Sunteți pe pagina 1din 35

Repere pe acest blog

Harta blogului
joi, 6 ianuarie 2011
Teste grile contracte speciale, V
01. Mandatul este un contract:
a) numai cu titlu gratuit;
b) numai cu titlu oneros ;
c) cu titlu gratuit sau oneros.

02. Mandatul este un contract:
a) consensual;
b) solemn;
c) real.

03. Mandatul este general atunci cnd:
a) mputernicirea nu are limite;
b) sunt mputernicite mai multe persoane;
c) este dat pentru o singur operaie juridic.

04. Mandatul este special atunci cnd:
a) mandatarul svrete acte de administrare;
b) sunt mputernicite mai multe persoane;
c) este dat pentru o singur operaie juridic.

05. Mandatul nceteaz:
a) numai la moartea mandatarului ;
b) la moartea uneia din pri ;
c) numai la moartea mandantului.

06. Antrepriza este :
a) un contract cu executare dintr-o dat ;
b) o varietate a contractului de munc;
c) un contract intuitu personae (n privina antreprenorului).

07. Preul n contractul de antrepriz :
a) poate fi stabilit i pltit numai n bani ;
b) este un element esenial al contractului ;
c) poate fi majorat de ctre antreprenor, chiar dac este un pre forfetar.

Soluii :
01. c
02. a
03. a
04. c
05. b
06. c
07. b

GRILE

Alegeti varianta corecta de raspuns:
1. Cum se clasifica obligatiile in functie de izvorul lor:
a) obligatii nascute din lege;
b) obligatii nascute din conventia partilor;
c) obligatii nascute din acte juridice si din fapte juridice.
Raspuns: C
2. Cum se clasifica obligatiile in raport de obiectul lor:
a) obligatii de a da, obligatii de a face si obligatii de a nu face ceva;
b) obligatii perfecte si obligatii imperfecte;
c) obligatii obisnuite si obligatii opozabile si tertilor.
Raspuns: A
3. Cum se clasifica obligatiile dupa sanctiunea lor:
a) obligatie civila perfecta;
b) obligatie morala;
c) obligatie simpla.
Raspuns: A
4. Cum se clasifica obligatiile dupa opozabilitatea lor:
a) obligatii determinate (de rezultat)
b) obligatii opozabile si tertilor;
c) obligatii de diligenta (de mijloace)
Raspuns: B
5. Care este definitia contractului:
a) manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice;
b) acordul unei persoane pentru a naste, modifica sau stinge un raport juridc;
c) acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau stinge intre dansii un raport juridic.
Raspuns: C
6. Cum se clasifica contractele dupa modul de formare:
a) contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;
b) contracte consensuale, contracte de adeziune, contracte obligatorii
c) contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit
Raspuns: A
7. Cum se clasifica contractele dupa continutul lor:
a) contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit;
b) contracte unilaterale si contracte bilaterale;
c) contracte comuntative si contracte aleatorii.
Raspuns: B
8. Cum se clasifica contractele dupa scopul urmarit de parti:
a) contracte consensuale, contracte solemne, contracte reale;
b) contracte negociate, contracte de adeziune, contracte obligatorii;
c) contracte cu titlu oneros si contracte cu titlu gratuit.
Raspuns: C
9. Cum se subclasifica contractele cu titlu oneros:
a) liberalitati si acte dezinteresate;
b) contracte comutative si contracte aleatorii;
c) contracte consensuale si cont 737f51h racte reale.
Raspuns: B
10. Cum se subclasifica contractele cu titlu gratuit:
a) contracte unilaterale si contracte bilaterale;
b) liberalitati si acte dezinteresate;
c) contracte comutative si contracte aleatorii.
Raspuns: B
11. Cum se clasifica contractele dupa efectele produse:
a) contracte constitutive de drepturi;
b) contracte translative de drepturi;
c) contracte declarative de drepturi.
Raspuns: C
12. Cum se clasifica contractele dupa durata (modul) lor de executare:
a) contracte cu executare imediata si contracte cu executare succesiva;
b) contracte negociate, contracte de adeziune si contracte obligatorii;
c) contracte constitutive sau translative de drepturi.
Raspuns: A
13. Cum se clasifica contractele dupa nominalizarea lor in legislatie:
a) contracte de adeziune si contracte obligatorii;
b) contracte numite si contracte nenumite;
c) contracte consensuale si cont 737f51h racte solemne.
Raspuns: B
14. Cum se clasifica contractele dupa corelatia dintre ele:
a) contracte numite si contracte nenumite;
b) contracte negociate si contracte obligatorii;
c) contracte principale si contracte accesorii.
Raspuns: C
15. Cum se clasifica contractele dupa modul in care se exprima vointa partilor:
a) contracte consensuale si cont 737f51h racte solemne;
b) contracte negociale si contracte obligatorii;
c) contracte reale si contracte de adeziune.
Raspuns: B
16. Care sunt conditiile cerute pentru validitatea contractelor:
a) capacitatea de a contracta;
b) bunul sa se afle in circuitul civil;
c) in toate cazurile, forma autentica.
Raspuns: A
17. Ce este capacitatea de a contracta:
a) conditie pentru validitatea unei conventii;
b) capacitatea de folosinta;
c) capacitatea de exercitiu.
Raspuns: A
18. Care sunt incapacitatile generale in materia capacitatii de a contracta:
a) situatia minorilor;
b) interzisii judecatoresti;
c) minorii care nu au implinit varsta de 16 ani.
Raspuns: B
19. Care sunt incapacitatile partiale sau speciale in materia capacitatii de a contracta:
a) vanzarea intre soti;
b) persoanele solvabile nu pot cumpara bunurile care se vand prin licitatie publica;
c) tutorii nu pot cumpara bunuri cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date si primite.
Raspuns: A
20. Care sunt conditiile consimtamantului:
a) sa fie exprimat;
b) sa fie interiorizat;
c) sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice.
Raspuns: C
21. Ce este oferta de a contracta (policitatiunea):
a) este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de aincheia un contract in anumite conditii;
b) este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de aincheia un contract in anumite conditii care
trebuie sa fie facuta numai in forma scrisa;
c) este o propunere facuta unei anumite persoane sau publicului de aincheia un contract in anumite conditii care
trebuie sa fie numai expresa.
Raspuns: A
22. Care este forta obligatorie a ofertei:
a) forta obligatorie a ofertei se analizeaza atat inainte cat si dupa incheierea contractului;
b) forta obligatorie a ofertei de a contracta este reglementata in Codul civil;
c) oferta devine caduca in situatia in care ofertantul devine incapabil sau moare mai inainte de acceptarea
ofertei.
Raspuns: C
23. Care sunt conditiile cerute pentru acceptarea ofertei:
a) sa fie pura si simpla;
b) poate sa intervina si dupa ce oferta a fost revocata;
c) in toate cazurile poate sa provina de la orice persoana interesata sa incheie contractul.
Raspuns: A
24. Care este momentul incheierii contractului:
a) cel stabilit conform sistemului emisiunii (al declaratiunii);
b) cel stabilit conform sistemului expedierii acceptarii;
c) cel stabilit conform sistemului receptiei acceptarii de catre ofertant (sistemul primirii acceptarii).
Raspuns: C
25. Care este importanta determinarii momentului incheierii contractului:
a) determina locul incheierii contractului;
b) cand apare un conflict de legi in spatiu, in raport de acest moment se stabileste legea aplicabila;
c) in cazul contractelor translative de proprietate avand ca obiect bunuri generic determinate, transmiterea
dreptului de proprietate are loc in momentul incheierii contractului, iar riscul pieirii bunurilor se suporta de
cumparator.
Raspuns: A
26. Care este locul incheierii contractului:
a) se determina in acelasi mod, indiferent daca incheierea contractului s-a realizat intre prezenti, prin telefon sau
prin corespondenta;
b) daca incheierea contractului se realizeaza prin telefon, locul incheierii contractului este acela unde se afla
acceptantul;
c) daca incheierea contractului se realizeaza prin telefon, locul incheierii contractului este acela unde se afla
oferantul.
Raspuns: C
27. Care este importanta determinarii locului incheierii contractului:
a) determina momentul incheierii contractului;
b) in cadrul realtiilor de drept international privat, cand apare un conflict de legi in spatiu, locul incheierii
contractului stabileste legea aplicabila;
c) in cadrul realtiilor de drept international privat, cand apare un conflict de legi in timp, locul incheierii
contractului stabileste legea aplicabila.
Raspuns: B
28. Care sunt principiile care guverneaza efectele contractului:
a) pacta sunt servanda;
b) simulatia;
c) stipulatia pentru altul.
Raspuns: A
29. Ce inseamna interpretarea contractului:
a) a determina intelesul exact al clauzelor unui contract, prin cercetarea manifestarii de vointa a partilor, in
stransa corelatie cu vointa lor interna;
b) a stabili regulile generale de interpretare a contractului;
c) a stabili regulile speciale de interpretare a contractului.
Raspuns: A
30. Ce inseamna principiul obligativitatii contractului:
a) contractul produce efecte numai fata de partile contractante;
b) conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante;
c) reprezinta modul de a defini obligativitatea contractului in raport cu tertii.
Raspuns: B
31. Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului in raporturile dintre parti:
a) stipulatia pentru altul;
b) promisiunea faptei altuia;
c) denuntarea unilaterala a contractului.
Raspuns: C
32. Ce este principiul relativitatii efectelor contractului:
a) regula de drept conform careia conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante;
b) reprezinta modul de a defini obligativitatea contractului in raport cu tertii;
c) regula de drept conform careia contractul produce efecte numai fata de partile contractante.
Raspuns: C
33. Care sunt exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului:
a) denuntarea unilaterala a contractului;
b) promisiunea faptei altuia;
c) stipulatia pentru altul.
Raspuns: C
34. Ce este promisiunea faptei altuia (promisiunea pentru altul):
a) este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terta persoana sa-si asume un
angajament juridic in folosul creditorului din contract;
b) o exceptie de la principiul obligativitatii contractului;
c) un contract prin care o parte dispune ca cealalta parte sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei terte
persoane care nu participa la incheierea contractului.
Raspuns: A
35. Cum este definita stipulatia pentru altul:
a) este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terta persoana sa-si asume un
angajament juridic in folosul creditorului din contract;
b) este un contract prin care o parte dispune ca cealalta parte sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei
terte persoane care nu participa la incheierea contractului;
c) posibilitatea recunoscuta de lege unor persoane straine de un contract de a actiona impotriva uneia din partile
contractante, invocand contractul la a acarui incheiere nu au participat.
Raspuns: B
36. Care sunt aplicatiile stipulatiei pentru altul:
a) in materia rentei viagere;
b) in materia actiunilor directe;
c) in materia contractului de inchiriere fara termen.
Raspuns: A
37. Care sunt conditiile de valabilitate ale stipulatiei pentru altul:
a) consimtamantul tertului beneficiar;
b) persoana tertului beneficiar poate sa fie determinata si ulterior incheierii contractului;
c) vointa de a stipula (animus stipulandi).
Raspuns: C
38. Care sunt efectele stipulatiei pentru altul:
a) atat dreptul dreptul tertului beneficiar cat si exercitiul dreptului se nasc direct in puterea contractului dintre
sipulant si promitent;
b) in favoarea tertului se naste un drept, direct si nemijlocit, independent de manifestarea de vointa a tertului;
c) stipulantul poate sa ceara executarea obligatiei, in favoarea sa, printr-o actiune personala.
Raspuns: B
39. Ce este actiunea directa prin invocarea contractului de catre tert:
a) posibilitatea recunoscuta de lege unor persoane straine de un contract de a actiona impotriva uneia din partile
contractante, invocand contractul la a acarui incheiere nu au participat;
b) este un contract prin care debitorul se obliga fata de creditor sa determine o terta persoana sa-si asume un
angajament juridic in folosul creditorului din contract;
c) este un contract prin care o parte dispune ca cealalta parte sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei
terte persoane care nu participa la incheierea contractului.
Raspuns: A
40. Cum este definita simulatia:
a) ca fiind o exceptie de la principiul obligativitatii contractului;
b) ca fiind o exceptie de la principiul relativitatii contractului;
c) ca fiind o exceptie de la principiul opozabilitatii contractului.
Raspuns: C
41. Care sunt conditiile simulatiei:
a) contractul public sa se incheie intotdeauna in forma autentica;
b) actul secret sa se incheie anterior sau concomitent cu actul public;
c) actul secret sa se incheie anterior sau posterior actului public.
Raspuns: B
42. Care sunt formele simulatiei:
a) promisiunea faptei altuia;
b) contractul deghizat;
c) stipulatia pentru altul.
Raspuns: B
43. Care sunt scopurile urmarite prin simulatie:
a) scopul general si abstract este evitarea raportului donatiilor si reductiunii liberalitatilor excesive;
b) scopul concret este acela al asunderii de catre parti a cuprinsului ori a existentei acordului de vointa fata de
terti;
c) scopul general si abstract este acela al asunderii de catre parti a cuprinsului ori a existentei acordului de
vointa fata de terti.
Raspuns: C
44. Care sunt efectele simulatiei:
a) actul secret are modifica un act public are putere atat intre partile contractante si succesorii lor universali, cat
si fata de terti;
b) inopozabilitatea fata de terti a situatiei juridice create prin actul secret;
c) nulitatea actului secret.
Raspuns: B
45. Ce este actiunea in declararea simulatiei:
a) actiunea civila prin care se urmareste constatarea caracterului simulat al contractului secret;
b) actiunea civila prin care se urmareste constatarea caracterului simulat al contractului public;
c) actiunea civila prin care se urmareste constatarea caracterului simulat al contractului public si existenta
contractului secret care modifica, total sau partial, contractul public.
Raspuns: C
46. Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice:
a) riscul contractului;
b) inpozabiltatea;
c) nulitatea.
Raspuns: A
47. Care este notiunea exceptiei de neexecutare:
a) o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fortuite;
b) o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva;
c) un mijloc de aparare aflat la dispozitia uneia din partile contractului sinalagmatic, in cazul in care i se pretinde
executarea obligatiei ce-i incumba, fara ca partea care pretinde aceasta executare sa-si execute propria
obligatie.
Raspuns: C
48. Care sunt cazurile practice ale exceptiei de neexecutare:
a) in materia contractului de schimb;
b) in materia contractului de locatiune;
c) in materia contractului de mandat.
Raspuns: A
49. Care este temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului:
a) reciprocitatea obligatiilor nascute din contractul sinalagmatic;
b) interdependenta obligatiilor nascute din contractul sinalagmatic;
c) reciprocitatea si interdependenta obligatiilor nascute din contractul sinalagmatic.
Raspuns: C
50. Care sunt conditiile exceptiei de neexecutare:
a) obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract;
b) debitorul sa fi fost pus in intarziere;
c) partile sa fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce.
Raspuns: A
51. Ce este rezolutiunea contractului:
a) o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare succesiva;
b) o sanctiune a neexecutarii culpabile a contractului sinalagmatic cu executare imediata;
c) o consecinta a neexecutarii contractului ca urmare a unei imposibilitati fortuite.
Raspuns: B
52. Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de nulitatea contractului:
a) cauzele nulitatii sunt posterioare momentului incheierii contractului;
b) cauza rezolutiunii este intotdeauna posterioara incheierii contractului;
c) cauza rezolutiunii este concomitenta incheierii contractului..
Raspuns: B
53. Care este temeiul juridic al rezolutiunii contractului:
a) reciprocitatea si interdependenta obligatiilor nascute din contractul sinalagmatic, imprejurarea ca fiecare
dintre obligatiile reciproce este cauza juridica a celeilalte;
b) efectul specific al unui contract sinalagmatic;
c) nerespctarea unei conditii de validitate la momentul incheierii contractului.
Raspuns: A
54. Care sunt conditiile cerute pentru admiterea rezolutiunii judiciare:
a) niciuna dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale;
b) neexecutarea sa fi fost imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia;
c)debitorul obligatiei neexecutate sa nu fi fost pus in intarziere.
Raspuns: B
55. Ce sunt pactele comisorii:
a) sunt clauze contractuale exprese prin care partile prevad rezolutiunea contractului pentru neexecutarea
obligatiilor uneia din ele;
b) se confunda cu conditia rezolutorie expresa;
c) intentia partilor de a stipula un pact comisoriu poate sa rezulte implicit.
Raspuns: A
56. Care sunt efectele rezolutiunii contractului:
a) fata de parti, rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea lor de
catre dobanditorul bunului care a format obiectul contractului rezolvit;
b) fata de terti, rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea lor de
catre dobanditorul bunului care a format obiectul contractului rezolvit;
c) fata de parti, rezolutiunea are ca efect desfiintarea contractului pentru viitor.
Raspuns: B
57. Ce este rezilierea contractului:
a) este sanctiunea care se aplica in cazul neexecutarii culpabile a unui contract cu executare succesiva;
b) este sanctiunea care are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de neexecutare, numai
pentru trecut;
c) este sanctiunea care are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic, pentru cauza de neexecutare, at at
pentru trecut cat si pentru viitor.
Raspuns: A

58. Ce este riscul contractului:
a) un efect specific al contractelor sinalagmatice;
b) un efect al tuturor contractelor;
c) o exceptie de la principiul obligativitatii contractului.
Raspuns: A
59. Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori:
a) in materie de mandat;
b) in materia contractului de antrepriza;
c) in materia contractului de schimb.
Raspuns: B
60. Cine suporta riscul in contractele sinalagmatice translative de proprietate:
a) vanzator, in cazul unui bun cert, daca inainte de pieirea lucrului, vanzatorul fusese pus in intarziere intrucat
nu-si executase la termenul prevazut obligatia de predare;
b) vanzator, numai daca vanzarea s-a facut sub conditie rezolutorie;
c) vanzator, daca vanzarea s-a facut sub conditie rezolutorie sau suspensiva.
Raspuns: A
61. Ce este raspunderea civila contractuala:
a) un efect al oricarui contract;
b) obligatia debitorului de a repara pecuniar prejudiciul cauzat creditorului sau prin neexecutarea, executarea
necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor nascute dintr-un contract valabil incheiat;
c) un efect specific al contractelor sinalagmatice.
Raspuns: B
62. Care sunt conditiile raspunderii civile contractuale:
a) fapta ilicita care consta in neexecutarea obligatiilor contractuale asumate de creditor;
b) existenta unui prejudiciu in patrimoniul debitorului;
c) existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita a debitorului si prejudiciul creditorului.
Raspuns: C
63. Cum se clasifica despagubirile sau daunele - interese:
a) despagubiri cominatorii;
b) despagubiri compensatorii;
c) despagubiri conventionale.
Raspuns: B
64. Care sunt modalitatile de evaluare a despagubirilor sau daunelor-interese:
a) evaluarea legala;
b) evaluarea stabilita prin intermediul executorului judecatoresc;
c) evaluarea stabilita de un notar public.
Raspuns: A
65. Care sunt conventiile de modificare a raspunderii contractuale:
a) de stabilire a raspunderii;
b) exoneratoare de raspundere;
c) nu sunt permise de lege conventii de modificare a raspunderii contractuale.
Raspuns. B
66. Care sunt caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare:
a) intotdeauna, contract consensual;
b) in principiu, contract consensual;
c) contract aleatoriu.
Raspuns: B
67. Care sunt incapacitatile speciale de a vinde si a cumpara:
a) vanzarea intre soti este interzisa;
b) executorii judecatoresti nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor admiistrativ - teritoriale;
c) tutorii nu pot cumpara bunuri cat timp socotelile definitive ale tutelei n-au fost date si primite.
Raspuns: A
68. Ce este promisiunea de vanzare:
a) este un antecontract din care se naste un drept de creanta;
b) este numai unilaterala;
c) ca si oferta de a contracta este un act juridic unilateral.
Raspuns: A
69. Ce este pactul de preferinta:
a) este un act juridic unilateral prin care o persoana primeste promisiunea proprietarului de vinde un bun,
rezervandu-si dreptul de a-si manifesta ulterior consimtamantul de a cumpara bunul;
b) este un contract unilateral;
c) este o varianta a promisiunii de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca in cazul cand il va vinde
sa acorde preferinta unei anumite persoane, la pret egal.
Raspuns: C
70. Ce este dreptul de preemtiune:
a) este o varianta a promisiunii de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca in cazul cand il va vinde
sa acorde preferinta unei anumite persoane, la pret egal;
b) este dreptul prioritar la cumparare, recunoscut de lege anumitor persoane, drept ce reprezinta o derogare de
la principiul liberei circulatii a bunurilor si de la principiul conform caruia proprietarul dispune liber de bunul
sau;
c) o varianta a pactului de preferinta.
Raspuns: B
71. Ce este promisiunea unilaterala de vanzare:
a) un act juridic unilateral;
b) un antecontract sinalagmatic atunci cand beneficiarul promisiunii se obliga sa plateasca in schimbul optiunii
ce i se confera, o suma de bani;
c) o vanzare afectata de un termen sau o conditie.
Raspuns: B
72. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrul vandut:
a) sa fie in comert (sa fie in circuitul civil);
b) sa existe intotdeauna in momentul incheierii contractului;
c) sa fie in posesia vanzatorului.
Raspuns: A
73. Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pretul:
a) sa existe in momentul incheierii contractului sau sa poata exista in viitor;
b) sa fie sincer si serios;
c) sa fie determinat sau determinabil, licit si posibil.
Raspuns: B
74. Cum trebuie sa fie pretul, obiectul prestatiei cumparatorului:
a) fixat in bani, deoarece acest lucru tine de natura contractului;
b) un pret real, pe care partile sa nu-l fi stabilit in mod fictiv, ci cu scopul de a fi cerut si platit in realitate;
c) determinabil, cand cuantumul lui este hotarat de parti in momentul incheierii contractului.
Raspuns: B

75. Ce este predarea lucrului vandut:
a) consta in punerea lucrului vandut la dispozitia cumparatorului;
b) este obligatie de a da;
c) este obligatia cumparatorului.
Raspuns: A
76. Ce este obligatia de garantie contra evictiunii:
a) obligatia vanzatorului sa-l garanteze pe cumparator de evictiunea totala sau partiala a lucrului vandut;
b) obligatia vanzatorului de a-l garanta pe cumparator in caz de pierdere, in tot sau in parte, a proprietatii lucrului
sau in caz de tulburare a cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar, numai daca evictiunea
provine din fapta unui tert;
c) vanzatorul are obligatia de garantie contra evictiunii, numai daca este vorba de o tulburare de drept.
Raspuns: A
77. Ce reprezinta evictiunea:
a) pierderea, in tot sau in parte, a proprietatii lucrului;
b) tulburarea vanzatorului in exercitarea prerogativelor sale;
c) tulburarea cumparatorului prin viciile lucrului.
Raspuns: A

78. Care sunt conditiile garantiei contra evictiunii rezultand din fapta unui tert:
a) sa existe o tulburare de fapt;
b) cauza tulburarii sa fie concomitenta vanzarii;
c) cumparatorul sa nu fi cunoscut cauza evictiunii.
Raspuns: C
79. Care sunt efectele garantiei in caz de evictiune consumata:
a) vanzatorul este obligat sa restituie o parte din pretul primit;
b) cumparatorul are dreptul la valoarea fructelor pe care a fost obligat sa le inapoieze tertului evingator;
c) vanzatorul este indreptatit sa solicite cheltuielile de judecata ale procesului din care a rezultat evictiunea.
Raspuns: B
80. Care sunt conditiile care se cer intrunite pentru a opera obligatia de garantie contra viciilor lucrului vandut:
a) viciul sa fie posterior vanzarii;
b) viciul sa nu fie grav;
c) viciul trebuie sa fie ascuns.
Raspuns: C
81.Care sunt efectele raspunderii vanzatorului pentru vicii:
a) cumparatorul poate sa ceara nulitatea contractului;
b) cumparatorul poate sa ceara rezilierea vanzarii;
c) cumparatorul poate sa ceara rezolutiunea vanzarii.
Raspuns: C

82. Cand datoreaza cumparatorul dobanda pretului:
a) daca lucrul vandut si predat este producator de fructe;
b) in toate cazurile in care a intarziat sa faca plata;
c) indiferent daca lucrul vandut si predat este sau nu producator de fructe.
Raspuns: A
83. Care este sanctiunea neplatii pretului:
a) vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei printr-o actiune avand ca
obiect plata pretului, care este imprescriptibila;
b) vanzatorul poate sa ceara obligarea cumparatorului la executarea in natura a obligatiei, printr-o actiune avand ca
obiect plata pretului, care se prescrie in termenul general de prescriptie de 3 ani;
c) vanzatorul poate sa ceara rezolutiunea vanzarii.
Raspuns: B
84. Ce este luarea in primire a lucrului vandut:
a) obligatia cumparatorului de a lua in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care vanzatorul este obligat sa-l
predea;
b) obligatia cumparatorului de a lua in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care vanzatorul este obligat sa-l
predea, numai daca are autorizarea instantei sa-l depuna in alt loc, daca are nevoie de locul unde se gaseste;
c) obligatia vanzatorului de a lua in primire lucrul vandut la locul si la termenul la care cumparatorul este obligat sa-l
predea
Raspuns: A
85. Cine suporta cheltuielile vanzarii:
a) vanzatorul;
b) atat vanzatorul cat si cumparatorul;
c) cumparatorul.
Raspuns: C
86. Care sunt varietatile de vanzare:
a) vanzarea unei succesiuni nedeschise;
b) vanzarea pe incercate;
c) vanzarea sub conditie rezolutorie.
Raspuns: B

87. Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie:
a) contract consensual;
b) contract cu titlu oneros;
c) contract translativ de proprietate.
Raspuns: C
88.Care sunt incapacitatile de a dispune prin donatii:
a) minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapabili relativ de a dispune prin donatii;
b) numai persoanle puse sub interdictie sunt incapabile absolut de a dispune prin donatii;
c) a) minorii si persoanele puse sub interdictie sunt incapabili absolut de a dispune prin donatii.
Raspuns: C
89. Care sunt incapacitatile de a primi donatii:
a) medicii si farmacistii nu pot primi donatii;
b) minorii si interzisii nu pot primi donatii;
c) organizatiile care nu au dobandit personalitate juridica sunt incapabile absolut de a primi donatii.
Raspuns: C
90.Care este obiectul contractului de donatie:
a) un bun aflat in circuitul civil;
b) un bun, indiferent daca este determinat sau determinabil;
c) bunul sa fie posibil, licit, chiar daca nu exista sau nu poate exista in viitor.
Raspuns: A
91.Care sunt conditiile de forma ale contractului de donatie:
a) daca donatia se incheie prin mandatar, pentru imputernicire nu se cere forma autentica;
b) toate donatiile se fac prin act autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute, conform art. 813 Cod civil;
c) in situatia in care contractul de donatie se incheie prin acte separate, intre absenti, numai oferta de a contracta
trebuie sa fie facuta in forma autentica.
Raspuns: B
92.Ce este principiul irevocabilitatii donatiilor:
a) irevocabilitatea priveste numai efectele contractului de donatie;
b)partile pot insera in contractul de donatie clauze care sa contravina irevocabilitatii donatiei;
c) irevocabilitatea donatiilor priveste nu numai efectele contractului, ci insasi esenta contractului, fiind o conditie de
validitate pentru formarea lui (irevocabilitate de gradul II).
Raspuns: C
93. Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor:
a) plata datoriilor viitoare nedeterminate;
b) donatia poate fi afectata de un termen;
c) donatia poate fi afectata de o conditie cazuala sau mixta.
Raspuns : A
94. Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilitatii donatiilor:
a) reintoarcearea conventionala a bunurilor donate pentru cazul in care donatarul ar muri inainte de donator, precum
si in situatia in care atat donatarul cat si descendentii acestuia ar deceda inaintea sa;
b) dreptul donatorului de a dispune in continuare de bunul donat;
c) conditiile potestative.
Raspuns: A
95. Ce este revocabilitatea donatiilor intre soti:
a) potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este revocabila;
b) potrivit art. 937 Cod civil, orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este irevocabila;
c) sotul donator are posibilitatea de a renunta la dreptul de a revoca donatia.
Raspuns: A
96. Ce forma imbraca donatiile simulate:
a) donatie deghizata;
b) donatie indirecta;
c) dar manual.
Raspuns: A
97. Ce sunt donatiile deghizate:
a) acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica, dar infiptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de
donatie;
b) o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat, in baza acordului
de vointa al partilor contractante;
c) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret.
Raspuns: C
98.Ce sunt donatiile prin interpunere de persoane:
a) donatia simulata care vizeaza natura gratuita a contractului;
b) donatia simulata care vizeaza persoana adevaratului donatar;
c) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret.
Raspuns: B
99.Ce sunt donatiile indirecte:
a) acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica, dar infiptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de
donatie;
b) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret
c) o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat, in baza acordului
de vointa al partilor contractante.
Raspuns: A
100.Ce sunt darurile manuale:
a) acte juridice incheiate cu intentia de a gratifica, dar infiptuite pe calea unui act juridic diferit de contractul de
donatie;
b) o donatie realizata prin traditiunea bunului mobil corporal transmis de la dispunator la gratificat, in baza acordului
de vointa al partilor contractante;
c) donatia simulata care sub aparenta unui contract cu titlu oneros ascunde natura gratuita a unui contract secret
Raspuns: B
101. Ce conditii se cer pentru validitatea unui dar manual:
a) acordul de vointa al partilor trebuie sa imbrace forma autentica;
b) traditiunea, predarea efectiva si reala a bunului daruit;
c) obiectul darului manual poate fi atat un bun mobil corporal cat si un bun imobil.
Raspuns: B
102.Care sunt obligatiile donatarului:
a) in toate cazurile, donatarul nu are nicio obligatie;
b) daca donatia este cu sarcina, donatarul este obligat sa execute sarcina, iar in caz contrar donatia poate fi
revocata;
c) daca donatia este cu sarcina, donatarul este obligat sa execute sarcina, iar in caz contrar donatia poate fi anulata.
Raspuns: B
103.Care sunt obligatiile donatorului:
a) in principiu, donatorul are obligatia de a-l garanta pe donatar pentru evictiune sau pentru viciile ascunse ale
lucrului;
b) donatorul nu are nicio obligatie fata de donatar, atunci cand contractul de donatie este pur gratuit;
c) in principiu, donatorul nu are obligatia de a-l garanta pe donatar pentru evictiune sau pentru viciile ascunse ale
lucrului.
Raspuns: C
104. Care sunt cazurile in care donatorul datoreaza garantie pentru evictiune:
a) cand evictiunea provine dintr-un fapt personal;
b) cand donatia este cu sarcina;
c) cand contractul de donatie este pur gratuit.
Raspuns: A
105. Care sunt cazurile in care donatorul datoreaza garantie pentru viciile lucrului:
a) cand viciile ascunse, cunoscute de donator, au provocat un prejudiciu donatarului;
b) numai daca donatia este cu sarcini;
c) numai atunci cand contractul de donatie este pur gratuit.
Raspuns: A
106. Cum se realizeaza opozabilitatea fata de terti in materie de donatie:
a) prin acceptare prin act autentic, cand bunul donat este un bun imobil ;
b) prin notificarea cesiunii catre debitorul cedat ori prin acceptarea ei de catre debitor prin act autentic, cand obiectul
donatiei este un drept de creanta;
c) prin transcrierea in cartea funciara, cand obiectul contractului de donatie este un bun mobil.
Raspuns: B
107. Care sunt cauzele legale de revocare a donatiile conform art. 829 Cod civil:
a) donatiile intre soti;
b) donatiile de bunuri viitoare;
c) revocarea pentru neexecutarea sarcinii.
Raspuns: C
108. Cand se revoca donatia pentru ingratitudine:
a) cand donatorul a atentat la viata donatarului;
b) cand s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca de condamnare pentru atentatul la viata donatorului savarsit de
donatar;
c) in cazul refuzului donatarului de a acorda alimente donatorului care se afla in nevoie.
Raspuns: C
109. Ce caracteristici prezinta actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine:
a) trebuie introdusa in termen de 3 ani, care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua cand donatorul
l-a cunoscut;
b) este o actiune reala, astfel ca poate fi introdusa atat de donator, cat si de mostenitorii acestuia;
c) trebuie introdusa in termen de 1 ani, care se calculeaza de la data producerii faptului sau din ziua cand donatorul
l-a cunoscut.
Raspuns: C
110.Cind se revoca donatia pentru survenienta de copil:
a) cand donatorul adopta un copil dupa incheierea contractului de donatie;
b) daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se naste ulterior,
chiar si postum, un copil viu, dar numai din casatorie,
c) daca donatorului, care in momentul incheierii contractului nu avea copii sau alti descendenti, i se naste ulterior,
chiar si postum, un copil viu, din casatorie sau din afara casatoriei.
Raspuns: C
111. Cine poate formula actiunea in revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii:
a) de succesorii in drepturi ai donatorului;
b) numai de donator;
c) de creditorii chirografari ai donatarului.
Raspuns: A
112. Care dintre cauzele de revocare a donatiei opereaza de drept:
a) revocarea pentru neexecutarea sarcinii;
b) revocarea pentru survenienta de copil;
c) revocarea pentru ingratitudine.
Raspuns: B

113.Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune:
a) contract translativ de proprietate;
b) contract consensual;
c) contract cu titlu oneros, aleatoriu.
Raspuns: B
114. Ce caracteristici prezinta capacitatea partilor in cazul contractului de locatiune:
a) in toate cazurile, locatorul si locatarul trebuie sa aiba capacitatea de a face acte de administrare;
b) locatorul trebuie sa fie proprietarul lucrului;
c) daca obiectul locatiunii este un bun imobil, iar durata locatiunii depaseste termenul de 5 ani, partile trebuie sa aiba
capacitatea de a face acte de dispozitie.
Raspuns: C
115. Ce reguli se aplica in cazul in care contractul de locatiune se incheie de un coindivizar:
a) regulile care guverneaza vanzarea de catre unul dintre coproprietari;
b) regulile care guverneaza imbogatirea fara justa cauza;
c) regulile care guverneaza raspunderea contractuala.
Raspuns: A
116.Ce lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune:
a) orice bunuri proprietate privata sau proprietate publica, in mod egal
b) orice bun prezent sau viitor;
c)bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ - teritoriale pot fi inchiriate numai in conditiile
legii speciale.
Raspuns: C
117. Cum se stabileste chiria in contractul de locatiune:
a) indiferent de durata contractului;
b) numai pe unitati de timp;
c) in mod global sau pe unitati de timp.
Raspuns: C
118. Ce conditii trebuie sa indeplineasca chiria in contractul de locatiune:
a) sa fie sincera sau serioasa, sub sanctiunea nulitatii
b) sa fie sincera sau serioasa, sub sanctiunea nulitatii
c) sa fie fixata numai in bani.
Raspuns: A
119. Ce poate sa solicite instantei de judecata locatarul daca locatorul nu-si respecta obligatia de predare a
lucrului:
a) rezolutiunea contractului pentru neexecutare;
b) obligarea la predarea silita a lucrului si plata de daune - interese;
c) nulitatea contractului.
Raspuns: B
120. In ce conditii se angajeaza raspunderea locatorului pentru tulburarea folosintei provenind din viciile lucrului:
a) numai daca este de rea - credinta;
b) indiferent daca este de buna sau de rea-credinta;
c) indiferent daca este de buna sau de rea - credinta, dar numai pentru viciile ascunse ale lucrului.
Raspuns: C
121. Care sunt obligatiile locatorului:
a) sa efectueze reparatile locative;
b) obligatia de a intretine lucrul;
c) obligatia de a efectua reparatiile capitale.
Raspuns: C
122. In virtutea obligatiei de garantie, pentru ce tulburari raspunde locatorul:
a) numai pentru cele provenind din propria fapta;
b) numai pentru cele provenind de la terti;
c) atat pentru cele provenind din propria fapta cat si pentru cele provenind de la terti.
Raspuns: C
123. Ce actiune are la indemana locatorul in cazul in care locatarul refuza sa restituie lucrul:
a) in toate cazurile, o actiune in revendicare;
b) in toate cazurile o actiune personala;
c) o actiune in revendicare, daca este proprietarul lucrului.
Raspuns: C
124. Ce conditii trebuie sa indeplineasca contractul de sublocatiune:
a) sa fie permisa printr-o clauza expresa in contractul de locatiune;
b) sa nu contina dispozitii contrare contractului principal;
c) sa se incheie in forma autentica.
Raspuns: B
125. Prin ce se deosebeste cesiunea contractului de locatiune de sublocatiune:
a) cesiunea contractului de locatiune este un nou contract de locatiune;
b) sublocatiunea constituie o vanzare a dreptului de folosinta;
c) cesiunea contractului de locatiune constituie o vanzare a dreptului de folosinta, respectiv o cesiune de creanta cu
titlu oneros.
Raspuns: C
126. Care sunt cauzele de incetare a contractului de locatiune:
a) in cazul pieirii totale a bunului;
b) daca se desfiinteaza titlul locatorului, fara nicio exceptie;
c) in toate cazurile in care lucrul este instrainat de locator.
Raspuns: A
127. Contractul de locatiune inceteaza in cazul pieirii totale a lucrului:
a) numai daca pieirea este culpabila;
b) numai daca bunul se strica in totalitate prin caz fortuit;
c) indiferent daca pieirea este fortuita sau culpabila.
Raspuns: B
128. Cat timp raman valabile locatiunile incheiate de uzufructuar dupa desfiintarea titlului locatorului:
a) cel mult 1 an;
b) cel mult 3 ani;
c) cel mult 5 ani.
Raspuns: C
129. Ce presupune tacita relocatiune:
a) prelungirea efectelor vechiului contract de locatiune;
b) incheierea unui nou contract de locatiune;
c) o cesiune a contractului de locatiune.
Raspuns: B
130. Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la incetarea locatiunii:
a) prin lege;
b) prin conventia partilor;
c) prin hotarare judecatoreasca.
Raspuns: B
131. Ce forma se cere pentru denuntarea unilaterala a locatiunii:
a) forma autentica;
b) nu se cere o forma speciala, astfel ca poate fi facuta si tacit;
c) nu se cere o forma speciala, dar trebuie sa fie facuta in scris.
Raspuns: C
132. Care este sanctiunea care intervine pentru neexecutarea obligatiilor de catre una din partile contractului de
locatiune:
a) rezolutiunea;
b) rezilierea;
c) nulitatea.
Raspuns: B
133. Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat:
a) de esenta contractului, contract cu titlu gratuit;
b) contract unilateral;
c) de natura contractului, contract cu titlu gratuit.
Raspuns: C
134. Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat:
a) contract intuitu personae;
b) contract real;
c) solemn, cu exceptiile prevazute de lege.
Raspuns: A
135. Care este obiectul principal al contractului de mandat:
a) incheierea oricarui act juridic;
b) incheierea de fapte juridice;
c) incheierea de acte juridice, cu exceptia celor cu caracter strict personal.
Raspuns: C
136. Ce conditii se cer indeplinite, din punct de vedere al capacitatii partilor, in cazul contractului de mandat:
a) in toate cazurile, atat mandantul cat si mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
b) mandatarul poate avea capacitate restransa de exercitiu;
c) mandatarul trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu, indiferent de natura actului pe care urmeaza sa-l
incheie.
Raspuns: C
137. Cum se interpreteaza mandatul dat in termeni generali:
a) in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de conservare;
b) in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de administrare;
c) in sensul ca a fost dat pentru incheierea de acte de dispozitie.
Raspuns: B
138. Ce este manadatul in interes comun:
a) operatiunea juridica in care mandatarul actioneaza atat ca reprezentant al unei pesoane cat si pentru sine;
b) contractul care se incheie de o persoana care actioneaza ca mandatar al ambelor parti contractante;
c) un contract prin care mandatarul are, pe langa dreptul la remuneratie, un interes propriu la ancheierea actului
pentru care a fost insarcinat de mandant.
Raspuns: C
139. Ce este autocontractul in materia contractului de mandat:
a) un mandat in interes comun;
b) este un act cu sine insusi;
c) este o dubla reprezentare.
Raspuns: C
140. Cum se produc efectele revocarii mandatului:
a) numai pentru viitor ( ex nunc);
b) numai pentru trecut (ex tunc);
c) atat pentru viitor cat si pentru trecut.
Raspuns: A
141. Care sunt cauzele speciale de incetare a mandatului:
a) renuntarea mandatarului;
b) punerea sub interdictie;
c) revocarea mandatului.
Raspuns: B
142. Care sunt obligatiile mandantului:
a) in toate cazurile, obligatia de plata a remuneratiei;
b) obligatia de a executa mandatul;
c) obligatia de plata a remuneratiei, daca partile au convenit incheierea contractului cu titlu oneros.
Raspuns: C
143. Ce reprezinta mandatul fara reprezentare:
a) un caz de simulatie prin interpunere de persoane;
b) o stipulatie pentru altul;
c) o promisiune a faptei altuia.
Raspuns: A
144. Care sunt optiunile beneficiarului pactului de preferinta in caz de nerespectare a pactului prin vanzarea
bunului unui tert:
a) sa ceara anularea contractului de vanzare;
b) sa solicite plata de daune - interese;
c) sa intenteze actiunea in revendicare.
Raspuns: B
145. Cand trebuie sa fie indeplinita conditia existentei obiectului contractului:
a) la momentul incheierii contractului;
b) ulterior incheierii contractului;
c) atat inainte cat si dupa incheierea contractului.
Raspuns: A
146. Care este sanctiunea care se aplica in sistemul dreptului civil roman care intervine pentru nevalabilitatea
cauzei contractului:
a) nulitatea relativa;
b) inopozabilitatea;
c) nulitatea absoluta.
Raspuns: C
147. Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, cand se datoreaza:
a) lipsei formei autentice, in cazul contractelor solemne;
b) lipsei remiterii bunului in contractele reale;
c) elementului aleatoriu - riscul - in contractele aleatorii.
Raspuns: B
148. In ce cazuri se considera ca tacerea poate sa insemne acceptare a ofertei:
a) numai in cazurile expres prevazute de lege;
b) in cazul ofertei fara termen;
c) daca partile au convenit, anterior, ca simpla tacere dupa primirea ofertei sa aiba valoare de acceptare.
Raspuns: C
149. Care sunt consecintele pe care le produce momentul incheierii contractului:
a) in raport de acest moment, in toate contractele translative de proprietate se transmite dreptul de proprietate;
b) in raport de acest moment se apreciaza posibilitatea de revocare, precum si caducitatea ofertei;
c) in raport de acest moment cumparatorul suporta riscul pierii bunului, in toate cazurile.
Raspuns: B
150. Care sunt regulile speciale de interpretare a contractelor:
a) prioritatea vointei reale a partilor;
b) clauzele indoielnice nu se interpreteaza deoarece nu produc niciun efect;
c) clauzele indoielnice se interpreteaza in sensul care reiese din natura contractului.
Raspuns: C
151. Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului:
a) prorogarea legala;
b) stipulatia pentru altul;
c) actiunile directe.
Raspuns: A
152. Ce este denuntarea unilaterala a contractului:
a) exceptie de la principiul obligativitatii contractului;
b) cauza de nulitate a contractului;
c) exceptie de la principiul opozabilitatii fata de terti a contractului.
Raspuns: A
153. Ce este incetarea contractelor intuitu personae:
a) exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului;
b) cauza de rezolutiune a contractului;
c) exceptie de la principiul obligativitatii contractului.
Raspuns: C
154. Ce este prorogarea legala:
a) un caz de modificare a fortei obligatorii a contractului, independent de vointa partilor;
b) o exceptie de la principiul opozabilitatii fata de terti a contractului;
c) o exceptie de la principiul relativitatii efectelor contractului.
Raspuns: A
155. Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia:
a) debitorul nu este obligat sa garanteze fata de terti executarea angajamentului de catre terta prsoana;
b) persoana tertului trebuie sa fie determinata sau determinabila;
c) prin intermediul acestei constructii juridice se creaza drepturi in favoarea altor persoane decat partile contractului.
Raspuns: A
156. Care sunt cazurile de actiuni directe reglementate de Codul civil:
a) in materia contractului de asigurare;
b) in materia contractului de mandat;
c) in materia rentei viagere.
Raspuns: B
157. Care sunt cazurile de aplicatii ale stipulatiei pentru altul:
a) in materia donatiei cu sarcina in favoarea unui tert;
b) in materia contractului de antrepriza;
c) in materia contractului de mandat.
Raspuns: A
158. Ce presupune simulatia prin incheierea unui contract fictiv:
a) prin contractul public se urmareste sa se ascunda natura juridica a contractului secret;
b) prin contractul public sunt ignorate numai anumite elemente ale contractului secret;
c) presupune o disimulare totala a realitatii, in sesnul ca actul public este lipsit de orice continut juridic fiind anihilat
de prevederile contrainscrisului.
Raspuns: C
159. Cand trebuie incheiat actul secret pentru a ne afla in prezenta simulatiei:
a) anterior sau concomitent cu actul public;
b) posterior actului public;
c) atat anterior cat si posterior actului public.
Raspuns: A
160. Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii in rezolutiune:
a) sa existe o neexecutare a obligatiilor din contract, imputabila sau neimputabila debitorului;
b) neexecutarea sa se datoreze unei cauze fortuite, independente de vointa debitorului;
c) debitorul obligatiei neexecutate sa fi fost pus in intarziere.
Raspuns: C
161. Care este sanctiunea aplicabila in cazul in care in momentul vanzarii lucrul vandut era pierit in tot:
a) nulitatea relativa;
b) plata de daune - interese;
c) nulitatea absoluta.
Raspuns: C
162. Care sunt optiunile cumparatorului, daca bunul a pierit in parte:
a) sa ceara executarea asupra partii ramase din lucru cu o reducere proportionala din pret;
b) sa ceara sa se constate nulitatea absoluta a contractului;
c) sa ceara plata unor daune -interese.
Raspuns: A
163. Ce posibilitati are cumparatorul daca obiectul contractului de vanzare - cumparare este un teren, iar la predare,
intinderea terenului este mai mica decat cea mentionata in contract:
a) invocarea exceptiei de neexecutare a contractului;
b) sa ceara desfiintarea contractului;
c) sa ceara o reducere din pret proportionala cu intinderea gasita lipsa.
Raspuns: C
164. In ce termen se prescrie actiunea cumparatorului impotriva vanzatorului avand ca obiect garantie pentru
evictiune:
a) actiunea este imprescriptibila;
b) actiunea se prescrie in termen de 1 an de la data producerii evictiunii;
c) actiunea se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii evictiunii.
Raspuns: C
165. In ce termen poate fi intentata actiunea redhibitorie sau estimatorie:
a) in termen de 1 an;
b) in termen de 6 luni;
c) actiunea este imprescriptibila.
Raspuns: B
166. Cum se poate modifica obligatia de garantie contra viciilor:
a) numai prin lege;
b) prin conventia partilor printr-o clauza expresa;
c) prin hotarare judecatoreasca.
Raspuns: C
167. In ce termen se poate intenta actiunea vanzatorului avand ca obiect plata pretului:
a) in termenul general de prescriptie de 3 ani;
b) actiunea este imprescriptibila;
c) in termen de 1 an.
Raspuns: A
168. Ce bunuri pot forma obiectul darului manual:
a) numai bunuri mobile corporale, susceptibile de traditiune;
b) orice bun mobil;
c) bunuri mobile si imobile.
Raspuns: A
169. In ce termen trebuie introdusa actiunea in revocarea donatiei pentru ingratitudine:
a) in termen de 1 an;
b) in termenul general de prescriptie de 3 ani;
c) actiunea este imprescriptibila.
Raspuns: A
170. Ce actiune poate intenta locatorul daca locatarul refuza sa restituie lucrul:
a) in toate cazurile o actiune in revendicare;
b) o actiune personala care isi are izvorul in contractul de locatiune;
c) o actiune avand ca obiect plata de despagubiri pentru prejudiciul cauzat.
Raspuns: B

S-ar putea să vă placă și