Sunteți pe pagina 1din 13

.

Crossing-over-ul are loc in:


a. profaza I
b. profaza II
c. metafaza I
d. telofaza
7. Ciclul celular cuprinde:
a. interfaza, metafaza, telofaza
b. profaza, anafaza
c. interfaza, mitoza
d. profaza, metafaza, anafaza, telofaza
8. Refacerea garniturii diploide(2n de cromozomi se realizeaza prin:
a. mitoza
b. meioza
c. cito!ineza
d. fecundatie
II. Rezolvati urmatoarele intrebari structurate :( 5 puncte)
". #iviziunea celulara indirecta este de doua tipuri: mitotica si meiotica.
a. precizati locul desfasurarii mitozei si meiozei ( $,% pct.
b. prezentati sc&ematic cele doua tipuri de diviziune ($,% pct.
c. prezentati asemanarile si deosebirile dintre profaza mitotica si profaza I
meiotica( " pct.
"". Celulele &aploide: "2. 'e dezorganizeaza membrane nucleara in:
a. au 2n cromozomi a. interfaza
b. au n cromozomi b. profaza
c. rezulta in urma diviziunii mitotice c. metafaza
"(.)a sfarsitul etapei a II-a a diviziunii "*. Referitor la tetradele cromozomiale:
meiotice rezulta: a. se formeaza in metafaza diviziunii mitotice
a. doua celule diploide b. apar in profaza I a diviziunii meiotice
b. doua cellule &aploide c. apar in profaza II meiotica
II. ALEGETI RASP!SRILE "#RE"T:
2. +usul de diviziune: (. ,ste caracteristic profazei: *. #iviziunea directa are specific:
a.apare in interfaza a.cromatina despiralizata a. dispare membrana nucleara
b.este format din fibre contractile b.individualizarea cromozomilor b. se desfasoara in patru faze
c.se formeaza in profaza c.dezorganizarea membranei c. se intalneste la procariote
d.se formeaza in nucleu nucleare d .se realizeaza prinfragmentare
d.deplasarea spre poli a cromozomilor sau strangulare
%. Referitor la celulele somatice:
a. sunt cellule diploide c. rezulta prin diviziune mitotica
b. sunt cellule &aploide d. au numar de cromozomi redus la -umatate * . $,2 /$,8p
III. AS#"IATI "#RESP!$AT#R !#TI!ILE %I! "ELE %#A "#L#A!E:
tipuri de cellule caracteristici
". celula procariota "0. a. este diploida
2. celula somatica 20.. b. este &aploida
(. celula reproducatoare (0. c. prezinta nucleoid
*. celula vegetala *0. d. incon-urata de perete vegetal
PR#&LE'E
". 1 celula mama cu 2n/*$ de cromozomi intra in diviziune meiotica.)a sfarsit, fiecare celula fiica rezultata va avea:
a. 2n/ 2$ cromozomi c. n/ 2$ cromozomi
b. 2n/ *$ cromozomi d. n/ *$ cromozomi
$,%p
2 .+iecare dintre celulele fiice formate prin diviziune mitotica a unei cellule mama cu 2n/ 78 cromozomi , are:
a. 2n / (2 cromozomi c. n / (2 cromozomi
b. 2n / 78 cromozomi d. n/ 78 cromozomi
I. Realiza(i o compara(ie )ntre pro*aza mitotic+ ,i pro*aza II meiotic+
pentru o celul+ mam+ care intr+ )n
-iviziune cu .n/0 crz.
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111(2p)
3rofaza mitotic4 3rofaza I
meiotic4
II. Importan(a mitozei. Sc3ema
meiozei.111111111111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111(2p)
III. # celul+ cu .n/2. crz. Se -ivi-e mitotic. Stabili(i num+rul -e
cromozomi4 respectiv -e cromati-e4 )n:
a. pro*az+
b. ana*az+
c. *iecare -intre celulele *iice la momentul *orm+rii acestora.
111111111111111111111111111111111111111111111(245p)
Rezolvare:
a.
b.
c.
5,'5 cls. a I6-a (diviziune
I. 7),8,5I R7'39:'9) C1R,C5:
". Cromozomii au specific: 2. In metafaza :
a. sunt structuri temporare ale celulei a. se formeaza fusul de diviziune
b. cele doua brate sunt unite prin centromer b. incepe individualizarea cromozomilor
c. sunt in numar dublu in gamete c. cromozomii bicromatidici cliveaza
(. Celulele &aploide: *. 'e dezorganizeaza membrane nucleara in:
a. au 2n cromozomi a. interfaza
b. au n cromozomi b. profaza
c. rezulta in urma diviziunii mitotice c. metafaza
%.)a sfarsitul etapei a II-a a diviziunii ;. Referitor la tetradele cromozomiale:
meiotice rezulta: a. se formeaza in metafaza diviziunii mitotice
a. doua celule diploide b. apar in profaza I a diviziunii meiotice
b. doua cellule &aploide c. apar in profaza II meiotica
c. patru celule &aploide
; . $,( / ",8p
II. 7),8,5I R7'39:'9RI), C1R,C5,:
". +usul de diviziune: 2. ,ste caracteristic profazei: (. #iviziunea directa are specific:
a.apare in interfaza a.cromatina despiralizata a. dispare membrana nucleara
b.este format din fibre contractile b.individualizarea cromozomilor b. se desfasoara in patru faze
c.se formeaza in profaza c.dezorganizarea membranei c. se intalneste la procariote
d.se formeaza in nucleu nucleare d .se realizeaza prinfragmentare
d.deplasarea spre poli a cromozomilor sau strangulare
*. Referitor la celulele somatice:
a. sunt cellule diploide c. rezulta prin diviziune mitotica
b. sunt cellule &aploide d. au numar de cromozomi redus la -umatat
* . $,( / ",2p
III. 7'1CI75I C1R,'39:<751R :15I9:I), #I: C,), #197 C1)17:,:
tipuri de cellule caracteristici
". celula procariota "0. a. este diploida
2. celula somatica 20.. b. este &aploida
(. celula reproducatoare (0. c. prezinta nucleoid
*. celula vegetala *0. d. incon-urata de perete vegetal
structuri nucleare definitii
". cromozom "0 a. -umatatea longitudinala a cromozomului
2. cromatida 20 b. rezulta prin condensarea cromatinei
(. centromer (.... c. imparte cromozomul in brate
*. cromatina *0. d. filament lung, subtire, incolacit format din 7:# si proteine
8 . $.2 / ",;p
I=. :otati ,,7>>(adevarat sau ,,+>>(fals in dreptul urmatoarelor afirmatii:
". 8ametii sunt celule &aploide. 7
2. .#iviziunea directa poate fi mitoza sau meioza.7
(. 5etradele cromozomiale sunt formate din perec&i de cromozomi omologi.7
*. Cromozomii sunt formatiuni celulare temporare.+
%. Celulele umane rezultate prin mitoza au 2( de cromozomi.+
;. In spermatozoid, barbatul are garnitura de cromozomi : 22 ? 6 sau 22 ? @ +
; . $,* / 2,*
=. 3R1A),B,
". 1 celula mama cu 2n/*$ de cromozomi intra in diviziune meiotica.)a sfarsit, fiecare celula fiica rezultata va avea:
a. 2n/ 2$ cromozomi c. n/ 2$ cromozomi
b. 2n/ *$ cromozomi d. n/ *$ cromozomi
$,%p
2 +iecare dintre celulele fiice formate prin diviziune mitotica a unei cellule mama cu 2n/ 78 cromozomi , are:
c. 2n / (2 cromozomi c. n / (2 cromozomi
d. 2n / 78 cromozomi d. n/ 78 cromozomi
e. $,%p
I.IdentificaCi un singur r4spuns corect:
".IdentificaCi eroarea referitoare la diviziunea celular4:
a.direct4-are loc prin formarea unui perete transversal desp4rCitor Di prin
gEtuire
b.indirect4-are loc la ma-oritatea organismelor
c.carioc&inetic4-cuprinde dou4 tipuri fundamentale:mitoza Di meioza
d.de tip mitotic Di meiotic asigur4 creDterea Di FnmulCirea bacteriilor
$,( puncte
2.+usul de diviziune:
a.se formeaz4 Fn profaz4
b.se formeaz4 Fn metafaz4
c.se formeaz4 prin condensarea Di fragmentarea cromatinei
d.este alc4tuit din numeroase fibre proteice contractile numite flageline
$,( puncte
(.9na din afirmaCiile urm4toare nu se refer4 la diviziunea mitotic4:
a.este diviziunea celulelor somatice
b.genereaz4 uniformitate
c.p4streaz4 num4rul de cromozomi Di cantitatea de 7#: din celula-mam4
d.genereaz4 biodiversitate Di promoveaz4 discontinuitate
$,( puncte
*.Beioza:
a.se desf4Doar4 Fn dou4 etape succesive:ecvaCional4(meioza IDi
reducCional4(meioza II
b.se desf4Doar4 atEt Fn celula procariot4, cEt Di Fn celula eucariot4
c.se desf4Doar4 Fn celulele reproduc4toare cu n cromozomi
d.conduce la formarea gameCilor Di sporilor
$,( puncte
%.Comparativ cu profaza mitotic4, Fn profaza I a meiozei are loc:
a.individualizarea cromozomilor
b.organizarea fusului de diviziune
c.sc&imbul reciproc de informaCie genetic4 Fntre cromozomi omologi
d.dezorganizarea FnveliDului nuclear
$,( puncte
;.9rm4toarea afirmaCie despre fazele mitozei este adev4rat4:
a.Fn profaz4 se individualizeaz4 cromozomii prin despiralizarea progresiv4 a
cromatinei
b.Fn metafaz4 cromozomii bicromatidici se g4sesc Fn placa metafazic4
c.Fn anafaz4 cromozomii sunt monocromatidici datorit4 cliv4rii transversale a
centromerului
d.Fn telofaz4 cromozomii Fnc4 migreaz4 spre unul din polii celulei
$,( puncte
7.9rm4torul eveniment nu aparCine etapei reducCionale a meiozei:
a.Fn placa ecuatorial4 cromozomii sunt tetracromatidici Di recombinaCi
b.la sfErDitul metafazei are loc separarea cromozomilor omologi
c.Fn anafaz4 migreaz4 spre poli cromozomi bicromatidici Di recombinaCi
d.Fn telofaz4 cromozomii a-ung la poli Di devin monocromatidici
$,( puncte
8.Ciclul celular:
a.are aceeaDi lungime la toate organismele
b.Fn perioada ' cromozomii devin bicromatidici
c.Fn perioada 8" se dubleaz4 prin replicaCie moleculele de 7#:
d.include diviziunea care dureaz4 cel mai mult dintre toate etapele
$,( puncte
2.Gn telofaz4:
a.cromozomii se despiralizeaz4
b.se dezorganizeaz4 membrana nucleului
c.se formeaz4 fusul de diviziune
d.se formeaz4 un perete desp4rCitor
$,( puncte
"$.Gn interfaza diviziunii mitotice are loc:
a.recombinarea genetic4
b.individualizarea cromozomilor
c.migrarea cromozomilor spre filamentele fusului de diviziune
d.dublarea cantit4Cii de 7#:
$,( puncte
II.:otaCi Fn faCa fazelor diviziunii celulare literele corespunz4toare
caracteristicilor lor din coloana a doua:
".profaza a.formarea pl4cii ecuatoriale
2.metafaza b.migrarea cromozomilor spre poli
(.anafaza c.despiralizarea cromozomilor
*.telofaza d.individualizarea cromozomilor
" punct
III.7lc4tuiCi un eseu cu tema:,,3articularit4Ci ale mitozei>>dup4 urm4torul plan:
a.locul de desf4DurareH
b.rezultatele saleH
c.descrierea fazelorH
d.importanCa mitozeiH
e.enumeraCi cel puCin cinci deosebiri e.istente Fntre mitoz4 Di meioz4.
a) "ompleta(i urm+toarele *raze lacunare
" Bitoza conduce la formarea celulelor000000
2 Gn urma diviziunii mitotice o celul4 mam4 000000 d4
naDtere la 000000 celule fiice 000000
( Gn metafaz4 cromozomii000000sunt dispuDi Fn zona
00000 a fusului de diviziune.
* Gn anafaz4 cromozomii 000000 se dispun la 000000
fusului de diviziune.
% Gn 000000 are loc dezorganizarea membranei nucleare
Di a000000
546 7 25 / 6p
b) 8tiin- c+ o celul+ mama cu .n/29 cromozomi parcur:e
cinci -iviziuni mitotice succesive4 stabili(i:
" num4rul de celule fiice rezultat la sfErDitul
celei de a cincia diviziuni mitoticeH
2 num4rul de cromozomi Di cromatide e.istent
Fn toate celulele fiice rezultate din celula mam4 la
sfErDitul primei diviziuni mitoticeH
( num4rul de cromozomi Di de cromatide
e.istent Fn celula mam4 aflat4 Fn anafaz4.
545 7 6 / 245p
c) Asocia(i *azele mitozei cu caracteristicile acestora
"oloana A
". metafaza
2. anafaza
(. profaza
*. telofaza
"oloana &
a. se condenseaz4
cromatina Di se
individualizeaz4
cromozomii
b. se dezorganizeaz4 fusul
de diviziune
c. cromozomii bicromatidici
se dispun in placa
ecuatorial4
d. cromozomii
monocromatidici se
dispun in placa
ecuatorial4
e. are loc separarea Di
deplasarea cromatidelor
spre polii celulei
54.5 7 0 / 2p
R+spunsuri: 00000000000000000000000000000
-) In-ica(i cel pu(in trei -eosebiri e7istente )ntre pro*aza
,i telo*aza mitozei.
" 00000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000
2 00000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000
( 00000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000
". ;enomenul important -in -iviziunea celular+ )l constituie:
7.creDterea Fn volum a celuleiH A.diviziunea nucleuluiH C.procesele de asimilaCieH
#.strangularea celulei.
.."romozomii mitotici -in celulele *iice sunt:
7.noi Fn totalitateH A.vec&i Fn totalitateH C.numai pe -um4tate noiH #.nici
un r4spuns corect.
6.;ormarea *usului nuclear are loc )n:
7.metafaz4H A.anafaz4H C.telofaz4H #.profaz4.
0.%ispunerea cromozomilor )n placa ecuatorial+ are loc )n:
7.profaz4H A.anafaz4H C.metafaz4H #.telofaz4.
5.La s*<r,itul telo*azei meiotice num+rul -e cromozomi ai celulei1 mam+:
7.se reduce la -um4tateH A.se menCine identicH
C.creDte de dou4 oriH #.nu se modific4.
=.La s*<r,itul etapei ecva(ionale rezult+:
7.dou4 celule diploideH A.patru celule &aploideH
C.doi gameCiH #. o celul4 diploid4.
>.?n ana*aza I meiotic+:
7.se dezorganizeaz4 fusul de diviziuneH A.cromozomii sunt monocromatidiciH
C.cromozomii sunt clivaCiH #.cromozomii migreaz4 c4tre polii celulei.
9 .?n ana*aza mitotic+:
7.cromozomii monocromatidici migreaz4 spre cei doi poli aiceluleiH
A.membrana nuclear4 se fragmenteaz4H
C.centrozomul organizeaz4 fusul de diviziuneH
#.se formeaz4 membrana celular4 ce va separa celulele-fiice.
@.?n meta*aza mitozei:
7.cromozomii bicromatidici se dispun Fn planul ecuatorial al celuleiH
A.cromozomii bicromatidici au a-uns la polii fusului de diviziuneH
C.cromozomii monocromatidici se dispun Fn planul ecuatorialal celuleiH
#.cromozomii monocromatidici se deplaseaz4 c4tre polii fusului de diviziune.
25. In perioa-a premitotic+ a inter*azei:
7.are loc decondensarea ma.im4 a cromozomilorH
A.are loc replicarea centrozomuluiH
C.se sintetizeaz4 molecule necesare desf4Dur4rii mitozei (7R:, proteine, 753H
#.se produce replicarea cromozomilor.
22..?n ana*az+ are loc:
7.individualizarea cromozomilorH
A.dezorganizarea membranei nucleare Di a nucleolilorH
C.deplasarea cromozomilor spre cei doi poli ai celuleiH
#.refacerea membranei nucleare Di a nucleolilor.
2..Sc3imbul reciproc -e material :enetic )ntre cromozomii omolo:i are loc )n:
7.anafaza IH A.profaza IH C.metafaza IIH #.telofaza II.
26.na -in perioa-ele inter*azei este:
7.de sintez4H A.anafazaH C.profazaH #.metafaza.
20 .nul -intre procesele enumerate mai Aos caracterizeaz+ meta*aza mitozei:
7.dispariCia nucleoluluiH A.reapariCia membranei nucleareH
C.dispunerea cromozomilor Fn placa ecuatorial4H #.formarea fusului de diviziune.
25."ea mai activ+ etap+ a ciclului celular este:
7.faza de diviziuneH A.interfazaH C.telofazaH #.metafaza.
2= ."itoc3ineza are loc la s*<r,itul:
7.interfazeiH A.telofazeiH C.anafazeiH #.profazei.
2>. Amitoza prin clivare este )nt<lnit+ la:
7.dro-dia de bereH A.plantele angiospermeH
C.alga verde 3leurococcus sp.H #.toate celulele somatice.
29."are urm+toarele caracteristici re*eritoare la -iviziunea -irect+ nu este corect+:
7.Fncepe cu formarea fusului de diviziuneH A.are loc Fn celulele pe cale de regenerareH
C.se poate realiza prin strangulareH #.se caracterizeaz4 prin cromozomi
evidenCiaCi.
2@."are -in urm+toarele procese asi:ur+ )nAum+t+(irea materialului ere-itar )n cele
-ou+ celule *iice:
7.meiozaH A.diviziunea direct4H C.interfazaH #.diviziunea mitotic4.
.5.Ana*aza I se caracterizeaz+ prin:
7.clivarea longitudinal4 a cromozomilor bicromatidici H
A.deplasarea cromozomilor bicromatidici spre polii celuleiH
C.formarea tetradelor cromozomiale Di a pl4cii metafaziceH
#.dispunerea cromozomilor monocromatidici Fn placa ecuatorial4H
.2."elulele 3aploi-eB
7.sunt celulele somaticeH A.sunt celulele corpuluiH
C.sunt celule cu InJ cromozomiH #.au un num4r de cromozomi egal cu al celulelor
somatice.
...Structura *ormat+ prin conAu:area cromozomilor perec3e )n pro*aza I se nume,te:
7.placa metafazic4H A.fus de diviziuneH
C.cromozom monocromatidicH #.bivalent.
.6."iclul celular:
7.reprezint4 perioada dintre dou4 diviziuni celulareH A. cuprinde dou4 etape interfaza Di profazaH
C.interfaza este format4 din 8", ', 82H #. are aceeaDi durat4 la toate tipurile de
celule.
.0."itoc3ineza:
7.este primul proces din interfaz4H
A.presupune separarea citoplasmei Di a organitelor celulare Fn cele dou4 celule fiiceH
C. se realizeaz4 simultan cu diviziunea nucleuluiH
#.este FntElnit4 numai la celulele animale.
.5."romozomii:
7.sunt particule proteiceH A.sunt vizibili Fn interfaz4H
C.au compoziCie c&imic4 identic4 cu a cromatineiH #.sunt perec&i Fn celulele gametice.
.=.%ublarea cantit+(ii -e A%! are loc )n:
7.anafaz4H A.interfaz4H C.metafaz4H #.profaz4.
.>.'eioza I se *inalizeaz+ cu:
7.2 celule nH A. 2 celule 2nH C.* celule 2nH #.* celule n?nH
.9.'eioza II:
7.porneDte de la celule 2nH A.este asem4n4toare unei mitozeH
C.necesit4 cromozomi tetracromatidiciH #.se finalizeaz4 cu celule 2n care nu se mai divid.
.@.'itoza se -eosebe,te -e meioz+ prin:
7.cromozomii tetracromatidici din metafaz4H A.num4rul cromozomilor rezultaCi Fn etapa IH
C.cromozomii monocromatidici din anafaz4H #.cromozomii recombinaCi genetic din
profaz4.
65.?n inter*aza premer:+toare mitozei se -es*+,oar+:
7.recombinarea genetic4 intra Di intercromozomial4H A.dublarea cantit4Cii de cromatid4H
C.individualizarea cromatidei, plierea Di spiralizarea ei pentru a forma Fn cele din urm4 cromozomiiH
#.procese metabolice care necesit4 753.
".1 celul4 mam4 din organele reproduc4toare ale unei plante cu flori intr4 Fn diviziune meiotic4 .
Ktiind c4, celula mam4 are 2n/"; cromozomi, stabiliCi:
a.etapele diviziunii meiotice
b.tipul de celule fiice formate Di num4rul de celule fiice la finalul telofazei
c.num4rul total de cromozomi, respectiv de cromatide din toate celulele rezultate la sfErDitul
meiozei acestei celule mam4
2.)a o plant4 de monocotiledonate cu 2n/2* cromozomi, celulele epidermei au fost distruse Fn
urma unui traumatism mecanic. 7u loc procese de diviziune celular4 pentru refacerea Cesutului .
'tabiliCi urm4toarele:
a.num4rul de cromozomi dintr-o celul4 mam4 aflat4 Fn anafaz4 Di din fiecare din cele dou4 celule
fiice, rezultate Fn urma diviziunii celulare
b.tipul de diviziune Di tipul de cromozomi, dup4 num4rul de cromatide din celulele fiice nou
formate
c.sc&ema diviziunii celulare care a avut loc Fn acest caz
(.1 celul4 cu "2 cromozomi se divide mitotic.'tabiliCi num4rul de cromozomi, respectiv de
cromatide Fn:
a.profaz4
b.anafaz4
c.fiecare dintre celulele fiice la momentul form4rii acestora.
*.Celula ou, rezultat4 Fn urma fecund4rii unui ovul cu n/(" cromozomi de c4tre un spermatozoid cu
acelaDi num4r de cromozomi , sufer4 diviziuni mitotice succesive. 'tabiliCi urm4toarele:
a.num4rul total de cromozomi ai celulei ou Di num4rul total de cromatide din spermatozoidul care
a participat la fecundaCie
b.num4rul total de cromatide prezente Fn celula ou Fn profaza primei diviziuni
c.num4rul de celule rezultate dup4 trei diviziuni mitotice succesive ale celulei ou
%.)a grEu, diviziunea mitotic4 a unei celule cu 2n/"* cromozomi dureaz4 ;$ de minute din care: 8
minute revin metafazei, * minute anafazei, "8 minute telofazei. 3erioada dintre 2 diviziuni
succesive ( interfaza este de "$ ore. 'tabiliCi urm4toarele:
a.timpul necesar desf4Dur4rii metafazelor din cadrul diviziunilor mitotice succesive prin care,
pornind de la celula ou se obCin "; celule
b.num4rul de diviziuni mitotice prin care dintr-o celul4 mam4 2n se formeaz4 "28 de celule Di
timpul necesar pentru formarea acestora
c.timpul necesar desf4Dur4rii tuturor profazelor din cadrul a cinci diviziuni mitotice succesive,
pornind de la o celul4 mam4 2n.
;.Gn urma diviziunii mitotice a unei celule mam4 cu 2n/"; cromozomi se obCine un num4r mare de
celule. 'tabiliCi urm4toarele:
a.num4rul de cromatideLcromozomi din celula mam4 aflat4 Fn anafaz4
b.num4rul de celule rezultate dup4 prima diviziune a celulei mam4 precum Di num4rul total de
perec&i de cromozomi din aceste celule
c.num4rul total de cromozomi aflaCi Fn toate celulele fiice rezultate din celula iniCial4 , dup4 trei
diviziuni mitotice succesive.
7.+iecare dintre cei * spermatozoizi, formaCi prin diviziunea mitotic4 a unei celule mam4 cu 2n/8
cromozomi, particip4 la cEte o fecundaCie.
Ktiind c4 ovulele participante la fecundaCie au acelaDi num4r de cromozomi ca Di spermatozoizii,
stabiliCi urm4toarele:
a.num4rul total de cromozomi, respectiv de cromatide din cei patru spermatozoizi
b.num4rul total de cromozomi din cele patru celule ou formate
c.num4rul total de cromatide din toate celulele somatice aflate la sfErDitul celei de-a cincea
diviziuni mitoticea uneia dintre celulele ou formate.
8.Ktiind c4 la om diviziunea mitotic4 a unei celule somatice cu 2n/*; de cromozomi dureaz4 ;$ de
minute Di c4 intervalul de timp ( interfaza dinte dou4 diviziuni este de "$ ore, stabiliCi
urm4toarele:
7.Fn cEt timp se produc 8 celule pornind de la celula mam4 cu 2n/*; cromozomi
b.num4rul total de cromatide din cele 8 celule formate Di aflate Fn anafaza unei alte diviziuni
mitotice
c.num4rul de celule obCinute prin diviziuni mitotice, pornind de la zece celule mam4 diploide Fntr-
un interval de timp de ;; ore.
2.#iviziunea mitotic4 se desf4Doar4 Fn * faze succesive , cu durat4 variabil4.
)a maz4re ( 2n/* mitoza dureaz4 "82 minute, dup4 cum urmeaz4: profaza *$ minute, metafaza
-umatate din durata profazei, anafaza "2 minute, iar telofaza diferenCa dintre durata total4 a
diviziunii Di suma celorlalte trei faze.
a.calculaCi durata metafazei
b.e.primaCi Fn procente durata profazei Di telofazei Di menCionaCi dou4 procese inverse
desf4Durate Fn cursul celor dou4 faze.
c.stabiliCi num4rul Di tipul cromozomilor metafazici Di anafazici.
"$.1 celul4 ou cu "2 cromozomi va genera, Fn urma unor diviziuni mitotice repetate, Cesutul
embrionar.'tabiliCi urm4toarele:
a.fazele mitozei
b.num4rul de celule care se formeaz4 din aceast4 celul4 ou, la finalul a patru diviziuni succesive
c.num4rul total al cromozomilor din celulele formate la finalul celor patru diviziune
"".1 celul4 somatic4 prezint4 Fn nucleul s4u un num4r de "; cromozomi. 'tabiliCi urm4toarele:
a.num4rul grupelor de lin!ageH precizaCi un argument pentru r4spuns
b.num4rul de cromozomi conCinut Fn fiecare din celulele fiice rezultate dup4 * diviziuni mitotice
succesiveH precizaCi un argument pentru r4spuns
c.num4rul de cromozomi conCimnut Fn fiecare dintre celulele fiice rezultate Fn urma primei etape
a diviziunii meioticeH argumentaCi r4spunsul