Sunteți pe pagina 1din 6

Coordonatele de contact i Programul de audiene

al Parlamentarilor alei n Circumscripia


electoral nr.13 Cluj, n urma alegerilor din data
de 30 Noiembrie 00!
Camera Deputailor
Colegiul electoral nr. 1
Cabinetul Parlamentar al d-nului Mircia Giurgiu
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr.3/5, jud. Cluj
Persoan de contact: Mnat Mira!ela
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/(3%%)5
Nu"r de #a$: %&'(/5*+3**
Pa,in -e!: ---.pdlcluj.ro
Programul de audiene:
Vineri . )&.%%-)'.%%
Colegiul electoral nr. 2
Cabinetul Parlamentar al d-nului Daniel Buda
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: Cluj-Napoca, /-dul 0roilor, nr.&, jud. Cluj
Persoan de contact: Pop 1oredana
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*(3''
Nu"r de #a$: %&'(/5*+3**
Pa,in -e!: ---.daniel!uda.ro
Programul de audiene:
Vineri . de la ora )(.%%
Smbt . de la ora )(.%%
Colegiul electoral nr. 3
Cabinetul Parlamentar al d-nului Petru Clian
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: Cluj-Napoca, /-dul 0roilor, nr.&, jud. Cluj
Persoan de contact: Morari Codru2a
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*+3**
Nu"r de #a$: %&'(/5*+3**
Pa,in -e!: ---.petrucalian.ro
Programul de audiene:
Vineri . ncep3nd cu ora )).%%
Colegiul electoral nr. 4
Cabinetul Parlamentar al d-nului Adrian Gurzu
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: Cluj-Napoca, str. Nsud, nr. &-(
Persoane de contact: Oana Bianca Vian
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*%.%%%
0"ail: !p.adrian.,urau4,"ail.co"
Pa,in -e!: ---.adrian,urau.eu
Programul de audiene:
Vineri . )&.%%-)'.%%
Colegiul electoral nr. 5
Cabinetul Parlamentar al d-nului Horea ioreanu
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
!" Clu#- $a%oca
Adres: Cluj-Napoca, 5-dul 0roilor, nr. &
Persoan de contact: Mi6aela 7aco8i2an
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/(3%3*'
Nu"r de #a$: %&'(/(3%3*'
Pa,in -e!: ---.uioreanu.ro
Programul de audiene:
Joi . )).%%-)(.%%
&" G'erla
Adres: Str. A8ra" Iancu, nr. 3 9Sediul PN1:
Persoan de contact: 78an Pop
Pa,in -e!: ---.uioreanu.ro
Programul de audiene:
Vineri . )).%%-)(.%%
Colegiul electoral nr. 6
Cabinetul Parlamentar al domnului (tu Cornel
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: /ej, str. ) Mai, nr. )
Persoane de contact: /anciu ;eor,eta Maria, Iliescu ;a!riela
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/&)3))'
Nu"r de #a$: %&'(/&)3))'
Pa,in -e!: ---.cornelitu.ro
0-"ail: cornel.itu4cdep.ro
Programul de audiene:
n ultima vineri din lun, ntre orele 17:00- 19:00
Pentru audien2e, pro,ra"rile se #ac de luni p3n 8ineri ntre orele %*:%%-)(:%% la
secretariatul 5iroului Parla"entar.
Colegiul electoral nr. 7
Cabinetul Parlamentar al domnului )o%oran Va*ile +ili%
Datele de contact Cabinet Parlamentar Clu#-$a%oca
Adres: 5ule8ardul 0roilor, nr. &, Cluj-Napoca
Persoan de contact: Cis"a< Cos"in
Nu"r de tele#on #i$: %3'(/(%5%)&
Nu"r de #a$: %&'(/5*&3%(
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar din C,m%ia -urzii
Adres: Str. ) /ece"!rie )*)=, nr. '&, C3"pia >urii
Persoan de contact: Costea Au,ustin
Nu"r de tele#on #i$: %3'(/)(3+%(
0-"ail: psdca"piaturii4?a6oo.co"

Programul de audiene:
Vineri: )3:%%-)(:%% . Cluj-Napoca
Smbta: )):%%-)&:%% . C3"pia >urii
Colegiul electoral nr. 8
Cabinetul Parlamentar al d-nului Virgil Po%
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: >urda, Str. 1i!ert2ii, nr. = 9Sediul PN1:
Persoan de contact: 7o$ana Nica
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*+5*&
Nu"r de #a$: %&'(/5*+5*&
Programul de audiene:
Vineri . )&.%%-)(.%%
Colegiul electoral nr. 9
Cabinetul Parlamentar al d-nului Pal.i Moze* /oltan
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: Cluj-Napoca, Cardinal Iuliu @ossu, nr. &) 9se 8a "uta pe Me"orandu"ului, nr. )3:
Persoan de contact: /eaA Berenc
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*&3'(
Nu"r de #a$: %&'(/5*&&)+
Programul de audiene:
La sfritul fie!rei s"tmni, n fun!#ie de soli!itri$
Colegiul electoral nr. 10
Cabinetul Parlamentar al d-nului Mate Andra*-0e1ente
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: Cluj-Napoca, Cardinal Iuliu @ossu, nr. &) 9se 8a "uta pe Me"orandu"ului, nr. )3:
Persoane de contact: Connert Doltan-Ca"er
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/((()%5
Nu"ere de #a$: %&'(/((()%5, %&'(/35)&3+
Pa,in -e!: ---."ateandras.ro
Programul de audiene:
Vineri . )5.%%-)=.%%
Senat
Colegiul electoral nr. 1
Cabinetul Parlamentar al d-nului Mi'ail Hrdu
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: Cluj-Napoca, /-dul 0roilor, nr.&, jud. Cluj
Persoan de contact: Inceu Aura
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5**5%*
Nu"r de #a$: %&'(/5*+3**
Pa,in -e!: ---."i6ail6ardau.ro
0-"ail: ca!inetEsenat.6ardau4?a6oo.co"
Programul de audiene:
Vineri . )'.%%-&%.%%
Smbt . )%.%%-)(.%%
Colegiul electoral nr. 2
Cabinetul Parlamentar al d-nului 2erban 3dule*cu
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: Cluj-Napoca, Str. 7epu!licii, nr.&(, jud. Cluj
Persoane de contact: Seic6ei 1arisa, @or8at6 1eonard
Nu"r de tele#on #i$: %3'(/)(''3%
Nu"r de #a$: %3'(/)(''3%
Pa,in -e!: ---.ser!anradulescu.ro
Programul de audiene:
Vineri . %*.%%-)5.%%
Colegiul electoral nr. 3
Cabinetul Parlamentar al d-nului Mariu* $icoar
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
!" Clu#- $a%oca
Adres: Cluj-Napoca, Str. 0roilor, nr. '-=
Persoan de contact: Mircea A!rudean 9<e# ca!inet:
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*+5*&
Nu"r de #a$: %&'(/5*+5*&
Pa,in -e!: ---."ariusnicoara.ro
Programul de audiene:
Vineri . %*.3%-)%.3%
&" G'erla
Adres: Sediul PN1 ;6erla
Persoan de contact: M6lean Paul 9re#erent:
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*+5*&
Nu"r de #a$: %&'(/5*+5*&
Pa,in -e!: ---.pnlcluj.ro
Programul de audiene:
Vineri . )&.%%-)(.%%
4" De#
Adres: Sediul PN1 /ej
Persoan de contact: 7o"an Cristian 9consultant:
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*+5*&
Nu"r de #a$: %&'(/5*+5*&
Pa,in -e!: ---.pnlcluj.ro
Programul de audiene:
Vineri . )(.%%-)'.3%
5" C,m%ia -urzii
Adres: Sediul PN1 C3"pia >urii
Persoane de contact: Far,a Mircea 9consultant:
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*+5*&
Nu"r de #a$: %&'(/5*+5*&
Pa,in -e!: ---.pnlcluj.ro
Programul de audiene:
Vineri . )=.%%-&%.%%
Colegiul electoral nr. 4
Cabinetul Parlamentar al d-nului Cordo Ale6andru
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar 7 Clu#-$a%oca
Adres: 5ule8ardul 0roilor, nr. &, Cluj-Napoca
Persoane de contact: Ana-Maria /anciu, 7a"ona Gpri<or, 1a8inia 1uca
Nu"r de tele#on #i$: %&'(-5*&3%%
Nu"r de #a$: %&'(-5*&3%(
0-"ail: ale$andru.cordos4senat.ro
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar 7 -urda
Adres: Str. 1i!ert2ii, nr. *, >urda
Persoan de contact: 1a8inia 1uca
0-"ail: ale$andru.cordos4senat.ro
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar 7 Huedin
Adres: Str. @orea, nr. ), @uedin
Persoan de contact: 1a8inia 1uca
0-"ail: ale$andru.cordos4senat.ro
Programul de audiene:
Vineri: )%:%%-)&:%% . Cluj-Napoca
Smbta: )%:%%-)&:%% . >urda
%rima smbt din lun )%:%%-)&:%% . @uedin
Parlamentar ales n Circumscripia electoral! nr.43 "
Str!in!tate
1
Colegiul electoral nr. 4
Cabinetul Parlamentar al d-nului 8oto 9o*i.
Datele de contact ale Cabinetului Parlamentar:
Adres: Cluj-Napoca, Cardinal Iuliu @ossu, nr. &) 9se 8a "uta pe Me"orandu"ului, nr. )3:
Persoan de contact: /u# 0riAa Andrea
Nu"r de tele#on #i$: %&'(/5*&3'(
Nu"r de #a$: %&'(/5*&&)+
Programul de audiene:
Luni, &ier!uri, Joi - )%.%%-)&.%%
&ar#i, Vineri . )'.%%-)'.%%
)
/-nul deputat Coto a #ost ales n Circu"scrip2ia electoral, nr. (3 9strintate:, cole,iul unino"inal (. Biind clujean,
<i-a desc6is !irou n "unicipiul Cluj-Napoca, alturi de cele din 5ucure<ti <i Israel.