prie%te constituionalitatea pree$erilor art. 1!* ,. pen.
Boluia este n linia practicii 3uris$icionale a ,urii ,onstituionale1 care a statuat
c egalitatea in faa legii nu "pie$ic un trata"ent sancionator $iferit n situaii $iferite1 ori
i"portana actiitii funcionarului pu#lic i"plic o responsa#ilitate agraat a acestuia1 n
ca( $e e'ercitare a#u(i a n$atoririlor $e sericiu.
Este $e o#serat c $eci(ia nr. 1*.A155. a fost a$optat Y< opinie separat1 n
optica autorilor acestei opinii art. 2!. este parial neconstitutional n raport $e pree$erile art.
!1 alin. /20 te(a nt2i $in ,onstituie1 potriit creia 6Proprietatea priat este ocrotit n "o$
egal $e lege1 in$iferent $e titular.7
Bintag"a 6o pagu# patri"oniului7 $in cuprinsul art. 2!. este n aceast opinie
neconstituional1 ntruc2t se refer n general la patri"oniu1 co"pus integral sau n parte $in
#unuri %i alori proprietate priat si nu nu"ai la proprietatea pu#lica1 cu" ar cere art. 2!. ,.
pen. li#elarea.
,u" $eci(iile ,urii ,onstituionale se iau cu "a3oritatea $e oturi a "e"#rilor ei
/art. . $in Legea nr. !*A15520 opinia separat1 "inoritar1 nu are caracter o#ligatoriu confor"
art. 1!& $in ,onstituie $e%i se pu#lic si ea n +onitorul 4ficial.
2! D(*i'ii 6%i i6p"r#%n#(
D(*i'i% nr! =8 +in 2; %pri&i( -997
-
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 335A*.12.155!
..
- (2#r% -
Prin RecDi(itoriul nr. 1&!AP $in 1& aprilie 1552 al Procuraturii 3u$eului ,onstanta
a fost tri"is n 3u$ecat L.=. pentru s2r%irea infraciunilor $e a#u( n sericiu contra
intereselor pu#lice ;art. 2!. alin. /20 $in ,o$ul penal1 participaie i"proprie la fals intelectual
; art. 31 alin. /20 raportat la art. 2.5 $in ,o$ul penal si participatie i"proprie la u( $e fals ;
art. 31 alin. /20 raportat la art. 251 $in ,o$ul penal.
,u priire la infraciunea pre(ut $e art. 2!. alin. /20 $in ,o$ul penal1 s;a
reinut c L. =.1 a#u(2n$ $e funcia pe care o $einea in ca$rul l.9.P.B. ,onstanta ; $irector
coor$onator ;1 prin actiitatea sa a a$us un pre3u$iciu $e 3.!.)!: lei %i1 toto$at1 a pro$us o
pertur#are gra a actiitii unitii1 frustr2n$;o $e un #eneficiu $e ).&:2.*.: lei.
>n faa Tri#unalului +unicipiului -ucure%ti1 Becia l penal1 pe rolul cruia se afl
cau(a spre soluionare la ter"enul $e 1: $ece"#rie 15531 aprtorul inculpatului L =. a
ri$icat e'cepia $e neconstitutionalitate a $ispo(iiilor art. 2!. alin. /20 $in ,o$ul penal1
susin2n$ c te(a l1 potriit creia latura o#iecti a infraciunii const n 6pertur#area
$eose#it $e gra a actiitii unei organi(aii $in cele pre(ute n art. 1!& $in ,o$ul penal7
contraine art. !1 $in ,onstituie. Toto$at1 a consi$erat ca %i te(a a ll;a a aceluia%i alineat
care incri"inea( fapta ce 6a pro$us o pagu# i"portant econo"iei naionale7 este
neconstituional1 ntruc2t noiunea $e econo"ie naional1 n sensul folosit $e te'tul
respecti1 nu "ai e'ist %i nici nu este consacrat prin ,onstituie.
@...?
8n legtur cu co"petena $e soluionare a e'cepiei $e neconstitutionalitate1
,urtea ,onstituional constat c1 potriit practicii sale constante1 at2t ti"p c2t instana $e
3u$ecat nu a reinut c un te't legal este a#rogat n te"eiul art. 1&: alin. /10 $in ,onstituie1
sesi(2n$ ,urtea cu soluionarea e'cepiei $e neconstitutionalitate1 aceasta este o#ligat s se
pronune n irtutea $reptului constituional al cetenilor $e a inoca neconstituionalitatea
unui te't legal pe care instana nelege s l aplice. A#rogarea1 potriit art. 1&: alin. /10 $in
,onstituie1 este re(ultatul contrariettii legii anterioare cu pree$erile ,onstituiei1 astfel
nc2t ea constituie nu nu"ai o consecin a aplicrii legii n ti"p1 ci %i o pro#le" $e
constituionalitate1 ca ur"are a supre"aiei legii fun$a"entale n ca$rul siste"ului 3uri$ic.
8n legtur cu $ispo(iiile art. 2!. alin. /20 $in ,o$ul penal1 a cror
constituionalitate se contest1 se rein ur"toarele:
Prin Deci(ia nr. 11 $in . "artie 155!1 $efiniti. ,urtea ,onstituional a a$"is
e'cepia $e neconstitutionalitate cu priire la art. 2!. $in ,o$ul penal %i a constatat c
.5
$ispo(iiile sale referitoare la pagu#a autului o#%tesc sunt parial a#rogate1 potriit art. 1&:
alin. /10 $in ,onstituie1 ur"2n$ a se aplica nu"ai cu priire la #unurile pre(ute $e art. 13&
alin. /!0 $in ,onstituie1 #unuri ce for"ea( o#iectul e'clusi al proprietii pu#lice. Aceast
$eci(ie nu este ns aplica#il n spe1 $eoarece L.=.1 prin e'cepia inocat1 se refer
e'clusi la pretinsa neconstitutionalitate a noiunii $e funcionar1 astfel cu" este $efinit $e
art. 1!* $in ,o$ul penal si a agraantei pre(ute $e alin. /20 al art. 2!) $in ,o$ul penal1 n
ce prie%te noiunea $e funcionar1 se constata c1 potriit art. *2 alin. /30 lit. i0 $in
,onstituie1 statutul funcionarilor pu#lici se regle"entea( prin lege organic. Re(ult c
potriit ,onstituiei1 regle"entarea acestui statut este re(erat nielului legii. ,u at2t "ai
"ult1 $eci1 conceptul general $e funcionar nu este $e niel constituional.
8n consecin1 regle"entrile referitoare >a noiunea $e funcionar1 inclusi cele
legate $e infraciunile s2r%ite $e ace%tia1 sunt $e nielul legii. De aceea susinerile priin$
neconstituionalitatea noiunii $e funcionar sunt nente"eiate1 ntruc2t aceasta nu ncalc o
pree$ere e'pres a ,onstituiei.
8n legtur cu neconstituionalitatea agraantei pre(ute $e alin. ./20 al art. 2!.
$in ,o$ul penal ; $ac fapta a aut ca ur"are o pertur#are $eose#it $e gra a actiitii unei
organi(aii $in cele pre(ute n art. 1!& $in ,o$ul penal ori a pro$us o pagu# i"portanta
econo"iei naionale ; se constat c nici su# acest aspect e'cepia nu este fon$at.
8n ce prie%te te(a l1 este $e reinut c practica 3uris$iciei constituionale
referitoare la protecia penal a autului o#%tesc nu este aplica#il1 ntruc2t aceasta se
nte"eia( pe pree$erile art. !1 alin. /20 $in ,onstituie1 potriit crora proprietatea priat
este ocrotit n "o$ egal $e lege1 in$iferent $e titular. Agraanta ns are n e$ere1
ne"i3locit1 nu $reptul $e proprietate1 ci regulile $e organi(are %i funcionare a unitii1 inclusi
a actiitii econo"ice. Pe $e alt parte1 unitatea econo"ic constituin$ o colectiitate1 nu se
poate nega $reptul legiuitorului $e a aea n e$ere graitatea pertur#rii actiitii n
regle"entarea represiunii penale1 $eoarece n "o$ o#iecti o ase"enea fapt repre(int un
gra$ "ai ri$icat $e periculo(itate social. Desigur1 este atri#utul instanelor 3u$ectore%ti $e a
asigura interpretarea corect a $ispo(iiilor legale1 n concor$an cu pree$erile ,onstituiei1
inclusi n ceea ce prie%te nelesul actual al art. 1!& $in ,o$ul penal.
Referitor la te(a a ll;a1 ,urtea constat c nu e'ist o si"i;>rtu$ine ntre noiunea
$e pagu# a$us autului o#%tesc si pagu#a a$us econo"iei naionale1 n pri"a ipote(1 este
aut n e$ere patri"oniul unitii pgu#ite1 pe c2n$ al $oilea concept se refer la pgu#irea
econo"iei naionale1 ceea ce e'ce$e sfera patri"oniului unitii pgu#ite. De aceea practica
3uris$icional a ,urii ,onstituionale referitoare la conceptul $e pagu# a$us autului
5:
o#%tesc nu este aplica#il conceptului $e pgu#ire a rcono"iei naionale. +ai "ult1 n te"eiul
art. 13! alin. /20 lit. #0 $in ,onstituie1 potriit cruia statul tre#uie s asigure prote3area
rereselor naionale n actiitatea econo"ic1 nu poate fi negat reptul legiuitorului $e a institui
"suri $e protecie penal n consi$erarea acestor interese. Re(ult ca1 n principiu1 o
ase"enea protecie1 in$iferent c a fost sau este instituit1 nu poate fi neconstituional.
A2n$ n e$ere consi$erentele e'puse1 pree$erile ari. 1!! lit. c0 $in ,onstituie1
precu" si ale art. 11 art. 31 art. 13 alin. /10 lit. A.c0 art. 23 si ur"toarele $in Legea nr.
!*A15521
,urtea constituional
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art. 2!. alin. /20 $in
,o$ul penal1 ri$icat $e L. =. n Dosarul nr. 2&31A1552 al Tri#unalului +unicipiului
-ucure%ti1 Becia l penal.
D(*i'i% nr! -=0
-
+in -9 n"i(6/ri( -997
2
- (2#r% -
@...?
Prin ncDeierea $in 1! aprilie 155!1 pronunat $e Tri#unalul -istria;Nsu$ n
Dosarul nr. 2*3A155!1 ,urtea ,onstituional a fost sesi(at cu soluionarea e'cepiei $e
neconstituionalitate a art. 1!* alin. /101 raportat la art. 1!. si art. 1!& $in ,o$ul penal1
inocat $e inculpatul +.N.
8n susinerea e'cepiei se arat c1 n actuala re$actare a pree$erilor legale sus;
"entionate1 toi salariaii sunt inclu%i n categoria funcionarilor %i ali salariai1 $eoarece orice
persoan nca$rat n$epline%te o atri#uie $e sericiu1 neput2n$u;se altfel concepe
$esf%urarea actiitii. ,ategoria funcionar sau ali salariai tre#uie ns s cuprin$ nu"ai
anga3aii cu anu"ite atri#uii $e $eci(ie1 api $e a s2r%i infraciunea $e luare $e "it.
Neconstituionalitatea art. 1!* alin. /10 $in ,o$ul penal1 ce
regle"entea( conceptul $e funcionar1 a fcut o#iectul Deci(iei ,urii
,onstituionale nr. 3&A155!1 care a r"as $efiniti ca ur"are a respingerii recursului prin
Deci(ia nr. 1:.A155!.
Prin aceste $eci(ii s;a respins e'cepia $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art.
1!* alin. /10 $in ,o$ul penal1 pe consi$eraiunea c regle"entrile referitoare la noiunea $e
1
A se e$ea %i Deci(ia ,urii ,onstituionale nr. 2. $in 21 "artie 155&.
2
Pu#licat n +. 4f. nr. 1)5A2.:..155&.
51
funcionar1 inclusi cele legate $e infraciunile s2r%ite $e ace%tia1 sunt $e nielul egii1 astfel
nc2t nu pot contraeni unei pree$eri e'prese a ,onstituiei.
8n confor"itate cu $ispo(iiile art. 1!& alin. /10 $in ,onstituie1 potriit crora
$eci(iile ,urii ,onstituionale sunt o#ligatorii1 %i in2n$ sea"a $e $eci(iile ,urii
,onstituionale nr. 2*A1553 %i nr. 3)A15531 potriit crora soluia $at prin respingerea unei
e'cepii este o#ligatorie c2t ti"p "otiele care au 3ustificat;o nu s;au "o$ificat1 re(ult c
$ispo(iiile Deci(iei ,urii ,onstituionale nr. 3&A155! legate $e noiunea $e funcionar %i
pstrea( ala#ilitatea %i n ce prie%te soluionarea e'cepiei $e fa1 n sensul c
regle"entrile legale referitoare la noiunea $e funcionari sunt $e nielul legii. ,u at2t "ai
"ult se i"pune aceast soluie n ce prie%te noiunea $e ali salariai.
A2n$ n e$ere aceste consi$erente1 re(ult c e'cepia inocat este $it
nefon$at1 n sensul art. 2! alin. /20 $in Legea nr. !*A15521 astfel nc2t1 n te"eiul
pree$erilor art. 1!! lit. c0 $in ,onstituie1 precu" %i ale art. 13 alin. /101 lit. A. c0 %i ale art. 2!
alin. /20 $in Legea nr. !*A15521 n unani"itate1
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge ca $it nefon$at e'cepia $e neconstituionalitate a art. 1!* alin. /10
$in ,o$ul penal1 inocat $e inculpatul +.N. n Dosarul nr. 2*3A155! al Tri#unalului -istria;
Nsu$.
D(*i'i% nr! 2@ +in 2- 6%r#i( -998
-
- (2#r% -
,urtea ,onstituional a fost sesi(at $e Tri#unalul -istria;Nsu$ prin ncDeierea
$in 1! aprilie 155!1 pentru soluionarea e'cepiei $e neconstituionalitate a $ispo(iiilor art.
1!* alin. /10 $in ,o$ul penal1 raportate la art. 1!. %i 1!& $in ,o$ul penal1 inocat $e +. N.
n Dosarul nr1 2*3A155! al Tri#unalului -istria;Nsu$.
Prin Deci(ia nr. 13: $in 1) noie"#rie 155! s;a respins ca $it nefon$at e'cepia
$e neconstituionalitate1 consi$er2n$u;se c regle"entrile priin$ noiunea $e funcionari1
inclusi cele legate $e infraciunile s2r%ite $e ace%tia1 sunt $e nielul legii1 astfel nc2t ele
nu pot contraeni unei pree$eri e'prese a ,onstituiei.
1
Pu#licat n +. 4f. nr. 1)5A2.:..155&.
52
8n recursul for"ulat1 se critica $eci(ia ,urii ,onstituionale pentru "otiul c s;a
referit n "o$ e'pres nu"ai la noiunea $e funcionar si nu s;a pronunat cu priire la
6neconstitutionalitatea nca$rrii 3uri$ice a infraciunii $e luare $e "it1 s2r%it $e alt
salariat7.
@...?
Recursul este nefon$at pentru ur"toarele consi$erente:
Recurentul1 prin "otiele $e recurs1 %i nsu%e%te "otiarea $eci(iei recurate cu
priire la noiunea $e funcionar1 $ar critic $eci(ia ,urii ,onstituionale pentru c nu s;a
pronunat cu priire la neconstitutionalitatea nca$rrii 3uri$ice n infraciunea $e luare $e
"it a faptei s2r%ite $e un tinicDigiu auto1 asi"ilat cu alt salariat.
+otiele pentru care n $eci(ia ,urii ,onstituionale s;a constatat c noiunea $e
funcionar nu este $e niel constituional1 se aplic pentru i$entitate $e raiune %i pentru
noiunea $e ali salariai1 $eoarece $e principiu este c1 $ac o noiune este $e nielul legii1
noiunea cu care este asi"ilat nu poate fi $ec2t tot $e nielul legii1 n consecin1 critica
for"ulat prin recurs nu poate fi reinutE $e ase"enea1 nu poate fi reinut nici cerina
constatrii neconstituionalitii nca$rrii 3uri$ice a faptei s2r%ite $e inculpatul care a
inocat e'cepia1 $eoarece interpretarea $ispo(iiilor legale pentru aplicarea lor n e$erea
soluionrii unui ca( $e$us 3u$ecii este $e co"petenta instanei $e 3u$ecat1 n acest sens1
,urtea ,onstituional s;a pronunat n "o$ constant prin $eci(iile sale nr. )! $in 2 iunie
155!1 nr. &) $in 1. "ai 155! %i nr. &1 $in & octo"#rie 1553.
Pentru consi$erentele artate1 a2n$ n e$ere %i pree$erile art. 1!! >rt. c0 %i ale
art. 1!& alin. /20 $in ,onstituie1 precu" %i ale art. 11 art. 31 art. 13 alinX/10 lit. A. c0 %i art. 2&
$in Legea nr. !*A15521
,urtea ,onstituional
n nu"ele legii
Deci$e:
Respinge recursul $eclarat $e +.N. "potria Deci(iei ,urii ,onstituionale nr.
13: $in 1) noie"#rie 155!.
CONCLUZII
53
Aproape nu e'ist luri $e cu2nt ale repre(entanilor puterilor statale1 fie ea
legislati1 e'ecuti sau 3u$ectoreasc1 s nu fac referire la BTAT<L DE DREPT1 ntr;o
reluare o#se$ant a unui cli%eu care tin$e s instaure(e o nou li"# $e le"n.
A$optarea ,onstituiei $in 1551 a pus $oar #a(ele statului $e $rept1 e$ificarea
acestuia fiin$ o oper care nu s;a ncDeiat nc.
Ree$erea legislaiei anterioare %i ela#orarea unei noi legislaii se centrea( pe
i$eea $e constituionalitate a acestora1 constituionalis"ul fiin$ unul $intre pilonii pe care se
fun$a"entea( i$eea $e stat $e $rept.
A"#iiosul progra" constituional1 $e ree$ere n ter"en $e 12 luni $e la $ata
intrrii n igoare a legii $e organi(are a ,onsiliului Legislati1 a ntregii legislaii1 nu s;a
putut si nici nu se putea reali(a nu"ai $e ,onsiliul Legislati $e%i acesta a propus1 $e la
nfiinarea sa a#rogarea unui nu"r nse"nat $e acte nor"atie %i si;a $at ai(ul asupra celor
n curs $e a$optare.
<n rol i"portant in ar"oni(area legislaiei cu pree$erile constituionale l;a aut
%i l are ,urtea ,onstituional1 at2t prin controlul preala#il $e constituionalitate c2t si prin
controlul posterior prin soluionarea e'cepiilor $e neconstituionalitate ri$icate n faa
instanelor 3u$ectore%ti.
A$aptarea pree$erilor ,o$ului penal la noua or$ine constituional s;a reali(at
"ai "ult pe aceast cale ur"at apoi1 $ar nu intot$eauna1 $e "o$ificri legislatie
corespun(toare.
A" re$at in pre(enta lucrare cele "ai se"nificatie $eci(ii n care fie s;au a$"is1
fie s;au respins e'cepiile $e neconstituionalitate1 celelalte $eci(ii referitoare la
constituionalitatea acelora%i nor"e fiin$ $oar in$icate. Acolo un$e n legtur cu
pro#le"atica respectiei nor"e s;au pu#licat n reistele $e specialitate articole ori stu$ii1 a"
in$icat %i #i#liografia aferent.
Nu n ulti"ul r2n$ a" rea$us n atenie acele nor"e $eclarate a fi
neconstituionale1 $ar asupra crora puterea legiuitoare nu a consi$erat oportan s se pronune1
n sperana c BTAT<L DE DREPT nu este $oar o lo(inc1 ci o construcie suscepti#il $e
perfecionare1 iar n aceast oper $e perfecionare1 constituionalitatea legilor este $oar o
con$iie sine Tua non a e'istenei BTAT<L<> DE DREPT.
Pentru nelegerea unor soluii pronunate $e ,urtea ,onstituional sunt necesare
c2tea preci(ri.
5!
Potriit art. 23 alin. /20 $in Legea nr. !*A1552 priin$ organi(area %i funcionarea
,urii ,onstituionale nu pot face o#iectul e'cepiei $e neconstituionalitate pree$erile legale
a cror constituionalitate a fost sta#ilit n con$iiile controlului preala#il $e
constituionalitate potriit art. 1!& alin. /10 $in ,onstituie sau a cror neconstituionalitate a
fost constatat printr;o $eci(ie anterioar a ,urii ,onstituionale.
>ntr;o ase"enea situaie instana n faa creia s;a ri$icat e'cepia $e
neconstituionalitate o poate respinge ca ina$"isi#il fr a "ai sesi(a ,urtea ,onstituional.
De ase"enea1 instana poate respinge e'cepia inocat ca ina$"isi#il1 atunci
c2n$ aceasta nu are legtur cu fon$ul cau(ei1 e'cepia $e neconstituionalitate put2n$ i(a
nu"ai acele $ispo(iii legale $e care $epin$e 3u$ecarea cau(ei.
Dac totu%i a fost sesi(at ,urtea ,onstituional1 aceasta a respinge e'cepia ca
ina$"isi#il /Dec. nr. 1*2A155.0.
P2n la "o$ificarea Legii nr. !*A1552 prin Legea nr. 13.A2..:*.155*1 ,urtea
,onstituional putea Dotr cu unani"itate $e oturi a "e"#rilor co"pletului $e 3u$ecat1
$oar pe #a(a raportului 3u$ectorului raportor1 fr citarea prilor1 respingerea e'cepiei $e
neconstituionalitate ca $it nefon$at /art. 2! $in Legea !*A1552 n re$actarea iniial0.
4 ase"enea soluie era con$iionat ns $e unani"itatea opiniei "e"#rilor
co"pletului $e 3u$ecat %i $e necitarea prilor1 cele $ou aspecte1 $e fon$ %i $e proce$ur1
tre#uin$ s fie in$eplinite cu"ulati /Dec. nr. 5&A155!1 Dec. nr. 11:A155! %i Dec. 2!A155&01 n
ca( contrar e'cepia se respingea ca nente"eiat.
>n noua re$actare a art. 2!1 $up "o$ificarea a$us prin Legea ". 13.A155*1 nu se
"ai face aceast $istincie1 3u$ecata a2n$ loc ntot$eauna cu citarea prilor %i a +inisterului
Pu#lic.
>n re$actarea sa iniial1 Legea nr. !* $in 1552 pree$ea Za$eptul $e recurs al
prilor "potria $eci(iilor pronunate1 ter"enii $e recurs fiin$ $e 1: (ile si soluionarea
recursului era ncre$inat2 unui co"plet $e & 3u$ectori /art. 2&0.
Dup "o$ificrile a$use prin Legea nr. 13.A155*1 e'cepiile $e
neconstituionalitate fiin$ soluionate $e ,urtea ,onstituional n : enul su /art. .01 $eci(iile
pronunate sunt $efinitie1 neput2n$ fi ;rcurate.
Doar $eci(iile prin care se constat neconstituionalitatea unei egi sau or$onane
sau a unor $ispo(iii $in cuprinsul acestora1 s3nt ns %i o#ligatorii $e la $ata pu#licrii lor n
+onitorul 4ficial art. 2&0.
5&
Deci(iile prin care s;au respins e'cepiile $e neconstituionalitate nu "pie$ic
reiterarea unei noi e'cepii $e neconstituionalitate1 fie inte"eiat pe acelea%i1 fie pe alte
pree$eri constituionale.
Partea care a inocat e'cepia nu o "ai poate reitera1 ntruc2t fiin$ contrar puterii
lucrului 3u$ecat1 ea este ina$"isi#il.
Dac e'cepia respins este $in nou inocat1 $ar $e o alt parte1 nu e'ist putere
$e lucru 3u$ecat1 $ar $eci(ia anterioar $e respingere este o#ligatorie at2t ti"p c2t "otiele
care au 3ustificat;o su#(ist1 nee'ist2n$ nici un nou ele"ent care s 3ustifice reconsi$erarea
lor1 fapt pentru care e'cepia $e neconstituionalitate a fi respins ca $it nefon$at /$ec. nr.
2*A15530.
Ae" coningerea c prin cele pre(entate oferi" un "i3loc util $e infor"are %i
$ocu"entare at2t practicienilor1 c2t si teoreticienilor $reptului penal1 iar unele $in i$eile
$e(oltate $e noi n cuprinsul lucrrii1 pot seri la controlul $e constituionalitate %i a altor
pree$eri ale ,o$ului penal.


?I?LIOGRAFIE
J. +rculescu1 4 pro#le" n legtur cu li#erarea con$iionat a $einuilor
con$a"nai pentru infraciuni s2r%ite n $auna autului o#%tesc1 n Dreptul1 nr. *A15551 p.
&*;&5
l. Du"itru1 Li#erarea con$iionat a "inorilor1 n Dreptul1 nr. 1:A155*1 p.
5:;52
l. Du"itru1 Aplicarea $ispo(iiilor priin$ li#erarea con$iionat1 n Dreptul1 nr.
11A15551 p. .&;.5
R. Lupa%cu1 <nele pro#le"e priin$ li#erarea con$iionat1 n Dreptul1 nr.
&A155.1 p. 51;5&
5)
+. -asara#1 ,onsi$eraii pe "arginea "o$ificrii ,o$ului penal prin Legea nr.
1!: $in 155) cu priire la li#erarea con$iionat1 Btu$ia <ni. -a#es ; -olMai: Jurispru$en
nr. 1;2A155)
D. Diaconu1 Aspecte priin$ regi"ul 3uri$ic al pe$epselor accesorii n ca(ul
con$a"nrii la pe$eapsa ncDisorii cu e'ecutare la locul $e "unc aprute n ur"a "o$ificrii
,o$ului penal prin Legea nr1 1:!A15521 n Dreptul1 nr. 1:; 111 p. 52;5*.
l. >nescu1 N. ,onea1 ,onsi$eraii $espre coninutul si e'ecutarea pe$epsei
accesorii1 in Dreptul1 nr. &A155&1 p. 3!;3&.
=. L. Nicolae1 Aplicarea pe$epsei accesorii n ca(ul con$a"nrii la pe$eapsa
ncDisorii cu e'ecutare prin "unc1 n Dreptul1 nr. !A15551 p. 5.;1::.
D. L u p a se u. Buspen$area e'ecutrii pe$epsei. Pe$eaps accesorie1 n
Dreptul1 nr. !A2:::1 p. 13.;1!:
+. -cil1 Pe$eapsa accesorie n ca(ul suspen$rii con$iionate a e'ecutrii
pe$epsei /co"entariu $e practic 3u$iciar01 n Reista $e $rept penal1 nr. 2A2:::1 p. 1:&;1:).
,. -utiuc1 Pe$eapsa accesorie. ,ontri#uii1 n Reista $e $rept penal1 nr. !A2:::1 p.
!.;&5.
=. Antoniu1 ,ile $e perfecionare a regle"entrii pe$epselor accesorii1 n Btu$ii
%i cercetri 3uri$ice nr. 1A15.*1 p. ):;)1.
9. Pop1 <nele reflecii asupra pe$epselor accesorii1 n Btu$ii %i cercetri 3uri$ice1
nr. 1A15.*1 p. &*;&5
Bt. Tul#ure1 Buspen$area con$iionat a pe$epsei accesorii /,o "entariu $e
practic 3u$iciar01 n Reista $e $rept penal1 nr. !A155)1 p. 135;1!:.
l. Du"itru1 ,on$iiile pre(ute n art. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 $e aplicare
a suspen$rii con$iionate1 n Dreptul1 nr. 5A155!. p. *1;*2.
R. Lupa%cu1 <nele pro#le"e priin$ suspen$area con$iionat a e'ecutrii
pe$epsei %i suspen$area e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere1 n Dreptul1 nr. 1A155&1 p. &);
&5
D. ,iuncan1 ,oninutul e'presiei $e 6pagu# integral reparat p2n la pronunarea
Dotr2rii7 la care se refer ari. .1 alin. /30 $in ,o$ul penal1 n Dreptul1 nr. &A155&1 p. 32;33
R. Lupa%cu1 Buspen$area con$iionat a e'ecutrii pe$epsei n ca(ul s2r%irii
infraciunii $e $istrugere %i respingerea $espgu#irilor ciile ca ne$oe$ite1 n Dreptul1 nr.
1:A155)1 p. 12*;12.
5*
R. Lupa%cu1 =. 4prea1 Discuie n legtur cu con$iia reparrii integrale a pagu#ei
pentru $ispunerea suspen$rii con$iionate a e'ecutrii pe$epsei sau a suspen$rii e'ecutrii
su# supraegDere1 n Dreptul1 nr. *A15551 p. 1:3;1:!
>. Du"itru1 Li"itele $e pe$eaps pentru "inori1 care ur"ea( a fi aute n e$ere
la aplicarea pree$erilor art. .1 alin. /30 ,. pen.. n Dreptul1 nr. *A15551 p. 1:2;1:3
9. Pasca1 Buspen$area e'ecutrii pe$epsei %i repararea pre3u$iciului1 n Dreptul1
nr. 1: ;11A15531 p. )2;)3
+. Petroici1 <n aspect $e necorelare a $ispo(iiilor legale priitoare la
suspen$area con$iionat1 suspen$area su# supraegDere si o#ligarea la "unc corecional1
n Dreptul1 nr. !A15531 p. 3*;!:
R. Lupa%cu1 <nele pro#le"e priin$ suspen$area con$iionat a e'ecutrii
pe$epsei %i suspen$area e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere1 n Dreptul1 nr. 1A155&1 p. &);
&5
l. Du"itru1 Posi#ilitatea aplicrii suspen$rii e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere
la infractorii "inori1 n Dreptul1 nr. *A155&1 p. &2;&3.
R. Lupa%cu1 Discuii n legtur cu con$iia reparrii integrale a pagu#ei pentru
$ispunerea suspen$rii con$iionate a e'ecutrii pe$epsei sau suspen$rii su#
supraegDere1 n Dreptul1 nr. .A155)1 p. 1:3;1:!
=D. Du"itru1 Buspen$area e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere1 n Dreptul1 nr.
.A155)1 p. .3;1:3
R.A. Popa1 Buspen$area e'ecutrii pe$epsei su# supraegDere1 n Reista $e $rept
penal1 nr. 2A155!1 p. 113 ;12:
+. Petroici1 <n aspect $e necorelare a $ispo(iiilor legale priitoare la
suspen$area con$iionat1 suspen$area su# supraegDere %i o#ligarea la "unc corecional1
n Dreptul1 nr. !A15531 p. 3*;!:
l. laco#1 ,on$iiile n care se poate e'ecuta prin "unc corecional pe$eapsa
priati $e li#ertate $e ctre con$a"naii pensionari $e inali$itate $e gra$ul >>> %i coninutul
caracterului sancionator al acestei pe$epse1 n RRD1 nr. !A15.21 p. 3);35.
,. Lascu1 ,onsi$eraii referitoare la aplicarea unei sanciuni cu caracter
a$"inistrati n con$iiile art. 5:;51 ,. pen %i art. 1.K ,. pen.1 n Dreptul1 nr. !A155)1 p. *3;*).
9. +iri%an1 >nstituia nlocuirii rspun$erii penale1 n Dreptul1 nr1 )A155.1 p. &);
)3.
l. Tnsescu1 =. Tnsescu1 4#seraii cu priire la nlocuirea rspun$erii penale1
n Dreptul1 nr. 5A155.1 p. ** ; 5:
5.
=. Nistoreanu. l. +olnar1 nlocuirea rspun$erii penale n actuala
regle"entare1 n Reista $e $rept penal1 nr. 2A155!1 p. 1:);111
A. Bt. Tul#ure1 Capte care nu pre(int pericolul social al unei in fraciuni %i
nlocuirea rspun$erii penale1 n Reista $e $rept penal1 nr. 2A155)1 p. 5.;1::
Bt Dane%1 ,2tea aspecte teoretice ale instituiei nlocuirii rspun$erii penale1 n
Reista $e $rept penal1 nr. 2A155)1 p. !! ; !.
>.9. - risc1 +eninerea interesului pe plan penal1 $intre autul pu#lic %i cel priat1
n Dreptul1 nr. )A155*1 p. *.;.:
T. +e$eleanu1 nelesul noiunii 6patri"oniu pu#lic7 n legislaia penal1 in
Reista $e $rept penal1 nr. 3A155*1 p. .:;.3.
R. +iDnea1 Noiunea $e >nteres o#%tesc1 n Reista $e $rept penal1 nr. !A155.1 p.
5) ;55
9. Teo$orescu1 <nele consi$eraii $espre aplicarea n practica 3u$iciar a
noiunilor $e 6consecine grae7 sau 6consecine $eose#it $e grae7 pre(ute $e art1 1!) ,.
pen.1 n Dreptul1 nr. !A15531 p. !&;!.
A. <ngureanu1 ,onsi$eraii $espre nelesul e'presiilor 6consecine grae71
6consecine $eose#it $e grae71 6pagu# i"portant econo"iei naionale7 si 6pagu#
i"portant siste"ului financiar7

55