Sunteți pe pagina 1din 76

1

JACQUES SALOME
Curajul de a fi tu nsuti
Arta de a comunica contient
JACQUES SALOME este psihosociolog formator scriitor i poet! "i#a
o$%inut licen%a n psihiatrie social& la Ecole prati'ue des (autes Etudes en
Sciences Sociales )*aris+! Este fondatorul Centrului de formare n rela%ii
mterumane ,Le -egard fertile. de la -oussillon#en#*ro/ence unde pred& $un&
parte dintre cursurile de formare! A predat timp de 01 ani la Uni/ersite de Lille
222!
Jac'ues Salome dorete s& transforme comunicarea ntr#o materie de sine
st&t&toare ce se pred& n coli i crede n respon#sa$ili3area indi/idului n /ederea
cre&rii unor rela%ii s&n&toase printr#o comunicare acti/&!
"i#a nceput cariera n domeniul rela%iilor interumane pornind de la
cercet&rile i lucr&rile ce apar%in curentului psihologic umanist repre3entat de
Cari -ogers! La nceputurile carierei sale s#a folosit de psihanali3& mergnd pe
direc%ia propus& de Milton Enc4son pentru care incontientul este un re3er/or de
resurse i nu o component& ntunecat& a psihicului n primele sale cursuri de
formare Jac'ues Salome a folosit tehnici corporale cum ar fi Rebirth, $ioenergia
sau mijloacele de e5presie scenic& precum psihodrama!
6up& aceste numeroase e5perien%e ajunge la o metod& personal&! El
creea3& un sistem teoretico#practic de3/oltnd concepte i instrumente proprii!
Astfel ia natere metoda ES*E-E )Energie Specific& *entru o Ecologie
-ela%ional& Esen%ial&+! Scopul demersurilor sale pedagogice i educati/e nu este
acela de a da sfaturi ci de a stimula reflec%ia personal& i maturi3area de a
declana tre3irea contiin%ei i luarea de po3i%ie fa%& de sine i fa%& de ceilal%i!
*unctul de plecare este e5primarea personal&! A format pn& n pre3ent peste
78888 de asisten%i sociali medici psihologi i consultan%i! A %inut conferin%e i
cursuri de formare i are discipoli )moderatori n metoda ES*E-E i formatori de
moderatori+ n 9ran%a :elgia Que$ec El/e%ia 2nsulele -eunion!
Este autor a peste ;8 de c&r%i coautor al unor lucr&ri de referin%& despre
comunicare i cuplu teoretician n cadrul Asocia%iei pentru Comunicare
-ela%ional& prin Ascultare Acti/&! C&r%ile sale au fost traduse n <= de lim$i
inclusi/ n lim$a rom>n& (Vorbete-mi, am attea s-i spun, Dac m-as asculta,
m-as nelege, ap&rute la editura Curtea ?eche+!
*refa%&
6ac& omul este o trestie gnditoare conform dictonului consacrat omenirea este
pe cale s& de/in& o re%ea gnditoare iar acest proces ne o$lig& mai mult ca niciodat& s&
reflect&m la $una func%ionare a sistemului pe care se $a3ea3&@ comunicarea!
La fel cum e5ist& sisteme precum cel circulator respirator sau ner/os care asigur&
$una func%ionare a /ie%ii interne a organismului uman tot astfel ne putem imagina
e5isten%a unui sistem ns&&rcinat cu $una func%ionare a acestui corp colecti/ care este
ntr#o oarecare m&sur& organismul e5terior al omului integrat n societate A un sistem
constituit din legi care n m&sura n care snt cunoscute i aplicate asigur& echili$rul
grupului si prin e5tensie al speciei sau dimpotri/& l desta$ili3ea3&! Acest sistem este
comunicarea!
2
Societatea este constituit& din leg&turi de schim$ i din ritualurile care le
gu/ernea3&! Cunoaterea acestora face o$iectul de studiu al psihosociologiei i tocmai
de aceea Jac'ues Salome care i#a ctigat o $ine meritat& reputa%ie n acest domeniu ne
poate ajuta s&#0 n%elegem oferindu#ne pre%ioasa sa contri$u%ie! 6ar orice form& de
cunoatere a omului este si un permanent omagiu adus frumuse%ii iar Jac'ues Salome
are darul de a se l&sa cuprins de aceast& ,stare poetic&. care face din opera sa crea%ia
unui artist /i3ionar!
9ormator n rela%iile interumane el este pentru epoca noastr& un ,profet social.
ale c&rui scrieri inspirate ncearc& s& ne de3/&luie mecanismele /ie%ii omului pentru care
comunicarea este o necesitate! 6e la un asemenea ini%iator n uni/ersul rela%ional
atept&m s& ela$ore3e o teorie i o metodologie asupra comunic&rii contiente la care ar
tre$ui s& recurgem pentru a preg&ti s& tr&im mai $ine ntru ncununarea re%elei
gnditoare!
*roiect comun ntregii specii re%ea %esut& din informa%ii din fiin%e umane care
sta$ilesc leg&turi ntre ele este de o importan%& primordial& s& punem i s& consolid&m
$a3ele acestei tiin%e a se citi ale acestei arte care este comunicarea la n-demna
tuturor, pe scurt s& enun%&m un ansam$lu de reguli menite s& ,trase3e autostr&3ile
drepte ale informa%iei.!!!
Cum omul prin natura sa nu este menit singur&t&%ii ci /ie%ii n grup el s#a
confruntat nc& de la nceput cu necesitatea de a crea n acest /rtej al diferen%elor
structuri si reguli care s& respecte drepturile fiec&ruia! Jac'ues Salome ne ini%ia3& n
descoperirea acestor reguli si legi f&cndu#ne martorii propriei sale de3/olt&ri si
confiden%ii e5perien%elor sale!
6incolo de aceasta a/em n fa%& mai mult dect o teorie o metodologie practic&
o disciplin& a transform&rii care pentru a comunica n mod contient pare s& cear&
tuturor /igilen%& i hot&rre!
:uddhismul ne#a n/&%at prin practica ?ipassana de e5emplu cum s& e/olu&m
transformnd respira%ia ntr#un act contientB Jac'ues Salome ne propune o disciplin&
oarecum identic& transformnd sistemul de comunicare de la ni/elul angrenajului
social ntr#un demers contient!
9&r& ndoial& c& a/em de#a face cu o ntlnire pe prim rang pe care la nceputul
celui de#al treilea mileniu ar fi $ine s& nu o rat&m si pe care editura -elie a/ea datoria
de a o e5pune! Ce alt am$asador mai $un ar fi putut g&si pentru deschiderea acestei
noi colec%ii menite s& difu3e3e /alorile contiin%ei n toate domeniile de acti/itate i
de reflec%ie a omului social dect cel care i#a consacrat /ia%a r&spndirii acestor /alori
i care a tiut s& emo%ione3e at%ia si at%ia oameni afla%i n c&ut&ri!
Cn aceast& er& de tran3i%ie tre$uie s& n%elegem sau s& re#n%elegem ,apelul lansat
prin mii de santinele.B aici este cel al unui ,nso%itor al marilor treceri. i dac& este
/or$a despre curajul de a fi tu nsu%i este /or$a i despre demnitatea mai su$til
transmis& de a fi cel&lalt din sine! *entru cei care uneori caut& prea departe drumul spre
caritate aceast& in/ita%ie la comunicarea contient& poate foarte $ine s& deschid& drumul
,noilor comunicatori.!
D?AE AMA-
3
Pentru fiecare dintre noi,
Fiecare cale de cutare personal
Dispune de un loc n spaiul-timp din ni!ers"
Fiecare e#isten are de $ucat un rol
%n marca coregrafie cosmic a istoriei omenirii"
Fiecare drum al !ieii, ntins ntre cer i prnnt,
&rasea' !olute i arabescuri,
&ornade sau circum!oluiuni mictoare,
(upus fiind aspiraiilor contradictorii
ntre ancorare sau nrdcinare, elan sau 'bor"
Rtcirile noastre oscilea' ntre naintare ctre ceilali,
)i retragere, ntoarcere sau concentrare asupra sinelui"
*e cutm prin salturi succesi!e,
&rei pai nainte i uneori doi napoi
+tunci cnd nu trebuie s facem un salt lateral"
,utarea nesfrsit a ce e mai bun n sine se n!rte
n encla!a libertii oferite fiecruia
ntre datorie i credit, uurare si autonomie,
-a limita dintre definit si nedefinit,
Dintre trecut si !iitor,
ntre rsritul i apusul fiecrei f iine"
2ntroducere
Orice demers spiritual ne ndeamn& mai nti la purificare i la de3/&luire ne
in/it& s& postim cu inima i s& ajun&m cu sufletul! Chiar dac& impune renun%area la
ilu3ii el nu ne scutete de o munc& de arheologie personal& adic& de o medita%ie asupra
trecutului nostru asupra fidelit&%ilor repeti%iilor i motenirilor noastre! "i nu ne ferete
de o clarificare a con/ingerilor noastre de o e5plorare a capcanelor i nen%elegerilor
care ne leag& de mini i de picioare sau ne pun $e%e n roate n rela%iile cu cel&lalt sau
cu noi nine! Are la $a3& o perioad& de ucenicie pentru a ne da repere solide i puncte
de ancorare ferme pentru a ne ajuta s& ne situ&m n la$irintul numeroaselor solicit&ri ale
/ie%ii contemporane!
S& ne d&m seama de posi$ilitatea unei comunic&ri rela%ionale sau s& comunic&m
contient@ n aceast& carte este /or$a tocmai despre asumarea responsa$ilit&%ii pentru a
contienti3a i a ne angaja n rela%ii mai deschise!
Mi#am dorit s& ofer cte/a $orne pornind de la parcursul meu si de la cel al
fiin%elor care mi#au marcat /ia%a!
*entru c& setea de semnifica%ie care ne st&pnete n anumite momente ale /ie%ii se
nal& adesea si poate fie s& se as#tmpere cu $&uturi gustoase si mieroase dar
m$&t&toare i to5ice fie s& se sting& n r&spunsuri e5cesi/e!
6ac& prosperitatea se atinge printr#o mplinire interioar& atunci aceast& mplinire
tre$uie totui s& se poat& transpune ntr#o e5perien%& a cotidianului %esut& i
amalgamat& dintr#o re%ea de rela%ii acti/e i creatoare cu sine i cu ceilal%i!
2n acelai timp orice demers spiritual fondat deopotri/& pe aspira%ia la
transcenden%& si pe ne/oia de aprofundare ne conduce c&tre de3golire! Ee pate riscul
unui oc i al unei n#tlniri dureroase i $ul/ersante cu propria nuditate psihic&! Aceast&
a/entur& ne confrunt& cu lipsurile noastre afecti/e cu e5cesele noastre cu /idul de
identitate cu ap&sarea certitudinilor cu dorin%ele si lacunele noastre cu insignifian%a /a#
lorilor noastre cu golurile si caren%ele noastre dar n acelai timp cu h&ul din noi i
montrii notri interiori pentru a ne putea deschide A aceasta este speran%a care m&
anim& A c&tre o ntlnire cu aceast& parte de di/initate care i cere dreptul la integrare n
totalitate!
2n aceste momente de insta$ilitate de durat& sau tran3itorie care caracteri3ea3&
orice schim$are este de dorit i chiar necesar s& c&ut&m repere /alide i /erificate
pentru a ne men%ine la suprafa%& ancora%i pe linia noastr&! -epere demne de acest nume
4
care f&r& s& ne dicte3e pasul urm&tor s& ne fie $orne pentru necesit&%ile drumului
lumini care s& ne ajute s& p&str&m drumul $un f&r& a ne stnjeni totui ,c&utarea. i
elanul ntre$&rilor! Cu att mai mult cu ct n jurul aspira%iei la n&l%are spiritual& miun&
amenin%&rile@ $oala idealismului decolarea nu ntotdeauna controlat& c&tre st&ri de
contiin%& diferite sau ateri3&rile for%ate pe nisipurile mic&toare ale cotidianului sec! n
acest sfrit de secol mondiali3area galopant& i e5pansiunea /ertiginoas& a re%elelor de
comunica%ii n toat& lumea ne mping A si pe copii si nepo%ii notri nc& i mai mult A
spre a ne l&sa prad& atotputerniciei infantile cnd aceasta ne face s& confund&m
s&r$&torirea cu consu#matorismul i ne determin& sa flirt&m periculos cu propriile
noastre frontiere interioare!
Ce lung si pres&rat cu capcane este drumul c&tre g&sirea unui sens pentru
manifest&rile $anale si impre/i3i$ile ale /ie%ii pentru a dep&i aparen%ele pentru a
ajunge la un acord nainte de a de/eni noi nine i3/oare /a tre$ui s& na/igam pe
$j$ite sau s& fim ndruma%i pentru a ne g&si calea!
Calea se pre3int& cnd ca un spa%iu imens ntre credin%e si certitudini cnd ca un
drum ngust pe care se confrunt& intui%ii o$ser/a%ii si e5perien%e nainte de a ne tre3i a/em
de parcurs o ntreag& ,itinerare. )c&utarea unui itinerar+care tine de la c&utarea ade/&rului
cu riscul unei adapt&ri pn& la necesitatea unei de3goliri! Fre$uie s& cre&m un spa%iu larg n
noi nine pentru a ne nate ntru acceptare!
Chiar dac& practica este pre3ent& n e5isten%a mea nu despre ea /reau s& /or$esc
ci /reau s& e5pun o germinare@ a mea din cei G8 de ani de /ia%&!
%n strfundurile materiei, am tiut s !edem
energie, n strfundurile energiei, am tiut s !edem
informaia, n strfundurile informaiei oare !om mai ti
s !edem contiina. Vom ti s !edem c informaia nsi
depinde de contienti'area ei,
adic de sensul pe care i-l atribuim.
HA?2E- EMMAEUELL2
Cap.1. Naterile din viaa mea
6ac& m& gndesc la tot ce tiu despre mine de cnd mi aduc aminte am
sentimentul c& /ia%a mea nu a fost dect o succesiune de nateri o suit& de etape
marcate fiecare cu o nou& $orn& al$& a unei importante tre3iri de contiin%& fun#
damental& pentru de3/oltarea mea! Astfel /ia%a mea pare un parcurs str&$&tut de
nateri apari%ii i /eniri pe lume care au contri$uut la facerea omului care am de/enit
ast&3i!
6espre cte/a dintre aceste nateri /& /oi /or$i acum pentru c& fiecare dintre ele
este n acelai timp pilon de sus%inere impuls i chemare c&tre o /ia%& mai plin&!
Copilul care am fost omul care am de/enit i cel care de/in schim$ndu#m& n
fiecare 3i cte pu%in toate snt re3ultatul acestor nateri!
Si dac& ast&3i snt att de pasionat de rela%iile interumane dac& /i3iunea mea
asupra comunic&rii dei pu%in utopic& este mereu de actualitate intact& i la fel de
necesar& dac& snt att de hot&rt s& induc fiec&ruia dorin%a de a n/&%a comunicarea n
rela%iile interpersonale A de e5emplu s& de/in& un o$iect de studiu n coli la fel ca
matematica istoria geografia sau france3a A tot acest entu3iasm pro/ine din nt>lnirile
uimirile si descoperirile care s#au i/it pe parcursul /ie%ii mele la orice /rst&!
"i simt c& pot s& m& mai nasc de multe ori de aici nainte pentru alte e5perien%e
de /ia%&! Foate aceste nateri se /or sprijini pe cte/a $orne repere ferme pe care mi le#
am format ntorcndu#m& mereu la n%elepciunea legendar& a $unicii mele i
injonc%iunea aserti/&@ ,6ac& nu ai $&trni tre$uie s& %i#i cumperiI.
5
Simt c& n mine snt nscrise profund cte/a reguli de /ia%& c&rora m& str&duiesc s& le
fiu fidel i pe care m& angaje3 s& le respect cu prioritate oricare ar fi urgen%ele sau
constrnge#rile care apas& asupra mea! *rintre acestea se num&r&@
J admira%ia si uimirea f&r& limite n fa%a copiilor i a eforturilor lor de a de/eni fiin%e
autonome adulte creatoareB
J respectul profund pentru femei pentru misterul i genero3itatea lorB
J preocuparea permanent& de a#mi asuma responsa$ilitatea pentru ce mi se ntmpl&B
J con/ingerea de/enit& de nestr&mutat c& asemeni oric&rei fiin%e umane snt
purt&torul unui dar fa$ulos cel al /ie%ii care mi#a fost l&sat& n grij& nc& de la conceperea
mea! 6ar imaterial dar foarte real i tangi$il alc&tuit dintr#o sum& dintr#o mas& de
energie i de iu$ire uni/ersal& care mi#a fost ncredin%at& si fa%& de care am datoria
asemeni oric&rui alt $&r$at sau femeie s& o de3/olt ntr#o form& unic& cu toat& li$ertatea
posi$il&!
Cntr#ade/&r %ine de responsa$ilitatea mea@
J fie s& consum pur i simplu s& risipesc aceast& iu$ire i aceast& energieB
J fie s& le amplific si s& le de3/olt!
Urrnnd una dintre aceste dou& c&i pentru care /oi fi optat n func%ie de orientarea
pe care am dat#o principalelor preocup&ri din /ia%a mea n momentul marii treceri c&tre ce#
l&lalt t&rm sau c&tre o alt& stare altfel spus la sfritul ciclului meu de /ia%& /oi reda
materiei uni/ersale 3estrei comune diminuat& sau m$og&%it& aceast& re3er/& de energie
i iu$ire care mi#a fost ini%ial l&sat& n grij&!
Asumarea responsa$ilit&%ii de a m& implica i de a ac%iona a fost consecin%a faptului c&
am de/enit contient c& /ia%a mea a fost o succesiune de nateri! "i acestea au fost att de
numeroase surprin3&toare impre/i3i$ile si /ariate nct de fiecare dat& mi#au strnit
uimirea i entu3iasmul dincolo de disperarea de3echili$rul i ndoiala pe care mi le#au
pro/ocat!
Naterea ntru gelozie
Una dintre primele nateri din /ia%a mea de care mi amintesc a fost cea ntru
confu3ie gelo3ie si haos n momentul /enirii pe lume a fratelui meu! A/eam patru ani i
deodat& reperele mele o$inuite s#au spul$erat! *re3en%a mamei nu mai era aceeai
mirosurile 3gomotele i ritmul casei se schim$aser&! :rusc am c&p&tat sentimentul c& nu
mai a/eam nici o importan%& c& nimeni nu m& putea iu$i cu att mai pu%in mama mea
pentru c& ea nu mai a/ea ochi dect pentru el acest intrus care tocmai mi in/adase
uni/ersul!
Ast&3i tiu A nu doar la ni/el ra%ional ci la ni/elul emo%ional de acum A ca eram
iu$it c& mi se acorda toat& aten%ia necesar&B dar pentru sensi$ilitatea mea de copil de
patru sau cinci ani aceast& e5perien%& a fost teri$il& i terifiant& o ade/&rat& re/olu%ie!
6ou& fotografii p&strate cu sfin%enie n al$umul de familie stau m&rturie pentru
aceast& perioad& ntr#una dintre ele apare un $&ie%el $lond 3m$itor adora$il m$r&cat
n costum de marinar! ,S&#0 m&nnci nu alta de scump ce e. aud i acum cu/intele pe
care le rosteau deasupra capului meu! n cealalt& apare un copil cu capul ras cu aerul unui
ocna sau al unui ceretor g&tit cu un palton /echi cu pumnii strni n $u3unare cu
pri/irea dur& i 3m$ind for%at! 2ntre aceste dou& momente!!! se n&scuse fratele meu!
Naterea ntru prietenie
*e la apte ani a/eam un /ecin Marcel care a de/enit prietenul meu ,de /iat& si
de moarte. cum ne declar&m la acea /rst&! Al&turi de el am descoperit ce nseamn& s&
ai ncredere s& %i respec%i cu/ntul dat s& fii solidar ntr#o prietenie s& sim%i siguran%a pe
6
care %i#o d& acceptarea necondi%ionat&! Eram iu$it i acceptat aa cum eram si nu aa
cum /oiau al%ii s& fiu! Eram nedesp&r%i%i ceea ce nseamn& c& respiram aceleai emo%ii si ne
minunam de aceleai descoperiri! Eu sau el era totuna nfruntam /ia%a in/inci$ili
indestructi$ili si ncre3&tori!
Locuiam ntr#un cartier muncitoresc unde i3$ucneau adesea certuri ntre copii@
ri/alit&%i pentru teritorii pentru suprema%ie pentru modele! Lupta se d&dea mai mult
n imagina%ia noastr& dect n realitate dar uneori se l&sa cu /iolen%&!
Mi#am pierdut un dinte n timpul unei astfel de nc&ier&ri cu pratia!!! iar corpul
meu poart& numerose urme ale cicatri#celor din acea perioad&! 6ar a/eam certitudinea
a$solut& c& orice s#ar ntmpla puteam conta pe Marcel m& puteam $a3a pe el pentru
a nfrunta orice peripe%ie din /ia%a mea de copil!
Naterea ntru ndrgostire
A/eam tot apte ani! *e ea o chema Michele i locuia foarte aproape de noi!
6iminea%a cnd o /edeam tra/ersnd strada pentru a merge la scoal& o urm&ream i
apoi f&ceam un ocol destul de mare pentru a nu fi ne/oit s& trec prin fa%a colii de fete!
6in pudoare jen& sau un sentiment prea acut al diferen%ei!
Cte emo%ii i ct& tul$urare cnd drumurile noastre se intersectauI 6intr#o dat&
timpul se dilata aerul de/enea mai /iu mai pur parc& toate for%ele naturii se tre3eau
ca pentru a face s& e5plode3e corpul meu de/enit $rusc prea strimt! Uni/ersul cele$ra
tr&irile si ilu3iile mele! Sa/oarea clipei /i$ra%iile ine5prima$ilului paleta de culori a
fiec&rui moment!!! toate se mpleteau pentru a nsufle%i iu$irea care se n&tea n mine!
La $iserica la care mergeam amndoi momentul cel mai special era ae3area la
masa de comuniune! Era naintea introducerii n/&%&mntului mi5t pe /remea cnd att
coala ct i $iserica erau intens preocupate s& nu pertur$e $unele mora/uri drept care
pentru a nu l&sa copiii prad& ispitei a/eau grij& s& separe fetele de $&ie%i! Cnd eti
crescut ntr#un astfel de mediu re/eriile si ntlnirile cu se5ul opus cap&t& atrac%ia
fructului oprit ntotdeauna f&ceam n aa fel nct s& m& ae3 e5act pe locul simetric cu al
ei i /ai de mitocanul care ar fi ridicat preten%ii sau care ar fi ndr&3nit s& mi#0 ocupe@
eram gata s& fac un scandal monstruos!
6e atunci nu am mai reg&sit niciodat& acea for%& acea intensitate a sentimentelor
a emo%iilor care m#au ncercat n acea perioad&! E5traordinarul acestei tr&iri /a fi mereu
nscris n corpul meu! 6in ea s#au hr&nit multe dintre emo%iile mele de mai tr3iu!
Naterea ntru lectur i relaionare
La nou& ani m#am m$oln&/it de tu$erculo3& osoas& i am plecat la un sanatoriu
n *irinei la 0K88 de metri altitudine! Am stat %intuit la pat /reme de patru ani n gips
de la picioare pn& la piept iar singura mea pri/elite era un munte imo$il numit Cam$re
dLA3e ),fundul de m&gar.+ i un cer imens att de luminos nct %i lua ochii!
Acolo am descoperit lectura! *&rin%ii mei a/eau o condi%ie e5trem de modest& nici
unul dintre ei nu a/ea studiiB doar c#te/a cunotin%e elementare de ortografie aritmetic&
i foarte mult $un sim% cam asta era 3estrea lor! Fotui n mod bi'ar, tn ei s&l&luia
sentimentul de pioenie i ade/&r a$solut n fa%a cu/ntului scris! ,6ac& este scris
nseamn& c& este ade/&rat. era conclu3ia respectuoas& a mamei printr#o formulare n
care considera%iile morale i ci/ice amprente ale sentimentului datoriei i supunerii
%ineau loc de organi3are metodic& a cau3elor i efectelor i trecea naintea gndirii
logice sufo#CCnd orice urm& de spirit critic!
La sanatoriu unde nu m& deplasam dect pe un pat rulant am descoperit
li$ertatea fa$uloas& pe care %i#o ofer& lectura despre c&l&torii imaginare posi$ilitatea de
a te identifica cu eroii de a crea lumi de a imagina situa%ii pn& la cele mai mici detalii
sau de a f&uri destine! Ce perioad& minunat&I Cei din jurul meu snt adesea uimi%i cnd

m& aud in/ocnd fericirea acestei p&r%i din /ia%a mea n care dei imo$ili3at m&
$ucuram totui de o li$ertate fantastic& cea de a /isa!
Naterea ntru comunicarea relaional
Cn planul comunic&rii rela%ionale am fost mult& /reme un s&l$atic! Cnd mi
rememore3 adolescen%a tot ce p&stre3 este o lung& serie de umilin%e nedrept&%i
neaccept&ri o succesiune de nen%elegeri i de manifest&ri negati/e! Eram un ade/&#
rat infirm n a rela%iona un handicapat al cu/intelor o /ictim& a nemp&rt&irii!
Am descoperit mai tr3iu n /ia%a de adult puterea cu/intelor si a ideilor
$og&%ia schim$ului de idei prin discu%ii intermina$ile despre iu$ire moarte /ia%&
femeie c&l&torii! ?ia%a mi s#a deschis! Fotul putea fi supus confrunt&rii putea fi
pus su$ semnul ntre$&rii i mi deschidea noi drumuri spre un plus de coeren%&
de3/oltndu#mi n acelai timp capacitatea de a m& implica i de a#mi do$ndi o
autonomie real&! Foate aceste procese se materiali3au printr#o ancorare mai
profund& printr#o personalitate mai ferm&!
Naterea ntru tiin
M& refer la naterea ntru tiin%a de a tr&i la un ni/el mai $ine conturat!
Aceast& natere a /enit o dat& cu nceperea unei terapii analitice! *n& atunci tiam
di/erse lucruri tiam s& fac di/erse lucruri! O$%inusem cte/a diplome si credeam
ca tn&r adult c& aceast& 3estre mi era suficient& pentru a porni n /ia%& si a reuiI Ca
un -astignac al timpurilor moderne mi nchipuiam cucerirea lumii ca fiind o
chestiune de putere influen%& i mai ales recunoatere! Aceast& ne/oie de a fi
recunoscut /alori3at confirmat mi#a structurat o parte a e5isten%ei!
6ar de#a lungul terapiei am descoperit o alt& form& de a tr&i mai creati/& mai
dinamic& mai pu%in reac%ional& maiL pu%in /iolent& fa%& de mine nsumi! Astfel mi#
am nceput destul de tr3iu o educa%ie de contienti3are care mi lipsise pn& la ;8 de
ani si f&r& de care suferisem atta!
Naterea ntru iu!ire i se"ualitate
S& sim%i c& iu$eti c& eti ndr&gostit nfl&c&rat i iu$it s& tr&ieti dorindu#%i
i primind pre3en%a celuilaltMceleilalte ce re/olu%ie fermec&toare n /ia%a unei
fiin%e!
Cnd eti ndr&gostit intri ntr#o stare special& care %i d& o /italitate o energie
i o creati/itate aparte!Cnd eti ndr&gostit descoperi poten%ialuri nee5plorate nc&
i ntr#un fel te lai prins si purtat c&tre ce e mai $un din tine n ntlnirea cu
minunea si impre/i3i$ilul din cel&lalt!
Naterea ntru creaie
La << de ani mi#am ncheiat acti/itatea de conta$il prima mea alegere de
carier&! Am de/enit olar apoi sculptor n lemn i metal! ?reme de doi ani am tr&it
ntr#un loc magic un spa%iu n afara timpului ntr#un castel de la sfritul secolului
al H2H#lea care fusese oferit drept cadou de desp&r%ire amantei sale o prin%es&
rusoaic& de c&tre cel care a/ea s& de/in& EdNard ?22! 6e jur mprejur ;88 de
hectare de p&dure i mai ales de t&cere deasupra un cer care se schim$a la fiecare
clip&agitat de marile /nturi din /est!
Cn timpul acestor doi ani am tr&it n mirosul de lemn i de metal ntr#o stare
de efer/escen%& incredi$il&! M& tre3eam n fiecare diminea%& plin de o mul%ime de
idei i de numeroase proiecte pe care le /oiam reali3ate imediat! Eram a$sor$it i
#
animat de ne/oia de a nfrunta materia de a m& l&sa dominat de ea la nceput i
mai apoi de a o supune! 6in aceast& perioad& p&stre3 un re3er/or de energie un
poten%ial netir$it de a nfrunta impre/i3i$ilul!
Cum pro/in dintr#un mediu modest n care nimic nu mi#a fost /reodat&
d&ruit i unde totul tre$uia cucerit mi se pare c& mereu m#am definit a/nd ca reper
greut&%ile! 9iecare ncercare fiecare constrngere sau limit& de/enea un stimulent
sau mi deschidea calea spre o nou& re3er/& de entu3iasm i de elan!
6ac& n general m& simt descump&nit la nceput de un refu3 de o respingere
de o punere la ndoial& dup& aceea nfrunt situa%ia si m& lupt! "i nu att pentru a
ctiga ct pentru a#mi rectiga respectul fa%& de mine nsumi!
Naterea ntru paternitate
Mi#am conceput primul copil o fiic& la <; de ani! 6ar tat& am de/enit mult mai
tr3iu! Acest copil m#a f&cut s& de/in p&rinte si t&tic!
A/ea ase luni i pentru a o duce la d&dac& tre$uia s& parcurg n fiecare
diminea%& i sear& cte trei 4ilometri pe jos prin p&dure!
O %ineam la piept ntr#un fel de rucsac pe care#0 concepuser& pentru ea! Ct %inea
drumul ea gngurea tot timpul mi /or$ea mai ales cu ochii cu e5presii de o mare
intensitate emo%ional& prin noi gesturi in/entate cu fiecare 3i!
Ea m#a n/&%at s& ascult s& d&ruiesc s& primesc i de asemenea s& spun nu! Cu ea
am n/&%at s& descop&r a$ecedarul comunic&rii i s&#0 folosesc nainte de a continua s&#0
aprofunde3 cu ceilal%i copii ai mei!
Naterea ntru e"primarea personal
Cu to%ii am fost deposeda%i de dreptul la e5primarea personal& tocmai de c&tre cei
care se presupunea c& tre$uie s& ni#0 dea@ p&rin%ii notri! ?or$ind n locul nostru dictndu#
ne cel mai adesea ne/oile sentimentele comportamentele ne#au r&pit posi$ilitatea de a
recunoate i de a e5prima o tr&ire personal&! Cei mai mul%i dintre noi ne form&m pornind
de la aceast& nen%elegere!
6e#a$ia c&tre ;< de ani mi#am descoperit o e5primare proprie al c&rei ecou l puteam
au3i pentru prima dat& n mintea mea cu/inte care nu mai erau mprumutate de la al%ii!
A fost o descoperire neo$inuit& a unora dintre ori3onturile mele de posi$ilit&%i
concomitent cu o erup%ie de dorin%e att de noi nct m#au aruncat ntr#un amalgam de
contradic%ii de conflicte de fidelitate care mi#au marcat dureros aceast& perioad& din /ia%&!
Cn aceast& perioad& ntre ;8 i 78 de ani m#am ridicat n#tr#o oarecare m&sur& c&tre
omul care eram cu ade/&rat!!! re#nun%nd la rolurile care#mi fuseser& atri$uite la modelele
predefinite sau presta$ilite ieind de su$ impactul injoc%iuni#lor renun%nd la apro$area
celorlal%i acceptnd s& fiu uneori singur si nen%eles parte ine/ita$il& a oric&rei ncerc&ri
de schim$are!
6a la aproape 78 de ani am descoperit c& tr&iam n $un& m&sur& n non#afirmare de
sine c& fusesem n mare parte un copil conformist ascult&tor copleit de fidelit&%i si de
misiuni compensatoriiI
Naterea ntru scriitur
Cn jurul /rstei de ;7;1 de ani dup& o rela%ie amoroas& n care ne#am contopit prea
mult am sim%it ne/oia imperioas& de a m& e5prima si de a fi n%eles adic& recunoscut! Era
ca o foame /orace i insa%ia$il& care nc& nu pare s& se fi potolit!
-e3ultatul a fost o carte su$ form& de roman /u m numesc tu, care mi#a adus o
coresponden%& considera$il&! Sute de femei si $&r$a%i dar mai ales femei s#au recunoscut
n a/entura de iu$ire pe care am descris#o!
$
Unele au fost chiar /iolente reprondu#mi c& m& ascund su$ un nume de $&r$at
pentru c& pretindeau ele ,doar o femeie putea descrie att de real rela%ia de iu$ire a
femeii.I M& n&team astfel ntru aceast& latur& feminin& care de atunci nu a ncetat s& se
de3/olte i s& m& complete3e!
6up& ce am scris acest roman ntr#un efort de eli$erare dejcontienti3are att de
important nu am mai renun%at la scris mai ales n ceea ce pri/ete profesia mea de
formator n rela%ii interumane din ne/oia de rigoare de coeren%& i pentru a discerne mai
$ine firul conductor al acti/it&%ii mele!
6e aceea am scris mult despre cele cinci mari rela%ii care organi3ea3& /ia%a oric&rei
fiin%e umane@
J -ela%ia cu sine nsui sau cum s& fii un $un to/ar& pentru sine s& n/e%i s& te
respec%i s& te /alori3e3i pe scurt s& te iu$eti
J -ela%ia de iu$ire sau de cuplu cnd ntlnirea se nscrie ntr#un proiect de /ia%& n
comun!
J -ela%ia cu copiii cnd i a/em cnd tre$uie s& le fim al&turi c&ci snt cei care duc
mai departe /ia%a noastr&B ei snt /iitorul omenirii! -ela%ia cu ei este esen%ial& pentru c& ne
face s& re/enim mereu la copilul care e5ist& nc& n noi! Este tipic pentru un copil s& ai$&
puterea de a tre3i cu o tenacitate incredi$il& cu un curaj uimitor r&nile ascunse nespuse
din trecutul nostru!
-ela%ia cu proprii notri p&rin%i prin prisma noastr& a fotilor copii! -ela%ie
mereu plin& de dificult&%i de contradic%ii ntre sentimentele i raporturile de control sau
de dependen%& pe care ni le propun adesea indiferent de /r#st&! Aceste rela%ii prea
adesea ne consum& energia i tre$uie permanent redefinite reclarificate reafirmate n
noi limite!
-ela%ia cu di/inul altfel spus cu acea parte care r&mne neatins& n noi i ne
unete cu infinitul!
Naterea ntru luciditate
Ce/a mai tr3iu o alt& natere a ap&rut n /ia%a mea cea care mi#a permis s&
renun% la po/etile i la fante3iile cu care m& hr&neam purtnd doliul dup& ilu3iile mele
un demers uneori chiar mai dureros dect doliul dup& cine/a drag!
M#am n&scut rtru luciditate prin prisma a dou& mari descoperiri@
J Am acceptat c& snt responsa$il de propria mea /ia%& n sensul c& snt parte
integrant& din tot ce mi se ntmpl&!
J Am de/enit contient de impactul culturii mesianice n care am fost crescutB
mi#am dat seama de for%a i de puterea condi%ion&rilor i3/orte din aceast& cultur& care ne
mpinge nc& de foarte de/reme s& atept&m ca cerul un sal/ator un e/eniment sau un
seam&n de#al nostru s& ac%ione3e n locul nostru s& ne calme3e suferin%a s& r&spund&
atept&rilor noastre!
Naterea ntru mpcarea i uni%icarea cu sine
*&str&m n noi urmele a numeroase situa%ii nencheiate! 6e#a lungul /ie%ii am
adunat n noi r&nile cau3ate de /iolen%ele umilin%ele decep%iile i frustr&rile pe care le#am
suferit!
1&
"i tocmai aceste /iolen%e interne ntre%in men%in deschise r&nile acumulate pe
parcurs i snt cau3a suferin%elor pre3ente suferin%e care uneori re/in att de $rusc i att
de /iolent nct ne surprind!
Naterea ntru sim!olizare
Sim$oli3area este una dintre c&ile posi$ile de a accede la di/initatea care e5ist& n
noi! Unii consider& c& di/initatea este mai presus de ei n cer sau n cosmos i dau un
nume i consacr& ritualuri o in/oc& sau o m$unea3& prin rug&ciuni! 2n ce m& pri/ete
eu cred c& di/initatea s&l&luiete n fiecare dintre noi! Ea este acest nucleu aceast&
particul& indestructi$il& care leag& fiecare fiin%& de uni/ers i i confirm& c& are un loc al
ei n marele ntreg n pre3ent mul%i dintre noi snt infirmi de di/initate si r&mn nite
handicapa%i de sacru!
Frecnd n re/ist& cte/a dintre naterile care au trasat parcursul /ie%ii mele am
punctat ceea ce mi se pare a fi firul rou al unei e5isten%e umane@ s& descoperim ce este
mai /aloros din uni/ersul nostru de posi$ilit&%i s& a/em curajul de a de/eni noi nine!
Dac eterna e#isten se transform,
nseamn c !a fi i mai frumoas"
Dac dispare, nseamn c !a re!eni
cu ce!a nc mai sublim"
Dac doarme, nseamn c !isea' la o deteptare
mai bun, cci fiecare renatere
este nc mai mrea"
01+-2- 324R+*
Cap .2. 'one de um!r sau zone de con%uzie din personalitatea noastr
9iecare dintre noi este posesorul unui poten%ial psihologic i rela%ional care se
structurea3& n jurul a dou& tipuri de componente@
J Componentele po3iti/e care /or ac%iona ca nite ade/&rate motoare sau ca
stimulente care ar putea contri$ui la iluminarea /ie%ii noastre!
J Componentele negati/e sau marginale care dimpotri/& ar putea constitui tot
attea frne limit&ri sau constrngeri capa$ile s& ne ngreune3e sau s& ne ntunece
e5isten%a cu 3one de um$r& i de dificult&%i!
Ansam$lul componentelor po3iti/e i negati/e particip& n mod acti/ la
structurarea pesonalit&%ii noastre profunde i a rela%iilor cu lumea i cu ceilal%i!
S& ne imagin&m c& acele componente negati/e care alimentea3& ntr#o oarecare
m&sur& 3ona de um$r& i dimensiunea conflictual& a poten%ialului nostru rela%ional se
/or organi3a n fiecare dintre noi n jurul unei constela%ii de caracteristici sau tr&s&turi
dominante!
Ele func%ionea3& la ma5im cnd snt ntre%inute solicitate reacti/ate stimulate sau
e5acer$ate de atitudinea sau componenta dominant& a celuilalt! "i func%ionea3& la minim
cnd snt diminuate atenuate sau men%inute n surdin& prin complementaritatea
dominantei celuilalt!
11
2at& deci c& tre$uie s& acord&m importan%& i s& fim aten%i la ceea ce cel&lalt
stimulea3& sau inhi$& n noi pe parcursul numeroaselor ntlniri sau rela%ii
semnificati/e din /ia%a noastr&!
Cnd o dominant& este accentuat& e5agerat ea se poate transforma n
comportamente limit& adic& patologice care risc& s& se permanenti3e3e su$ forma
unor tendin%e cronice sau a unor tr&s&turi de caracter!
Este de datoria fiec&ruia s&#i de3/olte o anumit& responsa$ilitate de a#i
contienti3a componenta dominant&!!! electi/& sau preferat& i dincolo de aceast&
luciditate fa%& de sine s& r&mn& n egal& m&sur& /igilent si atent pentru a nu se l&sa
antrenat de reac%iile interlocutorului cu care are de#a face cnd ini%ia3& sau ne
angajea3& ntr#o rela%ie cu acesta!
(rezentarea succint a principalelor componente negative ale personalitii
noastre
Lista componentelor pre3entate aici nu este e5hausti/& i mprumut& o parte din
termeni categoriilor deja e5istente n acest domeniu distingem dou& mari tipuri de
clasific&ri!
Unele snt mai ales descripti/e organi3ate pornind de la un in/entar al constela%iei
de caracteristici de lung& durat& i a celor mai e/idente tr&s&turi de personalitate la o
persoan& dat&!
Celelalte clasific&ri snt numite structurale i pornesc de la anali3a dinamic& a
structurii profunde a personalit&%ii! Ele se $a3ea3& mai ales pe luarea n considerare a
trei criterii principale si anume@ natura angoaselor i temerilor o$inuite ale persoanei
respecti/e mijloacele sau mecanismele pe care aceasta le folosete cel mai adesea
pentru a se ap&ra sau a se proteja )natura /arietatea malea$ilitatea sau rigiditatea lor+ si
n sfrsit felul n care rela%ionea3& cu ceilal%i i cu mediul nconjur&tor! Aici /om re%ine
si /om e/iden%ia cu prec&dere modalit&%ile de rela%ionare!
Componenta sadic sau masoc)ist
Mo$ilul principal al acestei componente se nate din c&utarea pl&cerii prin a
induce sau a#si induce siei suferin%& din c&utarea satisfac%iei resim%ite n a se
descalifica a se nega sau a sa$ota posi$ilele reuite! Suferin%a este uneori considerat& o
surs& de pl&cere ntr#o ultim& ncercare disperat& de a p&stra controlul sau de a domina
ntr#o situa%ie n care raporturile de for%e nu ne snt fa/ora$ile!
Masochistul se men%ine n limitele unor comportamente ale eecului! Se plnge c&
nu are parte dect de nefericiri i n acelai timp g&sete permanent scu3e i moti/e
serioase pentru a si le justifica! Eu tie a$solut deloc s& profite de momentele de pl&cere
sau de reuite! Accept& s& fac& pentru ceilal%i lucruri care cer un sacrificiu de sine
e5agerat! -efu3& ofertele de ajutor sau sfaturile! 6escalificndu#se el l descalific& im#
plicit si pe cel care ar /rea s&#0 ajute ar&tndu#i ct de pu%in /alorea3& dac& se arat&
disponi$il sau interesat de unul care merit& att de pu%in osteneala!
Eu tie s& primeasc& un cadou sau un compliment! Acest comportament este
frec/ent si n alte componente dar acest tip cnd spune@ ,Eu tre$uia. chiar asta
gndete f&r& fals& modestie se simte /e5at si sufer&! 6rept do/ad&@ dac& i oferi%i un
cadou cu ade/&rat frumos i scump /e%i /edea mai tr#3iu cum din ntmplare acesta l
/a r&t&ci sau l /a sparge )A se /edea Al$erto Eiguer *etit Fr&ite des per/ersions mornles
)Mic tratat de per/ersiuni morale+ :aOard editions 0PP=!+!
6ominanta se /a forma n jurul unei structuri sado#maso#chiste fie cu o eroti3are
a suferin%ei primite fie cu pl&cerea resim%it& prin cau3area suferin%ei!
12
E/olu%ia patologic& a acestei dominante /a conduce c&tre per/ersiuni cu umiliri
tendin%e de a ngr&di autonomia celor apropia%i comportamente distructi/e i
autodistructi/e!
Componenta isteroid
:a3a /a fi constituit& din n/estirea major& a corpului cu func%ia de repre3entare
prin gesturi i e5presii corporale e5cesi/e e5agerate dramati3ate teatrale necoordonate
sau dispropor%ionate n raport cu elementul declanator sau cu situa%ia tr&it&B prin maniera
general& de a se comporta n func%ie de o e5cita$ilitate de o reacti/itate emo%ional& n
mare parte fals& si declanat& de cereri sau stimuli chiar minori!
Foleran%a la frustr&ri si la mul%umiri ntr3iate este sc&3ut&!
6ominanta /a fi o ancorare n rela%ia de tip isteric! Urmarea patologic& o /or
constitui cri3ele de isterie e5cesi/e necontrolate!
Componenta paranoid sau paranoic
Are la $a3& o stare recurent& de nencredere un sentiment de persecu%ie de
respingere de e5cludere de lips& de iu$ire sau de negare totul pe fondul unei lupte
profunde i constante mpotri/a oric&rei forme de dependen%& rela%ional&!
Aceste tr&iri se transform& n po3i%ii marcate de e5acer$area sentimentului de
amenin%are! 9orma paranoid& este caracteri3at& de lipsa de ncredere cu atitudini de
persecu%ie fa%& de cel&lalt acu3a%ii ndoieli comportamente a/oc&%eti o atitudine de
permanent& ndoial& fa%& de restul lumii!
*e latura paranoic& domin& lupta cu riscul unui atac sau al unei intru3iuni
pro/enind din e5terior cu o atitudine marcat& de o mare pruden%& cu tendin%a de a
atri$ui celuilalt inten%ii r&u/oitoare sau /iclene un ton doct si ne/oia de do/e3i clare sau
certitudini! Eencrederea este legat& mai degra$& de persoane dect de situa%ii!
6ominanta paranoid& se de3/olt& su$ forme /ariate de la control la persecu%ie i
amenin%are i chiar pn& la puneri n fapt! Anumite forme de gelo3ie acut& i de
posesi/itate pot alterna cu fa3e de retragere n defensi/& agresi/& fa%& de sine nsui!
9orma patologic& a acestui comportament este paranoia care i d& celui $olna/ sau
atins de ea sentimentul acut copleitor i permanent c& cel&lalt este un poten%ial duman
o fiin%& periculoas& si noci/& o amenin%are! Aceasta se poate transforma n halucina%ii si
puneri n fapt care s& /i3e3e eliminarea i distrugerea celuilalt!
Componenta %o!ic
Aceasta este caracteri3at& n principal prin frica persistent& fa%& de o anumit&
situa%ie sau de un anumit o$iect prin c&utarea reconfort&rii prin ncercarea de e/i are a
situa%iilor sau o$iectelor care declanea3& angoasa sau care tre3esc sentimentul de
nesiguran%&! 6incolo de aceste situa%ii sau o$iecte $ine delimitate persoana nu pare
angoasat& i i impune S& nu fie! 6ar apare riscul generali3&rii situa%iilor an5iogene!
Componenta fo$ic& poate cau3a o reducere considera$il& i de lung& durat& a capacit&%ii
de a ac%iona i poate e/olua n fo$ie social& n forma sa dominant& poate declana
inhi$i%ii $locaje rela%ionale i di/erse forme de parali3ii care atrag dup& ele limit&ri
majore si d&un&toare n /ia%a cotidian& )de e5emplu dificultatea de a se deplasa
nenso%itM& incapacitatea de a merge la cump&r&turi n anumite locuri precum marile
comple5e sau dimpotri/& micile maga3ine teama de a nu fi cuprins de panic& la coafor
teama de a nu tremura ridic>nd paharul sau ceaca de cafea!!!+!
13
Componenta o!sesiv
Este format& din atitudini de control de meticulo3itate cu tendin%a maniac& de a
aranja de a /erifica de a organi3a $irocratic sau meticulos /ia%a f&r& pic de fante3ie! 6&
natere unor comportamente rigide repetiti/e care consum& mult& energie )de e5emplu
pierderi de timp considera$ile+! Cel mai adesea este nso%it& de o nelinite latent& fa%& de
impre/i3i$il i fa%& de orice form& de ,ntmplare. nelinite care nu#i permite s& se
$ucure de pre3ent i s& se a$andone3e frumuse%ii momentului prin mecanisme de
ap&rare $a3ate pe apelul la ra%iune i la intelect!
6ominanta o$sesi/& se materiali3ea3& prin ncercarea de 5 clasa de a alinia de a
controla de a rituali3a totul pn& la e5trem pentru a e5clude sentimentele pentru a
anticipa /iitorul uitnd s& tr&iasc& pre3entul do/edind re%ineri majore dificult&%i n a
oferi i a primi!
9orma patologic& a acestei componente apare atunci cnd spiritul este in/adat de
ndoieli de constrngeri de temeri ira%ionale care duc la i3olare retragere n sine i
pro/oac& uneori angoase parali3ante! Cea mai mare parte a energiei este acti/at& sau
canali3at& pentru a mpiedica declanarea angoaselor sau a conflictelor interne!
Componenta de insta!ilitate a dispoziiilor sau comportamentelor
Se recunoate prin /aria$ilitatea ciclic& a emo%iilor i sentimentelor pu%ind duce la
apari%ia unor comportamente ira%ionale sau impre/i3i$ile dispropor%ionate fa%& de
situa%iile tr&ite!
Ceea ce caracteri3ea3& aceast& component& este alternan%a fa3elor de e5cita$ilitate
)fals& $ucurie sau /eselie e5cesi/& agita%ie logoree+ cu fa3ele de descurajare mhnire
depresie lips& de ncredere n sine sau de ndoial& i confu3ie!
6ominanta $a3at& pe o alternan%& a fa3elor de e5u$eran%& i de depresie adesea
pare aproape independent& de sti#mulii e5teriori!
9orma patologic& a acestei componente este starea mania#co#depresi/& care poate
merge pn& la delir dnd natere unor acte i comportamente inadaptate care i
nelinitesc i i culpa$ili3ea3& pe cei din jur! n final poate duce la sinucidere sau la
depresii gra/e!
Componenta narcisic
Eul in/adea3& ntregul spa%iu social marcat de o incapacitate de a iei din sine i de
a %ine cont de cel&lalt i de un anumit fel de a se defini $a3at pe un sim% e5agerat al
importan%ei propriei persoane pe o supraestimare a reali3&rilor sau posi$ilit&%ilor proprii
cu preten%ia de a fi recunoscut ca e5cep%ional care alternea3& cu fa3e de descurajare
cau3ate de sentimentul lipsei de /aloare!
"i aceasta pentru c& felul o$inuit de a fi este dirijat n principal de un ideal de sine
prea nalt care nu admite greeli sau taton&ri! "i sentimentul care decurge este mai mult
de ruine dect de /ino/&%ie iar reac%iile snt mai mult de furie mpotri/a propriei
persoane dect de mnie mpotri/a celorlal%i!
Cel&lalt este folosit pe post de m&sur& a propriei /alori sau pentru atingerea
scopurilor este tratat ca o fiin%& a c&rei func%ie este n principal cea de a#i nt&ri fa%& de
sine nsui respectul de sine!
6ac& n forma sa normal& accepta$il& i chiar de3ira$il& componenta narcisic&
corespunde unui fel de iu$ire de sine deschis& si $ine/oitoare manifestarea accentuat& i
patologic& este acea parte a iu$irii de sine n care su$iectul de iu$ete ca o$iect si mai
presus de oricine altcine/a!
Se de3/olt& pornind de la fante3ia indi/idului de a fi centrul uni/ersului i st&pnul
lumii i atunci cnd se desf&oar& n toat& grandoarea sa se $a3ea3& de fapt pe o
14
contradic%ie! Orice tendin%& narcisic& e5acer$at& se consider& i se proclam& suficient&
siei cnd de fapt are ne/oie de pre3en%a unei alte fiin%e care s& o recunoasc& i s& o
apro$e! Earcisicul poate de3l&n%ui un ade/&rat terorism rela%ional pentru c& reduce totul
la el nsui! Se comport& ca si cum lumea ntreag& ar tre$ui s&#0 recunoasc& n mod
ine/ita$il /om ntlni n func%ii nalte persoane cu aceast& tr&s&tur& pentru c& $inen#
%eles acestea i atrag!)A se /edea pe aceast& tem& La 9olie cachee des homines de pou/oir
)Ee$unia ascuns& a oamenilor de la putere+ Maurice :erger Ed! Al$in Michel 0PP;!+
Componenta pervers
Aceast& component& este greu de definit n cte/a cu/inte pentru c& termenul este
prea des folosit la ntmplare si cu sensuri restricti/e! Este cu att mai important s& spunem
cte/a cu/inte despre aceast& component& cu ct ea se afl& poate printre cele in/ocate cel
mai des n aceast& carte si totodat& este cel mai greu de admis n ceea ce ne pri/ete i de
identificat la ceilal%i!
Componenta per/ers& se alimentea3& n formele ei cel mai $ine conturate din
pl&cerea de a face r&u si de a produce suferin%&! 6ar caracteristica ei principal& este
modul deose$it de a intra n rela%ie cu cel&lalt reducndu#0 la statutul de o$iect! -ela%ia
per/ers& se definete ca fiind o form& de rela%ie a$u3i/& de dominare care este forma
e5trem& a unei rela%ii de inegalitate! Ea se recunoate n ,influen%a pe care unul dintre
parteneri o e5ercit& asupra celuilalt n detrimentul celui din urm&.!)6up& defini%ia pe
care o dau -e3naldo *errone i Martine Eannini n ?iolence et A$us se5uels dans la
familie line approche sOstemi'ue ct cominunica#tionnelle )?iolen%& i a$u3 se5ual n familie
O tratare sistematic& si comunicati/a+ Ed! E!S!9! 0PP1+Aceasta difer& de controlul o$sesi/
care are la $a3& o diferen%iere net& ntre sine i ceilal%i! -ela%ia de dominare per/ers&
atrage partenerul sau interlocutorul prin atitudini seduc&toare foarte a$ile care i confer&
acestuia din urm& un rol de du$lur& sau de oglind&! 6e e5emplu folosirea unui ,se. sau
,noi. n acest ca3 nu are aceeai /aloare cu un ,noi. de contopire! Este un ,noi. care l
include pe cel&lalt f&r& a i se cere p&rerea ca si cum e de la sine n%eles c& e complice i
c& nu poate tr&i sim%i percepe sau gndi nimic diferit de cel care /or$ete!
Mijloacele rela%ionale ale unui asemenea tip nu par s& difere prea mult de cele
folosite de organi3a%iile de psihopa%i care recurg la acte 3gomotoase! Au la $a3& un du$lu
joc rela%ional care ncepe cu o aparent& supunere i cooperare chiar dac& n realitate
aceasta nu este autentic& nso%it& de o permanent& transgresare su$ o form& sau alta a
regulilor sau legilor! Aceste caracteristici snt cu att mai periculoase i am$igue cu ct
snt disimulate cu ndemnare! *rintre atitudinile rela%ionale per/erse se num&r& i toate
formele de a ncerca s& spui o minciun& pentru a afla ade/&rul de a da drept real ce/a
fals toate acele jocuri de#a uite#0Mnu e manipularea secretului cu scopul de a capta
aten%ia celuilalt de a#i o$%ine consim%&mntul de a#0 fascina i de a#i a%ta curio3itatea!
6e e5emplu toate formele de intru3iune sau nc&lcare a intimit&%ii celuilalt fac parte din
acest registru!
Componenta per/ers& recurge adesea la mesajele non#/er$ale)A se o$ser/a
importan%a deose$it& a pri/irii p&trun3&toare numit& tocmai de aceea i ,hipnotic&.
i a atingerilor am$igue cu semnifica%ie nesigur&!+cu numeroase contradic%ii ntre ce
se spune i ce se trans# j mite n realitate sau ce se e5prim& prin lim$aje alternati/e!
Componenta parazitar
Se e5prim& prin ne/oia de a depinde de cine/a si de a cere mereu mai mult de la
acesta! *ara3itul se ataea3& de cine/a care i se pare suficient de generos i solid
pentru a r&spunde ne/oilor proprii! Cu gura deschis& i minile ntinse primele cu/inte
pe care le pronun%& n momentul unei ntlniri e5prim& o cerere@ ,Fe#ai gndit la mine
tre$uia s&#mi aduci!!!. ,Eu#i aa c& nu ai uitat s&#mi aduci ce mi#ai promisQ.
15
Modalit&%ile de manipulare snt /ariate i de o ingenio3itate adesea remarca$il& i
inepui3a$il& n cea mai mare parte a ca3urilor para3itul face n aa fel nct cel&lalt s&
cread& c&!!! el este cel care are ne/oie de cel&lalt!
Cn forma sa e5trem& para3itul se lipete la propriu de un alter ego pe care#0
de/orea3& mai repede sau mai ncet!
*nga+ament si evoluie
6in perspecti/a unui angajament ntr#o rela%ie de lung& du#frat& este $ine s& fim
aten%i la efectele de amplificare i de desta$ili3are ale ntlnirii sau ale confrunt&rii cu una
sau alta dintre aceste dominante! ?om o$ser/a c& anumite dominante ale unei persoane
au efecte de inhi$are asupra celuilalt sau in/ers pentru c& anumite dominante pot a/ea
efecte de amplificare Sau de stimulare care se /or do/edi la fel de d&un&toare!
6e e5emplu o dominant& paranoid& n com$ina%ie cu o dominant& sado#
masochist& poate da natere unei rela%ii e5trem de dureroase pentru am$ii parteneri o
rela%ie care de/ine rapid infernal& sau imposi$il&! O dominant& isteroid& n com$ina%ie
cu o dominant& o$sesi/& poate da natere unei pasiuni ne$une i imposi$ile!!! care
durea3& totui mult spre nefericirea fiec&ruia dintre parteneri!
Este de datoria fiec&ruia dintre noi s& fie nu doar ct mai contient posi$il de
propriile componente i mai ales de dominanta principal& ci s& fie i /igilent atent la
componentele i la dominanta rela%ional& a celuilalt mai ales cnd a/em de gnd s&
construim o rela%ie de lung& durat& afecti/& sau de cola$orare!!!
Aspectele pe care le#am descris snt de ordin structural! Ele constituie o parte din
armatura sau osatura personalit&%ii prin opo3i%ie cu simptomele pentru care formele cele
mai /i3i$ile snt manifest&rile curente! Ar fi inutil si ilu3oriu s& credem c& le putem face
s& dispar&! Cel mult putem s& le facem s& func%ione3e la minim sau s& le m$ln3im n
cadrul unui tratament terapeutic aprofundat care ne#ar permite s& ac%ion&m asupra
principalelor mecanisme de ap&rare!
Li$ertatea de a tr&i n cotidian depinde de posi$ilitatea de a fi mai contien%i i mai
/igilen%i n leg&tur& cu ceea ce acti/ea3& aceste componente i este determinat& de respectul
pe care ni#0 acord&m nou& nine pentru a nu da natere sau a nu ne implica n situa%ii
rela%ionale care se /or do/edi catastrofale pentru noi!
Aceste cte/a reflec%ii ne pot face s& n%elegem mai $ine c& anumite rela%ii snt sortite
eecului din start! -iscurile pe care le pre3int& dorin%a de a face s& coa$ite3e personalit&%i
ireconcilia$ile ale c&ror dominante se /or reacti/a negati/ ntr#o m&sur& prea mare sau
prea e5plo3i/& snt considera$ile!
6ificultatea /ine din faptul c& n anumite rela%ii sntem n cea mai mare parte a
timpului or$i imo$ili3a%i sau aneste3ia%i de mi3ele afecti/e emo%ionale sau func%ionale
care par prioritare ceea ce nu ne mai permite s& adopt&m o po3i%ie clar& si lucid&!!!
pre/enti/& si sal/atoare!

Vine un timp cnd nu mai este 'i,
i nu s-a fcut nc noapte"""
)i numai n acel moment putem ncepe
s contemplm lucrurile sau !iaa6
pentru a !edea mai bine,
a!em ne!oie de puin umbr,
pentru c sntem noi nine un amestec
de lumin si umbr"
,1R2(&2+* 4742*
16
Cap.3. ,iolene- rni si su%erine
Cn decursul numeroaselor seminarii de formare n rela%ii interumane pe care le#am
%inut am au3it de foarte multe ori astfel de hot&rri@
,?a tre$ui s&#i napoie3 mamei suferin%a pe care am tr&it#o din cau3a eiI.
,?a tre$ui s&#mi fac curaj s&#i spun tat&lui meu ct& suferin%& mi#a pro/ocat mie
alcoolismul lui!.
Sau afirma%ii precum@
,Eu i /oi ierta niciodat& pe p&rin%ii mei pentru suferin%a pe care mi#au pro/ocat#o
di/or%nd!.
6ac& /om asculta cu mai mult& aten%ie fiecare fra3& n parte /om o$ser/a c& toate
au ca punct comun cu/ntul ,suferin%&.! Acesta este enun%at de cel care se e5prim& ca o
acu3a%ie la adresa persoanei denun%ate drept autor al /iolentei c&ci rana resim%it& produs&
sau r&scolit& n cel sau cea care o e/oc& se confund& cu comportamentul /iolent cu
/or$ele ofensatoare nedrepte sau nepotri/ite care /in de la cel&lalt!
A/em sen3a%ia poate la nceput confu3& c& persoanele care /or$esc astfel i care
se confrunt& cu e5perien%a /iolen%ei au tendin%a recurgnd la o scurt&tur& s& confunde
/iolen%a i suferin%a altfel spus cau3a si efectul originea i urmarea iau s& confunde ce
se petrece la cele dou& e5tremit&%i ale unei rela%ii!
"i ntr#ade/&r nu putem ,napoia. o suferin%& pentru c& numai noi sntem n
m&sur& s& producem si s& ntre%inem n noi suferin%a adic& ceea ce sim%im! 6a cel care
sufer& este cel care i produce suferin%a n interiorul s&u chiar dac& ea este pro/ocat&
de o /iolen%& /enit& din e5terior o /iolen%& care 0#a r&nit! 9aptul c& cine/a spune sau
face ce/a care ne r&nete nu nseamn& c& el de/ine automat cau3a r&nii noastre!
Succesiunea temporal& a faptelor nu determin& ipso facto o rela%ie direct& de cau3& i
efect! *entru c& la drept /or$ind nu ceea ce spune sau face cel&lalt ne r&nete sau ne
de3echili$rea3& ci faptul c& atinge un punct sensi$il deja r&nit din noi c& r&scolete
sau reacti/ea3& o ran& mai /eche deja e5istent& de mai mult timp i care de/ine
insuporta$il& n acel moment!
Unul dintre miturile cel mai $ine nr&d&cinate n societatea noastr& este credin%a
c& e/enimentele ne /in din e5teriorul nostru c& au o cau3& dincolo de noi uneori mai
presus de noi o cau3& independent& de /rerea i /oin%a noastr&! "i mai este i ideea c&
dincolo de noi e5ist& un responsa$il pentru nefericirea noastr& pentru greut&%ile i
disperarea noastr&!
Cultura noastr& de tip fundamental mesianic ne las& s& credem )iar noi sntem
dornici s& ne compl&cem n aceast& mitologie+ i c& cine/a )pentru unii 6umne3eu+
ce/a )ha3ardul pentru al%ii+ o nl&n%uire indestructi$il& )destinul fatalitatea sau soarta
pentru al%ii+ /eghea3& sau apas& asupra noastr& sau alteori c& are inten%ii $une n ce ne
pri/ete! Atunci se presupune c& aceast& alteritate f&r& form& tre$uie s& ai$& grij& de noi
s& ne ofere solu%ii pentru nefericirile sau decep%iile noastre! "i dac& nu ne d& acest sprijin
dac& nu ne re3ol/& pro$lemele consecin%a este c& a/em sentimentul sau con/ingerea c&
,are ce/a cu noi. c& ,e mpotri/a noastr&. c& ,nu a/em noroc. sau c& ,nu am f&cut ce
tre$uia pentru aceast& entitate.!
Astfel risc&m s& facem cu noi nine cea mai rea dintre escrocherii@ aceea de a nu
n%elege c& sntem parte acti/& din tot ceea ce ni se ntmpl& c& sntem n acelai timp
ini%iatorii i produc&torii propriei noastre suferin%e!
La drept /or$ind suferin%a este generat& de crearea implantarea sau r&scolirea
unei r&ni originare primare nscris& n noi n func%ie de r&spunsurile sau non#
r&spunsurile importante primite de la cei apropia%i sau de la mediul din imediata
pro5imitate de#a lungul ntregii /ie%i!
Cnd r&spunsurile primite de la cei din jur la cererile i atept&rile noastre
esen%iale si /itale nu snt cele potri/ite aceasta se /a transforma n /iolen%& i /a
produce n noi r&ni uneori foarte profunde!
1
Altfel spus schema@ /iolen%e suferite AR r&ni pro/ocate sau redeschise ##S
suferin%& produs& face parte din ciclul de /ia%& al fiec&ruia dintre noi! 2mpactul unui
gest al unui act al unui cu/nt primit ntr#un moment de /ulnera$ilitate de predispo3i%ie
spre a fi marca%i de/ine o form& de /iolen%& i deschide calea c&tre o ran& care durea3&
mult mai mult dect e/enimentul care o declanea3&! Cel mai adesea /iolen%a nu este
declanat& de ceea ce face cel&lalt ci de felul n care primim noi ceea ce /ine de la el!
"i ntr#ade/&r numeroase r&ni originare f&cute la nceputul /ie%ii unui copil au adesea
drept cau3& acte care nu se doreau a fi /iolente i care au trecut chiar neo$ser/ate de cel
care le#a comis! *&rin%i snt uimi%i adesea chiar oca%i i snt lua%i prin surprindere
cnd descoper& mult mai tr3iu ct de puternic a fost pentru copilul lor ecoul unui
cu/nt sau al unui gest c&ruia ei nu i#au dat nici o importan%&!
O $un& parte din copil&rie se /a desf&ura n rela%ie direct& cu acte deci3ii sau
comportamente care se /or imprima ca frustr&ri constrngeri sau chiar ca amenin%&ri
i agresiuni sau dimpotri/& /or fi primite ca recunoateri i $inefaceri i ne /or nt&ri
$ucuria de a tr&i permi%ndu#ne s& accedem la un plus de autonomie de li$ertate de
nflorire de iu$ire!
*utem astfel n%elege mai $ine a$ilitatea i in/enti/itatea cu care unii dintre noi ne
/om gr&$i s&#0 acu3&m s&#0 aducem la $ar& s&#0 culpa$ili3&m pe cel&lalt pe scurt s&#0
facem responsa$il de suferin%a noastr& f&r& a ne da osteneala s& de/enim noi nine
responsa$ili pornind de la propria tr&ire@ ,Eu am sim%it acest gest acest cu/nt acest
comportament ca fiind de/alori3ator sau descalificator!. 6e altfel acest proces pare s&
alc&tuiasc& o mi3& cu o infinitate de /aria%iuni n rela%iile apropiate!
E ca i cum acest ,o$icei rela%ional. ne#ar autori3a plenar i plenipoten%iar s& nu
facem nimic la cap&tul nostru de rela%ie i s& credem c& cel&lalt tre$uie s& schim$e
ce/a la cap&tul lui de rela%ie sau la ni/elul lui i asta $inen%eles n direc%ia
intereselor noastre!
*l&cerea acu3a%iei sau a reproului precum i faptul c& po3ea3& n /ictim& A
care uneori ofer& celui care adopt& aceast& po3i%ie sau se complace n ea sentimentul
c& e5ist& sau c& are un anumit merit A nu fa/ori3ea3& totui nici res#pon3a$ili3area
nici luciditatea care i#ar permite respecti/ului s& scape mai repede de po/ara
suferin%elor s& uite de resentimente de mhniri sau de ranchiune i n aceeai m&sur&
s& nu mai ntre%in& auto/iolen%a i3/ort& din rumeg&ri i reprouri nesfrite la adresa
unora sau a altora!
6in nefericire acest sistem de dependen%& implicit& are r&d&cini adinei n
cultura noastr& ntre%inut fiind de anumite principii educati/e! 6ac& cel&lalt ne
iu$ete dac& ne /rea $inele dac& pretinde c& ne este prieten atunci tre$uie s& r&s#
pund& atept&rilor noastre ne/oilor noastre tre$uie s& ne satisfac& cererile!
6ac& nu r&spunde la toate acestea pretindem c& sntem o /ictim& nefericit&
nen%eleas& r&nit&@ l transform&m n persecutor n personajul r&u! "i astfel putem s& ne
ntre%inem la infinit resentimentele acu3a%iile reprourile i respingerile fa%& de
cel&lalt! Acest sistem $a3at pe heteroacu3a%ii reciproce pe aruncarea responsa$ilit&%ii
pe umerii celuilalt este mult prea adesea ntre%inut& de aproape to%i protagonitii unei
rela%ii!
Acest sistem este e5tins printr#o ntreag& mitologie a iert&rii! ,Fe iert pentru r&ul
pe care mi 0#ai f&cut!. ?ictima de/enit& acu3ator m&rinimos i atri$uie m&re%ul rol de
a acorda eli$erarea de datorie c&l&ului sau acu3atului!!! ,pentru r&ul f&cut.! 6ar n
acest ca3 /ictima uit& c& ea este cea care ,p&strea3&. n ea /iolen%a primit& c& psihicul
i corpul s&u p&strea3& urmele i sechelele /iolen%ei!
2ertarea prin efectele sale imediate se aseam&n& cu o compres& cu $alsam
calmant aplicat& pe irita%ia sau inflama%ia unei r&ni!
6up& ce am iertat ne ncearc& un sentiment de $ine de uurare! *arc& nu mai
a/em at>tea resentimente o$ser/&m un efect de alinare de calmare a fr&m>nt&rilor!
-ela%ia cu cel care ne#a r&nit pare mai pu%in tensionat& mai deschis& dar /iolen%a primit&
1#
este totui acolo! *oate p&rea c& /iolen%a a disp&rut prin iertare c& rana a fost acoperit&
dar ea r&mne intact& totui ascuns& n str&fundurile fiin%ei noastre si nu se cicatri3ea3&!
6e altfel ea se /a reacti/a la cel mai mic incident!
6e fapt ar tre$ui s& n/&%&m s& ne iert&m pe noi nine pentru orice
auto/iolen%a pe care o ntre%inem prin comportamentele noastre uneori timp de 3eci de
ani! Ar fi posi$il s& /& au3i%i spunnd lucruri precum@
%l iert pe bieelul care eram pentru c a alimentat i a ntrei nut !reme de 89 de ani ura
pe care o simea mpotri!a tatlui care bea"
: iert pentru c mi-am n!eninat attea si attea 'ile i nopi tot retrind umilina de a fi
fost agresat la ;< ani"""
S& ne oprim pu%in asupra dinamicii specifice fiec&ruia dintre aceti termeni@
,/iolen%a primit&. ,ran& f&cut& sau redeschis&. ,suferin%& produs&. pentru c& adesea
acetia se confund& si snt amesteca%i ceea ce face ca dep&irea lor s& fie i mai grea!
,iolene primite
?iolen%ele primite se pot situa n patru planuri@ fi3ic /er$al non#/er$al si moral!
Tama este larg& si /ariat&! Spectrul lor se desf&oar& de la impresia dureroas& c& nu am
fost n%elei recunoscu%i la sentimentul c& am fost nedrept&%i%i umili%i c& sntem
inutili trecnd prin durerea fi3ic& amplificat& de ndoial& neputin%& i teama de a nu fi
iar agresa%i!
6ac& o /iolen%& ne atinge foarte de/reme sau ntr#un moment de /ulnera$ilitate
dac& /ine din partea unei persoane importante pentru noi atunci ea se /a nscrie n
3onele cele mai profunde i /a fi dintre cele mai dura$ile! Ea /a afecta o ntreag& 3on& a
rela%iei noastre cu restul lumii i poate da natere unui ntreg sistem regresi/ sau agresi/
mpotri/a sinelui sau a celorlal%i! Multe dintre /iolen%ele primite astfel i creea3&
ramifica%ii di/erse i dura$ile mai ales su$ forma auto#/iolen%elor! Cnd /iolen%a nu este
desc&rcat& napoiat& ea se /a ntoarce mpotri/a noastr&! Mecanismul este pe ct de simplu
pe att de e/ident!
.nile
?iolen%a oca3ional& sau recurent& fie c& este fi3ic& /er$al& sau moral& /a crea sau /a
reacti/a r&ni mai /echi 3one de /ulnera$ilitate! -&nile originare cele care i las&
amprenta foarte de/reme n /ia%a unui copil pot desta$ili3a profund o fiin%& si o pot face
/ulnera$il& periclitndu#i /iitorul rela%iilor cu ceilal%i!
Mai tr3iu orice manifestare din e5terior /a fi descifrat& de corpul si de spiritul
nostru n func%ie de impactul si de ecoul s&u n 3onele r&nite din trecutul nostru!
Astfel un e/eniment o$inuit un cu/nt $anal un gest neimportant care n alte
circumstan%e ar trece neo$ser/at /a putea de3/eli scormoni r&nile /echi pro/ocnd
cataclisme interne profunde! ?om resim%i suferin%a care decurge din acestea total
dispropor%ionat fa%& de elementul declanator!)6e altfel acesta este un element important
pe care ar tre$ui s&#0 reper&m! 6ac& un element inofensi/ o situa%ie $anal& delansea3& o
reacfie neateptat& nseamn& c& aceast& situa%ie redeschide o ran& din trecut! Eu ser/ete
la nimic s& ne concentr&m asupra pre3entului ar tre$ui mai degra$& s& re/enim asupra
trecutului nostru+!*rima noastr& grij& preocuparea imediat& si urgent& /a fi s& ncerc&m s&
micor&m s& elimin&m aceast& suferin%& uitnd c& ea este un lim$ajI Ee pui t&m ca si cum
suferin%a )durerile simptomele somati3&rile+ care este lim$ajul pri/ilegiat al r&nilor ar
tre$ui redus& la t&cere!!! pentru a nu mai au3i ranaI
6in cau3a acestui proces ast&3i ne confrunt&m cu un ade/&rat parado5 n domeniul
s&n&t&%ii! Ceea ce este posi$il din punct de /edere tiin%ific si cerut cu insisten%& cum ar fi
un tratament eficient si rapid nu este ntotdeauna $enefic pentru $olna/ dac& lu&m n
calcul echili$rul s&u general! Eficacitatea anumitor medicamente sau a anumitor inter/en%ii
1$
chirurgicale care reduc suferin%a i fac s& dispar& prea repede simptomele nu face dect
s& reduc& la t&cere rana s& o cen3ure3e ntr#o anumit& m&sur& nainte ca noi s& putem
n%elege ce ne striga ce ne in/ita s& n%elegem!
Atunci rana se poate redeschide reacti/a pro/ocnd noi suferin%e de multe ori la un
ni/el mai profund dect la prima deschidere!
/u%erina produs
6up& cum tocmai am /&3ut suferin%a este adesea e5presia unei r&ni! Se poate
e5prima printr#o durere moral& psihologic& sau fi3ic&! Simptomele recurente )trecerea la
somati3&ri+ snt unul dintre lim$ajele fa/orite ale unor r&ni /echi care i g&sesc astfel
e5primarea ncearc& s& ne atrag& aten%ia asupra ne/oii de a ncheia o situa%ie r&mas&
nedecis&! :olile pot fi n%elese ca un semnal ca o in/ita%ie de a ,napoia. o /iolen%&
primit& care stochea3& sau consum& energii care astfel nu mai snt disponi$ile pentru
ntre%inerea /ie%ii rela%ionale personale i pentru creati/itate dat fiind c& snt re%inute n
$un& parte pentru a ne ap&ra de o e/entual& i3$ucnire sau re/enire a insuporta$ilului sau a
inaccepta$ilului! .
Aceste suferin%e se pot traduce prin somati3&ri prin comportamente inadec/ate pot fi
n%elese i ca cereri sau in/ita%ii la o repo3i%ionare fa%& de o persoan& care ne#a r&nit sau la
o re/i3uire a perspecti/ei fa%& de un e/eniment despre care consider&m c& ne
de3echili$rea3& sau ne mutilea3&!
Astfel orice suferin%& )o redeschidere a unei r&ni+ poate fi n%eleas& ca un semnal o
in/ita%ie de a schim$a ce/a n /ia%a noastr&! Somati3&rile snt adesea nite alia%i
nerecunoscu%i pe care nu i ascult&m i nu i n%elegem suficient dar care totui ne conduc
c&tre o stare mai $un& printr#o poisi$il& limpe3ire a unui trecut prea nc&rcat!
Orice proces de schim$are implic& o$ligati/itatea de a ne purifica de /iolen%& de
/iolen%ele primite n cursul di/erselor e5perien%e de /ia%& pentru a ne eli$era energiile i n
acelai timp pentru a redo$ndi puterea de a ne influen%a propria /ia%&!
Cnd ncerc&m s& ngrijim r&nile deschise din noi se declanea3& un proces de
reconciliere de reintegrare profund&!6rumul c&tre o stare mai $un& men%inerea s&n&t&%ii
pe termen lung trece prin renun%area la resentimente prin purificarea de sentimentele
negati/e care ne domin& prin cur&%area ,conductelor rela%ionale. care snt prea adesea
nfundate cu situa%ii nencheiate i cu urmele /iolen%elor primite n trecut!
Aceast& cur&%are a ,conductelor rela%ionale. intime este unul dintre demersurile
cele mai incitante din /ia%&! 6ar nu este posi$il dect dac& ieim din complicitatea indus& de
condi%ionarea noastr& cultural& ntre /iolen%ele primite )pe care este de datoria noastr& s& le
napoiem cnd ne#au fost impuse sau s& le lu&m napoi cnd ne d&m seama c& le#am impus
altora+ si autosuferin%a produs& prin fr&mnt&ri sau prin ntre%inerea reprourilor a
acu3a%iilor si a judec&%ilor recurente la adresa celuilalt!
Una dintre cele mai frec/ente si mai dura$ile escrocherii intime mpotri/a noastr&
nine este cea de a ntre%ine resentimentele ranchiunele acu3a%iile si reprourile la adresa
celorlal%i cre3nd c& ei snt responsa$ili de suferin%a noastr&!
9oarte adesea ne imagin&m c& tre$uie s&#i culpa$ili3&m amintindu#le mereu c& ei
snt la originea suferin%ei noastre! Culpa$ili3area latent& care otr&/ete numeroase rela%ii
fa/ori3ea3& de3/oltarea la nesfrit a /iolen%ei mpotri/a sinelui! Clasificnd aceti trei
termeni@ /iolen%e r&ni i suferin%e /& propun s& cur&%&m r&nile s& le /indec&m s& le
calm&m restituind printr#o ac%iune sim$olic& concret& /iolen%ele primite sau lund napoi
tot printr#un demers sim$olic /iolen%ele f&cute altora! + se !edea Un chemin de /ie@ la
prati'ue des arts sOm$oli'ues )O cale de a tr&i@ practica actelor sim$olice+ (onothe=ue media,
;>>>"?
Am putut constata c& dup& un asemenea e5erci%iu de sim$oli3are o parte dintre
simptome dispar somati3&rile se retrag! Frecerile la acte somatice repetiti/e i ntrerup
ciclul cnd auto/iolenfa nu mai este alimentat& sau ntre%inut&!!! de noi nineI *n& acum
am primit suficient de multe m&rturii care atest& m$un&t&%irea dispo3i%iei a for%ei de a tr&i
2&
creterea autonomiei rela%ionale si afecti/e dup& astfel de demersuri pentru a ndr&3ni s& /&
in/it&m pe fiecare s& introduce%i n /iata /oastr& acte sim$olice!
La fel ca n multe alte domenii contienti3area nu este suficient&B ea tre$uie nt&rit&
prin ac%iune tre$uie sus%inut& n timp printr#un angajament care s& se $a3e3e pe acte
sim$olice si pe ne/oia de a pune n cu/inte pentru a da un sens acestei prelu&ri a controlului
chiar de c&tre cel interesat ceea ce i /a permite s& se respecte n mod acti/ si adec/at n
raport cu e/enimentele#cheie din e5isten%a sa!
Cncetnd s& mai confund&m /iolen%a primit& cu suferin%a produs& putem da natere
unui demers de satisfacere si eli$erare energetic&!
%ncepei prin a nu ! ur pe !oi ni!@
37&&17-D /P1R+%: -/((2*3
Cap 4. .epetiiile din viata noastr0%ideliti- misiuni reparatorii-
1n+onciuni
-epeti%ia comportamentelor a atitudinilor atipice sau jenante a simptomelor a se
citi a somati3&rilor este unul dintre lim$ajele prin care se e5prim& i fidelit&%ile
misiunile reparatorii sau supunerea fa%& de injonc%iuni impuse de c&tre persoanele
importante din /ia%a noastr& asupra copiilor care am fost i e5#copiilor care sntem mereu!
2im!a+ele recurenei
6e e5emplu ntr#un grup de persoane nrudite ntre ele anumi%i copii snt
echipa%i cu ade/&rate ,radare. care captea3& lucrurile nespuse r&nile ascunse ale celor
apropia%i! Ei /or de/eni semnali3atorii reparatorii direct conecta%i afla%i ntr#o rela%ie
incontient& cu r&nile ascunse ale figurilor importante e se n/rt n anturajul lor@ mama
tata rudele apropiate!
Fotul se ntmpl& de parc& ei ar /rea s& atrag& aten%ia asupra unei situa%ii
nencheiate asupra unei r&ni necicatri3ate asupra unei perioade dificile din /ia%a
naintailor dnd ei nii natere unui simptom sau unei treceri la un act de
somati3are! 6e aceea anumite lucruri din /ia%& A cum snt datele ani/ersare care snt
un fel de amintire a apartenen%ei ntoarcerea la locurile copil&riei A snt ade/&rate
$ali3e care reperea3& reapari%ia lucrurilor nespuse ecourile t&cerii sau strig&tele mute
ale reful&rilor care snt pre3ente n fiecare!
Aceste loialit&%i in/i3i$ile dar tenace aceste fidelit&%i incredi$ile n a ar&ta ceea ce ce
se ascunde acest curaj nemaipomenit de a spune ceea ce nu poate fi spus toate aceste
competen%e se /or e5prima prin manifest&ri ale suferin%ei )maladii sau $olile t&cerii# n
original Ujoc de cu/inte intraducti$il maladie#$oal& sau mal#a#dit#greu de spus + trecerea la
acte somatice )accidente si /iolen%e e5terioare+ sau n apari%ia unor simptome sup&r&toare
/i3i$ile recurente sau chiar nd&r&tnice )astm $oli de piele conjuncti/it& otit&!!!+!
6e fapt aceast& transpunere n acte somatice afectea3& tot ceea ce %ine de cele cinci
sim%uri! Ca si cum prin le3area unui sim% ar e5prima n acelai timp o ntre$are referitoare la
leg&tura pe care acesta o sta$ilete! *rin aceast& polari3are a unui sim% i ceea ce este pus n
joc prin intermediul lui n leg&tura noastr& cu lumea e5terioar& corpul nostru ncearc& s&
atrag& aten%ia asupra ceea ce a fost r&nit sau a mers r&u cu mama sau tat&l nostru la aceeai
/rst&!
21
Copii %ideli
*entru a fi mai la o$iect s& lu&m e5emplul urm&tor! Un $&ie%el de 08 ani ar putea
produce o somati3are care s&#0 fac& s&#i fie ruine sau jen& )hemoroi3i negi sau pete+ f&r& a
ti n mod contient ci numai au3ind ,de unde/a. c& tat&l s&u a fost umilit la aceeai
/rst& de e5emplu n plan se5ual de un adult sau de cine/a mai mare! Este ca i cum ar
ncerca astfel ntr#o manier& demn& de mil& s& ,arate. ce/a ascuns sau negat de propriul s&u
tat&!
9idelitatea nu se manifest& ntotdeauna prin recuren%e de natur& identic& sau
asem&n&toare simptom contra simptom somati3are contra somati3are ci mai degra$& n
func%ie de un sens special legat de tr&ire la /rst& la care situa%ia s#a grefat ca o /iolen%& sau
ca un traumatism n cel care continu& s& o poarte f&r& a o f i ,pansat.!
O fetit& n /rst& de K ani a f&cut dintotdeauna pipi n pat! Ea nu a ajuns nc& la stadiul
de cur&%enie adic& nu a n/&%at se controle3e nu a n/&%at s& se a$%in& nu are puterea s&
amne pl&cerea unei eli$er&ri! Ea a n%eles din po/estirile de familie c& i tat&l ei fusese
enuretic pn& la 0< ani! 9idelitatea acestei feti%e se poate lega de mai multe pro$leme! 6ac& la
un moment dat s#a ndoit de originile ei i a c&utat o confirmare a ntre$&rii ei@ ,Oare tata
este ade/&ratul meu tat&Q. atunci prin enure3ia ei ea ncearc& s&#i ofere un r&spuns
do/edind c& se recunoate ca fiind ,asemenea. cu tat&l ei e5#enuretic! 9&cnd pipi n fiecare
noapte e ca i cum ea i#ar oferi o do/ad& de iu$ire i o confirmare n felul ei@ ,Chiar simt c&
snt fiica ta!.
6ar fidelitatea acestei feti%e ar putea fi descifrat& la un cu totul alt ni/el@ ea ar putea
de e5emplu s& ser/easc& la a#i aminti tat&lui ei c& tre$uie s& men%in& un comportament
riguros coerent clar! 6ac& de e5emplu pe /remea cnd se afla la rndul lui la pension el a
tre$uit s& se ascund& s& mint& s& men%in& aparen%ele unui copil curat n ochii colegilor s&i
fiica sa prin acest urinat n pat i#ar putea aminti n mod deschis ceea ce el a ascuns at%ia
ani! E ca si cum ea i#ar spune@ ,?reau s& am o rela%ie deschis& cu tineI.
6eci sensul unei fidelit&%i al unei repeti%ii nu tre$uie c&utat doar n manifestare ci n
tr&irea legat& de acea manifestare! Este ne/oie de o munc& de arheologie familial& de o re#
descoperire a leg&turilor pentru a g&si urma impactului unui e/eniment sau a unui
traumatism asupra imaginarului asupra tr&irii din momentul respecti/!
Copiii fideli snt de un curaj de o creati/itate si de o tenacitate incredi$ile! Snt
capa$ili s& se lase marca%i de pertur$a%ii profunde de deregl&ri fi3iologice de disfunc%ii
parali3ante adic& maladii gra/e snt capa$ili s& insiste i s&#si reitere3e mesajul indirect
timp de ani i ani ca i cum ar in/ita astfel la o transpunere n cu/inte a ce/a ce nu a fost
niciodat& spus la o /rst& similar& de c&tre unul sau cel&lalt dintre p&rin%i! *rin
m$oln&/iri copii ncearc& s& scoat& nerostitul din ca/oul s&u de mister s& de3/&luie
t&cerea prea ap&s&toare a cu/intelor inter3ise!
O alt& feti%& sufer& de infec%ii /aginale irita%ii sau snger&ri ca pentru a#i aminti
mamei sale de a$u3urile se5uale pe care le#a ndurat n t&cere ani i ani pn& la aceeai /rst&
sau de la aceeai /rst& dac& a$u3urile au continuat!
Cn%elegerea copiilor nu depinde de cunotin%ele sau de tiin%a la care au a/ut sau nu
acces n mod direct ci de o co#natere profund& care se transmite prin canale rela%ionale
su$tile i infinite! Comunicarea infra/er$al& care circul& ntre un copil i p&rin%ii s&i se
e5prim& se ,spune. i se transmite de la contient la incontient trece prin sensi$ilit&%i nc&
deschise c&tre lo$ul drept a creierului! Aceast& acuitate a percep%iei fa%& de lim$ajele
infra/er$ale care e5ist& la copii este pe ct de uimitoare pe att de derutant& i chiar sup&r&toare
uneoriB ea este impre/i3i$il& incoerent& n aparen%& i totui att de ade/&rat& de corect&
i pertinent& cnd ajungem s& descifr&m sensul pe care ni#0 de3/&luie! Este regreta$il c& nu
s#au f&cut studii aprofundate sau cercet&ri care s& se $a3e3e pe o o$ser/a%ie diacronic& i pe
o ascultare a acestui tip de precunoatere a unor copii capa$ili s& anticipe3e e/enimente i s&
do/edeasc& aceste cunotin%e sau tiin%e foarte speciale! Studii care s& /erifice mai apoi
22
/eridicitatea si acurate%ea anticip&rilor copilului i s& /ad& ce form& au luat acestea n reali#
tate dac& s#au confirmat sau nu!
E/ocarea fidelit&%ilor i a loialit&%ilor pe care i le impun anumi%i copii este resim%it&
uneori acut de p&rin%i mai ales de c&tre mame care se erijea3& n mod greit n
responsa$ile de aceste fidelit&%i ca o culpa$ili3are! Mamele i imaginea3& c& ,e /ina lor
dac&!!!. c& ,dac& ele nu ar fi f&cut sau dimpotri/& dac& ar fi f&cut!!L copiii lor nu ar fi
produs n corpul lor acea $oal& sau acel simptom! "i procednd astfel ele i asum& o
responsa$ilitate care nu le apar%ine care nu le re/ine c&ci fiecare este responsa$il de
misiunile pe care le ia asupra sa fiecare orict de tn&r ar fi este singurul responsa$il de
loialit&%ile si de fidelit&%ile pe care le manifest&!
Marie a fost o ele/& str&lucit&! "i#a dat $acalaureatul la 01 ani a urmat clasele
preg&titoare la cte/a coli mari dar a oprit totul la 0= ani pentru a nu#i dep&i mama
care s#a c&s&torit foarte de/reme i i#a ntrerupt studiile la aceeai /rst&! Marie s#a
pre3entat la numeroase concursuri doar pentru a#i do/edi c& este capa$il&@ ,?erificam
dac& snt n stare nu d&deam curs carierei care mi se oferea n urma concursului! Am
r&mas n/&%&toare toat& /ia%a!.
:&r$atul cu care s#a c&s&torit era student la medicin&! La ncheierea studiilor a
afirmat@ ,Eu /oi a/ea copii pn& ce nu#mi /oi sus%ine te3a de doctorat!.
Aceast& ateptare a durat opt ani n timpul c&rora@ ,9&cea tot felul de schim$&ri dar
nu a scris nici un rnd nici nu a nceput /reo cercetare ntr#o 3i m#am hot&rt s&#i scriu
te3a! "i#a o$%inut doctoratul n ase luni a refu3at mult timp s& ai$& copii i nu m#a iertat
niciodat& pentru c& i#am scris lucrarea n locul luiI.
Unele fidelit&%i conduc la o$liga%ii i compensa%ii permanente!
,9idelitatea mea era de a fugi de to%i $&r$a%ii care pretindeau c& m& iu$esc! Mama m&
pre/enise@ ,S& nu ai ncredere n $&r$a%i ei nu se gndesc dect la un singur lucruI. i mult&
/reme am cre3ut#o! M& supuneam acestor injonc%iuni pentru c& eram con/ins& c& o dat& cu
trecerea timpului m& /a iu$i mai multI.
Misiunile reparatorii ale unor copii se pot desf&ura n domenii ct se poate de
di/erse@ n /ia%a afecti/& sau social& prin $oal& sau reuit& prin eecuri sau decep%ii
profesionale! ,9ratele meu preluase ntreprinderea tat&lui meu sl&$it de $oal&! 6up& ce el a
murit ntr#un accident la munte am demisionat din func%ia mea de profesor i i#am luat locul!
Aceast& munc& m& ener/ea3& dar nu ndr&3nesc s&#mi de3am&gesc familia!!!.
Un alt $&r$at care euea3& n toate ncerc&rile sale de afirmare social& sau
profesional& /a n%elege mult mai tr3iu n ce m&sur& i#a ascultat tat&l o persoan&
important& i totodat& primarul oraului care cnd el era mic i repeta f&r& ncetare@ ,n orice
ca3 nu o s& faci nimic f&r& mineI.
(entru a scpa de constrngerea %idelitilor
Orice demers de a renun%a la fidelit&%i de a nu mai ntre%ine misiuni sau mandate
imposi$ile acceptate pentru a compensa sau pentru a pl&ti datorii ,ira%ionale. precum i de
a sc&pa de sentimentul c& ,mereu tre$uie s& faci ce/a. presupune o munc& ndelungat& nu
doar de contienti3are ci i de detaare i renun%are!
Ar nsemna s& ncepem s& construim renun%nd s& mai ntre%inem ,imagini
frumoase de sine pentru sine. asumndu#ne riscul de a ne afirma pentru a sc&pa de ne/oia
de apro$are prea distrug&toare sau prea constrng&toare! Ar mai nsemna s& ne asum&m
riscul de a de3am&gi prin nesupunere fa%& de injonc%iunile i misiunile care ne#au fost
impuse!
23
,Mama mea i#a dorit i s#a ateptat s& fiu $&iat! Urma s& port numele unei foste iu$iri
nefericite! Un $&r$at pe care l ntlnise nainte s& se c&s&toreasc& cu so%ul ei i tat&l meu i
care se numea *hilippe! 6up& Vnegocieri aprigeR )e e5presia ei+ ntre ea i tata s#a ajuns la
Marie#*hilippe pentru ca n final s& se ajung& chiar n momentul declar&rii la registrul de
stare ci/il& la V6omini'ueRI Sigur mama mi#a /or$it de dou&#trei ori despre aceast& iu$ire
nefericit& dar ntotdeauna cu fra3e lapidare m$r&cate n nostalgie! La 0K ani n timpul unei
certe cu tata acesta mi#a aruncat n fa%&@ VOricum poate c& nici m&car nu eti fiica meaIR "i
ani de 3ile am ascuns aceste amintiri am fost un mic sold&%el curajos mereu n prima linie
n#cercnd s& repar o du$l& suferin%& cea a ndoielilor tat&lui meu i cea a regretelor mamei
mele!!! Mi#am luat n spate )de aici i herniile mele de discI+ sarcini imposi$ile!!!.
*utem printr#un demers sim$olic s& napoiem injonc%iunile impuse i s& o$%inem
astfel mai mult& independen%& si coeren%& de sine!
+ceast fra' care mi dicta foarte de!reme, nainte ca eu s-mi pot face o idee proprie, s
gndesc c toi brbaii snt nite nemernici, eu i-o napoie'" Din moti!e care snt doar ale tale, ori-
care le-ar fi originea, tu ai ales sau acceptat s faci din aceasta de!i'a ta, dar este numai prerea ta
despre brbai" /u am acceptat pn acum s fiu purttoarea acestei credine i m simt
responsabil n ceea ce m pri!ete la aceast alegere" +st'i mi dau seama n ce msur aceast
fra' m stn$enete n !iaa mea de femeie, mi dau seama n ce msur !i'iunea mea asupra
relaiilor de iubire a fost influenat de afirmaiile tale" *u mmai recunosc n deci'ia de a fi
aliatul tu secret, pe post de releu care transmite aceast con!ingere" *u mai doresc s pstre'
acest mesa$ n mine, pentru c simt c el nu este bun pentru mine" *u !reau s transmit i eu
fiicei mele aceast opinie despre brbai, ci o motenire mai optimist, care s-i tre'easc dorina de
!ia" +ceasta este numai prerea ta despre brbai, nu o consider ca fiind i a mea i de aceea i-o
napoie'"
*entru a descoperi o identitate proprie eli$erat& de mesaje alienante de con/ingeri
stnjenitoare tre$uie s& rupem leg&turile su$tile dar puternice care mpiedic& diferen%ierea i
nu permit accesul la personalitatea unic& a fiec&ruia! *utem astfel s& renatem ntru /ia%&
oprind repeti%iile i fidelit&%ile mpo/&r&toare chiar dac& ele corespund unei misiuni alese la
un moment dat! *utem consolida pre3entul detandu#0 de ancor&rile n trecut i putem
deschide calea c&tre /iitor dac& nu#0 mai ndep&rt&m prin dependen%ele i fidelit&%ile fa%&
de misiunile reparatorii impuse sau asumate!
Efortul de a se crea i a se construi n calitate de fiin%& independent& cu respect de
sine pentru unii se poate do/edi una dintre cele mai mari pro/oc&ri din /ia%a lor!
*u putei transcende
ceea ce nu cunoatei"
Pentru a trece dincolo de !oi ni!,
trebuie s n!ai s ! cunoatei"
S-2 EASA-TA6AFFA MA(A-AJ
Cap.5 3e la %idelitatea %at de cellalt la %idelitatea %at de sine
Cn rela%iile intime se creea3& adesea o confu3ie ntre registrul sentimentelor i cel al
rela%iei!
*entru a iei din aceast& ncurc&tur& i ca s& ncerc&m s& definim mai clar
lucrurile /om ncepe prin a c&dea de acord c specificul unei entit&%i /ii este s& e/olue3e
i c& sentimentele apar%in acestui ordin al entit&%ilor /ii!
*entru c& un sentiment este ce/a /iu indiferent de intensitatea i for%a sa la
nceput el /a e/olua se /a modifica /a fi n%eles diferit de cel care l poart& si de cel
care l primete!
24
2ar pentru c& o rela%ie este /ie si ea /a e/olua! Mai mult cum o rela%ie implic&
dou& persoane ea /a e/olua n mod diferit pentru cei doi parteneri nu /a a/ea n mod
o$ligatoriu acelai ritm pentru fiecare dintre ei!
Orice discu%ie pe tema fidelit&%ii adic& pe tema men%inerii unui angajament
pornind de la $ilan%ul unei schim$&ri n sine la un moment dat al e5isten%ei /a tre$ui s&
%in& seama de parado5ul urm&tor@
/u m implic ast'i, cu ceea ce snt,fa de tine, cu ceea ce eti" )i implic n aceast
a!entur relaional o parte din mine aflat n e!oluie si pe care nc nu o cunosc, fa de o parte
din tine aflat n e!oluie i pe care nici tu nu o cunoti nc" : implic pe termen lung cu o parte
din mine pe care nu o cunosc i cu o parte din tine pe care nu o cunosc, ceea ce nseamn c nu
cunosc nc brbatul sau femeia care !oi de!eni, nici pe cel sau pe cea care !ei de!eni tu"
Un angajament lucid si sincer presupune acceptarea faptului c& orice implicare
este o implicare a trei componente@ eu tu si o parte de necunoscut si de mister legat& de
e/olu%ia posi$il& a fiec&ruia!
n acest anga$ament nu pornim singuri, ci mpreun cu aceast parte de impre!i'ibil
incontrolabil care ne poate uni mai mult sau care ne poate ndeprta si despri, n anga$amentul
meu fa de tine, eu implic o parte din mine pe care o cunosc bine, dar care este format din
imagini, acelea pe care eu le art si acelea pe care tu !rei s le !e'i""" Dar implic si o parte din mine
pe care nu o cunosc la fel de bine, care aparine 'onelor mele de umbr" )i n acest spaiu e#ist o
parte din mine care se poate schimba n direcii sau moduri pe care eu nsumi nu le cunosc"
n acest anga$ament, eu m implic fa de ceea ce cunosc din tine, fa de ceea ce tiu
despre tine, fat de ceea ce !reau s !d din tine" Dar m anga$e' i fa de aceast parte de
mister din tine, parte necunoscut ie, parte necunoscut mie, un potenial pentru schimbare pe
care nici tu, nici eu nu-l putem ignora, nici ascunde prea mult !reme"
Adesea ca m&sur& de precau%ie ncerc&m s& ne asigur&m mpotri/a riscurilor pe
care le implic& orice rela%ie! 2n loc s& implic&m aceast& parte de mister prefer&m s&
aducem certitudini teroriste credin%e idealiste sau o ncredere oar$&!
4idelitatea
9idelitatea fa%& de mine nsumi repre3int& acest liman aceast& insul& a comorilor
un refugiu punct de ancorare n jurul c&ruia se arim& ne/oia mea de coeren%& intern& cnd
distan%a dintre respectul fa%& de angajamentul meu respectul pentru tine si respectul de
sine este prea mare si nate n mine conflicte aprinse de loialitate!
Eu tre$uie s& uit&m c& eu m& angaje3 fa%& de tine dar i fa%& de rela%ia pe care
urmea3& s& o construim si despre care nu pot ti dinainte cum /a e/olua cum se /a
de3/olta sau cum /a lnce3i!
6ar mai tim i c&@
J Eu orice e5primare de/ine comunicare!
J Eu orice rela%ie e/oluea3& n ataament!
J Eu orice schim$ se transform& ntr#un angajament!
"i totui toate aceste posi$ilit&%i circul& su$ form& de poten%ial n orice ntlnire
dintre oameni!
Medita%ia pe care o propun aici ncearc& s& fi5e3e cte/a indicatoare n raport cu
urm&toarele dou& ntre$&ri@
J Cum mi pot men%ine claritatea i coeren%a n angajamentele pe care mi le iau
n alegerile de /ia%& pe care le fac sau n ntlnirile mele n respectul fa%& de mine
nsumi i fa%& de cel&laltQ
25
J Cum pot armoni3a ne/oia de calitate durat& i rigoare a angajamentelor luate
cu schim$area e/olu%ia i transformarea necesareQ
*&rerea mea ar fi c& fidelitatea fa%& de cel&lalt este direct propor%ional& cu fidelitatea
pe care o pot a/ea fa%& de mine nsumi! 6ac& accept&m c& una dintre premisele esen%iale
ale li$ert&%ii umane este de a de3/olta n fiecare capacitatea de a face alegeri
descoperim totodat& c& a face o alegere nseamn& a renun%a!
Foat& /ia%a mea a fost marcat& de aceste renun%&ri adic& aceste alegeri! 6ac&
m& gndesc la angajamentele mele constat c& firul rou al c&ut&rilor mele precum i
al ntlnirilor mele importante este fidelitatea! Orict de surprin3&tor ar putea p&rea eu
cred c& fidelitatea este una dintre /alorile fundamentale ale /ie%ii mele!
Cn anii mei de tinere%e i de adolescen%& prelungit& nu am putut fi cu totul fidel
fa%& de mine nsumi din cau3a datoriilor i dependen%elor impuse de familie coal&
sau societate! 6atorii uneori su$tile alteori mai directe $rutale cu mesaje injonc%iuni
i misiuni impuse i acceptate! 6ependen%& datorit& $locajelor n&scute mai ales din
teama mea de a nu fi respins sau de a nu#l pierde pe cel&lalt de care a/eam ne/oie de
care /oiam s& fiu iu$it!
Apoi am trecut la fidelitatea adult& care nseamn& n acelai timp posi$ilitatea de
a se implica A dincolo de autonomia afecti/& material& rela%ional& pe care aceast&
implicare o presupune A si posi$ilitatea de a se delimita de injonc%iunile de loialit&%ile
in/i3i$ile care alc&tuiesc leg&turile noastre primordiale legate de uni/ersul familial!
Mult mai tr3iu pe la jum&tatea /ie%ii mele c&tre /rsta de ;1 de ani am descoperit
ceea ce eu numesc fidelitatea fa%& de mine nsumi! La aceast& fidelitate am ajuns printr#o
mai $un& cunoatere a propriei persoane prin clarificarea imaginilor mele prin
limpe3irea temerilor prin recuperarea unei e5prim&ri proprii i mai ales prin adoptarea
unei po3i%ii ferme n ntlnirea cu cel&lalt po3i%ie caracteri3at& mai ales de refu3ul de a m&
mai l&sa definit de cel&lalt!
Aceste dou& concepte de fidelitate fa%& de mine nsumi si fa%& de cel&lalt mi#au
permis s& n%eleg mai $ine si s& diferen#%ie3 no%iunile de angajament responsa$ilitate si
m&rturie!
*nga+ament
A te angaja nseamn& s& te proiecte3i n /iitor ntr#o rela%ie de durat& nseamn& s&
ncadre3i n timp o constant& care s#ar putea re3uma n aceti termeni@
: anga$e' s-mi pun resursele, disponibilitatea i creati!itatea n ser!iciul relaiei pe care
o ntrein cu tine" Poi conta pe resursele, disponibilitatea si creati!itatea mea" Dar fora anga$a-
mentului meu depinde de capacitatea ta de a primi, de a amplifica i de a dinami'a eforturile mele"
6ar nseamn& i s& inclu3i o /aria$il&@
&rebuie s iei n calcul i potenialul meu e!oluti!" /u m anga$e' cu ceea ce snt ast'i,
pentru cel care !oi fi mine" Dar eu simt ne!oia s rmn fidel fa de mine nsumi pentru a
menine acest anga$ament, pentru a-l pstra !iu n actualitatea unei relaii sau a unei aciuni"
6ac& e5ist& un decalaj prea mare ntre constrngerile care iau natere ca urmare a
angajamentelor mele i sistemul meu de /alori mi /oi asuma riscul de a m& de3ice de
aceste angajamente pentru a r&mne unitar pentru a fi constant fidel fa%& de mine nsumi
mi /oi asuma chiar i riscul de a m& diferen%ia de a m& ndep&rta pentru a#mi proteja
/alorile sau con/ingerile din respect pentru cel care /oi fi de/enit mi /oi asuma riscul
i3$ucnirii unui conflict pentru a#mi men%ine integritatea! 6ac& /a fi ne/oie /oi accepta
26
nfrunta tea adic& disputa pentru a m& putea respecta! ?oi renun%a la rela%ie dac& simt c&
m& mpinge c&tre tr&darea con/ingerilor mele!
Cntr#ade/&r eu /&d o strns& interdependen%& ntre respectul fa%& de mine nsumi i
ne/oia mea de a#l putea respecta pe cel&lalt mai ales dac& acesta este important pentru
mine!
.esponsa!ilitatea
Eu fac diferen%a ntre responsa$ilitate si responsa$ili3are!
Cmi asum responsa$ilitatea unei situa%ii a unui e/eniment cnd m& erije3 n garant al
reuitei sale si cnd iau asupra mea asumarea actelor legate de mijloacele i consecin%ele care
decurg din acestea!
Uneori responsa$ilitatea care este un act de recunoatere a impactului sau
influen%ei care se e5ercit& ntr#o situa%ie dat& este asociat& i confundat& de cei din jur cu
tentati/a sau tenta%ia de a culpa$ili3a! ns& n ca3ul culpa$ili3&rii important& este no%iunea
de greeal& care ia un aspect acu3ator@
,Fu eti responsa$il de suferin%a mea de ceea ce mi se n#tmpl&! 6ac& tu nu ai fi
plecat nu as fi ajuns aiciI.
,Fu eti responsa$il de ceea ce simt eu de ceea ce tr&iesc! *rin urmare dac& din
cau3a ta fac un lucru sau altul!!! /a fi numai /ina ta!.
Cnd o responsa$ilitate nu este asumat& spontan atunci risc& s& fie denumit& amintit&
sau impus&! Atunci a/em de#a face cu un proces de responsa$ili3are care se ntemeia3& pe
dorin%a sau ne/oia cui/a de a#l face pe cel&lalt s& contienti3e3e@
,La /rsta ta nu#%i mai asumi riscul de a#%i schim$a c!inr ra f&r& s& te gndesti $ine
nainte!.
,O mam& tre$uie s& fie responsa$il& pn& la cap&t de educa%ia copiilor ei!.
2es din sfera responsa$ili3&rii si deci din acu3are pentru a intra n sfera
responsa$ilit&%ii cnd m& declar parte acti/& a ceea ce mi se ntmpl& a ceea ce tr&iesc cnd
iau po3i%ie fa%& de actele mele i de consecin%ele lor! A de/eni responsa$il nseamn& a#%i da
seama singur n leg&tur& direct& cu un sistem de /alori de impactul unui act al unui cu/nt
al unui comportament!
Ast&3i nu m& simt responsa$il pentru conceperea mea care %ine de jocul dorin%elor
p&rin%ilor mei dar m& simt co#responsa$il pentru perioada de sarcin& i pentru naterea
mea! Si de asemenea m& simt responsa$il de moartea care /a /eni n sensul c& snt parte
acti/& n drumul /ie%ii mele! Snt parte acti/& a tot ceea ce mi se ntmpl& ntre naterea i
moartea mea i e/it s& acu3 pe oricine altcine/a de ceea ce se petrece n /ia%a mea tiind
c& am posi$ilitatea s& descop&r sensul tuturor acestor ntmpl&ri mi3ele i posi$ilele
mesaje!
5rturia
A te defini ntr#o rela%ie dat& n raport cu un e/eniment dat nseamn& s& te situe3i
s& spui unde te afli s& e5primi ce sim%i s&#%i po%i afirma punctul de /edere ceea ce nu
nseamn& s&#0 impui! *entru a putea sta m&rturie pentru tine nsu%i tre$uie s& clarifici
lucrurile fa%& de tine si aceasta este pro$a$il partea cel mai greu de gestionat!
9iecare dintre noi este alc&tuit din 3one de lumin& i 3one de um$r& fiecare este
sfiat de multiple contradic%ii aduse de curentele /iolente i haotice ale dorin%elor i
temerilor noastre! Ei se ntmpl& adesea s& ne supunem sau s& ne re/olt&m fa%& de
modelele culturale fa%& de presiunile sociale care la rndul lor snt tri$utare c&ilor
la$irintice ale incontientului nostru!
9iecare dintre noi este purt&torul unor conflicte ale c&ror tul$ur&ri reacti/ea3& sau
amenin%& loialit&%i si fidelit&%i foarte adnci! Orice nou& fidelitate se construiete pornind
de la sau n detrimentul fidelit&tilor mai /echi! E ca i cum fiecare nou& fidelitate tre$uie
2
s&#i g&seasc& un loc al s&u i dimensiunile sale pentru a se putea prop&i f&r&
ascun3iuri sau tr&dare fa%& de alte fidelit&%i mai /echi sau concurente!
2ncontientul nostru nu ne este duman ci are o capacitate e5traordinar& de a ne
ar&ta conflictele si tensiunile de a ne aduce n fa%& reful&rile i lucrurile nespuse de a ne
atrage aten%ia asupra incoeren%elor noastre! Anumite conflicte de fidelitate se /or e5prima
uneori prin dureri cnd nu se /or pu#f tea e5prima prin cu/inte!
Una dintre cele mai mari pro$leme ale noastre este dificultatea de a asculta ceea ce se
petrece n noi i de a ne recunoate sentimentele reale cnd acestea e/oluea3& sau se
schim$& de a n%elege de e5emplu c& n mine sentimentul de iu$ire s#a schim$at c&
iu$irea mea a de/enit o prietenie amoroas& o cald& afec%iune c& acum ofer tandre%e i nu
pasiune! 6ificultatea const& n a accepta e/olu%ia schim$area sentimentelor uneori chiar
dispari%ia lor!
Cnd sentimentele se schim$& la unul dintre parteneri aceast& schim$are pare
inaccepta$il& pentru cel&lalt ntr#o prim& fa3&! 6in cau3a fricii sale de a$andon n
e/entualitatea unei desp&r%iri acesta se simte att de amenin%at nct nu /ede alt& solu%ie
dect s& i aminteasc& celuilalt angajamentul f&cut apoi fidelitatea n ncercarea de a nega
ceea ce nu n%elege c&utnd s& e/ite insuporta$ilul!
Cn orice e5perien%& amoroas& unul dintre doliile cel mai greu de suportat este
acceptarea faptului c& fidelitatea fa%& de sine trece naintea fidelit&%ii fa%& de cel&lalt!
Ei se pare mult prea greu s& ndr&3nim s&#i spunem cui/a@ ,Eu te mai iu$esc.
atunci cnd sentimentul de iu$ire nu mai e5ist&! "i totui orict de parado5al& poate p&rea
aceast& afirma%ie i facem un cadou frumos celuilalt atunci cnd reuim s& ne dep&im
teama de a nu#0 r&ni si#i m&rturisim sentimentele noastre reale! O astfel de declara%ie
elimin& nen%elegerile falsele aparen%e i rela%iile ficti/e!
Sentimentul de iu$ire nu este atins o dat& pentru totdeauna! El este parte a unuia
dintre misterele /ie%ii pe care nu#0 putem controla indiferent de ct& putere sau /oin%&
dispunem orice inten%ii am a/ea!
Ee de3/&luim ar&tndu#ne /ulnera$ilitatea cu riscul de a nu fi n%elei i recunoscu%i
n fidelit&%ile noastre profunde!
6e multe ori pe parcursul /ie%ii mele a tre$uit s&#mi m&rturisesc sentimentele si s&
adopt o po3i%ie ferm& s& dejoc sau S& denun% ncurc&tura n care cel&lalt ncerca s& m&
mping&!
*u m simt obligat s te iubesc ca rspuns la iubirea pe care mi-o pori" : simt
micat i emoionat de sentimentele tale, dar eu nu simt la fel" *u pot ncepe sau continua o
relaie n acest plan" &riesc un sentiment po'iti!, ceea ce nseamn c snt alturi de tine, dar
nu simt c te iubesc"
M#am confruntat nu o dat& cu aceast& dificultate de a e5ista diferit de cel&lalt fie c&
a fost n direc%ia rela%iilor de iu$ire de familie sau n cele sociale sau profesionale!
6e fiecare dat& descop&r ct de greu este s& fii si s& r&mi un tot n fa%a celuilalt
s&#%i men%ii o op%iune o po3i%ie clar&! "i asta n fa%a dorin%elor si temerilor celuilalt n
fa%a atept&rilor sale care uneori par att de importante pentru el nct am /rea s& le
r&spundem n locul luiI
Cn amurgul /ie%ii mele de pn& acum i la r&s&ritul /ie%ii mele care /a /eni simt
din ce n ce mai mult ne/oia de a m& e5prima n unicitatea mea ca i n uni/ersalitatea
mea i de a le m&rturisi nu doar prin conferin%ele mele prin lucr&rile mele sau prin
sesiunile de formare pe care le medie3 ci i sau mai ales prin actele mele prin fiecare
comportament sau cu/nt prin fiecare pri/ire!
"i mai descop&r n toamna /ie%ii mele c& una dintre ne/oile mele fundamentale
nu este ne/oia de iu$ire ci ne/oia de respect de ascultare de toleran%& fa%& de ceea ce
snt!
2#
Cnc& mi se mai ntmpl& s& pl&tesc un pre% mare pentru aceasta prin nen%elegeri
negare acu3a%ii reprouri i uneori respingere atunci cnd nu fac efortul de a m&
po3i%iona de a m& e5prima cu suficient& claritate sau con/ingere!
*oate c& acesta este p&strnd propor%iile fa%& de celelalte mi3e ale /ie%ii pre%ul
li$ert&%ii de a fiQ
7 re!oluie
n felul nostru de a fi
nu poate ncepe
dect n interiorul nostru"
SFAELED CA?ELL
Dincolo de ntlnire, m implic
n continuitate, n re!eria mprtit i amplificat"
: implic cu diferenele noastre
pentru un !iitor n doi
pentru a nla mpreun un col de eternitate
mai luminos"
: implic pentru a crea diminei ndr'nee
de$a sur'nd ctre 'ilele ce !or !eni
pentru a m ncumeta
ctre nserri strlucitoare"
: implic ast'i pentru ceea ce snt
fa de ceea ce eti tu
pentru a cldi n pre'ent
plsmuirea unui !iitor"
*u m implic pentru un eu ce !a fi
i pe care nu-l tiu
fa de cea care !ei de!eni
i pe care nc n-o tiu"
: implic nu la bine si la ru
sau n incertitudinea oarb
ci pentru impre!i'ibilul
i ncntarea de a fi"
: implic firete
cu superlati!ul e#tatic din mine
fa de superlati!ul uimit din tine"
: implic pentru re!elaii sidefii
pentru druire, ncredere, plcere oferit i primit"
: implic pentru susinere si spri$in
pentru entu'iasmul de a fi n doi
n cutarea unui !iitor"
2$
Cap.6 3oliile succesive din viata noastr
6oliile succesi/e din /ia%a noastr& pot fi n acelai timp germenii de3/olt&rii
noastre!!!
Oare de cte dolii tre$uie s& ne impregn&m corpul pentru a accepta s& ne n&l%&mQ
Oare cte respingeri i refu3uri tre$uie s& tergem pentru a ndr&3ni s& ne
diferen%iemQ
*rin cte desp&r%iri pierderi sau a$andonuri tre$uie s& trecem pentru a ntlni n
sfrsit ce e mai $un n noiQ
Oare cte singur&t&%i chinuri sau disper&ri tre$uie s& nfrunt&m pentru a tr&i ca
un ntreg n pre3ent ntr#o ntlnire direct& i creatoare cu cel&laltQ
6e cte ori tre$uie s& renun%&m de cte ori tre$uie s& ced&m pentru a cstiga mai
mult& autonomie mai mult& li$ertateQ
6a /ia%a nu este dect o succesiune de nateri! *entru a a/ea acces la ntregul
nostru uni/ers de posi$ilit&%i /a tre$ui uneori s& ne asum&m riscul de a ne desp&r%i de a
ne diferen%ia de fiin%e apropiate dragi nou&! Uneori /a tre$ui s& renun%&m la situa%ii
sta$ile la con/ingeri sau la certitudini! Este de datoria noastr& s& sta$ilim distan%a
corect& ntre noi i cel&lalt ntre dorin%ele diferite care ne ncearc&!
(rimele rni i primele su%erine acumulate
E5perien%a a$andonului ncepe n 3orii oric&rei e5isten%e umane uneori pornind
de la mici schim$&ri de ritm ap&rute n parcursul regulat i linitit al /ie%ii unui
$e$elu datorit& unor a$sen%e scurte uoare ntr3ieri planificate sau inopi#nante
pre/i3i$ile sau neateptate prelungite sau momentane produse de ha3ardul sau
adapt&rile indispensa$ile care nso%esc cotidianul /ie%ii de familie! Adul%ii din jurul
unui copil snt implica%i n rela%ii multiple i disponi$ilitatea lor mp&rt&it& sau nu
este uneori conflictual& sau am$i/alen%&! Eu ntotdeauna tim s& e5prim&m n
cu/inte lipsa disponi$ilit&%ii a$sen%ele sau alte angajamente! O lu&m pe ocolite ne
ascundem e/it&m n loc s& ne afirm&m i s& ne po3i%ion&m!
"i toate aceste adapt&ri necesare indispensa$ile supra/ie%uirii pot nsemna
pentru anumi%i $e$elui dar nu pentru to%i la fel ci n func%ie de sensi$ilitatea sau
/ulnera$ilitatea fiec&ruia o a$sen%& /ital& care le de3/&luie golul din camer& sau
din cas&! Si acest gol /a c&p&ta deodat& un caracter derutant teri$il insuporta$il ca
o form& de distrugere sau de pr&$uire! O lips& care /a introduce pe neateptate o
not& discordant& de ciud&%enie ngrijor&toare n succesiunea pn& atunci netul$urat&
a lucrurilor si reperelor o$inuite din /ia%a sa! O a$sen%& care /a produce o ruptur&
n continuitatea sentimentului e5isten%ei de pn& atunci care /a deschide o lacun&
n ncrederea $e$eluului n mediul pe care pn& atunci 0#a perceput ca fiind sigur!
Aceste st&ri de nelinite de tensiune de stres!!! a se citi de panic& se pot
nate aadar din cau3a momentelor de a$sen%& ine/ita$il& a mamei a celui sau a
celei care se afl& cel mai aproape de noi la nceputul /ie%ii noastre de copil sau de
$e$elu i care dispare su$it f&r& a/ertismentI *rimele r&ni profunde arhaice sau
anarhice se produc n noi cnd persoana cea mai important& din jurul nostru se
ndep&rtea3& n#deletnicindu#se cu tot felul de lucruri din care noi ne sim%im
e5clui!
9ie c& aceste a$sen%e snt reale sau nu ele snt uneori interiori3ate ca lipsuri
A de e5emplu cnd mama este pre3ent& fi3ic dar este a$sent& psihic pentru c&
3&
este ngrijorat& trist& a$sor$it& de un doliu!!! 9ie c& aceste a$sen%e snt imaginare
in/entate interpretate pornind de la indicii minore de la gesturi a$ia schi%ate de la
3gomote impercepti$ile de la mic&ri fugare su$tile sau disimulate ele i las& o
amprent& dureroas& n acea 3on& de fragilitate care se ascunde n $e$elu n acea
etap& a /ie%iiI
-esim%irea lipsei asociat& cu aceste a$sen%e /a fi ntip&rit& iremedia$il i cu
acurate%e n e5traordinara memorie a trupului! Aceasta este originea unei multitudini
de r&ni primiti/e $ar$are incontrola$ile i uneori ,nepansa$ile. care se /or grefa
n noi din primele etape ale /ie%ii indiferent de calitatea ngrijirilor a pre3en%ei i a
iu$irii oferite!
Un moment n care ne %inem respira%ia o pri/ire r&t&cit& c&utarea unui chip
sau a unui surs familiar un spate ncordat n ateptare un stomac crispat o
strngere de inim& snt tot attea semnale infime care formea3& o simfonie patetic& si
strig& n felul lor cu mult nainte s& o fi f&cut Jac'ues :rel@ ,Eu m& p&r&si nu m&
p&r&siI.
Tol#a$sen%& t&cere /iolent& i singur&tate#haos i /or l&sa amprenta de
neters n adncul trupului#cu/nt! Uneori se /or sedimenta su$ form& de angoase
temeri furii sau confu3ii t&cute! "i toate acestea att de adnc nct /or r&mne as#
cunse mult& /reme n fiecare dintre noi nainte de a se reacti/a mult mai tr3iu
ntr#un moment neateptat datorit& unui e/eniment $anal pueril nesemnificati/
care /a /eni s& 3gnd&reasc& s& redetepte aceast& ran& primordial& legat& de un
a$andon tr&it sau nchipuit! Eu tre$uie s& uit&m c& indiferent de caracterul real sau
imaginar al acestui a$andon for%a cu care el se imprim& este aceeai! "i mai tr3iu
se /a tre3i se /a reacti/a prin redeschiderea unei r&ni pn& atunci t&cute pornind
de la un e/eniment inofensi/ si aparent $anal! "i uneori aceasta se /a petrece att
de neateptat si de /iolent nct i /a surprinde pe cei din jurul nostru si pe noi
nine!
A/entura continu& de#a lungul micii copil&rii prin prisma /ie%ii de familie
profesionale si sociale a p&rin%ilor! O dat& cu ndep&rtarea m$oln&/irea dispari%ia
sau pierderea fiin%elor apropiate si mai ales unice se /or restimula aceste r&ni as#
cunse i in/i3i$ile care e5ist& n fiecare dintre noi!
6ispari%ia unui $unic moartea unei $unici un chip cunoscut care nu mai
apare! Un 3m$et o /oce ritmul unui pas sau /i$ra%iile unui corp care nu mai este
n preajm& care nu mai umple peisajul 3ilnic care nu mai luminea3& pre3entul i
gata ndoiala uimirea si $ul/ersarea se instalea3& pres&#rnd peste atept&rile
imaginarului germenii disper&rii miasma suferin%ei /ltorile frustr&rii i refu3ului
curen%ii /iolen%i ai acu3a%iilor neclare mpotri/a unei fiin%e iu$ite si indispensa$ile si cel
mai adesea mpotri/a sinelui!
Schim$area colii nmormntarea unui p&rinte mutarea unui /ecin pierderea
unui animal sau m$&trnirea lui mai rapid& dect a noastr&!!! i otra/a fricii celei mai
tenace A frica de a$andon A se instalea3& sfidnd toate ncerc&rile de linitire sau de
reconfortare!
*ierderea unui ursule% de plus iu$it sau r&t&cirea unei juc&rii snt tot attea a$sen%e
care se nscriu n ine5prima$il! La fel o minciun& spus& ca m&sur& de precau%ie din
teama adul%ilor de a nu r&ni de a nu produce suferin%& prin fra3e precum@ ,Eu plnge
dragule mama /ine imediat!!!. sau@ ,ncearc& s& dormi nu are rost s& te neliniteti
tata e plecat ntr#o c&l&torie foarte lung&!!!. cnd acesta tocmai a murit ntr#un accident
de autoturismI
Cndoiala nencrederea nesiguran%a sentimentul de respingere sau impresia c& nu
sntem demni de interes astfel de otr&/uri ne macin& certitudinile ne poluea3& elanurile
ne njosesc iu$irile i ne corup atept&rile! 2maginarul o ia ra3na construiete o
pseudorealitate alimentat& cu fante3ii menite s& dea un sens lucrurilor nel&murite!
31
,el care este ling mine i m iubete sau cel care mi este aproape i pe care l iubesc, chiar
i ei pot foarte bine s se ndeprte'e, s m rtceasc n pdure ca pe &om Degeel, s dispar fr
a mai da !reun semn de !ia sau de iubire si chiar s se piard pentru totdeauna, n noaptea
uitrilor mele@
A crete nseamn& a n/&%a s& te despar%i r&mnnd un tot!
Cnc& i mai tr3iu crescnd /ine descoperirea c& sentimentele se schim$& se
transform& se /olatili3ea3& uneori! Fotodat& descoperirea c& si sentimentele de iu$ire pe
care nu tre$uie s& le confund&m cu afec%iunea)Eu numesc ,afec%iune. sentimentul de
iu$ire fundamental n care dimensiunea se5ual& inter/ine sau se manifest& 2a minimum i
care m& leag& de o fiin%& important& si uneori /ital& pentru e5isten%a mea!+ se consum&
se deteriorea3&! 6in a$sen%a pri/irilor din cau3a t&cerilor prelungite din nen%elegerile
3ilnice care nu snt discutate clarificate i terse printr#o e5primare clar& iu$irea
maltratat& este r&nit&! O iu$ire poate sl&$i si poate fi distrus& dac& nu tie s& se
hr&neasc& dintr#o rela%ie /ie!
Mai e5ist& i de3ndr&gostirea cu straniul sentiment c& flac&ra pasiunii se stinge
c& scade c&ldura iu$irii si mai apoi c& din ea nu mai 3&reti dect cenua!
6e3ndr&gostirea care se strecoar& ntre dou& fiin%e care se instalea3& pentru totdeauna
care de3echili$rea3& i 3dro$ete inima!
,Credeam c&#0 /oi iu$i pentru totdeauna si iat& c& tocmai sentimentele mele m&
tr&dea3& c& nu mai simt acea pasiune acea dorin%& care m& cuprindea m& nconjura
din toate p&r%ile cu numai att de pu%in timp n urm&I.
,Aceast& rela%ie att de important& pentru mine /ital& care se transform& sau
care dispare mai repede dect dorin%a mea de a o p&stra n pre3ent!!!.
Uneori sentimentele i pierd din intensitate treptat pe nesim%ite l&snd un gust
de am&r&ciune i disperare dup& de3ilu3ii i decep%ii@
,Ast&3i e att de diferit de tot ceea ce mi nchipuiam n perioada primelor
ntlniriI.
,Eu mai e aceeai nu mi dau seama ce a putut s& se n#tmple!!!.
Orice rela%ie intim& important& este h&r%uit& de l&comia implaca$il& a rutinei
corodat& de u3ura cotidianului tot timpul f&r& a i se acorda r&ga3ul s& se refac&! Cu
sen3a%ii contradictorii care apar n diferite momente ale /ie%ii i care snt mai presus de
/oin%a sau de n%elegerea noastr&! Cu sentimente att de comple5e att de neclare nct
ne ncurc& i ne sfsie atunci cnd fiin%a temporal& care sntem se intersectea3& cu fiin%a
atemporal& si etern& care coe5ist& n noi!
Aadar dincolo de transform&rile pe care le implic& e/olu%ia oric&rei rela%ii
dincolo de agita%iile unei schim$&ri personale inerente oric&rei creteri dar care
amenin%& echili$rele deja atinse 3guduie credin%ele i repune n discu%ie angajamentele
luate orice /ia%& rela%ional& este supus& impre/i3i$ilului! Orice e5isten%& este capa$il& s&
ne surprind& n punctele /ulnera$ile n fidelit&%ile dar la fel de $ine n pri/in%a po#
si$ilit&%ilor noastre!
6e asemenea poate ap&rea la orice /rst& f&r& a/ertisment socul mor%ii su$ite
sau neateptate /iolente sau linitite cel mai adesea nedrepte i crude a unei fiin%e din
carnea si sngele nostru! Cea a unui copil purtat n pntece attea luni ngrijit hr&nit si
preg&tit cu nsufle%ire pentru /ia%& si care dispare trece de partea cealalt& dup& numai
cte/a luni 3ile sau s&pt&mni de stat mpreun&! Fe5tul de mai jos /a ar&ta care este
p&rerea mea despre aceast& pro$lem&@
,A /enit pe lume
i 0#am pierdut nainte de a#0 fi ntlnit.
se jeluia o femeie!
"i nu am tiut s&#i spun atunci
ce am descoperit mai tr3iu si ce tiu ast&3i
32
c& unii $e$elui unii copii
i ,iau li$ertatea. de a ap&rea
doar de a ap&rea n aceast& /ia%&
pentru a da un im$old unuia dintre p&rin%i
s& se nasc& odat& sau s& tr&iasc& mai din plin
/ia%a pe care o au!
Unii copii snt doar n trecere
pentru a le ar&ta p&rin%ilor calea
pentru a le ar&ta c& tre$uie s& fac& o alegere!
Unii copii prin moartea lor su$it&
in/it&!!!
p&rin%ii s& ndr&3neasc& s& se schim$e
aa cum nu cre3user& pn& atunci!
Anumi%i copii au puterea de a e5prima
prin pre3en%a lor discret& i efemer&
i prin dispari%ia lor $rutal&@
,ndr&3nete s&#%i tr&ieti propria /ia%&.!
*utem asculta si n%elege mesajul secret
pe care#0 trimit aceti copii a c&ror pre3en%&
dei scurt&
ne marchea3& pentru totdeauna
dac& ignor&m mesajul lor de speran%&!
6a pentru c& /ia%a este pres&rat& numai cu astfel de ntlniri si desp&r%iri depinde
de felul n care mi /oi nsui urmele trasate n mine de fiecare dintre aceste ntlniri
dac& /oi tr&i aceste separ&ri ca pe nite pierderi sau ca pe nite semne /ii ale dep&irii de
sine si ale naterilor! Semne care m& /or ndrepta c&tre mai mult& independen%& i
creati/itate care /or contri$ui la e/olu%ia mea si mi /or aduce confirmarea c& ceea ce
este mai $un din mine e5ist& n mine!
/ nvm s trim despririle i rupturile
O parte din educa%ia necesar& pentru /ia%& const& n a n/&%a s& tr&im desp&r%irile
n /astele registre n care se nscriu n comple5itatea i pluralitatea semnifica%iilor pe
care le do$ndesc!
*entru c& /ia%a oric&rei fiin%e este %esut& din ntlniri si desp&r%iri din implicare
si detaare din alian%e i ruperi de alian%e din pierderi i a$andonuri care snt tot
attea surse de suferin%&!
2ndiferent dac& separarea se produce ca urmare a unei deci3ii dorin%e /oin%e
acti/e sau pasi/e este e5primat& clar printr#o ruptur& ndep&rtare sau separare sau
ne este impus& )a$andon pierdere doliu!!!+ modalit&%ile snt numeroase i fiecare are
caracteristici proprii si ascunde un sens!
.uptura
-uptura re3ult& din imposi$ilitatea pro$at& n timp de a pune cap&t unei rela%ii
greu de sus%inut imposi$ile inaccepta$ile distructi/e sau energofage@
,Fr&iesc cu el o rela%ie imposi$il& dar nici eu nici el nu ne asum&m riscul de a ne
desp&r%i! Atept&m un cutremur care s& ne spul$ere temerile!.
33
Cnd unul dintre protagonitii unei rela%ii importante nu reuete s& se separe s&#
0 p&r&seasc& pe cel&lalt atunci si unul si cel&lalt /or ataca rela%ia pentru a o destr&ma
pentru a o rupe! Eu /or e3ita s& o maltrate3e s& o descalifice s& o deteriore3e si chiar s&
ncerce s& o ucid& negndu#i importan%a! Atunci asist&m la comportamente de $rutali3are
nemaipomenite su$tile sau /iolente pe m&sura disper&rii fiec&ruia!
Aceast& metod& este ntotdeauna distrug&toare pentru c& epui3ea3& i i aduce la
disperare att pe cel care se ncrnce#nea3& s& rup& rela%ia ct si pe cel care se opune
unei posi$ile ndep&rt&ri percepute ca fiind periculoas&! Cnd rela%ia o$osit&
consumat& lo/it& sau r&nit& cedea3& n final unul dintre cei doi!!! cade de sus si se
lo/ete r&u foarte r&u!
*!andonul sau %uga
*rin aceast& modalitate unul dintre cei doi parteneri cel care nu s#a implicat cu
ade/&rat n rela%ie sau care nu mai particip& la rela%ie poate uneori ncerca s& se separe
s& se ndep&rte3e sau s& se diferen%ie3e mai mult plecnd f&r& e5plica%ii f&r& a putea s&#
si asume e5plicit responsa$ilitatea po3i%iei adoptate! Atunci pot ap&rea mai multe
situa%ii!
*!andonul activ! *entru a lupta mpotri/a propriei n/ino/&%iri pentru a ncerca
s& atenue3e jena sau pentru a e/ita s& se confrunte cu o imagine negati/& de sine cel
care se decide s& pun& cap&t rela%iei sau s& se retrag& dintr#un contract o /a face
respingndu#0 pe cel&lalt sau transformndu#0 n personaj negati/! Fot cel&lalt de/enit
nesatisf&c&tor /a fi /&3ut ca fiind r&u! Acesta din urm& confruntat cu aceast& percep%ie
negati/& despre sine atins n punctul central al /ulnera$ilit&%ii sale pentru c& el este cel
care resimte acest a$andon /a suferi o ran& narcisic& cu att mai profund& cu ct cel mai
adesea nc& mai are sentimente puternice si /ii pentru cel care#0 a$andonea3&! Aceast&
form& de a$andon de respingere deschide o ran& echi/alent& uneori cu o lo/itur&
mortal&!
*!andonul pasiv Cn acest ca3 cel care este a$andonat nu suport& neputin%a n
care se afl& nu accept& s& fie ,l&sat. sau ,ndep&rtat.! 6escoperind c& sentimentele
sale nu mai au putere asupra sentimentelor celuilalt i /ede amenin%ate con/ingerile
sale intime legate de mitologia iu$irii eterne sau utopia iu$irii atotputernice! 6up& ce s#
a 3$&tut dup& ce a oferit i mai multe do/e3i de iu$ire dup& ce si#a e5primat
ataamentul i a su$liniat sacrificiul de sine acesta poate ncerca s& ntoarc& situa%ia
prin parado5ul urm&tor@ ,6e /reme ce nu m& mai iu$eti nici eu!!!. ,6e /reme ce nu
m& mai /rei o s& te fac s& pl&teti!. ,6e /reme ce nu mai snt demn de tine nseamn&
c& am meritat#o aa c& tre$uie s& m& pedepsesc n continuare!!!.
Oricare ar fi strategia folosit& ntotdeauna ea /a fi dureroas&! 9ie c& este /or$a de
o /iolen%& deschis& plin& de agresi/itate ndreptat& c&tre sine sau c&tre cel&lalt sau
despre o /iolen%& latent& direct& sau indirect& n orice ca3 ea este resim%it& ca
autodistructi/&!
*entru a e/ita sfierile datorate rupturilor pentru a diminua sentimentul
respingerii r&nile sau /iolen%ele de autopedepsire asociate a$andonului este de
datoria celui sau celei care se hot&r&te s& rup& rela%ia sau s&#i pun& cap&t s& n/e%e s&#
i e5prime e/olu%ia propriilor sentimente s&#si clarifice po3i%ia si s& se implice
personal fa%& de cel&lalt! Mi3a cea mai e/ident& /a consta ntr#o confruntare mai
deschis& a angajamentelor luate pentru a descoperi c& fidelitatea fa%& de cel&lalt nu mai
are /aloare c& nu mai este dect un reper ficti/ pentru c& nu mai corespunde ntr#un
anumit moment fidelit&%ii fa%& de sine!
.enunarea
E5ist& posi$ilitatea de a renun%a la o rela%ie indiferent ct de important& este sau
a putut fi cnd aceasta nu mai este $un& pentru noiB cnd sim%im c& ea aduce cu sine
34
/iolen%e directe sau indirecte /i3i$ile sau disimulateB cnd atinge acele 3one de r&t&cire
n care ac%ionea3& intoleran%a sau /ulnera$ilitatea este e5citat& la ma5imB cnd sim%im c&
ne este imposi$il s& ne mai respect&m! Atunci e mai $ine s& ne retragem si S& renun%&m
la rela%ie orict de important& ar fi eaI -enun%area la o rela%ie imposi$il& de/enit&
nesatisf&c&toare este un demers acti/ po3iti/ de afirmare si de recstigare a propriei
integrit&%i! Eu este /or$a de respingerea de descalificarea sau de judecarea celuilalt ca
fiind r&u ci de a#i transmite@
+ceast relaie, care la un moment dat a fost important, chiar bun pentru mine, nu mai
este" *u mai rspunde ateptrilor mele profunde, nu mai corespunde omului sau femeii care
am de!enit, i de aceea prefer s renun"
-enun%nd la o rela%ie pe care o percep ca fiind negati/& n/&% s& m& respect pe
mine iar corpul meu mi /a fi recunosc&tor! Cte somati3&ri infec%ii i mai ales accidente
nu snt legate de conflicte intrapersonale care nu pot fi re3ol/ate printr#o alegere sau o
deci3ie deli$erat& atunci cnd snt prinse n su$straturi prea contradictoriiQ Conflicte n
interiorul unei fiin%e care e5prim& dificultatea acesteia de a se diferen%ia de a se
desp&r%i de cine/a care i propune sau i impune o rela%ie nesa%isf&c&toare
amenin%&toare sau de/alori3ant&! Conflict ntre acea parte a fiin%ei ale c&rei dorin%e
e/oluea3& n alte direc%ii dec% rela%ia principal& si contiin%a ei care nu poate accepta
aceast& e/olu%ie a dorin%elor!
,Eu mai reuesc s&#mi s&rut so%ia simplul fapt c& m& atinge sau c& se apropie de
mine m& face s& /reau s&#mi ntorc pri/irea dar nu reuesc s&#i spun ce simt cu
ade/&rat! 6e fiecare dat& i pro/oc durere! *oate c& aceste sen3a%ii snt trec&toare poate
c& asemeni multor $&r$a%i de /rs%a mea trec prin cri3a /rstei mijlocii si tre$uie s& mai
ateptQ.
Omul care /or$ete astfel nu mai resimte dorin%& de mult n aceast& rela%ie! A
rentlnit n urm& cu cte/a luni o prieten& de demult pentru care a sim%it o atrac%ie o
dorin%& pe care totui nu o poate admite si care 0#a copleit@
,Cnd m#am aflat singur n pre3en%a ei nu tiu ce m#a apucat i#am cuprins talia
cu $ra%ele apoi am fugit f&r& s& scot un cu/nt! A doua 3i am sunat#o s&#i e5plic!!!
Aceast& femeie pe care nu am mai /&3ut#o dup& aceea dar pe care o port aici!!!.
m&rturisete el! *ri/irea i se luminea3& se ndreapt& si#si duce mna n dreptul inimii!
S#a torturat ncercnd s& n&$ue aceast& dorin%& n timp ce pentru femeia fa%& de
care i#a luat angajamente nu mai simte dect un fel de ataament care seam&n& mai
mult cu o rela%ie dintre frate si sor& dect cu o rela%ie de cuplu! El /rea s& cread& c&
dorin%a fa%& de so%ia sa se poate reaprinde@ ,Ar fi de ajuns s& o doresc din nou pentru ca
totul s& renceap&I.
/eparrile
Se ntmpl& ca sentimentele s& se schim$e ca e/olu%ia unuia dintre parteneri s&
atrag& re/i3uirea angajamentelor repo3i%ionarea fa%& de o fidelitate trecut& sau inutil&!
6ar /a fi necesar& o e5primare prin cu/inte pornind de la propria lui tr&ire!!!
*u pot fi parte a unui proiect comun, dar i pot mprti tririle mele"
*us n cu/inte ar fi@
J pentru cel care pleac& s& ndr&3neasc& s& e5prime dincolo de deci3ia sa care
este natura sentimentelor sale a e5perien%ei tr&ite! Cnd putem ar&ta ce a fost $un ntr#o
rela%ie pe cale s& se destrame f&r& s& o asociem cu greut&%ile cu di/ergen%ele cu
35
ciocnirile sau conflictele pre3entului aceste schim$uri clarificatoare pot ajuta la luarea
deci3iei de separare!
J pentru cel care r&mne s& spun& ce este tul$urat n el ce este atins s&
descopere la ce ran& mai /eche l trimite aceast& separare! 6ac& se poate sim%i n%eles
si confirmat e foarte posi$il ca tul$ur&rile datorate pierderii s& se liniteasc& mai
repede!
Cnd un cuplu se separ& este important ca cei doi s& poat& diferen%ia ni/elul
rela%iei de cuplu de cel al rela%iei parentale i s& poat& preci3a n special n fa%a
copiilor la ce ni/el se produce separarea!
Cn perspecti/a unui di/or% este e/ident c& rela%ia de cuplu este cea care se
destram&! Fre$uie s& ne putem limita la e5prim&ri precum@
,Cmi p&r&sesc so%ul!.
,Cmi p&r&sesc so%ia!.
-ela%ia parental& tre$uie s& continue cu orice pre% pentru c& nu de/enim i fost
tat& sau fost& mam&! Fre$uie s& putem do/edi men%inerea acestei leg&turi@
,ontinuu s-l consider pe acest brbat tatl !ostru"
7 !oi considera ntotdeauna pe aceast femeie mama !oastr"
6in nefericire n fa3a de reac%ie a unei separ&ri se ntm#pl& uneori ca am$ele
rela%ii A rela%ia de cuplu si rela%ia parental& A s& fie respinse c&ci se confund& prea mult
n /r#tejul resentimentelor si al acu3a%iilor reciproceI
(ierderile
*ierderile unei fiin%e dragi repre3int& una dintre constantele oric&rei e5isten%e
umane! A tr&i nseamn& a a/ea o /ia%& iar aceast& /ia%& are o durat& limitat& chiar dac& ne
putem ntre%ine ilu3ia c& asemenea nefericiri nu ni se ntmpl& nou& chiar dac& putem
spera c& /om fi cru%a%i si c& /om sc&pa de apari%ia ine/ita$il& a mor%ii!
Orice organism /iu este prin defini%ie nu doar /ulnera$il ci mai ales efemer!
Moartea este procesul final de e/olu%ie a /ie%ii dar ea nu se transpune n /ia%& doar n
termeni de finalitate ci %ine si de impre/i3i$il! Ea poate ap&rea nedreapt& nemiloas&
$rusc& si $rutal& sau lent& si ine5ora$il& n e5isten%a fiec&ruia!
Moartea este primit& nu doar ca o pierdere ci uneori si ca un a$andon sau ca o
tr&dare! Eu rareori spunem@
,Mi#am pierdut so%ulMso%iaMcopilulMmama!!!.
,A plecat prea de/reme m#a l&sat!!!.
,Mi#a f&cut el una ca asta s& moar& naintea mea nu a/ea nici un dreptI.
Cnd pierderea este resim%it& ca un a$andon sau ca o tr&dare ea se /a transpune n
corpul celui care r&mne su$ forma unui doliu rece sau greu de suportat sau su$ form& de
resentimente /iolen%e ascunse sau agresi/itate negat&!
C%i copii la nceputul /ie%ii dup& ce si#au pierdut o rud& apropiat& nu si#au
e5primat /iolen%a incredi$il& care i st&p#nea i in/ada amestecat& cu alte sentimente mai
neclare cum ar fi triste%ea regretele amarnice neputin%a de a n%elege re/olta furia sau
resentimenteleQ
,6e ce euQ 6e ce mi s#a ntmplat mie acumQ.
Cnd un copil i aude mama spunndu#i unei /ecine@ ,6e cnd 0#am pierdut pe
taic&#s&u m#am ntors la ser/iciu!!!. ce n%elege el de fapt prin cu/ntul ,pierdut.Q i /a
imagina n decursul orelor 3ilelor lunilor urm&toare c& ,tat&l lui s#a pierdut ca Fom
6ege%el prin p&dure!!! din cau3a unei mame care prefera ser/iciul.Q Se /a certa mai apoi
36
cu mama sa ori de cte ori aceasta /a pleca la ser/iciuQ C%i foti copii /or c&uta timp
ndelungat f&r& rga', acest tat& pierdut n meandrele unui schim$ am$iguuQ
*entru ca aceste pierderi nso%ite de sentimente refulate s& nu se traduc& n somati3&ri
)chisturi cancere ulcere parali3ii de tot felul!!!+ cel sau cea care supra/ie%uiete tre$uie s&
n/e%e s& poarte doliul! Fre$uie s& n/e%e s&#si ofere mijloacele de a asimila a$sen%a nu ca
pe o deposedare sau ca pe o pri/are ci ca pe o schim$are de situa%ie renun%nd la
sentimentele negati/e de multe ori sus%inute cu grij& si purtate ndelung n suflet pn& la
manifestarea lor n momentul dispari%iei unei persoane apropiate poate prea apropiate!
3oliul
A %ine doliu nseamn& a ne oferi mijloacele de a ntreprinde trei demersuri principale@
J S& ne recunoatem i s& ne e5prim&m sentimentele po3iti/e sau de iu$ire pe care le
a/em pentru persoana disp&rut&!
J S& ne recunoatem i s& ne e5prim&m sentimentele negati/e pe care i le purt&m
aceleiai persoane!
J S& recunoatem i s& e5prim&m prin ce anume aceast& rela%ie a fost important&
dificil& i incitant& d&un&toare sau creati/& pentru noi n diferite etape ale /ie%ii noastre!
S& relu&m pe rnd n detaliu aceste puncte@
/ ne recunoatem si s ne e"primm sentimentele pozitive sau de iu!ire pe
care le avem pentru persoana disprut. Eu este ntotdeauna uor s& recunoatem
dragostea pe care am sim%it#o pe care am ascuns#o n noi pentru un tat& pentru o mam&
sau pentru o fiin%& drag& mai ales dac& aceasta nu tia s& o primeasc& sau dac& noi am fost
specialiti n autosa$otare!
C%i dintre noi nu prefer&m s& ne neg&m sentimentele n loc s& le recunoatem
sau p&str&m t&cerea i refu3&m s& le numim s& le m&rturisim sau s& le e5prim&m fa%&
de persoana n cau3&Q C%i nu#i refu3& s& le ofere ca replic& ca pedeaps& din
r&3$unare sau din resentimentQ Ca si cum aceste sentimente ascunse respinse ar urma
s& se descompun& n ei o dat& cu dispari%ia o$iectului iu$irii!
,Cn timpul adolescen%ei i la nceputul /ie%ii mele de adult mi#am respins tat&l
credeam chiar c&#0 ur&sc ntr#att sim%eam c& m#a de3am&git! 6up& moartea lui am
descoperit toat& dragostea pe care nu i#am putut#o oferi niciodat&! M& sim%eam r&u m&
sim%eam otr&/it! M& gndeam f&r& ncetare la el i la tot ce mi#ar fi pl&cut s&#i spun!!!.
Opinia mea n acest domeniu este c& multe ca3uri de cancer se datorea3& la
origine tocmai faptului c& a fost sufocat negat sau $rutali3at n sine un sentiment de
iu$ire esen%ial si /ital fa%& de o fiin%& important&! Cea mai mare parte a fotilor copii care
se plng i i acu3& unul sau altul dintre p&rin%i c& nu i#a iu$it!!! au aplicat o form& de
a$%inere de la iu$ire! Eu au putut s&#i ofere persoanei iu$ite#urte sentimentele lor in#
tense puternice nu au putut s&#i dea fru li$er sentimentelor care mai tr3iu i#au
sufocat i#au sfiat din interior!
*rin asasinarea sentimentelor prea /ii din noi ne mutil&m corpul n mod
iremedia$il nceperea unui demers de mp&care cu noi nine implic& s& ne repre3ent&m
sentimentele recunoscute acum printr#un o$iect sim$olic i s& depunem de e5emplu
acest o$iect pe mormntul p&rintelui disp&rut!
Este un act de iu$ire necondi%ionat& c&ci acest gest /a fi f&cut f&r& speran%a unui
r&spuns sau a confirm&rii sentimentelor din partea celuilalt!
/ ne recunoatem si s ne e"primm sentimentele negative pe care i le
purtm aceleiai persoane. Sntem f&cu%i din lumin& i um$re din poli negati/i i poli
po3iti/i care organi3ea3& ntr#un anumit fel unitatea i echili$rul nostru interior!
3
Este la fel de important s& recunoatem i natura nsemn&tatea for%a si
intensitatea sentimentelor negati/e care ne ncearc& la ntlnirea cu cine/a apropiat
important sau esen%ial mai ales cnd acea persoan& ne p&r&sete sau moare pentru a nu
le p&stra n noi ca un strat purulent i nes&n&tos!
Aceste sentimente snt uneori refulate deturnate sau deplasate pe po3i%ii de fals&
n%elegere@ ,Eu e /ina lui i el a suferit cnd era tn&r!!!. sau de justificare@ ,E normal s&
fie aa! Ea la /rsta ei nu putea n%elege!!!.
-ecunoaterea si n%elegerea acestor sentimente negati/e /iolente din noi de care
uneori ne ruin&m care ni se par nepotri/ite sau prea terori3ante ndr&3neala de a le
pronun%a de a le e5pune n fa%a persoanei respecti/e chiar i dup& moartea acesteia
ajut& n asumarea doliului! Acest lucru este posi$il mai ales printr#o sim$oli3are
)6emersurile sim$olice snt ade/&rate lim$aje prin care ne putem adresa incontientului!
A se citi pe aceast& tem& ,ontcs A guerir, contes h grandir, unde snt ilustrate i
de3/oltate aceste te3e!+care cel mai adesea permite un proces de adaptare i de
reconciliere cu sine i cu ce e mai $un n sine!
,Cn 3iua n care am pus pe mormntul tat&lui meu toat& ura mea mpotri/a
alcoolismului lui ngropnd o sticl& de /in pe care am scris@ Valcool de tat&R m#am
sim%it ca i cum a fi sc&pat de dou& tone de refu3uri i constrngeri! *entru mine a
nceput atunci o ade/&rat& eli$erare!!!.
,Cnd am reuit s& adun ntr#un s&cule% scrise pe $uc&%ele de hrtie toate
descalific&rile toate de/alori3&rile i umilin%ele pe care mama le aruncase asupra mea
/reme de ;1 de ani i m#am dus s& le ard pe mormntul ei toate resentimentele mele
toate acu3a%iile mpotri/a ei au disp&rut dintr#o dat&!.
/ recunoatem i s e"primm prin ce anume aceast relaie a %ost
important- di%icil si incitant- duntoare sau creativ pentru noi- n di%erite
etape ale vieii noastre. 2dentificarea definirea i e5primarea a ceea ce a fost /ital to#
nic stimulator dureros infantili3ant sau o surs& de creati/itate n rela%ia care s#a
ncheiat prin dispari%ia celuilalt este un act de recunoatere! "i aici m& gndesc din nou
la rela%ia foti copii#p&rin%i!
6up& cum la nceputul /ie%ii noastre p&rin%ii ne recunosc printr#un act legali3at
la prim&rie drept ,fiul sau fiica lui!!! i alMa!!! care 0#au recunoscut. n acelai fel este
de datoria fiec&rui fost copil de/enit adult s&#i recunoasc& fiecare dintre p&rin%i drept ceea
ce a fost!
,6a acest $&r$at a fost tat&l meu chiar dac& nu a putut fi p&rintele sau t&ticul pe
care mi 0#am dorit eu s& fie sau pe care as fi /rut s&#0 amI.
,Aceast& femeie a fost mama mea chiar dac& a fost mai degra$& o cloc& care m#a
hr&nit permanent m#a ndopat cu angoasele sau cu defectele ei!!!.
Acest act de recunoatere a p&rin%ilor notri de c&tre noi nine ne /a reconcilia cu
genera%iile care au tr&it naintea noastr& i ne /a duce c&tre un /iitor al omenirii mai pu%in
/iolent!
*entru a se de3/olta a se maturi3a a crete i a se mplini fiecare dintre noi tre$uie
s& accepte apari%ia unei schim$&ri n rela%iile noastre apropiate si posi$ilitatea unei pierderi
n rela%iile /itale! Cea a unei fiin%e apropiate care ne este drag& cea a unei fiin%e apropiate
care nu ne mai este drag& pentru c& noi ne#am schim$at sau pentru c& ea a e/oluat si a
urmat o cale diferit& de a noastr&!
De-a lungul !ieii,
prsim si sntem prsii"
&rebuie s renunm la o bun parte
din ce iubim"
Pierderea pare a fi preul
pentru a creste n !ia"
(i totodat este surs pentru cele mai multe
3#
dintre progresele noastre"
Cap. /entimente i triri
Confund&m adesea tr&irile imediate cu sentimentele mai profunde care %in de un
proces mai comple5!
6ac& primele corespund unei e5perien%e su$ite i superficiale de tre3ire a
capacit&%ilor sen3oriale celelalte se caracteri3ea3& prin implicarea ascuns& a unui proces
continuu i constant a c&rui marc& se ntip&rete n inima ade/&rului nostru interior!
Altfel spus tr&irea $rut& se /a e5prima su$ forme precum@ ,auI pic& m& doareI!!!
MmmI Ce $un e!!!. n /reme ce o emo%ie transformat& n sentiment se /a enun%a n
termeni de@ ,Fe ur&sc!!! Fe iu$esc!!!. si /a a/ea ramifica%ii mai profunde mai dura$ile!
*entru a n%elege mai $ine c& a/em de#a face cu dou& genuri diferite de realit&%i! "i
totui de cte ori nu ne l&s&m p&c&li%i n /arietatea situa%iilor n multitudinea de
e/enimente i stimuli cu care ne confrunt&m 3ilnic numind sentiment ceea ce %ine de
tr&ire i in/ersI
6e cte ori nu ne nel&m asupra acestor dou& ni/eluri fie considernd a fi un
sentiment ceea ce nu este dect o tr&ire fie reducnd la o simpl& tr&ire ceea ce ncepe deja
s& de/in& un sentimentQ
"i atunci cum s& ne descurc&m n imperiul lui ,a sim%i. i ,a tr&i. acolo unde
domnete su$iecti/itatea afecti/& adic& sediul prin e5celen%& al logicii ira%ionale i
incontienteQ
.egistrul sentimentelor
Sentimentele se nasc i nfloresc n lim$ajul inimilor %in de ceea ce unii numesc
ntlnire a sufletelor! Se consum& n timp si prelungesc tr&irea pe care uneori o
transform&! Ele constituie ur3eala %esutului conjuncti/ din care este format& leg&tura
dintre doi oameni contri$uie la alimentarea la consolidarea si la men%inerea coeren%ei
acestei leg&turi indiferent de natura lor! *entru c& sentimentele au mai multe aspecteB
fundal al /ie%ii noastre afecti/e ele cuprind o palet& larg& ale c&rei culori de $a3& se
desf&oar& de la culorile luminoase cu refle5e ale iu$irii la degradeurile nchise adum#
$rite de spectrul ntunecat al urii sau al am$i/alen%ei trecnd prin culorile calde
pastelate ale tandre%ii sau tonalit&%ile neutre ale indiferen%ei!
Sentimentele produc o energie proprie fie creatoare fie distrug&toare! Ele /or fi
uneori manifestarea triumfal& a elanului /ital alteori e5presia malefic& a instinctului
mor%ii! *ot mo$ili3a for%e ne$&nuite centrifuge sau centripete ale c&ror efecte se /or
r&sfrnge n mod po3iti/ sau negati/ stimulator sau inhi$itor i /or genera o micare
puternic& de deschidere sau de nchidere de r&spndire sau de fu3iune de diferen%iere
sau de al&turare si /or fa/ori3a astfel atrac%ia si tenta%ia sau respingerea i repulsia! 2ar
calitatea unui sentiment $og&%ia si nuan%ele lui /or fi determinate tocmai de amprenta si
semnul specific l&sate de miile de com$ina%ii posi$ile ale acestor efecte distincte i ale
mic&rilor lor de intensitatea si de ritmul lor! n special sentimentul de iu$ire se afl& la
$a3a unei mic&ri parado5ale care n acelai timp transform& si integrea3& fiin%a n
raport cu ea ns&i cu cel&lalt i cu lumea pe cele dou& coordonate principale@ spa%iul i
timpul n calitate de creator al unor schim$&ri tumultuoase si ncnt&toare n ordinea
uni/ersului interior el m$rac& reperele care determin& raporturile noastre 3ilnice n
e5traordinar le imprim& alte forme mai malea$ile mai suple mai elastice!
,Cn perioada cnd am fost ndr&gostit de ea nfruntam pro$lemele de la ser/iciu cu
o energie n3ecit&!.
,Eu care pn& atunci nu f&ceam dect s& lucre3 ocupndu#m& de sarcini care nu
mi fuseser& neap&rat ncredin%ate mie eu care eram mereu li$er f&r& s& pun pre% pe
3$
timpul meu iat& c& acum nu m& gndesc dect la un lucru@ cum s& scap mai repede ca
s& m& ntlnesc cu iu$ita mea! Munca nu mai este dect un mijloc de a cstiga ce/a $ani
pentru a ne pl&ti facturile telefonice )ne sun&m n fiecare 3i chiar de mai multe ori pe
3i+ c&l&toriile i escapadele amoroase din Ne#e4#end! 6irectorul de la $anca la care
lucre3 m& sun& tot timpul dar mie pu%in mi pas& toate aceste preocup&ri mi intr& pe o
ureche i ies pe cealalt& eu nu am dect un gnd@ ea@B
Sentimentul de dragoste reface geografia spa%iului remo#delea3& %inutul nostru
interior! *oate fi resim%it ca o ade/&rat& prelungire a sinelui c&tre cel&lalt sau ca o
apropiere a celuilalt c&tre sine! *recum un pod sau o pasarel& ne ajut& s& str&$atem
distan%ele s& unim dou& /ie%i dou& e5perien%e care uneori la nceput se afl& la poli
opui! La fel ca un magnet care aduce totul lng& el! Ce contea3& atunci desp&r%irile
diferen%ele sau chiar antagonismeleI
Sentimentul iu$irii redefinete informa%iile ceasului adaptnd ideea de timp i
perioad&! Cine nu tie ce nseamn& orele intermina$ile de ateptare fe$ril& sau ct de
repede trec minutele cnd /ine ceasul desp&r%iriiQ 6e asemenea pro/oac& un /ast
proces de amplificare de retrospec%ie i de anticipare care re/olu%ionea3& pre3entul
reanali3ea3& datele din trecut i instaurea3& o nou& realitate n e5isten%a fiec&ruia
conform unui nou plan de unificare! 2ntroduce n finitudinea 3ilei ,momente de
eternitate. re/i3uiete e5perien%ele din trecut pentru a le reae3a ntr#o nou& po/este
scris& dup& alte repere i deschide perspecti/e c&tre un alt /iitor! Aadar iu$irea este
matricea emo%ional& a unei noi entit&%i colecti/e i solidare n doi e5primat& su$
forma unui ,noi. em$rionar arhetip al unui cuplu care se /a prelungi sau nu su$ forma
in#stitu%ionali3at& a c&s&toriei sau chiar a li$erei con/ie%uiri!
6rirea
Fr&irea este primul indiciu pe care#0 a/em despre impactul unei interac%iuni de la
cea mai o$inuit& pn& la cea mai intim&! Este suportul sau mijlocul de e5primare a
ansam$lului fenomenelor empatice fundamentale care inter/in n crearea oric&rui nceput de
leg&tur&! Ea se nate din acea impresie primar& intuiti/& i aproape sen3ual& c& cel&lalt este
f&cut din acelai ,aluat. ca i noi si din ne/oia unei comunic&ri interpsihice!
Fr&irea este mai mult legat& de carnal de leg&tura ,de la corp la corp.! Se nscrie n
momentan cu puncte de suspensie n conte5tualitatea une ntlniri si n discontinuitatea
efemerului! Acti/at& din e5terior ea i prelungete r&d&cinile n tr&irea corporal& i
nsumea3& repre3ent&rile mentale imprimate de la nceputurile rela%iilor! Se manifest& printr#
o stare de $ine sau de r&u $a3at& pe principul pl&cere#durere integrare#efrac%ie! Fr&irile de
pl&cere i de $ucurie /or fi asimilate ca e5perien%e de $a3& si /or constitui $a3a
sentimentului de siguran%& i de ncredere n sine n /reme ce tr&irile de nepl&cere i de
durere /or s&pa ade/&rate gropi psihice a c&ror amintire /a fi p&strat& integral de corpul
emo%ional traumati3at!
Oare o tr&ire de moment este resuscitarea unei tr&iri originareQ Oare ce prelungiri
anun%& si deschide eaQ Eimeni nu tie cu ade/&rat! E5ist& mereu posi$ilitatea ca e/antaiul
sen3a%iei si a reac%iei s& fie foarte larg foarte puternic att de intens i de /iu nct uneori
suscit& o ade/&rat& $e%ie! "i atunci tr&irea este confundat& cu un sentiment! *entru c& prin
natura i su$stan%a lor dup& cum arat& i originea lor etimologic& tr&irile se formea3& n
jurul unui nucleu de e5perien%& comun cel al unei sim%iri n rela%ie cu cel&lalt cel pu%in la
nceput!
,M& sim%eam $ine plin de ncredere deschis mi doream ca ea s& m& asculte s& fie
cu mine! Ea a cre3ut c& o iu$eam cnd eu doar m& sim%eam $ine cu ea!.
,Cndat& ce m& aflam n pre3en%a lui era ca si cum pro$lemele mele disp&reau
tensiunile se di3ol/au m& cuprindea o stare de gra%ie de ncredere i c&utam pre3en%a
apropierea dar nu mai mult m& l&sam purtat& de tr&ire! El mi#a 3is c& m& iu$ete! Apoi m#a
4&
considerat o cochet& cnd i#am spus c& eu nu am sentimente pentru el! M#am sim%it pu%in
ncol%it& n acea perioad& nu tiam s& fac diferen%a dintre sentimente i rela%ii!.
/ nvm sa distingem ntre sentimente si triri
Fot flirtnd cu sim%urile i ,sim%irea. cu sen3a%iile i emo%iile sentimentele i tr&irile
le induc multora ideea unui complot nel&tor gata s& ntre%in& ilu3ia simplist& pe care din
economie psihic& sntem gata s& o credem! 6e aici se nate si se de3/olt& o confu3ie
frec/ent& si tenace greu de demistifi#cat! Mul%i dintre noi numim sentiment ceea ce nu este
dect o tr&ire po3iti/& care apare ntr#o sec/en%& aparte si strict conturat& dintr#o rela%ie!
Spontaneitatea epidermic& a unei tr&iri intense i importante pentru noi ne face uneori s&
credem c& este /or$a de un sentiment care la rndul lui este nscris mai dura$il n fiecare
fi$r& a noastr& i a c&rui se/& ne str&$ate corpul n ntregime! 6impotri/& nu ntotdeauna
este uor s& ne d&m seama cnd este /or$a de un sentiment care trece drept manifestarea
unui entu3iasm de moment! Alteori deci a/em tendin%a s& reducem la o simpl& tr&ire un
sentiment pe cale de a se nate care su$ aceast& form& ni se pare mai accepta$il mai pu%in
periculos i care astfel i croiete o prim& trecere nainte de a#i g&si locul n noi i de a se
e5tinde pn& la a ne coplei!
O alt& piedic& surs& a nen%elegerilor %ine tot de diferen%ele indi/iduale i de pragul de
toleran%& al fiec&ruia dintre noi! 9iecare are uni/ersul s&u propriu de mituri i credin%e ani#
mat de o multitudine de mesaje idei repre3ent&ri sau injonc%iuni care contri$uie la definirea
aptitudinilor sale a gustului pentru pl&cere pentru $un&stare pentru tandre%e sau fericire!
"i care delimitea3& deci regiunea sa de sensi$ilitate personal& cu 3one e5treme de reac%ie
adic& acele puncte de plecare si f&r& de ntoarcere de la care i dincolo de care nu se mai
poate accepta nici o negociere acele puncte pe care este att de important s& le preci3&m si
s& i le pre3ent&m celuilalt@
%mi place s petrecem acest timp mpreun si s facem aceste lucruri mpreun" :i-a dori
ca aa ce!a s se repete, dar nu cu orice pre" +precie' gri$a i atitudinea ta pre!enitoare, dar nu
mi !oi asuma ceea ce simt c este ne!oia ta de linitire"
Unii se aprind ca un foc de paie n timp ce al%ii i p&strea3& capul pe umeri! Ei
/or fi mai circumspec%i mai pruden%i mai re3er/a%i sau mai /igilen%i fie din
e5perien%& sau ca urmare a unor decep%ii n func%ie de atept&rile lor de e5igen%eleW sau
de luciditatea lor n materie de rela%ii!
n aceast& pri/in%& este de datoria noastr& s& n/&%&m s& punem n practic&
principiile de $a3& ale unei comunic&ri acti/e aa cum snt ele pre3entate i ilustrate n
metoda ES*E-E ,Energie specific& pentru o ecologie rela%ional& esen%ial&.! A se /edea
si Potir ne plus !i!re sur 2a planete &ain (Pentru n nu mai f n! pe planeta &ficere? i ne Vie A
se dire (7 Via pentru a spune "i tot de datoria noastr& este s& tim s& recunoatem i s&
ascult&m n noi gama de tr&iri cu formele lor multiple s& ncepem s& le diferen%iem de
sentimente pentru a putea s& le n%elegem mai $ine parado5urile i comple5it&%ile din
/ia%a de 3i cu 3i! "i mai ales tre$uie s& n%elegem mai $ine urm&toarea constatare tr&it&
de nenum&rate ori de unul sau cel&lalt dintre partenerii unei rela%ii de iu$ire!
,6egea$a am sentimente foarte puternice pentru cine/a apropiat degea$a l
iu$esc pentru c& asta nu m& mpiedic& s& simt n anumite momente o tr&ire negati/&
nepl&cut& disonant& ap&s&toare sau deconcertant& care m& de3echili$rea3&! Se poate s&
fiu preocupat s& m& simt frustrat tensionat indispus nelinitit sau angoasat cu cine/a
pe care#0 iu$esc sau care m& iu$ete!.
6impotri/& mi se ntmpl& uneori s& ncerc un sentiment superficial de
afec%iune de prietenie fri/ol& /esel& si glumea%& pentru altcine/a! Se poate chiar s&
m& simt dintr#o dat& n largul meu cu unMo necunoscutM& care mi se pare $rusc
simpaticM& i atunci am o dispo3i%ie sufleteasc& po3iti/& m& simt cuprins de st&ri de
41
a$andon seren de complicitate de /eselie!!! f&rL& s& m& simt totui legat prin
sentimente de iu$ire!.
Aceste cte/a gnduri oferite cu titlul de repere nu fac dect s& confirme c& nu
e5ist& nici o regul& nici o re%et& n materie de tr&iri si sentimente! Aceste preci3&ri nu
snt ns& suficiente pentru a scruta partea de mister ine/ita$il specific oric&rui fenomen
afecti/ si rela%ional precum i artei de a iu$i! Orice sentiment r&mne prin natura sa n
registrul creati/it&%ii i este n esen%& unic i irepeta$il! Atunci cum s& deose$im cu
ade/&rat un sentiment de o tr&ire dac& nu prin de/enirea lor ulterioar&Q "i cum s&
pre3icem soarta fiec&ruia dac& nu prin a ne mul%umi s& constat&m ce a de/enit dup&
aceeaQ
,e s-a ntmplat cu ade!rat n 'iua aceea. ,e s-a ntmplat cu tine. )tii. i aminteti. ,e
am surprins n aceast pri!ire, n acest gest ambiguu, n aceast micare suspendat pentru o cli-
pa. ,e am simit n tine, n mine. +ceast trire, abia mult mai tr'iu i-am neles calitatea, sensul
e#act, forma, ntinderea, mi'ele i posibilitile"
Oare rela%ia de iu$ire nu este tocmai acest /iitor posi$il nesigur care se ntre/ede
uneori n anumite tr&iri promi%&toare i e5cep%ionale a c&ror transformare n sentiment
r&mne totui su$ forma unui poten%ial impre/i3i$il la ntret&ierea a dou& traiectorii de
/ia%& n schim$areQ La intersec%ia a dou& elanuri p&timae sau n atrac%ia a dou& mic&ri
aflate una n c&utarea celeilalte si care se recunosc n nem&rginirea unui parcurs de
/ia%&Q Ce curios este destinul unei ntlniri magice dintre dou& fiin%eI Ce miraculoas& este
alchimia afinit&%ilor electi/e si intuiti/e a tr&irilor i a sentimentelor oferite i primiteI
6incolo de ine5prima$il de emo%ie de tul$urare de ndoial& de c&utare rela%ia de
iu$ire e5ist& atunci cnd@
J Schim$ul se nfirip& n jurul n%elegerii se $a3ea3& pe coa$itarea armonioas& a
sentimentelor si tr&irilor autentice si po3iti/e care /i$rea3& la unison!
J Aceast& coa$itare se face simultan i armonios ntr#o sta$ilitate i o constan%&
relati/& garan%ie a unei oarecare durate ntemeiat& din acel moment nu pe /oin%& sau
con#strngere ci pe o necesitate intern& n&scut& din dorin%&!
J Ea poate fi tr&it& i de o parte i de cealalt& ntr#o oarecare simetrie afecti/& i
pe $a3a interac%iunilor pe care fiecare dintre parteneri le ini%ia3& sau le primete pe rnd!
J Ea se manifest& n cmpul )cntul+ mp&rt&irii al reciprocit&%ii $a3ate pe
ncredere i stimulare i deci pe o mutua#litate fecund& i creatoare care astfel din
ntlnire n ncn#tare din descoperire n co#natere se poate nt&ri f&r& a se epui3a sau a
se sl&$i!
(ine rimea3& cu tine i fiecare se simte mai frumos mai deschis i mai
complet pentru c& este un receptacul al sentimentelor celuilalt cuprins de o tr&ire care
l ia si l poart& c&tre ce e mai $un din sine!
Pentru a te implica n relaii interumane acti!e,
trebuie s poi demonstra un sim al impro!i'aiei
care s le de'!olte si s le dea un farmec inefabil,
care s-i dea cura$ul s continui"""
Cap.# 7%emerul emoiilor
6in efemerul unei emo%ii se nasc ade/&ruri esen%iale clipe de /ia%& str&lucitoare
precum diamantele! Cred c& specificitatea emo%iilor const& tocmai n fragilitatea lorI Ele
42
pot ap&rea pe neateptate printr#un tertip al rela%iei sau n prelungirea unei ntlniri la
chemarea unor semnale impercepti$ile tre3ite de mic&ri a$ia sim%ite ale inimii!
7moii intense din viaa mea
?ia%a mea este uneori pres&rat& de emo%ii sclipitoare precum oglinda unui lac de
munte! Alteori este nc&rcat& um$rit& de emo%ii multiple precum calea lactee pe un cer
de /ar& n acelai timp luminoas& si opac&!
Am sim%it o emo%ie de o intensitate incredi$il& ntr#o prim&/ar& la Amsterdam
cnd ,am dat peste. floarea soarelui a lui ?an Togh! Am /&3ut mii de reproduceri ale
acestui ta$lou pe c&r%i potale dar de data aceea florile mi s#au p&rut luminoase /ii! Mi#
au intrat n suflet! Un fel de /i$ra%ie puternic& mi#a str&$&tut tot corpul! :rusc am de/enit
mai real mai deschis! Am n%eles c& lumina putea /i$ra respira palpita n inima unei
pn3e ca un i3/or nesecat!
Eu am uitat niciodat& aceast& emo%ie aceast& micare neateptat& n&scut& din
str&fundurile fiin%ei mele n e5plo3ia unei descoperiri! Cnd am /&3ut acest ?an Togh
n Amsterdam ochii mi s#au deschis pentru a /edea sursul si /eselia frumuse%ii!
*n& atunci credeam n gra/itatea esteticului n solemnitatea frumuse%ii n
grandoarea re%inut& a sim%urilor n acel moment le#am descoperit i fante3iile
elanurile i pl&cerile! O emo%ie nu durea3& dar ea se imprim& n noi ca un germene!
Las& urme ascunse chiar dac& noi credem uneori c& am pierdut#o r&mne ca un mic
soare interior care ne poate lumina cenuiul greut&%ilor cotidiene! Ea de/ine un ru
su$teran care alimentea3& f&r& tirea noastr& ce e mai $un n noi!
Specificul emo%iei este de a i3$ucni n cele mai impre/i3i$ile momente ale
e5isten%ei@ ne m$r&%iea3& ne sare de gt ne captea3& pri/irea g&sete energii ascunse
care e5plodea3& deodat& la suprafa%& prelungindu#ne sim%urile pu%in c&tre a$solut!
Cnd ne ntlnim cu emoia
Eu /om ntlni emo%ia dac& pornim n c&utarea eiB ne g&sete ea pe noi ne
surprinde ni se al&tur& si ne tre3ete!
Emo%ia atinge o fi$r& a c&rei tre3ire /a scoate la lumin& sentimente adormite
sen3a%ii uitate percep%ii neateptate si le /a nsufle%i cu fream&tul ei!!! Eu este uor s&
descrii sau s& e5primi o emo%ie n lim$ajul cu/intelor! O e5prim&m prin $ucurie triste%e
uneori nostalgie n str&fundurile fiin%ei noastre sntem contien%i de fragilitatea unei
emo%ii de goliciunea de /remelnicia ei si n acelai timp de agresi/itatea ei cnd ne
inund&! 6e aceea tre$uie s& accept&m s& ne l&s&m nso%i%i de ea ct mai departe ct mai
profund s& ne l&s&m dui de hula ei s& ne l&s&m n&l%a%i i amplifica%i de c&ldura ei
/r&ji%i de pre3en%a ei!
Emo%ia este un fir aurit care ne leag& de sensul ascuns al fiin%ei i e5isten%ei
noastre!
Emo%ia a ca ,sesam. ca o cheie care ne deschide drumul c&tre ascun3iurile
sensi$ilit&%ii noastre c&tre $og&%ia unei ascult&ri ne$&nuite! Emo%ia ne face s&
descoperim ceea ce nici noi nu tiam c& tim ne face s& p&trundem n inimagina$il!
2ntr#o 3i i#am dat ntlnire 2u$irii mele ntr#o cafenea! Am ajuns mai de/reme i
am /&3ut intrnd o femeie i un $&r$at ce/a mai n /rst& dect mine! S#au ae3at la o
mas& al&turat& n fa%a mea f&r& s& m& /ad& fiecare pierdut n pri/irea celuilalt! La un
moment dat femeia a f&cut un gest neo$inuit neateptat ntr#un elan de tandre%e o
do/ad& de iu$ire@ a atins o$ra3ul $&r$atului cu un gest uor att de delicat 0#a pri/it
att de intens c& $u3a lui a nceput s& tremure uor! Am fost uimit s& /&d acea femeie
oferind un gest att de intens $&r$atului iu$it! Mi#a /enit s& plng i am hohotit pe
t&cute dintr#un prea plin de fericire!
43
Seara mea a fost complet transformat&! Am primit i eu acest gest $inecu/ntat
ca pe un dar o ofrand& neateptat&! Cea pe care o ateptam m#a g&sit /esel $un
,minunat. )dup& spusele ei+ mul%umit& acestui gest adresat de o necunoscut& iu$itului
ei! Eu i#am re/&3ut niciodat& dar am r&mas n lumina str&lucitoare a acestei tre3iri timp
de mai multe 3ile gra%ie for%ei pre3en%ei calit&%ii si str&lucirii iu$irii pe care am sur#
prins#o n acel gest simplu i n felul n care a fost primit! Am a/ut impresia c& am
de/enit eu nsumi mai sensi$il mai inteligent parc& str&$&tut de ra3a acelui gest de
iu$ire!
Emo%ia este efemer& i ira%ional&! 2ra%ional& n sensul c& transcende total
o$iceiurile noastre i ne n/&luie!
Cnd sntem deschii primim cu naturale%e o emo%ie i i acord&m locul cu/enit!
Emo%ia este un miracol care p&trunde n cotidian! Este minunea ce se nate dintr#o
dat& pentru a ne purta c&tre crearea i remprosp&tarea neateptat& a pre3entului!
Emo%iile din copil&rie au o for%& att de aparte snt att de puternice nct seam&n&
cu /alurile din adncuri care ne ridic& ne poart& ne copleesc de tr&iri nainte de a ne l&sa
pe malurile cotidianului neschim$at! *&stre3 nostalgia emo%iilor din copil&rie cu
sentimentul c& nu le /oi mai ntlni niciodat&!
Specificul emo%iei unice este s& lase o urm& s& depun& n noi un sediment un
ferment care /a putea renate i reap&rea la un moment dat n cu totul alte
circumstan%e!
Emo%ia cea mai intens& din ultimii ani am tr&it#o la *aris n mu3eul *icasso!
Frecnd din sal& n sal& am contienti3at incredi$ila creati/itate a acestui om nnoirile
lui permanente!
6e fiecare dat& cnd iu$ea o femeie i putea schim$a total maniera de a picta!
Spunem ,un *icasso. dar de fapt ar tre$ui s& spunem ,mai mul%i *icasso.! 6a acest
om care a pictat /reme de peste K8 de ani a r&mas de o in/enti/itate aproape neo$osit&!
2n/enti/itate i creati/itate mereu stimulate de femeile pe care le#a ntlnit! Aceast&
/i3it& din sal& n sal& este ntotdeauna ca un pelerinaj amoros pentru mine! 6e fiecare
dat& mi pro/oac& o emo%ie format& din acceptare $ucurie pl&cere! Un sentiment de
mul%umire care mi reamintete de fiecare dintre iu$irile mele de unicitatea fiec&reia n
timpul acestor /i3ite am impresia c& m& apropii de omul *icasso! Eu ne#am ntlnit
niciodat& ne desparte un ntreg uni/ers i totui am impresia c& sntem apropia%i c&
snt mai pre3ent prin el! -e/in asupra cu/ntului pre'ent, care traduce faptul c& m& simt
mai mult eu nsumi@ aceasta este calitatea unei emo%ii!
Ee face s& p&trundem mai adnc n acea parte de mister care nso%ete orice /ia%&!
Emo%ia orict de efemer& ar fi ne permite s& ne apropiem de di/in de 3eul sau de 3eii
care e5ist& n noi ne protejea3& sau ne tr&dea3& uneori! -olul emo%iilor este s& ne aduc&
pu%in mai aproape foarte aproape de descoperirea iu$irii uni/ersale!
*u e suficient ca soarele s se nale,
:ai trebuie s transformm 'orile
ntr-o nou 'i"
Cap.$ /im!olicul0 de la ruptur la rea!ilitare
44
Cn toate etapele istoriei umanit&%ii oamenii au sim%it ne/oia de a se c&uta prin
sim$oluri n ncercarea de a n%elege originea lumii si de a m$ln3i for%ele
nem&rginitului i ale incontrola$ilului!
3espre originile rupturii cu sim!olicul
Confruntat cu enigma crea%iei i cu misterul /ie%ii omul a creat mai nti imagini
cu rolul de pun%i de pasaje de trecere mijloace de leg&tur& sau curcu$ee de repre3ent&ri
lansate c&tre realitate pentru a colora uni/esul cu semnifica%ii fie ele i imaginare! 9&r&
de ele spa%iul dintre interior i e5terior ar fi fost prea lipsit de sens prea plin de
spaime!
*entru a nu se afla singur n fa%a neantului i a angoasei omul a mpn3it spa%iul
cu ncerc&ri de e5plicare ca r&spuns la ntre$&rile e5isten%iale ontologice pe care i le
punea! *resim%ind pr&pastia dintre realitate )aflat& mereu n e5terior+ i real )aflat
mereu n interior+ omul a urmat n decursul istoriei sale dou& direc%ii importante al
c&ror parcurs a fost trasat pornind de la op%iuni si alegeri fundamental diferite nc& de
la nceput!
*rima este cea care a dominat n lumea occidental& i i#a pus amprenta asupra
modelelor noastre de gndire pn& n pre3ent! :a3ndu#se pe cuceriri pe apropriere pe
ncercarea de a controla de a acapara realitatea aceast& direc%ie a fost plin& de /iolen%e
ntrerupt& de r&t&ciri si pres&rat& cu distrugeri chiar dac& a condus la reuite
considera$ile precum controlul asupra formelor de energie cucerirea spa%iului
re/olu%ionarea geneticii transformarea materiei sau m$un&t&%irea st&rii de s&n&tate!
Cea de#a doua direc%ie a5at& mai mult pe cercetarea realului dect a realit&%ii se
$a3ea3& pe recunoaterea acestui real pe n%elegerea i ntr#o oarecare m&sur& pe
st&pnirea lui! Aceast& a$ordare a luat uneori n considerare si imaginarul care ncerca s&
uneasc& cele dou& drumuri! Aceasta a fost func%ia principal& a miturilor a artei si a
sim$olurilor!
6etaarea de sim$oluri s#a f&cut treptat nainte de a se definiti/a prin
desim$oli3area o$iectelor pe care o constat&m n 3ilele noastre! Acest parcurs e/ocat
foarte schematic prefigurea3& dou& mari linii de ruptur& n istoria omenirii!
Cntr#o prim& fa3& la aceast& ruptur& a contri$uit apari%ia filo3ofiei care pretindea
c& e5plic& lumea descalificnd miturile transmise pn& atunci pe cale oral& prin di/erse
religii care ncercau s& e5plice fenomenele naturale i umane! Eaterea filo3ofiei a
contri$uit la instaurarea unui mod de gndire a5at pe trimiterea permanent& la
e5perien%& si ra%iune la polul opus gndirii mitice i practicilor religioase care e5primau
capacitatea omului din acele /remuri de a se responsa#$ili3a n raport cu soarta sa!
Cntre cele dou& tipuri de gndire s#a produs o ruptur& una fiind considerat& mai
e/oluat& dect cealalt& numit& cu dispre% n 3ilele noastre ,gndire primiti/&.!
Sim$olicul a de/enit apanajul marilor religii care i#au apropriat instrumentele si
practicile sale pe care le#au sec&tuit transformndu#le n nite fosile!
A doua linie de ruptur& cu sim$olicul a ap&rut la sfrsitul e/ului mediu! *n&
atunci sim$olicul a/ea locul s&u n /ia%a cotidian&! Omul putea fi n acelai timp
,tehnician si alchimist istoric si mitologist om de tiin%& si mistic. ne amintete cu
mult& juste%e Christiane Singer! )2n 6u $on usage des crises )U3ajul cri3elor+ ed! Al$in
Michel colec%ia ,Es#paces Li$res. 0PP=!+Doussef Chaine ne ofer& de asemenea o $un&
ilustrare a acestui fenomen n filmul 6estinul)Ap&rut n ,9etite :i$liothe'ue. a Cahiers du
cinema 0PP=!+ care pre3int& /ia%a lui A/erroes acest filo3of care era n acelai timp i
judec&tor i medic i ale c&rui scrieri /or$esc deopotri/& despre teologie despre
naturalism i despre re%ete culinare!
Tnditori precum 6escartes sau Montaigne au contri$uit la accentuarea
diferen%ei dintre spirit i corp si deci la de3/oltarea gndirii logice ra%ionale care a dus
la imperialismul tiin%ific i tehnologic de ast&3i! 6ar nu tre$uie s& uit&m ne mai spune
45
Christiane Singer c& 6escartes purta nc& amprenta acestor dou& lumi si c& n noaptea
ilumin&rii sale i#a promis ,9ecioarei M&ria un pelerinaj pe care 0#a f&cut doi ani mai
tr3iu.!
4uncia si sensul general al sim!olicului
La nceput func%ia sim$olurilor era de a ascunde ade/&rurile sacre de ochii
profanilor l&snd n acelai timp s& se /ad& semne codate un fel de chei pentru cei care
tiau s& le citeasc&! Astfel cei care i d&deau osteneala puteau accede la o cunoatere
esen%ial&! Cunoaterea sensi$il& su$til& /oalat& face apel la medita%ia asupra
sim$olicului pe de#o parte n rela%ia dintre om i natur& pe de alt& parte pentru a
ncerca s& repre3inte impalpa$ilul inaccesi$ilul! Charles :audelaire a sim%it foarte $ine
acest acord intim pe care 0#a transpus n poe3ie@
*atura e un templu n care coloanele !ii
-as uneori s le scape cu!inte confu'e"
7mul trece printre ele, prin pduri de simboluri
,are l obser! cu pri!iri familiare"
Cn accep%iunea sa practic& sOm$olon era un semn de recunoatere pentru persoane
care fuseser& apropiate n momentul ntlnirii sau al rela%iei lor! Cnd dou& persoane se
ntlneau A doi musafiri dou& persoane pe cale s& se despart& pentru mult timp de
e5emplu sau un creditor i un de$itorA alegeau un o$iect anume de ceramic& de lemn
sau de metal pe care l rupeau n dou& $uc&%i! 9iecare p&stra cte o $ucat& pentru ca mai
tr3iu unindu#le i reconstituind o$iectul ini%ial s& poat& astfel do/edi o rela%ie o
apartenen%& o leg&tur& de ospitalitate sau de prietenie sau chiar un angajament asumat!
Sim$olul desparte i reunete!) n Dicionar de simboluri, Jean Che/alier i Alain
Theer$rant Editura Aramis :ucureti 0PP7!+ 2sidor din Se/illa )c! 1=8#G;G+ l definete ca
fiind ,un semn care permite o recunoatere.! 6in punct de /edere etimologic sim$olicul care
e5prim& ac%iunea de reunire se opune dia$olicului care se concentrea3& asupra celei de
separare! Sim$olicul este de asemenea legat de cu/ntul ,simptom. prin r&d&cina sCn
)mpreun&+ ceea ce i permite M&riei :almarO)n -D1omine nu# statues6 Freud ou lafaute
cachec du pere (7mul cu statui6 Freud sau greeala ascunsa a tatlui?, ed! Trasset reed!
0PP7!+ s& conchid& la finalul unui studiu am&nun%it@ ,Simptomul apare acolo unde lipsete
sim$olul. ca si cum ,simptomul ar fi un su$#sim$ol o re/enire prin intermediul
ha3ardului a ceea ce nu a putut fi sim$oli3at.!
Spre deose$ire de alte o$iecte care au /aloare de semn sim$olul este un
semnificant iar sensul sau /aloarea sim$olic& atri$uit& unui o$iect sau altuia %ine de cel
care l confer& sau l primete! Astfel numeroase semne pot c&p&ta un sens aparte i unic n
istoria unei persoane i n rela%ia sa cu lumea! 6e anumite sim$oluri uni/ersale sntem
lega%i la un ni/el profund sau arhetipal dar fiecare l /a n%elege mai mult sau mai pu%in
superficial n func%ie de propria luminare sau or$ire i /a g&si sau i /a acorda un sens
personal prin prisma propriilor /alori i credin%e!
Sim$olul /a fi deci pornind de la un o$iect un semn care se /a ncadra ntr#un
ansam$lu pentru a#i da unitate i for%& sprijinindu#se pe o func%ie de $a3& cea de unificare
interioar& i centrali3are a energiilor n ns&i esen%a sa demersul de sim$oli3are care
const& n folosirea sim$olurilor ne permite s& intr&m n leg&tur& cu sacrul si deci cu
di/inul care e5ist& n acelai timp n fiecare dintre noi i n jurul tuturor!
(entru o rea!ilitare a sim!olicului
Cn ceea ce m& pri/ete eu m& /oi mul%umi s& denun% ruptura cu sim$olicul care e5ist&
n pre3ent fie c& este /or$a de rela%iile sociale sau de educa%ie n cursul de3/olt&rii omului
46
nc& de cnd este copil pre3en%a sim$olicului mi se pare /ital& i esen%ial& pentru c&
repre3int& $a3a rela%iei copilului cu lumea! 9&r& ajutorul sim$olurilor i al sim$oli3&rii
acumularea de cunotin%e i capacitatea de sociali3are se reduc la manipul&ri sen3oriale
motrice i concrete care nu dep&esc datele imediate i percepti$ile de timp spa%iu i
cau3alitate! 9&r& sim$olic gndirea nu se poate detaa de realitatea de care este legat& nu
i atinge func%ia de repre3entare adic& de ,nou& pre3entare. care descrie accesul la /ia%a
interioar& i la scena imaginarului! 2ar comportamentele nu /or fi dect o succesiune de
manifest&ri necoordonate i necoordona$ile!
?& chem pe fiecare dintre /oi la o reconciliere cu sim$olicul mai cu seam& su$
aspectul leg&turii pe care acesta o ntre%ine cu lim$ajul i comunicarea! ?& propun s&#0
reintroduce%i n /ia%a de 3i cu 3i conferind din nou un sens ritualurilor sau rein/entnd acele
practici sim$olice unice care deschid un spa%iu mai larg mai profund pentru rela%iile
fiec&ruia cu ceilal%i si cu sine!
3rumul meu
Cntr#un fel eu snt un copil al psihanali3ei! 6eteptat de contri$u%iile ei ref&cut n
urma unui tratament si a altor demersuri asem&n&toare alimentat cu conceptele ei am
descoperit ca oricare alt muritor cu uimire suferin%& i uneori nelinite importan%a /ie%ii
incontiente i deci pre3en%a acti/& n mine a acestei instan%e a personalit&%ii mele! Am
n/&%at si am re%inut timp de mai mul%i ani c& incontientul mi /or$ea prin trei lim$aje
principale@ /isele actele ratate i lapsus#uri#le! "i astfel am acceptat s& le ascult s& sta$ilesc
pun%i de leg&tur& ntre /ia%a mea contient& A cu logica i aranjamentele sale A si
hara$a$ura furtunile i n&3dr&/&niile ar tre$ui s& adaug din incontientul meu!
Mi#a tre$uit mult timp s& n%eleg c& n acest fel m& men%ineam ntr#un fel de
dependen%& a se citi supunere fa%& de incontientul a c&rui atotputernicie fantasmatic& mi
ser/ea n acelai timp de ali$i A ,incontientul mi joac& feste. mi spuneam eu pentru
a m& liniti A i de re3er/or de resurse inepui3a$ile care mi alimentau fante3ia i
umorul )care dup& cum tie toat& lumea este cea mai politicoas& form& a disper&rii+!
Aceast& e/olu%ie a rela%iei mele cu incontientul a trecut prin mai multe etapeB n
final am n%eles c& era mai $ine s& nchei un pact cu el!
*rin urmare am trecut n primul rnd de la repre3entarea incontientului ca un tiran
periculos si amenin%&tor ca un duman n care nu a/eam ncredere la cea a unui
incontient perceput ca $ine/oitor apropiat ca un fel de aliat de ghid de prieten chiar de
consilier gra%ie lecturilor mele din C! T! Jung si al%ii!
Apoi la aproape 18 de ani am ajuns s& descop&r c& dac& ntre%ineam o rela%ie cu
mine nsumi ntre%ineam automat i o rela%ie cu incontientul meu! 6in acest fapt am
dedus c& dac& o rela%ie are dou& e5tremit&%i si dac& incontientul meu mi putea ,/or$i.
mi se putea adresa prin cele trei lim$aje principale ale sale la fel de $ine puteam i eu s&#
i /or$esc! S&#i trimit mesaje prin cele trei lim$aje fa/orite ale mele i care snt la
dispo3i%ia oric&rei fiin%e umane@ lim$ajul poetic po/etile i crea%ia artistic& n care eu
situe3 sim$oli3area A n sensul de demers sim$olic acti/ pe care 0#am dat acestui
concept!X A se /edea ,Y propos des sOm$olisations. ),6espre sim$oli3are.+ n &ern du
,iel, nr! ;8 iunie#iulie 0PP1!Adic& posi$ilitatea de a recurge la acte sim$olice indi/iduale
deli$erate i /oluntare si nu doar aleatorii sau impre/i3i$ile!
Aceast& descoperire care pornete de la ce/a ce ar putea p&rea e/ident a
repre3entat o ade/&rat& re/olu%ie rela%ional& n /ia%a mea! Ea s#a do/edit a fi de o
fecunditate uimitoare n rela%ia cu trecutul cu pre3entul i cu /iitorul meu! *osi$ilitatea de a
con/ersa astfel cu incontientul meu m#a eli$erat de multe ndoieli incertitudini i se
pare de capcane n care uneori m& compl&ceam!
Aceast& descoperire care pornete de la ce/a ce ar putea p&rea e/ident a
repre3entat o ade/&rat& re/olu%ie rela%ional& n /ia%a mea! Ea s#a do/edit a fi de o
fecunditate uimitoare n rela%ia cu trecutul cu pre3entul i cu /iitorul meu! *osi$ilitatea de a
4
con/ersa astfel cu incontientul meu m#a eli$erat de multe ndoieli incertitudini i se
pare de capcane n care uneori m& compl&ceam!
Mai tr3iu am descoperit c& unele aplica%ii ale sim$olicului integrate n domeniul
/ie%ii rela%ionale i al comunic&rii cotidiene deschideau un cmp larg de posi$ilit&%i! "i pe
$un& dreptate un sim$ol poate fi un focali3ator de energie formida$il! Ee poate permite s&
folosim din nou energii $locate nchistate n diferite straturi ale trecutului nostru sau
imo$ili3ate n jurul unor situa%ii nencheiate sau al unor r&ni foarte /echi sau de/iate pe
lng& ilu3ii sau credin%e energofage! Atunci am a/ut sentimentul c& am de/enit eu nsumi
n tot ce repre3int& persoana mea mai ,energogen. A adic& ntr#o oarecare m&sur& nu
numai consumator dar i creator i distri$uitor de energie!
8 identi%icare accesi!il tuturor
Orice efort personal $a3at ntre altele pe recurgerea la sim$oluri care ne permite s&
accedem la o cunoatere mai intim& a sinelui orice form& de natere pe care tre$uie s& o
retr&im la diferite ni/eluri ale e5isten%ei noastre se reali3ea3& su$ forma unui proces pe care#
0 putem descrie ca pe o spiral& ascendent& descendent& i centripet&! Aceast&
e/olu%ieMin/olu%ie declanea3& temeri angoase si deci nesiguran%&! Cu ct urc&m mai sus
pe aceast& spiral& cu att ne ndep&rt&m de a5a ei i cu att mai mult crete riscul de a ne r&t&ci
i de a ne de3echili$ra!
6ac& n materie de spiritualitate e5ist& destui maetri n%elep%i ghi3i sau instructori
)eu prefer acest termen+ se pare c& astfel de maetri n%elep%i ghi3i sau instructori n
rela%ii interumane snt foarte rari! E5ist& numeroi cercet&tori ,c&ut&tori. sau pelerini
pleca%i la drum care din nefericire pentru unii cnd au descoperit o cale un ade/&r sau un
ansam$lu de leg&turi au f&cut greeala de a le lua drept ade/&ruri de necontestat definiti/e
i de a se transforma n profe%i n aOatolahi ai comunic&rii!
Sl&$iciunea si /ulnera$ilitatea precum si $og&%ia i capacitatea de stimulare a
cercet&rii n domeniul rela%iilor interumane /in din aceea c& ea este eminamente
pragmatic&! Ea se poate imediat integra A i tocmai acesta este o$iecti/ul s&u principal
/oca%ia sa major& A ntr#o aplicare n cotidianul e5isten%ei! Eficien%a sau aplica$ilitatea
ei snt imediat supuse pro$ei realit&%ii n acest sens acesta este un test de $a3& pentru
anumite metode ale c&ror fundamente sau e5plica%ii teoretice ne fascinea3& ai c&ror
propo/&duitori o$%in un marc succes datorit& puterii lor de con/ingere dar care fie fac
o$iectul unor aplica%ii pe un teren e5trem de restrns fie contri$uie prin modul n care
snt retransmise sau prin ramifica%iile lor la perpetuarea unui sistem de schim$uri care
se do/edesc din ce n ce mai antirela%ionale!
Cn preocuparea de a#i asigura perpetuarea orice demers de formare n rela%iile
interumane se orientea3& c&tre dou& direc%ii posi$ile@ pe de o parte se poate reduce la
simpla enun%are a unor constat&ri con/ingeri i credin%e pe $a3& de m&rturiiB pe de alt&
parte se poate transforma ntr#o metodologie cnd e5perien%ele cu care se confrunt& pot fi
mp&rt&ite A nu doar la ni/el de cunotin%e si de aplicare ci la ni/elul e5isten%ei al
crea%iei si al de/enirii A cnd ea se e5tinde su$ formn unor propuneri cnd se sprijin& pe
o practic& perfecti$il& capa$il& s& se integre3e ntr#o cercetare teoretic& si o gndire cri#
tic& care s&#i teste3e instrumentele conceptele de $a3& si principiile fundamentale!
*entru mine punctul de referin%& r&mne integrarea simultan& a unei practici a
unei etici i a unei implic&ri n /ia%a 3ilnic& de familie de cuplu n n/&%&mnt i n
lumea profesional&!
9iecare dintre noi /a tre$ui s& se confrunte cu propriile descoperiri i cu ecourile
sau re3isten%ele pe care ni le rele/& aplicarea n cotidian a unei alte modalit&%i de a
comunica!
(ufletele noastre seamn
cu locuri de pelerina$6
dei sntem n pericolul de a fi distrui,
4#
nu !rem totui s ne e#ilm@
ASS2A 6JE:A-
Cap 1&. 3espre sincronicitate sau cnd )azardul nu se poate
re%ugia n )azardul )azardurilor
,a orice di!initate, ha'ardul are preteniile lui"
+re ne!oie de temenele, nchinarea la ha'ard
nseamn s-i stai la dispo'iie, n permanen"
,u toate simurile tre'e, cele cinci cunoscute i cele
necunoscute de lumea noastr imperfect"
Pentru a nu-l rata dac bine!oiete s treac pe lng noi"
C(-2SF2AEE -OC(E9O-F
9iecare dintre noi a r&mas ntr#o 3i sau alta uimit sau perple5 a fost micat sau
tre3it a%%at sau chiar nedumerit de for%a unei coinciden%e de nt>lnirea surprin3&toare i
neateptat& uneori chiar e5plo3i/& a dou& e/enimente a dou& fenomene sau a dou&
cu/inte care nu ar fi tre$uit s& se afle acolo mpreun& reunite n nepre/&3utul realului!
Cari Tusta/ Jung a reflectat ndelung asupra fenomenului coinciden%elor care se
manifest& prin apari%ia impre/i3i$il& sau inopinat& a unor gnduri acte fapte sau
e/enimente sau prin repeti%ia unor situa%ii care situndu#se n planuri diferite ale
realit&%ii nu ar a/ea ,nici un moti/. s& se ntlneasc& i nici nu e5ist& /reo pro$a$ilitate
statistic& s& apar& n acel moment i n acel loc!
Caracteristica unei coinciden%e este s& produc& un sens sau o energie nou& care
/a permite o schim$are de perspecti/& /a aduce o ascultare diferit& /a orienta o
ntre$are o reflec%ie sau o c&utare ntr#o direc%ie nou& i /a ar&ta dincolo de aparente de
posi$ilit&%i i de pre/i3iuni aspecte ne$&nuite ale e5istentei! MarOse Legrand) *siholog
clinician coautoare al&turi de Jac'ues Salome a acestor cuget&ri despre sincronicit&%i!+ a
in/entat un termen pe care eu l consider foarte frumos pentru a desemna acest fenomen
numit n mod normal sincronicitate@ ECL2*SEE!
Ce este o ECLIPSEE?
E un fel de fenomen astrologie la ni/elul spiritului uman care apare uneori n
uni/ersul imediat si tangi$il al /ie%ii noastre! Este un fenomen $anal n sensul de
o$inuit curent! Altfel spus un fenomen comun i dup& toate aparentele mai frec/ent mai
pre3ent i poate chiar mai acti/ n /ia%a de 3i cu 3i dect putem sau /rem noi s& /edem!
,Era aproape de prn3 preg&team masa cnd mi#am amintit deodat& c&
diminea%& c&tre ora opt au3isem cinele l&trnd de mai multe ori f&r& ca eu s& reac%ione3
n /reun fel! 6e cte/a 3ile ateptam un pachet important care urma s&#mi fie trimis prin
curier special i toat& diminea%a $om$&nisem mpotri/a acestei ntr3ieri! 6eodat& au3ind
din nou cinele l&trnd am f&cut o asociere cu l&tratul de diminea%&! Atunci am ieit n
gra$& i 0#am /&3ut pe mesagerul care tre$uia s&#mi aduc& pachetul urcnd n main&!
Eu l au3isem cnd sunase! Am alergat iar cnd 0#am ajuns din urm& acesta mi#a spus c&
/enise si diminea%& dar pentru c& nu i r&spunsese nimeni cnd sunase plecase! 6ac& nu a
fi fost atent i nu a fi f&cut leg&tura ntre cele dou& l&traturi as fi ateptat nc& o 3i pentru
pachetZ
*rin acest e5emplu /edem c& re/enirea amintirii de diminea%& i ascute sim%urile
pentru o ascultare diferit& care i permite s& asocie3e l&traturile cu sosirea pachetului
ateptat i cu necesitatea de a#0 primi!
4$
Acest gen de fenomene se pare ne pri/esc pe fiecare dintre noi si nu doar o elit& de
ini%ia%i! E posi$il ca unii dintre noi care nu constituie totui o e5cep%ie aleii pri/ilegia%ii sau
norocoii s& fie mai contien%i sau mai deschii n a le sim%i a le repera i a le primi! Se
spune despre ei c& au intui%ie! Eu cred c& acetia snt de fapt mai sensi$ili la ascultarea
acestor mesaje infra/er$ale care circul& prin lume pentru c& i p&strea3& antenele ntinseI
O ECL2*SEE ar fi deci o ,uimitoare coresponden%& luminoas& dintre intui%ia noastr&
profund& i sistemul energetic care ne nconjoar&.! Ea se nrudete cu ceea ce Jung a
descris su$ numele de sincronicitate sau cu ceea ce James -edfield) -a Prophetie des +ndes
(Profeia din +n'i?, 0PP7B -a -e(on de !ie de la prophetie des +ndes (-ecia de !ia a profeiei
din +n'i?, 0PP1B -a Di#ieme Prophetie de la prophetie des +ndes (+ 'ecea profeie a profeiei din
+n'i?, 0PPP ed! -o$ert Laffont!+ definete mai recent ca fiind coinciden%e semnificati/e
misterioase neateptate sau nesperate! Eoi propunem de asemenea sigla C2-2* pentru a
denumi ,Coresponden%a 2mpre/i3i$il& dintre -ealitate i 2ntui%ia noastr& *rofund&.!
E ca si cum manifestarea unei ECL2*SEE ar decurge ntr#o oarecare m&sur& din
acti/itatea unei antene din lo$ul drept lansat& n direc%ia uni/ersului apropiat sau
ndep&rtat precum un radar rela%ional /igilent permanent la pnd& gata s& capte3e
micarea infim& a /i$ra%iei care urc& din inima /ie%ii c&tre inefa$ilul multiplelor sale
lim$aje! "i aceasta pentru a ne permite s& r&spundem chem&rii interioare de transformare
c&tre ce e mai $un din noi nine s& adun&m cele mai edificatoare informa%ii necesare
creterii noastre si mplinirii destinului nostru personal introducndu#ne su$til n compli#
tudinea di/init&%ii din care sntem pe de#a ntregul!!! parte component&!
(entru a %i receptivi la sincroniciti
-ndurile care urmea3& se refer& la condi%iile n care pot sur/eni uneori n e5isten%a
noastr& aceste ntmpl&ri m&re%e generoase sau nefericite la natura acestor conjuncturi
impre/i3i$ile care ne surprind cnd se manifest&! Este o in/ita%ie la a n%elege mai $ine
sensul dinamica i dedesu$turile acestor analogii miraculoase ale acestor ncarn&ri ale
impro$a$ilului n /ia%a de 3i cu 3i su$ forma unui acord a unei $un&/oin%e a unei
genero3it&%i a unei $inecu/nt&ri sau a unui a/ertisment care se i/esc uneori pro/iden%ial
ntre o ateptare i un r&spuns al /ie%ii ntre o dorin%& i un dar al e5isten%ei!!! cu condi%ia
s& fim suficient de deschii de li$eri de disponi$ili si preg&ti%i s& le percepem undele i
indiciileB cu condi%ia s& tim s& le capt&m s& le primim i s& le integr&m n /ia%a noastr& s&
le includem n $agajul nostru de e5perien%e! O femeie po/estete@
,Eu o mai /&3usem pe (elene o prieten& foarte drag& de <8 de ani adic& de la data
termin&rii scolii ntr#o 3i cnd m#am dus s&#mi cump&r un ruj am au3it#o pe clienta din
fa%a mea cernd V-ouge :aiserR )S&rut -ou+B imediat imaginea (elenei mi#a ap&rut n
adolescen%& tr&sesem la sor%i care s&#i cear& /n3&toarei acest faimos V-ouge :aiserR att
eram de timide! A doua 3i dup& acest episod am primit o scrisoare de la (elene n care m&
anun%a c& se ntorcea din str&in&tate i c& trecea prin regiunea mea! *arc& f&cndu#mi din
ochi complice m#a ntre$at dac& mai foloseam V-ouge :aiserR men%ionnd c& ea folosea
acum VOr#cui/reR de la H adic& e5act nuan%a pe care o alesesem eu si pe care o foloseam de
cte/a 3ileI.
Aceast& suit& de coinciden%e poate p&rea $anal& chiar deri3orie poate tre3i un interes
anecdotic de moment sau poate duce la ra%ionali3&ri sau digresiuni care s&#i arate
inutilitatea! 6ar la fel de $ine putem considera c& sincronicit&%ile e/iden%iate de acest
e5emplu arat& care este for%a unei energii atunci cnd ea este legat& de un gnd care
c&l&torete n spa%iu i timp cu destul& putere pentru a#i l&sa amprenta asupra a doi
indi/i3i desp&r%i%i de foarte mult timp!
*ersoana care a po/estit aceast& ntmplare a/ea s& ne spun& mai apoi cu emo%ie ct
de important& pentru /ia%a ei fusese ntlnirea cu prietena din liceu@ ,datorit& ei am dat de
5&
urma unui $&r$at din trecutul meu i astfel am pus cap&t unei situa%ii nencheiate din
/ia%a mea care pn& atunci mi pro/ocase mult& suferin%&!.
Eu ntotdeauna a/em acces la impulsul ini%ial la mini#elementul declanator care
adesea ser/ete de detonator sau de sesam miraculos si deschide calea unei succesiuni de
e/enimente care la rndul lor asemeni pieselor amestecate dintr#un pu33le se /or aduna
ntr#un tot unitar si /or c&p&ta sens!
Apari%ia unei sincronicit&%i a unei ECL2*SEE %ine f&r& ndoial& de o ntlnire fericit&
la ntret&ierea cmpurilor de for%e fa/ora$ile dintre sistemul nconjur&tor si propria noastr&
disponi$ilitate! La un moment dat cnd sntem nc&rca%i cu energie acti/& putem
repre3enta un punct de atrac%ie pri/ilegiat pentru flu5ul uni/ersal i cosmic al energiilor
aflate n micare! Calitatea pre3en%ei noastre n lume n fiin%e i n lucruri contea3& A
tre$uie s& credem acest lucru A la fel cum contea3& i su$stan%a din care este cl&dit&
inten%ia noastr& principal&!
6ac& inten%ia noastr& a reuit s& se eli$ere3e de judec&%i ra%ionaliste de /eleit&%i
/oluntariste dac& ea este cu ade/&rat profund& cu alte cu/inte gra/& intens& autentic&
atunci cu siguran%& /a atinge straturi n care lucrurile snt mai concentrate i unde ele /or
primi acest plus de acurate%e i de preci3ie care le direc%ionea3& n mod firesc c&tre
esen%ial! "i atunci inten%ia noastr& profund& este p&truns& de o luciditate i de o preci3ie
ascu%ite capa$ile s& primeasc& i f&r& ndoial& s& trimit& n spa%iu semnale /ariate
impulsuri multiple si puternice prin densitatea sau prin for%a de deteptare!
,*e /remea cnd mi c&utam o locuin%& am /i3itat mai multe apartamente! Am
g&sit unul n care m#am sim%it neo$inuit de $ine! L#am ales imediat! "ase luni mai tr3iu
am descoperit c& $unica mea locuise chiar n acel apartament pe /remea cnd era copil
dup& ce am g&sit ntr#un dulap numele ei gra/at pe lemnul unui canat!.
-ecepti/itatea noastr& la semnale infra/er$ale sau la mesaje metamorfice )a se /edea
lucr&rile lui -upert Sheldra4e!+ are cu siguran%& un rost! Cnd ajungem la o oarecare
maturitate receptorii notri su$tili se echipea3& cu o aten%ie i o clar/i3iune care ne in/it&
s& recunoatem s& identific&m s& deose$im si s& prindem din 3$or din multitudinea de
solicit&ri menite s& ne distrag& aten%ia de la c&utarea noastr& gndul potri/it imaginea
semnificati/& cu/ntul adec/at parfumul stimulant sau clipirea care aduce cu sine
coresponden%a! 9iecare dintre aceste semne se ofer& ca un ele#
ment#releu ca un /ector al acestei concordante fortuite si misterioase care chiar
dac& modific& uneori direc%ia trasat& a /ie%ii noastre particip& la unificarea fiin%ei noastre!
2/irea nesperat& a nepre/&3utului de3nod&mntul dorit al unei situa%ii ncurcate ne
determin& s& facem anumite gesturi si s& fa/ori3&m incontient ntlnirea sincroni3at& cu
imposi$ilul!
,Eram c&s&torit& a/eam un amant si tre$uia s& dau do/ad& de o creati/itate
incredi$il& de o energie i de o perse/eren%& neo$osit& pentru a in/enta ali$iuri prete5te
pentru a lipsi de acas& pentru a putea s&#0 ntlnesc! n lips& de idei si la cap&tul resurselor
ntr#o 3i am pretins c& o prieten& din copil&rie 6anielle care nu mai d&duse nici un semn de
/ia%& de 0K ani m& sunase si#mi spusese c& /oia s& /or$easc& cu mine despre pro$lemele ei
personale nainte de a pleca n str&in&tate! Astfel credeam eu a/eam un argument de fier
pentru a petrece cu amantul cel pu%in dou& ore! La ntoarcere so%ul meu m#a primit
foarte rece@ n a$sen%a mea faimoasa 6anielle m& sunase spunnd c& /rea s& m& /ad& de
urgen%&! Se face c& pe amantul meu l cheam& 6aniel iar pe so%ul 6aniellei l cheam& la
fel ca pe so%ul meu! n acea 3i am n%eles c& fusese ,aranjat. ca so%ul meu s& afle de rela%ia
mea paralel&! Ceea ce se ntmplase si interpretarea pe care am dat#o mesajului mi#au dat
curajul s& pun cap&t acestei situa%ii!
Adesea prin intermediul unei atitudini de rela5are de /id n ateptare sau de
nc&rcare cu energie orientat& spre sine primim intercept&m sau capt&m mesajul care ne
/a da sentimentul unei coresponden%e cu dorin%e gnduri si aspira%ii secrete i t&cuteB i
51
atunci se ntmpl& ceea ce ar putea fi aa cum ar putea fi n $&r$atul sau femeia care
sntem!
Colette ?ictor so%ia faimosului e5plorator *aul#Emile ?ictor po/estete n cartea sa
)Colette ?ictor -e ,ceur du couple (2nima cuplului?, ed! -o$ert Laffont 0PPK+ c& so%ul ei
materialist si ateu a anun#%at#o cu ce/a timp naintea mor%ii@ ,*lec n /nt i pro$a$il n
neant! 6ar dac& acest neant s#ar do/edi a f i o comoar& m#a lupta cu for%ele tene$relor
pentru a face s& se aud& o /oce m$og&%it& de aceast& e5perien%& nou& pentru a /&
transmite promisiunea pe care /oi fi smuls#o t&cerii!!! Ca s& ti%i c& dincolo e ce/a altce/a!.
Si a continuat afirmnd cu t&rie@ ,6ac& e5ist& ce/a am s& g&sesc un mijloc de a /& spuneI.
Marina na%ional& i#a dat onorul n momentul n care corpul lui a fost aruncat n
mare dup& dorin%a lui pe al$astrul imens al cerului f&r& nici o pat& a ap&rut un nor gol de
forma unei inimi perfecte!
Chiar si dup& at%ia ani Colette ?ictor p&strea3& neatins& emo%ia tre3it& n ea de
aceast& /i3iune pe care ea a perceput#o ca fiind semnul promis de so%ul ei!
Cnd jocul posi$ilit&%ilor nu este png&rit de /reo contaminare sau para3itare cnd
rela5area nu este nici o pierdere a limitelor nici o pr&$uire a reperelor cnd starea de gol nu
este un /id sco$it de lipsuri si cnd deschiderea c&tre cel&lalt este sincer de3interesat&
atunci putem gusta aceste sen3a%ii uimitoare i luminoase de a ne sim%i reuni%i coplei%i si
ntregi%i prin aceste coresponden%e miraculoase!
Snt sigur c& e5ist& o leg&tur& strns& ntre sincronicit&%i i fidelit&%ile parentale ca i
cum am a/ea n noi o memorie mai /eche mai profund& dect amintirile noastre omeneti!
,6up& ce mi#am dat $acalaureatul am fost asistent& social& timp de <8 de ani dei
mi doream s& de/in profesoar& n 0PPG am o$%inut un post de profesor de geriatrie! Mai
tr#3iu la doi dup& ce am aflat de e5isten%a tat&lui meu $iologic )care nu era cel pe care l
credeam tat&l meu+ i apoi de moartea lui am descoperit c& era profesor de gerontologie!
Ceea ce mi se pare incredi$il este s& constat ast&3i ct de multe semne au fost pres&rate de#a
lungul drumului meu pe care nu am /rut sau nu am putut s& le n%eleg pn& atunci! 6e
e5emplu de fiecare dat& cnd remarcam un lucru $un despre tat&l meu deci despre so%ul ei
mama m& ntre$a@ VCe te face s& cre3i c& este tat&l t&uQR Eu credeam c& este geloas& i c& nu
/rea dect s& m& nec&jeasc& aa c& de fiecare dat& i r&spundeam@ VSnt sigur& snt fiica lui
preferat&!!!R l protejam si m& protejam si pe mine prin aceast& afirma%ie! 6e atunci am
desluit mai $ine maniera haotic& n care mi#am condus /ia%a! Am ncercat totodat& s& fiu
recunosc&toare si fidel& celui care fusese un tat& $un pentru mine i n acelai timp s& m& leg
de p&rintele meu necunoscut pe care 0#am reg&sit i 0#am ntlnit dup& ce am mplinit 7K de
ani prin intermediul unui angajament profesional!.
Se pare c& a/em re3er/e de amintiri de imagini de sen3a%ii adunate ntr#o $i$liotec&
imens& i fiecare carte din aceast& $i$liotec& este un capitol din e5isten%a noastr&! Uneori
deschidem una si descoperim n ea ce/a mai mult sens pentru /ia%a noastr& r&spunsuri la
c&ut&rile noastre!
Sincronicit&%ile ne ini%ia3& ntr#o ordine deose$it& a realului! Se pare c& o n/&%are
clasic& a sociali3&rii i a comunic&rii nu ne poate familiari3a cu aceast& ordine a realit&%ii
care nu se las& st&pnit& ci doar m$ln3it&! Eu e5ist& momente prielnice sau locuri ideale
pentru a se preda cursuri de formare n acest cmp de forte care ne proiectea3& n ira%ional!
Fotui orice ne poate ser/i drept prete5t oca3ie sau oportunitate! Aceast& ini%iere %ine
mai mult de e5perien%a de /ia%& de starea de spirit dect de registrul /oin%ei sau al ac%iunii!
Ascultarea interioar& /igilen%a contienti3&rile snt cte/a dintre etapele acestei
comuniuni! Este de datoria noastr& s& e5ers&m o$ser/area acestor cone5iuni care uneori
sugerea3& A n ciuda ne/oii noastre de ra%ionali3are A c& dou& e/enimente pot fi legate
conform unui principiu de cau3alitate comple5& care %ine de for%e sau de energii superioare
celor pe care le poate imagina logica noastr& formal& i ale c&ror origini i consecin%e ne
scap& la o prim& /edere! Este de datoria noastr& s& ne punem ntre$&ri despre sensul
52
e/enimentelor din /ia%a noastr& s& cercet&m urm&rile i s& n%elegem coresponden%ele care
poate au fost n trecutul nostru i care ne dirijea3& cursul /ie%ii!
,:unica mea din partea mamei a aflat la 0K ani c& so%ul mamei ei cel care i fusese
pre3entat drept tat& nu era tat&l ei $iologic! Mama mea s#a n&scut n afara c&s&toriei i a
aflat acest lucru la 0K ani cernd certificatul de natere! Eu ns&mi m#am n&scut la sase luni
dup& ce tat&l meu s#a ntors din capti/itate n Termania! ?arianta oficial& a fost c& m#am
n&scut prematur! La 0K ani mi#am g&sit tat&l $iologic i m#am mp&cat cu trecutul meu! "i
fiica mea a fost conceput& n afara c&s&toriei i nu i#a /&3ut niciodat& tat&l pn& la 0K ani
cnd i#a nceput studiile de arhitectur& si a descoperit c& el a/ea aceeai meserieI.
E/enimentele si peripe%iile din istoria /ie%ii noastre repre3int& un cmp larg de
e5plorare si de e5perimentare a acestui tip de fenomene@ ca i cum pre3entul ar pune la
dispo3i%ia noastr& i ar aduna ntr#un loc accesi$il principalele informa%ii utile pentru
maturi3area noastr&B ca i cum am fi chema%i s& ne ocup&m n sfrit i la momentul potri/it
de tot ce a r&mas n um$r& nespus ascuns ndr&3nind s& facem efortul de
reunire( Eumesc reunire capacitatea de a apropia de a lega ntre ele dou& registre diferite
de fapte sau e/enimente care astfel cap&t& sens!+
9&r& a ceda tenta%iei unui fatalism umil sau unei atitudini pasi/e n fa%a destinului
presta$ilit /ia%a de 3i cu 3i poate fi un maestru formida$il pentru cei care tiu s& accepte
s& se lase condui de mesajele de semnele i de re/ela%iile sale! *re3entul limpe3it de
trecut poate de/eni ,dasc&lul. suprem pentru cei care tiu s& n/e%e s& r&mn& constan%i si
deschii ancora%i i malea$ili aten%i si disponi$ili pentru ceea ce este uimitor neateptat
nesperat pentru descoperirile ncnt&rile i surpri3ele la care ne in/it& a/entura /ie%ii!
O ECL2*SEE a ap&rut pe neateptate!!!
Pentru c lucrurile care trebuie s se ntmple n lume
snt amestecate, f ar ordine precis,
atingndu-se unele de altele, cu toate e!enimentele
uni!ersului, pn cnd a$ung n prea$ma
unui punct de atracie,
n care pot n sfrit s se mplineasc"
M[-2A FE-ESA 62 LASC2A
Cntr#o lung& perioad& a /ie%ii mele nu a/eam cu/inte ca s& m& e5prim! Eu tiam c&
ele e5ist& c& snt pe unde/a disponi$ile la ndemna mea! 2gnoram complet
posi$ilitatea de a le folosi i eu! Cu/intele ca attea alte lucruri din lume care m&
nconjurau apar%ineau a priori celorlal%i le erau ntr#un fel re3er/ate! Era ca i cum eu
nu a/eam acces la ele nu a/eam dreptul s& m& apropii!
3e la cuvintele celorlali...
Cap.11 Cuvnt si e"primare
53
Cu/inte a/eam destule dar ele nu mi apar%ineau ci doar m$r&cau po/etile pe
care le spuneam! La coal& n pau3e eram inepui3a$il in/entam foiletoane despre
Ca/alerul Al$ un coN$oO in/inci$il m$r&cat n al$ pe un cal al$! Un -o$in al p&durilor
americane generos cu cei s&raci drept cu cei oropsi%i de/otat n&p&stui%ilor /ie%ii Mi#am
petrecut copil&ria si am trecut de coala primar& cea mai grea spunnd po/esti la um$ra
platanului secular din curtea colii Lespinasse din cartierul Saint#COprien cartierul
s&racilor un ghetou /enic inundat de apele ieite din matc& ale flu/iului Taronne pe
atunci murdar maiestuos i nemilos care se desp&r%ea n mii de rule%e nainte de a ajun#
ge la Foulouse!
Eram un copil antisocial pentru c& orice ncercare de comunicare frea $rusc! Le
r&spundeam adul%ilor $ra/nd cu o pri/ire indignat& i insolent& care t&ia n carne /ie@
,Asta nu e un r&spunsI. -idicam capul i numai aceast& micare i acest aplom$ li se
p&rea de o insolent& si de o ndr&3neal& inaccepta$ile! Eu a/eau dect o grij&@ s& reduc& la
t&cere ct mai repede aceast& trufie!
"i astfel primeam mesaje contradictorii! 2ntroducerea se dorea a fi promi%&toare@
,?or$ete hai /or$eteI Spune ce ai de spusI. dar tonul tr&da ner&$darea marcat& i
de o fra3& care nu f&cea dect s& o confirme@ ,Eu /rei s& /or$eti foarte $ine atunci
taciI.
Cte drumuri nu am parcurs de atunci ncoaceI Cte suferin%e eli$erate cte t&ceri
sparte nu a tre$uit s& nfrunt pentru a trece de la ,FaciI. la ,Fu eti ceea ce /or$etiI.
nainte de a#mi da seama dar aceast& descoperire a /enit mult mai tr#3iu c& nu era
/or$a doar despre a t&cea sau a /or$i c& doar a /or$i nu era suficient@ tre$uia i s& fiu
n%elesI S& fii n%eles amplificat i asimilat pentru a putea n sfrit s& n%eleg pentru
mine ce /oiam s& spun!
C&ci partea important& nu este s& spui s& e5primi s& arunci n afara ta ci s& te
po%i n%elege n haosul n la$irintul de discursuri interioare n meandrele unei afirm&ri
dificile com$inat& n ca3ul meu cu ne/oia de recunoatere de identificare!
...la cuvntul !l!it
Si aa am nceput s& /or$esc despre mine n t&cere de/enind po/estitor apoi
cititor! *ierdut ntr#o carte nu m& mai s&turam de remarci de replici sau de digresiuni
mprumu#tnd f&r& pic de jen& e5presiile mai multor protagoniti! 6e/enind cel&lalt!
Mi#am petrecut adolescen%a plutind pe fra3e magice in/entate de al%ii nu de
mine!
Cn rela%iile de iu$ire a fost cumplitI ,?or$este#mi 3i#mi ce/aI. mi cerea ea si
aceast& in/ita%ie simpl& m& lua pe nepreg&tite sporea golul din mine! Chiar i cel mai
nensemnat cu#/in%el mi sc&pa m& l&sa pierdut stnjenit ntr#o t&cere tumultuoas&! M&
sim%eam agresat pentru c& eram att de de3armat!
La maturitate cnd t&cerea a de/enit mai adnc& mai sf#sietoare am nceput s&
scriu! Am scris n primul rnd pentru mama mea care nu tia s& scrie prea $ine i care a
descoperit lectura n cea de#a doua parte a /ie%ii ei la pensie!
Cn familia mea s#a n&scut o legend&! Mama mea nu#i cunoscuse mama si de cnd
eram mic am /isat c& ntr#o $un& 3i o /oi cunoate pe aceast& femeie care nu putea fi
dect o prin%es& care a uitat de copilul ei! mi imaginam c& a/eam s&#i aduc mamei n
dar o mam&! M& /edeam ntorcndu#m& ntr#o sear& acas& %innd de mn& o femeie
uimit& i timid& pe care i#o pre3entam mamei@ ,Mam& iat#o pe mama!!!. Eu am g&#sit#
o niciodat& pe aceast& femeie dar o dat& cu trecerea anilor mi#am in/entat o $unic&
mitic& un i3/or nesecat de metafore i /or$e de duh pe care le presar&m prin c&r%ile
mele i pe care le citam la conferin%e n stagiile pe care le %ineam@ ,Cum 3icea $unica
partea rea n c&utarea ade/&rului este c& uneori l g&simI.
54
"i astfel am dat /ia%& unei p&r%i care lipsea din genealogia mea organi3nd si
nt&rind $a3ele identit&%ii mele confirmn#du#mi n acelai timp o descoperire care s#a
do/edit a fi /aloroas&@ cnd o situa%ie este $locat& sau nchistat& la ni/elul realit&%ii
putem ntotdeauna s& o de$loc&m printr#un demers sim$olic!
M#am hr&nit mult timp cu cu/inte@ prin intermediul lor am crescut am iu$it i
am de/enit mai complet mai solid mai nsufle%it si legat n sfrit de o comunitate
uman& care m& accepta!
Ast&3i dincolo de cu/inte i de e5prim&ri ncerc s& n%eleg semnele s&
prelungesc a/entura e5isten%ei mele pn& la grani%ele /ie%ii n c&utarea sensului
ori3ontul se d& napoi cerul se nal%& pentru a face loc posi$ilit&%ilor ntlnirii!
(i calea e att de lung
ntre cunoscutul de la care am plecat
ctre necunoscutul la care !rem s a$ungem"
(i totui, este momentul marilor discursuri"
:+R,/- :7R/+
Cap 12.7roismul n cotidian
Eroismul n cotidian se manifest& dup& cum arat& i e5presia 3i de 3i! Eu se
desf&oar& su$ forma unor fapte eroice e5puse n pu$lic ci mult mai pro3aic n tot felul
de situa%ii i mai ales f&r& s& ias& n e/iden%& n mici nimicuri n jurul unor fapte uneori
nensemnate! Se tr&iete n anonimitate att n /ia%a de familie intim& ct si n /ia%a
profesional& i social&!
3i%erite %orme de eroism n cotidian
Eroismul n cotidian corespunde unui anumit mod de a tr&i n /ia%a de 3i cu 3i!
Este o form& de opo3i%ie fat& de for%ele constrng&toare si rareori preci3ate sau denun%ate
ale terorismului rela%ional care $ntuie se impune si i las& amprenta su$ forme /ariate
i su$tile sau i3$ucnete n /ariantele sale /iolente att n rela%iile apropiate intime
conjugale sau parentale ct i n conte5te mai largi n rela%iile profesionale sau sociale!
Ferorismul rela%ional i3/or&te din /iolen%a dorin%ei celuilalt asupra noastr&
precum si din /iolen%a temerilor sale!!! pe care /a ncerca s& ni le transmit& s& ni le
impun& l&sndu#ne s& credem c& face ceea ce face pentru noi cnd n realitate nu#i
/ede dect propriul interes! Ferorismul este ntre%inut de /iolen%a dorin%ei ca cel&lalt s&#si
doreasc& pe care noi o l&s&m s& se de3/olte n noi!
Mi se ntmpl& adesea s& sus%in c& de fapt copiilor nu le este fric& de maini sau de
str&ini r&u/oitori ci de teama tat&lui sau a mamei proiectat& asupra mainilor sau asupra
str&inilor r&u/oitori! S& nu fiu n%eles greit@ nu spun c& nu e5ist& un pericol real dac&
acetia tra/ersea3& strada prin locurile nemarcate sau se confrunt& cu /iolen%a dorin%ei
anumitor domni pentru copii ns& propunerea mea este s& se /or$easc& pur i simplu
despre posi$ilitatea de a ntlni astfel de pro$leme!
Ferorismul i arat& col%ii cnd cine/a /rea s& ne impun& punctul s&u de /edere
modul s&u de a /edea lucrurile felul s&u de a fi! Cnd cine/a ncearc& s& ne atrag& ntr#o
ac%iune n care noi nu ne recunoatem!
Ferorismul rela%ional se alimentea3& din toate resursele afecti/it&%ii A i snt
inepui3a$ile A din ne/oia noastr& puternic& de a men%ine raporturile de for%e n a/antajul
nostru f&cnd apel la culpa$ili3area de/alori3area sau descalificarea punctului de /edere al
celuilalt!
55
Acest terorism este sprijinit de ndoiala si nencrederea care se declanea3& n noi
n momentul n care el este folosit mpotri/a noastr& sau n direc%ia noastr&! Ee determin&
s& e3it&m n pri/in%a /alorilor certitudinilor i chiar a con/ingerilor noastre sau pur i
simplu s& punem su$ semnul ndoielii termenii angajamentului luat! ,Chiar am spus eu
astaQ.
?om ajunge s& ne ntre$&m dac& am emis cu ade/&rat o p&rere sau alta sau dac&
am afirmat@ ,6ar %i promit c&!!!. sau@ ,Eu am spus c&!!!. ntr#att cel&lalt /a fi capa$il s&
ne con/ing& de contrariul a ceea ce am spus sau credem c& am spus sau am f&cut ntr#att
/a ncerca s& ne demonstre3e si s& ne con/ing& c& ,nu credeam cu ade/&rat ce spuneam.I
Cn /ia%a de 3i cu 3i e greu s& lucr&m s& tr&im sau pur i simplu s& intr&m n rela%ie
cu persoane care practic& ceea ce eu numesc ,minciuna sincer&.! Anumite persoane pot fi
de rea#credin%& cu o sinceritate uimitoare )i uneori acea persoan& pot fi chiar euI+!
Unul dintre semnalele care ne pot alerta este tonul /ocii! Cine/a /& /or$ete iar /oi
sim%i%i c& e5ist& un decalaj ntre ce spune i ce arat& c& simte sau gndete persoana
respecti/&! Aa se ntmpl& de e5emplu n filmul Cercul poe%ilor disp&ru%i n scena n care
tn&rul student sus%ine c& ,a /or$it cu tat&l s&u. iar noi sim%im c& acesta nu a ndr&3nit s#
o fac&! ntr#o atare situa%ie profesorul ar tre$ui s&#i poat& afirma p&rerea s& spun& ce
simte sau cum /ede situa%ia ceea ce nu face n scenariul filmului l&sndu#0 astfel pe
adolescent s& se confrunte cu inconfortul si singur&tatea minciunii sale!
Cine/a se /a scu3a n felul urm&tor@ ,Eu am putut /eni la petrecerea ta am fost
con/ins c& era mar%i seara!. i confirma%i c& i#a%i trimis in/ita%ia pentru luni iar el insist&@
,Ah serios chiar am cre3ut c& e mar%iI.
Atunci /& da%i seama c& nu are nici un rost s&#i argumenta%i sau s& ncerca%i s&#i
demonstra%i c& a%i /or$it clar cu el! n ceea ce#0 pri/ete el crede sincer n minciuna lui care
de altfel pentru el nu este o minciun&! Afirma%ia lui nu este o do/ad& de rea#/oin%& dect
pentru mine pornind de la ceea ce simt eu!
"i a admite nu nseamn& nici a#0 acu3a pe cel&lalt nici a m& acu3a pe mine! Eu l
pot trimite la reaua lui credin%& pentru c& el este pe deplin con/ins de minciuna lui! 9irete
fiecare dintre noi tre$uie s& ne ndoim uneori de propriile certitudini! Fre$uie s& l&s&m cale
li$er& unei posi$ile confrunt&ri! Fre$uie s& ne asum&m riscul unui schim$ care s& con%in&
n stare latent& o posi$il& re/i3uire sau reajustare a po3i%iilor noastre! Eu nseamn& ns& c&
tre$uie s& ncuraj&m o form& de nencredere meschin& care se transform& adesea n
comportamente de persecu%ie! Cel mai potri/it ar fi s& adopt&m o atitudine de toleran%&
lucid& /igilent& fa%& de oscila%iile de /alori fa%& de capcanele angajamentelor luate fa%& de
tr&d&rile scopurilor i mijloacelor folosite sau fa%& de confu3ia dintre dorin%& i proiect!
Ferorismul rela%ional practicat ntr#un mediu dat are o mare putere de a ne
de3echili$ra de a ne face s& o/&im de a tre3i n noi dintr#o micare ndoieli asupra
propriilor noastre comportamente cu/inte sau angajamente!
Eroismul n cotidian nseamn& nu o atitudine defensi/& sau de respingere ci
dimpotri/& un comportament de afirmare de adoptare senin& a unei po3i%ii! El se /a $a3a
pe capacitatea de afirmare pornind de la e5perien%a personal& si se /a manifesta prin
posi$ilitatea de a a/ea ncredere n propria tr&ire!
,red ci-am spus asta, cred c am adoptat aceast po'iie" ,red c am promis la ora ;E, i
nu la ;F@
Eroismul n cotidian nseamn& s& fiu capa$il s& m& redefi#nesc s&#mi reafirm
po3i%ia s&#mi sus%in punctul de /edere f&r& a m& l&sa purtat de defini%ia pe care mi#o d&
cel&lalt!
Alteori se poate s& m& las furat cu $un& tiin%& de propriile mele capcane de propriile
,minciuni sincere. n asemenea condi%ii eroismul n cotidian ar consta n a o$ser/a
conflictul interior n a lua cunotin%& de noul raport de for%e n&scut din percep%iile mele
contradictorii n a#mi recunoate pro$lema i a accepta c& m& pot nela! Ar nsemna s&#mi
56
dau seama c& am e/aluat greit consecin%ele deci3iei mele c& mi#am asumat mai mult dect
pot face c& mi#am dep&it resursele sau mijloacele reale!
E important s& recunoatem si s& accept&m c& uneori ne l&s&m fura%i de propriul
entu3iasm de a/ntul sau de dorin%ele proprii c& risc&m s& ne l&s&m antrena%i dincolo de
limitele sau de posi$ilit&%ile noastre reale!
S& recunoatem astfel simplu si modest nu ca o fug& de responsa$ilitate c& ne#
am supraestimat resursele c& /or$ele au dep&it gndul si s& ndr&3nim s& spunem@
/ ade!rat, nu este tocmai ceea ce am !rut s spun" ,red c m-a luat gura pe dinainte si am
spus mai mult dect intenionam"
Anglo#sa5onii snt adesea capa$ili s& se ntoarc& asupra lor nile s& accepte s&#i
schim$e afirma%iile cnd descoper& c& acestea nu snt fondate! Ei snt mult mai dispui s&
i re#defineasc& po3i%ia s& adopte o alt& atitudine!
O astfel de atitudine este mai greu de conceput n 9ran%a unde raporturile de for%e
snt accentuate de o agresi/itate latent& care ncearc& s& se e5prime nu n fa%a celuilalt ci
contra celuilalt! 6e asemenea este dificil& si pentru anumite personalit&%i care se aga%& de
po3i%iile i certitudinile lor c&rora li se pare aproape imposi$il s& admit& c& poate s#au
nelat care simt ne/oia s& arunce responsa$ilitatea asupra celorlal%i pentru a p&stra un
minim de coeren%& fie i numai de fa%ad&! Eroismul n cotidian se manifest& prin dou&
po3i%ii rela%ionale e5trem de simple i totui adesea dificil de men%inut!
*rima presupune riscul de a spune da" A doua pe cel de a ndr&3ni uneori s& spunem
nu"
Orice rela%ie /ia$il& se /a organi3a n jurul acestor dou& po3i%ii rela%ionale@
J asumarea riscului de a spune da de a se angaja adic& de a merge mai departeB
J asumarea riscului de a refu3a nu prin opo3i%ie cu cel&lalt ci printr#o po3i%ie de
afirmare!
2ntr#o comunicare acti/& /or e5ista numeroase situa%ii n care /a intra n ac%iune
eroismul din cotidian! Aceste ac%iuni si po3i%ion&ri necesit& mult& energie dar respectul de
sine si respectul pentru cel&lalt ne /or ajuta s& mergem mai departe!
Eroismul n cotidian nu const& n a se indigna sau a#0 denun%a pe cel&lalt ci n a
e5prima insuporta$ilul inaccepta$ilul n a renun%a la micile lait&%i c&tre care sntem foarte
adesea antrena%i n ciuda /oin%ei noastre din comoditate sau din pasi/itate!
A nu spune nimic a nu face nimic echi/alea3& uneori cu a fi che3a prostiei r&ut&%ii
sau /iolen%ei! A t&cea nseamn& a l&sa mai mult spa%iu chiar dac& nu sntem de acord n
mod e5pres uurin%ei i mediocrit&%ii care triumf& adesea!
Eroismul n cotidian nseamn& s& ne reconfirm&m respectul de sine nseamn& s& ne
reg&sim la ni/elul fidelit&%ilor noastre profunde pentru a ne lua angajamentele esen%iale!
Eroismul n cotidian nu implic& ntotdeauna curaj dar cere /igilen%& luciditate si
mai ales coeren%&! Mul%i dintre noi nu mai a/em la dispo3i%ie dect for%a sau sl&$iciunea
cu/ntu#lui nostru garan%ia pri/irii noastre str&lucirea unei certitudini sau pur i simplu
/erticalitatea unei po3i%ion&ri clare i corecte pentru a ne e5prima!
Fr&im ntr#o lume n care certitudinile ne scap& n care ade/&rurile se contra3ic se
anulea3& sau se risipesc mai repede dect capacitatea noastr& de a le chestiona de a le
integra de a le de3/olta sau prelungi!
Eroismul n cotidian ne cere o ascultare li$er&! El de/ine imaginea pe care o oferim!
Se manifest& printr#un cu/nt care ndr&3nete s& se e5prime chiar si atunci cnd
deranjea3& cnd pare deplasat fa%& de o$iceiurile nr&d&cinate fa%& de crd&ia ipocrit& a
circumstan%elor!
Eroismul n cotidian declanea3& /iolen%e mpotri/a celui care#0 practic&! Eroul
anonim cel mai comun i asum& riscul de a fi considerat original atipic anormal sau
chiar ne$un! ?a nate proteste /a fi judecat respins /a fi un ade/&rat ecran pentru
proiec%iile negati/e!
5
Eroismul n cotidian nu const& n negarea de sine n sacrificiul de sine si nici
m&car n adaptarea prin compromisuri pentru c& mult prea adesea compromisul e la
un pas de compromitere n domeniul angajamentelor /itale sau al ntre$&rilor
fundamentale! 6impotri/& eroismul n cotidian const& n a se defini a#si conferi o
identitate prin diferen%iere n unicitate prin a da seam& de sine!
Cnd eram copil adesea /isam cu ochii deschii un /is care mai apoi s#a repetat
de sute de ori! n acest /is eu eram un erou anonim care nu e3ita n plin& iarn& s& sar&
ntr#un ru nghe%at pentru a sal/a o femeie mpreun& cu copilul ei care erau pe
punctul de a se neca ntr#o alt& /ariant& a acestui /is eu sfidam fl&c&rile unui
incendiu enorm pentru a sal/a doi trei uneori patru copii care ar fi murit dac& nu
ap&ream eu n mod miraculos dac& nu ar fi fost curajul meu e5traordinar! Si astfel
toat& tinere%ea mea am tr&it a/enturile unui erou nerecunoscut intransigen%a nea$&tut&
a unui ca/aler cu inima curat& pierdut ntr#o epoc& a /iolen%ei a minciunii si a
haosului!
Cred c& i dup& ce am crescut am p&strat cte/a sechele ale acestor aspira%ii c&tre
eroism! Se pare c& ele s#au orientat c&tre /ia%a mea profesional& n angajamentele mele
sociale n militantismul pentru o lume mai dreapt& mai uman& n participarea la
acti/it&%i de ajutorare sau de sus%inere a celor mai n&p&stui%i! Uneori ele s#au do/edit a
fi n contradic%ie flagrant& cu propriile mele ne/oi cu aspira%iile mele profunde! 6e
unde a fost ne/oie n toamna /ie%ii mele de cte/a reajust&ri dureroase!
Mult mai tr3iu am n%eles cu ade/&rat n ce m&sur& /ia%a de 3i cu 3i implic&
eroism curaj i riscuri pentru a r&mne fidel mie nsumi angajamentelor luate sau pur
i simplu pentru a ncerca s& fiu constant adic& s& men%in un acord ntre ceea ce simt si
ceea ce tr&iesc ntre ceea ce spun si ceea ce fac! La fel ca mul%i al%i eroi nedescoperiti
fiecare dintre noi se poate confrunta cu alegeri dificile n situa%iile cele mai $anale cele
mai deri3orii sau cele mai dramatice ale /ie%ii sale!
7ecurile si poziionrile eroului din cotidian
Mi s#a ntmplat uneori s& m& ndoiesc de normalitatea mea s& cred c& eram
prea e5igent prea dificil n rela%iile mele apropiate c& ar fi tre$uit s& dau do/ad& de mai
mult& r&$dare de mai mult& $un&/oin%& sau n%elegere fa%& de ceea ce mi se p&rea
inaccepta$il si n acelai timp eram terori3at la gn#dul c& era att de simplu s& las
totul s& curg& s& renun%! E ade/&rat c& cele mai mari dificult&%i apar n /ia%a de 3i cu
3i n nenum&ratele acte care tre$uie preci3ate de fiecare dat& care tre$uie marcate
pentru a e/ita rutina comodit&%ii a acelui@ ,?om mai /edea!!!. a lui ,Asta eI.
Eu nimic nu e5ist& pur si simplu nimic nu /ine de la sine! Este de datoria
noastr& s& ne opunem greut&%ii e/iden%ei s& re3ist&m legilor uni/ersale ale gra/ita%iei
care ne mping spre comoditatea efortului minim!
Cel mai greu este s& nu te lai antrenat de presiunea celor apropia%i care apro$&
las& s& treac& confirm& dominantele sistemului rela%ional la care s#a ajuns! Eu conta%i
niciodat& pe n%elegerea celuilalt n pri/in%a schim$&rii@ ,Oricum nu se poate schim$a
nimic ei snt aa dintotdeauna!.
Un medic mi#a fi5at o consulta%ie la ora 0K dar m#a primit i consultat la ora
0P!71! Atunci la momentul pl&%ii am ndr&3nit s&#i spun@
,Cn mod normal eu snt pl&tit cu 11 de franci pe or&! ?& pl&tesc diferen%a pn&
la K1 de franci ct repre3int& onorariul dumnea/oastr& i cei 11 de franci pe care i#am
pierdut ateptndu#/& pentru c& a/eam o programare fi5at& ceea ce nseamn& din
punctul meu de /edere c& dumnea/oastr& /#a%i angajat s& m& primi%i iar eu s& fiu li$er
la acea or&! n%eleg c& nu pute%i fi pre3ent la fi5 dar o or& si trei sferturi mi se pare
e5cesi/ dac& nu chiar a$u3i/ n orice ca3 aceast& amnare dep&ete ceea ce eu pot
considera o ntr3iere accepta$il&! 6ac& accept principiul c& dumnea/oastr& /& ctiga%i
pinea din suferin%a mea nu nseamn& c& accept s& /#o ctiga%i cu timpul /ie%ii mele!.
5#
Eram foarte pali3i i unul si cel&lalt eu poate mai stnjenit de aceast& nou& afirmare a
mea! 6ar pentru mine era important s& ar&t c& timpul meu tre$uie respectat c& are /aloare
c& este recunoscut! Era de datoria mea s&#0 fac respectat i s& nu permit nim&nui s& dispun&
de el pentru c& mi re/ine sarcina de a g&si mijloacele prin care s& fac s& fie respectat ceea
ce consider eu important dac& este ca3ul!
Afirmarea A adic& autodefinirea adoptarea unei po3i%ii clarificarea locului de%inut
a rolului a mijloacelor a posi$ilit&%ilor sau a limitelor ntr#o situa%ie de interac%iune cu
altcine/a A mi s#a p&rut unul dintre actele cele mai necesare mai salutare si mai
esen%iale dar si unul dintre cele mai dificile mai angoasante pentru ca apar numeroase
ntre$&ri periculoase printre care cea mai des ntlnit& este@ ,Am dreptul s& spun astaQ
Oare nu cum/a are dreptateQ.
Acest gen de ntre$&ri este ipocrit i periculos pentru c& deplasea3& mi3a pe un
teren periferic care nu are nimic de#a face cu pro$lema central& legat& de afirmarea de
sine! *rin defini%ie poten%ialul de afirmare se afl& n fiecare dintre noi si fiecare este
propriul judec&tor n aceast& pri/in%& fiecare este singurul care poate decide!
n nici un ca3 nu este /or$a despre drepturi! Sau dac& ne imagin&m o declara%ie a
drepturilor i o$liga%iilor omului rela%ional n cel mai $un ca3 am putea considera aceasta
ca pe o datorie n sensul unei ne/oi /itale de a ajunge la e5isten%&! 6ati#mi /oie s& /&
reamintesc c& ,a e5ista. nseamn& ,a iei din.! A e5ista n plan rela%ional nseamn& a iei
din definirea sinelui pe care cel&lalt ncearc& s& ne#o impun& cu diploma%ie i uneori cu
mult&!!! dragoste sau interes!
,"tiu c& pot conta pe tine ct /oi fi plecat& sper s& nu m& de3am&geti!!!.
,"tii $ine c& din cau3a s&n&t&%ii tale ar fi mai $ine s& practici o meserie calm& i sta$il&!
Ar tre$ui s& faci nite cursuri de administra%ie aa m&car ai a/ea dreptul la o pensie
asigurat&!!!.
,Ar tre$ui s& /& gndi%i la copii i s& /& lua%i m&suri de siguran%&! Ar tre$ui s&#i cere%i
partenerului s&#i recunoasc&I.
,Oare snt o mam& denaturat& dac& nu impun aceast& recunoatereQ.
,Oare snt incontient cnd g&sesc ntr#un supermar4et din oraul meu iaurturi
e5pirate de 3ece 3ile si le scot din raion pentru ca al%ii s& nu se p&c&leasc& n /reme ce eful
de raion inter/ine $rusc i mi spune cu o /oce din ce n ce mai /iolent&@ VL&sa%i#le acolo
pune%i#le la locRQ Eu luam iaurturile pe care el se gr&$ea s& le pun& la loc! M#a sal/at
inter/en%ia responsa$ilului care a pronun%at cu/intele magice@ VEu face%i scandal lua%i
iaurturile din rafturiIR.
,Oare snt anormal pentru c& m#am hot&rt s& organi3e3 concursul Vcel mai nefericit
client *eugeotR cu un premiu de 08 888 de franci dat fiind c& nu reueam s& mi sus%in n
fa%a repre3entantului local dreptul!!! de a a/ea o main& care s& mearg& n a asea lun& de
garan%ie i nu o a/alan& de repara%ii care aproape mi du$lau costul mainiiQ.
,Oare snt nai/ infantil sau incontient cnd mi asum riscul unui proces cu un
organi3ator de conferin%e pentru c& am denun%at nerespectarea unui angajament prin
creterea cu 01 franci a pre%ului ma5im pe care con/enisem s&#0 cerem pu$liculuiQ.
Ct& energie tre$uie s& mo$ili3&m ct& for%& i constan%& pentru a men%ine respectul
fa%& de noi nine pentru a nu ne mai l&sa defini%i de ceilal%i pentru a ne afirma ca unici
pentru a ne p&stra integritateaI
Futuror eroilor nerecunoscu%i din /ia%a de 3i cu 3i /& dedic acest capitol nu ca pe o
medalie postum& ci ca pe schi%a unei carte de /ia%&!
+ttea mici !ictorii mpotri!a ignoranei, a cetii, a tcerii ostile a lumii"
*+*,G 1(&7*
5$
Cap. 13 .iscurile i o!stacolele n calea sc)im!rii
Orice ncercare de schim$are personal& comport& riscuri mai ales riscul de a
desta$ili3a po3i%ii de echili$ru sau de homeosta3&)n fi3iologiehomeosta3a desemnea3&
sta$ili3area la ni/elul organismelor /ii a unor constante de $a3&! Fermenul a trecut n
/oca$ularul teoriei sistemelor!+ atinse n aria rela%iilor apropiate A conjugale familiale
sau profesionale! Eesiguran%a declanat& de o perspecti/& nou& comportamente
neo$inuite un alt mod de a tr&i /or tre3i dincolo de primele uimiri uneori
n&ucitoare nelinite nencredere si confu3ie! Cu reac%ii care se pot do/edi e5cesi/e
care pot r&ni de tipul@ ,Ai nne$unit!!! Fe#ai l&sat m$ro$odit&!!! Cred c& ai intrat n
/reo sect&!!! Eu tii ce spui!!!.
Cu desf&urarea n mediul familial a unui arsenal de atitudini alu3ii
amenin%&ri reprouri sau presiuni care /or s&#0 fac& s& se r&3gndeasc& pe cel care se
hot&r&te s& se schim$e! "i toate aceste for%e i eforturi /or fi mo$ili3ate de cei din jur
pentru a ncerca s& reg&seasc& cu orice pre% echili$rul atins nainte de cri3a
declanat& de aceste ncerc&ri de schim$are un echili$ru perceput pn& atunci ca
satisf&c&tor sau cel pu%in sigur! Astfel orice demers de schim$are n domeniul rela%ii#
lor interumane /a reacti/a o recrudescen%& a comportamentelor i atitudinilor
antirela%ionale la cei care pretind c& ne iu$esc sau ne /or $inele!
Comportamente antirelaionale
Eumesc conduit& antirela%ional& de $a3& suita de comportamente prin care ncerc&m
s&#0 definim pe cel&lalt n speran%a c& el /a corespunde cu ceea ce am /rea noi s& fie!
2at& cte/a dintre acestea care au un re3ultat garantat n ncercarea de a#0 influen%a
pe cel&lalt sau de a#0 atrage n dorin%a noastr&!
(racticarea relatiei9cla"on
Const& n a /or$i despre cel&lalt si nu cu cel&lalt@ ,Ar tre$ui s& te gndeti mai mult la
mine dect la tine!.
7miterea de +udeci de valoare la adresa celuilalt
Aceast& atitudine i permite celui care /or$ete s& %in& la distan%& repercusiunile si
implicarea direct&@ ,Eti chiar un egoist n#ai nici un pic de contiin%& moral&!!!.
,Ar tre$ui s& cau%i ajutor $iata mea feti%&I. poate spune un tat& c&ruia copilul s&u
de/enit adult i transmite@
%n aceast cutiu i napoie' (demers de simboli'are? toate !iolenele pe care le-am primit
de la tine and eram mic@
Sau@
,CumQ Fe hot&r&ti deodat& s& te respec%i dup& 01 ani de c&s&torie si /rei s&
di/or%e3iI Asta#i culmeaI Eu mai di/or%e3i cnd ai copii! 9aci concesii compromisuri! Eu te
mul%umeti s&#%i satisfaci micile tale pl&ceri intime! Uit&#te la mine si la tat&l t&uI Cre3i c& as
mai fi cu el dup& ;1 de ani de c&snicie dac& nu as fi f&cut eforturiQ Mereu am cre3ut c& eti
egoist& dar nici chiar n asemenea m&sur&I M& de3am&geti profundI.
Culpa!ilizarea
Este tot o conduit& antirela%ional& ca si cea care ncearc& s& declane3e i s& ntre%in&
n cel&lalt culpa$ili3area mustr&rile de contiin%&@ ,6e cnd ai nceput aceast& formare nu
mai eti acelaiI Mama ta este nelinitit& nu mai doarme noaptea i#a re/enit starea de
hipertensiune i medicul a insistat i ne#a reamintit c& tre$uie s& e/it&m orice oc
6&
emo%ional s& nu o contra3icem! Cred c& ai putea totui s& faci un mic efort s& /ii s& ne /e3i
mai des dect s&#%i umpli Nee4#end#urile cu aceste stagii chipurile pentru a#%i m$un&t&%i
rela%iile interumaneI Cnd /edem ce ai de/enit ne ntre$&m oare ce te face s&#%i pier3i
$anii si timpul n felul acestaI.
*meninri i presiuni
2nclud aici toate acele comportamente antirelationale care con%in amenin%&ri
respingeri presiuni di/erse folosite pentru a o$%ine o marginali3are sau o i3olare@
,Cnd am ndr&3nit s&#mi e5prim entu3iasmul fa%& de filmul Podurile din :adison
,ountC de Clint EastNood partenerul meu a %ipat@ V6a /rei s& /e3i un film care face
apologia adulterului i care pre3int& o femeie de 18 de ani ndr&gostit& de un $&r$at de
/rsta eiI %i place chestia asta i /rei s& m& faci s& cred c& e un model de /ia%& conjugal&
pentru c& n final r&mne cu so%ul eiIR Am ncercat s&#i e5plic ct de mult m#a emo%ionat
aceast& iu$ire reflectat& cu atta talent de MerOl Streep ntr#un film att de aproape de
oameni! "i n ce m&sur& aceast& pasiune fusese un catali3ator si o re/ela%ie care dup& <8
de ani a putut s& $ul/erse3e si s& transforme concep%ia de /ia%& a celor doi copii ai eroinei
de/eni%i adul%i!!! E#a mers nimic! M& sim%eam aproape /ino/at& pentru c& mi pl&cea un
film att de minunat m& sim%ea o femeie de nimic pentru c& mi doream s&#0 re/&d cu elI.
.iscul de marginalizare si de respingere
Aceast& reac%ie se ntlnete adesea la cine/a apropiat sau ntr#un grup ai c&rui
mem$ri nu /or s& reflecte3e asupra lor nsile nu /or s& se ntre$e ce anume din ei i face
s& ncerce s&#0 identifice pe cel&lalt cu ,eroul negati/.!!! Este ade/&rat c& e foarte greu s& te
ntre$i de fa%& cu cel&lalt ce nu#%i con/ine la schim$area acestuia@
7are ce este atins n mine, ce este rsturnat de punctul de !edere, de dorina sau de noile
atitudini ale partenerului meu fa de mine.
*e lng& aceasta este /or$a si despre toate readapt&rile toate rearanj&rile cerute de
noutate de nepre/&3ut@
,Cnd so%ul meu s#a ntors de la un seminar despre rela%iile p&rinte#copil nu 0#am mai
recunoscut mi ar&ta attea gesturi de tandre%e o aten%ie att de neo$inuit& o disponi$ilitate
att de neateptat& nct m#am ngrijorat credeam c& s#a ndr&gostit de moderatoare!
?or$ea cu atta ardoare despre ea nct am r&mas $locat&! Seara i#am aruncat plin& de
r&utate@ VE#ai dect s& te ntorci la ea dac& tot e n stare s& n%eleag& att de $ine nite copii
care nu snt ai eiIR.
.iscurile violenei psi)ice
Uneori aria de reacti/itate care este le3at& n persoana de al&turi sau ntr#o fiin%&
apropiat& prin schim$area sau deteptarea celui care nceput o terapie sau o formare n rela%ii
inter#umane este att de sensi$il& sau /ulnera$il& att de tul$urat& sau cuprins& de
re3onan%e arhaice nct pragul de toleran%& /a e5ploda declannd anumite treceri la fapte
precum@ /iolen%e /er$ale i fi3ice restric%ii de autonomie constrngeri represi/e n pri/in%a
$anilor a li$ert&%ii de micare controlul o$sesi/ al actelor o$inuite al faptelor neutre al
cu/intelor r&st&lm&cite al coresponden%ei sau telefoanelor!
Ast&3i mai ales femeile se schim$& ndr&3nesc s&#i e5plore3e A cu re3er/e dar i
cu /italitate luciditate li$ertate entu3iasm i /eselie A uni/ersul lor de posi$ilit&%i! Ele
ncearc& s& ias& dintr#un sistem rela%ional periculos i per/ers $a3at pe control si
men%inerea n dependen%& ntre%inut de secole de toate marile structuri sociale si culturale!
Un sistem n care unul A mai ales dac& se afl& n posesia unei puteri a unei for%e sau a unui
mijloc de presiune A ncearc& s&#0 defineasc& pe cel&lalt!
61
2n domeniul rela%iilor interumane adul%ii nu se mul%umesc s& ai$& dorin%e n
pri/in%a copiilor lor ),Mi#a dori cu ade/&rat s& urme3i cursuri de pian!!!.+B ei ntre%in n
deplin& legalitate una dintre dorin%ele cele mai teroriste i mai /iolente ca impact A dorin%a
ca cel&lalt s&#i doreasc&@
,Mi#a dori s& %i plac& s& cn%i la pianI.
,Mi#ar pl&cea ca o dat& pentru totdeauna s& o iu$eti pe sora ta mai mic& i s&#%i
plac& supa de morco/i!.
,?reau s& ncete3i s& o mai /e3i pe fata asta care nu este de condi%ia noastr&! Ai face
mai $ine s& iei mai des cu Ma#rie#Fherese care cel pu%in a primit o $un& educa%ieI.
Aceast& dorin%& mult prea adesea autoritar& asupra celuilalt se reg&sete ncet&%enit&
n numeroase rela%ii de cuplu@
,Eu numai c& te doresc dar mi doresc i ca tu s& m& doreti )n mod spontan+I.
,Am chef s& merg la cinema i /reau ca tu s& m& nso%etiI 6e altfel au trecut 01 3ile
de cnd nu am mai ieitI.
Certitudinea e/ident& alimentat& de sinceritatea noastr& mai presus de orice c&
tim mai $ine dect cel&lalt ce e mai $un pentru el ne face s& gndim n locul lui si s&
decidem de $un& credin%&!!! n locul luiI
Aceste con/ingeri %in loc de ali$i pentru numeroase justific&ri potri/it c&rora dac&
iu$im pe cine/a aceasta ne d& dreptul i chiar ne o$lig& s& l mpiedic&m s& se
r&t&ceasc& s&#i fac& r&u implicndu#se n ce/a despre care noi credem c& este r&u sau
nefast pentru elI
,"tiu c& greeti renun%nd la n/&%&mnt o s& regre%i ntr#o $un& 3i! Eu se poate s&
renun%i chiar aa la cariera ta ca s& te dedici medita%iei si OogaI.
,Fo%i aceti $ani pierdu%i risipi%i care nu fac dect s&#0 m$og&%easc& pe psihanalistul
t&u! Cred c& se distrea3& pe cinste /&3nd c& te duci de trei ori pe s&pt&mn& ca s&#i /or$eti
cte/a minute!!! Snt sigur c& nici m&car nu te ascult&I.
*ersoanele apropiate snt gata s& apese cu toat& greutatea afec%iunii a iu$irii sau a
$un&/oin%ei lor pentru a mpiedica fiin%a iu$it& s& se r&t&ceasc& pe o cale care chiar dac&
li se pare n acord cu ceea ce a de/enit aceasta sau cu ce simt n ea se do/edete a fi
inaccepta$il& pentru cei care pretind ,c& tiu toate astea de mult. ,c& nu se las& p&c&li%iI. i
mai ales ,c& nu au ne/oie de aa ce/aI.
-epresiunea imaginar& poate fi cumplit&! Se /a re/&rsa su$til& sau /iolent&
asupra celui care are o alt& /i3iune de /iitor care se arat& preg&tit pentru a renun%a la un
drum prea $&t&torit pentru a se angaja n necunoscutul unei schim$&ri! E ca i cum
spectrul inaccepta$ilului ar amenin%a la simplul gnd sau la perspecti/a c& cel&lalt ar
putea de/eni mai nfloritor mai /iu mai fericitI
:inen%eles e5ist& ntotdeauna teama sincer& uneori justificat& si legitim& a celor
din jur c&rora le este fric& de sp&larea creierului de acapararea de c&tre o sect& de
influen%a unui guru asupra unui prieten asupra propriului copil sau asupra
partenerului iu$it!
?igilen%a celor din jur dac& tre$uie s& r&mn& ferm& concret& si acti/& tre$uie s&
fie de asemenea deschis& c&tre confruntare schim$ sau mp&rt&ire!
6ar uneori este o misiune dificil& si delicat& s& foloseti aceast& /igilen%& a
familiei sau a anturajului plin& de iu$ire si de $une inten%ii n spiritul respectului
pentru cel sau cea pe care pretinde c& o protejea3&! Cnd aceast& /igilen%& ia forma
interferen%ei sau a /iol&rii intimit&%ii ea risc& de multe ori s& deteriore3e rela%iile!
*entru c& orice schim$are n rela%iile interumane nu se $a3ea3& numai pe o nou&
tiin%& sau pe o nou& tiin%& de a face ci trece prin e5perien%a intim& a unei tiin%e de a fi
si de a de/eni! Este o e5perien%& dificil& i un drum dureros haotic pres&rat cu ndoieli i
entu3iasm pentru a ajunge la o nou& natere!
Cnc>ntarea e5agerat& a unor ,ini%ia%i. fa%& de schim$are fa%& de descoperirile
care#i uimesc este prost primit& greu tolerat& de cei apropia%i care nu /&d n aceasta
62
dect un foc de paie i o ncercare pu%in prea aprins& de a face un pro3elitism care nu
pic& foarte $ine!
Feama de schim$are e5ist& n fiecare dintre noi! E5ist& att n cel care se
schim$& ct i n cel care se simte amenin%at de schim$are!
Cn cel care se schim$& ne/oia de a fi apro$at confirmat este mereu n
ateptare! Feama de a fi respins sau de a nu fi iu$it este mereu /ie i pre3ent& dar
dorin%a de a#0 con/inge de /aliditatea demersului s&u este cel mai adesea un o$stacol
serios n calea mp&rt&irii i ascult&rii celuilalt!
8!stacolele n calea sc)im!rii
Cn cel care se aga%& de con/ingerile sale de /echile o$iceiuri teama cea mai
tenace i mai profund& este c& risc& astfel s& descopere goliciunea deert&ciunea sau
incoeren%ele propriei e5isten%e!
S& ne d&m seama c& am trecut pe lng& esen%ial pe lng& e5traordinar pe lng&
cte/a momente de fericire de#a lungul unei /ie%i ntregi de de/otament de munc& de
sacrificii sau suferin%& este un risc insuporta$il pe care pu%ini dintre noi sntem gata s&
ni#0 imagin&m i s&#0 tr&im!
Schim$area celuilalt cnd mi arat& propria lips& de schim$are mi se pare
inaccepta$il&!
Astfel se poate e5plica escaladarea $rutal& a unor /iolen%e /er$ale i chiar fi3ice@
,So%ul meu nu mai suporta studiile mele i dincolo de acestea ntlnirile i
rela%iile n care m& implicam cu entu3iasm n diminea%a unui e5amen important mi#a
luat actele cheile de la main& nchipuindu#i cred c& astfel nu m& /oi mai putea
deplasa! Eram n&ucit& complet stupefiat& de impertinen%a gestului s&u /&3ndu#0 demn
serios teri$il de sincer i au3indu#0 nirnd cu/inte dintr#o alt& epoc& din alte /remuri
n timp ce $loca ua@ V%i inter3ic s& iei! S#a terminat cu studiile taleIR M#am nchis n
camera mea apoi m#am ho#t&rt s& ies totui! S&rind pe geam mi#am rupt rochia! Am
plns tot drumul n ta5i pn& la facultate!!! Ce/a de demult se rupea n mine si n acelai
timp o for%& nou& i f&cea loc! -ela%ia mea cu el se rupea n sfrit f&r& speran%&I A fost
o cri3& cumplit& care amenin%a s& ne despart& definiti/! C%i/a ani mai tr3iu a reuit s&#
mi m&rturiseasc& ce mult s#a urt pentru c& f&cuse acel gest! -ecunotea totui c& nu
reuise s& se a$%in& si c& m#ar fi lo/it dac& a fi ncercat s& trec de ua pe care o $ara cu
corpul lui!!!.
6rans%erul sentimentelor
Un alt comportament antirela%ional mai su$til const& n faptul c& cel&lalt
ncearc& s& transfere asupra lui sentimentele noastre sau in/ers noi ncerc&m s&
transfer&m asupra noastr& sentimentele celuilalt@
,Credeam c& so%ul meu era att de nefericit dac& nu m& mulam dup& dorin%ele lui
nct renun%am la ale mele pentru a#i diminua suferin%a!.
,Cnd mama mi#a m&rturisit panica so%iei mele care i se confesase cu indignare@
VSper c& nu are totui de gnd s& lipseasc& un Nee4#end pe lun& pentru aceast& formare n
sofro#logieIR mi#am anulat nscrierea! 6in cau3a reac%iei am renun%at la ceea ce credeam eu
c& i pro/oac& durere! Mi#au tre$uit apoi doi ani pentru a#mi reg&si for%a i curajul de a
perse/era n acest proiect care era totui important pentru mine!.
Fransfernd asupra noastr& suferin%a manifestat& de cel&lalt lund asupra noastr&
temerile durerea sau confu3ia acestuia l&s&m resursele noastre s& se risipeasc& ntr#o
hemoragie $a mai mult permitem ca energiile noastre s& se consume!
Cn primele etape ale demersului ndr&3neala de a se defini de a se afirma de a se
respecta nu este lipsit& de riscuri i conflicte!
63
Curajul de a adopta o po3i%ie n concordan%& direct& i n acord cu o tr&ire profund&
presupune c& accept&m riscul de a ne diferen%ia de a iei din sim$io3& de a intra ntr#un
conflict dac& acesta se do/edete a fi necesar!
-iscurile majore ale oric&rei ncerc&ri de schim$are se do/edesc a fi lipsa apro$&rii a
sus%inerii i dimpotri/& descalificarea si respingereaB dar dincolo de aceste ntmpl&ri nepre#
/&3ute ntr#o a doua fa3& ne ateapt& speran%a de a ajunge la o stare de mai $ine alimentat&
si stimulat& de rela%ii mai nsufle%ite i mai creatoare cu cei apropia%i!
7are nu trebuie s fim mai nti respini pentru a de!eni noi nine.
(EE-2 :AUC(AU
Cap. 14 5etoda 7/(7.70 cadru de re%erin pentru o posi!il sc)im!are concret
Cnd ajungem s& contienti3&m c& tr&im ntr#un sistem rela%ional care n cea mai mare
parte a timpului pune accent pe registrul func%ional si utilitar al schim$urilor si prosl&/ete
dimensiunea ideologic& ascuns& a rela%iilor)pe $a3a credin%elor i mitologiilor care puse
n practic& se do/edesc a fi constr>ng&toare i prea pu%in /ia$ile+ n detrimentul
dimensiunilor interpersonale i intrapersonale ne d&m seama c& tr&im n esen%& n re%ele n
care domin& comunicarea de consum $a3at& pe circula%ia informa%iei n detrimentul re#
gistrelor A mai pu%in e/idente i totui mai importante A care prefigurea3& aria
comunic&rii rela%ionale!
Eumesc comunicare rela%ional& acea comunicare ce se alimentea3& din capacitatea
real& de a pune n comun diferen%e i complementarit&%i care se $a3ea3& pe posi$ilitatea
deli$erat& de a a/ea curajul s& ne confrunt&m n mod lucid prin adoptarea unor po3i%ii
clare n /ederea unei de3/olt&ri mai $une a fiec&rui participant la un schim$!
/istemul /*((7
Sistemul SA**E) S de la sourd \surd] A de la a!eugle \or$] * de la per!ers
\per/ers] * de la pernideu# \periculos] E de la mergetiiDore \consumator de energie]!+se
distinge prin cinci practici dominante din comunicarea noastr& de 3i cu 3i@
J injonc%iunea
J de/alori3area sau descalificarea
J amenin%area sau antajul
J culpa$ili3area sau refu3ul de asumare a responsa$ilit&%ii
J ntre%inerea unor raporturi de for%& de tipul domina#tor#dominat!
Acceptnd s& nu mai particip&m la sistemul SA**E ne re/ine sarcina de a
de3/olta mai multe tipuri de responsa$ilit&%i@
J -esponsa$ilitatea de contiin%& care const& n a detecta cum m& comport eu
cnd snt confruntat cu sistemul SA**E al celor din jur i /a fi urmat& de
responsa$ilitatea de implicare!
J -esponsa$ilitatea de implicare care const& n a nu perpetua acest sistem prin
felul meu de a tr&i i de a comunica cu cei din jur!
J -esponsa$ilitatea de ac%iune care se /a organi3a n jurul capacit&%ii mele de a
pune n practic& i a transmite un alt mod de comunicare care s& porneasc& de la
metoda ES*E-E)!,Energie Specific& *entru o Ecologie -ela%ional& Esen%ial&!.+
Frecerea de la un sistem rela%ional care ne#a condus ani de#a rndul care s#a
impregnat n toate schim$urile si care st& la $a3a marilor re%ele din sfera educa%iei si a
socialului n sens mai larg )s&n&tate justi%ie economie+ pare si chiar se do/edete a fi la
nceput o misiune ne$uneasc& i titanic&! *entru c& punerea n practic& a noilor referin%e
rela%ionale /a declana numaidect tul$urarea anturajului imediat! O form& de intoleran%&
care risc& s& se manifeste prin respingeri agresiuni atitudini de denigrare sau pur si
64
simplu prin marginali3are i reintegrare care $anali3ea3& specificitatea metodei
ES*E-E sufocnd posi$ilitatea unui schim$ i asimilnd#o unor practici sau referin%e
deja cunoscute!
La nceput parc& snt ntrunite toate condi%iile pentru ca o schim$are indi/idual&
s& r&mn& strict delimitat& i i3olat& ca s& nu poat& influen%a structurile deja e5istente!
Schim$area personal& r&spunde unei aspira%ii care ne mpinge dincolo de noi de
modelele noastre o$inuite! Schim$area la ni/el institu%ional este re3ultatul unei
presiuni sau al unei schim$&ri n raporturile de for%& sta$ilite!
Ceea ce ne mpinge c&tre o schim$are personal& este n primul rnd suferin%a
disconfortul insatisfac%ia fa%& de noi nine! 6emersurile ncep dup& o cri3&
personal& conjugal& sau familial& dup& o ruptur& dup& o pierdere sau o separare!
Energiile $locate pn& atunci se eli$erea3& i de/in mai recepti/e fa%& de o /ia%& mai
$un&!
Schim$area institu%ional& pare s& %in& de alte mi3e si de alte dinamici! *oate fi
declanat& de o deplasare sau modificare a dinamicii raporturilor de for%e chiar n
interiorul func%iilor sau posturilor#cheie ale institu%iei de o schim$are ideologic& un
scandal care s& scoat& n e/iden%& discrepan%a prea mare dintre scopurile propuse i
metodele folosite sau ,decalajul dintre /irtu%ile predicate i practicile reale.) *ierre
:ourdieu Contre#feu5 )-eplici+ colec%ia ,0PPK+
Schim$area institu%ional& se nate rareori din dorin%a de a c&uta o cale mai $un&
pentru a echili$ra resursele institu%iei i pe cele ale angaja%ilor! 2nstitu%iile secret&
patologii care risipesc resursele determin& incoeren%e ntre mijloacele folosite i
scopurile urm&rite sau anun%ate i contri$uie la mpietrirea structurii n ansam$lu!
2ntroducerea unei noi a$ord&ri precum metoda ES*E-E /a ntmpina re3isten%& i /a fi
respins& categoric la ni/el institu%ional chiar dac& indi/i3ii ar putea adera la ea n particular!
Fa$elul i te5tul care urmea3& ne permit s& sta$ilim cte/a repere pentru a ar&ta
trecerea de la sistemul SA**E la metoda ES*E-E si propun o manier& de a /edea spirala
schim$&rii personale!
/pirala sc)im!rii
2maginea unei spirale este n mod o$inuit folosit& pentru a ar&ta traiectoria
schim$&rii care ar fi re3ultatul deplas&rilor i oscila%iilor pe dou& direc%ii ori3ontal& si
/ertical& cu formarea ntre ele a unei mic&ri de $ucl& n termeni de progres sau alteori
de regres n uni/ersul schim$&rii personale derularea acestei e/olu%ii pe plan ori3ontal se
trasea3& pornind de la paii pe care i facem n lateral sau ntr#o parte a realit&%iiB este ceea
ce numim de o$icei a da napoi sau a lua distan%&!
n cadrul metodei ES*E-E aceti pai n lateral snt nlesni%i de toate referin%ele si
propunerile care ajut& n efortul de diferen%iere )de e5emplu a nu se confunda su$iectul cu
o$iectul persoana care /or$ete cu ac%iunile sau cu/intele sale+ de orice referin%& care
permite trecerea de la reac%ie la rela%ie!
-&sucirea spiralei se face su$ impulsul tre3irilor de contiin%& al declicurilor al
tuturor informa%iilor care ne transform& opernd o diferen%& important& n maniera noastr&
de a /edea i de a gndiB prin solu%iile pe care le g&sim pentru tensiunile presiunile
contradic%iile pe care am ajuns s& le tr&im n cursul /ie%ii i pe care le /om re3ol/a su$
forma unor alegeri adoptnd anumite po3i%ii sau lundu#ne anumite angajamente prin
ntors&turile /irajele sau $ifurca%iile prin care trecem uneori!
Foate reperele propuse de metoda ES*E-E i schemati3ate n ta$elul de mai sus toate
mijloacele care contri$uie la m$un&t&%irea rela%iei i a comunic&rii cu sine /or a/ea aici rolul
de a fluidi3a de a face mai supl& si de a nsufle%i cur$a $uclei!

0;P
65
Metoda ES*E-E
37 2* /1/675:2 /*((7 2* 57683* ESPERE: C;67,* .7(7.7 4:N3*57N6*27
*-ACF2C2 CU-EEFE ALE
S2SFEMULU2 (+PP/
ALF[ CALE 6E A 92 M2JOALCE 6E 9OLOS2F
A /or$i despre cel&lalt n locul lui! A /or$i cu cel&lalt! Eu /or$esc despre mine!
9olosesc ,eu.!
A r&mne la ,noi. i la ni/el de
generalit&%i!
A personali3a schim$ul Eu m&rturisesc! M& implic!
A se l&sa definit! Ase po3i%iona! A se afirma! ndr&3nesc s& m& diferen%ie3 s&
fiu ceea ce snt!
A anticipa i a gndi n locul
celuilalt!
A#l in/ita pe cel&lalt s& se
e5prime!
mi e5prim tr&irea i cererile!
A /rea s& treci la fapte pentru
cel&lalt sau n locul lui pentru
$inele lui!
A accepta s& treci la fapte
mpreun cu cel&lalt sau chiar
a#0 l&sa pe cel&lalt s&
ac%ione3e!
6escop&r c& orice rela%ie are
dou& capete! Eu snt responsa$il
de cap&tul meu!
A reac%iona prin opo3i%ie sau prin
supunere!
A /alori3a apo3i%ia! -efu3 polemica! -enun% la a fi
apro$at!
A recurge la sentimente ca
argumente de sal/are!
A face diferen%a ntre
sentimente si rela%ii!
ndrept schim$ul spre mi3ele
rela%iei!
A r&mne concentrat pe temeri i a
le ntre%ine!
A recunoate dorin%a care se
ascunde n spatele oric&rei
temeri!
mi asum riscul de a#mi asculta
dorin%ele )ceea ce nu nseamn&
neap&rat s& le satisfac+!
A culti/a /ictimi3area i
ajutorulMasisten%a sau acu3a%ia!
A#i asuma responsa$ilitatea
propriilor acte i
angajamente!
Contienti3e3 c& snt coautor al
tuturor rela%iilor mele!
A confunda persoana cu
comportamentul s&u!
A face diferen%a dintre o
persoan& i actele sale!
Caut sensul comportamentelor
mele!
A c&uta s& suprimi simptomele i
comportamentele atipice!
6incolo de cau3e a n%elege
simptomele ca lim$aje n
sine!
Ascult m& concentre3 asupra
celuilalt pentru a#i permite s&
n%eleag& ce spune!
Micarea descendent& a spiralei se /a forma din cau3a pailor napoi pe care i /om face
a re3istentelor de care ne /om lo/i a ncerc&rilor la care /om fi supui precum si a efortu#
lui de aprofundare pe care l /om face!
66
2n sfrit spirala /a lua o turnur& ascendent& propulsat& de diferite salturi de contiin%& pe care tre$uie s& le
facem n registrele multiple ale realului!
6up& cum arat& si ta$elul de mai sus pentru a nu mai men%ine sistemul SA**E tre$uie s& ne oferim
mijloacele practice i concrete transpuse n acte alegeri i angajamente din /ia%a rela%ional& 3ilnic& pentru a face
unul dintre aceste salturi care ne /or permite s& trecem peste modul de reac%ie pe $a3& de cantitate la un fel de a fi
$a3at pe calitate!
Putem deine cunoaterea uni!ersal,
si totui !om re!eni mereu la acelai lucru6 practica"
ntoarcerea acas si aplicarea pas cu pas
a ceea ce tim, att ct este necesar,
ct mai mult timp sau pentru totdeauna"
CLA-2SSA *2E^OLA ESFES
Cap 01!Carta unei $une coe5istente cu sine
sau cum s& fii un mai $un partener
pentru tine nsu%i
;" *ot descoperi la orice /rst& c& snt parte acti/& din tot ce mi se ntmpl&!
S2SFEMUL (+PP/ MEFO6A /(P/R/
Comunicare de consum $a3at& pe multiplicarea
re%elelor de comunica%ie i pe creterea densit&%ii
informa%iei!
Comunicare rela%ional& care pune pe primul plan mp&rt&irea punerea
n comun si e5primarea!
Atitudini reacti/e i infantili3ante de tipul
cerin%elor@ A Fotul sau nimic! A *e principiul ,sau
sau. ntre tensiune i e5citareMdesc&rcare
Atitudini care fa/ori3ea3& maturi3area pornind de la afirma%ii clare care
se $a3ea3& pe po3i%ii /ariate i nuan%ate!
Fendin%& de a pune mai mult pre% pe ac%iune i
nclina%ie spre posesi/itate i satisfac%ia de a a/ea!
Accederea la e5isten%a ade/&rat& i la posi$ilitatea de a propune o pre#
3en%& i o ascultare de calitate!
Acumulare de cunotin%e i de e5perien%&! 6e3/oltarea artei de a fi a artei de a crea i a artei de a de/eni!
6
<! *ot n/&%a s& nu m& complac n acu3a%ii la adresa celuilalt sau n autoacu3a%ii
pentru tot ce mi se ntmpl& n /ia%&!
;! 6ac& de la cel&lalt de la ceilal%i sau din mediul nconjur&tor mi par/ine un
e/eniment un cu/nt sau un act care repre3int& o /iolen%& pentru mine mi pot identifica
tr&irea si o pot napoia celui care mi#a trimis#o atunci cnd ceea ce mi#a trimis el nu mi
face $ine
7! 6ac& de la cel&lalt de la ceilal%i sau din mediul nconjur&tor mi par/ine un
e/eniment un cu/nt sau un act pe care le pot primi ca pe nite cadouri sau ca pe o
mul%umire mi re/ine misiunea de a le accepta i de a le da curs n interior! Li$ertatea mea
interioar& /a fi cu att mai mare iar aceasta mi /a confirma resursele mi /a mprosp&ta i#
mi /a amplifica energiile! Este responsa$ilitatea mea s& le fac s& str&luceasc& si s& contri$ui
astfel la alimentarea spa%iului /ie%ii mele cu mai mult& iu$ire!
1! 6e fiecare dat& cnd mi asum riscul de a adopta o po3i%ie de a m& afirma
respectndu#m& mi asum riscul de a fi diferit! "i prin aceasta pot atinge anumite sensi$ilit&%i
pot contra3ice anumite con/ingeri pot pierde apro$area sau girul celor din jur! *ot n/&%a s&
m& mpac cu singur&tatea mea!
G! ndr&3nind s& adrese3 cereri directe si deschise accept n acelai timp s& nu
controle3 r&spunsul celuilalt mi asum deci riscul si li$ertatea de a primi acest r&spuns
fie el po3iti/ sau negati/!
=! Frecnd de la reac%ie la rela%ie mi cresc posi$ilit&%ile de schim$!
K! Sprijinindu#m& pe cte/a instrumente capa$ile s& fa/ori3e3e comunicarea
)earfa /i3uali3area sim$oli3area+ i aplicnd cte/a reguli de igien& rela%ional& de/in
mai coerent i mai constant pentru a de3/olta rela%ii creati/e mi alimente3 astfel
dorin%a de /ia%& din mine! ?e3i pagina 07=!
P! mi de3/olt si#mi m&resc autonomia i li$ertatea de fiecare dat& cnd n/&% s& am
grij& de propriile mele dorin%e sau sentimente f&r& a i le impune celuilalt!
08! 6ac& nu mai confund /ino/&%ia culpa$ili3area )care /ine de la cel&lalt+ i
autoculpa$ili3area m& ancore3 mai $ine n realitate i de asemenea propun o leg&tur&
mai pu%in para3itar& mai pu%in ap&s&toare i mai pu%in proiecti/& asupra celuilalt!
00! Capacitatea de a#mi men%ine orientarea /a depinde de rigoarea mea n a nu m&
l&sa poluat de rela%ii energofage )consumatoare de energie+! 6ar /a depinde si de
deschiderea mea c&tre a primi rela%iile energogene )creatoare de energie+!
0<! 6ac& accept s& descop&r c& orice schim$are personal& are un pre% pe care
tre$uie s&#0 pl&tim su$ aspectul e5igen%elor al rigorii al renun%&rilor al separ&rii al
rupturii m& /oi apropia mai profund de di/inul care e5ist& n mine i /oi confirma
dimensiunea spiritual& cu care coe5ist!
,ea mai rea singurtate nu este cnd eti singur,
ci cnd eti un prost to!ar""" pentru tine nsui
Cap.16. 3arurile vieii
?iolen%ele situa%iile negati/e dificult&%ile ntlnite pe drumurile /ie%ii noastre par
s& lase n spiritul nostru n memoria n corpul nostru sau n trecutul nostru mai multe
urme dect e/enimentele fericite pe care le#am tr&it!
Ele se depun n goluri ca nite falii deschid insuficien%e sau dau la i/eal&
lipsuri! Se nscriu ca r&ni ca pagini ifonate sau rupte din po/estea /ie%ii noastre pe
care ne gr&$im s& le ntoarcem s& le punem deoparte s& le uit&m!
E ca i cum planul nostru de contiin%& ar fi nfundat n#tr#o percep%ie rupt& i
fundamental dualist& a realit&%ii@ pe de o parte tot ce este $un tot ce %ine de registrul
6#
pl&cerii al mul%umirii al linitii )toate mesajele de aceast& natur& snt culti/ate p&strate
c&utate sau chiar sanctificate ntr#o ideologie po3iti/ist&+ i de cealalt& parte tot ceea
ce produce nepl&cere ne confrunt& cu inaccepta$ilul cu incertitudinea i care /a fi
negat alungat eliminat dar /a r&mne totui att de pre3ent prin urmele profunde pe
care le las& n noi!
E ca i cum nu am fi n/&%at s& decod&m mesajele de /ia%& con%inute n fiecare
e/eniment dincolo de conota%iile lui imediate de suferin%& o$stacol sau dificultateB ca
i cum nu am ti s& percepem i cu att mai pu%in s& primim cum tre$uie do/e3ile de
recunotin%& faptele po3iti/e cadourile /ie%ii ascunse dar pre3ente!!! n tot ce ni se
ntmpl&!
2ndienii din ?estul Canadei pretind c& ,orice e/eniment orice ntlnire ascunde
un cadou. cu condi%ia s& accept&m s&#0 descoperim ca atare!
O asemenea disponi$ilitate de a primi o asemenea dispo3i%ie presupune c& putem
intra ntr#o form& de n%elegere special& ntr#o armonie n sensul /i$rator al termenului
ntre ceea ce ni se ntmpl& n /ia%& si felul n care /om percepe /om primi /om integra
i /om asimila aceste e/enimente!
6e fapt totul se petrece la ni/elul unei alchimii misterioase i su$tile n care interiorul
si e5teriorul realitatea si realul se /or amesteca i /or l&sa sensul profund al unui act sau al
unei situa%ii singulare s& ias& la suprafa%&!
,-ealul. de/ine astfel transformarea proprie i personal& pentru fiecare dintre noi a
unei p&r%i a realit&%ii!
O tn&r& ctigase dou& locuri gratuite la un concert de ja33 oferite de un mare
cotidian el/e%ian! 9usese primit& n salonul /edetelor i se oferiser& mai multe cadouri@ o
geant& un disc un stilou!!! n pau3& cnd s#a dus s&#i ia o r&coritoare i#a l&sat portmoneul
la piciorul scaunului al&turi de paharul gol pentru a mnca un $aton de ciocolat& iar apoi
n gra$a momentului si#a uitat portmoneul i geanta! Cnd a ajuns acas& a descoperit
m&rimea pierderii@ $ani acte c&r%i de credit! S#a agitat i#a imaginat ce era mai r&u i a
nceput s& se chinuie cu reprouri! Apoi s#a gndit mai $ine i#a ascultat tr&irea i a n%eles
c& poate cine/a a g&sit portmoneul ei i mai ales actele i si#a petrecut restul dimine%ii ntr#
o stare po3iti/&! Mai tr3iu a declarat@ ,eu care tocmai pierdusem ce/a m& sim%eam n
dispo3i%ia de a drui"B Spre prn3 a sunat telefonul i cine/a a anun%at#o c& totul a fost g&sit
intact@ portmoneul actele c&r%ile de credit i $anii lichi3i! Era /or$a despre un cuplu tn&r
care fusese la acelai concert i care /&3use portmoneul si geanta uitate su$ scaun! A mai
ad&ugat@ ,6up& aceea am de/enit prieteni am sim%it un /al de afinit&%i fa%& de $&r$atul si
femeia din acel cuplu i astfel n /ia%a mea au intrat noi prieteni!.
Cnd ne confrunt&m cu neca3uri tracas&ri sau o$stacole cnd ni se ntmpl& un
accident cnd ne m$oln&/im cnd o fiin%& iu$it& ne p&r&sete la nceput ne este greu s&
n%elegem n ce const& partea po3iti/& a acestor e/enimente i cum ne pot ele aduce un
dar! 9aptele n sine /iolen%a pe care ne#o aduc ne re/olt& ne nal& sau ne de3echili$rea3&!
Ee pro/oac& atitudini reacti/e sau defensi/e! Uneori chiar ne r&nesc ne mhnesc ne pot
atinge n 3onele sensi$ile pot distruge o parte esen%ial& din noi nine! ?a fi ne/oie de o
re/enire de un efort de interiori3are i de contienti3are pentru a descoperi scnteia de
/ia%& care arde posi$ilitatea unei deschideri i a unei schim$&ri dup& perioada de
de3echili$ru pe care o tra/ers&m nainte de a descoperi partea de miracol pe care o
con%inea ceea ce se oferise numai pri/irii noastre minunea de dincolo de aparen%ele de
/iolen%& de haos de nedreptate sau de confu3ie inaccepta$ile!
,Cnd m#a p&r&sit prietenul meu am cre3ut c& /ia%a mea s#a terminat! M#am
perceput ca i cum nu mai a/eam nici o /aloare nici un rost pe lume nu mai /edeam nici
un moti/ ca s& tr&iesc! "i cnd o prieten& mi#a propus s& o /i3ite3 n str&in&tate am f&cut#
o pentru ea sau cel pu%in aa credeam! "ase luni mai tr3iu o f&ceam pentru mine ncepnd
6$
o formare! Snt con/ins& c& nu a fi femeia care snt a3i dac& nu as fi au3it semnalele care
m& chemau dincolo de mine!!! dincolo de grani%ele %&rii mele!.
,Aceast& $oal& a fost o ade/&rat& re/ela%ie! Mi#am schim$at modul de /ia%& modul
de a m& m$r&ca distrac%iile au de/enit ade/&rate s&r$&tori! :inen%eles am pierdut o
parte dintre prieteni dar am ntlnit al%ii noi!.
Un e/eniment traumati3ant poate fi declanatorul unor re/ela%ii despre posi$ilit&%i
nee5plorate despre aspecte necunoscute din noi nine!
O cri3& un conflict acut pot fi un catali3ator care s& reuneasc& energii risipite pentru
a mo$ili3a $og&%ii necunoscute pentru a detepta poten%ialuri neateptate!
?ia%a are multe daruri! Se pare c& mecanismul func%ionea3& dup& cum urmea3&!
Semnalele po3iti/e cnd snt recunoscute ca atare i snt culti/ate ne dau energie iar aceast&
energie se transform& oarecum ntr#o str&lucire de $un&stare n iu$ire n sens in/ers
semnalele negati/e pot fi percepute ca /iolen%e care redeschid r&ni care secret& la rndul lor
suferin%&! Suferin%a resetimentul de/itali3ea3& consum& energia!
Astfel ne putem imagina o ucenicie n rela%iile interuma#ne care s& ne permit& s&
primim cu recunotin%& /ia%a care e5ist& n orice e/eniment n orice ntlnire n orice
schim$!
*entru c& tocmai despre aceasta este /or$a! Eu primim /ia%& doar n momentul
conceperii noastre sau al naterii ca un capital definiti/ pe care /a tre$ui s&#0 gestion&m
de#a lungul ntregii e5isten%e terestre! Cred c& putem primi si dinami3a /ia%a care /ine n
ntmpinarea noastr& su$ toate formele aa cum ni se pre3int& ea n /ia%a de 3i cu 3i!
2n orice ntlnire prin stimulii care ne /in n acelai timp de la natur& de la fiin%e
de la e/enimente i de la situa%ii care interac%ionea3& cu noi /ia%a este pre3ent& peste
tot! Sntem ntr#o oarecare m&sur& relee transportori de /ia%&!
Sensul trecerii noastre pe *&mnt poate fi tocmai acela de a primi /ia%a de a#i da
/aloare de a o amplifica i de a o transmite mai departe la rndul nostru! Astfel putem
renun%a la multe ilu3ii la multe mitologii despre iu$ire n/&%nd s& ne iu$im ne putem
e5tinde rela%iile n sensul ,ecologiei rela%ionale.!
*rimim daruri de la /ia%& dac& tim s& le accept&m dar putem s& le si oferim s&
le r&spndim s& le cre&m! 9iecare dintre noi ar putea s& se ntre$e seara nainte de
culcare@
,e dar de !ia am oferit ast'i. ,e cu!nt, ce pri!ire, ce surs, ce gest, ce acceptare, ce
confirmare am oferit, am primit sau am de'!luit.
Cine poate oferi n fiecare 3i celui pe care#0 ntlnete sentimentul c&#i sporete
/ia%a c&#i nseninea3& pri/irea c& reuete s& se e5prime c& se simte mai ama$il mai
/iuQ
Cine i poate propune s& accepte mai $ine s& ndr&3neasc& s& se iu$easc& i s&
iu$easc& pe de#a ntregulQ
"i s& de/in& astfel un sem&n&tor de ?ia%&!
Viaa este un fel de dar pe care l deinem pentru un scurt moment""" numai"
(E-:J8-T _ASSMO
Cap. 1 /cnteia de divinitate care se ascunde n %iecare dintre noi
Mesajul celor mai mul%i dintre n%elep%i si mai ales al lui :uddha aa cum ne#a
par/enit el con%ine o in/ita%ie adresat& fiec&ruia dintre noi@ aceea de a trece dincolo de
lumea aparen%elor pentru a descoperi sensul profund al oric&rei e5isten%e anume
respectul pentru /ia%& su$ toate formele ei!
&
Mi se pare util s& su$linie3 ct de actual i urgent este acest mesaj acum n 3orii
celui de#al treilea mileniu!
*entru c& eu cred c& partea cea mai maltratat& i deci cea mai amenin%at& din
fiecare fiin%& /ie de pe aceast& planet& nu este att sensul ct mai ales trirea) n orig!
!i!annce, cu/nt format din necesit&%i conte5tuale )E! trad"?"/ie%ii
Eumesc trire a /ie%ii aceast& calitate de a /i$ra n ju$ilare aceast& a$unden%&
/ital& i frem&t&toare aceast& profun3ime gra/& acest dinamism plin de for%& i de
putere care se afl& n fiecare n momentul conceperii sale i pe care este de datoria
noastr& s&#0 ntre%inem i s&#0 amplific&m n ciclul unei e5isten%e! Aceast& energie ale
c&rei particule eterne sn#tem ne leag& naintea noastr& de str&moi mai ndep&rta%i sau
mai apropia%i i dup& noi de motenitorii c&rora le#o transmitem!
Ea circul& i se propag& n i prin /ia%a de pe planeta *&mnt sau se cristali3ea3&
se coagulea3& cnd ritmul /ie%ii este ncetinit $locat nchistat nfundat atrofiat sau ste#
rili3at dup& cum mi se pare c& este ca3ul din ce n ce mai des n felul nostru de a tr&i n
practicile noastre de pr&d&tori n goana din ce n ce mai nest&pnit& spre func%ional i
/irtual!
A/em numeroase semne care ar tre$ui s& ne alerte3e n pri/in%a acestor ra/agii!
?ia%a este r&nit& agresat& de /iolen%ele mpotri/a naturii de felul n care ne hr&nim i
locuim! *rin consumatorismul e5agerat legat de di/ertismente prin deertificarea
rela%ional& i prin non#con/ie%uirea din marile metropoleB prin s&r&cia i s&r&cirea
emo%ional& i afecti/& a unui num&r din ce n ce mai mare de $&r$a%i femei i copii prin
/iolen%ele fi3ice materiale i morale care apas& asupra a peste K8` din oameni n sfrit
printr#un fenomen mai pu%in /i3i$il i totodat& mai su$til@ ruptura noastr& cu sim$olicul!)A
se /edea ,Sim$olicul@ de la ruptur& la rea$ilitare. pag! P1!+
2ntr#o prim& fa3& recuperat de marile religii acesta este ast&3i golit de toat& se/a sa
creatoare de c&tre companiile multina%ionale f&r& scrupule care ni#0 propun )ni#0 impun ar
tre$ui s& spun+ su$ forma unor surogate insipide!
Cei care au /&3ut )apte ani n &ibet )9ilm ap&rut n 0PP=!+, filmul lui Jean#Jac'ues
Annaud au remarcat f&r& ndoial& ca i mine aceast& scen&@ c&lug&rii au preg&tit o mandala
cu oca3ia sosirii misiunii chine3e care a/ea s& fie primit& de tn&rul 6alai#Lama! Ei asist& la
distrugerea acestei crea%ii pe care o /&d c&lcat& n picioare sf&rmat& aruncat& cu dispre% ca
un o$iect inutil i lipsit de /aloare de c&tre generalul ns&rcinat cu misiunea!
mi imagine3 c& fiecare spectator s#a sim%it atins r&nit poate chiar murd&rit de
acest gest f&r& a ti prea $ine ce era r&nit sau murd&rit n el!
Lumea modern& este plin& de fetiuri de fleacuri i $agatele de o$iecte rituali3ate
care ne snt pre3entate ca purt&toare de puteri sau de mesaje la adresa di/init&%ii de care
snt legate! Aceste o$iecte legate de cultura de apropriere i recuperare care a de/enit
cultura noastr& %in mai mult de registrul lui a face dect de cel al lui a fi!
9unc%ia sim$olic& /ital& pentru aspira%ia noastr& la o rela%ie cu di/initatea mi se pare
din ce n ce mai a$sent& din /ia%a noastr&! Ea este o$iectul unei gra/e omisiuni si a unei ne#
cunoateri regreta$ile din educa%ia actual&!
6ac& iau ca e5emplu ritualurile de trecere si de ini%iere care e5ist& n toate culturile de
la nceputurile umanit&%ii o$ser/ c& ele nu mai snt practicate sau cnd este ca3ul snt
deturnate de la semnifica%ia lor ini%ial&! 6ispari%ia lor /a deschide calea unor somati3&ri si
unor cri3e gra/e snt sigur de acest lucru! Cte $oli nu snt echi/alentul metaforic al a$sen%ei
sim$olicului din /ia%a unui copil mai ales din /ia%a unui adolescent sau adult n rela%ia
r&nit& pe care o are cu uni/ersulI
*rin prisma acestor fenomene unii dintre noi /or sim%i mai mult sau mai pu%in clar c&
trirea /ie%ii se deteriorea3& pe 3i ce trece mai mult c& sntem pe cale s& ne pierdem
/italitatea!
?oi spune acum ce/a ce poate p&rea un parado5@ mi se pare c& e5ist& i palpit&
mai pu%in& /ia%& ade/&rat& n cele cinci miliarde opt sute de milioane de fiin%e umane care
populea3& ast&3i planeta dect n cei un miliard i jum&tate de $&r$a%i si femei care locuiau
1
aici acum numai <88 de ani! ?ia%a era cu siguran%& mai concentrat& mai intens& chiar dac&
condi%iile de /ia%& erau mult mai dificile chiar dac& durata de /ia%& era de trei ori mai scurt&!
6a /ia%a se epui3ea3& si se sterili3ea3& cnd r&d&cinile i fundamentele ei esen%iale
snt prea tare maltratate i r&nite cnd nu mai snt hr&nite i udate!
Cnd S>4Oamuni de/enit :uddha imediat dup& re/ela%ie a anun%at ceea ce n
$uddhism a ajuns s& se numeasc& ,cele patru ade/&ruri. cred c& prin ele propunea o
ade/&rat& etic& de /ia%& la care fiecare fiin%& uman& de a3i se poate raporta! *entru c& aceste
principii fondatoare ale $uddhismului se $a3ea3& dup& p&rerea mea pe un cu/nt#cheie@
responsa$ilitate! ?oi reaminti aici con%inutul lor@
,e cale trebuie s urmm pentru a descoperi realitatea unei boli sau a unei stri proaste.
:oala si suferin%a e5ist& cu siguran%& fiecare fiin%& le poate ntlni la diferite ni/eluri i
su$ diferite forme specifice fiec&reia! 6ar a/em posi$ilitatea s& nu le culti/&m i mai ales s&
nu le ntre%inem n noiI
,e drum s strbatem pentru a nelege sensul suferinei.
Suferin%a are ntotdeauna o cau3& o origine legat& de actele de gmltirile noastre
de modul nostru de /ia%& i mai ales de conflictele mustre interne!
,e cale s tra!ersm pentru a accepta s ne !indecm i s renunm la suferin.
*entru c& suferin%a se poate sfri dac& accept&m s& ne asum&m r&spunderea cu
pri/ire la primele dou& enun%uri!
Pe ce drumuri s ne adncim pentru a gsi cile de acces ctre nelegerea unei !iei a#ate
pe ascultarea interdependenei i a compasiunii, pe sensibilitatea fa de efemeritatea oricrui
lucru.
Aici c&ile si drumurile snt numeroase! aine de fiecare s& le urme3e pe cele care l
/or duce cel mai aproape de propriul s&u ade/&r!
Cnainte de a fi un om poate nu e inutil s& amintim c& :uddha a fost copil ntr#o
carte foarte pu%in /oluminoas&) -D/nant 4ouddha (4uddha copil?, Al$in Michel 0PP;!+
am ncercat s& ar&t ce mi s#a p&rut nemaipomenit de prolific n acest copil@ capacitatea sa de
a se responsa$ili3a n fa%a e/enimentelor i a program&rii /ie%ii sale definit& i trasat& de
p&rin%ii s&i de mediul n care tr&ia i de originile saleB de asemenea capacitatea lui de a
demistifica aparen%ele si modelele care i#au fost pre3entate ca fiind realul!
:uddha si aceasta mi se pare de asemenea o atitudine e5emplar& n ntreaga lui
/ia%& nu a /or$it dect despre sine despre c&ut&rile sale despre e5perien%a i despre
practica sa! "i chiar dac& $uddhismul pare s& a/anse3e ideea c& nu e5ist& li$er aLr$itru si c&
fiecare este oarecum supus determinismului 4armei sale eu simt dimpotri/& c& in/ita%ia
care ne este adresat& prin copil&ria acestui om /ine s& reconsidere orice e5isten%& ca un
demers eli$erator!
:uddha ne n/a%& c& li$ertatea nu ne este dat& ci este o cucerire o construc%ie
permanent& n acel aici i acum al ciclului nostru de /ia%& i c& ea nu se atinge i nu se
cucerete dect prin responsa$ili3are!
Mi s#a p&rut important s& discut despre aceast& responsa$ili3are posi$il& pentru
fiecare dintre noi su$ diferitele ei aspecte i s& o introduc n /ie%ile noastre!
Ee re/in n mod o$ligatoriu patru responsa$ili3&ri fundamentale cred eu dac&
accept&m s& le n%elegem!
2
.esponsa!ilizarea contiinei
Este echi/alentul unei asce3e personale riguroase i dura$ile! 6incolo de toate
condi%ion&rile noastre de cultura sau de credin%ele noastre acceptnd n acelai timp
partea de efort in/i3i$il a incontientului nostru este de datoria noastr& s& culti/&m
luciditatea si /igilen%a care s& /eghe3e asupra calit&%ii percep%iilor i semnalelor pe care le
trimitem si le primim din e5terior! 6ar i asupra direc%iei pe care o conferim rela%iei
noastre cu noi nine n raporturile cu lumea pentru a descoperi c& persoana cu care ne
petrecem cea mai impresionant& parte a /ie%ii sntem noi nine!
Cn ce m& pri/ete am contienti3at foarte tr3iu c& nu am fost un $un partener pentru
mine nsumi i c& era de datoria mea s& repar aceast& greeal& contienti3nd n primul
rnd aceast& neglijen%& fa%& de mine nsumi!
Ceea ce consider&m de o$icei c& este o stare $un& sau chiar fericit& nu este de cele
mai multe ori dect forma atenuat& sau adormit& a unei suferin%e sau a unei letargii! Ee
credem liniti%i calmi cnd de fapt consum&m mult& energie pentru a ne reduce suferin%ele
la t&cereB sau pur i simplu suferin%ele si r&nile noastre snt calmate si %inute n linite prin#
tr#un mod de /ia%& sau prin rela%ii care nu le reacti/ea3& dect foarte pu%in! Eu este nici de
dorit nici s&n&tos s& reducem starea de $ine sau chiar fericirea la aceast& unic& dimensiune
a pielii t&$&cite!
6impotri/& mi se pare important s& reamintesc c& %ine de responsa$ilitatea fiec&ruia
s& /ad& si s& n%eleag& c& originea acestor suferin%e este n el nsui n stratul nc& pre3ent al
r&nilor sale primiti/e A sau /echi cum mi place s& le numescA al r&nilor /echi care se
redeschid i se reacti/ea3& uneori /iolent cnd ne confrunt&m cu decep%ii frustr&ri prin
i3$ucnirea unor conflicte sau a unor /iolen%e n /ia%a din pre3ent! Ele pot fi n%elese pe trei
ni/eluri@
Un ni/el arhaic sau prenatal care se situea3& n timpul sarcinii! -&nile legate de
aceast& perioad& se articulea3& n jurul rupturii al pierderii al dorin%ei de sim$io3& sau de fu#
3iune cu cel&lalt cu angoase legate de teama de a$andon!
J Un ni/el primiti/! Aceste r&ni apar n primele luni de /ia%& e5trauterin& cau3ate de
lips& sau de pri/a%iune n leg&tur& direct& cu nesatisfacerea ne/oilor fundamentale )foame
sete c&ldur& siguran%& recunoaterea identit&%ii i sta$ilitatea mediului nconjur&tor+!
J Un ni/el primar! Aceste r&ni se formea3& n timpul primei copil&rii prin e5perien%a
confrunt&rii sau a ntlnirii cu trei tipuri de fenomene@ nedreptatea umilirea sau neputin%a!
Aadar este de datoria fiec&ruia s& nu se mai chinuie si s& ncete3e s&#0 acu3e pe
cel&lalt c& ar fi responsa$il de suferin%a sau de lipsurile sale! Frecerea de la /ictimi3are la
afirmarea de sine i deci la responsa$ili3are nseamn& s& accept&m s& nu ne mai
compl&cem n dependen%& sau n neputin%&! Accederea la recunoaterea r&nilor si ne/oilor
proprii n/&%area metodelor de de3/oltare a capacit&%ilor de autonomie si de control
asupra propriei persoane g&sirea unor mijloace de satisfacere a ne/oilor personale
acestea snt fundamentele unei li$ert&%i de a fi mai $ine direc%ionale si n acelai timp mai
deschise! Aceast& responsa$ilitate a contiin%ei este un pas esen%ial c&tre respectul de sine!
.esponsa!ilizarea %a de calitatea relaiilor cu cellalt
*rin natura noastr& sntem fiin%e rela%ionale implicate sau angajate n rela%ii multiple
a c&ror dispunere /a %ese re%eaua n%elegerii sau nen%elegerii noastre cu lumea! Aceste
rela%ii ne /or hr&ni sau ne /or nstr&ina!
2n mod normal primim dou& tipuri principale de mesaje din partea celuilalt si este
de datoria noastr& s& n/&%&m s& le identific&m@
J Mesaje po3iti/e de recunoatere de $un&/oin%& sau mesaje daruri care /or fi
hr&nitoare i stimulatoare pentru de3/oltarea i creterea noastr&! Aceste mesaje ne
3
confirm& ne /alori3ea3& si ne e5tind cu toate posi$ilit&%ile noastre pn& la ceea ce e mai
$un n noi i n cel&lalt!
J Mesaje negati/e descalificatoare sau poluante care /or fi ade/&rate otr&/uri
pentru e5isten%a noastr&! Aceste mesaje inhi$& mutilea3& si r&nesc poten%ialul i resursele
noastre! Ee mping c&tre po3i%ii de fug& de agresi/itate sau de /iolen%& ndreptat& cnd spre
sine cnd spre cel&lalt!
Aceste mesaje se diferen%ia3& prin natura lor po3iti/& sau negati/& care /a depinde
par%ial de cel care le emite! S& preci3&m totui c& sensul conferit n momentul emiterii dup&
inten%iile emi%&torului nu /a fi ntotdeauna perceput ca atare! *entru c& receptorul
mesajului este cel care i d& un sens! Altfel spus un mesaj care a fost emis cu o inten%ie
po3iti/& poate s& produc& un impact negati/I
"i nu este suficient nici ca cel&lalt s&#mi trimit& un mesaj po3iti/ pentru ca eu s&#0 percep
ca atareI Fre$uie i s& tiu s&#0 primesc s&#0 m$r&%ie3! "i poate chiar s&#0 amplific la rndul
meuI
Ei se ofer& astfel fiec&ruia dintre noi trei alternati/e rela%ionale i tot attea alegeri de
care sntem n ntregime responsa$ili@
J 6ac& tiu s& primesc un mesaj po3iti/ nal% i m&resc /italitatea /ie%ii mele mi
stimule3 si mi rennoiesc energiile de/in energogen de3/olt o iu$ire de calitate fa%& de
mine nsumi adic& acea parte a iu$irii de sine cl&dit& pe ncredere stim& si c&ldur&
$ine/oitoare!
6ac& mi alimente3 astfel /italitatea snt responsa$il de calitatea /ie%ii a s&n&t&%ii
i a creati/it&%ii pe care mi le ofer i totodat& le propun celor din jur printr#o pre3en%& de
calitate prin str&lucirea pe care o radie3 direct sau indirect!
J 6ac& permit prea adesea mesajelor negati/e s& /in& spre mine mi pierd
/italitatea! Energiile mele snt re%inute pentru aceast& lupt& interioar& imunitatea mea
sl&$ete de/in energofag! 2u$irea de sine scade si uneori se sterili3ea3&!
Consecin%a e c& m& aflu n stare de supra/ie%uire! Atunci de/in tot mai /ulnera$il la
agresiuni la $oli m& pot comporta chiar ca un partener lamenta$il sau terorist pentru
mine nsumi! Maltratnd prin pasi/itate sau prin ceea ce eu numesc fals& toleran%&
resursele mele fundamentale distrug trirea din /ia%a mea i#mi denature3 poten%ialul de
/ia%&!
J 6ac& dimpotri/& am n/&%at si mi#am nsuit ideea c& i pot napoia celuilalt
orice mesaj care mi aduce o /iolen%& mi men%in i#mi ntre%in coeren%a! 6ac& dau napoi
celuilalt orice atitudine orice gest sau comportament pe care l percep ca pe o /iolare
moral& /er$al& sau fi3ic& a integrit&%ii mele personale sau pur i simplu dac& i redau celui#
lalt tot ce nu mi face $ine m&car permit resurselor mele s& r&mn& intacte i netir$ite!
Eu am mai mult& energie dar cel pu%in nu pierd din eaI Eu simt mai mult& iu$ire
pentru mine dar cel pu%in m& respectI Eu am denaturat trirea din mine!
"tiind c& nu am nici un mijloc direct prin care s& controle3 tot ce mi par/ine de la
cel&lalt sau din e5terior eu m& $a3e3 pe prima si pe a treia dintre aceste po3i%ii rela%ionale
pentru a crea $a3a responsa$ili3&rii fa%& de orice rela%ie cu cel&lalt i pentru a ntre%ine sau a
nsufle%i trirea din /ia%a mea!
"i nu las n seama nim&nui altcui/a grija de a ac%iona pentru $inele meuI
mi asum responsa$ilitatea pentru satisfacerea ne/oilor mele i astfel pot ajunge la
mai mult& autonomie rela%ional& i la o /aloare mult mai pre%ioas&@ li$ertatea de a fi!
Admi%nd c& li$ertatea nseamn& s& alegi i c& a alege nseamn& s& renun%i pot astfel
e/ita capcanele de tipul totul sau nimic i deci preten%iile teroriste asupra celuilalt! "i astfel
pot iei din autopri/a%iunea reacti/& i culpa$ili3ant& pe care mi#o impun uneori!
A alege mai nseamn& i s& men%inem la cote minime ilu3ia atotputerniciei infantile
care ne st&pnete nc& din primii ani de /ia%&!
Aici recunoatem premisele necesare oric&rei ncerc&ri de maturi3are pentru a tr&i
/ia%a din plin!
4
.esponsa!ilizarea asumrii anga+amentelor
Ea corespunde dep&irii anumitor credin%e care ne otr&/esc si care implic& accesul la
relati/itate! 6ac& nu mai confund sentimentele cu rela%iile mi dau seama c& pot a/ea
sentimente intense i pasionale pentru cine/a si totui s&#i propun sau s& accept din partea
lui o rela%ie imposi$il&! Eu tre$uie s& m& ascund n spatele atotputerniciei sentimentelor mele
pentru a ncerca s&#mi re3ol/ dificult&%ile rela%ionale ci /a tre$ui s& aplic cte/a reguli de
igien& rela%ional& pentru a construi rela%ii $a3ate pe mp&rt&ire rela%ii creati/e si reciproce!
Astfel pot descoperi c& este de datoria mea s& n/&% s& iu$esc pentru a fi iu$it ca s&
nu r&mn cu ne/oia imperioas& sau cu preten%ia de a fi iu$itB acceptnd de e5emplu ideea
c& n spatele oric&rei temeri se ascunde o dorin%& acceptnd c& polul opus al unei temeri
este o dorin%& ncetnd s& m& mai las h&r%uit de angoas& si limitat de inhi$i%ie introduc n
/ia%a mea micare si fante3ie!
*ot astfel n%elege c& la polul opus al refu3ului al /iolen%ei sau al pri/a%iunii
domnete iu$irea!
Cnd iu$im depunem armele ridic&m $arierele i l&s&m s& p&trund& n inima a tot
ce este mai /ulnera$il n noi impre/i3i$ilul din cel&lalt!
*entru c& mult prea adesea n iu$ire care %ine n esen%& n acelai timp de registrul
re/ela%iei i al crea%iei frontiera dintre ceea ce snt i ceea ce nu snt eu risc& s& dispar&!
Cntre aceast& parte din mine care simte ceea ce este dincolo de mine ca diferen%& ca
alteritate i ceea ce eti tu sau cel&lalt se reg&sete tot spa%iul unei rela%ii adic& o posi$il&
confruntare reglat& sau regla$il& prin toleran%&!
Cum cel&lalt este tot ce nu snt eu riscul sau capcana este ca n numele iu$irii s&
c&ut&m s& ntre%inem confu3ia ntr#un noi care mult prea adesea se do/edete a fi nel&tor!
Fot aa ncercarea de reconciliere c&tre un tot care este specific darului iu$irii primite
i amplificate nu nseamn& fu3iune confundare sau nstr&inare i pierdere de sine n acest
tot! -esponsa$ilitatea implic&rii se refer& la aceast& descoperire fundamental&@ s& po%i iu$i
f&r& s& te r&t&ceti n cel&lalt s& te po%i integra ntr#un tot i totui s& nu te pier3i sau s& te
afun3i n acest tot pn& la a nu mai a/ea o identitate proprie! *entru a sim%i c& fac parte
dintr#un ntreg f&r& a fi eu totalitatea c& apar%in unui tot mai amplu dect reunirea tuturor
p&r%ilor sale c& di/inul e5ist& n mine f&r& ca eu s& fiu ntregul di/in!
Eu numesc di/in punctul de concentrare n care se unific& orice lucru! Este n acelai
timp o for%& o leg&tur& atemporal& fragil& si totui incredi$il de re3istent& care m& leag&
pentru totdeauna de un ntreg respectndu#mi unicitatea!
.esponsa!ilizarea n a aciona
Cn confruntarea cu /ia%a i cu impre/i3i$ilul ei contienti3area nu este niciodat&
suficient&! Ea se cere prelungit& prin capacitatea de a transpune propriile deci3ii sau
angajamente su$ forma unui control direct i concret al realit&%ii!
:uddhismul care pare s& se fi ntemeiat pe o tiin%& o practic& i o n%elepciune
mai /echi A pe care le#am putea numi primordiale A ne#a adus de asemenea un
instrument fantastic@ %inuta i medita%ia! 6incolo de corpul nostru po3i%ia de medita%ie
antrenea3& toate sim%urile si facult&%ile noastre@ ansam$lul fiin%ei profunde se mo$ili3ea3& n
jurul intensit&%ii t&cerii si ascult&rii!
Medita%ia este o practic& a li$ert&%ii care nu implic& nici o dependen%& n acest sens
este modern& pentru c& nu ne face s& depindem de nimeni dect de propria riguro3itate
personal& n a o aplica!
A sta ntr#o anumit& po3i%ie si a medita nu %ine de /reo constrngere e5terioar&
dect n m&sura n care presupune g&sirea unui spa%iu intim linitit i i3olat ce/a ce ast&3i
pare din ce n ce mai greu de g&sit $a chiar un lu5I
5
Medita%ia este pentru mine o cale de a ac%iona si de a#mi reg&si energiile pentru a
m& repo3i%iona pentru a r&mne n a5a propriei mele e5isten%e pentru a alimenta i a
respecta aceast& leg&tur& cu di/inul!
*ornind de la po3i%iile pe care eu le enun% poate prea scurt si concis e5ist& firete
numeroase nuan%e i c&i posi$ile!
Cel care pornete la drum se angajea3& fa%& de nite mi3e care la nceput i#au p&rut
clare sau chiar necesareB dar ceea ce /a descoperi i /a ntlni pe parcurs l pri/ete numai
pe el! Las c&utarea unei st&ri de gra%ie sau de infinitudine cu alte cu/inte de iluminare n
seama celor care i /or g&si mijloacele necesare!
n ce m& pri/ete m& percep foarte uman plin de ntre$&ri pe drumul c&tre ce e
mai $un n mine dornic s& ntl#nesc dac& se poate si ce e mai $un n cel&lalt! M& /&d
asemenea unui podar al /ie%ii ns&rcinat s& apere i s& transmit& aceast& f&rm& de /ia%&
pre%ioas& care mi#a fost ncredin%at&! M& recunosc ca un ap&r&tor nfocat al acestui dram de
iu$ire i al acestui poten%ial de energie pe care le#am primit la conceperea mea pe care le#
am chinuit o $un& parte a e5isten%ei mele i pe care ast&3i ncerc s& le respect si s& le de3/olt
pe ct se poate pentru a transmite pu%in mai mult& tr&ire!
Si cred c& fiecare dintre noi este un poten%ial tre3itor de contiin%e i un purt&tor de
/ia%& n ascultarea acestei p&r%i de di/in care este n el i pe care o poate amplifica i
transmite la rndul s&u!
Dac a primi este n centru,
a da este sus, a refu'a este $os"
:ai rmn de o parte si de cealalt
renunarea care nal,
tolerana care mbogete"
Conclu3ii
*entru omul care snt nu cred c& e5ist& un stadiu de contienti3are final! Ceea ce
contea3& cel mai mult nu este re3ultatul! Cele mai importante snt descoperirile de#a
lungul drumului de c&ut&ri!
C&utarea i efortul de contien%iMare nu repre3int& niciodat& un scop prin ele
nsele ci doar un drum care se deschide f&r& ncetare c&tre noi ntre$&ri c&tre noi
ndoieli! "i tocmai prin nl&n%uirea lor neo$osit& se deap&n& po/estea curajoas& a unei
transform&ri cea pe care noi o mplinim 3ilnic nu pentru a supra/ie%ui ci pentru a tr&i
/ia%a la cea mai mare intensitate!
Cuprins
Prefa de D/an Amar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
0! Eaterile din /ia%a mea !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! 0=
<! bone de um$r& sau 3one de confu3ie din personalitatea noastr&!!!!!!! !!!!!!!<P
;! ?iolen%e r&ni i suferin%e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ;P
7! -epeti%iile din /ia%a noastr&@ fidelit&%i misiunireparatorii injonc%iuni !!! 7P
1! 6e la fidelitatea fa%& de cel&lalt la fidelitatea fa%& de sine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1=
G! 6oliile succesi/e din /ia%a noastr& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! G=
=! Sentimente i tr&iri !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! K;
K! Efemerul emo%iilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P0
P! Sim$olicul@ de la ruptur& la rea$ilitare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! P1
08! 6espre sincronicitate sau cnd ha3ardul nu se poate refugia n ha3ardul
ha3ardurilor !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 08;
00! Cu/nt i e5primare !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 00;
0<! Eroismul n cotidian !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 00=
0;! -iscurile si o$stacolele n calea schim$&rii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0<=
6
07! Metoda ES*E-E@ cadru de referin%& pentru
o posi$il& schim$are concret& !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 0;1
01! Carta unei $une coe5isten%e cu sine sau cum s& fii
un mai $un partener pentru tine nsu%i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 070
0G! 6arurile /ie%ii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07;
0=! Scnteia de di/initate care se ascunde n fiecare
dintre noi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 07=