Sunteți pe pagina 1din 48

STUDIU DE FEZABILITATE

Ferma pentru cresterea puilor


Sat Mereni, Comuna Mereni, Judetul Constanta
S.C. AVICOLA - JUNIOR S.R.L.
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
SC AVIC!A " J#NI$ S$!
Sediul social: Constanta, str. I. Ghe. Duca, nr. 39, sc.E, etaj 2 (camera 2) judetul Constanta
Numar de ordine la e!istrul Comertului su" nr: #$3%$3$$%&'.&(.2&&'
C)I: * 23+,992&
-cti.itatea /rinci/ala: Cresterea /asarilor cod C-EN: &$(,
1.% Scurt istoric al solicitantului
S.C. -0IC*1- 2 #)NI* S..1. este o societate comerciala cu ras/undere limitata cu un ca/ital social
$&& 3 /ri.at.
In anul 2&&9 societatea nu a des4asurat nici un 4el de acti.itate din cele /re.a5ute in actul constituti.
con4orm cert4icatorului constatator eli"erat la data de 2,%$$%2&&9 /e "a5a declaratiei /e /ro/rie
ras/undere a administratorului societatii.
Ca/italul social al societatii este de 2&& lei, com/us dintr6un numar de 2& /arti sociale a/artinand
administratorului societatii.
Societatea este administrata si re/re5entata de 7*8ESC) C-8EN care .a a.ea urmatoarele dre/turi
si o"li!atii:
- intocmeste re!ulamentul de *rdine Interioara al societatii
- hotaraste cu /ri.irea la majorarea sau reducerea ca/italului social si cu /ri.ire la coo/tarea de
noi asociati
- intocmeste "u!etul de .enituri si cheltuieli, "ilantul si contul de /ro4it si /ierdere
- an!ajea5a /e "a5a de contract de muncasau con.entie ci.ila /ersonalul societatii
- an!ajea5a si descarca societatea de toate o"li!atiunile 4inanciare ce6i re.in sau de orice alta
o/eratiune comerciala si 4inanciara ce /ri.este societatea
- re/re5inta societatea in relatiile cu tertii.
Societatea comerciala -0IC*1- 2 #)NI* S..1. nu a des4asurat /ana in /re5ent acti.itate,
/re!atind insa noua in.estitie.
Sedii secundare: #udetul Constanta, comuna 8ereni, sat 8ereni , /arcela 9 2(9%$%$.
1.& 'iecte de acti(itate ale solicitantului ( /entru care solicitantul are certi4icate constatatoare de
la *4iciul e!istrului Comertului in sensul ca des4asoara res/ecti.ele acti.itati)
Acti(itatea principala a S.C -0IC*1- 2 #)NI* S..1. este : Cresterea /asarilor: 6 &$(,
con4orm codului C-EN
1.) *rincipalele mi+loace fi,e aflate in patrimoniul solicitantului: resurse 4unciare (cu /reci5area
re!imului /ro/rietatii), constructii, utilaje si echi/amente, animale,etc.
Denumire mi+loc fi, Data ac-i.itiei Valoare neta la data
intocmirii ultimului
'ilant
"$N"
/ucati
1.C!ADI$I 00A!
1.1
detaliati11111..

1.n
detaliati111111

%.#0I!AJ2 00A!
%.1
detaliati11111..

%.n
detaliati111111

&.ANIMA!2
&.1
detaliati11111..

2
&.n
detaliati111111

).A!02!2 " detaliati
00A!
02$2N#$I
Nr.
crt
Amplasare
Judet/!ocalitat
e
Suprafata totala
3mp4 / Categoria
de folosinta
Valoarea conta'ila
" $N"
$egim +uridic
$ #ud. Constanta%
loc. 8ereni
)5.666/ teren
agricol
/ro/rietate
%. Descrierea proiectului
%.1 Denumirea in(esti7iei
Ferma pentru cresterea puilor, sat Mereni, Comuna Mereni, Judetul Constanta
%.% 'iecti(ele in(estitiei/prioritati
;roiectul urmareste Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic si are ca
o'iecti( general cresterea com/etiti.itatii sectorului a!ricol /rintr6o utili5are mai "una a resurselor
umane si a 4actorilor de /roductie si <nde/linirea standardelor nationale si a standardelor comunitare /rin
in4iintarea 4ermei de crestere si in!rasare a /uilor alaturi de celelalte in.estitii cone=e si /ro/une
reali5area urmatoarelor lucruri:
6 construirea si utilarea 4ermei cu echi/amente /er4ormante care .or asi!ura, un climat o/tim de crestere
si de5.oltare a /uilor /rodusi de cele doua hale de crestere.
'iecti(e specifice si operationale
;romo.area in.estitiilor <n e=/loatatiile a!ricole din sectorul .e!etal si de crestere a animalelor /entru
reali5area de constructii noi si%sau moderni5area constructiilor a!ricole e=istente din cadrul acestora si a
utilitatilor a4erente, achi5itionarea de masini si utilaje noi, <n4iintarea de /lantatii etc.
;rin in.estitia /ro/usa se urmareste crearea unei 4erme de /asari /rin:
eali5area constructiilor s/eci4ice >
eali5area racordurilor /entru utilitati (a/a, canal etc.)
-chi5itionarea de utilaje tehnolo!ice >
'iecti(ele specifice ale acestui /roiect sunt:
a. Introducerea ?i de5.oltarea de tehnolo!ii ?i /rocedee noi, di.ersi4icarea /roduc@iei, ajustarea
/ro4ilului, ni.elului ?i calitA@ii /roduc@iei la cerin@ele /ie@ei, inclusi. a celei ecolo!ice, /recum ?i /roducerea
?i utili5area ener!iei din surse re!enera"ile>
Di.ersi4icarea sortimentelor de carne o4erite /e /iata si /romo.area /roduselor romanesti in
/aralel cu cele o4erite de com/anii straine>
1i.rarea unui /rodus in con4ormitate cu standardele de si!uranta alimentara in .i!oare>
Control strict al calitatii /uilor si res/ectare normelor euro/ene de hranire si crestere>
crearea de B /iete .er5i C care au ca sco/ a/aritia unor noi se!mente de consumatori, orientati
/e /roduse a!ricole ecolo!ice>
/romo.area unor metode de /roductie /rietenoase mediului.
". -da/tarea e=/loata@iilor la standardele comunitare>
3
dotarea cu utilaje s/eci4ice /entru /rocesare /entru o"tinerea de /roduse com/etiti.e, 4olosind cea
mai moderna dotare tehnica ce .a /ermite cresterea semni4icati.a a /roducti.itatii muncii si
cresterea calitatii /roduselor 4a"ricate>
sa6si 4orme5e o retea sta"ila de 4urni5ori si clienti>
concentrarea o4ertei ?i cre?terea concuren@ei 4irmelor de /relucrare.
c. Cre?terea .eniturilor e=/loata@iilor a!ricole s/rijinite>
sa reali5e5e o ci4ra de a4aceri anuala de cca $.&&&.&&& euro%an>
0alori4icarea intre!ii /roductii de /ui reali5ate in 4erma /ro/rie>
a acti.itatii micro<ntre/rinderilor, /rin de5.oltarea si moderni5area echi/amentelor, /roceselor si
tehnolo!iilor de /relucrare>
<m"unAtA@irea semni4icati.A a calitA@ii /uilor .a 4i strans le!ata de renta"ilitate>
cre?terea /roduc@iei, <ntr6o /erioadA mai mare, <n le!AturA cu /osi"ilitatea /unerii <n a/licare a unui
/ro!ram de <m"unAtA@ire, cali"rat /e "a5a cuno?tin@elor indi.iduale din /roduc@ie ?i /e calitatea
carnii (@inDnd cont de con@inutul /roteic ?i de !rAsime)>
a/aritia si consolidarea unor a!enti economici /ri.ati com/etiti.i.
Crearea unor noi locuri de munca in mediul rural ceea ce .a duce la cresterea de5.oltarii 5onei si a
!radului de Eeuro/eni5areF /rin de5.oltarea si a unor acti.itati cone=e, /rin cresterea nr. de an!ajati
d. S/rijinirea mem"rilor !ru/urilor de /roducAtori sau ai altor 4orme asociati.e <n .ederea <ncurajArii
4enomenului de asociere
Im/lementarea /roiectului .a conduce la cresterea (eniturilor e,ploatatiei agricole s/rijinite, datorita
4a/tului ca se urmareste crearea unei ferme performante, care sa /oata ras/unde e4icient cerintelor
/ietei atat din /unct de .edere al cererii, cat si din /risma standardelor de calitate si a le!islatiei in
.i!oare.
7oate aceste o"iecti.e .or 4i atinse /rin intermediul mai multor o"iecti.e tehnice si economice:
8 'iecti(e te-nice:
-chi5itia utilaje tehnolo!ice, echi/amente etc, care determina cresterea /roducti.itatii muncii,
introducerea de tehnolo!ii /er4ormante, im"unatatirea conditiilor de lucru>
Construirea si amenajarea unui ada/ost modern, a cladirilor o/erationale, care conduc la
asi!urarea con4ormitatii cu standardele comunitare>
8 'iecti(e economice
Crearea unei 4erme renta"ila si .ia"ila, cu costuri de e=/loatare sca5ute, /rin:
6 Dotarea si utilarea 4ermei cu utilaje tehnolo!ice care .or asi!ura un randament inalt al
/roductiei si un control e4icient al calitatii acesteia, res/ecti.:
6 Se .or reali5a economii la costurile cu intretinerea si re/aratiile, 4ata de alti o/eratori de /e
/iata, care 4olosesc utilaje si masini in.echite>
6 Se .or reali5a economii la costurile cu com"usti"il, ulei si ener!ie, utilajele si masinile a!ricole
4iind noi>
6 Se .or reali5a economii datorate reducerii tim/ilor medii unitari /entru e4ectuarea o/eratiilor
a!ricole, 4a/t ce conduce la /osi"ilitatea e=ecutarii lucrarilor a!ricole in termenele sta"ilite de teholo!ie,
/entru 4iecare cultura in /arte, dar si la cresterea ca/acitatii de /roductie, /e termen lun!.
8 'iecti(e de mediu
educerea emisiilor daunatoare cu e4ect de sera si o mai "una !estionare a deseurilor re5ultate
din acti.itatea de /roductie
educerea emisiilor de amoniac (si a altor !a5e), in s/ecial in e=/loatatiile de crestere a /asarilor
/rin res/ectarea standardelor sanitar 2 .eterinare, de i!iena>
-si!urarea res/ectarii cerintelor 4itosanitare, ecolo!ice, etc
%.& Descrierea in(estitiilor ce urmea.a a fi e,ecutate in .ederea ada/tarii unitatii la standardele de
mediu, sanitar6.eterinare, sanitare, 4itosanitare ale )niunii Euro/ene, cu /reci5area
standardului%standardelor la care se ada/tea5a.
-.and in .edere im/ortanta deose"ita a protectiei mediului s6au luat masuri cores/un5atoare in
acest sens, atat /entru /erioada reali5arii in.estitiei cat si /entru /erioada derularii /rocesului de
/roductie. es/ectarea standardelor euro/ene de mediu este o /rioritate a in.estitiei. In.estitia este in
concordanta cu Directi.a Consiliului nr.9+%+$%CE /ri.ind /re.enirea si controlul inte!rat al /oluarii , cu
Directi.a Consiliului nr. 9$%+,+%CEE din decem"rie $9'$ /ri.ind /rotectia a/elor im/otri.a /oluarii cu
4
nitriti din surse a!ricole si Cori!enda la CE N.$(+3%2&&+ care amendea5a re!ulamentul CE nr.$+9' %
2&&G .
1e!islatia nationala este res/ectata /rin a/licarea *.).G. nr.$G2 din $& noiem"rie 2&&G, /ri.ind
/re.enirea si controlul inte!rat al /oluarii.
In /erioada de e=ecutie a lucrarilor se .a lucra /e teren li"er /ana in momentul 4inali5arii noilor su/ra4ete
"etonate si turnarea 4undatiilor. Nu se .a lucra cu su"stante to=ice si /ericuloase ce s6ar /utea in4iltra in
sol si in a/ele 4reatice.
Constructiile ce se .or e4ectua nu /resu/un de!ajari de no=e in tim/ul reali5arii acestora.
8ajoritatea lucrarilor /resu/un utili5area de 4orte umane, 4actorul de mediu aer nu .a 4i a4ectat /e
/erioada reali5arii in.estitiei. -.and in .edere 4a/tul ca toate acti.itatile se .or des4asura in s/atii
/erimetral inchise, aco/erite si cu /ardoseli "etonate nu e=ista riscul /oluarii mediului. Du/a /unere in
4unctiune, /rocesele tehnolo!ice se .or des4asura in s/atii industriale inchise, la limita incintei unitatii,
ni.elul de 5!omot se .a incadra in /re.ederile din normele in .i!oare.
In 5ona in care este (iitoarea ferma nu e=ista re5er.atii naturale sau s/ecii ocrotite. ;rin
s/eci4icul acti.itatii des4asurate si /rin masurile de control al emisiilor societatea nu a4ectea5a .e!etatia si
4auna din 5ona.
Se .or e4ectua sa/aturi /entru 4undatii la constructii, dar nu se .or introduce su"stante /oluante
in sol si nu se .a modi4ica structura sau ti/ul acestuia.
)n ar!ument /uternic, care .ine in s/rijinul ideii de /rotejare a mediului il constituie 4a/tul ca se
doreste re4olosirea in totalitate a dejectiilor animaliere. -cestea .or 4i intre"uintate ca in!rasamant /entru
/ajistile 4olosite /entru hranirea animalelor.
Datorita numarului redus de utilaje si instalatii, /recum si a 4unctionarii discontinue, acestea nu
sunt considerate ca surse semni4icati.e de /oluare. Deseurile animale re5ultate din mortalitate, etc. se
.or arde in incineratorul /ro/riu.
Din /unct de .edere sanitar"(eterinar si al si!urantei alimentelor , in.estitia isi /ro/une
res/ectarea standardelor )E (Directi.a Consiliului nr.9'%G'%CE /ri.ind cresterea animalelor din crescatorii
> .C.E. nr. 'G2 ,'G3 si 'G( % 2&&( si Norma Sanitara .eterinara nr.,G%$G.&'.2&&G cu modi4icarile si
com/letarile ulterioare /ri.ind cresterea, "unastarea si con4ortul animalelor). De asemenea H.G. 92( si
92G %2&&G de4inesc clar normele si conditiile de inde/linit in domeniul cresterii animalelor.
Din /unct de .edere sanitar , 4erma .a 4i dotata cu instalatie automata de su.ra.e!here si
monitori5are .ideo , am"ele cu sistem de a.erti5are sonora si o/tica imediata, atat la iesirea
microclimatului din "anda tehnolo!ica normala sau a/aritia unor anomalii intam/latoare le!ate de
9I*SEC)I7-7E- climatului in 4erma. -cest sistem de monitori5are tehnolo!ica este o"li!atoriu in
cadrul sistemului de mana!ement al calitatii si si!urantei alimentare H-CC; % IS* 22&&& ce se .a
im/lementa odata cu ince/erea 4unctionarii 4ermei. res/ecta toate conditiile de i!iena si sanitatie. Du/a
terminarea in.estitiei .a 4i im/lementat si sistemul de mana!ement al si!urantei alimentare H-CC; % IS*6
22&&&.
%.) Fundamentarea necesitatii si oportunitatii in(estitiei.
-ceasta 4erma .a a.ea o im/ortanta economica locala deose"ita a.and in .edere dimensiunea
economica a acesteia (im/ortant 4actor la "u!etul local ) si locurile de munca nou creeate.
In momentul actual, 4osta -.icola S- Constanta s6a des4iintat, aceasta nemai4unctionand, un mare
numar de an!ajati au 4ost trimisi in somaj, o/rirea acti.itatii datorandu6se neinde/linirii standardelor de
lucru con4orm le!ilor in .i!oare si a le!islatiei euro/ene au 4ost inchise ast4el /este $& locatii (4erme de
crestere a /uilor).
In momentul actual acest lucru are in4luente ne!ati.e /e /iata de carne6/ui a munici/iului Constanta
si a intre!ii 5one in !eneral.
In.estitia aceasta este /e de/lin justi4icata atat /rin locul !ol care se doreste a 4i um/lut cat si /rin
ni.elul de /er4ormanta si calitate ce .a 4i atins.
Din /unct de .edere economic aceasta constructie .a aduce la ridicarea ni.elului de trai a locuitorilor
din 5ona o4erind cca $& noi locuri de munca.
;rinci/ala 4ormatiune !eo!ra4ica in care se .a construi noua in.estitie este ;odisul Do"ro!ei, a carui
inaltime nu de/aseste decat /e alocuri altitudinea de 2&& m. -cesta are un climat secetos, media
anuala a /reci/itatiilor nede/asind (&& 6 G&& mm.
-st4el se e=/lica .e!etatia de ste/a intalnita aici, am"ient 4a.ora"il de5.otarii cresterii
animalelor si a /asarilor, iar cu ajutorul iri!atiilor, culturile a!ricole dau re5ultate remarca"ile.
5
;re5entul studiu are ca o"iect in4iintarea 4ermei de crestere si in!rasare a /uilor de carne alaturi
de celelalte in.estitii cone=e si /ro/une reali5area urmatoarelor lucruri:
6 construirea si utilarea 4ermei cu echi/amente /er4ormante care .or asi!ura, un climat o/tim de
crestere si de5.oltare a /uilor /rodusi de halele de crestere.
-ceasta actiune se .a reali5a /rin 4olosirea in construirea 4ermei a celor mai "une materiale in
domeniu 2 /anouri i5o/an, montate /e o structura metalica s/ecial /roiectata /entru aceasta destinatie.
-ceste /anouri .or asi!ura /e lan!a con4ortul termic necesar /uilor, atat /e tim/ de .ara cat si /e tim/ de
iarna, si o 4oarte usoara intretinere si mai ales de5in4ectare si s/alare a tuturor su/ra4etelor, ca /remi5a
de ma=ima im/ortanta in asi!urarea si mentinerea unui climat /ermanent de "iosecuritate.
eali5area in.estitiei .a asi!ura comerciali5area a $93$ /asari 5ilnic, res/ecti. $.$G'.'&& I!
carne de /asare anual.
6 asi!urarea 4unctionalitatii constructiilor si utilajelor /otri.it le!islatiei nationale si
recomandarilor )niunii Euro/ene, actiune ce im/une e=ecutarea unor lucrari de 4inisaje interioare
si e=terioare, dotari cu utilaje si instalatii necesare asi!urarii utilitatilor, montajul acestora /recum
si dotarea la"oratoarelor destinate controlului sanitar .eterinar.
;rin reali5area 4ermei 4iind atinse urmatoarele o"iecti.e:
6 atin!erea unei ca/acitati de crestere /e 4iecare hala de 2$.'G& /ui de carne ($9/ui%m/ J
$$G& m/%hala) si .alori4icarea lor ca materie /rima /entru a"atorul din judetul Constanta si din
alte 5one>
6 cresterea /roducti.itatii muncii e=/rimata in unitati 4i5ice si .alorice si im/licit reducerea
costurilor>
6 reducerea consumurilor ener!etice si de utilitati cu in4luente directe asu/ra costurilor
de crestere%/rocesare
6 cresterea calitatii carnii /uilor /rin res/ectarea in totalitate a retetelor de hranire, a
tem/eraturilor si climatului din hale cu in4luenta directa asu/ra s/orului de crestere
6 asi!urarea conditiilor necesare /entru a/licarea stricta normelor sanitare .eterinare din
domeniu, norme armoni5ate cu cele din )niunea Euro/eana
6 ado/tarea unei tehnolo!ii moderne /ri.ind /relucrarea si .alori4icarea
deseurilorre5ultate din cresterea /uilor, ada/tate la normele im/use /rin acordul de mediu al tarii
noastre cu ).E.
In conclu5ie, /rin reali5area acestui /roiect, utili5and tehnolo!ii moderne de crestere, echi/amente noi,
/er4ormante, a.em certitudinea ca .om comerciali5a /ui in con4ormitate cu standardele )niunii Euro/ene,
a/reciati si cautati /e /iata.
2.+. In ca.ul in care 'eneficiarul este o forma asociati(a, se .a descrie modul in care in.estitia
deser.este mem"rii acesteia, con4orm /re.ederilor 4iselor masurilor.
SC -0IC*1-6#)NI* S1, este mem"ru cu dre/turi de/line al )niunii Crescatorilor de ;asari din
omania, inre!istrat cu numarul 2(G%$2.$2.2&&9
%.9 *iata de apro(i.ionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce .a 4i a/licata /entru
.alori4icarea /roduselor%ser.iciilor o"tinute /rin im/lementarea /roiectului
;*7EN7I-1II K)NIL*I -I S*1ICI7-N7)1)I
Denumire 4urni5or de
materii /rime%materiale
au=iliare%/roduse%ser.ici
i
-dresa ;rodus 4urni5at si
cantitate
a/ro=imati.a
0aloare
a/ro=imati.a
6*N6
3 din total
achi5itii
-Mle= ;ui "roiler 3&3
-!ro4ood ;ui "roiler 3&3
-!roli ;ui "roiler 2&3
-.icola Slo"o5ia ;ui "roiler $G3
-.icola 9ucuresti ;ui "roiler G3
Furnizori de materii prime.
In .ederea reali5arii unor /roduse de "una calitate societatea a anali5at un numar mare de o4erte
re4eritoare la materiile /rime si materiale si a cautat sa le dea curs celor la care ra/ortul /ret%calitate este
a.antajos.
6
In cadrul /re5entei documentatii se /re.ede constructia unui 4erme de crestere a /uilor ce .a utili5a ca
materie /rima /ui de o 5i cum/arati de la 4irmele s/eciali5ate in /roducerea /uilor sau din 4ermele
autori5ate cu !reutatea medie G& !rame%/ui .iu. ;entru reali5area ca/acitatilor estimate necesarul de
materii /rime:
;ui "roiler 2 (3(.(+& J $,3 N G+(.,9' lei
8ateria /rima este re/re5entata de /uii de carne a.and o !reutate medie de $,9 6 2,( I!.
;*7EN7I-1II C1IEN7I -I S*1ICI7-N7)1)I
Nr.crt Client (Denumire si adresa) 0aloare
6*N 6
3 din .an5ari
$ -!roli Cre.edia (&3
2 SC -ntonio ;rod SK S1 2 a"ator
Nuntasi
3&3
3 -.icola Slo"o5ia $G3
( -.icola 9ucuresti $G3
;iata /roduselor /roas/ete din carne de /ui este o /iata de5.oltata, in miscare, caracteri5ata in conditiile
societatii de consum de asta5i de o mare .arietate de /roduse care nu se !asesc sau sunt in cantitati
mult mai mici decat cererea, lucru ce determina un /ret relati. ridicat /e acest se!ment comercial.
Cadrul le!islati. este adec.at, dar in /ers/ecti.a aderarii tarii noastre la ).E. este de aste/tat ca
standardul de calitate si "iosecuritate al tuturor /roduselordin carne sa creasca, monitori5area acestora
sa 4ie mult mai stricta.
In ultima /erioada se constata o crestere a tendintei consumatorilor s/re /roduse /roas/ete din carne de
/asare. -ceste sortimente .or 4i su/erioare din /unct de .edere calitati. celor e=istente /e /iata datorita
4a/tului ca materia /rima .a /ro.eni din 4erma /ro/rie.
Consumatorii care /re4era carnea de /asare sunt din ce in ce mai multi, studiile de /iata aratand o /anta
descendenta /entru /rodusele din carne rosie. Co/ii, "atranii, /ersoanele cu di4erite a4ectiuni, tinerii in
s/ecial /re4era carnea de /ui datorita multi/lelor sale calitati si a.antaje 4ata de carnea de /orc, s/re
e=em/lu.
7endinta !enerala este de a reali5a in.estitii care sa nu a4ecte5e mediul inconjurator, sau in4luenta
acestora sa 4ie cat mai redusa. -cest /roiect se doreste a 4i o in.estirie com/le=a in domeniul a.icol,
care sa 4unctione5e in conditii de stricta "iosecuritate a /roduselor, dar si cu o in4luenta nesemni4icati.a
in ceea ce /ri.este mediul inconjurator. S6a luat at4el deci5ia de a dota in.estitia cu o statie de e/urare
/ro/rie, ultramoderna, cu o ca/acitate su4icienta /entru a 4ace 4ata de"itelor tehnolo!ice si dotata cu trei
tre/te de e/urare> 4i5ica, chimica si "iolo!ica.
-/a re5ultata se .a incadra in /re.ederile le!ale /re.a5ute de normele N7;- &&$ care sunt in acor cu
le!islatia euro/eana de mediu. ;rin tehnolo!iile a.ansate aceasta in.estitia .a aduce doar "ene4icii
5onei si /o/ulatiei.
In ceea ce /ri.este a/ro.i5ionarea cu materii /rime si materiale se are in .edere 4a/tul ca intrea!a
cantitate de materiale (cereale) /entru KNC /ro.ine din 4erma a!ricola /ro/rie /e care o detine
solicitantul. ;uii de o 5i sunt achi5itionati de la /roducatorii in domeniu, ne4ind /ro"leme in a/ro.i5ionare.
;entru celelalte materiale (am"alaje,etc.) se .or anali5a minimum trei o4erte e=istente /e /iata si se .a
ale!e cea mai a.antajoasa dintre ele.
1a acesta ora in toata Do"ro!ea nu e=ista o ast4el de in.estitie com/le=a in domeniul /roducerii si
/rocesarii carnii de /ui. Kosta -0IC*1- S- Constanta a 4ost des4iintata, multi oameni /ier5andu6si locul
de munca. In /lus dotarea cu tehnolo!ie de ultima ora atat /e /artea de crestere cat si /e cea de
/rocesare 4ac din aceasta in.estitie una 4ara concurenta .. cel /utin momentan si in aceasta re!iune.
&. Date te-nice ale in(estitiei
3.1 Date generale
Su/ra4a@a am/lasamentului: (G &&& m/
Cate!oria de im/ortan@A a construc@iei /roiectate: conform :.;.$. ,++%$99, este: C ( construc@ie
de im/ortan@A normalA)
Clasa de im/ortan@A con4. ;$&&692, 7a" G.$. este de: I0 (construc@ie de im/ortan@A redusA)
7
;roiectul tehnic se su/une la urmAtoarele e=i!en@e : ELIS7ENOP QI S7-9I1I-7-7E
;EN7) C*NS7)COII DIN 9E7*N, 9E7*N -8-7, LIDPIE, 8E7-1 QI 1E8N

&.1.1 <ona =i amplasamentul (re!iunea, jude@ul, localitatea) in.estitiei, su/ra4a@a ?i situa@ia juridicA
ale terenului care urmea5A sA 4ie ocu/at (de4initi.e ?i%sau tem/orar) de lucrare
7erenul /e care se .a am/lasa o"iecti.ul este /ro/rietatea S.C. -0IC*1- 6 #)NI* S..1. con4orm
contractului de .an5are6cum/arare nr. $23(%$G.&,.2&&' si este am/lasat in intra.ilanul satului 8ereni,
comuna 8ereni.7erenul are o su/ra4ata de (G &&& m/ si este inre!istrat la *4iciul #udetean de Cadastru
cu numarul cadastral $$&9'. Destinatia acestuia in con4ormitate cu ;lanul )r"anistic Lonal a/ro"at este
de 5ona a!ro6industriala.
-ccesul la 4erma se reali5ea5a de /e latura de sud a terenului, dins/re drumul judetean 39$.
;e acest teren se dore?te reali5area unei 4erme destinatA cre?terii /uilor de carne cu o ca/acitate de
++.&&& de ca/ete.
In incinta 4ermei se dore?te construirea a douA hale de cre?tere a /uilor cu o su/ra4a@A de $+'&
m/ /entru 4iecare halA, a unui cor/ administrati. care include ?i un 4iltru sanitar cu o su/ra4a@A la sol de
$&+,+& m/ si a unei sure /entru de/o5itarea /aielor si a com"usti"ilului solid de G+$,&& m/.
7oate aceste construc@ii <nsumea5A o su/ra4a@A totalA la sol de circa (&2',&& m/.
De asemenea <n incinta 4ermei, /entru "una des4A?urare a /rocesului de /roduc@ie sau /re.A5ut
/lat4orme carosa"ile, de5in4ector rutier, /lat4orme de de/o5itare a /aielor, /lat4orme de de/o5itare a
!unoiului, 4ose .idanja"ile, im/rejmuire.
&.1.% Caracteristicile geofi.ice ale terenului din amplasament (studiu !eotehnic, studii
to/o!ra4ice, ni.elul ma=im al a/elor 4reatice, date climatice) 2
Din studiului !eotehnic, reies urmatoarele:
Geolo!ic, am/lasamentul 4ace /arte din /odisul Do"ro!ean, /entru 5ona 4iind caracteristice
4ormatiunile cuaternare re/re5entate /rin loessuri macro/orice de ori!ine eoliana, /ra4uri: /ra4uri
ar!iloase loessoide si ar!ile /ra4oase loessoide. Su" acestea urmea5a com/le=ul ar!ilos: ar!ila
/ra4oasaR ar!ila roscata.
Korajele e=ecutate au /us in e.identa urmatoarea succesiune litolo!ica:
:aS6 in su/ra4ata terenului /amant cenusiu in !rosime de &,'&6 $,$&m>
:"S6 un strat de loess !al"en, ce se de5.olta /ana la adancimea de 2 G,&&m in 4orajele K$, K2,
K3, 6 (,&&m in 4orajul KG.
1oessul !al"en este /amantul ce .a intra in cadrul 5onei acti.e a 4undatiilor cladirilor ce se .or
e=ecuta si are urmatoarele caracteristici !eotehnice:
este /amant coe5i.>
structura macro/orica>
!ranulometric: /ra46 /ra4 ar!ilos>
consistenta loessului: IcN &,9 situea5a stratul in domeniul /lastic .artos.
Din studiile e=ecutate in 5ona re5ulta ca loessul se incadrea5a in !ru/a -6 ;.S.). ce /re5inta tasari
su/limentare, in ca5 de ume5ire, numai su" incarcarile transmise de 4undatii con4orm Normati. ;,%2&&&.
Se incadrea5a in cate!oria /amanturilor cu com/resi"ilitate mare in stare naturala si
com/resi"ilitate 4oarte mare, in stare inundata.
Ni.elul /an5ei 4reatice s6a intalnit in jurul adancimii de G,G&m, de la cota teren actual.
-dancimea minima de in!het este la 6&,'&m 4ata de cota terenului natural.
-.and in .edere datele !eotehnice se recomanda urmatoarele conditii de 4undare:
4undarea direct /e stratul de loess !al"en, /lastic .artos>
adancimea minima de 4undare D4minN 6$,3&m de la cotele terenului actual (/entru hale /ui,
silo5uri 4uraje, ane=a 4erma)>
in calculul dimensionarii 4undatiilor, /resiunea con.entionala de calcul /.con..N $2&I;a6 !ru/area
4undamentala.
Deoarece terenul de 4undare se incadrea5a in !ru/a - a /amanturilor macro/orice sensi"ile la
ume5ire, /entru e.itarea de!radarii .iitoarei constructii, se .or res/ecta masurile /re.a5ute in normati.ul
;,%2&&& /entru terenul macro/oric, sensi"il la ume5ire, ce au dre/t sco/:
/rotejarea terenului de 4undare im/otri.a ume5irii, in /erioada e=ecutiei si in tim/ul e=/loatarii,
/rin inde/artarea a/elor de su/ra4ata si inlaturarea unor e.entuale /ierderi de a/a din conducte>
ni.elarea terenului, asi!urandu6se scur!erea ra/ida si 4ara /iedici a a/elor de su/ra4ata(.e5i
Normati.ul ;,%2&&&)>
8
in jurul constructiei se .or /re.edea trotuare im/ermea"ile de/rotectie, cu /anta de G3 s/re
e=terior, cu latimea de minimum $,&&m>
se .a acorda atentie deose"ita echi/amentului hidro6 edilitar(conducte de a/a si canali5are) se
.or monta con4orm Normati. ;,%2&&&
&.% Caracteristicile principale ale construc7iilor
&.%.1 *entru cl>diri? desc-ideri, tra(ei, aria construit>, aria desf>=urat>, num>rul de ni(eluri =i
@n>l7imea acestora, (olumul construit
Tn cadrul 4ermei s6au /roiectat urmAtoarele :
Doua hale de cre?tere a /uilor de carne care sunt clAdiri /arter <ncA/erile unei hale a.Dnd
urmAtoarele destina@ii ?i su/ra4e@e:
6 salA de cre?tere 6 $+,$,&& m/
6 camerA de ser.iciu 6 9,&& m/
0otal -ala 6 $+'&,&& m/% "uc
-ne=a cu 4iltru .estiar /arter ?i mansardA <ncA/erile acestuia a.Dnd urmAtoarele destina@ii ?i
su/ra4e@e:
a. /arter
6 "irouri 6 33,23 m/
6 o4iciu 6 3,', m/
6 hol 6 (,,( m/
6 !ru/ sanitar 6 3,33 m/
6 4iltru .estiar "ar"a@i 6 9,(9 m/
6 4iltru .estiar 4emei 6 9,(, m/
6 4iltru .estiar medic .eterinar 6 G,'G m/
6 !ru/ sanitar acces 4ermA 6 3,2( m/
6 s/a@iu tehnic 6 ',&( m/
6 sala necro/sie 6 +,23 m/
". mansardA
6 secretariat 6 2+,+& m/
6 !ru/ sanitar 6 G,+$ m/
6 o4iciu 6 2&,,' m/
6 "irou te!nolo! 4erma 6 39,&3 m/
Sura 6de/o5it
6 de/o5itare /aie 6 2G+,', m/
6 de/o5itare com"usti"il solid 6 2G+,', m/
;lat4orme ?i alei de acces 6 ,GG,&& m/
De5in4ector rutier 6 $ "ucatA
Kose .idanja"ile ( 2 "ucA@i)
6.olum de $+ mc 6 2 "uc
;lat4orme de de/o5itare !unoi 6 3&&,&& m/
Im/rejmuiri 6 ''2,9G ml
Canali5are de incintA 6 cca 2,&,&& ml
Sistem de alimentare cu a/A menajerA 6 cca 2&3,&& ml
KINIS-#E
H-1- DE CEQ7EE ;)I DE C-NE
/ere@ii la halele de cre?tere , sunt din /anouri /re4a"ricate ti/ sandUich a.Dnd urmAtoarea
strati4ica@ie: la e=terior din ta"lA !al.ani5atA .o/sita cu .o/sea /oliestericA, i5ola@ie din s/umA
/oliuretanicA ri!ida <n !rosime de '& mm iar la interior este din ta"la de o@el .o/sitA cu .o/sea
/oliestericA.
/ardoseala interioarA este din "eton
/ere@ii de com/artimentare dintre s/a@iul de cre?tere ?i camerA de ser.iciu este tot din /anouri
Indici de reali5at
TnAl@imea la strea?inA N 2,+& m (de la cota V &,&&) C.7.N. N 6 &,&G
NumArul de ni.eluri N $
Su/ra4a@a construitA N 33+&,&& m/
Su/ra4a@a des4A?uratA N 33+&,&& m/
9
-NEW-
/ere@ii /arter, sunt din /anouri /re4a"ricate ti/ sandUish a.Dnd urmAtoarea strati4ica@ie: la e=terior din
ta"lA !al.ani5atA .o/sita cu .o/sea /oliestericA, i5ola@ie din s/umA /oliuretanicA ri!ida <n !rosime de
$G& mm iar la interior este din ta"la de o@el .o/sitA cu .o/sea /oliestericA.
/eretii mansardA sunt din 5idArie de cArAmidA /lacatA cu /olistiren e=/andat /entru e=terior ?i ti/
sandUish din /laci de ri!i/s cu termoi5ola@ie /entru /ere@ii de com/artimentare din interior.
/ardoseala interioarA este din /archet sau !resie <n 4unc@ie de destina@ia 4iecArei <ncA/eri
Indici de reali5at
TnAl@imea la strea?inA N 2,2& m (de la cota V &,&&) C.7.N. N 6 &,$G
NumArul de ni.eluri N 2
Su/ra4a@a construitA /arter N $&+,+& m/
Su/ra4a@a construitA mansardA N $&,,&&
Su/ra4a@a des4A?uratA N 2$3,+& m/
)tilitA@ile .or 4i asi!urate ast4el:
6 -limentarea cu a/a /ota"ilA ?i menajerA se .a reali5a din doua /u@uri 4orate
6 -limentarea cu ener!ie electricA se .a reali5a /rintr6un "ran?ament la re@eaua electricA e=itentA <n
5onA
6 Canali5area se .a reali5a /rin racordarea la "a5ine .idanja"ile care urmea5A a 4i e=ecutate
6 -/a caldA ?i <ncAl5irea se .a reali5a cu o centrala termicA /ro/rie cu com"usti"il solid /entru /artea
de sediu administrati., 4iltru .estiar
6 Deseurile si re5iduurile sunt re/re5entate de: deseuri menajere /ro.enite din acti.itatile
/ersonalului, re5iduurile /ro.enite din e=crementele /asarilor, re5iduurile decantate /rin
/re/uri4icarea a/elor u5ate de s/alare a /lat4ormelor si s/alatoriei auto, /recum si a a/elor /lu.iale
con.entional curate.
Deseurile menajere /ro.enite din acti.itatea o"iecti.elor /ro/use se estimea5a a 4i de ma=.$&
I!%5i si sunt alcatuite din resturi menajere si am"alaje. Colectate in /u"ele cu .olum de $&& litri,
am/lasate intr6un loc s/ecial amenajat, ele .or 4i /reluate 5ilnic de autoutilitarele unitatii de salu"ritate
locala, con4orm contractului ce urmea5a sa 4ie incheiat intre "ene4iciar si unitatea de /restari ser.icii.
;entru o mai "una intretinere /ardoseala este din ".a. cu stratul de u5ura im"o!atit cu cuart5.
e5iduurile /ro.enite din e=crementele /asarilor se estimea5a a 4i de cca 3G &&&mc o data la
(2 de 5ile.
-ceste .alori sunt a/ro=imati.e, estimate /e "a5a re5ultatelor /racticii de e=/loatare din
domeniu.
-ceste re5iduuri se .or de/o5ita /e /lat4orma de deseuri, urmand a 4i utili5ate ca in!rasamant
in a!ricultura.
S)-
6 in.elitoare din ta"la cutata de otel .o/sita electrostatic
6 inchideri laterale din /anouri !lisante de /lasa de sarma in cadru din /ro4
&.& Structura constructi(>
Alc>tuirea constructi(> pentru -alele de cre=tere a puilor de carne
Construc@ia .a 4i reali5atA dintr6o structurA metalicA cu dimensiunea <n /lan de $(,&& = $2&,&& m
4ormatA din stDl/i ?i !rin5i de metal /ro4il I2&&.
Distan@a intera= este de 3,&& m <n /lan trans.ersal ?i de $(,&& m <n /lan lon!itudinal, re5ultDnd
un numar de ($ de coloane /entru 4iecare construc@ie <n /arte
;anta trans.ersala a aco/eri?urilor este de $, X , acesta 4iind aco/erit cu /anouri ti/ sandUish
a.Dnd urmAtoarea strati4ica@ie: la /artea su/erioarA ta"lA din otel ondulat !al.ani5at ?i .o/sit cu .o/sea
/oliestericA /e /artea e=terioarA, i5ola@ie din s/umA /oliuretanicA ri!ida <n !rosime de '& mm iar la
interior este din ta"la din o@el !al.ani5at ondulat /e /artea interioarA ?i .o/sit cu .o/sea /oliestericA /e
/artea interioarA.
Structura este /re.A5utA cu contra.Dntuiri trans.ersale ?i lon!itudinale. -sam"larea /ro4ilelor de
cadru, inclusi. nodurile ri!ide de "a5A ?i coamA sunt reali5ate cu ?uru"uri de <naltA re5isten@A 8$+.
Elementele secundare sunt asam"late cu ?uru"uri 8$2. ;entru <nchiderea contra.Dntuirilor <n nod s6au
/re.A5ut ?uru"uri I;8 $2 2 !ru/a '.' S7-S ',9+%$6'&
10
7oatA structura creatA este /rotejatA la coro5iune /rin !al.ani5are <n "aie de 5inc, iar ?uru"urile,
"ol@urile, /iuli@ele sunt !al.ani5ate electric.
;entru e=ecu@ia clAdirii s6au /re.A5ut 4unda@ii i5olate cu dimensiunile <n /lan de '& = '& cm,
acestea 4iind am/lasate su" 4iecare stDl/ din structurA.
i!idi5area 4unda@iilor se reali5ea5a /rintr6un sistem de !rin5i de 4undare armate, acestea a.Dnd
sec@iune dre/tun!hiularA cu dimensiunea de 3& = (& cm
Grin5ile din "eton s6au armat la /artea in4erioarA cu un numAr de ( "are $2mm. Ki=area
stDl/ilor metalici /e 4unda@ie se .a reali5a /rintr6un sistem de /re5oane ancora.
;ere@ii laterali sunt /re.A5u@i cu urmAtoarele !oluri :
- -dmisii de aer /entru .entila@ii <n tim/ul .erii am/lasate /e am"ele laturi ale clAdirii la ca/Atul
halei <n /artea o/usA .entilatoarelor. -cestea sunt /e o lun!ime de 2(,&& m ?i au o <nAl@ime de $,&& m.
Sunt con4ec@ionate din cadre de o@el !al.ani5at ?i .o/sit,cu /anouri sandUish, cu s/umA /oliuretanicA la
interior, !rosime de G& mm. -dmisiile se deschid <n sus ?i <n jos cu ajutorul unor /Dr!hii de ac@ionare.
- -dmisii de aer /entru .entila@ii <n tim/ul iernii <n numAr de (& cu dimensiunea de '( = 3G cm
am/lasate /e o laturA a clAdirii la o distan@A de 3,&& m <ntre ele
- -dmisii de aer /entru situa@ii de ur!en@A /re.A5ute /e am"ele laturi ale clAdirii a.Dnd o lun!ime
de ',,&& m ?i o <nAl@ime de G&cm. Sunt con4ec@ionate din rame de o@el !al.ani5at ?i .o/sit,cu /anouri
sandUish, cu s/umA /oliuretanicA la interior, !rosime de +& mm. -dmisiile se deschid <n sus ?i <n jos cu
ajutorul unor /Dr!hii de ac@ionare.
- )?ile sunt i5olate ?i au urmAtoarele dimensiuni
3,& = 3,& m din douA canate montate <n /ere@ii de la am"ele ca/ete,
$,G = 2,& m dintr6un sin!ur canat /entru acces <n camera de ser.iciu
$,& = 2,& m dintr6un sin!ur canat cu 4ereastrA de .i5itare din camera de ser.iciu s/re 5ona de cre?tere
2 u?i cu dimensiunea de $,& = &,G m am/lasate /e /eretele lateral, /entru scoaterea /AsArilor moarte
Alc>tuirea constructi(> pentru ane,a cu filtrul (estiar
- re5ultat necesitatea recom/artimentarilor interioare la /lanul /arter /rin crearea de 4iltre
sanitare atat /entru 4emei cat ?i /entru "Ar"a@i, crearea unui s/atiu cu destina@ie de s/a@iu tehnic. ;entru
4olosirea mai e4icientA a s/a@iului s6a /re.A5ut ?i mansardarea acestui cor/ de clAdire creDndu6se ast4el
s/a@ii cu destina@ia di4erite, necesare 4ermei.
Construc@ia este reali5atA dintr6o structurA de "eton cu dimensiunea <n /lan de $3,&& = $&,&& m
4ormatA din stDl/i ?i !rin5i de "eton armat cu dimensiunea de 3& = 3& /entru stDl/i ?i de 3& = (& /entru
!rin5i /este care .ine turnatA o /lacA de "eton armat monolit <n !rosime de $G cm.
;ere@ii e=teriori ?i de com/artimentare /entru /arter sunt sandUish cu s/umA /oliuretanicA a.Dnd
urmAtoarea strati4ica@ie: la e=terior din ta"lA !al.ani5atA .o/sita cu .o/sea /oliestericA, i5ola@ie din
s/umA /oliuretanicA ri!ida <n !rosime de $G& mm iar la interior este din ta"la de o@el .o/sitA cu .o/sea
/oliestericA, iar la mansardA din 5idArie de cArAmidA cu !rosime de 2G cm /lacatA e=terior cu /olistiren
e=/andat.
;entru e=ecu@ia clAdirii s6au /re.A5ut 4unda@ii continue cu lA@imea de G& cm.
Alcatuirea constructi(a pentru sura
Sura este alcatuita din stal/i si !rin5i din /ro4ile de otel, care sustin o in.elitoare din ta"la cutata.
Kundatiile sunt /unctuale, din "eton armat. De/o5itarea se 4ace /e o /lat4orma "etonata.
Inchiderire laterale se 4ac cu /anouri de /lasa de otel, !lisante, cu inaltimea de 2,&& m.
Dimensiunile totale in /lan sunt G$,&&m = $$,&&m, cu intera=e /e am"ele directii de G,&&m.
Deoarece terenul de 4undare este sensi"il la ume5ire se .or lua masuri de /rotectie a acestuia im/otri.a
/ierderilor accidentale de a/a. 7oate conductele /urtatoare de a/a se .or monta in canale de /rotectie.
Se .or construi trotuare etanse cu latimea de minimum $,&&m si cu /anta de G3 in jurul constructiilor.
1a e=ecutia clAdirilor se .or res/ecta <n mod o"li!atoriu indica@iile ?i detaliile din documenta@ia de
e=ecu@ie, asi!urDndu6se e=ecu@iei condi@iile tehnice de calitate con4orm normati.elor <n .i!oare, caietelor
de sarcini /ri.ind e=ecu@ia /e cate!orii de lucrAri, /recum ?i /ro!ramul de urmArire <n tim/ a construc@iei.
*rice modi4icare a detaliilor de e=ecu@ie, schim"Ari ale materialelor de construc@ie sau alte
modi4icAri solicitate de cAtre "ene4iciar sau e=ecutant , nu se .or /utea 4ace decDt cu a/ro"area scrisA al
/roiectantului.
Se inter5ice /unerea <n o/erA a materialelor 4ArA certi4icate de calitate.
E.entualele de4ecte a/Arute <n tim/ul e=ecu@iei nu se .or remedia decDt du/A /re5entarea de
cAtre /roiectant a solu@iei de remediere.
M>suri de protec7ia muncii
11
;entru /re.enirea accidentelor de muncA, la e=ecutarea lucrArilor de construc@ii montaj,
constructorul .a res/ecta /re.ederile cu/rinse <n: J e!ulament /ri.ind /rotec@ia ?i i!iena muncii <n
construc@ii, a/ro"at de 81;-7 cu *rdinul nr. 9%N%$G.&3.$993 (9ul .Const nr. GY..'%$993).
Constructorul .a lua mAsuri or!ani5atorice /entru /re.enirea accidentelor de muncA, .a crea condi@ii
cores/un5Atoare s/eci4ice 4iecArui loc de muncA .Se .a acorda aten@ie deose"itA instructajului ?i
or!ani5Arii lucrArilor de montaj /re4a"ricate, lucrAri /e schele ?i <nAl@ime, /re/ararea, trans/ortul ?i
turnarea "etonului, lucrAri de 5idArie.
&.) *rincipalele utila+e de dotare ale construc7iilor (centrale termice, hidro4oare, ascensoare etc.)
Kurnitura la hale include: 2 silo5uri in tandem, con4ectionate din 4i"ra de sticla, ca/acitate ,,&& tone
4iecare, inaltime G,G& m, cu !ura de .i5itare, scara cu coli.ie de si!uranta, sistem de um/lere mecanica si
/neumatica, un snec 4le=i"il cu dis/o5iti. de actionare, limitator de /resiune, conducta din /lastic /entru
trans/ort cu o s/irala din otel dur la interior, e.acuari /entru 4uraj, manson du"lu /entru conectarea
s<lo5urilor in tandem, /entru e=tractia 4urajului din acestea cu o su/a/a ti/ sertar.
1un!imea liniei de trans/ort 4uraj este $,,&&m. Kiecare sistem de 4urajare este com/us dintrun "uncar, un
motor de actionare /entru im/in!erea 4urajului si o linie de distri"utie.
)n incinerator /entru animale, am/lasat in aer li"er, cu o ca/acitate de 2&& I!, care arde cca
(GI!%ora.
* centrala termica
2 hidro4oare
&.5 Instala7ii aferente construc7iilor
:A!2!2 D2 C$2S02$2 A *#I!$
Sistemul de fura+are include?
6 3 "uncare si motoare de actionare con4ectionate din ta"la de otel !al.ani5at cu intreru/atoare de
/resiune /entru controlul snec6ului 4le=i"il de incarcare
6 3 linii de 4urajare 4acute din conducte din otel !al.ani5at cu o s/irala din otel dur, un dis/o5iti. central
/entru re!larea distri"utiei, hranitori circulare am/lasate la 4iecate ,Gcm, unitate de control de ca/at cu
intreru/ator electric de /resiune, dis/o5iti. de ridicare manuala, sistem anticatarare cu soc electric.
Sistemul /ermite o re!lare /er4ecta a ni.elului de 4uraj /rin um/lerea hranitori in asa 4el incat sa /ermita o
"una 4urajare a /uilor si sa elimine /ierderile de 4uraj in tim/ul 4a5ei a 26a ciclului de crestere.
1un!imea 4iecarei linii de distri"utie 4uraj este de $$ +m.
Sistemul de adapare
Consta din retea distri"uire a/a si este /re.a5ut cu ni/luri de ada/are. Sistemul de ni/luri asi!ura
un de"it mare de a/a de la 5iua $ /ana la maturitate, asi!urand asternutul uscat si stare "una de
sanatate a /asarilor. 7oate su/a/ele con4ectionate din otel ino= nu neces<ta intretinere si se montea5a
usor. 1inia este dotata cu o cu/a s/eciala care im/iedica scur!erea a/ei /e asternut. Kurnitura include:
6 4iltru, control mecanic in litri si dis/o5iti. de re!lare a distri"utiei de a/a
6 $(' m retea distri"utie a/a 4acuta din conducte de /olietilena
6 un medicator (2.G83 %ora) /entru do5area medicamentelor
6 ( linii de distri"uire a a/ei cu un re!ulator central de /resiune, cu o conducta de otel /entru s/rijin, cu o
conducta din ;0C /entru a/a, ni/luri din otel ino= si cu/e din /lastic am/lasate la 2&cm 4iecare, dis/o5iti.
manual de ridicare, o unitate de de5aerare cu un dis/o5iti. de curatire a liniei si conducta din otel /entru
sustinere
1un!imea 4iecarei linii de distri"utie a a/eiN$$+m
Sistemul de incal.ire
Incal5irea se 4ace /rin radiatoare conectate la centrala termica cu com"usti"il solid am/lasata in
cor/ul de cladire ane=a cu 4iltru .estiar.
Centrala termica cu com"usti"il solid asi!ura o sursa e4icienta de incal5ire cu costuri reduse
7em/eratura se ajustea5a automat /rin 4olosirea unui termostat.
Kurnitura cu/rinde:
2&&m de linie de distri"uire a a!entului termic,
un termostat /entru controlul tem/eraturii care se conectea5a cu !ru/ul de control
G+ "uc de /uncte de alimentare /entru radiatoare conectate cu ro"ineti
G+ "ucati radiatoare sus/endate
Instalatia de umidificare3ceata4
12
Instalatia de umidi4icare este 4acuta din du5e de /ul.eri5are de6a lun!ul camerelor de racire.
Sco/ul este de a raci aerul care .a intra in cladire. Este ne.oie de o /om/a care sa asi!ure a/a de inalta
/resiune (,& "ar). Instalatia de umidi4icare e controlata de un thermostat.
Kurmitura include:
6 $ instalatie de racire ca/acitate $G l%min
6 $ !ru/ /rinci/al de 4iltrare cu 4iltru de G microni, structura de asam"lare si conectare
6 $ unitate de control electronic cu termostat, detector de tem/eratura, releu de tim/, intreru/ator manual
6 automat, re!ulator de /resiune
6 3&R3&m conducte din otel ino= cu du5e de /ul.eri5are, /asul $,G& m (nr total du5e N (&), &,2& mm cu
ca/aciatate de G l%ora 4iecare, montate in a/ro/ierea admisiilor de aer 9+R9+ m conducta din otel ino= cu
du5e de /ul.eri5are, /asul 2,& m (nr total du5e N 9+), &.2 mm cu ca/acitatea de G l%ora 4iecare am/lasate
/e mijloc
6 im"inari liniare
6 im"inari de colt
6 im"inari ti/ 7
6 im"inari 4inale
6 su/a/e s4erice din otel ino= un deduri5ator de a/a
Instalatia de (entilatie
0entilatia in tim/ul iernii
0entilatia de consta din .entilatie trans.ersala reali5ata cu .entilatoare de e=tractie cu .ite5a
.aria"ila am/lasata /e unul din /eretii laterali,cu admisiile de aer am/lasate /e /eretele o/us. In acest 4el
directia curentulu< de aer este trans.ersala. Sco/ul /r<nci/al al .entilatiei este de inde/artare a .a/orilor
de a/a /radusi de /asarii, /reluarea caldurii /asarilor, /reluarea !a5elor /roduse /rin 4ermentatia
dejectiei, o=i!enarea 5onei de cresterea /asarilor. Instalatia de .entilatie este o/erata si controlata /rin
intermediul unui /anou electronic.
Kurnitura include:
6 + .entilatoare de e=tractie de 222G& mc%ora (la & ;a) 4iecare am/lasate /e unul din /eretii laterali, cu
motor electric de 2.G -, $.2& C;, 3'& 0%G&H5%3 4a5e,
6 .entilator din otel ino=, motor cu curea de actionare, o"turator,
6 /lasa de /rotectie + cadre din ta"la de otel !al.ani5at /entru montajul .entilatoarelor /e /erete
0entilatia in tim/ul .erii
Instalatia de .entilatie ti/ tunel este 4acuta din .entilatoare de e=tractie cu .ite5a .aria"ila
am/lasata /e /eretele de ca/at din s/atele halei. -erul este a"sor"it din admisiile de aer am/lasate /e
/eretii laterali la ca/atul o/us al halei. In acest 4el directia curentului de aer se reali5ea5ade6a lun!ul
halei. Sco/ul /rinci/al al .entilatiei este: inde/artarea .a/orilor de a/a /radusi de /asarii, /reluarea
caldurii /asarilor, /eluarea !a5elor /roduse /rin 4ermentatia dejectiei, o=i!enarea 5onei de cresterea
/asarilor. Instalatia de .entilatie este o/ereata si controlata /rein intermediul unui /anou electronic.
Kurnitura include
6 $& .entilatoare de e=tractie de (&'&& mc%ora 4iecare la & ;a, am/lasate /e /eretele de ca/at din
s/atele cladirii, cu motor electric de $.$2 Z0($.G C;)63'*0%G*H5% 3 4a5e 63 -, diametru $2,&mm, cu +
/alete din otel ino=, curea de actionare motor
6 /lasa de sarma interior si e=terior
6$& cadre din ta"la de otel !al.ani5at /entru motarea .entilatoarelor /e /erete
0a'lourile de comanda si dispo.iti(ele de alarma
Kurnitura include:
6 intreru/atoare automate /entru instalatia de umidi4icare, snec 4le=i"il, "uncare automate si
motoreductoarele /entru admisiile de aer
6 un /anou de control electronic /entru instalatia de 4urajare
6 un /anou electronic ti/ 7W /entru o/erarea automata a .entilatoarelor, admisiilor de aer, instalatia de
incal5ire si instalatia de umidi4icare. -cesta controlea5a 2 sisteme di4erite de .entilatie> unul /entru .ara,
unul /entru iarna> .entilatoarele o/erea5a la di4erite .ite5e si /asi /rintr6un auto6trans4ormator cu
tem/omat si detector de tem/eratura, in con4ormitate cu tem/ereatura interna, /entru a asi!ura in orice
moment conditii /entru /asari
6 un manometru de /resiune /entru controlul .entilatiei minime un ta"lou de control /entru instalatia de
iluminat un sistem di!ital de cantarire a /asarii cu scara /entru acces /asare si ta"lou de control.
Conta"ili5ea5a 5ilnic cresterea in !reutate a /asarii, intre!istrarea datelor se 4ace intr6un 4isier accesi"il.
Datele inre!istrate si a4isate sunt: cresterea !reutatii /asarilor, numarul de /asari cantarite, !reutatea
medie, !reutatea minima si ma=ima inre!istrata, decalajul dintre !reutatea medie si !reutatea standard.
-re o iesire /t conectarea la ;C. Dis/o5iti.ul de alarma se declansea5a la intreru/erea curentului,
.entilatiei, tem/erature sca5uta sau ridicata. ;e ca/atul halei se montea5a o instalatie de sonori5are a
alarmei. -larma e alimentata de o "aterie. Necesita sursa de 3'*0%G*H5%3 4a5e.
13
Instalatia de iluminare
Consta din:
6$$( "uc "ecuri 4lorescente .erde%al"astru de $$ [ 4iecare, am/lasate /e 3 linii cu /asul de 3m, cu
dis/o5iti. 4i=are de ta.an, du5e /entru "ec, du5e de rami4icare si ca"luri. Sistemul este im/ermea"il
6 o lam/a 4lorescenta de 3+ [ care se am/lasea5a in camera de ser.iciu cu intreru/ator si ca"lu
6 2 lam/i cu halo!en de 3&& [ care se am/lasea5a /e /eretii de ca/at cu intreru/atoare in ca"luri
AN2AA
Incal5irea se 4ace /rin radiatoare conectate la centrala termica cu com"usti"il solid.
-limentarea cu a/a se .a asi!ura /rin 4orarea de /uturi, de unde a/a se .a /om/a intr6un
re5er.or si /rin intermediul unui hidro4or. Scur!erea a/elor u5ate menajere se .a 4ace intr6o 4osa se/tica
.idanja"ila. -/ele re5ultate din s/alarea halelor .or 4i canali5ate tot in 4osa se/tica .idanja"ila.
Instalatia sanitara .a cu/rinde te.i de alimentare cu a/a rece si calda, scur!eri menajere si
o"iectele sanitare: la.oare, .ase [.C., dusuri.
Instalatia sanitara de ca/tare a a/elor meteorice cu/rinde totalitatea si4oanelor de /ardoseala, a
tu"ulaturilor, a /ieselor de curatire, j!hea"uri si "urlane ce asi!ura ca/tarea si orientarea acestora catre
un emisar natural. -/ele /lu.iale curate se .or canali5a s/re s/atiul .erde amenajat si e=istent.
S#$A
Se .a asi!ura un sistem de iluminat care .a consta in cate un "ec 4luorescent de +&[ /e 4iecare
din stal/ii de sustinere a aco/urisului surei.
-/ele ca/tate /e /lat4ormele e=terioare de /arcare si a/ele meteorice ca/tate /e cele hale si
ane=a .or trece /rintr6un se/arator de nisi/ si a/oi .or 4i dirijate catre s/atiul .erde si catre emisarul
natural 6 dereaua a4lata la limita din nord a terenului.
-si!urarea ener!iei electrice se .a asi!ura de la cea mai a/ro/iata retea de medie tensiune,
/rin intermediul unei statii de trans4ormare.
&.B Situa7ia e,istent> a utilit>7ilor =i anali.a acestora
;e teren nu e=ista in /re5ent utilitati. ;entru o"iecti. se /ro/une:
- asi!urarea consumului de ener!ie electricA se .a 4ace /rin racordarea la re@eaua electricA
e=istentA <n 5ona, /rintr6un ta"lou electric /roiectat, iar <ncA/erile .or 4i /re.A5ute cu instala@ii electrice
interioare de iluminat si /ri5e con4orm documenta@iei de s/ecialitate >
- toate clAdirile .or 4i racordate la o re@ea de canali5are de incintA /ro/rie, colectarea a/elor
menajere, a a/elor re5ultate <n urma i!ieni5Arii s/a@iului de cre?tere a /uilor de carne ?i a scur!erilor de
su/ra4a@A 4iind colectate <ntr6un numAr de cinci "a5ine .idanja"ile.
- 4iecare iesire a canali5Arii din cor/urile de clAdire destinate cre?terii /uilor de carne .a a.ea un
decantor, care .6a 4i racordat la cDte un camin de .i5itare.
- <n incinta 4ermei asi!urarea necesarului de a/A menajerA se .a o"@ine din 2 /u@uri de a/A 4orate,
/rin e=ecu@ia unei re@ele de a/A atDt alimentarea cu a/A cDt ?i canali5area .or 4i e=ecutate con4orm
normelor <n .i!oare.
&.9 A(i.e =i acorduri
-.i5ele ?i acordurile emise de or!anele <n dre/t, /otri.it le!isla@iei <n .i!oare, /ri.ind:
6 certi4icatul de ur"anism, cu <ncadrarea am/lasamentului <n /lanul ur"anistic, a.i5at ?i a/ro"at /otri.it
le!ii>
a.i5 alimentare cu a/a
alimentare cu ener!ie electrica
securitatea la incendiu
sanatatea /o/ulatie
*4iciul de Cadastru si ;u"licitate Imo"iliara
studiul !eotehnic
.i5a *.C.;.I.
14
%.C Caracteristici te-nice si functionale ale utila+elor/ec-ipamentelor te-nologice/ec-ipamentelor
de transport/ dotarilor ce urmea.a a fi ac-i.itionate prin proiect si pre.entarea te-nica a
constructiilor in care urmea.a a fi amplasate utila+ele/dotarile 3inclusi( utilitati4.
la data de 2&%&$%2&$& euro ),&)96
Nr.crt Denumire/0ip utila+/ec-ipament Nr.
'uc.
Valoare fara
0VA " $N "
0VA " $N
"
0otal cu 0VA "
$N"
euro
$Silo5 hala 2 '.&($,9G $G2,,9, 9.G+9,92 $'G&
29ur!hiu incrucisat 2 2.9&',$( GG2,GG 3.(+&,+9 ++9
3Cantar /entru silo5 2 ,.933,2' $G&,,32 9.((&,+& $'2G
(Sistem de hranire ti/ ada/atoare 2 2'.3,2,&& G39&,+' 33.,+2,+' +G2+,'
G
Sistemul de "aut ti/ /icuratoare cu
su/liment de medicamentatie
2 $9.33$,,+ 3+,3,&3 23.&&(,'& (((,,$G
+Kiltru a/a 2 2.3(,,3' ((+,&& 2.,93,3' G(&
+0entilatoare de e.acuare 2 $&.'+,,G& 2&+(,'3 $2.932,33 2G&&
,0entilatoare cu .ite5e .ariate 2 $+.9&9,'3 32$2,', 2&.$22,,& 3'9&
'Intrare aer 2 $3.'&9,,2 2+23,'G $+.(33,G, 3$,+,'(
9
8otor [inch si setul de cone=iune
a intrarii de aer la controlul de clima
2 3.G,,,G' +,9,,( (.2G,,32 '23
$&Ca/tusale de racire 2 $'.2(',,$ 3(+,,2G 2$.,$G,9+ ($9'
$$#alu5ele 2 $3.G(&,9$ 2G,2,,, $+.$$3,+' 3$$G
$2Sistem de incal5ire 2 $9.G&9,3( 3,&+,,, 23.2$+,$$ ((''
$3Sistem de iluminat 2 $2.223,,+ 2322,G2 $(.G(+,2' 2'$2
$(
Com/uterul mana!er de clima cu
sen5ori si ca"luri
2 $&.&2',G3 $9&G,(2 $$.933,9G 23&,
9ordul electric 2 $'.(,(,,G 3G$&,2& 2$.9'(,9G (2G&
0otal %6B.1%5,1& &).1%5,B6 %1&.9&),6) )9.)19,9D
*ret pt % -ale D)C&5,5C
Sistem alarma 2.+3(,2' G&&,G$ 3.$3(,'& +&+
Sistem comunicatie $$.'32,G3 22(',$' $(.&'&,,2 2,22
(,.'$,,&& 9&'G,23 G+.9&2,23 $$&&&
Centrala termica 3(,.,+&,&& ++&,(,(& ($3.'3(,(& '&&&&
00A! C%%.%D),6C 15B%&5,CC D9C.5%D,DB 1CD1B&,5C
$7ractor +G.2&G,&& $23'',9G ,,.G93,9G $G&&&
2Generator +3.2(','G $2&$,,2' ,G.2++,$3 $(GG&
3Incinerator 2'+.9&2,&& G(G$$,3' 3($.($3,3' ++&&&
00A! )15&55,C5 9CD19,B1 )D)%9&,)B D5556
1%&9B)D,D& %&515&,)D 1)9%C6&,)% %C)91&,5C
Cladirea de 1%6,1)m?
Dimensiunile unei -ale?
1un!ime N $2&m
1atime N $(m
Inaltime interior N 2.'m (2,G structura de otel R &,3 structura metalica)
Stal/ii de coloana N 3m
Inaltimea la coama N (.9 m
Inclinatia: $,X N 3&3
Su/ra4ata totala N $.+'& m2
Camera de ser.iciu 3=3 N 9 m2 EW7EN-1
e5istenta aco/erisului la 5a/ada N 2G& I!%m2
e5istenta la .ant N '& I!%m2 ($2& Im%h)
15
*refa'licatia otelita a cladirii?
Structura esentiala:
-/ro.i5ionarea include:
6 stin!hii ancorate /entru 4undatie, e=ecutie nea!ra.
6 I;E coloane laterale, rulouri radioacti.e din otel, "a5a 4i=a.
6 I;E sus/ensoare /e o distanta de $(m .
6 Coame din otel !al.ani5at , elemente contra .antului si accesorii.
6 Inaltimea "oltilor de re5istenta '.'.
Coloanele de otel si sus/ensoarele sunt /rotejate im/otri.a 4enomenului de ru!inire de un material
o"tinut /rin to/ire, !al.ani5at, cu o de/o5itare de 5inc normala N G&&!r.%m
2
Coamnele, elementele contra .antului \ accesoriile au !al.ani5area Lend5imir cu de/unere de Linc /e
cele doua 4ete N 2,& !r. %m
2
II.26 -co/erisul :
-co/erisul este 4a"ricat din /anouri du"le din /oliester ondulat cu !rosimea de '& mm , cu accesorii
com/lete /entru im"inarea /artilor de coama .
II.36 ;eretii:
Stratul de metal a /eretilor interiori este 4acut din /anouri din /olMester cu !rosimea de +& mm.
-/ro.i5ionarea include si 2 /ereti interni /entru crearea unei camere de ser.iciu 3=3m.
II.(6 )sile:
6 2 usi i5olate, marimea: 2.+& = 2.+&m, cu structura !al.ani5ata, doua iesiri, /lasate in ca/atul /eretilor.
6 2 usi i5olate, marimea: $=2m, cu structura !al.ani5ata, un cadru, la intrarea in camera de ser.iciu, una
dintre usi a.and !eam /entru ins/ectie.
Klu=ul tehnolo!ic de crestere a /uilor este structurat /e doua 5one distincte, "ine delimitate din /unct de
.edere constructi. si sanitar6.eterinar si anume: 5ona ]murdara] si 5ona ]curata].
-ceste 5one sunt re/re5entate !ra4ic in /lanurile de arhitectura ane=ate la dosar.
-ceste acti.itati se des4asoara strict su" su/ra.e!herea medicului .eterinar care este autori5at sa le
reali5e5e /otri.it Normei sanitare .eterinare /ri.ind /ro"lemele de sanatate care re!lementea5a
/roducerea si comertul cu carne /roas/ata de /asare, norma a/ro"ata /rin *rdinul ministrului a!riculturii,
alimentatiei si /adurilor.
ptiuni DESIGN6ul
7i/ul structurii:
:7S8S
V e5istenta la 5a/ada
(!reutatea 5a/a5ii)
I!%m 2&&
V 0ant (orizonal) (re5istenta
la .ant)
I!%m '&
V Inaltimea coloanelor
8 3,&&
Structura de otel (a fi indeplinita in conformitate cu standardele italiene .
S0$#C0#$A 0I* E 0SM
N. '2 sce/tru de ancorare /entru 4undatie, e=ecutie nea!ra.
^ N. '2 coloane laterale, rulouri din otel incins /entru "a5a 4i=a.
^ N. ($ socrluri m. $(,& lun!im.
^ *tel !al.ani5at.
^ Clemele si accesoriile necesare.
^ Inaltime "oltelor este de '.'
Structura acoperisului
-co/erisul este 4a"ricat din otel !al.ani5at ino=ida"il, a.and un start de /olMester .o/sit in /artea
e=terioara, culoarea .o/selii 4iind !ri .
0a(anul
7a.anul este /re4a"ricat din /anouri care au in com/o5itie :
^ In /artea e=terioara6otel !al.ani5at si .o/sit cu /oliester
16
^ '& mm. /olireutan ri!id care asiura isolatia (4actorul de i5olatie este de N &,23 Ical%m_hXC)>
^ In /artea interioara6otel !al.ani5at si .o/sit cu /oliester , -1 9&&2 .o/sit in al".
;re4a"ricarea cladirii este de ti/ 7S8 cu aco/eris si ta.an (cost aditional) /entru o hala de $(=$2&m
:ala pui carne
Dimensiunile halei
1un!ime $2& meter
1atine $( meter
7i/ul de /asare
Greutate 2.2 I! Numarul de /asari /e hala 33+&&
Sistemele ;ri.ind o4erta
Sistemul de hranire ti/ ada/atoare
Numarul de linii (
1un!imea linie $$( m
;i/e /e linie 3'
-da/atori linie $G2
-da/atori /e 4erma +&'
Sistemul de "aut ti/ /icuratoare cu a/arat medicinal de re!lare si 4iltrare a a/ei
Numar de linii G
1un!ime unei linii $$( m
;i/e /e linie 3'
;icuratori /e linie G,&
;icuratori /e hala 2'G&
Silo5 cu $9.,9 ca/acitate si "ur!hiu
0entilatoare de e.acuare $&
0entilatoare cu .ite5e multi/le (
Intrarea aerului /rin ca"lu (+
8otor [inches /entru intrarea aer $
Sistem de racire ,2 m2
9ureti /entru /erioada de .ara $+
Sistem de iluminare +& 1umina al"astra +& 1umina .erde
Ca/tusale 2( G$2 Incal5itor
Com/uterul mana!ement *rion cu sen5or de tem/eratura interna, e=terna si cantar
Sectiunea de -ranire
Silo. pentru fiecare casa
Silo5ul este 4a"ricat dintr6un material ri!id (G&!r.Linc%m2
Silo5ul contine /anouri, aco/eris, s/ate, /icioare conectate cu "auloane toate din materiale de otel
!al.ani5at, re5istent la a/a
Description FuantitG Amount
Cam/ /neumatic
inaltimea '.(+ m
Diametru 2.33 m
;alnie +& !rade
Scara si "oulon de ancorare
*tel !al.ani5at , coli.ie de si!uranta si .i5uali5ator de mancare
Ca/acitate de 3&.(G m cu"i6 $9.,9 tone de mancare
/urg-iu incrucisat pt 1 -ala
9ur!hiul este de 9& mm diametru, tu" /lastic de 3m, cu cur"uri de 9&6$Gm
Intre! sistemul contine o incuietoare cu semnal /entru /alniile de hranire
;0C 7ea.a 9&6873 G
;0C Cur"a 9&6 87 $.G& $
)nitate motrice 9& cu transmisie $
76 Sha//ed 4eed outlet 9& (
7ea.a telesco/ica (
1e!aturi de silo5 9& de"useu sin!ur $
9ur!hiu
Cantar pentru silo.
17
)n cantar .a 4i instalat dedesu/tul silo5ului /entru a reda cantitatea /rimita si consumata 5ilnic
8odule de celule interne si e=terne $
Celule dele!aturade G&&& I! (
Su/ort mecanic de G&&& si ,G&& I! (
Cutia de jonctiune $
Cutia de inchidere /entru control li.rare hrana $
Sistemul de -ranire
Sistemul de hranire la ti!aie este de ti/ ;o" si este recunoscut /rin e4icacitate
;alnia de mancare este 4acuta dintr6un /lastic re5istent
;alnia este detasa"ila si usor de re!lat
8acaralele manuale si electrice sunt dis/oni"ile /entru ridicarea linie
*4erta include ca"lu /e stin!hii, relaj usor, rotire centrala
)nitate motrice, motor cu .ite5a` (G com/letRmicro6com (
Incuietori /entru /rotectia motorului (
;alinie /entru mancare cu microcumulator de !reutate $G2
7ea.a !al.ani5ata ` (G63 metri6( !auri (+&
9ur!hiu ` 3+ =( +&'
7i!aie de alimentare ;* ti/ /ui /entru rotisor +&'
Ca"lu nailon $G2
;laca de retea $G2
Scri/ete $G2
Clema /entru ca"lu
Ca"lu anti6cocota
Sci/ete /entru ca/
8acara centrala /entru ridicare
!iniile de 'aut tip picuratoare
;oultec o4era sistemul 1u"in! de "aut. -/a este 4iltrata /rin sistemul medical
Kiecare element /oate 4i dotat cu /ana la $' s4arcuri. ;icuratoarea este din otel ino=ida"il iar as/ectul
actiunii de e=terior estede 3+& de !rade.
*4erta iclude te.i de aluminiu ino=oda"il, stin!hii, ca"luri, incuietori
)nitate de ada/are 3 m, cu $G7o/ s4arc ino=ida"il $9&
e!ulator de /resiune 8C com/let cu sistem de scoatere G
Klush "reather unitate $&
8acara de mana +&& Z! auto6"locanta cu su/ort G
Scri/ete !hid ` 9& metal G
Scri/ete !hid ` 22 metal
Ca"lu ` ( !al.ani5at G2'
Kunie din /lastic ` 3 mm al"a
Clema /entru ca"lu 3%$+
Suru" de /rindere /entru 4unie /t 4unie din /lastic
Filtru pentru apa
;outec /une la dis/o5itie 4iltru de a/a, /entru /uri4icare si .al.a cu do5atorul medicinal de $.&6G.&63%(
Kiltru de a/a ;*)17Ec ce o4era medicamentatia conectat la *rion $
Sectiunea sistemului de 'aut
*/ritoare macara
Ca"lu /rinci/al +`
Sectiunea de (entilatie
Ventilatoare de e(acuare
;oultec /une l dis/o5itie intre! sistemul de .entilatie de 3G&!r%m2, inclu5and motor, "ureti !al.ani5ati,
sistem centri4u! asi!urand intrea!a ca/acitate
ES6$(&%S ($3'& = (&G mm) G&] ,& Z! H; $,G 6 $,$ Z[
Inclusi. !ratar si jalu5ele si un sistem centri4u! deschis $&
Ventilatoare cu (ite.a (ariata
;oultec o4era sistemul de .entilatie cu multi6.ite5e de 2$.$&& m3%h
18
Includem deasemenea unitati de comanda /e intre! sistemul de comanda conectat la com/uterul
/rinci/al
0entilator +E92a mono4a5ic (
Incuietoare /entru /rotectia motorului (
)nitate de /utere ti/ $2 - CE% $G - ma= R comanda ti/ &6$&&3
Intrare aer
;oultec are /entru clientii sai un sistem de intrare a aerului de mare /er4ormanta si ca/acitate a/roa/e
ine!ala"ila. are /eretii /re!atiti /entru a com"ate umiditate 4ara a lasa urme de condens /re.ine
deasemenea umiditatea /e toata /erioada
Intre! sistemul contine mai multe directionari /entru a6si mentine atri"utiile in "une conditii
Cla/eta de intrare aer, 4lansata ti/ 3&&& 0KG6 (&&& m3h (+
Sarma /entr 3&&&0KG (+
Set de le!atura /entru $(G 0KG%3&& 0KG 92
Incuietori (+
Sarma din otel Gmm strat de 2G I!s 2
Sarma din otel 3mm strat de $& mtrs 2
Contra !reutate 2
Clema /entru ca"lu !la.ani5ata '
Sci/ete de ca"lu /rinci/al 9& mm (
Macara cu motor si legatura setul de intrare de la aer la control de clima
;oultec o4era sisteme de macarale cu du"le cone=iuni /entru aerul care intra la com/uterul /rinci/al de
sistem
8otor cu .ite5a /t cilindru de macara 22&62(&0-C $2&N
cilindru de macara sin!ur%du"lu DG&%-2G
;laca de montaj cu ca/ /atrat /t [ 3G si 0 (G $
;otentiometru inte!rat /otri.it la [ 3G si [ (G $
;otentiometru $&I $& rotatia $
Set de conec=iuni
Sistemul de racire
Captusale de racire 3% 'aterii fiecare 1C , % meter4
Sistemul de ca/tuseli de racire de la ;ultec a 4ost demonstart cel mai demn de incredere si cea mai
e4icienta tehnica de racire /entru toate casele de /ui
Sistemul este in /ermanenta acitic si asi!ura scaderea tem/eraturii interne de la $G62& !rade C
ama este 4acuta din /lastic inclu5and re5er.orul, /om/a de a/a si cone=iunile.
Ca/tusele racire su"tiri $G&mm6m2 ,2
ama de /lastic com/leta cu canal de scur!ere la a/a, !hid /t ca/tuseala
7ea.a de distri"utie de a/a, unitate de 4urni5are cu /om/a $2
Instalatie de consola si te.i si accesorii 2
Echi/ament End Zit 2
Jalu.ele pt sistemul de captusale de racire
#alu5elele sunt 4acute dintr6un material de calitate 3G&!r 5inc%m2 asi!ura /t 4iecare sistem un motor
9elomo /entru 4iecare actiune
#alu5ele $.( = $.( m cu incuietori "elimo /entru motor $+
Cutia de conectare la com/uter $
Sectiunea de incal.ire
Sistemul de incal.ire
G$2 este un incal5itor radiant de $2.2 Z[6 (2.&&&97), care /roduce o caldura mare cu un consum
minim de ener!ie, /entru care ;oultec este atat de cunoscut. */erea5a cu o /resiune de 2262' ma"r si
are o ra5a de de incal5ire de $2 m /utand ajun!e la o inclinare de $,(&6 $,,G m, cu o distanta de $.G m de
materialul com"usti"il.
Kiecare radiator are ca"lu de cone=iune, re!lator, cleme si suru"uri.

;3&%;G&%;3, re!ulator 4i=at /e /resiune de G$2 -sco Heater $2,2 ZU cu s/aitiu , cleme, si lum 2(
19
Sistemul de iluminare
Sistem de lumina
1umina monocromatica .erde stimulea5a numarul de celule musculoase si scheletul
1umina moncromatica -l"astra stumulea5a /roductia de testosteron in /lasma care !enerea5a /roteine
/t cresterea celulei musculoase, reducand stesul 1am/a ti/ *I*N de la G-S*1EC I;G( $$[ 9lue G&
H5 +&
1a/ma ti/ *rion de la Gasolec I;G( $$[ Green G& H5 +&
-!atatoare $
Ca"luri (=$.Gmm (
Sectiunea computeri.ataHelectronica
Sistemul de control rion *t puii de carne
Sistemul de mana!ement *rion /oate controla situatia din toate halele doar /rintr6un sin!ur /anou de
control. Kunctii sale sunt nelimitate. Calculatorul *rion /oate controla .entilatia, aerul care intra, sistemul
de racire, de incal5ire, umiditatea sitemul de hranire, sitemul de /icuratori, sisemult de lumina, !reutatea
/uilor , cata cantitate de a/a si de 4uraj a 4ost consumata
Kiecare /ro"lema din 4iecare hala .a 4i de/istata de *rion. Kiecare hala /oate 4i conectata /rin ca"luri la
*rion care .a arata /rin intermediul unor !ra4ice /ro"lemele e=istente in 4iecare hala si le .a anunta /rin
intermediul unor alarme.
*I*N 6 Com/uterul mana!er /entru /uii de carne $
Sen5or de tem/eratura interna 2
Sen5or de umiditate a tem/eraturii $
Dis/o5iti. de cantarire a /asarilor &.( = &.( 6 ma=. 3G I! $
/ordul electric si ca'lurile
9ordul electric include toate com/onentele /entru asi!urarea securitatii
9ordul electric com/let /entru sistemul de .entilatie $
Ca"lurile electrice 6 Nb8# 3=$.G& 2G&
Ca"lurile electrice 6 Nb8# G=$.G& 2G&&
A!A$MA H S2C0I#N2A CM#NICA0INA!A
Sistemul de alarma
Sistemul de alarma cu intrea!a /rotectie este conectat la sen5orul de clima din a4ara
-larma 8aster contine $& !ru/uri $
1umina otitoare $2 0DC $
Hornul e=terior $&G D", $2 .dc $
Sen5or /entru tem/eratura e=terioara $
Sistemul de comunucatie
Intrea!a hala .a 4i dotata cu sisteme de comunicatie si ca"lurile necesare
C-N69)S Ca"luri /entru comunicatie $&&
Sistemul mana!er de /ro!ramare ain"oU /entru ;C *rion6;9 $
C-N6S232%)S9 Inter4ata $
8odem ma=. G+.&&& 9/s /entru /erere/ro!ramare $
Descrierea /rocesului tehnolo!ic:
N#MA$ D2 S*A0II E :A!2 SI DIM2NSI#NI
2 hale cu '3.GmJ$(.GmN $2$&.,G m/ su/ra4ata construita. Su/ra4ata tehnolo!ica SN$$G&m/.
CA*ACI0A0I
hale cu '3.GmJ$(.GmN $2$&,,G metri /atrati si + "uncare /entru 4uraje a ' tone 4iecare> /lus 2( instalatii
de 4urajare si 3& instalatii de ada/are
S tot N ,&G+ metri /atrati> su/ra4ata "etonata
1a o SuN$$G&m/ se asi!ura un nr. de $9 /ui %m/ > $$G&m/J$9/uiN2$.'G&/ui
;ardoseala .a 4i din "eton "ine scli.isit, cu o usoara /anta s/re centrul halei>
;uii sunt crescuti /e asternut /ermanent de /aie tocate (de/o5itate in sura )>
Kurajatul este asi!urat /rin ( linii de hranire, cu ($& tronconice automate.
-/a este asi!urata /rin G linii de ada/are cu $9'& ni/le. Sistemul automat de ada/are contine si
do5atorul de medicamente.
20
;atul de asternut se scoate la s4arsitul 4iecarei serii de crestere a /uilor> aceasta se .a 4ace du/a
a/ro=imati. 3+639 5ile , /aiele 4ind uscate si6n cantitate de 9 metri cu"i%hala.
-cti.itatea se incheie cu s/alarea si de5in4ectarea halei.S/alarea se 4ace cu o /om/a ce 4oloseste a/a
su" /resiune la $&& "arr> cantitatea de a/a 4olosita este de a/ro=. $+&& litri%hala. -/a din s/alare ajun!e
datorita /antei date si a canali5arii in 4osa "etonata , am/lasata ina/oia halei si care are o ca/acitate de
2&&& litri mim. , de unde este .idanjata si dusa la statia de e/urare a societatii.
Gunoiul din hale se .a scoate a4ara si se .a de/o5ita /e o /lat4orma "etonata cu su/ra4ata de $2& m
/atrati.
:$ANI$2A *#I!$
ece/tia /uilor se .a 4ace numai din unitati s/eciali5ate, /e "a5a de control antiin4ectios si cu .arsta de o
5i. ;entru 4iecare I!.%s/or in !reutate in .iu se consuma $+'&6$,&& !rame de 4uraj com"inat. E=ista mai
multe ti/uri de retete de hranire, acestea 4iind administarte in 4unctie de cate!oria de .arsta a /uilor.
eteta 2$.$ S7-7E 233 /roteina "ruta 6 /entru .arsta $6$& 5ile
- E. 8.
2$.$ 2&3 /roteina "ruta 6 /entru .arsta $$63G 5ile
- E. 8.
2$.2 $'3 /roteina "ruta 6 /entru .arsta 3+6(2 5ile
32G& E.8.
In /rima sa/tamana de .iata 4urajul com"inat este "ran5urat si se administrea5a /e "en5i de hartie,
re/re5entand '6$23 din su/ra4ata halei .
Kurajul com"inat este su/us tratamentului termic (!ranulat), re5ultand un "o" cu diametrul de3 mm si .a
4i administrat la discretie.
M$0A!I0A02A
8ortalitatea este cu/rinsa intre 2.G633 /er serie de /ui .Numarul de /ui morti este mai mare in /rima
/erioada de .iata. Cada.rele re5ultate .or 4i e=/ediate s/re un incinerator autori5at din judet sau arse cu
incineratorul /ro/riu.
*$2*A$A$2A :$AN2I
Se .a 4ace in KNC, in urmatoarele eta/e:
$. macinarea cerealelor : /orum", !rau, or5,srot de soia si srot de 4loarea soarelui
2. e=tractia /rin control automat in mala=or, unde se aduna toate com/onentele :
- cereale
- ulei mineral
- microcom/onente
- /remi=uri
8ala=area durea5a ( ore si 3& minute.
3. !ranularea si racirea
(. stocarea in "uncarul de /rodus 4init
Din acest "uncar se .a 4ace e=/edierea s/re 4ermele de "roiler cu auto"uncarul /neumatic.
CNS#M#! D2 A*A
Consumul tehnolo!ic de a/a % I! s/or % I! .iu este de (,G9 l. )n /ui de 2,( I! consuma 9,' l de a/a.
-limentarea cu a/a este /re.a5uta a se 4ace dintr6un /ut de adancime, /rin hidro4or si care .a asi!ura
necesarul de a/a din intrea!a 4erma. -/a /ota"ila se .a distri"ui /uilor /rin sistemul de ni/le.
)tili5area a/ei /entru curatenie.
Consumul de a/a menajera nu este mare datorita !radului inalt de 4inisarea a /ardoselii, a 4olosirii ca
/ereti a /anourilor ti/ i5o/an a!reate de )E /entru industria alimentara si in ultimul rand a 4olosirii la
s/alare a /om/elor de mare /resiune. Consumul nu /oate de/asi .aloarea de $(&& 6$G&& litri%hala.
D2CN0AMINA$2A
Eta/e:
21
$. Scoaterea /uilor din hala
2. Curatirea mecanica si e.acuarea !unoiului (/atului de /aie tocate)
3. S/alarea din e=terior si mai a/oi interiorul halei cu /om/a de inalta /resiune.
(. ;rima de5in4ectie a halei 6 interce/t 33
G. Decontaminarea instalatiei de ada/are 6acachim &,G3
+. - doua de5in4ectie a halei 6 .ircam 2G3
,. Introducerea de /aie tocate cca. ( I!.%metru /atrat
'. 7ermone"uli5area.. 4o!uet G3
9. 0id sanitar $( 5ile
D2$A0I<A$2A
Sunt mai multe metode s/eci4ice care se .or a/lica succesi. doar de catre 4irme s/eciali5ate in acest
domeniu.
;2S0I#N2A ;#NI#!#I
Gunoiul din hale .a 4i de/o5itat in loc s/ecial amenajat in acest sco/, res/ecti. 2 /lat4orma "etonata cu
su/ra4ata de 2&& metri /atrati, a4lata la distanta de minim G&& metri de 4erma. -ceasta /lat4orma .a a.ea
/anta de scur!ere s/re centru, iar de aici e=ista le!atura /rin canali5are cu "a5inul colector "etonat cu o
ca/acitate de '&&6$&&& litri. ;e aceasta /lat4orma are loc 4ermentatia anaero"a a !unoiului, reali5ata /rin
mai multe metode, 4ie aco/erirea cu o 4olie de /lastic, 4ie de/o5itarea directa in saci de /lastic a !unoiului.
Du/a /erioada de .e!etatie a culturilor !unoiul .a re/re5enta /rinci/ala sursa de in!rasamant natural
/entru culturile din 5ona, care .or ser.i a/oi ca hrana animala in 4erma.
;uii de /asare, du/a rece/tie si am/lasare in hala tre"uie sa /re5int urmatoarele caracteristici:
-s/ect, 4i5ionomie ;lacut, .ioi si cu toate mem"rele intacte si
sanatoase
Culoarea /u4ului % /ielii culoare !al"en, !al"ui6inchis, maroniu
caracteristica s/eciei.
Culoarea /icioarelor Gal"ene sau ro5, caracteristica s/eciei
res/ecti.e, 4ara lo.ituri sau rani
Culoarea ciocului Gal"en6aurie, caracteristica s/eciei
res/ecti.e , intact si sanatos
Descrierea conditiilor speciale
-si!urate /rin construirea celor doua hale, con4orm datelor tehnice 4urni5ate de /roducatorii de
echi/amente de crestere, hranire si ada/are a /uilor. -ceste echi/amente tehnolo!ice sunt e=clusi. din
im/ort, de la cei mai renumiti /roducatori de ast4el de utilaje din Comunitatea Euro/eana (*landa,
Germania, 7urcia)
Solutia acestui /roiect asi!ura:
6 hale de crestere dimensionata con4orm utilajelor care o .or ocu/a si care res/ecta nomele de
crestere tehnolo!ica a /uilor si in acelasi tim/ normele sanitare .eterinare si de "iosecuritate.
;ardoselile ("eton scli.isit cu !rad inalt de sle4uire) si 4inisajele sunt reali5ate din materiale care asi!ura o
intretinere usoara si /osi"ilitatea de s/alat si de5in4ectat /entru e4ectuarea ins/ectiei .eterinare inaintea
introducerii 4iecarei serii de /ui.
;erioada de .id sanitar $26$( 5ile urmea5a du/a scoaterea /uilor s/re comerciali5are si e4ectuarea
s/alarii si de5in4ectarii totale in intre!a hala. -ceasta acti.itate se des4asoara su" indrumarea si controlul
medicului .eterinar care sta"ileste su"stantele de s/alare si concentratiile acestora. 0or 4i 4olosite doar
su"stante si de5in4ectanti cu a!rement sanitar6.eterinar in acest domeniu .
0e-nologia cresterii puilor de carne
1. Alegerea locului pentru fermele de pui carne E 'roiler
1a in4iintarea acestei 4erme de /ui carne 2 "roiler, s6a tinut seama de urmatoarele elemente :
22
;e su/ra4ata 4ermei,cel mai ridicat ni.el al /an5ei 4reatice sa 4ie su" /odea la minimum de $G&
centrimetri
4erma sa 4ie construita /e su/ra4ete dre/te, sau /e /ante usoare care sa nu ai"a inclinatia mai
mare de 23, iar orientarea sa 4ie s/re sud,sud 6 est sau sud 6 .est. Constructiile tre"uie sa 4ie
orientate in asa 4el incat in directia .antului /redominant sa ajun!a o su/ra4ata cat mai mica.
-m/lasarea 4ermei tre"uie s6a 4acut in asa 4el cat sa 4ie la o distanta de cel /utin $&&m 4ata de
drumurile /u"lice, cai 4erate, G&& m 4ata de ase5ari omenesti sau alte intre/rinderi. Este indicat
ca 4erma sa 4ie im/rejmuita de un "rau de co/aci.
1a marcarea su/ra4etei tre"uie sa a.em la dis/o5itie a/a de calitate cores/un5atoare cu
/arametri o/timi si cantitatea 2 de"itul necesar atit /antru consum /asari, cat si /entru a/a
tehnolo!ica /entru /astrarea curateniei.
In 4erma de /ui "roiler este o"li!atoriu sa se creasca numai e4ecti.e de aceeasi .arsta, mer!and
si con4orm tehnolo!iei de crestere totul /lin 2 totul !ol.
Ca/acitatea 4ermei tre"uie aleasa in asa 4el incat sa 4ie /osi"il in acelasi tim/ /o/ularea si
trans/ortul s/re li.rare la a"atoare a e4ecti.elor.
Se recomanda cresterea /uilor "roiler la sol 4iind la 4el de /ro4ita"ila 4ata de cea in "aterii,
eliminindu6se 4actori de stres din /artea /uilor si eliminarea unor cheltuieli cu achi5itia "ateriilor
de crestere.
Kerma sa nu inter.ina major in structura mediului aer, /amant, a/a si sa se con4orme5e noilor
re!lementari a )niunii Euro/ene /ri.ind /oluarea mediului si "iosecuritatea.
%. Constructiile necesare desfasurari acti(itatii de crestere si ingrasare
7i/urile constructiilor /entru crestere /oate .aria de la cele mai di4erite ti/uri de constructii
e=istente si modi4icate con4orm tehnolo!iei, /ana la cele mai moderne !rajduri.
Kiecare constructie de crestere a "roilerilor tre"uie sa satis4aca cate.a cerinte de 'a.a si anume:
Sa asi!ure /uilor s/atiu su4icient /entru de/lasare, alimentatie si /entru ada/at
Climati5area re/re5entata de tem/eratura, umiditate, curenti de aer, no=e admise
Sistemul de iluminat tre"uie sa asi!ure o lumina de intensitate uni4orma in toata cladirea, aceasta
asi!urindu6se cu lam/i incadescente 6 "ecuri sau 4lorescente 2 neon
&. Sc-im'area efecti(ului, ciclul de productie
;erioada de crestere durea5a de o"icei (26(9 5ile. Durata /erioadei de crestere si !reutatea 4inala se
ada/tea5a con4orm cerintelor /ietii.
1a cresterea de (9 de 5ile rotatia anuala este de +.$6 +.3.
1a /erioade mai scurte de crestere este mai e4icienta 4olosirea ca/acitatii de /o/ulare, .alori4icarea
4urajului, cantitatea de carne o"tinuta /e metru /atrat si de asemenea duce la scaderea cheltuielilor /e
I!.
1a /lani4icarea rotatiei tre"uie sa tina cont de durata lucrarilor oca5ionate de schim"area e4ecti.elor
(curatenie, /re!atirea !rajdurilor /entru /o/ulare.
!ucrari pregatitoare pentru primirea puilor de o .i
*regatirea generala
Du/a e4ectuarea trans/ortului /uilor catre "ene4iciar tre"uie e4ectuata de5mem"rarea instalatiilor si
/re!atirea lor /entru s/alare 6 de5in4ectare .
Gunoiul se inde/artea5a, se matura !urile de .entilatie, aerisire, /ereti interiori si e=teriori, de/o5itul de
4uraje. In tim/ul s/alarii se intreru/e curentul electric in hala.
S/alarea se 4ace cu jet de a/a calda si /resiune mare /e toata su/ra4ata !rajdului, /recum si accesoriile
(o"iectele din dotare). *data cu terminarea s/alarii toata su/ra4ata este curate, li/sita de /ra4, nu se .or
a4la /e ea su"stante /oluante, ast4el incat actiunea de5in4ectanta a su"stantelor nu .a 4i im/edicata de
su"stante or!anice. 7ot acum se e=ecuta si derati5area im/otri.a soarecilor si so"olanilor in 4unctie de
!radul de /o/ulare.
Cladirile /entru crestere, s/atiile inconjuratoare si toate instalatiile tre"uie curatate si de5in4ectate inainte
de sosirea /uilor de o 5i.
De5in4ectarea se e=ecuta du/a s/alarea ri!uroasa a !rajdurilor cu o su"stanta /uternic de5in4ectanta,
cum ar 4i soda caustica in concentratie de G3, 4iind necesara cantitatea de (& litri la $&& m
2
.
Curatenia si de5in4ectia se 4ace /e intrea!a su/ra4ata a 4ermei, inclu5ind si drumuri de incinta, .estiare,
/oarta64iltru se/tic. Este recomanda"il ca de doua ori /e an sa se e=ecute de5in4ectia cu solutii s/eciale
/entru a /re.eni im"olna.irile cu /ara5ito5e (lim"rici si coccidio5a).
-sternutul se asea5a in mod uni4orm intr6un strat de minimum de $& centimetri. -sternutul neuni4orm
in!reunea5a accesul /uilor la a/a si la hrana, ceea ce duce la de5.oltarea lor neuni4orma. -sternutul cel
mai "un sunt /aiele de !rau si or5 tocate si care mentin o umiditate in jur de 2&63&3. Se /ot 4olosi cu
23
re5ultate "une, in ordine, talaj de lemn, cojile de 4loarea 6 soarelui, ciocalaii de /orum" tocati, /lea.a de
ore5, rume!usul cu marimi de 36G centimetri, /u5deria de in si cane/a.
Grajdurile tre"uiesc /reincal5ite inainte cu 2(h de sosirea /uilor de o 5i. In !rajdul incal5it se /oate 4ace o
noua de5in4ectie de si!uranta cu 4ormalina de (&3, la $.G litri%$&& m
3
aer, /e asternut si su/ra4ata
!rajdului. Grajdul se tine inchis 2( ore, du/a care se 4ace o aerisire 4iind /re!atit /entru /o/ulare.
;entru a 4i si!uri de "una lor 4unctionare tre"uie sa .eri4icam in /reala"il toate instalatiile de iluminare,
4urajare, ada/are, incal5ire, .entilatie. Se e=ecuta si re/aratile usilor, 4erestrelor, 5idurilor sau a
/ardoselilor.
0emperatura si umiditatea
;entru /uii de o 5i /re5inta o im/otanta deose"ita asi!urarea tem/eraturii o/time /re.a5ute in /ro!ram si
reducerea la minim a oscilatiilor 5ilnice de tem/eratura
7em/eratura masurata la ni.elul /uilor de o 5i tre"uie sa 4ie de 3&
&
6 32
&
C la sol, indi4erent ca 4olosim
incal5irea inca/erii sau a ele.eu5ei sau a celor doua com"inate.
7em/eratura /rea ridicata este daunatoare deoarece duce la uscarea /uilor. 7emeratura sca5uta duce la
sla"irea /uterii /uilor. Se /oate urmari cu atentie com/ortamentul /uilor, deoarece ne dam seama de
tem/eraturi necores/un5atoare. 7em/eratura tre"uie sa 4ie uni4orm distri"uita /e toata su/ra4ata solului
si sa nu de/aseasca oscilatii 5ilnice de 3
&
C6(
&
C. De res/ectat tem/aratura du/a urmatorul ta"el:
Varsta in
saptamani
Su' sursa de
caldura
6
C
In restul
adapostului
6
C
$ 3&63$ 2262(
2 29 2$
3 2, 2&
( 2( $9
G 22 $9
+ 2& $9
, $' $'
' $+ $+
)miditatea este mai im/ortanta la /uii tineri, 4iind 4oarte sensi"ili in /rimele 5ile de .iata. )miditatea
o/tima este de ,&6,G3 in /rimele $& 5ile, a/oi /oate sa scada la G&36+&3. -ceasta umiditate mai
ridicata necesara cate.a 5ile se o"tine de re!ula doar in mod arti4icial /rin e.a/orarea a/ei. -erul uscat
duce la uscarea mucoasei traheale, ducand la im"ona.iri se.ere cu /ierderi de $&362&3 din e4ecti..
Aerisirea
-erisirea este elemental critic al cresterii "roilerilor. Sco/ul este ca /uii sa se de5.olte cat mai re/ede, ca
!reutatea sa 4ie cat mai mare la sacri4icare si ca densitatea /uilor /e metru /atrat sa 4ie cat mai
mare.Cele mai im/ortanti 4actori care in4luentea5a aerisirea sunt:
Garantarea ni.elului o/tim de o=i!en, /entru res/iratie
Eliminarea su/raincal5irii
Eliminarea e=cesului de umiditate
educerea la minim a /ra4ului
1imitarea cantitatii !a5elor to=ice (amoniac si C*2).
;relun!irea duratei de .iata a instalatiilor
Cele mai utili5ate sisteme de aerisire sunt:
-erisirea arti4iciala in !rajduri inchise cu .entilatoare unde !eamurile aerisitoare /ermite do5area cantitatii
de aer care intra in inca/ere, in tim/ ce .entilatoarele de as/iratie mentin o /resiune ne!ati.e in hala.
-erisirea in conditii de tem/eraturi ridicate se /oate reali5a /rin >
6 reducerea densitatii /uilor /e metru /atrat
6 i5olarea ta.anului in asa 4el incat sa nu /ermita incal5irea /rin radiatie solara
6 marirea ca/acitatilor, dimensiunilor, /er4ormantelor .entilatoarelor
-erisirea in conditii de tem/eraturi sca5ute se /oate reali5a ast4el:
- i5olarea cores/un5atoare a ta.anului si /eretilor
- eliminarea cra/aturilor, !aurilor din /ereti, !eamuri, usi ($m
2
de !eam /oate .entila
(&&&m
3
%ora.).;roiectarea aerisirii tre"uie 4acuta du/a necesarul de /ui taiati care este G6,
m
3
%ora%I! carne .ie.
Necesarul de a/a tre"uie sa 4ie ast4el:
- &6( sa/tamani:$.G6$., litri /e ca/, adica in medie &.&G6&.&+ litri /e 5i si ca/.
- G6' sa/tamani: 2.G6 3.3 litri /e ca/, adica in medie &.&96&.$2 litri /e 5i si ca/.
- De la o 5i la ' sa/tamani: (6G litri /e ca/.
24
Amplasarea adapatoarelor si a instalatiilor de fura+are
-da/atoarele se um/le cu cate.a ore inainte de sosirea /uilor /entru ca a/a sa 4ie la tem/eratura
camerei, dar nu mai /utin de 2G
&
C. -da/atoarele si instalatiile de 4urajare se distri"uie in mod uni4orm in
cadrul inca/erii /entru ca 4iecare animal sa ajun!a usor la a/a si 4uraj. In momentul /o/ularii sa nu se
administre5e inca 4uraj,sa aste/tam /ana cand /uii !asesc ada/atoarele si sa ada/am tim/ de 263 ore
"roilerii de o 5i.
-/a tre"uie asi!urata in cantitate nelimitata /e toata /erioada de crestere .
Consumul de a/a creste intotdeauna odata cu cresterea tem/eraturii mediului de /este 2$
&
C (creste la
4iecare !rad cu a/ro=.+6,3).
7re"uie sa asi!uram a/a /entru /ui in mod /ermanent, ada/atoarele sa nu ramana niciodata 4ara a/a.
Calitatea micro"iolo!ica a a/ei /ota"ile cores/un5atoare
;ermeni patogeni Cantitatea ma,ima admisa
Germeni sa/ro4iti G&&& "uc.%m
3
Germeni coli4ormi $& "uc.%m
3
Germeni anaero"i 3& "uc.%m
3
Escherichia coli & "uc.%m
3
9acterii /ato!ene &
;ara5iti interni &
Calcul estimati( al necesarul de adapatori
-da/ator circular cu cu/e , "ucati%$&&& ca/ete
(dia!onala de (& cm)
-da/ator dre/tun!hiular 2cm%ca/.
-da/ator cu su/a/a +& 6'& "uc.%$&&& ca/.
-da/ator cu cu/a (2 litri) $G "uc.%$&&&ca/.
;e masura ce /uii cresc se ridica ada/atorile in asa 4el incat acestea sa 4ie intodeauna un /ic deasu/ra
ni.elului s/atelui /uisorilor.
Cele mai indicate sunt sistemul de ada/are cu su/a/a, se economiseste 4orta de munca se
im"unatateste conditiile i!ienice.
-sternutul tre"uie sa 4ie uni4orm , /entru ca /uii sa ajun!a usor la toate ada/atoarele
;uii de o 5i sunt atrasi de /icatura de a/a de la ca/atul su/a/ei, daca intensitatea luminii este su4icienta
/entru a 4ace /icatura de a/a stralucitoare (2& lu=).
Curatirea a/ei se reali5ea5a de catre 4iltrele din instalatii, dar care tre"uie sa 4ie su/ra.e!heate in
/ermanenta curate si de5in4ectate.
Componenta accepta'ila a apei pota'ile la puii de carne dar si de consum uman
Compo.itie Valori acceptate #nitati masura
Nitrati (& 2 '& //m
Nitriti &.G6$.& 8!%l
Duritatea 3&& 6 G&& //m
/H + 6 '
sul4ati 2&& //m
4ier &.2 2 &.G m!%l
calciu ,G m!%l
cu/ru &.&G 2 &.2 m!%l
ma!ne5iu 3& m!%l
man!an &.$ 2 &.G m!%l
5inc &.2 m!%l
4lor &.G 6$.G m!%l
amoniac &.$ 6&2 m!%l
clor acti. &.3 m!%l
seleniu &.&$ m!%l
mercur & m!%l
/lum" & m!%l
Densitatea popularii
Numerosi 4actori, ca de e=em/lu su/ra4ata de 4urajare si ada/are, ca/acitatea de aerisire, situatia sanitar6
.eterinara, starea tehnica a !rajdului, /recum si durata /erioadei de crestere, corelate in mod
cores/un5ator, determina sta"ilirea densitatii care asi!ura succesul economic cel mai mare.
25
Densitatea /o/ularii este una dintre com/onentele economice cele mai de seama, dar /este o anumita
limita /ro4itul nu mai creste direct /ro/otional cu acesta.
In ca5ul /o/ularii intr6o densitate mai mare scade /uterea de crestere a /uilor, scade de asemenea
e4icienta .alori4icarii 4urajului, se intensi4ica /ro"lemele le!ate de as/ectul sanitar .eterinar, este mai
di4icila /astrarea asternutului, si in /lus in unele ca5uri scade si e4icienta acti.itatii de in!rijire, toate
acestea duc la scaderea re5ultatelor scontate in "a5a descrierii tehnolo!ice. In sco/ul /o/ularii la
densitate o/tima si daca cresterea se 4ace /e asternut /ermanent, nr. de /ui%m/ .a 4i sta"ilit in 4unctie de
.arsta si !reutatea la li.rare, a.and !rija ca !reutatea 4inala sa nu de/aseasca 2+ I!% m
2
.
Nr de pui pe
m
%
3capete4
;reutate medie la
li(rare Ig/cap
;reutate totala pe m
%
Ig.
2& $.3 2+
$' $.( 2+
$, $.G 2+
$+ $.+ 2+
$G $., 2+
$( $.' 2+
$3 $.9 2+
$2 $.9 2+
*rogramul pentru iluminat al puilor de carne
1.*rogramul traditional de iluminare
-cest /ro!ram consta dintr6o /erioada lun!a de iluminat urmata de una scurta (&.G6$ h) de intuneric, care
il ajuta /e /ui sa se o"isnuiasca cu intunericul in ca5 de intreru/ere de current. In /erioda de ince/ut este
ne.oie de o lumina mai /uternica care 4ace /osi"ila !asirea mai usoara a ada/atoarelor si a 4urajului.
Varsta .ile Numarul orelor
iluminate
Intensitatea luminii " lu,
$ 2( 2&
262$ 23 Scadere tre/tata de la 2&6'
22 2 /ana la taiere 23 '
%.*rogram de iluminat cu intreruperi
;ro!ramul ciclic de iluminat se reali5ea5a ast4el: o /erioada de $62 ore de iluminat este urmata de o
/erioada de 26( ore de intuneric. Intr6o anumita conjuctura /re5inta urmatoarele a.antaje:
- .alori4ica su/erior 4urajele,
- cresterea intensa a s/orului,
- scaderea !rasimii a"dominale,
- scaderea cheltuielilor de ener!ie alectrica,
- scaderea cheltuielilor cu incal5irea
Varsta .ile Numarul orelor iluminate Intensitatea luminii" lu,
$ 2( 2&
262$ 23 Scaderea tre/tata de la 2&6'
22 /ana la taiere $62ore lumina
26( ore intuneric
'
Cerintele nutritionale ale puilor de carne
In sistemul de crestere industrial /uii sunt hraniti cu nutreturi com"inate com/lete, 4ormulate du/a
rece/tura :2$S, or!ani5indu6se o alimentatie 4a5iala,cu trei nutreturi com"inate, 4unctie de .arsta:
6Se utili5ea5a retetele :2$6 $Sin /erioada de demaraj (/ornire),6$6$+ 5ile
6 Se utili5ea5a retetele :2$6 2Sin /erioada de crestere, $+ 62' 5ile
6 Se utili5ea5a retetele :2$6 26KS in /erioada de 4inisare, 29 6 (2 5ile.
6Com/onenta 4urajelor /entru crestera /uilor "roiler este urmatoarea:
Componenta Demara+
1"1B .ile
Crestere
1B" %C.ile
Finisare
%D" 5B.ile
26
;roteina (3) 23.& 2&.& $'.G
Ener!ie meta"oli5ata (mj%I!) $3.& $3.( $3.(
6Zcal%I!) 3$&& 32&& 32&&
;ro/ortia dintre ener!ie6/roteina $3G $+& $,3
-ci5i !rasi $.& $.& $.&
Grasimi G.&6,.& G.&6,.& G.&6,.&
-ntio=idanti (m!%I!) $2& $2& $2&
Coccidiostat indicat indicat indicat
Saruri minerale J
Calciu min6ma= &.9G6$.$& &.'G 2 $.&& &.'& 2 &.9G
Kos4atii asimila"ili &.(, 2 &.G& &.($ 6&.G& &.(& 2 &.(G
Sare min.6 ma= &.3&6 &.( &.3& 2 &.(G &.3& 2 &.(G
Sodiu min.6 ma= &.$+ 2 &.2& &.$+ 2 &.2& &.$+ 6&.2&
;otasiu min 6ma= &.,& &.9& &.,& &.9& &.,& &.9&
8a!ne5iu &.&+ &.&+ &.&+
Cloruri min ma= &.2& 2 &.3& &.2& 2 &.3& &.2& 2 &.3&
Aminoaci.i 3min.J4
-r!inina $.2' $.2& &.9+
1i5ina $.2& $.&$ &.9(
8etionina &.(, &.(( &.3'
8etionina6 cistina &.92 &.'2 &.,,
7ri/to4an &.22 &.$9 &.$'
7reonina &.,' &.,+ &.,&
7S-- &.'3 &.,, &.+(
Microelemente
8an!an $&& $&& $&&
Linc ,G ,G ,G
Kier $&& $&& $&&
Cu/ru ' ' '
Iod &.(G &.(G &.(G
Selenium &.3& &.3& &.3&
Vitamine
0it. - 9&&& 9&&& 9&&&
0it. D3 33&& 33&& 2G&&
.itE 3&.& 3&.& 3&.&
0it Z3 2.2 2.2 $.+G
7iamina (m!) 2.2 2.2 $.+G
i"o4la.ina (m!) '.& '.& &.+
-cid /antotenic (m!) $2.& $2.& 9.&
Niacina (m!) ++.& ++.& G&.&
;irodo=ina (m!) (.( (.( 3.&
-cid 4olic (m!) $.&& $.&& &.,G
Colina (m!) GG& GG& ((&
0itamina 9$2 (m!) &.&22 &.&22 &.&$G
9iotina (m!) &.2& &.2& &.$G
Kurajul !ranulat are o im/ortanta deose"ita 4ata de cel traditional /rin macinare si com"inare in crestere,
datorita reducerii /ierderii de 4uraj, creste ca/acitatea de in!estie, se distru! !ermenii /ato!eni /rin
/rocesul de 4a"ricatie, se /ot incor/ora su"stante /entru marirea !ustului6a/etitului, nu mai /ot ale!e
4urajele cu continut /roteic mare.
;arametri o/timi /entru cresterea /uilor "roiler
Specificare #.M.. Indicatori te-nici
0arsta de sacri4icare Lile (26G+
Greutatea medie la /o/ulare 2 /ui de o 5i !%ca/ (&
Greutatea medie la li.rare !%ca/ $(G&62&&&
S/or mediu /e /erioada !.%ca/ $($&6 $9+&
S/or mediu 5ilnic !%5i%ca/ 2G63G
;ierderi /rin mortalitate 3 36G
27
Consum de 4uraje:6 /e I!. s/or Z! 2.&62.2
6 /e 5i Z! +&.& 2 ,&.&
0e-nologia sanitar E (eterinara la fermele de pui carne
Cel mai "un /ro!ram de /re.entie este cel de /re.entie continua de o"ser.atie a starii de mani4estare a
/uilor, /o4ta de mancare, e.olutia consumului de a/a, com/ortamentul /asarilor, numarul de /ui mort, iar
in ca5ul unei /osi"ile a"ateri tre"uie sa a/elam la se.iciile medicului .eterinar de ur!enta, deoarece
inter.enind la tim/ /utem /re.eni o mortalitate mai ridicata.
;entru mentinerea unei stari de sanatate "una /recum si /entru /re.enirea im"olna.irilor tre"uie
res/ectate urmatoarele instructiuni !enerale de i!iena:
6 -chi5itia /uilor de o 5i numai din 4erme s/eciali5ate si cu certi4icat de sanatate emis de 4erma
res/ecti.a,
- educerea la minim a circulatiei masinilor si /ersoanelor in cadrul 4ermei.
- ;o/ularea, de/o/ularea sa se reali5e5e in acelasi tim/, adica in acelasi !rajd, res/ecti. in
4ermele in.ecinate /e /rinci/iul -11 IN 2 -11 *)7 (totul /lin 2 totul !ol)>
- 1imitarea .i5itatorilorsi im"racarea lor de echi/ament s/ecial de5in4ectat,
- 7re"uie sa ase5am la intrarea 4iecarui !rajd ta.i cu solutii de5in4ectante, in care incaltamintea
se /oate curata si de5in4ecta.
- E=tra!erea /uilor morti din e4ecti. in /ermanenta si dusi la !roa/a de !unoi si arsi.
1. Vaccinarile
Se /ot e=ecuta /rin doua metode :
- /rin administrarea in a/a de "aut, du/a cel /utin trei ore de insetare, du/a o
omo!eni5are "una a .accinului si o su/ra.e!here a medicului .eterinar>
- /rin /ul.eri5are 2 aerosoli de la inaltimea de un metru>
%. *re(entia coccidio.ei
Este o /ara5ito5a im/ortanta in cresterea /uilor de carne care daca nu este sta/anita duce la mortalitati
insemnate si cu im/osi"ilitatea des4asurarii acti.itatii ulterioare.
Cel mai sim/lu si e4icient este 4olosirea de retete 4urajere care sa contina su"stante s/eci4ice 2
coccidiosatatice ca : i!ecoccin, CMcostat,Clinoco=.
&.Vitamini.arile
Sunt im/ortante in cresterea /uilor de carne deoarece .in in co/letarea retetelor 4urajere, ducand la o
crestere mai ra/ida a s/orului.
-dministrarea se 4ace du/a indicatiile 4iecarei 4irme /roducatoare, dar tre"uie a.uta !rija la do5are si sa
nu administram mai mult decat tre"uie. E=em/le:
67etra.Mt Com"i contine 0itaminele -,D3,E,Z,9$,92,9$2,acid 4olic,acid nicotinic 4olosit
/entru cresterea imunitatii, re5istenta la "oli se administrea5a tim/ de trei 5ile din doua in
doua sa/tamani $& !rame%$&& ca/ete /ui.
Su/ra.itaminol contine 0itaminele -,D3,E,Z,9$,92,9$2,acid 4olic, acid nicotinic, colina, "iotina 4olosit
/entru cresterea imunitatii, re5istenta la "oli, stress,a/ararea 4icatului> mod de administrare $ litru /entru
G&.&&& /ui de o 5i.
28
). Durata de reali.are 3luni4 =i etape principale
;$AFIC D2 IM*!2M2N0A$2 FI<ICA SI FINANCIA$A A INV2S0I0I2I
S.C. AVIC!A " J#NI$ S.$.!.
Actiunea D 16 11 1% 1 % & ) 5 B 9 C D 16 11 1% 1 %
0otal
%616 %616 %616 %616 %611 %611 %611 %611 %611 %611 %611 %611 %611 %611 %611 %611 %61% %61%
Semnare
contract de
4inantare
%%%%%% 6
;roceduri de
achi5itii
%%%%%%%%%% %%%%%%%%% %%%%%%% %%%%%%%
6
-.i5are
achi5itii
%%%%%%%%% %%%%%% %%%%%%%
6
;lata ser.icii
de
consultanta,
/roiectare
'(9(& '(9(& '(9($ %5)C%1
;lata 4urni5ori
utilaje
(&999& (&999& (&999& 1%%DD96
;lata 4urni5ori
lucrari
$$2'9+3 $$2'9+( $$2'9+( &&CBCD1
E=ecutie
lucrari, li.rare
echi/am
%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%% %%%%%%%%%
6
;re!atirea
documentatiei
/lata transa I
%%%%%%% 6
;rimire ajutor
neram"ursa"il
transa I
',$+(2
;re!atire
documentatie
de /lata
transa II
%%%%%%%
;rimire ajutor
neram"ursa"il
transa II
',$+(2
;re!atire
documentatie
/lata transa III
%%%%%%%
;rimire ajutor
transa III
',$+(2
Incheierea
/roiectului
%%%%%%%%% %%%%%%%%
0otal 6 6 6 6 C)D)6 6 6 6 C)D)6 )6DDD6 11%CDB& )6DDD6 1%1&D65 )6DDD6 11%CDB) 6 6 6 )C91BC%
0alorile nu
includ 70-
29
30
5. Costul estimati( al in(esti7iei
0aloarea totala a in.estitiei cu detalierea /e structura de.i5ului !eneral, insotit de de.i5ele /e o"iecte, con4orm le!islatiei in .i!oare (HG 2'%&9.&$.2&&').
D2VI< ;2N2$A!
;ri.ind cheltuielile necesare reali5arii:
S.C. AVIC!A " J#NI$ S.$.!.
In mii lei%mii d la cursul $d
N ).&)96
lei din
data %6 JanuarG %616
Nr crt Denumirea ca/itolelor si su"ca/itolelor de cheltuieli
Valoare
0VA
Valoare
Val.
neelig Val. 2lig
(4ara 70-) (inclusi. 70-)
(4ara
t.a) (4ara t.a)
mii lei mii d mii lei mii lei mii d mii lei mii lei
$ 2 3 ( G + , ' 9
Capitolul 1 " C-eltuieli pentru o'tinerea si amena+area terenului
$.$. *"tinerea terenului &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&
$.2. -menajarea terenului &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&
$.3.
-menajari /entru /rotectia mediului si
aducerea la starea initiala
2,.G+&& +.3(&& G.23+( 32.,9+( ,.G((+ &.&&&& 2,.G+&&
0otal capitol 1 %9.5B66 B.&)66 5.%&B) &%.9DB) 9.5))B 6.6666 %9.5B66
Capitolul % " C-eltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare o'iecti(ului
2.$.
Cheltuieli /entru asi!urarea utilitatilor
necesare o"iecti.ului
3+2.233' '3.329+ +'.'2(( (3$.&G'2 99.$+22 &.&&&& 3+2.233'
0otal capitol % &B%.%&&C C&.&%DB BC.C%)) )&1.65C% DD.1B%% 6.6666 &B%.%&&C
Capitolul & " C-eltuieli pentru proiectare si asistenta te-nica
3.$. Studii de teren &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&
3.2.
7a=e /entru o"tiere a.i5e, acorduri si
autori5atii
&.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&
3.3. ;roiectare si in!inerie +9.,2G9 $+.&(&& $3.2(,9 '2.9,3' $9.&',+ &.&&&& +9.,2G9
3.(. *r!ani5area /rocedurilor de achi5itie &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&
3.G. Consultanta $+9.''&' 39.&'&& 32.2,,3 2&2.$G'$ (+.G&G2 &.&&&& $+9.''&'
3.+. -sistenta tehnica $G.2$(G 3.G&&& 2.'9&' $'.$&G3 (.$+G& &.&&&& $G.2$(G
0otal capitol & %5).C%11 5C.B%66 )C.)1B6 &6&.%&9% BD.959C 6.6666 %5).C%11
Capitolul ) " C-eltuieli pentru in(estitia de 'a.a
(.$. Constructii si instalatii
2,9+3.&&,
( +'$.+2$2 G+2.9,$(
3,G2G.9,'
' '$$.$292 &.&&&& 29+3.&&,(
(.2. 8ontaj utilaje tehnolo!ice $+2.2'92 3,.333+ 3&.'3(9 $93.$2($ ((.(2,& &.&&&& $+2.2'92
(.3.
)tilaje, echi/amente tehnolo!ice si 4unctionale
cu montaj
'22.29G9 $'9.$+(& $G+.23+2 9,'.G32$ 22G.$&G2 &.&&&& '22.29G9
(.(.
)tilaje 4ara montaj si echi/amente de trans/ort
$G,.$'G3 3+.$G9G 29.'+G2 $',.&G&+ (3.&29' &.&&&& $G,.$'G3
(.G. Dotari '.'2&$ 2.&29& $.+,G' $&.(9G9 2.($(G &.&&&& '.'2&$
(.+. -cti.e necor/orale &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&
0otal capitol )
),11&.5D9
C D)B.&69& 9C1.5C&B
),CD5.1C1
)
1,1%B.165
9 6.6666 ),11&.5D9C
Capitolul 5 " Alte c-eltuieli &.&&&&
G.$. *r!ani5are de santier: $3.&($& 3.&&&& 2.(,,' $G.G$'' 3.G,&& &.&&&& $3.&($&
G.$.$. 1ucrari de constructii $3.&($& 3.&&&& 2.(,,' $G.G$'' 3.G,&& &.&&&& $3.&($&
G.$.2. Cheltuieli cone=e or!ani5arii santierului &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&
G.2. Comisioane, cote, ta=e, costul creditului (3.(,&& $&.&&&& '.2G93 G$.,293 $$.9&&& &.&&&& (3.(,&&
G.3. Cheltuieli di.erse si ne/re.a5ute G+.9G', $3.$&3& $&.'222 +,.,'&9 $G.G92+ &.&&&& G+.9G',
0otal capitol 5 11&.)BD9 %B.16&6 %1.55D& 1&5.6%D6 &1.6B%B 6.6666 11&.)BD9
Capitolul B " C-eltuieli pentru pro'e te-nologice, teste si predare la 'eneficiar
+.$. ;re!atirea /ersonalului de e=/loatare &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&
+.2. ;ro"e tehnolo!ice si teste &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&& &.&&&&
0otal capitol B 6.6666 6.6666 6.6666 6.6666 6.6666 6.6666 6.6666
0otal general
),C91.BC%
5 1,1%6.BDDD D%5.B1D9
5,9D9.&6%
1
1,&&&.B&%
D 6.6666 ),C91.BC%5
din care CKM
&,5%C.1&1
& C11.B%)) B96.&))D
),1DC.)9B
% DB5.C&&6 6.6666 &5%C.1&1&
32
B. Finan7area in(esti7iei
Din .aloarea totalA a in.esti@iei de 5.561.B16 $N, ajutorul /u"lic neram"ursa"il este de %.B1).D%B $N.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa masurii se va
utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina eb a !ancii "entral Europene
#ecb#int/inde$#html de la data intocmirii %tudiului de &ezabilitate#
Curs Euro / leu 4,347 din data de !.!".!"!
#rocent $inantare publica % &!'
C-eltuieli eligi'ile
C-eltuieli
neeligi'ile
0otal
" $N" 2uro "$N" 2uro " $N" 2uro
A+utor pu'lic neram'ursa'il
%.B1).D%B B61.5)9
%.B1).D%
B B61.5)9
Sursele de finantare pentru
completarea necesarului de finantare
din care? %.B1).D%9 B61.5)C DD&.B9% %%C.5CC
&.B6C.5D
D C&6.1&5
6 auto4inantare
6 im/rumuturi
%.B1).D%9 B61.5)C
DD&.B9% %%C.5CC &.B6C.5D
D C&6.1&5
00A! *$I2C0
5.%%D.C5&
1.%6&.6D
5
DD&.B9% %%C.5CC B.%%&.5%
5 1.)&1.BC&
;rocentul de 4inantare /u"lica se .a sta"ili in 4unctie de conditiile im/use de 4isa tehnica a masurii a4erente
/roiectului intocmit de solicitant.
;entru /roiectele cu 4inantare /u"lica mai mare de G&3 din .aloarea eli!i"ila, se .a moti.a solicitarea
/rocentului.
9. Date pri(ind for7a de munc> ?
,.$ 7otal /ersonal e=istent 6 $
din care personal de e$ecu'ie 6 $
7. 2. EstimAri /ri.ind 4or@a de muncA ocu/atA /rin reali5area in.esti@iei:
*ersonal permanent?
Se4 4erma.......................................$
8edic .eterinar..............................$
*/erator tehnic..............................3
Electromecanic...............................$
7otal................................................+
In 4iecare an, societatea .a creste cu un loc de munca, res/ecti. cate un o/erator tehnic.
Du/a 4inali5area /re5entului /roiect, or!ani!rama se .a /re5enta du/a cum este ilustat mai jos:
Nr.crt. Cate!orii de salariati Nr.
/ersoane
0enit net
minim (lei)
0enit net
ma=im (lei)
$. SEK)1 DE KE8- $ $3&& $G&&
2. 8EDIC)1 0E7EIN- $ $2&& $(&&
3. C*N7-9I1 $ '&& $2&&
(. 7EHNICIENI ( '&& ,&&
G. IN7E7INEE $ +&& +&&
*ersonal 9 )566 5)66
1ocuri de muncA nou6create la s4arsitul celor cinci ani de /re.i5iune se estimea5a a 4i 9 /ersoane.
Lona in care este am/lasata 4erma, res/ecti. comuna 8ereni cu satele 8ereni, *smancea,
Cio"anita, 8iristea, este o 5ona de4a.ori5ata din /unct de .edere economic, cu o rata marita a
somajului si un !rad mare de neocu/are a 4ortei de munca. Kinali5area in.estitiei in 2&$& la S.C.
-0IC*1- 6 #)NI* S..1 .a duce la creearea unor noi locuri de munca, unde .or 4i an!ajate /ersoane
din randul celor dis/oni"ili5ate sau neocu/ate .
7inand cont de acest 4a/t, societatea .a or!ani5a cursuri teoretice in a4ara /rocesului de
/roductie si cursuri /ractice de instruire la locul de munca. ;ersonalul /roducti. .a 4i instruit si .eri4icat
/eriodic de s/ecialistii din 4erma (din /unct de .edere /ro4esional), cat si de Directia Sanitara Constanta ,
care or!ani5ea5a cursuri de i!iena in industria alimentara, eli"erand certi4icate ce atesta insusirea
notiunilor de i!iena la locul de munca.
-n!ajatii societatii .or "ene4icia de conditii su/erioare de munca, H-1- .a 4i dotata cu o linie
tehnolo!ica de crestere moderna> .or a.ea acces la in4ormatii din literatura de s/ecialitate>
Societatea .a asi!ura echi/amentul de /rotectie, acesta 4iind innoit con4orm normelor de
/rotectia muncii si .a acorda s/oruri /entru acti.itatea des4asurata in conditii deose"ite (su"stante
chimice).
In ca5ul de/lasarilor in interes de ser.iciu, societatea .a deconta contra.aloarea trans/ortului,
ca5arii si mesei.
In 5ona Do"ro!ei, ince/and cu anul $9'9 s6a inre!istrat o drastica scadere a locurilor de munca
/rin scaderea /rin diminuarea acti.itatii in industria alimentara.
;rin in4iintarea in anul 2&&9 a S.C. -0IC*1- 6 #)NI* S..1 si crearea noilor locuri de munca,
la terminarea in.estitiei , o /arte din /o/ulatia dis/oni"ili5ata .a 4i an!ajata si recali4icata la locul de
munca, /rin instruirea de catre /ersonal autori5at si s/eciali5at.
;ersonalul o/erati. care .a 4i an!ajat la 4erma de crestere .a 4i din 8ereni, *smancea sau
Cio"anita si .a 4i in mare /arte /ersonal cu studii medii de s/ecialitate (licee sau scoli /ro4esionale de
industrie alimentara), care au e4ectuat cursuri de i!iena or!ani5ate de Directia Sanitara.
De asemenea .a 4i an!ajat /ersonal din 5ona, care .a 4i cali4icat la locul de munca sau /rin
cursuri s/eciali5ate in ceea ce /ri.este modul de o/erare si 4unctionare a liniei tehnolo!ice.;entru
aceasta, 4irmele de la care .or 4i achi5itionate utilajele .or tre"ui sa o4ere si InoU6hoU6ul necesar /entru
"una 4unctionare a /roceselor tehnolo!ice.;ersonalul au=iliar de intretinere (4ochist, electrician, mecanic)
.a 4i cali4icat si autori5at de catre institutiile com/etente (I.S.C.I.., etc.).
B.& $esponsa'il legal (nume, /renume, 4unctie in cadrul or!ani5atiei, studii si e=/erienta /ro4esionala),
rele.ante /entru /roiect.
TOMESCU CARMEN in functi !" !#ini$t%t&% $i %"'%"("ntnt )"*)+ ,$&)-it #"!icin
-"t"%in% in nu) 2009.
I. *>r7ile desenate
6 ;lan de am/lasare <n 5onA ($:2G.&&&6$:G.&&&)
6 ;lan !eneral ($:G.&&&6$:G&&)
6 ;lan de situatie cu am/lasarea retelor de utilitati, surse de a/a si rece/tori a/e u5ate ($:$.&&&6$:G&&)
6 ;lanuri de arhitecturA 6 /lanurile ni.elurilor, sec@iuni /entru /rinci/alele o"iecte de construc@ii
- ;lanul de am/lasare a utilajelor /e 4lu=ul tehnolo!ic
34
*roiectii financiare persoane +uridice 3Ane,a /4
1.1. *rogno.a (eniturilor
1.%. *rogno.a c-eltuielilor
1.&. *roiectia contului de profit si pierdere
1.). /ilant sintetic pre(i.ionat
1.5. Flu, de numerar
1.B. Indicatori financiari
PRECIZAREA IPOTEZELOR CARE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII
PROIECTIILOR FINANCIARE
1.1 *rogno.a (eniturilor
;ro!no5a .eniturilor s6a reali5at /e o /erioada de G ani, /ornind de la ca/acitatea de crestere a
/uilor de carne in cele 2 hale.
Kondul de tim/ ma=im dis/oni"il /entru ' ore 5ilnic este de 2G& 5ile lucratoare /e an, luaindu6se
in calcul 4inali5area tuturor 4a5elor tehnolo!ice.
;entru calculul .eniturilor s6au luat in considerare .an5arile la ni.el minim, .arianta /esimista a
/ro!no5elor.
Sistemul de crestere a /uilor de carne 4olosit, este cel de crestere a /uilor li"er, in s/atiu inchis,
/e /at constituit din /aie.
Durata unui ciclu de /roductie este de G$6 G+ 5ile 4iind com/usa din:
- durata unui ciclu de crestere 2 (2 5ile>
- /erioada de tim/ a4erenta curatarii%de5in4ectarii halelor si a .idului sanitar 2 $( 5ile.
In totalitate se cresc +,G serii /ui%hala%an.
Kerma de /ui .a a.ea 2 hale de crestere a /uilor de carne, su/ra4ata unei hale 4iind de $2& m =
$( m N $+'& m/%hala.
Su/ra4ata unei hale .a 4i de $.+'& m/%hala, de unde re5ulta o su/ra4ata tehnolo!ica /e total 4erma de
$.+,$ m/%hala = 2 hale N 3.3(2 m/.
Numar /ui crescuti /e m/ N 2& /ui
Numar total de /ui crescuti in 4erma N 2& /ui%m/ = 3.3(2 m/ = +,G serii N (3(.(+& /ui
8ortalitatea N G3 (3(.(+& = G3 N 2$,23 /ui
Numar /ui .ii%an N (3(.(+& 2 2$.,23 N ($2.,3, /ui%an
)n /ui ajuns la maturitate .a cantari du/a cele (2 5ile de crestere 2,2 6 2,( I!.
($2.,3, /ui = 2,( I!%/ui N 99&.G+9 I!
;retul de .an5are /e Iilo!ram de /ui .iu este de 3,' *N%I!
99&.G+9 I! = 3,' *N%I! N 3.,+(.$+2 *N
0aloarea su".entiei /entru /uii "roiler li.rati a"atoarelor autori5ate .a 4i de $,+& lei /e ca/ de /ui. -cest
ajutor se .a aloca doar daca sunt res/ectate normele de "iosecuritate de catre 4erma de crestere a /uilor.
Greutatea minima acce/tata a /uilor este de $,9G I! /entru 4iecare e=em/lar.
V 412.737 'ui.n / 1+60 RON.'ui 0 660.379 RON
35
F#NDAM2N0A$2 CA*ACI0A02
Denumire produs
Capacitate
3Lg/.i4
;rama+
3gr/'uc4
Capacitate
3'uc./.i4
Nr. .ile
Capacitate
3Lg/an4
Capacitate
3'uc/an4
;ui .iu (.+3G 2.(&& $.93$ 2G& $.$G'.'&& ('2.'33
00A! ).B&5 1.D&1 1.15C.C66 )C%.C&&
FND D2 0IM*
Scenariu 1 Scenariu % Scenariu &
$. Nr. schim"uri 3 2 $
2. *re%schim" ' ' '
3. *re% schim" e4ecti. alocat
/entru 4a"ricatie
, , ,
). Nr. .ile lucratoare %56 %56 %56
5. Fond de timp 3ore4 5.%56 &.566 1.956
F#NDAM2N0A$2 CA*ACI0A02 , in functie de numarul de sc-im'uri
1 sc-im'
Denumire produs
Capacitate
3Lg/.i4
;rama+
3gr/'uc4
Capacitate
3'uc./.i4
Nr. .ile
Capacitate
3Lg/an4
Capacitate
3'uc/an4
;ui .iu $.G(G 2.(&& +(( 2G& 3'+.2+, $+&.9((
00A! 1.5)5 B)) &CB.%B9 1B6.D))
% sc-im'uri
Denumire produs
Capacitate
3Lg/.i4
;rama+
3gr/'uc4
Capacitate
3'uc./.i4
Nr. .ile
Capacitate
3Lg/an4
Capacitate
3'uc/an4
;ui .iu 3.&9& 2.(&& $.2'' 2G& ,,2.G33 32$.''9
00A! &.6D6 1.%CC 99%.5&& &%1.CCD
& sc-im'uri
Denumire produs
Capacitate
3Lg/.i4
;rama+
3gr/'uc4
Capacitate
3'uc./.i4
Nr. .ile
Capacitate
3Lg/an4
Capacitate
3'uc/an4
;ui .iu (.+3G 2.(&& $.93$ 2G& $.$G'.'&& ('2.'33
00A! ).B&5 1.D&1 1.15C.C66 )C%.C&&
2V!#0IA ;$AD#!#I D2 #0I!I<A$2 A CA*ACI0A0II D2 *$D#C0I2
Denumire produs Anul 1 Anul % Anul & Anul ) Anul 5
;ui .iu 'G3 '93 923 9+3 $&&3
2V!#0IA *$D#C0I2I CAN0I0A0IV2 AN#A!2
Denumire produs Anul 1 Anul % Anul & Anul ) Anul 5
;ui .iu
99&.G+9 ZG$.&3&.2&& ZG $.&,$.(&& ZG
$.$$(.2G&
ZG
$.$G'.'&& ZG
($2.,3, "uc (29.2G& "uc ((+.($, "uc (+(.2,$ "uc ('2.'33 "uc
00A!
DD6.5BD I;
1.6&6.%66
I;
1.691.)66 I;
1.11).%56
I;
1.15C.C66 I;
)1%.9&9 'uc )%D.%56 'uc ))B.)19 'uc )B).%91 'uc )C%.C&& 'uc
2V!#0IA *$20#$I!$ 3$N//#C4
Anul 1 Anul % Anul & Anul ) Anul 5
;ui .iu 3,'& 3,'& 3,'& 3,'& 3,'&
2V!#0IA VA!$ICA A *$D#C0I2I
Denumire produs Anul 1 Anul % Anul & Anul ) Anul 5
;ui .ii 3.,+(.$+2 3.9$(.,+& (.&,$.32& (.23(.$G& (.(&3.((&
00A! &.9B).1B% &.D1).9B6 ).691.&%6 ).%&).156 ).)6&.))6
Sezonalitate
Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL
Sezonalitate 25% 25% 25% 25% 100%
PRODUCTIE - Anul 1 PRODUCTIE - Anul 2
Denumire
produ
Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL Denumire produ Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL
Pui viu 247.642 247.642 247.642 247.642 990.569 Pui viu 257.550 257.550 257.550 257.550 1.030.200
&
0
TOTAL 2!"#$!2 2!"#$!2 2!"#$!2 2!"#$!2 %%0#&$% TOTAL 2&"#&&0 2&"#&&0 2&"#&&0 2&"#&&0 1#0'0#200
Preturi - Anul 1 Preturi - Anul 2
Denumire
produ
Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL Denumire produ Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL
Pui viu 3,80 3,80 3,80 3,80 Pui viu 3,80 3,80 3,80 3,80
(E)ITURI - Anul 1 (E)ITURI - Anul 2
Denumire
produ
Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL Denumire produ Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL
Pui viu 941.040 941.040 941.040 941.040 3.764.162 Pui viu 978.690 978.690 978.690 978.690 3.914.760
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri 305.895 305.895 305.895 305.895 1.223.579 Alte venituri 366.395 366.395 366.395 366.395 1.465.579
TOTAL 1#2!$#%'& 1#2!$#%'& 1#2!$#%'& 1#2!$#%'& !#%*"#"!1 TOTAL 1#'!&#0*& 1#'!&#0*& 1#'!&#0*& 1#'!&#0*& &#'*0#''%
VENITURI
Denumire produ Anul 1 Anul 2 Anul ' Anul ! Anul &
Pui viu 3.764.162 3.914.760 4.071.320 4.234.150 4.403.440
Alte venituri din expl!t!re 1.223.579 1.465.579 1.477.729 1.489.379 1.500.879
TOTAL !#%*"#"!1 &#'*0#''% &#&!%#0!% &#"2'#&2% &#%0!#'1%
1.% *rogno.a c-eltuielilor
COSTURI - Anul 1 COSTURI - Anul 2
Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL Trim I Trim II Trim III Trim IV TOTAL
"!terii prime 141.200 141.200 141.200 141.200 564.800 "!terii prime 146.140 146.140 146.140 146.140 584.560
#ner$ie %i !p! 175.380 175.380 175.380 175.380 701.519 #ner$ie %i !p! 180.625 180.625 180.625 180.625 722.500
&!l!rii 15.600 15.600 15.600 15.600 62.400 &!l!rii 18.000 18.000 18.000 18.000 72.000
'(. %)i!le 4.758 4.758 4.758 4.758 19.032 '(. %)i!le 5.488 5.488 5.488 5.488 21.952
Amrti*!re 69.798 69.798 69.798 69.798 279.192 Amrti*!re 69.798 69.798 69.798 69.798 279.192
Imp*ite l)!le 55.751 55.751 55.751 55.751 223.005 Imp*ite l)!le 56.310 56.310 56.310 56.310 225.240
Alte )(eltuieli m!teri!le 498.486 498.486 498.486 498.486 1.993.943 Alte )(eltuieli m!teri!le 513.000 513.000 513.000 513.000 2.052.000
TOTAL C+ELT
E,PLOATARE
%$0#%"' %$0#%"' %$0#%"' %$0#%"' '#*!'#*%1
TOTAL C+ELT
E,PLOATARE
%*%#'$1 %*%#'$1 %*%#'$1 %*%#'$1 '#%&"#!!!
37
RE-ULTAT
E,PLOATARE
2*&#%$2 2*&#%$2 2*&#%$2 2*&#%$2 1#1!'#*&0
RE-ULTAT
E,PLOATARE
'&&#"2! '&&#"2! '&&#"2! '&&#"2! 1#!22#*%&
Rez .inan/ 66.104 66.104 66.104 66.104 2$!#!1$ Rez .inan/ 40.096 40.096 40.096 40.096 1$0#'*'
RE-ULTAT 0RUT 21%#*&* 21%#*&* 21%#*&* 21%#*&* *"%#!'! RE-ULTAT 0RUT '1&#$2* '1&#$2* '1&#$2* '1&#$2* 1#2$2#&12
COSTURI
Anul 1 Anul 2 Anul ' Anul ! Anul &
"!terii prime 564.800 584.560 605.000 626.100 645.000
#ner$ie %i !p! 701.519 722.500 744.175 766.500 789.450
&!l!rii 62.400 72.000 81.600 91.200 100.800
'(. %)i!le 19.032 21.952 24.878 27.805 30.732
Amrti*!re 279.192 279.192 279.192 279.192 279.192
Pre%t!tii externe 223.005 225.240 227.500 229.800 232.050
Alte )(eltuieli m!teri!le 1.993.943 2.052.000 2.113.500 2.175.000 2.240.000
TOTAL C+ELTUIELI DE E,PLOATARE '#*!'#*%1 '#%&"#!!! !#0"&#*!& !#1%&#&%" !#'1"#22!
RE-ULTAT DI) E,PLOATARE 1#1!'#*&0 1#!22#*%& 1#!"'#20! 1#&2"#%'2 1#&*"#0%&
Rezultat 1inan/iar 2$!#!1$ 1$0#'*' &$#'&1 0 0
RE-ULTAT 0RUT *"%#!'! 1#2$2#&12 1#!1$#*&' 1#&2"#%'2 1#&*"#0%&
Impozit pro.it 1!0#"0% 202#002 22$#$%$ 2!!#!$% 2&'#%'&
Rezultat net "'*#"2! 1#0$0#&10 1#1%0#1&$ 1#2*'#!$' 1#'''#1$0
38
C(eltuielile cu materiile prime si materialele a4erente acti.itatii ce 4ac o"iectul /re5entului
/roiect au 4ost calculate tinand cont de /retul de achi5itie:
6 materie /rima achi5itionata (/ui 9roiler) (3(.(+& /ui
6 /retul /e "ucata al materiei /rime $,3 *N%/ui
Ch cu materia /rima N (3(.(+& /ui J $,3 *N%/ui N G+(.,9' *N
)lte c(eltuieli materiale cuprind urmatoarele cheltuieli :
6 asternut paie
$&& "aloti%hala J 2 hale J +,G serii N $.3&& "aloti
$.3&& "aloti J $,G *N%"alot N $.9G& *N
6 nutret combinat produs de &N"
9&,(' !rame nutret%5i J (2 5ile N 3.'&& I! nutret%/ui
3,'&& I! J (3(.(+& /ui N $.+G&.9(' I! nutret
$.+G&.9(' I! nutret J $,$ *N%I! N $.'$+.&(3 *N
6 materiale de uz veterinar N $,G.9G& *N
(otal )lte cheltuieli materiale * ".**3.*43 +,-
)lte c(eltuieli din a$ara .cu energia si apa/ :
)# Energia electrica
a) consum tehnolo!ic 5ilnic (ener!ie R /utere .ar4) 3&& IUh
") tari4 mediu /entru ener!ia electrica (acti.a R reacti.a) &,2$$G *N%IUh
c) cost de achi5itie 5ilnic 4ara 70- $.9&3,G& *N
d) costuri anuale /entru ener!ia electrica (cJ3+G 5ile) BD).999,56 *N
!# )pa curenta
a) ta=a lunara /latita la -.N. -/ele omane /entru a/a su"terana industrie (3.3(2 me) con4orm *)G nr.
$&,%&G.&9.2&&2 > tari4 2+,( *N%$.&&& me ',,$2 *N
") consum mediu a/a%/ui N (coe4) 2,+ J 4uraj N 2,+ J 3,&' N ' l
c) consum a/a%an N ' litri%/ui J (3(.(+& /ui N 3.(,G.+'& l
d) consum a/a /entru s/alarea si de5in4ectarea halelor N $.G&& lJ 2 haleJ +,G serii N $9.G&& l
e) tari4 unitar /entru a/a /ota"ila (4ara 70-) $,3(, *N%me
4) cost anual /entru a/a utili5ata B.96),)% *N
"# )pe uzate
a) cost de.ersare in reteaua /u"lica (4ara 70-) &,(&$G *N%me
") .olum anual de a/e u5ate de.ersate in colectorul /u"lic G( me
c) cost de.ersare /entru a/e u5ate 2$,+' *N
d) cost reacti. /entru statia de tratare 4i5ico6chimica &,, *N%me
e) cost anual /entru tratarea a/elor u5ate $G,$' *N
4) costul total al a/elor u5ate (cRe) &B,CB *N
Costuri anuale /entru utilitati (-R9RC) N 961.51C,9C $N
C(eltuieli cu personalul
An 1 An 2
COSTURI CU PERSONALUL COSTURI CU PERSONALUL
Funtie N!. "al.
Sal. #!ut
luna!
Total o"t Funtie N!. "al.
Sal. #!ut
luna!
Total o"t
S"f f"%# 1 1.200 14.400 S"f f"%# 1 1.200 14.400
M"!ic -"t"%in% 1 1.000 12.000 M"!ic -"t"%in% 1 1.000 12.000
O'"%t&% t"1nic 3 800 28.800 O'"%t&% t"1nic 4 800 38.400
E)"ct%&#"cnic 1 600 7.200 E)"ct%&#"cnic 1 600 7.200
TOTAL $ %.$&& $'.(&& TOTAL ) %.$&& )'.&&&
An 3 An 4
COSTURI CU PERSONALUL COSTURI CU PERSONALUL
Funtie N!. "al.
Sal. #!ut
luna!
Total o"t Funtie N!. "al.
Sal. #!ut
luna!
Total o"t
S"f f"%# 1 1.200 14.400 S"f f"%# 1 1.200 14.400
M"!ic -"t"%in% 1 1.000 12.000 M"!ic -"t"%in% 1 1.000 12.000
O'"%t&% t"1nic 5 800 48.000 O'"%t&% t"1nic 6 800 57.600
E)"ct%&#"cnic 1 600 7.200 E)"ct%&#"cnic 1 600 7.200
TOTAL * %.$&& *+.$&& TOTAL , %.$&& ,+.'&&
An 5
COSTURI CU PERSONALUL
Funtie N!. "al.
Sal. #!ut
luna!
Total o"t
S"f f"%# 1 1.200 14.400
M"!ic -"t"%in% 1 1.000 12.000
O'"%t&% t"1nic 7 800 67.200
E)"ct%&#"cnic 1 600 7.200
TOTAL +& %.$&& +&&.*&&
Necesarul de /ersonal si 4ondul de salarii :
)# &ondul de salarii
Se4 4erma.......................................$J$.2&& *N%salariat J$2 luni N $(.(&& *N
Conta"il..........................................$J $&&& *N%salariat J$2 luni N $2.&&& *N
*/erator tehnic..............................3 J '&& *N%salariat J$2 luni N 2'.'&& *N
Electromecanic...............................$J +&& *N%salariat J$2 luni N ,.2&& *N
7otal cheltuieli cu /ersonalul an!ajat /rimul an N +2.(&& *N
7otal cheltuieli cu /ersonalul an!ajat anul G N $&&.'&& *N
!# "heltuieli cu asigurarile si protectia sociala
6 contri"utia la asi!urari sociale N $9,G3 J +2.(&& N $2.$+' *N
6 contri"utia la 4ondul de somaj N 2,G3 J +2.(&& N $.G+& *N
6 contri"utia la 4ondul de sanatate N ,3 J +2.(&& N (.3+' *N
6 asi!urari accidente N &,G3 J +2.(&& N 3$2 *N
6 comision I78 N &,2G3 J +2(&& N $G+ *N
6 contri"utia 4ond concedii N &,,G3 J +2.(&& N (+' *N
7otal cheltuieli cu asi!urarile si /rotectia sociala in /rimul an N $9.&32 *N
C(eltuieli cu amortizarile si provizioanele 0 amorti5area s6a calculat /rin metoda liniara, luandu6
se in calcul o /erioada de utilitate de 2G ani /entru cladire si $& ani /entru utilaje si echi/amente
tehnolo!ice.
$3'.+G$ /t hale si $(&.G($ utilaje N 2,9.$92 *N%an
C(eltuieli cu dobanzile
2ra.i/ul etimati3 de /o.inantare a in3etitiei 4 A(ICOLA-5U)IOR S#R#L#
40
Credit 1inantare In3etitie
V!l!re 2#$$&#"0%
+,!nd! 1&6&0%
-r. Ani &
Peri!d! de .r!tie / !ni 1
200%
1 2 ' ! & $ " * % 10 11 12
+,!nd! lun!r! 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 416.130
Prin)ip!l 0
0!t! lun!r! 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 34.677 416.130
&ld 'redit
2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0% 2#$$&#"0%
2010
1 2 ' ! & $ " * % 10 11 12
+,!nd! lun!r! 34.677 33.955 33.233 32.510 31.788 31.065 30.343 29.620 28.898 28.175 27.453 26.731 368.448
Prin)ip!l 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 671.177
0!t! lun!r! 90.609 89.886 89.164 88.442 87.719 86.997 86.274 85.552 84.829 84.107 83.384 82.662 1.039.626
&ld 'redit 2.628.778 2.572.846 2.516.915 2.460.983 2.405.052 2.349.120 2.293.189 2.237.258 2.181.326 2.125.395 2.069.463 2.013.532
2011
1 2 ' ! & $ " * % 10 11 12
+,!nd! lun!r! 26.008 25.286 24.563 23.841 23.118 22.396 21.673 20.951 20.229 19.506 18.784 18.061 264.416
Prin)ip!l 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 671.177
0!t! lun!r! 81.940 81.217 80.495 79.772 79.050 78.327 77.605 76.882 76.160 75.438 74.715 73.993 935.593
&ld 'redit 1.957.600 1.901.669 1.845.737 1.789.806 1.733.875 1.677.943 1.622.012 1.566.080 1.510.149 1.454.217 1.398.286 1.342.355
2012
1 2 ' ! & $ " * % 10 11 12
+,!nd! lun!r! 17.339 16.616 15.894 15.171 14.449 13.727 13.004 12.282 11.559 10.837 10.114 9.392 160.383
Prin)ip!l 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 671.177
0!t! lun!r! 73.270 72.548 71.825 71.103 70.380 69.658 68.935 68.213 67.491 66.768 66.046 65.323 831.561
&ld 'redit 1.286.423 1.230.492 1.174.560 1.118.629 1.062.697 1.006.766 950.834 894.903 838.972 783.040 727.109 671.177
201'
1 2 ' ! & $ " * % 10 11 12
+,!nd! lun!r! 8.669 7.947 7.224 6.502 5.780 5.057 4.335 3.612 2.890 2.167 1.445 722 56.351
Prin)ip!l 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 55.931 671.177
0!t! lun!r! 64.601 63.878 63.156 62.433 61.711 60.989 60.266 59.544 58.821 58.099 57.376 56.654 727.528
&ld 'redit 615.246 559.314 503.383 447.452 391.520 335.589 279.657 223.726 167.794 111.863 55.931 0
C(eltuielile privind prestatiile e1terne cu/rind :
- cheltuielile cu de5in4ectia reali5ata de o 4irma autori5ata in .aloare de 3.+33,G& *N%luna, res/ecti.
(3.+&2 *N%an >
- cheltuielile de administratie si marIetin! si s6au a/ro=imat ca 4iind in .aloare de $$G.G9G *N%an.
C(eltuielile cu impozite, ta1e si varsaminte asimilate cuprind :
+ impozitul pe teren (O, -.//00/) 1
,.&G+ m_ J &,$ *N%m_ N ,&G,+& *N
41
+ impozitul pe cladire (O, -.//00/) 1
(.2&+.'(3,(& *N J $.G3 N +3.$&2,+G *N
(otal cheltuieli cu impozite si ta$e * .-#202,/3 RON#
1.& *roiectia contului de profit si pierdere
Contul de /ro4it si /ierdere re4lecta situatia 4inanciara a 4irmei /e durata de e=/loatare a
/roiectului si cu/rinde .eniturile si cheltuielile de e=/loatare si re5ultatul "rut si net o"tinut de societate.
Im/o5itul /e /ro4it a 4ost sta"ilit con4orm normelor le!ale in .i!oare ($+3 din re5ultatul "rut).
1.) /ilant sintetic pre(i.ionat
#erioada de e1ploatare a proiectului:
6 valorile activelor imobilizate 2 s6a introdus .aloarea cladirii si a utilajelor si
echi/amentelor tehnolo!ice>
6 valoarea amortiz4rii cumulate 6 calculatA /entru acti.ele imo"ili5ate noi achi5i@ionate (s6a
corelat cu .aloarea cheltuielilor cu amorti5Arile /re.A5ute <n contul de /ro4it ?i /ierdere)>
6 valoarea stocurilor a 4ost corelatA cu s/eci4icul acti.itA@ii des4A?urate. 0aloarea stocurilor
s6a determinat du/A 4ormula:
2 % .C) 1 #cs//33& % .C) 1 3!zile//33&
C- 2 este ci4ra de a4aceri con4orm /re.i5iunii contului de /ro4it ?i /ierdere>
;cs 2 este /erioada (5ile) de con.ersie a stocurilor 6 de4initA ca /erioada de tim/
necesarA /entru con.ersia materiilor /rime <n /roduse 4inite ?i a/oi .Dn5area
acestora cAtre clien@i.
6 valoarea crean'elor s6a determinat du/A 4ormula:
C % .C) 1 #cc//33& % .C) 1 !zile//33&
unde:
C- 2 este ci4ra de a4aceri con4orm /re.i5iunii din contul de /ro4it ?i /ierdere>
;cc 2 este /erioada (5ile) de con.ersie a crean@elor 6 de4initA ca /erioada de tim/
necesarA /entru con.ersia crean@elor asu/ra clien@ilor <n numerar (<n ca5ul
anali5at ;cc N 2& 5ile).
6 casa 5i conturi la b4nci 6 s6a /reluat .aloarea re5ultatA <n 4lu=ul de numerar a4erent /erioadei
/ro!no5ate>
6 datorii ce trebuie pl4tite 6ntr+o perioad4 de p7n4 la un an 2 s6au /re.i5ionat <n 4unc@ie de
termenele de /latA ale 4urni5orilor, de .aloarea datoriilor 4iscale ?i a asi!urArilor sociale.
6 subven'ii pentru investi'ii 6 s6a <nre!istrat !rantul S-;-D, diminuat anual cu f din .aloarea
amorti5Arii in.esti@iei>
6 capitaluri proprii 2 s6au <nscris sumele re/re5entDnd ca/italul social> re5ultatele e=erci@iilor
4inanciare ?i re5er.ele constituite din re5ultatul e=erci@iului 4inanciar /recedent, <n .ederea
majorArii ca/italului social.
Constituirea re5er.elor are dre/t sco/ /reintam/inarea unor "locaje 4inanciare in ca5ul inter.entiei unor calamitati
naturale.
1.5 Flu, de numerar
Flu1 de numerar a$erent perioadei de implementare
Klu=ul de numerar /entru /erioada de im/lementare a 4ost determinat /ornind de la costul total al
in.esti@iei ?i de la sursele de 4inan@are a acestuia.
Sursele de 4inan@are /reconi5ate /entru aco/erirea costului in.esti@ional sunt /re.A5ute a se utili5a ast4el:
6 Sursele /ro/rii : .or 4i utili5ate /e toatA durata de im/lementare a /roiectului /entru lucrArile de
construc@ie>
42
6 Grantul KE-D
In.estitia .a 4i reali5ata /e o /erioada de $2 luni, urmand ca !rantul KE-D sa 4ie incasat in 3 transe.
Flu1 de numerar a$erent perioadei de e1ploatare
Klu=ul de numerar a 4ost determinat /e "a5a .eniturilor ?i cheltuielilor din contul de /ro4it ?i
/ierdere la care s6a a/licat 70- ($93), du/A ca5.
Klu=ul de lichiditA@i net al /erioadei re5ultA deducDnd din <ncasArile a4erente urmAtoarele cate!orii de
/lA@i:
6 /lA@i /entru acti.itatea de e=/loatare>
6 /lA@i /entru im/o5ite ?i ta=e.
1.B Indicatori financiari
;e "a5a datelor o"@inute din /ro!no5ele e4ectuate s6au calculat indicatorii 4inanciari de sinte5A ce
caracteri5ea5A sustena"ilitatea ?i .ia"ilitatea in.esti@iei ce urmea5A a 4i /romo.atA. 7oate /ro!no5ele au
4ost e4ectuate /entru o /erioadA de o/erare de G ani, du/A 4inali5area in.esti@iei. 0alorile indicatorilor sunt
e=/rimate <n /re@uri constante.
Indicatorii calcula@i sunt:
Modul de calcul si 'aremurile limita care tre'uie respectate sunt urmatoarele1
1. 0aloarea in.estitiei (0I) M valoarea totala a proiectului $ara 45), se preia din bugetul
proiectului.
VI M ).D91.BC% $N
%. 0eniturile din e=/loatare (0e) M veniturile realizate din activitatea curenta, con$orm
obiectului de activitate al solicitantului. 2e calculeaza pornind de la $izic .cantitati de
produse, volumul productiei, servicii/ 6in7nd cont de pre6uri/tari$e pe unitatea de m8sur8
di$eren6iat pentru $iecare obiect de activitate
Anul I - 4.987.741 RON
Anul II - 5.380.339 RON
Anul III - 5.549.049 RON
Anul IV - 5.723.529 RON
Anul V - 5.904.319 RON
&. Cheltuieli de e=/loatare (Ce)N c(eltuielile generate de derularea activit86ii curente.
2unt c(eltuielile a$erente veniturilor din e1ploatare 9i se calculeaz8 :n $unctie de domeniul
de activitate si de consumurile speci$ice
Anul I 3.843.891 RON
Anul II - 3.957.444 RON
Anul III - 4.075.845 RON
Anul IV - 4.195.597 RON
Anul V - 4.317.224 RON
43
). ata re5ultatului din e=/loatare (re) " tre"uie sA 4ie minim $&3 din 0e.
+ezultatul din activitatea curent8 .+e/ se calculeaz8: e N 0e 2 Ce E tre'uie s> fie /o5iti.,
iar rata re5ultatului din e=/loatare tre"uie sa 4ie minim $&3 din .eniturile din e=/loatare /entru
anii e.aluati
+ata rezultatului din e1ploatare .r+e/ se calculeaza dupa $ormula :
100
R"
R"
=
Ve
r
Anul I 22+93 2
Anul II - 26+45 2
Anul III - 26+55 2
Anul IV - 26+70 2
Anul V - 26+88 2
5. Durata de recu/erare a in.estitiei (Dr) 2 tre"uie sA 4ie ma=im $2 ani >
Este un indicator ce e1prima durata de recuperare a investitiei .e1primat :n ani/.
2e calculeaza ast$el :
12 . 3 4 "/' 4 4 4 5
6
12
1
5
actualizat loatare Flux actualizat net Flux
VI
Dr

+
=
;nde:
Se considera ca in anii B"1% cas-"floN"urile din e,ploatare sunt egale cu cas-"floN"ul din
e,ploatare din anul 5.
Dr M 5,%5)9 ani
B. ata renta"ilitatii ca/italului in.estit (rc) " tre"uie sA 4ie minim G3 /entru anii e.aluatiO
Se calculea.a astfel ?
100
"/' 4
=
VI
loatare Flux
r
Rc
Anul I - 23+23 2
Anul II - 23.38 2
Anul III - 21+93 2
Anul IV - 20+72 2
Anul V - 25+72 2
9. $ata acoperirii prin flu,ul de numerar 3$AFN4 E tre'uie sa fie P1,%, pentru anii e.aluati 8
+)F- * &lu$ de numerar din e$ploatare / (dob7nzi 9 pl4'i leasing 9 rambursarea datoriilor)8
%e preiau din tabelul flu$urilor de numerar pentru perioada de prognoza )ne$a !2 randul P
: &lu$ de numerar din activitatea de e$ploatare ; care se imparte la randul " : (otal iesiri de
lichiditati prin finantare ;#
Anul I - 1+2343
Anul II - 1+3976
44
Anul III - 1+4984
Anul IV - Nu "$t" c(u)
Anul V - Nu "$t" c(u)
C. ata indatorarii /e termen mediu si lun! (rI) 6 tre'uie s> fie ma=imum +&3 pentru anii e.aluati >
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
100 =
i
i
I
TA
TD
r
4Di% total datorii pe termen mediu si lung in anul i <
4)i% total active in anul i <
Anul I - 33+65 2
Anul II 22+62 2
Anul III - 11+79 2
Anul IV - 0 2
Anul V - 0 2
D. $ata de actuali.are E este de CJ, folosita pentru actualizarea flu$urilor de numerar viitoare.
unde:
r este rata de actualizare egala cu 2< (r*rata dob7nzii de refinan'are !"E (=<) 9 mar>a de risc
pe 'ar4 (=<) evaluat4 de c4tre )gen'ie ca valoare medie 5i care va fi reevaluat4 pe m4sur4 ce
condiiile pietei monetare europene se schimb4, se impune introducerea unei apro$im4ri unitare)
16. Valoarea actuali.ata neta3VAN4 E tre'uie sa fie po.iti(aO
Este calculata ast4el?
( )
VI
r
lt FN
r
FN
VAN
i
i
i
i
i
i

+
+
+
=

= =
3 1 5
"/'
1
12
6
5
1
&Ni N flu$ de lichiditati net din anul i8
&Ni e$plt * flu$ de lichiditati din e$ploatare din anul i
?@ * valoarea investitiei 8
VAN M 1.DB1.5D% $N
11. Dis/oni"ilul de numerar la s4arsitul /erioadei (randul S , din ane=a 9' B Klu= de numerar C
tre"uie sa 4ie /o5iti. in anii de /re.i5ionare e.aluati 2e preiau valorile din randul 2 din
)ne1a => a$erente perioadelor respective .4otal )n",? , 4otal )n &/.
Anul I - 327.366 RON
Anul II - 658.006 RON
Anul III - 1.020.589 RON
Anul IV - 2.050.739 RON
Anul V - 3.329.586 RON
45
CNC!#<II
Din anali.a efectuata re.ulta ca proiectul este sustena'il efectele lui putand fi cuantificate astfel?
Se .a reali5a un o"iecti. in.estitional im/ortant /entru judetul Constanta>
0or 4i create noi locuri de munca, e=istand /ers/ecti.e ca numarul locurilor de munca create sa
cresca in urmatorii ani>
7a=ele si im/o5itele colectate la "u!etul local .or /utea 4i utili5ate in .ederea 4inali5arii unor
o"iecti.e de in4rastructura locala, care nu /ot 4i /use in /ractica din li/sa 4ondurilor 4inanciare>
Ci4ra de a4aceri si /ro4itul net re5ultat arata /osi"ilitatea de aco/erire a costurilor de e=/loatare si
a costurilor 4inanciare aratand ast4el !radul de renta"ilitate al a4acerii>
eali5area 4ermei de /ui, utili5and cele mai moderne si e4iciente echi/amente de /roductie,
a!rementate de )niunea Euro/eana .a re/re5enta un model ce .a /utea 4i re/licat si de alti
intre/rin5atori din tara in .ederea reali5arii unor in.estitii care .or res/ecta normele im/use de
Comunitatea Euro/eana si .or /utea 4ace 4ata concurentei tot mai acer"e .enite din /artea tarilor
cu economie a.ansata
IN7*C8I7
Ing. Carolina *etro(ici
46