Sunteți pe pagina 1din 19

Proiect de disciplin

(Produse i servicii bancare)


Cuprins
EVOLU IA BNCILO POPULAE !N LU"E
- Conte#tul apari iei cooperativelor de credit $n lu%e
- Cooperative de credit $n &ran a
- Cooperative de credit $n 'er%ania
CAAC(EI)AE 'ENEALA A COOPEA(IVELO *E
CE*I( *IN O"+NIA
- Conte#tul apari iei cooperativelor de credit $n o%,nia i
evolu ia lor
- Cooperative de credit - de.ini ie i caracteristici
O'ANI)AEA I AC(IVI(A(EA COOPEA(IVELO *E
CE*I(
- Or/ani0are i re/le%entri
- Activitatea des.a urat
Biblio/ra.ie
EVOLU(IA BANCILO POPULAE !N LU"E
Conte#tul apari iei cooperativelor de credit $n lu%e
Ideea cooperarii bancare a aprut n secolul al XIX-lea, ca o mi care mpotriva
capitalismului i s-a dezvoltat ncepnd cu secolul al XX-lea.
Deoarece n domeniile agricol, artizanal i de sivicultur bncile comerciale nu
acordau credite dect dac existau garan ii, s-a ajuns la ideea de asociere a bncilor
prin reunirea lichidit ilor i a economiilor de care dispuneau pentru a acordri
mutuale de credite pe baza ncrederii dintre bncile asociate.
Cooperative de credit $n &ran a
n !ran a re eaua de bnci de ajutor reciproc sau cooperativ era alctuit, n
principal, din urmtoarele tipuri de institu ii"
#. $redit agricol mutual %$r&dit agricole' ( pentru agricultur, )* de institu ii
+. ,nci populare ( specializate n artizanat, -+ de bnci
.. $redit mutual %$r&dit mutuel' ( orientat ctre s/era privat, +. de bnci
-. $reditul cooperatist
*. $reditul maritim mutual.
0ceste institu ii, n perioada apari iei lor, bene/iciau de monopol. Dar o data cu
dezvoltarea pie ei, acesta a disprut, iar aceste institu ii au nceput s concureze
bncile comerciale. 1otodat, ele bene/iciau de anumite avantaje precum scutirea
de impozite pe pro/it %pn n #)23 pentru $r&dit agricole' sau posibilitatea de a
o/eri librete cu dobnzi neimpozabile %libretul 4albastru5 acordat de $r&dit
mutuel'.
,ncile populare au nceput s se dezvolte abia la s/rsitul secolului al XIX-lea,
cnd comercian ii, ntreprinztorii, productorii particulari, notarii, /armaci tii etc.
au decis n/iin area unei bnci cu care s i /inan eze activele proprii. 0cest tip de
banc a aprut la #262 sub numele de cooperativ i nu i mprumuta dect pe
deponen i. 7ai trziu, n #)#6, a aprut o lege care atest existen a bncilor
populare cu monopol asupra creditelor de reconstruc ie care o/ereau o rat a
dobnzii redus.
8n n #)99, bncile populare nu au putut colecta depozite, resursele lor /iind
/ormate din pr i de capital.
: puternic concentrare este speci/ic re elei de bnci populare, care avea n
structura sa peste .# de bnci regionale.
$reditul cooperatist n !ran a s-a instituit prin decretul din #).2 con/orm cruia
a aprut $asa $entral de credit cooperatist, avnd ca misiune principal
distribuirea ctre cooperativele de consum i produc ie de credite de stat pentru ca
acestea s i poat /inan a investi iile.
0ctivitatea de credit cooperatist este coordonat de ,anca /rancez de credit
cooperatist care de ine .* de regionale devenite bnci comune.
Cooperative de credit $n 'er%ania
;e eaua cooperatist 4;ai//aiseen5 s-a bazat pe principul solidarit ii religioase,
societ ile participante n aceast re ea avnd o responsabilitate nelimitat.
;e eaua de bnci mutuale i cooperative era structurat n dou ramuri"
#. ;e eaua rural 4$aisses ;ai//eisen5
+. ;e eaua urban 4<ol=sban=en5 cu denumirea de bnci populare.
>a nceputul secolului al XIX (lea existau cooperativele parohiale care aveau
/unc ia de case de garan ii mutuale. $u timpul, aceste institu ii s-au apropiat tot
mai mult de /orma bncilor, prin statutul juridic i modul lor de /unctionare.
1reptat, responsabilitatea nelimitat i solidar a acestora este nlocuit cu
responsabilitatea limitat la aporturile de capital. ns, aceasta re ea de bnci i-a
pstrat caracterul di/uz, rural pn astzi. n acela i timp, n centrele urbane s-a
dezvoltat re eaua 4<ol=sban=en5.
$ele dou re ele au jucat un rol important n ?ermania n colectarea de depuneri
i n acordarea de credite persoanelor particulare, comercian ilor i
me te ugarilor.
n #)6#, re elele 4;ai//eisen5 i 4<ol=sban=en5 s-au unit, /ormnd banca
Deutsche ?enosenscha/tsban=, cunoscut azi i sub numele de D? ,an=, una din
primele bnci germane. 0re caracteristicile unei bnci universale prin /aptul c,
colecteaz depuneri, gestioneaz mijloacele de plat, acord credite, dar totodat
D? ,an= este specializat n activitatea 4cu amnuntul5" clientel numeroas, dar
opera iuni de mic amploare.
CAAC(EI)AE 'ENEALA A COOPEA(IVELO *E CE*I(
*IN O"+NIA
Conte#tul apari iei cooperativelor de credit $n o%,nia i evolu ia
lor
n ;omnia, primele /orme ale coopera iei de credit au aprut n anul #2*#,
cnd a luat /iin prima banc popular din 0rdeal, n inutul ,istri ei. n perioada
#26#-#22# au aprut numeroase societ i de credit i economie n aproape toate
ora ele mari ale ;omniei. n #)3., este promulgat >egea bncilor populare
ste ti i a $asei lor centrale. n anul #)-2, cooperativele de credit i nceteaz
activitatea, n baza unei hotrri a $onsiliului de 7ini tri, /iind ren/iin ate abia n
#)*-. n #))3, este promulgat Decretul->ege nr. 96 privind organizarea i
/unc ionarea coopera iei de consum i de credit, iar n #))9, 8arlamentul adopt
>egea nr. #3) privind organizarea i /unc ionarea coopera iei de consum i a
coopera iei de credit. n anul +333, ?uvernul emite :@? nr. )6 privind
organiza iile cooperatiste de credit, iar n +33+, 8arlamentul adopt >egea +33
pentru aprobarea :@? )6A+333. n baza acesteia, n urma unor documenta ii
tehnico-bancare i a unor veri/icri /oarte exigente, re eaua cooperatist
$;BDI1$::8 prime te autoriza ie de /unc ionare din partea ,ncii Ca ionale a
;omniei.
Dup #))3, coopera ia a cunoscut o dezvoltare constant. 0pari ia, n #))6-
#))2, a unor bnci populare independente, autointitulate i 4cooperative de credit5,
care au pro/itat de unele imper/ec iuni ale sistemului legislativ din acea perioad, a
determinat ?uvernul s adopte noi msuri legislative, interzicnd chiar n/iin area
de noi ast/el de institu ii. Coua legisla ie a dat posibilitatea ,C; de a supraveghea
i controla activit ile bancare e/ecuate n cadrul coopera iei de credit.
7ulte auto-intitulate bnci populare nu au putut /i controlate, o bun
perioad de timp, din cauza unui vid legislativ. ,C; le-a luat n colimator din
+33+, ns mult timp nu s-a /cut mai nimic pentru a stopa /enomenul. Iar 8oli ia
sau ?arda !inanciar nu le putea veri/ica activitatea dect mpreun cu exper i
bancari n condi iile n care aceste pseudo-bnci au /unc ionat ani de zile /r s
/ie veri/icate de cineva, se putea ajunge la situa ia n care mii de deponen i s i
piard to i banii odat cu /alimentul acestora.
Cooperative de credit - de.ini ie i caracteristici
,ncile cooperatiste sunt institu ii de credit constituite ca asocia ii autonome de
persoane /izice, unite voluntar, n scopul ndeplinirii nevoilor i aspira iilor lor
comune de ordin economic, social i cultural. Ble /unc ioneaz n special pe
principiul ntr-ajutorrii membrilor cooperatori %c/. :@? ))A+339'. $u cteva
excep ii, cooperativele de credit pot des/ ura majoritatea activit ilor pe care le
poate des/ ura orice alt institu ie de credit.
$ooperativele de credit atrag depozite sau alte /onduri rambursabile de la
membrii acestora, precum i de la persoane /izice, juridice ori alte entit i, care
domiciliaz, au re edin a sau locul de munc, respectiv au sediul social i
des/ oar activitate, n raza teritorial de operare a cooperativei de credit.
$ooperativele de credit pot acorda credite"
- membrilor lor, cu prioritateD
- persoanelor /izice, persoanelor juridice ori altor entit i /r
personalitate juridic, ce domiciliaz, au re edin a sau locul de
munc, respectiv au sediul social i des/ oar activitate, n raza
teritorial de operare a cooperativei de credit, la un nivel care nu
poate dep i +*E din activele cooperativei de credit.
,ancile cooperatiste i des/ oar activitatea dup principii teritoriale. Ble nu
se pot concura ntre ele, din moment ce nu pot acorda credite dect persoanelor
/izice care domiciliaz sau au locul de munc n raza teritorial de operare a
cooperativei de credit.
8rodusele de creditare o/erite de organiza iile cooperatiste de credit din
re eaua $;BDI1$::8 prezint un nivel redus de complexitate, acestea /iind
reprezentate, n principal, de produse o/erite clien ilor persoane /izice pe termen de
cel mult )3 de luni %n anul +3#3'. 7ajoritatea covr itoare %)6,.E din soldul
creditelor la s/r itul anului +3#3' a creditelor acordate se adreseaz persoanelor
/izice. ;e eaua are o activitate de creditare preponderent rural" *2,2E din totalul
creditelor, aveau drept bene/iciari, la s/r itul anului +33), persoane /izice din
mediul rural.
Dispunerea unit ilor n special n ora e mici i n mediul rural are ca scop
apropierea de clien ii cu venituri mici i medii i de productorii agricoli, crora
organiza iile cooperatiste de credit doresc s le o/ere o gam larg de produse, de
la plata diverselor tipuri de /acturi pana la acordarea de credite i pstrarea
economiilor acestora.
,anca $entral $ooperatist $;BDI1$::8 este institu ia de credit
constituit prin asocierea de bnci cooperatiste, n scopul gestionarii intereselor lor
comune, urmririi centralizate a respectrii dispozi iilor legale i a
reglementarilor-cadru, aplicabile tuturor bncilor cooperatiste a/iliate, prin
exercitarea supravegherii i a controlului administrativ, tehnic i /inanciar asupra
organizrii i /unc ionrii acestora, denumit n continuare banc.
;e eaua $;BDI1$::8 este ansamblul /ormat din ,anca $entral
$ooperatist $;BDI1$::8 i bncile cooperatiste a/iliate la aceasta.
,anca $entral $ooperatist $;BDI1$::8 asigur promovarea intereselor
bncilor cooperatiste a/iliate, avnd urmtoarele atribu ii principale"
a' reprezentarea intereselor comune economice, /inanciare, juridice, social-
culturale ale bncilor cooperatiste a/iliate, n /a a ,ncii Ca ionale a ;omniei, a
institu iilor publice i a instan elor judecatorestiD
b' urmrirea i asigurarea coeziunii i bunei /unc ionari a ntregii retele,
scop n care ,anca $entral $ooperatist $;BDI1$::8 ntreprinde toate
msurile necesare pentru a garanta lichiditatea i adecvarea capitalului la riscuri la
nivelul /iecrei organiza ii cooperatiste de credit i al retelei n ansamblul su,
inclusiv, dac este cazul, prin acordarea de asisten /inanciar bncilor
cooperatiste a/iliateD
c' emiterea actului constitutiv-cadru i a altor reglementri-cadru pentru
organizarea activit ii n cadrul re eleiD
d' supravegherea bncilor cooperatiste a/iliate, n ceea ce prive te
respectarea de ctre acestea a dispozi iilor legii i reglementrilor emise de ,anca
Ca ional a ;omniei, a actului constitutiv-cadru i a reglementarilor-cadru ale
casei centrale i exercitarea controlului administrativ, tehnic i /inanciar asupra
organizrii i administrrii acestoraD
e' garantarea n ntregime a obliga iilor bncilor cooperatiste a/iliate, sens n
care dispune msurile necesare pentru asigurarea pl ii de ctre acestea a
contribu iilor stabiliteD
/' lichidarea bncilor cooperatiste a/iliateD
g' raportarea, n con/ormitate cu reglementarile n vigoare, a datelor i
in/orma iilor solicitate de ,anca Ca ional a ;omnieiD
h' asigurarea gestionarii resurselor disponibile din re eaD
i' asigurarea decontarii opera iunilor de ncasri i plti ntre bncile
cooperatiste a/iliate i a opera iunilor de ncasri i pl i ale propriei re ele n
rela ia cu trezoreria statului i cu celelalte institu ii de credit, prin contul curent
deschis la ,anca Ca ional a ;omnieiD
j' instruirea personalului i organizarea de ac iuni cu caracter social-cultural
de interes comun.
O'ANI)AEA I AC(IVI(A(EA COOPEA(IVELO *E
CE*I(
:rganizarea $;BDI1$::8
0dunarea general a ac ionarilor este organul suprem de conducere al
/iecrei organiza ii cooperatiste de credit. 0dunarea general ordinar a
ac ionarilor, n a/ar de dezbaterea unor probleme nscrise pe ordinea de zi, este
obligat" s discute, s aprobe sau s modi/ice situa iile /inanciare anuale, pe baza
rapoartelor prezentate de consiliul de administra ie i de auditorul /inanciarD s
stabileasc programul de activitate, bugetul de venituri i cheltuieli pentru
exerci iul /inanciar urmtor. 0dunarea general extraordinar a ac ionarilor
hotr te printre altele asupra" schimbrii obiectului de activitate al bnciiD
prelungirea duratei de /unc ionareD majorarea capitalului social.
Consiliul de ad%inistra ie al /iecrei organiza ii cooperatiste de credit are,
printre altele, urmtoarele atribu ii" examineaz i con/irm situa iile /inanciare
anualeD aprob politica de credite, nivelul obliga iilor i al angajamentelor bnciiD
aprob creditele ce nu se nscriu n politica din domeniul creditrii, a celor care
dep esc un procent de #3E din /ondurile proprii sau presupun un risc ridicatD
aprob msuri de recuperare a creditelor neper/ormanteD stabileste nivele
acceptabile pentru riscurile semni/icative, evalueaza, monitorizeaz i
administreaz aceste riscuriD aprob planul anual de audit intern D aprob
procedurile de stabilire a competen elor i responsabilit ilor n domeniul
administrrii riscurilorD stabile te regimul de angajare a patrimoniului bncii,
aprob structura organizatoric i de personal a bnciiD aprob normele de lucruD
aprob, nume te i stabile te competen ele comitetului de administrare a
riscurilor, ale comitetului de credite, comitetului de audit i comitetului pentru
securitatea munciiD aprob n/iin area de unit i teritorialeD stabile te competen ele
comitetului de direc ie, aprob atribu iile conducerii executiveD nume te auditorul
intern, aprob competen ele i examineaz rapoartele acestuia. In plus /a de
atribu iile enumerate, $onsiliul de administra ie al ,ncii $entrale $ooperatiste
aprob planul anual de supraveghere a bncilor cooperatiste din re ea.
Conducatorii or/ani0a iilor cooperatiste de credit propun spre aprobare
consiliului de administra ie, regulamentul de /unc ionare al organiza iei
cooperatiste de credit care va stabili cel putin" structura organizatoric, atribu iile
/iecarui compartiment i rela iile dintre acestea, atribu iile agen iilor i altor sedii
secundareD competen ele i atribu iile directorilor agen iilor i ale altor sedii
secundare, urmrind respectarea cerin elor de pruden impuse de lege.
Co%itetul de audit" analizeaz i /ormuleaz recomandri privind politica
i strategia cooperatist de credit n domeniul controlului intern, auditului intern,
auditului extern, precum i numirea auditorului /inanciarD ncurajeaza comunicarea
ntre membrii consiliului de administra ie, conducerea executiv, auditorul intern,
auditorul /inanciar.
Co%itetul de ad%inistrare a riscurilor constituit la nivelul /iecrei
organiza ii cooperatiste de credit are urmtoarele atribu ii" asigur in/ormarea
consiliului de administra ie asupra problemelor i evolutiilor semni/icative ce ar
putea in/luenta pro/ilul de risc al bnciiD dezvolt politici i proceduri adecvate
pentru identi/icarea, evaluarea, monitorizarea i controlul riscurilor semi/icative.
$omitetul de administrare a riscurilor stabile te procedurile de administrare a
riscului de credit, riscului de pia , riscului opera ional, riscului de lichiditate.
$omitetul de administrare a riscurilor stabile te limite corespunztoare pentru
expunerea la riscuri, analizeaz n ce masur planurile alternative corespund
situa iilor neprevzute, e/ectueaz teste de stres asupra riscurilor. $omitetul de
administrare dispune msuri pentru monitorizarea riscurilor. $omitetul pentru
administrarea riscurilor contribuie la" alegerea pro/ilului de riscD stabilirea
obiectivului i a strategiei pentru /iecare risc semni/icativD determinarea pragurilor
de la care riscurile devin semni/icativeD determinarea raportului acceptabil dintre
risc i pro/itD transpunerea n norme i proceduri i manuale a politicilor privind
administrarea riscului. $omitetul de administrare a riscurilor a preluat i
atribu iile.
*irec ia ad%inistrare riscuri constituit la nivelul ,ncii $entrale
$ooperatiste $;BDI1$::8 are urmtoarele responsabilit i" atingerea
obiectivelor propuse privind managementul risculuiD gestionarea superioar a
riscurilorD eviden ierea riscurilor inacceptabileD monitorizarea expunerilorD
/ormularea strategiei de riscD propune pro/ilul de riscD elaborarea politicilor de riscD
evaluarea /atorilor de riscD asigurarea, n colaborare cu alte structuri, a planului de
continuitate i de criza a lichidit iiD implementarea procedurilor de management
al riscurilor.
;aport /inanciar +3#+
FituaGii /inanciare consolidate la .# decembrie +3#+
Bilant 31.12.2011 31.12.2012
Numerar si echivalent de numerar 100,675,188 138,339,534
Plasamente la banci 80,688,521 0
Imprumuturi acrdate clientilr 533,346,659 550,732,717
!itluri de investitii 50,089,021 71,413,316
Imbili"ari crprale 83,480,500 83,993,517
Imbili"ari necrprale 2,012,295 2,056,698
Imp"it pe pr#it amanat 0 171,064
$lte active 6,116,997 3,837,477
Total active 856,409,181 850,544,323
%ep"ite la banci 12,638 0
%ep"ite de la clienti 570,609,888 563,506,694
%atrii subrdnate 0 0
Imp"it pe pr#it amanat 7,129,944 6,744,794
$lte pasive 10,241,910 6,523,427
%atrii #inanciare detinute pentru
mana&ementul riscului 0 0
!tal datrii 587,994,380 576,774,915
'apital scial 126,035,410 132,623,224
(e"erve 129,842,565 135,776,080
(e"ultatul curent 12,536,826 5,370,104
!tal capitaluri prprii 268,414,801 273,769,408
Total pasive 856,409,181 850,544,323
Contul de profit si pierdere 31.12.2011 31.12.2012
)enituri din dban"i 112,530,990 131,019,657
'heltuieli cu dban"ile 30,542,082 29,304,658
Venit net din doan!i 81,988,908 101,"14,999
)enituri din ta*e si cmisiane 44,879,689 12,294,916
'heltuieli cu ta*ele si cmisianele 309,638 365,252
Venit net din ta#e si co$isioane 44,5"0,051 11,929,664
)enit net din di#erente de curs si derivate
detinute pentru mana&ementul riscului 10,638 4,544
$lte venituri din e*platare 3,855,357 3,026,618
Venituri din e#ploatare 3,865,995 3,031,162
'heltuieli cu persnalul 78,307,955 77,974,447
'heltuieli cu chiriile 514,687 506,237
%epreciere si amrti"are 6,636,150 5,912,761
$lte cheltuieli de e*platare 26,648,160 25,887,245
'heltuieli cu a+ustarile pentru depreciere si
prvi"iane a#erente activelr #inanciare 2,911,068 ,911,408
C%eltuieli din e#ploatare 115,018,020 109,369,282
&rofit inainte de i$po!itul pe profit 15,406,934 ",306,543
'heltuiala cu imp"itul pe pr#it 2,870,108 1,936,439
&rofit net 12,536,826 5,3"0,104
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
- lei -
Denumirea indicatorului Cod 31.12.211 31.12.212
!o"itie
Re"ultatul net 01 12.#3$.%2$ #.3&.1'
Componente ale rezultatului net
care nu genereaza fluxuri de
trezorerie aferente activitatii de
exploatare
constituirea sau regularizarea
ajutrilor pentru alte provizioane,
inclusiv provizioane pentru litigii
si participarea angajatilor la profit
02
511.12
constituirea sau regularizarea
ajustrilor pentru depreciere !i a
provizioanelor
0"
-".222.505 5."5.2##
$ c%eltuieli cu amortizarea 0&

#.#5#.5&# 5.'12.(#1
alte ajustri aferente
elementelor care nu genereaz
fluxuri de trezorerie
05

ajustri aferente elementelor
incluse la activit)ile de investi)ii
0# 2''.1&"
sau finan)are
-"'(.052
variatia neta a rezultatului
reportat provenit din ajustari din
trecerea la *+,-
0(
1.#'.#"# 1.&#(.''
variatia neta a rezultatului
reportat provenit din provizioane
specifice
0
-5.''.&55 -".#&".52
variatia neta a impoz.pe profit
amanat
0'
5.#1&.122 #.'2#
alte ajustri 10
2.1&'.01 1.0&'.51"
Su()total *rd.1 la 1+ 11

1,.#'%.,'% 1$.&2%.%'
.odificari ale activelor si
pasivelor aferente activitatii de
exploatare dupa ajustarile pentru
elementele care nu genereaza
fluxuri de trezorerie aferente
activitatii de exploatare

titluri care nu au caracter de
imo/ilizri financiare
12
crean)e privind institu)iile de
credit
1"
-0.00(.'1# 0.#.521
crean)e privind clientela 1&
-12.20.111 -2".1(0.11#
crean)e ata!ate 15
-"&2.(& "&'."&'
alte active aferente activit)ii de
exploatare
1# 1.##(.&0"
-1."1.#(1
datorii privind institu)iile de
credit
1(

(.&0"
datorii privind clientela 1
&2.1'(.22# -(.02.(#0
datorii ata!ate 1'

-2.1##.5## -(.0(2
alte pasive aferente activit)ii
de exploatare
20

2.&(# -&.0(.#("
- pl)i 0n numerar reprezent1nd
impozitul pe profit
21

-2."#.052 -1.('1.0'0
Flu-uri de tre"orerie din
acti.it/0i de e-!loatare

*rd.11 la 21+ 22
)3#.%,3.13$ $2.#'%.$'$
Flu-uri de tre"orerie din
acti.it/0i de in.e1ti0ii

- pl)i 0n numerar pentru
ac%izi)ionarea de filiale sau alte
su/unit)i
2"
$ 0ncasri 0n numerar din
v1nzarea de filiale sau alte
su/unit)i
2&
$ 0ncasri 0n numerar
reprezent1nd dividende primite
25
- pl)i 0n numerar pentru
ac%izi)ionarea de titluri care au
caracter de imo/ilizri financiare
2#
-110.&0".1"2 -12&.(0.#5"
$ 0ncasri 0n numerar din
2( 10&.11.1(2
v1nzarea de titluri care au
caracter de imo/ilizri financiare
1"'.(&.0#
$ 0ncasri 0n numerar
reprezent1nd do/1nzi primite
2
2.#1.2
- pl)i 0n numerar pentru
ac%izi)ionarea de terenuri !i
mijloace fixe, active necorporale
!i alte active pe termen lung
2'
-(.5&#.'"" -'.#5'.1&#
- salarii capitalizate pentru
dezvoltarea interna a
programelor informatice
"0
-1".505
$ 0ncasri 0n numerar din
v1nzarea de terenuri !i mijloace
fixe, active necorporale !i alte
active pe termen lung
"1

(1'."05 ((.(&
- alte pl)i 0n numerar aferente
activit)ilor de investi)ii
"2

$ alte 0ncasri 0n numerar din
activit)i de investi)ii
""
Flu-uri de tre"orerie din
acti.it/0i de in.e1ti0ii
"&

22.##3.3% )2&.''.'3
*rd.23 la 33+
Flu-uri de tre"orerie din
acti.it/0i de 2inan0are
$ 0ncasri 0n numerar din datorii
constituite prin titluri !i datorii
su/ordonate "5
- pl)i 0n numerar aferente
datoriilor constituite prin titluri !i
datorii su/ordonate "#
$ 0ncasri 0n numerar din
emisiunea de ac)iuni sau pr)i "( "."0.5&0 2.1#0.1"0
- pl)i 0n numerar pentru
ac%izi)ionarea de ac)iuni sau pr)i
proprii "
$ 0ncasri 0n numerar din
v1nzarea de ac)iuni sau pr)i
proprii "'
- pl)i 0n numerar reprezent1nd
dividende &0
- alte pl)i 0n numerar aferente
activit)ilor de finan)are &1 -2#'.#(2
$ alte 0ncasri 0n numerar din
activit)i de finan)are &2
Flu-uri de tre"orerie din
acti.it/0i de 2inan0are
&" * rd.3# la '2+ 3.3%.%$% 2.1$.13
3umerar la 4nce!utul !erioadei && 11.,&$.1'% 1.$&#.1%%
+luxuri de trezorerie din
activit)i de exploatare 2rd.13 &5 -"5.'".1"# #2.5&.#&#
+luxuri de trezorerie din
activit)i de investi)ii 2rd.2'3 &# 22.55"."0 -2(.0&&.&"0
+luxuri de trezorerie din
activit)i de finan)are 2rd."3 &( ".0".# 2.1#0.1"0
4fectul modificrii cursului de
sc%im/ asupra numerarului &
3umerar la 125r6itul !erioadei
&'

*rd.'' la '%+ 1.$&#.1%% 13%.33,.#3'
,ibliogra/ie
o HHH.ies.org.ro
o HHH.creditcoop.ro
o ro.Hi=ipedia.org
o HHH.Hall-street.ro