Sunteți pe pagina 1din 2

Rolul sistemului informa ional

O societate comercial sau, n general, o organiza ie, poate fi comparat cu un


organism viu care, pentru a supravie ui, are nevoie de aer i o alimenta ie nu numai bun,
dar i judicioas, pentru a prentmpina orice disfunc ie a unui organ, iar dac acest fapt
totu i se ntmpl, se caut mijloacele cele mai adecvate pentru a fi tratat. Toate aceste
activit i se desf oar pe baza unei decizii luate de ctre creier, n baza informa iilor
furnizate de ctre organele nsrcinate cu observarea, colectarea, tratarea i comunicarea
datelor ob inute. Prin urmare, rolul de baz al unui sistem informa ional n cadrul firmei este
unul decizional, adic luarea deciziei celei mai pertinente n baza datelor furnizate de ctre
toate mijloacele de sesizare, culegere, informare i prelucrare a informa iilor privind mersul
de zi cu zi al societ ii.
Sistemul informa ional managerial mai are i un rol de documentare, n sensul c
multitudinea de informa ii vehiculate n cadrul i ctre eteriorul firmei, imbog e te
cuno tin ele personalului pe de o parte, iar pe de alt parte obliga firma sa utilizeze cele mai
performante mijloace electronice pentru formarea unei baze de date, totul deservit de un
personal de nalt calificare, ceea ce pe termen lung va asigura eficien a firmei n lupta
concuren ial de pe pia a economic.
Viitorul sistemului informa ional managerial
Pentru a n elege modul de dezvoltare al sistemului informa ional managerial n
viitor trebuie s lum n considerare dorin a nestvilit de cunoa tere, de informare, a fiin ei
umane. Progresul omenirii a fost indisolubil legat de cantitatea de informa ii de inute de
societatea uman la unmoment dat. Pe msur ce societ ile comerciale se dezvoltau, lupta
concuren ial devenea tot mai acerb, nvingnd numai cel ce era mai bine informat. Odat
cu dep irea cadrului na ional, posibilitatea de informare devenea tot mai greoaie, a a c s!a
trecut la formarea unei pie e de date, urmnd a fi transmise de organisme specializate.
"ezvoltarea pie ei de informa ii este marcat, la nceputurile ei, de nfiin area i
etinderea agen ilor de pres. "atorit progresului tehnic i a curiozit ii publicului, pia a
informa iei devine mondial, majoritatea organelor de pres fiind n imposibilitatea de a
ntre ine coresponden i la mari deprtri, din cauza costurilor ridicate. #stfel, la mijlocul
secolului al $%$!lea apar agen ii de pres. Prin agen ie de pres se n elege o institu ie, de
stat sau particular, care culege informa ii din toate domeniile de activitate, furnizndu!le pe
baz de contract organelor de pres, organiza iilor de radio i televiziune.
Strmo ul agen ilor de astzi era un birou modest, de traducere a presei strine, pe
care &harles 'avas l deschide la Paris n ()*+ i care mai trziu va fi cunoscut n lumea
ntreag sub denumirea de agen ia de pres ,,'avas ,. -n .ermania, domin agen ia /olf,
fondat n ()01 la 2erlin. 3a 3ondra, %ulius 4euter inaugureaz n ()+( agen ia care!i poart
numele. -n Statele 5nite apare n ()0) #ssociated Press, iar n ())6 5nited Press.
#stzi cele mai importante agen ii de pres, pe plan interna ional, sunt 7 #gen ia 8rancez de
Pres, care nu este altceva dect sec ia de informa ii a #gen iei 'avas, #gen ia 4euter,
#ssociated Press i 5nited Press %nternational.
.lobalizarea informa iei a condus la nfiin area de programe i institu ii comune cu
activit i de informare. 3a nivel european aceasta s!a concretizat 95T93 S#T adic
,,Organiza ia 9uropean pentru Telecomunica ii prin Satelit ,. Programul a fost lansat n
(1::, prin acordul comun al ,,&onferin ei 9uropene a #dministra iilor de Po t i
Telecomunica ii , i de ,,#gen ia 9uropean a Spa iului &osmic ,. %nstitu iile comune de
informare au fost create n ultimile dou!trei decenii i sunt mai frecvente n 9uropa
Occidental, al cror numr seridic la cca. *6.
Sunt dou tipuri de astfel de institu ii comune de informare 7 guvernamentale i
neguvernamentale, ultimile fiind crea ia mai multor firme interesate n informa ii ntr!un
anumit domeniu; ele pot furniza informa ii firmelor fondatoare i unor ter i, contra cost.
#ceste institu ii comune de informare sunt specializate pe domenii. 9le nmagazineaz
informa ii n legtur cuevolu ia tehnico! tiin ific, n diverse ramuri i n diverse genuri de
activitate, la nivelul unei economii na ionale, a unei zone sau a ntregii lumi, pe care le pun la
dispozi ia solicitan ilor. #vantajele constau n economisirea cheltuielilor de investigare i de
preluare a informa iilor, lrgirea ariei informa ionale i dinamizarea acestei activit i.
9emple7
8edera ia %nterna ional de "ocumentare, cu sediul la 'aga, este una din
organiza iile neguvernamentale dintre cele mai puternice ;
&entrul 9uropean de Traduceri, creat n (1<( n Olanda i care se ocup cu
colec ionarea i preluarea informa iilor pe care le pun la dispozi ia celor dornici s le
ob in;
2iroul 4ezultatelor #nalitice al &onsiliului %nterna ional al 5niunilor tiin ifice, care
func ioneaz la 2ruelles, adun i sistematizeaz informa ii tiin ifice din toate
domeniile, pe care le pun la dispozi ia celor interesa i, sub form de scurte rezumate,
fotocopii dup articole, adnotri, bibliografii, etc. ;
%nstitutul %nterna ional al Patentelor, care procur i pune la dispozi ia unor persoane
i societ i particulare sau de stat, informa ii tehnico! tiin ifice i documentri n
legtur cu patentele;
Serviciul de "ocumentare &osmic, difuzeaz n rile vest!europene, membre a
&.9.9., informa ii cu privire la cele mai noi descoperiri i inveti ii n domeniul
respectiv.
#tt agen iile de pres ct i programele i institu iile comune de informare au avut
i au drept scop transmiterea informa iei, ca mijloc de comunicare general. =olumul,
diversitatea, viteza i libertatea de circula ie a informa iei n procesul comunicrii, reprezint
indicatorii de baz ai stadiului de dezvoltare a unei societ i. #ce ti factori au ajuns s
eprime performan ele economice ale statului precum i stadiul lor real de democra ie.
Prin urmare, societ ile comerciale pentru a avea un sistem informa ional eficient
trebuie s se doteze cu cele mai performante mijloace electronice de colectare, stocare,
prelucrare i transmitere a datelor, precum i angajarea de personal cu nalt calificare pentru
deservirea acestei tehnici. -n acest mod firma i poate modela sistemul informa ional n
func ie de necesit ile de moment sau pe termen lung, lund decizia cea mai judicioas
pentru a asigura eficien a societ ii.

S-ar putea să vă placă și