Sunteți pe pagina 1din 1

Iovita 23-27, Ap.

2, Sector 5,
Bucharest - 050686 ROMANIA


Phone: +40 (21) 335.11.90, +40 (21) 335.90.78, +40 (21) 335.20.39, Fiscal code: RO 2595819
Fax: +40 (21) 335.82.44, e-mail: office@scando.ro, URL: www.scando.ro J40/7162/1991
Products and materials for the
electrotechnical industryNr. 7162/259/08.09.2011


ADEVERIN


Prin prezenta se certific faptul c domnul Stancu Alexandru Denis,
CNP 1860923280036 act de identitate CI seria RD nr. 684468., eliberat de
S.P.C.E.P 4 la data de 27.10.2010, cu domiciliul n Bucuresti, str.Piata
Natiunile Unite, nr 3-5, bl B2, ap 19, sectorul/judeul 4, are calitatea de
salariat din data de 01.10.2009, avand functia de Inginer Vanzari cod 2143
conform Clasificrii ocupaiilor din Romnia i i s-a reinut i virat lunar
contribuia pentru asigurrile sociale de sntate, potrivit Legii nr. 95/2006
privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile
ulterioare in contul RO85TREZ7005502xxxxxxxxx la Trezoreria Operat.
Mun. Bucuresti, fiind in evidenta Casei Judeene de Asigurri de Sntate
CASMB Bucuresti.
Persoana mai sus menionat figureaz n evidenele noastre cu
urmtorii coasigurai (so/soie, prini, aflai n ntreinere):

1. Nume, prenume, ///// CNP/////

Persoana mai sus menionat a beneficiat in ultimile 365 de zile un
numar de 0(zero) zile de concediu medical.
Prezenta adeverin are o perioad de valabilitate de 3 luni de la data
emiterii.
Sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, declar c datele
din adeverin sunt corecte i complete.Reprezentant legal

Doina Stancu