Sunteți pe pagina 1din 1

Bibliografie

1. Acatrinei Gh.,1994 – Poluarea şi protecţia mediului ambiant. Centrul de multiplicare al Univ. Al. I- Cuza Iaşi.

2. Barbu C. M., Selişteanu S. A., 2006 - Protecţia mediului şi a resurselor naturale. Ed.Sitech, Craiova.

3. Chifu T., Murariu Alexandrina, 1999 – Bazele protecţiei mediului, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi.

4. Cogălniceanu D., 2007- Ecologie şi protecţia mediului. Ministerul Educaţiei şi cercetării. Proiectul pentru învăţământul rural.

5. Costică N (coord. ştiinţific), Ciumaşu E., Costică M., Stanc S., Stratu A., Şurubaru B., Cozma D.,Baciu L., Meşniţă G.,Grozavu A.,Cucoş C., Ceobanu C., Curelaru V.,Diac G., Gheţău R., 2007- Ghid de formare metodologică în domeniul educaţiei de mediu (EM) - versiune destinată studenţilor Ed. Corona, Iaşi.

6. Ionescu C., Băloiu L., Olaru M., Frăsineanu I., Frăsineanu C., Brebeanu G., Apostol D., Onuţu I., Ciuparu D., 2001 – Introducere în problematica mediului înconjurător. Ed. Ilex, Bucureşti.

7. Ionescu I., Săhleanu V., Bindu G., 1989 – Protecţia mediului înconjurător şi educaţia ecologică. Ed. Ceres, Bucureşti.

8. Mănescu S., Cucu M., Diaconescu Mona Ligia, 1994 – Chimia sanitară a mediului, Ed. Medicală, Bucureşti.

9. Mihăescu- Pinţia C. C.,Pâslaru M., Matei M., Tufănaru C, Iacob I. N., 2007 – Introducere în promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate. Ed. Public H Press,Bucureşti.

10. Părăuşan V., Maior I., Ionescu A., 2006 - Dezvoltarea durabilă şi protecţia mediului. Ed. Pro Universitaria Bucureşti.

11. Pricope F., 2001 – Poluarea mediului şi conservarea naturii, Universitatea Bacău.

12. Primack R., Pătroescu M., Rozylowicz L., Iojă C., 2002 – Conservarea diversităţii biologice. Ed. Tehnică, Bucureşti.

13. Primack R., Pătroescu M., Rozylowicz L., Iojă C., 2008 – Fundamentele conservării diversităţii biologice. Ed. AGIR, Bucureşti.

14. Rădulescu H., 2001 - Poluare şi tehnici de depoluare a mediului. Ed. Eurobit. Timişoara

15. Smejkal G., 1982 – Pădurea şi poluarea industrială.Ed. Ceres, Bucureşti.

16. Stanciu M., 2009 - Amprenta ecologică a României - o nouă perspectivă asupra dezvoltării. Calitatea vieţii, XX (nr.3-4):271-288.

17. Ţuţuianu O., 2006 - Poluarea mediului înconjurător. Internaţional University Press, Bucureşti.

18. Vasiliu F., 2008 - Provocările ISO 14000 pentru companiile româneşti. www.responsabilitatesocială.ro

19. Vişan S., Angelescu A., Alpopi C., 2000 - Mediul înconjurător. poluare şi protecţie. Ed. Economică, Bucureşti.

20. Vlad C.D.,2007- Poluarea, problemă mereu actuală. Ed. Pim, Iaşi

21. Vlaicu B., 1998 - Igienă şi ecologie a mediului. Ed. Eurobit.Timişoara.

22. Zaharia C. Ilie, 1999 – Studii de Ecologie – Influenţa poluării chimice asupra covorului vegetal din România. Ed. Economică

Planul naţional strategic pentru dezvoltare rurală 2007-2013. Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia mediului,2008. Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României, 2008

www.asro.ro www.ecotec-engineering.com http:// arii protejate.ngo.ro www.mediu.ro