Sunteți pe pagina 1din 42

Ministerul Educaiei i tiinei

Universitatea Tehnic a Moldovei


Facultatea Cadatru, Geodezie i Construcii
Catedra: Geodezie, Cadastru i Geotehnic
PROIECT DE CURS
a disci!lina: Geotehnic i "undaii
Te#a:$roiectarea "undaiilor de su!ra"a i !e !iloi
% e"ectuat: st& 'r& C(C)*+, -ulea .&
% veri"icat: con"& univ& -r& /to' (&
Chiinu 0**1
2& Eta!ele !rinci!ale de !roiectare ale "undaiilor&
Con"or# re'ulilor 3n vi'oare 456780&*0*2)9:; !roiectarea "undaiilor de su!ra"a se "ace
la dou 'ru!e de stare li#it& a !ri#a 'ru! de stare li#it se sta<ilete rezistena care ia 3n
consideraie 'ru!area sarcinilor, care e=ercit cele #ai i#!ortante e"orturi& a 'ru!a a doua
li#it se deter#in di#ensiunile tl!ilor de "undaie i tasrilor&
/e cunosc ur#toarele eta!e de !roiectare:
-eter#inarea ad>nci#ii de "undare& $rin ad>nci#ea de "undare se 3nele'e distana de la
su!ra"aa nivelat a terenului !>n la tal!a "undaiei&
%d>nci#ea de "undare se noteaz !rin d i de!inde de ur#torii "actori:
condiiile 'eolo'ice in'inereti ale antierului?
condiiile cli#aterice
!articularitile constructive ale construciei?
#ri#ea i #odul de aciune ale sarcinilor&
/%@C(.% 20A21A:
-%TE (.(B(%E
-e !roiectat "undaiile construciei 3n dou variante
a;Fundaii de su!ra"a
<;Fundaii !e !iloi
2&Construcia este !rezentat !rin !lanul su la cota *&***
0
4500 6000 4500 10400 4000 6400 6400 4000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6
0
0
0
6
0
0
0
6
0
0
0
A
B
C
D
Casa de locuit cu cafenea

2&$ro!rietile "izico)#ecanice ale !#3nturilor, care alctuiesc terenul de "undare&
$a#3nt loiesoid 4 ar'il nisi!oas tare;
-ate iniiale:
hC,&,#
2D&*
E.A#
:
) densitatea !#3ntului
0D,9
s
E.A#
:
) densitatea 'ranulelor #inerale

*&:*
L

) li#ita su!erioar de !lasticitate
*&29
p

)li#ita in"erioar de !lasticitate
00
o
)un'hiul de "recare interioar a !#3ntului 3n 'rade
0:
n
C
)coeziunea !#3ntului
2; Calculul densitii !#3ntului uscat cu !recizia *&*2
A42 ; 2D&*42 *&*,; 2+&:9
d
+ +
0; Calculul indicilor !orilor cu !recizia *&*2
:
Farianta
/arcinile !e a=ele:
%)C 2)9 G -,H
n,E.A# .,E.A# .,E. .,E.
((( ,0* 09* ,,* 20**
4 ; 0D,9 2+&:9
*&1,
2+&:9
s d
d
e:; Calculul 'radului de u#iditate
*, *, 0D,9
*,2,
*, 1, 2*
s
r
S
e
unde:
:
2* A
w
kN m ) 'reutatea volu#ic a a!ei
,; Greutatea !a#intului in stare su<#ersata , adica a !a#intului a"lat su< .&%&
I
s<
C4I
s
)I
J
;A42Ke;C40D&9)2*;A42K*&1,;C H,D+ E.A#L
+;Calculul densitii !#3ntului 3n stare saturat
4 ; 0D,9 4*&1, 2*;
2H&D+
2 2 *, 1,
s
sat
e
e

+ +

+ +
+; Calculul indicelui de lichiditate
*, *, *,2,
*&9:
*&20
p
L
L p
I

D; Calculul indicelui de !lasticitate


*&:* *&29 *&20
p L p
I
1;Calculul #odulului de de"or#aie
$entru calculul #odulului de de"or#aie ave# nevoie de rezultatele 3ncercrilor edo#etrice
re!rezentate 3n ta<elele din variant&%ici sunt date : ta<ele cu di"erite ad3nci#i 4M; de
e=tra'ere a !#3ntului su!us 3ncercrilor&
$entru calculul #odulului de de"or#aie ave# nevoie ca aceste ta<ele sa "ie re!rezentate
'ra"ic&@e!rezent3nd 3n 'ra"ic di"erite valori a indicelui !orilor 4e) 3n con"or#itate cu variaia
!resiunilor 4$;se construiete cur<a de co#!resiune)!orozitate&Teoria i !ractica ne arat c
3ntr)un interval de !resiuni nu !rea #are $CD*NN:** E$a iar la !#3nturile <une !3n la
+**E$a, !#3nturile se co#!ort ca cor!uri liniare de"or#a<ile& -e aceea cur<a se
3nlocuete !rintr)o drea!t t'a ceea ce ne !er#ite s utiliz# le'ea teoriei elasticitaii la
rezolvarea !ro<le#ei:
t'a
2 0
0 2
e e


,
MC1,0#
$? E$a e
* *&D9+
+* *&D1*
2** *&D+1
2+* *&D:1
0** *&D0*
:** *&D21
MC,,0#
$? E$a e
* *&1**
+* *&DH*
2** *&D1+
0** *&D,+
,** *&D2+
D** *&D*+
MC2,0 #
$? E$a e
* *&1,*
+* *&10*
2** *&1**
0** *&D1*
,** *&D:*
D** *&D**
Cu c3t t'a este #ai #ic cu at3t !#3ntul este #ai sla< co#!resi<il
t'a-re!rezint coe"icientul de co#!resi<ilitate adic:
t'aC *
m
a !ractic deseori se utilizeaz coe"icientul de co#!resi<ilitate v
m
care este:
*
*
2
v
m
m
+
?E$a
v
e
m
E

?E$a
On #aPoritatea cazurilor 3ncercrilor edo#etrice aduc la valorile reduse a lui e
E
& -e aceea la
!roiectare se introduce un coe"icient de !roiecie k
m
i 3n "inal se ado!t : e k
E m E Q
/ se
deter#ine #odululde de de"or#aie E !e <aza ur#toarelor rezultate ale 3ncercrilor
edo#etrice ale !#3ntului e=tras de la ad3nci#ea MC2,0# i cu 'reutatea volu#ic
2D&*
?E.A
:
m
2
Qh
C2D,*Q2,0C2H,0 E$a
0
2+*&&&&&&0**? P kPa
, ado!t#
0

C2+* E$a?
-u!a 'ra"ic 'si#:
* 2 0
*&1:H? *&10H? *&D9, e e e
?
t'aC *
m
C*&****1D
*
*
2
v
m
m
e

+
C
*&****1D
*&****,
2 *&1:H

+
v
e
m
E

*&D0
2++**
*&****,
kPa
-e unde

) care de!inde de ti!ul !a#intului, 3l lu# din cartea RMecanica !#3nturilor

C*&D0
e k
E m E Q
C 0,1+Q2++**C,0D0+ E$a
@ezultatele sunt re!rezentate in 'ra"icul incercarilor edo#etrice res!ectiv de adinci#ea
MC2,0 #&
+
2 0
0 2
*&1:H *&10H
*&****1D
2+* 2H&0
e e
tg
P P
.isi! ar'ilos 4!lastic;
-ate iniiale:
hC:&D #
29&0
E.A#
:
) densitatea !#3ntului
0D,2
s

E.A#
:
) densitatea 'ranulelor #inerale
*&2D ) u#iditatea !#3ntului
*&02
L

) li#ita su!erioar de !lasticitate
*&2+
p

)li#ita in"erioar de !lasticitate
0D
o
)un'hiul de "recare interioar a !#3ntului 3n 'rade
,2
n
C )coeziunea !#3ntului
2; Calculul densitii !#3ntului uscat cu !recizia *&*2
29&0
2+&D9
42 ; 42 *&2D;
d


+ +
0; Calculul indicilor !orilor cu !recizia *&*2
4 ; 0D&2 2+&D9
*&DD
2+&D9
s d
d
e:; Calculul 'radului de u#iditate
D
*,2D 0D&2
*&D:
*, DD 2*
s
r
S
e
unde:
:
2* A
w
kN m ) 'reutatea volu#ic a a!ei
,; Calculul densitii !#3ntului 3n stare saturat
4 ; 0D&2 4*&DD 2*;
2H&DH
2 2 *&DD
s
sat
e
e

+ +

+ +
+; Calculul densitii su<#ersate a !#3ntului
0D&2 2*
H&DH
2 2 *&DD
s
sb
e+ +
D; Calculul indicelui de lichiditate
*,2D *,2+
*&2D
*&*D
p
L
L p
I

1; Calculul indicelui de !lasticitate


*&02 *&2+ *&*D
p L p
I
9;$entru acest ti! de !#3nt se ad#ite valoarea lui EC2+D** din ta<elele nor#elor 3n
vi'oare&

.isi! "in 43ndesat #ediu,saturat;
-ate initiale:
hC+&2 #
2H&D
) densitatea !#3ntului
0D&+
s
)densitatea 'ranulelor #inerale
*&0+ )u#iditatea !#3ntului
::
o
)un'hiul de "recare interioar a !#3ntului 3n 'rade
0
n
C )coeziunea !#3ntului
2; Calculul densitii !#3ntului uscat cu !recizia *&*2
A42 ; 2H&DA42 *&0+; 2+&D9
d
+ +
0; Calculul indicilor !orilor cu !recizia *&*2
4 ; 0D,+ 2+&D9
*&DH
2+&D9
s d
d
e:; Calculul 'radului de u#iditate
*, 0+ 0D,+
*&HD
*, DH 2*
s
r
S
e
unde:
:
2* A
w
kN m ) 'reutatea volu#ic a a!ei
,; Calculul densitii !#3ntului 3n stare saturat
1
4 ; 0D,+ 4*, DH 2*;
2H&1D
2 2 *, DH
s
sat
e
e

+ +

+ +
+; Calculul densitii su<#ersate a !#3ntului
0D,+ 2*
H&1D
2 2 *, DH
s
sb
e+ +
D; ) Modulul de de"or#atie :
Modulul de de"or#atie se deter#& !e <aza rezultatelor incercarilr endo#etrice 4F)2;
50 100 200 400 600
P, kPa
P2 0
0,600
0,650
0,700
$CIzC2H&D1&0C2,2&2E$a
z C 1&0# ) adinci#ea la care s)a "acut incercarea endo#etrica ?
$C4.A%;, insa necunoscind su!ra"ata tal!ii "undatiei , adota#
$C2+*&&&0**E$a?$C0**S$a
e C *&D,9 ? e C *&D,+ ? e C *&D1, ?
-eter#ina# coe"icientul de co#!resi<ilitate :
#C4e)e;A4$)$;C4*&D,9)*&D,+;A40**)2,2&2;;C+&*H2*4E$aT;
-eter#ina# coe"icientul de co#!resi<ilitate relativa :
#
v
C#A42Ke;C+&*H2*A42K*&D1,;C:&*,2*4E$aT;
Modulul de de"or#atie in endo#etru :
E
e
CUA#
v
C*&,1A:&*,2*C2+&,DM$a
U)coe"& care de!inde de ti!ul !a#intului , !Au nisi! "in UC*&,1
Modulul de de"or#atie E
e
se i#ulteste cu coe"& de corectie #
E
, care !Au nisi! "in #
E
C:
E C E
e
#
E
C2+&,D:C ,D&:9M$a
%r'ila <runa 4!lastic virtoasa;
-ate iniiale:
hC:&9 #
0*&*
E.A#
:
) densitatea !#3ntului
01&,
s

E.A#
:
) densitatea 'ranulelor #inerale
9
*&01 ) u#iditatea !#3ntului
*&,,
L

) li#ita su!erioar de !lasticitate
*&0,
p

)li#ita in"erioar de !lasticitate
2H
o
)un'hiul de "recare interioar a !#3ntului 3n 'rade
+*
n
C
)coeziunea !#3ntului
2; Calculul densitii !#3ntului uscat cu !recizia *&*2
0*
2+&1,
42 ; 42 *&01;
d


+ +
0; Calculul indicilor !orilor cu !recizia *&*2
4 ; 01&, 2+&1,
*&1,
2+&1,
s d
d
e:; Calculul 'radului de u#iditate
*, 01 01&,
*&HH
*, 1, 2*
s
r
S
e
unde:
:
2* A
w
kN m ) 'reutatea volu#ic a a!ei
,; Calculul densitii !#3ntului 3n stare saturat
4 ; 01&, 4*&1, 2*;
0*
2 2 *&1,
s
sat
e
e

+ +

+ +
+; Calculul densitii su<#ersate a !#3ntului
01&, 2*
2*
2 2 *&1,
s
sb
e+ +
D; Calculul indicelui de lichiditate
*, 01 *, 0,
*&2+
*&0
p
L
L p
I

1; Calculul indicelui de !lasticitate


*&,, *&0, *&0
p L p
I
9;$entru acest ti! de !#3nt se ad#ite valoarea lui EC02:** din ta<elele nor#elor 3n
vi'oare&
:&Evaluarea conditiilor 'eolo'ice in'ineresti ale santierului&
$entru a uura !rocesul de !roectare rezultatele deter#inrii caracteristicilor
"izico)#ecanice ale !#3ntului se trec 3n ur#torul ta<el centralizator:
H
-enu#irea
co#!let a
!#3nturilor
G
r
o
s
i
#
e
a
#
e
d
i
e

h
,

#
I
s

,

E
.
A
#
:
I

,

E
.
A
#
:
V
I
d

,

E
.
A
#
:
e
/
r
I
s
<
,


E
.
A
#
:
I
s
a
t

,
E
.
A
#
:
V
$
V

(
!
W

,

'
r
a
d
e
C

,

E
$
a
E

,

E
$
a
%
d
3
n
c
&

a
!
e
i

s
u
<
t
&

,

#
2& $#3nt
loessoid,
,
,
0
D
,
9
2
D
,
*
*
,
*
,
2
+
,
:
9
*
,
1
,


*
,
2
,
H
,
D
+
2
H
&
D
+
*
,
2
9
*
,
:
*


*
,
2
0
0
0
0
:
,
0
D
0
+
+
,
H
0& .isi!
ar'ilos 43n
stare
!lastica;
:
,
D
0
D
,
2
2
9
,
0
*
,
2
D
2
+
,
D
9
*
,
D
D*
,
D
:

H
,
D
H
2
H
,
D
H
*
,
2
+
*
,
0
2


*
,
*
D
0
D
,
2
2
+
D
*
*
:&.isi! "in,
3ndesat
#ediu,
saturat&
+
,
2
0
D
,
+
2
H
,
D
*
,
0
+
2
+
,
D
9
*
,
D
H

*
,
H
D
H
,
1
D
2
H
&
1
D
)))
:
:0
,
D
:
9
*
,& %r'il
<runa
$lastic
virtoasa
:
,
9
0
1
,
,
0
*
*
,
0
1
2
+
,
1
,
*
,
1
,

*
,
H
H
2
*
0
*
*
,
0
,
*
,
,
,
*
,
0
2
H
+
*
0
2
:
*
*
$lec3nd de la datele din acest ta<el se !recedeaz la evaluarea condiiilor
'eolo'ice in'inereti ale a#!lasa#entului care se "ace !entru !#3nturile:
/tratul 2 X $#3ntul loessoid re!rezint ar'il nisi!oas, cu 'radul de u#iditate sla< u#ed 4
*&+* *&2,
r
S <
; de o 'rosi#e a stratului hC,&, # cu #odulul de de"or#aie liniar
EC,0D0+E$a, coeziunea CC0: E$a, un'hiul de "recare interioar
*
00 ,deci este un teren
<un !entru "undii &
/tratul 0 X .isi! ar'ilos in stare !lastica cu 'radul de u#iditate u#ed4/
r
C*,D:Y*,9*;,cu
'rosi#ea:,D un'hiul de "recare interioara
*
2+ ,#odulul de de"or#are liniara EC 2+D**
E$a?coeziunea CC,2 E$a,deci este un teren <un de "undare&
/tratul : X .isi! "in 3ndesat #edi,saturat, cu o 'rosi#e a stratului de +,2 #? un'hiul de
"recare interioar
*
:: , #odulul de de"or#aie liniar
E C,D:9* E$a? coeziunea CC0E$a, deci este un teren <un de "undare&
2*
/tratul ,X %r'ila <runa !lastic virtoasa cu 'radul de u#iditate saturat 4
*&HH 2, *
r
S <
; cu
'rosi#ea :,9 #, un'hiul de "recare interioara
*
2H ,#odulul de de"or#atie liniara
E C 02:** E$a? coeziunea C C +* E$a, deci este un teren <un de "undare&
%!a su<teran a "ost de!istat la ad3nci#ea de la +&H #
ceia ce 3nsea#n c a!a su<teran nu va avea in"luent direct asu!ra "undaiilor
c3t i asu!ra condiiilor de e=ecutare&
-u! analizele chi#ice a!ele su<terane nu !osed a'resivitate asu!ra
<etonului&
$roiectarea "undaiilor de su!ra"a&
-u! cu# e tiut !rin ad3nci#ea de "undare se 3nele'e distana #surat de la su!ra"aa
terenului 3n stare natural sau a#enaPat 4du! caz; !3n la tal!a "undaiei&
%ceast !ro<le# !oate "i rezolvat cunosc3nd destinaia construciei, !articularitile ei
structurale i constructive& Modul de aciune a sarcinilor i valorile lor, condiiilor 'eolo'ice
i hidro'eolo'ice ale a#!lasa#entului , localitii 'eo'ra"ice&
/eciunea 'eolo'ic
22
2& -eter#inarea ad3nci#ii de "undare&
-eter#inarea ad3nci#ii de "undare de!inde de #ai #uli "actori:
condiiile 'eolo'ice
condiiile hidro'eolo'ice ale antierului
condiiile cli#aterice
!articularitile constructive ale construciei
#ri#ea sarcinilor
#odul de aciune a sarcinilor
a deter#inarea lor tre<uie de atras atenia 3n !ri#ul r>nd la 'rosi#ea i caracterul de
aezare a straturilor 4!anta straturilor de !#>nt; !recu# i la !ro!rietilor "izico #ecanice&
$ornind de la aceasta se construiete !ro"ilul 'eolo'ic& %st"el tre<uie de calculat
ad>nci#ea de 3n'he con"or# "or#ulei:
fn f f
d k d

E
"
C *&,&&&&2 ) coe"& care tine cont de re'i#ul ter#ic interior al constructiei
%do!t E
"
C *&1
d
"n
) adinci#ea nor#ata de in'het ?
d
"n
Cd ZM
t
C*&0+Z1C*&DD#
d ) #ari#e ce de!inde de ti!ul !a#intului !e care se reaze#a tal!a "undatiei
d C*&0+ ) !entru ar'ile nisi!oase
M
t
) coe"& ce tine cont de #ari#ea adinci#ei de in'het !entru zona 'eo'ra"ica res!ectiva
M
t
C 1 &
d
"
C *&1 *&DD C *&+*#
Tre<uie sa se res!ecte conditia :
d [ d
"
d C d C h
s
K *&+ )*&,+ ) *&DH C : K *&+ ) *&,+ ) *&DH C 0&, #
d C 0&,# [ d
"
C *&+*# ) conditia se res!ecta &
0& -i#ensionarea tl!ii de "undaie&
-i#ensionarea tl!ii de "undaie se "ace la a doua stare li#it 4la de!lasri;, in>nd cont
de 'ru!area !rinci!al a sarcinii&
On cazul de "a e=ist #ai #ulte #etode de calcul !rintre care cea #ai "recvent utilizat se
<azeaz !e rezistena convenional de calcul @
*
la care calculul se "ace !rin #ai #ulte
3ncercri succesive 4#etode de a!ro=i#aie succesiv;& Falorile lui @
*
se e=tra' din ta<el&
20
2;& -eter#inarea di#ensiunii tl!ii "undaiilor !e a=ele %)C:
%ceast "undaie o vo# calcula ca o "undaie solicitat centric:
m

)valarea #edie !onderat a 'reutii volu#ice a stratului de !#3nt cu!rinse 3n


li#itele lui d&
-eter#in# sarcina nor#at !rovenit din 'reutatea !ro!rie a !#3ntului situat
deasu!ra "undaiei&
*,+ 4 ; 2 4 A ;
sII f p b m
N b b d kN m
-eter#in# 'reutatea !eretelui su<solului:
2 4 A ;
pII f p sub p
N b h kN m
-eter#in# 'reutatea !ro!rie a "undaiei:
*, + 2 4 A ;
fII f b
N b kN m
$entru a calcula aceste sarcini tre<ue de calculat li#ea tl!ii&
2
*
Q
oII
m
N
b
R d

) 'reutatea volu#ic a !#3ntului i a "undaiei: 2,&*1


:
A m kN
d)ad3nci#ea de "undare: dC0,, #?
@
*
) rezistena convenional a !#3ntului a stratului 2 !e care este a#!lasat tal!a "undaiei
noastre&
On !roiectarea de curs condiiile 'eolo'ice conin i un strat de !#3nt loessoid in cazul dat
stratul 2, !entru aceste !#3nturi se !oate de utilizat @
*
din ur#atorul ta<el cu nor#ele 3n
vi'oare:
-enu#irea
!#3ntului
loessoid
Falorile @o,E$a ale !a#intului
On stare natural cu
d

On stare co#!actat cu
d

2:,+ 2+,+ 2D,* 21,*


.isi!uri
ar'iloase
:**A2+* :+*A29* 0** 0+*
%r'ile
nisi!oase
:+*A29* ,**A0** 0+* :**
On nu#rtor se arat valorile lui 4@
*
; !entru !#3nturile cu
+ & *
r
S
i 3n nu#itor
9 & *
r
S
&
2:
( ) [ ]
2 2 0 2
2 2
2D ,&, 29&0 40&, ,&,; 2,&*1
0&,
m
h d h
d
+ + 1
]
On !roiectul de curs se consider c la un oarecare #o#ent !#3ntul va trece 3n stare saturat
i de aceea tre<ue de ado!tat valorile din nu#itor&
Caracteristicile de rezisten la "or"ecare

si C ale !#3ntului loessoid sunt date 3n sarcina


de !roiectare !entru starea saturat&
-eci ave#:
2+&:9 *&2,
d r
S
$entru nisi!uri ar'iloase @
*
C0**
Calcul# li#ea tl!ii "undaiei
%C.
*((
A4@)I
#
d;C,0*A40**)2,&*10&,;C 0&+2#\
.
*((
C ,0* E.A# ) sarcina de calcul !e a=ele %si C
<CZ4%
1
;CZ0&+2 C 2&+9 # , %do!t <C2&D # ?
%a dar o<in3nd
2
b
aceast valoare se rotun'ete la #ulti!lu 2* c# 3n caz de "undaie
#onolit sau dac)i "undaie !re"a<ricat valoarea de calcul
2
b
se 3locuiete cu valoarea
"undaiei !re"a<ricate res!ectiv ase#ntoare cu cele o<inute din "or#ul&
%v3nd
2
b
se !oate de calculat sarcinile:
? ?
pII sII fII
N N N
!entru a calcula aceste sarcini ave#
nevoie de a cunoate ur#atorele date:
oII
N
)sarcina nor#ata la su!ra"ata su!erioara a"undatie&C ,0* E.A#l?
*
e
)e=centricitatea sarcinii "a de a=a !eretelui&
2
e
)e=centricitaea sarcinii
SII
N
"a de a=a !eretelui&
a
P
) 3#!in'erea activ lateral a !#3ntului asu!ra !eretelui su<solului&
2*
*&D
2D&:
e I
II
q
h m


)'rosi#ea stratului "ictiv !rin care se 3nlocuete aciunea ]&
])sarcina te#!orar uni"or# distri<uit la su!ra"aa adiacent a construciei& ]C2* E$a?
dC0,, # ) ad3nci#ea de "undare&
< ) li#ea tl!ii de "undare de care ave# nevoie&
b
d
C2&H # ) ad3nci#ea su<solului?
p
h
)'rosi#ea !ardoselei su<solului din <eton42+N0* ##;&
s
d
)distana de la tal!a !ardoselei !3n la tal!a "undaiei&
b

)'reutatea volu#ic !entru "undaie, b

C00 E.A
:
m &
p

) 'reutatea volu#ic !entru !erete, p

C0*N&00E.A
:
m &
/che#a de calcul:
2,
Pa
L
d
h
e
q
e
0
,
5
b
h
f
h
c
f
d
b
h
s
u
b
0
,
6
e0
N
0 II
N
0 II
N
p II
N
f II
N
s II
M II
bp
0.000
Pmin
Pmax
Trece# la calcul:
2 2 *, , : 2 0* 0, A
*,+ 2 2 2&D *,+ 2 0: 29&, A
*,+ 4 ; 2 2 *,+ 42&D *, ,; 2&H 2 2D&* 29&*D A
pII f p sub p
fII f b
I
sII f p b II
N b h kN m
N b kN m
N b b d kN m


I
"
C 2 ) coe"& de sarcina la 'ru!a a (( de stare li#ita ?
<
!
C *&, # ) 'rosi#ea !eretelui ?
d
<
C d ) *&+# C 0&, ) *&+ C 2&H #
Unde
:
2D, * A
I
II
kN m )'reutatea volu#ic #edie a !#3ntului #ai sus de tal!a "undaiei
^
s
C : # ) inalti#ea su<solului ?
I
!
C 0* _ 00 E.A#L? I
<a
C0: E.A#L?
Calcul# su#a tuturor sarcinilor care actoneaza asu!ra !a#intului de "undare:
*
,0* 0, 29&, 29&*D ,9*&,D A
II II pII fII sII
N N N N N kN m + + + + + +

Calcul# !resiunea !e tal!a "undaiei:


#a=
#in
,
2
II II
II
II
N M
P kPa
b W
t

$entru a calcula !resiunea !e tal!a "undaiei ave# nevoie de calculul #o#entului ce


acioneaz asu!ra tl!ii de "undare:
0
*
2
2+ 0
a oII
II sII
P L N e
M N e


2+
$entru a calcula #o#entul ne tre<ue:
( ) ( )
*
2
*
0 0
2
0 0
*?
*&++?
00 ?
*&D 0&, :
2 2&D 2
*&,0?
D D
00
,+ 2,&*1 0&, *&D ,+ 2H?
0 0
e
a m e
e
e
L h d m
b
W
P d h tg tg

+ +


_ _
+ +

, ,
Calculul #o#entului:
0
2H : ,0* *
29&*DQ*&++ 2&,1
2+ 0
II
M


Calcul# !resiunea !e tal!a "undaiei:
#a= 2
#in 2
#in 2 #a= 2
,9* 2&,1
:*:&+?
2 2&D 2 *&,0
0HD&+?
2
0HD&+ :*:&+
:**?
0 0
II II
II
II II
II
II II
med
N M
P
b W
N M
P
b W
P P
P
+ +

+ +

-eter#inarea rezistenei de calcul a terenului de "undare:
( )
2 0
2 2 2
2
I I
c c
z II q II q b II c II
R M k b M d M d M C
k


1
+ + +
]
unde:
2 c

i
0 c

) coe"icieni ce in cont de ti!ul i starea !#3ntului de <az


2 c

C2&0+? i 0 c

C2? ulti#ul se ia 3n ra!ort de A^ C ,,9?


E ) coe"icient care ine cont de deter#inarea caracteristicilor

i C? dac acestea sunt


deter#inate e=!eri#ental se ado!t EC2, iar dac se e=tra' din ta<el 3n "uncie de e si
L
I
se
ado!t EC2&2? la !roiectul de curs ado!t# EC2&2?
c q
M M M ? ?
)coe"icieni 3n "uncie de
II

a !#3ntului de su< tal!a de "undaie:


*
00 ? *, D2? :, ,,? D&*,?
II q c
M M M


z
k
) 3n "uncie de <, !entru
? 2 2*
z
k m b
<)li#ea tl!ii "undaiei&
2D
II

) 'reutatea volu#ic a !#3ntului de su< tal!a "undiei?
2
d
) ad3nci#ea de "undare?
*, +
f
h m
) 3nli#ea "undaiei?
2D
*, 0
cf
h m
) 'rosi#ea !ardoselei su<solului?
:
00 A
cf
kN m
) 'reutatea volu#ic a #aterialului !ardoselei?
2D
I
II
) 'reutatea volu#ic a !#3ntului #ai sus de tal!a "undaiei 43n li#itele lui d;?
2
00
*&+ *&0 *&11+?
2D
? 00 2D?
cf
f cf
I
II
I
cf II
d h h


+ +
> >
%cu# !ute# calcula rezistenta:
( )
2
2&0+ 2
*&D2 2 2&D 2D :, ,, *&11+ 2D :, ,, 2 2&H 2D D&*, 0: :*9&0
2&2
R kPa

+ + + 1
]
Feri"ica# conditia:
2 2 2
2
,9*
? :**?
2 2&D 2
II
II II
N
P R P
b


:** :*9&0 < ) condiia se res!ect
Totodat o veri"ic# din !unct de vedere econo#ic:
2
2
*&9+ 2? *&9+ *&H1 2?
II
P
R


@ezultatul o<tinut ne satis"ace din !unct de vedere econo#i & (ncontinuare "ace# calculul la
a (( a!rocsi#atie succesiva:
0;&-i#ensiona# "undatia continuie solicitata centric , a=a G a constructiei date cu su<sol

Calcula# tal!a "undatii:
2
,,*
0&D
0** 2,&*1Q0&,
b

ado!ta# tal!a "undatiei de 0&D #


-eter#ina# sarcinile nor#ate asu!a "undatiilor:
2 2 *, , : 2 0* 0, A
*,+ 2 2 0&D *,+ 2 0: 0H&H A
*,+ 4 ; 2 2 *,+ 40&D *, ,; 2&H 2 2D, * ::&9 A
pII f p sub p
fII f b
I
sII f p b II
N b h kN m
N b kN m
N b b d kN m


Calcula# su#a tuturor sarcinilor care actoneaza asu!ra !a#intului de "undare:
*
,,* 0, 0H&H ,H:&H A
II II pII fII
N N N N kN m + + + +

Calcula# !resiunea !e tal!a "undatiei:


$
((2
C.
((2
A< 2? $
((2
C,H:&HA0&D2C 29H&H E$a
%cu# !ute# calcula rezistenta:
21
( )
2 0
2 2 2
2
I I
c c
z II q II q b II c II
R M k b M d M d M C
k


1
+ + +
]
( )
2
2&0+ 2
*&D2 2 0&D 2D :, ,, *&11+ 2D :, ,, 2 2&H 2D D&*, 0: :2H&:
2&2
R kPa

+ + + 1
]
Feri"ica# conditia:
2 2 2
2
,H:&H
? 29H&H?
2 0&D 2
II
II II
N
P R P
b


29H&H :2H&: < ) condiia se res!ect
Totodat o veri"ic# din !unct de vedere econo#ic:
2
2
2? *&+H 2?
II
P
R


@ezultatul o<tinut ne satis"ace&
:;&-i#ensiona# "undatia izolate solicitata e=centric ,"undatie la intersectia
a=elor G si H a constructiei date cu su<sol
Fundatia izolata se considera solicitata e=centric daca rezultanta "ortelor
e=terioare nu este a!licata in centru de 'eutate a tal!ii "undatiei
$redi#ensionarea "undatiei solicitate e=centric este si#ilara cu cea a "undatiei incarcate
centric , deaceea de la <un ince!ut in !ri#a a!ro=i#azie di#ensiunile tal!ii "undatiei se
sta<ilesc considerind "undatia solicitata centric , a!oi di#ensiunile o<tinute se #aPoreaza cu
2*)0* ` , uneori chiar #ai #ult &
Cunoscind .
*((
, .
!((
si .
"((
, la su!ra"ata adiacenta a terenului se ado!ta o sarcina
te#!orara ] C 2* E$a si lua# in consideratie i#!in'erea orizontala asu!ra !eretelui
su<solului a$
a
a&
Faloarea #edie !onderata a 'reutatii volu#ice a straturilor de !a#int cu!rinse inli#itele
lui ada este :

I
#
CIhKI4d)h;AdC2D&*,&,K29&040&,),&,;A0&,C 2,& *1 E.A#L

$ro<le#a se reduce la deter#inarea lati#ii tal!ii "undatiei a<a& Calculul se "ace luind in
consideratie toate incarcarile !revazute la tal!a "undatiei , adica la adinci#ea ada , care
actioneaza !e su!ra"ata tal!ii "undatiei , rezolvarea se "ace a!licind #etoda a!ro=i#atiei
succesive &
ati#ea tal!ii a<a in ( a!ro=i#atie :
%Cn.
*((
A4@)I
#
d;C2&220**A429*)2,&*10&,;C H& *0 #\
.
*((
C 20** E.A# ) sarcina de calcul !e a=a - si H ?
n C 2&2_2&:
29
-e re'ula , in ase#enea cazuri "or#a tal!ii "undatiei se ado!ta dre!tun'hiulara , cu
ra!ortul laturilor :
bC<AlC*&D&&&*&9+
lCZ%AbCZH&*0A*&9C :& :H # ?
<CblC*&9:&:HC 0& 12 #
%do!t di#ensiunile tal!ii "undatiei de : <clC0&2#c0&D# ?
Cunoscind a!ro=i#ativ lati#ea tal!ii "undatiei a<a se !oate deter#ina toate incarcarile
la .&T&F& 4nivelul tal!ii "undatiei; &
/arcina de la !a#intul ce actioneaza !e tal!a "undatiei :
.
s((
CI
"
( <)<
s
;A0; l d
<
I
#
K 4<)<
s
;A0;l ] , E.
I
"
C 2 ) coe"& de sarcina la 'ru!a a (( de stare li#ita ?
<
s
C *&, # ) 'rosi#ea stil!ului ?
d
<
C d ) *&+# C 0&, ) *&+ C 2&H #
.
s((
C2 40&2)*&,;A0; 0&D2&H2,&*1K 40&2)*&,;A0;0&D2*C 92& 2, E.
/arcina de la !eretele su<solului :
.
!((
CI
"
<
s
^
s
:#I
!
, E.
^
s
C : # ) inalti#ea su<solului ?
I
!
C 0* _ 00 E.A#L?
.
!((
C2*&,::02C 9+& D E.
/arcina de la 'reutatea !ro!rie a "undatiei :
.
"((
CI
"
< l *&+I
<A]
, E.
I
<Aa
C0:_0,E.A#L
.
"((
C20&20&D*&+0:C D0& 1H E.
-eter#ina# !resiunea activa asu!ra !eretelui de s!riPin :
$
a
CI
#
t'\4,+)4
n
A0;; , E$a
C^
s
K*&+C:K*&+C:&+#

n
C02) un'hiul de "recare interioara
$
a
C2,&*1:&+t'\4,+)402A0;;C2D&: E$a
Cunoscind toate incarcarile la tal!a "undatiei se !oate deter#ina !resiunile de contact si
deoarece "undatia va "i solicitata din a#<ele !lanuri , adica = si d !resiunea va "i :
$
#a=((2
C4.
((2
A< l;K4M
=
AV
=
;K4M
d
AV
d
; ,E$a?
$
#in((2
C4.
((2
A< l;)4M
=
AV
=
;)4M
d
AV
d
; ,E$a
.
((2
Ce.
((i
C.
*((
K.
s((
K.
!((
K.
"((
C20**K 92&2K9+& DKD0& 1H C2,0H& + E.
Mo#entul de rezistenta:
V
=
C4l <\;ADC40&D0&2\;ADC 2& H2 #L
V
d
C4< l\;ADC40&20&D\;ADC 0& :D #L
Mo#entul de incovoiere :
M
=
C4$
a
\A2+;K4.
o((
e
*=
A0;K4.
o((
e
*d
A0;)4.
s((
e
=
;, E.# ?
e
*=
Ce
*d
C* ? e
=
C*&+<
s
K*&9+C*&+*&,K*&9+C 2& *+ # ?
<
s
C*&, #) sectiunea stil!ului 4*&,# c *&,#; ?
M
d
C4$
a
\A2+;K4.
o((
e
*=
A0;K4.
o((
e
*d
A0;)4.
s((
e
d
; E.# ?
e
d
C*&+<
s
K2&2C*&+*&,K2&2C 2& : #?
M
=
C42D&::&+\A2+;K*K*)4 92&22&*+;C )12&9, E.# ?
M
d
C42D&::&+\A2+;K*K*) 4 92&22&:;C )H0&22 E.# ?

2H
$
#a=((2
C42,0H&+A0&20&D;K12&9,A2&H2KH0&22A0&:DC ::9& ,: E$a
$
#in((2
C42,0H&+A0&20&D;)12&9,A2&H2)H0&22A0&:DC 29+&21 E$a
$resiunea #edie !e tal!a "undatiei va "i :
$
((2
C4 $
#a=((2
K $
#in((2
;A0C4::9&,:K29+&21;A0C 0D2& 9 E$a
Feri"ica# daca tal!a "undatiei va rezista incarcarilor actionate , cu ur#atoarele conditii :
2& $
((2
Y@
0& $
#a=((2
Y2&0@
:& $
#in((2
>*
,& 2[ $
((2
A@[*&9
@) rezistenta de calcul a !aintului !e care este direct a#!lasata tal!a "undatiei ?
@CI
c2
I
c0
AEfM
I
E
z
< I
((
KM
'
d I
((
gK4M
'
)2;d
<
I
((
KM
c
c
((
h,E$a
I
c2
) coe"& care de!inde de ti!ul si starea !a#intului !e care se reaze#a tal!a "undatiei ?
I
c0
) coe"& in "unctie de ri'iditatea constructiei , evaluata !rin ra!ortul 4A^;?
) lun'i#ea constructiei ?
^ ) inalti#ea constructiei ?
(n cazul dat ra!ortul 4A^;C,&D ?
I
c2
si I
c0
) se e=tra' din ta<el 4ijkjlmn f2h !a'& 22*; ?
I
c2
C2&0+ I
c0
C2?
E ) coe"& care de!inde de #odul deter#inarii caracteristicelor si c , daca se deter#ina
e=!eri#ental E C 2 ,
iar !entru $&%& se e=tra'e din ta<el E C 2&2
E
z
C "4<; , !entru < Y 2* # E
z
C2&2 ?
M
I
,M
'
,M
c
C"4 ; ) se e=tra' din ta<el f2h !a'& 220 ?
) un'hiul de "recare interioara a !a#intului de su< tal!a "undatiei ?
$entru C00o
*
00 ? *&D2? :&,,? D&*,?
II q c
M M M


I
((
, I
((p
) 'reutatea volu#ica #edie a !a#intului de su< tal!a "undatiei , res!ectiv #ai sus
de acest nivel ,
I
((
CI
1
C2D E.A#L
dCh
s
Kh
c"
I
c"
AI
((
?
s
d
C*&+)inalti#ea "undatiei? cf
h
C*&0* c# )'rosi#ea !ardoselei?
I
c"
C00 E.A#L) 'reutatea volu#ica a #aterialului !ardoselei ?
dC*&+K*&0 ( 00A2D;C *&HD#?
c
((
) coeziunea !a#intului !e care se reaze#a tal!a "undatiei , in cazul dat c
((
C0*
E$a?
@C2&0+2A2&2f*&D220&D2DK:&,,*&HD2DK4:&,,2;2&H2DKD&*,0*hC
C2&2,40+&:1K+0&9:K1,&21K20*&9;C :22& ,2 E$a ?

Feri"ica# conditia:
2 2
?
0D2&9 :22&,
II
P R

Totodata o veri"ica# din !unct de vedere econo#ic:


0*
2
2
*&9 2? *&9 *&9+ 2?
II
P
R

) condiia se res!ect&
@ezultatele o<tinute ne satis"ac&
Calculul tasrii "undaiei continui
$rin tasarea a<solut a "undaiei se 3nele'e de!lasarea ei !e vertical su< aciunea "orelor
e=terioare& Tasarea a<solut / tre<uie s "ie #ai #ic sau e'al cu cea ad#esi<il /u dat 3n
nor#e& q deose<it i#!ortan o are tasarea neuni"or# relativ dintre dou "undaii
3nvecinate& Condiia este de a calcula tasarile a 0 "undatii invecinate si sa satis"aca conditiile
/ /
u,ad#
/
u,ad#
X tasarea a<solut 4!entru construcia data C 9c#;
**0 & *
,

,
_

adm u
L
S
L
S
ad#ite# c tasarea /
2
[/
0
deci di"erena dintre tasri este S &
Calculul de"or#aiilor terenurilor de "undare, tasrilor, se "ace la 'ru!a a 0 de stare li#it
lu3nd 3n considerare 'ru!area "unda#ental de 3ncrcri& $entru acesta se utilizeaz di"erite
#etode de calcul care totodat de!ind i de condiiile de !roiect& Con"or# nor#elor 3n
vi'oare calculul tasrilor se "ace du! dou sche#e: sche#a se#is!aiului liniar de"or#a<il
si sche#a se#is!aiului "init& $ri#a sche# !resu!une c co#!ortatrea terenurilor de
"undare cores!unde unui cor! elastic i !rin ur#are relaia dintre tensiuni si de"or#aii este
liniar& a aceast sche# se ado!t #etoda 3nsu#rii ele#entare a tensiunilor i a
de"or#aiilor care const 3n ur#toarele:
Este a!lica<il !entru "undaia cu li#ea de <Y2*# i #odulul de de"or#aie E 2** M!a
Terenul de "undare se consider o#o'en izotro! !e c3nd el 3n realitate !oate s "ie strati"icat
i etero'en, 3n aceast vedere se deter#in tensiunile !rovocate de "undaie
Tensiunile se calculeaz 3n !unctele situate !e drea!ta care trece !rin centrul de 'reutate a
"undaiei i se consider uni"or# distri<uite !e tal!a "undaiei& On realitate tensiunile variaz
3n ordine cresc3nd de la centru s!re #ar'inile acesteia
Tensiunile nor#ate se li#iteaz convenional 3n ra!ort cu !resiunea 'eolo'ic la o ad3nci#e
res!ectiv, !e c3nd ele se des"oar i la o ad3nci#e #ai #are&
-e"or#aiile se des"aoar at3t !e vertical c3t i !e orizontal 3ns sche#a de calcul dat
!revede nu#ai !e vertical de"or#aii&
%st"el de !articulariti se consider !rin coe"icientul de corecie UC*&9
$ornind de la aceste date iniiale se a!lic ur#atoarele sche#e de calcul:
<) lai#ea tl!ii de "undare
d) ad3nci#ea de "undare
r
z'
, r
z!
X e!urile se !rezint !e vertical la o scar concret 2:2** iar !e lin' aceasta se
#ai !rezint i !e orizontal la o oarecare scar "iind aceai !entru a#<ele !resiuni 4r
z'
,
r
z!
;&
a calculul tasrii a<solute / a "undaiei se a!lic ur#atoarea succesiune
Calculul !resiunii 'eolo'ice r
z'

zg
h
2

n X nu#rul de straturi 'eolo'ice
02

) 'reutatea volu#ic a stratului 'eolo'ic

h
) 'rosi#ea stratului 'eolo'ic i&
$ri#ul r
z'
se calculeaza la nivelul tl!ii de "undaie
r
z'*
C
d Q
2

4E$a;
i 3n continuare la hotarele tuturor straturilor 'eolo'ice i la nivelul a!ei su<terane se
calculeaz 3n "elul ur#tor:
I
zgw!
h h h h
, , : : 0 0 2 2
+ + +
la <aza coloanei 'eolo'ice
II
sb zgw! zg
h
, ,
Q +
@ezultatele o<inute se e=!ri# su< "or# de e!ur la o scar dat&
$#3ntul de su< "undaie se 3#!arte convenional 3n straturi ele#entare av3nd "iecare
'rosi#ea: hC*&,Q<
Calculul !resiunii su!li#entare !rovenite din 3ncrcrile "undaiei, care se e=ecut cu
"or#ula
*
0 P
zp

4E$a;
* * zg II
P P
! b
"fp N
P
II II
II
Q
*
+

$resiunea zp

are valoarea #a=i# la tal!a "undalului

a!oi descrete tre!tat cu


ad3nci#ea& %cest caracter de #icorare a $
*
se evalueaz cu coe"icientul

,
_


b
!
b
z
f

?
0
z
i
X distana de la tal!a "undaiei !3n la hotarul stratului ele#entar !entru care se deter#in
zp

&

) din ta<el , #anualele R/utenco !'&9, si Feselov !'&0H0


@ezulatatele o<inute se !rezint 'ra"ic su< "or# de e!ur la aceeai scara zg

Calculul zonei active ^a se e=ecut la intersecia cur<elor acestor 0 !resiuni zg

si zp


$resiunile zg

si zp

se li#iteaza 3n ad3nci#e cu condiia zg

0 & *
zp

i unde se
intersecteaz aceste cur<e !3n la tal!a de "undare va "i ^a&
Terenul 3n li#itele lui ^a se constituie terenul de "undare& Cellalte tasri ce au loc #ai Pos
de ^a se ne'liPeaz zg

[ 0 & *
zp

Calculul tasrii a<solute / a "undaiei


zp
E
h
S
2
*

#
U C *&9 X coe"icient de corecie
zp

) !resiunea la #iPlocul stratului ele#entar i&


h
i
X 'rosi#ea stratului ele#entar
E
i
X #odulul de de"or#aie a stratului ele#entar, 3n ce strat 'eolo'ic se a"l acesta& -aca
stratul ele#entar i a!are intre 0 straturi 'eolo'ice 2 si 0 #odulul de de"or#aie E
i
se
calculeaz ast"el:
0 2
0 0 2 2
h h
h E h E
E

+
+

Tasarea a<solut nu tre<uie sade!easc tasarea ad#isi<il&


Calculul tasrii "undaiei continuie !e a=a %4C;:
-ate iniiale:
< C 2&D # Y 2* # ? E C ,0D0+E$a
00
U C *&9 ? d C 0&,# ) ad3nci#ea de "undare
:**
II
P kPa
) !resiunea total !e tal!a "undaiei
Calculul tasrii "undaiei se e"ectuiaz du! ur#toarea sche#:
?1 16.0 kN!m
"# 40500 kPa
"4 21#00 kPa
#
?# 1$.6 kN!m
#
?4 20.0 kN!m
#
%L
h
4
h
#
h
1
d


2
,
4
m
&

0
.
6
4
m
0.000
'
a

7
.
0
4
m
N
0II1
b11.6m
(
3
4
?zg0
?zg2
?zg3
?zg4
?zg5
?zg6
?z0
?z1
?z2
?z3
?z4
?z6
?z5
Calculul !resiunii 'eolo'ice zg

:
Calcul# !resiunea 'eolo'ic la tal!a "undaiei:
,*
2D&* 0, , :9&,
I
zg II
d kPa
Calcul# !resiunea 'eolo'ic la nivelul "iecrui start de !#3nt:
,2 2 2
,0 ,2 0 0
,:4 ; ,0 : :
2D&* ,&, 1*&,
1*&, 29&0 :&D 2:+&H0
2:+&H0 2H&D 0&2 211&*9 & & &
zg
zg zg
I
zg WL zg
h kPa
h kPa
h kPa pres!anvape freatce
+ +
+ +
-eoarece stratul in care se 'aseste .&%&F& este !er#ia<il 4nisi! #iPlociu; si stratul
ur#ator , adica nr& , este i#!er#ia<il 4ar'ila verzuie; , !resiunea va "i :
r
z',
Cr
z':
KI
s<:
h
:
((
C211&*9KH&1D :C 0*D&:D E$a
I
s<:
) 'reutatea vol& a !a#intului in stare su<#ersata , adica a !a#intului a"lat su< .&%& , a
stratului nr& : &

r
z'+
Cr
z':
KI
J
h
((
C211&*9K2*:C 0*1&*9E$a
I
J
C2* E.A#L)'reutatea volu#ica a a!ei din !ori ?
r
z'D
Cr
z'+
KIhC0*1&*DK0*:&9C 09:& *D E$a) !resiunea la cota in"erioara a "oraPului
F)2 &

@ezultatele o<tinute sunt e=!ri#ate su< "or#a de dia'ra#a &
Calculul tasrii su!li#entare !rovocate de "undaie:
Calcul# tasarea la tal!a "undaiei:
0:
* ,*
:** :9&, 0D2&D
II zg
P P kPa
Onli#ea straturilor ele#entare de su< tal!a "undaiei:
2
*, , *, , 2&D *&D,

z b m
Calcul# !resiunile la li#ita "iecrui strat ele#entar:
,2 2 *
,0 0 *
,: : *
,, , *
,+ + *
,D D *
,1 1 *
*&99 0D2&D 0:*&0*
*&D, 0D2&D 2D1&,0
*&,1 0D2&D 200&H
*&:1 0D2&D HD&1H
*&:* 0D2&D 19&,9
*&0+ 0D2&D D+&,
*
zp
zp
zp
zp
zp
zp
zp
P kPa
P kPa
P kPa
P kPa
P kPa
P kPa
P


,9 9 *
,H H *
,2* 2* *
,22 22 *
&00 0D2&D +1&++
*&2HD 0D2&D +2&01
*&21+ 0D2&D ,+&19
*&2+9 0D2&D ,2&::
*&2, 0D2&D :D&D Y *&0 z'C*&0s 29+C :1 E$a
zp
zp
zp
zp
kPa
P kPa
P kPa
P kPa
P kPa


Calculul tasrii a<solute a "undaiei 3n li#itele lui ^a
a adinci#ea 22M, unde r
z!1
C:D&D E$a , ave# :
r
z!22
C :D&D E$a Y *&0r
z'
C*&029+C :1 E$a
$rin ur#are : ^aC22zC22*&D,C 1& *, #
On aceast zon vo# avea 22 straturi cu 3nli#ea h
i
C *&D,&
E
2
C,0D0+
E
0
C2+D**
E
:
C,D:9*
E
,
C02:**
/C*&9hAE4r
z!2
Kr
z!0
Kr
z!:
;K*&9hAE
0
p4r
z!,
;K *&9hAE 4r
z!+
Kr
z!D
K r
z!1
K
Kr
z!9
;K*&9hAE
:
p4r
z!H
;K*&9hAE
:
4r
z!2*
Kr
z!22
; C
C*&94*&D,A,0D0+;40:*&0*K2D1&,0K200&H;K*&94*&D,A29H19;4 HD&1H; K
*&9 (0.64/15600)( 19&,9KD+&,K+1&++K+2&0;K*&94*&D,A0:0H+;4 ,+&19;K*&94*&D,A,D:9*;
4,2&::K:D&D;C *&*2H* #
2
2&H 9
u
S cm S cm
E C4EhKE
2
h
2
;A4hKh
2
;C4,0D0+*&*9K2+D***&+D;A4*&*9K*&+D;C29H19
0,
E
3
pC4E
2
h
2
KEh;A4h
2
Kh;C42+D***&,9K,D:9**&2D;A4*&,9K*&2D;C0:0H+
Condiia este satis"acut trece# #ai de!arte la calcul&
$e l3n' tasarea a<solut a "undaiei tre<uie s se deter#ine tasrile neuni"or#e relative ale
"undaiilor 3nvecinate: !entru aceasta calcul# tasrile "undaiei G:
Calculul tasrii "undaiei !e a=a G:
-ate iniiale:
< C 0&D # Y 2* # ?
U C *&9 ? d C 0&, # ) ad3nci#ea de "undare
29H&H
II
P kPa
) !resiunea total !e tal!a "undaiei
Calculul tasrii "undaiei se e"ectuiaz du! ur#toarea sche#:
?1 16.0 kN!m
"2 15600 kPa
"# 40500 kPa
"4 21#00 kPa
#
?2 1).2kN!m
#
?# 1$.6 kN!m
#
?4 20.0 kN!m
#
%L
h
4
h
#
h
2
h
1
d


2
,
4
m
0.000
N
0II1
b11.6m
(
3
4
?zg1
?zg2
?zg3
?zg4
?zg5
?zg6
?zg7
?z0
?z1
?z2
?z3
?z4
?z6
?z5
?z1
?z0
?z2
?z3
?z4
Calculul !resiunii 'eolo'ice zg

:
Calcul# !resiunea 'eolo'ic la tal!a "undaiei:
,* 2
2D 0&, :9&,
zg
d kPa
Calcul# !resiunea 'eolo'ic la nivelul "iecrui start de !#3nt:
,2 2 2
,0 ,2 0 0
,:4 ; ,0 : :
2D&* ,&, 1*&,
1*&, 29&0 :&D 2:+&H0
2:+&H0 2H&D 0&2 211&*9 & & &
zg
zg zg
I
zg WL zg
h kPa
h kPa
h kPa pres!anvape freatce
+ +
+ +
-eoarece stratul in care se 'aseste .&%&F& este !er#ia<il 4nisi! #iPlociu; si stratul
ur#ator , adica nr& , este i#!er#ia<il 4ar'ila verzuie; , !resiunea va "i :
r
z',
Cr
z':
KI
s<:
h
:
((
C211&*9KH&1D :C 0*D&:D E$a
0+
I
s<:
) 'reutatea vol& a !a#intului in stare su<#ersata , adica a !a#intului a"lat su< .&%& , a
stratului nr& : &

r
z'+
Cr
z':
KI
J
h
((
C211&*9K2*:C 0*1&*9E$a
I
J
C2* E.A#L)'reutatea volu#ica a a!ei din !ori ?
r
z'D
Cr
z'+
KIhC0*1&*DK0*:&9C 09:& *D E$a) !resiunea la cota in"erioara a "oraPului
F)2 &
Calculul tasrii su!li#entare !rovocate de "undaie:
Calcul# tasarea la tal!a "undaiei:
* ,*
29H&H :9&, 2+2&+
II zg
P P kPa
Onli#ea straturilor ele#entare de su< tal!a "undaiei:
2
*, , *, , 0&D 2, *,

z b m
Calcul# !resiunile la li#ita "iecrui strat ele#entar:
,2 2 *
,0 0 *
,: : *
,, , *
,+ + *
,D D *
,1 1 *
*&1H 2+2&+ 22H&D
*&D, 2+2&+ HD&HD
*&,1 2+2&+ 12&0
*&:1 2+2&+ +D&*+
*&:* 2+2&+ ,+&,+
*&0+ 2+2&+ :1&91
*&0
zp
zp
zp
zp
zp
zp
zp
P kPa
P kPa
P kPa
P kPa
P kPa
P kPa
P

0 2+2&+ ::&:: Y *&0 z'C*&0s29+C :1 E$a kPa
Calculul tasrii a<solute a "undaiei 3n li#itele lui
1&09
a
# m
On aceast zon vo# avea 1 straturi cu 3nli#ea h
i
C 2&*, # !entru care vo# calcula tasrile
a<solute /
0
&
E
2
C,0D0+ E$a
E
0
C2+D** E$a
E
:
C,D:9* E$a
,
0
2
*,9 ?
n
zp


h
S
E


E
1
pC4EhKE
2
h
2
;A4hKh
2
;C4,0D0+*&HDK2+D***&*9;A4*&HDK*&*9;C,*+,D E$a
E
0
pC4E
0
h
0
KE
:
h
:
; A4h
0
Kh
:
;C4 2+D** 0.4+46380 0.64 ;A4*&,K*&D,;C:,+,2 E$a
/C*&94hAE;4r
z!2
;K*&94hAE
2
p;4r
z!0
;K*&94hAE
0
;4r
z!:
Kr
z!,
Kr
z!+
;K*&94hAE
0
p;4r
z!D
;K*&94hAE
3
;
4r
z!1
; C*&942&*,A,0D0+;422H&D;K*&942&*,A,*+,D;4HD&HD;K*&942&*,A2+D**;412&0K+D&*+K,+&,;
K*&9442&*,A:,+,2;4:1&91;K*&9 (1.04/46380)(33.33) C *&*2+* #
0D
0
2&+ 9
u
S cm S cm <
) condiia este satis"cut&
$articularitile de !roiectare a "undaiilor !e !#3nturi loessoide&
Toate calculele e"ectuate anterior se re"er la condiia c !#3ntul loiessoid nu va da tasri
su!li#entare /
sl
3ns dac se atea!t creterea u#iditii din unele #otive 4ieirea din
"unciune a reelelor su<terane !urttoare de a!, 3n"iltrarea a!ei de su!ra"a 3n !#3ntul de
su< "undaie, &a&; !e l3n' tasrile / se vor des"ura i tasrile su!li#entare /
sl
ale
!#3ntului loiessoid, !rin ur#are se cere s se res!ecte condiia:
( )
2
s! u
S S S +
-ac condiia 42; se res!ec se !recedeaz la veri"icarea ur#toarei condiii :
40;
u
S S
L L

_


,
3ns 3n cazul dat vo# avea
2 ,2 0
4 ;
s!
S S S S +
-ac una din condiiile 42; sau 40; nu se res!ect se iau #suri !entru a reduce tasrile /
sl
&
%ceste tasari se calculeaza nu#ai in li#itele stratului loessoid cu "or#ula:

s! s! s!
k h S
2

unde: h
i
X 'rosi#ea stratului ele#entar i& h
i
C*&,Q<
s!

) tasarea s!eci"ic a stratului ele#entar i, care cores!unde !resiunii totale $


i
i se
deter#in din 'ra"icul tasrii s!eci"ice&
$
i
C zp zg
+
la #iPlocul "iecrui strat ele#entar i
Gra"icul tasrii s!eci"ice se e=ecut du! ta<elul de tasa<ilitate din sarcina de !roiect
E
sl
X coe"icient care de!inde de di#ensiunile li#ii tl!ii "undaiei <&
$entru: < t 20 # E
sl
C 2
< u : # E
sl
C *&+K2&+
v
*
:** 02&,
*, + 2, + ,&D1H
2**
s!
P P
P

+
unde: $
*
C 2** E$a
$ X !resiunea !e tal!a "undaiei
$
sl
X din 'ra"icul tasrii s!eci"ice 3n valoare de
*2 & *
s!

unde res!ectiv $
sl
C 02,, E$a
01
M C 2&0#
, P kPa
s!

+* *&*2H
2** *&*09
2+* *&*:D
0** *&*,0
:** *&*+0

On stratul de !#3nt loessoid ave# + straturi ele#entare h
i
cu 'rosi#ea de:
h
2i
C *&D,#? h
0i
C *&D, #? h
:i
C *&D,#? h
,i
C *&*9 #
$entru "iecare strat la #iPlocul lui tre<uie de calculat zg

i zp

, !entru calcul "olosi# sat

!entru c tasarile vor avea loc la u#editatea critic sat

C 2H&D+ E.A#
:
$resiunea la tal!a "undaiei:
,* ,2
2H&D+ 0, , ,1&2D
zg sat
d kPa
$resiunea 'eolo'ic la li#ita stratului de !#3nt loessoid 42;:
,2 ,* ,2 2
4 ; ,1&2D 2H&D+ 4,&, 0, ,; 9D&,D
zg zg sat
h d kPa + +
Calculul !entru !ri#ul strat ele#entar h
2i
:
h
2i
C *&D, #?
* ,*
:** ,1&2D 0+0&9,
zg
P P kPa
unde:
:** P kPa
) !resiunea #edie !e tal!a "undaiei
2
,2 ,*
,2 2 *
*&D,
2H&D+ ,1&2D +:&,,
0 0
*,99 0+0&9, 000&,H

zg sat zg
zp
h
kPa
P kPa


+ +

2 ,2 ,2
+:&,, 000&,H 01+&H:
zg zp
P kPa + +
-u! 'ra"icul tasa<ilitii 'si#:
,2
*, *,H
s!

Calculul !entru al doilea strat ele#entar h
0i
:
h
0i
C *,D, #?
*
0+0&9, P kPa
,0 0 ,2
,0 0 *
2H&D+ *&D, +:&,, DD&*2
*, D, 0+0&9, 2D2&9
zg sat zg
zp
h kPa
P kPa


+ +

0 ,0 ,0
DD&*2 2D2&9 001&9
zg zp
P kPa + +
-u! 'ra"icul tasa<ilitii 'si#:
,0
*, *,,
s!

09
Calculul !entru al treilea strat ele#entar h
:i
:
h
:i
C *,+D #
*
0+0&9, P kPa
,: : ,0
,: : *
2H&D+ *&D, DD&*2 19&+9
*&,1 0+0&9, 229&9
zg sat zg
zp
h kPa
P kPa


+ +

: ,: ,:
19&+9 229&9 2H1&,
zg zp
P kPa + +
-u! 'ra"icul tasa<ilitii 'si#:
,:
*, *,2
s!

Calculul !entru al !atrulea strat ele#entar h
,i
:
h
,i
C *,*9 #?
*
0+0&9, P kPa
,, , ,:
,, , *
2H&D+ *&*9 19&+9 9*&2+
*&:1 0+0&9, H:&++
zg sat zg
zp
h kPa
P kPa


+ +

, ,, ,,
9*&2+ H:&++ 21:&1
zg zp
P kPa + +
-u! 'ra"icul tasa<ilitii 'si#:
,,
*, *:H
s!

q<in3nd rezultatele tasrilor s!eci"ice !ute# trece la calculul tasrilor /
sl
%a dar calcul# tasrile /
sl
a "iecrui strat 3n !arte:
,2 ,2 2
,0 ,0 0
,: ,: :
,, ,, ,
*&*,H *&D, ,&D1 *&2D,
*&*,, *&D, ,&D1 *&2:2
*&*,2 *&D, ,&D1 *&200
*&*:H *&*9 ,&D1 *&*2+:
s! s! s!
s! s! s!
s! s! s!
s! s! s!
S h k m
S h k m
S h k m
S h k m

%v3nd aceste calcule "ace# su#a s!
S
,2 ,0 ,: ,,
*&2D, *&2:2 *&200 *&*2+: *&,:0
s! s! s! s! s!
S S S S S m + + + + + +

Feri"ica# conditia 42;:


2 s! u
S S S +
deci: 2&H ,:&0 ,+&2 9 cm cm + > ) condiia nu se res!ect
Feri"ica# conditia 40;:
u
S S
L L

_


,
unde:
2 0
2&H ,:&0 2&+ ,:&D *&,:D
s!
S S S S cm m + +
deci:
*&,:D
*&*10 *, **0
D
m m >
) condiia nu se res!ect
%cest calcul este su"icient nu#ai la o "undaie de aici rezult c tre<uie s 3#<unti#
ca!acitatea !ortant a !#3ntului nostru loessoid&
Masuri de a#eliorare a terenului !ot "i ado!tate #ai #ulte si anu#e : consolidarea terenului
sla< de "undare !rin silicatizare , ci#entare ceea ce e "oarte caracteristic !entru !a#inturile
loessoide , !rin e=ecutarea !ilotilor din !a#int 4coloane de !a#int; sau din alte #ateriale ,
e=ecutarea !ernei de "undare ,e=ecutarea co#!actarii !rin <atere , !rin cilindrare , #arirea
adinci#ei de "undare , #aPorarea tal!ii "undatiei & %nalizind toate aceste #etode atit din
!unct de vedere tehnolo'ic , de asi'urare a rezistentii necesare cit si din !unct de vedere
econo#ic , cea #ai si#!la , o!ti#a si econo#a solutie !entru asi'urarea ca!acitatii !ortante
a terenului de "undare este co#!actarea cu #aiul 'reu , care luind in considerare
caracteristicele !a#intului si a inalti#ii stratului su!us a#eliorarii este o #etoda e"icienta
0H
&%st"el co#!actind !a#intul loessoid la u#editatea o!ti#ala ca!ata# un strat <un de
"undare , care nu va #ai da tasari nead#isi<ile &
&
%lctuirea "undaiilor i calculul ei la rezisten
Feri"icarea "undatiei la stra!un'ere 4"undatia izolata GcH solicitata e=centric;&
-i#ensiunile tl!ii "undaiei 0&2 0&D b ! m sunt su"iciente, seciunea st3l!ului
,* ,*
c c
b ! cm
, ad3nci#ea de "undare 0&, d m , ti!ul solului "undaiei X ar'il
nisi!oas&
Bin>nd cont de ad>nci#ea "undaiei se ado!t "undaie cu tal! de 3nli#e varia<il i Poclu
de ti! !ahar&
$roiecta# "undatia #onolita din <eton ar#at cu inalti#ea :
h
"
C *&+ #
!e o !erna de "undare din nisi! #iPlociu cu 'rosi#ea de 2*c# ,si cu 'rosi#ea stratului de
!rotectie a ar#aturii aC+c#&
$entru coloana de ,*=,*c# , ado!t !aharul de "undatie cu di#ensiunile in !lan
l
!
c<
!
CH*cH*c#, si adinci#ea !aharului h
!
C,+c#&
/ti# ca "undatia va "i #onolita din <eton ar#at , unde wC:0o),+o) un'hiul de ri'iditate ,
adica de distri<utie a tensiunelor in cor!ul "undatiei , de unde si rezulta ca vo# avea o
"undatie ri'ida &-in acest considerent ado!t di#ensiunile 'eo#etrice a cor!ului "undatiei &
hC *&:* # , hC*&+)hC*&+)*&:*C*&0 #
lati#ea tre!telor !e lati#ea "undatiei va "i : 4<)<
!
;A0C40&2)*&H;A0C *&D# ,
deci : <
t2
C*&: # si <
t0
C*&: #
lati#ea tre!telor !e lun'i#ea "undatiei va "i : 4l)l
!
;A0C40&D)*&H;A0C *&9+# ,
:*
deci : l
t2
C*&,+# si l
t0
C*&,# &

Calculul la str!un'ere se e"ectuiaz !entru valoarea !resiunii reactive uni"or#
distri<uite !e tal!a "undaiei i valoarea #edie a !eri#etrului !ira#idei de str!un'ere:
.C$
#a=(
%, $
#a=(
C::9& , E$a
*
*
4 ; 4*&, *&,+; *,9+
nli#ea de lucru a !ir#izii de str!un'ere,
m s
$ b h m
h %
+ +


hC4hKh;)aC*&,+#
Calcul# "ora de str!un'ere cu "or#ula:
*
::9&, *&0: 11&9 N P & kN
%C< l)<glgC0&20&D)0&*+0&++C *&0:#\
@ezistea <etonului #arca G2+ 4
1+* 2&2 90+
bt
R kPa kPa
; la str!un'ere:

*
2 90+ *&9+ *&,+ :2+&+
bt m
kR $ h kN
, unde EC2
*
11&9 :2+&+
bt m
N kR $ h kN kN
conditia se res!ecta&
Calcula# "undaia la #o#entul de 3ncovoiere
%r#atura de rezisten a "undaiei 3n direcia lun'a se deter#in din calculul la 3ncovoiere 3n
seciunea 2)2: M C*&+4$
#a=(
K$; ( 4l)ls;\A9;<
$C:** E$a ) !resiunea su< tal!a "undatiei , care coincide cu sectiunea 2)2&
lsC*&,# ) lun'i#ea laturii stil!ului &
M C*&+4::9&,K:**;440&D)*&,;\A9;0&2C ,*+& +, E.A#
% CM A4*&H@sh;,#\
@sC:D+ M$a ) rezistenta de calcul a ar#aturii ?
% C4 ,*+&+,;A4*&H:D+2*L*&,+;;C *&**0 1#\C01c#\
%do!t initia !asul ar#arurii de / C 2+* ## ,
.u#arul <arelor va "i : n
s
C40&D)0*&*+;A*&2+C 2D& D1 +<uc& %do!t n
s
C2D<uc&
%ria unei ar#aturi :% An
s
C01A2DC 2& D9c#\
.u#arul <arelor va "i de 2D cu dia#etrul de 2,%(((?
%ria unei <are 2,D9 centi#etri !atrai&
0
2D 2&D9 0D&99cm &
$roiectarea "undaiilor !e !iloi
On !ractica de construcie 3n #ulte cazuri se utilizeaz "undaii !e !iloi care deseori
concureaz3 cu "undaiile de su!ra"at& %cest ti! de "undaii se utilizeaz 3n !ri#ul r3nd 3n
cazul 3n care a!are 3n a!ro!ierea scoarei terestre a unui strat 'eolo'ic care constituie !#3nt
sla< de "undare cu# ar "i !#3nturi ar'iloase 3n stare !lastic cur'toare i 3n stare cur'toare
#3luri, u#!lutur de !#3nt neconsolidat& /traturile sla<e de !#3nt dac constituie o
'rosi#e !este ,)+ # ele nu !er#it e=ecuia "undaiei de su!ra"a&
Fundaia !e !iloi se utilizeaz i atunci c3nd nivelul a!ei se a"l a!roa!e de su!ra"aa
terenului, sau atunci c3nd e cazul de sarcini de s#ul'ere care nu !ot "i !reluate de "undaia de
su!ra"a& /e 3nt3lnesc #ulte cazuri c3nd se utilizeaz "undaia !e !iloi 3n condiii "avora<ile
:2
de teren !entru "undaii de su!ra"a& On acest caz nea!arat tre<uie s se ela<oreze variante de
"undaii de su!ra"a i !e !iloi !rin co#!ararea tehnico econo#ic se evideniaz care
"undaie este #ai e"ectiv&
On construcie se utilizeaz ur#toarele ti!uri de !iloi:
$iloi din <eton ar#at !re"a<ricat
$iloi din <eton ar#at !re"a<ricat cu 'ol central
$iloi din le#n
$iloi "orai !e loc 4turnat la "aa locului; din <eton ar#at #onolit
$iloii 3n co#!onena sa constructiv !ot "or#a: "undaii izolate, continuie, c3#! de !iloi&
$entru a "or#a o "undaie !iloii se unesc la ca!atul su!erior !rintr)o !lac ri'id din <eton
ar#at nu#it radier&
-eter#inarea ti!ului de !iloi i di#ensionarea lor
d
*


2
.
4
m
0.000
bp#50 mm
0
.
7
2

m
0.1 m
%L
!
4
h
#
!
2
h
1
3
4
l1
l2
"
#
1
3
$
Fo# ado!ta !iloi !re"a<ricai, lun'i#ea crora se sta<ilete 3n con"or#itate cu
p
L

4lun'i#ea de calcul a !ilotului; i se ado!t cea #ai a!ro!iat valoare&
ad3nci#ea de "undare
0, , d m
:
) un'i#ea !ilotului !entru "un"atia continua %4C; solicitata e=centric ,cu su<sol este :
d
r
C0&,#

!
ChKh)d
r
KhKlKl, #
h,h,h) 'rosi#ea stratului 'eolo'ic 2,0 si res!ectiv : ?
l) lun'i#ea de incastrare a !ilotului in radier , !entru "undatii solicitate e=centric :
lC2*c#K,*C2*K,*2&9C 90 c#
,* ) lun'i#ea de ancoraP a ar#aturii de rezistenta C29## in radier&
lC2# ) lun'i#ea !ilotului in"i!t in stratul <un de "undare nr& ,

!
C4,&,)0&,;K:&DK+&2K*&10K2C 20&,0 #
) un'i#ea !ilotului !entru "un"atia continua G solicitata centric ,cu su<sol este :
d
r
C0&,#
lC+c#) lun'i#ea de incastrare a !ilotului in radier &

!
C4,&,)0&,;K:&DK+&2K*&*+K2C 22&1+ #
un'i#ea !ilotului !entru "undatia izolata G=H , va "i e'ala cu cea a "undatiei %4C;

!
C4,&,)0&,;K:&DK+&2K*&10K2C 20&,0 #
%do!t ur#atorul ti! de !iloti !entru toate "undatiile :
) lun'i#ea !ilotului )
!
C2: # ?
:0
) clasa <etonului G0+ ?
) sectiunea !ilotului d
!
ch
!
C:+c:+c#
) ar#atura de rezistenta ,29 %)(( ?
Terenul !e care se reaze#a vir"ul !ilotului este un strat de ar'ila <runa , care re!rezinta o
ar'ila in stare !lastica virtoasa , ce constituie un teren <un de "undare &
Calculul ca!acitii !ortante a !iloilor
%ctual#ente se utilizeaz #ai #ulte #etode de deter#inare a ca!acitii !ortante a !iloilor&
.oi vo# calcula !iloii du! #etoda e#!iric <azat !e "or#ule i date e=!eri#entale&
@ezistenta de calcul a !ilotului "lotant : $CF
d
AI
'
,E.
unde:

, & 2
g

) coe"icient de si'urant re"eritor la !#3nt


@) rezistenta de calcul !e care se reaze#a vir"ul !ilotului , se e=tra'e din f2h 4ta<& H&2
!a'&2H:; ?
% X aria seciunii transversale a !ilotului % C d
0

-ac stratul 'eolo'ic "ie <unaoar stratul 0 are o 'rosi#e #ai #are de 0# el se 3#!arte
convenional 3n straturi ele#entare 3n aa #od ca 'rosi#ea "iecrui strat ele#entar s "ie #ai
#ic de 0 #&
%a dar rezistena de calcul se deter#in cu "or#ula
g
n

cf cR c d
! f $ &R ' A ; Q Q Q 4
2

+

l
i
u 0#
h
i
X ad3nci#ea #edie a stratului ele#entar l
i

^ X ad3nci#ea de la su!ra"aa !#3ntului !3n la 3nce!utul v3r"ului !ilotului
"
i
X rezistena de calcul a !#3ntului ele#entar care se e=tra'e din ta<ele 3n "uncie de
ad3nci#ea #edie h
i
, de ti!ul i de starea !#3ntului
2
cf cR

) la <aterea !ilotului coe"icient care ine cont de #odul de 3#!in'ere a !ilotului&
UC,d!C,*&:+C 2&, #) !eri#etrul !ilotului ?
un'i#ea #ini# a !ilotului :# este rational de a#!lasat !ilotul 3ntr)un strat <un de !#3nt
3ncastr3ndu)l 3n acest strat cel !uin 2#&


-eter#inarea ca!acitii !ortante a !iloilor i distri<uia lor 3n "undaie
Fundatia izolata GcH solicitata e=centric:
F3r"ul !ilotului se 3ncastreaz 3n stratul 4,; de !#3nt 4ar'ila <runa in stare !lastic virtoasa;
cu 2H ?
o

02:** ? E kPa

+* ? C kPa

*,2+
L
I
::
@ezistena de calcul la v3r"ul !ilotului con"or# ta<& H&2 4Feselov !a'& 2H,; !entru
20, ,0 # m
i
*,2+
L
I
este 1H+* R kPa
$entru deter#inarea rezistenei " 3n li#itele stratului loesoid ave#:
,
*,H
*,H *, 01 *,29
*&+0
*,:* *&29
A *, 1, 2*A 0D&9 *, 01
sat p
L sat
L p
sat w s
W W
I
W W
W e

@ezistena !#3ntului " !e "eele laterale ale !ilotului se deter#in !entru "iecare strat
ele#entar, 3n "or# de ta<el, con"or# ta<&H&0 4Feselov !a'& 2H+;:
.r&
strat&
-enu#irea
stratului
,

h
#
,

!
#
,

f
E$a
cf

cf
! f
E.A#
2 $#3nt loessoid :,, 0 +&0 2,* 2*&,
0 .isi! ar'ilos
4in stare !lastica;
+,,
1,0
0
2,D
+1
D*
2,* 22,
HD
: .isi! "in H,*
22,*
20,++
0
0
2&2
D0,+
DD&+
D9&+
2,* 20+
2::
, %r'ila Gruna 2:,D 2 1* 2&*

D0:&1

Calculul ca!acitii !ortante a !ilotului se e"ectuiaz du! ur#toarea sche#:d
*


2
.
4
m
f 1 f 1
f 4 f 4
h
1

#
.
4

m
h
2

5
.
4

m
h
#

7
.
2

m
h
4

$
.
0

m
0
.
7
2

m
0.1 m
%L
h
4
h
#
h
1
3
4
bp#50 mm
:,
-eter#in# ca!acitatea !ortant a !ilotului:
F
d
C242*,201H+*K2&,D0:,1;C 2901&2 E.
-eter#in# reziatena de calcul a !ilotului:
$C2901&2A2&,C 2:*+&20 E.
-eter#in# nu#rul de !iloi cu "or#ula:
*
4 ; A
I rpI
n N N P +
xC2,2&&&2,:&
unde:
*
2,2 20** 2:0*
I f n
N N kN
3n care:
2,2
f

) coie"icient de si'uran al sarcinii&

rpI
N
) 'reutatea radierului i !#3ntului deasu!ra lui
.
r!(
CI
"
%
r
d
r
I
#
,E.
.
r!(
C2&22&2D 2.4 20=61,24 , E.
%
r
) aria su!ra"etii tal!ii radierului ?
%
r
C.
o(
A$
r
)I
#
d
r
C2:0*A229:&1)0*0,,C2&2D
I
#
C0* E.A#L) 'reutatea volu#ica #edie a radierului si a !a#intului de deasu!ra lui ?
$
r
) !resiunea #edie conventionala !e tal!a radierului ?
$
r
C$A:d!\C2:*+&2A4:*&:+;\C229:&1 E$a
-eci nu#rul !iloilor !entru "undaia dat vor "i:
*
4 ;
2:0* D2&0,
2, 0 2&0D 0
2:*+&20
I rpI
N N
n
P
+
+
!iloi
(nitial ado!t distanta dintre !iloti e'ala cu : CC:dC:*&:+C2&*+#
Fundatia continua G solicitata centric:
-eoarece adinci#ea de "undare este aceeasi ca si in cazul "undatiei izolate si vir"ul
!ilotilor vor cadea in acelas strat 'eolo'ic , caracteristicele de rezistenta a !ilotului vor "i
aceleasi &
(n acest caz , a "undatiei continue deter#ina# nu nu#arul de !iloti dar distanta dintre
a=ele acestora , cu "or#ula :
CCE$A.
(
,#
E) nr& de siruri ale !ilotilor ?
.
(
CI
"
.
*(
K<
r
h
r
I
c
,E.
.
*(
C,,* E.) sarcina nor#ata !e 2# de lun'i#e ?
I
c
C0*&&&00 E.A#L) 'reutatea volu#ica a <etonului ?
/e ad#ite distri<utia !ilotilor in "or#a de siruri
<
r
tdK0yC*&:+K0*&20C *&+H#
yC*&0d
!
K+C*&0:+K+C 20 c#
%do!t <
r
C*&D #
:+
h
r
C*&, #
.
(
C2&24,,*K*&D*&,02;C ,9H& +, E.
CC22:*+&2A ,9H& +,C 0& DD# , ado!t CCDdCD*&:+C0&2 #
Fundatia continua %4C; solicitata e=centric:
-eoarece adinci#ea de "undare este aceeasi ca si in cazul "undatiei G si vir"ul !ilotilor cad
!e acelas strat 'eolo'ic , caracteristicele de rezistenta a !ilotului vor "i aceleasi &
CCE$A.
(
,#
E) nr& de siruri ale !ilotilor ?
.
(
CI
"
.
*(
K<
r
h
r
I
c
,E.
.
*(
C,0* E.) sarcina nor#ata !e 2# de lun'i#e ?
I
c
C0*&&&00 E.A#L) 'reutatea volu#ica a <etonului ?
/e ad#ite distri<utia !ilotilor in "or#a de siruri
<
r
tdK0yC*&:+K0*&22C *&+H#
yC*&0d
!
K+C*&0:+K+C 20 c#
%do!t <
r
C*&D #
h
r
C*&, #
.
(
C2&24,0*K*&D*&,02;C ,D1& +, E.
CC22:*+&2A ,D1& +,C 0& 1H# , ado!t CCDdCD*&:+C0&2 #
:D
:&: Calculul tasarii "undatiilor !e !iloti 4"undatiei izolate GcH;&
Tasarea se calculeaza in i!oteza se#is!atiului liniar de"or#a<il , a!licind #etoda
insu#arii !e straturi eli#entare , adica cea a!licata "undatiilor de su!ra"ata &
/e reco#anda ur#atoarea succesiune de calcul :
a&%lcatuirea sche#ei de calcul

-eter#inarea !resiunii 'eolo'ice in li#itele coloanei strate'ra"ice
$resiunea 'eolo'ica se deter#ina cu "or#ula :
r
z'
CeI
i
h
i
,E$a
I
i
) 'reutatea volu#ica a stratului de !a#int aia , E.A#L
h
i
) 'rosi#ea stratului aia , #
n ) nr& de straturi care se includ in li#ita coloanei strate'ra"ice
r
z'2
CIhC2D&*,&,C 1*&, E$a ) la li#ita ( strat 'eolo'ic ?
r
z'0
Cr
z'2
KIhC 1*&,K29&0:&DC 2:+&H0 E$a ) la li#ita (( strat ?
:1
r
z':
Cr
z'0
KIhA0C2:+&H0K2H&D4+,2A0;C 29+&H E$a ) la li#ita V
r
z',
Cr
z':
KI
s<:
4hA0;C29+&HKH&1D 4+&2A0;C 02*&19 E$a ) la li#ita ((( strat ?
I
s<:
) 'reutatea vol& a !a#intului in stare su<#ersata , adica a !a#intului a"lat su< V , a
stratului nr& : &
r
z'+
Cr
z':
KI
J
4hA0;C29+&HK2*4+,2A0;C022&, E$a ) saltul !resiunii la
nivelul in"erior al stratului 'eolo'ic nr& : din cauza stratului 'eolo'ic ur#ator , care este
ar'ica <runa i#!er#ia<ila
I
J
C2* E.A#L)'reutatea volu#ica a a!ei din !ori ?
r
z'D
Cr
z'+
KIlC022&,K0*2C 0:2&, E$a) !resiunea la vir"ul !ilotilor ?
lC2#) distanta incastrata a !ilotului in stratul nr& , ?
r
z'1
Cr
z'D
KI4h)l;C0:2&,K0*4:&9)2;C091,,E$a)!resiunea la cota
in"erioara a "oraPului F)2 &
%cest calcul se e=ecut du! aceeai #etod de 3nsu#are !e straturi ele#entare ca i la
"undaiile de su!ra"a&
-eter#in# valoarea #edie !onderat a un'hiului de "recare interioar a tuturor straturilor
care vin 3n contact cu lun'i#ea !ilotului:
2 2 0 0 : : , ,
2 0 : ,
00 0 0D :&D :: +&2 2H 2
01&1D
0 :&D +&2 2
m
L L L L
L L L L

+ + + + + +

+ + + + + +
o
-eter#in# di#ensiunile 3n !lan a tl!ii "undaiei convenionale a<cd:
, K0 A , , *,:+K0 22&1 01&1A , ,&,
m
! d L tg tg m
<C*K*&:+K022&1t'01,1A,C:&, #
unde:
*,:+ d m
) lun'i#ea laturii seciunii transversale a !ilotului?
22&1 L m ) distana de la tal!a radierului !3n la v3r"ul !ilotului
Feri"ic# condiia:
II
P R
unde:
*
20** ,0DH
:D+&+
:&, ,&,
II abcdII
II
N N
P kPa
b !
+ +


Faloarea #edie a 'reutii !ro!rii a "undaiei se deter#in cu "or#ula:
v
2,2 :&, ,&, 2,&2 29&,& ,0DH
abcdII f m
N b ! d kN
:
2 2 0 0 : : ,
2 0 :
, 2D&* ,&, 29&0 :&D 2H&D +&2 0* 2
29&, A
, ,&, :&D +&2 2
m
h h h L
kN m
h h h L

+ + + + + +

+ + + + + +
@ezistena de calcul a stratului 4,; de !#3nt !e care se reaze# v3r"ul !ilotului se
deter#in cu "or#ula:
( )
v 2 0
2 2
2
I I c c
z II q II q b II c II
R M k b M d M d M C
k


1
+ + +
]
unde:
2 c

i
0 c

) coe"icieni ce in cont de ti!ul i starea !#3ntului de <az 4 utenco


!a'ina 2,1 ;?
:9
2 c

C2&0+ i 0 c

C2? ulti#ul se ia 3n ra!ort de A^ C ,,D?


E ) coe"icient care ine cont de deter#inarea caracteristicilor

i C? dac acestea sunt


deter#inate e=!eri#ental se ado!t EC2, iar dac se e=tra' din ta<el 3n "uncie de e si
L
I
se
ado!t EC2&2? la !roiectul de curs ado!t# EC2&2?
c q
M M M ? ?
)coe"icieni 3n "uncie de
II

a !#3ntului de su< tal!a de "undaie:


*
2H ? 2, *D? +&0,? D&1,?
II q c
M M M


z
k
) 3n "uncie de <, !entru
? 2 2*
z
k m b
<)li#ea tl!ii "undaiei&
:
2D&* A
II
kN m ) 'reutatea volu#ic a !#3ntului de su< tal!a "undiei?
v
2,&2 d m
) ad3nci#ea de "undare?
:
b
d
) ad3nci#ea su<solului?
,&,
:&,
b m
! m

) li#ea tl!ii "undaiei?


,0 C ) coeziunea !#3ntului&
%cu# !ute# calcula rezistenta:
[ ]
2
2&0+ 2
2&*D 2 ,, , 2D&* +&0, 2,&2 2D&* 4+&0, 2; : 2D D&1, +* 0*,2
2&2
R kPa

+ + +
-eci:

:D+&+ 0*,2
II
P kPa R kPa <
) condiia se res!ect&
Calculul !resiunilor su!li#entare !rovocate de "undaie:
Calcul# !resiunea la tal!a "undaiei 4v3r"ul !ilotului;:
* ,*
:D+&+ 0:2, , 2:,,2
II zg
P P kPa
r
z'*
Cr
z'D
C0:2&, E$a) !resiunea la vir"ul !ilotilor ?
Onli#ea straturilor ele#entare de su< tal!a "undaiei:
2
*, , *, , :, , 2&:D

z b m
Calcul# !resiunile la li#ita "iecrui strat ele#entar:
, *, zp
P
E$a
unde:
,* * *
,2 2 *
,0 0 *
2 2:,,2 2:,,2
*&9+ 2:,&2 22:&H
*&:0 2:,,2 ,0&H
zp
zp
zp
P kPa
P kPa
P kPa


r
z!0
C ,0&H E$a Y *&0r
z'
C*&002DC ,:&0 E$a
-eter#in# zona activ
0,9
a
# m
i calcul# tasarea a<solut cu "or#ula cunoscut:
/C*&9er
z!i
h
i
AE
i
, #
h
i
) inalti#ea stratului eli#entar i ?
E
i
) #odulul de de"or#atie a stratului eli#entar i , care este e'al cu #odulul de de"or#atie
a stratului 'eolo'ic res!ectiv &
/C*&942:,&22&:DA02:**;K422:&H2&:DA02:**;K4,0,H*&*9A02:**;C
*&*20#
/C*&*20#Y/
u
C*&*9#) nu se vor inre'istra tasari nead#isi<ile ?
:H
& %lcatuirea constructiva a radierului la su!ra"ata 4"undatiei izolate GcH;&
a alcaturea constructiva a radierului !entru stil!i !re"a<ricati se ia in vedere :
) di#ensiunile sectiunii transversale ale stil!ului ?
) incastrarea !ilotului in radier ?
) 'rosi#ea "undului !aharului 4t0**;
Modul si re'ulile de alcatuire sunt si#ilare cu cele a "undatiilor de su!ra"ata &
-ate initiale : ) sectiunea !iotilor :+c:+c# ,
) distanta dintre !iloti CC2,*+# ?
) sarcina de calcul la su!ra"ata radierului : .rC H*:& 0D E. ?
ati#ea radierului : <
r
Cd
!
K0yC*&:+K0*&20C *&+H# , ado!t <
r
C2# ?
un'i#ea radierului : l
r
Cd
!
KCK0yC*&:+K2,*+K0*&20C 2&D,# , ado!t l
r
C2&1#
(nalti#ea radierului : h
r
C*&9# ?
@adierul ado!tat in #od constructiv , se su!une veri"icarii !rin calcul , care cu!rinde :
a&Feri"icarea inalti#ii h, adica calculul radierului la stra!un'ere
/e considera valoarea lui h satis"acatoare daca se res!ecta conditia :
.ufw4l
s
KC;hh @
<t
,E.
.) sarcina de stra!un'ere?
.C.
*(
AnC2:0*A0C DD* E.
n) nr& de !iloti a"lati ina"ara !ris#ei de stra!un'ere?
wCt'wChACC2&2A2,0C*,H2
hChrK*&:+)wC*&9K*&:+)*&*+C 2&2#
lsC*&,# ) sectiunea stil!ului&
@
<t
)rezistenta de calcul a <etonului la intindere, E$a
@
<t
C2*+* E$a) !entru <eton clasa G0+
.
u
Cf *&H24*&,K2,*+;h2&22*+*C2+0, E.
.CDD* E.Y.
u
C2+0, E. ) conditia se res!ecta&
<&Calculul radierului la incovoiere
(n cazul dat se calculeaza #o#entu de incovoiere in sectiunea la care varieza inalti#ea
radierului &
M Ce$ lC$ lC2:*+,20*&:+C ,+D&1 E.#
%ria ar#aturii necesare radierului :
% C44M ;A4*&Hh @s;;C,+D&1A*&H2&2:D+2*L;;C 20&Dc#\
@
s
C:D+ M$a ) rezistenta de calcul a ar#aturii ?
%do!t initia !asul ar#arurii de /C0**## ,
.u#arul <arelor va "i : n
s
C42&9)0*&*+;A*&0C 9<uc& %do!t n
s
C9<uc&
%ria unei ar#aturi :% An
s
C20&DA9C 2,+c#\
%do!t : 920 %)((( cu %sC20&Hc#\ , su!raar#are va constitui :
20&H)20&DA20&D2**C 0&:`Y2+`)ad#isi<il &
,*
G(G(qG@%F(E
2&Manual 8zmj{|7zmn}~7j mk~mn}~7 7 ~}j~|&i&& ijkjlmn
0&Manual k~mn}~7j 7 ~}j~| |j~{m
,2
:&(ndicaie #etodic RMecanica !a#inturilor
,& (ndicaie #etodic .r& +2 R 5n}~j ~}j~|
(ndicaie #etodic .r& ,2 R ~}j~| jl{mm }lmj~7 ~} jk|jk|nj~~
mk~mn}~7

,0

S-ar putea să vă placă și