Sunteți pe pagina 1din 2

Elev: Mindrutescu Melania Alina

BILANTUL FINANCIAR CONTABILBilantul este documentul financiar contabil de sinteza care prezinta situatia unei
entitati la un moment dat, un moment istoric deoarece bilantul se intocmeste pe o perioada
trecuta. Analiza economico-financiarapresupune activitatea de diagnosticare a echilibrului
pe termen lung a entitatii si are ca scop identificarea punctelor tari si slabe ale firmei.
Bilantul financiar se elaboreaza prin gruparea elementelor de activ in functie de
lichiditate iar a elementelor de pasiv in functie de exibilitate. Analiza lichiditate-exigibilitate
pune in evidenta riscul de insolvabilitate. Pentru constructia bilantului financiar este folosit
bilantul contabil insa este nevoie de o tratare a posturilor din bilant in functie de lichiditate si
exigibilitate.
Activul bilantului va fi grupat astfel:
- Active cu lichiditate mai mare de un an;
- Active cu lichiditate mai mica de un an- se evidentiaza activele cele mai lichide distinct,
adica activele de trezorerie.
Pasivul bilantului in functie de exigibilitate va fi grupat astfel:
- Pasive cu exigibilitate mai mare de un an capitaluri proprii si datorii pe termen lung;
- Pasive cu exigibilitate mai mica de un an se vor evidential separate pasivele de trezorerie
credite bancare cu scadenta imediata.
Dupa tratarea posturilor de active si de pasiv bilantul financiar pe baza caruia se vor calcula
indicatorii financiari doriti a fi analizati va arata astfel:
Activ Pasiv
Active permanente Pasive permanente
Imobilizari necorporale Capital propriu
Imobilizari corporale Datorii pe termen lung
Imobilizari financiare
Active curente Pasive curente
Stocuri Furnizori
Creante clienti Datorii pe termen scurt
Alte active curente Alte pasive curente
Active de trezorerie numerar casa si banca Pasive de trezorerie

Indicatorii care pot fi calculati pe baza de bilant financiar sunt:
- (FR) fondul de rulment = Pasive permanente Active permanente
- (FRP) Fondul de rulment propriu = Capital propriu Active imobilizate (Active cu
lichiditate mai mare de 1 an).
- (RFS) Rata de finantare a stocurilor = FR/Stocuri

- (ACN) activ curent net = Active curente Pasive curente
- (NFR) necesar de fond de rulment = (Active curente Active trezorerie) (Pasive curente
Pasive trezorerie)
- (TN) trezoreria neta = Fond de Rulment Necesar de fond de Rulment = Active trezorerie
Pasive trezorerie
- (CF)cash-flow = TN (trezorerie neta)
- (AC) activ economic = Pasive permanente = CPR + DAT termen lung = Active imobilizate
+ ACN


Bibiografie:
www.contabilitate.ro
www.contzila.ro