Sunteți pe pagina 1din 2

METODA SCHIMBA PERECHEA

Notiuni cheie: grupe, perechi, analiza, concluzie


ACTIVITATE PRACTIC- COLAJ
TEMA: Co ul cu legume
OBIECTIV: Formarea depriderii de a lucra ! perec"i# cooper$d pe%ru
reali&area lucr'rii(
MATERIALE )ECE*ARE: +ilue%e decupa%e: co # ,ie%e# ardei# ceap'#
morco,# ro+ii# -uc' i de car%o# lipici# e%c(
.E*F /RARE
0( Organizarea colectivului n dou grupe. *e ara1ea&' mo-ilierul ! careu
de+c"i+( *e ocup' !%$i +cauele di mi1locul careului# apoi cele di e2%erior(
3( Prezentarea sarcinii de lucru.Reali&area uui %a-lou pri lucru ! perec"e i
%e"ica cola1ului4 5iecare perec"e ,a %re-ui +' lipea+c' %imp de 6 miu%e cel pu i
%rei eleme%e(
7( Activitatea n perechi(*e d' +emalul de !cepere a lucrului# iar dup' 6 miu%e
+e +c"im-' perec"ile4 copiii di i%erior +e mu%' pe +cauul di dreap%a i
co%iu' cola1ul( Perec"ile +e +c"im-' p$' c!d 5iecare copil di grup' 5ace
perec"e cu %o i colegii +au p$' ce au %ermia% ma%erialele +au lucrarea(
8. Prezentarea rezultatelor i formularea concluziilor. To i copii +e orgai&ea&'
! +emicerc# ! 5a a lucr'rilor e2pu+e( *e aali&ea&' lucrarea# +e deume %e# iar
educa%oarea coclu&ioea&' i aprecia&' lucrul ! perec"e i re&ul%a%ele o- iu%e
pri cooperare i a1u%or(
AVA)TAJE:
Me%oda 9*C:IMBA PEREC:EA +%imulea&' crea%i,i%a%ea# origiali%a%ea#
%olera a# idepede a(