Sunteți pe pagina 1din 4

1

METODE ACTIV-PARTICIPATIVE N ACTIVITATEA DE PREDARE-NVARE-EVALUARE 2014


METODA LOTUS
N ACTIVITATEA DE PREDARE-NVARE-EVALUARE
Tehnica florii de nf!r "re#"ne dedcerea de cone$ini %n&re idei' conce"&e'
"ornind de la o &e(! cen&ral!) Pro*le(a #a &e(a cen&ral! de&er(in! cele + idei
#ecndare care #e con#&rie#c %n ,rl celei "rinci"ale' a#e(eni "e&alelor florii
de nf!r)
Cele + idei #ecndare #n& &rec&e %n ,rl &e(ei cen&rale' r(-nd ca a"oi ele
#!de.in! la r-ndl lor &e(e "rinci"ale' "en&r al&e + flori de nf!r) Pen&r
fiecare din ace#&e noi &e(e cen&rale #e .or con#&ri c-&e al&e noi + idei #ecndare) A&fel' "ornind de la o &e(!
cen&ral!' #n& /enera&e noi &e(e de #&di "en&r care &re*ie#c de0.ol&a&e cone$ini noi 1i noi conce"&e)
ETAPELE TE2NICII 3LORII DE NU3R4
5) Con#&rirea dia/ra(ei' confor( fi/rii "re0en&a&e6
7) 8crierea &e(ei cen&rale %n cen&rl dia/ra(ei6
9) Par&ici"an:ii #e /-nde#c la ideile #a a"lica:iile le/a&e de &e(a cen&ral!)
Ace#&ea #e &rec %n cele + ;"e&ale< =cercri> ce %ncon,oar! &e(a cen&ral!' de la A la 2' %n #en#l acelor de
cea#ornic)
?) 3olo#irea celor + idei ded#e' dre"& noi &e(e cen&rale "en&r celelal&e + cadrane) =;flori de nf!r<>
@) E&a"a con#&ririi de noi cone$ini "en&r cele + noi &e(e cen&rale 1i con#e(narea lor %n dia/ra(!) 8e
co("le&ea0! %n ace#& (od c-& (ai (l&e cadrane) =;flori de nf!r<>
A) E&a"a e.al!rii ideilor) 8e anali0ea0! dia/ra(ele 1i #e a"recia0! re0l&a&ele din
"nc& de .edere cali&a&i. 1i can&i&a&i.) Ideile e(i#e #e "o& folo#i ca #r#! de noi a"lica:ii 1i &e(e de #&di %n
lec:iile .ii&oare)
E.alarea ideilor c "ri.ire la #&i(larea 1i de0.ol&area "o&en:ialli crea&i. "oa&e
a.ea 1i o &ili&a&e "rac&ic!) A#&fel' :in-nd-#e con& de #/e#&iile oferi&e' #e "oa&e
rea(ena,a #ala de cr#' cre-nd-#e a#&fel n ;la*ora&or al crea&i.i&!:ii<' %n confor(i&a&e
c e$"ec&a:iile ele.ilor4 #e "oa&e decora cla#a c "ic&ri f!c&e de ele.i' c fo&o/rafii din
&i("l co"il!riei' c "ei#a,e de#ena&e #a fo&o/rafia&e' c c!r:i il#&ra&e ="en&r cei (ici>
#a c!r:i %n#o:i&e de &e#&e 1i ,ocri crea&i.e ="en&r cei (ai (ari>' c ,c!riiB,ocri (eni&e
#! #&i(le0e crea&i.i&a&ea 1i al&e (a&eriale didac&ice' (a&eriale .ideo c ac&i.i&!:i crea&i.e#a #"ec&acole reali0a&e
de ei #a de cole/ii lor)
Tehnica Lo&# "oa&e fi de#f!#ra&! c #cce# %n /r"' fiind ada"&a*il! nor lar/i
ca&e/orii de .-r#&! 1i de do(enii)
E$i#&! 1i "o#i*ili&a&ea de0.ol&!rii ni Lo&# indi.idal' ca n e$erci:i de
#&i(lare a crea&i.i&!:ii 1i de a&oe.alare) De e$e("l' &e(a cen&ral! ar "&ea fi
%n&re*area4 ;Ce :i-ai dori #! #&die0iC<' la care #-ar "&ea "ro"ne + do(enii 1i "en&r
fiecare ar fi con#e(na&e con:in&rile ce core#"nd in&ere#li #*iec&li)
LOTU8 DE DRUP:
Etape:
5) Profe#orl ann:! &e(a cen&ral!)
7) Ele.ii a c-&e.a (in&e de /-ndire %n (od indi.idal' d"! care #e .a "roceda la co("le&area oral! a
celor + idei #ecndare ale &e(ei cen&rale' "e *a0a
dialo/li 1i con#en#li de#f!1ra& %n&re ele.i 1i "rofe#or) Ideile #ecndare #e
&rec %n dia/ra(!)
1
METODE ACTIV-PARTICIPATIVE N ACTIVITATEA DE PREDARE-NVARE-EVALUARE 2014
9) Colec&i.l #e %("ar&e a"oi %n + /r"e de c-&e 9' ? #a @ ele.i fiecare' %n fnc:ie de n(!rl de ele.i
din cla#!) Acolo nde n /r" e#&e defici&ar din "nc& de
.edere al n(!rli de ele.i' cadrl didac&ic .a "ar&ici"a ca (e(*r al aceli /r")
?) Ideile #ecndare de.in &e(e cen&rale "en&r fiecare din cele + /r"ri
con#&i&i&e) A#&fel' fiecare /r" lcrea0! inde"enden&' la de0.ol&area neia
din&re ele' e$erci:i crea&or la care "ar&ici"! &o:i (e(*rii /r"li)
De e$e("l4 E /r"l A are de /!#i& + idei "en&r &e(a A6
E /r"l F are de /!#i& + idei "en&r &e(a F' e&c6
@) Pre0en&area %n fa:a colec&i.li a re0l&a&elor fiec!ri /r" %n "ar&e)
Co("le&area dia/ra(ei "e *a0a ideilor e$"#e de fiecare /r" 1i a di#c:iilor
"r&a&e %n&re (e(*rii /r"rilor %n #co"l clarific!rii 1i corec&!rii)
A) E.alarea (ncii cola*ora&i.e %n /r"' a"recierea "ar&ici"!rii 1i folo#irea
re0l&a&elor o*:in&e %n ac&i.i&!:ile r(!&oare)
Tehnica Lo&# #&i(lea0! (nca cola*ora&i.! %n echi"! 1i efor&l crea&i. al
fiec!ri (e(*r al /r"li %n #ol:ionarea #arcinii da&e) E$i#&! 1i o oarecare co("e&i:ie %n&re /r"e' %n #en#l
/!#irii celei (ai "o&ri.i&e idei =care "oa&e fi #"#! di#c:iei %n e&a"a nr) @>' %n ra"idi&a&ea c care lcrea0! n
/r" fa:! de al&l' c &oa&e c! ace#&ea n #e %n#cri %n de0idera&ele (e&odei) 8co"l cen&ral e#&e "ar&ici"are
&&ror ele.ilor la n e$erci:i crea&or 1i' %n nele ca0ri' la /!#irea nei #ol:ii la o "ro*le(! da&!) Ele.ii
lcrea0! c "l!cere %n cadrl ace#&ei &ehnici' (ai ale# dac! /r"rile a fo#& ale#e "referen:ial) Colec&i.l cla#ei
de ele.i "oa&e fi aran,a& %n for(a florii de nf!r6 a#&fel fiecare /r" "oa&e oc"a locl nei "e&ale de nf!r %n
,rl &e(ei cen&rale)
EGEMPLU4 Poluaea! "u#$a%ul P&$'%tulu( din care deri.! + &e(e #ecndare concre&i0a&e %n
o"& idei ce .or de.eni &e(e a*orda&e %n ac&i.i&a&ea "e /r"ri (ici4
a. Surse de poluare
b. Efecte ale polurii asupra elementelor de baz ale vieii pe Pmnt (aer, ap, sol)
c. Efecte ale polurii asupra faunei, florei, oamenilor
d. Comportamente care respect normele de protecie a mediului
e. Comportamente neconforme cu normele de protejarea a mediului
f. ctiviti de eliminare a polurii !i efectelor acesteia
". #aa Pmntului dac nu avem "rij de el
$. #aa Pmntului dac avem "rij de el
E#&e foar&e i("or&an& ca la #&a*ilirea /r"rilor de lcr #! #e :in! con& de ca"aci&!:ile co"iilor' de
afini&!:ile din&re ei' a#&fel %nc-& re0l&a&l final #! fie cel (ai *n "o#i*il de o*:in&)
La fel de i("or&an& e#&e ca a&nci c-nd a*ord!( o &e(! co("le$! "rin &ehnica %otus, co"iii #! fie
de,a fa(iliari0a:i c (e&oda' "rin a*ordarea an&erioar! a nor &e(e (ai 1oare)
E&a"ele nece#are %n de(er#l &ehnicii %otus #n&4
&. Construirea sc$emei'dia"ramei te$nicii de lucru.
(. Plasarea temei principale n mijlocul sc$emei "rafice.
). *rupa de copii este solicitat s se "ndeasc !i s e+prime
coninuturile'ideile'cuno!tineele le"ate de tema central. cestea se trec de ctre
educatoare n spaiile desenate de la & la , -n sensul acelor de ceasornic.
.. bordarea celor opt teme derivate din tema principal.
/. Stabilirea, -n "rupuri mici, de noi le"turi'cone+iuni pentru aceste teme !i trecerea lor -n
dia"ram. E+emplu0
1
METODE ACTIV-PARTICIPATIVE N ACTIVITATEA DE PREDARE-NVARE-EVALUARE 2014

POLUAREA!
DU)MANUL
PM*NTULUI
+UR+E
DE POLUARE
E,ECTE ALE POLURII
A+UPRA ,LOREI! ,AUNEI!
OAMENILOR
ACTI
VITI DE ELIMINARE
A POLURII )I
E,ECTELOR ACE+TEI
-EVENTUAL IDEI DE
INVENII.

E,ECTE ALE POLURII
A+UPRA
ELEMENTELOR DE
/A0 ALE VIEII -AP!
AER! +OL.
COMPORTAMENTE CARE
RE+PECT NORMELE DE
PROTECIE A MEDIULUI

CUM VA ARTA
PM*NTUL DAC AVEM
1RI2 DE EL
COMPORTAMENTE
NECON,ORME CU
NORMELE DE
PROTE2AREA A
MEDIULUI
CUM VA ARTA
PM*NTUL DAC NU
AVEM 1RI2 DE EL
1
METODE ACTIV-PARTICIPATIVE N ACTIVITATEA DE PREDARE-NVARE-EVALUARE 2014
Fumul degajat de fabrici
Detergeni aruncai la ntmplare Fumul scos de maini, aioane,
apoare

!lastic aruncat
la mtmplare Fumul de la ig"ri

#en$in" i uleiuri de T"ierea p"durilor
maini, aioane, apoare
Obiecte din gospod"rie de care nu
mai aem neoie
A) Pre0en&area re0l&a&elor (ncii %n /r") E#&e (o(en&l %n care #e face anali0a "rod#elor
ac&i.i&!:ii' re#"ec&i. a ideilor e(i#e de c!&re co"ii' "rec( 1i #*linierea idelilor noi' crea&i.
care "o& a.ea a"lica*ili&a&e)
Ca orice (e&od! didac&ic! 1i &ehnicaB(e&oda %otus' are a.an&a,ele 1i de0a.an&a,ele ei)
Prin&re a.an&a,e en(er!(4
8&i(larea "o&en:ialli crea&i. al co"iilor =la &e(a de#"re ac&i.i&!:i de eli(inare a
"ol!rii 1i efec&elor ei' co"iii a #"# c! .or in.en&a n ro*o& care #! le "n! *line
ne/re celor care arnc! /noi "e #&rad! 1i n a#"ira&or ria1 care #! adne f(l care
ie#e de la fa*rici 1i (a1ini) 3(l #"nea ei o #! %l *a/e %n ca(ere c "lan&e (l&e'
ria1e care #! %l &ran#for(e %n aer cra&>)
De0.ol&area nor ca"aci&!:i 1i a*ili&!:i4
Co/ni&i.e6
De rela:ionare6
De lider de /r"6
De a&oe.alare 1i a&oa"reciere)
De0a.an&a,ele (e&odeiB&ehnicii :in (ai (l& de fa"&l c! fiind re"ar&i0a:i %n (l&e /r"ri (ici
e#&e (ai /re #! fie #"ra.e/hea:i 1i %ndr(a:i core#"n0!&or) Edca&oarei %i e#&e /re #! %1i di#&ri*ie
a&en:ia a#&fel %nc-& #! "oa&! no&a fiecare idee lan#a&! de c!&re co"ii #a #! "oa&! corec&a infor(a:iile
/re1i&e)
+UR+E DE
POLUARE
+UR+E DE
POLUARE