Sunteți pe pagina 1din 2

5.

Analiza si proiectarea modului de desfasurare in timp a proiectului


Lista activitatilor
Lista activitatilor, consumul de timp si interdependentele sunt redate in tabelul
5.1. Timpi minimi si maximi de realizare a activitatilor, marjele de timp si stabilirea
drumului critic sunt prezentate in tabelul 5.2.
Trasarea drumului critic, a graficului Gantt al activitatilor, a graficului
activitatilor si responsabililor, a resurselor umane alocate, timpul lucrat si costul
aferent pentru resursele umane sunt realizate cu M !roject si tabelele sunt anexate
la proiect.
"ata de demarare a proiectului # 12 M$%T&' 2(()
"ata de finalizare a proiectului# 5 $*G*T 2(()
"urata maxima de timp +ec,ivalenta cu drumul critic-# .) zile
TABEL 5.1 Identificarea activitilor i evaluarea consumului de timp
SIMBOL
ACTIVIT.
D!"MI#A ACTIVIT$%II
$/T&0&T$T'
!%'/'"'1
T2
"*%$T$
$/T&0&T.
3 zile 3
$ 1omenclator nou de produse 3 2
4 %egrupare produse pe departamente 5subdepartamente $ 1(
/ $naliza vanzarilor 3 2((6 $ 1(
" $locare costuri totale pe departamente + raioane - / 1
' $naliza dept5subdept5 liniilor de produse din cadrul acestora " 5
7 /ontactare furnizorii actuali + documentare3 informatii - 4 5
G /ontactare furnizori noi + potentiali 8 documentare - ' 1(
9 tudiul clientilor 5 competitorilor magazinului L$7 16 sept. 7 :
& c,itarea noului asortiment de produse 9 1(
; /onstructie planograme & 1(
< 1egocieri cu furnizorii + actuali si potentiali- G 2(
L !romovarea noului asortiment de produse <,; 2(
Realizarea rafului i sta!ilirea drumului critic
&entru sta'ilirea drumului critic tre'uie s( efectu(m calculul termenelor evenimentelor )n
ta'elul urm(tor* TABL"L 5.+,. Drumul critic con-ine evenimentele ./ + /0/ 1/2/.3/../.+ care au mar4a
de timp e5al( cu zero.
1od
i
t
i
t
i
M
i
1 ( ( (
2 2 2 (
6 12 12 (
) 12 16 1
5 16 1) 1
. 1= 1> 1
: 1: 1: (
= 26 2) 1
> 2) 2) (
1( 6) 6) (
11 )) )) (
12 .) .) (
Ta!elul 5."
F H I
J
L
1 2
3
4
7
5
9
6
1
0
8
1
1
1
2
A
2
B
C
D
E
G
K
10
5
7 10
10
20
20
5 5 1
10