Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

5
Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale (cu excepia bugetelor raionale Basarabeasca,
Ocnia i Rcani), la bugetul municipal Bli i la bugetul central al unitii teritoriale autonome Gguzia
mii lei
Unitatea
administrativteritorial

Raionul
Anenii Noi
Briceni
Cahul
Cantemir
Clrai
Cueni
Cimilia
Criuleni
Dondueni
Drochia
Dubsari
Edine
Fleti
Floreti
Glodeni
Hnceti
Ialoveni
Leova
Nisporeni
Orhei
Rezina

Suma
transferuri
din fondul de
susinere
financiar a
unitilor
administrativteritoriale
123 811,3
113 714,1
169 001,9
132 986,1
133 966,2
158 042,2
111 928,7
137 633,2
64 592,8
113 132,3
95 073,9
117 464,0
159 423,0
141 623,8
102 674,4
231 615,2
166 433,9
106 949,1
135 606,8
192 855,1
59 615,6

113 781,3
97 334,1
152 921,9
117 146,1
116 966,2
142 092,1
98 608,7
125 643,2
57 112,8
100 882,3
67 338,7
105 484,0
147 503,0
126 133,8
93 624,4
199 209,2
144 142,9
94 459,1
119 726,8
165 365,1
48 135,6

transferuri
categoriale,
total

69 439,6
63 770,9
106 781,4
60 666,5
63 874,6
79 482,3
53 991,4
67 859,0
35 102,5
71 663,5
27 924,7
69 019,3
83 534,2
79 543,7
54 604,1
107 279,3
90 359,4
48 620,7
61 050,0
101 940,5
49 770,7

Inclusiv
dintre care
transferuri
cu destinaie
inclusiv
special
transferuri
transferuri
categoriale
categoriale
complementare
68 691,6
63 770,9
105 289,9
60 666,5
63 874,6
79 482,3
53 716,9
67 859,0
35 102,5
70 836,0
26 079,2
69 019,3
83 534,2
79 353,5
54 604,1
102 454,8
86 646,9
48 620,7
61 050,0
101 940,5
49 770,7

748,0
1 491,5

274,5
827,5
1 845,5
190,2
4 824,5
3 712,5

10 030,0
16 380,0
16 080,0
15 840,0
17 000,0
15 950,1
13 320,0
11 990,0
7 480,0
12 250,0
27 735,2
11 980,0
11 920,0
15 490,0
9 050,0
32 406,0
22 291,0
12 490,0
15 880,0
27 490,0
11 480,0

cheltuieli
capitale

10 030,0
16 380,0
16 080,0
15 840,0
17 000,0
10 590,0
13 320,0
11 990,0
7 480,0
12 250,0
6 900,0
11 980,0
11 920,0
15 490,0
9 050,0
32 406,0
22 291,0
12 490,0
15 880,0
27 490,0
11 480,0

inclusiv
compensarea
diferenei de
tarife la energia
electric i la
gazele naturale

compensarea
veniturilor
ratate

5 360,1

20 205,2

630,0

2
mii lei
Unitatea
administrativteritorial

Suma

Sngerei
Soroca
Streni
oldneti
tefan Vod
Taraclia
Teleneti
Ungheni

166 425,5
140 098,3
156 235,9
96 241,4
139 584,3
62 858,4
153 559,0
197 272,4

transferuri
din fondul de
susinere
financiar a
unitilor
administrativteritoriale
154 485,5
125 568,3
140 855,9
83 421,4
122 429,3
60 083,4
141 629,0
184 562,4

Municipiul
Bli*

50 873,5

50 873,5

Unitatea
teritorial
autonom
Gguzia

207 911,1
4 139
203,4

TOTAL

transferuri
categoriale,
total

Inclusiv
dintre care
transferuri
cu destinaie
inclusiv
special
transferuri
transferuri
categoriale
categoriale
complementare

86 897,0
84 500,4
77 418,3
43 673,4
61 555,0
35 193,9
69 366,7
111 146,9

86 897,0
82 472,4
76 357,3
43 673,4
61 555,0
35 193,9
68 462,7
111 146,9

197 511,1

130 561,3

125 229,3

5 332,0

3 695 031,1

2 146 591,2

2 123 352,0

23 239,2

2 028,0
1 061,0

904,0

cheltuieli
capitale

11 940,0
14 530,0
15 380,0
12 820,0
17 155,0
2 775,0
11 930,0
12 710,0

11 940,0
14 530,0
15 380,0
12 820,0
17 155,0
2 775,0
11 930,0
12 710,0

10 400,0

10 400,0

444 172,3 417 977,0

inclusiv
compensarea
diferenei de
tarife la energia
electric i la
gazele naturale

compensarea
veniturilor
ratate

25 565,3

630,0

* Volumul alocaiilor pentru fiecare instituie de nvmnt primar i secundar general, finanat de la bugetul municipiului Bli, n partea ce ine de
cheltuielile estimate n baz de cost standard per elev (transferuri categoriale i transferuri categoriale complementare), se va asigura din contul
bugetului unitii administrativ-teritoriale respective.

S-ar putea să vă placă și