Sunteți pe pagina 1din 63

Institutul de Politici Publice

Aderarea Republicii Moldova


la Procesul de la Bologna n viziunea
mediului universitar
Studiu
Autori:
Gheorghe Rusnac coordonator
Elena Muraru
Vladimir Guu
Otilia Dandara
Stefan Tiron
Chiinu 2004
Studiul reprezint un proiect de modernizare a !n"m#ntului superior din Repu$lica
Moldo"a din perspecti"a aderrii la %rocesul de la &ologna' Sunt prezentate principalele
orientri (i direcii strategice de dez"oltare a sistemului de !n"m#nt superior' Studiul este
menit s asigure suportul informaional) analitic (i conceptual al procesului decizional !n
domeniul educaiei la ni"el de stat'
*
Cuprins
Capitolul 1. Orientri strategice ale nvmntului superior din Republica
Moldova n contextul Procesului Bologna..............................................................................
1.1. Introducere.............................................................................................................5
1.2. Starea actual a nvmntului su!erior din "e!ublica #oldova......................5
+'*'+' ,onte-tul social.economic''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/
+'*'*' ,onte-tul demografic''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0
+'*'1' ,onte-tul educaional''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0
+'*'2' &loca3e (i contradicii''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''4
1.$. Politici educaionale Pro%&olo'na de moderni(are a nvmntului su!erior....)
+'1'+' Doctrina (i o$iecti"ele strategice'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5
+'1'*' %rincipii de $az''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6
1.4. #oderni(area nvmntului su!erior...............................................................10
+'2'+' Structura !n"m#ntului superior'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+7
+'2'*' Structura !n"m#ntului superior pedagogic''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+*
1.5. #ana'ementul calitii........................................................................................1$
+'/'+' ,alitatea curriculei'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+2
+'/'*' ,alitatea tehnologiilor didactice''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+2
+'/'1' ,alitatea e"alurii''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+2
+'/'2' ,alitatea resurselor umane'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+2
+'/'/' ,alitatea finanrii'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+/
+'/'0' ,alitatea managementului'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+/
+'/'4' ,alitatea cercetrii'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+0
+'/'5' ,alitatea $azei tehnico.materiale'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''+0
1.*. Promovarea mobilitii i deschiderii euro!ene..................................................1+
1.+. ,nvmntul su!erior i !iaa -orei de munc. .omenclatorul de s!eciali(ri.1+
1.). Condiii social%economice i !olitice...................................................................1)
1./. "iscuri !entru reali(area Strate'iei.....................................................................1)
1.10. Consideraii -inale..............................................................................................1)
Capitolul !. Proiectul nomenclatorului de domenii "i speciali#ri............................1$
Capitolul %. Programul de aderare la Procesul de la Bologna..................................&'
$.1. 0inalitile 1 obiectivele 1 sco!ul Pro'ramului ...................................................4*
$.2. 2biectivele............................................................................................................4*
$.4. 0unciile Pro'ramului .........................................................................................4+
Capitolul &. Concepia standardelor de (ormare pro(esional iniial n
nvmntul superior din Republica Moldova...................................................................)
4.1. Preliminarii..........................................................................................................50
4.2. 2biectivele standardi(rii....................................................................................51
4.$. 0unciile standardelor..........................................................................................51
1
4.5. 2biectul standardi(rii........................................................................................52
4.*. Princi!iile elaborrii i im!lementrii standardelor...........................................5$
4.+. Strate'ia elaborrii i im!lementrii standardelor nvmntului universitar. 5$
4.). Conclu(ii i recomandri.....................................................................................55
Capitolul . Concepia curriculum*ului universitar de ba#.....................................'
5.1. Princi!iile conce!iei...........................................................................................5*
5.2. "e!ere conce!tuale i metodolo'ice....................................................................5)
/'*'+' Definirea conceptului de curriculum uni"ersitar'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/5
/'*'*' ,omponentele curriculumului formal'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/5
/'*'1' ,omponentele 8curriculumului de $az9 :core curriculum;'''''''''''''''''''''''''/5
+'1' ,urriculumul (i componentele programei uni"ersitare :disciplinare;''''''''''''''/5
5.$. "e!ere n elaborarea unui nou curriculum universitar......................................5/
5.4. 3laborarea curriculumului universitar................................................................*1
/'2'+' Etape !n ela$orarea curriculumului uni"ersitar'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0+
/'2'*' Redactarea propriu.zis a curricula disciplinar'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0+
5.$. Structura curriculumului universitar de ba(......................................................*2
/'1'+' ,urriculum uni"ersitar de $az :domeniul profesional;''''''''''''''''''''''''''''''''0*
/'1'*' ,urriculum disciplinar'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0*
/'1'1' ,omponente operaionale ale o$iecti"elor de !n"are''''''''''''''''''''''''''''''''''01
/'1'2' ,riteriile de pertinen (i "aliditate ale o$iecti"elor de !n"are'''''''''''''''''''01
2
Capitolul 1. Orientri strategice ale nvmntului superior din
Republica Moldova n contextul Procesului Bologna
1.1. ntroducere
+trategia !n"m#ntului superior :!n continuare) Strategie; sta$ile(te orientrile
conceptuale (i mecanismele de modernizare a !n"m#ntului superior din Repu$lica Moldo"a
prin prisma procesului de la &ologna'
<n +trategie sunt delimitate prioritile dez"oltrii !n"m#ntului superior !n conte-tul
dez"oltrii social.economice a R' Moldo"a (i sunt formulate sarcinile generale pentru
realizarea acestora'
+trategia are drept scop racordarea !n"m#ntului superior din Moldo"a la tendinele
dez"oltrii !n"m#ntului superior pe plan internaional !n "ederea integrrii !n spaiul
uni"ersitar european'
+trategia urmre(te transformarea sistemului de !n"m#nt superior !n factor de
asigurare a dez"oltrii social.economice a rii'
=ecesitatea ela$orrii +trategiei este dictat de cursul Repu$licii Moldo"a spre
integrarea european (i de imperati"ul aderrii sistemului de !n"m#nt superior la procesul
de la &ologna'
+trategia urmeaz a fi implementat !n trei etape:
3ta!a I: *772>*77/ > ela$orarea $azei normati"e pentru modernizarea
!n"m#ntului superior !n conte-tul procesului de la &ologna?
3ta!a II: *77/>*7+7 > structurarea !n"m#ntului superior !n trei cicluri? asigurarea
calitii !n"m#ntului superior (i promo"area mo$ilitii studenilor (i
uni"ersitarilor?
3ta!a III: *7+7>*7+/ > edificarea sistemului de !n"m#nt superior al societii
post.industriale) capa$il de auto.organizare (i autodez"oltare'
1.!. "tarea actual a nvmntului superior din Republica Moldova
1.2.1. Contextul social-economic
%rocesul de tranziie a Repu$licii Moldo"a la economia de pia declan(at dup
proclamarea independenei se desf(oar !n condiiile unei acute crize social.economice' %e
parcursul acestor ani s.a !nregistrat un declin !n toate sectoarele economiei' <n +664) %@&
constituia !n cifre reale doar 12A din ni"elul anului +667) iar salariul mediu lunar era de */A
!n raport cu +667'
Situaia social.economic a afectat (i sistemul de !n"m#nt) inclusi" cel superior'
Alocaiile pu$lice pentru !n"m#nt sunt mult prea mici) ating#nd doar circa 27A din
necesar' %e parcursul ultimilor ani a sczut considera$il procentul cheltuielilor din %@& pentru
!n"m#nt' Astfel) !n +662 acesta a constituit 5)4A? !n +664 > +7)/A) iar !n *777 doar /)1A'
<n prezent !n"m#ntul este finanat la ni"el de 4)2A din %@&'
/
Din suma total a alocaiilor pu$lice) !n"m#ntul uni"ersitar $eneficiaz de circa
0)2A' ,heltuielile din $uget pentru un student constituie circa +/+7 lei :*771;) !n timp ce !n
rile dez"oltate aceast sum este de zeci de ori mai mare'
<n"m#ntul superior de stat din R' Moldo"a este finanat at#t din surse $ugetare) c#t (i
din surse e-tra$ugetare' Alocaiile $ugetare constituie sursa de $az de finanare a
!n"m#ntului superior' Din analiza datelor statistice rezult c !n perioada *777.*771
ponderea $ugetului de stat !n finanarea !n"m#ntului a fost de'''''''A' Sistemul actual de
finanare a !n"m#ntului superior este unul centralizat) $ugetele locale nu particip la
finanarea acestuia'
Sursele e-tra$ugetare au o pondere cresc#nd !n finanarea !n"m#ntului superior (i
printre acestea se numr !n primul r#nd mi3loacele pro"enite din sectorul contractual cu ta-
de studii al !n"m#ntului superior de stat) precum (i din proiectele (i programele finanate de
di"erse organizaii internaionale :%rogramul TEM%BS.TA,@S? Cundaia SOROS? @=TAS
etc';'
Analiza situaiei financiare a instituiilor de !n"m#nt superior scoate la i"eal mai
multe tendine negati"e) printre care scderea continu a alocaiilor $ugetare pentru sectorul
!n"m#ntului superior (i scderea considera$il a cheltuielilor pentru dez"oltarea
infrastructurii acestuia' Dez"oltarea reelei instituiilor de !n"m#nt superior (i cre(terea
numrului de studeni nu e !nsoit de cre(terea corespunztoare a alocaiilor financiare'
Salariul mediu al cadrelor didactice uni"ersitare este mai mic dec#t salariul mediu pe
economie' Situaia economic a R' Moldo"a nu permite acoperirea de la $uget a fondurilor
necesare pentru ne"oile !n"m#ntului superior de stat' Alocaiile foarte sczute) comparati"
cu cerinele unui !n"m#nt modern (i eficient (i cu realitile e-istente !n alte ri) determin
necesitatea stringent de adoptare a unor politici (i strategii menite s asigure di"ersificarea
surselor de finanare a unitilor de !n"m#nt superior'
1.2.2. Contextul demografic
<nrutirea condiiilor (i standardelor de "ia ale ma3oritii cetenilor s.a rsfr#nt
negati" asupra e"oluiei demografice a populaiei Repu$licii Moldo"a' %e parcursul anilor D67
s.a !nregistrat reducerea natalitii) diminuarea duratei de "ia (i cre(terea mortalitii' ,a
urmare) se reduce treptat populaia (colar a rii' %este +7.+* ani numrul de studeni !n
!n"m#ntul superior se "a mic(ora cu 27./7A'
O alt pro$lem este legat de migraiunea !n mas a populaiei !n rile mai dez"oltate)
inclusi" a tineretului !n cutarea unui loc de munc' Actualmente circa 577 de mii de ceteni
ai Moldo"ei se afl peste hotare) unde ma3oritatea din ei presteaz munci necalificate'
1.2.3. Contextul educaional
<n prezent) reeaua !n"m#ntului superior din Moldo"a se compune din 24 de instituii)
inclusi" +0 de stat su$ordonate mai multor ministere (i 1+ instituii de !n"m#nt particular'
<n anul uni"ersitar curent *771.*772 !n !n"m#ntul superior urmeaz studiile circa 6/
mii de studeni' Rata de admitere !n !n"m#ntul superior constituie *0)2A din promoia
respecti" a !n"m#ntului secundar' %entru comparaie) acest indicator !n SBA constituie
06A) !n Spania > /+A) !n Crana > /7A'
<n ultimii ani a crescut considera$il numrul de studeni care !n"a pe $aza de contract
cu ta- de studii at#t instituiile de !n"m#nt superior de stat) c#t (i !n cele particulare' <n
acela(i timp efecti"ul de studeni pe locurile finanate de la $uget s.a mic(orat cu +/.*7A'
S.a redus mult accesul la !n"m#ntul superior al tinerilor din familiile defa"orizate (i
din mediul rural' =umai circa 4*)4A de studeni sunt asigurai cu cmin (i doar 22)1A de
studeni primesc $urs de stat'
0
<n uni"ersitile din Moldo"a !n"a circa *777 de studeni strini' ,irca 2777 de
studeni moldo"eni urmeaz studiile !n strintate'
1.2.4. Blocaje i contradicii
Reformarea !n"m#ntului superior !nceput !n anii D67 s.a redus la introducerea unor
schim$ri (i modificri pariale care au a"ut deseori un caracter incoerent) ele realiz#ndu.se !n
lipsa unei strategii clar definite a reformei' Aceste reforme au fost !nsoite de cre(terea practic
necontrolat a numrului de uni"ersiti particulare cu un potenial uman (i tehnico.material
foarte redus'
<n ultimii ani) se con(tientizeaz tot mai mult necesitatea unor schim$ri !n
!n"m#ntul superior) dar !n acela(i timp se manifest (i o anumit rezisten (i rezer"e fa
de schim$are at#t din partea structurilor administrati"e) c#t (i a instituiilor de !n"m#nt
superior'
<n atitudinea fa de reforma !n"m#ntului superior se contureaz dou tendine
e-treme: +; statul pledeaz pentru un management centralizat !n care deciziile importante se
iau la ni"el central) iar uni"ersitilor le re"ine rolul de a le aplica? *; uni"ersitile se
pronun pentru un management descentralizat $azat pe autonomia uni"ersitar nelimitat'
=ici una din aceste poziii nu a atins acel prag de credi$ilitate care s le demonstreze
prioritatea' Autonomia uni"ersitar stipulat !n Eegea !n"m#ntului nu a de"enit o realitate'
Ministerul Educaiei nu dispune de o $az informaional adec"at ela$orrii unor decizii
optime'
=ici instituiile de !n"m#nt superior nu dispun de e-periena necesar funcionrii
autonome !n condiiile aplicrii unor politici uni"ersitare eficiente'
<n ultimii ani s.au di"ersificat sursele de finanare (i s.au introdus unele modificri !n
mecanismele de finanare ale instituiilor de !n"m#nt superior' ,u toate acestea) nu se pot
ignora astfel de tendine negati"e ca scderea finanrii reale a !n"m#ntului superior) lipsa
de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor materiale curente) pentru reparaii (i !ntreinere etc'
@nstituiile de !n"m#nt superior nu dispun de mecanisme adec"ate de colectare de noi
fonduri (i de gestionare eficient a acestora' Deci) este necesar o reform a finanrii
!n"m#ntului superior'
=u funcioneaz mecanismele de racordare a !n"m#ntului superior la cerinele
economiei de pia (i ale pieei forei de munc'
<n ultimii ani se constat o scdere considera$il a calitii instruirii (i cercetrii
uni"ersitare' Alturi de factorii e-terni :financiari) economici) sociali) demografici; se
contureaz (i un (ir de factori interni ce influeneaz negati" calitatea studiilor uni"ersitare' <n
primul r#nd) curriculum.ul uni"ersitar e orientat preponderent spre o$inerea de cuno(tine
reproducti"e' <n al doilea r#nd) predomin tehnologiile pedagogice ineficiente) lipsesc criterii
(i mecanisme de e"aluare o$iecti" a rezultatelor instruirii' <n al treilea r#nd) !n procesul de
predare.!n"are.e"aluare practic nu se aplic tehnologiile informaionale' <n al patrulea r#nd)
cercetarea (tiinific uni"ersitar nu ocup locul cu"enit !n sfara de cercetare.dez"oltare'
Ea ora actual nu se cunoa(te real calitatea !n"m#ntului superior !n R' Moldo"a' ,a
urmare) nu se poate realiza ierarhizarea diferitelor instituii de !n"m#nt superior !n funcie
de calitatea studiilor oferite) precum (i de calitatea cercetrii (tiinifice) de prestigiul
profesional (i social etc'
4
1.#. Politici educaionale Pro$Bologna de moderni%are a nvmntului
superior
1.3.1. Doctrina i obiectivele strategice
<n"m#ntul superior poate asigura) direct (i indirect) progresul !ntregii societi' <ntr.o
epoc !n care informaia (i cunoa(terea !n general de"in factori principali ai dez"oltrii) este
de a(teptat ca importana uni"ersitii s creasc'
,unciile sociale ale nvmntului superior constau !n reproducerea dinamic)
prezer"area (i transmiterea "alorilor (tiinei (i culturii? formarea iniial (i continu a cadrelor
pentru economie (i cultur? dez"oltrii unei personaliti creati"e) a competenelor (i
atitudinilor necesare pentru desf(urarea acti"itii profesionale (i sociale? satisfacerea
cerinelor de educaie ale indi"idului? formarea con(tiinei (i identitii naionale? dez"oltarea
culturii naionale (i promo"area dialogului intercultural'
Rolul !n"m#ntului superior cre(te !n condiiile crizei economice) politice (i sociale'
Mai mult dec#t at#t) !n"m#ntul (i) !n primul r#nd) cel superior tre$uie pri"it ca factor
strategic de dez"oltare (i de ie(ire din criz' <n"m#ntul este fundamentul securitii
naionale economice) sociale) ecologice) etnice'
Tendinele dez"oltrii !n"m#ntului pe plan internaional ne impun formularea
urmtoarelor imperati"e conceptuale ale Strategiei !n"m#ntului superior:
4recerea tre!tat la nvmntul su!erior accesibil tuturor !e ba( de merit.
,onstituirea unei societii $azate pe cunoa(tere poate fi realizat numai prin ridicarea
ni"elului de instruire al populaiei' Deci) !n"m#ntul de"ine $aza societii cunoa(terii'
Calitatea nvmntului su!erior 5 -actorul determinant al calitii vieii.
Societatea cunoa(terii este) !n primul r#nd) societatea calitii' %olitica calitii este
nucleul politicii educaionale (i al reformrii !n"m#ntului) inclusi" a celui superior'
,alitatea !n"m#ntului este factorul dinamic al circuitului social al calitii: calitatea
!n"m#ntului > calitatea omului > calitatea muncii > calitatea culturii > calitatea (tiinei >
calitatea "ieii > calitatea intelectului social > calitatea omului' Deci) se impune
managementul calitii !n"m#ntului ca indicator (i factor al !m$untirii calitii "ieii'
,nvmntul % -actorul de ba( de re!roducere i !strare a sntii naiunii.
Sntatea naiunii este un indicator al e"oluiei etnosului (i reproducerii acestuia'
,nvmntul continuu 6!e !arcursul ntre'ii viei7.
Orientrile strategice ale nvmntului superior-
%rioritatea politicii educaionale !n politica statului'
@ntegrarea !n"m#ntului superior din R' Moldo"a !n spaiul uni"ersitar european'
<n"m#ntul superior > factorul de $az al dez"oltrii social . economice a rii'
Dinamizarea dez"oltrii !n"m#ntului superior > criteriu al calitii procesului de
dez"oltare a societii'
Obiectivele strategice generale ale nvmntului superior-
O$iecti"ele strategice generale ale !n"m#ntului superior nu pot fi dec#t
con"ergente cu cele ale dez"oltrii social.economice) deoarece instituiile de
!n"m#nt superior funcioneaz ca focare de modernizare) de cunoa(tere (tiinific
(i dez"oltare tehnologic ca centre culturale) promotoare ale "alorilor naionale (i
internaionale'
5
Modernizarea !n"m#ntului superior astfel !nc#t acesta s satisfac cerinele unei
societi a cunoa(terii) !n condiiile unei piee competiti"e economice) unei societi
$azate pe "alori democratice europene'
Sporirea calitii !n"m#ntului superior !n concordan cu standardele europene (i
internaionale'
,re(terea gradului de cuprindere a tinerilor !n !n"m#ntul superior (i stimularea
accesului larg la !n"m#ntul superior al tinerilor care aparin categoriilor sociale
defa"orizate economic'
Asigurarea compara$ilitii (i compati$ilitii sistemului de !n"m#nt superior
naional !n cadrul !n"m#ntului superior european'
,re(terea competiti"itii !n"m#ntului superior naional pe plan internaional'
Obiectivele speci(ice ale nvmntului superior-
+' @ntroducerea unui sistem de calificri :diplome; compara$ile cu cele din spaiul
european ca e-presie a unor finaliti educaionale comune'
*' Organizarea !n"m#ntului superior !n trei cicluri'
1' adoptarea unei strategii de e"aluare) $azat pe Sistemul european de credite
transfera$ile :E,TS; care s asigure mo$ilitatea studenilor'
2' Stimularea mo$ilitii profesorilor) !n scopuri de formare) predare) cercetare etc'
/' dez"oltarea curricular pe $aza unor criterii (i metodologii compara$ile cu cele din
comunitatea european'
0' %romo"area dimensiunii europene pun#ndu.se accentul pe cooperarea !ntre
uni"ersiti) pe participarea la proiecte comune'
4' E-tinderea tendinelor poziti"e de dez"oltare asupra !ntregului sistem de !n"m#nt'
1.3.2. rinci!ii de ba"#
Strategia !n"m#ntului superior are la $az urmtoarele principii:
%rioritatea !n"m#ntului) inclusi" a celui uni"ersitar !n "iaa societii'
@ntercone-iunea !n"m#ntului) culturii (i (tiinei'
Accesul li$er) fr nici o discriminare) la !n"m#ntul superior pe $az de merit'
Autonomia uni"ersitar'
Bnitatea acti"itii didactice (i a celei de cercetare'
%romo"area umanismului european'
%romo"area parteneriatului profesor.student'
Realizarea educaiei permanente :pe parcursul !ntregii "iei; !n sistemul
!n"m#ntului superior'
Definirea o$iecti"elor !n"m#ntului superior !n funcie de cerinele actuale (i de
perspecti" ale societii :orientate spre dez"oltarea economic) social (i cultural
dura$il;'
A$ordarea strategiei de dez"oltare ca un proces'
%entru atingerea o$iecti"elor trasate se impune realizarea urmtoarelor aciuni-
6
,orelarea schim$rilor din !n"m#ntul superior cu triada: tradiii > realitate social.
economic (i cultural > "alori europene'
%romo"area parteneriatului !ntre sistemul de !n"m#nt superior pu$lic (i cel
particular'
<ncura3area competiiei interuni"ersitare !n condiii de loialitate) corectitudine (i
transparen'
Cle-i$ilizarea curriculei uni"ersitare !n "ederea adaptrii permanente la cerinele (i
tendinele dez"oltrii curriculare pe plan internaional'
%romo"area tehnologiilor didactice acti"eFproducti"e'
%romo"area parteneriatului profesor > student'
%romo"area managementului calitii !n !n"m#ntul uni"ersitar'
,orelarea procesului decizional) inclusi" legislati" !n domeniul !n"m#ntului cu
impactul posi$il produs asupra sistemului'
Dez"oltarea !n"m#ntului postuni"ersitar !n cadrul sistemului de !n"m#nt
superior'
,rearea unui sistem de e"aluare intern (i e-tern !n !n"m#ntul superior'
Modernizarea infrastructurii uni"ersitare) inclusi" prin informatizarea procesului
educaional (i de cercetare'
1.&. Moderni%area nvmntului superior
1.4.1. $tructura %nv##m&ntului su!erior
<n perspecti"a aderrii R' Moldo"a la procesul de la &ologna !n"m#ntul superior se
"a structura pe cicluri:
Ciclul I % !n"m#nt superior de $az cu durata de 1.2./ ani? finalizeaz cu
8i!loma de licen :echi"alent cu Diploma de &achelor; (i titlul uni"ersitar de
Eiceniat'
Ciclul II 5 !n"m#nt superior specializat :masterat; cu durata de +.* ani? finalizeaz
cu 8i!loma de #aster (i titlul uni"ersitar de Master'
Ciclul III 5 !n"m#nt superior de doctorat cu durata de 1 ani: finalizeaz cu
8i!loma de 8octor (i titlul (tiinific de Doctor !n (tiine'
O$inerea celui de al doilea titlu (tiinific) 8octor habilitat n tiine) nu presupune
frec"entarea unui ciclu oarecare !n !n"m#ntul superior'
,a sistem !n"m#ntul superior are mai multe componente (i poate fi reprezentat prin
urmtoarea organigram:
+7
Organigrama 1. Componentele sistemului de nvmnt superior
,omponenta Procese include:
procesul de predare.!n"are.e"aluare.cercetare?
procesul de achiziionare a cuno(tinelor (i de formare a competenelor (i atitudinilor'
,omponenta Potenial include:
potenialul uman?
potenialul didactic (i educaional?
potenialul (tiinific (i tehnologic?
potenialul economic?
potenialul managerial?
potenialul tehnico.material'
,omponenta "esurse cuprinde:
resurse umane?
resurse didactice?
resurse tehnico.materiale (i informaionale?
resurse economico.financiare'
,omponenta #ana'ement cuprinde:
organe manageriale?
pregtirea managerial a resurselor umane'
,omponenta 0inaliti cuprinde:
cuno(tine) competene) atitudini fundamentale (i profesionale :generate (i
transmise;?
produsul final al acti"itii uni"ersitare :speciali(ti de !nalt calificare;'
++
Management
Rezultate interne Resurse
Cinaliti %otenial
%rocese
%iaa
muncii
Organigrama !. +tructura nvmntului superior moderni#at
Ciclul .iploma obinut
<
n
"

m
#
n
t
u
l

s
u
p
e
r
i
o
r
%
o
s
t
u
n
i
"
e
r
s
i
t
a
r
Postdoctorat
Doctor ha$ilitat

Doctorat: 1 ani Diplom de Doctor !n


(tiine
Piaa muncii
B
n
i
"
e
r
s
i
t
a
r
,iclul @@: +.* ani Diplom de Master

Piaa muncii
,iclul @: 1.2./ ani Diplom de Eicen
:G&achelor;

Eiceu) ,olegiu) Hcoal


profesional
,iclul @ are durata de 1.2 ani (i finalizeaz cu Diploma de Eicen' Deintorii Diplomei
de Eicen se pot anga3a !n c#mpul muncii pe posturi pre"zute de =omenclatorul ocupaiilor'
<n primul ciclu al !n"m#ntului superior se asigur studenilor o pregtire fundamental
general) orientat spre domenii profesionale largi) !n $aza unui curriculum.nucleu'
,iclul @@ are durata de +.* ani (i finalizeaz cu Diploma de Master' Acest ciclu are drept
scop pregtirea superioar) aprofundat !n domenii profesionale !nguste' Admiterea !n ciclul @@
se face pe $az de concurs pentru a$sol"enii ciclului @ cu Diplom de licen'
,iclul @@ poate oferi mai multe programe de studii :MSc) M&A etc';'
1.4.2. $tructura %nv##m&ntului su!erior !edagogic
Actualmente !n"m#ntul pedagogic se realizeaz !n colegii pedagogice :!n"m#nt
postliceal; (i uni"ersiti :!n"m#nt superior;' ,olegiile pedagogice pregtesc cadre
didactice pentru educaia pre(colar (i !n"m#ntul primar' Bni"ersitile cu profil pedagogic
pregtesc cadre didactice pentru !n"m#ntul secundar'
<n R' Moldo"a nu e-ist instituii de !n"m#nt care ar pregti cadre didactice pentru
!n"m#ntul tehnico.profesional) !n"m#ntul complementar (i pentru aduli'
<n $aza acestor constatri determinm direciileFo$iecti"ele modernizrii !n"m#ntului
superior pedagogic:
adaptarea la schim$rile inter"enite !n !n"m#ntul european ca urmare a procesului
de la &ologna?
formarea iniial a cadrelor didactice numai !n instituiile de !n"m#nt superior?
formarea iniial (i continu a cadrelor didactice prioritate naional !n formarea
potenialului uman (i profesional?
structurarea !n"m#ntului superior pedagogic pe trei cicluri:
+*
,iclul @ cu durata de 1.2 ani se finalizeaz cu acordarea titlului uni"ersitar de Eiceniat
!n (tiine ale educaiei :echi"alent cu I&achelor9;?
,iclul @@ cu durata de +.* ani se finalizeaz cu acordarea titlului uni"ersitar de Master !n
(tiine ale educaiei?
,iclul @@@ . doctorat cu durata de 1.2 ani se finalizeaz cu acordarea titlului (tiinific de
Doctor !n (tiine ale educaiei'
,ele trei cicluri se realizeaz prin dou filiere'
0iliera I . pentru studenii care au optat pentru domeniul educaional de la anul !nt#i' <n
acest caz ciclul @ "a dura 2 ani oferind o pregtire fundamental !n domeniul respecti")
precum (i cunoa(terea disciplinei pe care o "a preda' ,iclul @@ "a dura + an) constituind un
ciclu de aprofundare) de specializare mai !ngust !n cercetare (iFsau de acti"itate !n
!n"m#ntul superior'
0iliera II > pentru studenii care au optat la anul !nt#i pentru (tiinele fundamentale
:chimie) $iologie) filologie) istorie) fizic) matematic) informatic etc';' <n acest caz ciclul @
"a dura 1 ani asigur#nd o pregtire general) fundamental !n domeniul "iitoarei specializri'
<n cadrul acestui ciclu "or fi predare cursuri o$ligatorii de orientare profesional (i de iniiere
!n specializare' ,iclul @@ cu durata de * ani "a oferi posi$ilitatea formrii metodologice (i
psihopedagogice a studenilor' <n ciclul @@ studenii "or putea s se formeze (i ca cercettori
sau s se pregteasc pentru acti"itatea !n !n"m#ntul superior' A$sol"enii ciclului @ nu au
dreptul s profeseze !n calitate de profesori'
<n cadrul celor dou filiere pot fi formai speciali(ti !n dou specializri pedagogice
!nrudite' O a doua specializare !nrudit poate fi o$inut !n cazul parcurgerii repetate a ciclului
@@ la specializarea aleas'
O astfel de structurare a !n"m#ntului superior ar asigura ie(irea din sistem a
studenilor care nu au posi$ilitatea s urmeze !ntregul traseu format din cele trei cicluri'
/nvmntul superior medical) de asemenea) poate fi structurat !n 1 cicluri: ciclul @
cu durata de 0 ani finalizat cu Diploma de licen (i ciclul @@ cu durata de 1 finalizat cu
Diploma de master) dup care ar urma specializarea medical :rezideniat;' %entru Cacultatea
de stomatologie durata studiilor "a fi: @ ciclu > / ani) @@ ciclu > 1 ani' A$sol"enii ciclului @ al
facultilor de medicin ar putea s continue studiile la masterat pentru a o$ine o pregtire
managerial care s le permit gestionarea instituiilor medicale'
1.'. Managementul calitii
<n"m#ntul superior de calitate "a tre$ui s se spri3ine pe cele patru imperati"e
sta$ilite de comisia Delors:
a !n"a s (tii)
a !n"a s faci)
a !n"a s trie(ti !n comunitate)
a !n"a s fii'
<n conte-tul acestor imperati"e calitatea !n"m#ntului superior poate fi e"aluat dup
urmtoarele criterii:
calitatea cuno(tinelor (i competenelor generale (i profesionale ale a$sol"enilor?
calitatea pregtirii profesionale a cadrelor didactice?
calitatea cercetrii (tiinifice uni"ersitare?
eficiena economic a !n"m#ntului superior'
,alitatea !n"m#ntului superior este determinat de calitatea componentelor acestuia:
+1
calitatea resurselor :intrrilor;?
calitatea potenialului?
calitatea proceselor :tehnologiilor;?
calitatea finalitilor :ie(irilor;'
1.'.1. Calitatea curriculei
Modernizarea curriculei !n"m#ntului superior !n conte-tul %rocesului &ologna prin
importana (i semnificaia sa este o pro$lem naional' Modernizarea curriculei este
determinat de factori sociali) economici) politici) educaionali (i reflect relaiile dintre
instituiile de !n"m#nt superior) societate (i piaa muncii' Orice schim$are produs !n
structura sistemului de !n"m#nt superior risc s fie lipsit de su$stan) dac nu este
corelat cu o nou concepie (i cu noi strategii de ela$orare (i aplicare a curriculei uni"ersitare
:"ezi Ane-a: ,oncepia curriculei uni"ersitare);' Aceast corelare se "a realiza la trei ni"eluri:
instituional: fiecare instituie de !n"m#nt superior "a e"alua curriculum.ul
uni"ersitar din perspecti"a finalitilor) standardelor (i o$iecti"elor formulate?
interuniversitar :naional;: se "a realiza o comparare la ni"el naional a curriculelor
pe discipline pentru a facilita transferul de credite:
internaional: se "or ela$ora standarde de formare profesional iniial (i standarde
curriculare cu rele"an internaional'
Se "or ela$ora standarde de calitate compara$ile cu cele din rile europene' ,alitatea
curriculei uni"ersitare "a fi e"aluat de piaa profesional a diplomelor uni"ersitare'
1.'.2. Calitatea te(nologiilor didactice
Actualmente are loc o re"izuire a "alorilor !n !n"m#ntul superior' =ici o$inerea de
cuno(tine (i nici posedarea de cuno(tine nu mai este un reper "aloric al !n"m#ntului
superior' Valoreaz formarea aptitudinilor fundamentale de autoinstruire) autodez"oltare)
refle-ie' Aceasta presupune o re"izuire esenial a tehnologiilor didactice care urmeaz s fie
a-ate pe acti"itatea studentului) pe metode acti"e (i interacti"e de instruire) pe di"ersificarea
formelor de organizare a procesului de !n"m#nt) pe integrarea tehnologiilor didactice cu
tehnologiile informaionale) pe ela$orarea de noi metode (i tehnologii) adic pe modernizarea
metodelor tradiionale'
1.'.3. Calitatea evalu#rii
%ro$lema e"alurii !n !n"m#ntul superior este str#ns legat de pro$lema standardelor
uni"ersitare :"' Ane-a: ,oncepia standardelor;'
E"aluarea !n !n"m#ntul superior este o acti"itate determinant !n procesul de la
&ologna' =umai e"aluarea realizat !n conformitate cu procedurile (i standardele europene "a
conferi credi$ilitate calitii studiilor superioare' <n acest conte-t) se impune necesitatea
ela$orrii concepiei (i metodologiei de e"aluare a !n"m#ntului superior !n $aza Sistemului
European de ,redite Transfera$ile :E,TS; (i a !nfiinrii unei agenii naionale de e"aluare a
calitii !n !n"m#ntul uni"ersitar'
1.'.4. Calitatea resurselor umane
,alitatea instituiilor de !n"m#nt superior depinde de calitatea resurselor umane'
,alitatea personalului didactic din !n"m#ntul superior este condiionat de procedurile de
selecie iniial) de formare continu) inclusi" !n strintate) de gradul de moti"are) de
+2
anga3area !n cercetri (tiinifice (i proiecte educaionale) de mrimea normelor didactice ale
cadrelor uni"ersitare'
,alitatea corpului didactic uni"ersitar se "a !m$unti prin introducerea practicii de
schim$ de profesori in"itai !ntre uni"ersitile din Moldo"a) c#t (i din strintate pentru a ine
cursuri'
@n"estiia !n resursele umane din !n"m#ntul superior "a contri$ui su$stanial la
!m$untirea calitii !n"m#ntului superior'
1.'.'. Calitatea finan#rii
%entru ca !n"m#ntul superior s.(i poat realiza importantele funcii sociale sunt
necesare finanarea prioritar a !n"m#ntului superior? cre(terea su$stanial a alocaiilor
$ugetare pentru instituiile de !n"m#nt superior? acoperirea integral a tuturor categoriilor
de cheltuieli? !ncura3area instituiilor de !n"m#nt superior !n cutarea de noi surse de
"enituri (i finanri'
Reformarea sistemului de finanare a !n"m#ntului superior presupune urmtoarele
aciuni:
Ela$orarea cadrului instituional (i 3uridic de finanare a !n"m#ntului superior?
Di"ersificarea surselor de finanare) !m$inarea su$"enionrii $ugetare cu finanarea
din alte surse :ta-e (colare) "enituri din cercetare) sponsorizri din partea agenilor
economici) donaii (i altele;?
Schim$area modului de finanare prin !nlocuirea finanrii pe articole de cheltuieli cu
finanarea glo$al) dup criterii presta$ilite?
Cinanarea difereniat a instituiilor de !n"m#nt superior !n funcie de rezultate
:performane de calitate;?
Acordarea de autonomie financiar instituiilor de !n"m#nt superior :dreptul de
gestionare a fondurilor conform legislaiei financiare;) pe $aza unor criterii de
eficien (i de rspundere pu$lic'
1.'.). Calitatea managementului
Elementul cheie al strategiei !n"m#ntului superior !l constituie modernizarea
managementului at#t la ni"el naional) c#t (i la ni"el instituional'
%entru realizarea reformei este necesar nu numai o politic coerent (i acti") dar (i
mecanisme instituionale de coordonare) organizare (i e"aluare) con"ergente cu autonomia
uni"ersitar'
Sistemul managerial al !n"m#ntului superior se compune din +; autonomia
uni"ersitar (i *; managementul la ni"el naional'
0utonomia universitar. Autonomia uni"ersitar poate fi definit ca un cadru legal !n
care comunitatea academic :profesorii) cercettorii (i studenii; !(i e-ercit li$ertile
academice asociate predrii) !n"rii) e"alurii) cercetrii) producerii (i transmiterii
cuno(tinelor) !n condiii de autoconducere'
Autonomia uni"ersitar este necesar s fie conceput !n a(a fel) !nc#t s nu de"in o
fr#n !n promo"area strategiilor naionale de dez"oltare (i integrare european a
!n"m#ntului (i de asigurare a calitii acestuia'
Autonomia uni"ersitar poate fi realizat !n trei domenii fundamentale:
domeniul structurilor organizaionale?
domeniul funcional?
+/
domeniul administrrii resurselor disponi$ile'
Autonomia uni"ersitar tre$uie interpretat nu numai ca autonomie a instituiilor de
!n"m#nt superior) ci (i ca autonomie a sistemului uni"ersitar !n ansam$lu'
Managementul la nivel naional-
adoptarea politicii educaionale la ni"el de sistem?
acreditarea instituiilor de !n"m#nt superior (i a programelor de studii?
e"aluarea academic continu a instituiilor de !n"m#nt superior?
recunoa(terea calificrilor (i diplomelor?
finanarea !n"m#ntului superior (i a cercetrii (tiinifice'
,onducerea sistemului de !n"m#nt superior "a !m$ina mecanismul politic
gu"ernamental de conducere cu mecanismul academic'
1.'.*. Calitatea cercet#rii
,ercetarea (tiinific reprezint o component o$ligatorie a funcionrii !n"m#ntului
superior' ,ercetarea (tiinific uni"ersitar tre$uie !ncura3at din dou moti"e:
uni"ersitile s.au do"edit a fi importante structuri de producere a cuno(tinelor !n
di"erse domenii?
acti"itatea de cercetare (tiinific uni"ersitar este o component esenial a
acti"itii didactice) un factor de cre(tere profesional a cadrelor didactice'
<n prezent cercetarea (tiinific uni"ersitar este realizat de cadrele didactice) de
grupuri temporare de cercettori) !n la$oratoare (tiinifice) !n cadrul proiectelor (i programelor
de cercetare'
%entru realizarea strategiei !n"m#ntului superior este necesar !nfiinarea unui ,entru
(tiinifico.metodic) de cercetare a pro$lemelor de modernizare a !n"m#ntului superior care
ar a"ea misiunea de a fundamenta (tiinific aciunile de modernizare (i de integrare a
!n"m#ntului superior !n spaiul academic european'
1.'.+. Calitatea ba"ei te(nico-materiale
,alitatea !n"m#ntului superior este determinat !n mare msur de componenta
tehnico.material (i de infrastructura sistemului de !n"m#nt superior: spaii de studii? spaii
de recreaie integrate) !n caz ideal) !ntr.un campus uni"ersitar? parcuri tehnologice care permit
realizarea tehnologiilor informaionale moderne? $i$lioteci informatizate care asigur
acti"itatea de !n"are a studentului? sistem de ser"icii sociale'
Dez"oltarea infrastructurii uni"ersitare poate fi realizat prin alocri de la $uget) prin
utilizarea fondurilor e-tra$ugetare pro"enite din ta-ele pentru studii) a "eniturilor pro"enite
din cercetarea (tiinific (i implementarea rezultatelor cercetrii) din acti"iti de consultan)
linii de miniproducie) prin atragerea in"estitorilor pri"ai (i prin gestionareaFe-ploatarea
responsa$il a $azei tehnico.materiale e-istente'
%entru realizarea strategiei !n"m#ntului superior este necesar !nfiinarea unui ,entru
(tiinifico.metodic) de cercetare a pro$lemelor de modernizare a !n"m#ntului superior care
ar ela$ora fundamentul (tiinific al aciunilor de modernizare (i de integrare a !n"m#ntului
superior !n spaiul academic european'
+0
1.(. Promovarea mobilitii )i desc*iderii europene
Repu$lica Moldo"a este deschis s participe la programele de cooperare european' <n
acest conte-t) !n"m#ntul superior "a tre$ui s se integreze !n spaiul educaional european
prin dez"oltarea curricular :programe de studii integrate;) cooperarea internaional)
programe de mo$ilitate'
<n conte-tul deschiderii europene o pro$lem important o constituie echi"alarea (i
recunoa(terea calificrilor (i diplomelor) care impune:
asigurarea transparenei (i compati$ilitii programelor (i standardelor educaionale
naionale cu cele europene?
introducerea Suplimentului la Diploma uni"ersitar !n conformitate cu cerinele
,on"eniei de la Eisa$ona?
introducerea sistemului european de credite transfera$ile :E,TS;'
%entru promo"area mo$ilitii se impun urmtoarele aciuni-
participarea acti" a studenilor la proiecte (i programe europene de mo$ilitate:
Erasmus.Mundus) DAAD) TEM%BS.TA,@S etc'?
schim$ reciproc de studeni !n $aza acordurilor $ilaterale?
crearea unor ser"icii de informare (i consiliere !n pro$leme de cooperare
internaional'
1.+. ,nvmntul superior )i piaa -orei de munc. .omenclatorul de
speciali%ri
%rogresul tehnologic determin cre(terea continu a cererii de instruire !n scopuri
economice !n ma3oritatea rilor dez"oltate (i e-ercit o influen din ce !n ce mai e"ident
asupra calitii !n"m#ntului' Ritmul rapid al progresului tehnologic a con"ins at#t oamenii
de afaceri) c#t (i naiunile c este necesar pregtirea unei fore de munc capa$il de
recalificare pentru a se putea adapta la noile cerine ale pieei muncii'
,ola$orarea dintre uni"ersiti (i mediul economico.social are o importan deose$it
pentru culti"area spiritului antreprenorial la studeni' Relaiile str#nse ale uni"ersitii cu
mediul economic constituie garania asigurrii cu locuri de munc a a$sol"enilor'
Eegturile dintre !n"m#nt (i economie) uni"ersitate (i mediul social.economic "or fi
mai eficiente !ntr.un cadru normati" adec"at'
<n acest conte-t este imperios necesar:
ela$orarea unui nou =omenclator de specializri :%roiectul =omenclatorului ela$orat
!n conformitate cu modelul B=ES,O se ane-eaz; (i racordarea acestuia la
,lasificatorul ocupaiilor al R' Moldo"a?
concretizarea cerinelor de calificare pentru specializrile asociate fiecrui ciclu de
!n"m#nt superior :ciclul @ (i ciclul @@;?
sta$ilirea unui mecanism care s permit plasarea !n c#mpul muncii a ma3oritii
a$sol"enilor dup finalizarea ciclului @?
sta$ilirea competenelor (i responsa$ilitilor Ministerului Educaiei) Ministerului
Economiei) Ministerul Muncii !n domeniu "izat?
monitorizarea a$sol"enilor pe piaa forei de munc?
+4
ela$orarea (i apro$area unei metodologii de analiz (i pronosticare a pieei forei de
munc pe termen scurt) mediu (i lung?
sta$ilirea competenelor (i responsa$ilitilor autoritilor pu$lice centrale (i locale)
ale partenerilor sociali (i agenilor economice !n proiectarea !n"m#ntului superior?
optimizarea acti"itilor practice !n cadrul unitilor economice) reducerea timpului
de integrare a a$sol"enilor !n spaiul profesional'
1./. Condiii social$economice )i politice
Strategia !n"m#ntului superior !ro%&ologna poate fi realizat doar !n cazul respectrii
unor rigori de ordin economic) social (i politic:
promo"area unei politici educaionale coerente de integrare european?
implicarea comunitii !n realizarea strategiei?
asigurarea financiar a procesului de implementare a strategiei?
loialitatea fa de schim$ri radicale !n !n"m#ntul superior?
ela$orarea unui program realist de implementare a Strategiei (i crearea mecanismelor
manageriale corespunztoare'
1.0. Riscuri pentru reali%area "trategiei
Realizarea parial a Strategiei nu "a a"ea efectul $enefic scontat asupra sistemului
de !n"m#nt'
,ondiiile social.economice ar putea $loca aciunile de reformare a !n"m#ntului
superior'
,alitatea !n"m#ntului superior ar putea fi pereclitat de pregtirea insuficient a
candidailor la admitere ca urmare a e-odului de cadre didactice din !n"m#ntul
preuni"ersitar'
Aciunile de reformare a !n"m#ntului superior ar putea s fie neutralizate !ntr.o
anumit msur prin atitudinea indiferent sau dezapro$ant a cadrelor didactice (i
studenilor fa de schim$rile preconizate'
Bnele direcii strategice de dez"oltare a !n"m#ntului superior ar putea s rm#n
nerealizate sau realizate cu !nt#rziere din cauza ritmului presant impus de %rocesul de
la &ologna'
1.11. Consideraii -inale
Ea reuniunea mini(trilor educaiei de la %raga :*77+;) !n Declaraia de la &ologna
:+666;) Declaraia de la Sor$ona :+665; (i la reuniunea mini(trilor Educaiei de la &erlin
:*771; au fost formulatte orientrile de $az ale integrrii !n"m#ntului superior !n spaiul
european' Repu$lica Moldo"a s.a anga3at acti" !n procesul de aderare la spaiul uni"ersitar
european' Strategia de fa ela$orat !n spiritul acestor orientri) prezint liniile directoare de
aderare a R' Moldo"a la spaiul uni"ersitar european (i la procesul de la &ologna'
+5
Capitolul !. Proiectul nomenclatorului de domenii )i speciali%ri
1omenclatorul !))& :!n continuare .%2004;) document ela$orat !n conformitate cu
clasificarea.tip a nomenclatorului B=ES,O :@S,ED.64;) constituie un standard ce
reglementeaz procesul de formare iniial !n !n"m!ntul superior prin:
admiterea candidailor la studii?
promo"area studenilor (i e"idena lor statistic?
e"idena a$sol"irii (i a posi$ilitilor de anga3are !n conformitate cu clasificatorul
ocupaiilor din Repu$lica Moldo"a?
integrarea !n"m!ntului superior din Repu$lica moldo"a !n spaiul European (i
mondial al !n"m!ntului (i cercetrii?
compati$ilitatea sistemelor de !n"m!nt (i a datelor statistice etc'
.%2004 este alctuit din opt compartimente ce cuprind domenii largi ale (tiinei) artei)
culturii (i tehnicii :sfere) arii; de pregtire a speciali(tilor !n !n"m!ntul superior' Ele nu
constituie o$iecte de clasificare ale domeniilor de studii) sunt doar indicatori de orientare a
direciilor de formare iniial !n !n"m!ntul superior'
O$iecte de clasificare ale .%2004 sunt:
8omeniile de studii :!n nomenclatoarele "echi profilurile; ce !ntrunesc grupe de
specialiti (i specializri !nrudite (i sunt !n strict conformitate cu domeniile @S,ED.
64'
8omeniile detaliate sau domeniile de -ormare !ro-esional !n !n"m#ntul superior
!ntrunesc !n sine un ansam$lu de specializri ce in de un domeniu concret de
formare iniial'
O unitate structural aparte o constituie specializrile !ngusteFprogramele de studiu ale
crora sunt de competena instituiilor de !n"m!nt) fiind apro$ate de Ministerul Educaiei !n
dependen de cerinele pieei de munc din ar' Ele reprezint un indicator de precizare) de
difereniere) de concretizare a domeniului de formare profesional iniial !n !n"m!ntul
superior (i a-at la un anumit ciclu ori dup necesitate la am$ele cicluri'
Domeniile (i specializrile din .%2004 sunt preconizate pentru !n"m!ntul superior
:=i"elul /; !n care se pot su$scrie (i domeniile de pregtire a speciali(tilor din !n"m!ntul
mediu de specialitate :=i"elul 2;'
Descrierea structural este codificat prin cifre'
%rima cifr indic domeniul larg de pregtire :de la + la 5;'
A doua cifr corespunde domeniului de studiuFdirecieiFprofilului de formare
profesional ce urmeaz primului domeniu) (i alctuit din dou cifre'
&locul de identificare al domeniului de pregtire profesional iniial e alctuit din 1
cifre !n care sunt incluse primele dou cifre ale domeniului de studiu :profilului;'
De e-emplu) codul 142 semnific:
1 > domeniul larg IHtiine sociale) economice (i drept9?
14 > domeniul de studiu IHtiine economice (i management9?
142 > domeniul concret de formare profesional iniial ICinane9
,odul specializrilor !nguste este alctuit din / cifre) !n care sunt incluse cele trei ale
domeniului de formare profesional) apoi urmeaz alte dou cifre prin punct'
+6
De e-emplu) 142'7* > specializarea ICinane (i asigurri9
TitlulFcalificarea propus se confer domeniului de formare profesional iniial:
5' Eiceniat !n (tiine economice
6' Master !n (tiine economice
<n perspecti") dac se "a promo"a adoptarea unui sistem generalist de titluri
compara$ile) atunci ele se pot conferi la domeniuFprofilul de studiu:
Eiceniat !n (tiine sociale) economice (i drept
Master !n (tiine sociale) economice (i drept
Not: %regtirea profesional iniial la specializri du$le se "a permite de ctre
Ministerul Educaiei !n conformitate cu necesitile pieei muncii doar la specializrile din
acelea(i domenii sau domenii !nrudite prin acumularea unui numr respecti" de credite
academice la disciplinele de specializare (i "a acorda un titluFcalificati" suplimentar'
Proiect
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
+ Educaie
+2 Htiine
ale
educaiei
/+ Eiceniat !n (tiine ale
educaiei
/* Master !n (tiine ale
educaiei
+2+ <n"m!nt
(i formarea
profesorilor
/ %rofesor
+2+'7+ Matematic '/ %rofesor de
matematic
+2+'7* @nformatic '/ %rofesor de
informatic
+2+'71 Cizic '/ %rofesor de fizic
+2+'72 ,himie '/ %rofesor de chimie
+2+'7/ &iologie '/ %rofesor de $iologie
+2+'70 Geografie '/ %rofesor de geografie
+2+'74 Eim$a (i literatura '/ %rofesor de lim$ (i
literatur
+2+'75 Eim$i strine '/ %rofesor de lim$i
strine
+2+'76 @storie '/ %rofesor de istorie
+2+'+7 Cilozofie '/ %rofesor de filozofie
+2+'++ Sociologie '/ %rofesor de sociologie
+2+'+* %olitologie '/ %rofesor de politologie
*7
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
+2+'+1 @nstruire 3uridic '/ %rofesor de drept
+2+'+2 @nstruire !n
!n"m#ntul profesional
'/ %rofesor !n
!n"m#ntul profesional
+2+'+/ @nstruire !n
tehnologie
'/ %rofesor de tehnologie
+2+'+0 @nstruire !n desen
liniar
'/ %rofesor de desen
liniar
+2+'+4 Educaie fizic '/ %rofesor de educaie
fizic
+2+'+6 Alte
+2* Htiine ale
educaiei
/+ Eiceniat !n (tiine ale
educaiei
/* Master !n (tiine ale
educaiei
+2*'7+ %edagogia '/ %edagog
+2*'7* %edagogie
general
'/ %rofesor de pedagogie
+2*'71 %edagogie
pre(colar
' 2 Educator
+2*'72 %edagogie !n
!n"m!ntul primar
' <n"tor !n clasele
primare
+2*'7/ %edagogie
special
' %edagog
+2*'70 %edagogie social ' %edagog social
+2*'74 %edagogie
"ocaional
' %edagog
+2*'75 %edagogie (i
psihologie
'/ %rofesor de pedagogie
(i psihologie
+2*'76 ,onsiliere
educaional
'/ %edagog consilier
+2*'+6 Alte
* Htiine
umanitare (i
arte
*+ Arta /+ Eiceniat !n arte
/* Master !n arte
*++ Arte
plastice
*++'7+ %ictur '/ %ictor
*++'7* Grafic '/ %ictor
*++'71 Sculptur '/ Sculptor
*++'76 Alte
*+
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
*+* Muzica (i
arte
interpretati"e
*+*'7+ @nterpretare
instrumental
'/ Artist instrumentalist
*+*'7* ,anto '/ Artist "ocalist
*+*'71 Diri3are coral '/ Diri3or coral
*+*'72 Muzicologie '/ Muzicolog
*+*'7/ ,ompoziie '/ Muzicant
*+*'76 Alte
*+1 Arte
teatrale
*+1'7+ Actorie '/ Actor
*+1'7* Teatralogie '/ ,ritic de teatru
*+1'71 Scenografie '/ %ictor > scenograf
*+1'72 Regie '/ Regizor
*+1'7/ ,oregrafie '/ ,oreograf
*+1'76 Alte
*+2 Arte
decorati"e
*+2'7+ Arte decorati"e '/ %ictor decorator
*+2'7* Restaurarea
operelor de art
'/ %ictor restaurator
*+2'76 Alte
*+/ Arte grafice
(i studii de
design
*+/'7+ Design
"estimentar
'/ Designer modelier
*+/'7* Design interior '/ Designer proiectant
*+/'71 Design te-til '/ Designer
*+/'72 Design industrial '/ Designer
*+/'76 Alte
*+0 Arte audio
"izuale
*+0'7+ Regie) film (i
tele"iziune
'/ Regizor
*+0'7* Multimedia)
sunet) monta3
'/ Regizor
*+0'71 Regie radio '/ Regizor
*+0'72 @magine film) '/ Regizor
**
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
tele"iziune
** Htiine
umanistice
/+ Eiceniat !n (tiine
umanistice
/* Master !n (tiine
umanistice
**+ Religie (i
teologie
/+ Eiceniat !n teologie
/* Master !n teologie
**+'7+ @storia religiilor '/ Specialist !n istoria
religiei
**+'7* Teologie '/ Teolog
**+'76 Alte
*** Cilologie /+ Eiceniat !n filologie
/* Master !n filologie
***'7+ Eim$a (i literatura
rom#n
'/ Cilolog
***'7* Eing"istica
rom#n
***'71 Teoria (i critica
literar
***'72 Eim$i clasice
***'7/ Eim$i (i literaturi
strine :denumirea
fiecrei lim$i (i literaturi;
***'70 Eing"istica
general
***'74 Eing"istica
comparati".contrasti"
***'75 Traducere (i
interpretare
'/ Translator' @nterpret
***'76 Eing"istica
aplicat
***'+6 Alte
**2 @storie /+ Eiceniat !n istorie
/* Master !n istorie
'/ @storic
**2'7+ @storie
**2'7* Arheologie
**2'71 Etnologie
**2'72 @storia culturii
*1
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
**2'7/ @storia (tiinei
**2'70 Muzeologie
**2'76 Alte
**/ Cilozofie /+ Eiceniat !n filozofie
/* Master !n filozofie
'/ Cilozof
**/'7+ Etica
**/'7* Eogica
**/'76 Alte
1 Htiine
sociale)
economice
(i drept
1+
HT@@=JE
%OE@T@,E
/+ Eiceniat !n (tiine
politice
/* Master !n (tiine
politice
1++ %olitologie /+ Eiceniat !n
politologie
/* Master !n politologie
'/ %olitolog
1++'7+ @storia g#ndirii
politice
1++'7* @nstituii (i
procese politice
1++'71 Sisteme de partide
(i electorale
1++'72 %olitici sociale (i
migraionale
1++'7/ Securitatea
naional
1++6 Alte
1+* Relaii
internaionale
/+ Eiceniat !n relaii
internaionale
/* Master !n relaii
internaionale
'/ Specialist !n relaii
internaionale
1+*'7+ Studii diplomatice
1+*'7* Studii europene
1+*'71 Regionalistic
*2
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
1+*'72 %rocese politice
internaionale
1+*'7/ Securitate
internaional
1+*'76 Alte
1+1
Administraie
pu$lic
/+ Eiceniat !n
administraie pu$lic
/* Master !n
administraie pu$lic
'/ Specialist !n
administraie pu$lic
1+1'7+ Management
instituional
1+1'7* Managementul
anga3rii
1+1'71 Managementul
recrutrii
1+1'72 Management
logistic
1+1'7/ Management de
$irou
1+1'76 Alte
1* Htiine
sociale
/+ Eiceniat !n (tiine
sociale
/* Master !n (tiine
sociale
1*+ Sociologie /+ Eiceniat !n sociologie
/* Master !n sociologie
'/ Sociolog
1*+'7+ Sociologie
politic
1*+'7* Sociologie
economic
1*+'71 Sociologie
educaional
1*+'72 Sociologie clinic
1*+'7/ Demografie
1*+'76 Alte
1** %sihologie /+ Eiceniat !n psihologie
/* Master !n psihologie
*/
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
1**'7+ %sihologie
educaional
'/ %siholog
1**'7* %sihologie clinic '/ %siholog clinic
1**'71 %sihologie social '/ %siholog social
1**'72 %sihologie
3udiciar
'/ %siholog > consilier
3uridic
1**'7/ %sihologia muncii '/ %siholog
1**'76 Alte
11 Asisten
social
/+ Eiceniat !n asisten
social
/* Master !n asisten
social
11+ Studii (i
ser"icii de
asisten social
'/ Asistent social
11+'7+ Asisten social
comunitar
11+'7* Ser"icii pentru
copii
11+'71 AsistenFser"icii
pentru tineret
11+'72 AsistenFser"icii
pentru persoane
delinc"ente :%ro$aiunea;
11+'7/ AsistenFser"icii
pentru persoane infectate
K@VFS@DA
11+'70 AsistenFser"icii
pentru persoane cu
diza$iliti
11+'74 AsistenFser"icii
pentru persoane
dependente de drog (i
alcool
11+'75 AsistenFser"icii
pentru persoane refugiate
11+'76 Alte
12
Lurnalism (i
(tiine ale
comunicrii
/+ Eiceniat !n 3urnalism
(i (tiine ale comunicrii
/* Master !n 3urnalism (i
(tiine ale comunicrii
12+ Lurnalism '/ Lurnalist
*0
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
12* Htiine ale
comunicrii
'/ Specialist !n (tiine ale
comunicrii
12*'7+ ,omunicare
pu$lic :%u$lic
Relations;
12*'7* ,omunicare
multimedia
12*'71 ,omunicare
didactic
12*'76 Alte
121 Acti"itate
editorial
'/ Editor
122
&i$lioteconomi
e (i asisten
informaional
'/ &i$liotecar
14 Htiine
economice (i
management
/+ Eiceniat !n (tiine
economice
/* Master !n (tiine
economice
14+
,onta$ilitate
'/ ,onta$il
14*
Administrarea
afacerilor
'/ Manager . economist
14*'7+ Managementul
afacerilor
14*'7* Managementul
resurselor umane
14*'71 Management
social
14*'72 Managementul
proprietii intelectuale
14*'7/ Managementul
mediului
14*'70 Managementul
industrial
14*'74 Managementul
agro$ussinesului
14*'75 Managementul
calitii
*4
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
14*'76 Alte
141 MarMeting
(i logistic
'/ Economist
141'7+ Eogistica
141'7* MarMeting
141'71 Reclam (i relaii
pu$lice
141'76 Alte
142 Cinane '/ Economist
142'7+ Cinane (i
acti"itate $ancar
142'7* Cinane (i
asigurri
142'71 @n"estiii (i h#rtii
de "aloare
142'72 Ciscalitate
142'7/ Cinane (i
e"iden conta$il
142'70 Statistic
actuarial
142'76 Alte
14/ Economie
mondial (i
relaii
economice
internaionale
'/ Economist
14/'7+ Economie
mondial
14/'7* Relaii economice
internaionale
14/'76 Alte
144 Economie
general
'/ Economist
145 Statistic (i
pre"iziune
economic
'/ Economist
146 ,i$ernetic
(i informatic
economic
'/ Economist
*5
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
15 Htiine
3uridice
/+ Eiceniat !n drept
/* Master !n drept
15+ Drept '/ Lurist
15+'7+ Drept pri"at
15+'7* Drept pu$lic
15+'71 Drept penal
15+'72 Drept
internaional
15+'7/ Drept
constituional (i
administrati"
15+'70 Drept comercial
15+'74 Drept (i acti"itate
"amal
15+'75 Drept poliienesc
15+'76 Drept ecologic
15+'+6 Alte
2 Htiine
2* Htiine
ale naturii
:"ieii;
/+ Eiceniat !n (tiine
/* Master !n (tiine
2*+ &iologie /+ Eiceniat !n $iologie
/* Master !n $iologie
'/ &iolog
2*+'7+ &otanic
2*+'7* Noologie
2*+'71 Micro$iologie
2*+'72 Genetic
2*+'7/ &iochimie
2*+'70 &iologie uman
2*+'74 Entomologie
2*+'76 Alte
2** &iologie
molecular (i
$iotehnologie
/+ Eiceniat !n $iologie
/* Master !n $iologie
'/ &iolog
2*1 Htiinele
solului
/+ Eiceniat !n (tiinele
solului
/* Master !n (tiinele
solului
*6
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
'/ %edolog
2*1'7+ %edologie
2*1'7* Agrochimie
2*1'71 ,artografia
solului
2*1'76 Alte
2*2 Geologie /+ Eiceniat !n geologie
/* Master !n geologie
'/ Geolog
2*2'7+ Geofizic
2*2'7* Geochimia
2*2'76 Alte
2*/ Kidrologie /+ Eiceniat !n hidrologie
/* Master !n hidrologie
'/ Kidrolog
2*/'7+ Kidrologia
uscatului
2*/'7* Kidrologie
2*/'76 Alte
2*0 Geografie /+ Eiceniat !n geografie
/* Master !n geografie
'/ Geograf
2*0'7+ Geografie fizic
2*0'7* Geografie
economic
2*0'76 Alte
2*4
Meteorologie
/+ Eiceniat !n
meteorologie
/* Master !n
meteorologie
'/ Meteorolog
2*4'7+ Meteorologie
agricol
2*4'7* Meteorologie
sinoptic
2*4'71 ,limatologie
2*4'76 Alte
22 Htiine
reale
:e-acte;
17
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
22+ Cizic /+ Eiceniat !n fizic
/* Master !n fizic
'/ Cizician
22+'7+ Astronomie
22+'7* Energetic solar
22+'71 Cizica atmosferei
22+'72 Cizic medical
22+'7/ Cizic electronic
22+'76 Alte
22* ,himie /+ Eiceniat !n chimie
/* Master !n chimie
'/ ,himist
22*'7+ ,himie
anorganic
22*'7* ,himie organic
22*'71 ,himie analitic
22*'72 ,himie fizic
22*'7/ ,himie ecologic
22*'76 Alte
20
Matematic
(i statistic
/+ Eiceniat !n
matematic
/* Master !n matematic
20+ Matematic '/ Matematician
20+'7+ Analiz
matematica
20+'7* Ecuaii
difereniale
20+'71 Alge$r
20+'72 Geometrie
20+'76 Alte
20* Matematic
aplicat
/+ Eiceniat !n
matematic
/* Master !n matematic
20*'7+ Matematic de
calcul
'/ Matematician
20*'7* Modelarea
matematic a proceselor
economice
'/ Matematician
20*'76 Alte
1+
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
201 Statistic '/ Statistician
25
@nformatica
/+ Eiceniat !n
informatic
/* Master !n informatic
25+ @nformatic '/ @nformatician
25+'7+ @nformatic
economic de gestiune
25+'7* @nformatic (i
lim$i moderne aplicate >
informatic aplicat
25+'76 Alte
25*
Management
informaional
'/ Manager .
informatician
25*'7+ Administrarea
sistemelor informaionale
251 Tehnologii
de programare
'/ %rogramator
251'7+ &aze de date
251'7* Reele (i
comunicaii
251'71 @nteligen
artificial
251'76 Alte
252 Sisteme
informaionale
'/ @nformatician
25/ Securitate
informaional
'/ @nformatician
5 In'inerie9
tehnolo'ii
de
!relucrare9
arhitectur
i
construcii
/*'
@nginerie (i
acti"iti
inginere(ti
/+ Eiceniat !n inginerie
/* Master !n inginerie
1*
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
/*+ @nginerie (i
tehnologii
industriale
'/ @nginer
/*+'7+ Tehnologia
construciilor de ma(ini
/*+'7* Ma(ini (i sisteme
de producie
/*+'71 ,onstrucii de
echipament (i ma(ini
agricole
/*+'72 @ngineria
materialelor (i tehnologii
/*+'7/ @ngineria
produselor industriale
:@nginerie industrial;
/*+'70 @ngineria
ino"aional (i transfer
tehnologic
/*+'74 Tehnologia
sudrii
/*+'75 @nginerie (i
management !n sistemele
de producie
/*+'76 Alte
/** @nginerie
mecanic
/**' 7+ Ma(ini (i aparate
!n industria alimentar
'/ @nginer
/**'7* Ma(ini (i aparate
!n industria u(oar
/**'71 Ma(ini) instalaii
frigorifice (i sisteme de
climatizare
/**'72 Mecanizarea
agriculturii
/**'7/ Btila3e (i
tehnologii pentru
am$alare
/**'76 Alte
/*1 Energetic '/ @nginer
/*1'7+ Electroenergetic
/*1'7* Energetica
industrial
11
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
/*1'71 Termoenergetic
/*1'72 Energetica
netradiional
/*1'7/ @nginerie (i
management !n
energetic
/*1'76 Alte
/*2 @nginerie
electric
:electrotehnic;
'/ @nginer
/*2'7+ @nginerie electric
/*2'7* Electromecanica
/*2'71 Electrificarea
agriculturii
/*2'72 Metrologie)
standardizare (i
certificarea produciei
/*2'76 Alte
/*/
Electronic (i
comunicaii
'/ @nginer
/*/'7+Telecomunicaii
/*/'7* Radiocomunicaii
/*/'71 Securitatea
sistemelor de comunicaii
/*/'72 Radioelectronic
/*/'7/ Microelectronica
(i dispoziti"e
semiconductoare
/*/'70 Sisteme
optoelectronice
/*/'74 @nginerie (i
management !n
telecomunicaii
/*/'76 Alte
/*0 @ngineria
sistemelor (i
calculatoarelor
'/ @nginer
/*0'7+ Automatica (i
informatica
/*0'7* ,alculatoare
/*0'71 Tehnologia
informaiei
12
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
/*0'72 @nginerie
ling"istic !n sisteme
informaionale
/*0'7/ Sisteme
informaionale
/*0'70 @ngineria
sistemelor $iomedicale
/*0'76 Alte
/*4 @nginerie (i
tehnologia
transporturilor
'/ @nginer
/*4'7+ @ngineria
transportului auto
/*4'7* @ngineria
transportului fero"iar
/*4'71 @ngineria
transportului na"al
/*4'72 @ngineria
transportului aerian
/*4'7/ Diagnosticarea (i
certificarea transportului
auto
/*4'70 @ngineria
sistemelor de circulaie
/*4'74 Eogistica (i
studiul transporturilor
/*4'75 Transport
internaional
/*4'76 @ngineria (i
managementul sistemelor
de transport
/*4'+6 Alte
/2'
Tehnologii
de fa$ricare
(i
prelucrare
/2+ Tehnologia
produselor
alimentare
'/ @nginer
/2+'7+ Tehnologia
"inului) a $erii (i a
produselor prin distilare
1/
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
/2+'7* Tehnologie (i
management !n
alimentaia pu$lic
/2+'71 Tehnologia
produselor alimentare
"egetale
/2+'72 Tehnologia
produselor alimentare
animaliere (i piscicole
/2+'7/ &iotehnologii !n
industria alimentar
/2+'70 ,ontrolul calitii
(i e-pertiza produselor
alimentare
/2+'76 Alte
/2* Te-tile)
"estimentaie)
!nclminte (i
prelucrarea
pielei
'/ @nginer
/2*'7+ Modelarea (i
tehnologia confeciilor
din esturi
/2*'7* Modelarea (i
tehnologia confeciilor
din piele (i !nlocuitori
/2*'71 Modelarea (i
tehnologia tricota3elor
/2*'72 Tehnologii te-tile
/2*'7/ Tehnologia
prelucrrii pieli (i a
$lnurilor
/2*'70 Design
"estimentar
/2*'74 Design (i
tehnologii poligrafice
/2*'75 @nginerie (i
management !n industria
u(oar
/2*'76 Alte
10
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
/21 Tehnologia
materialelor
:lemn) h#rtie)
materiale
plastice) sticl;
'/ @nginer
/21'7+ Tehnologia
prelucrrii lemnului
/21'7* Tehnologia
produselor din ceramic
(i sticl
/21'76 Alte
/22 Tehnologie
chimic
/+ Eiceniat !n inginerie
/* Master !n inginerie
/22'7+ Tehnologie
chimic
'/ @nginer . chimist
/22'7* Tehnologia
produselor cosmetice (i
medicinale
/22'71Tehnologia
$iochimic
/22'72 Tehnologii de
protecie a mediului
am$iant
/22'76 Alte
/2/ @ndustrii
miniere (i de
e-tracie
/2/'7+ @ngineria (i
managementul
zcmintelor (i minerit
/2/'76 Alte
/5'
Arhitectur
(i
construcii
'/ @nginer
/5+ Arhitectur
(i ur$anism
/5+'7+ Arhitectur
/5+'7* Br$anism
/5+'71 Designul
interiorului
/5+'72 %roiectarea
cldirilor
14
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
/5+'7/ ,adastru (i
organizarea teritoriului
/5+'70 Arhitectur
peisager
/5+'74 Restaurri
/5+'75 Dez"oltarea (i
amena3area teritoriului
/5+'76 @nfrastructura
tehnico.edilitar a
localitilor
/5+'+6 Alte
/5* ,onstrucii
(i inginerie
ci"il
'/ @nginer
/5*'7+ ,onstrucii ci"ile)
industriale (i agricole
/5*'7* %roiectarea)
rea$ilitarea (i
consolidarea cldirilor
/5*'71 ,i ferate)
drumuri (i poduri
/5*'72 ,onstrucii
hidrotehnice
/5*'7/ @ngineria
materialelor (i articolelor
de construcie
/5*'70 Gospodrirea (i
protecia apelor
/5*'74 Alimentri cu
cldur (i gaze) "entilaie
/5*'75 @ngineria
gospodriilor comunale
/5*'76 @nginerie
geotehnic
/5*'+7 @nginerie
antiincendiar (i protecia
ci"il
/5*'++ Economia (i
managementul
construciilor
/5*'+* E"aluarea
imo$ilului
15
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
/5*'+1 Mecanizarea (i
automatizarea !n
construcii
/5*'+2 Geodezie)
topografie (i cadastru
/5*'+6 Alte
0
Agricultur
0+ Htiine
agricole
/+ Eiceniat !n (tiine
agricole
/* Master !n (tiine
agricole
0++ Selecie (i
genetica
culturilor
agricole
'/ Agronom
0+* %rotecia
plantelor
'/ Agronom
0+*'7+ %rotecia
culturilor de c#mp
0+*'7* %rotecia plantelor
horticole (i a "iei de "ie
0+*'71 %rotecia integrat
0+*'72 %rotecia
produselor !n timpul
pstrrii
0+*'76 Alte
0+1 Agronomie
0+1'7+ Agronomie
ecologic
0+1'76 Alte
0+2 Nootehnie '/ Nootehnician
02+'7+ Oenologie
0+2'7* ,re(terea
animalelor de $lnuri
0+2'71 %iscicultura
0+2'72 Apicultura
0+2'76 Alte
16
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
0+/
Korticultura (i
"iticultura
'/ Agronom
0+/'7+ Viticultura
0+/'7* %olicultura
0+/'71 Eegumicultura
0+/'76 Alte
0+0 Sil"icultur
(i grdini
pu$lice
'/ Agronom
0+0'7+ Sil"icultur
0+0'7* Grdini pu$lice (i
parcuri
0+0'71 Cloricultur
0+0'76 Alte
0+4 Veterinrie
:medicin
"eterinar;
Medic."eterinar
0+4'7+ ,linica animalelor
0+4'7* Carmacia animal
0+4'76 Alte
4 Sntate
4+
Medicin
Medic
4++ Medicin
general
4++'7+ Medicin de
familie
4++'7* Medicin
internistic
4++'71 Kematologie
4++'72 %sihiatrie
4++'7/
Dermato"enerologie
4++'70 &oli infecioase
4++'74 =eurologie
4++'75 Medicin
netradiional
4++'76 Oinetoterapie
4++'+7 ,hirurgie
27
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
4++'++ ,hirurgie
pediatric
4++'+* O$stetric (i
ginecologie
4++'+1 Anesteziologie)
reanimatologie
4++'+2 Ortopedie.
traumatologie
4++'+/ =eurochirurgie
4++'+0 Brologie
4++'+4 Oncologie
4++'+5 Oftalmologie
4++'+6
Otorinolaringologie
4++'*7 Medicina de
urgen
4++'*+ %ediatrie
4++'** Endoscopie
4++'*1 @magistic
4++'*2 Morfopatologie
4++'*/ Medicin de
la$orator
4++'*0 Medicin legal
4++'*4 &iomedicina
4++'*6 Alte
4*
Stomatologie
Medic.stomatolog
4*+
Stomatologie
4*+'7+Somatologie
general
4*+'7* Ortodonie
4*+'71 Stomatologie
terapeutic
4*+'72 Stomatologie
pediatric
4*+'7/ Stomatologie
ortopedic
4*+'70 ,hirurgie oral
4*+'74 ,hirurgie oro.
ma-ilo.facil
4*+'75 %arodontologie
2+
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
4*+'76 Alte
41
Carmacie
Carmacist
41+ Carmacie
41+'7+ Carmacie clinic
41+'7* Tehnologia
medicamentului
41+'71 Analiza
medicamentului
41+'72 Carmacognozia
41+'7/ Management
farmaceutic
41+'76 Alte
42 Sntate
pu$lic
Medic
42+ Sntate
pu$lic
42+'7+ Sntate pu$lic
42+'7* Management
sanitar
42+'71 Epidemiologie
42+'72 &acteriologie
42+'7/ Virusologie
42+'70 @munologie
42+'74 %arazitologie
42+'75 Dezinfecia)
dezinsecia) deratizarea
42+'76 @giena general
42+'+7 Sntatea
comunitii
42+'++ Sntatea muncii
42+'+* Sntatea
mediului
42+'+1 @giena
alimentaiei
42+'+2 @giena (colar (i a
copilului
42+'+6 Alte
2*
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
4/
Asisten
medical
a"ansat >
=ursing
a"ansat
4/+ Asisten
medical
a"ansat >
=ursing general
a"ansat
4/+'7+ =ursingul medical
general
4/+'7* =ursingul
Sntii Mintale
4/+'71 =ursingul
comunitii
4/+'72 =ursingul strilor
critice
4/+'7/ =ursingul
medicini poliati"e
4/+'70 =ursingul
medicinii de familie
4/+'74 =ursingul
sntii mamei (i
copilului
4/+'75 Moa(e
4/+'76 Sntate oral
4/+'+7 Asisten tehnic
dentar > Tehnologia
stomatologic
4/+'++ =ursingul
stomatologic
4/+'+6 Alte
) Servicii
5+ Ser"icii
personal
/+ Eiceniat !n ser"icii
:domeniu;
/* Master !n ser"icii
:domeniu;
5++ Ser"icii
hoteliere
'/ Specialist !n domeniu
5+* Turism
21
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
5+1 Ser"icii de
anga3are
5+2
5* ,ultura
fizic
/+ Eiceniat !n cultura
fizic
/* Master !n cultura
fizic
5*+ Sport '/ Antrenor
5*+'7+ Sport olimpic (i
de performan
5*+'7* Sporturi tehnice
5*+'76 Alte
5** ,ultur
fizic recreati"
'/ Specialist !n cultura
fizic recreati"
5*1 ,ultur
fizic de
recuperare
'/ Specialist !n cultur
fizic de recuperare
52 Ser"icii
transport
'/ Specialist !n domeniu
5*+ @ngineria
ser"iciilor de
transport
5** Transport
maritim
5*1 Transport
aerian
5*2 Transport
fero"iar
5*/ Transport
auto
5*0 Ser"iciul
5*6 Alte
5/ %rotecia
mediului
/+ Eiceniat !n protecia
mediului
/* Master !n protecia
mediului
5/+ Ecologie '/ Ecolog
22
.omeniu
larg al
"tiinei2
culturii "i
te3nicii
.omenii
4pro(il5
.omenii de
(ormare
pro(esional
+peciali#ri 4programe
de studii5
6itlul 7 cali(icarea
2/+'7+ Ecologie ac"atic
2/+'76 Alte
5/* %rotecia
mediului
am$iant
5/6 Alte
50 Ser"icii
de
securitate
'/ Specialist !n domeniu
50+ Ser"icii de
securitate a
persoanei
50* Ser"icii de
securitate a
proprietii
501 Ser"icii
antiincendiare
502 Securitate
ci"il
54 Militrie '/ Ofier
54+ @nfanterie
54* Artilerie
541
Transmisiuni
542 Grniceri
54/ ,ara$inieri
2/
Capitolul #. Programul de aderare la Procesul de la Bologna
%rocesul de la &ologna este un fenomen Frezultat al e"oluiei societii contemporane'
Specificul circumstanelor nu ofer loc dilemei 8a fi sau a nu fi9' Orice stat care "rea s e-iste
!n parametrii geografici) economici) sociali) filosofi :etc'; europeni tre$uie se preocupe de
crearea unui mecanism de aderare la acest proces'
E de la sine !neles c integrarea (i cooperarea s!nt dimensiuni ale ci"ilizaiei
contemporane' ,a orice stat su"eran) RM accept di"erse forme de cola$orare pentru a se
integra !n comunitatea european F mondial' Ea moment integrarea prin !n"m#nt !n spaiul
unic european educaional de"ine una dintre a-ele prioritare ale integrrii' A"anta3ele acestei
integrri au referin !n primul r#nd la persoan' ,ompetiti"itatea pe piaa muncii constituie o
condiie esenial a asigurrii drepturilor eseniale ale omului'
Strategia !n"m#ntului superior din RM are drept scop e"idenierea unor aspecte ale
procesului educaional realizat !n condiiile unei societi !n tranziie (i trasarea unor direcii
prioritare !n dez"oltarea !n"m#ntului superior !n conte-tul integrrii europene'
%rogramul de realizare a strategiei dez"oltrii !n"m#ntului superior incluse
indicatorii de performan :rezultatele F finalitile;) termenii de realizarea a o$iecti"elor)
factorii implicai !n proces (i resursele'
Realizarea %rogramului este asigurat de ctre Gu"ernul RM' ,oordonarea aciunilor
pre"zute de %rogram) constituie prerogati"a Ministerului Educaiei'
#.1. 2inalitile 3 obiectivele 3 scopul Programului
Determinarea $azei 3uridice) manageriale) metodologice :P; de realizare a strategiei
dez"oltrii !n"m#ntului din RM !n conte-tul %rocesului &ologna'
#.!. Obiectivele
Asigurarea condiiilor de realizare a direciilor (i o$iecti"elor strategice de dez"oltare
a !n"m#ntului superior
Sta$ilirea corelaiei funcionale dintre o$iecti"e (i elementele structurale ale
procesului de realizare a strategiei :resurse) factori) coninut etc';'
Sta$ilirea criteriilor de coordonare a aciunilor de implementare a strategiei de ctre
Ministerul Educaiei'
Etapele de realizare a %rogramului :e(alonarea !n timp a o$iecti"elor de realizare a
%rogramului;:
8tapa 9 !))& 4martie*septembrie5. Obiective imediate.
crearea $azei legislati"e a dez"oltrii !n"m#ntului din RM !n conte-tul %rocesului
de la &ologna
determinarea principiilor F criteriilor de remaniere structural :de structur; a
!n"m#ntului superior din RM
20
ela$orarea =omenclatorului domeniilor (i specializrilor !n conformitate cu cerinele
spaiului educaional european
determinarea principiilor (i modalitilor de implicare acti" a studenilor !n
organizarea F monitorizarea F e"aluarea procesului de !n"m#nt
8tapa 99- !))&*!)). Obiective intermediare
remanierea structural a !n"m#ntului superior !n dou cicluri
ela$orarea documentelor normati".reglatorii :pl' de studii) standarde educaionale; !n
scopul facilitrii proceselor de integrare F cola$orare !n cadrul sistemului
!n"m#ntului din RM
determinarea parametrilor unici de implementare a Sistemului de credite transfera$ile
!n cadrul sistemului !n"m#ntului din RM
8tapa 999- !))*!))'. Obiective de perspectiv
ralierea !n"m#ntului superior din RM la parametrii europeni
crearea unui mecanism de e"aluare a instituiilor (i procesului de !n"m#nt
promo"area dimensiunilor europene prin cursurile uni"ersitare
crearea condiiilor optimale F eficiente a promo"rii schim$ului de studeni
asigurarea condiiilor !n"rii pe parcursul !ntregii "iei ca dimensiune a procesului
de integrare european
!ncura3area diferitor modaliti de promo"are a parteneriatului profesor.student !n
conte-tul organizrii F monitorizrii F e"alurii !n"m#ntului superior
#.&. 2unciile Programului
Cuncia de argumentare a aciunilor strategice de aderare la %rocesul &ologna
Cuncia managerial.reglatorie a aciunilor strategice de integrare !n spaiul unic
educaional european
Cuncia de corelare a o$iecti"elor cu resursele (i rezultatele preconizate
Cuncia de e"aluare eficienei procesului de aderare la spaiul educaional unic
european
Msuri de program pentru 8tapa 9 4aprilieseptembrie !))&5
24
Obiective 0ciuni 8xecutori
6ermen de
reali#are
Resurse
0specte
speci(ice
,rearea $azei
legislati"e a
dez"oltrii
!n"m!ntului
din RM !n
conte-tul
%rocesului
&ologna
Ela$orarea
proiectului Eegii
<n"m!ntului (i
determinarea
conte-tului 3uridic
de aderare a
instituiilor de
!n"m!nt
superior din RM
la %rocesul
&ologna
Gu"ernul
RM)
Ministerul
Educaiei
aprilieseptem$rie
*772
=ecesitatea
respectrii
principiului
continuitii
Sta$ilirea
echili$rului
3uridicF legislati"
!ntre noul ,od de
legi !n domeniul
educaiei (i
legislaia RM
,orelarea
3udicioas a
schim$rilorF
remanierelor din
$aza legislati"
a educaieiF
!n"m!ntului
(i domeniile
adiacenteF de
interferen
Determinarea
principiilorF
criterii de
remaniere
structural a
!n"mntului
superior din
RM
Analiza procesului
de formare
profesional
iniial !n di"erse
domenii ale
economie
naionale
Oferirea
posi$ilitilor de
anga3are dup
ciclul @
Determinarea
posi$ilitilor de
anga3are dup
ciclul @ (i @@
Sta$ilirea
termenilor de
studii pentru ciclul
@ (i @@ !n
dependen de
specificul formrii
profesionale
A3ustarea planului
de studii la
remanierile din
!#n"m!ntul
superior
Adoptarea
,oncepiei
standardelor de
formare
profesional
iniial !n
!n"mntul
superior
25
Obiective 0ciuni 8xecutori
6ermen de
reali#are
Resurse
0specte
speci(ice
,orelarea planului
de studii a
pregtirii
profesional
iniial !n di"erse
instituii de
!n"m!nt
Ela$orarea
=omeclatorului
domeniilor (i
specializrilor
Analiza procesului
de formare
profesional
iniial !n di"erse
domenii ale
economiei
naionale
A3ustarea
modelului
tridimnesional
:domeniu larg)
domeniu)
specializare; la
sistemul
!n"m#ntului din
RM
Definirea clar a
termenilor
:domeniu larg)
domeniu)
specializare;
Ela$orarea
=omenclatorului
Adaptarea
domeniilor F
specializrilor la
modelul
european
26
Capitolul &. Concepia standardelor de -ormare pro-esional iniial
n nvmntul superior din Republica Moldova
&.1. Preliminarii
%ro$lema standardizrii !n"m#ntului uni"ersitar se !nscrie !n conte-tul eficientizriiF
perfecionrii !n"m#ntului ca sistem (i ca proces' ,ondiiile social.economice ale perioadei
pe care o tra"ersm genereaz cre(terea importanei !n"m#ntuluiFeducaiei !n dez"oltarea
social' Astzi in"estiia !n !n"m#ntFeducaie este una din cele mai importante) a"!nd un
grad sporit de fia$ilitate' <n aceste condiii standardizarea !n"m#ntului de"ine o necesitate)
fapt impus at#t de particularitile funcionrii sistemului de !n"m#nt !n cadrul societii) c!t
(i de condiiile integrrii rii noastre !n cadrul internaional'
Sistemul de !n"m#nt din RM) ca sistem fle-i$il (i deschis) a acceptat organizarea
instituiilor de !n"m#nt superior) uni"ersitar de di"erse tipuri) ca urmare) actualmente !n
repu$lic e-ist 2+ de instituii de !n"m#nt superior inclusi" +/ uni"ersiti de stat'
Di"ersitatea duratei studiilor (i a programelor de !n"m#nt impune o "arietate a
calitiiFparametrilor rezultati"i) pentru care la moment nu e-ist un mecanism eficient de
e"aluare'
Din an !n an se constat o di"ersitate tot mai mare a cerinelor pieei forei de munc'
A$sol"enii uni"ersitilor !ndeplinesc roluri sociale care le solicit) !n esen) acelea(i
competene) diferenele fiind determinate doar de coninutul (i specificul acti"itii' Dac
in"estiia !n !n"m#nt semnific in"estiia !n personalitate) uni"ersitile tre$uie s dea
do"ad de un !nalt grad de responsa$ilitate !n pregtirea "iitorilor speciali(ti' <n aceste
condiii) !n sistemul de !n"m#nt tre$uie creat un mecanism care s faciliteze
organizareaFreglarea) procesului) dar) mai ales) e"aluarea produsuluiFrezultatului final al
!n"m#ntului superior' Acest mecanism !l reprezint standardele !n"m#ntului uni"ersitar'
Standardizarea nu presupune lichidareaF limitarea autonomiei uni"ersitilor !n
ela$orarea planurilor (i a programelor de !n"m#nt' Standardizarea presupune o echili$rare
(i !n consecin) o$inerea unui rezultat adec"at cerinelor actuale (i tendinelor dez"oltrii
social.economice a mediului intern) c!t (i a condiiilor integrrii "iitorilor speciali(ti pe plan
e-tern'
Standardizarea !n"m#ntului !n general) (i a celui uni"ersitar !n particular) nu este o
noutate a$solut' Referindu.ne la definiia standardului constatm c acesta este o norm sau
ansamblu de norme care re'lementea( calitatea9 caracteristicile9 -orma etc. unui !rodus:
document n care snt consemnate aceste norme. =ormarea constituie o caracteristic
esenial a !n"m#ntului) o condiie sine Qua non a funcionrii sistemului) deoarece
!n"m#ntul este forma $ine organizat a procesului educaional' Aceste constatri) reliefeaz
ideea c !n !n"m#nt :proces (i sistem;) !ntotdeauna au fost prezente elemente ale
standardizrii) doar c !n condiiile actuale se impune un schim$ de accente'
<n repu$lic e-ist o $az legislati" adec"at standardizrii !n"m#ntului' ,onform
Art'4:l; a Eegii <n"m#ntului ;Sistemul de nvmnt are la ba( standardele educaionale
de stat9 ce asi'ur !osibilitatea de nostri-icare a actelor naionale de studii. Standardele
stabilesc cerinele minime obli'atorii -a de diversele niveluri i tre!te de nvmnt... :*;
Standardele educaionale constituie ba(a a!recierii obiective a nivelului de !re'tire
'eneral i !ro-esional a absolvenilor9 indi-erent de ti!ul i -orma de nvmnt;.
Reie(ind din pre"ederile stipulate !n Eegea !n"m#ntului) c#t (i din rezultatele
cercetrii realizate !n acest domeniu) conturm accepia standardului !n"m#ntului
/7
uni"ersitar' Standardul nvmntului universitar re!re(int un ansamblu de norme care
stabilesc cerinele minime obli'atorii -a de calitatea9 caracteristicile nvmntului.
Accepia standardului !n"m#ntului uni"ersitar) faciliteaz definirea standardului
profesional' Din perspecti"a modelului de standardizare) a-at pe finalitateFprodus) standardul
!ro-esional re!re(int !arametrii com!ortamentali ai absolventului9 s!ecialistului n
devenire9 care satis-ac comanda social ntr%un domeniu concret de activitate.
<n condiiile actuale corelaia dintre cerere (i ofert !n domeniul educaional se a-eaz)
!n primul r#nd) pe calitate) caracteristic pentru care opteaz at#t cei ce organizeaz procesul
de !n"m#nt) c!t (i de cei care se pregtesc s acti"eze !ntr.un domeniu sau altul'
Standardizarea !n"m#ntului uni"ersitar este o premis a asigurrii calitii lui'
&.!. Obiectivele standardi%rii
Asigurarea continuitii (i consecuti"itii procesului educaional prin !ncadrarea
!n"m#ntului uni"ersitar !n conte-tul realizrii concepiei !n"m#ntului din RM)
a-at pe finalitii'
Asigurarea (anselor egale de realizare a unui !n"m#nt uni"ersitar calitati" at#t de
ctre instituiile de stat) c!t (i cele particulare'
Adaptarea parametrilor !n"m#ntului uni"ersitar la cerineleFe-igenele europene (i
mondiale'
,rearea unui mecanism eficient de e"aluare intern (i e-tern a calitii procesului de
!n"m#nt (i a rezultatului acestuia'
Sta$ilirea corelaiei eficiente dintre di"erse elemente ale procesului de !n"m#nt'
Sta$ilirea legturii dintre finalitile educaiei (i o$iecti"ele !n"m#ntului
uni"ersitar'
&.#. 2unciile standardelor
Standardele !n"m#ntului uni"ersitar !ndeplinesc un (ir de funcii) prin care asigur
condiii fa"ora$ile pregtirii profesionale eficiente:
determin cerinele minim acceptate de ctre piaa forei de munc fa de pregtirea
specialistului?
concentreaz finalitile macrostructurale (i microstructurale?
influeneaz perspecti"a dez"oltrii !n"m!ntului uni"ersitar prin sta$ilirea unui
mecanism eficient de legtur !ntre cerere (i ofert?
reprezint un etalon al calitii !n"m#ntului (i un criteriu de e"aluare a
!n"m#ntului?
este un instrumentFmecanism reglator al organizrii !n"m#ntului (i introducerii
ino"aiilor !n procesul de pregtire a specialistului'
<n $aza funciilor enumerate) determinm) !ntr.o form sintetizat macrofunciile
standardelor !n"m#ntului uni"ersitar:
funcia de asigurare a calitii !n"m#ntului (i formrii profesionale?
funcia reglatorie.managerial !n conte-tul procesului de !n"m#nt?
funcia criterial>e"aluati"?
/+
funcia de asigurare a condiiilor unice de formare a speciali(tilor la ni"el naionalF
europeanF mondial'
funcia asigurrii dreptului la educaie (i formare profesional'
&.'. Obiectul standardi%rii
Aspectul ino"ator al ela$orrii (i implementrii standardelor !n"m#ntului uni"ersitar
const !n schim$area o$iectului standardizrii'
Dac p#n !n prezent se sta$ileau anumite norme pentru condiiile de formare a
specialistului (i norme de realizare a procesului educaional) accentul fiind pus) !n special pe
coninutul !n"m#ntului) !n prezent RintaR standardizrii de"ine finalitatea !n"m#ntul
uni"ersitar) competenele profesionale'
Standardele se "or referi) prioritar) la rezultat' @ntensitatea diferit a aplicrii principiului
normati"itii asupra diferitor elemente ale procesului de studii) "a fi considerat drept
condiie a asigurrii parametrilor presta$ilii pentru produsul !n"m#ntului uni"ersitar
comportamentul profesional al "iitorului specialist'
Modelul de standardizare este adec"at concepiei funcionrii sistemului !n"m#ntului
din Repu$lica Moldo"a at!t prin necesitatea reu(itei corelaiei dintre ni"elele lui) prin
asigurarea unui eficient mecanism intern de funcionare) c!t (i prin necesitatea realizrii
cerinelor sociale !n domeniul pregtirii profesionale'
O asemenea a$ordare faciliteaz !ndeplinirea pre"ederilor art'4 :*; din Eegea
!n"m#ntului) deoarece o$iecti"ele s!nt criterii care faciliteaz e"aluarea calitii
!n"m#ntului'
Jin#nd cont de corelaia dintre instituiile de !n"m#nt (i mediul social de integrare a
a$sol"entului) identificm cre(terea roluluiF importanei funcionalitii cuno(tinelor o$inute'
Astzi se pune accentul pe capacitatea a$sol"entului uni"ersitar de a demonstra un
comportament a-at pe principiile cola$orrii) capacitatea de a soluiona pro$lemele de
ser"iciu) de a rezol"a situaiile de pro$lem) de a emite soluii (i idei noi' Volumul de
cuno(tine) apreciat tradiional drept indiciu determinant al calitii pregtirii profesionale)
cedeaz !n faa altor indicatori) ca de e-emplu) calitatea comportamentului' Deoarece se
apreciaz prioritar capacitatea a$sol"entului de Ra (ti s faciR (i Ra (ti s fiiR !n comparaie cu
Ra (tiR) indicator principal al standardizrii !n !n"m#ntul superior "a fi competena)
deoarece competena profesional e-prim esena acional cu un pronunat caracter social.
util al comportamentului'
,ompetena constituie capacitateaFa$ilitatea comple- de realizare a o$iecti"elor) prin
sta$ilirea cone-iunii dintre cele trei elemente definitorii ale comportamentului: a (ti) a (ti s
faci (i a (ti s fii) presupun#nd o $un cunoa(tere a domeniului) a$iliti) moti"aie (i atitudine
poziti" fa de sfera de acti"itate'
%rin acceptarea competenei profesionale ca RintR a standardizrii) aceasta fiind
apreciat drept finalitate a procesului educaional) facilitm sta$ilirea legturii funcionale
dintre cerinele sociale (i posi$ilitile de realizare a acestora de ctre sistemul de !n"m#nt)
iar !n cadrul !n"m#ntului uni"ersitar) sta$ilirea legturii funcionale dintre proces (i
rezultat'
Standardele !n"m#ntului uni"ersitar se "or referi) !n primul r#nd) la o$iecti"eleF
finalitile e-primate !n termeni de competen) dar "or fi RnormateR (i alte elemente ale
procesului de !n"m#nt' <n acest conte-t "om) utiliza termenii: standardul produsului)
standardul procesului) standardul resurselor' De(i din punct de "edere semantic) normare)
standardizare (i proces par a fi termeni mai puin compati$ili) realizm ideea c o $un
organizare a procesului asigur calitatea produsului'
<n procesul de standardizare "or fi implicate:
/*
finalitileFcompetenele profesionale?
e-igenele proiectrii curriculare?
condiiile de formare a specialistului?
norme de realizare a procesului educaional'
Toate aceste componente se conin :sunt incluse; !n matricea de specificaie'
&.(. Principiile elaborrii )i implementrii standardelor
Ela$orarea standardelor !n"m#ntului uni"ersitar se "a realiza !n $aza urmtoarelor
principii:
@ntegrarea (i diferenierea pe $locuri (i module'
%roiectareaF implementarea standardelor de RsusR !n R3osR !n scopul asigurrii
o$iecti"ului ma3or al standardizrii'
Asigurarea posi$ilitilor egale pentru toi aspiranii la calificarea profesional
respecti"'
A$ordarea tridimensional a standardizrii: pregtire general) profilFspecializare)
disciplin de !n"m#nt'
Asigurarea continuitii formrii competenelor profesionale'
Asigurarea funcionalitii pregtirii profesionale'
&.+. "trategia elaborrii )i implementrii standardelor nvmntului
universitar
<n ela$orarea strategiei de standardizare a !n"m#ntului uni"ersitar se "a ine cont de
condiiile realizrii procesului' Standardizarea este influenat) !n primul r#nd) de politica edu.
caional a statului) direciile prioritare ale formrii personalitii ca specialist (i cetean'
Aceast a- educaional este influenat de ctre conte-tul socio.cultural) concepia despre
lume (i "ia a societii) aspiraiile di"erselor categorii sociale) importana atri$uit studiilor
(i formrii profesionale) aprecierea competenei profesionale (i calitilor morale (i ci"ice !n
conte-tul ierarhiei "alorilor' Standardele !n"m#ntului uni"ersitar) orientate spre parametrii
comportamentali ai "iitorului specialist) s!nt determinate de un (ir de factori o$iecti"i)
inclusi":
specificul dez"oltrii economiei naionale?
cerinele pieei forei de munc?
condiiile de integrare social prin intermediul diferitelor profesii)
tradiiile !n"m#ntului uni"ersitar din RM'
Standardizarea "a fi influenat (i de unii factori su$iecti"i) precum: aspiraiile de
realizare personal !n plan profesional'
%entru a asigura funcionalitatea sistemului de standarde academice "om sta$ili o
corelaie echili$rat !ntre tendine) tradiii (i posi$iliti de realizare'
<n uni"ersiti se realizeaz o pregtire profesional iniial) de aceea ela$orarea (i
implementarea standardelor !n !n"m#ntul uni"ersitar "a fa"oriza (i "a stimula posi$ilitile
formrii profesionale continue'
Structura standardului "a presupune:
acti"itile) delimitrile comportamentale necesare realizrii funciilor profesionale?
/1
descrierea acestui comportament la ni"el calitati" acceptat de societate?
criteriile utilizate pentru e"aluarea comportamentului programat?
forma de e"aluare'
<n ela$orarea (i implementarea standardelor !n !n"m#ntul uni"ersitar "om ine cont
de trei ni"eluri ale manifestrii comportamentului) format pe parcursul anilor de studii' %rimul
ni"el presupune ansam$lul competenelor caracteristice oricrui a$sol"ent al unei instituii
superioare de !n"m#nt:
competena gnoseologic?
competena pra-iologic?
competena de cercetare (tiinificF in"estigaional?
competena prognostic :competena de a aprecia e"oluia domeniului de acti"itate;?
competena managerial :competena de a sta$ili relaii (i a diri3a acti"itatea
profesional) competena de a coordona eforturile tuturor factorilor implicai !n
procesul de producie;?
competena comunicati" (i de integrare social?
competena de e"aluare a rezultatelor acti"itii profesionale?
competena de formare profesional continu'
,ompetenele au fost sta$ilite din perspecti"a funciilor socio.profesionale pe care poate
s le e-ercite orice a$sol"ent uni"ersitar' Astfel) primul ni"el are un rol orientati"'
Standardizarea propriu.zis se "a referi la definirea ansam$lului competenelor ce formeaz
profesiograma specialistului (i la standardul curricular disciplinar'
=i"elul doi) comportamental) presupune o concretizare a competenelor profesionale
care "or cuprinde multiple arii de realizare personal !n domeniul profesional' Aceste
competene satisfac e-igenele di"erselor funcii profesionale cel puin la ni"elul minim
accepta$il' Ele s!nt deri"ate din ni"elul general) complet#ndu.se prin coninutul acti"itii
profesionale din di"erse domenii' Ela$orarea acestor competene este o prerogati" a
decanatelor (i catedrelor de specialitate) care determin parametrii comportamentali ai
"iitorului specialist conformitate cu pre"ederile actelor legislati"e (i cu concepia
!n"m#ntului' Cormarea parametrilor comportamentali sta$ilii de ctre standardele
profesionale se realizeaz pe !ntreaga durat a studiilor) prin di"erse forme de pregtire
profesional' E-istena (i manifestarea acestor competene se constat prin e"aluri finale
:e-amen de licen) susinerea tezei de licen) e"aluarea rezultatelor practicii de stat;'
Al treilea ni"el de ela$orare (i implementare a standardelor !n !n"m#ntul uni"ersitar
!l constituie determinarea parametrilor comportamentali) formai !n cadrul studierii unor
discipline concrete) ni"el la care are loc fuziunea dintre standard (i curriculum.ul disciplinei'
@n conte-tul actualei concepii acesta "a fi calificat drept standard curricular' Standardul
curricular este ela$orat (i implementat de ctre profesorul uni"ersitar) responsa$il de
disciplina din planul de !n"m#nt'
Standardul curricular) deri"at din ansam$lul competenelor profesionale necesare
integrrii !n c#mpul muncii) "a determina locul (i rolul disciplinei predate !n conte-tul
pregtirii profesionale uni"ersitare' Responsa$il de ela$orarea (i implementarea standardului
curricular este cadrul didactic uni"ersitar (i (eful catedrei de specialitate'
Cormarea parametrilor comportamentali sta$ilii de standardul curricular se realizeaz
prin intermediul di"erselor forme de organizare a procesului de !n"m#nt) inclusi": cursuri
uni"ersitare) seminare) la$oratoare etc' E"aluarea o$iecti"elor realizate !n cadrul disciplinei de
!n"m#nt se "a face prin e"aluarea formati"F curent) pe parcursul studierii disciplinei)
perioad !n care profesorul poate regla procesul de formare profesional a studentului prin
/2
informarea lui despre perfomanele atinse (i proiectarea strategiei didactice !n "ederea
eficientizrii acestui proces' E"aluarea standardelor curriculare se "a realiza (i prin e"aluarea
sumati"Ffinal) la sf#r(itul studierii disciplinei) c#nd se determin gradul de pregtire a
studentului) calificati" care "a influena determinarea ni"elului de pregtire profesional !n
ansam$lu'
Standardul curricular se a-eaz pe trei ni"eluri comportamentale) cu un grad di"ers de
comple-itate:
cunoa(tere (i comprehensiune?
aplicare?
integrare'
=i"elul cunoa(tereF !nelegere presupune acumularea cuno(tinelor teoretice) formarea
$azei conceptuale !n domeniul respecti"' Aplicarea presupune formarea a$ilitilor tipice
domeniului de acti"itate) dez"oltarea capacitilor' @ntegrarea) presupune formarea capacitii
de transfer a cuno(tinelor teoretice (i a$ilitilor practice !n situaii neo$i(nuite) soluionarea
situaiilor de pro$lem) rezol"area unor sarcini cu un grad sporit de comple-itate)
manifestarea atitudinilor personale fa de acti"itatea profesional' =i"elul comportamental
de integrare !ntrune(te trsturile caracteristice ale competenei) care s!nt formate) !n cadrul
unei discipline) prin realizarea o$iecti"elor de cunoa(tereF !nelegere (i aplicare'
,ompetena constituie finalitatea procesului de !n"m!nt la disciplin) or prin
formarea unor competene !n cadrul disciplinei asigurm formarea ansam$lului de competene
profesionale care constituie profesiograma t!nrului specialist'
&./. Conclu%ii )i recomandri
+' Standardizarea !n"m#ntului uni"ersitar din Repu$lica Moldo"a constituie o
necesitate determinat de documentele legislati"e (i normati"e ale sistemului de !n"m#nt'
*' Ela$orarea (i implementarea standardelor !n"m#ntului uni"ersitar din Repu$lica
Moldo"a se a-eaz pe finalitile educaionale) fapt determinat at#t de necesitatea asigurrii
continuitii procesului educaional !n diferite ni"eluri ale sistemului) c!t (i de prioritile
formrii profesionale'
1' Standardizarea !n"m#ntului uni"ersitar se "a a-a pe ela$orarea (i implementarea
standardului profesional (i al standardului curricular'
2' Elementul.cheie al standardizrii !l constituie competena profesional) apreciat
drept indiciu al calitii comportamentului profesional' Acest lucru presupune) implicit)
formularea unor norme "iza"i de proiectarea curricular (i condiiile de formare a
specialistului (i normele de realizare a procesului educaional'
/' Reperul teoretic !n ela$orarea standardelor !n"m#ntului uni"ersitar !l constituie
teoria o$iecti"elor'
0' @nstituiile de !n"m#nt "or ela$ora (i implementa standardele !n"m#ntului
uni"ersitar !n conformitate cu actuala concepie' Standardele "or fi apro$ate de colegiul
Ministerului Educaiei din Repu$lica Moldo"a'
4' Eficiena standardizrii !n"m#ntului uni"ersitar se "a aprecia !n dependen de
capacitatea sistemului de standarde de a e"alua parametrii comportamentali ai t#nrului
specialist) de a asigura calitatea !n"m#ntului uni"ersitar'
//
Capitolul '. Concepia curriculum$ului universitar de ba%
'.1. Principiile concepiei
Reforma curriculum.ului uni"ersitar este) prin importana (i semnificaie) o pro$lem
naional' Reno"area acestuia are un caracter o$iecti") determinat de factorii sociali)
economici) politici) educaionali) (i reprezint un domeniu al relaiilor dintre instituiile de
!n"m#nt (i societate' %ro$lema curriculumului uni"ersitar se !ncadreaz !n schema ampl a
politicii educaionale' %rimordialitatea curriculumului impune) !nainte de toate) fi-area
o$iecti"elor (i a finalitilor educaionale (i de formare profesional'
Din argumentele metodologice ale reformei curriculumului) fac parte urmtoarele
repere:
+' Studiul reprezint un proiect de modernizare a !n"m#ntului superior din Repu$lica
Moldo"a din perspecti"a aderrii la %rocesul de la &ologna' Sunt prezentate principalele
orientri (i direcii strategice de dez"oltare a sistemului de !n"m#nt superior' Studiul este
menit s asigure suportul informaional) analitic (i conceptual al procesului decizional !n
domeniul educaiei la ni"el de stat'
*' Reforma curriculumului uni"ersitar este) !n mod cert) consecina inerent a unui
proiect de reform glo$al a sistemului de !n"m#nt) !ntruc#t schim$rile la ni"elul de
sistem reclam modificri (i la ni"elul de su$sistem'
1' Reno"area curriculumului uni"ersitar !n $aza conceptului !n"m#ntului formati" "a
constitui rspunsul la e-igenle (tiinei (i societii contemporane'
2' Reno"area curriculumului se "a a-a pe tradiie (i ino"aie'
/' Orientarea curriculumului spre "alorile indi"iduale) sociale) profesionale) gsirea
echili$rului optim'
Reno"area curriculumului uni"ersitar este determinat de:
necesitatea sta$ilirii continuitii optime !ntre !n"m#ntul preuni"ersitar (i cel
uni"ersitar'
a3ustarea curriculumului uni"ersitar la standarde de formare profesional iniial?
aderarea la procesul de la &ologna (i orientarea spre tendinele dez"oltrii curriculare
pe plan naional (i internaional'
Reforma curricular reprezint un proces comple- !n conte-tul reformei educaionale)
!ntruc#t !(i propune s asigure premisele manifestrii reale a interaciunilor (i
interdependenelor dintre o$iecti"ele educaionale) coninuturile) principiile (i strategiile de
predare.!n"are) principiile (i strategiile de e"aluare' Acest proces se realizeaz gradat) !n
etape) !ntruc#t ea "izeaz un grup.int e-trem de numeros) se produce pe domenii comple-e
ale proiectrii politicii educaionale) !ntre care se sta$ilesc interrelaii (i presupune) de multe
ori) schim$are de mentaliti'
Din perspecti"a curricular coninuturile la disciplin nu mai constituie elementul de
$az al acti"itilor de proiectare didactic' %rin aceast a$ordare nu se neag importana
coninuturilor) dar se !ncearc "alorificarea unor repere prin care se pune accent pe instruirea
interacti" (i formare a competenelor "iitorilor speciali(ti' %ractic) !n actuala reformare
sistemic a !n"m#ntului uni"ersitar) coninuturile sunt considerate) !n manier sistemic)
elemente ale curriculumului aflate !n str#ns interdependen cu celelalte componente ale
/0
acestuia :o$iecti"ele educaionale) strategiile de predare (i !n"are cu componentele acestora)
strategiile de e"aluare;) !mpreun contri$uind atingerea performanelor de ctre studeni'
Din dorina de a se asigura) at#t la ni"elul discursului teoretic) c#t (i la ni"elul
pra-isului educaional) o real (i semnificati" deplasare de accent de pe dimensiunea
informati" pe cea formati" a procesului de !n"m#nt) noua "iziune curricular nu mai
centreaz aciunea educaional pe coninuturi :a(a cum se !nt#mpla !n instruirea tradiional)
coninuturile fiind considerate "ectori principali !n instruire;) ci pe formarea de competene
educaionale comple-e' Cinalitatea acestei a$ordri const !n accentuarea caracterului
funcional al cuno(tinelor (i achiziiilor studenilor) care "or putea fi aplicate !n conte-te
situaionale noi) chiar pro$lematice' <n conte-tul educaional actual) 8a (ti9 nu mai este un
scop !n sine) ci mecanism care asigur premisele pentru 8a (ti s faci9) 8 a (ti s fii9) 8 a (ti s
con"ieuie(ti9 (i 8a (ti s de"ii9' Este e"ident c !ntre aceste dimensiuni ale personalitii
e-ist multiple interaciuni ele form#nd) practic) un !ntreg'
Reforma curricular se a-eaz pe principiul necesitii siturii studentului (i a acti"itii
lui de !n"are formare !n centrul procesului educaional'
,onsecina acestei deplasri de accent este conturarea unei noi practici a proiectrii
curriculare) !n conformitate cu noul curriculum (i cu noua "iziune curricular' =oua
proiectare curricular nu mai presupune ela$orarea 8programelor analitice9) !n termeni de
in"entare a diferitor uniti de coninut > capitole) teme) su$iecte) crora le era repartizat un
anumit numr de ore fi-) rigid) fr o precizare clar a finalitilor educaionale' <n noile
condiii coninuturile sunt considerate mi3loace prin care se preconizeaz atingerea
o$iecti"elor curriculare :cadru) de referin (i operaionale; orientate spre formarea)
dez"oltarea la studeni a unui sistem de competene intelectualeF cogniti"e) psihomorii)
afecti".atitudinale) de comunicare (i relaionare social (i profesional) de luare a deciziilor)
de asumare a riscurilor) de adoptare a unor soluii personale etc') a atitudinilor (i
comportamentelor celor care se educ'
0vanta:ele "i strategiile renovrii curriculumului universitar
Programe academice Curricule academice
Acumularea cuno(tinelor Cormarea competenelor
<n"area disciplinelor A-area pe g#ndire
Studentul > o$iect al procesului educaional Studentul > su$iect al procesului educaional
<n"m#ntul este apreciat ca rezultat <n"m#ntul este apreciat ca proces (i ca rezultat
Se a-eaz pe coninuturi Se a-eaz pe o$iecti"e
Se a-eaz pe intradisciplinaritate Se a-eaz pe intra) inter (i tradisciplinaritate
Se a-eaz pe predare Se a-eaz pe !n"areF cercetare
Se a-eaz pe metode reproducti"e Se a-eaz pe metode acti"eF interacti"e
Se a-eaz pe e"aluarea de cuno(tine Se a-eaz pe e"aluarea de competene
%romo"eaz competiia %romo"eaz cooperarea
0vanta:ele strategiei didactice axate pe obiective-
o$iecti"ele de"in puncte de referin) !n e"aluare ?
o$iecti"ele sunt repere de analiz a performanelor indi"iduale (i generale?
pornind de la o$iecti"e) se 3ustific eficiena acti"itii?
/4
o$iecti"ele dau orientare strategiei (i tacticii educaionale?
o$iecti"ele reglementeaz dozarea materialului pedagogic'
'.!. Repere conceptuale )i metodologice
'.2.1. Definirea conce!tului de curriculum universitar
Sens larg :procesual; > ansam$lul politicilor (i proceselor educaionale (i al
e-perienelor de !n"are.cercetare prin care trece studentul pe durata parcursului su
uni"ersitar'
Sens restr#ns > ansam$lul documentelor uni"ersitare de tip reglator !n cadrul crora se
!nsemneaz datele eseniale pri"ind politicile (i procesele educaionale) e-perienele de
!n"are.cercetare care le ofer studentului uni"ersitatea'
'.2.2. Com!onentele curriculumului formal
+' Documentele de politic educaional) care consemneaz idealul educaional al
societii > formulat) de cele mai multe ori) !n termenii profilului uman "izat) precum (i
finalitile sistemului de !n"m#nt'
*' O$iecti"ele generale :e"entual) trandisciplinare; ale sistemului de !n"m#nt'
1' O$iecti"ele generale ale !n"m#ntului uni"ersitar'
2' O$iecti"ele generale la ni"el de domeniu profesional :specialitate;'
/' %lanul de !n"m#nt :cuprinz#nd ciclurile de studiu) lista ariilor curriculareF
disciplinare) precum (i schemele orare recomandate pentru atingerea o$iecti"elor generale;'
0' %rogramele analitice :curriculumul disciplinar; > reunite !n ultima "reme) su$
denumirea de 8curriculum scris9 sau 8oficial9'
4' Manualele (i materialele didactice pentru studeni'
5' Manuale sau alte tipuri de materiale pentru profesori'
6' @nstrumentele de e"aluare etc'
'.2.3. Com!onentele ,curriculumului de ba"#- .core curriculum/
+' @dealul educaional (i finalitile educaiei'
*' O$iecti"ele generale (i profilul de formare "izat de !n"m#ntul uni"ersitar :engl'
8core o$3ecti"es9;'
1' Sistemul o$iecti"elor de studiu (i schemele orare destinate parcurgerii acestora'
2' O$iecti"ele terminale ale di"erselor arii curriculare :(i discipline; !n cadrul
!n"m#ntului uni"ersitar'
/' ,oninuturile aferente acestor o$iecti"e'
0' Standardele consemn#nd performanele a$solut necesare de atins de ctre fiecare
a$sol"ent al !n"m#ntului uni"ersitar'
1.3. Curriculumul i com!onentele !rogramei universitare .disci!linare/
+' @ntroducere'
/5
*' O concepie pri"ind 8a$ordarea pedagogic9 a unei arii curriculare date :sau a unui
o$iect de studiu;'
1' O$iecti"e generale (i de referin'
2' Bniti de coninut'
/' Recomandri despre cile) mi3loacele) acti"itile (i situaiile de !n"are necesare
atingerii o$iecti"elor'
0' Sugestii pri"ind e"aluarea performanelor o$inute'
O programa structurat astfel este un document reglator) care ser"e(te:
drept punct de pornire !n redactarea unor manuale academice?
instrument de reglare a procesului de !n"m#nt de ctre profesor (i student'
'.#. Repere n elaborarea unui nou curriculum universitar
Raportarea la dinamica (i ne"oile actuale) dar mai ales la finalitile de perspecti"
ale sistemului de !n"m#nt) generate) e"ident) de mutaiile societii (i formulate
e-plicit !n documente de politic educaional?
Raportarea la tendinele generale de e"oluie (i la standardele internaionale unanim
acceptate !n domeniul reformelor curriculare?
Raportarea la acele tradiii ale sistemului de !n"m#nt care se do"edesc pertinente
din punctul de "edere al reformei de curs'
Cazele a$ordrii curriculumului:
ela$orarea componentei conceptual reglatoare a curriculumului?
circumscrierea componentei strategice (i a celei tactice?
realizarea cadrului instituional (i managerial pentru finalizarea !ntregului proces'
Ela$orarea componentei conceptual.reglatoare
su$componenta teoretic
su$componenta care "izeaz idealul educaional
su$componenta 8principii9
su$componenta care "izeaz aria de cuprindere a curriculumui
Su$componenta teoretic
Modelul educaional al 8societii postindusriale9'
,oncepia constructi"ist pri"ind 8predarea direct de capaciti mentale (i practice9:
capaciti cogniti"e (i ling"istice?
capaciti de echili$ru afecti" (i personal?
capaciti de relaionare cu semenii?
capaciti de aciune (i de inserie social (i profesional'
Su$componenta 8principii9
Ela$orarea raional a curriculumului ine seama de:
/6
Varietatea (i comple-itatea necesitilor educaionale ale studenilor?
Multiplicarea permanent a domeniilor cunoa(terii?
Cormarea personalitii studentului !ntr.o lume !n e"oluie
Principii de ela$orare:
%rincipiul adec"rii curriculumului la conte-tul socio.cultural naional (i
internaional actual'
%rincipiul permea$ilitii fa de e"oluiile actuale !n cadrul pro$lematicii
curriculumului'
%rincipiul coerenei) manifestat at#t la ni"elul relaiei dintre curriculum (i finalitile
sistemului de !n"m#nt) c#t (i la ni"elul diferitelor componente intrinsece ale
curriculumului'
%rincipiul pertinenei) manifestat at#t !n formularea o$iecti"elor educaionale)
precum (i a opiunilor cu pri"ire la ariile curriculare :(i la coninuturi;'
%rincipiul articulrii optime) !n plan orizontal (i "ertical) a elementelor
sistemuluiFprocesului curricular'
Su$componenta pri"ind aria de cuprindere a curriculumului-
Ce; Este !ntre$area care "izeaz:
politica educati") finalitile (i o$iecti"ele !n"m#ntului uni"ersitar?
structura sistemului (i tipurile de formare?
o$iecti"ele diferitelor profiluri de !n"m#nt) precum (i cele ale o$iectelor de studiu'
Acest aspect poate fi ilustrat prin urmtoarele !ntre$ri complementare:
,e fel de educaieP
De ce o anumit structur a sistemului educati" (i anumite tipuri de formareP
De ce anumite o$iecti"e la un ni"el sau ciclu' Ea ce anumite discipline) !n raport cu
ne"oile educati"e (i cu interesele indi"iduale (i ale societiiP
Prin ce; <ntre$area "izeaz:
,oninuturile programelor de !n"m#nt) adic informaiile care tre$uie !n"ate
pentru atingerea o$iecti"ele proiectare'
Di"ersitatea coninuturilor (tiinifice) sociale (i culturale) care satisfac !n"m#ntul
uni"ersitar'
Ct; Aceast !ntre$are "izeaz:
E-tensia (i profunzimea coninuturilor Fcu alte cu"inte) cantitatea de coninuturi care
ar tre$ui !nsu(ite) precum (i gradul de profunzime !n a$ordarea lor;'
Rspunsul la aceast !ntre$are depinde:
De particularitile !n"m#ntului uni"ersitar?
De ni"elul de maturitate intelectual (i instructi" precum (i de posi$ilitile de
!n"are ale studenilor'
07
Cnd; <ntre$area "izeaz:
Momentele !n care tre$uie a$ordate coninuturile disciplinei sau ale domeniului de
studiu :ni"el) an) semestru;'
Rspunsurile aceste pro$leme tre$uie s in cont de:
+7' ,unoa(terea dez"oltrii intelectuale a studentului) precum (i a psihologiei "#rstelor'
++' %siho.pedagogia !n"rii'
Cum; <ntre$area "izeaz:
Metodele de predare?
Acti"itile de !n"are?
Manualele academice (i materialele pedagogice'
Rspunsurile sunt influenate de:
%sihologia !n"rii (i moti"are?
Cundamentarea pedagogic a procesului educaional?
Cormarea formatorilor
Pentru ce; <ntre$area se refer la:
Tipurile de studeni crora le sunt destinate programele) precum (i la particularitile
lor $io.psiho.sociale'
Rspunsurile sunt influenate de:
%sihologia diferenial?
%sihosociologia dez"oltrii intelectuale'
%edagogia uni"ersitar
Cu ce resurse "i mi:loace; Aceste !ntre$ri se refer la resursele $ugetare (i personalul
de care dispune reforma pentru a implementa curricula'
'.&. 4laborarea curriculumului universitar
'.4.1. 0ta!e %n elaborarea curriculumului universitar
Desf(urarea unei reforme curriculare uni"ersitare implic urmtoarele etape:
+' %recizarea o$iecti"elor fundamentale ale politicii educaionale?
*' E"aluarea programelor uni"ersitare?
1' Ela$orarea (i definirea noilor generaii de programe?
2' E-perimentarea Fe"entual; (i e"aluarea curricula?
'.4.2. 1edactarea !ro!riu-"is# a curricula disci!linar#
E-igene de ordin conceptual:
S reflecte orientrile mari ale politicii educaionale (i o$iecti"ele de formare care
deri" din acestea pentru !n"m#ntul uni"ersitar?
0+
S fie pertinente din punctul de "edere al necesitilor de formare a studenilor?
S se adapteze la comple-ul de autori care determin reu(ita uni"ersitar?
S traduc o$iecti"ele de !n"are !n termeni de aciuni educati"e) concrete (i raional
organizate?
S indice $locurile de coninuturi propuse) dar (i metodele (i mi3loacele pedagogice
adec"ate atingerii o$iecti"elor'
E-igene de ordin metodologic
S prezinte !ntr.o ordine logic elementele componente) astfel !nc#t acestea s fie
coerente (i u(or utiliza$ile ca instrument?
S ofere toate indicaiile (i e-plicaiile necesare pentru o mai $un !nelegere a
o$iecti"elor !n"rii (i pentru asigurarea unei eficiene ma-ime a aciunii educati"e?
S fie clar) e-plicit) fr am$iguiti) s fie) totodat) concis) e"it#nd redundana)
!n cadrul unitilor sale constructi"e?
S fie prezentat !ntr.o form unitar pri"ind grafica (i punerea !n pagin? astfel) ea
"a putea fi citit cu u(urin) iar profesorul "a putea organiza cu rigoarea cerut
sec"enele acti"itii didactice'
'.#. "tructura curriculumului universitar de ba%
'.3.1. Curriculum universitar de ba"# .domeniul !rofesional/
%reliminarii?
,oncepia !n"m#ntului uni"ersitar?
O$iecti"ele generale ale sistemului de !n"m#nt?
O$iecti"ele generale ale !n"m#ntului uni"ersitar?
O$iecti"ele transdisciplinare?
O$iecti"ele la ni"el de domeniu profesional :specialitate;?
Sistemul disciplinelor de studiu :planul de !n"m#nt;?
Standarde profesionale
'.3.2. Curriculum disci!linar
%reliminarii?
,oncepia disciplinei?
O$iecti"ele generale?
O$iecti"ele de referin?
,oninuturi?
Acti"iti de !n"areFcercetare?
Acti"iti de e"aluare?
Referine $i$liografice?
%ot fi introduse (i alte componente la decizia uni"ersitilor sau autorilor'
0*
'.3.3. Com!onente o!eraionale ale obiectivelor de %nv#are
%entru a !ndeplini eficient funcia pe care o au) o$iecti"ele de !n"are tre$uie s fie
e-primate !n termeni operaionali) adic de comportamente posi$il de e"aluat'
Acest lucru presupune:
O situaie de !n"are (i diferitele aspecte implicate: coninuturile unei discipline)
acti"itile studenilor? demersurile intelectuale care inter"in?
Rezultatele a(teptate ale !n"rii: stp#nirea unei cuno(tine) structurarea unei
competene?
,riteriile de reu(it pentru e"aluarea rezultatelor o$inute de studeni :spre e-emplu)
inter"alul de realizare) ni"elul de reu(it etc';? aceast e"aluare tre$uie s permit un
8feed$acM9) de control) pentru profesori (i pentru studeni?
Transferul achiziiilor spre alte o$iecti"e (i alte situaii de !n"areFcercetare'
'.3.4. Criteriile de !ertinen# i validitate ale obiectivelor de %nv#are
%entru a fi pertinente o$iecti"ele tre$uie s !ndeplineasc mai multe condiii:
S fie clare) e-plicite (i comprehensi$ile) at#t pentru studeni c#t (i pentru profesor?
S fie accesi$ile ma3oritii studenilor (i s poat fi realizate !n inter"alul de timp
a"ut la dispoziie?
S corespund pregtirii studenilor (i achiziiilor lor anterioare?
S prezinte o pertinen optim) contri$uind realmente la !ndeplinirea o$iecti"elor de
formare?
S nu fie prea numeroase?
S permit selectarea coninuturilor celor mai adec"ate) precum (i a unor a$ordri
pedagogice eficace'
Ea aceste condiii se pot aduga (i o serie de criterii generale de "alidare a aspectelor
"izate de o$iecti"e :cuno(tine) competene (i atitudini;:
Adec"area lor la spaiul geografic (i la conte-tul socio.cultural?
%osi$ilitatea lor de transfer) de la conte-tul didactic uni"ersitar la situaiile reale de
"ia (i de acti"itate profesional?
Durata (i dura$ilitatea achiziiilor :at#t cele ce se refer la cultura general) c#t (i cele
ce se refer la cultura de specialitate;?
Aplica$ilitatea achiziiilor !n domenii diferite?
Amplificarea competenelor mai comple-e !n acela(i domeniu al cunoa(terii'
Valoarea o$iecti"ului: pentru studeni) poate fi e-primat !n termeni de adaptare
eficient la mediul social.profesional (i la normele acestuia) precum (i de satisfacere a
ne"oilor (i aspiraiilor personale? pentru societate) "aloarea o$iecti"elor poate fi apreciat !n
msura !n care o$iecti"ul "a contri$ui la realizarea scopurilor sociale (i la ameliorarea
$unstrii profesorului (i colecti"itii'
01