Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

FACULTATEA DE AUTOMATICA SI
CALCULATOARE
Tema nr.2
Varianta 1
Marimile fizice ale
electromagnetismului
Ciucu Madalina Florentina, grupa 312CA
30/03/2014
Obiectivele acestei teme sunt
A!lica"ea le#il$" #ene"ale ale cam!ului elect$"ma#netic
De%ini"ea si utili&a"ea !$tentialului elect"ic 'ma#netic(
A!lica"ea le#il$" )e mate"ial in me)ii lina"e si cu ca"acte"istica a%ina
A!lica"ea le#ii t"ans%e"ului )e !ute"e
Cuprins
Bazele electrotehnicii - tema nr. 1 Page *
1 Enuntul prolemei
*+,+ Se c$nsi)e"a in)uctia elect"ica D(x,y) = i D
x
(x,y) + j D
y
(x,y) cun$scuta in )$meniul -
./0/,1 ./2/,1 ./&/, 'ale#eti e0!"esiile analitice a"bit"a"e !ent"u cele )$ua %unctii3(+
a( Calculati )ensitatea )e sa"cina )in !unctele acestui )$meniu si sa"cina sa t$tala+
b( P"esu!unan) )$meniul $cu!at cu ae"4 calculati intensitatea cam!ului elect"ic si
!$tentialul elect"ic )in !unctele )$meniului -+
c( Calculati tensiunea elect"ica !e un se#ment )e )"ea!ta ales a"bit"a" in )$meniul - si
%lu0ul elect"ic )e !e s%e"a )e "a&a unita"a+
2 !epre"entarea gra#ica a unui camp $ectorial plan paralel
Inainte )e a ince"ca %$l$si"ea unui inst"ument
s$%t5a"e4 ince"cam sa intuim cum a"ata acest cam!+ Int"6a)eva"4 este un cam! !lan6!a"alel
!ent"u ca nu )e!in)e )e c$$")$nata z4 )eci "e!"e&enta"ea in !lanul 0O2 se "e!eta in $"ice !lan
!a"alel cu el ')e ecuatie z 7 c$nstant(+
In $"i#ine '07.4 2 7.( cam!ul este nul4 ia" !e masu"a ce ne )e!a"tam )e $"i#ine4 ambele
c$m!$nente
E
x
=x , E
y
=y
c"esc4 un)e am n$tat
E ( x , y)=E
x
i +E
y
j.
M$)ulul cam!ului int"6un !unct $a"eca"e este
E ( x , y)=

E
x
8
+E
y
8
=x
8
+y
8
4
si se $bse"va ca !unctele situate !e ce"cu"i cent"ate in $"i#ine v$" avea acealasi m$)ul+
Sc9ita liniil$" )e cam!4 !"esu!unan) ca unitatile )e masu"a4 ne%iin) s!eci%icate4 sunt in SI4 este
)ata in Fi#+ + Re!"e&enta"i mai %"um$ase !$t %i $btinute cu )i%e"ite inst"umente+ De e0em!lu4 in
Fi#+ este s!ect"ul $btinut cu 5$l%"amal!9a :,;4 inst"ument $nline ce %$l$seste Mat9ematica+ In
Fi#+ si Fi#+ este "e!"e&entata va"iatia m$)ulului vect$"ului !e )$meniul c$nsi)e"at+
Fig. . Ec%ipotentiale si $ectori camp. !epre"entare
calitati$a, intuiti$a.
Fig. . &pectrul liniilor de camp otinut cu 'ol#ramalp%a.
Fig. . Modulul campului repre"entat ca o
#unctieidimensionala. &unt e$identiate si curele de ni$el.
('ol#ramalp%a)
Fig. . Modulul campului repre"entat numai cu a*utorul
curelor de ni$el ('ol#ramalp%a)
Bazele electrotehnicii - tema nr. 1 Page <
3 Calculul tensiunii electrice
Pent"u calculul tensiunii elect"ice4 se va !a"amet"i&a cu"ba !e ca"e se %ace inte#"a"ea+ In ca&ul
se#mentului AB4 ecuatia )"e!tei AB este y=80,+ In c$nsecinta4 !a"amet"i&a"ea
se#mentului AB4 !a"cu"s )e la A la B este
t [ . ; .+<] , x=t , y=,8t 4
ia" tensiunea )e la A la B este
( x d x+y d y)=

.
.+<
[ t d t +( ,8t ) ( 8d t ) ]=

.
.+<
( <t 8) d t
E dr =

A
B
u
AB
=

A
B

u
AB
=.+*=<V
In ca&ul unui a"c )e ce"c ales a"bit"a" in )$meniul )e )e%initie4 t"ebuie mai intai sa )e%inim acest
a"c+ V$m n$ta
0c4 2c 6 c$$")$natele cent"ului a"cului
) 6 "a&a a"cului
>4 ? 6 c$$")$natele un#9iula"e ca"e )e%inesc a"cul 'c$nsi)e"ate int"e . si 8 @(
Pa"amet"i&a"ea cu"bei )e inte#"a"e se %ace acum )u!a c$$")$nata un#9iula"a A ca"e ia val$"i in
inte"valul :>4 ?;
x=x
c
+d c$s y=y
c
+d sin
Tensiunea elect"ica !e a"cul )e cu"ba va %i
( x d x+y d y)=

[ (
x
c
+d c$s
)
( d sin )+
(
y
c
+d sin
)
( d c$s )
]
d
E dr =

A
B
u
AB
=

A
B

Re&ultatul este calculat "a!i)4 simb$lic4 cu 5$l%"amal!9a :,;


u
AB
=d
(
y
c
sin y
c
sin +x
c
c$s x
c
c$s
)
4 Conclu"ii
Re!"e&enta"ea #"a%ica a cam!u"il$" vect$"iala !$ate %i %acuta in mai mult e%elu"i !"in vect"ii
cam!4 !"in linii )e cam! sau !"in 9a"ti )e cul$a"e4 ca"e "e!"e&inta m$)ulul cam!ului+
Ma"imile #l$bale 'tensiuni4 %lu0u"i4 cu"enti( se calculea&a !"in inte#"a"ea in s!atiu a ma"imil$"
l$cale ale cam!ului+ Pent"u aceasta t"ebuie cun$scuta e0!"esia )e va"iatie a %ieca"ei c$m!$nente
a vect$"ului cam! si t"ebuie i)enti%icat )$meniul !e ca"e se %ace inte#"a"ea+ Matematic4 avem )e
calculat $ inte#"ala )e%inita4 sim!la '!e cu"ba(4 )ubla '!e su!"a%ata ( sau t"i!la '!e )$meniu )e
v$lum nenul(+ Pent"u calculul acestei inte#"ale se e0!"ima ecuatia cu"bei4 su!"a%etei sau a
)$meniului in %$"ma !a"amet"ica si se stabilesc limitele )e inte#"a"e+ In calculul inte#"alei4
t"ebuie e0!"imat si elementul )e linie4 su!"a%ata sau v$lum4 in %unctie )e c$$")$natele
!a"amet"ice ale )$meniului !e ca"e se inte#"e&a+
!e#erinte
:,; 9tt!BB555+5$l%"amal!9a+c$mB 6 c$m!utati$nal Cn$5le)#e en#ine '!este Mat9ematica(
Ane+e , coduri
F$l$si"ea D$l%"amBAl!9a nu necesita int"$)uce"e )e c$) si nici cun$stinte )e Mat9ematica+ Este
su%icient sa %$l$sesti cuvinte c9eie su#estive+ Iata m$)ul in ca"e au %$st #ene"ate "e&ultatele )in
acest "e%e"at
Bazele electrotehnicii - tema nr. 1 Page =
Ate re"ultate-
Bazele electrotehnicii - tema nr. 1 Page E