Sunteți pe pagina 1din 19

EVANGHELIILE SINOPTICE

Sfnta Evanghelie de la Matei1. Cuvntul evanghelie !i n"elesurile lui

Numim n mod obi!nuit evanghelii primele patru scrieri ale Noului Testament. Este un
cuvnt grecesc care numai ncepnd cu secolul al II-lea cre!tin a fost folosit ca titlu pentru aceste
scrieri sfinte. n greaca clasic", evanghelion nsemna la nceput r!splata pentru o veste bun!,
iar mai trziu vestea bun! ns"!i. Cu acest sens este folosit cuvntul n prima !i foarte
importanta traducere greac" a Vechiului Testament (Septuaginta), care va fi Biblia Sf.
Apostoli !i a misionarilor cre!tini n lucrarea lor de propov"duire printre vorbitorii limbii
grece!ti. Cuvntul este folosit, de pild", n Septuaginta, n vestitul text mesianic din Isaia 52, 7
: Ct de frumoase sunt pe mun#i picioarele trimisului care veste!te pacea, a solului de veste
bun!, care d" de !tire mntuirea. Astfel, nc" n Vechiul Testament cuvntul a fost utilizat
pentru vestea cea bun! a mntuirii mesianice.
n Noul Testament, aceast" mntuire nu mai este o speran#" pentru viitor, ci un fapt deja
realizat. Astfel, cuvntul este folosit n Noul Testament fie pentru vestea cea bun" pe care a vestit-o
Mntuitorul nsu!i (de exemplu n Mt 11, 5 ; Mc 1,15 ; Lc 4,18), fie pentru propov"duirea apostolic"
despre Hristos !i despre mntuirea prin El (a!a, de pild", n Fapte 5, 42 ; Rom 1,1-2). n ambele cazuri,
este vorba, de altfel, de acela!i lucru, adic" de Hristos !i de nv"#"tura Sa. n orice caz, nc" nu este
vorba de o scriere, ci de propov"duirea cre!tin" !i de con#inutul acesteia ; de aceea, misionarii cre!tini
sunt numi#i !i evangheli!ti (Fapte 21,8 ; Ef 4,11 ; II Tim 4,5).
Dar cuvintele evolueaz". ncepnd cu secolul II, cuvntul evanghelie, p"strndu-!i !i sensul
mai larg men#ionat, este folosit pentru scrierile ce cuprind istorisirea vie#ii Mntuitorului !i nv"#"tura
Sa. S-a restrns totodat" !i sensul cuvntului evanghelist, el fiind folosit pentru autorii acestor scrieri.
Prima dovad" a folosirii cuvntului evanghelie cu acest sens restrns o avem de pe la anul 150, n
Apologia I a Sf. Iustin Martirul, n care e vorba de memoriile apostolilor, care se numesc
Evanghelii.

Autorul primei Evanghelii

1. M"rturia Tradi#iei

Titlul: Evanghelia de la (sau: dup!) Matei, de!i este foarte vechi, nu este original. Se pare c"
nu Matei nsu!i !i-a pus numele n fruntea scrierii sale, ci Biserica a f"cut acest lucru, atunci cnd a
nceput a-!i constitui colec#ia ei de scrieri sfinte, adic" ceea ce se nume!te canonul Noului Testament.
De unde !tim, deci, c" autorul primei Evanghelii este Sf. Apostol Matei ? Din Tradi#ia cea
mai veche a Bisericii.
Prima m"rturie este cea a lui Papias, episcop n Ierapolis, care a scris, nainte de anul 120, o
lucrare intitulat" Explicarea cuvintelor Domnului. Lucrarea aceasta s-a pierdut. Cteva fragmente din
scrierea lui Papias ne-au fost ns" p"strate n Istoria bisericeasc! a lui Eusebiu de Cezareea (+ 340),
care ne transmite !i faptul c" Papias !i avea informa#iile de la prezbiterul Ioan, adic"
nimeni altul dect nsu!i Apostolul Ioan (cf. II In 1 !i III In 1). Iat" m"rturia lui Papias :
Matei, scriind n limba ebraic", a pus n ordine cuvintele (Domnului, n.n.), iar fiecare le
traducea cum putea .
Sf. Irineu, Sf. Epifanie, Sf. Ioan Gur" de Aur, Sf. Efrem !i cele mai vechi manuscrise siriace,
iar n Apus Fericitul Ieronim !i Fericitul Augustin, confirm" cu to#ii informa#iile date de Papias, astfel
nct se poate spune c" Tradi#ia Bisericii vechi este unanim" n a afirma c" Sf. Apostol Matei este
autorul primei Evanghelii.

2. M"rturia Noului Testament despre Sf. Apostol Matei

Ce !tim din Noul Testament despre Apostolul Matei ?
Trebuie s" preciz"m, n primul rnd, c" Sf. Matei este men#ionat de pu#ine ori n Noul
Testament, !i anume numai n primele trei Evanghelii (a!a numitele Evanghelii sinoptice) !i n
Fapte 1, 13.
n lista Apostolilor, el ocup" n mod obi!nuit locul al 7-lea, nainte de Toma (Mc 3,18 ; Lc
6,15) ; dar n Evanghelia pe care el o scrie, din modestie, !i pune numele pe locul al 8-lea (Mt 10, 3).
nainte de a fi chemat la apostolat purta numele de Levi !i era func#ionar public, ndeplinind func#ia de
vame! la Capernaum. Se !tie ct era de dispre#uit" func#ia de vame!, datorit" att colabora#ionismului
pe care-l implica ea cu asupritorii romani ct !i abuzurilor vame!ilor n ac#iunea lor de strngere a
impozitelor !i taxelor. De aceea, dac" numele de Levi apare men#ionat de Marcu (2, 14-15) !i de Luca
(5, 29.29), autorul primei Evanghelii nu mai pomene!te deloc vechiul s"u nume de vame!, ci ne d"
numai numele s"u de ucenic, acela de Matei (Mt 9, 9). Cnd l-a chemat Mntuitorul, vame!ul Levi n-a
stat deloc pe gnduri, ci, sculndu-se, a mers dup" El (Mt 9,9). De bucurie, el a preg"tit o mas"
pentru Mntuitorul !i pentru ucenicii S"i, mas" la care au venit !i mul#i vame!i !i p"c"to!i (Mt
9,10), c"ci oaspe#i mai de seam", cei ce se considerau drep#i, n-ar fi catadicsit s" onoreze masa unui
vame!. Fariseii l-au !i acuzat atunci pe Domnul pentru aceast" companie, la care El a r"spuns cu acele
de neuitat cuvinte : N-am venit s" chem pe cei drep#i, ci pe cei p"c"to!i la poc"in#"(Mt 9, 13).
Ce minunat" tr"s"tur" de caracter a lui Matei se eviden#iaz" n aceast" ntmplare : cnd l-a
urmat pe Domnul, el a voit imediat s"-i aduc" pe calea pe care el a apucat pe to#i cei care, ca
!i el pn" atunci, z"ceau n ntunericul necuno!tin#ei !i al p"catului !
Este ceea ce va face mereu de acum nainte, ca Apostol al Domnului. Fiind umplut de Duhul
Sfnt la Cincizecime, el va fi propov"duit mai nti, mpreun" cu to!i ceilal#i Apostoli, n $ara Sfnt",
chemnd pe to#i la mntuirea n Hristos-Iisus, ajutnd la progresul !i la organizarea Bisericii-
mame din Ierusalim, ntemeind !i organiznd comunit"#i cre!tine n alte localit"#i.
Datorit" prigoanei dezl"n#uite de Irod Agripa I, la anii 43-44 (cf. Fapte 12, 1 !i urm.), Matei,
ca !i ceilal#i Apostoli, va fi trebuit s" p"r"seasc" pentru o vreme $ara Sfnt". Tradi#ia asupra
activit"#ii sale ulterioare ne spune c" a propov"duit n Etiopia !i n India (Arabia R"s"ritean")
!i c" !i-a v"rsat sngele pentru Hristos. Biserica Ortodox" l pr"znuie!te ntre martiri, n ziua
de 16 noiembrie.

Limba Evangheliei de la Matei

Papias, dup" cum am v"zut, ne spune c" Matei !i-a scris Evanghelia n limba ebraic", fapt
confirmat, de altfel, de toate celelalte m"rturii ale Sf. P"rin#i. Prin limba ebraic" trebuie ns" s"
n#elegem limba vorbit" de evreii de atunci, adic" limba aramaic". ntotdeauna, de altfel, n Noul
Testament, prin expresiile :limba ebraic" (sau : dialectul ebraic) !i evreie!te se n#elege
dialectul aramaic vorbit de Mntuitorul !i de Sf. Apostol, ca !i de to#i iudeii din vremea aceea(Fapte
21, 40; 22,2; 26,14; In 5,2; 19,13.17.20; Apoc 9,11; 16,16). C"ci limba ebraic" era o limb" moart" de
cinci secole ; nu o mai cuno!teau dect rabinii, care o nv"#au n !coal". De altfel Fer. Ieronim afirm"
clar c" Evanghelia de la Matei a fost scris" n dialectul siro-chaldaic, adic" aramaic .
Evanghelia mateian" n limba aramaic" nu ni s-a p"strat. Traducerile noastre au la baz"
Evanghelia de la Matei n limba greac". Eusebiu de Cezareea ne spune c" Panten, vestitul dasc"l al
!colii catehetice cre!tine din Alexandria, ar fi g"sit n secolul II originalul aramaic al primei
Evanghelii n India (denumire prin care trebuie s" n#elegem, probabil, Arabia sudic"), dar
aceast" informa#ie este foarte nesigur". Epifaniu zice c" n vremea sa Evanghelia aramaic" de
la Matei exista n posesia unei secte ebionite ; el chiar descrie aceast" Evanghelie. Iar Fer.
Ieronim descrie o Evanghelie n uz n snul sectei nazarinenilor , despre care crede c" ar fi fost
originalul Evangheliei de la Matei ; el zicea chiar c" a tradus aceast" Evanghelie n limba greac".
Care este raportul dintre originalul aramaic al primei Evanghelii !i Evanghelia
greac" de la Matei ? Iat" o ntrebare la care nu ne este u!or s" r"spundem, deoarece originalul
ebraic nu mai exist". Papias ne spune c" fiecare traducea cum putea, n limba greac",
originalul aramaic. Este clar c" !i Evanghelia noastr" are la baz" una din aceste traduceri
realizate atunci. Matei grec depinde ns" !i de alte izvoare, dintre care unul a fost folosit !i
de Sf. Luca (a!a-numitul izvor comun, comun adic" lui Matei !i lui Luca), iar altul este,
foarte probabil, Evanghelia de la Marcu.

Primii destinatari ai Evangheliei de la Matei

Este evident c" Evanghelia aramaic" de la Matei a fost scris" pentru iudeii ncre!tina#i
din Palestina. Cuprinsul ei va fi fost, n esen#", cel al propov"duirii Apostolilor despre Iisus
Hristos !i mntuirea prin El, a!a cum se oglinde!te, de pild", aceast" propov"duire n
cuvnt"rile apostolice din Faptele Apostolilor. Evanghelia aramaic" va fi fost redactat" pe la
anii 40, nainte poate ca Matei s" fi plecat din Ierusalim (la anul 44) din pricina prigoanei lui
Irod Agripa I.
Dar !i Evanghelia greac" a fost adresat" unor cititori din $ara Sfnt", iudei sau iudeo-cre!tini.
C" scriindu-!i Evanghelia Sf. Matei i-a avut n vedere n primul rnd pe iudei se vede limpede
din ceea ce se poate numi caracterul iudaic al lucr"rii sale. Am putea spune c" el se define!te
pe sine atunci cnd red" cuvntul Mntuitorului despre c"rturarul cu nv"#"tur" despre
mp"r"#ia cerurilor, care scoate din vistieria sa (lucruri) noi !i vechi(Mt 13,52). Vechi,
c"ci niciunul dintre autorii scrierilor Noului Testament nu cunoa!te mai bine ca Matei
credin#a, datinile, moravurile !i limba iudeilor, disputele cazuistice !i formalismul c"rturarilor
!i fariseilor etc. Cunosc"tor des"vr!it al celor vechi, evanghelistul Matei le subordoneaz"
ns" noului absolut care este venirea n lume a lui Hristos, Fiul lui David, ntru Care toate
Scripturile Vechi !i afl" mplinirea !i n#elesul. Culoarea palestinian" este mult mai
evident" n Evanghelia ntia dect n celelalte dou" Evanghelii sinoptice. Mt 14, 1, de pild",
vorbe!te de Antipa, c"ruia supu!ii i ziceau n mod obi!nuit rege, ca de Irod tetrarhul,
care era chiar titlul oficial al acestuia. Matei folose!te expresii aramaice ca raca, gheen"
(5,22) sau Beelzebul (10, 25) ; se refer" la datini iudaice ca sp"larea minilor nainte de
mncare (15,2) sau purtarea de filacterii (25, 5), f"r" a sim#i nevoia s" le explice.

Data !i locul scrierii Evangheliei

Tradi#ia veche a Bisericii (cf. Eusebiu de Cezareea !i Fer. Ieronim) afirm" c" Evanghelia
aramaic" de la Matei a fost scris" de acest Apostol nainte de a pleca din $ara Sfnt" spre a pleca s"
propov"duiasc" Evanghelia n alt" parte !i c" el a fost primul care a scris o Evanghelie. Astfel deci,
varianta aramaic" a o Evangheliei de la Matei va fi fost scris" undeva n $ara Sfnt", pe la anul 43-44
.
Evanghelia greac" de la Matei - singura care s-a p"strat - este ns" de dat" ceva mai trzie.
Deoarece pare c", ntr-o oarecare m"sur", depinde de Evanghelia de la Marcu, nseamn" c"
Evanghelia greac" de la Matei a fost scris" dup" anul 63. Avem bune temeiuiri s" credem c"
data scrierii ei trebuie situat" nainte de anul 70. Este adev"rat c" mul#i autori apuseni, mai
ales protestan#i, cred c" descrierea soartei Ierusalimului !i a templului din cuvntarea
eshatologic" a Mntuitorului (mai ales n Mt 24, 15-30) este prea exact" !i c" ea n-ar fi putut
fi realizat" dect dup" mplinirea lor, adic" dup" catastrofa na#ional" iudaic" din anul 70. Cei
mai mul#i re#in decada 70 - 80 . Sunt ns" !i unii care amn" datarea redact"rii primei
Evanghelii !i mai trziu, spre sfr!itul secolului I .
Multe dintre ncerc"rile apusene mai noi de datare a scrierii Evangheliei de la Matei au pornit
de la premiza c" Matei a folosit pe Marcu !i c", deci, redactarea acestei Evanghelii trebuie situat"
cndva dup" scrierea Evangheliei de la Marcu. Aceast" aser#iune poate fi acceptat" n ce prive!te
varianta greac" a Evangheliei de la Matei. Dac" ns" Evanghelia de la Marcu a fost scris" cel trziu n
anul 63, nu vedem de ce nu putem situa apari#ia Evangheliei de la Matei n forma ei actual" la scurt
timp dup" aceast" dat". Argumentele celor care sus#in o dat" foarte trzie sunt mai mult dect
discutabile.
Problema dat"rii exacte este, oricum, secundar". Important este faptul c" Evanghelia ntia ne
vine din snul Bisericii apostolice !i, mai mult, originea ei se leag" de unul dintre Cei Doisprezece
Apostoli.
Tot a!a de pu#in concordante sunt !i eforturile mai ale autorilor apuseni pentru determinarea
locului unde a fost scris" Evanghelia de la Matei. ncerc"rile de a sus#ine ca loc al apari#iei ei
Alexandria trebuie respinse ca lipsite de orice probabilitate istoric". R"mne s" se aleag" ntre
Palestina !i Siria . O analiz" serioas" a datelor par s" ncline balan#a spre cea din urm", adic"
Siria (poate Antiohia).

Planul Evangheliei de la Matei . Scurte considerai asupra cuprinsului Evangheliei

Papias, a!a cum am ar"tat, zice c" Matei a pus n ordine cuvintele Domnului. Despre ce
ordine este vorba ? Este clar c" nu de o ordine istoric", cronologic", c"ci Evanghelia ntia manifest"
prea pu#in o preocupare de acest gen. Ordinea pe care o constat" Papias n Evanghelia de la
Matei este una tematic", teologic".
Inten#ia lui Matei n-a fost de a scrie o biografie a lui Iisus, ci de a oferi ceea ce s-ar putea numi
o catehez" complet" pentru un iudeu din Palestina dinainte de catastrofa de la anul 70, atras de
propov"duirea apostolic" despre Hristos. Ea r"spunde ntreb"rilor pe care n mod firesc le punea un
astfel de iudeu botezat - sau pe cale de a deveni cre!tin - privind persoana lui Iisus, esen#ialul
mesajului S"u !i primirea f"cut" acestui mesaj de c"tre poporul f"g"duin#ei.
Considerat" din acest punct de vedere, Evanghelia posed" o admirabil" unitate. Ea nu este
numai cea mai complet" dintre Evanghelii, ci !i cea mai sistematic". Adoptnd, dup" relatarea na!terii
Domnului, ordinea pe care o adoptase de la nceput, n liniile ei mari, cateheza apostolic" privind
persoana !i activitatea Mntuitorului , autorul !i mparte lucrarea n dou" p"r#i aproximativ
egale. Prima (de la 3,1 pn" la 16,20) cuprinde, dup" relatarea Botezului Domnului !i a
ispitirii Sale, activitatea n Galileea !i ultimul c"l"torie spre Ierusalim, n perspectiva
Patimilor. A doua, restul, pn" la sfr!it (de la 16,21 pn" la 28,20). Punctul de cotitur" decisiv
care marcheaz" aceast" diviziune l constituie m"rturisirea lui Petru de la Cezareea lui Filip (16, 16-
20).
n interiorul acestor vaste ansambluri, Matei subordoneaz" cronologia scopului s"u de a oferi
o expunere clar" !i ordonat" a faptelor !i cuvintelor Domnului. C" Matei a pus n ordine cuvintele
Domnului, cum zice Papias, este un fapt absolut evident. Cuvintele lui Iisus sunt grupate tematic n
prima Evanghelie n cinci mari cuvnt"ri. Fiecare cuvntare este precedat" de cte o sec#iune narativ",
n care sunt istorisite fapte ale Domnului. Cele cinci cuvnt"ri sunt clar delimitate, avnd fiecare o
scurt" introducere (5, 1-2 ; 10,1-5 ; 13,1-3; 18,1-2 !i 24,1-3) !i ncheindu-se toate cu o formul"
stereotip" : Iar cnd Iisus a sfr!it cuvintele acestea... (7,28 ; 11,1 ; 13,53 ; 19,1 ; 26,1).
Iat", a!adar, planul Evangheliei de la Matei , care reflect" cum nu se poate mai bine, pe
de o parte, modul structur"rii materialului, iar pe de alt" parte, preocuparea teologic" central"
a autorului :

NA%TEREA %I COPIL&RIA LUI IISUS (cap. 1 !i 2)
I. PROMULGAREA MP&R&$IEI CERURILOR (cap. 3 - 7) :
1. Sec#iune narativ" : cap. 3-4.
2. Cuvntare evanghelic" (Predica de pe Munte) : cap. 5-7.
II. PROPOV&DUIREA MP&R&$IEI CERURILOR (cap. 8-10) :
1. Sec#iune narativ" (zece minuni) : cap. 8 !i 9.
2. Cuvntare apostolic" (despre misiunea Sf.Apostoli) : cap. 10.
III. TAINA MP&R&$IEI CERURILOR (11,1 - 13,52) :
1. Sec#iune narativ" : cap. 11 !i 12.
2. Cuvntare (!apte parabole) : 13, 1-52.
IV. BISERICA, ARVUNA MP&R&$IEI CERURILOR (13,52 - 18,35) :
1. Sec#iune narativ" (13,53 - 17,27).
2. Cuvntarea bisericeasc" (sau: despre conduita comunitar") : cap. 18.
V. VENIREA MP&R&$IEI CERURILOR (cap. 19 - 25) :
1. Sec#iune narativ" (cap. 19-22).
2. Cuvntarea eshatologic" (despre sfr!itul lumii !i Judecat") : cap. 24-25.
PATIMILE, MOARTEA %I NVIEREA (cap. 26 - 28).

Este greu de ncadrat n acest plan capitolul 23, care cuprinde mustr"ri aspre adresate de
Mntuitorul c"rturarilor !i fariseilor. S-ar crede c" acest capitol a fost ad"ugat de evanghelist dup" ce a
terminat redactarea lucr"rii.
Unii au sugerat chiar c", structurndu-!i astfel scrierea n cinci p"r#i, Sf. Matei ar fi conceput-o
drept o replic" la cele cinci c"r#i ale lui Moise (Pentateuhul). Acestei ipoteze i se opune ns" faptul c"
cele dinci p"r#i sunt ncadrate de Evanghelia copil"riei la nceput !i de relatarea Patimilor, mor#ii !i
nvierii Domnului, la sfr!it.
Cele cinci p"r#i care formeaz" corpul scrierii nu sunt f"r" leg"tur" ntre ele. Dimpotriv", ele se
succed n a!a fel nct sec#iunile narative marcheaz" o evolu#ie progresiv" n cursul evenimentelor, n
timp ce cuvnt"rile arat" un progres paralel n prezentarea nv"#"turii Domnului despre mp"r"#ia
cerurilor. C"ci ideea central", cea care str"bate ca un fir ro!u ntreaga Evanghelie, este aceea a
mp"r"#iei cerurilor pe care o ntemeiaz" Hristos prin ntruparea Sa, prin nv"#"tura Sa !i prin
faptele Sale minunate, prin Patimile, moartea !i nvierea Sa.


Sfnta Evanghelie de la Marcu

Autorul Evangheliei a doua

1. M"rturia Tradi#iei

Ca !i n cazul celorlalte Evanghelii, numele autorului Evangheliei a doua ne-a fost transmis de
Tradi#ie. Biserica a pus n titlul Evangheliei numele lui Marcu pe baza m"rturiei Tradi#iei.
ntr-adev"r, Tradi#ia Bisericii vechi afirm" f"r" nici o ezitare c" autorul Evangheliei a doua
este Sf. Marcu. Cea mai veche m"rturie este - ca !i n cazul Evangheliei de la Matei - cea a lui Papias,
episcop n Ierapolis, care, nainte de anul 120, a scris lucrarea n cinci c"r#i intitulat" : Explicarea
cuvintelor Domnului. Fragmente din aceast" lucrare ni s-au p"strat n Istoria bisericeasc! a lui
Eusebiu de Cezareea (+ 340). Papias scrie :
%i iat" ce mai zicea presbiterul ( Ioan, adic" Apostolul Ioan, n.n.) : Marcu, care era t!lmaciul
lui Petru, a scris corect, dar cu toate acestea f!r! rnduial!, tot ce-"i aducea aminte c! s-ar fi spus
ori ar fi fost s!vr"it de c!tre Domnul. C"ci el nu auzise nici nu nso#ise personal pe Domnul, ci doar a
nso#it mai trziu pe Petru, dup" cum am amintit. Acesta (Petru, n.n.) !i expunea nv"#"turile dup"
cum se sim#ea trebuin#a, dar nu a!a ca !i cum ar fi f"cut o expunere ordonat" a faptelor. De aceea nu-i
deloc gre!eala lui Marcu dac" a scris dup" cum !i aducea aminte. Pentru c" el purta grij" doar de un
singur lucru : s" nu lase afar" nimic din ceea ce auzise !i s" nu se fac" vinovat n expunerea sa de nici
o minciun".
De remarcat faptul c", n acest text, numai prima fraz" este un citat al spuselor prezbiterului
(Apostolului) Ioan. Restul este un comentariu al lui Papias. Pare evident c" Papias l ap"r" pe autorul
Evangheliei a doua n fa#a acuzelor unora - bazate pe compararea Evangheliei sale cu cea de la Matei -
c" omite detalii semnificative din via#a !i activitatea Mntuitorului !i c" nu prezint" evenimentele n
ordine cronologic". Acestor acuze, Papias le r"spunde c" Marcu n-a f"cut altceva dect s" redea
nv"#"tura Apostolului Petru. Ori, nici Petru n-a inten#ionat vreodat" o expunere complet" !i n ordine
cronologic" a faptelor !i cuvintelor mntuitoare ale Domnului. Scopul Apostolului era unul practic !i
didactic ; el !i expunea nv"#"turile dup" cum se sim#ea trebuin#a n fiecare mprejurare. Marcu,
ucenic !i t"lmaci (translator pentru limba greac") al lui Petru, a f"cut bine c" a prezentat cu
grij" - f"r" s" omit" sau s" adauge ceva - ceea ce nv"#a Apostolul Petru despre Mntuitorul
Hristos.
Alte m"rturii vechi confirm" spusele lui Papias.
Astfel, Prologul antimarcionit (sfr!itul sec. II) zice : ...dup" Marcu, cel numit <cu
degete scurte> , deoarece, ntr-adev"r, avea degetele mici n compara#ie cu statura sa. El a fost
t"lmaciul lui Petru. Dup" moartea acestuia, el a pus pe hrtie Evanghelia sa, n p"r#ile Italiei .
Avem aici cea mai veche m"rturie despre porecla lui Marcu de cel cu degete scurte, care se refer",
desigur, la o particularitate fizic" a sa. Tradi#ia despre degetele scurte ale lui Marcu va fi
men#ionat" ceva mai trziu de Sf. Ipolit. Unii exege#i cred ns" c" aceast" porecl" ar fi avut n
vedere unele scurtimi stilistice ale Evangheliei sale, evidente pentru cititorii aviza#i din
toate epocile. Al#ii presupun c" ar fi vorba de o conjectur" de dat" mai trzie, datorat"
confund"rii numelui Marcu cu adjectivul latin mancus, care nseamn" mutilat, schilodit .
Clement Alexandrinul (+ cu pu#in nainte de anul 215), n cartea a VI-a a
Hipotipozelor, istorise!te - dup" m"rturia lui Eusebiu de Cezareea - cum cei care ascultaser"
predicile lui Petru s-au adresat prin totul felul de rug"min#i lui Marcu - autorul Evangheliei
!i nso#itorul lui Petru - cerndu-i s" le lase n scris nsemn"rile dup" nv"#"tura care le-a fost
transmis" oral (de c"tre Petru). %i atta s-au rugat pn" ce l-au c!tigat pe om, nct se poate
spune c" a!a numita <Evanghelie dup" Marcu> e rodul insisten#elor lor. Se spune c"
Apostolul Petru cuno!tea acest fapt n urma unei descoperiri a Duhului Sfnt, de aceea s-a
bucurat mult auzind de dorin#a acestor oameni, a!a nct le-a ng"duit s" aib" aceast" carte
spre citire n adun"rile lor. Acela!i Clement, bazndu-se - cum nsu!i #ine s" precizeze - pe
informa#iile transmise de cei vechi, zice : Astfel, la Evanghelia dup" Marcu lucrurile s-au
petrecut n mprejur"rile urm"toare : dup" ce Petru propov"duise public nv"#"tura cre!tin" n
Roma !i f"cuse cunoscut" Evanghelia cu puterea Duhului Sfnt, mul#i din cei ce ascultaser"
aceste predici au rugat pe Marcu, ca unul care l nso#ise pe Petru de mult" vreme !i deci
p"strase n amintire cele spuse, s" pun" n scris cele propov"duite (de Petru, n.n.). Aflnd de
aceast" dorin#", Petru n-ar fi intervenit nici ca s"-l mpiedice, dar nici ca s"-l ncurajeze .
Sf. Irineu (la sfr!itul sec. II), dup" ce zice c" Evanghelia de la Marcu a fost scris" pe cnd
Petru !i Pavel propov"duiau Evanghelia la Roma !i ntemeiau acolo Biserica, adaug" : %i dup"
moartea acestora (a Apostolilor Petru !i Pavel, n.n.), Marcu, ucenicul !i t"lmaciul lui Petru, ne-a
redat n scris ceea ce propov"duise Petru .
Mai ad"ug"m m"rtuia lui Origen (+ 254) : A doua (evanghelie) este cea dup" Marcu, pe
care a compus-o dup" ndrum"rile pe care i le-a dat Petru, care de altfel l !i nume!te < fiul>
s"u, n Epistola (sa) soborniceasc", cnd zice : !Biserica# cea aleas" din Babilon !i Marcu,
fiul meu, v" mbr"#i!eaz".
Alte m"rturii vechi nu fac dect s" confirme afirma#iile de mai sus. Aceste afirma#ii, cum se
poate observa, sunt concordante ; excep#ie fac numai referirile la data redact"rii Evangheliei, plasat"
de Clement Alexandrinul n timpul vie#ii Sf. Petru, iar de Prologul antimarcionit !i de Sf. Irineu
dup" moartea acestuia.

2. Noul Testament despre Sf. Marcu

Dup" m"rturia lui Papias, Marcu nu L-ar fi ascultat nici nu L-ar fi nso#it pe Hristos. Totu!i, el
n-a putut fi o persoan" str"in" de anturajul istoric al Mntuitorului. E adev"rat c" el nu este men#ionat
niciodat" cu numele n Sfintele Evanghelii. Dup" mul#i ns", Evangheliile ar con#ine unele referiri
indirecte la Marcu.
Astfel, mul#i comentatori v"d pe Sf. Marcu n purt"torul urciorului cu ap" care a!teapt" pe
Petru !i pe Ioan la poarta dinspre Betania a Ierusalimului !i-i conduce apoi n casa aleas" de Domnul
pentru Cina cea de Tain" (Mc 14, 13-14 !i Lc 22, 10). S-ar putea ns", mai degrab", s" fi fost vorba de
un slujitor al acelei case. Dac" ns" a fost vorba de aceea!i cas" n care mai trziu se va aduna Biserica
din Ierusalim (Fapte 12, 12), atunci st"pnul casei (Mc 14, 14) nu este altul dect nsu!i tat"l
evanghelistului. Cu mai mult" siguran#" am putea vedea pe Marcu n tn"rul care mergea dup"
Domnul n noaptea n care El a fost prins (Mc 14, 51-52). Faptul c" acest episod este re#inut
numai n Evanghelia a doua constituie un temei foarte puternic n favoarea acestei identific"ri.
Al#ii v"d pe Marcu n tn"rul bogat care a venit la Mntuitorul cnd a aflat c" a sosit n
Iudeea: de!i nc" nu era ndeajuns preg"tit suflete!te pentru a primi mesajul lui Iisus, acest
tn"r - !i acest am"nunt l re#ine numai Evanghelia a doua - a sim#it privirea plin" de iubire cu
care l-a mbr"#i!at Domnul (Mc 10, 21). Al#ii, n sfr!it, cred c" Marcu a fost cel"lalt ucenic
care era cunoscut lui Caiafa !i care nu numai c" a fost l"sat s" intre n curtea arhiereului n
noaptea procesului sinedrial al Mntuitorului, dar a putut introduce n"untru !i pe Petru (In 18,
15-16). O tradi#ie destul de veche l num"r" pe Martcu printre cei 70 de ucenici, iar mul#i
dintre Sf. P"rin#i precum !i unii autori mai noi cred c" Marcu L-a cunoscut personal pe
Domnul, cel pu#in n ultimele zile dinaintea sfintelor Sale Patimi .
Cu numele, Sf. Marcu este pomenit de zece ori n Noul Testament.
Faptele Apostolilor se refer" de !ase ori la acest ucenic, care este numit cnd Ioan, cel numit
Marcu (12, 12. 25 ; 15, 37), cnd Ioan (13, 5.13), cnd Marcu (15, 39). n toate aceste cazuri
este vorba de aceea!i persoan", adic" de tn"rul ucenic a c"rui mam", probabil v"duv" (deoarece nu se
face referire !i la so#ul ei), !i pusese casa la dispozi#ia tinerei Biserici din Ierusalim, acolo adunndu-
se n mod obi!nuit credincio!ii cre!tini (12, 12). Era vorba de o familie bogat", care avea nu numai o
cas" destul de spa#ioas", ci !i cel pu#in o slujnic", pe Rodi (12, 13). Acest tn"r ucenic i-a nso#it pe
Sfin#ii Barnaba !i Pavel atunci cnd ace!tia, veni#i la Ierusalim pentru a aduce fra#ilor de aici ajutoare
materiale din partea Bisericii antiohiene (11, 27-30), au plecat din Ierusalim la Antiohia (12, 25), iar
ceva mai trziu i-a nso#it n prima lor c"l"torie misionar" (13, 5), p"r"sindu-i ns" la Perga Pamfiliei
(13, 13) . Faptul c" i-a p"r"sit atunci a generat mai trziu la o nen#elegere ntre Sfin#ii Pavel !i
Barnaba : acesta din urm" voia s"-l ia !i pe Marcu n a doua c"l"torie misionar" (15, 37 !i urm.), dar
Sf. Pavel a refuzat. Atunci Barnaba a plecat cu Marcu spre Cipru, iar Sf. Pavel, mpreun" cu Sila, au
plecat spre Asia Mic". Aceast" nen#elegere s-a dovedit astfel a fi spre binele propov"duirii
Evangheliei, c"ci a dus la constituirea a dou" grupuri misionare n loc de unul singur.
n Epistolele Sf.Apostol Pavel, numele lui Marcu apare de trei ori : n Col 4, 10, n Filim 24
!i n II Tim 4, 11. Epistolele c"tre Coloseni !i c"tre Filimon au fost scrise de Sf. Apostol Pavel
pe cnd era ntemni#at la Roma, ntre anii 61-63, mai degrab" spre sfr!itul acestei perioade
(deci la anul 63). Sf. Marcu era acum unul dintre nso#itorii apropia#i ai Apostolului. Gre!eala
din tinere#e fusese de mult uitat" !i Sf. Marcu avusese destul timp s"-!i dovedeasc"
seriozitatea !i d"ruirea n slujirea Evangheliei. n Col 4, 10 mai apare un indiciu important n
ce-l prive!te pe Marcu : el este numit v"rul lui Barnaba. Iat", deci, de ce a #inut Barnaba s"-
l ia pe Marcu n a doua c"l"torie. Pe de alt" parte, deoarece din Fapte 4, 36 afl"m c" Barnaba
era levit, nseamn" c" !i Marcu, v"rul s"u, era levit. Unii au presupus chiar c" Marcu avea
degete scurte deoarece s-ar fi mutilat spre a nu fi obligat s" slujeasc" la templul din Ierusalim
ca levit !i asrfel s" fie disponibil pentru lucrul Evangheliei. Din Fapte 4, 36-37 mai afl"m c"
Barnaba se n"scuse n Cipru - de!i n primele zile ale Bisericii se pare c" tr"ia la Ierusalim - !i
c" era destul de bogat, fiind proprietarul unei #arini pe care a vndut-o, pre#ul ei punndu-l la
picioarele Apostolilor. Putem deduce deci c" !i p"rin#ii lui Marcu - sau cel pu#in unul dintre ei
- proveneau dintre iudeii eleni!ti , de!i erau acum stabili#i la Ierusalim.
n II Tim 4, 11, Sf. Pavel, care se afla atunci (n toamna anului 66) ntr-o a doua ntemni#are la
Roma (cea care se va ncheia cu moartea sa martiric", n anul 67), i scrie lui Timotei : Ia pe Marcu !i
adu-l cu tine, c"ci mi este de folos spre slujire. Deoarece pe atunci Timotei se afla la Efes, putem
presupune c" !i Marcu se afla acolo sau, n orice caz, undeva n Asia Mic", trimis fiind n misiune de
Apostolul neamurilor. Totodat", acest text confirm" faptul c" rolul obi!nuit al Sf. Marcu pe lng"
Apostolul neamurilor nu era acela de prop"v"duitor , ci de slujitor, rol pe care, de altfel, l-a avut nc"
de la nceput (cf. Fapte 13, 5).
Sf. Petru l men#ioneaz" !i el pe Marcu, n prima sa Epistol" : Biserica cea aleas" din Babilon
!i Marcu, fiul meu, v" mbr"#i!eaz" (I Petru 5, 13). Marcu era fiul Apostolului deoarece acesta l va
fi botezat ; putem, de altfel, presupune c" Sf. Petru a botezat ntreaga familie n a c"rei cas" se aduna
Biserica-mam" din Ierusalim. n ce prive!te locul men#ionat aici de Apostol - Babilon - mul#i cred c"
este vorba de fapt de Roma (numit" Babilon !i n Apocalips"). C" la anul 63 Sf. Marcu se afla la
Roma, ne-o spune Sf. Apostol Pavel, cum am v"zut. Tot acolo se va fi aflat !i n compania Sf.
Apostol Petru, pe la anul 64-65, cnd a fost scris" Epistola I Petru ? Probabil, de!i unii autori cred c"
e vorba de Babilonul din Mesopotamia. n orice caz, dac" s-a aflat la Roma ntr-o vreme n care erau
acolo ambii mari Apostoli, Petru !i Pavel, nu vedem deloc de ce Sf. Marcu n-ar fi fost apropiat de
amndoi deodat". Iar lui Petru, care nu !tia destul de bine limba greac" spre a putea propov"dui n
aceast" limb", Marcu i-a servit !i ca t"lmaci, fapt re#inut - a!a cum am v"zut - de mai multe dintre
m"rturiile vechi.
C" Sf. Marcu a fost o vreme ucenic al Apostolului Petru o confirm" din plin m"rturiile din
Tradi#ia veche pe care le-am men#ionat !i care, a!a cum am v"zut, ne spun c" Evanghelia de la Marcu
red" de fapt predica lui Petru despre Hristos !i despre lucrarea Sa mntuitoare. La aceste m"rturii,
ad"ug"m aici nc" una, nu lipsit" de importan#" pentru a n#elege valoarea istoric" deosebit" a
Evangheliei de la Marcu. Este vorba de cea a Sf. Iustin Martirul (+ 165). Sf. Iustin nu
men#ioneaz" n mod direct Evanghelia de la Marcu, dar se refer" la unele Memorii ale lui
Petru care cuprind !i cuvintele cu numele Boanerghes, ceeace nseamn" fiii tunetului ,
cuvinte care se afl" de fapt n Mc 3, 17. De unde rezult" c" n veacul II se !tia c" Evanghelia
de la Marcu red" de fapt nv"#"tura Apostolului Petru.
Sf. Apostol Petru joac", ntr-adev"r, un mare rol n Evanghelia de la Marcu. De exemplu, n
istorisirea Sf. Patimi, din cele 72 de versete ale capitolului 14, n 22 apare numele Sf. Petru (n
ntreaga Evanghelie, numele Simon !i Petru apar cu totul de 26 de ori). Cine, de altfel, ar fi putut vorbi
mai precis despre lep"darea sa de Mntuitorul dac" nu el nsu!i ? La fel, n scena n care Mntuitorul l
mustr" sever pe Petru pentru reac#ia sa la vestirea Patimilor (8, 31-33) sau n cea a Schimb"rii la fa#"
(9, 2-13) avem impresia clar" c" istorisirea o face un martor direct al evenimentelor.
Ce se !tie despre Sf. Marcu dup" aceea ?
Eusebiu de Cezareea zice : Despre acest Marcu se spune c" a fost cel dinti trimis s" predice
Evanghelia n Egipt, a!a cum a compus-o, !i tot el a ntemeiat acolo primele Biserici. Aceast"
tradi#ie este confirmat" !i de Fer. Ieronim ; iar principala Liturghie a Bisericii din Egipt este
numit" a Sf. Marcu. O veche tradi#ie occidental" afirm" c" Sf. Marcu a predicat !i n Italia
de nord, ntemeind Biserica din Aquileea (Vene#ia). Scrierile apocrife : Faptele lui Barnaba !i
Faptele lui Marcu, de dat" trzie (sec. V ?) precum !i unii scriitori biserice!ti (Simeon
Metafrastul, Nichifor Calist !.a.) spun c" Marcu !i-a ncheiat via#a prin moarte martiric", fiind
prins de p"gni ntr-o catacomb" din Alexandria Egiptului, apoi legat !i trt pe str"zile
ora!ului pn" !i-a dat sufletul. Biserica Ortodox" l pr"znuie!te n ziua de 25 aprilie.

Limba !i stilul Evangheliei

Sf. Marcu !i-a scris Evanghelia n limba greac" elenistic", a!a numitul dialect comun, care
se vorbea atunci n ntreg bazinul M"rii Mediterane. Limba Evangheliei ne arat" c" Marcu n-a fost un
c"rturar, ci un om din popor, cu o instruc#ie modest" (greaca sa este destul de s"rac") ; el ns" !i-a
p"strat !i realismul viguros !i prospe#imea viziunii oamenilor simpli. Stilul s"u, de!i simplu, este
cursiv !i plin de via#".
n Evanghelia de la Marcu apar multe aramaisme, ceea ce i-a f"cut pe unii cercet"tori s"
presupun" c" ea ar fi fost redactat" mai nti n limba aramaic" ; aceast" opinie este ns" respins" de
majoritatea exege#ilor. Coloratura semitic" a Evangheliei se explic" prin faptul c" autorul ei era un
iudeu din $ara Sfnt", iar limba sa matern" era aramaica. Exist" n Evanghelie !i multe cuvinte latine ;
cele mai multe sunt ns" termeni tehnici, folosi#i n general n epoca aceea (de exemplu : dinar,
legiune, centurion). Faptul c" latinismele sunt mai frecvente la Marcu dect n celelalte Evanghelii !i
c" n dou" rnduri (12, 42 ; 15, 16) un cuvnt grecesc este explicat prin termenul latin corespunz"tor
poate fi un indiciu c", ntr-adev"r, Evanghelia a doua a fost scris" la Roma.
Trebuie s" mai observ"m c" n sec#iunile comune cu ceilal#i doi sinoptici, relat"rile lui Marcu
sunt n general mai bogate n detalii !i mai pitore!ti. Astfel, de!i Evanghelia de la Marcu este mult mai
scurt" dect cele de la Matei !i de la Luca, unele episoade sunt relatate mai pe larg de Marcu, cu
am"nunte semnificative !i care nu puteau proveni dect de la un martor ocular (Sf. Petru). Exemple :
nvierea fiicei lui Iair (5, 21-43) ; vindecarea sl"b"nogului de la Capernaum (2, 1-12), potolirea
furtunii pe mare (4, 35-41), prima nmul#ire a pinilor (6, 30-44). Ne putem u!or imagina cum
Apostolul Petru, istorisind mereu - n predicile sale - diferitele momente ale vie#ii Mntuitorului,
ad"uga de fiecare dat" noi am"nunte, relat"rile sale devenind astfel tot mai bogate !i mai pitore!ti.
Marcu este ascult"torul atent !i ucenicul credincios al anilor din urm" ai vie#ii marelui Apostol.

Primii destinatari, data !i locul scrierii Evangheliei

Pentru cine scria n primul rnd Sf. Marcu ? Desigur c" nu pentru iudei. C"ci dac" ar fi scris
pentru iudei, n-ar fi sim#it nevoia s" precizeze c" Iordanul este un ru (1, 5), nici s" explice unele
datini iudaice ca sp"larea minilor nainte de mas", mb"ierea la venirea din pia#", sp"larea ritual" a
paharelor, vaselor !i paturilor (7, 3-4) sau c" jertfa de Pa!te se s"vr!ea n prima zi a Azimelor (14,
12) !.a. Faptul c" traduce unele expresii aramaice !i simte nevoia s" indice echivalentul unei sume n
moned" roman" - n 12, 42 : doi lepta (moned" greceasc"), adic" un quadrans (moned" roman") -
ne face s" credem c" Marcu !i-a scris Evanghelia n primul rnd pentru cititori romani. Atunci cnd
istorise!te purtarea crucii Domnului de c"tre Simon Cirineul, el precizeaz" c" acesta era tat"l lui
Alexandru !i al lui Ruf (15, 21) ; ori, din Rom 16, 13 rezult" c" atunci cnd Sf. Pavel scria aceast"
Epistol" Ruf se afla la Roma. Cititorii romani ai Evangheliei de la Marcu i cuno!teau, deci, pe fiii
acelui Simon ; de aceea i !i men#ioneaz" Evanghelistul, pentru a-l identifica ct mai clar pentru
cititorii s"i pe acel personaj care a purtat crucea Domnului.
Evanghelia a doua a fost scris", deci, n primul rnd pentru credincio!ii proveni#i dintre p"gni
(a!a-numi#i p"gno-cre!tini) din capitala Imperiului, a!a cum, de altfel, m"rturise!te Tradi#ia. E
adev"rat c" Sf. Ioan Hrisostom spune c" Evanghelia ar fi fost scris" n Egipt. Dar Clement !i Origen,
amndoi profesori ai vestitei !coli catehetice din Alexandria, nu !tiu nimic despre o origine egiptean" a
Evangheliei de la Marcu. Clement afirm" chiar, cum am v"zut, c" Marcu !i-a scris Evanghelia la
Roma. Se pare c" Sf. Ioan Hrisostom a n#eles gre!it o fraz", de altfel ambigu", a lui Eusebiu de
Cezareea.
n ce prive!te timpul scrierii Evangheliei, am v"zut c" el este situat de Prologul antimarcionit
!i de Sf. Irineu dup" moartea Sf. Petru, iar de Clement Alexandrinul n timpul vie#ii Apostolului. Fer.
Ieronim (+ 430) afirm" !i El c" Marcu a scris Evanghelia n timpul vie#ii Sf. Petru, care a !i aprobat
citirea ei n Biserici .Avem bune temeiuri s" credem c" Sf. Luca a folosit opera lui Marcu la
redactarea propriei sale Evanghelii. Dac", dup" cum ne informeaz" ntreaga tradi#ie istoric" a
primelor secole, Sf. Luca !i-a scris Evanghelia n anul 63, nseamn" c" Evanghelia de la
Marcu a fost scris" cel trziu n acest an 63.
Este adev"rat c" mul#i autori apuseni adopt" pentru redactarea Evangheliei a doua o dat" mai
trzie, cu pu#in nainte de anul 70 (anul distrugerii Ierusalimului) sau chiar dup" aceast" dat".
Argumentele lor sunt ns" foarte discutabile.

Planul Evangheliei de la Marcu

Partea nti
I. Introducere (1, 1-13)
II. Activitatea n Galileea (1,14 - 3,6)
1. Rezumat introductiv (1, 14-15)
2. Chemarea primilor ucenici (1, 16-20)
3. La Capernaum (1, 12-39)
4. Conflicte cu c"rturarii (2,1 - 3,6)
II. Apogeul activit"#ii n Galileea (3,7 - 6,13)
1. Rezumat (3, 7-12)
2. Alegerea Celor Doisprezece (3, 13-19)
3. Acuza#ii aduse lui Iisus (3, 20-35)
4. nv"#"tur" n pilde (4, 1-34)
5. Minuni ale Domnului (4,35 - 5,43)
6. Respingerea lui Iisus la Nazaret (6,1-6a)
7. Trimiterea Celor Doisprezece n misiune (6, 6b-13)
III. Sfr!itul activit"#ii n Galileea (6,14 - 7,23).
1. Temerile lui Irod ; moartea Sf. Ioan Botez"torul (6, 14-29)
2. Prima nmul#ire a pinilor !i urm"rile acestei minuni (6, 30-56)
3. Discu#ii despre curat !i necurat (7, 1-23)
IV. C"l"torii n afara Galileii (7,24 - 8, 26)
1. n p"r#ile Tirului !i ale Sidonului (7, 24-37)
2. A doua nmul#ire a pinilor (8, 1-10)
3. Fariseii cer semn din cer (8, 11-13)
4. Taina pinilor (8, 14-21)
5. Vindecarea unui orb la Betsaida (8, 22-26)

Partea a doua
V. Cezareea lui Filip. Drumul spre Ierusalim (8,27 - 10, 22)
1. M"rturisirea lui Petru !i prima prevestire a Patimilor (8,27 - 9,29)
2. C"l"torie prin Galileea (9, 30-50)
3. C"l"torie prin Pereea !i Iudeea (10, 1-31)
4. Ultima etap" a c"l"toriei spre Ierusalim (10, 32-52)
VI. Activitatea Domnului la Ierusalim (cap. 11 - 13)
1. Evenimente premerg"toare (11, 1-25)
2. nv"#"turi ale Domnului la Ierusalim (11,27 - 12,44)
3. Cuvntarea eshatologic" - mica apocalips" (cap. 13)
VII. Patimile, moartea !i nvierea (cap. 14 - 16)
1. Evenimente pn" la arestare (14, 1-52)
2. Procesul, r"stignirea, moartea !i punerea n mormnt a Mntuitorului
(14, 53 - 15,47)
3. nvierea !i ar"t"rile Domnului Celui nviat (cap. 16)

Am notat deja c" Sf.Marcu nu !i-a propus s" urmeze un plan bine structurat. Unele pericope
ntrerup oarecum cursul firesc al relat"rii. Dar tocmai aceast" lips" a unei ordon"ri elaborate a
materialelor adaug" la valoarea istoric" a Evangheliei. Un autor mai preten#ios !i-ar fi aranjat poate
altfel materialele. Lucrarea ar fi c!tigat atunci n ce prive!te valoarea literar", dar ar fi pierdut ceva
esen#ial : n-ar mai fi reflectat att de fidel Tradi#ia evanghelic" oral", cea a propov"duirii Apostolilor.
Este evident c" multe dintre grupajele literare ale lui Marcu ne conserv" grupaje tradi#ionale, cu care
cititorii erau deja familiariza#i din propov"duirea apostolic".
De fapt, Evanghelia a doua urmeaz" n mare un plan : cel al propov"duirii apostolice, a!a cum
se reflect" aceasta, de pild", n cuvnt"rile din Faptele Apostolilor, ale Sf. Petru (2, 14-36. 38-39 ; 3,
12-26 ; 4, 8-12 ; 10, 36-43) sau ale Sf. Pavel (13, 17-41). Prologul Evangheliei (1, 1-13) rezum" pe
scurt predica Sf. Ioan Botez"torul, Botezul Domnului !i ispitirea Sa. Urmeaz" apoi activitatea n
Galileea (1,14 - 7,23), apoi c"l"torii n p"r#ile Tirului !i ale Sidonului !i prin Decapole ; dup" care
Iisus revine n Galileea. M"rturisirea lui Petru de la Cezareea lui Filip formeaz" un punct culminant
care, am putea spune, mparte Evanghelia n dou". Pn" aici, Iisus este prezentat clar ca Mesia ; de
acum ncolo El p"streaz", desigur, aceast" calitate, dar este nf"#i!at ca un Mesia care mntuie!te
lumea prin p"timire , ca un Mesia care merge la moarte. %i de!i El revine n Galileea (9, 30-50), se
poate spune c" drumul spre Ierusalim ncepe odat" cu coborrea de pe muntele Schimb"rii la
fa#" (9, 2-8), iar aceast" c"l"torie dramatic" se va ncheia cu Patimile, !i nvierea Domnului.

Finalul Evangheliei de la Marcu (16, 9-20)

Ultimele 12 versete ale Evangheliei lipsesc din foarte mult manuscrise grece!ti !i din unele
importante manuscrise ale vechilor traduceri. Eusebiu !i Fer. Ieronim atest" faptul c" acest final lipsea
din aproape toate manuscrisele grece!ti pe care ei le cunoscuser". n unele manuscrise, n locul acestor
versete apare un alt final, cunoscut sub numele de finalul scurt, care are urm"torul cuprins : Ele
(femeile) au vestit celor ce erau n jurul lui Petru toate cele ce (ngerul) le-a poruncit lor. Iar dup"
acestea !i nsu!i Iisus i-a trimis (pe Apostoli) de la R"s"rit !i pn" la Apus s" duc" vestea cea sfnt" !i
nestric"cioas" a mntuirii ve!nice.
Fer. Ieronim ne informeaz" c" n unele manuscrise grece!ti dup" Mc. 16, 14 se afl" un
adaos. n 1907 s-a g"sit la Akhmim, un or"!el de pe malul r"s"ritean al Nilului, un manuscris
biblic (din sec. V sau VI) n care apare !i adaosul men#ionat de Fer. Ieronim. Deoarece acest
manuscris a intrat n posesia americanului Freer, adaosul intercalat acolo dup" Mc 16, 14 este
cunoscut n literatura de specialitate ca loghionul lui Freer. %i acest adaos arat" c" n
antichitatea cre!tin" a existat o problem" cu finalul Evangheliei de la Marcu.
Vocabularul !i stilul textului din Mc 16, 9-20 arat", ntr-adev"r, c" acest final nu este scris de
mna lui Marcu. Avem aici, de fapt, un rezumat al unor ar"t"ri ale Domnului Celui nviat consemnate
n celelalte Evanghelii, mai ales n cea de la Luca. De pild", se spune despre Maria Magdalena c" este
cea din care (Iisus) scosese !apte demoni, ca !i n Lc 8, 2. De asemenea, ar"tarea c"tre cei doi
ucenici (v. 12-13) face aluzie la episodul relatat n Lc 24, 13-35. Expresia Domnul Iisus din v. 19,
frecvent" n Faptele Apostolilor, nu mai apare nic"ieri n alt" parte n Evanghelii.
Este clar c" cineva, ntr-o epoc" foarte timpurie, a adugat aceste versete ca o ncheiere. De ce
se termina Evanghelia cu v. 8 ? Nu !tim. Poate c" Sf. Marcu a socotit c", vorbind despre mormntul
gol !i rednd mesajul ngerului c"tre mironosi#e, a exprimat ndeajuns adev"rul c" Iisus a nviat cu
adev"rat. Se poate ns" - ceea ce este mult mai probabil - ca ultima fil" a manuscrisului original s" se fi
pierdut. C"ci, ntr-adev"r, este greu de crezut c" Sf. Marcu !i-ar fi ncheiat Evanghelia cu v. 8, f"r" a
spune nimic despre ar"t"rile de dup" nviere.
Pentru credin#a cre!tin", finalul actual (v. 8 - 20) are deplin" valoarea !i autoritate, ca parte
integrant" a Sfintei Scripturi. C"ci, chiar dac" n-a fost scris de Sf. Marcu, el a fost acceptat de Biseric"
nntotdeauna drept text inspirat !i canonic.

SFNTA EVANGHELIE DE LA LUCA


Cea de-a treia Evanghelie, cuvntul cei dinti al Sf. Luca, ofer" cercet"torului
Bibliei privilegiul de a fi urmat de un al doilea cuvnt al aceluia!i autor - cartea Faptele
Apostolilor -, fapt care l"rge!te baza compara#iilor !i a verific"rilor posibile. Totodat", aceast"
Evanghelie are n frunte un prolog (Lc 1, 1-4), n care autorul se refer" la izvoarele folosite !i
precizeaz" scopul scrierii sale. Este cea mai frumoas" dintre c"r#ile care exist", scrie un
cunoscut autor .
Evanghelia a treia este, dintre cele patru Sfinte Evanghelii, !i cea mai lung", dac"
#inem seama de num"rul de versete !i de cuvinte. C"ci, de!i Evanghelia de la Luca are numai
24 capitole, totu!i, cu cele 1.151 versete !i 19.414 cuvinte (n originalul grecesc) pe care le
cuprinde, este mai mare dect Evanghelia de la Matei care, de!i are 28 capitole, cuprinde
numai 1.071 versete !i 18.299 cuvinte.


Autorul Evangheliei a treia

1. M#rturia Tradi"iei

Ca !i n cazul celorlalte Evanghelii, nici n Evanghelia a treia nu este men#ionat
numele autorului. Din Tradi#ia veche a Bisericii !tim ns" c" autorul acestei Evanghelii este
Sf. Luca.
Principalele m"rturii ale Tradi#iei sunt urm"toarele :
Sf. Irineu al Lyonului (pe la anul 180) zice : Luca, nso#itorul lui Pavel, a pus n scris,
ntr-o carte, Evanghelia propov"duit" de acela (de Sf. Pavel, n.n.).
Prologul antimarcionit (sfr!itul sec. II) cuprinde o referire destul de larg" la autorul
Evangheliei a treia : Luca era sirian, din Antiohia, !i doctor de felul s"u. El a fost ucenic al
Apostolilor. Mai trziu a devenit ucenic al lui Pavel, pn" la moartea acestuia. El l-a slujit pe
Domnul f"r" abatere, nu s-a c"s"torit, n-a avut copii, !i a murit n Beo#ia, plin de Duhul Sfnt,
la vrsta de 84 de ani. Deoarece fuseser" deja scrise Evanghelii, de c"tre Matei n Iudeea !i de
c"tre Marcu n Italia, Luca a scris-o pe a sa, mi!cat fiind de Duhului Sfnt, n regiunea numit"
Ahaia. n prologul s"u, el aminte!te faptul c" alte Evanghelii fuseser" scrise nainte de el, dar
arat" c" era nevoie, pentru credincio!ii veni#i din p"gnism, s" li se prezinte cu exactitate
iconomia credin#ei, ca nu cumva ei s" fie contraria#i de basmele iudaice sau s" fie r"t"ci#i de la
adev"r de n!el"ciunile ereticilor.
Canonul Muratori, o list" a c"r#ilor inspirate acceptate la Roma datnd dintr-o epoc"
n care episcopatul lui Pius I (de pe la anul 140) putea fi calificat drept recent !i din vremea
noastr" , ne informeaz" n termenii urm"tori despre cele dou" cuvinte ale Sf. Luca :
A treia carte a Evangheliei, dup" Luca.
Acest Luca, doctor, dup" n"l#area lui Hristos,
Cum Pavel l luase ca nso#itor
Al s"u, n propriul s"u nume,
Despre tot ceea ce auzise spunndu-se a scris. Totu!i, nici el
Nu L-a v"zut pe Domnul n trup !i de aceea el s-a informat cum a putut mai bine
Astfel, el ncepe s" istoriseasc" ncepnd de la na!terea lui Ioan...
... Iar faptele tuturor Apostolilor
ntr-o singur" carte au fost scrise. Luca, pentru prea alesul Teofil,
A p"strat tot ceea ce sub ochii s"i
Se petrecuse, a!a precum omisiunea p"timirii lui Petru
O arat" clar, ca !i cea a plec"rii lui Pavel
Cnd a p"r"sit Roma pentru a merge n Spania...
Tertulian (+ cca 240) scrie : De altfel, Luca nu este apostol, ci (b"rbat) apostolic, nu
este dasc"l, ci ucenic . Pe Sf. Apostol Pavel, Tertulian l nume!te lumin"torul !i
dasc"lul lui Luca .
Eusebiu de Cezareea (+ 340), referindu-se la ucenicii Apostolilor, zice despre Sf.
Luca : La rndul lui, Luca, a c"rui patrie era Antiohia, iar preg"tirea lui fusese cea de doctor,
a tr"it mai cu seam" n preajma lui Pavel, dar n acela!i timp a venit n leg"tur" !i cu ceilal#i
Apostoli, dobndindu-!i de la to#i ace!tia bun" m"rturie despre nv"#"tura cea mntuitoare de
suflete, pe care ne-a l"sat-o n dou" c"r#i insuflate de Dumnezeu : mai nti 'Evanghelia' pe
care el nsu!i declar" c" a compus-o dup" tradi#iile celor care fuseser" ei n!i!i privitori !i
slujitori ai Cuvntului, dup" care spune el nsu!i c" a scris !i el, iar n al doilea rnd 'Faptele
Apostolilor', pe care a redactat-o nu numai dup" cele pe care le-a auzit, ci dup" ct le-a tr"it el
nsu!i. Eusebiu mai adaug" : Iar atunci cnd se spune despre Pavel c" avea obicei s" citeze
Evanghelia dup" Luca, de fiecare dat" el folosea expresia 'dup" Evanghelia mea' . Aceast"
din urm" informa'ie este, desigur, inexact". Este adev"rat c" Sf. Luca preia, n Evanghelia sa,
ideile Sf. Apostol Pavel. Nu avem ns" dovezi c" Sf. Pavel a folosit Evanghelia de la Luca.
Expresia Evanghelia mea (Rom 2, 16 ; II Tim 2, 8) o folose!te Apostolul, desigur, pentru
propov!duirea sa.
Mai amintim m"rturia Fericitului Ieronim (+ 430), care rezum" datele Tradi#iei astfel :
n al treilea rnd, Luca, doctorul. Acesta era un sirian din Antiohia 'a c"rui laud", ntru
Evanghelie, este n toate Bisericile' (II Cor 8, 1) !i care a fost ucenicul Apostolului Pavel. El a
scris n Ahaia !i n Beo#ia, c"utndu-!i materialele la cei vechi !i, a!a cum arat" n prefa#a sa,
vorbind mai degrab" din auzite dect ca martor ocular.

2. M#rturia Noului Testament despre Sf. Luca

Ca !i n cazul Sf. Marcu, Noul Testament ne spune multe lucruri !i despre Sf. Luca.
Indicii despre el apar n Epistolele Sf. Apostol Pavel !i n Faptele Apostolilor.
n Epistolele pauline, Luca este men#ionat de trei ori : V" mbr"#i!eaz" Luca,
doctorul cel iubit, !i Dimas (Col 4, 14) ; Te mbr"#i!eaz" Epafras, cel nchis mpreun" cu
mine pentru Hristos Iisus, Marcu, Aristarh, Dimas !i Luca, cei mpreun"-lucr"tori cu mine
(Filim 23-24) ; !i : Numai Luca est cu mine (II Tim 4, 11). Astfel deci, dup" m"rturia
Epistolelor c"tre Coloseni !i c"tre Filimon, Sf. Luca se afla la Roma mpreun" cu Sf. Pavel n
timpul primei captivit"#i romane a Apostolului (61 - 63) ; iar dup" cea a Epistolei a II-a c"tre
Timotei, el era, de asemenea, al"turi de Sf. Pavel n timpul celei de-a doua ntemni#"ri a
acestuia la Roma (n toamna anului 66 sau la nceputul anului 67). Aceste indicii confirm"
ceea ce ne spune Tradi#ia despre faptul c" Luca a fost un colaborator credincios al Sf. Pavel
pn" la sfr!it, adic" pn" la moartea martiric" a Apostolului. Despre ce a mai f"cut Sf. Luca
dup" moartea dasc"lului s"u ne spune cte ceva, dup" cum am v"zut, Prologul antimarcionit.
n Col 4, 10-14, colaboratorii Sf. Pavel sunt mp"r#i#i n dou" grupe : cei din t"ierea
mprejur (cf. v. 11), adic" dintre iudei : Aristarh, Marcu !i Iisus, cel ce se nume!te Iustus ; !i
ceilal#i : Epafras, Luca !i Dimas, care erau, deci, de origine p"gn".
Sf. Pavel l nume!te pe acest ucenic !i colaborator al s"u doctorul cel iubit. A!adar,
Luca era un intelectual. Desigur c", pe lng" ajutorul lui Luca la lucrul Evangheliei, serviciile
sale ca medic i erau de cel mai mare folos Apostolului neamurilor care, dup" cum se !tie,
suferea de o boal" cronic" (cf. II Cor 12, 7-9 ; Gal 4, 13-15) ; era vorba, dup" majoritatea
speciali!tilor, de o febr" malaric", boal" care se manifesta din timp n timp prin crize violente,
n timpul c"rora Sf. Pavel avea nevoie de o ngrijire deosebit" (cf. Gal. 4, 14). De o astfel de
ngrijire medical" va fi avut nevoie Apostolul bolnav mai ales n timpul celei de-a doua
captivit"#i romane (n anii 66 - 67), mult mai dur" dect prima, cum rezult" chiar !i din faptul
c" i cere lui Timotei s"-i aduc" mantaua (II Tim 4, 13), ceea ce nseamn" c" a ndurat frig n
aceast" ultim" iarn" a vie#ii sale, ntre zidurile temni#ei mamertine din Roma.
n Faptele Apostolilor apar o serie de pericope n care autorul se exprim" la persoana I
plural. Este vorba de a!a-numitele sec#iuni cu noi (teologii germani, pentru prima dat", le-
au numit Wir-stucke !i aceast" denumire a fost preluat" !i n alte limbi). Este vorba de
urm"toarele pericope din Fapte : 16, 10-17 ; 20, 5-15 ; 21, 1-18 ; 27, 1 pn" la 28, 16. A!adar,
cel pu#in n aceste pericope, Sf. Luca vorbe!te ca martor direct al evenimentelor.
Din aceste pericope deducem c" Sf. Luca s-a al"turat pentru prima dat" grupului
misionar paulin, la Troa, n cursul celei de-a doua c"l"torii misionare (care s-a desf"!urat ntre
anii 50 - 52). Au trecut apoi mpreun" pe t"rmul Europei !i au ajuns la Filipi, unde Apostolul
a ntemeiat o nfloritoare Biseric". Se pare c" Sf. Luca a r"mas la Filipi, deoarece urm"toarea
sec#iune cu noi (20, 5-15) apare n contextul celei de-a treia c"l"torii misionare (care a avut
loc ntre anii 53 - 58). Probabil c" abia la ntoarcerea din aceast" a treia c"l"torie misionar", n
anul 58, cnd a trecut prin Filipi (Macedonia, cf. Fapte 20, 3), Sf. Pavel l-a luat din nou cu
sine pe Sf. Luca. S-au ntors mpreun" la Ierusalim. Se !tie c" aici Apostolul a fost arestat !i
c" a petrecut doi ani (58 - 60) n nchisoare la Cezareea Palestinei. n ace!ti doi ani, Sf. Luca a
avut tot timpul s" realizeze acea informare atent", de la martorii oculari, asupra vie#ii,
nv"#"turii !i faptelor minunate ale Domnului, ca !i asupra nceputurilor Bisericii. Am
urm"rit toate cu de-am"nuntul de la nceput scrie Sf. Luca n prolog (Lc 1, 3), vorbind
despre aceast" lucrare de informare care st" la baza operei sale. Cnd, n toamna anului 60, Sf.
Pavel, ntemni#at, a fost pornit spre Roma, Sf. Luca l-a nso#it !i el, fiind astfel martorul direct
!i cum nu se poate mai atent al dramaticei c"l"torii pe mare, de la Cezareea pn" la Roma,
care ne este istorisit" n Fapte 27 !i 28. E chiar foarte probabil c" Sf. Luca a #inut la zi un
jurnal al acestei c"l"torii - a adev"rat" odisee apostolic" - c"ci prea sunt am"nun'ite !i
riguros exacte datele pe care ni le d" despre ea. La Roma se va fi ntlnit cu cei men'iona'i n
Col 4, 10-14 !i Filim 23-24 !i mai ales cu Marcu, a c"rui Evanghelie i va servi drept principal
izvor !i model la scrierea Evangheliei sale.
Datele despre Sf. Luca din Epistolele pauline !i cele din Faptele Apostolilor sunt n
deplin" armonie !i se completeaz" unele pe altele n modul cel mai fericit cu putin#".
mpreun" cu datele Sfintei Tradi#ii, ele ne ofer" o imagine destul de clar" asupra persoanei !i
activit"#ii Sf. Evanghelist Luca. Nu !tim ns" nimic despre el nainte de ntlnirea sa cu
Apostolul neamurilor, n afar" de faptul c" provenea dintre p"gni !i c", a!a cum rezult" din
analiza Evangheliei sale, limba sa matern" era greaca.
Destinatarii, data !i locul scrierii Evangheliei

Sf. Luca !i-a dedicat Evanghelia unui oarecare Teofil, c"ruia i se adreseaz" cu
calificativul prea puternice (n grece!te : kratiste, care ar putea fi redat mai exact prin
excellentissime, illustrissime). Teofil era, desigur, un patrician !i, probabil, un nalt
dreg"tor, cum rezult" din aceast" formul" de adresare. Nu putem !ti dac" Teofil era botezat.
Sigur este ns" c" fusese catehizat, Sf. Luca urm"rind, prin Evanghelia sa, s"-l ncredin#eze de
temeinicia nv"#"turii cre!tine pe care el o primise deja (1, 4). Al doilea volum al operei
lucanice, cartea Faptele Apostolilor va fi dedicat" aceluia!i Teofil. n Fapte 1,1 ns", Sf. Luca
i spune simplu Teofile, deci i se adreseaz" ca unui frate ; probabil c" ntre timp Teofil
devenise cre!tin !i, dac" e a!a, la aceasta va fi contribuit, desigur, !i citirea Evangheliei de la
Luca.
De fapt ns" Teofil nu este singurul destinatar al scrierilor Sf. Luca. Acest personaj de
rang nalt este pomenit n prolog nu att ca destinatar, ct ca cel ce avea s" patroneze scrierea
ce-i fusese dedicat" !i, cu mijloacele de care dispunea, s" asigure difuzarea ei (un astfel de rol
a jucat, de pild", bogatul patrician Mecena pentru opera poetului latin Virgiliu).
Un studiu atent al Evangheliei a treia ne arat" c" destinatarii ei erau cre!tini proveni#i
dintre p"gni. Sf. Luca evit" subiectele specific iudaice sau las" la o parte anumite detalii care
nu puteau fi n#elese de cititorii s"i neiudei. Astfel, Luca omite sec#iunea despre la datina
b"trnilor (Mc 7, 1-23), referirea la revenirea lui Ilie (Mc 9, 11-13), antitezele din Matei (5,
21-22. 27-28. 33-37). Uneori rearanjeaz", n acela!i scop, elementele unui text sau evit" unele
detalii (a se compara Mt 5, 38-48 cu Lc 6, 27-36 ; Mt 7, 24-27 cu Lc 6, 47-49).
Sf. Luca omite sau atenueaz" tot ceea ce ar fi putut s"-i !ocheze pe cititori. A!a sunt
unele cuvinte ale lui Iisus care ar fi putut fi interpretate gre!it ca : Iar despre ziua aceea !i
despre ceasul acela nimeni nu !tie, nici ngerii din cer, nici Fiul...(Mc 13, 32) ; Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai p"r"sit ? (Mc 15, 34). Apoi men#ionarea unor sim#"minte
ale lui Iisus, ca mnia, indignarea, triste#ea (a se compara Mc 3, 5 cu Lc 6, 10 ; Mc 11, 15-17
cu Lc 19, 45-46 ; Mc 14, 32-42 cu Lc 22, 39-46) ; tot ceea ce ar fi putut trezi ndoil" asupra
atotputerniciei Mntuitorului (a se compara Mc 6, 5-6 cu Lc 4, 25-30 ; Mc 1, 34 cu Lc 4, 40 ;
Mc 1, 45 cu Lc 5, 15-16).
De asemenea, Sf. Luca suprim" sau modific" unele detalii n care apostolii se prezint"
ntr-o lumin" mai pu#in favorabil". Astfel, nu g"sim n Evanghelia a treia textele din Mc 4, 13
; 8, 22-23 ; 9, 10. 28-29. 33-34 ; modific"ri opereaz" n textele urm"toare : Mc 4, 38.40 (Lc 8,
24-25) ; Mc 10, 24-26 (Lc 18, 25-26) ; Mc 14, 27-31 (Lc 22, 31-34).
S" nu ne mire aceste omisiuni, atenu"ri !i modific"ri. C"ci Sf. Luca, adresndu-se unor
cititori dintre p"gni, mai ales greci, cuno!tea nclina#ia acestora spre criticism !i voia s" evite
orice n#elegere gre!it" a unor cuvinte sau momente evanghelice.
Data scrierii Evangheliei trebuie situat" n anii 62-63. C"ci ea n-a putut fi scris" nainte
de Evanghelia de la Marcu, pe care Sf. Luca a folosit-o ca unul din principalele sale izvoare.
Dar nici dup" Faptele Apostolilor, al doilea cuvnt al operei lucanice, care a fost scris" n
anul 63, deoarece se opre!te cu istorisirea la momentul cnd Sf. Pavel se afla deja de doi ani
la Roma, a!teptnd judecata Cezarului (Fapte 28, 30).
Mul#i autori nu sunt de acord cu aceast" datare !i pretind c" Evanghelia a fost scris" mai
trziu, chiar dup" anul 70. Ei socotesc c" finalul c"r#ii Faptele Apostolilor nu este un
argument pentru datarea acestei c"r#i la anul 63. Scriind Faptele Apostolilor, Sf. Luca ar fi
urm"rit un plan, acela de a nf"#i!a progresul propov"duirii Evangheliei de la Ierusalim pn"
la Roma, capitala imperiului (cf. Fapte 1, 8) ; el nu !i-ar fi propus s" vin" cu istorisirea
evenimentelor la zi. E ns" de necrezut c" Sf. Luca ar fi putut ntrerupe n acest chip relatarea
faptelor eroului !i dasc"lului s"u, Sf. Apostol Pavel. Cum nu ne-ar fi spus el ceva despre
sfr!itul captivit"#ii romane a Apostolului, dac" acesta s-ar fi petrecut deja ?
Principalul argument al celor care dateaz" scrierea Evangheliei dup" anul 70 este c"
prezicerea distrugerii Ierusalimului ar fi mult mai precis" dect n paralelele din celelalte
Evanghelii (a se compara Lc 21, 20 cu Mt 24, 15 !i Mc 13, 14 ; cf !i Lc 19, 43-44 ; 21, 24 ;
23, 28-30) !i c", deci, ea n-ar fi putut fi redactat" dect dup" acest eveniment. Argumentul
acesta nu este ns" hot"rtor, c"ci unele detalii au putut fi preluate de Sf. Luca din profe#iile
din Vechiul Testament (Deut 28, 54 ; Os 9, 7 ; Zah 12, 3). E clar, de altfel, c" profe#ia
Mntuitorului despre distrugerea Ierusalimului au fost foarte precis". Eusebiu de Cezareea ne
spune c", n preajma evenimentelor de la anul 70, aceast" profe#ie a fost rennoit" printr-o
descoperire de sus f"cut" mai marilor Bisericii din Ierusalim, astfel nct cre!tinii au p"r"sit
Cetatea Sfnt" !i s-au refugiat la Pella, n Pereea .
Nu exist" de fapt nimic n Evanghelia a treia care s" se opun" dat"rii ei n anul 63.
n ce prive!te locul scrierii Evangheliei, nu !tim ct credit poate fi acordat informa#iei
din Prologul antimarcionit, dup" care acest loc ar fi fost Ahaia. Dac" Sf. Luca nu s-a
ndep"rtat de Apostolul Pavel n timpul captivit"#ii sale din anii 61-63, atunci el !i-a scris
Evanghelia la Roma.

Planul Evangheliei de la Luca

Prolog (1, 1-4)
Partea nti : De la vestirea na!terii Sf. Ioan Botez"torul pn" la sfr!itul activit"#ii
Mntuitorului n Galileea (1,5 - 9,50)
I. Na!terea !i via#a ascuns" a Sf. Ioan Botez"torul !i a lui Iisus Hristos (1,5 - 2,52) :
1. Vestirea na!terii Sf. Ioan Botez"torul (1, 5-25)
2. Bunavestire (1, 26-38)
3. Sf. Fecioar" Maria la Elisabeta. Cntarea Sf. Fecioare (1, 39-56)
4. Na!terea !i t"ierea mprejur a Sf. Ioan Botez"torul (1, 57-80)
5. Na!terea !i t"ierea mprejur a Mntuitorului (2, 1-21)
6. ntmpinarea Domnului (2, 22-40)
7. Iisus la templu la 12 ani (2, 41-52)
II. Preg"tirea pentru misiune (3,1 - 4,13) :
1. Predica Sf. Ioan Botez"torul (3, 1-20)
2. Botezarea lui Iisus (3, 21-38)
3. Ispitirea Domnului (4, 1-13)
III. Activitatea Mntuitorului n Galileea (4,14 - 9,50) :
1. nceputul activit"#ii (4,14 - 5,16)
2. Conflicte cu c"rturarii !i fariseii (5,17 - 6,11)
3. Predica de pe Munte (6, 12-49)
4. Fapte ale Mntuitorului !i atitudinea contemporanilor fa#" de El (7,1 - 8,3)
5. Pilde (8, 4-21)
6. O serie de minuni (8, 22-56)
7. Cei Doisprezece n misiune (9, 1-6)
8. Temerile lui Irod Antipa (9, 7-9)
9. nmul#irea pinilor (9, 10-17)
10. M"rturisirea lui Petru. Prima vestire a patimilor (9, 18-22)
11. Urmarea lui Iisus (9, 23-27)
12. Schimbarea la fa#" (9, 28-36)
13. Vindecarea copilului demonizat (9, 37-43a)
14. A doua vestire a patimilor (9, 43b-50)
Partea a doua : C"l"toria spre Ierusalim (9,51 - 19, 27) :
1. n Samaria (9, 51-56)
2. Chemarea apostolic". Misiunea celor !aptezeci (9,57 - 10,24)
3. Adev"rata evlavie (10,25 - 11,13)
4. Conflicte cu adversarii (11, 14-54)
5. Avertismente !i ndemnuri adresate ucenicilor (12, 1-53)
6. Chemare la poc"in#" (12,54 - 13, 25)
7. Iisus prnze!te la un fariseu (14, 1-24)
8. Renun#"ri impuse de convertire (14, 25-35)
9. Trei pilde despre mila dumnezeiasc" (cap. 15)
10. Alte pilde (cap. 16)
11. Diferite nv"#"turi (17, 1-19)
12. Ziua Fiului Omului (17, 20-37)
13. Pilde despre rug"ciune (18, 1-14)
14. Iisus !i copiii. Primejdiile bog"#iei (18, 15-30)
15. A treia vestire a patimilor (18, 31-34)
16. La Ierihon (18,35 - 19,27)
Partea a treia : Mntuitorul la Ierusalim ; Patimile !i nvierea (19,28 - 24,53)
I. Activitatea Domnului la Ierusalim (19,28 - 21,38) :
1. Intrarea triumfal" n Ierusalim (19, 28-46)
2. Iisus nva#" n templu (19,47 - 21,4)
3. Cuvntare despre d"rmarea Ierusalimului !i despre a doua venire (21, 5-36)
4. Ultimele zile dinainte de Patimi - rezumativ (21, 37-38)
II. Patimile !i moartea Domnului (cap. 22 - 23) :
1. Evenimente petrecute pn" la arestare (22, 1-53)
2. Procesul, r"stignirea, moartea !i punerea n mormnt a Domnului (22,54 - 23,56)
III. Dup" nviere (cap. 24) :
1. Ar"t"ri ale Domnului Celui nviat (24, 1-49)
2. n"l#area la cer (24, 50-51)
3. Sf. Apostoli la templu (24, 52-53)

Privind acest plan, vedem, n primul rnd, c" Evanghelia a treia ncepe !i se sfr!e!te la
templu. De aceea are Sf. Luca drept simbol n iconografia cre!tin" un vi#el, care era, prin
excelen#", animalul de jertf" la templul iudaic.
Vedem totodat" c", de!i Sf. Luca - asemenea primilor doi sinoptici - a urmat n mare
planul propov"duirii apostolice (cum se vede acesta, de pild", din cuvnt"rile din Faptele
Apostolilor), el introduce n acest plan dou" schimb"ri importante. n primul rnd, el pune n
fruntea scrierii sale a!a-numita Evanghelie a copil"riei (cap. 1 - 2), cuprinznd materiale
care i sunt proprii. Iar n al doilea rnd, el a inserat n relatarea evanghelic" foarte importanta
colec#ie de episoade !i cuvinte ale Domnului care formeaz" sec#iunea 9,51 - 18,14. Aceast"
sec#iune lipse!te cu totul din Marcu, iar la Matei este reprezentat" numai par#ial. Ea este
dominat" de ideea Patimilor. Suirea la Ierusalim apare, ntr-adev"r, ca un drum spre moarte
(a se vedea 9, 51 ; 13, 22 ; 17, 11).

Izvoarele Evangheliei de la Luca

Primul izvor al Evangheliei a treia este Evanghelia de la Marcu. Luca a urmat
ndeaproape !i planul Evangheliei de la Marcu, opernd ns" cteva schimb"ri mai importante
: o omisiune (Mc 6,45 - 8,26) !i dou" adaosuri (Lc 6,20 - 8,3 !i mai ales lunga sec#iune de
aproape nou" capitole pe care o constituie Lc 9,51 - 18,18, cu materiale grupate pe parcursul
c"l"toriei Domnului spre Ierusalim).
Sf. Luca a folosit, de asemenea, o traducere greac" a Evangheliei aramaice de la Matei
(existau, probabil, mai multe traduceri, c"ci Papias ne spune c" fiecare o traducea cum putea).
Unele diferen#e n raport cu Marcu provin din folosirea acestei traduceri.
Sf. Luca a mai folosit !i un al treilea izvor, nu mai pu#in important dect celelalte, din
care a luat mai ales materialele din lunga sec#iune 9,51 - 18,14, care nu are paralal" la Marcu.
Aceste materiale exist" n bun" parte !i la Matei, dar dispuse n mod diferit. Singura
explica'ie este c" Sfin'ii Matei !i Luca au avut la dispozi'ie un izvor pe care l-au folosit
amndoi (de aceea, acest izvor necunoscut e numit de speciali!ti izvorul comun), dar n
mod independent unul de altul.
Pe lng" acestea, Sf. Luca a folosit din plin roadele cercet"rilor sale personale. n prolog,
el ne spune c" a urm"rit toate cu de-am"nuntul (1, 3), de la cei care le-au v"zut de la
nceput !i au fost slujitori ai Cuvntului (1, 2). A!a cum spuneam, a putut ntreprinde aceast"
lucrare de cercetare mai ales n timpul celor doi ani ct Sf. Pavel a stat nchis la Cezareea (58
- 60). Pentru primele dou" capitole, informa#iile i-au parvenit desigur - direct sau indirect - de
la Maica Domnului, despre care Sf. Luca ne !i spune c" p"stra n inima ei minunatele revela#ii
cu privire la Pruncul Iisus (2, 19.51). De altfel, o tradi#ie - consemnat" de Theodorus (sec. VI)
- ne spune c" Sf. Luca, fiind !i pictor, a pictat prima icoan" a Maicii Domnului. Dar n multe
alte locuri se v"d roadele cercet"rii Sf. Luca. Numai el ne transmite, de pild", cteva din cele
mai importante pilde evanghelice : a Fiului risipitor, a Samarineanului milostiv, a Vame!ului
!i a Fariseului, a Bogatului nemilostiv. De asemenea, relatarea lucanic" a Sfintelor Patimi !i a
ar"t"rilor de dup" nviere comport" numeroase adaosuri de cea mai mare importan#".

Limba !i stilul Evangheliei

Evanghelia a treia este scris" ntro limb" greac" mult mai bun" dect a celorlalte
Evanghelii ; se vede c" Sf. Luca scrie n limba sa matern", iar nu ca ceilal#i evangheli!i care
gndeau n aramaic" !i scriau n grece!te. n privin#a frumuse#ii limbii, opera Sf. Luca ocup"
locul al doilea ntre scrierile Noului Testament, pe locul nti aflndu-se Epistola c"tre Evrei.
Din compararea textelor lucanice cu paralelele din Marcu, se vede cum Sf. Luca, n general, a
mbun"t"#it limba, folosind expresii mai exacte !i l"snd deoparte cuvintele !i modurile de
exprimare str"ine (aramaice). De multe ori ns", el s-a mul#umit s" reproduc" textele a!a cum
le g"sise n izvoarele folosite. De unde, o inegalitate a stilului lucanic destul de greu de
explicat.
De!i Sf. Luca evit" aramaismele, n Evanghelia sa apar adev"rate ebraisme, mai ales
cnd e vorba de anumite ntors"turi de fraz". Acestea provin, se pare, din faptul c" Sf. Luca
imit" stilul traducerii grece!ti a Vechiului Testament (Septuaginta). Sf. Luca era un cre!tin
att de familiarizat cu Scriptura greac", nct scrisul s"u imit" - con!tient sau chiar incon!tient
- stilul acesteia.
O tr"s"tur" interesant" a stilului lucanic este aceea c" el #ine s" ncheie subiectul tratat
nainte de a trece la altul. Dac" nu #inem seama de acest lucru, vom interpreta gre!it unele
date din Evanghelie. Astfel, Sf. Luca scrie c" Fecioara Maria a r"mas la Elisabeta trei luni !i
apoi s-a napoiat la casa sa (1, 56) ; iar apoi continu", istorisind na!terea Sf. Ioan Botez"torul.
Aceasta nu nseamn" c" Sf. Fecioar" a plecat de la Elisabeta nainte ca aceasta s" nasc" ;
numai c" autorul, urmnd metodei sale, n-a trecut la subiectul urm"tor nainte de a ncheia
istorisirea vizitei f"cute de Maica Domnului rudeniei sale. Un alt exemplu : n cap. 3, Sf. Luca
prezint" predica Sf. Ioan Botez"torul !i ncheie spunnd c" Irod l-a aruncat pe acesta n
temni#" (3, 19-20) ; !i numai dup" aceea istorise!te botezarea lui Iisus, care, n realitate a avut
loc nainte de ntemni#area lui Ioan.
n orice caz, frumuse#ea Evangheliei de la Luca !i din punctul de vedere al limbii !i
stilului este absolut evident" chiar pentru cititorul neavizat. Ct de s"rac" ar fi, de pild",
reprezentarea pe care am avea-o despre minunatele momente legate de Na!terea Domnului
dac" ne-ar lipsi primele dou" capitole din Luca. Iar, la cap"tul cel"lalt al Evangheliei a treia,
ct de vie !i sugestiv" este relatarea c"l"toriei lui Iisus Cel nviat cu cei doi ucenici spre
Emaus !

Teme predilecte ale Sf. Luca

Trei sunt mai ales temele predilecte ale Sf. Luca.
Prima este cea a milei dumnezeie"ti, a nem"rginitei bun"t"#i a lui Dumnezeu, care neag"
orice discriminare. n paginile Evangheliei a treia vedem cum Mntuitorul Hristos descoper"
lumii un Dumnezeu cu totul altul dect cel pe care-l nf"#i!a nv"#"tura ngust" !i exclusivist"
a iudaismului oficial. E destul s" amintim istorisirile despre femeia p"c"toas", despre Zacheu,
despre tlharul poc"it, sau pildele cu Samarineanul milostiv, cu Vame!ul !i Fariseul, cu Fiul
risipitor. Numai Sf. Luca re#ine aceste tr"s"turi, meritnd gloriosul apelativ pe care i l-a
decernat Dante : Scriba mansuetudinis Christi (scriitorul bun"t"'ii lui Hristos).
Dar bun"tatea dumnezeieasc" se revars" nu numai asupra p"c"to!ilor, vame!ilor,
samaritenilor, p"gnilor, din care Mntuitorul face candida#i la mp"r"#ia cerurilor. Sf. Luca
manifest" o evident" preferin#" pentru cei s!raci, pentru oamenii simpli, cura#i cu inima,
deta!a#i de cele lume!ti. Aceasta este o a doua tem" predilect" a sa, care se vede, de pild", de
la forma Fericirilor din Evanghelia sa (6, 20-21. 24-25) pn" la modul n care-i prezint" pe
boga#i !i primejdia pe care o reprezint" bog"#ia (12, 13-21 ; 14, 33 ; 16, 9.11.19-31 ; 18, 22).
Sf. Luca este evanghelkistul s"racilor, care ni-L nf"#i!eaz" pe Mntuitorul mereu aplecat
asupra mizeriei !i suferin#ei omene!ti. Via#a lui Iisus se desf"!oar" al"turi de cei s"raci. Chiar
de la na!terea Sa, vin s" i se nchine ni!te p"stori s"raci (Sf. Luca nu ne spune nimic despre
magi). Sf. Fecioar" !i dreptul Iosif aduc la templu ofranda celor s"raci (2, 24). Mai trziu,
Iisus va putea zice : Vulpile au vizuini !i p"s"rile cerului cuiburi, dar Fiul Omului nu are
unde s"-%i plece capul (9, 58).
n al treilea rnd, este de men#ionat, printre subiectele dragi Sf. Luca, cel privind via#a
familial! (n special a lui Iisus) !i, legat de acesta, locul mai important pe care-l ocup" femeile
n paginile Evangheliei a treia (ca, de altfel, !i n Faptele Apostolilor). Apar n Evanghelia sa
surprinz"tor de multe femei : Elisabeta ; prooroci#a Ana ; mama v"duv" a tn"rului din Nain
; p"c"toasa din casa lui Simon fariseul ; apoi femeile pe care le-a vindecat Iisus, Maria,
numit" Magdalena, din care ie!iser" !apte demoni, !i Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui
Irod, !i Suzana !i multe altele care le slujeau din avutul lor (8, 2-3) ; surorile Marta !i Maria ;
femeile din Ierusalim pe drumul Crucii ; femeile din Galileea aflate lng" Crucea
Mntuitorului ; !i, n sfr!it, primele vestitoare ale nvierii, Maria Magdalena, Ioana !i Maria,
mama lui Iacov. Nu mai n!ir"m aici destul de numeroasele nume de femei din Faptele
Apostolilor.
ntre toate aceste femei, se distinge - att n Evanghelia a treia ct !i n Faptele
Apostolilor - Sf. Fecioar" Maria. Mai ales prin Evanghelia copil"riei(cap. 1-2), dar !i prin
alte texte (de pild", Fapte 1, 14), Sf. Luca ofer" temeiurile cele mai sigure !i mai clare pentru
cinstirea ce se cuvine adus" de c"tre to#i credincio!ii N"sc"toarei de Dumnezeu.