Sunteți pe pagina 1din 6

Costul produciei (CT)

Definitie: totalitatea cheltuielilor fcute de ctre productor pentru producia i comercializarea bunurilor
economice.
Mod de calcul:
a) n funcie de costurile fixe i costurile variabile: CT=CF+CV
CF=costuri fixe
-nu depind de volumul producei;
-pe termen scurt sunt constante;
-cuprind:
1) cheltuieli cu salariile personalului indirect productiv (cheltuieli salariale administrative)
2) cheltuieli cu combustibilul i energia pentru nclzirea i iluminatul unitii
3) amortizarea (valoarea recuperat anual din investiia fcut n capitalul fi)
!) chiria
") dob#nzi$ tae$ impozite
CV=costuri variabile
-variaz n funcie de modificarea produciei
-cuprind:
1) cheltuieli cu salariile personalului direct productiv
2) cheltuieli cu combustibil i energia pentru producie
3) cheltuieli cu materiile prime i materialele
b) n funcie de costurile materiale, costurile salariale i alte cheltuieli:
CT=Cm+Cs+alte celtuieli
Cm=!a+"c %m&cost material (capital tehnic consumat)
Aa=amorizare anual; Kc=capital circulant
#=#f+#c K=capital tehnic; Kf=capital fix
!a=#f$Ta Ta=timp de amortizare exprimat !n ani)
%a=!a$#f &'(( "a=rata amortizrii procentul cu care se recupereaz anual investiia
%a='$Ta &'(( fcut !n capitalul fix)
Cs=Csd+Csi #s=cheltuieli salariale
#sd= cheltuieli cu salariile personalului direct productiv
#si= cheltuieli cu salariile personalului indirect productiv
!lte celtuieli: chirie$ dob#nzi$ tae$ impozite$ cheltuieli de protocol'
Costurile unitare (costuri pe bucat)$costuri medii)- se calculeaz pentru fiecare bucat obinut n
procesul de fabricaie'
1) #ostul fix mediu: CFM=CF$*
2) #ostul variabil mediu: CVM=CV$*
3) #ostul total mediu: CTM=CT$*= (CF+CV)$*= CFM+CVM
!) #ostul mar$inal: este sporul de cost total antrenat de creterea cu o unitate a produciei'
Cm+=,CT$,* = ,CV$,*
-rofitul
-rofitul . reprezint ecedentul ncasrilor (veniturilor) fa de cheltuieli ntr-o activitate economic'
-rofitul brut / diferena dintre ncasrile totale i cheltuielile totale%
-rofitul net . reprezint partea din profitul brut care ramane dup plata impozitului pe profit'
Calculul m)rimii profitului:
a) n mrime absolut& masa profitului: -r =C! . CT
#A=cifr de afaceri'venituri obinute din v(nzarea bunurilor'valoarea !ncasrilor
#T=cost total
)r=profit
b) n mrime procentual / rata profitului: se determin ca raport ntre profit i costul total$ cifra de afaceri
sau valoarea capitalului utilizat'
1) (n raport cu cifra de afaceri : %-r$C! = (-r $C!) & '((
C! = - & * )=preul
*=producia
2) (n raport cu costul total : %-r$CT = (-r $ CT) & '((
3) (n raport cu capitalul total al firmei: %-r$#t = (-r $#) & '((
Formele profitului
A) +n functie de criteriul contributiei la dezvoltarea activitatii economice:
1) Profit legitim sau meritat: obtinut in conditiile respectarii legii$ realizat ca urmare a
progreselor economice si tehnice ale firmei'
2) Profit nelegitim sau nemeritat: obtinut de posesorul capitalului fara a avea o contributie
la dezvoltarea activitatii economice prin: preturi ridicate$ economii ne)ustificate$ con)uncturi de piata
favorabile' *umai cand este realizat prin nerespectarea legii profitul nelegitim devine profit nelegal.
,) n functie de marimea profitului:
') Profit normal, obisnuit: recompensa necesara pentru continuarea activitatii'
0) Supraprofit: ecedent peste profitul normal$ obtinut prin ma)orarea pretului peste
cel real (profit de monopol)'
-roductivitatea
Definiie: randamentul sau eficiena cu care sunt utilizai i combinai factorii de producie n activitatea de
fabricare a bunurilor comercializate de ctre productor'
/nivelul productivitii se determin ca raport 1ntre produc2ia ob2inut) (rezultate) +i eforturile depuse
(consumul de factori de produc2ie)'
/cre+terea productivit,ii este important pentru productor$ firm +i pentru economia na,ional'
3mportan2a pentru firm):
costul total mediu scade;
cresc veniturile posesorilor de factori de produc,ie;
competitivitatea firmei cre+te'
3mportan2a pentru economia na2ional):
cre+te avu,ia na,ional$ ceea ce determin o mai bun satisfacere a trebuin,elor;
conduce la atenuarea tensiunii ntre resurse +i nevoi;
cre+te competitivitatea etern a produc,iei na,ionale;
deschide posibilitatea reducerii timpului de munc +i a cre+terii timpului liber;
deschide posibilitatea diminurii pre,urilor +i a cre+terii salariului real'
Formele productivit)ii:
A) -roductivitate par2ial) - eprim implicarea unui singur factor de produc,ie care
determin nivelul produc,iei ob,inute'
-ceasta$ dup factorul care este implicat$ poate fi:
productivitate a muncii$ care are la baza ob,inerii sale factorul munc;
productivitate a naturii$ care are la baza ob,inerii sale factorul natur;
productivitate a capitalului$ care are la baz factorul capital'
B) -roductivitate +lobal) - eprim implicarea tuturor factorilor de produc,ie$ eficien,a lor
agregat$ pentru ob,inerea unor rezultate'
.iecare dintre formele productivit,ii se poate determina la nivel mediu +i la nivel marginal$ prin
productivitate medie +i productivitate mar$inal'
C) -roductivitatea medie se determin ca raport ntre nivelul produc,iei +i cel al
factorului/factorilor de produc,ie care au stat la baza ob,inerii produc,iei'
D) -roductivitatea mar+inal) se determin ca raport ntre sporul produc,iei +i sporul
factorului/factorilor care au stat la baza ob,inerii produc,iei
Productivitatea muncii
-a nivel mediu$ const n cantitatea de produse ob,inute$ raportat la factorul munc: 45 = *$5
(exprimat) 1n unit)i fi6ice)7 45=C!$5 (exprimat) 1n unit)i valorice)
-a nivel mar$inal, const n sporul de produc,ie raportat la sporul factorului munc (numr suplimentar de
lucrtori$ numr suplimentar de ore lucrate): 4m+5 = * $ 5
)roductivitatea naturii a pm(ntului)
-a nivel mediu, const n cantitatea de produse ob,inute$ raportat la factorul natur (pm#nt):
4- = *$-
-a nivel mar$inal, const n sporul de produc,ie raportat la sporul factorului de produc,ie natur (pm#nt):
4m+- = *$-
)roductivitatea capitalului
-a nivel mediu, const n cantitatea de produse ob,inute$ raportat la factorul de produc,ie capital:
4# = *$#
-a nivel mar$inal, const n sporul de produc,ie raportat la sporul factorului de produc,ie capital: 4m+#
= *$#
)roductivitate $lobal
-a nivel mediu, const n cantitatea de produse ob,inute$ raportat la suma factorilor de produc,ie: 4+=
*$5 + - + #
-a nivel mar$inal, const n sporul de produc,ie raportat la suma sporurilor factorilor de produc,ie:
4+m+ = *$5 + - + #
0intre formele productivit,ii prezentate$ cea mai mare importan, o are productivitatea muncii8 care
reprezint o dovad a calit,ii activit,ii desf+urate'
Factori care influen2ea6) cre9terea productivit)2ii muncii:
nivelul de pregtire +i calificare a factorului munc;
nivelul tehnic al factorului capital (mai ales al capitalului fi);
calitatea condi,iilor de munc;
climatul social +i politic;
gradul de organizare +i managementul activit,ii economice;
gradul de cointeresare a factorului munc (corela,ia pozitiv ntre evolu,ia productivit,ii muncii +i
cea a veniturilor salariale) 1 ca motiva,ie economic'
!plica ii
1' 2 firma utilizeaza capital tehnic in valoare de 2"3 milioane u'm'$ din care 435 este capital fi'
6alariile platite lucratorilor sunt de 73 milioane u'm' %are este costul total de productie$ daca intregul capital se
amortizeaza in 13 ani8

0. 2 firma a realizat intr-un an o productie de 133 buc' cu un cost variabil mediu de 2 "33 u'm'
si cheltuieli fie de 1$" mil u'm'$ iar pretul de vanzare a fost 23 333 u'm' %alculati:
a) 9enitul incasat din vanzarea bunurilor
b) %ostul total unitar al productiei
c) :ata profitului calculata la cifra de afaceri realizata in acel an
:. (ntr-o firma 13 lucratori obtin 133 buc' dintr-un bun ; pentru care se fac cheltuieli totale de
<3 mil' u'm' si incasandu-se$ prin vanzarea productiei 133 mil u'm' %alculati:
a) =roductivitatea medie a muncii eprimata in unitati valorice
b) %ostul total mediu
c) :ata profitului la cifra de afaceri
!' 2 firma realizeaza 133 de produse pentru care inregistreaza costuri totale de !"3 333 u'm' si
incaseaza pe un produs " 333 u'm' 6porirea productiei cu "3 de produse antreneaza
sporirea cheltuielilor totale de 1$2 ori$ iar pretul de vanzare ramane acelasi' %alculati:
a) %ostul marginal
b) :ata profitului la cifra de afaceri dupa marirea productiei
c) %ostul total mediu inainte de sporirea productiei
"' >a o firm$ n ?
3
productivitatea medie a muncii este de !3 de bucti pe lucrtor' 0ac n
perioada ?
3
1 ?
1
produc,ia cre+te cu 1"3 5 iar numrul de lucrtori cu "3 5' %are este
productivitatea marginal a muncii8
7' 2 firm a realizat o cifr de afaceri de 2"'333'333 u'm' n urma v#nzrii a 133'333 de buc,i
dintr-un bun' @tiind c rata profitului$ la cost$ este de 2"5$ calcula,i:
a) pre,ul de v#nzare al bunului
b) nivelul cheltuielilor de produc,ie
4' An atelier de produc,ie vinde 1333 buc,i dintr-un bun la pre,ul de 133'333 u'm'/bucat' Bn contabilitatea
atelierului s-au nregistrat urmtoarele date: capital fi$ 133 mil' u'm'$ cota de amortizare$ 135$ capitalul
circulant utilizat$ "3 mil' u'm'$ numr de ore de munc$ 1333$ salarii +i contribu,ii la asigurrile sociale$ 1"
mil' u'm' %alcula,i: a) productivitatea muncii
b) profitul ob,inut de atelier
<' Bncasrile unei firme sunt de 2" mil' u'm'$ iar rata profitului la cost este de 2"5' %heltuielile cu
amortizarea capitalului fi au fost cu " mil' u'm' mai mici dec#t valoarea capitalului circulant$ iar cheltuielile
salariale au fost de 13 mil' u'm' %alcula,i:
a) masa profitului;
b) cheltuielile cu consumul capitalului circulant
C' Bntr-un an$ activitatea unei firme a condus la ncasri de 233 mil' u'm' care au dus la o rat a profitului de
235' Bn acel an$ cheltuielile materiale au fost egale cu cheltuielile salariale$ iar cheltuielile pentru consumul
materiilor prime +i materialelor au fost de 43 mil' u'm' Bn anul urmtor$ veniturile din v#nzri au crescut cu
"35$ rata profitului$ la ncasri$ s-a mrit cu 135$ n condi,iile n care valoarea capitalului consumat a rmas
la nivelul primului an de activitate'
%alcula,i:
a) cheltuielile salariale n cel de-al doilea an de activitate
b) rata profitului$ la cifra de afaceri$ pentru cel de-al doilea an de activitate
13' Bntr-un an o firm a produs 1333 de buc,i dintr-un bun$ cu urmtoarele cheltuieli: materii prime +i
materiale 1 mil' u'm'$ combustibil +i energie pentru produc,ie 223'333 u'm'$ salariile personalului direct
implicat n produc,ie 333'333 u'm'$ amortizarea anual !3'333 u'm'$ chiria spa,iului de produc,ie 1"3'333
u'm'$ salarii ale personalului administrativ "3'333 u'm' Bn anul urmtor$ firma dubleaz produc,ia$ pstr#nd
acelea+i standarde de calitate +i acela+i pre, de v#nzare de 2333 u'm'$ n condi,iile n care costurile variabile
cresc cu 735' %alcula,i:
a) costul total n primul an;
b) masa profitului n cel de-al doilea an de produc,ie'