Sunteți pe pagina 1din 16

Facultatea de MANAGEMENT

Disciplina: Managementul proiectelor


Proiect Managementul Proiectelor
Implementarea unei linii
de productie de
ciocolata in cadrul
Societatii Comerciale
Monica SRL
A In!ormatii administrati"e:
Data infiinrii: 01/2008
Obiectivul nfiinrii: Producerea si comercializarea produselor de
patiserie
Numar angajai: 5
Evoluia numrului de angajai:
2008 3 angajati full time
2009 4 angajati full time
2010 5 angajati full time si 1 angajat part time
Nr
Crt
E#PLICATI
I
Ani
$%%& $%%' $%(%
ull
time
Part
time
ull
time
Part
time
ull
time
Part
time
1 Studii
superioare
:
!ngineri
"conomisti
#uristi
$ltii
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2 Studii
medii:
&onta'ili
(e)nicieni
Patiseri
%
%
2
%
%
%
%
%
2
%
%
%
%
3
1
%
%
3 Studii
generale:
*uncitori
necalificati
Paznici
1
%
%
%
2
%
%
%
2
%
%
%
Total 3 0 4 0 5 1
Data depunerii ultimului bilan contabil: 15 martie 2011
Cifra de afaceri(2010! 150+000 "uro, 1 "uro - 4,13 lei
&ifra de afaceri 2008: .8+500 "uro
&ifra de afaceri 2009: 92+400 "uro
Evolutia cifrei de afaceri e"te pre#entata in graficul de mai jo"!
$rofit net : 4/+200 "uro, 1 "uro - 4,13 lei
$rocent din capitalul intreprinderii detinut de actionari privati romani!
100%
&"ociai!
Persoane fizice!
1 Nume "i prenume! 0iaconescu 1)eorg)e
&dre"a complet! '(dul )iviu *ebreanu+ Nr ,1+ 'loc -+ .c 2+ &p 1/+
0unicipiul 'ucure"ti+ .ector -
Numr de telefon! 012,//234-
Nationalitate! *omana
Numr de parti "ociale deinute! /0%
2 Nume "i prenume! 0iaconescu *arina
&dre"a complet! '(dul )iviu *ebreanu+ Nr ,1+ 'loc -+ .c 2+ &p 1/+
0unicipiul 'ucure"ti+ .ector -
Numr de telefon! 0215210534521
Nationalitate! *omana
Numr de parti "ociale deinute! /0%
(a'el sintetic cu detinatorii de parti sociale la 2+&+ *onica 2+3+4+:
Nume Prenume Numar parti
sociale
Procent
parti sociale
1 Diacone"cu 67eorg7e -000 /0%
2 Diacone"cu 0arina -000 /0%
) ELEMENTE GENERALE ALE PR*IECT+L+I PR*P+S
)( Anali,a ne"oii de proiect
5e6oia de dulce si sanatos este o ne6oie alimentara ce apare foarte des
datorita modulul de functionare a organismului 7necesita glucide8+
)$ De!inirea scopului proiectului
2copul proiectului este de a implementa o linie de productie de ciocolata
si de a crea un nou 'rand de ciocolata: 9*onica:+
)- Sta.ilirea o.iecti"elor proiectului
0upa implementarea proiectului se doreste o'tinerea unei cifre de afaceri
anuale de 3+200+000 "uro, doar din comercializarea ciocolatei+
)/ Ac0iuni poten0iale ce tre.uie des!12urate
&ctiunea 1! 3ealizarea unui studiu al pietei de ciocolata 701 iunie 2011
31 august 20118
&ctiunea 2! 3ealizarea unui set de retete de ciocolata care sa corespunda
cu preferintele clientilor identificate in cadrul studiului de piata 701
septem'rie 2011 % 30 decem'rie 20118+
&ctiunea -! 2tudiul pietei de furnizori de ec)ipamente pentru producerea
ciocolatei 701 septem'rie 2011 30 noiem'rie 20118+
&ctiunea ,! $c)izitionarea ec)ipamentelor pentru producerea ciocolatei
701 decem'rie 2011 30 decem'rie 20118+
&ctiunea /! !nstalarea ec)ipamentelor pentru producerea ciocolatei 701
ianuarie 2012 31 martie 20128+
&ctiunea2! Producerea primei serii de ciocolate si degustarea lor701 aprilie
2012 30 aprilie 20128
&ctiunea1! Producerea de masa a ciocolatei 7trei sortimente8 pentru anul
2012 si realizarea de campanii pu'licitare 701 mai 2012 30 decem'rie
20128
&ctiunea3! 0esc)iderea a doua puncte noi de 6anzare in ;ucuresti 701
ianuarie 2013 30 martie 20138
&ctiunea4! Productia si comercializarea ciocolatei in anul 2013 701
ianuarie 2013 30 decem'rie 20138
&ctiunea10! 0esc)iderea a inca trei puncte noi de 6anzare in ;ucuresti 701
ianuarie 2014 30 aprilie 20148
&ctiunea11! Producerea unui sortiment nou de ciocolata 701 fe'ruarie
2014 30 martie 20148
&ctiunea12! Productia si comercializarea ciocolatei in anul 2014 701
fe'ruarie 2014 30 martie 20148
&ctiunea1-! 0u'larea capacitatii de productie prin instalarea unei noi linii
de productie 701 ianuarie 2015 30 ianuarie 20158
&ctiunea1,! Productia si comercializarea ciocolatei in anul 2015 701
fe'ruarie 2014 30 decem'rie 20158
C MEDI+L DE PIATA
C( Clienti
Pe parcursul desfasurarii proiectului precum si in urmatorii 2 ani de
la finalizarea lui, compania nu planuieste realizarea de e<porturi+
Piata pe care 6a concura 2& *onica 234 este piata din 3omania
unde e<ista deja numeroase marci de ciocolata+
C$ Sistemul de distri.utie actual 2i pre"i,ionat
!n prezent 6anzarea produselor de patiserie se face numai la sediul
firmei din ;ucuresti, e<istand insa si posilitatea preluarii de comenzi si
li6rarii acestora la domiciliul clientului+
Proiectul propus presupune desc)iderea a 5 puncte noi de lucru
unde 6anzarea se 6a face si engross si en detail+ 0e asemenea se doreste
cola'orarea cu o firma nationala de distri'utie+
C- Concurenta
Principalele marci concurente pentru ciocolata *onica sunt: Poiana,
$fricana, 4aura si Primola+
C/ Po,i0ionarea produselor societ10ii d" comparati" cu cea a
concurentei
Principala modalitate de diferentiere 6a fi gustul, acesta semanand
mai mult cu gustul ciocolatei de casa+
!n plus se doreste o'tinerea unui cost de productie care sa permita
oferirea produsului pe piata la un pret mai mic decat cea mai ieftina dintre
ciocolatele concurente+
C3 Descrierea pietei pentru produsele re,ultate din
implementarea proiectului
Piata de ciocolata este o piata dinamica, in care concurentii
principali sunt in numar mic, dar produc foarte multe sortimente de
ciocolata si le ofera pietei in foarte multe forme de prezentare+ !n piata de
ciocolata se in6esteste mult in pu'licitate+
C4 A"anta5ele principale ale produselor societatii d"
Principalele a6antaje ale ciocolatei *onica sunt pretul in sine
precum si raportul pret / calitate 7gust8+
C6 Acti"it10i de promo"are a "an,arilor
!n prima faza se 6a incerca o crestere a 6anzarilor prin oferirea de
mostre gratuite+ !n urma acestor campanii se 6a incerca cunoasterea cat
mai in detaliu a consumatorului de ciocolata in 6ederea adaptarii produsul
la preferintele clientului+
2e are in 6edere si pu'licitatea la 3adio precum si pe internet+
C& Alte elemente re!eritoare la strategia de mar7eting
0aca strategia de mar=eting adoptata nu 6a duce la rezultatele
scontate si 6or face din nou studii de piata, se 6a scadea pretul de 6anzare
si se 6or adopta metode noi de promo6are precum pu'licitatea la (> in
com'inatie cu organizarea unui concurs cu premii+

D IN8ESTITIA PLANIFICATA SI PLAN+L DE
IMPLEMENTATARE
D( 8aloarea in"estitiei 9total:: 235+000 "uro
din care:
% contri'utia asociatilor: 155+000 "uro 7numerar8
% credit: 80+000 "uro
D$ Scopul in"esti0iei:
% e<tinderea capacitatii e<istente
% di6ersificarea productiei
D- Tipul in"esti0iei:
% ec)ipamente noi 190+000 "uro
% mijloace de transport: noi 20+000 "uro
% capital circulant 15+000 "uro
% altele 7specificati8 20+000 "uro
D/ Descrierea in"estitiei plani!icate:
!n6estitia consta in ac)izitionarea, implementarea si introducerea in
functiune a unei linii de productie si am'alare de ciocolata precum si
e<tinderea retelei de distri'utie+
D3 Crearea de noi locuri de munca 9numar mediu anual::
$n 2011: 4
$n 2012: 5
$n 2013: 3
$n 2014: 2
$n 2015: 5
D4 Tara;regiunea de origine a .unurilor;ser"iciilor
ac<i,itionate: "l6etia
D6 Programarea in timp a implementarii in"estitiei;operatiunii:
0ata estimati6a de incepere: 01 iunie 2011
0ata estimati6a de terminare: 30 decem'rie 2015
0ata estimati6a pentru intrarea in productie la intreaga capacitate: 01
ianuarie 201/
1raficul 1antt al acti6itatilor este prezentat in figura de mai jos:
10.01.2010 25.05.2011 06.10.2012 18.02.2014 03.07.2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Data inceput
Durata
Data sfarsit
D& Aspecte legale rele"ante: 2e 6a pune accent pe normele de
calitate a productiei si de igiena+
E IP*TE=E;PRES+P+NERI EC*N*MICE
E( Situatia actuala si pre"i,ionata a "eniturilor 9mii Euro:
0escriere 2011 7"uro8: !n 2011 nu se 6or o'tine 6enituri din
comercializarea ciocolatei deoarece in acest an se 6a face instalarea
unitalajelor de productie+ 2e estimeaza in sc)im' incasari din acti6itatea
de 'aza a firmei in 6aloare de 320+000 "uro
"stimati6 2012: 510+000 "uro
"stimati6 2013: .15+000 "uro
"stimati6 2014: ./0+000 "uro
"stimati6 2015: 911+500 "uro
Pentru anul 2012 estimarea situatiei incasarilor si c)eltuielilor este:
1 >?nz@ri: 510+000 "uro
2 $lte 6enituri din acti6itatea curenta: 510+000 "uro
3 (A($4 >"5!(B3! &B3"5(" 71 C 28: 510+000 "uro
4 >enituri inanciare: %
5 >enituri "<traordinare: %
A T*TAL 8ENIT+RI 9- > / > 3:: 510+000 "uro
/ *aterii prime: 245+000 "uro
. Btilitati si energie: 19+000 "uro
8 2alarii si alte costuri asimilate 7asigurari sociale, impozit pe salarii8:
25+000 "uro
9 $mortizarea: 3/+000 "uro
10 $lte c)eltuieli curente: 12+000
(( T*TAL C?ELT+IELI C+RENTE 94>@>(%:: 33.+000 "uro
12 &)eltuieli inanciare: /000 "uro
13 &)eltuieli "<traordinare: 3000 "uro
) T*TAL C?ELT+IELI 9(( > ($ > (-:: 34/+000 "uro
C RE=+LTAT+L EC*N*MIC 9A A ):: 1/4+000 "uro
D IMP*=IT PE PR*FIT: 2/+240 "uro
P3A!( 5"( 7& % 08: 13.+./0 "uro
3ata de sc)im' 4"!/"B3A utilizata in calcul: 4,21 lei / 1 "uro
E$ Ipote,e
2%a presupus ca rezultatele studiilor pietei de ciocolata 6or putea conduce
la o 'una dozare a acti6itatilor de productie astfel incat oferta sa fie cat mai
apropiata de cererea care 6a fi inregistrata pe piata+
0e asemenea, pe perioada realizarii in6estitiei, profitul anual 6a fi complet
rein6estit+
F PR*FIL+L AFACERII SI CADR+L *RGANI=ATI*NAL
F( In!ormatii despre societate
2ocietatea comerciala 2& *onica 234 a fost infiintata la inceputul anului
2008 de catre sotii 1)eorg)e si *arina 0iaconescu a6and ca principala
acti6itate productia si comercializarea de produse de patiserie+
!n decurul anilor 2008%2010 au fost desc)ide doua patiserii principalul lor
a6antaj fiind 6ad%ul comercial foarte 'un+
Amul c)eie pentru afacere este patiserul care are o 'ogata e<perienta in
domeniu+
irma si%a do'andit o foarte 'una reputatie datorita retetei unice pe care o
foloseste la prepararea produselor+
2istemul de management este unul foarte simplu si este asigurat de cei
doi asociati+
F$ In!ormatii despre persoanele c<eie din societate
Patiserul 0orel 1rijinicu are o e<perienta de 20 de ani in domeniul
patiseriei si reprezinta resursa umana cea mai importanta a 2& *onica
234+
0iaconescu 1)eorg)e, 32 de ani, este a'sol6ent de Polite)nica,
acultatea de !ngineria si *anagementul 2istemelor (e)nologice+ 4a data
infiintarii firmei, a6ea o e<perienta de 2 ani in care a condus o unitate de
alimentatie pu'lica+
0iaconescu *arina, 30 de ani, a'sol6enta a acultatii de &omert din
cadrul $cademiei de 2tudii "conomice din ;ucuresti are o 'ogata
e<perienta in acti6itatile de contractare furnizori, productie si mar=eting ea
indeplinind aceste functii in cadrul 2& *onica 234+