Sunteți pe pagina 1din 31

POTENIALULDEEXPORTALROMNIEI

LAPTEi
PRODUSELACTATE

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

Studiul Potenialul de export al Romniei: LAPTE i PRODUSE LACTATE aparine


coleciei Produse romneti pentru piee externe lucrri de analiz de pia pentru
evaluareaposibilitilordedezvoltareaexporturilorromnetipepiaainternaional.
Lucrrile urmresc s pun n eviden dimensiunea i structura cererii de import
pentru produsele romneti pe aceste piee i, dup caz, condiiile prefereniale de
accespepiapentruproduselecomunitare,stabilitedeUniuneaEuropeannrelaiile
comercialecutereri.
EvideniereapotenialuluideexportalRomnieipentruacesteprodusesarealizatpe
baza prelucrrii i interpretrii celor mai recente date i informaii de comer exterior
publicate de instituii naionale i internaionale de profil, constituind rezultatul unei
cercetridepiacuprecderedetipstatistic.
Lucrarea se adreseaz factorilor de decizie implicai n elaborarea strategiei de
dezvoltarearelaiilorcomercialeexternealeRomniei,precumimediuluideafacerii
IMMurilor din ara noastr, caracterul orientativ al informaiilor fiind un punct de
plecare pentru fundamentarea deciziei de diversificare a ofertei de export pe pieele
existenteideptrunderepenoipieededesfacerepentruproduseleromneti.
Studiulpoatefivizualizatlawww.romtradeinvest.ro

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrineRomania

DireciaAnalizePiaPublicaii

Trade and Invest

Autor:
CristinaMrscu
Coordonator:
AlinaBeldescu

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine,2012

Toatedrepturilerezervate.Nicioparteaacesteipublicaiinupoatefireprodus,nregistratntrunsistem
deredaresautransmisnoriceformsauprinoricemijloace,electronice,electrostatice,bandmagnetic,
mecanic, fotocopiere sau de alt natur, fr permisiunea prealabil n scris din partea Centrului Romn
pentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine.

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

CUPRINS

CapitolulI. Produciadelapteiproduselactate
1.1. Aspectegeneralelegatedecolectareaiindustrializarealaptelui

1.2. ProduciadelactatedinRomnia

1.3. Tendineprivindconsumuldelapteiproduselactate

1.4. Legislaianaionalnsectorullactate

1.5. Legislaiacomunitarnsectorullactate

1.6. Grupurideproductori


CapitolulII. PotenialuldeexportalRomnieipentrulactate
2.1. ComerulexterioralRomnieiculapteiproduselactate

2.2. PoziionareaRomnieipepiaainternaionalalactatelor

10

Exporturilemondialedelapteiproduselactate
Importurilemondialedelapteiproduselactate
ConcurenapepieeledeexportlapteiproduselactatealeRomniei

2.3. Pieecupotenialdeabsorbiepentruexporturiledelapteiproduselactate
aleRomniei.Taxevamaleaplicatelaimporturiledelapteiproduselactate
originaredinUniuneaEuropean

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

10
15
19
23

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

CapitolulI.Produciadelapteiproduselactate

1.1.Aspectegeneralelegatedecolectareiindustrializarealaptelui
Cantitile de lapte crud preluate de centrele de colectare a laptelui sunt n strns corelaie cu
produciiledelanivelulfermelorsauaexploataiilordeanimaleproductoaredelapte.
Cantitiledeprodusedinlapteobinutenunitiledeprocesaresuntconstantepeparcursulunui
ancalendaristic,nscantitiledelaptecrudrecepionatnusuntconstante,fiindnstrnscorelaie
cuproduciiledelanivelulfermelorsauaexploataiilor.
Avnd n vedere faptul c, n perioada de iarn, cantitile de lapte crud destinat procesrii i
obinerii de produse din lapte sunt insuficiente i nu pot acoperi cererea de pe pia, unitile de
procesare pot utiliza n fabricarea produselor din lapte i lapte praf obinut n seciile specifice din
unitateadeprocesaresaurecepionatdelaalteunitideprocesare.
Aceast practic este acceptat de ctre reglementrile comunitare, respectiv prevederile
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizri comune a pieelor agricole, cu
amendamentele ulterioare, cu condiia ca laptele praf s fie obinut n uniti aprobate pentru
procesarea laptelui, cu respectarea reglementrilor din domeniul igienei alimentelor de origine
animal.
Exploataiiledeanimaleproductoaredelapte
Exploataiilecarerealizeazproduciedelaptedevacsunt111.988,celemainumeroaseexploataii
fiindcelecu13capete,acesteareprezentndpeste90%dinnumrultotal.Lapteleprodusnaceste
exploataii este livrat la procesare prin intermediul centrelor de colectare a laptelui. Numrul
fermelorprofesionalecarelivreazlapteledirectlaprocesareestede1.464.
Centreledecolectarealaptelui
Exist un numr de 1.613 centre de colectare lapte, dintre care 1.031 de centre de colectare lapte
conformestructural,362neconformestructural,darcareauprogramedemodernizarendesfurare
i220decentredecolectareaprobatepentruschimburiintracomunitare.
Unitiledeprocesarealaptelui
Unitile de procesare a laptelui aprobate pentru schimburi intracomunitare care proceseaz lapte
conformcuparametriidecalitatestabiliidelegislaianvigoare,suntnnumrde116.
Numrulunitilordeprocesarealapteluicareproceseazlaptecarenusencadreaznparametrii
decalitatestabiliidelegislaianvigoareestede65.
ProcesarealapteluineconformnunitideprocesarealapteluidinRomniaafostacceptatdectre
ComisiaEuropeancaomsurtranzitoriepnndatade31.12.2013,nurmanegocierilorpurtate
deANSVSAiComisiaEuropeanncursulanului2011.
Calitatealapteluicrudmaterieprim
n prezent, doar 80% din cantitatea total de lapte furnizat la unitile de procesare lapte este
conform cu reglementrile legislaiei europene, din punctul de vedere al calitii (numr total de
germeniinumrdecelulesomatice).
Restulde20%dinlapteesteneconformdinpunctdevederealcalitiiiestefurnizatnmajoritate
dectreexploataiilecaredeindoar13vaci.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

AutoritateaNaionalSanitarVeterinaripentruSiguranaAlimentelorimplementeaznprezent
un plan de msuri, n vederea mbuntirii calitii laptelui crud, care prevede obligaiile
productorilor de lapte, procesatorilor de lapte, asociaiilor profesionale din sectorul laptelui,
precum i responsabilitile autoritilor competente, astfel nct la data de 31.12.2013, tot laptele
crud produs n Romnia s se ncadreze n parametrii de calitate stabilii de reglementrile
comunitare.
CantitiledelaptecrudobinutnRomniananul2011
Cantitateatotaldelaptelivratlaprocesaredinfermesauexploataiiafostde1.997.584hldincare:
Lapteconform:1.949.469hl
Lapteneconform:48.115hl
Cantitateatotaldelaptelivratlaprocesareprincentreledecolectareafostde1.366.563hldincare:
Lapteconformrecepionatilivrat:1.150.867hl
Lapteneconformrecepionatilivrat:215.696hl
Cantitateatotaldelaptelivratdinfermeicentreledecolectarepentruprocesareafostde3.364.147hl.

1.2.ProduciadelactatedinRomnia
ntreanii2007i2011,cantitateadelaptedevaccolectatdeunitileprocesatoaredelaexploataii
agricole i centre de colectare a sczut n mod constant (o reducere cu 224,3 mii tone sau 21,5% pe
ansamblulcelorcinciani),la892,1miitone.ncontrast,importuriledelaptecamaterieprimpentru
unitiledeindustrializarealapteluiaucrescutsusinut,astfelc,nanul2010,cantitateaimportat
(87,3miitone)afostdedouorimaimaredectnivelulnregistratnanul2007.
n anul 2011 comparativ cu anul precedent, cantitatea de lapte de vac colectat de unitile
procesatoare de la exploataii agricole i centre de colectare a sczut cu 11,6 mii tone (1,3%), iar
produciile de brnz obinut exclusiv din lapte de vac (care a reprezentat 94,2% din producia
total de brnzeturi) i unt au cunoscut cele mai mari reduceri cu aproape 2 mii tone (3,1%) i
respectiv,cu347tone(3,6%).Cantitiledelaptedeconsumidelapteacidulatprodusenanul2011
sau meninut la nivelurile obinute n anul 2010, n timp ce producia de smntn de consum a
crescutcu477tone(+1,0%),laaproape47,3miitone.
Dea lungul primele patru luni din anul 2012, fa de aceeai perioad din anul trecut, industria
lapteluia nregistratcreterilacantitateadelaptedevaccolectat(cu 20,6miitonesau+8,0%),la
279,5 mii tone, precum i la produciile de lapte acidulat (cu 379 tone sau 0,8%, la 50,4 mii tone),
brnzeturi(cu200tonesau1,0%,la20,1miitone)iunt(cu92tonesau+3,0%,la3,1miitone).
Produciadelapteiproduselactate
tone
2009

2010

1.011.464

925.405

991.588

903.750

892.115

279.495

20.624

coninutmediudegrsime(%)

3,76

3,79

3,75

3,83

coninutmediudeproteine(%)

3,24

3,25

3,25

3,25

debivoli

2.139

1.393

decapr

4.008

3.856

13.729

16.406

80.636

87.309

Laptecolectat3/
devac

deoaie
Lapte(materieprim)dinimport

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

2011
1/

2012

1/2/

2012/20111/2/

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

2009

2010

221.918

223.176

221.311

76.245

2.109

47.447

46.801

47.278

15.276

649

146.369

148.317

148.505

50.395

379

4.109

3.687

Unt

10.491

9.754

9.407

3.120

92

Brnz(inclusivurd)

69.482

63.962

62.005

20.146

200

dinlaptedevac

64.847

60.387

58.407

19.307

43

12.010

11.136

Laptedeconsum
Smntndeconsum
Lapteacidulat

4/

Laptepraf

Brnztopit

20111/

20121/2/

2012/20111/2/

Note:

1/Dateprovizorii.

2/Primelepatrulunipentruanul2012irespectiv,anul2011.

3/

Laptecolectatdeunitileprocesatoaredelaexploataiileagricoleicentreledecolectare.

4/Includeiaurturi,iaurturidebut,laptebtutialteprodusesimilaredinlaptefermentat

Sursa:InstitutulNaionaldeStatistic

La nivelul anului 2010, cele mai mari cantiti de lapte de vac sau colectat n regiunile Centru
(30,5%),NordVest(22,3%)iNordEst(21,8%).Lapteledeconsumsaproduscupreponderenn
regiunileCentru(38,7%)iNordEst(20,7%).RegiunileBucuretiIlfov,CentruiSudMunteniadein
peste70,0%dinproduciadeproduselactateproaspete(smntnailapteleacidulat).Brnzeturileau
fostprodusendeosebinregiunileNordVest(25,6%),Centru(24,6%)iNordEst(20,6%).

1.3.Tendineprivindconsumuldelapteiproduselactate1
AcinceaediieaRaportuluiTetraPakIndexulLactatelorsubliniazprovocrileioportunitile
reprezentate de ateptrile crescnde ale consumatorilor cu venituri mici, din rile n curs de
dezvoltare.
TetraPak,lidernindustriaprocesriiiambalriialimentelor,identific2,7miliardedeconsumatori
cu venituri sczute din rile n curs de dezvoltare, reprezentnd urmtoarea oportunitate de
creteresemnificativpentruindustrialactatelor.StudiulTetraPaksaconcentratpeanalizaaase
ri care totalizeaz mai mult de 76% din consumul de produse lactate lichide n rile n curs de
dezvoltare:India,China,Indonezia,Brazilia,PakistaniKenya.
Consumulacesteicategoriidepopulaiecuveniturimici,esteestimataaveaocreteredelacirca70
demiliardedelitrin2011laaproape80demiliardedelitrin2014,conformIndexuluiLactatelor,
raportcareprezintdate,statisticiitendinedinindustriadeprofillanivelmondial.
PotrivitTetraPak,consumatoriicuveniturimodestereprezintunadintrecelemaimarioportuniti
de cretere pentru industria produselor lactate i aceti consumatori reprezint aproape 40% din
populaialumiiiconsum38%dinproduselelactatecomercializatenrilencursdedezvoltare.
nacelaitimp,TetraPakapreciazcestedeateptatcamulidintreaceticonsumatorisprospere,
s treac de la venituri modeste la venituri medii pn la sfritul acestui deceniu, sporindule
putereadecumprareiinfluenndalegereagamelordeproduseachiziionate.Odatcucreterea
puterii de cumprare, o mai mare contientizare a nevoii de sigurana alimentar i nevoia de a
consumaprodusegatadebut,estedeateptatscreascicerereapentruproduseleambalate.
1

TetraPakRomania,www.tetrapak.com/ro.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ConformraportuluiIndexulLactatelor,intrareapeoastfeldepianuestelipsitdeprovocri.Tetra
Pak a identificat trei provocri principale pentru procesatorii de lapte care doresc s ajung la
consumatorii din aceast pia n cretere. Ei trebuie s ofere produse accesibile, disponibile i
atractivepentruconsumatoriicuveniturilimitate.Inovaiaieficienavorfielementelecarevorface
diferena pentru ca industria s dezvolte produse alimentare, soluii de ambalare i de prelucrare
caressatisfacnevoileacestorconsumatoricuveniturimici,searatnraport.
De asemenea, Tetra Pak a anunat c estimeaz o cretere accelerat a cererii de produse lactate
lichide (PLL) n perioada 20112014, datorit tendinelor de consum din ri din Asia, Africa i
America Latin. Consumul mondial de PLL este estimat s creasc anual cu 2,9% n 20112014,
accelernd ritmul de cretere de la 2,5% din anii 20082011, datorit cererii dinamice de pe pieele
emergente,conformstudiuluiTetraPak.
Conform unui studiu Euromonitor International, romnii sunt pe penultimul loc n privina
consumului de lapte industrializat din Europa, cu 12,6 kg/an per capita, doar bulgarii consumnd
mai puin (9,2 kg/an), n timp ce media Europei de Est este de 33,5 kg/an, iar consumul mediu n
Europa Occidental este de 67,5 kg/an de persoan. i n ceea ce privete iaurtul i laptele btut
romaniiseaflapepenultimulloc,cu8,1kg/an,intimpcemediaEuropeideEstestede12,1kg/anpe
locuitor,iarceaaEuropeiOccidentaleestede19kg/an.

1.4.Legislaianaionalnsectorullactate2
Ordonananr.14din29ianuarie2010privindmsurifinanciarepentrureglementareaajutoarelor

destatacordateproductoriloragricoli,ncepndcuanul2010
HG1627din10decembrie2008
HG100din18februarie2009
Ordinul 445/4 iulie 2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i

funcionarea Sistemului Informaional pentru Piaa Produselor Agricole i Alimentare i a


metodologiilordecolectare,prelucrare,interpretareidifuzareadatelorstatistice
Ordinul 468/2006 pentru aprobarea formularuluitip al cererilor, precum i a procedurii de

acordareacotelorinscriereinRegistrulcotelor
HG924,925,954,955/2002transpunprevederiledinEU178/2002ceconineprincipiileicerinele

generale cu privire la produsele alimentare, nfiineaz Autoritatea European pentru Sigurana


Alimentariprezintprocedurilecuprivirelasiguranaalimentar
HG48/2005privindorganizareapieeilapteluidevac,aprobatcumodificriicompletriprin

Legea72/2006
Ordinul1388/2005privindstabilireaCondiiilordeaprobareacumprtorilordelaptedevacia

formularuluidecererepentruaprobareainscriereaacestoranRegistrulcumprtorilor
Hotrrea 8522006 privind aprobarea Metodologiei de acordare a cotei individuale de lapte,

precumiamoduluidealocareireconstituirearezerveinaionaledelapte
Ordinul 389/2002 transpune prevederile Directivei Consiliului 92/46/EEC. Ordinul 1106/2003

(MAPDR)includetreietapepentruatingereacriteriilorimpuse

MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale,www.madr.ro.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

HG1557/2002privindaprobareamecanismuluideacordareasprijinuluifinanciardelabugetulde

statprinProgramuldecretereacompetitivitiiproduseloragroalimentare,completatprinHG
2206/2004.HG108/2006modificHG1557/2002
CadrullegalpentruconstituireaConsiliuluilapteluiestedatdeOrdonanadeGuvern45/4.08.2005

iLegea307/2005.

1.5.Legislaiacomunitarnsectorullactate3
Regulamentul de punere n aplicare (UE) nr. 1055/2011 al Comisiei din 20 octombrie 2011 de

stabilirearestituirilorlaexportnsectorullapteluiiproduselorlactate
Regulamentul (UE) nr. 635/2010 al Comisiei din 19 iulie 2010 de deschidere a procedurii de

atribuirealicenelordeexportpentrubrnzeturilecareurmeazafiexportatenStateleUniteale
Americiin2011ncadrulanumitorcontingenteGATT
Regulamentul (UE) nr. 138/2010 al Comisiei din 18 februarie 2010 de stabilire a restituirilor la

exportnsectorullapteluiiproduselorlactate
Nomenclatura produselor agricole pentru restituiri la export conform Regulamentului (CE) nr.

1344/2008 i ratele de restituiri aplicabile n sectorul lapte i produse lactate conform


Regulamentului(CE)nr.138/2010
Nomenclatura produselor agricole pentru restituiri la export conform Regulamentului (CE) nr.

1344/2008 i ratele de restituire aplicabile n sectorul lapte i produse lactate conform


Regulamentului(CE)nr.1113/2009
Regulamentul (CE) nr. 1113/2009 al Comisiei din 19 noiembrie 2009 de stabilire a restituirilor la

exportnsectorullapteluiiproduselorlactate
Regulamentul (CE) nr. 1056/2009 al Comisiei din 5 noiembrie 2009 de stabilire a restituirilor la

exportnsectorullapteluiiproduselorlactate
Regulamentul (CE) nr. 997/2009 al Comisiei din 22 octombrie 2009 de stabilire a restituirilor la

exportnsectorullapteluiiproduselorlactate
Regulamentul (CE) nr. 850/2009 de stabilire a restituirilor la export n sectorul lapte i produse

lactate,publicatnJurnalulOficialL246/11din18septembrie2009
Regulamentul(CE)nr.523/2009alComisieidin18iunie2009destabilirearestituirilorlaexportn

sectorullapteluiiproduselorlactate
Informaiiprivinddeschidereaimoduldegestionareacontingentuluideexportpentrulaptepraf

careurmeazsfieexportatnRepublicaDominicann20092010
Regulamentul (CE) nr. 2535/2001 al Comisiei din 14 decembrie 2001 de stabilire a normelor de

aplicareaRegulamentului(CE)nr.1255/1999alConsiliuluiprivindregimulimporturilordelapte
iproduselactateideschidereaunorcontingentetarifare
Regulamentul(CE)nr.233/2009alComisieidin19martie2009destabilirearestituirilorlaexport

nsectorullapteluiiproduselorlactate
Regulamentul (CE) nr. 140/2009 al Comisiei din 19 februarie 2009 de stabilire a restituirilor la

exportnsectorullapteluiiproduselorlactate
Regulamentul(CE)nr.57/2009alComisieidin22ianuarie2009destabilirearestituirilorlaexport

nsectorullapteluiiproduselorlactate
GhiduloperatoruluiSectorulLapteiProduselactateImport
3

MinisterulAgriculturiiiDezvoltriiRurale,www.madr.ro.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

GhiduloperatoruluiSectorulLapteiProduselactateExport
Regulamentul(CE)nr.1324/2007alComisieiEuropenedin12noiembrie2007demodificarea

Regulamentului(CE)nr.2535/2001destabilireanormelordeaplicareaRegulamentului(CE)
nr.1255/1999alConsiliuluiprivindregimulimportuluidelapteiproduselactatesideschiderea
unorcontingentetarifare
Regulamentul(CE)nr.660/2007alComisieiEuropenedin14iunie2007destabilirearestituirilor

laexportnsectorullapteluiialproduselorlactate
Regulamentul(CE)nr.55/2008alConsiliuluidin21ianuarie2008deintroducereaunorpreferine

comercialeautonomepentruRepublicaMoldovaidemodificareaRegulamentului(CE)nr.
980/2005iaDeciziei2005/924/CEaComisiei.

1.6.Grupurideproductori
Principaliiproductoridelactatedepepiaaromneascsunturmtorii:

ALBALACTSA

FRIESLANDCAMPINAROMANIASA

ALMERAINTERNATIONALSRL

HOCHLANDROMANIA

CARMOLACTPRODSRL

LACTATENATURASA

COVALACTSA

LACTOSOLOMONESCUSRL

DANONEPDPA

NAPOLACTSA

LADORNALACTATESA

UNICARMSRL

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

CapitolulII.PotenialuldeexportalRomnieipentrulactate

Conformclasificriiicodificriimrfurilorpentrutranzaciilecomercialeinternaionalestabilitede
Nomenclatorul Combinat al Sistemului Armonizat de Clasificarea i Codificarea Mrfurilor (SA),
categoriadelapteiproduselactatecuprindeurmtoarelesubgrupedeproduse:Lapteismntndin
lapte,neconcentrate,nendulcitecodSA0401,Lapteismntndinlapte,concentratesaundulcitecod
SA0402,Iaurtialtesortimentedelapteismntnfermentatesauacrite(lapteacru,chefiretc)codSA
0403, Zer i diverse produse din compui naturali ai laptelui cod SA 0404, Unt i alte grsimi din lapte,
inclusivtartinabilecodSA0405iBrnzicacodSA0406.

2.1.ComerulexterioralRomnieiculapteiproduselactate
n perioada 20022011, comerul romnesc cu lactate, a cunoscut o evoluie ascendent, dup anul
2007, creterile au fost masive pe seama importurilor. Astfel, n primii 4 ani ai perioadei analizate,
attexporturile,ctiimporturiledelactateaunregistratvaloricresctoare,sczutenscomparativ
cucelederulatedeprincipaliijuctoridepepiaainternaional.
ncazulexportuluidelactatealRomnieiacestaaavutoevoluiecresctoarepnnanul2005,dup
careasczutnanul2006,pentrucancepndcuanul2007,anuladerriilaUE,exporturilenoastre
snregistrezecreterianuale,valoareamaximde60141miiUSDfiindatinsnanul2011.Creterea
exportuluidinpunctdevederevaloric,nanul2011fadeanul2010,afostde31,8%.

Romnia:Comerulculapteiproduselactate,20022011
2011
2010
2009
2008
2007

Import
Export

2006
2005
2004
2003
2002

miiUSD
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Sursa::InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ncepriveteimporturiledelactatealeRomnieiacesteaaucrescutpnnanul2006,pentrucan
anul2007cretereasfiemasivde240%.Importurileaucontinuatscreascidupanul2007ntr
unritmsusinut,astfelcanul2011amarcatocreterede19,7%avaloriiimporturilorfadeanul
2010.
Ca o concluzie se desprinde faptul c ncepnd din anul 2007, Romnia este un importator net de
produselactate,aceastcategoriedeproduseprezentndobalancomercialputernicdeficitar(n
anul 2011, soldul balanei comerciale pentru lapte i produse lactate a fost de 238.181 mii USD, n
creterecu16,1%fadeanul2010).
Romnia:Exporturiledelapteiproduselactate,20072011
structuripoziionarepepiaainternaional

Export

Creteremedieanual

Structura

Exportmondial

2011
miiUSD

20072011
%

20102011
%

2011
%

Pondere
2011
%

4.936

44

141

100,0

0,1

56

040120 Cuconinutgrsimintre1%i6%din
greutate

2.518

34

281

51,1

<0,1

55

040130 Cuconinutgrsimidepeste6%din
greutate

1.993

267

68

40,4

0,1

38

30.742

13

43

100,0

0,2

40

040210 Cuconinutgrsimidemax.1,5%din
greutate,subformesolide

5.159

55

635

16,8

0,1

39

040291 Cuconinutgrsimidepeste1,5%din
greutate,subformesolide,nendulcite

24.907

11

29

81,0

1,7

6.368

23

76

100,0

0,2

45

040310 Iaurt

4.218

14

66

66,2

0,2

40

040390 Altesortimentedelapteismntn
fermentatesauacrite

2.150

75

102

33,8

0,1

49

0404 Zeridiverseprodusedincompui
naturaliailapteluidincare:

1.321

130

82

100,0

<0,1

48

040410 Zer,chiarconcentrat,ndulcitsaunu

1.223

123

94

92,6

<0,1

41

0405 Untialtegrsimidinlapte,inclusiv
tartinabiledincare:

1.872

97

31

100,0

<0,1

55

1.734

97

23

92,6

<0,1

48

16.223

51

100,0

0,1

46

040610 Brnzproaspt(nefermentat)ica

1.797

26

29

11,1

<0,1

49

040630 Brnztopit

1.352

296

150

8,3

0,1

47

13.044

52

14

80,4

0,1

43

CodidenumireSA

0401 Lapteismntndinlapte,neconcentrate,
nendulcitedincare:

0402 Lapteismntndinlapte,concentrate
saundulcitedincare:

0403 Iaurtialtesortimentedelaptei
smntnfermentatesauacrite(lapteacru,
chefiretc)dincare:

040510 Unt
0406 Brnzicadincare:

040690 Altebrnzeturi(fermentate)

Loctop
2011

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

n anul 2011, principalele piee de desfacere ale Romniei pentru exporturile de lapte i produse
lactate au fost (n paranteze este indicat ponderea livrrilor pe piaa respectiv n total exporturi
romnetideastfeldeproduse):
Lapteismntndinlapte,

neconcentrate,nendulcitecodSA0401

Bulgaria(23,5%),Grecia(19,6%),Italia(18,7%),Ungaria
(18,0%),Cehia(9,7%),Polonia(5,3%),MareaBritanie
(2,4%)iSpania(2,1%).

Lapteismntndinlapte,concentrate

Bulgaria(45,8%),Grecia(41,0%),Olanda(9,1%),Lituania
(1,9%),Ungaria(0,6%),Polonia(0,5%)iItalia(0,5%).

saundulcitecodSA0402

Iaurtialtesortimentedelaptei

smntnfermentatesauacrite(lapte
acru,chefiretc)codSA0403

Moldova(45,0%),Grecia(12,9%),Croaia(12,4%),Albania
(8,2%),Ungaria(4,8%),Italia(3,4%),MareaBritanie(3,3%),
BosniaHeregovina(3,2%),Serbia(1,6%),Bulgaria(1,3%),
Muntenegru(1,3%),Irak(1,1%)iSpania(0,9%).

Zeridiverseprodusedincompui

Cehia(57,0%),Austria(12,1%),Polonia(7,8%),Olanda
(7,0%),Bulgaria(6,2%),Grecia(5,9%),Moldova(1,8%),
Germania(0,9%)iUngaria(0,5%).

naturaliailapteluicodSA0404

Untialtegrsimidinlapte,inclusiv

Ungaria(42,1%),Bulgaria(24,0%),Spania(13,2%),Cehia
(11,5%),Polonia(5,8%),MareaBritanie(1,5%),Italia(0,9%)
iGrecia(0,5%).

tartinabilecodSA0405

BrnzicacodSA0406

Italia(32,7%),Ungaria(28,3%),Spania(12,7%),Grecia
(5,8%),SUA(5,7%),Serbia(2,9%),MareaBritanie(2,7%),
Bulgaria(2,7%),Germania(2,4%),Moldova(1,3%),
Polonia(0,9%),Cipru(0,5%)iBelgia(0,5%).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

2.2.PoziionareaRomnieipepiaainternaionalalactatelor
ConformcelormairecentedatestatisticepublicatedeCentruldeComerInternaional(International
Trade Centre/UNCTAD/WTO, Geneva), exporturile i importurile mondiale de lapte i produse
lactate au avut o tendin general de cretere ntre anii 2007 i 2011, nregistrnd ritmuri medii
anualedecreteredeaproape4%.nanul2011,comparativcuanulanterior,comerulinternaional
culactatesadezvoltatcuratemediianualepestemediaintervalului20072011,exporturilecrescnd
cu 12%, iar importurile cu 16%. Valoarea tranzaciilor internaionale cu lapte i produse lactate a
depit70miliardeUSDnanultrecut.

Comerulinternaionalculapteiproduselactate,20072011
CodidenumireSA

2011
(milioaneUSD)
Export
Import
Sold

Creteremedieanual(%)
20072011
20102011
Export Import Export Import

0401 Lapteismntndinlapte,
neconcentrate,nendulcite

8.374,1

8.230,6

143,5

17

19

0402 Lapteismntndinlapte,
concentratesaundulcite

17.613,2

18.704,4

1.091,2

19

0403 Iaurtialtesortimentedelapte
ismntnfermentatesau
acrite(lapteacru,chefiretc)

4.053,1

4.024,2

28,8

0404 Zeridiverseprodusedin
compuinaturaliailaptelui

4.599,0

4.564,6

34,4

27

32

0405 Untialtegrsimidinlapte,
inclusivtartinabile

7.312,9

7.406,0

93,1

17

28.207,7

27.441,8

765,9

13

13

0406 Brnzica

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate.

Avnd n vedere structura exporturilor romneti i cea a comerului internaional, poziionarea


Romniei pe piaa internaional a fost realizat pentru urmtoarele categorii de produse lactate:
Lapte i smntn din lapte, neconcentrate, nendulcite (cod SA 0401), Lapte i smntn din lapte,
concentratesaundulcite(codSA0402),Unt(codSA040510)iBrnzica(codSA0406).

Exporturilemondialedelapteiproduselactate
Uniunea European (UE27) a fost principalul furnizor mondial de Lapte i smntn din lapte,
neconcentrate, nendulcite (cod SA 0401), realiznd n anul 2011 exporturi totale de 7.411,8 milioane
USD(88,5%dinexporturilemondiale),ncreterecu22,5%fadeanulanterior.Ceamaimareparte
alivrrilordeastfeldeprodusealeUE27(93,8%)auavut,ns,desfacerepepieelecomunitare.
Topzeceexportatorimondialiafost,defapt,topzeceexportatoriaiUE27,ricareauacoperitpeste
73% din livrrile internaionale (din care numai Germania, cel mai mare exportator mondial, a
realizat21,1%).
Romniaaocupatlocul56ntopulexportatorilormondiali,cuovaloarealivrrilorexternede4,94
milioaneUSD,pondereariinoastrenexporturilemondialelaaceastcategoriedeprodusefiindde
0,06%.nierarhiaexportatorilordinUE27,Romniasaplasatpelocul23,realiznd0,1%dintotalul
exporturilorcomunitare.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

10

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ExporturilemondialedeLapteismntndinlapte(neconcentrate/nendulcite)codSA0401
20092011
Top10
exportatorimondiali
2011

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

miiUSD

20102011

Top5
pieededesfacere
2011

Totalexporturimondiale
dincaredin:

6.154.015

7.158.298

8.374.064

17,0

Italia,Germania,Belgia,
Frana,Olanda

1. Germania

1.468.012

1.560.806

1.763.945

13,0

Italia,Olanda,Belgia,
Frana,Grecia

2. Frana

687.505

716.810

922.695

28,7

Italia,Spania,Belgia,
Germania,Portugalia

3. Belgia

513.377

603.206

746.414

23,7

Frana,Olanda,Germania,
Italia,MareaBritanie

4. Olanda

488.364

565.176

706.453

11

25,0

Belgia,Germania,Frana,
ArabiaSaudit,Italia

5. MareaBritanie

302.540

381.106

474.631

24,5

Irlanda,Belgia,Frana,
Olanda,Germania

6. Austria

336.881

357.012

432.652

21,2

Germania,Italia,Ungaria,
Slovenia,Grecia

7. Cehia

263.930

286.843

368.586

28,5

Germania,Slovacia,Ungaria,
Italia,Polonia

8. Polonia

180.558

211.792

257.811

21,7

Germania,Ungaria,Italia,
Belgia,Slovacia

9. Spania

221.445

225.998

247.451

9,5

Frana,Portugalia,Spania,
Belgia,Italia

10. Danemarca

178.226

155.683

208.942

10

34,2

Germania,Suedia,Marea
Britanie,Olanda,Groenlanda

1.453

2.045

4.936

44

141,4

Bulgaria,Grecia,Italia,
Ungaria,Cehia

.
56. Romnia

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

ExporturiledeLapteismntndinlapte,concentratesaundulcite(codSA0402)aufostrealizatentro
proporie de 77% de primii zece exportatori mondiali (Noua Zeeland, cel mai mare exportator, a
livrat peste o cincime din oferta mondial a anului 2011). Creterile semnificative ale exporturilor
(pestemediamondial)realizatedeOlanda,Germania,FranaiBelgiaaudeterminatamajorarea
livrrilorUE27cu20,8%,la8.012,4milioaneUSD,dincare52,4%auavutdesfacerepepieeextra
comunitare.
n topul exportatorilor de Lapte i smntn din lapte, concentrate sau ndulcite din anul 2011, pe plan
internaional Romnia se afla pe locul 40, cu o pondere de 0,17% n total exporturi mondiale i la
nivelulUE27,pelocul16,cu0,4%dinexporturilecomunitare.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

11

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ExporturilemondialedeLapteismntndinlapte(concentrat/ndulcite)codSA0402
20092011
Top10
exportatorimondiali
2011

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

miiUSD

20102011

Top5
pieededesfacere
2011

Totalexporturimondiale
12.133.932 16.224.788 17.613.187
dincaredin:

8,6

China,Algeria,Mexic,
Indonezia,HongKong

1. NouaZeeland

2.704.382

4.095.495

3.799.242

7,2

China,Algeria,Malaiezia,
Venezuela,SriLanka

2. Olanda

1.257.686

1.377.742

1.652.324

19,9

Nigeria,ArabiaSaudit,EAU,
Germania,Belgia

3. Germania

1.031.064

1.215.099

1.638.586

34,9

Olanda,Italia,Frana,Grecia,
Belgia,ArabiaSaudit

4. SUA

591.136

1.230.448

1.553.447

26,3

Mexic,Filipine,Vietnam,
Indonezia,Malaiezia

5. Frana

695.295

969.600

1.197.656

23,5

Belgia,Italia,Algeria,
Spania,Germania

6. Belgia

664.243

935.908

1.053.956

12,6

Algeria,Frana,Olanda,
Germania,Indonezia

7. Australia

737.771

829.874

1.003.846

21,0

Singapore,Indonezia,China,
SriLanka,CoreeadeSud

8. Argentina

376.263

521.069

639.519

21

22,7

Venezuela,Brazilia,Algeria,
Rusia,Nigeria

9. Danemarca

321.649

486.520

518.063

10

6,5

Oman,Rep.Dominican,
Olanda,Nigeria,Egipt

10. Belarus

303.489

507.344

514.767

1,5

Rusia,Kazahstan,Venezuela,
Ucraina,Azerbaijan

16.586

21.456

30.742

13

38,6

Bulgaria,Grecia,Olanda,
Lituania,Ungaria

.
40. Romnia

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

Peplaninternaional,livrriledeUnt(codSA040510)prezintungradrelativridicatdeconcentrare,
astfel c exporturile mondiale au fost acoperite ntro proporie de peste 50% de primii patru
exportatorimondiali(NouaZeeland,Irlanda,OlandaiGermania).Pondereacumulatdeinutn
anul2011deprimiizeceexportatorimondialintotalulexporturilormondialeafostde82,5%.
Din total exporturi mondiale rile UE27 au realizat aproape 70% (3.536,0 milioane USD), din care
numai15%auavutdesfacerepepieedinafaraspaiuluicomunitar.
nanul2011,Romniaaocupatlocul48nrndulexportatorilormondiali,cuovaloareaexporturilor
de 1.734 mii USD (0,03% din exporturile mondiale de Unt) i locul 24 n UE27 (0,05% din total
exporturicomunitare).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

12

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ExporturilemondialedeUntcodSA040510
20092011
Top10
exportatorimondiali
2011
Totalexporturimondiale
dincaredin:

2009

2010

Creteremedieanual

2011

20072011
miiUSD

20102011

Top5
pieededesfacere
2011

3.382.082

4.874.694

5.158.132

5,8

Frana,Germania,Belgia,
MareaBritanie,Rusia

1. NouaZeeland

562.315

901.925

786.385

12,8

Iran,Rusia,Danemarca,
Egipt,Australia

2. Irlanda

365.220

538.481

723.472

34,4

MareaBritanie,Germania,
Belgia,Frana,Olanda

3. Olanda

475.986

491.309

625.181

27,2

Belgia,Frana,Germania,
Singapore,Turcia

4. Germania

288.309

435.434

494.579

13,6

Frana,Olanda,Italia,
Cehia,Belgia

5. Belgia

279.995

353.593

396.906

10

12,2

Frana,Olanda,Germania,
Italia,Cehia

6. Danemarca

266.729

298.101

317.223

6,4

MareaBritanie,Suedia,
Rusia,Liban,EAU

7. Frana

201.958

254.520

294.381

15,7

Belgia,MareaBritanie,
Spania,Germania,Olanda

62.665

160.260

232.090

14

44,8

ArabiaSaudit,Japonia,
Canada,CoreeadeSud,Maroc

9. Belarus

179.038

208.046

215.170

15

3,4

Rusia,Kazahstan,Ucraina,
Azerbaijan,Armenia

10. Polonia

54.625

102.587

171.241

66,9

Germania,Olanda,Cehia,
Slovacia,Belgia

48. Romnia

331

1.407

1.734

97

23,2

Ungaria,Bulgaria,Spania,
Cehia,Polonia

8. SUA

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

Livrrile internaionale de Brnz i ca (cod SA 0406) au fost asigurate n proporie de 57,4% de


primii cinci exportatori mondiali, n exclusivitate ri membre UE27 i de 72,7% de cele mai mari
zece ri exportatoare din anul 2011. Exporturile totale ale UE27 au acoperit aproape 80% din
exporturilemondiale,nsumnd22.176,4milioaneUSD(ncreterecu17,5%fadeanul2010),din
carelivrrileextracomunitareaureprezentat20%.
ExporturiledeBrnzicarealizatedeRomniaaufostnvaloarede16,2milioaneUSD(oreducere
cu4,9%nanul2011fadeanulanterior),nsemnndlocul46nierarhiaexportatorilormondialila
aceastcategoriedeproduse(0,06%dinexporturilemondiale)ilocul23ntopulexportatorilordin
UE27(0,07%dintotalexporturicomunitare).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

13

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ExporturilemondialedeBrnzicacodSA0406
20092011
Top10
exportatorimondiali
2011

2009

2010

Creteremedieanual

2011

20072011
miiUSD

20102011

Top5
pieededesfacere
2011

Totalexporturimondiale
22.955.376 25.024.533 28.207.731
dincaredin:

12,7

Germania,Italia,Marea
Britanie,Frana,Belgia

1. Germania

3.714.988

4.004.305

4.736.624

18,3

Italia,Olanda,Frana,
Rusia,Austria

2. Frana

3.478.161

3.524.472

3.914.254

11,1

Germania,Belgia,Marea
Britanie,Spania,Italia

3. Olanda

2.739.568

2.573.523

3.418.114

32,8

Germania,Belgia,Frana,
Spania,Rusia

4. Italia

2.010.625

2.197.778

2.657.310

20,9

Frana,Germania,SUA,
MareaBritanie,Elveia

5. Danemarca

1.363.109

1.350.074

1.464.087

8,4

Germania,Suedia,Marea
Britanie,Spania,Finlanda

6. SUA

436.989

701.854

965.955

22

37,6

Mexic,CoreeadeSud,
Japonia,Canada,Australia

7. Belgia

719.788

799.924

926.178

15,8

Olanda,Italia,MareaBritanie,
Frana,Spania

8. Irlanda

695.022

743.354

849.925

14,3

MareaBritanie,Frana,SUA,
Germania,Belgia

9. NouaZeeland

855.611

1.023.455

801.575

21,7

Japonia,Australia,Coreeade
Sud,China,Indonezia

10. Australia

549.745

666.674

792.944

18,9

Japonia,China,HongKong,
CoreeadeSud,ArabiaSaudit

9.643

17.067

16.223

51

4,9

Italia,Ungaria,Spania,
Grecia,SUA

.
46. Romnia

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

14

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

Importurilemondialedelapteiproduselactate
Caincazulexporturilor,ceamaimareparteaimporturilormondialedeLapteismntndinlapte,
neconcentrate,nendulcite(codSA0401)aproape85%auavutdesfacereinUE27(6.928,5milioane
USD), iar topul mondial al primelor zece ri importatoare din anul 2011 este format exclusiv din
pieecomunitare.CerereadeimportnregistratnUE27pentruaceastcategoriedeproduseaavut
ungraddeacoperirede99,6%dinlivrrileintracomunitare.
Peacestepiee,carempreunauabsorbitpeste70%dincerereadeimportdepeplaninternaional,
Romnia a exportat n anul 2011 numai n Italia, Belgia, Spania, Marea Britanie i Grecia. Conform
datelor de import raportate de aceste ri, Romnia sa plasat pe locul 7 n ierarhia furnizorilor
externi de astfel de produse n Grecia (2.561 mii USD i o cot de pia de 1,42%), iar pe celelalte
patrupieearealizatlivrrimaimultdectmodeste(cotedepiamaimicide0,1%).

ImporturilemondialedeLapteismntndinlapte(neconcentrate/nendulcite)codSA0401
20092011
Top10
importatorimondiali
2011

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

miiUSD

20102011

Top5furnizoriexternii
locRomniapepia
2011

Totalimporturimondiale
dincaren:

5.955.382

6.925.327

8.230.635

18,8

Germania,Frana,Belgia,
Olanda,MareaBritanie
Romnialoc56

1. Italia

1.068.107

1.355.126

1.613.161

19,0

Germania,Frana,Austria,
Slovenia,Ungaria
Romnialoc13

2. Germania

921.022

1.046.160

1.322.239

26,4

Olanda,Rep.Ceh,Polonia,
Belgia,Austria

3. Belgia

525.122

655.765

779.062

18,8

Olanda,Germania,Frana,
MareaBritanie,Spania
Romnialoc16

4. Frana

560.413

573.058

685.048

19,5

Belgia,Germania,Spania,
MareaBritanie,Olanda

5. Olanda

334.407

362.930

494.853

36,3

Germania,Belgia,Marea
Britanie,Frana,Danemarca

6. Spania

406.395

334.471

299.019

13

10,6

Frana,Portugalia,Germania,
Belgia,MareaBritanie
Romnialoc12

7. MareaBritanie

116.774

158.348

190.430

13

20,3

Irlanda,Belgia,Frana,
Danemarca,Germania
Romnialoc11

8. Irlanda

117.979

142.050

189.551

33,4

MareaBritanie,Belgia,
Germania,Polonia,Frana

9. Grecia

158.173

167.723

180.654

7,7

Germania,Frana,Belgia,
Danemarca,Olanda
Romnialoc7

10. Lituania

52.493

84.105

142.249

17

69,1

Letonia,Estonia,Polonia,
Germania,Rusia

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

15

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

CerereamondialdeLapteismntndinlapte,concentratesaundulcite(codSA0402)aavutungrad
de dispersie relativ ridicat, astfel c numai 44% din totalul importurilor din anul 2011 au avut ca
destinaieprimelezecepieedintopmondial.Dintreacestea,celemaimulteriimportatoaresunt
din afara spaiului comunitar. De altfel, importurile UE27 de astfel de produse (3.755,6 milioane
USD) au reprezentat doar 20% din importurile mondiale din anul 2011 i au fost asigurate n
proporiede99,5%delivrriintracomunitare.
Din cele zece piee cu cele mai mari niveluri ale cererii de import pentru aceast categorie de
prooduse,conformdatelordeimportraportatedeacesterinanul2011,Romniaaexportatnumai
nOlanda,undesaplasatpelocul15nierarhiafurnizorilordeLapteismntndinlapte,concentrate
saundulcite(codSA0402),cuocotdepiade0,4%(2.725miiUSD).

ImporturilemondialedeLapteismntndinlapte(concentrate/ndulcite)codSA0402
20092011
Top10
importatorimondiali
2011

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

miiUSD

20102011

Totalimporturimondiale
12.388.895 15.780.280 18.704.429
dincaren:

Top5furnizoriexternii
locRomniapepia
2011

18,5

NouaZeeland,Olanda,
Germania,SUA,Frana,
Romnialoc40

1. China

584.384

1.395.818

1.656.939

57

18,7

NouaZeeland,Australia,
SUA,Germania,Frana

2. Algeria

799.745

903.142

1.342.864

48,7

NouaZeeland,Frana,
Argentina,Polonia,Belgia

3. Mexic

434.308

517.799

846.085

63,4

SUA,NouaZeeland,
Polonia,Chile,Argentina

4. Indonezia

395.528

627.235

778.501

24,1

NouaZeeland,SUA,
Australia,Filipine,Olanda

5. HongKong

419.126

538.620

756.556

33

40,5

Olanda,Irlanda,Japonia,Noua
Zeeland,Singapore

6. Olanda

538.872

637.807

670.409

5,1

Germania,Frana,Belgia,
MareaBritanie,Polonia
Romnialoc15

7. Belgia

383.069

457.503

612.180

33,8

Frana,Olanda,Germania,
MareaBritanie,Irlanda

8. Singapore

347.270

487.758

554.422

13,7

NouaZeeland,Australia,
Malaezia,SUA,Frana

9. ArabiaSaudit*

421.892

635.576

514.144

19,1

NouaZeeland,Olanda,
Germania,Australia,Singapore

10. Malaezia

282.079

379.537

508.050

33,9

NouaZeeland,SUA,
Australia,Irlanda,Frana

Not:*conformdatestatisticeraportatederilepartenerecareaurealizatexporturipeaceastpia.
Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

16

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

PrimelezecemaripieededesfacerepentruUnt(codSA040510)aucumulatpeste60%dincererea
mondialdinanul2011.PelngceimaimariimportatoridinUE27,riprecumRusia,IraniEgipt
sauaflatntopzeceimportatorimondiali,cuponderialecereriideimportntotalmondialde4,9%,
2,9%irespectiv,2,3%.
ImporturiledeUnt(codSA040510)realizatedeUE27autotalizat3.300,8milioaneUSD(63,4%din
importurilemondialedinanul2011),fiindasigurate,cuprecdere,defurnizoricomunitari(94,5%).
Lanivelulcelormaiimportanizeceimportatorimondiali,RomniaarealizatlivrrinumainMarea
BritanieiItalia,nsnivelulafostextremdesczutnraportcucerereadeimportaacestorpiee.

ImporturilemondialedeUntcodSA040510
20092011
Top10
importatorimondiali
2011

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

miiUSD

20102011

Top5furnizoriexternii
locRomniapepia
2011

3.275.553

4.545.200

5.206.163

14,5

NouaZeeland,Irlanda,
Olanda,Germania,Belgia
Romnialoc48

1. Frana

407.066

562.035

667.998

18,9

Olanda,Belgia,Irlanda,
Germania,Portugalia

2. Germania

364.349

515.527

606.422

17,6

Irlanda,Olanda,Belgia,
Polonia,Italia

3. Belgia

284.508

382.321

492.242

28,8

Olanda,Irlanda,Frana,
Germania,Danemarca

4. MareaBritanie

320.269

371.137

415.912

12,1

Irlanda,Danemarca,Frana,
Belgia,Germania
Romnialoc11

5. Rusia

130.914

211.514

254.999

11

20,6

NouaZeeland,Finlanda,
Uruguay,Argentina,Frana

6. Olanda

219.448

169.012

223.558

32,3

Germania,Belgia,Irlanda,
Polonia,Frana

53.265

171.370

166.518

16

2,8

NouaZeeland,Germania,
SUA,Suedia,Estonia

8. Iran*

n/a

223.582

152.143

13

32,0

NouaZeeland,Australia,
SUA,Germania,Frana

9. Italia

106.016

194.230

141.547

27,1

Germania,Belgia,Olanda,
Frana,Rep.Ceh
Romnialoc16

10. Egipt

110.381

111.458

118.911

6,7

NouaZeeland,SUA,India,
Argentina,Australia

Totalimporturimondiale
dincaren:

7. Danemarca

Not:*conformdatestatisticeraportatederilepartenerecareaurealizatexporturipeaceastpia.
Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

17

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

n anul 2011, cererea mondial de Brnz i ca (cod SA 0406) a fost acoperit ntrun raport de
aproapedoutreimideUE27,echivalentulunuinivelalimporturilorde18.053,5milioaneUSD.Cea
maimareparteaimporturilorrealizatedeUE27(96,6%)auavutcasurslivrrileintracomunitare.
nierarhiaprimilorzecepieededesfaceredepeplaninternaional,alturidecelemaiimportante
aptepieecomunitareseaflauRusia,SUAiJaponia,careaunregistratcotedepiamondialde
5,3%irespectiv,decte4,1%.
DincelezecepieecucelemaimarinivelurialecereriideimportpentruBrnzica(codSA0406),
conformdatelordeimportraportatedeacesterinanul2011,Romniaaexportat,nprincipal,n
Italia(locul18nierarhiafurnizorilorexternipentruaceastar,culivrride4.829miiUSDiocot
de pia de 0,21%), SUA (locul 33, cu 1.195 mii USD / 0,11%), Spania (locul 15, cu 1.065 mii USD /
0,09%)iMareaBritanie(locul21,cu549miiUSD/0,03%).

ImporturilemondialedeBrnzicacodSA0406
20092011
Top10
importatorimondiali
2011

2009

2010

2011

Creteremedieanual
20072011

miiUSD

20102011

Top5furnizoriexternii
locRomniapepia
2011

Totalimporturimondiale
22.399.573 24.357.265 27.441.836
dincaren:

12,7

Germania,Frana,Olanda,
Italia,Danemarca
Romnialoc46

1. Germania

3.550.011

3.453.904

4.155.978

20,3

Olanda,Frana,Italia,
Danemarca,Austria

2. Italia

1.848.599

1.987.020

2.343.258

17,9

Germania,Frana,Olanda,
Belgia,Lituania
Romnialoc18

3. MareaBritanie

1.849.404

1.892.061

2.007.721

6,1

Irlanda,Frana,Italia,
Germania,Danemarca
Romnialoc21

4. Frana

1.403.251

1.394.751

1.598.279

14,6

Italia,Olanda,Germania,
MareaBritanie,Belgia

5. Belgia

1.298.257

1.311.394

1.471.836

12,2

Frana,Olanda,Germania,
Italia,Irlanda

6. Rusia

891.686

1.319.892

1.461.773

14

10,7

Ucraina,Germania,Lituania,
Olanda,Finlanda

7. Spania

1.035.293

1.102.750

1.205.035

9,3

Frana,Germania,Olanda,
Italia,Danemarca
Romnialoc15

8. SUA

1.048.245

1.003.147

1.117.643

11,4

Italia,Frana,Olanda,
Elveia,Spania
Romnialoc33

9. Japonia

815.109

936.548

1.112.127

18,7

Australia,NouaZeeland,
SUA,Frana,Italia

10. Olanda

772.409

803.616

907.003

12,9

Germania,Belgia,Frana,
MareaBritanie,Italia

Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

18

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ConcurenapepieeledeexportlapteiproduselactatealeRomniei
Romnia a realizat livrri modeste sau nu a fost prezent pe principalele zece piee mondiale de
desfacere pentru lapte i produse lactate, n condiiile n care cea mai mare parte a lor sunt piee
comunitare.Chiaripepieelesaledeexportdinanul2011,cumiciexcepii,coteledepiaaufost
destuldereduse.
Pemajoritateapieelordedesfacerepentruexporturiledelapteiproduselactateromneti,cererea
de import a avut un grad de acoperire de peste 75% realizat de primii cinci furnizori ai pieei
respective,cuprecderefurnizoridinUE27.

PrincipaliicompetitoriaiRomnieipepieeleexportlapteiproduselactate,2011
ExportRomnia2011

Topripartenere

Valoare

miiUSD

Importtotalarapartener2011
Valoare

Top5furnizoriexterninarapartener
icotadepia(%)

miiUSD

Lapteismntndinlapte(neconcentrate/nendulcite)codSA0401
Exporttotal,dincaren:

4.936

Bulgaria

1.159

Grecia

965

Italia

922

Ungaria

890

Cehia

479

Polonia

263

MareaBritanie

116

Spania

103

Cipru

20

Belgia

14

Germania

24.911

Germania(40,0),Grecia(21,4),Ungaria(15,4),
Romnia(8,1),Frana(4,8)

180.654

Germania(73,1),Frana(8,7),Belgia(5,0),
Danemarca(2,8),Olanda(2,2);Romnia(1,4)loc7

1.613.161

Germania(34,3),Frana(30,1),Austria(13,0),
Slovenia(7,1),Ungaria(5,8);Romnia(<0,1)loc13

125.850

Slovacia(31,3),Austria(18,0),Cehia(18,0),
Germania(17,3),Polonia(13,0);Romnia(0,8)loc6

64.164

Slovacia(40,4),Germania(36,2),Frana(10,5),
Polonia(9,9),Spania(1,3);Romnia

82.177

Lituania(43,1),Germania(35,2),Cehia(13,1),
Italia(2,7),Slovacia(2,3);Romnia(<0,1)loc13

190.430

Irlanda(52,9),Belgia(13,6),Frana(11,7),
Danemarca(6,4),Germania(5,9);Romnia(0,1)loc11

299.019

Frana(53,4),Portugalia(32,6),Germania(9,5),
Belgia(1,6),MareaBritanie(1,4);Romnia(<0,1)loc12

4.723
779.062
1.322.239

Germania(37,8),Grecia(32,3),Frana(7,2),
Polonia(6,7),Irlanda(4,9);Romnia(0,1)loc13
Olanda(39,1),Germania(33,4),Frana(14,1),
MareaBritanie(8,9),Spania(1,9);Romnia(<0,1)loc16
Olanda(18,6),Cehia(16,8),Polonia(13,8),
Belgia(13,1),Austria(12,8);Romnia

Lapteismntndinlapte(concentrate/ndulcite)codSA0402
Exporttotal,dincaren:

30.742

Bulgaria

14087

95.876

Polonia(33,6),Germania(17,7),Romnia(14,9),
Olanda(14,0),Cehia(5,6)

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

19

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ExportRomnia2011

Topripartenere

Valoare

miiUSD

Grecia

12591

Olanda

2790

Lituania

569

Ungaria

183

Polonia

154

Italia

144

Spania

93

Cehia

60

Cipru

59

Moldova

Irak

MareaBritanie

Importtotalarapartener2011
Valoare

Top5furnizoriexterninarapartener
icotadepia(%)

miiUSD

207.457

Olanda(44,9),Germania(29,9),Romnia(6,1),
Belgia(5,7),Frana(4,2)

670.409

Germania(37,0),Frana(14,5),Belgia(13,6),
MareaBritanie(7,5),Polonia(7,1);Romnia(0,4)loc15

26.874

Germania(50,3),Estonia(10,6),Olanda(10,5),
Polonia(8,2),Letonia(5,4);Romnia

27.673

Polonia(34,3),Frana(18,7),Olanda(11,7),
Cehia(10,7),Germania(9,5);Romnia(0,4)loc12

132.735

Germania(62,7),Frana(9,4),Olanda(8,6),
Cehia(5,7),Lituania(3,9);Romnia(<0,1)loc19

336.687

Germania(41,7),Frana(27,3),Belgia(7,5),
Olanda(6,3),Luxemburg(4,6);Romnia(<0,1)loc22

267.864

Frana(33,1),Germania(20,6),Olanda(14,3),
Danemarca(9,4),Belgia(5,6);Romnia

15.431

Germania(36,3),Polonia(22,2),Slovacia(14,7),
Lituania(7,3),Olanda(6,3);Romnia

8.105

Grecia(67,9),Germania(10,5),Frana(7,9),
Olanda(7,9),Irlanda(2,9);Romnia

8.270

Ucraina(81,7),Belarus(10,7),Belgia(3,2),
Germania(2,6),Rusia(1,5);Romnia

26.524
263.857

Frana(49,5),Iordania(19,0),Turcia(13,9),
China(7,2),Indonezia(4,7);Romnia(<0,1)loc13
Irlanda(25,4),Germania(21,8),Olanda(18,5),
Frana(16,2),Belgia(8,6);Romnia

UntcodSA040510
Exporttotal,dincaren:

1.734

Ungaria

662

Bulgaria

440

Spania

247

Cehia

216

Polonia

108

MareaBritanie

29

Italia

17

27.920

Olanda(26,7),Polonia(16,8),Germania(14,6),
Slovacia(9,7),Cehia(9,2);Romnia(0,3)loc13

16.211

Germania(43,9),Polonia(30,7),Frana(9,9),
Cipru(3,4),Belgia(3,3);Romnia(0,4)loc8

67.616

Frana(35,9),Portugalia(23,7),Germania(15,9),
Olanda(9,0),Irlanda(5,2);Romnia

89.915

Germania(43,4),Polonia(23,9),Belgia(19,4),
Slovacia(7,3),Frana(2,8);Romnia(0,1)loc11

60.146

Olanda(27,2),Germania(22,8),Frana(13,5),
Danemarca(11,7),Irlanda(10,5);Romnia

415.912

Irlanda(45,4),Danemarca(37,5),Frana(8,5),
Belgia(6,0),Germania(0,9);Romnia(<0,1)loc11

141.547

Germania(34,2),Belgia(24,5),Olanda(12,2),
Frana(11,3),Cehia(5,3);Romnia(<0,1)loc16

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

20

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ExportRomnia2011

Topripartenere

Valoare

miiUSD

Grecia

10

Frana

Belgia

Importtotalarapartener2011
Valoare

Top5furnizoriexterninarapartener
icotadepia(%)

miiUSD

34.475

Olanda(24,9),Germania(24,5),Danemarca(20,6),
Italia(8,3),Frana(7,4);Romnia(0,2)loc13

667.998

Olanda(20,4),Belgia(19,2),Irlanda(15,3),
Germania(15,2),Portugalia(5,3);Romnia

492.242

Olanda(50,5),Irlanda(13,6),Frana(11,4),
Germania(6,2),Danemarca(4,6);Romnia

BrnzicacodSA0406
Exporttotal,dincaren:

16.223

Italia

5305

Ungaria

4590

Spania

2063

Grecia

949

SUA

931

Serbia

478

MareaBritanie

444

Bulgaria

430

Germania

384

Moldova

212

Polonia

146

Cipru

79

Belgia

76

Slovenia

50

Slovacia

49

Frana

20

2.343.258
169.150
1.205.035
566.276

Germania(49,5),Frana(12,3),Olanda(6,7),
Belgia(6,6),Lituania(4,2);Romnia(0,2)loc18
Germania(54,1),Polonia(14,2),Slovacia(7,2),
Olanda(6,1),Austria(5,8);Romnia(2,0)loc8
Frana(28,6),Germania(24,9,)Olanda(16,5),
Italia(9,3),Danemarca(8,2);Romnia(0,1)loc15
Olanda(31,8),Germania(26,0),Italia(8,3),
Danemarca(7,2),Bulgaria(5,2);Romnia(0,2)loc16

1.117.643

Italia(29,1),Frana(17,0),Olanda(6,9),
Elveia(5,6),Spania(5,2);Romnia(0,1)loc33

11.773

Germania(38,7),Macedonia(21,0),Italia(12,0),
Olanda(6,1),Croaia(5,0);Romnia(4,2)loc6

2.007.721
44.559
4.155.978

Irlanda(30,4),Frana(17,8),Italia(11,9),Germania(11,4),
Danemarca(8,1);Romnia(<0,1)loc21
Germania(39,7),Polonia(15,1),Grecia(10,7),
Olanda(9,0),Frana(8,1);Romnia(1,1)loc11
Olanda(30,4),Frana(22,7),Italia(9,5),
Danemarca(9,3),Austria(7,2);Romnia

12.190

Ucraina(46,1),Polonia(12,1),Germania(10,9),
Belarus(9,9),Rusia(7,6);Romnia(1,2)loc11

231.876

Germania(53,0),Danemarca(8,7),Olanda(8,6),
Italia(8,5),Frana(8,5);Romnia(0,1)loc20

55.051
1.471.836

Germania(32,9),Grecia(23,7),Finlanda(9,7),
MareaBritanie(7,7),Olanda(7,2);Romnia(0,1)loc15
Frana(38,3),Olanda(28,8),Germania(15,2),
Italia(7,7),Irlanda(2,3);Romnia(<0,1)loc24

78.182

Germania(47,5),Italia(16,8),Austria(11,2),
Olanda(8,5),Croaia(3,4);Romnia

143.306

Polonia(41,9),Germania(19,9),Cehia(17,6),
Italia(2,4),Ungaria(2,2);Romnia

1.598.279

Italia(28,7),Olanda(22,1),Germania(19,2),
MareaBritanie(6,7),Belgia(6,3);Romnia

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

21

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

ExportRomnia2011

Topripartenere

Valoare

miiUSD

EAU

Portugalia

Suedia

Austria

Irlanda

Importtotalarapartener2011
Valoare

Top5furnizoriexterninarapartener
icotadepia(%)

miiUSD

148.840

Bahrain(15,5),Egipt(12,4),Frana(10,7),NouaZeeland
(7,5),Australia(7,2);Romnia(<0,1)loc31

193.324

Spania(45,2),Germania(22,2),Frana(13,1),
Olanda(5,2),Polonia(4,2);Romnia

566.814

Danemarca(34,6),Olanda(21,4),Germania(14,0),
Frana(9,6),Italia(7,8);Romnia

499.022

Germania(61,8),Italia(14,5),Frana(4,9),
Olanda(4,5),Elveia(4,3);Romnia

222.745

MareaBritanie(58,2),Germania(14,1),Frana(6,0),
Italia(5,6),Belgia(5,0);Romnia

Not:ExporturileraportatedeRomniapeacesterelaiinuseregsescnraportrilestatisticedeimportalerilorrespective.
Sursa:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;CRPCISprelucraredate.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

22

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

2.3. Piee cu potenial de absorbie pentru exporturile de lapte i produse lactate ale Romniei.
TaxevamaleaplicatelaimporturiledelapteiproduselactateoriginaredinUniuneaEuropean.
Piaainternaionalalapteluiiaproduselorlactateanregistratnanul2011ocereredeimportde
peste70miliardeUSD,ncreterecuoratmedieanualdeaproape4%fadeanul2007icupeste
16% faa de anul 2010. Dea lungul aceleai perioade de cinci ani, exporturile de lapte i produse
lactate realizate de Romnia sau dezvoltat mai accentuat dect cererea mondial, ns livrrile
romnetiaunregistratnivelurirelativmodeste.
Pebazacelormairecentedatestatisticedecomerinternaionalreferitoarelatrendulimporturilorde
lapteiproduselactatepeoseriedecinciani(20072011)icretereaanualizatnregistratn2011
(sursa datelor: International Trade Centre/UNCTAD/WTO, Geneva), exist o serie de piee de
desfacerecucereredeproduselactatencretere,attdinUE27,ctidinafaraspaiuluicomunitar,
care pot susine dezvoltarea i diversificarea exporturilor romneti. Pieele extracomunitare cu
potenial semnificativ de absorbie pentru o gam variat de produse lactate sunt, n principal, ri
dinBalcaniideVest,CSI,AsiaiAfricadeNordOrientulMijlociu.
Grupate dup principalele categorii de lapte i produse lactate, o dinamic relativ bun a cererii
externeacaracterizaturmtoarelepiee:
Lapteismntndinlapte,
neconcentrate,nendulcite
(codSA0401)

Italia,Germania,Frana,MareaBritanie,Lituania,Suedia,Danemarca,
Polonia,Slovacia,Slovenia,Finlanda,Cipru;
Croaia;BosniaHeregovina,Muntenegru,MacedoniaFYR,Serbia,
Albania;
Ucraina;
China,Singapore,HongKong,CoreeadeSud,Taiwan,Malaezia;
Algeria,Bahrein,Iordania.

Lapteismntndinlapte,
concentratesaundulcite
(codSA0402)

Polonia,Bulgaria,Lituania;
Rusia;
China,HongKong,Singapore,Vietnam,CoreeadeSud,Taiwan,Macao;
Algeria,Egipt,EAU,Iordania,Liban,Qatar,Bahrain;
Brazilia,SUA,Chile.

Iaurtialtesortimentede
Spania,Suedia,Finlanda,Cehia,Polonia,Danemarca,Letonia,Bulgaria;
lapteismntnfermentate
BosniaHeregovina,Muntenegru,Croaia;
sauacrite
Rusia,Azerbaijan,Moldova,Kirghizstan;
(codSA0403)
Filipine,Thailanda,Singapore,Malaezia,HongKong,China,Macao,
Vietnam;
Maroc,Bahrain,ArabiaSaudit,EAU;
Norvegia;
AfricadeSud.

Zeridiverseprodusedin
compuinaturaliailaptelui
(codSA0404)

Italia,Danemarca,Suedia,Cehia,Slovacia;
BosniaHeregovina;
Kazahstan;
China,Singapore,Malaezia,Thailanda,Vietnam,Taiwan,India,
Bangladesh,HongKong;
Algeria,Egipt,Maroc,ArabiaSaudit,Bahrein,EAU,Irak;
Elveia;
SUA;
AfricadeSud;
Australia.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

23

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

Untialtegrsimidinlapte,
inclusivtartinabile
(codSA0405)

Frana,Belgia,Cehia,Polonia,Austria,Suedia,Slovacia,Ungaria,
Finlanda,Bulgaria,Letonia,Lituania,Estonia;
BosniaHeregovina,Serbia,Croaia,Muntenegru;
Rusia,Armenia,Uzbekistan;
China,Singapore,Filipine,Taiwan,Malaezia,Thailanda,HongKong,
CoreeadeSud,SriLanka;
Algeria,Egipt,Maroc,ArabiaSaudit,EAU,Liban,Bahrain,Iordania,
Qatar;
Norvegia;
Turcia:
Canada,Peru;
AfricadeSud.

Brnzica
(codSA0406)

Suedia,Austria,Cehia,Finlanda,Polonia,Slovenia,Letonia,Bulgaria,
Lituania,Estonia;
BosniaHeregovina,Muntenegru,MacedoniaFYR,Serbia,Albania;
Rusia,Ucraina,Azerbaijan,Turkmenistan,Armenia,Uzbekistan;
Algeria,Egipt,ArabiaSaudit,Irak,EAU,Bahrain,Liban,Qatar;
Japonia,CoreeadeSud,China,Taiwan,Singapore,Malaezia,Thailanda,
Vietnam;
Norvegia;
Brazilia,Chile;
AfricadeSud.

Proteciatarifarpracticatdeceamaimarepartearilorextracomunitarelaimporturiledelaptei
produse lactate de origine din Uniunea European poate fi considerat de nivel mediu i sczut.
Excepie fac rile dezvoltate, mari productoare de lactate i cele care au un regim comercial, n
general,detipprotecionist.
Nivelul taxelor vamale de import este difereniat n funcie de gradul de prelucrare, coninutul de
grsimi,diverseingrediente/adaosurialimentaresauambalaj.
nvirtuteaacordurilorcomercialencheiatedeUniuneaEuropean,exporturileromnetidelaptei
produse lactate beneficiaz de acces pe pia mbuntit, taxe vamale i/sau contingente tarifare
prefereniale, cum este cazul rilor europene extracomunitare sau al celor participante la Acordul
euromediteranean(Liban,Algeria,Egipt,Iordania,Israel,MarociTunisia).

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

24

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

Taxevamaleaplicatedeuneleri1/laimporturiledelapteiproduselactatedinUniuneaEuropean
Taxavamaldeimport,%

araimportatoare

Anul

Laptei
Laptei
smntndin smntndin
lapte,
lapte,
neconcentrate, concentrate
nendulcite
saundulcite
codSA0401

codSA0402

Iaurtialte
sortimente
delaptei
smntn
fermentate
sauacrite

Zeri
diverse
produsedin
compui
naturaliai
laptelui

codSA0403 codSA0404

Untialte
grsimidin
lapte,inclusiv
tartinabile

Brnzica

codSA0405

codSA0406

Albania

2012

10,00

10,00

0,0010,00

0,00

0,0010,00

0,00

Algeria

2012

30,00

0,002/5,00

30,00

15,0030,00

5,0030,00

0,00/15,002/
30,00

ArabiaSaudit

2012

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Armenia

2012

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Azerbaidjan

2012

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Bahrain

2012

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Belarus

20123/

12,93

24,92

15,00

27,68

15,52

15,12

BosniaHeregovina

20123/

12,54

18,06

11,79

0,00

23,58

4,68

Canada

20103/

255,55

227,54

164,75

130,75

298,14

245,50

China

20113/

15,00

10,00

13,40

6,41

10,00

12,08

Croaia

20123/

10,19

5,33

9,36

9,04

12,44

10,16

EAU

2012

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Egipt

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Elveia

20113/

231,69

139,82

133,11

104,58

272,80

0,00

Etiopia

20123/

30,00

19,69

30,00

30,00

30,00

30,00

Filipine

2012

3,00

1,005,00

3,007,00

1,003,00

1,007,00

3,007,00

Georgia

20113/

6,00

5,45

12,00

0,00

0,82

12,00

HongKong

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

India

2012

30,00

30,0060,00

30,00

30,00

30,0040,00

30,00

Indonezia

20113/

5,00

5,12

5,62

5,00

5,00

5,00

Iordania

2012

24,00

0,002,50

0,003,75

0,00

0,00

0,00

Kazakhstan

20123/

12,93

24,92

15,70

27,91

16,25

15,45

Kuweit

2012

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Kyrgyzstan

20113/

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Macao

20113/

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

25

PotenialuldeexportalRomnieiLAPTEiPRODUSELACTATE

Taxavamaldeimport,%

araimportatoare

Anul

Laptei
Laptei
smntndin smntndin
lapte,
lapte,
neconcentrate, concentrate
nendulcite
saundulcite
codSA0401

codSA0402

Iaurtialte
sortimente
delaptei
smntn
fermentate
sauacrite

Zeri
diverse
produsedin
compui
naturaliai
laptelui

codSA0403 codSA0404

Untialte
grsimidin
lapte,inclusiv
tartinabile

Brnzica

codSA0405

codSA0406

Macedonia,FRY

20113/

31,43

0,00

16,94

0,00

0,00

28,14

Moldova

2012

15,00

10,00

15,00

10,00

15,0020,00+
500euro/ton

10,00

Muntenegru

20113/

19,03

11,98

9,77

3,03

34,93

22,36

Maroc

2012

11,702/102,00

28,10/30,002/
102,00

20,602/50,00

0,002/17,50

5,70/10,002/
49,00

0,00/8,702/
75,00

Norvegia

20123/

113,60

47,86

83,71

31,86

64,87

56,59

Qatar

2012

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Rusia

20123/

12,93

24,92

15,00

27,68

15,55

15,12

Serbia

20113/

9,55

14,98

10,20

8,00

20,83

18,00

Singapore

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SUA

20113/

11,32

17,25

26,88

23,38

17,84

19,36

Sudan

20113/

40,00

33,41

40,00

40,00

40,00

40,00

Tadjikistan

2012

15,00

10,00

10,00

15,00

10,00

15,00

Taiwan

20113/

36,89

11,06

19,37

13,22

6,67

5,00

Tunisia

2012

36,00

17,002/36,00

36,00

10,0027,00

35,002/36,00

27,002/36,00

Turcia

2012

150,00

180,00

76,16

65,00

163,71

131,66

Turkmenistan

2012

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

2,00

Ucraina

2012

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Uzbekistan

2012

5,00

5,00

30,00

5,00

5,00

30,00darnu
maipuinde
2USD/kg

Vietnam

2012

15,00

3,0020,00

3,007,00

0,00

5,0015,00

10,00

Note:

Seleciacuprinderilecuceamaimarecereredeimportinanul2011(riextracomunitaredintop100importatorimondiali)irilecu
celemaimarirateanualedecretereaimporturilornregistratentreanii20072011.

1/

TaxvamalaplicatnlimitacontingentuluitarifardeschisdeararespectivpentruimporturiledinUniuneaEuropean.

2/

3) ValoaremedietaxvamalechivalentadvaloremestimatdeInternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOpebazaimporturilorrealizate

deararespectivnanulindicat.
Surse:InternationalTradeCenter/UNCTAD/WTOComtradeUNSD;ComisiaEuropean,DirectoratulGeneralpentruComer,Bazadedate
privindaccesulpepia;CRPCISprelucraredate.

CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

26

ColeciaProduseromnetipentrupieeexterne
lucrrideanalizdepiainternaionalpentruevaluareacapacitiideimportapieelorexterne
pentruproduseromneticupotenialdeproducieiexport

Potenia luldeexportalRomniei
201 12012
Lapteiproduselactate

Mobiliarticoledemobilier

Uleiurivegetale

nclminte

Fructedepdure
Ciupercidecultur
Vinuri
Struguri
Apeminerale
Mierenatural
Produseagroalimentare

ncursdeapariie:

Semineoleaginoase

Mereisucdemere

Toatelucrrilepotfiaccesatepewebsiteulnostru
www.romtradeinvest.ro
seciuneaComer/Informaredocumentarecomercial/Pieeexterne/Studiiianalizedepia
Produseromnetipentrupieeexterne

Romania Trade and Invest


CentrulRomnpentruPromovareaComeruluiiInvestiiilorStrine

StradaApolodornr.17,Sector5,BucuretiTelefon:+40213185050Fax:+40213111491
office@romtradeinvest.rowww.romtradeinvest.ro